Byla 1A-164-478/2019
Dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 16 d. nuosprendžio, kuriuo E. A. G. pripažintas kaltu padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 202 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 222 straipsnio 1 dalyje, ir jam paskirtos bausmės:

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jūratės Jakubonienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dariaus Kantaravičiaus ir Algirdo Remeikos, sekretoriaujant Laimai Grėbliūnienei, dalyvaujant prokurorui Virgilijui Lazauskui, nuteistajam E. A. G., jo gynėjui advokatui Evaldui Liutkevičiui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo E. A. G. gynėjo advokato Evaldo Liutkevičiaus apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 16 d. nuosprendžio, kuriuo E. A. G. pripažintas kaltu padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 202 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 222 straipsnio 1 dalyje, ir jam paskirtos bausmės:

3pagal BK 202 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimas 3 (trims) mėnesiams,

4pagal BK 300 straipsnio 1 dalį – areštas 45 (keturiasdešimt penkioms) paroms,

5pagal BK 182 straipsnio 2 dalį – laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams,

6pagal BK 222 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimas 4 (keturiems) mėnesiams.

7Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto a) papunkčiu, paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu, vieną laisvės atėmimo dieną prilyginant vienai arešto parai, prie griežčiausios bausmės iš dalies pridedant švelnesnes bausmes, ir paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas 3 (trejiems) metams.

8Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 8 punktu, laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 3 (trejiems) metams, įpareigojant nuteistąjį E. A. G. per visą laisvės atėmimo bausmės atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

9E . A. G. paskirtos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas (asmens tapatybės kortelė Nr. ( - ) ir Lietuvos Respublikos piliečio pasas Nr. ( - )) ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti paliktos galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikintos.

10Civilinio ieškovo Kauno teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys patenkintas iš dalies ir priteista solidariai iš E. A. G. ir uždaros akcinės bendrovės (toliau – UAB) „( - )“ privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui 24 873,32 Eur (dvidešimt keturių tūkstančių aštuonių šimtų septyniasdešimt trijų eurų 32 ct) nusikaltimu padarytos turtinės žalos.

11Šiuo nuosprendžiu taip pat nuteistas juridinis asmuo UAB „( - )“, tačiau dėl jo apeliacinių skundų negauta.

12Teisėjų kolegija

Nustatė

131.

14E. A. G. nuteistas už tai, kad jis nuo 2006 m. birželio 9 d., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracijos adresas ( - ), direktoriumi, laikotarpiu nuo 2012 m. lapkričio 20 d. iki 2016 m. kovo 2 d. UAB „( - )“ patalpose, esančiose ( - ), pažeisdamas Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 35-855, 2004, Nr. 4-36) 4 straipsnio 1 dalies reikalavimus, kur nurodyta, kad „Verstis odontologijos praktika Lietuvos Respublikoje turi teisę odontologas, turintis šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą galiojančią licenciją. Verstis odontologijos praktika odontologas gali tik sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti odontologijos praktikos paslaugas“ ir Odontologijos praktikos licencijavimo taisyklių, patvirtintų 2004 m. rugsėjo 6 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-624 (Žin., 2004, Nr. 137-5006) 42 punkto nuostatas, kur nurodyta, kad „Gydytojas odontologas gali verstis odontologijos praktika pagal licencijoje nurodytą profesinę kvalifikaciją tik tapęs Rūmų nariu ir tik sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti odontologijos praktikos paslaugas“, neturėdamas licencijos, suteikiančios teisę verstis odontologijos praktika, neteisėtai teikė gydytojo odontologo implantavimo ir kitas odontologijos paslaugas ne mažiau kaip 78 asmenims, tai yra piliečiams:

15-

16V. A., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 315,58 eurus,

17-

18S. B., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 492,35 eurus,

19-

20B. B., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo 335,09 eurus,

21-

22V. Č., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 289,62 eurus,

23-

24G. D., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo 335,09 eurus,

25-

26A. G., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo 335,09 eurus,

27-

28M. G., už kurio gydymą Kauno teritorinė ligonių kasa UAB ,,( - )“ kompensavo 1031,05 eurų,

29-

30J. G., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 2027 eurus,

31-

32L. G., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo 115,85 eurus,

33-

34B. G., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 1433 eurus,

35-

36E. G., už kurios gydymą Kauno teritorinė ligonių kasa UAB „( - )“ kompensavo 1031,05 eurų,

37-

38V. J., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo 335,09 eurus,

39-

40P. K., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 550 eurų,

41-

42A. K., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo 335, 09 eurus,

43-

44A. K., už kurios gydymą Kauno teritorinė ligonių kasa UAB „( - )“ kompensavo 1031,05 eurų,

45-

46S. K., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB,,( - )“ sumokėjo 301,20 eurus,

47- O. K., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 724 eurus,

48-

49R. L., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB,,( - )“ sumokėjo 306,13 eurus,

50-

51R. J. L., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo 159,29 eurus,

52-

53B. M., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 2027 eurus,

54-

55J. M., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 521 eurus,

56-

57L. N., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1200 eurų,

58-

59A. O. O., už kurios E. A. G. suteiktas paslaugas Kauno teritorinė ligonių kasa UAB „( - )“ kompensavo 1031,05 eurų,

60-

61J. P., už kurio E. A. G. suteiktas paslaugas Kauno teritorinė ligonių kasa UAB „( - )“ kompensavo 335,09 eurų,

62-

63G. R., už kurio E. A. G. suteiktas paslaugas Kauno teritorinė ligonių kasa UAB „( - )“ kompensavo 335,09 eurų,

64-

65I. R., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1448 eurus,

66-

67R. A. R., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo 335,09 eurus,

68-

69E. D. S., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo 335,09 eurus,

70-

71M. K. T., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1158 eurų,

72-

73A. Ū., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 434,43 eurus,

74-

75E. U., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1158 eurus,

76-

77M. V., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 800 eurų,

78-

79V. V., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 868 eurus,

80-

81J. S., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo 335,09 eurus,

82-

83M. P., už kurios E. A. G. suteiktas paslaugas Kauno teritorinė ligonių kasa UAB „( - )“ kompensavo 1031,05 eurų,

84-

85J. R., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo 305,55 eurus,

86-

87A. S., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 579 eurus,

88-

89V. R., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 868 eurus,

90-

91A. Z., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo 185,80 eurus,

92-

93A. A. Ž., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB,,( - )“ sumokėjo ne mažiui 926 eurus,

94-

95I. V., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1072 eurus,

96-

97R. V., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1437 eurus,

98- O. B., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 1071 eurus,

99-

100A. P., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 231 eurus,

101-

102A. P., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 637 eurus,

103-

104J. B., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo apie 1303 eurus,

105-

106J. S., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB,,( - )“ sumokėjo apie 1000 eurų,

107-

108M. I. B., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 1013 eurų,

109-

110F. P., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 1450 eurus,

111-

112K. B., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 478 eurus,

113-

114R. J., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 1013 eurų,

115-

116M. B., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 904,80 eurus,

117-

118J. S., už kurio E. A. G. jam suteiktas paslaugas Kauno teritorinė ligonių kasa UAB „( - )“ kompensavo 335,09 eurų,

119-

120D. B., už kurio E. A. G. jam suteiktas paslaugas Kauno teritorinė ligonių kasa UAB „( - )“ kompensavo 1031,05 eurų,

121-

122M. P., už kurios E. A. G. jai suteiktas paslaugas Kauno teritorinė ligonių kasa UAB ,,( - )“ kompensavo 335,09 eurų,

123-

124N. Ž., už kurios E. A. G. jai suteiktas paslaugas Kauno teritorinė ligonių kasa UAB „(duomenys neskelbtini“ kompensavo 335,09 eurus,

125-

126L. J., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 1356 eurus,

127-

128V. P., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 868 eurus,

129-

130P. J., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 579 eurus,

131-

132V. P., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 868 eurus,

133-

134B. O., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1450 eurus,

135-

136L. P., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1039 eurus,

137-

138A. V., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 579 eurus,

139-

140B. P., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 608 eurus

141-

142V. Č., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 579 eurus,

143-

144R. J. M., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1390 eurų,

145-

146V. J., kuris iš E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 637 eurus,

147-

148M. P., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 335,09 eurus,

149-

150L. S., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1135,54 eurus,

151-

152D. S., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 579 eurus,

153-

154I. S., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 347 eurus,

155-

156S. P., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 680 eurų,

157-

158L. O., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 492 eurus,

159-

160I. K., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 725 eurus,

161taip pat V. D., B. V., B. S., L. J., ir iš šios veiklos gavo pajamų, ne mažiau kaip 55 592,70 eurų, įskaitant UAB ,,( - )“ Kauno teritorinės ligonių kasos kompensuotas sumas, tokiu būdu versliškai ėmėsi ūkinės, finansinės veiklos, neturėdamas licencijos veiklai, kuriai ji reikalinga.

1621.1. Be to, jis UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracijos adresas ( - ), bendrovės patalpose, esančiose ( - ), laikotarpiu nuo 2012 m. lapkričio 20 d. iki 2014 m. spalio 28 d., atlikęs pacientams gydytojo odontologo paslaugas, neturėdamas licencijos, suteikiančios teisę verstis gydytojo odontologo praktika, suklastojo tikrus dokumentus – A. S., A. O. O., J. S., R. B., M. P., A. Z., J. R., D. B., J. B., V. R., L. J. asmens sveikatos istorijas ir A. K. asmens sveikatos istorijos įdėtinį lapą, o būtent:

1631.1.1.

164UAB „( - )“ A. S. asmens sveikatos istorijos Nr. ( - ) įdėtiniame lape į ambulatorinę kortelę, skiltyje „Anamnezė, objektyvūs duomenys, gydymas ir paskyrimai“, parašė esančius rankraštinius tekstus ties datomis „2014 01 08“, „2014 01 29“, „2014 09 09“, prasidedančius ties data „2014 01 08“ žodžiais „Ortopedas. Nušlifuoti ...“ ir besibaigiančius ties data „2014 09 09“ įrašais „ ... -17; # S1.“, ir ties datomis „2014 01 29“, 2014 09 09“ patvirtino J. V. vardiniu antspaudu.

1651.1.2.

166UAB „( - )“ A. O. O. asmens sveikatos istorijos Nr. ( - ) įdėtiniame lape į ambulatorinę kortelę, skiltyje „Anamnezė, objektyvūs duomenys, gydymas ir paskyrimai“, parašė esančius rankraštinius tekstus ties datomis „2014 06 06“, „2014 06 09“, 2014 06 16“, „2014 06 20“, „2014 06 23“, 2014 06 25“, prasidedančius pirmame puslapyje ties data „2014 06 06“ žodžiais „Pacientė konsultuota ...“ ir besibaigiančius trečiame puslapyje ties data „2014 06 25“ žodžiais „ ... viso 3849 – su priemoka.“, ir ties minėtomis datomis patvirtino J. V. vardiniu antspaudu.

1671.1.3.

168UAB „( - )“ J. S. asmens sveikatos istorijos Nr. ( - ) įdėtiniame lape į ambulatorinę kortelę, skiltyje „Anamnezė, objektyvūs duomenys, gydymas ir paskyrimai“, parašė esančius rankraštinius tekstus, prasidedančius pirmame puslapyje ties data „2013 10 09“ žodžiais „Chirurgo k-ja. Bus sriegiami...“ ir besibaigiančius šeštame puslapyje ties data „2014 10 28“ žodžiais „... po 7 darbo dienų.“, ir ties datomis „2014 01 22“, „2014 01 29“, „2014 09 09“, „2014 10 28“ patvirtino J. V. vardiniu antspaudu.

1691.1.4.

170UAB „( - )“ R. B. asmens sveikatos istorijos įdėtiniame lape į ambulatorinę kortelę, skiltyje „Anamnezė, objektyvūs duomenys, gydymas ir paskyrimai“, kuriam buvo suteiktos paslaugos, dėl kurių nebuvo kreiptasi į teritorines ligonių kasas, lėšų išmokėjimui iš privalomojo sveikatos draudimo fondo, parašė esančius rankraštinius tekstus ties datomis „2013 09 03“, „2014 05 21“, prasidedančius pirmame puslapyje ties data „2013 09 03“ žodžiais „Chirurgas Sol. Ubistezini forte ...“ ir besibaigiančius žodžiais „... rėžimas paaiškintas“, prasidedančius trečiame puslapyje ties data „2014 05 21“ žodžiais „Chirurgas Sol. Ubistezini...“ ir besibaigiančius žodžiais „ ... ne anksčiau 2014 – 09 mėn.“, ir ties minėtomis datomis patvirtino J. V. vardiniu antspaudu.

1711.1.5.

172UAB „( - )“ M. P. asmens sveikatos istorijos Nr. ( - ) įdėtiniame lape į ambulatorinę kortelę, skiltyje „Anamnezė, objektyvūs duomenys, gydymas ir paskyrimai“, parašė esančius rankraštinius tekstus ties datomis „2013 05 23“, „2013 05 27“, „2013 05 31“, prasidedančius ties data „2013 05 23“ žodžiais „Ortopedas Pac. pageidauja ...“ ir besibaigiančius ties data „2013 05 31“ žodžiais „... atsiskaitė pilnai“, ir ties minėtomis datomis patvirtino J. V. vardiniu antspaudu.

1731.1.6.

174UAB „( - )“ A. Z. asmens sveikatos istorijos Nr. ( - ) įdėtiniame lape į ambulatorinę kortelę, skiltyje „Anamnezė, objektyvūs duomenys, gydymas ir paskyrimai“, parašė esančius rankraštinius tekstus ties datomis „2013 04 24“, „2013 05 08“, „2013 05 14“, „2013 05 21“, „2013 05 29“, prasidedančius ties data „2013. 04. 24“ žodžiais „Chirurgas. Sol. Ubistezini forte ...“ ir besibaigiančius antrame puslapyje ties data „2013 05 29“ žodžiais „... suform. I lai.....“, ir ties datomis „2013 04 24“, „2013 05 14“, „2013 05 29“ atspaudų „( - )“ vietose pasirašytus parašus gydytojo J. V. vardu, už gydytoją J. V. pasirašė savo parašais, ir ties datomis „2013 04 24“, „2013 05 08“, „2013 05 14“, „2013 05 21“, „2013 05 29“ patvirtino J. V. vardiniu antspaudu.

1751.1.7.

176UAB „( - )“ J. R. asmens sveikatos istorijos Nr. ( - ) įdėtiniame lape į ambulatorinę kortelę, skiltyje „Anamnezė, objektyvūs duomenys, gydymas ir paskyrimai“, parašė esančius rankraštinius tekstus ties datomis „2013 05 15“, „2013 05 15“, „2013 05 21“, „2013 05 28“, „2013 06 05“, „2013 06 14“, prasidedančius pirmame puslapyje ties data „2013 05 15“ žodžiais „Chirurgas Sol. Ubistezini forte ...“ ir besibaigiančius antrame puslapyje ties data „2013 06 14“ žodžiais „... atiduota“, ir ties datomis „2013 05 15“, „2013 05 21“, po rankraštiniais tekstais, prasidedančiais atitinkamai žodžiais „Chirurgas ...“, „Ortopedas. ...“, antrame puslapyje ties data „2013 05 28“, po rankraštiniu tekstu, prasidedančiu žodžiais „Ortopedas. Nustatyta ...“, pasirašytus parašus gydytojo J. V. vardu, už gydytoją J. V. pasirašė savo parašais, ir ties datomis 2013 05 15“, „2013 05 15“, „2013 05 21“, „2013 05 28“, „2013 06 05“, „2013 06 14“ patvirtino J. V. vardiniu antspaudu.

1771.1.8.

178UAB „( - )“ D. B. asmens sveikatos istorijos Nr. ( - ) įdėtiniame lape į ambulatorinę kortelę, skiltyje „Anamnezė, objektyvūs duomenys, gydymas ir paskyrimai“, parašė esančius rankraštinius tekstus ties datomis „2013 11 12“, „2013 11 13“, „2013 11 18“, „2013 11 27“, prasidedančius pirmame puslapyje ties data „2013 11 12“ žodžiais „Ortopedas. Pacientui...“ ir besibaigiančius antrame puslapyje ties data „2013 11 27“ žodžiais „... apžiūra po 3 mėn.“, ir ties minėtomis datomis patvirtino J. V. vardiniu antspaudu.

1791.1.9.

180UAB „( - )“ J. B. asmens sveikatos istorijos Nr. ( - ) įdėtiniame lape į ambulatorinę kortelę, skiltyje „Anamnezė, objektyvūs duomenys, gydymas ir paskyrimai“, parašė esančius rankraštinius tekstus ties datomis „2012 11 20“, „2012 11 27“, „2013 02 05“, „2013 02 13“, „2013 03 15“, „2013 03 26“, prasidedančius pirmame puslapyje ties data „2012.11. 20“ žodžiais „Chirurgas Sol. Ubistezini forte...“ ir besibaigiančius trečiame puslapyje ties data „2013 03 26“ žodžiais „... Rėžimas paaiškintas.“, ir ties datomis „2013 02 13“, „2013 03 26“, po rankraštiniu tekstu, atspaudo „( - )“ vietoje esančius gydytojo J. V. vardu pasirašytus parašus, už gydytoją J. V. pasirašė savo parašu, ir ties datomis „2012 11 20“, „2013 02 05“, „2013 02 13“,„2013 03 15“, „2013 03 26“ patvirtino J. V. vardiniu antspaudu.

1811.1.10.

182UAB „( - )“ V. R. asmens sveikatos istorijos Nr. ( - ) įdėtiniame lape į ambulatorinę kortelę, skiltyje „Anamnezė, objektyvūs duomenys, gydymas ir paskyrimai“, parašė esančius rankraštinius tekstus ties datomis „2013 01 17“, „2013 03 22“, „2013 04 10“ prasidedančius pirmame puslapyje ties data „2013 01 17“ žodžiais „Ortopedas. Pacientė konsultuota ...“ ir besibaigiančius antrame puslapyje ties data „2013 04 10“ žodžiais „... Perduota užbaig...“, ir ties datomis „2013 03 22“, „2013 04 10“ patvirtino J. V. vardiniu antspaudu.

1831.1.11.

184UAB „( - )“ L. J. asmens sveikatos istorijos įdėtiniame lape į ambulatorinę kortelę, skiltyje „Anamnezė, objektyvūs duomenys, gydymas ir paskyrimai“, kuriai buvo suteiktos paslaugos, dėl kurių nebuvo kreiptasi į teritorines ligonių kasas, lėšų išmokėjimui iš privalomojo sveikatos draudimo fondo, parašė esančius rankraštinius tekstus ties datomis „2013 08 06“, „2013 09 03“, „2013 09 24“, prasidedančius pirmame puslapyje ties data „2013 08 06“ žodžiais „Terapeutas. 24 d. šaknų ...“ ir besibaigiančius žodžiais „... laikinas užpildas.“, prasidedančius pirmame puslapyje ties data „2013 09 03“ žodžiais „Terapeutas. Užplombuotas ...“ ir besibaigiančius žodžiais „... kapai gaminti.“, prasidedančius antrame puslapyje ties data „2013 09 24“ žodžiais „Terapeutas Užpl. ...“ ir besibaigiančius užrašu „... Charizma A3.“, ir ties minėtomis datomis patvirtino J. V. vardiniu antspaudu.

1851.1.12.

186A. K. įdėtiniame lape į ambulatorinę kortelę, skiltyje „Anamnezė, objektyvūs duomenys, gydymas ir paskyrimai“, parašė esančius rankraštinius tekstus ties datomis „2014 06 11“, „2014 08 06“, prasidedančius ties data „2014 06 11“ žodžiais „Chirurgo k-ja. ...“ ir besibaigiančius ties data „2014 08 06“ žodžiais „... Rėžimas paaiškintas.“, antrame puslapyje, stulpelyje „Diagnozė“, po rankraštinio teksto, besibaigiančio žodžiais „... did. suma 09 09.“, esantį parašą pasirašė Eugenijus A. G., ir ties datomis „2014 08 06“, „2015-01-20“ patvirtino J. V. vardiniu antspaudu,

187tokiu būdu jis, pažeisdamas 1999 m. lapkričio 29 d. Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymą Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, kad gydytojai odontologai, gydytojai odontologai specialistai, kaip ir kiti sveikatos priežiūros specialistai, turi pildyti asmens sveikatos istoriją (forma Nr. 025-043/a), ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. V-l „Dėl numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, kad visi įrašai asmens sveikatos istorijoje bei kituose medicinos dokumentuose turi būti tvirtinami sveikatos priežiūros specialisto spaudu, aukščiau išvardintuose dokumentuose padarydamas tikrovės neatitinkančius įrašus, kad paslaugas atliko gydytojas J. V., ir tai patvirtindamas J. V. vardu išduotu antspaudu, o A. Z., J. R., J. B. asmens sveikatos istorijų įdėtiniuose lapuose į ambulatorinę kortelę, skiltyje „Anamnezė, objektyvūs duomenys, gydymas ir paskyrimai“ po rankraštiniu tekstu, bei A. K. įdėtiniame lape, stulpelyje „Diagnozė“, po rankraštiniu tekstu, pasirašydamas savo parašu ties J. V. vardiniu atspaudu, nors tikrovėje paslaugas atliko jis pats, neturėdamas licencijos, suteikiančios teisę verstis gydytojo odontologo praktika, tokiu būdu suklastojo tikrus dokumentus.

1881.2. Be to, jis laikotarpiu nuo 2012 m. gruodžio 11 d. iki 2017 m. gegužės 25 d. UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracijos adresas ( - ), bendrovės patalpose, esančiose ( - ), neturėdamas licencijos, suteikiančios teisę verstis gydytojo odontologo praktika ir atlikęs gydytojo odontologo paslaugas piliečiams V. A., S. B., B. B., V. Č., G. D., A. G., M. G., J. G., L. G., B. G., E. G., V. J., P. K., A. K., A. K., S. K., O. K., R. L., R. J. L., B. M., J. M., L. N., A. O. O., J. P., G. R., I. R., R. A. R., E. D. S., M. K. T., A. Ū., E. U., M. V., V. V., N. Ž., J. S., M. P., J. R., A. S., V. R., A. Z., A. A. Ž., I. V., R. V., O. B., A. P., A. P., J. B., J. S., B. S., M. I. B., F. P., K. B., R. J., M. B. ir UAB „( - )“ ( - ) medicinos punkte, esančiame ( - ) rajono savivaldybėje, neturėdamas licencijos, suteikiančios teisę verstis gydytojo odontologo praktika, ir, atlikęs gydytojo odontologo paslaugas piliečiams J. S., D. B., M. P., B. V., jų asmens sveikatos istorijose padarė įrašus apie atliktas paslaugas, juos patvirtino svetimu gydytojo J. V. vardiniu antspaudu, nors tikrovėje odontologines paslaugas minėtiems asmenims suteikė jis pats, neturėdamas licencijos, suteikiančios teisę verstis gydytojo odontologo praktika, o M. L. asmens sveikatos istorijoje padarė įrašus apie atliktas paslaugas, juos patvirtino svetimu gydytojo J. V. vardiniu antspaudu, nors tikrovėje jos nebuvo suteiktos, šių dokumentų su tikrovės neatitinkančiais duomenimis pagrindu užpildė 2013 m. sausio 10 d., 2013 m. vasario 10 d., dvi 2013 m. kovo 10 d., 2013 m. balandžio 10 d., 2013 m. gegužės 9 d., dvi 2013 m. birželio 10 d., dvi 2013 m. liepos 10 d., 2013 m. lapkričio 10 d., 2013 m. gruodžio 10 d., dvi 2014 m. vasario 10 d., dvi 2014 m. gegužės 10 d., dvi 2014 m. birželio 10 d., 2014 m. liepos 3 d., 2014 m. liepos 10 d., dvi 2014 m. rugsėjo 9 d., dvi 2014 m. lapkričio 6 d., 2014 m. gruodžio 5 d., 2015 m. sausio 9 d. UAB „( - )“ suteiktų dantų protezavimo paslaugų asmens lėšomis ataskaitas, žinodamas, kad aukščiau minėtų asmenų negali įtraukti į minėtas ataskaitas, kadangi šiems asmenims paslaugas suteikė jis pats, nebūdamas registruotas privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „( - )“ administravimo ir apskaitos posistemyje ( - ), tuo pažeisdamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties (2014 m. kovo 7 d. sutarties Nr. ( - )) 2.21 punkto nuostatas, kur nurodyta: „ne vėliau kaip kitą dieną informuoti TLK apie gydytojų sąrašų pasikeitimus ir atitinkamai patikslinti duomenis privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „( - )“ administravimo ir apskaitos posistemyje ( - )“; 2.24 punkto nuostatas, kur nurodyta: „užtikrinti, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nurodytas Sutarties 1 priede, teiktų tik privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „( - )“ administravimo ir apskaitos posistemyje ( - ) nurodyti gydytojai“ ir Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 35-855, 2004, Nr. 4-36) 4 straipsnio 1 dalies reikalavimus, kur nurodyta, kad „Verstis odontologijos praktika Lietuvos Respublikoje turi teisę odontologas, turintis šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą galiojančią licenciją. Verstis odontologijos praktika odontologas gali tik sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti odontologijos praktikos paslaugas“ ir jas pateikė Kauno teritorinei ligonių kasai, lėšų išmokėjimui iš privalomojo sveikatos draudimo fondo, taip suklastojo ir panaudojo 2013 m. sausio 10 d., 2013 m. vasario 10 d., dvi 2013 m. kovo 10 d., 2013 m. balandžio 10 d., 2013 m. gegužės 9 d., dvi 2013 m. birželio 10 d., dvi 2013 m. liepos 10 d., 2013 m. lapkričio 10 d., 2013 m. gruodžio 10 d., dvi 2014 m. vasario 10 d., dvi 2014 m. gegužės 10 d., dvi 2014 m. birželio 10 d., 2014 m. liepos 3 d., 2014 m. liepos 10 d., dvi 2014 m. rugsėjo 9 d., dvi 2014 m. lapkričio 6 d., 2014 m. gruodžio 5 d., 2015 m. sausio 9 d. UAB „( - )“ suteiktų dantų protezavimo paslaugų asmens lėšomis ataskaitas, o piliečiai A. A. Ž., I. V., R. V., R. J., M. B., J. S., nežinodami, kad E. A. G., neturėdamas licencijos, suteikiančios teisę verstis gydytojo odontologo praktika, atliko gydytojo odontologo paslaugas ir nežinodami, kad už E. A. G. atliktas odontologijos paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto teritorinės ligonių kasos negali jiems kompensuoti protezavimo išlaidų, kadangi E. A. G. nebuvo registruotas privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „( - )“ administravimo ir apskaitos posistemyje ( - ), patys 2015 m. gegužės 26 d., 2015 m. gegužės 28 d., 2015 m. liepos 14 d., 2015 m. rugsėjo 16 d., 2015 m. lapkričio 19 d., 2016 m. kovo 2 d. pateikė prašymus kompensuoti dantų protezavimo išlaidas ir apmokėjimą patvirtinančius dokumentus ( - ) teritorinei ligonių kasai, lėšų išmokėjimui iš privalomojo sveikatos draudimo fondo, ko pagrindu Kauno teritorinė ligonių kasa išmokėjo į UAB „( - )“ sąskaitą ir pacientų nurodytas sąskaitas:

o žemiau nurodytiems pacientams, vadovaujantis dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-899 nuostatomis, dantų protezavimo išlaidos bus kompensuojamos atėjus eilei:

 

  Pavardė Vardas Paslaugų atlikimo data Kompensuojama suma iš PSDF biudžeto, Eur
1 B. B. 2014.04.29 335,09
2 D. G. 2014.06.27 335,09
3 G. M. 2014.04.30 1031,05
4 G. L. 2014.05.09 115,85
5 G. B. 2014.04.11 335,09
6 G. E. 2014.05.29 1031,05
7 L. R. 2014.12.05 306,13
8 J. V. 2014.04.25 335,09
9 K. P. 2014.10.15 335,09
10 K. A. 2014.04.29 335,09
11 K. A. 2014.08.28 1031,05
12 Ž. A. A. 2016.03.02 370,00
13 L. M. 2014.05.22 335,09
14 M. B. 2014.06.30 335,09
15 N. L. 2014.10.01 335,09
16 O. A. O. 2014.06.25 1031,05
17 P. J. 2014.05.23 335,09
18 R. G. 2014.11.19 335,09
19 R. R.  A. 2014.06.30 335,09
20 S. J. 2014.06.27 335,09
21 T. M. K. 2014.08.20 335,09
22 Ū. A. 2014.06.06 170,88
23 U. E. 2014.10.01 335,09
24 V. M. 2014.06.06 335,09
25 Ž. N. 2014.10.02 335,09
26 B. D. 2013.11.28 1031,05
27 P. M. 2013.05.31 335,09
28 P. M. 2013.01.31 1031,05
29 R. J. 2013.06.14 305,55
30 S. A. 2014.01.29 335,09
31 R. V. 2013.04.10 335,09
32 Z. A. 2013.05.29 152,05
33 B. O. 2013.05.23 335,09
34 P. A. 2012.12.11 335,09
35 P. A. 2013.02.21 335,09
36 B. J. 2013.03.15 335,09
37 S. B. 2013.10.01 335,09
38 B. M. I. 2014.01.31 984,71
39 V. B. 2013.06.28 911,72
40 B. S. 2014.08.01 179,56
41 P. F. 2013.04.19 335,09
42 B. K. 2013.02.26 335,09
43 G. A. 2014.04.28 335,09
44 G. J. 2014.04.23 335,09
45 K. O. 2014.04.29 335,09
46 L. R. J. 2014.04.22 159,29
47 R. I. 2014.04.02 333,06
48 S. J. 2014.01.29 335,09
49 Č. V. 2014.05.13 289,62
50 K. S. 2014.06.20 301,20
51 M. J. 2014.06.03 335,09
52 S. E. D. 2014.12.30 335,09
53 V. V. 2014.10.01 335,09
54 V. R. 2015.05.28 372,74
55 J. R. 2015.05.26 372,74
56 B. M. 2015.08.24 904,80
57 V. I. 2015.07.08 372,74
      Iš viso 24182
Pavardė Vardas Paslaugų atlikimo data Kompensuojama suma iš PSDF biudžeto, Eur 1 A. V. 2014.05.27 318,58 2 S. J. 2015.07.14 372,74 Iš viso 691,32

189tokiu būdu, suklastodamas ir panaudodamas UAB „( - )“ suteiktų dantų protezavimo paslaugų asmens lėšomis ataskaitas, apgaule UAB „( - )“ naudai įgijo didelės – 24 873,32 eurų vertės svetimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui priklausantį turtą (pinigines lėšas), padarydamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui didelės vertės 24 873,32 eurų turtinę žalą.

1901.3. Be to, jis nuo 2006 m. birželio 9 d., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracijos adresas ( - ), direktoriumi, UAB „( - )“ patalpose, esančiose ( - ), pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 21 straipsnio „Atsakomybė už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą“ 1 dalies nuostatą „Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, pagal 1995 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos „Dokumentų ir archyvų įstatymo“ Nr. 1-1115 (įstatymo redakcija Nr. IX-2084, 2004-03-30) 12 straipsnį „Dokumentų saugojimas“ 2 dalies nuostatą „Už valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės, nevalstybinės organizacijos, privataus juridinio asmens veiklos dokumentų išsaugojimą reikiamą laiką atsako vadovas“, pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 14 straipsnio „Apskaitos dokumentų pasirašymas“ 2 dalies nuostatą „Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys. Ūkio subjekto vadovas atsako už teisingos, tikslios, išsamios ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) arba apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiam asmeniui“, būdamas atsakingas už įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą, apskaitos dokumentų išsaugojimą, privalėdamas garantuoti buhalterinių įrašų teisingumą, apgaulingai tvarkė 2014 m. sausio 1 d. – 2015 m. birželio 4 d. laikotarpio UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, tai yra:

191-

192pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 4 straipsnio „Reikalavimai apskaitos informacijai“ reikalavimą, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama; 2) pateikiama laiku; 3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams“, 6 straipsnio „Apskaitos tvarkymo nustatymas ir parinkimas“ 2 dalies reikalavimą, kad „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 12 straipsnio „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas“ 1 dalies reikalavimą, kad „ Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“, 4 dalies reikalavimą, kad „Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną, arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius“, 16 straipsnio „Apskaitos registrai“ 1 dalies reikalavimą, kad „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose“, nes tyrimui nepateikė tiriamuoju laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 4 d. UAB „( - )“ išrašytų 158 vnt. PVM sąskaitų faktūrų už 9067,44 Eur sumą, į buhalterinę apskaitą jų neįtraukė, pagal jas buhalterinėje apskaitoje neapskaitė 1952 pakuočių narkotinio vaistinio preparato „M. S.“ įsigijimo, neapskaitė jo kaip atsargų, neįformino panaudojimo dokumentų ir neapskaitė jo panaudojimo, taip pat buhalterinėje apskaitoje neapskaitė 9737,13 Eur apmokėjimo už šį preparatą;

193-

194pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 4 straipsnio „Reikalavimai apskaitos informacijai“ reikalavimą, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama; 2) pateikiama laiku; 3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams“, 6 straipsnio „Apskaitos tvarkymo nustatymas ir parinkimas“ 2 dalies reikalavimą, kad „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 12 straipsnio „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas“ 1 dalies reikalavimą, kad „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“, 4 dalies reikalavimą, kad „Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną, arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius“, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. VA-25 redakcija) patvirtintų Kasos aparatų naudojimo taisyklių 32 punkto reikalavimą, kad „Kasininkas privalo: 32.1. darbe vadovautis šiomis Taisyklėmis bei kasos aparato naudojimo instrukcija; 32.2. registruoti kasos aparatu visus atsiskaitymus ir visas prekybos (paslaugų) operacijas, grynųjų pinigų išmokėjimą, įdėjimą ir išėmimą iš kasos aparato kasos“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintų „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“ 16 punkto reikalavimą, kad „Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą“, nes neoficialioje kasos knygoje įrašytų pajamų neregistravo nei elektroniniu kasos aparatu, nei oficialioje knygoje, buhalterinėje apskaitoje nefiksavo už protezavimo, dantų gydymo ir kitas paslaugas gautų 68 907,31 Eur pajamų (ir grynųjų pinigų įplaukų, ir realizacinių pajamų) ir jų panaudojimo darbo užmokesčiui bei kitoms išmokoms;

195-

196pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 19 straipsnio „Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų saugojimo tvarka“ 2 dalies reikalavimą, kad „2. Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (toliau — Dokumentų ir archyvų įstatymas) nuostatomis“ ir 1995 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos „Dokumentų ir archyvų įstatymo“ Nr. I-1115 (įstatymo redakcija Nr. IX-2084, 2004-03-30) 12 straipsnio „Dokumentų saugojimas“ 1 dalies reikalavimą, kad „1. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, valstybės įgalioti asmenys, nevalstybinės organizacijos, privatūs juridiniai asmenys privalo: 1) saugoti dokumentus patikimoje ir saugioje aplinkoje, įvertindami galimus rizikos veiksnius; 2) išsaugoti savo veiklos dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai, apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės“, nes nepateikė UAB „( - )“ išrašytų PVM sąskaitų faktūrų ir atsiskaitymą patvirtinančių dokumentų (UAB „( - )“ pinigų priėmimo kvitų, įmokėjimo į sąskaitą DNB banko sąskaitą dokumentų, juos tyrimui pateikė UAB „( - )“), pacientų atsiskaitymą patvirtinančių pinigų priėmimo kvitų (L. S. pateikė pinigų priėmimo kvitus: 2014 m. gruodžio 10 d. serija ( - ) Nr. ( - ), suma 1200 Lt ir 2015 m. sausio 30 d. ( - ) Nr. ( - ), suma 638 Eur), darbo užmokesčio už 2014 metų spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius išmokėjimo žiniaraščių 5074,90 Eur sumai (jie, kaip išlaidas pateisinantys dokumentai, įrašyti į atskaitingo asmens avansines apyskaitas);

197tokiu būdu laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 4 d. apgaulingai tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, dėl ko iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio bei struktūros.

1982.

199Apeliaciniame skunde nuteistojo E. A. G. gynėjas advokatas Evaldas Liutkevičius prašo Kauno apylinkės teismo 2018 m. spalio 16 d. nuosprendį panaikinti ir E. A. G. išteisinti dėl visų jam inkriminuotų nusikalstamų veikų. Apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, neatliekant įrodymų tyrimo.

2002.1.

201Skunde advokatas nurodo, kad apylinkės teismo nuosprendis yra nepagrįstas ir neteisėtas, teismas visų abejonių ir neaiškumų, nepašalintų bylą nagrinėjant teisme, nevertino kaltinamojo naudai, be to, nesivadovavo teismų praktika arba ją taikė netinkamai. Advokatas nesutinka su E. A. G. nuteisimu pagal BK 202 straipsnio 1 dalį. Apeliaciniame skunde pažymima, kad E. A. G., teikdamas gydytojo odontologo paslaugas, ėmėsi profesinės veiklos, neturėdamas licencijos, tačiau ne ūkinės, finansinės veiklos, kaip teigiama skundžiamame nuosprendyje. Jame konstatuota, kad BK 202 straipsnio 1 dalyje numatytos versliškumo ir stambaus masto sąvokos neatsiejamos nuo siekimo gauti pajamų ir jų gavimo (nuosprendžio 112 psl.). Nuteistasis pripažįsta neteisėtai ėmęsis profesinės veiklos, neturėdamas licencijos, kuriai ji reikalinga, tačiau nuosekliai neigia gavęs kokį nors piniginį ar kitokį atlygį iš asmenų, kuriems suteikė gydytojo odontologo paslaugas. Savo suinteresuotumą teikti tokias paslaugas E. A. G. motyvavo tuo, kad jau labai ilgai domisi odontologija, nuolat tobulinasi šios srities kursuose šalyje ir užsienyje, planuoja gauti licenciją ir tolimesnį savo gyvenimą susieti su šia veikla, todėl gydytojo odontologo paslaugas nurodytiems asmenims jis teikė vien praktikos tikslais, asmeniškai pats negaudamas iš jų jokio atlygio - nei piniginio, nei kokio nors kito. Jo pajamos tuo metu buvo UAB „( - )“ direktoriaus atlyginimas, kurį jis gavo ir būtų gavęs nepriklausomai nuo minėtų paslaugų teikimo ar neteikimo.

2022.2.

203Skundžiamame nuosprendyje teigiama esant nustatyta, kad neteisėtai suteikęs odontologijos paslaugas ne mažiau kaip 78 asmenims, E. A. G. iš šios veiklos gavo pajamų, ne mažiau kaip 55 592,70 eurus (nuosprendžio 5 psl.). Tačiau nuosprendyje, išvardinant asmenis, iš kurių E. A. G. tariamai gavo piniginį atlygį už neteisėtai suteiktas paslaugas, ties šešiasdešimt trijų asmenų vardais ir pavardėmis nurodyta, kad šie asmenys nurodomą pinigų sumą sumokėjo arba E. A. G., arba UAB „( - ); ties aštuonių asmenų vardais ir pavardėmis iš viso nenurodyta, kad jie būtų kam nors mokėję kokius nors pinigus, konstatuojant vien tai, kad už E. A. G. suteiktas paslaugas ligonių kasa UAB „( - )“ kompensavo vienokią ar kitokią pinigų sumą; ties trijų asmenų vardais ir pavardėmis nurodyta, kad už jų gydymą ligonių kasa kompensavo UAB „( - )“ vienokią ar kitokią pinigų sumą, E. A. G. niekaip neminint ir nenurodant, ar būtent jis atliko minimą gydymą; dar ties keturių, sąrašo pabaigoje nurodytų, asmenų vardais ir pavardėmis iš viso nenurodytos jokios pinigų sumos, bei kokie nors kam nors mokėjimai, vien abstrakčiai teigiant, kad E. A. G. ir iš šių asmenų už jiems neteisėtai suteiktas paslaugas gavo pajamų (nuosprendžio 2 - 5 psl.).

2042.3.

205Pažymima, kad pagal BK 202 straipsnio 1 dalį E. A. G. buvo kaltinamas, kaip fizinis asmuo, teigiant, kad būtent jo gautos pajamos patvirtina neteisėtos veiklos versliškumą ir stambų mastą. Todėl pirmosios instancijos teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, negalėjo palikti neišspręstą klausimą, ar nurodytas sumas 63 asmenys sumokėjo nuteistajam, ar UAB „( - )“ ir, jeigu vis tik UAB „( - )“, tai kodėl šios įmokos vertinamos kaip E. A. G. asmeninės pajamos, gautos vykdant neteisėtą veiklą. Skundžiamame nuosprendyje paliktas alternatyvinis variantas, t. y. kad pinigai galėjo būti sumokėti arba nuteistajam, arba bendrovei, vienareikšmiškai rodo teismą darant prielaidą, kad prie asmenų vardų ir pavardžių nurodytos sumos galėjo būti sumokėtos ir E. A. G., tuo pat metu neturint jokių objektyvių faktinių duomenų tokiai išvadai pagrįsti. Pažymima ir tai, kad UAB „( - )“, kaip juridinis asmuo, taip pat buvo kaltinamas ir yra nuteistas už analogiškos, t. y. BK 202 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymą, todėl nuosprendyje palikta alternatyva minėtus pinigus gavus arba šiai bendrovei, arba nuteistajam, niekaip negali būti laikoma objektyviu bylos aplinkybių nustatymu. Tie patys pinigai negalėjo būti tuo pačiu metu sumokėti ir E. A. G., ir UAB „( - )“, ir visoje apimtyje vertinami kaip tiek fizinio asmens, tiek juridinio asmens pajamos iš neteisėtos veiklos.

2062.4.

207Kodėl E. A. G. pajamomis laikomos skundžiamame nuosprendyje nurodytos pinigų sumos, kurias ligonių kasa pervedė UAB „( - )“ už nuteistojo aštuoniems asmenims suteiktas paslaugas, nesant jokių duomenų, kad šiuos pinigus būtų gavęs nuteistasis, o ne nurodyta bendrovė, skundžiamame nuosprendyje taip pat liko neatskleista. Neatskleista ir tai, kodėl pinigai, kuriuos ligonių kasa pervedė UAB „( - )“ už trijų asmenų gydymą, priskiriami E. A. G. gautoms iš neteisėtos veiklos pajamoms, kaip ir tai, kodėl teigiama, kad E. A. G. gavo pajamų ir už paslaugas, suteiktas keturiems paskutiniams sąraše nurodytiems asmenims, nors nei šių pajamų piniginė suma ar kitokia išraiška, nei jų tariamo gavimo aplinkybės nenurodytos.

2082.5.

209Skunde atkreipiamas dėmesys į piniginių sumų, kurios skundžiamame nuosprendyje nurodytos, kaip asmenų, kuriems nuteistasis neteisėtai teikė paslaugas, sumokėtos jam arba UAB „( - )“, itin didelius nesutapimus su tame pačiame nuosprendyje nurodytais duomenimis, pagrindžiančiais tokių sumų sumokėjimą, t. y. mokėjimo dokumentais ir asmenų, kuriems buvo suteiktos neteisėtos paslaugos, parodymais. Nuosprendyje teigiama esant nustatyta, kad S. B. E. A. G. už jo suteiktas paslaugas sumokėjo jam arba UAB „( - )“ ne mažiau kaip 492,35 eurus (nuosprendžio 2 psl.), tačiau tame pačiame nuosprendyje konstatuota, kad objektyviai nustatyta S. B. sumokėtų pinigų suma sudaro 620 litų (179,56 eurus), ką patvirtina pinigų mokėjimo kvitas (nuosprendžio 89 psl.). Pati S. B., apklausiama ikiteisminio tyrimo metu, teigė registratūroje dirbusiai darbuotojai sumokėjusi apie 1800 litų, t. y. apie 521 eurą, bet mokėjimą patvirtinančių dokumentų nepateikė (nuosprendžio 77 psl.).

2102.6.

211Skundžiamame nuosprendyje teigiama esant nustatyta, kad J. G. E. A. G. už jo suteiktas paslaugas sumokėjo jam arba UAB „( - )“ ne mažiau kaip 2027 eurus (nuosprendžio 2 psl.). Tačiau tame pačiame nuosprendyje konstatuota, kad objektyviai nustatyta J. G. sumokėtų pinigų suma yra 1190 litų (344,65 eurai), ką patvirtina pinigų mokėjimo kvitai (nuosprendžio 90 psl.). Pats J. G. teigė sumokėjęs apie 7000 litų, t. y apie 2027 eurus, ar gavo kvitus, nepamena. Nenurodė, kad kokius nors pinigus būtų mokėjęs E. A. G. (nuosprendžio 54 psl.).

2122.7.

213Nuosprendyje teigiama esant nustatyta, kad B. G. E. A. G. už jo suteiktas paslaugas sumokėjo jam arba UAB „( - )“ ne mažiau kaip 1433 eurus (nuosprendžio 2 psl.). Tačiau tame pačiame nuosprendyje konstatuota, kad objektyviai nustatyta B. G. sumokėtų pinigų suma negali būti laikoma didesne kaip 1170 litų (338,85 eurai), kadangi tik tokiai sumai jai išrašyta UAB „( - )“ sąskaita faktūra (nuosprendžio 88 psl.). Pati B. G. teigia mokėjusi 4950 litų, t. y. 1433,61 eurus, tačiau dokumentų, patvirtinančių tokį mokėjimą, byloje nėra. Kam konkrečiai mokėjo, ji nenurodė, kaip ir to, ar gavo kokius nors mokėjimą patvirtinančius dokumentus (nuosprendžio 60 psl.).

2142.8.

215Nuosprendyje teigiama esant nustatyta, kad L. N. E. A. G. už jo suteiktas paslaugas sumokėjo jam arba UAB „( - )“ ne mažiau kaip 1200 eurų (nuosprendžio 2 psl.). Tačiau tame pačiame nuosprendyje konstatuota, kad objektyviai nustatyta L. N. sumokėtų pinigų suma yra ne didesnė kaip 1200 litų (347,54 eurai), nes būtent tokiai sumai UAB „( - )“ išrašytą sąskaitą faktūrą jis pateikė ligonių kasai (nuosprendžio 88 psl.). Pats L. N., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu, teigė, kad nors „tuo metu mokėjo litais, bet dabar taip jau skaičiuoja, kad eurais gaunasi apytiksliai tiek“ (nuosprendžio 79 psl.), t. y. teigė, kad jo sumokėti 1200 litų turėtų būti vertinami kaip sumokėti 1200 eurų. Pirmosios instancijos teismas su šia liudytojo nuostata sutiko ir būtent jos pagrindu „konvertavo“ litus į eurus santykiu vienas litas lygus vienam eurui - jokių kitų duomenų tokiai išvadai pagrįsti byloje nėra.

2162.9.

217Analogiški neaiškumai, netikslumai ir nesutapimai tarp dokumentuose užfiksuotų mokėtų sumų, liudytojų parodymų apie mokėjimų dydį ir aplinkybes, bei pirmosios instancijos teismo išvadų dėl galimai E. A. G. arba UAB „( - )“ sumokėtų sumų dydžio, skundžiamame nuosprendyje nepašalinti dar mažiausiai dėl dešimties asmenų: I. R. (nuosprendžio 3 psl., 30 psl.), M. V. (nuosprendžio 3 psl., 49 psl.), V. V. (nuosprendžio 3 psl., 90 psl.), A. A. Ž. (nuosprendžio 3 psl., 94 psl.), I. V. (nuosprendžio 3 psl., 94 psl.), R. V. (nuosprendžio 3 psl., 94 psl.), O. B. (nuosprendžio 3 psl., 83 psl., 94 psl.), J. S. (nuosprendžio 3 psl., 95 psl.), M. I. B. (nuosprendžio 3 psl., 96 psl.), R. J. (nuosprendžio 4 psl., 96 psl.) ir L. S. (nuosprendžio 4 psl., 97 psl.). Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad dydis piniginių sumų, kurias, pirmosios instancijos teismo manymu, skundžiamo nuosprendžio 2 - 5 psl. išvardinti asmenys sumokėjo arba nuteistajam, arba UAB „( - )“, buvo nustatinėjamas ne remiantis objektyviais faktiniais duomenimis, o vien subjektyviais minėtų asmenų parodymais. Pirmosios instancijos teismas šiais parodymais neabejojo ir grindė jais minėtų sumų konkrečius dydžius net ir tais atvejais, kai liudytojai nurodydavo, kad mokėjo „apie“, t. y. negalėdavo kategoriškai nurodyti mokėtos sumos dydžio.

2182.10.

219Advokatas atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 127 straipsnis numato atsakomybę už vertimasi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla, neturint licencijos (leidimo) veiklai, kuriai reikalinga licencija (leidimas), ar kitokiu neteisėtu būdu. Administracine tvarka atsako tokia veikla besiverčiantys asmenys, kurių gaunamos pajamos (įplaukos) ar paskutinių dvylikos mėnesių pajamos (įplaukos), ar nustatyta tvarka neįtrauktų į apskaitą prekių vertė neviršija penkių šimtų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, t. y. 25 000 eurų. Nuosprendyje nustatyta, kad E. A. G. iš neteisėtos veiklos gavo ne mažiau kaip 55 592,70 eurus pajamų, tačiau aukščiau išanalizuotos aplinkybės aiškiai patvirtina tokią išvadą esant visiškai nepagrįsta.

2202.11.

221Advokato teigimu, verslo, kaip vykstančio reiškinio objektyvus konstatavimas yra neatsiejamas nuo aiškiai nustatyto siekio gauti pajamas ir jų gavimo, o stambus mastas - nuo šių pajamų dydžio. E. A. G. atveju objektyviai nenustatytas ne tik jam spėjamai priskiriamų pajamų dydis, bet ir pats faktas, kad jis už savo neteisėtą veiklą iš viso gavo kokias nors pajamas. Versliškumo konstatavimas, nesant objektyvių duomenų apie pajamas, o stambaus masto - apie tokių pajamų dydį ir jų gavimo laikotarpį, beprasmiu paverčia ANK 127 straipsnį ir ištrina aiškiai nubrėžtą ribą tarp baudžiamosios ir administracinės atsakomybės, sudarant palankias sąlygas itin subjektyviam kiekvieno atvejo vertinimui ir tuo pačiu administracinį nusižengimą padariusio asmens galimam patraukimui baudžiamojon atsakomybėn, o padariusio nusikaltimą - vien administracinėn.

2222.12.

223Apeliaciniame skunde taip pat nesutinkama dėl E. A. G. nuteisimo pagal BK 300 straipsnį. Apeliantas pripažintas kaltu suklastojęs tikrus dokumentus – dvylikos asmenų sveikatos istorijas, tačiau nė viename iš šių dokumentų nėra jokių įrašų, teigiančių, „kad paslaugas atliko gydytojas J. V.“. Visų dvylikos dokumentų rankraštiniai tekstai yra grynai medicininio pobūdžio, t. y. apie gydymo eigą, paskirtas procedūras, pacientų būklę ir pan. Byloje nėra jokių duomenų, kad šie įrašai neatitinka tikrovės, t. y. nėra nustatyta, kad gydymo eiga būtų ne tokia, kokia nurodyta minimuose dokumentuose, kad nebūtų atliktos nurodomos procedūros, ar tikrovės neatitiktų kiti šiuose dokumentuose nurodyti kiti medicininiai duomenys. Tai, kad šiuos tekstus parašė asmuo, neturintis licencijos verstis gydytojo odontologo praktika, automatiškai nepaverčia šiuose tekstuose išdėstytų duomenų neatitinkančiais tikrovės.

2242.13.

225Eugenijaus A. G. teigimu, J. V., dirbdamas UAB „( - )“, suantspauduodavo savo spaudu tuščius blankus, kuriuos vėliau ir naudodavo. Jam nutraukus darbo santykius su UAB „( - )“, šie blankai liko klinikoje ir nuteistasis juos tiesiog sunaudojo, kadangi tai darbiniai dokumentai, kurie niekur oficialiai nepateikinėjami ir naudojami vien klinikos vidinėms reikmėms. Ką nors klastoti ar apsimetinėti J. V. nuteistasis ketinimų neturėjo. Be to, ir Kauno teritorinės ligonių kasos darbuotoja, liudytoja E. D. parodė, kad E. A. G. dar 2015 m. atliekant patikrinimą, savo paaiškinime yra nurodęs, „kad gydytojas J. V. buvo pridėjęs savo antspaudų ligos istorijose į priekį, todėl darant įrašus jie ir liko ligos istorijose“. Nė vienas praeityje su UAB „( - )“ darbo santykiais susijusių liudytojų nėra parodęs, kad būtų matęs nuteistąjį antspauduojant kokius nors dokumentus gydytojo J. V. vardiniu antspaudu; tokių teiginių nėra nei buvusios UAB „( - )“ buhalterės, liudytojos B. J. parodymuose (nuosprendžio 27-29 psl.), nei buvusios UAB „( - )“ administratorės, liudytojos Z. Ž. parodymuose (nuosprendžio 29-30 psl.), nei kitų buvusių tos pačios bendrovė darbuotojų - liudytojų R. G. M. (nuosprendžio 51, 52 psl.), R. U. (nuosprendžio 63, 65 psl.), R. K. (nuosprendžio 70-71 psl.) parodymuose. Pats J. V., apklausiamas pirmosios instancijos teisme, neigė dėjęs spaudą ant tuščių blankų, tačiau ir jis nenurodė, kad būtų matęs nuteistąjį naudojantis jo vardiniu antspaudu, tik teigė, jog išeidamas iš darbo UAB „( - )“ savo antspaudą paliko bendrovėje (nuosprendžio 72-76 psl.). Net ir laikydamas šiuos J. V. parodymus objektyviai nustatyta tiesa, pirmosios instancijos teismas jų pagrindu galėjo daryti vien prielaidą, kad blankai buvo antspauduojami liudytojo bendrovėje paliktu antspaudu ir kad tai darė būtent apeliantas. Be to, atsižvelgdamas į konfliktinį J. V. ir E. A. G. santykių pobūdį, ką patvirtina bylos duomenys, pirmosios instancijos teismas šio liudytojo parodymus privalėjo vertinti itin kritiškai ir kokias nors savo išvadas grįsti tik ta jų dalimi, kurią kategoriškai ir neginčijamai patvirtina kiti bylos duomenys.

2262.14.

227Skundžiamo nuosprendžio išvada, kad nuteistasis, pasirašydamas savo parašu ties J. V. vardiniu spaudu, bandė savo paties atliktas paslaugas priskirti J. V., yra visiškai nepagrįsta. Nelogiška manyti, kad bandydamas apsimesti kitu asmeniu, kas nors pasirašinės savo paties parašu. Be to, byloje esančioje specialisto išvadoje Nr. ( - ) nėra nustatyta, kad kuriame nors iš tirtų dokumentų esantys parašai vertinami kaip E. A. G. bandymas imituoti J. V. parašą. Todėl ir šioje kaltinimo dalyje apeliantas kaltu pripažintas nepagrįstai ir neteisėtai.

2282.15.

229Apeliaciniame skunde ginčijamas ir apelianto nuteisimas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį. Šioje nuosprendžio dalyje teigiama, kad E. A. G., jo paties suklastotų, kaltinimo pagal BK 300 straipsnį dalyje nurodytų dokumentų su tikrovės neatitinkančiais duomenimis pagrindu užpildė suteiktų dantų protezavimo paslaugų asmens lėšomis ataskaitas, tuo būdu jas suklastodamas, ir šias ataskaitas panaudojo, pateikdamas jas Kauno teritorinei ligonių kasai, lėšų išmokėjimui iš privalomojo sveikatos draudimo fondo, o šiose ataskaitose nurodyti asmenys pateikė ligonių kasoms prašymus kompensuoti dantų protezavimo išlaidas ir apmokėjimą patvirtinančius dokumentus, ko pagrindu Kauno teritorinė ligonių kasa išmokėjo į UAB „( - )“ sąskaitą ir pacientų nurodytas sąskaitas 24 182 litus, o dviem asmenims 691,32 eurai bus išmokėti ateityje, atėjus eilei. Pirmosios instancijos teismo manymu, tokiu būdu apeliantas apgaule UAB „( - )“ naudai įgijo didelės vertės svetimą, Privalomojo sveikatos fondo biudžetui priklausantį, turtą – 24 873 litus 32 centus. Tokia skundžiamo nuosprendžio išvada yra nepagrįsta ir aiškiai prieštaraujanti bylos duomenims.

2302.16.

231Keliamas klausimas, kodėl viena iš tariamo sukčiavimo sudėtinių dalių, logiškai niekaip neatsiejama nuo šios veikos, t. y. aukščiau nurodytas eilės asmenų sveikatos istorijų tariamas suklastojimas, skundžiamame nuosprendyje įvertinta kaip atskira nusikalstama veika, numatyta BK 300 straipsnyje, o po jos sekęs minėtų sveikatos istorijų duomenų pagrindu padarytas kitų dokumentų (ataskaitų) tariamas suklastojimas, vertinamas jau kaip sudėtinė sukčiavimo, t. y. BK 182 straipsnyje numatyto nusikaltimo dalis. Atsakymo į šį klausimą skundžiamame nuosprendyje nėra, teismas jokių šios savo nuostatos motyvų neatskleidė. Net ir manydamas, jog E. A. G. padarė kaltinimo dalyse pagal BK 182 straipsnio 2 dalį ir BK 300 straipsnį jam priskiriamus veiksmus, pirmosios instancijos teismas privalėjo šiuos veiksmus vertinti kaip padarytus vieninga tyčia ir laikyti viena nusikalstama veika, numatyta BK 182 straipsnio 2 dalyje.

2322.17.

233Pirmosios instancijos teismas privalėjo įvertinti ir tai, kad tiek kaltinimo dalyje pagal BK 202 straipsnio 1 dalį, tiek kaltinimo dalyje pagal BK 182 straipsnio 2 dalį nurodyti tie patys asmenys. Teismas, neatskleisdamas jokių tokios savo nuostatos motyvų, šių asmenų sumokėtus UAB „( - )“ pinigus vertina kaip E. A. G. galimai gautas už neteisėtą veiklą pajamas, o iš ligonių kasų šių asmenų gautas tokio paties dydžio pinigines kompensacijas jau nurodo esant to paties E. A. G. sukčiavimo būdu UAB „( - )“ naudai įgytus pinigus. Tačiau tie patys pinigai negali būti laikomi ir neteisėtomis pajamomis, asmens gautomis savo naudai darant BK 202 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą, ir to paties asmens sukčiavimo būdu juridinio asmens naudai įgytu turtu, darant BK 182 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikaltimą. Iš bylos duomenų matyti, kad didžiąją dalį nurodytų pinigų ligonių kasa sumokėjo būtent į pacientų sąskaitas. Šias lėšas grynųjų pinigų forma UAB „( - )“ realiai gavo vieną kartą, t. y. kai paslaugas gavę asmenys juos sumokėjo į bendrovės kasą. Todėl teigti šiuos pinigus vienu ir tuo pačiu metu esant ir nuteistojo asmeninėmis pajamomis iš neteisėtos veiklos, ir sukčiavimo būdu UAB „( - )“ naudai įgytomis lėšomis, nėra jokio objektyvaus pagrindo. Pažymima, kad visi asmenys, kuriems ligonių kasa kompensavo gydymo išlaidas, teisę į tokią kompensaciją turėjo, nepriklausomai nuo to, kad odontologines paslaugas jiems suteikė asmuo, neturintis tam licencijos ir galimai stokojęs kvalifikacijos; tuo tarpu teisėtai priklausančios turtinės teisės realizavimas, netgi jeigu tai padaryta apgaule, nesudaro sukčiavimo sudėties. Todėl šiuo atveju galimos žalos padarymo klausimas galėjo būti siejamas vien su galimai netinkamai suteiktų paslaugų pasekmėmis, tačiau toks klausimas šioje byloje nagrinėjamas nebuvo. Didžioji dauguma apklaustų asmenų, kuriems E. A. G. teikė minėtas paslaugas, nurodė esantys jo darbu patenkinti ir jokių pretenzijų nei jam, nei gydymo įstaigai neturintys.

2342.18.

235Apeliantas nuosekliai teigė odontologines paslaugas teikęs vien praktikavimosi tikslais, o ne tikslu turėti materialinės naudos sau ar savo vadovaujamai bendrovei. Objektyviai šie jo parodymai nepaneigti. Todėl nėra objektyvaus pagrindo teigti esant įrodyta, kad nuteistasis tiesiogine tyčia siekė būtent apgaule įgyti didelės vertės svetimą turtą kito naudai. Be to, prie E. A. G. tariamo sukčiavimo būdu UAB „( - )“ naudai įgyto svetimo turto nepagrįstai priskirti ir tie pinigai, kurių ligonių kasos dar niekam neišmokėjo, bet galimai išmokės kada nors neapibrėžtoje ateityje (nuosprendžio 9 psl.).

2362.19.

237Nuteistojo gynėjas nesutinka ir su E. A. G. nuteisimu pagal BK 222 straipsnio 1 dalį. Advokato teigimu, dalis buhalterinės apskaitos trūkumų tikrai yra nustatyta 2016 m. vasario 22 d. specialisto išvadoje Nr. ( - ) dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos, tačiau šiame dokumente nėra jokių duomenų, kurie sąlygotų išvadą, kad bendrovės apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir kad tai darė būtent bendrovės direktorius, kuris ir yra atsakingas už bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymą. E. A. G. šioje kaltinimo dalyje pripažintas kaltu ne minėtoje specialisto išvadoje esančių duomenų pagrindu, o faktiškai vien UAB „( - )“ dviejų buvusių darbuotojų - buhalterės B. J. ir administratorės Z. Ž. parodymais, kurių nepatvirtina jokie objektyvūs faktiniai bylos duomenys. Liudytojos B. J. parodymuose iš viso nėra jokių duomenų, kurie leistų manyti, kad bendrovės buhalterinę apskaitą tvarkė ne ji, o E. A. G., ir tvarkė ją apgaulingai. Vien teiginiai apie vienus ar kitus direktoriaus jai tariamai nepateiktus dokumentus, ko be šios liudytojos parodymų nepatvirtina jokie kiti bylos duomenys, nepakankami nuteistojo kaltei pagrįsti. Nuosprendyje B. J. parodymai pateikti itin lakoniškai, apsiribojant konstatavimu, kad B. J. UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą tvarkė namuose pagal direktoriaus jai pateikiamus dokumentus, su grynaisiais pinigais ir įmonės banko sąskaita ji nedirbo ir jokių mokėjimų neatlikinėjo, bendrovės kasininku buvo pats direktorius, kuris ir turėjo bendrovės banko sąskaitų generatorius. Skundžiamame nuosprendyje neatskleista, kodėl šie parodymai vertinami kaip E. A. G. tariamos kaltės įrodymas. Apeliantas nuteistas kaip nusikaltimo vykdytojas. Kokius apgaulingus dokumentus, kuriais remdamasi B. J. tvarkė apskaitą, nuteistasis jai pateikė, pirmosios instancijos teismas taip pat neatskleidė, savo nuostatą toliau grįsdamas jau ne apgaulingais, o įmonės vadovo sąmoningai nepateiktais apskaitą tvarkančiam asmeniui buhalterinės apskaitos dokumentais, kas, vadovaujantis teismų praktika, tokį vadovą daro BK 222 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo vykdytoju.

2382.20.

239E. A. G., kaip įmonės vadovas, vykdydamas savo pareigą organizuoti įmonės buhalterinę apskaitą, nuo pat įmonės įkūrimo pasamdė buhalterę B. J., kuriai buvo suteikti absoliučiai visi šiai veiklai vykdyti būtini įgaliojimai. Visus dokumentus, kurių prašė buhalterė, jai pateikdavo. Pradėjęs įtarti, kad B. J. buhalterinę apskaitą tvarko aplaidžiai, kartu su kitu akcininku nusprendė pakeisti šią buhalterę ir 2016 m. pradžioje sudarė sutartį su UAB „( - )“, kuri toliau tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą. Kasininku jis niekuomet nebuvo, jo įsakymu kasininku nuo įmonės įkūrimo pradžios buvo paskirtas R. U.. Buvusi buhalterė vengė grąžinti įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus, kuriuos reikėjo perduoti UAB „( - )“, dėl ko netgi teko kviesti policiją. Šie nuteistojo parodymai niekaip nepaneigti, tačiau pirmosios instancijos teismas vadovavosi ne jo, o B. J. parodymais. Atkreipiamas dėmesys, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, teismui buvo pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad, dirbdama buhaltere UAB „( - )“, B. J. tuo pačiu metu teikė analogiškas paslaugas dar keliolikai įmonių, didžioji dalis kurių, jų veiklą tikrinusių įstaigų, buvo pripažintos buhalterinę apskaitą tvarkančiomis netinkamai. Šie duomenys skundžiamame nuosprendyje nenurodyti ir į juos neatsižvelgta vertinant šios liudytojos parodymų patikimumą.

2402.21.

241Liudytoja Z. Ž. parodė, kad kai kuriems klientams mokėjimą patvirtinančių dokumentų neišduodavusi, nes taip nurodęs direktorius, neoficialią bendrovės kasos knygą taip pat vedusi direktoriaus nurodymu. Tuo tarpu E. A. G. parodė, kad neoficialią kasos knygą, kurią vedė Z. Ž., tiksliau atskirus jos lapus, prirašytus Z. Ž. ranka, jis iš viso pirmą kartą pamatė ikiteisminio tyrimo metu (nuosprendžio 134 psl.). Išskyrus Z. Ž. parodymus, kurie negali būti vertinami kaip objektyvūs faktiniai duomenys, apelianto parodymai apie šią aplinkybę taip pat niekaip nepaneigti. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, įmonės vadovas yra atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą, tai yra už tai, kad įmonėje būtų vedama buhalterinė apskaita, o ne šios apskaitos tvarkymą. Buhalterinės apskaitos organizavimas ir buhalterinės apskaitos tvarkymas nėra tapačios sąvokos. Ūkio subjekto vadovas, konstatavus jo nusikalstamus veiksmus, gali būti tik šio nusikaltimo bendrininkas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutarty baudžiamosiose bylose Nr. 2K-41/2012, Nr. 2K-363/2014). Įmonės vadovas, pavedęs buhalterinės apskaitos tvarkymą įmonės buhalteriui ar kitiems atsakingiems asmenims, iš esmės bus įgyvendinęs pareigą - organizuoti įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-363/2014, Nr. 2K-277-696/2017). Savo pareigą organizuoti buhalterinės apskaitos tvarkymą E. A. G. įvykdė - įmonėje dirbo buhalterė, kuri pagal įstatymą tapo atsakinga už buhalterinės apskaitos tvarkymą ir realiai tvarkė įmonės buhalterinę apskaitą. Apeliantas nuteistas už tai, kad, būdamas UAB „( - )“ direktoriumi, apgaulingai tvarkė šios bendrovės buhalterinę apskaitą. Tačiau direktorius netvarko buhalterinės apskaitos, įmonėje esant buhalteriui. E. A. G. galėtų atsakyti už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą tik tuo atveju, jei jis bendrininkavo su įmonės buhaltere, ar panaudojo ją kaip nekaltą asmenį buhalterinei apskaitai apgaulingai tvarkyti. Tačiau skundžiamame nuosprendyje tokių formuluočių nėra, apeliantas nuteistas kaip nusikaltimo vykdytojas. Taigi, jis neatitinka įstatymo keliamų reikalavimų asmeniui, trauktinam baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 222 straipsnio 1 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-356-696/2017).

2423.

243Atsiliepime į nuteistojo E. A. G. gynėjo advokato Evaldo Liutkevičiaus apeliacinį skundą Kauno teritorinės ligonių kasos direktorius V. Š. prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

2444.

245Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėjas prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokuroras prašė skundą atmeti.

2465.

247Nuteistojo E. A. G. gynėjo advokato Evaldo Liutkevičiaus apeliacinis skundas atmetamas.

2486.

249Nuteistojo gynėjo advokato E. Liutkevičiaus apeliaciniame skunde iš esmės nesutinkama su atliktu įrodymų vertinimu ir E. A. G. pripažinimo kaltu pagal BK 202 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, 222 straipsnio 1 dalį. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320 straipsnio 3 dalimi, skundžiamą pirmosios instancijos teismo nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą patikrina pateikto apeliacinio skundo ribose. Pažymėtina ir tai, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad BPK 320 straipsnio 3 dalies reikalavimo patikrinti bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, nereikia suprasti kaip reikalavimo pateikti detalų atsakymą į kiekvieną argumentą.

2507.

251Byloje esančių duomenų vertinimas ir jų pripažinimas įrodymais yra išimtinė teismo, kurio žinioje yra byla, teisė ir pareiga (BPK 20 straipsnio 2 dalis). Visus įrodymus teismas privalo tirti ir tikrinti laikydamasis BPK 20 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatose įtvirtintų sąsajumo ir leistinumo principų, o juos vertinti pagal 5 dalyje nurodytas įrodymų vertinimo taisykles, t. y. pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu. Išvada dėl asmenų (kaltinamųjų, nukentėjusiųjų, liudytojų) parodymų patikimumo daroma įvertinus parodymų nuoseklumą, detalumą, išsamumą, logiškumą ir sulyginus juos su kitais byloje esančiais įrodymais, gautais iš skirtingų šaltinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-589/2006, Nr. 2K-440/2010, Nr. 2K-309/2011). Išskirtinę kompetenciją įvertinti įrodymus, nuspręsti dėl jų patikimumo, pakankamumo ir jais remdamasis daryti išvadas dėl nusikalstamos veikos padarymo mechanizmo, asmens kaltumo ir kitų konkrečioje byloje įrodinėtinų aplinkybių turi bylą nagrinėjantis teismas. Teismas turi įvertinti kiekvieną įrodymą atskirai ir įrodymų visumą, sujungdamas visus reikšmingus faktus į loginę visumą, ir padaryti apibendrinančias išvadas, kurios turi būti vienareikšmės ir kategoriškos. Teismo proceso dalyviai turi teisę teikti pasiūlymus ir reikšti nuomones visais byloje sprendžiamais klausimais, tačiau jie teismui nėra privalomi. Proceso dalyvių teismui pateiktų pasiūlymų dėl įrodymų vertinimo atmetimas savaime BPK normų nepažeidžia, jei teismo sprendimas motyvuotas ir neprieštaringas, o išvados pagrįstos byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma.

2528.

253Teisėjų kolegija, pakartotinai išanalizavusi bylos duomenis, skundžiamą pirmos instancijos teismo nuosprendį, apeliacinio skundo argumentus, atlikusi dalinį įrodymų tyrimą, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas įrodymų vertinimo taisyklių nepažeidė, E. A. G. kaltė dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 202 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 222 straipsnio 1 dalyje įrodyta iš dalies jo paties parodymais, liudytojų (asmenų, kuriuos jis gydė ir UAB „( - )“ klinikos darbuotojų) parodymais, J. V. pareiškimu, Lietuvos Respublikos Odontologų rūmų raštais, Kauno teritorinės ligonių kasos raštais ir pranešimais, asmenų prašymais, sąskaitomis faktūromis, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos raštais, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos raštais, Kauno teritorinės ligonių kasos ekspertizės pažyma, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės priežiūros skyriaus kontrolės ataskaita, UAB „( - )“ ataskaitomis, Kauno teritorinės ligonių kasos mokėjimo pavedimais, sąskaitos išrašais, asmens sveikatos istorijomis, implantacijos ir dantų protezavimo ant implantų sąmatomis, pinigų priėmimo kvitais, asmens atpažinimo pagal nuotrauką protokolais, pavojingų atliekų tvarkymo sutartimi, kratos protokolais, dokumentų apžiūros protokolais, telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokolais, telefoninių pokalbių suvestinėmis, pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimo protokolais, ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimų valdybos specialisto išvadomis, VSDFV pateiktais duomenimis, Valstybinės mokesčių inspekcijos UAB „( - )“ mokestinio patikrinimo aktu, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutartimis, sertifikatais, kita rašytine bylos medžiaga. Teismo nuosprendis surašytas laikantis baudžiamojo proceso įstatymų reikalavimų, įrodymų vertinimo taisyklės, numatytos BPK 20 straipsnyje nepažeistos, nuosprendžio aprašomoji dalis atitinka BPK 305 straipsnio reikalavimus.

254Dėl kaltinimo patikslinimo ir E. A. G. pripažinimo kaltu pagal BK 202 straipsnio 1 dalį

2559.

256E. A. G. pirmos instancijos teismo nuosprendžiu nuteistas pagal BK 202 straipsnio 1 dalį už tai, kad laikotarpiu nuo 2012 m. lapkričio 20 d. iki 2016 m. kovo 2 d. UAB „( - )“ patalpose, esančiose adresu ( - ), pažeisdamas Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 35-855, 2004, Nr. 4-36) 4 straipsnio 1 dalies reikalavimus ir Odontologijos praktikos licencijavimo taisyklių, patvirtintų 2004 m. rugsėjo 6 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-624 (Žin., 2004, Nr. 137-5006) 42 punkto nuostatas, neturėdamas licencijos, suteikiančios teisę verstis odontologijos praktika, neteisėtai teikė gydytojo odontologo implantavimo ir kitas odontologijos paslaugas ne mažiau kaip 78 asmenims, ir iš šios veiklos gavo pajamų, ne mažiau kaip 55 592,70 eurų, įskaitant UAB ,,( - )“ ( - ) teritorinės ligonių kasos kompensuotas sumas, tokiu būdu versliškai ėmėsi ūkinės, finansinės veiklos neturėdamas licencijos veiklai, kuriai ji reikalinga.

25710.

258Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka prokuroras 2019 m. balandžio 1 d. teismo posėdyje pateikė prašymą dėl kaltinimo patikslinimo, prašydamas patikslinti E. A. G. kaltinimą pagal BK 202 straipsnio 1 dalį ir jį išdėstyti taip:

259E. A. G. kaltinamas tuo, kad jis, nuo 2006 m. birželio 9 d., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), reg. ( - ) mieste, direktoriumi, laikotarpiu nuo 2012 m. lapkričio 20 d. iki 2016 m. kovo 2 d. UAB „( - )“ patalpose, esančiose adresu ( - ) mieste, pažeisdamas Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 35-855, 2004, Nr. 4-36) 4 straipsnio 1 dalies reikalavimus, kur nurodyta, kad „Verstis odontologijos praktika Lietuvos Respublikoje turi teisę odontologas, turintis šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą galiojančią licenciją. Verstis odontologijos praktika odontologas gali tik sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti odontologijos praktikos paslaugas“ ir Odontologijos praktikos licencijavimo taisyklių, patvirtintų 2004 m. rugsėjo 6 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-624 (Žin., 2004, Nr. 137-5006) 42 punkto nuostatas, kur nurodyta, kad „Gydytojas odontologas gali verstis odontologijos praktika pagal licencijoje nurodytą profesinę kvalifikaciją tik tapęs Rūmų nariu ir tik sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti odontologijos praktikos paslaugas“, neturėdamas licencijos, suteikiančios teisę verstis odontologijos praktika, neteisėtai teikė gydytojo odontologo implantavimo ir kitas odontologijos paslaugas ne mažiau kaip 78 asmenims, tai yra piliečiams:

260- V. A., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 315,58 eurus,

261- S. B., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 492,35 eurus,

262- B. B., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo 335,09 eurus,

263- V. C., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 289,62 eurus,

264- G. D., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo 335,09 eurus,

265- A. G., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo 335,09 eurus,

266- M. G., už kurio gydymą Kauno teritorinė ligonių kasa UAB ,,( - )“ kompensavo 1031,05 eurų,

267- J. G., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 2027 eurus,

268- L. G., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo 115,85 eurus,

269- B. G. už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1433 eurus,

270- E. G., už kurios gydymą Kauno teritorinė ligonių kasa UAB ,,( - )“ kompensavo 1031,05 eurų,

271- V. J., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo 335,09 eurus,

272- P. K., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 550 eurų,

273- A. K., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo 335,09 eurus,

274- A. K., už kurios gydymą Kauno teritorinė ligonių kasa UAB ,,( - )“ kompensavo 1031,05 eurų,

275- S. K., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo 301,20 eurus,

276- O. K., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 724 eurus,

277- R. L., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB,,( - )“ sumokėjo 306,13 eurus,

278- R. J. L., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo 159,29 eurus,

279- B. M., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 2027 eurus,

280- J. M., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 521 eurus,

281- L. N., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1200 eurų,

282- A. O. O., už kurios E. A. G. paslaugas Kauno teritorinė ligonių kasa UAB ,,( - )“ kompensavo 1031,05 eurų,

283- J. P., už kurio E. A. G. paslaugas Kauno teritorinė ligonių kasa UAB „( - )“ kompensavo 335,09 eurų,

284- G. R., už kurio E. A. G. paslaugas Kauno teritorinė ligonių kasa UAB „( - )“ kompensavo 335,09 eurų,

285- I. R., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1448 eurus,

286- R. A. R., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo 335,09 eurus,

287- E. D. S., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo 335,09 eurus,

288- M. K. T., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1158 eurų,

289- A. Ū., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 434,43 eurus,

290- E. U., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1158 eurus,

291- M. V., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 800 eurų,

292- V. V., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau nei 868 eurus,

293- J. S., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo 335,09 eurus,

294- M. P., už kurios E. A. G. paslaugas Kauno teritorinė ligonių kasa UAB ,,( - )“ kompensavo 1031,05 eurų,

295- J. R., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo 305,55 eurus,

296- A. S., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 579 eurus,

297- V. R., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 868 eurus,

298- A. Z., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo 186,80 eurus.

299- A. A. Ž., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 926 eurus,

300- I. V., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 1072 eurus,

301- R. V., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1437 eurus,

302- O. B., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1071 eurus,

303- A. P., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 231 eurus,

304- A. P., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 637 eurus,

305- J. B., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo apie 1303 eurus,

306- J. S., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo apie 1000 eurų,

307- M. I. B., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 1013 eurų,

308- F. P., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 1450 eurus,

309- K. B., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 478 eurus,

310- R. J., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 1013 eurus,

311- M. B., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 904,80 eurus,

312- J. S., už kurio E. A. G. suteiktas paslaugas ( - ) teritorinė ligonių kasa UAB „( - )“ kompensavo 335,09 eurų,

313- D. B., už kurio E. A. G. suteiktas paslaugas ( - ) teritorinė ligonių kasa UAB „( - )“ kompensavo 1031,05eurų,

314- M. P., už kurios E. A. G. suteiktas paslaugas ( - ) teritorinė ligonių kasa UAB ,,( - )“ kompensavo 335,09 eurų,

315- N. Ž., už kurios E. A. G. suteiktas paslaugas ( - ) teritorinė ligonių kasa UAB ,,( - )“ kompensavo 335,09 eurus,

316- L. J., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1356 eurus,

317- V. P., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 868 eurus,

318- P. J., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 579 eurus,

319- V. P., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 868 eurus,

320- B. O., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 1450 eurus,

321- L. P., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1039 eurus,

322- A. V., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 579 eurus,

323- B. P., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 608 eurus,

324- V. Č., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 579 eurus,

325- R. J. M., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 1390 eurų,

326- V. J., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo m mažiau 637 eurus,

327- M. P., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 335,09 eurus,

328- L. S., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1135,54 eurus,

329- D. S., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 579 eurus,

330- I. S., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 347 eurus,

331- S. P., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 680 euru,

332- L. O., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 492 eurus,

333- I. K., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 725 eurus,

334- taip pat V. D., B. V., B. S., L. J.,

335ir iš šios veiklos gavo pajamų, ne mažiau kaip 55 592,70 eurų, įskaitant UAB ,,( - )“ ( - ) teritorinės ligonių kasos kompensuotas sumas, tokiu būdu versliškai ir stambiu mastu ėmėsi ūkinės, finansinės, profesinės veiklos neturėdamas licencijos veiklai, kuriai ji reikalinga, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 202 straipsnio 1 dalyje.

3361.

337Pažymėtina, kad kaltinime nurodytos veikos faktinės aplinkybės ir jų kvalifikavimas BPK 256 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti keičiami ne tik bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, bet ir apeliacinio proceso metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-36/2010, Nr. 2K-P-1/2014, Nr. 2K-19-1073/2018). Tokiu atveju, apeliacinės instancijos teismas praneša kaltinamajam (nuteistajam, išteisintajam) ir jo gynėjui apie teisę prašyti pertraukos pasirengti gynybai. Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje apeliacinės instancijos teisme buvo atliktas dalinis įrodymų tyrimas, nuteistasis E. A. G. ir jo gynėjas buvo supažindinti su prokuroro pateiktu kaltinimo patikslinimu ir jis jiems buvo įteiktas bei buvo informuota apie galimybę daryti pertrauką, suteikiant laiko pasiruošti gynybai pagal naują kaltinimą, tačiau nei gynėjas, nei nuteistasis to nepageidavo (t. 26, b. l. 57-60).

3382.

339Nuteistasis E. A. G., apklausiamas dėl patikslinto kaltinimo teismo posėdyje nurodė, kad viską yra pasakęs apklausiamas apylinkės teisme ir nieko naujo neturi pridurti. Patvirtino, kad 2000 m. baigė Kauno medicinos akademiją ir yra medicinos daktaras. Iš viso baigė 6 kursus, tačiau nėjo į rezidentūrą, nes išvyko į ( - ) ir nesispecializavo jokioje atskiroje medicinos srityje. Grįžus iš ( - ) įkūrė minėtą įmonę. Prieš metu sudarė medicinos akademinę sutartį įgyti odontologo kvalifikacijai ir gauti licencijai.

3403.

341Pagal BK 202 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas versliškai ar stambiu mastu ėmėsi ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos neturėdamas licencijos (leidimo) veiklai, kuriai ji (jis) reikalinga, ar kitokiu neteisėtu būdu. Pagal BK 202 straipsnį ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos neteisėtumas pirmiausia siejamas su vertimusi licencijuojama veikla neturint galiojančios licencijos (leidimo) tokiai veiklai. Sąvoka „vertimasis veikla“ suprantama kaip visuma tarpusavyje susijusių veiksmų, kuriais paprastai siekiama gauti pajamų; tai tokia veikla, kuriai būdingas pastovumas, sistemingumas, aktyvūs veiksmai. Šiame kontekste pažymėtina, kad profesinė veikla yra tam tikros profesijos asmens teikiamos jo profesijos srities paslaugos, ūkinė veikla – tai įvairi gamybinė veikla, susijusi tame tarpe ir su paslaugų teikimu, tuo tarpu finansinė veikla yra susijusi su finansinių paslaugų teikimu.

3424.

343Byloje esantys ir pirmosios instancijos teismo ištirti duomenys – 2015 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos Odontologų rūmų raštas dėl galimai neteistos veiklos (t. 1, b. l. 50), taip pat 2013 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos Odontologų rūmų raštas (t. 1, b. l. 126-127), iš dalies paties E. A. G. parodymai patvirtina, kad jis ėmėsi profesinės veiklos, ne tik neturėdamas reikiamos kvalifikacijos (nebūdamas odontologu), bet ir būtinos tokiai veiklai licencijos. Pažymėtina, kad byloje duomenų, kurie patvirtintų, jog E. A. G. yra įgijęs odontologo kvalifikaciją nėra, tokių duomenų nuteistasis nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui. Šių duomenų kontekste atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 35-855, 2004, Nr. 4-36) 2 straipsnio 2 dalis numato, kad gydytoju odontologu yra laikomas asmuo, baigęs odontologijos studijas, 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad verstis odontologijos praktika Lietuvos Respublikoje turi teisę odontologas, turintis šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą galiojančią licenciją. Verstis odontologijos praktika odontologas gali tik sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti odontologijos praktikos paslaugas. Odontologijos praktikos licencijavimo taisyklių, patvirtintų 2004 m. rugsėjo 6 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-624 (Žin., 2004, Nr. 137-5006) 42 punkto nuostatose nurodyta, kad gydytojas odontologas gali verstis odontologijos praktika pagal licencijoje nurodytą profesinę kvalifikaciją tik tapęs Rūmų nariu ir tik sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti odontologijos praktikos paslaugas. Bylos duomenys patvirtina, kad minėtus teisės aktų reikalavimų nuteistasis pažeidė. Tai, kad E. A. G. buvo žinoma, jog licencija teikiant odontologo paslaugas yra būtina, patvirtina liudytojos M. J. – Ž. parodymai, jog direktorius E. A. G. primygtinai reikalavo, kad ji įgytų reikiamą kvalifikaciją teikti dantų implantavimo paslaugas, sumokėjo už jos kursus, būtinus gauti atitinkamus sertifikatus. Be to, pats nuteistasis tiek pirmos instancijos teisme, tiek ir pateiktame apeliaciniame skunde patvirtino, kad odontologo paslaugas teikė neturėdamas reikiamos licencijos, t. y. sąmoningai užsiėmė profesine veikla, kuriai reikalinga licencija, jos neturėdamas. Tai, kad nuteistasis realiai teikė odontologines paslaugas, patvirtino liudytojais apklausti jo pacientai: F. P., K. B., M. I. B., I. K., I. R., M. B., L. S., O. B., A. P., D. P., V. P., B. B., S. P., A. Ū., D. S., J. S., L. J., P. J., R. L., J. R., A. S., V. R., O. K., A. K., B. M., V. Č., R. A. R., V. J., E. G., A. O. O., A. G., N. Ž., M. V., V. V., L. G., B. O., R. B., L. P., G. D., J. G., M. K. T., G. R., J. M., A. V., A. Z., R. J. L., R. V., L. J., V. D., V. J., M. P., B. G., E. U., J. P., V. Č., R. J. M., A. K., A. P., B. (V.) Ž., ikiteisminio tyrimo metu apklausti liudytojai: A. A. Ž., D. S., P. K. ir L. N., taip pat UAB „( - )“ klinikos darbuotojai: administratorė Z. Ž., gydytojai M. J. – Ž., J. V., R. G. M., pastaroji nurodė, kad buvo E. A. G. asistente ir jis atlikdavo visas gydytojo odontologo operacijas (dantų protezavimą, dantų implantavimą, kanalų gydymą, plombavimą ir kitas), taip pat gydytoja R. K., kuri taip pat nurodė, kad buvo paskirta E. A. G. asistente. Kad odontologines paslaugas suteikė asmenims - R. J., J. S., V. P., M. G., J. S., J. S., M. P., S. B., S. K., patvirtino pats nuteistasis. Visi šie duomenys, teisėjų kolegijos vertinimu, patvirtina, kad nuteistasis E. A. G., neturėdama reikalingos kvalifikacijos, tai yra nebūdamas odontologu, ir neturėdamas išduotos licencijos verstis odontologijos praktika, ėmėsi šios rūšies profesinės veiklos, ir ją vykdė.

3445.

345Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 202 straipsnio 1 dalį kyla tik tuo atveju, jei nustatomas nors vienas alternatyvus nusikalstamos veikos sudėties požymis – versliškumas ar stambus mastas. Versliškumą apibūdina veiklos pastovumas (ji tęsiasi gan ilgą laiką) ir iš šios veiklos gaunamos pajamos, kurios yra pagrindinis ar papildomas asmens pragyvenimo šaltinis. Taigi, versliškumas identifikuojamas pagal padarytų pažeidimų skaičių, nuolatinį veikos pobūdį ir pajamų dydį. Versliškumą gali apibūdinti ir kiti požymiai - parengiamųjų darbų neteisėtai veiklai organizuoti ir vykdyti atlikimas, atitinkamų priemonių veiklai vykdyti įgijimas ir turėjimas (automobiliai, traktoriai, staklės, patalpų įsigijimas ar nuoma, įrenginių profesinei veiklai įgijimas ir pan.), šios veiklos valdymas ir kitokie veiksmai, rodantys didesnį veikos pavojingumo laipsnį. Kiekvienu atveju šis klausimas sprendžiamas individualiai, priklausomai nuo faktinių bylos aplinkybių (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-1/2015, 2K-240/2015).

3466.

347Nagrinėjamu atveju E. A. G. neteisėtos veiklos versliškumas konstatuotinas atsižvelgiant į ilgą laiko tarpą, kurio metu jis teikė protezavimo paslaugas, t. y. nuo 2012 m. lapkričio 20 d. iki 2016 m. kovo 2 d., t. y. gana ilgą laiką, neoficiali kasos knyga patvirtina jo veiklos sistemiškumą ir nuolatinumą. Taip pat nustatyta, kad E. A. G. organizavo parengiamuosius darbus neteisėtai profesinei veiklai vykdyti - vykdė pacientų dantų apžiūrą, matavimus protezų gamybai, pildydavo asmens sveikatos istorijas, buvo įsteigęs šios veiklos vykdymui odontologijos kliniką „( - )“, ( - ), pasirašęs sutartį su teritorine ligonių kasa dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, teikdavo ataskaitas, išrašydavo sąskaitas. Informacija apie nuteistojo teikiamas odontologines paslaugas (dantų protezavimo, implantavimo ir kt.) buvo talpinama periodinėje spaudoje ir elektroninės prekybos svetainėse. Šią aplinkybę patvirtino ne vienas teismo posėdžio metu apklaustas E. A. G. gydytas asmuo. Nuteistasis teikė paslaugas daugeliui žmonių (nustatyti 78 asmenys), gaudamas pajamas, kurios buvo kaip papildomas jo pajamų šaltinis. Aplinkybę dėl pajamų už suteiktas paslaugas gavimo patvirtina byloje apklausti liudytojai, kurie nurodė, kad UAB „(duomenis neskelbtini)“ klinikoje lankėsi po kelis kartus ir už E. A. G. atliktas paslaugas sumokėdavo jo pasakytą pinigų sumą arba jam tiesiogiai, arba jo nurodymu klinikos administratorei, tačiau dokumentai, patvirtinantys atliktus mokėjimus, ne visuomet jiems buvo išduodami. Netikėti šiais liudytojų parodymais teisėjų kolegija neturi pagrindo, byloje duomenų, kad jie būtų suinteresuoti apkalbėti nuteistąjį taip pat nėra. Apie gautus pinigus už atliktas odontologo paslaugas patvirtino ir pats nuteistasis, nurodęs, kad pacientai B. B., V. Č., G. D., A. G., M. G., L. G., V. J., A. K., A. K., S. K., R. L., R. J. L., A. O. O., J. P., G. R., R. A. R., E. D. S., J. S., M. P., J. R., A. P., K. B., M. B., J. S., D. B., M. P., N. Ž., V. P., A. V., V. Č. už jo suteiktas odontologines paslaugas per kaltinime nurodytą laikotarpį sumokėjo 14 628,86 eurų sumą. Taip pat patvirtino, kad iš pacientų V. A., S. B., J. G., B. G., P. K., O. K., B. M., L. N., I. R., M. K. T., A. Ū., E. U., M. V., V. V., A. S., V. R., A. Z., A. A. Ž., I. V., R. V., O. B., A. P., J. B., J. S., M. I. B., F. P., R. J., V. P., L. S. taip pat gavo piniginį atlygį už suteiktas paslaugas, nesutiko tik su nurodytomis sumomis. Visi šie duomenys, teisėjų kolegijos vertinimu, neabejotinai patvirtina, kad E. A. G. versliškai vertėsi ūkine (teikė paslaugas), profesine (teikė odontologo paslaugas) veikla, neturėdamas tam reikalingos licencijos, ir iš to gavo pajamų, tačiau neįrodo, kad E. A. G. kaltinime nurodytomis aplinkybėmis vertėsi finansine veikla, t. y. teikė finansines paslaugas. Šiame kontekste pažymėtina, kad odontologinių paslaugų teikimas nepatenka į finansinių paslaugų apibrėžimą remiantis Lietuvos Respublikos finansinių paslaugų įstaigų įstatymo 3 straipsniu. Todėl iš kaltinimo E. A. G. pagal BK 202 straipsnio 1 dalį šalinamas nuskalstamos veikos požymis „ėmėsi finansinės veiklos“.

3487.

349Teisėjų kolegija, įvertinusi visumą byloje surinktų įrodymų ir nustatytų aplinkybių bei atsižvelgusi į prokuroro pateiktą patikslintą kaltinimą konstatuoja, kad E. A. G. nuo 2006 m. birželio 9 d., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), reg. ( - ) mieste, direktoriumi, laikotarpiu nuo 2012 m. lapkričio 20 d. iki 2016 m. kovo 2 d. UAB „( - )“ patalpose, esančiose adresu ( - ) mieste, pažeisdamas Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 35-855, 2004, Nr. 4-36) 4 straipsnio 1 dalies reikalavimus, kur nurodyta, kad „Verstis odontologijos praktika Lietuvos Respublikoje turi teisę odontologas, turintis šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą galiojančią licenciją. Verstis odontologijos praktika odontologas gali tik sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti odontologijos praktikos paslaugas“ ir Odontologijos praktikos licencijavimo taisyklių, patvirtintų 2004 m. rugsėjo 6 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-624 (Žin., 2004, Nr. 137-5006) 42 punkto nuostatas, kur nurodyta, kad „Gydytojas odontologas gali verstis odontologijos praktika pagal licencijoje nurodytą profesinę kvalifikaciją tik tapęs Rūmų nariu ir tik sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti odontologijos praktikos paslaugas“, neturėdamas licencijos, suteikiančios teisę verstis odontologijos praktika, neteisėtai teikė gydytojo odontologo implantavimo ir kitas odontologijos paslaugas ne mažiau kaip 78 asmenims, tai yra piliečiams:

350- V. A., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 315,58 eurus,

351- S. B., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 492,35 eurus,

352- B. B., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo 335,09 eurus,

353- V. C., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 289,62 eurus,

354- G. D., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo 335,09 eurus,

355- A. G., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo 335,09 eurus,

356- M. G., už kurio gydymą ( - ) teritorinė ligonių kasa UAB ,,( - )“ kompensavo 1031,05 eurų,

357- J. G., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 2027 eurus,

358- L. G., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo 115,85 eurus,

359- B. G. už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1433 eurus,

360- E. G., už kurios gydymą ( - ) teritorinė ligonių kasa UAB ,,( - )“ kompensavo 1031,05 eurų,

361- V. J., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo 335,09 eurus,

362- P. K., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 550 eurų,

363- A. K., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo 335,09 eurus,

364- A. K., už kurios gydymą ( - ) teritorinė ligonių kasa UAB ,,( - )“ kompensavo 1031,05 eurų,

365- S. K., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo 301,20 eurus,

366- O. K., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 724 eurus,

367- R. L., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo 306,13 eurus,

368- R. J. L., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo 159,29 eurus,

369- B. M., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 2027 eurus,

370- J. M., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 521 eurus,

371- L. N., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1200 eurų,

372- A. O. O., už kurios E. A. G. suteiktas paslaugas ( - ) teritorinė ligonių kasa UAB ,,( - )“ kompensavo 1031,05 eurų,

373- J. P., už kurio E. A. G. suteiktas paslaugas ( - ) teritorinė ligonių kasa UAB “( - )“ kompensavo 335,09 eurų,

374- G. R., už kurio E. A. G. suteiktas paslaugas ( - ) teritorinė ligonių kasa UAB „( - )“ kompensavo 335,09 eurų,

375- I. R., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1448 eurus,

376- R. A. R., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo 335,09 eurus,

377- E. D. S., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo 335,09 eurus,

378- M. K. T., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1158 eurų,

379- A. Ū., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 434,43 eurus,

380- E. U., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1158 eurus,

381- M. V., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 800 eurų,

382- V. V., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau nei 868 eurus,

383- J. S., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo 335,09 eurus,

384- M. P., už kurios E. A. G. suteiktas paslaugas ( - ) teritorinė ligonių kasa UAB ,,( - )“ kompensavo 1031,05 eurų,

385- J. R., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo 305,55 eurus,

386- A. S., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 579 eurus,

387- V. R., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 868 eurus,

388- A. Z., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo 186,80 eurus.

389- A. A. Ž., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 926 eurus,

390- I. V., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 1072 eurus,

391- R. V., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1437 eurus,

392- O. B., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1071 eurus,

393- A. P., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 231 eurus,

394- A. P., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 637 eurus,

395- J. B., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo apie 1303 eurus,

396- J. S., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo apie 1000 eurų,

397- M. I. B., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 1013 eurų,

398- F. P., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 1450 eurus,

399- K. B., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 478 eurus,

400- R. J., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 1013 eurus,

401- M. B., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 904,80 eurus,

402- J. S., už kurio E. A. G. jam suteiktas paslaugas ( - ) teritorinė ligonių kasa UAB „( - )“ kompensavo 335,09 eurų,

403- D. B., už kurio E. A. G. jam suteiktas paslaugas ( - ) teritorinė ligonių kasa UAB „( - )“ kompensavo 1031,05eurų,

404- M. P., už kurios E. A. G. jai suteiktas paslaugas ( - ) teritorinė ligonių kasa UAB ,,( - )“ kompensavo 335,09 eurų,

405- N. Ž., už kurios E. A. G. jai suteiktas paslaugas ( - ) teritorinė ligonių kasa UAB ,,( - )“ kompensavo 335,09 eurus,

406- L. J., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1356 eurus,

407- V. P., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 868 eurus,

408- P. J., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 579 eurus,

409- V. P., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 868 eurus,

410- B. O., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 1450 eurus,

411- L. P., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1039 eurus,

412- A. V., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 579 eurus,

413- B. P., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 608 eurus,

414- V. Č., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 579 eurus,

415- R. J. M., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 1390 eurų,

416- V. J., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo m mažiau 637 eurus,

417- M. P., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 335,09 eurus,

418- L. S., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 1135,54 eurus,

419- D. S., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 579 eurus,

420- I. S., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 347 eurus,

421- S. P., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 680 euru,

422- L. O., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne mažiau 492 eurus,

423- I. K., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau 725 eurus,

424- taip pat V. D., B. V., B. S., L. J.,

425ir iš šios veiklos gavo pajamų, ne mažiau kaip 55 592,70 eurų, įskaitant UAB ,,( - ) “ ( - ) teritorinės ligonių kasos kompensuotas sumas, tokiu būdu versliškai ėmėsi ūkinės, profesinės veiklos neturėdamas licencijos veiklai, kuriai ji reikalinga. Šiais veiksmais E. A. G. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 202 straipsnio 1 dalyje. Priešingos išvados teisėjų kolegijai neleidžia daryti ir apeliacinio skundo argumentai dėl administracinės bei baudžiamosios atsakomybės atribojimo bylose dėl neteisėto vertimosi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla. Pažymėtina, kad apylinkės teismas skundžiamame nuosprendyje išsamiai pasisakė šiuo klausimu ir teisėjų kolegija iš esmės pritaria apylinkės teismo išvadoms, kad E. A. G. veikloje yra visi nusikaltimo, numatyto BK 202 straipsnio 1 dalyje, objektyvieji ir subjektyvieji požymiai, todėl nemato jokio pagrindo jį išteisinti dėl nusikaltimo, numatyto BK 202 straipsnio 1 dalyje, ar vertinti jo veiksmus kaip administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 127 straipsnyje.

4268.

427Dėl prokuroro patikslintame kaltinime papildomai nurodomo stambaus masto požymio, teisėjų kolegija pažymi, kad įvertinus apylinkės teismo skundžiamo nuosprendžio motyvus matyti, kad šis požymis nuteistojo E. A. G. veikoje nebuvo nustatytas, todėl, nesant byloje prokuroro skundo, nuteistojo padėtis negali būti sunkinama (BPK 320 straipsnio 4 dalis). Tiek nagrinėjant bylą apeliacine, tiek kasacine tvarka, tiek ir perdavus bylą iš naujo nagrinėti pirmosios ar apeliacinės instancijos teismui, nuteistojo padėtis negali būti bloginama, kai byla nagrinėjama pagal jo skundą, t. y. kai procesas tęsiamas paties nuteistojo iniciatyva (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-19-1073/2018, 2K-733/2007, 2K-312/2008, 2K-274/2009, 2K-276/2012, 2K-164/2014, 2K-380-942/2015). Įvertinus šias aplinkybes, teisėjų kolegija apeliacinio skundo argumentų, susijusių su stambaus masto požymio nustatymu nevertina ir neanalizuoja.

428Dėl E. A. G. pripažinimo kaltu pagal BK 300 straipsnio 1 dalį

4299.

430E. A. G. gynėjas apeliaciniame skunde ginčija jo kaltę ir dėl BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymo. Jo teigimu, vien tai, kad asmens sveikatos kortelėse įrašus padarė asmuo, neturintis licencijos verstis gydytojo odontologo praktika, nepaverčia šių duomenų neatitinkančiais tikrovės, o byloje nėra jokių kitų duomenų, patvirtinančių, kad pacientams buvo atliktos ne tokios procedūros ar jų gydymo eiga buvo kitokia ir pan. Teisėjų kolegija kritiškai vertina tokią apelianto gynėjo pozicija, esą nuteistasis nesuprato, kad jo atliekami veiksmai, pildant asmens sveikatos korteles ir nurodant, kad atitinkamas paslaugas atliko gydytojas J. V., bei tai patvirtinant šio gydytoju antspaudu, buvo neteisėti. Tokia apeliaciniame skunde pateikta pozicija iš esmės prieštarauja patiems apelianto bei liudytojų šioje byloje duotiems parodymams pirmosios instancijos teisme, taip pat rašytiniams įrodymams.

43110.

432Pažymėtina, kad BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė tam, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo, realizavo. Pagrindinė dokumento funkcija – liudyti juridinę reikšmę turinčius faktus. Suklastotais ar netikrais dokumentais atitinkamai turėtų būti laikomi tokios formos raštai, kurie yra tinkami paliudyti melagingą faktą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-19-942/2017). Tikras dokumentas gali būti suklastotas materialiai, t. y. kai kaltininkas savo veiksmais pakeičia dokumente užfiksuotą informaciją (pvz., teksto dalies pakeitimas, nuotraukos, parašo ir kitų rekvizitų pakeitimas ir pan.) (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-500/2005, 2K-805/2005), ir intelektualiai (pavyzdžiui, melagingos informacijos įrašymas į dokumentą) (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-132/2008, 2K-607/2007).

43311.

434Teisėjų kolegija, dar kartą įvertinusi byloje surinktus įrodymus, sprendžia, kad ginčijamame nuosprendyje pagrįstai konstatuota, jog E. A. G. suklastojo tikrus dokumentus - A. S., A. O. O., J. S., R. B., M. P., A. Z., J. R., D. B., J. B., V. R., L. J. asmens sveikatos istorijas ir A. K. asmens sveikatos istorijos įdėtinį lapą, t. y. aukščiau išvardintuose dokumentuose padarydamas tikrovės neatitinkančius įrašus, kad paslaugas atliko gydytojas J. V., ir tai patvirtindamas J. V. vardu išduotu antspaudu, o A. Z., J. R., J. B. asmens sveikatos istorijų įdėtiniuose lapuose į ambulatorinę kortelę, skiltyje „Anamnezė, objektyvūs duomenys, gydymas ir paskyrimai“ po rankraštiniu tekstu, bei A. K. įdėtiniame lape, stulpelyje „Diagnozė“, po rankraštiniu tekstu, pasirašydamas savo parašu ties J. V. vardiniu atspaudu, nors tikrovėje paslaugas atliko jis pats, neturėdamas licencijos, suteikiančios teisę verstis gydytojo odontologo praktika.

43512.

436Tai, kad kaltinime nurodytų asmenų asmens sveikatos kortelėse įrašus darė ir pasirašė E. A. G., patvirtina 2016 m. vasario 23 d. ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimų valdybos specialisto išvadų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) duomenys (t. 14, b. l. 188-195, t. 20, b. l. 8-20), kuriuose detaliai išdėstyta, kokiuose dokumentuose, kokie rankraštiniai tekstai buvo parašyti E. A. G. ranka, jo pasirašyti bei patvirtinti J. V. vardiniu antspaudu. Nuteistasis, duodamas parodymus pirmos instancijos teisme, tai pat patvirtino, kad kaltinime pagal BK 300 straipsnio 1 dalį nurodytiems asmenims teikė protezavimo paslaugas ir jų asmens sveikatos korteles pildė pats savo ranka, prie įrašų pasirašė savo parašu, tačiau savo antspaudo nedėjo. Taip pat nurodė, kad jis klinikoje pildė praktiškai visų pacientų korteles, darė įrašus ir tuose asmens sveikatos kortelės lapuose, kur buvo sudėti gydytojo J. V. antspaudai. Liudytojas J. V. patvirtinto, kad jis kaltinime nurodytų asmenų sveikatos kortelių nepildė ir nurodytų įrašų nedarė, tačiau šie įrašai yra patvirtinti jo antspaudu. Išeidamas iš darbo jis paliko savo vardinį antspaudą Nr. ( - ), kurį naudojo pasirašydamas medicininius dokumentus, UAB „( - )“ klinikoje. Darbinius santykius su šia klinika nutraukė 2014 m. vasario 25 d. Šią aplinkybę patvirtina ir 2015-01-29 VSDFV ( - ) skyriaus raštas (t. 1, b. l. 156). Iš aptartų duomenų akivaizdu, kad E. A. G., žinodamas, kad neturi licencijos, suteikiančios teisę teikti odontologo paslaugas, tačiau suteikęs tokias paslaugas pacientams A. S., A. O. O., J. S., R. B., M. P., A. Z., J. R., D. B., J. B., V. R., L. J., jų asmens sveikatos istorijose ir A. K. asmens sveikatos istorijos įdėtiniame lape parašydamas, kad šias paslaugas atliko gydytojas J. V., ir tai patvirtindamas J. V. vardu išduotu antspaudu, o A. Z., J. R., J. B. asmens sveikatos istorijų įdėtiniuose lapuose į ambulatorinę kortelę, skiltyje „Anamnezė, objektyvūs duomenys, gydymas ir paskyrimai“ po rankraštiniu tekstu, bei A. K. įdėtiniame lape, stulpelyje „Diagnozė“, po rankraštiniu tekstu, pasirašydamas savo parašu ties J. V. vardiniu atspaudu, suprato, jog aptariamuose dokumentuose nurodytos aplinkybės neatitinka tikrovės, ir tokiu būdu suklastojo tikrus dokumentus.

43713.

438Apeliacinio skundo argumentai, kad nė vienas iš liudytojais apklaustų klinikos darbuotojų nepatvirtino, kad matė, jog nuteistasis naudojasi J. V. paliktu antspaudu, o specialisto išvadoje taip pat nėra duomenų, kad E. A. G. minėtuose dokumentuose bandė imituoti J. V. parašą, laikytini E. A. G. siekiu išvengti baudžiamosios atsakomybės. Tai, kad minėto gydytojo antspaudas buvo paliktas UAB „( - )“ klinikoje ir buvo prieinamas kitiems asmenims, patvirtino ir pats nuteistasis, ir liudytojas J. V., kuris taip pat nurodė, kad nebuvo pridėjęs savo antspaudo tuščiose pacientų asmens sveikatos kortelėse. Jokių kitų duomenų, be paties nuteistojo parodymų, kad asmens sveikatos kortelėse J. V. vardu buvo antspauduotų tuščių lapų, byloje taip pat nėra. Nuteistojo kaltės dėl dokumentų klastojimo nešalina ir tai, kad specialisto išvadoje nėra nustatyta, jog E. A. G. būtų bandęs kopijuoti ar imituoti J. V. parašą. Pagrindžiant šią išvadą, pažymėtina, kad specialisto išvados duomenys patvirtina, jog kaltinime nurodytų asmenų sveikatos kortelėse parašus gydytojo J. V. vardu parašė ir pasirašė E. A. G.. Pažymėtina, kad dokumento klastojimas galimas ne tik imituojant kito asmens parašą, bet ir pasirašant savo parašu prie kito asmens vardinio antspaudo.

43914.

440Nepagrįstas ir apeliacinio skundo argumentas, kad byloje nėra nustatyta, jog kaltinime nurodytų asmenų gydymo eiga būtų ne tokia, kokia nurodyta minimuose dokumentuose, kad nebūtų atliktos nurodytos procedūros. Teisėjų kolegija, įvertinus visus byloje esančius duomenis, pažymi, kad šiuo atveju nuteistojo nusikalstama veika klastojant dokumentus pasireiškė ne tuo, kad jis pacientų sveikatos kortelėse įrašė melagingus duomenis apie pacientams taikytą gydymą ir atliktas procedūras, bet tuo, kad E. A. G., neturėdamas reikiamos kvalifikacijos ir licencijos teikti odontologo paslaugas, apie tai žinodamas, tokias paslaugas teikė, pacientų asmens sveikatos kortelėse įrašė jiems tikrovėje atliktas procedūras, gydymo eigą ir kitus medicininius duomenis, tačiau nurodė, kad šiuos veiksmus atliko gydytojas J. V., bei tai patvirtino minėto gydytojo specialiu spaudu bei savo parašu, nors žinojo, kad realiai šias paslaugas pacientams suteikė jis pats, neturėdamas tam reikalingos licencijos.

44115.

442Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog byloje yra pakankamai objektyvių duomenų, leidžiančių daryti išvadą dėl E. A. G. kaltės. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą ir teisingai kvalifikavo jo nusikalstamą veiką pagal BK 300 straipsnio 1 dalį.

443Dėl E. A. G. pripažinimo kaltu pagal BK 182 straipsnio 2 dalį

44416.

445E. A. G. gynėjas apeliaciniame skunde taip pat prašo išteisinti jo ginamąjį dėl nusikaltimo, numatyto BK 182 straipsnio 2 dalyje, nesant jo veiksmuose būtinųjų šios nusikalstamos veikos sudėties požymių.

44617.

447Analizuojant baudžiamosios bylos medžiagą dėl E. A. G. nuteisimo dėl kvalifikuoto sukčiavimo, skundžiamo nuosprendžio bei apeliacinio skundo argumentus, pirmiausiai pažymėtina, kad teismų praktikoje ne kartą išaiškinta, kad esminis sukčiavimo, kaip nusikalstamos veikos, požymis, skiriantis jį nuo kitų teisės pažeidimų, tarp jų ir nuo civilinio delikto, ir darantis turto užvaldymą ar turtinės teisės įgijimą neteisėtą baudžiamąja teisine prasme, yra apgaulės naudojimas prieš turto savininkus, teisėtus valdytojus, asmenis, kurių žinioje yra turtas, ar asmenis, turinčius teisę spręsti teisinį ginčą ir priimančius privalomai vykdytiną sprendimą, siekiant tokiu būdu įgyti svetimą turtą ar turtinę teisę (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-620/2010 ir kt.). Apgaulė sukčiavimo atveju naudojama kaip turto užvaldymo ar turtinės teisės įgijimo būdas ir gali pasireikšti nukentėjusiojo suklaidinimu jam pateikiant objektyvios tikrovės neatitinkančią informaciją arba nutylint esmines jo apsisprendimui dėl turto, turtinės teisės perleidimo aplinkybes, turint teisinę pareigą apie jas pranešti (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-161/2013). Įstatymas nenumato, dėl kokių aplinkybių ar faktų asmuo sukčiavimo atveju turi būti suklaidintas. Tai gali būti nukentėjusiojo suklaidinimas dėl bet kokių aplinkybių ar faktų, susijusių su turto, turtinės teisės perleidimu kaltininkui arba kaltininko turtinės prievolės įvykdymu, tačiau kaltininko apgaulė turi būti esminė, t. y. turėti lemiamą įtaką asmens apsisprendimui minėtiems veiksmams atlikti ar pripažinti kaltininko turtinių prievolių įvykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-322/2013, Nr. 2K-120-511/2017).

44818.

449Apklausiamas pirmos instancijos teisme E. A. G. savo kaltės dėl jam inkriminuoto sukčiavimo nepripažino ir nurodė, kad ligonių kasa pačiai UAB „( - )“ kompensacijas pervedė tik už pacientus G. D., M. G., A. K., A. K., B. M., A. O. O., R. A. R., N. Ž., D. B., M. P., B. V.. Patvirtino, kad tos sumos atitinka ir yra už suteiktas paslaugas pacientams, už jo atliktą dantų protezavimą. Visi kiti kaltinime dėl šios nusikalstamos veikos nurodyti pacientai protezavosi savo asmens lėšomis, ir jiems buvo išsirašytos sąskaitos faktūros. Kadangi ligonių kasos, pacientų prašymu, tuos pinigus pervedė į asmenines pacientų sąskaitas, todėl nepagrįstai jam inkriminuojama tai, kad jis, suklastodamas ir panaudodamas UAB „( - )“ suteiktų dantų protezavimo paslaugų asmens lėšomis ataskaitas, apgaule UAB „( - )“ naudai įgijo didelės vertės 24 873,32 eurų turtą, kadangi lėšų neįmanoma įgyti, kada asmuo susimoka už jam suteiktas paslaugas, ir tai jau paties asmens reikalas, ar jis eis prašyti kompensacijos, ar ne. Mano, kad sukčiavimas šiuo atveju būtų buvęs, jei žmonės būtų likę be dantų, o jis iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo būtų paėmęs dar ir pinigus. Pateiktas nuteistojo gynėjo apeliacinis skundas iš esmės patvirtina, kad nuteistojo pozicija nepasikeitė. Teigė, kad didžiąją dalį pinigų gavo pacientai asmeniškai į savo sąskaitas, todėl šių pinigų UAB „( - )“ neįgijo, be to, visi jo gydyti pacientai, kuriems ligonių kasos pervedė pinigus, turėjo teisę gauti šias kompensacijas ir šiomis teisėmis pasinaudojo, todėl tai negali būti laikoma sukčiavimu, nors ir buvo panaudota apgaulė. Be to, nuteistasis neturėjo tyčios įgyti svetimą turtą, nes odontologines paslaugas teikė praktikos tikslais ir nesiekė gauti pajamų ar įgyti svetimą didelės vertės turtą. Tačiau tokie nuteistojo skundo argumentai nepaneigia liudytojų parodymų bei ištirtų rašytinių įrodymų byloje.

45019.

451Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad E. A. G. nebuvo įgijęs odontologo kvalifikacijos ir neturėjo būtinos licencijos verstis odontologo praktika (t. 1, b. l. 50,126-127), tačiau, tai žinodamas, suteikė odontologo paslaugas kaltinime pagal BK 182 straipsnio 2 dalį nurodytiems asmenims. Šią aplinkybę patvirtino liudytojais apklausti pacientai B. B., G. D., L. G., B. G., E. G., R. L., V. J., P. K., A. K., A. K., A. A. Ž., B. M., L. N., A. O. O., J. P., G. R., R. A. R., M. K. T., A. Ū., E. U., M. V., N. Ž., R. B., kuri parodė, kad paslaugos buvo teikiamos jos nepilnamečiui sūnui D. B., M. P., J. R., A. S., V. R., A. Z., O. B., A. P., A. P., M. I. B., B. (V.) Ž., F. P., K. B., A. G., J. G., O. K., R. J. L., I. R., J. S., V. Č., J. M., D. S., V. V., R. V., M. B. bei pat nuteistasis. Liudytoja M. L. nurodė, kad jai nebuvo suteiktos protezavimo paslaugos, tai patvirtina ir Lietuvos Respublikos Odontologų rūmų ( - ) teritorinio skyriaus atsakymas (t. 2, b. l. 39). Dalis minėtų pacientų už suteiktas protezavimo paslaugas atsiskaitė savo asmeninėmis lėšomis, jiems E. A. G. išrašė sąskaitas faktūras. A. A. Ž., I. V., R. V., R. J., M. B., J. S., nežinodami, kad už E. A. G. atliktas odontologijos paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto teritorinės ligonių kasos negali jiems kompensuoti protezavimo išlaidų, kadangi šios paslaugos suteiktos asmens, neturinčio teisės teikti šias paslaugas bei neregistruoto privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „( - )“ administravimo ir apskaitos posistemyje ( - ), pateikė 2015-05-26, 2015-05-28, 2015-07-14, 2015-09-16, 2015-11-19, 2016-03-02 prašymus kompensuoti dantų protezavimo išlaidas kartu su mokėjimą patvirtinančiais dokumentais, teritorinėms ligonių kasoms lėšų išmokėjimui iš privalomojo sveikatos draudimo fondo. Kitą dalį kaltinime nurodytų asmenų E. A. G. įtraukė į 2013 m. sausio 10 d., 2013 m. vasario 10 d., dvi 2013 m. kovo 10 d., 2013 m. balandžio 10 d., 2013 m. gegužės 9 d., dvi 2013 m. birželio 10 d., dvi 2013 m. liepos 10 d., 2013 m. lapkričio 10 d., 2013 m. gruodžio 10 d., dvi 2014 m. vasario 10 d., dvi 2014 m. gegužės 10 d., dvi 2014 m. birželio 10 d., 2014 m. liepos 3 d., 2014 m. liepos 10 d., dvi 2014 m. rugsėjo 9 d., dvi 2014 m. lapkričio 6 d., 2014 m. gruodžio 5 d., 2015 m. sausio 9 d. UAB „( - )“ suteiktų dantų protezavimo asmens lėšomis ataskaitas, nors žinojo, kad minėtų asmenų negali įtraukti į minėtas ataskaitas, kadangi šiems asmenims paslaugas suteikė jis, neturėdamas teisės verstis odontologo praktika ir nebūdamas registruotas privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „( - )“ administravimo ir apskaitos posistemyje ( - ). Byloje esanti Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis 2014 m. kovo 7 d. sutartis Nr. ( - ) patvirtina, kad nuteistajam buvo žinoma, jog išlaidų apmokėjimas privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis galimas tik tuo atveju, jei asmens sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant ir dantų protezavimo paslaugas, teikia privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „( - )“ administravimo ir apskaitos posistemyje ( - ) nurodyti gydytojai (t. 2, b. l. 127-130). Tokiu būdu buvo suklastotos minėtos UAB „( - )“ suteiktų dantų protezavimo asmens lėšomis ataskaitos, jos buvo pateiktos teritorinėms ligonių kasoms. Atsižvelgiant į minėtas suklastotas ataskaitas bei A. A. Ž., I. V., R. V., R. J., M. B., J. S. prašymus ir prie jų pridėtus dokumentus teritorinės ligonių kasos priėmė sprendimą išmokėti kaltinime nurodytas atitinkamas sumas (lėšas) iš privalomojo sveikatos draudimo fondo pacientams asmeniškai pervedant į jų sąskaitas arba atitinkamas sumas pervedant į UAB „( - )“ sąskaitą. Aptartų duomenų visuma patvirtina, kad E. A. G. suklastojo ataskaitas, teikiamas teritorinėms ligonių kasoms, į jas įtraukdamas asmenis, kurie negalėjo būti įtraukti, tai žinodamas jas panaudojo, t. y. pateikė ligonių kasoms. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pateikus suklastotus dokumentus teritorinės ligonių kasos buvo suklaidintos, kad paslaugas į ataskaitas įtrauktiems asmenims bei asmenims, kurie savarankiškai pateikė prašymus kompensuoti protezavimo išlaidas, suteikė gydytojas odontologas, turintis teisę verstis odontologo praktika ir įtrauktas į privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „( - )“ administravimo ir apskaitos posistemyje ( - ). Apgaulės panaudojimas šiuo atveju lėmė tai, kad teritorinės ligonių kasos priėmė palankų sprendimą ir pervedė lėšas iš privalomojo sveikatos draudimo biudžeto į asmenines pacientų sąskaitas arba UAB „( - )“ sąskaitą, o du kaltinime nurodytus asmenis įtraukė į dantų protezavimo išlaidų eilę. Taigi, E. A. G. ataskaitose nurodyta tikrovės neatitinkanti informacija iš esmė nulėmė sprendimą dėl lėšų iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto pervedimo. Teisėjų kolegija negali sutikti su E. A. G. gynėjo apeliacinio skundo argumentais, kad nuteistojo veiksmuose nebuvo tyčios sukčiauti ir įgyti didelės vertės svetimą turtą kito naudai, nes odontologo paslaugas jis teikė tik praktikos tikslais ir nesiekė gauti jokių pajamų ar materialinės naudos sau ar jo vadovaujamai įmonei. Šią E. A. G. versiją paneigia byloje esantys duomenys - liudytojų parodymai, kad už suteiktas odontologo paslaugas jie sumokėdavo pinigus arba tiesiogiai nuteistajam arba administratorei, klinikos darbuotojų parodymai, kad E. A. G. teikė odontologines paslaugas asmenims ir už tai būdavo mokami pinigai, paties nuteistojo parodymai, kad jis pildydavo ir teikdavo ataskaitas teritorinėms ligonių kasoms apie asmenims suteiktas odontologines paslaugas ir už tai į jo vadovaujamos klinikos sąskaitą būdavo pervedami pinigai, E. A. G. išrašytos sąskaitos faktūros už suteiktas paslaugas, teritorinės ligonių kasos sąskaitos išrašai ir kiti byloje ištirti įrodymai. Todėl pritartina pirmos instancijos teismo išvadoms, kad E. A. G. veikė tiesiogine tyčia, t. y. žinodamas, kad neturi teisės verstis odontologo praktika, tačiau suteikdamas tokias odontologines paslaugas asmenims, po to dalį šių asmenų įtraukdamas į UAB „( - )“ suteiktų dantų protezavimo asmens lėšomis ataskaitas, jas suklastojo ir žinodamas, kad jose nurodyta tikrovės neatitinkanti informacija, pateikė šias ataskaitas teritorinėms ligonių kasoms kartu su šių ataskaitų pagrindu išrašytomis sąskaitomis faktūromis, dėl ko teritorinėms ligonių kasoms pervedus atitinkamas lėšas arba patiems asmenims į jų sąskaitas arba UAB „( - )“, įgijo didelės vertės (viršijantį 250 MGL) svetimą turtą - 24 873,32 Eurų. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog anksčiau aptarti bylos duomenys tarpusavyje sudaro logišką, nuoseklią įrodymų grandinę ir patvirtina kaltinime nurodytas aplinkybes dėl apelianto E. A. G. padarytos nusikalstamos veikos, todėl apylinkės teismas pagrįstai jį pripažino kaltu pagal BK 182 straipsnio 2 dalį.

45220.

453Šių duomenų kontekste atmestinas ir apeliacinio skundo argumentas, kad į ataskaitas įtraukti asmenys turėjo teisę gauti išmokas iš privalomo sveikatos draudimo fondo lėšų, todėl jokio sukčiavimo šiuo atveju nebuvo. Nors kaltinime nurodyti asmenys ir turėjo teisę gauti atitinkamas lėšas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir turėjo tai patvirtinančius laiškus iš teritorinių ligonių kasų, tačiau minėtai institucijai pareiga atlyginti išlaidas, patirtas už dantų protezavimą, kyla tik tuo atveju, jei šias paslaugas teikia asmuo, turintis atitinkamą odontologo kvalifikaciją ir licenciją, suteikiančią teisę verstis odontologo praktika, bei įtrauktas į privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „( - )“ administravimo ir apskaitos posistemyje ( - ). Šiuo atveju, bylos duomenimis nustatyta, kad nuteistasis minėtų sąlygų neatitiko, todėl ir išlaidų už jo suteiktas odontologines paslaugas teritorinė ligonių kasa negalėjo atlyginti pacientams, nors ir turėjusiems iš esmės teisę gauti kompensaciją.

45421.

455Nepagrįstas ir apeliacinio skundo argumentas, kad vieni ir tie patys pinigai negali būti laikomi ir neteisėtomis pajamomis, asmens gautomis savo naudai darant nusikalstamą veiką, numatytą BK 202 straipsnio 1 dalyje, ir to paties asmens sukčiavimo būdu juridinio asmens naudai įgytu turtu darant BK 182 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikaltimą. Pažymėtina, kad bylos duomenimis nustatyta, kad už neteisėtai suteiktas odontologo paslauga E. A. G. asmeniškai arba UAB „( - )“ gavo iš kaltinime pagal BK 202 straipsnio 1 dalį nurodytų asmenų pinigus, todėl šie pinigai pagrįstai laikytini neteisėtomis E. A. G. pajamomis, gautomis iš neteisėtos ūkinės, profesinės veiklos. Tuo tarpu bylos duomenys taip pat patvirtina, kad pinigų sumos, nurodytos kaltinime pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, kurios buvo pervestos asmenims iš teritorinės ligonių kasos kaip kompensacija už jiems suteiktas UAB „( - )“ protezavimo paslaugas, pagrįstai yra laikomos E. A. G. sukčiavimo būdu UAB „( - )“ naudai įgytu turtu, kadangi, kaip jau buvo minėta, šioje byloje nustatyta, kad šias sumas teritorinės ligonių kasos pervedė minėtiems asmenims tik dėl E. A. G. panaudotos apgaulės sukčiaujant.

45622.

457Apeliaciniame skunde taip pat nesutinkama su nuteistojo veiksmų kvalifikavimu atskirai pagal BK 300 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį. Apelianto nuomone, nuteistojo veiksmai klastojant pacientų sveikatos istorijas turėjo būti vertinami kaip sudėtinė sukčiavimo dalis, t. y. padaryti turint vieningą tyčią, kadangi vėliau minėtų sveikatos istorijų pagrindu suklastotos ataskaitos jau yra laikomos sudėtine sukčiavimo dalimi pagal BK 182 straipsnio 2 dalį. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokiais argumentais. Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal teismų praktiką žinomai netikrų ar žinomai suklastotų dokumentų panaudojimas ar realizavimas sukčiaujant papildomai pagal BK 300 straipsnį nekvalifikuojamas, nes netikri ar suklastoti dokumentai panaudojami ar realizuojami kaip priemonė turtui gauti (Lietus Aukščiausiojo teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-82-699/2018). Tuo tarpu šiuo atveju sukčiaujant kaip turto įgijimo apgaule priemonė buvo panaudotos suklastotos UAB „( - )“ ataskaitos, o ne asmens sveikatos kortelės (jos teritorinėms ligonių kasoms nebuvo teikiamos), todėl pagrindo vertinti asmens sveikatos kortelių suklastojimą kaip sukčiavimo sudėtinę dalį ir nekvalifikuoti nuteistojo veiksmų pagal BK 300 straipsnio 1 dalį nėra jokio pagrindo. Juolab, kad BK 182 straipsnyje numatyto nusikaltimo – sukčiavimo – sudėtis neapima dokumentų suklastojimo. E. A. G., įtraukdamas pacientus, kuriems teikė paslaugas neturėdamas licencijos, į ataskaitas, jas suklastojo ir pateikė ligonių kasoms, ir būtent šių ataskaitų pagrindu ligonių kasoms ir kilo pareiga pervesti pinigus, tokie nusikalstami veiksmai buvo padaryti tiesiogine tyčia, turint tikslą panaudojus suklastotus dokumentus (ataskaitas) neteisėtai UAB „( - )“ naudai gauti turtinės naudos.

458Dėl E. A. G. pripažinimo kaltu pagal BK 222 straipsnio 1 dalį

45923.

460Nuteistojo E. A. G. gynėjas apeliaciniame skunde teigia, kad jo ginamasis pagal BK 222 straipsnio 1 dalį nuteistas nepagrįstai, nes jis, kaip įmonės direktorius tik organizavo įmonės finansinės apskaitos tvarkymą, tačiau pats jos netvarkė, todėl negali būti laikomas tinkamu šios nusikalstamos veikos subjektu. Tačiau su tokiais apeliacinio skundo argumentais teisėjų kolegijai nėra pagrindo sutikti.

46124.

462Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas, be kita ko, apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, jeigu dėl to nebuvo galima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai buhalterinės apskaitos tvarkymas, sąmoningai pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimus (dalies ar visų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių nefiksavimas apskaitos dokumentuose, dvigubos buhalterinės apskaitos vedimas ir panašiai). BK 222 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai sukelia šiame BK straipsnyje numatytus padarinius – dėl tyčinių buhalterinės apskaitos pažeidimų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Pagal teismų praktiką bylose dėl BK 222 straipsnio taikymo realią asmens veiklą, jo ūkinę, komercinę, finansinę būklę, nuosavą kapitalą, įsipareigojimų dydį ir struktūrą turi būti įmanoma nustatyti analizuojant tik to asmens (ūkio subjekto) buhalterinės apskaitos dokumentus. Jei to padaryti tokiu būdu (o ne atliekant priešpriešinius patikrinimus, ikiteisminį tyrimą ir pan.) negalima, atsiranda šiame straipsnyje numatyti padariniai ir kaltininkui kyla baudžiamoji atsakomybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-11/2008, 2K-426/2013, 2K-16/2014, 2K-233/2014).

46325.

464Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10, 11 ir 21 straipsnius apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo nusikaltimo subjektai yra asmenys, atsakingi už buhalterinės apskaitos tvarkymą: 1) vyriausiasis buhalteris (buhalteris) – tais atvejais, kai ūkio subjektas turi savarankišką buhalterinės apskaitos tarnybą. Šiuo atveju ūkio subjekto vadovas gali būti nusikaltimo bendrininkas; 2) konkretaus struktūrinio padalinio apskaitos tarnybos vadovas (buhalteris) – kai ūkio subjektas susideda iš kelių struktūrinių padalinių. Ūkio subjekto vyriausiasis buhalteris ir ūkio subjekto vadovas gali būti nusikaltimo bendrininkai; 3) apskaitos paslaugas teikiančios įmonės specialistai – tais atvejais, kai įmonės buhalterinė apskaita tvarkoma pagal sutartis su tokiomis įmonėmis; 4) už buhalterinės apskaitos dokumentų paslėpimą, sunaikinimą ar sugadinimą atsako veiką padaręs asmuo. Įmonės vadovas, pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalį, yra atsakingas už tinkamą buhalterinės apskaitos organizavimą, t. y. už tai, kad įmonėje būtų vedama buhalterinė apskaita, taip pat už dokumentų ir apskaitos išsaugojimą. Taigi, nors pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10, 11 ir 21 straipsnius apgaulingo apskaitos tvarkymo subjektas yra specialusis, t. y. asmuo, atsakingas už buhalterinės apskaitos tvarkymą (vyriausiasis buhalteris, buhalteris, apskaitos paslaugas teikiančios įmonės specialistai), tačiau, pagal teismų formuojamą praktiką, esant tam tikroms sąlygoms, atsako ir įmonės vadovas, nes buhalterinę apskaitą tvarkantis subjektas nėra atsakingas už pateikiamų pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų turinį ar už tokių dokumentų nepateikimą jam. Todėl, jei įmonės vadovas arba faktinis vadovas sąmoningai nepateikia apskaitą tvarkančiam asmeniui visų buhalterinės apskaitos dokumentų, tada jis laikomas šio nusikaltimo vykdytoju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-454/2012, 2K-41/2012, 2K-569/2012, 2K-430/2013, 2K-7-176-303/2015 ir kt.).

46526.

466E. A. G. nuteistas pagal BK 222 straipsnio 1 dalį už tai, kad būdamas UAB „( - )“ direktoriumi ir atsakingu už apskaitos dokumentuose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą, už teisingos, tikslios, išsamios ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą buhalterei, apskaitos dokumentų išsaugojimą, laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-06-04 apgaulingai tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, o būtent pažeisdamas Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 2 dalį, 12 straipsnio 2 ir 4 dalis, 14 straipsnio 2 dalį, 16 straipsnio 1 dalį, 19 straipsnio 2 dalį, 21 straipsnio 1 dalį, Kasos aparatų naudojimo taisyklių 16 ir 32 punktus, Dokumentų ir archyvų įstatymo 12 straipsnio 1 dalį, tyrimui nepateikė tiriamuoju laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-06-04 UAB „( - )“ išrašytų 158 vnt. PVM sąskaitų faktūrų už 9067,44 Eur sumą, į buhalterinę apskaitą jų neįtraukė, pagal jas buhalterinėje apskaitoje neapskaitė 1952 pakuočių narkotinio vaistinio preparato „M. S.“ įsigijimo, neapskaitė jo kaip atsargų, neįformino panaudojimo dokumentų ir neapskaitė jo panaudojimo, taip pat buhalterinėje apskaitoje neapskaitė 9737,13 Eur apmokėjimo už šį preparatą; neoficialioje kasos knygoje įrašytų pajamų neregistravo nei elektroniniu kasos aparatu, nei oficialioje knygoje, buhalterinėje apskaitoje nefiksavo už protezavimo, dantų gydymo ir kitas paslaugas gautų 68 907,31 Eur pajamų (ir grynųjų pinigų įplaukų, ir realizacinių pajamų) ir jų panaudojimo darbo užmokesčiui bei kitoms išmokoms; nepateikė UAB „( - )“ išrašytų PVM sąskaitų faktūrų ir atsiskaitymą patvirtinančių dokumentų (UAB „( - )“ pinigų priėmimo kvitų, įmokėjimo į sąskaitą DNB banko sąskaitą dokumentų, juos tyrimui pateikė UAB „( - )“), pacientų atsiskaitymą patvirtinančių pinigų priėmimo kvitų (L. S. pateikė pinigų priėmimo kvitus: 2014-12-10 serija ( - ) Nr. ( - ), suma 1200 Lt ir 2015-01-30 ( - ) Nr. ( - ), suma 638 Eur), darbo užmokesčio už 2014 metų spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius išmokėjimo žiniaraščių 5074,90 Eur sumai (jie kaip išlaidas pateisinantys dokumentai įrašyti į atskaitingo asmens avansines apyskaitas). Dėl šių pažeidimų laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-06-04 iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio bei struktūros.

46727.

468Nagrinėjamoje byloje nuteistasis savo kaltės nepripažino nei ikiteisminio tyrimo metu, nei bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme teigdamas, kad jis, kaip įmonės vadovas, tinkamai organizavo buhalterinės apskaitos tvarkymą, pasamdė šias funkcijas atlikti buhalterę, suteikė jai visus reikiamus įgaliojimus ir pateikdavo visus reikiamus dokumentus, įtarus, kad buhalterinė apskaita tvarkoma aplaidžiai, 2016 m. sudarė sutartį su kita įmone, kuri toliau tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą. Tačiau teisėjų kolegija šiuos E. A. G. paaiškinimus vertina kritiškai, kaip jo pasirinktą gynybinę poziciją, siekiant išvengti atsakomybės, ir kartu konstatuoja, jog nagrinėjamoje byloje esančių duomenų visiškai pakanka spręsti, kad jis apylinkės teismo nustatytomis aplinkybėmis padarė jam inkriminuotą nusikalstamą veiką.

46928.

470Byloje esantys duomenys patvirtina, kad UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą nuo 2006 m. birželio 13 d. tvarkė įmonės direktoriaus pasamdyta buhalterė B. J.. Ši liudytoja patvirtino, kad UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą tvarkė savo namuose pagal direktoriaus jai pateikiamus dokumentus. Įmonės patalpose ji lankėsi per visą laiką tik kelis kartus. Ji taip pat patvirtino, kad apskaitą buvo sunku tinkami tvarkyti, nes nuolatos trūkdavo dokumentų, apie tai ji informuodavo įmonės direktorių. Nei su grynais pinigais, nei su įmonės banko sąskaita ji nedirbo, visi banko sąskaitos generatoriai buvo pas įmonės direktorių. Liudytoja Z. Ž. parodė, kad nuo pat pradžių dirbo klinikoje „( - )“ administratore. Nuo 2012 metų atsiskaitymai įmonėje vyko tik grynais pinigais. Direktorius buvo parengęs laisvos formos žiniaraštį, kuriame kiekvienas gydytojas, atlikęs kokią nors procedūrą, turėdavo įrašyti šiame žiniaraštyje paciento duomenis, pinigų sumą, kuri buvo sumokėta už procedūrą, ir patvirtinti gydytojo spaudu. Pinigus, gautus iš pacientų, visi klinikos gydytojai ir pats direktorius atiduodavo administratorei, o ji pagal direktoriaus nurodymus įmušdavo šias sumas į kasą arba ne. Liudytoja patvirtino, kad kiekvieną dieną savo ranka vesdavo neoficialią įmonės kasos knygą, kurioje darydavo įrašus apie gautas pajamas ir išlaidas. Klinikos pacientai, apklausti kaip liudytojai, taip pat patvirtino, kad sumokėję pinigus už E. A. G. jiems suteiktas odontologo paslaugas, ne visuomet gaudavo pinigų sumokėjimą patvirtinančius kvitus. Liudytoja apklausta klinikos „( - )“ darbuotoja odontologė M. J. taip pat patvirtino, kad klinikoje direktorius buvo nustatęs tvarką, jog kiekvienas darbuotojas, atlikęs net ir menkiausią procedūrą pacientui, turėdavo padaryti įrašą į laisvos formos žiniaraštį, nurodant asmens duomenis, pinigų sumą bei patvirtinti tai procedūrą atlikusio gydytojo spaudu. 2016 m. vasario 22 d. specialisto išvados Nr. ( - ) dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos duomenys patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-06-04 UAB „( - )“ į buhalterinę apskaitą neįtraukė UAB „( - )“ išrašytų 158 vnt. PVM sąskaitų faktūrų už 9067,44 Eur sumą, jų nepateikė tyrimui, pagal minėtas sąskaitas buhalterinėje apskaitoje neapskaitė 1952 pakuočių narkotinio vaistinio preparato „M. S.“ įsigijimo, neapskaitė jo kaip atsargų, neįformino panaudojimo dokumentų ir neapskaitė jo panaudojimo, taip pat buhalterinėje apskaitoje neapskaitė 9737,13 Eur apmokėjimo už šį preparatą, taip pat neoficialioje kasos knygoje įrašytų pajamų neregistravo nei elektroniniu kasos aparatu, nei oficialioje knygoje, buhalterinėje apskaitoje nefiksavo už protezavimo, dantų gydymo ir kitas paslaugas gautų 68 907,31 Eur pajamų (ir grynųjų pinigų įplaukų, ir realizacinių pajamų) ir jų panaudojimo darbo užmokesčiui bei kitoms išmokoms. Tokiu būdu buvo pažeisti išvadoje nurodyti buhalterinę apskaitą ir kasos darbo organizavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai, kas sąlygojo, jog iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 4 d. Šios išvados duomenys taip pat patvirtina, kad UAB „( - )“ tyrimui nepateikė UAB „( - )“ išrašytų PVM sąskaitų faktūrų ir atsiskaitymą patvirtinančių dokumentų (UAB „( - )“ pinigų priėmimo kvitų, įmokėjimo į sąskaitą DNB banko sąskaitą dokumentų, juos tyrimui pateikė UAB „(duomenys neskelbtini“), pacientų atsiskaitymą patvirtinančių pinigų priėmimo kvitų (L. S. pateikė pinigų priėmimo kvitus: 2014-12-10 serija ( - ) Nr. ( - ), suma 1200 Lt ir 2015-01-30 ( - ) Nr. ( - ), suma 638 Eur), darbo užmokesčio už 2014 m. spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius išmokėjimo žiniaraščių 5074,90 Eur sumai. Tokiu būdu buvo pažeisti specialisto išvadoje nurodyti apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo bei dokumentų archyvavimo tvarką nustatantys teisės aktai, dėl ko taip pat iš dalies negalima nustatyti įmonės veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Visi šie duomenys leidžia daryti išvadą, kad UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą tvarkiusi buhalterė objektyviai nesuprato, kad buhalterinei apskaitai tvarkyti yra pateikti ne visi dokumentai apie faktiškai įvykusias ūkines operacijas, taigi, nežinojo apie tokį apgaulingą įmonės vadovo elgesį, todėl šiuo atveju laikytina, kad E. A. G. sąmoningai suklaidino buhalterę, todėl jo veiksmai vertinami kaip tarpinis vykdymas ir kvalifikuojami kaip nusikaltimo vykdytojo. Taigi, nuteistojo veiksmai pagrįstai ir teisėtai apylinkės teismo kvalifikuoti pagal BK 222 straipsnio 1 dalį. Apylinkės teismas pagrįstai padarė išvadą, kad nors E. A. G. tiesiogiai netvarkė bendrovės buhalterinės apskaitos, tačiau buvo UAB „( - )“ direktorius ir pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalį buvo atsakingas už įmonės apskaitos organizavimą ir tinkamą bei savalaikį reikiamų dokumentų pateikimą. Liudytoja B. J. nuosekliai viso proceso metu teigė, kad įmonės buhalterinę apskaitą ji tvarkė pagal direktoriaus E. A. G. pateikiamus pirminius apskaitos dokumentus. Šios aplinkybės neginčijo ir pats nuteistasis. Todėl apeliacinio skundo argumentas, kad E. A. G. nėra subjektas pagal BK 222 straipsnio 1 dalį ir negali būti atsakingas asmuo už UAB „( - )“ apgaulingą buhalterinę apskaitą, atmestinas kaip nepagrįstas. Pažymėtina, kad remiantis išdėstytais duomenimis atmetamas kaip nepagrįstas ir apeliacinio skundo argumentas, kad kaltu dėl apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymo E. A. G. iš esmės yra pripažintas tik remiantis buhalterės ir administratore dirbusios liudytojos Z. Ž. parodymais ir jų nepagrindžia daugiau jokie objektyvūs bylos duomenys. Šių liudytojų parodymai, priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, yra detalūs, nuoseklūs, išsamūs, aplinkybių, dėl kurių liudytojos būtų siekusios apkalbėti apeliantą, nenustatyta, be to juos pagrindžia kiti byloje surinkti bei ištirti įrodymai. E. A. G. kaltė bei faktinės nusikalstamos veikos aplinkybės neginčijamai įrodytos ikiteisminio tyrimo metu surinktų ir teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtų įrodymų visetu.

47129.

472Sumenkindamas liudytojos Z. Ž. parodymus dėl neoficialios kasos knygos vedimo įmonėje, nuteistasis taip pat siekia išvengti baudžiamosios atsakomybės. E. A. G. subjektyvūs paaiškinimai, jog tokią neoficialią kasos knygą, o tiksliau atskirus lapus, rašytus Z. Ž. ranka, jis pamatė pirmą kartą tik ikiteisminio tyrimo metu, neįsikomponuoja į įrodyto byloje jo nusikalstamo elgesio mechanizmą ir suponuoja pagrindą įžvelgti antrinės arba vadinamosios juodosios buhalterinės apskaitos vedimo jo vadovaujamoje bendrovėje požymius.

47330.

474Išdėstytų duomenų kontekste teisėjų kolegija daro išvadą, kad pagrindo abejoti minėtomis pirmos instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis ir padaryta išvada, kad E. A. G., būdamas įmonės vadovu, žinojo ir suvokė, kad UAB „( - )“ buhalterinė apskaita tvarkoma apgaulingai, neužtikrino tinkamo buhalterinės apskaitos tvarkymo ir to siekė, nėra, todėl jo veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal BK 222 straipsnio 1 dalį.

475Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 328 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

476Nuteistojo E. A. G. gynėjo advokato Evaldo Liutkevičiaus apeliacinį skundą atmesti.

477Pakeisti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 16 d. nuosprendį.

478Iš nuosprendžio aprašomosios dalies kaltinimo E. A. G. pagal BK 202 straipsnio 1 dalį pašalinti aplinkybę, kad E. A. G. neteisėtai vertėsi finansine veikla.

479Nuosprendžio aprašomojoje dalyje nustatyti, kad E. A. G. nuo 2006 m. birželio 9 d., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), reg. ( - ) mieste, direktoriumi, laikotarpiu nuo 2012 m. lapkričio 20 d. iki 2016 m. kovo 2 d. UAB „( - )“ patalpose, esančiose adresu ( - ) mieste,<...> tokiu būdu versliškai ėmėsi ūkinės, profesinės veiklos neturėdamas licencijos veiklai, kuriai ji reikalinga.

480Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.

481Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. pagal BK 202 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimas 3 (trims) mėnesiams,... 4. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį – areštas 45 (keturiasdešimt penkioms)... 5. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį – laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metams 6... 6. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimas 4 (keturiems)... 7. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto... 8. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 8 punktu, laisvės atėmimo... 9. E . A. G. paskirtos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas (asmens... 10. Civilinio ieškovo Kauno teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys... 11. Šiuo nuosprendžiu taip pat nuteistas juridinis asmuo UAB „( - )“, tačiau... 12. Teisėjų kolegija... 13. 1.... 14. E. A. G. nuteistas už tai, kad jis nuo 2006 m. birželio 9 d., būdamas UAB... 15. -... 16. V. A., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo... 17. -... 18. S. B., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo... 19. -... 20. B. B., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 21. -... 22. V. Č., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 23. -... 24. G. D., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo... 25. -... 26. A. G., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo... 27. -... 28. M. G., už kurio gydymą Kauno teritorinė ligonių kasa UAB ,,( - )“... 29. -... 30. J. G., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo... 31. -... 32. L. G., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo... 33. -... 34. B. G., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo... 35. -... 36. E. G., už kurios gydymą Kauno teritorinė ligonių kasa UAB „( - )“... 37. -... 38. V. J., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo... 39. -... 40. P. K., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB,,( - )“ sumokėjo... 41. -... 42. A. K., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo... 43. -... 44. A. K., už kurios gydymą Kauno teritorinė ligonių kasa UAB „( - )“... 45. -... 46. S. K., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB,,( - )“ sumokėjo... 47. - O. K., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 48. -... 49. R. L., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB,,( - )“ sumokėjo... 50. -... 51. R. J. L., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 52. -... 53. B. M., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 54. -... 55. J. M., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 56. -... 57. L. N., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB,,( - )“ sumokėjo... 58. -... 59. A. O. O., už kurios E. A. G. suteiktas paslaugas Kauno teritorinė ligonių... 60. -... 61. J. P., už kurio E. A. G. suteiktas paslaugas Kauno teritorinė ligonių kasa... 62. -... 63. G. R., už kurio E. A. G. suteiktas paslaugas Kauno teritorinė ligonių kasa... 64. -... 65. I. R., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo... 66. -... 67. R. A. R., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 68. -... 69. E. D. S., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 70. -... 71. M. K. T., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 72. -... 73. A. Ū., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 74. -... 75. E. U., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB,,( - )“ sumokėjo... 76. -... 77. M. V., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo... 78. -... 79. V. V., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo... 80. -... 81. J. S., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 82. -... 83. M. P., už kurios E. A. G. suteiktas paslaugas Kauno teritorinė ligonių kasa... 84. -... 85. J. R., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo... 86. -... 87. A. S., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 88. -... 89. V. R., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo... 90. -... 91. A. Z., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo... 92. -... 93. A. A. Ž., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB,,( - )“... 94. -... 95. I. V., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB,,( - )“ sumokėjo... 96. -... 97. R. V., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo... 98. - O. B., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 99. -... 100. A. P., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 101. -... 102. A. P., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo... 103. -... 104. J. B., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 105. -... 106. J. S., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB,,( - )“ sumokėjo... 107. -... 108. M. I. B., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 109. -... 110. F. P., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo... 111. -... 112. K. B., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo... 113. -... 114. R. J., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 115. -... 116. M. B., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo... 117. -... 118. J. S., už kurio E. A. G. jam suteiktas paslaugas Kauno teritorinė ligonių... 119. -... 120. D. B., už kurio E. A. G. jam suteiktas paslaugas Kauno teritorinė ligonių... 121. -... 122. M. P., už kurios E. A. G. jai suteiktas paslaugas Kauno teritorinė ligonių... 123. -... 124. N. Ž., už kurios E. A. G. jai suteiktas paslaugas Kauno teritorinė ligonių... 125. -... 126. L. J., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo... 127. -... 128. V. P., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo... 129. -... 130. P. J., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo... 131. -... 132. V. P., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 133. -... 134. B. O., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo... 135. -... 136. L. P., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo... 137. -... 138. A. V., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo... 139. -... 140. B. P., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 141. -... 142. V. Č., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 143. -... 144. R. J. M., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 145. -... 146. V. J., kuris iš E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo... 147. -... 148. M. P., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo... 149. -... 150. L. S., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo... 151. -... 152. D. S., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo... 153. -... 154. I. S., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo... 155. -... 156. S. P., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo... 157. -... 158. L. O., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo... 159. -... 160. I. K., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo... 161. taip pat V. D., B. V., B. S., L. J., ir iš šios veiklos gavo pajamų, ne... 162. 1.1. Be to, jis UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracijos adresas (... 163. 1.1.1.... 164. UAB „( - )“ A. S. asmens sveikatos istorijos Nr. ( - ) įdėtiniame lape į... 165. 1.1.2.... 166. UAB „( - )“ A. O. O. asmens sveikatos istorijos Nr. ( - ) įdėtiniame lape... 167. 1.1.3.... 168. UAB „( - )“ J. S. asmens sveikatos istorijos Nr. ( - ) įdėtiniame lape į... 169. 1.1.4.... 170. UAB „( - )“ R. B. asmens sveikatos istorijos įdėtiniame lape į... 171. 1.1.5.... 172. UAB „( - )“ M. P. asmens sveikatos istorijos Nr. ( - ) įdėtiniame lape į... 173. 1.1.6.... 174. UAB „( - )“ A. Z. asmens sveikatos istorijos Nr. ( - ) įdėtiniame lape į... 175. 1.1.7.... 176. UAB „( - )“ J. R. asmens sveikatos istorijos Nr. ( - ) įdėtiniame lape į... 177. 1.1.8.... 178. UAB „( - )“ D. B. asmens sveikatos istorijos Nr. ( - ) įdėtiniame lape į... 179. 1.1.9.... 180. UAB „( - )“ J. B. asmens sveikatos istorijos Nr. ( - ) įdėtiniame lape į... 181. 1.1.10.... 182. UAB „( - )“ V. R. asmens sveikatos istorijos Nr. ( - ) įdėtiniame lape į... 183. 1.1.11.... 184. UAB „( - )“ L. J. asmens sveikatos istorijos įdėtiniame lape į... 185. 1.1.12.... 186. A. K. įdėtiniame lape į ambulatorinę kortelę, skiltyje „Anamnezė,... 187. tokiu būdu jis, pažeisdamas 1999 m. lapkričio 29 d. Lietuvos Respublikos... 188. 1.2. Be to, jis laikotarpiu nuo 2012 m. gruodžio 11 d. iki 2017 m. gegužės... 189. tokiu būdu, suklastodamas ir panaudodamas UAB „( - )“ suteiktų dantų... 190. 1.3. Be to, jis nuo 2006 m. birželio 9 d., būdamas UAB „( - )“, įmonės... 191. -... 192. pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos... 193. -... 194. pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos... 195. -... 196. pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 19 straipsnio... 197. tokiu būdu laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 4 d.... 198. 2.... 199. Apeliaciniame skunde nuteistojo E. A. G. gynėjas advokatas Evaldas... 200. 2.1.... 201. Skunde advokatas nurodo, kad apylinkės teismo nuosprendis yra nepagrįstas ir... 202. 2.2.... 203. Skundžiamame nuosprendyje teigiama esant nustatyta, kad neteisėtai suteikęs... 204. 2.3.... 205. Pažymima, kad pagal BK 202 straipsnio 1 dalį E. A. G. buvo kaltinamas, kaip... 206. 2.4.... 207. Kodėl E. A. G. pajamomis laikomos skundžiamame nuosprendyje nurodytos pinigų... 208. 2.5.... 209. Skunde atkreipiamas dėmesys į piniginių sumų, kurios skundžiamame... 210. 2.6.... 211. Skundžiamame nuosprendyje teigiama esant nustatyta, kad J. G. E. A. G. už jo... 212. 2.7.... 213. Nuosprendyje teigiama esant nustatyta, kad B. G. E. A. G. už jo suteiktas... 214. 2.8.... 215. Nuosprendyje teigiama esant nustatyta, kad L. N. E. A. G. už jo suteiktas... 216. 2.9.... 217. Analogiški neaiškumai, netikslumai ir nesutapimai tarp dokumentuose... 218. 2.10.... 219. Advokatas atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos administracinių... 220. 2.11.... 221. Advokato teigimu, verslo, kaip vykstančio reiškinio objektyvus konstatavimas... 222. 2.12.... 223. Apeliaciniame skunde taip pat nesutinkama dėl E. A. G. nuteisimo pagal BK 300... 224. 2.13.... 225. Eugenijaus A. G. teigimu, J. V., dirbdamas UAB „( - )“, suantspauduodavo... 226. 2.14.... 227. Skundžiamo nuosprendžio išvada, kad nuteistasis, pasirašydamas savo parašu... 228. 2.15.... 229. Apeliaciniame skunde ginčijamas ir apelianto nuteisimas pagal BK 182... 230. 2.16.... 231. Keliamas klausimas, kodėl viena iš tariamo sukčiavimo sudėtinių dalių,... 232. 2.17.... 233. Pirmosios instancijos teismas privalėjo įvertinti ir tai, kad tiek kaltinimo... 234. 2.18.... 235. Apeliantas nuosekliai teigė odontologines paslaugas teikęs vien... 236. 2.19.... 237. Nuteistojo gynėjas nesutinka ir su E. A. G. nuteisimu pagal BK 222 straipsnio... 238. 2.20.... 239. E. A. G., kaip įmonės vadovas, vykdydamas savo pareigą organizuoti įmonės... 240. 2.21.... 241. Liudytoja Z. Ž. parodė, kad kai kuriems klientams mokėjimą patvirtinančių... 242. 3.... 243. Atsiliepime į nuteistojo E. A. G. gynėjo advokato Evaldo Liutkevičiaus... 244. 4.... 245. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, teismo posėdyje nuteistasis ir jo... 246. 5.... 247. Nuteistojo E. A. G. gynėjo advokato Evaldo Liutkevičiaus apeliacinis skundas... 248. 6.... 249. Nuteistojo gynėjo advokato E. Liutkevičiaus apeliaciniame skunde iš esmės... 250. 7.... 251. Byloje esančių duomenų vertinimas ir jų pripažinimas įrodymais yra... 252. 8.... 253. Teisėjų kolegija, pakartotinai išanalizavusi bylos duomenis, skundžiamą... 254. Dėl kaltinimo patikslinimo ir E. A. G. pripažinimo kaltu pagal BK 202... 255. 9.... 256. E. A. G. pirmos instancijos teismo nuosprendžiu nuteistas pagal BK 202... 257. 10.... 258. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka prokuroras 2019 m. balandžio 1 d. teismo... 259. E. A. G. kaltinamas tuo, kad jis, nuo 2006 m. birželio 9 d., būdamas UAB „(... 260. - V. A., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 261. - S. B., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 262. - B. B., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo 335,09... 263. - V. C., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne... 264. - G. D., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo 335,09... 265. - A. G., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo 335,09... 266. - M. G., už kurio gydymą Kauno teritorinė ligonių kasa UAB ,,( - )“... 267. - J. G., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne... 268. - L. G., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo 115,85... 269. - B. G. už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne mažiau... 270. - E. G., už kurios gydymą Kauno teritorinė ligonių kasa UAB ,,( - )“... 271. - V. J., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo 335,09... 272. - P. K., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 273. - A. K., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo 335,09... 274. - A. K., už kurios gydymą Kauno teritorinė ligonių kasa UAB ,,( - )“... 275. - S. K., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo 301,20... 276. - O. K., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne... 277. - R. L., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB,,( - )“ sumokėjo 306,13... 278. - R. J. L., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo... 279. - B. M., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 280. - J. M., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 281. - L. N., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 282. - A. O. O., už kurios E. A. G. paslaugas Kauno teritorinė ligonių kasa UAB... 283. - J. P., už kurio E. A. G. paslaugas Kauno teritorinė ligonių kasa UAB „(... 284. - G. R., už kurio E. A. G. paslaugas Kauno teritorinė ligonių kasa UAB „(... 285. - I. R., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 286. - R. A. R., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo... 287. - E. D. S., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo... 288. - M. K. T., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 289. - A. Ū., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 290. - E. U., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 291. - M. V., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 292. - V. V., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 293. - J. S., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo 335,09... 294. - M. P., už kurios E. A. G. paslaugas Kauno teritorinė ligonių kasa UAB ,,(... 295. - J. R., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo 305,55... 296. - A. S., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 297. - V. R., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 298. - A. Z., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo 186,80... 299. - A. A. Ž., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 300. - I. V., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne... 301. - R. V., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 302. - O. B., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 303. - A. P., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne... 304. - A. P., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 305. - J. B., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo apie... 306. - J. S., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo apie... 307. - M. I. B., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne... 308. - F. P., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne... 309. - K. B., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne... 310. - R. J., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne... 311. - M. B., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 312. - J. S., už kurio E. A. G. suteiktas paslaugas ( - ) teritorinė ligonių kasa... 313. - D. B., už kurio E. A. G. suteiktas paslaugas ( - ) teritorinė ligonių kasa... 314. - M. P., už kurios E. A. G. suteiktas paslaugas ( - ) teritorinė ligonių... 315. - N. Ž., už kurios E. A. G. suteiktas paslaugas ( - ) teritorinė ligonių... 316. - L. J., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 317. - V. P., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 318. - P. J., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne... 319. - V. P., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne... 320. - B. O., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne... 321. - L. P., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 322. - A. V., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne... 323. - B. P., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne... 324. - V. Č., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne... 325. - R. J. M., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne... 326. - V. J., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo m... 327. - M. P., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 328. - L. S., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 329. - D. S., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 330. - I. S., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 331. - S. P., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne... 332. - L. O., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne... 333. - I. K., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 334. - taip pat V. D., B. V., B. S., L. J.,... 335. ir iš šios veiklos gavo pajamų, ne mažiau kaip 55 592,70 eurų, įskaitant... 336. 1.... 337. Pažymėtina, kad kaltinime nurodytos veikos faktinės aplinkybės ir jų... 338. 2.... 339. Nuteistasis E. A. G., apklausiamas dėl patikslinto kaltinimo teismo posėdyje... 340. 3.... 341. Pagal BK 202 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas versliškai ar stambiu mastu... 342. 4.... 343. Byloje esantys ir pirmosios instancijos teismo ištirti duomenys – 2015 m.... 344. 5.... 345. Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 202 straipsnio 1 dalį kyla tik tuo atveju,... 346. 6.... 347. Nagrinėjamu atveju E. A. G. neteisėtos veiklos versliškumas konstatuotinas... 348. 7.... 349. Teisėjų kolegija, įvertinusi visumą byloje surinktų įrodymų ir... 350. - V. A., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 351. - S. B., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 352. - B. B., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 353. - V. C., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 354. - G. D., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 355. - A. G., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 356. - M. G., už kurio gydymą ( - ) teritorinė ligonių kasa UAB ,,( - )“... 357. - J. G., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 358. - L. G., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 359. - B. G. už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 360. - E. G., už kurios gydymą ( - ) teritorinė ligonių kasa UAB ,,( - )“... 361. - V. J., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 362. - P. K., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 363. - A. K., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 364. - A. K., už kurios gydymą ( - ) teritorinė ligonių kasa UAB ,,( - )“... 365. - S. K., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 366. - O. K., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne... 367. - R. L., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 368. - R. J. L., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 369. - B. M., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 370. - J. M., kuris už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 371. - L. N., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 372. - A. O. O., už kurios E. A. G. suteiktas paslaugas ( - ) teritorinė ligonių... 373. - J. P., už kurio E. A. G. suteiktas paslaugas ( - ) teritorinė ligonių kasa... 374. - G. R., už kurio E. A. G. suteiktas paslaugas ( - ) teritorinė ligonių kasa... 375. - I. R., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 376. - R. A. R., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 377. - E. D. S., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 378. - M. K. T., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 379. - A. Ū., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 380. - E. U., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 381. - M. V., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 382. - V. V., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 383. - J. S., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 384. - M. P., už kurios E. A. G. suteiktas paslaugas ( - ) teritorinė ligonių... 385. - J. R., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 386. - A. S., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 387. - V. R., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 388. - A. Z., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 389. - A. A. Ž., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 390. - I. V., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 391. - R. V., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB,,( - )“... 392. - O. B., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 393. - A. P., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 394. - A. P., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 395. - J. B., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 396. - J. S., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 397. - M. I. B., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 398. - F. P., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 399. - K. B., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 400. - R. J., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 401. - M. B., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 402. - J. S., už kurio E. A. G. jam suteiktas paslaugas ( - ) teritorinė ligonių... 403. - D. B., už kurio E. A. G. jam suteiktas paslaugas ( - ) teritorinė ligonių... 404. - M. P., už kurios E. A. G. jai suteiktas paslaugas ( - ) teritorinė ligonių... 405. - N. Ž., už kurios E. A. G. jai suteiktas paslaugas ( - ) teritorinė... 406. - L. J., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 407. - V. P., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 408. - P. J., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 409. - V. P., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 410. - B. O., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 411. - L. P., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 412. - A. V., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB „( - )“ sumokėjo ne... 413. - B. P., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 414. - V. Č., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 415. - R. J. M., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 416. - V. J., kuris už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 417. - M. P., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 418. - L. S., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 419. - D. S., kuri už E. A. G. paslaugas jam arba UAB ,,( - )“ sumokėjo ne... 420. - I. S., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 421. - S. P., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 422. - L. O., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB „( - )“... 423. - I. K., kuri už E. A. G. suteiktas paslaugas jam arba UAB ,,( - )“... 424. - taip pat V. D., B. V., B. S., L. J.,... 425. ir iš šios veiklos gavo pajamų, ne mažiau kaip 55 592,70 eurų, įskaitant... 426. 8.... 427. Dėl prokuroro patikslintame kaltinime papildomai nurodomo stambaus masto... 428. Dėl E. A. G. pripažinimo kaltu pagal BK 300 straipsnio 1 dalį... 429. 9.... 430. E. A. G. gynėjas apeliaciniame skunde ginčija jo kaltę ir dėl BK 300... 431. 10.... 432. Pažymėtina, kad BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė tam, kas... 433. 11.... 434. Teisėjų kolegija, dar kartą įvertinusi byloje surinktus įrodymus,... 435. 12.... 436. Tai, kad kaltinime nurodytų asmenų asmens sveikatos kortelėse įrašus darė... 437. 13.... 438. Apeliacinio skundo argumentai, kad nė vienas iš liudytojais apklaustų... 439. 14.... 440. Nepagrįstas ir apeliacinio skundo argumentas, kad byloje nėra nustatyta, jog... 441. 15.... 442. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog byloje... 443. Dėl E. A. G. pripažinimo kaltu pagal BK 182 straipsnio 2 dalį ... 444. 16.... 445. E. A. G. gynėjas apeliaciniame skunde taip pat prašo išteisinti jo... 446. 17.... 447. Analizuojant baudžiamosios bylos medžiagą dėl E. A. G. nuteisimo dėl... 448. 18.... 449. Apklausiamas pirmos instancijos teisme E. A. G. savo kaltės dėl jam... 450. 19.... 451. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad E. A. G. nebuvo įgijęs odontologo... 452. 20.... 453. Šių duomenų kontekste atmestinas ir apeliacinio skundo argumentas, kad į... 454. 21.... 455. Nepagrįstas ir apeliacinio skundo argumentas, kad vieni ir tie patys pinigai... 456. 22.... 457. Apeliaciniame skunde taip pat nesutinkama su nuteistojo veiksmų kvalifikavimu... 458. Dėl E. A. G. pripažinimo kaltu pagal BK 222 straipsnio 1 dalį... 459. 23.... 460. Nuteistojo E. A. G. gynėjas apeliaciniame skunde teigia, kad jo ginamasis... 461. 24.... 462. Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas, be kita ko, apgaulingai... 463. 25.... 464. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10, 11 ir 21 straipsnius apgaulingo... 465. 26.... 466. E. A. G. nuteistas pagal BK 222 straipsnio 1 dalį už tai, kad būdamas UAB... 467. 27.... 468. Nagrinėjamoje byloje nuteistasis savo kaltės nepripažino nei ikiteisminio... 469. 28.... 470. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą... 471. 29.... 472. Sumenkindamas liudytojos Z. Ž. parodymus dėl neoficialios kasos knygos vedimo... 473. 30.... 474. Išdėstytų duomenų kontekste teisėjų kolegija daro išvadą, kad pagrindo... 475. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 476. Nuteistojo E. A. G. gynėjo advokato Evaldo Liutkevičiaus apeliacinį skundą... 477. Pakeisti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 16 d. nuosprendį.... 478. Iš nuosprendžio aprašomosios dalies kaltinimo E. A. G. pagal BK 202... 479. Nuosprendžio aprašomojoje dalyje nustatyti, kad E. A. G. nuo 2006 m.... 480. Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.... 481. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos...