Byla 1-116-718/2017
Dėl kurių buvo padaryta didelė žala valstybės biudžetui, o būtent:

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laimutė Venckuvienė, sekretoriaujant Irmai Kalniuvienei, D. P., Gretai Elenai Paulionytei, dalyvaujant prokurorams Sauliui Galminui, Arvydui Navickui, kaltinamiesiems R. P., J. T., A. B., I. S., R. D., jų gynėjams advokatams Juozapui Surbliui, D. I., R. J., Natalijai Fočenkovai, vertėjai Vidai Rimkienei,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

3R. P., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), Latvijos Respublikos pilietis, rusas, išsiskyręs, nedirbantis, gyvenamoji vieta ( - )a, Lietuvos Respublikoje neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį (dvi veikos);

4J. T., asmens kodas ( - ) gimusi ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, vidurinio išsilavinimo, dirbanti UAB „B. E.” ir UAB „ L.“, gyvenanti ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), teista:

 1. Klaipėdos m. apylinkės teismo 2012-12-27 nuosprendžiu pagal BK 222 str. 1 d., 22 str. 1 d. 182 str. 2 d., 300 str. 1 d., vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., bausmes subendrinus paskirta galutinė bausmė- 50 MGL (6500 Lt) dydžio bauda. baudą sumokėjo 2014-05-30,
 2. Klaipėdos apygardos teismo 2014-04-30 nuosprendžiu pagal BK 182 str. 2 d., 24 str. 6 d., 183 str. 2 d., 222 str. 1 d., 300 str. 1 d. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 4 d., 5 d. 1 p., paskirtos bausmės subendrintos ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – 170 MGL (22 100 Lt) dydžio bauda,
 3. Klaipėdos apygardos teismo 2015-11-23 nuosprendžiu pagal BK 300 str. 1 d., 24 str. 6 d., 183 str. 2 d., 24 str. 6 d., 182 str. 2 d. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 5 d. 1, 2 p., 6 d. paskirtos bausmės subendrintos ir paskirta subendrinta 3 metų laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 641 str., subendrinta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas 2 metams. Taikytas BK 75 str. ir paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 3 metams, įpareigojant neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistosios priežiūrą vykdančios institucijos,

5kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį (dvi veikos);

6R. D., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, aukštesniojo išsilavinimo, vedęs, dirbantis UAB „E.“ direktoriumi, gyvenantis ( - ), teistas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-10-13 baudžiamuoju įsakymu pagal BK 222 str. 1 d., BK 300 str. 1 d., 35 MGL (4550 Lt) ( 1317, 77 Eur) bauda, bauda nesumokėta, išieškota tik 290 Eur baudos, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį;

7A. B., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), Latvijos Respublikos pilietis, rusas, vedęs, vidurinio išsilavinimo, dirbantis UAB „E. S.” vadybininku, gyvenantis ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), Lietuvos Respublikoje neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį (dvi veikos), 300 straipsnio 3 dalį (dvi veikos), 203 straipsnio 2 dalį;

8I. S., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), Latvijos Respublikos pilietis, rusas, aukštesniojo išsilavinimo, dirbantis SIA „K.”, gyvenantis ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), Lietuvos Respublikoje neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį.

9Teismas

Nustatė

10Kaltinamasis A. B., atskirais atvejais padedant R. P., J. T., apgaule panaikino didelės vertės turtinę prievolę sumokėti mokesčius į valstybės biudžetą, panaudojo žinomai netikrus dokumentus, dėl kurių buvo padaryta didelė žala valstybės biudžetui, o būtent:

11A. B. tyčia, turėdamas išankstinį tikslą – apgaule, sukčiaujant pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje, siekdamas išvengti didelės vertės turtinės prievolės sumokėti PVM į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, 2011 m. kovo - balandžio mėn., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, veikdamas bendrininkų grupėje su R. P., iš anksto susitarė su jo nusikalstamos veikos pobūdžio nesupratusia B. B. J., kuri vykdo bendrovių steigimo ir jų pardavimo, tarpininkavimo parduodant bendroves veiklą, kad ji parduos tariamiems sandoriams imituoti UAB „S. S.“, UAB „U.“, kurių vardu būtų galima laisvai disponuoti ir sukurti netikrus dokumentus apie tai, kad UAB „S. S.“, UAB „U.“ Lietuvos Respublikos ūkio subjektams parduos paslaugas ir prekes.

12R. P. 2011 m. kovo - balandžio mėn. laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, veikdamas A. B. nurodymu ir suteiktomis lėšomis, iš anksto susitarė tapti UAB „U.” direktoriumi ir kad jam perduos UAB „U.” bankinių sąskaitų mokėjimo korteles, prisijungimo duomenis, slaptažodžius, slaptažodžių kodų generatorius, suteikiančius teisę disponuoti kredito įstaigose bendrovės sąskaitose turimomis lėšomis, bei UAB „U.” registracijos dokumentus, akcijų pirkimo-pardavimo dokumentus, antspaudus, dokumentų priėmimo perdavimo aktus, suteikiančius bendrovių valdymo teises, siekiant naudoti šį juridinį asmenį neteisėtai veiklai nuslėpti. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2012 m. liepos - rugpjūčio mėn. laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, veikdamas A. B. nurodymu ir suteiktomis lėšomis, iš Birgitos B. J., nesupratusios jų nusikalstamos veikos pobūdžio, tariamiems sandoriams imituoti, įsigijo UAB „P.“, kurios vardu būtų galima laisvai disponuoti ir sukurti netikrus dokumentus apie tai, kad UAB „P.“ Lietuvos Respublikos ūkio subjektams pardavė prekes, UAB „P.” registracijos dokumentus, akcijų pirkimo-pardavimo dokumentus, antspaudus, dokumentų priėmimo perdavimo aktus, suteikiančius bendrovių valdymo teises, siekiant naudoti šį juridinį asmenį neteisėtai veiklai nuslėpti, perdavė J. T..

13A. B. 2011 m. kovo - balandžio mėn. laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje iš anksto susitarė su R. P., nesupratusiu jo nusikalstamos veikos pobūdžio, kad jis taps UAB „S. S.“ akcininku ir direktoriumi, kad jam perduos UAB „S. S.“ bankinių sąskaitų mokėjimo korteles, prisijungimo duomenis, slaptažodžius, slaptažodžių kodų generatorius, suteikiančius teisę disponuoti kredito įstaigose bendrovės sąskaitose turimomis lėšomis bei UAB „S. S.“ registracijos dokumentus, akcijų pirkimo-pardavimo dokumentus, antspaudus, dokumentų priėmimo perdavimo aktus, suteikiančius bendrovių valdymo teises, siekiant naudoti šį juridinį asmenį neteisėtai veiklai nuslėpti.

14A. B., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. kovo mėn. – 2012 m. rugpjūčio mėn. laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje per B. B. J. iš anksto susitarė su R. Ž., nesupratusiu jo nusikalstamos veikos pobūdžio, kad jo vadovaujama UAB „F.“ tvarkys UAB „S. S.“ ir UAB „U.“ buhalterines apskaitas, teiks ataskaitas valstybės įgaliotoms institucijoms pagal R. P. ir R. P. pateiktus pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus.

15R. P. 2012 m. liepos mėn., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje iš anksto susitarė su J. T., kad ji valstybės įgaliotoms institucijoms elektroniniu būdu teiks žinomai neteisingas UAB „P.“ ataskaitas tikslu imituoti bendrovės veiklą, sukuriant PVM atskaitą. J. T. 2012 m. spalio - gruodžio mėn. laikotarpiu, žinodama, kad UAB „P.“ PVM sąskaitose-faktūrose nurodyti melagingi duomenys ir šios bendrovės vardu išrašyti dokumentai yra netikri, nurodytos paslaugos ir prekės faktiškai pirkėjui UAB „S. S.“ parduotos nebuvo, R. P. nurodytus duomenis - išskirtas PVM sąskaitose faktūrose pridėtinės vertės mokesčio sumas, įtraukė į UAB „P.“ PVM deklaracijas („įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM (25 laukelis)”, „atskaitomas pirkimo ir importo PVM (35 laukelis)”) ir jas už 2012 m. spalio, lapkričio mėn. mokestinį laikotarpį 2012 m. lapkričio mėn. 26 d. ir 2012 m. gruodžio mėn. 21 mėn. elektroniniu būdu pateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai. Šiose deklaracijose pagrindė tariamą prekių pardavimą UAB „S. S.“ iš viso už 395 892 EUR (1 366 937 Lt), iš jų 68 709 EUR PVM (237 237 Lt) pagal 14 vnt. UAB „P.“ vardu išrašytų PVM sąskaitų faktūrų, pagal kurias negalima nustatyti ūkinių operacijų tapatumo.

16Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, A. B. 2011 m. gegužės - 2012 m. lapkričio mėn. laikotarpiu, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje pagamintas netikras 41 vnt. UAB „U.“ PVM sąskaitas – faktūras: 2011-05-27 serija UNI Nr.1; 2011-05-29 serija UNI Nr.2; 2011-06-09 serija UNI Nr.7; 2011-06-13 serija UNI Nr.8; 2011-06-17 serija UNI Nr.9; 2011-07-11 serija UNI Nr.11; 2011-07-12 serija UNI Nr.12; 2011-07-13 serija UNI Nr.13; 2011-08-03 serija UNI Nr.14; 2011-08-05 serija UNI Nr.15; 2011-08-10 serija UNI Nr.16; 2011-08-13 serija UNI Nr.17; 2011-08-14 serija UNI Nr.18; 2011-08-15 serija UNI Nr.19; 2011-08-21 serija UNI Nr.20; 2011-08-23 serija UNI Nr.21; 2011-09-03 serija UNI Nr.22; 2011-09-10 serija UNI Nr.23; 2012-09-13 serija UNI Nr.24; 2012-09-15 serija UNI Nr.25; 2012-10-17 serija UNI Nr.26; 2011-10-19 serija UNI Nr.27; 2011-10-21 serija UNI Nr.28; 2011-10-25 serija UNI Nr.29; 2011-10-27 serija UNI Nr.30; 2011-11-01 serija UNI Nr.31; 2011-11-03 serija UNI Nr.32; 2011-11-05 serija UNI Nr.33; 2011-11-09 serija UNI Nr.34; 2011-11-13 serija UNI Nr.35; 2012-01-05 serija UNI Nr.36; 2012-01-09 serija UNI Nr.37; 2012-01-13 serija UNI Nr.38; 2012-01-17 serija UNI Nr.39; 2012-01-25 serija UNI Nr.40; 2012-02-05 serija UNI Nr.41; 2012-02-07 serija UNI Nr.42; 2012-02-09 serija UNI Nr.43; 2012-02-13 serija UNI Nr.44; 2012-02-15 serija UNI Nr.45; 2012-02-17 serija UNI Nr.46;

1714 vnt. UAB „P.“ PVM sąskaitas – faktūras: 2012-10-02 serija POL Nr. 001; 2012-10-04 serija POL Nr. 002; 2012-10-05 serija POL Nr. 003; 2012-10-08 serija POL Nr. 004; 2012-10-09 serija POL Nr. 005; 2012-10-16 serija POL Nr. 006; 2012-10-17 serija POL Nr. 007; 2012-10-18 serija POL Nr. 008; 2012-10-19 serija POL Nr. 009; 2012-10-22 serija POL Nr. 010; 2012-10-23 serija POL Nr. 011; 2012-10-24 serija POL Nr. 012; 2012-10-29 serija POL Nr. 013; 2012-11-30 serija POL Nr.014, kuriose buvo įrašyti jo nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad UAB „U.“, UAB „P.“ pardavė, o UAB „S. S.“ nupirko paslaugų ir prekių už 1524388,58 Eur, tame tarpe 264563,30 Eur pridėtinės vertės mokestis, per R. P. ir R. P. perdavė UAB „S. S.“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui - UAB „F.“ darbuotojui R. Ž., nesupratusiam jo nusikalstamos veikos pobūdžio, bei nurodė duomenis iš jų įtraukti į UAB „S. S.“ buhalterinę apskaitą. UAB „S. S.“ buhalterinę apskaitą tvarkantis UAB „F.“ įgaliotas asmuo R. Ž., nesuvokdamas A. B. nusikalstamos veikos pobūdžio, nežinodamas, kad UAB „U.“, UAB „P.“ PVM sąskaitose-faktūrose nurodyti melagingi duomenys ir minėti dokumentai yra netikri, nurodytos paslaugos ir prekės faktiškai pirkėjui UAB „S. S.“ parduotos nebuvo, įtraukė jų duomenis į UAB „S. S.“ buhalterinę apskaitą, išskirtą PVM sąskaitose-faktūrose pridėtinės vertės mokesčio 264563,30 Eur sumą įtraukė į UAB „S. S.“ PVM deklaracijas ir jas laikotarpiu nuo 2011 m. balandžio mėn. iki 2012 m. gruodžio mėn. elektroniniu būdu pateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai.

18Tokiu būdu A. B., atskirais atvejais padedant R. P. ir J. T., apgaule UAB UAB „S. S.“ naudai panaikino prievolę sumokėti į valstybės biudžetą 264563,30 Eur pridėtinės vertės mokesčio už 2011 m. gegužės mėn. - 2012 m. lapkričio mėn. mokestinį laikotarpį, panaudojo žinomai netikrus dokumentus, dėl kurių buvo padaryta didelė žala valstybės biudžetui.

19Be to, kaltinamasis A. B., atskirais atvejais padedant R. P. ir J. T., apgaule panaikino didelės vertės turtinę prievolę sumokėti mokesčius į valstybės biudžetą, panaudojo žinomai netikrus dokumentus, dėl kurių buvo padaryta didelė žala valstybės biudžetui, o būtent:

20A. B. tyčia, turėdamas išankstinį tikslą – apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje, siekdamas išvengti didelės vertės turtinės prievolės sumokėti PVM į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, 2011 m. birželio – 2013 m. spalio mėn., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, iš anksto susitarė su jo nusikalstamos veikos pobūdžio nesupratusiu N. K., kuris vykdo bendrovių steigimo ir jų pardavimo, tarpininkavimo parduodant bendroves veiklą, kad jis parduos tariamiems sandoriams imituoti UAB „F.“, UAB „S.“, kurių vardu bus galima laisvai disponuoti ir sukurti netikrus dokumentus apie tai, kad UAB „F.“, UAB „S.“ įvairiems ūkio subjektams parduos paslaugas ir prekes bei veikdamas bendrininkų grupėje su R. P., iš anksto susitarė su jų nusikalstamos veikos pobūdžio nesupratusia Birgita B. J., kad ji parduos tariamiems sandoriams imituoti UAB „M.“, kurios vardu bus galima laisvai disponuoti ir sukurti netikrus dokumentus apie tai, kad UAB „M.“ įvairiems ūkio subjektams parduos paslaugas ir prekes.

21A. B. 2011 m. gegužės – 2013 m. spalio mėn. laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje iš anksto susitarė su G. B., nesupratusiu jo nusikalstamos veikos pobūdžio, kad jis taps UAB „F.“ akcininku ir direktoriumi, su A. P., nesupratusiu jo nusikalstamos veikos pobūdžio, iš anksto susitarė, kad jis taps UAB „S.“ tariamu akcininku ir direktoriumi, o po to, jam perduos UAB „F.“, UAB „S.“ bankinių sąskaitų mokėjimo korteles, prisijungimo duomenis, slaptažodžius, slaptažodžių kodų generatorius, suteikiančius teisę disponuoti kredito įstaigose bendrovės sąskaitose turimomis lėšomis bei UAB „F.“, UAB „S.“ registracijos dokumentus, akcijų pirkimo-pardavimo dokumentus, antspaudus, dokumentų priėmimo perdavimo aktus, suteikiančius bendrovių valdymo teises, siekiant naudoti šiuos juridinis asmenis neteisėtai veiklai nuslėpti.

22R. P. 2013 m. kovo - balandžio mėn. laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, veikdamas A. B. nurodymu ir suteiktomis lėšomis, iš B. B. J., nesupratusios jų nusikalstamos veikos pobūdžio, tariamiems sandoriams imituoti S. P. vardu įgijo UAB „M.“, kurios vardu būtų galima laisvai disponuoti ir sukurti netikrus dokumentus apie tai, kad UAB „M.“ įvairiems ūkio subjektams parduos prekes. UAB „M.” registracijos dokumentus, akcijų pirkimo-pardavimo dokumentus, antspaudus, dokumentų priėmimo perdavimo aktus, suteikiančius bendrovių valdymo teises, siekiant naudoti šį juridinį asmenį neteisėtai veiklai nuslėpti, perdavė bendrininkų grupės nariui A. B..

23A. B. 2011 m. birželio mėn., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje per B. B. J., iš anksto susitarė su R. Ž., nesupratusiu jo nusikalstamos veikos pobūdžio, kad jo vadovaujama UAB „F.“ tvarkys UAB „F.“ buhalterinę apskaitą, teiks ataskaitas valstybės įgaliotoms institucijoms pagal G. B. pateiktus pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus. UAB „F.“ įgaliotas asmuo tvarkyti UAB „F.“ buhalterinę apskaitą 2012 m. rugsėjo – 2013 m. vasario mėn. laikotarpiu, nežinodama, kad UAB „F.“ PVM sąskaitose-faktūrose nurodyti melagingi duomenys ir šios bendrovės vardu išrašyti dokumentai yra netikri, nurodytos paslaugos ir prekės faktiškai pirkėjui UAB „F.“ parduotos nebuvo, G. B. pateiktus duomenis - išskirtas PVM sąskaitose faktūrose pridėtinės vertės mokesčio sumas, įtraukė į UAB „F.“ PVM deklaracijas („įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM (25 laukelis)”, “atskaitomas pirkimo ir importo PVM (35 laukelis)”), jas už 2013 m. rugpjūčio – 2014 m. sausio mėn. mokestinį laikotarpį elektroniniu būdu pateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai. Šiose deklaracijose pagrindė tariamą prekių pardavimą UAB „F.“ iš viso už 654862,05 Eur (2261107,70 Lt), iš jų 108251,18 Eur (373769,66 Lt) PVM pagal 45 vnt. UAB „F.“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, įformino duomenis, kad ūkines operacijas - paslaugas bei prekes tariamai suteikė UAB „F.“, pagal kuriuos negalima nustatyti ūkinių operacijų tapatumo.

24A. B. toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, 2013 m. spalio mėn., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, Vilniaus mieste, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje iš anksto susitarė su S. G., I. B., nesupratusiomis jo nusikalstamos veikos pobūdžio, kad jos tvarkys UAB „S.“ buhalterinę apskaitą, teiks ataskaitas valstybės įgaliotoms institucijoms pagal jo pateiktus pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus. S. G., I. B., įsipareigojusios tvarkyti UAB „S.“ buhalterinę apskaitą, 2013 m. lapkričio – 2014 m. vasario mėn. laikotarpiu, nežinodamos, kad UAB „S.“ PVM sąskaitose-faktūrose nurodyti melagingi duomenys ir šios bendrovės vardu išrašyti dokumentai yra netikri, nurodytos paslaugos ir prekės faktiškai pirkėjui UAB „F.“ parduotos nebuvo, A. B. nurodytus duomenis - išskirtas PVM sąskaitose faktūrose pridėtinės vertės mokesčio sumas, įtraukė į UAB „S.“ PVM deklaracijas („įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM (25 laukelis)”, “atskaitomas pirkimo ir importo PVM (35 laukelis)”), jas už 2013 m. lapkričio – 2014 m. sausio mėn. mokestinį laikotarpį elektroniniu būdu pateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai. Šiose deklaracijose pagrindė tariamą prekių pardavimą UAB „F.“ iš viso už 53991,20 Eur (186420,80 Lt), iš jų 9370,37 Eur (32354,03 Lt) PVM pagal 4 vnt. UAB „S.“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, pagal kurias negalima nustatyti ūkinių operacijų tapatumo.

25R. P. 2013 m. gegužės mėn., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, iš anksto susitarė su J. T., kad ji valstybės įgaliotoms institucijoms elektroniniu būdu teiks žinomai neteisingas UAB „M.“ ataskaitas, tikslu imituoti bendrovės veiklą, sukuriant PVM atskaitą. J. T. 2013 m. gegužės - lapkričio mėn. laikotarpiu, žinodama, kad UAB „M.“ PVM sąskaitose-faktūrose nurodyti melagingi duomenys ir šios bendrovės vardu išrašyti dokumentai yra netikri, nurodytos paslaugos ir prekės faktiškai pirkėjui UAB „F.“ parduotos nebuvo, R. P. nurodytus duomenis - išskirtas PVM sąskaitose faktūrose pridėtinės vertės mokesčio sumas, įtraukė į UAB „M.“ PVM deklaracijas („įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM (25 laukelis)”, “atskaitomas pirkimo ir importo PVM (35 laukelis)”), jas už 2013 m. gegužės - spalio mėn. mokestinį laikotarpį elektroniniu būdu pateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai. Šiose deklaracijose pagrindė tariamą prekių pardavimą UAB „F.“ iš viso už 305344,77 Eur (1054294,41 Lt), iš jų 31756,29 Eur (182976,71 Lt) PVM pagal 22 vnt. UAB “M.“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, pagal kurias negalima nustatyti ūkinių operacijų tapatumo.

26A. B. 2012 m. rugpjūčio - 2014 m. sausio mėn. laikotarpiu, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje pagamintas netikras 71 vnt. PVM sąskaitas faktūras:

27UAB „F.“ 22 PVM sąskaitas – faktūras 2012-08-08 serija FIL Nr. 038, 2012-08-08 serija FIL Nr. 039, 2012-08-14 serija FIL Nr. 057, 2012-09-05 serija FIL Nr. 103, 2012-09-05 serija FIL Nr. 104, 2012-09-14 serija FIL Nr. 121, 2012-09-12 serija FIL Nr. 115, 2012-09-17 serija FIL Nr. 122, 2012-09-18 serija FIL Nr. 123, 2012-09-21 serija FIL Nr. 134, 2012-09-25 serija FIL Nr. 135, 2012-09-25 serija FIL Nr. 136, 2012-12-04 serija FIL Nr. 238, 2012-12-04 serija FIL Nr. 239, 2012-12-04 serija FIL Nr. 240, 2012-12-06 serija FIL Nr. 241, 2012-12-06 serija FIL Nr. 247, 2012-12-17 serija FIL Nr. 253, 2013-01-14 serija FIL Nr. 263, 2013-01-22 serija FIL Nr. 265, 2013-01-23 serija FIL Nr. 267, 2013-01-30 serija FIL Nr. 270, laikotarpio nuo 2012-08-15 iki 2012-11-30 UAB „F.“ vardu išrašytas 23 PVM sąskaitas, kurios tyrimui nebuvo pateiktos;

28UAB „M.“ 22 PVM sąskaitas – faktūras 2013-05-16 serija ( - ) 2013-05-17 serija ( - ) 2013-05-27 serija ( - ) 2013-05-27 serija ( - ) 2013-05-28 serija ( - ) 2013-05-29 serija ( - ) 2013-05-30 serija ( - ) 2013-05-30 serija ( - ) 2013-06-05 serija ( - ) 2013-06-11 serija ( - ) 2013-06-18 serija ( - ) 2013-06-25 serija ( - ) 2013-07-22 serija ( - ) 2013-07-24 serija ( - ) 2013-07-31 serija ( - ) 2013-08-05 serija ( - ) 2013-10-01 serija ( - ) 2013-10-04 serija ( - ) 2013-10-15 serija ( - ) 2013-10-15 serija ( - ), 2013-10-24 serija ( - ) 2013-10-24 serija ( - )

29UAB „S.“ 4 PVM sąskaitas – faktūras 2013-11-06 serija Nr. ( - ) 2013-11-12 serija Nr. ( - ) 2013-12-09 serija Nr. ( - ) 2014-01-22 serija Nr. ( - ) kuriose buvo įrašyti jo nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad UAB „F.“, UAB „M.“, UAB „S.“ pardavė, o UAB „F.“ nupirko paslaugų ir prekių už 1524388,58 Eur, tame tarpe 170613 EUR (589092 Lt) pridėtinės vertės mokestis, visus minėtus suklastotus dokumentus per R. P., G. B., I. S. perdavė UAB „F.“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui - UAB „F.“ darbuotojui R. Ž., nesupratusiam jų nusikalstamos veikos pobūdžio, bei nurodė duomenis iš jų įtraukti į UAB „F.“ buhalterinę apskaitą. UAB „F.“ buhalterinę apskaitą tvarkantis UAB „F.“ įgaliotas asmuo R. Ž., nesuvokdamas A. B., R. P., J. T., I. S. nusikalstamos veikos pobūdžio, nežinodamas, kad UAB „F.“, UAB „M.“, UAB „S.“ PVM sąskaitose-faktūrose nurodyti melagingi duomenys ir paminėti dokumentai yra netikri, nurodytos paslaugos ir prekės faktiškai pirkėjui UAB „F.“ parduotos nebuvo, įtraukė jų duomenis į UAB „F.“ buhalterinę apskaitą, išskirtą PVM sąskaitose-faktūrose pridėtinės vertės mokesčio 170613 EUR (589092 Lt) sumą įtraukė į UAB „F.“ PVM deklaracijas ir jas laikotarpiu nuo 2013 m. rugsėjo mėn. iki 2014 m. vasario mėn. elektroniniu būdu pateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai.

30Tokiu būdu A. B., atskirais atvejais padedant R. P., J. T., apgaule UAB „F.“ naudai panaikino prievolę sumokėti į valstybės biudžetą 170613 EUR (589092 Lt) pridėtinės vertės mokesčio, už 2012 m. rugpjūčio mėn. - 2014 m. sausio mėn. mokestinį laikotarpį, panaudojo žinomai netikrus dokumentus, dėl kurių buvo padaryta didelė žala valstybės biudžetui.

31Be to, A. B. vadovavo juridiniam asmeniui, naudojamam neteisėtai veiklai nuslėpti, o būtent:

32A. B. 2011 m. kovo mėn. – 2014 m. sausio mėn. laikotarpiu, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, turėdamas išankstinį tikslą sukčiauti mokesčių sumokėjimo srityje, iš anksto susitarė su R. P., kad jis įsigys UAB „U.“ akcijas ir taps tariamu bendrovės direktoriumi, su R. P., nesupratusiu jo nusikalstamos veikos pobūdžio, iš anksto susitarė, kad jis taps UAB „S. S.“ tariamu akcininku ir direktoriumi, su G. B., nesupratusiu jo nusikalstamos veikos pobūdžio, iš anksto susitarė, kad jis taps UAB „F.“ tariamu akcininku ir direktoriumi, su A. P., nesupratusiu jo nusikalstamos veikos pobūdžio, iš anksto susitarė, kad jis taps UAB „S.“ tariamu akcininku ir direktoriumi, su R. D., nesupratusiu jo nusikalstamos veikos pobūdžio, iš anksto susitarė, kad jis taps UAB „A.“ tariamu akcininku ir direktoriumi, su R. D. iš anksto susitarė, kad jis taps UAB „K.“ tariamu akcininku ir direktoriumi.

33Tęsdamas savo nusikalstamą veiką A. B. iš anksto susitarė su B. B. J., nesupratusia jo nusikalstamos veikos pobūdžio, kad ji parduos UAB „U.“ akcijas ir bendrovės direktoriumi paskirs R. P., įformins UAB „S. S.“ akcijų pardavimą ir paskyrimą bendrovės direktoriumi R. P., su N. K., nesupratusiu jo nusikalstamos veikos pobūdžio, iš anksto susitarė, kad jis parduos UAB „F.“ akcijas ir bendrovės direktoriumi paskirs G. B., parduos UAB „S.“ akcijas ir bendrovės direktoriumi paskirs A. P., taip pat iš anksto susitarė su J. T., kad ji, siekdama nuslėpti nusikalstamą veiklą, parduos UAB „A.“ akcijas Y. B. vardu ir tariamu bendrovės direktoriumi paskirs R. D., įformins UAB „K.“ akcijų pardavimą ir tariamu šios bendrovės direktoriumi paskirs R. D., po ko, jam minėti asmenys perduos UAB „U.“, UAB „S. S.“, UAB „F.“, UAB „S.“, UAB „A.“, UAB „K.“ bankinių sąskaitų mokėjimo korteles, prisijungimo duomenis, slaptažodžius, slaptažodžių kodų generatorius, suteikiančius teisę disponuoti kredito įstaigose bendrovių sąskaitose turimomis lėšomis, kad būtų galimai laisvai disponuoti UAB „U.“, UAB „S. S.“, UAB „F.“, UAB „S.“, UAB „A.“, UAB „K.“ vardu ir sukurti netikrus dokumentus apie tai, kad UAB „U.“, UAB „S. S.“, UAB „F.“, UAB „S.“, UAB „A.“, UAB „K.“ įvairiems ūkio subjektams pardavė paslaugas ir prekes. Ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje kompiuterinės technikos pagalba pagamintose PVM sąskaitose faktūrose apie parduotas prekes ir paslaugas nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis, kad UAB „U.“ pardavė prekes ir paslaugas UAB „S. S.“ už 1128496,26 Eur (3896471,89 Lt), UAB „F.“ pardavė prekes ir paslaugas UAB „F.“ už 654862,05 Eur (2261107,70 Lt), UAB „S.“ pardavė prekes ir paslaugas UAB „F.“ už 53991,20 Eur (186420,80 Lt).

34Veikdamas nusikalstamai A. B. 2011 m. kovo mėn. - 2013 m. balandžio mėn. laikotarpiu, žinodamas, kad UAB „U.“, UAB „P.“, UAB „M.“ kaip juridiniai asmenys bus panaudoti neteisėtai ir nusikalstamai veiklai nuslėpti, kurios pagrindinė ir svarbiausia funkcija pateisinti realiai neparduotas prekes ir nesuteiktas paslaugas, tikslu sukčiauti mokesčių sumokėjimo srityje, 2011 m. kovo mėn. - 2013 m. balandžio mėn. laikotarpiu R. P. davė nurodymus ir pinigines lėšas tikslu savo, R. P., ir Y. S., S. P. vardu iš Birgitos B. J. įgyti UAB „U.“, UAB „P.“, UAB „M.“, po ko, jam perduoti UAB „U.“, UAB „P.“, UAB „M.“ bankinių sąskaitų mokėjimo korteles, prisijungimo duomenis, slaptažodžius, slaptažodžių kodų generatorius, suteikiančius teisę disponuoti kredito įstaigose bendrovių sąskaitose turimomis lėšomis, kurių vardu būtų galima laisvai disponuoti ir sukurti netikrus dokumentus apie tai, kad UAB „U.“, UAB „P.“, UAB „M.“ įvairiems ūkio subjektams pardavė paslaugas ir prekes. Ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje kompiuterinės technikos pagalba pagamintose PVM sąskaitose faktūrose apie parduotas prekes ir paslaugas nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis, kad UAB „U.“ pardavė prekes ir paslaugas UAB „S. S.“ už 1128496,26 Eur (3896471,89 Lt), UAB „P.“ pardavė prekes ir paslaugas UAB „S. S.“ už 395892,32 Eur (1366937 Lt), UAB „M.“ pardavė prekes ir paslaugas UAB „F.“ už 305344,77 Eur (1054294,41 Lt).

35Tokiu būdu A. B., nebūdamas darbo santykiais susijęs su UAB „U.“, UAB „S. S.“, UAB „P.“, UAB „F.“, UAB „S.“, UAB „M.“, UAB „A.“, UAB „K.“, bet faktiškai per formalius UAB „U.“ direktorius R. P., D. T., UAB „S. S.“ direktorių R. P., UAB „P.” direktorių Y. S., UAB „F.” direktorių G. B., UAB „S.“ direktorių A. P., UAB „M.“ direktorių S. P., UAB „A.“ direktorių R. D., UAB „K.“ direktorių R. D., duodamas jiems privalomus nurodymus pasirašyti oficialius bendrovių dokumentus dėl jų įsigijimo ir pardavimo, vadovavęs šioms įmonėms, naudojo juridinius asmenis UAB „U.“, UAB „S. S.“, UAB „P.“, UAB „F.“, UAB „S.“, UAB „M.“, UAB „A.“, UAB „K.“ nusikalstamai neteisėtai veiklai nuslėpti.

36Kaltinamieji R. P. ir J. T. padėjo A. B. apgaule panaikinti didelės vertės turtinę prievolę sumokėti mokesčius į valstybės biudžetą, o būtent:

37R. P. 2011 m. kovo - balandžio mėn. laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, veikdamas A. B. nurodymu ir suteiktomis lėšomis, iš anksto susitarė tapti UAB „U.” direktoriumi ir jam perduoti UAB „U.” bankinių sąskaitų mokėjimo korteles, prisijungimo duomenis, slaptažodžius, slaptažodžių kodų generatorius, suteikiančius teisę disponuoti kredito įstaigose bendrovės sąskaitose turimomis lėšomis, bei UAB „U.” registracijos dokumentus, akcijų pirkimo-pardavimo dokumentus, antspaudus, dokumentų priėmimo perdavimo aktus, suteikiančius bendrovių valdymo teises, siekiant naudoti šį juridinį asmenį neteisėtai veiklai nuslėpti. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2012 m. liepos - rugpjūčio mėn. laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, veikdamas A. B. nurodymu ir suteiktomis lėšomis, iš B. B. J., kuri vykdo bendrovių steigimo ir jų pardavimo, tarpininkavimo parduodant bendroves veiklą, nesupratusios jų nusikalstamos veikos pobūdžio, tariamiems sandoriams imituoti įsigijo UAB „P.“, kurios vardu būtų galima laisvai disponuoti ir sukurti netikrus dokumentus apie tai, kad UAB „P.“ Lietuvos Respublikos ūkio subjektams pardavė prekes, UAB „P.” registracijos dokumentus, akcijų pirkimo-pardavimo dokumentus, antspaudus, dokumentų priėmimo perdavimo aktus, suteikiančius bendrovių valdymo teises, siekiant naudoti šį juridinį asmenį neteisėtai veiklai nuslėpti perdavė J. T..

38Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, R. P. 2011 m. balandžio - 2012 m. rugpjūčio mėn. laikotarpiu, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje A. B. perdavė UAB „U.“, UAB „P.“ bankinių sąskaitų korteles (mokėjimo instrumentus) su jų slaptažodžiais, registracijos dokumentus, akcijų pirkimo-pardavimo dokumentus, antspaudus, dokumentų priėmimo perdavimo aktus, suteikiančius bendrovių valdymo teises, tikslu UAB „U.“, UAB „P.“ vardu surašyti PVM sąskaitas-faktūras, kuriose būtų įrašyti A. B. nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad UAB „U.“, UAB „P.“ pardavė, o UAB „S. S.“ nupirko paslaugų ir prekių.

39R. P. 2012 m. liepos mėn., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje iš anksto susitarė su J. T., kad ji valstybės įgaliotoms institucijoms elektroniniu būdu teiks žinomai neteisingas UAB „P.“ ataskaitas tikslu imituoti bendrovės veiklą, sukuriant PVM atskaitą. J. T. 2012 m. spalio - gruodžio mėn. laikotarpiu, žinodama, kad UAB „P.“ PVM sąskaitose-faktūrose nurodyti melagingi duomenys ir šios bendrovės vardu išrašyti dokumentai yra netikri, nurodytos paslaugos ir prekės faktiškai pirkėjui UAB „S. S.“ parduotos nebuvo, suvokdama daromos nusikalstamos veikos – sukčiavimo PVM srityje – mechanizmą, R. P. nurodytus duomenis - išskirtas PVM sąskaitose faktūrose pridėtinės vertės mokesčio sumas, įtraukė į UAB „P.“ PVM deklaracijas („įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM (25 laukelis)”, „atskaitomas pirkimo ir importo PVM (35 laukelis)”) ir jas už 2012 m. spalio, lapkričio mėn. mokestinį laikotarpį 2012 m. lapkričio mėn. 26 d. ir 2012 m. gruodžio mėn. 21 mėn. elektroniniu būdu pateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai. Šiose deklaracijose pagrindė tariamą prekių pardavimą UAB „S. S.“ iš viso už 395 892 EUR (1 366 937 Lt), iš jų 68 709 EUR PVM (237 237 Lt) pagal 14 vnt. UAB “P.“ vardu išrašytų PVM sąskaitų faktūrų, pagal kurias negalima nustatyti ūkinių operacijų tapatumo.

40R. P. 2011 m. gegužės - 2012 m. lapkričio mėn. laikotarpiu, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje pagamintas netikras 41 vnt. UAB „U.“ PVM sąskaitas – faktūras: 2011-05-27 serija UNI Nr.1; 2011-05-29 serija UNI Nr.2; 2011-06-09 serija UNI Nr.7; 2011-06-13 serija UNI Nr.8; 2011-06-17 serija UNI Nr.9; 2011-07-11 serija UNI Nr.11; 2011-07-12 serija UNI Nr.12; 2011-07-13 serija UNI Nr.13; 2011-08-03 serija UNI Nr.14; 2011-08-05 serija UNI Nr.15; 2011-08-10 serija UNI Nr.16; 2011-08-13 serija UNI Nr.17; 2011-08-14 serija UNI Nr.18; 2011-08-15 serija UNI Nr.19; 2011-08-21 serija UNI Nr.20; 2011-08-23 serija UNI Nr.21; 2011-09-03 serija UNI Nr.22; 2011-09-10 serija UNI Nr.23; 2012-09-13 serija UNI Nr.24; 2012-09-15 serija UNI Nr.25; 2012-10-17 serija UNI Nr.26; 2011-10-19 serija UNI Nr.27; 2011-10-21 serija UNI Nr.28; 2011-10-25 serija UNI Nr.29; 2011-10-27 serija UNI Nr.30; 2011-11-01 serija UNI Nr.31; 2011-11-03 serija UNI Nr.32; 2011-11-05 serija UNI Nr.33; 2011-11-09 serija UNI Nr.34; 2011-11-13 serija UNI Nr.35; 2012-01-05 serija UNI Nr.36; 2012-01-09 serija UNI Nr.37; 2012-01-13 serija UNI Nr.38; 2012-01-17 serija UNI Nr.39; 2012-01-25 serija UNI Nr.40; 2012-02-05 serija UNI Nr.41; 2012-02-07 serija UNI Nr.42; 2012-02-09 serija UNI Nr.43; 2012-02-13 serija UNI Nr.44; 2012-02-15 serija UNI Nr.45; 2012-02-17 serija UNI Nr.46;

4114 vnt. UAB „P.“ PVM sąskaitas – faktūras: 2012-10-02 serija POL Nr. 001; 2012-10-04 serija POL Nr. 002; 2012-10-05 serija POL Nr. 003; 2012-10-08 serija POL Nr. 004; 2012-10-09 serija POL Nr. 005; 2012-10-16 serija POL Nr. 006; 2012-10-17 serija POL Nr. 007; 2012-10-18 serija POL Nr. 008; 2012-10-19 serija POL Nr. 009; 2012-10-22 serija POL Nr. 010; 2012-10-23 serija POL Nr. 011; 2012-10-24 serija POL Nr. 012;, 2012-10-29 serija POL Nr. 013; 2012-11-30 serija POL Nr.014, kuriose buvo įrašyti A. B. nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad UAB „U.“, UAB „P.“ pardavė, o UAB „S. S.“, nupirko paslaugų ir prekių už 1524388,58 Eur, tame tarpe 264563,30 Eur pridėtinės vertės mokestis, kartu su R. P. perdavė UAB „S. S.“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui - UAB „F.“ darbuotojui R. Ž., nesupratusiam jų nusikalstamos veikos pobūdžio, bei nurodė duomenis iš jų įtraukti į UAB „S. S.“ buhalterinę apskaitą. UAB „S. S.“ buhalterinę apskaitą tvarkantis UAB „F.“ įgaliotas asmuo R. Ž., nesuvokdamas R. P. ir A. B. nusikalstamos veikos pobūdžio, nežinodamas, kad UAB „U.“, UAB „P.“ PVM sąskaitose-faktūrose nurodyti melagingi duomenys ir paminėti dokumentai yra netikri, nurodytos paslaugos ir prekės faktiškai pirkėjui UAB „S. S.“ parduotos nebuvo, įtraukė jų duomenis į UAB „S. S.“ buhalterinę apskaitą, išskirtą PVM sąskaitose-faktūrose pridėtinės vertės mokesčio 264563,30 Eur sumą įtraukė į UAB „S. S.“ PVM deklaracijas ir jas laikotarpiu nuo 2011 m. balandžio mėn. iki 2012 m. gruodžio mėn. elektroniniu būdu pateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai.

42Tokiu būdu R. P., teikdamas priemones, padėjo A. B. apgaule UAB „S. S.“ naudai panaikinti prievolę sumokėti į valstybės biudžetą 264563,30 Eur pridėtinės vertės mokesčio už 2011 m. gegužės mėn. - 2012 m. lapkričio mėn. mokestinį laikotarpį, o J. T., teikdama priemones per R. P., padėjo A. B. apgaule UAB UAB „S. S.“ naudai panaikinti prievolę sumokėti į valstybės biudžetą 68709,00 Eur pridėtinės vertės mokesčio už 2012 m. spalio mėn. - 2012 m. lapkričio mėn. mokestinį laikotarpį.

43Be to, R. P. 2013 m. kovo - balandžio mėn. laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, veikdamas A. B. nurodymu ir suteiktomis lėšomis, iš B. B. J., kuri vykdo bendrovių steigimo ir jų pardavimo, tarpininkavimo parduodant bendroves veiklą, nesupratusios jų nusikalstamos veikos pobūdžio, tariamiems sandoriams imituoti S. P. vardu įgijo UAB „M.“, kurios vardu būtų galima laisvai disponuoti ir sukurti netikrus dokumentus apie tai, kad UAB „M.“ įvairiems ūkio subjektams parduos prekes. UAB „M.” registracijos dokumentus, akcijų pirkimo-pardavimo dokumentus, antspaudus, dokumentų priėmimo perdavimo aktus, suteikiančius bendrovių valdymo teises, siekiant naudoti šį juridinį asmenį neteisėtai veiklai nuslėpti, perdavė bendrininkų grupės nariui A. B..

44Tęsdamas nusikalstamą veiką R. P. 2013 m. gegužės mėn., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, iš anksto susitarė su J. T., kad ji valstybės įgaliotoms institucijoms elektroniniu būdu teiks žinomai neteisingas UAB „M.“ ataskaitas, tikslu imituoti bendrovės veiklą, sukuriant PVM atskaitą. J. T. 2013 m. gegužės - lapkričio mėn. laikotarpiu, žinodama, kad UAB „M.“ PVM sąskaitose-faktūrose nurodyti melagingi duomenys ir šios bendrovės vardu išrašyti dokumentai yra netikri, nurodytos paslaugos ir prekės faktiškai pirkėjui UAB „F.“ parduotos nebuvo, suvokdama daromos nusikalstamos veikos – sukčiavimo PVM srityje mechanizmą, R. P. nurodytus duomenis - išskirtas PVM sąskaitose faktūrose pridėtinės vertės mokesčio sumas, įtraukė į UAB „M.“ PVM deklaracijas („įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM (25 laukelis)”, “atskaitomas pirkimo ir importo PVM (35 laukelis)”), jas už 2013 m. gegužės - spalio mėn. mokestinį laikotarpį 2013 m. birželio mėn. 25 d., 2013 m. birželio mėn. 25 d., 2013 m. lipos mėn. 25 d., 2013 m. rugpjūčio mėn. 26 d., 2013 m. rugsėjo mėn. 05 d., 2013 m. rugsėjo mėn. 25 d., 2013 m. spalio mėn. 25 d., 2013 m. lapkričio mėn. 25 d. ir 2013 m. gruodžio mėn. 06 d elektroniniu būdu pateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai. Šiose deklaracijose pagrindė tariamą prekių pardavimą UAB „F.“ iš viso už 305344,77 Eur (1054294,41 Lt), iš jų 31756,29 Eur (182976,71 Lt) PVM pagal 22 vnt. UAB “M.“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, pagal kurias negalima nustatyti ūkinių operacijų tapatumo.

45Tęsdamas nusikalstamą veiką, R. P. 2013 m. gegužės - 2013 m. spalio mėn. laikotarpiu, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje pagamintas netikras 22 vnt. UAB „M.“ PVM sąskaitas faktūras:

462013-05-16 serija ( - ) 2013-05-17 serija ( - ) 2013-05-27 serija ( - ) 2013-05-27 serija ( - ) 2013-05-28 serija ( - ) 2013-05-29 serija ( - ) 2013-05-30 serija ( - ) 2013-05-30 serija ( - ) 2013-06-05 serija ( - ) 2013-06-11 serija ( - ) 2013-06-18 serija ( - ) 2013-06-25 serija ( - ) 2013-07-22 serija ( - ) 2013-07-24 serija ( - ) 2013-07-31 serija ( - ) 2013-08-05 serija ( - ) 2013-10-01 serija ( - ) 2013-10-04 serija ( - ) 2013-10-15 serija ( - ) 2013-10-15 serija ( - ) , 2013-10-24 serija ( - ) 2013-10-24 serija ( - ) kuriose buvo įrašyti A. B. nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad UAB „M.“ pardavė, o UAB „F.“, nupirko paslaugų ir prekių už 305344,77 Eur (1054294,41 Lt), iš jų 31756,29 Eur (182976,71 Lt) pridėtinės vertės mokestis, per I. S. perdavė UAB „F.“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui - UAB „F.“ darbuotojui R. Ž., nesupratusiam jų nusikalstamos veikos pobūdžio bei nurodė duomenis iš jų įtraukti į UAB „F.“ buhalterinę apskaitą. UAB „F.“ buhalterinę apskaitą tvarkantis UAB „F.“ įgaliotas asmuo R. Ž., nesuvokdamas A. B., R. P., J. T., I. S. nusikalstamos veikos pobūdžio, nežinodamas, kad UAB „M.“ PVM sąskaitose-faktūrose nurodyti melagingi duomenys ir paminėti dokumentai yra netikri, nurodytos paslaugos ir prekės faktiškai pirkėjui UAB „F.“ parduotos nebuvo, įtraukė jų duomenis į UAB „F.“ buhalterinę apskaitą, išskirtą PVM sąskaitose-faktūrose pridėtinės vertės mokesčio 31756,29 Eur (182976,71 Lt) sumą įtraukė į UAB „F.“ PVM deklaracijas ir jas laikotarpiu nuo 2013 m. birželio mėn. iki 2014 m. vasario mėn. elektroniniu būdu pateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai.

47Tokiu būdu R. P., teikdamas priemones A. B., ir J. T., teikdama priemones per R. P., padėjo A. B. apgaule UAB „F.“ naudai panaikinti prievolę sumokėti į valstybės biudžetą 31756,29 Eur (182976,71 Lt) pridėtinės vertės mokesčio, už 2013 m. gegužės mėn. - 2013 m. spalio mėn. mokestinį laikotarpį.

