Byla 1A-32-197/2019
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 17 d. nuosprendžio, kuriuo R. G. išteisintas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 184 straipsnio 2 dalį ir BK 183 straipsnio 2 dalį kaip nepadaręs veikų, turinčių nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų požymių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas)

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš Albino Bielskio, Laimos Garnelienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Lino Šiukštos, sekretoriaujant Audronei Rasiulienei, Rasai Maldanytei, dalyvaujant prokurorui Gintarui Eidukevičiui, išteisintajam R. G., jo gynėjai advokatei Vladai Buivydienei, civilinės ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „B“ (duomenys pakeisti) atstovui advokatui Nerijui Katiliui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroro R. B. ir civilinės ieškovės UAB „B“ (duomenys pakeisti) atstovo T. R. apeliacinius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 17 d. nuosprendžio, kuriuo R. G. išteisintas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 184 straipsnio 2 dalį ir BK 183 straipsnio 2 dalį kaip nepadaręs veikų, turinčių nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų požymių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

4I.

5Bylos esmė

61.

7R. G. buvo kaltinamas tuo, kad nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. būdamas UAB „B“ (duomenys pakeisti) direktoriumi ir kasininku bei einamų pareigų pagrindu būdamas materialiai atsakingas už jam patikėtą UAB „B“ (duomenys pakeisti) turtą, laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 30 d., pažeisdamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnyje įtvirtintą nuostatą, kad juridinio asmens valdymo organo nario pareiga sąžiningai ir protingai veikti juridinio asmens atžvilgiu, nepainioti juridinio asmens turto su savo asmeniniu turtu, nenaudoti juridinio asmens turto savo asmeninei ar trečiųjų asmenų naudai, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 37 straipsnio 6 dalies reikalavimą, kad bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą, UAB „B“ (duomenys pakeisti) įstatų 46 straipsnio reikalavimą, kad bendrovės direktorius privalo veikti tik bendrovės naudai, UAB „B“ (duomenys pakeisti) priklausančias pinigines lėšas panaudojo su įmonės veikla niekaip nesusijusiems mokėjimams už prekes ir paslaugas trečiųjų asmenų naudai, t. y. 45 000 Lt jis panaudojo garažo, esančio adresu: ( - ), ir priklausančio bendrovės akcininko B. E. J.. (B. E. J.) draugei G. N., statybai; už 12 000 Lt nupirko akcininkui B. E. J. traktoriuką – žoliapjovę; už 4 000 Lt nupirko akcininkui B. E. J. kubilą maudynėms; 30 500 Lt panaudojo sumokėti už UAB „B“ (duomenys pakeisti) darbuotojų R. P., S. G., A. B. darbą pas privačius asmenis Švedijoje; du kartus akcininkui B. E. J. davė grynaisiais po 10 000 Lt; pervedė iš UAB „B“ (duomenys pakeisti) banko sąskaitos 4 080 Lt su UAB „B“ (duomenys pakeisti) veikla niekaip nesusijusiai I. D., taip iššvaistė jam patikėtą didelės vertės svetimą UAB „B“ (duomenys pakeisti) turtą – 115 580 Lt (33 474,28 Eur), t. y. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 184 straipsnio 2 dalyje.

82.

9Be to, R. G. nuo 2009 m. rugsėjo 1 d., būdamas UAB „B“ (duomenys pakeisti) direktoriumi ir kasininku bei einamų pareigų pagrindu būdamas materialiai atsakingas už jam patikėtą UAB „B“ (duomenys pakeisti) turtą, 2011 m. sausio 1 d. kaip atskaitingas asmuo savo žinioje turėdamas 11 119,87 Lt ir kaip įmonės kasininkas savo žinioje turėdamas 8 297,86 Lt, t. y. 2011 m. sausio 1 d. savo žinioje turėdamas iš viso 19 417,73 Lt piniginių lėšų, priklausančių UAB „B“ (duomenys pakeisti), laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 3 d. vienas disponuodamas bendrovės piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje ir bendrovės kasoje, kaip atskaitingas asmuo iš UAB „B“ (duomenys pakeisti) kasos ir banko sąskaitos išsimokėjo iš viso 1 055 105,28 Lt, o pasinaudojęs banko mokėjimo kortele iš UAB „B“ (duomenys pakeisti) banko sąskaitos Nr. ( - ) AB „Swedbank“ 2012 m. spalio 17 d.–2014 m. rugpjūčio 19 d. laikotarpiu išėmė 235 220 Lt, tačiau šių pinigų neįmokėjo į bendrovės kasą, taip R. G. gavo iš bendrovės „B“ (duomenys pakeisti) kasos bei, pasinaudojęs banko kortele, išėmė grynuosius pinigus iš bendrovės banko sąskaitos Nr. ( - ) AB „Swedbank“, iš viso 1 309 743,01 Lt (11 119,87 + 8 297,86 + 1 055 105,28 + 235 220), iš kurių 1 142 441,76 Lt panaudojo UAB „B“ (duomenys pakeisti) veikloje (975 834,07 Lt panaudojo UAB „B“ (duomenys pakeisti) veikloje + 166 607,69 Lt, kuriuos panaudojo UAB „B“ (duomenys pakeisti) veikloje, tačiau šias išlaidas pateisinančių dokumentų nepateikė), 115 580 Lt panaudojo trečiųjų asmenų naudai, o dėl likusios sumos – 51 721,25 Lt – patirtoms ūkio išlaidoms ar kitokiam piniginių lėšų panaudojimui pateisinti patvirtinančių dokumentų nepateikė, piniginių lėšų bendrovei negrąžino, taip pasisavino didelės vertės jam patikėtą svetimą turtą – UAB „B“ (duomenys pakeisti) priklausančias pinigines lėšas – 51 721,25 Lt (14 979,51 Eur), t. y. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 183 straipsnio 2 dalyje.

103.

11Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 17 d. nuosprendžiu R. G. išteisintinas kaip nepadaręs veikų, numatytų BK 183 straipsnio 2 dalyje ir BK 184 straipsnio 2 dalyje, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

123.1.

13Nuosprendyje nurodoma, kad kreditorius ir UAB „B“ (duomenys pakeisti) vienintelis akcininkas B. E. J. nėra trečiasis asmuo, kuriam UAB „B“ (duomenys pakeisti) turtas buvo neteisėtai ir neatlygintinai perleistas, nes nepaneigti kaltinamojo parodymai, kad šis turtas B. E. J. (vienintelio įmonės akcininko nurodymu) buvo perduotas kaip dalies įmonės skolos grąžinimas. Ar šis turtas buvo perduotas kaip skolos grąžinimas, kreditoriui galima spręsti civilinio proceso tvarka.

143.2.

15Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad UAB „B“ (duomenys pakeisti) darbuotojai R. P., S. G., A. B. dirbo Švedijoje B. E. J. namuose ir jam priklausančiose įmonėse Švedijoje. Nepateikta įrodymų, kad su jais būtų atsiskaitęs B. E. J. (juos būtų teisėtai įdarbinęs ar atsiskaitęs mokėdamas atlygį vokeliuose) ir nepaneigta, kad su jais už atliktą darbą atsiskaitė UAB „B“ (duomenys pakeisti). Net ir sutikus, kad kaltinamasis R. G. pervedė iš UAB „B“ (duomenys pakeisti) banko sąskaitos 4 080 Lt su UAB „B“ (duomenys pakeisti) veikla niekaip nesusijusiai I. D. kaip savo skolos grąžinimą, tačiau 2016 m. spalio 5 d. specialisto išvadoje Nr. 140-IS1-5293 (t. 4, b. l. 104–107) konstatuojama, kad už 2011 m. sausio 1 d.–2014 m. rugsėjo 3 d. laikotarpį R. G. neišmokėta atlyginimo suma sudaro 11 857 Lt. 4 080 Lt sumą, kilus ginčui, įmonė gali sumažinti kaip įmonės skolą kaltinamajam R. G.. Be to, nenustatyta, kad dėl kaltinamojo R. G. veiksmų UAB „B“ (duomenys pakeisti) negalėtų civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės arba toks pažeistų teisių gynimo būdas būtų esmingai apsunkintas, neperspektyvus (kaltinamasis nurodė, kada, koks, kam ir kokiu pagrindu įmonės turtas ir piniginės lėšos buvo perduoti (išmokėti)), sudarė akivaizdžiai su turto savininko interesais nesutampančius, ekonomiškai nepagrįstus sandorius, kad dėl įmonės vadovo R. G. veiksmų UAB „B“ (duomenys pakeisti) taptų nemoki, patirtų bankrotą ir kad kreditoriai dėl to patirtų žalą. Be to, kaip jau minėta pirmiau, baudžiamosios atsakomybės kaip ultima ratio taikymas įmonės vadovui už netinkamą disponavimą patikėtu ar jo žinioje esančiu turtu turi būti pagrįstas išvada, kad tokie vadovo veiksmai akivaizdžiai peržengė civilinės atsakomybės ribas ir kad buvo esmingai pasunkintos galimybės ginti pažeistas teises civilinėmis arba administracinėmis teisinėmis priemonėmis. Dėl to R. G. išteisintas kaip nepadaręs veikos (BK 184 straipsnio 2 dalis), turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

163.3.

17Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs nagrinėjamoje byloje nustatytas aplinkybes, konstatavo, kad byloje nenustatytas svetimo turto pasisavinimo faktas, nesurinkta R. G. kaltę patvirtinančių įrodymų, nes ketverius metus, siekiant užtikrinti normalią įmonės veiklą, žiemos laikotarpiu reikėjo valyti sniegą nuo privažiavimo iki įmonės kelių, juos remontuoti, o įmonė tam technikos neturėjo, todėl reikėjo samdyti techniką ir žmones, reikėjo remontuoti įmonės pastatus, tvarkyti aplinką, remontuoti įmonės techniką ir įrenginius, buvo rengiami kalėdiniai šventiniai vakarėliai (kaltinime nenurodyta, kad darbai nebuvo atliekami, o paslaugos nebuvo suteiktos, nebuvo rengiami kalėdiniai šventimai, kaip patikėtas turtas buvo pasisavintas ar buvo pervestas į savo banko sąskaitas, ar už jį buvo įsigytas turtas ir pan.). Vien tai, kad atliekant darbus ir teikiant paslaugas kaltinamasis R. G. nesudarydavo darbo sutarčių, nėra pagrindas baudžiamajai atsakomybei atsirasti. Byloje nenustatyta R. G. veikos, numatytos BK 183 straipsnio 2 dalyje, subjektyvioji pusė – tiesioginė tyčia, paimtus iš bendrovės kasos pinigus paversti juos savo turtu. Jei įmonės atstovai mano, kad darbai ar paslaugos buvo įvertinti per didelėmis kainomis, savo turtines teises gali ginti civilinėmis priemonėmis. Dėl to R. G. išteisintinas kaip nepadaręs veikos (BK 183 straipsnio 2 dalis), turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

183.4.

19Teismas UAB „B“ (duomenys pakeisti) civilinį ieškinį paliko nenagrinėtą (BPK 115 straipsnio 3 dalies 2 punktas) ir nepriteisė atstovavimo išlaidų.

20II.

21Apeliacinių skundų teisiniai argumentai

224.

23Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroras R. B. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 17 d. nuosprendį ir priimti naują nuosprendį – pripažinti R. G. kaltu ir nuteisti jį:

24– pagal BK 184 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 3 (trejiems) metams;

25– pagal BK 183 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 3 (trejiems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams.

26Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti jas iš dalies sudedant ir paskirti subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 4 (ketveriems) metams.

27Vadovaujantis BK 75 straipsniu, laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems) metams, įpareigojant neišvykti už gyvenamosios vietos ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo ir paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę – turtinės žalos atlyginimą.

28Iš dalies tenkinti UAB „B“ (duomenys pakeisti) civilinį ieškinį, priteisiant iš R. G. 48 453,79 Eur žalos atlyginimą.

294.1.

30Prokuroras nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino įrodymus, neatskleidė jų turinio, nevertino kompleksiškai, nepalygino jų tarpusavyje, nepašalino prieštaravimų ir nukrypo nuo formuojamos teismų praktikos dėl turto išvaistymo ir pasisavinimo.

314.2.

32Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad garažo statybai panaudotos lėšos buvo asmeninės B. E. J. lėšos, nors ir pervestos į UAB „B“ (duomenys pakeisti) sąskaitas, ir tai, kad perduotas turtas B. E. J. buvo kaip dalies įmonės skolos grąžinimas, nes tai neatitinka bylos nagrinėjimo metu nustatytų aplinkybių ir CK normų.

334.2.1.

34Kaltinamojo R. G., liudytojo B. E. J. parodymai, kiti baudžiamosios bylos duomenys patvirtina, kad minėto garažo statyba vyko 2013 m. liepos–spalio mėn., statybos darbus vykdė UAB „B“ (duomenys pakeisti), darbams buvo naudojamos lėšos iš bendrovės banko sąskaitos. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro (toliau – KTC) specialisto išvadoje Nr. 140-(04246)-IS1-245 nurodoma, kad 2011 m. sausio 1 d. B. E. J. pervestų į UAB “B“ (duomenys pakeisti) banko sąskaitą ar įmokėtų į kasą pinigų likutis sudarė 544 502 Lt. 2011 m. rugsėjo 29 d.–2014 m. sausio 22 d. laikotarpiu dar pervedė 167 348,67 Lt, iš kurių 97 314 Lt B. E. J. pervedė 2013 m. rugpjūčio 5 d. Minėtos sumos užfiksuotos UAB „B“ (duomenys pakeisti) apskaitos registre sąskaitų aktyvumo ataskaitoje sąskaita 4016-B. J. finansinė skola. Apklausiami kaltinamasis R. G. ir liudytojas B. E. J. patvirtino, kad akcininko į bendrovę įmokėti pinigai buvo kaip paskola įmonei (CK 6.870 straipsnio 1 dalis), todėl minėti pinigai tapo UAB „B“ (duomenys pakeisti) nuosavybe. Priešingai negu konstatuojama skundžiamame nuosprendyje, kaltinamojo R. G. parodymai kaip tik ir įrodo, kad garažui, esančiam ( - ), statyti buvo panaudotos UAB “B“ (duomenys pakeisti) lėšos, t. y. R. G. parodė, jog garažo statybai jis pinigus paimdavo iš įmonės sąskaitos, garažo statybos išlaidos turėjo būti atimtos iš B. E. J. paskolos, tačiau tai nebuvo padaryta, dėl garažo statybos UAB „B“ (duomenys pakeisti) turėjo nuostolių, baigiant statyti garažą 2013 m. gruodžio mėn. buvo išrašyta sąskaita faktūra. Akivaizdu, jeigu garažo statybai būtų naudojamos asmeninės B. E. J. lėšos, R. G., kaip UAB „B“ (duomenys pakeisti) direktoriui, nebūtų pagrindo garažo statybos išlaidų suma mažinti UAB „B“ (duomenys pakeisti) skolos B. E. J., išrašant sąskaitą faktūrą, UAB „B“ (duomenys pakeisti) nebūtų patyrusi nuostolių.

354.2.2.

36Baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad R. G. už UAB „B“ (duomenys pakeisti) priklausančius 12 000 Lt nupirko akcininkui B. E. J. traktoriuką – žoliapjovę, už 4 000 Lt nupirko kubilą, akcininkui davė grynaisiais – 20 000 Lt, 30 500 Lt panaudojo sumokėti už UAB „B“ (duomenys pakeisti) darbuotojų R. P., S. G., A. B. darbą Švedijoje B. E. J. namuose ir jam priklausančiose įmonėse Švedijoje, tačiau UAB „B“ (duomenys pakeisti) skola akcininkui B. E. J. dėl perduoto turto, bendrovės darbuotojų suteiktų paslaugų nebuvo sumažinta. Kaltinamojo R. G. parodymai, kad akcininkui B. E. J. buvo pateikti skaičiavimai, kiek jam įvairia forma suteikta naudos iš įmonės, bet šis atsisakė pasirašyti bet kokius dokumentus, kurių pagrindu būtų galima sumažinti UAB „B“ (duomenys pakeisti) skolą, vertintini kritiškai, nes jų nepatvirtina kiti baudžiamosios bylos duomenys. Liudytojas B. E. J. neigė tokias kaltinamojo nurodytas aplinkybes. Lietuvos policijos KTC specialisto išvadoje Nr. 140-(04246)-IS1-245 nustatyta, kad ikiteisminio tyrimo medžiagoje pateiktuose apskaitos registruose nurodyta, kad R. G. akcininkui B. E. J. perdavė 47 800 Lt grynaisiais, perleido B. E. J. turto ir paslaugų už 263 292,73 Lt. Tai patvirtina, kad nebuvo objektyvių aplinkybių, dėl kurių R. G. nebūtų galėjęs tinkamai buhalteriškai įforminti viso turto įgijimo ir perdavimo, paslaugų suteikimo akcininkui B. E. J. bei tinkamai sumažinti UAB „B“ (duomenys pakeisti) skolą B. E. J..

374.3.

38Prokuroras nurodo, kad Šiaulių apygardos teismas, išteisinęs R. G. dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 183 straipsnio 2 dalyje, nukrypo nuo kasacinio teismo suformuotos praktikos, kad kaltininko parodymai, jog įmonės pinigai buvo paimti ir naudojami įmonės reikmėms, to nepagrindžiant konkrečiomis aplinkybėmis ir nesant kitų jo parodymus patvirtinančių įrodymų, savaime nėra pakankamas pagrindas paneigti turto pasisavinimo sudėties požymių buvimą jo padarytoje veikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys Nr. 2K-7-84/2012, Nr. 2K-208/2008, Nr. 2K-368/2008, Nr. 2K-163/2009, Nr. 2K-197/2012). Kaip matyti, tokie kaltinamojo R. G. teiginiai, jog pinigai buvo išleisti įmonės reikmėms, nėra patvirtinti jokiais kitais byloje surinktais įrodymais. Byloje nėra duomenų, kuriais būtų užfiksuoti R. G. nurodyti bendrovei suteiktų darbo paslaugų pirkimo, kalėdinių vakarėlių užsakymo už grynuosius pinigus faktai, todėl R. G. teiginiai dėl lėšų panaudojimo UAB „B“ (duomenys pakeisti) naudai yra deklaratyvaus pobūdžio ir savaime nelaikytini pakankamu pagrindu paneigti, kad jis pasisavino jam patikėtas UAB „B“ (duomenys pakeisti) priklausančias pinigines lėšas – 51 721,25 Lt (14 979,51 Eur).

394.4.

40Apibendrindamas prokuroras teigia, kad kaltinamojo R. G. veiksmai, t. y. UAB „B“ (duomenys pakeisti) turto perleidimas tretiesiems asmenims, laikytini neteisėtais, nes nei CK, nei ABĮ, nei UAB „B“ (duomenys pakeisti) įstatuose nenustatytos jokios bendrovės vadovo teisės savo nuožiūra, be jokio teisinio pagrindo disponuoti UAB „B“ (duomenys pakeisti) turtu, perleisti jį tretiesiems asmenims ar paversti jį nuosavu. Iš ištirtų įrodymų matyti, kad UAB „B“ (duomenys pakeisti) dėl iššvaistyto turto patyrė 115 580 Lt, o dėl pasisavinto turto – 51 721,25 Lt turtinę žalą, todėl kaltinamojo R. G. veikoje yra BK 184 straipsnio 2 dalyje, 183 straipsnio 2 dalyje numatytų nusikaltimų požymiai.

414.5.

42Prokuroras nurodo, kad turi būti iš dalies tenkinamas civilinis ieškinys, nes UAB “B“ (duomenys pakeisti) buhalterinė apskaita buvo tvarkoma nesilaikant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų, dėl to Šiaulių apskrities VPK KP ENTV buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 05-2-00214-16 pagal BK 223 straipsnio 1 dalį, R. G. buvo įtariamas, jog nepildė žaliavų, medžiagų ir sudedamųjų dalių, kuro nurašymo dokumentų, netvarkė medienos gamybos apskaitos, nevedė 2012 m. sausio–2014 m. rugsėjo 3 d. laikotarpio atskaitingo asmens R. G. ir kitų atskaitingų asmenų avanso apyskaitų, apskaitoje nefiksavo prekių ar paslaugų, kurių vertė 42 520,92 Lt, įsigijimo dokumentų, apskaitoje neregistravo turto, paslaugų, pinigų perdavimo akcininkui B. E. J., nepildė kasos knygos ir tyrimui nepateikė kasos dokumentų, nors 2012 m. spalio 16 d.–2014 m. rugsėjo 3 d. laikotarpiu vykdė atsiskaitymus grynaisiais pinigais. Dėl to, kas paminėta pirmiau, UAB „B“ (duomenys pakeisti) buvo realiai padaryta žala, t. y. R. G. neteisėti veiksmai buvo nustatyti tik su teisėsaugos pagalba, pradėjus ikiteisminį tyrimą Nr. 01-1-31595-15, Lietuvos policijos KTC specialistui atlikus objektų tyrimus ir pateikus specialisto išvadas. Taigi civilinei ieškovei UAB „B“ (duomenys pakeisti) buvo apsunkintos galimybės civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistas teises. Pažymi ir tai, kad nenustatyta, jog R. G. būtų turėjęs turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, t. y. UAB „B“ (duomenys pakeisti) pažeistos teisės atkūrimas buvo neperspektyvus.

435.

44Civilinės ieškovės UAB „B“ (duomenys pakeisti) atstovas T. R. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 17 d. išteisinamąjį nuosprendį ir priimti naują nuosprendį – pripažinti R. G. kaltu pagal BK 183 straipsnio 2 dalį ir BK 184 straipsnio 2 dalį, skirti BK nustatytą bausmę bei patenkinti UAB „B“ (duomenys pakeisti) visą civilinį ieškinį.

455.1.

46UAB „B“ (duomenys pakeisti) atstovas nurodo, kad priimant nuosprendį buvo netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas, neteisingai aiškintos įrodinėjimą reglamentuojančios BPK nuostatos, todėl jis neteisėtas, nepagrįstas ir turi būti panaikintas. Apelianto vertinimu, R. G. kaltė padarius jam inkriminuotus nusikaltimus šiuo atveju buvo įrodyta, todėl privalo būti priimtas naujas apkaltinamasis nuosprendis ir patenkintas UAB „B“ (duomenys pakeisti) civilinis ieškinys.

475.2.

48Apeliantas teigia, kad R. G. kaltinamajame akte nurodytu laikotarpiu buvo UAB „B“ (duomenys pakeisti) vienasmeniu valdymo organu – direktoriumi, ir jam buvo patikėtas įmonės turtas. Iš 2016 m. vasario 18 d. specialisto išvados Nr. 140-(04246)-IS1-245 matyti, kad nebuvo pateikta jokių dokumentų, kurie patvirtintų, kiek konkrečiai R. G. sumokėjo už prekes ir paslaugas, t. y. kiek gauto avanso laikotarpiu 2011 m. sausio 1 d.–2014 m. rugsėjo 3 d. buvo panaudota įmonės reikmėms. Išnagrinėjus 2015 m. birželio 25 d. UAB „B“ (duomenys pakeisti) įrašus apskaitos registruose matyti, kad nėra jokių objektyvių duomenų apie juose nurodyto atitinkamo turto realų naudojimą UAB „B“ (duomenys pakeisti) veikloje ir net nepateikti išlaidas pateisinantys dokumentai. Be to, R. G. pozicijos, kad pinigai buvo perduoti akcininkui B. E. J., nepatvirtina pirmiau nurodyta specialisto išvada, nes nebuvo pateikti jokie tai patvirtinantys dokumentai. Taip pat nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad išteisintasis turėjo kokį nors teisinį pagrindą tokiam perdavimui. Byloje nėra dokumentų, kurie pagrįstų ar pateisintų garažo statybos išlaidas ir paliudytų apie UAB „B“ (duomenys pakeisti) skolos akcininkui sumažinimą tokių išlaidų sumos dydžiu. Taigi nesant byloje tokių duomenų, kurie patvirtintų, jog R. G. iš UAB „B“ (duomenys pakeisti) gautus pinigus panaudojo bendrovės naudai, teismas privalėjo konstatuoti esant įrodytai turto iššvaistymo sudėčiai ir R. G. pripažinti kaltu pagal BK 184 straipsnio 2 dalį.

495.3.

50Civilinės ieškovės atstovas taip pat nesutinka su nuosprendžio dalimi, kuria R. G. išteisintas dėl BK 183 straipsnio, nes kaltininko tvirtinimai dėl turto panaudojimo įmonės reikmėms turi būti paremti konkrečiomis aplinkybėmis ir dokumentais, o ne deklaratyvaus pobūdžio teiginiais, kurių neįmanoma patikrinti procesinėmis priemonėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys Nr. 2K-451/2004, Nr. 2K-440/2005, Nr. 2K-202/2006, Nr. 2K-213/2006, Nr. 2K-47/2007, Nr. 2K-108/2008, Nr. 2K-208/2008, Nr. 2K-368/2008, Nr. 2K-61/2009, Nr. 2K-163/2009, Nr. 2K-P-78/2012, Nr. 2K-7-84/2012). Apelianto teigimu, šiuo atveju nustatyta, kad R. G. gavo iš UAB „B“ (duomenys pakeisti) kasos bei, naudodamasis banko kortele, išėmė iš bendrovės banko sąskaitos grynuosius pinigus – iš viso 1 309 743,01 Lt, iš kurių 1 142 441,76 Lt panaudojo UAB „B“ (duomenys pakeisti) veikloje (975 834,07 Lt panaudojo UAB „B“ (duomenys pakeisti) veikloje + 166 607,69 Lt, kuriuos panaudojo UAB „B“ (duomenys pakeisti) veikloje, tačiau šias išlaidas pateisinančių dokumentų nepateikė), 115 580 Lt panaudojo trečiųjų asmenų naudai, o dėl likusios sumos – 51 721,25 Lt – patirtoms ūkio išlaidoms ar kitokiam piniginių lėšų panaudojimui pateisinti nepateikė patvirtinančių dokumentų, piniginių lėšų bendrovei negrąžino. Atkreipia dėmesį ir į tai, kad nėra išlaidas pateisinančių dokumentų ir dėl 166 607,69 Lt panaudojimo UAB „B“ (duomenys pakeisti) veikloje, todėl R. G. veika atitinka turto pasisavinimo sudėtį, ir jis privalo būti pripažintas kaltu pagal BK 183 straipsnio 2 dalį.

515.4.

52Panaikinus pirmosios instancijos teismo išteisinamąjį nuosprendį ir priėmus naują apkaltinamąjį nuosprendį tenkinti civilinį ieškinį jame nurodytais motyvais.

532.

54Apeliacinės instancijos teismo posėdyje prokuroras prašė prokuroro ir civilinės ieškovės atstovo apeliacinius skundus tenkinti iš dalies ir R. G. nuteisti pagal BK 183 straipsnio 2 dalį. Civilinės ieškovės UAB „B“ (duomenys pakeisti) atstovas prašė bendrovės apeliacinį skundą patenkinti. Išteisintasis ir jo gynėja prašė prokuroro ir civilinės ieškovės atstovo apeliacinius skundus atmesti.

55III.

56Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

573.

58Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroro ir civilinės ieškovės UAB „B“ (duomenys pakeisti) atstovo T. R. apeliaciniai skundai atmetami.

594.

60Apeliaciniame skunde prokuroras ir civilinės ieškovės atstovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu ir padaryta išvada, kad byloje surinkti ir teisiamojo posėdžio metu ištirti įrodymai nepatvirtina R. G. kaltės dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo, bei prašo šį asmenį pripažinti kaltu ir nuteisti pagal jo padarytas nusikalstamas veikas atitinkančius BK straipsnius.

618.1.

62Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, susipažinusi su baudžiamosios bylos medžiaga ir patikrinusi skundžiamo nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdama nagrinėjamų apeliacinių skundų ribų (BPK 320 straipsnio 3 dalis), neturi pagrindo konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas, išteisindamas R. G. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį ir BK 184 straipsnio 2 dalį, netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus ar padarė baudžiamojo įstatymo taikymo klaidą. Prokuroro ir civilinės ieškovės atstovo apeliaciniuose skunduose pateikti argumentai dėl netinkamo byloje surinktų įrodymų vertinimo, išteisinant R. G. pagal minėtus BK straipsnius, nesudaro teisinio pagrindo keisti pirmosios instancijos teismo nuosprendžio.

63Dėl nusikalstamos veikos, įtvirtintos BK 183 straipsnio 2 dalyje

645.

65Pagal BK 183 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą arba jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę, o to paties straipsnio 2 dalyje, be kitų kvalifikuojamųjų požymių, nustatyta baudžiamoji atsakomybė už didelės vertės svetimo turto pasisavinimą. Turto pasisavinimas – tai neteisėtas, neatlygintinas, kaltininkui svetimo, jam patikėto ar jo žinioje buvusio turto (turtinės teisės) pavertimas savo turtu (turtine teise), pažeidžiant turto patikėjimo ar perdavimo jo žiniai sąlygas, t. y. kai imama elgtis su juo kaip su nuosavu ir taip padaroma žala turto (turtinės teisės) savininkui arba teisėtam valdytojui. Teismų praktikoje pripažįstama, kad akcinės bendrovės turtas jos akcijų turėtojui ir net vieninteliam akcininkui yra svetimas, akcininkai neturi turtinės teisės valdyti, naudoti įmonės turto ir disponuoti juo kaip nuosavu. Uždarosios akcinės bendrovės vadovo ir net vienintelio akcininko veiksmai netinkamai disponuojant įmonės turtu tam tikromis aplinkybėmis gali būti kvalifikuojami kaip svetimo turto ar turtinės teisės pasisavinimas ar iššvaistymas. Kita vertus, netinkama juridinio asmens valdymo organų ar jų narių veikla visų pirma suprantama kaip Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.83–2.87 straipsnių nuostatų pažeidimas, todėl, taikant baudžiamąją atsakomybę už netinkamą bendrovės turto panaudojimą, svarbu įsitikinti, kad bendrovės vadovo veiksmai akivaizdžiai peržengė civilinės atsakomybės ribas.

666.

67Kvalifikuojant kaltininko veiką pagal BK 183 straipsnį, turi būti nustatyti ir subjektyvieji šios nusikalstamos veikos požymiai – tiesioginė tyčia. Turto pasisavinimo atveju tiesioginė tyčia reiškia, kad kaltininkas, kuriam patikėtas (buvęs jo žinioje) svetimas turtas, neteisėtai disponuodamas juo, pavyzdžiui, paimdamas jį iš bendrovės kasos, nori paversti jį nuosavu turtu, taip siekdamas naudos savininko sąskaita. Sprendžiant, ar kaltininkas, neteisėtai disponuodamas jos lėšomis, padarė BK 183 straipsnyje numatytą nusikalstamą veiką, būtina nustatyti ir jo tyčios turinį (kryptingumą), t. y. kokį sumanymą turėjo kaltininkas, paimdamas pinigus, kurie turėjo būti panaudoti konkrečiam tikslui, ir jais disponuodamas: ar juos panaudoti asmeniniams poreikiams tenkinti, ar įmonės reikmėms. Apie kaltininko sumanymo turinį sprendžiama atsižvelgiant į tai, kaip šios lėšos buvo naudojamos, ar dėl to įmonei buvo padaryta žala, taip pat į kitas objektyvias veikos padarymo aplinkybes. Darant išvadą dėl kaltininko veiksmų atitikties arba neatitikties BK 183 straipsnyje įtvirtintos turto pasisavinimo sudėties požymiams, turi būti tiriamos ir vertinamos bylos aplinkybės, patvirtinančios ar paneigiančios tokių lėšų panaudojimo įmonės reikmėms faktą. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad kaltininko parodymai, jog bendrovės lėšos buvo paimtos ir naudotos jos reikmėms, to nepagrindžiant konkrečiomis aplinkybėmis ir nesant kitų jo parodymus patvirtinančių įrodymų, savaime nėra pakankamas pagrindas paneigti turto pasisavinimo sudėties buvimą jo padarytoje veikoje. Kaltininko tvirtinimai dėl pinigų panaudojimo bendrovės reikmėms turi būti paremti konkrečiomis aplinkybėmis, o ne deklaratyvaus pobūdžio teiginiais, kurių neįmanoma patikrinti procesinėmis priemonėmis. Nenustačius kaltininko sumanymo disponuoti iš bendrovės paimtomis lėšomis jos naudai (interesams), kvalifikuojant kaltininko veiką kaip turto pasisavinimą (BK 183 straipsnis), neturi reikšmės, kokiais kitais tikslais (pvz., siekiant naudos sau ar kitiems asmenims) tokios lėšos buvo naudojamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-84/2012, Nr. 2K-213/2012, Nr. 2K-382-489/2015).

687.

69R. G. buvo kaltinamas tuo, kad, nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. būdamas UAB „B“ (duomenys pakeisti) direktoriumi ir kasininku bei einamų pareigų pagrindu būdamas materialiai atsakingas už jam patikėtą UAB „B“ (duomenys pakeisti) turtą, nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 3 d. vienas disponuodamas bendrovės piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje ir bendrovės kasoje kaip atskaitingas asmuo iš UAB „B“ (duomenys pakeisti) kasos ir banko sąskaitos išsimokėjo 1 309 743,01 Lt, iš kurių 51 721,25 Lt patirtoms ūkio išlaidoms pateisinti ar kitokį piniginių lėšų panaudojimą patvirtinančių dokumentų nepateikė, piniginių lėšų bendrovei negrąžino, taip pasisavino didelės vertės jam patikėtą svetimą turtą, t. y. UAB „B“ (duomenys pakeisti) priklausančias pinigines lėšas – 51 721,25 Lt (14 979,51 Eur).

708.

71Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad tiki R. G. parodymais, kad įmonės pinigai buvo leidžiami būtent jos naudai. Teisėjų kolegija su tokiais apygardos teismo argumentais sutinka, nors iš tiesų nuteistasis neturėjo dalies dokumentų, pagrindžiančių pinigų panaudojimą, tačiau nuteistojo R. G. parodymus, kad pinigus leido sumokėti asmenims, su kuriais nebuvo sudaręs darbo sutarčių, už atliktas paslaugas, t. y. sniego valymą, įmonės pastatų ir prie jų esančių kelių, įrenginių remontą, kitą aplinkos tvarkymą, šventinių vakarėlių rengimą, patvirtina kiti byloje esantys įrodymai.

7212.1.

73Išteisintasis R. G. parodė, kad jis nesisavino UAB „B“ (duomenys pakeisti) priklausančių piniginių lėšų. Įmonė neturėjo savo ūkio skyriaus, todėl ūkio darbams buvo samdomi aplinkinių kaimų ūkininkai, kiti gyventojai (bedarbiai). Su jais nebuvo sudaromos darbo sutartys, jiems buvo mokomi grynieji pinigai. Įmonė įkurta kaimiškoje vietovėje, žiemomis reikėdavo nuo kelio valyti sniegą, remontuoti kelią, įmonėje atlikti remonto darbus, taisyti sugedusią įmonės techniką, todėl kas mėnesį tekdavo išleisti ne mažiau kaip 1 000 Eur, ir tai tęsėsi ketverius metus. Prieš kiekvienas Kalėdas darbuotojams buvo rengiami kalėdiniai vakarėliai, jiems įteikiamos dovanos, užsakoma kavinė, meninė programa. Buvo sąskaitų, kurias pateikdavo buhalterijai, tačiau ne visiems atliktiems darbams ar suteiktoms paslaugoms buvo išrašomos sąskaitos. Taip pat buvo švenčiamas įmonės akcininko B. E. J. gimtadienis, jam perkamos dovanos (t. 8, b. l. 115). Apklausiamas apeliacinės instancijos teisme, R. G. patvirtino, kad dėl įvairių ūkio darbų kreipdavosi į ūkininkus, kaip į fizinius asmenis, su kuriais už atliktus darbus ir atsiskaitydavo (t. 10, b. l. 131).

7412.2.

75Liudytoja J. G. parodė, kad B. E. J. buvo perduodami įvairūs daiktai ir automobiliai, taip pat dovanos prieš Kalėdas. Taip pat parodė, kad Lietuvoje buvo švenčiamas įmonės akcininko šešiasdešimtmetis, o už šventę, B. E. J. nurodymu, sumokėjo UAB „B“ (duomenys pakeisti). Taip pat trejus metus buvo švenčiamos Kalėdos, darbuotojams mokamos premijos. Už sniego valymą ir kelių užpylimą fiziniams asmenims, kurie tai darydavo, įmonė sumokėdavo grynaisiais pinigais (t. 9, b. l. 21–22).

7612.3.

77Liudytoja G. N. parodė, kad R. G. kaip Naujųjų metų dovaną buvo atsiuntęs televizorių (t. 9, b. l. 122).

7812.4.

79Liudytoja A. K. parodė, kad UAB „B“ (duomenys pakeisti) akcininkui B. E. J. iš Lietuvos buvo vežami daiktai, dovanos, bet įmonės apskaitoje tai nebuvo parodyta, nes jai, kaip buhalterei, nebuvo pateikti dokumentai (t. 9, b. l. 91).

8012.5.

81Liudytojas B. E. J., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad Kalėdų proga dovanų yra gavęs televizorių, du šildytuvus, du vandens siurblius, žoliapjovę. R. G. jam atvežtus daiktus turėjo nurašyti nuo UAB „B“ (duomenys pakeisti) sąskaitos. Jis, kaip įmonės akcininkas, R. G. nekėlė jokių reikalavimų dėl įmonės vardu nupirkto turto perdavimo. Taip pat parodė, kad jam nežinoma, kokios sumos buvo panaudotos įmonės darbuotojų vakaronėms (t. 2, b. l. 3–4; t. 5, b. l. 105–109).

8212.6.

83Taigi remiantis aptartais parodymais galima daryti išvadą, kad UAB „B“ (duomenys pakeisti) buhalterinėje apskaitoje buvo matomos ne visos operacijos, nes dalis dokumentų įmonės buhalterei nebuvo pateikti, o įmonės lėšos buvo naudojamos įmonės reikmėms ne tik atsiskaitant pagal sąskaitas, bet ir nesant sąskaitų, tai patvirtino išteisintasis R. G., byloje apklausti liudytojai ir pats UAB „B“ (duomenys pakeisti) akcininkas B. E. J..

8412.7.

85Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2016 m. kovo 1 d. specialisto išvadoje Nr. 140-IS1-1237 nurodoma, kad tyrimui atlikti pateiktoje suvestinėje „R. G. Sąskaita ( - ) grafoje pirkta „B“ (duomenys pakeisti) be sąskaitų“ nurodyta, kad 2011–2014 m. R. G. už įvairius darbus, paslaugas, kalėdinius vakarėlius sumokėjo 129 100 Lt, tačiau mokėjimus pateisinančių dokumentų nepateikė (t. 4, b. l. 84–91). Net ir vadovaujantis pastarąja specialisto išvada Nr. 140-IS1-1237 negalima konstatuoti, kad R. G. pasisavino UAB „B“ (duomenys pakeisti) priklausantį turtą už 51 721,25 Lt (14 979,51 Eur). Ši išvada tik patvirtina faktą, kad nusikaltimo objektas – UAB „B“ (duomenys pakeisti) turtas, t. y. 51 721,25 Lt (14 979,51 Eur), – nebuvo grąžintas įmonei arba nebuvo pateikti šio turto panaudojimą įmonės reikmėms pateisinantys dokumentai, tačiau niekaip nepatvirtina nusikalstamos veikos subjektyviosios pusės požymių, t. y. nuteistojo kaltės padarius šį nusikaltimą.

8612.7.1.

87Kaip jau minėta, turto pasisavinimo faktą nuteistasis neigia, kitų objektyvių duomenų, patvirtinančių šį faktą, byloje nesurinkta. Tuo labiau kad byloje taip pat nėra galimybės nustatyti tikslios sumos, kurios panaudojimas įmonės reikmėms nepagrįstas finansiniais dokumentais. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2016 m. vasario 18 d. specialisto išvadoje Nr. 140-(04246)-IS1-245 nurodoma, kad tyrimui atlikti nepateiktos R. G. avanso ataskaitos, kitų UAB „B“ (duomenys pakeisti) atskaitingų asmenų avanso apyskaitos, kasos dokumentai, todėl specialistė neturi galimybės nustatyti, ar tyrimui atlikti pateikti visi prekių, paslaugų pirkimo bei atlyginimų mokėjimo dokumentai, kai už prekes, paslaugas ir su bendrovės darbuotojais buvo atsiskaitoma grynaisiais pinigais, taip pat specialistė negali nustatyti, kiek konkrečiai R. G. sumokėjo už prekes ir paslaugas, t. y. kiek gauto avanso buvo panaudota įmonės reikmėms ir kiek jis liko skolingas bendrovei (t. 4, b. l. 28–44). Taigi matyti, kad specialistė pateikė išvadą, pagrįstą taip pat tik prielaidomis. Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu, siekiant patikrinti galimą turto pasisavinimo faktą, pašalinti abejones dėl pirmosios instancijos teismo išvadų, buvo apklausta byloje specialius tyrimus atlikusi specialistė. Specialistė B. M. paaiškino, kad bendra suma, kurios panaudojimas nepagrįstas dokumentais, yra 333 908,94 Lt, tačiau ji nepateikia konkrečios išvados, kad tai yra UAB „B“ (duomenys pakeisti) padaryta žala, kad tyrimui atlikti nebuvo pateikti visi reikalingi dokumentai (t. 10, b. l. 129). Kita vertus, atsižvelgus į tai, kad suma, kurios panaudojimas nepagrįstas dokumentais, yra daug didesnė, nei nurodyta kaltinime, galima daryti išvadą, kad prokuroras ir civilinė ieškovė sutinka, kad dalies pinigų panaudojimas, nors jis ir nebuvo pagrįstas jokiais finansiniais dokumentais, buvo atliktas UAB „B“ (duomenys pakeisti) naudai ir reikmėms.

8812.7.2.

89Likus nepašalintoms abejonėms, negalima daryti išvados, kad nuteistasis kaltinime nurodytą pinigų sumą pasisavino. Apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltininko kaltę padarius nusikalstamą veiką ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Išnaudojus visas galimybes ir nepavykus pašalinti abejonių, jos turi būti aiškinamos nuteistojo naudai.

909.

91Pirmiau aptarti įrodymai patvirtina nuteistojo R. G. parodymus, kad UAB „B“ (duomenys pakeisti) priklausančios lėšos buvo naudojamos atsiskaitant be sąskaitų už įvairius darbus, paslaugas, kalėdinius vakarėlius, todėl pagrįstai įvertintos kaip išleistos įmonės reikmėms, o R. G. išteisintas pagal BK 183 straipsnio 2 dalį.

92Dėl nusikalstamos veikos, įtvirtintos BK 184 straipsnio 2 dalyje

9310.

94Pagal BK 184 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą arba turtinę teisę arba didelės mokslinės vertės, istorinės ar kultūrinės reikšmės vertybes. Turto iššvaistymas – tai tyčinis arba neatsargus kaltininkui patikėto ar jo žinioje buvusio svetimo turto (turtinės teisės) neteisėtas, neatlygintinas perleidimas tretiesiems asmenims, padarant žalos turto (turtinės teisės) savininkui ar teisėtam valdytojui. Turto iššvaistymo neteisėtumas pasireiškia tuo, kad kaltininkui patikėtas ar jo žinioje esantis svetimas turtas (turtinė teisė) neteisėtai perleidžiamas tretiesiems asmenims, jei tai atliekant nebuvo laikomasi nustatytos turto (turtinės teisės) patikėjimo ar disponavimo tvarkos, buvo pažeistos esminės turto (turtinės teisės) patikėjimo ar buvimo žinioje sąlygos, turto (turtinės teisės) savininko ar teisėto valdytojo interesai ir taip jam padaryta žala. Turto (turtinės teisės) perleidimo tvarka paprastai nustatoma norminiais aktais, o esant sutartiniams santykiams – bendru susitarimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-168/2013). Turto perleidimas apima turto pardavimą, dovanojimą ar kitokį perleidimą tretiesiems asmenims. Šio nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl kvalifikuojant turto iššvaistymą reikia konstatuoti, ar neteisėtai disponuojant įmonės turtu buvo padaryta turtinė žala. Turtinė žala turi būti reali, o ne tik konstatuojama pagal įmonės buhalterinės apskaitos dokumentuose esančius duomenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-210/2012, Nr. 2K-P-78/2012). Konstatuojant turtinės žalos kilimą ne mažiau svarbu įvertinti, kieno – įmonės ar asmeninėms – reikmėms turtas (turtinė teisė) buvo panaudotas. Jei iš įmonės neteisėtai paimtu turtu disponuojama šios įmonės naudai (interesais), turtinė žala, būdinga turto iššvaistymui, nėra padaroma, todėl tokia veika pagal BK 184 straipsnį paprastai nekvalifikuojama.

9511.

96Taigi ne kiekvienu atveju, kai padaryta veika formaliai atitinka turto išvaistymo, nustatyto BK 184 straipsnyje, sudėties požymius, ji pripažįstama nusikalstama. Veika turi ne tik formaliai atitikti baudžiamajame įstatyme įtvirtintos nusikaltimo sudėties požymius, bet ir būti pavojinga. Kiekvienu atveju turi būti įvertinama, ar veikos pavojingumas yra pakankamas veiką pripažinti nusikalstama, ar ji pagal savo pavojingumą laikytina mažiau pavojingu teisės pažeidimu (administraciniu, drausminiu nusižengimu, civiliniu deliktu). Toks aiškinimas atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nuostatą, kad nusikalstamomis veikomis įstatyme gali būti pripažintos tik tokios veikos, kurios iš tikrųjų yra pavojingos ir kuriomis iš tikrųjų daroma žala arba dėl kurių kyla grėsmė, kad tokia žala bus padaryta (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat laikosi nuomonės, kad tiek baudžiamosios teisės paskirtis, tiek ir bendrieji teisės principai, įtvirtinti demokratinių teisinių valstybių jurisprudencijoje, suponuoja tai, kad negalimas tokios teisinės praktikos formavimas, kai sprendžiant civilinius ginčus taikomos baudžiamosios teisės normos, ir asmens elgesys esant išimtinai civiliniams teisiniams santykiams vertinamas kaip atitinkamos nusikalstamos veikos padarymas. Atsižvelgiant į tai, kad baudžiamoji atsakomybė demokratinėse valstybėse suprantama kaip ultima ratio (kraštutinė priemonė), naudojama saugomų teisinių gėrių apsaugai, todėl ir taikoma ji turėtų būti tik tais atvejais, kai švelnesnėmis priemonėmis tų pačių tikslų pasiekti negalima (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-251/2013, Nr. 2K-451/2014, Nr. 2K-518/2014).

9712.

98R. G. buvo išteisintas dėl kaltinimo pagal BK 184 straipsnio 2 dalį, kad jis, būdamas UAB „B“ (duomenys pakeisti) direktoriumi, UAB „B“ (duomenys pakeisti) priklausančias pinigines lėšas panaudojo niekaip su bendrovės veikla nesusijusiems mokėjimams už prekes ir paslaugas trečiųjų asmenų naudai, t. y. 45 000 Lt jis panaudojo garažo, priklausančio bendrovės akcininko B. E. J. draugei G. N., statybai; už 12 000 Lt nupirko akcininkui B. E. J. traktoriuką-žoliapjovę; už 4 000 Lt nupirko akcininkui B. E. J. kubilą maudynėms; 30 500 Lt panaudojo sumokėti už UAB „B“ (duomenys pakeisti) darbuotojų R. P., S. G., A. B. darbą pas privačius asmenis Švedijoje; du kartus akcininkui B. E. J.davė grynaisiais pinigais po 10 000 Lt; pervedė iš UAB „B“ (duomenys pakeisti) banko sąskaitos 4 080 Lt niekaip su UAB „B“ (duomenys pakeisti) veikla nesusijusiai I. D., taip iššvaistė jam patikėtą didelės vertės svetimą UAB „B“ (duomenys pakeisti) turtą – 115 580 Lt (33 474,28 Eur).

9913.

100Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad byloje nepaneigti išteisintojo R. G. parodymai, jog bendrovės turto perdavimas bendrovės akcininkui B. E. J. buvo skolos jam (B. E. J.) grąžinimas, todėl bendrovės akcininko negalima laikyti trečiuoju asmeniu, kuriam neteisėtai ir neatlygintinai perduotas bendrovės turtas BK 184 straipsnio prasme. Teisėjų kolegija su tokiais apygardos teismo argumentais sutinka, nes visi byloje esantys duomenys patvirtina, kad bendrovei priklausančio turto ir grynųjų pinigų perdavimas buvo skolos akcininkui grąžinimas.

10117.1.

102Išteisintasis R. G. parodė, kad B. E. J., kaip UAB „B“ (duomenys pakeisti) akcininkas, į bendrovės sąskaitą įmokėdavo savo grynuosius pinigus, kurie buvo paskola UAB „B“ (duomenys pakeisti). Kam konkrečiai įmokėdavo pinigus, B. E. J. nenurodydavo. Taip pat parodė, kad G. N. su B. E. J. nuo 2010 m. gyveno kartu. B. E. J. sakydavo, kad žiemą reikia aprūpinti G. N. motiną malkomis, todėl R. G. jai veždavo malkų, briketų. 2012 m. pavasarį buvo pradėta tvarkyti G. N. motinos namų aplinka, alpinariumai, nudažytas namas. UAB „B“ (duomenys pakeisti) tam pinigų neskyrė. Taip pat buvo supuvęs, sulinkęs medinis garažas, kurio pamatai buvo akmeniniai ir kurį B. E. J. pasisiūlė nugriauti bei pasatyti naują, pateikė brėžinius ir pasakė, kad UAB „B“ (duomenys pakeisti) statys garažą. B. E. J. jam (R. G.) liepė susirasti darbininkus ir pradėti garažo statybą. Liepė išrašyti jo bendrovei 98 tūkstančių kronų (apie 30 tūkstančių litų) sąskaitą, pagal kurią pinigai buvo pervesti į UAB „B“ (duomenys pakeisti) sąskaitą. Vėliau B. E. J. pervedė 48 tūkstančius kronų į UAB „B“ (duomenys pakeisti) sąskaitą. R. G. pasiūlė savo tėvui pastatyti garažą. Pastarasis sutiko, taip pat surado dar porą žmonių, kurie galėtų padėti. Dėl to R. G. iš UAB „B“ (duomenys pakeisti) kasos paimdavo grynuosius pinigus statybinėms medžiagoms pirkti ir darbininkams sumokėti. Pinigus mokėdavo grynaisiais, vokeliuose, darbininkai niekur nepasirašė. Baigus garažo statybą, atvažiavo B. E. J., kuriam viskas tiko, tačiau pasakė, kad daugiau nieko nestatys, nes tai atsėjo brangiai. Iš viso garažo statybai buvo pervesta apie 98 tūkstančiai kronų, kurių pakako garažui pastatyti. Baigus statyti garažą, B. E. J. buvo pateikta sąmata, kiek buvo išleista grynųjų pinigų, už kokius darbus buvo sumokėta. Buvo sutarta, kad tuos pinigus minusuos iš B. E. J. suteiktos paskolos UAB “B“ (duomenys pakeisti). Taip pat parodė, kad Švedijos įmonei „L“ (duomenys pakeisti), kurios savininkas buvo B. E. J., UAB „B“ (duomenys pakeisti) darydavo stakles ir veždavo kas mėnesį. Buvo išvežta produkcijos už 15 tūkstančių kronų. Traktoriukas-žoliapjovė ir kubilas maudynėms buvo nupirkti B. E. J. ir išvežti į jo namus Švedijoje. Darbuotojai R. P. S. G., A. B. 2011 m. buvo išvykę į Švediją, bet nebuvo įformintos komandiruotės, jie dirbo B. E. J. įmonėje ir pas jį namuose. Darbuotojams buvo išmokėta 30 500 Lt atlyginimo. Pas B. E. J. taip pat dirbo I. D. vyras. Pinigai buvo sumokėti I. D., nes jie ten dirbo kaip šeima. Už atliktus darbus sumokėjo UAB “B“ (duomenys pakeisti). Buvo sutarta, kad akcininkas B. E. J. skolą iš UAB „B“ (duomenys pakeisti) atsiims šių darbuotojų darbu, prekėmis, daiktais. Jam buvo pigiau samdyti žmones iš Lietuvos, negu iš Švedijos. Sakė, kad pinigus nuskaičiuos nuo bendrovės skolos. Taip pat parodė, kad B. E. J. jo paties prašymu du kartus yra perdavęs po 10 000 Lt (t. 8, b. l. 182–185).

10317.2.

104Liudytoja J. G. parodė, kad B. E. J. buvo perduodami konkretūs daiktai: automobiliai, traktoriai, kubilas maudynėms, dovanos prieš Kalėdas. Viskas buvo fiksuojama. B. E. J. sakydavo, kad UAB „B“ (duomenys pakeisti) jam daug skolinga ir jam perduotą turtą minusuos iš bendrovės skolos. Garažas Viekšniuose buvo statomas iš B. E. J. pinigų, jis pervedė į bendrovę pinigus ir paprašė R. G. pastatyti garažą. Pinigus pervesdavo dalimis. Pasakė, kad jei pastatys garažą, tada sumažins skolą. Į Švediją 2011–2012 m. važiavo UAB „B“ (duomenys pakeisti) darbuotojai, kurie ten B. E. J. statė pastatus, dažė fabriką, mūrijo krosnis. Už atliktus darbus mokėdavo UAB “B“ (duomenys pakeisti). Darbuotojai išvykdavo mėnesiui, savaitei (t. 9, b. l. 21–23).

10517.3.

106Liudytojas B. E. J. parodė, kad jis buvo vienintelis UAB “B“ (duomenys pakeisti) akcininkas, todėl jis, kaip bendrovės akcininkas, UAB „B“ (duomenys pakeisti) skolino asmeninius pinigus, už kuriuos bendrovė galėjo pirkti pastatus, automobilius, įrenginius, mechanizmus, medžiagas, ir tai buvo paskola sau pačiam. Parodė, kad R. G. paklausė, ar jis galėtų pastatyti garažą Viekšniuose, surasti žmonių, kurie galėtų tai padaryti. Sutarė, kad garažo statyba kainuos 25 000 litų. Garažo statybai pinigus pervesdavo mokėjimo nurodymais į UAB “B“ (duomenys pakeisti) banko sąskaitą. UAB „B“ (duomenys pakeisti) prie garažo statybos prisidėjo. Iš viso garažo statyba kainavo 32 000 Lt. Iš UAB „B“ (duomenys pakeisti) gavo traktoriuką, kuriam buvo permontuotas galingesnis variklis, nes jo traktoriukas buvo sugedęs. Traktoriukui pirkti buvo panaudoti UAB “B“ (duomenys pakeisti) pinigai. Kubilo maudynėms, kuris buvo jam atsiųstas ir kurį jis turi, niekada neužsakė, nes jam jo nereikėjo. Buvo žmonių, kurie dirbo jo namuose, ir jis jiems sumokėjo savo asmeniniais pinigais. Dirbo du žmonės, bet tai nesusiję su UAB „B“ (duomenys pakeisti). UAB “B“ (duomenys pakeisti) jam pateikė medienos granulių, kurių vertė galėjo būti apie 200 000 litų. Taip pat R. G. vieną kartą jam perdavė 17 000 Švedijos kronų (t. 9, b. l. 122–123).

10717.4.

108Liudytoja G. N. parodė, kad B. E. J. paprašė R. G. surasti žmonių, kurie galėtų pasatyti garažą. Garažo statybai reikalingus pinigus B. E. J. pervedė į UAB „B“ (duomenys pakeisti) banko sąskaitą. Pabaigus garažo statybą, papildomai sumokėta 3 000 Lt. Garažo statyba iš viso kainavo 28 000 Lt. Ji asmeniškai savo pinigų už garažo statybą nemokėjo (t. 9, b. l. 121–122).

10917.5.

110Liudytojas S. G. parodė, kad vasaros metu yra dirbęs UAB “B“ (duomenys pakeisti). Nuo 2011 m. tris vasaras dirbo Švedijoje, pas B. E. J., tačiau atlyginimą jam mokėdavo UAB „B“ (duomenys pakeisti). Per mėnesį uždirbdavo apie 5–6 tūkstančius litų. B. E. J. turėjo didelį namą, reikėdavo prie namo dirbti, dažyti. Teko ir kitoje B. E. J. įmonėje dirbti. Ten dirbo su A. D.. Pinigus gaudavo grįžęs į Lietuvą, tačiau niekur nepasirašydavo. Per visą darbo laiką uždirbo apie 30–40 tūkstančių litų. Kubilas maudynėms buvo UAB „B“ (duomenys pakeisti), o vėliau atsirado B. E. J. namuose (t. 9, b. l. 92).

11117.6.

112Liudytojas S. G. parodė, kad 2013 m. vasarą statė garažą Viekšniuose, dirbdavo savaitgaliais. Garažas buvo statomas švedo prašymu (švedas paprašė jo sūnaus R. G.). Garažo statybai reikalingas lėšas atveždavo grynaisiais pinigais R. G.. Kiek išleisdavo, tiek ir paimdavo. Pildė raštelį, kiek išleisdavo, kad turėtų kuo pasiteisinti prieš sūnų. Medžiagoms išleido apie 30 tūkstančių litų, o iš viso garažo statybai išleido apie 40–50 tūkstančių litų. R. G. jam sakė, kad garažui buvo skirti švedo pinigai (t. 9, b. l. 23).

11317.7.

114Liudytojas V. K. parodė, kad prieš 3 ar 4 metus R. G. tėvo paprašytas Viekšnių miestelyje padėjo statyti garažą. Dirbo porą savaitgalių, už dieną mokėdavo po 100 litų. Pinigus mokėjo S. G. (t. 9, b. l. 92–93).

11517.8.

116Liudytojas R. P. parodė, kad UAB „B“ (duomenys pakeisti) dirbo elektriku, santechniku. Į Švediją buvo išvykęs 5 ar 6 kartus, kai paskambindavo švedas. Yra montavęs kondicionierius švedo įmonėje, taip pat atliko visus santechnikos darbus švedo namuose. Švedas skambindavo direktoriui, kad atsiskaitytų, ir visada atsiskaitydavo UAB „B“ (duomenys pakeisti). Atlyginimo gaudavo apie 600–700 litų. Jam mokėdavo grynaisiais pinigais, ir jis pasirašydavo dokumente. Pinigus mokėdavo ir buhalterė, ir direktorius (t. 9, b. l. 23).

11714.

118Išanalizavus pirmiau aptartus liudytojų parodymus, matyti, kad šie liudytojai, papildydami vieni kitų parodymus, kartu patvirtino ir išteisintojo R. G. viso proceso metu nurodytas aplinkybes, kad UAB „B“ (duomenys pakeisti) buvo skolinga bendrovės akcininkui B. E. J., todėl už UAB „B“ (duomenys pakeisti) priklausančius pinigus pastatytas garažas, pirkti daiktai (traktoriukas-žoliapjovė ir kubilas maudynėms), mokėtas atlyginimas pas bendrovės akcininką Švedijoje dirbusiems asmenims ir bendrovei priklausantys grynieji pinigai bendrovės akcininkui buvo perduoti kaip grąžinama skola. Kaip matyti, aplinkybes, kad taip jam buvo grąžinama UAB “B“ (duomenys pakeisti) skola, patvirtino ir pats UAB „B“ (duomenys pakeisti) akcininkas B. E. J., taip pat su jomis apeliacinės instancijos teisme sutiko ir prokuroras, prašydamas R. G. nuteisti tik pagal BK 183 straipsnio 2 dalį už UAB „B“ (duomenys pakeisti) priklausančių lėšų, t. y. 51 721,25 Lt (14 979,51 Eur), pasisavinimą.

11918.1.

120Kitokios išvados apeliacinės instancijos teismui neleidžia daryti ir R. G. pareikštas kaltinimas dėl iš UAB „B“ (duomenys pakeisti) banko sąskaitos pervestų 4 080 Lt su UAB „B“ (duomenys pakeisti) veikla niekaip nesusijusiai I. D.. Priešingai nei nurodyta kaltinime, iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 4 080 Lt I. D. buvo pervesta ne iš UAB “B“ (duomenys pakeisti), o iš asmeninės R. G. sąskaitos (t. 3, b. l. 97). Taigi dėl šio pervedimo UAB „B“ (duomenys pakeisti) nuostolių nepatyrė.

12115.

122Teismų praktikoje ne kartą pabrėžta, kad baudžiamoji teisė nėra formali, ji nustato atsakomybę tik už pavojingas veikas, o ne formalius pažeidimus. Patikėto ar kaltininko žinioje perduoto turto tvarkymo tvarkos pažeidimas pats savaime nesuponuoja baudžiamosios atsakomybės, jei nėra padaroma žala arba nėra kliūčių padarytą žalą atlyginti civilinėmis teisinėmis priemonėmis. Šios nuostatos ignoravimas tokio pobūdžio bylose gali lemti nepakankamo pavojingumo veikų kriminalizavimą, taip iškreipti baudžiamųjų įstatymų principus bei paskirtį. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje taip pat nurodoma, kad nusikaltimai – tai pirmiausia tokie teisės pažeidimai, kuriais itin šiurkščiai pažeidžiamos žmogaus teisės ir laisvės, kitos Konstitucijos saugomos ir ginamos vertybės, daromas neigiamas poveikis gyvenimo sąlygoms, žmonių gyvenimo lygiui, kėsinamasi į valstybės ir visuomenės gyvenimo pagrindus (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. ir 2006 m. sausio 16 d. nutarimai). Kaip minėta, UAB „B“ (duomenys pakeisti) akcininkui B. E. J. perduotas pastatytas garažas, daiktai ir grynieji pinigai yra jo žinioje, o UAB „B“ (duomenys pakeisti) atstovams tai neabejotinai buvo žinoma. Nepaisant to, šie nepareiškė reikalavimo B. E. J. dėl daiktų ir pinigų grąžinimo, gindami, jų manymu, pažeistas teises nesikreipė į teismą dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo. Aptartų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad R. G. veiksmais nebuvo sudaryta situacija, kad UAB „B“ (duomenys pakeisti) negalėtų civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės arba toks pažeistų teisių gynimo būdas būtų apsunkintas, neperspektyvus.

12316.

124Įvertinusi visas aptartas bylos aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad R. G. padaryti tam tikri teisės aktų, kuriais reglamentuojami civiliniai teisiniai santykiai, nuostatų pažeidimai pagal jų pobūdį ir pavojingumo laipsnį nebuvo tokie, kad jų pakaktų baudžiamajai atsakomybei pagal BK 184 straipsnio 2 dalį kilti, ir šiais pažeidimais Lietuvos Respublikos Konstitucijos saugomos vertybės nebuvo pažeistos taip šiurkščiai, kad jie būtų pripažinti nusikalstama veika. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys nesuteikia pagrindo daryti išvados, kad R. G. veikė nusikalstama tyčia siekdamas išvaistyti UAB „B“ (duomenys pakeisti) turtą, todėl nėra teisinio pagrindo R. G. veikos pripažinti nusikalstama ir jos kvalifikuoti pagal BK 184 straipsnio 2 dalį. Atitinkamai atmetamas ir civilinės ieškovės atstovo apeliaciniame skunde išdėstytas prašymas tenkinti UAB “B“ (duomenys pakeisti) civilinį ieškinį.

12517.

126Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 17 d. nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, jo naikinti ar keisti prokuroro ir civilinės ieškovės atstovo apeliaciniuose skunduose nurodytais motyvais ir argumentais nėra teisinio pagrindo.

127Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

128Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroro R. B. ir civilinės ieškovės UAB “B“ (duomenys pakeisti) atstovo T. R. apeliacinius skundus atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 4. I.... 5. Bylos esmė... 6. 1.... 7. R. G. buvo kaltinamas tuo, kad nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. būdamas UAB „B“... 8. 2.... 9. Be to, R. G. nuo 2009 m. rugsėjo 1 d., būdamas UAB „B“ (duomenys... 10. 3.... 11. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 17 d. nuosprendžiu R. G.... 12. 3.1.... 13. Nuosprendyje nurodoma, kad kreditorius ir UAB „B“ (duomenys pakeisti)... 14. 3.2.... 15. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad UAB „B“ (duomenys pakeisti)... 16. 3.3.... 17. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs nagrinėjamoje byloje nustatytas... 18. 3.4.... 19. Teismas UAB „B“ (duomenys pakeisti) civilinį ieškinį paliko... 20. II.... 21. Apeliacinių skundų teisiniai argumentai... 22. 4.... 23. Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroras R. B. apeliaciniu skundu prašo... 24. – pagal BK 184 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 3 (trejiems) metams;... 25. – pagal BK 183 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 3 (trejiems) metams ir 6... 26. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti... 27. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2... 28. Iš dalies tenkinti UAB „B“ (duomenys pakeisti) civilinį ieškinį,... 29. 4.1.... 30. Prokuroras nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino... 31. 4.2.... 32. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad garažo statybai panaudotos lėšos... 33. 4.2.1.... 34. Kaltinamojo R. G., liudytojo B. E. J. parodymai, kiti baudžiamosios bylos... 35. 4.2.2.... 36. Baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad R. G. už UAB... 37. 4.3.... 38. Prokuroras nurodo, kad Šiaulių apygardos teismas, išteisinęs R. G. dėl... 39. 4.4.... 40. Apibendrindamas prokuroras teigia, kad kaltinamojo R. G. veiksmai, t. y. UAB... 41. 4.5.... 42. Prokuroras nurodo, kad turi būti iš dalies tenkinamas civilinis ieškinys,... 43. 5.... 44. Civilinės ieškovės UAB „B“ (duomenys pakeisti) atstovas T. R.... 45. 5.1.... 46. UAB „B“ (duomenys pakeisti) atstovas nurodo, kad priimant nuosprendį buvo... 47. 5.2.... 48. Apeliantas teigia, kad R. G. kaltinamajame akte nurodytu laikotarpiu buvo UAB... 49. 5.3.... 50. Civilinės ieškovės atstovas taip pat nesutinka su nuosprendžio dalimi,... 51. 5.4.... 52. Panaikinus pirmosios instancijos teismo išteisinamąjį nuosprendį ir... 53. 2.... 54. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje prokuroras prašė prokuroro ir... 55. III.... 56. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 57. 3.... 58. Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroro ir civilinės ieškovės UAB... 59. 4.... 60. Apeliaciniame skunde prokuroras ir civilinės ieškovės atstovas nesutinka su... 61. 8.1.... 62. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, susipažinusi su... 63. Dėl nusikalstamos veikos, įtvirtintos BK 183 straipsnio 2 dalyje... 64. 5.... 65. Pagal BK 183 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą arba... 66. 6.... 67. Kvalifikuojant kaltininko veiką pagal BK 183 straipsnį, turi būti nustatyti... 68. 7.... 69. R. G. buvo kaltinamas tuo, kad, nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. būdamas UAB „B“... 70. 8.... 71. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad tiki R. G. parodymais, kad įmonės... 72. 12.1.... 73. Išteisintasis R. G. parodė, kad jis nesisavino UAB „B“ (duomenys... 74. 12.2.... 75. Liudytoja J. G. parodė, kad B. E. J. buvo perduodami įvairūs daiktai ir... 76. 12.3.... 77. Liudytoja G. N. parodė, kad R. G. kaip Naujųjų metų dovaną buvo atsiuntęs... 78. 12.4.... 79. Liudytoja A. K. parodė, kad UAB „B“ (duomenys pakeisti) akcininkui B. E.... 80. 12.5.... 81. Liudytojas B. E. J., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad... 82. 12.6.... 83. Taigi remiantis aptartais parodymais galima daryti išvadą, kad UAB „B“... 84. 12.7.... 85. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2016 m. kovo 1 d.... 86. 12.7.1.... 87. Kaip jau minėta, turto pasisavinimo faktą nuteistasis neigia, kitų... 88. 12.7.2.... 89. Likus nepašalintoms abejonėms, negalima daryti išvados, kad nuteistasis... 90. 9.... 91. Pirmiau aptarti įrodymai patvirtina nuteistojo R. G. parodymus, kad UAB... 92. Dėl nusikalstamos veikos, įtvirtintos BK 184 straipsnio 2 dalyje... 93. 10.... 94. Pagal BK 184 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar... 95. 11.... 96. Taigi ne kiekvienu atveju, kai padaryta veika formaliai atitinka turto... 97. 12.... 98. R. G. buvo išteisintas dėl kaltinimo pagal BK 184 straipsnio 2 dalį, kad... 99. 13.... 100. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad byloje nepaneigti išteisintojo... 101. 17.1.... 102. Išteisintasis R. G. parodė, kad B. E. J., kaip UAB „B“ (duomenys... 103. 17.2.... 104. Liudytoja J. G. parodė, kad B. E. J. buvo perduodami konkretūs daiktai:... 105. 17.3.... 106. Liudytojas B. E. J. parodė, kad jis buvo vienintelis UAB “B“ (duomenys... 107. 17.4.... 108. Liudytoja G. N. parodė, kad B. E. J. paprašė R. G. surasti žmonių, kurie... 109. 17.5.... 110. Liudytojas S. G. parodė, kad vasaros metu yra dirbęs UAB “B“ (duomenys... 111. 17.6.... 112. Liudytojas S. G. parodė, kad 2013 m. vasarą statė garažą Viekšniuose,... 113. 17.7.... 114. Liudytojas V. K. parodė, kad prieš 3 ar 4 metus R. G. tėvo paprašytas... 115. 17.8.... 116. Liudytojas R. P. parodė, kad UAB „B“ (duomenys pakeisti) dirbo elektriku,... 117. 14.... 118. Išanalizavus pirmiau aptartus liudytojų parodymus, matyti, kad šie... 119. 18.1.... 120. Kitokios išvados apeliacinės instancijos teismui neleidžia daryti ir R. G.... 121. 15.... 122. Teismų praktikoje ne kartą pabrėžta, kad baudžiamoji teisė nėra formali,... 123. 16.... 124. Įvertinusi visas aptartas bylos aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą,... 125. 17.... 126. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad Šiaulių... 127. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 128. Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroro R. B. ir civilinės ieškovės UAB...