Byla 2-630-577/2014
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič,

2sekretoriaujant Renatai Vinckevičiūtei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui P. P.,

4atsakovo atstovui adv. A. J.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „R.TA Line“ ieškinį atsakovui N. G. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo ir

Nustatė

6ieškovas BUAB „R.TA Line“ patikslintu ieškiniu prašo pripažinti BUAB „R.Ta Line“ ir N. G. 2012-06-20 reikalavimo perleidimo sutartį bei 2012-09-06 papildomą susitarimą prie sutarties negaliojančiais ab initio (nuo sudarymo momento), taikyti restituciją priteisiant ieškovui reikalavimo teises į UAB „Transvesta“, kurios perleistos atsakovui negaliojančių sandorių pagrindu. Nurodo, kad 2012-06-20 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta reikalavimų perleidimo sutartis (toliau – Sutartis). Pagal šią Sutartį ieškovas perleido galiojantį reikalavimą į 332 459,36 Lt dydžio UAB „Transvesta“ skolą (pagal 2010-09-20 Rangos sutartį ir jos priedus bei pakeitimus). Taip pat 2012-09-06 tarp UAB „R.TA line“ ir N. G. 2012-09-06 buvo sudarytas papildomas susitarimas dėl 2012-06-20 reikalavimo teisių perleidimo sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas). Šiuo Susitarimu šalys susitarė, kad UAB „R.TA Line“ papildomai perleidžia N. G. galiojančią reikalavimo teisę į 51 284,98 Lt dydžio UAB „Transvesta“ skolą, kurią sudaro UAB „R.TA Line“ nupirktų ir UAB „Transvesta“ statybos objektuose likusių statybinių medžiagų kaina. Ieškovas tvirtina, kad nagrinėjamoje situacijoje reikalavimo teisė į 383 744,34 Lt UAB „Transvesta“ skolą buvo perleista už 83 114,84 Lt, kas sudaro tik apie 21 % viso reikalavimo vertės, t.y. ieškovo reikalavimo teisė buvo perleista už aiškiai mažesnę kainą, nei jos vertė. Pažymi, kad sudarant Sutartį bei Susitarimą, ieškovas turėjo kitų kreditorių, kurių reikalavimai buvo pradelsti ir vykdytini, be to, iki sudarant ginčijamus sandorius ieškovui jau buvo inicijuojama bankroto byla ir apribotas disponavimas visu įmonės turtu. Ieškovo nuomone, tokiu būdu buvo pažeistos ieškovo kreditorių teisės, kadangi jie neteko galimybės iš UAB „Transvesta“ gautų lėšų patenkinti savo reikalavimų. Ieškovo nuomone, Sutartis ir Susitarimas pripažintini negaliojančiais CK 6.66 str. pagrindu, nes šalys sudarė Susitarimą ir Sutartį, kurių neprivalėjo sudaryti, ginčijami Sutartis ir Susitarimas pažeidžia ieškovo kreditorių teises, sandorių šalys buvo nesąžiningos. Pasak ieškovo, atsakovas buvo susijęs su ieškovu, netgi buvo ieškovo vadovas de facto, veikęs per formalius šios įmonės vadovus – statytinius, todėl turėjo žinoti šios įmonės finansinę padėtį, neatsiskaitymą su kreditoriais, santykių su UAB „Transvesta“ eigą bei situaciją, todėl CPK 6.66 str. prasme laikytinas nesąžiningu asmeniu. Taip pat ieškovas tvirtina, kad 2012-03-30 UAB „Transvesta“ naudai buvo areštuotas atsakovo tėvui nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, kurie prieš tai buvo įkeisti UAB „Transvesta“ naudai užtikrinant UAB „R.TA Line“ 150 100 Lt prievolę UAB „Transvesta“. Ieškovo vertinimu, ši aplinkybė aiškiai įrodo, kad atsakovas per savo tėvą buvo susijęs su ieškovu, žinojo ieškovo ūkinius, finansinius reikalus, todėl sudarydamas Sutartį ir Susitarimą negalėjo nežinoti apie ieškovo sunkią finansinę padėtį bei faktą, kad ieškovui keliama bankroto byla. Be to, ieškovas pastebi, kad viešame turto areštų registre ginčijamų sandorių sudarymo dieną buvo registruoti areštai ieškovo turtui pagal kreditorių reikalavimus bei areštai bankroto byloje. Ieškovas pažymi, kad Susitarimas yra neatlygintinis sandoris, todėl jam nesąžiningumo įrodinėjimas netaikomas. Taip pat ieškovas teigia, kad Sutartis ir Susitarimas pripažintini negaliojančiais ir dėl to, kad ieškovui buvo pritaikyti viso turto areštai ir sandorių sudarymas pažeidė imperatyvias įstatymo normas (CK 1.80 str.). Pasak ieškovo, Sutartis ir Susitarimas yra ir tariami sandoriai, nes ieškovas neturi jokių duomenų, kad atsakovas ieškovui sumokėjo 83 114,84 Lt. Pripažinus Sutartį ir Susitarimą negaliojančiais ab initio, ieškovo nuomone, atsakovas privalo ieškovui grąžinti reikalavimo teises į UAB „Transvesta“, perleistas pagal ginčijamus sandorius.

7Atsakovas N. G. atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodo, kad su patikslintu ieškiniu nesutinka, tvirtina, kad ieškinys yra visiškai nepagrįstas, ieškinyje nurodomos aplinkybės grindžiamos neįrodytomis ieškovo prielaidomis. Atsakovas nesutinka su ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis, kad sudarytas reikalavimo perleidimo sandoris pažeidžia kreditorių interesus ir sandorio šalys buvo nesąžiningos. Atsakovas pažymi, kad reikalavimo teisė buvo perleista už 83 114,84 Lt, tokia kaina, atsižvelgiant į skolos susidarymo aplinkybes ir galimybes atgauti skolą, yra protinga ir atitinkanti rinkos vertę. UAB „Transvesta“ skola yra ginčijama teisme, ginčo baigtis nėra aiški, todėl akivaizdu, kad reikalavimo perleidimo metu abi ginčijamo sandorio šalys negalėjo būti tikros dėl teisinės ginčo baigties ir iš UAB „Transvesta“ gautinos sumos dydžio. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad perėmęs reikalavimo teisę, jis bylinėjasi iki šiol, todėl galima sakyti, kad ieškovas perleisdamas reikalavimo teises greičiau gavo lėšų, iš kurių galėjo atsiskaityti su kreditoriais, negu būtų gavęs iš UAB „Transvesta“. Taip pat atsakovas tvirtina, kad jis prieš sudarydamas sandorį jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo ieškovo finansine padėtimi bei neturėjo pagrindo abejoti ieškovo pateiktuose dokumentuose buvusia informacija, todėl jis laikytinas sąžininga sutarties šalimi. Atsakovas neneigia, kad reikalavimo perleidimo sandorio sudarymo metu žinojo apie santykių su UAB „Transvesta“ eigą bei situaciją, kadangi domėjosi, kokią reikalavimo teisę ketina įgyti. Atsakovas nurodo, kad reikalavimo perleidimo sandoris buvo sudarytas siekiant aktyviai dalyvauti byloje prieš UAB „Transvesta“, nes pastarojo juridinio asmens naudai buvo įkeistas jo tėvui priklausantis nekilnojamasis turtas. Atsakovas tvirtina, kad įsigydamas reikalavimo teisę į UAB „Transvesta“ skolą, jis užsitikrino galimybę aktyviai naudotis procesinėmis teisėmis ir apsaugoti tėvo turtinius interesus nuo nesąžiningų UAB „Transvesta“ veiksmų. Atsakovo nuomone, nesant kitų įrodymų apie atsakovo nesąžiningumą, sąžiningumo prezumpcija nagrinėjamu atveju nebuvo paneigta. Kadangi ieškovas neįrodė visų būtinų sąlygų actio Pauliana taikymui, tai nėra pagrindo sandorį pripažinti negaliojančiu CK 6.66 str. pagrindu. Taip pat atsakovas tvirtina, kad nėra jokio teisinio pagrindo teigti, kad sandoris buvo tariamas. Siekiant paneigti pinigų nesumokėjimo faktą, atsakovas teismui pateikė 2012-09-06 kasos pajamų orderį Nr. 115, kuriuo patvirtintas pinigų už perleistą reikalavimo teisę sumokėjimas ieškovui. Be to, atsakovas nurodo, kad reikalavimo teisė į UAB „Transvesta“ skolą realiai perėjo atsakovui, kuris įgijo ne tik materialines, bet ir procesines teises – įstojo į bylą ieškovu vietoj pradinio ieškovo. Pasak atsakovo, atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju sandoris akivaizdžiai buvo įvykdytas, pripažintina, jog ieškovas neįrodė sandorio tariamumo. Taip pat atsakovas teigia, kad tas pats sandoris negali būti ginčijamas kartu ir kaip tariamas sandoris ar prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms ir actio Pauliana pagrindu.

8Trečiasis asmuo UAB „Transvesta“ atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka, todėl prašo jį tenkinti. Nurodo, kad palaiko ieškovo poziciją ir patikslintame ieškinyje išdėstytus argumentus.

9Teismo posėdžio metu šalys palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją.

10Ieškinys tenkintinas.

11Iš bylos medžiagos matyti, kad 2012-06-20 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta reikalavimų perleidimo sutartis, pagal kurią ieškovas perleido galiojantį reikalavimą į 332 459,36 Lt dydžio UAB „Transvesta“ skolą (pagal 2010-09-20 Rangos sutartį ir jos priedus bei pakeitimus) (b.l. 21-22) atsakovui. Taip pat 2012-09-06 tarp UAB „R.TA line“ ir N. G. 2012-09-06 buvo sudarytas papildomas susitarimas dėl 2012-06-20 reikalavimo teisių perleidimo sutarties pakeitimo. Šiuo Susitarimu šalys susitarė, kad UAB „R.TA Line“ papildomai perleidžia N. G. galiojančią reikalavimo teisę į 51 284,98 Lt dydžio UAB „Transvesta“ skolą, kurią sudaro UAB „R.TA Line“ nupirktų ir UAB „Transvesta“ statybos objektuose likusių statybinių medžiagų kaina (b.l. 23-24). Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 2 d. nutartimi buvo iškelta bankroto byla UAB „R.TA Line“ (b.l. 10-12). Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutartimi buvo areštuotas visas UAB „R.TA Line“ nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, uždraudžiant jį parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenims, taip pat buvo areštuotos ir turtinės teisės, priklausančios UAB „R.TA Line“ ir esančios pas atsakovą ar trečiuosius asmenis (b.l. 25-26). Be to, iš 2012-03-21 Turto arešto akto Nr. 0312002711 matyti, kad iki ginčijamų sandorių sudarymo UAB „R.TA Line“ atžvilgiu buvo pritaikyta daug turto areštų kitų kreditorių reikalavimams užtikrinti (b.l. 27-31).

12Dėl sandorių tariamumo

13Ieškovas, remdamasis CK 1.86 str., prašo tarp BUAB „R.Ta Line“ ir N. G. sudarytą 2012-06-20 reikalavimo perleidimo sutartį bei 2012-09-06 papildomą susitarimą prie sutarties pripažinti tariamais sandoriais, nes ieškovas neturi jokių duomenų, kad atsakovas ieškovui būtų sumokėjęs 83 114,84 Lt.

14Pagal CK 1.86 str. 1 d. tik dėl akių (neketinant sukurti teisinių pasekmių) sudarytas sandoris negalioja. Pažymėtina, jog tam, kad sandorį būtų galima pripažinti tariamuoju ir dėl to negaliojančiu dėl jį sudariusių subjektų valios ydos, teismas privalo nustatyti, ar atsirado sandorio teisinę prigimtį atitinkantys teisiniai padariniai – ar sandorio dalyviai realiai įgijo atitinkamas civilines teises ir pareigas, kokia buvo tikroji sandorio šalių valia, jų elgesio motyvai ir tikslai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-410/2013). Taigi, nagrinėjant tokio pobūdžio reikalavimą, yra nustatinėjamos dvi pagrindinės faktinių aplinkybių, patvirtinančių ar paneigiančių sandorio fiktyvumą, grupės: pirma, teismai turi nustatyti, ar atsirado sandorio teisinę prigimtį atitinkantys teisiniai padariniai – ar sandorio dalyviai realiai įgijo atitinkamas civilines teises ir pareigas; antra, teismai turi aiškintis, kokia buvo tikroji sandorio šalių valia, jų elgesio motyvai ir tikslai. Pastebėtina, kad atsakovas į bylą pateikė 2012-09-06 Kasos pajamų orderį Serija TA Nr. 115 (b.l. 129), iš kurio matyti, kad UAB „R.TA Line“ kasininkas ir finansininkas M. H. iš atsakovo N. G. priėmė 83 114,84 Lt; apmokėjimas yra padarytas pagal 2012-06-20 reikalavimo perleidimo sutartį. Iš Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo matyti, kad minėtas asmuo nuo 2012-06-21 buvo paskirtas UAB „R.TA Line“ direktoriumi (b.l. 15-17). Taigi minėtas rašytinis įrodymas patvirtina, kad įmonės vadovas priėmė konkrečią pinigų sumą, kuri buvo nurodyta 2012-06-20 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudarytoje reikalavimų perleidimo sutartyje, į įmonės kasą, todėl ieškovo teiginiai, kad atsakovas ieškovui nesumokėjo 83 114,84 Lt už perleistą reikalavimo teisę, atmestini kaip nepagrįsti. Pažymėtina, kad nors ieškovas ir kvestionuoja minėto Kasos pajamų orderio tikrumą, tačiau minėtas dokumentas nėra nuginčytas, todėl teismas neturi jokio pagrindo juo nesivadovauti. Atkreiptinas ieškovo dėmesys, kad pareiga įrodyti sandorio tariamumą tenka šaliai, kuri šia aplinkybe grindžia savo poziciją byloje. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodė šių aplinkybių (CPK 178 str.). Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste pastebėtina ir tai, kad minėtas sandoris sukūrė realias teisines pasekmes, nes reikalavimo teisė į UAB „Transvesta“ realiai perėjo atsakovui N. G., kuris net įstojo į bylą ieškovu vietoj pradinio ieškovo UAB „R.TA Line“ (c.b. Nr. 2-2349-577/2014). Taigi, įvertinus minėtų aplinkybių visumą, spręstina, kad sandoris buvo įvykdytas, todėl pripažintina, jog ieškovas neįrodė sandorio tariamumo.

15Dėl actio Pauliana taikymo sąlygų

16CK 6.66 str. 1 d. nustatyta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Actio Pauliana instituto tikslas – užkirsti kelią skolininko piktnaudžiavimui teisėmis, taip užtikrinant įstatymo ar sutarties pagrindu prisiimtų pareigų kreditoriams įvykdymą, ginant juos nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu galimybės, kad kreditoriaus reikalavimas bus visiškai patenkintas.

17Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2012-06-20 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta reikalavimų perleidimo sutartis. Pagal šią Sutartį ieškovas perleido galiojantį reikalavimą į 332 459,36 Lt dydžio UAB „Transvesta“ skolą (pagal 2010-09-20 Rangos sutartį ir jos priedus bei pakeitimus) (b.l. 21-22). Taip pat 2012-09-06 tarp UAB „R.TA line“ ir N. G. 2012-09-06 buvo sudarytas papildomas susitarimas dėl 2012-06-20 reikalavimo teisių perleidimo sutarties pakeitimo. Šiuo Susitarimu šalys susitarė, kad UAB „R.TA Line“ papildomai perleidžia N. G. galiojančią reikalavimo teisę į 51 284,98 Lt dydžio UAB „Transvesta“ skolą (b.l. 23-24). Ieškovas prašo minėtus sandorius pripažinti negaliojančiais actio Pauliana pagrindu.

18CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išskiriamos tokios actio Pauliana taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-339/2009; 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2011; kt.). Pažymėtina, kad sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu būtinas visų nurodytų sąlygų visetas. Nenustačius bent vienos iš nurodytų sąlygų, nėra pagrindo sandorį pripažinti negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2011; 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-511/2011; 2012 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2012; kt.).

19Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 23 p. nustato, kad administratorius imasi priemonių išieškoti skoloms iš įmonės skolininkų. Tokiu būdu jis gina kreditorių interesus. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad įmonės bankroto administratorius, gindamas įmonės kreditorių interesus, turi teisę ginčyti įmonės sandorius, kuriais pažeistos kreditoriaus ar kreditorių teisės. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-01-11 nutartyje c.b. Nr. 3K-3-17/2006). Taigi pirmoji sąlyga – ieškovo administratoriaus reikalavimo teisė tokį ieškinį reikšti, nustatyta.

20Dėl kreditorių interesų pažeidimo

21Kaip nurodyta patikslintame ieškinyje, nagrinėjamu atveju reikalavimo teisė į 383 744,34 Lt UAB „Transvesta“ skolą buvo perleista atsakovui N. G. už 83 114,84 Lt, o tai sudaro tik apie 21 procentą reikalavimo vertės, t.y. ieškovo reikalavimo teisė buvo perleista už akivaizdžiai mažesnę kainą nei yra jos vertė. Administratoriaus nuomone, tokiu būdu buvo pažeistos UAB „R.TA Line“ kreditorių teisės, kadangi jie neteko galimybės iš UAB „Transvesta“ gauti lėšų, iš kurių būtų galima patenkinti jų kreditorius reikalavimus. Atsakovas, atsikirsdamas į tokius ieškovo argumentus, tvirtina, kad tokia kaina buvo nustatyta atsižvelgiant į skolos susidarymo aplinkybes bei realias galimybes atgauti skolą, nes UAB „Transvesta“ skola yra ginčijama teisme.

22CK 6.66 str. 1 d. yra pateiktas pavyzdinis sąrašas atvejų, kurių bent vieną įrodžius turi būti pripažįstama, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises: kai dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus, kai skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kai kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Vertinant, ar konkrečiu skolininko sudarytu sandoriu buvo pažeisti kreditorių interesai CK 6.66 straipsnio prasme, būtina įvertinti ne tik tai, ar pažeistos atskiros skolininko ir kreditoriaus tarpusavio sutartinių santykių nuostatos, bet ir nustatyti, ar dėl šio sandorio skolininkas tampa arba tapo nemokus, arba jo turtas gerokai sumažėja ir dėl to kreditoriai praranda galimybę patenkinti savo reikalavimą visiškai ar iš dalies. Kita vertus, nustatinėjant, ar dėl ginčijamų sandorių buvo pažeistos kreditoriaus teisės, neturi būti suteikiamos nepagrįstos privilegijos kreditoriui, todėl, jei skolininkui sudarius ginčijamą sandorį, jis vis tiek turi pakankamai turto kreditorių reikalavimams patenkinti arba jo mokumas nekinta, tai šios actio Pauliana taikymo sąlygos konstatuoti negalima (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012).

23Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 2 d. nutartimi buvo iškelta bankroto byla UAB „R.TA Line“ (b.l. 10-12). Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad minėta nutartis įsiteisėjo 2012 m. spalio 12 d. Be to, LITEKO duomenimis, pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo teismui buvo pateiktas jau 2012 m. balandžio 25 d. (CPK 179 str. 3 d.). Tuo tarpu ginčijami sandoriai buvo sudaryti 2012-06-20 ir 2012-09-06, t.y. jau pateikus įmonei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Taip pat į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad sudarant ginčijamus sandorius, UAB „R.TA Line“ jau turėjo kreditorių, kurių reikalavimai buvo pradelsti ir vykdytini. Šias aplinkybes, teismo nuomone, patvirtina įmonės turto atžvilgiu tuo metu taikyti areštai (b.l. 27-31). Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 7 d. nutartimi UAB „R.TA Line“ bankroto byloje buvo patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, iš kurio matyti, kad iš viso pareikštų kreditorinių reikalavimų suma sudaro 473 132,42 Lt.

24Iš Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 2 d. nutarties, kuria buvo iškelta bankroto byla UAB „R.TA Line“, matyti, kad 2012 m. sausio 31 d. balanso duomenimis, UAB „R.TA Line“ turtas buvo įvertintas 695 081 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 671 656 Lt, o pradelsti įmonės įsipareigojimai buvo lygūs 403 847,15 Lt. Taigi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalies prasme UAB „R.TA Line“ jau buvo nemoki iki ginčijamų sandorių sudarymo, todėl ginčijami sandoriai įmonės nemokumo būsenos nesąlygojo. Tačiau tai nereiškia, kad Sutartis ir Papildomas susitarimas kitaip nepažeidė kreditorių teisių. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad nustatinėjant actio Pauliana instituto taikymo sąlygą – kitokį kreditoriaus teisių pažeidimą, būtina atkreipti dėmesį į tai, jog kreditoriaus teises gali pažeisti sandoriai, kurie, nors ir nesukėlė bendro skolininko nemokumo, tačiau sumažino turto, į kurį gali būti nukreipiamas išieškojimas, vertę, ir sumažėjusios vertės turto neužtenka kreditoriaus finansiniams reikalavimams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. sausio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006; 2008 m. birželio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-262/2008). Teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, gali konstatuoti kreditoriaus teisių pažeidimo atvejus, kurie neišvardyti teisės normoje; svarbu yra tai, kad tokių pažeidimų kvalifikavimas sietinas su prievolių kreditoriui nevykdymu ir skolininko galimybių tokias prievoles įvykdyti ateityje pasikeitimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-167/2012). Taip pat tai, kad šios aplinkybės, susijusios su skolininko mokumo sumažėjimu, būtų nulemtos ginčijamo skolininko sudaryto sandorio.

25Sprendžiant dėl ieškovo kreditorių teisių pažeidimo bylos šalims sudarius ginčijamus sandorius, visada svarbu įvertinti, ar turtas perleistas už tinkamą ir pagrįstą kainą. Taigi, nors dėl ginčijamų sandorių sudarymo įmonė ir netapo nemoki, tačiau teismas sprendžia, kad sudarius ginčijamus sandorius skolininko turtinė padėtis žymiai pablogėjo, nes reikalavimo teisė į 332 459,36 Lt UAB „Transvesta“ skolą buvo perleista atsakovui N. G. tik už 83 114,84 Lt. Maža to, 2012-09-06 Papildomu susitarimu UAB „R.TA Line“ papildomai N. G. perleido galiojančią reikalavimo teisę į 51 284,98 Lt dydžio UAB „Transvesta“ skolą; taigi, visiškai akivaizdu, jog atsakovas turėjo sumokėti tik apie 21 procentą reikalavimo vertės. Ta aplinkybė, kad UAB „Transvesta“ skola ir yra ginčijama teisme, o ginčo baigtis nėra aiški iki šiol, teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad ginčas kilo gerokai vėliau nei buvo sudaryti ginčijami sandoriai, neturi įtakos sprendžiant klausimą, ar ginčijami sandoriai pripažintini negaliojančiais kaip pažeidžiantys kreditorių teises, nes kreditoriai prarado galimybę iš UAB „Transvesta“ gautinų sumų padengti bent dalį savo kreditorinių reikalavimų. Teismo įsitikinimu, atsakovo teiginiai apie tai, kad UAB „R.TA Line“ perleisdama reikalavimo teises greičiau gavo lėšų, iš kurių galėjo atsiskaityti su kreditoriais, negu būtų gavusi iš UAB „Transvesta“, yra laikytini tik atsakovo samprotavimais, kurie nėra paremti jokiomis objektyviomis aplinkybėmis. Taip pat kritiškai vertintini atsakovo argumentai dėl to, kad bylinėjimasis dėl skolos iš UAB „Transvesta“ priteisimo vis dar tęsiasi, kad teisminis bylinėjimasis kainuoja, todėl nustatant reikalavimo teisės kainą, būtina atsižvelgti ir į tai.

26Dėl privalomumo sudaryti sandorį

27Ši sąlyga gali būti paaiškinama kaip teisinės prievolės neturėjimas sudaryti sandorį. Teismų praktikoje pripažįstama, kad privaloma aplinkybe sudaryti sandorį gali būti konstatuota tik tuomet, kai pareiga sudaryti sandorį kyla iš privalomų teismo ar kitų institucijų sprendimų. Pažymėtina, kad neįrodžius šių aplinkybių, galioja įstatymo nuostata, leidžianti šalims laisvai sudaryti sandorius, jeigu jie nepažeidžia imperatyviųjų įstatymo normų ar trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

28Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat apibrėžta, kad tam tikrais atvejais privalomumas skolininkui sudaryti sandorį gali kilti ir dėl faktinių aplinkybių, kurias kiekvienu konkrečiu atveju įvertina teismas ir tokiomis pripažintinos aplinkybės, kurioms esant ginčijamų sandorių sudarymas atitiktų protingo asmens, veikiančio skolininko kreditorių interesais, elgesio standartą tomis aplinkybėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-485/2010). Sprendžiant dėl sandorio sudarymo privalomo pobūdžio, yra svarbu byloje nustatyti ir įvertinti, kada ir kokiu tikslu buvo sudarytas sandoris, ar apie jo sudarymą ir tikslus žinojo kreditoriai, ar jį buvo būtina sudaryti tam, kad būtų įvykdytos kitų sutarčių sąlygos ir visiškai atsiskaityta su kreditoriumi, ar nebuvo galimybės reikalavimų, kylančių iš kitų sutarčių, įvykdymui užtikrinti įkeisti kitą turtą ir pan.

29Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, jog egzistavo įstatymas ar teismo sprendimas, kuris būtų įpareigojęs šalis sudaryti sandorį, todėl negalima pripažinti, kad UAB „R.TA Line“ turėjo pareigą sudaryti ginčijamus sandorius. Pastebėtina ir tai, kad ginčijami sandoriai buvo sudaryti būtent tuo metu, kai UAB „R.TA Line“ finansinė padėtis buvo sunki. Be to, ir pats atsakovas net neįrodinėja, kad šalys turėjo pareigą sudaryti ginčijamą Sutartį ir Susitarimą. Esant nurodytoms aplinkybėms, akivaizdu, kad nagrinėjamu atveju neegzistavo joks privalomumas sudaryti ginčijamus sandorius.

30Dėl sandorio šalių nesąžiningumo

31Ieškovas bylos nagrinėjimo metu bei savo procesiniuose dokumentuose reiškė nuoseklią poziciją, jog ginčijamo sandorio šalys buvo nesąžiningos.

32Civilinėje teisėje galioja bendrasis sąžiningumo principas (CK 1.5 str.), kuris be kita ko, reiškia, kad kiekvienas asmuo laikomas sąžiningu, jeigu neįrodyta kitaip, tačiau sąžiningumas gali būti nuginčytas, nes tai nuginčijamoji prezumpcija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-535/2007). Ieškovo atstovui reiškiant reikalavimą pripažinti sandorius negaliojančius kaip sudarytus pažeidžiant kreditoriaus interesus, tenka pareiga įrodyti, jog ieškovas ir atsakovas, su kuriuo buvo sudaryti ginčijami sandoriai, buvo nesąžiningi, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditorių teises. Ieškovo atstovas atleidžiamas nuo minėtų aplinkybių įrodinėjimo tik CK 6.67 straipsnyje numatytais atvejais.

33Actio Pauliana sąlyga dėl skolininko ir trečiojo asmens nesąžiningumo reiškia, kad skolininko nesąžiningumas, t.y. tai, kad skolininkas žinojo ar turėjo žinoti, jog sudaromas sandoris pažeidžia vieno ar kelių kreditorių teises, yra būtina actio Paliana taikymo sąlyga. Be to, Civilinis kodeksas taip pat įtvirtina, jog ginčijamas atlygintinis dvišalis sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu tik tuo atveju, jeigu sandorio kita šalis (trečiasis asmuo) buvo nesąžininga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad taikant CK 6.66 str. svarbu laikytis kreditoriaus ir skolininko interesų balanso principo, todėl kreditoriaus teisės neturėtų būti suabsoliutinamos, t. y. kreditoriams neturėtų būti suteikiamos privilegijos skolininko ir trečiojo asmens atžvilgiu. Dėl šios priežasties CK ir yra įtvirtinta imperatyvioji nuostata dėl trečiojo asmens nesąžiningumo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teismai, spręsdami dėl trečiųjų asmenų sąžiningumo, pirmiausiai turi įvertinti tai, ar ginčo sandoriai yra atlygintiniai sandoriai. Tik nustatęs, kad tai yra būtent toks sandoris, teismas turėtų spręsti dėl trečiųjų asmenų nesąžiningumo. Neatlygintinis sandoris gali būti pripažįstamas negaliojančiu nepaisant trečiojo asmens sąžiningumo ar nesąžiningumo (CK 6.66 str. 2 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-349/2011). Nagrinėjamu atveju matyti, kad 2012-09-06 tarp UAB „R.TA line“ ir N. G. sudarytu papildomu susitarimu dėl 2012-06-20 reikalavimo teisių perleidimo sutarties pakeitimo šalys paliko tą pačią pagrindinėje sutartyje nustatytą už perleistą reikalavimą mokėtiną sumą (83 114,84 Lt), tačiau padidino reikalavimo perleidėjo perleistą reikalavimo teisės į skolininką sumą, kuri sudarė bendrai 383 744,34 Lt (332 459,36 Lt + 51 284,98 Lt), todėl visiškai akivaizdu, kad tai yra atlygintinis sandoris. Teismo vertinimu, bylos medžiagos patvirtina, kad atsakovas buvo susijęs su UAB „R.TA Line“. Iš 2013-11-12 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo ir jo priedų (b.l. 152-177) matyti, kad iš elektroninio pašto adreso rtaline.uab4@gmail.com, kuris pagal Juridinių asmenų registro duomenis yra oficialus UAB „R.TA Line“ elektroninio pašto adresas (b.l. 15-17), atsakovas N. G. laikotarpiu nuo 2011 m. birželio mėnesio iki 2012 m. kovo mėnesio vykdė susirašinėjimą UAB „R.TA Line“ vardu su kitais juridiniais asmenimis, bankais, savivaldybe. Iš į bylą pateiktų elektroninių laiškų turinio matyti, kad atsakovas tvarkė įmonės finansinius – ūkinius reikalus (tarėsi dėl automobilio perlizingavimo, naujų objektų įsigijimo) (b.l. 158-165), tarėsi dėl įmonės paramos su VšĮ Vaikų laikinosios globos namais „Atsigręžk į vaikus“ (b.l. 170-171), kaip UAB „R.TA Line“ įgaliotas asmuo reiškė pretenzijas kitiems juridiniams asmenims dėl įsipareigojimų nevykdymo (b.l. 173-174). Taigi iš šių rašytinių įrodymų spręstina, kad atsakovas atliko tam tikrą vaidmenį įmonės UAB „R.TA Line“ veikloje. Tos aplinkybės, kad atsakovas yra susijęs su UAB „R.TA Line“, teismo posėdžio metu neneigė ir pats atsakovo atstovas (b.l. 179). Taigi, nors atsakovas ir nebuvo UAB „R.TA Line“ vadovas ar valdymo organo narys, tačiau visiškai akivaizdu, kad jis spręsdavo klausimus, susijusius su UAB „R.TA Line“ finansais, todėl darytina išvada, kad atsakovas, būdamas taip susijęs su UAB „R.TA Line“ veikla, turėjo žinoti, jog įmonės finansinė padėtis yra sunki, kad įmonei yra iniciuota bankroto byla, kad įmonė turi kreditorių. Be to, pažymėtina, jog pranešimai apie priimtus pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo yra skelbiami ir viešai, todėl bet kuriuo atveju ši informacija buvo lengvai prieinama atsakovui. Taip pat viešame turto areštų registre ginčijamos Sutarties sudarymo dieną buvo registruoti areštai UAB „R.TA Line“ turtui. Teismo vertinimu, iš šių duomenų apdairiai ir rūpestingai sutarties šaliai turėjo būti suprantama, kad visas UAB „R.TA Line“ turtas yra areštuotas ir bet kokio su turto perleidimu susijusio sandorio sudarymas yra negalimas bei prieštaraujantis kreditorių, kurių reikalavimai yra pradelsti ir vykdytini, interesams. Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste pastebėtina ir tai, kad iš į bylą pateikto Turto arešto akto Nr. 0312002999 (b.l. 28-29) matyti, jog 2012-03-30 UAB „Transvesta“ naudai buvo areštuotas atsakovo tėvui nuosavybes teise priklausantis nekilnojamasis turtas, kuris prieš tai atsakovo tėvo buvo įkeistas UAB „Transvesta“ naudai užtikrinant UAB „R.TA Line“ 150 100 Lt prievolę UAB „Transvesta“. Įkeitimo aplinkybę patvirtina ir į bylą pateiktas 2010-10-11 Sutartinės hipotekos lakštas (b.l. 92), kuriuo buvo įkeistas atsakovo tėvo turtas už UAB „R.TA Line“ prievoles UAB „Transvesta“ naudai. Taigi, teismo įsitikinimu, ir ši aplinkybė patvirtina atsakovo ir UAB „R.TA Line“ ryšį. Faktas, kad atsakovo tėvo turtas buvo areštuotas, atsakovui taip pat turėjo suponuoti išvadą, kad UAB „R.TA Line“ finansinė padėtis yra bloga ir įmonė nebegali vykdyti savo įsipareigojimų kitiems asmenims, todėl ir yra pradėtas priverstinio išieškojimo procesas. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 19 d. nutartimi buvo nutarta išieškoti UAB „Transvesta“ naudai iš skolininko UAB „R.TA Line“ skolą, už skolą parduodant įkeistus daiktus, kurie nuosavybės teise priklausė atsakovo tėvui (b.l. 225-226).

34Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; Lietuvos Aukščiausiojo 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011 kt.). Teismo įsitikinimu, į bylą pateiktų ir aukščiau aptartų įrodymų visetas leidžia daryti išvadą dėl atsakovo nesąžiningumo sudarant Sutartį.

35Taigi visų išdėstytų aplinkybių kontekste spręstina, kad ieškovas įrodė, jog ginčijamiems sandoriams yra visos sąlygos actio Pauliana institutui taikyti.

36Dėl sandorių prieštaravimo imperatyvioms teisės normoms

37Ieškovas prašo ginčijamus sandorius pripažinti negaliojančiais ir dėl to, kad jie prieštarauja imperatyvioms teisės normoms. Ieškovas pažymi, kad visas UAB „R.TA Line“ turtas sandorių sudarymo metu buvo areštuotas, todėl skolininkui imperatyviai buvo draudžiama bet kokį turtą perleisti.

38CK 1.80 str. 1 d. įtvirtinta, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja.

39Iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 7 d. nutartimi iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo areštavo visą UAB ,,R.TA Line“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant jį parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenims, taip pat pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias UAB „R.TA Line“ ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis. Taigi dar iki ginčijamų sandorių sudarymo buvo areštuotas visas UAB „R.TA Line“ turtas.

40Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registrų įstatymo 4 str. yra aiškiai nurodyta, kad dėl turto arešto atsiranda teisinės pasekmės asmeniui, kurio turtas areštuotas, nuo turto arešto akto paskelbimo jam momento, o kai nėra galimybių jam paskelbti, – nuo turto arešto akto įregistravimo Turto arešto aktų registre momento, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip. Tretiesiems asmenims teisinės pasekmės dėl turto arešto atsiranda nuo turto arešto akto įregistravimo Turto arešto aktų registre. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir CPK 675 str. 4 d. Pagal CPK 145 str. 8 d. asmuo, kurio turtas areštuotas, atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties areštuoti turtą paskelbimo jam momento, o kai nėra galimybės paskelbti, taip pat tais atvejais, kai nutartis dėl laikinosios apsaugos priemonės priimama šiam asmeniui nedalyvaujant, – nuo nutarties įregistravimo turto arešto aktų registre momento. Atsižvelgiant į minėtą teisinį reglamentavimą, spręstina, kad įregistravus turto areštą, skolininkui buvo draudžiama perleisti areštuotą turtą.

41Vadinasi, Sutarties ir Susitarimo sudarymo dienai visas UAB „R.TA Line“ turtas, įskaitant reikalavimo teisę į UAB „Transvesta“, buvo areštuotas, todėl konstatuotina, kad Sutarties ir Susitarimo sudarymas pažeidė imperatyvias teisės aktų nuostatas, todėl sandoriai pripažinti niekiniais ir negaliojančiais ir šiuo pagrindu.

42Esant nurodytoms aplinkybėms, Sutartis ir Susitarimas pripažinti negaliojančiais ab initio (nuo jų sudarymo momento) (CK 1.95 str. 1 d.) ir taikytina restitucija (CK 1.80 str. 2d., 6.66 str. 4 d., CK 6.145 - 6.147 str.). Atkreiptinas dėmesys, kad aiškindamas ir taikydamas restituciją reglamentuojančias CK normas, kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad restitucija yra prievolinis teisinis pažeistų teisių gynimo būdas. Jos taikymo esmė pripažįstant sandorius negaliojančiais yra ta, kad šalys, gavusios turtą vykdydamos nuginčytą sandorį, privalo jį grąžinti viena kitai, taip atkuriant status quo ante (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2011). Taigi, pagal bendrąjį principą, šalys turi viena kitai grąžinti viską, o ne dalį, to, ką yra gavusios iš priešingos šalies, vykdydamos negaliojančiu pripažintą sandorį. Tai, kad šalims, tarp kurių sudarytas sandoris pripažintas negaliojančiu, yra iškelta bankroto byla, nekeičia šio principo taikymo. Taigi nagrinėjamu atveju atsakovas įpareigotinas grąžinti UAB „R.TA Line“ reikalavimą į 383 744,34 Lt dydžio UAB „Transvesta“ skolą (pagal 2010-09-20 Rangos sutartį ir jos priedus bei pakeitimus, tame tarpe ir reikalavimo teisę į 51 284,98 Lt dydžio UAB „Transvesta“ skolą, kurią sudaro UAB „R.TA Line“ nupirktų ir UAB „Transvesta“ statybos objektuose likusių statybinių medžiagų kaina), BUAB „R.TA Line“ įpareigotina atsakovui grąžinti 83 114,84 Lt. Pažymėtina, kad restitucija taikoma įgyvendinant specialiojo teisinio reglamentavimo – Įmonių bankroto įstatymo taikymo nulemtas nuostatas – turtas grąžinamas bankrutuojančiai įmonei į bendrą turto masę ir naudojamas atsiskaityti su visais kreditoriais Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2005).

43Dėl bylinėjimosi išlaidų

44Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, priteisiamos iš antrosios šalies (CPK 93 str.). Ieškovas į bylą pateikė rašytinius įrodymus, kurie patvirtina, kad jis patyrė 3 025 Lt bylinėjimosi išlaidų už ieškinio ir patikslinto ieškinio parengimą. Teismas pažymi, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis c.b. Nr. 3K-3-533/2008). Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas dėl nurodytų bylinėjimosi išlaidų dydžio, atsižvelgia į tokias aplinkybes: 1) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas; 4) bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 p.). Teismo vertinimu, atsižvelgiant į minėtus kriterijus, ieškovo prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma mažintina iki 2 000 Lt.

45Pagal CPK 96 str. 1 d. bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Vadovaujantis CPK 83 str. 1d. 8 p. ieškovas šios kategorijos bylose yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl iš atsakovo priteistinas ir žyminis mokestis. Ieškinio suma nagrinėjamu atveju sudarė 383 744,34 Lt, iš esmės sandoriai, kurių vertė 383 744,34 Lt buvo pripažinti negaliojančiais, todėl iš atsakovo valstybės naudai priteistina 7 837 Lt žyminio mokesčio ir 44,20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

46Teismas, vadovaudamasis LR CPK 263 - 270 str., 93 str., 95 str.

Nutarė

47Ieškinį tenkinti.

48Pripažinti negaliojančiais ab initio (nuo jos sudarymo momento) tarp UAB „R.TA Line“ (j.a.k. 302463936, Pramonės g. 97, Vilnius) ir atsakovo N. G. (a.k. ( - ) ( - )) 2012-06-20 sudarytą reikalavimų perleidimo sutartį ir 2012-09-06 tarp UAB „R.TA line“ (j.a.k. 302463936) ir N. G. (a.k. ( - ) sudarytą papildomą susitarimą dėl 2012-06-20 reikalavimo teisių perleidimo sutarties pakeitimo.

49Taikyti restituciją, įpareigojant N. G. (a.k. ( - ) ( - )) grąžinti UAB „R.TA Line“ (j.a.k. 302463936, Pramonės g. 97, Vilnius) reikalavimą į 332 459,36 Lt dydžio UAB „Transvesta“ skolą (pagal 2010-09-20 Rangos sutartį ir jos priedus bei pakeitimus) bei reikalavimo teisę į 51 284,98 Lt dydžio UAB „Transvesta“ skolą, kurią sudaro UAB „R.TA Line“ nupirktų ir UAB „Transvesta“ statybos objektuose likusių statybinių medžiagų kaina.

50Iš atsakovo N. G. (a.k. ( - ) ( - )) ieškovo BUAB „R.TA Line“ (j.a.k. 302463936, Pramonės g. 97, Vilnius), atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Viresita“ (j.a.k. 301788663, Kęstučio g. 50-8A, Vilnius), naudai priteisti 2 000 Lt (du tūkstančius litų) bylinėjimosi išlaidų.

51Priteisti valstybei iš atsakovo N. G. (a.k. ( - ) ( - )) (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (j.a.k. 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita ( - ) AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660) 44,20 Lt (keturiasdešimt keturis litus, 20 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, bei 7 837 Lt (septynis tūkstančius aštuonis šimtus trisdešimt septynis litus) žyminio mokesčio.

52Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Vilniaus apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič,... 2. sekretoriaujant Renatai Vinckevičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui P. P.,... 4. atsakovo atstovui adv. A. J.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 6. ieškovas BUAB „R.TA Line“ patikslintu ieškiniu prašo pripažinti BUAB... 7. Atsakovas N. G. atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodo, kad su... 8. Trečiasis asmuo UAB „Transvesta“ atsiliepime į patikslintą ieškinį... 9. Teismo posėdžio metu šalys palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytą... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2012-06-20 tarp ieškovo ir atsakovo buvo... 12. Dėl sandorių tariamumo ... 13. Ieškovas, remdamasis CK 1.86 str., prašo tarp BUAB „R.Ta Line“ ir N. G.... 14. Pagal CK 1.86 str. 1 d. tik dėl akių (neketinant sukurti teisinių pasekmių)... 15. Dėl actio Pauliana taikymo sąlygų... 16. CK 6.66 str. 1 d. nustatyta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus... 17. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2012-06-20 tarp ieškovo ir... 18. CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje... 19. Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 23 p. nustato, kad administratorius... 20. Dėl kreditorių interesų pažeidimo ... 21. Kaip nurodyta patikslintame ieškinyje, nagrinėjamu atveju reikalavimo teisė... 22. CK 6.66 str. 1 d. yra pateiktas pavyzdinis sąrašas atvejų, kurių bent... 23. Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus apygardos teismo... 24. Iš Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 2 d. nutarties, kuria buvo... 25. Sprendžiant dėl ieškovo kreditorių teisių pažeidimo bylos šalims... 26. Dėl privalomumo sudaryti sandorį... 27. Ši sąlyga gali būti paaiškinama kaip teisinės prievolės neturėjimas... 28. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat apibrėžta, kad tam... 29. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, jog egzistavo įstatymas ar teismo... 30. Dėl sandorio šalių nesąžiningumo... 31. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu bei savo procesiniuose dokumentuose reiškė... 32. Civilinėje teisėje galioja bendrasis sąžiningumo principas (CK 1.5 str.),... 33. Actio Pauliana sąlyga dėl skolininko ir trečiojo asmens nesąžiningumo... 34. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių... 35. Taigi visų išdėstytų aplinkybių kontekste spręstina, kad ieškovas... 36. Dėl sandorių prieštaravimo imperatyvioms teisės normoms... 37. Ieškovas prašo ginčijamus sandorius pripažinti negaliojančiais ir dėl to,... 38. CK 1.80 str. 1 d. įtvirtinta, kad imperatyvioms įstatymo normoms... 39. Iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 7... 40. Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registrų įstatymo 4 str. yra... 41. Vadinasi, Sutarties ir Susitarimo sudarymo dienai visas UAB „R.TA Line“... 42. Esant nurodytoms aplinkybėms, Sutartis ir Susitarimas pripažinti... 43. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 44. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos išlaidos, susijusios... 45. Pagal CPK 96 str. 1 d. bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas... 46. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 263 - 270 str., 93 str., 95 str.... 47. Ieškinį tenkinti.... 48. Pripažinti negaliojančiais ab initio (nuo jos sudarymo momento) tarp UAB... 49. Taikyti restituciją, įpareigojant N. G. (a.k. ( - ) ( - )) grąžinti UAB... 50. Iš atsakovo N. G. (a.k. ( - ) ( - )) ieškovo BUAB „R.TA Line“ (j.a.k.... 51. Priteisti valstybei iš atsakovo N. G. (a.k. ( - ) ( - )) (išieškotojas –... 52. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...