48R. D. pagamino netikrus UAB „K.“ buhalterinės apskaitos dokumentus, o būtent:

49R. D., laikotarpiu nuo 2014-01-16 iki 2014-07-31, būdamas UAB „K.“, įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), direktoriumi ir pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 (Žin., 2001, Nr. 99-3515) 21 straipsnio 1 dalies nuostatą: „už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, būdamas atsakingu už įmonės ūkinę - finansinę veiklą, įmonės buhalterinės apskaitos organizavimą, nesilaikė 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 13 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyto reikalavimo: „Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai: 2) ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas“ bei 4 punkte nurodyto reikalavimo: „4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys“, 2014 metų sausio mėn., Klaipėdos mieste, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, susitarė su J. T., kad ji (J. T.) pagamins ir pateiks jam patvirtinti savo parašu žinomai netikrus UAB „K.“ dokumentus – PVM sąskaitas faktūras ir pinigų priėmimo kvitus, kuriuose patvirtins tikrovės neatitinkančius duomenis, kad įvairūs ūkio subjektai tariamai perka įvairias prekes, o atsiskaitymai bus imituojami pagaminant atsiskaitymo grynaisiais pinigais dokumentus. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, R. D., žinodamas, kad jis kaip UAB „K.“ direktorius jokių prekių ir paslaugų UAB „A.“, įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), direktorei L. A. nepardavė ir už tai piniginių lėšų negavo, laikotarpiu nuo 2014-01-16 iki 2014-04-30, tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytoje vietoje, J. T. prašymu, jos pagamintus netikrus dokumentus:

502014-02-04 PVM sąskaitą-faktūrą serija KLT Nr.00007, 2014-02-11 PVM sąskaitą-faktūrą serija KLT Nr.00008, 2014-02-18 PVM sąskaitą-faktūrą serija KLT Nr.00009, 2014-02-25 PVM sąskaitą-faktūrą serija KLT Nr.00010, 2014-02-28 PVM sąskaitą-faktūrą serija KLT Nr.00011, 2014-03-07 PVM sąskaitą-faktūrą serija KLT Nr.00012, 2014-03-13 PVM sąskaitą-faktūrą serija KLT Nr.00013, 2014-03-20 PVM sąskaitą-faktūrą serija KLT Nr.00014, 2014-03-27 PVM sąskaitą-faktūrą serija KLT Nr.00015, 2014-03-31 PVM sąskaitą-faktūrą serija KLT Nr.00016, 2014-04-02 PVM sąskaitą-faktūrą serija KLT Nr.00018, 2014-04-08 PVM sąskaitą-faktūrą serija KLT Nr.00019, 2014-04-15 PVM sąskaitą-faktūrą serija KLT Nr.00020, 2014-04-22 PVM sąskaitą-faktūrą serija KLT Nr.00021, 2014-04-29 PVM sąskaitą-faktūrą serija KLT Nr.00022; UAB „K.“ pinigų priėmimo kvitus 2014-02-04 serija KLT Nr. 6, 2014-02-11 serija KLT Nr. 7, 2014-02-18 serija KLT Nr. 8, 2014-02-25 serija KLT Nr. 9, 2014-02-28 serija KLT Nr. 10, 2014-03-07 serija KLT Nr. 11, 2014-03-13 serija KLT Nr. 12, 2014-03-20 serija KLT Nr. 13, 2014-03-27 serija KLT Nr. 14, 2014-03-31 serija KLT Nr. 15, 2014-04-02 serija KLT Nr. 17, 2014-04-08 serija KLT Nr. 18, 2014-04-15 serija KLT Nr. 19, 2014-04-22 serija KLT Nr. 20, 2014-04-29 serija KLT Nr. 21 patvirtino savo parašu, tokiu būdu įtvirtino žinomai melagingus duomenis apie tai, kad UAB „K.“ tariamai pardavė, o UAB „A.“ iš viso nupirko statybinių medžiagų ir metalo gaminių už 215794,08 Eur (745093,79 Lt). Tęsdamas savo veiksmus, 2014 metų vasario – 2014 metų balandžio mėnesiais, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, perdavė šiuos suklastotus dokumentus J. T., kuri juos pateikė UAB „A.“ direktorei L. A. įtraukti į UAB „A.“ buhalterinę apskaitą. Taip R. D. pagamino netikrus UAB „K.“ dokumentus.

51I. S. apgaulingai tvarkė UAB „F.“ buhalterinę apskaitą, o būtent:

52I. S., laikotarpiu nuo 2012-04-12 iki 2014-03-31, dirbdamas UAB „F.“, įmonės kodas ( - ), reg. adresu: ( - ), direktoriumi ir pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 (Žin., 2001, Nr. 99-3515) 21 straipsnio 1 dalies nuostatą: „už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, būdamas atsakingu už įmonės ūkinę - finansinę veiklą, įmonės buhalterinės apskaitos organizavimą, Klaipėdos mieste, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytoje vietoje, tyčia, siekdamas iškreipti vidaus ir išorės informacijos vartotojams pateikiamą informaciją, nesilaikė 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 13 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyto reikalavimo: „Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai: „4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys“, 3 dalyje nurodyto reikalavimo: „Įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus rekvizitus“ tai yra, UAB „F.“ apskaitą tvarkančios įmonės UAB „F.“ įgaliotam asmeniui R. Ž., nesupratusiam I. S. nusikalstamos veikos pobūdžio, laikotarpiu nuo 2012-08-08 iki 2014-02-10 pateikė apskaitos registruose užregistruoti UAB „F.“ neįvykusioms ūkinėms operacijoms pagrįsti tikrovės neatitinkančius apskaitos dokumentus:

5371 UAB „F.“, UAB „M.“, UAB „S.“ vardu išrašytą tikrovės neatitinkančią PVM sąskaitą faktūrą, kurioje vienas iš rekvizitų – ūkinės operacijos turinys – neatitinka tikrovės, tokiu būdu buhalterinėje apskaitoje užfiksavo neįvykusias ūkines operacijas – prekių ir paslaugų pirkimą iš viso už 958552,52 EUR (3309690,13 Lt); 80 banko Danske Bank A/S Lietuvos filialo sąskaitos Nr. ( - ) (LTL, EUR) mokėjimo pavedimų, 2013-06-06 kasos išlaidų orderį Nr. FN-I-201301, kuriuose, nurodant piniginių lėšų pervedimą ir sumokėjimą, nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys, pagal kuriuos negalima nustatyti ūkinių operacijų tapatumo, tai yra juose pagal UAB „F.“, UAB „M.“, UAB „S.“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, kuriose vienas iš rekvizitų – ūkinės operacijos turinys – neatitinka faktinių aplinkybių, pagrindė tikrovės neatitinkančias ūkines operacijas - piniginių lėšų, iš viso 947530,29 EUR (3271632,57 Lt), pervedimus į UAB „F.“, UAB „M.“, UAB „S.“ vardu atidarytas bankų sąskaitas, išmokėjimą grynaisiais, iš viso 11014,33 EUR (38030,28 Lt), UAB „M.“, tai yra pagrindė tikrovės neatitinkančias ūkines operacijas iš viso 958544,62 EUR (3309662,85 Lt) sumai.

54UAB „Finatela“ buhalterinę apskaitą tvarkanti įmonė UAB „F.”, tvarkydama UAB „F.“ apskaitą, laikotarpiu nuo 2012-08-08 iki 2014-01-31 71 atveju pagal UAB „F.“, UAB „M.“, UAB „S.“ vardu išrašytų PVM sąskaitų faktūrų duomenis, 80 atvejų pagal banko mokėjimo pavedimų duomenis, 1 atveju pagal kasos išlaidų orderio duomenis, kuriuose nurodyti tikrovės neatitinkantys rekvizitai, pagal kuriuos negalima nustatyti ūkinių operacijų tapatumo, įregistravo į apskaitos registrus:

55į buhalterinės sąskaitos registrą „sąskaita 24311 - Pirkimo PVM“ įregistravo pirkimo PVM, iš viso 170612,72 EUR (589091,63 Lt), iš jų: 2012 m. – 99086,63 EUR (342126,32 Lt), 2013 m. – 69253,54 EUR (239118,61) Lt, 2014 m. – 2272,56 EUR (7846,70 Lt) pagal UAB „F.“, UAB „M.“, UAB „S.“ vardu išrašytas 71 vnt. PVM sąskaitas faktūras:

56UAB „F.“ 22 PVM sąskaitas – faktūras 2012-08-08 serija FIL Nr. 038, 2012-08-08 serija FIL Nr. 039, 2012-08-14 serija FIL Nr. 057, 2012-09-05 serija FIL Nr. 103, 2012-09-05 serija FIL Nr. 104, 2012-09-14 serija FIL Nr. 121, 2012-09-12 serija FIL Nr. 115, 2012-09-17 serija FIL Nr. 122, 2012-09-18 serija FIL Nr. 123, 2012-09-21 serija FIL Nr. 134, 2012-09-25 serija FIL Nr. 135, 2012-09-25 serija FIL Nr. 136, 2012-12-04 serija FIL Nr. 238, 2012-12-04 serija FIL Nr. 239, 2012-12-04 serija FIL Nr. 240, 2012-12-06 serija FIL Nr. 241, 2012-12-06 serija FIL Nr. 247, 2012-12-17 serija FIL Nr. 253, 2013-01-14 serija FIL Nr. 263, 2013-01-22 serija FIL Nr. 265, 2013-01-23 serija FIL Nr. 267, 2013-01-30 serija FIL Nr. 270, laikotarpio nuo 2012-08-15 iki 2012-11-30 UAB „F.“ vardu išrašytas 23 PVM sąskaitas faktūras pagrindžiančias prekių įsigijimą iš viso už 382572,5 EUR (1320946,34 Lt), PVM – 55645,5 EUR (192132,78 Lt) kurios tyrimui nebuvo pateiktos;

57UAB „M.“ 22 PVM sąskaitas – faktūras 2013-05-16 serija ( - ) 2013-05-17 serija ( - ) 2013-05-27 serija ( - ) 2013-05-27 serija ( - ) 2013-05-28 serija ( - ) 2013-05-29 serija ( - ) 2013-05-30 serija ( - ) 2013-05-30 serija ( - ) 2013-06-05 serija ( - ) 2013-06-11 serija ( - ) 2013-06-18 serija ( - ) 2013-06-25 serija ( - ) 2013-07-22 serija ( - ) 2013-07-24 serija ( - ) 2013-07-31 serija ( - ) 2013-08-05 serija ( - ) 2013-10-01 serija ( - ) 2013-10-04 serija ( - ) 2013-10-15 serija ( - ) 2013-10-15 serija ( - ) , 2013-10-24 serija ( - ) 2013-10-24 serija ( - )

58UAB „S.“ 4 PVM sąskaitas – faktūras 2013-11-06 serija Nr. ( - ) 2013-11-12 serija Nr. ( - ) 2013-12-09 serija Nr. ( - ) 2014-01-22 serija Nr. ( - ) kuriose nurodyti tikrovės neatitinkantys rekvizitai, pagal kuriuos negalima nustatyti ūkinių operacijų tapatumo, tokiu būdu iš viso 170613 EUR padidino PVM atskaitą;

59į buhalterinės sąskaitos registrą „A/S žiniaraštis“ - banko Danske Bank A/S Lietuvos filialo sąskaitos Nr. ( - ) (LTL, EUR) išrašais pagrįstus 80 mokėjimo pavedimų duomenis, 2013-06-06 kasos išlaidų orderio Nr. FN-I-201301 duomenis, kuriuose nurodyti tikrovės neatitinkantys rekvizitai, pagal kuriuos negalima nustatyti ūkinių operacijų tapatumo - nurodytų piniginių lėšų pervedimų į UAB „F.“, UAB „M.“, UAB „S.“ vardu atidarytas bankų sąskaitas, grynųjų pinigų sumokėjimą UAB „M.“ iš viso 958544,62 EUR (3309662,85 Lt) sumai pagal UAB „F.“, UAB „M.“, UAB „S.“ vardu išrašytas tikrovės neatitinkančias PVM sąskaitas faktūras. Tokiu būdu sumažino UAB “F.“ dokumentinį pinigų likutį banko sąskaitoje ir kasoje, iš viso 958544,62 EUR (3309662,85 Lt) sumai, ir laikotarpiu nuo 2012-08-01 iki 2014-02-28 20 atvejų PVM deklaracijose, pateiktose per elektroninę deklaravimo sistemą Valstybinei mokesčių inspekcijai, už 2012 m. rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio (patikslintoje 2012-12-17), gruodžio mėnesius, 2013 m. gegužės (patikslintoje 2013-07-23), birželio, liepos, rugpjūčio, spalio, lapkričio, gruodžio mėnesius, 2014 m. sausio mėnesius, pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis apie turtą ir jo panaudojimą - į PVM atskaitą pagal 71 PVM sąskaitą faktūrą, kuriose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys, įtraukė 170613 EUR (589092 Lt) gautiną PVM, tokiu būdu 170613 EUR (589092 Lt) sumažino mokėtiną į Valstybės biudžetą pridėtinės vertės mokestį, tuo padarydamas 170613 EUR (589092 Lt) nuostolių valstybės biudžetui. I.S., taip pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 13 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus, apgaulingai tvarkė UAB „F.“ buhalterinę apskaitą, dėl ko laikotarpiu nuo 2012-08-08 iki 2014-03-31 negalima iš dalies nustatyti UAB „F.“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų.

60Kaltinamasis R. P. kaltu prisipažino visiškai, tvirtina ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. Parodė, kad kaltinamąjį A. B. pažįsta nuo vaikystės. Žinojo, kad A. B. yra verslininkas. Ankščiau dirbo žirgyne visuomeniniais pagrindais, tačiau ištikus ekonominei krizei trūko piniginių lėšų, todėl ėmėsi bet kokio uždarbio. Žinojo, kad A. B. pradėjo steigti fiktyvias, jokios veiklos nevykdančias bendroves Lietuvoje. A. B. prašymu jis, kaltinamasis, turėjo surasti asmenis, kurie sutiktų būti šių bendrovių vadovais, jokios veiklos nevykdytų, tik pasirašytų įvairius dokumentus, atidarytų banko sąskaitas įmonių vardu ir pan. Kadangi viskas vyko seniai, įmonių pavadinimų nepamena. Jo, kaltinamojo, vardu buvo nupirkta UAB „U.“. Po UAB „U.“ įsigijo dar kelias įmones, tačiau jų pavadinimų nepamena. A. B. nurodymu dirbo „kurjeriu“ – už atlygį vyko į Lietuvą, ėjo į mokesčių inspekciją, buhalterines paslaugas teikiančias įmones, vežė dokumentus ir pan. Žinojo, kad J. T. teikia įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas, pats jai vežė dokumentus. Supranta, kad kaip bendrovės direktorius privalėjo būti atsakingas už įmonę. Suvokė, kad veikia neteisėtai. Visų įvykio aplinkybių nepamena, todėl prašo pagarsinti ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus ir jais remtis.

61Siekiant patikslinti kaltinamojo parodymus, teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti kaltinamojo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai. Apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis R. P. parodė, kad 2009 m. susitiko su A. P. (B.) ir pradėjo kartu dirbti. Jam pasiūlė savo vardu atidaryti bendrovę SIA „G.“. Šią firmą už A. P. (B.) pinigus įsigijo Rygoje, kažkokioje firmoje. Vėliau buvo atidarytos banko sąskaitos, kurių valdymą atidavė A. P. (B.). Kokią veiklą vykdė SIA „G.“, nežino, asmeniškai jokios veiklos nevykdė, tiesiog kai reikėdavo pasirašydavau po A. P. (B.) pateiktomis sąskaitomis faktūromis ir kitais dokumentais. Kelis kartus Liepojoje, ( - ) sutiko vilkikus, kur pasirašė krovinio važtaraščius. Tačiau kiek, kokių prekių buvo ir kam jos buvo skirtos, kaip buvo atsiskaityta, nežino. Už tai jam per mėnesį mokėdavo po 300 latų. Šios įmonės apskaitą tvarkė Liepojoje gyvenanti buhalterė vardu N., pavardės nežino. 2010 metais A. P. (B.) pradėjo steigti fiktyvias, jokios veiklos nevykdančias bendroves Lietuvoje. Jis paprašė surasti asmenų, galinčių kaip ir jis pabūti bendrovių direktoriais, kurie jokios veiklos faktiškai nevykdytų, o tik pasirašytų po dokumentais, bei duotų savo paso duomenis, kad būtų galima jų vardu nupirkti įmones, bei vėliau atidaryti banko sąskaitas. Apie tai kokie dokumentai, kokių įmonių vardu buvo išrašomi, nežino, nes visa veikla rūpinosi tik A. P. (B.). Su juo buvo susitarę, kad jis vykdys jo nurodymus, važiuos į Lietuvą kartu su naujai įkurtų bendrovių fiktyviais direktoriais į bankus, buhalterines firmas ar mokesčių inspekciją. Fiktyvias firmas parduodavo Klaipėdoje dirbanti B., pavardės nežino. Jos įmonė buvo Klaipėdoje, stikliniame pastate Baltijos prospekte, tikslaus adreso nežino. A. P. (B.) nurodymu iš B. parvežė UAB „I.“ registracijos dokumentus ir UAB „U.“ registracijos dokumentus. UAB „U.“ buvo įsteigta jo, kaltinamojo, vardu. Jis buvo šios bendrovės direktorius ir akcininkas. Įkalbėjo A. B. tapti UAB „I.“ direktoriumi, o kiek jam už tai buvo sumokėta, nepamena. Už UAB „I.“ ir UAB „U.“ B. pinigų nemokėjo, visus pinigus valdė A. P. (B.), kuris ir mokėjo pinigus. Dar įkalbėjo tapti UAB „A.“ direktoriumi R. D., tačiau UAB „A.“ buvo įsigyta ne iš B., o iš J. T.. Kad įmonė galėtų pervedinėti pinigus, į Klaipėdą atvežė R. D., kuris padedamas J. T. atsidarė Medicinos banke sąskaitą. Visos čekių knygutės buvo atiduotos A. P. (B.), kuris ir valdė firmas, turėjo jų antspaudus. Jį, kaltinamąjį, paskyrus UAB „U.“ direktoriumi, A. B. vykdė metalų pardavimo veiklą iš „L. M.“, o jam reikėdavo pasirašyti UAB „U.“ sąskaitas faktūras. Tačiau kas ir kada jas atspausdindavo, nežino, jas pateikdavo A. B., o vėliau UAB „U.“ PVM sąskaitas pristatydavo į K. R. Ž., kuris tvarkė buhalterinę apskaitą. Po UAB „U.“ įsteigimo A. B. nurodymu vėl vyko į Klaipėdą, kur iš B. J. įgijo UAB „P.“, UAB „M.“ ir dar kažkokias įmones, tačiau jų pavadinimų nebeatsimena. Visus įmonių steigimo dokumentus, banko dokumentus ir slaptažodžius atiduodavo A. B.. A. P. (B.) surašydavo įvairių firmų PVM sąskaitas-faktūras, kurias vėliau siųsdavo buhalterei J. T. arba R. Ž., kurio įmonė buvo toje pačioje gatvėje kaip ir B., tik gatvės pradžioje, kažkokiame tai daugiabutyje. Esant reikalui, A. P. (B.) pavedimu į Lietuvą buhalteriams R. arba J. atveždavo dokumentus, o kokius tiksliai, kokių įmonių vardu buvo jie įforminti, negali įvardinti, nes neatsimena. P. R. vežė UAB „U.“ dokumentus ir UAB „I.“ dokumentus bei patį jos direktoriumi įformintą A. B., kuris pasirašė kažkokius dokumentus. Buhalterė J. tvarkė UAB „A.“ apskaitą bei A. P. (B.) prašymu UAB „M.”, UAB „P.”, UAB „M.“ buhalterinę apskaitą. Kokius duomenis reikia įrašyti į mokesčių inspekcijai teikiamas deklaracijas, jokių duomenų buhalteriams R. ir J. nenurodė, jo manymu, jie viską būdavo iš anksto suderinę su A. P. (B.). Jokios veiklos UAB „A.“, UAB „F.“, UAB „G.“, UAB „I.“, UAB „K.“, UAB „M.“, UAB „M.“, UAB „P.“, UAB „S. S.“, UAB „S.“, UAB „U.“ vardu nevykdė, nors ir buvo juridinis UAB „U.“ direktorius, jas realiai valdė A. P. (B.). Pats asmeniškai jokių sąskaitų UAB „A.“, UAB „F.“, UAB „G.“, UAB „I.“, UAB „K.“, UAB „M.“, UAB „M.“, UAB „P.“, UAB „S. S.“, UAB „S.“, UAB „U.“ vardu neišrašinėjo, pasirašė po A. P. (B.) išrašytomis UAB „U.“ PVM sąskaitomis-faktūromis ir kitais dokumentais. A. B. mokėdavo jam nuo 20 iki 300 latų už kurjerio paslaugas ir buvimą direktoriumi. 2014-07-21 kratos metu jo gyvenamojoje vietoje, ( - ), buvo rastos kažkokios sąskaitos-faktūros ir kiti dokumentai, kokių firmų negali įvardinti, jos buvo pasilikusios, nes jų neperdavė A. P. (B.) (17 t., b.l. 68-70, 75-76).

62Kaltinamoji J. T. kalta prisipažino visiškai, tvirtina ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. Parodė, kad jos vadovaujama UAB „D.“ ir UAB „D.“ teikė buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas, vykdė nekilnojamo turto nuomos, įmonių steigimo, jų pirkimo ir pardavimo veiklas. 2012 m. kai paskambino buvusi kolegė B. J., kuri taip pat steigė ir parduodavo įmones, pasakė, kad turi jai klientą – Latvijos Respublikos pilietį, kuris ieškojo buhalterio, galinčio tvarkyti jo įmonės buhalterinę apskaitą. Tą pačią dieną jai paskambino R. P. ir pasakė, kad įsigijo įmonę – UAB „P.“, ir jam reikalinga buhalterė. Su juo susitiko Klaipėdoje, ( - ), kur buvo įmonės buveinė. Iš pradžių ji, kaltinamoji, nesuprato, kad realiai įmonė jokios veiklos nevykdys. Vieną kartą į mėnesį R. P. atveždavo dokumentus, iš kurių ji tvarkė buhalterinę apskaitą. Tik vėliau, po 3 mėn., iš R. P. pokalbių ji suprato, kad įmonė veiklos nevykdo. Po kurio laiko atsirado bendrovės skola mokesčių administratoriui, visos įmonės sąskaitos buvo užblokuotos, todėl įmonė veiklos negalėjo vykdyti, veiklą nutraukė. R. P. prašymu pradėjo tvarkyti ir UAB „M.“ buhalterinę apskaitą. Po kažkiek laiko ta pati B. J. pasiūlė jai tvarkyti UAB „K.“ buhalterinę apskaitą. Dėl UAB „K.“ buhalterinės apskaitos tvarkymo buvo susitikusi ir tarėsi su A. B.. A. B. jai atverždavo įmonės dokumentus, iš kurių ji pildydavo buhalterinę apskaitą. Visada susitikdavo jų ofise ( - ). Kartais ji dokumentus jai atveždavo į namus, ( - ). Pati į Liepojos m. nevažiavo. A. B. paduodavo dokumentus, prašydavo padaryti suvestinę ir atsiųsti jam, klausdavo kiek sumokėti PVM. Iš jo elgesio suprato, kad veikla vykdoma tik iš dalies. Paaiškino, kad UAB „P.“ ir UAB „M.“ mokesčių deklaracijas mokesčių inspekcijai teikdavo pagal A. B. ir R. P. jai pateiktas sąskaitas-faktūras ir krovinio važtaraščius arba pateiktas prekių apyvartos lenteles. Įsigijęs UAB „K.“, A. B. bandė Lietuvoje atidaryti bankinę sąskaitą, tačiau nepavyko, nes bendrovės direktoriaus pareigas ėjo Latvijos Respublikos pilietis. Tada A. B. jos paprašė surasti Lietuvos pilietį, kuris galėtų tapti šios bendrovės direktoriumi. Tapti UAB „K.“ pasiūlė pažįstamam R. D.. R. D. sutiko. Kadangi R. D. jai buvo skolingas, jam atlygis nebuvo mokamas, tačiau A. B. jai mokėjo po 500 Eur per mėnesį už R. D. darbo mėnesį. Žinojo, kad R. D. jokio veiklos UAB „K.“ nevykdo, o visus sandorius jo vardu sudaro A. B., o R. D. dokumentus pasirašo formaliai. Nurodė, kad bendrovės tam tikrą laiką, apie 6 mėn., mokėdavo privalomus mokesčius valstybei, o po to veiklą nutraukdavo, A. B. ir R. P. kurdavo naujas įmones.

63Siekiant patikslinti kaltinamosios parodymus, teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti kaltinamosios ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai. Apklausiama ikiteisminio tyrimo metu, kaltinamoji J. T. parodė, kad 2012 m. metais, tikslios datos neatsimena, buvusi kolegė B. J. supažindino su Latvijos Respublikos piliečiu R. P., kuris paprašė jos tvarkyti „P.“ buhalterinę apskaitą. Praėjus maždaug 2 mėn., R. P. atvyko su UAB „M.“ direktoriumi, kurio vardo ir pavardės nežino, tikslu susitarti dėl šios bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymo. O dar po kažkokio laiko R. P. paprašė tvarkyti ir UAB „M.“ buhalterinę apskaitą. UAB „M.“ direktorius buvo S. P.. Jų paprašyta, 2013 m. viduryje, tikslios datos neatsimena, susitiko Klaipėdoje, prie ( - ) esančio centrinio SEB banko, tikslu atidaryti UAB „M.“ bankinę sąskaitą. Tiksliai nežino, bet UAB „M.“, jos manymu, R. P. įsigijo taip pat iš B. J.. 2013 m. pabaigoje R. P. iš UAB „D.“ įsigijo UAB „A.“. Jo pageidavimu bendrovės direktoriumi buvo paskirtas R. D.. Paskyrus direktoriumi R. D., reikėjo nuvykti į DNB banką, tikslu pakeisti duomenis apie direktorių. Jai su R. D. ir R. P. nuvykus į DnB banką, esantį Liepų gatvėje, Klaipėdoje, banko darbuotoja, tvarkanti sąskaitas, atsisakė UAB „A.“ bankinės sąskaitos valdytoju įregistruoti Latvijos pilietį, o vėliau net uždarė įmonės steigimo metu atidarytą bankinę sąskaitą. Todėl po kelių dienų su R. D. ir R. P. susitiko prie Medicinos banko, esančio ( - ), kur ir buvo atidaryta nauja UAB „A.“ bankinė sąskaita. R. P. prašymu tvarkė UAB “M.”, UAB „P.”, UAB „A.“ ir UAB „M.“ buhalterines apskaitas. Minėtose įmonėse dirbdavo tik po vieną direktorių, kitų darbuotojų nebūdavo. Šių įmonių jau išrašytas ir direktorių pasirašytas PVM sąskaitas faktūras jai pateikdavo R. P. elektroniniu paštu. Jis sukurdavo el. pašto dėžutę iš įmonės pavadinimo su domenu - gmail.com. Pagal gautus iš R. P. duomenis suformuodavo UAB “M.”, UAB „P.”, UAB „A.“ ir UAB „M.“ PVM deklaracijas ir jas pateikdavo elektroniniu būdu Klaipėdos mokesčių inspekcijai. Kad sąskaitose nurodyti duomenys neatitinka faktinių aplinkybių, nežinojo, nes gabenant ar parduodant prekes sandoriuose nedalyvavo. Kaip pastebėjo iš R. P. veiklos, jis su įmone dirbdavo tol, kol susidarydavo mokestinės skolos valstybės biudžetui, susidarius PVM, Sodros įmokų nepriemokai ir uždėjus „inkasinius“ reikalavimus. Su klientais būdavo atsiskaitoma tik bankiniais pavedimais. R. P. valdomos UAB “M.”, UAB „A.“, UAB „M.“ UAB „P.” su klientais atsiskaitydavo laiku. Kiek atsimena, tik UAB „P.“ kažkokiai Lietuvos bendrovei liko skolinga už pateiktas prekes. 2013 metų pabaigoje, lapkričio mėn., tikslios datos neatsimena, B. J. supažindino su dar vienu Latvijos piliečiu A. B.. Ji jam buvo pardavusi UAB „K.“, kurios direktore buvo S. N.. Tiksliai neatsimena, ar UAB „K.“ direktoriumi A. B. buvo paskyręs kitą Latvijos pilietį. Jis pageidavo, kad ji tvarkytų UAB „K.“ buhalterinę apskaitą. Pagal A. B. pateikiamus UAB „K.“ apskaitos dokumentus, suprato, kad jis turi ir kitą buhalterį, kuris tvarkydavo buhalterinę apskaitą ir kitai jo valdomai bendrovei UAB „S.“, kurios direktorius taip pat buvo vardu A., pavardės neatsimena, nėra jo mačiusi. Taip pat A. B. turėjo ir UAB “G.”, tai suprato, pagal jo turimus šios bendrovės apskaitos dokumentus. 2014 metų pradžioje, pradėjus tvarkyti UAB „K.“ buhalterinę apskaitą, A. B. paprašė surasti Lietuvos pilietį, kuris galėtų tapti šios bendrovės direktoriumi. Jis paaiškino, kad Lietuvoje yra sudėtinga atidaryti bankinę sąskaitą, jei bendrovės direktoriumi yra ne lietuvis, o latvis. Pasiūlė UAB „K.“ direktoriumi tapti savo pažįstamam R. D.. Žinojo, kad R. D. faktiškai jokios veiklos šios bendrovės vardu nevykdo, o visus sandorius faktiškai jo vardu sudarinėja A. B., o R. D. tik formaliai pasirašo. Be to visas jau išrašytas ir pasirašytas UAB „K.“ PVM sąskaitas faktūras PVM deklaracijų suformavimui pateikdavo A. B. tiesiogiai arba elektroniniu paštu. 2014-07-21 atvykęs A. B. pranešė, kad jis iš R. P. nusipirko UAB „A.“ ir kad nuo šiol jis atstovaus šią bendrovę. Taip pat teiravosi, ar galėtų įsteigti statybų veiklą vykdančią bendrovę, kadangi jokių bendrovių neturėjo, todėl jam nieko pasiūlyti neturėjo. Dar prieš tai R. P. jos prašė, kad ji iš jo nusipirktų UAB „A.“, tačiau ji nesutiko. R. P. valdomos UAB “M.”, UAB „A.“, UAB „M.“, UAB „P.” ir A. B. valdomos UAB „K.“, UAB “G.“, UAB „S.“ dažniausiai prekes pirkdavo iš tų pačių Latvijos tiekėjų SIA „A.“, SIA „D.“, o metalo gaminius parduodavo UAB „M.“, UAB „F.“ bei kitoms bendrovėms, kurių pavadinimų neatsimena. UAB „I.“ nežinoma ir apie jos veiklą nieko paaiškinti negali. Pagal R. P. pateiktas UAB “M.”, UAB „A.“, UAB „M.“, UAB „P.” ir A. B. pateiktas UAB „K.“ PVM sąskaitas faktūras sudarė ir deklaravo Klaipėdos AVMI elektroniniu būdu prievolę mokėti pridėtinės vertės mokestį, kiek tiksliai, neatsimena. Bankinių sąskaitų nevaldė, greičiausiai jas valdė atitinkamai R. P. ir A. B.. Jiems sakė, kad reikalinga sumokėti mokesčius, tačiau jie pažadėjo sumokėti mokėtiną prekių importo PVM, tačiau nustatytu laiku mokesčių nesumokėjo, o uždarius įmonės sąskaitą, jos vietoje tęsdavo veiklą naujos bendrovės vardu. Pati PVM sąskaitų faktūrų nerašydavo ir jose nepasirašydavo nei savo, nei kito asmens vardu, su klientais tiesiogiai bendraudavo ne minėtų bendrovių direktoriai, o R. P. ir A. B.. Visi pirminiai apskaitos dokumentai nutraukus bendradarbiavimo sutartį su konkrečia bendrove būdavo grąžinami R. P. arba A. B., o kiek jų buvo likę negražintų, ji pateikė 2014-07-21 kratos metu. Kiek kokia bendrovė liko skolinga valstybės biudžetui, tikslai neatsimena ir apklausos metu įvardinti negali. Už buhalterinę apskaitą būdavo mokama po 500 litų per mėnesį, išrašydavo UAB „D.“ sąskaitą faktūrą. Pinigus už UAB „M.“, UAB „A.“, UAB „M.“, UAB „P.” grynaisiais sumokėdavo R. P., o A. B. mokėjo už UAB „K.“. Pažymėjo, kad Latvijos piliečiai R. P. ir A. B. jai buvo nurodę, kad tvarkant jų bendrai valdomų bendrovių UAB „M.“, UAB „A.“, UAB „M.“, UAB „P.”, „K.“ buhalterinę apskaitą, teikiant PVM deklaracijas Klaipėdos mokesčių inspekcijai, reikėdavo į jas tiesiog įrašyti duomenis apie tariamus prekių įsigijimus tikslu sumažinti deklaruojamą mokėtiną PVM mokestį, kad reikėtų sumokėti į valstybės biudžetą tik 1000 ar 1500 litų. Taip buvo daroma todėl, kad išvengti galimų patikrinimų. Visų prekių įsigijimai, kurie buvo įforminami kaip prekių pardavimai, Lietuvos ūkio subjektams turėjo Latvijos ūkio subjektų išrašytas PVM sąskaitas faktūras su „0“ tarifu. Susidariusiam mokėtinam PVM išvengti tiesiog buvo surašomos arba jų minėtų valdomų įmonių suklastotos PVM sąskaitos faktūros apie tariamą prekių įsigijimą arba jokių dokumentų net nebūdavo, o tiesiog į PVM deklaracijas buvo įrašomi melagingi duomenys apie prekių įsigijimą iš Lietuvos ūkio subjektų, tokiu būdu dirbtinai sumažinat mokėtiną PVM. Be šių įmonių, A. B. prašymu analogiškai sudarė PVM lentelę kitai jo valdomai bendrovei UAB „S.“, tačiau šios bendrovės PVM deklaracijų neteikė, kas tai darė nežino, jis dar turėjo buhalterę Vilniuje, tačiau jos pavardės nežino, su ja nebendravo. Kai kuriais mėnesiais R. P. ir A. B. veiklos nevykdė, tačiau nenorėjo, kad mokesčių inspekcijai reikėtų teikti nulinės veiklos deklaracijas. Todėl buvo teikiami duomenys apie tariamai vykdytą veiklą. Kiek jai žinoma, R. P. ir A. B. dar turėjo ir UAB „G.“, kadangi jų prašymu į Alytaus VMI paštu siuntė PVM deklaracijas, kurias pati ir sudarė pagal jų pateiktus duomenis, kokiu tai tiksliai buvo laikotarpiu, nebeatsimena. Lietuvos ūkio subjektai, gavę R. P. ir A. B. UAB „M.“, UAB „A.“, UAB „M.“, UAB „P.”, UAB “K.”, UAB „S.“, UAB „G.“ suklastotas sąskaitas faktūras apie tariamus prekių pardavimus, nors šios įmonės faktiškai jokios veiklos nevykdė, o tik buvo surašomi dokumentai, pinigus pervesdavo į jų sąskaitas, o jie tokiu būdu pasiimdavo savo dalį atlygio, priklausančio nuo iš išvengto sumokėti pridėtinės vertės mokesčio dydžio. Pinigus išsiimdavo iš bankomatų arba su UAB „A.“ ir UAB „K.“ čekių knygelėmis iš Medicinos banke esančių sąskaitų. R. P. ir A. B. pirkdavo įmones savo nusikalstamai veiklai vykdyti iš B. B. J., kadangi ji sutvarkydavo visus pirkimo dokumentus nedalyvaujant tikrajam akcijų pirkėjui. Taip pat jai nereikėdavo ir faktinio direktoriaus, tiesiog užtekdavo asmens, kurio vardu bus įforminami akcijų pirkimo ar pardavimo sandoriai dokumentų kopijų. R. P. ir A. B. gavusi fiktyvių akcininkų ir direktorių dokumentų kopijas, įformindavo reikiamus juridinius dokumentus, kuriuose pasirašydavo ne tariamai įmones pirkęs asmuo, o kitas asmuo, kas tiksliai, nežino. Vėliau B., pasinaudodama savo draugės, vardu K., pavardės nežino, dirbančios VĮ „Registrų centras“, pagalba, visus dokumentus įregistruodavo VĮ „Registrų centras“ net nedalyvaujant asmeniui, kurio vardu buvo perrašoma įmonė. Su B.-B. J. buvo susitarusios, kad ji latviams steigs ar parduos įmones, o ji, J. T., jiems tvarkys apskaitą ir pati jiems įmonių nepardavinės. Už vieną įmonę R. P. ir A. B. jai mokėdavo 1500 eurų. Pažeisdama savo su B.B. J. susitarimą, jam pardavė UAB „A.“, kitų įmonių R. P. ir A. B. nėra pardavusi. Kadangi tvarko ir daugiau Lietuvos įmonių buhalterinę apskaitą, formuojant PVM deklaracijas įmonių direktoriai klausdavo kaip būtų galima išvengti mokėtino pridėtinės vertės mokesčio. Laikotarpiu nuo 2013 m. lapkričio mėn. iki 2014 m. balandžio – gegužės mėn., asmeniškai išrašydavo PVM sąskaitas faktūras ir pinigų priėmimo kvitus, patvirtinančius neįvykusius realiai komercinius sandorius, t. y. statybinių medžiagų, metalų UAB „K.“ pardavimą UAB „A.“. Surašytus ir atspausdintus aukščiau minėtus fiktyvius dokumentus pateikdavo UAB „K.“ direktoriui R. D., kuris šiuose dokumentuose pasirašydavo. UAB „K.“ realiai jokių mokesčių už UAB „A.“ tariamai parduotas prekes nemokėjo, kadangi į šios įmonės apskaitą analogiškai buvo įtraukiami suklastoti UAB „G.“ vardu išrašyti apskaitos dokumentai, patvirtinantys tariamą prekių pardavimą UAB „K.“. Pagal minėtus dokumentus UAB „K.“ jokių prekių UAB „A.“ nepardavė. UAB „P.“ ir UAB „M.“ deklaracijas mokesčių inspekcijai teikdavau pagal A. B. ir R. P. jai elektroninėmis priemonėmis pateiktas jau išrašytas sąskaitas faktūras ir krovinio važtaraščius, arba pateiktas prekių apyvartos lenteles. Kas ir kaip pagamino UAB „P.“ ir UAB „M.“ pranešime apie įtarimą nurodytas šių bendrovių PVM sąskaitas faktūras, nežino. Pagal A. B. ir R. P. jai pateiktus duomenis apskaičiuodavo kiek reikės sumokėti pridėtinės vertės mokesčio ir jiems pateikdavo apibendrintus duomenis. Jei gaudavosi didesnės mokėtinos sumos, A. B. nurodymu į deklaracijas įrašydavo didesnes tariamų pirkimų sumas, taip dirbtinai sumažinant deklaruotą mokėtiną pridėtinės vertės mokestį (17 t., b.l. 144-146, 149-151, 152-153, 157-158).

64Kaltinamasis I. S. kaltu prisipažino visiškai, tvirtina ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. Parodė, kad iki 2011 m. dirbo Liepojos įmonėje ( - ). A. B., kurio buvusi pavardė P., pažįsta seniai, su juo susipažino Liepojoje. 2011 m. mažinant etatus buvo atleistas iš ( - ). 2 mėnesius niekur nedirbo, po to įsidarbino Lietuvos įmonėje UAB „L.“, vėliau nusprendė pradėti asmeninę veiklą pasinaudodamas asmeniniais ryšiais. 2012 m. balandį įsigijo UAB „F.“, kuri vykdė armatūros pirkimą - pardavimą. Jis, kaltinamasis, ėjo bendrovės vadovo pareigas, buvo bendrovės akcininku. Be to, bendrovėje dirbo I. Š., kuris buvo atsakingas už dokumentus, už prekes, dokumentų pristatymą, Klaipėdoje priimdavo krovinį, jį fotografuodavo. Krovinį veždavo į Lenkiją, prieš tai Klaipėdoje jį apžiūrėjus. UAB „F.“ buhalterinę apskaitą tvarkė UAB „F.“. Be R. Ž. buhalteriją taip pat tvarkė buhalterė S. Š.. Pirkdavo ir parduodavo metalą, visi atsiskaitymai buvo atliekami per bankus. Neturėjo patirties valdant įmonę. Pripažįsta, kad ne visi dokumentai buvo parengti tinkamai. Tik, kai sužinojo, kad UAB „F.“ iškelta byla, nutraukė veiklą. UAB „F.“ veiklą nutraukė 2014 metais. UAB „F.“, UAB „K.“. UAB „M.“, UAB „S.“ jam yra žinomos, iš šių bendrovių jo vadovaujama UAV „F.“ pirkdavo prekes. 2012 m., gavęs pirmus užsakymus, kreipėsi į UAB „F.“ direktorių G. B., su kuriuo supažindino A. B., dėl metalo pardavimo, kadangi tiesiai iš „L.“, kur ankščiau dirbo, metalo negalėjo gauti dėl įmonės vykdytos politikos – draudimo 5 metus sudaryti sandorius su buvusiais darbuotojais. Gavęs už užsakovų elektroniniu paštu užsakymą, kreipdavosi į UAB „F.“, kuriai persiųsdavo užsakymą. R. D. ankščiau nepažinojo, R. D. pats į jį kreipėsi ir pasiūlė savo įmonės paslaugas. Su juo bendravo telefonu bei elektroniniu paštu. A. B. UAB „F.“ dokumentų netvarkydavo. Viską darė jis, kaltinamasis. 2012 m. – 2013 m. PVM nebuvo grąžintas. 2014 m. įmonė veiklą nutraukė. Gailisi padaręs nusikalstamą veiką.

65Siekiant patikslinti kaltinamojo parodymus, teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti kaltinamojo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai. Apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu, kaltinamasis I. S. parodė, kad iš įtarime nurodytų įmonių ir asmenų žino ir pažįsta tik UAB „F.“, UAB „K.“, UAB „M.“, UAB „S.“, iš kurių jo vadovaujama UAB „F.“ pirkdavo prekes. Yra susitikęs ir bendravęs su UAB „F.“ direktoriumi G. B., UAB „M.“ direktoriumi S. P., UAB „K.“ direktoriumi R. D., UAB „S.“ direktoriumi A. P.. UAB „S. S.“ jam yra žinoma dar iš darbo „L.“, tačiau su šia bendrove asmeniškai jokių sandorių nesudarinėjo. Tai pat pažįsta R. Ž., su kuriuo sudarė sutartį dėl UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tvarkymo. Su buhaltere S. Š. tiesiogiai bendraudavo dėl UAB „F.“ apskaitos tvarkymo bei įvairių deklaracijų pateikimo Vilniaus mokesčių inspekcijai. Nuo 1998 metų iki 2011 metų gruodžio mėn. dirbo „L.“ gamykloje vadybininku, buvo atsakingas už metalo gaminių pardavimą Pabaltijo valstybėms (Estija, Latvija, Lietuva) ir iš dalies Lenkijai. Dėl etatų mažinimo 2011 metų pabaigoje buvo atleistas iš darbo „L.“, todėl nusprendė pradėti savo asmeninę veiklą pasinaudodamas savo asmeniniais ryšiais. Kadangi metalo gaminių rinka Latvijoje užpildyta, savo veiklą nukreipė į Lietuvą ir Lenkiją. 2012 m. balandžio mėn. iš UAB „A.“ Vilniuje įsigijo UAB „F.“ ir pradėjo savo veiklą. Kreipėsi į Lietuvos bendroves UAB „M.UAB „M.“ atstovaujamas R. U., UAB „S.“, atstovaujamą G., pavardės neatsimena, ir dar kažkokią bendrovę Kretingoje, atstovaujamą direktoriaus, vardu A., pavardės neatsimena. Veiklos pradžioje metalą pardavė ir dar kažkokiai bendrovei, tačiau kokiai tiksliai neatsimena. Taip pat metalo gaminius eksportuodavo ir Lenkijos bendrovei „B.“, atstovaujamai J. B., pavardės tiksliai neatsimena, ir joms pasiūlė pirkti metalo gaminius iš jo vadovaujamos bendrovės UAB „F.“. 2012 m. balandžio – gegužės mėn., gavęs pirmus užsakymus, kreipėsi į UAB „F.“ direktorių G. B., su kuriuo supažindino A. P. (B.) dėl metalo pardavimo, kadangi tiesiai iš „L.“ metalo negalėjo gauti, dėl vykdytos įmonės politikos - draudimo vykdyti sandorius su buvusiais darbuotojais. Gavęs iš užsakovų elektroniniu paštu finatela.uab@gmail.com užsakymą, elektroniniu paštu kreipdavosi į UAB „F.“, kuriai persiųsdavo užsakymą. Taip pat pasirūpindavo transportu, nurodydavo vairuotojams kur reikės pasikrauti metalą. Pasikrovus prekes, kad pirkėjai nepamatytų tiekėjų, sukeisdavo krovinio važtaraščius, kuriuose nebūtų matomi jo tiekėjai. Gavęs iš užsakovų apmokėjimą už prekes, pinigus pervesdavo savo tiekėjams bankiniais pavedimais, grynaisiais atsiskaitymai nebuvo vykdomi. Pavedimus vykdydavo iš savo kompiuterio Liepojoje tik UAB „F.“ vardu. Kitų įtarime nurodytų bendrovių vardu jokių pavedimų nėra daręs, grynų pinigų iš bankomatų niekada jokios bendrovės vardu nenuėmė. Veiklos eigoje tiekėjais tapo ir UAB „M.“, direktorius S. P., UAB „K.“ direktorius R. D., UAB „S.“ direktorius A. P., SIA „A.“, kurią atstovavo V. M., SIA „B.“, kurią atstovavo A., pavardės neatsimena. S. P. ir A. P. jam buvo jau senai pažįstami, nes gyvena Liepojoje, o R. D. pats į jį kreipėsi ir pasiūlė savo įmonės paslaugas. Su SIA „A.“ ir SIA „B.“ buvo pažįstamas dar iš darbo „L.“. Iš visų tiekėjų prekių įsigijimo dokumentus gaudavo arba tiesiogiai, arba jie juos pateikdavo elektroniniu paštu arba paštu namų adresu, o kai kada siųsdavo tiesiogiai jo buhalterei S. Š.. Veiklai vykdyti buvo išsinuomojęs aikštelę, esančią ( - ). Kadangi prekės keliavo iš Liepojos į Vilnių per Klaipėdą, UAB „F.“ įdarbino I. Š., kuris jo nurodymu atspausdindavo ir pirkėjams pateikdavo UAB „F.“ reikiamus dokumentus. Dalis dokumentų pirkėjams buvo pateikiami kartu su kroviniu arba paštu. Visi atsiskaitymai vykdavo tik bankiniais pavedimais. Turėjo UAB „F.“ antspaudą su papildomu įrašu Nr. 1, kuris yra jo namuose, o I. Š. turi paprastą UAB „F.“ antspaudą, kuris iki šiol ir yra pas jį. Daugiau bendrovės antspaudų nebuvo. Kiekvieną mėnesį visus prekių pirkimo – pardavimo dokumentus pateikdavo buhalterei S. Š., kuri pagal juos suruošdavo ataskaitas mokesčių inspekcijai. Prekes gaudavo dokumentuose nurodytomis sąlygomis iš nurodytų bendrovių. Kokiomis aplinkybėmis A. P. ir R. P. gyvenamosiose vietose 2014 m. liepos mėn. kratų metu buvo rasti UAB „K.“, UAB „A.“ ir SIA „K.“, kurioje dirba apskaitos dokumentai, nežino, negali paaiškinti, su minėtais asmenimis jokių reikalų neturi, jie jam UAB „A.“, UAB „F.“, UAB „G.“, UAB „I.“, UAB „K.“, UAB „M.“, UAB „M.“, UAB „P.“, UAB „S. S.“, UAB „S.“, UAB „U.“ vardu jokių dokumentų ar prekių nepateikinėjo, nei jiems, nei kitiems asmenims jokių nurodymų įgyti minėtas bendroves ar pasamdyti jų direktorius, paruošti dokumentus, atlikti mokėjimus, nėra davęs. UAB „F.“ vardu veiklą nutraukė 2014 m. pradžioje, nes nebeturėjo užsakymų. Visi bendrovės dokumentai yra likę pas buhalterę (17 tomas b.l. 112-114, 120).

66Kaltinamasis A. B. (buvusi pavardė P.) kaltu prisipažino visiškai, tvirtina ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. Parodė, kad visus kaltinamuosius pažįsta. Pats gyvena Liepojos m., Latvijoje, kur yra metalo gaminių gamykla, gaminanti armatūrą. Jis pats kurį laiką dirbo šioje gamykloje. Išnagrinėjęs Lietuvos rinką, suprato, kad savarankiškai gali vykdyti prekybą metalo gaminiais. Prekes įsigydavo iš Latvijos bendrovių, o perparduodavo į Lietuvos Respubliką. Kadangi parduodamos į Lietuvą prekės buvo apmokestinamos pridėtinės vertės mokesčiu, prekės kaina padidėdavo. Siekdamas sumažinti prekių kainą, įsigydavo Lietuvos įmones, kurių vardu buvo sudaromi tariami prekių pirkimo-pardavimo sandoriai ir tokiu būdu buvo galima išvengti PVM mokėjimo. Įmones pirko iš B. J., N. K. arba per R. P., kuriam duodavo pinigų ir pavesdavo nuvykus į Klaipėdą nupirkti naują įmonę. Įkūrė visas jam pareikštame kaltinime nurodytas įmones. Pripažįsta visas jam pareikšto kaltinimo aplinkybes. Pardavinėti metalo gaminius sugalvojo pats, žinojo, kad I. S. vykdė tą pačią veiklą, bet jų keliai nesusikirsdavo. Įmones įsigijo, įregistravo Birgitos pagalba. Su ja pats kontaktuodavo. Pats atvažiuodavo į Lietuvą ir registruodavo įmones. Pats surasdavo asmenis, sutinkančius eiti šių įmonių vadovų pareigas, kartais tokius asmenis surasdavo R. P.. Atsiskaitymai vykdavo per banko įstaigas. Įmonių banko sąskaitomis disponavo jis, kaltinamasis. Gautais pinigais atsiskaitydavo už prekes.

67Siekiant patikslinti kaltinamojo parodymus, teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti kaltinamojo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai. Apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis A. B. parodė, kad nuo 2011 metų vykdė prekybą metalo gaminiais, kurie perpardavimui būdavo įgyjami iš Latvijos bendrovės „L.“. Dalį prekių perparduodavo į Lietuvą. Tačiau parduodamos prekės į Lietuvą turėjo būti apmokestinamos pridėtinės vertės mokesčiu, dėl ko išaugdavo prekės kaina. Siekdamas klientams pateikti prekes konkurencinga kaina, nusprendė Lietuvoje įsigyti kelias bendroves, kurių vardu ir vykdė prekių pardavimus Lietuvos pirkėjams. Įmones pirkdavo pats tiesiogiai iš B. B. J., N. K., arba per R. P., kuriam duodavo pinigų ir pavesdavo nuvykus į Klaipėdą nupirkti naują bendrovę. Prieš tai susitardavo su pažįstamais asmenimis, kad jie būtų jo įsigytų bendrovių formaliais akcininkais ir direktoriais. Vienos bendrovės buvo naudojamos kaip prekių tiekėjos, o kitos bendrovės buvo naudojamos tik dokumentų išrašymui, imituojant prekių tiekimus įtraukiant PVM, kuris būdavo deklaruojamas, bet faktiškai nebūdavo sumokamas. Tokiu būdu buvo galima išvengti mokėtino PVM. Iš Lietuvos biudžeto PVM mokestis niekuomet nebūdavo savinimas, tik kaip jau minėjo, norėdamas pirkėjams Lietuvoje pateikti pigesnes prekes, imituodamas prekių pirkimus tarp įtarime nurodytų jo valdomų įmonių pirkimus, o ne nurodant tiesioginį prekių tiekimą iš Latvijos PVM, buvo imituojamas PVM sumokėjimas, dėl ko atpigdavo jo parduodamų prekių kaina. Kokios konkrečiai bendroves įgijo pats, o kokias R. P., dabar tiksliai neatsimena. Įsigijus bendroves iš Birgitos B. J., ji rekomendavo, kad bendrovių buhalterines apskaitas tvarkytų R. Ž., su kuriuo asmeniškai nebuvo susitikęs, tik kalbėjo telefonu. Visus dokumentus R. Ž. pateikdavo R. P. ar jo valdomos įmonės tariamas direktorius, pagal kuriuos R. Ž. vesdavo UAB „U.“, S. S.“, UAB „F.“ ir UAB „F.“ apskaitą. Duomenis, kuriuos reikėdavo įrašyti į UAB „U.“, UAB „P.“, UAB „M.“ , UAB „S.“, UAB „F.“ PVM sąskaitas faktūras žinodavo pagal tai, kokios prekės, už kokią sumą būdavo parduodamos per UAB „S. S.“ ir UAB „F.“ pirkėjams, taikant, kiek atsimena, 10 proc. antkainio skirtumą. 2012 metais, kaip prekių pardavėjas buvo pasamdytas I. S., kuris buvo UAB „F.“ direktorius ir akcininkus. I. S. pats asmeniškai užsakydavo prekes perpardavimui iš „L.“, kurios vėliau būdavo perparduodamos jo pirkėjams Lietuvoje. Kadangi visada faktiniai prekių pirkimai būdavo vykdomi daugiausiai iš „L.“, o siekiant sumažinti mokėtiną PVM, kuris sudarė praktiškai ketvirtadalį kainos, būdavo nurodoma, kad prekės perkamos iš kitų Lietuvos bendrovių, kurios yra nurodytos jo pranešime įtarime ir apie tai I. S. žinojo, nes jam Liepojoje tiesiogiai arba per R. P. ir kitus asmenis, kurių negali įvardinti, nes tiksliai neatsimena jų pavardžių, perduodavo I. S.. Kažkuriuo tai metu per Birgitą susipažino su J. T., kurios užduotis būdavo mokesčių inspekcijai teikti PVM deklaracijas, pagal jo pateiktus duomenis, nors faktiškai ji buvo įforminta kaip asmuo, tvarkantis buhalterinę apskaitą, nors ji jokios apskaitos netvarkė, tik teikė deklaracijas imituojant prekių tiekimus. Jai už tai buvo mokamas fiskuotas mėnesinis užmokestis, o koks tiksliai, neatsimena. 2013 m. pabaigoje - 2014 m. pradžioje buvo reikalingos naujos Lietuviškos įmonės, kurių vardu galėtų laisvai disponuoti, todėl jas įsigijo iš J. T., tai buvo UAB „A.“ ir UAB „K.“. Su R. D., kuris pagal J. T. rekomendaciją buvo formalus UAB „K.“ direktorius, buvo susitaręs, kad esant reikalui jis pasirašys po jo sukurtomis UAB „K.“ PVM sąskaitomis faktūromis, tačiau nei UAB „K.“, nei UAB „A.“ vardu Lietuvos bendrovėms jokių prekių ar paslaugų parduota nebuvo. Jei buvo išrašytos ir pasirašytos šių bendrovių kokios nors PVM sąskaitos faktūros, jam apie tai nieko nežinoma, ir jei tai buvo atlikta, tai R. D. galėjo padaryti be jo žinios, J. T. nurodymu. Nuoširdžiai gailisi, kad vykdydamas savo ekonominę veiklą pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymus. Papildomos apklausos metu A. B. parodė, kad 2014 metais įsigijo UAB „S.“. Tačiau ją pirko ne savo, o A. P. vardu. UAB „S.“ buhalterinei apskaitai tvarkyti pasamdė iš pradžių vieną buhalterę, kurios vardo ir pavardės neatsimena, kuri gyveno Vilniuje. Tačiau ji persigalvojo ir UAB „S.“ apskaitos netvarkė, o rekomendavo savo draugę, kurios vardo ir pavardės taip pat nežino, jos ofisas buvo netoli Vilniaus m. centro. Visus reikalingus buhalterinei apskaitai tvarkyti duomenis joms siųsdavo iš savo el. pašto ( - ). O jos pagal tai pateikdavo ataskaitas Vilniaus mokesčių inspekcijai. Metalo gaminius pirkdavo iš kažkokios Latvijos didmeninės firmos, kurios pavadinimo neatsimena, o prekių įsigijimas buvo įforminamas iš I. S. įmonės UAB „M.“. Taip pat dar įsigijo UAB „K.“ ir UAB „A.“. Tačiau UAB „A.“ faktiškai jokios veiklos nevykdė, tik buvo pasinaudota jos bankine sąskaita atlikti mokėjimus. UAB „K.“ vardu buvo pradėjusi savo veiklą, tačiau kokią tiksliai, gali nurodyti I. S., kuris faktiškai ir buvo atsakingas už sandorių vykdymą (16 t., b.l. 160-161, b.l. 170-171).

68Kaltinamasis R. D. kaltu prisipažino visiškai, tvirtina ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. Parodė, kad 2014 m. jo sena pažįstama J. T. paprašė laikinai tapti vienos įmonės – UAB „K.“ direktoriumi. Jis sutiko, nes jautėsi skolingas J. T. ir jos sutuoktiniui už seniau jam padarytą gerą darbą. Jam davė akcininkų sprendimą jį, kaltinamąjį, skirti bendrovės direktoriumi ir su tuo sprendimu nuvyko į Registrų centrą ir užsiregistravo. Po to nuėjo į banką atidaryti banko sąskaitą įmonės vardu. Atidarė sąskaitą Medicinos banke, gavo banko sąskaitos slaptažodžių generatorių, kurį atidavė A. B.. Bandė sąskaitą atidaryti DNB banke, tačiau nepavyko. Į bankus kartu su juo vyko A. B. arba jo draugas R. P., dabar tiksliai nepamena. Jam minėjo, kad įmonės pagrindinė veikla yra metalo gaminių pirkimas ir pardavimas. Jis, kaltinamasis, direktoriaus pareigas ėjo tik formaliai, įmonės veikloje nedalyvavo. Sąskaitas faktūras pasirašydavo jų neskaitęs, kartais pasirašydavo tuščius neužpildytus dokumentus. Už tai, kad ėjo bendrovės vadovo pareigas, jokio atlygio negavo, atlygis buvo mokamas J. T.. Be to, jo sąskaitos buvo areštuotos antstolio, todėl atlygio jis ir nebūtų gavęs. Buvo tikras, kad jo pažįstami asmenys jo neapgaus. Nei vienos paslaugos, prekės nematė. Pripažįsta visas kaltinimo aplinkybes.

69Siekiant patikslinti kaltinamojo parodymus, teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti kaltinamojo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai. Apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu, kaltinamasis R. D. parodė, kad 2014 m. žiemą, tikslios datos neprisimena, pažįstama J. T. paprašė tapti UAB ,,K.“ direktoriumi. UAB ,,K.“ akcininku buvo Baltarusijos pilietis, kurio vardo ir pavardės dabar nežino. Ji minėjo, kad UAB ,,K.“ direktoriumi prieš jį buvo latvis ir su juo nuolat kildavo kažkokių problemų, jis pats negalėjo dažnai nuvykti į Valstybinę mokesčių inspekciją ir kitas įstaigas, vietoj jo nuolat turėjo vaikščioti J. T.. J. T. tvarkė UAB ,,K.“ buhalterinę apskaitą. UAB ,,K.“ akcininko nėra matęs. Visus dokumentus, susijusius su jo tapimu direktoriumi, sutvarkė J. T.. Tapęs UAB ,,K.“ direktoriumi, pats nunešė dokumentus į VĮ ,,Registrų centras“. J. minėjo, kad UAB ,,K.“ prekiauja metalais, atsiskaitymų grynais pinigais nebūna, visi atsiskaitymai vyksta per banką. J. pasakė, kad jam faktiškai kaip direktoriui jokios veiklos nereikės organizuoti, visus dokumentus surašys ji. J. T. nurodė atidaryti sąskaitą banke, paimti elektroninės sąskaitos valdymo priemones. 2014 m. žiemą, praėjus maždaug savaitei po tapimo direktoriumi, nuėjo į DNB banką Klaipėdoje Liepų gatvėje ir užpildė prašymus atidaryti UAB ,,K.“ banko sąskaitą. Prieš einant į banką buvo susitikęs su rusakalbiu vyriškiu vardu Andrejus, jis jam padavė UAB ,,K.“ antspaudą. Antspaudą naudojo pildydamas banke dokumentus. Apie A. buvo minėjusi J. T., ji sakė, kad A. yra firmos savininkas. Andrejus pats pasiskambino ir privežė antspaudą prieš įeinant į banką. Banke sąskaitos tą pačią dieną neatidarė, nes banko darbuotojai nurodė atnešti papildomų dokumentų dėl sudarytų sandorių su kitomis įmonėmis, duomenis apie kitame banke atidarytas sąskaitas. Šių dokumentų į DNB banką nenunešė, o bankas atsisakė atidaryti sąskaitą. Antspaudą jis turėjo apie savaitę laiko, o po to jį atidavė J. Maždaug po pusantro mėnesio J. pasakė nueiti į Medicinos banką ir atidaryti UAB ,,K.“ sąskaitą, ji padavė bendrovės antspaudą. Medicinos banke Klaipėdoje Šermukšnių gatvėje sąskaitą atidarė greitai, paėmė sąskaitos valdymo internetu priemonę – kodų kortelę. Sutartį dėl sąskaitos atidarymo Medicinos banke, elektroninio prisijungimo priemones atidavė A. Maždaug po mėnesio paskambino kitas rusakalbis vyriškis, jis prisistatė nuo A., paminėjo, kad A. pats negalėjo atvykti, todėl jis susisiekė dėl UAB ,,K.“ reikalų. Jis paminėjo, kad buvo keletą kartų surinktas ne tas kodas bandant valdyti UAB ,,K.“ sąskaitą Medicinos banke, todėl reikia nueiti į banką ir atstatyti elektroninį sąskaitos valdymą. Paminėjo, kad negali be antspaudo eiti į banką tvarkyti reikalų. Tada jis, maždaug po savaitės, atvežė UAB ,,K.“ antspaudą, tą pačia dieną nuėjo į banką, banke atstatė elektroninį sąskaitos valdymą, užrašė ant lapelio prisijungimo kodą. Išėjęs iš banko, kodus ir UAB ,,K.“ antspaudą atidavė tam pačiam rusakalbiui vyriškiui. Daugiau su A. ir nuo jo atvykusiu rusakalbiu vyriškiu nebuvo susitikęs, telefonais nebendravo. Sąskaitos atidarymo Medicinos banke datos nepamena, ji turėtų būti nurodyta banko dokumentuose. Būdamas UAB ,,K.“ direktoriumi, jokios šios įmonės veiklos neorganizavo, ataskaitų Sodrai, VMI nepateikinėjo. Ataskaitas yra pasirašinėjęs susitikęs su J. Klaipėdos mieste. Kokias ataskaitas pasirašinėjo, neprisimena. Prisimena, kad J. kitų UAB ,,K.“ dokumentų neduodavo pasirašyti. Kol nebuvo atidaryta UAB ,,K.“ sąskaita Medicinos banke, pasirašė kelis kasos pajamų orderius ir sąskaitas. Juos pateikė pasirašyti rusakalbis vyriškis prisistatęs nuo A. Mano, kad šio rusakalbio vyriškio sąskaitose pasirašė, kaip pardavėjo atstovas, tačiau nėra tuo tikras, kas buvo pirkėjas, nepamena. Žino, kad sąskaitose prekės, kurias neva pardavė, buvo lyg metalas, ar metalo gaminiai. Bendra jo pasirašytose sąskaitose prekių pardavimo suma gali būti ne daugiau kaip 100 000 Lt. Nors pasirašė UAB ,,K.“ dokumentuose, tačiau juose nurodomų prekių nematė ir nežino, ar faktiškai dokumentuose nurodyti sandoriai įvyko. Jo prašė pasirašyti tuščiuose popieriaus lapuose, kad jam nereikėtų važinėtis, tačiau tai jis daryti atsisakė. Po to su juo susisiekė rusakalbė mergina. Ji taip pat buvo susijusi su A. ir jo rusakalbiu draugu, su ja susitiko, o ji jam pateikė pasirašyti tuščius popieriaus lapus. Pasirašinėti atsisakė. J. buvo minėjusi, kad UAB ,,K.“ savininkas A. ir nuo jo atvykstantis rusakalbis vyriškis yra iš Latvijos. Jokių UAB ,,K.“ dokumentų neturi, dokumentai turėtų būti pas J. T., arba pas A., arba pas kitą rusakalbį vyriškį. Vienu metu yra turėjęs tik UAB ,,K.“ registravimo pažymėjimą, įstatus, antspaudą. Juos grąžino minėtiems asmenims. Atlyginimo už buvimą UAB ,,K.“ direktoriumi negavo. Tačiau žino, kad UAB ,,K.“ buhalterinėje apskaitoje buvo atvaizduojamas atlyginimo išmokėjimas, tačiau faktiškai atlyginimo negavo. Direktoriumi sutiko būti tik J. prašymu, nes norėjo su ja palaikyti draugiškus santykius. Papildomos apklausos metu parodė, kad papildydamas savo ankstesnius parodymus nori patikslinti, kad tuo metu kai J. T. įkalbėjo tapti UAB „K.“ direktoriumi, ji užtikrino, kad tai tik formalios pareigos, nes faktiškai įmonę atstovauja Latvijos pilietis vardu A., tačiau jis kaip užsienietis negali tapti bendrovės direktoriumi. Ji patikino, kad ji pati UAB „K.“ dirba buhaltere, todėl yra viskas teisėta, jokia nusikalstama veikla nevykdoma. Ja pasitikėjo, todėl, kai ji pateikdavo pasirašyti po UAB „K.“ apskaitos dokumentais, jų net neskaitęs pasirašydavo. UAB „A.“ ar jos direktorė L. A. jam nežinomi, su jais jokių reikalų ar sandorių nėra turėjęs, pinigų nėra gavęs (17 t., b.l. 191, 192, 193, 183-185).

70Be kaltinamųjų prisipažinimo, byloje surinkti ir ištirti kiti duomenys, kurie buvo išnagrinėti sutrumpinto proceso tvarka, vadovaujantis BPK 273, 291 straipsniais.

71Liudytojas N. K., kurio parodymai pagarsinti teisiamajame posėdyje, apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad apie tai, kad yra UAB „S. S.“ akcininku, sužinojo tik apklausos metu, kokia tai įmonė nežino, kuo ji užsiima nežino, jos ūkinėje veikloje niekada nedalyvavo (6 t., b.l. 163-164).

72Liudytojas J. B., kurio parodymai pagarsinti teisiamajame posėdyje, apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad už Baltarusijos Respublikos ribų nėra buvęs išvykęs, Lietuvoje nėra buvęs, nuo 2013 m. kovo mėn. atliko 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo bausmę, todėl paaiškinti, kokiomis aplinkybėmis jis 2013-11-15 buvo įformintas UAB „G.“ akcininku ir direktoriumi, negali, su UAB „G.“ nėra susijęs ir nieko negali paaiškinti (6 t., b.l. 170-172).

73Liudytojas J. S., kurio parodymai pagarsinti teisiamajame posėdyje, apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad už Baltarusijos Respublikos ribų yra buvęs išvykęs tik į Rusijos Federaciją ir Ukrainą, Lietuvoje nėra buvęs, kad yra UAB „P.“ akcininku ir direktoriumi, sužinojo tik apklausos metu, kokia tai įmonė nežino, kuo ji užsiima nežino, jos ūkinėje veikloje niekada nedalyvavo (6 t., b.l. 179-180).

74Liudytojas V. Š., kurio parodymai pagarsinti teisiamajame posėdyje, apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad už Baltarusijos Respublikos ribų buvo išvykęs tik į Rusijos Federaciją, Lietuvoje nėra buvęs, UAB „K.“ akcininku ir direktoriumi niekuomet nebuvo, notarinėje kontoroje Lietuvoje nėra buvęs, kuo UAB „K.“ užsiima nežino, jos ūkinėje veikloje niekada nedalyvavo, pagal perdavimo aktus UAB „K.“ dokumentų, pinigų nėra gavęs, pateikė lyginamiesiems pavyzdžiams savo ranka rašytą sąsiuvinį (6 t., b.l. 182-183, 185).

75Liudytojas R. D., kurio parodymai pagarsinti teisiamajame posėdyje, apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad R. P. supažindino su A. P., kuris pasiūlė tapti UAB „A.“ direktoriumi. UAB „A.“ direktoriumi tapo nuvykęs į Lietuvą su R. P.. Klaipėdoje, banke atidarė UAB „A.“ sąskaitą, o internetinės bankininkystės kodus atidavė Lietuvoje esančiam buhalteriui. Jis tik turėjo pasirašyti po jam A. P. ir R. P. pateiktais UAB „A.“ dokumentais, po kokiais dokumentais pasirašydavo, nesigilino. Jis pats UAB „A.“ veikla neužsiėmė, pinigų iš banko sąskaitos nenuimdavo. Kiek atsimena, A. P. pavedimu įnešė į UAB „A.“ sąskaitą pinigų, mano, kad juo pasinaudojo, įkalbėjus tapti UAB „A.“ direktoriumi (7 t., b.l. 2-3).

76Liudytojas A. K., kurio parodymai pagarsinti teisiamajame posėdyje, apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jo vadovaujama UAB „R.“ užsiima armatūros karkaso gamyba. Bendrovė veiklą vykdo visoje Lietuvoje. Perkant armatūrą iš „L.“ susipažino su minėtos bendrovės vadybininku I. S., kuris betarpiškai dalyvaudavo parduodant armatūrą. Kai bankrutavo „L.“, iškilo problemų dėl metalo armatūros tiekimo. Pagal turėtus kontaktus susisiekė su I. S., kuris 2013 m. lapkričio mėn. iš Latvijos į UAB „R.“ sandėlį, esantį ( - ), per du kartus atgabeno armatūrą UAB „F.“ vardu. Prieš tai jis elektroniniu paštu atsiuntė pirkimo pardavimo sutartį. Atgabenus krovinį į UAB „R.“ sandėlį, jis buvo iškrautas, perdirbtas ir panaudotas, kiek atsimena, AB „S.“ krantinės statybose, ( - ). Atgabenus krovinį, tą pačią ar kitą dieną, atvyko, kaip suprato, UAB „F.“ darbuotojas, kurio vardo ir pavardės nežino, kuris pateikė apmokėjimui UAB „F.“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, prekių priėmimo-perdavimo aktus bei krovinio gabenimo dokumentus (CMR). Pasirašė minėtuose dokumentuose ir pateikė buhalterei J. I., kad įtrauktų į UAB „R.“ buhalterinę apskaitą. Kur jo pasirašytus dokumentus panaudojo UAB „F.“ darbuotojas, nežino. Gavus prekes ir dokumentus, asmeniškai atliko už jas mokėjimus bankiniais pavedimais. Grynaisiais už prekes nebuvo atsiskaitoma. Kadangi I. S. teikiamos armatūros kaina buvo didesnė nei tuo metu buvusi kaina pas kitus tiekėjus, daugiau iš jo jokių prekių UAB „F.“ ar kitokios bendrovės vardu nepirko (7 t., b.l. 4-5).

77Liudytojas R. U., kurio parodymai pagarsinti teisiamajame posėdyje, apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad dirba UAB „M.“ direktoriaus pareigose nuo 2011-12-30. Prieš tai dar dirbo UAB „M.“. Jo vadovaujama bendrovė užsiima didmenine prekyba juodaisiais metalais (kampuočiai, sijos, armatūra, rūšinis plienas). Pati bendrovė gamyba neužsiima, reikiamas prekes, skirtas perpardavimui, perka iš įvairių Lietuvos, Latvijos, Lenkijos bendrovių. Bendrovė sandėlių neturi ir prekių nesandėliuoja. Šiuo metu perpardavimui prekes perka iš lietuviškų bendrovių – „V.“, „F.“, „L.“, „I.“. Kiek jam žinoma pagal iš UAB „L.“ pirktos armatūros sertifikatus, ji parduodama su UAB „F.“ išduodamais sertifikatais. Iki 2014 m. liepos mėn. vienas iš UAB „M.“ ir UAB „M.“ tiekėjų buvo I. S.. Jis atstovavo „L.“, UAB „F.“, UAB „.“, UAB „K.“. Su I. S. susipažino, kai jis dirbo „L.“, nes jis buvo atsakingas už metalų pardavimą į Lietuvą. 2010 ar 2011 metais, tikslios datos neatsimena, I. S. pradėjo metalą pardavinėti ne „L.“, o UAB „F.“ vardu. I. S. užsakymus duodavo telefonais ( - ) arba el. paštu ( - ). Pateikus I. S. užsakymus, po kiek tai laiko jo darbuotojas I. Š. elektroniniu paštu atsiųsdavo apmokėjimui išankstines sąskaitas faktūras. Tik vėliau išsiaiškino, kad UAB „F.“ direktorius buvo G. B., tačiau su juo nėra buvęs susitikęs ir bendravęs. Apmokėjus išankstines sąskaitas, I. S. atsiųsdavo į Lietuvą vilkiką su užsakyto juodojo metalo gaminiais. Visos prekės, gautos iš I. S., būdavo iškraunamos jo nurodytais adresais į didmeninės prekybos pirkėjų sandėlius. Tik kelis kartus metalo gaminiai keliavo tiesiai pas pirkėjus. Pagal CMR iš anksto galima nustatyti kur bus iškraunamas krovinys ir kas yra galutinis krovinio pirkėjas. Fiziškai metalas niekur perkraunamas nebuvo, tik apskaitos dokumentuose būdavo nurodomas vis kitas krovinio savininkas ir pagal tai galima nustatyti, kas kam metalą perpardavė. Jis, pardavęs metalus, savo pirkėjui išrašydavo tik PVM sąskaitą faktūrą, krovinio važtaraščių papildomai nebeišrašydavo, nes kaip minėjo I. Š. UAB „F.“, UAB „F.“ vardu išrašytuose CMR-uose nurodydavo krovinio gavėją UAB „M.“, o iškrovimo vietą nurodydavo būtent tą, kur faktiškai metalai ir būdavo iškraunami, t.y. jo bendrovės pirkėjo sandėlio adresą. Vieną kartą, kada tiksliai nebeatsimena, metalus iš I. S. pirko UAB „S.“ vardu, o 2014 metais metalus pirko UAB „K.“ vardu. Tačiau dokumentus išrašė ne I. Š., o kaip suprato pats I. S.. 2013 metais, gegužės mėn. tikslios datos neatsimena, Klaipėdoje susitiko su I. S. ir I. Š.. Vienas iš jų jo, liudytojo, automobilyje Ford Galaxy, valst. Nr. ( - ) paliko UAB „F.“ antspaudą. Minėtą antspaudą iki pat 2014 m. liepos 21 d. laikė automobilyje, nes jie niekaip jo neatsiėmė. Šį antspaudą panaudojo ant elektroniniu paštu I. Š. pateiktų UAB „F.“ prekių priėmimo-perdavimo aktų, sąskaitų faktūrų, kad būtų nors originalus spaudas. Kitų asmenų vardu niekur nepasirašinėjo. Už metalą visą laiką atsiskaitoma išankstiniais mokėjimais. 2014 m pradžioje į mobilųjį skambino vyriškis, vardu A. P., iš tel. Nr. ( - ) ir prisistatė esąs UAB „S.“ atstovas. Jis siūlė pirkti armatūros. Atsakius, kad armatūrą perka iš I. S., pastarasis nurodė, kad I. S. yra jų pirkėjas, o jie yra tiesioginiai pardavėjai, todėl gali pasiūlyti geresnę kainą. Taip pat iš elektroninio pašto ( - ) atsiuntė komercinį pasiūlymą. Kadangi su I. S. dirba jau daug metų, o minėto asmens nepažinojo, su juo jokių sandorių nesudarė. Asmeniškai prieš kiekvieną sandorį savo pardavėją pasitikrina www.cr.lt duomenų bazėje. Jei įmonė yra nepatikima, su ja nebendradarbiauja. Sudarant sandorius su I. S. UAB „F.“, UAB „F.“, UAB „K.“ vardu, jokios informacijos apie teisminius procesus ar įsiskolinimus biudžetui nebuvo, todėl jokių įtarimų dėl I. S. veiklos nekilo. Vieną kartą, kada tiksliai neatsimena, I. S. atsiuntė išankstinę sąskaitą apmokėjimui UAB „M.“ vardu. Patikrinus ją cr.lt duomenų bazėje, pastebėjo, kad yra įsiskolinimas „Sodrai“, todėl I. S. telefonu pasakė, kad šiai įmonei pinigų neperves ir jokių sandorių nesudarinės. Be to, jo įmonių apskaitas tvarkydavo samdytos Lietuvos bendrovės, o kaip suprato, UAB „F.“ apskaitą tvarkė I. Š. žmona. Nei jis, nei kitas asmuo dėl PVM sukčiavimo ar vengimo jam jokių pasiūlymų nepateikė (7 t., b.l. 8-10).

78Liudytojas I. Š., kurio parodymai pagarsinti teisiamajame posėdyje, apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. viduryje, žmonos S. Š. UAB „F.“ direktorius R. Ž. užsiminė, kad pas juos atėjo nauja bendrovė, kuri ieško darbuotojo Klaipėdoje. Maždaug po dviejų savaičių jam į mobilųjį telefoną iš tel. Nr. ( - ) paskambino I. S., prisistatė UAB „F.“ direktoriumi, su kuriuo susitarė susitikti Klaipėdos „A.“, kavinėje „D.“. Susitikimo metu I. S. paaiškino, kad jo vadovaujama UAB „F.“ užsiima prekyba armatūra. Jis nurodė, kad ankščiau dirbo „L.“, o dabar atidarė savo įmonę, kuri jo senų pažinčių pagrindu vykdys prekybą. I. S. paaiškino, kad Klaipėdoje jam reikės priimti krovinius iš Liepojos, perduoti vairuotojams dokumentus, atlikti kaip ir vertėjo paslaugas bei atlikti kitus darbus. Taip pat sakė, kad bus atidarytas bendrovės ofisas, žadėjo nupirkti valdišką automobilį, o kol nupirks įmonės automobilį, žadėjo, kad nuomos jo automobilį, tačiau nei automobilio, nei ofiso neįgijo. Su I. S. susitarė, kad dirbs nepilną darbo dieną už 500 mėnesinį darbo užmokestį. Sutikus su jo sąlygomis, nuvyko į UAB „F.“ patalpas, ( - ), kur ir sudarė darbo sutartį. Darbo sutartis buvo sudaryta nuo 2012 m. rugsėjo mėn. Pradėjus dirbti UAB „F.“, bendrovės komercija neužsiėmė. I. S. iš savo el. pašto ( - ) į jam sukurtą el. pašto dėžutę ( - ) atsiųsdavo duomenis, kokiam Lietuvos ūkio subjektui reikalinga išrašyti išankstinę sąskaitą faktūrą. Pagal jo pateiktus duomenis savo kompiuteriu surašydavo išankstinę sąskaitą faktūrą, kurios vieną egzempliorių išsiųsdavo pirkėjui, kitą - I. S.. Patvirtinus užsakymą, I. S. organizuodavo transporto bendrovę, kuri turėjo pervežti krovinius. Vairuotojai buvo ne tik latviai, bet ir lietuviai, lenkai. Metalas pirmuosius metus visą laiką buvo kraunamas tiesiogiai „L.“ gamykloje. Pakrovus krovinį, I. S. elektroniniu paštu atsiųsdavo vairuotojo bei automobilio duomenis, kad jis galėtų juos įrašyti į UAB „F.“ dokumentus. Vairuotojai atvykdavo į Klaipėdą su kroviniu, kurių dokumentuose būdavo nurodoma, kad metalo gavėjas Klaipėdoje yra UAB „M.“ arba „B.“. Pagal I. S. pateiktus duomenis tam pačiam kroviniui jau būdavo išrašęs UAB „F.“ krovinio važtaraščius, kuriuose būdavo nurodoma, kad krovinio siuntėjas UAB „F.“ bei būdavo įrašytas krovinio Lietuvoje, Lenkijoje ar Čekijoje gavėjas. Kaip jam paaiškino I. S., prekyba vyko tiesiog „ant ratų“, neperkraunant krovinio. Iš vairuotojų paimdavo UAB „M.“, „B.“ vardu išrašytus CMR-us, vairuotojams perduodavo UAB „F.“ vardu išrašytus CMR-us, su kuriais vairuotojas toliau vykdavo, kaip suprato, pas galutinį krovinio gavėją. Atsiskaitymų už prekes nekontroliavo, visus atsiskaitymus vykdydavo I. S.. Kai kada jam skambindavo ar el. paštu kreipdavosi pirkėjai su pretenzijomis dėl krovinio svorio. Dažniausiai krovinio svoris nesutapdavo, nes gamykloje buvo nurodomas bendras svoris su pakuote, o ne grynas prekės svoris. Tada susisiekdavo su I. S., suderindavo su juo duomenis ir perrašydavo sąskaitas bei CMR-us su jau teisingais duomenimis. Su pirkėjais dažniausiai bendraudavo tik elektroniniu būdu ir tik dėl dokumentų pateikimo. Visus klausimus dėl kiekio, kainos, pristatymo ir panašiai tiesiogiai su klientais derino tik I. S.. Tik su vieninteliu pirkėju R. U. teko bendrauti gyvai, kai su juo susitiko Klaipėdoje, kai armatūra buvo gabenama į Klaipėdos delfinariumą. 2013 metų pabaigoje metalas buvo pradėtas gabenti tiesiogiai iš Rygos į Vilnių, nes, kaip suprato, bankrutavo „L.“ ir nebebuvo galimybių gauti metalo gaminių. Taip pat ženkliai sumažėjo parduodamo metalo gaminių kiekis maždaug nuo 20 iki 6-8 automobilių per mėnesį. Kuomet krovinys buvo gabenamas tiesiogiai iš Rygos į Vilnių, pirkėjams išrašydavo tik sąskaitas faktūras, krovinio važtaraščių neišrašinėjo ir su vairuotojais nebebendravo, jiems UAB „F.“ CMR-ų neperduodavo. Visus turimus UAB „F.“ dokumentus perduodavo savo žmonai S. Š., kuri R. Ž. pavedimu taip vedė šios bendrovės buhalterinę apskaitą. Kitus originalius dokumentus atveždavo pats I. S., kuris dokumentus perduodavo jam arba tiesiogiai nuveždavo į UAB „F.“. 2013 m. pavasarį, tikslios datos neatsimena, buvo 3 ar 5 reisai į Suomiją. Iš Liepojos vilkikams atvykus į Klaipėdą, kaip visada vairuotojams sukeitė jų turėtus CMR-us į UAB „F.“ CMR-us, o vieną kartą „K.“ krano pagalba automobilis buvo perkrautas į, kiek atsimena, esto vilkiką Dubysos gatvėje, Klaipėdoje, netoli „E.“ firmos. Kranui už paslaugą turėjo sumokėti „E.“, nes, kiek žino, vėliau UAB „F.“ minėtai firmai sumokėjo už aikštelės nuomą ir perkrovimo paslaugas. Niekuomet UAB „F.“ pinigų nevaldė, tik išrašydavo UAB „F.“ vardu krovinio važtaraščius, prekių priėmimo perdavimo aktus bei sąskaitas faktūras, kuriuose įrašydavo tuos duomenis, kuriuos patekdavo I. S.. Asmeniškai jokios UAB „F.“ ar kitos bendrovės vardu veiklos nevykdė. USB atmintinėje „Cruzer Blade“ 4 GB saugojo įvairius UAB „F.“ blankus, į kuriuos esant reikalui galima įrašyti naujus duomenis. Šioje atmintinėje buvo išsaugotos jau sukurtos sutartys, sudarytos tarp UAB „F.“ ir UAB „K.“, UAB „S.“. Kokius duomenis reikalinga nurodyti sutartyse, jam nurodė I. S.. Asmeniškai su UAB „K.“, UAB „S.“ sutarčių nesudarinėjo, visas sutartis su klientais sudarydavo direktorius I. S., kuris ir rūpinosi bendrovės veikla (7 t., b.l. 13-15, 17).

79Liudytojas A. G., kurio parodymai pagarsinti teisiamajame posėdyje, apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad UAB „L.“ dirba nuo 2009 metų. 2013 melais per UAB „L.“, esančią Kėdainiuose, gavo krovinio gabenimo užsakymą iš UAB „F.“, kurią atstovavo vyriškis, vardu I. S., gyvenantis Liepojoje. Su juo bendraudavo tel. Nr. ( - ). Jis elektroniniu paštu atsiuntė UAB „F.“ rekvizitus. Taip pat atsiuntė ir UAB „M.“ rekvizitus. Pagal l.S. nurodymą, transporto paslaugos buvo forminamos ne jo vadovaujamos UAB „F.“ vardu, o UAB „M.“ vardu. Kai kada užsakymas buvo teikiamas per Latvijos ekspedicinę firmą ( - ). I. S. elektroniniu paštu atsiųsdavo užsakymą, kuriame nurodydavo, kad metalo armatūrą reikia paimti iš „L.“ gamyklos ir per Klaipėdą gabenti į Vinių arba Kauną, taip pat nurodydavo, kad už transporto paslaugas apmokės UAB „M.“ ir ekspedicinė bendrovė SIA „L.“. Pakrovus krovinį „L.“, gamykloje būdavo išduodami krovinio dokumentai, kuriuose buvo nurodytas krovinio gavėjas UAB „M.“. Atvykus į Klaipėdą, prie autovežio atvažiuodavo Klaipėdoje dirbęs kitas UAB „F.“ dirbęs vyriškis, taip pat vardu Igoris, pavardės nežino, jo tel. Nr. ( - ), kuris paimdavo UAB „M.“ dokumentus ir išduodavo naujus, jau UAB „F.“ vardu surašytus dokumentus. Kiek atsimena, dažniausiai galutinis krovinio gavėjęs būdavo UAB „S.“. Taip yra tekę vežti krovinį I. S. užsakymu iš Rygos į Vilnių, nevažiuojant į Klaipėdą. Už suteiktas transporto paslaugas I. S. iš pradžių atsiskaitydavo laiku, o 2013 m. pabaigoje vengdavo atsiskaityti, todėl jam skambindavo, kad jis atliktų mokėjimus. Po tokių pokalbių telefonu, jis atlikdavo UAB „M.“ vardu bankinius pavedimus, tačiau už vieną reisą neatsiskaitė iki šiol. Kelis kartus dar skambino I. S., tačiau jis neatsiliepė. Su UAB „F.“ darbuotojais bendravo tik telefonu ir elektroniniu paštu, susitikęs nebuvo, kaip jie atrodo nežino. Dalis užsakymų, gautų iš I. S., yra išlikę UAB „L.“ elektroninio pašto dėžutėje, kuriuos gali atspausdinti ir pateikti tyrimui kartu su turimais krovinių gabenimo dokumentais, susijusiais su I. S. užsakymais (7 t., b.l. 18-19).

80Liudytoja S. Š., kurios parodymai pagarsinti teisiamajame posėdyje, apklausiama ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad nuo 2009 m. gruodžio mėn. dirba UAB „F.“ buhalterės pareigose. Pagal direktoriaus R. Ž. pavestas užduotis tvarko įvairių bendrovių buhalterines apskaitas bei suformuoja teiktinas deklaracijas valstybės įgaliotoms institucijoms. Sutartis dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo sudaro R. Ž., kuris tiesiogiai ir bendrauja su naujais klientais. Su jai priskirtų bendrovių direktoriais ar kitais atsakingais už įmonės veiklą asmenimis bendrauja telefonu, elektroniniu paštu ar programa „Skype“, kur jos vartotojo vardas yra ( - ). UAB „F.“ yra viena iš bendrovių, kuriai R. Ž. pavedimu tvarkė buhalterinę apskaitą. Pirminius apskaitos dokumentus pateikdavo direktorius I. S.. Asmeniškai su UAB „F.“ tiekėjais nebendravo ir bendrovių pavadinimus, kurios tiekdavo prekes UAB „F.“, žinojo tik pagal pateiktus dokumentus, pati nei su vienu iš jų nėra bendravusi. Kiek žino iš vyro I. Š. pasakojimų, kuris dirbo UAB „F.“ vadybininko pareigose, jis Klaipėdoje turėdavo priimti I. S. atsiųstus iš Latvijos krovininius automobilius ir jų vairuotojams išduoti UAB „F.“ dokumentus, kur turi būti nugabentos prekės. Kur ir kam turi būti adresuojamas krovinys nurodydavo I. S., kiek žino, pats I. Š. nei klientų, nei tiekėjų neieškodavo, o bendraudavo tik su vairuotojais, atgabenusiais prekes į Klaipėdą. UAB „F.“ daugiausiai atsiskaitymai buvo vykdomi bankiniais pavedimais ir išimtinais atvejais grynaisiais, įforminant kasos išlaidų orderius. Visas pinigines lėšas valdė pats I. S., o atlikus mokėjimus, jis apie tai informuodavo arba per „Skype“ programą kaip vartotojas „I.“, atsiųsdavo duomenis, kurie turi būti įrašyti į UAB „F.“ buhalterinius apskaitos dokumentus. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytą tvarką, pagal turimus UAB „F.“ apskaitos dokumentus suruošdavo ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Sodrai, o jas vėliau R. Ž. patikrindavo ir pagal sudarytas sutartis elektroniniu būdu pateikdavo Valstybinei mokesčių inspekcijai, nes sutartys dėl deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu būdavo sudarytos įgalioto asmens – R. Ž. vardu. Latvijos piliečių R. P., A. B. nepažįsta, su jais nėra bendravusi (7 t., b.l. 20-21).

81Liudytojas R. P., kurio parodymai pagarsinti teisiamajame posėdyje, apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad apie septynerius metus dirbo pas A. P. jo SIA „R.“ laivo tiekėju. Nepamena kuriuo metu, tačiau A. P. pasiūlė tapti Lietuvos įmonės ,,S. S.“ direktoriumi. Už tai jis pažadėjo primokėti prie jo algos. Jis jam paaiškino, kad jo pareiga bus atvykti į AS „L.“ ir gauti ten prekes ir važtaraščius, po to šiuos važtaraščius privalės perduoti vairuotojui, kuris perveš iš AS „L. M.“ gautas prekes. Kad taptų „S. S.“ direktoriumi, privalėjo nuvykti j Lietuvą, tačiau su kuo ten vyko, nebeprisimena. Lietuvoje jau buvo paruošti visi dokumentai, kad taptų „S. S.“ direktoriumi. Dokumentus turėjo moteris, vardu B., kurios ofisas buvo Klaipėdoje. Pamena, kad važiavo su vyru, vardu R., į vieną banką, kur „S. S.“ vardu atidarė atsiskaitomąją sąskaitą. Visus gautus dokumentus už sąskaitos atidarymą ir internetinės bankininkystės prisijungimo kodus atidavė buhalteriui R., kurio įmonė vadinosi „F.“. Minėtas R. tvarkė „S. S.“ buhalteriją. Pats jokių sandorių „S. S.“ vardu nevykdė, neturėjo jokių tam reikalingų žinių, kad vadovautų įmonei ir užsiimtų verslo darymu, ir dar Lietuvoje. Arba A. P. arba A. R. jį informavo, kad privalės vykti į Lietuvą ir pasirašyti pas buhalterį R. buhalterinius dokumentus. Vyko į Lietuvą ir pasirašė kažkokius dokumentus pas R., tačiau kokie tai buvo dokumentai, nežino, lietuvių kalbos nemoka. Mano, kad dokumentus „S. S.“ vardu pasirašė ir koks nors kitas asmuo, suklastodamas jo parašą. Galėtų atpažinti B. ir R. Neturi ir niekada neturėjo „S. S.“ buhalterinių dokumentų, todėl jų pateikti negali. Atliko kažkokius veiksmus su „S. S.“ sąskaita, arba įmokėjo pinigus, arba nuėmė pinigus, tačiau kokias sumas nepamena. Jeigu pinigus įmokėjo ar nuėmė iš „S. S.“ sąskaitos, tai vykdė arba A. P. arba A. R. nurodymu. Visus su „S. S.“ susijusius klausimus privalėjo suderinti arba su A. P. arba su A. R., iš jų gaudavo nurodymus, ką privalo padaryti dėl „S. S.“. Kadangi A. P. dažnai buvo nepasiekiamas, susisiekdavo su A. R. ir nurodymus gaudavo iš jo. Nepamena kada, tačiau jam pranešė, kad „S. S.“ parduodama kitam asmeniui. Privalėjo nuvykti į Lietuvą ir dėl to pasirašyti dokumentus. Reikėjo važiuoti pas B., kur davė pasiraišyti kažkokius dokumentus, kuriuos ir pasirašė, tačiau turinio nežino, nes nemoka lietuvių kalbos. Peržiūrėjęs asmenų nuotraukas, pridėtas prie jo apklausos protokolo, atpažino asmenį Nr.2, kuri yra B., pas ją pasirašė dokumentus dėl „S. S.“ įsigijimo ir pardavimo, taip pat atpažįsta asmenį Nr. 8, kuris yra R., tvarkęs „S. S.“ buhalteriją ir pas kurį taip pat vyko pasirašyti kažkokių dokumentų (7 t., b.l. 22-26).

82Iš 2014-10-18 tarnybinio pranešimo matyti, kad apklausti liudytoju A. N. nėra galimybės, nes jis neturi deklaruotos gyvenamosios vietos, jo motina A. N. nurodė, kad jo buvimo vietos nežino, pas ją negyvena 8 metais (7 t., b.l. 28).

83Liudytojas Š. S., kurio parodymai pagarsinti teisiamajame posėdyje, apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad dirba UAB „U.“ muitinės sandėlio vadovu. 2013 m. pabaigoje, gruodžio mėn. buvo atvykę du Latvijos piliečiai, kurių vardų ir pavardžių neatsimena, kurie norėjo sudaryti sutartį dėl armatūros sandėliavimo. Šis sandoris įsiminė, nes šie klientai norėjo tik kelias dienas pasaugoti krovinį be muitinės procedūrų. Su minėtais Latvijos piliečiais susitarus dėl sandėliavimo paslaugų, UAB „U.“ buvo sudaryta krovinio sandėliavimo sutartis jų valdomos bendrovės - UAB „S.“ vardu. Iš viso buvo sandėliuojami du ar trys vilkikai, už kurių sandėliavimą UAB „S.“ atsiskaitė bankiniais pavedimais. Atvykę vilkikai su armatūra buvo iškrauti 14 sandėlyje, ( - ). Iškrovus armatūrą po kelių dienų gavo SMS pranešimą, kur buvo nurodyti duomenys automobilio, į kurį turėjo būti perkrauta armatūra. Tačiau kokiai įmonei buvo perduotas krovinys, negali nurodyti, nes tai buvo ne muitinės kontroliuojamas krovinys ir jis už jį neatsakė (7 t., b.l. 29-30).

84Liudytoja I. B., kurios parodymai pagarsinti teisiamajame posėdyje, apklausiama ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad vadovauja UAB „T.“. 2013 m. antroje pusėje į ją kreipėsi Latvijos pilietis vardu A., jo tel. Nr. ( - ), pagal S. rekomendaciją. Atvykęs A. pateikė UAB „S.“ pirminius apskaitos dokumentus, tikslu įvertinti kiek kainuos paslaugos. Andrejus sakė, kad atvyks su UAB „S.“ direktoriumi, tačiau su juo neatvyko, todėl nebuvo pasirašyta paslaugų sutartis. Pagal jo pateiktus pirminius apskaitos dokumentus ir el. paštu ( - ) apyvartos žiniaraščius suformavo vieną ar dvi galimas PVM deklaracijas. Kaip suprato, A. pats užpildė UAB „S.“ PVM deklaracijas ir jas Vilniaus VMI pateikė paštu. Už suteiktas paslaugas išrašė sąskaitą faktūrą, kurią pateikė apmokėjimui A. el. paštu, ji buvo apmokėta bankiniu pavedimu. Kadangi negavo UAB „S.“ apskaitos dokumentų, negalėjo pradėti teikti paslaugų, dėl ko tolimesnis bendradarbiavimas nutrūko. Pateiktų UAB „S.“ dokumentų A. neatsiėmė (7 t., b.l. 31-32).

85Liudytoja S. G., kurios parodymai pagarsinti teisiamajame posėdyje, apklausiama ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 metais jai paskambino iš Latvijos vyriškis, vardu A., su kuriuo susitarė susitikti ir aptarti deklaracijų teikimo klausimus. Pas ją A. atvykdavo tamsios spalvos automobiliu geltonais numeriais, kartu vykdavo moteris ir kiti, kurių neįsidėmėjo. Susitikimo metu A. su ja tarėsi dėl UAB „S.“ apskaitos tvarkymo ir deklaracijų teikimo pagal jo pateiktus duomenis. Pagal A. pateiktus duomens suformavo dvi PVM deklaracijas, kurių mokesčių inspekcijai neteikė ir nepasirašinėjo, kas tai atliko, nežino. Andrejus pirminių UAB „S.“ apskaitos dokumentų nepateikė, jos į UAB „S.“ neįdarbino, todėl ji pasiūlė toliau bendradarbiauti su I. B. (7 t., b.l. 33-34).

86Iš 2014-10-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad S. G. kaip asmenį, nurodytą jos liudytojo apklausos metu vardu A., atpažino A. P. (B.) (7 t., b.l. 35-37).

87Liudytojas N. K., kurio parodymai pagarsinti teisiamajame posėdyje, apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 metais į jo vadovaujamą UAB „A.“ kreipėsi Latvijos pilietis vardu A., jo tel. Nr. ( - ), naudojosi el. paštu ( - ), kuris norėjo įsigyti lietuviško kapitalo bendroves. Jis bendravo ne savo, o kitų Latvijos piliečių vardu. A. iš UAB „A.“ įsigijo UAB „G.“, UAB „F.“, UAB „S.“, UAB „S.“. UAB „G.“ įsigijo G. B. vardu, su kuriuo atvažiuodavo pasirašyti dokumentus. UAB „F.“ A. įsigijo I. S. vardu. I. S. buvo atvykęs kartu su A. (7 t., b.l. 38-39).

88Iš 2014-10-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad N. K. kaip asmenį, nurodytą jo liudytojo apklausos metu vardu A., atpažino A. P. (B.) (7 t., b.l. 40-42).

89Iš 2014-10-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad N. K. kaip asmenį, nurodytą jo liudytojo apklausos metu kaip UAB „G.“ akcininką G. B., atpažino G. B. (7 t., b.l. 43-45).

90Liudytojas A. K., kurio parodymai pagarsinti teisiamajame posėdyje, apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 metais dirbo UAB „M.“ komercijos direktoriaus pareigose. Vienas iš tiekėjų buvo vyriškis, vardu A., iš Latvijos, kuris Lietuvoje atstovavo UAB „S. S.“ ir UAB „S.“. Prekės buvo užsakomos el.paštu, vėliau el. paštu būdavo gaunamos ir sąskaitos faktūros, atsiskaitymai vykdavo bankiniais pavedimais. Prekes pristatydavo įvairių firmų vairuotojai. Iš UAB „S. S.“ ir UAB „S.“ įgytas prekes UAB „M.“ perparduodavo kitiems ūkio subjektams. Vienas iš metalo gaminių tiekėjų buvo I. S., tačiau jis atstovavo „L.“ (7 t., b.l. 46-47).

91Latvijos Respublikos Valstybės pajamų tarnybos Finansų policijos valdybos tyrėjos 2014-10-15 raporto matyti, kad nenustatytos būtinų apklausti liudytojais A. N., A. P., S. P., G. F., A. N., G. Š., A. B. buvimo vietos ir jie neapklausti (7 t., b.l. 50).

92Liudytojas G. F., kurio parodymai pagarsinti teisiamajame posėdyje, apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad nėra įregistravęs įmonės savo vardu Lietuvoje, taip pat nepateikė paso kopijos notarui Lietuvoje. Nėra atidaręs atsiskaitomųjų sąskaitų Lietuvoje nei fiziniam, nei juridiniam asmeniui. Nėra pirkęs jokios įmonės akcijų Lietuvoje. Apie Lietuvos Respublikoje registruotą įmonę UAB „G.“ nieko nežino, neturi jokio ryšio su šia įmone. Apie tai, kad 2013 metų balandžio 30 d. tapo UAB „G.“ akcininku, sužinojo tik apklausos metu. Nepirko, nepardavė jokių prekių ar neteikė paslaugų UAB „G.“ vardu. Taip pat neįgaliojo kito asmens tai atlikti. Nevykdė UAB „G.“ ūkinės veiklos, taip pat neįgaliojo kito asmens tai atlikti. Neigia bet kokius ryšius su UAB „G.“. Neatidarė UAB „G.“ atsiskaitomosios sąskaitos. Negavo pervedimų ar pats neatliko jokių pervedimų ar grynųjų pinigų išėmimo iš UAB „G.“ atsikaitomųjų sąskaitų. Nepasirašė jokių UAB „G.“ dokumentų. Jeigu UAB „G.“ ūkinės veiklos dokumentuose yra jo parašas, prašo jį laikyti suklastotu. Nėra susitikęs su UAB „G.“ sandorių partneriais, nesudarė sutarčių UAB „G.“ vardu. Nežino, koks yra UAB „G.“ juridinis adresas. Niekada neturėjo jokių UAB „G.“ ūkinės veiklos ar finansinių dokumentų. Asmenų P. S., A. R., D. Š., R. P., I. S., A. P., S. P. nežino ir nepažįsta, jokių įsipareigojimų su minėtais asmenimis neturi, su jais nebuvo susitikęs (7 t., b.l. 53-55).

93Liudytojas G. Š., kurio parodymai pagarsinti teisiamajame posėdyje, apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad UAB „A.“ atsakinguoju asmeniu 2012 metų birželio mėnesį tapo trečiųjų asmenų prašymu. Nežino, kokia ūkine veikla vertėsi UAB „A.“. Niekada neturėjo UAB „A.“ buhalterinės apskaitos dokumentų ar antspaudo. Nežino, kas tvarkė šios įmonės buhalteriją. Nėra pasirašęs ar pateikęs ataskaitų Lietuvos arba Latvijos Respublikos valstybinei pajamų tarnybai. Nėra susitikęs su UAB „A.“ sandorių partneriais ir negali pasakyti nei vieno įmonės pavadinimo. Kokie asmenys vykdė jo įmonės ūkinę veiklą, nežino. Nėra atlikęs nei vieno finansinio pervedimo UAB „A.“ vardu, o kas tai darė, nežino. Už tai, kad tapo UAB „A.“ atsakinguoju asmeniu, gavo apie 100 LVL. Savo paso kopiją atidavė nepažįstamai moteriai, kuri buvo apie 35-40 metų amžiaus, apie 1,70 m ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, ilgų šviesių plaukų, kalbėjo rusų kalba be akcento. Jos vardo ir pavardės neprisimena. Kartu su moterimi buvo dar du vyrai. Vienas iš jų buvo apie 35 metų amžiaus, apie 1, 75 m ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, tamsių, vidutinio ilgio plaukų. Vyriškis kalbėjo rusų kalba be akcento. Buvo ir trečias vyriškis, kuris visą laiką sėdėjo automobilyje ir kurio nematė ir negali jo apibūdinti. Minėtai moteriai davė savo parašo pavyzdžius, kuriuos užrašė ant keleto tuščių lapų. Moteriai davė savo pasą, kurio reikėjo UAB „A.“ įregistruoti jo vardu, jam nedalyvaujant. A. N. nepažįsta ir su juo nėra bendravęs (7 t., b.l. 104-106).

94Liudytojas L. P., kurio parodymai pagarsinti teisiamajame posėdyje, apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad nuo 2002 ar 2003 metų iki 2011 metų dirbo UAB „H.“ direktoriaus pareigose. Įmonė užsiėmė mažmenine bei didmenine prekyba baldų gamybos medžiagomis ir nekilnojamojo turto nuoma. 2011 ar 2012 metais R. Ž. rekomendavo klientus iš Latvijos dėl patalpų nuomos. Su jo rekomendacija atvyko Latvijos pilietis vardu G., pavardės neatsimena, kuris atstovavo UAB „F.“. Su juo sudarė UAB „H.“ patalpų, esančių ( - ), nuomos sutartį. Kiek tiksliai buvo mokama už nuomą, nebeatsimena, už patalpų nuomą liko įsiskolinimas. 2013 m. pabaigoje arba 2014 m. pradžioje skambino R. Ž., kuris norėjo atsiųsti Latvijos piliečius susitarti dėl patalpų nuomos, tačiau jie nebuvo atvykę ir jokia patalpų nuomos sutartis nebuvo sudaryta. Kas buvo laikoma UAB „F.“ nuomojamame sandėlyje, nežino, raktai buvo perduoti nuomininkui, į patalpas nepatekdavo (7 t., b.l. 107-108).

95Liudytojas G. B., kurio parodymai pagarsinti teisiamajame posėdyje, apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 metais, spalio mėn., kartu su A. P. buvo Vilniuje, kur įsigijo dvi firmas - vieną jo vardu - UAB „G.“ ir kitą A. P. vardu - UAB „S. G.“. UAB „G.“ įsigijo, kad iš AS „L. M.“ galėtų pirkti metalą. Po dviejų savaičių UAB „G.“ vardu atidarė sąskaitą Lietuvos banke, bet kuriame nepamena. UAB „G.“ įsigijimą visiškai apmokėjo A. P., jam perdavė visus dokumentus dėl UAB „G.“ sąskaitos atidarymo, taip A. P. perdavė ir UAB „G.“ kodų kalkuliatorių. Pats jokios UAB „G.“ ūkinės veiklos nevykdė. Galimai UAB „G.“ vardu pasirašė vieną ar du važtaraščius, tačiau tiksliai nepamena. Viską, kas buvo susiję su UAB „G.“, darė A. P. nurodymu, neturi jokių UAB „G.“ buhalterinių dokumentų, kasos dokumentų, sutarčių. UAB „G.“ turėjo sudariusi sutartį su buhalterine firma, tačiau jos pavadinimo neatsimena. Realiai viską, kas buvo susiję su UAB „G.“ - jos įsigijimu, įregistravimu, kitais klausimais, tvarkė A. P.. Jokių pinigų pervedimų UAB „G.“ vardu nevykdė ir kas juos vykdė, nežino. Jeigu UAB „G.“ vykdė kokius nors sandorius, tai jam tai nežinoma ir jie atlikti jam nežinant. UAB „F.“ atsakingu asmeniu tapo taip pat A. P. prašymu. A. P. nurodė kur reikia vykti ir kur įsigyti šią įmonę, nurodė, su kuria buhalterine firma UAB „F.“ privalo sudaryti sutartį. Visą firmos įsigijimą ir įregistravimą apmokėjo A. P., jam perdavė UAB „F.“ atsiskaitomųjų sąskaitų sutartis ir kodų kalkuliatorių. Asmeniškai nevykdė jokių sandorių UAB „F.“ vardu, pinigų nepervedinėjo ir nežino kas tai darė. Į jo pareigas įėjo iš Latvijos į Lietuvą vežti „F.“ buhalterinius dokumentus ir juos pateikti UAB „F.“. Šiuos buhalterinius dokumentus gaudavo iš A. P. ir AS „L. M.“. UAB „F.“ direktoriumi buvo „ant popieriaus“, pasirašinėdavo A. P. pateiktus dokumentus. Asmeniškai neįsigydavo prekių ir jų neparduodavo (7 t., b.l. 114-116).

96Liudytoja B. V., kurios parodymai pagarsinti teisiamajame posėdyje, apklausiama ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad esant kliento pageidavimui atlieka įvairių jų pateiktų dokumentų kopijų notarinius patvirtinimus. Klientui pateikus dokumentų originalus, padaromos jų kopijos ir patvirtinama notariniu antspaudu. Visi atlikti veiksmai registruojami notariniuose registruose, nurodant registro numerį, veiksmo datą, asmens duomenis kuris kreipėsi, veiksmo turinys, atlygio dydis bei pateikiami registrai pasirašyti asmeniui, kuriam yra suteikiamos paslaugos. 2012 m. notarinio registro IV tomo 2012-06-18 įrašus Nr. BV8-3469 ir BV8-3470 dėl Latvijos piliečių G. Š. ir I. P. pasų nuorašų darė ji pati. Minėtus pasus pateikė B. B. J. darbuotoja E. Š., kuri ir pasirašė 11 eilutėje, kaip nuorašą gavęs asmuo. Tame pačiame tome, 2012-07-19 įrašą Nr. BV8-4185 ir 2012-08-02 įrašą Nr. BV8-4525 dėl Baltarusijos piliečių S. Y. ir S. M. pasų nuorašų įrašus įrašė taip pat ji, o minėtus pasus pateikė B. B. J. darbuotoja E. Š., kuri ir pasirašė 11 eilutėje kaip nuorašus gavęs asmuo. Kokiomis aplinkybėmis ir kaip jos gavo asmenų pasus, jai nežinoma, šios informacijos tikrinti neprivalo (7 t., b.l. 124-125).

97Liudytoja T. V., kurios parodymai pagarsinti teisiamajame posėdyje, apklausiama ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad nuo 2012 m. balandžio iki liepos mėn. dirbo B. B. J. viešojoje įmonėje „K.“, konsultantės pareigose. Įmonės ofisas buvo ( - ), kur yra įsikūręs ( - ). Įmonė užsiėmė kitų įmonių steigimu ir jų pardavimu. Pagal atėjusių klientų pageidavimus ir B.B. J. pavedimus paruošdavo reikiamus dokumentus, reikalingus naujos įmonės steigimui. Steigiant naują įmonę, steigėja ir akcininkė būdavo VŠĮ „Konsultacijos ir sprendimai“, o ji tapdavo formalia tokios bendrovės direktore, kol įmonė būdavo parduodama pirkėjui. Pardavus naujai įsteigtą įmonę, Registrų centre užregistruodavo naujuosius akcininkus ir jų paskirtus direktorius. Kiek atsimena, dirbo su UAB „A.“, UAB „D.“, UAB „O.“ įsteigimu, o UAB „C.“ buvo likvidatore, nes klientės pageidavimu buvo reikalinga šią įmonę uždaryti. Kokie asmenys konkrečiai pageidavo įsigyti UAB „A.“, UAB „D.“, UAB „O.“, nežino. Jai B.B. J. pateikdavo klientų asmens dokumentus, pagal kuriuos ir paruošdavo visus reikiamus dokumentus įmonės pardavimui. Taip pat nuvykdavo pas notarę B. V. patvirtinti įmonės steigimo dokumentų ar klientų pasų kopijų. Jei reikėdavo vykti pas notarą, visada vykdavo pas B. V., nes, kaip suprato, su ja buvo sudaryta sutartis dėl nuolatinio bendradarbiavimo. Kam buvo reikalinga pas notarą tvirtinti naujo akcininko ar direktoriaus pasą, nežino, ką liepdavo atlikti B.B. J., tokius jos pavedimus ir įvykdydavo. Parduodant bendrovę su klientais tiesiogiai nebendraudavo, tik tvarkydavo dokumentus, o visą veiklą, susijusią su klientais, vykdydavo pati B.B. J.. Kai naujai įsteigta bendrovė būdavo paruošta pardavimui, pagal B.B. J. pateiktus kliento asmens dokumentus surašydavo akcijų pirkimo-pardavimo, dokumentų priėmimo-perdavimo aktus ir kitus reikalingus dokumentus, kuriuos jai perduodavo pasirašiusi ties savo pavarde. Atvykus įmonės pirkėjui, su jais bendraudavo ne ji, o B.B. J., kuri jiems perduodavo visus naujai įsteigtos bendrovės dokumentus, gaudavo pinigus už suteiktas paslaugas, o klientams išvykus, pateikdavo jų pasirašytus dokumentus, kad juos galėtų įregistruoti „Registrų centre“. Nei su vienu UAB „A.“, UAB „D.“, UAB „O.“ pirkėjais, akcininkais ir paskirtaisiais direktoriais nebendravo, jiems jokių dokumentų neperdavė ir jų negalėtų pažinti, nes nėra mačiusi. Ar UAB „A.“, UAB „D.“, UAB „O.“ akcininkai ar paskirtieji direktoriai buvo atvykę į Klaipėdą, ar jiems atstovavo kiti asmenys, nežino, nes nei su vienu iš jų nebuvo susitikusi ir bendravusi. Jai yra tekę bendrauti tik su UAB „C.“ akcininke, jos vardo ir pavardės neatsimena, kuri naudojosi VŠĮ „K.“ paslaugomis tikslu likviduoti jai nebereikalingą bendrovę (7 t., b.l. 126-127).

98Liudytoja E. Š., kurios parodymai pagarsinti teisiamajame posėdyje, apklausiama ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. liepos mėn. B. B. J. paprašė pradėti dirbti jos įmonėje, nes tuo metu ji gyveno Vokietijoje ir jai buvo reikalingas asmuo, galintis prižiūrėti jos įmonių steigimo verslą Lietuvoje. Buvo įdarbinta viešojoje įstaigoje „K.“, o vėliau ir naujai įsteigtoje UAB „V.“. Jai dirbo iki 2013 m. sausio mėn. Per darbo laikotarpį jos įmonėse vykdė įvairius jos pavedimus. Pagal jos pavedimus reikėdavo nuvykti pas notarę B. V. tvirtinti naujai steigiamų bendrovių įstatus, taip pat reikėdavo pasiimti jau patvirtintas pasų kopijas, kurios būdavo grąžinamos kartu su užsieniečių pasais. Tačiau asmenų, kurių pasų kopijas atsiėmė iš notarės, neatsimena. Taip pat yra tekę ir pačiai nuvežti klientų pasus pas notarę, tikslu patvirtinti jų kopijas. Kiek atsimena, notaro patvirtintos paso kopijos reikalaudavo „Registrų centras“, jei bendrovės direktoriumi ar akcininku būdavo paskiriamas užsienio valstybės pilietis. Pas notarę įregistravus įstatus, įnešdavo bei išimdavo įvairiuose bankuose naujai steigiamų bendrovių įstatinį kapitalą. Pinigus įstatinio kapitalo suformavimui duodavo B.B. J.. Po to visus susijusius su įmonės steigimu dokumentus pateikdavo „Registrų centrui“. Kokios įmonės bus steigiamos ir kam jos bus parduodamos, nuspręsdavo B.B. J.. Ji pati pagal turimus įstatų šablonus pakeisdavo bendrovės pavadinimą ir steigėjo duomenis. Daugeliu atveju steigėjas buvo VŠĮ „K.“, o iki įmonė bus parduota, tapdavo laikinąja naujai įsteigtos bendrovės direktore. B.B. J. suradus įmonės pirkėją, surašydavo pirkimo-pardavimo dokumentus ir juos jai atiduodavo. Gavusi už parduotą įmonę pinigus, B.B. J. grąžindavo pirkėjo jau pasirašytus dokumentus ir jai fiziškai su jais bendrauti net netekdavo. Kiek atsimena, buvo apie 15 įmonių direktore. UAB „V.“ buvo ir direktore ir akcininke. Iš jos naujai steigtų bendrovių UAB „P.“ B. J. nurodė įregistruoti ir PVM mokėtoja mokesčių inspekcijoje, nes kaip jai paaiškino, to pageidavo klientas. Pagal B.B. J. įgaliojimą sudarė buhalterinių paslaugų sutartį su UAB „F.“. Kadangi UAB „P.“ pirkėjas, kaip suprato iš B. J. žodžių, buvo latvis, jo nei vardo ir pavardės nežino, tik kelis kartus jį matė pas B. J., mokesčių inspekcija negalėjo jam išduoti PVM mokėtojo kodo, todėl ir turėjo UAB „P.“ įregistruoti PVM mokėtoja. 2012 m., tikslios datos neatsimena, įregistravus UAB „P.“ PVM mokėtoja, bendrovė buvo parduota Baltarusijos piliečiui Y. S.. Su juo nebendravo. Ji iš notarės B. V. paėmė jau patvirtintą jo paso kopiją. Ar buvo ir paso originalas, ar tik patvirtinta paso kopija, tiksliai neatsimena ir negali tvirtai teigti. Patvirtintą paso kopiją pateikė „Registrų centrui“ tikslu įregistruoti UAB „P.“ pardavimą Baltarusijos piliečiui Y. S.. Patį UAB „P.“ pardavimą įformino B. J., ji tik surašė ir pasirašė po UAB „P.“ dokumentų perdavimo aktu. Y. S. iš jos dokumentų nepriėmė, nes, kaip minėjo, jo nėra mačiusi. Kaip suprato, UAB „P.“ dokumentus pasiėmė jos pirkėjas iš Latvijos, o kada, kur ir kas pasirašė UAB „P.“ dokumentų priėmimo perdavimo akte Y. S. vardu, nežino ir nematė, nes visus UAB „P.“ dokumentus prieš tai buvo atidavusi B.B. J., kuri juos ir turėjo perduoti Y. S. (7 t., b.l. 128-129).

99Liudytojas A. P., kurio parodymai pagarsinti teisiamajame posėdyje, apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad supranta esąs kažkokių Lietuvos įmonių valdybos nariu. Šios įmonės vadinasi „V.“, „S.“ ir „C.“. Apie šias įmones nieko nežino. Maždaug prieš trejus metus Liepojoje prie parduotuvės susipažino su žmogumi, kuris prisistatė kaip M. Kartu išgėrė ir jis pasiūlė užsidirbti. Smulkmenų neaiškino, tik pasakė, kad reikalingas pasas ir reikės pasirašyti kažkokius dokumentus. M. atidavė savo pasą, o jis paskui atveždavo kažkokius dokumentus, kuriuos jis pasirašydavo. Pasirašydavo „V.“, „S.“, „C.“ dokumentus, tačiau kas buvo šiuose dokumentuose parašyta, nežino, nes jie buvo lietuvių kalba ir jų turinio nesuprato. Iš dokumentų suprato, kad yra Lietuvos įmonių ar savininku, ar direktoriumi. Kuo vertėsi šios įmonės, nežino, šių įmonių vardu sandorių nevykdė. Nieko neįgaliojo tvarkyti šių įmonių reikalus, bet jeigu ir pasirašė įgaliojimus, tai nesuprato pasirašytų dokumentų. M. vežė jį į Lietuvą, į Klaipėdą ir Vilnių, kur bankuose atidarė sąskaitas šioms įmonėms. Gautus priėjimus prie jo įmonių sąskaitų atidavė M. Į Lietuvą važiavo „BMW“ markės automobiliu, tamsios spalvos. Kas tvarkė šių įmonių buhalteriją, nežino. Šių įmonių piniginėmis lėšomis nedisponavo. M. už paslaugas mokėjo po 20-30 latų už vieną kartą, kai susitikdavo, ir kai jam ko nors reikėjo. M. yra 40-45 metų amžiaus, aukšto ūgio, 1,80 m ar kiek aukštesnis, plaukai tamsūs, trumpi, kalbėjo rusų kalba. Dokumentų, kurių prašo Lietuvos finansų policija, neturi ir nežino, kur jie yra (7 t., b.l. 135-136).

100Liudytojas A. B., kurio parodymai pagarsinti teisiamajame posėdyje, apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jo išsilavinimas pagrindinis, specialybės neturi. Paskutinius 10 metų dirbo įmonėje „L. M.“ karšto metalo tvarkytoju. Moka naudotis kompiuteriu, turi elektroninio pašto adresą, automobilio neturi. Latvijos Respublikos teritorijoje jokios verslo veiklos nevykdo ir nevykdė. 2010 metais UAB „I.“ savininkas, jo vardo ir pavardės neprisimena, bet prisimena, kad jis buvo gruzinas, pasiūlė užsiimti moteriškų apatinių drabužių pirkimu ir pardavimu, klientų ieškojimu. Gruzino atstovas, kurio vardo nežino, atvežė jam į Liepoją kelis dokumentus, kuriuos, pasirašė. Tarp dokumentų buvo dokumentai dėl UAB „I.“ akcijų pirkimo-pardavimo. Gruzino atstovas atvežė UAB „I.“ buhalterinius dokumentus, kuriuos priėmė savo žinion. Nežino, kodėl gruzinas nutarė perduoti dokumentus būtent jam. Gruzino atstovo pateiktus dokumentus pasirašė neskaitydamas ir nesužinojęs šių dokumentų turinio, nes manė, kad dokumentai neturi jokios ypatingos reikšmės. Gali būti, kad tarp pasirašytų dokumentų buvo ir buhalterinių dokumentų priėmimo aktas, bet tvirtinti negali. Iš gruzino atstovo gavo UAB „I.“ antspaudą. Jokio kito UAB „I.“ antspaudo negamino. Vėliau sudarė žodinį susitarimą su Klaipėdos firma, kurios pavadinimo neprisimena, dėl UAB „I.“ buhalterijos aptarnavimo už 400 litų per mėnesį, kuriuos mokėjo grynaisiais. Šiai firmai atidavė visus UAB „I.“ buhalterinius dokumentus, kuriuos gavo iš gruzino atstovo. Šios buhalterinės įmonės direktoriumi buvo R., pavardės nežino, o buhalterinę apskaitą tvarkė šios įmonės darbuotoja rusišku vardu, vardo neprisimena. Moters, vardu B. J., nepažįsta. Visus dokumentus, susijusius su mokesčių mokėjimu, taip pat ir su pridėtinės vertės mokesčiu, formindavo nurodyta buhalterinė įmonė. Nuo 2010 metų iki 2012 metų pabaigos atvažiuodavo į Lietuvą - į buhalterinę įmonę užvažiuodavo maždaug kartą per dvi - tris savaites. Į Lietuvą važiavo maršrutiniu transportu (7 t., b.l. 182-183).

101Liudytoja S. N., kurios parodymai pagarsinti teisiamajame posėdyje, apklausiama ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 1997 m. Kretingoje įregistravo savo vardu S. N. prekybos įmonę, kuri veiklą vykdė iki 2008 ar 2009 m. 2013 m. rugsėjo mėn. jos individuali įmonė buvo reorganizuota į UAB „K.“. Visus su individualios įmonės performinimo į uždarąją akcinę bendrovę klausimus sprendė B. J., su kuria buvo sudaryta teisinių paslaugų sutartis. Su B. J. aptarė ir galimą UAB „K.“ pardavimą. Reorganizavus įmonę į UAB „K.“, maždaug po dviejų mėnesių susisiekė B. J., kuri nurodė, kad yra asmuo, norintis įsigyti UAB „K.“ akcijas. Su B. J. susitarė, kad ji paruoš visus su akcijų pardavimu susijusius dokumentus, jai su vyru V. N. niekuo nereikėjo rūpintis. 2013 m. pabaigoje, lapkričio ar gruodžio mėn., tikslios datos neatsimena, kiek žino antroje dienos pusėje su B. J. susitarė, kad atvyks į jos darbovietę, esančią ( - ), kur pasirašys su UAB „K.“ pirkėju sutartį, o jam perduos visus buvusios S. N. įmonės (UAB „K.“) dokumentus. Visus materialinių vertybių perdavimo aktus bei akcijų pirkimo pardavimo dokumentus buvo iš anksto paruošusi B. J., todėl sutartu laiku liko pasirašyti po pateiktais dokumentais, po kuriais tuo pačiu metu ji su vyru pasirašė ir asmuo, kuris įsigijo UAB „K.“. Už UAB „K.“ akcijas jų pirkėjas jai jokių pinigų nemokėjo, tiesiog už teisines paslaugas ji sumokėjo B. J. pagal jos patektą sąskaitą apie 1000 litų, kiek tiksliai nebeatsimena. Pasirašius B. J. pateiktus dokumentus, visus pagal perdavimo aktą turėtus dokumentus iš savo automobilio perkrovė į pirkėjo automobilį, tačiau kokios jis buvo markės, spalvos ar valst. numerių neatsimena ir negali nurodyti. UAB „K.“ pirkėjas kalbėjo rusų kalba, buvo už ją aukštesnis, todėl jo ūgis ne mažesnis kaip 170 cm, trumpai kirptais plaukais, vidutinio kūno sudėjimo. Daugiau su UAB „K.“ pirkėju nebuvo susitikę, jo nei vardo ne pavardės nežino, telefono kontaktų neturi, nes dokumentai buvo iš anksto užpildyti ir derybų dėl UAB „K.“ pardavimo vesti nereikėjo, tai atliko B. J. (7 t., b.l. 191-192).

102Iš 2015-08-04 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad S. N. kaip asmenį, įsigijusį UAB „K.“ akcijas, nurodytą jos liudytojo apklausos metu, A. P. (B.) neatpažino (7 t., b.l. 193-194).

103Iš 2015-08-04 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad S. N. kaip asmenį, įsigijusį UAB „K.“ akcijas, nurodytą jos liudytojo apklausos metu, R. P. neatpažino (7 t., b.l. 195-196).

104Liudytojas V. N., kurio parodymai pagarsinti teisiamajame posėdyje, apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 m. pabaigoje, lapkričio arba gruodžio mėn., tikslios datos neatsimena, žmona S. N. pasakė, kad reikia nuvykti į Klaipėdą, tikslu pasirašyti po jos valdytos bendrovės, kuri buvo reorganizuota į UAB „K.“, pardavimo dokumentais. Į Klaipėdą nuvyko savo automobiliu Ford Kuga, valst. Nr. ( - ) Iš pradžių užėjo į ( - ) ofisą, kuriame pasitiko moteris, kuri tvarkė pirkimo pardavimo dokumentus ir rusakalbis vyriškis, kuris kaip suprato norėjo įsigyti UAB „K.“. Jam buvo pateikti pasirašyti UAB „K.“ dokumentai, kurių turinio neskaitęs pasirašė, tuo pačiu metu reikiamus dokumentus pasirašė ir jo žmona bei pirkėjas, kurio nei vardo ne pavardės nežino, jo apibūdinti negali, jo atpažinti negalėtų. Kokiomis sąlygomis buvo parduota UAB „K.“, nežino, nes viskuo rūpinosi žmona S. Pasirašius minėtame ofise dokumentus, kartu su pirkėju nusileido į kiemą, kur iš jo automobilio į pirkėjo automobilį buvo perkrauti UAB „K.“ dokumentai. Tačiau į kokį tiksliai automobilį buvo perkrauti dokumentai, pasakyti negali, nes jis stovėjo ne šalia, o per vieną ar du automobilius, todėl negali nurodyti automobilio markės ar spalvos. Iškrovus dokumentus iš automobilio, visi atsisveikino ir išvyko kiekvienas savo reikalais. Daugiau su UAB „K.“ pirkėju susitikęs nebuvo (7 t., b.l. 198-199).

105Liudytoja B. B. J., kurios parodymai pagarsinti teisiamajame posėdyje, apklausiama ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad nuo 1994 metų vykdo įmonių steigimo veiklą. Sandoriai apima tik pačios įmonės steigimą, jos akcininkų, valdytojų ir kitų duomenų įregistravimą, jokių komercinių sandorių, prekių pirkimu ar pardavimu niekuomet neužsiėmė ir neužsiima. 2010-2014 metais savo veiklą vykdė VŠĮ „V.“, UAB „V.“ vardu. Darbo vieta nurodytu laikotarpiu buvo ir dabar yra adresu ( - ). Į ją kreipiasi įvairūs asmenys su prašymu įsigyti ar parduoti įmones. Įmones, skirtas pardavimui, įsteigia pati arba klientams pasiūlo iš turimų įmonių. Klientams įmones, kurios jau anksčiau vykdė veiklą, parduoda tik ji. Pažįsta A. B. (P.), R. P., J. T., R. Ž., R. D.. A. B. (P.) pas ją atvyko 2011 metais, kada tiksliai neatsimena, jis teiravosi dėl galimybių įsigyti bendrovę, tačiau, kiek atsimena, bendrovės neįsigijo. Jo elektroninio pašto adresas - ( - ). Su juo dar kelis kartus bendravo „Skype“. A. buvo iš Rygos, kalbėjo rusiškai. Kiek atsimena, A. domėjosi UAB „U.“, kadangi buvęs savininkas norėjo šią bendrovę išregistruoti. Kaip suprato, A. turėjo bendrovę ir Vilniuje, o kokią, nežino. Po pažinties su A., praėjus kiek tai laiko, pas ją į darbą atvyko kitas Latvijos pilietis, vardu R., prisistatė esąs iš Liepojos, jo telefono Nr. ( - ). Kaip suprato iš jo kalbos ir elgesio, jis užsiėmė bendrovių perpardavimu. Jis pageidaudavo, kad bendrovės būtų registruotos Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registre. Jis pats savo vardu bendrovės nepirko, o visą laiką atsiveždavo asmenis. R. tarpininkavo kitiems asmenims įsigyjant UAB „P.“, UAB „M.“, UAB „I.“ ir UAB „A.“. UAB „S. S.“, UAB „M.“ pardavė ji, tačiau kokiomis aplinkybėmis ir kam, nepamena. UAB „K.“ buvusios savininkės S. N. prašymu pardavė asmeniui, vardu V. Kaip atrodė V., neįsidėmėjo. V. pirmą kartą buvo atvykęs vienas, o jam pardavus įmonę, kuomet reikėjo priimti UAB „K.“ dokumentus, jis atvyko su dar vienu vyriškiu, tačiau su kuo konkrečiai, neatsimena. Visais bendrovių pirkimo pardavimo atvejais visada reikalaudavo, kad dalyvautų fiziškai ir pats pirkėjas. Tik vieną kartą, forminant vienos iš aukščiau parduotos bendrovės dokumentus, kurios tiksliai neatsimena, R. buvo atvykęs vienas, jam perdavė dokumentus, po kuriais turėjo pasirašyti pirkėjas, kurį taip pat jau buvo mačiusi ankstesnio susitikimo metu. Pardavus įmonę, klientai atsiskaito tiesiogiai su ja. Už kokias bendroves sumokėjo R., o už kurias asmenys, kurie įsigijo bendroves, tiksliai atsakyti negali, nes neatsimena. Klientai, įsigiję bendroves, dažnai pageidauja, kad būtų rekomenduojama buhalterinę apskaitą tvarkanti bendrovė ar buhalterė. Visada pasiūlo kelis variantus, o pats žmogus pasirenka jam tinkamą asmenį. Dažniausiai rekomenduoja R. Ž. arba J. T., kurie yra finansininkai ir užsiima buhalterinės apskaitos tvarkymu. Kokie jos klientai kreipėsi į R. Ž. ar J. T., nežino. R. Ž. skundėsi dėl R. įsiskolinimų, tačiau dėl kokių konkrečiai bendrovių, nežino. Atlikus kratas jos patalpose, patikrino dokumentus, pagal kuriuos nustatė, kad Latvijos piliečiai be išvardintų bendrovių įsigijo UAB „A.“ ir UAB „V.“ (8 t., b.l. 2-3).

106Liudytojas R. Ž., kurio parodymai pagarsinti teisiamajame posėdyje, apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad nuo 2008 metų dirba UAB „F.“ direktoriaus pareigose. Jo vadovaujama bendrovė teikia buhalterinės apskaitos paslaugas. Bendrovėje dirba 9 asmenys, kurie pagal jo pavedimus, atsižvelgiant į jų darbo krūvį, tvarko klientų įmonių buhalterinę apskaitą. Buhalterinė apskaita tvarkoma pagal pateiktus pirminius klientų apskaitos dokumentus, bankinius išrašus. Dokumentai pateikiami tiesiogiai, paštu ar elektroniniu paštu. Pagal turimus duomenis yra suformuojamos visos reikalingos deklaracijos ir pateikiamos valstybės institucijoms. Į deklaracijas įrašomi tie duomenys, kurie gaunami iš klientų pirminių dokumentų. Jei kokių nors dokumentų trūksta, apie tai yra informuojami klientai ir prašoma juos papildomai pateikti. Pagal B. J. rekomendacijas iš viso buvo sudaryta apie 40 sutarčių. Kiek atsimena, pagal B. J. rekomendacijas buhalterinės apskaitos paslaugas UAB „F.“ teikė UAB „S. S.“, UAB „I.“, UAB „F.“, UAB „U.“, o UAB „F.“, kaip suprato, atėjo pagal esamų klientų rekomendacijas, o kas konkrečiai rekomendavo, nežino. Pats asmeniškai nei vienai bendrovei buhalterinės apskaitos neveda, tai atlieka jo bendrovės darbuotojai. Jis, kaip įgaliotas UAB „F.“ atstovas, valstybinei mokesčių inspekcijai teikė klientų deklaracijas, pagal jo buhalterių paruoštas ataskaitas, kurios buvo suformuotos pagal klientų pateiktus duomenis. UAB „F.“ apskaitą tvarkė S. Š., UAB „F.“, UAB „I.“ apskaitą tvarkė K. L., UAB „S. S.“ apskaitą tvarkė A. Š., kas apskaitą tvarkė UAB „U.“, nepamena. Prieš pradedant bendradarbiavimą, visą laiką atvyksta konkrečios bendrovės direktorius, su kuriuo ir yra sudaroma sutartis dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo, aptariamos sutarties sąlygos, apmokėjimo už paslaugas dydis ir sąlygos. Asmens A. B. (P.) nepažįsta ir su juo nėra bendravęs. R. P. atvyko su B. J. rekomendacija. Iš pradžių manė, kad I. S. taip pat atėjo su B. J. rekomendacija, tik vėliau, pokalbio su B. J. metu, išsiaiškino, kad ji jo nepažįsta, tad greičiausiai I. S. į UAB „F.“ kreipėsi pasinaudojęs kokio nors kito kliento rekomendacija. R. P. ne kartą buvo atvykęs į Klaipėdą, jis buvo UAB „U.“ direktorius. Kiek atsimena, UAB „U.“ užsiėmė prekyba, o su kokiomis įmonėmis nepamena. R. P. buvo atvykęs į jo ofisą kartu su UAB „I.“ direktoriumi A. B.. Taip pat R. P. kelis kartus kaip kurjeris buvo atvežęs UAB „I.“ pirminius apskaitos dokumentus. UAB „I.“ taip pat užsiėmė prekyba, tačiau kokia konkrečiai, nepamena. UAB „F.“ direktorius buvo G. B., kuris taip pat ne kartą buvo Klaipėdoje, dalyvavo Klaipėdos VMI atliekamuose patikrinimuose, teikė prašomus dokumentus. Su UAB „S. S.“ bendravo tik su R. P., o M. K. pavardė jam nežinoma, jo nėra matęs kaip ir UAB „U.“ direktoriaus D. T.. UAB „P.“, UAB „M.“, UAB „K.“, UAB „M.“, UAB „A.“ nežinomos ir su jų atstovais nėra susitikęs, jų nepažįsta. Taip pat nepažįsta, nėra matęs ir bendravęs su J. T., kuo ji užsiima, nežino. UAB „S. S.“ įsteigė jo brolis A. Ž., kuris tuo metu ketino vystyti saulės elektrinių veiklą. Valstybei atšaukus paskelbtus supirkimo įkainius, šią bendrovę jo brolis per B. J. pardavė, o kam tiksliai nežino, tik žino, kad direktorius buvo R. P.. UAB „F.“ teikė tik apskaitos paslaugas ir pagal klientų pateiktus pirminius dokumentus suformuodavo deklaracijas, jokių kitų paslaugų ar bankinių operacijų UAB „F.“, UAB „F.“, UAB „S. S.“, UAB „U.“, UAB „I.“ vardu neatliko. Kai UAB „F.“ tvarkė apskaitą UAB „F.“, jos direktorius I. S. teiravosi žmogaus, galinčio atstovauti jo bendrovę Klaipėdoje. Tuo metu kabinete buvo ir S. Š., kuri pasiūlė savo vyrą, kadangi jis yra, kaip ir I. S., rusakalbis ir tuo metu neturėjo darbo. Dėl darbo sąlygų su I. Š. tarėsi pats I. S., jų pokalbyje nedalyvavo. Su UAB „F.“, UAB „F.“, UAB „S. S.“, UAB „U.“, UAB „I.“ sutartys buvo nutrauktos todėl, kad jos nebevykdė veiklos ir pagal sutartis neatsiskaitė už suteiktas UAB „F.“ paslaugas. (8 t., b.l. 5-6).

107Dokumentai:

108Iš 2013-12-04 tarnybinio pranešimo matyti, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas gavus kriminalinės žvalgybos duomenis apie tai, kad Lietuvos ir Latvijos Respublikose veikianti organizuota grupė, kurios nariais yra šių šalių piliečiai, naudodami fiktyvias ir realiai veiklos nevykdančias įmones, kurių direktoriai yra statytiniai, dažnai asocialūs ar be nuolatinės gyvenamosios vietos esantys Latvijos Respublikos piliečiai, iš Latvijos Respublikos ūkio subjektų su 0 % pridėtinės vertės mokesčiu (toliau PVM) įsigyja armatūrą, kurią iš karto arba per kelių įmonių grandinę su 21 % PVM parduoda kitoms Lietuvos įmonėms, kurios tą pačią armatūrą perparduoda galutiniam pirkėjui Lietuvoje arba eksportuoja į kitas užsienio šalis. Pagal tyrimo metu surinktus duomenis nustatyta, kad iš Latvijos į Lietuvos armatūrą yra tiesiogiai pristatoma galutiniam pirkėjui, o visa fiktyvių sandorių grandinė yra sukuriama siekiant apgaule įgyti PVM atskaitą ir grobstyti PVM (1 t., b.l. 1-2).

109Iš 2015-11-13 nutarimo pradėti ikiteisminį tyrimą ir atskirti ikiteisminius tyrimus matyti, kad dėl UAB „A.“, į.k. ( - ), galimo turto pasisavinimo pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, ir UAB „A.“ neįvykusių sandorių su UAB „K.“, į.k. ( - ), siekiant apgaule suformuoti PVM atskaitą, pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, apgaulingo UAB „A.“ apskaitos tvarkymo, pagal BK 222 straipsnio 1 dalį pradėtas ikiteisminis tyrimas atskiriant į atskirą tyrimą Nr. 042-00384-15 (1 t., b.l. 21-22).

110Iš 2013-10-28 tarnybinio pranešimo matyti, kad atlikta UAB „F.“ krovinio gabenimo dokumentų apžiūra, pagal kuriuos UAB „F.“ prekes per UAB „M.“ faktiškai įsigijo iš SIA „K.“ (1 t., b.l. 132).

111Iš 2013-11-13 tarnybinio pranešimo matyti, kad atlikta krovinio gabenimo dokumentų apžiūra, pagal kuriuos UAB „S.“ prekes gabeno UAB „R.“, kurios faktiškai buvo įsigytos iš SIA „B. H.“ (1 t., b.l. 133).

112Iš 2013-11-22 tarnybinio pranešimo matyti, kad atliktas A. P. (B.) sekimas, kuris 2013-11-22 atvyko į S. Š. g. 21, Klaipėda, esantį vertimų biurą „B.“, po to A. P. savo automobiliu nugabena A. P. į „DNB banką“, esantį Liepų g. 10, Klaipėda. Po to vyksta į susitikimą su J. T., adresu ( - ) (1 t., b.l. 134-136).

113Iš 2014-01-28 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad J. T. mobiliojo ryšio telefonu Nr. ( - ) bendravo su B.B. J., jos naudojamu abonentiniu Nr. ( - ) dėl bendrovės pardavimo. B.B. J. prašo bendrovę įregistruoti „PVM“ mokėtoja. Taip pat J. T. bendravo su A. P. (B.), jo naudojamu abonentiniu Nr. ( - ) dėl susitikimų pagal B.B. J. rekomendaciją, taip pat tariasi susitikti ( - ), bei prie „DNB“ banko, Liepų g. Klaipėdoje. J. T. mobiliojo ryšio telefonu Nr. ( - ) bendravo su R. P., jo naudojamais abonentiniais Nr. ( - ) dėl UAB „M.“ deklaracijų pateikimo, piniginių lėšų perdavimo, krovinių gabenimo, skolų mokesčių inspekcijai, nurodė el. paštą bendravimui ( - ), derina dokumentus, pagal kuriuos buvo išrašomi tarptautiniai krovinio važtaraščiai, tariasi dėl atlygio už paslaugas (1 t., b.l. 137-177).

114Iš 2014-01-29 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad R. P. mobiliojo ryšio telefonu Nr. ( - ) bendravo su J. T. jos naudojamu abonentiniu Nr. ( - ) dėl įmonės dokumentų perdavimo iš B. (1 t., b.l. 178-179).

115Iš 2014-01-29 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad B.B. J. mobiliojo ryšio telefonu Nr. ( - ) bendravo su S. N., jos naudojamu abonentiniu Nr. ( - ) dėl jos bendrovės (UAB „K.“) akcijų pardavimo ir dokumentų perdavimo. B.B. J. mobiliojo ryšio telefonu Nr. 3706802202 bendravo su A. P. (B.), jo naudojamu abonentiniu Nr. ( - ) dėl S. N. priklausančios įmonės (UAB „K.“) pardavimo, susitikimų, avansinio apmokėjimo (1 t., b.l. 180-189).

116Iš 2014-01-29 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad I. Š. mobiliojo ryšio telefonu Nr. ( - ) bendravo su I. S. jo naudojamu abonentiniu Nr. ( - ) dėl metalo gaminių pateikimo UAB „R.“, nurodo, kad reikalinga nuvykti ir pakeisti UAB „S.“ dokumentus ir uždėti jų (UAB „F.“) antspaudą. Iš 2013-11-13 tarnybinio pranešimo matyti, kad atlikta krovinio gabenimo dokumentų apžiūra, pagal kuriuos UAB „R.“ prekės buvo gabenamos pagal UAB „S.“ dokumentus, kurios faktiškai buvo įsigytos iš SIA „B. H.“. Pagal UAB „R.“ 2014-08-28 pateiktus dokumentus matyti, kad 2013-11-13 prekes pristatė UAB „F.“ (1 t., b.l. 133, 12 t. b.l. 175-176).

117Iš 2014-01-29 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad I. Š. taip pat bendravo su R. U. jo naudojamu abonentiniu Nr. ( - ) dėl CMR-ų keitimo. I. Š. mobiliojo ryšio telefonu Nr. ( - ) bendravo su I. S. jo naudojamu abonentiniu Nr. ( - ) dėl prekių gabenimo klientams ir jų dokumentų pakeitimo (2 t., b.l. 3-7).

118Iš 2014-02-24 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad I. S. mobiliojo ryšio telefonu Nr. ( - ) bendrauja su įvairiais metalo gaminių pirkėjais, nurodo kokios įmonės vardu bus parduotos prekės ir nurodo, kad prekės bus gabenamos iš „L.“. I. S. mobiliojo ryšio telefonu Nr. ( - ) su UAB „L.“ atstovu A. mobiliojo ryšio telefonu Nr. ( - ) dėl UAB „M.“ atsiskaitymo už krovinio pervežimą. I. S. mobiliojo ryšio telefonu Nr. ( - ) bendrauja su UAB „L.“ atstovu A. mobiliojo ryšio telefonu Nr. ( - ) dėl skolos, susidariusius už UAB „F.“ krovinių pervežimo UAB „M.“ vardu. I. S. mobiliojo ryšio telefonu Nr. ( - ) bendrauja su R. U. jo naudojamu abonentiniu Nr. ( - ) dėl metalo gaminių tiekimo ir PVM atskaitos (2 t., b.l. 8-45).

119Iš 2014-10-09 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad J. T. mobiliojo ryšio telefonu Nr. ( - ) bendravo su A. P. (B.), jo naudojamu abonentiniu Nr. ( - ) dėl susitikimų su ja ir R. (D.). J. T. mobiliojo ryšio telefonu Nr. ( - ) bendravo su R. P. jo naudojamu abonentiniu Nr. ( - ) dėl susitikimų, dėl UAB „M.“ PVM deklaravimo, dėl UAB „A.“ įsigijimo latvio vardu, dėl sąskaitos atidarymo „DNB“, „SEB“ bankuose. Taip pat bendravo su A. P. (B.), jo naudojamu abonentiniu Nr. ( - ) dėl susitikimų su ja ir R. (D.), nurodo, kad sąskaitas siuntė į „Skypa“, dėl UAB „G.“ PVM skolos už 3 mėn. sumokėjimo, mokesčių inspekcijos patikrinimų (2 t., b.l. 61-79).

120Iš 2014-10-10 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad A. P. (B.) mobiliojo ryšio telefonu Nr. ( - ) bendravo su R. D., jo naudojamu abonentiniu Nr. ( - ) dėl susitikimų, PVM sumokėjimo, internetinės bankininkystės. A. P. (B.) mobiliojo ryšio telefonu Nr. ( - ) bendravo su R. P., jo naudojamu abonentiniu Nr. ( - ) dėl įmonės perpardavimo ir susitikimo. A. P. (B.) mobiliojo ryšio telefonu Nr. ( - ) bendravo su įvairiais asmenimis dėl krovinio gabenimo UAB „S.“ vardu (2 t., b.l. 80-83).

121Iš 2014-10-09 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad B.B. J. mobiliojo ryšio telefonu Nr. ( - ) bendravo su A. P. (B.) jo naudojamu mobiliojo ryšio telefonu Nr. ( - ), tariasi dėl susitikimų, klausia ar pervedė pinigus už įmonę (2 t., b.l. 84-85).

122Iš 2014-10-09 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad I. S. mobiliojo ryšio telefonu Nr. ( - ) bendravo su nenustatytu asmeniu jo naudojamu mobiliojo ryšio telefonu Nr. ( - ), I. S. pokalbio matu nurodė, kad klientai paėmė 2 mašinas, viena liko. Nurodė, kad atvežė dokumentus su antspaudais, bet be parašų. Nenustatytas asmuo liepė nekalbėti telefonu ir kreiptis į I. (2 t., b.l. 87).

123Iš 2015-04-21 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad R. Ž. mobiliojo ryšio telefonu Nr. ( - ) bendravo su asmeniu, vardu A., jo naudojamu mobiliojo ryšio telefonu Nr. ( - ) dėl UAB „S. S.“ prisijungimo prie Danske banko sąskaitos slaptažodžių. R. Ž. nurodė, kad direktorius turi per banką prisijunti prie VMI ir užpildyti elektroninio deklaravimo prašymą. R. Ž. mobiliojo ryšio telefonu Nr. ( - ) bendravo su I. S. jo naudojamu abonentiniu Nr. ( - ), I. S. teiravosi kaip parduoti įmonę, klausia apie patikrinimo eigą, kalba dėl PVM negrąžinimo ir medžiagos perdavimo FNTT, suteikia informaciją kaip taikomas 0 proc. PVM tarifas. R. Ž. mobiliojo ryšio telefonu Nr. ( - ) bendravo su B.B. J. jos naudojamu mobiliojo ryšio telefonu Nr. ( - ), nurodo, kad visos tos latvių įmonės laikinos, pataria nutraukti sutartis, nes nemoka pinigų. B.B. J. nurodė, kad yra atvažiavęs latvių įmonių bosas, nori užsukti pas jį dėl skolų suderinimo. Duoda kalbėti atvykusiam asmeniui. Pokalbį B.B. J. telefonu tęsia A. P. (B.), tariasi susitikti po pietų (2 t., b.l. 119-131).

124Iš 2013-12-20 sekimo protokolo matyti, kad 2013-12-19 A. P. (B.) atvežė A. P. į AB DNB banką, esantį Liepų g. 10, Klaipėda, A. P. (B.) iš bankomato išima pinigus, dalį jų duoda A. P.. Vėliau vyksta į VšĮ „V.“, vadovaujamą B.B. J., esantį ( - ) (3 t., b.l. 49-50).

125Iš 2014-02-03 DNB banko pateiktos laikmenos matyti, kad DNB banko bankomatu UAB „S.“ vardu finansines operacijas 2013-12-19 atliko A. B. (P.), laikmena apžiūrėta daiktų apžiūros protokolu (3 t., b.l. 53-56).

126Iš 2014-01-30 slapto sekimo protokolo matyti, kad 2014-01-30 R. P. atvyksta pas J. T., su ja susitinka ( - ) esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, pasikeičia dokumentais (3 t., b.l. 57).

127Iš 2014-02-10 slapto sekimo protokolo matyti, kad 2014-02-10 R. P. atvyksta su R. D. į DNB banką, esantį Liepų g. 10, Klaipėda. Prie jų prisijungia J. T.. R. D. su J. T. apsilanko banke. J. T. iš banko gautus dokumentus perduoda R. P.. R. P. J. T. perduoda pinigus (3 t., b.l. 58-59).

128Iš 2014-02-20 slapto sekimo protokolo matyti, kad 2014-02-20 R. P. atvyksta su R. D. į UAB „Medicinos banko“ Klaipėdos filialą, esantį Šermukšnių g. 1 , Klaipėda. Prie jų prisijungia J. T.. Visi eina į banką (3 t., b.l. 60-61).

129Iš 2014-07-21 kratos protokolo matyti, kad A. B. (P.) naudojamame automobilyje BMW 318 coupe, valst. Nr. 93-LJ-BB, kratos metu rasta ir paimta: Latvijos Respublikos piliečių A. B. (kodas ( - )) ir R. D. (kodas ( - )) pasų Nr. ( - ) kopijos – 2 lapai; informacinis lapas apie asmenį R. D. ir A. B. – 4 lapai; Įmautėje sudėti dokumentai: 2014-07-08 proforma sąskaita Nr. KIT000068, 2014-07-07 proforma: BTN00012, tarp pardavėjo „BTN.nl“ ir pirkėjo SIA „K.“, 2014-07-22 CMR Nr. 070714-01, visi šie dokumentai yra susegti – 3 lapai; 2014-07-08 proforma sąskaita Nr. KIT000067, 2014-07-07 proforma: BTN00011, tarp pardavėjo „BTN.nl“ ir pirkėjo SIA „K.“, 2014-07-22 CMR Nr. 070714-01, visi šie dokumentai yra susegti – 3 lapai; 2014-07-08 proforma sąskaita Nr. KIT000066, 2014-07-07 proforma: BTN00010, tarp pardavėjo „BTN.nl“ ir pirkėjo SIA „K.“, 2014-07-22 CMR Nr. 070714-01, visi šie dokumentai yra susegti – 3 lapai; 2014-07-08 proforma sąskaita Nr. KIT000069, 2014-07-08 proforma: BTN00013, tarp pardavėjo „BTN.nl“ ir pirkėjo SIA „K.“, 2014-07-22 CMR Nr. 080714-01, visi šie dokumentai yra susegti – 3 lapai; 2014-07-07 proforma sąskaita Nr. KIT000065, 2014-07-07 proforma: BTN00009, tarp pardavėjo „BTN.nl“ ir pirkėjo SIA „K.“, 2014-07-21 CMR Nr. 030714-01 visi šie dokumentai yra susegti – 3 lapai; 2014-07-07 proforma sąskaita Nr. KIT000063, 2014-07-04 proforma: BTN00007, tarp pardavėjo „BTN.nl“ ir pirkėjo SIA „K.“, 2014-07-21 CMR Nr. 030714-01 visi šie dokumentai yra susegti – 3 lapai. UAB „A.“ apvalus antspaudas „Colop printer R30“ su dėžute – 1 vnt. LTD, UAB „S.“ apvalus antspaudas „Colop printer R30“ – 1 vnt., kurie apžiūrėti 2014-07-22 daiktų apžiūros protokolu (3 t., b.l. 76-77, 78-79).

130Iš 2014-07-21 kratos protokolo matyti, kad A. B. (P.) gyvenamojoje vietoje, ( - ), kratos metu rasta ir paimta: įvairios PVM sąskaitos faktūros išrašytos SIA „K.“, SIA „K.“ bankinės sąskaitos atidarymo dokumentai, Nyderlandų bendrovės BTN. 2014-06-03 SIA „D.“ vardu išrašyta sąskaita faktūra Nr. DZH2014048 bendrovei UAB „K.“ latvių kalba – 2 lapai; SIA „D.“ 2014-06-03 krovinio važtaraštis – 1 lapas; 2014-05-26 SIA“L.“ sąskaita faktūra UAB „K.“ latvių kalba – 1 lapas; 2014-06-25 SIA „D.“ vardu išrašyta sąskaita faktūra Nr. DZH2014079 bendrovei UAB „K.“ latvių kalba – 1 lapas; SIA „D.“ 2014-06-25 krovinio važtaraštis – 1 lapas; 2014-05-30 SIA „D.“ vardu išrašyta sąskaita faktūra Nr. DZH2014047 bendrovei UAB „K.“ latvių kalba – 2 lapai, nešiojamas kompiuteris „Samsung“, kurie apžiūrėti 2014-07-31 ir 2015-07-24 daiktų apžiūros protokolais (3 t., b.l. 116-120, 123-135, 136).

131Iš 2015-07-24 apžiūros protokolo matyti, kad A. B. (P.) gyvenamojoje vietoje, ( - ), kompiuteriu „Samsung“ buvo sukurti ir jame saugomi sekantys dokumentai: 2014-02-25 sutartis, sudaryta tarp SIA „B.“ ir UAB „A.“ su priedais rusų kalba; 2014-07-01 sutartis Nr. 214/04, sudaryta tarp SIA „B.“ ir UAB „A.“ rusų kalba; SIA „K.“ anketa Talino bankui „Aripank“ rusų kalba; SIA „K.“ vardu surašyti krovinio važtaraščiai UAB „A.“; 2014-07-01 sutartis Nr. 01-07/2014, sudaryta tarp SIA „K.“ ir UAB „A.“ rusų kalba; Norex international AB 2014-04-16 sąskaita Nr. 2599, išrašyta UAB „K.“ bendrai 14432,13 Eur sumai; Norex international AB 2014-04-16 patvirtinimas Nr. SO11002599, išrašytas UAB „K.“ bendrai 14432,13 Eur sumai; Norex international AB 2014-04-16 sąskaita Nr. 2600, išrašyta UAB „K.“ bendrai 14196,8 Eur sumai; Norex international AB 2014-04-16 patvirtinimas Nr. SO11002600, išrašytas UAB „K.“ bendrai 14196,8 Eur sumai; BTN.nl 2014-06-16 sąskaita BTN 00003, išrašyta UAB „K.“ bendrai 15435 Eur sumai; Norvik banko SIA „K.“ sąskaitos išrašas dėl 2014-03-31 UAB „S.“ 15720,00 Eur pavedimo (3 tomas b.l. 137-183).

132Iš 2014-07-21 kratos protokolo matyti, kad I. S. gyvenamojoje vietoje, ( - ), kratos metu rasti ir paimti UAB „F.“ buhalterinės apskaitos dokumentai; kietasis diskas W. D.; išorinis kietasis diskas „FOC“;, kompiuterio sisteminis blokas MLUX; nešiojamas kompiuteris „Packard bell“, nešiojamas kompiuteris „Asus“, kurie apžiūrėti 2015-07-24, 2015-07-31 daiktų apžiūros protokolu ir specialisto, pateikusio UAB „F.“ ūkinės finansinės veiklos išvadą (4 t., b.l. 9-15, 16-18, 45-47).

133Iš 2015-09-09 apžiūros protokolo matyti, kad I. S. gyvenamojoje vietoje, ( - ), kratos metu paimto kompiuterio „Packard Bell“ elektroninio pašto ( - ) vartotojui I. S. 2014-07-08 persiųstas elektroninis laiškas iš elektroninio pašto dėžutės ( - ), naudojamos A. B., su įvairiomis JPG formato bylomis, 2014-07-08 atsiųsta byla pavadinimu Scan10001(1). PDF; 2014-07-08; 2014.07.16 iš elektroninio pašto ( - ) atsiųstas laiškas „Rekviziti poluchjateja nurodant UAB „A.“ rekvizitus. Disko atmintyje išsaugota duomenų byla pavadinimu Klaitrasma.pdf, kurioje yra VĮ „Registrų centras“ UAB „K.“ juridinio asmens registro elektroninis išrašas; R. D. paso Nr. ( - ) fotokopija. Kratos metu paimto išorinio standžiojo disko Samsung, ser. Nr. E270J10Z400438, atmintyje išsaugotas UAB „F.“ kasos išlaidų orderis UAB „M.“; UAB „F.“ sąskaitos išrašytos Latvijos bendrovės „A.“; „L.“ metalo sertifikatai; UAB „L.“ PVM sąskaitos, išrašytos UAB „M.“; UAB „F.“ transporto užsakymo lapai SIA „A.“, kuriuose nurodytas maršrutas Latvija – Lietuva (4 t., b.l. 19-44 ).

134Iš 2015-09-09 apžiūros protokolo matyti, kad I. S. gyvenamojoje vietoje, ( - ), kratos metu paimto kompiuterio ASUS, ser. Nr. A4N0AS698970174, diske išsaugoti sekantys duomenys: UAB „L.“ PVM sąskaita faktūra LAI Nr. 0015360, išrašyta UAB „M.“; UAB „L.“ PVM sąskaita faktūra LAI Nr. 0015502, išrašyta UAB „M.“; UAB „L.“ PVM sąskaita faktūra LAI Nr. 0015454, išrašyta SIA „L.“; kompanijai „A.“ išduotas prekių atitikties sertifikatas Nr. 4601 – 1 lapas; „L.“ išduotas kokybės sertifikatas SIA „M.“; kompanijos „A.“ sąskaita RA/13-000824, išrašyta UAB „M.“; „L. M.“ kompanijai „A.“ išduotas kokybės pažymėjimas Nr. 71460 – 2 lapai; kompanijai „A.“ išduotas kokybės pažymėjimas Nr.7-109; „F.“ kasos išlaidų orderis UAB „M.“; UAB „F.“ sąskaitos išrašytos Latvijos bendrovės „A.“; „L.“ metalo sertifikatai; UAB „L.“ PVM sąskaitos išrašytos UAB „M.“; UAB „F.“ transporto užsakymo lapai SIA „A.“ , kuriuose nurodytas maršrutas Latvija – Lietuva; UAB „F.“ 2013-03-04 kasos išlaidų orderis Nr. FN-I 01, išrašytas UAB „S.“ 17333,57 Lt sumai; UAB „M.“ PVM sąskaitų faktūrų serijos MST Nr. 003,004, 013, 014 maketai; UAB „M.“ VĮ „Registrų centras“ elektroninis; SIA „L.“ transporto užsakymo lapas krovinio gabenimui iš Latvijos, SIA „P.“ į Lietuvą UAB „M.“; metalo kokybės pažymėjimai, išduoti kompanijai „A.“; „L.“ pirkėjo UAB „M.“ 2013-02-26 anketa; UAB „M.“ transporto maršrutu Latvija-Lietuva užsakymo lapo maketas. Kataloge Nr8-6_5VEJ0J07.E01/Partition 2/OS [NTFS]/[root]/Users/ Igors/Downloads rasti programos Skype vartotojo ( - ) susirašinėjimo programos žinutėmis duomenų bazė „main.db“. Iš laikotarpiu nuo 2013-03-21 iki 2013-10-09 susirašinėjimo su „Skype“ vartotoju ( - ) matyti, kad vartotojas, vardu I., tariasi dėl transporto priemonių užsakymo, apmokėjimo UAB „F.“ ir UAB „M.“ vardu, nurodo kada ir kokios prekės turi būti pakrautos iš kompanijos „A.“, kokie krovinio dokumentai turi būti forminami UAB „M.“ vardu ir kur prekės turi būti gabenamos iš Liepojos, Rygos miestų į Lietuvą. Iš laikotarpiu nuo 2013-09-12 iki 2014-03-26 susirašinėjimo su „Skype“ vartotoju „K. R. – SIA „V.“ matyti, kad vartotojas, vardu ( - ) tariasi dėl transporto priemonių užsakymo, apmokėjimo, nurodo kada ir kokios prekės turi būti pakrautos iš kompanijos „A.“, kokie krovinio dokumentai turi būti forminami, kur prekės turi būti gabenamos iš Liepojos, Rygos miestų į Lietuvą (4 t., b.l. 48-145).

135Iš 2014-07-21 kratos protokolo matyti, kad kratos R. P. gyvenamojoje vietoje, adresu ( - ), metu paimtos įvairios PVM sąskaitos faktūros, išrašytos latvių kalba 2014 m. gegužės mėn. SIA „D.“ bendrovei UAB „A.“, grynųjų pinigų įnešimo į UAB „A.“ sąskaitą kvitai; Y. B. paso ( - ) kopija; UAB „A.“ VĮ „Registrų centras“ išrašas dėl Y. B. paskyrimo akcininku; el. pašto ( - ) dėžutės 2014-02-26 atspausdintas ant A4 formato lapų laiškas, gautas iš el. pašto dėžutės ( - ), kuriame nurodytas prisijungimo prie „Medicinos banko“ elektroninės bankininkystės, nurodytas UAB „A.“ prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ID numeris, slaptažodis, prie laiško prisegti 3 jpg formato failai su UAB „A.“ PIN ir TAN kodų kortelėmis, kurios atspausdintos ant A4 formato lapų, kurie apžiūrėti 2014-07-31 daiktų apžiūros protokolu (4 t., b.l. 155-162; 163-169).

136Iš 2014-08-29 nutarimo prijungti daiktus prie bylos matyti, kad L. G. pateiktė A. B. priklausančias UAB „S.“ DNB banko korteles (4 t., b.l. 172-173).

137Iš 2014-08-29 nutarimo prijungti daiktus prie bylos matyti, kad 2013-02-12 kratos metu A. B. gyvenamojoje vietoje, ( - ), paimti jam priklausančios UAB „S.“ apskaitos dokumentai ir DNB banko korteles, kurie apžiūrėti 2014-09-02 daiktų apžiūros protokolu (4 t., b.l. 177-180; 181).

138Iš 2014-08-29 nutarimo prijungti daiktus prie bylos matyti, kad 2013-02-12 kratos metu G. B. gyvenamojoje vietoje, ( - ), paimti jam priklausančių UAB „F.“, UAB „G.“ apskaitos dokumentai, kurie apžiūrėti 2014-09-02 daiktų apžiūros protokolu ir specialisto, pateikusio UAB „F.“ ūkinės finansinės veiklos specialisto išvadą (4 t., b.l. 182-183; 184).

139Iš 2014-08-29 nutarimo prijungti daiktus prie bylos matyti, kad 2013-02-12 kratos metu G. B. gyvenamojoje vietoje, ( - ), paimta atminties kortelė, kurioje buvo išsaugotos UAB „F.“ PVM sąskaitos faktūros, kurios apžiūrėtos 2013-03-14 daiktų apžiūros protokolu ir specialisto, pateikusio UAB „F.“ ūkinės finansinės veiklos specialisto išvadą (5 t., b.l. 1-48; 49-54).

140Iš 2014-07-21 kratos protokolo matyti, kad J. T., kratos gyvenamojoje vietoje ( - ), metu pateikė segtuvus su UAB „S.“, UAB „M.“, UAB „S.“, UAB „G.“, UAB „K.“, UAB „A.“ apskaitos dokumentais, kompiuterį „Fujitsu“, kurie apžiūrėti 2015-08-11 daiktų apžiūros protokolu ir specialisto, pateikusio UAB „F.“ ūkinės finansinės veiklos specialisto išvadą (5 t., b.l. 66-67; 68-69).

141Iš 2015-09-08 apžiūros protokolo matyti, kad 2014-07-21 kratos metu J. T. kratos gyvenamojoje vietoje, ( - ), paimto kompiuterio „Fujtsu“ standžiajame diske išsaugoti sekantys duomenys: 2014-01-28 UAB „A.“ akcijų pardavimo Y. B. sutartis, 2014-01-28 Y. B. sprendimas paskirti direktoriumi R. D., 2014-01-28 U. K. sprendimas paskirti direktoriumi R. D., 2014-01-29 UAB „A.“ įgaliojimas J. T., 2014-02-10 UAB „A.“ įgaliojimas J. T., UAB „S.“ 2013-01-13 PVM sąskaita faktūra SUG Nr. 008, išrašyta SIA „A.“ bendrai 9665,76 Lt sumai, UAB „S.“ 2013-02-10 PVM sąskaita faktūra SUG Nr. 010, išrašyta SIA „A.“ bendrai 12075,89 Lt sumai, UAB „S.“ 2013-04-14 PVM sąskaita faktūra SUG Nr. 010, išrašyta UAB „M.“ bendrai 43096,33 Lt sumai, UAB „K.“ 2014-03-31 PVM sąskaita faktūra KLT Nr. 00017, išrašyta UAB „S.“ bendrai 36300 Lt sumai, UAB „K.“ 2014-05-14 PVM sąskaita faktūra KLA Nr. 000004, išrašyta UAB „S.“ bendrai 45927,86 Lt sumai, UAB „K.“ 2014-05-15 PVM sąskaita faktūra KLA Nr. 000005, išrašyta UAB „S.“ bendrai 46412,16 Lt sumai, Norex international AB 2014-04-16 sąskaita Nr. 2599, išrašyta UAB „K.“ bendrai 14432,13 Eur sumai, Norex international AB 2014-04-16 patvirtinimas Nr. SO11002599, išrašytas UAB „K.“ bendrai 14432,13 Eur sumai, Norex international AB 2014-04-16 sąskaita Nr. 2600, išrašyta UAB „K.“ bendrai 14196,8 Eur sumai, Norex international AB 2014-04-16 patvirtinimas Nr. SO11002600, išrašytas UAB „K.“ bendrai 14196,8 Eur sumai, Norex international AB 2014-05-16 sąskaita Nr. 2774, išrašyta UAB „K.“ bendrai 14305,7 Eur sumai, Norex international AB 2014-05-16 patvirtinimas Nr. SO110025774, išrašytas UAB „K.“ bendrai 14305,7 Eur sumai, LTD „K.“ 2014-05-27 sąskaita RE/14-000403, išrašyta UAB „K.“ bendrai 16539,0 Eur sumai, UAB „G.“ 2014-04-14 PVM sąskaita faktūra GIR Nr. 017, išrašyta UAB „S.“ bendrai 50681,13 Lt sumai, UAB „G.“ 2014-01-22 PVM sąskaita faktūra GIR Nr. 001, išrašyta UAB „S.“ bendrai 18845,75 Lt sumai, UAB „P.“ 2012-10-02 PVM sąskaita faktūra POL Nr. 001, išrašyta UAB „S. S.“ bendrai 108900 Lt sumai, UAB „P.“ 2012-10-04 PVM sąskaita faktūra POL Nr. 002, išrašyta UAB „S. S.“ bendrai 105270 Lt sumai, UAB „P.“ 2012-10-05 PVM sąskaita faktūra POL Nr. 003, išrašyta UAB „S. S.“ bendrai 108900 Lt sumai, UAB „P.“ 2012-10-08 PVM sąskaita faktūra POL Nr. 004, išrašyta UAB „S. S.“ bendrai 112530 Lt sumai, UAB „P.“ 2012-10-09 PVM sąskaita faktūra POL Nr. 005, išrašyta UAB „S. S.“ bendrai 90750 Lt sumai, UAB „P.“ 2012-10-16 PVM sąskaita faktūra POL Nr. 006, išrašyta UAB „S. S.“ bendrai 108900 Lt sumai, UAB „P.“ 2012-10-17 PVM sąskaita faktūra POL Nr. 007, išrašyta UAB „S. S.“ bendrai 36300 Lt sumai, UAB „P.“ 2012-10-18 PVM sąskaita faktūra POL Nr. 008, išrašyta UAB „S. S.“ bendrai 90750 Lt sumai, UAB „P.“ 2012-10-19 PVM sąskaita faktūra POL Nr. 009, išrašyta UAB „S. S.“ bendrai 108900 Lt sumai, UAB „P.“ 2012-10-22 PVM sąskaita faktūra POL Nr. 010, išrašyta UAB „S. S.“ bendrai 90750 Lt sumai, UAB „P.“ 2012-10-23 PVM sąskaita faktūra POL Nr. 011, išrašyta UAB „S. S.“ bendrai 72600 Lt sumai, UAB „P.“ 2012-10-24 PVM sąskaita faktūra POL Nr. 012, išrašyta UAB „S. S.“ bendrai 72600 Lt sumai, UAB „P.“ 2012-10-29 PVM sąskaita faktūra POL Nr. 013, išrašyta UAB „S. S.“ bendrai 54450 Lt sumai, UAB „P.“ 2012-11-30 PVM sąskaita faktūra POL Nr. 014, išrašyta UAB „S. S.“ bendrai 205337 Lt sumai, UAB „P.“ 2013-01-30 PVM sąskaita faktūra POL Nr. 0151, išrašyta UAB „I.“ bendrai 223958,9 Lt sumai, UAB „P.“ pirkėjų skolos 2012 m, UAB „P.“ skolos tiekėjams 2012 m. Programos „Skype“ naudotojo ( - ) tarpusavio susirašinėjimas vartotojų ( - ) laikotarpiu nuo 2014-04-22 iki 2014-07-21, kuriuose užfiksuoti duomenys apie tai, kad ( - ) siunčia įvairias UAB „S.“, UAB „K.“ sąskaitas faktūras, krovinio važtaraščius vartotojui „J.“. „J.“ informuoja „A.“ apie susidariusias mokėtinas PVM sumas UAB „G.“ UAB „S.“, teiraujasi kokius duomenis įrašyti į teiktinas deklaracijas valstybinei mokesčių inspekcijai bei informuoja apie planuojamą mokesčių inspekcijos pareigūnų UAB „K.“ patikrinimą, tariasi dėl apmokėjimo ir susitikimo Palangoje, Klaipėdoje (5 t., b.l. 70-119).

142Iš 2014-07-21 kratos protokolo matyti, kad R. D. asmens kratos ( - ) ties namu Nr. 6, metu paimti mobilaus ryšio telefonai Nokia ir Samsung, kurie apžiūrėti 2015-08-11 daiktų apžiūros protokolu (5 t., b.l. 151; 153-154).

143Iš 2014-08-29 apžiūros protokolo matyti, kad R. D. asmens kratos metu paimto mobilaus ryšio telefono Samsung, kurio IMEI kodas ( - ), atmintyje yra išsaugota nuotrauka su rusų kalba surašytu rankraštiniu tekstu (5 t., b.l. 153-154).

144Iš 2014-08-02 daiktų pateikimo protokolo matyti, kad R. D. pateikė A5 formato lapą, gautą iš A. B. su rankraštiniais rusų kalba įrašais, kurio fotonuotrauka buvo saugojama jo asmens kratos metu paimtame mobilaus ryšio telefone „Samsung“ atmintyje (5 t., b.l. 155-157).

145Iš 2014-09-04 apžiūros protokolo matyti, kad R. D. 2014-08-02 pateiktame lape yra padaryti juodos spalvos rašymo priemone rankraštiniai įrašai, kuriuose nurodyti pirkėjai UAB „M.“ ir UAB „F.“. Nurodyti pardavėjai SIA „A.“, SIA „B.“. Nurodyta mėnesio apyvarta 300 000 Lt. Nurodoma, kad VISA turi būti susieta su EUR. Firma užsiima juodosios metalurgijos produkcija (armatūra, valcuotieji gaminiai) (5 t., b.l. 158).

146Iš 2014-07-22 kratos protokolo matyti, kad B. B. J. kratos jos darbo vietoje, ( - ), metu pateikė jos steigtų ir perparduotų A. B., R. P. bendrovių UAB „P.“, UAB „M.“, UAB „U.“, UAB „S.“, UAB „I.“, UAB „K.“, UANB „M.“, UAB „F.“ elektroninius steigimo dokumentus, kurie apžiūrėti 2015-06-03 daiktų apžiūros protokolu (6 t., b.l. 10-11, 12-13).

147Iš 2014-08-02 daiktų pateikimo protokolo matyti, kad B. B. J. pateikė R. P. prašymu parduotų bendrovių UAB „V.“, UAB „A.“ elektroninius steigimo dokumentus, kurie apžiūrėti 2015-06-03 daiktų apžiūros protokolu (6 t., b.l. 14,15-16).

148Iš 2014-07-22 kratos protokolo matyti, kad UAB „F.“ veiklos vykdymo vietoje, ( - ), kratos metu rasti ir paimti UAB „F.“ buhalteriniai apskaitos dokumentai, kurie apžiūrėti specialisto, pateikusio UAB „F.“ ūkinės finansinės veiklos specialisto išvadą (6 t., b.l. 29-30).

149Iš 2014-07-22 kratos protokolo matyti, kad R. U. automobilyje „Ford Galaxy“, valst. Nr. ( - ) kratos metu rastas ir paimtas UAB „F.“ antspaudas, kuris apžiūrėtas 2014-07-30 daiktų apžiūros protokolu (6 t., b.l. 59-60, 61).

150Iš 2014-07-22 kratos protokolo matyti, kad R. U. gyvenamojoje vietoje, ( - ), kratos metu rasti ir paimti UAB „F.“, UAB „M.“, UAB „M.“, UAB „S.“ buhalterinės apskaitos dokumentai, kurie apžiūrėti specialisto, pateikusio UAB „F.“ ūkinės finansinės veiklos specialisto išvadą (6 t., b.l. 68-69).

151Iš 2014-07-22 kratos protokolo matyti, kad I. Š. gyvenamojoje vietoje, ( - ), kratos metu rasti ir paimti UAB „F.“ buhalterinės apskaitos dokumentai, USB atmintinė, kurie apžiūrėti 2015-08-04 daiktų apžiūros protokolu ir specialisto, pateikusio UAB „F.“ ūkinės finansinės veiklos specialisto išvadą (6 t., b.l. 86-88, 90-91).

152Iš 2015-09-07 apžiūros protokolo matyti, kad 2014-07-22 kratos metu I. Š. gyvenamojoje vietoje, ( - ), paimtoje USB atmintinėje Cruzer Blade 4 GB s.nr. BH0911OEJB yra išsaugotos UAB „F.“ prekių pirkimo pardavimo sutartys su UAB „K.“ ir UAB „S.“ (6 t., b.l. 93-96).

153Iš 2014-07-22 kratos protokolo matyti, kad I. Š. automobilyje „Ford Mondeo“, valst. Nr. ( - ) kratos metu rasta ir paimta UAB „F.“ sutarties su UAB „B.“ kopija, kuri apžiūrėti specialisto, pateikusio UAB „F.“ ūkinės finansinės veiklos specialisto išvadą (6 t., b.l. 102-109).

154Iš 2014-01-09 „SEB“ banko rašto matyti, kad UAB „M.“ ir UAB „M.“ buvo vykdomos finansinės operacijos (8 t., b.l. 12-88).

155Iš 2014-01-09 „Šiaulių banko“ rašto matyti, kad UAB „F.“ jų banke finansinių operacijų neatliko (8 t., b.l. 90).

156Iš 2014-01-09 „Swedbank“ banko rašto matyti, kad UAB „M.“ ir S. N. prekybos įmonės sąskaitose nebuvo vykdomos finansinės operacijos (8 t., b.l. 92-94).

157Iš 2014-01-15 „DNB“ banko rašto matyti, kad UAB „S.“ sąskaitoje buvo vykdomos finansinės operacijos (8 t., b.l. 96-107).

158Iš 2014-01-20 „Danske“ banko rašto matyti, kad UAB „F.“ sąskaitoje buvo vykdomos finansinės operacijos (8 t., b.l. 109).

159Iš 2014-01-22 „Citadelė“ banko rašto matyti, kad UAB „K.“ sąskaita buvo uždaryta 2009 m. (8 t., b.l. 152).

160Iš 2014-08-20 „Medicinos“ banko rašto matyti, kad UAB „A.“, UAB „K.“ sąskaitose buvo vykdomos finansinės operacijos (8 t., b.l. 174).

161Iš 2014-08-14 „SEB“ banko rašto matyti, kad UAB „G.“, UAB „M.“ ir UAB „I.“ buvo vykdomos finansinės operacijos (8 t., b.l. 176).

162Iš 2014-08-18 „Swedbank“ banko rašto matyti, kad UAB „F.“, UAB „M.“, UAB „I.“, UAB „C.“, UAB „M.“, UAB „S. S.“ buvo vykdomos finansinės operacijos (8 t., b.l. 178-179).

163Iš 2014-08-18 „DNB“ banko rašto matyti, kad UAB „F.“, UAB „A.“, UAB „S.“, sąskaitose buvo vykdomos finansinės operacijos (8 t., b.l. 181).

164Iš 2014-08-18 BAB „Snoras“ rašto matyti, kad UAB „F.“, UAB „U.“, sąskaitose buvo vykdomos finansinės operacijos (8 t., b.l. 183-191).

165Iš 2014-08-18 „Danske“ banko rašto matyti, kad UAB „P.“, UAB „C.“, UAB „S. S.“, UAB „U.“, UAB „F.“ sąskaitose buvo vykdomos finansinės operacijos (8 t., b.l. 193-194).

166Iš 2014-10-06 „Šiaulių“ banko rašto matyti, kad UAB „G.“, UAB „I.“, UAB „M.“, UAB „F.“ sąskaitose buvo vykdomos finansinės operacijos (8 t., b.l. 196).

167Iš 2014-06-19 Pinigų plovimo prevencijos valdybos rašto matyti, kad UAB „S.“ per „DNB“ banko sąskaitą vykdė finansines operacijas (9 t., b.l. 1-2).

168Iš 2014-09-08 „DNB“ banko rašto matyti, kad UAB „A.“, UAB „S.“, UAB UAB „F.“ sąskaitose buvo vykdomos finansinės operacijos internetinės bankininkystės pagalba (9 t., b.l. 4).

169Iš 2014-09-08 „Danske“ banko rašto matyti, kad UAB „CSC1“, UAB „S. S.“, UAB „U.“, UAB „F.“ sąskaitose buvo vykdomos finansinės operacijos internetinės bankininkystės pagalba (9 t., b.l. 6).

170Iš 2014-09-12 BAB „Snoras“ rašto matyti, kad UAB „F.“, UAB „U.“ sąskaitose buvo vykdomos finansinės operacijos internetinės bankininkystės pagalba (9 t., b.l. 8-13).

171Iš 2014-09-25 „SEB“ banko rašto matyti, kad UAB „M.“ sąskaitoje buvo vykdomos finansinės operacijos internetinės bankininkystės pagalba (9 t., b.l. 15-16).

172Iš 2014-10-03 „SEB“ banko rašto matyti, kad UAB „M.“ sąskaitose buvo vykdomos finansinės operacijos internetinės bankininkystės pagalba (9 t., b.l. 17).

173Iš 2014-08-20 „Medicinos“ banko rašto matyti, kad UAB „K.“ ir UAB „A.“ sąskaitose buvo vykdomos finansinės operacijos internetinės bankininkystės pagalba jungiantis ir IP adresu, išduotu A. P. (9 t., b.l. 19-21).

174Iš 2014-09-19 „Šiaulių“ banko rašto matyti, kad UAB „G.“, UAB „I.“, UAB „M.“ sąskaitose buvo vykdomos finansinės operacijos internetinės bankininkystės pagalba (9 t., b.l. 23).

175Iš 2014-09-25 „Swedbank“ banko rašto matyti, kad UAB „F.“, UAB „C.“, UAB „S. S.“ sąskaitose buvo sudarytos sutartys dėl naudojimosi internetine bankininkyste (9 t., b.l. 25-27).

176Iš 2014-10-02 „Swedbank“ banko rašto matyti, kad UAB „F.“, UAB „C.“, UAB „S. S.“ sąskaitose buvo vykdomos finansinės operacijos internetinės bankininkystės pagalba (9 t., b.l. 28-29).

177Iš 2014-12-10 „Šiaulių“ banko rašto matyti, kad UAB „G.“, UAB „A.“, UAB „S.“ sąskaitose buvo vykdomos finansinės operacijos internetinės bankininkystės pagalba (9 t., b.l. 33).

178Iš 2014-11-10 „SEB“ banko rašto matyti, kad UAB „V.“, UAB „L.“ sąskaitose buvo vykdomos finansinės operacijos internetinės bankininkystės pagalba (9 t., b.l. 39).

179Iš 2014-11-11 „Medicinos“ banko rašto matyti, kad UAB „K.“ sąskaitoje buvo vykdomos finansinės operacijos (9 t., b.l. 43-46).

180Iš 2014-11-13 DNB banko rašto matyti, kad UAB „G.“ UAB „V.“, UAB „S.“ sąskaitose buvo vykdomos finansinės operacijos internetinės bankininkystės pagalba (9 t., b.l. 49-53).

181Iš 2014-11-21 „Danskebank“ rašto matyti, kad UAB „A.“ sąskaitoje buvo vykdomos finansinės operacijos (9 t., b.l. 56).

182Iš 2015-12-09 „Šiaulių bankas“ rašto matyti, kad UAB „F.“ sąskaitoje buvo vykdomos finansinės operacijos (9 t., b.l. 63-65).

183Iš 2014-12-10 apžiūros protokolo matyti, kad UAB „M.“ vardu 2013-10-30 pervedant 3800 Lt, 2013-11-11 ketinant pervesti 4850 Lt; 2013-11-19 ketinant pervesti 4850 Lt finansinės operacijos buvo vykdomos iš IP adreso ( - ), kuris suteiktas interneto vartotojui J. T., adresu ( - ) (9 t., b.l. 63-65).

184Iš 2015-02-17 apžiūros protokolo matyti, kad A. P., adresu ( - ), 2014-07-10 naudojosi IP adresu Nr. ( - ); 2014-07-16 naudojosi IP adresu ( - ), iš kurių buvo jungiamasi prie UAB „K.“ ir UAB „A.“ bankinių sąskaitų per e-paskyras. I. S., adresu ( - ), nuo 2013-12-23 buvo suteiktas IP adresas ( - ), kuriuo buvo jungiamasi prie UAB „F.“ bankinės sąskaitos per e-paskyrą. V. B., adresu ( - ), nuo 2013-06-18 buvo suteiktas IP adresas ( - ), kuriuo buvo jungiamasi prie UAB „G.“, UAB „F.“ bankinių sąskaitų per e-paskyras (9 t., b.l. 145-146).

185Iš 2015-07-17 specialisto išvados matyti, kad UAB „K.“ vardu išrašytuose apskaitos dokumentuose 2013-11-30 PVM sąskaitoje faktūroje, serija KLT Nr. 00001, eilutėje „Direktorius U. S.” pasirašė J. T.; 2014-01-10 PVM sąskaitoje faktūroje, serija KLT Nr. 00004(3), eilutėje „Direktorius U. S.”, pasirašė J. T.; 2014-01-20 PVM sąskaitoje faktūroje, serija KLT Nr. 00005(4), eilutėje „Direktorius U. S.”, pasirašė J. T.; 2014-02-04 PVM sąskaitoje faktūroje, serija KLT Nr. 00007, eilutėje „Direktorius R. D.”, pasirašė R. D.; 2014-02-11 PVM sąskaitoje faktūroje, serija KLT Nr. 00008, eilutėje „Direktorius R. D.”, pasirašė R. D.; 2014-02-18 PVM sąskaitoje faktūroje, serija KLT Nr. 00009, eilutėje „Direktorius R. D.”, pasirašė R. D.; 2014-02-25 PVM sąskaitoje faktūroje, serija KLT Nr. 00010, eilutėje „Direktorius R. D.”, pasirašė R. D.; 2014-02-28 PVM sąskaitoje faktūroje, serija KLT Nr. 00011, eilutėje „Direktorius R. D.”, pasirašė R. D.; 2014-03-07 PVM sąskaitoje faktūroje, serija KLT Nr. 00012, eilutėje „Direktorius R. D.”, pasirašė R. D.; 2014-03-13 PVM sąskaitoje faktūroje, serija KLT Nr. 00013, eilutėje „Direktorius R. D.”, pasirašė R. D.; 2014-03-20 PVM sąskaitoje faktūroje, serija KLT Nr. 00014, eilutėje „Direktorius R. D.”, pasirašė R. D.; 2014-03-27 PVM sąskaitoje faktūroje, serija KLT Nr. 00015, eilutėje „Direktorius R. D.”, pasirašė R. D.; 2014-03-31 PVM sąskaitoje faktūroje, serija KLT Nr. 00016, eilutėje „Direktorius R. D.”, pasirašė R. D.; 2014-04-02 PVM sąskaitoje faktūroje, serija KLT Nr. 00018, eilutėje „Direktorius R. D., pasirašė R. D.; 2014-04-08 PVM sąskaitoje faktūroje, serija KLT Nr. 00019, eilutėje „Direktorius R. D.”, pasirašė R. D.; 2014-04-15 PVM sąskaitoje faktūroje, serija KLT Nr. 00020, eilutėje „Direktorius R. D.”, pasirašė R. D.; 2014-04-22 PVM sąskaitoje faktūroje, serija KLT Nr. 00021, eilutėje „Direktorius R. D.”, pasirašė R. D.; 2014-04-29 PVM sąskaitoje faktūroje, serija KLT Nr. 00022, eilutėje „Direktorius R. D.”, pasirašė R. D.; 2013-11-30 pinigų priėmimo kvite, serija KLT Nr. 1, eilutėje „Direktorius U. S.”, pasirašė J. T.; 2014-01-02 pinigų priėmimo kvite, serija KLT Nr. 2, eilutėje “Direktorius U. S. ”, pasirašė J. T.; 2014-01-08 pinigų priėmimo kvite, serija KLT Nr. 3, eilutėje „Direktorius U. S.”, pasirašė J. T.; 2014-01-10 pinigų priėmimo kvite 49835,89 Lt sumai, serija KLT Nr. 4, eilutėje „Direktorius U. S.”, pasirašė J. T.; 2014-01-10 pinigų priėmimo kvite 99835,89 Lt sumai, serija KLT Nr. 4, eilutėje „Direktorius U. S.”, pasirašė J. T.; 2014-01-20 pinigų priėmimo kvite 42971,17 Lt sumai, serija KLT Nr. 5, eilutėje „Direktorius U. S.”, pasirašė J. T.; 2014-01-20 pinigų priėmimo kvite 72971,17 Lt sumai, serija KLT Nr. 5, eilutėje “Direktorius U. S. ”, pasirašė J. T.; 2014-02-04 pinigų priėmimo kvite, serija KLT Nr. 6, eilutėje „Direktorius R. D.”, pasirašė R. D.; 2014-02-11 pinigų priėmimo kvite, serija KLT Nr. 7 eilutėje “Direktorius R. D. ” pasirašė R. D.; 2014-02-18 pinigų priėmimo kvite, serija KLT Nr. 8, eilutėje “Direktorius R. D. ”, pasirašė R. D.; 2014-02-25 pinigų priėmimo kvite, serija KLT Nr. 9, eilutėje „Direktorius R. D.”, pasirašė R. D.; 2014-02-28 pinigų priėmimo kvite, serija KLT Nr. 10, eilutėje „Direktorius R. D.”, R. D.; 2014-03-07 pinigų priėmimo kvite, serija KLT Nr. 11, eilutėje „Direktorius R. D.”, pasirašė R. D.; 2014-03-13 pinigų priėmimo kvite, serija KLT Nr. 12, eilutėje „Direktorius R. D.”, pasirašė R. D.; 2014-03-20 pinigų priėmimo kvite, serija KLT Nr. 13, eilutėje „Direktorius R. D.”, pasirašė R. D.; 2014-03-27 pinigų priėmimo kvite, serija KLT Nr. 14, eilutėje „Direktorius R. D.”, pasirašė R. D.; 2014-03-31 pinigų priėmimo kvite, serija KLT Nr. 15, eilutėje „Direktorius R. D.”, pasirašė R. D.; 2014-04-02 pinigų priėmimo kvite, serija KLT Nr. 17, šalia eilutės „Direktorius R. D.”, pasirašė R. D.; 2014-04-08 pinigų priėmimo kvite, serija KLT Nr. 18, eilutėje „Direktorius R. D.“, pasirašė R. D.; 2014-04-15 pinigų priėmimo kvite, serija KLT Nr. 19, eilutėje „Direktorius R. D.“, pasirašė R. D.; 2014-04-22 pinigų priėmimo kvite, serija KLT Nr. 20, eilutėje „Direktorius R. D.“, pasirašė R. D.; 2014-04-29 pinigų priėmimo kvite, serija KLT Nr. 21, eilutėje „Direktorius R. D.“, pasirašė R. D. (12 t., b.l. 95-104).

186Iš 2015-10-13 specialisto išvados matyti, kad 2013-11-29 UAB „K.“ finansinių ir materialinių vertybių priėmimo perdavimo akte po žodžiais „PRIĖMIAU“, „SUSIPAŽINAU“ U. S. (V. Š.) vardu pasirašė ne V. Š.; 2013 m. lapkričio mėn. 29 d. vertybinių popierių pirkimo-pardavimo sutartyse Nr. 13/1 eilutėje “Pirkėjas U. S.” vardu pasirašė ne V. Š.; 2012-07-31 vertybinių popierių pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. 1 eilutėje “Pirkėjas Y. S. ” vardu pasirašė ne J. J. S.; 2012-08-01 UAB „P.“ finansinių ir materialinių vertybių priėmimo-perdavimo akte 14 eilutėje „čekių knygelė Nr. 0026301-0026325“, 15 eilutėje „PVM registravimo pažymėjimas Nr. 20135400“, eilutėje „PRIĖMIAU Y. S.“, eilutėje „SUSIPAŽINAU“ Y. S. vardu pasirašė ne J. J. S. (12 t., b.l. 108-113).

187Iš 2015-08-07 UAB „A.“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo specialisto išvados matyti, kad UAB „A.“ (direktorė L. A.), laikotarpiu nuo 2013-11-30 iki 2014-04-29, neįvykusioms ūkinėms operacijoms pagrįsti 20 atvejų panaudojo apskaitos dokumentus statybinių prekių įsigijimui iš UAB „K.“, iš viso už 1090792,07 Lt (už prekes 901481,05 Lt, PVM 189311,00 Lt) (315915,22 Eur) pagrįsti, 22 atvejais panaudojo dokumentus grynųjų pinigų sumokėjimui už prekes UAB „K.“, iš viso 1090792,07 Lt (315915,22 Eur) pagrįsti: 20 vnt. UAB „K.“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras: 2013-11-30 Nr. KLT00001, 2013-12-10 Nr. KLT00002, 2013-12-19 Nr. KLT00003, 2014-01-10 Nr. KLT0004, 2014-01-20 Nr. KLT00005, 2014-02-04 Nr. KLT00007, 2014-02-11 Nr. KLT00008, 2014-02-18 Nr. KLT00009, 2014-02-25 Nr. KLT00010, 2014-02-28 Nr. KLT00011, 2014-03-07 Nr. KLT00012, 2014-03-13 Nr. KLT00013, 2014-03-20 Nr. KLT00014, 2014-03-27 Nr. KLT00015, 2014-03-31 Nr. KLT00016, 2014-04-02 Nr. KLT00018, 2014-04-08 Nr. KLT00019, 2014-04-15 Nr. KLT00020, 2014-04-22 Nr. KLT00021, 2014-04-29 Nr. KLT00022 iš viso 1090792,07 Lt (315915,22 Eur); 22 vnt. UAB „K.“ vardu išrašytus pinigų priėmimo kvitus: 2013-11-30 KLT Nr. 1, 2013-12-10 KLT Nr. 2, 2013-12-19. KLT Nr. 3, 2014-01-10 KLT Nr. 4, 2014-01-08 KLT Nr. 3, 2014-01-20 KLT Nr. 5, 2014-01-02 KLT Nr. 2, 2014-02-11 KLT Nr. 7, 2014-02-04 KLT Nr. 6, 2014-02-18 KLT Nr. 8, 2014-02-25 KLT Nr. 9, 2014-02-28 KLT Nr. 10, 2014-03-07 KLT Nr. 11, 2014-03-13 KLT Nr. 12, 2014-03-20 KLT Nr. 13, 2014-03-27 KLT Nr. 14, 2014-03-31 KLT Nr. 15, 2014-04-02 KLT Nr. 17, 2014-04-08 KLT Nr. 18, 2014-04-15 KLT Nr. 19, 2014-04-22 KLT Nr. 20, 2014-04-29 KLT Nr. 21 iš viso 1090792,07 Lt (315915,22 Eur), pagal kurių rekvizitus (turinį) negalima nustatyti ūkinių operacijų (statybinių medžiagų ir metalo gaminių įsigijimo, apmokėjimo už prekes) tapatumo tarp UAB „A.“ ir UAB „K.“ (12 t., b.l. 114-127).

188Iš 2014-08-28 UAB „Riflis“ pateiktų dokumentų, kurie apžiūrėti specialisto, pateikusio UAB „F.“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo specialisto išvadą, matyti, kad UAB „R.“ pateikė sandorių su UAB „F.“ dokumentus, kuriuose nurodyta, kad prekes UAB „R.“ pristatė UAB „F.“, o iš 2013-11-13 tarnybinio pranešimo matyti, kad atlikta krovinio gabenimo dokumentų apžiūra, pagal kuriuos UAB „R.“ prekės buvo gabenamos pagal UAB „S.“ dokumentus (12 t., b.l. 177-178,1 t. b.l. 133).

189Iš 2014-09-11 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad liudytojas A. G. pateikė turimus UAB „L.“ dokumentus, susijusius su krovinių pervežimu, kuriuos užsakė I. S. UAB „F.“ ir UAB „M.“ vardu. Iš 2013-05-29 elektroninio pašto ( - ) siųsto laiško matyti, kad 2013-05-30 prašomas transportas 24 tonų krovinio pervežimui iš Liepojos į Klaipėdą. Nurodomas mokėtojas UAB „M.“ ir SIA „L.“. Iš 2013-05-26 elektroninio pašto ( - ) siųsto laiško matyti, kad 2013-05-27 prašomas transportas 24 tonų krovinio pervežimui iš Liepojos (AS „L.“) į Vilnių. Nurodomi mokėtojai UAB „M.“ ir SIA „L.“. Iš pateiktų UAB „M.“ už suteiktas pervežimo paslaugas sąskaitų faktūrų matyti, kad prie jų pridėti krovinio važtaraščiai, kuriuose nurodoma krovinio pakrovimo vieta – Liepoja, kompanijos „L.“, Ryga, kompanijos „A.“ B.“, krovinio iškrovimo vieta Vilnius. Prie to paties krovinio gabenimo pateiktų UAB „F.“ už suteiktas pervežimo paslaugas sąskaitų faktūrų matyti, kad prie jų pridėti krovinio važtaraščiai, kuriuose nurodoma krovinio pakrovimo vieta – Vilnius, krovinio iškrovimo vieta Vilnius (13 t., b.l. 1-50, 51).

190Iš 2014-10-09 savanoriškai pateiktų dokumentų, kurie apžiūrėti specialisto, pateikusio UAB „F.“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo specialisto išvadą, matyti, kad liudytoja I. B. pateikė UAB „S.“ apskaitos dokumentus, kuriuos jai paliko A. B. (P.) (13 t., b.l. 52).

191Iš 2014-11-21 pateiktų dokumentų, kurie apžiūrėti dokumentų apžiūros protokolu, matyti, kad liudytojas N. K. pateikė UAB „G.“ apskaitos dokumentus, kuriuos jam pateikė A. B. (P.) (13 t., b.l. 69, 70-74).

192Iš 2014-12-01, 2014-12-02 pateiktų dokumentų, kurie apžiūrėti dokumentų apžiūros protokolu, matyti, kad notarė B. V. pateikė bendruosius notarinius registrus už veiklos laikotarpį nuo 2012 m. gegužės 1 d. iki 2012 m. spalio 31 d. 2012 m. Notarinio registro, 3 tome, 2015-05-16 įraše Nr. B08-2579 užfiksuota, kad V. T., a.k. ( - ) gavo 1 egz. 1 psl. Latvijos Respublikos pil. paso ( - ), išd. 2009-06-26, pil. kodas ( - ) (A. N.) nuorašą; 4 tome, 2015-06-18 įraše Nr. BV8-3469 užfiksuota, kad Š. E., a.k. ( - ) gavo 1 egz. 1 psl. Latvijos Respublikos pil. paso ( - ), išd. pil. S. G., a.k. ( - ), nuorašą, 2015-07-19 įraše Nr. B08-4185 užfiksuota, kad Š. E., a.k. ( - ) gavo 1 egz. 1 psl. Baltarusijos Respublikos pil. S. Y., a.k. ( - ), paso ( - ), nuorašą; 6 tome, 2015-10-02 įraše Nr. BV8-5805 užfiksuota, kad K. M., gim. ( - ), gavo 1 egz. 1 psl. Baltarusijos Respublikos pil. K. M. paso ( - )nuorašą (13 t., b.l. 76-78, 79-83).

193Iš UAB „S.“ duomenų išrašų matyti, kad bendrovę 2013-09-27 įregistravo N. K., kurios direktoriumi ir akcininku 2013-10-07 buvo paskirtas A. P. (13 t., b.l. 90-91).

194Iš UAB „S.“ SODROS duomenų išrašo matyti, kad bendrovėje nuo 2013-10-15 buvo įdarbintas A. P. (13 t., b.l. 92).

195Iš UAB „C.“ duomenų išrašų matyti, kad bendrovės direktoriumi ir akcininku 2013-10-25 buvo paskirtas A. P. (13 tomas b.l. 93-97).

196Iš UAB „V.“ duomenų išrašų matyti, kad bendrovės direktoriumi ir akcininku 2013-05-06 buvo paskirtas A. P. (13 t., b.l. 98-99).

197Iš UAB „A.“ duomenų išrašų matyti, kad bendrovę 2012-05-30 įregistravo VŠĮ „K.“ T. V., kurios direktoriumi ir akcininku 2012-06-25 buvo paskirtas G. S., nuo 2012-07-05 A. N., nuo 2013-02-20 A. L. (13 t., b.l. 101-104).

198Iš UAB „U.“ duomenų išrašų matyti, kad bendrovės akcininku nuo 2011-05-17 įregistruotas D. T., nuo 2011-04-27 direktoriumi paskirtas R. P., nuo 2012-03-02 direktoriumi paskirtas D. T. (13 t., b.l. 107-109).

199Iš UAB „M.“ duomenų išrašų matyti, kad bendrovę 2013-02-26 įregistravo UAB „V.“, kurios direktoriumi 2013-04-23 paskirtas S. P. (13 t., b.l. 111-113).

200Iš UAB „M.“ SODROS duomenų išrašo matyti, kad bendrovėje nuo 2013-05-02 iki 2014-02-28 buvo įdarbintas S. P. (13 t., b.l. 114).

201Iš UAB „G.“ duomenų išrašų matyti, kad bendrovės akcininku nuo 2013-04-23 įregistruotas S. P., nuo 2013-05-17 G. F., nuo 2013-04-23 iki 2013-05-17 direktoriumi paskirtas S. P., nuo 2015-05-017 direktoriumi paskirtas G. F. (13 t., b.l. 115-119).

202Iš UAB „P.“ duomenų išrašų matyti, kad bendrovę 2012-07-04 įregistravo VŠĮ „K.“ E. Š., bendrovės akcininku ir direktoriumi nuo 2012-08-01 įregistruotas Y. S. (13 t., b.l. 121-123).

203Iš UAB „A.“ duomenų išrašų matyti, kad bendrovę 2013-11-19 įregistravo UAB „D.“ J. T., bendrovės akcininku nuo 2014-02-07 įregistruotas Y. B., nuo 2014-01-29 direktoriumi paskirtas R. D. (13 t., b.l. 125-126).

204Iš UAB „G.“ duomenų išrašų matyti, kad bendrovės akcininku ir direktoriumi nuo 2013-11-25 įregistruotas Y. B. (13 t., b.l. 127-128).

205Iš UAB „K.“ duomenų išrašų matyti, kad bendrovės akcininku ir direktoriumi nuo 2013-11-30 įregistruotas Y. B., nuo 2014-01-16 direktoriumi paskirtas R. D. (13 t., b.l. 130-133).

206Iš UAB „S.“ duomenų išrašų matyti, kad bendrovę 2012-10-24 įregistravo N. K., bendrovės akcininku ir direktoriumi nuo 2012-11-12 įregistruotas A. P. (13 t., b.l. 135-136).

207Iš UAB „S. S.“ duomenų išrašų matyti, kad bendrovę 2010-08-02 įregistravo A. Ž., bendrovės akcininku ir direktoriumi nuo 2011-04-20 įregistruotas R. P., nuo 2012-10-08 M. K. (13 t., b.l. 137-139).

208Iš 2014-11-24 Migracijos departamento užsieniečių reikalų skyriaus rašto matyti, kad M. K., asmens kodas ( - ), gyvenančiam adresu ( - ), 2011-05-19 buvo išduota vienkartinė 3 dienų Šengeno viza, galiojimo laikas nuo 2011-05-23 iki 2011-06-09, kai tuo tarpu 2012-10-02 buvo įregistruotas UAB „S. S.“ akcininku. Baltarusijos Respublikos piliečiams Y. B., asmens kodas ( - ), Y. S., asmens kodas ( - ), D. T., asmens kodas ( - ), U. S., asmens kodas ( - ), Šengeno ar Lietuvos Respublikos vizos nebuvo išduotos (13 t., b.l. 164).

209Iš 2016-03-01 UAB „S. S.“ patikrinimo akto matyti, kad UAB „S. S.“ deklaruota vykdyta pagrindinė veikla: metalų rūdų ir metalų didmeninė prekyba (EVRK kodas 467200), drabužių ir avalynės didmeninė prekyba (EVRK kodas 464200). Faktiškai Bendrovė jokios ekonominės veiklos nevykdė. UAB „S. S.“ įregistruotas ir suformuotas įstatinis kapitalas 10000 Lt, kurį sudaro 100 paprastųjų vardinių akcijų, vienos akcijos nominali vertė 100 Lt. UAB „S. S.“ akcijos nuo 2011-04-20 priklausė Latvijos piliečiui R. P., nuo 2012-10-08 UAB „S. S.“ akcininkas Baltarusijos pilietis N. K. (toliau – N. K.). UAB „S. S.“ direktorius laikotarpiu nuo 2010-07-20 iki 2011-04-18 – A. Ž., nuo 2011-04-20 iki 2012-10-17 – R. P., nuo 2012-10-18 nuo 2012-10-18 iki šiol - Baltarusijos pilietis N. K.. UAB „S. S.“ pasinaudojant UAB „U.“ (įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - )) vardu įformintais apskaitos dokumentais (PVM sąskaitomis faktūromis) siekė sukurti prekių judėjimo grandinę formaliai PVM atskaitai pavaizduoti, įteisinti iš anksto suplanuotus realiai neįvykusius sandorius (įvykusius kitomis aplinkybėmis, nei nurodyta apskaitos dokumentuose), tokiu būdu padedant UAB „S. S.“ neteisėtai suformuoti 676247,19 Lt PVM atskaitą ir išvengti PVM mokėjimo. UAB „S. S.“ laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2012-11-30 VMI pateiktose PVM deklaracijose deklaravo 4370454 Lt standartiniu PVM tarifu apmokestinamų sandorių, 917794 Lt pardavimo PVM, 4693941 Lt ES pirkėjams patiektų prekių, 5465023 Lt iš ES įsigytų prekių ir paslaugų, 1123212 Lt pirkėjo apskaičiuotas iš kitų ES įsigytų prekių pardavimo PVM, 2058791 Lt prekių pirkimo PVM, kurį įtraukė į atskaitą ir deklaravo mokėtiną 3151 Lt PVM. UAB „S. S.“ faktiškai ekonominės veiklos nevykdė, todėl SIA „Q.”, SIA “S.”, SIA „C.“, SIA „A.“, SIA „Z.“ realiai negalėjo įsigyti prekių iš UAB „S. S.“. Pagal iš Latvijos gautą informaciją, minėtos įmonės veikė kaip tarpininkai PVM sukčiavimo schemoje. UAB „S. S.“, vykdydama sandorius su minėtomis Latvijos įmonėmis, faktiškai kartu su šiomis įmonėmis buvo naudojama kaip tarpinė grandis neteisėtai veiklai vykdyti, kad sudaryti sąlygas Latvijos įmonėms išvengti mokestinės prievolės valstybei. Todėl mokestinio patikrinimo metu PVM prievolės Bendrovei dėl įformintų sandorių Latvijos PVM mokėtojams neskaičiuojamos, nes šie fiktyvūs sandoriai nesukūrė PVM objekto pagal PVMĮ 3 str.

210Pagal UAB „S. S.“ pateiktus apskaitos dokumentus laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2012-11-30 buhalterinės apskaitos registruose įformino prekių ir paslaugų įsigijimą pagal Lietuvos tiekėjų išrašytas PVM sąskaitas faktūras už 5270086 Lt, iš jų 914643 Lt PVM. UAB „S. S.“ laikotarpiu nuo 2011-04-01 iki 2012-11-30 apskaitė 676247,19 Lt pirkimo PVM pagal UAB “U.“ (įmonės kodas ( - )) išrašytas 41 vnt. PVM sąskaitas faktūras už 3896471,89 Lt, iš jų 676247,19 Lt už įsigytas statybines medžiagas ir apatinį trikotažą iš jų: 2011 m. gegužės mėn. pagal 2011-05-27 PVM sąskaitą faktūrą serija UNI Nr.1 už 55765,51 Lt, iš jų 9678,31 Lt PVM ir pagal 2011-05-29 PVM sąskaitą faktūrą serija UNI Nr.2 už 55776,77 Lt, iš jų 9680,27 Lt PVM apskaitė statybinių medžiagų įsigijimą; 2011 m. birželio - lapkričio mėn., 2012 m. sausio – vasario mėn. pagal 39 vnt. UAB “U.“ išrašytas PVM sąskaitas faktūras Serija UNI nuo Nr. 7 iki Nr. 46 apskaitė 108749 vnt. apatinio trikotažo įsigijimą už 3784929,61 Lt, iš jų 656888,61 Lt PVM. Patikrinimo metu nustatyta, kad UAB „S. S.“ pateiktas UAB „U.“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras UAB „U.“ vardu serija UNI nuo Nr.1-2, nuo Nr.7-9, nuo Nr.11-35 pasirašė R. P., serija nuo Nr.36 iki Nr.46 pasirašė D. T., nurodyta, kad sąskaitą gavo UAB „S. S.“ direktorius R. P.. UAB „S. S.“ įsigytas prekes (apatinį trikotažą, statybines medžiagas) apskaitė didžiosios knygos sąskaitoje 2014 „Pirktos prekės, skirtos perparduoti“. Bendrovė pirkimo PVM pagal UAB „U.“ išrašytas PVM sąskaitas faktūras įtraukė į Klaipėdos AVMI už laikotarpius 2011 m. 05 mėn., 06 mėn., 07 mėn., 08 mėn., 09 mėn., 10 mėn., 11 mėn., 2012 m. 01 mėn., 02 mėn. pateiktų PVM deklaracijų įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM (25 laukelis) ir atskaitomą pirkimo ir importo PVM (35 laukelis) iš viso 676247 Lt. Bendrovė už prekes UAB „U.“ apmokėjo dalinai, t.y. sumokėjo 259650,56 Lt (75200 EUR) į UAB “U.“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią Snoro banke. UAB „S. S.“ įsiskolinimas UAB “U.“ 2012-11-30 sudaro 3636821,33 Lt. 2016-03-01 duomenimis, UAB „U.“ skola biudžetui sudaro 59572,76 Eur, iš jų 56200,07 Eur mokesčių ir 3372,69 Eur delspinigių. UAB “U.“ 2012-08-30 išregistruota iš PVM mokėtojų registro, nes nepateikė PVM deklaracijų už 2012 m. balandžio-liepos mėn. UAB „U.“ akcininkai nuo 2011-03-03 - 2011-05-02 UAB „V.“ (įmonės kodas ( - )), nuo 2011-05-17 – Baltarusijos pilietis D. T., kuris nuo 2011-03-02 paskirtas UAB “U.“ direktoriumi. UAB „U.“ laikotarpiu nuo 2011-04-27 iki 2012-04-16 buvo įdarbintas vienintelis darbuotojas – Latvijos pilietis P. R., kuris nuo 2011-04-27 iki 2012-03-01 buvo paskirtas UAB “U.“ vadovu. UAB „U.“ realiai veiklos nevykdė, jos vardu išrašytose laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2012-02-28 PVM sąskaitose faktūrose minėtas prekių pardavimas neįvyko. UAB „U.“, nevykdydama realių ūkinių operacijų, įsteigta tik tam, kad dalyvauti PVM sukčiavimo sandoriuose, kurie sudarė formalias sąlygas kitiems ūkio subjektams į PVM atskaitą. Mokestinio patikrinimo metu nustatyta, kad UAB „U.“ buvo naudojama kaip tarpinė grandis neteisėtai veiklai vykdyti, kad prekės įformintos UAB „U.“ išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nebuvo parduotos, o tik surašyti apskaitos dokumentai. Pagal PVMĮ 64 str., pirkimo PVM gali būti įtraukiamas į PVM atskaitą tik tuo atveju, jeigu PVM mokėtojas turi PVM sąskaitą faktūrą. Turimas apskaitos dokumentas privalo turėti visus šio Įstatymo ir kitų teisės aktų reikalaujamus rekvizitus, o šio dokumento blankas turi atitikti teisės aktų reikalavimus, keliamus šiam blankui. Be to, minėto įstatymo 80 straipsnyje nurodyta, kad PVM sąskaita-faktūra privalo turėti visus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių įstatymų nustatytus privalomus apskaitos dokumento rekvizitus. BAĮ 13 str. nurodyti reikalavimai, keliami apskaitos dokumentams. Šio įstatymo 13 str. 4 d. numato, jog Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančios įmonės išrašyto apskaitos dokumento privalomas vienas iš rekvizitų yra ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys. Buhalterinės apskaitos įstatyme įtvirtinta privalomųjų buhalterinės apskaitos dokumentų rekvizitų visuma turi patvirtinti, ar ūkinė operacija įvyko, ir ar ji įvyko būtent tokiomis aplinkybėmis, kurios atspindėtos buhalterinės apskaitos dokumentuose. UAB „S. S.“ pagal UAB „U.“ vardu įformintais apskaitos dokumentais (PVM sąskaitomis faktūromis) siekė sukurti prekių judėjimo grandinę formaliai PVM atskaitai pavaizduoti, įteisinti iš anksto suplanuotus realiai neįvykusius sandorius (įvykusius kitomis aplinkybėmis, nei nurodyta apskaitos dokumentuose), tokiu būdu padedant Bendrovei neteisėtai suformuoti 676247,19 Lt PVM atskaitą už laikotarpį nuo 2011-05-01 iki 2012-02-28 ir sudengti ją su apskaitytu 917795 Lt pardavimo PVM dėl įformintų pardavimo sandorių Lietuvos įmonėms laikotarpiu nuo 2011-05-01 iki 2012-11-30. UAB „S. S.“ laikotarpiu nuo 2012-10-01 iki 2012-11-30 apskaitė prekių (apatinio trikotažo) įsigijimą iš UAB “P.“ (įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), PVM mokėtojo kodas LT100007006212, įregistruota 2012-07-25, išregistruota iš PVM mokėtojų registro 2013-04-10) už 1 366 937 Lt, iš jų 237 237 Lt PVM pagal 14 vnt. UAB “P.“ išrašytas PVM sąskaitas faktūras. PVM sąskaitose faktūrose UAB „P.“ vardu išrašė ir pasirašė direktorius Y. S., o prekių gavėjo UAB „S. S.“ vardu pasirašė: PVM sąskaitas faktūras serija POL Nr.001 iki Nr.005 pasirašė R. P., o PVM sąskaitas faktūras serija nuo POL Nr.006 iki POL Nr.0014 pasirašė M. K.. UAB „S. S.“ pirkimo PVM pagal UAB „P.“ išrašytas PVM sąskaitas faktūras įtraukė į Klaipėdos AVMI už laikotarpius 2012 m. 10 mėn., 11 mėn. pateiktų PVM deklaracijų įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM (25 laukelis) ir atskaitomą pirkimo ir importo PVM (35 laukelis) iš viso 237237 Lt, iš jų 10 mėn. - 201600 Lt, 11 mėn.- 35637 Lt. UAB „S. S.“ už įsigytas prekes (apatinį trikotažą) UAB „P.“ nesumokėjo. Pagal UAB „S. S.“ pateiktą didžiosios knygos apskaitos registro „Skolos tiekėjams“ duomenis, UAB „S. S.“ įsiskolinimas UAB „P.“ 2012-11-30 sudaro 1366937 Lt. Nuo 2012-08-03 UAB „P.“ akcijos priklauso Y. S., adresas ( - ), kuris taip pat nuo 2012-08-01 yra UAB „P.“ vadovas. UAB „P.“ dirbo 1 darbuotojas – Y. S.. UAB „P.“ apskaitą nuo 2012-07-19 iki 2012-07-31 tvarkė UAB „F.“. UAB „S. S.“ apskaitą tvarkė UAB „D.“ finansininkė J. T.. 2013-02-08 duomenimis UAB „P.“ turėjo 237237 Lt PVM ir šio mokesčio 3120,50 Lt delspinigių nepriemoką. UAB „P.“ įformintas PVM sąskaitas faktūras UAB „S. S.“ už parduotus trikotažo gaminius pateiktose 2012 m. 10 ir 11 mėn. PVM deklaracijose deklaravo pardavimo PVM 237 237 Lt, į biudžetą nesumokėjo. UAB „P.“ buvo naudojama kaip tarpinė grandis neteisėtai veiklai vykdyti, kad prekės įformintos UAB „P.“ išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nebuvo parduotos, o tik surašyti apskaitos dokumentai. UAB „P.“, nevykdydama ūkinių operacijų, dalyvavo sandoriuose, kurie sudarė formalias sąlygas kitiems ūkio subjektams į PVM atskaitą. Ūkines operacijas UAB „P.“ vardu atliko nenustatyti asmenys, siekdami turtinės naudos, t.y. UAB „P.“ buvo naudojama kitokiai, nei UAB „P.“ steigimo dokumentuose nurodytai veiklai ir siekė savanaudiškų, visuomenei priešiškų tikslų, išvengė turtinės prievolės valstybei bei analogiškai kaip ir UAB „S. S.“ sandoriuose su UAB „U.“ padėjo Bendrovei neteisėtai suformuoti laikotarpiu nuo 2012-10-01 iki 2012-11-30 237237 Lt PVM atskaitą, kad sudengti ją su apskaitytu laikotarpiu nuo 2012-10-01 iki 2012-11-30 pardavimo PVM dėl įformintų pardavimo sandorių Lietuvos įmonėms. UAB „S. S.“ siekė ne ūkinės veiklos rezultatų, o savanaudiškų, visuomenei priešiškų interesų, t.y. padėjo neteisėtai suformuoti 917795 Lt PVM atskaitą. Pagal PVMĮ 64 str. 1 d., pirkimo PVM gali būti įtraukiamas į PVM atskaitą tik tuo atveju, jeigu PVM mokėtojas turi PVM sąskaitą faktūrą. Turimas apskaitos dokumentas privalo turėti visus šio Įstatymo ir kitų teisės aktų reikalaujamus rekvizitus, o šio dokumento blankas turi atitikti teisės aktų reikalavimus, keliamus šiam blankui. Be to, minėto įstatymo 80 straipsnyje nurodyta, kad PVM sąskaita-faktūra privalo turėti visus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių įstatymų nustatytus privalomus apskaitos dokumento rekvizitus. BAĮ 13 str. nurodyti reikalavimai, keliami apskaitos dokumentams. Šio įstatymo 13 str. 4 d. numato, jog Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančios įmonės išrašyto apskaitos dokumento privalomas vienas iš rekvizitų yra ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys. Buhalterinės apskaitos įstatyme įtvirtinta privalomųjų buhalterinės apskaitos dokumentų rekvizitų visuma turi patvirtinti, ar ūkinė operacija įvyko, ir ar ji įvyko būtent tokiomis aplinkybėmis, kurios atspindėtos buhalterinės apskaitos dokumentuose. Kadangi mokestinio patikrinimo metu nustatyta, kad UAB „S. S.“ vardu išrašyti apskaitos dokumentai neatspindi tikrojo ūkinių operacijų turinio, nes juose buvo įformintos tikrovėje neįvykusios ūkinės operacijos, todėl daroma išvada, kad juose nėra visų privalomų rekvizitų ir UAB „S. S.“ vardu išrašytos PVM sąskaitos faktūros minėtoms Lietuvos įmonėms pripažįstamos nesuteikiančioms teisę į PVM atskaitą pagal PVMĮ 64 str. Ūkinės operacijos, nurodytos UAB „S. S.“ vardu išrašytose pardavimo PVM sąskaitose-faktūrose, faktiškai nevyko, UAB „S. S.“ buvo įsteigta ne ekonominei veiklai vykdyti, o siekiant savanaudiškų, visuomenei priešiškų interesų, imituoti ekonominę veiklą ir dalyvauti PVM sukčiavime, todėl UAB „S. S.“ mokestinės prievolės neapskaičiuojamos ir ji nelaikytina mokesčių mokėtoju (14 t., b.l. 36-62).

211Iš 2016-05-18 patikrinimo pažymos matyti, kad patvirtintas 2016-03-01 UAB „S. S.“ patikrinimo aktas (14 t., b.l. 72).

212Iš 2015-12-30 UAB „F.“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo specialisto išvados Nr. 5-3/101 matyti, kad UAB „F.“ laikotarpiu nuo 2012-04-05 iki 2014-03-31 buhalterinė apskaita buvo tvarkoma iš dalies nesilaikant teisės aktų reikalavimų. Pagal Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 straipsnio 1 dalį „apskaitos dokumentas – popierinis arba elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą“. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „F.“ apskaitos dokumentus, atsižvelgiant į piliečių G. B., R. U., N. K., A. P. liudytojų apklausos protokolus, piliečių J. T., A. B. įtariamojo apklausos protokolus, jeigu remiantis parodymų duomenimis UAB „F.“ 48 PVM sąskaitas faktūras panaudojo pagrįsti armatūros pirkimą, tai UAB „F.“ (direktorius I. S.) nesilaikė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 13 straipsnio 1 dalies, kurioje nurodyta, kad „privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai: 4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys“ reikalavimų, t. y.; - laikotarpiu nuo 2012-08-08 iki 2014-01-22 pagal 48 PVM sąskaitas faktūras, išrašytas ūkio subjektų vardu, kuriose ūkinių operacijų duomenys neatitinka ūkinės operacijos tapatumo, panaudojo pagrįsti prekių pirkimą – 1802377,32 Lt (154066,77 + 871317,70 + 776992,85), PVM – 378499,25 Lt (32354,03 + 182976,71 + 163168,51), iš viso 2180876,57 Lt (186420,80 + 1054294,41 + 940161,36), - laikotarpiu nuo 2012-08-17 iki 2014-02-10 pagal mokėjimo dokumentus (sąskaitos išrašus ir 2013-06-06 kasos išlaidų orderį Nr. FN-I-201301), kuriose ūkinių operacijų duomenys neatitinka ūkinės operacijos tapatumo, pagrindė iš viso – 3309662,85 Lt (38030,28+3271632,57) piniginių lėšų apmokėjimą ūkio subjektams. Nesilaikė 19 straipsnio 1 dalies „Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinės atskaitomybės patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą“, 2 dalies „patvirtinus finansinę atskaitomybę, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatomis“, Lietuvos Respublikos 1995 m. gruodžio 5 d. Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 10 straipsnio 1 dalies, kurioje nurodyta, kad „nevalstybinės institucijos privalo laikytis valstybinės archyvų sistemos įstaigų nustatytų dokumentų saugojimo terminų“, Lietuvos Vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ patvirtintų „Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės“ 10.15 punkto, kuriame nurodyta, kad „Ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį patvirtinantys apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, mokėjimo pavedimai, avanso apyskaitos, kasos pajamų ir išlaidų orderiai ir kita) saugomi 10 metų“, nuostatų, t. y. nenustatė apskaitos dokumentų saugojimo tvarkos, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą ir neišsaugojo laikotarpiu nuo 2012-08-15 iki 2012-11-30 UAB „F.“ vardu išrašytų 23 PVM sąskaitų faktūrų pagrindžiančių prekių iš viso 1128813,56 Lt (1320946,34-192132,78) pirkimą, gautiną PVM – 192132,78 Lt. UAB „F.“ apskaitą tvarkanti UAB „F.“ nesilaikė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 13 straipsnio 3 dalies, kurioje nurodyta, kad „įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus“, reikalavimų, t. y.:

213- laikotarpiu nuo 2012-08-08 iki 2014-01-31 apskaitos registruose užregistravo 71 atveju iš viso 589091,63 Lt (342126,32 + 239118,61 + 7846,70) pirkimo PVM, 2012 metais apskaitos registre nurodant tiekėją - UAB „F.“ – iš viso 2261107,70 Lt įsiskolinimo padidėjimą, 2012 metais apskaitos registre Didžioji knyga iš viso 1918981,38 Lt (2261107,70-342126,32) prekių skirtų perparduoti padidėjimą, gautiną PVM – 342126,32 Lt, įsiskolinimo tiekėjams 2261107,70 Lt padidėjimą, parduotų prekių savikainos iš viso 1918981,38 Lt padidėjimą, pagal dokumentus kuriuose nurodyti ūkinių operacijų duomenys (ūkinių operacijų turinys) neatitinka tikrovės. Laikotarpiu nuo 2012-08-17 iki 2013-08-07 apskaitos registruose „A/S žiniaraštis“ užregistravo iš viso 2965153,54 Lt (2097980,40+134659,20+732513,94) įsiskolinimo sumažėjimą ūkio subjektams, iš jų: UAB „F.“ iš viso 2231939,60 Lt (1762600,50+469339,10), UAB „M.“ iš viso 732513,94 Lt, 2012 metais apskaitos registre „sąskaita 443 Skolos tiekėjams“ nurodant tiekėją - UAB „F.“ užregistravo iš viso 2202248,99 Lt įsiskolinimo sumažėjimą pagal dokumentus, kuriuose nurodyti ūkinių operacijų duomenys (ūkinių operacijų turinys) neatitinka tikrovės. Nesilaikė 16 straipsnio 3 dalies, kurioje nurodyta, kad „apskaitos registruose ūkinių operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus“, nuostatų, t. y.: laikotarpiu nuo 2012-08-08 iki 2013-05-30 apskaitos registruose užregistravo iš viso 18459,60 Lt (26089,13-7620,34-8,77-0,42) pirkimo PVM daugiau negu pagrindė apskaitos dokumentais. Ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu, pagal pateiktą ikiteisminio tyrimo Nr. 06-1-02042-13 medžiagą bei buhalterinės apskaitos dokumentus, pagal UAB „F.“ organizuojamą ir tvarkomą buhalterinę apskaitą dėl padarytų Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 13str. 1 dalies, 19 str. 1 ir 2 dalių pažeidimų, laikotarpiais nuo 2012-08-08 iki 2014-03-31 negalima iš dalies nustatyti UAB „F.“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu, pagal pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus, pagal UAB „F.“ organizuojamą ir tvarkomą buhalterinę apskaitą laikotarpiais nuo 2012-04-05 iki 2012-08-07 nebuvo nustatyti buhalterinės apskaitos tvarkymo pažeidimai, dėl kurių nebūtų galima nustatyti UAB „F.“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. UAB „F.” nesilaikė Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 13 d. Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 8 straipsnio 1 dalies, kurioje nurodyta, kad „kiekvienas mokesčių mokėtojas privalo mokėti mokesčių įstatymų nustatytus mokesčius, laikydamasis mokesčių teisės aktuose nustatytos mokesčių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos“, 40 straipsnio 4 dalies – mokesčio mokėtojas privalo „teisingai apskaičiuoti mokestį, vadovaudamasis mokesčių įstatymais“ nuostatų bei Lietuvos Respublikos 2002 m. kovo 5 d. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 64 straipsnio 1 dalies „pirkimo PVM gali būti įtraukiamas į PVM atskaitą tik tuo atveju, jeigu PVM mokėtojas turi atitinkamą PVM sąskaitą-faktūrą <...> Turima PVM sąskaita-faktūra privalo atitikti visus šio Įstatymo ir kitų jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimus“ nuostatų. Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijai pateiktose elektroniniu būdu 20 PVM deklaracijose (forma FR0600), iš jų: už 2012 m. rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio (patikslintoje 2012-12-17), gruodžio mėnesius, 2013 m. gegužės (patikslintoje 2013-07-23), birželio, liepos, rugpjūčio, spalio, lapkričio, gruodžio mėnesius, 2014 m. sausio mėnesius PVM deklaracijose deklaravo duomenis neatitinkančius tikrovės apie turtą, t.y. deklaravo daugiau 71 atveju įsigytų prekių pirkimo PVM (25 eilutėje) iš viso 589092 Lt (170612,84 Eur) bei 589092 Lt (170612,84 Eur) mažiau mokėtino į biudžetą PVM (36 eilutėje) bei nepriskaičiavo ir nedeklaravo iš 589092 Lt (170612,84 Eur) mokėtino į biudžetą PVM ir tuo Valstybės biudžetui padarė iš viso 589092 Lt (170612,84 Eur) nuostolį, iš jų: 2012 m. – 342126 Lt (99086,54 Eur), 2013 m. – 239119 Lt (69253,65 Eur), 2014 m. – 7847 Lt (2272,65 Eur), Ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu, pagal pateiktą ikiteisminio tyrimo Nr. 06-1-02042-13 medžiagą - duomenis pateiktus iš CIS kompiuterinės duomenų bazės VMI – Duomenys apie pateiktas deklaracijas nustatyta, kad UAB „F.“ pateikė per elektroninę deklaravimo sistemą Vilniaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai 2012 m., 2013 m. (mokesčio mokėtojo pavadinimas nurodyta – 2012 m. 2013-05-28 deklaracijos pagrindu, pildymo data - 2015-10-09), 2014 m. (mokesčio mokėtojo pavadinimas nurodyta – 2012 m. 2013-05-28 deklaracijos pagrindu, pildymo data - 2015-10-09) Metines pelno mokesčio deklaracijas, kuriose deklaravo pajamų, įtrauktų į mokestinio laikotarpio pelno mokesčio bazę – 5561411 Lt, mokestinio laikotarpio veiklos rezultatą – pelną – 33757 Lt, pelno mokesčio sumą, mokėtiną į biudžetą – 5064 Lt. Pagal Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 13 d. Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 15 straipsnį „Valstybės institucija, atsakinga už šio Įstatymo 13 straipsnyje nurodytų mokesčių, išskyrus muitus, administravimą Lietuvos Respublikoje, yra Valstybinė mokesčių inspekcija“ (14 t., b.l. 119-133).

214Byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visetas neabejotinai įrodo kaltinamųjų kaltę. Kaltinamieji A. B., R. P., I. S., J. T. ir R. D. dėl jiems inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo kaltais prisipažino visiškai tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme. Jų parodymai atitinka faktines bylos aplinkybes, juos patvirtina kiti byloje esantys objektyvūs įrodymai, tai yra byloje ištirti ir įvertinti rašytiniai įrodymai, specialisto išvada, patikrinimo aktas, liudytojų parodymai ir kt.

215Sukčiavimo (BK 182 straipsnis) esmė – tai neteisėtas turtinės naudos sau ar kitam asmeniui gavimas panaudojant apgaulę. Šios nusikalstamos veikos dalykas yra turtinė nauda, kurią apgaulę panaudojęs kaltininkas gauna sau ar kitam asmeniui ir kuri pasireiškia svetimo turto ar turtinės teisės įgijimu, turtinės prievolės panaikinimu ar išvengimu. Sukčiavimas objektyviai pasireiškia tam tikrų alternatyvių veikų padarymu: 1) svetimo turto savo ar kitų naudai įgijimu apgaule; 2) svetimos turtinės teisės savo ar kitų naudai įgijimu apgaule; 3) turtinės prievolės savo ar kitų naudai išvengimu apgaule; 4) turtinės prievolės savo ar kitų naudai panaikinimu apgaule. Šie sukčiavimo objektyvieji požymiai BK 182 straipsnio 1 dalies dispozicijoje suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka, kad būtų padaryta bent viena iš nurodytų veikų. Kvalifikuojant kaltininko veikas kaip sukčiavimą, būtina nustatyti, koks konkretus objektyvusis sukčiavimo požymis labiausiai atitinka kaltininko padarytą veiką (pvz., kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-112/2012).

216BK 182 straipsnio 2 dalyje numatyta kvalifikuota sukčiavimo sudėtis, nustatanti baudžiamąją atsakomybę tam, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė didelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino (įstatymo redakcija, galiojusi veikos padarymo metu).

217Subjektyvusis sukčiavimo požymis yra tai, kad šią nusikalstamą veiką darantis asmuo veikia tyčia (pvz., kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-255/2012). Sukčiavimas padaromas tik esant tiesioginei tyčiai, t. y. kai kaltininkas suvokia, kad, apgaule esmingai suklaidinęs turto savininką, valdytoją, asmenį, kurio žinioje yra turtas, arba asmenį, turintį teisę spręsti teisinį ginčą ir priimti privalomai vykdytiną sprendimą ar kitokius teisinę reikšmę turinčius sprendimus dėl nukentėjusiojo asmens turto, neteisėtai ir neatlygintinai, savo ar kitų asmenų naudai įgyja svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengia ar panaikina turtinę prievolę, numato, kad dėl jo veikos nukentėjusysis patirs turtinę žalą, ir to nori bei siekia (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-112/2012, 2K-161/2013).

218Esminis sukčiavimo, kaip nusikalstamos veikos, požymis, skiriantis jį nuo kitų teisės pažeidimų, tarp jų ir nuo civilinio delikto, ir darantis turto užvaldymą ar turtinės teisės įgijimą neteisėtą baudžiamąja teisine prasme, yra apgaulės naudojimas prieš turto savininkus, teisėtus valdytojus, asmenis, kurių žinioje yra turtas, ar asmenis, turinčius teisę spręsti teisinį ginčą ir priimančius privalomai vykdytiną sprendimą, siekiant tokiu būdu įgyti svetimą turtą ar turtinę teisę (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-620/2010). Apgaulė sukčiavimo atveju naudojama kaip turto užvaldymo, turtinės teisės įgijimo, turtinės prievolės išvengimo ar panaikinimo būdas ir gali pasireikšti nukentėjusiojo suklaidinimu jam pateikiant objektyvios tikrovės neatitinkančią informaciją dėl turto, turtinės teisės perleidimo, turtinės prievolės įvykdymo, arba nutylint esmines jo apsisprendimui dėl turto, turtinės teisės perleidimo, aplinkybes, turint teisinę pareigą apie jas pranešti. Asmuo gali būti suklaidinamas dėl bet kokių aplinkybių ar faktų, susijusių su turto, turtinės teisės perleidimu kaltininkui, arba kaltininko turtinės prievolės įvykdymu, tačiau kaltininko apgaulė turi būti esminė, t. y. turėti lemiamą įtaką asmens apsisprendimui minėtiems veiksmams atlikti ar pripažinti kaltininko turtinių prievolių įvykdymą.

219BK 182 straipsnio prasme apgaulė panaikinant turtinę prievolę paprastai naudojama siekiant suklaidinti nukentėjusįjį, sudarant prielaidas atleisti kaltininką ar trečią asmenį nuo prievolės įvykdymo, įtraukiant į įmonės buhalterinę apskaitą žinomai suklastotas PVM sąskaitas faktūtas, apgaule sumažinama įmonės mokėtina į valstybės biudžetą suma.

220Pagal BK 300 str. 1 d. atsako tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo. Kadangi šie BK 300 str. 1 d. dispozicijoje nurodyti požymiai suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl baudžiamajai atsakomybei pakanka, kad būtų padaryta bent viena iš šiame BK straipsnyje nurodytų veikų. To paties BK straipsnio 3 d., be kita ko, numatyta baudžiamoji atsakomybė už žinomai netikro dokumento panaudojimą, jeigu dėl to padaryta didelės žalos.

221Išanalizavęs bei įvertinęs surinktų ir aptartų įrodymų visumą, teismas pripažįsta įrodyta, kad kaltinamasis A. B. laikotarpiu nuo 2011 m. kovo mėn., iki 2012 m. gruodžio mėn., atskirais atvejais veikdamas su R. P. ir J. T., naudodamas UAB „U.“, UAB „P.” ir UAB “S. S.” bei šių įmonių vardu išrašomas PVM sąskaitas faktūras, apgaule sukčiaudamas UAB „S. S.“ naudai panaikino didelės vertės turtinę prievolę sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą 264 563,30 Eur pridėtinės vertės mokestį bei panaudojo žinomai netikrus dokumentus – PVM sąskaitas faktūras, dėl ko buvo padaryta didelė žala valstybės biudžetui.

222Pridėtinės vertės mokestis yra ekonomine veikla besiverčiančių fizinių bei juridinių asmenų turtinė prievolė mokėti valstybės biudžetui tam tikro įstatymais numatyto tarifo pinigų sumą. Veiksmai, kuriais panaudojus apgaulę atleidžiama nuo pareigos mokėti pridėtinės vertės mokestį, laikytini turtinės prievolės panaikinimu.

223Pridėtinės vertės mokestis sumokamas už prekių tiekimą ir paslaugų teikimą, tenkinant šias sąlygas: prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygį; prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą vyksta šalies teritorijoje; prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo, vykdydamas savo ekonominę veiklą, t. y. veikdamas kaip toks. PVM sumoka galutinis vartotojas (pirkėjas), PVM mokamas kiekvienoje civilinės apyvartos stadijoje už įgyjama prekes ir paslaugas, o vėliau su šiomis prekėmis ir paslaugomis sukūrus pridėtinę vertę atskaitomas. Parduodant prekes ar paslaugas, pardavėjas buhalteriniuose dokumentuose (sąskaitose faktūrose ir kt.) išskiria PVM, kurį sumoka pirkėjas. Tačiau pardavėjas neįgyja nuosavybės teisės į iš pirkėjo gautą PVM, o privalo šias lėšas sumokėti valstybei įstatymo nustatyta tvarka. Tuo pačiu pirkėjas, kuris yra PVM mokėtojas, įgyja teisę pardavėjui sumokėtą PVM įtraukti į PVM atskaitą ir šia suma sumažinti prievolę mokėti valstybei PVM. Pažymėtina, kad prekės ar paslaugos įsigijimas ir jos panaudojimas PVM apmokestinamoms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti turi būti realus, t. y. tokie veiksmai turi būti atlikti iš tiesų, o ne vien užfiksuoti buhalterinės apskaitos dokumentuose.

224Sukčiavimas PVM apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje gali pasireikšti ir kaip atitinkamos pinigų sumos, tokios kaip PVM, įgijimas apgaule (pvz., kai mokesčių mokėtojui, panaudojus apgaulę, iš valstybės biudžeto grąžinama jo tariamai sumokėtos PVM sumos dalis), ir kaip prievolės mokėti PVM panaikinimas, ir kitais būdais, kuriais siekiama išvengti PVM sumokėjimo į valstybės biudžetą. Tai gali būti daroma ir kaltininkui klastojant PVM sąskaitas-faktūras (pvz., PVM sąskaita-faktūra įforminant realiai neįvykusius sandorius dėl prekių tiekimo ar paslaugų teikimo), po to šių suklastotų PVM sąskaitų-faktūrų duomenis įtraukiant į bendrovės buhalterinę apskaitą ir PVM deklaraciją, taip padidinant pirkimo PVM ir kartu sumažinant mokėtiną į biudžetą PVM sumą. Būtent tokiu atveju sukčiavimas reiškiasi fiktyvios atskaitos būdu mažinant į biudžetą mokėtiną PVM sumą. PVM sąskaitos-faktūros gali būti klastojamos ir siekiant įforminti prekes, kurios buvo įgytos nemokant PVM, kad vėliau jas realizuojant būtų išvengta pareigos sumokėti PVM.

225Kaip sukčiavimas kvalifikuojami veiksmai į įmonės apskaitą įtraukiant suklastotas PVM sąskaitas-faktūras, pateikiant mokesčių administratoriui suklastotas PVM deklaracijas ar kitus dokumentus, taip siekiant įgyti valstybės biudžeto lėšas ar panaikinti PVM prievolę valstybės biudžetui tarpusavio užskaitų būdu. Tokia praktika susiformavo atsižvelgus į PVM mokėjimo teisinio reguliavimo specifiką ir galimybę suklastotų sąskaitų-faktūrų ir PVM deklaracijų pagrindu sukurti fiktyvią teisę į šio mokesčio sugrąžinimą (tiesiogiai ar užskaitos būdu). Nors tokios veikos paprastai kvalifikuojamos kaip turtinės prievolės panaikinimas ar išvengimas apgaule, jomis iš esmės fiktyviu pagrindu grobiamos valstybės biudžeto lėšos (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-176-303/2015)

226Kaltinamasis A. B. dėl jam pareikštų kaltinimų kaltu prisipažino ir parodė, kad dirbdamas Latvijos metalo gaminių įmonėje, nusprendė savarankiškai vykdyti metalo gaminių prekybą Lietuvos pirkėjams. Prekes įsigydavo iš Latvijos bendrovių, o perparduodavo į Lietuvos Respubliką. Kadangi parduodamos į Lietuvą prekės buvo apmokestinamos pridėtinės vertės mokesčiu, prekės kaina žymiai padidėdavo. Siekdamas sumažinti prekių kainą, įsigydavo Lietuvos įmones, kurių vardu buvo sudaromi tariami prekių pirkimo-pardavimo sandoriai, ir tokiu būdu buvo galima išvengti PVM mokėjimo, o prekes pirkėjams pasiūlyti žemesne kaina. Įmones pirko iš B. J., N. K. arba per R. P., kuriam duodavo pinigų ir pavesdavo nuvykus į Klaipėdą nupirkti naują įmonę. Įkūrė visas jam pareikštame kaltinime nurodytas įmones. Vienos bendrovės buvo naudojamos kaip prekių tiekėjos, o kitos bendrovės buvo naudojamos tik dokumentų išrašymui, imituojant prekių tiekimus įtraukiant PVM, kuris būdavo deklaruojamas, bet faktiškai nebūdavo sumokamas.

227Minėta sukčiavimo schema patvirtina, kad apgaulė buvo naudojama mokesčių administratoriaus atžvilgiu. Teismas nustatė tokią sukčiavimo schemą: kaltinamasis R. P., veikdamas kaltinamojo A. B. nurodymu ir lėšomis, įsigijo UAB “U.” ir UAB “P.”, bei minėtų bendrovių bankinių sąskaitų mokėjimo korteles, prisijungimo duomenis, slaptažodžius, slaptažodžių kodų generatorius, registracijos dokumentus, akcijų pirkimo-pardavimo dokumentus ir kt. dokumentus, suteikiančius bendrovių valdymo teises, perdavė A. B.. Be to, A. B., susitarė su nesupratusiu jo nusikalstamos veikos pobūdžio R. P., kad pastarasis taps UAB “S. S.” akcininku ir direktoriumi bei A. B. perduos UAB “S. S.” bankinių sąskaitų mokėjimo korteles, prisijungimo duomenis, slaptažodžius, slaptažodžių kodų generatorius, registracijos dokumentus, akcijų pirkimo-pardavimo dokumentus ir kt. dokumentus, suteikiančius bendrovių valdymo teises, siekiant šį juridinį asmenį naudoti neteisėtai veiklai nuslėpti. Po ko, J. T., iš anksto susitarusi su R. P., žinodama, kad UAB „P.“ PVM sąskaitose-faktūrose nurodyti melagingi duomenys ir šios bendrovės vardu išrašyti dokumentai yra netikri, nurodytos paslaugos ir prekės faktiškai pirkėjui UAB „S. S.“ parduotos nebuvo, R. P. nurodytus duomenis - išskirtas PVM sąskaitose faktūrose pridėtinės vertės mokesčio sumas įtraukė į UAB „P.“ PVM deklaracijas ir jas už 2012 m. spalio, lapkričio mėn. mokestinį laikotarpį pateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai. Šiose deklaracijose pagrindė tariamą prekių pardavimą UAB „S. S.“ iš viso už 395 892 EUR (1 366 937 Lt), iš jų 68 709 EUR PVM (237 237 Lt) pagal 14 vnt. UAB „P.“ vardu išrašytų PVM sąskaitų faktūrų, pagal kurias negalima nustatyti ūkinių operacijų tapatumo. Tęsdamas nusikalstamą veiką, A. B. 2011 m. gegužės - 2012 m. lapkričio mėn. laikotarpiu, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje pagamintas netikras kaltinime nurodytas 41 vnt. UAB „U.“ PVM sąskaitas - faktūras ir 14 vnt. UAB „P.“ PVM sąskaitas – faktūras, kuriose buvo įrašyti jo nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad UAB „U.“, UAB „P.“ pardavė, o UAB „S. S.“ nupirko paslaugų ir prekių už 1524388,58 Eur, tame tarpe 264563,30 Eur pridėtinės vertės mokestis, per R. P. ir R. P. perdavė UAB „S. S.“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam UAB „F.“ darbuotojui R. Ž., minėtus duomenis įtraukusiam į UAB „S. S.“ buhalterinę apskaitą, išskirtą PVM sąskaitose-faktūrose pridėtinės vertės mokesčio 264563,30 Eur sumą įtraukė į UAB „S. S.“ PVM deklaracijas ir jas laikotarpiu nuo 2011 m. balandžio mėn. iki 2012 m. gruodžio mėn. elektroniniu būdu pateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai.

228Taigi, nustatyta, kad ūkinės operacijos, nurodytos UAB „P.“, UAB „U.“ ir UAB „S. S.“ šių bendrovių vardu išrašytose PVM sąskaitose faktūrose, faktiškai nevyko, o minėtos bendrovės (UAB „P.“, UAB „U.“) buvo įsteigtos ne ekonominei veiklai vykdyti, o siekiant tik imituoti ekonominę veiklą. Nustatyta, kad minėtos bendrovės buvo naudojamos kaip tarpinė grandis, siekiant sudaryti formalias sąlygas kitiems ūkio subjektams, nagrinėjamu atveju UAB „S. S.“, pasisavinti PVM per pirkimo PVM atskaitą.

229Analizuojant A. B. inkriminuojamo sukčiavimo subjektyviąją pusę ir jo kaltės formą, pažymėtina, kad jo veikų objektyvieji požymiai duoda neabejotiną pagrindą teigti, kad jis šiuos nusikaltimus padarė veikdamas tiesiogine tyčia. Tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio bylos nagrinėjimo metu surinkta pakankamai duomenų, patvirtinančių bylai reikšmingas aplinkybes, kad A. B., įsigijęs suklastotus dokumentus (PVM sąskaitas faktūras) apie tariamus UAB „P.“, UAB „U.“ ir UAB „S. S.“ sandorius, šiuos dokumentus perdavė UAB “S. S.” finansininkui - UAB “F.” įgaliotam asmeniui R. Ž., žinodamas, kad pagal šiuos suklastotus dokumentus bus parengtos ir VMI pateiktos PVM deklaracijos. Tai yra A. B. suvokė, kad jų pateikiamų dokumentų pagrindu bus panaikinta UAB “S. S.” prievolė sumokėti į valstybės biudžetą 264 563,30 Eur pridėtinės vertės mokesčio už 2011 m. gegužės mėn. – 2012 m. lapkričio mėn. mokestinį laikotarpį. Jo veiksmai buvo visiškai sąmoningi ir valingi. Neabejotina, kad juos atlikdamas A. B. suvokė jų pavojingą pobūdį ir norėjo taip veikti.

230A. B. veika tinkamai kvalifikuota pagal BK 182 str. 2 d. ir 300 str. 3 d., kaip idealioji nusikaltimų sutaptis, kadangi nusikalstamais veiksmais, panaudojant suklastotus dokumentus, panaikinta didelės vertės – 264 563,30 Eur turtinė prievolė (pagal BK 190 str. 1 d. turtas yra didelės vertės, kai jo vertė viršija 250 MGL dydžio sumą).

231Be to, teismas laiko įrodyta, kad kaltinamasis A. B. inkriminuotu laikotarpiu (nuo 2011 m. birželio mėn. iki 2014 m. sausio mėn. ), atskirais atvejais veikdamas bendrininkų grupe su R. P. ir J. T., naudodamas UAB „F.“, UAB „M.”, UAB „S.“ ir UAB „F.“ bei šių įmonių vardu išrašomas PVM sąskaitas faktūras, apgaule sukčiaudamas UAB „F.“ naudai panaikino didelės vertės turtinę prievolę sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą 170 613,00 Eur pridėtinės vertės mokestį bei panaudojo žinomai netikrus dokumentus – PVM sąskaitas faktūras, dėl ko buvo padaryta didelė žala valstybės biudžetui.

232Kaip nurodyta ankščiau, nagrinėjamu atveju apgaulė buvo naudojama mokesčių administratoriaus atžvilgiu. Veikdamas pagal ankščiau nustatytą sukčiavimo schemą, kaltinamasis R. P., veikdamas kaltinamojo A. B. nurodymu ir lėšomis, įsigijo UAB „M.“ bei šios bendrovės bankinių sąskaitų mokėjimo korteles, prisijungimo duomenis, slaptažodžius, slaptažodžių kodų generatorius, registracijos dokumentus, akcijų pirkimo-pardavimo dokumentus ir kt. dokumentus, suteikiančius bendrovių valdymo teises, perdavė A. B.. Be to, A. B., susitarė su nesupratusiais jo nusikalstamos veikos pobūdžio G. B., kad pastarasis taps UAB „F.“ akcininku ir direktoriumi, o A. P. taps UAB „S.“ akcininku ir direktoriumi, po ko A. B. perduos šių bendrovių bankinių sąskaitų mokėjimo korteles, prisijungimo duomenis, slaptažodžius, slaptažodžių kodų generatorius, registracijos dokumentus, akcijų pirkimo-pardavimo dokumentus ir kt. dokumentus, suteikiančius bendrovių valdymo teises, siekiant šiuos juridinius asmenis naudoti neteisėtai veiklai nuslėpti. Po ko, UAB „F.“ buhalterinę apskaitą tvarkančios UAB „F.“ įgaliotas asmuo R. Ž., nesupratęs A. B. nusikalstamos veikos pobūdžio, 2012 m. rugsėjo – 2013 m. vasario mėn. laikotarpiu, nežinodamas, kad UAB „F.“ PVM sąskaitose-faktūrose nurodyti melagingi duomenys ir šios bendrovės vardu išrašyti dokumentai yra netikri, nurodytos paslaugos ir prekės faktiškai pirkėjui UAB „F.“ parduotos nebuvo, G. B. pateiktus duomenis - išskirtas PVM sąskaitose faktūrose pridėtinės vertės mokesčio sumas, įtraukė į UAB „F.“ PVM deklaracijas ir jas už 2013 m. rugpjūčio – 2014 m. sausio mėn. mokestinį laikotarpį elektroniniu būdu pateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai. Šiose deklaracijose pagrindė tariamą prekių pardavimą UAB „F.“ iš viso už 654862,05 Eur (2261107,70 Lt), iš jų 108251,18 Eur (373769,66 Lt) PVM pagal 45 vnt. UAB “F.“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, įformino duomenis, kad ūkines operacijas - paslaugas bei prekes tariamai suteikė UAB „F.“, pagal kuriuos negalima nustatyti ūkinių operacijų tapatumo. Be to, 2013 m. lapkričio – 2014 m. vasario mėn. laikotarpiu UAB „S.“ buhalterinę apskaitą tvarkančios S. G., I. B., nesupratusios A. B. nusikalstamos veikos pobūdžio, nežinodamos, kad UAB „S.“ PVM sąskaitose-faktūrose nurodyti melagingi duomenys ir šios bendrovės vardu išrašyti dokumentai yra netikri, nurodytos paslaugos ir prekės faktiškai pirkėjui UAB „F.“ parduotos nebuvo, A. B. nurodytus duomenis - išskirtas PVM sąskaitose faktūrose pridėtinės vertės mokesčio sumas, įtraukė į UAB „S.“ PVM deklaracijas ir jas už 2013 m. lapkričio – 2014 m. sausio mėn. mokestinį laikotarpį elektroniniu būdu pateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai. Šiose deklaracijose pagrindė tariamą prekių pardavimą UAB „F.“ iš viso už 53991,20 Eur (186420,80 Lt), iš jų 9370,37 Eur (32354,03 Lt) PVM pagal 4 vnt. UAB „S.“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, pagal kurias negalima nustatyti ūkinių operacijų tapatumo. Po ko, J. T., iš anksto susitarusi su R. P., žinodama, kad UAB „M.“ PVM sąskaitose-faktūrose nurodyti melagingi duomenys ir šios bendrovės vardu išrašyti dokumentai yra netikri, nurodytos paslaugos ir prekės faktiškai pirkėjui UAB „F.“ parduotos nebuvo, R. P. nurodytus duomenis - išskirtas PVM sąskaitose faktūrose pridėtinės vertės mokesčio sumas, įtraukė į UAB „M.“ PVM deklaracijas ir jas už 2013 m. gegužės-spalio mėn. mokestinį laikotarpį pateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai. Šiose deklaracijose pagrindė tariamą prekių pardavimą UAB „F.“ iš viso už 305 344,77 Eur (1 054 294,41 Lt), iš jų 31 756,29 Eur (182 976,71 Lt) PVM pagal 22 vnt. UAB „M.“ vardu išrašytų PVM sąskaitų faktūrų, pagal kurias negalima nustatyti ūkinių operacijų tapatumo. Tęsdamas nusikalstamą veiką, A. B. 2012 m. rugpjūčio - 2014 m. sausio mėn. laikotarpiu, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje pagamintas netikras kaltinime nurodytas 22 vnt. UAB „F.“ PVM sąskaitas – faktūras, 22 vnt. UAB „M.“ PVM sąskaitas – faktūras ir 4 vnt. UAB „S.“ PVM sąskaitas – faktūras, kuriose buvo įrašyti jo nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad UAB „F.“, UAB „M.“, UAB „S.“ pardavė, o UAB „F.“ nupirko paslaugų ir prekių už 1524388,58 Eur, tame tarpe 170613 Eur (589092 Lt) pridėtinės vertės mokestis, per R. P., G. B., I. S. perdavė UAB „F.“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam UAB „F.“ darbuotojui R. Ž., minėtus duomenis įtraukusiam į UAB „F.“ buhalterinę apskaitą, išskirtą PVM sąskaitose-faktūrose pridėtinės vertės mokesčio 170 613,00 Eur sumą įtraukė į UAB „F.“ PVM deklaracijas ir jas laikotarpiu nuo 2013 m. rugsėjo mėn. iki 2014 m. vasario mėn. elektroniniu būdu pateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai.

233Nustatyta, kad ūkinės operacijos, nurodytos UAB „F.“, UAB „M.“, UAB „S.“ ir UAB „F.“ šių bendrovių vardų išrašytose PVM sąskaitose faktūrose, faktiškai nevyko, o minėtos bendrovės (UAB „F.“, UAB „M.“, UAB „S.“) buvo įsteigtos ne ekonominei veiklai vykdyti, o siekiant tik imituoti ekonominę veiklą, jos buvo naudojamos kaip tarpinė grandis, siekiant sudaryti formalias sąlygas kitiems ūkio subjektams, nagrinėjamu atveju UAB „F.“, pasisavinti PVM per pirkimo PVM atskaitą. Byloje yra nustatyta, kad A. B. žinojo, kad pagal PVM sąskaitas- faktūras jokios ūkinės operacijos su UAB „F.“, UAB „M.“, UAB „S.“ ir UAB „F.“ nevyko, išrašant fiktyvias sąskaitas faktūras buvo siekiama ne realaus paslaugų įsigijimo prisiimant visus iš to kylančius mokestinius įsipareigojimus, o priešingų, UAB “F.“ naudingų tikslų, dėl kurių valstybė patyrė žalos negaudama mokėtinų mokesčių sumų.

234Kaltinamasis A. B., veikdamas tiesiogine tyčia, įsigijęs suklastotus dokumentus (PVM sąskaitas faktūras) apie tariamus „F.“, UAB „M.“, UAB „S.“ pardavimus, ir UAB „F.“ sandorius, šiuos dokumentus perdavė UAB „F.“ finansininkui - UAB „F.“ įgaliotam asmeniui R. Ž., žinodamas, kad pagal šiuos suklastotus dokumentus bus parengtos ir VMI pateiktos PVM deklaracijos ir taip, šių dokumentų pagrindu, bus panaikinta UAB „F.“ prievolė sumokėti į valstybės biudžetą 170 613,00 Eur pridėtinės vertės mokesčio už 2012 m. rugpjūčio mėn. – 2014 m. sausio mėn. mokestinį laikotarpį.

235A. B. veika tinkamai kvalifikuota pagal BK 182 str. 2 d. ir 300 str. 3 d., kaip idealioji nusikaltimų sutaptis, kadangi nusikalstamais veiksmais, panaudojant suklastotus dokumentus, panaikinta didelės vertės – 170 613,00 Eur turtinė prievolė (pagal BK 190 str. 1 d. turtas yra didelės vertės, kai jo vertė viršija 250 MGL dydžio sumą).

236Pažymėtina, kad nelaikoma, jog asmuo padarė kelias nusikalstamas veikas, jei jis padarė tęstinę, trunkamąją ar sudėtinę nusikalstamą veiką. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veikų, iš kurių kiekviena, vertinant atskirai, atitinka to paties BK straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jos visos yra jungiamos vieningos tyčios (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-743/2007, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.). Tęstinės nusikalstamos veikos epizodus jungiančiai vieningai tyčiai paprastai būdinga tai, kad kaltininkas savo veiksmus suvokia kaip vientisą nusikalstamą veiką ir, darydamas pirmą veiką, jau turi susiformavusį (pradinį) sumanymą ir dėl kitos nusikalstamos veikos. Tačiau dėl nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių šis sumanymas įgyvendinamas ne iš karto, o per kelis etapus (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-649/2006). Todėl nustačius, kad tyčia padaryti kitą nusikalstamą veiką kilo jau po pirmosios padarymo, šios veikos, atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, nelaikomos tęstine nusikalstama veika ir kvalifikuojamos kaip nusikalstamų veikų sutaptis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-181/2007, 2K-717/2007, 2K-605/2007, 2K-148/2010, Nr. 2K-7-109/2013, 2A-7-6/2013).

237Byloje esantys ir teisiamųjų posėdžių metu ištirti duomenys patvirtina, kad A. B. turėjo tikslą apgaulės būdu panaikinti turtinę prievolę mokėti PVM į valstybės biudžetą. Tačiau, pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju nusikalstamų veikų skaičius buvo apibrėžtas - buvo panaikinta prievolė sumokėti į valstybės biudžetą pridėtinės vertės mokestį dviejų juridinių asmenų, tai yra UAB “S. S.” ir UAB “F.” naudai, nusikalstamos veikos įvykdytos per pakankamai ilgą laiko tarpą – nuo 2011 m. kovo mėn. iki 2014 m. vasario mėn. Teismo nuomone, pradėdamas pirmą nusikalstamą veiką A. B. negalėjo numanyti, ar bus išvengta turtinės prievolės UAB “F.” naudai, ar iš viso ras asmenų, kurie sutiks eiti fiktyvių bendrovių vadovų pareigas ir pan. Nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad A. B. veikė pagal kiekvienu atveju susiklosčiusias konkrečias aplinkybes, t. y. priklausomai nuo to, kada pavykdavo įsigyti kaltinime nurodytas bendroves, įtraukti į fiktyviai veikiančių įmonių buhalterinę apskaitą netikras PVM sąskaitas faktūras apie realiai neįvykusius ūkinius sandorius ir taip panaikinti prievolę mokėti mokesčius valstybei. Be to, A. B. apgaule panaikino prievolę mokėti PVM valstybei už atskirus mokestinius laikotarpius, taigi, kiekvienu atskiru atveju jis turėjo priimti atskirus sprendimus dėl suklastotų PVM sąskaitų faktūrų panaudojimo ir dėl mokesčių nemokėjimo. Visuma paminėtų aplinkybių neduoda pagrindo daryti išvadą, kad kaltinamasis A. B. turėjo išankstinį sumanymą apgaule panaikinti apibrėžto dydžio turtinę prievolę per tam tikrą laikotarpį. Dėl to, atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, tarp veikų praėjusių laiko tarpų nemažą trukmę, kaltinamojo veiksmų epizodiškumą, konstatuojama išankstinė A. B. tyčia padaryti daugelį nusikalstamų veikų, o ne tęstinę veiką.

238Visa tai paneigia tęstinį sukčiavimo pobūdį, todėl kaltinamojo A. B. nusikalstami veiksmai kvalifikuotini kaip du atskiri nusikaltimai.

239Be to, teismas laiko įrodyta, kad A. B. vadovavo juridiniam asmeniui, naudojamam neteisėtai veiklai nuslėpti.

240Pagal BK 203 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas įsteigė ar vadovavo juridiniam asmeniui, naudojamam neteisėtai veiklai nuslėpti. BK 203 straipsnio 2 dalyje numatytas nusikaltimas objektyviai pasireiškia dviejų alternatyvių veikų padarymu: juridinio asmens naudojamo neteisėtai veiklai nuslėpti įsteigimu ar vadovavimu tokiam juridiniam asmeniui. Darant šį nusikaltimą juridinis asmuo iš esmės tampa neteisėtos veiklos vykdymo priedanga. Dažniausiai šiuo atveju toks juridinis asmuo pats nevykdo realios komercinės, ūkinės ar finansinės veiklos. Taigi, pagal BK 203 straipsnio 2 dalį atsako arba asmuo, įsteigęs juridinį asmenį, kurį siekiama panaudoti neteisėtai veiklai nuslėpti, arba asmuo, vadovaujantis tokiam juridiniam asmeniui. Šis nusikaltimas padaromas tiesiogine tyčia. Kaltininkas turi suvokti, kad jis įsteigia ar vadovauja juridiniam asmeniui, naudojamam neteisėtai veiklai nuslėpti, ir nori tai daryti. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad BK 203 straipsnio 2 dalyje vartojama formuluotė „neteisėtai veiklai nuslėpti“ apima ne tik nusikalstamas veikas, tačiau paprastai ir kitas neteisėtas veikas (pvz., veikas, susijusias su mokesčių vengimu, tačiau neužtraukiančias baudžiamosios atsakomybės ar kitas veikas, už kurių padarymą taikomos administracinio pobūdžio sankcijos). Šiuo atveju turi būti atsižvelgiama ir į šios neteisėtos veikos mastą, kuris turi būti pakankamas padaryti išvadą, kad juridinis asmuo buvo naudojamas kaip priedanga.

241Nustatyta, kad A. B. faktiškai vadovavo UAB „U.“, UAB „S. S.“, UAB „P.“, UAB „F.“, UAB „S.“, UAB „M.“, UAB „A.“, UAB „K.“ per formalius minėtų bendrovių direktorius R. P., D. T., R. P., Y. S., G. B., A. P., S. P., R. D. ir R. D., duodamas jiems privalomus nurodymus pasirašyti oficialius bendrovių dokumentus dėl jų įsigijimo ir pardavimo.

242Teismas nustatė, kad minėti juridiniai asmenys jokios veiklos nevykdė, A. B. buvo įsigyti tam, kad šių bendrovių vardais būtų galima sukurti netikrus dokumentus apie tai, kad jie įvairiems ūkio subjektams pardavė prekes ir paslaugas, pateisinti neparduotas prekes ir paslaugas, siekiant sukčiauti mokesčių mokėjimo srityje, tai yra sudaryti sąlygas PVM mokesčiui grobstyti. Būtent A. B. vadovavo realiai ūkinės komercinės veiklos nevykdančioms UAB „U.“, UAB „S. S.“, UAB „P.“, UAB „F.“, UAB „S.“, UAB „M.“, UAB „A.“, UAB „K.“, kurios, kaip minėta, buvo naudojamos neteisėtai veiklai nuslėpti.

243BK 203 str. 2 d. numatyto nusikaltimo sudėtis yra formalioji, o nusikaltimas laikomas baigtu nuo vadovavimo šiam juridiniam asmeniui pradžios. Teismo nuomone, A. B. aiškiai suvokė, jog vadovauja fiktyviam juridiniam asmeniui, t.y. veikė tiesiogine tyčia. Kaip nustatyta ankščiau, būtent A. B. buvo perduotos kaltinime nurodytų bendrovių bankinių sąskaitų mokėjimo korteles, prisijungimo duomenys, slaptažodžiai, slaptažodžių kodų generatoriai, registracijos dokumentai, akcijų pirkimo-pardavimo dokumentai ir kt. dokumentai, suteikiantys bendrovių valdymo teises, kaltinamasis atliko visus pagrindinius bendrovių valdymo, vadovavimo veiksmus, surado įmonėms fiktyvius vadovus. A. B., iš anksto žinodamas, kad kito asmens vardu įgyjamas juridinis asmuo realiai jokios ūkinės – komercinės veiklos nevykdys, mokesčių valstybei nemokės, o yra reikalingas neteisėtai veiklai nuslėpti, pasinaudodamas R. P., D. T., R. P., Y. S., G. B., A. P., S. P., R. D. ir R. D. pasitikėjimu bei jų asmens dokumentais, vadovavo asmenims - UAB „U.“, UAB „S. S.“, UAB „P.“, UAB „F.“, UAB „S.“, UAB „M.“, UAB „A.“, UAB „K.“, naudojamiems neteisėtai veiklai nuslėpti. Tokia išvada grindžiama paties kaltinamojo A. B. parodymais apie jo atliktus veiksmus vadovaujant bendrovėms UAB „U.“, UAB „S. S.“, UAB „P.“, UAB „F.“, UAB „S.“, UAB „M.“, UAB „A.“, UAB „K.“, kitų kaltinamųjų ir liudytojų parodymais, UAB “S. S.” patikrinimo aktu, UAB “F.” ūkinės finansinės veiklos tyrimo specialisto išvada. Šie faktiniai duomenys duoda pakankamą pagrindą teigti, kad minėtos bendrovės faktiškai buvo įgytos kaip priedanga vertimuisi neteisėta veikla – PVM mokesčiui grobstyti.

244Ši A. B. nusikalstama veika tinkamai kvalifikuota pagal BK 203 str. 2 d.

245Be to, išanalizavęs bei įvertinęs surinktų ir aptartų įrodymų visumą, teismas pripažįsta įrodyta, kad kaltinamasis R. P. padėjo A. B. apgaule UAB „S. S.“ naudai panaikinti didelės vertės turtinę prievolę sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą 264 563,30 Eur pridėtinės vertės mokestį už 2011 m. gegužės mėn.-2012 m. lapkričio mėn. mokestinį laikotarpį, o kaltinamoji J. T., teikdama priemones R. P., padėjo A. B. apgaule UAB „S. S.“ naudai panaikinti didelės vertės turtinę prievolę sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą 68 709,00 Eur pridėtinės vertės mokestį už 2012 m. spalio mėn.-2012 m. lapkričio mėn. mokestinį laikotarpį.

246Pagal baudžiamąjį įstatymą (BK 24 straipsnio 1 dalis) bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką. Pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikalstamos veikos sudėtį (BK 2 straipsnio 4 dalis). Dėl to, jeigu nusikalstamą veiką padaro ne vienas asmuo, pagrindžiant kaltininko baudžiamąją atsakomybę už bendrininkavimą darant ar padarius konkrečią nusikalstamą veiką, turi būti konstatuota visų, t.y. ir bendrininkavimo požymių, nustatytų BK 24, 25 straipsniuose, ir bendrai daromos nusikalstamos veikos, numatytos BK specialiosios dalies straipsnyje, pagal kurį kvalifikuojama vykdytojo veika, požymių visuma. Taigi kiekvieno bendrininkavimo atveju kaip atitinkamų požymių visuma turi būti konstatuota, kad yra bent dviejų asmenų susitarimas veikti bendrai, kad kiekvienas bendrininkas suvokia, jog kėsinasi į ta patį objektą, taip pat supranta ir kitus bendrai daromos veikos sudėties, numatytos BK specialiojoje dalyje, požymius. BK 24 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad padėjėjas yra asmuo, padėjęs padaryti nusikalstamą veiką duodamas patarimus, nurodymus, teikdamas priemones arba šalindamas kliūtis, saugodamas ar pridengdamas kitus bendrininkus, iš anksto pažadėjęs paslėpti nusikaltėlį, nusikalstamos veikos darymo įrankius ar priemones, šios veikos pėdsakus ar nusikalstamu būdu įgytus daiktus, taip pat asmuo iš anksto pažadėjęs realizuoti iš nusikalstamos veikos įgytus ar pagamintus daiktus. Nors padėjėjas nusikalstamos veikos objektyviųjų požymių nerealizuoja arba realizuoja tik iš dalies, bet jo veikimas ar neveikimas pripažįstamas nusikalstamu, nes jis padeda įvykdyti nusikalstamą sumanymą.

247Išnagrinėjus baudžiamąją bylą, nustatyta, kad kaltinamasis R. P., veikdamas kaltinamojo A. B. nurodymu ir lėšomis, įsigijo UAB “U.” ir UAB “P.” ir minėtų bendrovių bankinių sąskaitų mokėjimo korteles, prisijungimo duomenis, slaptažodžius, slaptažodžių kodų generatorius, registracijos dokumentus, akcijų pirkimo-pardavimo dokumentus ir kt. dokumentus, suteikiančius bendrovių valdymo teises, perdavė A. B.. Po ko, J. T., iš anksto susitarusi su R. P., žinodama, kad UAB „P.“ PVM sąskaitose-faktūrose nurodyti melagingi duomenys ir šios bendrovės vardu išrašyti dokumentai yra netikri, nurodytos paslaugos ir prekės faktiškai pirkėjui UAB „S. S.“ parduotos nebuvo, R. P. nurodytus duomenis - išskirtas PVM sąskaitose faktūrose pridėtinės vertės mokesčio sumas, įtraukė į UAB „P.“ PVM deklaracijas ir jas už 2012 m. spalio, lapkričio mėn. mokestinį laikotarpį pateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai. Šiose deklaracijose pagrindė tariamą prekių pardavimą UAB „S. S.“ iš viso už 395 892 Eur (1 366 937 Lt), iš jų 68 709 Eur PVM (237 237 Lt) pagal 14 vnt. UAB „P.“ vardu išrašytų PVM sąskaitų faktūrų, pagal kurias negalima nustatyti ūkinių operacijų tapatumo. Tęsdamas nusikalstamą veiką, A. B. 2011 m. gegužės - 2012 m. lapkričio mėn. laikotarpiu, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje pagamintas netikras kaltinime nurodytas 41 vnt. UAB „U.“ PVM sąskaitas - faktūras ir 14 vnt. UAB „P.“ PVM sąskaitas – faktūras, kuriose buvo įrašyti jo nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad UAB „U.“, UAB „P.“ pardavė, o UAB „S. S.“ nupirko paslaugų ir prekių už 1524388,58 Eur, tame tarpe 264563,30 Eur pridėtinės vertės mokestis, per R. P. ir R. P. perdavė UAB „S. S.“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam UAB „F.“ darbuotojui R. Ž., minėtus duomenis įtraukusiam į UAB „S. S.“ buhalterinę apskaitą, išskirtą PVM sąskaitose-faktūrose pridėtinės vertės mokesčio 264563,30 Eur sumą įtraukė į UAB „S. S.“ PVM deklaracijas ir jas laikotarpiu nuo 2011 m. balandžio mėn. iki 2012 m. gruodžio mėn. elektroniniu būdu pateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai.

248Be to, išanalizavęs bei įvertinęs surinktų ir aptartų įrodymų visumą, teismas pripažįsta įrodyta, kad kaltinamieji R. P. ir J. T., teikdama priemones per R. P., padėjo A. B. apgaule UAB „F.“ naudai panaikinti didelės vertės turtinę prievolę sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą 31 756,29 Eur pridėtinės vertės mokestį už 2013 m. gegužės mėn.-2013 m. spalio mėn. mokestinį laikotarpį.

249Tai yra, kaltinamasis R. P., veikdamas kaltinamojo A. B. nurodymu ir lėšomis, įsigijo UAB „M.“ bei šios bendrovės bankinių sąskaitų mokėjimo korteles, prisijungimo duomenis, slaptažodžius, slaptažodžių kodų generatorius, registracijos dokumentus, akcijų pirkimo-pardavimo dokumentus ir kt. dokumentus, suteikiančius bendrovių valdymo teises, perdavė A. B.. Po ko, J. T., iš anksto susitarusi su R. P., žinodama, kad UAB „M.“ PVM sąskaitose-faktūrose nurodyti melagingi duomenys ir šios bendrovės vardu išrašyti dokumentai yra netikri, nurodytos paslaugos ir prekės faktiškai pirkėjui UAB „F.“ parduotos nebuvo, R. P. nurodytus duomenis - išskirtas PVM sąskaitose faktūrose pridėtinės vertės mokesčio sumas, įtraukė į UAB „M.“ PVM deklaracijas ir jas už 2013 m. gegužės-spalio mėn. mokestinį laikotarpį pateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai. Šiose deklaracijose pagrindė tariamą prekių pardavimą UAB „F.“ iš viso už 305 344,77 Eur (1 054 294,41 Lt), iš jų 31 756,29 Eur (182 976,71 Lt) PVM pagal 22 vnt. UAB „M.“ vardu išrašytų PVM sąskaitų faktūrų, pagal kurias negalima nustatyti ūkinių operacijų tapatumo. Tęsdamas nusikalstamą veiką, R. P. 2012 m. rugpjūčio - 2014 m. sausio mėn. laikotarpiu, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje pagamintas netikras kaltinime nurodytas 22 vnt. UAB „M.“ PVM sąskaitas – faktūras, kuriose buvo įrašyti A. B. nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad UAB „M.“ pardavė, o UAB „F.“ nupirko paslaugų ir prekių už 305 344,77 Eur, tame tarpe 31 756,29 pridėtinės vertės mokestis, per I. S. perdavė UAB „F.“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam UAB „F.“ darbuotojui R. Ž., minėtus duomenis įtraukusiam į UAB „F.“ buhalterinę apskaitą, išskirtą PVM sąskaitose-faktūrose pridėtinės vertės mokesčio 31 756,29 Eur sumą įtraukė į UAB „F.“ PVM deklaracijas ir jas laikotarpiu nuo 2013 m. rugsėjo mėn. iki 2014 m. vasario mėn. elektroniniu būdu pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijai.

250Taigi, minėtus veiksmus kaltinamieji R. P. ir J. T. atliko kaip tarpininkai, sudarė sąlygas A. B. įgyvendinti užsibrėžtą tikslą – panaikinti prievolę į valstybės biudžetą sumokėti pridėtinės vertės mokestį. Apklausiami teisme kaltinamieji R. P. ir J. T. kaltę pripažino pilnai, jų kaltę patvirtina kiti byloje esantys ir teismo išnagrinėti duomenys. Teismo nustatytos ir ištirtos aplinkybės nesuteikia pagrindo abejoti tuo, kad R. P. ir J. T. ne tik veikė bendrai su A. B., bet ir turėjo ketinimą padėti šiam asmeniui neteisėtai panaikinti pridėtinės vertės mokestį. Kiekvieno kaltinamojo veiksmai buvo būtini, kad būtų realizuota konkretaus nusikaltimo sudėtis, jie suprato, kad kaltinime nurodytų juridinių asmenų PVM sąskaitose faktūrose melagingai nurodomas PVM ir taip panaikinama tokio pat dydžio turtinė prievolė sumokėti PVM. R. P. ir J. T. veikė kaip padėjėjai, todėl kaltinamųjų R. P. ir J. T. veiksmai kvalifikuoti pagal LR BK 24 str. 6 d. ir 182 str. 2 d. (2 epizodai). Dėl ankščiau išdėstytų motyvų kaltinamųjų R. P. ir J. T. nusikalstami veiksmai kvalifikuotini kaip du atskiri nusikaltimai.

251Be to, išanalizavęs bei įvertinęs surinktų ir aptartų įrodymų visumą, teismas pripažįsta įrodyta, kad kaltinamasis I. S. apgaulingai tvarkė UAB „F.“ buhalterinę apskaitą.

252Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to buvo negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Buhalterinės apskaitos tvarkymas vertintinas kaip procesas, kurio metu atliekami įvairūs veiksmai siekiant registruoti, grupuoti ir apibendrinti ūkines operacijas ir įvykius, taip gaunant informaciją, reikalingą ekonominiams sprendimams priimti ir (arba) finansinei atskaitomybei sudaryti. Apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai buhalterinės apskaitos tvarkymas sąmoningai pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimus (pvz., dvigubos buhalterinės apskaitos vedimas, dalies ar visų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių nefiksavimas apskaitos dokumentuose ir pan.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-376/2014). Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalį įmonės vadovas yra atsakingas už tinkamą buhalterinės apskaitos organizavimą, t. y. už tai, kad įmonėje būtų vedama buhalterinė apskaita, taip pat už dokumentų ir apskaitos išsaugojimą.

253Byloje nustatyta, kad I. S., eidamas UAB „F.“ direktoriaus pareigas, žinodamas, kad pagal kaltinime nurodytas UAB „F.“, UAB „M.“ ir UAB „S.“ PVM sąskaitas - faktūras sandoriai nėra įvykę, šiuos žinomai netikrus dokumentus pateikė UAB „F.“ buhalterinę apskaitą tvarkiusiai įmonei UAB „F.“, nieko nežinojusiai apie vykdomą nusikalstamą veiką, kuri juos įtraukė į UAB „F.“ buhalterinę apskaitą ir PVM deklaracijas. Buhalterinę apskaitą tvarkantis asmuo, nežinodamas, kad pateiktose PVM sąskaitose - faktūrose nurodytos paslaugos ir prekės realiai parduotos nebuvo ir šios PVM sąskaitos - faktūros yra netikros, įtraukė jas į UAB „F.“ buhalterinę apskaitą. Tyčinis realiai neįvykusių ūkinių operacijų įtraukimas į buhalterinę apskaitą leidžia daryti išvadą, kad UAB „F.“ teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai, o I. S., būdamas minėtos bendrovės vadovu, organizavo apgaulingą jos buhalterinės apskaitos tvarkymą. Byloje nustatyta, kad įmonės buhalterinė apskaita apgaulingai buvo tvarkoma per nusikalstamų veiksmų nesuvokiantį darbuotoją (finansininką), kadangi kaltinamasis I. S. pateikdavo UAB „F.“ darbuotojui suklastotus dokumentus, jam nieko nežinant apie tų dokumentų netikrumą.

254Kaltinamasis I. S. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek nagrinėjant bylą teisme kaltę pripažino visiškai, be to jo kaltę patvirtina UAB „F.“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo specialisto išvada, kuria konstatuota, kad UAB „F.“ laikotarpiu nuo 2012-04-12 iki 2014-03-31 buhalterinė apskaita buvo tvarkoma iš dalies nesilaikant teisės aktų reikalavimų, kitų kaltinamųjų, liudytojų parodymai, kita rašytinė bylos medžiaga. Kaltinamasis I. S., būdamas atsakingas už jo vadovaujamos įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą, pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX 574 2 str. 1 d., 13 str. 1 d., 3 d., 19 str. 1 d., 2 d. nuostatas.

255BK 222 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai jis sukelia šiame BK straipsnyje numatytus padarinius – dėl tyčinių buhalterinės apskaitos pažeidimų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, be to, įstatyme šie padariniai suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl pakanka nustatyti bent vieną iš jų, kad asmuo būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo padariniai nustatomi kompetentingų įstaigų patikrinimo, revizijos aktais, audito ataskaita arba specialisto išvada, ekspertizės aktu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-10 nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-233/2014). UAB „F.“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo specialisto išvadoje Nr. 5-3/101 konstatuota, kad laikotarpiu nuo 2012-08-08 iki 2014-03-31 negalima iš dalies nustatyti UAB „F.“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų (14 t., b.l. 119-133).

256Taigi, kaltinamasis I. S., būdamas atsakingas už tinkamą UAB „F.“ dokumentų pateikimą buhalteriui, pažeisdamas buhalterinės apskaitos įstatymus, tyčia apgaulingai tvarkė UAB „F.“ buhalterinę apskaitą, nes buhalterinėje apskaitoje buvo apskaitytos PVM sąskaitos – faktūros apie realiai neparduotas paslaugas ir prekes. I. S. suvokė, jog taip bus iškraipyta bendrovės buhalterinė apskaita, ir to norėjo. Tokia kaltinamojo veika atitinka BK 222 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtį.

257Be to, išanalizavęs bei įvertinęs surinktų ir aptartų įrodymų visumą, teismas pripažįsta įrodyta, kad kaltinamasis R. D. pagamino netikrus UAB „K.“ buhalterinės apskaitos dokumentus.

258BK 300 straipsnio 1 dalis numato baudžiamąją atsakomybę už netikro dokumento pagaminimą, tikro dokumento suklastojimą arba žinomai netikro ar žinomai suklastoto tikro dokumento laikymą, gabenimą, siuntimą, panaudojimą ar realizavimą. BK 300 straipsnis saugo tokią vertybę kaip dokumentų ir juose esančių įrašų tikrumas, informacijos dokumente patikimumas ir taip užtikrina normalią, teisingą dokumentų apyvartą, jų pagrindu sudaromų teisiškai reikšmingų sandorių ar rengiamų kitų dokumentų tikrumą. Netikro dokumento pagaminimas – tai tokie veiksmai, kai kaltininkas neteisėtai visą dokumentą, kuriame įtvirtinta tikrovės neatitinkanti informacija, surašė, atstpausdino ar kitokiu būdu sukūrė, tikslu patalpinti tokį dokumentą į teisinę apyvartą. Dokumentu gali būti pripažįstamas bet kokia forma ant popieriaus, elektroninėje erdvėje ar kompiuterinėje laikmenoje padarytas įrašas, tačiau keliami reikalavimai dokumento turiniui. Dokumentas turi suteikti informacijos apie įvykį, veiksmą ar asmenį. Dokumentas – tai tam tikra forma padarytas įrašas, kuris nustato, pakeičia ar panaikina teisiškai reikšmingą faktą (juridinį faktą). Tai įrašas, kurio panaudojimas gali sukelti fiziniam ar juridiniam asmeniui ar valstybei teisiškai reikšmingus padarinius (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-662/2000, 2K-775/2007, 2K-263/2010, 2K-57/2014).

259Teismas konstatuoja, kad paties kaltinamojo R. D. parodymai, liudytojų, kitų kaltinamųjų parodymai bei byloje esantys rašytiniai duomenys, specialisto išvados (12 t., b.l. 95-04, 114-127) neabejotinai patvirtina, kad R. D., būdamas UAB „K.“ direktoriumi, žinodamas, kad jo vadovaujama įmonė UAB „A.“ jokių prekių nepardavė, J. T. jam pateiktuose žinomai netikruose UAB „K.“ dokumentuose – kaltinime nurodytose PVM sąskaitose faktūrose ir pinigų priėmimo kvituose savo parašu patvirtino tikrovės neatitinkančius duomenis, kad UAB „K.“ tariamai pardavė, o UAB „A.“ iš viso nupirko statybinių medžiagų ir metalo gaminių už 215794,08 Eur (745093,79 Lt), perdavė šiuos suklastotus dokumentus J. T., kuri juos pateikė UAB „A.“ direktorei L. A. įtraukti į UAB „A.“ buhalterinę apskaitą.

260Kaltinamojo R. D. kaltė įrodyta, jo veika kvalifikuojama pagal BK 300 straipsnio 1 dalį.

261Skirdamas bausmes kaltinamiesiems, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais BK 54 straipsnyje, BK 41 straipsnyje įtvirtinta bausmės paskirtimi.

262Kaltinamasis R. P. padėjo padaryti du sunkius nusikaltimus finansų sistemai, nusikaltimai baigti. Kaltinamasis R. P. yra darbingo amžiaus, tik šiuo metu niekur nedirba, anksčiau neteistas. Kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas, davė parodymus, atitinkančius esmines bylos aplinkybes, kritiškai vertina savo elgesį. Šios aplinkybės pripažįstamos jo atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Pagal BK 25 str. 2d. bendrininkų grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria nusikalstamą veiką daryti, tęsti ar užbaigti, jeigu bent du iš jų yra vykdytojai. Kaltinamasis R. P. pripažintas padėjėju, tačiau byloje nenustatyta, kad veika padaryta kelių vykdytojų pastangomis. Todėl veikų padarymas bendrininkų grupėje sunkinančia jo atsakomybe aplinkybe nepripažintina. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, taip pat į tai, kad BK 182 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta vienintelė galima skirti bausmės rūšis – laisvės atėmimas, kaltinamajam pagal BK 182 straipsnio 2 dalį skirtinos laisvės atėmimo bausmės, jų dydžius nustatant mažesnius, nei pagal BK 61 straipsnio 3 dalies reikalavimus apskaičiuotas šios bausmės vidurkis. Ši bausmės rūšis, teismo nuomone, yra teisinga, ja bus pasiekti BK 41 straipsnyje įtvirtinti bausmės tikslai kaltinamojo atžvilgiu. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, paskirtos bausmės subendrinamos dalinio sudėjimo būdu.

263BK 75 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus), teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Nagrinėjamu atveju kaltinamasis R. P., kaip minėta, padarė du tyčinius sunkius nusikaltimus, už kuriuos jam skirtina laisvės atėmimo bausmė neviršija ketverių metų. Teismas taip pat turi pakankamą pagrindą manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, nes, kaip minėta, kaltinamasis teisiamas pirmą kartą, kritiškai vertina savo elgesį, tad jo gyvenimo būdas, dorovinės nuostatos ir vertybės, socialiniai įgūdžiai yra integruoti į visuomenės gyvenimą ir visuotinai priimtinų elgesio normų laikymąsi, o nusikalstamos veikos yra daugiau atsitiktinio pobūdžio, nėra jo ankstesnio gyvenimo būdo ir elgesio rezultatas. Visos šios aplinkybės ir kaltinamojo asmenybė nepašalina jo padarytos veikos pavojingumo, tačiau leidžia pagrįstai manyti, kad jis ateityje laikysis įstatymų ir nebenusikals, bei kad BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti ir teisingumo principas įgyvendintas atidėjus laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Todėl esant BK 75 straipsnio 1 dalyje numatytiems pagrindams, bausmės vykdymas kaltinamajam R. P. atidėtinas, paskiriant BK 75 str. numatytą pareigą.

264Kaltinamoji J. T. padėjo padaryti du sunkius nusikaltimus finansų sistemai, nusikaltimai baigti. Kaltinamoji J. T. buvo teista už analogiškų nusikalstamų veikų padarymą, dirba. Kaltinamoji J. T. prisipažino padariusi nusikalstamas veikas, davė parodymus, atitinkančius esmines bylos aplinkybes, kritiškai vertina savo elgesį. Šios aplinkybės pripažįstamos jos atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kaltinamosios atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Pagal BK 25 str. 2d. bendrininkų grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria nusikalstamą veiką daryti, tęsti ar užbaigti, jeigu bent du iš jų yra vykdytojai. Kaltinamoji J. T. pripažinta padėjėja, tačiau byloje nenustatyta, kad veika padaryta kelių vykdytojų pastangomis. Todėl veikų padarymas bendrininkų grupėje sunkinančia jos atsakomybe aplinkybe nepripažintina. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, taip pat į tai, kad BK 182 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta vienintelė galima skirti bausmės rūšis – laisvės atėmimas, kaltinamajai pagal BK 182 straipsnio 2 dalį skirtinos laisvės atėmimo bausmės, jų dydžius nustatant mažesnius, nei pagal BK 61 straipsnio 3 dalies reikalavimus apskaičiuotas šios bausmės vidurkis. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, paskirtos bausmės subendrinamos dalinio sudėjimo būdu.

265Įvertinus J. T. padarytų nusikalstamų veikų pobūdį, jos asmenybę, tai, kad ji dirba, turi neįgalų vyrą, augina vaiką, įvertinus tai, kad ji nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios prisipažino padariusi nusikaltimus, padėjo nustatyti tiesą byloje, darytina išvada, kad BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, J. T. atidėjus laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Todėl esant BK 75 straipsnio 1 dalyje numatytiems pagrindams, bausmės vykdymas kaltinamajai J. T. atidėtinas, paskiriant BK 75 str. numatytą pareigą. J. T. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, įpareigojant nebendrauti su A. B., R. P., R. D., B.B. J., ir dokumento- paso, paėmimas, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinama. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į paskirtos bausmės laiką įskaitytinas J. T. laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2014-07-21 21.40 val. iki 2014-07-23 13.27 val. (dvi dienos) (17 t., b.l. 134, 135-136, 138). Klaipėdos m. apylinkės teismo 2017-03-17 nuosprendžiu pagal BK 24 str. 6 d. 182 str. 2 d., 300 str. 3 d., 2 m. 6 mėn., J. T. nuteista laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., paskirta bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su 2015-11-23 Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta galutinė subendrinta 3 metų laisvės atėmimo bausmė. Taikytas BK 75 str. ir bausmės vykdymas atidėtas 3 m., įpareigojant neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistosios priežiūrą vykdančios institucijos. Nuosprendis neįsiteisėjęs, yra apskųstas Apygardos teismui, todėl siekiant išvengti dvigubo bausmių subendrinimo ateityje, šiuo nuosprendžiu skiriama bausmė J. T. nebendrinama su Klaipėdos apygardos teismo 2015-11-23 nuosprendžiu paskirta bausme.

266Kaltinamasis R. D. padarė vieną nesunkų nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje. Yra nuteistas 2010-10-13 Klaipėdos miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsskymu pagal BK 222 str. 1 d., BK 300 str. 1 d. Naują tyčinį nusikaltimą jis padarė neatlikęs ankstesniu nuosprendžiu paskirtos bausmės ir neišnykus ankstesniam teistumui. R. D. dirba. Kaltinamojo R. D. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje, davė parodymus, atitinkančius esmines faktines įvykio aplinkybes, ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra. Atsižvelgiant į nustatytą, kaltinamajam R. D. skiriama BK 300 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatyta bausmė – bauda, kurią dirbantis kaltinamasis turės visas galimybes sumokėti, mažesnė nei sankcijos vidurkis. Baudos dydis parenkamas vadovaujantis nusikalstamos veikos padarymo metu galiojusia BK 47 straipsnio 2 dalies redakcija (2011-04-21 įstatymu Nr. XI-1350 (nuo 2011-04-28) LR 2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija). Baudos dydis skaičiuojamas pagal nusikaltimo padarymo metu galiojusį 2006-12-07 LR įstatymu Nr. X-963 nustatytą minimalų gyvenimo lygį 130 Lt per mėnesį vienam Lietuvos Respublikos gyventojui (atitinka 37,65 Eur).

267Nusikalstamą veiką R. D. padarė neatlikęs Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-10-13 baudžiamuoju įsakymu paskirtos bausmės – 35 MGL (1317,77 Eur) dydžio baudos (nuosprendžio priėmimo metu išieškota tik 290 Eur baudos), todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64 str. 1, 2 d., šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė bendrintina su 2010-10-13 Klaipėdos miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu visa neatlikta bausmės dalimi. R. D. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinama.

268Kaltinamasis A. B. padarė du sunkius nusikaltimus finansų sistemai, numatytus BK 182 straipsnio 2 dalyje, du apysunkius nusikaltimus, numatytus BK 300 straipsnio 3 dalyje, ir vieną nesunkų nusikaltimą, numatytą BK 203 straipsnio 2 dalyje. Nusikaltimai baigti, susiję su jo vadovaujamų įmonių ūkine komercine veikla. Kaltinamasis A. B. anksčiau neteistas, dirba, galiojančių administracinių nuobaudų neturi. Kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas, davė parodymus, atitinkančius esmines bylos aplinkybes, kritiškai vertina savo elgesį. Šios aplinkybės pripažįstamos jo atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Pagal BK 25 str. 2d. bendrininkų grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria nusikalstamą veiką daryti, tęsti ar užbaigti, jeigu bent du iš jų yra vykdytojai. Kaltinamasis A. B. veikas, numatytas BK 182 straipsnio 2 dalyje, BK 300 straipsnio 3 dalyje, padarė padedant J. T. ir R. P., darydamas šiuos nusikaltimus jis veikė kaip vykdytojas, tačiau antro vykdytojo, kuris yra būtinas norint pripažinti, kad nusikalstama veika padaryta bendrininkų grupe, nebuvo, taigi byloje nenustatyta, kad veika padaryta kelių vykdytojų pastangomis. Todėl šių veikų padarymas bendrininkų grupėje sunkinančia jo atsakomybe aplinkybe nepripažintina. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, taip pat į tai, kad BK 182 straipsnio 2 dalies, BK 300 straipsnio 3 dalies sankcijose numatyta vienintelė galima skirti bausmės rūšis – laisvės atėmimas, kaltinamajam pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį skirtinos laisvės atėmimo bausmės, jų dydžius nustatant mažesnius, nei pagal BK 61 straipsnio 3 dalies reikalavimus apskaičiuotas šios bausmės vidurkis. Ši bausmės rūšis, teismo nuomone, yra teisinga, ja bus pasiekti BK 41 straipsnyje įtvirtinti bausmės tikslai kaltinamojo atžvilgiu. Be to, kaltinamajam A. B. skiriama BK 203 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta bausmė – areštas, mažesnė nei šios bausmės vidurkis.

269Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, bausmės, paskirtos už idealiąją nusikalstamų veikų sutaptį sudarančius nusikaltimus, numatytus BK 182 str. 2 d., 300 str. 3 d., subendrinamos, griežtesne bausme apimant švelnesnę bausmę.

270Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 65 straipsnio 1 dalies, 1 punkto „a“ papunkčiu, apėmimo būdu subendrintos bausmės bei bausmė, paskirta už BK 203 str. 2 d. numatytą nusikalstamą veiką, subendrinamos iš dalies jas sudedant.

271Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, taip pat į tai, kad kaltinamasis nusikalto būdamas neteistas, kaltu prisipažino visiškai, turi šeimą, dirba, yra pagrindas manyti, kad jis laikysis įstatymų ir nebenusikals, ir bausmės tikslai bus pasiekti be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo. Teismo nuomone, yra pagrindas atidėti A. B. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą ir kartu apsaugoti kaltinamojo šeimos prigimtinius ir svarbiausius socialinius interesus bei padėti kaltinamajam pakeisti gyvenimo būdą ir elgesį, sulaikyti nuo naujų nusikalstamų veikų ar teisės pažeidimų padarymo. Todėl esant BK 75 straipsnio 1 dalyje numatytiems pagrindams, bausmės vykdymas kaltinamajam A. B. atidėtinas, paskiriant BK 75 str. numatytą pareigą.

272A. B. paskirta kardomoji priemonė – 50 000 Lt (14 481,00 Eur) užstatas, paliktina iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinama, užstatas grąžintinas užstato davėjui advokatui R. J.. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į paskirtos bausmės laiką įskaitytinas A. B. laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas nuo 2014-07-21 iki 2014-11-18 (16 t., b.l. 146-148, 181-184, 17 t, b.l. 1-5, 6-9).

273Kaltinamasis I. S. padarė vieną apysunkį nusikaltimą, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje. Nusikaltimo padarymo metu jis buvo neteistas, galiojančių administracinių nuobaudų neturėjo, dirba. Kaltinamojo I. S. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikaltimą, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje, davė parodymus, atitinkančius esmines faktines įvykio aplinkybes, ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra. Atsižvelgiant į nustatytą, kaltinamajam I. S. skiriama BK 222 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatyta švelniausia bausmė – bauda, kurią dirbantis kaltinamasis turės galimybę sumokėti, mažesnė nei sankcijos vidurkis. Baudos dydis parenkamas vadovaujantis nusikalstamos veikos padarymo metu galiojusia BK 47 straipsnio 2 dalies redakcija (2011-04-21 įstatymu Nr. XI-1350 (nuo 2011-04-28) LR 2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija). Baudos dydis skaičiuojamas pagal nusikaltimo padarymo metu galiojusį 2006-12-07 LR įstatymu Nr. X-963 nustatytą minimalų gyvenimo lygį 130 Lt per mėnesį vienam Lietuvos Respublikos gyventojui (atitinka 37,65 Eur).

274Kadangi yra visos sąlygos BK 641 straipsnio nuostatų taikymui – baudžiamoji byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, kaltinamieji prisipažino esą kalti, kaltinamiesiems skiriamos bausmės mažinamos vienu trečdaliu.

275Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba pateikė teismui prašymus dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų priteisimo (21 t., b.l. 5, 16). Prašymuose nurodoma, kad vadovaujantis „Už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimu, antrinės teisinės pagalbos išlaidas teikiant valstybės garantuojamą teisinę pagalbą I. S. nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme, sudaro 257,66 Eur advokato užmokestis, R. P. sudaro 292, 40 Eur. Prašoma šias išlaidas priteisti iš kaltinamųjų I. S. ir R. P.. Pagal BPK 51 straipsnio 3 dalį, paskirtos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos dėl būtino gynėjo dalyvavimo, gali, bet neprivalo būti išieškotos į valstybės biudžetą. Pagal LR Konstitucijos 31 straipsnį, asmeniui, kuris įtariamas padaręs nusikaltimą, ir kaltinamajam nuo jų sulaikymo arba pirmosios apklausos momento garantuojama teisė į gynybą, taip pat ir teisė turėti advokatą. Nagrinėjant baudžiamąją bylą teismas pripažino gynėjų dalyvavimą būtinu ir kaltinamiesiems I. S. ir R. P. paskyrė gynėjus, vadovaujantis LR BPK 51 str. 1 d. 3 p. Atsižvelgiant į tai, kad pagal BPK 51 straipsnį, nagrinėjant nemokančių proceso kalbos asmenų byla, gynėjo dalyvavimas teismo posėdžio metu yra privalomas, teismas daro išvadą, kad antrinės teisinės pagalbos išlaidų priteisimas iš kaltinamųjų yra nepagrįstas. Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymai priteisti antrinės teisinės pagalbos išlaidas atmestini.

276Daiktai, dokumentai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:

 1. Skaitmeninės laikmenos (21 vnt.) su bankų „Swedbank“, „Danske“, „Šiaulių“, „DNB“, „SEB“, pateiktomis išklotinėmis ir vaizdo įrašais (8 t. b.l. 12, 109, 174, 176, 178-179, 181, 193-194, 196; 9 t. b.l. 1-2, 4, 6, 17, 23, 28-29, 33, 39, 49, 56, 63; 3 t. b.l. 53), saugomos baudžiamojoje byloje, nuosprendžiui įsiteisėjus paliktinos saugoti bylos medžiagoje.
 2. J. B. ir V. S. laisvieji rašysenos pavyzdžiai, sąsiuvinis (11t. b.l. 128, 139), saugomi baudžiamojoje byloje, nuosprendžiui įsiteisėjus paliktini saugoti bylos medžiagoje.
 3. Skaitmeninės laikmenos (22 vnt.) su pokalbių išklotinėmis prie J. T., E. P., B.B. J., I. Š., I. S., A. B. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolų (1 t. b.l. 137-177, 178-179, 180-189; 2 t. b.l. 1-7, 8-45, 61-79, 80-83, 84-85, 87, 119-131), saugomos baudžiamojoje byloje, nuosprendžiui įsiteisėjus paliktinos saugoti bylos medžiagoje.
 4. Skaitmeninės laikmenos (17 vnt.) su procesinių veiksmų (sekimo ir apžiūros) atlikimo metu užfiksuotais duomenimis (1 t. b.l. 132, 133; 134-135; 3 t. b.l. 49-50, 57, 58-59, 60-61, 76-77, 80, 136; 4 t. b.l. 16-17, 45-46; 5 t. b.l. 61, 68-69, 153-154; 6 t. b.l. 39-40, 90-91), saugomos baudžiamojoje byloje, nuosprendžiui įsiteisėjus paliktinos saugoti bylos medžiagoje.
 5. Skaitmeninės laikmenos su 2014-07-23 J. T. parodymais prie J. T. apklausos protokolo (1 vnt.) (17 t. b.l. 149-151), 2014-01-14 išslaptintų dokumentų ir optinių duomenų laikmenų su įrašyta informacija išslaptinimo akto duomenimis (2 vnt.) (1 t. b.l. 124-129), saugomos baudžiamojoje byloje, nuosprendžiui įsiteisėjus paliktinos saugoti bylos medžiagoje.
 6. 2014-07-21 kratos metu iš A. B. (P.) automobilio BMW 318 coupe, valst. Nr. ( - ) (3 t., b.l. 76-77, 97, 100, 104) ir 2014-07-21 kratos metu iš A. B. (P.) gyvenamosios vietos, ( - ) (3 t., b.l. 116-120) paimti dokumentai, UAB „A.“ ir UAB „S.“ antspaudai (2 vnt.), saugomi FNTT Klaipėdos apygardos valdyboje, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintini UAB „A.“ ir UAB „S.“ įgaliotiems atstovams, USB atmintinė „Kingston“ DT R500 16 KG, saugoma FNTT Klaipėdos apygardos valdyboje, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintina kaltinamajam A. B.
 7. 2014-07-21 kratos metu iš I. S. gyvenamosios vietos, ( - ), Latvija, (4 t., b.l. 9-15), paimti dokumentai, USB atmintinė su užrašu „E.“, vidaus kietasis diskas W. D. s/n WCAS87539134, išorinis kietasis diskas FOC, juodos spalvos 15TB PN:HX-DUO15EC/a3 Nr. F270J102400438, išorinio kietojo disko kroviklis AC/DC Adapter Samsung, Model:DA-24B12-FAB, s/n 039067737LF, kompiuterinės sistemos blokas MLUX, portatyvinis kompiuteris ASUS, s/n A4NAS698970174 su juodos spalvos pakrovėjais s/n 6ARW35COBYD ir ASUS 0437886502AS, portatyvinis kompiuteris „Packard Bell“, saugomi FNTT Klaipėdos apygardos valdyboje, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintini kaltinamajam I. S..
 8. 2014-07-21 kratos metu R. P. gyvenamosios vietos, ( - ) (4 t., b.l. 155-162), paimti dokumentai, saugomi FNTT Klaipėdos apygardos valdyboje, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintini kaltinamajam R. P..
 9. 2014-08-29 L. G. pateiktos A. B. UAB „S.“ DNB banko kortelės (4 t., b.l. 172-173), saugomos FNTT Klaipėdos apygardos valdyboje, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintinos kaltinamajam A. B..
 10. 2013-02-12 kratos metu iš A. B. gyvenamosios vietos, ( - ) (4 t., b.l. 177-180), paimti dokumentai (Lietuvos bankų sąskaitų kortelės, įmonės „S. G.“ dokumentai), saugomi FNTT Klaipėdos apygardos valdyboje, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintini kaltinamajam A. B..
 11. 2013-02-12 kratos metu iš G. B. gyvenamosios vietos, ( - ) (4 t., b.l. 182-183), paimti UAB „F.“, UAB „G.“ steigimo dokumentai, atminties kortelė Nr. BI1112921733D, saugomi FNTT Klaipėdos apygardos valdyboje, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintini G. B..
 12. 2014-07-21 kratos metu iš J. T. gyvenamosios vietos, ( - ) (5 t., b.l. 66-67), paimti UAB „S.“, UAB „M.“, UAB „K.“, UAB „G.“, UAB „A.“ dokumentai, kodų generatorius, kietasis diskas, saugomi FNTT Klaipėdos apygardos valdyboje, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintini J. T..
 13. 2014-07-22 kratos metu iš Birgitos B. J. darbo vietos, ( - ) (6 tomas b.l. 10-11), paimti UAB ‚P.“, UAB „M.“, UAB „U.“, UAB „S. S.“, UAB „I.“, UAB „K.“ dokumentai, kodų generatorius, saugomi FNTT Klaipėdos apygardos valdyboje, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintini B.B. J..
 14. 2014-08-02 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu B. B. J. pateikti dokumentai: UAB „V.“, UAB „A.“ registrai (6 t., b.l. 14), saugomi FNTT Klaipėdos apygardos valdyboje, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintini B.B. J..
 15. 2014-07-22 kratos metu iš UAB „F.“ veiklos vykdymo vietos, ( - ) (6 t., b.l. 29-30), paimti dokumentai: UAB „V.“, UAB „A.“ registrai (6 t., b.l. 14), saugomi FNTT Klaipėdos apygardos valdyboje, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintini UAB „F.“ .
 16. 2014-07-22 kratos metu iš R. U. automobilio „Ford Galaxy“, valst. Nr. ( - ) paimtas UAB „F.“ apvalus antspaudas (6 t., b.l. 59-60), saugomas FNTT Klaipėdos apygardos valdyboje, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintinas UAB „F.“ įgaliotam asmeniui.
 17. 2014-07-22 kratos metu iš R. U. gyvenamosios vietos, ( - ) (6 t., b.l. 68-69), paimti dokumentai: UAB „F.“, UAB „M.“, UAB „M.“, UAB „Sugisa“ prekių pirkimo-pardavimo, pervežimo dokumentai, saugomi FNTT Klaipėdos apygardos valdyboje, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintini R. U..
 18. 2014-07-22 kratos metu iš I. Š. gyvenamosios vietos, Budelkiemio g. 13-24, Klaipėda (6 tomas b.l. 86-88), paimti UAB „F.“ dokumentai, USB laikmena Cruzer Blade 4 GB, saugomi FNTT Klaipėdos apygardos valdyboje, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti I. Š..
 19. 2014-10-09 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu I. B. pateikti UAB „S.“ dokumentai (13 t., b.l. 52), saugomi FNTT Klaipėdos apygardos valdyboje, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintini UAB „S.“ įgaliotam asmeniui.
 20. 2014-11-21 N. K. pateikti UAB „G.“ apskaitos dokumentai (13 t., b.l. 69), saugomi FNTT Klaipėdos apygardos valdyboje. nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintini UAB „G.“ įgaliotam asmeniui.

277Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297–298 straipsniais, 301–308 straipsniais,

Nutarė

278

279R. P. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį (2 epizodai) ir nuteisti:

280- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį (už padėjimą panaikinti turtinę prievolę UAB „S. S.“ naudai) – laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams,

281- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį (už padėjimą panaikinti turtinę prievolę UAB „F.“ naudai) – laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams.

282Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir subendrintą bausmę R. P. paskirti laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams 6 ( šešiems) mėnesiams.

283Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę R. P. paskirti laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams 8 ( aštuoniems) mėnesiams.

284Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 8 punktu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams 6 ( šešiems) mėnesiams, įpareigojant nuteistąjį visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

285Laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo termino pradžią R. P. skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

286J. T. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį (2 epizodai) ir nuteisti:

287- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį (už padėjimą panaikinti turtinę prievolę UAB „S. S.“ naudai) – laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams,

288- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį (už padėjimą panaikinti turtinę prievolę UAB „F.“ naudai) – laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams.

289Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir subendrintą bausmę J. T. paskirti laisvės atėmimą 2(dvejiems) metams 6 ( šešiems) mėnesiams.

290Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę J. T. paskirti laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams 8 ( aštuoniems) mėnesiams.

291Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies, 8 punktu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems) metams, įpareigojant nuteistąją visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistosios priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

292Laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo termino pradžią J. T. skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

293Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsnio 2 dalimi, į bausmės laiką įskaityti kaltinamosios J. T. laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2014-07-21 21.40 val. iki 2014-07-23 13.27 val. (dvi paras), vieną laikino sulaikymo dieną prilyginant vienai laisvės atėmimo dienai (1:1).

294Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, įpareigojant nebendrauti su A. B., R. P., R. D., B.B. J., ir dokumento- paso, paėmimą, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

295R. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje ir jam paskirti 90 MGL dydžio (3388,5 Eur) baudą.

296Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti R. D. galutinę bausmę 60 MGL dydžio (2259,00 Eur) baudą.

297Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1 ir 2 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinti visiško sudėjimo būdu su 2010-10-13 Klaipėdos miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu visa neatlikta bausmės dalimi, ir paskirti R. D. galutinę subendrintą bausmę 3286,77 Eur baudą.

298Nustatyti, kad R. D. paskirta bauda savanoriškai turi būti sumokėta per keturis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą.

299Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

300A. B. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį (2 epizodai), 300 straipsnio 3 dalį (2 epizodai), 203 straipsnio 2 dalį ir nuteisti:

301- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį (turtinės prievolės panaikinimas UAB „S. S.“ naudai) – laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams 6 ( šešiems) mėnesiams,

302- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 3 dalį (dokumentų klastojimas, dėl to padaryta didelė žala siekiant panaikinti turtinę prievolę UAB „S. S.“ naudai) – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams,

303- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį (turtinės prievolės panaikinimas UAB „F.“ naudai) – laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams 6 ( šešiems) mėnesiams,

304- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 3 dalį (dokumentų klastojimas, dėl to padaryta didelė žala siekiant panaikinant turtinę prievolę UAB „F.“ naudai) – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams,

305- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 203 straipsnio 2 dalį – areštą 45 paroms.

306Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį (turtinės prievolės panaikinimas UAB „S. S.“ naudai ir dokumentų klastojimo, dėl ko padaryta didelė žala) paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir subendrintą bausmę A. B. paskirti laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams 6 ( šešiems) mėnesiams.

307Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, pagal Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį (turtinės prievolės panaikinimas UAB „F.“ naudai ir dokumentų klastojimo, dėl ko padaryta didelė žala) paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir subendrintą bausmę A. B. paskirti laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams 6 ( šešiems) mėnesiams.

308Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto „a“ papunčiu, apėmimo būdu subendrintas bausmės bei bausmę, paskirtą už Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 203 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikalstamą veiką, subendrinti, iš dalies jas sudedant, ir A. B. paskirti subendrintą bausmę - laisvės atėmimą 3 (trejiems) metams.

309Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę A. B. paskirti laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams.

310Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 8 punktu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems) metams, įpareigojant nuteistąjį visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

311Laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo termino pradžią A. B. skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

312Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsnio 2 dalimi, į bausmės laiką įskaityti kaltinamojo A. B. laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtą laiką nuo 2014-07-21 iki 2014-11-18, vieną laikino sulaikymo ir suėmimo dieną prilyginant vienai laisvės atėmimo dienai (1:1).

313Kardomąją priemonę – 50 000 Lt (14 481,00 Eur) užstatą, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti, užstatą grąžinti užstato davėjui advokatui R. J..

314I. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje, ir jam paskirti 90 MGL dydžio (3388,5 Eur) baudą.

315Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti I. S. galutinę bausmę 60 MGL dydžio (2259,00 Eur) baudą.

316Nustatyti, kad I. S. paskirta 60 MGL dydžio (2259,00 Eur) bauda savanoriškai turi būti sumokėta per keturis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą.

317Atmesti Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymus dėl 257,66 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų priteisimo iš kaltinamojo I. S. ir 292,40 Eur iš kaltinamojo R. P..

318Daiktus, dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, saugomus prie baudžiamosios bylos: skaitmenines laikmenas (21 vnt.) su bankų „Swedbank“, „Danske“, „Šiaulių“, „DNB“, „SEB“, pateiktomis išklotinėmis ir vaizdo įrašais; J. B. ir V. S. laisvuosius rašysenos pavyzdžius, sąsiuvinį; skaitmenines laikmenas (22 vnt.) su pokalbių išklotinėmis prie J. T., E. P., B.B. J., I. Š., I. S., A. B. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolų; skaitmenines laikmenas (17 vnt.) su procesinių veiksmų (sekimo ir apžiūros) atlikimo metu užfiksuotais duomenimis; vieną skaitmeninę laikmeną su 2014-07-23 J. T. parodymais prie J. T. apklausos protokolo ir 2014-01-14 išslaptintų dokumentų ir optinių duomenų laikmenų su įrašyta informacija išslaptinimo akto duomenimis ( 2 vnt), saugomus baudžiamojoje byloje, nuosprendžiui įsiteisėjus palikti saugoti bylos medžiagoje.

319Daiktus, dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, saugomus FNTT Klaipėdos apygardos valdyboje:

 1. 2014-07-21 kratos metu iš A. B. (P.) automobilio BMW 318 coupe, valst. Nr. ( - ), ir 2014-07-21 kratos metu iš A. B. (P.) gyvenamosios vietos, ( - ) paimtus dokumentus, UAB „A.“ ir UAB „S.“ antspaudus, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti UAB „A.“ ir UAB „S.“ įgaliotiems atstovams, USB atmintinę „Kingston“ DT R500 16 KG, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti kaltinamajam A. B..
 2. 2014-07-21 kratos metu iš I. S. gyvenamosios vietos, ( - ), paimtus dokumentus, USB atmintinę su užrašu „E.“, vidaus kietąjį diską W. D. s/n WCAS87539134, išorinį kietąjį diską FOC, juodos spalvos 15TB PN:HX-DUO15EC/a3 Nr. F270J102400438, išorinio kietojo disko kroviklį AC/DC Adapter Samsung, Model:DA-24B12-FAB, s/n 039067737LF, kompiuterinės sistemos bloką MLUX, portatyvinį kompiuterį ASUS, s/n A4NAS698970174 su juodos spalvos pakrovėjais s/n 6ARW35COBYD ir ASUS 0437886502AS, portatyvinį kompiuterį „Packard Bell“, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti kaltinamajam I. S..
 3. 2014-07-21 kratos metu R. P. gyvenamosios vietos, ( - ), paimtus dokumentus, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti kaltinamajam R. P..
 4. 2014-08-29 L. G. pateiktas A. B. UAB „S.“ DNB banko korteles, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti kaltinamajam A. B..
 5. 2013-02-12 kratos metu iš A. B. gyvenamosios vietos, ( - ), paimtus dokumentus (Lietuvos bankų sąskaitų korteles, įmonės „S. G.“ dokumentus), nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti kaltinamajam A. B..
 6. 2013-02-12 kratos metu iš G. B. gyvenamosios vietos, ( - ), paimtus UAB „F.“, UAB „G.“ steigimo dokumentus, atminties kortelę Nr. BI1112921733D, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti G. B..
 7. 2014-07-21 kratos metu iš J. T. gyvenamosios vietos, ( - ), paimtus UAB „S.“, UAB „M.“, UAB „K.“, UAB „G.“, UAB „A.“ dokumentus, kodų generatorių, kietąjį diską, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti J. T..
 8. 2014-07-22 kratos metu iš B. B. J. darbo vietos, ( - ), paimtus UAB ‚P.“, UAB „M.“, UAB „U.“, UAB „S. S.“, UAB „I.“, UAB „K.“ dokumentus, kodų generatorių, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti B.B. J..
 9. 2014-08-02 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu B. B. J. pateiktus dokumentus: UAB „V.“, UAB „A.“ registrus, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti B.B. J.
 10. 2014-07-22 kratos metu iš UAB „F.“ veiklos vykdymo vietos, ( - ), paimtus dokumentus: UAB „V.“, UAB „A.“ registrus, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti UAB „F.“ .
 11. 2014-07-22 kratos metu iš R. U. automobilio „Ford Galaxy“, valst. Nr. ( - ) paimtą UAB „F.“ apvalų antspaudą, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti UAB „F.“ įgaliotam asmeniui.
 12. 2014-07-22 kratos metu iš R. U. gyvenamosios vietos, ( - ), paimtus dokumentus: UAB „F.“, UAB „M.“, UAB „M.“, UAB „S.“ prekių pirkimo-pardavimo, pervežimo dokumentus, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti R. U..
 13. 2014-07-22 kratos metu iš I. Š. gyvenamosios vietos, ( - ), paimtus UAB „F.“ dokumentus, USB laikmeną Cruzer Blade 4 GB, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti I. Š..
 14. 2014-10-09 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu I. B. pateiktus UAB „S.“ dokumentus, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti UAB „S.“ įgaliotam asmeniui.
 15. 2014-11-21 N. K. pateiktus UAB „G.“ apskaitos dokumentus, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti įmonės įgaliotam asmeniui.

320Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laimutė... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje: 3. R. P., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), Latvijos... 4. J. T., asmens kodas ( - ) gimusi (... 5. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalį... 6. R. D., asmens kodas ( - ) gimęs (... 7. A. B., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), Latvijos... 8. I. S., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), Latvijos... 9. Teismas... 10. Kaltinamasis A. B., atskirais atvejais padedant 11. A. B. tyčia, turėdamas išankstinį tikslą –... 12. R. P. 2011 m. kovo - balandžio mėn. laikotarpiu,... 13. A. B. 2011 m. kovo - balandžio mėn. laikotarpiu,... 14. A. B., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m.... 15. R. P. 2012 m. liepos mėn., tiksliai ikiteisminio tyrimo... 16. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, A. B. 2011 m.... 17. 14 vnt. UAB „P.“ PVM sąskaitas – faktūras: 2012-10-02 serija POL Nr.... 18. Tokiu būdu A. B., atskirais atvejais 19. Be to, kaltinamasis A. B., atskirais atvejais 20. A. B. tyčia, turėdamas išankstinį tikslą –... 21. A. B. 2011 m. gegužės – 2013 m. spalio mėn.... 22. R. P. 2013 m. kovo - balandžio mėn. laikotarpiu,... 23. A. B. 2011 m. birželio mėn., tiksliai ikiteisminio... 24. A. B. toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, 2013 m.... 25. R. P. 2013 m. gegužės mėn., tiksliai ikiteisminio... 26. A. B. 2012 m. rugpjūčio - 2014 m. sausio mėn.... 27. UAB „F.“ 22 PVM sąskaitas – faktūras 2012-08-08 serija FIL Nr. 038,... 28. UAB „M.“ 22 PVM sąskaitas – faktūras 2013-05-16 serija 29. UAB „S.“ 4 PVM sąskaitas – faktūras 2013-11-06 serija Nr. 30. Tokiu būdu A. B., atskirais atvejais 31. Be to, A. B. vadovavo juridiniam asmeniui, naudojamam... 32. A. B. 2011 m. kovo mėn. – 2014 m. sausio mėn.... 33. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką A. B. iš anksto... 34. Veikdamas nusikalstamai A. B. 2011 m. kovo mėn. - 2013... 35. Tokiu būdu A. B., nebūdamas darbo santykiais susijęs... 36. Kaltinamieji R. P. ir 37. R. P. 2011 m. kovo - balandžio mėn. laikotarpiu,... 38. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 39. R. P. 2012 m. liepos mėn., tiksliai ikiteisminio tyrimo... 40. R. P. 2011 m. gegužės - 2012 m. lapkričio mėn.... 41. 14 vnt. UAB „P.“ PVM sąskaitas – faktūras: 2012-10-02 serija POL Nr.... 42. Tokiu būdu R. P., teikdamas... 43. Be to, R. P. 2013 m. kovo -... 44. Tęsdamas nusikalstamą veiką R.... 45. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 46. 2013-05-16 serija ( - ) 2013-05-17 serija 47. Tokiu būdu R. P., teikdamas... 48. R. D. pagamino netikrus UAB „K.“ buhalterinės... 49. R. D., laikotarpiu nuo 2014-01-16 iki 2014-07-31,... 50. 2014-02-04 PVM sąskaitą-faktūrą serija KLT Nr.00007, 2014-02-11 PVM... 51. I. S. apgaulingai tvarkė UAB „F.“ buhalterinę... 52. I. S., laikotarpiu nuo 2012-04-12 iki 2014-03-31,... 53. 71 UAB „F.“, UAB „M.“, UAB „S.“ vardu išrašytą tikrovės... 54. UAB „Finatela“ buhalterinę apskaitą tvarkanti įmonė UAB „F.”,... 55. į buhalterinės sąskaitos registrą „sąskaita 24311 - Pirkimo PVM“... 56. UAB „F.“ 22 PVM sąskaitas – faktūras 2012-08-08 serija FIL Nr. 038,... 57. UAB „M.“ 22 PVM sąskaitas – faktūras 2013-05-16 serija 58. UAB „S.“ 4 PVM sąskaitas – faktūras 2013-11-06 serija Nr. 59. į buhalterinės sąskaitos registrą „A/S žiniaraštis“ - banko Danske... 60. Kaltinamasis R. P. kaltu... 61. Siekiant patikslinti kaltinamojo parodymus, teisiamojo posėdžio metu buvo... 62. Kaltinamoji J. T. kalta prisipažino visiškai, tvirtina... 63. Siekiant patikslinti kaltinamosios parodymus, teisiamojo posėdžio metu buvo... 64. Kaltinamasis I. S. kaltu prisipažino visiškai,... 65. Siekiant patikslinti kaltinamojo parodymus, teisiamojo posėdžio metu buvo... 66. Kaltinamasis A. B. (buvusi 67. Siekiant patikslinti kaltinamojo parodymus, teisiamojo posėdžio metu buvo... 68. Kaltinamasis R. D. kaltu prisipažino visiškai,... 69. Siekiant patikslinti kaltinamojo parodymus, teisiamojo posėdžio metu buvo... 70. Be kaltinamųjų prisipažinimo, byloje surinkti ir ištirti kiti duomenys,... 71. Liudytojas N. K., kurio parodymai pagarsinti... 72. Liudytojas J. B., kurio parodymai pagarsinti... 73. Liudytojas J. S., kurio parodymai pagarsinti... 74. Liudytojas V. Š., kurio parodymai pagarsinti... 75. Liudytojas R. D., kurio parodymai pagarsinti... 76. Liudytojas A. K., kurio parodymai pagarsinti teisiamajame... 77. Liudytojas R. U., kurio parodymai pagarsinti... 78. Liudytojas I. Š., kurio parodymai pagarsinti... 79. Liudytojas A. G., kurio parodymai pagarsinti teisiamajame... 80. Liudytoja S. Š., kurios parodymai pagarsinti... 81. Liudytojas R. P., kurio parodymai pagarsinti... 82. Iš 2014-10-18 tarnybinio pranešimo matyti, kad apklausti liudytoju 83. Liudytojas Š. S., kurio parodymai pagarsinti... 84. Liudytoja I. B., kurios parodymai pagarsinti... 85. Liudytoja S. G., kurios parodymai pagarsinti... 86. Iš 2014-10-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 87. Liudytojas N. K., kurio parodymai pagarsinti... 88. Iš 2014-10-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 89. Iš 2014-10-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 90. Liudytojas A. K., kurio parodymai pagarsinti teisiamajame... 91. Latvijos Respublikos Valstybės pajamų tarnybos Finansų policijos valdybos... 92. Liudytojas G. F., kurio parodymai pagarsinti... 93. Liudytojas G. Š., kurio parodymai pagarsinti... 94. Liudytojas L. P., kurio parodymai pagarsinti... 95. Liudytojas G. B., kurio parodymai pagarsinti... 96. Liudytoja B. V., kurios parodymai... 97. Liudytoja T. V., kurios parodymai pagarsinti... 98. Liudytoja E. Š., kurios parodymai pagarsinti... 99. Liudytojas A. P., kurio parodymai pagarsinti teisiamajame... 100. Liudytojas A. B., kurio parodymai pagarsinti teisiamajame... 101. Liudytoja S. N., kurios parodymai pagarsinti... 102. Iš 2015-08-04 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 103. Iš 2015-08-04 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 104. Liudytojas V. N., kurio parodymai pagarsinti... 105. Liudytoja B. B. J., kurios parodymai pagarsinti... 106. Liudytojas R. Ž., kurio parodymai pagarsinti... 107. Dokumentai:... 108. Iš 2013-12-04 tarnybinio pranešimo matyti, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas... 109. Iš 2015-11-13 nutarimo pradėti ikiteisminį tyrimą ir atskirti ikiteisminius... 110. Iš 2013-10-28 tarnybinio pranešimo matyti, kad atlikta UAB „F.“ krovinio... 111. Iš 2013-11-13 tarnybinio pranešimo matyti, kad atlikta krovinio gabenimo... 112. Iš 2013-11-22 tarnybinio pranešimo matyti, kad atliktas 113. Iš 2014-01-28 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 114. Iš 2014-01-29 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 115. Iš 2014-01-29 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 116. Iš 2014-01-29 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 117. Iš 2014-01-29 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 118. Iš 2014-02-24 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 119. Iš 2014-10-09 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 120. Iš 2014-10-10 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 121. Iš 2014-10-09 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 122. Iš 2014-10-09 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 123. Iš 2015-04-21 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 124. Iš 2013-12-20 sekimo protokolo matyti, kad 2013-12-19 125. Iš 2014-02-03 DNB banko pateiktos laikmenos matyti, kad DNB banko bankomatu... 126. Iš 2014-01-30 slapto sekimo protokolo matyti, kad 2014-01-30 127. Iš 2014-02-10 slapto sekimo protokolo matyti, kad 2014-02-10 128. Iš 2014-02-20 slapto sekimo protokolo matyti, kad 2014-02-20 129. Iš 2014-07-21 kratos protokolo matyti, kad A. B. 130. Iš 2014-07-21 kratos protokolo matyti, kad A. B. 131. Iš 2015-07-24 apžiūros protokolo matyti, kad A. B. 132. Iš 2014-07-21 kratos protokolo matyti, kad I. S.... 133. Iš 2015-09-09 apžiūros protokolo matyti, kad I. S.... 134. Iš 2015-09-09 apžiūros protokolo matyti, kad I. S.... 135. Iš 2014-07-21 kratos protokolo matyti, kad kratos 136. Iš 2014-08-29 nutarimo prijungti daiktus prie bylos matyti, kad 137. Iš 2014-08-29 nutarimo prijungti daiktus prie bylos matyti, kad 2013-02-12... 138. Iš 2014-08-29 nutarimo prijungti daiktus prie bylos matyti, kad 2013-02-12... 139. Iš 2014-08-29 nutarimo prijungti daiktus prie bylos matyti, kad 2013-02-12... 140. Iš 2014-07-21 kratos protokolo matyti, kad J. T.,... 141. Iš 2015-09-08 apžiūros protokolo matyti, kad 2014-07-21 kratos metu 142. Iš 2014-07-21 kratos protokolo matyti, kad R. D. asmens... 143. Iš 2014-08-29 apžiūros protokolo matyti, kad R. D.... 144. Iš 2014-08-02 daiktų pateikimo protokolo matyti, kad 145. Iš 2014-09-04 apžiūros protokolo matyti, kad R. D.... 146. Iš 2014-07-22 kratos protokolo matyti, kad B. B. J.... 147. Iš 2014-08-02 daiktų pateikimo protokolo matyti, kad B. 148. Iš 2014-07-22 kratos protokolo matyti, kad UAB „F.“ veiklos vykdymo... 149. Iš 2014-07-22 kratos protokolo matyti, kad R. U.... 150. Iš 2014-07-22 kratos protokolo matyti, kad R. U.... 151. Iš 2014-07-22 kratos protokolo matyti, kad I. Š.... 152. Iš 2015-09-07 apžiūros protokolo matyti, kad 2014-07-22 kratos metu 153. Iš 2014-07-22 kratos protokolo matyti, kad I. Š.... 154. Iš 2014-01-09 „SEB“ banko rašto matyti, kad UAB „M.“ ir UAB 155. Iš 2014-01-09 „Šiaulių banko“ rašto matyti, kad UAB „F.“ jų banke... 156. Iš 2014-01-09 „Swedbank“ banko rašto matyti, kad UAB „M.“ ir 157. Iš 2014-01-15 „DNB“ banko rašto matyti, kad UAB „S.“ sąskaitoje buvo... 158. Iš 2014-01-20 „Danske“ banko rašto matyti, kad UAB „F.“ sąskaitoje... 159. Iš 2014-01-22 „Citadelė“ banko rašto matyti, kad UAB „K.“ sąskaita... 160. Iš 2014-08-20 „Medicinos“ banko rašto matyti, kad UAB „A.“, UAB... 161. Iš 2014-08-14 „SEB“ banko rašto matyti, kad UAB „G.“, UAB „M.“ ir... 162. Iš 2014-08-18 „Swedbank“ banko rašto matyti, kad UAB „F.“, UAB... 163. Iš 2014-08-18 „DNB“ banko rašto matyti, kad UAB „F.“, UAB „A.“,... 164. Iš 2014-08-18 BAB „Snoras“ rašto matyti, kad UAB „F.“, UAB „U.“,... 165. Iš 2014-08-18 „Danske“ banko rašto matyti, kad UAB „P.“, UAB... 166. Iš 2014-10-06 „Šiaulių“ banko rašto matyti, kad UAB „G.“, UAB... 167. Iš 2014-06-19 Pinigų plovimo prevencijos valdybos rašto matyti, kad UAB... 168. Iš 2014-09-08 „DNB“ banko rašto matyti, kad UAB „A.“, UAB „S.“,... 169. Iš 2014-09-08 „Danske“ banko rašto matyti, kad UAB „CSC1“, UAB „ 170. Iš 2014-09-12 BAB „Snoras“ rašto matyti, kad UAB „F.“, UAB „U.“... 171. Iš 2014-09-25 „SEB“ banko rašto matyti, kad UAB „M.“ sąskaitoje buvo... 172. Iš 2014-10-03 „SEB“ banko rašto matyti, kad UAB „M.“ sąskaitose buvo... 173. Iš 2014-08-20 „Medicinos“ banko rašto matyti, kad UAB „K.“ ir UAB... 174. Iš 2014-09-19 „Šiaulių“ banko rašto matyti, kad UAB „G.“, UAB... 175. Iš 2014-09-25 „Swedbank“ banko rašto matyti, kad UAB „F.“, UAB... 176. Iš 2014-10-02 „Swedbank“ banko rašto matyti, kad UAB „F.“, UAB... 177. Iš 2014-12-10 „Šiaulių“ banko rašto matyti, kad UAB „G.“, UAB... 178. Iš 2014-11-10 „SEB“ banko rašto matyti, kad UAB „V.“, UAB „L.“... 179. Iš 2014-11-11 „Medicinos“ banko rašto matyti, kad UAB „K.“... 180. Iš 2014-11-13 DNB banko rašto matyti, kad UAB „G.“ UAB „V.“, UAB... 181. Iš 2014-11-21 „Danskebank“ rašto matyti, kad UAB „A.“ sąskaitoje... 182. Iš 2015-12-09 „Šiaulių bankas“ rašto matyti, kad UAB „F.“... 183. Iš 2014-12-10 apžiūros protokolo matyti, kad UAB „M.“ vardu 2013-10-30... 184. Iš 2015-02-17 apžiūros protokolo matyti, kad A. P.,... 185. Iš 2015-07-17 specialisto išvados matyti, kad UAB „K.“ vardu... 186. Iš 2015-10-13 specialisto išvados matyti, kad 2013-11-29 UAB „K.“... 187. Iš 2015-08-07 UAB „A.“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo specialisto... 188. Iš 2014-08-28 UAB „Riflis“ pateiktų dokumentų, kurie apžiūrėti... 189. Iš 2014-09-11 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad... 190. Iš 2014-10-09 savanoriškai pateiktų dokumentų, kurie apžiūrėti... 191. Iš 2014-11-21 pateiktų dokumentų, kurie apžiūrėti dokumentų apžiūros... 192. Iš 2014-12-01, 2014-12-02 pateiktų dokumentų, kurie apžiūrėti dokumentų... 193. Iš UAB „S.“ duomenų išrašų matyti, kad bendrovę 2013-09-27... 194. Iš UAB „S.“ SODROS duomenų išrašo matyti, kad bendrovėje nuo... 195. Iš UAB „C.“ duomenų išrašų matyti, kad bendrovės direktoriumi ir... 196. Iš UAB „V.“ duomenų išrašų matyti, kad bendrovės direktoriumi ir... 197. Iš UAB „A.“ duomenų išrašų matyti, kad bendrovę 2012-05-30... 198. Iš UAB „U.“ duomenų išrašų matyti, kad bendrovės akcininku nuo... 199. Iš UAB „M.“ duomenų išrašų matyti, kad bendrovę 2013-02-26... 200. Iš UAB „M.“ SODROS duomenų išrašo matyti, kad bendrovėje nuo... 201. Iš UAB „G.“ duomenų išrašų matyti, kad bendrovės akcininku nuo... 202. Iš UAB „P.“ duomenų išrašų matyti, kad bendrovę 2012-07-04... 203. Iš UAB „A.“ duomenų išrašų matyti, kad bendrovę 2013-11-19... 204. Iš UAB „G.“ duomenų išrašų matyti, kad bendrovės akcininku ir... 205. Iš UAB „K.“ duomenų išrašų matyti, kad bendrovės akcininku ir... 206. Iš UAB „S.“ duomenų išrašų matyti, kad bendrovę 2012-10-24... 207. Iš UAB „S. S.“ duomenų išrašų matyti, kad... 208. Iš 2014-11-24 Migracijos departamento užsieniečių reikalų skyriaus rašto... 209. Iš 2016-03-01 UAB „S. S.“ patikrinimo akto matyti,... 210. Pagal UAB „S. S.“ pateiktus apskaitos dokumentus... 211. Iš 2016-05-18 patikrinimo pažymos matyti, kad patvirtintas 2016-03-01 UAB... 212. Iš 2015-12-30 UAB „F.“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo specialisto... 213. - laikotarpiu nuo 2012-08-08 iki 2014-01-31 apskaitos registruose užregistravo... 214. Byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visetas neabejotinai įrodo... 215. Sukčiavimo (BK 182 straipsnis) esmė – tai neteisėtas turtinės naudos sau... 216. BK 182 straipsnio 2 dalyje numatyta kvalifikuota sukčiavimo sudėtis,... 217. Subjektyvusis sukčiavimo požymis yra tai, kad šią nusikalstamą veiką... 218. Esminis sukčiavimo, kaip nusikalstamos veikos, požymis, skiriantis jį nuo... 219. BK 182... 220. Pagal BK 221. Išanalizavęs bei įvertinęs surinktų ir aptartų įrodymų visumą, teismas... 222. Pridėtinės vertės mokestis yra ekonomine veikla besiverčiančių fizinių... 223. Pridėtinės vertės mokestis sumokamas už prekių tiekimą ir paslaugų... 224. Sukčiavimas PVM apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje gali pasireikšti ir... 225. Kaip sukčiavimas kvalifikuojami veiksmai į įmonės apskaitą įtraukiant... 226. Kaltinamasis A. B. dėl jam pareikštų... 227. Minėta sukčiavimo schema patvirtina, kad apgaulė buvo naudojama mokesčių... 228. Taigi, nustatyta, kad ūkinės operacijos, nurodytos UAB „P.“, UAB „U.“... 229. Analizuojant A. B. inkriminuojamo sukčiavimo... 230. A. B. veika tinkamai kvalifikuota pagal 231. Be to, teismas laiko įrodyta, kad kaltinamasis A. B.... 232. Kaip nurodyta ankščiau, nagrinėjamu atveju apgaulė buvo naudojama... 233. Nustatyta, kad ūkinės operacijos, nurodytos UAB „F.“, UAB „M.“, UAB... 234. Kaltinamasis A. B., veikdamas tiesiogine tyčia,... 235. A. B. veika tinkamai kvalifikuota pagal BK 182 str. 2 d.... 236. Pažymėtina, kad nelaikoma, jog asmuo padarė kelias nusikalstamas veikas, jei... 237. Byloje esantys ir teisiamųjų posėdžių metu ištirti duomenys patvirtina,... 238. Visa tai paneigia tęstinį sukčiavimo pobūdį, todėl kaltinamojo 239. Be to, teismas laiko įrodyta, kad A. B. vadovavo... 240. Pagal BK 203 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas įsteigė ar vadovavo... 241. Nustatyta, kad A. B. faktiškai vadovavo UAB „U.“,... 242. Teismas nustatė, kad minėti juridiniai asmenys jokios veiklos nevykdė, 243. BK 203 244. Ši A. B. nusikalstama veika tinkamai kvalifikuota pagal... 245. Be to, išanalizavęs bei įvertinęs surinktų ir aptartų įrodymų visumą,... 246. Pagal baudžiamąjį įstatymą ( 247. Išnagrinėjus baudžiamąją bylą, nustatyta, kad kaltinamasis 248. Be to, išanalizavęs bei įvertinęs surinktų ir aptartų įrodymų visumą,... 249. Tai yra, kaltinamasis R. P., veikdamas kaltinamojo 250. Taigi, minėtus veiksmus kaltinamieji R. P. ir 251. Be to, išanalizavęs bei įvertinęs surinktų ir aptartų įrodymų visumą,... 252. Lietuvos Respublikos BK 253. Byloje nustatyta, kad I. S., eidamas UAB „F.“... 254. Kaltinamasis I. S. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek... 255. BK 256. Taigi, kaltinamasis I. S., būdamas atsakingas už... 257. Be to, išanalizavęs bei įvertinęs surinktų ir aptartų įrodymų visumą,... 258. BK 259. Teismas konstatuoja, kad paties kaltinamojo R. D.... 260. Kaltinamojo R. D. kaltė įrodyta, jo veika... 261. Skirdamas bausmes kaltinamiesiems, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių... 262. Kaltinamasis R. P. padėjo... 263. BK 75 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu... 264. Kaltinamoji J. T. padėjo padaryti du sunkius... 265. Įvertinus J. T. padarytų nusikalstamų veikų... 266. Kaltinamasis R. D. padarė vieną nesunkų nusikaltimą,... 267. Nusikalstamą veiką R. D. padarė neatlikęs Klaipėdos... 268. Kaltinamasis A. B. padarė du sunkius nusikaltimus... 269. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, bausmės,... 270. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 65 straipsnio 1 dalies, 1 punkto... 271. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, taip pat į tai, kad kaltinamasis... 272. A. B. paskirta kardomoji priemonė – 50 000 Lt (14... 273. Kaltinamasis I. S. padarė vieną apysunkį... 274. Kadangi yra visos sąlygos BK 641 straipsnio nuostatų taikymui –... 275. Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba pateikė teismui... 276. Daiktai, dokumentai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir... 277. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 278. ... 279. R. P. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos... 280. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalį ir 182... 281. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalį ir 182... 282. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi,... 283. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, šiuo... 284. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi,... 285. Laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo termino pradžią 286. J. T. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos... 287. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalį ir 182... 288. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalį ir 182... 289. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi,... 290. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, šiuo... 291. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi,... 292. Laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo termino pradžią 293. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsnio 2 dalimi,... 294. Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, įpareigojant... 295. R. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą... 296. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,... 297. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1 ir 2... 298. Nustatyti, kad R. D. paskirta bauda savanoriškai turi... 299. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui... 300. A. B. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos... 301. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį... 302. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 3 dalį... 303. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį... 304. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 3 dalį... 305. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 203 straipsnio 2 dalį –... 306. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi,... 307. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi,... 308. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4... 309. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, šiuo... 310. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi,... 311. Laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo termino pradžią 312. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsnio 2 dalimi,... 313. Kardomąją priemonę – 50 000 Lt (14 481,00 Eur) užstatą, nuosprendžiui... 314. I. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą... 315. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,... 316. Nustatyti, kad I. S. paskirta 60 MGL dydžio (2259,00... 317. Atmesti Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos... 318. Daiktus, dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir... 319. Daiktus, dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir... 320. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali...