Byla 1-10-354/2019
Dėl paprašė, kad juos suvestų pakalbėti, suorganizuotų susitikimą senamiestyje, prie buvusios policijos (duomenys neskelbtini). Jis M. P. pažinojo kelerius metus, tuo metu D. R. gyveno jo bute, kartais atvažiuodavo pernakvoti

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Nijolė Matuzevičienė, sekretoriaujant Jolantai Plungienei, Irenai Skaringienei, dalyvaujant prokurorui Egidijui Keriui, gynėjams advokatams Muradui Bakanui, Romaldui Briliui, Ramūnui Dobrovolskiui, kaltinamiesiems T. B., D. R., nukentėjusiajam M. P., specialistei J. L., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2T. B., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), ( - ), išsiskyręs, dirbantis ( - ) direktoriumi, aukštesniojo išsilavinimo, gyvenantis ( - ), teistas 2016 m. gruodžio 15 d. Mažeikių rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 294 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 9 mėnesiams, vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5 ir 8 punktais, laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 metams, įpareigojant per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti arba registruotis Darbo biržoje ir per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti iš gyvenamosios vietos be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, nuosprendis įsiteisėjo 2017 m. balandžio 26 d., kaltinamas pagal BK 181 straipsnio 2 dalį ir 260 straipsnio 3 dalį, ir

3D. R., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) nevedęs, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, gyvenantis ( - ), teistas: 1) 2012 m. rugsėjo 11 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą laisvės atėmimu 1 metams, bausmės vykdymą atidedant 1 metams; 2) 2013 m. vasario 21 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, 165 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi laisvės atėmimu 1 metams 5 mėnesiams, bausmės vykdymą atidedant 1 metams 3 mėnesiams; 3) 2016 m. gruodžio 8 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu, pakeistu Šiaulių apygardos teismo 2017 m. kovo 15 d. nuosprendžiu, pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, pritaikius BK 641 straipsnį, 14 MGL (527,24 Eur) bauda, kaltinamas pagal BK 181 straipsnio 2 dalį.

4Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

5Kaltinamieji T. B. ir D. R., veikdami bendrininkų grupe, neturėdami teisėto pagrindo, panaudodami fizinį smurtą, atvirai T. B. naudai vertė asmenį suteikti turtinę teisę, o būtent: 2017 m. sausio 19 d., apie 20 val. 25 min., ( - ), D. R. sudavus nukentėjusiajam M. P. du smūgius kumščiu į krūtinę, abu sugriebė nukentėjusiajam už rankų ir T. B. pagrasinus panaudoti fizinį smurtą, tai yra pasakius: ,,Jei nevažiuosi, būsi sulaužytas“, prievarta, prieš nukentėjusiojo valią įsodino nukentėjusįjį į D. P., nesusijusio su šia nusikalstama veika, vairuojamą automobilį ,,Mercedes Benz“ E220, valst. Nr. ( - ), kuriame važinėjant po ( - ) miestą neteisėtai, neturėdami pagrindo bei grasindami prieš nukentėjusįjį panaudoti fizinį smurtą, T. B. naudai reikalavo iš nukentėjusiojo M. P. pasirašyti nenustatytos pinigų sumos skolos vekselį, t. y. tokiais bendrais veiksmais vertė M. P. suteikti T. B. turtinę teisę į nenustatytą pinigų sumą.

6Be to, kaltinamasis T. B. neteisėtai disponavo labai dideliu narkotinių medžiagų kiekiu, o būtent: nuo nenustatyto laiko, bet ne vėliau, kaip nuo 2017 m. sausio 19 d., neteisėtai laikė labai didelį kiekį – 173,220 g narkotinės medžiagos – kanapių dervos nuomojamo gyvenamojo namo, esančio ( - ), virtuvinių baldų komplekto pakabinamoje spintelėje iki tol, kol šią narkotinę medžiagą 2017 m. sausio 20 d. 3.45 val. kratos metu rado ir paėmė Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.

7Įrodymai

8Apklaustas teisiamajame posėdyje kaltinamasis T. B. kaltu neprisipažino ir parodė, kad su M. P. trimis draugais buvo susitikęs prie jo (T. B.) namo laiptinės, minėti asmenys liudijo teisme, vieno pavardė yra B., pastarieji paklausė, ar jis pažįsta M. P., jis atsakė, kad pažįsta, tada jo paklausė, ar buvo padegta jo mašina, jam atsakius, kad buvo, jie pasakė, kad jų draugas išgertuvėse gyrėsi, jog padegė jo automobilį, jam pasidarė įdomu, todėl paprašė, kad juos suvestų pakalbėti, suorganizuotų susitikimą senamiestyje, prie buvusios policijos ( - ). Jis M. P. pažinojo kelerius metus, tuo metu D. R. gyveno jo bute, kartais atvažiuodavo pernakvoti.

9M. P. draugai jį su D. R. nuvežė į sutartą vietą, ten buvo M. P. su dviem draugais: vienas didelis, pravarde K. – K. G., kitas mažiukas, jam nepažįstamas. Jie M. P. pasakė, kad eitų pakalbėti. M. P. girtas draugas K. G. jiems pasakė, kad niekur M. P. neis. Jis A. B. pasakė, jog nieko blogo nedarys, pasisakė jiems savo pavardę. Tada K. G. jį pažino, pasakė jam: „Čia tu, B.?“. Jis pasakė, kad nori tik pasikalbėti, ir M. P. sutiko. B. yra jo pravardė. K. G. pasakė, kad, jei M. P. išveš, tuomet iškvies porą mašinų. Jis (A. B.) pagalvojo, kad reikia išvengti problemų, kad su girtais nesimuštų. Kaip tik D. P. privažiavo, paprašė pastarojo, kad pavežtų kur į šoną. Važiavo po miestą. Pavažiavo kokius tris–keturis kilometrus, pamatė, kad kažkas važiuoja iš paskos, nematė, kas, buvo prietema, po to dar viena mašina prisijungė, pamanė, kad tai gali būti M. P. draugai. Pasakė važiuoti už E., naujo gyvenamųjų namų rajono. Ten pradėjo važiuoti, apsisuko aikštelėje, sustojo. Privažiavo mašina, nematė, kokia, nes žibintai švietė. Kokią minutę mašinoje pasėdėjo, pamatė, kad priėjo pareigūnai, paprašė išlipti iš automobilio, išlipo, patikrino pasus. Vienas pareigūnas M. P. nusivedė į automobilį, kitas liko su jais. Po kelių minučių atvažiavo dar keli pareigūnų ekipažai, viską ištikrino: juos, mašinas, teritoriją, tuomet susodino juos į mašiną ir išvežė į skyrių. M. P. išsivežė vienas pareigūnas. Policijos skyriuje gal valandą sėdėjo. Ten būnant girdėjo, kaip policijos pareigūnai koridoriuje kalbėjo apie vekselius, sumušimus. Po to jiems pasakė, kad yra sulaikomi, jie klausė, dėl ko, sakė, kad rytoj išsiaiškins. Jį sulaikė, naktį atėjo pareigūnas, sakė eiti kartu, jis klausė, kur, nesakė, ėjo, nuvažiavo prie namo, kur tuo metu gyveno adresu: ( - ). Prie namo stovėjo kokios penkios, gal šešios pareigūnų mašinos, jam pasakė, kad darys kratą. Jis prašė pakviesti advokatą arba nors kaimynus, atsakė, kad jam nebereiks advokato. Nuėjo į namą, pareigūnas atrakino namo duris. Užlipo į trečią aukštą, jis liko tuščiame kambaryje, ten buvo pareigūnė moteris ir dar vienas pareigūnas, visi kiti po kitus kambarius ir aukštus lakstė. Visi pradėjo draskyti lubas, plėšti vatas iš lempų, sakė nesigilinti. Už kokių penkių minučių iš antro aukšto pareigūnas pradėjo šaukti: „Ateikit čia“, nuėjo. Pareigūnas atnešė kažkokią plytą, pasakė: „Žiūrėkit, ką radau“. Paklausė, ar čia jo, jis (A. B.) atsakė, kad ne, po to rado jo proteinus, jis sakė, kad tai jo, pareigūnai sakė, kad čia narkotikai. Jis sakė nejuokinti, pasakė, kad nieko neras, nes tai yra jo proteino papildai. Po to kinologas paėmė pareigūnų atneštą kažkokį daiktą, padėjo ant stalo, visur vaikščiojo su šunimi, jie koridoriuje laukė. Po to vėl juos suleido į tą kambarį. Viską laužė, židinį išdaužė, marmurą perskėlė. Jis sakė nedraskyti namų, kad nieko nėra name. Iš ten išėjo, nuėjo į apačią. Jis klausė, kodėl garaže nedaro kratos, sakė, gali ir garaže. Tada nuėjo į garažą ir ten ieškojo. Pareigūnas su pistoletu per metrą visur ėjo, jis su antrankiais visur buvo, šunį vedė į kitą kambarį, kad jiems neįkastų. Jie to ir telaukė, sakė, kiek pajudės, tuoj šaus. Tik trijose patalpose darė kratą. Po to dar bute padarė kratą.

10Jis policininkams nepatinka nuo mažens, buvo sportininkas, mušdavosi, vis bandydavo jį „suėsti“, vis grasina, kad dešimt metų gaus. Po pirmo teismo jam grasino, kad dešimt metų gaus, bando visokiais būdais su juo susidoroti. Jis turi užsienyje statybines įmones, dirba, pareigūnai galvoja, kad jis su narkotikais dirba. Į ( - ) važiavo BMW automobiliu, kas vairavo, nežino, iš M. P. trijų draugų, gal B. Jo kvietimu D. P. atvažiavo į ( - ), jis prašė pavežti. Jokio smurto nenaudojo M. P. atžvilgiu. Jei D. R. trenktų, tai nukentėjusysis būtų sulūžęs, bent mėlynė liktų. Pradžioje M. P. bijojo, pastarajam jis pasakė, kad nori tik pakalbėti, norėjo išsiaiškinti dėl automobilio „Audi Q7“ sudeginimo, ar kas užsakė. Važiavo kitur pasikalbėti, nes K. G. pradėjo sakyti, kad iškvies porą mašinų, pamanė, kad atvažiuos dar porą mašinų. Važiuojant automobilyje su M. P. kalbėjosi, ką šis veikia, kuo užsiima, užsiminė dėl automobilio, M. P. tylėjo. Nieko nepakalbėjo, nes pamatė, kad automobiliai juos seka. Mano, kad K. G. iškvietė policiją todėl, kad jį (A. B.) laiko banditu, gal galvojo, kad M. P. sumuš, nes šis prisikalbėjo, kad sudegino automobilį. Jei būtų pasakęs, kad sudegino, tai gal policijai būtų pranešęs. Su M. P. nebuvo pokalbio apie vekselio pasirašymą, neliepė pasirašyti vekselio. Pareigūnai, matyt, M. P. nurodė, ką sakyti, nes nekenčia jo (A. B.). D. R. automobilyje jei ir kalbėjo su M. P., tai nereikšmingus dalykus. Jis (A. B.) sėdėjo priekyje, D. P. vairavo, gale sėdėjo M. P. su D. R.. Neėmė M. P. telefono. Pirmiausia norėjo išsiaiškinti dėl automobilio padegimo, kad nebūtų melagingi parodymai, po to būtų pranešęs policijai, o gal M. P. geranoriškai būtų norėjęs tartis. Jis neprievartavo turto iš M. P., jei būtų taip daręs, būtų kaukę užsidėjęs.

11Penkiese, gal keturiese važiavo automobiliais, nepamena. Jis kvietė D. P., nes M. P. draugai būtų juos nuvežę ir palikę, o kad būtų kuo grįžti, kvietė D. P., kad juos parvežtų. Po to nežiūrėjo, ar M. P. draugai išvažiavo, ar ne, nes kalbėjo su M. P.. Lipant į mašiną jam sakė, kad, jei M. P. išsives, iškvies porą mašinų. Jis pasakė gal važiuoti kur, kad išvengti problemų. Bevažiuojant sugalvojo pavažiuoti į šoną. Paskui pastebėjo juos sekant vieną, po to kitą automobilius. Niekas neprašė jungti šviesas ar jų nejungti, niekas nekalbėjo apie tai, be to, kiemas buvo apšviestas. Nepamena, kaip pamatė, kad juos seka, gal matė per veidrodėlį, kad kažkas važiuoja iš paskos. Nepamena, kad kas jam būtų skambinęs, pranešęs, kad juos seka. Pareigūnai priėję prie automobilio paklausė, ar yra toks ar toks, M. P. jiems prisistatė. Pareigūnams paklausius, ar yra M. P., gal ir jis pasakė, kad tokio asmens nėra, nes nežinojo M. P. vardo ir pavardės, M. jį vadino, ir iš matymo žinojo. Nebuvo to, kad neleido M. P. prisistatyti. Nieko M. P. nesakė, ką paaiškinti, jam nieko nenurodė ir nieko nesakė, ir nieko nedraudė sakyti. Jokio smurto nenaudojo. Nežino apie jokį vekselį, niekas neliepė ir nevertė pasirašyti vekselio. Net nepaminėjo tokio žodžio „vekselis“. M. P. surado pastarojo draugai, kai jis (A. B.) pasakė, kad nori pasikalbėti. Nė vienam žmogui nėra davęs pasirašyti vekselio. Nežino apie jo draugo automobilio apšlapinimą, kažką apie tai girdėjo.

12Jis paprašė, ar gali jį nuvežti iki M. P., nuvežė ir viskas. Nežino tokio dalyko, kad R. Š. už jo (A. B.) nuvežimą pas M. P. būtų grąžintas vekselis, su tuo jis nesusijęs ir pirmą kartą išgirdo. Nedavė nieko pasirašyti. Nežino, kas toks yra D. V., kas apšlapino automobilį, gal iš jų draugų kažkas kalbėjo apie tai, kad jis išsivežė M. P. dėl turto reikalavimo, gal pastarieji galvojo, kad jis duos pasirašyti vekselį, bet jis nedavė pasirašyti.

13Tas įvykis buvo 2017 m. sausio 19 d. Buvo tamsus paros metas, prietema, apie 20 val. Jis nesakė, kad, jei nevažiuos, bus sulaužytas. Prievartos nevartojo, atvirkščiai, prisistatė, pasakė vardą, pavardę, sakė, kad nori tik pasikalbėti, jei kas nutiks, galėtų pranešti policijai. Nekalbėjo apie antstolius. Kai sustojo akligatvyje, nepamena, ar priėjęs policijos pareigūnas klausė, ar yra M. P.. Tokio žmogaus nepažinojo, atrodė, kad klausia apie nežinomą žmogų. Iki tol, kol juos sulaikė policininkai, nežinojo M. P. vardo, pavardės. Jį žinojo pravarde M. Yra M. P. pavežęs, pastarajam padėjęs, kai prie jo lindo. Nei jis jam skolino, nei atvirkščiai. Jokių piktumų tarpusavyje neturėjo. Jis sakė važiuoti į šoną pasikalbėti, niekas net neprisilietė prie M. P., nebent gal kai lipo siaurais laiptais prisilietė prie jo. Į mašiną lipo pats.

14Tuo metu su D. R. buvo draugiški santykiai, jis kartais miegodavo jo bute, adresu: ( - ). Daug kas jo bute permiegodavo, kai atvažiuodavo. D. R. buvo davęs buto raktus, leisdavo jam gyventi jo bute. Draugiški santykiai, ir dabar nesipyksta. D. R. nieko nežinojo prieš važiuojant į ( - ), gal užsiminė, kad važiuoja iki vieno draugo pakalbėti, klausė, ar D. R. nori važiuoti, šiaip sau, prie kompanijos. Nežino, ar D. R. žinojo apie padegtą automobilį, nepamena, ar sakė. Prie laiptinės jis stovėjo su D. R., kas už nugaros daugiau buvo, nepamena. Gal ir buvo prisilietęs D. R. prie nukentėjusiojo, bet smūgių nesudavė. M. P. nuo viršaus laiptinės iki pat automobilio ėjo pats. Pradžioje ,,laužėsi“, gal bijojo prisiklausęs kalbų. Į automobilį pirmas įsėdo D. R., paskutinis įsėdo nukentėjusysis, jo niekas nelaikė, pats ėjo ir pats įsėdo.

15Susitikimas su M. P. draugais įvyko prie jo buto laiptinės. Pastarieji atsitiktinai važiavo pro šalį, jis pakėlė ranką, ir privažiavo. Jis buvo vienas, o D. R. buvo bute, to pokalbio negirdėjo. Kiek pamena, grįžo į butą ir D. R. pasakė, kad važiuoja, nes nori pakalbėti su vienu draugu, klausė, ar pastarasis nori važiuoti kartu.

16Gal būnant su D. R. koridoriuje šalia areštinės girdėjo, kaip policijos pareigūnai kalbėjo apie vekselius, smurtą. Tai pareigūnas N. sakė kitam pareigūnui. Tada nieko blogo negalvojo, manė, kad apie kitą bylą kalba, tik dabar prisiminė, apie ką kalbėjo.

17Jis nepripažįsta kaltės dėl pas jį rasto didelio kiekio narkotinių medžiagų. Jis nebuvo toje patalpoje, kai rado narkotines medžiagas, tik tame pastate buvo. Virtuvės spintelėje laikė aminorūgštis, šokolado proteinus, tabletes. Jie buvo supakuoti dėžutėse.

18Pagarsinus kaltinamojo T. B. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (3 t., b. l. 121–122), kaltinamasis T. B. paaiškino, kad žodžiai „rastos medžiagos yra ne narkotinės medžiagos, o maisto papildai“ yra ne jo, o pareigūnų taip užrašyti, jis taip nesakė. Buvo rasti jo proteinai. Matė, kad atnešė paketą, bet paketas ne jo. Jis prašė duoti parašyti protokole, bet nedavė. Paimtos narkotinės medžiagos iš jo namo yra ne jo. Tikrinti pradėjo nuo trečio aukšto, užtruko penkias minutes, jiems bebūnant trečiame aukšte, iš antro aukšto pareigūnas šaukė ateiti čia. Kai rado, buvo viename name, bet ne vienoje patalpoje. Kai paėmė jo proteinus, ir klausė, kas čia, jis sakė: „Jūs apsijuoksite“, o dabar pakiša kitą medžiagą. Nei advokato neiškvietė, nei kaimynų. Pareigūnai galėjo pakišti tas medžiagas arba tuo metu, kai negyveno name, ir šunį kiti į lauką išvesdavo, galėjo padėti. Bet abejoja, ar kiti taip galėjo padaryti. Jam nežinoma, kaip ten atsirado narkotinės medžiagos. Visi nuomojasi jo butą, visi eidavo, kas ką paliko tame bute, iš kur jam žinoti, jis ilgą laiką ten negyveno. Nežino, iš kur bute atsirado narkotinės medžiagos. Neplatino narkotinių medžiagų. Yra teistas užsienio valstybėje, bet neprivalo atsakyti, kur ir už ką. Jis neplatino jokių narkotikų. Įvykio dieną nusipirko telefoną. Susirašinėjimas ne iš jo telefono. Žmogus buvo palikęs telefoną, turėjo jam jį grąžinti. Telefonas yra jo pažįstamo, neprivalo jo įvardyti. Ne jo telefono numeris, ne jis susirašinėjo.

19Apie tai, kad važiuos į namus, esančius ( - ), daryti kratą, sužinojo, kai jau atvežė prie namo. Pareigūnė pasakė, kad darys kratą. Prašė paskirti advokatą, tai pareigūnė pasakė, kad jam jo nebereiks. Prašė filmuoti, kai darys kratą. Pasišaipydami, juokaudami nuėjo į trečią aukštą. Pareigūnai jau turėjo namo raktus, kai jį sulaikė, buvo paėmę. Iš viso buvo gal aštuoniese. Jis, pareigūnė L. G. ir pareigūnas su „žvaigždėmis“ nuėjo į trečią aukštą. Tuomet tas pareigūnas draskė pakabinamas lubas, lempas, o pareigūnė moteris nurodinėjo, ką rašyti. Kiti pareigūnai tame pačiame aukšte nuėjo į kitą kambarį, kitas į vonią. Jis buvo su pareigūne moterimi, su ja visą laiką buvo, visi kiti viską draskė, su batais per lovą vaikščiojo, ardė. Niekas nieko nesakė, kodėl daro kratą. Nereikalavo paduoti vekselius, rašymo priemonių ar narkotinių medžiagų. Nerodė jam jokio nutarimo atlikti kratą, pats sakė, kad duotų jam parašyti, bet niekas jam nieko nedavė pasirašyti. Pareigūnai matė virtuvėje padėtus proteinus. Jis norėjo parašyti, bet jam nedavė protokolo, tik išeinant pasakė pasirašyti, bet jis sakė, kad nepasirašys, o įrašys. Jam niekas nebedavė pasirašyti. Jis būtų įrašęs, kad rastas paketas yra ne jo ir apie proteinus. Jis nenurodė, kurį advokatą nori pakviesti.

20Fotografavo atliekant kratą. Jam neįteikė vieno kratos protokolo egzemplioriaus. Iš viso buvo apie devynis ar dešimt žmonių. Vadovavo pareigūnas M. J., L. G. tik surašinėjo, ką visi sakydavo. Kinologas visą laiką buvo antrame aukšte, daugiau niekur nėjo. Pareigūnas atnešė narkotinę medžiagą, ne šuo atnešė. Kai pareigūnas atnešė narkotinę medžiagą ir padėjo ant stalo, tik tada juos įleido į tą kambarį. L. G. nieko nesakė, ką kam daryti, viską J. darė. Pareigūnas „su žvaigždėmis“ viską griovė, plėšė, draskė. Jam pareigūnas parodė, kur rado narkotines medžiagas – virtuvinėje spintelėje. Pareigūnas nešiojo tą rastą plytelę, po to nunešė į spintelę, nupaveikslavo, dar šuniui rodė. Pareigūnas jau rankoje turėjo tą plytelę. Pareigūnai jo klausė apie rastą proteiną, sakė, kad tai jo, sakė, kad veš tikrinti, jis sakė, kad apsijuoks, nes tai jo proteinai. Kitos plytelės, kuri ne jo, nepripažino, nesakė, kad jo. Buvo ir šuns papildai šalia jo padėti. Nematė, kaip rado hašišą, matė, kaip eina pro kambarį pro stiklines duris ir deda ant stalo. Pripažino, kad jo yra proteinai, apie rastą narkotinę medžiagą jo nieko neklausinėjo. Pareigūnams sakė, kad patys geriau žino, kas čia yra. Jei jie atsinešė narkotikus, jie geriau ir žino, kas čia yra. L. G. visą laiką buvo kartu su juo trečiame aukšte. Pareigūnas S. B. viską draskė, vatas, lempas iš lubų. Narkotinę medžiagą, kurią rado, jis įvardijo šokoladu ir maisto papildu, nes ten buvo maisto papildai, yra šokolado plytelė. Pareigūnai turėjo didesnį paketą, tokio dydžio, kaip keturi telefonai. Kai buvo rastas hašišas, toliau krata nebebuvo daroma. Jis pats paprašė, kad ir į garažą nueitų pažiūrėti, tada nuėjo. M. J. visą laiką lakstė po kambarį, matė, kaip laikė rankoje narkotinę medžiagą. Vienu metu keli pareigūnai jo klausė, kieno ta medžiaga, kišo rastus daiktus, jis sakė: tas jo, tas ne jo, tai gal supainiojo. Narkotinę medžiagą tik priėję parodė, jis sakė, kad ne jo. Šokoladą proteino parodė, jis pasakė: „Apsijuoksite, jei imsite“. Telefonas yra jo pažįstamo, kiek žino, jis sportininkas, prekiauja maisto papildais, parduoda anabolikus, skystus hormonus. Telefonu gal ir pasakė: skiestas, neskiestas. Nesakė apie tą pažįstamą, nes kam jį čia kišti, jei jis nieko bloga nepadarė, jo reikalas – pardavinėti ar ne. Jis nematė, kad kažkuris būtų pasirašęs protokole. Tyrėja visą laiką kažką rašė, išeinant sakė jam pasirašyti, paskui nebedavė pasirašyti. Kai pasakė, kad nori pastabas parašyti, kad užpildys viską, tada nebedavė pasirašyti, sakė, kad jis sugadins visą popierių. N. T. iš matymo žino. Kai kratą darė, jis negyveno name jau tris savaites, kitiems davė raktus, kad šunį išvestų į lauką.

21Šunį laikė garaže. Į namą galima įeiti. Jis ne pirmas įėjo į namą, trečias, gal ketvirtas. Negali svetimi žmonės prieiti prie šuns, nors vieni prieidavo, kiti ne. Į garažą pareigūnai ėjo pačioje pabaigoje, tada jis nuvedė šunį į namo kambarį. M. J. vienas įėjo į garažą.

22Virtuvės spintelė, kurioje rado narkotines medžiagas, buvo didelėje bendroje patalpoje, virtuvėje su svetaine, kur iki pusės yra pertvara, iš koridoriaus atėjus matosi visa patalpa: virtuvė ir svetainė. Buvo naujas virtuvinis komplektas, už pertvaros minkšti svetainės baldai, stalas, foteliai. Jis maisto papildus laikė plastmasiniame stiklainyje ant virtuvinių spintelių viršaus, nes stalviršių nebuvo.

23Kaltinamajam parodžius kratos metu, adresu: ( - ), padarytas fotonuotraukas (1 t., b. l. 71–72), T. B. (rodo į dvi dėžutes ant virtuvinės spintelės) nurodė, kad nuotraukose papildų nėra, nesimato nuotraukoje, kur buvo padėti papildai. Pareigūnai nurodė, kad ten buvo rasti maisto papildai. Pareigūnai vienu metu jam rodė jo paketą ir kitus paketus, gal norėjo jį supainioti.

242017 m. sausio 20 d. apklausiamas kaip įtariamasis T. B. dėl pareikšto įtarimo neprisipažino ir parodė, kad 2017 m. sausio 19 d., apie 20 val., būdamas pas draugą D. R., gyvenusį jo bute, esančiame ( - ), sugalvojo išvykti į miestą pasivažinėti. Išėjus į kiemą, prie namo, jie sutiko tris iš matymo pažįstamus asmenis, kurių vardų ir pavardžių nežino, tačiau vieno iš jų pravardė S. Žinojo, kad tie asmenys pažįsta M. P., todėl jų jis paklausė, ar jie nežino, kur galima būtų surasti M. P.. Kažkuris iš tų pažįstamų asmenų pasakė, kad M. yra senamiestyje. Paprašius pastarųjų jį ir D. pavežti iki vietos, kur buvo M., vienas iš vaikinių juos nuvežė juodos spalvos automobiliu BMW į senamiestį prie pastato, kuriame anksčiau buvo įsikūrusi policija. Važiuojant ten, jis paskambino draugui D. P. ir paprašė atvažiuoti prie „senosios policijos“. D. nesakė, ką ten veiks. Kai jie atvažiavo, prie pastato laiptinės jau stovėjo M. P.. Išlipęs iš automobilio BMW, jis nuėjo prie M. Ar iš automobilio išlipo ir kiti asmenys, nežino. Priėjęs prie M., jam pasakė: „Einam į šoną, pasikalbėsim“. M. atsakė: „Gerai einam“, tačiau šalia M. buvęs vyriškis, kuris prisistatė K., jam pasakė: „Niekur tu jo nesivesi“. Tam vyriškiui jis prisistatė, pasakė, kas toks yra, ir nurodė, kad su M. nori tik pasikalbėti, kad niekas nieko jam nedarys. Tuomet su M. nulipo laiptais, tačiau lipant žemyn, K. jam pasakė: „Jei tu aną išsivesi prie tavęs privažiuos dvi mašinos“. Tada jis M. pasiūlė kartu su juo iš tos vietos išvažiuoti, kad nebūtų kokių konfliktų. M. sutiko, pasakė: ,,Važiuojam, nėra problemų“. Kažkokiu momentu prie to pastato atvažiavo D., ,,Mersedes Benz“ markės automobiliu. Jis su M. bei D. įsėdo į D. vairuojamą automobilį. Jis atsisėdo šalia vairuotojo į priekinę keleivio vietą, o D. su M. ant galinės sėdynės. D. paprašė pavažiuoti už netoli esančios buvusios pirmos vidurinės mokyklos. Nuvažiuojant matė, kaip K. kažkam skambina, tad pagalvojo, kad kviečia draugus. Tuomet D. paprašė pavažiuoti kur nors toliau nuo tos vietos. Važiuojant mieste per galinio vaizdo veidrodėlį pamatė iš paskos važiuojantį automobilį. Netrukus, važiuojant ties prekybos centru „E.“ vėl per galinio vaizdo veidrodėlį pamatė iš paskos važiuojantį dar vieną automobilį. Tuomet D. liepė pasukti už prekybos centro „E.“, įsitikinti, ar tie automobiliai juos seka. Pasukus pamatė, kad abu minėti automobiliai, važiavę jiems iš paskos, pasekė paskui juos. Sustojus, prie jų privažiavo vienas automobilis, iš kurio išlipo ir prie jų priėjo policijos pareigūnai, kurie jį, D. bei D. sulaikė ir pristatė į komisariatą. Prieš M. jokio fizinio smurto nenaudojo ir smurtu ar susidorojimu jam negrasino. Su M. norėjo tik pasikalbėti dėl anksčiau padegto automobilio, nes iš pažįstamų buvo girdėjęs, kad šis apie tai kalbėjo, kad kažkokiems asmenims gyrėsi, jog yra padegęs jo automobilį. Važiuojant D. automobiliu, M. klausė, ar jis žino, dėl ko nori su juo pasikalbėti, ir jis atsakė, kad įtaria, apie ką. M. klausė dėl padegto automobilio, tačiau pastarasis jam nieko neatsakė. Jam matant joks kitas kartu su jais buvęs asmuo jokio fizinio smurto prieš M. nenaudojo ir negrasino. Vekselio nei jis, nei D., nei D. neturėjo ir tuo labiau nė vienas iš jų nereikalavo M. pasirašyti vekselį. Apie jokius pinigus ar skolą taip pat su M. nekalbėjo, o norėjo tik pasikalbėti su M. dėl jo (A. B.) automobilio. Į automobilį M. įsėdo savanoriškai, be prievartos.

25Tai pat paaiškino, kad kratos metu jo name rastos medžiagos yra ne narkotinės medžiagos, tai maisto papildai, kuriuos jis vartoja. Ką tiksliai pareigūnai rado jo bute, kuriame gyveno D., nežino, nes pats šiame bute negyvena daugiau nei metai laiko. D. leido gyventi jo bute, kaip draugui, tačiau anksčiau šį butą buvo išnuomojęs kitiems asmenims. Tame bute buvo jam priklausantys baldai, indai ir rūbai, jokių kitų jam priklausančių daiktų, tarp jų ir kokių nors narkotinių ar psichotropinių medžiagų, nėra (3 t., b. l. 121–122).

26Apklaustas teisiamajame posėdyje kaltinamasis D. R. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad ( - ) mieste turėjo panelę, atvykdavo pas savo draugą T. B., kuris jį priėmė gyventi bute, adresu: ( - ). Tame bute būdavo vienas arba su drauge. Su T. B. būdavo kartu, važinėdavo. 2017 m. sausio 19 d. T. B. pasakė, kad reikia važiuoti pas vieną žmogų išsiaiškinti, tada jis buvo dviese su T. B., šnekėjosi, privažiavo jo draugas D. P. senos markės vyšninės spalvos „Mercedes‘u“. Iš nuogirdų suprato, kad buvo sudegintas T. B. automobilis. Nesigilino, su kuo nori susitikti T. B.. Kadangi labai myli savo draugą, pastarasis priėmė pagyventi, iš karto šoko padėti. Buvo vakaras, nuo 7 iki 8 val., tamsus paros metas. Nežino, ar su kuo tarėsi T. B.. Jis vyko kartu su jais „Mercedes‘u“. Važiavo vienu automobiliu, nepastebėjo kitų automobilių. Kai atvažiavo, jis ir T. B. išlipo iš automobilio, ėjo prie laiptinės, matė, kad ant laiptų stovėjo trys vyrai: nukentėjusysis M. P., dar toks stambus vyras, jis teisme buvo apklaustas, gal K. G., ir dar vienas, „kūdesnis pilietis“, teisme taip pat buvo apklaustas. Tas stambus vyrukas – K. G. pasisveikino su T. B.. Iš bendro pokalbio suprato, kad M. P. yra tas padegėjas. T. B. su M. P. turėjo susitikti. Įvyko lyg ir konfliktėlis, T. P. pasakė, kad pastarasis sudegino jo (T. B.) automobilį, įsiterpė K. G., pasakė, ko čia jie nori, kad tuoj pakvies porą mašinų. M. P. nieko nesakė, pastarasis truputį gal buvo apsvaigęs nuo alkoholio, jis (D. R.) karštai sureaguodamas M. P. truputį sugriebė už krūtinės papurtyti. Tikrai ne smūgis buvo, tik kaip stuktelėjimas. Gal M. P. pajuto smūgį, kitas gal būtų pajutęs švelnų prisilietimą. Gal jis norėjo truputį pasirodyti. M. P. T. B. pasakė: „Einam, išsiaiškinsime.“ Kad nebūtų pašalinių, nuėjo į automobilį. M. P. gražiai ėjo, gal nedrąsiai, bet pats ėjo. T. B. nesakė M. P.: „Jei nevažiuosi, būsi sulaužytas.“ M. P. ėjo gal šiek tiek sutrikęs, išsiblaškęs, bet ėjo normaliai, jie M. P. nevedė prievarta. Jie įsėdo į automobilį, kuriuo atvažiavo – T. B. prie vairuotojo, jis gale su nukentėjusiuoju. Nesuprato, kodėl K. G. skambino policijai, gal dėl lengvo „kipišo“. Nesuprato, ką turėjo omenyje dėl tų dviejų mašinų pakvietimo, gal kokius banditus, gal pareigūnus norėjo kviesti. Jis nieko nežino, nes T. B. važiavo, kalbėjo automobilyje, niekas nesakė, kur važiuoti, važiavo į nuošalesnę vietelę. Vairuotojas savo nuožiūra važiavo. Jis nenurodė jam, kur važiuoti, negirdėjo, ar kas pasakė vairuotojui, kur važiuoti. T. B. su M. P. kalbėjo asmeniškai, jis labai daug neklausė, bet girdėjo, kaip T. B. M. P. klausė apie automobilį, ar tikrai taip buvo, kodėl jam žmonės taip pasakė. M. P. sakė, kad nieko nedegino, nieko nedarė. Jokių grasinimų nebuvo, buvo paprastas, gražus pokalbis. Pareigūnai privažiavo labai greitai, kai jie stovėjo aikštelėje, kalbėjosi. Atsistojo aikštelėje, kalbėjosi mašinoje, netrukus pamatė policijos automobilį. Pareigūnai jų nesivijo, nebuvo įjungtų žibintų. Kai sustojo aikštelėje, po trijų–keturių minučių pamatė atvažiuojantį su plafonu policijos automobilį. Pareigūnai paklausė, kuris čia M. P., pastarąjį nusivedė, likusius surakino, atvažiavo daugiau ekipažų, juos nuvežė į policijos komisariatą aiškintis, vėliau juos sulaikė. Buvo šokas, manė, kad tik apklaus. Nieko tyrėjai daug neaiškino, uždarė dviem parom, po to – dar dvylikai parų. Nukentėjusysis vieną kartą kalba vienaip, kitą kartą jau kitaip, jis neprognozuojamas. Pripažįsta, kad yra kvailas, „durnas“, kaltę dėl smūgių pripažįsta, pripažįsta, kad sukėlė fizinį skausmą.

27Jam T. B. pasakė, kad reikia nuvykti pasikalbėti su M. P.. Nežino, iš kur T. B. žinojo, kur reikia vykti. Buvo jis, T. B. ir D. P., kitų asmenų nematė. Juos paėmė prie buto ( - ) gatvėje. T. B. sakė, kad važiuoja išsiaiškinti dėl padegto automobilio. Jis apie tai anksčiau nežinojo. T. B. plačiau nieko nesakė, tik paklausė, ar nori važiuoti kartu, daugiau nieko nesakė, jis sakė, kad važiuoja kartu. Kai atvykę pasisveikino, matė, kad pastarieji vienas kitą pažinojo, iš pokalbio suprato, kad pažįstami. Iš pokalbio suprato, kad M. P. padegė automobilį. Sakė, dėl kokio automobilio čia nori prisikabinti, sakė, kad, jei nori, gali pakviesti dar du automobilius. Kalbėjo vienas per kitą, jis M. P. truputį supurtė, tada T. B. pasakė, kad einam pakalbėti. Nebuvo taip, kad už rankos vedė. Jis nebuvo pažįstamas nei su K. G., nei su M. P.. Tikrai nebuvo jokios prievartos, T. B. pasakė, kad einam, pasikalbėsim, jokių prievartinių veiksmų, jokio tempimo nebuvo. Įsėdo į tą patį „Mercedesą“, išvažiavo iš tos gatvės. Nuo įsėdimo į automobilį iki pareigūnų atvykimo automobilyje buvo apie 10–15 minučių. Neėmė nukentėjusiojo telefono, jo neišjungė, nepadėjo tarp sėdynių. Nesakė tokių žodžių: „Ateityje bus dar daugiau“. Neturėjo vekselių. Kalbėjosi tik apie sudegintą automobilį, ne apie vekselius. Galima juo tikėti, nes jo tai neliečia, jo tuo nekaltina.

28Su T. B. seniai yra pažįstami, susipažino per draugus, sportuodavo kartu. Jis susirado draugę, o T. B. yra jo draugas, kuris jam padėjo ir savo bute leisdavo būti. Apie pusmetį atvažiuodavo į M., norėjo su mergaite pasilikti, pabūti. Tik kai buvo bute, T. B. pasakė, kad važiuos pasiaiškinti su M. P., iki to momento nebuvo kalbos apie tai, apie vekselį kalbos nebuvo. T. B. klausė M. P., kodėl tuomet jį žmonės apkalba, jei nepadegė automobilio. Nukentėjusysis buvo nustebęs, sakė, kad tokių veiksmų nepadarė. Nebuvo kalbos, kad jį „sulaužysime“, jei nepasirašys. Pareigūnai atvykę atidarė automobilio duris, iš karto paklausė, ar čia yra M. P., patikrino dokumentus. Kalbėjosi apie tris–keturias minutes ir atvažiavo pareigūnai su džipu.

29Į „Mercedes‘ą“ M. P. įsėdo, ėjo kartu, nebuvo jokių prievartinių veiksmų, atidarė automobilio dureles ir įsėdo, jis sėdo už vairuotojo, M. P. – už T. B.. Kiekvienas atsidarė savo pusės automobilio dureles ir įsėdo, niekas nelaikė M. P., nesodino į automobilį. Automobilyje apie skolas nebuvo kalbos. Pareigūnai patikrino girtumą. Su T. B. buvo pažįstami, žinojo jį kaip žmogų, kad yra sportininkas, o apie jo veiklą nežinojo, apie priklausomumą grupuotei nežinojo. Blogai vertina savo veiksmus, iš dalies yra kaltas, kad sudavė smūgius. Turto neprievartavo, tik fizinį skausmą sukėlė.

30Nukentėjusysis M. P. parodė, kad 2017 m. sausio 19 d., apie 20 val., jis buvo pas draugą K. G., gyvenantį ( - ). Jie išgėrinėjo. Po to jam paskambino draugas R. Š., sakė, kad nori susitikti. Išėjo į lauką su K. G., trise kalbėjosi prie laiptinės. R. Š. turėjo netrukus išvykti į N., tai šiaip norėjo pakalbėti, taip pat R. Š. jam pasakė, kad dar kažkas nori su juo (M. P.) pakalbėti. Netrukus, gal po 10–15 min., į kiemą atvažiavo BMW automobilis, juo atvažiavo trise. Prie jo priėjo T. B. su kitu kaltinamuoju – D. R., T. B. pasakė, kad reikia pakalbėti. Jis (M. P.) sutiko ir nuėjo su T. B. bei D. R. į „Mercedes“ automobilį, kuris tuo metu jau buvo atvažiavęs į kiemą. Nebuvo nei prievartos, nei smurto, jis savo noru važiavo. Nestūmė jo į automobilį, už peties tik paėmė, nesudavė, tik ranką pridėjo, sakė, kad nori pakalbėti dėl T. B. automobilio sudeginimo. Automobilyje T. B. sėdėjo priekyje, o jis su D. R. – gale. Automobilį vairavo jam nepažįstamas vaikinas. Važiuojant T. B. jo klausė, ar jis sudegino automobilį, jis atsakė, jog ne jis. Automobiliu jie važinėjosi po miestą. Telefoną jis turėjo su savimi, nebuvo iš jo paimtas telefonas. Po kiek laiko prisistatė pareigūnai. Jo kaltinamieji nieko neprašė, nedavė pasirašyti vekselių. Jis neturi kaltinamiesiems jokių pretenzijų, nes nėra dėl ko.

31Pagarsinus nukentėjusiojo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (1 t., b. l. 144, 146–147, 151–156), nukentėjusysis M. P. paaiškino, kad tai jo parodymai, pripažino, jog davė tokius parodymus, ir parodė, kad buvo išgėręs, todėl pirmą dieną ir davė tokius parodymus. Kai buvo apklaustas pas teisėją, buvo jau išsiblaivęs, bet bijojo atsakomybės, todėl davė tokius parodymus. Turi atmintį, prisimena, ką sakė, ką darė. Su bylos medžiaga yra susipažinęs, matė, kokius parodymus davė draugai, matė, kad jie davė tokius parodymus, kaip ir jis pradžioje. Dabar sako tiesą. Niekas jam smūgių nesudavė, jokia prievarta prieš jį nebuvo naudojama, niekas neliepė vekselio pasirašyti. Niekas jo neprašė pakeisti parodymus. Pradžioje jis bijojo atsakomybės, todėl taip ir pasakojo. Netiesą sakė tą patį vakarą, kai viskas vyko, todėl, kad buvo išsigandęs situacijos, pareigūnų. Nenorėjo rašyti pareiškimo. Pareigūnai atvažiavo, nes draugai iškvietė. Matyt, draugai ne taip viską suprato. Jo niekas prievarta nesivežė. Pareigūnams, kai juos sustabdė, nieko nepasakojo, nes neturėjo ką pasakoti. Pareigūnai, sustabdę automobilį, ieškojo M., tačiau jis iš pradžių neprisistatė, nes pareigūnai prašė paso, o jis neturėjo, po to jis prisistatė. Jis nesakė pareigūnams, kad jo reikalavo pasirašyti skolos vekselį, nes taip nebuvo. Mašinoje nematė jokio lapo, jokio vekselio. Buvo sutrikęs, nes pirmą kartą buvo tokia situacija, anksčiau neteko turėti reikalų su teisėsauga. Melavo pirmą vakarą, nes pas K. G. buvo išgėręs alaus, degtinės.

32Tą patį vakarą R. Š. jam sakė, kad T. B. jo (R. Š.) reikalavo pasirašyti vekselius ir kad pastarasis pasirašė. Tai jis (M. P.) sakė ir ikiteisminio tyrimo metu, tai patvirtina ir dabar. T. B. nenaudojo prieš jį fizinės prievartos, negrasino, nebandė paveikti psichologiškai nei prieš įsėdant į automobilį, nei automobilyje. Į automobilį jis įsėdo savo noru. Baliuje draugams jis buvo pasakojęs, kad padegė T. B. automobilį.

33D. R. už peties jį paėmė, bet nesudavė smūgio. Kai D. R. ranką jam ant peties padėjo, į sieną jis atsitrenkė dėl to, kad buvo išgėręs. Jis buvo prie pat sienos, tai atsitrenkė į sieną. Fizinio skausmo nejautė. D. R. jokio smurto prieš jį nenaudojo.

34Policijoje blaivumas jam nebuvo nustatinėjamas. Jis nenorėjo rašyti pareiškimo, tačiau pareigūnas pasakė rašyti. Negali smulkiai visko paaiškinti, buvo išgėręs ir visko nepamena. Vėliau policijos pareigūnai sakė jam nekeisti parodymų, nes gresia baudžiamoji byla, jei jis pakeis parodymus. Pareigūnai jam nediktavo, nesakė, ką jis turi rašyti, jis pats savanoriškai pasakojo įvykio aplinkybes.

35Prašo remtis teisiamajame posėdyje jo duotais parodymais. Dabar jis nieko nebijo. Kai davė parodymus ikiteisminio tyrimo teisėjui, sakė, jog bijo, kad nekeršytų už pareiškimą, bet jis nieko nebijojo ir dabar jam nėra ko bijoti.

36Automobilyje buvo kalba apie sudegintą automobilį „Audi Q7“. T. B. klausė apie tą automobilį, jis atsakė, kad nieko jis nedegino ir nieko nežino, gal kam pasigirdo. Nieko daugiau T. B. nenorėjo. Tik apie automobilį buvo kalba, apie antstolius kalbos nebuvo. Jis turi dar kažkiek skolų antstoliams. Buvo išgėręs, sutrikęs, prikalbėjo nesąmonių. Pradėjus ikiteisminį tyrimą, dar iki apklausos pas ikiteisminio tyrimo teisėją pas jį atvažiuodavo policijos pareigūnai vos ne kas dieną, kiti asmenys neatvažiuodavo. Nėra pareigūnams sakęs, kad atvažinėja kokie asmenys, kad pastarųjų jis neįsileido, kad jaučia grėsmę. Nežino, kodėl draugai skambino pagalbos telefonu, gal ne taip suprato. K. G. skambino, pastarasis buvo girtas.

372017 m. sausio 19 d. kaip liudytojas ikiteisminio tyrimo metu apklaustas nukentėjusysis M. P. parodė, kad 2017 m. sausio 19 d., apie 20.30 val., buvo pas draugą K. G. bute, esančiame ( - ). Vėliau prie šio buto atvyko R. Š., kuris jį bei K. G. pakvietė į lauką parūkyti. Išėjus į lauką ir rūkant, netrukus prie namo atvyko du ,,Mercedes‘ai“ ir BMW markių automobiliai, iš kurių išlipo vyrai, kurių 2 jam buvo iš matymo pažįstami. Vienas iš jų buvo T. B., kito vardo ir pavardė nežino. Būtent tas vyriškis priėjęs prie jo iškart kumščiu jam trenkė du kartus į krūtinę, dėl to pajuto fizinį skausmą. T. ir tas asmuo, kuris jam trenkė, pasakė, kad reikia pakalbėti, ir suėmę už rankos, prievarta jį įsodino į automobilį ,,Mercedes“. Važiuojant minėtu automobiliu T. klausė, kiek jis skolingas antstoliams, o vyriškis, kuris jam sudavė, sakė, kad mokės dar daugiau. T. ir tas vyriškis jam pradėjo sakyti, kad jis jiems skolingas pinigų ir turės pasirašyti vekselį, kad ta suma bus didelė, tačiau sumos konkrečiai neįvardijo. T. vairuotojui nurodinėjo kur važiuoti, iš senamiesčio judėjo link prekybos centro ,,E.“. Važiuojant T. teigė, kad, jeigu jis bus sukalbamas ir pasirašys, jam nieko nebus, davė suprasti, kad, jei nepasirašys, jį vėl sumuš. Važiuojant už prekybos centro „E.“ link miško, juos stabdė policijos pareigūnai. Jiems dar nepriėjus prie automobilio, T. jam pasakė, kad policijos pareigūnams sakytų, jog į minėtą vietą atvyko parūkyti ir kad nieko nebuvo. Mano, kad jeigu ne policijos pareigūnai, būtų pasirašęs ant vekselio, nes buvo labai išsigandęs ir bijojo būti sumuštas (1 t., b. l. 144).

382017 m. sausio 20 d. papildomai kaip liudytojas ikiteisminio tyrimo metu apklaustas nukentėjusysis M. P. patikslino, kad 2017 m. sausio 19 d., apie 20 val., nuvyko pas draugą K. G.. Po kelių minučių telefonu su juo susisiekė R. Š., kuris klausė, kur esąs, pasiūlė susitikti bei parūkyti. Atvykęs prie K. G. namų, R. Š. jam parašė žinutę, kad yra vietoje, todėl jis kartu su K. G. išėjo į lauką ir kartu su R. Š. rūkė, kalbėjosi. Praėjus gal 10–15 minučių į daugiabučio namo kiemą įvažiavo du automobiliai. Vienas automobilis buvo tamsios spalvos, BMW markės, kitas vyšninės – raudonos spalvos, ,,Mercedes“ markės, jų valstybinių numerio neįsidėmėjo. Iš BMW bei ,,Mercedes“ automobilių išlipo asmenys, jų bendrai buvo gal 6. Kiek pastebėjo, automobilio ,,Mercedes“ vairuotojas nebuvo išlipęs. Visi iš automobilių išlipę asmenys ėjo link jo ir vienas iš priėjusių asmenų kažką jam pasakė, tačiau ką, jis nesuprato, po to iš karto jam trenkė du kartus kumščiu į krūtinės sritį. Šį vyriškį tą kartą matė pirmą kartą, jis buvo nuo 1,75 iki 1,85 metro ūgio, stambaus kūno sudėjimo, trumpai kirptų plaukų, vilkėjo juodos spalvos striuke ir šviesiomis kelnėmis, jį pamatęs galėtų atpažinti. T., kurį vadina B., buvo šalia to vyriškio, kuris jam trenkė. Po suduoto smūgio kažkuris iš tų dviejų vyriškiu jam pasakė: „Važiuojam, pakalbėsim“. Jis jiems atsakė, kad niekur nevažiuos. Tada abu asmenys paėmė jam už abiejų rankų, t. y. vienas už vienos rankos, kitas už kitos, T. dar pasakė: „Jeigu nevažiuosi, sulaužys“, ir nusivedė jį į ,,Mercedes“ markės automobilį. Į šį automobilį įsėdo T. bei jam kumščiu sudavęs asmuo, o vairuotojas tuo metu sėdėjo automobilyje. Kiti likę asmenys susėdo į BMW markės automobilį ir, kaip pastebėjo, važiavo jiems iš paskos. Važiuojant automobiliu, jam trenkęs asmuo paėmė iš jo telefoną ir jį išjungęs padėjo tarp priekinių sėdynių. T. klausė: „Kiek esi skoloje antstoliams“, o šalia sėdintis asmuo pasakė: „Mokėsi dar daugiau“. T. bei to asmens jis klausė: „Kas čia bus“, o jie jam atsakė: „Jeigu elgsiesi normaliai ir pasirašysi vekselį, nieko nedarysim“. Konkrečios pinigų sumos jie neįvardijo. Kadangi prieš keletą metų iš greitųjų kreditų bendrovės buvo pasiėmęs paskolą, kurios laiku negrąžino, taip pat yra nesumokėjęs administracinės baudos, todėl antstoliams kiekvieną mėnesį perveda nustatytą sumą. Apie tai, kad skolingas antstoliams, žinojo daug kas, to neslėpė. Nei T., nei jį mušusiam vyriškiui niekada nebuvo ir nėra skolingas. Kodėl jie jo klausė apie antstolius, nežino. Kažkas T. paskambino į mobiliojo ryšio telefoną ir pasakė, kad juos seka policija. Tada jam atidavė telefoną ir pasakė: „Niekam nesakyk“, o policijos pareigūnams nurodė sakyti, kad „atvažiavo parūkyti“. Policijos pareigūnai sustabdė ,,Mercedes“ automobilį, kuriuo jis buvo vežamas, ir visus tris sulaikė (1 t., b. l. 146–147).

392017 m. sausio 26 d. ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas pas ikiteisminio tyrimo teisėją nukentėjusysis M. P. parodė, kad 2017 m. sausio 19 d. buvo užsukęs pas draugą K. G., paskui paskambino R. Š. ir pasiūlė susitikti. Kai pastarasis privažiavo prie K. G. namų, jis su K. G. išėjo į lauką ir kartu su R. Š. kalbėjo, rūkė. Buvo po 20 val., kai prie jų privažiavo du automobiliai – BMW bei ,,Mercedes“, ir iš jų išlipę vyriškiai priėjo prie jų. Vienas iš tų vyriškių, kuris vilkėjo džemperį „Puma“ ir teismo salėje prisistatė kaip D. R., jam sudavė kumščiu du kartus į krūtinę. D. R. bei T. B. jam pasakė eiti pasikalbėti ir suėmę už rankų prievarta jį įsodino į automobilį ,,Mercedes“, kurį vairavo asmuo, teismo salėje prisistatęs kaip D. P.. Automobilyje D. R. iš jo paėmė telefoną ir jį išjungė. Važiuojant jie klausė, kiek jis skolingas antstoliams, pasakė, kad skolingas bus dar daugiau. Jų jis klausė, kas čia bus. Jie jam atsakė, kad, jeigu jis bus sušnekamas, nieko jam nebus. Sakė pasirašyti vekselį, tačiau sumos neįvardijo ir kodėl jį reikia pasirašyti, nepaaiškino. Sakė, kad, jeigu to vekselio jis nepasirašys, bus sudaužytas. Nė vienam iš minėtų vyriškių jis nebuvo skolingas, žalos jiems nėra padaręs. Vekselio nespėjo pasirašyti, kadangi juos sustabdė policijos pareigūnai. Prieš tai T. B. bei D. R. jam sakė, kad pareigūnams nieko nesakytų, ir atidavė telefoną. Kai jį įsodino į automobilį, jie jo klausė, ar žino už ką. Reikalaudami pasirašyti vekselį, jie šio dokumento jam nerodė, tik apie jį kalbėjo. Į automobilį ,,Mercedes“ lipo prieš savo valią, jiems sakė, kad nenori važiuoti, tačiau šie jam sakė, kad „važiuojam ir viskas“. Buvo apribota jo laisvė, iš važiuojančio automobilio negalėjo šokti. Kalbėdami apie vekselį, jie konkrečios sumos neįvardijo. Jeigu ne policijos pareigūnai, vekselį būtų pasirašęs tik todėl, kad T. B. bei D. R. jam nieko nedarytų, buvo įbaugintas. T. B. už jį fiziškai stipresnis, todėl jo bijojo. Mano, kad, jeigu nebūtų rašęsis vekselio, prieš jį būtų buvęs panaudotas smurtas. Pinigų iš jo reikalavo abu. D. R. sakė pasirašyti vekselį ir tada jam nieko nebus, nieko nedarys. T. sėdėjo automobilio priekyje, o D. R. gale. Nuo to momento, kai pareikalavo pasirašyti vekselį, iki juos sustabdė policijos pareigūnai praėjo apie 10 min. T. B. bei D. R. žinojo, kas jis toks, todėl, kai atvyko prie K. G. namų, jie jo neklausė, kas jis toks. Automobilį vairavęs asmuo jo atžvilgiu jokių veiksmų neatliko (1 t., b. l. 151–156).

40Asmens parodymo atpažinti protokole užfiksuota, kad nukentėjusysis M. P. iš jam pateiktų trijų atpažinti asmenų atpažino D. R., kurį apklausų metu buvo nurodęs kaip asmenį, sudavusį jam du smūgius į krūtinę ir kartu su T. tempusį jį į automobilį (1 t., b. l. 157–161).

41Liudytojas R. Š. parodė, kad kaltinamąjį T. B. pažįsta iš matymo, kito kaltinamojo nepažįsta. 2017 m. sausio 19 d. vakare jo pažįstamas J. J. paprašė, kad organizuotų susitikimą su M. P.. Jis su M. P. susisiekė SMS žinutėmis, rašė, kad J. J. nori susitikti, prieš tai jie buvo apsižodžiavę. M. P. sutiko susitikti. Susitiko M., netoli gimnazijos, nes M. P. buvo pas draugą K. G., su M. P. susitiko prie K. G. namų laiptinės. Nepastebėjo, kad M. P. būtų girtas. Jis (R. Š.) buvo blaivus. M. P. išėjo su K. G., laukdami surūkė cigaretę. Už penkių–dešimties minučių privažiavo J. J., T. B., D. R.. Privažiavo du automobiliai: BMWklasės ir „Mercedes“. T. B. pravardė buvo B.. T. B., J. J. ir D. R. atėjo link jų, prie M. P., pasisveikino, klausė, kaip gyvena, pradėjo kalbėtis, po kurio laiko pradėjo eiti link mašinos. Prie laiptinės pokalbis vyko apie M. P. apsižodžiavimą su I. telefonu. Persimetė keliais žodžiais, kaip atsiskaityti už butelį, ir pradėjo eiti link mašinos. T. B. pasakė M. P.: „Važiuojam“. M. P. sutiko, sakė, kad gali važiuoti. Nebuvo smurto, nebent jis nematė. M. P. į automobilį netempė, jis pats nuėjo ir įsėdo į „Mercedes‘ą“. Automobiliai buvo už pusantro šimto metrų, todėl negali pasakyti, kas kur įsėdo. Grupelėmis į automobilius įsėdo, viena į vieną, kita grupelė į kitą. Nepamena, ar K. G. ką sakė T. B.. K. G. supanikavo, pradėjo skambinti policijai.

