Byla 1A-38-165/2017
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 24 d. nuosprendžio, kuriuo Č. L. (Č. L.) nuteistas:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Valdimaro Bavėjano, Rūtos Mickevičienės, Elenos Vainienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), sekretoriaujant Audronei Rasiulienei, Daliai Lukoševičienei, dalyvaujant prokurorui Tomui Čepelioniui, nuteistajam Č. L. ir jo gynėjui advokatui Aldevinui Švedui, vertėjai Joanai Rudzianec, teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Vilniaus apygardos prokuratūros skyriaus prokuroro apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 24 d. nuosprendžio, kuriuo Č. L. (Č. L.) nuteistas:

2- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 135 straipsnio 2 dalies 1 punktą – laisvės atėmimu 1 metams;

3- pagal BK 178 straipsnio 2 dalį – laisvės atėmimu 6 mėnesiams.

4Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 2 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu, ir paskirta subendrinta galutinė bausmė - laisvės atėmimas 1 metams, bausmę paskiriant atlikti pataisos namuose.

5Č. L. priteista: Vilniaus teritorinei ligonių kasai 43 705,18 eurų ir V. S. 115,85 eurų turtinei žalai atlyginti.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7Č. L. nuteistas už tai, kad sunkiai sutrikdė sveikatą mažamečiui, o būtent:

8jis 2014 m. gegužės 28 d. apie 15.00 val. ( - ) garaže, mažamečiui T. S. (D.), gim. 2000 m., apsipylus benzinu, uždegęs žiebtuvėlį, tyčia padegė T. S. (D.) vilkėtus rūbus, dėl ko pastarajam stipriai užsiliepsnojus, padarė nukentėjusiajam T. D. (S.) sunkų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį veido, galvos, kaklo, krūtinės, pilvo, viršutinių, apatinių galūnių, kvėpavimo takų nudegimu, kuris komplikavosi šoku ir kvėpavimo nepakankamumu dėl aukštos temperatūros poveikio.

9Taip pat Č. L. nuteistas už tai, kad įsibraudamas į patalpą, pagrobė svetimą turtą, o būtent:

10jis 2014 m. gegužės 28 d. po 15.00 val. po to, kai garaže, esančiame ( - ), padegė mažametį nukentėjusįjį T. D. (S.), skubiai pasišalindamas iš įvykio vietos, sulaužydamas pakabinamą spyną, įsibrovė į V. S. priklausantį garažą, kur slapta pagrobė V. S. priklausantį mopedą „Ryga 12“, tuo padarydamas nukentėjusiajam V. S. 400 Lt materialinę žalą.

11Vilniaus apygardos prokuratūros skyriaus prokuroras apeliaciniame skunde prašo:

12- išnagrinėti skunde nurodytą pakeistą kaltinimą ir pakeitus kaltinime nurodytos veikos faktines aplinkybes iš esmės skirtingomis Č. L. pripažinti kaltu pagal BK 135 straipsnio 2 dalies 1, 2, 6, 7 punktus;

13- pripažinti Č. L. atsakomybę sunkinančia aplinkybe tai, kad jis nusikalto, būdamas apsvaigęs nuo benzino garų;

14- Č. L. pagal BK 135 straipsnio 2 dalies 1, 2, 6, 7 punktus paskirti bausmę – laisvės atėmimą 4 metams;

15- Č. L. paskirtą bausmę pagal BK 178 straipsnio 2 dalį sugriežtinti, paskiriant laisvės atėmimo bausmę 1 metams.

16Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu, ir Č. L. paskirti galutinę subendrintą bausmę - laisvės atėmimą 4 metams 6 mėnesiams, bausmę paskiriant atlikti nepilnamečių pataisos namuose.

17Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu teismo nuosprendžiu, teigia, kad skundžiamas teismo nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo, nuosprendyje išdėstytų teismo išvadų neatitikimo bylos aplinkybėms ir neteisingai paskirtos bausmės.

18Apeliantas teigia, kad byloje yra būtina patikslinti Č. L. pateiktą kaltinimą pagal BK 135 straipsnio 2 dalį, nurodant papildomus šią nusikalstamą veiką kvalifikuojančius požymius, t.y. kad Č. L., padegdamas mažametį nukentėjusįjį T. S. (D.), pastarajam sunkų sveikatos sutrikdymą padarė itin žiauriai, kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu, mažamečiui, būnant bejėgiškoje būklėje (BK 135 straipsnio 2 dalies 2, 6, 7 punktai). Skunde nurodoma, kad mažametis T. S. (D.) dėl jo padegimo išgyveno dideles fizines ir dvasines kančias, buvo padegtas garaže, šalia gyvenamųjų namų, kieme esant pašaliniams žmonėms ir vaikams. Mažametis T. S. (D.) buvo padegtas tuo metu, kai buvo prisiuostęs ir stipriai apsvaigęs nuo benzino garų, t.y. būdamas bejėgiškoje būklėje, dėl kurios negalėjo suprasti kaltininko veikos pobūdžio, negalėjo gintis ar kitaip vengti pavojaus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2004-06-18 nutarimas Nr. 46 „Dėl teismų praktikos nusikaltimų žmogaus gyvybei bylose“ 13, 17, 18 punktai). Todėl kaltinimas Č. L. keistinas, formuluojant jį pagal tokias nusikalstamos veikos aplinkybes:

19Č. L. 2014 m. gegužės 28 d. apie 15.00 val., ( - ) garaže kartu su mažamečiu T. S. (D.), gim. 2000 m., svaigindamasis benzino garais, dėl ko apsvaigus mažamečiui T. S. (D.) ir netyčia apsipylus benzinu, Č. L., būdamas apsvaigęs nuo benzino garų, uždegęs žiebtuvėlį, tyčia padegė T. S. (D.) vilkėtus rūbus, dėl ko pastarajam stipriai užsiliepsnojus, taip itin žiauriai, kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu, padarė bejėgiškos būklės dėl stipraus apsvaigimo benzino garais mažamečiui nukentėjusiajam T. S. (D.) sunkų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį veido, galvos, kaklo, krūtinės, pilvo, viršutinių ir apatinių galūnių, kvėpavimo takų nudegimu, kuris komplikavosi šoku ir kvėpavimo nepakankamumu dėl aukštos temperatūros poveikio. Tokiais veiksmais Č. L. itin žiauriai, kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu, padarė sunkų sveikatos sutrikdymą mažamečiui, esančiam bejėgiškos būklės, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 135 straipsnio 2 dalies 1, 2, 6, 7 punktuose.

20Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skundžiamame nuosprendyje nurodė, kad nenustatyta Č. L. atsakomybę sunkinančių aplinkybių. Č. L. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis su nukentėjusiuoju T. S. (D.) į garažą ėjo uostyti benzino ir abu apsvaigę pradėjo elgtis neadekvačiai. Nukentėjusysis, apsvaigęs nuo benzino garų, apsipylė benzinu, o nuteistasis, būdamas apsvaigęs nuo benzino garų, nukentėjusįjį padegė. Apelianto teigimu, tokios nuteistojo nurodytos nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės rodo, kad nuteistojo elgesiui su ugnimi nukentėjusiojo, apsipylusio benzinu, atžvilgiu įtakos turėjo jo stiprus apsvaigimas nuo benzino garų, todėl ši aplinkybė turi būti pripažinta jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe.

21Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas, skirdamas Č. L. bausmes pagal BK 135 straipsnio 2 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį, nesilaikė bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų, neatsižvelgė į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį, jų pavojingumą bei į aplinkybes neigiamai apibūdinančias Č. L. asmenybę, todėl Č. L. paskyrė neteisingas, per švelnias bausmes. Teismui paskyrus nuteistajam savo dydžiu neteisingas bausmes nebus įgyvendinti bausmės tikslai, numatyti BK 41 straipsnio 2 dalyje.

22Nuteistojo Č. L. padaryta nusikalstama veika (sunkus sveikatos sutrikdymas) nukentėjusiajam sukėlė dideles fizines kančias, o jos pasekmės yra itin skaudžios - viso kūno nudegimas, kuris komplikavosi šoku ir kvėpavimo nepakankamumu dėl aukštos temperatūros poveikio. Dėl šios priežasties T. S. (D.) pusantro mėnesio buvo komos būsenoje, devynis mėnesius buvo gydymo įstaigoje, vėliau gydymas buvo tęsiamas namuose. Nukentėjusiajam buvo atlikta daug operacijų ir jos dar bus reikalingos ateityje, o tai rodo, kad nusikalstamos veikos pasekmės bus jaučiamos bei matomos visą T. S. (D.) gyvenimą. Teismas pripažino, kad šią nusikalstamą veiką Č. L. padarė veikdamas netiesiogine tyčia, t.y. jis, padegdamas mažametį T. S. (D.), suprato, kad tokiais savo veiksmais gali sunkiai sutrikdyti mažamečio sveikatą ir sąmoningai leido tam įvykti, jis buvo abejingas galimiems padariniams. Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės akte Nr. 103MS-111/2014 nurodyta, kad Č. L. nusikalstamos veikos padarymo metu galėjo suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti. Tai, kad nuteistasis suprato, jog T. S. (D.) gali užsidegti, patvirtino ir pats Č. L..

23Č. L. be sunkaus sveikatos sutrikdymo padarė ir vagystę įsibraunant į patalpą. Už tokio pobūdžio nusikalstamą veiką Č. L. jau buvo du kartus teistas, be to, jis ne kartą baustas administracine tvarka. Toks Č. L. elgesys rodo akivaizdų teisės normų neigimą, piktybišką jų nesilaikymą, savęs priešpastatymą visuomenėje galiojančioms normoms ir moralei. Aplinkybę, kad Č. L. nėra linkęs laikytis nustatytų taisyklių patvirtina tai, jog jis, būdamas gydomas psichiatrijos ligoninėje, iš jos pabėgo.

24Teismas nepakankamai atsižvelgė ir į Č. L. asmenybę apibūdinančius duomenis: ( - ) globos namų rašte nurodoma, kad Č. L. dažnai neklauso seserų, savavališkai pasišalina iš globos namų aplankyti tėvo, neturi mokymosi motyvacijos - dažnai bėga iš pamokų arba iš viso neina į pamokas, tuo metu vaikšto po miestą, būna prie parduotuvių, prašinėja cigarečių. Č. L. nuolat meluoja, slapukauja, gudrauja, elgiasi neracionaliai, nesigilina į savo neigiamų poelgių padarinius. Č. L. dažnai patekdavo į policijos pareigūnų akiratį už vagystes, alkoholio vartojimą viešoje vietoje, savavališką pasišalinimą iš globos namų, vengė atlikti 2013 m. spalio 11 d. Švenčionių rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtą bausmę. Pakeitus minėtu teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtą bausmę 45 parų trukmes areštu ir atlikus bausmę, po poros savaičių pradėjo sistemingai kartotis delinkventinis Č. L. elgesys (delinkvencija arba delinkventinis elgesys apibūdinimas kaip psichologinis polinkis arba tendencija pažeisti egzistuojančias elgesio normas, t.y. akcentuojama ne tiek vaiko priklausomybė tam tikrai socialinei kategorijai, kiek jo vidinė nuostata ir polinkis pažeidinėti socialines normas). Č. L. ignoruoja globos namų darbuotojų pastangas teikti jam pagalbą.

25Apeliantas taip pat nesutinka su teismo išvada, kad Č. L. kritiškai vertina savo elgesį, nuoširdžiai gailisi, nors dėl savo psichinės sveikatos nemoka deramais žodžiais to išsakyti ir parodyti. Apeliantas mano, kad teismas nėra specialių žinių turintis subjektas, kuris galėtų spręsti ir vertinti nepilnamečio psichologinę, emocinę būseną, vertinti jo elgesio, gestų reikšmę ir to pasėkoje daryti išvadą dėl neišsakyto Č. L. požiūrio į savo padarytus nusikalstamus veiksmus, savo poelgių vertinimą. Be to, byloje nėra duomenų, leidžiančių spręsti apie nuteistojo nuoširdų gailėjimąsi ar kritišką požiūrį į savo poelgį - nėra duomenų, kad jis nukentėjusiojo atsiprašė, siūlė savo pagalbą, lankė nukentėjusįjį ligoninėje ar jam gydantis namuose ir pan. Dėl to apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė nuteistojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę.

