Byla e2-853-516/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sangaras“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 2 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės priešieškiniui užtikrinti, civilinėje byloje Nr. e2-789-773/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sangaras“ ieškinį atsakovui AS „Eviko“ dėl skolos, baudos, delspinigių bei palūkanų priteisimo ir atsakovo AS „Eviko“ priešieškinį uždarajai akcinei bendrovei „Sangaras“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Nasta“, uždaroji akcinė bendrovė Normetas, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Sangaras“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš Estijoje registruoto juridinio asmens AS „Eviko“ 17 077,16 Eur skolos, 60 491,47 Eur baudos, 788,32 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Atsakovas AS „Eviko“ pateikė ieškovei priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento ieškovės UAB „Sangaras“ 2018 m. balandžio 26 d. vienašališkai sudaryto perdavimo–priėmimo akto dalį dėl atliktų plieno konstrukcijų montavimo (surinkimo) darbų, priteisti iš ieškovės atsakovui 115 816,75 Eur nuostolių atlyginimą ir 8 proc. dydžio metines procesines palūkanas bei visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

73.

8Atsakovas AS „Eviko“ 2019 m. kovo 28 d. pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ieškovei UAB „Sangaras“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą už 115 816,75 Eur sumą, areštuotą turtą uždraudžiant parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti tretiesiems asmenims, o kilnojamojo ir (ar) nekilnojamojo turto esant nepakankamai – areštuoti ieškovės UAB „Sangaras“ pinigines lėšas, esančias bankų ir (ar) kitų kredito įstaigų sąskaitose, priklausančias ieškovei UAB „Sangaras“ ir esančias pas ją ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant jomis disponuoti, bet leidžiant atsiskaityti su atsakovu pagal šioje byloje pareikštą priešieškinį.

94.

10Atsakovas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje neabejotinai egzistuoja grėsmė, jog, jei būtų priimtas atsakovui palankus sprendimas, jo vykdymas pasunkėtų arba taptų neįmanomas, nes ieškovės turtinė padėtis yra bloga. Šios aplinkybės neneigia ir pati ieškovė – ieškovės vadovas byloje yra pateikęs prašymą dėl žyminio mokesčio dalies sumokėjimo atidėjimo, kuriame nurodė, jog yra nepajėgus sumokėti 588 Eur dydžio žyminio mokesčio dalies. Iš pridėto banko sąskaitos išrašo matyti, kad ieškovės laisvai disponuojamos lėšos sudaro tik 1 470,84 Eur. Be to, ieškovė nurodė, kad jos turtinė padėtis yra tokia sunki, jog ji yra priversta skolintis pinigus iš vadovo M. V.. Atsakovas atkreipė dėmesį ir į tai, kad bylos nagrinėjimo teisme metu ieškovės vadovas nurodė, jog šiuo metu ieškovė neturi nei klientų, nei projektų, t. y. faktiškai nevykdo ūkinės komercinės veiklos ir, išskyrus direktorių, neturi daugiau nė vieno darbuotojo. Taigi, priešieškinio suma ieškovei akivaizdžiai yra labai didelė. Atsakovo įsitikinimu, jam palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką didina ir ieškovės nesąžiningas elgesys, nes ieškovės vadovas, nagrinėjant bylą, klaidina teismą dėl kai kurių faktinių bylos aplinkybių.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

125.

13Kauno apygardos teismas 2019 m. balandžio 2 d. nutartimi atsakovo prašymą tenkino –areštavo už 115 816,75 Eur sumą ieškovės UAB „Sangaras“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždrausdamas jį perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti nuosavybės teises, o tokio turto nesant ar esant nepakankamai – nurodė areštuoti už trūkstamą sumą ieškovės pinigines lėšas ar turtines teises, esančias pas ieškovę arba trečiuosius asmenis, leisdamas ieškovei iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas, taip pat atsiskaityti su atsakovu AS „Eviko“.

146.

15Spręsdamas dėl priešieškinio reikalavimų pagrįstumo, teismas atsižvelgė į tai, kad priešieškinyje yra nuosekliai nurodomos faktinės aplinkybės dėl nuostolių, kuriuos patyrė atsakovas, ieškovei netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus pagal 2017 m. gruodžio 21 d. ieškovės ir atsakovo sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį Nr. SAN 10/2017. Teismas pažymėjo, kad priešieškinis yra grindžiamas leistinais įrodymais, pateikiant nuoseklią teisinę argumentaciją, todėl teismas sprendė, jog atsakovas tikėtinai pagrindė priešieškinio reikalavimus.

167.

17Teismas nurodė, kad pagal 2018 metų balanso duomenis ieškovės UAB „Sangaras“ turto apskaityta už 25 646 Eur, iš jų tik 5 929 Eur – ilgalaikis turtas, o per vienus metus mokėtinos sumos sudarė 14 986 Eur. Lyginant su praėjusiais finansiniais metais bendrovės turto sumažėjo daugiau nei per pusę ir nors ieškovė gavo 9 654 Eur pelno, tačiau jo nepakako praėjusiais finansiniais metais patirtam nuostoliui padengti. Teismas pažymėjo ir tai, kad ieškovės vardu registruota viena transporto priemonė, kuri, kaip nurodė ieškovės atstovas teismo posėdžio metu, ir sudaro ilgalaikį bendrovės turtą. Ieškovė turi tik vieną darbuotoją, kuris yra bendrovės vadovas ir akcininkas.

188.

19Teismas atkreipė dėmesį, kad nors ieškovės atstovas ir nurodė, jog planuoja toliau tęsti veiklą, tačiau įvardyti konkrečių projektų, kuriuos šiuo metu vykdo ar ketina artimiausiu metu pradėti vykdyti, negalėjo. Teismo vertinimu, bendrovės veikla, kuri sudarytų prielaidas gauti pajamas, šiuo metu nevyksta. Teismas pastebėjo ir tai, kad ieškovės atstovas 2019 m. kovo 22 d. vykusio teismo posėdžio metu nurodė, jog dažnai bendrovės veiklą tenka finansuoti pačiam vadovui, teikiant paskolas bendrovei, t. y. ieškovės veiklą finansuoja jos vienintelis darbuotojas. Todėl teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė šiuo metu neturi projektų, kurie realiai sudarytų sąlygas gauti pajamų ir toliau vystyti veiklą, bendrovės turimas turtas 2018 metais, lyginant su 2017 metais, sumažėjo ir bendra turimo ilgalaikio turto vertė yra labai maža, konstatavo, jog ieškovės turtinė padėtis, atsižvelgiant į jai pareikšto 115 816,75 Eur priešieškinio dydį, yra sunki, o tai gali lemti būsimo atsakovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo ar įvykdymo pasunkėjimo riziką.

20III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

219.

22Ieškovė UAB „Sangaras“ atskirajame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2019 m. balandžio 2 d. nutartį ir priimti naują nutartį – atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirajame skunde nurodyti šie pagrindiniai argumentai:

239.1.

24Skundžiamos nutarties motyvai dėl egzistuojančios grėsmės teismo sprendimo įvykdymui neatitinka aktualios Lietuvos apeliacinio teismo praktikos. Aktualioje teismų praktikoje pasisakoma, kad nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti pripažinta kaip absoliutus pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra bent tikėtinų duomenų apie galimą atsakovo nesąžiningumą, jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti. Būtent prašymą pateikęs asmuo privalo pateikti konkrečius duomenis bei argumentus apie atsakovo nesąžiningą elgesį. Asmens nesąžiningumas, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, nėra preziumuojamas, todėl pareiga jį įrodyti tenka tam asmeniui, kuris prašo tokių priemonių imtis prieš kitą asmenį. Taigi, skundžiamos nutarties motyvai aiškiai nepagrįsti ir neįrodo grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, todėl nutartis naikintina.

259.2.

