Byla 2-758/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Vytas ir ko“, akcinės bendrovės Šiaulių banko ir trečiojo asmens viešosios įstaigos „Praktikai“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 21 d. nutarties, kuria paskirtas bankroto administratorius, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1306-273/2014 pagal pareiškėjų T. K., akcinės bendrovės Šiaulių bankas, uždarosios akcinės bendrovės „Vytas ir Ko“, uždarosios akcinės bendrovės „Vamėsa“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ratakis“, tretieji asmenys viešoji įstaiga „Praktikai“, uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Pack“, uždaroji akcinė bendrovė „GENBA FOOD“, uždaroji akcinė bendrovė „DOLIS“.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Pareiškėjai T. K., AB Šiaulių bankas, UAB „Vytas ir Ko“, UAB „Vamėsa“, tretieji asmenys VšĮ „Praktikai“, UAB „Baltic Pack“, UAB „GENBA FOOD“, UAB „DOLIS“ prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB ,,Ratakis” Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Teismui buvo pasiūlytos šios bankroto administratorių kandidatūros: UAB „Bankrotas“, UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI, UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras, UAB „Bankroto departamentas LT“, UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 21 d. nutartimi atsakovui UAB „Ratakis“ iškėlė bankroto bylą, o bankroto administratoriumi paskyrė UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą.

6Vadovaudamasis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies, 2 straipsnio 8 punkto, 10 straipsnio 3 dalies normomis bei remdamasis bylos medžiaga teismas konstatavo, jog atsakovas UAB „Ratakis“ yra nemoki įmonė, todėl sprendė, kad šiai bendrovei keltina bankroto byla.

7Pažymėjo, kad siūlomų administratorių kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Byloje yra pateiktos administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų kopijos. Siūlomi administratoriai sutinka atlikti šias pareigas, atitinka ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies reikalavimus.

8Teismas nesvarstė pareiškėjo UAB „Vamėsa“ pasiūlytos UAB „Bankroto departamentas LT“ kandidatūros, nes pareiškėjas nepateikė šio asmens deklaracijos apie atitikimą teisės aktų reikalavimams.

9Vadovaudamasis teismų praktikos nuostatomis, kad tuo atveju, kai teismui atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūras pasiūlė keli dalyvaujantys byloje asmenys ir vienas iš jų yra atsakovo vadovas ar savininkas, nesant ĮBĮ tiesiogiai nustatytų draudimų, dėl kurių administratoriai negalėtų administruoti įmonės, atsakovo bankroto administratoriumi paprastai turėtų paskirti ne atsakovo vadovo (ar savininko) siūlomą asmenį, teismas atsisakė administratoriumi skirti pareiškėjo – atsakovo UAB „Ratakis“ vadovo T. K. bei trečiųjų asmenų VšĮ „Praktika“, UAB „DOLIS“ siūlytą UAB „Bankrotas“.

10Vertindamas likusių administratorių kandidatūras, nustatė, jog administratoriaus

11UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI buveinė yra Vilniuje, įmonė turi filialus Šiaulių mieste bei Panevėžio rajone, o UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras ir UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ – Kaune.

12Atkreipė dėmesį į tai, kad skiriant administratorių svarbi aplinkybė yra ta, kad bankrutuojanti įmonė turi pakankamai didelius įsipareigojimus kreditoriams (2 921 942,86 Lt), todėl bendrovę privalo administruoti didesnę patirtį turintis bankroto administratorius. Šiame kontekste pažymėjo, kad šiuo atveju, didesnę įmonių administravimo patirtį turi administratorius UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras. Atsižvelgęs į bankroto administratoriui ĮBĮ pavestas funkcijas, siekį bankroto procedūrą užbaigti kuo operatyviau ir kuo mažesnėmis sąnaudomis, teismas sprendė, jog jas geriau pavyktų įgyvendinti administratoriui, kurio buveinė yra atsakovo įmonės buvimo vietoje. Atkreipė dėmesį į tai, kad ši bendrovė yra viena iš didžiausią bankroto ir restruktūrizavimo administravimo bei likvidavimo patirtį turinčių įmonių Lietuvoje, turinti savo teisininkus ir buhalterius bei stabilios įmonės sertifikatą.

  1. Atskirųjų skundų argumentai

13Apeliantas UAB „Vytas ir ko“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras ir klausimą išspręsti iš esmės - bankroto administratoriumi paskirti UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Teismas per didelę reikšmę suteikė administratoriaus patirčiai. UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras per daugiau nei dešimt metų užbaigė 57 bankroto procedūras, o tai taip pat laikytina didele ir pakankama patirtimi.

152. Teismas paskyrė labiausiai užimtą bankroto administratorių, o tai nesuderinama su tikslu kuo operatyviau vykdyti bankroto procedūras. Tuo tarpu UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras 7 administratoriai šiuo metu vykdo 34 bankroto procedūras, iš kurių 12 baigiamos, todėl įmonei užtektų pajėgumų skirti reikiamą laiką ir dėmesį naujos bendrovės bankroto procedūroms atlikti.

163. Jei tikrinamas tik administratoriaus atitikimas formaliems reikalavimams, bet ne kitos reikšmingos aplinkybės ir kriterijai, kuriuos teismas traktavo akivaizdžiai neteisingai, tokiu būdu apribojama teisė į gynybą apeliacinėje instancijoje. Dėl to būtina formuoti naują teismų praktiką šiuo klausimu.

17Apeliantas AB Šiaulių bankas atskiruoju skundu taip pat prašo panaikinti teismo nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, ir klausimą išspręsti iš esmės - bankroto administratoriumi paskirti UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

181. Teismas neatsižvelgė į didžiausio kreditoriaus valią, taip nevykdydamas pareigos siekti, kad būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo.

192. Teismas pervertino paskirto administratoriaus patirties kriterijų. Nors UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas išduotas 2013-01-06, tačiau 4 fiziniai administratoriai yra užbaigę daugiau nei 50 bankroto procedūrų ir yra ne mažiau patyrę už paskirtojo administratoriaus darbuotojus.

203. Teismas neatsižvelgė į UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro fizinių administratorių vykdomų procedūrų skaičių ir nevertino jų užimtumo.

214. Priešingai nei sprendė teismas, administratoriaus buveinės vieta negali būti lemiamu kriterijumi vertinant jo kandidatūrą.

22Apeliantas VšĮ „Praktikai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, ir klausimą išspręsti iš esmės - bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankrotas“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

231. Byloje paaiškėjo, kad UAB „Rataklis“ su administratoriumi UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuru yra sudaręs 2012-08-09 Pasaugos sutartį, kurios pagrindu, atstovaudamas BUAB „JG Stilius“, yra neatlygintinai perdavęs UAB „Rataklis“ saugoti 109 839,40 Lt vertės trumpalaikį turtą. Todėl administratoriui gresia tiesioginis interesų konfliktas ir suinteresuotumas vertinant UAB „Rataklis“ sudarytus sandorius.

242. Trečiasis asmuo VšĮ „Praktikai“ turi informacijos, kad UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras administruoja UAB „JG Stilius“ bankroto procesą. Šios bendrovės viena iš pagrindinių akcininkių yra UAB „Ratakis“ vadovo T. K. žmona R. K.. Ši aplinkybė gali sąlygoti administratoriaus šališkumą dėl susiklosčiusių ryšių su UAB „Ratakis“ vadovo ir pagrindinio akcininko šeima.

253. Administratorius UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras taip pat neturėtų būti skiriamas administruoti UAB „Ratakis“, nes su šia įmone turėjo komercinių ryšių.

264. Teismas neturėjo pagrindo atmesti UAB „Bankrotas“ kandidatūros vien dėl to, kad ją pasiūlė ir UAB „Ratakis“ vadovas T. K.. Šios įmonės buveinė yra Kaune, joje dirba 5 administratoriai, kurie yra užbaigę 29 bankroto procedūras, o šiuo metu kuruoja 34 procesus.

27Atsiliepimų į atskiruosius skundus teismui nepateikta.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria UAB „Ratakis“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teismas sprendžia vadovaudamasis atskirųjų skundų faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str., 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje atveju nenustatyta.

29Kaip yra žinoma, Lietuvos Respublikos ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Administratorius bankroto procese turi plačius įstatyme apibrėžtus įgaliojimus (ĮBĮ 11 str. 3 d.), ir nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Dėl šios priežasties bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 1 d., 4 d.).

30Įstatymas nepateikia kriterijų, į kuriuos turėtų atsižvelgti teismas, parinkdamas bankrutuojančios įmonės administratorių, tačiau jie yra suformuluoti gausioje teismų praktikoje. Lietuvos apeliacinis teismas formuojamoje praktikoje šios kategorijos bylose laikosi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir pan., yra fakultatyviniai (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010, 2012 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-839/2012). Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-585/2011; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010, etc.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių kyla abejonių, ar paskirtasis administratorius galės tinkamai atlikti savo pareigas.

31Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Ratakis“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą, remdamasis patirties, buveinės vietos kriterijais. Apeliacinės instancijos teismas tokius motyvus laiko pagrįstais ir neprieštaraujančiais teismų praktikai. Tačiau kartu su trečiojo asmens VšĮ „Praktikai“ atskiruoju skundu pateikta BUAB „JG Stilius“, atstovaujamos administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro įgalioto asmens L. V., ir atsakovo UAB „Ratakis“ 2012-08-09 sudaryta Pasaugos sutartis (t. 2, b. l. 180-181), kuria pastarasis, kaip nurodyta sutartyje, neatlygintinai prisiimdamas padengti turto saugojimo išlaidas (Sutarties 8 p.), įsipareigojo saugoti BUAB „JG Stilius“ 109 839,40 Lt priklausantį trumpalaikį turtą. Šis apeliantas taip pat pateikė išrašą iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro, pagal kurį viena iš BUAB „JG Stilius“, kurios administratorius yra taip pat UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, akcininkių yra BUAB „Rataklis“ vadovo ir akcininko T. K. sutuoktinė R. K. (t. 2, b. l. 189-193). Įvertinęs tai, kas išdėstyta, teismas sutinka su šio apelianto teiginiais, jog minėti faktai suteikia svarų pagrindą abejoti, ar teismo paskirtas administratorius galės tinkamai atlikti savo pareigas.

32Šiame kontekste pažymėtina, kad, kaip žinia, įmonės bankroto administratorius ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrina įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareiškia ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, taip pat padaręs prielaidą, kad yra tyčinio bankroto požymių, kreipiasi į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu (ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p.).

33Turint omenyje tai, kad minėtas sandoris (turto saugojimas) galimai pareikalavo BUAB „Rataklis“ finansinių resursų jam vykdyti, paskirtasis bankroto administratorius UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras privalėtų ĮBĮ 11 straipsnyje nustatyta tvarka patikrinti šio sandorio, kurio šalimi pats buvo/yra, teisėtumą. Todėl apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su apelianto VšĮ „Praktikai“ argumentais, kad tokia situacija gali sukelti interesų konfliktą, atsižvelgdamas į visų kreditorių interesus, viešąjį interesą šios kategorijos bylose bei tai, kad byloje pateikta daugiau administratorių kandidatūrų, dėl kurių nešališkumo neabejoja nei vienas tikėtinas bankrutuojančios įmonės kreditorius, siekdamas pašalinti bet kokias galimas abejones būsimų bankroto procedūrų skaidrumu, sprendžia, kad yra tikslinga pakeisti teismo paskirtą bankroto administratorių (ĮBĮ 11 str. 1 d., 4 d.).

34Trečiasis asmuo VšĮ „Praktikai“ administratoriumi siūlo paskirti UAB „Bankrotas“, pareiškėjas UAB „Vytas ir ko“ – UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras, o pareiškėjas AB Šiaulių bankas – UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI.

35Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas UAB „Bankrotas“ kandidatūrą administruoti UAB „Ratakis“, pažymi, kad teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog vien ta aplinkybė, kad bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė vienas ar kitas bankroto byloje suinteresuotas asmuo, svarstant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą, negali būti laikoma reikšminga, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą sudarančių abejonių dėl siūlomo paskirti bankroto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo ar kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje 2-468/2009; 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1597/2009; 2013 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-590/2013; 2013 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1368/2013, etc.). Tačiau turėdamas omenyje pirmosios instancijos teismo argumentus, kad tuo atveju, kai teismui atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūras pasiūlė keli dalyvaujantys byloje asmenys ir vienas iš jų yra atsakovo vadovas ar savininkas, teismas, nesant ĮBĮ tiesiogiai nustatytų draudimų, dėl kurių administratoriai negalėtų administruoti įmonės, atsakovo bankroto administratoriumi paprastai turėtų paskirti ne atsakovo vadovo (ar savininko) siūlomą asmenį (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1616/2011, 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2222/2011; 2012 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1231/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje 2-1593/2012), sprendžia, kad teismas pagrįstai neskyrė UAB „Rataklis“ bankroto procedūroms atlikti atsakovo vadovo, o taip pat trečiųjų asmenų VšĮ „Praktikai“ ir UAB „DOLIS“ siūlyto administratoriaus UAB „Bankrotas“ (CPK 185 str.).

36Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, trečiojo asmens VšĮ „Praktikai“ pateikta 2004-06-30 sutartis ir nurodyti argumentai nesuteikia pakankamo pagrindo išvadai, kad UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras, kuris administravo UAB „Giraitės Leda“, kurios turtą vėliau perėmė UAB „Rataklis“, gali būti suinteresuotas bylos baigtimi ar šališkas, todėl teismas, parinkdamas administratorių, lygina UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras ir UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI galimybes administruoti UAB „Rataklis“.

37Kaip matyti iš viešai prieinamų duomenų (http://www.bankrotodep.lt), UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras, kaip juridinis asmuo, vykdo 33 bankroto procedūras, yra baigęs 59 bankroto procedūras, turi 7 darbuotojus, kurie bendrai vykdo 48 bankroto procedūras, baigė – 137. UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI, kaip juridinis asmuo, šiuo metu vykdo 18 bankroto procedūrų, nebaigęs nei vienos, turi 4 darbuotojus, kurie bendrai vykdo 20 bankroto procedūrų, baigę – 51. Teismas, įvertinęs tai, kad abu administratoriai turi pakankamą patirtį vykdant bankroto procedūras, atsižvelgdamas į didžiausio įmonės kreditoriaus AB Šiaulių banko nuomonę šiuo klausimu (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2102/2011), siekdamas, kad bankroto administratoriaus paskyrimas maksimaliai užtikrintų kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, dėl mažesnio darbo krūvio, kuris lemia realią galimybę užtikrinti koncentruotą, ekonomišką, operatyvų bankroto procedūrų vykdymą, pripažįsta UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI tinkamesne kandidatūra vykdyti atsakovo UAB „Ratakis“ bankroto procedūras (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.).

38Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria UAB „Ratakis“ administratoriumi paskirtas UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, pakeičiama ir šios bendrovės bankroto administratoriumi skiriamas UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI, nepasisakant dėl kitų atskirųjų skundų argumentų, kaip neturinčių esminės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui (CPK 185 str.).

39Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

40Pakeisti Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 21 d. nutarties dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės „Ratakis“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, ir šioje dalyje išspręsti klausimą iš esmės – uždarosios akcinės bendrovės „Ratakis“ bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę NEMOKUMO SPRENDIMAI (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA173).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Pareiškėjai T. K., AB Šiaulių bankas, UAB „Vytas ir Ko“, UAB... 5. Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 21 d. nutartimi atsakovui UAB... 6. Vadovaudamasis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies, 2 straipsnio 8 punkto, 10... 7. Pažymėjo, kad siūlomų administratorių kandidatūros suderintos su Įmonių... 8. Teismas nesvarstė pareiškėjo UAB „Vamėsa“ pasiūlytos UAB „Bankroto... 9. Vadovaudamasis teismų praktikos nuostatomis, kad tuo atveju, kai teismui... 10. Vertindamas likusių administratorių kandidatūras, nustatė, jog... 11. UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI buveinė yra Vilniuje, įmonė turi filialus Šiaulių... 12. Atkreipė dėmesį į tai, kad skiriant administratorių svarbi aplinkybė yra... 13. Apeliantas UAB „Vytas ir ko“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo... 14. 1. Teismas per didelę reikšmę suteikė administratoriaus patirčiai. UAB... 15. 2. Teismas paskyrė labiausiai užimtą bankroto administratorių, o tai... 16. 3. Jei tikrinamas tik administratoriaus atitikimas formaliems reikalavimams,... 17. Apeliantas AB Šiaulių bankas atskiruoju skundu taip pat prašo panaikinti... 18. 1. Teismas neatsižvelgė į didžiausio kreditoriaus valią, taip nevykdydamas... 19. 2. Teismas pervertino paskirto administratoriaus patirties kriterijų. Nors UAB... 20. 3. Teismas neatsižvelgė į UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių... 21. 4. Priešingai nei sprendė teismas, administratoriaus buveinės vieta negali... 22. Apeliantas VšĮ „Praktikai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo... 23. 1. Byloje paaiškėjo, kad UAB „Rataklis“ su administratoriumi UAB Įmonių... 24. 2. Trečiasis asmuo VšĮ „Praktikai“ turi informacijos, kad UAB Įmonių... 25. 3. Administratorius UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras taip pat... 26. 4. Teismas neturėjo pagrindo atmesti UAB „Bankrotas“ kandidatūros vien... 27. Atsiliepimų į atskiruosius skundus teismui nepateikta.
    28. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria UAB „Ratakis“ bankroto... 29. Kaip yra žinoma, Lietuvos Respublikos ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte... 30. Įstatymas nepateikia kriterijų, į kuriuos turėtų atsižvelgti teismas,... 31. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Ratakis“ bankroto... 32. Šiame kontekste pažymėtina, kad, kaip žinia, įmonės bankroto... 33. Turint omenyje tai, kad minėtas sandoris (turto saugojimas) galimai... 34. Trečiasis asmuo VšĮ „Praktikai“ administratoriumi siūlo paskirti UAB... 35. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas UAB „Bankrotas“ kandidatūrą... 36. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, trečiojo asmens VšĮ... 37. Kaip matyti iš viešai prieinamų duomenų (http://www.bankrotodep.lt), UAB... 38. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis,... 39. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 40. Pakeisti Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 21 d. nutarties dalį, kuria...