Byla e2-1751-798/2019
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens (kreditorės) uždarosios akcinės bendrovės „SOSCREDIT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos H. I. (buvęs pareiškėjas J. A.) ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „PRIVATI ERDVĖ“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėjas J. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „PRIVATI ERDVĖ“ pagal 2019 m. spalio 2 d. vienintelio akcininko sprendimu patvirtintus restruktūrizavimo plano metmenis, restruktūrizavimo administratore paskirti UAB „UBC“ bei patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą: paskirti 80,00 Eur plius PVM mėnesinį atlygį už bendrovės administravimą, nustatyti, kad kitoms administravimo išlaidoms (ryšių pašto, kanceliarinėms, transporto ir kuro, teisinėms paslaugoms atlygis) nustatomas pagal faktiškai suteiktas paslaugas laikotarpiui nuo teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos iki sprendimo baigti bendrovės restruktūrizavimo bylą ar nutarties ją nutraukti įsiteisėjimo dienos; nustatyti 7 000,00 Eur lėšų, reikalingų einamosioms įmokoms (darbo užmokesčiui) per vieną kalendorinį mėnesį mokėti. Paaiškino, kad bendrovė nėra nemoki, bet turi laikinų finansinių sunkumų, kuriuos lėmė UAB „PRIVATI ERDVĖ“ ir UAB „SOSCREDIT“ 2018 m. gruodžio 20 d. paskolos sutarties Nr. PS-181220-1 sudarymas (toliau – ir paskolos sutartis). Paskolos sutarties pagrindu bendrovei buvo suteiktas 350 000,00 Eur trumpalaikis kreditas investiciniam projektui – poilsio namų įrengimui bei pardavimui. Šios paskolos sutarties įvykdymo užtikrinimui įkeistas bendrovės nekilnojamasis turtas. Hipotekos kreditorė UAB „SOSCREDIT“ nesutinka panaikinti įkeitimus konkrečioms patalpoms, kurios yra neturi unikalaus numerio. Bendrovės turto vertė sudaro 763 973,00 Eur, o pradelsti įsipareigojimai kreditoriams yra 370 000,00 Eur. Pardavus bendrovės ilgalaikį turtą (46 vnt. patalpas) bei iš dalies atgavus skolas iš debitorių, piniginių lėšų pakaks, jog atsiskaityti su kreditoriais bei užtikrinti pelningą veiklą. UAB „PRIVATI ERDVĖ“ vykdo gyvenamųjų namų pardavimo ir jų administravimo veiklą, sudarė 13 vnt. patalpų rezervavimo sutarčių, iš viso 229 450,00 Eur sumai. Bendrovė įregistruota daugiau kaip prieš 3 metus, restruktūrizavimo procesas nevyko, nėra įsiteisėjusi nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo.

82.

9Atsakovė UAB „PRIVATI ERDVĖ“ atsiliepime palaikė prašymą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo bei pažymėjo, jog padengė dalį įsiskolinimo kreditorei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos (toliau – ir VMI).

103.

11Suinteresuotas asmuo (kreditorius) J. M. sutiko su ieškiniu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei. Paaiškino, kad jo finansinis reikalavimas sudaro 165 026,13 Eur, tačiau jis kaip kreditorius neturi suinteresuotumo, kad skolininkė veiklą nutrauktų; 2019 m. spalio 3 d. pareiškė, jog atsisako palūkanų skaičiavimo viso restruktūrizavimo proceso metu.

124.

13Suinteresuotas asmuo (kreditorė) VMI prašė atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą atsakovei UAB „PRIVATI ERDVĖ“. Nurodė, jog bendrovė nemoki, nes mokėtinos sumos ir įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašytos sumos. Bendrovės 2017 m. balanso duomenimis, viso turto vertė sudarė 118 759,00 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 91 342,00 Eur; 2018 m. balanso duomenimis, viso turto vertė sudarė 657 286,00 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 539 295,00 Eur. Pagal restruktūrizavimo metmenų balanso duomenis, 2019 m. viso turto vertė sudaro 763 973,00 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra 549 436,00 Eur.

145.

15Suinteresuotas asmuo (hipotekos kreditorė) UAB „SOSCREDIT“ prašė atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą atsakovei UAB „PRIVATI ERDVĖ“. Pažymėjo, jog bendrovė negrąžino paskolos bei vengia ją grąžinti (nereaguoja į jai siunčiamus raginimus bei raštus, kai paskolos grąžinimo terminas suėjo 2019 m. birželio 25 d.). Atsakovė neatitinka restruktūrizavimo sąlygų, nes 2019 m. bendrovės pajamos sudarė tik 1 200,00 Eur, o pardavimo savikaina viršijo šias pajamas (sudarė 1 236,00 Eur). Atsakovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams (396 257,16 Eur) sudaro daugiau kaip pusę į balansą įrašyto turto vertės. Restruktūrizavimo metmenys neatitinka keliamų reikalavimų: nenurodyta jokių priemonių tikslams pasiekti, kai tuo tarpu bendrovės restruktūrizavimo procese gali būti pakeista ūkinės veiklos rūšis, modernizuojama gamyba, tobulinamas darbo organizavimas, parduodamas įmonės turtas ar jo dalis, priimamas kitų įmonių, jas jungiant ar skaidant, turtas, įgyvendinamos techninės, ekonominės bei organizacinės priemonės, skirtos įmonės mokumui atkurti. Iš restruktūrizavimo plano metmenų neaišku kaip bendrovė ketina modifikuoti savo veiklą, kokių priemonių žada imtis siekiant atkurti mokumą, kaip ketina sumokėti skolas kreditoriams. Iš turto pardavimo gautų pajamų ketina ne atsiskaityti su savo hipotekos kreditore, bet toliau investuoti lėšas į statybų verslą (investuoti 70 000,00 Eur, siekiant atlikti rekonstrukcijos darbus ir įrengti priestatą ant pagrindinių patalpų virš kavinės (20 kv. m.)) ir nėra aišku, ar tokios investicijos atsipirks, nebus nuostolingos. Šių patalpų kaina yra tik 11 000 x 4 = 44 000,00 Eur, o žada investuoti net 70 000,00 Eur. Rezervacijos sutarties kainų sumos viršija nurodytas optimistines kainas (pvz. patalpa Nr. 13 nurodyta pardavimo kaina 500,00 Eur, o rezervacijos mokestis 750,00 Eur; patalpa Nr. 17 nurodyta pardavimo kaina 17 000,00 Eur, o rezervacijos mokestis 21 500,00 Eur), taip pat pardavimo pajamų optimistinė kaina yra 434 500,00 Eur, bet 2020 m. birželio 30 d. prognozuojami piniginiai srautai sudaro 789 750,00 Eur). Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kokia yra turto rinkos kaina, taip pat nėra jokio pagrindimo, ar pavyks parduoti nurodytus nekilnojamojo turto objektus nustatytais trumpais terminais.

16II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

176.

18Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 30 d. nutartimi pakeitė pradinį pareiškėją

19J. A. tinkama pareiškėja H. I.; iškėlė restruktūrizavimo bylą atsakovei UAB „PRIVATI ERDVĖ“; restruktūrizavimo administratore paskyrė UAB „UBC“. Dėl netinkamos šalies pakeitimo tinkama

207.

21Teismas, atsižvelgęs į gautą prašymą pakeisti netinkamą šalį tinkama nustatė, jog UAB „PRIVATI ERDVĖ“ 2019 m. spalio 9 d. vienintelio akcininko sprendimu Nr. 19/10/09 J. A. buvo atleistas iš direktoriaus pareigų ir nuo 2019 m. spalio 10 d. direktore paskirta H. I., kuri palaiko pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo bei sprendė netinkamą pareiškėją J. A. pakeisti tinkama pareiškėja H. I.. Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo

228.

23Teismas iš UAB „PRIVATI ERDVĖ“ 2017 m. balanso nustatė, kad bendrovė turėjo iš viso

24171 1670,00 Eur vertės turto, o mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudarė 213 149,00 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos buvo 69 280,00 Eur, po vienerių metų – 143 869,00 Eur. 2018 m. balanso duomenimis, bendrovės turto vertė sudarė iš viso 657 286,00 Eur (540 000,00 Eur vertės ilgalaikis ir 117 286,00 Eur vertės trumpalaikis turtas), o mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai buvo 539 295,00 Eur, iš kurių: per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 374 269,00 Eur, po vienerių metų – 165 026,00 Eur. 2019 m. rugpjūčio 31 d. balanso duomenimis, atsakovės turtas yra 763 973,00 Eur vertės (683 621,00 Eur vertės ilgalaikis ir 80 352,00 Eur vertės trumpalaikis turtas), o mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudaro 549 436,00 Eur, iš kurių: per vienerius metus mokėtinos sumos yra 384 410,00 Eur, po vienerių metų mokėtinos sumos – 165 026,00 Eur. Atsakovės nuostoliai 2019 m. rugpjūčio 31 d. sudarė 3 454,00 Eur. UAB „PRIVATI ERDVĖ“ skolos kreditoriams sudaro 549 436,13 Eur (370 000,00 Eur pradelstos skolos). Atsakovės debitorių skolos sudaro 78 808,00 Eur.

259.

26Teismo vertinimu, atsakovė turi finansinių sunkumų, pateikti įrodymai patvirtina, jog atsakovės pradelstos skolos (370 000,00 Eur) neviršija pusės į balansą įrašytos turto vertės (763 973,00 Eur). Kreditorė UAB „SOSCREDIT“ nurodė kitokią pradelstų įsipareigojimų sumą (396 257,16 Eur), tačiau dėl šios paskolos sumos tarp šalių vyksta teisminis ginčas. Taigi, restruktūrizavimo bylos iškėlimo kontekste ši suma negali turėti lemiamos reikšmės, tuo labiau, net ir laikant, kad pradelstų įsipareigojimų suma yra didesnė, ji neženkliai viršija pusę turimo turto vertės, todėl negali būti lemiamu (vieninteliu) kriterijumi sprendžiant dėl restruktūrizavimo iškėlimo, nes toks vertinimas būtų formalus. Metmenyse nurodytos pradelstos skolos neviršija pusę į balanso įrašyto ilgalaikio turto vertės.

2710.

28Teismas konstatavo, kad atsakovė neatitinka nemokios įmonės būklės, tačiau sprendė, jog būtina įvertinti ir kitas su atsakovės finansine būkle susijusias aplinkybes bei nuspręsti dėl bendrovės veiklos išsaugojimo bei atsiskaitymo su kreditoriais galimybių, jei UAB „PRIVATI ERDVĖ“ būtų iškelta restruktūrizavimo byla.

2911.

30Teismas nustatė, jog UAB „PRIVATI ERDVĖ“ įregistruota 2000 m. birželio 20 d.; veiklos tikslas – nekilnojamojo turto agentūrų veikla, leidyba, prekyba, gamyba, tarpininkavimas, paslaugos, kita veikla. 2019 m. spalio 25 d. bendrovėje buvo 7 darbuotojai (apdraustieji). VMI pateiktais duomenimis, atsakovė turėjo 2 354,02 Eur mokestinę nepriemoką, kuri 2019 m. spalio 29 d. buvo iš dalies įvykdyta – sumokėti 1 200,00 Eur. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, atsakovei bankroto byla neiškelta, teismas neturi duomenų apie vykdomą bankroto procesą ne teismo tvarka. Nenustatyta, kad atsakovei anksčiau buvo iškelta restruktūrizavimo byla. Iš byloje esančių duomenų (kreditorių ir debitorių sąrašų, balansinių duomenų, rezervacijos sutarčių, kreditoriaus paaiškinimo) teismas padarė išvada, kad atsakovė vykdo ūkinę-komercinę veiklą).

3112.

32Teismo vertinimu UAB „PRIVATI ERDVĖ“ finansinė padėtis sunki, tačiau bendrovė ir toliau siekia vykdyti veiklą, o kreditorius J. M., kurio reikalavimas sudaro 165 026,13 Eur, palaiko prašymą kelti restruktūrizavimo bylą, VMI įsiskolinimas yra santykinai nedidelis (1 154,02 Eur) bei dengiamas. Teismas UAB „SOSCREDIT“ nesutikimo su restruktūrizavimo bylos iškėlimu argumentus vertintino kritiškai, kadangi kreditorė išimtinai suabsoliutino tai, jog bendrovė, prašydama iškelti restruktūrizavimo bylą, siekia ne atsiskaityti su UAB „SOSCREDIT“, bet toliau investuoti lėšas į statybų verslą. Būtent tokie tikslai ir yra pagrindiniai restruktūrizavimo tikslai, o ne padengti skolas. Tik stabilizavus ūkio subjekto veiklą, toliau galima vykdyti prisiimtas pareigas pagal sudarytas sutartis, taip pat atsiskaityti su UAB „SOSCREDIT“.

3313.

34Atsakovei UAB „PRIVATI ERDVĖ“ restruktūrizavimo byla galėtų būti keliama, įsitikinus restruktūrizavimo metu planuojamų atlikti veiksmų realumu. Teismas nustatė, jog atsakovės veikla yra nekilnojamojo turto agentūrų veikla, leidyba, prekyba, gamyba, tarpininkavimas bei kita veikla. Bendrovė planuoja gauti pajamas iš einamosios veiklos įrengiant bei parduodant patalpas, esančias Mokyklos g. 53, Palanga, atgaunant dalį skolų iš debitorių. Metmenyse nurodyta, kad bendrovė ketina parduoti turimą ilgalaikį turtą, valdymo struktūra yra optimali, darbuotojų atleidimas neplanuojamas, sudarytos sutartys nėra nuostolingos, todėl nenutrauktinos. Pridėti: einamojo laikotarpio rezervacijos sutartys, vieno iš kreditorių 2019 m. spalio 3 d. pranešimas dėl palūkanų skaičiavimo restruktūrizavimo metu atsisakymo, 2019 m. spalio 21 d. tarpusavio skolų suderinimo aktas su skolininke UAB „Gloteka“, 2019 m. spalio 21 d. tarpusavio skolų suderinimo aktas su skolininke UAB „Man gerai“, 2019 m. spalio 21 d. tarpusavio skolų suderinimo aktas su skolininke UAB „Prioras“. Teismo vertinimu, šie įrodymai patvirtina aktyvų UAB „PRIVATI ERDVĖ“ dalyvavimą ūkinėje veikloje. Kreditoriai dar galės išreikšti savo nuomonę, svarstant konkrečius su restruktūrizavimo plano įgyvendinimu bei tvirtinimu susijusius klausimus, ir tik jie lems, ar galės būti toliau tęsiamas įmonės restruktūrizavimo procesas. Dėl restruktūrizavimo administratoriaus paskyrimo ir administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo

3514.

36Pareiškėjas pasiūlė skirti restruktūrizavimo administratore UAB „UBC“; siūloma administratorė turi teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas bei sutiko teikti UAB „Privati erdvė“ restruktūrizavimo administravimo paslaugas; administratorės kandidatūrai pritarė ir atsakovės vienintelis akcininkas. Duomenų, kad administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms teisės normoms nėra. Teismas UAB „UBC“ paskyrė atsakovės UAB „PRIVATI ERDVĖ“ restruktūrizavimo administratore. Taip pat teismas patvirtino tokią administravimo išlaidų sąmatą: 1) 80,00 Eur plius PVM mėnesinį atlyginimą už administravimą, 2) kitos su restruktūrizavimo procesu susijusios administravimo išlaidos apmokamos pagal faktinius išlaidų dokumentus. Dėl įmonės einamųjų įmokų

3715.

38Teismas nustatė, kad iš UAB „PRIVATI ERDVĖ“ atsiskaitomųjų sąskaitų Nr. ( - ) ir ( - ), esančių ( - ), gali būti mokami ūkinei komercinei veiklai reikalingi mokėjimai ir įmokos, įskaitant privalomąsias įmokas bei Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ir ĮRĮ) 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyti mokėjimai. Didžiausia per visus bankus lėšų suma, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota nurodytiems mokėjimams ir įmokoms mokėti, yra iš viso 7 000,00 Eur. Gavus papildomus duomenis dėl reikalingos sumos būtiniems mokėjimams, klausimas dėl sumos padidinimo galės būti sprendžiamas iš naujo.

39III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4016.

41Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „SOSCREDIT“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 30 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovei UAB „PRIVATI ERDVĖ“ bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus:

4216.1.

43Vilniaus apygardos teismas pagrįstai pažymėjo, jog taikant įmonės restruktūrizavimo procesą reikalinga imtis visumos ekonominių, techninių, organizacinių ir kitų priemonių, kurios turi būti numatomos atsakovės teiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse. Tačiau teismas, padarydamas išvadą, jog metmenyse nurodytos priemonės leidžia spręsti apie tai, kad atsakovė išsaugos savo veiklą, atkurs mokumą, grąžins skolas ir išvengs bankroto, nepakankamai išanalizavo metmenyse pateiktą verslo planą. Iš metmenyse esančio verslo plano matyti, jog atsakovė veikloje neketina nieko keisti, neketina imtis jokių papildomų priemonių restruktūrizavimo tikslams pasiekti, o ketina be jokių pakeitimų tęsti savo įprastą vykdomą veiklą. Dėl to restruktūrizavimo bylos iškėlimas, neketinant imtis jokių priemonių laikinam nemokumui pašalinti, neatitinka ĮRĮ įtvirtintų įmonės restruktūrizavimo instituto tikslų ir paskirties. Atsakovė metmenyse nurodo, jog nuo veiklos pradžios užsiima statybų ranga ir pastatytų / suremontuotų objektų pardavimu. Šiais dienai turi finansinių sunkumų, verslo apimtys yra sumažėjusios dėl kreditorės (apeliantės) suteiktos paskolos, kuri buvo skirta atsakovė investiciniam projektui. Taigi dėl papildomos finansinės pagalbos (gautos paskolos) bendrovė negali vykdyti veiklos, o galimybes atsiskaitys kreditoriais grindžia tik tuo, jog pardavusi patalpas, kurias ir taip ketino parduoti be restruktūrizavimo, atsiskaitys su visais kreditoriais. Restruktūrizavimas neturėtų būti priemonė skolininkei spręsti ginčus su savo kreditore (apeliante), tam yra skirtas sutarčių teisės institutas, suteikiantis teisę skolininkei ginčyti kredito sutarties nutraukimo teisėtumą bei prašyti teismo būdu pakeisti kredito sutarties terminus. Kreditorė UAB „SOSCREDIT“ jau buvo suteikusi atsakovei nuolaidą – atidėjusi paskolos sutartyje numatytą skolos grąžinimo terminą, tačiau bendrovė ir per papildomą terminą savo įsipareigojimų neįvykdė. Atsakovė metmenyse nenurodo realios priežasties, privedusios prie blogos finansinės padėties. Paskolos gavimo priežastis yra nelogiška. Priešingai – papildomu finansavimu (paskola) buvo siekiama veiklos plėtimo ir pelno gavimo. Jeigu dėl kažkokių priežasčių, kurių pareiškėjas nenurodė, bendrovė nesugebėjo įgyvendinti savo verslo plano bei negavo planuotos naudos,– akivaizdu, jog yra būtina atlikti esminius UAB „PRIVATI ERDVĖ“ veiklos pakeitimus.

4416.2.

45Atsakovė 2019 m. spalio 25 d. rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, jog su debitoriais sudarė skolų suderinimo aktus bei susitarė dėl mokėjimo grafikų 2020 m., be to, kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo, t. y. siekia atgauti iš debitorės UAB „Prioras“ skolą teisme. Atsakovė akivaizdžiai klaidina teismą dėl skolos iš debitorės UAB „Prioras“ išieškojimo, kadangi Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. spalio 22 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. L2-38014-964/2019 atsisakė priimti atsakovės pareiškimą dėl skolos išieškojimo iš UAB „Prioras“. Taip pat atsakovė nepateikė susitarimų dėl skolų mokėjimo grafikų, tik paaiškino, jog su skolininkais yra sudariusi žodinius susitarimus.

4616.3.

47Atsakovės per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 384 410,00 Eur, tačiau vien tik pradelsta skola apeliantei sudaro 396 257,16 Eur be palūkanų, kurias UAB „PRIVATI ERDVĖ“ privalo mokėti. Nors į bylą yra pateiktas Vilniaus miesto apylinkės teismui pareikštas UAB „PRIVATI ERDVĖ“ ieškinys atsakovei UAB „SOSCREDIT“, tačiau apeliantė nėra gavusi iš teismo pranešimo apie ieškinio priėmimą, atsiliepimo pateikimą. Kreditorius kreipėsi į teismą ir gavo informaciją, jog ieškinys buvo pateiktas su trūkumais ir jo priėmimo klausimas neišspręstas. Taigi, pirmosios instancijos teismas neturėjo jokio pagrindo spręsti, kad atsakovė dalį skolos ginčija teisme.

4816.4.

49Net ir skaičiuojant visą į bendrovės balansą įrašyto turto vertę, vis tiek pradelstos skolos (396 257,16 Eur apeliantei + 5 717,16 Eur kreditorei R. P. + skolos kitiems kreditoriams) gerokai viršija turto vertę. UAB „PRIVATI ERDVĖ“ yra nemoki. Taip pat kyla abejonių dėl realios į balansą įrašyto ilgalaikio turto vertės, nes byloje nėra įrodymų apie ilgalaikio turto rinkos vertę.

5016.5.

51Apeliantė į bylą pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose, be kita ko, nurodė, jog atsakovė nepagrindė restruktūrizavimo įgyvendinimo realumo, t. y. į bylą nėra pateikta jokios informacijos koks yra bendrovės nurodomų parduoti patalpų baigtumas, ar patalpos gali būti operatyviai (iki 2020-06-31) parduoto; nėra pateikta jokių įrodymų, kad nurodytos patalpų pardavimo kainos atitinka rinkos kainas; nėra įrodymų, jog šiai dienai būtų parduoda bent viena patalpa. Nors atsakovė teigia, jog gali parduoti patalpas tik tuomet, kai į vieną vietą surinks visų patalpų pirkėjus ir suformins vieną sandorį, tačiau toks planas yra sunkiai įsivaizduojamas ir greičiausiai liks neįgyvendinama idėja. Atsakovė nepateikė jokių kitų realių veiksmų ir plano, kaip visos patalpos galėtų būti parduotos, arba kai ji visus pirkėjus suburs į vieną vietą ir vienu sandoriu įformins visą pirkimą. Taip pat atsakovės nurodytos sudarytų rezervacijos sutarčių kainų sumos viršija nurodytas optimistines kainas (pvz. metmenų 9 ir 10 psl.: patalpa Nr. 13 nurodyta pardavimo kaina 500,00 Eur, o rezervacijos mokestis 750,00 Eur; patalpa Nr. 17 nurodyta pardavimo kaina 17 000,00 Eur, o rezervacijos mokestis 21 500,00 Eur ir t. t.); pardavimo pajamų optimistinė kaina yra 434 500,00 Eur, o prognozuojami 2020 m. birželio 30 d. piniginiai srautai sudaro 789 750,00 Eur. Viešai žinoma, jog nekilnojamojo turto rinka Lietuvoje jau yra pasiekusi piką, rinkoje nekilnojamojo turto pasiūla gerokai viršija paklausą, atsakovė yra gavusi tik 9 700,00 Eur avansinius mokėjimus, t. y. 1.23 proc. visos prognozuojamos gauti pinigų sumos (789 750,00 Eur). Taigi atsakovės pateikti restruktūrizavimo plano metmenys neįrodo, jog iš patalpų pardavimo ji tikrai gaus minėtas pinigų sumas ir pilnai atsiskaitys su kreditoriais, kai gautinas sumas ketina ir toliau investuoti į statybų verslą. Dėl ketinamų investuoti į papildomų 4 patalpų įrengimą 70 000,00 Eur nėra pateikti įrodymai, ar ši investicija atsipirks. Papildomos 200 000,00 Eur paskolos gavimas yra sąlyginis ir neaišku, ar bus įgyvendintas. Galiausiai UAB „PRIVATI ERDVĖ“ į savo verslo planą neįtraukia jokių veiklos sąnaudų, nors jos, neabejotinai, kyla. Nėra aišku ir tai, kokias funkcijas atlieka bendrovės samdomi darbuotojai, neaišku, kodėl 20 metų patirtį statybų versle turinčiai bendrovei reikalingas brokeris, kuriam mokami komisiniai sudaro didelę pajamų dalį (brokerio atlyginimas yra 3 778,50 Eur, kai rezervavimo mokesčiai tik 6 600,00 Eur). Analizuotinos ir rezervavimo sutartys, kurios visos sudarytos su piliečiais, gyvenančiais Londone, Didžiojoje Britanijoje, laikotarpiu nuo 2019 m. spalio 9 d. iki 2019 m. spalio 16 d. Atsakovė nepateikia jokių dokumentų, patvirtinančių, jog visi rezervacijos mokesčiai buvo apskaityti buhalterijoje. Šios aplinkybės kelia pagrįstų abejonių bendrovės veiklos skaidrumu.

5216.6.

53Skundžiamoje nutartyje pateikti prieštaringi argumentai: viena vertus, pritaria, jog be daugumos kreditorių pritarimo restruktūrizavimo procesas negalimas, kita vertus, esant akivaizdžiam didžiausiam ir turinčiam virš 70 proc. visų kreditorinių reikalavimų kreditorės prieštaravimui, vis tiek iškėlė restruktūrizavimo bylą, kuri pasmerkta žlugti. Apeliantės reikalavimas sudaro daugiau kaip 396 257,16 Eur, todėl akivaizdu, jog būtent jos balsas lems visus sprendimus restruktūrizavimo procese. Kreditorė UAB „SOSCREDIT“ pakartotinai pareiškia teismui, jog nesutinka dėl restruktūrizavimo bylos kėlimu atsakovei.

5416.7.

55J. M. yra buvęs UAB „PRIVATI ERDVĖ“ direktorius ir šis faktas sąmoningai nutylėtas. Šis asmuo yra atsakovės kreditorius, turintis 165 026,13 Eur dydžio finansinį reikalavimą ir byloje nėra pateikta paaiškinimų kaip toks reikalavimas susiformavo, kokios yra palūkanos. „Creditreform“ duomenų bazės duomenimis, šis asmuo yra susijęs su atsakove.

5617.

57Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėja H. I. prašo skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 30 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šios nesutikimo su atskiruoju skundu motyvus:

5817.1.

59Atsakovės restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytame verslo plane įvardinta, jog restruktūrizavimo laikotarpiu (2019 m. spalio mėn.–2020 m. birželio mėn.) pagrindinis bendrovės planuojamas pajamų šaltinis – ilgalaikio turimo turto (900 kv. m., padalinto į 46 vnt. patalpas pastato) pardavimas. Prognozuojamų pajamų gavimas yra pagrįstas ne deklaratyviais duomenimis, o ekonominiais skaičiavimais; atsakovė pateikė lentelę dėl iš prognozuojamų lėšų atsiskaitymo su kreditoriais. „Optimistinis variantas“ reiškia atsakovės galimybes atsiskaityti su visais kreditoriais, o kaina virš optimistinės yra reali. UAB „PRIVATI ERDVĖ“ minėtas patalpas parduoda už 600,00 Eur / 1 kv. m. kainą; patalpų baigtumas yra 100 proc., 1987 statybos metai. Verslo plane nurodytas 46 patalpas ketinama parduoti jose neatlikus remonto darbų, tačiau sumokėjus 3 proc. užmokestį brokeriui. 70 000,00 Eur investavimas iš likusių laisvų piniginių lėšų, pardavus 64 514,82 Eur vertės turimas patalpas, planuojamas į kavinės patalpų įrengimą. Likusias investicijas planuojama investuoti į naujų 5 patalpų įrengimą virš kavinės, kurias pardavus bus gauta 49 000,00 Eur papildomų lėšų (pajamų).

6017.2.

61Apeliantė nepagrįstai teigia, jog atsakovė siekia restruktūrizuotis ne tam, kad atsikaityti su kreditoriais, o tam, jog toliau investuoti lėšas į statybų verslą. Restruktūrizavimo pagrindiniai tikslai yra ne padengti skolas, o stabilizuoti ūkio subjekto veiklą, taip pat galimybes atsiskaityti su visais kreditoriais.

6217.3.

63UAB „PRIVATI ERDVĖ“ yra moki, nes pradelsti įsipareigojimai (370 000,00 Eur) neviršija pusės į balansą įrašytos turto vertės (763 973,00 Eur). Apeliantės finansinio reikalavimo pagrįstumas ir teisėtumas ginčijamas teisme civilinėje byloje Nr. 2-39020-960/2019, yra pateiktas patikslintas ieškinys, dėl to į visų pradelstų įsipareigojimų apimtį beįtrauktinas

6417.4.

65Apeliantė klaidina teismą teigdama, kad yra galimybė parduoti patalpas vienetais, išskiriant iš visumos. Visos pastato patalpos yra įkeistos apeliantei. Atsakovė kreipėsi į hipotekos kreditorę su paklausimu, ar galima parduoti atskirai po vieną patalpą, ar bus panaikintas įkeitimas konkrečiai pirkėjo įsigytai patalpai, tačiau atsakymo negavo. Potencialūs pirkėjai abejoja ir nesutinka su tokiomis sąlygomis, t. y. pirkėjui sumokėjus visą kainą jis negalės laisvai disponuoti turtu dėl likusio įkeitimo. Apeliantė su atsakove nebendradarbiauja.

6617.5.

672019 m. rugpjūčio 31 d. balanso duomenimis, debitorių skolos sudaro 79 808,00 Eur. Pagal suderintą skolos sumokėjimo grafiką, skolininkės UAB „Gloteka“ ir UAB „Man gerai“ pirmas įmokas turi sumokėti 2019 m. gruodžio 31 d. Į bylą yra pateikti skolininkų skolų mokėjimo grafikai, teismui nusprendus, šie duomenys gali būti patikslinti.

6817.6.

696 patalpų rezervacijos sutartys sudarytos su Londone gyvenančiais Lietuvos piliečiais, kurie yra atsakovei yra pažįstami ir išreiškė norą Lietuvoje įsigyti turtą prie jūros. Atsakovė šiai dienai yra sudariusi 18 vnt. patalpų rezervavimo sutarčių, iš viso 324 175,00 Eur sumai, todėl yra pagrįstos sąlygos pradėti restruktūrizavimo procesą bei atsiskaityti su kreditoriais.

7017.7.

71Apeliantei žinoma aplinkybė iš ko kildinamas kreditoriaus J. M. finansinis reikalavimas. Šis asmuo suteikė bendrovei 150 000,00 Eur paskolą, kuri buvo panaudota kaip pradinis įnašas, jog gauti iš UAB „SOSCREDIT“ paskolą. Šie duomenys prie paskolos gavimą buvo pateikti kredito davėjai UAB „SOSCREDIT“.

7217.8.

73UAB „SOSCREDIT“ 1 948,80 Eur turėtos bylinėjimosi išlaidos yra nepagrįstai didelės ir viršija Rekomendacijas.

74Teismas

konstatuoja:

75IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

76Dėl bylos nagrinėjimo ribų

7718.

78Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. Dėl naujų įrodymų priėmimo

7919.

80Apeliantė su atskiruoju skundu ir atsakovė su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė naujus rašytinius įrodymus, kurias grindžia skunde nurodytus argumentus ir atsikirtimus į atskirąjį skundą. CPK 314 straipsniu reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme pateikimas. Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui draudžiama. Tačiau šis draudimas nėra absoliutus. Nauji įrodymai gali būti pateikiami, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus arba kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Atsižvelgus į tai, kad pateiktais dokumentais yra grindžiamos bylai reikšmingos aplinkybės, pateiktų dokumentų pateikimas bylos nagrinėjimo neužvilkins, pateiktų dokumentų turinys šalims yra žinomas, apeliacinės instancijos teismas minėtus rašytinius įrodymus priima.

8120.

82Taip pat Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. gruodžio 13 d. gavo atsakovės UAB „PRIVATI ERDVĖ“ papildomus naujus įrodymus, kuriais grindžiamos nekilnojamojo turto rezervavimo ir preliminariųjų sutarčių sudarymo bei lėšų panaudojimo kavinės įrengimui (kavinės vizualizacija) aplinkybės. Dėl poreikio šiuos dokumentus priimti / nepriimti apeliacinės instancijos teismas pasisakys bylos nagrinėjimo eigoje. Dėl atskirojo skundo tenkinimo iš dalies

8321.

84ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytos materialaus pobūdžio sąlygos, kurioms esant gali būti pradėtas įmonės restruktūrizavimo procesas: 1) įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) įmonė nėra nutraukusi veiklos; 3) įmonė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įmonė įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai. Be paminėtų ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytų materialaus pobūdžio sąlygų teismas taip pat turi patikrinti, ar egzistuoja procesinės įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygos: ar pateikti visi ĮRĮ 6 straipsnio 4 dalyje nurodyti dokumentai, ar egzistuoja kitos procesinės sąlygos restruktūrizavimo bylai iškelti. Įmonės, atitinkančios ĮRĮ 4 straipsnio nuostatas ir siekiančios, kad būtų pradėtas jos restruktūrizavimas, vienasmenis ar kolegialus valdymo organas turi parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenis (ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalis).

8522.

86Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad egzistuoja visos restruktūrizavimo bylos iškėlimo materialaus ir procesinio pobūdžio sąlygos ir nėra nei vieno pagrindo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą, taip pat jei įmonės finansiniai rodikliai leidžia manyti, kad restruktūrizavimo metmenyse išsikelti tikslai sugrąžinti skolas kreditoriams gali būti realiai įgyvendinti. Teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų ĮBĮ nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatyta tvarka (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalis).

8723.

88Gresiantis nemokumas pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punktą konstatuojamas tada, kai nustatoma, kad įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Pažymėtina, kad šis bankroto bylos iškėlimo pagrindas neturėtų būti aiškinamas ir taikomas per plačiai, nes akcentuojamas prioriteto teikimas įmonės reabilitaciniam tikslui. Tai reiškia, kad įmonei turėtų būti keliama bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punkto pagrindu ir atitinkamai atsisakoma jai kelti restruktūrizavimo bylą tik tuomet, kai, teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka jokių abejonių dėl to, kad įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

8924.

90Konkuruojant kelioms vertybėms, šiuo atveju susijusioms su įmonės reabilitavimu bei likvidavimu, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus bus padaryta didesnė žala. Poreikis išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio, yra socialiai reikšmingesnis už siekį likviduoti tokią įmonę, nes įmonės gaivinimo atveju tiek įmonė, tiek jos darbuotojai bei kiti kreditoriai patirs didesnę naudą (įmonė funkcionuos kaip verslo subjektas toliau, bus išsaugotos darbo vietos, valstybė gaus pajamų mokesčių pavidalu, kreditoriai, ypač paskutiniosios eilės, restruktūrizavimo proceso metu turės didesnes galimybes gauti reikalavimų patenkinimą), nei likvidavimo atveju, kuomet įmonės turtas parduodamas už likvidacines vertes ir paskutinės eilės kreditorių galimybės atgauti skolas neretai yra labai minimalios. Be to, įmonės restruktūrizavimo proceso metu įmonės veiklą prižiūri administratorius ir teismas (ĮRĮ 9 straipsnio 2–3 dalys), todėl grėsmės, kad finansiniai rodikliai staiga iš esmės pablogės, ji taps nemoki ir iš esmės pasunkės kreditorių galimybės gauti reikalavimų patenkinimą, beveik nėra (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2078-330/2017).

9125.

92Apeliantė įrodinėja, jog yra pagrindas atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą UAB „Privati erdvė“, nes atsakovė yra faktiškai nemoki: a) 2019 m. rugpjūčio 31 d. balanse nurodytą 80 352,00 Eur trumpalaikio turto vertę sudaro ir iš debitorių gautinos sumos, t. y. turtas kurio realiai bendrovė neturi ir neaišku, ar turės ateityje; b) Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. spalio 22 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. L2-38014-964/2019 atsisakė priimti atsakovės pareiškimą dėl skolos išieškojimo iš UAB „Prioras“, todėl šios debitorės kola eliminuotina iš debitorių sąrašo; c) atsakovės per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 384 410,00 Eur, o pradelsta skola vienai kreditorei (apeliantei) sudaro 396 257,16 Eur (be mokėtinų palūkanų); d) bendrovės pradelstos skolos (396 257,16 Eur apeliantei + 5 717,16 Eur kreditorei R. P. + skolos kitiems kreditoriams) viršija visą turto vertės (683 621,00 Eur); e) kyla abejonių dėl realios į balansą įrašyto ilgalaikio turto vertės, nes byloje nėra įrodymų apie šio turto rinkos vertę. Atsakovė su apeliante nesutinka ir teigia, jog UAB „Privati erdvė“ yra moki, nes pradelsti įsipareigojimai (370 000,00 Eur) neviršija pusės į balansą įrašytos turto vertės (763 973,00 Eur). Apeliantės finansinio reikalavimo pagrįstumas ir teisėtumas ginčijamas teisme.

9326.

94Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įstatymų leidėjo valia įmonės nemokumas, sudarantis teisinį pagrindą iškelti bankroto bylą, vertinamas pagal išorinį (įsipareigojimų nevykdymas) ir vidinį (neigiamas įmonės aktyvų ir pasyvų santykis) nemokumo požymius. Tik abiejų požymių konstatavimas įgalina teismą iškelti įmonei bankroto bylą, o vien tik įmonės nepajėgumo apmokėti savo prievolių, kurių mokėjimo terminai pasibaigę, kaip nemokumą kvalifikuojančio požymio, nepakanka bankroto bylai iškelti. Dėl to sprendžiant, ar egzistuoja įstatyme įtvirtinti bankroto bylos iškėlimo materialieji teisiniai pagrindai, būtina nustatyti ne tik įmonės įsipareigojimų nevykdymo faktą ir to priežastis (įvertinti įmonės finansinių sunkumų pobūdį), bet ir atskleisti įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1701-330/2018).

9527.

96Įmonės (ne) mokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai ir jų santykis su įmonės turto verte. Sprendžiant įmonės (ne) mokumo klausimą, turi būti vadovaujamasi į balansą įrašyto turto verte (o ne įrašyta turto verte), taigi į balansą įrašytas turtas turi realiai egzistuoti, turi būti nustatyta reali jo vertė. Be to, sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Taigi tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę. Teismų praktikoje pažymima, kad įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1397-180/2018).

9728.

98Visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos įmonei (ne) iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes. Nustačius, kad įmonė eilę metų nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais, įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams net ir neviršijant pusės balansinės turto vertės. Tai iš esmės atitinka ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte nustatytą sąlygą, kuriai esant įmonei keliama bankroto byla, t. y. kai nustatoma, kad įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (gresiantis nemokumas) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1441-823/2018).

9929.

100VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre UAB „PRIVATI ERDVĖ“ įregistruota 2000 m. birželio 20 d.; bendrovės vadovai ir akcininkai: 2018-03-12–2019-02-11 metų laikotarpiu R. Š., 2019-02-11–2019-10-18 metų laikotarpiu J. A., nuo 2019 m. spalio 18 d. Baltarusijos Respublikos pilietė H. I.. Taip pat bendrovės vadovo pareigas ėjo: 2000-06-20–2004-09-27 metų laikotarpiu S. R., 2004-09-27–2006-10-04 ir 2007-08-29–2018-03-12 metų laikotarpiais J. L., 2006-10-04–2007-08-29 metų laikotarpiu J. M.. Juridinių asmenų registro tvarkytojui UAB „PRIVATI ERDVĖ“ yra pateikusi 2009–2018 metų laikotarpių finansinės atskaitomybės dokumentus (rinkinius).

10130.

102Pagal 2009 m. balanso duomenis, bendrovė turėjo iš viso 609 958,00 Lt vertės turtą, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 6 346,00 Lt. Pagal 2010 m. balanso duomenis, atsakovė turėjo iš viso 542 355,00 Lt vertės turtą, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 5 838,00 Lt. Pagal 2011 m. balanso duomenis, bendrovė turėjo iš viso 940 701,00 Lt vertės turtą, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 386 803 Lt. Pagal 2012 m. balanso duomenis, atsakovė turėjo iš viso 612 389,00 Lt vertės turtą, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 245 014,00 Lt. Pagal 2013 m. balanso duomenis, bendrovės trumpalaikio turto vertė sudarė iš viso 602 017 ,00 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 245 798,00 Lt. Pagal 2014 m. balanso duomenis, UAB „PRIVATI ERDVĖ“ turėjo iš viso 599 220,00 Lt vertės trumpalaikį turtą, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 246 793 ,00 Lt. Pagal 2015 m. balanso duomenis, atsakovės trumpalaikio turto buvo iš viso 173 380,00 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 71 017,00 Eur. Pagal 2016 m. balanso duomenis, bendrovė turėjo iš viso 171 670,00 Eur vertės trumpalaikį turtą, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 69 280,00 Eur. Pagal 2017 m. balanso duomenis, trumpalaikis turtas sudarė iš viso 118 759,00 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 70 835,00 Eur. Pagal 2018 m. balanso duomenis, atsakovė turėjo iš viso 657 286,00 Eur vertės turtą, iš kurio 540 000,00 Eur vertės ilgalaikį ir 117 286,00 Eur vertės trumpalaikį turtą, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 374 269,00 Eur. Atsakovės 2019 m. rugpjūčio 31 d. balanso, sudaryto 2019 m. rugsėjo 25 d., duomenimis, 2019-01-01–2019-08-31 metų laikotarpiu UAB „PRIVATI ERDVĖ“ turto vertė sudarė iš viso 763 973,00 Eur, iš kurios 683 621,00 Eur vertės ilgalaikis ir 80 652,00 Eur vertės trumpalaikis turtas, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 384 410,00 Eur.

10331.

104Apibendrinus ir įvertinus UAB „PRIVATI ERDVĖ“ 2009–2018 metų laikotarpio bei 2019-01-01–2019-08-31 metų laikotarpio balansų duomenis, darytina išvada, kad 2009–2016 metų laikotarpiu UAB „PRIVATI ERDVĖ“ buvo moki, nes jos pradelsti įsipareigojimai neviršijo pusės į balansus įrašytų turto verčių. Nuo 2017 m. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. bendrovės veikla buvo nuostolinga, nes pradelsti įsipareigojimai viršijo pusę į balansus įrašytų turto verčių.

10532.

106Finansinių sunkumų laikinumas – vertinamoji sąvoka, kurią nulemia tai, ar įmonė yra pajėgi pakeisti situaciją taip, kad per ne ilgesnį nei maksimalų ketverių metų restruktūrizavimo proceso terminą įsiskolinimai būtų sumažinti, pertvarkyti ir dėl to netrikdytų įmonės normalios ūkinės komercinės veiklos ir jos perspektyvų. Nustačius, kad įmonės finansiniai sunkumai yra nebe laikino pobūdžio, konstatuotina, jog nėra būtinos materialiosios sąlygos restruktūrizuoti tokią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-496/2009; 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010; 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010).

10733.

108Pagal pateikus naujausius duomenimis (2019-01-01–2019-08-31 metų laikotarpį) atsakovės ilgalaikio (materialaus) turto balansinė vertė yra 683 621,00 Eur. VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenimis, UAB „PRIVATI ERDVĖ“ nuosavybės teise priklauso: negyvenamoji patalpa – poilsio namų patalpos, 819,18 kv. m. bendro ploto, nuo 1–8 iki 1–37, nuo 1–45 iki 1–53, nuo 2–1 iki 2–52 ir nuo 3–1 iki 3–35 ir su rūsiu 227,72 kv. m nuo R4 iki R-13, unikalus Nr. ( - ), ( - ); vidutinė rinkos vertė, nustatyta masinio vertinimo būdu 437 000,00 Eur; pastatas – poilsio pastatas su buities patalpomis, 174.19 kv. m. bendro ploto, unikalus Nr. ( - ), ( - ); vidutinė rinkos vertė, nustatyta masinio vertinimo būdu 95 700,00 Eur ir 3) kiti inžineriniai statiniai – kiemo aikštelė, unikalus Nr. ( - ), ( - ); vidutinė rinkos vertė, nustatyta masinio vertinimo būdu 22 400,00 Eur. Nurodytas turtas 2018 m. gruodžio 20 d. paskolos sutarties Nr. PS-181220-1 vykdymo užtikrinimui 2019 m. sausio 3 d. sutartinės hipotekos sandoriu įkeistas kreditorei UAB „SOSCREDIT“, taip pat yra areštuotas.

10934.

110Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nekilnojamojo turto mokestine verte gali būti laikoma nekilnojamojo turto vertė, nustatyta atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimo pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą. Byloje nėra duomenų, jog UAB „PRIVATI ERDVĖ“ pasinaudojo individualaus vertinimo galimybe (pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą), todėl teismas, vertindamas atsakovės turimo turto rinkos vertes vadovaujasi VĮ „Registrų centras“ viešai teikiamais duomenimis apie UAB „PRIVATI ERDVĖ“ ilgalaikio turto rinkos vertės, nustatytas masinio vertinimo būdu bei kitų leistinų įrodymų visumos kontekste.

11135.

112Nekilnojamojo turto registro išrašo duomenimis, UAB „PRIVATI ERDVĖ“ nekilnojamojo turto, unikalūs Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) vidutinė rinkos vertė, nustatyta masinio vertinimo būdu yra iš viso 555 100,00 Eur (437 000,00 Eur; + 95 700,00 Eur + 22 400,00 Eur). Taigi UAB „PRIVATI ERDVĖ“ reali ilgalaikio (materialaus) turto vertė sudaro 555 100,00 Eur. Teismui nėra pateikti duomenys apie minėto ilgalaikio turto tikrąsias rinkos vertes, nustatytas Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme įtvirtinta tvarka nepriklausomų turto vertintojų (CPK 178 straipsnis).

11336.

114Į trumpalaikio turto masę (80 352,0 Eur) yra įtrauktos 79 808,00 Eur per vienerius metus gautinos sumos. Restruktūrizavimo plano metmenų 6 dalyje nurodytas bendrovės skolininkų sąrašas, kurio duomenimis debitorių pradelstos skolos sudaro iš viso 78 808,00 Eur: UAB „Prioras“ 15 620,00 Eur, UAB „Man gerai“ 51 455,00 Eur ir UAB „Galateka“ 11 733,00 Eur.

11537.

116Pagal teismų formuojamą praktiką, nesant byloje konkrečių įrodymų, pagrindžiančių realias bendrovės galimybes atgauti debitorių skolas, debitorių skolos negali būti vertinamos kaip bendrovės turimas realus turtas (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-902-370/2018).

11738.

118Iš viešai tiekiamų duomenų nustatyta, jog UAB „Galateka“ 2019 m. gruodžio 12 d. dirbo 6 darbuotojai (apdraustieji), bendrovė veiklą vykdo ir įsiskolinimų neturi. UAB „Prioras“ nuo 2019 m. gruodžio 12 d. darbuotojų (apdraustųjų) ir socialinio draudimo įsiskolinimų neturi; registro tvarkytojui nuo 2017 m. nepateikti įmonės metinės finansinės atskaitomybės dokumentai.

11939.

120Vadovaujantis teismų praktika, ginčijami reikalavimai paprastai neįskaitomi į kreditorinių ar debitorinių įsipareigojimų bendrą sumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1433/2010, 2016 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1146-381/2016 ir kt.).

12140.

122Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. spalio 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. L2-38014-964/2019 atsisakė priimti kreditorės UAB „PRIVATI ERDVĖ“ pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo dėl skolos priteisimo iš skolininkės UAB „Prioras“, kadangi H. I. prie pareiškimo nepridėjo dokumento, patvirtinančio, kad ji paskirta vadovauti kreditorei UAB „PRIVATI ERDVĖ“. Taip pat Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. lapkričio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. L2-40619-1089/2019 atsisakė priimti kreditorės UAB „PRIVATI ERDVĖ“ pareiškimą skolininkei UAB „Prioras“ dėl teismo įsakymo išdavimo, nes kreditorė prašė priteisti iš skolininkės 15 620,00 Eur skolą, remiantis 2019 m. spalio 21 d. tarpusavio skolų suderinimo aktu, bet nepateikė kokių teisinių santykių pagrindu ši skola susidarė, kada suėjo skolininkės prievolių įvykdymo terminas. Taigi debitorės reikalavimas teisme neginčijamas, dėl to yra pagrįstas pagrindas spręsti, jog UAB „PRIVATI ERDVĖ“ faktiškai nedisponuoja iš debitorės UAB „Prioras“ gautina 15 620,00 Eur suma. Pažymėtina ir tai, jog tiek Vilniaus miesto apylinkės teismui, tiek bylą nagrinėjančiam teismui nepatiekė duomenų kokių teisinių santykių pagrindu ši skola susidarė ir nuo kada ši skola pradelsta (skolininkų sąraše nėra nurodyta). Taigi kyla abejonių, ar darbuotojų neturintis juridinis asmuo turės galimybę įvykdyti įsipareigojimus atsakovei.

12341.

124UAB „Man gerai“ nuo 2019 m gruodžio 12 d. darbuotojų (apdraustųjų) bei socialinio draudimo įsiskolinimų neturi, tačiau pažymėtina, jog VĮ Registro centas 2019 m. lapkričio 20 d. įregistruotas šios įmonės teisinis statusas kaip bankrutuojančios įmonės (bankroto administratorė UAB „UBC“). Debitorių skolų atgavimas iš bankrutuojančios bendrovės mažai tikėtinas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1433/2010, 2016 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1146-381/2016 ir kt.).

12542.

126Iš nustatytų aplinkybių konstatuotina, jog byloje nėra įrodymų, suteikiančių pagrįstą pagrindą vertinti, kad UAB „PRIVATI ERDVĖ“ negali tikėtis susigrąžinti 11 733,00 Eur skolą iš veikiančios, mokios UAB „Galateka“, tačiau abejotina, ar debitorė UAB „Prioras“ ir bankrutuojanti debitorė UAB „Man gerai“ turi finansines galimybes grąžinti UAB „PRIVATI ERDVĖ“ skolas.

12743.

128Restruktūrizavimo plano metmenų 4 dalyje nurodytas bendrovės kreditorių sąrašas, kurio duomenimis pradelstos skolos kreditoriams sudaro iš viso 549 436,13 Eur: hipotekos kreditorei UAB „SOSCREDIT“ 370 000,00 Eur (be palūkanų ir delspinigių, su kuriomis atsakovė nesutinka), J. M. 165 026,13 Eur, R. P. 4 000,00 Eur, UAB „Vilpra“ 1 386,00 Eur, VSDFV ir VMI 3 067,00 Eur, pirkėjams 3 600,00 Eur, darbo užmokesčio 1 667,00 Eur, UAB „Transrifus“ 690,00 Eur.

12944.

130Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. lapkričio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-39020-960/2019 ieškovės UAB „PRIVATI ERDVĖ“ ieškinį atsakovams UAB „SOSCREDIT“, notarui M. S., dėl kredito sutarties atnaujinimo sąlygų pakeitimo ir dalinio vykdomojo įrašo panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, antstolis D. T., laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui. Šioje nutartyje teismas konstatavo, jog ieškovei ginčijant vykdomąjį įrašą tik dalyje dėl apskaičiuotų palūkanų ir netesybų dydžio panaikinimo dalyje, pareikšti reikalavimai susiję su sutarties termino pratęsimu, palūkanų mažinimu dalyje, kurioje neprašoma panaikinti vykdomojo įrašo dėl 24 proc. metinių palūkanų nuo 350 000,00 Eur sumos nuo 2019 m. liepos 27 d. priteisimo, nesukels ieškovei jokių teisinių pasekmių, nes neprašant naikinti vykdomojo įrašo kitose dalyse jis liks galioti ir galės būti vykdomas nepriklausomai priimto teismo sprendimo. Dėl šios nutarties įsiteisėjimo LITEKO sistemoje nepažymėta, tačiau nurodyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 21 d. nutartis UAB „PRIVATI ERDVĖ“ neįteikta 2019 m. gruodžio 4 d. Taigi, UAB „PRIVATI ERDVĖ“ nesidomi byla (išnagrinėjimo rezultatu), kuria apeliuoja atsiliepime į atskirąjį skundą. Atsižvelgus į tai, kad vykdomojo įrašo dalis dėl apskaičiuotų palūkanų ir netesybų dydžio galioja, spręstina, jog hipotekos kreditorės UAB „SOSCREDIT“ finansinis reikalavimas sudaro iš viso 396 257,16 Eur.

13145.

132Taip pat nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. vasario 1 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2089-1064/2019 patvirtina ieškovės R. P., ir atsakovės UAB „PRIVATI ERDVĖ“, 2019 m. sausio 28 d. sudaryta taikos sutartis, taip pat jos sąlyga, kuria UAB „PRIVATI ERDVĖ“ įsipareigojo sumokėti ieškovei likusią 5 500,00 Eur skolą tokia tvarka ir terminais: iki 2019 m. vasario 15 d. 1500,00 Eur; iki 2019 m. kovo 15 d. 2 000,00 Eur; iki 2019 m. balandžio 15 d. 2 000,00 Eur bei civilinė byla nutraukta. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 15 d. nutartimi minėtoje byloje pareiškėjai R. P. išduotas vykdomasis raštas dėl

1335552,50 Eur skolos išieškojimo iš atsakovės UAB „PRIVATI ERDVĖ“; vykdomasis dokumentas išduotas teismo 2019 m. birželio 12 d. Byloje nėra duomenų apie šios skolos (viso ar dalies) sumokėjimą (CPK 178 straipsnis). Taigi skola kreditorei R. P. sudaro iš viso 5 552,50 Eur.

13446.

135Viešai teikiamais duomenimis, UAB „PRIVATI ERDVĖ“ socialinio draudimo skolos kreditorei VSDFV nuo 2019 m. spalio mėn. po truputį didėja (2019 m. spalio 18 d. buvo 642,94 Eur, o 2019 m. gruodžio 10 d. buvo 719, 96 Eur). Egzistuojanti nesumokėta skola kreditorei VSDFV sudaro 719,96 Eur. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog likusi nesumokėta skolos dalis kreditorei VMI sudaro 1 154,02 Eur (2 354,02 Eur 2019 m. spalio 21 d. buvusi mokestinė nepriemoka - 1 200,00 Eur 2019 m spalio 29 d. sumokėta). Į bylą nepateikta duomenų apie 1 154,02 Eur skolos, 3 600,00 Eur avansų pirkėjams, 1 667,00 Eur darbo užmokesčio ir 690,00 Eur skolos kreditorei UAB „Transrifus“ sumokėjimą visiškai ar iš dalies.

13647.

137Įvertinus restruktūrizavimo plano, byloje nustatytų aplinkybių bei įrodymų visumą, konstatuotina, jog UAB „PRIVATI ERDVĖ“ pradelstos skolos kreditoriams sudaro iš viso 574 666,77 Eur (396 257,16 Eur UAB „SOSCREDIT“ + 165 026,13 Eur J. M. + 5 552,50 Eur R. P. + 3 600,00 Eur avansai pirkėjams + 1 667,00 Eur darbo užmokestis + 690,00 Eur UAB „Transrifus“ + 719, 96 Eur VSDFV + 1 154,02 Eur VMI). Balansinė viso turto vertė sudaro 763 973,00 Eur, o reali (byloje nustatyta) bendrovės ilgalaikio turto vertė yra 555 100,00 Eur. Taip pat abejotina dėl debitorių UAB „Prioras“ ir bankrutuojančios UAB „Man gerai“, iš viso 67 075,00 Eur skolos atgavimo realumo, atitinkamai dėl šios skolos dalies traukimo į atsakovės trumpalaikio turto 80 352,0 Eur apimtį (arba viso 763 973,00 Eur turto masę). Šie duomenys suteikia pagrindą abejoti atsakovės mokumu.

13848.

139Nors pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktą įmonės nemokumas yra vienas iš pagrindų atsisakyti iškelti jos restruktūrizavimo bylą, pagal teismų formuojamą praktiką, tam, kad būtų atsisakoma iškelti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkto pagrindu, iš teismui pateiktų duomenų turi būti akivaizdu, jog įmonės finansiniai sunkumai negali būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-548-381/2016, 2016 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1829-381/2016). Tiek galiojantis teisinis reguliavimas, tiek teisminė praktika įmonės galimybę restruktūrizuotis ir užtikrinti veiklos tęstinumą laiko prioritetine ta prasme, kiek tai susiję su prielaidomis išvengti bankroto situacijos. Tačiau šis restruktūrizavimo galimybės prioritetas turi atitikti ir užtikrinti kreditorių interesus, t. y. įmonės lūkesčiai nėra priešpastatomi kreditorių interesams. Restruktūrizavimo paskirtis nėra išvengti skolų, palūkanų ir delspinigių mokėjimo kreditoriams. Siekdama restruktūrizavimo, bendrovė turi turėti aiškų planą ir priemones, kaip pasiekti restruktūrizavimo tikslus – atkurti ilgalaikį įmonės mokumą ir galimybę įvykdyti įsipareigojimus kreditoriams. Restruktūrizavimo plano metmenys yra įmonės veiklos tam tikros gairės. Jos neturi būti tik deklaracija, tačiau šioje proceso stadijoje negalima reikalauti iš įmonės, kad pateiktų labai išsamų veiklos ateityje įvertinimą, nes tai bus daroma sprendžiant restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą, kuomet iš esmės ir sukonkretinami metmenyse pateikti duomenys (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1511/2014).

14049.

141Iš restruktūrizavimo metmenų nustatyta, jog bendrovė laikino pobūdžio finansinius sunkumus ketina įveikti iki 2020 m. birželio 30 d. (Metmenų 2.2 papunktis); pagrindinis planuojamas pajamų šaltinis – ilgalaikio turto (900 kv. m., 46 vnt. patalpų pastato, esančio ( - ) pardavimas; šio turto naudojimo paskirtį keičiant iš poilsio į gyvenamąją. Atsakovės paaiškinimu, patalpas parduoda už 600,00 Eur už 1 kv. m. kainą; patalpų baigtumas yra 100 proc., 1987 statybos metai; 46 vnt. patalpų ketinama parduoti be remonto darbų. Planuojamos gauti pajamos sudarytų 789 750,00 Eur ir šios sumos pakanka atsikaityti su visais kreditoriais, o likusias lėšas (64 514,82 Eur) planuoja investuoti į kavinės įrengimą, į naujų 5 patalpų įrengimą virš kavinės, kurias pardavus gaus papildomas pajamas.

14250.

143Kaip minėta, byloje nėra duomenų apie atsakovės siekiamo parduoti nekilnojamojo turto rinkos vertę (planuojamas gauti pajamas) ir šį klausimą hipotekos kreditorė kėlė daug kartų (t. y. klausimas dėl turto rinkos vertės nustatymo iškelti procesiniuose dokumentuose ir 2019 m lapkričio 25 d. atsakyme į 2019 m. lapkričio 21 raštą). Taigi nėra aišku, ar restruktūrizavimo metmenyse išsikelti tikslai sugrąžinti skolas visiems kreditoriams gali būti realiai įgyvendinti (ar planuojamos gauti pajamos sudarys 789 750,00 Eur, atitinkamai iš šios gautinos sumos bus patenkinti visų kreditorių reikalavimai).

14451.

145Atsakovė siekia, kad hipotekos kreditorė leistų parduoti patalpas vienetais ir konkrečioms parduodamoms patalpoms panaikintų įkeitimą. Byloje ir iš atsakovės pateiktų raštų nustatyta, kad hipotekos kreditorė UAB „SOSCREDIT“ nėra davusi sutikimo (leidimo) 46 patalpas pardavinėti atskirai (išskiriant iš visos įkeisto turto masės), todėl, net esant sudarytoms rezervacinėms ar preliminariosioms sutartims, UAB „PRIVATI ERDVĖ“ negali įkeisto turto pardavinėti. Be to, Nekilnojamojo turto registro išrašo duomenimis, atsakovės siekimas parduoti įkeistas turtas yra areštuotas antstoliui atliekant vykdymo veiksmus (CPK 586, 675 straipsniai). Tais atvejais, kai areštuojant turtą yra apribojama disponavimo šiuo turtu teisė, tai reiškia priverstinį laikiną teisės turtą parduoti, kitaip perleisti, taip pat išnuomoti, įkeisti arba kitokiu būdu keisti jo teisinę būklę apribojimą (Turto arešto registrų įstatymo 2 straipsnio 7 dalis). Taip pat perleidžiant įkeistą daiktą kito asmens nuosavybės, hipoteka seka paskui daiktą. Hipotekos lakšte nustatyti draudimai, susiję su hipotekos objekto suvaržymu, yra privalomi hipoteka įkeisto daikto savininkui ir asmenims, su hipotekos objekto savininku sudarantiems sandorius dėl hipotekos objekto (CK 1.2 straipsnis, CK 4.170 straipsnio 5, 6 dalys). Tai reiškia, kad hipotekos objekto savininkas turi teisę valdyti, naudoti įkeistą daiktą ir juo disponuoti, taip pat perleisti įkeistą daiktą nuosavybėn kitam asmeniui, tačiau ši jo teisė nėra absoliuti (CK 4.37 straipsnis, 6.189 straipsnio 1 dalis), ji yra apribota hipotekos kreditoriaus teisėmis, įtvirtintomis įstatymo ir hipotekos sutartyje.

14652.

147Atsakovės restruktūrizavimui iš esmės nepritaria didžiausia hipotekos kreditorė. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai formuojama pozicija dėl kreditorių pritarimo reikšmės sprendžiant restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą. Kreditorių pozicija bylos iškėlimo stadijoje yra itin reikšminga, nes parodo galimas įmonės restruktūrizavimo perspektyvas – neturint didžiųjų bendrovės kreditorių paramos tokio proceso pradėjimas būtų iš esmės formalus ir pasmerktas žlugti (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-970/2011; 2012 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-821/2012; 2016 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2116-823/2016; 2017 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-169-798/2017). Kreditoriai lemiamą balsą turi sprendžiant dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo, kadangi jo nepatvirtinus – iškelta restruktūrizavimo byla turi būti nutraukta (ĮRĮ 28 straipsnio 1–2 dalys, CPK 185 straipsnis).

14853.

149Apeliacinės instancijos teismas, apibendrinęs nustatytų aplinkybių ir įrodymų visumą, sprendžia Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 30 d. nutartį panaikinti ir restruktūrizavimo bylos kėlimo atsakovei UAB „PRIVATI ERDVĖ“ klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 338 straipsnio 1 dalis 3 punktas).

15054.

151Byloje atsakytina į šiuos klausimus: pirma, ar UAB „PRIVATI ERDVĖ“ yra / nėra faktiškai nemoki; antra, ar yra pagrįstas pagrindas kelti restruktūrizavimo bylą UAB „PRIVATI ERDVĖ“ dėl to, kad bendrovė galėtų parduoti turimą įkeistą turtą, iš kurio lėšų atsiskaitytų su privilegijuotą padėtį prieš kitus kreditorius turinčia bei siekiančia priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto kreditore UAB „SOSCREDIT“ bei kitais kreditoriai, o likusias lėšas investuotų.

15255.

153Atsižvelgęs į atsakovės prašomų priimti naujų įrodymų įtaką sprendžiant šalių ginčą, taip pat į tai, jog restruktūrizavimo bylos kėlimo atsakovei klausimas grąžinamas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo, apeliacinės instancijos teismas priima kartu su 2019 m. gruodžio 13 d. lydraščiu pateiktus naujus įrodymus. Kreditorei UAB „SOSCREDIT“ suteikiama teisė pasisakyti (pateikti nuomonę, atsiliepimą, atsikirtimus) dėl naujų įrodymų.

15456.

155Dėl atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytų argumentų, susijusių su kreditorės UAB „SOSCREDIT“ turėtomis bylinėjimosi išlaidomis apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes klausimas dėl restruktūrizavimo bylos kėlimo atsakovei grąžinamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kol teismas dėl ginčo esmės nėra priėmęs procesinio sprendimo, iš kurio būtų galima nustatyti, kuri šalis laimėjo ginčą, priteisti bylinėjimosi išlaidas nėra pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-280-219/2018).

156Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

157Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 30 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą dėl restruktūrizavimo bylos kėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „PRIVATI ERDVĖ“ pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėjas J. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti... 8. 2.... 9. Atsakovė UAB „PRIVATI ERDVĖ“ atsiliepime palaikė prašymą dėl... 10. 3.... 11. Suinteresuotas asmuo (kreditorius) J. M. sutiko su ieškiniu dėl... 12. 4.... 13. Suinteresuotas asmuo (kreditorė) VMI prašė atsisakyti kelti... 14. 5.... 15. Suinteresuotas asmuo (hipotekos kreditorė) UAB „SOSCREDIT“ prašė... 16. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 17. 6.... 18. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 30 d. nutartimi pakeitė pradinį... 19. J. A. tinkama pareiškėja H. I.; iškėlė restruktūrizavimo bylą atsakovei... 20. 7.... 21. Teismas, atsižvelgęs į gautą prašymą pakeisti netinkamą šalį tinkama... 22. 8.... 23. Teismas iš UAB „PRIVATI ERDVĖ“ 2017 m. balanso nustatė, kad bendrovė... 24. 171 1670,00 Eur vertės turto, o mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai... 25. 9.... 26. Teismo vertinimu, atsakovė turi finansinių sunkumų, pateikti įrodymai... 27. 10.... 28. Teismas konstatavo, kad atsakovė neatitinka nemokios įmonės būklės,... 29. 11.... 30. Teismas nustatė, jog UAB „PRIVATI ERDVĖ“ įregistruota 2000 m. birželio... 31. 12.... 32. Teismo vertinimu UAB „PRIVATI ERDVĖ“ finansinė padėtis sunki, tačiau... 33. 13.... 34. Atsakovei UAB „PRIVATI ERDVĖ“ restruktūrizavimo byla galėtų būti... 35. 14.... 36. Pareiškėjas pasiūlė skirti restruktūrizavimo administratore UAB „UBC“;... 37. 15.... 38. Teismas nustatė, kad iš UAB „PRIVATI ERDVĖ“ atsiskaitomųjų sąskaitų... 39. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 40. 16.... 41. Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „SOSCREDIT“ prašo... 42. 16.1.... 43. Vilniaus apygardos teismas pagrįstai pažymėjo, jog taikant įmonės... 44. 16.2.... 45. Atsakovė 2019 m. spalio 25 d. rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, jog su... 46. 16.3.... 47. Atsakovės per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 384 410,00 Eur, tačiau... 48. 16.4.... 49. Net ir skaičiuojant visą į bendrovės balansą įrašyto turto vertę, vis... 50. 16.5.... 51. Apeliantė į bylą pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose, be kita ko,... 52. 16.6.... 53. Skundžiamoje nutartyje pateikti prieštaringi argumentai: viena vertus,... 54. 16.7.... 55. J. M. yra buvęs UAB „PRIVATI ERDVĖ“ direktorius ir šis faktas... 56. 17.... 57. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėja H. I. prašo skundą atmesti ir... 58. 17.1.... 59. Atsakovės restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytame verslo plane... 60. 17.2.... 61. Apeliantė nepagrįstai teigia, jog atsakovė siekia restruktūrizuotis ne tam,... 62. 17.3.... 63. UAB „PRIVATI ERDVĖ“ yra moki, nes pradelsti įsipareigojimai (370 000,00... 64. 17.4.... 65. Apeliantė klaidina teismą teigdama, kad yra galimybė parduoti patalpas... 66. 17.5.... 67. 2019 m. rugpjūčio 31 d. balanso duomenimis, debitorių skolos sudaro 79... 68. 17.6.... 69. 6 patalpų rezervacijos sutartys sudarytos su Londone gyvenančiais Lietuvos... 70. 17.7.... 71. Apeliantei žinoma aplinkybė iš ko kildinamas kreditoriaus J. M. finansinis... 72. 17.8.... 73. UAB „SOSCREDIT“ 1 948,80 Eur turėtos bylinėjimosi išlaidos yra... 74. Teismas... 75. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 76. Dėl bylos nagrinėjimo ribų ... 77. 18.... 78. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320... 79. 19.... 80. Apeliantė su atskiruoju skundu ir atsakovė su atsiliepimu į atskirąjį... 81. 20.... 82. Taip pat Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. gruodžio 13 d. gavo atsakovės... 83. 21.... 84. ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytos materialaus pobūdžio sąlygos, kurioms esant... 85. 22.... 86. Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad... 87. 23.... 88. Gresiantis nemokumas pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punktą konstatuojamas... 89. 24.... 90. Konkuruojant kelioms vertybėms, šiuo atveju susijusioms su įmonės... 91. 25.... 92. Apeliantė įrodinėja, jog yra pagrindas atsisakyti kelti restruktūrizavimo... 93. 26.... 94. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena,... 95. 27.... 96. Įmonės (ne) mokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis,... 97. 28.... 98. Visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos įmonei (ne) iškėlimo turi... 99. 29.... 100. VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre UAB „PRIVATI ERDVĖ“... 101. 30.... 102. Pagal 2009 m. balanso duomenis, bendrovė turėjo iš viso 609 958,00 Lt... 103. 31.... 104. Apibendrinus ir įvertinus UAB „PRIVATI ERDVĖ“ 2009–2018 metų... 105. 32.... 106. Finansinių sunkumų laikinumas – vertinamoji sąvoka, kurią nulemia tai, ar... 107. 33.... 108. Pagal pateikus naujausius duomenimis (2019-01-01–2019-08-31 metų... 109. 34.... 110. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad... 111. 35.... 112. Nekilnojamojo turto registro išrašo duomenimis, UAB „PRIVATI ERDVĖ“... 113. 36.... 114. Į trumpalaikio turto masę (80 352,0 Eur) yra įtrauktos 79 808,00 Eur per... 115. 37.... 116. Pagal teismų formuojamą praktiką, nesant byloje konkrečių įrodymų,... 117. 38.... 118. Iš viešai tiekiamų duomenų nustatyta, jog UAB „Galateka“ 2019 m.... 119. 39.... 120. Vadovaujantis teismų praktika, ginčijami reikalavimai paprastai neįskaitomi... 121. 40.... 122. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad Vilniaus miesto... 123. 41.... 124. UAB „Man gerai“ nuo 2019 m gruodžio 12 d. darbuotojų (apdraustųjų) bei... 125. 42.... 126. Iš nustatytų aplinkybių konstatuotina, jog byloje nėra įrodymų,... 127. 43.... 128. Restruktūrizavimo plano metmenų 4 dalyje nurodytas bendrovės kreditorių... 129. 44.... 130. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog Vilniaus miesto... 131. 45.... 132. Taip pat nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. vasario 1 d.... 133. 5552,50 Eur skolos išieškojimo iš atsakovės UAB „PRIVATI ERDVĖ“;... 134. 46.... 135. Viešai teikiamais duomenimis, UAB „PRIVATI ERDVĖ“ socialinio draudimo... 136. 47.... 137. Įvertinus restruktūrizavimo plano, byloje nustatytų aplinkybių bei... 138. 48.... 139. Nors pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktą įmonės nemokumas yra vienas... 140. 49.... 141. Iš restruktūrizavimo metmenų nustatyta, jog bendrovė laikino pobūdžio... 142. 50.... 143. Kaip minėta, byloje nėra duomenų apie atsakovės siekiamo parduoti... 144. 51.... 145. Atsakovė siekia, kad hipotekos kreditorė leistų parduoti patalpas vienetais... 146. 52.... 147. Atsakovės restruktūrizavimui iš esmės nepritaria didžiausia hipotekos... 148. 53.... 149. Apeliacinės instancijos teismas, apibendrinęs nustatytų aplinkybių ir... 150. 54.... 151. Byloje atsakytina į šiuos klausimus: pirma, ar UAB „PRIVATI ERDVĖ“ yra /... 152. 55.... 153. Atsižvelgęs į atsakovės prašomų priimti naujų įrodymų įtaką... 154. 56.... 155. Dėl atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytų argumentų, susijusių su... 156. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 157. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 30 d. nutartį panaikinti ir perduoti...