Byla 2K-69/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Egidijaus Bieliūno, Benedikto Stakausko ir pranešėjos Lidijos Liucijos Žilienės, sekretoriaujant R. Bartulienei, dalyvaujant prokurorui A. Vereniui, nukentėjusiesiems R. S. ir A. L., teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal O. K. kasacinį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2005 m. spalio 19 d. nuosprendžio, kuriuo O. K. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 5 dalį atleistas, jam susitaikius su nukentėjusiaisiais ir baudžiamoji byla nutraukta (BK 38 straipsnio 1 dalis, BPK 254 straipsnio 5 dalis). O. K. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones dvejiems metams.

2Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos pranešimą, nukentėjusiųjų R. S. ir A. L., prašiusių kasacinį skundą atmesti, prokuroro taip pat prašiusio kasacinį skundą atmesti, paaiškinimus, papildomą nukentėjusiosios R. S. paaiškinimą,

Nustatė

3Kėdainių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pripažinta, kad O. K. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 281 straipsnio 5 dalyje, t. y. jis 2005 m. birželio 1 d., apie 19.30 val., Kėdainių r., kelio Kėdainiai–Babtai–Raudondvaris 11-ajame kilometre, vairuodamas G. K. priklausantį automobilį „Ford Scorpio“ (valst. Nr. duomenys neskelbtini), pažeidė Kelių eismo taisyklių 53, 172 punktų reikalavimus, nes būdamas eismo dalyvis ir privalėdamas laikytis visų būtinų atsargumo priemonių nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių saugumui, privalėdamas neviršyti leistino greičio, taip pat pasirinkti saugų greitį, atsižvelgdamas į kelio sąlygas, kad kiekvienu metu galėtų suvaldyti transporto priemonę, viršijo leistiną 70 km/h greitį, užvažiavęs ant žvyruoto kelkraščio, automobilio nesuvaldė, dėl to jam praradus tiesiaeigiškumą, nuvažiavo nuo kelio ir, atsitrenkęs į pakelės medžio kelmą, apvirto; dėl šio autoįvykio buvo mirtinai sužalota automobilio keleivė R. S., keleiviui A. L. buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata.

4Kasaciniu skundu O. K., kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, susitaikius su nukentėjusiuoju, prašo pakeisti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2005 m. spalio 19 d. nuosprendį – paskirtąją baudžiamojo poveikio priemonę panaikinti.

5Kasatorius nurodo, kad baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones – paskirta neteisėtai. Taikant BK 38 straipsnį nėra teismui privaloma skirti tokią baudžiamojo poveikio priemonę, atsižvelgiant į tai, kad jis nė karto nėra baustas administracine tvarka. Be to, kasatorius nurodo, kad uždraudimas naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones labai trukdo darbui. Jis dirba UAB ( - ) darbininku, dažnai dirba objektuose, kurie būna įvairiuose miestuose, todėl reikia važinėti į darbą savo automobiliu. Kasatorius pažymi, kad tai taip pat trukdo vykdyti turtinius įsipareigojimus nukentėjusiesiems.

6O. K. kasacinis skundas atmestinas.

7Dėl BK 68 straipsnio taikymo

8Kėdainių rajono apylinkės teismas, paskirdamas 2005 m. spalio 19 d. nuosprendžiu O. K. BK 68 straipsnyje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę, BK 38 straipsnio nuostatų nepažeidė. Teismo nuosprendžiu O. K. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 281 straipsnio 5 dalį jam susitaikius su nukentėjusiaisiais R. S. ir A. L. atleistas ir baudžiamoji byla nutraukta.

9Pagal BK 67 straipsnio 2 dalį pilnamečiui asmeniui, atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės šio Kodekso VI skyriuje numatytais pagrindais, (t. y. ir BK 38 straipsnyje numatytu pagrindu), gali būti skiriamos šios baudžiamojo poveikio priemonės: 1) uždraudimas naudotis specialia teise; 2) turtinės žalos atlyginimas ar pašalinimas; 3) nemokami darbai; 4) įmoka į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą; 5) turto konfiskavimas.

10Baudžiamojo poveikio priemonės paskyrimu, asmeniui atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės, siekiama to paties rezultato, kurio siekiama ir kriminaline bausme, t. y. asmens, padariusio nusikalstamą veiką, pataisymo, galimybių daryti naujas nusikalstamas veikas apribojimo ar atėmimo ir pan. Kokią paskirti baudžiamojo poveikio priemonę, kiekvienu atveju sprendžia teismas, atsižvelgdamas į padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes, kaltininko asmenybę ir kt. Kėdainių rajono apylinkės teismas O. K. paskyrė BK 68 straipsnyje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę – uždraudimą naudotis teise vairuoti transporto priemones dvejiems metams, atsižvelgdamas į tai, kad jis nusikalstamą veiką padarė naudodamasis teise vairuoti kelių transporto priemonę. Tai ir yra esminė šios poveikio priemonės taikymo sąlyga, numatyta BK 68 straipsnio 1 dalyje. Taigi teismas, parinkdamas šią poveikio priemonę, baudžiamojo įstatymo nuostatų nepažeidė. Kasatoriaus argumentas, kad teismas nėra atsižvelgęs į jo asmenybę apibūdinančius duomenis, nepagrįstas, nes tai suponuoja teismo išvadą, kad yra pagrindas manyti, jog kaltinamasis daugiau nedarys nusikalstamų veikų. Kasatoriaus argumentai, kad paskirtoji poveikio priemonė labai trukdys darbui, taip pat ir įsipareigojimo atlyginti likusią turtinės žalos dalį įvykdymui, atsižvelgiant į bylos duomenis, nėra pagrįsti. Pagal kasatoriaus ir R. S. susitarimą likusią žalos dalį (5000 Lt) jis įsipareigojo atlyginti iki 2015 m. spalio 19 d., t. y. per dešimties metų laikotarpį, o naudotis teise vairuoti transporto priemones jam uždrausta tik dvejiems metams, be to, teisė vairuoti transporto priemones nėra pagrįsta jo darbine ar profesine veikla (pagal pateiktus dokumentus jis dirba pagalbiniu darbininku). Teisėjų kolegija neturi pagrindo išvadai, kad šios prevencinės poveikio priemonės paskyrimu gali būti sukelti itin neigiami padariniai ne tik kasatoriui, bet ir nukentėjusiesiems.

11Pagal BK 74 straipsnio 1 dalį bet kokia teismo paskirta šio kodekso 67 straipsnio 2 dalies 2, 3 ir 4 punktuose numatyta baudžiamojo poveikio priemonė, kurios asmuo negali įvykdyti dėl pateisinamų priežasčių, jo prašymu gali būti pakeista kita baudžiamojo poveikio priemone. Šie klausimai sprendžiami BPK 357 ir 362 straipsniuose nustatyta tvarka.

12Nenustačius BPK 369 straipsnyje numatytų pirmosios instancijos teismo nuosprendžio keitimo arba naikinimo pagrindų, kasacinis skundas atmestinas, ir šis teismo sprendimas, neperžengiant kasacinio skundo ribų, pripažintinas teisėtu.

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

14O. K. kasacinį skundą atmesti.