26Atsakovas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iš esmės grindžia tik didele ieškinio suma ir sunkia ieškovės turtine padėtimi. Nei vieno įrodymo apie galimą nesąžiningą ieškovės elgesį, turint tikslą ateityje neatsiskaityti su atsakovu, atsakovas su prašymu nepateikė. Taigi, atsakovas neįrodė antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos ir skundžiama nutartis naikintina.

279.3.

28Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka ekonomiškumo principo, nes jos neproporcingai varžo apeliantę ir daro jai didelę žalą. Dėl pritaikytų priemonių ieškovė negali vykdyti jai įprastos komercinės veiklos, nes areštavus bendrovės banko sąskaitoje esančias apyvartines lėšas, apeliantė neturi galimybės atsiskaityti už produkcijos gamybą ir montavimą. Realu, kad dėl taikytų priemonių ieškovei gali tekti nutraukti veiklą. Naujausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą pasisakyta, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nekuria materialinių vertybių, nedidina turto vertės ir nepagerina asmens turtinės padėties. Taigi, tokios priemonės tik papildomai sukelia nepatogumų skolininkui, norint įvykdyti prievolę kreditoriui. Dėl pritaikytų priemonių apeliantė negali prisiimti naujų sutartinių įsipareigojimų, t. y. užsakyti metalo konstrukcijų gamybą, montuoti parengtas konstrukcijas, taigi, laikinosios apsaugos priemonės iš esmės ne užtikrina atsakovui palankaus sprendimo įvykdymą, o jį kaip tik apsunkina.

2910.

30Atsakovas AS „Eviko“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo ieškovės skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3110.1.

32Ieškovė neginčija faktinių aplinkybių, kad priešieškinio suma jai yra didelė, o jos turtinė padėtis šiuo metu yra kritinė, todėl teismas, priimdamas nutartį, visiškai pagrįstai pasirėmė Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. e2-1451-381/2016 ir civilinėje byloje Nr. e2-130-943/2017 suformuluotais išaiškinimais, jog kadangi faktinę grėsmę ieškinio (priešieškinio) pateikimo metu įrodyti daugeliu atveju yra itin sudėtinga arba praktiškai neįmanoma, arešto taikymo prašančiam asmeniui yra suteikta galimybė remtis nurodytu teisinio pobūdžio teiginiu (didele ieškinio suma). Ar yra faktinis pagrindas remtis šia prezumpcija kiekvienu atskiru atveju sprendžia teismas. Jeigu ja yra remiamasi, jos paneigimo našta, atsižvelgiant į ekonomiškumą įrodinėjimo procese, perkeliama atsakovui. Paminėti Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimai yra aktualūs ir yra naudojami tiek Lietuvos apeliacinio teismo, tiek žemesnių instancijų teismų praktikoje iki šiol, pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2-116-236/2018, Šiaulių apygardos teismo 2019 m. vasario 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2S-197-372/2019 ir kt. Todėl ieškovės argumentas, kad nutartis neva yra nesuderinama su šiuo metu galiojančia Lietuvos apeliacinio teismo praktika, yra atmestinas kaip nepagrįstas.

3310.2.

34Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad taikant didelės ieškinio sumos prezumpciją, įrodinėjimo našta perkeliama atsakovui, t. y. būtent jis turi pagrįsti, jog ieškinio suma jam nėra reikšminga, o jo turtinė padėtis eliminuoja grėsmę dėl būsimo teismo sprendimo neįvykdymo. Ieškovė skunde net nebando pagrįsti galimumo įvykdyti atsakovui palankų teismo sprendimą, ar kad ieškinio suma jai nėra reikšminga. Iš ieškovės elgesio bylos nagrinėjimo metu ir į bylą pateiktų dokumentų yra akivaizdu, kad jos turtinė padėtis yra ypač bloga. Taigi, nutartis yra priimta tinkamai išanalizavus visas bylai reikšmingas aplinkybes ir nenukrypus nuo galiojančios teismų praktikos, todėl nėra pagrindo jos naikinti.

3510.3.

36Teismų praktikoje pripažįstama, kad pirmiausia turėtų būti areštuojamas nekilnojamasis ar kilnojamasis turtas, o tik jo nesant ar esant nepakankamai – lėšos. Būtent toks laikinųjų apsaugos priemonių taikymo eiliškumas nepažeidžia ekonomiškumo bei šalių interesų pusiausvyros principo, nes areštas į lėšas nukreipiamas tik nesant kitokio turto, tai leidžia atsakovui patirti mažiausiai suvaržymų ūkinėje komercinėje veikloje. Teismas skundžiama nutartimi iš pradžių areštavo ieškovei priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o tik turto nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose. Taigi, ekonomiškumo ir šalių interesų pusiausvyros principas šiuo atveju nebuvo pažeistas. Ieškovė nepateikė į bylą absoliučiai jokių dokumentų, iš kurių būtų galima spręsti, kad ji šiuo metu realiai vykdo bent kokią ūkinę komercinę veiklą, t. y. jog turi užsakymų, klientų, projektų. Priešingai, ieškovė turi tik vieną darbuotoją, kuris tuo pačiu yra direktorius ir akcininkas. Tai paneigia ieškovės nepagrįstas spekuliacijas dėl trukdymo montuoti parengtas metalo konstrukcijas, nes yra akivaizdu, kad ieškovė neturi tam jokių pajėgumų. Ieškovė visiškai neįrodė ir skunde nurodyto teiginio, kad byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro jai didelę žalą.

37Teismas

konstatuoja:

38IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3911.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

4112.

42Nagrinėjamu atveju iškilo pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškovei atsakovo priešieškinio reikalavimams užtikrinti taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

4313.

44Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti: pirma, ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą; antra, turi egzistuoti bent tikėtina teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negalimas.

4514.

46Apeliantė atskirajame skunde neginčija pirmosios instancijos teismo išvadų dėl priešieškinio preliminaraus pagrįstumo, todėl apeliacinės instancijos teismas šiuo klausimu nepasisako. Tačiau, apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas, konstatavęs antrąją laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygą – grėsmę, kad netaikius šių priemonių, atsakovui galimai palankus teismo sprendimas gali likti neįvykdytas arba jo įvykdymas gali būti apsunkintas – remdamasis vien didele ieškovei priešieškinio suma ir ieškovės bloga turtine padėtimi, nesilaikė aktualios Lietuvos apeliacinio teismo praktikos, kurioje išaiškinta, jog laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra bent tikėtinų duomenų apie galimą atsakovo (šiuo atveju ieškovės) nesąžiningumą.

4715.

48Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs bylos medžiagą, be kita ko, pirmosios instancijos teismo nutarties motyvus bei atskirojo skundo argumentus, sutinka su apeliantės UAB „Sangaras“ pozicija dėl nepagrįsto laikinųjų apsaugos priemonių ieškovei pritaikymo.

4916.

50Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje, remdamasis 2016 ir 2017 m. teismų praktikoje pateiktais išaiškinimais apie arešto taikymo prašančiam asmeniui suteiktą galimybę remtis didele atsakovui ieškinio suma, vertino tik ieškovės finansinę būklę apibūdinančius duomenis ir priėjo išvadą, kad ieškovės UAB „Sangaras“ turtinė padėtis, atsižvelgiant į jai pareikšto 115 816,75 Eur priešieškinio dydį, yra sunki, o tai, teismo vertinimu, gali lemti būsimo atsakovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo ar įvykdymo pasunkėjimo riziką.

5117.

52Tačiau, kaip visiškai pagrįstai akcentavo apeliantė, naujausiais teismų praktikos pavyzdžiais jau yra paneigta didelės ieškinio sumos prezumpcija, kaip savaime sprendimo įvykdymo pasunkėjimą pagrindžianti aplinkybė. Aktualioje ir vyraujančioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad neišgalėjimas ir nenorėjimas įvykdyti teismo sprendimą (t. y. siekis išvengti vykdymo) yra visiškai skirtingos faktinės situacijos ir tik antrosios situacijos atveju prevenciniais tikslais galėtų būti taikomi disponavimo turtu ir (ar) piniginėmis lėšomis apribojimai (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. rugpjūčio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-676-585/2019; 2019 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-611-464/2019; 2019 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-995-370/2019; 2019 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-215-236/2019; 2019 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-90-464/2019; 2019 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-24-464/2019; 2018 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-673-943/2018 ir joje nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo praktika).

5318.

54Taigi, tikėtiną grėsmę, kaip vieną iš sąlygų laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, patvirtinti gali tik duomenys apie atsakovo nesąžiningumą ir (ar) jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2017 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-50-464/2017; 2017 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-835-464/2017; 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-195-943/2018), turint tikslą išvengti ieškovo naudai priimto teismo sprendimo įvykdymo (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. kovo 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-272-370/2019; 2018 m. spalio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1462-516/2018; 2018 m. birželio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-773-464/2018; 2017 m. kovo 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-351-302/2017; kt.), t. y. laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai asmuo pateikia konkrečių duomenų, bent tikėtinai pagrindžiančių atsakovo sąmoningą siekį pabloginti savo turtinę padėtį ir taip išvengti išieškojimo iš šio turto pagal teismo sprendimą.

5519.

56Todėl svarbu yra nustatyti ne asmens, kurio atžvilgiu prašoma taikyti apribojimus, turtinę padėtį ir pareikšto jam ieškinio sumos reikšmingumą, bet jo elgesį sąžiningumo aspektu (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-90-464/2019).

5720.

58Esant pirmiau nurodytai vyraujančiai teismų praktikai, pirmosios instancijos teismas, net ir konstatavęs prastą ieškovės turtinę padėtį (kurios, kaip pastebėjo atsakovas, ieškovė savo skunde iš esmės neginčija), tačiau nenurodęs absoliučiai jokių motyvų dėl ieškovės (ne)sąžiningumo, neturėjo pagrindo pripažinti esant antrajai laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygai CPK 144 straipsnio 1 dalies prasme, nes, kaip jau buvo ne kartą išaiškinta Lietuvos apeliacinio teismo, laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirtis yra ne kaupiamoji, o konservacinė (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-262-464/2019; 2018 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1769-790/2018; 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016), todėl laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos kaip instrumentas skolininko turtui, iš kurio kreditorius galėtų vėliau pasitenkinti reikalavimą, sukaupti.

5921.

60Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą teismų praktiką ir šios praktikos suformulavimo laikotarpį, atmestinas kaip visiškai nepagrįstas atsakovo atsiliepime į ieškovės skundą nurodytas argumentas, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis visiškai atitinka šiuo metu galiojančią aktualią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką. Atitinkamai atmestinas ir atsakovo argumentas, kad ieškovė, siekdama skundžiamos nutarties panaikinimo ir laikinųjų apsaugos priemonių jai netaikymo, turėjo atskiruoju skundu pagrįsti, jog ieškinio suma jai nėra reikšminga, o jos turtinė padėtis eliminuoja grėsmę dėl būsimo teismo sprendimo neįvykdymo.

6122.

62Pažymėtina, kad atsiliepime į ieškovės atskirąjį skundą atsakovas jokių ieškovės galimą nesąžiningumą patvirtinančių argumentų ir įrodymų nenurodė. Savo ruožtu prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovas apsiribojo tik bendro pobūdžio teiginiais neva ieškovės elgesio nesąžiningumą patvirtina ieškovės grasinimai atsakovui įvairiausių tyrimų Lietuvos, Estijos ir Europos Sąjungos institucijose inicijavimu ir ieškovės vadovo pasisakymai teismo posėdžių metu, kuriais, atsakovo nuomone, ieškovės vadovas bandė suklaidinti teismą. Tačiau pastebėtina, kad tai, jog ieškovė ir atsakovas skirtingai vertina tarp jų kilusio ginčo aplinkybes ir todėl skirtingai jas komentuoja (traktuoja) teismo posėdžiuose, savaime nepatvirtina ieškovės nesąžiningumo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kontekste, be to, atsakovo nurodomos aplinkybės, t. y. ar ieškovė bylos nagrinėjimo metu nurodė tikrovę atitinkančius faktus bei ar tinkamai vertino tarp jos ir atsakovo susidariusią konfliktinę situaciją, gali būti išsiaiškintos tik bylą išnagrinėjus iš esmės, todėl šiuo metu, nesant galutinio įsiteisėjusio sprendimo byloje, jos nėra pakankamos ieškovės tikėtinam nesąžiningumui pagrįsti.

6323.

64Nesant pakankamų įrodymų antrajai laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygai konstatuoti, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ieškovei taikytos laikinosios apsaugos priemonės, pripažintina nepagrįsta ir neteisėta, todėl naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – atsakovo AS „Eviko“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestinas.

6524.

66Kadangi atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai dėl pritaikytų priemonių proporcingumo šiuo atveju, nesant apskritai pagrindo taikyti ieškovės turto arešto, nebeaktualus, apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako.

67Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

68Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo AS „Eviko“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Sangaras“... 5. 2.... 6. Atsakovas AS „Eviko“ pateikė ieškovei priešieškinį, kuriuo prašė... 7. 3.... 8. Atsakovas AS „Eviko“ 2019 m. kovo 28 d. pateikė prašymą taikyti... 9. 4.... 10. Atsakovas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje neabejotinai egzistuoja grėsmė,... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 5.... 13. Kauno apygardos teismas 2019 m. balandžio 2 d. nutartimi atsakovo prašymą... 14. 6.... 15. Spręsdamas dėl priešieškinio reikalavimų pagrįstumo, teismas atsižvelgė... 16. 7.... 17. Teismas nurodė, kad pagal 2018 metų balanso duomenis ieškovės UAB... 18. 8.... 19. Teismas atkreipė dėmesį, kad nors ieškovės atstovas ir nurodė, jog... 20. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 21. 9.... 22. Ieškovė UAB „Sangaras“ atskirajame skunde prašo panaikinti pirmosios... 23. 9.1.... 24. Skundžiamos nutarties motyvai dėl egzistuojančios grėsmės teismo sprendimo... 25. 9.2.... 26. Atsakovas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iš esmės... 27. 9.3.... 28. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka ekonomiškumo principo,... 29. 10.... 30. Atsakovas AS „Eviko“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo ieškovės... 31. 10.1.... 32. Ieškovė neginčija faktinių aplinkybių, kad priešieškinio suma jai yra... 33. 10.2.... 34. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad taikant didelės... 35. 10.3.... 36. Teismų praktikoje pripažįstama, kad pirmiausia turėtų būti areštuojamas... 37. Teismas... 38. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 39. 11.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 41. 12.... 42. Nagrinėjamu atveju iškilo pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 43. 13.... 44. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 45. 14.... 46. Apeliantė atskirajame skunde neginčija pirmosios instancijos teismo išvadų... 47. 15.... 48. Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs bylos medžiagą, be kita ko,... 49. 16.... 50. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje, remdamasis 2016 ir 2017... 51. 17.... 52. Tačiau, kaip visiškai pagrįstai akcentavo apeliantė, naujausiais teismų... 53. 18.... 54. Taigi, tikėtiną grėsmę, kaip vieną iš sąlygų laikinosioms apsaugos... 55. 19.... 56. Todėl svarbu yra nustatyti ne asmens, kurio atžvilgiu prašoma taikyti... 57. 20.... 58. Esant pirmiau nurodytai vyraujančiai teismų praktikai, pirmosios instancijos... 59. 21.... 60. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą teismų praktiką ir šios praktikos... 61. 22.... 62. Pažymėtina, kad atsiliepime į ieškovės atskirąjį skundą atsakovas... 63. 23.... 64. Nesant pakankamų įrodymų antrajai laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 65. 24.... 66. Kadangi atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai dėl pritaikytų... 67. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 68. Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą...