Byla 1-1362-1083/2018

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėjas Marius Jankauskas, sekretoriaujant Laurai Levickienei, dalyvaujant: prokurorei Linai Šimonienei, nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui A. P.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje V. N., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), gyvenantis ( - ) (deklaravęs gyvenamąją vietą ten pat), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, turintis specialųjį vidurinį išsilavinimą, nevedęs, dirbantis ( - ), teistas:

31)

4Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 30 d. baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 2 dalį (2 epizodai) galutine subendrinta bausme – laisvės apribojimu 10 mėnesių, įpareigojant jį dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose;

52)

6Panevėžio apylinkės teismo 2018 m. gegužės 21 d. baudžiamuoju įsakymu pagal BK 140 straipsnio 2 dalį – laisvės apribojimu vieneriems metams, įpareigojant jį: per 6 mėnesius neatlygintinai išdirbti 50 (penkiasdešimt) valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose, ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis; būti namuose nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu; nevartoti alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų,

7kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą, 284 straipsnį

Nustatė

81.

9V. N. 2018 m. liepos 28 d. apie 20.30 val. viešoje vietoje – ties pastatu, esančiu ( - ), įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, sukėlė fizinį skausmą nukentėjusiajam A. P. ir nesunkiai sutrikdė jo sveikatą, t. y. konflikto metu rankoje laikytu metaliniu raktu sudavė nukentėjusiajam A. P. vieną smūgį, pataikydamas jam į galvą bei į kairę ranką, kuria jis užsidengė nuo smūgio į galvą ir nemažiau vieno smūgio į nugarą, taip padarydamas nukentėjusiajam A. P. muštinę žaizdą galvos plaukuotos dalies kairėje, poodines kraujosruvas su odos nubrozdinimais nugaros kairėje pusėje, kairės plaštakos penkto delnakaulio lūžį.

102.

11Įrodymai

122.1.

13Kaltinamasis V. N. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2018 m. liepos 28 d. apie 20–21 val. ėjo į namus ( - ). Tuo metu gyveno ( - ). Buvo neblaivus. Jam einant pro kaimynų kiemą pradėjo loti kaimynų šuo. Šuo buvo nedidelis, jis buvo už tvoros, kaimynų kieme. Tuo metu kieme buvo kaimynės. Dėl šuns lojimo jis susierzino ir ėmė grasinti, kad į lojantį šunį mes plytą. Pamatęs tokį jo elgesį priėjo kaimynas – nukentėjusysis A. P. ir jį pastūmė. Jis nugriuvo, nes buvo neblaivus. Po to atsistojo, o nukentėjusysis jį pastūmė antrą kartą. Jis vėl nugriuvo. Supyko dėl tokio nukentėjusiojo elgesio, todėl nuėjo į namus, pasiėmė raktą ir dujų balionėlį ir grįžo į gatvę. Pamatė, kad nukentėjusysis A. P. eina į savo namus, todėl jis sušuko nukentėjusiajam „ateik čia“. Tikėjosi, kad nukentėjusysis neprieis. Bet nukentėjusysis A. P. apsisuko ir ėmė eiti link jo. Toks nukentėjusiojo elgesys jam buvo netikėtas, todėl jis ėmė mosikuoti atsineštu raktu ir juo sudavė nukentėjusiajam. Nukentėjusysis A. P. sudavė jam į veidą, tada apėjo jį iš nugaros, užlaužė jam rankas ir paguldė ant žemės. Paguldymo metu jis priešinosi, o nukentėjusysis A. P. gynėsi nuo jo agresyvaus elgesio. Kaltinime nurodytus sužalojimus nukentėjusiajam padarė jis, niekas kitas to padaryti negalėjo. Anksčiau su nukentėjusiuoju nekonfliktavo. Jeigu jis būtų buvęs blaivus, šis įvykis nebūtų įvykęs. Savo elgesį vertina neigiamai, atsiprašo nukentėjusiojo. Su nukentėjusiojo A. P. civiliniu ieškiniu turtinei žalai atlyginti sutinka visiškai, su civiliniu ieškiniu neturtinei žalai atlyginti sutinka iš dalies, nes mano, kad padarė mažesnę neturtinę žalą (500 eurų dydžio). Civilinį ieškinį atlygintų per 2 metus. Šiuo metu gydosi depresiją ir priklausomybę alkoholiui, vartoja raminamuosius vaistus. Sutinka gydytis nuo alkoholizmo, planuoja tęsti darbą, atlyginti žalą ir koreguoti savo elgesį.

142.2.

15Įrodymų tyrimas apklausus kaltinamąjį nutrauktas, nes kaltinamasis prisipažino esąs kaltas, pageidavo tuojau pat duoti parodymus bei sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės nekelia abejonių ir su tokiu sutrumpintu įrodymų tyrimu sutiko prokurorė, kaltinamasis ir nukentėjusysis (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 273 straipsnis).

162.3.

17BPK 291 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka išvardinti: protokolas-pareiškimas (5 b. l.), įvykio vietos apžiūros protokolas (10–14 b. l.), nutarimai perduoti daiktus saugoti (18, 21 b. l.), daiktų priėmimo kvitai (20, 23 b. l.), nukentėjusiojo A. P. apklausos protokolai (26–27, 30 b. l.), nutarimas pripažinti nukentėjusiuoju (39 b. l.), specialisto išvada (44 b. l.), tarnybinis pranešimas (49 b. l.), liudytojų I. K., V. G., A. S. apklausų protokolai (52–53, 58–59, 62, 67–68 b. l.), kaltinamąjį charakterizuojantys duomenys (74–89 b. l.), kaltinamojo sulaikymo ir paleidimo į laisvę protokolai (95, 99 b. l.), asmens neblaivumo patikrinimo alkotesteriu protokolas (98 b. l.), kaltinamojo apklausos protokolai (105–106, 114 b. l.), nutarimai skirti kardomąsias priemones (117–118, 120–121 b. l.), nukentėjusiojo A. P. teisiamojo posėdžio metu pateiktas civilinis ieškinys ir jo priedai.

183.

19Įrodymų vertinimas ir veikų kvalifikavimas

203.1.

21Pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą atsako tas, kas nesunkiai sužalojo žmogų dėl chuliganiškų paskatų. Pagal suformuotą teismų praktiką nusikalstama veika pripažįstama padaryta dėl chuliganiškų paskatų, kai tai daroma dėl aiškaus žmogaus ar visuomenės negerbimo, elementarių moralės ir elgesio normų niekinimo, kai kaltininko elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinamą požiūrį į juos, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-144/2008, 2K-58/2009, 2K-266/2009, 2K-450/2010, 2K-32-511/2017 ir kt.).

223.2.

23Pagal BK 284 straipsnį atsako tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Visuomenės tvarkos ar rimties sutrikdymu paprastai laikomi veiksmai, kai prieš asmenį buvo panaudotas fizinis smurtas, aplinkiniai pasijuto šiurkščiai pažeminti ar šokiruoti, buvo nutrauktas žmonių poilsis ar darbas, padaryta žymi materialinė žala, sutrikdyta normali įmonių ar įstaigų veikla, žmonėms sukeltas didelis išgąstis ar kilo sumaištis, nutrauktas žmonėms skirtas renginys, sustabdytas eismas ir pan. Sprendžiant, ar kaltininko veiksmai sukėlė šiuos padarinius, turi būti atsižvelgiama ir į tai, kokia buvo aplinkinių reakcija, koks nukentėjusiųjų skaičius, kiek truko neteisėti veiksmai.

243.3.

25Kaltinamasis V. N. pripažįsta savo kaltę dėl abiejų jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų ir nurodo, kad ne kas nors kitas, o būtent jis kaltinime nurodytu laiku ir nurodytoje vietoje iš pradžių grasino kaimynams, kad mes į jų šunį plytą, po to konfliktavo su nukentėjusiuoju A. P., kad turėjo dujų balionėlį, metalinį raktą ir kad būtent jis sužalojo nukentėjusįjį. Bylos medžiaga patvirtina, kad nukentėjusysis ir kaltinamasis vienas su kitu artimai nebendravo, jie vienas kitą pažinojo tik kaip kaimynus. Jokių asmeninių santykių tarp nukentėjusiojo ir kaltinamojo iki aptariamo konflikto nebuvo. Aptariamas viešosios tvarkos pažeidimas bei vėliau kilęs smurto prieš nukentėjusįjį protrūkis buvo nulemtas paties kaltinamojo veiksmais – būdamas neblaivus viešoje vietoje, gatve jis ėjo į namus, eidamas pro liudytojos I. K. namą, pastarosios akivaizdoje, jis elgėsi nepriimtinai, t. y. agresyviai – kieme už tvoros išgirdęs lojantį šunį, nekėlusį jam realios grėsmės, imdamas nuo žemės plytą grasino ją mesti į šunį. Pamatęs tai nukentėjusysis A. P. sudrausmino kaltinamąjį. Pastarasis nuėjo į namus, tačiau neužilgo grįžo į gatvę, tąkart jis rankoje jau laikė metalinį raktą ir dujų balionėlį, liepė nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui A. P. prieiti prie jo. Siekdamas dar kartą sudrausminti kaltinamąjį V. N. nukentėjusysis priėjo prie jo, tačiau buvo įžūliai užpultas bei sumuštas – kaltinamasis, mojuodamas metaliniu raktu, sudavė nukentėjusiajam į ranką, galvą bei nugarą. Po to nukentėjusysis A. P. pargriovė kaltinamąjį V. N. ant žemės ir nebepaleido, kol atvyko policijos pareigūnai. Fiziškai nukentėjusiajam A. P. buvo sukeltas skausmas, o jam padaryti sužalojimai atitinka nesunkų sveikatos sutrikdymą.

263.4.

27Nagrinėjamu atveju viešoji tvarka neabejotinai buvo pažeista, nes kaltinamasis ne tik sužalojo nukentėjusįjį A. P., bet ir vakare (buvo šeštadienis, 20.30 val.) nutraukė kitų kaimynų (pavyzdžiui, liudytojų I. K., V. G.) poilsį, grasino kaimynams dėl jų šuns. Kaimynai buvo išgąsdinti, šokiruoti tokio neadekvataus, įžūlaus, smurtinio kaltinamojo V. N. elgesio, jiems teko kviesti policiją, kad ši sutramdytų kaltinamąjį. Į įvykio vietą atvykęs policijos pareigūnas savo tarnybiniame pranešime nurodė, kad kaltinamasis V. N. buvo agresyvus ir neblaivus (49 b. l.). Tai rodo, kad kaltinamasis nenusiramino net ir po to, kai buvo pargriautas nukentėjusiojo, jis rodė savo niekinamą požiūrį į aplinkinius bei atvykusius policijos pareigūnus, todėl prieš jį policijos pareigūnai panaudojo specialiąsias priemones – antrankius.

283.5.

29Teismų praktikoje smurto veiksmai, kad ir atlikti viešoje vietoje bei sutrikdę viešąją tvarką, ne visada vertinami kaip padaryti dėl chuliganiškų paskatų. Tais atvejais, kai kaltininko viešoje vietoje padarytą smurtinę veiką pirmiausia nulėmė pavydas, kerštas ar kitokios paskatos, kilusios dėl kaltininko ir nukentėjusiojo asmeninių pobūdžio santykių, chuliganiškų paskatų kvalifikuojanti aplinkybė paprastai neinkriminuojama. Šiuo atveju, kaip jau buvo paminėta pirmiau, kaltinamojo V. N. ir nukentėjusiojo A. P. nesiejo jokie santykiai, išskyrus kaimynystę. Todėl kaltinamojo V. N. nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą.

303.6.

31Atskirai neinkriminuoti kaltinamajam V. N. BK 284 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos taip pat nėra jokio pagrindo, nes vadovaujantis teismų praktika, kai nesunkaus sveikatos sutrikdymo metu pažeidžiama ir viešoji tvarka, veika kvalifikuojama kaip BK 138 straipsnyje ir BK 284 straipsnyje numatytų nusikaltimų sutaptis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-249/2009, 2K-408/2013, 2K-498/2013, 2K-506/2013, 2K-78-693/2015, 2K-457-677/2015, 2K-269-697/2016, 2K-15-648/2017 ir kt.). Šiuo atveju nėra visumos ir dalies konkurencijos, BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktas neapima BK 284 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos. Be to, kaip jau buvo paminėta pirmiau, kaltinamojo veika buvo nukreipta ne tik prieš nukentėjusįjį ir civilinį ieškovą A. P., bet ir prieš kaimynus.

323.7.

33Apibendrinant pirmiau išdėstytus duomenis matyti, kad kaltinamasis V. N. kaltinime nurodytu laiku ir nurodytoje viešoje vietoje, įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, sukėlė fizinį skausmą nukentėjusiajam A. P. ir nesunkiai sutrikdė jo sveikatą. Tokia kaltinamojo V. N. veika kaltinamajame akte tinkamai kvalifikuota kaip BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkto ir 284 straipsnio sutaptis.

344.

35Dėl bausmių skyrimo

364.1.

37Kaltinamojo V. N. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi, atsiprašė nukentėjusiojo A. P. (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kaltinamojo atsakomybę sunkina tai, kad jis nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, o taip pat naujus tyčinius nusikaltimus jis padarė turėdamas neišnykusius teistumus už anksčiau padarytus tyčinius nusikaltimus, jam paskirtos bausmės vykdymo metu, t. y. būdamas recidyvistu (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 ir 13 punktai).

384.2.

39Skirdamas bausmes kaltinamajam V. N. teismas atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, kaltininko asmenybę bei kitas aplinkybes, reikšmingas bausmių skyrimui ir individualizavimui (BK 54 straipsnio 2 dalis). Kaltinamasis V. N. viena veika padarė du tyčinius, nesunkų ir apysunkį nusikaltimus, kuriais keliamas pavojus žmogaus sveikatai ir viešajai tvarkai. Šie nusikaltimai baigti. Jis teisiamas trečią kartą, anksčiau abu kartus teistas taip pat už smurtinius nusikaltimus, baustas administracine tvarka, gydytas viešojoje įstaigoje „Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centras“, jo asmens sveikatos istorija perduota Respublikinio priklausomybės ligų centro Panevėžio skyriui, dirba (74–89 b. l.), į tai, kad yra viena jo atsakomybę lengvinanti ir dvi ją sunkinančios aplinkybės. Įvertinus pirmiau paminėtas aplinkybes už padarytas nusikalstamas veikas kaltinamajam pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą skiriama vienintelė sankcijoje numatyta bausmė – laisvės atėmimas, o pagal BK 284 straipsnį – bausmė, griežtesnė už ankstesniais procesiniais sprendimais paskirtas bausmes, t. y. areštas, kurios savo trukme yra artimos nustatytiems tokių bausmių vidurkiams.

404.3.

41Iš pirmiau paminėtų aplinkybių matyti, kad jos kaltinamąjį charakterizuoja neigiamai. Tačiau teismas atkreipia dėmesį į tai, jog kaltinamasis V. N. anksčiau buvo nuteistas už nesunkius nusikaltimus, abu kartus procesas buvo baigtas baudžiamaisiais įsakymais, jis prisipažino padaręs anksčiau jam inkriminuotas nusikalstamas veikas. Šįkart kaltinamasis V. N. taip pat neneigė savo kaltės. Svarbu yra tai, kad už anksčiau padarytus nusikaltimus kaltinamajam buvo paskirtos bausmės, nesusijusios su laisvės atėmimu. Būtina pažymėti ir tai, pagal nukentėjusiojo A. P. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, blaivus kaltinamasis būna normaliu žmogumi, o konfliktišku tampa išgėręs (26–32 b. l.). Taip pat kaltinamasis dirba. Jis gydosi nuo alkoholizmo ir sutinka tęsti gydymą. Įvertinus visus svarbius duomenis, teismo nuomone, šiuo konkrečiu atveju galima daryti išvadą, jog šis įvykis kaltinamajam taps gera pamoka, ateityje jis padarys reikiamas išvadas ir gerokai kritiškiau vertins savo veiksmus ir poelgius. Teismo manymu, šiuo konkrečiu atveju vis dar galima bausmės tikslus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, kaltinamajam paskyrus laisvės atėmimo bausmę ir jos vykdymą atidėjus, paskyrus įstatyme numatytas poveikio priemones.

424.4.

43Taip pat kaltinamajam V. N. taikytinos BK 641 straipsnio nuostatos.

445.

45Dėl civilinio ieškinio

465.1.

47Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas A. P. bylos nagrinėjimo teisme metu pareiškė civilinį ieškinį 1840,35 Eur dydžio turtinei žalai ir 3000 Eur dydžio neturtinei žalai atlyginti.

485.2.

49Kaltinamojo V. N. veika padaryta turtinė žala įrodyta byloje surinktais ir teisiamojo posėdžio metu patvirtintais įrodymais. Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas turtinę žalą patyrė pirkdamas medikamentus (5,35 Eur), gamindamas riešo-plaštakos įtvarą (35 Eur) ir negavęs 1800 Eur pajamų – dėl sužalojimo negalėjęs pravesti ir dėl to atšaukęs 90 šunų dresūros užsiėmimų (penkiems šunų savininkams, kiekvienam po aštuoniolika šunų; vieno šuns dresūros užsiėmimo kaina – 20 Eur). Tokia nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo A. P. patirta turtinė žala nėra aiškiai per didelė. Tokio dydžio turtinę žalą padaręs pripažino ir kaltinamasis V. N.. Nukentėjusiajam padaryta 1840,35 Eur dydžio turtinė žala iki šiol neatlyginta, todėl ji priteisiama iš kaltinamojo V. N..

505.3.

51Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas A. P. civiliniame ieškinyje patirtą neturtinę žalą įvertino 3000 Eur. Nurodė, kad neturtinė žala pasireiškė patirtu skausmu, neigiamu emociniu stresiniu sukrėtimu, sukeltais fiziniais ir dvasiniais nepatogumais bei išgyvenimais – jis buvo du mėnesius nedarbingas, privalėjo nešioti rankos plaštakos įtvarą, negalėjo vairuoti automobilio, kas pasunkino įprastų kasdienių namų apyvokos gerinimo darbų atlikimą. Be to, jis yra policijos pareigūnas, kinologas, turi priskirtą tarnybinį šunį, namuose augina du nuosavus šunis. Jo augintiniams, o taip pat ir jų palikuoniams (vienas iš jo šunų (kalė) 2018 m. birželio 3 d. atsivedė 6 šuniukus) buvo reikalinga skirti ypatingą dėmesį, kad būtų užtikrinta jų gerovė – juos išvedžioti, maitinti, dresuoti, prižiūrėti kailį, tvarkyti voljerus, paruošti specialų maistą mažiems šuniukams, o tai dėl patirto sužalojimo, sukeldavo jam didelius nepatogumus, todėl jis turėjo prašyti šeimos narių ir pašalinių žmonių pagalbos. Taip pat jis negalėjo dalyvauti iš anksto suplanuotuose šunų dresūros mokymuose ir seminaruose, kuriuose gilina savo žinias ir tobulina šunų dresūros įgūdžius. Jam ilgą laiką būnant nedarbingu sumažėjo jo bendravimo galimybės, krito tarnybinio šuns darbinių savybių lygis, todėl dabar reikalinga įdėti papildomas pastangas ir skirti papildomą laiką siekiant atstatyti tarnybinio šuns darbinį lygį. Be to, jis iki traumos kiekvieną dieną sportuodavo, nes geras fizinis pasirengimas yra vienas iš svarbiausių reikalavimų atliekant tarnybines pareigas, o dėl patirtų sužalojimų jis negali užsiimti savo mėgstama ir tuo pačiu tarnybinėms pareigoms atlikti naudinga, reikalinga veikla.

525.4.

53Formuojama teismų praktika patvirtina, kad bylose kurių aplinkybės panašios, neturtinės žalos atlyginimo dydis nukentėjusiesiems paprastai nustatomas nuo 500 iki 2900 eurų (pavyzdžiui, bylose Nr. 2K-511-693/2015, Nr. 2K-251-507/2016, Nr. 2K-389-511/2016, Nr. 2K-15-648/2017, Nr. 2K-287-697/2017 ir kt.).

545.5.

55Teismas pažymi, kad nesunkūs sveikatos sužalojimai gali būti įvairūs, todėl vienais atvejais nukentėjusysis gali pakankamai greitai pasveikti ir vėliau nejusti tokių sužalojimų pasekmių, o kitais atvejais sužalojimų atkuriamasis laikas yra žymiai ilgesnis ir jų pasekmės išlieka ilgą laiką ar net visą likusį gyvenimą.

565.6.

57Šiuo konkrečiu atveju dėl įvykio metu patirto sveikatos sutrikdymo ir civiliniame ieškinyje nurodytų aplinkybių nukentėjusysis ir civilinis ieškovas A. P. neabejotinai kentė fizinį skausmą, nepatogumus kasdieniniame gyvenime, jis patyrė dvasinių išgyvenimų, jautė pažeminimą prieš kaimynus, bendradarbius ir patyrė kitus neigiamus išgyvenimus. Dėl to neabejotinai sumažėjo jo galimybės bendrauti su kitais žmonėmis, dirbti, rūpintis augintiniais ir užsiimti jo mėgstama veikla. Jis du mėnesius gydėsi, buvo nedarbingas. Tačiau byloje nėra duomenų apie tai, kad nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo A. P. patirto sužalojimo pasekmių atkūrimo procesas būtų sudėtingas. Iš civiliniame ieškinyje nurodytų aplinkybių taip pat matyti, kad nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo sužalojimo pasekmės iš esmės pasireiškė tik ribotą laiką, o konkrečių įtikinamų ir dokumentais patvirtintų patirto sužalojimo ilgalaikių liekamųjų reiškinių nukentėjusysis ir civilinis ieškovas nenurodė.

585.7.

59Atsižvelgęs į visas pirmiau paminėtas aplinkybes, o taip pat ir į kaltininko kaltę, jo turtinę padėtį (pasak jo paties, jis turi finansinių įsipareigojimų, išlaiko savo vaikus ir jam pragyvenimui per mėnesį iš jo atlyginimo lieka apie 200 eurų), įrodytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus, teismas mano, kad šiuo konkrečiu atveju 1500 Eur dydžio neturtinės žalos atlyginimas šiuo metu yra pakankama satisfakcija nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui A. P. už jo patirtus neigiamus išgyvenimus.

606.

61Dėl kitų klausimų

626.1.

63Kaltinamasis V. N. buvo laikinai sulaikytas 2018 m. liepos 28 d. 21.30 val. ir į laisvę paleistas 2018 m. liepos 30 d. 15.18 val. (95, 99 b. l.). Šis kaltinamojo sulaikyme išbūtas laikas (2 paros) įskaitomas į jam paskirtos bausmės laiką.

646.2.

65Nuosprendžiui įsiteisėjus kaltinamajam paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumento paėmimas (117–118, 120–121 b. l.), panaikinamos.

666.3.

67Taip pat nuosprendžiui įsiteisėjus daiktai:

686.3.1.

69kvapų pėdsakai nuo metalinio strypo (plombos Nr. ( - )) ir nuo dujų balionėlio (plombos Nr. ( - )), saugomi Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Odorologinių tyrimų ir kinologijos valdyboje (16 b. l.), sunaikinami (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas);

706.3.2.

71plytos dalis, supakuota į paketą Nr. ( - ), saugoma Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate (21, 23 b. l.), sunaikinama (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas);

726.3.3.

73žalsvos spalvos dujų balionėlis su užrašu „NATO CS – GAS SILLIARE“, saugomas Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate (18, 20 b. l.), sunaikinamas (BPK 94 straipsnio 1 dalies 2 punktas);

746.3.4.

75metalinis raktas, saugomas Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate (21, 23 b. l.), grąžinamas kaltinamajam V. N. (BPK 94 straipsnio 1 dalies 5 punktas);

766.3.5.

77asmens tapatybės kortelė Nr. ( - ) grąžinama kaltinamajam V. N..

786.4.

79Vadovaujantis BPK 103 straipsnio 6 punktu, 105 straipsnio 1 dalimi, iš kaltinamojo V. N. į valstybės pajamas išieškomos 9,50 Eur dydžio proceso išlaidos teismo procesiniams dokumentams įteikti.

80Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297–298, 301–305, 307–308 straipsniais teismas

Nutarė

81V. N. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas:

82-

83BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte ir nubausti jį laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams;

84-

85BK 284 straipsnyje ir nubausti jį 50 (penkiasdešimties) parų areštu.

86Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, šias bausmes subendrinti bausmių apėmimo būdu ir skirti V. N. subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

87Vadovaujantis BK 64¹ straipsnio 1 dalimi, šią bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir V. N. paskirti subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 1 (vieniems) metams 8 (aštuoniems) mėnesiams.

88Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, šią bausmę dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrinti su Panevėžio apylinkės teismo 2018 m. gegužės 21 d. baudžiamuoju įsakymu paskirtos ir neatliktos bausmės dalimi ir skirti V. N. galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 1 (vieniems) metams 11 (vienuolikai) mėnesių.

89Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 3, 5, 7 ir 10 punktais, V. N. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant jį per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį: 1) gydytis priklausomybės ligas; 2) tęsti darbą; 3) neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi; 4) nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

90Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmę įskaityti V. N. laikinajame sulaikyme išbūtą laiką – 2 (dvi) paras.

91Priteisti iš V. N. nukentėjusiajam A. P. 1840,35 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus keturiasdešimt eurų 35 ct) turtinei žalai ir 1500 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus eurų) neturtinei žalai atlyginti.

92Nuosprendžiui įsiteisėjus V. N. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumento paėmimą panaikinti.

93Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktus:

94- kvapų pėdsakus (plombų Nr. ( - ) ir Nr. ( - )), sunaikinti;

95- plytos dalį (supakuotą į paketą Nr. ( - )), sunaikinti;

96- žalsvos spalvos dujų balionėlį su užrašu „NATO CS – GAS SILLIARE“, sunaikinti;

97- metalinį raktą grąžinti V. N.;

98- asmens tapatybės kortelę Nr. ( - ) grąžinti V. N..

99Vadovaujantis BPK 103 straipsnio 6 punktu, 105 straipsnio 1 dalimi, pripažinti proceso išlaidomis ir išieškoti iš kaltinamojo V. N. į valstybės pajamas 9,50 Eur už teismo procesinių dokumentų įteikimą.

100Nuosprendis per 20 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apylinkės teisme.

Ryšiai
1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėjas Marius... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje V.... 3. 1)... 4. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 30 d. baudžiamuoju... 5. 2)... 6. Panevėžio apylinkės teismo 2018 m. gegužės 21 d. baudžiamuoju įsakymu... 7. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 138... 8. 1.... 9. V. N. 2018 m. liepos 28 d. apie 20.30 val. viešoje vietoje – ties pastatu,... 10. 2.... 11. Įrodymai... 12. 2.1.... 13. Kaltinamasis V. N. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2018 m. liepos... 14. 2.2.... 15. Įrodymų tyrimas apklausus kaltinamąjį nutrauktas, nes kaltinamasis... 16. 2.3.... 17. BPK 291 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka išvardinti:... 18. 3.... 19. Įrodymų vertinimas ir veikų kvalifikavimas... 20. 3.1.... 21. Pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą atsako tas, kas nesunkiai sužalojo... 22. 3.2.... 23. Pagal BK 284 straipsnį atsako tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu,... 24. 3.3.... 25. Kaltinamasis V. N. pripažįsta savo kaltę dėl abiejų jam inkriminuojamų... 26. 3.4.... 27. Nagrinėjamu atveju viešoji tvarka neabejotinai buvo pažeista, nes... 28. 3.5.... 29. Teismų praktikoje smurto veiksmai, kad ir atlikti viešoje vietoje bei... 30. 3.6.... 31. Atskirai neinkriminuoti kaltinamajam V. N. BK 284 straipsnyje numatytos... 32. 3.7.... 33. Apibendrinant pirmiau išdėstytus duomenis matyti, kad kaltinamasis V. N.... 34. 4.... 35. Dėl bausmių skyrimo... 36. 4.1.... 37. Kaltinamojo V. N. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs... 38. 4.2.... 39. Skirdamas bausmes kaltinamajam V. N. teismas atsižvelgia į padarytų... 40. 4.3.... 41. Iš pirmiau paminėtų aplinkybių matyti, kad jos kaltinamąjį... 42. 4.4.... 43. Taip pat kaltinamajam V. N. taikytinos BK 641 straipsnio nuostatos.... 44. 5.... 45. Dėl civilinio ieškinio... 46. 5.1.... 47. Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas A. P. bylos nagrinėjimo teisme metu... 48. 5.2.... 49. Kaltinamojo V. N. veika padaryta turtinė žala įrodyta byloje surinktais ir... 50. 5.3.... 51. Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas A. P. civiliniame ieškinyje patirtą... 52. 5.4.... 53. Formuojama teismų praktika patvirtina, kad bylose kurių aplinkybės... 54. 5.5.... 55. Teismas pažymi, kad nesunkūs sveikatos sužalojimai gali būti įvairūs,... 56. 5.6.... 57. Šiuo konkrečiu atveju dėl įvykio metu patirto sveikatos sutrikdymo ir... 58. 5.7.... 59. Atsižvelgęs į visas pirmiau paminėtas aplinkybes, o taip pat ir į... 60. 6.... 61. Dėl kitų klausimų... 62. 6.1.... 63. Kaltinamasis V. N. buvo laikinai sulaikytas 2018 m. liepos 28 d. 21.30 val. ir... 64. 6.2.... 65. Nuosprendžiui įsiteisėjus kaltinamajam paskirtos kardomosios priemonės –... 66. 6.3.... 67. Taip pat nuosprendžiui įsiteisėjus daiktai:... 68. 6.3.1.... 69. kvapų pėdsakai nuo metalinio strypo (plombos Nr. ( - )) ir nuo dujų... 70. 6.3.2.... 71. plytos dalis, supakuota į paketą Nr. ( - ), saugoma Panevėžio apskrities... 72. 6.3.3.... 73. žalsvos spalvos dujų balionėlis su užrašu „NATO CS – GAS SILLIARE“,... 74. 6.3.4.... 75. metalinis raktas, saugomas Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos... 76. 6.3.5.... 77. asmens tapatybės kortelė Nr. ( - ) grąžinama kaltinamajam V. N..... 78. 6.4.... 79. Vadovaujantis BPK 103 straipsnio 6 punktu, 105 straipsnio 1 dalimi, iš... 80. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297–298,... 81. V. N. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas:... 82. -... 83. BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte ir nubausti jį laisvės atėmimu 2... 84. -... 85. BK 284 straipsnyje ir nubausti jį 50 (penkiasdešimties) parų areštu.... 86. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, šias bausmes subendrinti... 87. Vadovaujantis BK 64¹ straipsnio 1 dalimi, šią bausmę sumažinti vienu... 88. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, šią bausmę dalinio bausmių... 89. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 3, 5, 7 ir 10 punktais, V. N.... 90. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmę įskaityti V. N. laikinajame... 91. Priteisti iš V. N. nukentėjusiajam A. P. 1840,35 Eur (vieną tūkstantį... 92. Nuosprendžiui įsiteisėjus V. N. paskirtas kardomąsias priemones –... 93. Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktus:... 94. - kvapų pėdsakus (plombų Nr. ( - ) ir Nr. ( - )), sunaikinti;... 95. - plytos dalį (supakuotą į paketą Nr. ( - )), sunaikinti;... 96. - žalsvos spalvos dujų balionėlį su užrašu „NATO CS – GAS... 97. - metalinį raktą grąžinti V. N.;... 98. - asmens tapatybės kortelę Nr. ( - ) grąžinti V. N..... 99. Vadovaujantis BPK 103 straipsnio 6 punktu, 105 straipsnio 1 dalimi, pripažinti... 100. Nuosprendis per 20 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...