Byla 1-21-795/2017
Dėl to ir susidarė grynųjų pinigų trūkumas

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Baškienė, sekretoriaujant Alinai Bružienei, dalyvaujant prokurorei Dianai Mikelėnienei, civilinio ieškovo įgaliotam atstovui – bankrutuojančios UAB „S. L.“ bankroto administratorei O. M., kaltinamajai M. L., jos gynėjui advokatui Rimvydui Paulauskui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje M. L., gimusi ( - ), ( - ) r., asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietė, aukštojo išsilavinimo, susituokusi, gyvenanti ( - ), bedarbė, neteista, kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 1 dalyje.

3Teismas

Nustatė

4M. L. buvo kaltinama tuo, kad pasisavino jai patikėtą ir jos žinioje buvusį svetimą turtą:

5M. L., būdama UAB „S. L.“, įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), veiklą vykdžiusios ( - ), direktore ir kasininke, atsakinga už grynųjų pinigų laikymą, apskaitą ir saugojimą, turėdama tikslą pasisavinti jai patikėtą ir jos žinioje buvusį svetimą – UAB „S. L.“ turtą – pinigines lėšas, tyčia laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. liepos 24 d. nenustatytomis sumomis iš UAB „S. L.“ kasos paėmė ir negrąžino 6239,23 Eur (21542,82 Lt). Tokiu būdu M. L. pasisavino jai patikėtą ir jos žinioje buvusį svetimą UAB „S. L.“ turtą - 6239,23 Eur (21542,82 Lt).

6Kaltinamoji M. L. kalta neprisipažino ir paaiškino, kad Rusijos piliečio V. Š. prašymu, ji 2010 m. įsteigė UAB „S. L.“. M. L. buvo įmonės direktorė ir kasininkė. Buhalterinę apskaitą tvarkė buhalterė A. G.. Įmonės veikla – krovinių pervežimas. Įmonė buvo registruota Šilutės r., tačiau faktiškai veiklą vykdė Klaipėdoje, ( - ). Su verslo partneriais atsikaitymas vyko per banką. Grynieji pinigai iš įmonės kasos buvo išduodami vairuotojams išvažiuojant į reisą. Vienam reisui buvo duodama apie 2000-2500 Eur. M. L. buvo įmonės kasininkė, ji išduodavo vairuotojams pinigus. M. L. pasirašydavo kasos išlaidų orderius ir išduodavo vairuotojams pinigus, arba jau pasirašytus kasos išlaidų orderius palikdavo buhalterei A. G., kad ji pinigus išmokėtų vairuotojams. Kartais pinigus perduodavo vairuotojams M. L. sutuoktinis A. L.. Vairuotojai reiso metu privalėjo turėti išlaidų orderius. Vairuotojų patirtos išlaidos kiekvieno reiso metu skirdavosi: jie rinkdavo išlaidas pateisinančius dokumentus ir grįžę iš reiso pateikdavo kartu su kelionės lapu. Likusius nepanaudotus pinigus privalėjo grąžinti į kasą. Akcininkas V. Š. skambindavo ir pasakydavo, kada reikia važiuoti į Švediją paimti krovinį, po to krovinį gabendavo į Rusiją. Buvo pasirašyta sutartis su Rusijos įmone. Atsiskaitymas turėjo vykti pavedimais per 90 kalendorinių dienų. M. L. nežino, ar Rusijos įmonė atsiskaitė už UAB „S. L.“ suteiktas paslaugas, nes suėjus atsiskaitymo terminui įmonėje nebedirbo. 2012 m. akcininkas V. Š. pasiūlė M. L. savo noru išeiti iš darbo, nes pats norėjo tapti įmonės direktoriumi. Jis siūlė M. L. toliau vadovauti įmonei, žadėjo mokėti atlyginimą neoficialiai. M. L. nesutiko su V. Š. pasiūlymu. Tada jis pasiūlė išeiti atostogų. M. L. išeidama atostogauti , atidavė V. Š. UAB „S. L.“ antspaudą, sąskaitos generatorių, surašė perdavimo aktą. Jie atsisveikino gražiuoju. Atostogų metu M. L. susirgo. Ligos metu ji sužinojo, kad yra atleista iš UAB „S. L.“ direktorės pareigų. Ginčydama atleidimą, M. L. kreipėsi į teismą. Civilinės bylos nagrinėjimo metu ji sužinojo, kad įmonėje buvo padaryta inventorizacija, nustatytas pinigų trūkumas. Įmonės kontoroje seifo pinigams laikyti nebuvo. Pinigai buvo laikomi rakinamame stalo stalčiuje. Raktas buvo laikomas buhalterės A. G. stalo stalčiuje. Kontoroje buvo vienas kabinetas. Visi atsiskaitymai su ūkio subjektais vyko tik per banką. Grynųjų pinigų įmonė negaudavo. Esant reikalui pinigus išgrynindavo iš banko sąskaitos, įnešdavo į įmonės kasą ir naudodavo įmonės veikloje. Vieną kartą per metus buvo daroma įmonės kasos inventorizacija. Auditas nebuvo atliekamas. Kiekviena kasos operacija buvo fiksuojama surašant dokumentus: kasos apyskaitas, pajamų ir išlaidų orderius. Akcininkas V. Š. neturėjo teisės išrašyti kasos dokumentų. Paskutinė inventorizacija įmonėje buvo padaryta 2011 m. prieš Kalėdas, tačiau aktas surašytas 2011 m. gruodžio 31 d., nes įstatymas reikalauja, kad inventorizacija būtų atlikta paskutinę kalendorinių metų dieną. Pagal įmonės vadovo įsakymą už buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimą buvo atsakinga buhalterė A. G.. M. L. niekada nėra naudojusi kasos pinigų savo asmeniniams poreikiams tenkinti, taip pat niekada nėra „išlaidavusi“ iš kasos pinigų, neapskaičiusi jų dokumentais. Visi buhalterinės apskaitos dokumentai buvo saugomi įmonės ofise. Kasoje niekada vienu metu nebuvo saugoma 21000 Lt grynųjų pinigų suma. Prasidėjus ginčui su įmonės akcininku, dalis išlaidas pateisinančių dokumentų buvo paslėpti, o vietoje jų atspausdinti nauji dokumentai, kuriuose nėra M. L. parašų. Dėl to ir susidarė grynųjų pinigų trūkumas.

7Liudytoja A. G. parodė, kad nuo 2011 m. kovo 21 d. ji dirbo UAB „S. L.“ buhaltere. Bendrovės direktorė buvo kaltinamoji M. L.. UAB „S. L.“ veiklą vykdė biure, ( - ), Klaipėdoje. Tame pačiame biure veiklą vykdė ir UAB „B.“. Jos direktorius buvo A. L.. A. G. dirbo ir UAB „B.“ buhaltere. Biure buvo vienas kabinetas, kuriame dirbo A. G. ir UAB „B.“ direktorius A. L.. Kartais į įmonės biurą atvažiuodavo UAB „S. L.“ direktorė M. L.. A. G. UAB „S. L.“ buhalterinę apskaitą tvarkė pagal dokumentus, gautus iš direktorės M. L., vairuotojų ir iš UAB „B.“ direktoriaus M. L.. Kokiu pagrindu A. L. disponavo UAB „S. L.“ buhalteriniais dokumentais, liudytoja nežino. UAB „S. L.“ kasininke dirbo M. L.. A. G. neturėjo galimybės disponuoti kasoje esančiais pinigais. Prieigą prie banko sąskaitoje esančių lėšų turėjo M. L., o ją atleidus iš darbo, ir A. G. bei V. Š.. Įmonėje nebuvo seifo, kuriame būtų saugomi grynieji pinigai. Kur buvo saugomi grynieji pinigai, liudytoja nežino. Darbuotojams atlyginimai buvo mokami grynaisiais pinigais. A. G. surašydavo atlyginimų žiniaraščius, o direktorė M. L. išmokėdavo atlyginimus. Žiniaraščius vairuotojai pasirašydavo A. G. kabinete. Pinigų išmokėjimo fakto liudytoja nematydavo. Su visais darbuotojais buvo sudarytos visiškos materialinės atsakomybės sutartys. Atskaitingiems asmenims buvo skiriami pinigai avansu iš įmonės kasos, po to jie pateikdavo dokumentus, patvirtinančius pinigų panaudojimą. Buhalterė išrašydavo sąskaitas faktūras, tačiau kaip vyko atsiskaitymai tarp verslo partnerių, nežino. Ji darydavo tai, ką jai pasakydavo M. L., A. L. ir V. Š.. Metų pabaigoje atlikdavo kasos inventorizaciją, tačiau audito nedarė. Ankstesnių inventorizacijų metu kasos išlaidos ir pajamos sutapdavo. 2012 m. vasarą atvažiavo akcininkas V. S.. Jis „išdavinėjo“ pinigus vairuotojams, prašė A. G. išrašyti kasos išlaidų orderius ir avansines apyskaitas. V. Š. liudytojai pasakė, kokius duomenis įrašyti į apskaitos dokumentus. Tuo metu kaltinamoji M. L. jau buvo nušalinta nuo direktorės pareigų. M. L. nuo direktorės pareigų nušalino vienintelis įmonės akcininkas V. Š.. Jo prašymu A. G. paruošė direktorės atleidimo dokumentus. Dėl kokių priežasčių M. L. buvo nušalinta, neatsimena. M. L. iš pareigų buvo nušalinta 2012 m. liepos pabaigoje, tačiau atleista tik 2012-08-16. UAB „S. L.“ akcininkas V. Š. paskyrė save įmonės direktoriumi, tačiau Sodrai apie naujo direktoriaus paskyrimą nepranešė. Jis neturėjo leidimo nuolat gyventi Lietuvoje, todėl nebuvo įdarbintas UAB „S. L.“. Nušalinus direktorę M. L. nuo pareigų, akcininko V. Š. žodiniu nurodymu, A. G. patikrino visus įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus, atliko kasos inventorizaciją. Kasos inventorizacijoje dalyvavo akcininkas V. Š., buhalterė A. G. ir vairuotojas A. L.. Inventorizacijos metu nustatyta, kad kasoje trūksta apie 21 000 Lt. Nušalinus M. L. nuo pareigų, įmonės antspaudo, dokumentų, turto ir kasos priėmimo - perdavimo aktai nebuvo surašyti. Kasos inventorizacija buvo atlikta nedalyvaujant direktorei ir kasininkei M. L.. 2012 m. rugpjūčio 3 d. kasos patikrinimas atliktas pagal dokumentus – kasos knygą, kasos pajamų orderius. A. G. kasos likutį apskaičiavo pagal turimus dokumentus ir nustatė, kad yra trūkumas. Įsakymus dėl vairuotojų komandiruočių paruošė A. G.. Kodėl jie nepasirašyti direktorės M. L., liudytoja nežino. Kas įmonės vairuotojams, išvykstantiems į reisą, išduodavo pinigus, liudytoja nežino. Ji išrašydavo kasos išlaidų orderius, arba avansines apyskaitas, kuriuose atsispindėdavo pinigų iš kasos išdavimas. Liepos mėnesį įvyko konfliktas tarp direktorės M. L. ir direktoriaus V. Š.. Po šio konflikto M. L. ir buvo nušalinta nuo direktorės pareigų. V. Š. nurodė A. G. išrašyti kasos pajamų orderius, kuriuose ji nurodė, kad vairuotojai perdavė M. L. pinigus. Orderiuose liudytoja įrašė datas, vairuotojų pavardes ir pinigų sumas tokias, kokias jai nurodė V. Š.. Kasos pajamų orderiai išrašyti vėliau, nei juose nurodytos ūkinių operacijų datos. A. G. nežino, ar kasos pajamų orderiuose nurodytos kasos operacijos įvyko. Mano, kad įvyko, nes visi vairuotojai pasirašė kasos pajamų orderius, kaip kasos operacijose dalyvavę asmenys. A. G. atgalinėmis datomis paruošė ir kasos išlaidų orderius. Juose nurodė pinigų sumas, kurias jai pasakė V. Š.. Šie išlaidų orderiai nebuvo įtraukti į kasos knygą, nes V. Š. vairuotojams išdavė ne įmonės, o savo pinigus. Įmonės akcininkas V. Š. darė įnašus į įmonės kasą, tai atsispindi avansinėse apyskaitose.

8Liudytojas A. L. parodė, kad jis dirbo UAB „S. L.“, vairuotoju -ekspeditoriumi. Įmonės direktorė buvo M. L., tačiau faktiškai veiklai vadovavo jos vyras A. L.. Bendrovė veiklą vykdė patalpose, ( - ), Klaipėdoje. UAB „S. L.“ veikla buvo krovinių pervežimas į Skandinavijos šalis ir į Rusijos Federaciją. Vežant krovinius į užsienį, visi UAB „S. L.“ dokumentai būdavo pildomi UAB „B.“ vardu. UAB „S. L.“ savo vilkikus buvo išnuomojusi UAB „B.“, nes neturėjo TIR kortelių. UAB „B.“ ir UAB „S. L.“ veiklą vykdė tose pačiose patalpose. Išvykstant į reisą, pinigus kelionės išlaidoms išduodavo A. L.. A. L., gavęs pinigus, pasirašydavo kasos išlaidų orderius. UAB „S. L.“ akcininką V. Š. liudytojas pirmą kartą sutiko Maskvoje, atvežęs krovinį. V. Š. jam susitikimo metu pinigų ar dokumentų neperdavė. Po to akcininkas buvo atvykęs 2012 m. birželio -liepos mėn., tada jis davė vairuotojams pinigų reisui. 2012 metų liepos - rugpjūčio mėn., UAB „S. L.“ buhalterė A. G. paprašė sudalyvauti UAB „S. L.“ kasos ir ilgalaikio turto inventorizacijose. 2012 m. rugpjūčio 3 d. grynųjų pinigų patikrinimo kasoje aktą A. L. pasirašė, nes buhalterė A. G. jam paaiškino, kad kasoje trūksta 21 542,82 Lt grynųjų pinigų. Inventorizacijoje dalyvavo V. Š., A. G.. Jie atidarė seifą ir pasakė, kad pinigų nėra. A. L. matė, kad seife nėra pinigų. Atlyginimas buvo mokamas grynaisiais pinigais, liudytojui grįžus iš reiso. Kas išmokėdavo atlyginimą, liudytojas neatsimena. A. L. du kartus yra parvežęs grynųjų pinigų iš reiso. Pinigų sumos neatsimena. Juos išdavė Rusijos įmonės, kuriai pristatė prekes, kontoroje. A. L. neatsimena, ar kartu su pinigais parvežė apskaitos dokumentą. Pinigų muitinėje nedeklaruodavo. Paskutinį kartą pinigus jis atidavė M. L.. Prieš tai pinigus atidavė A. L. arba M. L.. A. L. neatsimena, ar jis pasirašė dokumentus, patvirtinančius pinigų perdavimo faktą.

9Liudytojas R. J. parodė, kad vienerius metus jis dirbo UAB „S. L.“ tolimųjų reisų vairuotoju. Jį įdarbino A. L.. Įmonė veiklą vykdė ( - ), Klaipėdoje. Įmonei vadovavo A. L., tačiau jos direktorė buvo M. L.. Pinigus išvažiuojant į reisą visada išmokėdavo A. L., todėl liudytojas iš pradžių net nežinojo, kad įmonės direktorė yra M. L.. Su vairuotojais atsiskaitydavo A. L., po kiekvieno reiso. R. J. pasirašydavo dokumentus. Vairuotojai važiuodavo į Švediją ir Rusiją, veždavo laminatą, dažniausiai tam pačiam klientui Maskvoje. Krovinio užsakovas Rusijoje vairuotojams perduodavo grynuosius pinigus, kuriuos jie parveždavo į Lietuvą. Liudytojas neatsimena įmonės, kuriai veždavo krovinį, pavadinimo, neatsimena, kiek kartų ir kokias pinigų sumas parvežė iš Rusijos. Pinigus Lietuvoje perdavė M. L. arba A. L.. Kartais pasirašydavo kažkokius dokumentus, o kartais ir nepasirašydavo. 2012 m. vasarą R. J. ketino išeiti iš darbo, buhalterė A. G. davė pasirašyti kasos orderius. R. J. dokumentus pasirašė, nepatikrinęs, ar juose užfiksuota teisinga informacija. Įmonės buhaltere jis pasitikėjo. Išeidamas iš darbo R. J. pasirašė kažkokiame akte, tačiau atliekant inventorizaciją ir perduodant įmonės antspaudus jis nedalyvavo. Pinigų iš akcininko V. Š. jis nėra gavęs. Prieš išeinant iš darbo jam „kišo“ pasirašyti įvairius dokumentus. Buhalterė atnešė „krūvą“ dokumentų ir R. J. juos pasirašė. Visus dokumentus pasirašė tą pačią dieną, dalyvaujant akcininkui V. Š. ir buhalterei A. G.. Reisui į Rusiją pakakdavo 900 Eur. R. J. išeinant iš darbo, kaltinamoji M. L. įmonėje nebedirbo.

10Liudytojas A. L. parodė, kad jis yra kaltinamosios M. L. sutuoktinis. Jis dirbo UAB „B.“ direktoriumi ir tvarkė UAB „S. L.“ ūkinius reikalus. Pastarojoje įmonėje oficialiai nedirbo. UAB „S. L.“ direktore dirbo M. L.. Įmonė vertėsi tarptautiniais pervežimais. A. L. padėdavo surasti klientų, suruošdavo dokumentus reisui ir krovinių važtaraščius. Dokumentus jis tik suruošdavo, tačiau jų nepasirašydavo. Pinigų vairuotojams neperduodavo. Pinigus jiems išmokėdavo direktorė arba buhalterė. Vairuotojai, grįžę iš reiso, A. L. pinigų neperduodavo. A. L. nėra matęs, kad vairuotojai perduotų pinigus M. L.. Jis nežino, ar jie parveždavo grynuosius pinigus. A. L. mano, kad Rusijos įmonė atsiskaitydavo su UAB „S. L.“ banko pavedimais. A. L. nežino, kur buvo UAB „S. L.“ kasa ir kas buvo šios įmonės kasininkas. UAB „B.“ vertėsi automobilių remontu ir krovinių pervežimu. Šios įmonės akcininkas yra Rusijos pilietis V.. Jis labai susijęs su UAB „S. L.“ akcininku V. Š.. V. Š. skirstydavo krovinius, kuriuos veždavo UAB „B., o automobilius nuomojosi iš UAB „S. L.“. Vienam reisui į Rusiją reikėdavo 2300-2500 Eur.

11Teismo posėdžio metu, vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, kitiems byloje esantiems įrodymams patikrinti buvo perskaityti Rusijos Federacijoje gyvenančio liudytojo V. Š. (asm. dok. V. S.) parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu. Apklausiamas ikiteisminio tyrimo pareigūno, liudytojas V. Š. parodė, kad 2010 m. vasario 9 d. jis įsteigė UAB „S. L.“ ir tapo vieninteliu jos akcininku. Įmonę įregistravo, A. L. sutikimu, ( - ). Įmonės direktore paskyrė M. L.. UAB „S. L.“ vykdė krovinių pervežimo veiklą. 2011 m. pabaigoje V. Š. parašė direktorei M. L. elektroninį laišką, prašydamas pateikti informaciją apie įmonės veiklą. M. L. jam pranešė, kad veiklos rezultatų „kol kas nepaskaičiavo“. 2012 m. liepos 3-6 d. V. Š. atvyko į Lietuvą susipažinti su įmonės apskaitos dokumentais. Direktorės paprašė pateikti apskaitos dokumentus ir suvestinę apie įmonės veiklą. M. L. padavė jam segtuvus su apskaitos dokumentais ir 2011 m. UAB „S. L.“ balansą. Susipažinęs su įmonės balansu, V. Š. suprato, kad įmonė veikia nuostolingai, nuostolis sudarė apie 3500 Lt. M. L. jam paaiškino, kad buvo „blogi metai“, tačiau V. Š. toks paaiškinimas neįtikino. 2012 m. liepos 16 d. vėl atvykęs į Lietuvą peržiūrėjo įmonės apskaitos dokumentus ir nustatė, kad nebuvo užpajamuoti ir dingo vairuotojui A. Č. jo perduoti pinigai 20 000 Eur (69 000 Lt). Pinigus V. Š. vairuotojui perdavė du kartus: pirmą kartą 5000 Eur ir antrą kartą 15 000 Eur. Šie pinigai buvo skirti įmonei „S. L.“ vilkikui įsigyti. Vilkikas buvo nupirktas, tačiau už jį sumokėta tik 14 330 Eur (50 000 Lt). M. L. jam paaiškino, kad už vilkiką sumokėjo 20 000 Lt, o dokumentuose nurodė mažesnę sumą. Be to, V. Š. nustatė, kad ne visi pinigai, kuriuos vairuotojai parveždavo iš reiso, buvo apskaityti įmonės buhalterinėje apskaitoje. Nustatęs šiuos pažeidimus, 2012 m. liepos 17 d. jis nušalino direktorę M. L. iš darbo ir pareikalavo grąžinti antspaudą, banko kodų generatorių. M. L. jam perdavė antspaudą, banko generatorių, buvo surašytas priėmimo – perdavimo aktas. Dokumentai pagal aktą nebuvo perduoti, nes jie visi buvo laikomi įmonės ofise. Nušalinus M. L., 2012 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu, jis, buhalterė M. G. ir vairuotojas A. L. atliko UAB „S. L.“ kasos inventorizaciją. Patikrinimo metu grynųjų pinigų įmonės kasoje nerasta. Pagal kasos knygą, kasoje turėjo būti 21542,82 Eur likutis. 2012 m. rugpjūčio 16 d. V. Š. pasirašė įsakymą dėl direktorės M. L. atleidimo iš darbo, Darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatytu pagrindu. 2012 m. rugpjūčio 31 d. buhalterė A. G. pateikė pažymą, kad įmonė yra skolinga M. L. 14853,65 Lt. Užskaičius šią įmonė skolą M. L., kasos trūkimas sumažėjo iki 6689,17 Lt. 2012 m. rugpjūčio 3 d. V. Š. pasirašė įsakymą, kuriuo pavedė buhalterei A. G. išrašyti kasos pajamų orderius Rusijos įmonės LLC „R.“ atsiskaitymui su UAB „S. L.“ pagrįsti. V. Š. žodiniu nurodymu A. G. kasos pajamų orderiuose įrašė: „pinigus atvežė gavęs iš užsakovo ir perdavė direktorei M. L. vairuotojas R. J.“, ir „pinigus atvežė gavęs iš užsakovo ir perdavė direktorei M. L. vairuotojas A. L.“. Tokių kasos pajamų orderių buvo išrašyta 20 000 Eur sumai. Kasos pajamų orderiai buvo išrašyti atgalinėmis datomis: 2012 m. liepos 4 d., 2012 m. liepos 17 d., 2012 m. liepos 17 d. ir 2012 m. rugpjūčio 3 d. V. Š. manymu, M. L. kasoje neapskaitė ir į kasą neįnešė 20 000 Eur. UAB „S. L.“ kasa buvo direktorės M. L. namuose. Įmonės ofise seifo gryniesiems pinigams nebuvo (1 t., b. l. 36-37, 38-43).

12Dokumentai:

13UAB „S. L.“ juridinio asmens duomenų išrašas. Išraše užfiksuota, kad 2012 m. liepos 17 d. juridinių asmenų registre įregistruotas vienintelio akcininko V. Š. prašymas „Dėl vadovo keitimo“. Įmonei laikotarpiu nuo 2010 m. gruodžio 9 d. iki 2012 m. liepos 24 d. vadovavo direktorė M. L.. Laikotarpiu nuo 2012 m. liepos 24 d. iki 2015 m. spalio 20 d. vadovavo direktorius V. Š. (1 t., b. l. 121-122, 123-126).

142012 m. liepos 17 d. UAB „S. L.“ vienintelio akcininko V. Š. sprendimas Nr. 3. Sprendimu direktorė M. L. nušalinta nuo pareigų dėl nepatenkinamo darbo. Nuo 2012 m. liepos 17 d. UAB „S. L.“ direktoriumi paskirtas V. Š.. M. L. įpareigota perduoti naujam direktoriui visą dokumentaciją, įmonės kasą (5 t., b. l. 3).

152012 m. rugpjūčio 31 d. UAB „S. L.“ pažyma. Pažymoje užfiksuota, kad kasos likutis 2012 m. liepos 17 d. – nerasti pinigai 21542,82 Lt; skola M. L. 14853,65 Lt; kasos likutis po skolos užskaitymo – trūkumas 6689,17 Lt. Pažyma pasirašyta direktoriaus V. Š. ir buhalterės A. G. (1 t., b. l. 151).

162012 m. rugpjūčio 3 d. UAB „S. L.“ direktoriaus V. Š. įsakymas Nr. 1. Įsakymu pavesta atlikti kasos inventorizaciją 2012 m. rugpjūčio 3 d. balansinėje sąskaitoje Nr. 272. Inventorizacinės komisijos pirmininku paskirta vyr. finansininkė A. G. ir vairuotojas A. L.. Inventorizaciją atlikti 2012 m. rugpjūčio 3 d. (1 t., b. l. 153).

172012 m. rugpjūčio 3 d. UAB „S. L.“ direktoriaus V. Š. įsakymas Nr. 08/03 „Dėl kasos trūkumo išreikalavimo iš M. L.“. Įsakymu nutarta išreikalauti 2012-08-03 kasos inventorizacijos metu nustatytą pinigų trūkumą 21542,82 Lt iš M. L. (1 t., b. l. 153).

182012 m. liepos 4 d. UAB „S. L.“ aktas Nr. 1. Akte užfiksuota, kad 2012 m. liepos 4 d. iš reiso grįžo vairuotojas R. J. ir perdavė direktorei M. L. gautą sumą 2500 Eur už paslaugą Maskvoje. M. L. buvo perspėta apie tai, kad neišleistų šios pinigų sumos ir, kad per kitą akcininko atvykimą bus reikalaujama įmonės veiklos finansinės ataskaitos. Aktas pasirašytas A. L., R. J. ir V. Š. (1 t., b. l. 155).

192012 m. rugpjūčio 3 d. UAB „S. L.“ aktas Nr. 4. Akte užfiksuota, kad paskambinus M. L. ir paprašius perduoti dokumentus, ji pasakė, kad jos nėra mieste. Kadangi M. L. neperdavė įmonės dokumentų, vienintelis akcininkas V. Š. buvo priverstas pats tikrinti įmonės dokumentus. Patikrinimo metu nustatyta, kad į įmonės kasą nebuvo pajamuojami pinigai (atsiskaitymai) už reisus į Maskvą. Aktas pasirašytas A. L., R. J. ir V. Š. (1 t., b. l. 156).

202012 m. liepos 17 d. UAB „S. L.“ aktas Nr. 2. Akte užfiksuota, kad 2012 m. liepos 17 d. direktorei M. L. buvo įteiktas vienintelio akcininko sprendimas dėl jos nušalinimo nuo direktorės pareigų. M. L. perdavė įmonės antspaudą, banko sąskaitos valdymo generatorių, tačiau neatidavė banko kortelės „Visa“ ir atsisakė pasirašyti šį aktą. Aktas pasirašytas A. L., R. J. ir V. Š. (1 t., b. l. 158).

212012 m. liepos 17 d. UAB „S. L.“ aktas Nr. 3. Akte užfiksuota, kad 2012 m. liepos 17 d., nesulaukus direktorės M. L. darbo vietoje, akcininkas V. Š. buvo priverstas vykti į jos namus įteikti vienintelio akcininko sprendimą dėl jos nušalinimo nuo direktorės pareigų. M. L. perdavė įmonės antspaudą, banko sąskaitos valdymo generatorių. Aktas pasirašytas A. L., R. J. ir V. Š. (1 t., b. l. 159).

222012 m. rugpjūčio 16 d. UAB „S. L.“ vienintelio akcininko/ direktoriaus V. Š. įsakymas Nr. 08/06 nutraukti M. L. darbo sutartį su UAB „S. L.“ nuo 2012 m. rugpjūčio 16 d., pagal DK 136 straipsnio 3 d. 2 p. (1 t., b. l. 157).

232016 m. birželio 10 d. UAB „S. L.“ dokumentų apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrėjus įmonės apskaitos dokumentus, UAB „S. L.“ nėra duomenų, kad 2012 m. birželio mėn. ir 2012 m. liepos mėn. būtų atvaizduoti įmonės kasoje pinigų įnešimas ir jų išlaidavimas už 2012 m. birželio mėn. ir 2012 m. liepos mėn. (9322,56+7107,52+6732,96) 23163,04 Lt sumai, tačiau šios išlaidos užregistruotos Atskaitingų asmenų avansinėse apyskaitose UAB „S. L.“:

242012 birželio mėn. atskaitingo asmens V. Š. avanso apyskaitoje nurodyti duomenys, kad V. Š. „liekana ankstyvesnio avanso“ -6215,04 Lt „išleista“ 06 mėnesį nurodyti duomenys-9322,56 Lt, (900+900+900 EUR) bendra suma 2700 Eur (9322,56 Lt);

252012-06-09 išlaidų orderis 900 EUR (3107,52 Lt), 2012-06-21 išlaidų orderis 900 Eur (3107,52 Lt), bendra suma (900+900) 1800 Eur (6215,04 Lt) pagrindžia, kad vairuotojui R. J. išduoti „komandiruočių išlaidoms, įskaitant dienpinigius, išlaidas kurui“, kurie apskaityti 2012-06-31 atskaitingo asmens R. J. avanso apyskaitoje;

262012-06-21 išlaidų orderis 900 Eur (3107,52 Lt) pagrindžia, kad vairuotojui A. L. išduoti „komandiruočių išlaidoms, įskaitant dienpinigius, išlaidas kurui“, apskaityti 2012-06-31 atskaitingo asmens A. L. 2012-06-30 Avanso apyskaitoje. Atskaitingo asmens V. Š. avansinėje apyskaitoje 2012-06-30 nurodyti duomenys „ Liekana“-15537,60 Lt;

27UAB „S. L.“ 2012 m. liepos mėn. atskaitingo asmens V. Š. Avansinėje apyskaitoje nurodyti duomenys, kad V. Š. „liekana ankstyvesnio avanso-15537,60 Lt, išleista liepos mėnesį -15232,08 Lt:

282012-07-04 Išlaidų orderis Nr. 900 Eur (3107,52 Lt), 2012-07-16 Išlaidų orderis Nr. 900 Eur (3107,52 Lt), bendra suma (900+900) 1800 Eur (6732,96 Lt) pagrindžia, kad vairuotojui R. J. išduoti „komandiruočių išlaidoms, įskaitant dienpinigius, išlaidas kurui“;

292012-07-19 Išlaidų orderis Nr. 2012-07-19 150 EUR (517,92 Lt), apskaitytas 2012-06-31 atskaitingo asmens R. J. Avanso apyskaitoje. 2012-07-12 Išlaidų orderis 900 Eur ( 3107,52 Lt pagrindžia, kad vairuotojui A. L. išduoti „komandiruočių išlaidoms, įskaitant dienpinigius, išlaidas kurui“; 2012-07-06 Išlaidų orderyje nurodyta, kad A. L. išduoti „komandiruotės išlaidoms ir dienpinigiai“ 4000 Lt, kurie apskaityti 2012-07-31 atskaitingo asmens A. L. 2012-06-30 Avanso apyskaitoje (3107,52+4000);

30Atskaitingų asmenų V. Š., R. J. ir A. L. avansinėse apyskaitose už 2012 m. birželio mėn. ir 2012 m. liepos mėn. nurodyti duomenys (9322,56+7107,52+6732,96) 23163,04 Lt, apskaityti UAB „S. L.“ buhalterinėje apskaitoje. UAB „S. L.“ suvestiniame registre „Likučių žiniaraštis“ minėtos piniginės lėšos užregistruotos. Dokumentų apžiūrą atliko specialistė V. L. (5 t., b. l. 151-159).

31Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalistinių tyrimų biuro 2013-08-26 specialisto išvadoje Nr.30-19-GI-179 konstatuota, kad UAB „S. L.“ direktorė M. L. kasos apyskaitas už kasininką pasirašė iki 2012 m. gegužės 31 d. UAB „S. L.“ buvo atliekamos grynų pinigų inventorizacijos įmonės kasoje.

32Ištyrus UAB „S. L.“ kasos dokumentus, kasos apyskaitas, kasos pajamų orderius, kasos išlaidų orderius nustatyta, UAB „S. L.“ grynų pinigų likutis įmonės kasoje 2011 m. gruodžio 31 d. nurodytas 3784,19 Lt. 2011 m. gruodžio 31 d. UAB „S. L.“ kasoje atlikta inventorizacija, inventorizacijos metu kasoje rasta 3784,19 Lt (trūkumo nėra).

33Tarp UAB „S. L.“ pateiktų dokumentų yra 2012-08-03 Įsakymas „Dėl (LTL) kasos inventorizacijos“, kuriame nurodyta „Įsakau: Atlikti (LTL) litų kasos inventorizaciją 2012-08-03 balansinėje sąskaitoje „272“ inventorizacinės komisijos pirmininku paskirti V. Š., komisijos nariais paskirti A. G., vairuotoją A. L.. Įsakymas pasirašytas akcininko V. Š. vardu. „Grynų pinigų patikrinimo kasoje“ Aktas Nr.1, kuriame nurodyta, kad „Faktiškai patikrinus ir suskaičiavus grynuosius pinigus rasta 0,00 Lt“, „Patikrinimo rezultatas, trūkumas: Dvidešimt vienas tūkstantis penki šimtai keturiasdešimt du litai, 82 ct.“ Aktas patvirtintas komisijos parašais. 2012 m. rugpjūčio 3 d. UAB „S. L.“ kasoje nustatytas grynų pinigų trūkumas 21542, 83 Lt.

34Tarp UAB „S. L.“ pateiktų dokumentų nėra nurodymų, potvarkių, įsakymų, patvirtinančių, kas atsakingas už pinigus įmonės kasoje, kas atsakingas už priimtų pinigų saugumą įmonėje. Tarp pateiktų dokumentų nėra materialinės atsakomybės sutarties su kasininku, materialiai atsakingu asmeniu už priimtus pinigus ir jų saugumą. Ištyrus UAB „S. L.“ kasos dokumentus, nustatyta, kad kasos dokumentai, kasos apyskaitos už kasininką laikotarpiu nuo 2011 m. balandžio 1 d. iki 2012 m. gegužės 31 d. pasirašytos M. L. (4 t., b. l. 27-101).

35Specialistė V. L. paaiškino, kad ji atliko UAB „S. L.“ ūkinės finansinės veiklos tyrimą ir surašė 2013-08-26 specialisto išvadą Nr.30-19-GI-179. Tyrimo metu nustatė, kad įmonėje „S. L.“ viskas buvo „normalu“, finansiniams metams baigiantis buvo atliekamos kasos inventorizacijos. 2011 m. gruodžio 31 d. tikrinant įmonės kasą pagal kasos apyskaitas likutis 3784.19 atitiko inventorizacijos metu nustatytą kasos likutį. Trūkumo nebuvo. Tarp pateiktų dokumentų buvo 2012 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas atlikti inventorizaciją. Dokumentinis kasos likutis 2012 m. liepos 31 d. buvo 21542.82 Lt. 2012 m. rugpjūčio 3 d. grynųjų pinigų patikrinimo kasoje akte nurodyta, kad faktiškai grynųjų pinigų nerasta. Aktas patvirtintas komisijos parašais. Kasoje nustatytas grynųjų pinigų trūkumas – 21542.82 Lt. Nuo 2011 m. gruodžio 31 iki 2012 m. liepos 31 dienos pinigų judėjimas kasoje buvo labai nedidelis. Akcininkas V. Š. davė pinigus vairuotojams. Šios ūkinės operacijos užregistruotos avanso apyskaitose. Kadangi avansinėse apyskaitose nurodytoms pinigų sumoms nėra išrašyti kasos išlaidų orderiai, specialistė sprendžia, kad akcininkas vairuotojams davė savo asmeninius pinigus. Nėra dokumentų, patvirtinančių, kad akcininkas V. Š. paėmė tuos pinigus iš įmonės kasos. V. Š. galėjo išrašyti laisvos formos dokumentą, kad išmoka vairuotojams pinigus, tačiau išrašė įmonės avansines apyskaitas. Pagal pateiktus dokumentus ūkinę veiklą finansavo V. Š.. Iš viso jis vairuotojams išdavė 23 000 Lt.

36Lietuvos teismo ekspertizių centro ekspertizės akte 2017-01-27 Nr. 11-2459 (16) konstatuota, kad pagal UAB „S. L.“ kasos knygos duomenis, dokumentinis piniginių lėšų likutis 2011-03-01 buvo lygus 0,00 Lt. Pagal UAB „S. L.“ kasos dokumentus bendrovės pajamos per 2011 m. kovo mėn. - gruodžio mėn. sudarė 169.374,62 Lt, išlaidos - 167.590.43 Lt. ir dokumentinis piniginių lėšų likutis 2011-12-31 dienos pabaigai buvo 1.784.19 Lt. UAB „S. L.“ grynųjų pinigų patikrinimo kasoje 2011-12-31 akte Nr. l nurodyta, kad Faktiškai patikrinus ir suskaičiavus grynuosius pinigus rasta 3.784,19 Lt". Tad, UAB „S. L.“ per 2012 m. kovo mėn. - gruodžio mėn. laikotarpį susidarė 2000 Lt piniginių lėšų perteklius (1.784,19 - 3.784.19). 2 000 Lt perteklius susidarė dėl to, kad į kasos knygos išlaidas 2011 m. birželio mėn. neįrašytas 2011-06-13 kasos išlaidų orderis Nr.16, 2000 Lt sumai. 2011-06-13 KIO Nr.16 nurodyta, kad 2.000.00 Lt suma išduota direktorei M. L., pagrindas „Pinigu įneštų į kasą grąžinimas“. Šio kasos išlaidų orderio rekvizitai yra visi užpildyti, yra vadovo, buhalterio, gavėjo, kasininko vardu parašai. Tad, jeigu pinigai buvo išduoti direktorei M. L., tai kasos išlaidų orderis turėjo būti įtrauktas į kasos išlaidas.

37UAB „S. L.“ kasoje laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 2012 m. liepos 24 d. buvo 225.074,62 Lt (65.186,12 Eur) pajamų ir 204.831,80 Lt (59.323,39 Eur) išlaidų.

38Pagal UAB „S. L.“ kasos dokumentus dokumentinis piniginių lėšų likutis 2012-07-24 yra 22.242,82 Lt (6.441,97 Eur). Pagal UAB „S. L.“ kasos eurais dokumentus bendrovės pajamos per 2011 m. balandžio mėn. - gruodžio mėn. sudarė 12400.00 Eur, išlaidos 12400,00 Eur ir dokumentinis piniginių lėšų likutis 2011-12-31 dienos pabaigai buvo 0,00 Eur.

39Grynųjų pinigų patikrinimo kasoje 2012-08-03 akte Nr. l nurodyta, kad „Pagal kasos knygos duomenis 2012 m. rugpjūčio 3 d. grynųjų pinigų likutis 21.542.82 Lt. ... Faktiškai patikrinus ir suskaičiavus grynuosius pinigus rasta 0.00 Lt. NERASTA. Patikrinimo rezultatas: trūkumas Dvidešimt vienas tūkstantis penki šimtai keturiasdešimt du litai, 82 ct).

40Koks buvo UAB „S. L.“ faktinis piniginių lėšų likutis 2012-07-31 nustatyti nėra galimybės, kadangi šiai dienai nebuvo atliktas grynųjų pinigų patikrinimas bendrovės kasoje.

41Pagal tyrimui pateiktus UAB „S. L.“ kasos dokumentus nustatyta, kad dokumentinis piniginių lėšų likutis 2012-07-31 yra 22.242,82 Lt.

42Pagal tyrimui pateiktus UAB „S. L.“ kasos litais dokumentus, bendrovės kasoje per 2011-03-01 - 2012-08-03 laikotarpį susidarė piniginių lėšų 20.242,82 Lt trūkumas (5 t., b. l. 90-103).

432014 m. rugpjūčio 12 d. Klaipėdos apygardos prokurorės D. Mikelėnienės nutarimu ikiteisminis tyrimas dėl dokumentų 2012-08-31 PVM sąskaitos faktūros Nr. 135 ir 2012-01-02 turto nuomos sutarties suklastojimo nutrauktas, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnio 1 dalyje, požymių (1 t., b. l. 30-34).

442016 m. gegužės 3 d. Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorės Dianos Mikelėnienės nutarimu ikiteisminis tyrimas dėl 20 000 Eur pasisavinimo nutrauktas, nesurinkus pakankamai duomenų , pagrindžiančių M. L. kaltę, padarius nusikaltimą, numatytą BK 183 straipsnio 2 dalyje. Tuo pačiu nutarimu nutrauktas ikiteisminis tyrimas dėl dokumentų suklastojimo ir apgaulingo UAB „S. L.“ buhalterinės apskaitos tvarkymo, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimų, numatytų BK 222 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje, požymių (5 t., b. l. 92-102).

45Išanalizavęs ir įvertinęs bylos duomenų visumą, teismas pripažįsta, kad kaltinamosios M. L. veikoje nėra nusikaltimo, numatyto Baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 1 dalyje požymių.

46Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Objektyviai turto pasisavinimas reiškiasi neteisėtu, neatlygintinu kaltininkui patikėto ar jo žinioje buvusio svetimo turto ar turtinės teisės pavertimu savo turtu ar turtine teise taip padarant žalos turto ar turtinės teisės savininkui arba teisėtam valdytojui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-138/2014, 2K-148/2013, 2K-7-84/2012, 2K-213/2012, 2K-499/2012, 2K-92/2012, 2K-7-262/2013, 2K-508-976/2015, 2K-382-489/2015 ir kt.). Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką svetimo turto pasisavinimas galimas tik esant kaltininko tiesioginei tyčiai, t. y. nustačius, kad kaltininkas supranta, jog jam patikėtą ar žinioje esantį turtą ar turtinę teisę neteisėtai paverčia savo turtu ar turtine teise, numato, kad dėl to savininkas ar teisėtas valdytojas šio turto ar turtinės teisės neteks, ir to nori (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-106/2013, 2K-93/2013, 2K-148/2013, 2K-7-198/2008 ir kt.). Taigi, konstatuojant, kad yra padarytas BK 183 straipsnio 1 dalyje numatytas kaltininkui patikėto svetimo turto pasisavinimas, yra būtina nustatyti visus objektyviuosius ir subjektyviuosius šios nusikalstamos veikos sudėties požymius (BK 2 straipsnio 4 dalis). M. L. pareikšto kaltinimo pagal BK 183 straipsnio 1 dalį esmė yra ta, kad ji, būdama UAB „S. L.“ buhaltere ir kasininke, laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. liepos 24 d. nenustatytomis sumomis iš UAB „S. L.“ kasos paėmė ir negrąžino grynųjų pinigų 6239,23 Eur, tokiu būdu pasisavino jai patikėtą ir jos žinioje buvusį svetimą turtą.

47Kaltinamoji M. L. neprisipažino padariusi šį nusikaltimą ir viso proceso metu tvirtino, kad ji įmonės pinigų nepasisavino ir savo asmeninėms reikmėms tenkinti nenaudojo. Įmonėje seifo pinigams ar atskiro kasos kambario nebuvo, gauti pinigai buvo laikomi stalčiuje, juos vėliau panaudojant atlyginimų išmokėjimui arba vairuotojų komandiruočių išlaidoms. Liudytoja, UAB „S. L.“ buhalterė A. G. parodė, kad ji išrašydavo kasos dokumentus: kasos pajamų ir išlaidų orderius, avansines apyskaitas, darė įrašus kasos knygoje, pagal direktorės M. L. pateiktus duomenis ir žodinius nurodymus. Kasoje esančiais grynaisiais pinigais nedisponavo. Įmonės kasininkė buvo kaltinamoji M. L.. Ikiteisminio tyrimo pareigūno apklaustas liudytojas, UAB „S. L.“ akcininkas, V. Š. tvirtino, kad 2012 m. liepos mėn., kilus konfliktui su direktore M. L., jis 2012 m. liepos 17 d. ją nušalino nuo pareigų ir kartu su buhaltere A. G. patikrino įmonės apskaitą. Patikrinimo metu nustatė, kad M. L. pasisavino 20 000 Eur, kuriuos gavo iš įmonės vairuotojų ir neįnešė į kasą, suklastojo sutartis ir kitus dokumentus, iš kasos pasisavino 6239,23 Eur (1 t., b. l. 36-37). Dėl liudytojo V. Š. nurodytų dokumentų klastojimo, apgaulingos UAB „S. L.“ buhalterinės apskaitos tvarkymo ir įmonės lėšų - 20 000 Eur pasisavinimo, pagal BK 300 straipsnio 1 dalį ir 222 straipsnio 1 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį, ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas 2014 m. rugpjūčio 12 d. ir 2016 m. gegužės 3 d. Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorės Dianos Mikelėnienės nutarimais (1 t., b. l. 30-34, 5 t., b. l. 92-102).

48Specialisto išvadoje nurodyta, kad 2012 m. rugpjūčio 3 d. UAB „S. L.“ kasoje atlikta inventorizacija, nustatytas trūkumas 21542,82 Lt. Buhalterinėje pažymoje nurodyta, kad grynųjų pinigų likutis įmonės kasoje 2012 m. liepos 31 d. nurodytas 21542,82 Lt. Išvados rezoliucinėje dalyje apie šį trūkumą nepasisakyta (4 t., b. l. 31-32). Siekiant pašalinti šią abejonę, teisiamojo posėdžio metu buvo paskirta ekonominė ekspertizę. Ekonominės ekspertizės akte konstatuota, kad pagal tyrimui pateiktus UAB „S. L.“ kasos litais dokumentus, bendrovės kasoje per 2012-03-01 - 2012-08-03 laikotarpį susidarė piniginių lėšų 20.242,82 Lt trūkumas (Koks buvo UAB „S. L.“ faktinis piniginių lėšų likutis 2012-07-31 nustatyti nėra galimybės, kadangi šiai dienai nebuvo atliktas grynųjų pinigų patikrinimas bendrovės kasoje (5 t., b. l. 90-103).

49Taigi, M. L. kaltė nusikaltimo, numatyto BK 183 straipsnio 1 dalyje, padarymu, preziumuojama tik grynųjų pinigų trūkumo įmonės kasoje nustatymo faktu. Tyčinė kaltė, kaip ir kiekvienas inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymis, privalo būti įrodytas ne prielaidomis, o abejonių nekeliančiais įrodymais. Atsižvelgiant į tai, kad turto pasisavinimo (BK 183 straipsnio 1 dalis) sudėtis yra materiali, kaltei, būdingai šiai nusikalstamai veikai, konstatuoti nepakanka UAB „S. L.“ priklausančių grynųjų pinigų laikymo tvarkos nepaisymo, ir registravimo buhalterinėje apskaitoje pažeidimo. Ne mažiau svarbu nustatyti ir tai, ar šios tvarkos nesilaikymas yra susijęs su kaltinamosios numatymu, kad UAB „S. L.“ šių pinigų neteks, ir to siekimu. Tokio pobūdžio bylose būtina įsitikinti įmonės turto pasisavinimo ir padarytos žalos tikrumu, įvertinti ne vien tik buhalterinės apskaitos dokumentuose esančią informaciją (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-330/2011). Aukščiausiojo teismo jurisprudencijoje formuojama praktika, kad inkriminuojant turto pasisavinimą nepakanka vien tik pinigų trūkumo nustatymo fakto.

50Byloje nustatyta, kad M. L. laikotarpiu nuo 2010 m. gruodžio 9 d. iki 2012 m. liepos 24 d. buvo įmonės „S. L.“ direktorė (1 t., b. l. 121-122, 123-126). 2012 m. liepos 17 d. UAB „S. L.“ vienintelio akcininko V. Š. sprendimu Nr. 3 ji nušalinta nuo direktorės pareigų ir nuo 2012 m. liepos 17 d. UAB „S. L.“ direktoriumi paskirtas V. Š.. Šis sprendimas 2012 m. liepos 24 d. įregistruotas Juridinių asmenų registre. Įmonėje nebuvo įsakymu ar direktoriaus sprendimu paskirtas kasininkas, tačiau kasos apyskaitas už kasininką iki 2012 m. gegužės 31 d. pasirašė direktorė M. L., t.y. ji faktiškai atliko kasininko pareigas (specialisto išvados 30-19-G1-179 5-14 l., 4 t., b. l. 31). Nušalinant M. L. nuo pareigų, kasos inventorizacija nebuvo atlikta. Kasos patikrinimas buvo atliktas tik 2012 m. rugpjūčio 3 d., t.y. praėjus beveik dviem savaitėms nuo direktorės ir kasininkės M. L. nušalinimo. Pagal Ekonominės ekspertizės akto Nr. 11-2459 (16) 1 priedą UAB „S. L.“ kasos pajamas laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 6 d. iki 2012 m. birželio 13 d. sudarė tik iš banko sąskaitų išgryninti ir į kasą įnešti pinigai. Kitos rūšies pajamų įmonė neturėjo. Kasos išlaidas tuo pačiu laikotarpiu sudarė vairuotojams R. J. ir G. K. išmokėti pinigai komandiruočių išlaidoms, M. L. ir A. G. atlyginimai, bei atsiskaitymas su UAB „B.“ pagal sąskaitas faktūras (5 t., b. l. 99-100). Nuo 2012 m. birželio 13 d. pagal kasos dokumentus, įmonės kasoje nebuvo nei pajamų nei išlaidų, o kasoje eurais piniginių lėšų judėjimo nebuvo nuo 2011 m. gruodžio 31 d., ir šioje kasoje 2012 m. gruodžio 31 d. buhalterinis lėšų likutis buvo 0.00 Eur (Ekspertizės akto priedas Nr. 2, 6 t., b. l. 101). Ekspertizės akto priede Nr. 3 nurodyta, kad 2012 m. birželio 30 d. pagal A. Š. avansinę apyskaitą vairuotojui R. J. išmokėta 6487,75 Lt suma; 2012 m. liepos 31 d. išmokėta 6849,43 Lt suma; vairuotojui A. L. 2012 m. birželio 30 d. išmokėta 3107,52 Lt suma, o 2012 m. liepos 31 d. išmokėta 7107,52 Lt suma (6 t., b. l. 102). Liudytoja UAB „Solita Lietuva“ buhalterė teismo posėdžio metu patvirtino, kad ji kasos darbo nekontroliavo, o kasos dokumentus išrašydavo pagal direktorės M. L. žodinį nurodymą. Liudytojai įmonės vairuotojai A. L. ir R. J. parodė, kad pinigus jiems išvykstant į reisą išmokėdavo direktorė M. L. arba jos vyras A. L., dokumentus pasirašyti duodavo buhalterė. Kaltinamoji M. L. parodė, kad vairuotojai, grįžę iš reiso, atsiskaitydavo už panaudotus pinigus, o nepanaudotas sumas grąžindavo į kasą.

51Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 9 punkte nustatyta, kad atskaitingas asmuo atsiskaito vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nustatyta ir ūkio subjekto vadovo patvirtinta tvarka ir terminais, tačiau ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Nepanaudotų pinigų grąžinimas į kasą įforminamas kasos pajamų orderiu. Pagal Taisyklių 17 punktą, kasdien, jeigu vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nenustatyta kitaip, baigiantis darbo dienai, kasininkas susumuoja dienos kasos operacijas, įrašo kasos likutį ir atiduoda (jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, – išspausdina ir atiduoda) vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) antrąjį atplėšiamąjį lapą su kasos pajamų ir išlaidų dokumentais, kaip kasininko apyskaitą. Kasos knygoje pasirašo vyriausiasis buhalteris (buhalteris), priėmęs šiuos dokumentus. Kasininko apyskaitą privaloma sudaryti kiekvieno mėnesio pabaigoje.

52Įvertinus šioje byloje esančius įrodymus, daroma išvada, kad UAB „S. L.“ direktorė, faktiškai vykdžiusi ir kasininko funkcijas, M. L. netinkamai atiko savo pareigas: nenustatė pinigų išėmimo iš kasos tvarkos, nepildė pinigų išėmimo–inkasavimo žurnalo. P. T. reikalavimus, UAB „S. L.“ vyriausioji buhalterė A. G. ir vadovė M. L. nenustatė atskaitingų asmenų atsiskaitymo su ūkio subjektu tvarkos ir terminų, M. L. kiekvieno mėnesio pabaigoje nepildė kasininko apyskaitos ir neteikė jos tvirtinti buhalterei. Byloje nėra dokumentų, patvirtinančių atskaitingų asmenų nepanaudotų pinigų grąžinimą į kasą. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad nuo bendrovės veiklos pradžios 2010 m. UAB „S. L.“ turto – pinigų, grynųjų pinigų įmonės kasoje saugojimo ir apskaitos kontrolės šios bendrovės administracija neatliko (seifo įmonėje nebuvo, grynuosius pinigus iš kasos paimdavo direktorė M. L., o buhalterė vėliau išrašydavo apskaitos dokumentą, patvirtinantį pinigų įnešimą ar išlaidavimą). Dėl to įmonės kasoje susidarė buhalterinis (dokumentinis) piniginių lėšų 20242,82 Lt (kasos inventorizacijos metu nustatyta 21542,82 Lt suma, kuri ekonominės ekspertizės metu sumažinta iki 20242,82 Lt) trūkumas. Šis trūkumas yra patvirtintas dokumentais: specialisto išvada, ekonominės ekspertizės akto išvada, kasos inventorizacijos dokumentais. Tačiau byloje taip pat nustatyta, kad kaltinamoji M. L. gautus pinigus (išgrynintus banko sąskaitose) įnešdavo į įmonės kasą, ir nėra duomenų, kad pinigai jai buvo neteisėtai išduoti (išlaiduoti) iš kasos. Tokie veiksmai kelia abejonių, ar iš tiesų buvo siekta, kad UAB „S. L.“ minėtų pinigų – 20142,82 Lt netektų.

53Netinkama juridinio asmens valdymo organų ar jų narių veikla visų pirma suprantama kaip CK 2.86–2.87 straipsnių nuostatų pažeidimas, todėl, taikant baudžiamąją atsakomybę už netinkamą bendrovės turto panaudojimą, svarbu įsitikinti, kad bendrovės vadovo veiksmai akivaizdžiai peržengė civilinės atsakomybės ribas. Kasacinės instancijos teismo praktikoje, vertinant baudžiamosios atsakomybės taikymo įmonės vadovui pagrįstumą, yra pabrėžta, kad teisinė sistema turi užtikrinti tai, kad asmenys nebijotų eiti vadovo pareigų dėl pernelyg griežtų atsakomybės standartų, taikomų galimų klaidų atžvilgiu; bendrovės vadovams turi būti užtikrinta teisė priimti rizikingus verslo sprendimus, nes tai viena esminių įmonės ekonominio efektyvumo didinimo priemonių; teisėsaugos institucijos neturėtų nepagrįstai kištis į vadovų veiklą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-262/2013, 2K-518/2014, 2K-508-976/2015 ir Nr. 2K-26-788/2017). Nusikalstamos veikos požymių buvimas gali būti konstatuojamos tuo atveju, kai įmonės vadovas, piktavališkai veikdamas, neįtraukia į apskaitą gautų piniginių lėšų, ar iš kasos paimtas pinigines lėšas panaudoja asmeniniams poreikiams tenkinti, pridengiant šias išlaidas suklastotais dokumentais, ar sutartimis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-262/2013, 2K-7-251/2013, 2K-518/2014). Tokiais atvejais būtina įsitikinti ir padarytos žalos tikrumu, įvertinti ne vien tik buhalterinės apskaitos dokumentuose esančią informaciją, bet objektyvių aplinkybių visumą, iš kurios galima spręsti, kad įmonė patyrė realios žalos dėl jos vadovo veiksmų (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-78/2012). Sprendžiant baudžiamosios atsakomybės kaip ultima ratio taikymo įmonės vadovui pagrįstumo klausimą, atsižvelgtina ir į tai, ar priešingas teisei elgesys esmingai pasunkino galimybę ginti pažeistas teises civilinėmis teisinėmis priemonėmis arba toks pažeistų teisių gynimo būdas būtų pasunkintas, neperspektyvus (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. Nr. 2K-123/2007, 2K-7-388/2007, 2K-192/2011, 2K-255/2011, 2K-191/2012, 2K-210/2012, 2K-7-388/2007, 2K-297-222/2016, 2K-458-942/2016 ir kt). Šiuo atveju, byloje nenustatyta, kad M. L. nustatytą dokumentinį kasos trūkumą - 20242,82 Lt tyčia neteisėtai panaudojo savo interesais, t.y. juos pasisavino, todėl tarp M. L. ir BUAB „S. L.“ susiklostė civiliniai teisiniai santykiai. Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 22 punkte numatyta, kad kasininkas materialiai atsako už visų jo priimtų pinigų saugumą ir visus nuostolius, kuriuos ūkio subjektas gali patirti tiek dėl sąmoningų jo veiksmų, tiek dėl netinkamo arba nesąžiningo pareigų vykdymo. Tai, kad BUAB „S. L.“ jau ėmėsi priemonių atkurti pažeistą teisę civilinio proceso tvarka liudija Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-11-769/2017. Civilinėje byloje nagrinėjamas UAB „S. L. priešieškinys M. L. dėl 93 447,67 Lt nuostolių atlyginimo, tarp kurių ir dėl nustatyto grynųjų pinigų trūkumo 21542,82 Lt (ekonominės ekspertizės metu trūkumas sumažintas iki 20242,82 Lt). Ši civilinė byla sustabdyta 2016-06-16 teisėjo nutartimi iki baudžiamosios bylos išnagrinėjimo (6 t., b. l. 16-17). Pažymėtina, kad baudžiamojoje byloje BUAB „S. L.“ įgaliotas atstovas bankroto administratorius reiškia civilinį ieškinį dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, kaip ir civilinėje byloje.

54Kaltinamosios M. L. veiksmuose nėra objektyvių ir subjektyvių nusikalstamos veikos, numatytos Baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 1 dalyje, požymių, todėl ji išteisinama.

55Ikiteisminio tyrimo metu civilinio ieškovo bankrutuojančios UAB „S. L.“ bankroto administratoriaus įgaliotas atstovas pareiškė 1937,32 Eur civilinį ieškinį, reikalaudamas atlyginti kaltinamosios M. L. nusikalstamais veiksmais padarytą turtinę žalą (1 t., b. l. 97-98). Nustačius, kad kaltinamosios M. L. veikoje nėra nusikaltimo, numatyto BK 183 straipsnio 1 dalyje, požymių, vadovaujantis BPK 115 straipsnio 3 dalies 2 punktu, BUAB „S. L.“ civilinis ieškinys paliekamas nenagrinėtas.

56UAB „S. L.“ buhalterinės apskaitos dokumentai (viena dėžė), saugomi kartu su baudžiamąja byla, grąžinami UAB „S. L.“ bankroto administratorei O. M..

57Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 5 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

58M. L. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 1 dalį išteisinti, kadangi nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimų požymių.

59M. L. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

60Bankrutuojančios UAB „S. L.“ įgalioto atstovo bankroto administratoriaus pareikštą civilinį ieškinį 1937,32 Eur turtinei žalai atlyginti palikti nenagrinėtą.

61UAB „S. L.“ buhalterinės apskaitos dokumentus (vieną dėžę), saugomus kartu su baudžiamąja byla, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti UAB „S. L.“ bankroto administratorei O. M..

62Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją... 3. Teismas... 4. M. L. buvo kaltinama tuo, kad pasisavino jai patikėtą... 5. M. L., būdama UAB „S. L.“, įmonės kodas ( - ),... 6. Kaltinamoji M. L. kalta neprisipažino ir paaiškino, kad... 7. Liudytoja A. G. parodė, kad nuo 2011 m. kovo 21 d. ji... 8. Liudytojas A. L. parodė, kad jis dirbo UAB „S. L.“,... 9. Liudytojas R. J. parodė, kad vienerius metus jis dirbo... 10. Liudytojas A. L. parodė, kad jis yra kaltinamosios 11. Teismo posėdžio metu, vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, kitiems... 12. Dokumentai:... 13. UAB „S. L.“ juridinio asmens duomenų išrašas. Išraše užfiksuota, kad... 14. 2012 m. liepos 17 d. UAB „S. L.“ vienintelio akcininko 15. 2012 m. rugpjūčio 31 d. UAB „S. L.“ pažyma. Pažymoje užfiksuota, kad... 16. 2012 m. rugpjūčio 3 d. UAB „S. L.“ direktoriaus V.... 17. 2012 m. rugpjūčio 3 d. UAB „S. L.“ direktoriaus V.... 18. 2012 m. liepos 4 d. UAB „S. L.“ aktas Nr. 1. Akte užfiksuota, kad 2012 m.... 19. 2012 m. rugpjūčio 3 d. UAB „S. L.“ aktas Nr. 4. Akte užfiksuota, kad... 20. 2012 m. liepos 17 d. UAB „S. L.“ aktas Nr. 2. Akte užfiksuota, kad 2012 m.... 21. 2012 m. liepos 17 d. UAB „S. L.“ aktas Nr. 3. Akte užfiksuota, kad 2012 m.... 22. 2012 m. rugpjūčio 16 d. UAB „S. L.“ vienintelio akcininko/ direktoriaus... 23. 2016 m. birželio 10 d. UAB „S. L.“ dokumentų apžiūros protokole... 24. 2012 birželio mėn. atskaitingo asmens V. Š. avanso... 25. 2012-06-09 išlaidų orderis 900 EUR (3107,52 Lt), 2012-06-21 išlaidų orderis... 26. 2012-06-21 išlaidų orderis 900 Eur (3107,52 Lt) pagrindžia, kad vairuotojui... 27. UAB „S. L.“ 2012 m. liepos mėn. atskaitingo asmens 28. 2012-07-04 Išlaidų orderis Nr. 900 Eur (3107,52 Lt), 2012-07-16 Išlaidų... 29. 2012-07-19 Išlaidų orderis Nr. 2012-07-19 150 EUR (517,92 Lt), apskaitytas... 30. Atskaitingų asmenų V. Š., R. J.... 31. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalistinių... 32. Ištyrus UAB „S. L.“ kasos dokumentus, kasos apyskaitas, kasos pajamų... 33. Tarp UAB „S. L.“ pateiktų dokumentų yra 2012-08-03 Įsakymas „Dėl... 34. Tarp UAB „S. L.“ pateiktų dokumentų nėra nurodymų, potvarkių,... 35. Specialistė V. L. paaiškino, kad ji atliko UAB „S.... 36. Lietuvos teismo ekspertizių centro ekspertizės akte 2017-01-27 Nr. 11-2459... 37. UAB „S. L.“ kasoje laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 2012 m. liepos 24... 38. Pagal UAB „S. L.“ kasos dokumentus dokumentinis piniginių lėšų likutis... 39. Grynųjų pinigų patikrinimo kasoje 2012-08-03 akte Nr. l nurodyta, kad... 40. Koks buvo UAB „S. L.“ faktinis piniginių lėšų likutis 2012-07-31... 41. Pagal tyrimui pateiktus UAB „S. L.“ kasos dokumentus nustatyta, kad... 42. Pagal tyrimui pateiktus UAB „S. L.“ kasos litais dokumentus, bendrovės... 43. 2014 m. rugpjūčio 12 d. Klaipėdos apygardos prokurorės D. Mikelėnienės... 44. 2016 m. gegužės 3 d. Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorės Dianos... 45. Išanalizavęs ir įvertinęs bylos duomenų visumą, teismas pripažįsta, kad... 46. Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam... 47. Kaltinamoji M. L. neprisipažino padariusi šį... 48. Specialisto išvadoje nurodyta, kad 2012 m. rugpjūčio 3 d. UAB „S. L.“... 49. Taigi, M. L. kaltė nusikaltimo, numatyto BK 183... 50. Byloje nustatyta, kad M. L. laikotarpiu nuo 2010 m.... 51. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179... 52. Įvertinus šioje byloje esančius įrodymus, daroma išvada, kad UAB „S.... 53. Netinkama juridinio asmens valdymo organų ar jų narių veikla visų pirma... 54. Kaltinamosios M. L. veiksmuose nėra objektyvių ir... 55. Ikiteisminio tyrimo metu civilinio ieškovo bankrutuojančios UAB „S. L.“... 56. UAB „S. L.“ buhalterinės apskaitos dokumentai (viena dėžė), saugomi... 57. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio... 58. M. L. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183... 59. M. L. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį... 60. Bankrutuojančios UAB „S. L.“ įgalioto atstovo bankroto administratoriaus... 61. UAB „S. L.“ buhalterinės apskaitos dokumentus (vieną dėžę), saugomus... 62. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti apskųstas...