Byla 2-2012-407/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Bioturgus“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 8 d. nutarties, kuria atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Bioturgus“ iškelta bankroto byla Nr. B2-1535-173/2016 pagal ieškovų M. D. ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Kasybos technika“ ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai M. D. ir UAB ,,Kasybos technika“ kreipėsi į teismą, prašydami atsakovei UAB ,,Bioturgus“ iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo. Ieškovas M. D. nurodė, kad atsakovė jam negrąžino 1000 Eur avansinio mokėjimo, sumokėto už spausdintuvą, ieškovė UAB ,,Kasybos technika“ nurodė, kad atsakovė nesumokėjo 27 144,17 Eur įsiskolinimo pagal technikos nuomos sutartį.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 8 d. nutartimi atsakovei UAB „Bioturgus“ iškėlė bankroto bylą konstatavęs, kad įmonė yra nemoki.

7Teismas nustatė, kad atsakovė pateikė du skirtingus įmonės balansus už 2015 m. Pagal pateiktą patikslintą balansą už 2015 m. teismas nustatė, kad įmonė turėjo turto už 220 677,07 Eur, kurio didžiąją dalį – 195 610,26 Eur – sudarė gautinos sumos, o mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai sudarė 126 796,40 Eur. Tokie pat duomenys nurodyti ir įmonės balanse už 2016 m. sausio – birželio mėn. Teismas nustatė, kad 2016-09-08 duomenimis atsakovės skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudarė 3 666,53 Eur, įmonė turi įsiskolinimų darbuotojams (darbo ginčų komisijos sprendimais iš įmonės yra priteisti įsiskolinimai buvusiems įmonės darbuotojams N. U. ir V. B.). Teismas atkreipė dėmesį, kad nors atsakovė bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad yra atsiskaitoma su kreditoriais, imamasi priemonių atnaujinti įmonės veiklą, tačiau nepateikė jokių šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų. Teismas pažymėjo, jog atsiliepime į ieškinį atsakovė buvo nurodžiusi, kad yra pajėgi padengti įsiskolinimą valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, tačiau šis įsiskolinimas jau ilgą laiko tarpą nėra padengiamas. Be to, didžiąją dalį įmonės turto sudaro gautinos sumos, tačiau teismui nepateikti įrodymai, kad yra aktyviai siekiama šiuos įsiskolinimus atgauti. Teismas nustatė, kad ne visi atsakovės kreditoriai yra įtraukti į jos pateiktą suminę skolų lentelę, todėl sprendė, jog šie duomenys neatskleidžia tikrosios įmonės finansinės situacijos. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad įmonė yra nemoki, ir šiuo pagrindu iškėlė atsakovei bankroto bylą.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Atskirajame skunde atsakovė UAB „Bioturgus“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir bylą grąžinti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Skirtingai nei sprendė teismas, įmonė yra ne tik moki, bet gaunanti pelną. Šias aplinkybes patvirtina naujasis įmonės balansas, kurio teisingumą patikrino audito įmonė.

112. Ieškovė UAB ,,Kasybos technika“ klaidingai nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas ieškovei yra 27 144,17 Eur, kadangi likusi nesumokėta suma yra 12 777,53 Eur. Atsakovė ne kartą kreipėsi į ieškovę, siekdama sudaryti taikos sutartį dėl skolos padengimo, tačiau ieškovė atsisakė.

123. Atsakovė įmonės balansą pateikė du kartus. Pasikeitus atsakovės vadovams, naujasis vadovas įmonės dokumentus perėmė tik 2016-06-08. Pasikeitus įmonės buhalteriui pastebėta, kad pirminis balansas už 2015 m. yra netikslus, pagal atliktus darbus neišrašytos sąskaitos. Buvo pradėti rinkti duomenys apie atsakovės atliktų darbų mastą, išrašytos sąskaitos faktūros atsakovės debitoriams, siunčiami raginimai debitoriams padengi įsiskolinimus, rengiami ieškiniai dėl skolų išieškojimo. Pirmosios instancijos teismui atsakovė nespėjo pateikti dokumentų, pagrindžiančių įmonės gerėjančią finansinę padėtį, nespėjo išsiaiškinti realios įmonės finansinės situacijos, nespėjo atlikti audito. Šiuo metu nuspręsta įmonės veiklos atkūrimo klausimą spręsti iš esmės: su didžiausia įmonės kreditore UAB ,,Witraktor“ pasiektas susitarimas, kad įsiskolinimas jai bus grąžintas dalimis, taikos sutartis su šia kreditore bus pasirašoma, kai atsakovė įneš pirminę įmoką. Atsakovė ketina sumokėti skolas iš gautų pajamų, kol bus visiškai išieškotos skolos, šiuo metu atsakovė pasirašinėja sutartį dėl stambaus objekto žemės kasimo, lyginimo darbų su užsakove UAB ,,Listada“, atsakovė surado investuotoją UAB ,,Dorcas“, su kuriuos sudarė sutartį, pagal kurią pradės abipusiai naudingą veiklą, taip pat pasirašytos kelios sutartys su senais įmonės klientais.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Dėl apeliantės prašymo pratęsti terminą taikos sutarčiai sudaryti

152016-10-26 Lietuvos apeliaciniame teisme gautas apeliantės prašymas, kuriame nurodoma, kad apeliantė su ieškove UAB ,,Kasybos technika“ pasiekė susitarimą dėl taikos sutarties pasirašymo ir prašoma apeliacinės instancijos teismo pratęsti terminą taikos sutarties pasirašymui. Šis prašymas netenkinamas, kadangi po bankroto bylos iškėlimo skolininkui klausimas dėl skolininko ir kreditoriaus galimybės sudaryti taikos sutartį turi būti sprendžiamas taikant specialiąsias ĮBĮ 27 straipsnio nuostatas, t. y. bankrutuojanti įmonė turi teisę sudaryti taikos sutartį tik su visais kreditoriais, o ne su vienu iš jų. Nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo momentas neturi reikšmės, nes bankroto bylos iškėlimas reiškia įmonės nemokumo konstatavimą visų įmonės kreditorių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-549/2016).

16Dėl ginčo esmės

17Pirmosios instancijos teismas iškėlė apeliantės bankroto bylą, konstatavęs jos nemokumą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.). Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės–komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-08-13 nutartis c.b. Nr. 2-1534-943/2015).

18Apeliantės patikslintame balanse už 2015 metus (b. l. 116) nurodyta, kad įmonės turimo turto vertė yra 220 677,07 Eur. Materialus turtas pagal šį balansą sudaro 2 240 Eur, piniginės lėšos 1,88 Eur. Visas kitas turtas yra atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys (22 824,93 Eur), kurių realumo ir tikrosios vertės apeliacinės instancijos teismas neturi galimybės nustatyti, ir per vienerius metus gautinos sumos (195 610,26 Eur), kurių reali vertė (objektyvi galimybė jas atgauti) taip pat nėra žinoma. Atsižvelgiant į tai, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, teismų praktikoje laikomais pozicijos, kad debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-07-19 nutartis c. b. Nr. e2-1312-464/2015).

19Atskirajame skunde apeliantė nurodo, kad ėmėsi veiksmų debitorinėms skoloms atgauti. Apeliantės pateiktas pranešimas debitorei UAB ,,Seraja“ dėl bankroto bylos inicijavimo pastarajai nepadengus 4 707,32 Eur įsiskolinimo (b. l. 180-181) nepatvirtina, kad šis įsiskolinimas bus realiai atgautas. Teismo įsakymas, kuriuo priteista ši skola, įsiteisėjo 2016-01-19 (CPK 179 str. 3 d.), įrodymų, kad apeliantė būtų kreipusis į antstolį dėl skolos išieškojimo, nėra. Bankroto bylos debitorei inicijavimas, apeliantei turint trečios eilės finansinį reikalavimą, nepatvirtina, kad apeliantės galimybė atgauti šį įsiskolinimą yra reali. Juo labiau, kad apeliantė neinicijavo bankroto bylos UAB ,,Seraja“ iškėlimo, nors jos pranešime nurodytas terminas (2016-10-07) atskirojo skundo nagrinėjimo metu yra suėjęs (CPK 179 str. 3 d.). Apeliantės debitorės UAB ,,Vetera“ 15 100 Eur įsiskolinimo išieškojimas taip pat realiai nepagrindžiamas – UAB ,,Vetera“ pateikė apeliantei prašymą sudaryti taikos sutartį išdėstant šio įsiskolinimo sumokėjimą, taikos sutartis turėjo būti sudaryta debitorei sumokėjus pirmąją įmoką (b. l. 182-183). Apeliantė nepateikė įrodymų, kad debitorė būtų sumokėjusi bent dalį įsiskolinimo (pirmoji įmoka turėjo būti sumokėta iki 2016-10-15). Įrodymų, kad apeliantė ėmėsi veiksmų atgauti skolą iš kitų jos debitorių, apeliantė apskritai nepateikė. Nesant byloje įrodymų, jog yra realių galimybių atgauti debitorių skolas, tokių skolų suma neįskaitoma į bendrovės turto realią vertę.

20Apeliantės pateiktoje suminės skolos lentelėje nurodyta, kad jos pradelsi įsiskolinimai sudaro 73 336,13 Eur (b. l. 117). Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad šioje lentelėje pateikti duomenys neatskleidžia visų apeliantės pradelstų įsipareigojimų. Su tokia išvada apeliacinės instancijos teismas sutinka, nes minėtoje lentelėje nėra įtrauktas ieškovo M. D. 1 000 Eur įsiskolinimas, kurio apeliantė neginčija, įmonės darbuotojams priteisti įsiskolinimai (b. l. 103-104, 107-107), įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (b. l. 118). Nors apeliantė tinkamai neįvykdė teismo įpareigojimo pateikti pradelstų įsiskolinimų sąrašą, tačiau vien pradelsti apeliantės įsipareigojimai, kuriuos nurodo pati apeliantė, bei pradelsti apeliantės įsipareigojimai, nustatyti šioje byloje, viršija apeliantės balanse nurodyto turto realią vertę. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo įmonės nemokumą (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Atskirajame skunde nurodoma, kad apeliantės įsiskolinimas ieškovei UAB ,,Kasybos technika“ yra ne 27 144,17 Eur, o 12 777,53 Eur. Atsižvelgiant į apeliantės realaus turto vertę ir neginčijamų pradelstų įsiskolinimų santykį, nepriklausomai nuo to, koks tiksliai apeliantės skolos dydis ieškovei UAB ,,Kasybos technika“ likęs sumokėti, tai nepaneigia įmonės nemokumo fakto. Atskirojo skundo argumentas, kad su didžiausia įmonės kreditore UAB ,,Witraktor“ pasiektas susitarimas, kad įsiskolinimas jai bus grąžintas dalimis, yra deklaratyvus, nes tokių įrodymų apeliantė nepateikė.

21Atskirojo skundo argumentai, jog įmonės mokumą patvirtina audito išvada, yra nepagrįsti. Visų pirma byloje nėra pateiktos audito išvados, pateiktas tik raštas dėl preliminarios audito informacijos teikimo, kuriame nurodyta, kad UAB ,,Bioturgus“ preliminariose ataskaitose laikotarpio, pasibaigusio 2015-12-31, ,,duomenys nėra reikšmingai iškraipyti, įmonė yra moki“. Antra, dėl įmonės (ne)mokumo sprendžia bylą nagrinėjantis teismas, ištyręs byloje esančius įrodymus. Pirmiau nustatytas įmonės turto ir pradelstų įsipareigojimų santykis, priešingai nei teigia apeliantė, patvirtina įmonės nemokumą.

22Atskirajame skunde apeliantė nurodo siekį atkurti ir tęsti įmonės veiklą, vykdant ūkinę komercinę veiklą atsikaityti su kreditoriais. Byloje iš esmės neginčijama, kad apeliantė 2016 m. ūkinės komercinės veiklos nevykdė. Tai patvirtina ir apeliantės pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai už 2016 m. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantės pateikti įrodymai nepagrindžia jos veiklos perspektyvų. Įrodinėdama, kad apeliantė realiai atkuria veiklą, ji pateikė tris transporto priemonių nuomos, teikiant vairavimo paslaugas, sutartis (b. l. 171-179), sudarytas 2016-08-31, 2016-09-01 ir 2016-09-05. Pagal minėtas sutartis apeliantė, kaip paslaugų teikėja, įsipareigojo teikti transporto nuomos paslaugas pagal paslaugų gavėjo užsakymą (1.1 p.). Įrodymų, kad apeliantė yra gavusi užsakymus, realiai teikia paslaugas pagal šias sutartis ir gauna pajamas, byloje nėra, nors vienos iš sutarčių galiojimas šios bylos nagrinėjimo metu yra pasibaigęs (2016-09-05 sutartis galioja iki 2016-10-13). Byloje nėra jokių įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti, kad apeliantės sunkumai yra laikino pobūdžio, kad juos galima per protingą laiką pašalinti. Šią aplinkybę patvirtina ir tai, kad apeliantė, deklaruodama atkuriamą įmonės veiklą ir jos perspektyvas, nepateikė įrodymų, kad būtų atlikusi bent vieną mokėjimą.

23Visa tai įvertinęs, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo spręsti, kad pirmosios instancijos teismo išvada apie apeliantės nemokumą yra nepagrįsta. Remiantis išdėstytu, atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo panaikinti skundžiamos nutarties, kuria atsakovei iškelta bankroto byla, todėl ji paliekama nepakeista.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Kauno apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai M. D. ir UAB ,,Kasybos technika“ kreipėsi į teismą, prašydami... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 8 d. nutartimi atsakovei UAB... 7. Teismas nustatė, kad atsakovė pateikė du skirtingus įmonės balansus už... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Atskirajame skunde atsakovė UAB „Bioturgus“ prašo panaikinti pirmosios... 10. 1. Skirtingai nei sprendė teismas, įmonė yra ne tik moki, bet gaunanti... 11. 2. Ieškovė UAB ,,Kasybos technika“ klaidingai nurodė, kad atsakovės... 12. 3. Atsakovė įmonės balansą pateikė du kartus. Pasikeitus atsakovės... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Dėl apeliantės prašymo pratęsti terminą taikos sutarčiai sudaryti... 15. 2016-10-26 Lietuvos apeliaciniame teisme gautas apeliantės prašymas, kuriame... 16. Dėl ginčo esmės... 17. Pirmosios instancijos teismas iškėlė apeliantės bankroto bylą,... 18. Apeliantės patikslintame balanse už 2015 metus (b. l. 116) nurodyta, kad... 19. Atskirajame skunde apeliantė nurodo, kad ėmėsi veiksmų debitorinėms... 20. Apeliantės pateiktoje suminės skolos lentelėje nurodyta, kad jos pradelsi... 21. Atskirojo skundo argumentai, jog įmonės mokumą patvirtina audito išvada,... 22. Atskirajame skunde apeliantė nurodo siekį atkurti ir tęsti įmonės veiklą,... 23. Visa tai įvertinęs, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 25. Kauno apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 8 d. nutartį palikti nepakeistą....