Byla 2-531-117/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, akcinė bendrovė „Litgrid“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Elektra visiems“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-5867-656/2014 pagal ieškovo Ž. E. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Elektra visiems“ dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, akcinė bendrovė „Litgrid“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo pagrįstumo.

4Ieškovas Ž. E. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė iškelti atsakovui UAB „Elektra visiems“ bankroto bylą dėl nemokumo, bankroto administratoriumi siūlė skirti J. S..

5Trečiasis asmuo AB „Litgrid“ palaikė ieškovo prašymą iškelti bankroto bylą atsakovui, administratoriumi siūlė skirti UAB „Toplit“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 17 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Elektra visiems“ dėl įmonės nemokumo, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Toplit“.

8Parinkdamas bankroto administratoriaus kandidatūrą, teismas nurodė, kad abu siūlomi administratoriai atitinka įstatymų reikalavimus. Dėl abiejų kandidatūrų Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos nepareiškė prieštaravimų. Teismas nustatė, kad abiejų bankroto administratorių buveinė yra Vilniuje, UAB „Toplit“ leidimas teikti administravimo paslaugas išduotas 2011 m. rugsėjo 16 d., baigęs 8 bankroto bylas, vykdo 13 bankroto procedūrų, įmonėje dirba 2 darbuotojai; J. S. leidimas išduotas 2012 m. spalio 22 d., administruoja 4 bankroto bylas, nėra baigęs nei vienos bankroto bylos. Teismas, atsižvelgęs į administratorių darbo patirties, užimtumo kriterijus, sprendė, kad labiau šiuos kriterijus atitinka UAB „Toplit“.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Elektra visiems“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutarties dalį, kuria paskirtas bankroto administratorius ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti ieškovo Ž. E. prašymą dėl J. S. paskyrimo atsakovo bankroto administratoriumi. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Nesant akivaizdžių kreditorių pasiūlytų bankroto administratorių galimybių sklandžiai atlikti įmonės bankroto procedūras skirtumų, teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijus labiau atitiktų šiurkščių veiklos pažeidimų nepadariusio administratoriaus paskyrimas. Pagal viešus Įmonių bankroto valdymo departamento skelbiamus duomenis UAB „Toplit“ faktiškai bankrutuojančias įmones administruoja tik vienas asmuo – R. G.. Kitas bankroto administratorius A. P. administravimo veiklos nevykdo ir nėra vykdęs. Įmonių bankroto valdymo departamentas 2014 m. spalio 28 d. raštu informavo teismą apie tai, kad 2014 m. kovo 14 d. UAB „Toplit“ darbuotojui R. G., kaip fiziniam asmeniui, paskirta nuobauda – viešas įspėjimas. Tai reiškia, kad vienintelis faktiškai bankroto procedūras vykdantis darbuotojas yra abejotinos profesinės reputacijos. Administratorius J. S. jokių tokios rūšies nuobaudų neturi. Be to, teismo paskirtas administratorius apeliantui yra nežinomas ir pasitikėjimo nekelia.
  2. Teismas prioritetą skyrė UAB „Toplit“ kandidatūrai, vertindamas siūlomų administratorių patirtį bei užimtumą, tačiau neatsižvelgė į siūlomų administratorių ir jų darbuotojų kvalifikaciją. Ieškovo pasiūlytas administratorius yra profesionalus teisininkas - advokatas, turintis nemažai darbo patirties šioje srityje, tačiau bankroto administravimo veikla užsiima pakankamai neilgai, todėl neturėjo galimybių sukaupti didesnės administravimo patirties. Teismų praktikoje vyrauja nuomone, kad administratoriaus patirtis nėra ir negali būti lemiamu kriterijumi sprendžiant administratoriaus paskyrimo klausimą.
  3. Teismas nevertino administratorių faktinio užimtumo administruojant įmones. UAB „Toplit“ dirba du darbuotojai (nors faktiškai tik vienas), kurių vidutinis užimtumas net 6,5 administruojamų įmonių, o J. S. užimtumas – tik 4 įmonės. Dėl mažesnio užimtumo J. S. užtikrintų operatyvesnį bankrutuojančios įmonės administravimą.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB „Litgrid“ prašo palikti skundžiamą teismo nutartį nepakeistą. Atsiliepime nurodoma, jog atskirasis skundas iš esmės grindžiamas tuo, kad administratoriui R. G. buvo paskirta nuobauda, tačiau pažymėtina, kad minėta nuobauda administratoriui buvo skirta kaip fiziniam asmeniui, nes jis tam tikru laikotarpiu nebuvo apdraudęs savo profesinės civilinės atsakomybės ir ši aplinkybė neturi jokios įtakos dabartinei jo veiklai, be to nuobauda galioja tik iki 2015 m. kovo 14 d. Pažymėtina ir tai, kad nuobauda paskirta R. G. kaip fiziniam asmeniui, o administratoriumi paskirtas juridinis asmuo UAB „Toplit“, kuris jokių drausminių nuobaudų neturi. Atsiliepime taip pat nurodama, kad parinkdamas bankroto administratorių, teismas turi diskrecijos teisę, o vienintelis absoliutaus pobūdžio reikalavimas, ne kartą konstatuotas teismų praktikoje, yra draudimas bankroto administratoriumi skirti asmenį, jei yra abejonių dėl jo nešališkumo ar nesuinteresuotumo bankroto bylos baigtimi. Apelianto siūlomo bankroto administratoriaus J. S. kandidatūros nešališkumas kelia akivaizdžių abejonių, nes atsakovas ir ieškovas Ž. E. yra tarpusavyje susiję, juos siejo ilgalaikiai paskolos teisiniai santykiai, kurių metu buvo suteikta ir grąžinta ne viena paskola; dėl nesąžiningų atsakovo veiksmų (pasisavinant, išvaistant įmonės turtą ir pan.) yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, įpareigojant atlikti atsakovo ūkinės-finansinės veiklos tyrimą; be to, jau šiuo metu aišku, kad bankroto procese reikės ginčyti visą eilę sandorių, spręsti dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, dėl vadovo atsakomybės ir pan., todėl skyrimas administratoriumi asmens, kurio atsakovas „pasitiki“ kelia grėsmę tiek atsakovo kreditorių tinkamai apsaugai, tiek atsakomybės neišvengiamumo principui. Be to, svarbu, kad administratoriumi būtų paskirtas asmuo, kuriuo pasitiki didžiausias įmonės trečios eilės kreditorius, o ne atsakovas.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Dėl rašytinių paaiškinimų

14Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. vasario 17 d. gauti ieškovo Ž. E. rašytiniai paaiškinimai, kuriuose jis nurodė nesutikimo su atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus (2 t., 53-62 b. l.). Pažymėtina, kad CPK 42 straipsnyje įtvirtinta teise teikti rašytinius paaiškinimus galima naudotis ir apeliaciniame procese, jeigu tokių paaiškinimų turinys neprieštarauja CPK 323 straipsnyje nurodytam reikalavimui (CPK 338 str.). Vadovaujantis CPK 323 straipsnyje įtvirtinta teisės norma, pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį skundą yra draudžiama. Tokia taisyklė taikytina ir atskirųjų skundų padavimo bei nagrinėjimo procese (CPK 338 str.). Taigi vadovaujantis CPK 323 ir 338 straipsniuose įtvirtintomis teisės normomis, pasibaigus atskirojo skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) atskirąjį skundą yra draudžiama. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad atsižvelgiant į CPK 17 straipsnyje įtvirtintą šalių procesinio lygiateisiškumo principą, pasibaigus atsiliepimo į atskirąjį skundą padavimo terminui, jį keisti (papildyti) taip pat yra draudžiama (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-940/2011; 2011 m. rugpjūčio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1730/2011). Vadinasi, jeigu teikiamais paaiškinimais (jų dalimi) yra keičiamas arba pildomas apeliacinės instancijos teismui pateiktų procesinių dokumentų (skundų, atsiliepimų į juos) dalykas ar pagrindas nesilaikant CPK 323 straipsnyje nustatyto ribojimo, tokie paaiškinimai (ar atitinkama jų dalis) negali būti analizuojami ir vertinami. Iš ieškovo rašytinių paaiškinimų matyti, kad jis palaiko atsakovo atskirajame skunde išdėstytus argumentus ir nesutinka su trečiojo asmens atsiliepime nurodytasis argumentais dėl jų siūlomo administratoriaus J. S. kandidatūros šališkumo. Bylos dalyviams buvo išsiųsti ieškovo rašytiniai paaiškinimai, prieštaravimų dėl jų priėmimo negauta. Įvertinusi nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas priima ieškovo pateiktus rašytinius paaiškinimus.

15Dėl bankroto administratoriaus kandidatūros

16Atskiruoju skundu apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria atsakovo UAB „Elektra visiems“ bankroto administratoriumi paskirta UAB ,,Toplit“.

17Nagrinėjant bankroto administratoriaus paskyrimo teisėtumo klausimą, apeliacinės instancijos teismas vadovaujasi skundžiamos Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutarties priėmimo dieną galiojusia ĮBĮ redakcija, kadangi nuo 2015 m. sausio 1 d. pasikeitė bankroto administratorių skyrimo tvarka, pagal kurią administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 11 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (toliau – programa), sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis (toliau – taisyklės).

18ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Spręsdamas šį klausimą, teismas, visų pirma, yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-613/2014).Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 1 d.), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 str. 4 d.), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. Galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio sąrašo kriterijų, kuriais teismas turi vadovautis, paskirdamas įmonei bankroto administratoriaus kandidatūrą. Kiekvienu atveju teismas, spręsdamas administratoriaus paskyrimo klausimą, turi įvertinti visumą bylos aplinkybių, kurios gali būti reikšmingos siekiant, kad konkretaus administratoriaus paskyrimas sudarytų maksimalias prielaidas kuo sklandesniam ir operatyvesniam bankroto procedūrų vykdymui.

19Nagrinėjamu atveju teismas ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų aplinkybių, kurioms esant asmuo negalėtų būti skiriamas administratoriumi, nenustatė, abiem pasiūlytoms kandidatūroms (UAB „Toplit“ ir J. S.) pritarė kompetentinga institucija (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Paskirdamas atsakovo bankroto administratorių, teismas nustatė, kad abiejų siūlomų administratorių buveinė yra Vilniuje ir, atsižvelgęs į pasiūlytų administratorių darbo patirties bei užimtumo rodiklius, sprendė, kad šiuos kriterijus labiau atitinka UAB „Toplit“. Nesutikdamas su skundžiama nutartimi, apeliantas skunde nurodo, kad teismas neatsižvelgė į siūlomų administratorių ir jų darbuotojų kvalifikaciją, nevertino administratorių faktinio užimtumo bei neatsižvelgė į tai, kad teismo paskirto administratoriaus darbuotojas R. G. yra abejotinos profesinės reputacijos, nes jam buvo paskirta nuobauda – viešas įspėjimas.

20Pažymėtina, jog Lietuvos apeliacinio teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje laikomasi pozicijos, jog konkrečiam bankroto administratoriui jau esant paskirtam ir apeliacine tvarka vertinant jo parinkimo teisėtumą, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2006/2014; 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1163/2014; 2013 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1011/2013; 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 2-762/2013; 2012 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1742/2012; 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-939/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-896/2012; kt.). Parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013; kt.). Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012; 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013). Iš pirmiau nurodytos teismų praktikos bei teisinio reguliavimo matyti, kad apeliacinės instancijos teismas gali ir turi keisti pirmosios instancijos teismo paskirtą administratorių tik tuo atveju, jeigu paaiškėja, jog paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ reikalavimų arba yra įrodymais pagrįstų rimtų abejonių dėl jo nešališkumo ir/ar nesuinteresuotumo bylos baigtimi. Jokie kiti kriterijai, kaip antai, administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinės vieta, kreditorių, reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, nuomonė ir pan., kurie teismų praktikoje vadinami fakultatyviaisiais, t. y. padedančiais teismui įgyvendinti jam įstatymo suteiktą administratoriaus paskirimo diskrecijos teisę, nėra savaime pakankami teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismo nutarčiai naikinti. Apeliantas nepateikė jokių argumentų, duomenų bei įrodymų, pagrindžiančių paskirto administratoriaus suinteresuotumą bylos baigtimi, šališkumą ar neatitikimą ĮBĮ nustatytiems reikalavimams, o ta aplinkybė, kad apelianto siūlomas administratorius J. S. vykdo advokato veiklą, nesuteikia jam absoliutaus prioriteto prieš kitus administratorius, ypač nesant jokių įrodymais pagrįstų duomenų, jog paskirtasis administratorius nesugebės tinkamai ir operatyviai vykdyti bankroto procedūras. Dėl apelianto nurodomo argumento, kad teismas neįvertino administratorių faktinio užimtumo administruojant įmones, teismas pažymi, kad visų pirma, kaip minėta, užimtumo rodiklis nėra lemiantis kriterijus sprendžiant dėl administratoriaus paskyrimo. Be to, savo užimtumą gali įvertinti tik pats administratorius, kuris geriausiai žino kiek laiko sąnaudų, priklausomai nuo bendrovės veiklos ypatumų, jos didumo, bankroto proceso eigos ir pan., reikalauja vykdomos bankroto administravimo procedūros ir todėl būtent tik pats administratorius gali ir turi įvertinti, ar yra pajėgus administruoti dar vieną bankrutuojantį subjektą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-699/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1871/2013; kt.). Taigi, pateikdamas sutikimą administruoti dar vieną bankrutuojančią įmonę, bankroto administratorius įvertina savo užimtumą ir kartu prisiima atsakomybę už tinkamą ĮBĮ bei kitų teisės aktų administratoriui nustatytų pareigų vykdymą. Savo ruožtu apeliacinės instancijos teismas šiuo atveju neturi jokio teisinio ir faktinio pagrindo abejoti administratoriaus duotu sutikimu.

21Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad teismas neįvertino duomenų, jog UAB „Toplit“ faktiškai bankrutuojančiais įmones administruoja tik vienas asmuo - R. G. ir jam, kaip fiziniam asmeniui, Įmonių bankroto valdymo departamento direktoriaus 2014 m. kovo 14 d. įsakymu buvo paskirta nuobauda – viešas įspėjimas, o tai, apelianto manymu, reiškia, kad bankroto procedūras vykdantis darbuotojas yra abejotinos profesinės reputacijos. Pažymėtina, kad UAB „Toplit“ turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotą leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas ir jo kandidatūrai yra pritaręs Įmonių bankroto valdymo departamentas, kas rodo, kad apelianto nurodyta aplinkybė dėl administratoriaus darbuotojui paskirtos nuobaudos nėra kliūtis šį juridinį asmenį skirti administratoriumi UAB „Elektra visiems“ bankroto byloje. Be to, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien ši aplinkybė negali būti pagrindu neskirti šios įmonės administruoti bankrutuojančią įmonę, nes tokiu atveju susiklostytų situacija, kad tokios įmonės negalėtų daugiau teikti paslaugų ir būtų priverstos baigti savo veiklą. Kita vertus, kaip matyti iš bylos medžiagos, tikrinant ieškovo ir apelianto siūlomo bankroto administratoriaus J. S. veiklą buvo nustatyti ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 12 punkto ir Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo 6 straipsnio 3 dalies pažeidimai (1 t., b. l. 177).

22Pažymėtina, kad nustačius, jog administratorius savo pareigas atlieka netinkamai, jis įstatymo nustatyta tvarka gali būti atstatydintas (ĮBĮ 11 str. 10 d.). Tai, kad teismas paskyrė ne ieškovo siūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo (ĮBĮ 11 str. 10 d., 23 str. 13 p.).

23Išdėstytų aplinkybių pagrindu, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria UAB „Elektra visiems“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Toplit“.

24Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ginčas byloje kilo dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo... 4. Ieškovas Ž. E. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė iškelti... 5. Trečiasis asmuo AB „Litgrid“ palaikė ieškovo prašymą iškelti bankroto... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 17 d. nutartimi iškėlė bankroto... 8. Parinkdamas bankroto administratoriaus kandidatūrą, teismas nurodė, kad abu... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Elektra visiems“ prašo panaikinti... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB „Litgrid“ prašo... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 13. Dėl rašytinių paaiškinimų... 14. Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. vasario 17 d. gauti ieškovo Ž. E.... 15. Dėl bankroto administratoriaus kandidatūros... 16. Atskiruoju skundu apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 17. Nagrinėjant bankroto administratoriaus paskyrimo teisėtumo klausimą,... 18. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 19. Nagrinėjamu atveju teismas ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų... 20. Pažymėtina, jog Lietuvos apeliacinio teismo nuosekliai formuojamoje... 21. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad teismas neįvertino duomenų, jog UAB... 22. Pažymėtina, kad nustačius, jog administratorius savo pareigas atlieka... 23. Išdėstytų aplinkybių pagrindu, apeliacinės instancijos teismas... 24. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 25. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą....