Byla 1-57-332/2018
Dėl G. Š. telefono. Jis iš G. Š. telefono neėmė. Minėti trys vaikinai buvo iš (duomenys neskelbtini), du buvo išgėrę, vienas vairuotojas

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Raimundas Jurgaitis, sekretoriaujant Raimondai Katiliūtei, dalyvaujant prokurorei Laimutei Martinavičienei, kaltinamiesiems V. B., M. A., kaltinamųjų gynėjui advokatui Arūnui Justeikai, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2V. B., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, gyv. ( - ), nevedęs, nedirbantis, užimtumo tarnyboje neregistruotas, teistas Raseinių apylinkės teismo 2017-06-28 teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos BK 259 str. 2 d., 64 (1) str. 10 MGL (376 Eur) bauda, bausmės neatlikęs, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 181 str. 2 d.;

3M. A., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 9 klasių išsilavinimo, gyv. ( - ), vedęs, nedirbantis, užimtumo tarnyboje neregistruotas, Lietuvos Respublikoje neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 181 str. 2 d.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5V. B. ir M. A., veikdami iš anksto susitarusių bendrininkų grupe, bei abu bendrininkaudami su dar trimis nenustatytais asmenimis, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, neturėdami teisėto pagrindo, atvirai, panaudodami prieš G. Š. psichinę prievartą, naudodami fizinį smurtą ir tuo jam padarydami nežymų sveikatos sutrikdymą, atimdami jo laisvę, vertė G. Š. perduoti turtą - sumokėti V. B. 300 Eur už neva gaminamą vairuotojo pažymėjimą, o būtent: V. B., M. A. ir dar vienas nenustatytas asmuo 2015-06-19, apie 20.00 val., atvyko į K. Š. butą, esantį ( - ), kuriame V. B. sudavė G. Š. nenustatytą skaičių smūgių, po to jį suėmė už sprando ir išvedė iš minėto buto į namo kiemą; namo kieme V. B., M. A. ir dar vienas nenustatytas asmuo, reikalaudami perduoti turtą, sudavė G. Š. nenustatytą skaičių smūgių į įvairias kūno vietas, po to V. B., M. A. prievarta G. Š. patalpino į automobilio „Volvo V70“ bagažinę, taip atimdami G. Š. laisvę; V. B. iš G. Š. atėmė jo mobiliojo ryšio telefoną ,,Nokia 2330c-2“, po to V. B., M. A. ir dar trys nenustatyti asmenys nuvežė G. Š. į Raseinių rajone esantį mišką, tiksliau nenustatytą vietą, kur, tęsdami savo nusikalstamą veiką, neturėdami tam teisėto pagrindo, atvirai vertė G. Š. perduoti turtą - sumokėti V. B. 300 Eur už neva gaminamą vairuotojo pažymėjimą; po to V. B. ir M. A. ištraukė G. Š. iš automobilio bagažinės ir nuvedė ant kalniuko, ten V. B., M. A. ir nenustatytas asmuo, reikalaudami pinigų, toliau mušė G. Š., suduodami jam nenustatytą skaičių smūgių į įvairias kūno vietas; toje pačioje vietoje nenustatytas asmuo liepė G. Š. daryti pritūpimus ar atsispaudimus, po to, kitas iš trijų nenustatytų asmenų, uždėjo G. Š. ant kaklo virvę ir tempė G. Š. iki automobilio, grasindamas jį pakarti; G. Š. nurodžius asmenį, iš kurio jis galėtų pasiskolinti pinigų, visi asmenys prievarta patalpino G. Š. į automobilio „Volvo V70“ bagažinę, taip atimdami jo laisvę, ir, nenustatytam asmeniui vairuojant minėtą automobilį, nuvežė G. Š. iki kelio tarp ( - ) ir ( - ) rajone, kur jį persodino į automobilio galinę keleivio sėdynę ir prievarta nuvežė iki D. K. sodybos, esančios gyvenančią ( - ); ten V. B. G. Š. nurodė eiti pas D. K. ir iš jos pasiskolinti 300 Eur, kuriuos po to perduoti jam; G. Š., nuėjęs į D. K. namą, iššoko per langą į lauką ir nuo prievartautojų pabėgo, pinigų V. B. ir M. A. neperdavė. Šiais bendrais veiksmais V. B. ir M. A. prievartavo G. Š. turtą.

6Kaltinamasis V. B. kaltu neprisipažino ir parodė, kad buvo 2015 m. birželio mėnuo. Jis atėjo pas draugą M. A. ir jie gėrė alkoholinius gėrimus. Paskui sugalvojo nuvykti prie ( - ), išsikvietė taksi ir nuvažiavo prie ( - ), ten toliau vartojo alkoholinius gėrimus. Ten yra poilsiavietė, staliukai. Po kiek laiko atvažiavo mašina „Volvo“, pilkos spalvos, išlipo trys vyriškiai. Jie su jais susipažino ir kartu gėrė. Vairavo minėtą automobilį vaikinas vardu, lyg tai, T. Paskui jam paskambino ar parašė žinutę G. Š., kad atiduos skolą. Jį pažinojo, nes jis iš Ž. kaimo, kur gyvena jo seneliai. Jo brolį V. Š., dar seniau pažinojo. G. Š. prieš nagrinėjamą įvykį R. iš jo pasiskolino 150 Eur. Kam jis skolinosi, nežino, sakė, turi bėdų, tai įvyko gal kelios savaitės, gal mėnuo iki 2015-06-19 įvykio. Jie tada susitiko netyčia, kolonėlėje „J.“, G. Š. buvo su kažkuo atvažiavęs. Nebuvo nustatytas laikas, kada G. Š. atiduos skolą, sakė, kai užsidirbs. Jis žinojo, kad skolą atiduos, žinojo, kad G. Š. virdavo naminę degtinę. Po to jie nesimatė, sutarė susiskambinti. Kaip jau minėjo, G. Š. paskambino ar parašė žinutę, kad jis atvažiuotų į ( - ) kaimą, nes G. Š. gyveno pas G. R., sakė, atiduos skolą. Jis žinojo, kur gyvena G. R.. Jis su M. A. ir tais trimis minėtais vaikinais nuvažiavo į ( - ) kaimą, pas G. R., jo nebuvo, buvusi moteris nurodė, kur važiuoti. Jie nuvažiavo į ( - ) kaimą, ten yra vienas keturbutis namas. Lauke buvo moteris, kurios paklausė, kur rasti G. Š.. Minėti trys vaikinai liko lauke, o jis su M. A. nuėjo į butą. Bute grojo muzika, buvo G. Š. ir dar vienas vaikinas. Jis G. Š. pasakė, kad atvažiavo skolos, G. Š. buvo girtas, į jį nekreipė dėmesio, pradėjo šaipytis, vartojo necenzūrinius žodžius. G. Š. stojosi, norėdamas jį su M. A. išvaryti iš kambario, į tai jis jam sudavė iš delno į veidą vieną kartą, nes jautėsi išprovokuotas - pats išsikvietė ir šaiposi. G. Š. pasakė, kad jis nesinervintų, jis pinigų gaus pas močiutę. Po to išėjo kartu važiuoti, G. Š. pats pasakė, kad sės už sėdynių ir parodys, kur važiuoti. Nuvažiavo į sodybą, kaip ir vienkiemį. G. Š. vienas nuėjo į netoli buvusį namą ir nebeišėjo. Tada jie išvažiavo, grįžo į ( - ). Tie trys vaikinai juos ir jie parėjo namo.

7Jis ir M. A. G. Š. nemušė, apie vairuotojo teises su juo jokios kalbos nebuvo. Nežino, ar G. Š. turėjo vairuotojo pažymėjimą. Kas sužalojo G. Š., nežino. Prieš K. Š. smurto nevartojo, G. Š. į mišką nevežė, važiavo pas tą močiutę, kurią nurodė G. Š.. Kiti minėti vaikinai prieš G. Š. irgi smurto nevartojo. Jam daryti atsispaudimus, pritūpimus neliepė. Jis nematė, ar G. Š. kalbėjo telefonu. Taksistą K. pažįsta, jam ne vieną telefoną yra pardavęs, kai telefonas atlikdavo. Liudytojas jį maišo dėl G. Š. telefono. Jis iš G. Š. telefono neėmė. Minėti trys vaikinai buvo iš ( - ), du buvo išgėrę, vienas vairuotojas.

8Kaltinamasis M. A. kaltu neprisipažino ir parodė, kad su V. B. yra seni draugai, gyvena tame pačiame name. Jis G. Š. nepažįsta. 2015-06-19, prieš pietus, susiskambino su V. B.. Jis atėjo pas jį, jie išgėrinėjo. Po pietų sugalvojo nuvažiuoti į gamtą, išsikvietė taksi ir išvažiavo prie D., nuo ( - ). Ten stovyklavietėje toliau gėrė. Atvažiavo trys nepažįstami vaikinai, gėrė ir su jais. Ž. kaimą žino, nes ten gyvena V. B. senelis. Po kiek laiko V. B. paskambino ar žinutę parašė, kad atvažiuoti, atiduos skolą. V. B. paprašė minėtų vaikinų pavežti, jie visi nuvyko pas G. R., jo namas netoli miško, ten važiuodavo grybauti. V. B. pasakė, kad G. Š. gyvena ten. Paskui jie važiavo į kitą kaimą, į daugiabutį, nes taip nurodė G. R. kieme buvusi moteris. V. B. tą kaimą žinojo. Kai nuvažiavo į R. kaimą, kieme buvo moteris, jos paklausė, kur G., ji parodė butą pirmame aukšte. Jis su V. B. nuėjo į daugiabutį, o tie trys vaikinai liko. Bute rado du vaikinus, jie gėrė. V. B. paprašė atiduoti skolą, o vienas vaikinas pradėjo juoktis, sakė neduos, buvo girtas. V. B., kiek pamena, sudavė tam vaikinui per veidą. Tas vaikinas, kuris buvo skolingas, pasakė, kad reikia važiuoti pas močiutę. Jie visi išvažiavo. G. Š. atsisėdo gale, už sėdynių, rodė, kur važiuoti. Nuvykus G. Š. nuėjo pas močiutę, o V. B. stovėjo prie kelio, į kiemą nėjo. G. Š. dingo.

9Pakeliui iki močiutės niekur sustoję nebuvo, smurto prieš G. Š. nevartojo, jo pakarti nebandė. V. B. prieš G. Š. smurto nevartojo, jam negrasino. Jis G. Š. telefono nematė. Jis nežinojo, kad V. B. G. Š. buvo paskolinęs pinigų. Sužalojimų ant G. Š. kūno nematė.

10Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos BPK 276 str. 1 d. 1 p., perskaitė nukentėjusiojo G. Š. ikiteisminio tyrimo metu ikiteisminio tyrimo teisėjai duotus parodymus.

112015-12-16-17 apklausiamas ikiteisminio tyrimo teisėjos G. Š. parodė, kad su M. A. ir V. B. susipažino 2015 m. vasarą. Su V. B. susipažino per savo brolį V. Š.. Su V. B. jie kalbėjosi dėl vairuotojo pažymėjimo pagaminimo, jis norėjo jį nusipirkti, sakė, kad pažymėjimas būtų tikras. V. B. jam sakė, kad K. turi draugų, kurie dirba VĮ „R.“. VĮ „R.“ jis pažymėjimui gauti egzaminų nelaikė. V. B. sakė, kad jis turi sumokėti pinigus, vairuotojo pažymėjimą padarys per mėnesį už 800 Eur. Kitą dieną jis V. B. davė 200 Eur, šiuos pinigus V. B. perdavė būdamas pas G. R.. G. R. - jo draugas, kuris nuo jo gyvena per pora kilometrų. Kažkur po savaitės V. B. paprašė dar 500 Eur. Jis tiek neturėjo, todėl paėmė 500 Eur kreditą. Kreditą ėmė iš įmonės „P.“ pusei metų, jam įmokas nuskaito nuo pašalpos. V. B. atvyko pas jį į namus, jis jam siūlė 400 Eur, sakė, kas likusius atiduos vėliau, tačiau V. B. nesutiko, sakė: „Važiuoju į K., reikia paduoti pinigus, nes viskas daroma“, tvirtino, kad tariasi dėl mokyklinių egzaminų, dėl važiavimo, todėl ir reikia pinigų. Tada jis atidavė V. B. 450 Eur, o 50 Eur pasiliko. Abu kartus V. B. atvyko pasiimti pinigų su draugu, kuris vairavo juodą „Mercedes Benz“ automobilį, jis jo vardo, pavardės nežino.

12Po savaitės, gal daugiau nuo tada, kai antrą kartą V. B. padavė pinigus, gavo iš jo žinutę, kad skubiai reikia 150 Eur. Jis atsakė, kad neturi, užsidirbs ir paduos. Į tai V. B. atsakė, kad jam nesvarbu, iš kur jis (nuketėjusysis) turi gauti pinigų, jam nuolat skambinėjo, grasino. Paskui jam skambino vyras pristatęs ,,M.“, pavardės nepasakė. M. sakė: „Esu „kavenskas, atvažiuosiu, sulaužysiu tave“. M. nepažinojo. Paskui M. skambino G. R., M. su G. R. turėjo kažkokių reikalų. G. R. jam sakė, kad M. yra iš „meškinių“. „Meškiniai“ - tai gauja iš R. Apie tokią gaują buvo girdėjęs, bet anksčiau su ja nebuvo susidūręs.

