Byla 1A-461-315/2018

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Dzedulionio, Arūno Kisieliaus (kolegijos pirmininko), Lauretos Ulbienės, sekretoriaujant Daliai Kanopienei, dalyvaujant prokurorei Ingridai Gureckienei, nuteistajam E. O. ir jo gynėjui advokatui Ignatijui Šuškevič,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo E. O. (E. O.) ir nukentėjusiosios M. J. apeliacinius skundus dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2018 m. gegužės 4 d. nuosprendžio, kuriuo E. O. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 281 straipsnio 5 dalį ir jam paskirtas laisvės atėmimas 2 metams. Vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta E. O. laisvės atėmimas 1 metams 4 mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi, 65 straipsnio 2 dalimi, E. O. šiuo nuosprendžiu paskirta sutrumpinta bausmė subendrinta su 2017-09-22 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir jam skirtas laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams 4 (keturiems) mėnesiams ir 138 MGL (5197, 08 Eur) bauda. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5), 8) punktais paskirtos vienerių metų keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 (dvejiems) metams, per šį laiką nuo nuosprendžio įsiteisėjimo įpareigojant E. O. per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį tęsti darbą ir neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 68 straipsniu, E. O. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė - uždrausta naudotis teise vairuoti transporto priemonę 2 (dvejiems) metams.

3Nukentėjusiosios M. J. vardu advokato padėjėjo pateiktas 2018-01-15 patikslintas civilinis ieškinys tenkintas iš dalies ir iš E. O. priteista M. J. 13888, 89 Eur ir iš civilinio atsakovo ADB „Gjensidige“ priteista 1111, 11 eurų neturtinei žalai atlyginti.

4Nukentėjusiosios M. J. vardu advokato padėjėjo pateiktas 2018-01-15 patikslintas civilinys ieškinys tenkintas iš dalies ir iš E. O. priteista mažametei S. P. 23 333,33 eurų neturinei žalai atlyginti.

5Nukentėjusiosios M. J. vardu advokato padėjėjo pateiktas 2018-01-15 patikslintas civilinis ieškinys tenkintas iš dalies ir iš civilinio atsakovo ADB „Gjensidige“ priteista po 190 eurų kasmėnesinių išmokų mažametės S. P. naudai iki jos pilnametystės 2032-05-20, išmokų dydį tiesiogiai siejant su Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu minimaliu mėnesinės algos dydžiu einamosios išmokos datai. Kitoje dalyje nukentėjusiosios M. J. vardu advokato padėjėjo pateiktas 2018-01-15 patikslintas civilinis ieškinys atmestas.

6Iš E. O. priteista nukentėjusiosios M. J. 1000 eurų turėtos proceso išlaidos už suteiktą jai teisinę pagalbą.

7Nukentėjusiosios L. P. civilinis ieškinys tenkintas iš dalies ir iš E. O. priteista L. P. 8888, 89 eurų neturtinei žalai atlyginti ir iš civilinio atsakovo ADB „Gjensidige“ - 1111, 11 eurų neturtinei žalai atlyginti. Kitoje dalyje L. P. civilinis ieškinys atmestas.

8Nukentėjusiojo E. P. civilinis ieškinys tenkintas iš dalies ir iš E. O. priteista E. P. 8888, 89 eurų ir iš civilinio atsakovo ADB „Gjensidige“ - 1111, 11 eurų neturtinei žalai atlyginti. Kitoje dalyje E. P. civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo atmestas.

9Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

10I. Pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės

111.

12E. O. nuteistas už tai, kad būdamas blaivus ir vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė Kelių eismo taisykles (toliau-KET), dėl ko įvyko eismo įvykis, dėl kurio vienas žmogus žuvo ir dviems žmonėms buvo nežymiai sutrikdyta sveikata, o būtent:

13jis, 2017-06-02, apie 21.53 val., vairuodamas T. V. nuosavybės teise priklausantį automobilį Audi A6, valstybinis Nr. ( - ) (toliau-automobilis, transporto priemonė), pažeidė KET 9. punkto reikalavimus, numatančius, kad „eismo dalyviai privalo laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ...“, 20. punkto reikalavimus, numatančius, kad „ transporto priemonių vairuotojai turi vengti bet kokių su transporto priemonės vairavimu nesusijusių veiksmų“ bei 127. punkto reikalavimus, numatančius, kad „pasirinkdamas važiavimo greitį, vairuotojas turi atsižvelgti į važiavimo sąlygas, ypač vietovės reljefą... ir jis turi sulėtinti greitį ir prireikus sustoti, jeigu to reikia dėl susidariusių aplinkybių, ypač kai blogas matomumas.“, t. y. važiavo Vilniaus r., keliu Nr. 101, kryptimi nuo Kalvelių gyvenvietės link Šumsko miestelio, 32-ame kilometre, važiuodamas buvo neatidus ir neatsargus, neatsižvelgė į važiavimo sąlygas (tamsų paros metą, neapšviestą kelio ruožą, ribotą matomumą), vairuodamas automobilį nestebėjo betarpiškai kelio, privažiuodamas kelio vingį į kairę, laiku nesulėtino važiavimo greičio ir nesuvaldė vairuojamo automobilio, nuvažiavo nuo kelio važiuojamosios dalies į griovį kairėje kelio pusėje ir atsitrenkė į medį. Eismo įvykio metu dėl patirtų sužalojimų žuvo automobilio Audi A6, valstybinis Nr. ( - ), keleivis A. P., gimęs 1989 m., automobilio keleiviams E. P., gimusiam 1988 m. ir nepilnamečiui A. B., gimusiam 2000 m., buvo nežymiai sutrikdyta sveikata, taip pat buvo apgadintas T. V. priklausantis automobilis Audi A6, valstybinis Nr. ( - ). Tokiais savo veiksmais E. O. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 281 straipsnio 5 dalyje.

14II. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai

152.

16Apeliaciniu skundu nuteistasis prašo apylinkės teismo nuosprendį pakeisti dalyje dėl civilinių ieškinių. Nurodo, kad dėl inkriminuojamos nusikalstamos veikos savo kaltę pripažino visiškai, nuoširdžiai gailisi, iš dalies atlygino padaryta žalą. Dėl paskirtos bausmės su teismo nuosprendžiu sutinka, tačiau nesutinka su išnagrinėtu civiliniu ieškiniu, jo dydžio.

173.

18Mano, kad šioje byloje teismas netinkamai išsprendė neturtinės žalos atlyginimo dydžio nukentėjusiesiems klausimą, neatsižvelgė į jo turtinę padėtį, nukrypo nuo teismų praktikos panašaus pobūdžio bylose. Neturtinės žalos atlyginimo nustatymo kriterijus teismas nurodė formaliai. Teismui užteko M. J. žodinio paaiškinimo, kad nuketėjusioji patyrė ir kenčia didelius dvasinius išgyvenimus, turi vidinę depresiją. Jokios kalbos apie ligos požymius nebuvo, o depresija tai yra psichikos sutrikimas, kurį reikia diagnozuoti ir gydyti. M. J. turėjo pateikti teismui patvirtinantį medicininį dokumentą. Visi išgyvenimai - yra bendro pobūdžio žodžiai, artimo žmogaus netektis yra kiekvienam žmogui išgyvenimai. Taip pat, nuteistojo teigimu, nieko nepagrįsti M. J. planai apie santuoką, jokių patvirtinančių dokumentų apie norą susituokti iš metrikacijos skyriaus, ar iš bažnyčios teismui pateikta nebuvo. Pažymi, kad teismų praktikoje susiformavusi nuostata, kad Kelių eismo taisyklių pažeidimo baudžiamosiose bylose dėl asmens žūties eismo įvykio metu jo artimiesiems priteistinų neturtinių žalų dydžiai paprastai svyruoja nuo 4 344,30 Eur iki 17 377,20 Eur (žuvusiojo sutuoktiniui) (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-196/2009, 2K-539/2010, 2K-150/2011, 2K-90/2012, 2K-344/2012, 2K-397/2012, 2K-135/2013). Mano, kad neturtinės žalos dydis M. J. turi būti sumažintas iki 5 000 Eur.

194.

20Teismas mažametei S. P., gimusiai 2014 m., priteisė 23 333,33 Eur neturtinei žalai atlyginti. Nuosprendyje teismas nurodė, kad S. P. dėl tėvo netekties patirtus išgyvenimus ir dvasinį skausmą šiuo metu sunku realiai įvertinti, kadangi mažametė dar šiuo metu tai suvokia savotiškai, tačiau neužilgo tai supras ir tikrai prisimins savo mylintį tėtį, todėl visi dvasiniai skausmai priešakyje. Nuteistojo manymu, teismas absoliučiai nepagrįstai įvertino mažamečio vaiko dvasinius išgyvenimus. Teismas mini 3-jų metų vaiko dvasinį skausmą, kuris priešakyje. Apelianto nuomone, nė vieno kriterijaus, pagal kurį jis turėtų S. P. atlyginti neturtinę žalą, teismas nenurodė.

215.

22Pažymi, kad teismų praktikoje susiformavusi nuostata, jog Kelių eismo taisyklių pažeidimo baudžiamosiose bylose dėl asmens žūties eismo įvykio metu jo artimiesiems priteistinų neturtinių žalų dydžiai paprastai svyruoja nuo 2 896,20 Eur iki 14 481 Eur (žuvusiojo vaikui) (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-196/2009,

232K-539/2010, 2K-150/2011, 2K-90/2012, 2K-344/2012, 2K-397/2012, 2K-135/2013). Mano, kad neturtinės žalos dydis S. P. turi būti sumažintas iki 5 000 Eur.

246.

25Teismas iš dalies tenkino nukentėjusiosios L. P. civilinį ieškinį ir priteisė iš apelianto 8 888,89 Eur neturtinei žalai atlyginti. Su tokio teismo sprendimu nesutinka, nes nagrinėjant bylą buvo nustatyta, kad jos sūnus A. P. prieš 5 metus pradėjo gyventi su M. J., t. y. sukūrė atskirą šeimą, todėl akivaizdu, kad nuo savo mamos jis atitolo. Jokių stiprų ryšių tarp A. P. ir L. P. nebuvo. Nemano, kad malkų paruošimas žiemai, daržo sukasimas patvirtina jų glaudžius ryšius. Jokių materialinių išlaidų laidotuvėms L. P. neturėjo. Mano, kad neturtinės žalos dydis L. P. turi būti sumažintas iki 3 000 Eur.

267.

27Teismas iš dalies tenkino nukentėjusiojo E. P. civilinį ieškinį ir priteisė iš apelianto 8 888,89 Eur neturtinei žalai atlyginti. Su tokio teismo sprendimu nesutinka, nes nagrinėjant bylą buvo nustatyta, kad po autoįvykio E. P. iš įvykio vietos pabėgo, paliko savo brolį ir kaip jis vadina - savo geriausią draugą, įvykio vietoje. Kaip jis galėjo ateiti namo ir nieko nepasakyti motinai apie įvykį? Jis ramiai nuėjo miegoti. Jam nereikėjo jokių raminančių tablečių. Mano, kad neturtinės žalos dydis E. P. turi būti sumažintas iki 2 000 Eur.

288.

29Nurodo, kad nukentėjusioji M. J. iš I. O., t. y. apelianto motinos, 2017-06-04 gavo 1 200 Eur žalai atlyginti. Nuosprendyje teismas nepagrįstai nurodė, kad šita pinigų suma buvo skirta laidotuvių išlaidoms. Šie pinigai buvo skirti neturtinei žalai atlyginti. Žinodamas, kad transporto priemonė yra drausta, visas išlaidas, kurias patyrė nukentėjusieji, t. y. patirtą turtinę žalą, privalo atlyginti draudimo kompanija ir to jis tikėjosi.

309.

31Apelianto manymu, į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus visiškai atsižvelgta nebuvo. Be to nebuvo atsižvelgta į jo turtinę padėtį. Priteista neturtinės žalos bendra suma yra 55 000 Eur. Jeigu mokės nukentėjusiems kiekvieną mėnesį visą savo atlyginimą, sau nepaliekant nei vieno cento, tai turės mokėti virš 6 metų.

3210.

33Nustatant neturtinės žalos atlyginimo dydį turi būti vertinama žalos dydžio nustatymo kriterijų visuma, o padarinių, kad ir kokie jie skaudūs būtų, sureikšminimas, formaliai įvertinant kitus neturtinės žalos dydžio kriterijus, įtvirtintus įstatyme, yra netinkamas įstatymo, reglamentuojančio žalos dydžio nustatymą, taikymas. Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad teismas abiem nukentėjusiesiems E. P. ir L. P. priteisdamas po vienodą neturtinės žalos atlyginimo dydį tinkamai nesivadovavo teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais, neatsižvelgė į situacijos ypatumus ir į skirtingą savo pobūdžiu nukentėjusiųjų tarpusavio ryšį su žuvusiuoju A. P..

3411.

35Nukentėjusioji apeliaciniu skundu prašo pakeisti pirmos instancijos teismo nuosprendį dalyje dėl civilinio ieškinio ir iš civilinio atsakovo ADB „Gjensidige“ priteisti po 200 eurų kasmėnesinių išmokų mažametės S. P. naudai iki jos pilnametystės 2032-05-20, išmokų dydį tiesiogiai siejant su ½ dalimi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto minimalaus mėnesinės algos dydžio einamosios išmokos datai.

36Apeliantė nesutinka dėl teismo nuosprendyje įtvirtintos kasmėnesinės išmokos, kuri priteista iš civilinio atsakovo ADB „Gjensidige“ dydžio (190 eurų) ir šio dydžio susiejimo - „išmokų dydį tiesiogiai siejant su Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu minimaliu mėnesinės algos dydžiu einamosios išmokos datai“. Atkreipia dėmesį, jog nuosprendžio priėmimo dienai Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimalus mėnesinės algos dydis yra 400 eurų, todėl ½ dalis nuo šios sumos yra 200 eurų. Taip pat akivaizdu, jog iki S. P. pilnametystės (2032-05-31) minimalus mėnesinės algos dydis kis, t. y. didės, todėl apeliantų įsitikinimu, priteistos kasmėnesinės išmokos dydis turėtų būti siejamas ne šiaip su Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu minimaliu mėnesinės algos dydžiu einamosios išmokos datai, o tiesiogiai su ½ dalimi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto minimalaus mėnesinės algos dydžio einamosios išmokos datai.

3712.

38Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu nuteistasis ir jo gynėjas prašė nuteistojo apeliacinį skundą tenkinti, nukentėjusiosios apeliacinį skundą spręsti teismo nuožiūra. Prokurorė prašė nuteistojo apeliacinį skundą atmesti, nukentėjusiosios apeliacinį skundą tenkinti.

39III. Apeliacinės instancijos teismo išvados ir faktinių bylos aplinkybių vertinimas

40Nuteistojo apeliacinis skundas atmestinas, nukentėjusiosios apeliacinis skundas tenkintinas.

4113.

42Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde (toliau – ir BPK) (BPK 320 str. 3 d.). Kaip matyti iš nuteistojo E. O. apeliacinio skundo, kaltės ir bausmės individualizavimo klausimų jis neginčija, prašo apylinkės teismo nuosprendį pakeisti dalyje dėl civilinių ieškinių. Nukentėjusioji pirmos instancijos teismo nuosprendį pakeisti prašo taip pat dalyje dėl civilinio ieškinio išsprendimo. Atsižvelgiant į tai, byla nagrinėjama apeliacinių skundų ribose.

4314.

44Dėl nuteistojo E. O. apeliacinio skundo

4515.

46Nuteistasis E. O. apeliaciniu skundu prašo sumažinti nukentėjusiesiems priteistas neturtinės žalos atlyginimo sumas: nukentėjusiajai M. J. neturtinės žalos atlyginimą sumažinti iki 5 000 Eur, nukentėjusiajai S. P. neturtinės žalos atlyginimą sumažinti iki 5 000 Eur, nukentėjusiajai L. P. neturtinės žalos atlyginimą sumažinti iki 3 000 Eur, nukentėjusiajam E. P. neturtinės žalos atlyginimą sumažinti iki 2 000 Eur. Apelianto nuomone, skundžiamu nuosprendžiu jam priteista bendra suma 55 000 Eur neatitinka sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijų bei teismų praktikos panašiose bylose.

4716.

48Neturtinės žalos dydžio nustatymui ir teisingam atlyginimui yra svarbu, į kokias vertybes buvo kėsintasi ir kokiu būdu jos buvo pažeistos. Civilinėje atsakomybėje galioja principas, kad kuo aiškesnė ir svarbesnė yra vertybė, tuo stipriau ji ginama. Asmens gyvybė yra viena iš svarbiausių, nesunkiai pažeidžiamų, ne visada atkuriamų ar neįmanomų atkurti vertybių, todėl turi būti itin saugoma. Priteisiant neturtinę žalą, tai gali būti padaroma nustatant teisingą neturtinės žalos dydį, atsižvelgiant vien į šią pažeistą vertybę.

4917.

50Pagal CK 6.250 straipsnio 2 dalį vienas iš neturtinės žalos dydžio parinkimo kriterijų yra pasekmės. Dar vienas iš neturtinės žalos dydžio parinkimo kriterijų yra neturtinę žalą padariusio asmens kaltė – neatsargiais nesmurtiniais veiksmais pasireiškusi kaltė sudaro prielaidas neturtinės žalos dydį nustatyti mažesnį. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teismams sprendžiant neturtinės žalos dydžio nustatymo klausimą, reikia atsižvelgti į kasacinio teismo praktiką, formuojamą aiškinant ir taikant neturtinės žalos nustatymo kriterijus ir, esant tapačioms ar iš esmės panašioms aplinkybėms, būtina vadovautis konkrečioje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje sukurtu precedentu. Kartu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad dėl sukelto eismo įvykio žuvus žmogui priteistinos neturtinės žalos dydžio nustatymo bylose suvienodinti teismų praktiką priteistinos neturtinės žalos dydžio prasme iš esmės neįmanoma, nes kiekvienu konkrečiu atveju būtina vertinti kriterijų neturtinės žalos dydžiui nustatyti visumą, o individualioje byloje šie kriterijai, jų reikšmė ir tarpusavio santykis gali skirtis (kasacinio teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-244-942/2015, Nr. 2K-212-693/2015).

5118.

52Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, priešingai nei teigia apeliantas, nukentėjusiems priteistas neturtinės žalos atlyginimas, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, laikytinas pagrįstu ir atitinkančiu tiek lygiateisiškumo bei proporcingumo principus, formuojamą teismų praktiką, tiek ir kitus įstatyme nustatytus tokios žalos nustatymo kriterijus.

5319.

54Teismų praktikoje susiformavusi nuostata, kad Kelių eismo taisyklių pažeidimo baudžiamosiose bylose dėl asmens žūties eismo įvykio metu jo artimiesiems priteistinų neturtinių žalų dydžiai paprastai svyruoja nuo 2896,20 Eur iki 30 000 Eur (žuvusiojo vaikui), nuo 4344,30 Eur iki 31 298 Eur (žuvusiojo sutuoktiniui) ir nuo 2896,20 Eur iki 26 065 Eur (tėvui / motinai) (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-397/2012, 2K-204/2013, 2K-541-511/2015, 2K-387-511/2016, 2K-346-511/2016, 2K-86-699/2017, 2K-143-696/2017). Priteistinos sumos priklauso nuo CK 6.250 straipsnyje išvardytų kriterijų, taip pat nuo pripažintų nukentėjusiaisiais asmenų kiekio, jų santykio su nukentėjusiuoju.

5520.

56Nors apeliantas nurodo, kad priteistos sumos neturtinei žalai atlyginti yra didesnės nei teismų praktikoje analogiškose situacijose, tačiau apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su šiais argumentais.

5721.

58Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą dėl atlygintinos neturtinės žalos įrodytumo ir jos dydžio, nepažeidė CK 6.250 straipsnio reikalavimų, pakankamai išsamiai pasisakė dėl visų šiam klausimui teisingai išspręsti reikšmingų aplinkybių, individualizavo žalos dydį kiekvienam nukentėjusiajam, vadovavosi teismų praktika tos pačios kategorijos bylose. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs visumą neturtinės žalos dydžiui reikšmingų aplinkybių ir atsižvelgdamas į abiejų šalių – nukentėjusiųjų ir nuteistojo – interesų pusiausvyrą, žymiai sumažino nukentėjusiųjų prašytas priteisti neturtinės žalos atlyginimo sumas. Nėra pagrindo konstatuoti, kad priteistos sumos prieštarauja teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams bei teismų praktikai.

5922.

60Iš bylos duomenų matyti, kad M. J. iš E. O. ir ADB ,,Gjensidige“ prašė priteisti savo atžvilgiu - 25 000 eurų, dukros S. P. atžvilgiu - 50 000 eurų neturtinės žalos atlyginimą. Iš skundžiamos nuosprendžio matyti, kad nustatydamas priteistinų sumų dydžius, teismas įvertino kiekvieno nukentėjusiojo glaudžius ryšius su žuvusiuoju ir padarinius dėl tokių ryšių praradimo – dvasinius išgyvenimus. Teisėjų kolegijai nekyla abejonių, kad M. J., žuvus jos sugyventiniui ir mažametės dukros tėvui patyrė stiprius dvasinius išgyvenimus, kuriuos posėdžio metu patvirtino pirmosios instancijos teismui. M. J. teigimu, žuvus A. P. ji patyrė ir kenčia didelius dvasinius išgyvenimus, vidinę depresiją, po sugyventinio žūties iki šiol ji negali gyventi pilnaverčio gyvenimo, kankina nemiga, pergyvenimai dėl savo ir mažametės dukros ateities. Neturtinę žalą, netekus sugyventinio M. J. patyrė dėl dvasinio skausmo, vidinės depresijos, nevilties, sugriautų ateities planų ir pan. Nurodė, kad planavo įteisinti savo santykius sudarydami santuoką, ir, nors, kaip teigia apeliantas, byloje nėra pastarąją aplinkybę patvirtinančių objektyvių duomenų, tačiau tai nesumenkina nukentėjusiosios patirtų dvasinių išgyvenimų. Jos tvirtus, glaudžius ryšius su žuvusiuoju patvirtina ir L. P. bei E. P. parodymai, kad A. P. tikrai buvo šeimos žmogus, gerbė ir mylėjo savo žmoną Mariną, dievino savo dukrelę, visus uždirbtus pinigus skirdavo šeimai. Visi jie gyveno tame pačiame kaime, todėl kartu su žmona ir dukra dažnai lankydavosi tiek pas motiną, tiek pas brolį. Kolegijos vertinimu, nurodytos aplinkybės patvirtina glaudžius ir tvirtus sugyventinių tarpusavio santykius, daryti priešingas išvadas nėra jokio pagrindo.

6123.

62Dėl S. P. patirtų dvasinių išgyvenimų M. J. nurodė, kad dėl tėvo netekties patirtus išgyvenimus ir dvasinį skausmą šiuo metu sunku realiai įvertinti, kadangi mažametė dar šiuo metu tai suvokia savotiškai, tačiau neužilgo tai supras ir tikrai prisimins savo mylintį tėtį, todėl visi dvasiniai skausmai priešakyje. Apelianto teigimu, dėl žuvusiojo dukros amžiaus ir suvokimo, nagrinėjamoje byloje neteisingai įvertinti mažamečio vaiko dvasiniai išgyvenimai. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, mažamečiai jautriau reaguoja į stresines situacijas ir patiria didesnius neigiamus dvasinius išgyvenimus. Atsižvelgiant į tėvo ir vaiko ryšio svarbą vaiko raidai, yra pagrindas teigti, kad ši netektis vaikui turės neigiamos įtakos ir ateityje.

6324.

64Pažymėtina, kad nustatydamas neturtinės žalos dydį teismas atsižvelgė ir į kitas CK 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes: žalą padariusio asmens kaltę, padarytos turtinės žalos dydį, į jo turtinę padėtį – dirba, atlyginimas apie 700 eurų į mėnesį, turto neturi, tačiau yra jaunas, sveikas, išlaikytinių neturi ir kt. Nenustatyta, kad E. O. turtinė padėtis būtų itin sunki ar jis visiškai neturėtų galimybės atlyginti iš jo priteistą neturtinės žalos atlyginimą.

6525.

66Taigi, priešingai nei teigia apeliantas, įvertinęs visų neturtinės žalos apskaičiavimo kriterijų visumą, atsižvelgdamas į susiklosčiusią teismų praktiką ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, nukentėjusiosios M. J. prašomas priteisti sumas sumažino, nustatydamas, kad M. J. patirta neturtinė žala atitinka 15 000 eurų, mažametės S. P. patirta neturtinė žala atitinka - 25 000 eurų. Apelianto nurodyti argumentai nesudaro pagrindo laikyti, kad atlygintinos neturtinės žalos dydis nustatytas neteisingai.

6726.

68Žuvusiojo motinai L. P. ir broliui E. P. priteistos neturtinės žalos dydis taip pat atitinka formuojamą teismų praktiką ir nagrinėjamu atveju nelaikytinas pernelyg dideliu. Nors apeliantas abejoja dėl minėtų asmenų artimo ryšio su žuvusiuoju ir jų patirtais dvasiniais išgyvenimais, tačiau, kaip teisingai pažymi teismas, netikėti jų nurodytomis aplinkybėmis, nėra jokio pagrindo. Žuvusiojo motina nurodė, kad žinia apie sūnaus mirtį jai buvo labai netikėta, negali to suvokti. A. P. maždaug prieš 5 metus pradėjo gyventi su M. J. kaip šeima, nors ir oficialiai nesituokė, prieš 3 metus gimė jų dukrelė, jos anūkė Sofija. A. P. tikras šeimos žmogus, gerbė ir mylėjo savo žmoną, dievino savo dukrelę, kadangi gyveno pas žmoną bet tame pačiame kaime, todėl dažnai lankydavosi pas ją su žmona ir dukra. Kiek ji žino, visus savo uždirbtus pinigus jis skirdavo šeimai, o jai padėdavo prie namo ūkio reikalų - sukasti daržą, paruošti malkų žiemai. Netekusi sūnaus patyrė neapsakomus išgyvenimus, neįtikėtinai sunku laidoti savo mylimą vaiką, kurį augino viena nuo 2001 metų, kai mirė jos vyras ir A. P. tėvas. Nors, kaip teigia apeliantas, pastaruosius 5 metus A. P. nebegyveno su motina, tačiau, nukentėjusios nurodytos aplinkybės neduoda pagrindo abejoti jos stipriu emociniu ryšiu su žuvusiu sūnumi. Pažymėtina, kad, kaip jau aukščiau minėta, nustatydamas neturtinės žalos dydį teismas atsižvelgė ir į kitas neturtinės žalos nustatymui reikšmingas aplinkybes, ir tuo pagrindu sumažino nukentėjusiajai L. P. priteistinos neturtinės žalos dydį nuo 25 000 iki 10 000 eurų.

6927.

70Tas pats pasakytina ir dėl žuvusiojo broliui E. P. priteistos neturtinės žalos atlyginimo sumos, kuri, atsižvelgiant į jo artimą ryšį su žuvusiuoju, įvertinta 10 000 eurų suma. Teismas pažymėjo, jog neturi pagrindo netikėti, kad jis su broliu A. P. buvo labai artimi, kartu dirbo, nuolat bendraudavo, buvo geriausi draugai, t. y. kad juos siejo emociškai tvirti, nuolatinio pobūdžio, nuoširdūs santykiai, todėl dėl brolio mirties E. P. patyrė sunkius dvasinius išgyvenimus, dvasinį sukrėtimą. Nors apeliantas nurodo, kad E. P. brolį paliko įvykio vietoje, kas paneigia jo artimą ryšį, tačiau, teisėjų kolegija su tokiu nuteistojo skundo argumentu nesutinka. Iš ikiteisminio tyrimo metu E. P. duotų parodymų matyti, kad kaip išlipo iš automobilio, jis neatsimena, tik pamatė, kad šalia dirba ugniagesiai, stovi prie automobilio daug žmonių, pasėdėjo ant žolės ir nuėjo namo. Kaip nuėjo namo miegoti ir kaip užmigo, neatsimena (t. 1, b. l. 70-71). Teismo posėdžio jis taip pat negalėjo paaiškinti, kodėl neliko eismo įvykio vietoje, tiesiog atsistojo ir išėjo. Šiuo atveju teisėjų kolegija pažymi, kad E. P. pats dalyvavo eismo įvykyje, todėl iš kart po įvykio jis galėjo būti atitinkamos būsenos ir, kaip jis nurodo, neprisiminti savo veiksmų. Kolegijos vertinimu, esant tokioms aplinkybėms, E. P. pasišalinimas iš įvykio vietos savaime nepaneigia byloje nustatyto jo artimo ryšio su žuvusiu broliu.

7128.

72Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, keisti pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalies dėl priteistos neturtinės žalos dydžio nukentėjusiesiems L. P. ir E. P. taip pat nėra pagrindo.

7329.

74Tai, kad nagrinėjamu atveju bendra priteista neturtinės žalos suma yra 55 000 Eur, taip pat negali būti pagrindu sumažinti priteistinos neturtinės žalos dydžius nukentėjusiesiems.

7530.

76Baudžiamosiose bylose dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, kai eismo įvykio metu žūsta žmonės, jų artimiesiems priteistinų neturtinių žalų dydžiai teismų praktikoje svyruoja nuo 4344 iki 90 000 Eur (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-90/2012, 2K-431/2013, 2K-243-648/2015, 2K-346-511/2016 ir kt.). Nagrinėjamoje byloje nukentėjusiais buvo pripažinti 4 asmenys, priteista suma nenukrypstama nuo teismų formuojamos praktikos analogiškose bylose.

7731.

78Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, konstatuoja, kad apylinkės teismas laikėsi civilinės teisės ir baudžiamojo proceso įstatymo normų, reguliuojančių civilinio ieškinio išsprendimą baudžiamojoje byloje, bei formuojamos teismų praktikos panašiose bylose, todėl pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nuosprendį nuteistojo E. O. nurodytais motyvais, susijusiais su neturtinės žalos dydžių nustatymu, nėra.

7932.

80Apeliantas skunde taip pat nurodo, kad teismas nepagrįstai 1 200 Eur pinigų sumą pripažino kaip skirtą laidotuvių išlaidoms. Apelianto teigimu, minėtą sumą M. J. gavo iš I. O., t. y. apelianto motinos ir šie pinigai buvo skirti neturtinei žalai atlyginti. Tačiau, sutikti su tokiu nuteistojo argumentu, nėra pagrindo.

8133.

82Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad M. J. iš I. O. 2017-06-04 gavo 1 200 eurų A. P. laidotuvių išlaidoms. Šią aplinkybę patvirtina byloje esantis raštelis, kuriuo M. J. patvirtina, kad iš I. O. gavo minėtą pinigų sumą gavo būtent laidotuvių išlaidoms padengti. Raštas pasirašytas tiek M. J., tiek I. O.. Teisėjų kolegijos vertinimu, keisti sumokėtų pinigų paskirtį, nėra teisinio pagrindo.

8334.

84Dėl nukentėjusiosios apeliacinio skundo argumentų

85Apeliantė prašo pakeisti pirmos instancijos teismo nuosprendį dalyje dėl civilinio ieškinio ir iš civilinio atsakovo ADB „Gjensidige“ priteisti po 200 eurų kasmėnesinių išmokų mažametės S. P. naudai iki jos pilnametystės 2032-05-20, išmokų dydį tiesiogiai siejant su ½ dalimi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto minimalaus mėnesinės algos dydžio einamosios išmokos datai. Apeliantė atkreipia dėmesį, jog nuosprendžio priėmimo dienai Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimalus mėnesinės algos dydis yra 400 eurų, todėl ½ dalis nuo šios sumos yra 200 eurų. Taip pat pažymi, jog iki S. P. pilnametystės (2032-05-31) minimalus mėnesinės algos dydis kis, todėl priteistos kasmėnesinės išmokos dydis turėtų būti siejamas ne šiaip su Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu minimaliu mėnesinės algos dydžiu einamosios išmokos datai, o tiesiogiai su ½ dalimi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto minimalaus mėnesinės algos dydžio einamosios išmokos datai.

8635.

872018-10-18 bylos nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje metu gautas civilinės atsakovės ADB „Gjensidige“ prašymas, kuriame nurodoma, kad civilinė atsakovė ADB „Gjensidige“ sutinka su nukentėjusiųjų apeliaciniu skundu, kuriuo prašoma pakeisti nuosprendį dalyje ir iš civilinio atsakovo ADB „Gjensidige“ priteisti po 200 eurų kasmėnesinių išmokų mažametės S. P. naudai iki jos pilnametystės 2032-05-20, išmokų dydį tiesiogiai siejant su ½ dalimi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto minimalaus mėnesinės algos dydžio einamosios išmokos datai.

8836.

89Nukentėjusiosios prašymas yra pagrįstas, todėl tenkintinas ir nuosprendis šioje dalyje keistinas dėl netinkamai išspręstų kitų klausimų (BPK 328 str. 4 d.), nurodant, kad iš civilinio atsakovo ADB „Gjensidige“ priteisti po 190 eurų kasmėnesinių išmokų mažametės S. P. naudai iki jos pilnametystės 2032-05-20, išmokų dydį tiesiogiai siejant su Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu minimaliu mėnesinės algos dydžiu einamosios išmokos datai.

90Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 328 straipsnio 4 punktu

Nutarė

91nuteistojo E. O. (E. O.) apeliacinį skundą atmesti.

92Nukentėjusiosios M. J. apeliacinį skundą tenkinti ir Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2018 m. gegužės 4 d. nuosprendį dėl netinkamai išspręstų kitų klausimų pakeisti:

93Iš civilinio atsakovo ADB „Gjensidige“ priteisti po 200 eurų kasmėnesinių išmokų mažametės S. P. naudai iki jos pilnametystės 2032-05-20, išmokų dydį tiesiogiai siejant su ½ dalimi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto minimalaus mėnesinės algos dydžio einamosios išmokos datai.

94Kitoje dalyje nuosprendžio nekeisti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo... 3. Nukentėjusiosios M. J. vardu advokato padėjėjo pateiktas 2018-01-15... 4. Nukentėjusiosios M. J. vardu advokato padėjėjo pateiktas 2018-01-15... 5. Nukentėjusiosios M. J. vardu advokato padėjėjo pateiktas 2018-01-15... 6. Iš E. O. priteista nukentėjusiosios M. J. 1000 eurų turėtos proceso... 7. Nukentėjusiosios L. P. civilinis ieškinys tenkintas iš dalies ir iš E. O.... 8. Nukentėjusiojo E. P. civilinis ieškinys tenkintas iš dalies ir iš E. O.... 9. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 10. I. Pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės... 11. 1.... 12. E. O. nuteistas už tai, kad būdamas blaivus ir vairuodamas kelių transporto... 13. jis, 2017-06-02, apie 21.53 val., vairuodamas T. V. nuosavybės teise... 14. II. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai... 15. 2.... 16. Apeliaciniu skundu nuteistasis prašo apylinkės teismo nuosprendį pakeisti... 17. 3.... 18. Mano, kad šioje byloje teismas netinkamai išsprendė neturtinės žalos... 19. 4.... 20. Teismas mažametei S. P., gimusiai 2014 m., priteisė 23 333,33 Eur neturtinei... 21. 5.... 22. Pažymi, kad teismų praktikoje susiformavusi nuostata, jog Kelių eismo... 23. 2K-539/2010, 2K-150/2011, 2K-90/2012, 2K-344/2012, 2K-397/2012, 2K-135/2013).... 24. 6.... 25. Teismas iš dalies tenkino nukentėjusiosios L. P. civilinį ieškinį ir... 26. 7.... 27. Teismas iš dalies tenkino nukentėjusiojo E. P. civilinį ieškinį ir... 28. 8.... 29. Nurodo, kad nukentėjusioji M. J. iš I. O., t. y. apelianto motinos,... 30. 9.... 31. Apelianto manymu, į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus... 32. 10.... 33. Nustatant neturtinės žalos atlyginimo dydį turi būti vertinama žalos... 34. 11.... 35. Nukentėjusioji apeliaciniu skundu prašo pakeisti pirmos instancijos teismo... 36. Apeliantė nesutinka dėl teismo nuosprendyje įtvirtintos kasmėnesinės... 37. 12.... 38. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu nuteistasis ir jo gynėjas... 39. III. Apeliacinės instancijos teismo išvados ir faktinių bylos aplinkybių... 40. Nuteistojo apeliacinis skundas atmestinas, nukentėjusiosios apeliacinis... 41. 13.... 42. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka apeliacinės instancijos teismas patikrina... 43. 14.... 44. Dėl nuteistojo E. O. apeliacinio skundo... 45. 15.... 46. Nuteistasis E. O. apeliaciniu skundu prašo sumažinti nukentėjusiesiems... 47. 16.... 48. Neturtinės žalos dydžio nustatymui ir teisingam atlyginimui yra svarbu, į... 49. 17.... 50. Pagal CK 6.250 straipsnio 2 dalį vienas iš neturtinės žalos dydžio... 51. 18.... 52. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, priešingai nei teigia apeliantas,... 53. 19.... 54. Teismų praktikoje susiformavusi nuostata, kad Kelių eismo taisyklių... 55. 20.... 56. Nors apeliantas nurodo, kad priteistos sumos neturtinei žalai atlyginti yra... 57. 21.... 58. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą dėl atlygintinos... 59. 22.... 60. Iš bylos duomenų matyti, kad M. J. iš E. O. ir ADB ,,Gjensidige“ prašė... 61. 23.... 62. Dėl S. P. patirtų dvasinių išgyvenimų M. J. nurodė, kad dėl tėvo... 63. 24.... 64. Pažymėtina, kad nustatydamas neturtinės žalos dydį teismas atsižvelgė ir... 65. 25.... 66. Taigi, priešingai nei teigia apeliantas, įvertinęs visų neturtinės žalos... 67. 26.... 68. Žuvusiojo motinai L. P. ir broliui E. P. priteistos neturtinės žalos dydis... 69. 27.... 70. Tas pats pasakytina ir dėl žuvusiojo broliui E. P. priteistos neturtinės... 71. 28.... 72. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, keisti pirmosios instancijos teismo... 73. 29.... 74. Tai, kad nagrinėjamu atveju bendra priteista neturtinės žalos suma yra 55... 75. 30.... 76. Baudžiamosiose bylose dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, kai eismo... 77. 31.... 78. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytas... 79. 32.... 80. Apeliantas skunde taip pat nurodo, kad teismas nepagrįstai 1 200 Eur pinigų... 81. 33.... 82. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad M. J. iš I. O. 2017-06-04 gavo 1... 83. 34.... 84. Dėl nukentėjusiosios apeliacinio skundo argumentų ... 85. Apeliantė prašo pakeisti pirmos instancijos teismo nuosprendį dalyje dėl... 86. 35.... 87. 2018-10-18 bylos nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje metu gautas civilinės... 88. 36.... 89. Nukentėjusiosios prašymas yra pagrįstas, todėl tenkintinas ir nuosprendis... 90. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 91. nuteistojo E. O. (E. O.) apeliacinį skundą atmesti.... 92. Nukentėjusiosios M. J. apeliacinį skundą tenkinti ir Vilniaus regiono... 93. Iš civilinio atsakovo ADB „Gjensidige“ priteisti po 200 eurų... 94. Kitoje dalyje nuosprendžio nekeisti....