Byla 1-10-327/2016

1Kauno apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Viktoras Preikšas, sekretoriaujant Dianai Zadrauskaitei, Audronei Stankevičiūtei, Audronei Stulginskaitei-Puidienei, Jūratei Vaškevičiūtei, dalyvaujant prokurorams Nomedai Urbonavičienei, Valentinui Aleknai, Laimonui Petreikiui, Genei Ramanauskienei, specialistui Benui Gabrieliui Urbonavičiui, kaltinamiesiems K. K., T. P., Z. Z., J. R. ir A. P., jų gynėjams advokatams Aleksandrui Jokūbauskui, Artūrui Baužai, Rolandui Mištautui, R. Lilui ir Gintarui Černiauskui, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

21. K. K., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vedęs, aukštojo išsilavinimo, dirbantis UAB „( - )“ eksporto vadybininku, gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 228 straipsnio 2 dalį (penkios veikos);

32. T. P., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vedęs, aukštojo išsilavinimo, dirbantis UAB „( - )“ administravimo direktoriaus pavaduotoju, gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas pagal BK 228 straipsnio 2 dalį (trys veikos), 300 straipsnio 3 dalį (trys veikos), 184 straipsnio 1 dalį (dvi veikos), 184 straipsnio 3 dalį;

43. Z. Z., gimusi ( - ), asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, netekėjusi, aukštojo išsilavinimo, dirbanti UAB „( - )“ plėtros vadove, gyv. ( - ), neteista, kaltinama pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 228 straipsnio 2 dalį, 184 straipsnio 1 dalį;

54. J. R., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vedęs, aukštesniojo išsilavinimo, dirbantis UAB „( - )“ mechaniku, gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas BK 24 straipsnio 6 dalį ir 228 straipsnio 2 dalį, 184 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 6 dalį ir 228 straipsnio 2 dalį (dvi veikos), 184 straipsnio 3 dalį (dvi veikos), 300 straipsnio 1 dalį (dvi veikos);

65. A. P., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vedęs, aukštojo išsilavinimo, gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas pagal BK 228 straipsnio 2 dalį (dvi veikos), 184 straipsnio 1 dalį, 184 straipsnio 3 dalį.

7Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

8K. K. buvo kaltinamas tuo, kad būdamas valstybės politiku ir valstybės tarnautoju, dirbdamas ( - ) pavaduotoju, laikotarpyje nuo 2011-10-20 iki 2011-10-27 laikinai ėjęs ir ( - ) pareigas, vadovaujantis BK 230 str. 1 d., būdamas valstybės tarnautoju, atlikdamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 str. 8 d. nustatytas valdžios atstovo funkcijas bei jam, kaip mero pavaduotojui ( - ) tarybos suteiktus įgaliojimus miesto ūkio srityje (( - ) tarybos 2011-04-28 sprendimu Nr. T-276 ir „Dėl ( - ) pavaduotojų veiklos sričių nustatymo“ ir 2 priedu bei ( - ) tarybos 2011-11-10 sprendimu Nr. T-609 „Dėl ( - ) pavaduotojų veiklos sričių nustatymo“ ir 2 priedu), žinodamas, kad UAB ( - ) (nuo 2011-11-17 – UAB ( - )) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio savininkas ir akcininkas yra ( - ) savivaldybė, o šio akcininko teises ir pareigas įgyvendina ( - ) taryba, žinodamas, kad vadovaujantis UAB ( - ) ir UAB ( - ) įstatų (patvirtintų ( - ) administracijos direktoriaus 2009-12-24 įsakymu Nr. A-4808 ir 2011-11-17 įsakymu Nr. A-4294) 5 punktu, bendrovės veiklos tikslas yra vykdyti komercinę ūkinę veiklą, teikiant daugiabučių namų butų ir kitų patalpų administravimo, techninės priežiūros (eksploatavimo), avarijų likvidavimo ir lokalizavimo, namams priskirtų žemės sklypų priežiūros paslaugas, veikdamas tiesiogine tyčia, priešingais ( - ) ir bendrovės interesais, laikotarpyje nuo 2011-09-28 iki 2011-11-28, ( - ), piktnaudžiavo savo, kaip ( - ) pavaduotojo pareigomis, nesant kyšininkavimo požymių, siekdamas turtinės naudos savo artimai draugei ir bendrapartietei Z. Z. – kad ši išvengtų asmeninių išlaidų už jai nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), remonto darbams reikalingų statybinių medžiagų ir priemonių įgijimą, taip pat siekdamas asmeninės neturtinės naudos – išlaikyti draugiškus santykius bei patikimus ryšius su Z. Z., pažeisdamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 str. 3 d. nuostatą (valstybės įstaigos tarnauja žmonėms), pažeisdamas Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 str. 1-7 p. nustatytus valstybės politikų elgesio principus (pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, sąžiningumo, skaidrumo ir viešumo, padorumo, pavyzdingumo ir nesavanaudiškumo), pažeisdamas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 1, 3, 4 p. numatytą valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų prievolę (nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti, priimant sprendimus, vadovautis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 2 d. 1, 2, 3, 4 ir 8 p. nustatytus valstybės tarnautojų veiklos svarbiausius etikos principus (pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, nesavanaudiškumo, padorumo ir pavyzdingumo), pažeisdamas šio įstatymo 15 str. 1 d. 1, 3 ir 5 p. nustatytas valstybės tarnautojų pareigas (laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų, gerbti žmogaus teises ir laisves, tarnauti visuomenės interesams, laikytis šiame Įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytų valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba), atliko šiuos nusikalstamus veiksmus:

9K. K., laikotarpyje nuo 2011-09-28 iki 2011-11-28, susitikimų su UAB ( - ) (UAB ( - )) generaliniu direktoriumi T. P. metu ( - ), savo darbo vietoje, ( - ) administracijos patalpose, ( - ), o taip pat ir tarpusavio telefoninių pokalbių metu, neteisėtai nurodė T. P., kaip bendrovės generaliniam direktoriui, įtikinėdamas jį ir primygtinai reikalaudamas iš jo, veikiant priešingai jo vadovaujamos bendrovės ir jos savininkės interesams, iškraipant bendrovės veiklos tikslus ir objektus, nupirkti statybines medžiagas ir priemones Z. Z. gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), remontui, ir už šias prekes sumokėti bendrovės lėšomis, suvokdamas, kad šiuos jo nurodymus T. P. įvykdys pažeisdamas Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius akcinių bendrovių, savivaldybės įmonių veiklą, UAB ( - ) (UAB ( - )) įstatus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius jos veiklą, civilinių sandorių sudarymą ir jų įforminimą, atsiskaitymus už įgytas prekes bei paslaugas tvarką, suklastodamas dokumentus, iššvaistydamas jo, kaip bendrovės generalinio direktoriaus, žinioje esantį bendrovės turtą.

10Dėl šių K. K. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė ( - ) savivaldybė, nes K. K., veikdamas kaip ( - ) pavaduotojas, siekdamas asmeninių interesų, duodamas neteisėtus nurodymus T. P., kaip UAB ( - ) (UAB ( - )) generaliniam direktoriui, veikė priešingai tarnybai ir ( - ) bendruomenės interesams, pažeidė ( - ), jos tarybos, kaip ( - ) bendruomenės atstovaujamos savivaldos institucijos, o taip pat ir mero pavaduotojo, ir tarybos nario, kaip ( - ) bendruomenės atstovo, veiklos tikslus ir funkcijas, pažeidė jų esmę bei turinį, pakenkė ( - ) įvaizdžiui, pažemino bei sumenkino ( - ) tarybos, atliekančios vietos valdžios funkcijas, autoritetą, diskreditavo ( - ) tarybos ir mero pavaduotojo vardą.

11Dėl šio K. K. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 228 straipsnio 2 dalyje.

12Be to, K. K. buvo kaltinamas tuo, kad būdamas valstybės politiku, dirbdamas ( - ) pavaduotoju, vadovaujantis BK 230 str. 1 d., būdamas valstybės tarnautoju, atlikdamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 str. 8 d. nustatytas valdžios atstovo funkcijas bei jam, kaip mero pavaduotojui ( - ) tarybos suteiktus įgaliojimus miesto ūkio srityje (( - ) tarybos 2011-04-28 sprendimu Nr. T-276 ir „Dėl ( - ) pavaduotojų veiklos sričių nustatymo“ ir 2 priedu bei ( - ) tarybos 2011-11-10 sprendimu Nr. T-609 „Dėl ( - ) pavaduotojų veiklos sričių nustatymo“ ir 2 priedu), žinodamas, kad UAB ( - ) (nuo 2011-11-17 - UAB ( - )) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio savininkas ir akcininkas yra ( - ), o šio akcininko teises ir pareigas įgyvendina ( - ) taryba, žinodamas, kad vadovaujantis UAB ( - ) ir UAB ( - ) įstatų (patvirtintų ( - ) administracijos direktoriaus 2009-12-24 įsakymu Nr. A-4808 ir 2011-11-17 įsakymu Nr. A-4294) 5 punktu, bendrovės veiklos tikslas yra vykdyti komercinę ūkinę veiklą, teikiant daugiabučių namų butų ir kitų patalpų administravimo, techninės priežiūros (eksploatavimo), avarijų likvidavimo ir lokalizavimo, namams priskirtų žemės sklypų priežiūros paslaugas, veikdamas tiesiogine tyčia, veikdamas priešingais ( - ) ir bendrovės interesais, laikotarpyje nuo 2011-11-13 iki 2011-12-28, ( - ), piktnaudžiavo savo, kaip ( - ) pavaduotojo pareigomis, nesant kyšininkavimo požymių, siekdamas turtinės naudos sau – išvengti asmeninių išlaidų už keturių naujų žieminių padangų, reikalingų jam asmeninės nuosavybės teise priklausančiam lengvajam automobiliui, įgijimą, pažeisdamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 str. 3 d. nuostatą (valstybės įstaigos tarnauja žmonėms), pažeisdamas Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 str. 1-7 p. nustatytus valstybės politikų elgesio principus (pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, sąžiningumo, skaidrumo ir viešumo, padorumo, pavyzdingumo ir nesavanaudiškumo), pažeisdamas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 1, 3, 4 p. numatytą valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų prievolę (nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti, priimant sprendimus, vadovautis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 2 d. 1, 2, 3, 4 ir 8 p. nustatytus valstybės tarnautojų veiklos svarbiausius etikos principus (pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, nesavanaudiškumo, padorumo ir pavyzdingumo), pažeisdamas šio įstatymo 15 str. 1 d. 1, 3 ir 5 p. nustatytas valstybės tarnautojų pareigas (laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų, gerbti žmogaus teises ir laisves, tarnauti visuomenės interesams, laikytis šiame Įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytų valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba), atliko šiuos tyčinius nusikalstamus veiksmus:

13K. K., laikotarpyje nuo 2011-11-13 iki 2011-12-28, susitikimų savo darbo vietoje, esančioje ( - ) patalpose, ( - ), su UAB ( - ) (UAB ( - )) generaliniu direktorium T. P. metu, neteisėtai nurodė T. P., kaip bendrovės generaliniam direktoriui, įtikinėdamas jį ir primygtinai reikalaudamas iš jo, veikiant priešingai jo vadovaujamos bendrovės ir jos savininkės interesams, iškraipant bendrovės veiklos tikslus ir objektus, nupirkti jam, K. K., asmeninės nuosavybės teise priklausančiam lengvajam automobiliui „Mercedes Benz R350“, identifikavimo numeris ( - ), keturias naujas žiemines SAVA gamintojo padangas, 255/50 R19 išmatavimų ir už šias prekes sumokėti bendrovės disponuojamomis lėšomis, suvokdamas, kad šiuos jo nurodymus T. P. įvykdys pažeisdamas Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius akcinių bendrovių, savivaldybės įmonių veiklą, UAB ( - ) (UAB ( - )) įstatus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius jos veiklą, civilinių sandorių sudarymą ir jų įforminimą, atsiskaitymus už įgytas prekes bei paslaugas tvarką, suklastodamas dokumentus, iššvaistydamas jo, kaip bendrovės generalinio direktoriaus, žinioje esantį bendrovės turtą.

14Dėl šių K. K. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė ( - ), nes K. K., veikdamas kaip ( - ) pavaduotojas, siekdamas asmeninių interesų, duodamas neteisėtus nurodymus T. P., kaip UAB ( - ) (UAB ( - )) generaliniam direktoriui, veikė priešingai tarnybai ir ( - ) bendruomenės interesams, pažeidė ( - ), jos tarybos, kaip ( - ) bendruomenės atstovaujamos savivaldos institucijos, o taip pat ir mero pavaduotojo ir tarybos nario, kaip ( - ) bendruomenės atstovo, veiklos tikslus ir funkcijas, pažeidė jų esmę bei turinį, pakenkė ( - ) įvaizdžiui, pažemino bei sumenkino ( - ) tarybos, atliekančios vietos valdžios funkcijas, autoritetą, diskreditavo ( - ) tarybos ir mero pavaduotojo vardą.

15Dėl šio K. K. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 228 straipsnio 2 dalyje.

16Be to, K. K. buvo kaltinamas tuo, kad būdamas valstybės politiku, dirbdamas ( - ) pavaduotoju, vadovaujantis BK 230 str. 1 d., būdamas valstybės tarnautoju, atlikdamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 str. 8 d. nustatytas valdžios atstovo funkcijas bei jam, kaip mero pavaduotojui ( - ) tarybos suteiktus įgaliojimus miesto ūkio srityje (( - ) tarybos 2011-04-28 sprendimu Nr. T-276 ir „Dėl ( - ) pavaduotojų veiklos sričių nustatymo“ ir 2 priedu bei ( - ) tarybos 2011-11-10 sprendimu Nr. T-609 „Dėl ( - ) pavaduotojų veiklos sričių nustatymo“ ir 2 priedu), žinodamas, kad UAB ( - ) (nuo 2011-11-17 - UAB ( - )) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio savininkas ir akcininkas yra ( - ) savivaldybė, o šio akcininko teises ir pareigas įgyvendina ( - ) taryba, žinodamas, kad vadovaujantis UAB ( - ) ir UAB ( - ) įstatų (patvirtintų ( - ) administracijos direktoriaus 2009-12-24 įsakymu Nr. A-4808 ir 2011-11-17 įsakymu Nr. A-4294) 5 punktu, bendrovės veiklos tikslas yra vykdyti komercinę ūkinę veiklą, teikiant daugiabučių namų butų ir kitų patalpų administravimo, techninės priežiūros (eksploatavimo), avarijų likvidavimo ir lokalizavimo, namams priskirtų žemės sklypų priežiūros paslaugas, veikdamas tiesiogine tyčia, veikdamas priešingais ( - ) ir bendrovės interesais, laikotarpyje nuo 2011-11-13 iki 2011-12-22, ( - ), piktnaudžiavo savo, kaip ( - ) pavaduotojo pareigomis, nesant kyšininkavimo požymių, siekdamas turtinės naudos sau – išvengti asmeninių išlaidų už naujo akumuliatoriaus, reikalingo jam asmeninės nuosavybės teise priklausančiam lengvajam automobiliui, įgijimą, pažeisdamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 str. 3 d. nuostatą (valstybės įstaigos tarnauja žmonėms), pažeisdamas Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 str. 1-7 p. nustatytus valstybės politikų elgesio principus (pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, sąžiningumo, skaidrumo ir viešumo, padorumo, pavyzdingumo ir nesavanaudiškumo), pažeisdamas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 1, 3, 4 p. numatytą valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų prievolę (nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti, priimant sprendimus, vadovautis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 2 d. 1, 2, 3, 4 ir 8 p. nustatytus valstybės tarnautojų veiklos svarbiausius etikos principus (pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, nesavanaudiškumo, padorumo ir pavyzdingumo), pažeisdamas šio įstatymo 15 str. 1 d. 1, 3 ir 5 p. nustatytas valstybės tarnautojų pareigas (laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų, gerbti žmogaus teises ir laisves, tarnauti visuomenės interesams, laikytis šiame Įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytų valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba), atliko šiuos tyčinius nusikalstamus veiksmus:

17K. K., 2011-11-13 laikotarpyje nuo 15.06 val. iki 15.14 val., ( - ), telefoninio pokalbio metu neteisėtai nurodė T. P., kaip UAB ( - ) (UAB ( - )) generaliniam direktoriui, įtikinėdamas jį ir primygtinai reikalaudamas atlikti jam, K. K., nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės – lengvojo automobilio „Mercedes Benz R350“, identifikavimo numeris ( - ), remonto darbus, suvokdamas, kad šiuos jo nurodymus T. P. įvykdys pažeisdamas Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius akcinių bendrovių, savivaldybės įmonių veiklą, UAB ( - ) (UAB ( - )) įstatus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius jos veiklą, civilinių sandorių sudarymą ir jų įforminimą, atsiskaitymus už įgytas prekes bei paslaugas tvarką, suklastodamas dokumentus, iššvaistydamas jo, kaip bendrovės generalinio direktoriaus, žinioje esantį bendrovės turtą.

18K. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011-11-13, laikotarpyje nuo 15.06 val. iki 15.14 val., telefoninio pokalbio metu T. P., kaip UAB ( - ) (UAB ( - )) generaliniam direktoriui, išreikštais reikalavimais ir įtikinėjimu, 2011-12-22 laikotarpyje nuo 14.51 val. iki 14.53 val., ( - ), telefoninio pokalbio metu neteisėtai nurodė T. P., kaip bendrovės generaliniam direktoriui, paskolinti jam naują akumuliatorių, reikalingą jam asmeninės nuosavybės teise priklausančiam lengvajam automobiliui „Mercedes Benz R350“, identifikavimo numeris ( - ), žinodamas, kad T. P. tuo metu neturėjo atliekamo naujo akumuliatoriaus, tinkamo K. K. automobiliui, ir neišreiškė ketinimo grąžinti minėto akumuliatoriaus nei T. P., kaip fiziniam asmeniui, nei UAB ( - ) (UAB ( - )), kaip juridiniam asmeniui.

19Dėl šių K. K. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė ( - ) savivaldybė, nes K. K., veikdamas kaip ( - ) pavaduotojas, siekdamas asmeninių interesų, duodamas neteisėtus nurodymus T. P., kaip UAB ( - ) (UAB ( - )) generaliniam direktoriui, veikė priešingai tarnybai ir ( - ) bendruomenės interesams, pažeidė ( - ), jos tarybos, kaip ( - ) bendruomenės atstovaujamos savivaldos institucijos, o taip pat ir mero pavaduotojo, ir tarybos nario, kaip ( - ) bendruomenės atstovo, veiklos tikslus ir funkcijas, pažeidė jų esmę bei turinį, pakenkė ( - ) įvaizdžiui, pažemino bei sumenkino ( - ) tarybos, atliekančios vietos valdžios funkcijas, autoritetą, diskreditavo ( - ) tarybos ir mero pavaduotojo vardą.

20Dėl šio K. K. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 228 straipsnio 2 dalyje.

21Be to, K. K. buvo kaltinamas tuo, kad būdamas valstybės politiku, dirbdamas ( - ) pavaduotoju, vadovaujantis BK 230 str. 1 d., būdamas valstybės tarnautoju, atlikdamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 str. 8 d. nustatytas valdžios atstovo funkcijas bei jam, kaip mero pavaduotojui ( - ) tarybos suteiktus įgaliojimus miesto ūkio srityje (( - ) tarybos 2011-04-28 sprendimu Nr. T-276 ir „Dėl ( - ) pavaduotojų veiklos sričių nustatymo“ ir 2 priedu bei ( - ) tarybos 2011-11-10 sprendimu Nr. T-609 „Dėl ( - ) pavaduotojų veiklos sričių nustatymo“ ir 2 priedu), žinodamas, kad VšĮ ( - ) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas yra teikti viešąsias paslaugas – rinkti vietinę rinkliavą už automobilių stovėjimą apmokestinamose ( - ) vietose, žinodamas, kad šios įstaigos steigėjas ir savininkas yra ( - ) savivaldybė, o savininko teises ir pareigas įgyvendina ( - ) taryba, žinodamas, kad vadovaujantis VšĮ ( - ) įstatų (patvirtintų ( - ) administracijos direktoriaus 2010-03-18 įsakymu Nr. A-1016) 7 punktu, įstaigos tikslas – tenkinti viešuosius interesus teikiant viešąją paslaugą – vietinės rinkliavos rinkimą už automobilių stovėjimą apmokestinamose ( - ) vietose, ir vadovaujantis 8 punktu, kad įstaiga įgyvendindama šį tikslą užsiima ir ūkine komercine veikla, veikdamas tiesiogine tyčia, veikdamas priešingais ( - ) ir įstaigos interesais, 2011 m. lapkričio mėn., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2011-11-10, ( - ), piktnaudžiavo savo, kaip ( - ) pavaduotojo pareigomis, nesant kyšininkavimo požymių, siekdamas turtinės naudos sau – išvengti asmeninių išlaidų jo naudojamo lengvojo automobilio abiejų priekinių durelių spynelių remontui, pažeisdamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 str. 3 d. nuostatą (valstybės įstaigos tarnauja žmonėms), pažeisdamas Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 str. 1-7 p. nustatytus valstybės politikų elgesio principus (pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, sąžiningumo, skaidrumo ir viešumo, padorumo, pavyzdingumo ir nesavanaudiškumo), pažeisdamas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 1, 3, 4 p. numatytą valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų prievolę (nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti, priimant sprendimus, vadovautis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 2 d. 1, 2, 3, 4 ir 8 p. nustatytus valstybės tarnautojų veiklos svarbiausius etikos principus (pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, nesavanaudiškumo, padorumo ir pavyzdingumo), pažeisdamas šio įstatymo 15 str. 1 d. 1, 3 ir 5 p. nustatytas valstybės tarnautojų pareigas (laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų, gerbti žmogaus teises ir laisves, tarnauti visuomenės interesams, laikytis šiame Įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytų valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba), atliko šiuos tyčinius nusikalstamus veiksmus:

22K. K., 2011 m. lapkričio mėn., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2011-11-10, ( - ), neteisėtai nurodė A. P., kaip VšĮ ( - ) direktoriui, atlikti jo, K. K., naudojamo automobilio „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ) nuosavybės teise priklausančio AB SEB lizingui, abiejų priekinių durelių spynelių remontą VšĮ ( - ) lėšomis, suvokdamas, kad šiuos jo nurodymus A. P. įvykdys pažeisdamas Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius viešųjų įstaigų, savivaldybės įmonių veiklą, VšĮ ( - ) įstatus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius jos veiklą, civilinių sandorių sudarymą ir jų įforminimą, atsiskaitymus už įgytas prekes bei paslaugas tvarką, suklastodamas dokumentus, iššvaistydamas jo, kaip bendrovės direktoriaus, žinioje esantį bendrovės turtą.

23Dėl šių K. K. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė ( - ) savivaldybė, nes K. K., veikdamas kaip ( - ) pavaduotojas, siekdamas asmeninių interesų, duodamas neteisėtus nurodymus A. P., kaip VšĮ ( - ) direktoriui, veikė priešingai tarnybai ir ( - ) bendruomenės interesams, pažeidė ( - ), jos tarybos, kaip ( - ) bendruomenės atstovaujamos savivaldos institucijos, o taip pat ir mero pavaduotojo ir tarybos nario, kaip ( - ) bendruomenės atstovo, veiklos tikslus ir funkcijas, pažeidė jų esmę bei turinį, pakenkė ( - ) įvaizdžiui, pažemino bei sumenkino ( - ) tarybos, atliekančios vietos valdžios funkcijas, autoritetą, diskreditavo ( - ) tarybos ir mero pavaduotojo vardą.

24Dėl šio K. K. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 228 straipsnio 2 dalyje.

25Be to, K. K. kaltinamas tuo, kad būdamas valstybės politiku, dirbdamas ( - ) pavaduotoju, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 230 str. 1 d., būdamas valstybės tarnautoju, atlikdamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 str. 8 d. nustatytas valdžios atstovo funkcijas bei jam, kaip mero pavaduotojui ( - ) tarybos suteiktus įgaliojimus miesto ūkio srityje (( - ) tarybos 2011-04-28 sprendimu Nr. T-276 ir „Dėl ( - ) pavaduotojų veiklos sričių nustatymo“ ir 2 priedu bei ( - ) tarybos 2011-11-10 sprendimu Nr. T-609 „Dėl ( - ) pavaduotojų veiklos sričių nustatymo“ ir 2 priedu), žinodamas, kad VšĮ ( - ) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas yra teikti viešąsias paslaugas – rinkti vietinę rinkliavą už automobilių stovėjimą apmokestinamose ( - ) vietose, žinodamas, kad šios įstaigos steigėjas ir savininkas yra ( - ) savivaldybė, o savininko teises ir pareigas įgyvendina ( - ) taryba, žinodamas, kad vadovaujantis VšĮ ( - ) įstatų (patvirtintų ( - ) administracijos direktoriaus 2010-03-18 įsakymu Nr. A-1016) 7 punktu, įstaigos tikslas – tenkinti viešuosius interesus teikiant viešąją paslaugą – vietinės rinkliavos rinkimą už automobilių stovėjimą apmokestinamose ( - ) vietose, ir vadovaujantis 8 punktu, kad įstaiga įgyvendindama šį tikslą užsiima ir ūkine komercine veikla, veikdamas tiesiogine tyčia, veikdamas priešingais ( - ) ir įstaigos interesais, 2011-12-07, ( - ), piktnaudžiavo savo, kaip ( - ) pavaduotojo pareigomis, nesant kyšininkavimo požymių, siekdamas turtinės naudos sau – išvengti asmeninių išlaidų už jam asmeninės nuosavybės teise priklausančio automobilio ratų geometrijos patikrą (remontą), pažeisdamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 str. 3 d. nuostatą (valstybės įstaigos tarnauja žmonėms), pažeisdamas Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 str. 1-7 p. nustatytus valstybės politikų elgesio principus (pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, sąžiningumo, skaidrumo ir viešumo, padorumo, pavyzdingumo ir nesavanaudiškumo), pažeisdamas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 1, 3, 4 p. numatytą valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų prievolę (nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti, priimant sprendimus, vadovautis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 2 d. 1, 2, 3, 4 ir 8 p. nustatytus valstybės tarnautojų veiklos svarbiausius etikos principus (pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, nesavanaudiškumo, padorumo ir pavyzdingumo), pažeisdamas šio įstatymo 15 str. 1 d. 1, 3 ir 5 p. nustatytas valstybės tarnautojų pareigas (laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų, gerbti žmogaus teises ir laisves, tarnauti visuomenės interesams, laikytis šiame Įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytų valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba), atliko šiuos tyčinius nusikalstamus veiksmus:

26K. K., 2011-12-07 laikotarpyje nuo 13.56 val. iki 14.04 val., telefoninio pokalbio metu, ( - ), neteisėtai nurodė A. P. kaip VšĮ ( - ) direktoriui, atlikti jo, K. K., asmeninės nuosavybės teise priklausančiam lengvajam automobiliui „Mercedes Benz R350“, identifikavimo numeris ( - ), ratų geometrijos patikrą (remontą) VšĮ ( - ) lėšomis, suvokdamas, kad šiuos jo nurodymus A. P. įvykdys pažeisdamas Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius viešųjų įstaigų, savivaldybės įmonių veiklą, VšĮ ( - ) įstatus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius jos veiklą, civilinių sandorių sudarymą ir jų įforminimą, atsiskaitymus už įgytas prekes bei paslaugas tvarką, suklastodamas dokumentus, iššvaistydamas jo, kaip bendrovės direktoriaus, žinioje esantį bendrovės turtą.

27Dėl šių K. K. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė ( - ) savivaldybė, nes K. K., veikdamas kaip ( - ) pavaduotojas, siekdamas asmeninių interesų, duodamas neteisėtus nurodymus A. P., kaip VšĮ ( - ) direktoriui, veikė priešingai tarnybai ir ( - ) bendruomenės interesams, pažeidė ( - ), jos tarybos, kaip ( - ) bendruomenės atstovaujamos savivaldos institucijos, o taip pat ir mero pavaduotojo, ir tarybos nario, kaip ( - ) bendruomenės atstovo, veiklos tikslus ir funkcijas, pažeidė jų esmę bei turinį, pakenkė ( - ) įvaizdžiui, pažemino bei sumenkino ( - ) tarybos, atliekančios vietos valdžios funkcijas, autoritetą, diskreditavo ( - ) tarybos ir mero pavaduotojo vardą.

28Dėl šio K. K. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 228 straipsnio 2 dalyje.

29T. P. buvo kaltinamas tuo, kad būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu – dirbdamas UAB ( - ) (nuo 2011-11-17 – UAB ( - )), generaliniu direktoriumi, žinodamas, kad jo vadovaujama bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio savininkas ir akcininkas yra ( - ) savivaldybė, o šio akcininko teises ir pareigas įgyvendina ( - ) taryba, žinodamas, kad vadovaujantis UAB ( - ) ir UAB ( - ) įstatų (patvirtintų ( - ) administracijos direktoriaus 2009-12-24 įsakymu Nr. A-4808 ir 2011-11-17 įsakymu Nr. A-4294) 5 punktu, bendrovės veiklos tikslas yra vykdyti komercinę ūkinę veiklą, teikiant viešąsias paslaugas – daugiabučių namų butų ir kitų patalpų administravimo, techninės priežiūros (eksploatavimo), avarijų likvidavimo ir lokalizavimo, namams priskirtų žemės sklypų priežiūros paslaugas, veikdamas tiesiogine tyčia, priešingais ( - ) savivaldybei ir bendrovei interesais, vykdydamas neteisėtus ( - ) pavaduotojo K. K. nurodymus, gautus susitikimų su juo metu laikotarpyje nuo 2011-09-28 iki 2011-11-28 K. K. darbo vietoje, esančioje ( - ) administracijos patalpose, ( - ), ( - ), bei ( - ), o taip pat telefoninių pokalbių metu, pasinaudodamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 9 str. 1 d. nuostatomis, kad valstybės įmonės vienasmenis valdymo organas yra įmonės vadovas, taip pat šio įstatymo 6 d. 8 p. nuostatomis, kad įmonės vadovas atsako už įmonės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo įstatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis, laikotarpyje nuo 2011-11-08 iki 2012-01-12, ( - ), veikdamas bendrai su Z. Z., piktnaudžiavo savo, kaip bendrovės generalinio direktoriaus, tarnybine padėtimi, nesant kyšininkavimo požymių, siekdamas turtinės naudos savo bendrapartietei ir K. K. artimai draugei Z. Z. – kad ši išvengtų asmeninių išlaidų už jai nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), ( - ), remonto darbams reikalingų statybinių medžiagų, priemonių bei darbo įrankių įgijimą, taip pat siekdamas asmeninės neturtinės naudos sau – išlaikyti gerus ir draugiškus santykius tiek su ( - ) pavaduotoju K. K., bei įtakinga bendrapartiete Z. Z. ir turėti jų palankumą, suklastojo tikrus dokumentus ir iššvaistė jo žinioje esantį svetimą, juridinio asmens – UAB ( - ) (UAB ( - )) turtą – neteisėtai nurodydamas jam pavaldiems bendrovėms darbuotojams, nežinantiems ir nesuvokiantiems jo nusikalstamų ketinimų, į bendrovės Medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraiškas įrašyti ne tik bendrovės reikmėms reikalingas statybines medžiagas, bet ir kitas prekes, tikslu jas panaudoti ne bendrovei nuosavybės teise priklausančioms patalpoms remontuoti, o taip pat ir apmokėti bendrovės lėšomis už šių prekių įgijimą, atliko šiuos tyčinius nusikalstamus veiksmus:

301) T. P., laikotarpyje nuo 2011-11-08 iki 2011-11-10, ( - ), gavęs iš Z. Z. reikalingų statybinių medžiagų ir priemonių sąrašą, skirtą remonto darbams jai nuosavybės teise priklausančioms gyvenamosioms patalpoms, esančioms ( - ), ( - ), remontuoti, žinodamas, kad už Z. Z. norimas statybines prekes jis neturi teisės apmokėti bendrovės lėšomis, žinodamas, kad pagal bendrovėje nustatytą viešųjų pirkimų tvarką, norint nupirkti bendrovės reikmėms reikiamas prekes, turi būti parengta reikiamų prekių ir paslaugų pirkimo paraiška, pasinaudodamas tuo metu bendrovės patalpų, esančių ( - ), ( - ), atliekamais remonto darbais ir jo pavaldinių nuolatos atliekamais statybinių medžiagų ir kitų prekių, skirtų šiems remonto darbams, pirkimais, T. P., laikotarpyje nuo 2011-11-08 iki 2011-11-10, savo darbo vietoje - ( - ), ( - ), davė pavaldiniams - bendrovės personalo ir ūkio vadybininkei R. Č. ir vadybininkui ūkiui A. Š. sąrašą statybinių prekių, skirtų minėtoms bendrovės patalpoms remontuoti, įtraukęs į šį sąrašą ir Z. Z. reikalingas statybines medžiagas ir priemones, skirtas šios asmeninėms gyvenamosios patalpoms remontuoti, nuslėpdamas tai nuo R. Č. ir A. Š., nurodė jiems Z. Z. buto remontui reikalingas statybines medžiagas ir priemones įrašyti į 2011-11-10 Medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraišką bei patvirtinti šią paraišką A. Š. parašu. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2011-11-10, savo darbo vietoje – ( - ), ( - ), jis, T. P., žinodamas ir suvokdamas, kad paraiškoje, kurią jis nurodė parašyti, dalis nurodytos informacijos neatitinka tikrovės, kadangi dalis paraiškoje parašytų statybinių medžiagų ir kitų prekių yra skirtos ne bendrovės patalpoms remontuoti, bet skirtos Z. Z. buto remontui, patvirtino šią melagingą informaciją savo parašu, įrašydamas nurodytoje paraiškoje rezoliuciją, kuria leido bendrovės darbuotojams nupirkti paraiškoje nurodytas prekes Z. Z. buto remontui, tokiu būdu suklastodamas šį dokumentą. Tą pačią dieną – 2011-11-10 apie 14.25 val., siekdamas tų pačių nusikalstamų tikslų, siekdamas užtikrinti, kad Z. Z. norimos statybinės medžiagos ir priemonės būtų nupirktos ir už juos būtų atsiskaityta UAB ( - ) (UAB ( - )) lėšomis, T. P., kartu su bendrovės apdailininku K. Č. ir R. Ž., nedirbančiu UAB ( - ) (UAB ( - )), bet atliekančiu remonto darbus Z. Z. gyvenamosiose patalpose, nuvyko į UAB „( - )“ parduotuvę, esančią ( - ), ( - ), kur nupirko Z. Z. buto remontui reikalingas statybines medžiagos ir priemonės, nurodytas 2011-11-10 Medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraiškoje ir paprašė prekybos centro darbuotojų išrašyti šį pirkimo – pardavimo sandorį patvirtinančią PVM sąskaitą faktūrą, įrašant joje pirkėju juridinį asmenį UAB ( - ) (UAB ( - )). Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, laikotarpyje nuo 2011-11-10 iki 2011-11-11, jis, T. P., savo darbo vietoje – ( - ), ( - ), įrašė PVM sąskaitoje faktūroje 2011-11-10 Serija SS Nr. ( - ), išrašytoje UAB „( - )“, adresuotoje UAB ( - ) (UAB ( - )), rezoliuciją „Apmokėti“, pasirašė ją, tokiu būdu neteisėtai nurodė atlikti bankinį pavedimą UAB „( - )“ iš UAB ( - ) (UAB ( - )) sąskaitos, už Z. Z. gyvenamųjų patalpų remontui įgytas statybines medžiagas ir priemones, kas ir buvo padaryta 2011-11-11, tokiu būdu iššvaistydamas jo žinioje esantį svetimą - UAB ( - ) (UAB ( - )), turtą – pinigus.

312) T. P., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, laikotarpyje nuo 2011-11-11 iki 2011-11-14, tokiu pačiu aukščiau nurodytu būdu, gavęs iš Z. Z. reikalingų statybinių medžiagų ir priemonių sąrašą, neteisėtai nurodęs R. Č. ir A. Š. įtraukti šias statybines prekes į 2011-11-14 Medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraišką bei patvirtinti šią paraišką A. Š. parašu, tą pačią dieną patvirtino šią melagingą informaciją savo parašu, parašydamas šioje paraiškoje rezoliuciją, kuria leido bendrovės darbuotojams nupirkti paraiškoje nurodytas prekes Z. Z. buto remontui, tokiu būdu suklastodamas šį dokumentą. Tą pačią dieną - 2011-11-14 apie 11.05 val., aukščiau nurodytu būdu, jis kartu su K. Č. ir R. Ž. nuvyko į UAB „( - )“ parduotuvę, esančią ( - ), ( - ), kur nupirko statybines medžiagas ir priemones, įrašytas 2011-11-14 Medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraiškoje ir paprašė prekybos centro darbuotojų išrašyti šį pirkimo – pardavimo sandorį patvirtinančią PVM sąskaitą faktūrą, įrašant joje pirkėju juridinį asmenį UAB ( - ) (UAB ( - )). Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, laikotarpyje nuo 2011-11-14 iki 2011-11-17, savo darbo vietoje T. P., įrašė ant PVM sąskaitos faktūros 2011-11-14 Serija SS Nr. ( - ), išrašytos UAB „( - )“, adresuotos UAB ( - ) (UAB ( - )), rezoliuciją „Apmokėti“ ir pasirašė ją, tokiu būdu neteisėtai nurodė atlikti bankinį pavedimą UAB „( - )“ iš UAB ( - ) (UAB ( - )) sąskaitos, už Z. Z. gyvenamųjų patalpų remontui įgytas statybinės medžiagos ir priemonės, kas ir buvo padaryta 2011-11-17, tokiu būdu iššvaistydamas jo žinioje esantį svetimą - UAB ( - ) (UAB ( - )), turtą – pinigus.

323) T. P., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, laikotarpyje nuo 2011-11-15 iki 2011-11-21, tokiu pačiu aukščiau nurodytu būdu, gavęs iš Z. Z. reikalingų statybinių medžiagų ir priemonių sąrašą, neteisėtai nurodė pavaldiniams R. Č. ir J. J. šias statybines medžiagas ir priemones įrašyti į 2011-11-21 Medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraišką bei patvirtinti šią paraišką J. J. ir techninės priežiūros direktoriaus R. V. parašais. 2011-11-21 T. P. patvirtino šią melagingą informaciją savo parašu, įrašydamas šioje paraiškoje rezoliuciją, kuria leido bendrovės darbuotojams pirkti paraiškoje nurodytas prekes Z. Z. buto remontui, tokiu būdu suklastodamas šį dokumentą. Vėliau tą pačią dieną, apie 13.30 val. jis kartu su K. Č. ir R. Ž. nuvyko į UAB „( - )“ parduotuvę, esančią ( - ), ( - ), kur nupirko statybines prekes, įrašytas 2011-11-21 Medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraiškoje ir paprašė prekybos centro darbuotojų išrašyti šį pirkimo – pardavimo sandorį patvirtinančią PVM sąskaitą faktūrą, įrašant joje pirkėju juridinį asmenį UAB ( - ). Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, laikotarpyje nuo 2011-11-21 iki 2011-11-22, savo darbo vietoje įrašė ant PVM sąskaitos faktūros 2011-11-21 Serija SS Nr. ( - ), išrašytos UAB „( - )“, adresuotos UAB ( - ), rezoliuciją „Apmokėti“ ir pasirašė ją, tokiu būdu neteisėtai nurodė atlikti bankinį pavedimą UAB „( - )“ iš UAB ( - ) (UAB ( - )) sąskaitos, už Z. Z. gyvenamųjų patalpų remontui įgytas statybines medžiagas ir priemones, kas ir buvo padaryta 2011-11-22, tokiu būdu iššvaistydamas jo žinioje esantį svetimą - UAB ( - ) (UAB ( - )), turtą – pinigus.

334) T. P., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, laikotarpyje nuo 2011-11-22 iki 2011-11-25, tuo pačiu aukščiau nurodytu būdu, gavęs iš Z. Z. reikalingų statybinių medžiagų ir priemonių sąrašą, neteisėtai nurodė savo pavaldiniams R. Č. ir A. Š. šias statybines prekes įrašyti į 2011-11-25 Medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraišką, pats patvirtino šią melagingą informaciją savo parašu, įrašydamas šioje paraiškoje rezoliuciją, kuria leido bendrovės darbuotojams pirkti paraiškoje nurodytas prekes Z. Z. buto remontui, tokiu būdu suklastodamas šį dokumentą. Tą pačią dieną – 2011-11-25 apie 14.50 val. jis kartu su K. Č. ir R. Ž. nuvyko į UAB „( - )“ parduotuvę, esančią ( - ), ( - ), kur nupirko statybines prekes, įrašytas 2011-11-25 Medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraiškoje ir paprašė prekybos centro darbuotojų išrašyti šį pirkimo – pardavimo sandorį patvirtinančią PVM sąskaitą faktūrą, įrašant joje pirkėju juridinį asmenį UAB ( - ). Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, laikotarpyje nuo 2011-11-25 iki 2011-11-28, savo darbo vietoje T. P., įrašė ant PVM sąskaitos faktūros 2011-11-25 Serija SS Nr. 08152902052, išrašytos UAB „( - )“, adresuotos UAB ( - ), rezoliuciją „Apmokėti“ ir pasirašė ją, tokiu būdu neteisėtai nurodė atlikti bankinį pavedimą UAB „( - )“ iš UAB ( - ) (UAB ( - )) sąskaitos, už Z. Z. gyvenamųjų patalpų remontui įgytas statybines medžiagas ir priemones, kas ir buvo padaryta 2011-11-28, tokiu būdu iššvaistydamas jo žinioje esantį svetimą – UAB ( - ), turtą – pinigus.

345) T. P., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, laikotarpyje nuo 2011-11-26 iki 2011-12-27, tuo pačiu aukščiau nurodytu būdu, gavęs iš Z. Z. reikalingų statybinių medžiagų ir priemonių sąrašą, neteisėtai nurodė pavaldiniams – bendrovės viešųjų pirkimų specialistui G. B. ir R. Č. šias statybines prekes įrašyti į 2011-11-27 Medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraišką bei patvirtinti šią paraišką R. Č. parašu. T. P. patvirtino šią melagingą informaciją savo parašu, įrašydamas šioje paraiškoje rezoliuciją, kuria leido bendrovės darbuotojams pirkti paraiškoje nurodytas prekes Z. Z. buto remontui, tokiu būdu suklastodamas šį dokumentą. 2011-12-28 apie 11 val. jis kartu su K. Č. ir R. Ž. nuvyko į UAB „( - )“ parduotuvę, esančią ( - ), ( - ), kur nupirko statybines prekes, įrašytas 2011-12-27 Medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraiškoje ir paprašė prekybos centro darbuotojų išrašyti šį pirkimo – pardavimo sandorį patvirtinančią PVM sąskaitą faktūrą, įrašant joje pirkėju juridinį asmenį UAB ( - ). Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, laikotarpyje nuo 2011-12-28 iki 2012-01-12, savo darbo vietoje – ( - ), ( - ), jis, T. P., įrašė ant PVM sąskaitos faktūros 2011-12-28 Serija SS Nr. ( - ), išrašytos UAB „( - )“, adresuotos UAB ( - ), rezoliuciją „Apmokėti“ ir pasirašė ją, tokiu būdu neteisėtai nurodė atlikti bankinį pavedimą UAB „( - )“ iš UAB ( - ) (UAB ( - )) sąskaitos, už Z. Z. gyvenamųjų patalpų remontui įgytas statybinės medžiagos ir priemones, kas ir buvo padaryta 2012-01-12, tokiu būdu iššvaistydamas jo žinioje esantį svetimą - UAB ( - ) (UAB ( - )), turtą – pinigus.

35Tokiu būdu T. P., piktnaudžiaudamas savo tarnybine padėtimi, suklastodamas dokumentus iššvaistė jam patikėtą svetimą – UAB ( - ) (UAB ( - )) turtą – pinigus bendrai 5064,08 Lt sumai.

36Dėl šių T. P. ir Z. Z. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė juridinis asmuo – UAB ( - ) (UAB ( - )), nes jis iškraipė šio bendrovės veiklos tikslus ir funkcijas, jų esmę bei turinį, pakenkė šios bendrovės įvaizdžiui, pažemino bei sumenkino jos autoritetą, diskreditavo šios įstaigos vadovo vardą, o taip pat turtinio pobūdžio materialinę 5064,08 Lt žalą patyrė UAB ( - ) (UAB ( - )), kuris nuosavybės teise priklauso ( - ) savivaldybei.

37Dėl šio T. P. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 228 straipsnio 2 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje ir 184 straipsnio 1 dalyje.

38Be to, T. P. buvo kaltinamas tuo, kad būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu – dirbdamas UAB ( - ) (nuo 2011-11-17 – UAB ( - )), generaliniu direktoriumi, žinodamas, kad jo vadovaujama bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio savininkas ir akcininkas yra ( - ) savivaldybė, o šio akcininko teises ir pareigas įgyvendina ( - ) taryba, žinodamas, kad vadovaujantis UAB ( - ) ir UAB ( - ) įstatų (patvirtintų ( - ) administracijos direktoriaus 2009-12-24 įsakymu Nr. A-4808 ir 2011-11-17 įsakymu Nr. A-4294) 5 punktu, bendrovės veiklos tikslas yra vykdyti komercinę ūkinę veiklą, teikiant viešąsias paslaugas – daugiabučių namų butų ir kitų patalpų administravimo, techninės priežiūros (eksploatavimo), avarijų likvidavimo ir lokalizavimo, namams priskirtų žemės sklypų priežiūros paslaugas, veikdamas tiesiogine tyčia, priešingais ( - ) savivaldybei ir bendrovei interesais, vykdydamas neteisėtus ( - ) pavaduotojo K. K. nurodymus, gautus 2011-11-13 telefoninio pokalbio bei 2011 m. lapkričio 15, 17, 23 ir 28 d. susitikimų K. K. darbo vietoje ( - ) patalpose, ( - ), ( - ), metu, pasinaudodamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 9 str. 1 d. nuostatomis, kad valstybės įmonės vienasmenis valdymo organas yra įmonės vadovas, taip pat šio įstatymo 6 d. 8 p. nuostatomis, kad įmonės vadovas atsako už įmonės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo įstatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis, laikotarpyje nuo 2011-11-15 iki 2011-12-05, ( - ), veikdamas bendrai su J. R., piktnaudžiavo savo, kaip bendrovės generalinio direktoriaus, tarnybine padėtimi, nesant kyšininkavimo požymių, siekdamas turtinės naudos K. K. – kad šis išvengtų asmeninių išlaidų už naujų keturių padangų įgijimą, skirtų K. K. nuosavybės teise priklausančiai transporto priemonei, taip pat siekdamas asmeninės naudos sau – išlaikyti gerus ir draugiškus santykius su ( - ) pavaduotoju K. K. ir turėti jo palankumą, suklastojo tikrus dokumentus ir iššvaistė jo žinioje esantį svetimą, juridinio asmens – UAB ( - ) (UAB ( - )) turtą, atlikdamas šiuos tyčinius nusikalstamus veiksmus:

39T. P. 2011 m. lapkričio 15, 17, 23 ir 28 d. gavęs iš K. K. neteisėtus nurodymus nupirkti jam keturias naujas žiemines automobilio padangas SAVA, 255/50 R19 išmatavimų, skirtas jo nuosavybės teise priklausančiai transporto priemonei – lengvajam automobiliui „Mercedes Benz R350“, identifikavimo numeris ( - ), ir apmokėti už šių padangų įgijimą UAB ( - ) (UAB ( - )) lėšomis, žinodamas, kad ši transporto priemonė nepriklauso jo vadovaujamai bendrovei nuosavybės teise, suvokdamas, kad jis, kaip bendrovės generalinis direktorius, neturi teisės apmokėti bendrovės lėšomis už ne bendrovės reikmėms skirtų padangų įgijimą, žinodamas, kad pagal bendrovėje nustatytą viešųjų pirkimų tvarką, norint nupirkti bendrovės reikmėms reikiamas prekes, turi būti parengta reikiamų prekių ir paslaugų pirkimo paraiška, pasinaudodamas tuo metu jo pavaldinių ketinimu pirkti naujas žiemines padangas, skirtas bendrovės naudojamoms transporto priemonėms, laikotarpyje nuo 2011-11-15 iki 2011-11-25, savo darbo vietoje – ( - ), ( - ), nurodė bendrovės mechanikui J. R. į 2011-11-15 medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraišką įrašyti K. K. reikalingas nurodytas padangas, įrašyti jas šioje paraiškoje kaip padangas, skirtas bendrovės naudojamam automobiliui „Mercedes Benz V220“, valst. Nr. ( - ) ir patvirtinti J. R. šią žinomai melagingą informaciją savo parašu. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, siekdamas tų pačių nusikalstamų tikslų, 2011-11-28, savo darbo vietoje – ( - ), ( - ), žinodamas ir suvokdamas, kad paraiškoje, kurią jis nurodė parašyti J. R., dalis nurodytos informacijos neatitinka tikrovės, kad dalis paraiškoje įrašytų padangų yra skirtos ne bendrovės transportui, o ( - ) mero pavaduotojo K. K. automobiliui, T. P., patvirtino šią melagingą informaciją savo parašu, parašydamas šioje nurodytoje paraiškoje rezoliuciją, kuria leido bendrovės darbuotojams pirkti paraiškoje nurodytas prekes – K. K. automobiliui „Mercedes Benz R350“, identifikavimo numeris ( - ) , skirtas padangas, tokiu būdu suklastodamas šį dokumentą. Tą pačią dieną – 2011-11-28 T. P., savo darbo vietoje – ( - ), ( - ), neteisėtai nurodė J. R. tarnybiniu UAB ( - ) transportu 2011-11-28 nuvykti į UAB „( - )“ parduotuvę, esančią ( - ), ( - ), ir kartu su kitomis padangomis, skirtomis bendrovės naudojamoms transporto priemonėms, užsakyti bei nupirkti keturias naujas žiemines SAVA gamintojo ESKIMO SUV XLX, 255/50R19 išmatavimų padangas, skirtas ( - ) pavaduotojo K. K. automobiliui „Mercedes Benz R350“, kurių bendra vertė 2254 Lt, bei pareikalauti UAB „( - )“ parduotuvės darbuotojų išrašyti PVM sąskaitą faktūrą, už K. K. automobiliui reikalingas ir skirtas padangas, įrašant joje pirkėju juridinį asmenį UAB ( - ). Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, jis, T. P., laikotarpyje nuo 2011-11-29 iki 2011-11-30, savo darbo vietoje – ( - ), ( - ), davė neteisėtą nurodymą pavaldiniui J. R., paėmus iš UAB „( - )“ parduotuvės keturias naujas žiemines padangas, skirtas K. K. asmeniniam automobiliui, įgytas už bendrovės lėšas, nuvežti jas ir palikti K. K. gyvenamojoje vietoje, esančioje ( - ), kurį 2011-11-30 J. R. įvykdė. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, T. P. laikotarpyje nuo 2011-11-29 iki 2011-12-05, savo darbo vietoje – ( - ), ( - ), įrašė ant 2011-11-29 PVM sąskaitos faktūros serija 91P Nr. 1497, kuria buvo perkamos K. K. automobiliui reikalingos ir skirtos padangos, išrašytos UAB „( - )“, adresuotos UAB ( - ), rezoliuciją „Apmokėti“, pasirašė ją, tokiu būdu neteisėtai nurodė atlikti bankinį pavedimą UAB „( - )“ iš UAB ( - ) sąskaitos, už K. K. priklausančiam automobiliui įgytas padangas, kas ir buvo padaryta 2011-12-05, tokiu būdu iššvaistydamas jo žinioje esantį svetimą - UAB ( - ) turtą – pinigus už 2254 Lt sumą.

40Dėl šių T. P. ir J. R., veikusių bendrai, veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė juridinis asmuo – UAB ( - ), nes jis iškraipė šio bendrovės veiklos tikslus ir funkcijas, jų esmę bei turinį, pakenkė šios bendrovės įvaizdžiui, pažemino bei sumenkino jos autoritetą, diskreditavo šios įstaigos vadovo vardą, o taip pat turtinio pobūdžio materialinę 2254 Lt žalą patyrė UAB ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso ( - ) savivaldybei.

41Dėl šio T. P. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 228 straipsnio 2 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje ir 184 straipsnio 1 dalyje.

42Be to, T. P. buvo kaltinamas tuo, kad būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu – dirbdamas UAB ( - ) (nuo 2011-11-17 – UAB ( - )), generaliniu direktoriumi, žinodamas, kad jo vadovaujama bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio savininkas ir akcininkas yra ( - ) savivaldybė, o šio akcininko teises ir pareigas įgyvendina ( - ) taryba, žinodamas, kad vadovaujantis UAB ( - ) ir UAB ( - ) įstatų (patvirtintų ( - ) administracijos direktoriaus 2009-12-24 įsakymu Nr. A-4808 ir 2011-11-17 įsakymu Nr. A-4294) 5 punktu, bendrovės veiklos tikslas yra vykdyti komercinę ūkinę veiklą, teikiant viešąsias paslaugas – daugiabučių namų butų ir kitų patalpų administravimo, techninės priežiūros (eksploatavimo), avarijų likvidavimo ir lokalizavimo, namams priskirtų žemės sklypų priežiūros paslaugas, veikdamas tiesiogine tyčia, priešingais ( - ) savivaldybei ir bendrovei interesais, vykdydamas neteisėtus ( - ) pavaduotojo K. K. nurodymus, gautus laiko tarpe nuo 2011-11-13 ir 2011-12-22 telefoninių pokalbių metu, pasinaudodamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 9 str. 1 d. nuostatomis, kad valstybės įmonės vienasmenis valdymo organas yra įmonės vadovas, taip pat šio įstatymo 6 d. 8 p. nuostatomis, kad įmonės vadovas atsako už įmonės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo įstatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis, laikotarpyje nuo 2011-12-22 iki 2011-12-30, ( - ), veikdamas bendrai su J. R., piktnaudžiavo savo, kaip bendrovės generalinio direktoriaus, tarnybine padėtimi, nesant kyšininkavimo požymių, siekdamas turtinės naudos K. K., kad šis išvengtų asmeninių išlaidų už naujų keturių padangų įgijimą, skirtų K. K. nuosavybės teise priklausančiai transporto priemonei, taip pat siekdamas asmeninės naudos sau – išlaikyti gerus ir draugiškus santykius su ( - ) pavaduotoju K. K. ir turėti jo palankumą, suklastojo tikrus dokumentus ir iššvaistė jo žinioje esantį svetimą, juridinio asmens – UAB ( - ) (UAB ( - )) turtą, atliko šiuos tyčinius nusikalstamus veiksmus:

43T. P. 2012-12-22 laikotarpyje nuo 14.51 val. iki 14.53 val., telefoninio pokalbio metu, ( - ), gavęs iš K. K. neteisėtą nurodymą nupirkti jam naują automobilio akumuliatorių, skirtą jo nuosavybės teise priklausančiai transporto priemonei – lengvajam automobiliui „Mercedes Benz R350“, identifikavimo numeris ( - ), ir apmokėti už šio akumuliatoriaus įgijimą UAB ( - ) lėšomis, žinodamas, kad ši transporto priemonė nepriklauso jo, T. P., vadovaujamai bendrovei nuosavybės teise, suvokdamas, kad jis, kaip bendrovės generalinis direktorius, neturi teisės apmokėti bendrovės lėšomis už ne bendrovės reikmėms skirto akumuliatoriaus įgijimą, tą pačią – 2012-12-22 - dieną, apie 15.30 val. savo darbo vietoje – ( - ), ( - ), bendrovės mechanikui J. R. nurodė nuvykti į UAB „( - )“ parduotuvę, ten už 300 Lt ( - ) mero pavaduotojo K. K. automobiliui įgyti naują akumuliatorių. Po ko, J. R., vykdymas neteisėtus T. P. nurodymus, tą pačią dieną tarnybiniu UAB ( - ) transportu nuvyko į UAB „( - )“ parduotuvę, esančią ( - ), ( - ), kur čia įgijo 300 Lt vertės akumuliatorių MIDAC (85Ah 720A), kurį tą pačią dieną apie 16.18 val. atvežė ir paliko K. K. gyvenamojoje vietoje, esančioje ( - ). T. P., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, laikotarpyje nuo 2012-12-22 iki 2012-12-28, savo darbo vietoje – ( - ), ( - ), turėdamas tikslą už K. K. automobiliui įgytą naują akumuliatorių apmokėti UAB ( - ) lėšomis, žinodamas, kad pagal bendrovėje nustatytą viešųjų pirkimų tvarką, norint nupirkti bendrovės reikmėms reikiamas prekes, turi būti parengta reikiamų prekių ir paslaugų pirkimo paraiška, neteisėtai J. R. nurodė į 2011-12-28 medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraišką kartu su kitomis bendrovės autotransporto ūkiui reikalingomis prekėmis įrašyti ir K. K. automobiliui 2011-12-22 įgytą naują akumuliatorių, šioje paraiškoje K. K. automobiliui skirtą akumuliatorių MIDAC (85Ah 720A), įrašytą kaip daiktą, skirtą bendrovės naudojamam automobiliui „VW Caddy“, valst. Nr. ( - ) ir patvirtinti J. R. šią žinomai melagingą informaciją savo parašu. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, T. P., siekdamas tų pačių nusikalstamų tikslų, 2011-12-28, savo darbo vietoje – ( - ), ( - ), žinodamas ir suvokdamas, kad paraiškoje, kurią jis nurodė parašyti J. R., dalis nurodytos informacijos neatitinka tikrovės, nes paraiškoje įrašytas akumuliatorius yra skirtas ne bendrovės transportui, o ( - ) mero pavaduotojo K. K. automobiliui „Mercedes Benz R350“, patvirtino šią melagingą informaciją savo parašu, įrašydamas šioje paraiškoje rezoliuciją, kuria leido bendrovės darbuotojams pirkti paraiškoje nurodytą prekę – K. K. automobiliui „Mercedes Benz R350“ skirtą akumuliatorių, tokiu būdu suklastodamas šį dokumentą. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, T. P., laikotarpyje nuo 2011-12-29 iki 2011-12-30, savo darbo vietoje – ( - ), ( - ), įrašė ant 2011-11-29 PVM sąskaitos-faktūros serija 92P Nr. 3605, išrašytos UAB „( - )“, adresuotos UAB ( - ), rezoliuciją „Apmokėti“ ir pasirašė ją, tokiu būdu neteisėtai nurodė atlikti bankinį pavedimą UAB „( - )“ iš UAB ( - ) sąskaitos, už K. K. priklausančiam automobiliui įgytą akumuliatorių (kaltinamajame akte nurodyta – padangas), kas ir buvo padaryta 2011-12-30, tokiu būdu iššvaistydamas jo žinioje esantį svetimą - UAB ( - ) nedidelės vertės turtą – pinigus už 300 Lt sumą.

44Dėl šių T. P. ir J. R., veikusių bendrai, veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė juridinis asmuo – UAB ( - ), nes jis iškraipė šio bendrovės veiklos tikslus ir funkcijas, jų esmė bei turinį, pakenkė įstaigos įvaizdžiui, pažemino bei sumenkino jos autoritetą, diskreditavo įstaigos vadovo vardą, o taip pat turtinio pobūdžio materialinę 300 Lt žalą patyrė UAB ( - ), kuri nuosavybės teise priklauso ( - ) savivaldybei.

45Dėl šio T. P. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 228 straipsnio 2 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje ir 184 straipsnio 3 dalyje.

46Z. Z. buvo kaltinama tuo, kad žinodama, kad UAB ( - ) (nuo 2011-11-17 - UAB ( - )) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio savininkas ir akcininkas yra ( - ) savivaldybė, o šio akcininko teises ir pareigas įgyvendina ( - ) taryba, žinodama, kad ši bendrovė vykdo komercinę ūkinę veiklą, teikdama daugiabučių namų butų ir kitų patalpų administravimo, techninės priežiūros (eksploatavimo), avarijų likvidavimo ir lokalizavimo, namams priskirtų žemės sklypų priežiūros paslaugas, veikdama tiesiogine tyčia, priešingais ( - ) ir šios bendrovės interesais, laikotarpyje 2011-11-08 iki 2012-01-12, ( - ) teritorijoje, veikdama savo naudai ir asmeniniais interesais, padėjo T. P., kaip UAB ( - ) (UAB ( - )) generaliniam direktoriui, piktnaudžiauti bendrovės generalinio direktoriaus tarnybine padėtimi, nesant kyšininkavimo požymių, siekiant turtinės naudos jai – kad ji išvengtų asmeninių išlaidų už jai nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), ( - ), remonto darbams reikalingų statybinių medžiagų ir priemonių įgijimą, bei padėjo T. P. iššvaistyti jo žinioje esantį svetimą, juridinio asmens – UAB ( - ) (UAB ( - )) turtą, atlikdama šiuos tyčinius nusikalstamus veiksmus:

47Z. Z., siekdama padėti T. P. piktnaudžiauti bendrovės generalinio direktoriaus pareigomis ir iššvaistyti bendrovės turtą, laikotarpiais nuo 2011-11-08 iki 2011-11-10, nuo 2011-11-11 iki 2011-11-14, nuo 2011-11-15 iki 2011-11-21, nuo 2011-11-22 iki 2011-11-25 ir nuo 2011-11-26 iki 2011-12-27, ( - ), perdavė T. P. sąrašus, juose nurodžiusi norimas statybines medžiagas ir priemones, skirtas remonto darbams jai nuosavybės teise priklausančioms gyvenamosioms patalpoms, esančioms ( - ), ( - ), remontuoti, tokiu būdu padėdama T. P. nupirkti jai reikiamas statybines prekes ir sumokėti už jas bendrovės lėšomis, neišreikšdama savo valios ir ketinimų už šias prekes sumokėti savo asmeninėmis lėšomis. Tęsdama savo nusikalstamą veiką, ji, Z. Z., 2011 m. lapkričio 10, 14, 21 ir 25 d., bei 2011 m. gruodžio 28 d., nusiuntė R. Ž., nežinantį apie jos ir T. P. nusikalstamus ketinimus, atliekantį remonto darbus jai nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose, esančiose ( - ), ( - ), į UAB „( - )“ parduotuvę, esančią ( - ), ( - ), kuriame jis, vykdydamas jos nurodymus, kartu su T. P. ir bendrovės apdailininku K. Č., paėmė jos prieš tai T. P. pateiktuose sąrašuose nurodytas statybines prekes, bendros 5135,36 Lt vertės, kurias parvežė į jos remontuojamas gyvenamąsias patalpas.

48Tokiu būdu, ji, Z. Z., padėjo T. P., kaip UAB ( - ) (UAB ( - )) generaliniam direktoriui, piktnaudžiauti bendrovės generalinio direktoriaus tarnybine padėtimi ir iššvaistyti jo žinioje esantį svetimą – UAB ( - ) (UAB ( - )) turtą – pinigus bendrai 5135,36 Lt sumai.

49Dėl šių T. P. ir Z. Z. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė juridinis asmuo – UAB ( - ) (UAB ( - )), nes T. P., padedamas Z. Z., iškraipė šios bendrovės veiklos tikslus ir funkcijas, jų esmę bei turinį, pakenkė šios bendrovės įvaizdžiui, pažemino bei sumenkino jos autoritetą, diskreditavo šios įstaigos vadovo vardą, o taip pat turtinio pobūdžio materialinę 5135,36 Lt žalą patyrė UAB ( - ) (UAB ( - )), kuris nuosavybės teise priklauso ( - ) savivaldybei.

50Dėl šio Z. Z. kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas BK 24 straipsnio 6 dalyje, 228 straipsnio 2 dalyje, ir 184 straipsnio 1 dalyje.

51J. R. buvo kaltinamas tuo, kad dirbdamas UAB ( - ) (nuo 2011-11-17 - UAB ( - )) mechaniko pareigose, žinodamas, kad ši bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio savininkas ir akcininkas yra ( - ) savivaldybė, o šio akcininko teises ir pareigas įgyvendina ( - ) taryba, žinodamas UAB ( - ) (UAB ( - )) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio savininkas ir akcininkas yra ( - ) savivaldybė, o šio akcininko teises ir pareigas įgyvendina ( - ) taryba, žinodamas, kad vadovaujantis UAB ( - ) ir UAB ( - ) įstatų (patvirtintų ( - ) administracijos direktoriaus 2009-12-24 įsakymu Nr. A-4808 ir 2011-11-17 įsakymu Nr. A-4294) 5 punktu, bendrovės veiklos tikslas yra vykdyti komercinę ūkinę veiklą, teikiant daugiabučių namų butų ir kitų patalpų administravimo, techninės priežiūros (eksploatavimo), avarijų likvidavimo ir lokalizavimo, namams priskirtų žemės sklypų priežiūros paslaugas, veikdamas tiesiogine tyčia, priešingais ( - ) ir šios bendrovės interesais, laikotarpyje 2011-11-15 iki 2011-11-30, ( - ), veikdamas bendrai su UAB ( - ) (UAB ( - )) generaliniu direktoriumi T. P., veikdamas ( - ) mero pavaduotojo K. K. naudai ir interesais, padėjo T. P. piktnaudžiauti bendrovės generalinio direktoriaus tarnybine padėtimi, nesant kyšininkavimo požymių, siekiant turtinės naudos ( - ) mero pavaduotojui K. K., kad šis išvengtų asmeninių išlaidų už jam asmeninės nuosavybės teise priklausančiam lengvajam automobiliui reikalingų naujų žieminių padangų įgijimą, padėjo T. P. iššvaistyti jo žinioje esantį svetimą, juridinio asmens – UAB ( - ) (UAB ( - )) turtą, suklastojo tikrus dokumentus, atlikdamas šiuos tyčinius nusikalstamus veiksmus:

52J. R., siekdamas padėti T. P. piktnaudžiauti bendrovės generalinio direktoriaus pareigomis ir iššvaistyti bendrovės turtą, laikotarpyje nuo 2011-11-15 iki 2011-11-25, savo darbo vietoje - ( - ), ( - ), vykdydamas T. P. neteisėtą nurodymą, į bendrovės 2011-11-15 medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraišką dėl bendrovės autotransporto ūkiui reikalingų padangų įgijimo, įrašė tikrovės neatitinkančią informaciją, esą bendrovės automobiliui „Mercedes Benz V220“, valst. Nr. ( - ) reikalinga nupirkti keturias naujas žiemines padangas, žinodamas ir suvokdamas, kad šios padangos skirtos ne bendrovės reikmėms, o ( - ) mero pavaduotojo K. K. asmeniniam automobiliui „Mercedes Benz“, identifikavimo numeris ( - ), bei patvirtino šią žinomai melagingą informaciją savo parašu, tokiu būdu suklastodamas tikrą dokumentą. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, J. R., veikdamas bendrai su T. P., 2011-11-28 UAB „( - )“ parduotuvėje, esančioje ( - ), ( - ), kartu su kitomis padangomis, skirtomis bendrovės naudojamoms transporto priemonėms, užsakė keturias naujas žiemines SAVA gamintojo ESKIMO SUV XLX, 255/50R19 išmatavimų padangas, skirtas ( - ) pavaduotojo K. K. automobiliui „Mercedes Benz R350“, kurių bendra vertė 2254 Lt, pareikalavo UAB „( - )“ parduotuvės darbuotojų išrašyti PVM sąskaitą faktūrą perkamoms SAVA gamintojo ESKIMO SUV XLX, 255/50R19 išmatavimų padangoms, įrašant šių padangų sąskaitoje faktūroje pirkėju juridinį asmenį UAB ( - ). Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, veikdamas bendrai su T. P., vykdydamas jo neteisėtą nurodymą, 2011-11-29 paėmęs iš UAB „( - )“ parduotuvės keturias naujas žiemines padangas, skirtas K. K. asmeniniam automobiliui, įgytas už bendrovės lėšas, 2011-11-30 apie 16.15 val. tarnybiniu bendrovės transportu nuvežė jas ir paliko K. K. gyvenamojoje vietoje, esančioje ( - ).

53Tokiu būdu J. R. padėjo T. P., kaip UAB ( - ) (UAB ( - )) generaliniam direktoriui, piktnaudžiauti bendrovės generalinio direktoriaus tarnybine padėtimi ir iššvaistyti jo žinioje esantį svetimą – UAB ( - ) (UAB ( - )) turtą – pinigus bendrai 2254 Lt sumai, ir suklastojo tikrą dokumentą.

54Dėl šių T. P. ir J. R. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė juridinis asmuo – UAB ( - ) (UAB ( - )), nes T. P., padedamas J. R., iškraipė šios bendrovės veiklos tikslus ir funkcijas, jų esmę bei turinį, pakenkė šios bendrovės įvaizdžiui, pažemino bei sumenkino jos autoritetą, diskreditavo šios įstaigos vadovo vardą, o taip pat turtinio pobūdžio materialinę 2254 Lt žalą patyrė UAB ( - ) (UAB ( - )), kuris nuosavybės teise priklauso ( - ) savivaldybei.

55Dėl šio J. R. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 24 straipsnio 6 dalyje, 228 straipsnio 2 dalyje, 184 straipsnio 3 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje

56Be to, J. R. buvo kaltinamas tuo, kad dirbdamas UAB ( - ) (nuo 2011-11-17 - UAB ( - )) mechaniko pareigose, žinodamas, kad ši bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio savininkas ir akcininkas yra ( - ) savivaldybė, o šio akcininko teises ir pareigas įgyvendina ( - ) taryba, žinodamas UAB ( - ) (UAB ( - )) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio savininkas ir akcininkas yra ( - ) savivaldybė, o šio akcininko teises ir pareigas įgyvendina ( - ) taryba, žinodamas, kad vadovaujantis UAB ( - ) ir UAB ( - ) įstatų (patvirtintų ( - ) administracijos direktoriaus 2009-12-24 įsakymu Nr. A-4808 ir 2011-11-17 įsakymu Nr. A-4294) 5 punktu, bendrovės veiklos tikslas yra vykdyti komercinę ūkinę veiklą, teikiant daugiabučių namų butų ir kitų patalpų administravimo, techninės priežiūros (eksploatavimo), avarijų likvidavimo ir lokalizavimo, namams priskirtų žemės sklypų priežiūros paslaugas, veikdamas tiesiogine tyčia, priešingais ( - ) ir šios bendrovės interesais, laikotarpyje nuo 2011-12-22 iki 2011-12-27, ( - ), veikdamas bendrai su UAB ( - ) (UAB ( - )) generaliniu direktoriumi T. P., veikdamas ( - ) mero pavaduotojo K. K. naudai ir interesais, padėjo T. P. piktnaudžiauti bendrovės generalinio direktoriaus tarnybine padėtimi, nesant kyšininkavimo požymių, siekiant turtinės naudos ( - ) mero pavaduotojui K. K., kad šis išvengtų asmeninių išlaidų už jam asmeninės nuosavybės teise priklausančiam lengvajam automobiliui reikalingo naujo akumuliatoriaus įgijimą, padėjo T. P. iššvaistyti jo žinioje esantį svetimą, juridinio asmens – UAB ( - ) (UAB ( - )) nedidelės vertės turtą, suklastojo tikrus dokumentus, atlikdamas šiuos tyčinius nusikalstamus veiksmus:

57J. R., siekdamas padėti T. P. piktnaudžiauti bendrovės generalinio direktoriaus pareigomis ir iššvaistyti bendrovės turtą, 2012-12-22 apie 15.30 val., vykdydamas T. P. neteisėtą nurodymą nupirkti ( - ) mero pavaduotojo K. K. asmeninės nuosavybės teise priklausančiam lengvajam automobiliui „Mercedes Benz R350“, identifikavimo numeris 4JGCB65E98A073769, naują akumuliatorių, tą pačią dieną UAB „( - )“ parduotuvėje, esančioje ( - ), ( - ), įgijo 300 Lt vertės akumuliatorių MIDAC (85Ah 720A), kurį tą pačią dieną apie 16.18 val. nuvežė ir paliko K. K. gyvenamojoje vietoje, esančioje ( - ). Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, J. R., vykdydamas neteisėtus T. P. nurodymus, laikotarpyje nuo 2012-12-22 iki 2012-12-27, savo darbo vietoje – ( - ), ( - ), į bendrovės 2011-12-27 medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraišką dėl bendrovės autotransporto ūkiui reikalingų prekių įgijimo, įrašė tikrovės neatitinkančią informaciją, esą bendrovės automobiliui „VW Caddy“, valst. Nr. ( - ) reikalinga nupirkti ir naują akumuliatorių, žinodamas ir suvokdamas, kad šiam automobiliui naujas akumuliatorius nėra reikalingas, ir kuris jau yra įgytas bei pristatytas ( - ) mero pavaduotojui K. K., bei patvirtino šią žinomai melagingą informaciją savo parašu, taip suklastodamas tikrą dokumentą.

58Tokiu būdu J. R. padėjo T. P., kaip UAB ( - ) (UAB ( - )) generaliniam direktoriui, piktnaudžiauti bendrovės generalinio direktoriaus tarnybine padėtimi ir iššvaistyti jo žinioje esantį svetimą – UAB ( - ) (UAB ( - )) nedidelės vertės turtą – pinigus bendrai 300 Lt sumai, ir suklastojo tikrą dokumentą.

59Dėl šių T. P. ir J. R. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė juridinis asmuo – UAB ( - ) (UAB ( - )), nes T. P., padedamas J. R., iškraipė šios bendrovės veiklos tikslus ir funkcijas, jų esmę bei turinį, pakenkė šios bendrovės įvaizdžiui, pažemino bei sumenkino jos autoritetą, diskreditavo šios įstaigos vadovo vardą, o taip pat turtinio pobūdžio materialinę 300 Lt žalą patyrė UAB ( - ) (UAB ( - )), kuris nuosavybės teise priklauso ( - ) savivaldybei.

60Dėl šio J. R. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 24 straipsnio 6 dalyje, 228 straipsnio 2 dalyje, 184 straipsnio 3 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje

61A. P. buvo kaltinamas, kad būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu – dirbdamas VšĮ ( - ), nuosavybės teise priklausančios ( - ) savivaldybei, teikiančios viešąsias paslaugas, direktoriumi, vykdydamas neteisėtus ( - ) pavaduotojo K. K. nurodymus, gautus 2011 m. lapkričio mėn., tiksliau ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, pasinaudodamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 9 str. 1 d. nuostatomis, kad valstybės įmonės vienasmenis valdymo organas yra įmonės vadovas, taip pat šio įstatymo 6 d. 8 p. nuostatomis, kad įmonės vadovas atsako už įmonės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jos įstatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis, laikotarpyje nuo 2011-11-10 iki 2011-12-13, ( - ), piktnaudžiavo savo, kaip bendrovės direktoriaus, tarnybine padėtimi, nesant kyšininkavimo požymių, siekdamas turtinės naudos K. K. – kad K. K. išvengtų asmeninių išlaidų už jo naudojamo lengvojo automobilio „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ) remontą, taip pat siekdamas asmeninės neturtinės naudos – išlaikyti gerus ir draugiškus santykius su ( - ) pavaduotoju K. K. ir turėti jo palankumą, iššvaistė jam, A. P., patikėtą svetimą, juridinio asmens – VšĮ ( - ) – turtą, atliko šiuos tyčinius nusikalstamus veiksmus:

622011-11-10 apie 8 val., savo darbo vietoje - VšĮ ( - ) patalpose, esančiose ( - ), ( - ), pavaldiniui V. K., dirbančiam įrenginių techninės priežiūros inžinieriumi, padavė leidimą, kuriuo naudojantis galima patekti į ( - ) administracijos patalpas, ir davė žinomai neteistą žodinį nurodymą – nuvykti ir iš ( - ) mero pavaduotojo K. K. sekretorės referentės paimti K. K. naudojamo automobilio „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ) nuosavybės teise priklausančio SEB lizingui, raktelį su signalizacijos pulteliu, ir jį nuvairuoti į UAB „( - )“ ( - ) centro autoservisą, kuriame nustatyti, kodėl blogai darinėjasi automobilio priekinės durelės, ir susitarti su šio serviso vadybininku Ž. T., kad K. K. naudojamo automobilio „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ) sąskaitoje už remontą būtų nurodyta, kad buvo remontuojamas VšĮ ( - ) naudojamas automobilis „VW Caddy“, valst. Nr. ( - ) V. K., vykdydamas neteisėtą A. P. nurodymą, tą pačią dieną apie 8.30 val. nuvyko į ( - ) pas K. K. sekretorę referentę, iš kurios paėmė automobilio „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ) raktelį su signalizacijos pulteliu ir jį nuvairavo į UAB „( - )“ ( - ) centro autoservisą, esantį ( - ), ( - ), kuriame VšĮ ( - ) remontuoja savo naudojamas transporto priemones, bei užsakė patikrinti K. K. naudojamo automobilio „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ) priekinių durelių užraktų mechanizmus ir susitarė su UAB „( - )“ ( - ) centro autoserviso vadybininku Ž. T., kad jis, atlikus minėto automobilio remonto darbus, įrašytų dokumentuose tikrovės neatitinkančią informaciją, t. y., kad buvo remontuojamas ne K. K. naudojamas automobilis „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ) o VšĮ ( - ) naudojamas automobilis „VW Caddy“, valst. Nr. ( - ) Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, A. P., 2011-11-23, ( - ), sužinojęs iš V. K., kad autoservise yra gautos K. K. naudojamam automobiliui priekinių durelių spynelės, ir kad šį automobilį kitą dieną reikia pristatyti į UAB „( - )“ ( - ) centro autoservisą, tą pačią dieną – 2011-11-24 laikotarpyje nuo 10.48 val. iki 10.49 val., telefoninio pokalbio metu, būdamas savo darbo vietoje – ( - ), ( - ), neteisėtai nurodė V. K. 2011-11-24 nuvairuoti K. K. automobilį į UAB „( - )“ ( - ) centro autoservisą. V. K., vykdydamas neteisėtą A. P. nurodymą, 2011-11-24 apie 13.30 val., iš ( - ) mero pavaduotojo K. K. sekretorės referentės paėmęs K. K. naudojamo automobilio „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ) raktelį su signalizacijos pulteliu, nuvairavo minėtą automobilį į UAB „( - )“ ( - ) centro autoservisą, esantį ( - ), ( - ), kuriame, A. P. nurodymu, buvo pakeistos automobilio abiejų priekinių durelių spynelės, viso bendrai 1520,29 Lt sumai. Už šiuos atlikus automobilio remonto darbus UAB „( - )“ PVM sąskaitoje – faktūroje serija AJT Nr. ( - ), nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, kad remontas buvo atliktas VšĮ ( - ) naudojamam automobiliui „VW Caddy“, valst. Nr. ( - ) iš tikrųjų atlikus automobilio „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ) nurodytus remonto darbus. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, A. P., laikotarpyje nuo 2011-11-27 iki 2011-12-13, savo darbo vietoje – ( - ), ( - ), 2011-11-27 V. K. perduotoje PVM sąskaitoje – faktūroje serija AJT Nr. 32076978, išrašytoje UAB „( - )“, įrašė rezoliuciją „Apmokėti“ ir ją pasirašė, tokiu būdų neteisėtai nurodė atlikti bankinį pavedimą UAB „( - )“ iš VšĮ ( - ) sąskaitos, už K. K. naudojamam automobiliui „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ) atliktus nurodytus remonto darbus, kas ir buvo padaryta 2011-12-13.

63Tokiu būdu, jis, A. P., piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, iššvaistė jam patikėtą svetimą – VšĮ ( - ) – turtą (pinigus) bendrai 1520,29 Lt sumai.

64Dėl šių A. P. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė juridinis asmuo – VšĮ ( - ), nes jis iškraipė šios įmonės veiklos tikslus ir funkcijas, jų esmę bei turinį, pakenkė šios įmonės įvaizdžiui, pažemino bei sumenkino jos autoritetą, diskreditavo šios įstaigos vadovo vardą, o taip pat turtinio pobūdžio materialinę 1520,29 Lt žalą patyrė VšĮ ( - ), kuri nuosavybės teise priklauso ( - ) savivaldybei. A. P. įtariamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 228 str. 2 d. ir 184 str. 1 d.

65Be to, A. P. buvo kaltinamas, kad būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu – dirbdamas VšĮ ( - ), nuosavybės teise priklausančios ( - ) savivaldybei, teikiančios viešąsias paslaugas, direktoriumi, vykdydamas neteisėtus ( - ) pavaduotojo K. K. nurodymus, gautus 2011-12-07 laikotarpyje nuo 13.56 val. iki 14.04 val., telefoninio pokalbio metu, ( - ), pasinaudodamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 9 str. 1 d. nuostatomis, kad valstybės įmonės vienasmenis valdymo organas yra įmonės vadovas, taip pat šio įstatymo 6 d. 8 p. nuostatomis, kad įmonės vadovas atsako už įmonės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jos įstatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis, laikotarpyje nuo 2011-12-08 iki 2011-12-16, ( - ), piktnaudžiavo savo, kaip bendrovės direktoriaus, tarnybine padėtimi, nesant kyšininkavimo požymių, siekdamas turtinės naudos K. K. – kad K. K. išvengtų išlaidų už jo asmeninės nuosavybės teise priklausančio lengvojo automobilio „Mercedes Benz R350“, identifikavimo numeris ( - ), remontą, taip pat siekdamas asmeninės neturtinės naudos – išlaikyti gerus ir draugiškus santykius su ( - ) pavaduotoju K. K. ir turėti jo palankumą, iššvaistė jam, A. P., patikėtą, juridinio asmens – VšĮ ( - ) – nedidelės vertės svetimą turtą, atliko šiuos tyčinius nusikalstamus veiksmus:

662011-12-08 laikotarpyje nuo 09.01 val. iki 11.41 val., telefoninių pokalbių metu, būdamas savo darbo vietoje – ( - ), ( - ), ( - ), neteisėtai nurodė savo pavaldiniui VšĮ ,,( - )“ vyriausiajam inžinieriui S. S. nuvairuoti K. K. priklausantį lengvąjį automobilį „Mercedes Benz R350“, identifikavimo numeris ( - ), į autoservisą dėl reikalingos ratų geometrijos patikros atlikimo. Tą pačią dieną, 14.10 val., S. S., vykdydamas neteisėtą A. P. nurodymą, nuvairavo K. K. automobilį „Mercedes Benz R350“ į UAB „( - )“ servisą, esantį ( - ), ( - ), kuriame buvo atlikti šio automobilio 294,00 Lt vertės remonto darbai: atlikta ratų geometrijos patikra (darbų kaina 123,97 Lt); ratų montavimo ir balansavimo paslaugos (darbų kaina 115,70 Lt); montavimo ir balansavimo medžiagos (medžiagų kaina 3,31 Lt), ir tuo pagrindu UAB „( - )“ VšĮ ( - ) buvo išrašyta 2011-12-09 PVM sąskaita – faktūra serija AJT Nr. 32076978. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, A. P., laikotarpyje nuo 2011-12-09 iki 2011-12-16, savo darbo vietoje - ( - ), ( - ), UAB „( - )“ 2011-12-09 išrašytoje PVM sąsūkaitoje – faktūroje serija AJT Nr. ( - ), įrašė rezoliuciją „Apmokėti“ ir ja pasirašė, tokiu būdų neteisėtai nurodė atlikti bankinį pavedimą UAB „( - )“ iš VšĮ ( - ) sąskaitos, už K. K. automobiliui „Mercedes Benz R350“, identifikavimo numeris ( - ), atliktus nurodytus remonto darbus, kas ir buvo padaryta 2011-12-16.

67Tokiu būdu A. P., piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, iššvaistė jam patikėtą svetimą – VšĮ ( - ) – nedidelės vertės turtą (pinigus) bendrai 294 Lt sumai.

68Dėl šių A. P. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė juridinis asmuo – VšĮ ( - ), nes jis iškraipė šios įmonės veiklos tikslus ir funkcijas, jų esmę bei turinį, pakenkė šios įmonės įvaizdžiui, pažemino bei sumenkino jos autoritetą, diskreditavo šios įstaigos vadovo vardą, o taip pat turtinio pobūdžio materialinę 294 Lt žalą patyrė VšĮ ( - ), kuri nuosavybės teise priklauso ( - ) savivaldybei.

69Dėl šio A. P. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 228 straipsnio 2 dalyje ir 184 straipsnio 3 dalyje.

70Kaltinamųjų pozicija dėl jiems pateiktų kaltinimų

71Kaltinamasis K. K. kaltu neprisipažino. Parodė, kad buvo mero pavaduotoju. Tuo metu vyko daug tęstinių ekonominių projektų, kaip ( - ) tiltas, sala, ligoninių sujungimas, ( - ) prospektas. Buvo nepatenkintų atliekamais darbais, sprendimais. Meras ar pavaduotojas yra tarybos nariai ir taryba priima kolegialius sprendimus. Ūkine veikla užsiima administracija su personalu. Mero pavaduotojas priiminėjo sprendimus tik tarybos nario veiklos rėmuose pagal reglamentą. Kaltinamieji yra K. K. draugai, padorūs, tvarkingi, pareigingi. Bendravimas su jais tęsėsi ne vienus metus, kaip su draugais ir kaimynais. Prokuratūra bando iškreipti, kad bendravo su jais kaip vicemeras. Tuo metu jam reikėjo pagalbos, sveikata šlubavo, vaikai sirgo, reikėjo padėti žmonai, vaikus slaugyti, pačiam ligoninėje teko būti, todėl prašė kaimynų pagalbos, kas buvo panaudota prieš jį. Dėl Z. Z. buto remonto. Z. Z. ir T. P. pažįsta apie 15 metų. Z. Z. yra kaltinamojo šeimos ir asmeninė draugė. Juos siejo ir partiniai reikalai. Pokalbio metu suprato, kad Z. Z. nori daryti buto remontą, bet trūksta suprantančių apie remontą žmonių. Kaltinamasis prašė jai padėti eilės žmonių, prašė ir T. P., kuris dirbo ( - ). Niekur nėra pasakęs tokių sakinių, kaip surašyta kaltinamajame akte. T. P. kompetencija ir asmeninės savybės buvo tinkamos tokioms pareigoms eiti ir jis buvo išrinktas savivaldybės tarybos į tas pareigas. Dėl T. P. įdarbinimo sprendimą priėmė savivaldybės administracijos direktorius. Kaltinamasis su T. P. ilgai kalbėdavosi įvairiais reikalais. Kartais pasikalbėdavo ir dėl Z. Z. buto remonto reikalų. Niekada nėra kalbėjęs, kad T. P. turėtų daryti neteisėtus veiksmus. Yra kalbėjęs su T. P. ir su sutuoktine, kad Z. Z. reikia padėti. T. P. turėjo pažiūrėti, kad jos neapgautų užsakant ir perkant prekes remontui. Neturėjo minčių, kad T. P. už remonto prekes turėtų mokėti įmonės lėšomis ir to iš jo nereikalavo. Ikiteisminio tyrimo metu T. P. buvo daromas spaudimas, todėl jis davė kitokius parodymus. Dėl Z. Z. buto remonto kaltinamasis jokių neteisėtų veiksmų, spaudimo T. P. nedarė. Įstatymas apibrėžia mero, tarybos, administracijos veiklas. Mero pavaduotojo pareigas apibrėžia reglamentas, mero pavaduotojas veikia pagal savivaldos įstatymą ir mero pavedimus, pareiginės instrukcijos nebuvo. Kaltinamasis prašė T. P. pagalbos dėl Z. Z. buto remonto ne kaip savivaldybės tarybos narys ar mero pavaduotojas. Kaltinamojo santykiai su Z. Z. nesusiję su juo kaip tarybos nario ar mero pavaduotojo funkcijų atlikimu. Tiek pati Z. Z., tiek T. P. sakė, kad Z. Z. viską pirko, kad pirko su nuolaidomis, ieškojo patarimų, pagalbos. Pokalbiai vyko ir vėlyvu metu. Su Z. Z. buvo kolegiški, draugiški, bičiuliški, asmeniški santykiai. Pavaldumo santykių su ja nebuvo. Ji prašė padėti daryti remontą. UAB ( - ) gali suteikti remonto paslaugas, nes tai pelno siekianti organizacija. Žino, kad remontą Z. Z. atlikinėjo kaltinamojo draugo draugas - R. Ž., kuris jį žinojo kaip gerą meistrą. Su T. P. bendravo ir kaip tarybos narys, ir dėl paslaugų gyventojams suteikimo, kad jos būtų pigesnės, negu iš verslo struktūrų. Suprato, kad Z. Z. už viską moka pati. Žinojo, kad ji buvo ir T. P. draugė. Kaltinamasis nežinojo, kad T. P. įmonė moka už jos įgyjamas prekes. Z. Z. buvo kaltinamojo visuomeninė padėjėja. Kaltinamojo, kaip mero pavaduotojo veiklos sritis buvo aplinkosauga, ekologija, komunalinis ūkis. 7 dienas ėjo mero pareigas, tačiau tuo laikotarpiu sirgo, T. P. jį palydėjo į ligoninę. Kaip mero pavaduotojas neturėjo jokios įtakos sprendimui dėl T. P. ar A. P. darbo užimamose pareigose. Pripažįsta, kad filmuota jo kabinete, tačiau mano, kad kažkas buvo iškirpta. Dėl medžiagų buto remontui prašė ne tik T. P.. Kalbėjo su kitu draugu dėl kitokių remonto darbų. T. P. klausinėdavo, kaip Z. Z. sekasi su remontu. Jis atsakydavo, kad ką gali – padeda, kad meistras parašo daug prekių, o jis pasižiūri ar reikia tų medžiagų remontui. Z. Z. sakė, kad pritrūkus pinigų – jų ieškos. Nei T. P., nei kaltinamasis, nei Z. Z. neturėjo blogų minčių, nesislėpdami viską aptardavo telefonu. Dėl žieminių padangų nurodė, kad pirko automobilį ir atsirado daug problemų dėl registravimo, remontavimo. J. B. tvarkė automobilį. Reikėjo padangų. Pokalbio metu T. P. pasakė, kad gali pasižiūrėti. Su juo kompiuteriu apžiūrėjo padangas, kiek gali kainuoti ir T. P. sutiko padėti įsigyti. Sumos nesakė, kalbėjo, kad būtų vidutinė kaina. T. P. sakė, kad pasidomės kiek gali kainuoti vienos ar kitos. Prašė jo, kad būtų ekonominės klasės padangos. Padangos pas jį atsirado, pinigai turėjo būti mokami vėliau. Kaltinamasis kaip tarybos narys turėjo kanceliarijos išlaidas, už kurias atsiskaito pateikdamas kvitus savivaldybės administracijai ir tada išlaidos apmokamos. Buvo sutarta, kad bus sąskaitos ir bus atsiskaityta. Reikėjo sulaukti sąskaitų, bet įsigijimo procesą sustabdė STT, nes juos uždarė. Tai buvo padangos „Mercedes Benz“ automobiliui. Padangos buvo uždėtos gruodžio mėnesį, važinėjo dvi tris savaites. Apmokėti turėjo laiko iki vasario mėnesio, kai iš kanceliarijos apmokamos išlaidos. UAB „( - )“ turėjo pateikti sąskaitą ir tada būtų sumokėta. Kaltinimas dėl padangų buvo pateiktas liepos mėnesio gale. T. P. pagalbos prašė kaip draugo todėl, kad pats stokojo laiko ir prašė draugų pagalbos. Pats padangų nėra pirkęs, prašydavo draugų. Tuo laikotarpiu jam buvo planuojama daryti interpeliacija, todėl pats niekur nevažiavo, nes jį visur sekė, fotografavo. Neturėjo tikslo gauti padangas iš savivaldybės įmonės neteisėtu būdu. Už padangas buvo sumokėta, kol jis buvo uždarytas. Padangų sąskaita turėjo patekti į savivaldybę. Kaltinamasis nežinojo, kad butų ūkis savo reikmėms irgi įgyja padangas. Pagal reglamentą taryba kompensuoja, dėl automobilio reikėjo pateikti tik kvitus. Toms išlaidoms skirdavo apie 1500 litų per mėnesį. Dėl akumuliatoriaus nurodė, kad per šalčius neužsivedė mašinos, nes išsikrovė akumuliatorius. Viskas užsiblokavo. Į mašiną net negalima buvo įeiti. Dėl to apskambino draugus ir kaimynus. Paskambino ir T. P., ir jis paskolino akumuliatorių. Suprato, kad skolinosi akumuliatorių ne iš ( - ), bet iš T. P.. Nežino, ar tai buvo naujas akumuliatorius. Paskolino akumuliatorių prieš Kalėdas. Atiduoti žadėjo po Naujų metų. Su T. P. nesudarė sutarties kada grąžinti ir kokios būklės. Dabar žino, kad akumuliatorius buvo nupirktas, bet nežino kam išrašyta sąskaita. Iš bylos medžiagos matė, kad buvo atvežtas naujas akumuliatorius. Jį sulaikė sausio 16 d. Automobilį paėmė sausio 16 d. Vėliau žmonai atidavė automobilį ir įpareigojo ją nuimti padangas ir akumuliatorių, ir pateikti STT. Pats negalėjo akumuliatoriaus grąžinti, nes buvo suimtas. STT akumuliatorių grąžino žmonai. Neturėjo tikslo įsigyti akumuliatorių už nesavas lėšas. Kaip tarybos narys gali įsigyti ir akumuliatorių. Buvo planas senąjį akumuliatorių pakrauti ir galvoja, kad jis buvo nuvežtas krauti. Nežinojo, kas atvežė tą naują akumuliatorių. Pats keitime nedalyvavo. Dėl durelių spynelių remonto nurodė, kad lapkričio mėnesio pabaigoje - gruodžio viduryje vienintelės šeimos mašinos durelės ėmė neužsidaryti. Dar kažkiek naudojosi mašina, bet buvo nesaugu. Dėl remonto niekur nesikreipė. Besikalbant su A. P. išėjo kalba, kad neužsidaro durelės. Jis pasisiūlė pažiūrėti. Kur tvarkys mašiną – nedetalizavo. Kadangi prie savivaldybės mažai vietos, kartais užstatydavo kito mašiną, tai palikdavo referentei raktus, kad esant reikalui galėtų patraukti mašiną. Ji pranešė, kad kažkoks žmogus atėjo raktelių. Liepė jai duoti. Kur buvo nuvežtas automobilis – nežino. Iš pradžių nieko nesutvarkė, nes sakė, kad reikia rimčiau remontuoti. Dviejų spynelių tvarkymas kainavo virš 1000 litų. A. P. sakė, kad sumokės ir mes atsiskaitysim. Kaip jis planavo mokėti, nežino. Iš teismo medžiagos matė, kad buvo išrašyta sąskaita. A. P. pinigus atidavė žmona, nes kaltinamasis pats buvo sulaikytas. Prašė A. P. kaip savo draugo, kaimyno pagalbos. Su A. P. buvo sutarta atsiskaityti. Du mėnesius neatsiskaitė su juo, matyt jam nereikėjo tų pinigų tuo metu. Mano, kad nėra nusikaltimas neskubėti. Žino, kad A. P. vadovaujama įmonė yra savivaldybės įmonė. Nors buvo atsakingas už miesto ūkį, bet neturėjo konkrečių Tarybos įpareigojimų dėl šios įmonės. Neturėjo įtakos A. P. skiriant savivaldybės įmonės vadovu. Nereikalavo iš įmonės direktoriaus A. P., kad durelių spynelės būtų suremontuotos už įmonės lėšas. Su A. P. artimai pažįstami nuo 2000 metų, iš matymo pažįstami seniau, jis giminė iš tėvo pusės, ir kaimynas. Santykiai draugiški, tad neplanavo jų gadinti dėl nesumokėtos sąskaitos. Su A. P. dėl automobilių remontų kalbėjosi telefonu, nesislapstydami. Klausė kiek skoloje, šis sakė vėliau atsiskaičiuosim. Dėl spynelių remonto galėjo atsiskaityti iš kanceliarijos lėšų, kaip už automobilio išlaikymą, remontą. Su A. P. ir kitais kaltinamaisiais kalbėjosi telefonais virš 6000 kartų, tačiau teismui pateikta tik tai, kas padėtų palaikytų kaltinimą. Pagal banko lizingą naudojosi Strazdui priklausančiu automobiliu. Dėl ratų geometrijos nurodė, kad tuo laikotarpiu pats buvo susirgęs, vaikai sirgo, dėl mašinos buvo priverstas prašyti kaimynų, draugų pagalbos. Kaimynas J. B. iš savo pinigų Amerikos aukcione nupirko automobilį „Mercedes“, už kurį kaltinamasis jam sumokėjo po kurio laiko. „Mersedesui“ buvo mušta priekis, šonas. Pats jo remontuoti nevarė, viską darė J. B. – vežė pas meistrą, pirko detales už savo pinigus. Kaltinamasis vėliau viską apmokėjo. Taip pat prašė padėti registruoti šį automobilį. A. P. sutiko padėti. Kreipėsi į jį kaip į asmeninį pažįstamą. Sužinojo, kad reikia atlikti ratų geometriją, buvo daug kitokių problemų. Buvo tarybos posėdis, todėl ir prašė kaimyno padėti išspręsti problemas. Nežino kada buvo atlikta ratų geometrija, nes mašina išvažiavo ir sugedo, tada buvo remontuojama. Žino, kad sugedusio „Mersedeso“ remontu rūpinosi A. P. ir S. S.. Po automobilio remonto A. P. darbuotojas palydėjo jį į „Regitrą“. A. P. sumokėjo grynais. Su A. P. buvo kalba dėl atsiskaitymo. Asmeniškai nepadavė už tai pinigų, nes kaltinamajam buvo uždrausta bendrauti. Tačiau visi atsiskaitymai vyko. Finansiniai reikalai nebuvo baigti, nes reikėjo susirinkti sąskaitas savivaldybei apmokėjimui, sutrukdė STT darbuotojai ir prokurorai. Pats kaltinamasis nesiaiškino kokios padangos, koks akumuliatorius reikalingi jo automobiliui. Kaltinamajam niekad nereikėjo mokėti į priekį. A. P. padėjo ir dėl kitų „Mersedeso“ remonto darbų – kuro siurblio ir kitų. Jis irgi apmokėjo. Tačiau įrašuose tai nėra užfiksuota. Byloje yra ne vienas telefoninis pokalbis, kur kalbama apie politiką. Su kaltinimais tie pokalbiai nėra nesusiję. Mano, kad informacija apie pokalbius jo kabinete buvo pardavinėjama.

72Kaltinamasis T. P. kaltu neprisipažino. Parodė, kad pripažįsta kaltinime nurodytus veiksmus, bet teisinio įvertinimo jiems nenurodo. Pripažįsta visus faktus, kad prekės buvo perkamos – medžiagos, akumuliatorius, padangos. Kaltinamasis, kaip bendrovės direktorius, yra atskaitingas bendrovės valdybai, kuri sudaroma administracijos direktoriaus įsakymu. Prekių pirkimo nereikia derinti su valdyba. UAB „( - )“ įstatuose nurodomos įmonės veiklos sritys, kad įmonė gali užsiimti ir kita veikla, kuri neprieštarauja teisės aktams. Tai komercinė veikla, pirkti-parduoti prekes. Nurodė, kad kaltinamasis perėmė bendrovę su didelėmis skolomis – 2010 metais buvo 69.000 Lt skolos, o 2011 m. jau buvo 214.000 Lt pelnas. Kaltinamajam dirbant bendrovė tapo pelninga, kūrė naujas darbo vietas, teikė geras ir nebrangias paslaugas. Pelno-nuostolių ataskaitoje parašyta, kad visos prekės įtrauktos į bendrovės apskaitą, bendrovė gavo 38.568 Lt iš prekių perpardavimo. Dėl Z. Z. buto remonto kaltinamasis T. P. parodė, kad Z. Z. ir K. K. apie 15 metų pažįsta iš visuomeninės veiklos, su jais buvo draugiški santykiai. Su K. K. dirbo Krašto apsaugos ministerijoje. Žino, kad jie yra padorūs žmonės. K. K. buvo mero pavaduotojas, todėl nebuvo pagrindo juo nepasitikėti. Kažkuriuo laiku buvo pradėta kalba, kad Z. Z. nori pasiremontuoti butą. Pagal savo pareigas žinojo, kad ( - ) gatvės namai yra apverktinos būklės. Jautė jai pagarbą ir norėjo padėti. ( - ) turėjo dideles nuolaidas statybinėms medžiagoms. „( - )“ turi platų jų asortimentą, nuolaidos buvo 30-40 procentų, todėl iš nuolaidų galima nemažai sutaupyti. Per du pirkimus bendra Z. Z. nupirktų medžiagų vertė buvo 7500 Lt su nuolaidomis, kurios sudarė apie 2500 Lt, vidutiniškai apie 30 procentų nuo rinkos kainos. K. K. ir Z. Z., kaltinamojo nuomone, įtakingi žmonės, VIP klientai, nuo kurių sprendimų kai kas bendrovėje priklausė, todėl jautė pareigą padėti jiems. Tuo užsiimti leido bendrovės veiklos nustatai. Apie tai, kad reikia nupirkti medžiagas buto remontui vėliau pradėjo kalbėti K. K.. Su K. K. kalba ėjo apie statybinių medžiagų pirkimą Z. Z. už bendrovės lėšas, nes nuolaidas turėjo butų ūkis, o ne kaltinamasis, todėl jis negalėjo pervesti savo pinigų. Kaltinamasis laiko, kad tai buvo Z. Z. susitarimas su butų ūkiu. Tačiau nebuvo tariamasi, kad Z. Z. neatsiskaitys su butų ūkiu. Žinojo, kad bendrovė nuostolių nepatirs. Visuose pirkimuose „( - )“ dalyvavo asmeniškai, nesislapstė. Kaltinamasis turi didelė patirtį statybose, žino, kad atliekant remontus medžiagos dingsta, perkamos ne tos medžiagos. Manė, kad galės padėti tai spręsti. Buvo įsitikinęs, kad iškilus atsiskaitymo klausimui, bent vieno iš jų dalyvavimas užtikrino, kad prekės bus nupirktos ir atiduotos būtent Z. Z. per R. Ž.. Sąskaitose yra aiškus brūkšnys, kad tos medžiagos Z. Z.. Prekės buvo užpajamuotos ir suskaičiuota, kiek jai išvežta medžiagų. Dalis vaizdo įrašų rodo, kad dalis prekių jos nepasiekė. Esminis klausimas, dėl ko kreiptasi į kaltinamąjį, tai buvo nuolaidos. Apmokėjimo klausimas iškildavo, tačiau byloje nėra tų telefoninių pokalbių. Buvo kalbėta su K. K. ir Z. Z., kad reikės atsiskaityti. Tačiau jam buvo sakoma, kad neturi pinigų, kad reikia palaukti. ( - ) buvo praktika, jei gruodį perkamos prekės ir darbai, tai tik sausį įtraukiama į sąskaitas ir gyventojams sąskaitos pateikiamos tik vasarį. Sausio 16 d. pinigai dar nebuvo sumokėti. Laukė Z. Z. atsiskaitymo. Vėliau kaltinamasis iš savų pinigų sumokėjo išrašytą sąskaitą, o Z. Z. atsiskaitė su juo. Nemano, kad iššvaistė bendrovės turtą. Mano, kad jo veikla buvo nukreipta padėti bendrovei. Nuo vicemero sprendimų priklausė butų ūkio reikalai. 100 procentų bendrovės akcijų buvo savivaldybės. Visi klausimai apie bendrovės veiklą svarstomi K. K. kabinete ir savivaldybėje. K. K. kaip mero pavaduotojas ir tarybos narys vienasmeniškai negalėjo priimti sprendimų, kurie buvo reikalingi ( - ) miestui. Sprendimus priiminėjo taryba, bet prieš pateikiant klausimą visi žiūri į tą, kuris kuruoja tą sritį. Sprendimus priiminėjo vienbalsiai dėl to, kad buvo suderinta. Bendrovė gavo gerų užsakymų iš savivaldybės. Gavo užsakymą administruoti socialinį būstą, o tam reikėjo miesto tarybos sprendimo. Visos idėjos turėjo paruoštos ateiti į miesto tarybą ir priiminėjama taip, kaip naudinga ( - ) butų ūkiui. Mano, kad nepiktnaudžiavo savo padėtimi, nešvaistė įmonės turto, darė viską, kad bendrovė atsigautų. Iš Z. Z. parduotų medžiagų bendrovė pelno neturėjo. Namų gyventojams pagrindinis pelno šaltinis yra darbų atlikimas, o iš medžiagų uždirbti nesiekiama, nes gyventojai žino kainas. Mano, kad neturtinės žalos taip pat nebuvo, nes finansiniai dokumentai rodo, kad bendrovė pasiekė ženklų pelną. Tik atsirado naujų klientų, mano, kad vykdė teigiamą politiką. Kaip privatus asmuo neturėjo jokių savanaudiškų asmeninių interesų. ( - ) suskaičiavo už kiek pirko iš „( - )“ ir į sąskaitą įtraukė 1 procentą įmonės pelno. Statybinės medžiagos buvo bendrovės apskaitoje iki tol, kol buvo apmokėtos sąskaitos. Dėl padangų kaltinamasis nurodė, kad žinojo, jog K. K. įsigijo automobilį iš užsienio. Pokalbio metu K. K. prašė padėti nupirkti jam padangas. Kalba dėl padangų su K. K. vyko savivaldybės patalpose. Įrašuose užfiksuota, kaip su juo kompiuteriu rinko padangas žiemos sezonui. Bendrovėje buvo automobilių, kuriems pirkdavo padangas. Padangas K. K. pirko per ( - ) bendrovę todėl, kad bendrovė pagal sutartį su UAB „( - )“ turi vidutiniškai 30 procentų nuolaidas. Kaltinamasis K. K. pats pasiūlė nupirkti padangas su nuolaidomis, kad būtų pigiau po kelis šimtus litų nuo padangos. J. R. pasakė, kad reikia nupirkti 30 padangų butų ūkiui ir 4 padangas K. K.. Pirko didmeniniu būdu. Sąskaita buvo išrašyta už 30 padangų ir dar kartu užsakė tas 4 padangas, bet padangos buvo atiduotos dalimis. Tik iš UAB „( - )“ vadybininko A. B. apklausos žino, kad sąskaita už tas 4 padangas butų ūkiui neišrašyta ir žalos bendrovei nebuvo, nes už padangas vėliau sumokėjo pats kaltinamasis. A. B. parodė, kad užsakytos 34 padangos, o butų ūkis pasiėmė 26, paėmė ir tas devyniolikos colių padangas, kaina atitiko 30 padangų kainą. Pirkimo momentu K. K. nesumokėjo už padangas, tačiau ir butų ūkis nemokėjo už tas padangas, nes butų ūkis pirko didelį kiekį padangų, todėl „( - )“ gautas pelnas padengė ir tų 4 padangų sąskaitą. Žinojo, kad savivaldybė apmoka už kanceliarines ir automobilio išlaidas, todėl kaltinamajam nebuvo pagrindo manyti, kad K. K. šių išlaidų nepadengs. Nežinojo, ar už K. K. padangas bus apmokėta iš savivaldybės sąskaitos, ar K. K. asmeniškai. Kaltinamajam buvo svarbu, kad būtų sumokėta. Mano, kad tarnybine padėtimi nepiktnaudžiavo. Mano, kad turtinės ir moralinės žalos nebuvo. Kaltinamasis J. R. davė nurodymą nupirkti padangas, nes tai buvo jo funkcijos ir jis vykdė kaltinamojo nurodymus. Neliepė jam piktnaudžiauti. J. R. padangas K. K. nuvežė kaltinamojo nurodymu. J. R. pareikalavo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą, nes finansinės apskaitos dokumentai reikalingi apskaitai. Kai kaltinamąjį atleido iš bendrovės, nežino, ar K. K. sumokėjo už padangas, jiems neleido bendrauti, tai kaltinamasis pats už tas padangas sumokėjo – pervedė pinigus į ( - ) sąskaitą. Tokio dydžio Padangas galima pritaikyti ir butų ūkiui. Padangos įtrauktos į bendrovės apskaitą. Mano, kad jos jau yra išlaiduotos. Dėl akumuliatoriaus. K. K. iš savo tarnybinio telefono netikėtai paskambino kaltinamajam į tarnybinį telefoną ir pasakė, kad jam reikia akumuliatoriaus. Kaltinamasis pasakė, kad gali paskolinti akumuliatorių. Paskambino J. R. ir paklausė ar bendrovė gali paskolinti akumuliatorių. Jis pasakė, kad nelabai gali skolinti, nes pas pačius prastai tuo klausimu. Tuomet pasakė J. R., kad reikia nupirkti geresnį akumuliatorių ir paskolinti K. K.. Tuo metu buvo žiema ir akumuliatorių paklausa išaugusi. Laisvų akumuliatorių bendrovėje neturėjo, butų reikėję imti iš kitos mašinos ir nebūtų vykdomas bendrovės darbas. Tą akumuliatorių atgavę iš K. K. būtų dėję į kitą automobilį, jei ne, tai būtų grąžinti pinigai. Bendrovėje yra 30 automobilių ūkis. Bendrovė už tą akumuliatorių apmokėjo, K. K. nesumokėjo. Skolino akumuliatorių ne kaip privatus asmuo, bet bendrovės turtą. Suprato, kad akumuliatorius reikalingas einamam laikui, kol šalčiai baigsis, kad automobilis užsivestų. Kaltinamojo pareigos ir bendrovės veiklos įstatai leido pirkti akumuliatorių. Niekuo nepiktnaudžiavo. Dėl to žalos niekas nepatyrė. J. R. sąžiningai vykdė kaltinamojo nurodymus, nuvežė akumuliatorių. J. R. nieko klastoti nereikalavo. Už akumuliatorių buvo sumokėta pagal PVM sąskaitą faktūrą. J. R. pirko akumuliatorių pagal nustatytą tvarką, pagal paraišką. Butų ūkiui irgi reikėjo akumuliatoriaus, tad pirkti reikėjo tokį, kuris jiems irgi tiktų. Tas nupirktas būtų panaudotas bet kuriam bendrovės automobiliui. Pripažįsta, kad įrašuose buvo užfiksuoti jo pašnekesiai, tačiau ne visi įrašai įtraukti. Nemano, kad pokalbiuose buvo užfiksuoti tokie žodžiai, kurių nebuvo.

73Z. Z. kalta neprisipažino. Parodė, kad butą paveldėjo po mamos mirties. Bute buvo seni tapetai, linoleumas, suaižėjusios lubos. Su K. K. įsikalbėjo dėl buto remonto. Jis pasiūlė meistrą R. Ž., kuris apžiūrėjęs po kiek laiko atnešė sąrašą medžiagų remontui. Sąrašą parodė bendradarbiui, paklausė kas kiek galėtų kainuoti. Bendradarbis sakė, kad medžiagos sudaro didžiausią kainą, siūlė žiūrėti akcijų. Paskui su tuo sąrašu važinėjo ir ieškojo akcijų ir nuolaidų medžiagoms. Žinojo, kad T. P. nusimano, klausė jo gal gali padėti, jis sakė pasižiūrės. Po kelių dienų T. P. siūlė važiuoti į „( - )“, kur pritaikys nuolaidas. Važiavo ten, prisistatė nuo T. P., pirko ten bendrovės „( - )“ vardu, nes jiems pritaikė nuolaidas. „( - )“ išrašė sąskaitas, iš kurių matyti, kad pritaikytos apie 40 procentų nuolaidos. Kaltinamoji su T. P. ir K. K. bendravo kaip su draugais, o ne pagal pareigas, buvo pažįstama su jais seniai, virš dešimt metų. Pažinojo K. K. mamą. Kalbėjo su T. P., kad už viską bus sumokėta. Už viską, kas bute atlikta ir už medžiagas yra sumokėjusi pati. Iš pradžių pirko savarankiškai, bet kadangi netiko, teko vežti keisti ir pirkti naujai. Su R. Ž. buvo sutarta, kad jis medžiagas perka už savus, palieka čekius, o kaltinamoji palieka pinigus pagal čekius. Už visas medžiagas yra sumokėjusi. Jei kas sumokėdavo savais pinigais, tam atidavė pinigus. Neturėjo tikslo pasisavinti, pagrobti prekes. Siekė jas įsigyti su nuolaidomis, pigiau. Viskas vyko 2011 m. lapkričio mėnesį. Žinojo, kad statybinės medžiagos jai buvo perkamos iš ( - ) lėšų, su nuolaidomis, ir žinojo, kad pati už viską apmokės. T. P. ėjo atsakingas pareigas ir žinojo, ar įmonė gali teikti tokias paslaugas. Kaltinamoji jo klausė, ar yra tokia galimybė, prašė padėti, jei gali. Suprato, kad galima įsigyti statybines medžiagas per butų ūkį pritaikant nuolaidas. Butų ūkis nupirko statybinių medžiagų už maždaug 5100 litų. Jai buvo išrašyta sąskaita, ( - ) pervedė pinigus 2012 m. gruodį. Po kelių dienų jai į sąskaitą grąžino pinigus, nurodė, kad sąskaita jau apmokėta. Su T. P. vėliau atsiskaitė. Mano, kad valstybės tarnautojui iššvaistyti bendrovės lėšas nepadėjo, kad nuostolio niekam nepadarė. Apklausiama ikiteisminio tyrimo metu teisėjui sakė, kad neplanavo atlyginti, norėdama išeiti iš sulaikymo ir gintis, nes suprato, kad gali būti sulaikyta mėnesiui. Partinėse struktūrose tarp kaltinamosios ir K. K. nebuvo jokio pavaldumo, ji neturėjo jokios įtakos ir ( - ). Privačiai K. K. žadėjo padėti. Jei pritruks pinigų, žadėjo padėti ir Finansiškai. „( - )“ buvo tik pažiūrėti prekių, ten buvo ir T. P.. Suprato, kad mokės butų ūkis, kuris jai pateiks sąskaitą, kurią ji apmokės. Kalbėjosi su T. P., gal gali patarti, kad pataupyti, nes pamačiusi reikalingų medžiagų sąrašą išsigando. Tuo metu akcijų nebuvo, mažmeninės ir didmeninės kainos skyrėsi. Pati nenusimano tose prekėse, todėl pirkti važiavo R. Ž..

74J. R. kaltu neprisipažino. Parodė, kad bendrovėje dirba nuo 1979 m. Su kaltinamaisiais nebuvo pažįstamas. Paskyrus T. P. direktoriumi, pamatė jį pirmą kartą. Su T. P. atėjimu bendrovėje vyko teigiamos reorganizacijos. Buvo pakeisti ir įvesti reikalavimai, kaip bus perkamos prekės. Pagal vadovo ir valdybos patvirtintą struktūrą kaltinamasis buvo pavaldus T. P.. Bendrovės parke yra per 30 automobilių. Įmonei remontui reikalingos atsarginės dalys. Detales gali pirkti tik ten, kur nurodyta sutartyje. Buvo sutartis su UAB „( - )“ ir ten buvo perkamos atsarginės dalys remontui ir eksploatacijai. Dėl padangų parodė, kad tuo metu susikaupė didesnis padangų poreikis. Buvo nuspręsta jas pirkti. Kaltinamasis rašė pavedimą - užsakymą įmonei 30 padangų, vadovas leido. Tada vadovas davė nurodymą įrašyti į paraišką dar 4 padangas ir jas nupirkti, minėjo, kad lyg tai jas paskolins. Užsiminė, kad reikia kažkam iš savivaldybės padėti. Pats kaltinamasis nepriėmė jokių sprendimų už ūkinę finansinę veiklą, privalo vadovo nurodymus vykdyti. Pakeitus ratų diskus kažkuriam bendrovės automobiliui tiktų ir tos papildomai įrašytos 4 padangos. UAB „( - )“ bendrovei taikė nuolaidas, kai kurios detalės buvo iki 40 procentų pigesnės. Paraiška yra vidaus dokumentas, joje nurodo priemones, kas atsakingas už pirkimą, paraišką vizuoja direktorius ir vyr. buhalterė. Po to kreipėsi į UAB „( - )“, nurodė padangų išmatavimus. Jie ne visada turi reikiamas prekes. Kažkurias padangas paėmė. Tų 4 padangų iš karto nebuvo, jos atsirado po kelių dienų. Padangas paėmė pats ir nuvežė įmonės vadovo nurodytu adresu Kleboniškyje, įnešė į nuosavo namo kiemą ir padėjo. Nepripažįsta, kad buvo susitaręs ir padėjo piktnaudžiauti. Žalos nepadarė, sau jokios naudos neturėjo. Paraiškos neklastojo, nors ją pasirašė. T. P. minėjo, kad padangas paskolins, kad grąžinus panaudos bendrovėje. Žinojo, kad padangas nuvežė pas vicemerą. Dėl akumuliatoriaus parodė, kad tuo metu važiavo į UAB „( - )“ ieškoti lemputės. Pakeliui paskambino direktorius, pasakė, kad būtinai reikia kažkam paskolinti akumuliatorių ir reikia nupirkti pigesnį. Direktorius pasakė lyg tai apie amperus. Kaltinamasis sugrįžo į bendrovę, dėl akumuliatoriaus parašė paraišką, nes tą pirkimą tvirtina direktorius, nurodė paraiškoje, kad akumuliatorius tam automobiliui, kuriuo važiavo – „VW Cady“. Iš UAB „( - )“ grįžo į įmonės teritoriją. Akumuliatorius buvo naujas, bet Mersedesui nėra tinkamas, tai tik laikinas problemos sprendimas. Direktorius kalbėjo, kad akumuliatorių paskolinsim, po to atsiimsim ir į bet kurią mašiną bus galima įdėti. Akumuliatorių nugabeno vadovo nurodymu ten pat, kur ir padangas. Namie nieko nebuvo, pastatė akumuliatorių už automobilio. Viskas vyko per vieną dieną. Tai nebuvo išskirtiniai pirkimai. Kaltinamasis atliko savo tiesiogines funkcijas.

75Kaltinamasis A. P. kaltu neprisipažino. Parodė, kad buvo savivaldybės įstaigos direktoriumi nuo 2000-10-05. Kaip žmogus ir kaip pareigūnas nieko nesiekė vogti, veikti grupėje, iš anksto tartis dėl neteisėtų veiksmų. Buvo įsitikinęs, kad jo veiksmai teisėti. Savo veiksmais nevykdė jokio nusikaltimo. K. K. tėvus, dėdę pažįsta seniai. Santykiai grįsti noru padėti. Vėliau su K. K. tapo kaimynais. K. K. buvo vicemeras. Kaip politikas jis negalėjo daryti įmonei poveikio, tik per tarybą, nes įstaigai vadovavo savivaldybės administracijos direktorius. Sutiko jam pagelbėti, kadangi K. K. sveikata tada buvo prasta, šeimyna sirgo, buvo reikalingas automobilis, bandė spręsti durelių problemą. Daug kalbėjo su juo telefonais ir susitikdavo. Kaltinamasis draugiškai paklausė V. K., S. S., ar gali atlikti remonto veiksmus K. K. automobiliui. Nedavė jokių nurodymų, kad forminti remontą vienaip ar kitaip. Ne visi pokalbiai įtraukti į bylos medžiagą. Dėl durelių spynelių remonto parodė, kad pasakė V. K., kad pažiūrėtų ir pareguliuotų K. K. automobilio dureles. Padavė jam leidimą į savivaldybę, jis paėmė raktelius iš K. K. referentės, pažiūrėjo tas dureles, pasakė, kad neišeina suremontuoti. Nežinojo, kad automobilis buvo nuvarytas į UAB „( - )“, nes įmonė turėjo reikalų su UAB „( - )“. V. K. pasakė, kad reikia keisti spyneles. Pasakė jam, kad reikia užsakyti spyneles. V. K. sakė, kad spynelės bus po dviejų trijų savaičių. Pranešė kai buvo gautos spynelės. Tada pasakė jam nuvaryti mašiną į servisą. Žino, kad automobilį nuvairavo, pakeitė spyneles. Paprastai gaudavo servisuose sąskaitas. Nebuvo nurodęs V. K. apmokėti iš įmonės sąskaitos. Kodėl V. K. suformino durelių remontą ant „VW Cady“, negali pasakyti. Kai V. K. pasakė kainą – 1550-1600 litų, nusistebėjo, kad tiek kainuoja spynelės. Skambino atsiklausti K. K., nes sąskaitą jam reikės apmokėti. K. K. pasakė: „keičiam“. Jis su kaltinamuoju ir smulkmenose atsiskaito. V. K. nuvarė mašiną, pakeitė spyneles tą pačią dieną. Iš V. K. prie serviso K. K. mašiną ir pasiėmė. Neprisimena, kaip pasirašė rezoliuciją sąskaitoje faktūroje dėl šio remonto, matyt ją pasirašė tarp daugelio kitų. K. K. neskubino dėl atsiskaitymo. Jis dar buvo minėjęs „Mersedeso“ remontą, todėl sakė, kad bendrai už viską atsiskaitys. K. K. minėjo, kad po Naujų metų savivaldybė baigs mokėti išmokas. Dėl sąskaitos išrašymo įstaigos automobiliui „WV Cady“ vėliau V. K. aiškino, kad servisas iš jo reikalavo apmokėjimo iš karto. Už įstaigos pirkimus ir automobilių remontą atsakingi inžinieriai V. K. ir S. S.. Apie didesnį remontą jie ateidavo pasitarti. Įmonė turėjo apie 7 automobilius. Pasirašydavo sąskaitas iki 10.000 Lt. Nurodytoje sąskaitoje suma nebuvo labai didelė, todėl gal neatkreipė dėmesio, gal neperskaitė iki galo, gal pasirašė todėl, kad sąskaitoje buvo įrašytas įstaigos automobilis „WV Cady“, arba nesusikalbėjo. Mano, kad dėl šios K. K. automobilio remonto sąskaitos apmokėjimo iš įstaigos lėšų įvyko nesusipratimas. Buvo įsitikinęs, kad už „Audi“ K. K. turėjo mokėti pasiimdamas automobilį, už remontą nereikėjo mokėti iš įstaigos lėšų. Jokių nurodymų vicemeras K. K. kaltinamajam, kaip įmonės direktoriui, nei dėl savo automobilio remonto, nei kitais atvejais nedavė. Iš K. K. nesitikėjo jokios naudos, nes jos nelabai galėjo suteikti, nes sprendimus priima visa savivaldybės taryba, o eilinius klausimus spręsdavo administracijos direktorius. Dėl „Mersedeso“ ratų geometrijos duodamas parodymus nesuvokė situacijos. „Mersedesą“ sutvarkyti prašė K. K.. S. S. pasakė, kad prieš „Mersedeso“ registraciją reikia atlikti ratų geometriją. Padavė S. S. raktelius, dokumentus ir savo pinigus – 300 litų. Kur atlikti ratų geometriją, sprendė S. S.. Kad S. S. padavė pinigus, buvo pamiršęs. Negali paaiškinti, kodėl buvo išrašyta dar viena sąskaita. Mano, kad byla yra politinė. STT pareigūnas A. pasikvietė ir pasakė „A., tu čia supranti ne prie ko, bet ne laiku pasipainiojai. Tu papasakok ką gali ir išeini iš čia“. Mieste buvo gandai, kad K. K. paėmęs 20.000.000 Lt. Neturėjo ką pasakoti, tai buvo sulaikytas. Pažinojo tik K. K. ir Z. Z.. Po to K. K. atsiskaitė. Ratų geometrija kainavo 296 litai. Pripažįsta tai savo klaida. S. S. nedavė nurodymų, kad sąskaitą už automobilio remontą užpildyti VšĮ ( - ) vardu. Sąskaitą faktūrą už geometriją parvežė S. S. arba V. K.. Dėl durelių ir geometrijos sumokėjo VšĮ ( - ). Apie apmokėjimą buvo apkalbėjęs su K. K., kuris sakė, kad pinigus tuoj atiduos, bet to pokalbio tęsinio byloje nėra. Jei nebūtų sulaikytas, išsiaiškinus, kad apmokėta iš įstaigos lėšų, tai pinigai turėjo būti įnešti į įmonės kasą. S. S. ir V. K. atliko paslaugą kaltinamajam, o jis – K. K., nes šis yra jo kaimynas ir senas pažįstamas. Spaudimo iš K. K. kaip vicemero nejautė. Ikiteisminio tyrimo metu buvo sulaikytas, jautė spaudimą, todėl norėdamas išeiti į laisvę pasirašė parodymus, kad vykdė K. K. kaip vicemero pavedimus, kad nedrįso jam skambinti dėl apmokėjimo remonto servisui.

76Dėl K. K. kaltinimo pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, T. P. kaltinimo pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį, 184 straipsnio 1 dalį ir Z. Z. kaltinimo pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 2 dalį ir 184 straipsnio 1 dalį (medžiagų pirkimas Z. Z. buto remontui)

77Kaltinimas dėl šių nusikalstamų veikų byloje grindžiamas liudytojų K. Č., R. Ž., R. Č., E. V., A. Š., R. V., V. T. parodymais, operatyvinių veiksmų atlikimo protokolais, Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolais, dokumentų apžiūros protokolais, kitais bylos dokumentais.

78Liudytojas K. Č. parodė, kad 2011 pabaigoje dirbo ( - ) apdailininku. Kaltinamuosius J. R. ir T. P. pažįsta pagal darbą. Dažnai yra pirkęs medžiagas „( - )“, nes jų reikėjo darbui. 2011 lapkričio mėnesį taip pat pirko medžiagas „( - )“ pagal įgaliojimą ( - ). Pirkimuose dalyvavo ir ( - ) direktorius T. P., bet ne visada. Dalyvaujant T. P. buvo ir kitas asmuo, kuris rinkosi medžiagas, kuris dirbo kažkokius darbus ne ( - ). Pirmas kartas buvo 2011 metų rudenį. Liudytojas su T. P. atvažiavo į „( - )“, ten jau buvo tas asmuo. Jis jau būdavo išsirinkęs apdailos medžiagas, laukdavo parduotuvėje, prie kasų susikrovęs savo medžiagas. T. P. jį kažkaip surasdavo. Liudytojas taip pat atsirinkdavo apdailos medžiagas remontui ( - ). „Senukai“ už medžiagas išrašė sąskaitas, atskirai liudytojo ir to žmogaus. To žmogaus sąskaitos taip pat buvo išrašytos ( - ) vardu, nes taip nurodė T. P.. Liudytojas galvojo, kad tas vyras dirbo taip pat ( - ), tik kitame padalinyje. Tas vyras atskirai išvažiuodavo raudonos spalvos automobiliu „Seat“. Buvo gal 5 pirkimai, kai ir tas vyras dalyvavo. Per tuos 5 kartus tas vyras pirko „rotbandą“, apie 10 vienetų, kažkokių elektros prekių, karnizus, dažų. Viso prekių gal 4000 Lt sumai. Sąskaitos buvo išrašomos ( - ) vardu. Pagal ikiteisminio tyrimo metu liudytojui pateiktas sąskaitas prekes atrinko tiksliai, nes sąskaitos buvo atskiros. Tyrėjai per apklausą pateikė būtent tas sąskaitas, kur buvo atžymėtos prekės. Liudytojas nežinojo, ar K. K. susijęs su pirkimais.

79Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 276 straipsnio 4 dalimi, liudytojo K. Č. parodymams patikrinti buvo perskaityti jo parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (t. 6, b. l. 38-40, t. 6, b. l. 41-43). Liudytojas K. Č. patvirtino savo parodymus. Liudytojas papildomai nurodė, kad prekes pirkdavo ir kitiems darbininkams, pagal jų prašymus. Ir kitiems objektams būdavo išrašomos sąskaitos. „( - )“ nuolaidų kortelės neturėjo, atsiskaitė ne grynais pinigais.

80Liudytojas R. Ž. parodė, kad pažįsta Z. Z. kaip klientę. 2011 m. spalio mėn. ji paskambino su rekomendacija dėl buto remonto. Liudytojas apžiūrėjo butą ( - ) gatvėje ir sutiko daryti remontą, vidaus apdailos darbus. Bute du kambariai, koridorius, vonia, virtuvė. Bute viską reikėjo keisti, lyginti sienas, keitė grindis, dėjo plyteles, tapetavo, glaistė, dėjo lubas. Sutartis buvo žodinė, žadėjo sumokėti, kai liudytojas pabaigs darbus. Medžiagas pirkdavo Z. Z.. Kartais rinkdavosi su žmogumi. Jis rinkdavosi ir jis apmokėdavo. „( - )“ pirko medžiagas – glaistus, „rotbantus“, giluminius gruntus, juostas ir kt. Žino, kad už grindų dangas, plyteles ji tikrai mokėjo pati. Už sienų lyginimo medžiagas mokėjo ne pati, o žmogus „( - )“, kuris prisistatė pavarde P. Jo pavardę pasakė Z. Z.. Jis iš sąrašo rinko medžiagas ir mokėdavo. Medžiagas „( - )“ pirko gal penkis kartus. Liudytojas vyko į „( - )“, P. paduodavo sąrašą ko reikia, ko jis negalėjo pirkti – išbraukydavo, ką galėdavo – paimdavo. Dėl ko braukė, nežino. Dar kažką pirkdavo ir be jo sąraše nurodytų medžiagų. Nežino, ar buvo išrašomos sąskaitos. Kartais su P. būdavo dar vienas žmogus. Liudytojas pirko medžiagas ir iš Z. Z. pinigų – gipsą, profilius, vatą. Vieną sąskaitą liudytojas vežė į ( - ), nes P. kolega negalėjo išrašyti. Laukė tos sąskaitos, sakė atvežti į ( - ) gatvę, kur užrašyta lyg tai „namų ūkis“. Sąskaitą padavė vaikinukui, kuris su P. buvo „( - )“. Z. Z. buto remonto nepabaigė dėl tyrimo. Kitas medžiagas, kurias išbraukė P., Z. Z. pirko pati. Pagal sąskaitas faktūras Z. Z. buvo nupirkta prekių už apie penkis tūkstančius litų. Z. Z. dėl pinigų stygiaus norėjo remonto dalimis. Medžiagos buvo vidutinio lygio. Prekes, kurias išbraukė, nelėmė nuolaidų buvimas toms prekėms. Ką išbraukydavo, vis tiek pirko „( - )“. Nupirktas prekes atsiveždavo į butą, tik vieną kartą vežė padėti į sandėlį. „( - )“ sąskaitų išrašymo momento nematė, praėjus pro kasą, jam sakydavo, kad gali išvažiuoti. P. ne visus kartus buvo „( - )“. Liudytojas padarydavo sąrašą ir atiduodavo Z. Z., ji grąžindavo išbraukytą, vadinasi, viskas sąraše suderinta. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas iš jam parodytos sąskaitos parodė, kokias medžiagas P. pirko Z. Z. buto remontui. Pirmoje apklausoje liudytojui rodė filmuotą medžiagą „( - )“ prie kasų, kai P. apmoka. Prekes veždavo su savo mašina – raudonu „Seat“, kartą – su „( - )“ autobusiuku.

81Liudytoja R. Č. parodė, kad su kaltinamaisiais sieja tik darbiniai santykiai, yra dirbusi UAB ( - ) personalo vadybininke. 2012 metais G. J. liudytojos buvo paprašęs užpildyti paraiškas.

82Kadangi liudytoja R. Č. neprisiminė aplinkybių, dėl kurių buvo apklausiama ikiteisminio tyrimo metu, remiantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, liudytojos parodymams patikrinti buvo perskaityti liudytojos parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu 2012-06-13 (t. 6, b. l. 79-81). Iš šių parodymų matyti, kad kaip personalo ir ūkio vadybininkė ji buvo atsakinga už darbuotojų priėmimą ir atleidimą, ir ūkio dalį. Jų bendrovės administracinės patalpos, esančios ( - ), ( - ), buvo pradėtos remontuoti apie 2011 m. rudenį, kuomet bendrovės generaliniu direktorium jau buvo T. P.. Patalpas remontavo darbininkai – A. A. ir K. Č.. Daugiausia remonto darbams reikalingos medžiagos buvo perkamos iš „( - )“ prekybos centro, nes su juo bendrovė buvo sudariusi sutartis. Darbininkai apsiskaičiuodavo, ko remonto darbams reikia, tada būdavo pildoma paraiška ir būdavo važiuojama pirkti. Darbininkai turėjo įgaliojimą pirkti medžiagas. Liudytoja už tuometinį ūkio vadybininką A. Š. pildydavo paraiškas jo prašymu. A. Š. atnešdavo lapelį, kuriame būdavo surašytos reikalingos medžiagos, ji iš lapelio viską perrašydavo į paraišką. Kartais A. Š. jai žodžiu pasakydavo, kokių medžiagų reikia. A. Š. su paraiška eidavo pas buhalterę E. V.. Paraiškas pildė už A. Š. 2011 m. rudenį. Pildydama paraiškas buvo įsitikinusi, kad jose išvardintos medžiagos bus panaudotos bendrovės reikmėms.

83Liudytoja R. Č. patvirtino šiuos parodymus. Papildomai parodė, kad nežinojo, kas buvo daroma ir kaip buvo naudojamos visos nupirktos medžiagos.

84Liudytoja E. V. parodė, kad 2011-2012 metais dirbo UAB ( - ) vyriausia buhaltere. Jos tiesioginis vadovas nuo 2011 05 pabaigos iki 2012-01-24 buvo T. P.. Liudytojai žinoma, kad medžiagos, kurias pirko įmonės remontui, nebuvo pilnai panaudotos įmonės remontui. Bendrovės remontas pradėtas 2011 rudenį, naujiems darbuotojams pirmame aukšte buvo įrenginėjamas kabinetas. Buvo pakeisti langai, darytas vidaus remontas, apdaila, vedžiota instaliacija, kiti darbai. Apie faktą, kad dalis remontui skirtų medžiagų galimai buvo panaudota kitų patalpų remontui, sužinojo tik tada, kai 2012 m. sausio 16 d. atvyko STT pareigūnai. Visas sutartis bendrovėje sudaro įmonės vadovas, rašytinių sutarčių su privačiais fiziniais asmenis nebuvo. K. Č., kuris tiesiogiai remontavo minėtas patalpas, sąskaitose nurodė, kokios medžiagos nebuvo panaudotos bendrovės patalpų remontui, kurios nepateko į bendrovę. Jis paaiškino, kad medžiagos nuvežtos į ( - ), Z. Z.. Pagal dokumentus tai buvo įvairios statybinės medžiagos – dažai, sraigtai, plokštės, profiliai, gruntas, kt. Pagal jo nurodytas medžiagas, liudytoja išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Z. Z. vardu, išvardino visas medžiagas, pridėjo įmonės pelno mokestį. Apie 4500 litų (be PVM) sąskaitą išsiuntė Z. Z.. 2012 m. pabaigoje už šias Z. Z. prekes apmokėjo T. P.. Po T. P. apmokėjimo Z. Z. pervedė visą sumą, bet įmonė jai grąžino, nes už prekes jau buvo sumokėta. T. P. apmokėjimas už sąskaitą įmonei nebuvo nuostolingas, nes rašydama sąskaitą už medžiagas, liudytoja pridėjo 5 procentų komisinį mokestį nuo bendros medžiagų vertės. Pagal verslo apskaitos standartus iki metinės atskaitomybės sudarymo momento visus praeitais metais įvykusius įvykius reikia įtraukti į praeitų metų finansinę ataskaitą. Finansinė būklė iki 2010 metų įmonėje buvo 69.000 litų nuostolis. Atėjus dirbti T. P., 2011 metai buvo baigti su 214.600 litų pelnu. Liudytoja sąskaitą-faktūrą išrašė 2012-01-23 ar 24 dieną, mokėtiną PVM deklaravo iki 2012 m. sausio, o pajamos buvo įtrauktos į 2011 m. gruodį. Medžiagos buvo nurašytos į sąnaudas 2011 m. lapkričio ar gruodžio mėnesį. Bendrovės buhalterinėje apskaitoje tos prekės yra nurodytos kaip skirtos perparduoti. Dėl šios situacijos bendrovė žalos nepatyrė, ji net kelis litus uždirbo. Bendrovės generalinis direktorius pavaldus valdybai. Savininko teises įmonėje įgyvendina ( - ) administracijos direktorius, kuris pagal Akcinių bendrovių įstatymą išrenka valdybą, o valdybos kompetencijoje yra priimti ir atleisti bendrovės direktorių. Bendrovės direktorius nebuvo pavaldus vicemerui K. K., kuris 2011 m. kuravo tas ūkinės veiklos sritis, kuriose dirbo bendrovė.

85Liudytojas A. Š. parodė, kad 35 metus dirbo ( - ) vadybininku ūkiui. Kaltinamieji J. R. ir T. P. jam pažįstami. Liudytojui dirbant T. P. buvo vadovu 3-4 mėnesius. Tuo metu bendrovės patalpose ( - ) vyko remontas, buvo įrenginėjami kabinetai, remontui buvo perkamos medžiagos. Dėl reikalingų medžiagų liudytojas rašė paraišką ir paduodavo direktoriui T. P., kuris ją tvirtindavo. Tada buvo perkamos medžiagos. Jokiam butui medžiagos nebuvo pirktos. Direktorius T. P. reikalavo griežtai laikytis paraiškų. Liudytojas važiuodavo pirkti medžiagų, daugiausiai į „( - )“, kur buvo sutartis dėl pirkimų. Liudytojas pasirašydavo sąskaitą faktūrą. Su liudytoju pirkti prekių vykdavo dar ir specialistas, kad išsirinkti prekes. Paraišką prekėms vėliau grąžindavo J. R.. Paraiška būdavo prie sąskaitos, kad nebūtų nukrypimų. Ką reikia pirkti, nurodydavo direktorius. Žiūrėdavo pigesnių prekių. Įmonė turėjo nuolaidų kortelę. Su direktoriumi pirkti prekių nevažiuodavo.

86Liudytojas R. V. parodė, kad dirbo ( - ) vyr. specialistu, 2011 metais – techninės priežiūros direktoriumi. Kaltinamieji J. R. ir T. P. pažįstami kaip bendradarbiai, A. P. pažįstamas kaip buvęs bendrapartietis, K. K. pažįstamas kaip vicemeras. T. P. buvo geras vadovas, reikalaudavo iš pavaldinių. Liudytojas žino, kad yra vienoje paskyroje yra jo parašas, bet nėra jo štampo, kurį visada deda. Su ta paskira buvo supažindintas per apklausą. ( - ) gatvė neįeina į butų ūkio administruojamą rajoną, nei į ( - ) teritoriją. Kitur medžiagos negali būti panaudotos. Bendrovė pagal įstatus turi teisę teikti ir kitokias paslaugas.

87Liudytojas V. T. parodė, kad nuo 2012 m. sausio 24 d. dirba generaliniu direktoriumi ( - ). Su kaltinamaisiais nebuvo pažįstamas. T. P. už kažkokias Z. Z. prekes į įmonės sąskaitą pavedimu grąžino pinigus. Pagal įstatymus visos prekės ir paslaugos buvo užpajamuotos ir apskaitomos. Tos prekės dabar nurašytos, nes už jas sumokėta. Įmonė pavaldi ( - ) administracijai, tiesiogiai politikams nėra pavaldi. Kai gavo atsiskaitymą iš Z. Z., jį grąžino, nes T. P. jau buvo atsiskaitęs. Sąskaita buvo išrašyta Z. Z., jai buvo siunčiami paraginimai atsiskaityti. Šiuo metu įmonei žalos nėra.

88Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, byloje esantiems įrodymams patikrinti teismas perskaitė liudytojo V. T. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo pareigūnui (t. 6, b. l. 86-87). Liudytojas V. T. patvirtino savo parodymus, kad 2012-02-13 T. P. dviem bankiniais pavedimais į UAB ( - ) sąskaitą pervedė 5197,79 Lt pagal 2012-01-23 sąskaitą-faktūrą PBV Nr. 0000438.

89Liudytojas V. L. parodė, kad 2011 m. pabaigoje – 2012 m. pradžioje dirbo ir dabar dirba Ekskomisarų biure, yra „( - )“ prekybos centro apsaugos viršininkas. Į darbo funkcijas įeina UAB „( - )“ stebėjimo sistema. ( - ) esantis prekybos centras stebimas stacionariomis stebėjimo kameromis. Visos kasos stebimos nuolat. Yra registruoti, kaip asmens duomenų tvarkytojai. Filmuotos medžiaga tyrimui pateikiama pagal pareikalavimą. Medžiaga atrenkama pagal pateiktą pirkimo dokumentą, pirkėją, kasą. Jei nurodytas konkretus laikas ar firma, atrenkama labai greitai, tai trunka dvi tris minutes. Pagal registruotą pareigūnų raštą Nr. ( - ), pateiktas sąskaitas ir pirkėjo duomenis iš kompiuterio duomenų bazės atrinko ir pateikė jiems atrinktus vaizdo įrašus per dvi valandas. „( - )“ tiesioginis stebėjimas vykdomas vyksta ir dieną, ir naktį.

90Liudytojas R. K. parodė, kad dirba STT Kauno valdyboje kriminalinės žvalgybos viršininku, anksčiau dirbo vyr. specialistu. Pagal 2012-01-17 dokumentų pateikimo protokolą „( - )“ iš V. L., dalyvaujant N. D., paėmė anksčiau išsiųstame rašte nurodytą kompaktinį diską su vaizdais.

91Liudytojas G. L. parodė, kad yra vadovas UAB „( - )“, kuri užsiima durų ir grindų gamyba. Su K. K. kartu mokėsi, buvo geriausi draugai nuo 1988 m. Galbūt apie 2012 m. sausio mėnesį K. K. paskambino liudytojui kaip draugas ir paprašė padėti su durimis ar remontu jo pažįstamai Z. Pokalbyje nebuvo prašoma pagaminti veltui, nuolaidų ar kt. Moteris atvyko į jų saloną išsirinkti ją dominantį produktą. Darbuotojui R. T. pasakė, kad atvyks asmuo rinktis produkcijos. Liudytojas asmeniškai su Z. nebendravo. Netrukus prasidėjo įvykiai ir fiziškai nieko neatliko, avanso negavo.

92Liudytojas R. T. parodė, kad dirba UAB „( - )“. Su direktoriumi G. L. ir K. K. yra kurso draugai. G. L. sakė, kad skambino K. K. ir prašė moteriai padėti išsirinkti produkciją, pakonsultuoti. Jokių kalbų apie dovanojimą nebuvo. Atėjusi moteris pasižiūrėjo ką jie turi. Bendrovės techninis darbuotojas buvo pas užsakovę, išmatavo, padarė sąmatą, bet niekas neįvyko, nes viskas labai garsiai nuskambėjo.

93Liudytojas R. R. parodė, kad dirba direktoriumi įmonėje „( - )“, kuri užsiima santechniniais darbais. Su kaltinamuoju K. K. yra vaikystės draugai. Su Z. Z. susipažino, nes K. K. prašė jai pagalbos dėl transporto medžiagų pristatymui, prašė padėti palankesnėmis sąlygomis gauti prekes. Įmonė perka didmena didelius kiekius ir nuolaidos kartais siekia iki 40 procentų. Sutarties su Z. Z. nebuvo. Atrinko ir pirko Z. Z. santechnines prekes savo įmonės vardu, gavo prekes, pardavė jai su ta gauta nuolaida ir pristatė. Įmonė turi atidėjimą 45 d. Pateikė Z. Z. sąskaitą ir ji apmokėjo. Suma apie 5000 litų. Z. Z. prekes nuvežė R. Ž.. Liudytojas pažįsta R. Ž., kuris geras specialistas, kokybiškai daro darbus. K. K. klausė, todėl jį rekomendavo. R. Ž. naudojasi įmonės transportu, buvo poreikis gabenti prekes, todėl išskyrė transportą. Liudytojas R. Ž. perdavė automobilį nuvykęs į „( - )“. R. Ž., atrodo, padėjo atrinkti medžiagas Z. Z.. Medžiagas jai nuvežė R. Ž.. Už transportą buvo apmokėta.

94Liudytoja L. M. pažįsta kaltinamuosius K. K., T. P., Z. Z.. Žino, kad jie bendrauja įvairiomis temomis, ne tik darbiniais klausimais. Žino, kad K. K. ir T. P. yra draugai. Liudytoja du metus buvo ( - ) stebėtojų tarybos narė, kai vadovavo T. P.. Stebėtojų taryba atskaitinga pirmiausiai savo partijai, tuo metu – socialdemokratų partijai.

95Liudytojas R. R. parodė, kad dirba Kauno STT skyriuje kriminalinės žvalgybos vyriausiojo specialisto pareigose. Byloje atliko operatyvinį tyrimą ir dalyvavo atliekant ikiteisminį tyrimą. Surašė kai kurių operatyvinių veiksmų protokolus, garso ir vaizdo įrašų protokolus. Įrašai buvo pateikti kompaktiniuose diskuose, paimti iš įrenginių. Viskas atlikta vadovaujantis nustatyta tvarka. Kai laikmenos negalima pridėti, tai darė kopijas ir jos pridėtos byloje. Paleidus įrašą, buvo matomas laikas, diena ir valanda, kada veiksmas vyko. Tai ir nurodė protokoluose. Peržiūrint įrašą teisme su specialiu įrenginiu laiko duomenys matėsi. Fiksavo protokole tai kas buvo reikšminga, tik dalį pokalbių. Montažų, laiko, dienų pakeitimų nedarė, nes neturi tam įgūdžių ir specialių žinių. Surašė tai ką matė. Įrašų originalai buvo serveryje, kuriame medžiaga peržiūrima ir perkeliama į laikmenas. Kriminalinės žvalgybos priemonių panaudojimas sudaro valstybės tarnybinę paslaptį ir informacija neteikiama. Nereikšmingi įrašai buvo naikinami. Atrinkinėdamas kas įraše svarbu vadovavosi informacija iš įrašo apie galimai vykdomas nusikalstamas veikas.

96Liudytojas A. P. parodė, kad dirba STT Kauno skyriuje vyr. specialistu. Priklausomai nuo aparatūros, kai kas iš įrenginių įrašus kaupia serveryje į kietuosius diskus, kiti įrašo į kompaktinius diskus. Šiuo atveju įrašai buvo rašomi į kaupiklį, po to - į kompaktus. Montažų, trynimų, keitimų įrašuose nedarė. Byloje esančių įrašų padarymo datą suteikė pats įrenginys pagal jame nustatytą datą ir laiką automatiškai. Rankiniu būdu jos negalima pakeisti.

97Specialistas Benas Gabrielis Urbonavičius paaiškino, kad skaitmeninė technologija leidžia ne tik atkurti kokybiškai kopijas, bet ir daryti intervencijas į įrašus. Turint pakankamai gerą įrangą būtų sunku nuspėti ir nustatyti, ar pateiktose kopijose vaizdas sumontuotas. Neturi duomenų, kad šioje byloje įrašai sumontuoti, permontuoti, kad būtų kaip nors keisti, pataisyti.

98Iš ( - ) A. K. 2012-02-03 rašto Nr. (A27V124)-K-646 „Dėl informacijos ir dokumentų pateikimo“ matyti, kad ( - ) pavaduotojui K. K. veiklos sritys buvo nustatytos ( - ) tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-276 ir ( - ) tarybos 2011 m. lapkričio 10 d. sprendimu Nr. T-609, bei kad K. K. ( - ) pareigas ėjo nuo 2011 m. spalio 20 d. iki 2011 m. spalio 27 d., o iš užimamų ( - ) pavaduotojo pareigų K. K. atleistas paties prašymu ( - ) 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-1 (t. 7, b. l. 167-168).

99Iš ( - ) tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-276 2 priedo matyti, kad ( - ) pavaduotojo K. K. veiklos sritis yra ir miesto ūkis (t. 7, b. l. 170-171).

100Iš ( - ) tarybos 2011 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr. T-609 2 priedo matyti, kad ( - ) pavaduotojo K. K. veiklos sritis yra ir miesto ūkis (7 t., b. l. 172-173).

101Iš 2012-04-19 įtariamojo K. K. naudotų mobilaus ryšio telefonų apžiūros protokolo matyti, kad 2011-04-16 K. K. mobilaus ryšio telefonu 22:47 val. Z. Z. rašė (galimai apie T. P.): „Ar eis į tokią prastą vietą? Gal bus galima jį į kokį departamentą ar įmonę?“. 22:49 val. K. K. išsiuntė žinutę „Paklausk jo kol kas atsiras, jei reikia“. 22:53 val. Z. Z. K. K. parašė: „Nereikia, jis tikisi ad. direktoriaus ar panašiai. Greit paaiškės ką gaunam ir padėliosime“ (t. 4, b. l. 52-53).

102Iš 2012-06-14 ( - ) administracijos Turto skyriaus vedėjo A. S. rašto Nr. 60-2-625 „Dėl informacijos pateikimo“ matyti, kad T. P. paskirtas UAB ( - ) (UAB ( - )) generaliniu direktoriumi 2011 m. rugpjūčio 24 d. valdybos sprendimu ir jam nustatytas 6,2 MMA dydžio mėnesinis atlyginimas (t. 8, b. l. 174).

103Dėl kai kurių byloje pateiktų įrodymų leistinumo

104Bylos nagrinėjimo metu kaltinamųjų gynybai kilo abejonių dėl kaltinamųjų sekimo ir operatyvinių veiksmų atlikimo protokolais užfiksuotų telefoninių pokalbių, elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, kai kurių vaizdo įrašų teisėtumo (tiek ir kaltinime dėl Z. Z. perkamų statybinių medžiagų ir prekių, tiek vėliau aptariamuose kaltinimuose). Nurodoma, kad įrašai nėra originalūs, byloje yra pateiktos tik šių įrašų kopijos, kuriose (laikmenose) nėra užfiksuotas faktinis pokalbių laikas, kad klausant įrašų buvo fiksuoti pokalbių nutrūkimai, kad protokoluose pokalbiai nėra užfiksuoti pilnai, įrašų kopijos prie operatyvinių veiksmų atlikimo protokolų padarytos vėliau, negu surašyti tie protokolai, protokoluose užfiksuotas pokalbių turinys neatitinka teismo posėdžių metu perklausytų pokalbių turinio, kaltinamųjų sekimas, pokalbių kontrolė tęsėsi ir pradėjus byloje ikiteisminį tyrimą.

105Kauno apygardos teismo 2011-06-27 nutartimi sankcionuotas slaptas ( - ) pavaduotojo K. K. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos bei jos turinio fiksavimas nuo 2011-06-29 iki 2011-09-29 (t. 1, b. l. 91). Kauno apygardos teismo 2011-07-20 nutartimi sankcionuotas slaptas patekimas į ( - ) pavaduotojo K. K. tarnybines patalpas, leista įmontuoti specialią techniką, atlikti kabineto vaizdo ir garso kontrolę nuo 2011-07-21 iki 2011-10-21 (t. 1, b. l. 84). Kauno apygardos teismo 2011-09-22 nutartimi sankcionuotas slaptas ( - ) pavaduotojo K. K. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos bei jos turinio fiksavimas, techninių priemonių panaudojimas specialia tvarka, atliekant K. K. operatyvinį sekimą nuo 2011-09-29 iki 2011-12-29 (t. 1, b. l. 98). Šiaulių apygardos teismo 2011-10-20 nutartimi sankcionuota slaptas Z. Z. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė ir fiksavimas bei techninių priemonių panaudojimas specialia tvarka nuo 2011-10-24 iki 2012-01-24 (t. 1, b. l. 99). Šiaulių apygardos teismo 2011-10-20 nutartimi sankcionuota slaptas patekimas į ( - ) pavaduotojo K. K. tarnybines patalpas, leista įmontuoti specialią techniką, atlikti kabineto vaizdo ir garso kontrolę nuo 2011-10-21 iki 2012-01-21 (t. 1, b. l. 125). Kauno apygardos teismo 2011-10-07 nutartimi sankcionuotas slaptas UAB ( - ) direktoriaus T. P. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos bei jos turinio fiksavimas, techninių priemonių panaudojimas specialia tvarka, atliekant šio asmens operatyvinį sekimą nuo 2011-10-10 iki 2012-01-10 (t. 1, b. l. 150). Jurbarko rajono apylinkės teismo 2011-12-21 nutartimi leista klausytis K. K. pokalbių telefonu, daryti jų įrašus, kontroliuoti kitą elektroninių ryšių tinklais perduodamą informaciją, ją fiksuoti bei kaupti laikotarpiu nuo 2011-12-21 iki 2012-03-21 (t. 3, b. l. 29-30). ( - ) apylinkės teismo 2012-04-02 nutartimis leista klausytis K. K. pokalbių telefonu, daryti jų įrašus, kontroliuoti kitą elektroninių ryšių tinklais perduodamą informaciją, ją fiksuoti bei kaupti laikotarpiu nuo 2012-04-02 iki 2012-07-02 (t. 3, b. l. 38-40, 46-48). Jurbarko rajono apylinkės teismo 2011-12-21 nutartimi leista laikotarpiu nuo 2011-12-21 iki 2012-03-21 slapta sekti K. K. ir galimus jo bendrininkus, sekimo meti daryti vaizdo ar garso įrašą (t. 3, b. l. 55). Jurbarko rajono apylinkės teismo 2011-12-21 nutartimi leista nuo 2011-12-21 iki 2012-03-21 savo tapatybės neatskleidžiantiems pareigūnams atlikti slaptus tyrimo veiksmus – leisti 60 kartų slapta patekti į ( - ) pavaduotojo K. K. darbo kabineto patalpas, sumontuoti garso ir vaizdo įrašymo įrangą, darant garso ir vaizdo įrašus slapta sekti K. K. ir galimus jo bendrininkus, atlikti kitus veiksmus (t. 3, b. l. 59-60). Jurbarko rajono apylinkės teismo 2011-12-21 nutartimi leista klausytis T. P. pokalbių telefonu, daryti jų įrašus, kontroliuoti kitą elektroninių ryšių tinklais perduodamą informaciją, ją fiksuoti bei kaupti laikotarpiu nuo 2011-12-21 iki 2012-03-21 (t. 3, b. l. 65-66). Jurbarko rajono apylinkės teismo 2011-12-21 nutartimi leista laikotarpiu nuo 2011-12-21 iki 2012-03-21 slapta sekti T. P. ir galimus jo bendrininkus, sekimo metu daryti vaizdo ar garso įrašą (t. 3, b. l. 72). Jurbarko rajono apylinkės teismo 2011-12-21 nutartimi leista klausytis Z. Z. pokalbių telefonu, daryti jų įrašus, kontroliuoti kitą elektroninių ryšių tinklais perduodamą informaciją, ją fiksuoti bei kaupti laikotarpiu nuo 2011-12-21 iki 2012-03-21 (t. 3, b. l. 77-78). Jurbarko rajono apylinkės teismo 2011-12-21 nutartimi leista laikotarpiu nuo 2011-12-21 iki 2012-03-21 slapta sekti Z. Z. ir galimus jos bendrininkus, sekimo metu daryti vaizdo ar garso įrašą (t. 3, b. l. 84). Jurbarko rajono apylinkės teismo 2012-01-09 nutartimi leista klausytis A. P. pokalbių telefonu, daryti jų įrašus, kontroliuoti kitą elektroninių ryšių tinklais perduodamą informaciją, ją fiksuoti bei kaupti laikotarpiu nuo 2012-01-09 iki 2012-04-09 (t. 3, b. l. 90-91). ( - ) apylinkės teismo 2012-04-12 nutartimi leista nuo 2012-04-12 iki 2012-07-12 klausytis A. P. pokalbių telefonu, daryti jų įrašus, kontroliuoti kitą elektroninių ryšių tinklais perduodamą informaciją, ją fiksuoti bei kaupti (t. 3, b. l. 94-95). ( - ) apylinkės teismo 2012-03-16 nutartimi leista klausytis A. P. pokalbių telefonu, daryti jų įrašus, kontroliuoti kitą elektroninių ryšių tinklais perduodamą informaciją, ją fiksuoti bei kaupti laikotarpiu nuo 2012-03-16 iki 2012-06-16 (t. 3, b. l. 103-104). Jurbarko rajono apylinkės teismo 2012-01-09 nutartimi leista laikotarpiu nuo 2012-01-09 iki 2012-04-09 slapta sekti A. P. ir galimus jo bendrininkus, sekimo metu daryti vaizdo ir garso įrašą (t. 3, b. l. 111-112).

106Lietuvos Respublikos Operatyvinės veiklos įstatymo (įstatymo redakcijoje galiojusioje kaltinamiesiems inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo laikotarpiu 2011-2012 metais) 9 straipsnio 1 punkte nurodyta, kad Operatyvinis tyrimas atliekamas, kai: nusikalstamos veikos požymiai nėra nustatyti, bet turima informacijos apie rengiamą, daromą ar padarytą labai sunkų ar sunkų nusikaltimą arba apie apysunkius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso <...> 228 straipsnio 1 dalyje, <...>, arba apie nusikaltimą rengiantį, darantį ar padariusį asmenį. Šioje byloje nustatyta, kad operatyvinis tyrimas byloje buvo atliekamas dėl galimų nusikalstamų veikų, numatytų BK 228 straipsnio 2 dalyje. Pradėjus ikiteisminį tyrimą K. K., T. P., A. P. buvo inkriminuotas nusikaltimų, numatytų BK 228 straipsnio 2 dalyje, padarymas. Esant tokioms aplinkybėms teismas konstatuoja, kad operatyvinis tyrimas byloje šių asmenų atžvilgiu buvo pradėtas ir atliekamas nepažeidžiant įstatymų reikalavimų.

107Iš nurodytų nutarčių matyti, kad slaptas kaltinamųjų sekimas ir jų komunikavimo kontrolė buvo sankcionuota teismo nutartimis įstatymų nustatyta tvarka. Nutartyse nurodytas tokios kontrolės būtinumo pagrindas. Bylą nagrinėjantis teismas neturi pagrindo abejoti dėl nurodytų teismo nutarčių teisėtumo. Faktų, kad kopijos prie operatyvinių veiksmų atlikimo protokolų padarytos vėliau, negu surašyti tie protokolai (klausantis pokalbių tiesiogiai iš „Telepiko“ sistemos), kad operatyvinių veiksmų atlikimo ir elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės protokoluose užfiksuotos tik, tyrėjų nuomone, reikšmingos bylai telefoninių pokalbių dalys, kad netinkamai nurodytas atskirų tokių veiksmų – sekimo – protokolų surašymo pagrindas ar pavadinimas (pvz. pavadintas apžiūros protokolu) teismas nelaiko esminiu baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimu ir tai nėra pagrindas pripažinti šių protokolų niekiniais ir nepripažinti šių protokolų įrodymais byloje. Atliekant operatyvinio tyrimo veiksmus buvo surinkta informacija ir apie kitus asmenis, operatyvinio tyrimo metu bendraujančius su kaltinamaisiais. Duomenys, nurodyti operatyvinių veiksmų atlikimo protokoluose buvo patikrinti baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. Kaltinamieji nepaneigė, kad protokoluose užfiksuoti duomenys ir pokalbiai yra užfiksuoti neteisingai ar kad protokoluose yra neteisingai nurodyta asmens pokalbių priklausomybė ar pasakyti žodžiai. Teismas nenustatė aplinkybių, kurių pagrindu galima būtų abejoti, kad protokoluose nurodyti pokalbiai ir pasakyti žodžiai buvo pasakyti ne asmenų, nurodytų protokoluose, o kitų asmenų. Esant tokioms aplinkybėms teismas pripažįsta, kad operatyvinio tyrimo veiksmų surinkti duomenys turi įrodomąją galią visų kaltinamųjų šioje byloje atžvilgiu. Teismas nelaiko šių įrodymų neatitinkančiais BPK 20 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Aplinkybė, kad kai kuriuose operatyvinių veiksmų atlikimo protokoluose ne visiškai tiksliai užfiksuotas įrašuose esantis turinys, teismo nuomone, taip pat nesudaro pagrindo atmesti šiuos įrodymus – pokalbiai buvo išklausyti teisminio bylos nagrinėjimo metu ir jų turinys gali būti įvertintas objektyviai.

108Liudytojai R. R. ir A. P., specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, surašę Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolus, patvirtino kad darė kaltinamųjų telefoninių pokalbių garso įrašų kopijas iš „Telepiko“ sistemos, iš kur protokoluose užfiksavo faktinį įrašų darymo laiką. Kaltinamųjų gynyba nepateikė argumentų ir bent kiek patikimų duomenų, galinčių sukelti teismui pagrįstas abejones, kad nurodyti operatyviniai veiksmai pradėti nepagrįstai, kad byloje esantys garso ir vaizdo įrašai būtų užfiksuoti ne Operatyvinių veiksmų atlikimo protokoluose nurodytu laiku, t. y. kitu, negu buvo gautas teismo leidimas. Akivaizdu, kad fiksuojant garso įrašus iš bazinės įrangos, faktiškai daromos jų kopijos. Teismas neturi pagrindo abejoti teisme paliudijusių pareigūnų parodymais dėl garso įrašų fiksavimo laiko. Todėl teismas nemato esminių pažeidimų garso įrašų fiksavimo procese ir pripažįsta šiuos įrodymus atitinkančius BPK 20 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

109Atskiruose garso įrašuose (taip pat ir nutrūkusiuose) užfiksuotų pokalbių turinio įrodomąją reikšmę teismas įvertina kiekvienu konkrečiu atveju, taip pat ir kitų bylos įrodymų kontekste.

110Iš 2011-12-30 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-335 matyti, kad 2011-08-29 ( - ) mero pavaduotojas K. K. savo darbo kabinete ( - ) patalpose, susitiko su ( - ) pavaduotoju S. B., ir jų pokalbio metu paaiškėjo, kad galimai su T. P. paskyrimu UAB ( - ) (UAB ( - )) generaliniu direktoriumi yra susijęs ir K. K.. 2011-08-29 laikotarpyje nuo 9.45 iki 10.06 val. užfiksuotas toks K. K. (toliau – K.K.) ir S. B. (toliau – S.B.) pokalbis: S.B.: „(...) mane puolė supranti dėl to.“ K.K. „Tau pasiūlyt ką nors?“ S.B. „Ne ne ne ne.“ K.K. „Tai tu atsilaikei ar ne?“ S.B. „Jo, supranti, (...) labai stipriai mane puolė, man pradėjo skambinti, o mes padarėm labai gudriai. Supranti, paskambino pilietis šitas, mes padarėm labai „chytrai“, paskyrėm reiškia P., (...) tą ką tu atnešei, generalinis (...), administracijos tas R. tampa technikos direktorius, J. kur yra pavaduotojas (...), labai gerai R. užtenka, viskas nei šiaip, viskas tvarkoj, viskas gerai (...), žmogus darbo turės – ne į gatvę...“ K.K. „R. pavaduotojas?“ S.B. „Nu, R. pavaduotojas. Nesvarbu, tai bet tai technikos direktoriaus pavaduotojas, R. jeigu direktorius, ėėė B. su U. (...) liberalcentristas, viskas sumaišyta, ėėė reiškia mūsų žmogus, supranti irgi jie pavaduotojai generalinio P....(...)“ (...) S.B. „Aš, pavyzdžiui, P. akyse nematęs.“ K.K. „(...) dėl P. tai dabar.“ S.B. „Ne, sakau aš jo nematęs, bet tu ir atsakai, aš jo nematęs.“ K.K. „Bet aš už tai atsakau, kad jis yra normalus, tvarkingas.“ S.B. „Nu, taip taip.“ K.K. „Bet aš dabar už vadovavimą jam, tai aš nežinau, gal R. tegul atsako.“ S.B. „Už vadovavimą kaip?“ K.K. „Nu, ta prasme dabar klausimas yra paprastas – kas vadovauja P., aš tai jam nenoriu vadovaut, nes čia tavo kuravimo sritis, čia kaip (...) su vadovais.“ S.B. „Ne.“ K.K. „Bet arba tu jam vadovauji arba R. jam vadovauja.“ S.B. „Ne, kartu kartu.“ K.K. Nes jsi ateis, nu gerai, jis ateis tartis ką daryti vienaip, ką daryti kitaip.“ S.B. „Kartu, sutariam kartu.“ (...) K.K. „Aš tada P. sakau realiai, kad visais klausimais tartųsi su R. (...)“ (...) K.K. „Ir pasakysiu jam, kad R. reiškia yra lygiavertis tau.“ (...) K.K. „Ir jeigu R. sako ne, nu tai tada reikia klausimą nešti pas S.“ S.B. „(...) mes abudu.“ K.K. „Pas pas mane“ S.B. „Ir tada, „žėk“ K., reiškia mes abudu (...)“ P.S. 9. val. 54 min. 09 sek. K. K. paprašo referentės pakviesti P.. 9 val. 54 min. 42 sek. Į kabinetą įeina T. P. ir pasisveikina su S. B.. K. K. „Aš tau sakau, kad neduosiu paprastą žmogų tau.“ P.S. 10 val. 06 min. 00 sek. S. B. išeina iš kabineto. Kabinete lieka K. K. ir T. P. (toliau – T.P.), kurie kalba ir apie T. P. išlikimą generalinio direktoriaus pareigose. T.P. „Jo, tai aš atėjau prisistatyti, žinai, ir kokie čia vėjai (...), aš čia išsilaikau ar ne, nes čia iš mūsų bendrapartiečio, tavo buvusio draugo, labai didelis spaudimas kaip suprantu.“ K.K. „Čia iš visur spaudimas, čia draugų nėra.“ T.P. „Jo, išlaikysi mane šitoj vietoj?“ K.K. „Stengsiuos, jau vienu metu galvojau, kad net nepaskirsim, nes“ T.P. „Tai aš jaučiu būtų visi žinoję, tai ko gero būtų net nepaskyrę (...)“ K.K. „Aš net nežinau nežinau ką čia sakyt, čia iš principo, čia iš principo geri pamatai buvo padėti dar balandžio mėnesį, nekalbant apie tai, kad dar geresni buvo padėti per keturis metus, supranti, šalia sėdint, nes praeitoj kadencijoj mes šalia sėdėjom.“ T.P. „Nu gerai , įvyko įvyko, aš ten bandau laikytis (...)“ K.K. „Tai va, o puolimas yra iš visur čia.“ (t. 1, b. l. 85-90).

111Iš 2011-12-07 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-248 matyti, kad 2011-09-26 laikotarpyje nuo 17 val. 08 min. 26 sek. iki 17 val. 19 min. 28 sek. užfiksuotas K. K. pokalbis telefonu su Z. Z. (toliau – Z.Z.): K.K. „Aš norėjau, supranti, paklausti, o tu su mūsų bendru draugu aptarei savo ten tuos reikalus remonto ar nieko su juo nepakalbėjai?“ Z.Z. „Nu, aš dar nekalbėjau per daug, o ką?“, (...) „nu, jisai sakė, kad padės, bet tai, žinai.“ K.K. „Jeigu jisai, žinai, niekur nenori dalyvauti, o nori tiktai supranti kažkur kitur dalyvauti, tai tas tada, nu aš vienaip su juo kalbu tada ne, o jeigu sako jisai jo čia gerai, žinai, tai su juo kitaip galima kalbėt, nu.“ (...) Z.Z. „K., aš tada galiu rytoj jam paskambint ir aš paklausiu ir ir, bet tai supranti man tada reikia iš karto pasakyt ko aš noriu, man reikia, aš kiek suprantu, kad tai galbūt per didelė našta, aš gal taip išeina R. ar kažkas panašaus tai tiesiog galima pasiderint.“ K.K. „Aš sakau, pamiršk tu tą R.“, (...) „ne apie jį kalba.“ Toliau pokalbio metu K. K. vėl kalba galimai apie T. P.. K.K. „Ar jis dalyvauja, ar automobilį ar dar ką nors, ar jis tiktai taip sėdi ir grąžus ir labai visi juo gėrimės, kad jis gražus.“ Z.Z. „Nu, visko gali būt.“ K.K. „Apie tai kalba, supranti.“ Z.Z. „Ne, nu tai gerai, tai čia eina kalba supratau supratau gerai, tai aš tada pasistengsiu rytoj, nežinau, ne nuo ryto, gal ar po pietų susitikti, bet reikia tada apsiderint į kurią pusę tada daugiau kalbėt.“ K.K. „Nes jeigu jisai, žinai, sako jums ir taip didelė garbė, tai mes sakom suprantam, labai smagu, džiaugiamės ta garbe.“ Z.Z. „Taip“ (t. 1, b. l. 94-95).

112Iš 2011-12-07 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-249 matyti, kad 2011-09-28 laikotarpyje nuo 07 val. 54 min. 51 sek. iki 08 val. 05 min. 38 sek. užfiksuotas K. K. pokalbis telefonu su Z. Z.: Z.Z. „Vakar buvo atėję meistrai žiūrėt dar kartą“, (...) „žiūrėjo, žinai, permatavo jisai pagal save sienas, nu tai aš pasakiau dėl medinių grindų, žinok, nu ką jisai sako aišku teisingai, tai sako ten tiktai reikia nuimti linoleumą, tai sako ir šilčiai ir sako jos yra nu praktiškesnės ir ilgaamžiškesnės.“ K.K. „Tai ar medinių grindų ar to parketo?“. Z.Z. „Medis, kad būtų, parketas, nu ką, K., man, žinok, kad būtų medis, jeigu tada, nu tai jeigu yra gatavos kažkokios ir gal tegul bus ir pigesnės.“ K.K. „Nu, tai parketlentės (...), reikia apie tai kalbėt.“ Z.Z. „Tai, K., dar iki to, žinok, niekas čia nieko nedaro, nu tai aš žinau, žinok, aš bijau tiek, nu, negaliu sakyt, aš tiek negaliu, tiek tokių pageidavimų, jau man ir taip jau, duok dieve, kad nors ten padėtų, tai žinok ir tai jau man čia.“ K.K. „Tu labai visus pageidavimus gali sakyt, tiktai, žinai, paskui aš čia turėsiu problemų su vienu, matyt, mūsų draugu, žinai, kad ten jisai kažkokius irgi darytų dalykus, nes jeigu ten.“ Z.Z. „Kas toksai?“ K.K. „Nu, tas čia mūsų.“ Z.Z. „Bendras?“ K.K. „Ne, čia tas mano ir tavo.“ Z.Z. „T.?“ K.K. „Jo.“ Z.Z. „Eee.“ K.K. „Jeigu jisai ten, supranti, žinai, kažką.“ Z.Z. „Tu, žinai, kiek T. į mane prašymų dabar kreipėsi, kad tu nežinotum, ohoho ohoho ir vakar buvo atvažiavęs į areną pas mane“, (...), „nori daug ko, nori daug ko jisai, nori ėėė, žinai, tas, K., nu šiaip dabar kas yra, nu tai aš nežinau kiek tie kainuoja radiatoriai, mano tapetai, sienos, baltos lubos, baltos durys, nu nežinau, ten reikia, nu ir tos grindys, nu reikia viską žiūrėti, kad biškį pigiau, nu ten nereikia, aš ten, žinai, mano senas tas butas, aš tokių reikalavimų kaip tu ten sakei, nu ir kas, nu biškį reikės peržiūrėt, kad tos kainos būtų, ėėė, jeigu medinės.“ K.K. „Nereikia nieko peržiūrėt, tiktai, supranti, matyt, dar čia reikės, matyt, supranti, su tuo mūsų draugu pakalbėt, supranti, nes jeigu jisai, žinai, sakys, kad aš čia taip, anaip, tai sakysiu žinok tada.“ Z.Z. „O, ne, nu tai pakalbėk, nes jisai dabar, o tai ką tu kažką (...), kažkaip jisai susijęs ir su manimi.“ K.K. „Ne, tai aš ir sakau, kad šitas dalykas niekaip kitaip nesusijęs, tik susijęs su ta įmone (...)“ Z.Z. „Ne, tai bet pats T. ką nors supranta, kad kažkas tai kažkokios pagalbos bus ir man.“ (t. 1, b. l. 96-97).

113Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-196 matyti, kad 2011-11-07 laikotarpyje nuo 18 val. 15 min. 25 sek. iki 18 val. 30 min. 34 sek. užfiksuotas K. K. pokalbis telefonu su Z. Z.: K.K. „Kaip tau diena praėjo?“ Z.Z. „Nu, ką aš žinau, šiaip tie darbai, dar atlėkiau iki namų, žinai, vienas duris išėmė, kad galima būtų, žinai. Nu, darbus susidėliojom, bet dar niekas pakolkas nedirba. Jie ten skambinosi su R. tų medžiagų, aš suprantu, dar nėra, tai išėmė vieną.“ K.K. „O tai ten priklauso nuo mūsų draugo. Tam draugui pasakyta, supranti, bet ten jis kažką labai, žinai, kaip sakyt, šventas.“ Z.Z. „Kaip suprast? Tai reik gal su juo kalbėtis, ar ką, ką su juo daryt?“ K.K. „Nu, tai pažiūrėsim ką rytoj jis pasakys.“ (t. 1, b. l. 108-109).

114Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-198 matyti, kad 2011-11-08 laikotarpyje nuo 9 val. 32 min. 53 sek. iki 9 val. 34 min. 08 sek. užfiksuotas Z. Z. pokalbis telefonu su T. P.: (...) T.P. „Būtų gerai biškį šnektelt mums ten dėl tavo reikalų.“ (...) Z.Z. „Tai susitiksim, pašnekėsim. Davai, kada galim?“, (...), „Nu, tada gerai, dešimtą valandą susitinkam ( - ) gatvėj“, (...) „Tai gerai, tai bromoj. Bromoj susitinkam (...)“ (t. 1, b. l. 113-114).

115Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-199 matyti, kad 2011-11-08, 9 val. 35 min. 38 sek. Z. Z. iš savo mobilaus ryšio telefono išsiuntė trumpąją žinutę K. K. į jo mobilaus ryšio telefoną, kurio turinys: „T. P kviecia mane pokalbiui „del mano asmeninių reikalų“ (t. 1, b. l. 115-116).

116Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-200 matyti, kad 2011-11-08, 10 val. 16 min. 40 sek. K. K. iš savo mobilaus ryšio telefono išsiuntė trumpąją žinutę Z. Z. į jos mobilaus ryšio telefoną, kurios turinys: „Eik ihr buk drasi. As su juo kalbejau ir del duru“ (t. 1, b. l. 117-118).

117Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-201 matyti, kad 2011-11-08 laikotarpyje nuo 11 val. 16 min. 47 sek. iki 11 val. 20 min. 41 sek. užfiksuotas Z. Z. pokalbis telefonu su R. Ž. (toliau – R.Ž.): (...) Z.Z. „Dabar, žiūrėkit, toks yra variantas. Ar jūs galėtumėt rytoj kartu, kartu ir aš galėčiau, tokia butų procedūra: su šiuo sąrašu medžiagų reikia važiuoti į „( - )“, atsirinkti visas medžiagas, tada atvažiuos vienas žmogus, kuris išrašys sąskaitą, padarys pamokėjimą, ir tada bus grįžimas tų medžiagų išvežimo“, (...), „Nes aš iš tikrųjų tai patarčiau, kaip pasakyt, nes kai šiandien susitikau dabar, tai sako balti dažai, sako, kam? Tai sako, aš nežinau. Ten irgi kai kurių. Praktiškai tai iš tikrųjų logiška. Tai jisai sako būtų geriau rytoj. Tai tiesiog jūs viską surenkat, man skambtelnat, atvažiuoju aš, su tuo žmogum susisiekia, atvažiuojam, išrašo sąskaitą, ir staigiai nulekia dėl apmokėjimo, ir mes tada tas visas prekes išsivežam“, (...), „Bet žiūrėkit, ar mes ten viską žiūrėjom ar ne?“ R.Ž. „Tai aš dar tada šiandien užsuksiu, pasiskaičiuosiu tiksliai, kiek reikia tam vienam kambariui, nes kam tenai užsivežti ir paskui nepraeit.“ Z.Z. „Ne, žinokit, kitas yra dalykas. Imti reikia viską, tik nereikia viską į mano namus atsivežti“, (...), „Ir man ten irgi siūlė variantą dėl durų kitą dar pasižiūrėt, nes vis dėlto, nes ten, žinokit, man kaip paaiškino, ne todėl, kad greičiau, todėl, kad pradžiūvimas medienos. Ir sako, kažkiek ten gali pagreitinti, bet sakė ne ant tiek, ir dabar man irgi va man pasiūlė tas žmogus, kuris čia su tom medžiagom (...)“, (...), „Visas medžiagas, ką reikia, gal kažkas, aš nežinau, pavyzdžiui, ar ten tų laidų reikia dar kažkokių , pavyzdžiui, kur potinkiniai laidai. Nieko nereikia?“ R.Ž. „Ne, tai laidų reikės, tai reikės reikės.“ Z.Z. „Bet tuose sąrašuose tai nėra.“ R.Ž. „Nėra, nėra. Aš jam paskiau, aš laidų, elektros negaliu skaičiuoti, negaliu, negaliu pasakyt ir negaliu pasakyt dėl dažų, nes nežinau nei spalvą, nei kokiais dažais, nieko.“ Z.Z. „Tai žinokit ką, mes tada prieš važiuojant rytoj pasiderinam. Aš taip manau, kad tada, ai, žinokite ta prasme, kad galima, jo dabar ir dažus, kol tą viską galima sutvarkyt, kad paskui man būtų ramu“, (...), „Ir tada tas klausimas, parenkam spalvą, viską susivežam, ir būtų ramu“, (...) „Iš esmės tai čia, žinokit, reikėtų taip: jūs man pasakot, aš prie jūsų prisiderinsiu ir tas žmogus atvažiuos tik tada, kai mes būsim viską atsirinkę“, (...), „Jisai atvažiuos, išrašys sąskaitą, bet jis ten šitiek laiko negaiš kol bus ten viskas renkama į vieną krūvą.“ R.Ž. „Bet viskas bus „( - )?“ Z.Z. „Sakė, gali tik per „( - )“ (...), „Ir reikia paskaičiuot kas ten gali, kokie kiekiai.“ R.Ž. „(...) turiu susiskaičiuot.“ (t. 1, b. l. 119-121).

118Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-238 matyti, kad 2011-11-08 laikotarpyje nuo 12 val. 49 min. 39 sek. iki 12 val. 57 min. 39 sek. užfiksuotas K. K. pokalbis telefonu su Z. Z.: Z.Z. „(...) ir čia žinai man ir tas butas yra, kaip pasakyti, esmė tokia yra, kad aš labai, nu labai, nu tai normaliai, paskui čia, rytoj man reikia kažkaip iš darbo išbėgti, nuvažiuoti su tuo meistru, viską supirkti ir kad atvažiuos tada jisai, išrašys sąskaitas, apmokės ir tada tiktai galima bus išsivežt, ir sutarėm taip, kaip tas žmogus sako, gal tik, sakau, imam visą kiek, gal kur sandėliuojam, gal kur nors susitarėm, nes sakau aš paskui nu bijau, kad aš nieko neturėsiu (...)“ (t. 1, b. l. 122-123).

119Iš 2011-12-16 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-260 matyti, kad ( - ) mero pavaduotojo K. K. darbo kabinete 2011-11-08 laikotarpyje nuo 16.11 val. iki 16.13 val. užfiksuotas K. K. ir T. P. pokalbis: K.K. „Kaip Z. reikalai?“ (...) T.P. „Ne ne, tai (...) irgi sakau gerai, atėjo pas mane šiandien tas iš „Ž“ raidės, nu iš „S“, ir sako čia ką jūs darot dabar ta prasme, nu ten parašyta balti, neaišku nei medžiai, lubos. Atėjo su juo, normaliai viską susitarėm, jisai labai normalus diedas tas R., taigi jisai viską darys. Nu, ką tu nuo manęs slepi tuos dalykus?“ K.K. „Tai aš net neslepiu, tiktai kur tavo medžiagos?“ T.P. „Išspręsiu viską (...)“ K.K. „Bet aš noriu, kad ten kokybiškai būtų.“ T.P. „Tai ten aš aš aprūpinu tiktai.“ K.K. „O tai bus ten.“ (K. K. kumščiu pabeldžia į grindis). T.P. „Tas, kas yra sąraše, kiek galė..., nu, aš devyniasdešimt procentų tai tikrai matau, kad aš turėsiu kaip paskui parodyt.“ K.K. „Gerai, bet ten turi būti kokybiška“ (K. K. kumščiu pabeldžia į grindis), „Va, turi būt, o.“ T.P. „Stengsiuos, nu, kaip aš, principas bus toks – jie patys išsirinks, aš tiktai būsiu tas kuris...“ (T. P. rankų gestais parodo, kad sumokės). K.K. „Bet „( - )“ tokių dalykų tai nėra“ (K. K. kumščiu pabeldžia į grindis). T.P. Ne, aš neturiu, aš galiu tik iš „( - )“, bet jiem tinka, aš iš (...)“ K.K. „Kad ten nieko nėra.“ T.P. „„( - )“?“ K.K. „Nu“, (...), „Ten tikrai nėra.“ T.P. „Ten sąraše nėra.“ K.K. „Ne ne, bet.“ T.P. „Apie duris aš šnekėjau (...), Z.i reikia durų greitai, aš, jeigu darau tas duris, aš padarau (...) per pusantro du mėnesiu, nes mediena yra šlapia. Jinai sakė, duris, jinai išsisprendžia pati, aš jai nuperku visą tą sąrašą kas buvo.“ K.K. „Ne, tai ten mažai, dar reikia sąrašą išplėsti, nes ten nėra nei tualeto.“ T.P. „Ne, K., pala pala, K., biškį irgi jauskim ta prasme, aš tai paskui turiu kažkur parodyt ar ne kur tas.“ K.K. „Parodysi.“ T.P. „Ką parodysiu?“ K.K. „Nu, tūliką.“ T.P. „Tai, o kur kur ten matosi, kad kad visur rusiški stovi, nu aš ne, viską ką galiu padarysiu, nu turi būt proto ribos, supranti, negalima (...), kur ten (...) auksiniai maišytuvai, negaliu, kas yra sąraše – aš viską padarysiu.“ (t. 1, b. l. 126-127).

120Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-202 matyti, kad 2011-11-08 laikotarpyje nuo 17 val. 51 min. 31 sek. iki 17 val. 58 min. 56 sek. užfiksuotas K. K. pokalbis telefonu su Z. Z.: Z.Z. „Tai dabar, žiūrėk, aš taip galvoju, kad aš, kadangi taip yra, tai vis dėlto rytoj lekiu, susiperku visas, kiek įmanoma tas medžiagas ką galima kol dar ką galima, ir čia jeigu neliks tų čia įmonių, tai žinok, bus liūdna (...)“ (t. 1, b. l. 128-129).

121Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-20 matyti, kad 2011-11-09 laikotarpyje nuo 11 val. 41 min. 34 sek. iki 11 val. 42 min. 58 sek. užfiksuotas Z. Z. pokalbis telefonu su R. Ž.: (...) R.Ž. „Tai va, norėjau paklaust, kada mes ten važiuojam?“ Z.Z. „Dabar žiūrėkit, aš jam perskambinu. O sakykit, į mašiną bus kur pasikraut ar ar, ir kur paskui iškraut?“ R.Ž. „Tai aš kaip supratau, mes tiktai važiuosim, padarysim visus sąrašus ir tuos užsakymus, o po to aš pasiimsiu iš R. mašiną ir važiuosim į senamiestį.“ (...) Z.Z. „Tai aš dabar tam žmogui paskambinu, kad mes, ta prasme, kad mes važiuojam, jūs, sakysim, važiuojat, renkatės, paskui aš iki jūsų davažiuosiu ir išsikviečiu tą žmogų, kad jisai išsirašytų sąskaitas. Aš paderinu su juo ir jums pasuksiu.“ R.Ž. „Jo jo, nes šiaip tai visas sąrašas yra pas tą žmogų, tik išskyrus dėl dažų, ką liečia.“ Z.Z. „ne, tai sąrašą jisai man atidavė, jisai savo. Jisai sako, man nereikia, man, sako, padavė, tu, jūs važiuojat, renkatės, aš tiktai tvarką susiderinu ir tada galit jūs važiuot, o aš paskui davažiuosiu“ (t. 1, b. l. 130-131).

122Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-204 matyti, kad 2011-11-09 laikotarpyje nuo 11 val. 43 min. 14 sek. iki 11 val. 43 min. 30 sek. užfiksuotas Z. Z. pokalbis telefonu su T. P.: Z.Z. „Labas, T., dabar žiūrėk, tai dabar dėl tų „( - )“, tai mes dabar galim.“ T.P. „(...) aš tau perskambinsiu (...)“ (t. 1, b. l. 132-133).

123Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-205 matyti, kad 2011-11-09 laikotarpyje nuo 11 val. 50 min. 22 sek. iki 11 val. 51 min. 06 sek. užfiksuotas T. P. pokalbis telefonu su Z. Z.: (...) Z.Z. „Dabar žiūrėk, aš norėčiau jau važiuot, tas meistras, kad atsirinkinėtų tas prekes“, (...), „Užsakinėtų, atrenka ten tas prekes ir iš karto reikia išrašinėti sąskaitą“, (...), „Tai kaip dabar padaryt (...)“ T.P. „Tai, o tu pati ten važiuosi atsirinkinėt ar nevažiuosi?“ Z.Z. „A, dabar važiuoja meistras, jisai kol surinks, aš paskui pavažiuosiu.“ T.P. „Kelintą valandą man ir kur atvažiuot, pasakyk.“ Z.Z. „Nu, tai aš tau pasakysiu, nu per kiek laiko surinks, sakau, kad tave netrukdyti.“ T.P. „Aš, žiūrėk, aš paskui, man reikia dešimt minučių, kol aš atvažiuosiu. Laukiu tavo skambučio, aš pavažiuosiu.“ Z.Z. „Gerai. Ne, tai aš ten būnu, atsirinkinėja dabar prekes, viską, paskui skambinam, atvažiuoji ir viską tvarkaisi.“ T.P. „Gerai, atvažiuoju. Gerai, atvažiuoju“ (t. 1, b. l. 134-135).

124Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-206 matyti, kad 2011-11-09 laikotarpyje nuo 11 val. 51 min. 34 sek. iki 11 val. 52 min. 00 sek. užfiksuotas T. P. pokalbis telefonu su Z. Z.: (...) T.P. „Klausyk, o tu gali ne dabar paleist, o trečią valandą kokią? Man tada būtų stipriai patogiau.“ Z.Z. „Tau, kad tai ne, tada reikia anksčiau važiuoti, kad paruošti tą sąskaitą išrašyt, apie trečią tau būtų patogiau, jo?“ T.P. „Kad aš kad atvažiuočiau apie trečią valandą.“ Z.Z. „Nu, gerai, tvarkoj tada, gerai“ (t. 1, b. l. 136-137).

125Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-207 matyti, kad 2011-11-09 laikotarpyje nuo 11 val. 52 min. 40 sek. iki 11 val. 54 min. 03 sek. užfiksuotas Z. Z. pokalbis telefonu su R. Ž.: Z.Z. „Tai va, žinokit, dabar jisai man tik perskambino, sakė, kad jam patogiausia tą sąskaitą būtų išsirašyt apie trečią valandą“, (...), „Tai ne, bet aš galvoju, žiūrėkit, kaip mums suderint. Tai vis viena mum nuvažiavus reikia, kad atrinkinėtų prekes (...)” R.Ž. “Ne ne ne, tenais mum reikia tiktai išrašyti išankstinę sąskaitą išsirašyti, po to jie turės sumokėti pinigus, o tada tiktai.” Z.Z. “A, klausykit, tada trečią valandą tada mes tariamės. Jisai sakė, galiu apie trečią. Tai mes kažkur tai galime be penkiolikos trys susitinkame “Sen...”, kuriuose dabar “( - )”? R.Ž. “Nu, kur jums patogiausia, man tai tas pats.” Z.Z. “Jisai jam ten kaip ir arčiau, suprantu, ( - )”, (...), “Tai mes be penkiolikos trys, aš ten dašoku, sako, aš laike septynių aštuonių minučių po tavo skambučio, sakė, atvažiuoju.” R.Ž. “Jo, nes mum esmė tiktai, kad jūs būtumėte dėl spalvos išsirinkti, ir viskas. O šiaip tai jūs beveik ir nereikalingi, tiktai kad tas sąrašas dar reikalingas.” Z.Z. „O sąrašas pas mane yra čia” (t. 1, b. l. 138-139).

126Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-208 matyti, kad 2011-11-09 laikotarpyje nuo 13 val. 26 min. 28 sek. iki 13 val. 27 min. 10 sek. užfiksuotas T. P. pokalbis telefonu su Z. Z.: (...) T.P. „Žiūrėk, dabar iš pricipo du variantai, arba važiuojam šiandien, kaip tarėmės, trečią valandą, ane.“ Z.Z. „Nu apie trečią aš pasakiau žmogui, kad trečią.“ T.P. „Gerai, o bet vis tiek tiktai rytoj galėsim atsiimti viską. Supranti?“ Z.Z. „Ne, tai tvarkoj, tvarkoj.“ T.P. „Arba galim rytoj per vieną dieną viską padaryt.“ Z.Z. „Ne, nu aš jau jam, žinai, žmogui, išvažiavo...“ T.P. „Supratau, be problemų tada.“ Z.Z. „Atsiimsim tada rytoj, gerai.“ T.P. „Kelintą valandą tada man ten būt? Aš jum dar paskambinsiu.“ Z.Z. „Apie trečią“ (t. 1, b. l. 140).

127Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-212 matyti, kad 2011-11-09 laikotarpyje nuo 17 val. 51 min. 31 sek. iki 17 val. 58 min. 56 sek. užfiksuotas K. K. pokalbis telefonu su Z. Z.: (...) K.K. „Labas, Z.. Kaip gyveni?” Z.Z. “Ai, čia su P. tuo, žinai. Nu kas per žmogus? Tu žinai, kiek laiko aš su juo pragaišau? Dar kartą pertikrino sąrašus. O aš kol buvau su tuo vyru, žinai, apžiūrėjom plyteles, žinai ten, apžiūrėjom aplamai vonias ir visa kita. Jis išgirdo mus kalbant apie vonias, jokiais būdais, nei vonių, nei plytelių, aš nieko negaliu. Sakau, nu tai ten dar, žinai, pamiršom kai ką, ten radiatoriams dėžutę dažų neįrašėm, klijų. Nieko aš daugiau negaliu, nieko negaliu. Ir tuo pačiu jisai, va, kai tau sukau, tu paskambink K., tegul pramuša man klausimas, kad praeitų dėl ( - ), kad viską padarytų. Jisai man stovi, skambink, žinai, viską, turi būt man padaryta. Nu žinok, vos ne vos rytoj šiaip ne taip tą kažkokį va kiekį... Dar ne visko yra, tai kitus jau sakau, savo grynais sumokėsiu, žinai.” K.K. “ Ne ne ne, nemokėk nieko grynais, nu” (t. 1, b. l. 144-145).

128Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-213 matyti, kad 2011-11-09 laikotarpyje nuo 16 val. 14 min. 25 sek. iki 16 val. 16 min. 12 sek. užfiksuotas K. K. pokalbis telefonu su Z. Z.: (...) Z.Z. „Tai va, tai žinok, su T. niurkiausi niurkiausi, tai tas klausimas jo įtraukiamas, neįtraukiamas, žinai. Bet žinai, kaip, K., pasižiūriu, kaip abidna.“ K.K. „Tas klausimas yra labai beviltiškas ir jo tikrai nebus ten tarybos posėdy.“ Z.Z. „O jisai dabar jau mane čia žinai tiktai skambink...“ K.K. „Tegul jis nuo tavęs atsikabina, tegul jis daro, kas jam priklauso, o ne tave čia šantažuoja.“ Z.Z. „Tai šiandien dar brangiau, ten galvojau pažiūrėti tas ten, taigi kiek ten tų plytelių. Ne, aš plytelių negaliu, klijų negaliu, nieko negaliu.“ K.K. „Palik man visus tuos klausimus. Gerai?” Z.Z. ”Nu gerai (...)” (t. 1, b. l. 146-147).

129Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-214 matyti, kad 2011-11-09 laikotarpyje nuo 21 val. 58 min. 36 sek. iki 22 val. 13 min. 36 sek. užfiksuotas K. K. pokalbis telefonu su Z. Z.: Z.Z. „Šiandien vėl P. po darbo man skambino: tai ką, negalima padaryti, man turi būtinai rytoj klausimas dėl ( - ) praeiti, čia negali... Žinai, aš tau pasakysiu, šiandien jisai man „( - )“, jisai kaip su manim kalbėjo, tai tas R. žmogus, eilinis darbininkėlis, paskui paklausė, kas jis toksai, kad jis su jumi taip kalba, man žinok buvo prieš tą darbininką gėda, aš galėjau jam pasakyt, jis dabar va, tipo tau reikia, tai jisai, juk žinok, aš žinok, K., žinok, jisai kaip pradėjo už kiekvieną lapelį, kiekvieną numeriuką: ar čia taip būtina, ar čia reikia, o kodėl čia taip yra, o ar čia toksai kiekis būtinas. Žinok aš žinok buvau pasiruošusi tą lapą pasiimt, apsisukt ir nueit.“ K.K. „Tikiu.“ Z.Z. „Žinok, nežinau, žinok, (...) ir čia negalima, aš sakau mes ten, jokių čia plytelių, ką jūs čia galvojat, čia nieko negalima, čia tiktai (...) ir viskas ir užtenka, ką jūs nesuprantat, dar kartą aš paklausiau, o kas čia, gal ta detalė nereikalinga. Nu žinok... skambink, K., skambink, man turi būt padaryta, man turi būt sutvarkyta, aš nieko nežinau, man čia gyvenimo klausimas, nu klausyk, kas aš.“ K.K. „Nenori jis, tegu nedirba, nu.“ Z.Z. „Nu, K., man bet, man medžiagų reikia, žinai aš pasiimsiu, aš jau tą pasiruošus.“ K.K. „Nesvarbu nu, jeigu tu ir pasakyk: T., nu nenori, nedirbk, nu“ (t. 1, b. l. 148-149).

130Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-216 matyti, kad 2011-11-10 laikotarpyje nuo 11 val. 53 min. 20 sek. iki 11 val. 53 min. 40 sek. užfiksuotas T. P. pokalbis telefonu su Z. Z.: T.P. „Tai kada mes galim daryt operaciją?“ Z.Z. „Tai skambinu. Tu dabar jau judi?” T.P. „Ne ne ne, aš dabar jau susitvarkiau, aš galiu bet kuriuo momentu dabar jau daryt” (t. 1, b. l. 153-154).

131Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-217 matyti, kad 2011-11-10 laikotarpyje nuo 11 val. 54 min. 17 sek. iki 11 val. 56 min. 07 sek. užfiksuotas Z. Z. pokalbis telefonu su R. Ž.: (...) Z.Z. „Dabar manęs klausia, ir tiesiog pasakyti kuriuo metu tai galima, žėk, aš jum gal permesiu jo telefoną, jūs kai tiktai galite, jai sakykit..., (...), Bus pasiskambint ir sakyt: nuo Z., kada jūs galėsit ir jūs jam pasakykit, gerai?“ R.Ž. „Gerai gerai gerai gerai, nes aš, velnias, ir iš R. mašiną gaunu, vienas tai aš tenai nesusinešiosiu ten, velnias, ten daug maišų...“ Z.Z. „Klausykit ką aš noriu pasakyti, pas mane į namus sunešti?“ R.Ž. „Jo, reikia pas jus į namus nunešti, ką reikia tam kambariui, viską susinešti ir visą likusį pasiimt vežt, į sandėlį pasidėti.“ (...) Z.Z. B. žiūrėkit, R., aš jum dabar permetu, aš permetu jo telefoną, jūs ten žiūrėkit, gerai?” R.Ž. G. gerai gerai, aš su juo ten susitarsiu, gerai, tvarkoj” (t. 1, b. l. 155-156).

132Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-218 matyti, kad 2011-11-10 laikotarpyje nuo 12 val. 24 min. 51 sek. iki 12 val. 25 min. 30 sek. užfiksuotas T. P. pokalbis telefonu su R. Ž.: R.Ž. „Čia nuo Z. skambinu, dėl tų medžiagų.“ T.P. „Aha, dabar kada jūs galit ten būt?“ R.Ž. „Aš tai būsiu už pusvalandžio.“ T.P. „Ne, susiruošęs, už kiek būsit susiruošęs prie, kad galėtume viską.“ R.Ž. „Ai, susiruošęs, tai darom taip, tai už geros už valandėlės kol aš ten susivešiu, kol viską susirinksiu.“ T.P. „Antrą antrą valandą“ (t. 1, b. l. 157-158).

133Iš 2011-12-06 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-242 matyti, kad 2011-11-10, 15.02 val. prie namo Nr. ( - ) gatvėje, ( - ), privažiavo krovininis automobilis „VW Transporter“, valst. Nr( - ), iš kurio išlipo du vyrai, atidarė galines automobilio duris ir iškrovė daiktus – maišus, ant kurių yra užrašas „Rotband“, plėvelę, plastikinius kibirus, įvairių smulkių daiktų (t. 1, b. l. 159).

134Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-219 matyti, kad 2011-11-10 laikotarpyje nuo 15 val. 57 min. 22 sek. iki 16 val. 02 min. 56 sek. užfiksuotas Z. Z. pokalbis telefonu su R. Ž.: Z.Z. „Klausau, kaip jums sekasi (...)? R.Ž. „Nu galėtų geriau sektis“ Z.Z. „O kas yra?“ R.Ž. „Nu, pasirodo, kad žmogus neturi tiek pinigų.“ Z.Z. „Nesupratau?“ R.Ž. „Nu, vienu žodžiu, pas jį limitas du tūkstančiai litų, ir viskas ir...” Z.Z. „O kokia ten suma?” R.Ž. „O ten gavosi, turėjo gautis apie tris su biškiu, man atrodo, turėjo būti...” Z.Z. „Ir jis apsimeta, kad jūs, ir dabar praktiškai vėl viskas sustojo, a ne?” R.Ž. „Sustojo iki pirmadienio, ir kas svarbiausia, aš nežinojau, kad pas jį ten limitas ir visa kita, aš pasiėmiau viską kas sunkesnis, viską susikroviau ir prie kasų nuėjom ir viską išsirašiau į „( - )“, ten visus gipsus, viską, nu pilnai, kad susipirkt, ten kas buvo surašyta...” Z.Z. „Nu?” R.Ž. „O kai reikė, jisai sako, pas mane limitas du tūkstančiai, tai sakau, čia dar pusantro tūkstančio gavosi.” Z.Z. „Tai, o tai gal reikėjo, R., daryti, nors tam vienam kambariui imti?” R.Ž. „Tai va aš norėjau, bet tai viską vėl išsikrauti jisai, sako ir laiko nėra, nu tai velnias sakau, šūdas nu...” Z.Z. “Ne tai specialiai daro, viskas aišku, aš tada paskambinsiu, aš paskambinsiu...” R.Ž. “Nu tai jis dabar sako, tai man rytoj pinigus perveda, bet aš rytoj negalėsiu nieko tai, sakau, tai kada? Sako pirmadienį...” Z.Z. “Tai man viskas, iki pirmadienio niekas nieko nedarys, nu tai vėl nieko...” (...) R.Ž. „Nu, tai jis limitą, velnias jis iškart būtų perspėjęs, viską, tai aš būčiau paėmęs iš tenai, o kai prie kasų nuėjom, tai gavosi taip kad blemba ne nuo to galo, aš jau viską paėmiau, tai šūdas, aš paėmiau viską surinkau ir ką...” Z.Z. „O tai kur garantija kad bus, bus pirmadienį?“ R.Ž. „Nu tai jisai užgarantavo šimtą procentų, viskas, aš rytoj pervedu pinigus ir rytoj galiu paimt, o šiandien sako, jau nieko negaliu padaryti, tai jisai persiveda tuos pinigus, o rytoj negali jisai privažiuot ar kaip, ar vėlai padarys, aš nežinau, sakau, kodėl rytoj neišeina, sako negaliu, tai o pirmadienį sakau kada, sako iš ryto bet kada...“ Z.Z. – „Nu viskas aišku, gerai, gerai R.“ (...) R.Ž. Nu, nes tai va, tai išeina, jis man nieko neperspėjo nieko, o po to jisai man kai tą sąrašą pasižiūrėjo jisai tenais, kur buvo ten visas tas sąrašas surašytas ir kitoj pusėj antroj eilutėj parašyta kiekiai tenais, bet ne visuose stulpeliuose, kituose iš karto buvo parašyta, tai jisai man rodo, sako o čia būtų šveitimo kempinių, sakau, nu taip, kur sako, tai va sakau, a tai čia irgi šitoj pusėj, nu taip, aš sako galvojau, kad tik toj pusėj, nu nu nu galvoju, jau tu čia per daug gudriai nori, kad čia su šimtu litų prasisuksi...“ Z.Z. „Tai viskas aišku, būtumėm žinoję, tai būtumėm to vieno kambario viską sudėję, tai vienas kambarys...“ R.Ž. „Taip taip taip, kas jis nieko neperspėjo koks ten tas limitas ir dar kur ką, velnias tai sakau, „š“ taip ir gavosi...“ (...) R.Ž. “Jo jo, o aš dabar tenais, pas jūsų pasidėjau ten tuos smulkmenas: “rodbantus”, (...), nuvežė ten varžtus, o kur ten, kad visam būtų, tai aš likutį, nusivežiau pas R. pasidėjau, kad neužgrozdint čionais ir viskas, o... Z.Z. “Gerai gerai tvarkoj, gerai, tvarkoj (...)” (t. 1, b. l. 160-162).

135Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-220 matyti, kad 2011-11-11 laikotarpyje nuo 08 val. 21 min. 36 sek. iki 08 val. 32 min. 37 sek. užfiksuotas K. K. pokalbis telefonu su Z. Z.: (...) K.K. “Kaip sekėsi vakar su mūsų draugu? Nes su manim negalėjo kalbėt, nes rėkė, nes ten tu tą aną.” Z.Z. „Kas?” K.K. „Nu, T. Tai jis man sako, tu man trukdai, jisai man sako. Sakau, tai kur aš tau trukdau?“ Z.Z. „Nu?“ K.K. „Nes man, sako, su Z. geriau sekasi tvarkytis.“ Z.Z. „Tai aš noriu, aš noriu tau pasakyt paprastai, aš vakar verkiau ir, žinok, jau kada aš verkiu, tai man turbūt labai skauda.“ K.K. „O jis čia tyčiojosi iš tavęs?“ Z.Z. „Taip, vakar surinko medžiagas, tai reikėjo eiti prie sąskaitų, jis pinigų tokių nesiruošia net duoti, čia per didelė sąmata, ką čia prisirašėt, jis tokių net nesiruošia, jo yra limitai. Tada iškraudinėti. Tai sakom, gal galima iki rytojaus palikti? Ne, aš rytoj gal būsiu labai užsiėmęs, pinigų nepervesiu, gal kitą savaitę. Tai man R. paskambino, o aš kadangi iš R. gavusi mašiną, ir pasakė, kad nėra žmonių. Aš pasakiau, pasamdykit žmones, aš visiems savo pinigais sumokėsiu, kad padėtų, nes ten daug išnešt. Ant pačio galo niekas nenupirkta ir viskas numesta, ir niekas nebus daroma. Tai aš jo šiandien...“ K.K. „Tai kodėl tu man nepaskambinai?“ Z.Z. „Aš skambinau, aš parašiau tau žinutę, kad man pasuktum. Aš aš noriu tau pasakyt nuo savęs taip: jeigu jau aš verkiau, aš viską nusipirksiu pati. Aš kas liečia T., vat paskambinsiu neužilgo, T. man nereikia jokių paslaugų. Aš neduosiu jam dar nepadarius nieko nemokamai ložių, kad jisai su savo valdyba dirbtų rekomenduotų. Nieko man nereikia. Bet aš jau nuo savęs pasakysiu jam. Aš net nesiruošiu sakyt jam, aš tau pasakau. Jeigu jis galvoja, kad padarys politinę karjerą partijoj, tai jau mano garbės reikalas, kad to nebūtų. Ir mano garbės reikalas, aš padarysiu, K.i, aš perlipsiu, aš susitarsiu su velniu, jeigu reikės. Aš padarysiu taip, kad jis tenai nedirbtų.“ K.K. „Aš susitariau.“ Z.Z. „Dabar už šitokias patyčias iš manęs, kai aš, man visą savaitę namuose bardakas, aš gyvent negaliu, jisai, supranti, b.... dar iš manęs tyčiojasi.“ K.K. “Z., aš su juo susitariau, ir...ir plyteles su juo susitariau, ir grindis su juo susitariau.” Z.Z. “Jisai vakar, viskas - du tūkstančiai litų mano, niekas nedaroma. Ir aš dar leisiu, kad jis iš manęs kitą savaitę tyčiotųsi? Nieko man nereikia, aš susitarsiu, didmeninių man duos kortelę, aš viską nusipirksiu. Bet T. verks kruvinom ašarom. Aš susitarsiu su bet kuo. Aš T. tiek padarysiu, kad, žinok, jis prisimins mane labai ilgai.” K.K. “O, nu čia tu mane labai nustebinai. Dar sutarėm su juo dėl plytelių ir grindų, ir jisai išėjo.” Z.Z. “Ką išėjo? Klausyk, jis man neparūpina medžiagų, man nedaroma visą savaitę, man nedaroma savaitgalį ir dar kitą savaitę. Jisai žiūrės. Tada sakom, jeigu kaip nors tą sumą pervesim... (t. 1, b. l. 163-164).

136Iš 2011-11-11 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-221 matyti, kad 2011-11-11 laikotarpyje nuo 09 val. 19 min. 46 sek. iki 09 val. 31 min. 23 sek. užfiksuotas K. K. pokalbis telefonu su Z. Z.: K.K. „Einu dabar skambinsiu mūsų geram draugui.“ Z.Z. „Kokiam?” K.K. „Nu tam, be supratimo žmogui.” (t. 1, b. l. 165-166).

137Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-222 matyti, kad 2011-11-11 laikotarpyje nuo 09 val. 32 min. 47 sek. iki 09 val. 33 min. 15 sek. užfiksuotas K. K. pokalbis telefonu su T. P.: (...) K.K. „.Kalbėjau su Z., tai man ten kažkokias istorijas pasakoja, kuriom aš patikėt negaliu.“ T.P. „Gali gali, aš atvažiuosiu, atvažiuosiu aš pas tave tuojaus, tik dešimtą valandą ateina pas mane tokia mūsų partietė viena, tai po to ir atvažiuoju pas tave“ (t. 1, b. l. 167-168).

138Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-223 matyti, kad 2011-11-11 laikotarpyje nuo 13 val. 29 min. 45 sek. iki 13 val. 38 min. 58 sek. užfiksuotas Z. Z. pokalbis telefonu su R. Ž.: (...) Z.Z. “Ne ne, tai kas vat, skundžiau, pasakiau.” R.Ž. “Na ir kaip?” Z.Z. “Sakė, kur skambinta, ne ne, aš su juo tai viskas, aš kitaip, čia man dar kitaip, sudiktavo kiek jau aš iš anksto skolinga ir visa kita, dabar žiūrėkit: šitos prekės jos visos yra, liko atrinktos kur nors ar jos jau vėl grįžo atgal po lentynas po visur, po sandėlius? R.Ž. “Ne ne ne ne, čia tos smulkmenos jos visos čia, kur mes buvo tam sąraše, tiktai liko iš to sąrašo dar nesurinktos, dar net nemokėta, nesurinktos net.” (...) R.Ž. Nu, tai jeigu tada pirmadienį, tai pirmadienį gal iš jo, tenais gausis apie du tūkstančiai litų? Gal dėl vienos dienos, gal čia nepuolam, tik gręžiam iš syk kiek įmanoma ir viskas?“ Z.Z. Aš su juo, aš per jį jau nebeimsiu ir viskas, su juo tai čia, nei per jį daugiau, net kalbų negali būti“, (...), „Aš ir ne, bet jūs sakėt, kad bendra suma gautųsi trys su puse?“ R.Ž. „(...) jo, aš dabar tiksliai nežinau, kiek jisai ten už tuos sumokėjo, nes visos sąskaitas jisai pasiėmė sau ir jisai dar ten sau kažkiek tai, kažką tai ėmė... Z.Z. „Tai, iš principo, jisai tą sąskaitą išrašytą pasiėmė sau?“ R.Ž. „Nu taip, taip man jisai nieko nedavė. Jis pas save viską pasiėmė, tą visą sąskaitą. Tą mokėjimą visą...“ Z.Z. „Tai dar geriau, tai jis dabar kai sumokės pinigus, jisai tegul jas pasiima, prekes, aš jų neimsiu.“ R.Ž. „Nu nu, nes dabar...“ Z.Z. „Labai gerai R., aš jų neimsiu, dabar tegul pas save jas ir turi.“ R.Ž. „Bet tai kada tos prekės jau paimtos, jau smulkios, sumokėjo tas viskas pas jūsų, tiktai pas R. likutis, kur kad visko neužsivežt.“ Z.Z. „O tos smulkios, tai čia už du tūkstančius paimta, taip?“ R.Ž. „Už pusantro, kažkur pusantro tūkstančio turėjo išeit, nes būtume paėmę ten viską, bet jisai sau ėmėsi ten kažkokias medžiagas, ten plintusus ėmė, dar kažkokias tai smulkmenas ėmė.“ Z.Z. „Dabar iš esmės tai, tai, ko ko už pusantro tūkstančio atkeliavo pas mane, a ne?“ R.Ž. „(...) jo, jau čia grubiai...“ Z.Z. „Bet tai man iki pilno sukomplektavimo kiek man reikia?” R.Ž. „Kažkur tai apie dviejų tūkstančių litų reikia ten ant tų visų gipsų...” Z.Z. „Praktiškai jisai man galima pasakyti, kad į tą sąskaitą, kur man reikia, jisai dar rašėsi savo prekes?” R.Ž. „(...) jo, užsira... nu kaip įsirašė, jisai jau buvo vežimėlį prisikrovęs, ką jam ten reikėjo.” Z.Z. „Ir viskas į tą pačią sąskaitą, jo?” R.Ž. „Jo, į tą pačią sąskaitą, ir dėl to tų dviejų tūkstančių limito ir pritrūko.” Z.Z. „Todėl, kad jisai prisidėjo savo prekių?” R.Ž. „Jo, sau prisidėjo, ten plintusų, dar kažko prisidėjo, nes aš buvau paėmęs, ten būtų buvę kažkur pusantro tūkstančio, turėjo kainuoti, bet sako, jau pas mane limitas baigiasi, tai mes dar penkis kibirus glaisto iškėlėm ir palikom prie pačio prekystalio, nes neišnešė pinigai, o jeigu būtų jisai ten savo tų prekių neėmę, tai būtų užtekę ir dar likę, tai va, tai va ir jisai sau...” Z.Z. „Tai dabar praktiškai, o jūs dabar pagal sąrašus dabar žinot kokios ten prekės liko?” R.Ž. „Aš žinau žinau žinau žinau žinau, aš tą sąrašą patį tai pats turiu pas save, o tik tai tiek, kad aš neturiu ten tų mokėjimų, kokios kainos, pagal ką jisai mokėjo, gal su nuolaidom be nuolaidų jisai ten gavo, aš neįsivaizduoju, tai va, aš pačio to kvito neturiu, to sąskaitos faktūros neturiu, nes jisai pats neišsirašinėjo viską, ir sau pasiėmė viską, kad gal nerodyti ką jisai ten dar ėmė papildomai, dėl to jisai man ir nedavė nieko, to viso sąrašo, nu to čekio viso, už tą visą mokėjimą.” Z.Z. „Tai reiškia, aš jam likau skolinga kažkur orientacinė pusantro tūkstančio, a ne?” R.Ž. „Jo jo, jau čia grubiai, galėčiau aš tada, taip padarykim, aš pereisiu per „( - )“, susirašysiu kas kiek kainavo, ir aš paskaičiuosiu tiksliau, kad nesimėtyt čia be reikalo jam tenais nepermokėt...” Z.Z. „Nes aš pinigus atiduosiu, aš jam pinigus tikrai atiduosiu, man pinigų tikrai šiuo...” R.Ž. „Netgi šitaip, netgi šitaip...” Z.Z. „Aš, ne ne, aš atiduosiu, aš jam, nes jis mane, net kalbos negali būt, aš jam atiduosiu, tik aš matot aš skaičiau, kad iš viso mes nieko negavom, čia vos ne iš R., yra kad kažkokios tai prekės prekės...” R.Ž. „Ne ne, iš R. tiktai buvo transportas, ir R. sako, aš už darbą moku visą, o sako medžiagas pats turi ten čia...” Z.Z. „Ne ne, viskas tvarkoj, aš nesupratau ten to viso (...) (t. 1, b. l. 168-172).

139Iš 2011-11-11 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-224 matyti, kad 2011-11-11 laikotarpyje nuo 14 val. 09 min. 55 sek. iki 14 val. 17 min. 57 sek. užfiksuotas K. K. pokalbis telefonu su Z. Z.: (...) K.K. „Nu, tai T. ginasi, sako nieko čia žinai nėra...“ Z.Z. „Ne, tai aš tau dabar galiu pasakyt, aš dabar tam žmogui, klausiu iš kur pas mane namuose keli kibirai atsirado, nu tai sako jisai ėmėsi sau prekių asmeniškai T., ir kiek liko, sakė tai, sakė nuvežiau pas R. ir kelias atvežė pas mane namuose padėjo, tiek kiek liko, nes sakė sau prekes asmeniškai ėmė ir užtat neužteko, aš jo klausiau, aš gi tai pati nedalyvavau.“ K.K. „Man sakė tūkstantis keturi šimtai ten tau...“ (...) K.K. “Ne ne ne, ta prasme, nu aš tau sakiau, sutvarkysim mes visus tuos reikalus...” Z.Z. “Bet, K., tu supranti, man abydna, nu taip negalima elgtis, tu supranti, K., jis man visą savaitę, jis man visą savaitę, tai net gi ir šiandien, tą danešti kažkokią tai sumą ar kažką tai ir ta prasme, va R. sako, va būtų gerai šeimyna, ne jisai neturi laiko, jisai labai užsiėmęs, nu supranti taip negalima, niekam nėra problemos, išskyrus T., a ne, o jisai nesijaučia nei kiek skolingas prieš nieką.” K.K. “Nu, ta prasme, prašau tiktai viena, kad nesikarščiuok pažiūrėk, mes čia viską sutvarkysim, ten per T., ne per T., kažkaip padarysim vis tiek” (t. 1, b. l. 173-175).

140Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-225 matyti, kad 2011-11-11 laikotarpyje nuo 14 val. 26 min. 08 sek. iki 14 val. 27 min. 41 sek. užfiksuotas Z. Zalagėnaitės pokalbis telefonu su R. Ž.: (...) R.Ž. „Aš dabar buvau „( - )“, viską suskaičiavau ir ten gaunasi 1691,55 centai.“ Z.Z. „Tūkstantis šeši, jo?“ R.Ž. „Jo, tūkstantis šeši šimtai devyniasdešimt vienas.“ Z.Z. „Jo, nes dabar išsikvietė jį į pokalbį, tai išsigynė, kad ten viskas gerai, kad ten viskas buvo daroma, jis sau iš viso neėmė jokių prekių, nieko panašaus ir čia viskas, nu ant manęs ten viskas, ten sukalbėjo sukalbėjo sukalbėjo, tai tik man liepė ne jokių pinigų negražinti, nesinervuoti ir visa kita, čia atidėti iki pirmadienio, bet sakė, jis man net neskambino, jį ten išsikvietė pokalbiui...“ R.Ž.“Aha aha, tai vienu žodžiu paliekam tada turbūt pirmadieniui? Ar ne?“ (...) Z.Z. „(...) bet čia dabar kiek įmanoma reikia apsiramint, kad jis buvo iškviestas, bet man neskambino, tai aišku, čia bus kalba, čia niekas nepasikeis, aš su juo tai čia...“ (t. 1, b. l. 176-177).

141Iš 2011-11-11 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-226 matyti, kad 2011-11-11 laikotarpyje nuo 16 val. 03 min. 09 sek. iki 16 val. 11 min. 51 sek. užfiksuotas K. K. pokalbis telefonu su Z. Z.: K.K. „O bet aš pagalvojau, supranti, tu su T. daryk ką nori, bet iš jo viską reikia paimti (...)” Z.Z. „Kodėl?” K.K. „Nu, o kodėl jis ten dergiasi, o tu ten jam taupyt, tu įsijunk šypseną, viską paimk...” Z.Z. „Ne, tai K., supranti, kaip tas šiandien, aš va dabar kažką tai, tai gi tiek dienų nedaroma, viskas tvarkoj, tu žmogiškai pasakai, ten tu kažką jisai tau, aš pati gi buvau, tu pasakyk, aš tiek, aš kambarį ateini pasidaryti man, man nu ką galima, tai dabar tu supranti tų detalių nėra kurių, kurių reikia ir be kurių nieko negali, bet jisai man jau diktuoja sąlygas, supranti ką aš turiu, K., man paimti ložę jam, už dyką kur keturiolika vietų, ten bilietas po pusantro šimto, tai K....” K.K. „Nieko nedaryk.” Z.Z. „Ne, tai tu net neabejok...” K.K. „Ir iš jo paimk viską ką jisai ten turi, viską paimk.” Z.Z. „O dėl jo ateities likimo, kaip tu skaitai?” K.K. „Kaip tu nori, taip ir padaryk, jeigu jis taip darys (...)” Z.Z. „Nes tu supranti, aš matau kaip žaidžia, žaidžia tokį žaidimą, kad supranti čia, aš žinai kaip kažkaip tai, man tiek ir tu, tiek ir aš, va šiuo atveju, tai supranti, tai jau neina ne vien apie mane, tiesiog tu padėjai, aišku aš prašiau, bet nesvarbu, tai praktiškai, tai tu prašai kaip ir padėti, todėl kad nu tu prašai, tai ir tavo prašymas, tai šitiek...” K.K. „Tas mano draugas, jis nieko nesakė, sakė nu aš primetu man kainuos 10-12, bet aš imu ant savęs ir bus padaryta, vsio, nu jis ten iš lėto kažką daro, o šitas supranti, anas man nieko neskolingas, žinok, aš jam dar skolingas, tam žmogui už paramą, a ne? O jis kaip sako, ar girdi?” Z.Z. „Taip, nu” K.K. „Jo, o šitas lyg tai skolingas, turėtų būti, o dar dergia.” (...) K.K. „Tai va, tai tu imk iš jo viską, šypsokis, o paskui mes susidėliosim viską.” (...) K.K. „Savo pinigų neleisk nė lito, aš kaip tau sakiau, nei lito, jisai ten tegul tau ten perka, tu ten pakentėk tą savaitgalį ir tegul ten pradeda daryt, o jeigu paskui sakys, kad ten kažko ne, tai tu tikrai nieko, aš tau viską ten išspręsiu.” (t. 1, b. l. 178-180).

142Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-227 matyti, kad 2011-11-13 laikotarpyje nuo 15 val. 06 min. 37 sek. iki 15 val. 14 min. 58 sek. užfiksuotas K. K. pokalbis telefonu su T. P.: K.K. „Tu nelabai manęs supranti, sakai, kad nieko negaliu, nieko negaliu, remonto nepadarysi, supranti, mašinos nesutvarkysiu.“ T.P. “Ai, čia dėl šito?” K.K. “Galvok ką kalbi kitąkart.” T.P. “Aš tai tau sakau, pirmadienį aš Z. padėsiu, o paskui galvosim dėl tos. O yra kokių nors žinių dėl jos ar ne, dėl mašinos tavo?” K.K. “Neturiu, sakė nesusitvarkė ten kažkur, nepadarė, Alytuj kažką ten darė, sakė pirmadienį gal” (t. 1, b. l. 181-182).

143Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-228 matyti, kad 2011-11-14 laikotarpyje nuo 9 val. 56 min. 20 sek. iki 9 val. 56 min. 41 sek. užfiksuotas T. P. pokalbis telefonu su Z. Z.: T.P. “Tai galim daryt antrą važiavimą.” Z.Z. “Gerai. Kelintą valandą?” T.P. “Kada tau patogu.” Z.Z. “Gerai, aš pasakysiu, tas žmogus tegul su tavim susisiekia. Gerai?“ T.P. „Tvarkoj, gerai.“ (t. 1, b. l. 183-184).

144Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-229 matyti, kad 2011-11-14 laikotarpyje nuo 09 val. 59 min. 43 sek. iki 10 val. 00 min. 44 sek. užfiksuotas Z. Z. pokalbis telefonu su R. Ž.: (...) R.Ž. (...) Gerai, viskas gerai. O šita, kaip ten su tuo T., tai jau gali?” Z.Z. “Jisai sakė, bet kada galima, kad ir dabar, jisai laukia, jeigu kas, susiskambinat, kaip ten kas.” (t. 1, b. l. 185-186).

145Iš 2011-12-20 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-262 matyti, kad 2011-11-15 ( - ) mero pavaduotojo K. K. savo darbo kabinete 2011-11-15 laikotarpyje nuo 13.29 val. iki 13.30 val. užfiksuotas toks K. K. ir T. P. pokalbis: K.K. “Kaip Z. mūsų reikalai, bet sakė šitais klausimais, nu kultūringai turim kalbėt.” T.P. “Tai šį pirmadienį padarėm antrą zachodą, aš nežinau, aš žinau, kad pirmą sykį buvo už vieną šešis ir antrą kartą už vieną šešis nulis nulis nulis...” K.K. “O toliau kaip?” T.P. “O toliau neturiu su ja kontaktų (...)” (t. 1, b. l. 187).

146Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-230 matyti, kad 2011-11-14 laikotarpyje nuo 10 val. 20 min. 12 sek. iki 10 val. 20 min. 56 sek. užfiksuotas T. P. pokalbis telefonu su R. Ž.: (...) R.Ž. „Laba diena, T., čianai (...) nuo Z. dėl dėl medžiagų.“ T.P. „Gerai, kelintą valandą?“ R.Ž. „Galima nors ir už penkiolikos dvidešimt minučių.“ T.P. „Ne, tai jums ten vis tiek kažkoks pasirengimas tenais yra, tai už penkiolikos (...) pusę dvylikos.“ R.Ž. „Aš tą sąrašą visą turiu, aš daugiau ten nieko neperrašiau, mes tiktai prie kasų nueinam, susimokam ir viskas, o aš paskui.“ T.P. “Ai supratau, tai žėk tada, tai tada vienuoliktą valandą.” (t 1, b. l. 188-189).

147Iš 2011-12-06 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-243 matyti, kad 2011-11-14, 13.00 val. prie namo Nr. ( - ) gatvėje, ( - ), privažiavo krovininis automobilis „VW Transporter“, valst. Nr. DRL245, iš kurio išlipo du vyrai ir į ( - ) namą iškrovė daiktus – stiklo vatos rulonus, gipso kartono plokštes, įvairias tvirtinimo detales, kampus, metalinius profilius (t. 1, b. l. 190).

148Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-231 matyti, kad 2011-11-16 laikotarpyje nuo 12 val. 32 min. 13 sek. iki 12 val. 43 min. 05 sek. užfiksuotas K. K. pokalbis telefonu su Z. Z.: (...) K.K. „Kaip gyveni?“ Z.Z. „Nieko, va ką tik iš T. mašinos išlipau.“ K.K. „Kurio čia?“ Z.Z. „P..“ K.K. „Perdavei jam sąrašėlį?“ Z.Z. „Tiktai vakare bus sąrašas, tai atlėkė dėl sąrašo. Prie namų aš dabar, aš namo parlėkiau trumpai. Tai biški pakalbėjom, nes aš šiandien biški buvau prabėgus kai kur susitikimus. Jisai, pasirodo...“ K.K. „Tai tu ten tuos laidus, kur ten ką, jam irgi į sąrašą įrašyk.“ Z.Z. „Jo, tai jisai, aš jam sakiau. Ne, tai jisai, mes susitarėm taip, kad aš pasidarau sąrašą, kai tą sąrašą turiu, jisai davažiuoja, susitinkam, ir jisai paukščiuoja. Galima, negalima, galima, negalima (...)“ K.K. „Ne, tai jisai buvo, supranti, pas mane, tai aš sakiau, kad čia užduotis numeris vienas, ir kad jisai spręstų ją.“ (t. 1, b. l. 192-194).

149Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-232 matyti, kad 2011-11-17 laikotarpyje nuo 09 val. 27 min. 30 sek. iki 09 val. 34 min. 21 sek. užfiksuotas K. K. pokalbis telefonu su Z. Z.: Z.Z. „Tai va, tokie reikalai, o daugiau ką, užsivertus namuose, dirba žinai, purvina, dulkina, žinai, praeiti niekur negalimai (...)“ K.K. „Tai ką ten jau tau padarė?” Z.Z. „Apšiltino vieno kambario sieną“, (...), „Jo, nu iškarto skirtumas žinok, nes ten buvo jinai pradėjus, kai atitraukė spintą, įtrūkus, kadangi nuo lauko pusės, tai net pelėsis, tai antipelėsiniais ten aš pati pirkau, kad ten žinai, papildomai, tai iškarto žinok, kai apšiltino tą sieną galinę, aišku sumažėjo, lubos irgi su tuo gipskartoniu.“ (...) Z.Z. „Paskui pasibaigs tie purvinesni tokie darbai, (...), jau kažkurios medžiagos ten supranti, va pasidėta stiklo vata, jau mažėja stiklo vatos, nu dabar va pats tas toksai šlykščiausias nemaloniausias dalykas. Visas ten tai medžiagas sužėt, tai vakar surašėm ten tą sąrašą, reikia, žinai, dar, palikau namie, nuvažiuoti ir nuvažiuoti pas T., kad pasižiūrėtų (...)“ (t. 1, b. l. 195-196).

150Iš 2011-12-30 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-338 matyti, kad 2011-11-17 ( - ) mero pavaduotojo K. K. darbo kabinete, esančiame ( - ) patalpose laikotarpyje nuo 12.54 val. iki 12.56 val. užfiksuotas K. K. ir T. P. pokalbis ir bendravimas: (...) K.K. „O Z., (...) nes jinai ten rauda, kad ten (...) sunku.“ T.P. „Šiandien buvau susitikęs.“ (...) K.K. „(...) kaip Z. sekasi?“ T.P. „Žinai, kiekvienas remontas (...) taip kaip du gaisrai, judam po biškelį, važiuosim turbūt rytoj ir trečią daryti.“ K.K. „Trečią ir ketvirtą, viskas gerai čia.“ T.P. „Jo jo, tai gi tenais ta ta.“ K.K. „Nereikia.“ (K. K. juokiasi) T.P. „(...) nėra bėdų nu (...)“ K.K. „Tu baik, pabaik, neverk, viskas gerai, nieks čia tau nieko neturi, taip sutapo viskas.“ T.P. „Vsio, tai ką dabar (...)“ K.K. „Pasidarysi - ramiau gyvensi, tai važiuojam tada ne?“ (t. 2, b. l. 122).

151Iš 2011-11-18 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-233 matyti, kad 2011-11-18 laikotarpyje nuo 08 val. 01 min. 34 sek. iki 08 val. 13 min. 04 sek. užfiksuotas K. K. pokalbis telefonu su Z. Z.: (...) Z.Z. “ Tai dabar išbetonavo, tai vieną kambarį ten taip celofanu užklijavo, kad išdžiūtų, tai dabar pradės ten sienas tvarkyti ir dės. Tai vakar lėkiau parketą rinkausi, žinai, po darbo, nu tai va. Jau paskui šiandien vonią tvarko, bet šiaip visumoj dar medžiagoms mažiausiai dešimt tūkstančių įdėt”, (...), “Bet nieko, normaliai, čia viskas yra, nes, nu, žinok, jis, aš vakar labai graž, aš ir su T., sakau, T., viską suprantu, sakau, negali, nu tai jis ten minusavo, jis ką negali, sakau, viskas, jokių problemų, sakau, ką ten gali, susirašei (...)” K.K. „Ne, tai, Z., tu jam dar suruošk ką nors.” Z.Z „Nu, kad, žinok, jisai, daugiau čia, aš atnešiau visą sąrašą, viską iki smulkmenų. Mes atsisėdom su meistru, jis man diktavo viską viską. Nu tai nesvarbu. Tai žinai...” K.K. „Tai ir duris?” Z.Z. „Ne, durų negali, grindų negali, plytelių negali, klijų plytelių negali, nu viską kas žinai, tokie yra.” K.K. „Bet tai sąraše yra šitie dalykai?” Z.Z. „Jo jo jo” K.K. „Aišku.” Z.Z. „Bet, nu, žinai, pinigai, tai, nu, kaip pasakyt, vien tiktai.” K.K. „Tai tu dar nepirk, ko tau nereikia” (t. 2, b. l. 1-5).

152Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-234 matyti, kad 2011-11-21 laikotarpyje nuo 10 val. 37 min. 48 sek. iki 10 val. 41 min. 34 sek. užfiksuotas Z. Z. pokalbis telefonu su R. Ž.: (...) R.Ž. “(...) O jūs sąrašiuko nepalikot, žiūriu.” Z.Z. „Aš palikau ant stalo.“ (...) R.Ž. “Jo, va radau ant žemės, radau kažką tai.” Z.Z. “Jo, šitas. O dabar ką, reikia važiuoti imti prekių, ne?” R.Ž. “Jo jo, tai aš tada jam skambinu ir važiuoju. Čia kur buvo tas sąrašas jūsų rašytas ir dar paliko.” Z.Z. “Jo, tas sąrašas, kur ten užbraukta ten tokiu mėlynu tušinuku, ten tipo jisai dabar negali.” R.Ž. “Supratau supratau.” (...) Z.Z. “Bet aš mačiau pagal tą jo sąrašą eina kalba, kad grindjuostes jisai gali.” R.Ž. “A, tai labai gerai.” Z.Z. – “Tai va, tai tada man toj įmonėj... ir dabar dabar ESVI klijai, ten kur toj įmonėj aš užsisakiau lentas, tai vienas kilogramas kainuoja dešimt litų. Čia brangu, ar nebrangu, aš nežinau.” R.Ž. – “Vienas kilogramas dešimt litų, tai nebrangu.” Z.Z. – “Jisai man sakė taip, nu va kadangi pas juos kai perki, tai sako, jums reiškia reikės ten kažkokių tai prieš tai reikia kažkokių tai dar kažkuom sutepti tą betoną.” R.Ž. – „Taip, taip, bet tai to grunto giluminio.“ Z.Z. – „Jo. Ir sakė, bet po to tie klijai tai sakė trisdešimt dviem kvadratam reikia trisdešimt dviejų kilogramų. Kilogramas dešimt litų.“ R.Ž. – „Taip. A, tai taip, taip, taip, supratau, supratau. Tai trijų kibirų reikėtų iš tikrųjų.“ Z.Z. – „Nu, aš pagal kilogramus, aš kol kas dar nieko nepirkau.“ R.Ž. – „Tai trys šimtai litų bus, tai nedaug, aš taip suprantu.“ Z.Z. – „Bet aš žiūriu tam sąraše ne pas jį yra kartais tas pats neišbrauktas?“ R.Ž. – „Aš buvau, buvau užrašęs čia į tą sąrašą, bet jisai išbraukė.“ Z.Z. – „Klijai išbraukti?“ R.Ž. – „Jo jo, grindų klijai, tuoj pažiūrėsiu dar kartą“, (...) „Ne ne, įskaitau, įskaitau, tik nelabai randu. Plytelių, viską randu randu, o grindų nerandu.” Z.Z. „Jie kažkur turėjo būt prie parketlenčių.” R.Ž. „Jo... parketlenčių išbraukta.” Z.Z. „Klijai išbraukti, jo?” R.Ž. „Jo jo, du kibirai.” (t. 2, b. l. 6-8).

153Iš 2011-11-21 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-235 matyti, kad 2011-11-21 laikotarpyje nuo 10 val. 42 min. 23 sek. iki 10 val. 42 min. 55 sek. užfiksuotas T. P. pokalbis telefonu su R. Ž.: (...) R.Ž. “Čia dėl remonto Z.” T.P. “Taip.” R.Ž. “Dėl tų medžiagėlių, gal galima būtų važiuoti į „( - )“, turit laiko?” T.P. “Palauk palauk palauk, dabar žinai, kiek dabar valandų yra?” R.Ž. “Be dvidešimt vienuolika” T.P. “Blemba, kokią pirmą negerai?” R.Ž. “Nu i gerai, ką darysi, bet galim pirmą, tada.” T.P. “Tai pirmą tenais, gerai, tada?” R.Ž. “Gerai gerai gerai.” T.P. “Būsiu pirmą, sutarta.” (t. 2, b. l. 9-10).

154Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-236 matyti, kad 2011-11-21 laikotarpyje nuo 13 val. 26 min. 23 sek. iki 13 val. 26 min. 58 sek. užfiksuotas Z. Z. pokalbis telefonu su R. Ž.: (...) Z.Z. „R., jūs gal T. priminkit, jisai žadėjo tą skaitliuką patį, su ta visa dėže.“ R.Ž. „Jo jo jo jo, bet tai, man atrodo, gal kitą nupirksim, nes jisai dabar sako, kad į sąskaitą kažkaip.“ Z.Z. „A, nu tai gerai, tvarkoj, gerai.” R.Ž. „Gerai gerai, priminsiu“ (t. 2, b. l. 11-12).

155Iš 2011-11-21 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-244 matyti, kad 2011-11-21, 14.33 val. prie namo ( - ) gatvėje, ( - ), privažiavo automobilis „Seat“, valst. Nr. ( - ). Iš automobilio išlipo vienas vyras ir į ( - ) iškrovė įvairių statybinių medžiagų. Iškrovęs daiktus išvyksta 14.58 val. (t. 2, b. l. 13).

156Iš 2012-05-31 Transporto priemonės duomenų išrašo ir 2012-07-26 Transporto priemonių istorinių įrašų išrašo matyti, kad automobilis „Seat Toledo“, valst. Nr. ( - ), nuo 2010-05-31 yra registruotas R. Ž. vardu (t. 2, b. l. 14-15).

157Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-237 matyti, kad 2011-11-21 laikotarpyje nuo 20 val. 46 min. 18 sek. iki 21 val. 03 min. 14 sek. užfiksuotas K. K. pokalbis telefonu su Z. Z.: K.K. “Kaip tavo remontas? Gerai vyksta?” Z.Z. “Nu žinai, nu kaip pasakyt, šiaip labai patenkinta, tikrai labai puikus žmogus ir tikrai ir pataria ir viską padeda, žinai, nu kaip, procedūros tokios, nu va dabar ištepė, kol išdžiūna nieko daryt vėl negali žinai, šiaip po biškį po biškį judam į priekį. Tai šiandien ten buvo su T. išvažiavę, bet ten vėl visko neišėjo kaip reikėjo, tai vėl ten atidėjo kitai dienai, nu viskas normaliai, bet tai namam.” (...) Z.Z. “Klausyk, dabar žiūrėk, ten kai kurie ten tokie lieka man dabar patys stambiausi dalykai, kuriuos, nu aš juos vis viena tai perkuosi, dėl remonto.” K.K. “Z., išspręsim tą klausimą, aš pasakiau, viskas bus išspręsta.” Z.Z. “Nu, supratau, nes man ten žinai, va kur dega jau, (...) jau, tai aš tenai žinai, viską darau ką man pasako.” (t. 2, b. l. 16-17).

158Iš 2011-12-30 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-343 matyti, kad 2011-11-23 ( - ) mero pavaduotojo K. K. darbo kabinete, esančiame ( - ) patalpose laikotarpyje nuo 14.43 val. iki 14.59 val. užfiksuotas toks K. K. ir T. P. pokalbis ir bendravimas: K.K. „Kada dar vieną ten tą darai Z. užėjimą, sakei penktadienį?“ T.P. „Penktadienį.“ (t. 2, b. l. 123).

159Iš 2011-12-16 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-257 matyti, kad 2011-11-25 laikotarpyje nuo 08 val. 53 min. 05 sek. iki 08 val. 53 min. 38 sek. užfiksuotas T. P. pokalbis telefonu su R. Ž.: (...) R.Ž. „Čia dėl Z., dėl remonto, šitą norėjau paklaust, kada ten galima būtų į „( - )“ važiuot?“ T.P. „Po pietų šiandieną būtų gerai.“ R.Ž. „Ai, po pietų, nu tai gerai, tada aš važiuoju dabar, nes ten dar vienas žmogus negalės tai viską atrenku ir.“ T.P. „(...) antrą valandą tinka?“ R.Ž. „Gerai gerai gerai.“ (t. 2, b. l. 24).

160Iš 2011-11-25 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-245 matyti, kad 2011-11-25, 14.37 val. prie namo ( - ) gatvėje, ( - ), privažiavo automobilis „Seat“, valst. Nr. ( - ). Iš automobilio išlipo vienas vyras ir į ( - ) iškrovė įvairių statybinių medžiagų (t. 2, b. l. 27).

161Iš 2011-12-27 Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad 2011-12-23 laikotarpyje nuo 10 val. 19 min. 35 sek. iki 10 val. 26 min. 00 sek. užfiksuotas K. K. pokalbis telefonu su Z. Z.: (...) Z.Z. “Aha gerai gerai, ačiū tau labai, šitą dabar, žiūrėk, ką ten norėjau sakyti ėėė dėl vat mintis tokia, galiu dabar biškį prie eilinių dalykų, vat lygiai tas pats ar galiu?” K.K. “Nu tai aš apie dovanas, o tu čia apie eilinius dalykus, nu gerai.” Z.Z. “Ne, nu tai dova… ne, nu tai aš tau nepasakei, kad nu tai ačiū tai, labai nu, pasimečiau net nežinau.” K.K. “Z., baik. čia jau viskas, padovanojau, jau tai tik pasiimt dabar reikės.” Z.Z. “Aš apie eilinius dalykus, nes šiandien pamačiau T., ir aš galvoju ar dar galiu jį, ar galiu dar jam vieną nedidelį klausimą paskambint po švenčių, va tik tai sakiau eiliniai dalykai.” K.K. “Kokį T.?” Z.Z. “Tą, T. P..” K.K. “Aaa, nu ir ką” Z.Z. “Nu tai ten dar biškį trumpai man reikėtų pas jį.” K.K. “Tai gerai nu.” Z.Z. “Tai va ir norėjau, sakiau nuo dovanų kaip kalbėjom, tai tuo pačiu prisiminiau ar galima tokį dalyką dar perskambint jam?” K.K. “Tai, o kada tu čia planuoji?” Z.Z. “Nu, kitą savaitę, koki nežinau antradienį, man reikia labai ten ten smulkiai, bet yra kam ko man reikia.” K.K. “Gerai gerai gerai gerai” (t. 2, b. l. 30).

162Iš 2011-12-29 Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad 2011-12-27 laikotarpyje nuo 10 val. 14 min. 53 sek. iki 10 val. 15 min. 37 sek. užfiksuotas T. P. pokalbis telefonu su R. Ž.: T.P. “P. klausom.” R.Ž. “Labą dieną T., čia R., nu pas Z. kur dirba meistras.” T.P. “Taip.” R.Ž. “Eee, kaip tenais eis nuvažiuoti į „( - )“ ką nors paimt ar nieko?” T.P. “O kiek ten maždaug reikia dabar?” R.Ž. “Nu ten to „Rotbanto“ reikėtų pagrinde.” T.P. “Gerai, bet ar būtinai šiandieną?” R.Ž. “Nu iš dalies galima ir pakentėt dar šiandien.” T.P. “Rytoj davai dar susiskambinam, gerai.” R.Ž. “Jo, bet tai gal iš ryto išeitų ryto.j” T.P. “Gerai iš ryto, tada susiskambinam, gerai.” (t. 2, b. l. 31).

163Iš 2011-12-29 Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad 2011-12-27 laikotarpyje nuo 10 val. 42 min. 01 sek. iki 10 val. 43 min. 21 sek. užfiksuotas Z. Z. pokalbis telefonu su R. Ž.: (…) R.Ž. “Nu ką, P. skambinau, rytoj iš ryto su juo važiuosiu į parduotuvę, tai šiandien dar turėsiu ką veikt vis tiek aš.” Z.Z. “Ai, supratau (…) (t. 2, b. l. 32).

164Iš 2011-12-29 Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad 2011-12-28 laikotarpyje nuo 10 val. 17 min. 20 sek. iki 10 val. 17 min. 59 sek. užfiksuotas T. P. pokalbis telefonu su R. Ž.: (…) R.Ž. “Čia R. nuo Z., tas meistras.” T.P. “Taip taip.” R.Ž. “Kaip šiandien išeitų nuvažiuoti į.” T.P. “Davai, kelintą galim tenais būt?“ R.Ž. “Tai gal per pietus.” T.P. “Ne, o dabar neišeina?” R.Ž. “Galima galima ir dabar.” T.P. “Tai žėk, aš tada atvažiuoju kokią kelintą be penkiolikos, būsit susiruošę?” R.Ž. “Gerai gerai gerai, be penkiolika vienuolika, ar ne?” T.P. “ Jo.” (t 2, b. l. 33).

165Iš 2011-12-30 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-340 matyti, kad 2011-11-28 ( - ) mero pavaduotojo K. K. darbo kabinete, esančiame ( - ) patalpose laikotarpyje nuo 12.12 val. iki 12.19 val. užfiksuotas K. K. ir T. P. pokalbis: (...) K.K. „Daugiau tai net nežinau kas, kaip Z. ten sekasi?“ T.P. „O tai ką, ką V., tai, gerai, penktadienį pirkau, o kodėl V. neina pas šitą, o važiuoja pas aną?“ (t. 2, b. l. 124).

166Iš 2011-12-30 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-337 matyti, kad 2011-11-16 ( - ) mero pavaduotojo K. K. darbo kabinete, esančiame ( - ) patalpose laikotarpyje nuo 11.19 val. iki 11.21 val. užfiksuotas K. K. ir T. P. pokalbis: (...) K.K. „Jo, ir tu galvok apie mūsų draugę, nes ten supranti, ten kažką dar reikia, ten reikia reikia.“ T.P. „Draugę?“ K.K. „Nu, jei ten reikia ir reikia kažką nupirkt, vis ten kažkas yra dar vis vyksta aš suprantu.“ T.P. „Nu, aš jau du kartus pagalvojau stipriai apie draugę, aš skaitau ten...“ K.K. „Kad ten net vien tavo alga nesigauna, supranti, nu iki pilno ten.“ T.P. „Nu jo, dar dar biškį trūksta, dar biškį trūksta, bet du kartus jau pagalvojau tai.“ K.K. „Tai mažai.“ T.P. „Bet ten irgi ta karvė nėra, taip sakant, pieną duodanti tonomis.“ K.K. „Aš suprantu tai, T., aš nu ar aš tau sakau, kad dabar atnešk čia man duok (rankų gestais galimai rodo, kad kalba eina apie pinigus), aš eisiu remontuosiu, ar aš taip tau sakiau, nu sakau tu irgi taip sakant „čėsnas“ tai... ten jei kažką vis tiek reikia, sąrašiuką tegul padaro, (...) pasiimt.“ T.P. „Jo, tada mes turim tada išsiaiškint kas tada daug, kas yra mažai, tada, nes masteliai (...)“ (t. 2, b. l. 35-36).

167Iš 2011-12-30 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-339 matyti, kad 2011-11-24 ( - ) mero pavaduotojo K. K. darbo kabinete, esančiame ( - ) patalpose, laikotarpyje nuo 10.15 val. iki 10.21 val. užfiksuotas toks K. K. ir T. P. pokalbis ir bendravimas: K.K. „Sakė, kad tu labai drąsus žmogus esi, aš klausiau vakar draugės kaip jai ten vyksta, žinai, tie visi remontai, tai sakė man T. nupirko už...“ (K. K. parašo ant lapo ir parodo T. P.), „Tai aš, kaip sakant.“ T.P. „Duok biškį, aš.“ (T. P. ištiesia ranką norėdamas iš K. K. paimti rašymo priemonę). K.K. „Galvoju, tu ką, kad tu iš jos juokiesi, tai aš suprantu, bet aš taip suprantu, kad tu iš manęs jau pradedi juoktis.“ T.P. „Duok pieštuką“ (T. P. paima iš K. K. rašymo priemonę ir rašo ant to pačio lapo, „Teisybė yra tokia“ (baigęs rašyti T. P. pastumia lapą prie K. K.). K.K. „Ne, tai vakar tu pirkai.“ T.P. „Vakar aš irgi pirkau.“ K.K. „Nu ne, tada šią savaitę.“ T.P. „Tai kiek meistriukas davė, tai tiek aš ir padariau.“ K.K. „Čia tu susirūpink, nes čia blogai.“ T.P. „Tai, o šitas kaip irgi blogai?“ (T. P. pirštu rodo į užrašą lape). K.K. „Tai aišku, jisai turi būti nors dvigubai didesnis, tada jau bus normaliai gal“ (K. K. užrašo ant lapo ir parodo T. P.). K.K. „Va, nebrauk prakaito, nes nėra to prakaito.“ T.P. (juokiasi) „Nepasakok tu man.“ K.K. „Aš tau normaliai pasakau.“ T.P. „(...) iš manęs nori padaryt V., du.“ K.K. „Aš tau nieko nenoriu pasakyt, aš tau noriu, kad padėtum mano draugei ir savo draugei, ir panašiai, ir tu negalvok, kad čia yra viskas yra taip labai paprasta.“ T.P. „Aš sutinku, kad nėra taip paprasta.“ K.K. „Tai turėk draugę kam tau reikia.“ T.P. „O ką, ji mano priešė, aš su ja labai normaliai sutariu.“ K.K. „Tai aš tau dar kartą sakau aš, nu padėk žmogui.“ T.P. „Nu, kiek galėjau, tiek ir padedu.“ K.K. „Nu ne, nu ne, tikrai ne.“ T.P. „Čia nepa... nepadėjimas ne.“ K.K. „Aš nesakau, kad čia nepadėjimas, bet čia yra nu ne tie dalykai, aš nenoriu tų pačių pokalbių varinėt, nu kam jie reikalingi mums ten tie patys pokalbiai, mes į perspektyvą turim žiūrėt, o ne“, (...), „Spręst tuos klausimus čia mes, vis tas pats ir tas pats, supranti.“ T.P. „Kad čia čia tarp manęs ir jos nėra problemos, problema yra kaip tu įsikiši, ma mano supratimu yra taip.“ K.K. „Aš pasiklausiu, supranti, normaliai, ne kas pas tave yra padaryta ar ne, pasiklausiau to dar ,kaip sakoma, kur kur dirba tai, kad ten katastrofa ten nieko nėra.“ T.P. „(...) tai kur viskas yra.“ K.K. „Tai ten kažką glaisto, kažką džiovina, tai ten dar iki finišo ten dar.“ T.P. „Taip taip.“ K.K. „Ten kosmosas dar.“ T.P. „Taip taip.“ K.K. „Ir tu sakai čia gerai, nu tai.“ T.P. „Tai bet ne ne dėl manęs, ne dėl manęs ten stovi viskas, aš suprantu ten darbai stovi, tai.“ K.K. „Tai darbai stovi, aš suprantu medžiagų nėra nu.“ T.P. „Kaip tai nėra, jie dabar iki penktadienio turi dar, darbuojasi.“ K.K. „Nu nėra, jinai vakar, aš jai skambinu, jinai „( - )“ vakar perka kažkokias plyteles dar kažką tai...“ T.P. „Nu.“ K.K. „Aš tau sakau, dar kartą gražiai prašau, išspręsk tą klausimą, nu kiek mes galim su tuo pačiu klausimu, supranti, čia (...)“ T.P. „Mano žiniom, mes penktadienį, sekantis penktadienį.“ K.K. „Bus blogai, aš tau pasakysiu, supranti, jis pradės išsišokinėt, supranti, kad taip, anaip, supranti, bus sunku mint į skyrių, man atrodo, kad čia viskas yra.“ T.P. „Man neatrodo, kad čia viskas yra, bet (...) pamatavimai nu tai.“ K.K. „T..“ T.P. „K., nu patikėk manim, (...) keist, žinai, kažką tai kaip aš.“ K.K. „(...) aš turiu keist.“ T.P. „Pagal savo aš, pagal savo protą darau, leisk man.“ K.K. „Nedaryk pagal savo protą, tu daryk pagal tai kaip žmonės, supranti, su tavim kalbasi normaliai, tai tu išspręsk tą klausimą, nu.“ T.P. „Tai aš ir sprendžiu, sakau tiktai pagal savo protą, nu, tai tu ar tu esi tikras valstybinė įstaiga kur yra buhalterija, iš viso negerai šnekėti.“ K.K. „T., aš tau nesakau, kad čia būtų supranti šitaip va“ (K. K. parašo ant lapo ir parodo T. P.), „Nesakau tau šitaip.“ T.P. „Ne, tai jeigu šitaip būtų, tai iš viso katastrofa, tai tada ir tada ir.“ K.K. „Ne, tai tau atsakyti, supranti, gal tada tau atrodys, kad ten, pavyzdžiui, šitaip jau nėra baisu, vis tiek ne šitaip“ (abu juokiasi). T.P. „Gerai, mes su Z. pasišnekėsim, ir manau, kad priimsim sprendimą, ir kad būtų gerai visiems.“ K.K. „Nu ką, reiškia būtų gerai visiems, aš tau turiu normalų vieną klausimą, išspręsk šitą dalyką, nu.“ T.P. „Nu aš.“ K.K. „Nu, kiek mes galim kalbėt, jau man tiesiog net nepatogu nei prieš save, nei prieš tave, nu, mes susitinkam, ir yra problemų, nu, tai išspręsk šitą dalyką, kalbam apie kitus dalykus žymiai įdomesnius, nu, negu apie šitas visokias nesąmones.“ T.P. „K., supranti, kaip yra mano galva, tu man siūlai va taip (T. P. parašo ant lapo ir parodo K. K.) (t. 2, b. l. 37-38).

168Iš 2012-01-12 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-19 matyti, kad 2011-11-25, 14.58 val., iš prekybos centro „( - )“, esančio ( - ), ( - ), išeina R. Ž., kuris stumia vežimėlį su statybinėmis medžiagomis. Jis į automobilio „Seat Toledo“, valst. Nr. ( - ) bagažinę iš vežimėlio krauna statybines medžiagas – grindjuostę, aliumininius kampus, plytelių glaistą, kabelius, revizines dureles, aliumininius bėgelius ir kitus daiktus. Vėliau R. Ž. sugrįžta į prekybos centrą, o po to vėl, stumdamas kitą vežimėlį, kuriame yra sauso tinko Rotband maišai, į to paties automobilio vidų įdeda vieną maišą sauso tinko, į bagažinę įdeda dar du maišus sauso tinko Rotband, paskutinį maišą padeda ant galinės automobilio sėdynės. Tada įsėda į automobilį ir išvažiuoja (t. 2, b. l. 39).

169Iš 2012-01-12 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-20 matyti, kad 2011-11-25, 15.37 val. prie namo ( - ) gatvėje, ( - ), privažiavo automobilis „Seat Toledo“, valst. Nr. ( - ). Iš automobilio išlipo R. Ž., iš automobilio bagažinės išėmė dvi pakuotes kabelio, aliumininius bėgelius, kitas statybines medžiagas ir su jomis nueina į namo (( - )) laiptinę. 16.11 val. jis sugrįžta prie automobilio, iš jo išima grindjuostes ir jas nuneša vėl į tą patį namą. 16.39 val. Ž. Ž. vėl ateina prie automobilio ir iš jo iškrauna keturis maišus sauso tinko Rotband, kurį suneša į tą patį namą (t. 2, b. l. 40).

170Iš 2011-12-28 apžiūros protokolo matyti, kad 2011-12-28, 10.53 val. į automobilių stovėjimo aikštelę prie prekybos centro „( - )“, esančio ( - ), ( - ), atvažiavo automobilis „VW Caddy“, valst. Nr. ( - ) iš kurio išlipo du vyriškiai, kurie 10.54 val. užėjo į prekybos centrą „( - )“. 11.04 val. iš prekybos centro išėjo vienas vyriškis, stumdamas prekių vežimėlį su keturiais maišais sauso tinko „Rotband“, kuris priėjo prie aikštelėje esančio automobilio „Seat Toledo“, valst. Nr. ( - ), ir į šio automobilio bagažinę iš vežimėlio įdėjo sauso tinko „Rotband“, po dar tris tūteles bei dar tris maišus sauso tinko „Rotband“. Tuo metu vyresnis asmuo išėjęs iš prekybos centro įsėdo į automobilį „VW Caddy“. Po to iš prekybos centro, stumdamas prekių vežimėlį su keturiais maišais sauso mišinio „Rotband“, išėjo jaunesnio amžiaus asmuo, kuris vežimėlį su prekėmis pristūmė prie automobilio „Seat Toledo“, valst. Nr.( - ). Šioje vietoje palikęs vežimėlį su prekėmis šis asmuo priėjo ir sėdo į automobilį „VW Caddy“, valst. Nr. ( - ) Tuo metu kitas asmuo sugrįžo prie automobilio „Seat Toledo“, valst. Nr. ( - ), ir atsidaręs šio automobilio galines dureles iš kito minėto asmens palikto prekių vežimėlio į šį automobilį įdėjo keturis maišus sauso tinko „Rotband“. (t. 2, b. l. 41).

171Iš 2011-12-28 apžiūros protokolo matyti, kad 2011-12-28, 11.30 val. prie namo, esančio ( - ), ( - ), atvyko automobilis „Seat Toledo“, valst. Nr. ( - ). Iš automobilio išlipo vyriškis, kuris į pastato laiptinę įnešė keturis maišus sauso tinko „Rotband“, buvusius ant automobilio galinės sėdynės. Vėliau minėtas asmuo ten pat įnešė dar keturis maišus sauso tinko „Rotband“, buvusius automobilio bagažinėje. 11.55 val. minėtas asmuo su automobiliu „Seat Toledo“ nuvažiavo į greta daugiabučio pastato esančią automobilių stovėjimo aikštelę (t. 2, b. l. 42).

172Iš Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad 2012-01-17 UAB „( - )“ Prevencijos skyriaus viršininkas V. L. pateikė UAB „( - )“ PVM sąskaitas faktūras: ( - ), ir kompaktinę plokštelę su vaizdo įrašais (t. 2, b. l. 44).

173Iš Dokumentų apžiūros protokolo matyti, kad: - PVM sąskaita faktūra Serija SS Nr. ( - ), originalas, 2 lapai. Dokumento data: 2011-11-10. Pardavimo data: 2011-11-10. Apmokėjimo data: 2011-11-24. Mokėjimo atidėjimas: 14. Pardavėjas: UAB „( - )“, ( - ). Pirkėjas: UAB „( - )“, ( - ). Įgaliotas asmuo: K. Č.. Įsigyta įvairių prekių (buitinės kopėčios, aliuminio kampuočio, medsraigčių, kalamų įvarų, šlifavimo kempinėlių, pjovimo diskų, hermetiko, dažų, plėvelės, glaisto, sauso tinko „Rotband“ ir kt.) už 1996,52 Lt (kaina su 21 % PVM). Kasininkė: P. R. (parašas). Eilutėje „Pirkėjas“: yra ranka parašyta „K. Č.“ ir pasirašyta. - PVM sąskaita faktūra Serija SS Nr. ( - ), originalas, 2 lapai. Dokumento data: 2011-11-14. Pardavimo data: 2011-11-14. Apmokėjimo data: 2011-11-28. Mokėjimo atidėjimas: 14. Pardavėjas: UAB ( - ). Pirkėjas: UAB „( - )“, ( - ). Įgaliotas asmuo: K. Č.. Įsigyta įvairių prekių (gipso kartono plokštės, stiklinės vatos, profilio, tvirtinimo detalių ir kt.) už 1480,82 Lt (kaina su 21 % PVM). Kasininkė: J. J. (parašas). Eilutėje „Pirkėjas“: yra ranka parašyta „K. Č.“ ir pasirašyta. - PVM sąskaita faktūra Serija SS Nr. ( - ), originalas, 1 lapas. Dokumento data: 2011-11-21. Pardavimo data: 2011-11-21. Apmokėjimo data: 2011-12-05. Mokėjimo atidėjimas: 14. Pardavėjas: ( - ) Pirkėjas: UAB „( - )“, ( - ),. Įgaliotas asmuo: K. Č.. Įsigyta įvairių prekių (grindų laminato, tvirtinimo kampų, polietileninės plėvelės, grunto, emalinių dažų radiatoriams, hidroizoliacinės juostos ir kt.) už 1846,75 Lt (kaina su 21 % PVM). Eilutėje „Už prekių išsiuntimą ir dokumentų įforminimą atsakingas“ yra uždėtas spaudas „Informacijos centro ir kasų vadovo pavaduotoja R. R.“ ir pasirašyta. Eilutėje „Pirkėjas“: yra ranka parašyta „K. Č.“ ir pasirašyta. - PVM sąskaita faktūra Serija SS Nr. ( - ), originalas, 2 lapai. Dokumento data: 2011-11-25. Pardavimo data: 2011-11-25. Apmokėjimo data: 2011-12-09. Mokėjimo atidėjimas: 14. Pardavėjas: UAB ( - ). Pirkėjas: UAB „( - )“, ( - ). Įgaliotas asmuo: K. Č.. Įsigyta įvairių prekių (sauso tinko „Rotband“, grindjuosčių, aliuminio profilio bėgelių, revizinės durelės, glaisto, kabelio, elektros lizdų, jungiklių, nailoninių kaiščių, grindjuosčių antgalių, respiratorius, guminis plaktukas, montažinių klijų, ventiliacinės grotelės ir kt.) už 1642,71 Lt (kaina su 21 % PVM). Kasininkė: M. R. (parašas). Eilutėje „Pirkėjas“: yra ranka parašyta „K. Č.“ ir pasirašyta. - PVM sąskaita faktūra Serija SS Nr. ( - ), originalas, 1 lapas. Dokumento data: 2011-12-28. Pardavimo data: 2011-12-28. Apmokėjimo data: 2012-01-11. Mokėjimo atidėjimas: 14. Pardavėjas: UAB ( - ). Pirkėjas: UAB „( - )“, ( - ). Įgaliotas asmuo: K. Č.. Įsigyta įvairių prekių (sauso tinko „Rotband“ (8 vnt. maišų po 30 kg), sanitarinio hermetiko (3 vnt.), aliuminio profilio kabliukų (2 pak.)) už 388,74 Lt (kaina su 21 % PVM). Kasininkė: M. R. (parašas). Eilutėje „Pirkėjas“: yra ranka parašyta „K. K. Č.“ ir pasirašyta (t. 2, b. l. 45-46).

174Iš 2012-04-20 kompaktinės plokštelės ir joje esančių vaizdo įrašų apžiūros protokolo matyti, kad: - kompaktinėje plokštelėje „acme DVD+R“ yra įrašytos šešios bylos su vaizdo įrašais, pavadintos 2011-11-09, 2011-11-10, 2011-11-14, 2011-11-21, 2011-11-25, 2011-11-28; - Byla „2011-11-09“, joje yra atskira byla (vaizdo įrašas), pavadinimu „2011-11-09 isankstine“. Vaizdo įrašo lango apačios kairėje yra užrašai ( - ) INFO C 2011.11.09 ir nurodytos valandos (einantis laikas), o ant pačios lentelės (vaizdo įrašo lango) yra nurodyta, kad vaizdo įrašas yra 2011-11-09 nuo 15 val. 18 min. 00 sek. iki 15 val. 23 min. 59 sek. Yra nufilmuota vieta, kur centre suteikiama informacija. Taip pat yra matomas užrašas SPECIALIZUOTI UŽSAKYMAI. Prie informacinio stalo yra nufilmuotas pusamžis vyriškis, vartantis kažkokius dokumentus, skambinantis mobiliu telefonu. Vyriškis savo išore turi panašumų į įtariamąjį T. P.. - Byla „2011-11-10“, joje yra trys atskiros bylos (vaizdo įrašai), pavadinimais „2011-11-10 iejimas“, „2011-11-10 kasa“ ir „2011-11-10 kiemas“. Vaizdo įrašas pavadinimu „2011-11-10 iejimas“: vaizdo įrašo lango apačios kairėje yra užrašai DRAUGYSTE7 VARTELIAI 2011.11.10 ir nurodytos valandos (einantis laikas), o ant pačios lentelės (vaizdo įrašo lango) yra nurodyta, kad vaizdo įrašas yra 2011-11-10 nuo 13 val. 37 min. 00 sek. iki 13 val. 40 min. 00 sek. Yra nufilmuotas įėjimas pro vartelius į prekybos centro salę. Vaizdo įrašas pavadinimu „2011-11-10 kasa“ (90,7 MB): vaizdo įrašo lango apačios kairėje yra užrašai DRAUGYSTE6 KASA 7 2011.11.10 ir nurodytos valandos (einantis laikas), o ant pačios lentelės (vaizdo įrašo lango) yra nurodyta, kad vaizdo įrašas yra 2011-11-10 nuo 14 val. 20 min. 00 sek. iki 14 val. 40 min. 00 sek. Yra nufilmuota viena kasa, kurioje dirba kasininkė, ir įvairūs asmenys su prekėmis. 14.24 val. prie kasos su prekėmis nufilmuoti du asmenys, iš kurių vienas yra pusamžis vyriškis (asmuo panašus į įtariamąjį T. P.), ir jaunuolis tamsiais plaukais. Vyriškis rankoje turi lapą įdėtą įmautėje, kurį paduoda kasininkei. Ši lapą peržiūri, taip pat tuo metu vis pasižiūri į kasos monitoriaus ekraną. Po to kasininkė lapą atiduoda, jį pasiima vyriškis, kuris atsistoja kasos gale. Tada jaunuolis pradeda nešti pro kasą ir ant kasos stalo (juostos) įvairias prekes: metalines kopėčias, melsvos spalvos juostas, panašias į grindjuostes ar tai vamzdžius ar pan., smulkius įvairius daiktus, taip pat prie kasos atitraukiamas ir metalinis vežimėlis, kuriame sudėta baltos spalvos kibirų su dangčiais. Po to prie kasos prieina kitas asmuo tamsiais plaukais, kuris prie kasos atsitraukia vežimėlį, kuris taip pat pilnai pridėtas kažkokių šviesios palvos daiktų (apatinėje vežimėlio dalyje yra panašūs daiktai į maišus su kažkokiomis medžiagomis, o ant jų viršaus yra šviesios spalvos kibirai su dangčiais). Minėtiems asmenims pabendravus su kasininke, dalis medžiagų nuo abiejų vežimėlių viršaus yra nukraunama ir padedama prie praėjimo pro kasas. Tada prie kasininkės sugrįžta pirmasis jaunuolis, pasirašo kažkokius dokumentus, vieną lapą (dokumentą) pasiima, ir 14 val. 35 min. 41 sek. nueina nuo kasos. Vaizdo įrašas pavadinimu „2011-11-10 kiemas“: vaizdo įrašo lango apačios kairėje yra užrašai DRAUGYSTE3 44 PERIMET 2011.11.10 ir nurodytos valandos (einantis laikas), o ant pačios lentelės (vaizdo įrašo lango) yra nurodyta, kad vaizdo įrašas yra 2011-11-10 nuo 13 val. 35 min. 00 sek. iki 13 val. 43 min. 00 sek. Matome nufilmuotą automobilių stovėjimo aikštelės dalį, kurioje prie kitų automobilių stovi ir baltos spalvos automobilis, panašus į „VW Caddy“. 13 val. 36 min. 52 sek. prie jo ateina kažkoks vyriškis, vilkintis tamsios spalvos drabužiais, atsidaro vairuotojo dureles ir į automobilį įsėda. 13 val. 40 min. 11 sek. šis automobilis išvažiuoja iš filmavimo kameros lauko. - Byla „2011-11-14“, kurioje yra dvi atskiros bylos (vaizdo įrašai), pavadinimais „2011-11-14 kasa“ ir „2011-11-14 kiemas“. Vaizdo įrašas pavadinimu „2011-11-14 kasa“: vaizdo įrašo lango apačios kairėje yra užrašai DRAUGYSTE6 KASA 8 2011.11.14 ir nurodytos valandos (einantis laikas), o ant pačios lentelės (vaizdo įrašo lango) yra nurodyta, kad vaizdo įrašas yra 2011-11-14 nuo 11 val. 00 min. 00 sek. iki 11 val. 14 min. 59 sek. 11 val. 04 min. 31 sek. prie kasos prieina trys asmenys, iš kurių vienas yra pusamžis vyriškis, panašus į įtariamąjį T. P., ir du jaunesni asmenys. Vienas iš jaunesnių asmenų rankose laiko nedidelį lapelį, į kurį jis žiūri su vyresniu vyriškiu ir kalbasi. Kitas jaunesnis asmuo taip pat rankoje turi kažkokį nedidelį lapelį, bei kitoje rankoje laiko pirkinių krepšelį su daiktais, kurį po to padeda prie kasininkės, ir iškrauna daiktus. Kasininkė nuskaito prekes. Vyresnis vyriškis iš kasininkės paima kažkokį dokumentą. Po to kasininkė padeda ant kasos stalo (juostos) lapą (dokumentą), kurį pasirašo jauniausias asmuo. Kasininkė sužiūri ir sutvarko kažkokius dokumentus, kuriuos vėl priėjęs pasirašo jauniausias asmuo, kuris ir paima dalį dokumentų, ir 11 val. 13 min. 37 sek. jis paskutinis nueina nuo kasos. Vaizdo įrašas pavadinimu „2011-11-14 kiemas“: vaizdo įrašo lango apačios kairėje yra užrašai DRAUGYSTE6 SD IVAZIAV 2011.11.14, ir nurodytos valandos (einantis laikas), o ant pačios lentelės (vaizdo įrašo lango) yra nurodyta, kad vaizdo įrašas yra 2011-11-14 nuo 11 val. 55 min. 00 sek. iki 12 val. 54 min. 59 sek. Matome automobilių stovėjimo aikštelės dalį netoli išvažiavimo į gatvę. 11.56 val. matome atvažiuojantį baltos spalvos mažą krovininį autobusą, iš kurio išlipa kažkoks asmuo. Atidaromos galinės šio automobilio durelės ir į jį yra kraunami kažkokie daiktai. Krauna keli asmenys. Po to prie šio automobilio privažiuoja autokrautuvas su kažkokių maišų kroviniu, visas atvežtas su autokrautuvu krovinys iškraunamas į baltos spalvos mažą autobusą. 12 val. 53 min. baltos spalvos krovininis mažas autobusas išvažiuoja. - Byla „2011-11-21“, kurioje yra atskira byla (vaizdo įrašas), pavadinimu „2011-11-21 kasa“: vaizdo įrašo lango apačios kairėje yra užrašai DRAUGYSTE6 KASA 7 2011.11.21 ir nurodytos valandos (einantis laikas), o ant pačios lentelės (vaizdo įrašo lango) yra nurodyta, kad vaizdo įrašas yra 2011-11-21 nuo 13 val. 28 min. 00 sek. iki 13 val. 36 min. 00. Prie kasos prieina jaunuolis, paskui kurį prie kasos prieina ir pusamžis vyriškis (asmuo panašus į įtariamąjį T. P.). Šie asmenys bendrauja su kasininke, o po to jaunuolis pro kasą prastumia vežimėlį su kažkokiais daiktais (kažkokiomis juostomis ar plokštėmis). Po to jaunuolis dar prie kasos atstumia viena vežimėlį, kuriame taip pat yra analogiški daiktai. Po to tas pats jaunuolis prie kasos atstumia dar vieną vežimėlį, kuriame taip pat yra sudėti kažkokie analogiški daiktai. Vyresnis vyriškis stovi prie kasos. Jaunuolis prie kasos atneša ir medžiagą susuktą į ruloną, o po to dar vieną. Tada prie kasos vežimėlį, kuriame yra sudėtos mažesnės prekės, pristumia kitas asmuo. Kuomet kasininkė ir jį sutikrinusi praleidžia pro kasą, tada prie kasos sugrįžta paminėtas jaunuolis, kuriam kasininkė paduoda pasirašyti kažkokius lapus (dokumentus). Tuo metu vyresnis vyriškis stovi prie kasos. Jaunuolis pasirašęs pasiima dalį dokumentų. Po to matyti, kaip minėtas kitas asmuo, kuris prie kasos atsistūmė vežimėlį su prekėmis, ir lyg ir ima kažkokius dokumentus ar pan. Šioje vietoje įrašas nutrūksta. - Byla „2011-11-25“, kurioje yra dvi atskiros bylos (vaizdo įrašai), pavadinimais „2011-11-25 kasa“ ir „2011-11-25 kiemas“. Vaizdo įrašas pavadinimu „2011-11-25 kasa“ (47,4 MB): vaizdo įrašo lango apačios kairėje yra užrašai DRAUGYSTE6 KASA 7 2011.11.25 ir nurodytos valandos (einantis laikas), o ant pačios lentelės (vaizdo įrašo lango) yra nurodyta, kad vaizdo įrašas yra 2011-11-25 nuo 14 val. 50 min. 00 sek. iki 14 val. 59 min. 59 sek. Yra nufilmuota viena kasa. 14 val. 50 min. 30 sek. prie kasos vežimėlį, kuriame yra sudėti keli maišai su medžiaga ROTBAND („knauf“), atstumia asmuo, vilkintis rusvos spalvos striukę. Kasininkė apžiūri prekes ir šį vežimą su prekėmis praleidžia. Tada prie kasos kito asmens yra atstumiamas dar vienas vežimas, kuriame yra pridėta įvairių prekių. Prekės sudedamos ant prekių juostos. Tada pasimato (atstūmęs antrąjį vežimėlį) kitas jaunuolis, kuris pradeda bendrauti su kasininke, paduoda jai kažkokį lapą. Tuo metu pirmasis asmuo nuo prekių kasos juostos dedasi atžymėtas prekes. Po to smulkesnės prekės ant kasos juostos dedamos ir iš prekių krepšelio. Po to jaunuolis su rankine prie kasos atitraukia dar vieną prekių vežimėlį, kuriam yra sudėta kažkokių dailylenčių ar juostų ar pan., ir kažkokie kiti daiktai. Kuomet kasininke perleidžia (nuskaito) visas prekes, ji paruošia (atspausdina) ir paduoda tam jaunuoliui lapus (dokumentus), kuriuos šis pasirašo, ir dalį jų pasiima. Vaizdo įraše pavadinimu „2011-11-25 kiemas“ lango apačios kairėje yra užrašai DRAUGYSTE3 1 Aikstele 2011.11.25, ir nurodytos valandos (einantis laikas), o ant pačios lentelės (vaizdo įrašo lango) yra nurodyta, kad vaizdo įrašas yra 2011-11-14 nuo 14 val. 57 min. 00 sek. iki 15 val. 02 min. 00 sek. Matoma automobilių stovėjimo aikštelės dalis. 15 val. 00 min. 13 sek. Į aikštelę įvažiuoja šviesiai pilkos spalvos miniveno tipo automobilis. Prie jo prieina asmuo su rankine, kuris atidaro šonines dureles ir pradeda į šį automobilį krauti kažkokius daiktus (juostas ir kt.). 15 val. 01 min. 34 sek. jis pabaigia krauti, užstumia dureles ir trumpam nueina, po to sugrįžta ir atsisėda šalia vairuotojo. 15 val. 01 min. 54 sek. automobilis nuvažiuoja. - Byla „2011-11-28“, kurioje yra dvi atskiros bylos (vaizdo įrašai), pavadinimais „2011-11-28 kasa“ ir „2011-11-28 kiemas“. Vaizdo įrašas pavadinimu „2011-11-28 kasa“: vaizdo įrašo lango apačios kairėje yra užrašai DRAUGYSTE6 KASA 8 2011.12.28 ir nurodytos valandos (einantis laikas), o ant pačios lentelės (vaizdo įrašo lango) yra nurodyta, kad vaizdo įrašas yra 2011-11-28 nuo 11 val. 00 min. 00 sek. iki 11 val. 05 min. 15 sek. Yra nufilmuota viena kasa. 11 val. 01. 10 sek. prie kasos yra atstumiamas vežimėlis su prekėmis – keturiais maišais ROTBAND („knauf“), prie kurio yra du asmenys. Kada vežimėlis pristumiamas prie kasininkės, antrasis asmuo prie pirmojo vežimėlio (kasos) pristumia dar vieną vežimėlį, kuriame yra medžiagos ROTBAND maišas. Dar šis asmuo ant prekystalio padeda ir tris daiktus panašius į hermetiką ar pan. Kada kasininkė nuskaito visas prekes ir jos nuimamos nuo prekystalio, tada prie jos (prie kasos) prieina minėtas asmuo su rankine. Kasininke jam paduoda lapą (dokumentą), kuris jį pasirašo. Kasininkė taip pat pasirašo lapą, prie jo kažką prisega. Įrašas nutrūksta. Vaizdo įraše pavadinimu „2011-11-28 kiemas“, lango apačios kairėje yra užrašai DRAUGYSTE3 1 Aikstele 2011.12.28, ir nurodytos valandos (einantis laikas), o ant pačios lentelės (vaizdo įrašo lango) yra nurodyta, kad vaizdo įrašas yra 2011-12-28 nuo 11 val. 03 min. 00 sek. iki 11 val. 07 min. 00 sek. Matoma automobilių stovėjimo aikštelės dalis, įrašo pradžioje matome iš stovėjimo vietos atbuline eiga išvažiuojantį, o po to priekine eiga iš aikštelės link pagrindinės gatvės nuvažiuojantį baltos spalvos krovininį automobilį, panašų į „VW Caddy“. (t. 2, b. l. 63-88).

175Bylos nagrinėjimo metu kaltinamųjų gynybai kilo abejonių dėl vaizdo įrašų, paimtų iš UAB „( - )“ Prevencijos skyriaus viršininko V. L., teisėtumo. Nurodoma, kad liudytojui R. Ž. filmuota medžiaga iš nurodyto prekybos centro buvo parodyta anksčiau – 2012-01-17 iki 13 val., negu ji padarytas jos poėmis 2012-01-17 nuo 14.33 iki 14.55 val.

176Liudytojai V. L. ir R. K. patvirtino vaizdo įrašų paėmimo iš UAB „( - )“ faktą. Liudytojo R. Ž. apklausos protokole (t. 6, b. l. 45-51) nėra užfiksuota, kad jam buvo demonstruojami vaizdo įrašai. Ar tai buvo daroma ir kokiomis aplinkybėmis tai buvo daroma byloje nėra patikimų duomenų. Nurodytų vaizdo įrašų paėmimo procese jokių pažeidimų neužfiksuota. Kaltinamasis T. P. neneigė buvęs užfiksuotas teismo proceso metu peržiūrėtuose įrašuose perkant prekes UAB „( - )“ parduotuvėje, liudytojas R. Ž. taip pat patvirtino buvimo šioje parduotuvėje aplinkybę, todėl teismas pripažįsta šį įrodymą atitinkančiu BPK 20 str. reikalavimus.

177Iš 2011-06-05 UAB ( - ) generalinio direktoriaus V. T. rašto Nr. 1411 matyti, kad UAB ( - ) (UAB ( - )) atsiskaitė UAB „( - )“ už išrašytas PVM sąskaitas faktūras:

 1. už 2011-11-10 PVM sąskaitą faktūrą Serija SS Nr. 0841339994 atsiskaityta 2011-11-11 mokestiniu pavedimu Nr. 2949.
 2. už 2011-11-14 PVM sąskaitą faktūrą serija SS Nr. 08130713701 atsiskaityta 2011-11-17 mokestiniu pavedimu Nr. 2981.
 3. už 2011-11-21 PVM sąskaitą faktūrą serija SS Nr. 08104512823 atsiskaityta 2011-11-22 mokestiniu pavedimu Nr. 2998.
 4. už 2011-11-25 PVM sąskaitą faktūrą serija SS Nr. 08152902052 atsiskaityta 2011-11-28 mokestiniu pavedimu Nr. 3186.
 5. už 2011-12-28 PVM sąskaitą faktūrą serija SS Nr. 08152902845 atsiskaityta 2012-01-12 mokestiniu pavedimu Nr. 3358 (t. 2, b. l. 90).

178Iš 2011-06-28 UAB ( - ) generalinio direktoriaus V. T. raštu Nr. 1661 pateiktų 2011-11-11, 2011-11-17, 2011-11-22, 2011-11-28 ir 2012-01-12 mokėjimų nurodymų Nr. 2949 (2011-11-11), Nr. 2981 (2011-11-17), Nr. 2998 (2011-11-22), Nr. 3186 (2011-11-28), ir Nr. 3358 (2012-01-12) originalų matyti, kad jie yra pasirašyti UAB ( - ) (UAB ( - )) generalinio direktoriaus T. P. (t. 2, b. l. 97-102).

179Iš 2011-06-07 UAB ( - ) generalinio direktoriaus V. T. raštu Nr. 1454 pateiktų 2011-11-10, 2011-11-14, 2011-11-25, 2011-11-21, 2011-11-27 Medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraiškų matyti, kad jos pasirašytos A. Š., J. J., R. Č., suderintos vyriausiosios buhalterės E. V. ir vizuotos UAB ( - ) (UAB ( - )) generalinio direktoriaus T. P.. Paraiškų pastabose nurodyta, kad medžiagos skirtos bendrovės reikmėms (t. 2, b. l. 147-151).

180Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso Z. Z. nuo 2006-02-28 (t. 4, b. l. 108-109).

181Iš 2012-01-16 Z. Z. buto, esančio ( - ), ( - ), apžiūros protokolo matyti, kad buto koridoriaus grindys padengtos polietileno plėvele. Po plėvele grindys yra naujai išklotos keramikinėmis plytelėmis. Visame koridoriuje yra atliekamas remontas: sienos išglaistytos ir ištinkuotos, lubos padarytos iš naujai sudėtų gipso kartono plokščių, vonios, virtuvės ir kambario durų nėra, naujai įrengta LESTO elektros skydinė, iš kurios išvesti nauji elektros instaliacijos laidai. Koridoriaus pirmosios didžiosios dalies gale yra sudėta įvairių statybinių medžiagų (glaisto IGIS kibire, tinkavimo mišinio ROTBAND maiše, dažų ir kt.) likučių, darbo įrankių (elektrinis skiedinio maišytuvas ir kt.) ir kt. Virtuvės patalpa yra tuščia, be baldų, įrangos ir pan., grindys naujai išbetonuotos, nuo sienų nugremžti dažai, lubos naujai sudėtos iš gipso kartono plokščių, aplink virtuvės plastikinį langą naujai išglaistyta siena. Vonios – tualeto patalpoje yra baltos spalvos vonia, unitazas JIKA. Vonios sienos yra naujai išklotos keramikinėmis plytelėmis. Vonios grindys yra išklotos plytelėmis. Pirmajame kambaryje, į kurį patenkama iš koridoriaus, viduryje sudėti seni baldai, apyvokos daiktai. Prie kambario vidurinėje dalyje esančios spintelės paremtos dvi naujos metalinės baltos spalvos, apvilktos polietilenu, durelės. Kambario dešinėje yra sudėtos kartoninės dėžės su namų ūkio daiktais, šalia jų sudėti penki tinkavimo mišinio „ROTBAND“ maišai, krūvelė medinių grindjuosčių. Ant kambario, kurio sienos yra naujai išklijuotos tapetais, grindų yra kilimas ir polietilenas, po kuriuo grindys yra naujai išklotos naujomis parketlentėmis. Šio kambario langai su balkono durimis yra plastikiniai. Kito kambario, į kurį patenkama iš šio kambario, stakta yra be durų. Kambario, kurios sienos yra naujai išklijuotos tapetais, grindys yra išklotos parketlentėmis. Šiame kambaryje stovi lova, staliukas su televizoriumi, drabužių spinta. Kambario langas plastikinis (t. 4, b. l. 110-123).

182Iš 2012-02-20 daiktų, paimtų 2012-01-17 iš įtariamosios Z. Z. buto, esančio ( - ), ( - ), atliekant liudytojo R. Ž. parodymų patikrinimą vietoje, apžiūros protokolo matyti, kad: - sausas tinkas ROTBAND (gamintojas Knauf), 5 popieriniai maišai po 30 kg. Ant maišų yra įrašyta sauso tinko pagaminimo data: „05.12.11“. Maišai nepraimti. - giliai įsiskverbiantis gruntas Ceresit CT 17 (gamintojas Henkel) plastikinėje 10 litrų talpoje, kuri yra artipilnė baltos spalvos skysčio. Ant bakelio yra lipdukas su data „13.07.11“. - smulkiagrūdis statybinis glaistas IGIS yra 16 kg talpos plastikiniame kibire. Talpa yra artipilnė. Pagaminimo data „06.10.2011“. - spalvotas glaistas plytelių siauroms siūlėms Ceresit CE33 SUPER (gamintojas Henkel) yra 2 kg popierinėje pakuotėje, kuris yra nepraimta. Pagaminimo data 2011-07-15. - universalus sandarinantis glaistas (silikonas) ACRYL-EXTRA (gamintojas Den Braven), esantis dvejose plastikinėse 310 ml talpose. Talpos nepraimtos. Pagaminimo data 2011-02-21. - plovimui atsparūs baltos spalvos sienų ir lubų dažai PENTA COLOR yra 10 l talpos plastikiniame kibire su dangčiu. Talpa artipilnė. Pagaminimo data nenurodyta. Galiojimo laikas iki: 2013-04-05. - šlifavimo kempinėlės (6 vnt.). Iš kempinėlių trys yra visiškai naujos, o kitos trys yra šiek tiek panaudotos. - dėžutė nailoninių kaiščių EB 5x25 mm išmatavimų (ELEMATIC). Ant dėžutės nurodyta, kad kaiščių yra 200 vnt. Dėžutė su kaiščiais yra artipilnė. - revizinės durelės su spynele. Pakuotė nauja, polietileninė. Ant durelių yra lipdukas „2010.9“. Gamintojas UAB „Glori ir ko“. - grindjuostės (10 vnt. sveikos; 3 vnt. sudaro jų tik dalys) yra 20x58x2500 mm išmatavimų, klijuoto medžio, išorinė pusė ruda. - grindų užbaigimo juostelės (2 vnt.) yra 30 mm pločio ir 1,8 m ilgio, metalinės, įpakuotos polietileninėje plėvelėje, kartu yra pridėtos jų tvirtinimo priemonės. - aliumininių kampų juostelės (5 vnt. ištisiniai; 1 vnt. sudaro tik jų dalis) yra 23x23x260 mm išmatavimų (t. 4, b. l. 124-128).

183Iš 2012-03-16 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad 2012-03-16 liudytoja, UAB ( - ) vyriausioji buhalterė, E. V. pateikė šiuos dokumentus: 2012-01-26 Nr. 176 rašto Z. Z. „Dėl apmokėjimo už prekes“ kopiją; UAB ( - ) PVM sąskaitos – faktūros Serija PBV Nr. 0000438 kopiją; UAB ( - ) sąskaitos ( - ), 2012-02-13 išrašą, iš kurių matyti, kad 2012-01-26 Z. Z., gyv. ( - ), ( - ), išsiųsta UAB ( - ) PVM sąskaita – faktūra Serija PBV Nr. 0000438, su joje nurodytomis įvairiomis statybinėmis medžiagomis ir priemonėmis už 5197,79 Lt sumą (t. 2, b. l. 103-108).

184Iš 2012-07-23 LR STT Ikiteisminio tyrimo tyrėjo D. V. tarnybinio pranešimo Nr. 18-07-272 matyti, kad iš UAB ( - ) (UAB ( - )) lėšų Z. Z. buto remontui buvo įgyta įvairių statybinių medžiagų ir priemonių už 5135,36 Lt, t.y.:

 • 2011-11-10 buvo įgyta prekių už 1572,12 Lt;
 • 2011-11-14 buvo įgyta prekių už 1480,82 Lt;
 • 2011-11-21 buvo įgyta prekių už 309,70 Lt;
 • 2011-11-25 buvo įgyta prekių už 1383,98 Lt;
 • 2011-12-28 buvo įgyta prekių už 388,74 Lt (t. 2, b. l. 109).

185Iš UAB ( - ) PVM sąskaitos faktūros PBV Nr. 0000438 matyti, kad ji išrašyta 2012-01-23 Z. Z. už išvardintas statybines medžiagas ir prekes 5197,79 Lt sumai (t. 2, b. l. 105-106).

186Iš UAB ( - ) banko sąskaitos 2012-02-13 išrašo matyti, kad T. P. per du kartus pervedė į šią sąskaitą 5197,79 Lt (t. 2, b. l. 107-105).

187Įrodymų vertinimas

188Pagal BK 228 straipsnio 2 dalį atsako valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, ir numatytą veiką asmuo padarė siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos.

189Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi teismų praktikoje aiškinamas kaip valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens savo tarnybinės padėties, įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių, pareigų ir įgaliojimų panaudojimas arba nepanaudojimas priešingai tarnybos interesams, jos veiklos principams, esmei ir turiniui. Pagrindinis kriterijus, atribojantis piktnaudžiavimą, kaip nusikalstamą veiką, nuo tarnybinio arba drausminio nusižengimo, yra didelės žalos požymis. Šis požymis, būtinas baudžiamajai atsakomybei kilti, gali būti ir turtinio, ir neturtinio pobūdžio. Valstybės tarnautojas piktnaudžiaudamas tarnyba visada pažeidžia atitinkamus teisės aktus ir diskredituoja tarnautojo vardą, tačiau ne bet koks jo vardo diskreditavimas gali būti vertinamas kaip didelė žala valstybei. Pagal teismų praktiką neturtinio pobūdžio žala paprastai pripažįstama didele, jeigu ji patiriama dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų teisių ir laisvių pažeidimo, valstybės institucijų autoriteto sumenkinimo, darbo sutrikdymo arba piktnaudžiaujant tarnyba dar ir kitos nusikalstamos veikos padarymo. Apie žalos dydį sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes: kokio pobūdžio, kokiais teisės aktais pažeidžiami ginami interesai, nukentėjusiųjų skaičių, jų vertinimą pareigūno padarytos veikos, nusikalstamos veikos trukmę, kaltininko einamų pareigų svarbą, rezonansą visuomenėje dėl padarytos veikos ir įtaką valstybės tarnautojo ir valstybės institucijos autoritetui ir kt. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-16/2010, 2K-232/2012, 2K-7-335/2013, 2K-245/2013, 2K-21/2014, 2K-100/2014). Didelės žalos valstybei padarymas turi būti konstatuojamas neapsiribojant tik atitinkamų valstybės tarnautojo pareigų bei teisės aktų, reglamentuojančių jo veiklą, išvardijimu, o nurodant argumentus, iš kurių būtų aišku, kodėl padaryta žala valstybei vertinama kaip didelė. Didelės žalos požymio konstatavimas turi būti pagrįstas byloje ištirtais duomenimis ir nustatytomis aplinkybėmis.

190Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyse yra ne kartą pasisakęs, kad nepritartina teismų praktikai, kai bet kokie teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnautojų atliekamas funkcijas, pažeidimai kvalifikuojami kaip nusikalstamas piktnaudžiavimas, neanalizuojant, ar yra pakankamas padarytų veiksmų pavojingumas, ar yra pakankamai duomenų išvadai apie didelės žalos padarymą, neįvertinant kitų teisės šakų normų veiksmingumo atkuriant pažeistas teises ir nubaudžiant teisės aktų reikalavimus pažeidusius asmenis, kad tokia praktika neatitinka baudžiamųjų įstatymų paskirties. Didelės žalos požymis, rodantis padidintą piktnaudžiavimo pavojingumą ir nustatantis takoskyrą tarp baudžiamosios ir drausminės atsakomybės, turi būti kruopščiai pagrįstas byloje esančių duomenų visumos vertinimu (kasacinės nutartys Nr. 2K-263/2010, 2K-161/2012, 2K-205/2012, 2K-316/2013, 2K-98/2014 ir kt.). Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. lapkričio 13 d., 2005 m. lapkričio 10 d. nutarimuose pažymėta, kad siekiant užkirsti kelią neteisėtoms veikoms ne visuomet yra tikslinga tokią veiką pripažinti nusikaltimu, taikyti pačią griežčiausią priemonę – kriminalinę bausmę. Nusikalstamos veikos – tai teisės pažeidimai, kuriais itin šiurkščiai pažeidžiamos žmonių teisės ir laisvės, kitos Konstitucijos saugomos ir ginamos vertybės. Todėl kiekvieną kartą, kai reikia spręsti, pripažinti veiką nusikaltimu ar kitokiu teisės pažeidimu, labai svarbu įvertinti, kokių rezultatų galima pasiekti kitomis, nesusijusiomis su kriminalinių bausmių taikymu, priemonėmis (administracinėmis, drausminėmis, civilinėmis sankcijomis ar visuomenės poveikio priemonėmis ir pan.). Be to, Konstitucinis Teismas, aiškindamas konstitucinį teisinės valstybės principą, ne kartą yra konstatavęs, kad nustatant teisinius apribojimus bei atsakomybę už teisės pažeidimus privalu paisyti protingumo reikalavimo, taip pat proporcingumo principo, pagal kurį nustatytos teisinės priemonės turi būti būtinos demokratinėje visuomenėje ir tinkamos siekiamiems teisėtiems bei visuotinai svarbiems tikslams (tarp tikslų ir priemonių turi būti pusiausvyra), jos neturi varžyti asmens teisių labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti. Konstituciniu teisinės valstybės principu turi būti vadovaujamasi ir taikant teisę, šis principas įpareigoja teisę taikančias institucijas nenukrypti nuo bendrųjų teisės principų, įtvirtintų demokratinių teisinių valstybių jurisprudencijoje (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2004 m gruodžio 29 d., 2005 m. rugsėjo 29 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai).

191Kaltinimas K. K. ir T. P. piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi yra sąlygotas T. P. inkriminuoto UAB ( - ) turto iššvaistymo ir dokumentų suklastojimo, o Z. Z. – padėjus T. P. iššvaistyti turtą, todėl teismas pirmiau analizuoja šių nusikalstamų veikų požymius.

192Kaltinimuose K. K., T. P. ir Z. Z. nurodytų statybinių medžiagų ir kitų prekių pirkimo UAB „( - )“ faktas, jų apmokėjimo UAB ( - ) lėšomis faktas, jų nugabenimo į Z. Z. butą faktas yra patvirtinami liudytojų K. Č., R. Č., E. V., A. Š., R. V., V. T., R. Ž. parodymais, aukščiau paminėtais buhalteriniais dokumentais, vaizdo įrašais iš UAB „( - )“ parduotuvės, kitais bylos duomenimis, taip pat ir kaltinamųjų T. P. ir Z. Z., kurie ir neneigia šių aplinkybių, parodymais. Tačiau, teismo nuomone, statybinių medžiagų ir kitų prekių pirkimas Z. Z. iš UAB ( - ) lėšų pats savaime dar negali būti vertinamas kaip svetimo turto iššvaistymas. Būtina nustatyti kaltinamųjų tyčią padaryti šį nusikaltimą (BK 184 str. 1 d.).

193T. P. pripažino, kad tarėsi su Z. Z. dėl jai reikalingų statybinių medžiagų pirkimo, kad Z. Z. teikė jam tų medžiagų sąrašus, kad UAB ( - ) lėšomis šios medžiagos buvo jai nupirktos, tačiau tvirtino, kad prekės buvo perkamos per jo vadovaujamą bendrovę siekiant gauti prekių kainos nuolaidas ir taip sutaupyti jai išlaidas buto remontui. Z. Z. pripažino, kad tarėsi su T. P. dėl jai reikalingų statybinių medžiagų, teikė T. P. tų medžiagų sąrašus, kad UAB ( - ) lėšomis šios medžiagos buvo jai nupirktos ir atgabentos, tačiau tvirtino, kad naudojosi T. P. ir jo vadovaujamos bendrovės paslaugomis dėl galimybės gauti prekių kainos nuolaidas. K. K. pripažino, kad kalbėjo su Z. Z. ir T. P. dėl pagalbos Z. Z. įgyjant jos buto remontui reikalingas medžiagas, tačiau tvirtino, kad jokių neteisėtų nurodymų T. P. nedavė, kad jam nebuvo žinoma, jog medžiagos įgytos T. P. vadovaujamos bendrovės lėšomis.

194Kaltinimas K. K. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, T. P. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį, 184 straipsnio 1 dalį ir Z. Z. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 2 dalį ir 184 straipsnio 1 dalį dėl medžiagų pirkimo Z. Z. buto remontui iš esmės grindžiamas Operatyvinių veiksmų atlikimo protokoluose, Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokoluose užfiksuotų šių kaltinamųjų pokalbių turiniu, kaltinamųjų Z. Z. ir T. P. pokalbių su R. Ž. pokalbių turiniu. Šiuose protokoluose dažnai nurodoma, kad užfiksuotuose pokalbiuose aptariamos rengimosi padaryti nusikalstamą veiką aplinkybės arba nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės, tačiau iš pokalbių turinio daryti tokias išvadas, teismo nuomone, nėra pakankamo pagrindo. Užfiksuoti pokalbiai abstraktūs, neinformatyvūs, nevienareikšmiški. Daugelyje pokalbių K. K., bendraudamas su Z. Z. ir T. P., kalba apie pagalbą Z. Z., prašo T. P. pagalbos Z. Z., klausia kaip sekasi su jos buto remontu: pvz. Z. Z. K. K.: „jisai sakė, kad padės“, K. K. Z. Z.: „visus pageidavimus gali sakyt, tiktai, žinai, paskui aš čia turėsiu problemų su vienu, matyt, mūsų draugu, žinai, kad ten jisai kažkokius irgi darytų dalykus“, T. P. K. K.: „jie patys išsirinks, aš tiktai būsiu tas kuris... (T. P. rankų gestais parodo, kad sumokės)“, T. P. K. K.: „turi būt proto ribos, supranti, negalima (...), kur ten (...) auksiniai maišytuvai, negaliu, kas yra sąraše – aš viską padarysiu“, K. K. T. P.: „Aš tau nieko nenoriu pasakyt, aš tau noriu, kad padėtum mano draugei ir savo draugei, ir panašiai, ir tu negalvok, kad čia yra viskas yra taip labai paprasta“ ir kt.

195Teismo nuomone, nei atskiri pokalbiai ar atskiros kaltinamųjų pasakytos frazės, nei jų visuma nesuteikia pagrindo daryti neabejotiną išvadą, kad K. K. davė T. P. neteisėtus nurodymus, kad įtikinėjo jį ir primygtinai iš jo reikalavo neteisėtų veiksmų, kad šie kaltinamieji turėjo tikslą neteisėtai aprūpinti Z. Z. medžiagomis jos buto remontui iš savivaldybės bendrovės lėšų. Dauguma pokalbių yra tik apie statybinių medžiagų atrinkimo, gabenimo aplinkybes, kurios tik patvirtina faktą, kad T. P. organizavo šių medžiagų Z. Z. buto remontui pirkimą ir apmokėjimą iš UAB ( - ) sąskaitos. Tačiau, teismo nuomone, šios aplinkybės, kaip minėta, pačios savaime nepatvirtina nusikaltimo sudėties visumos ir tai nepaneigia kaltinamųjų nurodytos versijos, kad tokiu būdu statybinės medžiagos buvo perkamos siekiant gauti dideles prekybines nuolaidas ir taip sutaupyti Z. Z. išlaidas šioms medžiagoms, ir planuojant už jas apmokėti. Iš paskirų užfiksuotų pokalbių frazių, kaip pvz. K. K. Z. Z.: „Savo pinigų neleisk nė lito, aš kaip tau sakiau, nei lito, jisai ten tegul tau ten perka, tu ten pakentėk tą savaitgalį ir tegul ten pradeda daryt, o jeigu paskui sakys, kad ten kažko ne, tai tu tikrai nieko, aš tau viską ten išspręsiu”, teismas nemato pakankamai pagrindo spręsti, kad buvo kalbama būtent apie T. P. Z. Z. buto remontui UAB ( - ) lėšomis nupirktas prekes ir neplanuojant už jas apmokėti.

196Kai kurios pokalbių frazės, kaip pvz. Z. Z. K. K.: „reikia viską žiūrėti, kad biški pigiau, nu ten nereikia, (...) biški reikės peržiūrėt, kad tos kainos būtų“, „aš verkiau, aš viską nusipirksiu pati, (...), T. man nereikia jokių paslaugų“, Z. Z. R. Ž., kalbėdama apie T. P.: „sudiktavo kiek jau aš iš anksto skolinga ir visa kita“, „jisai tą sąskaitą išrašytą pasiėmė sau? (...), tai jis dabar kai sumokės pinigus, jisai tegul jas pasiima, prekes, aš jų neimsiu (...) aš jų neimsiu, dabar tegul pas save jas ir turi“, Z. Z. R. Ž., kalbėdama apie T. P. kartu su jos prekėmis pirktas prekes butų ūkiui: „Tai reiškia, aš jam likau skolinga kažkur orientacinei pusantro tūkstančio?”, R. Ž. Z. Z.: „aš paskaičiuosiu tiksliau, kad nesimėtyt čia be reikalo jam tenais nepermokėt”, Z. Z. R. Ž. apie T. P. nupirktas prekes: „Nes aš pinigus atiduosiu, aš jam pinigus tikrai atiduosiu” (...), „aš atiduosiu, aš jam, nes jis mane, net kalbos negali būt, aš jam atiduosiu, tik aš matot, aš skaičiau, kad iš viso mes nieko negavom“, daugiau patvirtina kaltinamųjų T. P. ir Z. Z. parodymus, kad buvo sutarta, jog Z. Z. vėliau atsiskaitys už jai nupirktas prekes, negu jiems pateiktų kaltinimų turinį.

197Aplinkybę, kad K. K. rūpinosi Z. Z. buto remonto reikalais ir kad Z. Z. galėjo siekti pasinaudoti T. P. paslaugomis gaunant prekių kainų nuolaidas, taip pat netiesiogiai patvirtina ir kaltinamosios Z. Z. bei liudytojo G. L. ir R. T. parodymai, kad su K. K. prašymu padėti Z. Z. ši kreipėsi pas juos dėl buto remonto, liudytojo R. Radavičiaus parodymai, kad K. K. prašymu padėti Z. Z. šis liudytojas įmonės „Santermita“ vardu nupirko Z. Z. santechnikos prekių su didele nuolaida ir pardavė jai, kad rekomendavo R. Ž. jos buto remontui. Z. Z. teismui pateiktos sąskaitos faktūros (t. 16, b. l. 77-78) patvirtina faktą, kad UAB „( - )“ 2011.12.29 Z. Z. pardavė įvairių statybinių medžiagų (daugiau santechnikos) už 4071,02 Lt. Šią aplinkybę dalinai patvirtina ir UAB „( - )“ ir UAB ( - ) sutartis (t. 4, b. l. 141-146), iš kurios matyti, kad prekės pirkėjui (UAB ( - )) tiekiamos pardavėjo nustatyta urmo kaina (p. 2.1.). Pirkėjui suteikiamas 2000 Lt kredito limitas (p. 2.5.).

198Aplinkybių, kad T. P. ne visas prekes iš Z. Z. pateiktų sąrašų įtraukė į perkamųjų sąrašą ir ne visas pageidaujamas prekes nupirko Z. Z. UAB ( - ) lėšomis, kad pirko prekes neviršydamas nustatyto dviejų tūkstančių litų limito, kad Z. Z. pokalbiuose yra užfiksuota frazių, kuriuose dėl to ji reiškė nepasitenkinimą, kad sąskaitose faktūrose Z. Z. perkamos medžiagos buvo nurodytos bendrai su UAB ( - ) perkamomis medžiagomis, taip galimai siekiant užmaskuoti jas tuo metu UAB ( - ) atliekamu remontu, kad po prekių gavimo už jas pakankamai ilgą laiką nebuvo apmokėta (apie du mėnesius – iki kaltinamųjų sulaikymo), teismas taip pat nelaiko pakankamai pagrindžiančiomis faktą, kad bendrovės lėšas buvo siekiama nusikalstamai iššvaistyti. Šios aplinkybės tiek vertinant jas atskirai, tiek visumoje, nei patvirtina, nei paneigia, kad Z. Z. siekė gauti tas prekes neatlygintinai, kad padėjo T. P. iššvaistyti bendrovės turtą.

199Iš STT Kauno valdybos byloje pateiktų kaltinamųjų telefonų tarpusavio ryšio išklotinių (t. 16, b. l. 133-135), kurias K. K. gynėjas pateikė rašytine forma (t. 16, b. l. 163) (išklotinės atskirame pakete prie bylos) matyti, kad tarp kaltinamųjų K. K., T. P., Z. Z. per jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų šiame epizode padarymo laikotarpį buvo gerokai daugiau telefoninių pokalbių (siekia šimtus kartų), negu byloje pateikta jų įrašų. Kiti užfiksuoti pokalbiai byloje nėra pateikti arba tyrimo institucijos nutarimu yra sunaikinti. Teismo posėdžiuose išklausius Operatyvinių veiksmų atlikimo protokoluose užfiksuotus kaltinamųjų pokalbius matyti, kad kai kurie pokalbiai fiksuoti ne iki galo, pažymėta, kad jie nutrūksta. Pavyzdžiui, Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole 2011-11-09 užfiksuotame pokalbyje Z. Z., kalbėdama K. K. apie T. P. jai perkamas prekes, pradėjus kalbėti apie apmokėjimą, K. K. paklausus, „kiek ten litų kainuoja?“, ir Z. Z. atsakius: „du šimtai litų“, pokalbis nutrūksta (t. 1, b. l. 144-145). 2011-11-11 užfiksuotame pokalbyje Z. Z., kalbėdama K. K. apie problemas T. P. perkant jai prekes, nurodė: „nieko man nereikia, aš susitarsiu didmeninių man duos kortelę, aš viską nusipirksiu“. Toliau kalbėdama apie T. P. delsimą, pasakius: „tada sakom, jeigu kaip nors tą sumą pervesim...“, pokalbis nutrūksta (t. 1, b. l. 163-164). Esant tokioms aplinkybėms teismas negali objektyviai vertinti nei pacituotų, nei kitų Operatyvinių veiksmų atlikimo protokoluose užfiksuotų pokalbių turinio. Tokiomis aplinkybėmis teismas negali visiškai atmesti kaltinamųjų tvirtinio, kad kituose pokalbiuose buvo aptariamos ir Z. Z. atsiskaitymo už UAB ( - ) lėšomis jai nupirktas medžiagas aplinkybės, ir šių kaltinamųjų versijos, kad tokiu būdu įgyjant medžiagas buvo siekiama gauti prekių nuolaidų.

200Baudžiamosios atsakomybės pagrindas – nusikalstamos veikos sudėties buvimas kaltinamo asmens veiksmuose (BK 2 str. 4 d.). Konkrečių nusikalstamos veikos požymių buvimą asmens veikoje teismas gali konstatuoti tik juos pagrindęs abejonių nekeliančių, patikimų, tiesiogiai teisiamajame posėdyje ištirtų ir teisingai įvertintų įrodymų visuma. Apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, bet tik patikimais įrodymais, kurie turi būti neprieštaringi, nuoseklūs, tarpusavyje susiję, iš jų analizės turi logiškai išplaukti kaltinamojo kaltę bei kitas svarbias aplinkybes patvirtinančios išvados ir turi būti paneigti kaltinimui prieštaraujantys duomenys. Iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto nekaltumo prezumpcijos principo kyla draudimas grįsti nuosprendį abejonėmis. Europos Žmogaus Teisių Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog abejonės aiškinamos kaltinamojo naudai (Barbera, Messegue and Jabardo v. Spain judgment of 6 December 1988, Series A no. 146; Tefner v. Austria, no. 33501/9620,20 March 2001 ir kt.). Teismų praktikoje taip pat laikomasi nuomonės, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis – teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką bei kitas svarbias bylos aplinkybes (kasacinės nutartys Nr. 2K-251/2010, 2K-363/2013, 2K-476/2013, 2K-446/2013). Vadovaujantis nekaltumo prezumpcijos principu, pareiga įrodyti nusikaltimo padarymą tenka baudžiamąjį persekiojimą vykdančioms institucijoms; kaltinamasis savo nekaltumo įrodinėti neprivalo, bet kokios abejonės turi būti vertinamos kaltinamojo naudai (in dubio pro reo). Šis principas įpareigoja išnaudojus visas galimybes abejonėms pašalinti ir nepavykus to padaryti, abejones vertinti baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens naudai ir draudžia esant nepašalintoms abejonėms dėl reikšmingų bylai aplinkybių priimti apkaltinamąjį nuosprendį (kasacinės nutartys Nr. 2K-510/2012, 2K-315/2012, 2K-205/2012, 2K-177/2009, 2K-429/2013).

201Įvertinęs visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, jog šis kaltinimas T. P. grindžiamas prielaidomis, byloje nėra patikimų įrodymų, kurie neabejotinai patvirtintų T. P. kaltę, kad jis, padedant Z. Z., siekė iššvaistyti ir iššvaistė UAB ( - ) turtą. Visas abejones vertindamas kaltinamojo naudai teismas sprendžia, kad T. P. dėl šio kaltinimo (BK 184 str. 1 d.) turi būti išteisintas kaip nepadaręs veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

202Kaltinamajam T. P. buvo inkriminuota ir BK 300 straipsnio 3 dalis, kaltinant tuo, kad jis, žinodamas ir suvokdamas, kad Medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraiškose, kurias jis nurodė parašyti, dalis nurodytos informacijos neatitinka tikrovės, kadangi dalis paraiškose parašytų statybinių medžiagų ir kitų prekių skirtos ne bendrovės patalpoms remontuoti, bet Z. Z. buto remontui, penkis kartus organizuodamas pirkimus ir pirkdamas Z. Z. statybines medžiagas suklastojo penkias Medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraiškas šių statybinių medžiagų pirkimui – 2011 m. lapkričio mėn. 10, 14, 20, 24 ir 27 d.d., įrašydamas jose rezoliuciją, kuria leido bendrovės darbuotojams nupirkti paraiškose nurodytas prekes Z. Z. buto remontui, dėl ko didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė juridinis asmuo – UAB ( - ) (UAB ( - )). Iš tiesų, nurodytose Medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraiškose pažymima, kad visos jose išvardintos pirktinos prekės, tame tarpe ir skirtos Z. Z. buto remontui, reikalingos UAB ( - ) reikmėms. Tuo pasireiškė jose esančios informacijos netesingumas. Kadangi teismas pripažįsta nesant įrodyta, kad T. P. turėjo tyčią kaltinime nurodytu būdu iššvaistyti bendrovės turtą – neatlygintinai perleisti Z. Z. per UAB ( - ) įgyjamas prekes, t. y. dėl šio kaltinimo nepadarė nusikalstamos veikos, nėra pagrindo konstatuoti, kad aplinkybė, jog šios prekės bendrovės direktoriaus T. P. nurodymu buvo įrašytos į Medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraiškas, kurias T. P. patvirtino savo parašu, taip pat negali būti laikomos dokumentų suklastojimu BK 300 straipsnio prasme. Be to nurodytosios paraiškos yra parengiamojo pobūdžio vidiniai įmonės dokumentai, jose apytiksliai nurodytos bendrovei reikalingos medžiagos, todėl teismo nuomone, nėra pagrindo šiuos dokumentus laikyti BK 300 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos dalyku. Galimai padaryti pažeidimai bendrovėje įforminant prekių Z. Z. pirkimą gali būti vertinami, kaip finansiniai ar buhalterinės apskaitos pažeidimai, t. y. kaip drausminiai nusižengimai. Teismo nuomone, jie nėra tokie, kuriuos galima būtų vertinti, kaip užtraukiančius baudžiamąją atsakomybę. Dėl šių priežasčių T. P. dėl šios veikos taip pat išteisinamas kaip nepadaręs veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

203K. K. inkriminuota, kad jis, būdamas valstybės politiku, dirbdamas ( - ) pavaduotoju, pažeisdamas kaltinime nurodytas Konstitucijos ir Valstybės tarnybos įstatymo normas ir principus, piktnaudžiavo savo pareigomis ir siekė turtinės naudos Z. Z. ir asmeninės neturtinės naudos – išlaikyti patikimus ryšius su Z. Z., susitikdamas su UAB ( - ) (UAB ( - )) generaliniu direktoriumi T. P. neteisėtai nurodė jam, įtikinėjo jį ir primygtinai reikalavo iš jo nupirkti statybines medžiagas ir priemones Z. Z. buto remontui, už jas neteisėtai sumokant bendrovės lėšomis, suklastojant dokumentus ir iššvaistant bendrovės turtą, taip padarė didelę neturtinę žalą ( - ) savivaldybei, diskreditavo valstybės interesams. Nors kaltinime nėra nurodyta, kuo konkrečiai pasireiškė šie neteisėti nurodymai, įtikinėjimai ir reikalavimai, tikėtina, kad šis kaltinimas grindžiamas Operatyvinių veiksmų atlikimo protokoluose užfiksuotų K. K., T. P. ir Z. Z. pokalbių turiniu. Tačiau iš byloje užfiksuotų kaltinamųjų K. K., Z. Z. ir T. P. pokalbių frazių – K. K. T. P., kalbėdamas apie Z. Z. buto remontą: „tiktai kur tavo medžiagos? (...) Bet aš noriu, kad ten kokybiškai būtų“, K. K. Z. Z. apie T. P.: „ten priklauso nuo mūsų draugo. Tam draugui pasakyta“, K. K. T. P.: „galvok apie mūsų draugę, nes ten supranti, ten kažką dar reikia“, „T., aš nu ar aš tau sakau, kad dabar atnešk čia man duok (rankų gestais galimai rodo, kad kalba eina apie pinigus), aš eisiu remontuosiu, ar aš taip tau sakiau, nu sakau tu irgi taip sakant „čėsnas“ tai... ten jei kažką vis tiek reikia, sąrašiuką tegul padaro“, ir kitų, kur galima nuspėti juos kalbant apie statybinių medžiagų Z. Z. buto remontui pirkimą, teismas nemato pakankamai pagrindo daryti išvadą, kad K. K. siekė paveikti T. P. šias medžiagas pirkti Z. Z. neatlygintinai, kad jis buvo įsitikinęs, jog už tas medžiagos Z. Z. neapmokės. Paminėtuose pokalbiuose užfiksuotų K. K. išsireiškimų vertinimas kaip įtikinėjimas ir primygtinis reikalavimas yra subjektyvus ir, teismo nuomone, negali būti vienareikšmis, kaip nurodymas atlikti neteisėtus veiksmus. Tiesiogiai tai patvirtinančių pokalbių ar kitokių įrodymų byloje nėra užfiksuota.

204Kaltinamasis K. K. tvirtino, kad nežinojo apie tai, jog prekės Z. Z. perkamos iš T. P. vadovaujamos bendrovės lėšų. Iš šių kaltinamųjų pokalbių turinio spręstina, kad K. K. galėjo nuspėti, kad prekės įgyjamos būtent taip, tačiau iš šiuose protokoluose užfiksuotų K. K. posakių, frazių nėra pagrindo daryti neabejotiną išvadą, kad jis siekė būtent neteisėto, neatlygintino prekių įgijimo iššvaistant savivaldybės bendrovės lėšas. Kaltinime šios pokalbių frazės interpretuojamos, kaip patvirtinančios kaltinamųjų nusikalstamą veiklą, tačiau, teismo nuomone, šias frazes galima suprasti nevienareikšmiškai. Nesant kitų tai pavirtinančių įrodymų, toks jų vertinimas yra tik prielaidų pobūdžio, o kaltinimas, kaip minėta, negali būti grindžiamas prielaidomis.

205Nors ( - ) savivaldybė yra visų UAB ( - ) (UAB ( - )) akcijų savininkas, pagal aukščiau paminėtus ( - ) tarybos sprendimus ( - ) pavaduotojo K. K. veiklos sritis buvo ir miesto ūkis, tačiau K. K., nei kaip savivaldybės mero pavaduotojas, nei kaip laikinai einantis mero pareigas tiesiogiai nekontroliavo šios bendrovės, neturėjo valdinių įgaliojimų šiai bendrovei. Miesto ( - ) buvo tik mero pavaduotojo K. K. kuruojama sritis. Neabejotina, kad pagal užimamas pareigas K. K. galėjo turėti įtakos asmens, šiuo atveju T. P., paskyrimui į UAB ( - ) (UAB ( - )) generalinio direktoriaus pareigas. Tačiau iš bylos duomenų teismas neįžvelgia tokios įtakos, kuri būtų pakankama nusikalstamos veikos (BK 228 str.) sudėčiai konstatuoti. Kaip matyti iš UAB ( - ) įstatų (t. 8, b. l. 191-193), vienasmenis bendrovės valdymo organas – vadovas – yra direktorius (p. 13.3.). (UAB ( - ) įstatų (t. 4, b. l. 138-140) - p. 12.3.) Kadangi bendrovės įstatai nereglamentuoja vadovo rinkimo, atšaukimo tvarkos, kompetencijos, šiuos klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (p. 14), kurio 20 straipsnis šią išimtinę teisę suteikia visuotiniam akcininkų susirinkimui, šių atveju ( - ) tarybai. Nei K. K. suformuluotame kaltinime, nei kaltinamajame akte nėra detaliau nurodyta, kuo pasireiškia K. K. užimtų pareigų ryšys su UAB ( - ). Todėl vien K. K. užimtų pareigų fakto teismas nepripažįsta pakankamu tam, kad daryti neabejotiną išvadą, kad T. P. buvo priklausomas nuo K. K. tiek, kad būtų siekęs jo palankumo ir dėl to vykdęs jo prašymus.

206Kaltinime T. P. užfiksuota, kad jis, kaip UAB ( - ) (UAB ( - )) generalinis direktorius, siekdamas turtinės naudos įtakingai bendrapartietei Z. Z. ir išlaikyti su ja ir vicemeru K. K. gerus santykius, tyčia veikė priešingai ( - ) ir bendrovės interesams, pažeisdamas ( - ) ir ( - ) įstatuose užfiksuotus tikslus (p. 5), suklastojo tikrus dokumentus ir pirkdamas Z. Z. buto remontui reikalingas prekes iššvaistė bendrovės turtą. Tačiau UAB ( - ) įstatuose (t. 8, b. l. 191-193) yra numatyta, kad bendrovės veiklos tikslas yra vykdyti įstatuose nurodytą ūkinę komercinę veiklą, taip pat ir užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams (p. 6, UAB ( - ) įstatų (t. 4, b. l. 138-140) – p. 5.). Iš to spręstina, kad bendrovė gali vykdyti įvairią komercinę veiklą, taip pat ir prekių perpardavimo.

207Kaltinime K. K. ir T. P. nurodoma, kad kaltinime nurodytus veiksmus jie atliko siekdami turtinės naudos savo draugei Z. Z. – kad ši išvengtų išlaidų už statybinių medžiagų įsigijimą, ir siekdami neturtinės naudos – išlaikyti su Z. Z. draugiškus santykius bei patikimus ryšius. Kaip jau aukščiau minėta, teismas pripažįsta neįrodytu kaltinamųjų siekį prekes gauti neatlygintinai, todėl ir turtinės naudos siekis BK 228 straipsnio 2 dalies aspektu laikomas neįrodytu. Kaltinime K. K. ir T. P. suformuluotas kaip nusikalstamos veikos sudėties požymis – asmeninės naudos siekimas – ateityje palaikyti draugiškus santykius su įtakinga bendrapartiete Z. Z., neapibrėžtas, smulkiau nedetalizuotas. Jį teismas laiko pernelyg abstrakčiu. Teismas neįžvelgia patikimų duomenų, kurie patvirtintų Z. Z. įtakingumą K. K. ir T. P.. Kaip matyti iš kaltinamųjų K. K., T. P. ir Z. Z. parodymų, juos jau seniai siejo pažintis ir draugiški santykiai, jie pakankamai intensyviai bendravo tiek visuomeniniais, tiek asmeniniais reikalais. Draugiškus K. K., T. P. ir Z. Z. santykius patvirtino ne tik patys kaltinamieji, bet ir liudytoja L. M., byloje esančių jų tarpusavio pokalbių turinys, kur kalbama ne tik apie tarnybinius reikalus, bet ir asmeniniais klausimais. Tai patvirtina ir aukščiau paminėtos STT Kauno valdybos byloje pateiktos kaltinamųjų telefonų tarpusavio ryšio išklotinės (išklotinės atskirame pakete prie bylos) – didelis skambučių skaičius (per inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo laikotarpį siekiantis šimtus kartų) ir jų laikas – gerokai po darbo valandų, taip pat kaltinamojo K. K. pateiktos nuotraukos, atspindinčios Neformalų kaltinamųjų bendravimą (t. 116, b. l. 9-11), aplinkybė, kad T. P. lydėjo K. K. į ligoninę (t. 16, b. l. 83). Byloje nepateikta duomenų, patvirtinančių, kad šių kaltinamųjų tarpusavio santykiai būtų grindžiami tik savanaudiškais interesais, o ne paprasta draugyste. Siekimas išlaikyti gerus santykius su asmeniškai seniai pažįstamu asmeniu, nesant pakankamai duomenų, kad šiais asmeniniais santykiais kaltinamieji iš šių ryšių siekė tam tikros naudos, nėra pakankamas pripažinti jį nusikaltimo (BK 228 str.) sudėties požymiu, o laikytinas natūraliu žmonių bendravimo bruožu. Visas šias aplinkybes teismas pripažįsta paneigiančiomis K. K. ir T. P. inkriminuotą BK 228 straipsnio 2 dalyje nurodytą nusikalstamą asmeninės naudos siekį – išlaikyti gerus ir draugiškus santykius su Z. Z., ir T. P. inkriminuotą siekį išlaikyti gerus ir draugiškus santykius su K. K..

208Kaip minėta, kvalifikuojant veiką pagal BK 228 straipsnį didelės žalos padarymas yra būtina sąlyga. Kaltinamajame akte nurodoma, kad dėl K. K. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė ( - ) savivaldybė, nes K. K. veikė priešingai tarnybai ir ( - ) bendruomenės interesams, pažeidė ( - ), jos tarybos ir mero pavaduotojo, ir tarybos nario veiklos tikslus ir funkcijas, pakenkė ( - ) įvaizdžiui, pažemino bei sumenkino ( - ) tarybos autoritetą, diskreditavo ( - ) tarybos ir mero pavaduotojo vardą. T. P. inkriminuota, kad dėl jo ir Z. Z. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė UAB ( - ) (UAB ( - )), nes jis iškraipė šios bendrovės veiklos tikslus ir funkcijas, pakenkė šios bendrovės įvaizdžiui, pažemino bei sumenkino jos autoritetą, diskreditavo įstaigos vadovo vardą. Taip pat nurodyta, kad UAB ( - ) (UAB ( - )) patyrė ir turtinę 5064,08 Lt žalą.

209Kaltinime K. K. ir T. P. įvardintas šio nusikaltimo (BK 228 str. 2 d.) sudėties požymis – didelė žala atitinkamai ( - ) savivaldybei ir UAB ( - ) (UAB ( - )), savivaldybės tarybos ir savivaldybei priklausančios bendrovės autoriteto sumenkinimas, vardo diskreditavimas, suformuluotas visiškai abstrakčiai ir nėra pagrįstas tinkamais teisiniais argumentais, apsiribota vien kaltinamųjų neteisėtų veiksmų išvardijimu, tačiau nedetalizuotas nei tokiais veiksmais valstybei padarytos žalos pobūdis, nei kaip ji pasireiškė. Nei kaltinime K. K. ir T. P., nei kaltinamajame akte nėra motyvuota, kodėl tokia žala laikytina didele. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nurodyti K. K. veiksmai nenulėmė kokių nors konkrečių neigiamų padarinių nei savivaldybei, nei jos tarybai, nesutrikdė šių institucijų darbo. Nurodyti T. P. veiksmai nenulėmė neigiamų padarinių bendrovei, nesutrikdė jos darbo. Kaip matyti iš byloje pateiktų finansinių dokumentų (t. 16, b. l. 85-112), UAB ( - ) (UAB ( - )) 2011 m. turėjo 214654 Lt pelno, tuo tarpu, kai 2010 m. baigė su 69025 Lt nuostoliu. Nukentėjusiųjų asmenų byloje nėra. Nors tiek K. K., tiek T. P. užimtos pareigos laikytinos svarbiomis, ši aplinkybė pati savaime, esant nustatytiems šių kaltinamųjų veiksmams, teismo nuomone, nesuponuoja jų baudžiamosios atsakomybės. Tam tikrą atgarsį visuomenėje sukėlė ne tiek šių kaltinamųjų veiksmai ar jų pasekmės, kiek neadekvatus jų išviešinimas. Teismo nuomone, šiuo atveju nėra pagrindo teigti, jog dėl nagrinėjamo įvykio buvo padarytas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų teisių ir laisvių pažeidimas, veikomis nebuvo kažkaip ypatingai pakenkta valstybės tarnybos autoritetui. Iš bylos aplinkybių negali būti konstatuota, jog veiksmai truko ilgą laiką, nes truko du mėnesius, dėl veikų nekilo kiti esmingai žalingi padariniai. Turtinės žalos padarymas K. K. ir nėra inkriminuotas. T. P. inkriminuota, kad be didelės neturtinio pobūdžio žalos UAB ( - ) (UAB ( - )) dėl kaltinime nurodytų veiksmų patyrė ir 5064,08 Lt turtinę žalą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinė žala laikytina didele, kai ji viršija 250 MGL dydžio sumą. Tokiu atveju net ir pripažinus, kad tokia turtinė žala bendrovei buvo padaryta, ši suma pagal savo dydį nesudaro BK 228 straipsnyje numatyto didelės žalos požymio.

210Nenustačius T. P. veiksmuose nusikaltimų, numatytų BK 184 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje, sudėties požymių, teismas neįžvelgia ir nusikaltimo, numatyto BK 228 straipsnio 1 dalyje, sudėties, nes jo piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi siejamas su svetimo turto iššvaistymu ir dokumentų suklastojimu. K. K. kitos nusikalstamos veikos nebuvo inkriminuotos, todėl ir šiuo pagrindu teismas neįžvelgia jo veiksmuose žymios žalos valstybei elemento.

211Dėl šio kaltinimo teismas mano, kad byloje yra nepašalintų abejonių, nėra paneigta K. K. versija, jog jis buvo įsitikinęs, kad Z. Z. apmokės už statybines medžiagas, įgy¬tas per T. P. vadovaujamą bendrovę, ir nėra paneigti T. P. ir Z. Z. parodymai, kad jie buvo susitarę, jog už bendrovės Z. Z. nupirktas prekes bus tinkamai apmokėta, todėl, vadovaujantis principu in dubio pro reo, visos abejonės turi būti vertinamos kaltinamųjų naudai, nes, išnaudojus visas įmanomas įrodinėjimo priemones, negalima daryti patikimos, vienareikšmės ir neabejotinos išvados apie tai, kad K. K. ir T. P. piktnaudžiaudami tarnybine padėtimi padarė didelę žalą.

212Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, jog siekiant užkirsti kelią neteisėtoms veikoms ne visuomet yra tikslinga tokią veiką pripažinti nusikaltimu, taikyti pačią griežčiausią priemonę – kriminalinę bausmę. Todėl kiekvieną kartą, kai reikia spręsti, pripažinti veiką nusikaltimu ar kitokiu teisės pažeidimu, labai svarbu įvertinti, kokių rezultatų galima pasiekti kitomis, nesusijusiomis su kriminalinių bausmių taikymu, priemonėmis (administracinėmis, drausminėmis, civilinėmis sankcijomis ar visuomenės poveikio priemonėmis ir pan.) (1997 m. lapkričio 13 d., 2005 m. lapkričio 10 d. nutarimai). Teismų praktikoje taip pat nurodoma, jog pareigūnas, neatlikdamas savo pareigų, visada diskredituoja pareigūno vardą, tačiau ne bet koks pareigūno vardo diskreditavimas gali būti vertinamas kaip didelė žala valstybei (kasacinė nutartis Nr. 2K-262/2011).

213Pasisakydamas dėl K. K. ir T. P. inkriminuoto piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi teismas sprendžia, kad įvertinus bylos duomenis yra pagrindo daryti išvadą, kad K. K., tarpininkaudamas Z. Z., siūlydamas T. P. teikti pagalbą Z. Z. įsigyjant statybines medžiagas savo buto remontui, o T. P., teikdamas tokią pagalbą, pažeidė valstybės tarnautojo tarnybinę etiką, tačiau jų veiksmai nesiekia tokio pavojingumo laipsnio, kad vertinant juos pagal protingumo, proporcingumo, teisingumo ir kitų bendrųjų teisės principų nuostatas, būtų pagrįstas represinių baudžiamojo proceso, baudžiamosios teisės, kaip kraštutinės priemonės (ultima ratio) taikymas. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes ir atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo patvirtintą teismų praktiką dėl baudžiamosios atsakomybės, kaip kraštutinės priemonės atribojimo nuo kitų rūšių teisinės atsakomybės, teismas vertina K. K. ir T. P. veiksmus kaip neužtraukiančius baudžiamosios atsakomybės pagal BK 228 straipsnio 2 dalį. Baudžiamoji atsakomybė nėra vienintelė poveikio priemonė teisės pažeidėjui teisinės atsakomybės formų sistemoje, kaltininkų veiksmai gali būti vertinami kaip drausminis nusižengimas ar tarnybinės etikos pažeidimas.

214Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą teismas sprendžia, kad K. K. ir T. P. dėl šio kaltinimo (BK 228 str. 2 d.) turi būti išteisinti kaip nepadarę veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

215Z. Z. buvo inkriminuotos nusikalstamos veikos, numatytos BK 24 straipsnio 6 dalyje, 228 straipsnio 2 dalyje ir 184 straipsnio 1 dalyje, tai yra, kad ji padėjo T. P. piktnaudžiauti tarnybine padėtimi ir iššvaistyti UAB ( - ) (UAB ( - )) turtą. Savarankiškos nusikalstamos veikos jai nėra inkriminuotos.

216Pagal BK 24 str. 6 d. padėjėju yra pripažįstamas asmuo, padėjęs daryti nusikalstamą veiką duodamas patarimus, nurodymus, teikdamas priemones arba šalindamas kliūtis, saugodamas ar pridengdamas kitus bendrininkus, iš anksto pažadėjęs paslėpti nusikaltėlį, nusikalstamos veikos darymo įrankius ar priemones, šios veikos pėdsakus ar nusikalstamu būdu įgytus daiktus, taip pat asmuo, iš anksto pažadėjęs realizuoti iš nusikalstamos veikos įgytus ar pagamintus daiktus. Konstatuojant bendrininkavimą svarbu nustatyti, jog dėl nuskalstamos veikos buvo susitarta iki tos veikos darymo pradžios arba ją darant ir įrodyti, kad kiekvienas bendrininkas suvokia, jog daro nusikalstamą veiką ne vienas, o bendrai su kitais asmenimis tam tikru būdu prie jos prisidėdamas (kasacinė byla Nr. 2K-92/2010). Būtina įrodyti, kad kaltinamoji Z. Z. suvokė, jog savo veiksmais padeda bendrininkui T. P. piktnaudžiauti tarnybine padėtimi ir iššvaistyti bendrovės turtą, norėjo taip veikti ir veikė.

217Kadangi teismas konstatuoja, kad T. P. veiksmuose nėra šių nusikaltimų (BK 228 str. 2 d. ir 184 str. 1 d.) sudėties, nėra pagrindo pripažinti Z. Z. kalta padėjus jam padaryti tokias nusikalstamas veikas. Pripažinus, kad T. P. veiksmai baudžiamosios atsakomybės neužtraukia, Z. Z. atlikti veiksmai – prašymas padėti įsigyti prekes, šių medžiagų sąrašo davimas T. P., priekių priėmimas ir kt., savarankiškos nusikaltimo sudėties nesudaro. Z. Z. suformuluotas kaltinimo elementas, kad už bendrovės jai nupirktas prekes ji neišreiškė valios ir ketinimų sumokėti savo asmeninėmis lėšomis, pats savaime taip pat negali būti vertinamas kaip nusikalstamas. Be to, kaip jau anksčiau aptarta, nėra paneigta, kad T. P. ir Z. Z. aptarinėjo apmokėjimo už prekes sąlygas, kad Z. Z. rengėsi tai padaryti, ir kad už jas vėliau vis dėlto buvo apmokėta. Z. Z. ketinimą apmokėti už gautas prekes iš dalies patvirtina jos sąskaitos AB Šiaulių bankas išrašas, iš kurio matyti, kad 2011-11-30 iš sąskaitos grynais išmokėta 5000 Lt (t. 16, b. l. 145). Byloje nėra duomenų, kad kaltinamoji Z. Z. būtų žinojusi, kad jos prašymą T. P. gali įvykdyti tik nusikalstamai pasinaudodamas savo tarnybine padėtimi, kad tai gali padaryti tik suklastodamas dokumentus. Todėl Z. Z. išteisinama, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 305 str. 5 d. 1 p.).

218Dėl K. K. kaltinimo pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, T. P. kaltinimo pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį, 184 straipsnio 1 dalį ir J. R. kaltinimo pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, 184 straipsnio 3 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį (padangų pirkimas K. K. automobiliui)

219Liudytoja E. V., UAB ( - ) vyriausia buhalterė, parodė, kad po to, kai pareigūnai išsivežė padangų pirkimo iš UAB „( - )“ sąskaitos originalą, liudytoja nuvažiavo į tą bendrovę ir gavo sąskaitos kopiją, kurioje buvo įvardintos kitokios padangos, nei buvo jų įmonės sąskaitoje. Padangos Eskimo toje sąskaitoje buvo. 2012-01-16 pareigūnams pateikta PVM sąskaita-faktūra, serija 91P Nr. 1497, pardavėjas – UAB „( - )“, pirkėjas – UAB „( - )“, suma – 7050 Lt, išrašyta – 2011-11-28, po 218 Lt 24 vnt. padangų, 6 vnt. po 250 Lt. Tas dokumentas įtrauktas į apskaitą 2011-11-28, padangos nurašytos ir išdalintos darbuotojams. Buvo darbuotojų parašai, kad padangos gautos. Medžiagų, inventoriaus kitų darbų priemonių paslaugų pirkimo paraiškoje minėtų 4 padangų nebuvo, visas skaičius nurodytas 30 vnt. Minėtas dokumentas buvo pagrindas įtraukti prekes į apskaitą. Bendrovėje buvo J. R. tarnybinis pranešimas, kuriame nurodoma, kad bendrovei reikia 42 padangų. Padangų pirkimas iš UAB „( - )“ nebuvo baigtas. Dokumentas, kurio kopiją liudytoja gavo iš UAB „( - )“, buvo sandėlio registro kortelės išrašas. Dokumentas (t. 2, b. l. 137) parodomas ir liudytojai. Ji patvirtino, kad tai tikrai tas pats dokumentas, kurį gavo iš UAB „( - )“. Būtent šis dokumentas ir buvo pagrindas išrašyti sąskaitai, nes būtent tokios padangos ir buvo gautos. Suma šiame dokumente yra ta pati, skiriasi tik padangų vienetų skaičius ir rūšys. Liudytoja aiškinosi, kad tų 4 padangų darbuotojai neturi. Pirkimas nebuvo baigtas. Iš UAB „( - )“ paprašė dokumento, kokios padangos bendrovei buvo atkrautos, jie tą kortelę ir davė. Pagal UAB „( - )“ išrašytą sąskaitą-faktūrą bendrovei buvo atkrautos padangos 7050 litų sumai. Kad nėra 4 padangų, liudytoja sužinojo kai gavo išrašą. Mechanikas J. R. liudytojai minėjo, kad tos padangos nupirktos direktoriaus nurodymu ir kad jos yra T. P. žinioje. Kad tos 4 padangos bendrovei buvo parduotos, liudytoja sužinojo tik sausio pabaigoje, tada visos 24 padangos jau buvo nurašytos į sąnaudas. J. R. buvo perduotos padangos tokios vertės litais. Sąskaita, kurioje įrašyta 30 vnt. padangų, buvo įtraukta į J. R. lapkričio mėnesio medžiagų apyskaitą. J. R. jas nurašė. Jeigu buvo gauta 30 vnt. padangų, o po to parduota 4 vnt., tai pas J. R. liko 26 vnt. padangų. Lapkričio mėnesį buvo nurašyta 30 padangų. Susidėvėjus padangoms, už jas atsakingas asmuo jas nurašo ir perka naujas. Tos 4 padangos apskaitoje atsispindėjo jų pardavimo momentu, t.y. PVM sąskaitos-faktūros išrašymo momentu. Padangas pardavė T. P..

220Liudytojas A. B. parodė, kad dirbo UAB „( - )“ vadybininku – pardavėju. Iš kaltinamųjų pažįsta tik J., kuris buvo ( - ) tiekėjas - inžinierius, pirkdavo iš liudytojo bendrovės prekes. 2011-11-30 ar 29 d. atvyko J.. Užsakė savo įstaigai 30 padangų ir keturias džipines – 19 colių užsakė vėliau, nes tuo metu jų neturėjo. Jos buvo atvežtos iš Estijos sandėlių per dieną ar dvi. Buvo 14 ir 15 colių dydžio padangų. Sąskaitos keturioms džipinėms padangoms nebuvo išrašytos, jos natūroje buvo paimtos kaip skolon. Davė tas 4 padangas skolon, nes žmogus skubėjo, sakė, kad jų labai reikia. Buvo lapkričio pabaiga, pavakarys. Butų ūkis buvo pastovūs klientai, visada susimoka, nors ir kitą mėnesį. Kai tikrino matė, kad atidavęs tas padangas, bet neišrašęs sąskaitos, kad paimtos viso 26 padangos, tarp jų buvo ir tos keturios džipinės. Jos pagal sumą tilpo į apmokėtas sąskaitas už 7000 litų, nors sąskaita faktūra joms atskirai nebuvo išrašyta. Kai atidavė tas 4 padangas, sąskaita nebuvo apmokėta, tik buvo išrašyta tą pačią dieną. Tos 19 colių padangos savikaina – 150 eurų, maždaug 600 litų viena padanga. Padangas išsivežė J. Tas 19 colių pasiėmė pirmiausiai, kitas padangas atsiiminėjo ilgą laiką po dvi, keturias. Ruošėsi išrašyti sąskaitą ir toms 4 padangoms, bet neišrašė. Už 26 padangas sumokėta ir su „( - )“ atsiskaityta, kitų 8 padangų butų ūkis nepaėmė, nes prasidėjo teismai. Kai buvo užsakyta 34 padangos, o paimta 26 padangos, neatitiko skaitinis balansas, piniginis balansas įtilpo į savikainą, jokio pelno nebuvo. Šiai dienai „( - )“ pretenzijų neturi. Tos 4 padangos nebuvo atiduotos už dyką, tik sąskaita joms nebuvo išrašyta.

221Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, liudytojo A. B. parodymams patikrinti buvo perskaityti jo parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (t. 6, b. l. 76-78). Liudytojas A. B. patvirtino savo parodymus. Liudytojas papildomai nurodė, kad tos keturios padangos J. ir buvo atvežtos, nes jis jas užsisakė. Tokių padangų nelaiko, nes jas sunku parduoti. Kitas padangas jie vežė per kelis kartus. Mažmeninė tų padangų kaina nėra pastovi, turi kainuoti apie 700 litų viena.

222Liudytojas V. V. parodė, kad pažįsta kaltinamuosius Z. Z., A., P., K. K. ir T. P., santykiai su jais draugiški. K. K. liudytojo prašė dėl automobilio „Mercedes“ iš Amerikos technikinės apžiūros. Liudytojas sužinojo, kad techninei apžiūrai turi būti savininkas ar asmuo su įgaliojimu. Taip jam pranešė. Galvoja, kad prašė dėl savo užimtumo. Liudytojas yra miesto savivaldybės narys, gauna kanceliarines lėšas kurui, remontui, telefoniniam ryšiui, sveikinimams, atvirukams, viso apie 1200 litų. Pradžioje reikėjo čekius pristatyti, visus kvitus reikėjo turėti. Vėliau tapo nereikalinga kaupti. K. K. už padangų įgijimą savo asmeniniam automobiliui galėjo apmokėti ir pateikti dokumentus, jei suma neviršytų maksimumo 1300 litų. Įrodinėti, kad nusipirko padangas, kiek kurui išleista, nereikia. Viršijus turi pateisinti tą sumą. Teikti reikia bet kokius dokumentus ir nustatytą sumą kompensuoja.

223Iš 2011-12-30 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-336 matyti, kad ( - ) mero pavaduotojo K. K. darbo kabinete 2011-11-15 laikotarpyje nuo 14.43 val. iki 15.05 val. užfiksuotas K. K. ir T. P. pokalbis ir bendravimas: T.P. „Viskas dabar, ką su su tavo ta mašina, kada tu ją pasiimi ir kur tu ją veži? K.K. „Tai reik paskambint, man ten (...) kažkokį servisiuką kur gerai daro, nes iš to ką man tu papasakojai, tai aš suprantu, kad mašina tai mano bus ir aš su ja važinėsiu, o kai tu man papasakojai ten kažkur kažkas tai.“ T.P. „Ne, o aš tai tau siūlau kelią vieną lygiai taip pat.“ K.K. „O tai tu man siūlai kelią tokį kaip ant pardavimo, aš taip supratau?“ T.P. „Ne, tai palau, ne.“ K.K. „(...) bet kokiem meistriukam, bet kas.“ T.P. „Ne bet kokiem, tie kurie, prie kurių, kuriuos aš paskui galiu kažkaip tai įtakoti.“ K.K. „Jo, bet ten, žinai, kokie ten šūdarankiai, supranti (...)“ T.P. „Ne, aš aš jų nematęs.“ K.K. „Tai va, (...) mano mašiną (...)“ T.P. „Ne tai“ K.K. „Kažkokiem šūdarankiam, supranti.“ T.P. „Aš, ne, tu negali sakyt, kad jie šūdarankiai, nu tu negali sakyt, yra.“ K.K. „Kaip sekasi jums?“ (...) K.K. „Tai tu man gal koridoriuj paaiškintum, aš čia pasiliksiu telefoną, nes aš nesupratau, nes iš to ką tu man sakei, tai supratau, kad tau nėra jokių variantų, nu ir aš tada, ką, apsiverkiau.“ P.S. K. K. padeda savo mobiliojo ryšio telefoną ant stalo. T.P. „Ne, tai aš sakau, kad aš ne...“ K.K. „Tavo telefonas čia kažkur tai?“ T.P. „Ne, mano čia.“ K.K. „Tai čia padėk.“ P.S. T. P. padeda telefoną ant minkštasuolio. 14 val. 49 min. 52 s. K. ir T. P. išeina iš kabineto. 15 val. 01 min. 45 s. Jie abu sugrįžta atgal į K. K. kabinetą. (...) T.P. „Ir tada aš tai, gerai, aš tada šiandieną.“ K.K. „(...) koks, užeinam į „Egzotika“, puslapis koks yra aš nežinau.“ P.S. K. K. atsisėda savo darbo vietoje ir žiūri į kompiuterio monitoriaus ekraną. T.P. „Yra toksai.“ K.K. „Ar koks kitoks?“ T.P. „Ne, tai palauk, ten tos padangos man nesvarbu kur „Egzotika“, aš vėl irgi iš to pačio „( - )“, bet tenai yra tos padangos daugiau mažiau vienodos, man duok matmenis ir viskas.“ T. P. prieina prie K. K. ir abu žiūri į kompiuterio monitoriaus ekraną. K.K. „Tai aš, ką aš tai...“ T.P. „Žėk, čia kas darosi“ , (...), „Yra yra tokia, (...) „Nėra rinkoj tos (...) devyniolikinius.“ K.K.“Krovininis.“ T.P. „Nu tai krovininis, (...) kokio dydžio.“ K.K. „Jūsų (...)“ T.P. „Tai čia su obodu ar (...)“ K.K. „Gali be, va „Sava“ man tinka, „Sava“ obodų nereikia, penki penki ant penkiasdešimt (...)“ T.P. „O tau (...) penki penki penkiasdešimt devyniolika.“ K.K. „Jo, man devyniolika yra tas yra mano.“ T.P. „Ne ne, šitie (...) kilometras kitaip suksis, kilometrus rodys šitie, yra svarbu.“ K.K. „Nežinau aš čia.“ T.P. „Du, keturi, penki ant penkiasdešimt, (...) pasižiūrėk.“ K.K. „O, va du, keturi, penki ant keturiasdešimt penkių, manau čia dar geresnis variantas, nes jinai siauresnė - žiemą geriau.“ T.P. „Matai tu čia žiūri, o aš čia žiūriu.“ K.K. „Jo, bet aš tau noriu pasakyti ta prasme, kad „Dunlop“ jau yra per gera firma, tokios net nereikia.“ T.P. „O „Nankang“?“ K.K. „Jau čia labai šūdas, (...) o winter va tą kur (...), bet man užtenka ir va tokios.“ T.P. „Vajėzau, vajėzau, blet, nužudysi, tave pražudys.“ K.K. „Baik baik baik.“ T.P. „(...) septynios aštuonios.“ T.P. „Nu viskas, davai, tada aš ką čiūžinu, ir.“ K.K. „Girdi, man tai šią padangų, tai (...) šią kitą savaitę reikėtų.“ T.P. „Tai aš pradedu vynioti.“ K.K. „Jo, aš galvojau ant tavęs remontą išrašysiu, tai neišeis, supranti, aišku išrašyt bet tai ką.“ T.P. „Ką tokį?“ K.K. „Remontą, remontą išrašysiu ant tavęs.“ T.P. „Tai ne man remontas, sakau, remontas man.“ K.K. „Aš supratau.“ T.P. „Bet man pas pas bet tenai, o kodėl tu nenori su anais pasišnekėti, kodėl tu taip nenori su ta „( - )“ pasišnekėti, nu parodyk, tai pasakyk kur ta mašina yra, nė nežinos, nė kieno.“ K.K. „Jinai dabar yra ( - ) gatvėj, sėsk ir nuvažiuok su tais savo.“ T.P. „O ten gerai.“ K.K. „Nu ten stovi, aš net nežinau kur, ( - ) gatvėj jinai stovi, va (...)“ T.P. „(...) tai gerai, aš tau paskambinsiu, tu man duosi telefoną kur pasižiūrėt, kad rytoj aš nuvažiuosiu pasižiūrėsiu.“ K.K. „Tai rytoj jeigu važiuosi, tai važiuok iš ryto, nes ją ten rytoj jau planuoja kažkur gabent, o šiandien galėtum dar nuvažiuot ir dar ramų ramiausiai (...)“ T.P. „Aš negaliu, L. pas mane ateina.“ K.K „Nu gerai gerai, tai L. rytojuj nukelk, K. K. (...)“ (t. 2, b. l. 120-121).

224Iš 2011-12-30 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-337 matyti, kad ( - ) mero pavaduotojo K. K. darbo kabinete 2011-11-16 laikotarpyje nuo 11.15 val. iki 11.21 val. užfiksuotas K. K. ir T. P. pokalbis: K.K. „Kaip mano mašinytė atrodo?“ T.P. „Nu aš įsivaizdavau, kad jinai atrodo geriau kaip tu man paaiškinai, aš buvau atsivežęs meistrą ir atvažiavo kaip tik ten kiti tie kurie nu (...) tą mašina.“ K.K. „Aha.“ T.P. „Tai, nu jie stovėjo, kad kaina yra apie dešimt šitoj vietoj.“ K.K. „Tai.“ T.P. „Jie, matot, jie man aiškino tas, mano aiškino, kad čia dar yra pavojus, kad tas ar variklis nėra paėjęs“ K.K. „Nu tai jeigu paėjęs, tai yra pagalvės tada (...)“ T.P. „Nu, kad ne, kad ten kažkokia „peregarodkė“ gale yra tenais tenais, nu ten, šiaip visų meistrų pasakos, žinai, yra čia, reikia išsiardyt, nu duok tu man, aš išsiardysiu, tau paskui priseksiu pasakų, tai šitas ten, visi kiti tiesinimai, atitiesinimai, nu tas viskas darosi, bet tai tada aš ką šnekėjau apie tuos devyniolikos aš jau pradėjau dirbt tuo klausimu.“ K.K. „Tai gerai, nes jau reikia, žėk, kas darosi (...)“ T.P. „Nu tai tau reikės dar čia tik už dviejų savaičių.“ K.K. „(...) aaa, nu taip taip.“ T.P. „Tau reikės už dviejų savaičių.“ K.K. „Nes kol ten baigs, kol (...)“ T.P. „(...) apie rinkos kainą ar tau įdomu?“ K.K. „Palauk biškį.“ (...) T.P. „Tai dabar viskas, tada ką, užvažiuoju dėl tų.“ K.K. „Tai aš nežinau, ką tu man čia daugiau nieko, tik kad pažiūrėjai kainą ir.“ T.P. „Nu tai tada sakau, aš tenais principe jau jie sako mes galim daryt viską, bet jie, sakau, apie tą kainą nu plius minus dešimt, ta prasme, bet ta prasme reikia žiūrėti variklis ten įvažiavo, toliau neįvažiavo, nu iš tos pusės, bet man būtų ir aš man dabar to savininko nėra tenais, buvo tik meistras, dar galėčiau susišnekėti su su su su su tuo savininku ten dėl to apiforminimo.“ K.K. „Tai tiek to, aš čia kažkaip susikrapštysiu ten tuos.“ T.P. „Nu tada gal, aš galvoju, apie devyniolika ir plius visa ten elektros jėgainė.“ K.K. „Jo (...)“ (t. 2, b. l. 35-36).

225Iš 2011-12-30 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-338 matyti, kad ( - ) mero pavaduotojo K. K. darbo kabinete 2011-11-17 laikotarpyje nuo 12.54 val. iki 12.56 val. užfiksuotas toks K. K. (toliau – K.K.) ir T. P. (toliau – T.P.) pokalbis: T.P. „Gerai, tai ką, čiūžinu, kas pas tave dar geresnio, ai tiesa, man reikia tenai reikia tų skaičiukų tų devyniolikos, būtinai“ K.K. „Aš neesu tikras, bet aš galvoju, kad man reikia taip“ P.S. K. K. ranka užrašo ant popieriaus lapo. T.P. „Duok, ant lapuko užrašom, turi čia?“ P.S. T. P. paima lapelį skirtą užrašams ir užsirašo (t. 2, b. l. 122).

226Iš 2011-12-30 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-343 matyti, kad ( - ) mero pavaduotojo K. K. darbo kabinete 2011-11-23 laikotarpyje nuo 14.43 val. iki 14.59 val. užfiksuotas K. K. ir T. P. pokalbis: K.K. „Kaip du penki penki penkiasdešimt vyksta?“ T.P. „Vyksta jau, mechanikas už galvos užsiėmęs kaip pamato kainas, bet tai aš ten, kaip sakiau, dirbam dirbam, sakiau daviau savaitę, užteks?“ K.K. „Turėtų (...)“ (t. 2, b. l. 123).

227Iš 2011-12-30 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-340 matyti, kad ( - ) mero pavaduotojo K. K. darbo kabinete 2011-11-28 laikotarpyje nuo 12.12 val. iki 12.19 val. užfiksuotas K. K. ir T. P. pokalbis: T.P. „Šią savaitę išsisprendžia du klausimai - tų devyniolikos ir praplovimo.“ K.K. „Devyniolikos, būtų gerai, kad išsispręstų iki vidurio.“ T.P. „Šią savaitę, sakau, dirbu išsijuosęs, penktadienį terminas.“ K.K. „Davai ketvirtadienį arba gal net trečiadienį.“ (t. 2, b. l. 124).

228Iš 2011-12-30 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-341 matyti, kad 2011-11-30 laikotarpyje nuo 15 val. 13 min. 23 sek. iki 15 val. 14 min. 40 sek. užfiksuotas K. K. pokalbis telefonu su savo sutuoktine A. K. (toliau – A.K.): (...) A.K. „Pas mane atvažiavo kažkas ir sako, kad aš turiu dėl kažko su tavim susiskambint (...)“, (...) „Dėl padangų.“ K.K. „Tai gerai, nu tegul iškrauna, ir viskas.“ A.K. „Tegul iškrauna kieme?“ K.K. „Nu taip.“ (t. 2, b. l. 125).

229Iš 2011-12-30 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-342 matyti, kad 2011-11-30 laikotarpyje nuo 16 val. 42 min. 55 sek. iki 16 val. 44 min. 03 sek. užfiksuotas K. K. pokalbis telefonu su T. P.: T.P. „Gerai, klausau“ K.K. „Ką veikia plaukimo čempionas?“ T.P. „Tavo reikalais rūpinasi, daugiau nieko.“ K.K. „Tu man čia baik, supranti, nesąmones tokias kalbėt.“ T.P. „Kaip kaip sakai?“ K.K. „Sakau, man baik čia tokias nesąmones kalbėt, kaip tau sekasi tapti grupės pirmininku?“ T.P. „Grupės pirmininku, nežinau, principe dar susiradau tris žmones kurie ateis į grupę, o jeigu tu baisiai nenori to pirmininko, nu gerai, K., paskui pašnekėsim, o tu namuose esi ar ne?“ K.K. „O kas yra? T.P. „Nes tau atvežė tenais tavo žmonai gėlių devyniolikos žiedų, kaip suprantu, tai tu pasižiūrėk.“ K.K. „Gerai, T., aš tau vėliau pasuksiu, gerai.“ (t. 2, b. l. 126).

230Iš 2012-01-19 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad 2012-01-19 UAB „( - )“ direktorė V. G. pateikė šiuos dokumentus: 2011-11-29 krovinio važtaraštį Nr. ( - ), 2011-11-29 eksporto sąskaitą Nr. ( - ), 2011-12-05 sąskaitos Nr. ( - ) išrašą, 2011-12-30 sąskaitos Nr. ( - ) lapą, iš kurių matyti, kad: 2011-11-29 krovinio važtaraštyje Nr. ( - ) kaip krovinio pavadinimas yra įrašytos padangos 255/50R19 107V ESKIMO SUV XL; 2011-11-29 eksporto sąskaitoje Nr. 5113715283 yra taip pat įrašytos padangos 255/50R19 107V ESKIMO SUV XL; 2011-12-05 sąskaitos Nr. ( - ) išraše yra nurodyta, kad 2011-12-05 mokėtojas UAB ( - ) (įmonės kodas 132532496) į UAB „( - )“ sąskaitą už padangas, pagal sąskaitą 91P Nr. 1497, pervedė 7050 Lt (t. 2, b. l. 127-133).

231Iš 2012-01-17 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad 2012-01-17 UAB „( - )“ vyr. buhalterė V. V. pateikė šiuos dokumentus: 2011-12-29 PVM sąskaitą faktūrą serija 91P Nr. 1497, išrašą ištrauktą iš sandėlio registro prie PVM sąskaitos faktūros serija 91P Nr. 1497, kuriuose yra nurodyta, kad: pagal 2011-12-29 PVM sąskaitą faktūrą serija 91P Nr. 1497 pardavėjas UAB „( - )“ pirkėjui UAB ( - ) išrašė 2011-12-29, kurioje yra įrašyta 30 vnt. padangų, bendros 7050 Lt vertės, o šį dokumentą jo eilutėje „Prekes (paslaugas) gavau:“ yra pasirašęs UAB ( - ) mechanikas J. R.; 2011-12-29 PVM sąskaitos faktūros serija 91P Nr. 1497 išraše tarp įgytų padangų yra nurodyta ir 4 vnt. 255/50R19 107V ESKIMO SUV XL, bendros 2254 Lt vertės (t. 2, b. l. 135-139).

2322011-06-28 UAB ( - ) generalinio direktoriaus V. T. raštu – lydraščiu Nr. 1662 pateiktas 2011-12-05 mokėjimo nurodymas Nr. 3214, pasirašytas UAB ( - ) generalinio direktoriaus T. P., kuriuo UAB ( - ) atsiskaitė su UAB „( - )“ pagal 2011-11-29 PVM sąskaitą faktūrą serija 91P Nr. 1497 (t. 2, b. l. 141-142).

233Iš 2011-06-07 UAB ( - ) generalinio direktoriaus V. T. raštu Nr. 1454 pateiktos Medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraiškos matyti, kad J. R. 2011-11-23 užsakė 30 vnt. padangų penkiems skirtingiems automobiliams, paraiška suderinta vyriausiosios buhalterės E. V. ir vizuota UAB ( - ) generalinio direktoriaus T. P. (t. 2, b. l. 152).

234Iš 2011-07-10 UAB ( - ) generalinio direktoriaus V. T. raštu Nr. 1757 pateiktos PVM sąskaitos faktūros kopijos ir UAB ( - ) banko sąskaitos 2012-07-10 išrašo matyti, kad sąskaita faktūra PBV Nr. 0000443 išrašyta T. P. už 4 padangas 255/50R19 107V ESKIMO SUV XLX 2254 Lt sumai. Iš banko sąskaitos išrašo matyti, kad T. P. 2012-07-10 pervedė bendrovei 2554 Lt, tarp jų ir pagal sąskaitą faktūrą PBV0000443 (t. 2, b. l. 158-159).

235Iš automobilio apžiūros protokolo matyti, kad ant automobilio „Mercedes Benz R350“, valst. Nr. ( - ) ratlankių yra uždėtos vienodos apynaujės žieminės SAVA „eskimo suv“ M+S padangos, kurių diametras yra R19, plotis 255 mm, aukštis 50 mm, o protektoriaus rašto gylis iki 8 mm. Taip pat ant padangų yra užrašai MADE IN LUXEMBOURG (t. 2, b. l. 186-192).

236Iš daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad 2012-01-30 A. K., įtariamojo K. K. sutuoktinė, pateikė keturias apynaujes žiemines SAVA „eskimo suv“ M+S padangas, kurių diametras yra R19, plotis 255 mm, aukštis 50 mm, o protektoriaus rašto gylis iki 8 mm (t. 2, b. l. 163).

237Iš automobilio apžiūros protokolo matyti, kad ant automobilio „Mercedes Benz 220“, valst. Nr. ( - ) kuriuo naudojasi UAB ( - ), yra uždėtos keturios nenaujos „Gislaved“ 195/65 R15 išmatavimų padangos (t. 9, b. l. 39-46).

238Įrodymų vertinimas

239Kaltinimuose K. K., T. P. ir J. R. nurodytas faktas, kad keturios padangos SAVA „ESKIMO SUV“ M+S, kurių diametras R19, buvo nupirktos iš UAB „( - )“, kad J. R. jas paėmė iš šios bendrovės ir nuvežė į K. K. namus, perdavė K. K. sutuoktinei, kad už 30 vnt. padangų UAB „( - )“ UAB ( - ) sumokėjo 7050 Lt, yra patvirtinamas liudytojų E. V. ir A. B. parodymais, aukščiau paminėtais buhalteriniais dokumentais, kitais bylos duomenimis, taip pat ir kaltinamųjų K. K., T. P. ir J. R., kurie neneigia šių aplinkybių, parodymais. K. K. pripažino, kad T. P., kaip savo draugo, prašė pasižiūrėti, kiek kainuotų padangos jo nusipirktam automobiliui Mercedes, prašė padėti įsigyti ekonominės klasės padangas. Padangos jam buvo atgabentos. Laukė kol bus pateiktos sąskaitos ir planavo apmokėti iš savivaldybės gaunamų lėšų kanceliarinėms išlaidoms. Atsiskaitymo procesą sustabdė STT sulaikymas. K. K. tvirtino, kad neteisėtų nurodymų T. P. nedavė. T. P. nurodė, kad pats pasiūlė K. K. padėti įsigyti padangas jo automobiliui su apie 30 procentų nuolaida, kuri buvo taikoma pagal jo vadovaujamos bendrovė sutartį su UAB „( - )“. J. R. pasakė užsakyti bendrovei reikalingas 30 padangų ir 4 padangas K. K.. Butų ūkiui padangos buvo paimtos dalimis. Nurodė J. R. nuvežti 4 padangas K. K.. Už jas butų ūkiui sąskaita nebuvo išrašyta. Buvo įsitikinęs, kad K. K. apmokės už padangas iš savo ar savivaldybės lėšų, skirtų kanceliarinėms išlaidoms. J. R. paaiškino, kad T. P. nurodymu UAB „( - )“ užsakė papildomai 4 padangas paskolinti ir nuvežė jas K. K., kad tos padangos tiktų ir bendrovės automobiliams.

240Kaltinimas K. K. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, T. P. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį, 184 straipsnio 1 dalį ir J. R. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 2 dalį ir 184 straipsnio 3 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį dėl padangų K. K. automobiliui pirkimo iš esmės grindžiamas Operatyvinių veiksmų atlikimo protokoluose užfiksuotų kaltinamųjų K. K. ir T. P. pokalbių turiniu. Pvz. 2011-11-15 T. P. sako K. K.: „Ne, tai palauk, ten tos padangos man nesvarbu kur „Egzotika“, aš vėl irgi iš to pačio „( - )“, bet tenai yra tos padangos daugiau mažiau vienodos, man duok matmenis ir viskas.“ K. K. T. P.: „Girdi, man tai šią padangų, tai (...) šią kitą savaitę reikėtų.“ T. P.: „Tai aš pradedu vynioti.“ 2011-11-16 K. K. su T. P. kalba apie kainą, tačiau iš pokalbio konteksto neįmanoma suprasti apie kokias kainas kalbama ir kas mokės. 2011-11-23 pokalbyje K. K. klausia T. P.: „Kaip du penki penki penkiasdešimt vyksta?“ T. P. atsako: „Vyksta jau, mechanikas už galvos užsiėmęs kaip pamato kainas, bet tai aš ten, kaip sakiau, dirbam dirbam, sakiau daviau savaitę, užteks?“ Nors protokoluose nurodoma, kad užfiksuotuose pokalbiuose aptariamos padangų pirkimo aplinkybės, tačiau iš kai kurių pokalbių turinio, teismo nuomone, nėra pakankamo pagrindo daryti išvadą, kad kaltinamieji kalba būtent apie padangas. Užfiksuoti pokalbiai abstraktūs, neinformatyvūs. Teismo nuomone, nei atskiri pokalbiai ar atskiros kaltinamųjų pasakytos frazės, nei jų visuma nesuteikia pagrindo daryti neabejotiną išvadą, kad K. K. davė T. P. neteisėtus nurodymus UAB ( - ) lėšomis neatlygintinai nupirkti jo automobiliui „Mercedes Benz R350“, valst. Nr. ( - ) padangas, kad įtikinėjo jį ir primygtinai iš jo reikalavo neteisėtų veiksmų, kad šie kaltinamieji turėjo tikslą neteisėtai nupirkti K. K. padangas iš savivaldybės bendrovės lėšų. Pokalbių visuma tik patvirtina faktą, kad T. P. organizavo padangų pirkimą. Iš pokalbių turinio nepakanka patikimai spręsti, kad buvo tariamasi apmokėti už K. K. skirtas padangas iš UAB ( - ) sąskaitos. Teismo nuomone, šios aplinkybės pačios savaime nepatvirtina nusikaltimo – turto iššvaistymo sudėties visumos ir nepaneigia kaltinamųjų K. K. ir T. P. nurodytos versijos, kad tokiu būdu padangos buvo perkamos siekiant gauti prekybines nuolaidas ir planuojant už jas apmokėti iš K. K. priklausančių kanceliarinių išlaidų kompensacijos. Inkriminuojant asmeniui BK 184 straipsnyje numatytą nusikaltimą būtina nustatyti kaltinamojo tyčią padaryti šį nusikaltimą.

241Aplinkybė, kad T. P., būdamas ilgalaikis ir artimas K. K. tiek asmeninis pažįstamas, tiek bendrapartietis dėjo pastangas teikti pagalbą įsigyjant šias padangas, aptarinėjo automobilio eksploatavimo sąlygas, rūpinosi padangų įgijimu pati savaime nepatvirtina T. P. nusikalstamo siekio įgyti nurodytas padangas bendrovės lėšomis ir iššvaistyti bendrovės turtą neatlygintinai perduodant padangas K. K.. Liudytojas V. V. patvirtino, kad tarybos nariams yra mokamos kanceliarinės lėšos padengti išlaidas kurui, remontui ir kt., viso apie 1200 litų. K. K. už padangų įgijimą savo asmeniniam automobiliui galėjo apmokėti šiomis iš savivaldybės gaunamomis lėšomis. Kaip jau buvo minėta aukščiau, ( - ) tarybos veiklos reglamente (t. 8, b. l. 51-89) numatyta, kad savivaldybės tarybos nariams, su jų veikla susijusioms, tarp kitų ir transporto paslaugų išlaidoms kas mėnesį mokama 0,6 VMDU dydžio išmoka.

242Be to, atkreiptinas dėmesys, kad iš UAB „( - )“ T. P. vadovaujamai bendrovei išrašytos sąskaitos faktūros (t. 2, b. l. 136) matyti, kad 24 padangos kainavo po 218 Lt, 6 – po 303 Lt, viso – 7050 Lt, padangų specifikacijos šioje sąskaitoje faktūroje nėra nurodytos. Tuo tarpu išraše iš UAB „( - )“ sandėlio registro prie šios sąskaitos faktūros nurodomos 24 padangos, iš kurių 22 kaina po 218 Lt, 4 – po 563 Lt (už 2254 Lt), taip pat viso 7050 Lt sumai. Iš 2011-11-23 J. R. pasirašytos ir T. P. vizuotos Medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraiškos (t. 2, b. l. 152) matyti, kad prašoma leisti nupirkti 30 vnt. padangų. Nors paraiškoje ir yra nurodyti penki automobiliai, kuriems skiriamos padangos, tarp jų ir 4 padangos MB V220 ( - ) tačiau pačių padangų specifikacija nėra nurodyta. Nors liudytojas A. B. ir nurodė, kad suprato, kad už šias padangas apmokės UAB ( - ), tačiau pats patvirtino, kad apmokėjimui už šias padangas sąskaita nebuvo išrašyta, kad tas 4 padangas J. R. davė skolon. Iš šių dokumentų nėra pagrindo spręsti, kad pagal kaltinime nurodytą sąskaitą faktūrą (2011-12-29 PVM sąskaita faktūra serija 91P Nr. 1497) buvo apmokėta ir už K. K. pristatytas padangas. Teismo nuomone, nėra patikimų duomenų, kad T. P. vadovaujamai bendrovei buvo išrašyta UAB „( - )“ sąskaita faktūra ir kaltinime K. K., T. P. ir J. R. nurodytoms padangoms, ir kad UAB ( - ) už jas sumokėjo. Nesant patikimų įrodymų, kad padangos K. K. automobiliui buvo perkamos iš UAB ( - ) lėšų, vien tik šių padangų galimas užsakymas K. K. šios bendrovės vardu negali būti vertinamas kaip svetimo turto iššvaistymas.

243Šiomis aplinkybėmis fakto, jog padangos iš UAB „( - )“ buvo paimtos 2011-11-29, kitą dieną pristatytos į K. K. namus, o 2012-01-16 K. K. buvo sulaikytas ir už padangas neatsiskaitė iš karto po jų gavimo, teismas nelaiko savaime paneigiančiu K. K. ir T. P. aiškinimą, kad buvo planuojama atsiskaityti už padangas, kaip K. K. nurodė, iš savivaldybės gavus kompensaciją kanceliarijos išlaidoms.

244Esant tokioms aplinkybėms teismas negali daryti neabejotinos išvados, kad T. P. turėjo tikslą iš bendrovės lėšų nupirkti K. K. padangas jo automobiliui, t. y. turėjo tyčią iššvaistyti UAB ( - ) lėšas ir taip padaryti nusikaltimą, numatytą BK 184 straipsnio 1 dalyje.

245Kaltinamasis J. R. UAB ( - ) (UAB ( - )) dirbo mechaniku. Iš UAB ( - ) sandėlio vedėjo pareiginių nuostatų (t. 9, b. l. 52-53) ir mechaniko pareiginių nuostatų (t. 9, b. l. 55-55) matyti, kad sandėlio vedėjas (I dalis) ir mechanikas (p. 2.1.) tiesiogiai pavaldus bendrovės direktoriui ir vykdo jo nurodymus. Sandėlio vedėjas atsako už prekių-materialinių vertybių trūkumą, atsiradusį dėl jo kaltės (p. 4.2.), už neteisingą dokumentų pildymą, apskaitos trūkumus, dokumentų klastotes (p. 4.3.). Mechanikas atsako už teisingą, ekonomišką kuro, tepalų, atsarginių dalių naudojimą pagal nustatytas normas (p. 4.3.), teisingą apskaitą ir atskaitomybę (p. 4.4.). J. R. inkriminuota, kad jis, pirkdamas padangas vykdė bendrovės generalinio direktoriaus T. P. nurodymus pirkti jas K. K.. J. R. inkriminuota, kad jis, žinodamas bendrovės įstatuose nurodytus bendrovės tikslus, padėjo T. P. iššvaistyti bendrovės turtą ir suklastojo dokumentus. Kaip buvo minėta aukščiau, UAB ( - ) (UAB ( - )) įstatai nedraudžia vykdyti komercinės veiklos.

246Paraiškoje nurodytos padangos buvo perkamos UAB ( - ) reikmėms – paraiškoje nurodytiems bendrovės automobiliams. Padangos paraiškoje nurodytos be specifikacijų. Vien tik aplinkybė, kad 4 padangos įvardintos kaip skirtos MB V220 ( - ) teismo nuomone, nepatvirtina, kad jos buvo skirtos K. K.. Aplinkybė, kad po padangų gavimo už jas pakankamai ilgą laiką nebuvo apmokėta (beveik du mėnesius – iki kaltinamųjų sulaikymo), teismas taip pat nelaiko pakankamai pagrindžiančiomis faktą, kad bendrovės lėšas buvo siekiama nusikalstamai iššvaistyti. Šios aplinkybės tiek vertinant jas atskirai, tiek visumoje, nei patvirtina, nei paneigia, kad K. K. siekė gauti padangas neatlygintinai.

247Kaip minėta epizode dėl Z. Z. pirktų statybinių medžiagų, bylos duomenys patvirtina, kad tarp kaltinamųjų K. K. ir T. P. per jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų šiame epizode padarymo laikotarpį buvo gerokai daugiau telefoninių pokalbių, negu byloje pateikta jų įrašų. Todėl teismas negali objektyviai vertinti Operatyvinių veiksmų atlikimo protokoluose užfiksuotų pokalbių turinio visumos ir visiškai atmesti prielaidos, kad kituose pokalbiuose buvo aptariamos ir K. K. atsiskaitymo už jam pristatytas padangas aplinkybės, ir šių kaltinamųjų versijos, kad tokiu būdu įgyjant padangas buvo siekiama gauti jų kainos nuolaidų.

248Įvertinęs visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, vadovaudamasis nekaltumo prezumpcijos principu, visas abejones vertindamas kaltinamųjų naudai (in dubio pro reo), išnaudojus visas galimybes abejonėms pašalinti ir nepavykus to padaryti, teismas konstatuoja, jog šis kaltinimas T. P. ir J. R. grindžiamas prielaidomis, byloje nėra patikimų įrodymų, kurie neabejotinai patvirtintų T. P. kaltę, kad jis, padedant J. R., iššvaistė UAB ( - ) turtą. Todėl dėl šio kaltinimo T. P. (BK 184 str. 1 d.) turi būti išteisintas kaip nepadaręs veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

249Šiame kaltinime T. P. buvo inkriminuota ir BK 300 straipsnio 3 dalis, kaltinant jį tuo, kad žinodamas, jog prekių pirkimui bendrovėje turi būti parengta paraiška, nurodė bendrovės mechanikui J. R. įrašyti į Medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraišką K. K. reikalingas padangas, kaip reikalingas bendrovei, ir patvirtinti šią paraišką savo parašu. J. R. tai atlikus, T. P. 2011-11-28 parašė paraiškoje rezoliuciją, kuria leido J. R. nupirkti joje nurodytas padangas. Dėl šių T. P. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė juridinis asmuo – UAB ( - ). Iš tiesų, nurodytoje Medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraiškoje pažymima, kad išvardintos padangos reikalingos UAB ( - ) automobiliams. Tuo pasireiškė joje esančios informacijos neteisingumas. Tačiau nurodytoje paraiškoje nėra padangų specifikacijos. J. R. nurodė, kad tos padangos gali būti naudojamos ir bendrovės automobiliams. Kadangi teismas pripažįsta neįrodžius, kad T. P. turėjo tyčią kaltinime nurodytu būdu iššvaistyti bendrovės turtą – neatlygintinai perleisti padangas K. K. už jas apmokėjus UAB ( - ) lėšomis, t. y. dėl šio kaltinimo nepadarė nusikalstamos veikos, sąskaita bendrovei už šias padangas nebuvo išrašyta, nėra pagrindo konstatuoti, kad aplinkybė, jog šios padangos bendrovės direktoriaus T. P. nurodymu buvo įrašytos į Medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraišką, kurią T. P. patvirtino savo parašu, taip pat negali būti laikomos dokumentų suklastojimu BK 300 straipsnio prasme. Be to nurodyta paraiška yra parengiamojo pobūdžio vidinis įmonės dokumentas, joje apytiksliai nurodytos bendrovei reikalingos prekės, todėl teismo nuomone, nėra pagrindo šį dokumentą laikyti BK 300 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos dalyku. Galimai padaryti pažeidimai bendrovėje įforminant padangų pirkimą gali būti vertinami, kaip finansinis ar buhalterinės apskaitos pažeidimas, t. y. kaip drausminis nusižengimas. Teismo nuomone, jis nėra toks, kurį galima būtų vertinti, kaip užtraukiantį baudžiamąją atsakomybę. Dėl šių priežasčių T. P. dėl šios veikos taip pat išteisinamas kaip nepadaręs veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

250K. K. inkriminuota, kad jis, būdamas valstybės politiku, dirbdamas ( - ) pavaduotoju, pažeisdamas kaltinime nurodytas Konstitucijos ir Valstybės tarnybos įstatymo normas ir principus, ir kitus norminius aktus, piktnaudžiavo savo pareigomis, siekdamas turtinės naudos sau – išvengti asmeninių išlaidų už keturių padangų savo automobiliui įsigijimą, susitikimų su UAB ( - ) (UAB ( - )) generaliniu direktoriumi T. P. metu neteisėtai nurodė jam, įtikinėjo jį ir primygtinai reikalavo iš jo nupirkti jam (K. K.) keturias padangas ir už jas sumokėti bendrovės lėšomis, suvokdamas, kad T. P. pažeis bendrovės įstatus ir kitus teisės aktus, suklastos dokumentus, iššvaistys bendrovės turtą, taip padarė didelę neturtinę žalą ( - ) savivaldybei, diskreditavo savivaldybės tarybos ir mero pavaduotojo vardą. Nors kaltinime nėra nurodyta, kuo konkrečiai pasireiškė šie neteisėti nurodymai, įtikinėjimai ir reikalavimai, tikėtina, kad šis kaltinimas grindžiamas Operatyvinių veiksmų atlikimo protokoluose užfiksuotų K. K. ir T. P. pokalbių turiniu. Tačiau iš byloje užfiksuotų kaltinamųjų K. K. ir T. P. pokalbių frazių, jau aukščiau paminėtų ir kitų, kur galima nuspėti juos kalbant apie padangų pirkimą, teismas nemato pakankamai pagrindo daryti išvadą, kad K. K. siekė paveikti T. P. šias padangas jam nupirkti neatlygintinai. Pokalbiuose užfiksuotų K. K. posakių vertinimas kaip reikalavimas, nurodymas atlikti neteisėtus veiksmus, teismo nuomone, yra subjektyvus. Tiesiogiai tai patvirtinančių pokalbių ar kitokių įrodymų byloje nėra užfiksuota.

251Kaltinamasis K. K. tvirtino, kad neturėjo tikslo gauti padangas iš savivaldybės įmonės neteisėtu būdu, prašė T. P. pagalbos, kadangi buvo užimtas ir neturėjo patirties padangų pirkime. Iš Operatyvinių veiksmų atlikimo protokoluose užfiksuotų K. K. posakių, frazių nėra pagrindo daryti neabejotiną išvadą, kad jis siekė būtent neteisėto, neatlygintino padangų įgijimo iššvaistant savivaldybės bendrovės lėšas. Nesant kitų tai pavirtinančių įrodymų, apkaltinamasis tų pokalbių vertinimas yra tik prielaidų pobūdžio, o kaltinimas, kaip minėta, negali būti grindžiamas prielaidomis.

252Kaltinime T. P. užfiksuota, kad jis, kaip UAB ( - ) (UAB ( - )) generalinis direktorius, siekdamas turtinės naudos K. K. ir asmeninės naudos sau – išlaikyti gerus santykius su mero pavaduotoju K. K., suklastojo tikrus dokumentus ir iššvaistė jo žinioje esantį bendrovės turtą. Kaip jau minėta aukščiau (epizode dėl Z. Z. pirktų statybinių medžiagų), UAB ( - ) įstatuose yra numatyta, kad bendrovės veiklos tikslas yra vykdyti įstatuose nurodytą ūkinę komercinę veiklą, taip pat ir užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, t. y. bendrovė gali vykdyti įvairią komercinę veiklą, taip pat ir prekių perpardavimo.

253Kaltinime K. K. ir T. P. nurodoma, kad kaltinime nurodytus veiksmus jie atliko siekdami turtinės naudos K. K. – kad šis išvengtų išlaidų už padangų įsigijimą. Kaip jau aukščiau minėta, teismas pripažįsta neįrodytu kaltinamųjų siekį padangas gauti neatlygintinai, todėl ir turtinės naudos siekis BK 228 straipsnio 2 dalies aspektu laikomas neįrodytu. Kaltinime T. P. suformuluotas kaip nusikalstamos veikos sudėties požymis – asmeninės naudos siekimas – išlaikyti gerus santykius su K. K., smulkiau nedetalizuotas. Kaip minėta epizode dėl Z. Z. pirktų statybinių medžiagų, K. K., nei kaip savivaldybės mero pavaduotojas, nei kaip laikinai einantis mero pareigas tiesiogiai nekontroliavo T. P. vadovaujamos bendrovės, neturėjo valdinių įgaliojimų šiai bendrovei. Todėl K. K. užimtų pareigų fakto nevertina kaip pakankamo, jog būtų galima pripažinti, kad T. P. buvo priklausomas nuo K. K. tiek, kad būtų siekęs jo palankumo ir dėl to vykdęs jo prašymus. Kaip jau aukščiau minėta, K. K. ir T. P. jau seniai siejo pažintis ir draugiški santykiai, kuriuos patvirtino aukščiau nurodyti bylos įrodymai (pačių kaltinamųjų parodymai, jų tarpusavio pokalbių išklotinės ir kt.). Siekimas išlaikyti gerus santykius su asmeniškai seniai pažįstamu asmeniu, nesant pakankamai duomenų, kad šiais asmeniniais santykiais kaltinamieji iš šių ryšių siekė tam tikros naudos, teismo nuomone, nėra pakankamas pripažinti jį nusikaltimo (BK 228 str.) sudėties požymiu. Visas šias aplinkybes teismas pripažįsta paneigiančiomis T. P. inkriminuotą BK 228 straipsnio 2 dalyje nurodytą nusikalstamą asmeninės naudos siekį – išlaikyti gerus ir draugiškus santykius su K. K..

254Kaip minėta, kvalifikuojant veiką pagal BK 228 straipsnį didelės žalos padarymas yra būtina sąlyga. Kaltinamajame akte nurodoma, kad dėl K. K. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė ( - ) savivaldybė, nes K. K. veikdamas kaip mero pavaduotojas, siekdamas asmeninių interesų, duodamas neteisėtus nurodymus T. P. veikė priešingai tarnybai ir ( - ) bendruomenės interesams, pažeidė ( - ), jos tarybos ir mero pavaduotojo, ir tarybos nario veiklos tikslus ir funkcijas, pakenkė ( - ) įvaizdžiui, pažemino bei sumenkino ( - ) tarybos autoritetą, diskreditavo savivaldybės tarybos ir mero pavaduotojo vardą. T. P. inkriminuota, kad dėl jo ir J. R. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė UAB ( - ), nes jis iškraipė šios bendrovės veiklos tikslus ir funkcijas, pakenkė šios bendrovės įvaizdžiui, pažemino bei sumenkino jos autoritetą, diskreditavo įstaigos vadovo vardą, taip pat bendrovė patyrė ir turtinę 2254 Lt žalą.

255Kaltinime K. K. ir T. P. įvardintas šio nusikaltimo (BK 228 str. 2 d.) sudėties požymis – didelė žala atitinkamai ( - ) savivaldybei ir UAB ( - ), savivaldybės tarybos ir savivaldybei priklausančios bendrovės autoriteto sumenkinimas, vardo diskreditavimas, suformuluotas abstrakčiai ir nėra pagrįstas teisiniais argumentais, apsiribota vien kaltinamųjų neteisėtų veiksmų išvardijimu, nėra detalizuotas nei valstybei padarytos žalos pobūdis, nei kaip ji pasireiškė. Nėra motyvuota, kodėl tokia žala laikytina didele. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nurodyti K. K. ir T. P. veiksmai nenulėmė konkrečių neigiamų padarinių nei savivaldybei, nei jos tarybai, nei bendrovei, nesutrikdė šių institucijų darbo. Kaip minėta aukščiau, UAB ( - ) 2011 m., pradėjus vadovauti T. P., turėjo palyginti didelį pelną, tuo tarpu, kai 2010 m. baigė su nuostoliu. Nukentėjusiųjų asmenų pagal šį kaltinimą nėra. K. K. ir T. P. pareigų svarbumas savaime, esant nustatytiems šių kaltinamųjų veiksmams, nesuponuoja jų baudžiamosios atsakomybės. Kaip minėta aukščiau, atgarsį visuomenėje sukėlė ne tiek šių kaltinamųjų veiksmai ar jų pasekmės, kiek jų išviešinimas. Teismo nuomone, šiuo atveju nėra pagrindo teigti, jog dėl nagrinėjamo įvykio buvo padarytas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų teisių ir laisvių pažeidimas, veikomis nebuvo kažkaip ypatingai pakenkta valstybės tarnybos autoritetui. Veiksmai netruko ilgą laiką, dėl veikų nekilo kiti esmingai žalingi padariniai. Turtinės žalos padarymas K. K. nėra inkriminuotas. T. P. inkriminuota, kad be didelės neturtinio pobūdžio žalos UAB ( - ) dėl kaltinime nurodytų veiksmų patyrė ir 2254 Lt turtinę žalą, kuri net ir pripažinus, kad bendrovei buvo padaryta, nesudaro teismų praktikoje pripažįstamos didele – viršijančios 250 MGL sumą, dydžio. Tokiu atveju teismas neįžvelgia kaltinamųjų veikoje būtino BK 228 straipsnyje numatyto didelės žalos požymio.

256Kadangi T. P. piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi siejamas su svetimo turto iššvaistymu ir dokumento suklastojimu, šiame kaltinime nenustačius T. P. veiksmuose nusikaltimų, numatytų BK 184 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje, sudėties, teismas ir šiuo aspektu neįžvelgia didelės žalos, kaip nusikaltimo, numatyto BK 228 straipsnio 1 dalyje, sudėties būtino požymio. Šiame kaltinime K. K. kitos nusikalstamos veikos nebuvo inkriminuotos, todėl ir šiuo pagrindu teismas taip pat neįžvelgia jo veiksmuose žymios žalos elemento, taip pat neturi pagrindo spręsti, kad buvo suvaržytos kitų asmenų konstitucinės teisės.

257Dėl šio kaltinimo teismas mano, kad byloje nepašalinus abejonių, nėra paneigti K. K. ir T. P. parodymai, jog K. K. buvo numatęs apmokėti už T. P. pastangomis jam gautas padangas, todėl, vadovaujantis principu in dubio pro reo, visos abejonės turi būti vertinamos kaltinamųjų naudai, nes, išnaudojus visas įmanomas įrodinėjimo priemones, negalima daryti patikimą, vienareikšmę ir neabejotiną išvadą apie tai, kad K. K. ir T. P. piktnaudžiaudami tarnybine padėtimi padarė didelę žalą.

258Be to, kaip jau buvo minėta aukščiau, pagal teismų praktiką ne bet koks pareigūno vardo diskreditavimas gali būti vertinamas kaip didelė žala valstybei. Teismas sprendžia, kad dėl K. K. ir T. P. inkriminuotų šių veiksmų, įvertinus bylos aplinkybes yra pagrindo manyti, kad K. K., kreipdamasis pagalbos į T. P. dėl padangų savo automobiliui įsigijimo, o T. P., teikdamas tokią pagalbą, pažeidė valstybės tarnautojo tarnybinę etiką, tačiau jų veiksmai nesiekia tokio pavojingumo laipsnio, kad vertinant juos pagal protingumo, proporcingumo, teisingumo ir kitų bendrųjų teisės principų nuostatas, būtų pagrįstas represinių baudžiamojo proceso, baudžiamosios teisės, kaip kraštutinės priemonės (ultima ratio) taikymas. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes teismas vertina K. K. ir T. P. veiksmus kaip neužtraukiančius baudžiamosios atsakomybės pagal BK 228 straipsnio 2 dalį. Kaltininkų veiksmai gali būti vertinami kaip drausminis nusižengimas ar tarnybinės etikos pažeidimas.

259Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą teismas sprendžia, kad K. K. ir T. P. dėl šio kaltinimo (BK 228 str. 2 d.) turi būti išteisinti kaip nepadarę veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

260Šiame kaltinime J. R. buvo inkriminuotos nusikalstamos veikos, numatytos BK 24 straipsnio 6 dalyje, 228 straipsnio 2 dalyje ir 184 straipsnio 3 dalyje, tai yra, kad jis padėjo T. P. piktnaudžiauti tarnybine padėtimi ir iššvaistyti UAB ( - ) (UAB ( - )) turtą – pinigus 2254 Lt sumai. Pažymėtina, kad T. P. šiame kaltinime už veiksmus, kuriuos J. R. jam padėjo padaryti, inkriminuota BK 184 straipsnio 1 dalis. Taip pat J. R. inkriminuota savarankiška nusikalstama veika – BK 300 straipsnio 1 dalis.

261Pagal kaltinimo turinį suprastina, kad J. R. padėjimas padaryti nurodytus nusikaltimus pasireiškė T. P. nurodytų padangų įrašymu į 2011-11-15 medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraišką, šių padangų užsakymu UAB „( - )“ ir nugabenimu į K. K. namus. Konstatuojant šią bendrininkavimo formą svarbu nustatyti, jog dėl nuskalstamos veikos buvo susitarta iki tos veikos darymo pradžios arba ją darant ir įrodyti, kad padėjėjas suvokia, jog daro nusikalstamą veiką kartu su pagrindiniu vykdytoju. Taigi, būtina įrodyti, kad kaltinamasis J. R. suvokė, jog savo veiksmais padeda T. P. piktnaudžiauti tarnybine padėtimi ir iššvaistyti bendrovės turtą, norėjo taip veikti ir veikė.

262Kadangi teismas konstatuoja, kad T. P. veiksmuose nėra jam inkriminuotų nusikaltimų (BK 228 str. 2 d., 300 str. 3 d. ir 184 str. 1 d.) sudėties, nėra pagrindo pripažinti J. R. kaltu padėjus jam padaryti nusikalstamas veikas, numatytas BK 228 straipsnio 2 dalyje ir 184 straipsnio 1 dalyje. Pripažinus, kad T. P. veiksmai baudžiamosios atsakomybės neužtraukia, J. R. veiksmai – vykdymas nurodymo užsakyti papildomai 4 padangas K. K., jų paėmimas iš UAB „( - )“ ir nugabenimas į K. K. namus, įvertinus ir tai, kad J. R. pagal pareigas buvo tiesiogiai pavaldus T. P. ir vykdė jo nurodymus, kurių pobūdis savaime nebuvo aiškiai neteisėtas, teismo nuomone, nesudaro savarankiškos nusikaltimo sudėties. J. R. inkriminuota savarankiška nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnio 1 dalyje, sudėtis – įrašymas tikrovės neatitinkančios informacijos (T. P. nurodymu) į Medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraišką. Kaip buvo minėta, šioje paraiškoje nėra nurodytos padangų specifikacijos. Kaltinamasis J. R. nurodė, kad įrašė į paraišką papildomas 4 padangas, skirtas kažkam paskolinti. Byloje nėra duomenų, kad kaltinamasis J. R. suvokė, jog vykdant šį jo vadovo T. P. nurodymą, padangas gali būti siekiama neteisėtai, neatlygintinai perduoti kitam asmeniui (K. K.), apmokant už jas bendrovės lėšomis. Be to, nėra paneigta, kad T. P. J. R. nurodė, kad padangos bus skolinamos (K. K.) ir vėliau bus grąžintos. Tokiomis aplinkybėmis teismas neturi pagrindo daryti išvadą, kad J. R., T. P. nurodymu, kurį pagal savo pareiginę instrukciją privalėjo vykdyti, įrašydamas K. K. skirtas Padangas, tyčia klastojo šį dokumentą. Be to, kaip minėta, nurodyta paraiška yra vidinis įmonės dokumentas, todėl teismo nuomone, nėra pagrindo šį dokumentą laikyti BK 300 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos dalyku. Todėl J. R. dėl kaltinimo pagal 300 straipsnio 1 dalį išteissinamas, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 305 str. 5 d. 1 p.).

263Dėl K. K. kaltinimo pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, T. P. kaltinimo pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį, 184 straipsnio 1 dalį ir J. R. kaltinimo pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, 184 straipsnio 3 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį (akumuliatoriaus pirkimas K. K. automobiliui)

264Kaltinimai dėl šių K. K., T. P. ir J. R. inkriminuotų nusikaltimų kaltinamajame akte grindžiami iš dalies kaltinamųjų parodymais, taip pat ir Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokoluose užfiksuotais šių kaltinamųjų pokalbiais, akumuliatoriaus pirkimo dokumentais.

265Iš 2011-12-23 Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad 2011-12-22 laikotarpyje nuo 14 val. 51 min. 59 sek. iki 14 val. 53 min. 40 sek. užfiksuotas K. K. pokalbis telefonu su T. P.: (...) K.K. „T., tu gal galėtum man šiandien su akumu pagelbėti?“ T.P. „O kaip aš tau galėčiau pagelbėt?“ K.K. „Nu.“ T.P. „Atsiųst kokią mašiną galėčiau tau, ar kaip?“ K.K. „Kurioj akumuliatorius būtų.“ T.P. „Bet tau užsikurt reikia ar kaip, ar ar tau reikia.“ K.K. „Mano tas akumas ten numiręs, ten aš jį užkuriu laidais, bet ten M1 pagroja, ir ten vėl užgęsta, supranti?“ T.P. „Nu, tai gerai bet tau šiandien reikia būtinai? K.K. „Būtų gerai šiandien, nu.“ T.P. „Tai tau reikia.“ K.K. „Koks ten akumas eina aš tai nežinau, ten turi pagal katalogą pažiūrėt, R klasės mersedesas, trys su puse litro variklis, supranti tai, benzinas, tai ten turėtų pasakyt - du šimtai kilovatų.“ T.P. „Gerai, aš pabandysiu tau, kad ten paskolintų kaip nors, ar ką nors tada, gerai“ K.K. „Jo, gal paskolint gali, supranti.“ T.P. „Gerai, aš, tau tau paskambins mano mechanikas, gerai kuris ten administruoja, matai aš pats vairuot dar nelabai dar galiu šiandieną, tai pabandysim ką nu ką nors, gerai jis tau paskambins, tada gerai.“ K.K. „Nu tai gal mechanikas, galės kažkaip ar atvežt ar tu pro šalį važiuodamas galėsi (...)“ T.P. „Nu, kad aš nevažiuoju, nevažiuojantis, mane vežioja.“ K.K. „Tai gal mechanikas galės privežti arba tu pasakyt gali kur aš atva…, galiu pats nuvažiuot paimt.“ T.P. „Gerai, jis tau paskambins, ten sutarsit viską, gerai.“ K.K. „Tai laukiu“ T.P. „Gerai, tuoj pasakmbins, aha.“ K.K. „Ačiū labai.“ (t. 2, b. l. 110).

266Iš 2011-12-23 Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad 2011-12-22 laikotarpyje nuo 15 val. 11 min. 01 sek. iki 15 val. 12 min. 10 sek. užfiksuotas T. P. pokalbis telefonu su J. R. (toliau – J. R.): J.R. „Klausau.“ T.P. „Ar galėtumėt iki generalinio ateiti?“ J.R. „Ėėė, negaliu, dabar su Jonu važiuoju lemputės (...)“ (...) T.P. „Gerai, tada žiūrėkit, ar tu užsirašyt galit kur nors ar ne?“ J.R. „Ką?“ T.P. „Aš tuoj jums paskambinsiu, padiktuosiu telefoną, ten reikia padėt vicemerui paskolint akumuliatorių, ką nors ten su juo susitarkit, gerai?“ J.R. „Tai, kad neturiu jok… ką paskolint.“ T.P. „Nu tai tada, o kada už kiek laiko jūs grįšit?“ J.R. „Nu, kiek čia mes užtruksim - kokį dvidešimt minučių dar gal pusvalandį, atlėksim.“ T.P. „Tai gal gal gerai, laukiu, gerai, laukiu tada čia.“ J.R. „Gerai, užeisiu iš kart kai grįšiu.“ T.P. „Gerai.“ (t. 2, b. l. 111).

267Iš 2011-12-23 Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad 2011-12-22 laikotarpyje nuo 15 val. 12 min. 18 sek. iki 15 val. 13 min. 09 sek. užfiksuotas T. P. pokalbis telefonu su K. K.: K.K. „Taip, gerbiamas direktoriau.“ T.P. „Kaip tau greitai reikia?“ K.K. „Nu, šiandien reikia.“ T.P. „Nu tai gerai, (...) už pusvalandžio jis tik grįš pas mane, tada aš jam paaiškinsiu ir jis tau paskambins, gerai tada.“ K.K. „Nu tai ką ten skambint, trys su puse litro benzinas, supranti, du šimtai kilovatų, R klasės mersedesas, viskas, nėr daugiau ką aiškint, pagal atsiverst kažkokį katalogą ir pagal tai pažiūrėt.“ T.P. „Du šimtai kilovatų?“ K.K. „Du šimtai kilovatų, R klasė, supranti, trys su puse litro, benzinas.“ T.P. „Nu gerai gerai, nu pažiūrėsim, gerai, pažiūrėsim aha.“ K.K.“Ačiū.“ T.P. „Aha.“ (t. 2, b. l. 112).

268Iš 2011-12-23 Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad 2011-12-22 laikotarpyje nuo 15 val. 38 min. 51 sek. iki 15 val. 39 min. 22 sek. užfiksuotas K. K. pokalbis telefonu su T. P.: (...) T.P. „Skambinau, o tau šiandien ar rytoj reikia?“ K.K. „Šiandien.“ T.P. „Šiandien, gerai lauk, namuose yra kas nors?“ K.K. „Tai nėra, bet jeigu priveš, tegul ten palėpėj pastato ir viskas.“ T.P. „O į vidų ten įeis?“ K.K. „Nu, varteliuose yra raktelis, tiktai per tokią skylę ranką reikia prakišti.“ T.P. „Gerai, aha.“ K.K. „Davai.“ T.P. „Gerai gerai.“ (t. 2, b. l. 113).

269Iš 2011-12-23 Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad 2011-12-22 laikotarpyje nuo 16 val. 01 min. 38 sek. iki 15 val. 12 min. 10 sek. užfiksuotas T. P. pokalbis telefonu su J. R.: T.P. „Klausom.“ J.R.“Mechanikas.“ T.P. „Taip.“ J.R. „Jeigu su garantija ir toks ten SL klasė tas tas aparatas, tai septyni su aiški.“ T.P. „Nu, ką daryt?“ J.R. „O jeigu blogesnis, tai už tris šimtus.“ T.P. „O bet tinka tas už tris?“ J.R. „Nu spėjam, kad tinka, bet tik spėjam.“ T.P. „Nu.“ J.R. „Neturim tikro tikro vaizdo, neturim.“ T.P. „Bandykit už tris.“ J.R. „Bandom už tris?“ T.P. „Jo, o ten paskui jeigu kas, grąžint galėsit jūs?“ J.R. „Taip, sutarsiu aš.“ T.P. „Gerai, aha.“ J.R. “Aha.” (t. 2, b. l. 114).

270Iš 2011-12-23 Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad 2011-12-22 laikotarpyje nuo 16 val. 18 min. 54 sek. iki 16 val. 19 min. 18 sek. užfiksuotas T. P. pokalbis telefonu su J. R.: T.P. „Klausau.“ J.R. „Užrakinti varteliai.“ T.P. „Ten raktas iš vidaus sakė yra, kažkaip tai.“ J.R. „Yra, tai rakint man?“ T.P. „Jo jo.“ J.R. „Gerai, atsirakinau tai aš.“ T.P. „Aha.“ J.R. „Aš padėsiu priekyj mašinos, mašina kieme stovi.“ T.P. „Nu gerai, tik kad neužlytų ten.“ (t. 2, b. l. 115).

271Iš 2011-12-22 vietovės apžiūros protokolo matyti, kad 2011-12-22, 16.18 val. apžiūrint vietovę, esančią ( - ), čia prie gyvenamojo namo vartų stovi pilkos spalvos automobilis „VW Caddy“, valst. Nr. ( - ) ant kurio yra užrašai ( - ) ir kt., o gyvenamojo namo kieme stovi pilkos spalvos automobilis „Mercedes Benz“. Iš automobilio „VW Caddy“ išlipo vyriškis, kuris iš šio automobilio išėmė akumuliatorių, kurį padėjo minėto namo kieme prie automobilio „Mercedes Benz“. 16 val. 20 min. vyriškis automobiliu „VW Caddy“ išvažiavo iš šios vietovės (t. 2, b. l. 116).

272Iš 2011-12-23 Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad 2011-12-22 laikotarpyje nuo 17 val. 05 min. 00 sek. iki 17 val. 05 min. 33 sek. užfiksuotas K. K. pokalbis telefonu su T. P.: T.P. „Klausau.“ K.K. „O, generalinis, sveiki, gal kaip nors ten pasisekė ar ne?“ T.P. „Jo, kažkur sakė padėjo priekyje, priekyj.“ K.K. „O.“ T.P. „Priekyj mašinos padėjo.“ K.K. „Supratau, labai gerai.“ T.P. „Nu.“ K.K. „Ačiū, tai rytoj pasimatom, kaip suprantu, ar ne?“ T.P. „Aš rytoj užeisiu jo, pas tave.“ (t. 2, b. l. 119).

273Iš 2012-01-17 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad 2012-01-17 UAB „( - )“ vyr. buhalterė V. V. pateikė šiuos dokumentus: 2011-12-29 PVM sąskaitą faktūrą serija 92P Nr. 3605, 2011-12-29 išrašą ištrauktą iš sandėlio registro prie PVM sąskaitos faktūros serija 92P Nr. 3605, kuriuose nurodyta, kad:

274- iš 2011-12-29 PVM sąskaitos faktūros serija 92P Nr. 3605 matyti, kad ją pardavėjas UAB „( - )“ pirkėjui UAB ( - ) išrašė 2011-12-29, kurioje yra įrašytas ir akumuliatorius 300 Lt vertės, o šį dokumentą eilutėje „Prekes (paslaugas) gavau:“ yra pasirašęs UAB ( - ) mechanikas J. R..

275- iš 2011-12-29 PVM sąskaitos faktūros serija 92P Nr. 3605 išrašo matyti, kad įgyto akumuliatoriaus pavadinimas yra MIDAC, o jo techniniai parametrai – 85Ah 720A (t. 2, b. l. 135-139).

276Iš 2012-06-28 UAB ( - ) generalinio direktoriaus V. T. rašto Nr. 1662 matyti, kad pateikiamas 2011-12-30 mokėjimo nurodymas Nr. 3335, pasirašytas UAB ( - ) generalinio direktoriaus T. P., kuriuo UAB ( - ) atsiskaitė UAB „( - )“ už išrašytą 2011-11-29 PVM sąskaitą faktūrą serija 92P Nr. 3605 (t. 2, b. l. 141, 143).

277Iš 2012-06-07 UAB ( - ) generalinio direktoriaus V. T. raštu Nr. 1454 pateiktos Medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraiškos matyti, kad J. R. 2011-11-28 užsakė keturias prekes dviems skirtingiems automobiliams, paraiška suderinta vyriausiosios buhalterės E. V. ir vizuota UAB ( - ) generalinio direktoriaus T. P.. Paraiškoje užsakytas vienas akumuliatorius, pastaboje nurodyta ( - ) (t. 2, b. l. 153).

278Iš UAB ( - ) generalinio direktoriaus V. T. raštu Nr. 1757 pateiktos PVM sąskaitos faktūros kopijos ir UAB ( - ) banko sąskaitos 2012-07-10 išrašo matyti, kad sąskaita faktūra PBV Nr. 0000442 išrašyta T. P. už akumuliatorių automobiliui 300 Lt sumai. Iš banko sąskaitos išrašo matyti, kad T. P. 2012-07-10 pervedė bendrovei 2554 Lt, tarp jų ir pagal sąskaitą faktūrą PBV0000442 (t. 2, b. l. 158-159).

279Iš 2012-01-29 STT Kauno valdybos ITS vyresn. specialisto D. V. tarnybinio elektroninio pašto adreso ( - ) išrašo matyti, kad 2012-01-29 A. K. iš savo elektroninio pašto adreso ( - ) į elektroninio pašto adresą ( - ) atsiuntė fotonuotraukas, kuriose užfiksuotas automobilio specialioje vietoje įstatytas ir pajungtas + ir – laidais akumuliatorius XTRA II 85 Ah – 12 V – 720A, bei jau ir išimtas iš automobilio (t. 2, b. l. 160-162).

280Iš 2012-01-30 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad 2012-01-30 liudytoja A. K. pateikė automobilio akumuliatorių XTRA II (gamintojas MIDAC BATTERIES) 85 Ah – 12 V – 720A, juodos – baltos spalvos korpusu (t. 2, b. l. 163).

281Iš 2012-01-30 daiktų (akumuliatoriaus) apžiūros protokolo matyti, kad akumuliatorius yra plastmasiniu juodos – baltos spalvų korpusu, labai geros išvaizdos, jo + ir – poliai šiek tiek įrėžti. Ant akumuliatoriaus yra priklijuota plėvelė su užrašais: ant viršaus esančios plėvelės – gamintojo MIDAC BATTERIES logotipas, yra užrašas XTRA II PbCa – 85 Ah – 12 V – 720A (EN), po kuriuo priklijuotas geltonos spalvos lipdukas su skaičiais 308.00 (t. 2, b. l. 164-168).

282Iš 2012-06-13 daiktų (automobilio) apžiūros protokolo matyti, kad UAB ( - ) naudojamo automobilio „VW Caddy“, valst. Nr. ( - ) akumuliatorius yra nenaujas, baltos – juodos spalvų, jo paviršius yra nuklotas nešvarumų sluoksniu, o akumuliatoriaus srovės + ir – jungčių privežimai yra be nesenų pažeidimų, jo korpuso privežimo plokštelės varžto galvutė taip pat yra apdulkėjusi, be nesenų pažeidimų. Akumuliatoriaus viršutinėje dalyje yra priklijuoti lipdukai su užrašais 74 Ah 680 A (EN) ir kt., o ant vieno iš šonų yra lipdukas su užrašu BSI. Ant akumuliatoriaus srovės jungčių esančių laidų privežimo mechanizmų ir jo korpuso pritvirtinimo mechanizmo matyti, kad jie seniai nebuvo atlaisvinti (t. 2, b. l. 172-175).

283Įrodymų vertinimas

284Kaltinimuose K. K., T. P. ir J. R. nurodytas faktas, kad akumuliatorius MIDAC (85Ah 720A) buvo nupirktas iš UAB „( - )“, kad J. R. jį paėmė iš šios bendrovės ir nuvežė į K. K. namus, kad už akumuliatorių UAB „( - )“ UAB ( - ) sumokėjo 300 Lt, yra patvirtinamas aukščiau paminėtais buhalteriniais ir kitais dokumentais, taip pat ir kaltinamųjų K. K., T. P. ir J. R., kurie neneigia šių aplinkybių, parodymais. K. K. pripažino, kad T. P. prašė paskolinti akumuliatorių savo automobiliui Mercedes, nes jis nebeužsivedė. Suprato, kad skolinosi akumuliatorių ne iš ( - ), bet iš T. P.. Žadėjo atiduoti po Naujų metų. Neturėjo tikslo gauti akumuliatorių už svetimas lėšas. T. P. nurodė, kad K. K. netikėtai paskambino ir pasakė, kad reikia akumuliatoriaus. Pažadėjo jam paskolinti akumuliatorių. Pasakė J. R. nupirkti akumuliatorių ir paskolinti K. K., nes bendrovė neturėjo laisvų akumuliatorių. Akumuliatorius buvo nupirktas ir paskolintas K. K., kol baigsis šalčiai. Atgavę akumuliatorių būtų dėję į bendrovės automobilį, jei ne, tai būtų grąžinti pinigai. J. R. paaiškino, kad paskambino T. P. ir pasakė, kad reikia nupirkti ir kažkam paskolinti akumuliatorių. Kaltinamasis dėl akumuliatoriaus parašė paraišką, nurodė, kad akumuliatorius reikalingas bendrovės automobiliui. Nupirko akumuliatorių ir nuvežė jį į K. K. namus. T. P. kalbėjo, kad akumuliatorius bus grąžintas ir panaudotas bendrovėje.

285Kaltinimas K. K. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, T. P. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį, 184 straipsnio 3 dalį ir J. R. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 2 dalį ir 184 straipsnio 3 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį dėl akumuliatoriaus K. K. automobiliui pirkimo grindžiamas Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokoluose užfiksuotų kaltinamųjų K. K., T. P. ir J. R. pokalbių turiniu. 2011-12-22 K. K. skundžiantis, kad neužsiveda automobilis ir prašant T. P. pagelbėti su akumuliatoriumi T. P. sako K. K.: „Gerai, aš pabandysiu tau, kad ten paskolintų kaip nors, ar ką nors tada, gerai“, K. K. atsakė: „Jo, gal paskolint gali, supranti“. Tą pačią dieną netrukus T. P. kalba su J. R.: „Ten reikia padėt vicemerui paskolint akumuliatorių, ką nors ten su juo susitarkit, gerai?“. J. R. atsako: „Tai, kad neturiu jok… ką paskolint.“ Tolesniuose tos dienos kaltinamųjų pokalbiuose užfiksuota tik reikalingo akumuliatoriaus parametrai, nupirkimo ir pristatymo aplinkybės, kurių kaltinamieji ir neneigia, tačiau kurios, teismo nuomone, nepatvirtina kaltinamiesiems inkriminuotų nusikalstamų veikų sudėties.

286Teismo nuomone, nei atskiri pokalbiai ar atskiros kaltinamųjų pasakytos frazės, nei jų visuma nesuteikia pagrindo daryti neabejotiną išvadą, kad K. K. davė T. P. neteisėtą nurodymą paskolinti jam UAB ( - ) nupirktą akumuliatorių automobiliui, kad įtikinėjo jį ir primygtinai iš jo reikalavo neteisėtų veiksmų, kad šie kaltinamieji turėjo tikslą neteisėtai nupirkti K. K. akumuliatorių iš savivaldybės bendrovės lėšų. Pokalbių visuma tik patvirtina faktą, kad T. P. organizavo akumuliatoriaus pirkimą. Iš pokalbių turinio pakankamai patikimai galima spręsti, kad buvo tariamasi paskolinti K. K. akumuliatorių, kad vėliau jis bus grąžintas. Vien tik aplinkybė, kad akumuliatorius buvo nupirktas už UAB ( - ) lėšas, teismo nuomone, pati savaime nepatvirtina nusikaltimo – turto iššvaistymo sudėties ir nepaneigia kaltinamųjų K. K. ir T. P. aiškinimo, kad tokiu būdu akumuliatorių buvo perkamas siekiant jį paskolinti, o vėliau atgauti. Inkriminuojant asmeniui BK 184 straipsnyje numatytą nusikaltimą būtina nustatyti kaltinamojo tyčią padaryti šį nusikaltimą.

287Aplinkybė, kad T. P., būdamas ilgalaikis ir artimas K. K. asmeninis pažįstamas ėmėsi paskolinti K. K. akumuliatorių jį nupirkdamas iš bendrovės lėšų, pati savaime nepatvirtina T. P. nusikalstamo siekio įgyti akumuliatorių bendrovės lėšomis ir iššvaistyti bendrovės turtą neatlygintinai perduodant akumuliatorių K. K..

288Iš 2011-11-23 J. R. pasirašytos ir T. P. vizuotos Medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraiškos (t. 2, b. l. 153) matyti, kad be kitų prekių prašoma leisti pirkti akumuliatorių. Nors paraiškoje ir yra nurodytas automobilis, kuriam skiriamas akumuliatorius, tačiau pačių akumuliatoriaus specifikacija nėra nurodyta. Nesant patikimų įrodymų, kad akumuliatorius K. K. automobiliui buvo perkamas iš UAB ( - ) lėšų perduoti jį K. K. nuosavybėn, vien tik šio daikto nupirkimas negali būti vertinamas kaip svetimo turto iššvaistymas.

289Šiomis aplinkybėmis fakto, jog akumuliatorius iš UAB „( - )“ buvo paimtas 2011-11-22 ir pristatytas į K. K. namus, o 2012-01-16 K. K. buvo sulaikytas ir akumuliatoriaus negrąžino arba už jį neatsiskaitė, teismas nelaiko savaime paneigiančiu K. K. ir T. P. aiškinimą, kad buvo planuojama grąžinti akumuliatorių arba už jį atsiskaityti.

290Esant tokioms aplinkybėms teismas negali daryti neabejotinos išvados, kad T. P. turėjo tikslą iš bendrovės lėšų nupirkti K. K. jo automobiliui akumuliatorių, t. y. turėjo tyčią iššvaistyti UAB ( - ) lėšas ir taip padaryti nusikaltimą, numatytą BK 184 straipsnio 3 dalyje.

291Kaltinamasis J. R., kaip UAB ( - ) (UAB ( - )) mechanikas, pagal savo pareiginę instrukciją yra tiesiogiai pavaldus bendrovės direktoriui ir privalo vykdyti jo nurodymus, atsako už teisingą, ekonomišką atsarginių dalių naudojimą pagal nustatytas normas, teisingą apskaitą ir atskaitomybę. J. R. inkriminuota, kad jis, pirkdamas akumuliatorių vykdė bendrovės generalinio direktoriaus T. P. nurodymus pirkti jas K. K., kad jis, žinodamas bendrovės įstatuose nurodytus bendrovės tikslus, padėjo T. P. iššvaistyti bendrovės turtą ir suklastojo dokumentus. Kaip minėta aukščiau, UAB ( - ) (UAB ( - )) įstatai nedraudžia vykdyti komercinės veiklos.

292Paraiškoje nurodytas akumuliatorius buvo užsakytas automobiliui ( - ). Akumuliatoriaus specifikacijos nenurodytos. Vien tik ši aplinkybė, teismo nuomone, nepatvirtina, kad jis buvo skirtas K. K. perduoti nuosavybėn. Aplinkybė, kad po akumuliatoriaus gavimo, jis pakankamai ilgą laiką nebuvo sugrąžintas, netrukus kaltinamieji buvo sulaikyti, teismas taip pat nelaiko pakankamai pagrindžiančia faktą, kad bendrovės lėšas buvo siekiama nusikalstamai iššvaistyti. Šios aplinkybės nepatvirtina, kad K. K. siekė gauti akumuliatorių nuosavybės ir neatlygintinai.

293Įvertinęs visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, vadovaudamasis nekaltumo prezumpcijos principu, visas abejones vertindamas kaltinamųjų naudai (in dubio pro reo), išnaudojus visas galimybes abejonėms pašalinti ir nepavykus to padaryti, teismas konstatuoja, jog šis kaltinimas T. P. ir J. R. grindžiamas prielaidomis, byloje nėra įrodymų, kurie neabejotinai patvirtintų T. P. kaltę, kad jis, padedant J. R., iššvaistė UAB ( - ) turtą. Todėl dėl šio kaltinimo T. P. (BK 184 str. 3 d.) turi būti išteisintas kaip nepadaręs veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

294Šiame kaltinime T. P. buvo inkriminuota ir BK 300 straipsnio 3 dalis, kaltinant jį tuo, kad žinodamas, jog prekių pirkimui bendrovėje turi būti parengta paraiška, neteisėtai nurodė J. R. įrašyti į Medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraišką K. K. įgytą akumuliatorių, kaip skirtą bendrovės automobiliui, ir patvirtinti šią paraišką savo parašu. J. R. tai padarius, T. P. parašė paraiškoje rezoliuciją, kuria leido bendrovės darbuotojams nupirkti joje nurodytą akumuliatorių. Dėl šių T. P. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė juridinis asmuo – UAB ( - ). Iš tiesų, nurodytoje Medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraiškoje pažymima, kad akumuliatorius reikalingas bendrovės automobiliui. J. R. nurodė, kad suprato, kad akumuliatorius bus paskolintas ir vėliau grąžintas naudoti bendrovės automobiliams. Kadangi teismas pripažįsta nesant įrodyta, kad T. P. turėjo tyčią kaltinime nurodytu būdu iššvaistyti bendrovės turtą – neatlygintinai perleisti akumuliatorių K. K. už jį apmokėjus UAB ( - ) lėšomis, t. y. dėl šio kaltinimo nepadarė nusikalstamos veikos, nėra pagrindo konstatuoti, kad aplinkybė, jog šis akumuliatorius bendrovės direktoriaus T. P. nurodymu buvo įrašytas į Medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraišką, kurią T. P. patvirtino savo parašu, taip pat negali būti laikomos dokumentų suklastojimu BK 300 straipsnio prasme, nes grąžinus paskolintą akumuliatorių jis ir būtų naudojamas bendrovės automobiliui. Be to, kaip jau buvo minėta, tokia paraiška yra vidinis įmonės dokumentas, kuriame apytiksliai nurodytos bendrovei reikalingos prekės, todėl teismo nuomone, nėra pagrindo šį dokumentą laikyti BK 300 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos dalyku. Galimai padaryti pažeidimai bendrovėje įforminant akumuliatoriaus pirkimą gali būti vertinami, kaip finansinis ar buhalterinės apskaitos pažeidimas, t. y. kaip drausminis nusižengimas. Teismo nuomone, jis nėra toks, kurį galima būtų vertinti, kaip užtraukiantį baudžiamąją atsakomybę. Dėl šių priežasčių T. P. dėl šios veikos taip pat išteisinamas kaip nepadaręs veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

295K. K. inkriminuota, kad jis, būdamas valstybės politiku, dirbdamas ( - ) pavaduotoju, pažeisdamas kaltinime nurodytas Konstitucijos ir Valstybės tarnybos įstatymo normas ir principus, ir kitus norminius aktus, piktnaudžiavo savo pareigomis, siekdamas turtinės naudos sau – išvengti asmeninių išlaidų už akumuliatoriaus savo automobiliui įsigijimą, telefoninio pokalbio su UAB ( - ) (UAB ( - )) generaliniu direktoriumi T. P. metu neteisėtai nurodė paskolinti reikalingą jam akumuliatorių ir, žinodamas, kad T. P. atliekamo akumuliatoriaus neturi, neišreiškė ketinimo grąžinti akumuliatorių, taip padarė didelę neturtinio pobūdžio žalą ( - ) savivaldybei, diskreditavo savivaldybės tarybos ir mero pavaduotojo vardą. Nors kaltinime nėra nurodyta, kuo konkrečiai pasireiškė šis neteisėtas nurodymas, tikėtina, kad šis kaltinimas grindžiamas Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokoluose užfiksuotų K. K. ir T. P. pokalbių turiniu. Tačiau iš byloje užfiksuotų kaltinamųjų K. K. ir T. P. pokalbių frazių, teismas nemato pagrindo daryti išvadą, kad K. K. siekė paveikti T. P. akumuliatorių jam paskolinti perduodant jį nuosavybėn. Teismo nuomone, pokalbiuose užfiksuotų K. K. posakių nėra pagrindo vertinti kaip nurodymų atlikti neteisėtus veiksmus.

296Kaltinamasis K. K. tvirtino, kad neturėjo tikslo gauti akumuliatorių iš savivaldybės įmonės neteisėtu būdu, prašė T. P. paskolinti akumuliatorių, nes jis pradėjo neveikti netikėtai. Iš Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokoluose užfiksuotų K. K. posakių, frazių nėra pagrindo daryti išvadą, kad jis siekė būtent neteisėto, neatlygintino akumuliatoriaus įgijimo iššvaistant savivaldybės bendrovės lėšas. Nesant kitų tai pavirtinančių įrodymų, apkaltinamasis tų pokalbių vertinimas yra tik prielaidų pobūdžio, o kaltinimas negali būti grindžiamas prielaidomis.

297Kaltinime T. P. užfiksuota, kad jis, kaip UAB ( - ) (UAB ( - )) generalinis direktorius, siekdamas turtinės naudos K. K. ir asmeninės naudos sau – išlaikyti gerus ir draugiškus santykius su mero pavaduotoju K. K., suklastojo tikrą dokumentą ir iššvaistė jo žinioje esantį bendrovės turtą. Kaip jau minėta aukščiau (epizode dėl Z. Z. pirktų statybinių medžiagų), UAB ( - ) įstatuose yra numatyta, kad bendrovės veiklos tikslas yra vykdyti įstatuose nurodytą ūkinę komercinę veiklą, taip pat ir užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, t. y. bendrovė gali vykdyti įvairią komercinę veiklą, taip pat ir prekių perpardavimo.

298Kaltinime K. K. ir T. P. nurodoma, kad kaltinime nurodytus veiksmus jie atliko siekdami turtinės naudos K. K. – kad šis išvengtų išlaidų už akumuliatoriaus įsigijimą. Kaip jau aukščiau minėta, teismas pripažįsta neįrodytu kaltinamųjų siekį akumuliatorių gauti neatlygintinai, todėl ir turtinės naudos siekis BK 228 straipsnio 2 dalies aspektu laikomas neįrodytu. Kaltinime T. P. suformuluotas kaip nusikalstamos veikos sudėties požymis – asmeninės naudos siekimas – išlaikyti gerus santykius su K. K., nėra detalizuotas. Kaip minėta epizode dėl Z. Z. pirktų statybinių medžiagų, K. K., nei kaip savivaldybės mero pavaduotojas, nei kaip laikinai einantis mero pareigas nekontroliavo T. P. vadovaujamos bendrovės, neturėjo valdinių įgaliojimų šiai bendrovei. Todėl K. K. užimtų pareigų fakto teismas nepripažįsta pakankamu tam, kad pripažinti, jog T. P. buvo priklausomas nuo K. K. tiek, kad būtų siekęs jo palankumo ir dėl to vykdęs jo prašymus. Kaip jau aukščiau minėta, K. K. ir T. P. jau seniai siejo pažintis ir draugiški santykiai, kuriuos patvirtino aukščiau nurodyti bylos įrodymai. Siekimas išlaikyti gerus santykius su asmeniškai seniai pažįstamu asmeniu, nesant duomenų, kad šiais asmeniniais santykiais kaltinamasis siekė naudos, teismo nuomone, nėra pakankamas pripažinti jį nusikaltimo (BK 228 str.) sudėties požymiu. Visas šias aplinkybes teismas pripažįsta paneigiančiomis T. P. inkriminuotą BK 228 straipsnio 2 dalyje nurodytą nusikalstamą asmeninės naudos siekį – išlaikyti gerus ir draugiškus santykius su K. K..

299Kaip minėta, kvalifikuojant veiką pagal BK 228 straipsnį didelės žalos padarymas yra būtina sąlyga. Kaltinamajame akte nurodoma, kad dėl K. K. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė ( - ) savivaldybė, nes K. K. veikdamas kaip mero pavaduotojas, siekdamas asmeninių interesų, duodamas neteisėtus nurodymus T. P. veikė priešingai tarnybai ir ( - ) bendruomenės interesams, pažeidė ( - ), jos tarybos ir mero pavaduotojo, ir tarybos nario veiklos tikslus ir funkcijas, pakenkė ( - ) įvaizdžiui, pažemino bei sumenkino ( - ) tarybos autoritetą, diskreditavo savivaldybės tarybos ir mero pavaduotojo vardą. T. P. inkriminuota, kad dėl jo ir J. R. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė UAB ( - ), nes jis iškraipė šios bendrovės veiklos tikslus ir funkcijas, pakenkė šios bendrovės įvaizdžiui, pažemino bei sumenkino jos autoritetą, diskreditavo įstaigos vadovo vardą, taip pat bendrovė patyrė ir turtinę 300 Lt žalą.

300Kaltinime K. K. ir T. P. įvardintas šio nusikaltimo (BK 228 str. 2 d.) sudėties požymis – didelė žala atitinkamai ( - ) savivaldybei ir UAB ( - ), savivaldybės tarybos ir savivaldybei priklausančios bendrovės autoriteto sumenkinimas, vardo diskreditavimas, suformuluotas abstrakčiai ir nėra pagrįstas teisiniais argumentais, apsiribota vien kaltinamųjų neteisėtų veiksmų išvardijimu, nėra detalizuotas nei valstybei padarytos žalos pobūdis, nei kaip ji pasireiškė. Nėra motyvuota, kodėl tokia žala laikytina didele. Nurodyti K. K. ir T. P. veiksmai nenulėmė neigiamų padarinių nei savivaldybei, nei jos tarybai, nei bendrovei, nesutrikdė šių institucijų darbo. Kaip minėta aukščiau, UAB ( - ) 2011 m., pradėjus vadovauti T. P., turėjo palyginti didelį pelną, tuo tarpu, kai 2010 m. baigė su nuostoliu. Kaip minėta aukščiau, atgarsį visuomenėje sukėlė ne tiek šių kaltinamųjų veiksmai ar jų pasekmės, kiek jų išviešinimas. Turtinės žalos padarymas K. K. nėra inkriminuotas. T. P. inkriminuota, kad be didelės neturtinio pobūdžio žalos UAB ( - ) dėl kaltinime nurodytų veiksmų patyrė ir 300 Lt turtinę žalą, kuri net ir pripažinus, kad bendrovei buvo padaryta, nesudaro teismų praktikoje pripažįstamos didele – viršijančios 250 MGL sumą, dydžio. Tokiu atveju teismas neįžvelgia kaltinamųjų veikoje būtino BK 228 straipsnyje numatyto didelės žalos požymio.

301Kadangi T. P. piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi siejamas su svetimo turto iššvaistymu ir dokumento suklastojimu, šiame kaltinime nenustačius T. P. veiksmuose nusikaltimų, numatytų BK 184 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje, sudėties, teismas ir šiuo aspektu neįžvelgia didelės žalos, kaip nusikaltimo, numatyto BK 228 straipsnio 1 dalyje, sudėties būtino požymio. Šiame kaltinime K. K. kitos nusikalstamos veikos nebuvo inkriminuotos, todėl ir šiuo pagrindu teismas taip pat neįžvelgia jo veiksmuose žymios žalos elemento.

302Dėl šio kaltinimo teismas mano, kad byloje nėra paneigti K. K. ir T. P. parodymai, jog K. K. prašė akumuliatorių paskolinti, o T. P., organizavęs akumuliatoriaus nupirkimą ir perdavimą K. K., pagrįstai tikėjosi jį bendrovei atgauti, todėl, vadovaujantis principu in dubio pro reo, visos abejonės turi būti vertinamos kaltinamųjų naudai, negalima daryti patikimą išvadą apie tai, kad K. K. ir T. P. piktnaudžiaudami tarnybine padėtimi padarė didelę žalą.

303Be to, kaip buvo minėta aukščiau, pagal teismų praktiką ne bet koks pareigūno vardo diskreditavimas gali būti vertinamas kaip didelė žala valstybei. Teismas sprendžia, kad dėl šių K. K. ir T. P. inkriminuotų veiksmų, įvertinus bylos aplinkybes, yra pagrindo manyti, kad K. K., kreipdamasis į T. P. dėl akumuliatoriaus paskolinimo, o T. P., organizuodamas tinkamo akumuliatoriaus nupirkimą ir paskolinimą, pažeidė valstybės tarnautojo tarnybinę etiką, tačiau jų veiksmai nesiekia tokio pavojingumo laipsnio, kad vertinant juos pagal protingumo, proporcingumo, teisingumo ir kitų bendrųjų teisės principų nuostatas, būtų pagrįstas represinių baudžiamojo proceso, baudžiamosios teisės, kaip kraštutinės priemonės (ultima ratio) taikymas. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes teismas vertina K. K. ir T. P. veiksmus kaip neužtraukiančius baudžiamosios atsakomybės pagal BK 228 straipsnio 2 dalį. Kaltininkų veiksmai gali būti vertinami kaip drausminis nusižengimas ar tarnybinės etikos pažeidimas.

304Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą teismas sprendžia, kad K. K. ir T. P. dėl šio kaltinimo (BK 228 str. 2 d.) turi būti išteisinti kaip nepadarę veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

305Šiame kaltinime J. R. buvo inkriminuotos nusikalstamos veikos, numatytos BK 24 straipsnio 6 dalyje, 228 straipsnio 2 dalyje ir 184 straipsnio 3 dalyje, tai yra, kad jis padėjo T. P. piktnaudžiauti tarnybine padėtimi ir iššvaistyti UAB ( - ) (UAB ( - )) nedidelės vertės turtą – 300 Lt. BK 300 straipsnio 1 dalis J. R. inkriminuota kaip savarankiška nusikalstama veika.

306Pagal kaltinimo turinį suprastina, kad J. R. padėjimas padaryti nurodytus nusikaltimus pasireiškė T. P. nurodymu akumuliatoriaus įrašymu į 2011-12-27 medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraišką, šio akumuliatoriaus nupirkimu iš UAB „( - )“ ir nugabenimu į K. K. namus. Svarbu nustatyti, kad kaltinamasis J. R. suvokė, jog savo veiksmais padeda T. P. piktnaudžiauti tarnybine padėtimi ir iššvaistyti bendrovės turtą, norėjo taip veikti ir veikė.

307Kadangi teismas konstatuoja, kad T. P. veiksmuose nėra jam inkriminuotų nusikaltimų (BK 228 str. 2 d., 300 str. 3 d. ir 184 str. 3 d.) sudėties, nėra pagrindo pripažinti J. R. kaltu padėjus jam padaryti nusikalstamas veikas, numatytas BK 228 straipsnio 2 dalyje ir 184 straipsnio 3 dalyje. Pripažinus, kad T. P. veiksmai baudžiamosios atsakomybės neužtraukia, J. R. veiksmai – vykdymas nurodymo nupirkti akumuliatorių K. K., jo paėmimas iš UAB „( - )“ ir nugabenimas į K. K. namus, įvertinus ir tai, kad J. R. pagal pareigas buvo tiesiogiai pavaldus T. P. ir vykdė jo nurodymus, kurių pobūdis savaime nebuvo aiškiai neteisėtas, teismo nuomone, nesudaro savarankiškos nusikaltimo sudėties. J. R. inkriminuota savarankiška nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnio 1 dalyje, sudėtis – įrašymas tikrovės neatitinkančios informacijos (T. P. nurodymu) į Medžiagų, inventoriaus, kitų darbo priemonių ir paslaugų pirkimo paraišką. Kaltinamasis J. R. nurodė, kad įrašė į paraišką akumuliatorių, skirtą paskolinti K. K.. Byloje nėra duomenų, kad kaltinamasis J. R. suvokė, jog vykdant šį jo vadovo T. P. nurodymą, akumuliatorių gali būti siekiama neteisėtai, neatlygintinai perduoti K. K., apmokant už jį bendrovės lėšomis. Be to, iš šių kaltinamųjų pokalbių telefonu matyti, kad buvo kalbama apie akumuliatorius paskolinimą K. K. ir grąžinimą, o ne neatlygintiną perdavimą. Tokiomis aplinkybėmis teismas neturi pagrindo daryti išvadą, kad J. R. T. P. nurodymu, kurį pagal savo pareiginę instrukciją privalėjo vykdyti, įrašydamas K. K. skirtą akumuliatorių kaip reikalingą bendrovės automobiliui, tyčia klastojo šį dokumentą, nes sugrąžinus akumuliatorių, jį ir buvo planuojama naudoti bendrovės automobiliui. Be to, kaip minėta, nurodyta paraiška yra vidinis įmonės dokumentas, todėl, teismo nuomone, nėra pagrindo šį dokumentą laikyti BK 300 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos dalyku. Todėl J. R. dėl kaltinimo pagal BK 24 straipsnio 6 dalyje, 228 straipsnio 2 dalyje ir 184 straipsnio 3 dalyje, bei 300 straipsnio 1 dalį išteisinamas, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 305 str. 5 d. 1 p.).

308Dėl K. K. kaltinimo pagal BK 228 straipsnio 2 dalį ir A. P.

309 kaltinimo pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, 184 straipsnio 1 dalį

310 (K. K. automobilio Audi A6 Avant remontas)

311Liudytojas V. K. parodė, kad dirba VšĮ ( - ) įrenginių priežiūros inžinieriumi. Direktoriaus A. P. prašymu yra nuvaręs K. K. žmonos automobilį techninei apžiūrai į techninės apžiūros centrą. Su K. K. automobiliu „Audi A6“ liudytojas susidūrė du kartus. A. P. paprašė pažiūrėti K. K. automobilio durelių spyneles. Pirmą kartą lapkričio 10 d. liudytojas paėmė automobilį iš Sapiegos g. aikštelės apžiūrėti dureles. Nustatė, kad pats suremontuoti jų negali. Paskambino direktoriui ir tai pasakė, klausė ką daryti. Tada nuvarė automobilį „Audi A6“ į servisą, pridavė apžiūrai. Ž. T. priėmė užsakymą. Po apžiūros Ž. T. pasakė, kad reikia keisti spyneles, klausė, ar užsakyti naujas. Liudytojas paskambino direktoriui A. P., kuris pasakė užsakyti naujas spyneles. Ž. T. sakė, kad jos gali kainuoti virš 1000 Lt. Antras kartas buvo, kai pagal užsakymą buvo gautos spynelės. Automobilio dokumentų neturėjo. Z. S. nežino. Taip pat nežino, kodėl šis asmuo nurodytas 2011-11-10 užsakyme, kaip užsakovas dėl advokato Strazdo kontoros automobilio ( - ) „Audi A6“. 2011-11-24 pas referentę savivaldybėje paėmė K. K. automobilio raktelius ir antrą kartą nuvažiavo su automobiliu į servisą. Buvo pakeistos spynelės. 17.30 val. atidavė K. K. mašinos raktelius. A. P. liudytojui pasakė, kad sąskaitą išrašyti VšĮ ( - ) automobiliui „VW Caddy“ 691. Vykdė direktoriaus nurodymus. Nesivadovavo savo pareiginėmis instrukcijomis, nes norėjo dirbti. K. K. vairuotojas parvežė jį iki darbo. Tada jam pasidarė bloga, pakilo spaudimas, nelabai orientavosi, blogai jautėsi. Pripažįsta savo parašą ant UAB „( - )“ sąskaitos, bet apie jos išrašymą nieko nežino. Su K. K. nebuvo kalbos apie atsiskaitymą už remontą. Liudytojui byla buvo nutraukta pagal laidavimą.

312Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, byloje esantiems įrodymams patikrinti teismas perskaitė liudytojo V. K. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo pareigūnui (t. 6, b. l. 155-158). Liudytojas V. K. patvirtino savo parodymus, kad A. P. sakė padaryti K. K. automobilio remontas būtų suformintas automobilio „VW Cady“ vardu, kad su A. P. pritarimu užsakė automobilio spynas, kad po 10 dienų, sužinojęs, jog jau yra gautos užsakytos spynos, A. P. pritarimu nuvarė K. K. automobilį į servisą, kur spynos buvo pakeistos.

313Liudytojas Ž. T. parodė, kad dirbo UAB „( - )“ serviso konsultantu priėmėju. Kaltinamasis A. P. žinomas iš matymo. 2011-11-10 V. K. pristatė automobilį „Audi A6“, reikėjo nustatinėti gedimus. Liudytojas pildė 2011-11-10 užsakymą nuo automobilio techninio paso. Įrašė: „( - ), Z. S.“. Nustačius gedimus, ar remontuoti toliau, derino telefonu su V. K.. Jis pasakė, kad pasitars ir pasakys. Buvo sugedusios priekinių durelių spynos. Buvo nuspręsta užsakyti dalis ir remontuoti. Kai gavo detales, susiskambino su V. K.. Jis atvarė mašiną. Kai suremontavo, vėl paskambino, kad galima atsiimti. Remonto kaina buvo apie 1030-1100 litų. Po remonto daromos detalių nuolaidos. V. K. pasakė, kad reikia keisti automobilio duomenis, kad kitas buvo automobilis remontuojamas. Išrašant sąskaitą V. K. padiktavo kitus duomenis. Sąskaita išrašyta ir pasirašyta VšĮ ( - ) automobiliui „WV Cady“. „Audi“ automobiliui tinka ir „WV“ detalės. Apmokėta pagal sąskaitas faktūras, kurias pasiėmė V. K.. Vėliau iš žiniasklaidos sužinojo, kad tuo automobiliu naudojasi vicemeras. Liudytojui buvo pateiktas įtarimas, bylą nutraukė pagal laidavimą. STT pareigūnai sakė, jei liudys ir sakys tiesą, bus galimybė bylą nutraukti.

314Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-183 matyti, kad 2011-11-23 laikotarpyje nuo 20 val. 57 min. 31 sek. iki 21 val. 02 min. 24 sek. užfiksuotas A. P. (toliau – A.P.) pokalbis telefonu su K. K.: A.P. „Sveiki sveiki.“ K.K. „Sveiki, A. Kaip sekasi?“ A.P. „A, nieko tokio kažko informatyvaus, kaip sakyt, nėra“, (...), Rytoj, kaip sakiau, jūsų „tą“ reikia pasiimt...“ K.K. „A, tai gerai, aš rytoj paliksiu pas referentę.“ A.P. „Jo, ateis ir ir pasiims rakčiukus.“ K.K. „Bus paduota.“ A.P. „Ir paskui, reiškia, aš painformuosiu dėl to dalyko...“ (...) (t. 5, b. l. 58).

315Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-184 matyti, kad 2011-11-24 laikotarpyje nuo 09 val. 56 min. 19 sek. iki 09 val. 57 min. 05 sek. užfiksuotas A. P. pokalbis telefonu su K. K.: K.K. „A., ką, raktą palikt kažkur?, (...), „Aš 11-ą valandą turiu išvažiuot. Jeigu tu turi kokią...“, (...), „O tai aš ką? Raktelį atiduodu referentei, ane?“ A.P. „Jo jo jo.“ K.K. „L.“ A.P. „Taip taip.“ K.K. „L. Gerai tada A., pasukit paskui tada.“ A.P. „Acha, gerai, ačiū. Iki.“ (t. 5, b. l. 59).

316Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-185 matyti, kad 2011-11-24 laikotarpyje nuo 09 val. 56 min. 19 sek. iki 09 val. 57 min. 05 sek. užfiksuotas A. P. pokalbis telefonu su V. K. (toliau – V.K.): (...) A.P. „O nenuvarei mašiną tą?“ V.K. „Tai tik trečiai valandai ją reik nuvaryt.“ A.P. „Ai, ten tik trečiai, jo?“ V.K. „Jo, nes Ž. tik trečią valandą dirbs, tai ją trečiai valandai reik nuvaryt (...)“ (...) A.P. „Tada reikia perduot galus kas ką darom.“ V.K. „Aš pasakysiu kaip bus.“ A.P. „Gerai.“ V.K. „Gerai.“ (t. 5, b. l. 60).

317Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-186 matyti, kad 2011-11-24 laikotarpyje nuo 15 val. 14 min. 19 sek. iki 15 val. 17 min. 09 sek. užfiksuotas A. P. pokalbis telefonu su pavaldiniu V. K.: (...) A.P. „(...) O kada tave iš ten paleis?“ V.K. „Iš kur?“ A.P. „Nu, tai tu autoservise, ane?“ V.K. „Nu, taip. Aš dabar sėdėsiu iki penkių, nes į savivaldybę turėjau nueit pėškom, nieks mane nenuvežė pasiimt mašinos ir ...“ (...) A.P. „O kiek truks tos mašinos tvarkymas?“ V.K. „Nu, praktiškai iki penktos valandos. Ir dabar, kur ją varyt. Aš nežinau, kur nuvaryt.“ A.P. „Kur į savivaldybę.“ V.K. „Į savivaldybę nuvaryt?“ A.P. „Jo, o tada...“ V.K. „Jeigu aš po penkių, tai kam aš raktelius tada paliksiu?“ A.P. „Pas budintį palik. Juk pažįsta, pasakyk, kad vicemerui K.“ V.K. „Ai, viskas aišku, supratau.“ A.P. „O aš jam pasakysiu telefonu.“ V.K. „Gerai, supratau tada. Tada aš paliksiu prie savivaldybės.“ (...) (t. 5, b. l. 61).

318Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-187 matyti, kad 2011-11-24 laikotarpyje nuo 15 val. 44 min. 53 sek. iki 15 val. 45 min. 41 sek. užfiksuotas A. P. pokalbis telefonu su K. K.: A.P. „Taip, sveiki sveiki.“ K.K. „Sveiki, A.“ A.P. „Sveiki.“ K.K. „Norėjau paklaust, kaip ten pasisekė kas nors su tuo automobiliu?“ A.P. „Taip, jis vietoj ir laukia kada pabaigs. Apie penktą turėtų paleist iš tenai.“ K.K. „Tai laukiu skambučio, nes aš iš ( - ) išvažinėju, tai man pasakysi...“ A.P. „Gerai gerai. Reiškia taip, rakteliai bus palikti, jau jeigu referentės nebus, tai bus pas budintį.“ K.K. „Tai gal galit man skambtelt? Aš iš ( - ) išvažinėju, tai per valandą privažiuosiu.“ A.P. „A, gerai gerai, aš sukontroliuosiu viską.“ K.K. „Gerai, tai laukiu skambučio.“ A.P. „Gerai gerai.“ (t. 5, b. l. 62).

319Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-188 matyti, kad 2011-11-24 laikotarpyje nuo 15 val. 50 min. 08 sek. iki 15 val. 52 min. 26 sek. užfiksuotas A. P. pokalbis telefonu su V. K.: (...) A.P. „(...) Šitą, V., dabar, reiškia, šiuo metu K. išvažiavo iš ( - )“, (...), „Va, tai jis sako, supranti, kai jis prie ( - ) bus, kad jam skambtelt ir jis privažiuotų, ir paskui paimtų tą mašiną, ir tada vairuotojas tave „parmestų“.“ (...) V.K. „Man atrodo, iš karto tegul važiuoja prie „Jutos“, tada aš palauksiu, nes man vis tiek sąskaitą reik paimt. Išrašys juk.“ A.P. „Tada jis sės į savo mašiną...“ V.K. „Ir važiuos namo, o mane...“ A.P. „Tu jį pažįsti, ane?“ V.K. „Aš K. pažįstu. O kas mane daveš iki biuro?“ A.P „Iki biuro tave daveš vairuotojas.“ V.K. „Nu ir gerai, tada jis važiuoja tiesiai, aš palauksiu čia, man nesvarbu ar čia pusę šešių bus, aš palauksiu.“ A.P. „Ne, jie bus iki penkių tai tikrai bus.“ V.K. „Nu ir gerai, kiek čia beliko. Dabar keturios kokios. Nu, gal pusę penkių atiduos tą mašiną. Gerai, aš tada lauksiu, supratau.“ (...) A.P. „Kai tik baigia, skambini man.“ V.K. „Gerai, supratau.“ (t. 5, b. l. 63).

320Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-189 matyti, kad 2011-11-24 laikotarpyje nuo 16 val. 30 min. 41 sek. iki 16 val. 32 min. 20 sek. užfiksuotas A. P. pokalbis telefonu su K. K.: K.K. „Taip, A.“ A.P. „Nu, kurioj vietoj?“ K.K. „Dabar netoli ( - ). Tai gal tiesiai pas patį važiuot?“ A.P. „Tai ne pas mane, jūs tada, jeigu netoli ( - ), tai tada už pusvalandžio būsit. Tai jūs privažiuokit prie „Jutos“...“ K.K. „O „Jutos“, tai čia kurios? ( - )?“ A.P. „Taip, ( - ) prospekte. Ir ten jus V. pažįsta, nu, tas žmogus.“ K.K. „Aš tai nepažįstu. Man ko ieškot? V. ieškot?“ A.P. „Jis pats jus susiras. O šitą, tada telefoną gal jo duot man? K.K. „Tai kai aš ten būsiu, tai skambtelsiu jum, kad manęs ten ieškotų kas nors.“ A.P. „Jo jo, nes jau ten turi būt kol jūs davažiuosit, gal jau pabaigta. Jis ten palauks, tai tada vairuotojas jį pames iki ofiso.“ K.K. „V.?“ A.P. „Jo, o jūs...“ K.K. „Tai laisvai laisvai pames iki ofiso. Ai, V., tas jūsų žmogus, ane?“ A.P. „Taip taip taip.“ K.K. „Toks vyresnis, ane?“ A.P. „Jo jo jo.“ K.K. „Ai, tada gal aš atskirsiu jį.“ A.P. „Tai va, jis laukia tada.“ K.K. „Ačiū labai pradžiai.“ (...) (t. 5, b. l. 64).

321Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-190 matyti, kad 2011-11-24 laikotarpyje nuo 16 val. 54 min. 33 sek. iki 16 val. 54 min. 59 sek. užfiksuotas A. P. pokalbis telefonu su K. K.: K.K. „Jau susiradau.“ A.P. „A, viskas tvarkoj jau?“ K.K. „Jo, sako į pabaigą, bet dar nėra. Tai va, tai čia, matyt, reiks luktelt.“ A.P. „Tai tada biskį, jeigu susiradot, tai gerai tada. Tai ką, iki pasimatymo.“ K.K. „Gerai tada.“ A.P. „Ačiū labai, iki.“ (t. 5, b. l. 65).

322Iš 2012-01-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-1 matyti, kad 2011-11-24, 17.28 val. UAB „( - )“ autoservise, esančiame ( - ), ( - ), yra užfiksuotas remontuojamas atidarytomis priekinėmis durelėmis automobilis „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ) Apie 18 val. į autoserviso aikštelę įvažiuoja pilkos spalvos automobilis „Skoda Superb“, valst. Nr. ( - ) ant kurio yra ( - ) logotipas. Automobiliui sustojus iš jo išlipa K. K. ir įeina į pastato vidų, kur pasisveikina su ( - ) darbuotoju V. K., ir jie abu kažką kalbasi. Po to V. K. prieina prie priėmimo stalelio, o po kiek laiko čia ateina ir K. K.. Į autoserviso kiemą išvaromas automobilis „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ) į kurį įlipa K. K. ir jame sėdi. Tuo metu pastato viduje V. K. sėdi prie priėmimo stalelio priešais serviso priėmėją. Po kiek laiko K. K. išvažiuoja su automobiliu „Audi A6 Avant“, o V. K. įsėda į automobilį „Skoda Superb“ ir išvažiuoja. Užfiksuoto įvykio pabaiga 18.13 val. (t. 5, b. l. 66-70).

323Liudytojas N. D. parodė, kad dirba Kauno STT valdyboje specialistu. Pagal 2012-01-05 protokolą 2011-11-24 UAB „( - )“ stebėjo aplinką. Pažino pastebėtus K. K. ir V. K. ir parašė jų pavardes į protokolą.

324Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-188 matyti, kad 2011-11-24 laikotarpyje nuo 17 val. 48 min. 04 sek. iki 17 val. 49 min. 31 sek. užfiksuotas A. P. pokalbis telefonu su pavaldiniu V. K.: V.K. „Klausau.“ A.P. „Kaip sekės?“ V.K. „Nu, gerai, viskas tvarkoj“, (...), „(...) nu tą sąskaitėlę aš tau paduosiu pats į rankas“ A.P. „Kiek ten yra ta sąskaita?“ V.K. „Tūkstantis penki šimtai.“ A.P. „O, b***, už spynas?“ V.K. „Jo, dvi spynos, pakeitimas – tūkstantis penki šimtai su kapeikom.“ A.P. „Supratau, įdomu.“ V.K. „Va, bet aš jau tau paduosiu į rankas.“ A.P. „Jo jo. Tu ten pasirašyk, kad gauta.“ V.K. „Jo jo, aš pasirašysiu, viską sutvarkysiu. Nu tai ką, gero vakaro, aš važiuoju namo.“ A.P. „Ačiū, V. (...) (t. 5, b. l. 63).

325Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-192 matyti, kad 2011-11-24 laikotarpyje nuo 17 val. 50 min. 29 sek. iki 17 val. 51 min. 26 sek. užfiksuotas A. P. pokalbis telefonu su K. K.: K.K. „Taip, A.“ A.P. „Nu, viskas gerai?“ K.K. „Super, ką tu.“ A.P. „Tai smagu.“ K.K. „Gerai tada.“ A.P. „Tai smagu. Tai iki rytojaus...“ (t. 5, b. l. 72).

326Iš 2012-01-16 kratos protokolo matyti, kad 2012-01-16 buvo atlikta krata UAB „( - )“, adresu ( - ), ( - ), kurios metu šios bendrovės generalinė direktorė savanoriškai pateikė šiuos dokumentus: 2011-11-24 PVM sąskaitą faktūrą serija AJT Nr. 32076978; 2012-01-16 vietinio mokėjimo nurodymo išrašą; 2011-12-13 UAB „( - )“ sąskaitos išrašą (ir kt. dokumentus), iš kurių matyti:

 • 2011-11-24 PVM sąskaitoje faktūroje serija AJT Nr. 32076978 yra nurodyti šie duomenys: 2011-11-24 UAB „( - )“, ( - ), ( - ) centro išrašyta sąskaita – faktūra VšĮ „( - )“, ( - ), dėl 2011-11-10 užsakymo, kurio metu aptarnautas automobilis „VW Caddy“, „( - ) 2007 m, kuriam atlikta: Gedimo paieška (1 vnt., 110,00 Lt), kairės p. priekinių durų spynos keitimas (0,70 vnt., 77,00 Lt), Nu+užd. kairės p. durų apdailą (0,50 vnt., 55,00 Lt), Dešinės p. priekinių durų spynos keitimas (0,70 vnt., 77,00 Lt), Nu+užd. dešinės p. durų apdailą (0,50 vnt., 55 Lt), Durų spyna (1 vnt., 411,13 Lt), pr. Durų spyna D.P. (KK) (1 vnt., 471,31 Lt). Darbų suma su PVM: 1.520,29 Lt. Eilutėje „Pastabos“ įrašyta „( - )“. Eilutėje „Jus aptarnavo serviso priėmėjas“ įrašyta „Ž. T.“ (parašas), virš šio įrašo yra spaudas „Inžinierius V. K.“ (parašas);
 • 2012-01-16 vietinio mokėjimo nurodymo išraše yra šie duomenys: 2011-12-13 mokėtojas VšĮ „( - )“ UAB „( - )“ už automobilio remontą bankiniu pavedimu į sąskaitą pervedė 1520,29 Lt;
 • 2011-12-13 UAB „( - )“ sąskaitos išraše yra šie duomenys: 2011-12-13 mokėtojas VšĮ „( - )“ UAB „( - )“ už automobilio remontą bankiniu pavedimu į sąskaitą pervedė 1520,29 Lt (t. 5, b. l. 77-81).

327Iš 2012-07-09 VšĮ „( - )“ l. e. direktoriaus p. S. S. rašto Nr. 12-242 matyti, kad pateiktas VšĮ „( - )“ 2011-12-13 mokėjimo nurodymas Nr. 2345, iš kurio matyti, kad 2011-12-13 mokėtojas VšĮ „( - )“ gavėjui UAB „( - )“ už automobilio remontą bankiniu pavedimu į sąskaitą pervedė 1520,29 Lt (t. 5, b. l. 86-87).

328Iš daiktų ir dokumentų apžiūros protokolo matyti, kad: - A. P. 2011 m. darbo kalendoriuje užrašinėje yra šie įrašai: 2011-03-29 lape 8 val. eilutėje yra įrašyta „30 K.“ (P.S. 8.30 K.); 2011-04-20 lape 16 val. eilutėje įrašyta „K.“. 2011-04-26 lape 8 val. eilutėje įrašyta „Pasit. pas K. Pas K.“; 2011-05-03 lape 8 val. eilutėje įrašyta „Mašiną. K.“ (įrašas apvestas); 2011-05-11 lape 14 val. eilutėje įrašyta „K. 14“ (skaičius 14 apvestas); 2011-05-24 lape 10 val. eilutėje įrašyta „K. K.“; 20011-05-26 lape 13 val. eilutėje „K.“; 2011-06-22 lape 15 val. eilutėje įrašyta „Pas K.“; - PVM sąskaita – faktūra Serija AJT Nr. 32076978, originalas. Iš dokumento turinio matyti, kad tai yra 2011-11-24 UAB „( - )“, ( - ) centro išrašyta sąskaita – faktūra VšĮ „( - )“, ( - ), dėl 2011-11-10 užsakymo, kurio metu aptarnautas automobilis „VW Caddy“, „( - ) 2007 m, kuriamam buvo atlikta: Gedimo paieška (1 vnt., 110,00 Lt), kairės p. priekinių durų spynos keitimas (0,70 vnt., 77,00 Lt), Nu+užd. kairės p. durų apdailą (0,50 vnt., 55,00 Lt), Dešinės p. priekinių durų spynos keitimas (0,70 vnt., 77,00 Lt), Nu+užd. dešinės p. durų apdailą (0,50 vnt., 55 Lt), Durų spyna (1 vnt., 411,13 Lt), pr. Durų spyna D.P. (KK) (1 vnt., 471,31 Lt). Darbų suma su PVM: 1.520,29 Lt. Eilutėje „Pastabos“ įrašyta „( - )“. Eilutėje „Jus aptarnavo serviso priėmėjas“ įrašyta „Ž. T.“ (parašas). Eilutėje „Su dalių ir paslaugų kainomis sutinku. Apmokėjimą iki 2011.12.01 garantuoju.“ Yra uždėtas spaudas „Inžinierius V. K.“ (parašas). Dokumento viršutinėje dalyje yra ranka mėlynos spalvos dažančia medžiaga parašyta „Apmokėti.“ ir uždėtas parašas. - PVM sąskaita – faktūra Serija AUT Nr. 097320, originalas. Iš dokumento turinio matyti, kad tai 2011-12-09 UAB „( - )“, ( - ), išrašyta sąskaita – faktūra pirkėjui VšĮ „( - )“, ( - ), dėl automobilio aptarnavimo, kurio metu buvo atlikta Ratų geometrijos patikra (kiekis 1; 123,97 Lt), Ratų montavimas, balansavimas (kiekis 0,89; 115,70 Lt), Balansavimo, montavimo medžiagos (kiekis 2; 3,31 Lt). Darbų suma su PVM: 294,00 Lt. Eilutėje „Pastabos“ įrašyta „/073769 /KM:58275“. Eilutėje „Prekes (paslaugas) gavau, automobilį priėmiau, pretenzijų neturiu“ yra pasirašyta, o po parašu uždėtas spaudas „Vyriausiasis inžinierius S. S.“. Dokumento viršutinėje dalyje yra ranka mėlynos spalvos dažančia medžiaga parašyta „Apmokėti.“ ir parašas (t. 5, b. l. 1-30).

329Iš 2011-12-21 AB SEB lizingo Lizingo priežiūros skyriaus rašto Nr. 02-03-01-9304 matyti, kad 2008-01-31 K. K. su AB SEB lizingu sudarė finansinio lizingo sutartį Nr. K2008-010181-01 dėl automobilio „Audi A6“, valst. Nr. ( - ) ir kad eilinės lizingo įmokos yra nuskaitomos tiesioginiu debetu nuo lizingo gavėjo sąskaitos (t. 5, b. l. 106).

330Iš 2012-01-30 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad 2012-01-30 A. P. pateikė VšĮ „( - )“ Kasos pajamų orderio kvito serija ASAK Nr. 02 kopiją, iš kurio matyti, kad 2012-01-27 iš A. P. priimta 1520.29 Lt, o šis apmokėjimas atliktas pagal PVM sąskaitą faktūrą AJT Nr. 32076978 (t. 5, b. l. 88-89).

331Iš VšĮ „( - )“ kasos pajamų orderio serija ASAK Nr. 02 matyti, kad 2012-01-27 iš A. P. priimta 1520,29 Lt, o šis apmokėjimas atliktas pagal PVM sąskaitą faktūrą AJT Nr. 32076978 (t. 5, b. l. 91).

332Iš VšĮ „( - )“ įstatų, patvirtintų ( - ) administracijos direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymu (t. 9, b. l. 127-135) matyti, kad šios viešosios įstaigos steigėja yra ( - ) savivaldybė (6. P.). Įstaigos direktorių skiria ir atleidžia visuotinis dalininkų susirinkimas (23.4. p.). Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įgaliotas asmuo yra A. P..

333Iš VšĮ „( - )“ direktoriaus pareiginių nuostatų (t. 9, b. l. 136-127) matyti, kad direktorius be kitų funkcijų įstaigos vardu sudaro sandorius su fiziniais ir juridiniais asmenimis (5.14. p.), rengia ir pasirašo organizacinius tvarkomuosius ir finansinius įstaigos dokumentus (5.16. p.).

334Įrodymų vertinimas

335Kaltinimas K. K. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, A. P. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, 184 straipsnio 1 dalį dėl K. K. naudojamo automobilio „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ) remonto UAB „( - )“, iš esmės grindžiamas liudytojų V. K. ir Ž. T. parodymais, Operatyvinių veiksmų atlikimo protokoluose užfiksuotų kaltinamųjų K. K. ir A. P., bei A. P. ir V. K. pokalbių turiniu, aukščiau paminėtais buhalteriniais dokumentais, kitais bylos duomenimis, taip pat ir kaltinamųjų K. K. ir A. P., kurie neneigia šio automobilio remonto aplinkybių, parodymais. K. K. pripažino, kad kaimynui A. P. pasiskundė, kad neužsidaro automobilio durelės. A. P. pasisiūlė pažiūrėti. Referentė padavė mašinos raktelius kažkokiam žmogui, kuris nuvežė ją remontuoti. Pasakė, kad reikia rimčiau remontuoti. Dviejų spynelių tvarkymas kainavo virš 1000 litų. A. P. sakė, kad sumokės ir jie atsiskaitys. Pinigus A. P. atidavė žmona, nes pats buvo sulaikytas. Neteisėtų nurodymų A. P. nedavė, nereikalavo iš jo, kad durelių spynelės būtų suremontuotos už įmonės lėšas. Dėl spynelių remonto galėjo atsiskaityti iš kanceliarijos lėšų. A. P. nurodė, kad sutiko K. K. pagelbėti spręsti automobilio durelių problemą. Paprašė V. K. pažiūrėti ir pareguliuoti dureles K. K. automobiliui. Nedavė jokių nurodymų, kad forminti remontą vienaip ar kitaip. V. K. pažiūrėjo dureles, ir pasakė, kad reikia keisti spyneles. Pasakė jam, kad užsakytų spyneles. Nusistebėjo, kai V. K. pasakė kainą – 1550-1600 litų. Pranešė kainą K. K.. Jis pasakė: „keičiam“. V. K. pranešė kai buvo gautos spynelės. Nuvarė mašiną į servisą, kur pakeitė spyneles. Nebuvo nurodęs V. K. apmokėti iš įmonės sąskaitos, nežino, kodėl jis įformino durelių remontą įstaigos automobiliui „VW Cady“. Iš V. K. prie serviso K. K. mašiną pasiėmė. Buvo įsitikinęs, kad už „Audi“ remontą K. K. sumokės pasiimdamas automobilį. Rezoliuciją sąskaitoje faktūroje dėl šio remonto, matyt, pasirašė tarp daugelio kitų, neapsižiūrėjęs. K. K. neskubino dėl atsiskaitymo.

336Paminėti buhalteriniai dokumentai patvirtina, kad už automobilio „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ) kuriuo naudojosi K. K., durelių remontą – spynelių pakeitimą, UAB „( - )“ buvo apmokėta VšĮ ( - ) lėšomis. Faktą, kad šio automobilio remontas UAB „( - )“ buvo įteisintas kaip VšĮ ( - ) priklausančio automobilio „VW Caddy“, „( - ) remontas, nors iš pradžių buvo nurodytas „Audi A6 Avant“, patvirtina liudytojai V. K. ir Ž. T.. Liudytojas V. K. tvirtino, kad tai padarė A. P. nurodymu. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolais užfiksuoti K. K., A. P. ir V. K. tarpusavio pokalbiai patvirtina automobilio „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ) faktinį priklausymą K. K., automobilio pristatymo į UAB „( - )“ ir remonto aplinkybes.

337Kaltinimas taip pat grindžiamas Operatyvinių veiksmų atlikimo protokoluose užfiksuotų kaltinamųjų K. K. ir A. P., bei A. P. ir V. K. pokalbių turiniu. 2011-12-05 K. K. su A. P. susitarė dėl K. K. automobilio paėmimo remontui, o A. P. kalbėjo su V. K. dėl K. K. automobilio nuvarymo remontui. Atlikus remontą V. K. A. P. pasakė: „...tą sąskaitėlę aš tau paduosiu pats į rankas“. A. P. paklausus apie sąskaitos sumą, o V. K. atsakius, kad „Tūkstantis penki šimtai“, A. P. nusistebėjo: „O, b***, už spynas?“. Toliau V. K. patvirtino kainą ir pasakė: „Va, bet aš jau tau paduosiu į rankas.“ A. P. atsakė: „Jo jo. Tu ten pasirašyk, kad gauta.“ A. P. ir V. K. pokalbių turinys, kai V. K. nurodė pašnekovui, kad paims sąskaitą už remontą ir pateiks ją A. P. į rankas, ir A. P. nusistebėjimas sąskaitos už spynas suma – virš 1500 Lt, teismo nuomone, nepaneigia A. P. parodymų, kad jis buvo įsitikinęs, kad už remontą sumokės K. K., ir neteikia pagrindo daryti neabejotiną išvadą, kad V. P. buvo žinoma, jog sąskaita už K. K. automobilio remontą išrašyta ne K. K., o VšĮ ( - ). Užfiksuoti pokalbiai nėra informatyvūs. Pokalbiuose nėra užfiksuota jokių A. P. nurodymų dėl apmokėjimo ar K. K. automobilio remonto įforminimo VšĮ ( - ) vardu. Teismo nuomone, nei atskiri pokalbiai ar atskiros kaltinamųjų pasakytos frazės, nei jų visuma nesuteikia pagrindo daryti neabejotiną išvadą, kad K. K. davė A. P. neteisėtus nurodymus VšĮ ( - ) lėšomis atlikti jo automobilio „Audi A6 Avant“ durelių spynelių remontą, kad šie kaltinamieji turėjo tikslą neteisėtai apmokėti už šiuos darbus iš savivaldybės įstaigos lėšų. Pokalbių visuma tik patvirtina faktą, kad K. K. kreipėsi į A. P. prašydamas pagalbos atlikti automobilio durelių spynelių remontą, o A. P. organizavo nurodytus remonto darbus. Be to, A. P. pranešus K. K. apie atliktą remontą ir tariantis dėl automobilio pasiėmimo, K. K. atsakė: „Ačiū labai pradžiai.“ Ši frazė iš dalies patvirtina kaltinamųjų tvirtinimą, kad buvo numatyta, jog K. K. atsiskaitys už automobilio remontą.

338Liudytojų V. K. ir Ž. T. parodymai apie sąskaitos pakeitimą nurodant joje VšĮ ( - ) priklausantį automobilį, teismo nuomone, neteikia pagrindo nebejotinai išvadai, kad tai buvo daroma A. P. nurodymu, arba su jo žinia. V. K. nurodė, kad neturėjo K. K. automobilio dokumentų, todėl ir tai galėjo būti priežastimi, dėl kurios sąskaita išrašyta ne K. K. vardu. Nėra patikimų duomenų, kad V. K. iš tiesų pateikė A. P. sąskaitą, nurodė, kad sugrįžęs į įstaigą pasijuto blogai ir tapo neorientuotas, todėl nėra paneigtas tvirtinimas, kad kaltinamasis A. P. sąskaitą faktūrą už šį remontą, kartu su kitais dokumentais vizavo per neapsižiūrėjimą.

339Tiek V. K., tiek Ž. T. atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas perdavus juos pagal laidavimą (t. 6, b. l. 150-151, 188-189). Šiomis aplinkybėmis, nesant pakankamai kitų įrodymų, kurie patvirtintų liudytojo V. K. parodymus apie A. P. iniciatyvą – nurodymą klaidingai surašyti sąskaitą už remontą, teismas nemato pagrindo vertinti kaip visiškai patikimus.

340Liudytojas V. V. patvirtino, kad tarybos nariams yra mokamos kanceliarinės lėšos padengti išlaidas kurui, remontui ir kt. Kaip jau buvo minėta aukščiau, ( - ) tarybos veiklos reglamente (t. 8, b. l. 51-89) numatyta, kad savivaldybės tarybos nariams, su jų veikla susijusioms, tarp kitų ir transporto paslaugų išlaidoms kas mėnesį mokama 0,6 VMDU dydžio išmoka.

341Šiomis aplinkybėmis fakto, jog automobilio remontas buvo atliktas 2011-12-05, o 2012-01-16 K. K. buvo sulaikytas ir už remontą niekam neatsiskaitė iš karto po remonto ar vėliau, teismas nelaiko savaime paneigiančiu K. K. aiškinimą, kad buvo planuojama atsiskaityti už remontą galimai iš savivaldybės gavus kompensaciją kanceliarijos išlaidoms ir įrodančiu, kad bendrovės lėšas buvo siekiama nusikalstamai iššvaistyti.

342Aplinkybė, kad A. P., būdamas K. K. kaimynas ir asmeninis pažįstamas teikė pagalbą organizuojant K. K. automobilio remonto darbus, pati savaime nepatvirtina A. P. nusikalstamo siekio už tuos darbus apmokėti įstaigos lėšomis ir taip iššvaistyti VšĮ ( - ) turtą. Teismo nuomone, šios aplinkybės nepatvirtina nusikaltimo – turto iššvaistymo sudėties visumos ir nepaneigia kaltinamųjų K. K. ir A. P. nurodytos versijos, kad už nurodytus remonto darbus K. K. ketino atsiskaityti.

343Aplinkybė, kad vėliau A. P. iš savo lėšų apmokėjo nurodytą sumą VšĮ ( - ), nei patvirtina, nei paneigia jo kaltę padarius nusikalstamą veiką.

344Inkriminuojant asmeniui BK 184 straipsnyje numatytą nusikaltimą būtina nustatyti kaltinamojo tyčią padaryti šį nusikaltimą. Įvertinęs ištirtus įrodymus, teismas sprendžia, kad jie nepatvirtina, jog A. P. turėjo tikslą iš savo vadovaujamos įstaigos lėšų apmokėti už K. K. automobilio durelių remontą, t. y. kad turėjo tyčią iššvaistyti VšĮ ( - ) lėšas.

345Nors pagal aukščiau paminėtus buhalterinius dokumentus matyti, kad pagal paminėtiems UAB „( - )“ atliktiems darbams išrašytą sąskaitą faktūrą 1520,29 Lt apmokėjo VšĮ ( - ), tačiau esant prieštaringiems duomenims apie apmokėjimo už šį K. K. automobilio remontą, teismas sprendžia, kad nėra įrodyta A. P. inkriminuotos nusikalstamos veikos, numatytos BK 184 straipsnio 1 dalyje, sudėties subjektyvinė pusė – tyčia iššvaistyti jo žinioje buvusį turtą.

346Kaip minėta epizode dėl Z. Z. pirktų statybinių medžiagų, bylos duomenys patvirtina, kad tarp kaltinamųjų K. K. ir A. P. per visą kaltinamųjų kontroliavimo laikotarpį buvo daug telefoninių pokalbių, byloje nepateikta daug įrašų, jie sunaikinti. Todėl teismas negali objektyviai vertinti Operatyvinių veiksmų atlikimo protokoluose užfiksuotų pokalbių turinio visumos ir visiškai atmesti prielaidos, kad kituose pokalbiuose buvo aptariamos ir K. K. atsiskaitymo už jo naudojamo automobilio remontą aplinkybės.

347Įvertinęs visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, vadovaudamasis nekaltumo prezumpcijos principu, visas abejones vertindamas kaltinamųjų naudai (in dubio pro reo), išnaudojus visas galimybes abejonėms pašalinti ir nepavykus to padaryti, teismas konstatuoja, jog šis kaltinimas A. P. grindžiamas prielaidomis, byloje nėra patikimų įrodymų, kurie neabejotinai patvirtintų A. P. kaltę, kad jis iššvaistė VšĮ ( - ) nedidelės vertės turtą. Todėl dėl šio kaltinimo A. P. (BK 184 str. 1 d.) turi būti išteisintas kaip nepadaręs veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

348Šiame kaltinime K. K. inkriminuota, kad jis, būdamas valstybės politiku, dirbdamas ( - ) pavaduotoju, pažeisdamas kaltinime nurodytas Konstitucijos ir Valstybės tarnybos įstatymo normas ir principus, ir kitus norminius aktus, piktnaudžiavo savo pareigomis, siekdamas turtinės naudos sau – išvengti asmeninių išlaidų už jo naudojamo automobilio durelių spynelių remontui, neteisėtai nurodė VšĮ ( - ) direktoriui A. P. atlikti jo naudojamo automobilio „Audi A6 Avant“ priekinių durelių spynelių remontą VšĮ ( - ) lėšomis, suvokdamas, kad A. P. pažeis VšĮ ( - ) įstatus ir kitus teisės aktus, suklastos dokumentus, iššvaistys jo žinioje esantį turtą, taip padarė didelę neturtinę žalą ( - ) savivaldybei, diskreditavo savivaldybės tarybos ir mero pavaduotojo vardą. Kaltinime nėra nurodyta, kuo konkrečiai pasireiškė šie neteisėti nurodymai, tikėtina, kad šis kaltinimas grindžiamas Operatyvinių veiksmų atlikimo protokoluose užfiksuotų K. K. ir A. P. pokalbių turiniu. Tačiau iš byloje užfiksuotų kaltinamųjų K. K. ir A. P. pokalbių frazių teismas nemato pagrindo daryti išvadą, kad K. K. siekė paveikti A. P. atlikti remontą VšĮ ( - ) lėšomis. Kaltinamasis K. K. tvirtino, kad neturėjo tikslo atlikti automobilio remonto darbus VšĮ ( - ) lėšomis, prašė A. P. pagalbos, kadangi pats buvo užimtas tarybos posėdžiuose. Iš Operatyvinių veiksmų atlikimo protokoluose užfiksuotų K. K. posakių, frazių nėra pagrindo daryti neabejotiną išvadą, kad jis siekė neteisėto, neatlygintino jo automobilio remonto atlikimo iššvaistant savivaldybės įstaigos lėšas. Pokalbiuose užfiksuoti K. K. posakiai labiau vertintini kaip pagalbos prašymas, o ne nurodymas atlikti neteisėtus veiksmus. Tai patvirtinančių pokalbių ar kitokių įrodymų byloje nėra užfiksuota. Nesant kitų tai pavirtinančių įrodymų, apkaltinamasis tų pokalbių vertinimas yra tik prielaidų pobūdžio, o kaltinimas, kaip minėta, negali būti grindžiamas prielaidomis.

349Kaltinime A. P. užfiksuota, kad jis, kaip VšĮ ( - ) direktorius, vykdydamas neteisėtus K. K. nurodymus, piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi, siekdamas turtinės naudos K. K. ir asmeninės naudos sau – išlaikyti gerus santykius su mero pavaduotoju K. K., iššvaistė jo žinioje esantį įstaigos turtą.

350Kaltinime K. K. ir A. P. nurodoma, kad kaltinime nurodytus veiksmus jie atliko siekdami turtinės naudos K. K. – kad šis išvengtų išlaidų už K. K. naudojamo automobilio remontą. Kaip jau aukščiau minėta, teismas pripažįsta neįrodytu kaltinamųjų siekį remontą atlikti VšĮ ( - ) lėšomis, todėl ir turtinės naudos siekis BK 228 straipsnio 2 dalies aspektu laikomas neįrodytu. Kaltinime A. P. suformuluotas kaip nusikalstamos veikos sudėties požymis – asmeninės naudos siekimas – išlaikyti gerus ir draugiškus santykius su K. K., smulkiau nedetalizuotas. K. K., nei kaip savivaldybės mero pavaduotojas, nei kaip savivaldybės tarybos narys tiesiogiai nekontroliavo A. P. vadovaujamos įstaigos, neturėjo jai valdinių įgaliojimų. Todėl K. K. užimtų pareigų fakto teismas nepripažįsta pakankamu tam, kad pripažinti, jog A. P. buvo priklausomas nuo K. K. tiek, kad būtų siekęs jo palankumo ir dėl to vykdęs jo prašymus. Kaip jau aukščiau minėta, K. K. ir T. P. jau seniai siejo pažintis ir draugiški santykiai, kuriuos patvirtino aukščiau nurodyti bylos įrodymai (pačių kaltinamųjų parodymai, jų tarpusavio pokalbių išklotinės ir kt.). Siekimas išlaikyti gerus santykius su asmeniškai seniai pažįstamu asmeniu, nesant pakankamai duomenų, kad šiais asmeniniais santykiais kaltinamieji iš šių ryšių siekė tam tikros naudos, teismo nuomone, nėra pakankamas pripažinti jį nusikaltimo (BK 228 str. 2 d.) sudėties požymiu. Visas šias aplinkybes teismas pripažįsta paneigiančiomis A. P. inkriminuotą BK 228 straipsnio 2 dalyje nurodytą nusikalstamą asmeninės naudos siekį – išlaikyti gerus ir draugiškus santykius su K. K..

351Kaip minėta, kvalifikuojant veiką pagal BK 228 straipsnį didelės žalos padarymas yra būtina sąlyga. Kaltinamajame akte nurodoma, kad dėl K. K. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė ( - ) savivaldybė, nes K. K. veikdamas kaip mero pavaduotojas, siekdamas asmeninių interesų, duodamas neteisėtus nurodymus A. P. veikė priešingai tarnybai ir ( - ) bendruomenės interesams, pažeidė ( - ), jos tarybos ir mero pavaduotojo, ir tarybos nario veiklos tikslus ir funkcijas, pakenkė ( - ) įvaizdžiui, pažemino bei sumenkino ( - ) tarybos autoritetą, diskreditavo savivaldybės tarybos ir mero pavaduotojo vardą. A. P. inkriminuota, kad dėl jo veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė VšĮ ( - ), nes jis iškraipė šios įmonės veiklos tikslus ir funkcijas, pakenkė šios įmonės įvaizdžiui, pažemino bei sumenkino jos autoritetą, diskreditavo įstaigos vadovo vardą, taip pat bendrovė patyrė ir turtinę 1520,29 Lt žalą.

352Kaltinime K. K. ir A. P. įvardintas šio nusikaltimo (BK 228 str. 2 d.) sudėties požymis – didelė žala atitinkamai ( - ) savivaldybei ir VšĮ ( - ), savivaldybės tarybos ir savivaldybei priklausančios bendrovės autoriteto sumenkinimas, vardo diskreditavimas, suformuluotas abstrakčiai ir nėra pagrįstas teisiniais argumentais, apsiribota vien kaltinamųjų neteisėtų veiksmų išvardijimu, nėra detalizuotas nei padarytos žalos pobūdis, nei kaip ji pasireiškė. Nėra motyvuota, kodėl tokia žala laikytina didele. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nurodyti K. K. ir A. P. veiksmai nenulėmė konkrečių neigiamų padarinių nei savivaldybei, nei jos tarybai, nei įstaigai, nesutrikdė šių institucijų darbo. Nukentėjusiųjų asmenų pagal šį kaltinimą nėra. K. K. ir A. P. pareigų svarbumas savaime, esant nustatytiems šių kaltinamųjų veiksmams, nesuponuoja jų baudžiamosios atsakomybės. Kaip minėta aukščiau, atgarsį visuomenėje sukėlė ne tiek šių kaltinamųjų veiksmai ar jų pasekmės, kiek jų išviešinimas. Turtinės žalos padarymas K. K. nėra inkriminuotas. A. P. inkriminuota, kad be didelės neturtinio pobūdžio žalos VšĮ ( - ) dėl kaltinime nurodytų veiksmų patyrė ir 1520,29 Lt turtinę žalą, kuri net ir pripažinus, kad įstaigai buvo padaryta, nesudaro teismų praktikoje pripažįstamos didele – viršijančios 250 MGL sumą, dydžio. Tokiu atveju teismas neįžvelgia kaltinamųjų veikoje būtino BK 228 straipsnyje numatyto didelės žalos požymio.

353Kadangi A. P. piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi siejamas su svetimo turto iššvaistymu, šiame kaltinime nenustačius A. P. veiksmuose nusikaltimo, numatyto BK 184 straipsnio 1 dalyje, sudėties, teismas ir šiuo aspektu neįžvelgia didelės žalos, kaip nusikaltimo, numatyto BK 228 straipsnyje, sudėties būtino požymio. Šiame kaltinime K. K. kitos nusikalstamos veikos nebuvo inkriminuotos, todėl ir šiuo pagrindu teismas taip pat neįžvelgia jo veiksmuose žymios žalos elemento, taip pat neturi pagrindo spręsti, kad buvo suvaržytos kitų asmenų konstitucinės teisės.

354Dėl šio kaltinimo teismas mano, kad byloje nepašalinus abejonių, nėra paneigti K. K. ir A. P. parodymai, jog K. K. buvo numatęs apmokėti už A. P. pastangomis jam padarytą automobilio remontą, todėl, vadovaujantis principu in dubio pro reo, visos abejonės turi būti vertinamos kaltinamųjų naudai, nes, išnaudojus visas įmanomas įrodinėjimo priemones, negalima daryti patikimą, vienareikšmę ir neabejotiną išvadą apie tai, kad K. K. ir A. P. piktnaudžiaudami tarnybine padėtimi padarė didelę žalą.

355Be to, kaip jau buvo minėta aukščiau, pagal teismų praktiką ne bet koks pareigūno vardo diskreditavimas gali būti vertinamas kaip didelė žala valstybei. Teismas sprendžia, kad dėl K. K. ir A. P. inkriminuotų šių veiksmų, įvertinus bylos aplinkybes yra pagrindo manyti, kad K. K., kreipdamasis pagalbos į A. P. dėl automobilio remonto, o A. P., teikdamas tokią pagalbą, pažeidė valstybės tarnautojo tarnybinę etiką, tačiau jų veiksmai nesiekia tokio pavojingumo laipsnio, kad vertinant juos pagal protingumo, proporcingumo, teisingumo ir kitų bendrųjų teisės principų nuostatas, būtų pagrįstas represinių baudžiamojo proceso, baudžiamosios teisės, kaip kraštutinės priemonės (ultima ratio) taikymas. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes teismas vertina K. K. ir A. P. veiksmus kaip neužtraukiančius baudžiamosios atsakomybės pagal BK 228 straipsnio 2 dalį. Kaltininkų veiksmai gali būti vertinami kaip drausminis nusižengimas ar tarnybinės etikos pažeidimas.

356Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą teismas sprendžia, kad K. K. ir A. P. dėl šio kaltinimo (BK 228 str. 2 d.) turi būti išteisinti kaip nepadarę veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

357Dėl K. K. kaltinimo pagal BK 228 straipsnio 2 dalį ir A. P. kaltinimo pagal BK 228 straipsnio 2 dalį ir 184 straipsnio 3 dalį (K. K. automobilio Mercedes Benz R350 remontas)

358Liudytojas S. S. parodė, kad dirba VšĮ ( - ) vyriausiuoju inžinieriumi. Įstaigos direktorius buvo A. P.. Pažįsta K. K. nuo tada, kai 2011 ar 2012 metais direktoriaus A. P. prašymu nuvairavo jo automobilį „Mercedes Benz“ į „Regitrą“ registruoti. Registravo ir pinigus mokėjo pats K. K.. Paskui tą mašiną liudytojas parvairavo. Jis važiavo pasikonsultuoti, ką daryti su amerikietiška mašina dėl geometrinės patikros. Jam pasakė, kad reikalinga pažyma, pateikė sąrašą kokios įmonės gali ją išduoti. Servise atliko apžiūrą, išdavė pažymą. Dėl mokėjimo už geometrinę patikrą neatsimena. Liudytojui nežinoma, ką dėl apmokėjimo išsiaiškino direktorius. V. K. ėmė sąskaitą, kurioje yra liudytojo parašas (t. 5, b. l. 147). Kodėl dokumente yra nubraukta, liudytojas nežino. Įrašus darė priėmėjas. Apie apmokėjimus už paslaugas liudytojas nežino. Buvo nuvykęs į „Regitrą“, kai buvo išduoti automobilio ženklai. Tuo tikslu buvo atvykęs K. K. ir susimokėjo. Už automobilio remontą tikrai mokėjo K. K.. Liudytojas tvirtina savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, išskyrus ta momentą, kad nesusimokėjo.

359Liudytojas R. J. apžiūrėjęs pateiktą UAB „( - )“ dokumentą – Paslaugų tiekimo sutartį-paraišką Nr. 96053 (t. 5, b. l. 147), užsakymo data 2011-12-08, nurodė, kad nors dokumente nurodyta jo, kaip priėmusio užsakymą, pavardė, tačiau pats įrašų šiame dokumente nedarė. Galėjo išrašyti jo kolega. Paskyroje pasirašo šaltkalvis, kuris dirbo, atliko paslaugas. Automobilio savininkas įrašomas kompiuteriu. Tai darbinis lapas, juodraštis. Paraiškoje surašyti automobilio „Mercedes Benz“ savininko pageidaujami atlikti darbai. Šaltkalvis P. T., tai žmogus kuriam pavesta atlikti darbą.

360Liudytojas P. T. parodė, kad anksčiau dirbo UAB „( - )“. Teismas pateikia liudytojui apžiūrai UAB „( - )“ dokumentą – Paslaugų tiekimo sutartį-paraišką Nr. 96053 (t. 5, b. l. 147). Liudytojas P. T. nurodė, kad dokumente yra ir jo įrašas. Buvo pateiktas automobilis „Mercedes Benz“. Užsakymą priėmė R. J.. Toliau tęsė aptarnavimą ir rašė E. R., serviso „Lexus“ padalinio vadovas. Išvadą davė E. R.. Savininko pavardę irgi bandė rašyti jis, tai jo raštas. Jis įrašė „( - )“. Kas pateikė automobilį, kas automobilio savininkas – liudytojas nežino. Automobiliui atliktas ratų montavimas, balansavimas. Darbai atlikti tą pačią dieną. Komentarai rašyti E. R., kuris ir atidavė automobilį.

361Liudytojas E. R. parodė kad 2011-12-08 užsakyme, kuriame nurodyta, kad VšĮ ( - ) priklausantis automobilis „Mercedes benz“, yra liudytojo ranka parašyta ir išbrauktas įrašas „K.“. Parašyti „K.“ ir vėliau išbraukti šį įrašą tikriausiai pasakė tas, kas atvarė automobilį. Užrašo tai, ką pasako klientas. K. K. nežino.

362Liudytojas J. B. parodė, kad kaltinamuosius K. K. ir A. P. pažįsta, nes yra jų kaimynas. K. K. kalbėjo, kad reikia keisti automobilį. Liudytojas pasisiūlė padėti įsigyti. Apie automobilius supranta geriau nei K. K.. Nupirko automobilį „Mercedes benz R350“ iš Amerikos aukciono. Automobilis buvo po autoįvykio, liudytojas paremontavo automobilį, rado detales, kad atitiktų Europos reikalavimus ir būtų tinkamas registracijai. Už remontą mokėjo liudytojas, o po to jam apmokėjo K. K.. Liudytojas žino, kad kai automobilis iš jo išvyko, pakeliui sugedo. Žino, kad automobilis atsirado ( - ). Liudytojas surado ir nuvežė detalę, už kurią vėliau K. K. sumokėjo.

363Liudytojas Ž. G. parodė, kad jam pažįstami kaltinamieji K. K., A. P., T. P. ir Z. Z.. Žino, kad jų tarpusavio santykiai šilti. A. P. ir K. K. gyvena liudytojo kaimynystėje. Žino, kad 2011 metais K. K. iš Amerikos įsigijo automobilį „Mercedes benz“, remontavo jį. K. K. ne kartą kreipėsi į liudytoją dėl šio automobilio remonto, nes neveikė elektrinė dalis. Liudytojas yra dirbęs įmonėje „( - )“, šalia kurios yra servisas „( - )“, todėl rekomendavo šį servisą K. K.. Tiek padėjo jam kaip kaimynui, kolegai. A. P. kartą domėjosi ta mašina. Liudytojas buvo savivaldybės tarybos narys. Kai užeidavo į savivaldybę, tai T. P. sutikdavo tai koridoriuje, tai kabinete pas vicemerą K. K.. Jie bendravo darbo reikalais, savivaldybės ( - ) reikalais. K. K. kaip vicemeras negalėjo turėti įtakos butų ūkio įmonei.

364Iš 2011-12-21 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-263 matyti, kad 2011-12-07 laikotarpyje nuo 13 val. 56 min. 50 sek. iki 14 val. 04 min. 08 sek. užfiksuotas K. K. pokalbis telefonu su A. P.: A.P. „Taip. Laba diena.“ K.K. „Sveiki, direktoriau.“ A.P. „Malonu.“ K.K. „Ar galiu asmeniniais klausimais patrukdyt jus?“ A.P. „Žinoma.“ K.K. „Esu toks labai užsiėmęs žmogus, pareigos, taip sakant, pareigos įpareigoja“, (...), „Ir asmeniniais dalykais nėra užsiimti kada, taip sakant.“ A.P. „Va tai, gerai gerai (...)“ (...) K.K. „Su tom užduotim.“ A.P. „Gerai. Tai klausau. Jaučiu, apie tą, ką buvom kalbėję? Jo?“ K.K. „Tai dabar toks dalykas yra, kad ta mašina daugiau mažiau yra patvarkyta ir dabar reikia kažką su ja pradėti daryti. Aišku, tenais dar šviečia visokie ABS-ai, viskas, tai vienas variantas – išsiimti tuos vadinamus lietuviškus numerius netikrus ir viską tvarkyti, o kitas variantas – čia bandyti susitvarkyt, tai čia reikia važiuot į „Regitrą“ dėl patikros, nu ta prasme, ar tas kėbulas neperkaltas, pasiimt tą pažymą, važiuot į kažkur pasidaryt ratų suvedimą, paskui reikia irgi pasiimt pažymą, kad atitinka viską ten techniškai tvarkingą, paskui reikia važiuoti, nu, geometrijos atitikimas vadinasi, paskui reikia važiuoti į ( - ) per esančią tą „( - )“ dėl atitikties ES ir techninės apžiūrės, paskui įregistruoti.“ A.P. „Nu, tai jūs tą eiliškumą turit ten kur važiuot? K.K. „Tai man surašė tą eiliškumą, tiktai sako, ta mašina plikom padangom, dar pakeliui kažkur padangas reikia uždėt, aš turiu rūsy tas padangas. Ir paskui, nu, sakė, kad ta mašina realiai neturi jokio numerio, kažkaip su ja reikia nuvažiuoti iki tos „Regitros“, kad gauti tą... Jeigu viską šiandien ar rytoj, tai neapsimoka imti to numerio popierinio, o jeigu čia viską iš lėto, tai tada reikia tą popierinį numerį pasiimt.“ A.P. „Bet mes čia per šiandien ryt nelabai „įkasim“, todėl, kad imam tą traktorių, turim per šią savaitę atsiimti. Ir mes sunkiai, buksuoja mano žmonės tie.“ K.K. „A, tai sakot man pačiam čia reikia, bet žinot, kažkas tai turi vis tiek žalią šviesą uždegt, nes paskui aš ten užlėksiu kur nors.“ A.P. „Tai, nu kaip pačiam? O reiškia, jei mes visą tą pradėtume nuo pirmadienio? Ir padarytume? K.K. „Tai jeigu aš pradėčiau šiandien, bent jau tą registraciją susitvarkyčiau su tais tranzitiniais numeriais, tai rytoj į darbą su ja atvažiuočiau, nereiktų su žmona mašina dalintis (...)“ A.P. „Tai dabar gerai, tai bet padangų užmontavimas, tai jis turi būt padarytas? (...) (...) K.K. „Nu, uždėt padangas būtų pirmas darbas ir ir ir tą, nu mašiną, ten kažkaip arba pasiimt tą patikrą, arba tada užregistruot“, (...), „Nu, tai čia pirma pažyma tai dėl patikros. Jeigu ta patikra atitinka, tai tada gauni tą pažymą ir važiuoji, pasidarai suvedimą ir gauni kitą pažymą, kad geometrija atitinka (...). Jie turi padaryt suvedimą ir išrašyt pažymą dėl geometrijos atitikties. Ir tada, kai šituos popierius turi, tada važiuoji „( - )“, sakė ( - ) prospekte, ir tada gauni trečią pažymą dėl atitikties ES reikalavimams“ A.P. „Ir tada, reiškia, „( - )“, ane?“ K.K. „Nu, tai tuo pačiu ir technikinę apžiūrą atlieka ten ( - ) prospekte, ir tada gali registruoti. Aišku, ten gal galima, aš nežinau, nuvažiuot ten tiesiai į tą ( - ), ten ir tas padangas uždėti, ir tą geometriją padaryti, ir tas gauti.“ A.P. „Supratau“ (...) (t. 5, b. l. 122-124).

365Iš 2011-12-21 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-264 matyti, kad 2011-12-08 laikotarpyje nuo 08 val. 34 min. 24 sek. iki 08 val. 36 min. 28 sek. užfiksuotas A. P. pokalbis telefonu su VĮ „Regitra“ ( - ) filialo direktoriumi D. R. (toliau – D.R.): (...) D.R. „O kas reikalinga?“ A.P. „Toks prašymukas. Reiškia devintai valandai, reiškia atsivarys, nu ne naują, bet jam naują pirktą mašiną vicemeras K. K.. Ten privažiuos vyriausias inžinierius mano, bet kadangi jinai pradžiai reikalingas savininkas. Ir ten sunkesnis toks atvejis, kad pakonsultuot ką paskui turi daryt, kadangi čia amerikietiškas variantas“ (...) (t. 5, b. l. 125).

366Iš 2011-12-21 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-265 matyti, kad 2011-12-08 laikotarpyje nuo 09 val. 01 min. 23 sek. iki 09 val. 01 min. 47 sek. užfiksuotas A. P. pokalbis telefonu su S. S. (toliau – S.S.): A.P. „Taip, S.“ S.S. „Nu, nėra dar K., ane? Nieko jis neskambino, nieko.“ A.P. „Nu, tai gerai, aš jam paskambinsiu. Ne, nu tu gali eit visus kelius susižinot. Nu bendrai sulauk, nueisit kartu.“ (...) (t. 5, b. l. 126).

367Iš 2011-12-21 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-266 matyti, kad 2011-12-08 laikotarpyje nuo 09 val. 09 min. 27 sek. iki 09 val. 10 min. 54 sek. užfiksuotas A. P. pokalbis telefonu su K. K.: K.K. „Taip, A.“ (...) A.P. „Kur jūs?“ K.K. „Nu, tuoj tuoj, ta prasme numerius bandom pritvirtint, už kokių 15-os minučių ir būsiu.“ A.P. „A, tai ten, ten laukia.“ (...) (t. 5, b. l. 127).

368Iš 2011-12-21 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-267 matyti, kad 2011-12-08 laikotarpyje nuo 09 val. 11 min. 00 sek. iki 09 val. 11 min. 50 sek. užfiksuotas A. P. pokalbis telefonu su S. S.: S.S. „Taip.“ A.P. „Tai atvažiuos, žodžiu, ten numeriai kažkaip nukrito, tvirtina“, (...), „O tai toks reikalas. Tai tu susirašyk tą visą seką, bet, sako, vis tiek pirmiausia reikia identifikuot numerius (...), (...), „Va, o man painformuokit apie visą situaciją.“ S.S. „Gerai“ (...) (t. 5, b. l. 128).

369Iš 2011-12-21 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-268 matyti, kad 2011-12-08 laikotarpyje nuo 09 val. 51 min. 56 sek. iki 09 val. 54 min. 09 sek. užfiksuotas A. P. pokalbis telefonu su S. S.: A.P. „Taip, S.“ S.S. „Tai dabar mes perėmėm tą mašiną, sutikrino numerius, K. išvažiavo į tarybą, ką mums dabar daryt?, (...), „Reiškia sutikrino kėbulą, viską, dabar, ką mums čia pasiklaust? Jis davė tą lapelį, sakė į „( - )“ važiuot kažkur reikia. Tai vis tiek reikia čia pasiklaust normaliai ką čia daryt?“ A.P. Jo, tu normaliai viską išsiklausinėk, kad tau viskas būtų aišku, gerai?“, (...), „Tai nueik arba pas P. arba pas nu...“ S.S. „Pas R.“ A.P. „Arba pas R“, (...), „Jo. Sakyk, noriu konsultacijos tokios. Gerai?“ S.S. „Ir sakyt, kad nuo jūsų, ane?“ A.P. „Jo jo. Sakyk, kad čia vicemero mašina, viskas.“ S.S. „Gerai. Tvarkoj.“ A.P. „Kad geriausiai, mažiausiai ir trumpiausiai. O jis dabar pinigų davė, nedavė?“ S.S. „Ne. Tai mes vis tiek važiuosim pakeliui pro darbą, ir tada pasiimsim“ (...) (t. 5, b. l. 129).

370Iš 2011-12-21 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-269 matyti, kad 2011-12-08 laikotarpyje nuo 11 val. 07 min. 58 sek. iki 11 val. 12 min. 09 sek. užfiksuotas A. P. pokalbis telefonu su S. S.: S.S. „Taip.“ A.P. „Nu, kas nutikę?“ S.S. „Nieko. Nu, (...) priėmėm sprendimą, paskambinau į „( - )“, šiaip antrą valandą priima mus. Daro tą geometriją (....). Ten varom į tą „Lexus,o“ centrą, ją ten priima ir daro geometriją (...), nu.“ (...) A.P. „Gerai, Sauliau, tvarkykit (...)“ S.S. „Tai gal neskubinam, gal paliekam „( - )“, ją sutvarkys, apžiūrės. Nes pasirinkimas – ar varyt į „( - )“ ar į „( - ). „( - )“ aš jokių pažįstamų neturiu. Jeigu reiks išrašyt dokumentus kam nors kitam, tai... (...)“, (...) „tai reiškia ką? Nu, žinom kainą, žinom ką reik tartis su jumis, kaip kam ką mokėt, nes „( - )“ kainuos“, (...), „nes antrą valandą „( - )“ priima mus, sutariau“ (...) (t. 5, b. l. 130-131).

371Iš 2011-12-21 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-270 matyti, kad 2011-12-08 laikotarpyje nuo 11 val. 13 min. 07 sek. iki 11 val. 14 min. 22 sek. užfiksuotas A. P. pokalbis telefonu su S. S.: S.S. „Tai „( - )“ padaro visą geometrinę patikrą ir pažymą išduoda (...)“, (...), „Reikia tarpusavy išsiaiškint kas kur ir už ką kur moka, nu.“ A.P. „Jo jo jo.“ S.S. „Nes tas galutinis yra 240 litų, jisai jau patikrino šviesas, sakė viskas gerai su šviesom, čia tas kur duos galutinį sertifikatą (...)“ A.P. „Gerai, S., ne telefonu. Gerai? (...) (t. 5, b. l. 132).

372Iš 2011-12-21 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-271 matyti, kad 2011-12-08 laikotarpyje nuo 11 val. 37 min. 37 sek. iki 11 val. 39 min. 23 sek. užfiksuotas K. K. pokalbis telefonu su A. P.: A.P. „Taip, klausau.“ K.K. „Kaip ten sekasi?“ A.P. „Viskas gerai.“ K.K. „Juda ten į priekį?“ (...) A.P. „Jo jo jo, ten viską toliau varo į „( - )“, viską patvarkys (...) K.K. „Gal ten tepalą gali pakeisti su filtru?, (...), „Jo, aš galvoju, tą proga ir tepalą galima pakeisti tiesiog, ir viskas.“ A.P. „Nu, tai aš pasakysiu.“ (...) (t. 5, b. l. 133).

373Iš 2011-12-21 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-272 matyti, kad 2011-12-08 laikotarpyje nuo 11 val. 39 min. 59 sek. iki 11 val. 41 min. 48 sek. užfiksuotas A. P. pokalbis telefonu su S. S.: S.S. „Taip, direktoriau (...)“, (...), „(...) tai dabar aš tą mašiną prie darbo atsivariau, dabar „dviejų“ laukiu (...)“ A.P. „Tu jos tik nedemonstruok, žinai, ir nepopuliarink.“ S.S. „Nu, niekas nematė jos, niekas nežino.“ A.P. „Tai tai gerai. Ten, žiūrėk, tada gal ten ir tepalus pakeist gali, jis prašo“ (...) (t. 5, b. l. 134).

374Iš 2012-01-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-2 matyti, kad 2011-12-08, 14.10 val. į UAB „( - )“ teritoriją įvažiuoja sidabrinės spalvos automobilis „Mercedes Benz“ R klasės, valstybiniai numeriai P874811. Iš jo išlipa VšĮ ( - ) darbuotojas S. S., kuris rankose turi kažkokius dokumentus. Tada prie jo privažiuoja automobilis „VW Caddy“, valst. Nr. ( - ). Po to S. S., kartu su automobiliu „VW Caddy“ atvykusiu VšĮ ( - ) darbuotoju V. K. įeina į „Lexus“ salono vidų (t. 5, b. l. 135).

375Iš 2012-01-16 kratos protokolo matyti, kad 2012-01-16 atliekant kratą UAB „( - )“, direktorius V. N. pateikė dokumentus: 1) Paslaugų tiekimo sutartį – paraišką Nr. 96053 2) 2011-12-09 PVM sąskaitą faktūrą serija AUT Nr. 097320 3) 2011.12.16 – 2011.12.18 UAB „( - )“ sąskaitos išrašą 4) 2011-12-08 UAB „( - )“ pažymą Nr. 96053 su 2011-12-08 automobilio matavimo protokolu (t. 5, b. l. 142-143).

376Iš 2012-12-28 dokumentų apžiūros protokolo matyti, kad: - Paslaugų tiekimo sutartis – paraiška: Nr. 9605, kurioje yra įrašyti šie duomenys: prie „( - )“ rekvizitų ranka įrašyta „( - )“, eilutėje „Automobilio savininkas“ ranka įrašyta „K. K.“ ir šie žodžiai perbraukti; eilutėje „Telefonas“ – įrašyta „( - )“; eilutėje „Užsakymo data“ – įrašyta „2011.12.08“; eilutėje „Užsakymą priėmė“ – įrašyta „J. R.“; eilutėje „Remonto data“ – įrašyta „2011.12.08“; eilutėse „Markė/modelis / Registracijos Nr. / Kėbulo Nr.“ Įrašyta „MERCEDES BENZ“ ( - ); grafoje „Remonto darbai“ ranka įrašyta „Montavimas + balansavimas (19 su davikliais) P.T. (parašas) Suvedimas P.T. (parašas). Eilutėje „Komentarai“ ranka įrašyta „Pr kp rato kastro kompas ant ribos“, eilutėje „Automobilį atidavė, TSA parašas“ pasirašyta. Lapo apačios dešinėje eilutėje „Kliento vardas, pavardė, parašas“ yra pasirašyta. - PVM sąskaita faktūra serija: serija AUT, Nr. 097320, kurioje yra įrašyti šie duomenys: pardavėjas – UAB „( - )“, ( - ); Pirkėjas – VšĮ ( - ), ( - ). Suteiktos paslaugos aprašyme nurodyta, kad atlikta ratų geometrijos patikra (kiekis 1; 123,97 Lt), ratų montavimas, balansavimas (kiekis 0,89; 115,70 Lt), balansavimo, montavimo medžiagos (kiekis 2; 3,31 Lt). Darbų suma su PVM: 294,00 Lt. Eilutėje „Pastabos“ įrašyta „/073769 /KM:58275“. Eilutėje „Prekes (paslaugas) gavau, automobilį priėmiau, pretenzijų neturiu“ uždėtas spaudas „Inžinierius V. K.“ ir šalia pasirašyta. Lapo apatinėje dalyje priklijuotas kanceliarinis lapelis, kuriame ranka įrašyta „apm. 2011-12-16“. Šis lapelis nuimamas. - Sąskaitos išrašas: yra laikotarpio 2011.12.16 – 2011.12.18. Dokumento viršutinėje kairėje pusėje nurodyti AB DNB banko rekvizitai, eilutėje „Kliento pavadinimas“ įrašyta „UAB „( - )“, ( - )“ ir kt. Iš dokumento turinio matyti, kad 2011-12-16 VšĮ „( - )“ bankiniu pavedimu UAB „( - )“ pervedė 294.00 Lt. Eilutėje „Mokėjimo paskirtis“ įrašyta „Darbai pagal sąskaitą fakt. AUT Nr. ( - )“. - Pažyma: iš dokumento turinio matyti, kad tai 2011-12-08 UAB „( - )“ pažyma Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad UAB „( - )“, esanti ( - ), transporto priemonei „Mercedes Benz R350“, VIN ( - ), kurią pateikė K. K., buvo išmatuoti ratų ir ratų ašių išdėstymo parametrai bei atliktas šių parametrų atitikimo automobilio gamintojo nustatytiems parametrams įvertinimas, ir kad šio automobilio ratų ir ašių išdėstymo parametrai atitinka gamintojo nustatytus reikalavimus. Dokumento priedas: 2011-12-08 matavimo protokolas. Dokumentas pasirašytas serviso vadovo (vardas ir pavardė neįskaitoma). Lapo apačioje ranka yra įrašyta „Kopija tikra, Originalas atiduotas klientui“, uždėtas spaudas „(neįskaitomas žodis) departamento direktorius V. P.“ (parašas), „2012 01 16“. - Matavimo protokolas: lapo viršutinėje dalyje užrašyta „UAB ( - ). Eilutėje „Date:“ įrašyta „08/12/2011 16:35“; eilutėje „VIN“ – „( - )“. Taip pat lape nurodyta „MERCEDES-BENZ R Class USA“ ir kt. Kita pagrindinė lapo dalis yra su techninių parametrų įrašais (t. 5, b. l. 144-145).

377Iš 2011-12-16 mokėjimo nurodymo Nr. 2358 išrašo matyti, kad 2011-12-16 VšĮ „( - )“ UAB „( - )“ bankiniu pavedimu pervedė 294,00 Lt pagal sąskaitą faktūrą AUT Nr. 097320 (t. 5, b. l. 153).

378Iš 2012-01-30 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad 2012-01-30 A. P. pateikė VšĮ „( - )“ Kasos pajamų orderio kvito serija ASAK Nr. 03 kopiją (t. 5, b. l. 88-89, 154). Iš VšĮ „( - )“ kasos pajamų orderio serija ASAK Nr. 03 matyti, kad 2012-01-27 iš A. P. priimta 294,00 Lt, o šis apmokėjimas atliktas pagal PVM sąskaitą faktūrą AUT Nr. 097320 (t. 5, b. l. 155).

379Iš 2012-01-16 kratos protokolo matyti, kad kratos metu A. P. darbo vietoje, VšĮ ( - ) patalpose, paimti daiktai ir dokumentai: A. P. 2011 m. darbo kalendorius užrašinė, PVM sąskaita – faktūra Serija AJT Nr. 32076978 (originalas), PVM sąskaita – faktūra Serija AUT Nr. 097320 (originalas) ir kt. (t. 5, b. l. 50-51).

380Iš daiktų ir dokumentų apžiūros protokolo matyti, kad: - PVM sąskaita – faktūra Serija AUT Nr. 097320, originalas. Iš dokumento turinio matyti, kad tai 2011-12-09 UAB „( - )“, ( - ), išrašyta sąskaita – faktūra pirkėjui VšĮ „( - )“, ( - ), dėl automobilio aptarnavimo, kurio metu buvo atlikta Ratų geometrijos patikra (kiekis 1; 123,97 Lt), Ratų montavimas, balansavimas (kiekis 0,89; 115,70 Lt), Balansavimo, montavimo medžiagos (kiekis 2; 3,31 Lt). Darbų suma su PVM: 294,00 Lt. Eilutėje „Pastabos“ įrašyta „/073769 /KM:58275“. Eilutėje „Prekes (paslaugas) gavau, automobilį priėmiau, pretenzijų neturiu“ yra pasirašyta, o po parašu uždėtas spaudas „Vyriausiasis inžinierius S. S.“. Dokumento viršutinėje dalyje yra ranka mėlynos spalvos dažančia medžiaga parašyta „Apmokėti.“ ir parašas (t. 5, b. l. 1-30).

381Iš 2012-01-16 kratos protokolo matyti, kad 2012-01-16 kratos metu K. K. kabinete be kitų daiktų ir dokumentų paimta techninės ekspertizės pažyma Nr. 206-0620 (t. 3, b. l. 160-161).

382Iš daiktų ir dokumentų apžiūros protokolo matyti, kad techninės ekspertizės pažyma Nr. 206-0620 išduota 2011-12-19 UAB Kauno techninės apžiūros centro, užsakovas S. S., ekspertizės objektas transporto priemonė „Mercedes Benz R350“. Nustatyta, kad transporto priemonė atitinka Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus ir yra tinkama naudoti Lietuvoje (t. 3, b. l. 163-165, 175).

383Iš 2012-07-10 UAB Kauno techninės apžiūros centro pažymos matyti, kad už transporto priemonės „Mercedes Benz R350“ atitikties nustatymą sumokėjo S. S. grynais 241 Lt (t. 3, b. l. 179).

384Įrodymų vertinimas

385Kaltinimuose K. K. ir A. P. nurodytas faktas, kad 2011-12-08 K. K. priklausantį automobilį „Mercedes Benz R350“ VšĮ ( - ) darbuotojas S. S. nuvairavo į UAB „( - )“, ten atliko ratų geometrijos patikrą, ratų montavimo ir balansavimo darbus, yra patvirtinamas liudytojų S. S., R. J., P. T., E. R. parodymais, taip pat ir kaltinamųjų K. K., A. P., kurie neneigia šių aplinkybių, parodymais. K. K. pripažino, kad jo automobiliui reikėjo atlikti ratų geometriją, kadangi buvo užimtas tarybos posėdyje, asmeninio pažįstamo kaimyno A. P. prašė padėti išspręsti problemas. A. P. sutiko padėti. Žino, kad „Mersedeso“ remontu rūpinosi A. P. ir S. S.. Už remontą A. P. sumokėjo grynais. Tarėsi su juo dėl atsiskaityti vėliau. A. P. darbuotojas palydėjo jį į „Regitrą“. Finansiniai reikalai su A. P. nebuvo baigti, nes sutrukdė STT darbuotojai ir prokurorai. Neteisėtų nurodymų A. P. nedavė. A. P. nurodė, kad sutiko pagelbėti kaimynui K. K. padaryti automobilio „Mercedes“ ratų geometriją. Paprašė tai padaryti įstaigos darbuotoją S. S.. Nedavė nurodymų, kur atlikti ratų geometriją. S. S. nedavė nurodymų, kad sąskaitą už automobilio remontą užpildyti VšĮ ( - ) vardu. S. S. už ratų suvedimą apmokėti pats davė savo 300 litų. Ratų geometrija kainavo 296 litai. Po to K. K. atsiskaitė. Negali paaiškinti, kodėl buvo išrašyta sąskaita. K. K. apmokėdavo už darbus.

386Kaltinimas K. K. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, A. P. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, 184 straipsnio 3 dalį dėl K. K. automobilio „Mercedes Benz R350“ ratų geometrijos iš esmės grindžiamas buhalteriniais dokumentais apie apmokėjimą už šiuos darbus ir Operatyvinių veiksmų atlikimo protokoluose užfiksuotų kaltinamųjų K. K. ir A. P. bei liudytojo S. S. pokalbių turiniu. Tačiau iš 2011-11-21 A. P. ir K. K. pokalbių matyti tik tai, kad K. K. prašo pagalbos registruoti jo automobilį, atlikti jo automobiliui ratų geometriją, kitus aptarnavimo darbus. A. P., kalbėdamas su S. S., prašo pasirūpinti K. K. automobiliu „Regitroje“, atlikti kitus aptarnavimo darbus. Vieno pokalbio metu A. P. klausia S. S.: „ O jis dabar pinigų davė, nedavė?“ S. S. atsakė: „Ne. Tai mes vis tiek važiuosim pakeliui pro darbą, ir tada pasiimsim“. Atliekant ratų geometriją S. S. klausia A. P.: „Jeigu reiks išrašyt dokumentus kam nors kitam, tai... (...)“, (...) „tai reiškia ką? Nu, žinom kainą, žinom ką reik tartis su jumis, kaip kam ką mokėt, nes „( - )“ kainuos“. Kitame pokalbyje S. S. kalba A. P.: „Tai „( - )“ padaro visą geometrinę patikrą ir pažymą išduoda (...)“, (...), „Reikia tarpusavy išsiaiškint kas kur ir už ką kur moka, nu.“ „Nes tas galutinis yra 240 litų, jisai jau patikrino šviesas, sakė viskas gerai su šviesom, čia tas kur duos galutinį sertifikatą (...).“ Užfiksuoti pokalbiai nėra informatyvūs. Pokalbiuose nėra užfiksuota jokių A. P. nurodymų dėl apmokėjimo ar K. K. automobilio remonto įforminimo VšĮ ( - ) vardu. Teismo nuomone, nei atskiri pokalbiai ar atskiros kaltinamųjų pasakytos frazės, nei jų visuma nesuteikia pagrindo daryti neabejotiną išvadą, kad K. K. davė A. P. neteisėtus nurodymus VšĮ ( - ) lėšomis atlikti jo automobiliui „Mercedes Benz R350“ ratų geometriją ar kitus remonto darbus, kad šie kaltinamieji turėjo tikslą neteisėtai apmokėti už šiuos darbus iš savivaldybės įstaigos lėšų. Pokalbių visuma tik patvirtina faktą, kad A. P. organizavo nurodytus remonto darbus.

387Inkriminuojant asmeniui BK 184 straipsnyje numatytą nusikaltimą būtina nustatyti kaltinamojo tyčią padaryti šį nusikaltimą. Iš UAB „( - )“ Paslaugų tiekimo sutarties – paraiškos, pagal K. K. automobiliui buvo atliekami montavimo, balansavimo, suvedimo darbai, matyti, kad joje automobilio savininku įrašytas ir išbrauktas „K. K.“, taip pat ranka įrašyta „( - )“. Liudytojas E. R. parodė kad jis padarė šiuos įrašus ranka ir išbraukė įrašą „K.“. Taip tikriausiai padarė pagal kliento nurodymą. Liudytojas S. S., kuris pristatė automobilį į servisą, paaiškino nežinąs apie šių įrašų kilmę. Šis liudytojas nurodė, kad už remontą mokėjo K. K.. Kaltinamasis A. P. nurodė, kad sąskaitą faktūrą už šį remontą, kartu su kitais dokumentais vizavo per neapsižiūrėjimą.

388Aplinkybė, kad A. P., būdamas K. K. kaimynas ir asmeninis pažįstamas teikė pagalbą organizuojant K. K. automobilio ratų geometriją ir kitus remonto darbus, pati savaime nepatvirtina A. P. nusikalstamo siekio už tuos darbus apmokėti įstaigos lėšomis ir taip iššvaistyti VšĮ ( - ) turtą.

389Teismo nuomone, šios aplinkybės nepatvirtina nusikaltimo – turto iššvaistymo sudėties visumos ir nepaneigia kaltinamųjų K. K. ir A. P. nurodytos versijos, kad už nurodytus remonto darbus grynais apmokėjo A. P., o K. K. ketino su juo atsiskaityti, kaip jau yra darę ir anksčiau.

390Nors pagal aukščiau paminėtus buhalterinius dokumentus matyti, kad pagal paminėtiems UAB „( - )“ atliktiems darbams išrašytą sąskaitą faktūrą 294 Lt apmokėjo VšĮ ( - ), tačiau esant tokiems prieštaringiems duomenims apie apmokėjimo už šį K. K. automobilio remontą, teismas sprendžia, kad nėra įrodyta A. P. inkriminuotos nusikalstamos veikos, numatytos BK 184 straipsnio 3 dalyje, sudėties subjektyvinė pusė - tyčia iššvaistyti nedidelės vertės jo žinioje buvusį turtą.

391Aplinkybė, kad po remonto K. K. pakankamai ilgą laiką neatsiskaitė su A. P., teismas taip pat nelaiko pakankamai pagrindžiančia faktą, kad įstaigos lėšas buvo siekiama nusikalstamai iššvaistyti. Šis klausimas laikytinas jų tarpusavio reikalu.

392Kaip minėta epizode dėl Z. Z. pirktų statybinių medžiagų, bylos duomenys patvirtina, kad tarp kaltinamųjų K. K. ir A. P. per visą kaltinamųjų kontroliavimo laikotarpį buvo daug telefoninių pokalbių, byloje nepateikta daug įrašų, jie sunaikinti. Todėl teismas negali objektyviai vertinti Operatyvinių veiksmų atlikimo protokoluose užfiksuotų pokalbių turinio visumos ir visiškai atmesti prielaidos, kad kituose pokalbiuose buvo aptariamos ir K. K. atsiskaitymo už jo automobilio remontą aplinkybės.

393Įvertinęs visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, vadovaudamasis nekaltumo prezumpcijos principu, visas abejones vertindamas kaltinamųjų naudai (in dubio pro reo), išnaudojus visas galimybes abejonėms pašalinti ir nepavykus to padaryti, teismas konstatuoja, jog šis kaltinimas A. P. grindžiamas prielaidomis, byloje nėra patikimų įrodymų, kurie neabejotinai patvirtintų A. P. kaltę, kad jis iššvaistė VšĮ ( - ) nedidelės vertės turtą. Todėl dėl šio kaltinimo A. P. (BK 184 str. 3 d.) turi būti išteisintas kaip nepadaręs veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

394Šiame kaltinime K. K. inkriminuota, kad jis, būdamas valstybės politiku, dirbdamas ( - ) pavaduotoju, pažeisdamas kaltinime nurodytas Konstitucijos ir Valstybės tarnybos įstatymo normas ir principus, ir kitus norminius aktus, piktnaudžiavo savo pareigomis, siekdamas turtinės naudos sau – išvengti asmeninių išlaidų už jam priklausančio automobilio ratų geometrijos patikrą (remontą), neteisėtai nurodė VšĮ ( - ) direktoriui A. P. atlikti jam priklausančiam automobiliui „Mercedes Benz R350“ ratų geometrijos patikrą (remontą) VšĮ ( - ) lėšomis, suvokdamas, kad A. P. pažeis ) VšĮ ( - ) įstatus ir kitus teisės aktus, suklastos dokumentus, iššvaistys jo žinioje esantį turtą, taip padarė didelę neturtinę žalą ( - ) savivaldybei, diskreditavo savivaldybės tarybos ir mero pavaduotojo vardą. Kaltinime nėra nurodyta, kuo konkrečiai pasireiškė šie neteisėti nurodymai, tikėtina, kad šis kaltinimas grindžiamas Operatyvinių veiksmų atlikimo protokoluose užfiksuotų K. K. ir A. P. pokalbių turiniu. Tačiau iš byloje užfiksuotų kaltinamųjų K. K. ir A. P. pokalbių frazių teismas nemato pagrindo daryti išvadą, kad K. K. siekė paveikti A. P. atlikti remontą VšĮ ( - ) lėšomis. Kaltinamasis K. K. tvirtino, kad neturėjo tikslo atlikti automobilio remonto darbus VšĮ ( - ) lėšomis, prašė A. P. pagalbos, kadangi pats buvo užimtas tarybos posėdžiuose. Iš Operatyvinių veiksmų atlikimo protokoluose užfiksuotų K. K. posakių, frazių nėra pagrindo daryti neabejotiną išvadą, kad jis siekė neteisėto, neatlygintino jo automobilio remonto atlikimo iššvaistant savivaldybės įstaigos lėšas. Pokalbiuose užfiksuoti K. K. posakiai labiau vertintini kaip pagalbos prašymas, o ne nurodymas atlikti neteisėtus veiksmus. Tai patvirtinančių pokalbių ar kitokių įrodymų byloje nėra užfiksuota. Nesant kitų tai pavirtinančių įrodymų, apkaltinamasis tų pokalbių vertinimas yra tik prielaidų pobūdžio, o kaltinimas, kaip minėta, negali būti grindžiamas prielaidomis.

395Kaltinime A. P. užfiksuota, kad jis, kaip VšĮ ( - ) direktorius, vykdydamas neteisėtus K. K. nurodymus, piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi, siekdamas turtinės naudos K. K. ir asmeninės naudos sau – išlaikyti gerus santykius su mero pavaduotoju K. K., iššvaistė jo žinioje esantį įstaigos turtą.

396Kaltinime K. K. ir A. P. nurodoma, kad kaltinime nurodytus veiksmus jie atliko siekdami turtinės naudos K. K. – kad šis išvengtų išlaidų už K. K. automobilio remontą. Kaip jau aukščiau minėta, teismas pripažįsta neįrodytu kaltinamųjų siekį remontą atlikti VšĮ ( - ) lėšomis, todėl ir turtinės naudos siekis BK 228 straipsnio 2 dalies aspektu laikomas neįrodytu. Kaltinime A. P. suformuluotas kaip nusikalstamos veikos sudėties požymis – asmeninės naudos siekimas – išlaikyti gerus ir draugiškus santykius su K. K., smulkiau nedetalizuotas. K. K., nei kaip savivaldybės mero pavaduotojas, nei kaip savivaldybės tarybos narys tiesiogiai nekontroliavo A. P. vadovaujamos įstaigos, neturėjo jai valdinių įgaliojimų. Todėl K. K. užimtų pareigų fakto teismas nepripažįsta pakankamu tam, kad pripažinti, jog A. P. buvo priklausomas nuo K. K. tiek, kad būtų siekęs jo palankumo ir dėl to vykdęs jo prašymus. Kaip jau aukščiau minėta, K. K. ir T. P. jau seniai siejo pažintis ir draugiški santykiai, kuriuos patvirtino aukščiau nurodyti bylos įrodymai. Siekimas išlaikyti gerus santykius su asmeniškai seniai pažįstamu asmeniu, nesant pakankamai duomenų, kad šiais asmeniniais santykiais kaltinamieji iš šių ryšių siekė tam tikros naudos, teismo nuomone, nėra pakankamas pripažinti jį nusikaltimo (BK 228 str. 2 d.) sudėties požymiu. Visas šias aplinkybes teismas pripažįsta paneigiančiomis A. P. inkriminuotą BK 228 straipsnio 2 dalyje nurodytą nusikalstamą asmeninės naudos siekį – išlaikyti gerus ir draugiškus santykius su K. K..

397Kaip minėta, kvalifikuojant veiką pagal BK 228 straipsnį didelės žalos padarymas yra būtina sąlyga. Kaltinamajame akte nurodoma, kad dėl K. K. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė ( - ) savivaldybė, nes K. K. veikdamas kaip mero pavaduotojas, siekdamas asmeninių interesų, duodamas neteisėtus nurodymus A. P. veikė priešingai tarnybai ir ( - ) bendruomenės interesams, pažeidė ( - ), jos tarybos ir mero pavaduotojo, ir tarybos nario veiklos tikslus ir funkcijas, pakenkė ( - ) įvaizdžiui, pažemino bei sumenkino ( - ) tarybos autoritetą, diskreditavo savivaldybės tarybos ir mero pavaduotojo vardą. A. P. inkriminuota, kad dėl jo veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė VšĮ ( - ), nes jis iškraipė šios įmonės veiklos tikslus ir funkcijas, pakenkė šios įmonės įvaizdžiui, pažemino bei sumenkino jos autoritetą, diskreditavo įstaigos vadovo vardą, taip pat bendrovė patyrė ir turtinę 294 Lt žalą.

398Kaltinime K. K. ir A. P. įvardintas šio nusikaltimo (BK 228 str. 2 d.) sudėties požymis – didelė žala atitinkamai ( - ) savivaldybei ir VšĮ ( - ), savivaldybės tarybos ir savivaldybei priklausančios bendrovės autoriteto sumenkinimas, vardo diskreditavimas, suformuluotas abstrakčiai ir nėra pagrįstas teisiniais argumentais, apsiribota vien kaltinamųjų neteisėtų veiksmų išvardijimu, nėra detalizuotas nei padarytos žalos pobūdis, nei kaip ji pasireiškė. Nėra motyvuota, kodėl tokia žala laikytina didele. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nurodyti K. K. ir A. P. veiksmai nenulėmė konkrečių neigiamų padarinių nei savivaldybei, nei jos tarybai, nei įstaigai, nesutrikdė šių institucijų darbo. Nukentėjusiųjų asmenų pagal šį kaltinimą nėra. K. K. ir A. P. pareigų svarbumas savaime, esant nustatytiems šių kaltinamųjų veiksmams, nesuponuoja jų baudžiamosios atsakomybės. Kaip minėta aukščiau, atgarsį visuomenėje sukėlė ne tiek šių kaltinamųjų veiksmai ar jų pasekmės, kiek jų išviešinimas. Turtinės žalos padarymas K. K. nėra inkriminuotas. A. P. inkriminuota, kad be didelės neturtinio pobūdžio žalos VšĮ ( - ) dėl kaltinime nurodytų veiksmų patyrė ir 294 Lt turtinę žalą, kuri net ir pripažinus, kad įstaigai buvo padaryta, nesudaro teismų praktikoje pripažįstamos didele – viršijančios 250 MGL sumą, dydžio. Tokiu atveju teismas neįžvelgia kaltinamųjų veikoje būtino BK 228 straipsnyje numatyto didelės žalos požymio.

399Kadangi A. P. piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi siejamas su svetimo turto iššvaistymu, šiame kaltinime nenustačius A. P. veiksmuose baudžiamojo nusižengimo, numatyto BK 184 straipsnio 3 dalyje, sudėties, teismas ir šiuo aspektu neįžvelgia didelės žalos, kaip nusikaltimo, numatyto BK 228 straipsnyje, sudėties būtino požymio. Šiame kaltinime K. K. kitos nusikalstamos veikos nebuvo inkriminuotos, todėl ir šiuo pagrindu teismas taip pat neįžvelgia jo veiksmuose žymios žalos elemento, taip pat neturi pagrindo spręsti, kad buvo suvaržytos kitų asmenų konstitucinės teisės.

400Dėl šio kaltinimo teismas mano, kad byloje nepašalinus abejonių, nėra paneigti K. K. ir A. P. parodymai, jog K. K. buvo numatęs apmokėti už A. P. pastangomis jam padarytą automobilio remontą, todėl, vadovaujantis principu in dubio pro reo, visos abejonės turi būti vertinamos kaltinamųjų naudai, nes, išnaudojus visas įmanomas įrodinėjimo priemones, negalima daryti patikimą, vienareikšmę ir neabejotiną išvadą apie tai, kad K. K. ir A. P. piktnaudžiaudami tarnybine padėtimi padarė didelę žalą.

401Be to, kaip jau buvo minėta aukščiau, pagal teismų praktiką ne bet koks pareigūno vardo diskreditavimas gali būti vertinamas kaip didelė žala valstybei. Teismas sprendžia, kad dėl K. K. ir A. P. inkriminuotų šių veiksmų, įvertinus bylos aplinkybes yra pagrindo manyti, kad K. K., kreipdamasis pagalbos į A. P. dėl savo automobilio ratų geometrijos (remonto), o A. P., teikdamas tokią pagalbą, pažeidė valstybės tarnautojo tarnybinę etiką, tačiau jų veiksmai nesiekia tokio pavojingumo laipsnio, kad vertinant juos pagal protingumo, proporcingumo, teisingumo ir kitų bendrųjų teisės principų nuostatas, būtų pagrįstas represinių baudžiamojo proceso, baudžiamosios teisės, kaip kraštutinės priemonės (ultima ratio) taikymas. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes teismas vertina K. K. ir A. P. veiksmus kaip neužtraukiančius baudžiamosios atsakomybės pagal BK 228 straipsnio 2 dalį. Kaltininkų veiksmai gali būti vertinami kaip drausminis nusižengimas ar tarnybinės etikos pažeidimas.

402Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą teismas sprendžia, kad K. K. ir A. P. dėl šio kaltinimo (BK 228 str. 2 d.) turi būti išteisinti kaip nepadarę veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

403Kardomųjų priemonių ir kiti klausimai

404Kadangi kaltinamieji K. K., T. P., Z. Z., J. R. ir A. P. išteisinami, kardomosios priemonės – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti – jiems panaikinami.

405Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – iš Z. Z. buto paimtos statybinės medžiagos ir priemonės: sausas tinkas ROTBAND 5 maišai po 30 kg, 10 l talpa grunto Ceresit CT 17, smulkiagrūdžio statybinio glaisto IGIS 16 kg plastikinis kibiras, spalvotas glaistas plytelių siauroms siūlėms Ceresit CE33 SUPER 2 kg popierinėje pakuotėje, universalus sandarinantis glaistas (silikonas) ACRYL-EXTRA dvejose plastikinėse 310 ml talpose (tūtelėse), plovimui atsparūs baltos spalvos sienų ir lubų dažai PENTA COLOR 10 l talpos plastikiniame kibire, šlifavimo kempinėlės (6 vnt.), dėžutė nailoninių kaiščių EB 5x25 mm išmatavimų (ELEMATIC), revizinės durelės 400 x 500 mm dydžio, grindjuostės (10 vnt. sveikos (ištisinės); 3 vnt. jų tik dalys, grindų užbaigimo juostelės (2 vnt.), aliumininių kampų juostelės (5 vnt. ištisiniai; 1 vnt. jų dalis), saugomos STT Kauno valdyboje, – už jas kaltinamasis T. P. Z. Z. vardu apmokėjo UAB ( - ), Z. Z. laikytina teisėta jų savininke, todėl jos perduodamos Z. Z. (BPK 94 str. 1 d. 5 p.).

406Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – A. K. pateiktos keturios žieminės padangos SAVA „eskimo suv“ M+S, kurių diametras yra R19, plotis 255 mm, aukštis 50 mm, saugomos STT Kauno valdyboje, – buvo pirktos UAB ( - ) (UAB ( - )) lėšomis, todėl yra UAB ( - ) nuosavybė, todėl perduodamos šiai bendrovei (BPK 94 str. 1 d. 5 p.).

407Daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti – A. K. pateiktas automobilio akumuliatorius XTRA II (gamintojas MIDAC BATTERIES) 85 Ah – 12 V – 720A, saugomas STT Kauno valdyboje, – buvo pirktas UAB ( - ) (UAB ( - )) lėšomis, todėl yra UAB ( - ) nuosavybė, todėl perduodamas šiai bendrovei (BPK 94 str. 1 d. 5 p.).

408Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – K. K. asmens kratos metu paimti išmanieji mobilaus ryšio telefonai „HTC“ ir „Black Berry“, ir mobilaus ryšio telefonas „Sony Ericson“, 3 SIM kortelės, 1,34 Lt (monetomis), 5 grašiai, darbo kalendorius, rašiklis, 13 K. K. vizitinių kortelių, kiti dokumentai susiję su K. K. automobiliu „Mercedes Benz R350“, priklauso K. K., todėl grąžinami teisėtam jų savininkui – K. K. (BPK 94 str. 1 d. 5 p.).

409Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – iš A. P. darbo kabineto kratos metu paimtas darbo kalendorius priklauso A. P., todėl grąžinamas teisėtam jo savininkui – A. P. (BPK 94 str. 1 d. 5 p.).

410Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – garso įrašai su užfiksuotais asmenų pokalbiais ir vaizdo įrašai, gauti atliekant operatyvinius veiksmus ir slaptą sekimą (38 kompaktiniai diskai), paliekami saugoti byloje, paliekami saugoti byloje kaip nusikalstamos veikos tyrimo medžiaga (BPK 94 str. 1 d. 3 p.).

411Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – UAB ( - ) (UAB ( - )) dokumentai, paimti kratos metu šios bendrovės patalpose, paliekami saugoti byloje kaip nusikalstamos veikos tyrimo medžiaga (BPK 94 str. 1 d. 3 p.).

412Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis BPK 297 straipsnio, 301 straipsnio, 302 straipsnio, 303 straipsnio 2 d., 304 straipsnio, 305 straipsnio ir 307 straipsnio teismas

Nutarė

4131. K. K. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį (penkios veikos) išteisinti, kadangi nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalis 1 punktas)

414Kardomąją priemonę K. K. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti.

4152. T. P., pagal BK 228 straipsnio 2 dalį (trys veikos), 300 straipsnio 3 dalį (trys veikos), 184 straipsnio 1 dalį (dvi veikos), 184 straipsnio 3 dalį (viena veika) išteisinti, kadangi nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalis 1 punktas).

416Kardomąją priemonę T. P. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti.

4173. Z. Z. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, 184 straipsnio 1 dalį išteisinti, kadangi nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalis 1 punktas).

418Kardomąją priemonę Z. Z. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti.

4194. J. R. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 228 straipsnio 2 dalį (dvi veikos), 184 straipsnio 3 dalį (dvi veikos), 300 straipsnio 1 dalį (dvi veikos) išteisinti, kadangi nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalis 1 punktas).

420Kardomąją priemonę J. R. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti.

4215. A. P. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį (dvi veikos), BK 184 straipsnio 1 dalį ir 184 straipsnio 3 dalį išteisinti, kadangi nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalis 1 punktas).

422Kardomąją priemonę A. P. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti.

423Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – iš Z. Z. buto paimtos statybinės medžiagos ir priemonės: sausas tinkas ROTBAND 5 maišai po 30 kg, 10 l talpa grunto Ceresit CT 17, smulkiagrūdžio statybinio glaisto IGIS 16 kg plastikinis kibiras, spalvotas glaistas plytelių siauroms siūlėms Ceresit CE33 SUPER 2 kg popierinėje pakuotėje, universalus sandarinantis glaistas (silikonas) ACRYL-EXTRA dvejose plastikinėse 310 ml talpose (tūtelėse), plovimui atsparūs baltos spalvos sienų ir lubų dažai PENTA COLOR 10 l talpos plastikiniame kibire, šlifavimo kempinėlės (6 vnt.), dėžutė nailoninių kaiščių EB 5x25 mm išmatavimų (ELEMATIC), revizinės durelės 400 x 500 mm dydžio, grindjuostės (10 vnt. sveikos (ištisinės); 3 vnt. jų dalys, grindų užbaigimo juostelės (2 vnt.), aliumininių kampų juostelės (5 vnt. ištisiniai; 1 vnt. dalis), saugomos STT Kauno valdyboje, – perduodamos Z. Z..

424Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – A. K. pateiktos keturios žieminės padangos SAVA „eskimo suv“ M+S, kurių diametras yra R19, plotis 255 mm, aukštis 50 mm, – perduodamos UAB ( - ).

425Daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti – A. K. pateiktas automobilio akumuliatorius XTRA II (gamintojas MIDAC BATTERIES) 85 Ah – 12 V – 720A, – perduodamas UAB ( - ).

426Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – įtariamojo K. K. asmens kratos metu paimti išmanieji mobilaus ryšio telefonai „HTC“ ir „Black Berry“, ir mobilaus ryšio telefonas „Sony Ericson“, 3 SIM kortelės, 1,34 Lt (monetomis), 5 grašiai, darbo kalendorius, rašiklis, 13 K. K. vizitinių kortelių, kiti dokumentai susiję su K. K. automobiliu „Mercedes Benz R350“ grąžinami jų savininkui – K. K..

427Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – iš A. P. darbo kabineto kratos metu paimtas darbo kalendorius grąžinamas jo savininkui – A. P..

428Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – garso įrašai su užfiksuotais asmenų pokalbiais ir vaizdo įrašai, gauti atliekant operatyvinius veiksmus ir slaptą sekimą (38 kompaktiniai diskai), paliekami saugoti byloje.

429Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – UAB ( - ) (UAB ( - )) dokumentai, paimti kratos metu 2012-01-16 UAB ( - ) (UAB ( - )) patalpose, esančiose ( - ), ( - ), paliekami saugoti byloje.

430Dėl nuosprendžio per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti paduotas apeliacinis skundas Lietuvos Apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

1. Kauno apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Viktoras... 2. 1. K. K., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. 2. T. P., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. 3. Z. Z., gimusi ( - ), asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė,... 5. 4. J. R., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis,... 6. 5. A. P., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis,... 7. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 8. K. K. buvo kaltinamas tuo, kad būdamas valstybės politiku ir valstybės... 9. K. K., laikotarpyje nuo 2011-09-28 iki 2011-11-28, susitikimų su UAB ( - )... 10. Dėl šių K. K. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė ( - )... 11. Dėl šio K. K. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 228... 12. Be to, K. K. buvo kaltinamas tuo, kad būdamas valstybės politiku, dirbdamas (... 13. K. K., laikotarpyje nuo 2011-11-13 iki 2011-12-28, susitikimų savo darbo... 14. Dėl šių K. K. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė ( - ),... 15. Dėl šio K. K. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 228... 16. Be to, K. K. buvo kaltinamas tuo, kad būdamas valstybės politiku, dirbdamas (... 17. K. K., 2011-11-13 laikotarpyje nuo 15.06 val. iki 15.14 val., ( - ),... 18. K. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011-11-13, laikotarpyje nuo 15.06 val.... 19. Dėl šių K. K. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė ( - )... 20. Dėl šio K. K. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 228... 21. Be to, K. K. buvo kaltinamas tuo, kad būdamas valstybės politiku, dirbdamas (... 22. K. K., 2011 m. lapkričio mėn., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu... 23. Dėl šių K. K. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė ( - )... 24. Dėl šio K. K. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 228... 25. Be to, K. K. kaltinamas tuo, kad būdamas valstybės politiku, dirbdamas ( - )... 26. K. K., 2011-12-07 laikotarpyje nuo 13.56 val. iki 14.04 val., telefoninio... 27. Dėl šių K. K. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė ( - )... 28. Dėl šio K. K. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 228... 29. T. P. buvo kaltinamas tuo, kad būdamas valstybės tarnautojui prilygintu... 30. 1) T. P., laikotarpyje nuo 2011-11-08 iki 2011-11-10, ( - ), gavęs iš Z. Z.... 31. 2) T. P., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, laikotarpyje nuo 2011-11-11 iki... 32. 3) T. P., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, laikotarpyje nuo 2011-11-15 iki... 33. 4) T. P., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, laikotarpyje nuo 2011-11-22 iki... 34. 5) T. P., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, laikotarpyje nuo 2011-11-26 iki... 35. Tokiu būdu T. P., piktnaudžiaudamas savo tarnybine padėtimi, suklastodamas... 36. Dėl šių T. P. ir Z. Z. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė... 37. Dėl šio T. P. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 228... 38. Be to, T. P. buvo kaltinamas tuo, kad būdamas valstybės tarnautojui... 39. T. P. 2011 m. lapkričio 15, 17, 23 ir 28 d. gavęs iš K. K. neteisėtus... 40. Dėl šių T. P. ir J. R., veikusių bendrai, veiksmų didelę neturtinio... 41. Dėl šio T. P. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 228... 42. Be to, T. P. buvo kaltinamas tuo, kad būdamas valstybės tarnautojui... 43. T. P. 2012-12-22 laikotarpyje nuo 14.51 val. iki 14.53 val., telefoninio... 44. Dėl šių T. P. ir J. R., veikusių bendrai, veiksmų didelę neturtinio... 45. Dėl šio T. P. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 228... 46. Z. Z. buvo kaltinama tuo, kad žinodama, kad UAB ( - ) (nuo 2011-11-17 - UAB (... 47. Z. Z., siekdama padėti T. P. piktnaudžiauti bendrovės generalinio... 48. Tokiu būdu, ji, Z. Z., padėjo T. P., kaip UAB ( - ) (UAB ( - )) generaliniam... 49. Dėl šių T. P. ir Z. Z. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė... 50. Dėl šio Z. Z. kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas BK 24... 51. J. R. buvo kaltinamas tuo, kad dirbdamas UAB ( - ) (nuo 2011-11-17 - UAB ( - ))... 52. J. R., siekdamas padėti T. P. piktnaudžiauti bendrovės generalinio... 53. Tokiu būdu J. R. padėjo T. P., kaip UAB ( - ) (UAB ( - )) generaliniam... 54. Dėl šių T. P. ir J. R. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė... 55. Dėl šio J. R. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 24... 56. Be to, J. R. buvo kaltinamas tuo, kad dirbdamas UAB ( - ) (nuo 2011-11-17 - UAB... 57. J. R., siekdamas padėti T. P. piktnaudžiauti bendrovės generalinio... 58. Tokiu būdu J. R. padėjo T. P., kaip UAB ( - ) (UAB ( - )) generaliniam... 59. Dėl šių T. P. ir J. R. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė... 60. Dėl šio J. R. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 24... 61. A. P. buvo kaltinamas, kad būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu... 62. 2011-11-10 apie 8 val., savo darbo vietoje - VšĮ ( - ) patalpose, esančiose... 63. Tokiu būdu, jis, A. P., piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, iššvaistė... 64. Dėl šių A. P. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė... 65. Be to, A. P. buvo kaltinamas, kad būdamas valstybės tarnautojui prilygintu... 66. 2011-12-08 laikotarpyje nuo 09.01 val. iki 11.41 val., telefoninių pokalbių... 67. Tokiu būdu A. P., piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, iššvaistė jam... 68. Dėl šių A. P. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė... 69. Dėl šio A. P. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 228... 70. Kaltinamųjų pozicija dėl jiems pateiktų kaltinimų... 71. Kaltinamasis K. K. kaltu neprisipažino. Parodė, kad buvo mero pavaduotoju.... 72. Kaltinamasis T. P. kaltu neprisipažino. Parodė, kad pripažįsta kaltinime... 73. Z. Z. kalta neprisipažino. Parodė, kad butą paveldėjo po mamos mirties.... 74. J. R. kaltu neprisipažino. Parodė, kad bendrovėje dirba nuo 1979 m. Su... 75. Kaltinamasis A. P. kaltu neprisipažino. Parodė, kad buvo savivaldybės... 76. Dėl K. K. kaltinimo pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, T. P. kaltinimo pagal BK... 77. Kaltinimas dėl šių nusikalstamų veikų byloje grindžiamas liudytojų K.... 78. Liudytojas K. Č. parodė, kad 2011 pabaigoje dirbo ( - ) apdailininku.... 79. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau –... 80. Liudytojas R. Ž. parodė, kad pažįsta Z. Z. kaip klientę. 2011 m. spalio... 81. Liudytoja R. Č. parodė, kad su kaltinamaisiais sieja tik darbiniai santykiai,... 82. Kadangi liudytoja R. Č. neprisiminė aplinkybių, dėl kurių buvo apklausiama... 83. Liudytoja R. Č. patvirtino šiuos parodymus. Papildomai parodė, kad... 84. Liudytoja E. V. parodė, kad 2011-2012 metais dirbo UAB ( - ) vyriausia... 85. Liudytojas A. Š. parodė, kad 35 metus dirbo ( - ) vadybininku ūkiui.... 86. Liudytojas R. V. parodė, kad dirbo ( - ) vyr. specialistu, 2011 metais –... 87. Liudytojas V. T. parodė, kad nuo 2012 m. sausio 24 d. dirba generaliniu... 88. Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, byloje esantiems įrodymams... 89. Liudytojas V. L. parodė, kad 2011 m. pabaigoje – 2012 m. pradžioje dirbo ir... 90. Liudytojas R. K. parodė, kad dirba STT Kauno valdyboje kriminalinės... 91. Liudytojas G. L. parodė, kad yra vadovas UAB „( - )“, kuri užsiima durų... 92. Liudytojas R. T. parodė, kad dirba UAB „( - )“. Su direktoriumi G. L. ir... 93. Liudytojas R. R. parodė, kad dirba direktoriumi įmonėje „( - )“, kuri... 94. Liudytoja L. M. pažįsta kaltinamuosius K. K., T. P., Z. Z.. Žino, kad jie... 95. Liudytojas R. R. parodė, kad dirba Kauno STT skyriuje kriminalinės žvalgybos... 96. Liudytojas A. P. parodė, kad dirba STT Kauno skyriuje vyr. specialistu.... 97. Specialistas Benas Gabrielis Urbonavičius paaiškino, kad skaitmeninė... 98. Iš ( - ) A. K. 2012-02-03 rašto Nr. (A27V124)-K-646 „Dėl informacijos ir... 99. Iš ( - ) tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-276 2 priedo matyti,... 100. Iš ( - ) tarybos 2011 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr. T-609 2 priedo matyti,... 101. Iš 2012-04-19 įtariamojo K. K. naudotų mobilaus ryšio telefonų apžiūros... 102. Iš 2012-06-14 ( - ) administracijos Turto skyriaus vedėjo A. S. rašto Nr.... 103. Dėl kai kurių byloje pateiktų įrodymų leistinumo... 104. Bylos nagrinėjimo metu kaltinamųjų gynybai kilo abejonių dėl kaltinamųjų... 105. Kauno apygardos teismo 2011-06-27 nutartimi sankcionuotas slaptas ( - )... 106. Lietuvos Respublikos Operatyvinės veiklos įstatymo (įstatymo redakcijoje... 107. Iš nurodytų nutarčių matyti, kad slaptas kaltinamųjų sekimas ir jų... 108. Liudytojai R. R. ir A. P., specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, surašę... 109. Atskiruose garso įrašuose (taip pat ir nutrūkusiuose) užfiksuotų pokalbių... 110. Iš 2011-12-30 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-335 matyti,... 111. Iš 2011-12-07 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-248 matyti,... 112. Iš 2011-12-07 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-249 matyti,... 113. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-196 matyti,... 114. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-198 matyti,... 115. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-199 matyti,... 116. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-200 matyti,... 117. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-201 matyti,... 118. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-238 matyti,... 119. Iš 2011-12-16 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-260 matyti,... 120. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-202 matyti,... 121. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-20 matyti,... 122. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-204 matyti,... 123. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-205 matyti,... 124. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-206 matyti,... 125. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-207 matyti,... 126. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-208 matyti,... 127. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-212 matyti,... 128. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-213 matyti,... 129. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-214 matyti,... 130. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-216 matyti,... 131. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-217 matyti,... 132. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-218 matyti,... 133. Iš 2011-12-06 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-242 matyti,... 134. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-219 matyti,... 135. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-220 matyti,... 136. Iš 2011-11-11 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-221 matyti,... 137. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-222 matyti,... 138. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-223 matyti,... 139. Iš 2011-11-11 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-224 matyti,... 140. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-225 matyti,... 141. Iš 2011-11-11 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-226 matyti,... 142. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-227 matyti,... 143. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-228 matyti,... 144. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-229 matyti,... 145. Iš 2011-12-20 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-262 matyti,... 146. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-230 matyti,... 147. Iš 2011-12-06 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-243 matyti,... 148. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-231 matyti,... 149. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-232 matyti,... 150. Iš 2011-12-30 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-338 matyti,... 151. Iš 2011-11-18 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-233 matyti,... 152. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-234 matyti,... 153. Iš 2011-11-21 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-235 matyti,... 154. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-236 matyti,... 155. Iš 2011-11-21 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-244 matyti,... 156. Iš 2012-05-31 Transporto priemonės duomenų išrašo ir 2012-07-26 Transporto... 157. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-237 matyti,... 158. Iš 2011-12-30 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-343 matyti,... 159. Iš 2011-12-16 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-257 matyti,... 160. Iš 2011-11-25 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-245 matyti,... 161. Iš 2011-12-27 Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 162. Iš 2011-12-29 Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 163. Iš 2011-12-29 Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 164. Iš 2011-12-29 Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 165. Iš 2011-12-30 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-340 matyti,... 166. Iš 2011-12-30 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-337 matyti,... 167. Iš 2011-12-30 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-339 matyti,... 168. Iš 2012-01-12 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-19 matyti,... 169. Iš 2012-01-12 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-20 matyti,... 170. Iš 2011-12-28 apžiūros protokolo matyti, kad 2011-12-28, 10.53 val. į... 171. Iš 2011-12-28 apžiūros protokolo matyti, kad 2011-12-28, 11.30 val. prie... 172. Iš Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad... 173. Iš Dokumentų apžiūros protokolo matyti, kad: - PVM sąskaita faktūra... 174. Iš 2012-04-20 kompaktinės plokštelės ir joje esančių vaizdo įrašų... 175. Bylos nagrinėjimo metu kaltinamųjų gynybai kilo abejonių dėl vaizdo... 176. Liudytojai V. L. ir R. K. patvirtino vaizdo įrašų paėmimo iš UAB „( -... 177. Iš 2011-06-05 UAB ( - ) generalinio direktoriaus V. T. rašto Nr. 1411 matyti,... 178. Iš 2011-06-28 UAB ( - ) generalinio direktoriaus V. T. raštu Nr. 1661... 179. Iš 2011-06-07 UAB ( - ) generalinio direktoriaus V. T. raštu Nr. 1454... 180. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad... 181. Iš 2012-01-16 Z. Z. buto, esančio ( - ), ( - ), apžiūros protokolo matyti,... 182. Iš 2012-02-20 daiktų, paimtų 2012-01-17 iš įtariamosios Z. Z. buto,... 183. Iš 2012-03-16 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad 2012-03-16... 184. Iš 2012-07-23 LR STT Ikiteisminio tyrimo tyrėjo D. V. tarnybinio pranešimo... 185. Iš UAB ( - ) PVM sąskaitos faktūros PBV Nr. 0000438 matyti, kad ji... 186. Iš UAB ( - ) banko sąskaitos 2012-02-13 išrašo matyti, kad T. P. per du... 187. Įrodymų vertinimas... 188. Pagal BK 228 straipsnio 2 dalį atsako valstybės tarnautojas ar jam... 189. Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi teismų praktikoje aiškinamas kaip... 190. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyse yra ne kartą pasisakęs, kad... 191. Kaltinimas K. K. ir T. P. piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi yra sąlygotas... 192. Kaltinimuose K. K., T. P. ir Z. Z. nurodytų statybinių medžiagų ir kitų... 193. T. P. pripažino, kad tarėsi su Z. Z. dėl jai reikalingų statybinių... 194. Kaltinimas K. K. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, T. P. pagal BK 228 straipsnio... 195. Teismo nuomone, nei atskiri pokalbiai ar atskiros kaltinamųjų pasakytos... 196. Kai kurios pokalbių frazės, kaip pvz. Z. Z. K. K.: „reikia viską... 197. Aplinkybę, kad K. K. rūpinosi Z. Z. buto remonto reikalais ir kad Z. Z.... 198. Aplinkybių, kad T. P. ne visas prekes iš Z. Z. pateiktų sąrašų įtraukė... 199. Iš STT Kauno valdybos byloje pateiktų kaltinamųjų telefonų tarpusavio... 200. Baudžiamosios atsakomybės pagrindas – nusikalstamos veikos sudėties... 201. Įvertinęs visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, jog... 202. Kaltinamajam T. P. buvo inkriminuota ir BK 300 straipsnio 3 dalis, kaltinant... 203. K. K. inkriminuota, kad jis, būdamas valstybės politiku, dirbdamas ( - )... 204. Kaltinamasis K. K. tvirtino, kad nežinojo apie tai, jog prekės Z. Z. perkamos... 205. Nors ( - ) savivaldybė yra visų UAB ( - ) (UAB ( - )) akcijų savininkas,... 206. Kaltinime T. P. užfiksuota, kad jis, kaip UAB ( - ) (UAB ( - )) generalinis... 207. Kaltinime K. K. ir T. P. nurodoma, kad kaltinime nurodytus veiksmus jie atliko... 208. Kaip minėta, kvalifikuojant veiką pagal BK 228 straipsnį didelės žalos... 209. Kaltinime K. K. ir T. P. įvardintas šio nusikaltimo (BK 228 str. 2 d.)... 210. Nenustačius T. P. veiksmuose nusikaltimų, numatytų BK 184 straipsnio 1... 211. Dėl šio kaltinimo teismas mano, kad byloje yra nepašalintų abejonių, nėra... 212. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, jog siekiant... 213. Pasisakydamas dėl K. K. ir T. P. inkriminuoto piktnaudžiavimo tarnybine... 214. Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą teismas sprendžia, kad K. K. ir T.... 215. Z. Z. buvo inkriminuotos nusikalstamos veikos, numatytos BK 24 straipsnio 6... 216. Pagal BK 24 str. 6 d. padėjėju yra pripažįstamas asmuo, padėjęs daryti... 217. Kadangi teismas konstatuoja, kad T. P. veiksmuose nėra šių nusikaltimų (BK... 218. Dėl K. K. kaltinimo pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, T. P. kaltinimo pagal BK... 219. Liudytoja E. V., UAB ( - ) vyriausia buhalterė, parodė, kad po to, kai... 220. Liudytojas A. B. parodė, kad dirbo UAB „( - )“ vadybininku – pardavėju.... 221. Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, liudytojo A. B. parodymams... 222. Liudytojas V. V. parodė, kad pažįsta kaltinamuosius Z. Z., A., P., K. K. ir... 223. Iš 2011-12-30 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-336 matyti,... 224. Iš 2011-12-30 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-337 matyti,... 225. Iš 2011-12-30 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-338 matyti,... 226. Iš 2011-12-30 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-343 matyti,... 227. Iš 2011-12-30 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-340 matyti,... 228. Iš 2011-12-30 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-341 matyti,... 229. Iš 2011-12-30 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-342 matyti,... 230. Iš 2012-01-19 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad 2012-01-19... 231. Iš 2012-01-17 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti,... 232. 2011-06-28 UAB ( - ) generalinio direktoriaus V. T. raštu – lydraščiu Nr.... 233. Iš 2011-06-07 UAB ( - ) generalinio direktoriaus V. T. raštu Nr. 1454... 234. Iš 2011-07-10 UAB ( - ) generalinio direktoriaus V. T. raštu Nr. 1757... 235. Iš automobilio apžiūros protokolo matyti, kad ant automobilio „Mercedes... 236. Iš daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad 2012-01-30 A. K.,... 237. Iš automobilio apžiūros protokolo matyti, kad ant automobilio „Mercedes... 238. Įrodymų vertinimas... 239. Kaltinimuose K. K., T. P. ir J. R. nurodytas faktas, kad keturios padangos SAVA... 240. Kaltinimas K. K. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, T. P. pagal BK 228 straipsnio... 241. Aplinkybė, kad T. P., būdamas ilgalaikis ir artimas K. K. tiek asmeninis... 242. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad iš UAB „( - )“ T. P. vadovaujamai... 243. Šiomis aplinkybėmis fakto, jog padangos iš UAB „( - )“ buvo paimtos... 244. Esant tokioms aplinkybėms teismas negali daryti neabejotinos išvados, kad T.... 245. Kaltinamasis J. R. UAB ( - ) (UAB ( - )) dirbo mechaniku. Iš UAB ( - )... 246. Paraiškoje nurodytos padangos buvo perkamos UAB ( - ) reikmėms –... 247. Kaip minėta epizode dėl Z. Z. pirktų statybinių medžiagų, bylos duomenys... 248. Įvertinęs visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, vadovaudamasis nekaltumo... 249. Šiame kaltinime T. P. buvo inkriminuota ir BK 300 straipsnio 3 dalis,... 250. K. K. inkriminuota, kad jis, būdamas valstybės politiku, dirbdamas ( - )... 251. Kaltinamasis K. K. tvirtino, kad neturėjo tikslo gauti padangas iš... 252. Kaltinime T. P. užfiksuota, kad jis, kaip UAB ( - ) (UAB ( - )) generalinis... 253. Kaltinime K. K. ir T. P. nurodoma, kad kaltinime nurodytus veiksmus jie atliko... 254. Kaip minėta, kvalifikuojant veiką pagal BK 228 straipsnį didelės žalos... 255. Kaltinime K. K. ir T. P. įvardintas šio nusikaltimo (BK 228 str. 2 d.)... 256. Kadangi T. P. piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi siejamas su svetimo turto... 257. Dėl šio kaltinimo teismas mano, kad byloje nepašalinus abejonių, nėra... 258. Be to, kaip jau buvo minėta aukščiau, pagal teismų praktiką ne bet koks... 259. Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą teismas sprendžia, kad K. K. ir T.... 260. Šiame kaltinime J. R. buvo inkriminuotos nusikalstamos veikos, numatytos BK 24... 261. Pagal kaltinimo turinį suprastina, kad J. R. padėjimas padaryti nurodytus... 262. Kadangi teismas konstatuoja, kad T. P. veiksmuose nėra jam inkriminuotų... 263. Dėl K. K. kaltinimo pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, T. P. kaltinimo pagal BK... 264. Kaltinimai dėl šių K. K., T. P. ir J. R. inkriminuotų nusikaltimų... 265. Iš 2011-12-23 Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 266. Iš 2011-12-23 Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 267. Iš 2011-12-23 Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 268. Iš 2011-12-23 Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 269. Iš 2011-12-23 Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 270. Iš 2011-12-23 Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 271. Iš 2011-12-22 vietovės apžiūros protokolo matyti, kad 2011-12-22, 16.18... 272. Iš 2011-12-23 Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 273. Iš 2012-01-17 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti,... 274. - iš 2011-12-29 PVM sąskaitos faktūros serija 92P Nr. 3605 matyti, kad ją... 275. - iš 2011-12-29 PVM sąskaitos faktūros serija 92P Nr. 3605 išrašo matyti,... 276. Iš 2012-06-28 UAB ( - ) generalinio direktoriaus V. T. rašto Nr. 1662 matyti,... 277. Iš 2012-06-07 UAB ( - ) generalinio direktoriaus V. T. raštu Nr. 1454... 278. Iš UAB ( - ) generalinio direktoriaus V. T. raštu Nr. 1757 pateiktos PVM... 279. Iš 2012-01-29 STT Kauno valdybos ITS vyresn. specialisto D. V. tarnybinio... 280. Iš 2012-01-30 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad 2012-01-30... 281. Iš 2012-01-30 daiktų (akumuliatoriaus) apžiūros protokolo matyti, kad... 282. Iš 2012-06-13 daiktų (automobilio) apžiūros protokolo matyti, kad UAB ( - )... 283. Įrodymų vertinimas... 284. Kaltinimuose K. K., T. P. ir J. R. nurodytas faktas, kad akumuliatorius MIDAC... 285. Kaltinimas K. K. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, T. P. pagal BK 228 straipsnio... 286. Teismo nuomone, nei atskiri pokalbiai ar atskiros kaltinamųjų pasakytos... 287. Aplinkybė, kad T. P., būdamas ilgalaikis ir artimas K. K. asmeninis... 288. Iš 2011-11-23 J. R. pasirašytos ir T. P. vizuotos Medžiagų, inventoriaus,... 289. Šiomis aplinkybėmis fakto, jog akumuliatorius iš UAB „( - )“ buvo... 290. Esant tokioms aplinkybėms teismas negali daryti neabejotinos išvados, kad T.... 291. Kaltinamasis J. R., kaip UAB ( - ) (UAB ( - )) mechanikas, pagal savo... 292. Paraiškoje nurodytas akumuliatorius buvo užsakytas automobiliui ( - ).... 293. Įvertinęs visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, vadovaudamasis nekaltumo... 294. Šiame kaltinime T. P. buvo inkriminuota ir BK 300 straipsnio 3 dalis,... 295. K. K. inkriminuota, kad jis, būdamas valstybės politiku, dirbdamas ( - )... 296. Kaltinamasis K. K. tvirtino, kad neturėjo tikslo gauti akumuliatorių iš... 297. Kaltinime T. P. užfiksuota, kad jis, kaip UAB ( - ) (UAB ( - )) generalinis... 298. Kaltinime K. K. ir T. P. nurodoma, kad kaltinime nurodytus veiksmus jie atliko... 299. Kaip minėta, kvalifikuojant veiką pagal BK 228 straipsnį didelės žalos... 300. Kaltinime K. K. ir T. P. įvardintas šio nusikaltimo (BK 228 str. 2 d.)... 301. Kadangi T. P. piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi siejamas su svetimo turto... 302. Dėl šio kaltinimo teismas mano, kad byloje nėra paneigti K. K. ir T. P.... 303. Be to, kaip buvo minėta aukščiau, pagal teismų praktiką ne bet koks... 304. Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą teismas sprendžia, kad K. K. ir T.... 305. Šiame kaltinime J. R. buvo inkriminuotos nusikalstamos veikos, numatytos BK 24... 306. Pagal kaltinimo turinį suprastina, kad J. R. padėjimas padaryti nurodytus... 307. Kadangi teismas konstatuoja, kad T. P. veiksmuose nėra jam inkriminuotų... 308. Dėl K. K. kaltinimo pagal BK 228 straipsnio 2 dalį ir A. P.... 309. kaltinimo pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, 184 straipsnio 1 dalį... 310. (K. K. automobilio Audi A6 Avant remontas)... 311. Liudytojas V. K. parodė, kad dirba VšĮ ( - ) įrenginių priežiūros... 312. Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, byloje esantiems įrodymams... 313. Liudytojas Ž. T. parodė, kad dirbo UAB „( - )“ serviso konsultantu... 314. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-183 matyti,... 315. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-184 matyti,... 316. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-185 matyti,... 317. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-186 matyti,... 318. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-187 matyti,... 319. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-188 matyti,... 320. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-189 matyti,... 321. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-190 matyti,... 322. Iš 2012-01-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-1 matyti,... 323. Liudytojas N. D. parodė, kad dirba Kauno STT valdyboje specialistu. Pagal... 324. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-188 matyti,... 325. Iš 2011-12-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-192 matyti,... 326. Iš 2012-01-16 kratos protokolo matyti, kad 2012-01-16 buvo atlikta krata UAB... 327. Iš 2012-07-09 VšĮ „( - )“ l. e. direktoriaus p. S. S. rašto Nr. 12-242... 328. Iš daiktų ir dokumentų apžiūros protokolo matyti, kad: - A. P. 2011 m.... 329. Iš 2011-12-21 AB SEB lizingo Lizingo priežiūros skyriaus rašto Nr.... 330. Iš 2012-01-30 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad 2012-01-30... 331. Iš VšĮ „( - )“ kasos pajamų orderio serija ASAK Nr. 02 matyti, kad... 332. Iš VšĮ „( - )“ įstatų, patvirtintų ( - ) administracijos direktoriaus... 333. Iš VšĮ „( - )“ direktoriaus pareiginių nuostatų (t. 9, b. l. 136-127)... 334. Įrodymų vertinimas... 335. Kaltinimas K. K. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, A. P. pagal BK 228 straipsnio... 336. Paminėti buhalteriniai dokumentai patvirtina, kad už automobilio „Audi A6... 337. Kaltinimas taip pat grindžiamas Operatyvinių veiksmų atlikimo protokoluose... 338. Liudytojų V. K. ir Ž. T. parodymai apie sąskaitos pakeitimą nurodant joje... 339. Tiek V. K., tiek Ž. T. atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas... 340. Liudytojas V. V. patvirtino, kad tarybos nariams yra mokamos kanceliarinės... 341. Šiomis aplinkybėmis fakto, jog automobilio remontas buvo atliktas 2011-12-05,... 342. Aplinkybė, kad A. P., būdamas K. K. kaimynas ir asmeninis pažįstamas teikė... 343. Aplinkybė, kad vėliau A. P. iš savo lėšų apmokėjo nurodytą sumą VšĮ... 344. Inkriminuojant asmeniui BK 184 straipsnyje numatytą nusikaltimą būtina... 345. Nors pagal aukščiau paminėtus buhalterinius dokumentus matyti, kad pagal... 346. Kaip minėta epizode dėl Z. Z. pirktų statybinių medžiagų, bylos duomenys... 347. Įvertinęs visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, vadovaudamasis nekaltumo... 348. Šiame kaltinime K. K. inkriminuota, kad jis, būdamas valstybės politiku,... 349. Kaltinime A. P. užfiksuota, kad jis, kaip VšĮ ( - ) direktorius, vykdydamas... 350. Kaltinime K. K. ir A. P. nurodoma, kad kaltinime nurodytus veiksmus jie atliko... 351. Kaip minėta, kvalifikuojant veiką pagal BK 228 straipsnį didelės žalos... 352. Kaltinime K. K. ir A. P. įvardintas šio nusikaltimo (BK 228 str. 2 d.)... 353. Kadangi A. P. piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi siejamas su svetimo turto... 354. Dėl šio kaltinimo teismas mano, kad byloje nepašalinus abejonių, nėra... 355. Be to, kaip jau buvo minėta aukščiau, pagal teismų praktiką ne bet koks... 356. Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą teismas sprendžia, kad K. K. ir A.... 357. Dėl K. K. kaltinimo pagal BK 228 straipsnio 2 dalį ir A. P. kaltinimo pagal... 358. Liudytojas S. S. parodė, kad dirba VšĮ ( - ) vyriausiuoju inžinieriumi.... 359. Liudytojas R. J. apžiūrėjęs pateiktą UAB „( - )“ dokumentą –... 360. Liudytojas P. T. parodė, kad anksčiau dirbo UAB „( - )“. Teismas pateikia... 361. Liudytojas E. R. parodė kad 2011-12-08 užsakyme, kuriame nurodyta, kad VšĮ... 362. Liudytojas J. B. parodė, kad kaltinamuosius K. K. ir A. P. pažįsta, nes yra... 363. Liudytojas Ž. G. parodė, kad jam pažįstami kaltinamieji K. K., A. P., T. P.... 364. Iš 2011-12-21 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-263 matyti,... 365. Iš 2011-12-21 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-264 matyti,... 366. Iš 2011-12-21 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-265 matyti,... 367. Iš 2011-12-21 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-266 matyti,... 368. Iš 2011-12-21 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-267 matyti,... 369. Iš 2011-12-21 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-268 matyti,... 370. Iš 2011-12-21 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-269 matyti,... 371. Iš 2011-12-21 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-270 matyti,... 372. Iš 2011-12-21 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-271 matyti,... 373. Iš 2011-12-21 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-272 matyti,... 374. Iš 2012-01-05 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-07-2 matyti,... 375. Iš 2012-01-16 kratos protokolo matyti, kad 2012-01-16 atliekant kratą UAB... 376. Iš 2012-12-28 dokumentų apžiūros protokolo matyti, kad: - Paslaugų... 377. Iš 2011-12-16 mokėjimo nurodymo Nr. 2358 išrašo matyti, kad 2011-12-16... 378. Iš 2012-01-30 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad 2012-01-30... 379. Iš 2012-01-16 kratos protokolo matyti, kad kratos metu A. P. darbo vietoje,... 380. Iš daiktų ir dokumentų apžiūros protokolo matyti, kad: - PVM sąskaita... 381. Iš 2012-01-16 kratos protokolo matyti, kad 2012-01-16 kratos metu K. K.... 382. Iš daiktų ir dokumentų apžiūros protokolo matyti, kad techninės... 383. Iš 2012-07-10 UAB Kauno techninės apžiūros centro pažymos matyti, kad už... 384. Įrodymų vertinimas... 385. Kaltinimuose K. K. ir A. P. nurodytas faktas, kad 2011-12-08 K. K.... 386. Kaltinimas K. K. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, A. P. pagal BK 228 straipsnio... 387. Inkriminuojant asmeniui BK 184 straipsnyje numatytą nusikaltimą būtina... 388. Aplinkybė, kad A. P., būdamas K. K. kaimynas ir asmeninis pažįstamas teikė... 389. Teismo nuomone, šios aplinkybės nepatvirtina nusikaltimo – turto... 390. Nors pagal aukščiau paminėtus buhalterinius dokumentus matyti, kad pagal... 391. Aplinkybė, kad po remonto K. K. pakankamai ilgą laiką neatsiskaitė su A.... 392. Kaip minėta epizode dėl Z. Z. pirktų statybinių medžiagų, bylos duomenys... 393. Įvertinęs visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, vadovaudamasis nekaltumo... 394. Šiame kaltinime K. K. inkriminuota, kad jis, būdamas valstybės politiku,... 395. Kaltinime A. P. užfiksuota, kad jis, kaip VšĮ ( - ) direktorius, vykdydamas... 396. Kaltinime K. K. ir A. P. nurodoma, kad kaltinime nurodytus veiksmus jie atliko... 397. Kaip minėta, kvalifikuojant veiką pagal BK 228 straipsnį didelės žalos... 398. Kaltinime K. K. ir A. P. įvardintas šio nusikaltimo (BK 228 str. 2 d.)... 399. Kadangi A. P. piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi siejamas su svetimo turto... 400. Dėl šio kaltinimo teismas mano, kad byloje nepašalinus abejonių, nėra... 401. Be to, kaip jau buvo minėta aukščiau, pagal teismų praktiką ne bet koks... 402. Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą teismas sprendžia, kad K. K. ir A.... 403. Kardomųjų priemonių ir kiti klausimai... 404. Kadangi kaltinamieji K. K., T. P., Z. Z., J. R. ir A. P. išteisinami,... 405. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – iš Z. Z. buto... 406. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – A. K. pateiktos... 407. Daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti – A. K. pateiktas... 408. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – K. K. asmens kratos... 409. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – iš A. P. darbo... 410. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – garso įrašai su... 411. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – UAB ( - ) (UAB ( -... 412. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis BPK 297 straipsnio, 301 straipsnio,... 413. 1. K. K. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį (penkios veikos) išteisinti, kadangi... 414. Kardomąją priemonę K. K. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti –... 415. 2. T. P., pagal BK 228 straipsnio 2 dalį (trys veikos), 300 straipsnio 3 dalį... 416. Kardomąją priemonę T. P. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti –... 417. 3. Z. Z. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, 184 straipsnio... 418. Kardomąją priemonę Z. Z. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti –... 419. 4. J. R. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 228 straipsnio 2 dalį (dvi veikos),... 420. Kardomąją priemonę J. R. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti –... 421. 5. A. P. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį (dvi veikos), BK 184 straipsnio 1... 422. Kardomąją priemonę A. P. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti –... 423. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – iš Z. Z. buto... 424. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – A. K. pateiktos... 425. Daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti – A. K. pateiktas... 426. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – įtariamojo K. K.... 427. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – iš A. P. darbo... 428. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – garso įrašai su... 429. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – UAB ( - ) (UAB ( -... 430. Dėl nuosprendžio per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti paduotas...