26Apeliacinės instancijos teismo posėdyje prokuroras prašė Vilniaus apygardos prokuratūros skyriaus prokuroro apeliacinį skundą patenkinti, nuteistasis ir jo gynėjas prašė prokuroro apeliacinį skundą atmesti.

27Vilniaus apygardos prokuratūros skyriaus prokuroro apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Skundžiamas pirmosios instancijos teismo nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir neteisingai paskirtos bausmės (BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 328 straipsnio 1, 2 dalys).

28Dėl kaltinimo pakeitimo aplinkybių

29Skundžiamu nuosprendžiu Č. L. nuteistas pagal BK 135 straipsnio 2 dalies 1 punktą už tai, kad sunkiai sutrikdė sveikatą mažamečiui, t. y. jis 2014 m. gegužės 28 d., apie 15 val., ( - ) garaže, mažamečiui T. S. (D.), gim. 2000 m., apsipylus benzinu, uždegęs žiebtuvėlį, tyčia padegė T. S. (D.) vilkėtus rūbus, dėl ko pastarajam stipriai užsiliepsnojus, padarė nukentėjusiajam sunkų sveikatos sutrikdymą. Be to, Č. L. nuteistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį už tai, kad įsibraudamas į patalpą, pagrobė svetimą turtą, t. y. 2014 m. gegužės 28 d., po 15 val., po to, kai garaže padegė mažametį nukentėjusįjį, skubiai pasišalindamas iš įvykio vietos, sulaužydamas pakabinamą spyną, įsibrovė į V. S. priklausantį garažą, kur slapta pagrobė V. S. priklausantį mopedą, tuo padarydamas V. S. 400 Lt materialinę žalą.

30Prokuroras apeliaciniame skunde ir apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu, vadovaudamasis BPK 256 straipsnio nuostatomis, pateikė prašymą pakeisti faktines kaltinime nurodytos veikos aplinkybes iš esmės skirtingomis, kaltinimą Č. L. išdėstyti taip, kad jis itin žiauriai, kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu, padarė sunkų sveikatos sutrikdymą mažamečiui, esančiam bejėgiškos būklės, o būtent:

31Jis 2014 m. gegužės 28 d. apie 15.00 val., ( - ), garaže kartu su mažamečiu T. S. (D.), gim. 2000 m., svaigindamasis benzino garais, dėl ko apsvaigus mažamečiui T. S. (D.) ir netyčia apsipylus benzinu, Č. L., būdamas apsvaigęs nuo benzino garų, uždegęs žiebtuvėlį, tyčia padegė T. S. (D.) vilkėtus rūbus, dėl ko pastarajam stipriai užsiliepsnojus, taip itin žiauriai, kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu, padarė bejėgiškos būklės dėl stipraus apsvaigimo benzino garais mažamečiui nukentėjusiajam T. S. (D.) sunkų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį veido, galvos, kaklo, krūtinės, pilvo, viršutinių ir apatinių galūnių, kvėpavimo takų nudegimu, kuris komplikavosi šoku ir kvėpavimo nepakankamumu dėl aukštos temperatūros poveikio. Tokiais veiksmais Č. L. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 135 straipsnio 2 dalies 1, 2, 6, 7 punktuose.

32Prokuroras nurodė, kad mažametis nukentėjusysis dėl nuteistojo padegimo išgyveno dideles fizines ir dvasines kančias, buvo padegtas garaže, šalia gyvenamųjų namų, kieme esant pašaliniams žmonėms ir vaikams, o mažametis padegtas tuo metu, kai buvo prisiuostęs ir stipriai apsvaigęs nuo benzino garų, t. y. būdamas bejėgiškoje būklėje, dėl kurios negalėjo suprasti kaltininko veikos pobūdžio, negalėjo gintis ar kitaip vengti pavojaus.

33Nuteistasis Č. L. apeliacinės instancijos teismo posėdyje pagal pakeistą kaltinimą kaltu prisipažino ir nurodė, kad nukentėjusįjį padegė žiebtuvėliu, nes buvo apsvaigęs nuo benzino garų.

34Teisėjų kolegija prokuroro argumentus pripažįsta iš dalies pagrįstais.

35Aplinkybių, kvalifikuojančių atsakomybę už sunkų sveikatos sutrikdymą, sąrašas yra išsamus, baigtinis, be to, identiškas nužudymą kvalifikuojantiems požymiams. Pagal BK 135 straipsnio 2 dalies 6 punktą nusikalstama veika kvalifikuojama tokiu atveju, jei kankinant ar kitaip itin žiauriai sunkiai susargdinamas ar sužalojamas kitas žmogus. Objektyviai tokio pobūdžio sunkus sveikatos sutrikdymas dėl sveikatos sutrikdymo būdo ar kitų aplinkybių pasireiškia ypatingu žiaurumu. Sąvoka „itin žiauriai“ yra vertinamasis požymis. Teismų praktikoje sunkus sveikatos sutrikdymas itin žiauriai nustatomas įvertinus panaudoto smurto pobūdį, jo laiką, intensyvumą, padarytų sužalojimų kiekį, lokalizaciją, įrankius bei kitas aplinkybes (kasacinė nutartis byloje Nr. 2K-193-507/2015). Sunkus sveikatos sutrikdymas itin žiauriai yra ir tuo atveju, kai sveikata sutrikdoma itin skausmingu būdu. Padegimas neabejotinai sukelia didelį skausmą ir teismų praktikoje kaltininko veiksmai tiek atimant gyvybę padegimo būdu, tiek sunkiai sutrikdant sveikatą tokiu būdu kvalifikuojami atitinkamai pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punktą arba 135 straipsnio 2 dalies 6 punktą (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-450/2014, 2K-111-696/2015). Kvalifikuojant veiką pagal BK 135 straipsnio 2 dalies 6 punktą, būtina nustatyti ir tai, ar kaltininkas suvokė, kad sveikatą sutrikdo itin žiauriu būdu.

36Bylos duomenys patvirtina, jog įvykio metu nuteistasis Č. L. buvo 17 metų, taigi neabejotina, kad pagal savo psichofizines savybes ir gyvenimišką patirtį jis turėjo žinoti ir žinojo, jog deginti degiuosius skysčius ar įžiebti ugnį šalia degiųjų skysčių nepaisant visuotinai pripažintų bendrųjų atsargumo taisyklių yra labai pavojinga jo paties ir aplinkinių žmonių sveikatai ir gyvybei. Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu nuteistasis Č. L., atsakydamas į teisėjos klausimą, patvirtino, jog suprato, kad ugnis ir benzinas nesuderinami dalykai. Nors tiek pirmosios instancijos teisme, tiek apeliacinės instancijos teisme atliktais teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės aktais nuteistajam Č. L. nustatyti lengvas protinis atsilikimas, reikšmingas elgesio sutrikimas, kiti mišrūs elgesio ir emocijų sutrikimai, be to, apeliacinės instancijos teisme atliktos teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės aktu nustatyta, kad Č. L. jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo metu buvo paprasto apsvaigimo nuo lakiųjų medžiagų (benzino garų) būsenoje, tačiau minėtais ekspertizės aktais konstatuota, kad nuteistasis nusikalstamos veikos padarymo metu dėl jam nustatytų lengvo protinio atsilikimo, reikšmingo elgesio sutrikimo, reikalaujančio dėmesio ar gydymo, mišraus elgesio ir emocijų sutrikimo bei psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant lakias medžiagas, žalingo vartojimo, galėjo visiškai suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti (t. 1, b. l. 57-60, t. 3, b. l. 23-31). Bylos medžiagoje nėra duomenų, kurie patvirtintų, kad nuteistasis turi tokių psichinės sveikatos sutrikimų, kurie trukdytų jam suvokti tai, jog prie žmogaus, kuris yra apipiltas benzinu įžiebus žiebtuvėlį, per drabužius ugnis akimirksniu pasieks žmogaus odą ir sukels jam labai didelį fizinį skausmą. Teisėjų kolegijos nuomone, nuteistasis turėjo suvokti ir suvokė savo veiksmus taip, kad juos būtų galima įvardinti kaip itin žiaurius, dėl to sprendžia, kad nuteistojo Č. L. nusikalstama veika turi būti kvalifikuota kaip itin žiaurus sunkus sveikatos sutrikdymas (BK 135 straipsnio 2 dalies 6 punktas).

37Teisėjų kolegija taip pat pagrįstu laiko prokuroro prašymą kvalifikuoti nuteistojo veiką pagal BK 135 straipsnio 2 dalies 2 punktą, t. y. kaip sveikatos sutrikdymas žmogui, esančiam bejėgiškos būklės.

38Teismų praktikoje bylose dėl nusikaltimų žmogaus gyvybei ir sveikatai asmens bejėgiška būklė pripažįstama tada, kai toks asmuo dėl fizinių ar psichinių savybių negali suprasti kaltininko veikos pobūdžio, negali gintis ar kitaip vengti pavojaus arba aktyviai pasipriešinti kaltininkui. Tokia būsena gali būti dėl ligos, neįgalumo (invalidumo), taip pat apalpus, praradus sąmonę, miegant arba stipraus apsvaigimo nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir pan. Apie bejėgiškumo būseną teismas sprendžia pagal konkrečias nukentėjusiojo fizinę ar psichinę būklę apibūdinančias aplinkybes. Taip pat svarbus yra ir kaltininko suvokimas, kad jis veiką daro prieš tokios būklės asmenį ir ja (tokia būkle) pasinaudoja (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-146/2014, 2K-72-746/2015, 2K-24-895/2017). Byloje nustatyta, kad nukentėjusysis T. S. (D.) buvo padegtas kaip tik tuo metu, kai buvo prisiuostęs ir apsvaigęs nuo lakiųjų medžiagų (benzino garų). Šias aplinkybes neabejotinai suvokė ir tuo pasinaudojo nuteistasis Č. L., kuris kartu su nukentėjusiuoju svaiginosi lakiosiomis medžiagomis (benzino garais). Pats nuteistasis teismo posėdžio pirmosios instancijos teisme metu parodė, kad su nukentėjusiuoju T. S. (D.) garaže apie 20 minučių uostė benziną, jam svaigo galva, nukentėjusysis apsipylė benzinu, nes buvo juo taip pat apsiuostęs, o jis nukentėjusįjį, nesuprasdamas ką daro, netyčia padegė. Teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė, kad nukentėjusysis įvykio metu buvo apsvaigęs nuo benzino garų, lėmė tai, kad jis negalėjo aktyviai pasipriešinti nuteistajam ar kitaip išvengti pavojaus, todėl nusikalstamos veikos padarymo metu nukentėjusysis buvo bejėgiškos būklės. Pažymėtina, kad iš teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės akto Nr. 75U-I-37/2016 matyti, kad nuteistasis Č. L. nusikalstamos veikos padarymo metu dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant lakias medžiagas, žalingo vartojimo, galėjo visiškai suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti.

39Prokuroras prašo pripažinti nuteistąjį Č. L. kaltu ir pagal BK 135 straipsnio 2 dalies 7 punktą, t. y. sunkus sveikatos sutrikdymas kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu. Šis prašymas nepagrįstas.

40Galiojančioje teisminėje praktikoje kitų žmonių gyvybei pavojingas nusikaltimo padarymo būdas aiškinamas kaip toks, kurio panaudojimas yra pavojingas ne tik žmogaus, kurį siekiama nužudyti ar sutrikdyti jo sveikatą, gyvybei, bet ir bent vieno kito ar kelių kitų žmonių gyvybei. Be to, kilusi grėsmė kitų žmonių gyvybei dėl kaltininko veiksmų turi būti reali, o pats kaltininkas privalo visa tai suvokti. Šis būdas, esant kitoms aptartoms sąlygoms, gali apimti įvairiausius kaltininko veiksmus – sprogdinimą, geriamojo vandens, maisto, aplinkos užnuodijimą chemikalais ar radioaktyviosiomis bei kitokiomis medžiagomis, padegimą, šaudymą, jei šalia nukentėjusiojo esama kitų žmonių ir pan. Pagal bylos duomenis, nuteistasis Č. L. nukentėjusįjį padegė garaže, įvykio vietoje kitų žmonių toje patalpoje nebuvo. Taigi kitų žmonių gyvybei šiuo atveju realus pavojus nebuvo kilęs. Esant tokioms aplinkybėms, nuteistasis Č. L. negalėjo suvokti ir nesuvokė, jog jo pasirinktas sveikatos sužalojimo būdas gali sukelti pavojų kitų žmonių gyvybei.

41Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi pirmosios instancijos teismo nuosprendyje ir apeliacinės instancijos teismo posėdyje nustatytas bylos aplinkybes, daro išvadą, jog nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje yra nustatyta, kad:

42Č. L. 2014 m. gegužės 28 d., apie 15 val., ( - ) garaže kartu su mažamečiu T. S. (D.), gim. 2000 m., svaigindamasis benzino garais, dėl ko apsvaigus mažamečiui T. S. (D.) ir apsipylus benzinu, Č. L., būdamas apsvaigęs nuo benzino garų, uždegęs žiebtuvėlį, tyčia padegė T. S. (D.) vilkėtus rūbus, dėl ko pastarajam stipriai užsiliepsnojus, taip itin žiauriu būdu padarė bejėgiškos būklės dėl stipraus apsvaigimo benzino garais mažamečiui nukentėjusiajam T. S. (D.) sunkų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį veido, galvos, kaklo, krūtinės, pilvo, viršutinių ir apatinių galūnių, kvėpavimo takų nudegimu, kuris komplikavosi šoku ir kvėpavimo nepakankamumu dėl aukštos temperatūros poveikio. Tokiais veiksmais Č. L. itin žiauriu būdu padarė sunkų sveikatos sutrikdymą mažamečiui esant bejėgiškos būklės ir tokia nusikalstama veika atitinka nusikalstamą veiką, numatytą BK 135 straipsnio 2 dalies 1, 2, 6 punktuose. Todėl skundžiamas nuosprendis keičiamas, perkvalifikuojant Č. L. nusikalstamą veiką iš BK 135 straipsnio 2 dalies 1 punkto į BK 135 straipsnio 2 dalies 1, 2, 6 punktus. Perkvalifikavus nuteistojo Č. L. nusikalstamą veiką, spręstinas ir bausmės paskyrimo pagal šį baudžiamąjį įstatymą klausimas.

43Dėl nuteistojo Č. L. atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių ir paskirtos bausmės

44Prokuroras apeliaciniame skunde nesutinka su skundžiamo nuosprendžio dalimi, kuria teismas nepripažino nuteistojo atsakomybę sunkinančia aplinkybe tai, kad jis nusikalto būdamas apsvaigęs nuo benzino garų (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Be to, prokuroras nurodo, kad teismas nepagrįstai nustatė nuteistojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, nes byloje nėra duomenų apie nuteistojo nuoširdų gailėjimąsi ar kritišką požiūrį į savo elgesį (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

45Šie prokuroro argumentai pagrįsti.

46BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatyta atsakomybę sunkinanti aplinkybė – veiką padarė asmuo, apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, jeigu šios aplinkybės turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui. Šios atsakomybę sunkinančios aplinkybės turinį sudaro du tarpusavyje susiję momentai: a) kaltininkas padarė veiką apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir b) apsvaigimas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad nuteistasis Č. L. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teismo posėdžio pirmosios instancijos teisme metu parodė, kad kartu su nukentėjusiuoju T. S. (D.) nuėjo į garažą uostyti benzino, benziną uostė apie 20 minučių, abiems pradėjo svaigti galva, dėl ko nukentėjusysis apsipylė benzinu, o jis, nesuprasdamas ką daro, nukentėjusįjį padegė. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu nuteistasis Č. L. taip pat patvirtino, kad buvo apsvaigęs nuo benzino garų ir dėl to žiebtuvėliu padegė benzinu apsipylusį nukentėjusįjį. Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės aktu Nr. 75U-I-37/2016 konstatuota, kad Č. L. jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo metu nebuvo laikino psichikos sutrikimo ar kitokioje patologinėje būklėje; Č. L. buvo paprasto apsvaigimo nuo lakiųjų medžiagų (benzino garų) būsenoje. Baudžiamosios bylos duomenimis nuteistojo nusikalstamas sumanymas sužaloti nukentėjusįjį T. S. (D.) nebuvo apgalvotas iš anksto, o buvo nulemtas būtent apsvaigimo sukeltos būsenos, nes nuteistasis negalėjo adekvačiai įvertinti situacijos. Teisėjų kolegijos vertinimu, nuteistojo apsvaigimas nuo benzino garų neabejotinai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui ir tai sunkina nuteistojo Č. L. atsakomybę (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

47BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė - kaltininko prisipažinimas padarius baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdus gailėjimasis arba padėjimas išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis. Pagal teismų praktiką kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką nustatomas tada, kai kaltininkas pripažįsta visas esmines kvalifikacijai reikšmingas objektyvias padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes ir tai daro neverčiamas surinktų byloje įrodymų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-201/2007, 2K-550/2008, 2K-638/2010, 2K-106/2011). Nuoširdus gailėjimasis dėl padarytos nusikalstamos veikos nustatomas tada, kai kaltininkas ne tik laisva valia prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, bet kritiškai vertina savo elgesį, išgyvena dėl padarytų veiksmų ir stengiasi sušvelninti padarytos veikos padarinius (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-276/2006, 2K-259/2009, 2K-327/2010, 2K-123/2011, 2K-7-54-677/2015). Pažymėtina, kad sprendžiant, ar kaltininkas nuoširdžiai gailisi dėl padarytos nusikalstamos veikos, teismui nepakanka nustatyti, jog asmuo ikiteisminio tyrimo metu ar bylą nagrinėjant teisme iki nuosprendžio priėmimo papasakojo nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, būtina nustatyti ir jo nuoširdų gailėjimąsi dėl padarytos veikos. Nuoširdus gailėjimasis nustatomas ne vien pagal bendrus formalius pareiškimus dėl kaltės pripažinimo – jis turi būti objektyviai įvertinamas pagal bylos aplinkybių visumą (duotus parodymus, kaltininko elgesį po įvykio ir vėliau ir pan.) (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-38/2009, 2K-259/2009, 2K-94/2010, 2K-450/2010, 2K-7-107/2013, 2K-21-942/2016).

48Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad nuteistasis 2014 m. gegužės 28 d. padegęs nukentėjusįjį, iš įvykio vietos pabėgo. Č. L. sulaikytas sekančią dieną po įvykio, tačiau iš policijos komisariato taip pat bandė pabėgti (t. 1, b. l. 36). 2014 m. gegužės 30 d. apklaustas kaip įtariamasis Č. L. savo kaltės nepripažino, parodė, kad su nukentėjusiuoju garaže uostė benziną, matė, kad nukentėjusysis apsipylė benzinu, po to jis (nukentėjusysis) paprašė cigaretės, o nuteistajam pridėjus žiebtuvėlį prie cigaretės, nukentėjusysis užsiliepsnojo. Papildomai apklaustas 2014 m. birželio 3 d., taip pat apklaustas pas ikiteisminio tyrimo teisėją ir pirmosios instancijos teisme, nuteistasis savo kaltę jau pripažino ir nurodė, kad gailisi taip padaręs. Teisėjų kolegijos nuomone, šiuo atveju negalima daryti vienareikšmės išvados, kad nuteistasis prisipažino savo noru, o ne dėl surinktų įrodymų. Be to, kaip minėta, pripažįstant BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytą atsakomybę lengvinančią aplinkybę, turi būti nustatomas ne tik kaltininko prisipažinimas, bet ir jo nuoširdus gailėjimasis dėl padarytų nusikalstamų veikų. Ši aplinkybė rodo asmens požiūrį į padarytas nusikalstamas veikas, kritišką savo elgesio vertinimą. Nors nuteistasis tiek pirmosios instancijos teisme, tiek apeliacinės instancijos teisme nurodė, kad gailisi padaręs nusikalstamas veikas, tačiau byloje nėra duomenų, leidžiančių spręsti apie jo nuoširdų gailėjimąsi ar kritišką požiūrį į savo elgesį – nėra duomenų, kad jis nukentėjusiojo atsiprašė, siūlė jam savo pagalbą, lankė nukentėjusįjį ligoninėje ar jam gydantis namuose. Teisėjų kolegijos vertinimu, nuteistojo Č. L. gailėjimasis ir kritiškas savo elgesio vertinimas yra formalus ir netikras, dėl to daryti išvadą apie jo nuoširdų gailėjimąsi nėra pagrindo.

49Taigi, byloje yra nustatyta viena nuteistojo Č. L. atsakomybę sunkinanti aplinkybė, o jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra.

50Prokuroras apeliaciniame skunde nesutinka su Č. L. paskirtų bausmių už nusikalstamas veikas, dėl kurių jis pripažintas kaltu, dydžiais ir prašo bausmes griežtinti. Prokuroro manymu, minimalios laisvės atėmimo bausmės paskyrimas už sunkų mažamečio sveikatos sutrikdymą jį padegant ir artimos minimaliai bausmės skyrimas už nebe pirmą kartą padarytą vagystę įsibraunant į patalpą yra nepagrįstas ir neproporcingas padarytiems nusikaltimams. Prokuroras prašo už sunkų mažamečio sveikatos sutrikdymą Č. L. paskirti 4 metų laisvės atėmimo bausmę, už vagystę, įsibraunant į patalpą paskirti 1 metų laisvės atėmimo bausmę, šias bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir paskirti Č. L. galutinę subendriną bausmę – laisvės atėmimą 4 metams 6 mėnesiams, bausmę atliekant nepilnamečių pataisos namuose.

51Prokuroro prašymai tenkintini iš dalies.

52Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai numatyti BK 54 straipsnio 1, 2 dalyse, t. y. teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis BK bendrosios dalies nuostatų. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Visų šių aplinkybių įvertinimas užtikrina bausmės, kuri atitinka BK 41straipsnio 2 dalyje nustatytą bausmės paskirtį, paskyrimą. Pagal teismų praktiką individualizuojant bausmę, visoms šioms aplinkybėms turi būti skiriama vienoda teisinė reikšmė, nė vienai iš jų neturi būti suteikiama išskirtinė dominuojama reikšmė (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-148/2014, 2K-481/2014, 2K-477-746/2015). Baudžiamajame įstatyme taip pat nustatyta, kad teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia ir į tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ir įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę. Teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas minėtas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio (BK 61 straipsnio 1, 2 dalys).

53Nuteistojo įvykdytas mažamečio sunkus sveikatos sutrikdymas yra tyčinis, baigtas nusikaltimas žmogaus sveikatai, kuris priskiriamas labai sunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 6 dalis). Nustatyti trys sunkų sveikatos sutrikdymą kvalifikuojantys požymiai: sveikatos sutrikdymas padarytas mažamečiui (1 p.), esančiam bejėgiškos būklės (2 p.) ir itin žiauriu būdu (6 p.). Nuteistojo Č. L. padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas sukėlė nuketėjusiajam dideles fizines kančias ir sunkias pasekmes – viso kūno nudegimą, kuris komplikavosi šoku ir kvėpavimo nepakankamumu dėl aukštos temperatūros poveikio. Nukentėjusiojo tėvo M. S. teigimu, sūnus pusantro mėnesio buvo komos būsenoje, vėliau tik maždaug po trijų mėnesių pradėjo kalbėti, devynis mėnesius praleido gydymo įstaigoje, vėliau gydymas buvo tęsiamas namuose, atlikta daug operacijų ir jos dar bus reikalingos ateityje. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, akivaizdu, kad nukentėjusysis sužalojimų pasekmes dar jaus ilgą laiką. Pirmosios instancijos teismas nuosprendyje nustatė, kad Č. L. šią nusikalstamą veiką padarė veikdamas netiesiogine tyčia, taigi, padegdamas mažametį, jis suprato, kad tokiais savo veiksmais gali sunkiai sutrikdyti mažamečio sveikatą ir sąmoningai leido tam įvykti, jis buvo abejingas galimiems padariniams. Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės akte Nr. 75U-I-37/2016 konstatuota, kad dėl Č. L. nusikalstamos veikos padarymo metu nustatytų lengvo protinio atsilikimo, reikšmingo elgesio sutrikimo, reikalaujančio dėmesio ar gydymo, mišraus elgesio ir emocijų sutrikimo bei psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant lakiąsias medžiagas, žalingo vartojimo, nuteistasis galėjo visiškai suprati savo veiksmų esmę ir juos valdyti. Kaip minėta, nuteistojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, o jo atsakomybę sunkina tai, kad nusikaltimas padarytas apsvaigus nuo benzino garų, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 straipsnio 2 dalies 9 punktas). Vertindama nuteistojo asmenybę, teisėjų kolegija atsižvelgia ir į tai, kad be sunkaus sveikatos sutrikdymo, Č. L. padarė vagystę, įsibraunant į patalpą ir tai ne pirma jo padaryta tokio pobūdžio veika. Be to, Č. L. ne kartą baustas administracine tvarka (t. 1, b. l. 119-120); gydytas psichiatrijos ligoninėje 2014 m. gruodžio 5 d., tačiau iš jos pasišalino 2014 m. gruodžio 7 d. (t. 1, b. l. 40). Byloje esančiame 2014 m. gegužės 29 d ( - ) globos namų rašte nurodyta, kad Č. L. neturi mokymosi motyvacijos, dažnai bėga iš pamokų arba iš viso neina į pamokas, tuo metu vaikšto po miestą, būna prie parduotuvių, prašinėja cigarečių. 2013 m. spalio 11 d. Švenčionių rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu Č. L. nuteistas laisvės apribojimu 1 metams, tačiau jis vengė atlikti laisvės apribojimo bausmę, nesimokė, savavališkai pasišalindavo iš globos namų. 2014 m. vasario 26 d. Švenčionių rajono apylinkės teismo nutartimi minėtu baudžiamuoju įsakymu paskirta bausmė – laisvės apribojimas - buvo pakeista 45 parų areštu. Atlikus šią bausmę, po poros savaičių pradėjo kartotis delinkventinis Č. L. elgesys, prasidėjo vagiliavimai, globos namų taisyklių nesilaikymas (t. 1, b. l. 33-34). Šios aplinkybės rodo, kad Č. L. nėra linkęs laikytis nustatytų elgesio taisyklių. Kita vertus, nors nuteistojo Č. L. padarytas nusikaltimas labai sunkus, be to, kas jau buvo aptarta, skiriant bausmę nepilnamečiui, būtina atsižvelgti ir į kitas aplinkybes, nurodytas BK 91 straipsnio 2 dalyje. Bylos duomenimis, Č. L. augo asocialioje šeimoje, nuo septynerių metų amžiaus apgyvendintas vaikų globos namuose, buvo mokomas pagal adaptuotą programą, dėl intelekto defekto nustatytas vidutinis neįgalumo lygis. Kaip jau minėta, teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės aktuose nurodyta, kad Č. L. nusikalstamos veikos padarymo metu konstatuoti lengvas protinis atsilikimas, reikšmingas elgesio sutrikimas, reikalaujantis dėmesio ar gydymo, kiti mišrūs elgesio ir emocijų sutrikimai bei psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant lakias medžiagas, žalingas vartojimas (t. 1, b. l. 57-60, t. 3, b. l. 23-31).

54Baudžiamasis įstatymas už nusikaltimo, numatyto BK 135 straipsnio 2 dalyje, padarymą numato bausmę – laisvės atėmimą nuo 2 iki 12 metų. Nuteistasis nusikaltimą padarė būdamas nepilnamečiu, todėl jam laisvės atėmimo bausmė negali viršyti 10 metų (BK 90 str. 5 d.), o skiriamos laisvės atėmimo bausmės minimumas skaičiuotinas nuo pusės minimalios bausmės, numatytos įstatymo, pagal kurį teisiamas nepilnametis, sankcijoje (BK 91 str. 3 d.), šiuo atveju – nuo vienerių metų.

55Teisėjų kolegija, įvertinusi aptartų bausmės skyrimui reikšmingų aplinkybių visumą, taip pat atsižvelgdama į kitus skundžiamame teismo nuosprendyje išdėstytus nuteistąjį Č. L. charakterizuojančius duomenis, ir vadovaudamasi BK 41 straipsnio 2 dalies, 54 straipsnio 2 dalies, 61 straipsnio 1 ir 2 dalies, BK 91 straipsnio 2 dalies nuostatomis, sprendžia, kad nuteistajam Č. L. už nusikaltimo, numatyto BK 135 straipsnio 1, 2, 6 punktuose, padarymą skirtina bausmė, mažesnė nei BK 135 straipsnio 2 dalyje sankcijoje numatytas laisvės atėmimo bausmės vidurkis.

56Skundžiamu nuosprendžiu teismas Č. L. už BK 178 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo padarymą skyrė 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Prokuroras už šią nusikalstamą veiką prašo paskirti nuteistajam griežtesnę - 1 metų laisvės atėmimo bausmę. Šis prašymas tenkintinas.

57Nuteistojo Č. L. įvykdytas nusikaltimas, numatytas BK 178 straipsnio 2 dalyje, yra tyčinis, baigtas nusikaltimas, priskiriamas apysunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 4 dalis), padarytas veikiant tiesiogine tyčia. Nuteistasis Č. L. už analogiškos nusikalstamos veikos padarymą jau buvo trauktas baudžiamojon atsakomybėn - du kartus teistas už vagystes įsibraunant į patalpą. Be to, vertinant nuteistojo asmenybę, atsižvelgtina ir į tai, kad Švenčionių rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 26 d. nuosprendžiu Č. L. nuteistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį už veikas, padarytas po nusikalstamų veikų, už kurias nuteistas šioje byloje, padarymo. Jau minėta, kad nuteistojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, jo atsakomybę sunkina tai, kad nusikaltimas padarytas apsvaigus nuo benzino garų, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui. Teisėjų kolegijos nuomone, šių aplinkybių ir kitų nuteistąjį charakterizuojančių duomenų visuma leidžia daryti išvadą, kad nuteistajam skirtina griežtesnė nei pirmosios instancijos teismo paskirta bausmė.

58Šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės bendrintinos apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnes bausmes, nes nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal savo pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų kategorijoms pagal BK 11 straipsnį (BK 63 straipsnio 2 d., 5 d. 2 p.).

59Prokuroro apeliaciniame skunde prašymas Č. L. nustatytą bausmę paskirti atlikti nepilnamečių pataisos namuose atmestinas. Nuteistasis nusikalto būdamas nepilnametis, tačiau yra gimęs 1997-08-13 ir šiuo metu yra pilnametis, todėl paskirtąją terminuoto laisvės atėmimo bausmę jis privalo atlikti pataisos namuose.

60Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1, 2 punktais,

Nutarė

61Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 24 d. nuosprendį pakeisti.

62Pripažinti Č. L. (Č. L.) atsakomybę sunkinančia aplinkybe tai, kad jis veikas padarė būdamas apsvaigęs nuo benzino garų (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

63Nuteistojo Č. L. (Č. L.) nusikalstamą veiką perkvalifikuoti iš BK 135 straipsnio 2 dalies 1 punkto į BK 135 straipsnio 2 dalies 1, 2, 6 punktus ir paskirti nuteistajam 3 (trejų) metų laisvės atėmimo bausmę.

64Č. L., pripažintam kaltu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, paskirti 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausmę.

65Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu, šiuo nuosprendžiu paskirtas bausmes pagal BK 135 straipsnio 2 dalies 1, 2, 6 punktus ir BK 178 straipsnio 2 dalį subendrinti apėmimo būdu ir nustatyti Č. L. galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 3 metams.

66Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 135... 3. - pagal BK 178 straipsnio 2 dalį – laisvės atėmimu 6 mėnesiams.... 4. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 2 punktu, paskirtos bausmės... 5.Č. L. priteista: Vilniaus teritorinei ligonių kasai... 6. Teisėjų kolegija... 7. Č. L. nuteistas už tai, kad sunkiai sutrikdė sveikatą... 8. jis 2014 m. gegužės 28 d. apie 15.00 val. ( - ) garaže, mažamečiui 9. Taip pat Č. L. nuteistas už tai, kad įsibraudamas į... 10. jis 2014 m. gegužės 28 d. po 15.00 val. po to, kai garaže, esančiame ( - ),... 11. Vilniaus apygardos prokuratūros skyriaus prokuroras apeliaciniame skunde... 12. - išnagrinėti skunde nurodytą pakeistą kaltinimą ir pakeitus kaltinime... 13. - pripažinti Č. L. atsakomybę sunkinančia aplinkybe... 14. - Č. L. pagal BK 135 straipsnio 2 dalies 1, 2, 6, 7... 15. - Č. L. paskirtą bausmę pagal BK 178 straipsnio 2 dalį... 16. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti... 17. Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu teismo nuosprendžiu, teigia, kad... 18. Apeliantas teigia, kad byloje yra būtina patikslinti Č.... 19. Č. L. 2014 m. gegužės 28 d. apie 15.00 val., ( - )... 20. Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 21. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas, skirdamas 22. Nuteistojo Č. L. padaryta nusikalstama veika (sunkus... 23. Č. L. be sunkaus sveikatos sutrikdymo padarė ir vagystę... 24. Teismas nepakankamai atsižvelgė ir į Č. L. asmenybę... 25. Apeliantas taip pat nesutinka su teismo išvada, kad Č.... 26. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje prokuroras prašė Vilniaus apygardos... 27. Vilniaus apygardos prokuratūros skyriaus prokuroro apeliacinis skundas... 28. Dėl kaltinimo pakeitimo aplinkybių... 29. Skundžiamu nuosprendžiu Č. L. nuteistas pagal BK 135... 30. Prokuroras apeliaciniame skunde ir apeliacinės instancijos teismo posėdžio... 31. Jis 2014 m. gegužės 28 d. apie 15.00 val., ( - ), garaže kartu su... 32. Prokuroras nurodė, kad mažametis nukentėjusysis dėl nuteistojo padegimo... 33. Nuteistasis Č. L. apeliacinės instancijos teismo... 34. Teisėjų kolegija prokuroro argumentus pripažįsta iš dalies pagrįstais.... 35. Aplinkybių, kvalifikuojančių atsakomybę už sunkų sveikatos sutrikdymą,... 36. Bylos duomenys patvirtina, jog įvykio metu nuteistasis 37. Teisėjų kolegija taip pat pagrįstu laiko prokuroro prašymą kvalifikuoti... 38. Teismų praktikoje bylose dėl nusikaltimų žmogaus gyvybei ir sveikatai... 39. Prokuroras prašo pripažinti nuteistąjį Č. L. kaltu ir... 40. Galiojančioje teisminėje praktikoje kitų žmonių gyvybei pavojingas... 41. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi pirmosios... 42. Č. L. 2014 m. gegužės 28 d., apie 15 val., ( - )... 43. Dėl nuteistojo Č. L. atsakomybę sunkinančių ir... 44. Prokuroras apeliaciniame skunde nesutinka su skundžiamo nuosprendžio dalimi,... 45. Šie prokuroro argumentai pagrįsti.... 46. BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatyta atsakomybę sunkinanti aplinkybė... 47. BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė... 48. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad nuteistasis 2014 m. gegužės... 49. Taigi, byloje yra nustatyta viena nuteistojo Č. L.... 50. Prokuroras apeliaciniame skunde nesutinka su Č. L.... 51. Prokuroro prašymai tenkintini iš dalies.... 52. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai numatyti... 53. Nuteistojo įvykdytas mažamečio sunkus sveikatos sutrikdymas yra tyčinis,... 54. Baudžiamasis įstatymas už nusikaltimo, numatyto BK 135 straipsnio 2 dalyje,... 55. Teisėjų kolegija, įvertinusi aptartų bausmės skyrimui reikšmingų... 56. Skundžiamu nuosprendžiu teismas Č. L. už BK 178... 57. Nuteistojo Č. L. įvykdytas nusikaltimas, numatytas BK... 58. Šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės bendrintinos apėmimo būdu, griežtesne... 59. Prokuroro apeliaciniame skunde prašymas Č. L. nustatytą... 60. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 61. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 24 d. nuosprendį pakeisti.... 62. Pripažinti Č. L. (Č. L.)... 63. Nuteistojo Č. L. (Č. L.)... 64. Č. L., pripažintam kaltu pagal BK 178 straipsnio 2... 65. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu, šiuo... 66. Kitos nuosprendžio dalies nekeisti....