Byla eB2-669-653/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Koncepcija“, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Restoranų vizija“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo uždarosios akcinės bendrovės „Ajeras“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Koncepcija“, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Restoranų vizija“.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėja UAB „Ajeras“ pareiškimu prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Koncepcija“.

4Pareiškime nurodo, kad tarp pareiškėjos ir atsakovės 2018-02-27 buvo sudaryta Sutartis Nr. 2018/02/27 dėl juodojo metalo pirkimo–pardavimo (toliau – ir Sutartis), kurios pagrindu pareiškėja įsipareigojo tiekti atsakovei juodojo metalo gaminius, o atsakovė – tinkamai atsiskaityti su pareiškėja Sutartyje numatyta tvarka. Laikotarpyje nuo 2018-03-19 iki 2018-08-17 atsakovė iš ieškovės pirko įvairias prekes. Atsakovė netinkamai vykdė atsiskaitymo pareigą, todėl yra skolinga ieškovei 340 425,22 Eur. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 6 str. 2 d., 2018-10-30 atsakovei išsiųstas (įteiktas – 2018-11-02) įspėjimas dėl bankroto bylos iškėlimo, nustatant 30 dienų terminą įsiskolinimui padengti. Nepaisant to, atsakovė įsiskolinimo nepadengė. Atsakovei taip pat buvo pateikti ieškinio ir jo priedų nuorašai.

5Pažymėjo, kad atsakovė turi didelės apimties pradelstų piniginių prievolių ir kitiems kreditoriams.

6Tai, kad atsakovė pateikė patikslintą balansą, leidžia spręsti, jog atsakovė nėra suinteresuota tikslių ir teisingų finansinės atskaitomybės duomenų pateikimu teismui. Net ir patikslintame kreditorių sąraše atsakovė sąmoningai neįtraukė arba įtraukė mažesnės apimties kreditorinius reikalavimus. Be to, pati atsakovė patvirtino, kad turi įsipareigojimų Luminor Bank, AB ir NŽT naudai, tačiau šių kreditorių į sąrašą neįtraukė ir nepateikė įrodymų, ar paminėti įsipareigojimai yra (ne) praleisti.

7Nesutinka su atsakovės pozicija dėl dokumentų, pagrindžiančių nekilnojamojo turto materialinę vertę, kadangi UAB „Super status“ išvada bei VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro duomenys nagrinėjamu atveju nėra aktualūs, nes sudaryti anksčiau nei prieš 5 mėnesius. Atsakovė 2019-02-06 UAB „Centro kubas“ pateikė išvadą dėl atsakovo nekilnojamojo turto, esančio adresu: ( - ), vertės, kurioje nurodoma, kad paminėto turto rinkos kaina yra 550 000 Eur. 2019-02-06 UAB „Centro kubas“ taip pat pateikė išvadą dėl atsakovės nekilnojamojo turto, esančio adresu: ( - ), kainos, kurioje nurodoma, kad paminėto turto rinkos kaina yra 38 000 Eur.

8Atsakovė taip pat neįrodė Balanse nurodyto trumpalaikio turto realumo, nepateikė jokių dokumentų, galinčių pagrįsti atsargų rūšį, sudėtį bei vertės realumą. Papildomai pažymėjo, kad antstolė 2019-02-04 B. P. pateikė pranešimą Nr. Nr. S-261712, kuriame nurodė, jog yra areštavusi atsakovui priklausantį kilnojamąjį turtą ir buvo ne kartą įpareigojusi atsakovą pateikti šį turtą apžiūrai arba pateikti įrodymus apie tokio turto faktinį valdymą nuosavybės teise bei realų egzistavimą. Tačiau, atsakovas nė vieno antstolės įpareigojimo neįvykdė.

9Atsakovė balanse iš mokėtinų sumų ir įsipareigojimų eilutės 351 700 Eur sumą perkėlė į Nepaskirstytojo pelno eilutę, nors tokiai operacijai jokio teisinio ir faktinio pagrindo nėra. Atsižvelgiant į tai, sprendžia, jog atsakovės pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai nesumažėjo 351 700 Eur suma.

10Nurodo, kad pareiškėjos reikalavimas į kreditorių sąrašą turi būti įtrauktas, kadangi jis yra pagrįstas pirminiais buhalterinės apskaitos dokumentais.

11Visas atsakovės turtas yra areštuotas nuo 2019-09-28, todėl atsakovė negalėjo ir nepardavė jokio ilgalaikio turto. Atliekant skolų suderinimą ar atsiskaitant su kreditoriais, atsakovas negalėjo sumažinti maždaug 300 000 Eur įsipareigojimų kreditoriams, kadangi per vienerius metus gautinos sumos (debitoriniai įsiskolinimai) sumažėjo tik maždaug 80 000 Eur, o ženklesnės sumos piniginių lėšų atsakovas apskritai neturėjo. Atsakovė sąmoningai nepateikė pinigų srautų ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos ir aiškinamųjų raštų, taip pat objektyvių įrodymų, kurie galėtų patvirtinti, jog 2018-12-31 ilgalaikio turto sąraše nurodytas kitas ilgalaikis turtas realiai egzistuoja, yra atsakovės žinioje ir jo vertė sudaro 33 145,8 Eur. Teigia, jog atsakovė neįrodė, jog turi ilgalaikio materialaus turto už 767 646 Eur, jog ilgalaikis turtas (kilnojamieji daiktai) ir trumpalaikis turtas realiai egzistuoja, taip pat jog yra realu atgauti debitorinius įsiskolinimus ar kad debitoriniai įsiskolinimai realiai egzistuoja. Atsakovės 2019-03-22 per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų sąrašo duomenys yra netikslūs, taip pat, neišsamūs, kadangi į šį sąrašą įtraukti mažesni kreditoriniai įsiskolinimai negu faktiškai egzistuoja, taip pat, dalis kreditorinių reikalavimų apskritai neįtraukti. Atsakovės sudaryto po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikio sąrašo duomenys taip pat nėra tikslūs. Kadangi, ieškovės skaičiavimais, atsakovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro mažiausiai 678 602,29 Eur (arba 316 820,77 Eur), o realus turtas yra 588 000 Eur, atsakovė laikytina nemokia. Be to, atsakovė vėluoja išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Atsakovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog ji vykdo komercinę veiklą.

12Atsakovė UAB „Koncepcija“ atsiliepimu prašo atmesti pareiškėjos UAB „Ajeras“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo kaip nepagrįstą, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas ir ieškovei už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti 5 000 Eur dydžio baudą, pusę šios baudos, t. y. 2 500 Eur, skiriant atsakovei.

13Teigia, kad turi tik laikinų finansinių sunkumų dėl ieškovės nepagrįstų ieškinių pareiškimo atsakovės atžvilgiu, pareiškėja yra tik potenciali atsakovės kreditorė. Ieškovės reikalavimai atsakovės atžvilgiu yra ne tik nepagrįsti, bet ir nesąžiningi. Pažymėjo, kad turi turto už 1 390 222 Eur, kurį sudaro 930 459 Eur ilgalaikis turtas ir 460 977 Eur trumpalaikis turtas. Atsakovės pradelsti įsipareigojimai sudaro tik 328 083,22 Eur. UAB „SME Finance“ taikytas areštas 249 065,07 Eur sumai yra dėl vykdomo išieškojimo vykdomojoje byloje iš atsakovės, kaip iš laiduotojos už UAB „Priešgaisrinės sistemos“ prievoles, sudarytų vekselių UAB „SME Finance“ naudai, kas reiškia, kad atitinkamai ši suma gali būti ir neišieškota, UAB „SME Finance“ atsisakius reikalavimo laiduotojui. 2018-11-27 yra atliktas pakeitimas Turto arešto aktų registre, patvirtinantis, kad UAB „SME Finance“ leidžia parduoti jos naudai areštuotą atsakovės turtą, jeigu jai bus pervesta ne 249 065,07 Eur suma, kaip nurodoma Pareiškime ir raginime įvykdyti sprendimą, o 200 000 Eur suma. Atsakovės pradelsti įsipareigojimai nėra ilgalaikio pobūdžio, o dauguma atsiradę tik 2017–2018 m. laikotarpiu. Turi būti atsižvelgiama į tai, kad atsakovė vykdo veiklą ir veikia pelningai: 2017 m. uždirbo 49 774 Eur pelno, 2018 m. uždirbo 48 598 Eur pelno, jos gaunamos pajamos yra stabilios: 2017 m. – 644 581 Eur, 2018 m. – 677 396 Eur. Balanso tikslinimas nereiškia jame pateiktų duomenų neteisingumo. Remiantis UAB „Koncepcija“ įstatų 4 p., UAB „Koncepcija“ finansiniai metai baigiasi gruodžio 31 d., o pasibaigus finansiniams metams vyko skolų suderinimai, todėl teismui buvo pateiktas patikslintas UAB „Koncepcija“ balansas.

14Paaiškino, jog nėra patvirtinusi įmonės finansinės atskaitomybės už 2018 m., todėl neturi galimybės pateikti teismui 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto. Įmonės buhalterinę apskaitą tvarkė įmonės darbuotoja, kuri įmonės vadovo 2018-12-17 įsakymu buvo atleista, todėl atsakovė teikia finansinės atskaitomybės dokumentus, pasirašytus tik įmonės vadovo. Nurodo, kad 2018-12-31 atsakovė turėjo turto už 1 071 510 Eur. Atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2018-12-31 sudarė 716 382 Eur. Iš jų pradelsti įsipareigojimai – 330 722,67 Eur, kurie nėra ilgalaikio pobūdžio, atsiradę tik 2017–2018 m. Atsakovė veikia pelningai, o gaunamos pajamos yra stabilios. Atsakovės skola kreditoriui UAB „SME Finance“ 2018-12-31 buvo 212 721,79 Eur ir 1 783,37 Eur metinių palūkanų. Ši skola išieškoma antstoliui D. K. vykdant Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro 2018-12-02 išduotą notaro vykdomąjį įrašą pagal užprotestuotus arba neprotestuotinus vekselius ar čekius Nr. 7 279 dėl 248 656,70 Eur ir 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo 247 500 Eur sumos, nuo mokėjimo termino pasibaigimo iki vykdomojo įrašo visiško įvykdymo dienos. Jokių kitų reikalavimų kreditorius UAB „SME Finance“ iki šiol nėra pateikęs atsakovei. Ieškovė tėra potencialus atsakovės kreditorius, todėl ši skola nėra įskaičiuojama į bendrą atsakovės pradelstų įsipareigojimų masę. 2019-03-22 atsakovė turėjo turto už 1 106 446 Eur, kurį sudarė 754 925 Eur vertės ilgalaikis turtas ir 351 521 Eur vertės trumpalaikis turtas. Šiai datai mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 697 913 Eur sumą, iš kurių pradelsti įsipareigojimai yra 390 065 Eur. Pradelsti įsipareigojimai taip pat neviršija pusės į atsakovės balansą įrašyto turto vertės. Kreditorius UAB „SME Finance“ informavo atsakovę, kad ji atidėjo pagal Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro 2018-12-02 išduotą notaro vykdomąjį įrašą pagal užprotestuotus arba neprotestuotinus vekselius ar čekius Nr. 7279 likusios sumos mokėjimo terminą ne ilgiau kaip 3 (trims) mėnesiams, t. y. iki 2019-06-25 (imtinai) su sąlyga, kad vykdomojoje byloje taikomos reikalavimo užtikrinimo priemonės (turto areštas) liks galioti. Minėtame UAB „SME Finance“ rašte taip pat nurodyta, kad šis atidėjimas suteikiamas, atsižvelgiant į tai, kad atsakovė yra radusi galimą potencialų jai priklausančio nekilnojamojo turto, esančio adresu ( - ), pirkėją, kuris galėtų nupirkti atsakovei priklausantį turtą, o atsakovė iš gautų lėšų galėtų įvykdyti įsipareigojimus UAB „SME Finance“. Tokiu būdu šiai dienai pradelsti įsipareigojimai kreditoriams yra mažintini įsipareigojimų kreditoriui UAB „SME Finance“ suma, dėl ko atsakovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 175 560,22 Eur ir neviršija pusę į atsakovės balansą įrašyto turto vertės. Nagrinėjamu atveju prioritetas turi būti teikiamas įmonės reabilitaciniam tikslui.

15Trečiasis asmuo UAB „Restoranų vizija“ pateikė teismui nuomonę, kuriuo prašė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Koncepcija“ atmesti.

16Nurodo, kad pagal atsakovės pateiktus finansinius dokumentus nėra pagrindo konstatuoti atsakovės nemokumo, kadangi atsakovės pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į atsakovės balansą įrašyto turto vertės. Vien tik atsakovės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto objekto vertė kelis kartus viršija atsakovės pradelstų įsipareigojimų sumą. Pagal teismų praktiką, pareiškėjos reikalavimo suma neturi būti įskaičiuojama į atsakovės pradelstų įsipareigojimų sumą. Atsakovės mokumą pagrindžia ir tai, kai nei vienas atsakovės kreditorius nėra prisijungęs prie bylos, nėra pareiškęs reikalavimo dėl bankroto bylos iškėlimo. Daugiau jokių kitų kreditorių inicijuotų civilinių bylų, kuriose atsakovei būtų pareikšti turtiniai reikalavimai, nėra iškelta. Atsakovės veiklos tęstinumo išsaugojimas labiau užtikrintų atsakovės kreditorių interesus.

17Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo netenkinamas.

18Bankroto teisinius santykius reglamentuoja ĮBĮ bei Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) nuostatos (CPK 1 str. 1 d., ĮBĮ 1 str. 1 d.). Sisteminė šiuose įstatymuose įtvirtintų normų analizė leidžia spręsti, kad įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų tikslų – ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), bet ir atkurti finansinių sunkumų turinčios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Tad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik toms įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams. Tai reiškia, kad bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui, išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-01-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-185/2010; 2011-09-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2377/2011; 2011-10-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2561/2011; 2013-12-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2731/2013; 2014-02-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-462/2014; 2014-03-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-611/2014 ir kt.).

19Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Įmonės nemokumui nustatyti reikia dviejų savarankiškų juridinių faktų: a) įmonė nevykdo įsipareigojimų; b) pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Pradelstais įsipareigojimais laikomi tie, kuriems įvykdyti yra suėjęs terminas. Įstatymas nenustato jokio termino, kiek turi būti pradelsti įsiskolinimai, svarbu nustatyti, ar įsipareigojimai pradelsti ir ar pradelstų įsipareigojimų dalis viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-11-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-823/2008). Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12 str., 178 str., ĮBĮ 9 str. 1 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018-09-04 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1482-241/2018). Be to, vertinant įmonės mokumo situaciją, esminę reikšmę turi ne balanse apskaityta turto vertė, o reali į balansą įtraukto turto vertė (Lietuvos apeliacinio teismo 2018-06-12 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1164-330/2018).

20Teismų praktikoje yra išaiškinta, jog kaip įrodinėjimo priemonė balansas priskiriamas prie rašytinių įrodymų, todėl turi atitikti jam keliamus reikalavimus. Balansui, kaip finansinės apskaitos dokumentui, taip pat keliami specialūs reikalavimai, vienas jų – balansas turi būti pasirašytas jį sudariusių asmenų. Šie asmenys atsako už balanse nurodytų duomenų tikrumą ir teisingumą. Jeigu balansas nepasirašytas, tai nėra pagrindo juo vadovautis kaip finansinės atskaitomybės dokumentu. Nepasirašytas balansas gali turėti tam tikrą įrodomąją reikšmę (pvz., jis patvirtina, kad finansinės apskaitos dokumentas nepasirašytas), t. y. ir balansas, ir jo projektas gali būti tinkama įrodinėjimo priemonė, esant tam tikroms aplinkybėms (CPK 177 str. 2 d.), tačiau nepasirašytas įmonės balansas (balanso projektas) neatitinka finansiniam dokumentui keliamų reikalavimų (CPK 197 str. 2 d.). Nepasirašyto balanso finansiniai duomenys dėl įmonės turto, įsipareigojimų sumų ir kiti duomenys, atsižvelgiant į tai, kad jų tikrumas nepatvirtintas atsakingų asmenų, yra negalutiniai. Dėl jų įrodomosios vertės ir reikšmės sprendžia teismas pagal visų byloje esančių įrodymų visumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-349-415/2015).

21Nagrinėjamu atveju atsakovė teismui buvo pateikusi 2018-12-31 Balansą ir 2018 m. pelno (nuostolių) ataskaitą (b. l. 4–5), kuriuos atsakovė vėliau patikslino (b. l. 83–84). Atsakovė, vykdydama teismo 2019-03-13 ir 2019-03-19 nutartyse numatytus įpareigojimus, pateikė teismui naujus 2018-12-31 balansą ir 2018 m. pelno (nuostolių) ataskaitą bei 2019-03-22 dienos balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą. Nei vienas iš šių teismui pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų nėra pasirašyti įmonės vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kitų asmenų, galinčių tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą (Lietuvos Respublikos įmonių finansinių atskaitomybės įstatymo 25 str.). Pirminis teismui teiktas 2018-12-31 Balansas (b. l. 4) buvo du kart pasirašytas direktoriaus V. A.. Be to, teismui teiktuose 2018-12-31 balansuose ir pelno (nuostolių) ataskaitose nurodomi duomenys apie 2018 m. skiriasi (pvz. balansuose nurodoma skirtinga ilgalaikio ir trumpalaikio turto vertė). VĮ „Registrų centras“ atsakovas nepateikė finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 m.

22Esant nustatytoms aplinkybėms, jog atsakovės teiktuose finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodomi duomenys už 2018 m. skiriasi, minėti dokumentai nepasirašyti, bei vadovaujantis teismų praktika, teismas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo sprendžia pagal visų byloje esančių įrodymų visumą.

23Atsakovė teismui pateikė įmonės turimo ilgalaikio turto detalizavimą 2018-12-31, kuriame nurodoma, kad likutinė ilgalaikio turto likutinė vertė 2018-12-31 dienai yra 767 645,64 Eur.

24Iš nurodyto sąrašo matyti, jog įmonei nuosavybės teise priklauso tam tikras nekilnojamasis turtas. Atsakovė taip pat nurodė, kad 2019-03-22 dienai turėjo 754 925 Eur ilgalaikio turto.

25Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų nustatyta, jog atsakovei nuosavybės teise priklauso: žemės sklypas su statiniais (unikalus Nr. ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė 2013-02-27 – 60 241 Eur (atsakovės pateiktame sąraše nurodoma, kad likutinė vertė – 63 716,4 Eur); patalpos / butai (unikalus Nr. ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė 2018-09-07 – 142 000 Eur; patalpos / butai (unikalus Nr. ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė 2018-09-07 – 236 000 Eur (atsakovės pateiktame sąraše nurodoma, kad likutinė vertė – žemės sklypas su statiniais (unikalūs Nr. ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė atitinkamai 2018-08-09 – 336 000 Eur. Taigi, vadovaujantis vien VĮ „Registrų centras“ duomenimis, nustatyta, jog atsakovei nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė yra 774 241 Eur (60 241 Eur + 142 000 Eur + 236 000 Eur + 336 000 Eur).

26Atsakovė teismui pateikė UAB „Super status“ išvadą (b. l. 15–64), jog atsakovei priklausančio turto, esančio ( - ), 2018-10-04 labiausiai tikėtina pardavimo kaina – 840 000 Eur. Tuo tarpu ieškovė teigia, jog pagal UAB „Centro kubas“ pateiktą konsultaciją, atsakovės nekilnojamojo turto, esančio adresu: ( - ), rinkos kaina yra 550 000 Eur, o turto, esančio adresu: ( - ), rinkos kaina yra 38 000 Eur. Teismas atkreipia dėmesį į tai, jog tiek ieškovės, tiek atsakovės pateiktos išvados dėl nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo yra tik informacinio / konsultacinio pobūdžio dokumentai. Pažymėtina, jog tai, kad nekilnojamojo turto, esančio adresu: ( - ), rinkos vertė yra didesnė, nei nurodo ieškovė, patvirtina atsakovės ir UAB „Restoranų vizija“ 2018-09-11 sudaryta preliminari nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis, kurios pagrindu šalys buvo susitariusios parduoti turtą už 1 040 000 Eur sumą, t. y. už daug didesnę kainą, nei numatyta ieškovės ar atsakovės pateiktuose turto vertinimo išvadose. Tiek nurodytos aplinkybės, tiek VĮ „Registrų centras“ išrašas patvirtina, jog nekilnojamojo turto, esančio adresu: ( - ), rinkos vertė yra daug didesnė, nei nurodo ieškovė, todėl jos su tuo susiję argumentai atmetami kaip nepagrįsti. Tuo tarpu pasisakant dėl nekilnojamojo turto, esančio adresu: ( - ), vertės, pažymėtina, jog iš VĮ „Registrų centras“ išrašo matyti, kad šio turto vidutinė rinkos vertė 2013-02-27 dienai, apskaičiuotai masinio vertinimo metu, yra 60 241 Eur, o pagal ieškovės pateiktus ir individualizuotus duomenis – 38 000 Eur. Kadangi atsakovė teismui nepateikė jokių kitų duomenų apie minėto nekilnojamojo turto vertę, atsižvelgiant į tai, kad turto vertė buvo apskaičiuota masinio vertinimo metu, ieškovei pateikus individualizuotus duomenis, tikėtina, jog reali atsakovės nekilnojamojo turto, esančio adresu: ( - ), vertė yra 38 000 Eur.

27Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, laikytina, jog atsakovė įrodė, jog nutarties priėmimo metu turinti ilgalaikio nekilnojamojo turto už 752 000 Eur (38 000 Eur + 142 000 Eur + 236 000 Eur + 336 000 Eur).

28Atsakovė teismui taip pat įrodinėjo, kad įmonės trumpalaikis turtas 2018 m. sudarė 303 864 Eur, o 2019 m. – 351 521 Eur, t. y. 2018 m. atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys buvo lygios 155 712 Eur sumai (2019 m. – 146 843 Eur), 2018 m. per vienerius metus gautinos sumos – 147 997 Eur (2019 m. – 204 523 Eur), 2018 m. ir 2019 m. pinigų ekvivalentai – 155 Eur. Atsakovė pateikė pažymą, kurioje nurodyta, kad atsakovė 2019-03-20 turi 154,89 Eur piniginių lėšų. Teismas neturi pagrindo nesivadovauti šia pateikta pažyma, nustatant įmonės turimų pinigų sumą. Tačiau sutiktina su ieškove, jog atsakovė neįrodė, kad atsargos nuosavybės teise priklauso atsakovei ir realiai egzistuoja, kadangi pagal atsakovės pateiktus duomenis (pvz. iš pateiktos Didžiosios kasos knygos išrašo) nėra galimybės nustatyti, nei konkrečiai kokias atsargas, išankstinius apmokėjimus ar nebaigtas vykdyti sutartis atsakovas deklaruoja turintis, nei konkrečiai kokia jų vertė.

29Dėl debitorinių skolų priskyrimo prie bendrovės realaus turimo turto vertės, teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį, preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-11-09 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1825-370/2017, 2018-01-25 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-432-798/2018). Nesant byloje įrodymų, jog yra realių galimybių atgauti debitorių skolas, tokių skolų suma neįskaitoma į įmonės turto realią vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-10-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2012-407/2016). Lietuvos apeliacinis teismas 2019-02-28 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-456-781/2019 iš esmės nurodė, kad atsakovo aktyvūs veiksmai siekiant skolas susigrąžinti (pvz. siuntė pretenzijas, raginimus ir pan.) galį pagrįsti debitorių skolų susigrąžinimo realumą.

30Nagrinėjamu atveju atsakovė teismui pateikė debitorių sąrašus, sudarytus 2018-12-31 ir 2018-03-22 dienai. Iš jų matyti, jog 2018 m. per vienerius metus gautinos sumos – 147 997,01 Eur, 2019 m. – 204 522,64 Eur. Atsakovė teismui pateikė Tarpusavio skolų suderinimo aktą su UAB „Renova“ 2019-01-31 datai, bei tai, jog UAB „Renova“ sumokėjo atsakovei 3 640 Eur. Atsakovė taip pat pateikė duomenis, jos sudarė tarpusavio skolų suderinimo aktus 2018-12-31 datai su UAB „Projesta group“ (1 957 Eur sumai), VŠĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazija (150 Eur sumai), UAB „Vilniaus architektūros studija“ (2 852,78 Eur sumai), Lietuvos ir Airijos UAB „Abromika“ (600 Eur sumai), UAB „Archatelė ir partneriai“ (452 Eur sumai), taip pat 2019-01-31 datai su UAB „Veikmės statyba“ (2 420 Eur sumai), RE FORMUS UAB (50,67 Eur sumai), UAB „Projektų rengimo centras“ (1 936 Eur sumai), UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ (500 Eur sumai), UAB „Lycosa Elektronics“ (302,22 Eur sumai), UAB „Fleet Union“ (2,74 Eur suma), UAB „Egna“ (698,7 Eur sumai), UAB „Dangės krantinės“ (2 590 Eur sumai), UAB „Aketuri Architektai“ (3 025 Eur sumai), UAB „Amika LT“ (113,74 Eur sumai). Atsakovė taip pat kreipėsi į UAB „M 14 Invest“ su priminimu apie 25 652 Eur skolą. Taigi, atsakovė minėtų įmonių atžvilgiu pateikė duomenis, jog ėmėsi aktyvių veiksmų susigrąžinti šias skolas iš nurodytų įmonių, dėl ko įrodė, jog yra realių galimybių atgauti debitorines skolas, lygias 44 090,07 Eur sumai (3 640 Eur + 1 957 Eur + 150 Eur + 600 Eur + 452 Eur + 2 420 Eur + 50,67 Eur + 1 936 Eur + 500 Eur + 302,22 Eur + 2,74 Eur + 698,7 Eur + 2 590 Eur + 3 025 Eur + 113,74 Eur + 25 652 Eur).

31Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenis nustatyta, jog UAB „GS industry“ iškelta bankroto byla (civilinės bylos Nr. eB2-2495-910/2019, teisminio proceso Nr. 2-55-3-00047-2019-8). Nutartis įsiteisėjo 2019-03-18. UAB „MŽ Projektai“ skola susidarė 2016-02-24, su minėta įmone atsakovė nėra sudariusi jokių skolų tarpusavio suderinimo aktų, taip pat nesiuntė jokių raginimų ir pranešimų dėl skolos sumokėjimo. Taigi, tikimybė šias skolas atgauti yra nedidelė. Pažymėtina ir tai, jog atsakovė įrodymų, kurie pagrįstų kitų debitorių skolų susigrąžinimo realumą, taip pat duomenų, jog pati siekė šias skolas susigrąžinti (pvz., siuntė raginimus, pretenzijas ir pan.), nepateikė. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovė nepagrindė kitų debitorių įsiskolinimų atgavimo realumo.

32Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, jog atsakovei priklausančio realaus turto vertė yra 796 245,07 Eur (752 000 Eur + 155 Eur + 44 090,07 Eur). Atkreiptinas dėmesys į tai, jog iš byloje esančio VĮ „Regitra“ duomenų taip pat matyti, jog atsakovei nuosavybės teise priklauso atitinkamos transporto priemonės, taip pat iš ilgalaikio turto likučių sąrašo matyti, jog atsakovė turi kilnojamojo turto (pvz., kompiuterių, telefonų ir t.t.). Pagal byloje esantį išrašą apie areštuotą turtą, areštuoti atsakovės kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai. Taigi, tikėtina, jog atsakovė turi ir kito turto, dėl ko teismo nustatyta realaus turto vertė (796 245,07 Eur) nėra galutinė.

33Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, svarbu nustatyti bendrą įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį ir jų santykį su įmonės balanse įrašyto turto verte, o ne tikslius visų įmonės įsiskolinimų dydžius. Tikslesnį pradelstų įsipareigojimų dydį svarbu nustatyti tik tada, kai tokių įsipareigojimų suma pagal bylos duomenis yra tik nežymiai didesnė arba nežymiai mažesnė, negu pusė įmonės turto vertės. Tuo tarpu kiekvieno kreditoriaus finansinio reikalavimo pagrįstumo ir dydžio klausimai yra sprendžiami bankroto bylos nagrinėjimo metu, tokius reikalavimus teismo nutartimi tvirtinant, juos tikslinant. Tuomet, kai atsakovas ginčija ieškovo ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą skolą, ši skola neįskaičiuojama į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę, o apie įmonės (ne)mokumą sprendžiama pagal kitus byloje esančius duomenis. Tuo atveju, jeigu iš teismui pateikto įmonės balanso bei kitų finansinių ataskaitų rinkinį sudarančių dokumentų matyti, kad įmonės įsiskolinimas kreditoriams, kurių reikalavimų atsakovas neginčija, vis dėlto viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, įmonė laikoma nemokia ir jai turi būti keliama bankroto byla (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-07-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-859/2009, 2009-09-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1113/2009).

34Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta, jog ieškovė civilinėje byloje Nr. e2-1373-661/2019 kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 153 203,21 Eur pagrindinės skolos, 819,55 Eur palūkanų ir 40 Eur išieškojimo išlaidų bei procesinių palūkanų. Civilinėje byloje Nr. e2-2538-258/2019 ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 187 222,01 Eur skolos, 2 576,71 Eur palūkanų, 40 Eur išieškojimo išlaidų bei procesinių palūkanų. Taigi, iš nustatytų aplinkybių akivaizdu, jog ieškovė yra potenciali atsakovės kreditorė. Kadangi ginčijami įsipareigojimai kreditoriams pagal teismų praktiką nėra priskiriami prie pradelstų įsipareigojimų, atsakovė pagrįstai ieškovės įsiskolinimo nelaiko kaip pradelsto.

35Tuo tarpu atsakovė nurodė, jog 2019-03-22 datai atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 697 913 Eur sumą, iš kurių: 1) 307 848 Eur po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai; 2) 390 065 Eur per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai (visi pradelsti). 2018-12-31 datai atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 716 382 Eur sumą, iš kurių: 1) 327 150 Eur po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai; 2) 389 232 Eur per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai.

36Kaip matyti iš byloje pateikto aktualaus, t. y. 2019-03-22 dienai sudaryto kreditorių sąrašo, atsakovės įsiskolinimai yra lygūs 390 065,38 Eur, didžioji dalis atsakovės įsiskolinimų susidarė 2018 m. antrąjį pusmetį bei 2019 m., t. y. tuomet, kai civilinėje byloje Nr. e2-2538-258/2019 atsakovės kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Didžiausią kreditorinį reikalavimą 223 083,97 Eur sumai (212 721,79 Eur + 1 783,37 Eur + 8 578,81 Eur antstolio išlaidų) turi UAB „SME Finance“. Tuo tarpu atsakovė teismui pateikė UAB „SME Finance“ 2019-03-25 raštą, kuriame atsakovė informuojama, kad UAB „SME Finance“ atidėjo pagal Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro 2018-12-02 išduotą notaro vykdomąjį įrašą pagal užprotestuotus arba neprotestuotinus vekselius ar čekius Nr. 7 279 likusios sumos mokėjimo terminą ne ilgiau kaip 3 (trims) mėnesiams, t.y. iki 2019-06-25 (imtinai) su sąlyga, kad vykdomojoje byloje taikomos reikalavimo užtikrinimo priemonės (turto areštas) liks galioti. Minėtame UAB „SME Finance“ rašte taip pat nurodyta, kad šis atidėjimas suteikiamas, atsižvelgiant į tai, kad atsakovė yra radusi galimą potencialų jai priklausančio nekilnojamojo turto, esančio adresu: ( - ), pirkėją, kuris galėtų nupirkti atsakovei priklausantį turtą, o atsakovė iš gautų lėšų galėtų įvykdyti įsipareigojimus UAB „SME Finance“. Tokiu būdu, pradelsti įsipareigojimai kreditoriams turi būti mažintini įsipareigojimų kreditoriui UAB „SME Finance“ suma 214 505,16 Eur (212 721,79 Eur + 1 783,37 Eur). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog atsakovės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai yra

37175 560,22 Eur (390 065,38 Eur – 214 505,16 Eur).

38Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, teismas neturi neabejotino pagrindo konstatuoti, jog šiuo metu įmonė yra nemoki pagal ĮBĮ 2 str. 8 d., nes bylos duomenimis atsakovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams neviršija teismo nustatytos atsakovės turimos realaus turto vertės (796 245,07 Eur). Net ir tuo atveju, jeigu, kaip teigia ieškovė, atsakovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams būtų padidinti 141 260,55 Eur (40 000 Eur + 2 414,74 Eur + 3 895,17 Eur + 38 273,37 Eur + 181,65 Eur + 46 463,04 Eur + 4 558,01 Eur + 5 474,57 Eur), tokie atsakovės pradelsti įsipareigojimai (316 820,77 Eur (141 260,55 Eur + 175 560,22 Eur)) vis tiek neviršytų realaus turto vertės (796 245,07 Eur).

39Ieškovė taip pat teigia, jog įmonės bankrotas turi būti keliamas ir dėl to, kad atsakovė vėluoja išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas.

40Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog vien tik formalus vėlavimo išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą konstatavimas negali būti pakankamas bankroto bylos iškėlimo pagrindas. Nesant objektyvaus pagrindo konstatuoti įmonės nemokumą, teismas, spręsdamas dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vėlavimą išmokėti darbuotojams atlyginimą kaip savarankišką bankroto bylos iškėlimo pagrindą vertina ne formaliai, bet atsižvelgdamas į visas su tuo susijusias bylos aplinkybes: įmonės mokumo būklę, įmonės vėlavimo atsiskaityti su darbuotoju (darbuotojais) priežastis ir terminą, įmonės skolos darbuotojui (darbuotojams) dydį, įmonės tolimesnės finansinės būklės kitimo perspektyvą ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-07-29 nutartis byloje Nr. 2-1173, 2009-05-14 nutartis byloje Nr. 2-561/2009, 2009-05-14 nutartis byloje Nr. 2-517/2009, 2009-05-14 nutartis byloje Nr. 2-606/2009, 2009-04-23 nutartis byloje Nr. 2-467/2009). Nustačius vėlavimo mokėti darbo užmokestį pagrindą, įmonės nemokumas turėtų būti vertinamas tik tokia apimtimi, kiek tai būtina vertinant įmonės vėlavimo atsiskaityti su darbuotojais priežastis ir terminą, skolos darbuotojams dydį, įmonės tolimesnės finansinės būklės kitimo perspektyvas bei reabilitacinio bankroto proceso tikslo realizavimo galimybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-05-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-947-330/2015).

41Iš atsakovės teismui 2019-03-12 pateiktų duomenų matyti, jog ji 2019-03-06 liko skolinga V. K. – 438,02 Eur už 2018 m. gruodžio mėn.; V. A. – 2 414,74 Eur už 2019 m. sausio mėn.; E. T. – 3 895,17 Eur už 2019 m. sausio mėn.; V. P. – 149,28 Eur. Taigi, iš pateiktų duomenų matyti, jog atsakovė darbuotojams 2019-03-06 dienai iš viso yra skolinga 6 897,21 Eur. Įmonės įsiskolinimas darbuotojams susidarė už 2018 m. gruodžio mėn.–2019 m. sausio mėn., t. y. tuomet, kai civilinėje byloje Nr. e2-2538-258/2019 atsakovės kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog įmonės įsiskolinimas keturiems darbuotojams nėra žymus ar tęstinis, duomenų apie įsiskolinimą darbuotojams už 2019 m. vasario mėn. nėra. Teismų informacinėje sistemoje „Liteko“ nėra duomenų, jog įmonės darbuotojai yra kreipęsi į teismą dėl skolos priteisimo ar bankroto bylos iškėlimo atsakovei. Be to, iš atsakovo paaiškinimų matyti, jog atsakovė siekia realizuoti jai nuosavybės teise priklausantį turtą, įmonė toliau vykdo veiklą. Todėl įvertinus išdėstytą, taip pat atsižvelgiant į tai, kad prioritetas turėtų būti teikiamas reabilitaciniam tikslui, nėra pagrindo kelti atsakovei bankroto bylos vien tuo aspektu, jog ji vėluoja atsiskaityti su keturiais darbuotojais. Laikini įmonės sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio ir gali būti pašalinti imantis kitų priemonių, nei bankroto bylos iškėlimas.

42Nagrinėjamu atveju pagal byloje esamus duomenis nustačius, kad šiuo metu atsakovės turtinė padėtis neatitinka nemokumo būklės, kelti UAB „Koncepcija“ bankroto bylą atsisakytina.

43Dėl baudos skyrimo.

44Savo teisėmis dalyvaujantys byloje asmenys privalo naudotis nepiktnaudžiaudami (CK 1.2 str. 1 d., 1.137 str. 3 d. CPK 7 str. 2 d.), t. y. savo teises įgyvendinti tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo nepažeidžia ir nevaržo kitų asmenų teisių, nedaro žalos kitiems asmenims, neprieštarauja įgyvendinamos teisės prigimčiai. Teismų praktikoje nustatyta, jog potencialūs kreditoriai gali inicijuoti įmonei bankrotą (Lietuvos apeliacinio teismo 2019-07-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2009). Nagrinėjamu atveju pareiškėja turėjo teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei ir dėl to ieškovės pareiškimas šiuo atveju negali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Įvertinęs byloje esančią medžiagą, teismas nenustatė ieškovės nesąžiningo procesinio elgesio, todėl nėra teisinio pagrindo skirti jai baudą.

45Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

46Nagrinėjamu atveju atsakovė prašo priteisti iš ieškovės 968 Eur bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo parengimą. Kaip įrodymus, patvirtinančius minėtos sumos sumokėjimo faktą, pateikė mokėjimo nurodymą, kad minėta suma, pagal PVM sąskaitą–faktūrą Serija LM Nr. 06/19, buvo sumokėta. Prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio 8.2 p. nustatyto maksimalaus priteistino dydžio. Atsižvelgiant į tai, atsakovės prašoma priteisti suma priteisiama ieškovės (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

47Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, CPK 290–291 straipsniais,

Nutarė

48pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Ajeras“ pareiškimo netenkinti ir atsisakyti iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Koncepcija“ (į. k. 300598433) bankroto bylą.

49Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Koncepcija“ (į. k. 300598433) iš uždarosios akcinės bendrovės (į. k. 120025478) 968 Eur (devynis šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

50Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą pateikiant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,... 2. Teismas... 3. pareiškėja UAB „Ajeras“ pareiškimu prašo iškelti bankroto bylą... 4. Pareiškime nurodo, kad tarp pareiškėjos ir atsakovės 2018-02-27 buvo... 5. Pažymėjo, kad atsakovė turi didelės apimties pradelstų piniginių... 6. Tai, kad atsakovė pateikė patikslintą balansą, leidžia spręsti, jog... 7. Nesutinka su atsakovės pozicija dėl dokumentų, pagrindžiančių... 8. Atsakovė taip pat neįrodė Balanse nurodyto trumpalaikio turto realumo,... 9. Atsakovė balanse iš mokėtinų sumų ir įsipareigojimų eilutės 351 700 Eur... 10. Nurodo, kad pareiškėjos reikalavimas į kreditorių sąrašą turi būti... 11. Visas atsakovės turtas yra areštuotas nuo 2019-09-28, todėl atsakovė... 12. Atsakovė UAB „Koncepcija“ atsiliepimu prašo atmesti pareiškėjos UAB... 13. Teigia, kad turi tik laikinų finansinių sunkumų dėl ieškovės nepagrįstų... 14. Paaiškino, jog nėra patvirtinusi įmonės finansinės atskaitomybės už 2018... 15. Trečiasis asmuo UAB „Restoranų vizija“ pateikė teismui nuomonę, kuriuo... 16. Nurodo, kad pagal atsakovės pateiktus finansinius dokumentus nėra pagrindo... 17. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo netenkinamas.... 18. Bankroto teisinius santykius reglamentuoja ĮBĮ bei Civilinio proceso kodekso... 19. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės... 20. Teismų praktikoje yra išaiškinta, jog kaip įrodinėjimo priemonė balansas... 21. Nagrinėjamu atveju atsakovė teismui buvo pateikusi 2018-12-31 Balansą ir... 22. Esant nustatytoms aplinkybėms, jog atsakovės teiktuose finansinės... 23. Atsakovė teismui pateikė įmonės turimo ilgalaikio turto detalizavimą... 24. Iš nurodyto sąrašo matyti, jog įmonei nuosavybės teise priklauso tam... 25. Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų nustatyta, jog atsakovei nuosavybės... 26. Atsakovė teismui pateikė UAB „Super status“ išvadą (b. l. 15–64), jog... 27. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, laikytina, jog atsakovė įrodė,... 28. Atsakovė teismui taip pat įrodinėjo, kad įmonės trumpalaikis turtas 2018... 29. Dėl debitorinių skolų priskyrimo prie bendrovės realaus turimo turto... 30. Nagrinėjamu atveju atsakovė teismui pateikė debitorių sąrašus, sudarytus... 31. Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenis nustatyta,... 32. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, jog atsakovei priklausančio... 33. Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, svarbu nustatyti... 34. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta, jog... 35. Tuo tarpu atsakovė nurodė, jog 2019-03-22 datai atsakovės mokėtinos sumos... 36. Kaip matyti iš byloje pateikto aktualaus, t. y. 2019-03-22 dienai sudaryto... 37. 175 560,22 Eur (390 065,38 Eur – 214 505,16 Eur).... 38. Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, teismas neturi neabejotino... 39. Ieškovė taip pat teigia, jog įmonės bankrotas turi būti keliamas ir dėl... 40. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog vien tik formalus... 41. Iš atsakovės teismui 2019-03-12 pateiktų duomenų matyti, jog ji 2019-03-06... 42. Nagrinėjamu atveju pagal byloje esamus duomenis nustačius, kad šiuo metu... 43. Dėl baudos skyrimo.... 44. Savo teisėmis dalyvaujantys byloje asmenys privalo naudotis... 45. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 46. Nagrinėjamu atveju atsakovė prašo priteisti iš ieškovės 968 Eur... 47. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, CPK 290–291 straipsniais,... 48. pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Ajeras“ pareiškimo... 49. Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Koncepcija“ (į. k. 300598433) iš... 50. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...