Byla 2K-78-693/2015
Dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 17 d. nuosprendžio ir Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 23 d. nutarties

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininkės Aldonos Rakauskienės, Viktoro Aiduko ir pranešėjo Vytauto Masioko, sekretoriaujant Linai Baužienei, dalyvaujant prokurorei Linai Beinarytei, gynėjui advokatui Rolandui Vaitekūnui, nuo baudžiamosios atsakomybės atleistam K. B., nukentėjusiojo atstovui R. S., teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nukentėjusiojo E. B. kasacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 17 d. nuosprendžio ir Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 23 d. nutarties.

2Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 17 d. nuosprendžiu K. B., vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 40 straipsniu, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 284 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir byla nutraukta. K. B. perduotas D. B. pagal laidavimą dvejų metų laikotarpiui be užstato.

3Vadovaujantis BK 67 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 6 punktu, 71 straipsniu, K. B. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – 7 MGL (910 Lt (263,55 Eur)) dydžio įmoka į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.

4Priteista iš K. B. nukentėjusiajam E. B. 10 000 Lt (289,62 Eur) neturtinės žalos ir 1200 Lt (347,54 Eur) už advokato pagalbą byloje, o Panevėžio teritorinei ligonių kasai – 2589,73 Lt (750,04 Eur) už nukentėjusiojo E. B. gydymą ligoninėje. Civilinio ieškinio dalis dėl 5395,49 Lt (1562,64 Eur) turtinės žalos perduota nagrinėti civilinio proceso tvarka, pripažįstant nukentėjusiojo E. B. teisę į civilinio ieškinio patenkinimą. Taip pat priteista iš K. B. 20 Lt (5,79 Eur) proceso (pašto) išlaidų valstybei.

5Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 23 d. nutartimi nukentėjusiojo E. B. apeliacinis skundas atmestas.

6Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo Vytauto Masioko pranešimą, nukentėjusiojo atstovo, prašiusio kasacinį skundą tenkinti, prokuroro, nuo baudžiamosios atsakomybės atleisto asmens ir jo gynėjo, prašiusių kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

7K. B. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą už BK 284 straipsnio 1 dalyje ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytų nusikalstamų veikų padarymą, kai jis 2013 m. spalio 5 d., apie 2.43 val., viešoje vietoje – naktinio klubo „Sweet Club“, esančio Panevėžyje, Piniavos sk. 10, salėje klubo lankytojų akivaizdoje dėl chuliganiškų paskatų be jokios priežasties tyčia kumščiu sudavė ne mažiau kaip vieną smūgį nukentėjusiajam E. B. į veidą, padarydamas apatinio žandikaulio lūžį. Tokiais veiksmais jis viešoje vietoje įžūliu elgesiu, pasireiškusiu smurto naudojimu, demonstravo nepagarbą aplinkiniams, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką bei nesunkiai sutrikdė sveikatą E. B.

8Kasaciniu skundu nukentėjusysis E. B. prašo pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 17 d. nuosprendį ir Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 23 d. nutartį: K. B. pripažinti kaltu pagal BK 284 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą.

9Kasatorius teigia, kad teismai nepagrįstai K. B. taikė BK 40 straipsnį ir jį nuo baudžiamosios atsakomybės atleido pagal laidavimą.

10Skunde pažymima, kad K. B. motina D. B. pateikė teismui prašymą perduoti kaltininką jos atsakomybei pagal laidavimą, tačiau nors teismas D. B. apibūdino teigiamai ir pažymėjo, kad ji administracine tvarka nebausta, gyvena darnioje šeimoje, tačiau byloje nebuvo gauti duomenys apie jos teistumą.

11Anot kasatorius, norint asmenį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, turi būti BK 40 straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų visuma, tačiau teismas pagal minėtą straipsnį tokių sąlygų nenustatęs. Visų pirma, teismas nenustatė BK 40 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytos sąlygos – visiško kaltės pripažinimo ir gailėjimosi padarius nusikalstamą veiką. Anot kasatoriaus, nors K. B. teismui pareiškė, kad jis kaltę pripažįsta visiškai, tačiau nei ikiteisminio tyrimo, nei teisminio bylos nagrinėjimo metu nesakė, jog gailisi, neigė padaręs nusikalstamą veiką, kasatoriaus neatsiprašė. Kasatoriaus manymu, K. B. gailestis buvo deklaratyvus siekiant, kad teismas jį atleistų nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

12Taip pat, kasatoriaus teigimu, nepagrįstai nustatyta ir BK 40 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyta sąlyga – bent iš dalies atlyginta ar pašalinta padaryta žala arba įsipareigojimas ją atlyginti. Kasatorius mano, kad kaltininko pareiškimas teisme, jog jis atlygins tokią žalos sumą, kokią priteis teismas, negali būti laikomas susitarimu su nukentėjusiuoju dėl žalos atlyginimo.

