Byla 2K-442/2011
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 14 d. nuosprendžio ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutarties

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Olego Fedosiuko, Rimanto Baumilo ir pranešėjo Vytauto Piesliako,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios G. S. kasacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 14 d. nuosprendžio ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutarties.

3Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 14 d. nuosprendžiu G. S. pripažinta kalta ir nuteista:

4pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 260 straipsnio 1 dalį (už 2009 m. gruodžio 9 d. nusikalstamą veiką, t. y. neteisėtą narkotinės medžiagos laikymą, turint tikslą ją platinti ir narkotinės medžiagos pardavimą) laisvės atėmimu trejiems metams;

5pagal BK 260 straipsnio 1 dalį (už neteisėtą narkotinės medžiagos laikymą ir gabenimą, turint tikslą šią medžiagą platinti) laisvės atėmimu ketveriems metams.

6Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas ketveriems metams šešiems mėnesiams.

7G. S. dėl kaltinimo pagal BK 260 straipsnio 1 dalį už 2009 m. spalio 26 d. padarytą nusikalstamą veiką išteisinta, neįrodžius jos dalyvavimo nusikaltimo padaryme.

8Tuo pačiu nuosprendžiu nuteistas G. S., tačiau dėl jo kasacinis skundas nepaduotas. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų 2011 m. kovo 25 d. nutartimi nuteistųjų G. S. ir G. S. apeliaciniai skundai atmesti.

9Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. Piesliako pranešimą,

Nustatė

10G. S. pagal BK 260 straipsnio 1 dalį nuteista už tai, kad iki 2009 m. gruodžio 9 d. savo namuose, esančiuose Kaune, Rausvės g. 4-3, neteisėtai laikė 0,098 g miltelių, turinčių savo sudėtyje 0,028 g narkotinės medžiagos - heroino, ir 2009 m. gruodžio 9 d., apie 11 val., savo bute tyrimo metu tiksliai nenustatytomis aplinkybėmis šią narkotinę medžiagą neteisėtai pardavė G. S.

11Be to, G. S. pagal BK 260 straipsnio 1 dalį nuteista už tai, kad, turėdama tikslą platinti, iki 2009 m. gruodžio 9 d. neteisėtai laikė su savimi 2,441 g miltelių, turinčių savo sudėtyje 0,714 g narkotinės medžiagos heroino, šią narkotinę medžiagą neteisėtai gabeno nuo savo namų, esančių Kaune ( - ), iki PC ,,Maxima“, esančios Kaune, Savanorių pr. 255, kur 2009 m. gruodžio 9 d., apie 14.10 val., buvo sulaikyta policijos pareigūnų; narkotinė medžiaga buvo rasta ir paimta.

12Kasaciniu skundu nuteistoji G. S. prašo pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 14 d. nuosprendį ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartį, perkvalifikuoti jos veikas į 259 straipsnio 1 dalį. Kasatorė teigia, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai neteisingai įvertino surinktus įrodymus ir nepagrįstai ją nuteisė pagal BK 260 straipsnio 1 dalį. Nuteistosios pažymėta, kad nuosprendis turi būti teisėtas ir pagrįstas, t. y. jame negali būti prieštaravimų, išvados dėl visų nuosprendyje sprendžiamų klausimų turi būti pagrįstos išsamiai ir nešališkai ištirtais bei teisingai įvertintais įrodymais (BPK 20 straipsnio 5 dalis), atitinkančiais BPK 20 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytus reikalavimus, taip pat suformuluotos taip, kad nekiltų abejonių dėl jų pagrįstumo. Kasaciniame skunde atkreipiamas dėmesys į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2003 m. birželio 20 d. nutarimą, pažymint, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Kasatorė pažymi, kad apeliaciniame skunde nurodė daug aplinkybių, pagrindžiančių netinkamą baudžiamojo įstatymo taikymą, tačiau, kaip teigia G. S., apeliacinės instancijos teismas į tai neatsižvelgė ir jos argumentų nevertino.

13Kasatorė prašo paskirti bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu. Teismų sprendimus kasatorė laiko neteisėtais ir nepagrįstais dėl paskirtos aiškiai per griežtos bausmės. Nuteistoji pabrėžia, kad jai pagal BK 260 straipsnio 1 dalį paskirta bausmė nors ir atitinka sankcijoje numatytą vidurkį, tačiau prieštarauja teisingumo principui. Teismai skirdami bausmę nepakankamai atsižvelgė į BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytas aplinkybes.

14Be to, nuteistoji apeliaciniu skundu prašė jai taikyti BK 62 straipsnio nuostatas, tačiau teismas į tai neatsižvelgė. Kasatorė pažymi, kad ankščiau nebuvo teista, po suėmimo pradėjo aktyviai ieškotis darbo, augina du nepilnamečius vaikus. Nuteistoji teigia, kad jos sulaikymas (suėmimas) ir po to sekę procesai ją paveikė psichologiškai, todėl mano, jog vien baudžiamuoju persekiojimu jau buvo pasiekti bausmės tikslai. Nuteistoji nurodo, kad jai pradėtų ikiteisminių tyrimų nėra, administracinių nuobaudų ji neturi, o rastų narkotinių medžiagų kiekis nėra didelis, todėl mano, kad minėtos aplinkybės rodo daug mažesnį jos padarytos nusikalstamos veikos ir asmenybės pavojingumą.

15Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras A. Verenius atsiliepime į nuteistosios G. S. kasacinį skundą prašo kasacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad G. S. skunde iš esmės atkartoja tuos pačius argumentus kaip ir apeliaciniame skunde, į kuriuos motyvuotai atsakyta. Prokuroras pažymi, kad kitoks teismo ištirtų įrodymų vertinimas, negu norėtų nuteistoji, savaime nėra laikomas esminiu Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimu, kuris turi įtakos teisingo ir pagrįsto nuosprendžio priėmimui. Pabrėžiama, kad nuteistosios G. S. kaltę dėl narkotinių medžiagų laikymo ir platinimo bei laikymo ir gabenimo turint tikslą jas platinti, Kauno miesto apylinkės teismas nuosprendyje pagrindė ištirtų ir įvertintų įrodymų visuma. Prokuroras pažymi ir tai, kad Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, patikrino pirmosios instancijos teismo nuosprendį skundo ribose ir esminių Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų, kurie turėtų įtakos teisingo bei pagrįsto nuosprendžio priėmimui, nenustatė. Be to, prokuroras nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas laikėsi BPK 320 straipsnio nuostatų ir nuteistosios apeliacinį skundą išsamiai išnagrinėjo bei atsakė į visus esminius argumentus. Atsiliepime teigiama, kad atmestini skundo motyvai ir dėl nepagrįsto teismų nepripažinimo baudžiamąją atsakomybę lengvinančios aplinkybės, numatytos BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte, taip pat ir dėl neva nepagrįstai netaikyto BK 62 straipsnio nuostatų, pažymint, jog tokie kasatorės teiginiai prieštarauja susiformavusiai teismų praktikai. Pažymima, jog nuteistosios kasaciniame skunde nurodytos aplinkybės, kad ji anksčiau neteista, augina du nepilnamečius vaikus (iš jų vienas mažametis), nedirba (ieško darbo), nėra aplinkybės, kurios mažina jos padarytos nusikalstamų veikų pavojingumą. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad išvardytos aplinkybės yra svarbios vertinant G. S. elgesį po nusikalstamų veikų padarymo bei nustatant sankcijoje numatytos bausmės dydį, nurodoma, kad teismas į tai atsižvelgė skirdamas bausmę, t. y. paskyrė mažesnę laisvės atėmimo bausmę negu sankcijos vidurkis.

16Nuteistosios G. S. kasacinis skundas iš dalies tenkintinas

17Dėl G. S. padarytos veikos kvalifikavimo

18Kasatorė, neneigdama narkotinių medžiagų laikymo ir gabenimo fakto, ginčija šių medžiagų pardavimo ir tikslo platinti faktą.

19BK 260 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė už narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimą, perdirbimą, įgijimą, laikymą, gabenimą ar siuntimą turint tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba narkotinių ar psichotropinių medžiagų pardavimą ar kitokį platinimą. Tikslas parduoti ar kitaip platinti narkotines ar psichotropines medžiagas reiškia kaltininko norą atlygintinai ar neatlygintinai perduoti šias medžiagas kitiems asmenims. Nusikalstamos veikos padarymo tikslas įrodinėjamas remiantis ne tik kaltininko parodymais, bet ir objektyviais bylos duomenimis. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad, sprendžiant, ar kaltininkas turėjo tikslą parduoti ar kitaip platinti narkotines ar psichotropines medžiagas, svarbią reikšmę turi šių medžiagų kiekis, jų įgijimo, laikymo, suradimo aplinkybės, paruoštų vartoti dozių skaičius, taip pat tai, ar kaltininkas pats vartoja šias medžiagas, ar anksčiau jas yra platinęs, ar buvo kontaktai su vartotojais ir kiti objektyvūs bylos duomenys.

20G. S. pagal BK 260 straipsnio 1 dalį nuteista už du nusikaltimus. Pirmiausia ji nuteista už tai, kad savo namuose, esančiuose Kaune, ( - ), neteisėtai laikė 0,098 g miltelių, turinčių savo sudėtyje 0,028 g narkotinės medžiagos - heroino, ir 2009 m. gruodžio 9 d., apie 11 val., savo bute šią narkotinę medžiagą neteisėtai pardavė G. S..

212009 m. gruodžio 9 d., apie 11.00 val., įvykdytos nusikalstamos veikos - neteisėto narkotinės medžiagos – heroino laikymo ir platinimo, t. y. šios narkotinės medžiagos pardavimo savo buvusiam vyrui G. S. faktas ir veikos kvalifikacija teisėjų kolegijai nekelia abejonių. Tą patvirtina byloje surinkti įrodymai. Antai, sulaikius policijos pareigūnams kasatorę apie 14.00 val. ,,Maxima‘‘ parduotuvėje, kratos metu pas G. S. rastos dvi kupiūros po 20 Lt, kurias liudytojas Nr. 1 tos dienos ryte perdavė G. S. už narkotines medžiagas, kurias šis apie 11 val. įsigijo iš G. S. jos namuose.

22Be to, ji nuteista už tai, kad, turėdama tikslą platinti, iki 2009 m. gruodžio 9 d. neteisėtai laikė su savimi 2,441 g miltelių, turinčių savo sudėtyje 0,714 g narkotinės medžiagos heroino, šią narkotinę medžiagą neteisėtai gabeno nuo savo namų, esančių Kaune, ( - ), iki PC ,,Maxima“, esančios Kaune, Savanorių pr. 255, kur 2009 m. gruodžio 9 d., apie 14.10 val., buvo sulaikyta policijos pareigūnų, narkotinė medžiaga buvo rasta ir paimta. Kratos metu pas kasatorę buvo rasta 18 plastikinių paketėlių, užrištų baltos spalvos siūlais, kuriuose buvo narkotinės medžiagos heroinas. Teismai savo sprendimą dėl tikslo platinti buvimo motyvavo tuo, kad buvo rastas nemažas kiekis - 18 vnt. paketėlių su narkotine medžiaga. Šie paketėliai buvo gabenami iš namų, jie buvo analogiški tam paketėliui, kokį liudytojas Nr. 1 tą pačią dieną keliomis valandomis anksčiau nusipirko iš G. S.; jie buvo įpakuoti į tokius pačius paketėlius, perrišti tokiais pačiais siūlais, kaip ir paketėlis, platintas 11 val.; heroino kokybinė koncentracija beveik nesiskyrė. Be to, byloje Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti akte specialisto išvada nustatyta, kad G. S. šlapime amfetaminų, opijatų, kanabinoidų, etilo alkoholio nerasta, apsvaigimo nestebėta. Taigi nėra pagrindo išvadai, kad ji tokį kiekį heroino įsigijo savo reikmėms, kaip kad teigė kasatorė. Nėra ir duomenų, kad G. S. būtų įrašyta į įskaitą asmenų, linkusių vartoti šias medžiagas. Kratos metu pas G. S. surastų, paruoštų dozėmis paketėlių su narkotine medžiaga (heroinu) skaičius taip pat patvirtina tikslą platinti. Be to, elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokolais ir pokalbių išklotinėmis, perklausius užfiksuotus telefoninius pokalbius pirmosios instancijos teisiamajame posėdyje, nustatyta, kad G. S., kalbėdama su nenustatytu asmeniu, nerimauja dėl prie namo stovinčio automobilio ir prašo pas ją tuo metu neiti, skundžiasi, kad eina daug klientų, stovi po pusę dienos. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad G. S. ir anksčiau platino narkotines medžiagas, parduodama jas ne tik G. S., bet ir kitiems nenustatytiems asmenims. Todėl teismai, patikrinę ir įvertinę šiuos įrodymus, pagrįstai konstatavo, kad G. S. laikė ir gabeno narkotines medžiagas ne sau vartoti, o turėdama tikslą jas platinti. Teismais tinkamai įvertino byloje esančias faktines aplinkybes ir pagrįstai G. S. veikas kvalifikavo pagal BK 260 straipsnio 1 dalį.

23Tačiau, teisėjų kolegija laiko, kad teismai be pagrindo G. S. padarytas veikas įvertino kaip nusikaltimų daugetą ir kvalifikavo kaip du nusikaltimus. Apylinkės teismo nuosprendžiu konstatuota, kad 18 paketėlių su milteliais, kurių sudėtyje buvo 2,441 g heroino, kasatorė laikė prie savęs ir gabeno nuo savo namų parduotuvės „Maxima“ link. Visi 18 paketėlių savo išvaizda buvo identiški tam paketėliui, kurį kasatorė prieš kelias valandas savo namuose pardavė G. S. Visuose paketėliuose buvo ta pati narkotinė medžiaga – heroinas, kiekiai irgi buvo panašūs. Byloje nėra jokių duomenų, kurie liudytų, kad 18 paketėlių su narkotine medžiaga heroinu kasatorė naujai įgijo po to, kai 11 val. G. S. pardavė anksčiau įgytą ir laikytą namie vieną paketėlį su narkotine medžiaga heroinu. Todėl teismas daro išvadą, kad 0,098 g miltelių, turinčių savo sudėtyje 0,028 g narkotinės medžiagos heroino, kuriuos kasatorė savo namuose laikė ir 2009 m. gruodžio 9 d. 11 val. savo bute pardavė G. S., ir 2,441 g miltelių, turinčių savo sudėtyje 0,714 g narkotinės medžiagos heroino, kuriuos kasatorė laikė su savimi ir 14 val. nuo savo namų, esančių Kaune, ( - ), gabeno, turėdama tikslą parduoti, yra ta pati narkotinių medžiagų partija. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2002 m. birželio 21 d. nutarime Nr. 37 „Dėl teismų praktikos nagrinėjant psichotropinių ar narkotinių medžiagų grobimo, neteisėto šių medžiagų ir jų pirmos kategorijos pirmtakų (prekursorių) gaminimo, įgijimo, laikymo, gabenimo, siuntimo, pardavimo ar kitokio platinimo baudžiamąsias bylas (1961 m. BK 2321, 2322, 2325, 23210 str.) 22 punkte aiškinama, kad pagal BK 2321 straipsnį (atitinkamai 2000 m. BK 259, 260 straipsniai) psichotropinių ar narkotinių medžiagų gaminimas ar įgijimas ir tolesnis tų pačių psichotropinių ar narkotinių medžiagų laikymas, gabenimas, siuntimas, pardavimas ar kitoks platinimas nesudaro nusikaltimų pakartotinumo, ir veika kvalifikuojama kaip vienas nusikaltimas. Dėl to teisėjų kolegija daro išvadą, kad G. S. veiksmai kvalifikuotini kaip vienas nusikaltimas.

24Dėl paskirtos bausmės

25Kasatorė skundžia teismų sprendimus dėl per griežtos bausmės. Apylinkės teismas už 2009 m. gruodžio 9 d. 11 val. padarytą nusikalstamą veiką, t. y. neteisėtą narkotinės medžiagos laikymą turint tikslą ją platinti ir narkotinės medžiagos pardavimą, pagal 260 straipsnio 1 dalį paskyrė laisvės atėmimą trejiems metams, o 2009 m. gruodžio 9 d. 14 val. už neteisėtą narkotinės medžiagos laikymą ir gabenimą, turint tikslą šią medžiagą platinti laisvės atėmimą ketveriems metams. BK 61 straipsnio (Bausmės skyrimas, kai yra atsakomybę lengvinančių ir (ar) sunkinančių aplinkybių) 1 dalis nustato, kad teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ir įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę. Minėto straipsnio 2 dalis nustato, kad teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio. BK 260 straipsnio 1 dalis numato laisvės atėmimą nuo dviejų iki aštuonerių metų. Įstatymo sankcijoje nustatytas bausmės vidurkis penkeri metai laisvės atėmimo. Teismas nenustatė nei atsakomybę lengvinančių, nei atsakomybę sunkinančių aplinkybių. Be to, teismas atsižvelgė į kaltininkės asmenybę: augina du nepilnamečius vaikus, be to bausta administracine tvarka ir paskyrė už kiekvieną nusikaltimą laisvės atėmimo bausmę, mažesnę už sankcijos vidurkį. Taigi teisėjų kolegijos požiūriu teismai tinkamai individualizavo bausmę.

26Kartu pažymėtina, kad kvalifikavus padarytas veikas kaip vieną nusikaltimą, naikintina teismų sprendimų dalis dėl paskirtų bausmių bendrinimo vadovaujantis BK 63 straipsnio nuostatomis.

27BK 62 straipsnio 2 dalies taikymas galimas tik tada, kai nustatomos kaltininko atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir yra bent iš dalies atlyginta ar pašalinta turtinė žala, jeigu ji buvo padaryta. Be to, papildomai nustatyta bent viena iš sąlygų, numatytų šio straipsnio 2 dalies 1-6 punktuose. Iš teismų sprendimų matyti, kad nenustatyta nė vienos nuteistosios G. S. atsakomybę lengvinančios aplinkybės, taigi, nesant šios sąlygos švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimas pagal BK 62 straipsnio 2 dalį nuteistajai negalimas.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 6 punktu,

Nutarė

29Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 14 d. nuosprendį ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų 2011 m. kovo 25 d. nutartį.

30G. S. padarytas veikas, kvalifikuotas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį (už 2009 m. gruodžio 9 d. neteisėtą narkotinės medžiagos laikymą, turint tikslą ją platinti ir narkotinės medžiagos pardavimą) ir BK 260 straipsnio 1 dalį (už neteisėtą narkotinės medžiagos laikymą ir gabenimą, turint tikslą šią medžiagą platinti), kvalifikuoti pagal BK 260 straipsnio 1 dalį ir paskirti laisvės atėmimą ketveriems metams.

31Panaikinti nuosprendžio ir nutarties dalį dėl paskirtų bausmių subendrinimo vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis.

32Kitas Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 14 d. nuosprendžio ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų 2011 m. kovo 25 d. nutarties dalis palikti nepakeistas.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 14 d. nuosprendžiu G. S.... 4. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 260 straipsnio 1... 5. pagal BK 260 straipsnio 1 dalį (už neteisėtą narkotinės medžiagos... 6. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos... 7. G. S. dėl kaltinimo pagal BK 260 straipsnio 1 dalį už 2009 m. spalio 26 d.... 8. Tuo pačiu nuosprendžiu nuteistas G. S., tačiau dėl jo kasacinis skundas... 9. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. Piesliako pranešimą,... 10. G. S. pagal BK 260 straipsnio 1 dalį nuteista už tai, kad iki 2009 m.... 11. Be to, G. S. pagal BK 260 straipsnio 1 dalį nuteista už tai, kad, turėdama... 12. Kasaciniu skundu nuteistoji G. S. prašo pakeisti Kauno miesto apylinkės... 13. Kasatorė prašo paskirti bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu. Teismų... 14. Be to, nuteistoji apeliaciniu skundu prašė jai taikyti BK 62 straipsnio... 15. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros baudžiamojo persekiojimo... 16. Nuteistosios G. S. kasacinis skundas iš dalies tenkintinas... 17. Dėl G. S. padarytos veikos kvalifikavimo... 18. Kasatorė, neneigdama narkotinių medžiagų laikymo ir gabenimo fakto,... 19. BK 260 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė už narkotinių... 20. G. S. pagal BK 260 straipsnio 1 dalį nuteista už du nusikaltimus. Pirmiausia... 21. 2009 m. gruodžio 9 d., apie 11.00 val., įvykdytos nusikalstamos veikos -... 22. Be to, ji nuteista už tai, kad, turėdama tikslą platinti, iki 2009 m.... 23. Tačiau, teisėjų kolegija laiko, kad teismai be pagrindo G. S. padarytas... 24. Dėl paskirtos bausmės ... 25. Kasatorė skundžia teismų sprendimus dėl per griežtos bausmės. Apylinkės... 26. Kartu pažymėtina, kad kvalifikavus padarytas veikas kaip vieną nusikaltimą,... 27. BK 62 straipsnio 2 dalies taikymas galimas tik tada, kai nustatomos kaltininko... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 29. Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 14 d. nuosprendį ir... 30. G. S. padarytas veikas, kvalifikuotas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį (už 2009... 31. Panaikinti nuosprendžio ir nutarties dalį dėl paskirtų bausmių... 32. Kitas Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 14 d. nuosprendžio ir...