Byla 2-453-516/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens Baltarusijos individualios įmonės „Tontorgsiti“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutarties dalies, kuria bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Inovus“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Principo reikalas“, civilinėje byloje Nr. B2-1200-640/2015 pagal ieškovų uždarųjų akcinių bendrovių EURODEBT LT, „Litectus“ ir „Skolų departamentas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Inovus“ dėl bankroto bylos iškėlimo (tretieji asmenys – D. G., R. L., J. L., uždaroji akcinė bendrovė „Salvus Baltija“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius ir Baltarusijos individuali įmonė ,,Tontorgsiti''), ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo pagrįstumo.

4Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) EURODEBT LT kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Inovus“ (dabartinis pavadinimas – „Baltsalva“), o bankroto administratoriumi paskirti UAB „Principo reikalas“.

5Bendraieškis UAB „Litectus“ taip pat bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Principo reikalas“.

6Bendraieškis UAB „Skolų departamentas“ bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“.

7Tretieji asmenys D. G., R. L., J. L. ir UAB „Salvus Baltija“ bankroto administratoriumi siūlė paskirti UAB Bankroto administravimo kontorą.

8Trečiasis asmuo Baltarusijos individuali įmonė „Tontorgsiti“ bankroto administratoriumi prašė paskirti M. K., o trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius – UAB „Būrai“.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 27 d. nutartimi iškėlė UAB „Inovus“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Principo reikalas“.

11Teismas pažymėjo, kad nėra nustatyta Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių byloje dalyvaujančių asmenų pasiūlytų administratorių kandidatūros būtų pripažintos netinkamomis. Teismas atkreipė dėmesį, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – ir Departamentas) taip pat nepareiškė prieštaravimų dėl pasiūlytų bankroto administratorių kandidatūrų.

12Teismas, nustatęs, kad UAB „Principo reikalas“ vykdo 3 bankroto procedūras, įmonėje dirba 2 administratoriai, įmonės registracijos adresas yra Vilniuje, UAB Bankroto administravimo kontora vykdo 35 bankroto procedūras, įmonėje dirba 6 administratoriai, įmonės registracijos adresas yra Vilniuje, UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“ vykdo 8 bankroto procedūras, įmonėje dirba 2 administratoriai, įmonės registracijos adresas yra Vilnius, M. K. vykdo 4 bankroto procedūras, veiklos adresas yra Vilniuje ir UAB „Būrai“ vykdo 34 bankroto procedūras, įmonėje dirba 6 administratoriai, įmonės registracijos adresas taip pat yra Vilniuje, nusprendė, jog yra tikslinga skirti administratorių, kurio užimtumas yra mažiausias.

13III. Atskirojo skundo argumentai

14Trečiasis asmuo Baltarusijos individuali įmonė „Tontorgsiti“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutarties dalį, kuria bankroto administratoriumi paskirta UAB „Principo reikalas“, ir bankroto administratoriumi paskirti M. K.. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Teismas paskyrė netinkamą bankroto administratorių, kuris nesugebės užtikrinti tinkamo, greito, ekonomiško ir skaidraus bankroto proceso. Skirdamas administratorių, teismas turi atkreipti dėmesį į visus kriterijus – susijusius su įmone, kurią reikia administruoti, su nuolatiniais paties administratoriaus požymiais ir su kriterijais, apibūdinančiais administratoriaus santykį su siūloma administruoti įmone.
  2. Tikėtina, kad UAB „Inovus“ bankroto proceso metu bus didelis kiekis teisminių bylų, o bankroto administratorius M. K. jau 9 metus verčiasi ir advokato veikla. Profesionalaus teisininko patirtis bus ypatingai naudinga administruojant atsakovą.
  3. M. K. šiuo metu administruoja 3 bankroto procedūras, bet artimiausiu metu dvi iš jų bus baigtos. Savo ruožtu UAB „Principo reikalas“ vienas iš dviejų darbuotojų (I. L.) vykdo 3 procedūras, kurios naujai pradėtos ir jų administravimas truks dar ilgai, o kitas darbuotojas (A. B.) vykdo dvidešimt bankroto procedūrų, todėl šio darbuotojo užimtumas yra didelis.
  4. Nors paskirto UAB „Principo reikalas“ Vilniaus filialo adresas yra nurodomas Vilniaus mieste, tačiau tikėtina, kad tai tik registracijos adresas, kadangi korespondencijai yra nurodomas Klaipėdos rajonas. Abu įmonės darbuotojai taip pat nurodo adresus ne Vilniuje, taigi akivaizdu, kad veiklos Vilniuje jie nevykdo.
  5. Didžiausias kreditorius Baltarusijos individuali įmonė „Tontorgsiti“ nepritaria paskirto administratoriaus kandidatūrai. Atsižvelgiant į ĮBĮ nustatytą teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo, administratoriaus, kuriam nepritaria didžiausias kreditorius, paskyrimas būtų trumpalaikis ir tik užvilkintų bankroto procedūras.

15IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

17Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Principo reikalas“, naikintina, kadangi pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybių, kad apelianto siūlyto administratoriaus M. K. užimtumas yra mažesnis, jo, kaip profesionalaus teisininko, patirtis bus naudinga bankroto procese, o UAB „Principo reikalas“ nurodytas korespondencijos siuntimo adresas yra kitame mieste nei filialo registracijos adresas. Be to, apelianto įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas turi atsižvelgti į didžiausio kreditoriaus (t. y. apelianto) nuomonę dėl administratoriaus kandidatūros.

18Nagrinėjamos bylos kontekste visų pirma paminėtina, kad pagal skundžiamos nutarties priėmimo metu galiojusį ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalėjo paskirti įmonės administratorių. ĮBĮ taip pat buvo nustatyta, kad tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę.

19Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog visi byloje dalyvaujančių asmenų pasiūlyti administratoriai atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus. Šios pirmosios instancijos teismo padarytos išvados atskirajame skunde neginčija ir apeliantas.

20Lietuvos apeliacinio teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje laikomasi pozicijos, jog konkrečiam bankroto administratoriui jau esant paskirtam ir apeliacine tvarka vertinant jo parinkimo teisėtumą, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2006/2014; 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1163/2014; 2013 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1011/2013; 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 2-762/2013; 2012 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1742/2012; 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-939/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-896/2012; kt.). Parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013; kt.). Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012; 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013).

21Iš pirmiau nurodytos teismų praktikos bei teisinio reguliavimo matyti, kad apeliacinės instancijos teismas gali ir turi keisti pirmosios instancijos teismo paskirtą administratorių tik tuo atveju, jeigu paaiškėja, jog paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ reikalavimų arba yra įrodymais pagrįstų rimtų abejonių dėl jo nešališkumo ir / ar nesuinteresuotumo bylos baigtimi. Jokie kiti kriterijai, kaip antai, administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinės vieta, kreditorių, reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, nuomonė ir pan., kurie teismų praktikoje vadinami fakultatyviaisiais, t. y. padedančiais teismui įgyvendinti jam įstatymo suteiktą administratoriaus paskirimo diskrecijos teisę, nėra savaime pakankami teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismo nutarčiai naikinti. Savo ruožtu nei apeliantas, nei kiti byloje dalyvaujantys asmenys nereiškė abejonių dėl paskirto administratoriaus nešališkumo, o ta aplinkybė, kad M. K. vykdo advokato veiklą, nesuteikia jam absoliutaus prioriteto prieš kitus administratorius, ypač nesant jokių įrodymais pagrįstų duomenų, jog paskirtasis administratorius nesugebės tinkamai ir operatyviai vykdyti bankroto procedūras.

22Pakankamu pagrindu pirmosios instancijos teismo nutarčiai naikinti negali būti ir konkretaus kreditoriaus, potencialiai turinčio didžiausią reikalavimą bankrutuojančiai įmonei, nuomonė, kadangi, kaip jau minėta, tai tik fakultatyvus (pagalbinis teismui) kriterijus, be to, bankroto bylos iškėlimo stadijoje visų kreditorių reikalavimų dydžiai nėra nustatyti, todėl vienareikšmiškai negalima teigti, ar konkretus kreditorius tikrai turės didžiausią reikalavimą atsakovui.

23Nagrinėjant apelianto argumentus dėl administratorių darbo krūvių, atkreiptinas dėmesys, kad savo užimtumą gali įvertinti tik pats administratorius, kuris geriausiai žino kiek laiko sąnaudų, priklausomai nuo bendrovės veiklos ypatumų, jos didumo, bankroto proceso eigos ir pan., reikalauja vykdomos bankroto administravimo procedūros ir todėl būtent tik pats administratorius gali ir turi įvertinti, ar yra pajėgus administruoti dar vieną bankrutuojantį subjektą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-699/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1871/2013; kt.). Taigi, pateikdamas sutikimą administruoti dar vieną bankrutuojančią įmonę, bankroto administratorius įvertina savo užimtumą ir kartu prisiima atsakomybę už tinkamą ĮBĮ bei kitų teisės aktų administratoriui nustatytų pareigų vykdymą. Savo ruožtu apeliacinės instancijos teismas šiuo atveju neturi jokio teisinio ir faktinio pagrindo abejoti administratoriaus duotu sutikimu.

24Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta apelianto argumentus dėl paskirto administratoriaus tikrosios veiklos vietos. Ta aplinkybė, kad UAB „Principo reikalas“ darbuotojų adresas korespondencijai siųsti nurodytas Klaipėdos mieste, nereiškia, jog jie nevykdo veiklos Vilniuje. Priešingai, pagal viešai skelbiamus Departamento duomenis UAB „Principo reikalas“ administruoja ir Vilniuje įsisteigusias bankrutavusias įmones (pavyzdžiui, UAB „Inoventus“), taip pat ir Kaune buveinę įregistravusią UAB „Stratekso statyba“ (kur UAB „Principo reikalas“ taip pat turi filialą). Taigi negalima teigti, kad paskirtas administratorius veiklą vykdo tik Klaipėdoje ir / ar šalia jos esančiose teritorijose. Be to, bankroto administratoriaus buveinės kriterijus nei teisės aktų, nei teisminės praktikos kontekste nėra išskirtinis ir lemiamas, o aplinkybė, ar administratorius sugeba tinkamai ir operatyviai atlikti jam priskirtas funkcijas, faktiškai paaiškėja tik konkrečios bankroto procedūros metu ir paprastai priklauso ne nuo buveinės vietos, o nuo konkretaus administratoriaus pareigingumo, aktyvumo, gebėjimo ir siekio derinti skirtingus procese dalyvaujančių asmenų interesus.

25Remdamasis pirmiau nurodytomis teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria UAB „Inovus“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Principo reikalas“, yra teisėta ir pagrįsta, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ginčas byloje kilo dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo... 4. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) EURODEBT LT kreipėsi... 5. Bendraieškis UAB „Litectus“ taip pat bankroto administratoriumi prašė... 6. Bendraieškis UAB „Skolų departamentas“ bankroto administratoriumi prašė... 7. Tretieji asmenys D. G., R. L., J. L. ir UAB „Salvus Baltija“ bankroto... 8. Trečiasis asmuo Baltarusijos individuali įmonė „Tontorgsiti“ bankroto... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 27 d. nutartimi iškėlė UAB... 11. Teismas pažymėjo, kad nėra nustatyta Lietuvos Respublikos įmonių bankroto... 12. Teismas, nustatęs, kad UAB „Principo reikalas“ vykdo 3 bankroto... 13. III. Atskirojo skundo argumentai... 14. Trečiasis asmuo Baltarusijos individuali įmonė „Tontorgsiti“ atskirajame... 15. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria bankroto... 18. Nagrinėjamos bylos kontekste visų pirma paminėtina, kad pagal skundžiamos... 19. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas... 20. Lietuvos apeliacinio teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje laikomasi... 21. Iš pirmiau nurodytos teismų praktikos bei teisinio reguliavimo matyti, kad... 22. Pakankamu pagrindu pirmosios instancijos teismo nutarčiai naikinti negali... 23. Nagrinėjant apelianto argumentus dėl administratorių darbo krūvių,... 24. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta apelianto argumentus dėl... 25. Remdamasis pirmiau nurodytomis teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis,... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 27. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartį palikti...