Byla 1-44-482/2014

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėja Aksinija Žemantauskienė, sekretoriaujant Gitanai Būbnienei, dalyvaujant prokurorui Arvydui Furmonui, gynėjui advokatui Sauliui Kinderiui, nukentėjusiajam A. P., civilinio ieškovo VSDFV Marijampolės skyriaus atstovei V. Š., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2E. M., asmens kodas ( - ) ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis 8 klasių išsilavinimą, nevedęs, nedirbantis, gyv. ( - ), neteistas,

3R. Š., asmens kodas ( - ) ( - ), lietuvis Lietuvos Respublikos pilietis, turintis 8 klasių išsilavinimą, nevedęs, nedirbantis, gyv. ( - ) Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2012-05-03 nuosprendžiu pagal BK 178str.2d., 284str.1d. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius, BK 38 str. 1 d. pagrindu,

4J. R., asmens kodas ( - ) ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis pagrindinį išsilavinimą, nevedęs, nedirbantis, gyv. ( - ) , teistas 2013-05-07 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal LR BK BK 178 str. 2 d., BK 187 str. 3 d. 1 metų laisvės apribojimo bausme, 2013-09-26 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nutartimi paskirta 1 m. laisvės apribojimo bausmė pakeista 90 parų arešto bausme, teistumas neišnykęs ir nepanaikintas,

5T. M., asmens kodas ( - ) ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis pagrindinį išsilavinimą, nevedęs, nedirbantis, gyv. ( - ), teistas 2008-10-09 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo, pagal LR BK 180 str. 1 d. 1 m. laisvės atėmimo, taikant BK 92 str. bausmės vykdymas atidėtas 2 m., 2009-08-21 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nutartimi panaikintas bausmės vykdymo atidėjimas, pasiųstas atlikti laisvės atėmimo bausmės, bausmę atliko 2010-09-10, teistumas neišnykęs ir nepanaikintas, kaltinami pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284str.1d., 138str. 2d. 8p., ir

Nustatė

6kad kaltinamieji tyčia nesunkiai sutrikdė sveikatą dėl chuliganiškų paskatų ir pažeidė viešąją tvarką, o būtent: 2013 m. gegužės 26 d. apie 21.00 val. gatvėje prie daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ) t.y. viešoje vietoje, veikdami bendrininkų grupe, matant kitiems asmenims, be jokios dingsties, niekindami elementarias moralės ir elgesio normas t.y. iš chuliganiškų paskatų, R. Š. prikibus prie A. P. ir papurškus jam į akis stipriai veikiančių dujų, veikdami bendrai sudavė ne mažiau kaip dvylika smūgių rankomis ir kojomis A. P. į įvairias kūno vietas, tuo nukentėjusiajam A. P. padarė sužalojimus, vertinamus nesunkiu sveikatos sutrikdymu bei suplėšė A. P. 50 litų vertės marškinius ir sugadino 70 litų vertės mobilaus ryšio telefoną NOKIA 1600, tokiu būdu padarė A. P. nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl chuliganiškų paskatų ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

7Kaltinamųjų kaltė įrodyta jų pačių, nukentėjusiojo, liudytojų parodymais, byloje surinkta rašytine medžiaga.

8Kaltinamasis E. M. dėl pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino ir parodė, kad 2013-05-26 jis kartu su R. Š. ėjo pas savo seserį. Po to atėjo T. M., J. R.. Pas seserį nuėjo su R. Š., o T. M. ir J. R. laukė lauke. Prieš sumušimą jis nieko nedarė nukentėjusiajam, apie jokį automobilį nieko nežino. A. P. pirmas sudavė T. M.. Tuo laiku T. M. ir J. R. buvo dviese lauke, o jo su R. Š. ten tada nebuvo. Lauke kažkas buvo dėl automobilio signalizacijos, ji suveikė ir A. P. priėjęs sakė kažką „ko čia daužot?“ Kas buvo po to neatsimena, jau metai laiko praėjo. Kai jis su R. Š. atėjo į lauką, tai supuolė, suspardė nukentėjusįjį ir viskas. Jis mušė nukentėjusįjį, pats nežino dėl ko. Iki šio įvykio jo nepažinojo, jokių nesutarimų nebuvo. Sumušė jį daugiabučio namo kieme, jau buvo vakaras, gal 21-22 valanda vakaro. Ten tuo metu pašalinių žmonių nebuvo, bent jau jis nematė, o triukšmas dėl to įvykio buvo. Jis sudavė nukentėjusiajam kažkur, nežiūrėjo, kur suduoda smūgius. Mušė rankomis ir spyė vieną kartą. Po to nukentėjęs buvo parkritęs. Dujų balionėlį turėjo R. Š.. Kada jį panaudojo, nežino. A. P. agresyviai prie jų lindo ir R. Š. papurškė dujų, ir jie nuėjo. Papurškė jau muštynių pabaigoje ir tada nuėjo. Ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų neprisimena, bet juos pagarsinus ( b.l.81, t.1), nurodė, kad galėjo būti, kad kažkoks vyras jiems kažką sakė, todėl jie nuėjo. Dėl sugadintų rūbų, telefono jis nieko nežino. Galėjo būti, kad nukentėjusiojo rūbai suplyšo, o telefono jis nematė. Jis buvo blaivus.Su Valstybinės ligonių kasos 86,78 litų ieškiniu sutinka. Su VSDFV ieškinio dalimi sutinka. Su nukentėjusiojo A. P. ieškiniu 120 litų turtinės ir 6000 litų neturtinės žalos nesutinka, per daug prašo. Su turtine 120 litų sutinka, o su neturtine 6000 litų nesutinka, nes per daug. Sutiktų gal su kokiu 1000 litų neturtinei žalai atlyginti. Ką konkrečiai darė kiti kaltinamieji, jis negali pasakyti, nežino. Mušė rankomis ir kojomis, visi smūgiavo.

9Kaltinamasis R. Š. dėl pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino ir parodė, kad 2013-05-26 jis su E. M. atėjo pas E. M. seserį, o T. M. ir J. R. liko lauke, po kiek laiko, išėjo į lauką ir T. M. pasakė, kad prie jo prikibo A. P. dėl automobilio, kad jis žalojo automobilį. T. M. neįvardino A. P., tik sakė, kad priėjo žmogus ir prikibo prie jo dėl automobilio. Po to prie jų atėjo A. P. ir pradėjo konfliktuoti, kalbėtis. Jis dėl to automobilio sakė, kad jie spyrė, žalojo jį ir kalbėjo dėl to. Po to A. P. sudavė T. M. į veidą ir pradėjo muštis, jie visi ėmė mušti nukentėjusįjį. Kai prasidėjo tas konfliktas, tai automobilio signalizacija neveikė, o po to jau, kai buvo lauke, tai veikė. Kai prie jų priėjo A. P., tai tuo metu signalizacija neveikė. Dujas panaudojo jau po įvykio, po muštynių. Nukentėjusysis vėl ėjo link jų grasindamas ir jis papurškė dujų. Į kur jis sudavė smūgius, neprisimena. Smūgiavo rankom, o ar spardė neprisimena. Nukentėjęs buvo parkritęs po smūgių.Viskas pasibaigė, nes atėjo A. P. draugas ir atsinešė kažkokį daiktą ir bandė juos pulti. Jis turėjo lyg lazdą ar kažką panašaus ir bandė pulti juos. Jis bėgo link jų, jie traukėsi, A. P. sekė iš paskos ir tas vyras ėjo link jų. Ir po to T. M. buvo sumuštas. Pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus ( b.l.114, t.1), nurodė, kad dujas papurškė išsigandęs. Dujų balionėlio nėra, išmestas, nes buvo sulaužytas visas, sulankstytas. Kai prie jų priėjo A. P., kaltino juos, kad kažką padarė jo automobiliui. Ir tada kalbėjo, kad jei sužalojo jo automobilį tai tegul parodo ką padarė ir sumokės jam už tai pinigų. Nepamena, ar jis įvardino, kokią pinigų sumą už automobilio sugadinimą, galėjo būti, kad nukentėjusysis prašė pinigų, sakė, kad jei nesumokės, pakvies savo draugus.Visas tas įvykis vyko kieme, prie laiptinės, daugiabučio namo kieme. Tos gatvės pavadinimo nežino.Tuo laiku buvo šviesu, bet kiek valandų galėjo būti neprisimena. Triukšmas buvo kilęs, kai viskas vyko, ten tos kalbos sukėlė triukšmą. Žmonių nepastebėjo aplinkui, neatkreipė dėmesio. VSDFV dalį ieškinio atlygino, su ligonių kasos ieškiniu sutinka. Su nukentėjusiojo pareikštu ieškiniu, su turtine 120 litų žala sutinka, o su 6000 litų neturtine nesutinka, nes per daug prašo. Sutinka, kad visi bendrai atlygintų 1000 litų. Jis buvo blaivus.Nukentėjusiojo iki įvykio nepažinojo. Mušė jį dėl to, kad uždavė T. M.. T. M. pagalbos neprašė, bet pamatė, kad jam uždavė ir ėmė mušti. Ką kiti kaltinamieji atliko, nukentėjusiojo atžvilgiu, gerai neprisimena, nematė. Jie irgi rankom ir kojom sudavė smūgius, visi sudavė.

10Kaltinamasis J. R. dėl pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino ir parodė, kad 2013-05-26 apie 21 valandą, gal vėliau nuėjo su E. M., R. Š. ir T. M. pas E. M. seserį. Praeinant gal kas užkliudė automobilį. Prie namų E. M. ir R. Š. nuėjo pas seserį, o jis su T. M. liko lauke palaukti. Prie jų priėjo nukentėjusysis ir klausė, kodėl jie užkabino automobilį. T. M. matė, kad jau kažkas vyks ir pasišaukė E. M. ir R. Š.. Išėjo ir visi pradėjo kalbėtis, ir A. P. pirmas sudavė T. M., tada prasidėjo. Jis tik vieną kartą įspyrė, kai nukentėjęs buvo parkritęs, įspyrė į kojų sritį. Kas buvo po to nematė, nei dujų nematė, nieko. Kad veiktų automobilio signalizacija,jis nepastebėjo. Viskas vyko daugiabučio namo kieme, buvo šviesu, bet pašalinių asmenų nepastebėjo.Jis pats smurtavo prieš nukentėjusįjį nes jis pirmas sukėlė kivirčą ir pirmas prikibo prie jų, ir sudavė T. M. pirmas. T. M. po smūgio, pagalbos jų neprašė, jis tik sakė, kad jam ausyje cypia, bet parkritęs nebuvo. Nukentėjusiojo nepažinojo, matė jį pirmą kartą. Jis buvo blaivus. Per tą konfliktą nukentėjusiojo marškiniai galėjo suplyšti, bet jis to nematė.Kaip viskas baigėsi jis nematė, nes sudavęs vieną smūgį nuėjo link „Boilingo“ ir nematė, kas vyko toliau. Pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus ( b. l. 153, 1 t.), nurodė, kad gal ir buvo išplėštos sagos iš marškinių, bet kas tai padarė, neprisimena. Mobilaus ryšio telefono pas nukentėjusįjį nematė. Po to, kai susitiko su kitais kaltinamaisiais po įvykio, tai jie pasakojo, kad juos puolė su kažkokiu “elektros botagu.” Su ligonių kasų ieškiniu sutinka, dalį ieškinio VSDFV atlygino, o nukentėjusiojo neturtinės žalos dalis 6000 litų per didelė. Mano, kad iki 3000 litų bendrai su kitais sutinka atlyginti, su turtine 120 litų sutinka. Jo atžvilgiu yra pradėta daugiau ikiteisminių tyrimų, bet jis tų veikų nedaręs, jam tik įtarimai pareikšti, įtaria vagystėmis, kad galėjo jose dalyvauti. A. P. T. M. sudavė vieną kartą, ten jiems bekalbant. Pasikviesti R. Š. ir E. M. ėjo T. M., ėjo pasikviesti pagalbos dėl to, kad A. P. ruošėsi kabintis. Iš jo elgesio matėsi, iš žodžių, kad ruošiasi kabinėtis. Dėl A. P. žodžių taip atrodė, todėl jis ir ėjo pagalbos. Jis neprisimena, ką konkrečiai nukentėjusysis sakė, bet dėl to T. M. ir ėjo. Jiems tik atėjus į kiemą, einant pro automobilius nieko neįvyko. Gal pečiu galėjo veidrodėlį užkliudyti, bet niekas nespyrė ir kitokių tyčinių veiksmų neatliko. Gal nebent netyčia pečiu galėjo užkliudyti. Suveikusios automobilio signalizacijos jis negirdėjo. A. P. atėjo iš kažkurios laiptinės.

11Kaltinamasis T. M. dėl pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino ir parodė, kad 2013 metų gegužės mėnesį atvažiavo į Vilkaviškį, norėjo važiuoti prie ežero ir nešė pasidėti daiktus E. M. pas jo seserį. Ten lauke jis su J. R. laukė, o R. Š. ir E. M. nuėjo į vidų. Jiems belaukiant atėjo A. P. ir klausė ką automobiliui padarė. Jis jau tada buvo agresyviai nusiteikęs. Jis nuėjo pašaukti R. Š. su E. M.. Tada visi pradėjo ginčytis ir A. P. jam trenkė kartą ar du kartus, jis jam atgal sudavė, jis vėl sudavė jam ir tada draugai pradėjo jį mušti. Nukentėjusįjį mušė visi, po to iš J. R. pirmas nuėjo. Mušė rankom ir kojom. Jis spyrė gal du kartus. Nukentėjęs buvo parkritęs ant žemės. Ir po to jau jiems einant A. P. dar vijosi, tada R. Š. papurškė dujų ir jie nuėjo, o A. P. draugai vijosi jį, “davė elektros” ir pagavę mušė ant kelio, bet jis jokio pareiškimo nerašė dėl to. Viskas vyko prie daugiabučio namo laiptinės, dar buvo šviesu. Iki įvykio jis nukentėjusiojo nepažinojo. Mušė jį, nes jis pirmas prikibo ir pirmas trenkė jam. Jis buvo agresyvus ir nėjo pasitraukti, o jo draugų buvo laiptinėje ir jis nebijojo. Tie jo draugai po to juos vijosi, jie bėgo, o jie vijosi, buvo gal per 50 metrų. Veikiančios automobilio signalizacijos jis tikrai negirdėjo. Supranta, kad kai kurių automobilių labai greitai ir lengvai suveikia signalizacija, bet jis negirdėjo. Nukentėjusiojo rūbai galėjo suplyšti, bet telefono pas nukentėjusįjį nematė. Triukšmas buvo kilęs. Nuo konflikto pradžios iki jų pabėgimo praėjo gal kokios 4 minutės, ten labai greitai viskas vyko. Nukentėjusiojo draugai išėjo į lauką, kai išgirdo triukšmą, o kitų pašalinių asmenų jis nepastebėjo. Gal kas nors langą ir buvo atsidaręs, bet jis nematė. Jau kai jie bėgo iš ten, tai A. P. sekė ir lyg griebė R. Š. už rankovės, ir tada R. Š. atsisukęs papurškė dujų. Pamatę tuos A. P. draugus jie bėgo, o jie vijosi. Draugų buvo gal trys, jį pagavo tryse. Jis buvo išgėręs alaus, bet tai neturėjo įtakos jo veiksmams, jautėsi blaivus. Su ligonių kasų ieškiniu ir VSDFV ieškiniu sutinka. Su nukentėjusiojo 120 litų turtine žala sutinka, o su 6000 litų neturtine žala visiškai nesutinka. Policija nebuvo atvykusi, tikrai nebuvo. Pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (b.l.4, t. 2), nurodė, kad sudavė jam viena ar du kartus, neprisimena, tačiau jam atrodo, kad du, nors parašyta,kad vieną.

12Civilinio ieškovo atstovė paaiškino, kad nukentėjusysis A. P. dėl patirto sužalojimo buvo nedarbingas ir jam buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas, išmokėta ligos pašalpa. Iki šios dienos VSDFV buvo atlyginta dalis žalos ir liko neatlyginta 115, 99 litų. Žala buvo padaryta visų keturių kaltinamųjų veiksmais ir yra atlyginta tik dalis žalos, todėl likusią neatlygintą žalos dalį prašo priteisti iš visų keturių kaltinamųjų solidariai.

13Nukentėjusysis A. P. parodė, kad 2013-05-26 grįžęs iš sodo apie 21 valandą sėdėjo su kaimynu ant suoliuko, ir atėjo šitie keturi jaunuoliai. Praeidami įspyrė į automobilį ir suveikė signalizacija. Du jaunuoliai nuėjo į laiptinę, o du liko lauke. Jis jų paklausė, ko jie spardo automobilį. Tie du jaunuoliai atsiprašė ir jis nuėjo. Po to atėjo tie kiti du jaunuoliai ir klausė jo, kiek reikia sumokėti už automobilį. Jis pasakė, kad 500 litų, o tas mažiukas šviesus papurškė dujų ir ėmė jį mušti. Tada atėjo jo kaimynas senukas, o kaltinamieji nubėgo link Lobiškių. Po to atvažiavo greitoji, policija. Viskas vyko ( - ) gatvėje. Automobilio neapgadino, bet signalizacija pradėjo kaukti. Ar įspyrė, ar veidrodėlį užkabino, nežino. Jie praėjo keturiese ir signalizacija pradėjo veikti, todėl jis nutarė, kad spyrė į automobilį.Kai iš laiptinės atėjo tie kiti du jaunuoliai, tai tada kilo konfliktas. Pradėjo šnekėti, o tas šviesus išsitraukė dujų balionėlį ir purškė, ir jau tada jis nematė nieko. Krisdamas gal pataikė kuriam iš jų, bet specialiai netaikė niekam. Gal mosuodamas rankom ir galėjo suduoti. jam buvo suduota į ausį, veidą, šonkaulius. Mušė rankom ir kojom, buvo parkritęs. Buvo suplėšyti marškiniai už 50 litų ir telefonas iškritęs sudužo, jis vertas 70 litų. Iš viso padaryta 120 litų turtinė žala.Po to jie pradėjo trauktis, o jis norėjo pažiūrėti, kur jie eis ir atvažiavo policija.Sudrausmino juos tas senukas kaimynas ir tada jie nuėjo link Lobiškių, nuėjo visi keturi ir į tą laiką atvažiavo policija. Keliese jie muše, jis nematė dėl panaudotų dujų, o link Lobiškių ėjo visi keturi.Viskas vyko daugiabučio namo kieme, buvo dar šviesu ir žmonės per balkonus žiūrėjo, matė. Jis prašo neturtinės žalos 6000 litų, nes negalėjo eiti į darbą, pirko vaistus, pas gydytojus lankėsi, važiavo į Marijampolę, už vaistus reikėjo mokėti. Jautė skausmą ir “mėlynės” ant veido buvo. Tie važinėjimai pas tyrėjus, į teismą, pas advokatę jį veikia normaliai, bet tie apsilankymai ir kalbos, tai vis tiek diskomfortas.Po šio įvykio jo neatsiprašė nei vienas kaltinamasis. Jis buvo blaivus, buvo atvykusi policija ir greitoji pagalba. Medikai išplovė akis, užklijavo ausį ir viskas. Greitosios medikai jį paėmė iš gatvės ir nusivežė į ligoninę suteikti pagalbą. Jis priėjo prie tų jaunuolių ir paklausė, kodėl spyrė į automobilį. Pirmas nesudavė jokių smūgių, ir jie dar jo atsiprašė, sakė, kad netyčia, o jau kai buvo keturiese, tai jis vis tiek niekam nesudavė ir nebuvo agresyvus.Kas iškvietė policiją, nežino.Nebuvo jokių kitų asmenų, kurie jam būtų atėję padėti. Buvo tik šitas liudytojas senukas L. L., o daugiau nieko nebuvo. Jis dirba ( - ). Jo darbas tikrinti dujas, skaitliukus, todėl reikia eiti pas žmones. Važinėja į Marijampolę, Kybartus. Pilviškius, Vilkaviškį, darbas su žmonėm.Nedarbingas buvo dešimt dienų. Kai grįžo į darbą po nedarbingumo, tai dar ant veido buvo likę randų.

14Liudytojas L. L. parodė, kad grįžo 2013 metų vasarą, buvo šilta, parėjo kaimynas A. P. iš garažo, susėdo su juo ant suoliuko parūkyti. Besėdint atėjo keturi vyrai į A. P. namą. Jiems praeinant pro automobilius, pasigirdo pokštelėjimas ir suveikė signalizacija. Tada A. P. nuėjo prie jų. Du vyrukai nuėjo į laiptinę, o du liko lauke ir su jais A. P. kalbėjosi. Po to grįžo kiti du vyrukai ir pradėjo stumdytis ir mušti A. P.. Dar moteris kažką šūktelėjo per langą, ir tada jie nuėjo už kampo. Jis nuėjo pažiūrėti ir pamatė, kad A. P. jau gulėjo, o jis gavo dujų ir nuėjo iš ten.Viskas vyko kieme, ( - ) gatvėje tarp namų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), tame tarpe. Buvo dar šviesu lauke, lyg ir vaikų lakstė. Kai vyrukai praėjo pro automobilius, tai jis išgirdo trinktelėjimą ir suveikiančią signalizaciją. Kieno automobilio suveikė signalizacija, jis nežino, ne A. P.. A. P. parėjo pėsčias iš garažo, o kieno buvo automobilis, negali pasakyti.Kur vyko muštynės, jis buvo gal per 20 metrų, jam gerai matėsi viskas. A. P. nuėjo prie jų, o jis liko. A. P. priėjo prie jų ir kalbėjosi, o kai grįžo tie kiti du vyrukai, tai tada prasidėjo muštynės. Muštynes ir pradėjo tie vyrukai. A. P. buvo parkritęs ant žemės, kai jis atbėgo prie jų, tai nukentėjęs gulėjo ant žemės. Ar jį gulintį mušė nematė, šokinėjo aplinkui jį. Su ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais ( b.l.40, t.1) sutiko, kad A. P. gulintį spardė ir jam papuršė dujų. A. P. buvo blaivus, nes parėjo iš garažo automobilį pastatęs, ir jis pats buvo tik ką pastatęs automobilį. Visas incidentas baigėsi, kai jie visi nuėjo už kampo. A. P. gulėjo ant žemės, o jie šokinėjo aplinkui. Jis tada gavo dujų ir nuėjo namo. Ar buvo atvažiavusi policija, nežino, daugiau niekur nebuvo išėjęs ir pats pagalbos neprašė. Nuo dujų jam perštėjo akis. Kai viskas vyko, matė balkonuose žmonių, kieme buvo vaikų, moterų. Kitų vyrų nebuvo ir jis tik vienas ėjo link jų. Kai priėjo, A. P. jau gulėjo, netoli konteinerių, o kai gavo dujų tai ėjo namo. Po to jau nieko nematė ir kas padėjo A. P. nežino. Jam niekas netrukdė matyti nukentėjusiojo ir kaltinamųjų. Kai vyko muštynės ir kai bėgo link jų, tai jam niekas netrukdė matyti. Kai pribėgo A. P. jau gulėjo, tas vyrukas purškė dujas, jis stovėjo šalia A. P. ir dar vienas buvo, o kiti du jau buvo nuėję. Jie visi matė, kai jis atėjo. Nuo to viso incidento kilo triukšmas.

15Liudytoja V. K. parodė, kad buvo vasara, pavakarė. Ji buvo balkone ir girdėjo, kaip rėkavo kieme kažkas, jai įstrigo triukšmas ir matė, kaip prie tų triukšmaujančių vaikinų priėjo A. P.. Vaikinai gal buvo trys. Jie ten žodžiavosi ir vienas iš jų pastūmė kaimyną, mažiausias iš jų su violetine maikute. Po to du vaikinai nuėjo prie jų laiptinės, o A. P. jiems iš paskos ir po to pradėjo muštis. Pirmas smūgis buvo iš tų vaikinų, net nežino kuris sudavė. Tas šviesus mažiausias jai atrodo, kad sudavė pirmas, o po to visi ėmė mušti. A. P. parkrito ir tada smūgių buvo daug. Ji paskambino į policiją. Po to atėjo L. L. ir tie vyrukai pradėjo bėgti. O po to atvažiavo policija. Pirmiausiai atkreipė dėmesį į triukšmą, tie vaikinai rėkavo, o apie ką ji negirdėjo. A. P. mušė ir daužė jie visi. A. P. buvo parkritęs ir gavo visur, spardė ir nežiūrėjo, kur duoda. Nuo to triukšmo pradžios iki muštynių galo praėjo gal 10-15 minučių, tiksliai nežino.Viską matė ir kiti žmonės, bet nieko nedarė, niekas nenori kištis. Ji paskambino į policiją, nes keturiese muse kaimyną. Su ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais ( b.l.42. t.1) sutiko, tas mažiausias vaikinas pastūmė pirmasis, po to kiti pradėjo mušti. Šis įvykis labai ją paveikė, nerviškai labai paveikė, išmušė iš pusiausvyros. Baisu žiūrėti, kaip šitaip galima elgtis. Jai pavyko telefonu užfiksuoti, bet buvo iš toli ir pavyko nuotraukos iki spardymo, o po to matomumą sutrukdė medis ir pats telefonas kaltas, nespėjo užfiksuoti kaip visi keturi muša. Nuotraukas pateikė policijoje.

16Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas įtariamuoju E. M. parodė, kad 2013 m. gegužės mėn., dienos nepamena, jis su R. Š., J. R. ir T. M. ėjo pas E. M., gyvenančią ( - ), namo numerio nežino. Buvo blaivūs, jokio automobilio nespyrė. Jis su R. Š. nuėjo pas seserį, o J. R. ir T. M. liko lauke. Po dviejų minučių atėjo T. M. ir pasakė, kad juos puola. Jie išėjo į lauką, priėjo neblaivus vyriškis ir sudavė du kartus T. M. į ausį. Tuomet kažkuris iš jo draugų papurškė tam vyriškiui į akis dujų. Vyriškiui parpuolus, jie visi bendrai ėmė jį mušti. Jis ne mažiau du kartus įspyrė vyriškiui į įvairias kūno vietas, kiti draugai sudavė smūgius rankomis taip pat jam spyrė ( b.l. 81, t.1).

17Ikiteisminio tyrmimo metu 2013-106-25 apklaustas įtariamuoju R. Š. parodė, kad 2013 m. gegužės mėn., dienos nepamena, jis su E. M., J. R. ir T. M. ėjo pas E. M. seserį, gyvenančią ( - ), namo numerio nežino. Jis su E. M. nuėjo pas jo seserį, o J. R. ir T. M. liko lauke. Po 3-5 minučių atėjo T. M. ir pasakė, kad puola čigonai. Nepažįstamas vyriškis apkaltino, kad jie spardė automobilį, pareikalavo pinigų. Tas vyriškis buvo neblaivus. Jis jokio automobilio nesdpardė. Jis buvo pats mažiausias. Tas vyriškis nueidamas sudavė vieną kartą E.m. į veido sritį. Tada jis su T. M., E. M. ir J. R. sumušė tą vyriškį. Vyriškis buvo pargriuvęs ant žemės, bet pargriuvo dėl susitumdymo tarpusavyje.palikę vyriškį gulintį gatvėje, jie nuėjo. Kada pamatė ateinančius nepažįstamus vyriškius su elektrošoku rankoje, papurškė ašarinių dujų. Visi bendrai galėjo suduoti apie 12 smūgių ( b.l. 114, t.1).

18Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas įtariamuoju J. R. parodė, kad 2013 m. gegužės mėn., dienos nepamena, būnant su R. Š., E. M. ir T. M., gatvėje, prie daugiabučio namo, jis vieną kartą įspyrė vyriškiui. Konflikto metu jis matė, kad A. P. buvo nuplėštos marškinių sagos, tačiau kas tai padarė nežino. Ar jis turėjo mobilaus ryšio telefoną, nežino ( b.l.153, t.1).

19Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas įtariamuoju T. M. parodė, kad 2013 m. gegužės mėn., dienos nepamena, būnant su R. Š., J. R. ir E. M., prie daugiabučio name ( - ), prie jų priėjęs vyriškis apkaltino juos, kad šie spardė autompbilį, sudavė jam vieną kartą į ausį. Tada jis su draugais sudavė vyriškiui smūgius rankomis. Jis jam sudavė du kartus kumščiu į galvos sritį. Vyriškis buvo pargriuvęs ant žemės. Kuriuo metu R. Š. papurškė dujas, neprisimena (b.l. 4, t.2).

20Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas L. L. parodė, kad matė, kaip. jaunuoliai A. P. pradėjo rankomis ir kojomis mušti. Jis priėjo arčiau, norėdamas apginti A. P.. Du jaunuoliai buvo atsitraukę, du tuo metu gulintį A. P. spardė. Vienas iš jaunuolių jam papurškė į akis dujų ( b.l. 40, t.1).

21Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja V. K. parodė, kad ji būdama savo buto balkone matė, kaip priešais namą šūkavo keturi jaunuoliai. Prie jų priėjo A. P.. Jie tarpusavyje ginčijosi. Vienas iš jaunuolių (mažiausias, šviesiais plaukais) pastūmė A. P.. Jie apsižodžiavo ir A. P. nuo jų nueidinėjo. Po to, priėjo pribėgo visi keturi jaunuoliai, iš kurių mažiausias pirmas sudavė smūgį ranka A. P. į galvą ir šis parpuolė. Tada visi jaunuoliai rankomis ir kojomis jam gulinčiam sudavė smūgius. Stebėdama įvykius kieme ji telefonu padarė dvi nuotraukas, kurių vienoje matyti kaip A. P. stovi tarp automobilių su trimis jaunuoliais. Ji iškvietė policijų. ( b.l.42, t.1).

22Protokolu - pareiškimu A. P. pranešė, kad 2013-05-26 apie 21 val. ( - ) gatvėje prie namo Nr. ( - ), ( - ) m., jį sumušė keturi jaunuoliai ( b.l. 2, t.1).

23Įvykio vietos apžiūros protokole nurodyta, kad ( - ) gatvėje yra įvažiavimas prie daugiabučių namų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), įvažiavimas išplatėja, sustatyti automobiliai, aikštelė yra apie 7 metrų pločio, prie namo Nr. ( - ) yra ( b.l. 4-5, t.1).

24Specialistas išvadoje Nr. G 441/13(09) A. P. konstatavo kraujosruvas dešinės akies vokuose pereinančias į skruostą, kairės akies viršutiniame voke, nosies nugarėlėje, viršutinėje lūpoje, kairės ausies kaušelyje, dešinio žasto, kairio dilbio, krūtinės srities, kraujosruvas ir nubrozdinimus apatinėje lūpoje ir kairio žasto srityje, odos nubrozdinimus dešinės alkūnės, dešinio dilbio ir kairės pažasties srityse, paviršinę muštinę žaizdą dešinio delno srityje, sužalojimai padaryti kietais bukais bei bukabriauniais daiktais, artimu laiku vienas kitam. Konstatuoti sužalojimai galėjo būti padaryti A. P. esant bet kokioje padėtyje. Sužalojimai galėjo būti padaryti dvylika poveikių ir sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą ( b.l. 17, t.1). Specialistas išvadoje Nr. pG 83/13(09) A. P. klinikiniais duomenimis konstatavo kairės pusės VI šonkaulio lūžimą, o taip pat kraujosruvas dešinės akies vokuose pereinanti į skruostą, kairės akies viršutiniame voke, nosies nugarėlėje, viršutinėje lūpoje, kairės ausies kaušelyje, dešinio žasto, kairio dilbio, krūtinės srities, kraujosruvas ir nubrozdinimus apatinėje lūpoje ir kairio žasto srityje, odos nubrozdinimus dešinės alkūnės, dešinio dilbio ir kairės pažasties srityse, paviršinę muštinę žaizdą dešinio delno srityje, sužalojimai galėjo būti padaryti 2013-05-26, A. P. konstatuotas kairės pusės VI šonkaulio lūžimas sukėlė nesunkų sveikatos sutrikdymą, o visi kiti konstatuoti sužalojimai, tiek imant kiekvieną jų atskirai, tiek visus bendrai, sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą (b.l. 20, t.1).

25Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu A. P. nuotraukoje Nr. 4 atpažino E. M., kaip asmenį, kuris buvo tarp jaunuolių, kurie jį sumušė ( b.l. 43-45, t.1). Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotraukų metu A. P. nuotraukoje Nr. 3 atpažino T. M., kaip asmenį, kuris buvo tarp jaunuolių, kurie jį sumušė (b.l. 46-47, t.1).Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu A. P. nuotraukoje Nr. 4 atpažino R. Š., kaip asmenį, kuris papurškė jam į akis dujų ( b.l. 49-51, t.1).Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu A. P. nuotraukoje Nr. 2 atpažino J. R., kaip asmenį, kuris buvo tarp jaunuolių, kurie jį sumušė (b.l. 52-54, t.1).Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotraukų metu V. K. nuotraukoje Nr. 1 atpažino T. M., kaip asmenį, kuris kartu su kitais trimis jaunuoliais sumušė A. P. ( b.l. 55-5, t.1 ).Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu V. K. nuotraukoje Nr. 2 atpažino R. Š., kaip asmenį, kuris pastūmė A. P., po to jam sudavė smūgį į galvą ir kartu su kitais trimis jaunuoliais sumušė A. P. ( b.l. 58-60, t.1).

262013-10-21 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu A. P. pateikė mobilaus ryšio telefoną NOKIA 1600 ir automobilio registracijos liudijimo kopiją ( b.l. 65-66, t.1). 2013-10-23 daiktų apžiūros protokole nurodyta, kad mobilaus ryšio telefono NOKIA 1600 ekrane yra įskilimas ( b.l. 67-68, t.1). Apžiūrėtas mobilaus ryšio telefonas pagal pakvitavimą frąžintas nukentėjusiajam ( b.l.69, t.1)

272013-10-21 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu V. K. pateikė atminties kortelę „Micro SD-C01G“ ( b.l. 70, t.1).2013-10-21 apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrėtos atminties kortelėje esančios dvi nuotraukos : vienoje nuotraukoje matomi prie automobilių stovintys keturi vyriškiai, kitoje nuotraukoje matomi ten pat stovintys trys vyriškiai ( b.l. 71-73, t.1).Apžiūrėta atminties kortelė pagal pakvitavimą grąžinta V. K. ( b.l.74, t.1).

28Pagal LR BK 284 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Viešojoje vietoje panaudotas fizinis smurtas, atsižvelgiant į visas konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, gali būti vertinamas ir laikomas kaip įžūlus elgesys, demonstruojantis nepagarbą aplinkiniams (Lietuvos Aukščiausiojo teismo kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-126/2006, 2K-652/2007, 2K-136/2010). Jei viešosios tvarkos pažeidimas padaromas dėl chuliganiškų paskatų ir dėl to kitam asmeniui padaromas nesunkus sveikatos sutrikdymas, veika kvalifikuojama pagal LR BK 284 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-249/2009, 2K-340/2012).

29Teismų praktikoje yra nuosekliai išaiškinta, kad LR BK 284 straipsnio 1 dalies prasme viešoji vieta - tai vieta, kurioje nusikalstamos veikos padarymo metu yra ar turi teisę lankytis kiti asmenys. Veika laikoma padaryta viešoje vietoje nepriklausomai nuo to, ar nusikaltimo darymo metu toje vietoje kas nors buvo, ar ne. Svarbu tai, kad dėl laisvo priėjimo prie tokios vietos, joje bet kuriuo momentu gali atsirasti kitų asmenų, kurie dėl kaltininko veiksmų patirs nepatogumų (Lietuvos Aukščiausiojo teismo kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-796/2007, 2K-122/2008, 2K-159/2009, 2K-488/2012, 2K367/2012, 2K-27/2013). BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytos chuliganiškos paskatos nustatomos tada, kai nusikalstama veika padaroma dėl aiškaus žmogaus ar visuomenės negerbimo, elementarių moralės ir elgesio normų niekinimo, kai kaltininko elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinamą požiūrį į juos, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį ( Lietuvos Aukščiausiojo teismo kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr.2K-716/2007, 2K-144/2008, 2K-58/2009, 2K-241/2009, 2K-266/2009).

30Teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visuma leidžia pagrįstai teigti, jog kaltinamieji, veikdami bendrininkų grupe, viešoje vietoje, įžūliais veiksmais, demonstruojančiais nepagarbą aplinkai, sumušė A. P., tuo padarydami jam nesunkų sveikatos sutrikdymą bei sutrikdydami visuomenės rimtį ir tvarką. Nukentėjusysis buvo sumuštas viešoje vietoje –kieme tarp dviejų daugiabučių namų. Nusikalstamos veikos padarymo data yra 2013-05-26 apie 21 val., tai yra dar pakankamai šviesus paros metas. Nusikalstamos veikos padarymo metu buvo triukšmas, šią aplinkybę pripažino ir kaltinamieji, o liudytoja V. K. parodė, kad ji pirmiausia atkreipė dėmesį į triukšmą, o vėliau iš savo buto balkono pamatė, kaip keturi jaunuoliai smurtauja prieš kaimyną. Liudytojas L. L. matė, kaip keturi jaunuoliai smurtauja pries kaimyną, bėgo jam į pagalbą, kieme buvo vaikų, moterų, žmonės buvo balkonuose.

31Teismas atmeta kaltinamųjų parodymus, kad nukentėjusysis pirmas pradėjo konfliktą, o jie tik gynėsi. Liudytoja V. K. parodė, kad matė, kaip pirmas R. Š. pastūmė nukentėjusįjį, nukentėjusysis buvo mušamas, o parkritęs spardomas, be to, visi keturi kaltinamieji jauno amžiaus, nukentėjusysis už juos vyresnis daugiau kaip dvidešimt metų. Analizuojant kaltinamųjų parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, kaltinamasis R. Š. parodė, kad jį pakvietė į lauką T. M., sakydamas, kad puola čigonai, kaltinamasis E. M. parodė, kad juos puola.Visi kaltinamieji parodė, kad juos puolė nukentėjusiojo draugai, kaip tuo tarpu liudytoja V. K. parodė, kad nukentėjusiajam į pagalbą atėjo liudytojas L. L., gimęs ( - ), ji matė, kaip pirmas nukentėjusįjį pastūmė mažiausias kaltinamasis, tai yra R. Š.. Nukentėjusiojo išsakytą sudrausminimą dėl automobilio teismas vertina kaip mažareikšmę dingstį, menkavertį dingstį kaltinamųjų veiksmams.

32Kaltinamųjų kvalifikacijai neturi jokios reikšmės, kad kaltinamasis J. R., sudavęs kelis smūgius, pasitraukė iš įvykio vietos. Bendrininku pripažįstamas ir toks asmuo, kuris atliko dalį nusikalstamos veikos objektyviuosius požymius atitinkančių veiksmų, jeigu suvokė bendrą sumanymą ir savo veiksmais prisidėjo prie jo įgyvendinimo (Lietuvos Aukščiausiojo teismo kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-636/2011).

33Todėl kaltinamųjų veikos kvalifikuotos teisingai kaip idealioji nusikaltimų sutaptis, tik iš kaltinimo šalintini žodžiai “ tuo šiurkščiai pažeisdami viešąją tvarką ir rodydami aiškų visuomenės negerbimą”, kadangi tokių kvalifikuojančių aplinkybių straipsnių dispozicijose nėra.

34Kaltinamųjų E. M. ir T. M. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Teismas lengvinančia aplinkybe nepripažįsta BK 59 str. 1d. 2 punkte numatytą aplinkybę, nes nors kaltinamieji kaltais prisipažino, tačiau nesigailėjo dėl savo poelgio, kaltę vertė nukentėjusiajam, tuo pateisinami savo poelgį. Teismas pripažįsta lengvinančia aplinkybe, kad R. Š. ir J. R. atlygino dalį žalos VSDFV Marijampolės skyriui.

35Visų kaltinamųjų atsakomybę sunkina, kad nusikalstamas veikas padarė bendrininkų grupe.

36Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam atsižvelgė į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltinamųjų asmenybes.

37Kaltinamųjų padaryta nusikalstama veika pagal BK 284 str. 1 dalį priskirtina tyčiniams nesunkiems nusikaltimams ( BK 11 str. 3d.), nusikalstama veika pagal BK 138 str.2d. 8p. priskirtina tyčiniams apysunkiams nusikaltimams ( BK 11 str.4d.). Tai baigti nusikaltimai.

38Teismas skiria bausmę pagal Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. BK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta tokios bausmės kaip viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki dvejų metų. BK 138 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytas tik laisvės atėmimas iki penkerių metų.

39Kaltinamasis E. M. anksčiau neteistas ( b.l. 94-95, t.1), baustas už teisės pažeidimus padarytus transporte ( b.l.96-98, t.1), Kybartų seniūnijos administracija dėl E. M. neigiamų pastabų ar pranešimų nėra gavusi ( b.l.100, t.1).

40Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes kaltinamajam skirtina pagal BK 284 str.1d. viešųjų darbų bausmė, pagal BK 138 str.2d.8p. laisvės atėmimo bausmė, mažesnė nei vidurkis. Subendrintai bausmei taikytina BK 75 str. 1 dalis ir bausmės vykdymas atidėtinas, sutinkamai su to paties straipsnio 2 dalimi, skirtinos baudžiamojo poveikio priemonės ir pareigos, kurios manytina, kad padės kaltinamajam pakeisti savo elgesį, sulaikys nuo kitų nusikaltimų padarymo, jis laikysis įstatymų ir nenusikals : per 3 mėnesius pradėti dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje, atlyginti nukentėjusiajam dalį 30 litų turtinės žalos ( BK 75 str.2d.5p.,3d.).

41Kaltinamasis R. Š. anksčiau neteistas, tačiau jau buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ( b.l.124-125, t.1), baustas už teisės pažeidimus, kuriais kėsinamasi į viešąją tvarką ( b.l.126-129, t.1), Kybartų seniūnija dėl jo elgesio nusiskundimų negavusi( b.l.130, t.1).

42Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes kaltinamajam skirtina pagal BK 284 str.1d. viešųjų darbų bausmė, pagal BK 138 str.2d.8p. laisvės atėmimo bausmė, mažesnė nei vidurkis. Subendrintai bausmei taikytina BK 75 str. 1 dalis ir bausmės vykdymas atidėtinas, sutinkamai su to paties straipsnio 2 dalimi, skirtinos baudžiamojo poveikio priemonės ir pareigos, kurios manytina, kad padės kaltinamajam pakeisti savo elgesį, sulaikys nuo kitų nusikaltimų padarymo, jis laikysis įstatymų ir nenusikals : per 3 mėnesius pradėti dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje, atlyginti nukentėjusiajam dalį 30 litų turtinės žalos ( BK 75 str.2d.5p.,3d.).

43Kaltinamasis J. R. teistas už tyčinių nusikaltimų padarymą, buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, kaltininkui ir nukentėjusiajai susitaikius ( b.l.158-161,163-170, t.1), baustas už teisės pažeidimus, padarytus transporte ir kuriais kėsinamasi į viešąją tvarką ( b.l.171-175, t.1), Virbalio seniūnija nurodė, kad nusiskundimų dėl J. R. elgesio buityje ir visuomenėje nėra gavusi, nurodo, kad jis gyvena su motina, nedirba ( b.l.177, t.1).

44Sutinkamai su BK 27 str.1d., 56 str.1dalimi, kadangi kaltinamasis laikytinas recidyvistu, jam skirtinos terminuoto laisvės atėmimo bausmės, kurios subendrintinos BK 63 atr.5d.1p., paskiriant bausmę atlikti pataisos namuose. Vilkviškio rajono apylinkės teismo 2013-05-07 baudžiamuoju įsakymu paskirta laisvės apribojimo bausmė Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2013-09-26 nutartimi pakeista į 90 parų arešto bausmė, todėl paskirtos bausmės subendrintinos BK 64 str.1 ir 3 d., arešto bausmę BK 65 str.1d. 1p. a pap. keičiant į laisvės atėmimo bausmę.

45Kaltinamasis T. M. teistas, bausmės vykdymas jau buvo atidėtas, nesilaikant teismo įpareigojimų, panaikintas, bausmę atliko 2010-09-10 už tyčinio apysunkio nusikaltimo padarymą ( b.l.14-16, 22-33, t.2), baustas už teisės pažeidimus, kuriais kėsinamasi į nustatytą valdymo tvarką, į nuosavybę, į viešąją tvarką ( b.l.34-38, t.2), Kybartų seniūnijos administracija neigiamu pastabų negavusi ( b.l.39, t.2).

46Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kadangi kaltinamasis praeityje buvo teisiamas kaip nepilnametis ( BK 97 str.4d.), skirtina pagal BK 284 str.1d. laisvės apribojimo bausmė, pagal BK 138 str.2d.8p. laisvės atėmimo bausmė, mažesnė nei vidurkis. Subendrintai bausmei taikytina BK 75 str. 1 dalis ir bausmės vykdymas atidėtinas, sutinkamai su to paties straipsnio 2 dalimi, skirtinos baudžiamojo poveikio priemonės ir pareigos, kurios manytina, kad padės kaltinamajam pakeisti savo elgesį, sulaikys nuo kitų nusikaltimų padarymo, jis laikysis įstatymų ir nenusikals : įpareigojant per 3 mėnesius pradėti dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje, atlyginti nukentėjusiajam dalį 30 litų turtinės žalos ( BK 75 str.2d.5p.,3d.).

47Paskirtas kardomąsias priemones kaltinamiesiems E. M., R. Š., T. M. rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti. Kaltinamajam J. R. kardomoji priemobnė šioje byloje neskirta, jis suimtas kitame ikiteisminiame tyrime.

48Pagrindų taikyti BK 54 str.3dalį, 62str., teismas nenustatė.

49Tokios bausmės paskyrimas atitiks padarytas kaltinamųjų nusikalstamas veikas, atitiks bausmės skyrimo tikslus ir principus ( BK 41str.).

50Nukentėjusysis pareiškė byloje civilinį ieškinį dėl 120 Lt turtinės, 6000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ( b.l.74-75, t.2).

51Kaltinamieji civilinio ieškinio dalį dėl turtinės žalos neneigė, sutiko, aiškino, kad galėjo nukentėjusiojo marškiniai suplyšti. Kadangi nukentėjusiajam turtinė žala padaryta dėl neteisėtų kaltinamųjų veiksmų, ji nepaneigta, tačiau ir neatlyginta, priteistina solidariai iš kaltinamųjų 120 litų nukentėjusiojo naudai. Tačiau kaltinamieji nesutiko su civilinio ieškinio dalimi dėl neturtinės žalos.

52CK 6.250 str. 1 dalis numato, jog neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į nusikalstamos veikos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

53Neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymo kriterijai yra numatyti CK 6.250 straipsnio 2 dalyje. Jie apibrėžiami konkrečiais ir vertinamaisiais požymiais. Spręsdamas nusikalstama veika padarytos neturtinės žalos atlyginimo dydžio klausimą, teismas turi atsižvelgti į: 1) neturtinės žalos pasekmes; 2) žalą padariusio asmens kaltę; 3) žalą padariusio asmens turtinę padėtį; 4) tai, ar padaryta turtinė žala, į padarytos turtinės žalos dydį; 5) kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes; 6) sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. CK nurodytas kriterijų sąrašas nėra baigtinis. Neturtinės žalos dydis nustatomas pagal bylai reikšmingų aplinkybių visumą. Kaltinamieji yra jauno amžiaus, savo pajamų ar turto neturi, tačiau yra darbingi.

54Sutinkamai su CK 6.283 str. 1 dalimi, jeigu fizinis asmuo suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiajam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą. Dėl nukentėjusiojo sužalojimo kalti kaltinamieji, kad nukentėjusysis sužalotas įrodo kaltinamųjų, paties nukentėjusiojo parodymai, specialisto išvada. Nukentėjusysis parodė, kad jis buvo gydomas, jautė fizinį skausmą, turėjo nedarbingumą, pradėjus eiti į darbą, veide dar matėsi sužalojimo žymės, jo darbo pobūdis lemia, kad jam reikėjo lankytis pas kitus žmones, tai sukėlė nepatogumus.Todėl atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, į tai, kad nukentėjusiajam padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, į sukelto sužalojimo pasekmes, į formuojamą teismų praktiką panašaus pobūdžio bylose ( 2K-61/2011, 2K-106/2008, 2K-136/2008, 2K-729/2007, 2K-170/2007, 2K-495/2006), civilinis ieškinys neturtinei žalai atlyginti tenkintinas, priteisiant solidariai iš kaltinamųjų 6000 litų neturtinei žalai atlyginti nukentėjusiojo naudai.

55BPK 106 str. 2 dalis numato, kad pripažinęs kaltinamuosius kaltais, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamųjų išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, kuris dalyvavo byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Nukentėjusysis prašo pripažinti proceso išlaidomis 500 Lt ir priteisti šią sumą už advokato pagalbą. Sprendžiant išlaidų, civilinio ieškovo turėtų jo pusėje stojusio advokato teisinei pagalbai apmokėti, atlyginimo klausimą, atsižvelgtina į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir sunkumą, kaltės laipsnį ir pobūdį, nukentėjusiojo turtinę padėtį, o taip pat į advokato suteiktos teisinės pagalbos kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, advokato kvalifikaciją ir patirtį ir pan., todėl teismas, atsižvelgdamas į šias aplinkybes nukentėjusiojo turėtas išlaidas 500 Lt teisinei pagalbai apmokėti pripažįsta proceso išlaidomis, priteisia solidariai iš kaltinamųjų nukentėjusiojo naudai.

56Valstybinė ligonių kasa pareiškė civilinį ieškinį dėl 86,78 litų nukentėjusiojo gydymo išlaidų (35, t.1). Kaltinamieji ieškinio neginčijo, su juo sutiko. Sutinkamai su CK 6.283str.1d., 6.280 str., žalą, padarytą asmeniui, jeigu šis suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, privalo atlyginti už tai atsakingas asmuo. Atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos artlyginimo. Dėl nukentėjusiojo sužalojimo kalti kaltinamieji. Valstybinė ligonių kasa sumokėjo nukentėjusiojo gydymo išlaidas, todėl turi regreso reikalavimą į kaltinamuosius. Todėl Valstybinės ligonių kasos civilinis ieškinys pagrįstas, įrodytas ir tenkintinas, priteisiant iš kaltinamųjų 86,78 litus nukentėjusiojo A. P. gydymo išlaidų Valstybinės ligonių kasos naudai.

57VSDFV Marijampolės skyrius pareiškė byloje 231,95 lito civilinį ieškinį ( 24-25 , t.1). Dalį civilinio ieškinio atlygino kaltinamieji J. R. ir R. Š., sumokėdami po 57,99 litus. Civilinis ieškinys pagrįstas, įrodytas ir tenkintinas, solidariai priteisiant iš kaltinamųjų likusią ieškinio dalį 115,97 litus.

58Daiktai, turintys reiksmšs nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, nuosprendžiui įsiteisėjus, mobilaus ryšio telefonas NOKIA 1600, saugomas pas nukentėjusįjį, grąžintinas nukentėjusiajam, atminties kortelė „Micro SD-C01G“, saugoma pas liudytoją V. K., grąžintina minėtai liudytojai.

59Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297- 308 str. str., 310 str., 312-313 str.str., teismas

Nutarė

60E. M. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir nuteisti jį:

61Pagal BK 284 str. 1 d. 6 mėnesių viešųjų darbų bausme;

62Pagal BK 138 str.2d.8p. 1 metų ir 6 mėnesių terminuotu laisvės atėmimu, bausmę atliekant pataisos namuose.

63BK 63 str.5d. 1p. bausmes subendrinti apėmimu būdu ir galutinę bausmę paskirti 1 metus ir 6 mėnesius terminuoto laisvės atėmimo, bausmę, atliekant pataisos namuose.

64Taikyti BK 75 str. 1 ir 2 dalis, paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1 metams ir 6 mėnesiams, įpareigojant per 3 mėnesius pradėti dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje, atlyginti nukentėjusiajam dalį 30 litų turtinės žalos.

65R. Š. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas,numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir nuteisti jį:

66Pagal BK 284 str. 1 d. 8 mėnesių viešųjų darbų bausme;

67Pagal BK 138 str.2d.8p. 1 metams ir 8 mėnesiams terninuotu laisvės atėmimu.

68BK 63 str.5d. 1p. bausmes subendrinti apėmimu būdu ir galutinę bausmę paskirti 1 metus ir 8 mėnesius terminuoto laisvės atėmimo, bausmę, atliekant pataisos namuose.

69Taikyti BK 75 str. 1 ir 2 dalis, paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1 metams ir 8 mėnesiams, įpareigojant per 3 mėnesius pradėti dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje, per vieną mėnesį atlyginti nukentėjusiajam dalį turtinės žalos 30 litų.

70J. R. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir nuteisti jį:

71Pagal BK 284 str. 1 d. 6 mėnesiams terminuotu laisvės atėmimu;

72Pagal BK 138 str.2d.8p. 2 metams terminuotu laisvės atėmimu.

73BK 63 str.5d. 1p. bausmes subendrinti apėmimu būdu ir galutinę bausmę paskirti 2 metus terminuoto laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

74BK 64 str. 1 ir 3 dalimis prie šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės pridėti Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2013-05-07 baudžiamuoju įsakymu pagal LR BK BK 178 str. 2 d., BK 187 str. 3 d. paskirtą 1 metų laisvės apribojimo bausme, kuri Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2013-09-26 nutartimi pakeista į 90 parų arešto bausmę, BK 65 str.1d. 1p. arešto bausmę keičiant į laisvės atėmimo ir iš dalies pridedant, galutinę bausmę paskirti 2 metus ir 2 mėnesius terminuoto laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

75T. M. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas,numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir nuteisti jį:

76Pagal BK 284 str. 1 d. 10 mėnesių laisvės apribojimo bausme;

77Pagal BK 138 str.2d.8p. 1 metams ir 8 mėnesiams terminuotu laisvės atėmimu.

78BK 63 str.5d. 1p. bausmes subendrinti apėmimu būdu ir galutinę bausmę paskirti 1 metų ir 8 mėnesių terminuoto laisvės atėmimo, bausmę, atliekant pataisos namuose.

79Taikyti BK 75 str. 1 ir 2 dalis, paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1 metams ir 8 mėnesiams, įpareigojant per 3 mėnesius pradėti dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje, per vieną mėnesį atlyginti nukentėjusiajam dalį turtinės žalos 30 litų.

80Kardomąsias priemones kaltinamiesiems E. M., R. Š., T. M. rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

81Nukentėjusiojo A. P. civilinį ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo tenkinti ir priteisti solidariai iš kaltinamųjų E. M., R. Š., J. R. ir T. M. 6120 litų turtinei ir neturtinei žalai atlyginti, 500 litų advokato išlaidų.

82Valstybinės ligonių kasos ieškinį tenkinti ir priteisti solidariai iš kaltinamųjų E. M., R. Š., J. R. ir T. M. 86,78 litus nukentėjusiojo A. P. gydymo išlaidų.

83VSDFV Marijampolės civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti solidariai iš kaltinamųjų E. M., R. Š., J. R. ir T. M. 115,97 litus.

84Daiktus, tuirnčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, nuosprendžiui įsiteisėjus, mobilaus ryšio telefoną NOKIA 1600, saugomą pas nukentėjusįjį, grąžinti nukentėjusiajam, atminties kortelę „Micro SD-C01G“, saugomą pas liudytoją V. K., grąžinti minėtai liudytojai

85Nuosprendį per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, o suimtiems nuteistiesiems nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos galima skųsti Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą Vilkaviškio rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėja Aksinija Žemantauskienė,... 2. E. M., asmens kodas ( - ) ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. R. Š., asmens kodas ( - ) ( - ), lietuvis Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. J. R., asmens kodas ( - ) ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 5. T. M., asmens kodas ( - ) ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 6. kad kaltinamieji tyčia nesunkiai sutrikdė sveikatą dėl chuliganiškų... 7. Kaltinamųjų kaltė įrodyta jų pačių, nukentėjusiojo, liudytojų... 8. Kaltinamasis E. M. dėl pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino ir parodė, kad... 9. Kaltinamasis R. Š. dėl pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino ir parodė,... 10. Kaltinamasis J. R. dėl pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino ir parodė, kad... 11. Kaltinamasis T. M. dėl pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino ir parodė, kad... 12. Civilinio ieškovo atstovė paaiškino, kad nukentėjusysis A. P. dėl patirto... 13. Nukentėjusysis A. P. parodė, kad 2013-05-26 grįžęs iš sodo apie 21... 14. Liudytojas L. L. parodė, kad grįžo 2013 metų vasarą, buvo šilta, parėjo... 15. Liudytoja V. K. parodė, kad buvo vasara, pavakarė. Ji buvo balkone ir... 16. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas įtariamuoju E. M. parodė, kad 2013 m.... 17. Ikiteisminio tyrmimo metu 2013-106-25 apklaustas įtariamuoju R. Š. parodė,... 18. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas įtariamuoju J. R. parodė, kad 2013 m.... 19. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas įtariamuoju T. M. parodė, kad 2013 m.... 20. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas L. L. parodė, kad matė, kaip. jaunuoliai... 21. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja V. K. parodė, kad ji būdama savo buto... 22. Protokolu - pareiškimu A. P. pranešė, kad 2013-05-26 apie 21 val. ( - )... 23. Įvykio vietos apžiūros protokole nurodyta, kad ( - ) gatvėje yra... 24. Specialistas išvadoje Nr. G 441/13(09) A. P. konstatavo kraujosruvas dešinės... 25. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu A. P. nuotraukoje Nr. 4... 26. 2013-10-21 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu A. P. pateikė mobilaus... 27. 2013-10-21 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu V. K. pateikė atminties... 28. Pagal LR BK 284 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas... 29. Teismų praktikoje yra nuosekliai išaiškinta, kad LR BK 284 straipsnio 1... 30. Teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visuma leidžia pagrįstai teigti,... 31. Teismas atmeta kaltinamųjų parodymus, kad nukentėjusysis pirmas pradėjo... 32. Kaltinamųjų kvalifikacijai neturi jokios reikšmės, kad kaltinamasis J. R.,... 33. Todėl kaltinamųjų veikos kvalifikuotos teisingai kaip idealioji nusikaltimų... 34. Kaltinamųjų E. M. ir T. M. atsakomybę lengvinančių aplinkybių... 35. Visų kaltinamųjų atsakomybę sunkina, kad nusikalstamas veikas padarė... 36. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam atsižvelgė į padarytų nusikalstamų... 37. Kaltinamųjų padaryta nusikalstama veika pagal BK 284 str. 1 dalį priskirtina... 38. Teismas skiria bausmę pagal Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies... 39. Kaltinamasis E. M. anksčiau neteistas ( b.l. 94-95, t.1), baustas už teisės... 40. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes kaltinamajam skirtina pagal BK 284... 41. Kaltinamasis R. Š. anksčiau neteistas, tačiau jau buvo atleistas nuo... 42. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes kaltinamajam skirtina pagal BK 284... 43. Kaltinamasis J. R. teistas už tyčinių nusikaltimų padarymą, buvo atleistas... 44. Sutinkamai su BK 27 str.1d., 56 str.1dalimi, kadangi kaltinamasis laikytinas... 45. Kaltinamasis T. M. teistas, bausmės vykdymas jau buvo atidėtas, nesilaikant... 46. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kadangi kaltinamasis praeityje buvo... 47. Paskirtas kardomąsias priemones kaltinamiesiems E. M., R. Š., T. M.... 48. Pagrindų taikyti BK 54 str.3dalį, 62str., teismas nenustatė.... 49. Tokios bausmės paskyrimas atitiks padarytas kaltinamųjų nusikalstamas... 50. Nukentėjusysis pareiškė byloje civilinį ieškinį dėl 120 Lt turtinės,... 51. Kaltinamieji civilinio ieškinio dalį dėl turtinės žalos neneigė, sutiko,... 52. CK 6.250 str. 1 dalis numato, jog neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas,... 53. Neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymo kriterijai yra numatyti CK... 54. Sutinkamai su CK 6.283 str. 1 dalimi, jeigu fizinis asmuo suluošintas ar... 55. BPK 106 str. 2 dalis numato, kad pripažinęs kaltinamuosius kaltais, teismas,... 56. Valstybinė ligonių kasa pareiškė civilinį ieškinį dėl 86,78 litų... 57. VSDFV Marijampolės skyrius pareiškė byloje 231,95 lito civilinį ieškinį (... 58. Daiktai, turintys reiksmšs nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti,... 59. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297- 308 str. str., 310 str., 312-313... 60. E. M. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos... 61. Pagal BK 284 str. 1 d. 6 mėnesių viešųjų darbų bausme;... 62. Pagal BK 138 str.2d.8p. 1 metų ir 6 mėnesių terminuotu laisvės atėmimu,... 63. BK 63 str.5d. 1p. bausmes subendrinti apėmimu būdu ir galutinę bausmę... 64. Taikyti BK 75 str. 1 ir 2 dalis, paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1 metams... 65. R. Š. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas,numatytas Lietuvos... 66. Pagal BK 284 str. 1 d. 8 mėnesių viešųjų darbų bausme;... 67. Pagal BK 138 str.2d.8p. 1 metams ir 8 mėnesiams terninuotu laisvės atėmimu.... 68. BK 63 str.5d. 1p. bausmes subendrinti apėmimu būdu ir galutinę bausmę... 69. Taikyti BK 75 str. 1 ir 2 dalis, paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1 metams... 70. J. R. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos... 71. Pagal BK 284 str. 1 d. 6 mėnesiams terminuotu laisvės atėmimu;... 72. Pagal BK 138 str.2d.8p. 2 metams terminuotu laisvės atėmimu.... 73. BK 63 str.5d. 1p. bausmes subendrinti apėmimu būdu ir galutinę bausmę... 74. BK 64 str. 1 ir 3 dalimis prie šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės pridėti... 75. T. M. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas,numatytas Lietuvos... 76. Pagal BK 284 str. 1 d. 10 mėnesių laisvės apribojimo bausme;... 77. Pagal BK 138 str.2d.8p. 1 metams ir 8 mėnesiams terminuotu laisvės atėmimu.... 78. BK 63 str.5d. 1p. bausmes subendrinti apėmimu būdu ir galutinę bausmę... 79. Taikyti BK 75 str. 1 ir 2 dalis, paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1 metams... 80. Kardomąsias priemones kaltinamiesiems E. M., R. Š., T. M. rašytinį... 81. Nukentėjusiojo A. P. civilinį ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos... 82. Valstybinės ligonių kasos ieškinį tenkinti ir priteisti solidariai iš... 83. VSDFV Marijampolės civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti solidariai iš... 84. Daiktus, tuirnčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti,... 85. Nuosprendį per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, o suimtiems nuteistiesiems...