13Kasatoriaus teigimu, teismas nepagrįstai nustatė BK 40 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytą sąlygą – jog yra pagrindo manyti, kad kaltininkas visiškai atlygins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme K. B. nesutiko atlyginti žalos, patirtos dėl prarasto darbo užmokesčio. Anot kasatoriaus, jo darbas susijęs su nuolatinėmis išvykomis į komandiruotes, darbdavio išmokami komandiruotėms skirti pinigai yra ne darbo užmokestis, o kompensacinio pobūdžio išmokos, kurios neįtraukiamos apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį. Dėl šios priežasties kasatorius teigia netekęs 5395,49 Lt (1562,64 Eur) pajamų. Kadangi kaltininkas nesutiko jų atlyginti, todėl ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka.

14Taip pat kasatorius mano, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog kaltininkas laikysis įstatymų (BK 40 straipsnio 2 dalies 4 punktas), nes K. B. buvo paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje, tačiau baudžiamojoje byloje yra Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato raštai Panevėžio miesto apylinkės teismui, kuriuose nurodyta, jog K. B. 2014 m. vasario 25 d. ir 2014 m. balandžio 1 d. neatvyko registruotis. Apeliacinės instancijos teismas šios aplinkybės nevertino, o nurodė, kad kardomosios priemonės pažeidimai nesutrukdė teisminiam bylos nagrinėjimui, tačiau tokia išvada nereiškia, jog asmuo laikosi įstatymo reikalavimų. Be to, kasatorius pabrėžia, kad duodamas parodymus teisme K. B. laikėsi nuostatos, jog nusikalstamą veiką padarė ne jis, o klube budėję apsaugos darbuotojai.

15Kasatorius nurodo, kad dėl patirtų sužalojimų jis iki šiol negali aiškiai kalbėti, dėl pažeistų veido nervų tirpsta žandikaulis, taigi sužalojimo liekamieji reiškiniai bus jaučiami visą gyvenimą.

16Nukentėjusiojo E. B. kasacinis skundas atmestinas.

17Dėl BK 40 straipsnio taikymo

18BK 40 straipsnio 1 dalies nuostatos numato asmens, padariusio baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės pagal asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo, prašymą perduoti kaltininką jo atsakomybei pagal laidavimą. BK 40 straipsnio 2 dalies keturiuose punktuose yra nuosekliai išdėstytos kitos būtinos atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą sąlygos: 1) asmuo pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką ir 2) visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką, ir 3) bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta, ir 4) yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Teismas taiko BK 40 straipsnio nuostatas tik esant visų šio straipsnio 2 dalyje išvardytų sąlygų visumai. Be to, pažymėtina, kad BK 40 straipsnio taikymas yra teismo teisė, o ne pareiga, kurią jis realizuoja įvertinęs visas bylos aplinkybes.

19Nukentėjusiojo kasacinio skundo teiginiai, kad teismas K. B. atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą nesant visų būtinų BK 40 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų sąlygų, yra nepagrįsti. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai motyvuotai pasisakė, kodėl K. B. taikė BK 40 straipsnio nuostatas.

20Nors kasatorius akcentuoja, kad teismas nepagrįstai nustatė BK 40 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintą sąlygą – asmuo visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką, tačiau pažymėtina, jog tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teisme K. B. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir dėl to gailėjosi (teigė, „jog jei galėtų, įvykius pakeistų“), tai pripažinta ir BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Be to, bylos duomenys patvirtina, kad K. B. stengėsi sušvelninti padarytos nusikalstamos veikos padarinius ir atlygino dalį žalos, o tai taip pat rodo jo kritišką požiūrį į savo nusikalstamą elgesį ir leidžia teigti, jog asmuo dėl to gailisi.

21Taip pat nepagrįstas kasatoriaus teiginys, kad neįvykdyta viena iš BK 40 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtintų sąlygų – bent iš dalies atlyginti ar pašalinti padarytą žalą arba įsipareigoti ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta. Pažymėtina, kad K. B. bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu atlygino dalį žalos – 200 Lt (57,92 Eur), tačiau kartu su laiduotoja pasižadėjo atlyginti ir likusiąją dalį, tai užfiksuota teismo posėdžio protokole, todėl teismas tai pagrįstai pripažino kaip įsipareigojimą ateityje nukentėjusiajam atlyginti padarytą žalą. Be to, atnaujinus įrodymų tyrimą apeliacinės instancijos teisme, K. B. pateikė duomenis, kad atlygino dar dalį padarytos žalos – 1330 Lt (385,19 Eur) bei sumokėjo Valstybinei ligonių kasai priteistą sumą ir teismo nustatytą įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą. Atsižvelgdamas į tai, kad K. B. nesimoko ir jį išlaiko tėvai, apeliacinės instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog tai nėra mažos sumos ir rodo realų norą vykdyti įsipareigojimus atlyginti nukentėjusiojo patirtą žalą. Taip pat teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad bylą nagrinėjant kasacinės instancijos teisme K. B. pateikė dokumentus, jog po nuosprendžio įsiteisėjimo nukentėjusiajam atlygino dar 908,80 Eur, kas rodo, kad jis vykdo įsipareigojimus atlyginti padarytą žalą.

22Apeliacinės instancijos teismas motyvuotai pagrindė, kodėl yra pagrindo manyti, kad K. B. visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų (BK 40 straipsnio 2 dalies 4 punktas), pažymėdamas, jog jis studijuoja, apibūdinamas teigiamai, nusikaltimų padarymo metu galiojančių administracinių nuobaudų neturėjo, padarytos nusikalstamos veikos buvo atsitiktinės ir padarytos spontaniškai, o kardomųjų priemonių pažeidimas nesukliudė bylos nagrinėjimo eigai ir buvo pateisintas objektyviomis aplinkybėmis.

23Taigi teismai K. B. tinkamai taikė BK 40 straipsnio nuostatas, todėl nėra teisinio pagrindo keisti teismų sprendimus, o kasacinis skundas atmestinas.

24Dėl nukentėjusiojo atstovo dalyvavimo išlaidų priteisimo

25Nagrinėjant bylą kasacine tvarka, buvo gautas prašymas priteisti nukentėjusiajam E. B. kasaciniame procese turėtas 230 Eur išlaidas. Teismui pateikta 2015 m. sausio 15 d. sąskaita, patvirtinanti, kad nukentėjusysis sumokėjo 230 Eur atstovui už kasacinio skundo parengimą.

26Pažymėtina, kad pagal BPK 106 straipsnio 2 dalį, pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, dalyvavusio byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Teismas, atsižvelgdamas į nuteistojo turtinę padėtį, gali šių išlaidų kaltinamajam nepriteisti ar jų dydį sumažinti. Šios nuostatos galioja ir nagrinėjant bylą apeliacinėje bei kasacinėje instancijoje, tačiau šiuo atveju, priteisiant išlaidas advokato paslaugoms apmokėti, būtina atsižvelgti ir į tai, pagal kieno skundą buvo nagrinėta byla ir koks yra šio skundo nagrinėjimo rezultatas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-410/2008, 2K-196/2009, 2K-267/2009, 2K-351/2009, 2K-271/2010).

27Kadangi šioje byloje nukentėjusiojo kasacinis skundas atmetamas, todėl atstovavimo išlaidos iš nuo baudžiamosios atsakomybės atleisto K. B. nepriteistinos.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

29Nukentėjusiojo E. B. kasacinį skundą atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 17 d. nuosprendžiu K.... 3. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 6 punktu, 71 straipsniu, K.... 4. Priteista iš K. B. nukentėjusiajam E. B. 10 000 Lt (289,62 Eur) neturtinės... 5. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 6. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo Vytauto Masioko pranešimą,... 7. K. B. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą už BK 284... 8. Kasaciniu skundu nukentėjusysis E. B. prašo pakeisti Panevėžio miesto... 9. Kasatorius teigia, kad teismai nepagrįstai K. B. taikė BK 40 straipsnį ir... 10. Skunde pažymima, kad K. B. motina D. B. pateikė teismui prašymą perduoti... 11. Anot kasatorius, norint asmenį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal... 12. Taip pat, kasatoriaus teigimu, nepagrįstai nustatyta ir BK 40 straipsnio 2... 13. Kasatoriaus teigimu, teismas nepagrįstai nustatė BK 40 straipsnio 2 dalies 4... 14. Taip pat kasatorius mano, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog kaltininkas... 15. Kasatorius nurodo, kad dėl patirtų sužalojimų jis iki šiol negali aiškiai... 16. Nukentėjusiojo E. B. kasacinis skundas atmestinas.... 17. Dėl BK 40 straipsnio taikymo ... 18. BK 40 straipsnio 1 dalies nuostatos numato asmens, padariusio baudžiamąjį... 19. Nukentėjusiojo kasacinio skundo teiginiai, kad teismas K. B. atleido nuo... 20. Nors kasatorius akcentuoja, kad teismas nepagrįstai nustatė BK 40 straipsnio... 21. Taip pat nepagrįstas kasatoriaus teiginys, kad neįvykdyta viena iš BK 40... 22. Apeliacinės instancijos teismas motyvuotai pagrindė, kodėl yra pagrindo... 23. Taigi teismai K. B. tinkamai taikė BK 40 straipsnio nuostatas, todėl nėra... 24. Dėl nukentėjusiojo atstovo dalyvavimo išlaidų priteisimo... 25. Nagrinėjant bylą kasacine tvarka, buvo gautas prašymas priteisti... 26. Pažymėtina, kad pagal BPK 106 straipsnio 2 dalį, pripažinęs kaltinamąjį... 27. Kadangi šioje byloje nukentėjusiojo kasacinis skundas atmetamas, todėl... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 29. Nukentėjusiojo E. B. kasacinį skundą atmesti....