42Pagarsinus liudytojo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (1 t., b. l. 168–174), liudytojas R. Š. paaiškino, kad tokių parodymų nedavė, taip nesakė. Jis pasirašė, bet parodymų neskaitė, nes jį išlaikė ilgai, išleido apie 4 val. ryto, nelabai buvo įdomu, ką čia surašė. Nežino, kas čia sugalvojo ir taip prirašė. Tą naktį jį policijoje pratampė visą naktį, žadėjo kaltinamuoju padaryti. Kai visi įsėdo į automobilį, K. G. skambino policijai, girdėjo, kad pranešė, jog išsivežė M. P.. Jis yra visokių kalbų girdėjęs, kad banditai. Iš jo T. B. nėra reikalavęs pinigų, nėra pasirašęs jam vekselio. Policijoje policininkai apie vekselius kalbėjo, jis pats nieko nežino. Jis iš draugo žino apie tai, kad apšlapino automobilį. Iš jo nieko nereikalavo, iš draugo D. V. reikalavo. Po to įvykio nekalbėjo su M. P., turėjo išvykti į N.. Jis vėliau su M. P. kalbėjo, kad policija vertė rašyti pareiškimą, sakė, kad kitaip nepaleis jo. Dėl to vakaro jis buvo apklaustas vieną kartą, tą vakarą apklausė ir dėl telefono atsiėmimo. Buvo gal trys apklausos. Smūgių suduota nebuvo, jis nežino, kodėl parašyta kitaip, nežino, kodėl K. G. teigia, kad buvo suduoti smūgiai. Gal nematė, kad buvo suduoti smūgiai. Ant jo apklausos protokolo yra jo parašas, tikriausiai čia jo žodžiai užrašyti. Tuoj po įvykio geriau prisiminė viską. Jis nematė, kad M. P. temptų, šis pats ėjo. Nežino, ar M. P. norėjo eiti, gal K. G. pasirodė, kad pagrobtas žmogus, kad kilo pavojus. Gal ir nelabai geruoju išvažiavo, bet nebuvo taip, kad temptų. Jis pasakė K. G. automobilio numerį, kuriuo buvo išvežtas M. P., nes pastarasis jo paklausė, koks numeris, pats gal neprimatė.

43Gal 2015 metais, datos nepamena, ( - ), automobilio aikštelėje, D. V. buvo padauginęs alkoholio, išlipo iš jo automobilio ir apšlapino automobilio galą. Važiavo jis, M. P., D. V. ir dar važiuojant kalbėjo, kad apšlapins. Išvažinėjant iš aikštelės keli automobiliai persekiojo, jis paspruko nuo tų automobilių, iki V. buvo persekiojamas. D. pasakojo, kad buvo susitikę, reikalavo sumokėti už automobilio apšlapinimą. Nežino, kas buvo susitikę, gal geriau prisiminė tuoj po įvykio.

44Pagarsinus liudytojo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (1 t., b. l. 172–174), liudytojas R. Š. paaiškino, kad D. V. jam buvo sakęs, kad pastarasis 2016 m. gruodį T. B. sumokėjo 1200 eurų. T. B. norėjo su D. susitikti. Jis niekam nebuvo pasirašęs vekselio, o vekselis, kuris pridėtas prie bylos, buvo skola J. Nepamena, kokiomis aplinkybėmis buvo pasirašytas vekselis, tikriausiai ikiteisminio tyrimo metu geriau prisiminė. Jis ikiteisminio tyrimo metu tiesą sakė, geriau prisiminė. Grąžino jam vekselį, nes suorganizavo susitikimą su M. P.. Gal ir buvo žodiniai dalykai, bet ne tiek dėl jo, kiek dėl to, kad M. P. sumokėtų už apšlapinimą. D. V. kalbėjo, kad davė tūkstantį, bet jis nežino, juokais ar ne. Buvo kalbėta, kad nupirks butelį, pasikalbės ir viskas, o kadangi sakė, kad atiduos vekselį, todėl ir sutiko. Kitą dieną grąžino vekselį, skolingas nebuvo, tik vekselis buvo. Su J. J. buvo susitikę prieš susitinkant, sutarė, kad jis parašys, kur atvažiuoti. Neprisimena, kaip viskas buvo dėl to, kad policija persekioja, buvo nurodyta ištrinti žinutes. Abu automobiliai iš karto išvyko. Po suorganizavimo susitikimą su M. P. jis buvo ramus, nes jam buvo grąžintas vekselis. Atvykęs tą vakarą T. B. pasisveikino, neprisistatė. Jis girdėjo, kaip T. B. pasakė, kad nori tik pasikalbėti su M. P., kad nieko jam nebus. Jam T. B. nėra liepęs pasirašyti vekselių.

45Jį pralaikė visą naktį, nors sakė, kad tik valandą. 2017 m. balandžio 14 d. tyrėja buvo moteris, apklausė dienos metu, spaudimo, grasinimų nebuvo daroma. Jis tik akimis permetė parodymus, pasirašė.

46Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas R. Š. parodė, kad 2017 m. sausio 19 d. vakare, J. J. paprašytas, susitiko su M. P., kuris tuo metu buvo pas draugą, gyvenantį ( - ). Lauke kalbant su M. bei jo draugu K., parašė J. žinutę, kad susitiko su M.. M. pasakė, kad su juo nori susitikti keli žmonės. Netrukus prie jų privažiavo du automobiliai: BMW markės 7 klasės, juodos spalvos ir ,,Mercedes“ markės, tamsios spalvos. Iš BMW markės automobilio išlipo apie 5 ar 6 asmenys. Kiek iš ,,Mercedes“ markės automobilio išlipo asmenų, nematė. Iš atvažiavusių asmenų pažino T. B., pravarde „B.“, su juo buvo J. ir pažįstamas A. J.. Kitų vyriškių nepažino. Prie M. priėjo T. B. su nepažįstamu vyriškiu, kuris atrodė sportiško sudėjimo, ir M. pasiūlė eiti pasišnekėti. M. atsisakė eiti. Tada sportiško sudėjimo vyriškis du kartus trenkė į krūtinę M. ir abu vyriškiai jėga ėmė tempti ir vesti M. link ,Mercedes“ markės automobilio. K. dar bandė užstoti M. ir prašė T. B. jį palikti ramybėje, tačiau jo niekas neklausė. Tada T. B. su kitu minėtu vyriškiu įsodino M. į ,,Mercedesą“ ir patys su dar vienu vyriškiu įsėdo į tą patį automobilį. Kiti vyriškiai įsėdo į BMW markės automobilį. Automobiliai nuvažiavo link R. gimnazijos kiemo. K. paskambino bendruoju pagalbos centro numeriu ir pranešė apie M. pagrobimą. T. B. žino kaip nusikalstamo pasaulio atstovą, kuris maždaug 2015 metų pavasarį ir rugsėjo mėnesį, tikslios datos nepamena, reikalavo jo mokėti jam (T. B.) duoklę už tai, kad jo draugas buvo apšlapinęs jo (T. B.) pažįstamam automobilį. Tačiau jis jokių pinigų nemokėjo. Kai pamatė, kad prie M. privažiavo T. B. su savo draugais, suprato, kad turbūt M. reikalaus mokėti duoklę, nes M. taip pat dirbo užsienyje. Kai J. prašė padėti suorganizuoti susitikimą su M., nežinojo, kad su juo atvyks ir T. B.. Žinojo, kad J. su T. B. yra pažįstami, nes buvo matęs juos kartu važinėjantis (1 t., b. l. 168–169, 170–171, 172–175).

47Iš savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad R. Š. pateikė mobiliojo ryšio telefoną ,,Samsung S6“ (2 t., b. l. 55–57), kurio apžiūros protokole užfiksuotas R. Š. mobiliojo ryšio telefone esantis susirašinėjimas nuo 14:06 val. iki 20:34 val. su kontaktu ,,J.“, kurio telefono Nr. ( - ). Susirašinėjimo metu kalbama apie tai, kad R. Š. suorganizuotų susitikimą apie 8 val., po to nuo 20.08 val. iki 20.18 val. R. Š. nurodo savo buvimo vietą ir kaip iki jos atvykti (2 t., b. l. 86–95).

48Liudytojas K. G. parodė, kad T. B. pažįsta nuo mokyklos laikų, bet jie nebendrauja, nėra susipykę ir neturi pagrindo T. B. apkalbėti. 2017 m. sausio 19 d. vakare, apie 20 val., pas jį į namus atėjo M. P., kartu planavo išgerti „butelką“. Apie 20.20 val. paskambino telefonu R. Š., kuris pasakė M. P. nulipti į apačią, nes nori kažkokie žmonės pasikalbėti. Jis kartu nuėjo į lauką parūkyti. R. Š. jų laukė apačioje, privažiavo dvi mašinos („Mercedes“ ir BMW), išlipo žmonės ir priėjo prie jų. Vienas iš jų, stambesnis, t. y. D. R., trenkė M. P. į paširdžius. D. R. trenkė M. P. į pilvo sritį, kažką jis pasakė prieš tai, lyg „važiuojam pasišnekėti“, bet M. P. nenorėjo. Jis iš tų asmenų pažino T. B., kuris pats jam prisistatė ir pasakė: „Nelįsk, čia ne tavo reikalai“. Nors M. P. nenorėjo eiti, pastarasis prievarta buvo nuvestas prie mašinos. Gal prievartos nebuvo, jie tiesiog liepė eiti prie mašinos pasikalbėti. Jis pokalbio negirdėjo, be to, jam T. B. pasakė, jog „pašnekės prie mašinos ir paleis“. Iki mašinos M. P. buvo suduotas vienas smūgis į pilvo sritį. M. P. atsisakinėjo eiti link mašinos, bet paskui sutiko ir nuėjo, jo nevedė, ėjo visi kartu. Jis dabar nelabai gerai prisimena tyrimo metu duotus parodymus, bet aplinkybes geriau prisiminė tyrimo metu, kai buvo apklaustas tuoj pat po įvykio. Kiek jis dabar atsimena, iki mašinos jie visi ėjo kartu, tačiau po to M. P. buvo įsodintas į mašiną.

49Pagarsinus liudytojo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (1 t., b. l. 177–181), liudytojas K. G. patvirtinto, kad pagarsinti parodymai teisingi, viskas taip buvo, kaip užrašyta, ir paaiškino, kad tas vaikinas sudavė M. P. vieną ar du smūgius. M. P. išsilaisvinti nebandė. Jis prašė T. B. palikti ramybėje M. P., kai jį vedė prievarta prie automobilio, o M. muistėsi, bandydamas ištrūkti, T. B. jam tada pasakė: „Nesikišk, čia ne tavo reikalas“. Kadangi jam pasakė, jog jie pasikalbės prie automobilio ir M. P. paleis, jis patikėjo, tačiau jie visi įsėdo į automobilį „Mercedes“. M. P. ne pats įsėdo, jam liepė įsėsti. Jis nematė, kad prie automobilio būtų buvę kalbamasi. Jie visi buvo maždaug 20 metrų nuo laiptinės. Iš BMW automobilio asmenys irgi buvo išlipę. Kai M. P. įsodino, abu automobiliai kartu išvažiavo viena kryptimi. Į „Mercedes“ automobilį atsisėdo T. B., M. P., D. R., ir dar vienas asmuo. Kas vairavo automobilį, jis nematė. Buvo jau tamsus paros metas, išvažiuodami automobiliai „Mercedes“ ir BMW šviesų neįsijungė, išvažiavo be šviesų. Tada jis paskambino pagalbos telefonu 112 ir pranešė apie įvykį, papasakojo, kad žmogų per prievartą išsivežė, nurodė automobilio numerius, kuriuos jam padiktavo R. Š.. Tuo metu, kai išvažiavo automobiliai, R. Š. buvo kartu su juo.

50Jis su M. P. yra draugai, M. P. nieko nėra pasakojęs apie T. B. ar apie tai, kad būtų kažką padaręs T. B. automobiliui. M. P. jam buvo minėjęs apie tai, kad jo pažįstami yra mokėję T. B. pinigus, bet detaliai nepasakojo. Žino, jog T. B. pravardė B.. Girdėjo kalbas apie tai, kad T. B. užsiima iš užsienyje dirbusių ir grįžusių žmonių reketavimu. Tuo metu, kai išsivežė M. P., pastarasis buvo grįžęs iš užsienio, dirbo Š. Jis apie įvykį pranešė policijai, nes matė, kad žmogus pats nenorėjo važiuoti su tais asmenimis, buvo išsigandęs. Tuo metu jam pasirodė, jog gali kažkas negerai nutikti, gal žmogų išveža užkasti, jis išsigando. M. P. nėra sakęs, jog būtų skolingas T. B. ar kitam kaltinamajam. Apie automobilio apšlapinimą jam M. P. buvo pasakojęs, jog buvo apšlapinęs T. B. (B.) mašiną, todėl ir tie įvykiai taip klostėsi. Jis tyrimo metu sakydamas, kad M. P. galėjo nuvežti į mišką, prie žydų kapinių, bendrojo pagalbos telefonu pasakė spontaniškai, žinojo, jog ten nuolat renkasi įvairūs nusikalsti linkę asmenys, tačiau kur tiksliai nukentėjusįjį nusivežė, jis nežinojo. Jis po įvykio su M. P. kalbėjosi, pastarasis sakė, jog automobilyje iš jo atėmė telefoną, jį išjungė, kalbėjo apie kažkokį vekselį, buvo norima, kad M. P. pasirašytų tą skolos vekselį, sumos neįvardijo, apie šias aplinkybes jam M. P. pasakojo tą patį vakarą, pasakė, kad asmenis sulaikė. Vykstant teismo procesui, su M. P. nekalbėjo, nežino, kokius parodymus teisme nukentėjusysis davė.

51T. B. pažįsta nuo mokyklos laikų, bet su juo nebendrauja ir apie jį nieko negali papasakoti. Jis išsigando dėl savo draugo M. P., kai jį išsivežė, nes atvykusių asmenų buvo daug, jis buvo vienas. Jis su T. B. nėra piktuoju, iš viso nebendrauja. Paskambinęs pagalbos telefonu nurodė, kad žmogų reketuoja, kad jį išsivežė reketininkai, nes jam ir R. Š. pasakė, jog irgi nukentėjo, nes jau prieš tai buvo pasirašęs vekselį. R. Š. dirba N., tą vekselį buvo pasirašęs T. B.. Kokia veikla užsiima T. B., jam nežinoma. Pranešime įvardijo T. B. kaip žinomą banditą, nes taip visi sakydavo. Tuo metu, kai jis pranešė pagalbos telefonu, jog „reketuoja žinomas banditas“, jis buvo tokį įvaizdį susidaręs. Tiesiogiai jis nuo T. B. nėra nukentėjęs, iš kitų asmenų pasakojimų girdėjo tokius dalykus ir todėl tokias aplinkybes pranešė. Mano, jeigu nebūtų tuo metu pranešęs pareigūnams, M. P. vekselį būtų pasirašęs, jam pats M. P. taip pasakė. Jis pranešdamas policijos pareigūnams elgėsi tinkamai, pilietiškai, nes ne dažnai būna, kad atvažiuoja 5–6 asmenys ir išsiveža nuo laiptinės durų žmogų, kuris kartu vykti nenori.

52Kai atvykę asmenys kalbėjosi su M. P., T. B. prie jo buvo priėjęs ir pasakė: „Nesikišk ne į savo reikalus“. Vardą ir pavardę jam pasakė, tokiu būdu prisistatė. T. B. sakė žodžius: „Niekas nenori tavo draugo mušti ir tai yra tik mūsų reikalas“. Jis neneigia, kad pasakė, jeigu M. P. išsiveš, iškvies porą mašinų. Jis tą vakarą planavo su draugais pavakaroti, išgerti. Nepavyko, išgėrė vos 50 gramų, prieš tai jis alkoholio nebuvo vartojęs, M. P. nebuvo apsvaigęs, pas jį atėjo blaivus.

53Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas K. G. parodė, kad 2017 metų sausio 19 d., apie 19.45 val., jo draugui M. P. būnant pas jį namuose, paskambino jų bendras pažįstamas R.. Baigęs kalbėti, M. jam pasakė, kad R. kvietė jį išeiti į kiemą prie namo, nes ten atvažiuos kažkoks žmogus, kuris nori su juo pasikalbėti. Tuomet jis su M. išėjo prie savo namo į aikštelę prie įėjimo į laiptinę durų. Ten prie jų priėjo R., kuris M. tik pakartojo, kad tuoj privažiuos žmonės, kurie nori su juo pasikalbėti. Tačiau kokie tai žmonės ir apie ką nori pasikalbėti, R. nesakė. Už keliolikos minučių prie jų privažiavo BMW bei ,,Mercedes Benz“ markės automobiliai. Iš minėtų automobilių išlipo ir prie jų atėjo grupė asmenų, iš kurių jis atpažino asmenį pravarde B., vardu T., pavardės nežino. Su juo buvo jam nepažįstamas vyriškis trumpai kirptais plaukais, kurio vardo ir pavardės nežino. Tų asmenų galėjo būti iš viso 6 ar 7, tiksliai jų neskaičiavo. Kiti su dviem minėtais asmenimis, kuriuos apibūdino, atėję asmenys sustojo ant laiptų, o T. su trumpai kirptais plaukais vyriškiu atėjo prie pat laiptinės įėjimo durų. T. su tuo vyriškiu liepė M. eiti į automobilį. Jie tik pasakė M., kad „važiuos pasikalbėti“. Daugiau jie M. nieko nesakė ir kadangi M. atsisakė eiti, tad trumpai kirptais plaukais vyriškis ranka sudavė du smūgius M. į krūtinę. Tada vyriškis, sugriebęs M. už vienos rankos, o T. už kitos, prievarta M. nusivedė link ,,Mersedes“ markės automobilio. M. muistėsi, bandė išsilaisvinti iš jį per prievartą vedančių asmenų, bet jam nepavyko. Jis T. prašė palikti M. ramybėje, tačiau šis jam atsakė: „Nesikišk, čia ne tavo reikalai“. Dar pasakė, kad pasikalbės su M. prie automobilio ir viskas. Juo patikėjęs, laukė, kol jie pasikalbės, tačiau netrukus pamatė, kad T. su tuo vyriškiu M. įsodino į automobilį ir išvažiavo, su pastaruoju net nekalbėję. Tuo metu kiti asmenys susėdo į BMW automobilį ir važiavo iš paskos. ,,Mercedes“ vairavo jam nepažįstamas asmuo. Abu automobiliai iš kiemo išvažiavo neįjungę automobilio žibintų. Mano, kad jie taip elgėsi tam, kad jis su R. nematytų automobilių valstybinių numerių. Pamatęs, jog T. su vyriškiu jėga įsodino M. į automobilį ,,Mercedes“ ir išsivežė, tuoj pat paskambino pagalbos telefonu ir papasakojo, kas nutiko, pagalbos telefonu padiktavo R. padiktuotus ,,Mersedes“ automobilio valstybinius numerius. M. anksčiau jam buvo minėjęs, kad jo pažįstami asmenys T. kažkada buvo mokėję pinigus. Tačiau, kada ir už ką, M. detaliai nepasakojo. Be to, iš pažįstamų asmenų buvo girdėjęs, kad T., pravarde B., užsiima iš užsienio grįžusių asmenų reketavimu. Tad, kai T. su minėtais asmenimis prievarta išsivežė M., suprato, kad jie reketuos M. ir reikalaus atiduoti pinigus, nes šis neseniai buvo grįžęs iš užsienio. Jokių skolų M. T., pravarde B., neturėjo. Gerokai anksčiau iki šio įvykio, M. buvo minėjęs, kad kažkoks jo pažįstamas buvo apšlapinęs T., pravarde B., automobilį. Apie tai, kad M. prievarta išsivežę asmenys, galėjo jį nuvežti į mišką prie žydų kapinių, bendrojo pagalbos centro telefonu pasakė tiesiog spontaniškai, nes žino, kad ten nuolat renkasi įvairūs nusikalsti linkę asmenys. Tiksliai kur jį nusivežė, nežinojo. Po šio įvykio praėjus kažkuriam laikui, tiksliai datos nepamena, M. jam sakė, kad T. su minėtais asmenimis reikalavo jo pasirašyti skolos vekselį, tariamai už apšlapintą automobilį, nors iš tikrųjų jį reketavo (1 t., b. l. 177–178, 179–181).

54Iš informacinio pranešimo matyti, kad 2017 m. sausio 19 d. 20 val. 26 min. Telšių AVPK M. r. PK buvo gautas telefoninis pranešimas apie tai, jog prieš 2 minutes buvo pagrobtas M. P., kurį pažįstamas B. įsisodino į automobilį BMW, valst. Nr. ( - ), ir nuvažiavo link mikrorajono. Apie įvykį pranešė K. G. (1 t., b. l. 35–37).

55Iš Bendrojo pagalbos centro K. skyriaus rašto matyti, kad pateiktas 2017 m. sausio 19 d. 20.23 val. Centro informacinėje sistemoje fiksuotas K. G. panešimas dėl nusikaltimo prieš asmenį ( - ). (2 t., b. l. 81).

56Iš apžiūros protokolo matyti, kad perklausytas Bendrojo pagalbos centro informacinėje sistemoje 2017 m. sausio 19 d. 20.23 val. fiksuotas K. G. panešimas. Garso įrašas pavadintas „2017_01_19_20-23-01_25.00862254301.mp3“, jo trukmė 2 min. 6 s. Garso įraše fiksuota, kad paskambinęs asmuo prisistato K. G. ir praneša apie ( - ), ką tik pagrobtą ir reketuojamą M. P., kurį įsodino į automobilį, valst. Nr. ( - ), T. B.bei kiti asmenys, taip pat nurodo, kad automobilis nuvažiavo iš senamiesčio link mikrorajono (2 t., b. l. 82–85).

57Liudytojas D. P. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta – tai T. B. ir D. Nukentėjusiojo nepažįsta, yra matęs įvykio dieną, pastarasis sėdėjo automobilyje. 2017 m. sausio 19 d., vakare, jau galėjo būti po 20 val., jam paskambinęs T. B. paprašė pavežti, nurodė važiuoti prie senamiestyje buvusio policijos pastato, tai ( - ) gatvė. Jis važiavo savo automobiliu „Mercedes Benz“, vyšnines spalvos, numerio nepamena. Kai jis ten nuvažiavo, iš karto priėjo T. B., D. ir nukentėjusysis, visi įsėdo į jo automobilį. Prievartos nebuvo, nukentėjusysis pats atėjo, niekas nieko nevedė už rankų, niekas nieko nekišo į automobilį, T. B. atsisėdo priekyje, nukentėjusysis ir D. R. į galą. Buvo tamsu, jis neatkreipė dėmesio, ar buvo BMW markės automobilis, nes buvo daug automobilių. Toje vietoje prie namo laiptinės buvo dar du jam nepažįstami žmonės. T. B. pasakė važiuoti link „E.“, senamiestyje, kokiu tikslu – nesakė. Jis nesiklausė pokalbių, niekas nieko nekalbėjo, niekas neprašė sustoti, išleisti, jis negirdėjo pokalbio nei apie vekselių pasirašymą, nei apie skolas. Dvi minutes pavažiavo ir privažiavo policijos ekipažas. Policijos pareigūnus jis pamatė prie „E“. Pareigūnai jiems iš galo važiavo ir juos sustabdė, paprašė prisistatyti, pasakė, jog gautas pranešimas, kad jie pagrobė žmogų. Policininkai nesakė, kokį žmogų, nusivedė nukentėjusįjį į automobilį, po to grįžo, pasakė, kad prieš juos rašomas pareiškimas ir jie turi važiuoti aiškintis į policijos komisariatą. Pareigūnai privažiavo be švyturėlių, atvažiavo daugiau policijos ekipažų.

58Jis, T. B. ir D. R. buvo blaivūs, o nukentėjęs, jo manymu, buvo truputį išgėręs, nes jautėsi alkoholio kvapas, bet nebuvo taip, kad nebūtų galima su pastaruoju susikalbėti. Jokių daiktų pas nukentėjusįjį nematė, niekas nieko iš pastarojo neėmė. Pykčių nebuvo. Gal vieną kitą žodį kažkuris ir pasakė, nepamena, kas, ką ir kam sakė. Jokių grasinimų nebuvo.

59Prie pastato, kur jis nuvažiavo paimti kaltinamųjų ir nukentėjusiojo, degė šviesos, žmones buvo galima atpažinti už penkių metrų. Atvažiavęs sustojo 10 metrų atstumu nuo laiptinės, įvažiavęs į keliuką apsisuko. Jis žiūrėjo, kur važiuoja, todėl ne visą laiką stebėjo ateinančius kaltinamuosius ir nukentėjusįjį, o tuo metu, kai pastaruosius matė, susistumdymų nebuvo, nematė, kad kas muštųsi. Jis suprato, kad nukentėjusiojo draugai iškvietė policiją.

60Su T. B. yra pažįstami apie 15–20 metų, su D. R. – keletą metų. T. B. turėjo statybos įmonę, N. turėjo įkūręs įmonę, Lietuvoje iš to gyveno, apie pastarojo teistumus nežino. Jis (liudytojas) visą laiką užsienyje gyvena, ten dirba. T. B. telefonu pasakė, kad jis (D. P.) turi atvykti į teismo posėdį. Jis grįžo iš užsienio tik į posėdį, nes to prašė T. B..

61Jie atvažiavo į akligatvį, iš paskos važiavo kažkoks automobilis be švyturėlių, be jokių skiriamųjų ženklų, o kai jie sustojo, tas automobilis pastovėjo kokias tris minutes. Policijos automobilis jų automobilio neapšvietė, sustojo be šviesų, pastovėjo apie tris minutes, tada išlipę pareigūnai priėjo, liepė lipti lauk. Jis nežinojo, kad ten yra akligatvis, važiavo į tą pusę, nes nebuvo toje gatvėje buvęs. Atsitiktinai įvažiavo, tai atoki vieta. Akligatvyje nebuvo daugiau automobilių, ten nėra jokios šviesos, tamsu. Policija jų nestabdė, jis nebuvo nubaustas už tai, kad nesustojo. Netrukus privažiavo kiti ekipažai, tada jau su šviesomis buvo. Jie važiavo ir viskas, pamatęs, kad akligatvis, jis būtų apsisukęs ir važiavęs atgal. Nematė iš paskos važiuojančio BMW septintos klasės automobilio. Jokių švyturėlių nebuvo, jis greičio nedidino, mašinos dokumentų pareigūnai neprašė, kai priėjo, tik pasakė, kad yra pagrobtas žmogus. Už kelių dienų buvo atlikta krata jo automobilyje, o tą pačią dieną niekas netikrino. Jo automobilis buvo policijos komisariate, jis dalyvavo atliekant kratą.

62Liudytojas M. N. parodė, kad dirba M. VPK vyr. tyrėju. Kaltinamąjį T. B. žino pagal darbą, pastarojo pravardė B. Kitą kaltinamąjį ir nukentėjusįjį žino dėl šio įvykio. Įvykio dieną jis dirbo su tyrėju D. R.. Gavo pranešimą iš budėtojo, kad pagrobtas asmuo. Buvo nurodytos transporto priemonės, su kuriomis važiavo įtariamieji, ir asmens, kuris pagrobė, pravardė – B., t. y. T. B.. Tuo metu jie buvo prie prekybos centro „E.“, pastebėjo pravažiuojančius nurodytus automobilius – „Mercedes Benz“ ir BMW, septintos klasės, budėtojo nurodytais valstybiniais numeriais. Minėti automobiliai vienas paskui kitą pasuko link sodų, esančių miesto ribose. Pradėjo juos vytis, įjungė garsinius ir šviesinius signalus. Abu automobiliai padidino greitį. Automobilis BMW nusuko į dešinę, link sodų, o automobilis „Mercedes Benz“ nusuko tiesiai į akligatvį, sustojo ir išjungė šviesas. Su kolega privažiavo prie minėto automobilio, pasišvietė šviesomis, pamatė, kad automobilyje yra daugiau asmenų.

63Švyturėlius įsijungė, greičiausiai, tai vairuotojai matė, nes abu automobiliai padidino greitį. Ar įsijungė garsinį signalą, nepamena. Su kolega privažiavo prie „Mercedes Benz“ automobilio ir pašvietę šviesomis pamatė, kad automobilyje yra T. B. ir kiti asmenys, tai D. R. ir nukentėjusysis M. P., jų tada nepažinojo. Vairuotojo vietoje sėdėjo D. P., šalia pastarojo keleivio vietoje sėdėjo T. B., gale sėdėjo nukentėjusysis ir D. R.. Jo kolega, išlipęs iš automobilio, priėjo prie minėto automobilio. Jis (M. N.) tuo metu pranešė, kad sustabdė ieškomą automobilį, ir išsikvietė pastiprinimą. Kai jo kolega nuėjo prie minėto automobilio, matė, kad automobilyje buvę asmenys išlipo iš automobilio. Priėjo ir jis, paprašė pateikti dokumentus, turint tikslą nustatyti asmenybes. T. B. pradėjo klausinėti, kodėl juos sustabdė, ką jie padarė ir panašius klausimus. Jis su kolega pasakė, kad buvo gautas pranešimas apie pagrobtą asmenį. Visi asmenys pateikė dokumentus, išskyrus nukentėjusįjį, pastarasis buvo labai nekalbus, išsigandęs. Klausė, ar čia yra paieškomas asmuo. Kiek pamena, asmuo nepasisakė, kad toks yra.

64Pagarsinus liudytojo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (1 t., 197–199 b. l.), liudytojas M. N. paaiškino, jog galima remtis jo tyrimo metu duotais parodymais, ir parodė, kad pasivedė į šalį M. P., kuris iš karto nepasakė, kad tai jis, ir, tik pasisodinus į policijos automobilį, pasakė, kad tai jis yra M. P., kad apie jį pranešė jo draugas, o paklausus, kodėl jį pagrobė, M. P. nurodė, kad jį vertė pasirašyti vekselį. Nepamena, ar įvykio vietoje nukentėjusysis pasakojo apie tai, ar jis savo noru įsėdo į automobilį, bet nuvykus į policijos komisariatą, buvo toks klausimas užduotas. Tyrimo metu tiesą sakė, prašo remtis duotais parodymais. Nukentėjusysis buvo labai nekalbus, išsigandęs, uždaras, bijojo kalbėti apie įvykį, atrodė blaivus.

65Kai atvyko gausesnės policijos pajėgos, visi asmenys buvo išskirti. Su įtariamaisiais daugiau neteko bendrauti. Nukentėjusysis vėliau pasakė, kad ( - ) gatvėje T. B. sudavė jam smūgį į krūtinę ir įsodino į automobilį, kartu buvo D. R.. Kai persekiojo automobilius, buvo jų vienas ekipažas, todėl BMW automobilio niekas nebepersekiojo. Nuo tada, kai pastebėjo paieškomus automobilius iki kol sustojo, praėjo apie dvi–tris minutes. Iki senojo policijos komisariato būtų dar apie 7–10 minučių važiuoti automobiliu iki tos vietos. Nukentėjusysis minėjo, kad jis buvo vežiojamas po miestą. Toje vietoje, kur sustojo persekiojamas automobilis, būna įvairūs administraciniai nusižengimai, ta vieta susijusi su narkotikų vartojimu, tai atoki vieta, nes ten nėra eismo, šalia miškas. Nuo to laiko, kai gavo pranešimą apie asmens pagrobimą, kol pamatė paieškomus automobilius praėjo apie 5, gal 7 minutes, nedidelis laiko tarpas. Nepamena, ar nustatinėjo nukentėjusiajam girtumą. Buvo užduotas klausimas, ar yra toks paieškomas asmuo, bet į tą klausimą atsakė T. B..

66Persekiojamas automobilis sustojo dėl to, kad jie stabdė, ir dėl to, kad jam nebebuvo kur važiuoti, nes ten yra akligatvis. Automobilis sustojo, apsisuko, išjungė šviesas. Jo kolega išlipęs apžiūrėjo tą automobilį, tai yra, ar automobilio valstybiniai numeriai atitinka pagal gautą pranešimą. Tuo metu, kai kalbėjo su nukentėjusiuoju, automobilyje buvo tik jis ir nukentėjusysis. Neprisimena, ar jo kolegos bendravo su nukentėjusiuoju. Nepamena, ar nukentėjusysis pasakė, kokią sumą vekselyje reikėjo pasirašyti, kada turėjo būti pasirašytas vekselis. Abu su kolega pažino automobilyje sėdintį T. B.. Jis netikrino, ar automobilyje buvo vekselių blankai, nes buvo labai trumpas laiko tarpas, kol atvyko papildomas ekipažas. Atvykusiems kolegoms buvo pasakyta, kad nukentėjusiojo buvo reikalaujama pasirašyti vekselį.

67Nuo prekybos centro persekiojo minėtus automobilius apie 2 km. Ne vis laiką buvo įjungti švyturėliai. Persekiojamos transporto priemonės važiavo viena paskui kitą, jų vairuotojams buvo akivaizdu, kad norima juos stabdyti, jokių kitų transporto priemonių nebuvo toje gatvėje, kur įsuko. Jis nesurašė administracinio teisės pažeidimo protokolo dėl nestojimo, nežino, ar kolegos surašė, kad vairuotojai nepakluso reikalavimui sustoti. Jo tarnybinis pranešimas buvo išsamus, yra byloje. Policijos komisariate iš nukentėjusiojo jis paėmė pareiškimą. Jis vienas apklausė nukentėjusįjį, viskas surašyta iš pastarojo žodžių.

68Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas M. N. parodė, kad 2017 m. sausio 19 d. dirbo Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato M. rajono policijos komisariate kartu su tyrėju D. R.. Apie 20 val. 30 min. iš komisariato budėtojo gavo pranešimą, kad prieš dvi minutes buvo pagrobtas asmuo vardu M., kuris įsodintas į BMW 7 klasės automobilį, o jį įsodino pažįstamas B. Budėtojas nurodė transporto priemonės valstybinius numerius – ( - ) ir, kad tas automobilis nuvažiavo mikrorajono link. Tos informacijos gavimo metu jie patruliavo greta prekybos centro „.E“, ( - ). Išvažiuojant iš tos gatvės ir pasukus į kitą gatvelę, pamatė S. gatve pro prekybos centrą gana dideliu greičiu pravažiuojančius du automobilius. Kadangi tie automobiliai važiavo gana dideliu greičiu, vienas paskui kitą, tai sukėlė įtarimą, todėl jie nusekė jiems iš paskos. Važiuojant pastebėjo, kad vienas iš tų automobilių buvo BMW markės, 7 modelio. Jis, kaip policijos pareigūnas, pažįsta T. B., žino, kad jo pravardė yra B. Kadangi prieš tai tokio pat modelio BMW markės automobilį matė prie T. B. buto, esančio ( - ), ir kadangi iš budėtojo buvo gavę informaciją, kad asmenį pagrobė pažįstamas B., įtarė, kad minėti du automobiliai gali būti susiję su minėto asmens pagrobimu. Pradėjus vytis tuos automobilius, pasisukus į ( - ) gatvę ir ja pavažiavus, BMW automobilis staigiai pasuko į kitą gatvę, o kitas automobilis važiavo toliau ( - ) gatve, kurios pabaigoje buvo akligatvis. Ties ta vieta šis automobilis apsisuko priekiu į juos ir išjungė šviesas. Privažiavę prie jo, pastebėjo, kad tai ,,Mercedes Benz“ markės, vyšninės spalvos, automobilis, kurio valstybiniai numeriai ( - ). Tai yra tie patys numeriai, kuriuos nurodė budėtojas. Kolega D. R. priekinėje keleivio vietoje atpažino sėdintį T. B., pravarde B. Apie tai buvo pranešta budėtojui. Priėjus prie automobilio, buvo paprašyta visų asmenų išlipti iš jo. Iš automobilio išlipo keturi asmenys. Iš jų visų atpažino T. B.. Pastarųjų paklausius, ką jie veikia ir kokiu tikslu čia atvažiavo ir ar tarp jų yra asmuo vardu M., T. B. atsakė, kad tarp jų M. nėra. Vienas iš automobilio galinės keleivio sėdynės išlipęs asmuo prisistatė D. R., o kitas iš kitos galinės keleivio sėdynės išlipęs asmuo tylėjo ir nieko nesakė. Paaiškėjo, kad tylėjęs asmuo ir buvo M.. ,,Mercedes“ automobilį vairavo D. P.. Patikrinus visų asmenų tapatybes, tylėjęs asmuo pasisakė, kad jis yra M. Tuomet M. palydėjo iki tarnybinio automobilio, o D. R. liko aiškintis su kitais ,,Mercedes“ važiavusiais asmenimis. Sėdint tarnybiniame automobilyje, M. papasakojo, kad sustabdytame automobilyje buvę asmenys jį per prievartą įsodino į automobilį ir važiuojant jame reikalavo pasirašyti skolos vekselį. Sumos neįvardijo, tik sakė, kad būtų pasirašęs tą vekselį, nes bijojo jų. Pasirašyti nespėjo, nes buvo sustabdyti. Ką kuris asmuo tiksliai jam darė, M. neįvardijo, nes netrukus buvo pristatytas į komisariatą atlikti procesiniams veiksmams. Matėsi, kad tarnybiniame automobilyje sėdintis M. kažko bijo, buvo išsigandęs (1 t., b. l. 197–199).

69Apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrėtas tamsiai vyšninės spalvos automobilis ,,Mercedes Benz“, valst. Nr. ( - ) (2 t., b. l. 102–113).

70Liudytoja S. S. (buvusi T.) parodė, kad iš matymo T. B. pažįsta, nes yra tekę su juo bendrauti. Namas, esantis ( - ), priklauso jai, bet pagal įgaliojimą namu disponuoja jos mama N. T.. Jai yra žinoma, kad 2015 metais mama leido T. B. apsigyventi tame name. T. B. apsigyveno su savo drauge ar žmona, nežino. Ji tiksliai negali pasakyti, ar T. B. nuomojosi iš mamos namą, ar tik mama leidusi jam gyventi. Name gyveno dviese, dar kartu buvo dukra (maža mergaitė). Kiek jai papasakojo, T. B. suėmė ir nuo to laiko jie išsikraustė. Jos tuo laikotarpiu nebuvo. Prieš T. B. su sugyventine apsigyvenant name, niekas iš kitų asmenų jame negyveno. Visi jos baldai iš minėto namo buvo perkelti į naują namą, kurį pasistatė jos mama šalia šito namo. Prieš T. B. įsikraustant į namą ( - ), jokių baldų nebuvo, virtuvės komplekto nebuvo, namas buvo tuščias. Kokius baldus T. B. atsivežė į namą, prieš apsigyvendamas jame, nežino. Ji eidama tvarkyti namų aplinkos, matydavo, kad pirmame aukšte baldai buvo, tą patalpą vadindavo sale (priešpirčiu). Virtuvė yra namo antrame aukšte. Ji asmeniškai virtuvės baldų nematė. Ji tyrimo metu nurodė, kad jai žinoma, jog T. B. gaminosi virtuvės baldus, tai girdėjo, nes tas pats meistras ir jai gamino virtuvės baldus naujajam namui. Jai pats meistras sakė, kad gamina virtuvės baldus T. B. būtent į tą namą, kur pastarasis gyveno. Nuotraukas, apklausinėjant ją M. policijos komisariate, jai rodė, ji matė namo vidaus nuotraukas ir name buvusius baldus, jie yra ne jos. Mamos name baldai priešpirčiui buvo užsakinėjami užpernai, t. y. 2016 metais, šiltuoju periodu – pavasarį arba vasarą. Ji išsikraustymo momento nematė, sužinojo tik kitą dieną nuvažiavusi pas mamą, kuri pasakė, jog suėmė T. B.. Tada dar nežinojo, dėl kokios priežasties T. B. suėmė. Po kelių dienų ji sužinojo, kad T. B. žmona (ar draugė) nelabai gražiai bandė iš tų namų išsikraustyti, teko kviesti net pareigūnus, pastaroji išsivežė tuos baldus.

71Kiek raktų komplektų buvo, negali pasakyti. Buvo keturi įėjimai. Ji raktų neturėjo, juos turėjo mama. Ar spynos buvo keičiamos, nežino, į patį namą, kol T. B. jame gyveno, jai neteko vaikščioti. Namu rūpinosi tik jos mama, eidavo pakūrenti, sutvarkyti. Į namą patekti galima per tris įėjimus. Iš jos mamos gyvenamosios vietos matyti du įėjimai į namą, esant darže, galima juos pamatyti. Esant kieme, matytųsi pagrindinis įėjimas, iš paties namo pirmojo aukšto, kuriame gyvena jos mama, matydavosi visas pagrindinis įėjimas, vartai. Jai nėra žinoma apie tai, kad gyvenant T. B. su drauge tame name, dar kas nors kitas gyventų, tačiau žino, jog tuo laikotarpiu baliai namuose vykdavo, girdėdavosi muzika.

72Liudytoja L. B. parodė, kad kaltinamųjų nepažįsta, žino tik iš matymo, asmeniškai nėra bendravusi. Namas ( - ), priklauso jos šeimai. Kiek ji žino, namas yra padovanotas jos sesei S. S. (buvusiai T.), bet N. T. disponuoja namu pagal įgaliojimą. Jai yra žinoma, jog 2015 metais jos mama buvo leidusi tame name pagyventi būsimiems namo savininkams. Tą namą kažkas norėjo pirkti, bet prieš tai norėjo name pagyventi. Ji supranta, kad N. T. buvo leidusi name pagyventi T. B., kuriuo konkrečiai laikotarpiu T. B. gyveno name, negali pasakyti, žino, jog žiemos laikotarpiu tikrai gyveno, rūpinosi namo šildymu, vasarą irgi gyveno. Daugiau niekas iki T. B. apsigyvenimo tame name negyveno. Namas buvo visiškai tuščias, jame baldų iki T. B. apsigyvenant nebuvo. N. T. gyveno šalia, pas ją ji atvažiuodavo ir matydavo, kad name tikrai gyvena T. B., kartu su juo gyveno kažkokia moteris, dar matydavo mažą mergytę ir šunį. Daugiau gyvenančių tame name žmonių nematydavo. Jai nuotraukos ikiteisminio tyrimo metu buvo parodytos. Nuotraukose užfiksuoti baldai atsirado naujai, jų anksčiau nebuvo. Į namą yra trys įėjimai. Kiek buvo raktų komplektų, nežino, ji raktų neturėjo. Gal kelis kartus ji yra mačiusi, jog prie namų atvyko kokių svečių, bet nefiksuodavo ir nestebėdavo.

73Liudytoja N. T. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik T. B., nėra su juo piktuoju. Tyrimo metu buvo apklausta apie namo, ( - ), įsigijimą. Tame name gyveno visa jos šeima. Namas nuosavybės teise priklausė jos dukrai S. S. (buvusi pavardė T.), nes ji dukrai namą padovanojo, o pati išėjo gyventi šalia į suremontuotą tėvų namą. Minėtą namą pardavinėjo. Dukra parašė įgaliojimą disponuoti namu ir pagal šį įgaliojimą ji galėjo ir parduoti, ir nuomoti. Kreipėsi į nekilnojamojo turto agentūrą ir patys savarankiškai įdėjo skelbimus dėl namo pardavimo. Kiek ji prisimena, 2015 m. rudenį (gal vasaros pabaiga, buvo šiltas metų laikas) T. B. susisiekė su ja dėl namo pirkimo, tačiau pastarasis paprašė iš pradžių leisti name pagyventi, nes ketino pirkti tą namą, tačiau pirmiausia norėjo pagyventi. Sutarė su sąlyga, kad jis pagyvens žiemos laikotarpiu ir namą prižiūrės – šildys, T. B. mokėjo už komunalinius patarnavimus, už elektrą. Į namą T. B. su savo drauge K. (žmona, ar sugyventine) įsikėlė gyventi dviese 2015 metų gruodžio mėnesį. Name iki jų apsigyvenimo jokių baldų nebuvo, tuščias ir išvalytas namas buvo paruoštas parduoti. Ji matė, kad T. B. su K. atsivežė minkštą dalį, ji pati į namo vidų nelandžiojo ir netikrino. Ji pamena, kad kartą (buvo žiema) bendraujant su K. matė, kad į namą atvežė naujai pagamintą virtuvės baldų komplektą, tie patys meistrai ir jai gamino virtuvės baldų komplektą. Virtuvinį komplektą T. B. su K. į namą atsivežė vėliau, ne tuo laiku, kai įsikėlė gyventi, gal 2016 metų rudenį. K. S. ir T. B. gyveno dviese. Jos namas šalia, kad kas nors kitas nuolat gyventų, nematė. Į namą yra trys įėjimai. Galima įeiti per paradines duris, per katilinę ir dar yra pagalbinės durys. Į patį namą patenkama per paradines duris, o kitais atvejais reikalinga eiti arba per jos kiemą, arba per kaimynų kiemą.

74T. B. ir K. gyvenant, po namus ji nevaikščiodavo ir nežiūrinėjo, kaip jie gyvena, susitikdavo kieme. T. B. žadėjo namą pirkti, tačiau jo nebenupirko. Iki apsigyvenant T. B. su sugyventine name, niekam kitam to namo nenuomojo ir niekas kitas jame negyveno. Name buvo tik du seni foteliukai, jie ir dabar ten likę – namo apačioje (rūsyje) palikti kaip niekam nereikalingi, daugiau jokių baldų name nebuvo. T. B. su K. name gyveno iki 2017 m. pradžios. Atliekant name kratą ji nedalyvavo, nieko nežinojo. Ji nežinojo nei kuo užsiima T. B., nei kur dirba. Kai gavo šaukimus atvykti pas policijos pareigūnus, sužinojo, kad namuose buvo rasti narkotikai. Jai buvo parodytos nuotraukas, kuriose buvo užfiksuoti spintelėje rasti narkotikai. Policijoje buvo parodytos virtuvinio komplekto spintelių nuotraukos. Tos virtuvinės spintelės ne jos.

752017 metų vasario mėnesį virtuvinį baldų komplektą, kitus baldus bei visus savo asmeninius daiktus išsivežė name gyvenę asmenys. K. susirinko daiktus ir išsikraustė viena, T. B. jau nebuvo. Ji iš pradžių turėjo raktą nuo katilinės, nes rūpėjo namo kūrenimas, bet vėliau ir to rakto neturėjo. Raktų komplektai buvo du. Ji K. S. ir T. B. davė paradinių durų ir katilinės durų raktus. Kai namą išnuomojo, ji turėjo paradinių durų ir katilinės raktus, bet K. S. ir T. B. išsikrausčius, spynos buvo pakeistos, ir ji negalėjo į namą patekti. Įėjus į katilinę, niekur kitur nepateksi. Garaže gyveno šuo ir niekas iš svetimų į namą negalėdavo patekti. Ji vienintelė turėjo paradinių durų raktą, daugiau niekas neturėjo raktų. Kitų durų, kurios buvo vidiniame kieme, raktas būdavo duryse iš vidaus (to rakto ji neturėjo, jis ir dabar ten yra). Kai T. B. su K. S. iš namo išsikraustė, durų spyna buvo pakeista, K. S. jai pati pasakė, kad pakeitė paradinių durų spyną. Su K. S. jai išsikraustant nekalbėjo apie įvykius, kai policija buvo atvykusi.

76T. B. gyvendamas su K. S. name mokėjo mokesčius už komunalinius patarnavimus, kai T. B. nebuvo, K. S. sumokėjo už nuomą ir komunalinius patarnavimus. Mokesčiai skaičiuojami individualiam namui, jie nepriklauso nuo jame gyvenančių asmenų. Name visi kambariai buvo įrengti ir juose galėjo gyventi, tačiau ji nežino, keliuose T. B. ir K. S. gyveno, bet ji žino, jog kambaryje, kur įrengtas židinys, tikrai gyveno. Name iš viso yra keturi miegamieji kambariai. K. S. ir T. B. baldai buvo tik tame kambaryje, kuris yra sujungtas su virtuve, nes pastarieji gyveno tik tame kambaryje. Ji matė išsivežant baldus, K. S. ir T. B. tikrai jokių papildomai lovų neišsivežė, pati dalyvavo, kad nepaliktų jokių daiktų.

77Liudytoja K. S. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta, T. B. yra jos buvęs draugas, kartu negyvena, kitą kaltinamąjį pažįsta tik iš matymo, nukentėjusiojo nepažįsta. Laikotarpiu nuo 2015 m. rudens iki 2017 m. sausio ji gyveno pas tėvus. Name, esančiame ( - ), gyveno T. B., ji ten lankydavosi ir kartais nakvodavo, bet nuolat ten negyveno. Jai nėra žinoma, kokiu pagrindu T. B. gyveno tame name, nežino, ar T. B. nuomojosi, ar pirko tą namą. Įsikraustant į tą namą T. B., ji nedalyvavo, vėliau, kai jau ji ateidavo į tą namą, ji matė, kad name baldų nebuvo, tik pirmame aukšte buvo senas virtuvinis baldų komplektas. Pirmame aukšte virtuviniai baldai jau buvo, kai T. B. atsikraustė. Jai atrodo, kad tie baldai buvo palikti namo šeimininkų. Virtuvinius baldus antrame aukšte ji pirko kartu su T. B.. Baldus gamino meistras, už juos ji mokėjo bendrai su T. B.. Jai yra žinoma, jog name buvo rastos tam tikros medžiagos, dėl kurių ir vyksta teismas. Iki 2017 m. sausio mėnesio tą virtuvinį baldų komplektą turėjo įsigiję daugiau nei prieš pusmetį. Kiek jai yra žinoma, name gyveno T. B., daug kas ten ateidavo, negali įvardyti, kas, bet ateidavo žmonių šunį išvesti pasivaikščioti. Šunį pasivaikščioti išvesdavo pro paradinį įėjimą. Kartais T. B. nebūdavo, todėl jis draugų (kitų žmonių) paprašydavo pasirūpinti šunimi.

78Virtuvės baldų komplekte ji savo asmeninių daiktų nelaikė, tik buvo sukrautos žaisliukams daryti priemonės. Virtuvinio baldų komplekto naudoti pagal paskirtį nebuvo galima, nes jis neturėjo stalviršio, jame nebuvo sumontuota buitinė technika ir juo nesinaudojo. Ji nežino, ar T. B. tose spintelėse laikė kokius nors daiktus. Name buvo įrengtas tik vienas kambarys tinkamas gyventi (su baldais), tai svetainė, sujungta su virtuve. Tame kambaryje stovėjo minkštas kampas, televizorius, du foteliai. Pirmame aukšte, viename kambaryje, buvo stalas su kėdėmis, šalia buvo kambarėlis, jame tik ant grindų buvo čiužinys. Tuose namuose kartais jos dukra atėjusi žaisdavo, pirmame aukšte, bet ji ten negyveno.

79Apie T. B. sulaikymą ji sužinojo savo trisdešimtojo gimtadienio išvakarėse, sausio 20 d. T. B. sausio 19 d. dingo, o kitą dieną sužinojo, jog jis sulaikytas M. policijos komisariate. Ji nedalyvavo kratos metu, kai krata buvo tame name atliekama. Ji iki sausio 19 d. paskutinį kartą buvo tame name prieš 2–3 dienas. Po to, kai T. B. sulaikė, ji pasiėmė baldus iš namo. Po kokių dviejų mėnesių išsikraustė iš to namo, pasiėmė virtuvinį baldų komplektą, vaiko žaislus, gėles, jų stovus. Ji su T. B. draugavo beveik ketverius metus, kaip T. B. tame name atsirado, nežino, lyg nuomojosi tą namą ir planavo įsigyti. Paskutinį kartą iki atliekamos kratos ji tame name lankėsi prieš 3–4 dienas. Tą kartą virtuvinio komplekto ji neapžiūrinėjo. Jai nėra tiksliai žinoma, kas buvo rasta kratos metu, apie jokių medžiagų buvimą nieko nežino, jų ji nematė ir ten nelaikė. Kaip atrodo kanapių derva, ji tiksliai nežino, yra mačiusi rodomas per televiziją, bet neatpažintų jas pamačiusi. Spintelėse jokių daiktų, keturkampių paketų nematė, tų spintelių neapžiūrinėdavo, nes nebuvo tikslo. Kiek jai yra žinoma, T. B. turėjo ir butą, bet jame negyveno. T. B. nuolatinė gyvenamoji vieta buvo name, ( - ). Raktus nuo namo durų turėjo ji, T. B., jai atrodo, kad ir namo savininkai turėjo. Ji turėjo raktą tik nuo vienų pagrindinių namo durų. Mano, jog ir tie žmonės, kurie ateidavo šuniu pasirūpinti, irgi turėjo raktus. Ji negali įvardyti tų žmonių, kurie ateidavo pasirūpinti T. B. šunimi, nes jų nepažįsta. Apie tai jai yra žinoma, kadangi, matydavo, kai pati ateidavo šunį pašerti, jog jis buvo išvestas pasivaikščioti, šuo didelis, svėrė 60–70 kg, kažkas jį vedžiodavo. Ji nematydavo, kaip jis vedžiojamas, bet pastebėdavo, jog jis yra švarus, „neprisidirbęs“, pati konkrečiai nematė, kad kas nors iš T. B. draugų būtų šunį vedžioję. T. B. jai pasakydavo, kad kažkas šuniu pasirūpins, išves jį pavedžioti, jog jai nereikia tuo pasirūpinti.

80Ji narkotinių, psichotropinių medžiagų patalpoje, adresu: ( - ), nėra mačiusi. Nei T. B., nei jo draugai jos akivaizdoje nevartojo tokių medžiagų. Būdavo daug vakarėlių, kai juose dalyvaudavo pašaliniai, jai nepažįstami asmenys, ji pati retai dalyvaudavo vakarėliuose. Tame name būdavo nuolat gyvenama, maistas gaminamas būdavo pirmame aukšte, ten buvo viryklė, kriauklė, šaldytuvas ir senas virtuvinis baldų komplektas. Jai nėra žinoma, kad T. B. vartotų narkotines medžiagas. Apie narkotines medžiagas su juo niekada nekalbėdavo.

81Jai nėra žinomos aplinkybės apie T. B. automobilio apšlapinimą, niekada tokios kalbos negirdėjo. T. B. turėjo įdarbinimo firmą ir gyveno iš to. Tai buvo firma, kuri rūpindavosi statybos darbais N. Jis pats N. nebūdavo. Apie jo teistumą N. ji sužinojo vėliau, dėl ko jis buvo nuteistas, nežino.

82Liudytojas A. B. parodė, kad dirba M. rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininku. 2017 m. sausio 19 d. jo pareigos buvo tos pačios. Tą vakarą jis patruliavo su policijos komisariato viršininku S. B. ir per radijo stotį išgirdo budėtojo pranešimą, kad per prievartą yra įsodintas į transporto priemonę asmuo ir išvežtas nežinoma kryptimi. Tokį pranešimą gavo visi automobiliai. Buvo pasiųstas vienas ekipažas į įvykio vietą. Praėjus laikui, per radijo stotį budėtojui buvo pranešta, kad ekipažas sulaikė tam tikroje vietoje galbūt tuos asmenis, kurie pagrobė minėtą asmenį. Jis pavardžių nepamena, bet per radijo stotį buvo pranešimas, jog asmenys yra sulaikyti. Pavardės nebuvo nurodytos, tik faktas, kad asmenys yra sulaikyti ( - ), už „E“ parduotuvės, miškelyje esančioje aikštelėje. Į įvykio vietą jis nuvyko kartu su kolega, pareigūnai jau darbavosi. Su asmenimis įvykio vietoje jis nekalbėjo. Įvykio vietoje jau buvo patruliai ir Veiklos skyriaus pareigūnai (D. R., A. B., kitų nepamena). Jau buvo du policijos automobiliai atvykę. Jis kartu su viršininku atvyko į vietą nežymėtu policijos automobiliu. Jis nebendravo nei su sulaikytais asmenimis, nei su asmeniu, kuris buvo pagrobtas, bendravo tik su policijos pareigūnais, kurie paaiškino, kad yra sulaikyti asmenys, vėliau tie asmenys buvo pristatyti į policijos komisariatą.

83Buvo tamsus paros metas, jis nei T. B., nei pagrobtojo asmens neįžiūrėjo, prisimena, kad nukentėjusysis buvo jau įsodintas į policijos automobilį, pats su juo nekalbėjo. Jis su kolega į įvykio vietą nuvyko pasižiūrėti, ar yra reikalinga pagalba, jų ten nekvietė. Kitus ekipažus iškvietė budėtojas. Kiek jis suprato, M. N. su D. R. sulaikė automobilį, pagalbos nekvietė, o kiti pareigūnai atvyko, jau gavę pranešimą apie sulaikymą. Automobiliuose yra įrengtos radijo stotys ir per jas perduodami pranešimai, kuriuos girdi visi tuo metu dirbantys ekipažai. Nepamena, ar buvo M. N. ir D. R. kvietimas atvykti į įvykio vietą, ar antras ekipažas tik išgirdęs apie sulaikymą patys atvyko įsitikinti, ar reikalinga pagalba. Jis įvykio vietoje bendravo su ten buvusiais pareigūnais, kurie informavo, kad jų automobilyje „Mitshubisi Padjero“ jau sėdi nukentėjusysis, kuris, kaip pranešta, buvo per prievartą įsodintas į automobilį ir išvežtas.

84Krata buvo atliekama pas T. B., nuosavame name ir bute, jis dalyvavo abiejose kratose. Atliekant kratą namuose buvo pasitelktas kinologas ir rastos galbūt narkotinės medžiagos, kurios buvo supakuotos į plytos formos bloką, o bute buvo rastos tabletės. Galbūt narkotinės medžiagos (blokas) buvo surastos virtuvės spintelėje. T. B. dalyvavo kratos metu. Pirminiame etape buvo aiškinamasi dėl to bloko radimo, T. B. aiškino, kad tai yra šuniui vitaminai. Blokas buvo spintelėje, jis nebuvo atvirai padėtas. Vietą, kurioje ir buvo rastas minimas blokas, parodė kinologų šuo, kuris yra apmokytas ieškoti narkotines medžiagas. Apie tai, kad rastas blokas yra vitaminai šuniui, T. B. paaiškino visiems kratoje dalyvavusiems pareigūnams. T. B. neneigė, jog tai yra jam priklausantis daiktas. Kratos metu T. B. sugyventinės namuose nebuvo. Kiek jis pamena, name, kur buvo rastos virtuvinėje spintelėje galbūt narkotinės medžiagos, buvo gyvenama viename kambaryje, kituose kambariuose baldų nebuvo. Atliekant kratą dalyvavo kokie šeši pareigūnai, niekas neišsiskirstė. Tuo momentu, kai buvo rasta pakuotė su galbūt narkotinėmis medžiagomis, T. B. buvo šalia. Narkotines medžiagas surado policijos šuo ir T. B. tą faktą matė, jis buvo šalia. Visi kratos metu dalyvavę pareigūnai buvo vienoje patalpoje. Kratą atliko pareigūnai, jis tik dalyvavo ją atliekant. Galbūt narkotinės medžiagos buvo rastos pačioje pirmoje patalpoje, kurioje buvo atliekama krata. Atliekant kratą T. B. name, be jo dar dalyvavo ir kiti pareigūnai iš Telšių vyriausiojo policijos komisariato Organizuotų nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresnysis tyrėjas M. J., nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnas, S. B., kinologas T. T., kitų neprisimena. Visose patalpose, kuriose buvo atliekama krata, T. B. būdavo, T. B. buvo toje patalpoje, kurioje buvo rastos galimai narkotinės medžiagos. Jis nematė ir nežino, kad į šią patalpą būtų kas nors įėjęs prieš pradedant atlikti kratą, visi ėjo kartu, todėl nemano, kad kas nors į patalpas pateko anksčiau. Jis prisimena, jog name garaže šuo buvo, visi kartu buvo prie T. B.. Nepamena, jog T. B. leidžiantis iš trečiojo namo aukšto, pareigūnas su šunimi jau būtų buvęs antrame aukšte ir paklausęs apie rastą radinį. Jis kratoje dalyvavo su viršininku S. B. kaip stebėtojai ir kratos protokole pasirašė. Tarnybinis šuo kratoje dalyvavo, tą patį momentą, kai buvo atrastos galbūt narkotinės medžiagos, jis matė. Jis matė, jog tarnybinis šuo uostinėdamas patalpose ieškojo, bet kas atrado, jis neatsimena, todėl negali įvardyti, ar šuo, ar pareigūnai rado.

85Kai jis atvyko, jau visi buvo sulaikyti, todėl nematė pareigūnus bendraujant su nukentėjusiuoju. Neatsimena, ar per radijo ryšį buvo pranešimas apie tai, jog yra įjungti švyturėliai, kad persekiojamas automobilis. Jis su S. B. nepatruliavo tą vakarą, važiavo ne su tarnybiniu automobiliu, vilkėjo tarnybinę uniformą, tikrino pareigūnus, atliekančius pareigas. Neatsimena, ar iki kratos atlikimo, iki kol asmenys buvo pristatyti į policijos komisariatą, žinojo priežastis, kodėl nukentėjusysis buvo įsodintas į automobilį ir išvežtas. Jis ir dabar šios priežasties nežino. Jokių procesinių veiksmų šioje byloje nedarė, apklausų nevykdė, tik dalyvavo atliekant kratą.

86Liudytojas A. B. parodė, kad dirba Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato M. rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyriausiuoju patruliu, kaltinamųjų asmeniškai nepažįsta. 2017 m. sausio 19 d. buvo Viešosios tvarkos ir eismo priežiūros poskyrio pareigūnas, dirbo tame pačiame komisariate. Jis tą vakarą dirbo kartu su T. A.. Iš Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojo buvo gautas pranešimas apie tai, kad į automobilį įsodintas per prievartą asmuo ir išvežtas. Budėtojas apie tokį įvykį pranešė visiems ekipažams. Po kurio laiko kitas dirbantis tą vakarą ekipažas per radijo ryšio stotį pranešė, jog minėtą automobilį sustabdė. Kiek pamena, kitame ekipaže dirbo D. R., kito pareigūno nepamena. Buvo pranešta ir vietovė, kurioje buvo sustabdytas. Nepamena, ar į įvykio vietą vyko su įjungtais automobilio švyturėliai, bet tikriausiai ne. Ar atvykus į vietą kolegų (jau buvusių įvykio vietoje) automobilis buvo su įjungtu švyturėliu, irgi neprisimena. Rado policijos ekipažo automobilį ir sulaikytą automobilį, apie kurį buvo pranešęs budėtojas. Iš viso buvo keturi asmenys, jis suprato, jog nukentėjusysis jau buvo pasodintas į tarnybinį automobilį pas D. R., o trys vyrai (be pareigūnų) stovėjo lauke. Iš tų trijų vyrų jis atpažįsta tik vieną, tai T. B.. Jis (A. B.) su nukentėjusiuoju nebendravo, į policijos komisariatą pristatė du asmenis iš tų trijų, kuriuos rado stovinčius prie sustabdyto automobilio. T. B. buvo tarp tų dviejų asmenų. Sulaikytas automobilis liko įvykio vietoje. Tarnybiniame automobilyje apie įvykį kažkiek kalbėjo, lyg kažkuris iš tų asmenų klausinėjo, kodėl jie yra sulaikyti, tačiau apie įvykio aplinkybes nepamena. Jis apklausų nevykdė. Vietovė, kurioje buvo sulaikyti asmenys, yra atokiau nuo miesto, nėra apšviesta.

87Po ekipažo pranešimo apie sustabdytą automobilį, jis į įvykio vietą atvyko per 10 minučių, dar į įvykio vietą buvo atvykę vadovai – pareigūnai A. B. ir S. B.. Jis automobilio sustabdymo ir sulaikymo aplinkybių nežino.

88Aplinkybių apie tai, kad tą vakarą būtų naudojamas kieno nors atžvilgiu fizinis smurtas, neatsimena. Nuvykus į įvykio vietą, asmenys, kuriuos vežė į policijos komisariatą, nebuvo su spec. priemonėmis (antrankiais), nors tiksliai nepamena. Jis nematė, jog kuris iš asmenų būtų sužalotas, buvo tamsus paros metas. Įvykio vietoje buvo naudojami žibintuvėliai, apžiūrinėjo automobilį (šį momentą jis buvo pamiršęs), ieškojo kokių nors įkalčių, susijusių su gautu pranešimu apie padarytą nusikalstamą veiką. Vekselio nerado. Kokių įkalčių reikia ieškoti, niekas nepranešė, automobilis buvo apžiūrimas visas ir ieškoma neleistinų daiktų. Šalia buvo automobilio savininkas. Jis nepamena, ar automobilio savininką vežė irgi į komisariatą, pamena tik T. B.. Automobilį apžiūrėjo, kadangi atvyko į vietą ir gavo tokį vyresniųjų pareigūnų nurodymą. Atliko tik sustabdyto automobilio apžiūrą, kratos automobilyje neatliko. Nurodymą apžiūrėti automobilį davė arba D. R., arba jo kolega M. N..

89Liudytojas T. A. parodė, kad kaltinamųjų asmeniškai nepažįsta, dirba Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato M. rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyriausiuoju patruliu, 2017 m. sausio 19 d. ėjo tas pačias pareigas. Minėtą dieną jis su kolega A. B., dirbo viename ekipaže, tą vakarą patruliavo. Buvo tamsus paros laikas, apie 19–20 val. gavo per raciją informacinį pranešimą, jog ieškomas automobilis, jame galbūt pagrobtas asmuo. Po kurio laiko iš kito ekipažo išgirdo, kad pranešime minėtas automobilis jau yra sustabdytas. Ir automobilio markė, ir jo valstybiniai numeriai pranešime buvo nurodyti. Jis su kolega A. B. nusprendė nuvažiuoti į įvykio vietą, kadangi tai buvo neeilinis įvykis, gal yra reikalinga pagalba. Atvykę į įvykio vietą, pastebėjo tris asmenis, du iš jų buvo D. R. ir T. B.. Nukentėjusysis jau buvo pasodintas į kolegų tarnybinį automobilį. Jis su kolega tik patikrino automobilį ir į policijos komisariatą pristatė D. R. ir T. B.. Su nukentėjusiuoju nebendravo, pastarasis sėdėjo kolegų tarnybiniame automobilyje, nukentėjusiojo nematė. Nuvykęs į įvykio vietą, nematė, kad būtų bendraujama su nukentėjusiuoju ar su kitais įvykio vietoje buvusiais asmenimis. Buvo tamsus paros metas, įvykio vietoje nebuvo apšvietimo, tik įjungti policijos automobilio žibintai, jie buvo nukreipti į sustabdytą „Mercedes“ markės automobilį. Su kaltinamaisiais nei vykstant į policijos komisariatą, nei policijos komisariate neteko bendrauti. Pranešimas buvo apie tai, kad galbūt pagrobtas žmogus, tai yra per prievartą įsodintas į „Mercedes“ markės automobilį. Visais atvejais, kai yra sustabdoma transporto priemonė, ekipažas informuoja apie tai. Tą kartą irgi ekipažas pats pranešė ir nurodė vietą. Mieste patruliavo be garsinių signalų ir šviesų. Panaudojant patruliavimo metu garsinį signalą, švyturėlius, budėtojų informuoti nebūtina. Automobilis, kurį jis su kolega apžiūrinėjo, stovėjo priekiu į policininkų automobilius, tačiau to teigti tvirtai dabar jis negali. Ieškojo neleistinų daiktų, narkotinių medžiagų, daiktų, kurie padėtų tiriant įvykį. Kai transporto priemonė nestoja, įjungia švyturėlius, garsinį signalą ir apie tai informuoja budėtoją. Šiuo atveju nebuvo pranešta, kad automobilis stabdomas nestoja.

90Liudytojas T. T. parodė, kad dirba Telšių AVPK reagavimo skyriuje, yra vyriausiasis tyrėjas, 2017 metais sausio mėnesį dirbo ten pat vyresniuoju specialistu, kaltinamųjų nepažįsta. Jis 2017 m. sausio 20 d. dalyvavo atliekant kratą T. B. nuosavame name. Kratoje dalyvavo su šunimi, apmokytu ieškoti narkotinių medžiagų. Kratą pradėjo nuo pirmo aukšto. Atliekant kratą kambaryje, kuriame miegojo gyvenantis tame name asmuo, buvo rasta rudos spalvos narkotinė medžiaga, šokolado plytelės dydžio, matėsi ruda spalva, nes buvo suvyniota į permatomą plėvelę. Kažkas iš pareigūnų rado, ne jis rado ir ne šuo. Pareigūnai savininko klausė, kas tai, gyvenantis name atsakė, kad tai skirta sportui. Tada pareigūnai padėjo tą plytelę atgal į tą vietą, kur rado, ir paleido šunį ieškoti. Šuo, radęs tą medžiagą, savo elgesiu parodė, kad tai yra narkotinė medžiaga. Gyvenantis name neneigė, kad tai jo medžiaga. Stebint šuns reakciją įtarė, kad tai yra narkotinė medžiaga. Ta medžiaga buvo šokolado plytelės ( - ) dydžio, ją rado spintelėje, aukščiau – pakabinamoje virtuvinėje spintelėje, bendroje patalpoje. Asmuo, pas kurį atliko kratą, buvo toje pačioje patalpoje ir viską stebėjo, pastarojo buvo paklausta, ar čia tikrai šokoladas, atsakė, kad pareigūnai patys geriau žino. Visi buvo vienoje patalpoje. Name buvo šuo, bet šeimininkas pervedė jį į kitą kambarį. Šuo gyveno garaže, šeimininkas laikydamas šunį pervedė į kitą kambarį. Jis kratos protokolo nerašė. Kai pareigūnai rado paketą, jis buvo toje pačioje patalpoje, matė, kaip pareigūnas, kurio neprisimena, atnešė rastą paketą ir padėjo ant stalo. Šuo buvo šalia jo, sėdėjo. Jis stovėjo, žiūrėjo į šunį, matė, kas vyko aplink. Pareigūnai rastą medžiagą atgal padėjo į baltą spintelę virtuvėje, toje pačioje patalpoje. Netrukus po to, kai rado, šuniui leido ieškoti, nedavė šuniui paketo, nes šuo gali sugadinti paketą. Šuo sureagavo į paketą: vizgino uodegą, krapštė – toks yra šuns elgesys, kai jis randa narkotinę medžiagą. Jis pasirašė kratos protokole, nes viskas buvo daroma įvykio vietoje. Negalėjo būti, kad jis vienas būtų likęs kambaryje, kur buvo rasta medžiaga.

91Liudytojas G. V. parodė, kad dirba Telšių AVPK Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimų skyriaus vyr. tyrėju, 2017 m. sausio mėnesį dirbo ten pat. Kaltinamuosius T. B. ir D. R. žino pagal darbą, asmeniškai jų nepažįsta. Jis šioje byloje dalyvavo kratose, galbūt vykdė konvojavimą, bet nėra tikras, gal apžiūrėjo kokius daiktus, lyg telefonus apžiūrėjo. Įvykio dieną dirbo, viena krata buvo atliekama ( - ) esančiame bute, kita – ( - ) name. Datos nepamena, gali būti 2017 m. sausio 20 d., atliekant kratą ( - ) dirbo su kitais Telšių AVPK patruliais. Paskambino viršininkas D. P. ir pasakė, kad reikia vykti į ( - ), kad buvo žmogaus pagrobimas, reiks padėti atlikti kratas, kitus ikiteisminio tyrimo veiksmus. ( - ) policijos komisariato viršininkas S. B. pasakė, kad kratos bus atliekamos pas T. B.. Pirma buvo atlikta krata ( - ) bute, po to ( - ) name. Atliekant kratą T. B. visada buvo su pareigūnais, jis buvo su antrankiais. Namuose buvo didelis šuo, tai T. B. paprašė, kad uždarytų šunį. T. B. pirmas įėjo į vidų, uždarė šunį į atskirą patalpą. Paklausus T. B., ar jis name laiko draudžiamų laikyti daiktų, pastarasis atsakė, kad tokių daiktų neturi, tada buvo pradėta krata. Tai buvo didelis senovinio plano namas, pirmame aukšte, kur yra virtuvė, svetainė, virtuvinėje spintelėje buvo rastas paketas – hašišas, dydžio kaip šokolado plytelė, suvyniotas į permatomą maistinę plėvelę, matėsi, kad rudos spalvos. Jis yra matęs hašišą, pilnose plytelėse rečiau tenka matyti. Jis matė, kaip plytelę rado kolega M. J.. Buvo visi kartu, atidarinėjo spintelės dureles. Radęs tą plytelę M. J. paklausė T. B., kas tai yra, T. B. sakė, kad maisto papildai, M. J. klausė, kokie tai papildai, ar tai ne hašišas, T. B. pradžioje neigė, nepripažino. Rastą objektą supakavo, fotografavo. Kinologas su šunimi buvo toje pačioje patalpoje, tai, kadangi T. B. nepripažino, kad tai narkotinė medžiaga, leido šuniui rasti tą medžiagą. Šuns reakcija buvo kaip į narkotinę medžiagą. Ant virtuvinio stalo buvo padėta narkotinė medžiaga, šuo priėjo prie stalo. Jis pamena, kad, kai šuo pažymėjo, kad tai narkotinė medžiaga, tai ir T. B. nebeneigė. Pradžioje T. B. kalbėjo, ko čia žaidžia kaip maži vaikai, sakė, dar yra, kad kitus papildus paimtų, bet vėliau buvo susinervinęs. Nebuvo pagrindo imti kitų daiktų, nes matėsi, kad tai ne narkotinės medžiagos, nebuvo pagrindo su T. B. ginčytis, iš kur ta medžiaga atsirado, nes jis sakė, kad čia papildai. T. B. stebėjo visą kratos procesą, buvo šalia. Kai kolega atidarė spintelę, parodė T. B., klausė, kas čia. Gali būti, kad tai buvo vienintelis daiktas spintelėje, patogu buvo ranka pasiekti, padėta pirmoje lentynoje pakabintoje spintelėje. Kratą darė nuo pirmo aukšto, T. B. buvo toje pačioje patalpoje, elgėsi irzliai, komentavo, kas daroma blogai, vaikščiojo, buvo ir prisėdęs. T. B. savo šunį iš karto uždarė į prieangį atskiroje patalpoje. Jam atrodė, kad rado pirmame aukšte, bet pakilti reikėjo laiptais bendroje patalpoje – svetainė su virtuve.

92Nepamena, kas iš pareigūnų pirmas įėjo, gali būti, kad jis, iš karto po T. B., nes žiūrėjo, kad jis nepaslėptų įkalčių. Stebėjo, kol T. B. uždarė šunį, matė, kaip įveda šunį į kitą patalpą. Kratą atliko nuo pirmo aukšto, nuo tos patalpos, kurioje ir rado. Visi penki pareigūnai buvo vienoje patalpoje, ir T. B. taip pat. Kinologas su šunimi buvo, atliko kratą. Visi pareigūnai darė kratą vienoje patalpoje paeiliui. Kinologas už pavadėlio laikė šunį, kol šuo ieškojo narkotinių medžiagų. Kinologas neaptiko narkotinių medžių. Po to šuo pažymėjo, kur yra narkotinės medžiagos. Kiekvienas šuo skirtingai reaguoja, kinologas mums įvardijo šuns reakciją. Kratos tikslas buvo surasti ryšį, susirašinėjimo priemones ar kitus objektus. Dažnai atliekant kratą dalyvauja kinologas, šis pareigūnas vienas iš nedaugelio, kuris atvažiuoja nakties metu. Rastą medžiagą paėmė, padėjo ant stalo, šuo patikrino ant virtuvinio stalo. Buvo kiti milteliai, pagal kvapą nustatė. Jei rašoma, kad citrusinių vaisių skonio, atidarius jaučiama, ar yra citrusinių vaisių kvapas.

93Prieš tą įvykį pusantrų metų dirbo nusikaltimų skyriuje, disponavo kriminalinės žvalgybos informacija, kad T. B. galbūt disponuoja narkotinėmis medžiagomis, galbūt užsiima narkotinių medžiagų platinimu. Pirminis ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas dėl turto prievartavimo. Pradinė informacija buvo, kad buvo pasirašytas vekselis ar skolos raštelis, tai buvo vienas kratos pagrindų.

94Liudytojas S. B. parodė, kad kaltinamųjų asmeniškai nepažįsta, žino iš darbo. Dirba ( - ) rajono PK viršininku, 2017 m. sausio mėnesį jo pareigos buvo tos pačios. Jis 2017 m. sausio mėnesį, dienos nepamena, dirbo su skyriaus viršininku A. B., tikrino pavaldžių pareigūnų tarnybą. Radijo ryšių priemonėmis buvo gautas pranešimas, kad prievarta pagrobtas žmogus, buvo įvardytas įtariamasis, kas toks, nebepamena. Po penkių minučių gautas pranešimas, kad minėta transporto priemonė sulaikyta. Jis su A. B. važiavo į įvykio vietą, nuvykus, jau buvo sulaikyta nurodyta transporto priemonė, nukentėjusysis buvo pasodintas atskirai į transporto priemonę, pareigūnai atlikinėjo transporto apžiūrą. Įvykio vietoje buvo trys asmenys: T. B., kitų dviejų pavardžių nepamena. Visi asmenys buvo pristatyti į komisariatą siekiant išsiaiškinti situaciją, atlikti visi kiti procesiniai veiksmai. Buvo gautas nukentėjusiojo pareiškimas, kurio esmė buvo prievarta išgauti parašą vekselyje ar lapelyje dėl tariamų skolų. Nukentėjusysis jam pasakojo, kad buvo per prievartą įsodintas į automobilį, liepta pasirašyti. Buvo duotas įsakymas surinkti įrodymus. Jis dalyvavo kratose. T. B. nuomojamame name buvo rasta narkotinių medžiagų.

95Jis įvykio vietoje suprato, kad viskas yra pagrįsta, nukentėjusysis buvo išsigandęs, matėsi, kad nukentėjusysis pajuto psichologinę prievartą. Buvo tamsus paros metas. Neteko bendrauti su įtariamaisiais. T. B. jam buvo girdėtas iš anksčiau kaip asmuo, linkęs į nusikalstamą veiką. Buvo priimtas sprendimas visus asmenis pristatyti į policijos komisariatą išsiaiškinti įvykio aplinkybes. Nukentėjusysis jam pats nurodė aplinkybes apie prievartinį vekselių pasirašymą. Krata buvo atliekama T. B. nuomojame name. Buvo rastos narkotinės medžiagos. Kratoje dalyvavo kinologas, pareigūnas M. J., kuris aptiko narkotines medžiagas, dalyvavo ir kiti pareigūnai. Įtariamasis T. B. visą laiką dalyvavo su pareigūnais, viską matė, stebėjo, blaškymosi nebuvo, krata buvo daroma nuosekliai. Narkotinės medžiagos buvo rastos bendroje patalpoje virtuvinių baldų pakabinamoje spintelėje. M. J. rastas narkotines medžiagas padėjo ant stalo, tai šuo pradėjo reaguoti kaip į narkotines medžiagas. Pamena, kad T. B. pasakė, kad čia neva šokoladas ar papildas, tuo jis aiškiai leido suprasti, kad jis žino apie tą daiktą, neneigė, kad jo. Kratos metu name daugiau nieko nerasta, tik bute buvo dar kažkas papildomai rasta. Name buvo T. B. palaidas šuo. T. B. buvo leista savo šunį įvesti į garažą, nes šuo buvo agresyvus. Kratos metu T. B. elgėsi ramiai.

96Iš karto buvo pranešta, kad prieš nukentėjusįjį buvo panaudotas smurtas, jam buvo suduoti smūgiai į krūtinę, kuris sudavė, nepamena. Jis tą naktį liudytojų apklausose nedalyvavo. Jis tik stebėjo, kaip buvo atliekama krata, buvo su įtariamuoju. Ieškojo įrodymų, galinčių padėti atskleisti ikiteisminio tyrimo duomenis, ieškojo vekselių. Patalpa, kurioje buvo rastos narkotinės medžiagos, yra didelis namas, krata užtruko. Jei butas prisotintas narkotinių medžiagų, šuo gali ir nerasti konkrečios vietos. Nežino, ar buvo rasti maisto papildai. Tyrėjas priima sprendimus fotografuoti, ar filmuoti. Jis buvo netoliese, kai buvo rasta ta medžiaga. Buvo rasta rudos spalvos medžiaga pakabinamoje spintelėje.

97Liudytojas M. J. parodė, kad kaltinamąjį T. B. pažįsta iš darbinės veiklos, D. R. žino iš šio įvykio, nėra piktuoju. 2017 metais, gali būti sausio mėnesį, paskambinęs skyriaus viršininkas D. B. pranešė, kad reikia atvykti į komisariatą, nes yra pristatyti asmenys. Kai jis atvyko, buvo pristatytas D. P.. Buvo nurodytos aplinkybės, kad asmenys, įsodinę į automobilį nukentėjusįjį, vežiojo jį po ( - ) miestą ir reikalavo pinigų. Buvo atliktos kratos adresais: ( - ), ir ( - ) bute. Namo virtuvėje, sujungtoje su holu, pakabinamoje virtuvinėje spintelėje jis rado į polietileninę plėvelę suvyniotą paketą, kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo narkotinės medžiagos. T. B. paklausus, kas tai, pastarasis atsakė, kad tai papildai, ar jo, ar jo augintinio, tačiau jis neneigė, kad jo, nesakė, kad kas pašalinis padėjo. Ta medžiaga buvo paimta ir pristatyta į komisariatą.

98Jis rado narkotinę medžiagą, padėjo ant stalo, kad šuo galėtų sureaguoti, ar tai narkotinė medžiaga. Šuo sureagavo, įsitikino, kad medžiagą reikia imti. Jis daug laiko dirba narkotikų skyriuje, žino, kaip atrodo narkotinės medžiagos. Įtarė, kad tai narkotinė medžiaga iš kanapių. Kai šuo sureagavo, abejonių nebuvo, kad tai narkotinė medžiaga. T. B. aiškino, kad nesąmonės, kad bus apsijuokta, kad be reikalo ima, kad už tai jis nebus traukiamas baudžiamojon atsakomybėn. Toje patalpoje papildų tikrai nebuvo, o kitur – nepamena, ar buvo rasti sportui papildai. Rasta medžiaga buvo rudai žalsvos spalvos, dydžio kaip šokolado plytelė, supakuota į permatomą polietileno plytelę, galėjo sverti apie 100 gramų.

99Kratos metu visi buvo vienoje patalpoje, T. B. betarpiškai stebėjo visą kratos eigą. Atidarius spintelę rado padėtą vieną daiktą spintelėje, kitų daiktų nebuvo, tik narkotinė medžiaga. Buvo T. B. šuo, T. B. uždarė šunį, po to jie įėjo. Jis Organizuoto nusikalstamumo tyrimo padaliniuose dirba nuo 2003 metų, su T. B. kertasi keliai panašiai nuo tų metų, T. B. ne kartą buvo taikytos organizuoto nusikalstamumo tyrimo priemonės, ne kartą buvo įtariamuoju bylose, buvo disponuojama kriminalinės žvalgybos informacija apie jo vykdomą veiklą užsienyje ir Lietuvoje, susijusią su narkotikų prekyba, realizavimu, T. B. priklausė ( - ) miesto nusikalstamai grupuotei, kurios veikla buvo narkotinės medžiagos, sukonfliktavus T. B. buvo iš jos pašalintas. Tuo metu jo skyrius disponavo duomenimis apie T. B. nusikalstamą veiką, atlikus kratas informacija pasitvirtino. T. B. pažįstamas kaip asmuo, priklausantis nusikalstamam pasauliui, gyvenančiam iš nusikalstamų būdu gautų lėšų. Turėjo duomenų, kad T. B. teistas N. už narkotines medžiagas, tai buvo dar iki šių įvykių.

100Prokurorui pagarsinus žinučių tekstus iš kratos metu paimtų telefonų, kuriuose fiksuotas susirašinėjimas, liudytojas M. J. parodė, jog kalbama apie narkotines medžiagas, kalba, kad brangus tai kokainas, kad yra brangiausia narkotinė medžiaga, kalbama apie jo grynumą, apie jo priemaišas, į rinką jis patenka maišytas ir ne tokios kokybės, kokia gaunama.

101Jis rado narkotines medžiagas pakabinamoje spintelėje, padėjo ant stalo, šuo sureagavo. Kinologas pasakė, kad šuo sureagavo kaip į narkotines medžiagas. Kanapės yra augalinė medžiaga, ji skiriasi nuo mėtos ar dobilo. Išskiriama pagal jos konsistenciją, pakavimo ypatumus, narkotinės medžiagos turi specifinį įpakavimą, kaip ir šiuo atveju, supakuota kompaktiškai. Žolė nuo kanapių skiriasi konsistencija, kvapu, daug kuo skiriasi, tai yra narkotinė medžiaga, kuri yra uždrausta, jis lankė kursus, kaip atpažinti narkotines medžiagas. Buvo disponuojama informacija, kad T. B. teistas už kitas veikas, kad buvo veikimas organizuotoje grupėje, buvo taikomas užkardymo įstatymas. Nereikia konstatuoti teismo sprendimu tokios informacijos. Buvo disponuojama informacija apie T. B. skolas, informacija, kiek susiję su kriminaline žvalgyba, todėl jis gali teigti, kad T. B. pragyvenimo šaltiniai nebuvo legalūs. Teigia, kad buvo nusikalstama veika, T. B. nėra tas pilietis, kuris gyventų teisingo piliečio gyvenimą, būtų paklusnus, jis laužo taisykles. T. B. visada buvo su savo replikomis, neišsidavė, kad tai gali būti narkotinės medžiagos.

102Buvo tokia informacija apie T. B. automobilius, kad automobiliai buvo subadyti, supjaustyti, ir padegta, bet ta T. B. versija, kad kažkas padegė ar ką padarė, neatitinka tikrovės. T. B. puikiai žinojo, kas tai padarė. Jis nepamena informacijos dėl automobilio padegimo, kad tai būtų padaręs M. P., tai niekaip nesusiję su nukentėjusiuoju, tai tik T. B. gynybinė versija. Mano, kad nukentėjusysis nesusijęs su T. B. automobilio padegimu. Nukentėjusysis ne T. B. rato žmogus, jis dirba užsienyje, T. B. ryšiai kitokio pobūdžio. Informacija būdavo įvairaus pobūdžio, T. B. užsiėmė įvairiomis veikomis, ir buvo tokia informacija, kad gali užsiimti ir turto prievartavimu, bet ikiteisminis tyrimas nebuvo pradėtas.

103Dėl padegimo, mano, buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas. Ne jų kompetencija buvo tas tyrimas. Nežino aplinkybių apie T. B. transporto priemonės apšlapinimą. Nebuvo tokios žvalgybos informacijos apie tai, kad T. B. bando ieškoti asmenų, susijusių su transporto priemonės apšlapinimu. Turėjo informaciją, kad kaltinamieji palaiko ryšius, kad D. R. gyvena T. B. bute, važinėja jo automobiliu. Turėjo informaciją, kad ( - ), namą nuomojasi T. B.. T. B. draugė pas jį tik lankydavosi, ne nuolat gyveno.

104Papildomai apklausus liudytoją M. J., pastarasis nurodė, kad Telšių AVPK Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo viršininko jam buvo pavesta informuoti M. P. apie teismo posėdį, kuriame jis turi dalyvauti. Telefonu susisiekė su M. P. ir susitiko kelias dienas prieš posėdį, tai galėjo būti ketvirtadienis, vasario 28 d. M. P. informavo apie posėdį, nukentėjusysis klausė, ar jis gali nevykti į posėdį. M. P. jis paaiškino, kad teismo šaukimu vykti būtina, taip pat paaiškino atsakomybę, jei jis nenuvyks, nurodė, kas M. P. gali grėsti. Pokalbio metu nukentėjusysis M. P. pasakė, kad nenori vykti, nes jaučia spaudimą, kad jam buvo skambinta iš įkalinimo įstaigos, buvo šnekėta apie bylą, nekonkretizavo, kas buvo pasakyta, nurodė to asmens pravardę – L. Taip pat yra informacijos apie tai, kad iš karto po nusikalstamos veikos padarymo M. P. buvo bandoma daryti spaudimą, buvo bandoma ateiti, skambinti, spaudimas dėl bylos, dėl parodymų davimo nesiliauja, su nukentėjusiuoju bandoma susiekti. Pokalbio metu nukentėjusysis pasakė, kad yra pakeitęs parodymus ir kad jam liepta laikytis tų pakeistų parodymų, ne tų, kuriuos davė ikiteisminio tyrimo teisėjui. Nukentėjusiajam buvo pasiūlyta apsauga, paaiškinta, kaip elgtis, jei jis jaučia baimę. Pokalbio metu buvo galima suprasti, kad M. P. tą baimę jaučia, bijo važiuoti į teismą, bet jam buvo užtikrinta, kad jis bus palydėtas policijos pareigūnų, saugiai nugabentas ir pargabentas namo. M. P. sutiko važiuoti, baigę pokalbį išsiskyrė. Sekmadienį, prieš posėdį iš nukentėjusiojo sulaukė skambučio, kad pastarasis susižalojo koją ir nenori važiuoti į teismo posėdį. Nukentėjusiajam sakė, kad važiuoti būtina, jei sveikata leidžia, tuo pokalbis baigėsi, nukentėjusysis buvo neblaivus. Pirmadienį ryte nukentėjusiajam skambino, bet pastarasis jau į telefono skambučius neatsakė, kokiu pagrindu ir kokiais sumetimais jam reikėtų atkalbinėti nukentėjusįjį vykti į posėdį, nemato pagrindo jį atkalbinėti.

105Pokalbio metu M. P. pasakė, kad teisme pakeitė parodymus jausdamas spaudimą ir baimę iš T. B.. T. B. gana gerai žinomas ( - ) mieste, jis bendrauja su daugeliu asmenų, nėra pareigingas pilietis. Nuo praeito posėdžio girtas padarė eismo įvykį, sužalojo žmogų, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pas T. B. į namus ne kartą vyko policijos pareigūnai pagal gautus kaimynų skundus apie tai, kad ten renkasi pašaliniai asmenys, vyksta susirinkimai. Tokios kalbos ( - ) išeina, taip gali pasiekti informacija ir iki M. P. apie jo ketinimus. Pokalbio metu M. P. neįvardijo, kad T. B. tiesiogiai būtų daręs poveikį.

106Iš 2017 m. sausio 20 d. kratos protokolo matyti, kad atliekant kratą T. B. gyvenamajame name, esančiame ( - ), virtuvės–svetainės kambaryje ant sienos kabančioje spintelėje rasta ir paimta rudos spalvos medžiagos masė, kuri supakuota į paketą Nr. ( - ) (1 t., b. l. 63–67, 71–72).

107Specialisto išvadoje Nr. 140-526)-IS1-896 nurodyta, kad tamsiai rudos spalvos, sausa, supresuota augalinės kilmės medžiaga (paketas Nr. ( - )), rasta ir paimta 2017 m. sausio 20 d. kratos metu name, esančiame ( - ), yra narkotinė medžiaga – kanapių derva, kurios masė yra 173,220 g (1 t., b. l. 120–124).

108Specialistė J. L. parodė, kad turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, chemijos specialybę, narkotinių psichotropinių medžiagų tyrimo specialisto kvalifikaciją. Kvalifikacijai gauti yra laikomas egzaminas, ir yra suteiktas leidimas savarankiškai tirti narkotines psichotropines medžiagas. Tyrimo centre yra speciali komisija, kuri teikia leidimus visos Lietuvos mastu, ekspertai važiuoja laikyti egzaminus iš visos Lietuvos. Ji narkotinių, psichotropinių medžiagai tirti turi 6 metų stažą, o centre dirba 22 metus, prieš tai dirbo alkoholinių skysčių tyrimo skyriuje. Tam, kad Kriminalistinės tyrimo centras ar laboratorija būtų akredituoti narkotinės medžiagos – kanapių tyrimams atlikti, reikia turėti akredituotus vieną ar du tyrimus. Centre yra akredituotas amfetaminas ir metamfetaminas, visi kiti tyrimai atliekami tuo pačiu principu, su patikrinimais, visais reikalavimais dirbti akredituotoje laboratorijoje. Yra patvirtinti du metodai. Kadangi yra atliekama labai daug tyrimų, tiria labai daug narkotinių medžiagų, leidžiama pasirinkti, kokius metodus akredituoti, visi kiti metodai daromi lygiai tokiu pačiu metodu, kaip ir akredituoti. Laboratorija akredituota, o kanapių ir antžeminių dalių tyrimas dėl THC kiekio nėra akredituotas, tačiau yra daromos visos kalibracinės kreivės, visi patikrinimai yra daromi taip, kaip akredituotu metodu. Tyrimo rezultatai dėl to nenukenčia. Aguonų ir jų dalių bei kanapių ir jų dalių mikroskopinis tyrimas vadinamas metodu, nes tuo metodu mikroskopu galima pažiūrėti. Šis metodas neakredituotas.

109Narkotinių, psichotropinių, kitų veikliųjų medžiagų tyrimas dujinės chromatografijos metodas šioje byloje nėra akredituotas. Laboratoriją akreditavo Nacionalinis akreditavimo biuras, 2007 m. akreditavo olandai, juos kiekvienais metais tikrina ir išduoda leidimą toliau dirbti. Aguonų ir jų dalių bei kanapių ir jų dalių mikroskopinis tyrimas ruoštas jų centro, bet jie ne patys sugalvojo, o remiasi Jungtinių Tautų rekomendacijomis. Antrasis tyrimas – narkotinių, psichotropinių medžiagų tyrimas taip pat pagal Jungtinių Tautų rekomendacijas. Visi dokumentai patvirtinti. Aguonų ir jų dalių bei kanapių ir jų dalių mikroskopinį tyrimą tvirtina jos centro vadovybė, narkotinių, psichotropinių ir kitų veikliųjų medžiagų tyrimas dujinės chromatografijos metodu yra tokia pati situacija, čia yra kokybinis tyrimas, kurį yra patvirtinęs tik jos centras.

110Pagrindines medžiagas, kurios dažniausiai naudojamos, jie turi. Pakuotės Nr. ( - ) – kanapių dervos tyrimui buvo naudojamos daugiausia mikroskopas ir dujinis chromatografas. To pakanka, kad būtų galima nustatyti pagrindines tris veikliąsias medžiagas. Visa kanapių derva yra kiekis ir jos svoris, kai svarstyklės pasveria svorį, ji jau žino kiekį. Tetrahidrokanabinolį nustatė dujiniu chromatografu. Paruošus mėginį, prietaisas identifikuoja visas veikliąsias medžiagas. Kokybei nustatyti standarto nereikia. Tetrahidrokanabinoliui nustatyti buvo naudojamas kanabidiolis. Tyrimui paimtas mėginys iš įvairių vietų po gabalėlį – maždaug miligramą, iš viso 43 miligramus, tai yra pakankamai daug, nes prietaisas yra labai jautrus. Tam, kad būtų įsitikinta, jog kanapių dervoje nėra naujų sintetinių medžiagų, yra sulaužoma, smulkinama ir imama iš įvairių vietų ir dedama į vieną mėgintuvėlį. Pirma atliekama pirminė apžiūra, įvertinama, kad medžiaga yra vienodos spalvos, vizualiai įsitikinama, kad medžiaga yra sausa, pasveriama. Svarstyklės labai jautrios, jei medžiaga yra nors kiek drėgna, svarstyklės nesvertų. Svarstyklės yra lenkų gamybos, ( - ), yra numeris, praėjusios metrologinę patikrą. Kai pasveriama sausa medžiaga, tuomet ruošiamas mėginys į dujinį chromatografą nustatyti, kokia tai medžiaga, tai yra kokybinis tyrimas. Ji paruošusi medžiagą tyrimui pasižiūri mikroskopu ir, jei mato, kad yra specifiniai kanapių dervos požymiai, tų dviejų tyrimų užtenka rašyti išvadai, kad tai yra kanapių derva, nes dujinis chromatografas duoda tris pagrindinius kanabinoidus, kurie lemia, kad tai yra kanapių derva, nes pačiose kanapėse trijų pagrindinių nėra, yra du kanabinoidai. Ji naudoja tirpiklį metanolį, tai standartinė medžiaga, kaip reagentas. Ji pasvėrė visą gabalą, kad galėtų sužinoti masę, paėmė mėginį į dujinį chromatografą, kad galėtų sužinoti, kokia tai medžiaga, tai yra ji paėmė 43 miligramus medžiagos, tiek ir sunaudojo. Kanapių dervoje nereikia tirti THC kiekio, ji yra visuma – kanapių derva, turi atskirą numerį. Tiriamoje medžiagoje specifinių požymių nenurodo, per mikroskopą ji mato smulkias daleles su rutuliukais, tai vaizdas, kurį pamato. Ji kaip specialistė žino, kaip atrodo kanapės, kaip atrodo kitos narkotinės medžiagos, kitų dervų nėra tyrusi. Literatūroje nurodyti kanapių dervų specifiniai požymiai. Ji tirdama mikroskopu mato būdingus požymius kanapėms, tiesiog žino, kaip jos atrodo. Pluoštinėms kanapėms yra leistinas 0,2 procento tetrahidrokanabinolio kiekis, kurio kreivė yra labai mažutė, vos matosi, o, jei mato didelę kreivę, žino, kad ir kiekis bus didelis. Objektyviai atriboti nuo pluoštinių kanapių galima, nes yra didelis kiekis, tačiau konkrečiai ji nepasakys, koks yra kiekis, bet tikrai daugiau nei 0,2 procentų. Visi tyrimai nustatomi vienu metu, tiriama vienu būdu. Jie ne medikai, nesivadovauja medicininės apžiūros neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo metodika. Kiekį tiria pagal vieną metodiką, bet yra daromi du pavyzdžiai. Visi dirba dujiniais chromatografais, galima ir skystiniais chromatografais tirti, yra pasiskirstę, kurie specialistai dirba su skystiniais, kiti su dujiniais, tačiau tai nesusiję su kokybiniu rezultatu. Vyksta antras kokybės lygis, kai tas pats mėginys yra tiriamas dujiniu ir skystiniu chromatografu, rezultatas yra tas pats. Ji pakuotę atpakuoja viena pati, dirba viena, pasikviečia kolegas, jei mato neatitikimą ar pažeidimą pakuotėse, tuomet sudaroma komisija, surašomas aktas. Kai yra kanapių dervų, netiria, ar tai yra grynas, ar yra kanapių produktas. Ji dujiniu chromatografu nustatė, kad tai yra kanapių derva, tai rodo jame esančios medžiagos: tetrahidrokanabinolis, kanabidiolis ir kanabiolis. Pašalinių medžiagų netiria.

111Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad iš T. B. asmens kratos metu paimtas mobiliojo ryšio telefonas ,,Blackberry“ ir Sim kortelė ,, ( - )“ (2 t., b. l. 68–70).

112Iš apžiūros protokolo matyti, kad atlikta Telšių apskrities VPK KP SUS pateiktos CD laikmenos apžiūra. Šioje laikmenoje įrašyti iš T. B. asmens kratos metu paimtame mobiliojo ryšio telefone ,,Blackberry“ esantys duomenys. Apžiūros metu atidarius ,,Blackberry GSM 9320 Curve“ aplanką, apžiūrėta jame esanti informacija (skambučių registras, kontaktai, SMS žinutės, susirašinėjimai). Apžiūrint telefonu vykusius susirašinėjimus ,,Chats“ aplanke ,,Blackberry Messenger“ programėle, nustatyta, jog 2016 m. gruodžio 31 d. T. B., pasivadinęs slapyvardžiu ,,M“, nenustatytam asmeniui N. siūlė įsigyti galbūt narkotinės medžiagos, kurią susirašinėjimo metu įvardijo ,,brangus“. Susirašinėjimo metu T. B. (,,M.“) nurodo, kad dabar ,,jau yra pamaisytas“, ,,bet gali cysto“, nurodo, kad ,,zmogus turėjo paimti po 60 e yra 0.2“, taip pat nurodo, jog ,,del gryno reik sest sneket“, nurodo, kad ,,cia rimtas reikalas ne vienkartinis“ (2 t., b. l. 130–143).

113Įrodymų analizė, vertinimas, kaltinamųjų veikų juridinė kvalifikacija

114Dėl turto prievartavimo panaudojant fizinį smurtą (BK 181 straipsnio 2 dalis)

115Pagal BK 181 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas prievartaudamas turtą panaudojo fizinį smurtą, atėmė asmeniui laisvę, sunaikino arba sugadino jo turtą arba padarė kitus alternatyvius veiksmus, nurodytus šioje teisės normoje. Turto prievartavimo objektyvieji požymiai – tai neteisėtas vertimas suteikti turtinę naudą kaltininkui ar kitam asmeniui, panaudojant psichinę prievartą. Vertimas suteikti turtinę naudą gali pasireikšti atviru reikalavimu arba kitokiu nukentėjusiojo supažindinimo būdu (raštu, veiksmu ir pan.) su turtinės pretenzijos turiniu ir su prievartiniu pobūdžiu (pvz., užuominomis leidžiant suprasti apie būtinumą mokėti duoklę). Būtinasis veikos požymis – psichinės prievartos panaudojimas, kuris gali pasireikšti įvairiais grasinimais prieš nukentėjusį ar kitą asmenį: 1) panaudoti fizinį smurtą; 2) sunaikinti ar sugadinti jo turtą; 3) paskelbti kompromituojančią ar kitokią informaciją, kurios paskleidimas nepageidautinas; 4) kitokios psichinės prievartos panaudojimu. Psichinė prievarta – tai bauginimo procesas, siekiant sukelti aukai baimę ir palaužti jos valią. Be to, pastarasis alternatyvusis požymis apima įvairius kitokio turinio grasinimus, kurie pasireiškia kaip tyčinis pavojingas poveikis kito asmens psichikai, bauginant, kad dėl grasinančiojo tolesnių veiksmų ar neveikimo atsiras tam tikros neigiamos pasekmės. Šis nusikaltimas padaromas tiesiogine tyčia – kaltininkas suvokia, kad verčia kitą asmenį vykdyti pareikštą neteisėtą turtinę pretenziją, panaudodamas psichinę prievartą (grasindamas), ir nori taip veikti. Turto prievartavimas laikomas baigtu, kai nukentėjusiajam pareiškiamos neteisėtos turtinės pretenzijos grasinant. Kvalifikuojant nusikalstamą veiką kaip turto prievartavimą pagal BK 181 straipsnį, neturi reikšmės, ar kaltininko nukentėjusiajam išsakytas neteisėtas reikalavimas galės būti realiai įvykdytas. Svarbiausia, kad toks reikalavimas yra neteisėtas, o grasinimas realus ir kaltininkas tai suvokia. Būtent teisinio pagrindo nebuvimas reikalaujant turto yra lemiamas turto prievartavimo objektyvusis požymis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-163/2012, 2K-433-507/2016).

116Pažymėtina, kad BK 181 straipsnio taikymo prasme vertimas perduoti turtą neturi teisėto pagrindo, tai reiškia, kad turtinės pretenzijos, kurias kaltininkas reikalauja (verčia) kitą asmenį patenkinti, nėra kilusios iš teisės reguliuojamų santykių (CK 1.136 straipsnyje nurodyti civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai), pvz., iš paskolinių sandorių, kitokių prievolių, kurių pagrindu asmuo įgyvendina atitinkamą savo ar kitų teisę. Tai – vienas iš esminių požymių, atribojančių turto prievartavimą nuo BK 294 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos – savavaldžiavimo, kai kaltininkas (nesilaikydamas įstatymo nustatytos tvarkos) vykdo savo ar kito asmens tikrą ar tariamą teisę (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-395/2010, 2K-93/2010, 2K-203/2011, 2K-562/2011, 2K-114/2014, 2K-504-139/2015).

117Šioje byloje kaltinamieji D. R. ir T. B. kaltinami veikdami bendrininkų grupe, neturėdami teisėto pagrindo, panaudodami fizinį smurtą, atvirai T. B. naudai vertė nukentėjusįjį M. P. suteikti turtinę teisę (BK 181 straipsnio 2 dalis).

118Nors kaltinamasis T. B. savo kaltę dėl turto prievartavimo iš nukentėjusiojo M. P. neigia visiškai, o D. R. pripažįsta tik smūgių sudavimą nukentėjusiajam, teismo vertinimu, byloje esančių įrodymų visuma neabejotinai patvirtina T. B. ir D. R. padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 181 straipsnio 2 dalyje. Minėtą kaltinamųjų poziciją teismas laiko jų siekiu išvengti baudžiamosios atsakomybės dėl turto prievartavimo, nes kaltinamųjų parodymai (kaltinamojo D. R. iš dalies) apie įvykio aplinkybes prieštarauja kitiems byloje esantiems patikimiems įrodymams. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ir pačių kaltinamųjų parodymai dėl esminių įvykio aplinkybių nesutampa, nes T. B. apskritai neigia bet kokio smurto panaudojimo faktą nukentėjusiojo M. P. atžvilgiu, o D. R., kuris įvykyje dalyvavo betarpiškai, pripažino, kad smūgiai nukentėjusiajam visgi buvo suduoti, todėl kaltinamųjų parodymų (T. B. visiškai, o D. R. iš dalies) teismas nelaiko patikimais ir jais nesiremia spręsdamas T. B. ir D. R. kaltės dėl turto prievartavimo klausimą.

119Teismo vertinimu, T. B. ir D. R. kaltę padarius BK 181 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikalstamą veiką patvirtina byloje surinkti ir teisiamajame posėdyje ištirti įrodymai, t. y. nuoseklūs, logiški ir išsamūs liudytojo K. G. parodymai, duoti teisme bei ikiteisminio tyrimo metu. Šis tiesiogiai nagrinėjamo įvykio pradžią stebėjęs liudytojas aiškiai nurodė, jog matė, kaip prie nukentėjusiojo M. P. priėjo kaltinamieji T. B. ir D. R., T. B. nukentėjusiajam liepė eiti į automobilį pasikalbėti, o nukentėjusiajam atsisakius, D. R. trenkė nukentėjusiajam kumščiu du kartus į krūtinę ir abu kaltinamieji, sugriebę nukentėjusiajam už rankų, prievarta pastarąjį nusivedė link „Mercedes Benz“ automobilio, į kurį nukentėjusįjį per prievartą įsodino, į tą patį automobilį įsėdo ir kaltinamieji ir išvažiavo, tuomet jis (liudytojas K. G.) paskambino pagalbos telefonu ir papasakojo, kas nutiko. Be to, liudytojas K. G. parodė, jog po įvykio kalbėjosi su nukentėjusiuoju M. P., šis pasakojo, kad automobilyje iš jo buvo atėmę telefoną, jį išjungę, ir T. B. su D. R. reikalavę pasirašyti vekselį už tariamai apšlapintą automobilį, M. P. tvirtino, kad, jei jis (K. G.) nebūtų pranešęs apie įvykį policijai, būtų pasirašęs vekselį. Liudytojas K. G. nurodė, kad įvykio metu nukentėjusysis M. P. buvo blaivus. Taip pat iš liudytojo K. G. parodymų matyti, jog visą įvykį turėjo matyti ir R. Š., nes būtent pastarasis suorganizavimo nukentėjusiojo ir kaltinamųjų susitikimą, visą laiką iki išvežant M. P. buvo šalia K. G., būtent R. Š. padiktavo K. G. automobilio, kuriuo buvo išvežtas nukentėjusysis, valstybinius numerius. Liudytojas K. G. patvirtino, jog prašė T. B. palikti M. P. ramybėje, tačiau T. B. nesutiko. Objektyvūs bylos duomenys, t. y. informacinis pranešimas, Bendrojo pagalbos centro raštas, apžiūros protokolas, iš kurių matyti, jog būtent K. G. paskambino pagalbos telefonu ir pranešė, kad M. P. ką tik pagrobė ir reketuoja, kad pastarąjį įsisodino į automobilį, valst. Nr. ( - ), T. B. (kaltinamasis T. B. patvirtino, kad jo pravardė yra B.) (1 t., b. l. 35–37; 2 t., b. l. 81–85), patvirtina liudytojo K. G. parodymus.

120Pažymėtina, kad liudytojo K. G. nurodytas aplinkybes bei kaltinamiesiems inkriminuojamų kaltinimų pagal BK 181 straipsnio 2 dalį pagrįstumą patvirtina ir liudytojo R. Š. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, iš kurių matyti, jog būtent R. Š. suorganizavimo kaltinamųjų susitikimą su nukentėjusiuoju, be to, R. Š. ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad atvykus D. R. ir T. B., D. R. pasiūlė nukentėjusiajam eiti pasišnekėti, tačiau pastarajam atsisakius, D. R. du kartus trenkė į krūtinę M. P. ir abu kaltinamieji pradėjo jėga tempti nukentėjusįjį link „Mercedes“ markės automobilio, K. G. prašė T. B. palikti ramybėje M. P., tačiau jo (K. G.) niekas neklausė, tada kaltinamieji įsodino nukentėjusįjį į minėtą automobilį, patys į jį įsėdo ir išvažiavo, tuomet K. G. paskambino pagalbos telefonu ir pranešė apie nukentėjusiojo pagrobimą. Be to, ikiteisminio tyrimo metu liudytojas R. Š. paaiškino, jog pamatęs, kad prie M. P. privažiavo T. B. su draugais, suprato, kad iš M. P. turbūt reikalaus mokėti duoklę (1 t., b. l. 168–174). Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo nesiremti liudytojo R. Š. duotais parodymais ikiteisminio tyrimo metu, nes liudytojas R. Š., nors teismo posėdyje ir teigė, kad neva minėtų parodymų ikiteisminio tyrimo metu nedavęs, vėliau teisme patvirtino, jog jo apklausos protokole yra jo parašas, tikriausiai užrašyti jo žodžiai, paaiškino, kad tuoj po įvykio viską prisiminė geriau ir ikiteisminio tyrimo metu sakė tiesą, be to, patvirtino, kad jį apklausiant ikiteisminio tyrimo metu nebuvo daromas joks spaudimas, nebuvo grasinama, todėl teismas sprendžia, jog liudytojo R. Š. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, yra patikimi. Atkreiptinas dėmesys, jog liudytojas R. Š. teismo posėdyje nurodė išimtinai gynybai palankias aplinkybes, kurios ne tik prieštarauja jo duotiems parodymams ikiteisminio tyrimo metu, tačiau ir paties kaltinamojo D. R. teisme pripažintai aplinkybei, kad jis sudavė smūgius nukentėjusiajam M. P., nes R. Š. teisme apskritai neigė, kad kaltinamieji būtų naudoję fizinį smurtą M. P. atžvilgiu. Esant šioms aplinkybėms teismas nesivadovauja liudytojo R. Š. teisiamojo posėdžio metu duotų parodymų dalimi, susijusia su kaltinamųjų smurtinių veiksmų naudojimo aplinkybėmis nukentėjusiojo atžvilgiu ir laiko juos siekiu padėti kaltinamiesiems išvengti atsakomybės.

121Nagrinėjamu atveju aplinkybes, jog nukentėjusysis M. P. ne savo noru važiavo kartu su kaltinamaisiais T. B. bei D. R., o panaudojus tiek fizinį, tiek psichinį smurtą – grasinimus, be to, kad nukentėjusiojo atžvilgiu automobilyje kaltinamieji buvo išsakę neteisėtą turtinę pretenziją (pasirašyti vekselį), patvirtina liudytojo M. N. parodymai, jog sustabdžius D. P. vairuojamą automobilį, priešingai nei teigia T. B., vienintelis M. P. iš karto vengė prisistatyti, o T. B. nurodė, kad tarp jų ieškomo asmens (M. P.) nėra, kad nukentėjusysis prisistatė tik pasodinus jį į policijos automobilį ir tuomet pastarasis pasakė, jog jį vertė pasirašyti vekselį, vėliau nukentėjusysis nurodė, kad į mašiną buvo įsodintas panaudojus jo atžvilgiu fizinį smurtą. Liudytojas M. N. ikiteisminio tyrimo metu nurodė analogiškas aplinkybes, be to, paaiškino, kad nukentėjusysis pripažino, jog būtų pasirašęs vekselį, nes mašinoje buvusių asmenų bijojo (1 t., b. l. 197–199). Teismas neturi pagrindo netikėti šiais nuosekliais ir neprieštaringais minėto liudytojo parodymais. Be to, liudytojas S. B. taip pat nurodė, kad nukentėjusysis pasakojo, jog buvo per prievartą įsodintas į automobilį ir jam buvo liepta pasirašyti.

122Kaltinime pagal BK 181 straipsnio 2 dalį D. R. ir T. B. inkriminuojamas aplinkybes patvirtina nukentėjusiojo M. P. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo teisėjui, kai nukentėjusysis detaliai papasakojo visą įvykio eigą ir aiškiai nurodė, jog kaltinamieji žinojo, kas jis toks yra, kad kaltinamasis D. R. jam sudavė du kartus kumščiu į krūtinę, tada kaltinamasis T. B. su kaltinamuoju D. R. jam suėmė už rankų ir prievarta įsodino į automobilį ,,Mercedes“, automobilyje D. R. paėmė iš jo telefoną ir jį išjungė, abu kaltinamieji reikalavo pasirašyti vekselį, nors jis (nukentėjusysis) nė vienam iš jų nebuvo skolingas, kad reikalaudami pasirašyti vekselį kaltinamieji grasino, jog kitu atveju jis bus sudaužytas. Be to, nukentėjusysis M. P., apklaustas pas ikiteisminio tyrimo teisėją, parodė, kad, jei ne policijos pareigūnai, tai vekselį būtų pasirašęs, nes buvo įbaugintas kaltinamųjų, kad sustabdžius pareigūnams automobilį, kaltinamieji jam grąžino telefoną ir sakė pareigūnams nieko nesakyti (1 t., b. l. 151–156). Teismo įsitikinimu, nukentėjusiojo M. P. parodymai, duoti pas ikiteisminio tyrimo teisėją, yra teisingi ir patikimi, juos patvirtina liudytojų K. G., M. N., S. B. parodymai teisiamajame posėdyje, taip pat jau aptarti liudytojo R. Š. parodymai ikiteisminio tyrimo metu. Atkreipiamas dėmesys, kad iš esmės analogiškus parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo teisėjui, nukentėjusysis M. P. davė ir ikiteisminio tyrimo pareigūnams, be to, apklausoje ikiteisminio tyrimo pareigūnams nukentėjusysis M. P. taip pat nurodė, jog kaltinamasis T. B. jam pasakė, kad, jeigu jis nevažiuos su jais (kaltinamaisiais), tai jį sulaužys, tai šiuo atveju taip pat patvirtina, jog nukentėjusysis ne laisva valia, o veikiamas grasinimų buvo įsodintas į automobilį (1 t., b. l. 144, 146 – 147). Taigi, teismas neturi pagrindo nesivadovauti nukentėjusiojo M. P. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo teisėjui.

123Teismo vertinimu, kaltinime nurodytą aplinkybę, jog nusikalstama veika (turto prievartavimas) buvo daroma kaltinamojo T. B. naudai, t. y. reikalavimas pasirašyti vekselį buvo išreikštas T. B. naudai, patvirtina byloje nustatyta aplinkybė, jog T. B. buvo susitikimo su M. P. iniciatorius, šios aplinkybės iš esmės neneigia ir patys kaltinamieji, be to, sprendžiant iš nukentėjusiojo ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų, liudytojo K. G. teisme duotų parodymų, matyti, jog būtent T. B., atvykęs į susitikimą, liepė M. P. eiti pasikalbėti, jis nurodinėjo automobilį vairavusiam D. P., kur važiuoti, būtent jis (T. B.) pradėjo kalbėti nukentėjusiajam apie antstolius ir nukentėjusiojo turimas skolas, jis (T. B.) pasakė, o D. R. pritarė, kad nukentėjusiajam nepaklusus jų reikalavimams, nukentėjusiojo atžvilgiu bus panaudoti smurtiniai veiksmai.

124Nukentėjusysis M. P. savo nuoseklius parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, teismo posėdyje pakeitė, jokių pretenzijų kaltinamiesiems nebeturėjo, nurodė, kad jokio fizinio smurto, grasinimų, bauginimų jo atžvilgiu nebuvo naudota, jokio vekselio pasirašyti niekas nevertė. Atkreiptinas dėmesys, jog savo parodymų pakeitimo priežastimi nukentėjusysis M. P. nurodė, jog buvo išgėręs, todėl pirmoje apklausoje ikiteisminio tyrimo metu davė tokius parodymus, o vėliau bijojo atsakomybės, todėl ir nekeitė parodymų iki pat teismo. Vis dėlto teismas neturi pagrindo tikėti tokiais nukentėjusiojo paaiškinimais, kurie yra visiškai nelogiški ir prieštaraujantys byloje nustatytoms įvykio aplinkybėms bei paties nukentėjusiojo kitiems parodymams. Neįtikina teismo nukentėjusiojo M. P. teiginiai, kad jis ikiteisminio tyrimo metu davė neteisingus parodymus dėl buvusio girtumo, nes byloje apklausti liudytojai K. G., R. Š. patvirtino, kad M. P. įvykio metu buvo blaivus. Be to, nukentėjusysis nepateikė jokių paaiškinimų, kodėl jis būtų turėjęs apkalbėti kaltinamuosius, patvirtino, jog pareigūnai jam nediktavo, ką rašyti, jis pats savarankiškai pasakojo įvykio aplinkybes. Teismo nuomone, nukentėjusysis teisme pakeitė parodymus vien dėl to, kad kaltinamieji išvengtų baudžiamosios atsakomybės, o ne dėl to, kad ikiteisminio tyrimo metu jis sakė netiesą. Taip teismui manyti duoda pagrindą ir liudytojo M. J. paaiškinimas teisme, kad jam bendraujant su M. P., pastarasis nurodė, jog teisme pakeitė parodymus jausdamas spaudimą ir baimę, teigė, kad jam (M. P.) yra liepta laikytis pakeistų parodymų, o ne tų, kurie buvo duoti ikiteisminio tyrimo teisėjui. Taigi, esant šioms aplinkybėms teismas atmeta nukentėjusiojo M. P. teisme duotus parodymus, laikydamas juos neteisingais, neatspindinčiais tikrosios nukentėjusiojo valios.

125Spręsdamas kaltinamųjų T. B. ir D. R. kaltės klausimą teismas nesiremia liudytojo D. P. parodymais, nes šis liudytojas yra kaltinamųjų draugas, būtent jis vairavo automobilį, kuriame ir buvo išsakytas neteisėtas turtinis reikalavimas nukentėjusiajam, todėl, teismo manymu, jis yra suinteresuotas duoti palankius parodymus kaltinamiesiems. Pažymėtina ir tai, kad liudytojo D. P. parodymai, jog nukentėjusysis M. P. laisva valia, nenaudojant smurtinių veiksmų įsėdo į automobilį, prieštarauja anksčiau jau aptartiems ir, teismo nuomone, patikimiems liudytojo K. G. parodymams teisme bei liudytojo R. Š. ir nukentėjusiojo M. P. parodymams ikiteisminio tyrimo metu.

126Nors teisminio nagrinėjimo metu abu kaltinamieji nurodė, kad su nukentėjusiuoju M. P. buvo bendrauta tik dėl T. B. mašinos, kurią neva buvo padegęs nukentėjusysis, tačiau teismas pažymi, jog byloje tokių duomenų, kad nukentėjusysis būtų susijęs su T. B. mašinos padegimu, nėra. Be to, kaip matyti iš nukentėjusiojo parodymų, nukentėjusysis M. P. tiek apklausoje pas ikiteisminio tyrimo teisėją, tiek duodamas parodymus ikiteisminio tyrimo pareigūnams nurodė, kad nė vienam iš kaltinamųjų nebuvo nei skolingas, nei žalos padaręs, taip pat paaiškino, kad kaltinamieji jam liepė pasirašyti vekselį nenurodydami, nei kodėl jį reiktų pasirašyti, nė kokios sumos, be to, apie jokio automobilio padegimą su juo (nukentėjusiuoju) įvykio metu apskritai nebuvo kalbama. Taigi, galima daryti neabejotiną išvadą, jog kaltinamųjų D. R. ir T. B. reikalavimas M. P. pasirašyti vekselį neturi jokio teisinio pagrindo, t. y. nėra kilęs iš teisės reguliuojamų santykių, todėl kaltinamųjų teiginiai apie neva vykusį pokalbį su nukentėjusiuoju apie T. B. padegtą automobilį laikytini deklaratyviais ir tik siekiu sušvelninti savo teisinę padėtį. Pagrindo kvalifikuoti kaltinamųjų padarytą veiką pagal kitus BK straipsnius, kaip baigiamojoje kalboje pasisakė kaltinamojo D. R. gynėjas (BK 140 str., 181 str. 1 d. ar 294 str.), nėra.

127T. B. ir D. R. kaltinami padarę nusikalstamą veiką, numatytą BK 181 straipsnio 2 dalyje, veikdami bendrininkų grupe. BK 24 straipsnio 1 dalis bendrininkavimą padarant nusikalstamą veiką apibrėžia kaip tyčinį bendrą dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių šio kodekso 13 straipsnyje nustatyto amžiaus asmenų dalyvavimą darant nusikalstamą veiką. Bendrininkavimą, kaip ir nusikalstamos veikos sudėtį, apibūdina bei atskleidžia objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių visuma: dviejų ar daugiau asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką; jų veikos bendrumas; susitarimas daryti nusikalstamą veiką kartu bei tyčios bendrumas, kai kiekvienas bendrininkas suvokia, kad daro nusikalstamą veiką ne vienas, o bendrai su kitu asmeniu ar kitais asmenimis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-9/2009, 2K-90/2013, 2K-49/2014). Kaip jau minėta, būtinas bendrininkavimo požymis yra bendrininkų tarpusavio susitarimas (BK 24 straipsnio 1 dalis), tačiau įstatymas nenurodo, kaip bendrininkai turi susitarti dėl bendros nusikalstamos veikos, kad būtų konstatuotas bendrininkų susitarimas. Teismų praktikoje įsitvirtino nuostata, kad bendrininkų susitarimas gali būti išreikštas bet kokia forma – žodžiu, raštu ar konkliudentiniais veiksmais (gestu, mimika ir t. t.), todėl įrodinėjant susitarimo buvimą nėra būtina nustatyti, kad visi bendrininkai buvo išsamiai aptarę nusikalstamos veikos detales (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose 2K-275/2007, 2K-229/2008, 2K-485/2008, 2K-400/2011, 2K-458/2014). Bendrininkų susitarimas gali įvykti bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje, t. y. iki bus pasiektas norimas rezultatas, ir bendrininkavimo samprata nereikalauja, kad visi bendrininkai visiškai realizuotų jiems inkriminuoto nusikaltimo sudėtį.

128Teisiamajame posėdyje šioje byloje ištirtais įrodymais nustatyta, kad neteisėta turtinė pretenzija nukentėjusiajam M. P. buvo išsakyta tik jam jau būnant automobilyje, tačiau byloje nustatytos įvykio eigos ir situacijos vertinimas leidžia daryti išvadą, jog kaltinamieji T. B. ir D. R. atvyko susitikti su nukentėjusiuoju jau turėdami sumanymą pastarajam pareikšti neteisėtą turtinę pretenziją panaudojant smurtinius (fizinį smurtą, grasinimus) veiksmus. Iš nukentėjusiojo M. P. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo teisėjui, bei liudytojo K. G. parodymų matyti, jog susitikimo vietoje prie nukentėjusiojo priėjo abu kaltinamieji, kurie ir atvyko kartu, kaltinamiesiems nurodžius nukentėjusiajam M. P. eiti su jais (kaltinamaisiais) ir pastarajam nesutikus, kaltinamasis D. R., matant kaltinamajam T. B., sudavė kumščiu du kartus nukentėjusiajam į krūtinę, tada abu kaltinamieji, suimdami nukentėjusiajam už rankų, jį jėga nusivedė prie automobilio, T. B. pagrasinus nukentėjusiajam fiziniu smurtu, nukentėjusįjį įsodino į automobilį. Pažymėtina, kad automobilyje abu kaltinamieji nukentėjusiajam išsakė turtinę pretenziją ir liepė pasirašyti vekselį, abu kaltinamieji grasino nukentėjusiajam, be to, kaip jau aptarta anksčiau, apie jokį sudegintą automobilį nukentėjusiajam nebuvo išsakytos pretenzijos, ir tai patvirtina, jog kaltinamieji, jau atvykę pas nukentėjusįjį, turėjo sumanymą pastarajam pareikšti neteisėtą turtinę pretenziją.

129Šios aplinkybės patvirtina abiejų kaltinamųjų susitarimą veikti kartu, jų veiksmų bendrumą, bendrą siekį ir tiesioginę tyčią panaudojant fizinį smurtą išreikšti neteisėtą turtinę pretenziją nukentėjusiajam M. P., kaltinamieji D. R. ir T. B. matė vienas kito atliekamus veiksmus, jų nei vienas nenutraukė, priešingai, pritardami vienas kito veiksmams, taip betarpiškai dalyvaudami nusikalstamos veikos vykdyme, aktyviai tęsė savo smurtinius veiksmus, nukreiptus prieš nukentėjusįjį po fizinio smurto panaudojimo, ir pastarajam išsakė neteisėtą turtinę pretenziją, lydimą grasinimų, todėl abu kaltinamieji realizavo BK 181 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos sudėties požymius ir laikytini bendravykdytojais. Teismui nekyla abejonių, jog abu kaltinamieji veikė tiesiogine tyčia – abu suvokė, jog nusikalstamos veikos padaryme veikia kartu ir norėjo taip veikti.

130Taigi, nustačius, jog kaltinamieji T. B. ir D. R. buvo nagrinėjamos nusikalstamos veikos bendravykdytojais, jiems pagrįstai inkriminuota, kad nusikalstamą veiką jie padarė bendrininkų grupe, ir, nepriklausomai nuo kiekvieno jų konkretaus indėlio į nusikalstamos veikos padarymą, t. y. nepriklausomai nuo to, kuris iš kaltinamųjų panaudojo fizinį smurtą, grasinimus ar išsakė neteisėtą turtinę pretenziją nukentėjusiojo atžvilgiu, jie atsako pagal vieną ir tą patį BK straipsnį.

131Remiantis byloje surinktų įrodymų visuma nustatyti aptariamos nusikalstamos veikos objektyviosios pusės elementai atskleidžia ir šios nusikalstamos veikos subjektyviąją pusę, kuri pasireiškė kaltinamųjų T. B. ir D. R. tiesiogine tyčia, nukreipta į turto prievartavimą – nukentėjusiojo vertimą suteikti turtinę teisę T. B., grasinant panaudoti fizinį smurtą ir panaudojant fizinį smurtą kaltinime nurodytomis aplinkybėmis. Akivaizdu, kad kaltinamieji, būdami normalaus protinio išsivystymo, suaugę žmonės, suvokė pavojingą daromų nusikalstamų veikų pobūdį ir norėjo taip veikti, todėl T. B. ir D. R. nusikalstama veika visiškai atitinka nusikalstamos veikos, numatytos BK 181 straipsnio 2 dalyje, požymius.

132Dėl labai didelio narkotinių medžiagų kiekio įgijimo ir laikymo (BK 260 straipsnio 3 dalis)

133Pagal BK 260 straipsnio 3 dalį atsako tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė, pardavė ar kitaip platino labai didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų. BK 260 straipsnyje įtvirtinta nusikaltimo sudėtis yra formali, šiame straipsnyje numatytas nusikaltimas laikomas baigtu nuo to momento, kai kaltininkas padaro bent vieną iš straipsnio dispozicijoje nurodytų alternatyvių veikų. Veika padaroma tik tiesiogine tyčia, t. y. darydamas šią nusikalstamą veiką asmuo suvokia pavojingą jos pobūdį ir nori taip veikti. Asmuo pagal BK 260 straipsnį atsako, jei jis bent bendrais bruožais suvokė, kad medžiagos, su kuriomis susiję jo veiksmai, yra psichotropinės ar narkotinės medžiagos, taip pat koks jų kiekis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-587/2012, 2K-458/2013, 2K-43/2014).

134Kasacinės instancijos teismo praktikoje neteisėtas narkotinių ar psichotropinių medžiagų laikymas aiškinamas kaip šių medžiagų buvimas kaltininko žinioje nepriklausomai nuo jų turėjimo laiko trukmės ir buvimo vietos – su savimi, patalpoje, slėptuvėje ar kitose vietose (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-353/200, 2K-162/2011, 2K-421/2012 ir kt.).

135Šioje byloje T. B. kaltinamas įgijęs ir laikęs labai didelį kiekį (173,220 g) narkotinės medžiagos – kanapių dervos (BK 260 straipsnio 3 dalis).

136Pagal Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą, patvirtintą Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5, kanapių derva yra įtraukta į narkotinių ir psichotropinių medžiagų, draudžiamų vartoti medicinos tikslams, sąrašą, o Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-239 patvirtintose Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijose nurodyta, kad daugiau kaip 125 g narkotinės medžiagos – kanapių dervos laikoma labai dideliu šių narkotinių medžiagų kiekiu.

137Byloje surinkti ir teisiamajame posėdyje ištirti įrodymai – 2017 m. sausio 20 d. kratos, atliktos T. B. gyvenamajame name, adresu: ( - ), protokolas, kuriame užfiksuota, jog T. B. gyvenamajame name, virtuvės – svetainės kambaryje ant sienos kabančioje spintelėje, buvo rasta ir paimta rudos spalvos medžiagos masė, kuri supakuota į paketą Nr. ( - ) (1 t., b. l. 63–67, 71–72), specialisto išvada, kurioje nurodyta, jog pas T. B. 2017 m. sausio 20 d. kratos metu rasta ir paimta tamsiai rudos spalvos, sausa, supresuota augalinės kilmės medžiaga (paketas Nr. ( - )) yra narkotinė medžiaga – kanapių derva, kurios masė 173,220 g (1 t., b. l. 120–124); specialistės J. L. paaiškinimai teisme, liudytojų S. S. (buvusios T.), L. B., N. T., A. B., T. T., G. V., S. B., M. J., iš dalies K. S. parodymai – neginčijamai patvirtina, kad kaltinime nurodytu laiku ir vietoje kaltinamasis T. B. neteisėtai laikė labai didelį kiekį, t. y. 173,220 g, narkotinės medžiagos – kanapių dervos.

138Kaltinamasis T. B. teisminio nagrinėjimo metu kategoriškai laikėsi pozicijos, kad jis kaltinime nurodytoje vietoje nelaikė jokių narkotinių medžiagų, jog kratos metu nebuvo toje patalpoje, kur buvo rastos narkotinės medžiagos, teigė, kad narkotines medžiagas galėjo palikti kiti asmenys ar net pareigūnai. Teismo įsitikinimu, šias kaltinamojo T. B. keliamas versijas dėl narkotinės medžiagos atsiradimo jo gyvenamojoje patalpoje, taip pat minėtus kaltinamojo aiškinimus apie kratos atlikimo eigą paneigia byloje surinktų ir teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visuma, todėl kaltinamojo T. B. parodymus neigiant savo kaltę dėl neteisėto disponavimo dideliu kiekiu narkotinės medžiagos teismas laiko kaltinamojo gynybine pozicija siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės. Tokią išvadą teismas daro remdamasis minėtais ir abejonių nekeliančiais įrodymais. Liudytojai S. S. (buvusi T.), L. B., N. T. teisme paaiškino, kad name, esančiame ( - ), gyveno tik T. B., taip pat name matydavo T. B. buvusią sugyventinę K. S. su maža mergaite, nurodė, jog minėtame name iki apsigyvenant T. B. niekas kitas negyveno ir jokių baldų, įskaitant ir naują virtuvės komplektą, nebuvo, be to, liudytoja S. S. (buvusi T.) parodė, jog jai gaminęs virtuvės baldus meistras sakė, kad jis virtuvės baldus gamina ir T. B.. Šias aplinkybes teisme patvirtino ir buvusi T. B. sugyventinė K. S., kuri taip pat nurodė, kad virtuvės spintelių neapžiūrėdavo, nes nebuvo tikslo. Taigi, esant tokiems duomenims, teismas sprendžia, kad name, esančiame ( - ), kaltinime nurodytu laiku gyveno tik kaltinamasis T. B., name lankydavosi ir K. S. su vaiku, kiti asmenys name negyveno, virtuvės baldai name atsirado tik apsigyvenus T. B., todėl nėra jokio pagrindo manyti, kad narkotinė medžiaga galėjo atsirasti virtuvinėje spintelėje dar iki T. B. apsigyvenant name, ar kad narkotinę medžiagą ten galėjo laikyti kiti asmenys. Liudytojos K. S. aiškinimu, virtuvės baldų komplekte ji savo asmeninių daiktų nelaikė, virtuvinio baldų komplekto naudoti pagal paskirtį nebuvo galima, nes jis neturėjo stalviršio, jame nebuvo sumontuota buitinė technika ir juo ji nesinaudojo, spintelių netikrindavo, todėl teismui nekyla abejonių, kad tik kaltinamasis T. B. virtuvinėje spintelėje laikė labai didelį kiekį narkotinės medžiagos – kanapių dervos. Duomenų, kad narkotines medžiagas būtų laikiusi liudytoja K. S., byloje nėra, tokios versijos nekelia ir kaltinamasis T. B..

139Kaip jau minėta, kaltinamasis T. B. pateikė savo versiją dėl kratos atlikimo eigos, keldamas abejones, kaip ir jo gynėjas baigiamojoje kalboje, dėl kratos teisėtumo. Teismas atkreipia dėmesį, kad kratą atlikusių pareigūnų parodymai apie kratos atlikimo aplinkybes yra nuoseklūs, neprieštaringi ir vieni kitus patvirtinantys, duomenų, kad procesinius veiksmus atlikę pareigūnai galėtų būti suinteresuoti kratos rezultatais, byloje nėra, todėl nėra ir pagrindo abejoti jų parodymų teisingumu ir kratos atlikimo teisėtumu. Pažymėtina, jog pareigūnai A. B., T. T., G. V., S. B. ir M. J. nurodė, kad krata adresu: ( - ), priešingai nei teigia kaltinamasis T. B., buvo atliekama nuosekliai, nuo pirmo pastato aukšto, narkotinė medžiaga buvo rasta gyvenamojo namo virtuvinėje spintelėje, visi pareigūnai patvirtino, jog nors T. B. ir nepripažino, kad rastame pakete yra narkotinė medžiaga, tačiau neneigė, kad rastas paketas priklauso būtent jam, versijos, jog rastas paketas priklauso kitiems asmenims, T. B. pareigūnams nekėlė, be to, visi pareigūnai nurodė, kad T. B. pareigūnams iš karto radus paketą paaiškino, kad rastas paketas yra jam priklausantys tam tikri papildai, vitaminai. Priešingai, nei teigia T. B., pareigūnai patvirtino, kad tuo metu, kai buvo rastas paketas su narkotine medžiaga, kaltinamasis T. B. buvo šalia, betarpiškai stebėjo ir matė tą momentą, kai buvo rastas paketas su narkotine medžiaga virtuvinėje spintelėje. Taigi, paminėtos nustatytos aplinkybės patvirtina tai, kad kaltinamasis T. B. žinojo apie jo gyvenamojoje patalpoje esančioje virtuvinėje spintelėje buvusį paketą ir kad jame yra labai didelis kiekis narkotinės medžiagos – kanapių dervos, taip pat patvirtina ir tai, kad minėtas paketas, kuriame buvo narkotinė medžiaga, buvo tik kaltinamojo T. B. žinioje.

140Kaltinamasis T. B. teigia, kad jam nebuvo leista pasirašyti kratos, atliktos adresu: ( - ), protokole, be to, aiškina, kad jam nebuvo įteiktas atliktos kratos protokolo egzempliorius ir nebuvo parodytas nutarimas atlikti kratą. Teismas šiuos kaltinamojo teiginius laiko nepagrįstais, prieštaraujančiais kitiems byloje esantiems duomenims. Pirmiausia atkreipiamas dėmesys, jog šią versiją kaltinamasis pateikė tik teismo posėdžio metu, nei apklausiamas kaip įtariamasis ikiteisminio tyrimo metu (T. B. apklausiant kaip įtariamąjį dalyvavo ir pastarojo gynėjas), nei susipažindamas su ikiteisminio tyrimo medžiaga minėtų aplinkybių kaltinamasis nenurodė (4 t., b. l. 134, 135). Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad krata adresu: ( - ), buvo atlikta pagal 2017 m. sausio 20 d. tyrėjos L. G. priimtą nutarimą atlikti kratą neatidėliotinai T. B. gyvenamojoje vietoje, kratos atlikimo teisėtumas buvo patvirtintas 2017 m. sausio 23 d. Mažeikių rajono apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi (1 t., b. l. 61–62, 79–80), kratos atlikimo teisėtumo T. B. ikiteisminio tyrimo metu neginčijo, nors tam turėjo realią galimybę. Pažymėtina, jei T. B. ir nebuvo įteiktas atliktos kratos protokolas, jam buvo suteikta galimybė susipažinti su visais bylos duomenimis, tačiau jis jokių pretenzijų nepareiškė, todėl nėra pagrindo teigti, kad buvo pažeista T. B. teisė į gynybą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pats kaltinamasis A. B. teisiamajame posėdyje patvirtino, jog atlikus kratą jam buvo siūloma pasirašyti, tačiau jis atsisakė tai padaryti. Be to, iš byloje esančio kratos protokolo bei nutarimo atlikti kratą (1 t., b. l. 61–62, 63–67) matyti, jog nutarimas atlikti kratą, vadovaujantis ( - ) straipsnyje numatyta tvarka, T. B. buvo paskelbtas, tačiau pastarasis atsisakė pasirašyti tiek nutarimą atlikti kratą, tiek patį kratos protokolą. Be to, kaip jau minėta anksčiau, byloje nėra jokių duomenų, kad pareigūnai, atlikę procesinius veiksmus, tarp jų ir kratą, būtų suinteresuoti neteisėtai apkaltinti T. B.. Taigi, teismas neturi pagrindo pripažinti, kad atliekant kratą būtų buvę padaryti esminiai BPK pažeidimai, kurie būtų sutrukdę kaltinamajam T. B. efektyviai gintis ar leistų pripažinti atliktos kratos neteisėtumą.

141Teismo vertinimu, aptarti bylos duomenys, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais šioje byloje, leidžia daryti neabejotiną išvadą, kad kaltinamasis T. B. neteisėtai laikė labai didelį kiekį (173,220 g) narkotinės medžiagos – kanapių dervos nuomojamo gyvenamojo namo, esančio ( - ), virtuvinių baldų komplekto pakabinamoje spintelėje iki tol, kol šią narkotinę medžiagą 2017 m. sausio 20 d. 3.45 val. kratos metu rado ir paėmė Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai. Aptartų įrodymų visuma sudaro logikos dėsniams neprieštaraujančią grandinę ir neabejotinai patvirtina, kad kaltinamasis T. B. suvokė pavojingą savo nusikalstamos veikos pobūdį, taip pat suvokė, kad neteisėtai laiko labai didelį kiekį narkotinės medžiagos – kanapių dervos ir norėjo taip veikti, todėl aptariama T. B. nusikalstama veika visiškai atitinka nusikalstamos veikos, numatytos BK 260 straipsnio 3 dalyje, požymius.

142Kaip jau minėta, T. B. taip pat pareikšti kaltinimai neteisėtai įgijus labai didelį kiekį narkotinės medžiagos – kanapių dervos, tačiau, teismo vertinimu, kaltinamajam T. B. yra nepagrįstai inkriminuojamas narkotinių medžiagų neteisėtas įgijimas.

143Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-218/2009), inkriminuojant narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimo požymį, būtina nustatyti esmines tokios medžiagos įgijimo aplinkybes: kas konkrečiai, kur, kaip, kokiais veiksmais, iš kokio asmens įgijo narkotines medžiagas. BK 260 straipsnio 3 dalyje nurodytos veikos turi savarankišką baudžiamosios atsakomybės pagrindimo kaltininkui reikšmę ir todėl kiekviena iš jų turi turėti savarankišką procesinį įrodinėjimą, o ne preziumuojamos („išvedamos“) iš kitų BK 260 straipsnio 3 dalyje nurodytų ir neginčijamai įrodytų vėlesnių veikų. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, todėl kiekvienas inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymis gali būti konstatuojamas jo buvimą pagrindus įrodymais, kurių visuma neginčijamai patvirtina kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką. Analogiški įstatymo reikalavimai – neginčijamais įrodymais pagrįsti kiekvieną inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymį – taikytini ir tais atvejais, kai BK specialiosios dalies tame pačiame straipsnyje nurodomos kelios alternatyvios veikos, kurių kiekviena, ją padarius, gali būti savarankišku kaltininko baudžiamosios atsakomybės pagrindu.

144Kaip jau aptarta anksčiau, nagrinėjamu atveju byloje yra pakankamai patikimų įrodymų, patvirtinančių, jog kaltinamasis T. B. neteisėtai laikė didelį kiekį narkotinės medžiagos – kanapių dervos, tačiau byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad kaltinime nurodytas narkotines medžiagas įgijo būtent T. B., nes neaišku, nei kokiu būdu, nei kada, nei kur šios medžiagos buvo įgytos. Vien nustatytas faktas, kad kaltinamojo gyvenamojoje vietoje buvo rastos jo laikomos narkotinės medžiagos, neleidžia preziumuoti, kad būtent T. B. ir įgijo šias narkotines medžiagas. Todėl iš nusikalstamos veikos, numatytos BK 260 straipsnio 3 dalyje, aprašymo šalinamos aplinkybės, susijusios su narkotinių medžiagų įgijimu.

145Bausmių skyrimas ir kiti klausimai

146Kaltinamųjų T. B. ir D. R. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jų atsakomybę sunkinančios aplinkybės yra tos, kad jie nusikalstamą veiką, numatytą BK 181 straipsnio 2 dalyje, padarė veikdami bendrininkų grupe (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas), be to, jie nusikalstamas veikas (D. R. tik BK 181 straipsnio 2 dalyje numatytą, o T. B. abi jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas) padarė būdami recidyvistais (BK 60 straipsnio 1 dalies 13 punktas), kadangi kaltinamieji T. B. ir D. R., būdami anksčiau teisti už tyčinių nusikaltimų padarymą, teistumas jiems neišnykęs ar nepanaikintas įstatymų nustatyta tvarka, vėl padarė – T. B. du tyčinius nusikaltimus, o D. R. vieną tyčinį nusikaltimą (BK 27 straipsnio 1 dalis).

147Skirdamas bausmes už padarytas nusikalstamas veikas kaltinamiesiems T. B. ir D. R. teismas vadovaujasi BK 54 straipsnyje nurodytais bausmės skyrimo pagrindais ir BK 41 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais bausmės skyrimo tikslais, kurių visuma sudaro vieningą bausmės paskirtį, o teisingumo principo įgyvendinimas užtikrina kaltininkui tokios tinkamai individualizuotos bausmės paskyrimą, kuri geriausiai atitiktų įstatyme įtvirtintos bausmės paskirtį, skiriama bausmė būtų adekvati padarytai veikai, tai yra bausmė už nusikalstamą veiką atitiktų tos veikos pavojingumo pobūdį bei laipsnį ir kaltininko asmenybę. Baudžiamosios teisės paskirties kontekste tai reiškia, kad tarp siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti, tarp nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdžio ir už šią veiką numatytos bausmės turi būti teisinga pusiausvyra (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-388/2014; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. sausio 26 d. nutarimas).

148Vertindamas kaltinamųjų padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamieji T. B. ir D. R. veikdami bendrininkų grupe padarė tyčinį baigtą sunkų nusikaltimą (BK 11 straipsnio 5 dalis), be to, kaltinamasis T. B. veikdamas vienas padarė ir vieną tyčinį labai sunkų nusikaltimą (BK 11 straipsnio 6 dalis).

149Vertindamas kaltinamųjų asmenybes, teismas atsižvelgia į jų pavojingumą nulemiančius požymius, apibūdinančius juos iki nagrinėjamų nusikalstamų veikų padarymo, nusikalstamų veikų padarymo metu ir po to.

150Kaltinamasis T. B. anksčiau teistas (3 t., b. l. 98–103), ir vėl, praėjus tik mėnesiui po ankstesnio nuosprendžio, kuriuo jam paskirtos bausmės vykdymas buvo atidėtas, priėmimo, padarė du tyčinius (vieną sunkų, kitą labai sunkų) nusikaltimus, be to, T. B. baustas administracine tvarka (3 t., b. l. 105–110), visa tai neigiamai apibūdina kaltinamojo asmenybę ir rodo jo nenorą laikytis įstatymų, susiformavusias antivisuomenines nuostatas. Taip pat teismas atsižvelgia į byloje nustatytas aplinkybes, kad būtent kaltinamasis T. B. buvo BK 181 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymo bendrininku grupe iniciatorius ir ši nusikalstama veika buvo daromo būtent jo naudai ir tai šiuo atveju didina kaltinamojo T. B. pavojingumą Kartu teismas įvertina ir tai, kad T. B. dirba UAB ( - ) direktoriumi, Viešosios įstaigos ( - ) ir UAB ( - ) administracijos charakterizuojamas teigiamai (3 t., b. l. 113, 148–149).

151Atsižvelgęs į išdėstytų aplinkybių, darančių įtaką kaltinamojo T. B. padarytų nusikaltimų pavojingumui, buvimą, jo asmenybę neigiamai ir teigiamai apibūdinančius duomenis, į tai, kad nenustatyta jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių, nustatytos dvi jo atsakomybę sunkinančios aplinkybės, teismas sprendžia, kad BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti skiriant kaltinamajam T. B. už tyčinio sunkaus nusikaltimo (BK 181 straipsnio 2 dalis) padarymą laisvės atėmimo bausmę, artimą įstatymo sankcijoje numatytam tokios bausmės vidurkiui, o parinkdamas kaltinamajam T. B. bausmės dydį už labai sunkaus nusikaltimo, numatyto BK 260 straipsnio 3 dalyje, padarymą, teismas įvertina ir minėto įstatymo sankcijos griežtumą – laisvės atėmimas nuo dešimties iki penkiolikos metų, todėl kaltinamajam T. B. skiria minimalią BK 260 straipsnio 3 dalies sankcijoje numatytą laisvės atėmimo bausmę.

152Bausmes, paskirtas kaltinamajam T. B. pagal BK 181 straipsnio 2 dalį ir BK 260 straipsnio 3 dalį, teismas subendrina dalinio bausmių sudėjimo būdu, prie paskirtos griežčiausios bausmės už nusikalstamą veiką, numatytą BK 260 straipsnio 3 dalyje, pridedant dalį švelnesnės bausmės, paskirtos pagal BK 181 straipsnio 2 dalį (BK 63 straipsnio 1, 4 dalys).

153Kaltinamasis T. B. nusikalstamas veikas, už kurias šiuo nuosprendžiu nuteisiamas, padarė laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu, kuris buvo taikomas pagal Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 15 d. nuosprendį, todėl šiuo nuosprendžiu kaltinamajam T. B. paskirta subendrinta bausmė, remiantis BK 64 straipsnio 1, 4 dalimis, subendrinama su Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 15 d. paskirta ir neatlikta bausme iš dalies jas sudedant. Pažymėtina, kad, nors Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 15 d. nuosprendis įsiteisėjo tik 2017 m. balandžio 26 d., t. y. jau po to, kai kaltinamasis T. B. padarė naujas šioje byloje nagrinėjamas nusikalstamas veikas, pagal susiformavusią teismų praktiką, kai nuteistasis po nuosprendžio priėmimo, bet iki jo įsiteisėjimo, padaro naują nusikalstamą veiką, teismas bausmes bendrina vadovaudamasis BK 64 straipsniu, tačiau tik po to, kai įsiteisėja ankstesnis teismo nuosprendis (kasacinė byla Nr. 2K-220/2008, 2K-477/2011).

154Skirdamas bausmę kaltinamajam D. R. teismas atsižvelgia į tai, kad jis anksčiau teistas (4 t., b. l. 61–64), baustas administracine tvarka (4 t., b. l. 59–60, 66–69), tai rodo, kad jis yra linkęs pažeisti įstatymų reikalavimus, nepaisyti visuomenės elgesio taisyklių, anksčiau du kartus taikytas bausmės vykdymo atidėjimas bei paskirta bausmė – bauda jam pozityvaus poveikio nepadarė, jis savo antivisuomeninių nuostatų nekeitė ir vėl nusikalto, be to, šiuo metu jis yra suimtas kitoje baudžiamojoje byloje (6 t., b. l. 122, IBPS duomenys). Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad kaltinamojo D. R. vaidmuo bendrininku grupe padarytoje nusikalstamoje veikoje buvo antraeilis, jis iš dalies pripažino kaltę dėl jam pareikšto kaltinimo, tai šiuo atveju mažina jo pavojingumą, be to, teismas atsižvelgia ir į D. R. jauną amžių (25 m.).

155Įvertinęs nurodytų aplinkybių, darančių įtaką kaltinamojo D. R. padaryto nusikaltimo pavojingumui, buvimą, jo asmenybę apibūdinančius duomenis, į tai, kad nenustatyta jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių, tačiau yra nustatytos dvi jo atsakomybę sunkinančios aplinkybės, į BK 181 straipsnio 2 dalyje numatytos sankcijos griežtumą (laisvės atėmimas iki 8 metų), teismas daro išvadą, kad BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti skiriant kaltinamajam D. R. už sunkaus (BK 181 straipsnio 2 dalis) nusikaltimo padarymą realią laisvės atėmimo bausmę, mažesnę nei įstatymo sankcijoje numatytas bausmės vidurkis.

156Remdamasis tais pačiais padarytų nusikaltimų pobūdį ir pavojingumą bei kaltinamųjų T. B. ir D. R. asmenybes apibūdinančiais bylos duomenimis laisvės atėmimo bausmes abiems kaltinamiesiems teismas skiria atlikti pataisos namuose (BK 50 straipsnio 3 dalis).

157Vadovaujantis BK 66 straipsnio nuostatomis, kaltinamajam T. B. į bausmės laiką įskaitomas laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas nuo 2017 m. sausio 19 d. iki 2017 m. liepos 19 d. (3 t., b. l. 130, 139–141, 184–187; 4 t., b. l. 23–26, 49–50), kaltinamajam D. R. į bausmės laiką įskaitomas laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas nuo 2017 m. sausio 19 d. iki 2017 m. balandžio 26 d. (4 t., b. l. 84–84; 4 t., b. l. 93–95, 100–103, 112–115, 121–123).

158Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.

159Kaip matyti iš bylos duomenų (5 t., b. l. 150, 180; 6 t., b. l. 1, 18), už kelionės išlaidas į teisiamąjį posėdį buvo išmokėta valstybės lėšų: liudytojai L. B. – 17,04 Eur, liudytojui R. Š. – 68,16 Eur, specialistei – J. L. – 19,40 Eur, todėl šios (104,60 Eur) proceso išlaidos (BPK 103 straipsnio 1 punktas) lygiomis dalimis priteisiamos iš kaltinamųjų valstybei (BPK 105 straipsnio 1 dalis).

160Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, saugomi PD prie VRM Aptarnavimo skyriaus Sandėlių poskyrio sandėlyje – saugykloje, ( - ) (1 t., b. l. 120, 125), – po tyrimo likusi narkotinė medžiaga – kanapių derva – nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini kaip daiktai, kurių apyvarta uždrausta (BPK 94 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

161Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, saugomi Telšių apskrities VPK daiktinių įrodymų saugykloje pagal 2018 m. sausio 3 d. kvitą Nr. ( - ) (2 t., b. l. 173), – iš T. B. asmens kratos metu paimtas mobiliojo ryšio telefonas „Blackberry“ ir Sim kortelė „( - )“, paimti 2017 m. sausio 23 d. reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo metu (2 t., b. l. 68– 70), – nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintini T. B. (BPK 94 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

162Daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, – 2017 m. sausio 20 d. savanoriškų daiktų, dokumentų pateikimo metu R. Š. pateiktas mobiliojo ryšio telefonas ,,Samsung S6“ su SIM kortele (2 t., b. l. 55–57, 86–88, 89–95), 2017 m. sausio 21 d. nutarimu perduotas saugoti R. Š. iki byla bus baigta nagrinėti teisme (2 t., b. l. 96–97), – nuosprendžiui įsiteisėjus, paliktinas R. Š. (BPK 94 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

163Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, saugomi Telšių apskrities VPK daiktinių įrodymų saugykloje pagal 2017 m. kovo 15 d. kvitą Nr. ( - ) (2, b. l. 169), – rudos spalvos augalinės kilmės medžiaga, kurios sudėtyje yra nikotino, bei baltos spalvos milteliai su jų pakuotėmis, – nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini kaip menkaverčiai ir negalintys būti sunaudoti (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

164Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, saugomi Telšių apskrities VPK daiktinių įrodymų saugykloje pagal 2017 m. balandžio 13 d. kvitą Nr. ( - ) (2 t., b. l. 171), – du paketai, sudaryti iš lipnios popierinės juostos su plastikiniais maišeliais užspaudžiamu viršumi, du popieriaus lapeliai, plastikinė plėvelė, tuščia servetėlė ir tuščia plastikinė dėžutė su užrašu „Betaloc ZOK“, tuščias žalios ir baltos spalvų plastikinis maišelis, paketai ( - ), grąžinti prie 2017 m. kovo 20 d. specialisto išvados Nr. 140-(526)-IS1-1617 (1 t., b. l. 126), – nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini kaip menkaverčiai (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

165Kompiuterinės laikmenos su garso įrašais bei kitais duomenimis paliktinos saugoti prie bylos (2 t., b. l. 81–85, 130–132).

166Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297–299, 301–305, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

167T. B., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 181 straipsnio 2 dalį, 260 straipsnio 3 dalį ir jam paskirti:

168pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 181 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimą 3 metams 6 mėnesiams;

169pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimą 10 metų.

170Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir T. B. paskirti subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 10 metų 3 mėnesiams.

171Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi, prie šios bausmės pridėti dalį Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 15 d. nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės ir T. B. paskirti galutinę bausmę – laisvės atėmimą 10 (dešimčiai) metų 6 (šešiems) mėnesiams.

172Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į bausmės laiką T. B. įskaityti sulaikyme bei suėmime išbūtą laiką nuo 2017 m. sausio 19 d. iki 2017 m. liepos 19 d.

173Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

174Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos – 2019 m. birželio 18 d.

175Kardomąją priemonę – intensyvią priežiūrą – T. B. pakeisti į suėmimą, suimant jį teismo posėdžių salėje.

176D. R., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 181 straipsnio 2 dalį ir jam paskirti laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams.

177Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į bausmės laiką D. R. įskaityti sulaikyme bei suėmime išbūtą laiką nuo 2017 m. sausio 19 d. iki 2017 m. balandžio 26 d.

178Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

179Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos – 2019 m. birželio 18 d.

180Kardomąsias priemones – 2000 Eur užstatą ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti – D. R. pakeisti į suėmimą. 2000 Eur užstatą, mokėjimo nurodymu įmokėtą į Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros depozitinę sąskaitą, grąžinti užstato davėjui A. J. R,..

181Priteisti iš T. B. ir D. R. po 52,30 Eur proceso išlaidų valstybei.

182Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, saugomus PD prie VRM Aptarnavimo skyriaus Sandėlių poskyrio sandėlyje–saugykloje, – po tyrimo likusią narkotinę medžiagą – kanapių dervą, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

183Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, saugomus Telšių apskrities VPK daiktinių įrodymų saugykloje, – iš T. B. asmens kratos metu paimtą mobiliojo ryšio telefoną „Blackberry“ ir Sim kortelę „( - )“ – nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti T. B..

184Daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, – R. Š. pateiktą mobiliojo ryšio telefoną ,,Samsung S6“ su SIM kortele, 2017 m. sausio 21 d. nutarimu perduotą saugoti R. Š., – nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti R. Š..

185Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, saugomus Telšių apskrities VPK daiktinių įrodymų saugykloje, – rudos spalvos augalinės kilmės medžiagą, kurios sudėtyje yra nikotino, bei baltos spalvos miltelius su jų pakuotėmis – nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

186Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, saugomus Telšių apskrities VPK daiktinių įrodymų saugykloje, – du lipnios juostos paketus su plastikiniai maišeliais, du popieriaus lapelius, plastikinę plėvelę, tuščią servetėlę ir tuščią plastikinę dėžutę su užrašu „Betaloc ZOK“, tuščią žalios ir baltos spalvų plastikinį maišelį, paketus ( - ) – nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

187Kompiuterines laikmenas su garso įrašais bei kitais duomenimis palikti saugoti prie bylos.

188Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, o suimtiems nuteistiesiems T. B. ir D. R. nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. T. B., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), ( - ), išsiskyręs, dirbantis ( - )... 3. D. R., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) nevedęs, vidurinio išsilavinimo,... 4. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 5. Kaltinamieji T. B. ir D. R., veikdami bendrininkų grupe, neturėdami teisėto... 6. Be to, kaltinamasis T. B. neteisėtai disponavo labai dideliu narkotinių... 7. Įrodymai... 8. Apklaustas teisiamajame posėdyje kaltinamasis T. B. kaltu neprisipažino ir... 9. M. P. draugai jį su D. R. nuvežė į sutartą vietą, ten buvo M. P. su dviem... 10. Jis policininkams nepatinka nuo mažens, buvo sportininkas, mušdavosi, vis... 11. Penkiese, gal keturiese važiavo automobiliais, nepamena. Jis kvietė D. P.,... 12. Jis paprašė, ar gali jį nuvežti iki M. P., nuvežė ir viskas. Nežino... 13. Tas įvykis buvo 2017 m. sausio 19 d. Buvo tamsus paros metas, prietema, apie... 14. Tuo metu su D. R. buvo draugiški santykiai, jis kartais miegodavo jo bute,... 15. Susitikimas su M. P. draugais įvyko prie jo buto laiptinės. Pastarieji... 16. Gal būnant su D. R. koridoriuje šalia areštinės girdėjo, kaip policijos... 17. Jis nepripažįsta kaltės dėl pas jį rasto didelio kiekio narkotinių... 18. Pagarsinus kaltinamojo T. B. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (3 t.,... 19. Apie tai, kad važiuos į namus, esančius ( - ), daryti kratą, sužinojo, kai... 20. Fotografavo atliekant kratą. Jam neįteikė vieno kratos protokolo... 21. Šunį laikė garaže. Į namą galima įeiti. Jis ne pirmas įėjo į namą,... 22. Virtuvės spintelė, kurioje rado narkotines medžiagas, buvo didelėje... 23. Kaltinamajam parodžius kratos metu, adresu: ( - ), padarytas fotonuotraukas (1... 24. 2017 m. sausio 20 d. apklausiamas kaip įtariamasis T. B. dėl pareikšto... 25. Tai pat paaiškino, kad kratos metu jo name rastos medžiagos yra ne... 26. Apklaustas teisiamajame posėdyje kaltinamasis D. R. kaltu prisipažino iš... 27. Jam T. B. pasakė, kad reikia nuvykti pasikalbėti su M. P.. Nežino, iš kur... 28. Su T. B. seniai yra pažįstami, susipažino per draugus, sportuodavo kartu.... 29. Į „Mercedes‘ą“ M. P. įsėdo, ėjo kartu, nebuvo jokių prievartinių... 30. Nukentėjusysis M. P. parodė, kad 2017 m. sausio 19 d., apie 20 val., jis buvo... 31. Pagarsinus nukentėjusiojo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (1 t., b.... 32. Tą patį vakarą R. Š. jam sakė, kad T. B. jo (R. Š.) reikalavo pasirašyti... 33. D. R. už peties jį paėmė, bet nesudavė smūgio. Kai D. R. ranką jam ant... 34. Policijoje blaivumas jam nebuvo nustatinėjamas. Jis nenorėjo rašyti... 35. Prašo remtis teisiamajame posėdyje jo duotais parodymais. Dabar jis nieko... 36. Automobilyje buvo kalba apie sudegintą automobilį „Audi Q7“. T. B.... 37. 2017 m. sausio 19 d. kaip liudytojas ikiteisminio tyrimo metu apklaustas... 38. 2017 m. sausio 20 d. papildomai kaip liudytojas ikiteisminio tyrimo metu... 39. 2017 m. sausio 26 d. ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas pas ikiteisminio... 40. Asmens parodymo atpažinti protokole užfiksuota, kad nukentėjusysis M. P. iš... 41. Liudytojas R. Š. parodė, kad kaltinamąjį T. B. pažįsta iš matymo, kito... 42. Pagarsinus liudytojo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (1 t., b. l.... 43. Gal 2015 metais, datos nepamena, ( - ), automobilio aikštelėje, D. V. buvo... 44. Pagarsinus liudytojo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (1 t., b. l.... 45. Jį pralaikė visą naktį, nors sakė, kad tik valandą. 2017 m. balandžio 14... 46. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas R. Š. parodė, kad 2017 m.... 47. Iš savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad R. Š.... 48. Liudytojas K. G. parodė, kad T. B. pažįsta nuo mokyklos laikų, bet jie... 49. Pagarsinus liudytojo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (1 t., b. l.... 50. Jis su M. P. yra draugai, M. P. nieko nėra pasakojęs apie T. B. ar apie tai,... 51. T. B. pažįsta nuo mokyklos laikų, bet su juo nebendrauja ir apie jį nieko... 52. Kai atvykę asmenys kalbėjosi su M. P., T. B. prie jo buvo priėjęs ir... 53. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas K. G. parodė, kad 2017 metų... 54. Iš informacinio pranešimo matyti, kad 2017 m. sausio 19 d. 20 val. 26 min.... 55. Iš Bendrojo pagalbos centro K. skyriaus rašto matyti, kad pateiktas 2017 m.... 56. Iš apžiūros protokolo matyti, kad perklausytas Bendrojo pagalbos centro... 57. Liudytojas D. P. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta – tai T. B. ir D.... 58. Jis, T. B. ir D. R. buvo blaivūs, o nukentėjęs, jo manymu, buvo truputį... 59. Prie pastato, kur jis nuvažiavo paimti kaltinamųjų ir nukentėjusiojo, degė... 60. Su T. B. yra pažįstami apie 15–20 metų, su D. R. – keletą metų. T. B.... 61. Jie atvažiavo į akligatvį, iš paskos važiavo kažkoks automobilis be... 62. Liudytojas M. N. parodė, kad dirba M. VPK vyr. tyrėju. Kaltinamąjį T. B.... 63. Švyturėlius įsijungė, greičiausiai, tai vairuotojai matė, nes abu... 64. Pagarsinus liudytojo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (1 t.,... 65. Kai atvyko gausesnės policijos pajėgos, visi asmenys buvo išskirti. Su... 66. Persekiojamas automobilis sustojo dėl to, kad jie stabdė, ir dėl to, kad jam... 67. Nuo prekybos centro persekiojo minėtus automobilius apie 2 km. Ne vis laiką... 68. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas M. N. parodė, kad 2017 m.... 69. Apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrėtas tamsiai vyšninės spalvos... 70. Liudytoja S. S. (buvusi T.) parodė, kad iš matymo T. B. pažįsta, nes yra... 71. Kiek raktų komplektų buvo, negali pasakyti. Buvo keturi įėjimai. Ji raktų... 72. Liudytoja L. B. parodė, kad kaltinamųjų nepažįsta, žino tik iš matymo,... 73. Liudytoja N. T. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik T. B., nėra su... 74. T. B. ir K. gyvenant, po namus ji nevaikščiodavo ir nežiūrinėjo, kaip jie... 75. 2017 metų vasario mėnesį virtuvinį baldų komplektą, kitus baldus bei... 76. T. B. gyvendamas su K. S. name mokėjo mokesčius už komunalinius... 77. Liudytoja K. S. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta, T. B. yra jos buvęs... 78. Virtuvės baldų komplekte ji savo asmeninių daiktų nelaikė, tik buvo... 79. Apie T. B. sulaikymą ji sužinojo savo trisdešimtojo gimtadienio... 80. Ji narkotinių, psichotropinių medžiagų patalpoje, adresu: ( - ), nėra... 81. Jai nėra žinomos aplinkybės apie T. B. automobilio apšlapinimą, niekada... 82. Liudytojas A. B. parodė, kad dirba M. rajono policijos komisariato Veiklos... 83. Buvo tamsus paros metas, jis nei T. B., nei pagrobtojo asmens neįžiūrėjo,... 84. Krata buvo atliekama pas T. B., nuosavame name ir bute, jis dalyvavo abiejose... 85. Kai jis atvyko, jau visi buvo sulaikyti, todėl nematė pareigūnus bendraujant... 86. Liudytojas A. B. parodė, kad dirba Telšių apskrities vyriausiojo policijos... 87. Po ekipažo pranešimo apie sustabdytą automobilį, jis į įvykio vietą... 88. Aplinkybių apie tai, kad tą vakarą būtų naudojamas kieno nors atžvilgiu... 89. Liudytojas T. A. parodė, kad kaltinamųjų asmeniškai nepažįsta, dirba... 90. Liudytojas T. T. parodė, kad dirba Telšių AVPK reagavimo skyriuje, yra... 91. Liudytojas G. V. parodė, kad dirba Telšių AVPK Kriminalinės policijos... 92. Nepamena, kas iš pareigūnų pirmas įėjo, gali būti, kad jis, iš karto po... 93. Prieš tą įvykį pusantrų metų dirbo nusikaltimų skyriuje, disponavo... 94. Liudytojas S. B. parodė, kad kaltinamųjų asmeniškai nepažįsta, žino iš... 95. Jis įvykio vietoje suprato, kad viskas yra pagrįsta, nukentėjusysis buvo... 96. Iš karto buvo pranešta, kad prieš nukentėjusįjį buvo panaudotas smurtas,... 97. Liudytojas M. J. parodė, kad kaltinamąjį T. B. pažįsta iš darbinės... 98. Jis rado narkotinę medžiagą, padėjo ant stalo, kad šuo galėtų... 99. Kratos metu visi buvo vienoje patalpoje, T. B. betarpiškai stebėjo visą... 100. Prokurorui pagarsinus žinučių tekstus iš kratos metu paimtų telefonų,... 101. Jis rado narkotines medžiagas pakabinamoje spintelėje, padėjo ant stalo,... 102. Buvo tokia informacija apie T. B. automobilius, kad automobiliai buvo subadyti,... 103. Dėl padegimo, mano, buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas. Ne jų kompetencija... 104. Papildomai apklausus liudytoją M. J., pastarasis nurodė, kad Telšių AVPK... 105. Pokalbio metu M. P. pasakė, kad teisme pakeitė parodymus jausdamas spaudimą... 106. Iš 2017 m. sausio 20 d. kratos protokolo matyti, kad atliekant kratą T. B.... 107. Specialisto išvadoje Nr. 140-526)-IS1-896 nurodyta, kad tamsiai rudos spalvos,... 108. Specialistė J. L. parodė, kad turi aukštąjį universitetinį... 109. Narkotinių, psichotropinių, kitų veikliųjų medžiagų tyrimas dujinės... 110. Pagrindines medžiagas, kurios dažniausiai naudojamos, jie turi. Pakuotės Nr.... 111. Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad iš T.... 112. Iš apžiūros protokolo matyti, kad atlikta Telšių apskrities VPK KP SUS... 113. Įrodymų analizė, vertinimas, kaltinamųjų veikų juridinė kvalifikacija... 114. Dėl turto prievartavimo panaudojant fizinį smurtą (BK 181 straipsnio 2... 115. Pagal BK 181 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas prievartaudamas turtą... 116. Pažymėtina, kad BK 181 straipsnio taikymo prasme vertimas perduoti turtą... 117. Šioje byloje kaltinamieji D. R. ir T. B. kaltinami veikdami bendrininkų... 118. Nors kaltinamasis T. B. savo kaltę dėl turto prievartavimo iš... 119. Teismo vertinimu, T. B. ir D. R. kaltę padarius BK 181 straipsnio 2 dalyje... 120. Pažymėtina, kad liudytojo K. G. nurodytas aplinkybes bei kaltinamiesiems... 121. Nagrinėjamu atveju aplinkybes, jog nukentėjusysis M. P. ne savo noru važiavo... 122. Kaltinime pagal BK 181 straipsnio 2 dalį D. R. ir T. B. inkriminuojamas... 123. Teismo vertinimu, kaltinime nurodytą aplinkybę, jog nusikalstama veika (turto... 124. Nukentėjusysis M. P. savo nuoseklius parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo... 125. Spręsdamas kaltinamųjų T. B. ir D. R. kaltės klausimą teismas nesiremia... 126. Nors teisminio nagrinėjimo metu abu kaltinamieji nurodė, kad su... 127. T. B. ir D. R. kaltinami padarę nusikalstamą veiką, numatytą BK 181... 128. Teisiamajame posėdyje šioje byloje ištirtais įrodymais nustatyta, kad... 129. Šios aplinkybės patvirtina abiejų kaltinamųjų susitarimą veikti kartu,... 130. Taigi, nustačius, jog kaltinamieji T. B. ir D. R. buvo nagrinėjamos... 131. Remiantis byloje surinktų įrodymų visuma nustatyti aptariamos nusikalstamos... 132. Dėl labai didelio narkotinių medžiagų kiekio įgijimo ir laikymo (BK 260... 133. Pagal BK 260 straipsnio 3 dalį atsako tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo,... 134. Kasacinės instancijos teismo praktikoje neteisėtas narkotinių ar... 135. Šioje byloje T. B. kaltinamas įgijęs ir laikęs labai didelį kiekį... 136. Pagal Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą, patvirtintą... 137. Byloje surinkti ir teisiamajame posėdyje ištirti įrodymai – 2017 m. sausio... 138. Kaltinamasis T. B. teisminio nagrinėjimo metu kategoriškai laikėsi... 139. Kaip jau minėta, kaltinamasis T. B. pateikė savo versiją dėl kratos... 140. Kaltinamasis T. B. teigia, kad jam nebuvo leista pasirašyti kratos, atliktos... 141. Teismo vertinimu, aptarti bylos duomenys, kuriuos teismas pripažįsta... 142. Kaip jau minėta, T. B. taip pat pareikšti kaltinimai neteisėtai įgijus... 143. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (kasacinė nutartis... 144. Kaip jau aptarta anksčiau, nagrinėjamu atveju byloje yra pakankamai patikimų... 145. Bausmių skyrimas ir kiti klausimai... 146. Kaltinamųjų T. B. ir D. R. atsakomybę lengvinančių aplinkybių... 147. Skirdamas bausmes už padarytas nusikalstamas veikas kaltinamiesiems T. B. ir... 148. Vertindamas kaltinamųjų padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį,... 149. Vertindamas kaltinamųjų asmenybes, teismas atsižvelgia į jų pavojingumą... 150. Kaltinamasis T. B. anksčiau teistas (3 t., b. l. 98–103), ir vėl, praėjus... 151. Atsižvelgęs į išdėstytų aplinkybių, darančių įtaką kaltinamojo T. B.... 152. Bausmes, paskirtas kaltinamajam T. B. pagal BK 181 straipsnio 2 dalį ir BK 260... 153. Kaltinamasis T. B. nusikalstamas veikas, už kurias šiuo nuosprendžiu... 154. Skirdamas bausmę kaltinamajam D. R. teismas atsižvelgia į tai, kad jis... 155. Įvertinęs nurodytų aplinkybių, darančių įtaką kaltinamojo D. R.... 156. Remdamasis tais pačiais padarytų nusikaltimų pobūdį ir pavojingumą bei... 157. Vadovaujantis BK 66 straipsnio nuostatomis, kaltinamajam T. B. į bausmės... 158. Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.... 159. Kaip matyti iš bylos duomenų (5 t., b. l. 150, 180; 6 t., b. l. 1, 18), už... 160. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, saugomi... 161. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, saugomi... 162. Daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, – 2017... 163. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, saugomi... 164. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, saugomi... 165. Kompiuterinės laikmenos su garso įrašais bei kitais duomenimis paliktinos... 166. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297–299,... 167. T. B., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos... 168. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 181 straipsnio 2 dalį laisvės... 169. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 3 dalį laisvės... 170. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi,... 171. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1 dalimi,... 172. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į... 173. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 174. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos – 2019 m.... 175. Kardomąją priemonę – intensyvią priežiūrą – T. B. pakeisti į... 176. D. R., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos... 177. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į... 178. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 179. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos – 2019 m.... 180. Kardomąsias priemones – 2000 Eur užstatą ir rašytinį pasižadėjimą... 181. Priteisti iš T. B. ir D. R. po 52,30 Eur proceso išlaidų valstybei.... 182. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti,... 183. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti,... 184. Daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, – R.... 185. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti,... 186. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti,... 187. Kompiuterines laikmenas su garso įrašais bei kitais duomenimis palikti... 188. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, o suimtiems nuteistiesiems T. B....