13Jis buvo pas O., O. - jo buvusi draugė, ji gyvena už 7 km. Iš N. buvo grįžę jos broliai K. ir A. Š., jis su jais vartojo alkoholį. Jiems begeriant, paskambino G. R. žmona L., klausė, kur jei yra, tvirtino, kad G. R. nori su juo pakalbėti. Jai pasakė, kad jis R., tegu G. atvažiuoja. Pasirodo, kad pas ją buvo nuvažiavęs V. B., minėtas M. ir dar kiti asmenys, jie L. prigrasino, jog ji paskambintų jam ir pameluotų, kad G. nori su juo pakalbėti. Tokiu būdu jie norėjo sužinoti, kur jis yra. Kai minėti asmenys atvažiavo į R., jis buvo pas O. močiutę, kambaryje. Įėjo V. B., M. ir dar vienas, kurio nepažinojo. V. B. jam pasakė: „Nu ką, gaidy, sakiau, kad tave surasiu“ ir pradėjo jį mušti. Taip pat trenkė K., trenkė tas, kuris važinėjasi su juodu „Mercedes Benz“, tai tas pats asmuo, kuris buvo atvažiavęs su V. B., kai V. B. paėmė iš jo pinigus. Jį mušė ne tik V. B., bet ir M., kurį jis vėliau R. PK atpažino iš nuotraukų. Atpažino M. A., jis ant veido turėjo randą. Po to ėjo į lauką, minėti asmenys jį pradėjo daužyti laiptinėje, liepė daryti atsispaudimus, pritūpimus. Jis norėjo skambinti mamai dėl pinigų, bet V. B. neleido, atėmė jo telefoną. Po to jam skambinti leido, jis skambino mamai, prašė pinigų, ji sakė, kad pinigų neturi. Skambino draugams, bet niekas neturėjo. Kai jis skambino, prie jo buvo V. B., M. ir minėtas trečias asmuo. Mano, kad namo laiptinės gyventojai matė, kas vyksta. O. mama buvo išėjusi į laiptinę, V. B. jai sakė: „Iškviesi policiją - sudeginsiu tave“. Laiptinėje jam daužė per kojas, per šonkaulius, tai darė visi trys: V. B., M., minėtas trečias trenkė jam per kojas. Paskui dar atėjo jaunas šviesiais plaukais vaikinas, ji mušė, kaip kas norėjo. Paskui V., M. ir trečias asmuo jį nuvedė jį iki mašinos ir įmetė į bagažinę. V. B. pasakė vairuotojui atidaryti bagažinę, jis vairuotoją atpažino iš nuotraukų, jo vardo, pavardės neatsimena, gali būti, kad jo pavardė G. Paskui apie 15-20 minučių žvyrkeliu kažkur važiavo. Mano, kad žvyrkeliu, nes bagažinėje buvo daug dulkių. Mašinai sustojus, V. B. atėmė iš jo telefoną, jam sudavė per veidą ir atėmė. Uždarė bagažinę ir vėl apie 10 minučių važiavo. Atvažiavo į mišką. Tos vietovės nepažįsta, nors matyta. V. B. ir M. ištraukė jį iš bagažinės ir pasakė vairuotojui, kad važiuotų nusiimti priekinių numerių, galinių ir taip nebuvo. Vairuotojas išvažiavo, o jis su tais keturiais asmenimis nuėjo ant kalniuko, ten jį daužė ir liepė rinkti pinigus. Jis skambino D. K., draugams, sakė, kad reikia pinigų, bet niekas neturėjo. Po kurio laiko vairuotojas grįžo. Jie jį toliau visi daužė, miške kalbėdamas telefonu su mama, sužinojo, kad jam padvigubino sumą: reikia nebe 150 Eur, o 200 ar 300 Eur, tiksliai neatsimena. Sakė, kad suma padvigubėjo, nes V. B. atvyko jo ieškoti, sakė, kad uždės „nalogą“, tai reiškia, jog turės sumokėti pinigus už tai, kad jo nemuštų, jog galėtų išeiti į gatvę. Tas, kur buvo su juodu „Mercedes Benz“, uždėjo jam ant kaklo virvę ir gulintį tempė iki mašinos, sakė: „Pakariam jį čia, vietoj, nereikės niekur vežioti“. Jį vėl įmetė į bagažinę ir nuvažiavo už miško į sodybą tarp K. ir S. Kai atvažiavo, išlipo iš mašinos, visi sustojo ratu ir liepė skambinti, kad atvežtų pinigus. V. B. siūlė: „vežam į R., į sklepą, kas norės, tas atvažiuos pasiimti, kai paduos pinigus“. Įvykio metu mamai skambino daug kartų. Skambino ir draugams, jis jiems siūlė važiuoti pas D. K., kad jis iš jos pasiskolins pinigų. D. yra buvusi kaimynė, jis pas ją dirbo. Ji nebuvo žadėjusi duoti pinigų, bet jis pasiūlė važiuoti pas ją, galvojo gal galės pabėgti. Skambino visiems paeiliui po kelis kartus, norėdamas, kad jie suprastų, jog pakliuvo į bėdą, kad iškviestų policiją. Kalbėdavo užuominomis, sakydavo, kad būtinai reikia pinigų. Mama pasakė, kad pinigus surinks. Paskui skambino O., sakė, kad pinigus surinko, tegu atvažiuoja paimti, bet jie nevažiavo. Nuvažiavo netoli D. K. namų, jie norėjo eiti visi kartu, kad jis nepabėgtų. Jis V. B. sakė: „Neik, nedaryk man gėdos“. Su juo ėjo V. B., prie D. namo yra obelis, V. B. liko ten laukti. Jis nuėjo pas D. Paprašė jos paskambinti policijai arba, kad ji jam duotų telefoną. D. išsigando, neskambino ir nedavė jam paskambinti. Tada jis iššoko per langą ir pabėgo į mišką, jo bėgančio minėti asmenys nepamatė. Miške pralaukė porą valandų, kol viskas aprims, paskui nuėjo pas draugą A. D., paprašė, kad duotų telefoną pasiskambinti mamai. Paskambino mamai, ji pasakė, kad jo ieško policija. Tada pasiskambino į policiją, policija atvyko, pasiėmė jį ir nuvyko į PK. Viską suformino ir parvežė namo. Jo telefonas liko pas V. B.. Paskutinį kartą jis jį turėjo ir juo naudojosi sodyboje, kai skambino D. K.. Minėti asmenys visiems prigrasino, kad sudegins, jei jis parašys pareiškimą. V. B. prie D. K. sodybos skambino jo broliui ir sakė: „Va, dabar laužom tavo brolį, būsi laužomas ir tu.“ V. B. žinojo brolio telefono numerį, nes jie anksčiau bendravo. V. B. skambino jo broliui iš savo telefono. Gal prieš kokius du mėnesius pas jį buvo atvažiavęs M. ir V. B.. Prašė susitarti, kad atsiimtų pareiškimą.

14Jį mušė iš viso penki asmenys. Vairuotojas jam sudavė kelis kartus per kojas. Po įvykio jam ant kaklo buvo smaugimo žymės, kairė ausis mėlyna, nubrozdinta kakta, dešinysis žandas, skaudėjo dešinės pusės šonkaulius, kairę koją. Policijos pareigūnas jį nuvežė į R. ligoninę.

15Minėti asmenys iš pradžių reikalavo likusių 150 Eur už vairuotojo pažymėjimą. V. B. kažką pažinojo iš VĮ „R.“, jis nežinojo, kad vairuotojo pažymėjimas gaunamas ne tokiu būdu. Jis tada suprato, kad sumokėjus pinigus ir nuvažiavus į VĮ „R.“, jam nežymės pažeidimų (1 t., b. l. 99-101).

16Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos BPK 276 str. 1 d. 1 p., perskaitė nukentėjusiojo G. Š. ikiteisminio tyrimo metu VFR B. pirmosios instancijos teismo teisėjui duotus parodymus.

172017-02-14 apklausiamas minėto teismo teisėjo G. Š. parodė, kad giminystės ryšių su kaltinamaisiais V. B. ir M. A. nėra. Į klausimą apie tai, kas 2015 - 06 - 19 tiksliai atsitiko R.:

18,,- Aš turėjau skolų, kadangi dėl vairuotojo pažymėjimo gavimo aš daviau žmonėms tik 450 Eurų. Vėliau iš manęs buvo pareikalauta sumokėti likusius 150 Eurų, tačiau aš pinigų nebeturėjau. 2015 -06 - 19 vakare automobiliu atvyko keturi ar penki žmonės, jie mane išvežė į mišką ir norėjo pakarti. V. B. ir M. A. ten taip pat buvo. Tie žmonės mane įkišo į automobilio ,,Volvo“ bagažinę ir išvežė į mišką. Miške šie žmonės mane pirmiausiai sumušė. Galiausiai jie man pasakė, kad jie nori mane pakarti. Tuomet mes nuvažiavome pas mano pažįstamą ponią D. K.. Tuomet B. kartu su manimi nuėjo pas mano pažįstamą, kad išsiaiškinti, ar ji, arba kas nors kitas galėtų man paskolinti pinigų arba kaip kitaip aš galėčiau gauti pinigų. Tuomet kambaryje aš nubėgau prie lango, atidariau ir, iššokęs per langą, pabėgau. Mano mobilų telefoną Nokia jis iš manęs paėmė jau R.. Iš mano skolų aš jau buvau išmokėjęs 450 Eurų, buvo likę tik 150 Eurų. Tačiau jie iš manęs pareikalavo jau 300 Eurų ir pasakė, kad aš privalau atiduoti dvigubai, kadangi laiku negrąžinau skolos.“

19Į klausimą, ką jis darė R.:

20,,- Prieš tai, kol mane išsivežė nusikaltėliai, R. aš švenčiau su draugais.“

21Į klausimą, ką jis ten lankė:

22,,- Aš ten švenčiau su daugelių draugų. Tai yra su K. Š., A. Š., O. Š., L. Š.. Š. dalyvavo ir keletas kitų asmenų, kurių vardų aš nežinau.“

23Į klausimą, ką jis darė kartu su K. Š.:

24,,-Su K. Š. mes vartojome alkoholį.“

25Į klausimą, kas tiksliai atsitiko vartojant alkoholį:

26,,- Aš buvau tik išgėręs, o ne girtas. Aš galiu viską prisiminti.“

27Į klausimą, kas atėjo į K. Š. butą:

28,,- Apie tuos, kurie ten su manimi šventė, aš jau sakiau. Tuomet atėjo kaltinamieji. Jie kitus žmones pagąsdino, kad jei jie kišis į šį reikalą, bus padegtas jų namelis.“

29Į klausimą, kiek asmenų atvyko:

30,,- Kiek tiksliai žmonių dalyvavo šventėje, aš negaliu pasakyti. Galvoju, kad 5 ar 6 žmonės. Nusikaltėliai atvyko keturiese ar penkiese.“

31Į klausimą, kas iš nusikaltėlių ką konkrečiai padarė:

32,,-Visi nusikaltėliai mušė, tačiau pradėjo V. B.. Kas tiksliai kur sudavė ar įspyrė, aš pasakyti negaliu. Nusikaltėliai sumušė ir K. Š..“

33Į klausimą, kas tiksliai įvyko ( - ), kieme:

34,,- Kaip jau minėjau, aš negaliu atsakyti tiksliai kaip prasidėjo muštynės ir kas kur man sudavė. V. B. ir kiti nusikaltėliai mane pakėlė ir įkišo į automobilio bagažinę. Aš nebegaliu tiksliai pasakyti, kiek konkrečiai nusikaltėlių ten buvo.“

35Į klausimą, dėl ko jis buvo mušamas:

36,,- Jie reikalavo iš manęs pinigų, o kadangi aš jų neturėjau, jie mane paprasčiausiai sumušė.“

37Į klausimą, kas ir kiek kartų tiksliai į kokią vietą sudavė smūgių:

38,,- Kaip jau minėjau, dėl to, kad prabėgo jau nemažai laiko, aš tiksliai negaliu prisiminti tikslios sumušimo eigos. Aš šią informaciją tiksliai pateikiau apklausos L. metu.“

39Į klausimą, kiek asmenų jis atpažino ikiteisminio tyrimo Lietuvoje metu ir nurodė ikiteisminio tyrimo pareigūnui:

40,,- Apklausos metu dalyvavo prokuroras, teisėjas, sekretorė ir policijos pareigūnas. Iš jų aš nieko neidentifikavau. Apklausos metu aš vardais paminėjau B. ir M.“

41Į klausimą, kodėl apklausų 2015-06-29 ir 2015-08-10 metu jis nurodė, kad mušė ir vairuotojas, o 2015-12-03 apklausos metu nurodė, kad jis liepė atsitūpti ir paspyrė koja:

42,,-Mušti ar spirti koja man reiškia tą patį, aš nematau skirtumo. Ką tiksliai man darė vairuotojas aš jau nebegaliu pasakyti. Bet kokiu atveju jis mane taip pat mušė. Tą vairuotoją tąkart aš mačiau pirmą kartą ir nežinau net jo vardo.“

43Į klausimą, kas tiksliai paėmė virvę ir apvyniojęs aplink kaklą pasakė, kad pakars, V. B. ar kitas asmuo:

44,,- To aš dabar jau nebežinau.“

45Į klausimą, kokį automobilį vairavo tamsus jaunuolis ir koks jo vardas:

46,,-Tą dieną aš jį mačiau pirmą kartą ir jo vardo nežinau. Jis vairavo tamsios spalvos ,,Volvo“ automobilį. Tikslai automobilio spalvos nebepamenu, galbūt pilkos arba juodos.“

47Į klausimą, kodėl 2015-06-29 apklausos metu jis pasakė, kad virvę užsuko V. B., o 2015-12-03 apklausos metu, kad A. A.:

48,,-Vardo A. A. aš niekuomet nesu girdėjęs. Negaliu įsivaizduoti, kad šią pavardę aš įvardinau tarp nusikaltėlių.“

49Į klausimą, kodėl pas ikiteisminio tyrimo pareigūną tamsų jaunuolį jis įvardijo kaip atsakingą, o 2015-12-16/17 apklauso metu nurodė, kad jis buvo šviesiaplaukis:

50,,- Vienas tamsus jaunuolis tikrai ten buvo. Tačiau tai buvo ne vairuotojas. Vairuotojas tikrai buvo šviesiaplaukis. Šiandien aš jau tikrai nebegaliu pasakyti, kad iš nusikaltėlių man apsuko virvę aplink kaklą ir grasino pakarti.“

51Į prašymą dar kartą detalizuoti kodėl V. B. jį mušė:

52,,- Kaip jau sakiau, aš buvau skolingas 150 Eurų, tačiau jie galiausiai iš manęs pareikalavo 300 Eurų.“

53Į klausimą, ar muštynių metu iš jo buvo reikalaujama pinigų:

54,,- jie pirmiausiai pareikalavo pinigų, o kai pasakiau, kad pinigų neturiu, pradėjo mane mušti.“

55Į klausimą, ar jis teiks civilinį ieškinį ir kokios sumos jis reikalaus žalai atlyginti:

56,,- Aš dar nežinau, kadangi su tais nusikaltėliais aš nebenoriu turėti jokių reikalų. Jei iki to prieis, aš galbūt reikalausiu 1000 Eurų.“

57Išversta, patvirtina ir pasirašyta (1 t., b. l. 177-179).

58Iš 2015-08-10 asmens parodymo atpažinti pagal fotonuotrauką protokolo matyti, kad nukentėjęs G. Š. atpažino Nr. 2 pažymėtą asmenį, kuris buvo kartu su V. B., jį mušė ir spardė, kai iš jo buvo prievartaujamas turtas. Nustatyta, kad asmuo yra M. A. (1 t., b. l. 69-73).

59Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos BPK 276 str. 4 d., byloje esantiems įrodymams patikrinti perskaitė nukentėjusiojo G. Š. ikiteisminio tyrimo metu ikiteisminio tyrimo tyrėjui duotus parodymus.

60Apklausiamas 2015-06-29 G. Š. parodė, kad 2015-06-19, apie 20.10 val., jam būnant pas K. Š. namuose adresu ( - ), ir kartu su juo geriant alkoholinius gėrimus, į butą atėjo V. B. ir dar trys nepažįstami vyriškiai. Taip pat kartu su jais atėjo ir K. Š. motina L. Š.. K. Š., pamatęs atėjusius vyriškius, atsistojo. Tada vienas iš šių vyriškių trenkė ranka K. Š. į veidą ir K. Š. nuvirto ant lovos. Kuris iš šių atėjusių vyriškių sudavė K. Š., jis tiksliai nematė, bet tai buvo ne V. B.. Tada V. B. ranka jam sudavė į veidą. Po to jį rankomis ir kojomis į įvairias kūno vietas mušė visi keturi į butą atėję vyriškiai (tame tarpe ir V. B.). Jie jam sudavė keturis ar penkis kartus. Po to V. B. griebė jį už sprando ir ištempė į kiemą. Kieme V. B. ir kartu su juo buvę trys vyriškiai vėl jį mušė rankomis ir kojomis suduodami smūgius į įvairias kūno vietas. Jie jam kieme sudavė apie 10 smūgių. Po to V. B. liepė jam lipti į kieme stovėjusio automobilio ,,Volvo“ bagažinę. Šis automobilis ,,Volvo“ buvo sedano tipo kėbulo. t. y. S60 arba S80 modelis, pilkos spalvos. Šio automobilio vairuotojas stovėjo prie automobilio, vairuotojas jo nemušė, į K. Š. butą nebuvo įėjęs. Jis pasakė V. B., kad į bagažinę nelips, tada V. B. su aukštu nepažįstamu vyriškiu sudavė rankomis jam dar keletą kartų į veidą. Po to V. B. paėmė iš jo turėtą mobiliojo ryšio telefoną. V. B. jam paaiškino, kad telefoną paėmė dėl to, kad jis neiškviestų policijos pareigūnų. Tada V. B. uždarė bagažinės dangtį ir jie išvažiavo. Važiavo apie 10 minučių , po to, automobiliui sustojus, V. B. atidarė bagažinės dangtį ir jam liepė lipti iš bagažinės. Buvo atvažiavę į kažkokį mišką. Jam nespėjus išlipti, priėjo tas pats aukštas vyriškis, kuris su V. B. įkėlė jį į bagažinę, ir ištraukė jį iš bagažinės. Tada jį mušė V. B. ir dar trys su juo buvę jam nepažįstami vyriškiai. Jie mušė rankomis ir kojomis suduodami apie 20 smūgių į įvairias kūno vietas. Jo nemušė tik automobilio ,,Volvo“ vairuotojas, nes V. B. jam liepė kažkur nuvažiuoti ir užsidėti ant automobilio valstybinius numerius, nes, kaip suprato, automobilis tuo metu buvo be valstybinių numerių. Vairuotojas automobiliu kažkur išvažiavo ir grįžo maždaug už l0 minučių. Kokie valstybiniai numeriai buvo uždėti ant automobilio ,,Volvo“, jis nematė. Visa laiką, tiek kieme prie K. Š. buto, tiek miške, mušdamas jį, V. B. reikalavo iš jo 300 eurų. Maždaug 2015 m. balandžio mėn. pabaigoje (dienos neprisimena) V. B. jam pažadėjo padėti įsigyti vairuotojo pažymėjimą ir už tai paprašė iš jo 800 eurų. Jis jam sumokėjo 650 eurų, o likusius 150 eurų pažadėjo sumokėti tada, kai V. B. atveš jam pažadėtą vairuotojo pažymėjimą. V. B. 2015-06-19, vakare, visą laiką reikalavo iš jo 300 eurų. V. B. sakė, kad neva buvusi 150 eurų skola padvigubėjo dėl to, kad jis pats atvažiavo pas jį, todėl jis jam turi paduoti ne 150 eurų, o 300 eurų. Jį mušę visi keturi vyriškiai buvo girti, tame tarpe ir V. B.. Kiek pastebėjo, blaivus buvo tik automobilio ,,Volvo“ vairuotojas. Po to V. B. jam ant kaklo uždėjo virvę ir pagrasino, kad pakars. Tada už virvės V. B. jį nutempė iki automobilio Volvo“ ir liepė lipti į bagažinę. Jis įlipo į automobilio bagažinę ir jie vėl kažkur važiavo. Po kiek laiko sustojo, tada V. B. atidarė automobilio bagažinę ir jo paklausė, kas galėjo iškviesti policijos pareigūnus, nes jis matė nuvažiuojantį policijos automobilį. Jis pasakė V. B., kad nežino, kas galėjo iškviesti policijos pareigūnus. Tada V. B. jam liepė lipti iš bagažinės. Išlipęs pamatė, kad yra sustoję ( - ), kelyje tarp ( - ) V. B. vėl pradėjo reikalauti 300 eurų. Jis pagalvojo, kad pinigų galėtų jam paskolinti D. K., gyv. ( - ), ir apie tai pasakė V. B.. Tada V. B. liepė jam atsisėsti į automobilį. Jis atsisėdo salone, ant galinės sėdynės ir, jam rodant kelią, nuvažiavo pas D. K.. Nuvažiavę sustojo netoli D. K. namų. Keturi jam nepažįstami vyriškiai liko sėdėti automobilyje, o jis ir V. B. nuėjo į D. K. kiemą. V. B. liko laukti kieme, o jis nuėjo į namo vidų. Viduje prašė D. K., kad ši leistų jam paskambinti, bet ji nedavė jam telefono. Tada jis iššoko per langą ir pabėgo. Pabėgęs nepažįstamo vyriškio paprašė pasiskambinti ir tokiu būdu išsikvietė policiją. Po kiek laiko į S. kaimą atvyko policija. Jis galėtų atpažinti visus keturis su V. B. buvusius vyrus. V. B. iš jo paimto telefono jis pinigine išraiška nevertina (1 t., b. l. 65-66).

61Apklausiamas papildomai 2015-08-10 G. Š. parodė, kad iki jo sumušimo V. B. buvo jam pažadėjęs per kažkokį savo draugo K. gauti vairuotojo pažymėjimą, ta prasme, kad jis nelaikydamas egzaminų, turės pažymėjimą. V. B. už tai iš jo paprašė 800 eurų, jis jam buvo sumokėjęs 650 Eur, o likusią dalį jis ketino perduoti, kai bus pažymėjimas. V. B. sakė, kad pažymėjimas bus per mėnesį. V. B. jam kokias dvi savaites rašinėjo žinutes ir visaip reikalavo tų 150 Eur, bet jis vis nedavė, todėl V. B. jį susirado ir sumušė. Jam buvo suduota daug smūgių, kiek tiksliai, negali jų įvardinti. Mušė visi keturi, tik vairuotojas ne. Jis negali atriboti, kiek smūgių kuris jam davė ir kiek kartų spyrė, jų buvo daug. Dėl automobilio yra tikras, kad tai buvo „Volvo“ sedanas, ne karavanas, šviesiai rusvos, pilkšvos spalvos. Kai jį nuvežė pas D. K., jis į vidų nuėjo vienas, o V. B. liko laukti lauke prie namo (1 t., b. l. 67-68).

62Apklausiamas 2015-12-03 G. Š. parodė, kad automobilio „Volvo“ vairuotojas buvo M. G., kokių 26-27 metų, jis kilęs iš R. Iš pradžių nieko apie jį nesakė, nes V. B. jam buvo pagrasinęs susidorojimu. V. B. jam grasino tą pačią dieną, kai buvo sumuštas ir įkištas į „Volvo“ bagažinę bei nuvežtas į mišką. Ten jį mušė V. B., M. A. ir dar du vaikinai, jie jį mušė rankomis ir spardė kojomis, skaičiaus įvardinti negali, smūgių neskaičiavo, bet nemažiau dvidešimties. Kol jie keturiese mušė ir spardė, vienas tų, kurių įvardinti negali, pasiūlė jam uždėti virvę ir tiesiog pakarti, po to šis vaikinas su kitu vaikinui jį įmetė į bagažinę. Kol jie jį mušė ir spardė miške, M. G. jam liepė daryti arba pritūpimus, arba atsispaudimus. Jų metų G. jam spyrė kelis kartus į kojas, o daugiausia mušė tie kiti keturi. Mušdami jie reikalavo susimokėti, tiksliau V. B. jam liepė susimokėti 300 Eur skolą už taip ir nepadarytą vairuotojo pažymėjimą. V. B. jis buvo padavęs jau 650 Eur, buvo likę tik 150 Eur. Dar prieš sumušimą V. B. jį perspėjo, kad jei jis nepaduos likusių 150 Eur, bus sulaužytas. Jis jam sakė, kad neturi pinigų, už tai V. B. jį sumušė ir padvigubino skolą iki 300 Eur (1 t., b. l. 81-82).

63Liudytojas A. D. parodė, kad G. Š. pažįsta, abu augo tame pačiame ( - ). Kaltinamieji nematyti. 2015 m. vasarą, naktį, G. Š. atėjo pas jį 1.00-2.00 val., paprašė cigarečių. Sakė, kad jį atvežė bagažinėje pas kaimynę D. K., iš jos namų jis pabėgo per langą. Jis buvo susinervinęs, piktai šnekėjo, kad bėgo, kad jį mušė, sakė, kad yra skolingas, kad ieškojo, kur gauti pinigų. Jis minėjo kažkokį Valdą, sakė, kad jį mušė keliese. Jis nežino, už ką jis buvo skolingas, suprato, kad skolingas tiems vyrams. Nežino, kodėl G. Š. tada pas jį atėjo. Jam pasirodė, kad G. Š. buvo išgėręs, buvo kvapas. G. Š. važiuodavo į R. pas O. Š.. G. Š. žadėjo laikytis vairuotojo teises.

64Liudytojas G. R. parodė, kad G. Š. žino, jis mokėsi su jo sūnumi, jie abu mokėsi K., kartu gyveno bendrabutyje. G. Š. iš daugiavaikės šeimos, kai jo sūnus mirė, G. Š. pas juos pabūdavo. Jis gyvena ( - ) kaime, kuris yra 3 km nuo ( - ), kur gyveno G. Š.. M. A. žino iš matymo.

65Jis grįžo namo, jo žmona pasakė, kad buvo atvažiavę nepažystami žmonės ir ieškojo G. Š.. Jis nežino, kas ieškojo G. Š..

66G. Š. grįžęs iš V. buvo nusipirkęs mašiną. Jis neturėjo vairuotojo pažymėjimo. G. Š. jį kartą apgavo, sakė, kad išsilaikė teises. Kai lakstė su savo mašina, teisių neturėjo.

67Liudytoja L. P. parodė, kad iš matymo pažįsta M. A., V. B. žino kaip iš ( - ). G. Š. mokėsi su jos sūnumi, vienu metu gyveno pas juos ( - ) kaime. 2015 m. birželio mėnesį pas juo atvažiavo 4 vyrai. Mašinos spalvos neprisimena. Mašiną paliko prie vartų, 3 iš jų atėjo į kiemą, ji namuose buvo viena. Vienas buvo M. A. (parodė į M. A.), kitas buvo V. B.. V. B. su ja kalbėjo, klausė, kur yra G. Š.. Ji atsakė, kas jis išlėkęs. Tada V. B. paprašė G. Š. numerio. Ji paskambino G. Š. ir paklausė, kur jis yra. G. Š. pasakė, kad yra pas panelę R. Jos vardas O. Ji vyriškiams pasakė, kur jis yra, ir jie išvažiavo. Kodėl jie ieškojo G. Š., jai nesakė.

68G. Š. vairuotojo pažymėjimo neturėjo, buvo nusipirkęs automobilį. Nieko jai nesakė apie vairuotojo pažymėjimo įsigijimą.

69Liudytoja O. Š. parodė, kad G. Š. jos sūnus, jis šiuo metu atlieka bausmę. G. Š. norėjo vairuotojo teisių, sakė, kad nusipirks, o iš kur, ji nežino. Jis pasiėmė 500 Eur paskolą ir sakė, kad paduos „V.“, kuris padarys teises. Jis sakė, kad duos pinigus už teises.

70Jai paskambino G. Š. draugė O. ir pasakė, kad mašina atvažiavo visa „chebra“ ir išsivežė G. Š. įkišę į bagažinę. Sakė, kad buvo 4 žmonės. Po kiek laiko G. Š. jai paskambino ir paklausė, ar ji turi pinigų, ji klausė, kam reikia, jis atsakė, jog nesvarbu. Praėjo koks pusvalandis, jis vėl paskambino ir pasakė, kad labai reikia pinigų, kad ji pasiskolintų iš kaimynų. Jis norėjo 200 Eur. Trečią sykį jis paskambino verkdamas. Ji klausė, kas yra, jis pasakė, kad nieko ir padėjo ragelį. O. buvo paskambinusi policijai, policija atvažiavo į jos namus, klausė, kur yra G.. G. Š. atsirado namuose gal už paros laiko, jis buvo sudaužytas, ausis mėlyna, ant kaklo buvo smaugimo žymės, jis galėjo būti smaugiamas virve. Jis sakė, kad jį daužė, prašė pinigų, minėjo V. Jis sakė, kad pažinojo tik V., kitų – ne, jai nepasakė, kiek jie norėjo pinigų, už ką tie pinigai. Sūnus sakė, kad jį mušė, spardė, girdė, sakė, kad norėjo pakarti. Jis galvojo, kad gaus iš D. K., jis V. nurodė, kad pas D. K. galima gauti pinigų, todėl nuvažiavo ir per langą iš ten pabėgo.

71Liudytojas K. R. parodė, kad yra R. rajono PK darbuotojas. Dirbo operatyvinėje grupėje, grupė gavo iškvietimą į S. kaimą, iškvietė nukentėjusiojo mama, kad atvažiavo keli asmenys skolos, nukentėjusįjį išvežė į mišką. Nuvyko į įvykio vietą, jis apžiūrėjo įvykio vietą. G. Š. telefonas buvo išjungtas. Grįžus į komisariatą, paskambino pats nukentėjusysis G. Š., pasakė, kad yra S. kaime, kažkokiame lauke. Jis jam pasakė, kad policija vyks į S. kaimą su įjungtais švyturėliais, kad jis matytų. Važiuojant G. Š. iššoko į kelią, buvo labai išsigandęs, jie jį parsivežėme į komisariatą. Jis iš jo priėmė pareiškimą, G. Š. veidas buvo kruvinas, todėl iš karto pradėjo ikiteisminį tyrimą. G. Š. sakė, kad atvažiavo iš jo pasiimti skolos, jis nedavė, jam liepė važiuoti į V., jis nesutiko, todėl atvykę asmenys prašė iš jo pinigų - 500 Eur, minėjo B. pavardę. Po to nuvežė jį į ligoninę, kad apžiūrėtų, jis skundėsi galvos skausmais.

72Liudytojas K. Š. parodė, kad kaltinamųjų nepažįsta. O. Š. yra jo sesuo, ji gyvena K., su ja nebendrauja. G. Š. — mokyklos draugas. Tą dieną jis buvo grįžęs iš Š., apsistojo pas močiutę A. L.. Ten pradėjo girtauti su G. Š., buvo jo (liudytojo) brolis A. L., močiutės ir sesers namuose nebuvo. Gal buvo 15.00 val., kai jis buvo labai girtas, pasibeldė į duris ir įėjo nepažįstami „bachūrai“, 3 ar daugiau, negali pasakyti. Jis nepažinojau nei vieno iš atėjusių. Jie pasiėmė G. Š. ir išėjo. Jie kalbėjosi lauke. Kas vyko lauke, jis nematė, jam mama neleido eiti į lauką, ji iš savo buto atėjo į močiutės butą, nes butai yra tame pačiame daugiabutyje. Jis paskambino numeriu 112 į policiją, nes galvojo, kad kažkas G. Š. atsitiks. G. Š. daugiau nebematė, jis išvažiavo su atvykusiais asmenimis.

73Nuo įvykio praėjo daug laiko, visų aplinkybių nepamena. Jeigu jo apklausos protokole parašyta, kad jam sudavė, G. Š. išsivedė paėmę už sprando, tai taip ir buvo. Jam mama vėliau pasakė, kad G. Š. atvykusiems pasakė: „nemušk Valdai, atiduosiu skolą“, bet jis to negirdėjo.

74Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos BPK 276 str. 1 d. 2 p. , perskaitė liudytojo K. Š. ikiteisminio tyrimo metu ikiteisminio tyrimo teisėjui duotus parodymus.

75Apklausiamas 2017-08-03 K. Š. parodė, kad tiksliai neprisimena, kada vyko įvykis, nes tuo metu buvo labai girtas, bet galėjo įvykti 2015 m. rugpjūčio mėnesį pas jo močiutę namuose daugiabutyje, adresu ( - ). Tuo metu buvo su broliu A. L., jie gėrė. Taip pat bute buvo ir G. Š., su juo yra pažįstami nuo mokyklos laikų. Visi vartojo alkoholinius gėrimus. Brolis prie stalo jau miegojo, jis pats buvo stipriai girtas. Atvažiavo „pacanai“ ir G. Š. išsivedė į lauką. Tie „pacanai“ atvykę pasibeldė į duris ir įėjo, nes durys buvo atrakintos. Tiksliai neprisimena, kiek asmenų įėjo į butą, bet daugiau nei vienas. Duris atidarė jis. „Pacanai“ paklausė, kur yra G. Š., tai jis pasakė, jog yra čia. Atvykę asmenys ir G. Š. išėjo, o jis liko toliau vartoti alkoholį. Koridoriuje pokalbis tarp jų nevyko, nebuvo atlikta jokių veiksmų. Nežiūrėjo, kur jie išėjo, nes buvo girtas, todėl sėdo toliau prie stalo ir vartojo alkoholį. Nežino, iš kur asmenys žinojo, kad G. Š. yra pas jį. Nei jam, nei broliui tą vakarą niekas neskambino, o ar skambino G. Š. - nežino. Iki atvykstant tiems asmenims G. Š. nesakė, kad turi problemų, tik sakė, kad planuoja vykti į užsienį. Jis nepasakojo, jog su kažkuo konfliktuoja, ar kad turi skolų. Neprisimena, kaip atrodė atvykę asmenys. Dabar įvykio aplinkybes daug labiau yra primiršęs, ikiteisminio tyrimo metu sakė, kad jam buvo suduoti smūgiai, tačiau tai nebuvo sudavimas. Tuo metu buvo labai girtas, tai gal net nespėjus jam suduoti jis nukrito. Jei jam būtų kliuvę per veidą, tai būtų likusi žymė, tai gal jį per petį pastūmė. Kontaktas su asmenimis buvo, bet tikslias aplinkybes primiršo. Pretenzijų niekam neturi. Tie atvykę žmonės buvo pas jo močiutę plačiame koridoriuje, o jie gėrė šalia koridoriaus esančioje virtuvėlėje, kur yra stalas, kėdės. Koridorius ir virtuvėlė yra šalia, jie išgėrinėjo virtuvėlėje. Nuo stalo iki paradinių durų yra apie porą metrų atstumas. Neprisimena, keli asmenys priėjo prie stalo. Su juo kalbos apie skolas nebuvo, taip pat negirdėjo pokalbio tarp G. Š. ir atvykusių asmenų apie skolas. Sakė tokias aplinkybes, kokios yra surašyta apklausos protokole. Policijos pareigūnus jis iškvietė, tačiau neprisimena, ką jiems sakė. Kai kalbėjo telefonu su pareigūnais, tai turbūt dar tuo metu gėrė. G. Š. buvo išvestas negriežtai, t. y. jis išėjo savomis kojomis. Jam nebuvo sugriebta už sprando, todėl negalėjo taip sakyti ikiteisminio tyrimo metu. Dabar sako tiesą. Iki šiol jam niekas negrasino, per tuos du metus apie įvykį su kitais asmenimis nekalbėjo. Grasinimų nėra sulaukęs. Įvykio metu buvo labai girtas, todėl gal jam pasirodė, kad G. Š. išsivežę žmonės gali skriausti - gal jam taip pasirodė. Jis nematė, kaip G. Š. su tais asmenimis išvažiavo. Paties įvykio jis nematė, nes į lauką nėjo. Kad G. Š. buvo įkištas į bagažinę, jam sakė mama. Jam nebuvo grasinta. Jei mamai būtų grasinę, tai jis būtų žinojęs, ji jam būtų pasakiusi. Brolis prie stalo miegojo. Kai atvyko asmenys, jie bute buvo trise. Turi seserį, bet jos įvykio metu nebuvo, nes buvo išvykusi pas kitą močiutę. Tą vakarą G. Š. jam neskambino, broliui taip pat neskambino, o ar skambino kitiems, nežino. Po įvykio G. Š. nebesusitiko, jo nematė, nebendravo ir telefonu. Išeidamas su asmenimis G. Š. tylėjo. Mama jam sakė, jog lauke jis prašė jo nemušti ir visi išvažiavo. Apie pinigus G. Š. jam nesakė, negirdėjo apie tai jokios kalbos. G. Š. vairuotojo pažymėjimo neturėjo, nežino, ar jis norėjo jį įgyti. Nežino, kad jis būtų lankęs kokius nors kursus, kad kažkur važinėtų. Prieš vakarėlį su G. Š. nebuvo susitikęs, nes tik tą dieną jis grįžo iš užsienio. Nežino, ar G. Š. yra paėmęs paskolą. Būdamas užsienyje su G. Š. jokiais būdais nebendraudavo. Iš atvykusių vienas daugiau bendravo, o kiti tik stovėjo. Nežino, kodėl jie atvyko būtent į jo butą. Atvykusių asmenų nepažinojo, jie jam nematyti, po įvykio su jais nebuvo susidūręs. Kai G. Š. pas jį atėjo, tai matomų sužalojimų nematė. Jis buvo su „maike“, bet nesimatė jokių sužalojimų. Geriant jis niekuo nesiskundė. Kai G. Š. išsivedė iš buto, tai laiptinėje jokių garsų nebuvo. Nematė, kiek G. Š. buvo neblaivus, nes pats buvo girtas. Tą dieną jie išgėrė porą butelių degtinės trise. G. Š. galėjo paeiti savomis kojomis, tai taip ir išėjo. Kitų svaiginančių medžiagų, išskyrus alkoholį, jie nevartojo (2 t., b. l. 76-78).

76Liudytoja D. K. parodė, kad gyvena S. kaime. Pažįsta G. Š.. 2015 m. birželio mėnesį, dienos neprisimena, G. Š. vis skambino jai ir prašė pinigų, tai darė verkdamas, skambino iš kelių telefonų. Jis prašė paskolinti 200 Eur. Ji jam pasakė, kad pinigų neturi, klausė, kam reikia. Jis sakė, kad pasakys vėliau. Po kiek laiko paskambino ir pasakė, kad atvažiuoja. Kaimynystėje yra tuščia sodyba, į jos kiemą įvažiavo mašina, spalva balta, markės nežino, buvo būrys vyrų. Pamatė, kad iš minėtos sodybos ateina pas ją G. Š. ir dar vienas vyriškis, jam iš paskos. G. Š. įėjo į koridoriuką ir prašė paskolinti pinigų, ji atsakė, kad neturi. Kitas vyriškis į jos kiemą neįėjo, stovėjo prie vartų, jai tas vyriškis nieko nesakė, pinigų neprašė. Tas vyras buvo kresnas, žemo ūgio, „buinokas“, plaukai netamsūs, gal 40 metų, buvo apsirengęs baltais bridžais, baltais baltinukais ar maikute. Paskui G. Š. jos paprašė telefono, ji jo neturėjo, jis jos maldavo pinigų. Po to jis pasakė: „bėgu“, virtuvės langas buvo praviras, jis per tą langą išbėgo į kitų kaimynų kiemą. Daugiau ji jo nebematė. Minėtas kitas vyriškas apsisuko ir nuėjo, vyriškiai išvažiavo iš sodybos.

77G. Š. jai skambino pavakaryje, gal 18 val., skambino kelis kartus. Kai G. Š. pas ją atvažiavo, jis buvo apsiverkęs, atrodė nuskriaustas, atrodė, kaip „pakočiotas“, rūbai atrodė netvarkingai atrodė. Sumušimų, kraujo nematė. Jai G. Š. nesakė, kad jį mušė, nebuvo kada šnekėti, jis tik prašė pinigų. Telefono prašė, tai gal norėjo kviestis pagalbą.

78Iš 2015-08-05 asmens parodymo atpažinti pagal fotonuotrauką protokolo matyti, kad liudytoja D. K. atpažino Nr. 2 pažymėtą asmenį, kuris, jos teigimu, buvo kartu su G. Š. atėjęs prie jos namų, kai G. Š. jos prašė pinigų, o paskui pabėgo per langą. Nustatyta, kad asmuo yra V. B. (2 t., b. l. 31-35).

79Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos BPK 276 str. 4 d. byloje esantiems parodymams patikrinti perskaitė mirusios liudytojos L. Š. ikiteisminio tyrimo metu tyrėjui duotus parodymus.

80Apklausiama 2015-06-25 L. Š. parodė, kad 2015-06-18 vakare pas ją į namus, adresu ( - ), atvažiavo jos dukters draugas G. Š.. Sekančią diena, t. y. 2015-06-19, G. Š. su jos sūnumi K. Š. namuose gėrė alkoholinius gėrimus, kai apie 20 val., jai būnant kieme, į jų daugiabučio gyvenamojo namo kiemą atvažiavo automobilis „Volvo,“ pilkos spalvos, valstybinių numerių nematė. Iš šio automobilio išlipo šeši nepažįstami vyriškiai. Vienas iš jų, t. y. vairuotojas, pasiliko prie automobilio, o kiti penki priėjo prie jos ir paklausė, kur galima rasti G. Š.. Ji jiems parodė, kur yra jų butas, kur buvo G. Š., ir nuėjo kartu su jais. Šie vyriškiai įėjo į jų butą. Bute buvo G. Š. ir jos sūnus K. Š.. Vienas iš atėjusių vyriškių paklausė, kuris yra G. Š.. Tuo metu atsistojo prie stalo sėdėjęs jos sūnus K. Š.. Jis nespėjo nieko pasakyti, kai iš karto vienas vyriškis jam ranka sudavė į veidą. Jos sūnus K. Š. nuvirto ant grindų. Tada G. Š. šiam vyriškiui pasakė: „Nemušk, V., manęs, aš tau atiduosiu skolą“. Tada šis V. pavadintas vyriškis griebė G. Š. už sprando ir išsivedė į kiemą. Kiti vyriškiai išėjo kartu. Ji taip pat su jais išėjo į kiemą. Tada vyriškis vardu V. jai pasakė, kad jei ji iškvies policijos pareigūnus, tai visas jų daugiabutis „išlėks į orą“. Po to ji iš karto grįžo į butą pasižiūrėti, ar nesužalotas jos sūnus K. Š.. Bute rado savo sūnų K. Š., kuriam jokie sužalojimai nebuvo padaryti. Tada K. Š. jai pasakė, kad iškvietė policijos pareigūnus. Tuomet ji, išsigandusi minėto V. grasinimų, paskambino policijai pati ir pasakė, kad policijos pareigūnų pagalbos niekam nebereikia. Tada vėl išėjo į kiemą ir ten nieko neberado. Kaip suprato, minėti šeši vyriškiai, tarp kurių buvo ir Valdas, išvažiavo su automobiliu „Volvo“ ir išsivežė G. Š. (2 t., b. l. 41).

81Iš 2015-08-05 asmens parodymo atpažinti pagal fotonuotrauką protokolo matyti, kad liudytoja L. Š. atpažino Nr. 1 pažymėtą asmenį, kurį ji apklausoje buvo įvardijusi ,,V.“, kuris iš jos namų išsivedė G. Š.. Nustatyta, kad asmuo yra V. B. (2 t., b. l. 43-47).

82Iš 2015-08-05 asmens parodymo atpažinti pagal fotonuotrauką protokolo matyti, kad liudytoja L. Š. atpažino Nr. 2 pažymėtą asmenį, kuris buvo jos bute, kai iš ten buvo išvestas G. Š.. Nustatyta, kad asmuo yra M. A. (2 t., b. l. 48-52).

83Liudytoja O. Š. parodė, kad G. Š. buvo jos klasiokas. A. L. ir K. Š. yra jos broliai. Mama yra mirusi, gyveno R. kaime.

84Tą vakarą G. Š. buvo pas juos, kai jis atvyko, sužalojimų ant jo nepastebėjo. Tą dieną jos broliai K. Š. ir A. L. buvo grįžę iš užsienio, jie visi pradėjo baliavoti. Ji su jais nedalyvavo, išvyko pas močiutę, nes buvo nepilnametė. Išvykdama minėtus asmenis paliko lauke, jie pradėjo gerti lauke. Ji nematė, kad kažkas atvažiuotų pas G. Š., jai dėl jo niekas neskambino. Grįžo namo vėlai, mama ir broliai jau miegojo, V. L. sakė, kad girdėjo, jog išvežė, bet ji į tai nesigilino.

85Ji su G. Š. ryšių nepalaikė, turėjo jo telefono numerį. Po įvykio jai mama pasakė, kad jos brolis iškvietė policiją.

86Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos BPK 276 str. 4 d. byloje esantiems parodymams patikrinti, perskaitė liudytojos V. L. ikiteisminio tyrimo metu tyrėjai duotus parodymus.

87Liudytoja V. L. apklausiama 2017-06-13 parodė, kad 2015 m. vasarą, tiksliai datos nepamena, ji buvo Litvinų g. 1 namo kieme ir kalbėjosi su L. Š.. Pamatė, kaip nuo pagrindinio kelio į kiemą įvažiavo šviesios spalvos automobilis, modelio nežino. Jis į patį kiemą neįvažiavo, sustojo prie namo kampo. Matė, kaip iš jo išlipo du vyrai, gal trys ar net keturi. Jie nuėjo tiesiai į pirmą laiptinę. L. Š. tai pamačiusi nuėjo paskui juos. Ji su dukra pasuko namų link, nes įtarė, kad gali kas vykti negera: negali logiškai paaiškinti, kodėl taip pamanė, bet G. Š. tą dieną jai atrodė išsigandęs, tai tik jos nuomonė. Kol ji buvo tame kieme, jokių muštynių nematė, tik vėliau iš K. Š. sužinojo, kad tie vyrai G. Š. išsivedė. Apie muštynes K. Š. jai nepasakojo, tik sakė, kad kvietė policiją. Ji tų vyrų iš automobilio neįsidėmėjo, jų neatpažintų (2 t., b. l.150-151).

88Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos BPK 276 str. 4 d. 1 p., byloje esantiems parodymams patikrinti, perskaitė liudytojo L. K. ikiteisminio tyrimo metu tyrėjui duotus parodymus.

89Liudytojas L. K. apklausiamas 2015-10-20 parodė, kad 2015 metų vasarą, datos nepamena, buvo pavakarys, prie jo taksi automobilio priėjo iš matymo pažįstamas asmuo ir už 5 Eur pasiūlė pirkti mobilaus ryšio telefoną „Nokia“, bet vėliau patikslino, kad jis duotų „ant butelio“ ir paprašė 10 Eur. Jam telefono reikėjo, jis minėtam vyriškiui sumokėjo 10 Eur. Tas asmuo sakė, kad telefonas tikrai nevogtas. Jis minėtą asmenį atpažintų (2 t., b. l. 106).

90Iš 2015-10-20 asmens parodymo atpažinti pagal fotonuotrauką protokolo matyti, kad L. K. atpažino kaltinamąjį V. B., iš kurio pirko jo bute rastą mobilaus ryšio telefono ,,Nokia 2330c-2“ (2 t., 107-110).

91Iš 2015-06-20 G. Š. pareiškimo apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso veiksmų atlikimo protokolo matyti, kad jis pranešė, jog 2015-06-19, apie 20.00 val., jam būnant ( - ), automobiliu „Volvo V70“, pilkos spalvos, atvažiavo 5 asmenys, iš kurių vienas buvo V. B., kitų nepažino, jį prievarta įsodino į automobilio bagažinę, nuvežė į nežinomą mišką, ten jį spardė, mušė rankomis bei reikalavo 300 Eur, po to atėmė mobilųjį telefoną „Nokia“ (1 t., b. l. 42-9).

92Iš Specialisto išvados Nr.( - ) matyti, kad: 1. G. Š. nustatyta kraujosruva dešinės ausies kaušelyje, nubrozdinimai veide, kakle; 2. Sužalojimai galėjo būti padaryti daiktui (-ams) judant bei kontaktuojant su kūnu ir/arba kūnui judant bei kontaktuojant su daiktu (-ais); 3. Sužalojimų aprašymas medicininiuose dokumentuose, parinkta gydymo taktika rodo, kad jie galėjo būti padaryti užduotyje nurodytu laiku; 4. Remiantis Sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių 9 punktu sužalojimai laikomi nežymiu sveikatos sutrikdymu (1 t., b. l. 118).

93Papildomoje Specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad G. Š. nustatyta kraujosruva dešinės ausies kaušelyje, nubrozdinimai veide, kakle. Sužalojimai galėjo būti padaryti vieno (ar daugiau) trauminio (-ių) poveikio (-ių) (1 t. b.l. 121).

94Iš 2017-06-16 Všį R. ligoninė pažymos matyti, kad G. Š. 2015-06-21 kreipėsi į šios ligoninės Priėmimo – skubios pagalbos skyrių, jam nustatyta diagnozė: krūtinės ląstos ir galvos sumušimas. Išoriškai stebėta dešinės ausies kaušelio kraujosruva, nedidelis nubrozdinimas. Smūgių skaičius nėra aiškus (2 t., b. l. 170).

95Iš 2015-10-20 kratos protokolo matyti, kad pas L. K. bute adresu ( - ), rastas mobiliojo ryšio telefonas ,,Nokia 2330c-2“, IMEI NR. ( - ), kuris paimtas (2 t., b. l. 101-104).

96Iš 2015-10-20 apžiūros protokolo matyti, kad atlikta kratos metu paimto mobilaus ryšio telefono ,,Nokia 2330c-2" apžiūra. Pagal IMEI Nr. ( - ) nustatyta, kad tai yra G. Š. priklausantis telefonas (2 t., b. l. 111-115).

97Iš 2016-06-15 P. P. S.A. filialo ,, ( - )"s gautų dokumentų matyti, kad 2015-05-05 G. Š. iš kreditinės įstaigos skolinasi 500 Eur (1 t., b. l. 102-108).

98Iš tarnybinių pranešimų dėl gautų duomenų analizės matyti, kad:

99- 2015-06-19, laikotarpiu nuo 18.00 val. iki 22.00 val. įtariamojo V. B. naudotas mobiliojo ryšio telefono abonentas Nr. ( - ) jungėsi prie šių telekomunikacijų bokštelių: 1) 18.00 val.-18.33 val. daugkartiniai prisijungimai prie bokštelio, esančio ( - ), kurio veikimo kryptis į K. pusę; 2) 20.20 val. - prisijungimas prie bokštelio, esančio ( - ), kurio veikimo kryptis į ( - ) pusę; 3) 21.26 val. - 21.49 val. - daugkartiniai prisijungimai prie bokštelio, esančio ( - ), kurio veikimo kryptis į R. pusę (atstumas iki ( - ) apie 3 km.); 4) 21.35 val. - 21.54 val. prisijungimai prie bokštelio, esančio R. B., kurio veikimo kryptis ( - ) pusę;

100- 2015-06-19, laikotarpiu nuo 18.00 val. iki 22.00 val. įtariamojo M. A. naudotas mobiliojo ryšio telefono abonentas Nr. ( - ) jungėsi prie šių telekomunikacijų bokštelių: 1) 18.11 val. - 18.15 val. daugkartiniai prisijungimai prie bokštelio, esančio ( - ), kurio veikimo kryptis į K. pusę; 2) 19.54 val. - 20.24 val. - daugkartiniai prisijungimai prie bokštelio, esančio ( - ), kurio veikimo kryptis į ( - ) pusę (atstumas iki R. km. 9 km.); 3) 20.26 val. - 20.31 val. - daugkartiniai prisijungimai prie bokštelio, esančio ( - ), kurio veikimo kryptis apima ( - ); 4) 21.03 val. - 21.44 val. - daugkartiniai prisijungimai prie bokštelio, esančio ( - ), kurio veikimo kryptis į R. pusę (atstumas iki S. km. apie 3 km.);

101- 2015-06-19, laikotarpiu nuo 18.00 val. iki 22.00 val. nukentėjusiojo G. Š. pagrobtame mobiliojo ryšio telefone naudotas abonentas Nr. ( - ) jungėsi prie šių telekomunikacijų bokštelių: 1) 19.42 val. - 19.56 val. daugkartiniai prisijungimai prie bokštelio, esančio ( - ) (analogiškai fiksuoti V. B. telefono abonento prisijungimai); 2) 19.38 val. - 21.26 val. - daugkartiniai prisijungimai prie bokštelio, esančio ( - ), (fiksuoti analogiški įtariamųjų V. B. ir M. A. naudotų telefono abonentų prisijungimai); 3) 19.38 val. - 20.38 val. - eilė prisijungimų prie bokštelio, esančio ( - ) (fiksuoti analogiški įtariamųjų V. B. ir M. A. naudotų telefono abonentų prisijungimai) (3 t., b. l. 45, 46, 47, 51, 60).

102Iš BPC gautos 2015-06-19 garso įrašų kopijos. Įrašai apžiūrėti surašant daiktų apžiūros protokolą. Apžiūros metu nustatyta, kad 2015-06-19, 20.21.53 val. neprisistatęs vaikinas kviečia skubią pagalbą R. kaimą ir nurodo, kad jo draugą G. Š. mušė, įdėjo į bagažinę ir išvežė į Ž. pusę. 2015-06-19, 20.26.36 val. skambinanti neprisistačiusi moteris BPC informuoja, kad į ( - ) vaikinas policijos pareigūnas kviečia nesant reikalui (2 t., b. l. 55, 56-61).

103Teismas, įvertinęs surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, konstatuoja, kad kaltinamųjų V. B. ir M. A. kaltė padarius jiems inkriminuotą nusikaltimą įrodyta.

104BK 181 straipsnio 1 dalyje (turto prievartavimas) nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas neturėdamas teisėto pagrindo atvirai ar užmaskuotai savo ar kitų asmenų naudai vertė kitą asmenį perduoti turtą, suteikti turtinę teisę ar atleisti nuo turtinės pareigos arba atlikti kitus turtinio pobūdžio veiksmus, arba nuo jų susilaikyti grasindamas prieš nukentėjusį ar kitą asmenį panaudoti fizinį smurtą, sunaikinti ar sugadinti jo turtą, paskelbti kompromituojančią ar kitokią informaciją, kurios atskleidimas nepageidautinas, arba panaudodamas kitokią fizinę prievartą. Pagal to paties straipsnio 2 dalį atsako tas, kas prievartaudamas turtą panaudojo fizinį smurtą, atėmė asmeniui laisvę, sunaikino ar sugadino jo turtą arba kitokiu būdu padarė jam didelės turtinės žalos. Turto prievartavimo pagrindinis objektas – nuosavybė, turtinės teisės ar turtiniai interesai, dalykas – turtinė nauda, kurios kaltininkas siekia (sau ar kitiems asmenims) versdamas kitą asmenį perduoti turtą (pvz., pinigus), suteikti turtinę teisę ar atlikti kitokius turtinio pobūdžio veiksmus. BK 181 straipsnio taikymo prasme vertimas perduoti turtą neturi teisėto pagrindo, tai reiškia, kad turtinės pretenzijos, kurias kaltininkas reikalauja (verčia) kitą asmenį patenkinti, nėra kilusios iš teisės reguliuojamų santykių (CK 1.136 straipsnyje nurodyti civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai), pvz., iš paskolinių sandorių, kitokių prievolių, kurių pagrindu asmuo įgyvendina atitinkamą savo ar kitų teisę. Tai – vienas iš esminių požymių, atribojančių turto prievartavimą nuo BK 294 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos - savavaldžiavimo, kai kaltininkas (nesilaikydamas įstatymo nustatytos tvarkos) vykdo savo ar kito asmens tikrą ar tariamą teisę (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-395/2010, 2K-93/2010, 2K-203/2011, 2K-562/2011, 2K-114/2014, 2K-504-139/2015, 2K-237-222/2017, 2K-187-697/2018).

105Iš teismo posėdyje ištirtų nukentėjusiojo G. Š. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu ikiteisminio tyrimo teisėjui, pagal teisinės pagalbos prašymą - ( - ) pirmosios instancijos teismo teisėjui, 2015-06-29, 2015-08-10, 2015-12-03 - ikiteisminio tyrimo tyrėjui, kuriuos teismas vertina visų ištirtų įrodymų kontekste, matyti, kad G. Š. visų apklausų metu pakankamai nuosekliai parodė, jog su V. B. susipažino brolį per savo brolį V. Š., jis su V. B. kalbėjosi dėl vairuotojo pažymėjimo įsigijimo apeinant nustatytą tvarką, jis norėjo vairuotojo pažymėjimą nusipirkti, nelaikyti egzaminų, norėjo, kad pažymėjimas būtų tikras. V. B. jam sakė, kad gali padėti, K. jis turi draugų, kurie dirba VĮ „R.“, V. B. sakė, kad jam vairuotojo pažymėjimą padarys per mėnesį už 800 Eur. Kitą dieną jis V. B. davė 200 Eur, šiuos pinigus V. B. perdavė būdamas pas G. R.. Maždaug po savaitės V. B. paprašė dar 500 Eur, jis tiek neturėjo, todėl paėmė 500 Eur kreditą, iš šios sumos V. B. perdavė 450 Eur. Po kurio laiko iš V. B. gavo žinutę, kad skubiai reikia atiduoti likusius 150 Eur. Jis atsakė, kad neturi, į tai V. B. atsakė, kad jam nesvarbu. V. B. jam nuolat skambinėjo, grasino, paskui jam skambino vyras pristatęs ,,M.“, kuris jam grasino “Esu „k., atvažiuosiu, sulaužysiu tave“.

1062015-06-19 jis buvo pas K. Š. bute, adresu ( - ). Kaltinamieji V. B. ir M. A., kurį atpažino iš nuotraukos, veikdami kartu dar trimis nenustatytais asmenimis, atvyko į K. Š. butą, ten V. B. jį sumušė, prievarta iš buto išvedė į namo kiemą, kieme V. B., M. A. ir dar vienas nenustatytas asmuo G. Š. mušė ir reikalavo iš jo V. B. perduoti 300 Eur už neva gaminamą vairuotojo pažymėjimą. Po to kaltinamieji prievarta G. Š. patalpino į automobilio „Volvo V70“ bagažinę, taip atimdami jam laisvę. Iš ten kaltinamieji, kartu su jais buvusiais dar trimis asmenimis, minėtu automobiliu nuvežė G. Š. į R. rajone esantį mišką, kur, tęsdami savo nusikalstamą veiką, neturėdami tam teisėto pagrindo, kaltinamieji V. B. ir M. A. atvirai vertė G. Š. sumokėti V. B. 300 Eur už neva gaminamą vairuotojo pažymėjimą. Po to V. B. ir M. A. ištraukė G. Š. iš automobilio bagažinės ir nuvedė ant kalniuko, kur kaltinamieji ir nenustatytas asmuo toliau mušė G. Š., suduodami jam nenustatytą skaičių smūgių į įvairias kūno vietas, bei reikalavo iš jo 300 Eur, toje pačioje vietoje nenustatytas asmuo liepė G. Š. daryti pritūpimus ar atsispaudimus, o kitas, iš trijų nenustatytų asmenų, uždėjo G. Š. ant kaklo virvę ir tempė G. Š. iki automobilio bei grasino jį pakarti. Paveiktas smurto ir grasinimų G. Š. nurodė asmenį, iš kurio jis galėtų pasiskolinti pinigų. Tad kaltinamieji bei kartui su jais buvę asmenys prievarta patalpino G. Š. į minėto automobilio „Volvo V70“ bagažinę, taip atimdami jo laisvę, ir nuvežė iki kelio tarp K. ir S. kaimų, R. rajone, ten jį persodino į automobilio galinę keleivio sėdynę, ir prievarta nuvežė iki D. K. sodybos, esančios gyvenančią ( - ). Ten V. B. G. Š. nurodė eiti pas D. K. ir iš jos pasiskolinti 300 Eur, kuriuos po to perduoti jam. G. Š., nuėjęs į D. K. namą, iššoko per langą į lauką ir pabėgo. Šie nukentėjusiojo parodymai apie esmines aplinkybes dėl kaltinamųjų V. B. ir M. A. veiksmų jo atžvilgiu iš esmės sutampa, nukentėjusiojo nurodytas aplinkybes apie iš jo prievartautą turtą patvirtina kiti ištirti įrodymai, todėl netikėti nukentėjusiojo parodymais nėra pagrindo.

107Liudytoja L. P. patvirtino, 2115-06-19 į jos namus buvo atvykę V. B. ir M. A., kurie ieškojo G. Š., ji paskambino G. Š. ir sužinojo, kad jis yra pas O. (pas Š.) ( - ), apie tai pasakė kaltinamiesiems. Šias liudytojos nurodytas aplinkybes patvirtino liudytojas G. R.. Liudytoja O. Š. parodė, kad 2015-06-19 jos močiutės V. L. bute R. k. lankėsi G. Š., girtavo su jos broliais. Liudytojas K. Š. patvirtino, kad 2015-06-19 girtavo su G. Š. pas jo močiutę A. L.. Vienu metu į butą įėjo nepažįstami vyriškiai, 3 ar daugiau, negali pasakyti, jie pasiėmė G. Š. ir išėjo. Apklausiamas pas ikiteisminio tyrimo teisėją K. Š. parodė, kad nepažįstamiems išsivedus G. Š. jam pasirodė, kad išsivežę žmonės gali skriausti G. Š., todėl jis paskambino į BPC. Kas vyko lauke, nematė, tačiau jo mama L. Š. jam sakė, kad G. Š. buvo įkištas į bagažinę ir išvežtas. Iš BPC garso įrašų kopijos matyti, kad 2015-06-19, 20.21.53 val., neprisistatęs vaikinas kviečia skubią pagalbą ( - ) kaimą ir nurodo, kad jo draugą G. Š. mušė, įdėjo į bagažinę ir išvežė į Ž. pusę. Liudytoja L. Š., apklausiama 2015-06-25 pas ikiteisminio tyrimo tyrėją, kurios parodymus teismas vertina visų ištirtų įrodymų visete, parodė, kad 2015-06-19 G. Š. su jos sūnumi K. Š. namuose gėrė alkoholinius gėrimus. Apie 20 val., jai būnant kieme, į jų daugiabučio gyvenamojo namo kiemą atvažiavo automobilis „Volvo,“ pilkos spalvos, iš šio automobilio išlipo nepažįstami keli vyriškiai, ji buvo kieme, jos paklausė, kur galima rasti G. Š., ji jiems parodė, kur yra G. Š., jie ten nuėjo, ji nuėjo taip pat, bute vienas iš atėjusių vyriškių paklausė, kuris yra G. Š., vienas vyriškis ranka sudavė į veidą jos sūnus K. Š., tada G. Š. šiam vyriškiui pasakė: „Nemušk, V., manęs, aš tau atiduosiu skolą“. Šis V. pavadintas vyriškis griebė G. Š. už sprando ir išsivedė į kiemą. Kieme vyriškis, vardu V., jai pasakė, kad jei iškvies policijos pareigūnus, tai visas jų daugiabutis „išlėks į orą“. Iš asmens parodymo atpažinti pagal fotonuotrauką protokolų matyti, kad ši liudytoja atpažino V. B. ir M. A. kaip G. Š. išsivežusius asmenis. Liudytojas A. D. parodė, kad 2015 m. vasarą, naktį, pas jį atėjo G. Š., sakė, kad jį atvežė bagažinėje pas kaimynę jo D. K., iš jos namų jis pabėgo, buvo susinervinęs, sakė, jog jį mušė, kad yra skolingas, ieškojo, kur gauti pinigų, minėjo kažkokį V.. Žino, kad G. Š. norėjo įgyti vairuotojo teises. Liudytojas K. R. parodė, kad Raseinių rajono PK buvo gautas iškvietimas į Siručių kaimą, kuriame buvo nurodyta, kad atvažiavo keli asmenys skolos, nukentėjusįjį išvežė į mišką. Po kurio laiko paskambino pats nukentėjusysis G. Š., pasakė, kad yra Siručių kaime, kažkokiame lauke. Vyko jo paimti, važiuojant G. Š. iššoko į kelią, buvo išsigandęs, jo veidas buvo kruvinas, skundėsi galvos skausmais. G. Š. parvežė į komisariatą, jis sakė, kad atvažiavo iš jo pasiimti skolos, minėjo B. pavardę. Liudytoja D. K. patvirtino, kad 2015 m. birželio mėnesį, dienos neprisimena, jai daug kartų skambino G. Š. ir prašė paskolinti pinigų, tai darė verkdamas, skambino iš kelių telefonų. Po kiek laiko pamatė į jos namus ateinančius G. Š. ir dar vieną vyriškį. G. Š. įėjo į koridoriuką ir prašė paskolinti pinigų, jos maldavo pinigų, ji atsakė, kad neturi, paskui G. Š. jos prašė telefono, ji nedavė. Po to G. Š. pabėgo. Minėta liudytoja atpažinimo metu iš nuotraukų atpažino V. B., kaip su G. Š. pas ją atėjusį asmenį. Liudytojas L. K., apklausiamas 2015-10-20 pas ikiteisminio tyrimo tyrėją, kurio parodymus teismas vertina visų ištirtų įrodymų visete, parodė, kad 2015 metų vasarą, prie jo taksi automobilio priėjo iš matymo pažįstamas asmuo ir pasiūlė pirkti mobilaus ryšio telefoną „Nokia“, jis telefoną nupirko. Iš asmens parodymo atpažinti pagal fotonuotrauką protokolo matyti, kad L. K. atpažino kaltinamąjį V. B., iš kurio jis pirko jo bute rastą mobilaus ryšio telefono ,,Nokia 2330c-2“. Nustatyta, kad šis telefonas priklauso G. Š., kuris parodė, kad prievartaujant jo turtą jo telefoną pagrobė V. B.. Iš 2017-06-16 Všį R. ligoninė pažymos matyti, kad G. Š. 2015-06-21 kreipėsi į šios ligoninės Priėmimo – skubios pagalbos skyrių, jam buvo nustatyta diagnozė: krūtinės ląstos ir galvos sumušimas. Išoriškai stebėta dešinės ausies kaušelio kraujosruva, nedidelis nubrozdinimas. Specialisto išvadose pažymėta, kad G. Š. nustatyta kraujosruva dešinės ausies kaušelyje, nubrozdinimai veide, kakle, sužalojimai galėjo būti padaryti vieno ar keliais trauminiais poveikiais. ( - ) S.A. filialo ,, ( - )“ gauti dokumentai patvirtina, kad 2015-05-05 G. Š. iš šios kreditinės įstaigos skolinasi 500 Eur.

108Įvertinęs išdėstytų ištirtų įrodymų visetą teismas daro šias išvadas: G. Š. susitarė su kaltinamuoju V. B., kad šis už jų sutartą 800 Eur sumą padės G. Š. neteisėtai įgyti vairuotojo pažymėjimą. G. Š. pagal minėtą susitarimą V. B. per du kartus sumokėjo 650 Eur, likusius 150 Eur mokėti atsisakė V. B. pareikšdamas, jog 150 Eur sumokės tada, kai gaus vairuotojo pažymėjimą. Pasinaudodamas minėtu susitarimu V. B., veikdamas bendrininkų grupe su M. A., skambindami, grasindami pradėjo iš G. Š. reikalauti tariamos skolos - 150 Eur. 2015-06-19 V. B. ir M. A., veikdami iš anksto susitarusių bendrininkų grupe, bei abu bendrininkaudami su dar trimis nenustatytais asmenimis, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, neturėdami teisėto pagrindo, atvirai, panaudodami prieš G. Š. psichinę prievartą, naudodami fizinį smurtą ir tuo jam padarydami nežymų sveikatos sutrikdymą, atimdami jo laisvę, vertė G. Š. perduoti turtą - sumokėti V. B. pagal su susitarimą nesumokėtus 150 Eur ir 150 Eur baudą, viso - 300 Eur, už neva G. Š. gaminamą vairuotojo pažymėjimą. Minėtas G. Š. ir kaltinamojo V. B. susitarimas dėl vairuotojo pažymėjimo įgijimo yra neteisėtas, nereguliuojamas teisės santykiais, nes vairuotojo pažymėjimas įgyjamas tik teisės aktais nustatyta tvarka, jis negali būti perkamas ar pan.

109Teismų praktikoje laisvės atėmimas – tai ne tik asmens laisvės pasirinkti savo buvimo vietą, pasiekti numatytą tikslą atėmimas. Tai judėjimo laisvės atėmimas, asmens prievartinis sulaikymas, neleidžiant išeiti iš tam tikros uždaros erdvės, ar uždarant nukentėjusįjį prieš jo valią tam tikroje vietoje (uždaroje erdvėje), iš kurios jis pats neturi galimybės išeiti. Nukentėjusysis turi suvokti, kad jam atimta laisvė. Įstatymų leidėjas numatė BK 181 straipsnio 2 dalyje kvalifikuojantį požymį – prievartavimą, susijusį su laisvės atėmimu, turėdamas galvoje, kad tokios vertybės kaip laisvės atėmimas turto prievartavimo bylose esmingai didina šio nusikaltimo pavojingumą, nes palaužia valios laisvę ir iš esmės nulemia nukentėjusiojo sprendimą dėl kaltininkų reikalavimų patenkinimo. Laisvės atėmimas yra papildoma baudžiamojo įstatymo saugoma turto prievartavimo nusikaltimo sudėties vertybė (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-357/2012, 2K-177-942/2017).

110Nukentėjusiojo G. Š. parodymais, kuriuos patvirtina kiti aukščiau išdėstyti įrodymai, nustatyta, kad kaltinamieji V. B. ir M. A., veikdami iš anksto susitarusių bendrininkų grupe, bei abu bendrininkaudami su dar trimis nenustatytais asmenimis, G. Š. R. kaime prievarta patalpino į automobilio bagažinę ir išsivežė, nuvežė į mišką, iš ten bagažinėje nuvežė į kitą vietą, kurioje jį persodino į automobilio saloną ir nuvežė iki D. K. sodybos. Šiuos kaltinamųjų veiksmus teismas vertina neteisėtu nukentėjusiojo laisvės atėmimu, nes jais G. Š. buvo neteisėtai sulaikytas, netesėtai suvaržyta jo judėjimo laisvė, jis buvo patalpintas automobilio mašinos bagažinėje, neskirtoje žmogaus buvimui.

111Turto prievartavimas padaromas tiesiogine tyčia - kaltininkas suvokia, kad verčia kitą asmenį vykdyti pareikštą neteisėtą turtinę pretenziją, panaudodamas psichinę prievartą (grasindamas), ir nori taip veikti. Turto prievartavimas laikomas baigtu, kai nukentėjusiajam pareiškiamos neteisėtos turtinės pretenzijos grasinant. Kvalifikuojant nusikalstamą veiką kaip turto prievartavimą pagal BK 181 straipsnį, neturi reikšmės, ar kaltininko nukentėjusiajam išsakytas neteisėtas reikalavimas galės būti realiai įvykdytas, ar ne. Svarbiausia, kad toks reikalavimas yra neteisėtas, o grasinimas realus ir nuteistasis tai suvokia. Būtent teisinio pagrindo nebuvimas reikalaujant turto yra lemiamas turto prievartavimo objektyvusis požymis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-271/2007, 2K-346/2008, 2K-93/2010, 2K-203/2011, 2K-163/2012, 2K-433-507/2016, 2K-177-942/2017).

112Iš bylos duomenų matyti, kad kaltinamųjų V. B. ir M. A. kaltė pasireiškia tiesiogine tyčia – jie suvokė, kad verčia G. Š. vykdyti jų atvirai pareikštą neteisėtą reikalavimą perduoti turtą, panaudodami psichinę prievartą, naudodami fizinį smurtą, atimdami jo laisvę, ir norėjo taip veikti. Kaltinamųjų V. B. ir M. A. padarytas turto prievartavimas yra baigtas nusikaltimas, nes turto prievartavimas laikomas baigtu, kai nukentėjusiajam pareiškiamos neteisėtos turtinės pretenzijos grasinant.

113Kaltinamųjų V. B. ir M. A. padaryta nusikalstama veika atitinka Lietuvos Respublikos BK 181 str. 2 d. numatyto veikos sudėtį, dėl ko taip ir kvalifikuotina.

114Teismas nenustatė, kad darant nusikaltimą miške, Raseinių r., V. B. spardė G. Š. į kojas, todėl ši aplinkybė šalintina iš kaltinamiesiems pateikto kaltinimo.

115Kaltinamųjų V. B. ir M. A. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. Jų atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad jie nusikaltimą padarė veikdami bendrininkų grupe.

116Pagal baudžiamąjį įstatymą teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis BK bendrosios dalies nuostatų. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens, kaip bendrininko, dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 1, 2 dalys). Teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas minėtas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio (BK 61 straipsnio 1, 2 dalys). Teismų praktikoje laikoma, kad, individualizuojant bausmę, visoms šioms aplinkybėms turi būti skiriama vienoda teisinė reikšmė, nė vienai iš šių aplinkybių neturi būti suteikiama išskirtinė dominuojanti reikšmė (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-603/2010, 2K-118/2011, 2K-568/2013, 2K-148/2014, 2K-492/2014, 2K-7-5-895/2018). Teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas minėtas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio (BK 61 straipsnio 1, 2 dalys).

117V. B. padarė sunkų nusikaltimą, nusikalto veikdamas tiesiogine tyčia, yra viena jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė, atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra, šią nusikalstamą veiką padarė būdamas anksčiau neteistas, šiuo metu yra teistas, teistumas neišnykęs, galiojančių administracinių nuobaudų nėra, yra nevedęs, nedirbantis, užimtumo tarnyboje neregistruotas. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, kaltinamajam V. B. skirtina Lietuvos Respublikos BK 181 str. 2 d. sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė, jos dydį nustatant mažesnį nei straipsnio sankcijoje už padarytą nusikaltimą nustatytas laisvės atėmimo bausmės vidurkis.

118M. A. padarė sunkų nusikaltimą, nusikalto veikdamas tiesiogine tyčia, yra viena jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė, atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra, šią nusikalstamą veiką padarė būdamas anksčiau neteistas, galiojančių administracinių nuobaudų nėra, yra vedęs, nedirbantis, užimtumo tarnyboje neregistruotas. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, kaltinamajam M. A. skirtina Lietuvos Respublikos BK 181 str. 2 d. sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė, jos dydį nustatant mažesnį nei straipsnio sankcijoje už padarytą nusikaltimą nustatytas laisvės atėmimo bausmės vidurkis.

119Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi nusikalstamos veikos padarymo metu nuo 2015 m. kovo 23 d. iki 2017 m. spalio 6 d.) nustatyta, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus), teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Taigi, teismas ne tik privalo atsižvelgti į BK 75 straipsnyje nurodytus formaliuosius bausmės vykdymo atidėjimo pagrindus, bet turi įvertinti bausmės vykdymo atidėjimo tikslingumą bausmės paskirties kontekste. Tokią išvadą teismas gali suformuluoti pagal visų BK 41 straipsnio nuostatų kontekstą, t. y. turi būti įvertinta: ar taip asmuo bus sulaikytas nuo nusikalstamų veikų darymo, nubaustas, ar jam bus atimta ar apribota galimybė daryti naujas nusikalstamas veikas, ar nuteistas asmuo laikysis įstatymų ir nebenusikals, ar bus užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas. Taigi, teismui sprendžiant bausmės vykdymo atidėjimo klausimą, turi būti vertinamos visos bylos aplinkybės, susijusios ir su padaryta nusikalstama veika, ir su nuteistojo asmenybe (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-28/2013, 2K-91/2014, 2K-536/2014, 2K-7-895/2018).

120Kaip matyti iš bylos duomenų, nuo kaltinamųjų V. B. ir M. A. padarytos nusikalstamos veikos iki apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo praėjo pakankamai ilgas laiko tarpas – 3 metai 6 mėnesiai. M. A. per šį laiką naujų nusikalstamų veikų nepadarė, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, yra vedęs. V. B. per minėtą laikotarpį padarė vieną nusikalstamą veiką - baudžiamąjį nusižengimą, kurios pavojingumo laipsnis nėra didelis, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, yra nevedęs.

121Įvertinęs su kaltinamųjų V. B. ir M. A. padaryta nusikalstama veika ir jų asmenybėmis susijusias išdėstytas aplinkybes teismas sprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad V. B. ir M. A. paskirtų bausmių tikslai bus pasiekti be realaus bausmių atlikimo, todėl jiems paskirtų bausmių vykdymas atidėtinas, paskiriant Lietuvos Respublikos BK 75 str. 2 d. numatytas pareigas ir BK 67 str. 2 d. numatytą baudžiamojo poveikio priemonę.

122Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 115 str. 1 d., teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, išsprendžia pareikštus civilinius ieškinius.

123Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį turtinė žala apima turto netekimą arba sužalojimą, turėtas išlaidas (tiesioginius nuostolius) ir negautas pajamas, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų.

124Kauno teritorinė liginių kasa pareiškė 43,83 Eur civilinį ieškinį dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo už nukentėjusiajam G. Š. suteiktą gydymą. Iš pateiktos pažymos matyti, kad už G. Š. suteiktas gydymo paslaugas buvo apmokėta iš PSDF biudžeto lėšų 43,83 Eur (1 t., b. l. 128, 129). Bylos duomenimis nustatyta, kad šiuos PSDF biudžeto nuostolius bendrais nusikalstamais veiksmais padarė kaltinamieji V. B. ir M. A., kurią jie privalo lygiomis dalimis pilnai atlyginti. Esant šioms aplinkybėms teismas laiko, kad Kauno teritorinė ligonių kasos civilinis ieškinys pagrįstas ir įrodytas, todėl pilnai tenkintinas.

125Priimant nuosprendį išspręstinas daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, klausimas - mobiliojo ryšio telefonas ,,Nokia 2330c-2“, IMEI NR. ( - ), saugomas Šiaulių apygardos teisme, remiantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 5 p., nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintinas savininkui G. Š.; 4 vnt. kompaktinių plokštelių su garso įrašais ir telekomunikacijų tinklų informacija, nuosprendžiui įsiteisėjus, paliktinos saugoti prie bylos.

126Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303 str., 308 str., 310 str.,

Nutarė

127V. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 181 str. 2 d., ir nuteisti laisvės atėmimu 2 metams 6 mėnesiams.

128Remiantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1 d., 2 d. 6, 8 punktais, 4 d., 67 str. 2 d. 6 p., 71 str., bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams ir V. B. įpareigoti per šį laikotarpį įsidarbinti arba registruotis užimtumo tarnyboje, neišvykti už gyvenamosios vietos ribų be jo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, jam paskirti baudžiamojo poveikio priemonę - 15 MGL (1 MGL - 37,66 Eur) dydžio įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, šią įmoką per 1 metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo pervedant į Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos sąskaitą SEB banke ( - ).

129Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio pradėjimo vykdyti dienos.

130Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo V. B. palikti jam paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir asmens dokumento paėmimą.

131M. A. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 181 str. 2 d., ir nuteisti laisvės atėmimu 2 metams 6 mėnesiams. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1 d., 2 d. 6, 8 punktais, 4 d., 67 str. 2 d. 6 p., 71 str., bausmės vykdymą atidėti 1 metams 6 mėnesiams ir M. A. įpareigoti per šį laikotarpį įsidarbinti arba registruotis užimtumo tarnyboje, neišvykti iš gyvenamosios vietos ribų be jo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, jam paskirti baudžiamojo poveikio priemonę - 15 MGL (1 MGL - 37,66 Eur) dydžio įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, šią įmoką per 1 metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo pervedant į Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos sąskaitą SEB banke ( - ).

132Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio pradėjimo vykdyti dienos.

133Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo M. A. palikti jam paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir asmens dokumento paėmimą.

134Iš V. B. ir M. A. priteisti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui lygiomis dalimis po 21,92 Eur.

135Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti - mobiliojo ryšio telefoną ,,Nokia 2330c-2“, IMEI NR. ( - ), saugomą Šiaulių apygardos teisme, remiantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 5 p., nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti savininkui G. Š.; 4 vnt. kompaktinių plokštelių su garso įrašais ir telekomunikacijų tinklų informacija, nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti saugoti prie bylos.

136Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį nuosprendį priėmusį teismą.

137Išaiškinti nagrinėjimo teisme dalyviams, kad byla apeliacine tvarka nagrinėjama tik esant apeliacinių skundų, paduotų nustatyta tvarka ir terminais. Apeliacinės instancijos teismas bylas nagrinėja žodinio proceso tvarka, išskyrus Lietuvos Respublikos BPK 3251 straipsnyje nurodytus atvejus, kai byla apeliacine tvarka nagrinėjama rašytinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teisme byla negali būti nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, kai: 1) apeliacinis skundas paduotas nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėtį bloginančiais pagrindais; apeliacinis skundas paduotas dėl nuosprendyje išdėstytos teismo išvados neatitikimo bylos aplinkybių arba dėl nuosprendžio panaikinimo ir naujo nuosprendžio priėmimo arba tuo pagrindu, kad nuteistajam turėjo būti taikomos priverčiamosios medicinos prievartos priemonės; 2) proceso dalyvis prašo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka; 3) byloje būtina atlikti įrodymų tyrimą arba išklausyti žodinius proceso dalyvių paaiškinimus. Apeliaciniame skunde turi būti motyvuoti apelianto prašymai dėl bylos nagrinėjimo žodinio ar rašytinio proceso tvarkos.

1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Raimundas... 2. V. B., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. M. A., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 9... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. V. B. ir M. A., veikdami iš anksto susitarusių bendrininkų grupe, bei abu... 6. Kaltinamasis V. B. kaltu neprisipažino ir parodė, kad buvo 2015 m. birželio... 7. Jis ir M. A. G. Š. nemušė, apie vairuotojo teises su juo jokios kalbos... 8. Kaltinamasis M. A. kaltu neprisipažino ir parodė, kad su V. B. yra seni... 9. Pakeliui iki močiutės niekur sustoję nebuvo, smurto prieš G. Š. nevartojo,... 10. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos BPK 276 str. 1 d. 1 p., perskaitė... 11. 2015-12-16-17 apklausiamas ikiteisminio tyrimo teisėjos G. Š. parodė, kad su... 12. Po savaitės, gal daugiau nuo tada, kai antrą kartą V. B. padavė pinigus,... 13. Jis buvo pas O., O. - jo buvusi draugė, ji gyvena už 7 km. Iš N. buvo... 14. Jį mušė iš viso penki asmenys. Vairuotojas jam sudavė kelis kartus per... 15. Minėti asmenys iš pradžių reikalavo likusių 150 Eur už vairuotojo... 16. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos BPK 276 str. 1 d. 1 p., perskaitė... 17. 2017-02-14 apklausiamas minėto teismo teisėjo G. Š. parodė, kad giminystės... 18. ,,- Aš turėjau skolų, kadangi dėl vairuotojo pažymėjimo gavimo aš daviau... 19. Į klausimą, ką jis darė R.:... 20. ,,- Prieš tai, kol mane išsivežė nusikaltėliai, R. aš švenčiau su... 21. Į klausimą, ką jis ten lankė:... 22. ,,- Aš ten švenčiau su daugelių draugų. Tai yra su K. Š., A. Š., O. Š.,... 23. Į klausimą, ką jis darė kartu su K. Š.:... 24. ,,-Su K. Š. mes vartojome alkoholį.“... 25. Į klausimą, kas tiksliai atsitiko vartojant alkoholį:... 26. ,,- Aš buvau tik išgėręs, o ne girtas. Aš galiu viską prisiminti.“... 27. Į klausimą, kas atėjo į K. Š. butą:... 28. ,,- Apie tuos, kurie ten su manimi šventė, aš jau sakiau. Tuomet atėjo... 29. Į klausimą, kiek asmenų atvyko:... 30. ,,- Kiek tiksliai žmonių dalyvavo šventėje, aš negaliu pasakyti. Galvoju,... 31. Į klausimą, kas iš nusikaltėlių ką konkrečiai padarė:... 32. ,,-Visi nusikaltėliai mušė, tačiau pradėjo V. B.. Kas tiksliai kur sudavė... 33. Į klausimą, kas tiksliai įvyko ( - ), kieme:... 34. ,,- Kaip jau minėjau, aš negaliu atsakyti tiksliai kaip prasidėjo muštynės... 35. Į klausimą, dėl ko jis buvo mušamas:... 36. ,,- Jie reikalavo iš manęs pinigų, o kadangi aš jų neturėjau, jie mane... 37. Į klausimą, kas ir kiek kartų tiksliai į kokią vietą sudavė smūgių:... 38. ,,- Kaip jau minėjau, dėl to, kad prabėgo jau nemažai laiko, aš tiksliai... 39. Į klausimą, kiek asmenų jis atpažino ikiteisminio tyrimo Lietuvoje metu ir... 40. ,,- Apklausos metu dalyvavo prokuroras, teisėjas, sekretorė ir policijos... 41. Į klausimą, kodėl apklausų 2015-06-29 ir 2015-08-10 metu jis nurodė, kad... 42. ,,-Mušti ar spirti koja man reiškia tą patį, aš nematau skirtumo. Ką... 43. Į klausimą, kas tiksliai paėmė virvę ir apvyniojęs aplink kaklą pasakė,... 44. ,,- To aš dabar jau nebežinau.“... 45. Į klausimą, kokį automobilį vairavo tamsus jaunuolis ir koks jo vardas:... 46. ,,-Tą dieną aš jį mačiau pirmą kartą ir jo vardo nežinau. Jis vairavo... 47. Į klausimą, kodėl 2015-06-29 apklausos metu jis pasakė, kad virvę užsuko... 48. ,,-Vardo A. A. aš niekuomet nesu girdėjęs. Negaliu įsivaizduoti, kad šią... 49. Į klausimą, kodėl pas ikiteisminio tyrimo pareigūną tamsų jaunuolį jis... 50. ,,- Vienas tamsus jaunuolis tikrai ten buvo. Tačiau tai buvo ne vairuotojas.... 51. Į prašymą dar kartą detalizuoti kodėl V. B. jį mušė:... 52. ,,- Kaip jau sakiau, aš buvau skolingas 150 Eurų, tačiau jie galiausiai iš... 53. Į klausimą, ar muštynių metu iš jo buvo reikalaujama pinigų:... 54. ,,- jie pirmiausiai pareikalavo pinigų, o kai pasakiau, kad pinigų neturiu,... 55. Į klausimą, ar jis teiks civilinį ieškinį ir kokios sumos jis reikalaus... 56. ,,- Aš dar nežinau, kadangi su tais nusikaltėliais aš nebenoriu turėti... 57. Išversta, patvirtina ir pasirašyta (1 t., b. l. 177-179).... 58. Iš 2015-08-10 asmens parodymo atpažinti pagal fotonuotrauką protokolo... 59. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos BPK 276 str. 4 d., byloje esantiems... 60. Apklausiamas 2015-06-29 G. Š. parodė, kad 2015-06-19, apie 20.10 val., jam... 61. Apklausiamas papildomai 2015-08-10 G. Š. parodė, kad iki jo sumušimo V. B.... 62. Apklausiamas 2015-12-03 G. Š. parodė, kad automobilio „Volvo“ vairuotojas... 63. Liudytojas A. D. parodė, kad G. Š. pažįsta, abu augo tame pačiame ( - ).... 64. Liudytojas G. R. parodė, kad G. Š. žino, jis mokėsi su jo sūnumi, jie abu... 65. Jis grįžo namo, jo žmona pasakė, kad buvo atvažiavę nepažystami žmonės... 66. G. Š. grįžęs iš V. buvo nusipirkęs mašiną. Jis neturėjo vairuotojo... 67. Liudytoja L. P. parodė, kad iš matymo pažįsta M. A., V. B. žino kaip iš (... 68. G. Š. vairuotojo pažymėjimo neturėjo, buvo nusipirkęs automobilį. Nieko... 69. Liudytoja O. Š. parodė, kad G. Š. jos sūnus, jis šiuo metu atlieka... 70. Jai paskambino G. Š. draugė O. ir pasakė, kad mašina atvažiavo visa... 71. Liudytojas K. R. parodė, kad yra R. rajono PK darbuotojas. Dirbo... 72. Liudytojas K. Š. parodė, kad kaltinamųjų nepažįsta. O. Š. yra jo sesuo,... 73. Nuo įvykio praėjo daug laiko, visų aplinkybių nepamena. Jeigu jo apklausos... 74. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos BPK 276 str. 1 d. 2 p. , perskaitė... 75. Apklausiamas 2017-08-03 K. Š. parodė, kad tiksliai neprisimena, kada vyko... 76. Liudytoja D. K. parodė, kad gyvena S. kaime. Pažįsta G. Š.. 2015 m.... 77. G. Š. jai skambino pavakaryje, gal 18 val., skambino kelis kartus. Kai G. Š.... 78. Iš 2015-08-05 asmens parodymo atpažinti pagal fotonuotrauką protokolo... 79. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos BPK 276 str. 4 d. byloje esantiems... 80. Apklausiama 2015-06-25 L. Š. parodė, kad 2015-06-18 vakare pas ją į namus,... 81. Iš 2015-08-05 asmens parodymo atpažinti pagal fotonuotrauką protokolo... 82. Iš 2015-08-05 asmens parodymo atpažinti pagal fotonuotrauką protokolo... 83. Liudytoja O. Š. parodė, kad G. Š. buvo jos klasiokas. A. L. ir K. Š. yra... 84. Tą vakarą G. Š. buvo pas juos, kai jis atvyko, sužalojimų ant jo... 85. Ji su G. Š. ryšių nepalaikė, turėjo jo telefono numerį. Po įvykio jai... 86. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos BPK 276 str. 4 d. byloje esantiems... 87. Liudytoja V. L. apklausiama 2017-06-13 parodė, kad 2015 m. vasarą, tiksliai... 88. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos BPK 276 str. 4 d. 1 p., byloje... 89. Liudytojas L. K. apklausiamas 2015-10-20 parodė, kad 2015 metų vasarą, datos... 90. Iš 2015-10-20 asmens parodymo atpažinti pagal fotonuotrauką protokolo... 91. Iš 2015-06-20 G. Š. pareiškimo apie padarytą nusikalstamą veiką ir... 92. Iš Specialisto išvados Nr.( - ) matyti, kad: 1. G. Š. nustatyta kraujosruva... 93. Papildomoje Specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad G. Š. nustatyta... 94. Iš 2017-06-16 Všį R. ligoninė pažymos matyti, kad G. Š. 2015-06-21... 95. Iš 2015-10-20 kratos protokolo matyti, kad pas L. K. bute adresu ( - ), rastas... 96. Iš 2015-10-20 apžiūros protokolo matyti, kad atlikta kratos metu paimto... 97. Iš 2016-06-15 P. P. S.A. filialo ,, ( - )"s gautų dokumentų matyti, kad... 98. Iš tarnybinių pranešimų dėl gautų duomenų analizės matyti, kad:... 99. - 2015-06-19, laikotarpiu nuo 18.00 val. iki 22.00 val. įtariamojo V. B.... 100. - 2015-06-19, laikotarpiu nuo 18.00 val. iki 22.00 val. įtariamojo M. A.... 101. - 2015-06-19, laikotarpiu nuo 18.00 val. iki 22.00 val. nukentėjusiojo G. Š.... 102. Iš BPC gautos 2015-06-19 garso įrašų kopijos. Įrašai apžiūrėti... 103. Teismas, įvertinęs surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus... 104. BK 181 straipsnio 1 dalyje (turto prievartavimas) nustatyta baudžiamoji... 105. Iš teismo posėdyje ištirtų nukentėjusiojo G. Š. parodymų, duotų... 106. 2015-06-19 jis buvo pas K. Š. bute, adresu ( - ). Kaltinamieji V. B. ir M. A.,... 107. Liudytoja L. P. patvirtino, 2115-06-19 į jos namus buvo atvykę V. B. ir M.... 108. Įvertinęs išdėstytų ištirtų įrodymų visetą teismas daro šias... 109. Teismų praktikoje laisvės atėmimas – tai ne tik asmens laisvės pasirinkti... 110. Nukentėjusiojo G. Š. parodymais, kuriuos patvirtina kiti aukščiau... 111. Turto prievartavimas padaromas tiesiogine tyčia - kaltininkas suvokia, kad... 112. Iš bylos duomenų matyti, kad kaltinamųjų V. B. ir M. A. kaltė pasireiškia... 113. Kaltinamųjų V. B. ir M. A. padaryta nusikalstama veika atitinka Lietuvos... 114. Teismas nenustatė, kad darant nusikaltimą miške, Raseinių r., V. B. spardė... 115. Kaltinamųjų V. B. ir M. A. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. Jų... 116. Pagal baudžiamąjį įstatymą teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios... 117. V. B. padarė sunkų nusikaltimą, nusikalto veikdamas tiesiogine tyčia, yra... 118. M. A. padarė sunkų nusikaltimą, nusikalto veikdamas tiesiogine tyčia, yra... 119. Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi... 120. Kaip matyti iš bylos duomenų, nuo kaltinamųjų V. B. ir M. A. padarytos... 121. Įvertinęs su kaltinamųjų V. B. ir M. A. padaryta nusikalstama veika ir jų... 122. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 115 str. 1 d., teismas, priimdamas... 123. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį turtinė žala apima turto netekimą arba... 124. Kauno teritorinė liginių kasa pareiškė 43,83 Eur civilinį ieškinį dėl... 125. Priimant nuosprendį išspręstinas daiktų, turinčių reikšmės... 126. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303 str., 308 str.,... 127. V. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 128. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1 d., 2 d. 6, 8 punktais, 4 d., 67... 129. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio pradėjimo vykdyti dienos.... 130. Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo V. B. palikti jam paskirtas... 131. M. A. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 132. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio pradėjimo vykdyti dienos.... 133. Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo M. A. palikti jam paskirtas... 134. Iš V. B. ir M. A. priteisti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui... 135. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti -... 136. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas... 137. Išaiškinti nagrinėjimo teisme dalyviams, kad byla apeliacine tvarka...