Byla e2-797-1120/2019
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo ir žalos atlyginimo, trečiasis asmuo Vilniaus miesto 19-ojo notarų biuro notaras M. K

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Agnė Tikniūtė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo A. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 19 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo A. M. prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-2939-661/2019 pagal ieškovo A. M. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Karolinos turtas“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo ir žalos atlyginimo, trečiasis asmuo Vilniaus miesto 19-ojo notarų biuro notaras M. K.,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas A. M. (toliau – ir ieškovas) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Karolinos turtas“ (toliau – ir atsakovė), prašydamas: 1) pripažinti negaliojančia 2016 m. vasario 23 d. pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – ir Sutartis); 2) taikyti restituciją ir įpareigoti atsakovę per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos grąžinti ieškovui 74 500 Eur, sumokėtus pagal Sutartį, bei priimti atgal negyvenamąsias patalpas, plane pažymėtas nuo 4-126 iki 4-129 (unikalus Nr. ( - )) (toliau – ir patalpos) bei padengti visas su daikto (patalpų) grąžinimu susijusias išlaidas; 3) priteisti 114 033,58 Eur ieškovo patirtų išlaidų dėl patalpų įrengimo, įsigijimo, 15 000 Eur neturtinės žalos bei 5 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

62.

7Ieškovas savo reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovei priklausančius kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ar turtines teises, esančias pas atsakovę ar trečiuosius asmenis. Ieškovas nurodė, kad, jo žiniomis, atsakovė savo turtą perleidinėjo, pardavinėjo pažįstamiems asmenims, giminaičiams, todėl yra pagrindas manyti, kad šio proceso metu atsakovė taip pat gali veikti nesąžiningai (realizuoti, perleisti, įkeisti ar kitaip apsunkinti disponavimą savo turtu). Ieškovas taip pat nurodė, kad atsakovė nevykdo savo įsipareigojimų, ieškinio suma yra labai didelė. Be to, atsakovei yra pareikšta ir daugiau ieškinių dėl apgaulės, restitucijos taikymo, žalos atlyginimo, neteisėtos statybos padarinių šalinimo.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 19 d. nutartimi atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovės atžvilgiu.

114.

12Teismas nurodė, kad asmuo, reikalaujantis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi nurodyti aplinkybes ir pateikti faktinius duomenis, patvirtinančius realią ar hipotetinę teismo sprendimo neįvykdymo (vykdymo pasunkėjimo) grėsmę. Teismas pastebėjo, kad aplinkybė, jog atsakovė galimai yra skolinga ieškovui ar nesutinka su ieškovo pretenzija, savaime nesudaro pagrindo teigti esant atsakovės piktybiškumą, leidžiantį daryti prielaidą, kad atsakovė nevykdys būsimo teismo sprendimo. Teismas pažymėjo, kad ieškovas niekaip nepagrindė savo teiginių apie tai, kad atsakovė savo laisvas patalpas perleidinėjo, pardavinėjo pažįstamiems asmenims, giminaičiams. Teismas konstatavo, kad ieškovas tikėtinai nepagrindė, jog egzistuoja būsimo teismo sprendimo neįvykdymo (vykdymo pasunkėjimo) rizika (grėsmė), todėl sprendė, kad nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

145.

15Ieškovas A. M. (toliau – ir apeliantas) atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 19 d. nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą – taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškinio reikalavimo apimtyje areštuoti atsakovei priklausančius kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ar turtines teises, esančias pas atsakovę ar trečiuosius asmenis. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

165.1.

17Pagal suformuotą teismų praktiką, šaliai, prašančiai taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kyla pareiga tikėtinai pagrįsti savo prašymą ir su prašymu susijusias aplinkybes. Tai reiškia, kad šaliai nekyla pareiga pateikti konkrečius įrodymus ar neginčytinai įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę, o pakanka pateikti faktinius duomenis, kurie tikėtinai pagrindžia, jog nesiėmus taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, būsimas teismo sprendimas galimai bus netinkamai ar ne visiškai tinkamai įvykdytas.

185.2.

19Atsakovės nesąžiningumas yra akivaizdus. Kaip matyti iš civilinės bylos Nr. e2-282-960/2019 yra daug pažeidimų, susijusių su pastato, esančio ( - ), statyba. Atsakovė apgavo ieškovą, žinodama, kad jokios gyvenamosios paskirties būti negali, tačiau preliminarioje pirkimo-pardavimo sutartyje visur buvo nurodoma sąvoka „butas“.

205.3.

21Atsakovės atžvilgiu yra pradėta ne viena civilinė byla, t. y. į atsakovę yra nukreipti dideli turtiniai reikalavimai. Negalima šios aplinkybės apskritai nevertinti. Svarbu laikytis abiejų šalių interesų pusiausvyros laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kontekste ir vienai iš šalių nesuteikti nepagrįsto pranašumo.

226.

23Atsakovė UAB „Karolinos turas“ atsiliepime prašo apelianto atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

246.1.

25Apeliantas atskirąjį skundą grindžia argumentais, kuriais yra grindžiamas ir ieškinys, t. y., kad atsakovė apgavo ieškovą, žinodama, jog parduotos patalpos negali būti gyvenamosios paskirties dėl statybų neteisėtumo. Šis argumentas nepagrindžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo ir yra siejamas tik su ieškiniu.

266.2.

27Apelianto teiginys, kad atsakovė savo laisvas patalpas perleidinėja ir pardavinėja pažįstamiems asmenims bei giminaičiams yra nepagrįstas įrodymais, o apelianto teiginys, kad atsakovė nevykdo įsipareigojimų nėra susijęs su šia byla, kurioje ieškovas nereiškė ieškinio dėl netinkamo pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo, o pareiškė ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia. Apelianto teiginys dėl atsakovės nesąžiningumo yra deklaratyvus ir nepagrįstas įrodymais.

286.3.

29Atsakovė turi pakankamai turto ir lėšų, kad įvykdytų teismo sprendimą (tai patvirtina teismui teikiami duomenys). Be to, akivaizdu, kad tenkinus ieškinį, piniginių lėšų išieškojimas gali būti nukreiptas į grąžintinas patalpas.

306.4.

31Analogiškoje byloje, nagrinėjamoje pagal ieškovės I. N. ieškinį atsakovei (civilinė byla Nr. e2-1375-611/2019), teismas atmetė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o Lietuvos apeliacinis teismas tokią teismo nutartį paliko nepakeistą.

32Teismas

konstatuoja:

33IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

347.

35Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys) ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

368.

37Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

389.

39Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

4010.

41Ieškovas, kaip minėta, prašė teismo areštuoti atsakovei priklausančius kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ar turtines teises, esančias pas atsakovę ar trečiuosius asmenis. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi ieškovo prašymo netenkino.

4211.

43Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti tikėtinai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir kartu garantuoti jo privalomumą (CPK 18 straipsnis, 144 straipsnio 1 dalis). Šiomis priemonėmis užtikrinami byloje pareikšti materialinio teisinio pobūdžio reikalavimai, t. y. iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos procesiniais tikslais suvaržomos konkrečių asmenų materialinės teisės. Įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, viena iš jų – ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, jog ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Antra būtina sąlyga, leidžianti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo.

4412.

45Spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas visų pirma atlieka pareikštų reikalavimų pagrįstumo preliminarų (lot. prima facie) vertinimą. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, pirmosios instancijos teismas ieškovo pareikštų reikalavimų pagrįstumo preliminaraus vertinimo neatliko, tačiau laikinąsias apsaugos priemones atsisakė taikyti, konstatavęs, kad nėra antrosios būtinos sąlygos – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizikos. Tokią išvadą teismas padarė, konstatavęs, kad ieškovas nepateikė įrodymų, leidžiančių daryti prielaidą, jog atsakovė nevykdys būsimo teismo sprendimo. Teismas pažymėjo, kad ieškovas niekaip nepagrindė savo teiginių apie tai, kad atsakovė savo laisvas patalpas perleidinėjo, pardavinėjo pažįstamiems asmenims, giminaičiams. Nesutikdamas su tokiomis teismo išvadomis, ieškovas atskirajame skunde nurodė, kad negalima nevertinti to, jog į akivaizdžiai nesąžiningą atsakovę kitose bylose yra nukreipti dideli turtiniai reikalavimai. Be to, pasak ieškovo, jis neprivalo neginčytinai įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės, pakanka tik tikėtinai pagrįsti, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimas nebus tinkamai įvykdytas.

4613.

47Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad turto arešto instituto paskirtis – išsaugoti atsakovo turtą, kai esama duomenų apie galimai nesąžiningų veiksmų atlikimą, sąmoningą siekį pabloginti savo turtinę padėtį ir taip išvengti išieškojimo iš šio turto pagal teismo sprendimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis byloje Nr. 2-27-407/2016; 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1494-464/2017). Tikėtiną grėsmę, kaip vieną iš sąlygų laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, patvirtinti gali tik duomenys apie atsakovo nesąžiningumą ir (ar) jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2017 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-50-464/2017; 2017 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-835-464/2017; 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-195-943/2018), turint tikslą išvengti ieškovo naudai priimto teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1462-516/2018; 2018 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-773-464/2018; 2017 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-46-464/2017; 2017 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-351-302/2017). Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai laikinąsias apsaugos priemones prašantis pritaikyti asmuo pateikia konkrečių duomenų, bent tikėtinai pagrindžiančių atsakovo sąmoningą siekį pabloginti savo turtinę padėtį ir taip išvengti išieškojimo iš šio turto pagal teismo sprendimą. Taigi, svarbu nustatyti atsakovo elgesį sąžiningumo aspektu (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-90-464/2019).

4814.

49Sprendžiant dėl atsakovo elgesio sąžiningumo aspektu, kaip teisingai skundžiamoje nutartyje nurodė pirmosios instancijos teismas, civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, kuri turi būti paneigta (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-27-407/2016; 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-204-196/2018). Atsakovo nesąžiningumą visuomet privalu įrodinėti tam asmeniui, kuris prašo atitinkamų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017 m. rugpjūčio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1073-464/2017; 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1119-464/2017; 2017 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1143-464/2017). Taigi, ieškovui, siekiančiam, kad būtų taikomas išimtinis ir itin atsakovės interesus varžantis procesinis institutas (turto areštas), nepakanka nurodyti, kad atsakovės nesąžiningumas yra akivaizdus.

5015.

51Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, ieškovas nagrinėjamu atveju nepateikė konkrečių duomenų bent tikėtinai pagrindžiančių atsakovės nesąžiningumą. Ieškovo nurodytos aplinkybės dėl to, kad atsakovė apgavo ieškovą, nes, žinodama, kad jokios gyvenamosios paskirties būti negali, preliminarioje pirkimo-pardavimo sutartyje visur nurodė sąvoką „butas“, priešingai nei atskirajame skunde teigia ieškovas, savaime negali būti laikomos pakankamomis atsakovės nesąžiningumui laikinųjų apsaugos priemonių taikymo aspektu nustatyti. Šių ieškovo nurodytų aplinkybių pagrįstumas vertinamas ir gali būti konstatuotas tik bylą išnagrinėjus iš esmės. Ieškovas tik deklaratyviai nurodė, kad atsakovė savo laisvas patalpas perleidinėjo, pardavinėjo pažįstamiems asmenims, giminaičiams. Ieškovas nepateikė jokių su tuo susijusių konkrečių duomenų (informacijos). Darytina išvada, kad ieškovas nepaneigė atsakovės sąžiningumo prezumpcijos – nepateikė konkrečių duomenų, tikėtinai pagrindžiančių atsakovės sąmoningą siekį išvengti išieškojimo iš jos turto pagal teismo sprendimą, pagrindžiančių atsakovės ketinimus nevykdyti tikėtinai ieškovui palankaus teismo sprendimo (paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti).

5216.

53Ieškovo atskirojo skundo argumentai, kad į atsakovę kitose bylose yra nukreipti dideli turtiniai reikalavimai taip pat yra abstraktaus pobūdžio, deklaratyvūs. Ieškovo šioje byloje suformuluoti reikalavimai atsakovei – tai 129 033,58 Eur dydžio žalos atlyginimas. Be to, ieškovas prašo taikyti restituciją (priimti atgal patalpas ir grąžinti už jas sumokėtus 74 500 Eur).

5417.

55Aktualioje Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos priemonių instituto normų taikymo bei aiškinimo praktikoje ne kartą pasisakyta, jog nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti ar netaikyti laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1724-180/2016; 2017 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1000-196/2017; 2017 m. rugpjūčio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1073-464/2017; 2019 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-679-330/2019). Didelės ieškinio sumos kriterijus gali būti vertinamas tik kaip papildomas argumentas, esant atsakovo nesąžiningumo įrodymų, tačiau ne kaip savaime pakankamas asmens turto areštui taikyti. Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, atsakovės nesąžiningumo įrodymų nebuvo pateikta. Šiuo aspektu apeliacinės instancijos teismas taip pat pastebi, kad atsakovė kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė įrodymus (buhalterinę pažymą), pagrindžiančius, jog ieškinio suma, atsižvelgiant į atsakovės turtinę padėtį, jai nėra reikšminga grėsmės dėl būsimo teismo sprendimo neįvykdymo prasme. Atsakovės su atsiliepimu pateikti dokumentai apeliacinės instancijos teismo priimami, nes jų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 straipsnis).

5618.

57Atsižvelgdamas į visa tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista.

58Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

59Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Agnė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas A. M. (toliau – ir ieškovas) kreipėsi į teismą su ieškiniu... 6. 2.... 7. Ieškovas savo reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 19 d. nutartimi atmetė ieškovo... 11. 4.... 12. Teismas nurodė, kad asmuo, reikalaujantis laikinųjų apsaugos priemonių... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. 5.... 15. Ieškovas A. M. (toliau – ir apeliantas) atskirajame skunde prašo Vilniaus... 16. 5.1.... 17. Pagal suformuotą teismų praktiką, šaliai, prašančiai taikyti laikinąsias... 18. 5.2.... 19. Atsakovės nesąžiningumas yra akivaizdus. Kaip matyti iš civilinės bylos... 20. 5.3.... 21. Atsakovės atžvilgiu yra pradėta ne viena civilinė byla, t. y. į atsakovę... 22. 6.... 23. Atsakovė UAB „Karolinos turas“ atsiliepime prašo apelianto atskirąjį... 24. 6.1.... 25. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia argumentais, kuriais yra grindžiamas... 26. 6.2.... 27. Apelianto teiginys, kad atsakovė savo laisvas patalpas perleidinėja ir... 28. 6.3.... 29. Atsakovė turi pakankamai turto ir lėšų, kad įvykdytų teismo sprendimą... 30. 6.4.... 31. Analogiškoje byloje, nagrinėjamoje pagal ieškovės I. N. ieškinį atsakovei... 32. Teismas... 33. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 34. 7.... 35. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 36. 8.... 37. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo... 38. 9.... 39. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 40. 10.... 41. Ieškovas, kaip minėta, prašė teismo areštuoti atsakovei priklausančius... 42. 11.... 43. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti tikėtinai ieškovui... 44. 12.... 45. Spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones,... 46. 13.... 47. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad turto arešto instituto paskirtis... 48. 14.... 49. Sprendžiant dėl atsakovo elgesio sąžiningumo aspektu, kaip teisingai... 50. 15.... 51. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, ieškovas nagrinėjamu... 52. 16.... 53. Ieškovo atskirojo skundo argumentai, kad į atsakovę kitose bylose yra... 54. 17.... 55. Aktualioje Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos... 56. 18.... 57. Atsižvelgdamas į visa tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 58. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 59. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 19 d. nutartį palikti nepakeistą....