Byla 2-955-330/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Golden capital“ direktoriaus J. G. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. kovo 9 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-321-198/2015 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Golden capital“ direktoriaus J. G. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Golden capital“ iškėlimo. Tretieji asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius, uždaroji akcinė bendrovė ,,Kulpės slėnis“.

2Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas UAB „Golden capital“ direktorius J. G. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Golden capital“ restruktūrizavimo bylą, įmonės restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Verslo konsultavimo biuras“. Nurodė, kad įmonė atitinka sąlygas, numatytas Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 4 straipsnyje. Pagrindinė įmonės veikla – akcijų supirkimas – yra padidintos verslo rizikos veikla, todėl numatyti bei įvertinti visas rizikas, užtikrinti nenutrūkstamą savalaikį grynųjų pinigų srautą yra sudėtinga, nes akcijų rinka nėra pastovi. Šiuo metu dėl objektyvių ir nuo UAB „Golden capital“ nepriklausančių aplinkybių ir priežasčių įmonė turi laikinų finansinių sunkumų, tačiau nėra nemoki. Įmonės restruktūrizavimui pritaria 64,09 proc. kreditorių, todėl būtų pritarta ir įmonės restruktūrizavimo planui. Su visais įmonės kreditoriais buvo ketinama atsiskaityti realizavus du didelius akcijų paketus – nekilnojamojo turto bendrovę UAB „Opulens“ (dabartinis pavadinimas UAB „T&A Projektai“), kurios 100 proc. akcijų paketo nominali vertė yra 4 mln. Lt, ir nekilnojamojo turto valdymo bendrovę UAB „Idea&realty“, kurios 100 proc. akcijų paketo nominali vertė yra 4 mln. Lt. Tačiau akcijų pirkėjas UAB „Nemuno verslo centras“ bankrutavo. Bankrutavusios UAB „Nemuno verslo centras“ bankroto byloje teismas patvirtino UAB „Golden capital“ kreditorinį 2 086 392 Lt dydžio reikalavimą. Po šešių neįvykusių akcijų paketų pardavimo varžytinių UAB „Golden capital“, kaip akcijų įkaito turėtojas, sutiko perimti jai siūlomą turtą – minėtus akcijų paketus, už bendrą 400 000 Lt kainą. Akcijos po to buvo realizuotos už bendrą 1 600 000 Lt pardavimo kainą, tačiau pirkėjas UAB „Nevėžio vingis“, sumokėjęs tik dalį sutartos kainos, taip pat bankrutavo. UAB „Golden capital“ ketina pareikšti kreditorinį reikalavimą UAB „Nevėžio vingis“ bankroto byloje, kuri iškelta Šiaulių apygardos teismo 2014 m. spalio 23 d. nutartimi. UAB „Golden capital“ kreditorinis reikalavimas UAB „Nevėžio vingis“ bankroto byloje bus tenkinamas be eilės, nes abu parduotų akcijų paketai yra įkeisti UAB „Golden capital“. Restruktūrizavimo plano metmenų parengimo dienai įmonė turėjo pradelstų finansinių įsipareigojimų už 502 608,62 Lt sumą, taip pat yra skolinga kitiems kreditoriams, su kuriais dėl laikinų finansinių sunkumų atsiskaityti negali. Pradelstų įsipareigojimų darbuotojams, Valstybinei mokesčių inspekcijai bei SODRAI bendrovė neturi, tačiau įmonės galimybės tęsti veiklą yra apsunkintos, kadangi įmonė nepajėgi vykdyti einamųjų mokėjimų, o tiekėjai, įmonei nevykdant savo įsipareigojimų, reikalauja atsiskaityti ir tai išaugina apyvartinių lėšų poreikį. Įmonės galimybės toliau supirkti akcijas yra iš esmės eliminuotos, kadangi įmonė yra nepajėgi iškart atsiskaityti, o skolinantis keliami mokumo reikalavimai. Nors įmonė turi laikinų sunkumų, tačiau reali įmonės situacija yra gera, jos įsiskolinimai, lyginant su kapitalu, nėra žymūs, įmonė turi likvidžių akcijų, verslo rizika pasverta.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Panevėžio apygardos teismas 2015 m. kovo 9 d. nutartimi atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovui UAB „Golden capital“. Teismas nustatė, kad UAB „Golden capital“ pagrindinė veikla – nelistinguojamų vertybinių popierių prekyba, kreditorinių skolų pirkimas, konsultacinės veiklos paslaugos. Teismas nurodė, kad pareiškėjas duomenų apie UAB „Golden capital“ šiuo metu gaunamas pajamas, pajamų šaltinius nepateikė, todėl negalima daryti išvados, jog įmonė vykdo veiklą, iš kurios gauna pajamų. Pateiktos UAB „Golden capital“ sudarytos 2014-12-01 konsultavimo paslaugų sutartys su UAB „Kodus“ ir UAB „Teisingas pasirinkimas ir Ko“ neįrodo ūkinės-komercinės veiklos vykdymo. Teismo vertinimu, byloje esantys dokumentai neįrodo, kad turėdama finansinių sunkumų UAB „Golden capital“ vykdo veiklą, atitinkančią ūkinei komercinei veiklai keliamus reikalavimus (CPK 13 str., 185 str., CK 2.74 str. 1 d.), todėl nėra restruktūrizavimo taikymo sąlygos, nustatytos ĮRĮ 4 straipsnio 2 dalyje. UAB „Golden capital“ 2014 m. gruodžio 1 d. balanso duomenimis, įmonė iš viso turėjo turto už 6 814 713 Lt sumą (ilgalaikis turtas – 5 315 608 Lt, trumpalaikis turtas – 1 499 105 Lt). Ilgalaikio turto struktūroje didžiausią dalį, t. y. 5 305 936 Lt sudaro finansinis turtas. Įmonės po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai sudarė 1 046 810 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai siekė 526 104 Lt. Restruktūrizavimo plano metmenų 2.5.4 priede detalizuojamas finansinis turtas, kuris balanso duomenimis sudaro 5 305 936 Lt. Teismas nustatė, kad UAB „Golden capital“ į savo finansinio turto sudėtį įrašė išregistruotos iš Juridinių asmenų registro UAB „Nemuno prekybos centras“ akcijas už 825 750 Lt sumą ir šiai įmonei suteiktą 55 559 Lt kreditą bei apskaitė bankrutuojančios įmonės – UAB „Nevėžio vingis“ akcijas 1 351 165,81 Lt sumai. Teismas tai įvertino kaip klaidingos informacijos apie UAB „Golden capital“ finansinį turtą nurodymą pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse. Metmenyse nurodoma, kad UAB „Golden capital“ visiškai neturi pradelstų įsipareigojimų darbuotojams. VSDFV Panevėžio skyriaus duomenimis, įmonėje dirba vienas darbuotojas J. G., kuris yra UAB „Golden capital“ vadovas. Metmenų 2.5.3 priede nurodyta, kad skola (ilgalaikiai įsipareigojimai) vadovui J. G. sudaro 427 070 Lt, skola įmonės vadovui J. G. (trumpalaikiai įsipareigojimai) sudaro 21 000 Lt ir darbo užmokestis – 90,29 Lt. Atsižvelgdamas į tai, teismas nurodė, kad metmenyse pateikta informacija dėl skolos darbuotojams yra prieštaringa, be to, metmenyse įrašyta, kad D. P. ir J. M. kreditoriniai reikalavimai (atitinkamai 10 000 Lt ir 500 000 Lt) bus tenkinami pirmąja eile, tačiau metmenyse nėra fiksuota ir teismui nepateikti įrodymai apie skolos atsiradimą minėtiems kreditoriams. Metmenyse nurodyta, kad bendrovė per mėnesį gaus apie 180 000 Lt pajamų, tačiau, teismo manymu, prognozės apie minėtų pajamų gavimą per ateinančius ketverius metus nepagrįstos jokiais duomenimis (CPK 178 str.). Įvertinęs bylos medžiagą, teismas padarė išvadą, kad metmenyse nurodytos restruktūrizuojamos skolos, jų tenkinimo eilė nėra pagrįstos, o prognozės apie ateityje tikėtinas gauti pajamas – deklaratyvios. Metmenyse tik deklaruojami bendriausi pagrindiniai planuojamo restruktūrizavimo proceso bruožai, tačiau jų pagrindu turėtų būti daroma pagrįsta prielaida, kad restruktūrizuojama įmonė sugebės pašalinti laikinus finansinius sunkumus. Teismo vertinimu, metmenų turinys neatspindi įmonės ateities perspektyvų, restruktūrizavimo plano metmenys praktiškai neįgyvendinami, juose nurodytos priemonės nėra realios, jos negali atkurti bendrovės mokumo, normalios veiklos, sumažinti įsiskolinimus bei išsaugoti bendrovės konkurencingumą. Remdamasis nustatytomis aplinkybėmis teismas nusprendė, kad bendrovės balansuose ir restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta ilgalaikio ir trumpalaikio turto vertė yra nepagrįsta, neatitinka realios įmonės turtinės padėties, nepatvirtina tik laikinų įmonės finansinių sunkumų ir nesudaro pagrindo kelti restruktūrizavimo bylą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Apeliantas (pareiškėjas) UAB ,,Golden capital“ direktorius J. G. atskirajame skunde prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. kovo 9 d. nutartį ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skundą grindžia šiais argumentais:

91. Neteisinga teismo išvada, kad įmonė yra nutraukusi ūkinę komercinę veiklą. Tokia teismo išvada neatitinka byloje esančių dokumentų turinio ir viešojo registro duomenų. Pagrindinė UAB ,,Golden capita“ ūkinė komercinė veikla yra: nelistinguojamų vertybinių popierių prekyba, kreditorinių skolų pirkimas, konsultacinės paslaugos. Rašytinių įrodymų apie tai, kad nelistinguojamų vertybinių popierių sandoriai bus sudaromi ateityje, pareiškėjas neturi, kadangi tokie sandoriai nėra nuolatinio pobūdžio, tačiau teismui yra pateikti duomenys, kad UAB ,,Golden capital“ nuosavybės teise turi įvairius akcijų paketus, dėl kurių pardavimo ateityje gali būti sudaryti tokio pobūdžio sandoriai. Įmonės veikla – kreditorinių skolų pirkimas ir paskesnis jų atgavimas vykdomosiose bylose arba bankroto bylose taip pat nėra nuolatinio pobūdžio, tokių sandorių bendrovė sudaro keletą per metus. Byloje yra pateikti įrodymai dėl 2014 ir 2015 metais sudarytų sandorių bei komerciniai pasiūlymai dėl naujų sandorių dėl reikalavimo teisių įsigijimo, kas papildomai įrodo, kad bendrovė vykdo veiklą ir ketina toliau ją vykdyti. Įmonės veikla – konsultacinės paslaugos – yra nuolatinio pobūdžio. Šios paslaugos yra teikiamos tam tikriems nuolatiniams klientams pagal iš anksto sudarytas metines paslaugų sutartis. 2015 metams yra kol kas sudarytos tik dvi konsultavimo paslaugų sutartys, tačiau tikimasi jų sudaryti daugiau.

