Byla e2-2812-451/2016
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys BUAB „Linas visiems“ir UAB „Aleta naturalis“ dalį dėl reikalavimo iš atsakovų E. T. ir L. A. solidariai bei iš J. Ž. subsidiariai BUAB „DV nature line" naudai priteisti 4538,73 EUR žalą už turto neperdavimą bei 5 procentus metines procesines palūkanas nuo šios bylos iškėlimo momento iki visiško teisimo sprendimo įvykdymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė,

2sekretoriaujant Kristinai Rimašauskienei,

3dalyvaujant ieškovo BUAB „DV nature line“ atstovui advokatui Dainiui Baronui,

4ieškovo BUAB „DV nature line“ bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“ įgaliotam atstovui Vytautui Vazalinskui,

5atsakovui E. T.,

6atsakovės J. Ž. atstovui advokatui Simonui Baltrušaičiui,

7nedalyvaujant

8atsakovei L. A.

9trečiojo asmens UAB „Aleta naturalis“ atstovui,

10atsakovei J. Ž.,

11atsakovui M. S., jo atstovui,

12atsakovui M. B., jo atstovei,

13trečiojo asmens BUAB „Linas visiems“ atstovui,

14uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinės bylos pagal ieškovės BUAB „DV nature line“ ieškinį atsakovams L. A., J. Ž., E. T., M. S., M. B. dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys BUAB „Linas visiems“ir UAB „Aleta naturalis“ dalį dėl reikalavimo iš atsakovų E. T. ir L. A. solidariai bei iš J. Ž. subsidiariai BUAB „DV nature line" naudai priteisti 4538,73 EUR žalą už turto neperdavimą bei 5 procentus metines procesines palūkanas nuo šios bylos iškėlimo momento iki visiško teisimo sprendimo įvykdymo.

15Teismas

Nustatė

16Ieškovė kreipėsi į teismą ieškiniu (tomas II, b. l. 116-121), kuriuo prašė priteisti iš atsakovų E. T. ir L. A. solidariai bei iš J. Ž. subsidiariai BUAB „DV nature line" naudai 4538,73 EUR žalą už turto neperdavimą bei 5 procentus metines procesines palūkanas nuo šios bylos iškėlimo momento iki visiško teisimo sprendimo įvykdymo, priteisti iš atsakovų M. B. ir L. A. solidariai BUAB „DV nature line" naudai 1317,77 EUR žalą už neteisėtai paimtas bendrovės lėšas bei 5 procentus metines procesines palūkanas nuo šios bylos iškėlimo momento iki visiško teisimo sprendimo įvykdymo ir priteisti iš atsakovų M. S., M. B. ir L. A. solidariai BUAB „DV nature line" naudai 2403,84 EUR žalą už neteisėtai paimtas bendrovės lėšas bei 5 procentus metines procesines palūkanas nuo šios bylos iškėlimo momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

17Teismas šioje civilinėje byloje 2016-07-20 priėmė dalinį sprendimą dėl dalies ieškinyje pareikštų reikalavimų, t.y. dėl reikalavimo priteisti iš atsakovų M. B. ir L. A. solidariai BUAB „DV nature line" naudai 1317,77 EUR žalą už neteisėtai paimtas bendrovės lėšas bei 5 procentus metines procesines palūkanas nuo šios bylos iškėlimo momento iki visiško teisimo sprendimo įvykdymo ir reikalavimo priteisti iš atsakovų M. S., M. B. ir L. A. solidariai BUAB „DV nature line" naudai 2403,84 EUR žalą už neteisėtai paimtas bendrovės lėšas bei 5 procentus metines procesines palūkanas nuo šios bylos iškėlimo momento iki visiško teisimo sprendimo įvykdymo. Šiuo sprendimu sprendžiamas likęs neišspręstas ieškinyje pareikštas pirmasis reikalavimas - priteisti 4538,73 EUR žalą už turto neperdavimą bei 5 procentus metines procesines palūkanas nuo šios bylos iškėlimo momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

18Patikslintame ieškinyje (tomas II, b. l. 116-121) ieškovė nurodė, jog jos materialus turtas veikiausiai buvo prarastas 2013-04-03, kuomet BUAB „DV nature line" darbuotojai galimai nebegalėjo patekti į įmonės patalpas. Ieškovo įsitikinimu, dėl BUAB „DV nature line" turto praradimo turėtų būti solidariai atsakingi E. T. ir L. A. bei subsidiariai atsakinga ieškovo akcininkė J. Ž.. BUAB „DV nature line" vadovu nuo 2013-03-27 iki pat bankroto bylos iškėlimo buvo E. T., kuris nesiėmė pakankamų priemonių įmonės turtui atgauti, nebuvo aktyvus siekiant to, jog būtų atlyginama žala, padaryta dėl galimų L. A. neteisėtų veiksmų užvaldant turtą. Iš 2013-10-28 BUAB „DV nature line" balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos kopijos matyti, kad ieškovui priklauso 3.512,00 Lt ilgalaikio turto ir 25.880,00 Lt trumpalaikio turto, kurį sudaro 12.160,38 Lt materialus turtas bei 13.720,00 Lt per vienerius metus gautinos sumos. Ieškiniu šioje byloje prašoma atlyginti 3.512,00 Lt ilgalaikio turto ir 12.160,38 Lt materialaus turto vertės žalą. Šio turto sandara ir vertės detalizuojamos 2014-03-12 bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje. Taip pat bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje nurodytos turto vertės sutampa su turto įsigijimo vertėmis, nurodytomis 2012-06-27 PVM sąskaitoje - faktūroje Nr. 0000249, 2012-06-21 PVM sąskaitoje - faktūroje Nr. 0000248, 2012-06-21 PVM sąskaitoje - faktūroje Nr. 0000243. Teisės aktai įpareigoja įmonės vadovą imtis visų įmanomų priemonių, kad įmonei priklausantis turtas būtu ne tik įtrauktas į apskaitą, bet ir realiai išsaugotas bei, esant teismo įpareigojimui, perduotas bankroto administratoriui, įmonės vadovui nevykdant šių reikalavimų ar juos vykdant nerūpestingai ir nepateisinamai aplaidžiai, kai tokie jo veiksmai (neveikimas) lemia žalos įmonei padarymą, pripažintini neteisėtais ir sudaro pagrindą atsirasti jo civilinei atsakomybei. 2013-04-30 E. T. pateikė Dainavos policijos komisariatui pareiškimą dėl galimos nusikalstamos veikos padarymo, kuriame nurodoma, jog L. A. pasisavino BUAB „DV nature line" turtą ir pinigines lėšas. Taip pat 2013-05-13 UAB „ALĖTA naturalis" vadovei L. A. pateikė reikalavimą dėl turto grąžinimo bei siuvimo įrangos ir baldų nuomos kainos atlyginimo. Tačiau šios priemonės nebuvo efektyvios. Tai žinodamas, E. T. iki pat bankroto bylos iškėlimo beveik 6 mėnesius nesiėmė jokių kitų priemonių įmonės turtui atgauti ar žalai išsireikalauti, neteikė teismui jokių ieškinių dėl turto išreikalavimo iš svetimo ir neteisėto valdymo, dėl žalos atlyginimo, neteikė teismui ieškinių dėl nuomos mokesčio už baldų ir siuvimo įrangos nuomą prisiteisimo ir pan. Tokiomis aplinkybėmis, kai beveik šešerius mėnesius nesiimama priemonių bendrovės turtui surasti bei įmonės veiklai išsaugoti, neatitinka rūpestingo, apdairaus ir atidaus bendrovės vadovo kriterijų. Kartu su E. T. atsakomybėn už žalos atlyginimą yra trauktina L. A.. Iš E. T. pareiškimo Dainavos policijos komisariatui dėl galimos nusikalstamos veikos padarymo, iš 2014-06-20 M. B. atsakymo į pretenziją matyti, jog L. A. dalyvavo UAB „DV nature line" veikloje. Šiuo metu L. A. vadovauja įmonei, kuri užsiima ta pačia veikla kaip ir UAB „DV nature line" ir kuri faktiškai vykdo veiklą tuo pačiu adresu (Draugystės g. 14 A, Kaunas). Ieškovo turtas dingo tuo pačiu metu, kuomet buvo įsteigta UAB „ALĖTA naturalis" (t. y. 2013 m. balandžio mėn.). Šie duomenys leidžia teigti, jog L. A. neteisėtai užvaldė BUAB „DV nature line" turtą (CK 4.93 str). Be to, paminėtina, jog L. A. dalyvavo įsigyjant BUAB „DV nature line" turtą, kuris debetinėmis sąskaitomis buvo grąžintas BUAB „Alėta". Ieškovo įsitikinimu, BUAB „DV nature line" neturėjo teisės sudaryti debetinių sąskaitų, nes 2012-06-27 PVM sąskaita faktūra Nr. 0000249, kuria buvo įgytas minimas turtas, buvo įtraukta į tarpusavio suderinimo aktus ir vėliau visiškai apmokėta. Ieškovo įsitikinimu, atsakomybė už 15.671,36 Lt vertės ilgalaikio ir trumpalaikio materialaus turto praradimą ir neteisėtą užvaldymą taikytina solidariai E. T. ir L. A.. Būtent dėl šių abiejų asmenų neteisėtų veiksmų ieškovas negali disponuoti 15.671,36 Lt vertės turtu. Subsidiari atsakomybė už 15.671,36 Lt vertės turto neperdavimą kyla ir BUAB „DV nature line" akcininkei. BUAB „DV nature line" akcininkė J. Ž. buvo kartu ir bendrovės prokuristė bei darbuotoja - vyriausioji buhalterė. Žinodama, kad BUAB „DV nature line" turtas yra neteisėtai užvaldytas (prarastas) nesiėmė priemonių vadovui, kompetentingam spręsti problemas, pakeisti, pati beveik pusė metų neinicijavo teisminių ginčų dėl turto susigrąžinimo ar žalos atlyginimo.

19Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus.

20Atsakovė L. A. atsiliepime į ieškinį (tomas I, b.l. 103-108) nurodė, jog UAB „DV nature line" ir UAB „ALĖTA" 2012.06.20 pasirašė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr.2012/06/20, 2013.04.03 naktį UAB „Alėta" patalpose adresu Draugystės g. 14a Kaune, buvo įvykdyta vagystė. Kadangi buvo akivaizdu, kad į patalpas buvo įeita naudojantis raktais, nusikaltimu galima buvo įtarti tik įmonės buhalterę J. Ž.. Tik ji turėjo buhalterijos raktus, taip pat ji galėjo žinoti, kur raktus slepia siuvimo cecho darbuotojos, ji žinojo kaip veikia patalpų signalizacijos sistema. Kauno apskrities VPK Kauno miesto Dainavos PK VPS Girstupio policijos nuovadoje buvo pradėtas tyrimas (medžiagos reg.Nr.20-26-AP-648). 2013.04.09 J. Ž. nuosavybėje esančios įmonės "DV nature line" direktorius E. T. pateikė pareiškimą, kad jie savo įmonės kompiuterinę techniką ir tekstilę - neva saugodami nuo per stogą lašančio vandens perkėlė į kitur nuomojamas patalpas. Remiantis šiuo pareiškimu buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą. Iš tiesų išneštas turtas, kurį kaip savo nuosavybę pateikė "DV nature line" direktorius E. T., juridiškai jiems nepriklausė, nes buvo išnešti daiktai, kurie nebuvo įtraukti nei į vieną BUAB „Linas visiems" pardavimo PVM sąskaitas faktūras. J. Ž. kelis kartus žodiškai ir vieną kartą raštiškai žadėjo grąžinti visą iš įmonės patalpų išneštą turtą. Jos atsiųsto registruoto laiško kopiją. BUAB „DV nature line" buhalterė J. Ž. neteisingai suvedė buhalterinę apskaitą. Niekada nebuvo UAB „DV nature line" akcininke, niekada nevadovavo šiai bendrovei, niekada nebuvo atsakinga už jos finansų tvarkymą, taip pat niekada taip ir nedirbo šioje bendrovėje. ne kartą buvo paprašyta pasirūpinti jai visiškai nepriklausančiais jų įmonės reikalais. Kadangi UAB „DV nature line" tuo metu buvo tapusi pagrindine pirkėja ir perėmusi eilę buvusių jų bendrovės pirkėjų, rūpinosi šios bendrovės reikalais tiek, kiek buvo reikalinga ginant jų bendrovės ir jų buvusių pirkėjų interesus.

21Atsakovė J. Ž. atsiliepime į patikslintą ieškinį (tomas III, b.l. 3-4) nurodė, jog nesutinka su pareikštais jai reikalavimais, nurodė, jog palaiko 2014-12-01 atsiliepime išdėstytus argumentus, kuriame (tomas I, b.l. 93-97) ji nurodė, jog 2013 m. vasario mėn. buvo pastebėta, kad L. A. pradėjo aktyviai dalyvauti ieškovės veikloje, 2013-04-02 pastebėta, kad ji įsidarbino UAB „DV nature line“, VSDFV Kauno skyriui pateiktas prašymas anuliuoti L. A. priėmimą į darbą, kadangi jis pasirašytas buvusio vadovo. L. A., kaip UAB „DV nature line“ komercijos direktorė, pranešė policijai, kad dingo dalis UAB „DV Nature line“ priklausančio materialaus turto, tačiau buvo nustatyta, kad jis nebuvo pavogtas. Atsakovė J. Ž. ir vadovas E. T. ėmėsi pakankamų priemonių įmonės turtui atgauti, aktyviai siekė, kad L. A. grąžintų neteisėtai užvaldytą turtą. UAB „DV nature line“ turtas yra Draugystės g. 14A, Kaune. Mano, kad debetiniai dokumentai yra fiktyvūs.

22Atsakovas E. T. atsiliepime į ieškinį (tomas I, b.l. 117-118) nurodė, jog nesutinka su ieškinio reikalavimais, pareikštais jam, kadangi 2013-04-30 kreipėsi į Kauno m. Dainavos policijos komisariatą su pareiškimu dėl galimos nusikalstamos veikos padarymo. „DV nature line“ turtas yra Draugystės g. 14A, Kaune, į pastatą nėra galimybės patekti. 2013-05-13 įteikė raštą L. A. su turto sąrašu.

23Teismo posėdžio metu atsakovas palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją.

24Trečiasis asmuo BUAB „Linas visiems“ atsiliepime į patikslintą ieškinį (tomas I, b.l. 47-51 tomas II, b.l. 153) nurodė, jog dalį prašomo grąžinti UAB „DV nature line“ turto buvo perduota L. A. kaip dalinis skolos padengimas turtu. Likusi dalis šio turto yra apskaityta UAB „Linas visiems“ balanse, sudarytame nutarties iškelti UAB „Linas visiems“ bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, t.y. 2013-03-14, tačiau šis turtas UAB „Linas visiems“ nebuvo perduotas. Pagal UAB „Linas visiems“ buhalterinės apskaitos dokumentus, likęs turtas buvo parduotas UAB „DV nature line“. UAB „DV nature line“ skola UAB „Linas visiems“ 2013-03-13 sudarė 195 476,66 Lt. Didžioji dalis UAB „Linas visiems“ PVM sąskaitų – faktūrų nepagrįstai buvo neapskaitytos UAB „DV nature line“ buhalterinėje apskaitoje. Todėl negalima daryti išvados, jog PVM sąskaitos faktūros Nr. 0000243, Nr. 0000248, Nr. 0000249 buvo visiškai apmokėtos .

25Trečiasis asmuo BUAB „ALETA naturalis“ atsiliepime į ieškinį (tomas I, b.l. 101-102) nurodė, jog nepasisako dėl žalos atlyginimų reikalavimo, kadangi tai nesusiję su jo veikla.

konstatuoja:

26Iš bylos medžiagos nustatyta, jog Kauno apygardos teismas 2013-10-17 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2179-413/2013 UAB „DV nature line“ iškėlė bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valnetas“ (el.b. tomas I, b.l. 109-111). UAB „DV nature line“ vadovais buvo: laikotarpiu nuo 2012-09-17 iki 2013-03-06 - atsakovas M. B., laikotarpiu nuo 2013-03-06 iki 2013-03-27 – M. S., laikotarpiu nuo 2013-03-27 iki 2013-11-05 – atsakovas E. T. (el.b. tomas I, b.l. 88-96). 2012-06-15 UAB „Aleta“ ir UAB „DV nature line“ sudarė patalpų nuomos sutartį, pagal kurią UAB „Aleta“ išnuomojo UAB „DV nature line“ patalpas Draugystės g. 14A, Kaune (el.b. tomas I, b.l. 104-106). 2014-10-09 antstolis Raimundas Stanislauskas priėmė išieškojimo negalimumo aktą Nr. 0070/14/00922 E. T. nurodžius, kad negali patekti į patalpas Draugystės g. 14A, Kaune, nes neturi raktų (el.b. tomas I, b.l. 112). Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos komisariato kriminalines policijos skyrius pradėjo iki teisminį tyrimą Nr. 26-At-705-13 pagal E. T. 2013-04-30 Dainavos policijos komisariatui pateiktą pareiškimą dėl galimos nusikalstamos veikos padarymo, tačiau ikiteisminį tyrimą nutraukė nepadarius veikos, turinčios LR BK 178 str.l d., 302 str.l d., 182 str. d., 215 str.l d., 300 str. 1 d., 304 str.l d. numatytų veikų požymių (ikiteisminio tyrimo medžiaga prijungta prie bylos II-ojo bylos tomo). Kauno apygardos teismas 2013-02-28 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1339-657/2013 UAB „Linas visiems“ iškėlė bankroto bylą (el.b. tomas II, b.l. 6-9). 2014-03-13 UAB „DV nature line“ prokuristė J. Ž. pateikė prašymą UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurui, prašydama sudaryti sąlygas atsiimti iš patalpų, esančių Draugystės g. 14A, Kaune, UAB „DV nature line“ priklausantį turtą (el.b. tomas II, b.l. 10). UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras 2014-05-19 pateikė raštą UAB „DV nature line“ administratoriui, kad dalį prašomo grąžinti UAB „DV nature line“ turto buvo perduota L. A. kaip dalinis skolos padengimas turtu. Likusi dalis šio turto yra apskaityta UAB „Linas visiems“ balanse, sudarytame nutarties iškelti UAB „Linas visiems“ bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, t.y. 2013-03-14, tačiau šis turtas UAB „Linas visiems“ nebuvo perduotas. Pagal UAB „Linas visiems“ buhalterinės apskaitos dokumentus, likęs turtas buvo parduotas UAB „DV nature line“ 2012 m. (el.b. tomas II, b.l. 15-16). 2013-07-15 Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-1339-657/2013 J. Ž. skyrė 5000 Lt baudą už UAB „Linas visiems“ finansinės atskaitomybės dokumentų administratoriui nepateikimą (el.b. tomas II, b.l. 66-67). Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos VPS Girstupio PN nutarimu atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą pagal L. A. pareiškimą, kuriame nurodoma, kad laikotarpyje nuo 2013-04-0214.00 val., iki 2013-04-03 16.30 val. iš bendroves ,,DV nature line" esančios Kaune, Draugystes g. l4A, dingo bendrovei priklausantys šeši stacionarūs kompiuteriai, du monitoriai, du spausdintuvai ir keturios klaviatūros (el.b. tomas II, b.l. 797). 2012-06- 20 pirkimo – pardavimo sutartimi UAB „Aleta“ ir UAB „DV nature line“ susitarė, kad UAB „Aleta“ parduos UAB „DV nature line“ audinius ir gaminius iš lino (el.b. tomas II, b.l. 115-116). Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos komisariato kriminalines policijos skyrius pradėjo iki teisminį tyrimą Nr. 26-At-705-13 pagal E. T. 2013-04-30 Dainavos policijos komisariatui pateiktą pareiškimą dėl galimos nusikalstamos veikos padarymo, tačiau ikiteisminį tyrimą nutraukė nepadarius veikos, turinčios LR BK 178 str.l d., 302 str.l d., 182 str. d., 215 str.l d., 300 str. 1 d., 304 str. l d. numatytų veikų požymių (ikiteisminio tyrimo medžiaga prijungta prie bylos II bylos tomo).

27Nagrinėjamu ieškinio reikalavimu ieškovas reikalauja iš atsakovų priteisti žalą, patirtą dėl ieškovės materialaus turto neperdavimo bankroto administratoriui. Atsakovui E. T. reikalavimas priteisti žalą reiškiamas kaip buvusiam įmonės vadovui, J. Ž. kaip įmonės akcininkei, motyvuojant, kad jie nesiėmė pakankamų priemonių apsaugoti turtą, o L. A. - kaip asmeniui, faktiškai neteisėtai užvaldžiusiam materialųjį turtą.

28Dėl aplinkybės, ar PVM sąskaitose - faktūrose Nr. 0000243, Nr. 0000248, Nr. 0000249 nurodytas turtas priklausė ieškovei iškeliant jai bankroto bylą, nustatymo

29Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas jau išplėtotą ir nuoseklią teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Teismas civilinei bylai reikšmingas aplinkybes nustato remdamasis įrodymais. Įrodymai – civilinei bylai reikšmingi faktiniai duomenys, gauti CPK 177 straipsnio 2 dalyje išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis. Ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus. Jeigu pateikti įrodymai leidžia teismui padaryti išvadą, kad tam tikri faktai egzistavo, teismas pripažįsta tuos faktus nustatytais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartis Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. gruodžio 22 d. nutartis Nr. 3K-3-588/2009; 2010 m. liepos 2 d. nutartis, Nr. 3K-3-316/2010; kt.).

30Ieškovė aplinkybę apie prarastą materialųjį turtą grindžia 2014-03-12 bankroto administratoriaus veiklos ataskaita, kuri buvo parengta atsižvelgiant į 2013-10-28 BUAB „DV nature line" balansą bei į prie ieškinio pateiktas PVM sąskaitas – faktūras.

31Teismas nustatė, kad PVM sąskaitose - faktūrose Nr. 0000243, Nr. 0000248, Nr. 0000249 nurodytą turą (7 lentynos, 16 kėdžių, 2 kabyklos, 2 foteliai, 1 vnt. ofiso baldų, 3 spintutės, korpusiniai baldai – 2 vnt, rašomasis stalas, 3 rūbų spintos, reklaminis stendas, buhalterinės apskaitos sistema, monitorius Samsung 757 NF, programa HASP RAKTAS, kompiuteris PENTIUM 3,0 GHZ, programa Windows XP professional, programa Corel Draw Essentials 2, Spausdintuvas HP Laser Jet, Spausdintuvas HP Color Laser jet 26, Multifunkcinis aparatas HP LJ, kompiuteris intel Celeron, spausdintuvas HP p1005, kompiuteris Sempron 3200 be mon, monitorius Samsung 940 bw19, kompiuteris Sempron 3200 pilnas, buhalterinė programa, kompiuteris Dell Ispiron, kompiuteris Pentium 4, generatorius, 2 lyginimo stalai, 14 siuvimo mašinų, siūlų sukimo mašina, presas, ploteris, mereškavimo mašina, viso 26081,55 Lt vertės) UAB „DV nature line" grąžino UAB „Linas visiems" šių debetinių dokumentų pagrindu: 2012-09-17 debetinis dokumentas Nr. ALEG serija Nr. 01, 2012-09-17 debetinis dokumentas Nr. ALEG serija Nr. 02, 2012-09-17 debetinis dokumentas Nr. ALEG serija Nr. 03 (el. b. tomas I, b.l. 21-22, 23, 63, 26, 27, 28). Dalis šio UAB „Linas visiems" grąžinto turto buvo perduota L. A. PVM sąskaitos - faktūros ALEI serija Nr. 001, PVM sąskaitos - faktūros ALEI serija Nr. 002, PVM sąskaitos - faktūros Nr. 004 pagrindu, kaip dalinis UAB „Linas visiems" skolos padengimas turtu (el. b. tomas I, b.l. 5, 32-34). Likusi dalis UAB „Linas visiems" grąžinto turto (buhalterinės apskaitos sistema, programa Coreldrav, programa HASP raktas, programa Windows XP, kompiuteris Celeron, kompiuteris PENTIUM 3,0, kompiuteris Sempron 3200, kompiuteris Semprion 3200 pilnas, monitorius SAMSUNG 757 NF, monitorius SAMSUNG 940, spausdintuvas HP p 1005) yra apskaityta UAB „Linas visiems" balanse, sudarytame nutarties iškelti UAB „Linas visiems" bankroto bylą įsiteisėjimo dieną t.y. 2013-03-14 (el. b. tomas II, b.l. 26-28).

32Ieškovė teigė, kad UAB „DV nature line“ ir UAB „Linas visiems" neturėjo teisės sudaryti debetinių sąskaitų, o 2016-11-28 teismo posėdžio metu ieškovės atstovas teigė, jog debetinėmis sąskaitomis teismas apskritai neturėtų remtis, priimant sprendimą. Teismas atmeta šiuos argumentus kaip nepagrįstus, kadangi ieškovė neginčijo sandorių, kurių pagrindu buvo išrašytos debetinės sąskaitos, neprašė taikyti restitucijos. Pažymėtina ir tai, kad šių sandorių pagrindu buvo sudaryti ir kiti sandoriai (turtas grąžintas L. A. kaip skolos padengimas turtu), todėl tam, kad atstatyti teisinę padėtį į buvusią iki debetinių sąskaitų sudarymo, turėtų būti ginčijami ir šie sandoriai. Be to, anksčiau nei buvo sudaryta 2013-10-28 BUAB „DV nature line" balanso ir pelno (nuostolių) ataskaita, minėtas turtas buvo apskaitytas UAB „Linas visiems" balanse, sudarytame nutarties iškelti UAB „Linas visiems" bankroto bylą įsiteisėjimo dieną t.y. 2013-03-14. Teismas, šioje byloje spręsdamas dėl turto, nenuginčytų sandorių pagrindu priklausančio kitam subjektui, kuris byloje nėra įtrauktas atsakovu (BUAB „Linas visiems", jo kreditoriai), ar nustatinėdamas aplinkybę, ar UAB „DV nature line“ ir UAB „Linas visiems" turėjo teisę sudaryti debetines sąskaitas, pažeistų vieną pagrindinių sprendimo civiliniame procese priėmimo principų, nustatantį, jog teismas neturi teisės spręsti klausimo dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ar pareigų (LR CPK 266 str.).

33Ieškovė taip pat atkreipė teismo dėmesį, kad trečiasis asmuo BUAB „Linas visiems" teigia, jog pastarasis turtas administratoriui realiai nebuvo perduotas. Teismo vertinimu, ši aplinkybė neturi teisinės reikšmės šioje civilinėje byloje. Ši aplinkybė turėtų reikšmės jeigu BUAB „Linas visiems" reikštų reikalavimą buvusiai vadovei dėl šio turto neperdavimo, kadangi, kaip minėta, į bylą pateikti nenuginčyti dokumentai patvirtina, kad šis turtas priklausė BUAB „Linas visiems", arba jeigu vyktų ginčas tarp UAB „DV nature line“ ir UAB „Linas visiems" dėl sandorių nuginčijimo ir turto sugrąžinimo.

34Teismas pažymi, kad nors ieškovė teigė, kad UAB „DV nature line" yra visiškai atsiskaičiusi su UAB „Linas visiems", tačiau BUAB „Linas visiems" nurodė, kad UAB „DV nature line" skola nutarties iškelti UAB „Linas visiems" bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, t.y. 2013-03-13, sudarė 195.476,66 Lt ir šį teiginį grindė atsiskaitymų žiniaraščiais ir neapmokėtomis PVM sąskaitomis - faktūromis (atsiliepimo į ieškinį priedas (tomas II, b.l. 1-5 29-65). UAB „Linas visiems" nurodė, jog dalis UAB „Linas visiems" PVM sąskaitų - faktūrų nepagrįstai buvo neapskaitytos UAB „DV nature line" buhalterinėje apskaitoje, o ieškovės pateikti tarpusavio// atsiskaitymų suderinimo aktai nelaikytini dokumentais, atspindinčiais realią situaciją. Ieškovės atstovas 2016-11-28 teismo posėdžio metu atkreipė dėmesį į tą aplinkybę, kad nesutampa UAB „Linas visiems“ deklaracijose nurodytų sandorių duomenys su duomenimis, pateiktais PVM sąskaitose – faktūrose. Be to, trečiasis asmuo BUAB „Linas visiems" atsiliepime į ieškinį nurodė, jog J. Ž. būdama UAB „DV nature line" vyr. buhaltere ir šios įmonės akcininke, taip pat UAB „Linas visiems" vyr. buhaltere, neapskaitydama UAB „DV nature line" apskaitoje UAB „Linas visiems" PVM sąskaitų - faktūrų, patvirtintų UAB „DV nature line" ir UAB „Linas visiems" vadovų parašais, netinkamai, nesąžiningai vykdė savo, kaip įmonių buhalterės pareigas, 2013-07-15 Kauno apygardos teismas yra paskyręs buvusiai UAB „Linas visiems" buhalterei J. Ž. baudą už administratoriaus reikalavimų perduoti UAB „Linas visiems" buhalterinės apskaitos dokumentus nevykdymą, taip pat BUAB „Linas visiems" administratorius kreipėsi su pareiškimu į Kauno apskrities VPK Kauno miesto Dainavos PK prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą J. Ž. atžvilgiu dėl teismo sprendimų nevykdymo, apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymo bei UAB „Linas visiems" turto pasisavinimo. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, akivaizdu, kad tarp šių dviejų bankrutavusių įmonių yra neišspręstų nesutarimų dėl tarpusavio atsiskaitymų ir materialaus turto (daiktų) perdavimo, yra neaiškumų ir neatitikimų buhalteriniuose dokumentuose. Šią išvadą patvirtina ir tai, kad šios dvi įmonės turėjo tą pačią buhalterę, veiklą vykdė tose pačiose patalpose, ir, kaip 2016-11-28 teismo posėdžio metu nurodė atsakovas E. T., naudojosi tais pačiai daiktais, dėl kurių praradimo ieškovė šiuo ieškiniu prašo priteisti žalą. Pažymėtina ir tai, kad ieškovės atstovas V. Vazalinskas 2016-11-28 teismo posėdžio metu taip pat pripažino, kad nustatyti, kaip viskas buvo, nėra galimybės. Esant tokioms bylos aplinkybėms, pripažinus, kad šie ginčai tarp UAB „DV nature line“ ir UAB „Linas visiems" nėra šios bylos dalykas, šioje civilinėje byloje nėra sprendžiamas ginčas tarp šių dviejų įmonių, teismas dėl šių aplinkybių nepasisako.

35Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teismas konstatuoja, kad ieškovė, nepateikdama neginčytinų įrodymų, patvirtinančių, jog iškeliant bankroto bylą ieškovei, jai nuosavybės teise priklausė PVM sąskaitose - faktūrose Nr. 0000243, Nr. 0000248, Nr. 0000249 nurodytas turtas, neįrodė, jog dėl šio turto praradimo ieškovė turi reikalavimo teisę.

36Dėl atsakovo E. T. atsakomybės už ieškovės materialaus turto neperdavimą bankroto administratoriui

37Ieškovė teismui pateikė 2014-03-12 bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą, bei 2013-10-28 BUAB „DV nature line" balansą (el.b. tomas I, b.l. 10-11, 13-19), iš kurių matyti, kad ieškovei iškeliant bankroto bylą, jai nuosavybės teise priklausė materialusis turtas: siuvimo mašina universali 1022M (2 vnt.), siuvimo mašina saginė S-081 (1 vnt.), siuvimo mašina kilpinė 25-A-39257 (1 vnt.), siuvimo mašina - overlokas 51 -284 (1 vnt.), siuvimo mašina grandininio dygsnio (1 vnt.), siuvimo mašina overlokas Siruba 757 (1 vnt.), siuvimo mašina Juki DDL 5550 (1 vnt.), siuvimo mašina T888 (3 vnt.), presas PA-100 (1 vnt.), siuvimo mašina overlokas Juki (1 vnt.), mereškavimo mašina CSL-1720 (1 vnt.), siuvimo mašina šaudyklinio dygsnio (1 vnt.), siuvimo mašina Juki MB 373 saginė (1 vnt.) (toliau Siuvimo mašinas) (el. b. Tomas I, b.l. 10-19). Priešingų duomenų byloje nepateikta, iš esmės niekas šios aplinkybės neginčijo, todėl teismas laiko šią aplinkybę nustatytą. Šioje civilinėje byloje proceso dalyviai neginčijo ir tos aplinkybės, kad šis materialusis turtas, iškėlus bankroto bylą, nebuvo perduotas bankroto administratoriui. Todėl ši aplinkybė byloje taip pat pripažįstama nustatyta.

38Ieškovė reikalauja iš atsakovo E. T. priteisti žalą, patirtą dėl siuvimo mašinų neperdavimo bankroto administratoriui, kaip iš buvusio vadovo.

39LR CK 6.263 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246–6.249 straipsniai). Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis Nr. 3K-3-553/2012).

40Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, kad bendrovės vadovas atsako ne dėl bet kokių jam priskirtų pareigų pažeidimo, tačiau tik dėl jo didelės kaltės, t. y. tyčios siekiant pažeisti kreditorių interesus ar didelio neatsargumo, pasireiškiančio aiškiu ir nepateisinamu aplaidumu vykdant savo pareigas, todėl paprastas atsakovo neatsargumas, susijęs su įmonės ūkinės komercinės veiklos rizika, neturėtų būti pagrindu atsirasti įmonės vadovo civilinei atsakomybei pagal CK6.263 straipsnį (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-535-381/2015).

41Teismas nustatė, kad E. T. laikotarpiu nuo 2013-03-27 iki 2013-11-05 (iki bankroto bylos ieškovei iškėlimo) buvo UAB „DV nature line“ vadovas. Pasirašydamas 2013-10-28 BUAB „DV nature line" balansą, jis patvirtino, kad UAB „DV nature line“ nuosavybės teise priklauso Siuvimo mašinos. Ieškovė tvirtina, kad atsakovas E. T. laikotarpiu nuo 2013-03-27 iki 2013-11-05 nesiėmė jokių veiksmų, kad atgauti Siuvimo mašinas. Atsakovas E. T. su tuo nesutikdamas teigė, jog jis pradėjęs dirbti turto neperėmė, viskas buvo painu, todėl aiškinosi, koks turtas priklauso įmonei, nes nebuvo perduoti nuosavybės dokumentai. Tačiau vis tik atsakovas pripažino, kad inventorizacijos, pradėjęs dirbti, įmonėje neatliko, patvirtino, kad realiai įranga stovėjo jų nuomojamose patalpose, pats ją matė. Be to, atsakovas E. T. 2013-05-13 įteikė raštą UAB „Aleta naturalis“, kurį pasirašė L. A., ir kuriuo prašė grąžinti turtą, pridėdamas turto sąrašą, į kurį įeina ir Siuvimo mašinos (el.b. tomas II, b.l. 91-92). Ši aplinkybė patvirtina, kad ne vėliau kaip 2013-05-13 atsakovui E. T. buvo žinoma aplinkybė, jog ieškovei priklausančios Siuvimo mašinos yra dingusios, tačiau žinodamas šią aplinkybę atsakovas nesiėmė jokių efektyvių veiksmų, kad sugrąžinti prarastą turtą ieškovei (nepranešė apie tai policijai, nereiškė ieškinio dėl turto išreikalavimo civilinio proceso tvarka ir pan.). Nors atsakovas nurodė, jog 2013-04-30 kreipėsi į Kauno m. Dainavos policijos komisariatą su pareiškimu dėl galimos nusikalstamos veikos padarymo, tačiau kaip matyti iš pareiškimo, jame nebuvo užsiminta apie dingusias Siuvimo mašinas (el.b. tomas II, b.l. 88-89).

42Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas pripažįsta, kad atsakovas E. T., pradėjęs dirbti UAB „UAB „DV nature line“ vadovu, neatlikęs inventorizacijos ir laiku neišsiaiškinęs, koks turtas priklauso šiai įmonei, o taip pat ne vėliau kaip 2013-05-13 sužinojęs apie tai, kad šiai įmonei nuosavybės teise priklausančios Siuvimo mašinos yra dingusios, tačiau nesiimdamas jokių efektyvių veiksmų šiam turtui susigrąžinti (nepranešė apie tai policijai, nereiškė ieškinio dėl turto išreikalavimo civilinio proceso tvarka ir pan.), nesugrąžino dingusio turto ir neperdavė jo bankroto administratoriui, veikė neteisėtai ir būtent šis neteisėtas neveikimas, pasireiškęs dideliu neatsargumu, lėmė žalos dėl dingusių Siuvimo mašinų atsiradimą. Kadangi bendrovės vadovui taikoma griežtoji atsakomybė, jo kaltė preziumuojama. Atsakovas E. T. nepaneigė šios prezumpcijos, todėl nustačius visas civilinės atsakomybės sąlygas, ieškovės naudai iš atsakovo E. T. priteistina žala, patirta dėl Siuvimo mašinų neperdavimo bankroto administratoriui, kurią sudaro 1653,73 Eur (5710 Lt) neperduoto turto (Siuvimo mašinų) vertė. Pažymėtina, kad turto vertės byloje atsakovai neginčijo, todėl teismas remiasi turto verte, nurodyta 2014-03-21 UAB „Valnetas“ veiklos ataskaitoje (el.b. tomas I, b.l. 13-19) ir jos neperskaičiuoja.

43Dėl atsakovės L. A. atsakomybės už ieškovės materialaus turto faktinį neteisėtą užvaldymą

44Ieškovė prašė solidariai su atsakovu E. T. žalą dėl neperduoto turto priteisti ir iš atsakovės L. A., kaip iš asmens, faktiškai užvaldžiusio šį turtą. Faktą, kad L. A. faktiškai užvaldė turtą ieškovė įrodinėjo tuo, kad E. T. pareiškime Dainavos policijos komisariatui dėl galimos nusikalstamos veikos padarymo, taip pat 2014-06-20 M. B. atsakyme į pretenziją nurodyta, jog L. A. dalyvavo UAB „DV nature line" veikloje, taip pat tuo, kad šiuo metu L. A. vadovauja įmonei, kuri užsiima ta pačia veikla kaip ir UAB „DV nature line" ir kuri faktiškai vykdo veiklą tuo pačiu adresu (Draugystės g. 14 A, Kaunas), o ieškovo turtas dingo tuo pačiu metu, kuomet buvo įsteigta UAB „ALĖTA naturalis" (t. y. 2013 m. balandžio mėn.). 2016-11-18 teismo posėdžio metu ieškovė taip pat nurodė, jog byloje pateikta nuotrauka skelbimo, kuriuo L. A. vardu prisistatęs asmuo pardavinėjo siuvimo mašinas, analogiškas toms, dėl kurių užvaldymo ieškovė jai reiškia ieškinį.

45Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl LR CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2008 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; kt.). Civiliniame procese išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo.

46Teismas, remdamasis šiomis įrodymų vertinimo ir įrodinėjimo taisyklių taikymo nuostatomis, daro išvadą, kad ieškovė neįrodė aplinkybės, kad atsakovė L. A. neteisėtai faktiškai užvaldė Siuvimo mašinas (siuvimo mašina universali 1022M (2 vnt.), siuvimo mašina saginė S-081 (1 vnt.), siuvimo mašina kilpinė 25-A-39257 (1 vnt.), siuvimo mašina - overlokas 51 -284 (1 vnt.), siuvimo mašina grandininio dygsnio (1 vnt.), siuvimo mašina overlokas Siruba 757 (1 vnt.), siuvimo mašina Juki DDL 5550 (1 vnt.), siuvimo mašina T888 (3 vnt.), presas PA-100 (1 vnt.), siuvimo mašina overlokas Juki (1 vnt.), mereškavimo mašina CSL-1720 (1 vnt.), siuvimo mašina šaudyklinio dygsnio (1 vnt.), siuvimo mašina Juki MB 373 saginė (1 vnt.)).

47Ieškovė nepateikė teismui jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių aplinkybę, kad L. A. dalyvavo UAB „DV nature line" veikloje, kadangi E. T. faktus apie L. A. faktinį dalyvavimą UAB „DV nature line" nurodė remdamasis kitų asmenų pasakojimais, o M. B. 2014-08-20 atsakyme į pretenziją (el.b. tomas I, b.l. 72-73) neužsiminta nei apie L. A. dalyvavimą UAB „DV nature line" veikloje, nei apie Suivimo mašinas. Be to, šios aplinkybės nustatymas nėra teisiškai reikšmingas įrodinėjant, ar atsakovė L. A. faktiškai neteisėtai užvaldė turtą, kadangi bet kuriuo atveju, ar ji būtų kokia nors forma faktiškai dalyvavusi UAB „DV nature line" veikloje, ar ne, ji vis tiek neturėjo teisės šį turtą užvaldyti. Taip pat teisinės reikšmės neturi ir ta aplinkybė, kad L. A. vadovauja įmonei, kuri užsiima ta pačia veikla kaip ir UAB „DV nature line" ir kuri faktiškai vykdo veiklą tuo pačiu adresu (Draugystės g. 14 A, Kaunas), o ieškovo turtas dingo tuo pačiu metu, kuomet buvo įsteigta UAB „ALĖTA naturalis" (t. y. 2013 m. balandžio mėn.), kadangi tai tiesiogiai neįrodo dingusių Siuvimo mašinų užvaldymo fakto. Be to, ieškovė nepateikė duomenų, kuriais remiantis galėtų teigti, jog Siuvimo mašinos dingo būtent 2013 m. balandžio mėn.

48Tai, kad 2014-01-24 www.skelbiu info.lt portale buvo įdėtas skelbimas L. A. vardu apie parduodamas siuvimo mašinas NECCHI 840-113, adatos PDX5, ir JUKIDDL 550 (el.b. tomas II, b.l. 96), neįrodo šioje byloje nieko, kadangi teismo nustatytos Suivimo mašinos, kurios buvo neperduotos ieškovės bankroto administratoriui, yra kito modelio negu buvo parduodamos minėtu skelbimu. Kitą vertus, net jei šie modeliai ir sutaptų, šio fakto neužtektų susiformuoti teismo įsitikinimui, kad būtent L. A. faktiškai neteisėtai užvaldė Siuvimo mašinas.

49Ieškovei neįvykdžius pareigos įrodyti, kad L. A. faktiškai neteisėtai užvaldė Siuvimo mašinas, o remiantis tik spėjimais ir prielaidomis, teismas pripažįsta, kad yra neįrodytos civilinės atsakomybės sąlygos L. A. dėl reikalavimo priteisti ieškovei žalos atlyginimą už faktiškai užvaldytą turtą. Atsižvelgiant į tai, ieškinys dėl šio reikalavimo atmestinas.

50Dėl atsakovės J. Ž. atsakomybės už ieškovės materialaus turto neperdavimą bankroto administratoriui

51Ieškovė prašė subsidiariai su atsakovu E. T. ir atsakove L. A. žalą dėl neperduoto turto priteisti iš atsakovės J. Ž., kaip iš UAB „UAB „DV nature line“ akcininkės. Ieškinyje ieškovė nurodė, jog BUAB „DV nature line" akcininkė J. Ž. buvo kartu ir bendrovės prokuristė bei darbuotoja - vyriausioji buhalterė; žinodama, kad BUAB „DV nature line" yra neteisėtai užvaldytas (prarastas) nesiėmė priemonių vadovui, kompetentingam spręsti problemas, pakeisti, pati beveik pusė metų neinicijavo teisminių ginčų dėl turto susigrąžinimo ar žalos atlyginimo.

52LR CK 2.50 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai. Š teisės norma savo turiniu yra bendrosios taisyklės dėl juridinių asmenų ir jų dalyvių atsakomybės pagal prievoles atskyrimo išimtis (CK 2.50 straipsnio 2 dalis). Teismų praktikoje išaiškinta, kad CK 2.50 straipsnio 3 dalies normos tikslas – kreditorių interesų apsauga, užkertant kelią juridinio asmens dalyviams piktnaudžiauti ribotos juridinio asmens turtinės atsakomybės taisykle ir išvengti asmeninės turtinės atsakomybės tais atvejais, kai jų nesąžiningi veiksmai lemia, kad juridinis asmuo negali iki galo įvykdyti prievolės kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2004; kt.). Juridinio asmens dalyvio civilinei atsakomybei pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį atsirasti reikalinga šių sąlygų visuma: nesąžiningi, civilinės atsakomybės požiūriu – neteisėti ir kalti (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.248 straipsnio 3 dalis) – juridinio asmens dalyvio veiksmai; juridinio asmens negalėjimas įvykdyti prievolės, kaip kreditoriaus patirta žala; priežastinis ryšys tarp nesąžiningų veiksmų ir juridinio asmens negalėjimo vykdyti prievolės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2004; 2009 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2009; kt.). Kadangi LR CK 2.50 str. 3 d. normoje įtvirtinto teisinio reguliavimo pagrindas yra bendrasis sąžiningumo principas, tai, sprendžiant dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, taikytini bendrieji civilinių teisinių santykių subjektų elgesio sąžiningumo kriterijai – juridinio asmens dalyvis laikytinas sąžiningu, jeigu jis nežinojo, negalėjo ir neturėjo žinoti, kad jo elgesys neigiamai veikia juridinio asmens gebėjimą vykdyti savo prievoles (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio mėn. 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2009).

53Įstatyme nėra tiesiogiai apibrėžta, kas laikytina juridinio asmens negalėjimu vykdyti prievolės, kaip sąlyga juridinio asmens dalyvio subsidiariajai atsakomybei kilti. Kasacinio teismo praktikoje juridinio asmens negalėjimu vykdyti prievolės pripažįstamos skirtingos faktinėmis aplinkybėmis situacijos, kai pagrindinis skolininkas – juridinis asmuo – neįvykdo prievolės kreditoriui dėl to, kad neturi reikalingų lėšų ar turto, juridinio asmens negalėjimas vykdyti prievolės kaip juridinio asmens dalyvio subsidiariosios atsakomybės sąlyga. Šiuo atveju tai, kad BUAB „UAB „DV nature line“ yra iškelta bankroto byla, 2014-02-05 nutartimi Kauno apygardos teismas patvirtino 11 BUAB „UAB „DV nature line“ kreditorių sąrašą sumai, viršijančiai ieškinio sumą patvirtina BUAB „UAB „DV nature line“ negalėjimą įvykdyti prievoles - kaip CK 2.50 straipsnio 3 dalyje nustatytą sąlygą.

54Ieškovė ieškinio reikalavimą dėl turto neperdavimo bankroto administratoriui tiek atsakovui E. T., tiek atsakovei J. Ž. grindė iš esmės tais pačiais motyvais – kad jie nesiėmė priemonių atgauti UAB „DV nature line“ turtą.

55Lietuvos Aukščiausiais teismas yra išaiškinęs, kad dalyvio ir vadovo padėties skirtumas yra susijęs su jų atliekamomis funkcijomis ir kompetencija. Dalyvis per se nėra juridinio asmens organas ir neturi įstatyme nustatytų pareigų bendrovei, išskyrus pareigą apmokėti įstatinį kapitalą, akcininkų susirinkime jis gali balsuoti, vadovaudamasis savo interesais, jam galioja tik draudimas piktnaudžiauti ribota atsakomybe pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį. Dalyvis taip pat yra ir bendrovės organo – dalyvių susirinkimo narys. Dalyvių susirinkimas, skirtingai nei vadovas, nelaikomas valdymo organu (CK 2.82 straipsnio 2 dalis), nes neatlieka valdymo organui būdingų kasdienės veiklos organizavimo funkcijų, jam taip pat draudžiama perimti valdymo funkciją (ABĮ 20 straipsnio 2 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2009, 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012). Vadovas, priešingai, yra bendrovės valdymo organas ir yra saistomas pareigų, reglamentuotų DK, CK, Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų bei lydimųjų teisės aktų nuostatų, bendrovės įstatų, pareiginių nuostatų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2013), todėl privalo derinti visų juridinio asmens interesų grupių (akcininkų, darbuotojų, o kai įmonei kyla nemokumo pavojus – ir kreditorių) interesus ir ši jo pareiga nedeleguotina (CK 2.87 straipsnis, ABĮ 20 straipsnio 2 dalis, 19 straipsnio 6 dalis).

56Juridinio asmens valdymo organo nariai turi fiduciarines pareigas juridiniam asmeniui, t. y. pareigas veikti išimtinai juridinio asmens interesais (CK 2.87 straipsnis), ir šių pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas lemia valdymo organo nario atsakomybę pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį. Juridinio asmens dalyvio (CK 2.45 straipsnis) interesai ne visada privalo sutapti su paties juridinio asmens interesais, todėl juridinio asmens dalyvio veiksmų vertinimui netaikomas CK 2.87 straipsnis, t. y. dalyvis neturi fiduciarinių pareigų bendrovei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2008)

57Remdamasis šiuo išaiškinimu, teismas pripažįsta, kad ieškovė neįrodė, jog atsakovė J. Ž. atliko nesąžiningus, civilinės atsakomybės požiūriu – neteisėtus ir kaltus veiksmus nesiimdama priemonių vadovui, kompetentingam spręsti problemas, pakeisti, ir pačiai neinicijavus teisminių ginčų dėl turto susigrąžinimo ar žalos atlyginimo. Teismo įsitikinimu, pareigą inicijuoti teisminius ginčus dėl turto susigrąžinimo turėjo būtent įmonės vadovas (juridinio asmens valdymo organo narys), kuris, kaip minėta turi fiduciarines pareigas juridiniam asmeniui bei savo veikloje yra saistomas pareigų, reglamentuotų DK, CK, Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų bei lydimųjų teisės aktų nuostatų, bendrovės įstatų, pareiginių nuostatų. LR Akcinių bendrovių įstatymo 12 str. 1 d, nustato, kad bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, todėl matydamas, kad yra dingęs bendrovės turtas, ir tai trukdo įgyvendinti bendrovės tikslus, organizuoti bendrovės veiklą, o taip pat kenkia juridinio asmens interesams, visų priemonių jį susigrąžinti turėjo imtis būtent bendrovės vadovas, o ne akcininkė. Nors ieškovė atkreipė teismo dėmesį į aplinkybę, jog J. Ž. buvo ne tik ieškovės akcininkė, bet ir prokuristė bei buhalterė, tačiau ieškovei neįrodinėjus aplinkybės, jog ne E. T., o būtent J. Ž. buvo faktinis bendrovės vadovas, šios ieškovės nurodytos aplinkybės neturi teisinės reikšmės, nes kaip minėta, būtent bendrovės vadovas turėjo pareigą imtis visų priemonių turtui susigrąžinti.

58Vertinant, ar juridinio asmens dalyvio veiksmai yra nesąžiningi, taikytini bendrieji civilinių teisinių santykių subjektų elgesio sąžiningumo kriterijai (Lietuvos aukščiausiojo teismo 2014-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-389/2014). Lietuvos Respublikos CK 1.5 str. 1 d. įtvirtinta civilinių teisinių santykių subjektų pareiga elgtis teisingai, protingai ir sąžiningai taikytina ir juridinio asmens dalyviams, o nagrinėjamu atveju J. Ž.. Teismas nesutinka su ieškovės pozicija, kad atsakovė J. Ž. veikė ieškovės atžvilgiu nesąžiningai, nes nesiėmė priemonių vadovui, kompetentingam spręsti problemas, pakeisti. Visų pirma, kompetentingo vadovo sąvoka yra vertinamoji, ieškovės atstovo ir atsakovės J. Ž. supratimas apie kompetentingą vadovą gali skirtis, o ieškovė neįrodė aplinkybės, jog buvęs vadovas buvo nekompetentingas. Tai, kad atsakovas E. T. nesiėmė efektyvių veiksmų dingusiam turtui susigrąžinti, dar neįrodo, kad jis buvo nekompetentingas vadovas ir kad nesprendė kitų bendrovės problemų. Antra, įstatymai nenustato juridinio asmens dalyviui pareigos, suabejojus juridinio asmens vadovo kompetencija, jį pakeisti. Trečia, atsakovas E. T. ieškovės vadovu dirbo gana neilgą laiko tarpą (nuo 2013-03-27 iki 2013-11-05), prieš tai bendrovės vadovai taip pat buvo keisti kelis kartus, atsakovas per savo vadovavimo laiką nebuvo kaltintas nepagrįstų, nesąžiningų sandorių sudarymu, turto švaistymu, todėl daryti išvadą, jog E. T. buvo būtina pakeisti kitu vadovu, nėra pagrindo. Atsižvelgiant į šiuos motyvus, teismui nenustačius, jog J. Ž. atliko nesąžiningus veiksmus, ar kad esamoje situacijoje elgėsi neteisingai bei neprotingai, teismas pripažįsta, kad ieškovė neįrodė atsakovės J. Ž. civilinės atsakomybės sąlygų pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį, todėl ieškinio reikalavimas dėl žalos priteisimo subsidiariai už bankroto administratoriui neperduotą turtą iš atsakovės J. Ž. atmestinas.

59Dėl ieškinio reikalavimo dalies patenkinimo

60Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, ieškovės naudai iš atsakovo E. T. priteistina žala, patirta dėl Siuvimo mašinų neperdavimo bankroto administratoriui, kurią sudaro 1653,73 Eur (5710 Lt) neperduoto turto (Siuvimo mašinų) vertė.

61Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovo E. T. priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str.).

62Kitoje išnagrinėto ieškinio reikalavimo dalyje ieškinys atmestinas.

63Dėl bylinėjimosi išlaidų

64Ieškovė pateikė teismui dokumentus, patvirtinančius, kad patyrė bylinėjimosi išlaidas – 691,52 Eur išlaidas už advokato teisinę pagalbą (tomas II, b.l. 7, 8, 9, 39, 40). Atsižvelgiant į tai, kad patikslinto ieškinio pirmasis reikalavimas buvo pareikštas 4538,73 EUR sumai, o viso ieškinio reikalavimų suma sudarė 8260,34 Eur, darytina išvada, kad ieškinio pirmojo reikalavimų suma sudaro 55 procentus visų ieškinio reikalavimų sumos. Atsižvelgiant į tai, kad priėmus dalinį sprendimą šioje byloje, buvo paskirstyta 45 procentai ieškovo turėtų bylinėjimosi išlaidų byloje (691,52 Eur X 45 procentai = 311,18 Eur), laikant, kad tiek išlaidų ieškovas turėjo dėl patikslintu ieškiniu pareiktų trečiojo ir ketvirtojo reikalavimų, likę 55 procentai ieškovo turėtų bylinėjimosi išlaidų byloje (380,34 Eur), kuriuos ieškovas turėjo dėl patikslintu ieškiniu pareikto pirmojo reikalavimo, paskirstytini šiuo sprendimu. Ieškovė pateikė įrodymus, kad be likusių nepaskirstytų 380,34 Eur išlaidų, papildomai patyrė 380,12 Eur išlaidų (tomas IV, b.l. 98), viso 760,46 Eur.

65Atsakovas E. T. nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kad patyrė bylinėjimosi išlaidų.

66Ieškinio išnagrinėtą reikalavimą patenkinus iš dalies, iš atsakovo E. T. ieškovei BUAB "DV nature line" priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintai reikalavimo daliai: 273,77 Eur (ieškovo išlaidos išnagrinėtoje ieškinio dalyje sudaro 760,46 Eur, ieškovas prašė priteisti 4538,73 Eur, šiuo daliniu sprendimu priteisiama 1653,73 Eur žalos, patenkinta reikalavimo dalis sudaro 36 procentus).

67Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteisimos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo ((TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

68Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 – 267 straipsniais, 270 straipsniu, 284 straipsniu, teismas

Nutarė

69Ieškinio dalį dėl išnagrinėto pirmojo reikalavimo tenkinti iš dalies.

70Priteisti iš atsakovo E. T., a. k. ( - ) gyvenančio ( - ), ieškovei BUAB "DV nature line", juridinio asmens kodas 132581988, Adresas Kauno m. sav. Kauno m. Draugystės g. 14A, atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Valnetas", 1653,73 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus penkiasdešimt tris eurus 73 ct) žalos atlyginimo ir 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-11-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 273,77 Eur (du šimtus septyniasdešimt tris eurus 77 ct) bylinėjimosi išlaidų.

71Kitą ieškinio dalį dėl išnagrinėto pirmojo reikalavimo atmesti.

72Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė,... 2. sekretoriaujant Kristinai Rimašauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovo BUAB „DV nature line“ atstovui advokatui Dainiui... 4. ieškovo BUAB „DV nature line“ bankroto administratoriaus UAB... 5. atsakovui E. T.,... 6. atsakovės J. Ž. atstovui advokatui Simonui Baltrušaičiui,... 7. nedalyvaujant... 8. atsakovei L. A.... 9. trečiojo asmens UAB „Aleta naturalis“ atstovui,... 10. atsakovei J. Ž.,... 11. atsakovui M. S., jo atstovui,... 12. atsakovui M. B., jo atstovei,... 13. trečiojo asmens BUAB „Linas visiems“ atstovui,... 14. uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinės... 15. Teismas... 16. Ieškovė kreipėsi į teismą ieškiniu (tomas II, b. l. 116-121), kuriuo... 17. Teismas šioje civilinėje byloje 2016-07-20 priėmė dalinį sprendimą dėl... 18. Patikslintame ieškinyje (tomas II, b. l. 116-121) ieškovė nurodė, jog jos... 19. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus.... 20. Atsakovė L. A. atsiliepime į ieškinį (tomas I, b.l. 103-108) nurodė, jog... 21. Atsakovė J. Ž. atsiliepime į patikslintą ieškinį (tomas III, b.l. 3-4)... 22. Atsakovas E. T. atsiliepime į ieškinį (tomas I, b.l. 117-118) nurodė, jog... 23. Teismo posėdžio metu atsakovas palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją.... 24. Trečiasis asmuo BUAB „Linas visiems“ atsiliepime į patikslintą ieškinį... 25. Trečiasis asmuo BUAB „ALETA naturalis“ atsiliepime į ieškinį (tomas I,... 26. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog Kauno apygardos teismas 2013-10-17... 27. Nagrinėjamu ieškinio reikalavimu ieškovas reikalauja iš atsakovų priteisti... 28. Dėl aplinkybės, ar PVM sąskaitose - faktūrose Nr. 0000243, Nr. 0000248, Nr.... 29. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas jau išplėtotą ir nuoseklią... 30. Ieškovė aplinkybę apie prarastą materialųjį turtą grindžia 2014-03-12... 31. Teismas nustatė, kad PVM sąskaitose - faktūrose Nr. 0000243, Nr. 0000248,... 32. Ieškovė teigė, kad UAB „DV nature line“ ir UAB „Linas visiems"... 33. Ieškovė taip pat atkreipė teismo dėmesį, kad trečiasis asmuo BUAB... 34. Teismas pažymi, kad nors ieškovė teigė, kad UAB „DV nature line" yra... 35. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teismas konstatuoja, kad ieškovė,... 36. Dėl atsakovo E. T. atsakomybės už ieškovės materialaus turto neperdavimą... 37. Ieškovė teismui pateikė 2014-03-12 bankroto administratoriaus veiklos... 38. Ieškovė reikalauja iš atsakovo E. T. priteisti žalą, patirtą dėl siuvimo... 39. LR CK 6.263 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą elgtis... 40. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, kad bendrovės vadovas... 41. Teismas nustatė, kad E. T. laikotarpiu nuo 2013-03-27 iki 2013-11-05 (iki... 42. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas pripažįsta, kad atsakovas... 43. Dėl atsakovės L. A. atsakomybės už ieškovės materialaus turto faktinį... 44. Ieškovė prašė solidariai su atsakovu E. T. žalą dėl neperduoto turto... 45. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl LR CPK... 46. Teismas, remdamasis šiomis įrodymų vertinimo ir įrodinėjimo taisyklių... 47. Ieškovė nepateikė teismui jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių... 48. Tai, kad 2014-01-24 www.skelbiu info.lt portale buvo įdėtas skelbimas L. A.... 49. Ieškovei neįvykdžius pareigos įrodyti, kad L. A. faktiškai neteisėtai... 50. Dėl atsakovės J. Ž. atsakomybės už ieškovės materialaus turto... 51. Ieškovė prašė subsidiariai su atsakovu E. T. ir atsakove L. A. žalą dėl... 52. LR CK 2.50 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai juridinis asmuo negali... 53. Įstatyme nėra tiesiogiai apibrėžta, kas laikytina juridinio asmens... 54. Ieškovė ieškinio reikalavimą dėl turto neperdavimo bankroto... 55. Lietuvos Aukščiausiais teismas yra išaiškinęs, kad dalyvio ir vadovo... 56. Juridinio asmens valdymo organo nariai turi fiduciarines pareigas juridiniam... 57. Remdamasis šiuo išaiškinimu, teismas pripažįsta, kad ieškovė neįrodė,... 58. Vertinant, ar juridinio asmens dalyvio veiksmai yra nesąžiningi, taikytini... 59. Dėl ieškinio reikalavimo dalies patenkinimo ... 60. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, ieškovės naudai iš atsakovo E. T.... 61. Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę... 62. Kitoje išnagrinėto ieškinio reikalavimo dalyje ieškinys atmestinas.... 63. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 64. Ieškovė pateikė teismui dokumentus, patvirtinančius, kad patyrė... 65. Atsakovas E. T. nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kad patyrė... 66. Ieškinio išnagrinėtą reikalavimą patenkinus iš dalies, iš atsakovo E. T.... 67. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei... 68. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 69. Ieškinio dalį dėl išnagrinėto pirmojo reikalavimo tenkinti iš dalies.... 70. Priteisti iš atsakovo E. T., a. k. ( - ) gyvenančio ( - ), ieškovei BUAB "DV... 71. Kitą ieškinio dalį dėl išnagrinėto pirmojo reikalavimo atmesti.... 72. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...