Byla e2-308-798/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Innoera“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1361-796/2017 pagal pareiškėjų uždarųjų akcinių bendrovių „Skolvalda“ ir „Seovoras“ ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Innoera“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius, uždaroji akcinė bendrovė „Liutenas“.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau - UAB) „Skolvalda“ ieškiniu prašė iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Innoera“.
 2. Paaiškino, kad atsakovė ir S. S. 2016 m. birželio 20 d. buvo sudarę paslaugų teikimo sutartį INO16-33, pagal kurią atsakovė įsipareigojo teikti Europos Sąjungos struktūrinės paramos gavimo ir įsisavinimo konsultacines paslaugas bei paraiškos dokumentų ir kitų su paraiškomis susijusių ataskaitų rengimo paslaugas. S. S. 2016 m. birželio 20 d. sumokėjo 1 573,00 Eur avansą. UAB „Skolvalda“ registruotu laišku atsakovei išsiuntė 2017 m. vasario 7 d. raginimą–pranešimą dėl 1 673,00 Eur (1 573,00 Eur skolos, 25,00 Eur kompensaciją už skolininko tikrinimą duomenų bazėse, 45,00 Eur kompensaciją už pranešimų ir visų kitų dokumentų spausdinimą ir siuntimą ir 30,00 Eur skolos administravimo mokestį) įsiskolinimo padengimo, tačiau atsakovė su pareiškėja neatsiskaitė. Pareiškėja reikalavimo teisę grindė UAB „Skolvalda“ ir S. S. sudaryta 2016 m. lapkričio 25 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartimi, pagal kurią S. S. perleido reikalavimo teisę į atsakovei sumokėtą 1 573,00 Eur avansą už konsultacines paslaugas.
 3. Pareiškėja UAB „Seovoras“ ieškiniu prašė iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Innoera“.
 4. Nurodė, kad atsakovės UAB „Innoera“ skola ieškinio pareiškimo teismui dienai sudarė 410,94 Eur (363,00 Eur skola, 7,94 Eur palūkanos pagal neapmokėtas PVM sąskaitas–faktūras, 40,00 Eur išieškojimo išlaidų kompensavimas). UAB „Seovoras“ ir UAB „Innoera“ buvo pasirašiusios 2015 m. birželio 25 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. 2015/06/26/05, pagal kurią pareiškėja teikė išorinio internetinės svetainės optimizavimo paslaugas, už kurias skolininkė turėjo atsiskaityti per PVM sąskaitose–faktūrose nurodytą terminą (5 dienas; Sutarties 2.2.3 p.). Atsakovė nuolat ir sistemingai vėluodavo atsiskaityti su pareiškėja ir iki šiol nėra atsiskaičiusi už suteiktas paslaugas pagal jai pateiktas PVM sąskaitas–faktūras.
 5. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius (toliau – VSDFV Klaipėdos skyrius) prašė iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Innoera“.
 6. Nurodė, jog atsakovės skolaVSDF biudžetui 2017 m. liepos 26 d. buvo 4 103,10 Eur, iš jų 3491,41 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 61,69 Eur delspinigių.
 7. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Liutenas“ taip pat prašė iškelti bankroto bylą atsakovei.
 8. Teigė, kad kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su pareiškimu priteisti iš UAB „Innoera“ 4 550,00 Eur skolą, procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Klaipėdos miesto apylinkės teismas išdavė UAB „Liutenas“ 2017 m. liepos 25 d. teismo įsakymą dėl nurodytos skolos priteisimo.
 9. Atsakovė UAB „Innoera“ atsiliepimu nesutiko su į pareiškėjos UAB „Skolvalda“ ieškiniu.
 10. Nurodė, kad nesutinka su 2016 m. lapkričio 25 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr.2016/10/RPS-4, iš kurios UAB „Skolvalda“ kildina savo, kaip kreditorės, reikalavimą.
 11. Pareiškėja UAB „Seovoras“ pareiškimu atsisakė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Innoera“ ir prašė civilinę bylą nutraukti, nes atsakovė su pareiškėja atsiskaitė.
 12. Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, VSDFV Klaipėdos skyriaus atstovė teismo posėdžio metu papildomai nurodė, jog 2017 m. rugsėjo 30 d. UAB „Innoera“ skola sudarė 3 647,98 Eur; įmonėje dirbančiųjų šiuo metu nėra; atsakovė dėl skolos sumokėjimo ar taikos sutarties sudarymo į VSDFV Klaipėdos skyrių nesikreipė.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 29 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovei UAB „Innoera“, administratore paskyrė UAB „Bankrotas“.

7Dėl pareiškėjos UAB „Seovoras“ prašymo nutraukti bylą

 1. Teismas nustatė, kad UAB „Seovoras“ pateikė teismui pareiškimą, kuriuo atsisakė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Innoera“ ir prašė civilinę bylą nutraukti, nes atsakovė atsiskaitė. Pareiškime nutraukti bylą UAB „Seovoras“ nurodė, jog jam žinomos procesinio dokumento atsisakymo ir bylos nutraukimo pasekmės. Teismas pareiškėjos prašymą priėmė ir civilinės bylos dalį pagal pareiškėjos UAB „Seovoras“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Innoera“, pareiškėjai atsisakius nuo ieškinio, nutraukė.

8Dėl pareiškėjos UAB „Skolvalda“ ieškinio pagrįstumo

 1. Teismas 2017 m. liepos 31 d. nutartimi atsakovei išaiškino, jeigu ji nesutinka su pradinio kreditoriaus S. S. ir UAB „Skolvalda“ sudaryta reikalavimo perleidimo sutartimi, šią sutartį UAB „Innoera“ gali ginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad kreipėsi į teismą dėl sutarties pripažinimo negaliojančia. Teismas, patikrinęs teismų informacinėje sistemoje LITEKO duomenis, nenustatė, jog atsakovė būtų kreipusi į teismą su ieškiniu UAB „Skolvalda“. Teismui nekilo abejonių, kad bylą inicijuojantis asmuo yra kreditorius ir tokio asmens pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkei nagrinėtinas iš esmės.
 2. Teismas nustatė, jog atsakovė neįvykdė teismo nustatytų įpareigojimų pateikti kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose turi būti nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos bei atsiskaitymo terminai (išskiriant pradelstus įsipareigojimus), praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinius, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus, informaciją apie įmonės turimą turtą bei jo vertę, kitus ūkinės ir finansinės būklės dokumentus. Todėl teismas UAB „Innoera“ finansinę padėtį vertintino pagal teismo surinktus įrodymus.
 3. Atsakovė VĮ „Registrų centras“ finansinės atskaitomybės dokumentų už 2016 m. nėra pateikusi. 2015 m. balanso duomenimis bendrovės turtas sudarė 76 088,00 Eur, iš kurio materialus turtas sudaro tik 2 1507,00 Eur, o trumpalaikis – 54 581,00 Eur, iš kurių 25 697,00 Eur per metus gautinos sumos; mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 109 626,00 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 94 232,00 Eur. 2015 metais įmonė dirbo nuostolingai, jos nuostolis sudarė 42 840,00 Eur. Palyginus 2015 metų balansą su 2014 m. balansu matyti, jog turtas padidėjo nuo 49 988,00 Eur iki 76 088,00 Eur, tačiau ir skolos padidėjo nuo 40 687,00 Eur iki 109 626,00 Eur. UAB „Innoera“ nuosavybės teise nekilnojamųjų daiktų neturi. Atsakovės vardu yra registruota viena transporto priemonė „Mercedes Benz“, kuriai draudžiamas dalyvavimas viešajame eisme. Apie šios transporto priemonės vertę byloje įrodymų nėra. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis 2016 m.–2017 m. laikotarpiu UAB „Innoera“ iškelta 19 civilinių bylų dėl skolos ar sumokėto avanso priteisimo. Taip pat atsakovė skolinga VSDFV Klaipėdos skyriui ir šiam kreditoriui skolos didėja: 2017-04-01 buvo 1 623,48 Eur, 2017-06-27 –3 553,10 Eur, o 2017-09-30 – 3 647,98 Eur.
 4. Teismas konstatavo, jog pagal atsakovės balanso duomenis jos skolos viršija turimą turtą, teisme yra užvesta eilė bylų dėl skolų išieškojimo, skola VSDFV Klaipėdos skyriui didėja ir atsakovė jokių finansinę padėtį įrodančių dokumentų nepateikė. Teismas sutiko su pareiškėjos ir trečiųjų asmenų nurodytais argumentais, kad UAB „Innoera“ yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

9III. Atskirojo skundų ir atsiliepimo į jį argumentai

10

 1. Atskirajame skunde atsakovė UAB „Innoera“ prašė Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 29 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – bylą Nr. B2-1361-796/2017 nutraukti, o pareiškėjos UAB „Skolvada“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei palikti nenagrinėtą.
 2. Nurodė šiuos atskirojo skundo argumentus:
  1. Dėl pareiškėjos UAB „Skolvada“ pareiškimo palikimo nenagrinėtu
   1. Sutartis, sudaryta tarp UAB „Innoera“ ir S. S. yra galiojanti. UAB „Skolvada“ neturi 1 573,00 Eur reikalavimo teisės į UAB „Innoera“, todėl jos nepagrįstas reikalavimas apeliantei negali būti savarankiškas pagrindas bankroto bylai iškelti.
  2. Dėl kitų skundžiamos nutarties argumentų
   1. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog apeliantės vardu yra registruota transporto priemonė „Mercedes Benz“. Interneto svetainėse įkeltų skelbimų duomenimis, analogiško parduodamo automobilio kaina yra 7 000,00 Eur. Skola VSDFV Klaipėdos skyriui padidėjo nuo 2017-04-01 iki 2017-09-30. Šios skolos padidėjimas buvo sąlygotas aplinkybių dėl įmonės akcininkų, direktoriaus ir buveinės pasikeitimo.
 3. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, VSDFV Klaipėdos skyrius prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą.
 4. Nurodė šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu motyvus:
  1. 2017 m. lapkričio 27 d. duomenimis apeliantės skola VSDFV Klaipėdos skyriui sudarė 3 744,87 Eur. UAB „Innoera“ apdraustųjų darbuotojų nėra nuo 2017 m. liepos 3 d. Apeliantė su atskiruoju skundu nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių jos mokumą. Aplinkybė, kad transporto priemonės vertė yra 7 000,00 Eur nesudaro pagrįsto pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Mano, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-707/2012 išaiškinimu ir pagrįstai kreditorės UAB „Skolvalda“ pareiškimą priėmė bei išnagrinėjo iš esmės.

11Teismas

konstatuoja:

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Dėl bylos ribų

 1. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas savo iniciatyva (lot. k. ex officio) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.
 2. Apeliacijos objektas – Klaipėdos apygardos teismo nutarties, kuria iškelta bankroto byla atsakovei UAB „Innoera“, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

14Dėl pareiškėjos UAB „Skolvalda“ teisės pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo

 1. Teismų praktikoje pripažįstama, kad asmuo, inicijuojantis skolininkui bankroto bylą, turi pareigą nurodyti ir pateikti įrodymus, kurių pagrindu atsiranda jo reikalavimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-154/2008).
 2. Pareiškėjos UAB „Skolvalda“ ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Innoera“ yra grindžiamas faktinėmis aplinkybėmis, kad nuo 2016 m. birželio 20 d. paslaugų teikimo sutarties sudarymo apeliantei UAB „Innoera“ buvo žinoma, kad S. S. (pradiniam kreditoriui) negalėjo būti suteikta parama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, t. y. apeliantė, sudarydama 2016 m. birželio 20 d. paslaugų teikimo sutartį, buvo nesąžininga. Ieškinys yra grindžiamas šiais rašytiniais įrodymais: 1) 2016 m. birželio 20 d. paslaugų teikimo sutartimi Nr. INO16-33, pagal kurią UAB „Innoera“ įsipareigojo suteikti 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos gavimo ir įsisavinimo konsultacines paslaugas bei 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos dokumentų pildymo, paraiškos dokumentų ir kt. dokumentų rengimo paslaugas, o S. S. įsipareigojo priimti ir sumokėti už suteitas paslaugas per penkias dienas pagal išrašytą išankstinę sąskaitą (Sutarties 2, 4 p.); 2) 2016 m. birželio 20 d. pinigų mokėjimo kvitu Serija INN16 Nr. 01, kuriuo S. S. sumokėjo UAB „Innoera“ už konsultacines paslaugas 1 573,00 Eur; 3) 2016 m. lapkričio 25 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi 2016/10/RPS-4, kuria pradinis kreditorius S. S. perleido naujai kreditorei UAB „Skolvalda“ 1 573,00 Eur dydžio reikalavimą į UAB „Innoera“ ir 2016 m. lapkričio 25 d. susitarimu prie 2016 m. lapkričio 25 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties, kuriuo šalys susitarė dėl atsiskaitymo tvarkos; 4) 2017 m. sausio 9 d. pranešimu UAB „Innoera“ buvo informuota apie reikalavimo teisių perleidimą. 2017 m. vasario 7 d. raginimu–pranešimu UAB „Innoera“ buvo pasiūlyta padengti įsiskolinimą. 2017 m. vasario 7 d. pranešimu kreditorė informavo apie kreipimąsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei skolininkė per 30 d. nepadengs įsiskolinimo.
 3. Ieškinių dėl kreditoriaus teisės į skolininką pagrįstumo kitose bylose nagrinėjimas, nėra kliūtis išspręsti bankroto bylos iškėlimo klausimą, jei tai neatima galimybės teismui patikrinti įstatyme numatytus bankroto bylos iškėlimo pagrindus. Tokiais atvejais teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą ir įvertindamas įmonės mokumą / nemokumą, turi atsižvelgti į tai, kokią reikšmę įmonės mokumui turi nagrinėjami ieškiniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-564/2006).
 4. Šiuo atveju UAB „Innoera“ nėra kreipusi į teismą dėl kreditorės UAB „Skolvalda“ reikalavimo į skolininkę pagrįstumo ir teisėtumo. Nagrinėjamojoje byloje apeliantė kvestionuoja 2016 m. lapkričio 25 d. reikalavimo perleidimo sutartį Nr.2016/10/RPS-4, kurios pagrindu pareiškėja UAB „Skolvalda“ grindžia savo, kaip kreditorės, finansinį reikalavimą.
 5. Atveju, kai skolininkas ginčija kreditoriaus statusą ir pateikia tai patvirtinančius įrodymus, teismas situaciją turi vertinti vadovaudamasis civiliniame procese galiojančiu tikimybių pusiausvyros principu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008), tačiau neatlikdamas išsamaus įrodymų tyrimo, o remdamasis preliminariu turimų įrodymų vertinimu. Nepripažinti kreditoriaus statuso ir jo teisės prašyti skolininkui iškelti bankroto bylą teismas turėtų tik tada, kai yra didelė tikimybė, jog atsakovas nėra skolingas ieškovui. Todėl teismų praktikoje laikoma, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai gali inicijuoti įmonei restruktūrizavimo arba bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2009; 2017 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1760-381/2017).
 6. Nagrinėjamu atveju pareiškėjos UAB „Skolvalda“ ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo grindžiamas aplinkybėmis dėl apeliantės neįvykdytų 2016 m. birželio 20 d. paslaugų teikimo sutartimi Nr. INO16-33 prisiimtų įsipareigojimų S. S., už kuriuos S. S. sumokėjo apeliantei 1 573,00 Eur (ĮBĮ 4 str. 2 p.). UAB „Skolvalda“ teisę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Innoera“ patvirtina 2016 m. lapkričio 25 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartis (ĮBĮ 5 str. 1 d. 1 p.). Kreditorė UAB „Skolvalda“ apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Innoera“ pranešė tinkamai (ĮBĮ 6 str. 2 d.).
 7. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis preliminariu nurodytų įrodymų vertinimu, sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog yra labiau tikėtina, kad kreditorė UAB „Skolvalda“ turi reikalavimo teisę į UAB „Innoera“, todėl tokios kreditorės pareiškimas dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Innoera“ iškėlimo turi būti nagrinėjamas iš esmės. Akcentuotina ir tai, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismo išnagrinėtose civilinėse bylose Nr. 2-5194-911/2016, Nr. 2-11978-1032/2016, Nr. e2-1031-1032/2017, Nr. 2-2376-1030/2017, Vilniaus miesto apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-9700-592/2017 buvo išspręsti ginčai dėl UAB „Innoera“ tinkamai neįvykdytų paslaugų teikimo sutartimis prisiimtų įsipareigojimų teikti konsultacines paslaugas dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos gavimo ir įsisavinimo bei Europos Sąjungos struktūrinės paramos paraiškos dokumentų pildymo, paraiškos dokumentų ir kitų su paraiškomis susijusių ataskaitų rengimo paslaugų teikimo. Nustatytos aplinkybės padidina tikimybę, jog kreditorė UAB „Skolvalda“ turi reikalavimo teisę į UAB „Innoera“.
 8. Bankroto bylos iškėlimo stadijoje UAB „Skolvalda“ finansinio reikalavimo dydis (pagrįstumas) nenustatinėjamas. Jeigu apeliantė piniginę prievolę ginčija, pareiškėjos UAB „Skolvalda“ finansinio reikalavimo dydis turi būti sprendžiamas iš esmės bendra ieškinio teisenos tvarka arba sprendžiamas iškeltoje bankroto byloje kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo stadijoje (ĮBĮ 11 str. 5 d. 10 p., 26 str.), bet ne bankroto bylos pagal kreditoriaus ieškinį iškėlimo stadijoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-186/2005; 2006 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-196/2006).
 9. Nėra nustatytų pareiškimo palikimo nenagrinėtu pagrindų, todėl apeliantės prašymas pareiškėjos UAB „Skolvalda“ ieškinį palikti nenagrinėtą atmestinas kaip nepagrįstas.

15Dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Innoera“ pagrįstumo

 1. Bankroto byla įmonei iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 7 d.). Tam, jog išsiaiškinti įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal naujausius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį pagal naujausius įmonės finansinius duomenis (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis byloje Nr. 2-1273/2010).
 2. .Pagal ĮBĮ normas bankrotas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos. Tačiau greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Todėl bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus bei kitus bankroto bylos iškėlimo pagrindus. Tai reiškia, kad bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui, išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2377/2011; 2011 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2561/2011; 2014 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-611/2014 ir kt.).
 3. Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 str., ĮBĮ 9 str. 1 d.).
 4. Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gegužės 5 d. nutartimi atsakovės UAB „Innoera“ vadovas buvo įpareigotas per teismo nustatytą terminą pateikti kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose turi būti nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos bei atsiskaitymo terminai (išskiriant pradelstus įsipareigojimus), praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinius, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus, informaciją apie įmonės turimą turtą bei jo vertę, kitus ūkinės ir finansinės būklės dokumentus. Ši nutartis buvo įteikta 2017 m. birželio 13 d. UAB „Innoera“ pavaduotojui. UAB „Innoera“ vadovas neįvykdė teismo įpareigojimo pateikti naujausius įmonės finansinius duomenis, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai UAB „Innoera“ finansinę padėtį vertintino pagal teismo iniciatyva surinktus įrodymus.
 5. Atitinkamų duomenų, įrodančių, kad įmonė vykdo veiklą bei jos finansinė padėtis neatitinka nemokios įmonės būsenos, nepateikimas pirmosios instancijos ar apeliacinės instancijos teismui, leidžia tokią įmonę pripažinti nemokia paties teismo iniciatyva surinktų duomenų pagrindu (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1526-943/2015, 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2635/2013).
 6. Su atskiruoju skundu taip pat nepateikti dokumentai, patvirtinantys UAB „Innoera“ mokumą, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl pirmosios instancijos teismo skundžiamosios nutarties pagrįstumo spręs atsižvelgdamas į atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodytus argumentus bei savo iniciatyva surinktų duomenų pagrindu.
 7. VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „Innoera“ buvo įregistruota 2013 m. balandžio 15 d.; buveinės adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Naujakiemio g. 17-72, nuo 2013-04-15 iki 2017-10-19; nuo 2017-10-19 – Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 60. Juridinių asmenų registro tvarkytojui buvo pateikti 2013 m., 2014 m. ir 2015 m. UAB „Innoera“ balansai. 2016 m. UAB „Innoera“ balansas į bylą nepateiktas, taip pat nepateiktos finansinės ataskaitos nuo 2017 m. sausio 1 d. iki pareiškimo pateikimo teismui dienos (2017-05-26), todėl apeliantės mokumas / nemokumas vertinamas pagal 2015 m. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis.
 8. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2015 ataskaitiniais metais apeliantė turėjo 76 088,00 Eur vertės turto, iš kurio 21 507,00 Eur vertės ilgalaikio turto ir 54 581,00 Eur vertės trumpalaikio turto; mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 109 626,00 Eur, iš kurių 15 394,00 Eur po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai bei 94 232,00 Eur per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Taigi, formaliai vertinant UAB „Innoera“ balanso duomenis, spręstina, kad UAB „Innoera“ jau 2015 m. buvo nemoki, nes jos pradelsti įsipareigojimai (94 232,00 Eur) viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (76 088,00 Eur).
 9. Klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne vien formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl mokumo / nemokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, byloje turi būti analizuojamos ir kitos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės: kokį turtą įmonė turi realiai, ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1583/2014).
 10. Pirmosios instancijos teismas iš VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatė, kad UAB „Innoera“ nuosavybės teise nekilnojamųjų daiktų neturi. Iš VĮ Regitra pateiktų duomenų nustatė, kad atsakovės vardu yra registruota viena transporto priemonė „Mercedes Benz“, valst. Nr. HUD027, kuriai dalyvavimas viešajame eisme draudžiamas; atsakovė nepateikė į bylą įrodymų apie šios transporto priemonės vertę. Atskirajame skunde teigiama, kad pigiausios parduodamos analogiškos „Mercedes Benz“ markės transporto priemonės vertė yra 7 000,00 Eur. Duomenų apie nurodytos transporto priemonės įsigijimo kainą, jos nuvertėjimą, nusidėvėjimą, techninius duomenis, techninę būklę, šio turto inventorizaciją ir pan. nepateikta (CPK 178 str.). Apeliacinės instancijos teismas iš viešai skelbiamų duomenų nustatė, kad „M. B.“ markės 2006 gamybos metų automobilių kainos svyruoja nuo 4 300,00 Eur iki 8 900,00 Eur (https://autoplius.lt/skelbimai/mercedes-benz-cls320-sedanas-2006-dyzelinas-5611447.html; https://autoplius.lt/skelbimai/mercedes-benz-cls320-3-0-l-sedanas-2006-dyzelinas-6279649.html).
 11. Atliekant mokumo situacijos analizę, svarbi ir finansinių rodiklių dinamika (kaip kinta finansinė padėtis, ar ji gerėja, ar blogėja) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-959-330/2016). Pirmosios instancijos teismas iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatė, kad teismuose nuo 2016 m. iki 2017 m. yra užregistruota 19 civilinių bylų dėl skolos ar sumokėto avanso priteisimo iš atsakovės UAB „Innoera“.
 12. Apeliantė nepateikė duomenų apie pradelstų reikalavimų kreditoriams dydžius, todėl apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas apie UAB „Innoera“ pradelstų reikalavimų kreditoriams dydžius atsižvelgs į teismų įsiteisėjusių procesinių sprendimų pagrindu priteistas ir priverstinai išieškomas sumas. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad: 1) Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016 m. birželio 21 d. nutartimi civilinėje bylioje Nr. 2-5194-911/2016 priteisė ieškovei MB „Markizo Karabaso keturračių klubas“ iš atsakovės UAB „Innoera“ 1 258,40 Eur skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1258,40 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2015-12-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 150,00 Eur išlaidas už pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo surašymą, 200,00 Eur išlaidas už ieškinio surašymą, 38,00 Eur žyminį mokestį. Šioje byloje buvo išduotas 2016 m. rugpjūčio 2 d. vykdomasis raštas dėl priverstinio skolos išieškojimo kreditorės MB „Markizo Karabaso keturračių klubas“ naudai. 2) Klaipėdos apylinkės teismas 2017 m. vasario 9 d. įsiteisėjusiu sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. e2-1031-1032/2017 priteisė iš atsakovės UAB „Innoera“ 1 573,00 Eur skolą, 3,02 Eur baudą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1 576,02 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016-11-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 35,00 Eur žyminį mokestį ir 272,25 Eur išlaidas už advokato teisinę pagalbą. Šioje byloje 2017 m. balandžio 24 d. buvo išduotas vykdomasis raštas dėl priverstinio skolos išieškojimo kreditoriaus E. G. naudai. 3) Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. vasario 13 d. įsiteisėjusi sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. e2-2897-600/2017 priteisė ieškovei MB „Lex casus“ iš atsakovės UAB „Innoera“ 936,54 Eur skolą, 339,02 Eur delspinigių, 40,00 Eur skolos išieškojimo išlaidų, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 1315,56 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016-11-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 30,00 Eur bylinėjimosi išlaidų. Šioje byloje yra išduotas vykdomasis raštas dėl priverstinio skolos išieškojimo kreditorės MB „Lex casus“ naudai. 4) Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017 m. sausio 18 d. įsiteisėjusiu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2376-1030/2017 Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 5 d. preliminarų sprendimą, kuriuo priteista iš atsakovės UAB „Innoera“ po 968,00 Eur skolos ir po 14,50 Eur žyminio mokesčio ieškovams M. V. ir P. J., paliko nepakeistą bei priteisė iš atsakovės UAB „Innoera“ po 290,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovams M. V. ir P. J.. Šioje byloje 2017 m. vasario 27 d. išduoti vykdomieji raštai. 5) Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gegužės 30 d. įsiteisėjusiu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-9700-592/2017 priteisė iš atsakovės UAB „Innoera“ ieškovui J. M. 1 573,00 Eur skolos, 40 Eur sumą pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą, 8,34 Eur baudos, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 1 621,34 Eur sumą nuo 2016-09-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 349 Eur bylinėjimosi išlaidų; taip pat priteisė į valstybės biudžetą 21,52 Eur bylinėjimosi išlaidų. 2017 m. liepos 3 d. buvo išduotas vykdomasis raštas dėl priverstinio skolos išieškojimo išieškotojo J. M. naudai. 6) Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 12 d. įsiteisėjusiu sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-11978-1032/2016 priteisė iš atsakovės UAB „Innoera“ 1 573,00 Eur skolą, 50,68 Eur palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1 623,68 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016-07-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 49,00 Eur žyminį mokestį ir 200,00 Eur išlaidas už advokato teisinę pagalbą ieškovei K. Š.- B. Šioje byloje 2016 m. gruodžio 9 d. buvo išduotas vykdomasis dokumentas. Taigi, pagal apeliacinės instancijos teismo nustatytus duomenis, pagal vykdomus priverstinius skolų išieškojimus įsiteisėjusių teismo procesinių sprendimų pagrindu, pradelsti apeliantės įsipareigojimai (tik pradelstos skolos) kreditoriams tikėtinai sudaro 10 422,94 Eur (1 258,40 Eur + 1 573,00 Eur + 936,54 Eur + 968,00 Eur + 968,00 Eur + 1 573,00 Eur + 1 573,00 Eur + 1 573,00 Eur kreditorės UAB „Skolvalda“ reikalavimas).
 13. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, VSDFV Klaipėdos skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, jog 2017 m. lapkričio 27 d. apeliantės skola VSDFV Klaipėdos skyriui sudarė 3 744,87 Eur. Šį argumentą patvirtina ir viešai skelbiami duomenys, iš kurių matyti, kad laikotarpiu nuo 2017-10-20 iki 2017-12-21 UAB „Innoera“ turėjo 3 744,87 Eur socialinio draudimo skolą. Apeliantės įsiskolinimas kreditoriui VSDFV Klaipėdos skyriui pradėjo didėti nuo 2017 m. gegužės mėn. ir per septynis mėnesius padidėjo 1 343,20 Eur suma (3 744,87 Eur 2017 gruodžio mėn.- 2401,67 Eur 2017 m. gegužės mėn.). Taigi, iš viso apeliantės predelsti įsipareigojimai kreditoriams tikėtinai sudaro 14 167,81 Eur (10 422,94 Eur + 3 744,87 Eur) ir ši suma minusuotina iš bendros 2015 m. įmonės turto masės (76 088,00 Eur - 14 167,81 Eur), todėl šiai dienai reali UAB „Innoera“ turto vertė gali būti 61 920,19 Eur. Taip pat byloje neįrodyta 7 000,00Eur transporto priemonės rinkos vertės kaina, todėl ši suma taip pat negali būti įtraukiama į bendrą įmonės turto masę. Atitinkamai bendra turto masė sumažėja dar daugiau. Be to, teismui nustatinėjant galimai pradelstus reikalavimus kreditoriams pagal teismų įsiteisėjusiais procesiniais sprendimais priteistas sumas, kurios yra išieškomos iš apeliantės priverstine tvarka, buvo nustatyta, jog kai kuriose bylose yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kurios galioja iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, t. y. UAB „Innoera“ turtas yra areštuotas. Kaip žinia, laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis yra areštuojamos įmonės kilnojamasis ir /ar nekilnojamasis turtas ir / ar sąskaitose esančios piniginės lėšos sukelia įmonės veiklai nepatogumus, įprastos ūkinės-komercinės veiklos sutrikimus. VSDFV viešai skelbiamais duomenimis, nuo 2017 m. gruodžio 27 d. apdraustųjų darbuotojų UAB „Innoera“ nebuvo. Atsiliepime į atskirąjį skundą VSDFV Klaipėdos skyrius patikslino, kad UAB „Innoera“ apdraustųjų neturi nuo 2017 m. liepos 3 d. Taigi, galimai nuo 2017 m. liepos mėn. pradžios įmonės veikla yra sustojusi. Apeliantė nenurodė argumentų bei nepateikė įrodymų, patvirtinančių aplinkybes, kad neturinti apdraustųjų darbuotojų įmonė realiai veiklą vykdo ir gauna pajamas, taip pat nepateikė jokių rašytinių įrodymų apie į 2015 m. balansą įtrauktas 4 093,00 Eur vertės atsargas, nebaigtas vykdyti sutartis, turimus 24 791,00 Eur pinigus ir pinigų ekvivalentus. Šio turto (atsargų, pinigų) realus išlikimas (nesunaudojimas įmonės įprastinėje veikloje) nuo 2015 m. pabaigos iki 2017 m. pabaigos kelia pagrįstų abejonių, todėl bylos nagrinėjimo dienai vertintini kaip neatitinkantys tikrovės.
 14. Bankroto bylų nagrinėjimas turi viešąjį interesą iš verslo rinkos pašalinti būtent realiai nemokias įmones, kuo efektyviau apginti kreditorių, o taip pat paties skolininko interesus – užkirsti kelią tolesniam tokios įmonės skolų didėjimui, todėl nustačius, kad įmonė eilę metu nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais, įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams net ir neviršijant 1/2 balansinės turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162/2010; 2011 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2011; 2017 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2081-798/2017).
 15. 2015 m. balanso duomenimis UAB „Innoera“ yra nemoki, o pagal byloje nustatytus duomenis įmonės 2015 m. turto vertė neatitinka tikrovės. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantė turi pastovaus pobūdžio finansinių sunkumų, kadangi apdraustųjų darbuotojų įmonėje nėra, jos skolos VSDFV Klaipėdos skyriui didėja ir pirmosios ir apeliacinės instancijos teismui nepateikta jokių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, jog veiklą vykdo ir turi pakankamai likvidaus turto, iš kurio gali būti patenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai. Taigi, šiuo atveju yra socialiai reikšmingesnis siekis iškelti bankroto bylą UAB „Innoera“, jog kuo efektyviau apginti kreditorių ir apeliantės (skolininkės) interesus – užkirsti kelią tolesniam tokios įmonės skolų didėjimui.
 16. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).
 17. Išaiškintina, kad ĮBĮ 27 straipsnis numato, jog bankroto byla gali būti nutraukta, kai visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas nutartimi priima atsisakymus; kai bankrutuojanti įmonė atsiskaito su visais kreditoriais (kreditoriumi) ir administratorius teismui pateikia tai įrodančius dokumentus; kai pasirašoma taikos sutartis ir teismas ją patvirtina (taikos sutartis gali būti sudaroma bet kuriuo bankroto proceso metu iki teismo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 27 str. 4 d.).

16Dėl procesinės bylos baigties

 1. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Innoera“ tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas bei priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią pakeista arba panaikinti atskirajame skunde nurodytais deklaratyviais teiginiais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

17Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai