Byla 2K-32-511/2017
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 23 d. nuosprendžio ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. birželio 22 d. nuosprendžio

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alvydo Pikelio (kolegijos pirmininkas), Tomo Šeškausko ir Eligijaus Gladučio (pranešėjas),

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo E. D. kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 23 d. nuosprendžio ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. birželio 22 d. nuosprendžio.

3Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 23 d. nuosprendžiu E. D. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą laisvės atėmimo bausme dvejiems metams, pagal 284 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimo bausme šešiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos ir paskirta galutinė subendrinta laisvės atėmimo bausmė dvejiems metams.

4Vadovaujantis BK 75 straipsniu, paskirtos bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams, įpareigojant per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms ir nevartoti alkoholio ir psichiką veikiančių medžiagų. E. D. taikyta baudžiamojo poveikio priemonė ir jis įpareigotas sumokėti 15 MGL sumą į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus pareikštas civilinis ieškinys dėl P. V. išmokėtos 114,11 Eur dydžio ligos pašalpos paliktas nenagrinėtas.

5Taip pat skundžiamas Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. birželio 22 d. nuosprendis, kuriuo nuteistojo E. D. apeliacinis skundas tenkintas iš dalies.

6Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. birželio 22 d. nuosprendžiu pakeistas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 23 d. nuosprendis.

7Panaikintas E. D. skirtas įpareigojimas nevartoti alkoholio ir psichiką veikiančių medžiagų.

8Pakeista nuosprendžio aprašomoji dalis (pirmojo puslapio pirmoji pastraipa), ją išdėstant taip:

9E. D. 2014 m. gegužės 11 d., apie 4.00 val., viešoje vietoje, naktiniame klube „A“, esančiame ( - ), žodinio konflikto metu tyčia sudavė ranka vieną kartą klubo lankytojui J. Ž. į kairį petį ir sugriebęs rankomis už ausų nuvertė jį ant grindų sukeldamas J. Ž. fizinį skausmą. Po to, klubo administratoriui A. B. bandant E. D. nuraminti, tyčia sudavė ranka vieną kartą A. B. į nosį, padarydamas A. B. nesunkų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį nosies kaulų lūžiu, kraujosruvomis ir nubrozdinimais veide, kraujosruvomis dešinio peties srityje, juosmens dešinėje pusėje. Po to, E. D. išvedant iš E. D. pažeidė viešąją tvarką, viešoje vietoje, įžūliu elgesiu, grasinimais ir vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką ir iš chuliganiškų paskatų nesunkiai sutrikdė A. Butrimo sveikatą.

10Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

11Teisėjų kolegija

Nustatė

121. E. D. nuteistas už tai, kad 2014 m. gegužės 11 d., apie 4.00 val., viešoje vietoje, naktiniame klube „A“, esančiame ( - ), žodinio konflikto metu tyčia sudavė ranka vieną kartą klubo lankytojui J. Ž. į kairį petį ir sugriebęs rankomis už ausų nuvertė jį ant grindų sukeldamas J. Ž. fizinį skausmą. Klubo administratoriui A. B. bandant E. D. nuraminti, tyčia sudavė ranka vieną kartą A. B. į nosį, padarydamas A. B. nesunkų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį nosies kaulų lūžiu, kraujosruvomis ir nubrozdinimais veide, kraujosruvomis dešinio peties srityje, juosmens dešinėje pusėje. Po to, E. D. išvedant iš naktinio klubo, jis keikdamasis necenzūriniais žodžiais, grasino aplinkiniams susidorojimu, sakydamas, ar jie žino, su kuo prasidėjo, kad jiems bus blogai, o išvesdintas iš naktinio klubo patalpų, spardė kojomis klubo duris. Šiais veiksmais E. D. pažeidė viešąją tvarką, viešoje vietoje, įžūliu elgesiu, grasinimais ir vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką ir dėl chuliganiškų paskatų nesunkiai sutrikdė A. Butrimo sveikatą. Tokie E. D. veiksmai kvalifikuoti kaip idealioji nusikalstamų veikų, numatytų BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte ir 284 straipsnio 1 dalyje, sutaptis.

132. Kasaciniu skundu nuteistasis E. D. prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo nuosprendį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka arba panaikinti teismų nuosprendžius ir atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 38 straipsnį.

142.1. Kasatorius nurodo, kad abiejų instancijų teismai, kvalifikuodami jo veiksmus pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir 284 straipsnio 1 dalį, netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą, nepagrįstai netaikė BK 38 straipsnio nuostatų ir paskyrė per griežtą bausmę.

152.2. Kasatorius teigia, kad jis buvo nepagrįstai nuteistas pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, nes jo veiksmuose nebuvo nei objektyviųjų, nei subjektyviųjų šios veikos požymių. Konfliktas buvo trumpalaikis ir šiame konflikte dalyvavę asmenys neturi jam jokių pretenzijų. Teismai sprendimuose nenurodė jokių duomenų, patvirtinančių, jog nuteistasis veikė tiesiogine tyčia, t. y. kad jis suvokė, jog savo veiksmais demonstruoja nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai, kad jo veiksmai yra chuliganiški ar įžūlūs ir taip bus sutrikdyta visuomenės rimtis bei norėjo šių pasekmių.

16Kasatorius teigia, kad visuomenės rimties sutrikdymas naktiniame klube negalimas atsižvelgus į tai, kad lankytojai ten renkasi pasilinksminti, vartoja alkoholį, skamba garsi muzika, lankytojai priversti garsiau kalbėtis. Konfliktas truko tik keliolika sekundžių, klubo veikla nebuvo sutrikdyta; byloje nėra jokių duomenų, kad kas nors iš naktinio klubo lankytojų būtų matęs įvykį ar girdėjęs įvykio metu sukeltą triukšmą. Kasatorius be jokio įspėjimo jėga buvo pargriautas, po to išstumtas iš klubo; kadangi klube liko su juo buvusi mergina, negalėdamas iš lauko pusės atidaryti durų, du kartus į jas spyrė koja; byloje nėra jokių įrodymų, jog įvykio metu jis būtų tyčia gadinęs ar sugadinęs kokį nors turtą, kad jo elgesys nebuvo orientuotas pažeisti viešąją tvarką. Įvertinus konflikto kilimo priežastis, liudytojų reakciją, kasatoriaus veiksmų pobūdį, trukmę bei intensyvumą, kitas aplinkybes, jo veika nepasiekė tokio pavojingumo laipsnio, kuris būdingas veikoms, numatytoms BK 284 straipsnio 1 ar 2 dalyse. Byloje nėra pagrįstų ir nepaneigtų įrodymų, kurie patvirtintų, kad jis taip elgėsi tyčia ir dėl jo veiksmų kilo tam tikri padariniai. Kasatorius nurodo, kad, įvertinus atliktų veiksmų intensyvumą, pobūdį, pavojingumą bei kilusias pasekmes, jo veiksmai galėjo būti kvalifikuoti pagal ATPK 174 straipsnį, nes BK 284 straipsnio 1 dalyje numatytos pasekmės nekilo.

172.3. Kasatorius mano, kad teismai neteisingai kvalifikavo jo veiksmus pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą, nes jo veiksmuose nėra šio nusikaltimo sudėties – nuteistojo chuliganiškų paskatų ir tyčios dėl pasekmių. Nukentėjusysis įsiterpė į bręstantį konfliktą tarp jo (E. D.) ir J. Ž. , po to ir buvo sužalotas. Nuteistasis teigia, kad A. B. sužalojo netyčia, nes smūgį ranka jam sudavė sukdamasis ir pats to net nepastebėjo.

182.4. Kasatorius atkreipia dėmesį į tai, kad šioje byloje nukentėjusieji jam atleido, jis pripažino visas faktines bylos aplinkybes (nesutiko tik su jų teisiniu vertinimu), taip pat buvo nustatytos kitos BK 38 straipsnyje numatytos sąlygos, todėl teismai galėjo taikyti BK 38 straipsnio nuostatas ir atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės, tačiau dėl nuteistajam nesuprantamų priežasčių to nepadarė.

192.5. Kasatoriaus nuomone, teismų paskirta reali laisvės atėmimo bausmė (nors ir buvo taikytas BK 75 straipsnis) visiškai neatitinka visuomenės interesų, aiškiai prieštarauja teisingumo ir protingumo principams. Be to, anot nuteistojo, teismai nukrypo nuo suformuotos teismų praktikos, skiriant bausmės dydį tokios kategorijos bylose. Abiejų instancijų teismai neįvertino visų bylos aplinkybių, reikšmingų bausmės skyrimui (ikiteisminio tyrimo metu E. D. pripažino padaręs nusikalstamą veiką, su nukentėjusiais asmenimis susitaikė, žalą atlygino, teistas prieš 10 metų, teistumas yra išnykęs, galiojančių administracinių nuobaudų neturi). Kasatorius mano, kad nėra tiek pavojingas visuomenei, jog buvo būtina skirti laisvės atėmimo bausmę. Bausmės tikslai, atsižvelgiant į šioje byloje nustatytas aplinkybes bei esančius duomenis, gali būti pasiekti paskiriant švelnesnę bausmės rūšį ir tai neprieštarautų BK 41 straipsnio 2 dalies 5 punkto reikalavimams. Teismai nuosprendžiuose tik trumpai aprašė nuteistojo atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, tačiau nenurodė, dėl kokių priežasčių skiriama konkreti bausmė ir ar parinkta bausmės rūšis ir nustatytas jos dydis nėra per didelis vertinant visas aplinkybes. Teismai neatsižvelgė į tai, kad teisingumo principo įgyvendinimą šioje byloje buvo galima užtikrinti ir paskiriant švelnesnę bausmės rūšį nei reali laisvės atėmimo bausmė. Įvertinęs pirmiau nurodytas aplinkybes, kasatorius mano, kad abiejų instancijų teismų sprendimai yra nepagrįsti ir privalo būti panaikinti, nes teismai netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą tiek dėl netinkamos veikų kvalifikacijos, tiek dėl netinkamos bausmės rūšies ir atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės.

203. Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras Arūnas Verenius atsiliepimu į kasacinį skundą prašo nuteistojo E. D. kasacinį skundą atmesti.

213.1. Prokuroras atsiliepime pritaria teismų išvadoms ir teigia, kad kasacinio skundo teiginiai prieštarauja žemesnės instancijos teismų nustatytoms faktinėms aplinkybėms ir išvadoms dėl E. D. padarytų veikų kvalifikavimo pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir 284 straipsnio 1 dalį. Pasak prokuroro, bylos aplinkybės suponuoja išvadą, kad nagrinėjamu atveju kilo BK 284 straipsnio 1 dalyje numatyti padariniai – buvo sutrikdyta visuomenės rimtis ir tvarka, todėl, atsižvelgiant į kilusius padarinius, E. D. veiksmai pagrįstai kvalifikuoti kaip nusikaltimas, o ne kaip administracinis teisės pažeidimas, numatytas ATPK 174 straipsnyje. Atmestini kasatoriaus argumentai, jog teismai neteisingai kvalifikavo jo veiksmus pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą. Vertinant bylos aplinkybių visumą, akivaizdu, kad E. D. fizinį smurtą prieš nukentėjusįjį panaudojo dėl chuliganiškų paskatų, nesant jokios objektyvios priežasties ir pagrįstų asmeninių motyvų, o išvada dėl asmens kaltės padarius nusikalstamą veiką grindžiama ne tik pagal subjektyvius kaltininko paaiškinimus, bet ir pagal objektyvius bylos duomenis, atskleidžiančius kaltininko elgesį įvykio metu ir leidžiančius spręsti apie jo veikos aplinkybių suvokimą, valios pastangas vienaip ar kitaip veikti. Iš kasatoriaus skundžiamų nuosprendžių turinio matyti, kad žemesnės instancijos teismai šias aplinkybes nustatė, vadinasi, ir teisingai pritaikė baudžiamąjį įstatymą. Taip pat atsiliepime pažymima, kad kasaciniame skunde dėl BK 38 straipsnio nuostatų taikymo nurodomi argumentai tik iš dalies atitinka bylos aplinkybes, kurioms esant būtų pagrindas atleisti E. D. nuo baudžiamosios atsakomybės. Teismai, atmesdami nuteistojo prašymą atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės, sprendimuose nurodė svarius motyvus, kodėl E. D. netaikė BK 38 straipsnio nuostatų. Atsiliepime pažymima, kad nuteistajam už padarytas nusikalstamas veikas bausmės dydžiai nustatyti pagrįstai, įvertinus visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, ir tai atitinka BK 41 straipsnio 2 dalies nuostatas.

224. Nuteistojo E. D. kasacinis skundas atmestinas.

23Dėl kasatoriaus nuteisimo pagal BK 284 straipsnio 1 dalį ir BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą.

245. Kasacinės instancijos teismas nuosprendžius ir nutartis, dėl kurių paduotas kasacinis skundas, tikrina tik teisės taikymo aspektu (BPK 376 straipsnio 1 dalis). Kasacinio nagrinėjimo dalykas nėra kasacinio skundo argumentai, kuriais savaip interpretuojami įrodymai ir ginčijamos teismų nustatytos faktinės aplinkybės. Įrodymus galutinai įvertina apeliacinės instancijos teismas. Teisėjų kolegija neturi pagrindo konstatuoti, kad vertinant įrodymus apeliacinės instancijos teisme padaryta baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų.

255.1. Pagal BK 284 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Teismų praktikoje visuomenės rimties sutrikdymu paprastai laikomi veiksmai, kai prieš asmenį viešoje vietoje panaudojamas fizinis smurtas, aplinkiniai asmenys dėl to pasijunta šiurkščiai pažeminti ar šokiruoti ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-241/2009, 2K-65/2010, 2K-115/2010, 2K-377/2010).

265.2. Pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą atsako tas, kas nesunkiai sužalojo ar susargdino dėl chuliganiškų paskatų.

27Pagal teismų praktiką nusikalstama veika pripažįstama padaryta dėl chuliganiškų paskatų, kai tai daroma dėl aiškaus žmogaus ar visuomenės negerbimo, elementarių moralės ir elgesio normų niekinimo, kai kaltininko elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinamą požiūrį į juos, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-75/2005, 2K-716/2007, 2K-144/2008, 2K-58/2009, 2K-241/2009, 2K-266/2009, 2K-450/2010).

285.3. Pažymėtina, kad kasaciniame skunde nurodyti klausimai dėl BK 284 straipsnio 1 dalyje numatytų padarinių buvimo, nuteistojo chuliganiškų paskatų ir tyčios padarant nukentėjusiajam A. B. nesunkų sveikatos sutrikdymą buvo iškelti nuteistojo apeliaciniame skunde; į šiuos klausimus apeliacinio teismo nuosprendyje motyvuotai atsakyta. Su apeliacinės instancijos teismo išvadomis teisėjų kolegija sutinka.

295.4. Nepagrįsti kasacinio skundo argumentai, kad nuteistasis neturėjo tyčios pažeisti viešąją tvarką bei visuomenės rimtį ir jų nepažeidė, kad jo veiksmai buvo nulemti susidėjusių aplinkybių, kai jis be jokio įspėjimo jėga buvo pargriautas ir po to išstumtas iš klubo, ir kad dėl to veika negalėjo būti kvalifikuota kaip viešosios tvarkos pažeidimas pagal BK 284 straipsnio 1 dalį.

305.5. Vadovaudamiesi byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma, pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai (atsižvelgus į šios instancijos teismo išvadas dėl kasatoriaus padarytos veikos apimties) nustatė, jog viešosios tvarkos pažeidimas, numatytas BK 284 straipsnio 1 dalyje, prasidėjo tuo, kad nuteistasis E. D. , matant kitiems asmenims, viešoje vietoje – naktiniame klube, kilus žodiniam konfliktui su klubo lankytoju J. Ž. , be rimtesnės priežasties šiam sudavė į petį ir sugriebęs rankomis už ausų parvertė jį ant grindų, po to tyčia sudavė ranka klubo administratoriui A. B. į nosį, padarydamas jam nesunkų sveikatos sutrikdymą; kasatorių išvedant iš naktinio klubo, jis, keikdamasis necenzūriniais žodžiais, grasino aplinkiniams susidorojimu, o išvesdintas iš naktinio klubo patalpų, spardė kojomis klubo duris.

315.6. Šios bylos kontekste teisėjų kolegija pažymi, kad nuteistojo E. D. fizinio smurto naudojimas be rimtesnės priežasties viešoje vietoje prieš nukentėjusiuosius, kitų asmenų akivaizdoje juos pažeminat, yra įžūlūs veiksmai, kuriais demonstruojant nepagarbą aplinkiniams šiurkščiai pažeidžiamos visuomenėje nusistovėjusios ir įstatymais įtvirtintos jos narių bendro gyvenimo taisyklės. Laikydamiesi teismų praktikos pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai tokius nuteistojo E. D. veiksmus pagrįstai pripažino sutrikdžiusiais visuomenės rimtį ir tvarką. Taip viešoje vietoje elgdamasis asmuo neabejotinai supranta, kad pažeidžia viešąją tvarką ir kad dėl to bus sutrikdyta visuomenės rimtis, ir to nori. Todėl nuteistasis E. D. šią veiką padarė veikdamas tiesiogine tyčia.

325.7. Nepagrįstas kasatoriaus teiginys, kad jo veika galėjo būti kvalifikuota pagal ATPK 174 straipsnį. ATPK 174 straipsnyje numatyta atsakomybė už viešosios tvarkos pažeidimą (nedidelį chuliganizmą), kai kaltininko veiksmai pasireiškia necenzūriniais žodžiais, gestais viešosiose vietose, įžeidžiamu kibimu prie žmonių ir kitais panašiais veiksmais. Kadangi nuteistojo E. D. padarytas viešosios tvarkos pažeidimas pasireiškė įžūliu elgesiu, kuriuo tyčia sukeltos BK 284 straipsnio 1 dalyje numatytos pasekmės – sutrikdyta visuomenės rimtis ir tvarka, ši veika tiek pagal pasekmes, tiek pagal veiksmų pobūdį bei jų apimtį akivaizdžiai peržengia administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 174 straipsnyje, sudėties ribas ir atitinka BK 284 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą.

335.8. Pagal byloje nustatytas aplinkybes, naktinio baro darbuotojui A. B. mėginant sudrausminti nuteistąjį E. D. dėl jo smurtavimo prieš nukentėjusįjį J. Ž. , nuteistasis smogė A. B. į veidą, padarydamas šiam nesunkų sveikatos sutrikdymą. Nagrinėjamu atveju fizinio smurto naudojimas prieš asmenį, jį sužalojant, vien tik dėl to, kad šis mėgino nuraminti viešosios tvarkos pažeidėją ir nutraukti pažeidimą, pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų pagrįstai įvertintinas kaip padarytas dėl chuliganišką paskatų. Byloje nustatyta, kad E. D. suduodant smūgį nukentėjusiajam A. B. , jam buvo sulaužyta nosis. Tai rodo, kad nuteistasis nukentėjusiajam į veidą sudavė stiprų smūgį ir patvirtina nuteistojo tyčios sužaloti kitą žmogų kryptingumą bei paneigia nuteistojo teiginį, kad nuteistasis nukentėjusįjį A. B. galėjo sužaloti dėl neatsargumo. Be to, nuteistojo paskatas elgtis chuliganiškai atskleidžia ir kiti nuteistojo veiksmai – savęs iškėlimas virš kitų asmenų, grasinant su jais susidoroti, durų spardymas.

345.9. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagal byloje nustatytas aplinkybes nuteistojo E. D. nusikalstamos veikos teisingai kvalifikuotos pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą.

356. Pagal BK 38 straipsnio nuostatas asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės tik esant visoms BK 38 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose nurodytoms būtinoms sąlygoms, t. y. jeigu jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, savo noru atlygino ar pašalino fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą žalą arba susitarė dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo, susitaikė su nukentėjusiuoju arba valstybės institucijos atstovu ir yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų. Teismas nuosprendyje turi ne tik konstatuoti, bet ir įrodymais pagrįsti visų BK 38 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų buvimą ir, tik esant visoms šioms sąlygoms, apsvarstyti galimybę taikyti kaltininkui šią baudžiamojo įstatymo nuostatą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-536/2012).

366.1. Pagal byloje esančius duomenis, teismai, nusprendę E. D. netaikyti BK 38 straipsnio, baudžiamojo įstatymo reikalavimų nepažeidė. Iš bylos matyti, kad nuteistasis E. D. nepripažino savo kaltės dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir kad, padarydamas nukentėjusiajam A. B. nesunkų sveikatos sutrikdymą, fizinį smurtą panaudojo tyčia. Tokiu atveju tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai pagrįstai konstatavo, kad neįvykdyta būtinoji BK 38 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta sąlyga (kaltinamojo prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką). Vien jau ši aplinkybė neleidžia svarstyti galimybės atleisti kaltinamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės taikant BK 38 straipsnį, nepaisant to, kad kaltinamasis su nukentėjusiaisiais susitaikė ir atlygino žalą.

377. Kasacinės instancijos teismas gali sušvelninti bausmę, jeigu neteisinga bausmė susijusi su netinkamu baudžiamojo įstatymo pritaikymu (BPK 376 straipsnio 3 dalis).

387.1. BK 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas skiria bausmę vadovaudamasis straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankcija ir BK bendrosios dalies nuostatomis. Iš pirmosios instancijos teismo ir apeliacinės instancijos teismo nuosprendžių matyti, kad E. D. skirtos bausmės rūšies – laisvės atėmimo – paskyrimas tinkamai motyvuotas, pagal įstatymo reikalavimus atsižvelgta tiek į padarytas veikas, tiek ir į nuteistojo asmenybę apibūdinančias aplinkybes. Pažymėtina, kad už veiką, numatytą BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte, kitokios nei laisvės atėmimo bausmės rūšies įstatymas nenumato.

397.2. Nuteistasis E. D. praeityje buvo teistas už kelis nusikaltimus, buvo padaręs administracinių teisės pažeidimų, nagrinėjamoje byloje nuteistas už apysunkį ir nesunkų smurtinio pobūdžio nusikaltimus. Į byloje teismų nustatytą atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad atlyginta nukentėjusiesiems padaryta žala, skiriant bausmę atsižvelgta pakankamai, nes laisvės atėmimo bausmė E. D. pagal BK 284 straispnio 1 dalį paskirta artima minimaliai, o pagal BK 138 straipsnio 2 dalį – švelnesnė už sankcijos vidurkį, be to, laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas. Nėra pagrindo konstatuoti, kad nuteistajam paskirta bausmė aiškiai per griežta.

407.3. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad, paskiriant E. D. bausmę, baudžiamojo įstatymo reikalavimai nepažeisti.

418. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

42Atmesti nuteistojo E. D. kasacinį skundą.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 23 d. nuosprendžiu E. D.... 4. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, paskirtos bausmės vykdymas atidėtas... 5. Taip pat skundžiamas Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 6. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 7. Panaikintas E. D. skirtas įpareigojimas nevartoti alkoholio ir psichiką... 8. Pakeista nuosprendžio aprašomoji dalis (pirmojo puslapio pirmoji pastraipa),... 9. E. D. 2014 m. gegužės 11 d., apie 4.00 val., viešoje vietoje, naktiniame... 10. Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.... 11. Teisėjų kolegija... 12. 1. E. D. nuteistas už tai, kad 2014 m. gegužės 11 d., apie 4.00 val.,... 13. 2. Kasaciniu skundu nuteistasis E. D. prašo panaikinti apeliacinės... 14. 2.1. Kasatorius nurodo, kad abiejų instancijų teismai, kvalifikuodami jo... 15. 2.2. Kasatorius teigia, kad jis buvo nepagrįstai nuteistas pagal BK 284... 16. Kasatorius teigia, kad visuomenės rimties sutrikdymas naktiniame klube... 17. 2.3. Kasatorius mano, kad teismai neteisingai kvalifikavo jo veiksmus pagal BK... 18. 2.4. Kasatorius atkreipia dėmesį į tai, kad šioje byloje nukentėjusieji... 19. 2.5. Kasatoriaus nuomone, teismų paskirta reali laisvės atėmimo bausmė... 20. 3. Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras... 21. 3.1. Prokuroras atsiliepime pritaria teismų išvadoms ir teigia, kad kasacinio... 22. 4. Nuteistojo E. D. kasacinis skundas atmestinas.... 23. Dėl kasatoriaus nuteisimo pagal BK 284 straipsnio 1 dalį ir BK 138 straipsnio... 24. 5. Kasacinės instancijos teismas nuosprendžius ir nutartis, dėl kurių... 25. 5.1. Pagal BK 284 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas viešoje vietoje įžūliu... 26. 5.2. Pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą atsako tas, kas nesunkiai... 27. Pagal teismų praktiką nusikalstama veika pripažįstama padaryta dėl... 28. 5.3. Pažymėtina, kad kasaciniame skunde nurodyti klausimai dėl BK 284... 29. 5.4. Nepagrįsti kasacinio skundo argumentai, kad nuteistasis neturėjo tyčios... 30. 5.5. Vadovaudamiesi byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma, pirmosios... 31. 5.6. Šios bylos kontekste teisėjų kolegija pažymi, kad nuteistojo E. D.... 32. 5.7. Nepagrįstas kasatoriaus teiginys, kad jo veika galėjo būti kvalifikuota... 33. 5.8. Pagal byloje nustatytas aplinkybes, naktinio baro darbuotojui A. B.... 34. 5.9. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagal byloje nustatytas aplinkybes... 35. 6. Pagal BK 38 straipsnio nuostatas asmuo, padaręs baudžiamąjį... 36. 6.1. Pagal byloje esančius duomenis, teismai, nusprendę E. D. netaikyti BK 38... 37. 7. Kasacinės instancijos teismas gali sušvelninti bausmę, jeigu neteisinga... 38. 7.1. BK 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas skiria bausmę... 39. 7.2. Nuteistasis E. D. praeityje buvo teistas už kelis nusikaltimus, buvo... 40. 7.3. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad, paskiriant E. D. bausmę,... 41. 8. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir... 42. Atmesti nuteistojo E. D. kasacinį skundą....