102. Nepagrįsti teismo argumentai, jog įmonės finansiniai sunkumai nėra laikini, ne trumpalaikiai, jog įmonės patiriamų finansinių sunkumų pobūdis neleidžia juos išspręsti restruktūrizavimo plano metmenyse numatytomis priemonėmis. Teismas neįvertino, iš kokių šaltinių, kokiais būdais UAB ,,Golden capital“ ketina atsiskaityti su savo kreditoriais. Su visais bendrovės kreditoriais buvo ketinama atsiskaityti realizavus atsakovui priklausančius du didelius akcijų paketus – dvi nekilnojamojo turto valdymo bendroves, kurių 100 proc. akcijų paketų nominali vertė sudarė 8 mln. Lt. Šiuos akcijų paketus nupirko UAB ,,Nevėžio vingis“ už 1 600 000 Lt, tačiau sumokėjęs tik dalį kainos, pirkėjas UAB ,,Nevėžio vingis“ bankrutavo. UAB ,,Nevėžio vingis“ bankroto byloje buvo patvirtintas UAB ,,Golden capital“ 420 145,45 Eur finansinis reikalavimas, kuris turi būti tenkinamas be eilės (kaip įkaito turėtojo finansinis reikalavimas), ir 474 068,51 Eur dydžio trečios eilės finansinis reikalavimas. UAB ,,Golden capital“ kreditoriniai įsiskolinimai iš viso sudaro 45 547,28 Eur, todėl vien tik iš UAB ,,Nevėžio vingis“ bankroto byloje patvirtinto UAB ,,Golden capital“, kaip įkaito turėtojo, finansinio reikalavimo patenkinimo galima būtų atsiskaityti su visais UAB ,,Golden capital“ kreditoriais.

113. Teismas restruktūrizavimo plano metmenims iškėlė per aukštus, per griežtus, perteklinius reikalavimus. Tokia teismo pozicija neatitinka nei ĮRĮ nustatytų reikalavimų, nei teismų praktikos tokio pobūdžio bylose. Teismui pateikti UAB ,,Golden capital“ restruktūrizavimo plano metmenys atitinka įstatymo keliamus reikalavimus. Teismas neįvertino tos aplinkybės, kad parengtiems restruktūrizavimo plano metmenims ir restruktūrizavimo procesui pritaria dauguma bendrovės kreditorių.

124. Nepagrįsti teismo argumentai, kad UAB ,,Golden capital“ restruktūrizavimo plano metmenyse yra nurodyta klaidinga informacija apie bendrovės finansinį turtą. UAB ,,Nemuno prekybos centras“ po išregistravimo iš Juridinių asmenų registro buvo prijungta prie UAB ,,Nevėžio vingis“, todėl UAB ,,Nemuno prekybos centras“ akcijos neišnyko, jos po reorganizavimo tapo UAB ,,Nevėžio vingis“ akcijomis tos pačios vertės. Taip pat po reorganizacijos neišnyko ir UAB ,,Nemuno prekybos centras“ skolos kreditoriui UAB ,,Golden capital“, jos perėjo teisių ir pareigų perėmėjui UAB ,,Nevėžio vingis“. Atsakovo visos einamosios įmokos ir mokesčiai yra mokami laiku, todėl nėra jokių pradelstų skolų nei įmonės darbuotojams, nei valstybės ar savivaldybės biudžetams. Yra susidariusios tik kelios didelės skolos stambiems įmonės kreditoriams, tarp kurių yra ir įmonės vadovas. Sutiktina su teismo argumentu, kad kreditorių D. P. ir J. M. reikalavimai turi būti tenkinami ne pirmąja eile. Šie reikalavimai turi būti tenkinami be eilės, kaip įkaito turėtojų finansiniai reikalavimai. Kreditoriaus UAB ,,Kulpės slėnis“ kreditorinis reikalavimas yra atsiradęs iš akcijų pirkimo-pardavimo sutarties, kurios pagrindu UAB ,,Kulpės slėnis“ pardavė, o UAB ,,Golden capital“ nupirko vertybinius popierius, tačiau sumokėjo ne visą sutarties kainą, kuri yra teismo sprendimu priteista iš UAB ,,Golden capital“, todėl ši suma apskaitoma kaip trumpalaikiai įsipareigojimai, o metmenyse nurodyta kaip tenkintina antrąja eile. Be to, kreditoriui UAB ,,Kulpės slėnis“ 502 608,62 Lt skola yra priteista ne tik iš UAB ,,Golden capital“, bet ir iš dviejų solidariųjų laiduotojų (fizinių asmenų), skolos išieškojimas šiuo metu yra vykdomas iš fizinių asmenų, o išieškojimas iš UAB ,,Golden capital“ nebuvo ir nėra vykdomas. Teismo argumentai, kad UAB ,,Golden capital“ finansiniai sunkumai nėra laikini, neatitinka tikrovės.

13Trečiasis asmuo UAB ,,Kulpės slėnis“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Panevėžio apygardos teismo 2015 m. kovo 9 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

141. Pareiškėjas, nurodydamas finansinių įsipareigojimų kreditoriams įgyvendinimo planą – turimo finansinio reikalavimo bankrutuojančiai įmonei, atsiradusio iš akcijų pirkimo-pardavimo sandorių, realizavimą, bei nurodydamas tokį planą kaip realų ir įgyvendinamą, prieštarauja pats sau, nes apibūdindamas įmonės veiklą pareiškėjas teigia, jog pagrindinė įmonės veikla – akcijų supirkimas – yra padidintos verslo rizikos veikla.

152. Pareiškėjas teigia, kad į finansinio turto sąrašą įtrauktos išregistruotos UAB ,,Nemuno prekybos centras“ akcijos bei tos įmonės skola atsakovui po jos reorganizavimo tapo UAB ,,Nevėžio vingis“ tos pačios vertės akcijomis, o skola taip pat perėjo teisių ir pareigų perėmėjui UAB ,,Nevėžio vingis“. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad UAB ,,Golden capital“ finansinį turtą sudaro 1 351 165,81 Lt UAB ,,Nevėžio vingis“ akcijos ir 2 581 970 Lt investicijų į UAB ,,Nevėžio vingis“. Taigi didžiąją dalį atsakovo apskaityto turto, t. y. 4 814 444,81 Lt sudaro bankrutuojančios UAB ,,Nevėžio vingis“ akcijos, skola pagal kredito sutartį bei investicijos į šią įmonę. Tačiau vien bankroto bylos iškėlimas tai įmonei rodo, kad įmonė yra nepajėgi vykdyti savo finansinius įsipareigojimus, o tai verčia abejoti pareiškėjo deklaruojamo finansinio turto realumu.

163. Pareiškėjas teigia, kad kreditorių D. P. ir J. M. reikalavimai turi būti tenkinami be eilės kaip įkaitų turėtojų finansiniai reikalavimai, tačiau nei metmenyse, nei skunde pareiškėjas nėra pateikęs skolos atsiradimo minėtiems kreditoriams įrodymų, kas verčia abejoti šių kreditorinių įsipareigojimų tikrumu.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta iškelti UAB ,,Golden capital“ restruktūrizavimo bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį apeliacinio proceso dalyką apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

19Dėl prašymo priimti naujus įrodymus

20Apeliantas apeliacinės instancijos teismui pateikė papildomus rašytinius įrodymus, kuriuos prašo priimti (t. 2, b. l. 15-50, 59-89). CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad naujų įrodymų pateikimo apeliacinės instancijos teismui draudimas nėra absoliutus. Pagrindinis bet kurios instancijos teismo tikslas yra teisingas bylos išnagrinėjimas, siekiant nustatyti materialią tiesą byloje. Teismo pareiga – ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir priimti teisingą sprendimą. Apeliacinės instancijos teismas, net nustatęs, kad įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teisme, turi nustatyti, ar nėra sąlygų CPK 314 straipsnyje išvardytoms išimtims taikyti ir šį įrodymą priimti. Teismas turi taikyti įstatymus tik patikimais duomenimis nustatęs bylai svarbias faktines aplinkybes, todėl, kai nustatinėjamas fakto klausimas, gali būti priimami naujai sužinoti, išreikalauti įrodymai, jeigu šalis šia teise nepiktnaudžiauja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2005; 2008 m. spalio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2008; kt.).

21Atsižvelgdamas į viešojo intereso restruktūrizavimo bylose egzistavimą, į tai, kad pateikti įrodymai yra aktualūs vertinant, ar įmonė vykdo veiklą, įmonės restruktūrizavimo perspektyvumą, apeliacinės instancijos teismas priima apelianto pateiktus naujus įrodymus (CPK 314 str.).

22Dėl restruktūrizavimo sąlygų bei atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindų

23CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad restruktūrizavimo bylos yra nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių restruktūrizavimo įstatyme reglamentuojamos procedūros, kuriomis siekiama sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.). Įmonės restruktūrizavimas – visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 str. 3 d.).

24ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytos materialaus pobūdžio sąlygos, kurioms esant gali būti pradėtas įmonės restruktūrizavimo procesas: 1) įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos; 3) įmonė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įmonė įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip penkeri metai. Be paminėtų ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytų materialaus pobūdžio sąlygų, teismas taip pat turi patikrinti, ar egzistuoja procesinio pobūdžio sąlygos įmonės restruktūrizavimo bylai iškelti, ar pateikti visi ĮRĮ 6 straipsnio 4 dalyje nurodyti dokumentai, ar egzistuoja kitos procesinės sąlygos restruktūrizavimo bylai iškelti. Įmonės, atitinkančios ĮRĮ 4 straipsnio nuostatas ir siekiančios, kad būtų pradėtas jos restruktūrizavimas, vienasmenis ar kolegialus valdymo organas turi parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenis (ĮRĮ 5 str. 1 d.).

25ĮRĮ taip pat reglamentuoja atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti iškelta. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalį teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki. Kadangi tiek restruktūrizavimas, tiek bankrotas yra įmonės mokumo problemų sprendimo priemonės, teismas, spręsdamas restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, turi vertinti ne tik įmonės pateiktus finansinius dokumentus, tačiau ir jos veiksmus rinkoje, kitus su vykdoma veikla susijusius duomenis. Turi būti įvertintos realios galimybės, taikant ĮRĮ nustatytas procedūras išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 str. 3 d.). Šios priemonės preliminariai numatomos įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse (ĮRĮ 5 str. 1 d. 7 p.).

26Nagrinėjamoje byloje yra kilęs ginčas dėl to, ar bendrovė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos, taip pat dėl atsakovo restruktūrizavimo plano metmenyse numatytų restruktūrizavimo priemonių realumo.

27Dėl įmonės veiklos vykdymo

28Pirmosios instancijos teismas atsisakė kelti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 1 punkto pagrindu, padaręs išvadą, kad įmonė neatitinka ĮRĮ 4 straipsnio 2 punkte numatytos sąlygos, pagal kurią įmonė, siekianti restruktūrizavimo proceso, negali būti nutraukusi savo veiklos. Apeliantas kvestionuoja šią teismo išvadą, nurodydamas, kad tokia išvada neatitinka byloje esančių dokumentų turinio.

29ĮRĮ nustatytas reikalavimas, kad įmonė vykdytų ūkinę komercinę veiklą, reiškia siekį išsaugoti įmonę ne kaip formalų ūkinį vienetą, bet kaip tokį, kuris realiai vysto ar gali vystyti atitinkamą veiklą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-496/2009). Įmonė pripažįstama vykdančia ūkinę komercinę veiklą, jeigu ji užsiima tęstine (nuolatine) veikla, kurią vykdo savarankiškai ir siekia pelno (CK 2.4 str. 3 d.). Sprendžiant, ar egzistuoja ši materialaus pobūdžio sąlyga restruktūrizavimo procesui pradėti, turi būti vertinami ne duomenys apie įmonės vykdytą veiklą praeityje, bet įrodymai apie įmonės būseną esamuoju metu (veikli ar neveikli) ir jos siekių įvykdytinumą, t. y. ar dedamos pastangos sudaro realias galimybes išlikti įmonei rinkoje aktyviai (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012).

30Pareiškime dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pareiškėjas nurodė, kad UAB „Golden capital“ pagrindinė veikla – konsultacinės paslaugos, nelistinguojamų vertybinių popierių prekyba, kreditorinių skolų pirkimas. Tačiau pareiškime nieko nenurodyta apie bendrovės tęsiamą veiklą, realiai vykdomas komercines sutartis ar pan. Atsižvelgdamas į tai, kad byloje pateiktos tik 2014-12-01 atsakovo UAB „Golden capital“ sudarytos konsultavimo paslaugų sutartys su UAB „Kodus“ ir UAB „Teisingas pasirinkimas ir Ko“, tačiau nepateikti jokie duomenys apie šiuo metu bendrovės gaunamas pajamas, pajamų šaltinius, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą išvadai, jog bylos duomenys nepatvirtina įmonės realios tęstinės (nuoseklios) veiklos vykdymo. Apeliantas šiai pirmosios instancijos teismo išvadai paneigti apeliacinės instancijos teismui pateikė papildomus įrodymus, iš kurių matyti, kad UAB „Golden capital“ 2015-04-01 pasirašė konsultavimo paslaugų sutartis su UAB ,,Verslo banga“ ir UAB ,,Arneksa“ ir Ko (t. 2, b. l. 60-62, 63-67), 2015-01-27 pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį su UAB ,,Panevėžio kranai“ (t. 2, b. l. 28), 2014-12-17 pateikė pasiūlymą BAB bankui SNORAS dėl reikalavimo teisės pirkimo-pardavimo (t. 2, b. l. 30), 2015-01-20 pateikė pasiūlymą UAB ,,Svedbank lizingas“ dėl reikalavimo teisės pirkimo-pardavimo (t. 2, b. l. 31). Apeliantas taip pat pateikė paslaugų priėmimo-perdavimo aktus, pasirašytus su UAB ,,Verslo banga“, UAB ,,Arneksa“ ir Ko, UAB ,,Teisingas pasirinkimas ir Ko“ ir UAB ,,Kodus“, už 2015-01-30 – 2015-04-30 laikotarpį (t. 2, b. l. 36, 38, 40, 42, 69, 71, 73, 75, 77, 79) bei tuo pačiu laikotarpiu išrašytas sąskaitas faktūras šioms bendrovėms už suteiktas teisines konsultacijas (t. 2, b. l. 35, 39, 41, 68, 70, 72, 74, 76, 78). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nurodyti duomenys patvirtina įmonės įstatuose numatytos veiklos vykdymą ir iš jos gaunamas pajamas. Taigi apelianto pateikti papildomi įrodymai neleidžia sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad įmonė yra visiškai nutraukusi savo ūkinę komercinę veiklą (jos netęsianti).

31Esant tokioms nustatytoms ir pirmiau išdėstytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo atveju negalima konstatuoti materialaus pobūdžio sąlygos, numatytos ĮRĮ 4 straipsnio 2 punkte, pagal kurią atsisakoma kelti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 1 punkto pagrindu, egzistavimo.

32Dėl restruktūrizavimo plano metmenų vertinimo

33Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs nagrinėjamoje byloje pateiktus atsakovo restruktūrizavimo plano metmenis, nusprendė, kad juose nurodyta klaidinga informacija apie bendrovės finansinį turtą, kad įmonės veiklos (verslo) planas praktiškai neįgyvendinamas, jame nurodytos priemonės nėra realios, jos negali atkurti bendrovės mokumo, normalios veiklos, sumažinti įsiskolinimų kreditoriams bei išsaugoti bendrovės konkurencingumą.

34Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu UAB „Golden capital“ restruktūrizavimo plano metmenų vertinimu, nurodydamas, jog byloje pateikti UAB ,,Golden capital“ restruktūrizavimo plano metmenys atitinka įstatymo keliamus reikalavimus, jog parengtiems restruktūrizavimo plano metmenims ir restruktūrizavimo procesui pritaria dauguma bendrovės kreditorių, o teismo argumentai, kad UAB ,,Golden capital“ restruktūrizavimo plano metmenyse yra nurodyta klaidinga informacija apie bendrovės finansinį turtą, yra nepagrįsti.

35ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje detalizuojama, kokia informacija turi būti pateikta restruktūrizavimo plano metmenyse. ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalies 1-8 punktuose yra išvardintos priemonės, kurias turi nurodyti įmonės dalyviai ir valdymo organai iš pradžių restruktūrizavimo plano metmenyse, o vėliau – restruktūrizavimo plane, turint tikslą sėkmingai restruktūrizuoti įmonę (ĮRĮ 5 str. 1 d. 7 p., 12 str.). Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma (kompleksas) ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010). Atsižvelgiant į tai, kad šios priemonės jau turi būti pateikiamos kartu su restruktūrizavimo plano metmenimis, jos nebūtinai šioje bylos nagrinėjimo stadijoje turi būti itin tikslios ir detalizuotos, tačiau jos taip pat negali būti ir paviršutiniškos bei abstrakčios. Iš šių priemonių turinio jau restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje turėtų būti galima daryti pagrįstą prielaidą, jog įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai atkurti mokumą ir plėtoti normalią ūkinę komercinę veiklą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-578/2013).

36Nagrinėjamu atveju iš byloje pateiktų 2014 m. gruodžio 1 d. UAB ,,Golden capital“ restruktūrizavimo plano metmenų matyti, kad pagal balanso duomenis bendrovės turtas sudarė

376 814 713 Lt (iš jo ilgalaikis turtas – 5 315 608 Lt, trumpalaikis turtas – 1 499 105 Lt), per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 526 104 Lt, o po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 1 046 810 Lt (t. 1, b. l. 23). Pagal 2014 m. gruodžio 1 d. balanso duomenis atsakovo turimą ilgalaikį turtą sudarė materialusis 9 672 Lt vertės turtas, 5 305 936 Lt – finansinis turtas ir 1 499 105 Lt – trumpalaikis turtas. Kaip matyti iš metmenyse fiksuoto įmonės turto detalizavimo, didžiąją dalį įmonės apskaitomo finansinio turto (5 305 936 Lt) sudaro atsakovo nurodomos turimos UAB ,,Nemuno prekybos centras“ 825 750 Lt vertės akcijos ir šiai bendrovei suteiktas 55 559 Lt kreditas bei UAB ,,Nevėžio vingis“ 1 351 165,81 Lt vertės akcijos bei 2 581 970 Lt dydžio investicijos į šią bendrovę (t. 1, b. l. 23-24, 53). Tačiau byloje pateiktais duomenimis, UAB ,,Nemuno prekybos centras“ likviduota pasibaigus reorganizavimui ir 2013 m. rugpjūčio 1 d. išregistruota iš Juridinių asmenų registro (t. 1, b. l. 46). Nors apeliantas nurodo, kad po UAB ,,Nemuno prekybos centras“ išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, buvusi bendrovė buvo prijungta prie UAB ,,Nevėžio vingis“, kad UAB ,,Nemuno prekybos centras“ skolos kreditoriui UAB ,,Golden capital“ perėjo teisių ir pareigų perėmėjui UAB ,,Nevėžio vingis“, tačiau iš bylos duomenų matyti, kad Šiaulių apygardos teismo 2014 m. spalio 23 d. nutartimi UAB ,,Nevėžio vingis“ buvo iškelta bankroto byla (t. 1, b. l. 179-181), o Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 17 d. nutartimi UAB ,,Nevėžio vingis“ bankroto byloje patvirtintas UAB ,,Golden capital“ 420 145,45 Eur finansinis reikalavimas (kaip įkaito turėtojo) ir 483 027,09 Eur trečios eilės finansinis reikalavimas (t. 1, b. l. 182-183). Nurodyti duomenys patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą, kad UAB ,,Golden capital“ restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyti neteisingi duomenys apie bendrovės turimą finansinį turtą (pagal jo dydį).

38Apelianto argumentai, kad bendrovės balanse nurodyto finansinio turto vertė yra reali ir, kad vien tik iš BUAB ,,Nevėžio vingis“ bankroto byloje patvirtinto UAB ,,Golden capital“, kaip akcijų įkaito turėtojo, finansinio reikalavimo galima būtų atsiskaityti su visais UAB ,,Golden capital“ kreditoriais, nepagrįsti objektyviais ir patikimais įrodymais. Juo labiau, kad UAB ,,Golden capital“ naudai įkeistas turtas yra BUAB „Nevėžio vingis“ turimi UAB „T&A Projektai“ ir UAB „Idea&realty“ akcijų paketai, o iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad pats atsakovas UAB „Golden capital“ šioms bendrovėms buvo inicijavęs bankroto bylų iškėlimą (Šiaulių apygardos teisme 2014-12-19 priimtas UAB ,,Golden capital“ pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „T&A Projektai“ iškėlimo, Kauno apygardos teismo 2015 m. sausio 15 d. nutartimi UAB „Golden capital“ įtraukta į UAB „Idea&realty“ bankroto bylą bendraieškiu), nors vėliau šiuos pareiškimus atsiėmęs. Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, kad ir minėtos bendrovės turi finansinių sunkumų, todėl priešingai nei nurodo apeliantas, mažai tikėtina, jog lėšų, gautų už BUAB ,,Nevėžio vingis“ bankroto procese parduotas minėtų bendrovių akcijas, pakaks atsakovo kreditorių reikalavimams patenkinti.

39Pagal ĮRĮ 4 straipsnio 1 punktą restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius. Atskirojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog įmonės finansiniai sunkumai nėra laikini, neturi teisinės reikšmės skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, o taip pat nesudaro pagrindo konstatuoti ĮRĮ 4 straipsnyje įtvirtintų restruktūrizavimo taikymo sąlygų pažeidimo. 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojusioje naujoje ĮRĮ redakcijoje nebeliko reikalavimo, kad įmonės finansiniai sunkumai būtų laikini. Finansinių sunkumų trukmė yra vienas iš teisiškai reikšmingų kriterijų vertinant įmonės restruktūrizavimo perspektyvas ir galimybę atkurti įmonės mokumą, tačiau vien aplinkybė, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai tęsiasi seniai, savaime nėra kliūtis pradėti restruktūrizavimą, jei egzistuoja įtikinama mokumo atkūrimo perspektyva. Tačiau nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, tinkamai įvertinęs atsakovo restruktūrizavimo plano metmenyse numatytas priemones, pagrįstai pripažino, jog atsakovas neturi realių perspektyvų sėkmingai pasiekti restruktūrizavimu keliamus tikslus, atkuriant įmonės mokumą, normalią ūkinę veiklą ir įmonės konkurencingumą.

40Remiantis restruktūrizavimo plano metmenimis, atsakovo pagrindinės planuojamos priemonės, siekiant įveikti susidariusią situaciją bei išspręsti laikiną mokumo problemą, yra: finansinių įsipareigojimų vykdymo kreditoriams atidėjimas restruktūrizavimo plane numatytais terminais ir sąlygomis; įmonės veiklos optimizavimas ir vystymas; įmonės paslaugų plėtra. Įmonės planuojamos gauti lėšos šiuose restruktūrizavimo plano metmenyse grindžiamos vidutinėmis uždirbamomis pajamomis, prognozuojant, kad bendrovė per mėnesį vidutiniškai sugeneruos apie 180 000 Lt pajamų. Taip pat restruktūrizavimo plano metmenyse nurodoma, kad piniginių srautų sureguliavimui įmonė per 2015-2018 metus sukaups 1 mln. Lt rezervą, kuris nebus nukreiptas kreditorių reikalavimų tenkinimui, o bus naudojamas nenumatytų nuostolių dengimui. Tačiau tokioms gautinoms pajamoms pagrįsti nepateikta jokių duomenų bei įrodymų. Šių restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytų pajamų abstraktus deklaravimas savaime nereiškia jų realumo. Restruktūrizavimo finansavimo šaltinis yra numatomos gauti įplaukos iš įmonės tęsiamos pagrindinės veiklos – akcijų supirkimo ir konsultacijų teikimo. Taigi atsakovo normalios finansinės padėties atkūrimas siejamas tik su ketinimu toliau vykdyti tą pačią veiklą ir gauti iš jos pajamas. Tačiau nesant duomenų, jog atsakovas ketintų užsiimti kita ūkine komercine veikla (atsisakytų dalies nuostolingos veiklos, plėstų veiklos rūšis, struktūriškai pertvarkytų veiklos būdus ir pan.), pirmosios instancijos teismo išvados dėl atsakovo tolimesnės veiklos perspektyvų nebuvimo laikytinos pagrįstomis. Metmenyse nenurodomas nei konkretus įmonės turtas, kurį planuojama parduoti restruktūrizavimo metu, nei iš parduoto turto galimai gautinos pajamos. Nurodyti iš esmės vien deklaratyvūs ir bendro pobūdžio teiginiai, kad bendrovės turimas ilgalaikis finansinis turtas esąs reikalingas bendrovės ūkinei komercinei veiklai, o jei bus nustatytas kitas įmonei nereikalingas turtas, jis būsiąs parduotas. Restruktūrizavimo plano metmenyse numatomos gauti pajamos tik iš tęsiamos bendrovės veiklos, o vien buvusios ūkinės komercinės veiklos įprastas tęsimas, nepaisant to, kad tokia veikla yra nuostolinga, nepagrindžia planuojamo įmonės mokumo atkūrimo.

41Pirmiau nurodytos aplinkybės įgalina apeliacinės instancijos teismą prieiti prie išvados, kad atsakovo restruktūrizavimo plano metmenyse faktiškai nėra numatyta visuma konkrečių bei realių techninių, finansinių - ekonominių ir organizacinių priemonių, atitinkančių ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalies reikalavimus, kurių įgyvendinimas leistų pasiekti atsakovo restruktūrizavimo tikslus, t. y. atkurti jo mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir šios veiklos perspektyvas. Kaip minėta, apelianto pateikti argumentai bei siūlomos restruktūrizavimo proceso priemonės yra deklaratyvaus ir pernelyg abstraktaus pobūdžio, o vien tik prielaidomis paremtas įmonės veiklos atstatymo ir stabilizavimo planas negali būti vertinamas kaip realiai įgyvendintinas. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė kelti atsakovui restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu (dėl ĮRĮ 5 straipsnyje ir 12 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų reikalavimų pažeidimo).

42Sutiktina su apelianto argumentu, kad restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje yra reikšminga ir kreditorių nuomonė, nes pagal ją galima prognozuoti apie tikėtinas įmonės restruktūrizavimo perspektyvas. Tačiau vien aplinkybė, kad įmonės kreditorių dauguma (pagal turimų reikalavimų mastą) pritaria restruktūrizavimo bylos iškėlimui, nėra pakankamas argumentas, kuriuo remiantis galėtų būti patenkintas pareiškimas dėl atsakovo restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

43Įvertinęs išdėstytas aplinkybes ir remdamasis pirmiau padarytomis teisinėmis išvadomis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad dėl atskirajame skunde pateiktų argumentų nėra pagrindo naikinti ar keisti iš esmės teisingą pirmosios instancijos teismo nutartį.

44Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

45Panevėžio apygardos teismo 2015 m. kovo 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas UAB „Golden capital“ direktorius J. G. kreipėsi į teismą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Panevėžio apygardos teismas 2015 m. kovo 9 d. nutartimi atsisakė iškelti... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Apeliantas (pareiškėjas) UAB ,,Golden capital“ direktorius J. G.... 9. 1. Neteisinga teismo išvada, kad įmonė yra nutraukusi ūkinę komercinę... 10. 2. Nepagrįsti teismo argumentai, jog įmonės finansiniai sunkumai nėra... 11. 3. Teismas restruktūrizavimo plano metmenims iškėlė per aukštus, per... 12. 4. Nepagrįsti teismo argumentai, kad UAB ,,Golden capital“... 13. Trečiasis asmuo UAB ,,Kulpės slėnis“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 14. 1. Pareiškėjas, nurodydamas finansinių įsipareigojimų kreditoriams... 15. 2. Pareiškėjas teigia, kad į finansinio turto sąrašą įtrauktos... 16. 3. Pareiškėjas teigia, kad kreditorių D. P. ir J. M. reikalavimai turi būti... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta iškelti UAB... 19. Dėl prašymo priimti naujus įrodymus ... 20. Apeliantas apeliacinės instancijos teismui pateikė papildomus rašytinius... 21. Atsižvelgdamas į viešojo intereso restruktūrizavimo bylose egzistavimą, į... 22. Dėl restruktūrizavimo sąlygų bei atsisakymo iškelti restruktūrizavimo... 23. CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad restruktūrizavimo bylos yra nagrinėjamos... 24. ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytos materialaus pobūdžio sąlygos, kurioms esant... 25. ĮRĮ taip pat reglamentuoja atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti... 26. Nagrinėjamoje byloje yra kilęs ginčas dėl to, ar bendrovė nėra nutraukusi... 27. Dėl įmonės veiklos vykdymo ... 28. Pirmosios instancijos teismas atsisakė kelti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7... 29. ĮRĮ nustatytas reikalavimas, kad įmonė vykdytų ūkinę komercinę veiklą,... 30. Pareiškime dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pareiškėjas nurodė, kad... 31. Esant tokioms nustatytoms ir pirmiau išdėstytoms aplinkybėms, apeliacinės... 32. Dėl restruktūrizavimo plano metmenų vertinimo... 33. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs nagrinėjamoje byloje pateiktus... 34. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu UAB „Golden... 35. ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje detalizuojama, kokia informacija turi būti... 36. Nagrinėjamu atveju iš byloje pateiktų 2014 m. gruodžio 1 d. UAB ,,Golden... 37. 6 814 713 Lt (iš jo ilgalaikis turtas – 5 315 608 Lt, trumpalaikis turtas... 38. Apelianto argumentai, kad bendrovės balanse nurodyto finansinio turto vertė... 39. Pagal ĮRĮ 4 straipsnio 1 punktą restruktūrizavimas gali būti pradėtas,... 40. Remiantis restruktūrizavimo plano metmenimis, atsakovo pagrindinės... 41. Pirmiau nurodytos aplinkybės įgalina apeliacinės instancijos teismą prieiti... 42. Sutiktina su apelianto argumentu, kad restruktūrizavimo bylos iškėlimo... 43. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes ir remdamasis pirmiau padarytomis... 44. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 45. Panevėžio apygardos teismo 2015 m. kovo 9 d. nutartį palikti nepakeistą....