Byla 2-426-196/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 28 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-5919-614/2015 pagal ieškovų A. B. ir V. B. ieškinį dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovai A. B. ir V. B. Vilniaus apygardos teismui padavė ieškinį dėl žalos atlyginimo priteisimo.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 28 d. nutartimi atsisakė priimti ieškinį.

5Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 41 straipsnio 1 dalis nustato, jog civiliniame procese šalimis – ieškovu arba atsakovu – gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys. Ieškovas atsakovu nurodė „lietuvių taip vadinamą teritoriją Lietuva“, t. y. ieškinį pareiškė neegzistuojančiam atsakovui. Teismas pažymėjo, kad tam tikra teritorija nėra subjektas, galintis atsakyti pagal pareikštą reikalavimą.

6Teismas taip pat nurodė, kad ieškinio turinys yra įžeidžiančio pobūdžio, jame iškreipiami oficialūs valstybės bei jos institucijų pavadinimai (teismai ir teisėjai vadinami organizuotos nusikalstamos grupuotės dalimi, vykdančia bylose kyšininkavimo, sukčiavimo, plėšikavimo, prievartavimo, banditizmo ir kitą nusikalstamą veiką, vartojamos sąvokos „taip vadinama teritorija Lietuva“, taip vadinama institucija „Lietuvos teisingumo ministerija“, taip vadinama institucija „Vilniaus apygardos teismas“, „taip vadinami teisėjai“ ir kt.). Teismas, atsižvelgęs į Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, į tai, kad ieškovas sąmoningai siekia piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis, rodo nepagarbą teismui ir proceso dalyviams konstatavo, kad ieškovams nėra pagrindo taikyti ieškinio trūkumų šalinimo institutą, paduotas ieškinys negali būti nagrinėjamas civilinio proceso tvarka, todėl jį atsisakė priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

  1. Atskirojo skundo argumentai

7Apeliantas (ieškovas) A. B. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 28 d. nutartį ir perduoti klausimą nagrinėti kitos apygardos teismui iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teisėja sprendė ieškinio priėmimo klausimą byloje prieš to paties teismo teisėjus, tokiu būdu pažeisdama bendrą objektyvaus ir nešališko bylos nagrinėjimo principą. Taip pat buvo pažeistas principas, kad niekas negali būti teisėju savo paties byloje.
  2. Vilniaus apygardos ir Lietuvos apeliacinis teismai bijo ieškovo ieškinius išnagrinėti iš esmės, rodoma panieka „taip vadinamos teritorijos Lietuvos konstitucinei santvarkai ir įstatymams, elgiamasi piktybiškai proceso šalies atžvilgiu“. Viso to tikslas nepriimti ieškinio, kad sueitų ieškinio senaties terminas.
  3. Teismas pažeidė CPK 137 straipsnio 3 dalį, nes nenurodė, į kurią instituciją kreiptis su ieškinio reikalavimais.
  1. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamu atveju nenustatyta. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai ieškinį atsisakė priimti, nenustatęs termino jo trūkumams pašalinti.

9Dėl teismo sudėties ir nešališkumo

10Skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą apeliantas pirmiausiai ginčija teisėjos, priėmusios skundžiamą nutartį, šališkumo aspektu. Apeliantas nurodo, kad teisėja nagrinėjo ieškinio priėmimo klausimą prieš to paties teismo teisėjus.

11Byloje dalyvaujantis asmuo manantis, kad jo bylą nagrinėjantis teisėjas gali būti neobjektyvus ir šališkas, gali, remdamasis CPK 65–66 straipsniuose nurodytomis aplinkybėmis, teikti motyvuotą teisėjo nušalinimo pareiškimą. Asmuo, reikšdamas tokį nušalinimą, turi pagrįsti, jog egzistuoja pakankamas pagrindas manyti, kad byla bus išnagrinėta neobjektyviai ir šališkai – nurodyti konkrečias aplinkybes ir pateikti jas patvirtinančius įrodymus.

12Apeliantas pateiktame ieškinyje nekelia klausimo dėl ieškinio priėmimą nagrinėjusios teisėjos neteisėtų veiksmų. Dėl šios priežasties apeliantas nepagrįstai tvirtina, kad yra pažeidžiamas principas, jog niekas negali būti teisėju savo byloje. Tai, jog teismas nusprendė nepriimti ieškinio ir grąžinti jį pateikusiems asmenims, savaime neįrodo teismo šališkumo. Atskirajame skunde apeliantas nenurodo jokių aplinkybių bei nepateikia įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti, kad Vilniaus apygardos teismo teisėja, priėmusi apskųstą nutartį, turėjo asmeninį suinteresuotumą bylos baigtimi ar egzistuotų kitos aplinkybės, leidžiančios abejoti teismo nešališkumu.

13Apeliantas taip pat nepagrįstai tvirtina, jog buvo nukrypta nuo suformuotos Lietuvos apeliacinio teismo precedentinės praktikos dėl objektyvaus ir nešališko bylos nagrinėjimo principo. Nušalinimo ar bylos perdavimo nagrinėti kitam teismui klausimas kiekvienu atveju sprendžiamas individualiai konkrečioje byloje, atsižvelgiant į tos bylos situaciją. Tai reiškia, kad tokios nutartys, kurios nurodomos atskirajame skunde, precedento galios kitiems, kad ir tos pačios proceso šalies, teisminiams ginčams neturi.

14Atsižvelgdamas į aptartas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apelianto argumentai dėl proceso teisės normų pažeidimų, kurie sudaro teismo sprendimo absoliutų negaliojimo pagrindą, įtvirtintą CPK 329 straipsnio 2 dalies 1 punkte, yra nepagrįsti.

15Dėl atsisakymo priimti ieškinį kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka, kuriame nepagarbiai ir įžeidžiančiai įvardijami dalyvaujantys byloje asmenys

16Teismai ne kartą buvo išaiškinę apeliantui, kad tiek paduodant teismui ieškinį, tiek surašant teismui kitus procesinius dokumentus turi būti laikomasi elementarių dokumento įforminimo taisyklių, o kartu ir lietuvių (valstybinės) kalbos reikalavimų, vengiama įžeidžiančių formuluočių, įskaitant pavadinimus. Taip pat buvo išaiškinta, kad pagal CPK 42 straipsnį šalys joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis privalo naudotis sąžiningai. Apeliantui ne kartą nurodyta ir tai, kad jo procesiniuose dokumentuose įvardijant atsakovais įvairius subjektus naudojami epitetai „kriminalinė“ Lietuvos Respublika ir pan., negali būti vertinami rašymo apsirikimu ar tiesiog netikslumu. Teismai taip pat išaiškino, kad apelianto pasirinktas atsakovų įvardijimas, aiškiai iškreipiant oficialius valstybės bei jos institucijų pavadinimus, vertintinas ne kaip klaida, o kaip sąmoningas veiksmas, kuriuo siekiama šiuos subjektus pažeminti (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1309-464/2015; 2016 m. sausio 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-162-186/2016). Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti apelianto ieškinį CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, pagrįstai pripažino, kad apeliantas kartu su kitu byloje nurodytu ieškovu reikšdamas ieškinį, sąmoningai siekia piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis, rodo nepagarbą teismui ir proceso dalyviams. Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškinį dėl to, kad konstatavo netinkamą apelianto procesinį elgesį, prilyginamą piktnaudžiavimui teise. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su skundžiamos nutarties motyvais bei teismo padarytomis išvadomis dėl tokio ieškinio nepriimtinumo nagrinėti. Nustačius tokias aplinkybes, nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentu, kad ieškinio nepriėmimu siekiama, jog sueitų ieškinio senaties terminas.

17Apeliantui teisę į teisminę gynybą naudojant ne pagal įstatyme nustatytą paskirtį, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas nepadarė CPK 137 straipsnio 3 dalyje įtvirtintų nuostatų pažeidimo.

18Esant pirmiau šioje nutartyje nurodytoms aplinkybėms, dėl atskirajame skunde nurodytų argumentų nėra pagrindo pakeisti ar panaikinti teisėtos ir pagrįstos pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl ji paliekama nepakeista.

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovai A. B. ir V. B. Vilniaus apygardos teismui padavė ieškinį dėl... 4. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 28 d. nutartimi atsisakė priimti... 5. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau –... 6. Teismas taip pat nurodė, kad ieškinio turinys yra įžeidžiančio... 7. Apeliantas (ieškovas) A. B. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 9. Dėl teismo sudėties ir nešališkumo... 10. Skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą apeliantas... 11. Byloje dalyvaujantis asmuo manantis, kad jo bylą nagrinėjantis teisėjas gali... 12. Apeliantas pateiktame ieškinyje nekelia klausimo dėl ieškinio priėmimą... 13. Apeliantas taip pat nepagrįstai tvirtina, jog buvo nukrypta nuo suformuotos... 14. Atsižvelgdamas į aptartas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 15. Dėl atsisakymo priimti ieškinį kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso... 16. Teismai ne kartą buvo išaiškinę apeliantui, kad tiek paduodant teismui... 17. Apeliantui teisę į teisminę gynybą naudojant ne pagal įstatyme nustatytą... 18. Esant pirmiau šioje nutartyje nurodytoms aplinkybėms, dėl atskirajame skunde... 19. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 20. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 28 d. nutartį palikti nepakeistą....