Byla e2-268-790/2020
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LUKRA“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. lapkričio20 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LUKRA“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Statybų kodas“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „LUKRA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Statybų kodas“ 39 605,32 Eur skolą, 10 467,95 Eur delspinigius, 8 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo.

62.

7Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –atsakovei UAB „Statybų kodas“ priklausančio kilnojamojo / nekilnojamojo turto ir / arba piniginių lėšų areštą. Nurodė, kad ieškinys yra pagrįstas, atsakovė vengia apmokėti ieškovės išrašytas sąskaitas faktūras. Ginčas kilęs dėl didelės pinigų sumos. Ieškovės teigimu, jeigu atsakovė neturėtų finansinių sunkumų, ji apmokėtų ieškovės išrašytas sąskaitas. Kadangi šių sąskaitų ji neapmoka, tikėtina, kad atsakovės finansinė padėtis yra prasta. Taigi netaikius turto arešto, teismo sprendimo vydymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Šiaulių apygardos teismas 2019 m. lapkričio20 d. nutartimi ieškovės UAB „LUKRA“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

114.

12Teismas nurodė, kad tiesioginės sąsajos tarp pareikšto reikalavimo sumos ir galimos grėsmės būsimo galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui nėra. Vien didelės ieškinio sumos kriterijus nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas pažymėjo, kad ieškovė prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nenurodė aplinkybių, kurios tikėtinai pagrįstų galimą atsakovės procesinį nesąžiningumą. Ieškovės nurodytos aplinkybės, kuriomis siekiama pagrįsti atsakovės nesąžiningumą, yra tik deklaratyvaus pobūdžio ir savaime nesuponuoja nesąžiningų atsakovės veiksmų tikėtinumo.

13III. Atskirojo skundo argumentai

145.

15Atskirajame skunde ieškovė UAB „LUKRA“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. lapkričio20 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

165.1.

17Atsakovės turimas įsiskolinimas yra labai didelis. Bendrovės „Creditinfo“ duomenimis, atsakovei dabar yra taikomas turto areštas 23 tūkst. Eur sumai. Pagal 2018 m. balanso duomenis, atsakovės ilgalaikis turtas sudaro vos 11 846 Eur, o trumpalaikis – apie 2 mln. Eur, tačiau šis turtas skirtas bendrovės ekonominei veiklai ir yra sunaudojamas per vienerius metus, taigi neatspindi tikrosios finansinės bendrovės padėties. Atsakovės vėlavimo atsiskaityti reitingas yra net 7 klasės, o tai reiškia, kad rizika yra patenkinama. Atsakovė priskiriama 5 bankroto klasei, tai reiškia vidutinę bankroto riziką. Vėlavimai atsiskaityti fiksuojami nuo 2018 m.

185.2.

19Atsakovė nedeklaruoja ieškovės išrašytų pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sąskaitų faktūrų, taigi vengia teisingai, sąžiningai ir laiku apskaityti savo dokumentus. Tai leidžia pagrįstai teigti, kad atsakovė yra nesąžininga.

205.3.

21Atsakovės vienintelis akcininkas yra I. K., taip pat vadovaujantis UAB „KIR1“, kuri šiuo metu dalyvauja 7 bylose, ir UAB „Active Construction Management“, kuri yra bankrutuojanti ir turi 22 nepadengtas skolas.

226.

23Atsiliepimo į atskirąjį skundą negauta.

24Teismas

konstatuoja:

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Dėl naujų įrodymų priėmimo

277.

28Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Vadovaujantis CPK 338 straipsniu, šios nuostatos taikomos ir nagrinėjant atskiruosius skundus.

298.

30Ieškovė, nors atskirajame skunde ir nesuformulavo prašymo priimti į bylą naujus įrodymus, tačiau kartu su atskiruoju skundu pateikė teismui kryžminio sutikrinimo ataskaitas, informaciją iš bendrovės „Creditinfo“, viešus duomenis iš interneto puslapiowww.rekvizitai.lt. Iš atskirojo skundo argumentų matyti, kad, teikdama šiuos įrodymus, ieškovė siekia įrodyti atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, jog atsakovės finansinė padėtis yra prasta ir kad ji yra nesąžininga.

319.

32Teismo vertinimu, naujai teikiami įrodymaiyra susiję su atskirajame skunde keliamais klausimaisir gali turėti įtakos nagrinėjamos bylos baigčiai. Kadangi priėmus naujai teikiamus įrodymus bylos nagrinėjimas nebus užvilkintas, teismas priima ieškovės pateiktus dokumentus ir vertina juos kartu su kitais byloje pateiktais įrodymais.

33Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų

3410.

35Nagrinėjamoje civilinėje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas netenkino ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

3611.

37CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taigi įstatyme nustatytos dvi privalomosios sąlygos laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti prima facie (tikėtinai) pagrįstas; antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negalimas.

3812.

39Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai formuojama pozicija, kad teismo atliekamas prima facie ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, tai yra tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, jog reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015; 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-208-178/2018, 2019 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-44-196/2019 ir kt.).

4013.

41Vertinant aptariamą laikinųjų apsaugos priemonių sąlygą, patikrinama, ar ieškinys grindžiamas faktinį pagrindą sudarančiais argumentais, ar ieškinio argumentai grindžiami įrodymais, tačiau toks ieškinio prima facie pagrįstumo vertinimas negali ir neturi virsti detalia ieškinio teisinių ir faktinių argumentų bei pateiktų įrodymų analize (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-127-516/2017). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procesinėje stadijoje teismas negali ir neturi pateikti galutinio kategoriško atsakymo dėl pateiktų į bylą įrodymų patikimumo ir jų pakankamumo ieškovo nurodytiems argumentams pagrįsti ar jo reikalavimams patenkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-673-943/2018 ir joje nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo praktika).

4214.

43Pirmosios instancijos teismasskundžiamoje nutartyje dėl ieškinio prima facie pagrįstumo atskirai nepasisakė. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovė kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo, pateikdama tiek PVM sąskaitas faktūras, pagal kurias, ieškovės teigimu, atsakovė neatsiskaitė, tiek ir susirašinėjimą tarp šalių, sutartis, kitus įrodymus, kuriais įrodinėjamas faktinis ieškinio pagrindas. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje nėra pagrindo konstatuoti, kad egzistuoja pakankamai akivaizdžios ieškovės pareikšto ieškinio nepagrįstumo aplinkybės. Ieškinio reikalavimas materialiniu teisiniu aspektu yra galimas, ieškinio faktinis pagrindas suformuluotas, pateikti jį pagrindžiantys paaiškinimai, įrodymai. Bylos nagrinėjimo iš esmės metu pasitvirtinus ieškinio faktinį pagrindą sudarančioms aplinkybėms, pareikšti reikalavimai galėtų būti tenkinami ir jie sukeltų atitinkamas teisines pasekmes. Taigi apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo atveju yra nustatyta pirmoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – preliminarus ieškinio pagrįstumas.

4415.

45Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad nagrinėjamu atveju neegzistuoja antroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – grėsmė būsimo galbūt palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymui. Ieškovė nesutinka su šia pirmosios instancijos teismo išvada, atskirajame skunde nurodo, kad atsakovė su ja neatsiskaito ilgą laiką, bendrovės „Creditinfo“ turimais duomenimis, atsakovės finansinė padėtis prasta, o atsakovės nesąžiningumas pasireiškia tuo, kad ji nėra deklaravusi PVM sąskaitų faktūrų, ir kt.

4616.

47Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovė atskirajame skunde remiasi neaktualia Lietuvos apeliacinio teismo praktika (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-50/2014), kurioje pripažįstama, kad pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra tada, kai ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos ir atsakovo turtinė padėtis lemia, kad jis negalėtų atsiskaityti pagal pareikštą reikalavimą. Tačiau laikinųjų apsaugos priemonių instituto aiškinimo ir taikymo praktika keitėsi. Šiuo metu Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad tokios aplinkybės kaip ieškinio sumos dydis ir asmens turtinė padėtis nesuponuoja absoliutaus ir savaime pakankamo pagrindo laikinosioms apsaugos priemonėms pritaikyti (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-46-464/2017; 2017 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-351-302/2017; 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1494-464/2017; 2018 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-157-464/2018 ir kt.). Kasacinis teismas nuosekliai pabrėžia teismų pareigą laikytis savo pačių ar aukštesnės instancijos teismų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose sukurtų precedentų, taip užtikrinant teismų praktikos nuoseklumą ir nuspėjamumą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-183-248/2015 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką bei Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudenciją). Teismo precedento horizontalusis poveikis lemia teismo pareigą laikytis tos pačios pakopos teismo pirmiau išnagrinėtoje analogiškoje ar iš esmės panašioje byloje suformuluotų teisės taikymo ir aiškinimo taisyklių tiek, kiek bylose nagrinėjami santykiai yra tapatūs. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą nukrypti nuo Lietuvos apeliacinio teismo formuojamos praktikos dėl laikinųjų apsaugos priemonių instituto taikymo. Taigi apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad vien didelės ieškinio sumos kriterijus nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4817.

49Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, laikinosios apsaugos priemonės nėra skirtos materialinių vertybių sukūrimui arba jų sukaupimui, kad vėliau iš šio turto ar šio turto sąskaita būtų galima iš karto atsiskaityti su kreditoriumi. Taip pat jos neskirtos suteikti šaliai, kuri prašo arešto antrosios šalies turtui taikymo, pranašumą ar dar vieną svertą, siekiant kuo greitesnio savo reikalavimų patenkinimo, jeigu dėl to kyla ginčas su antrąja šalimi arba toji šalis turi dar ir kitų kreditorių (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-614-464/2018, 2018 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-720-196/2018 ir kt.). Atsakovės turtinė padėtis savaime negali nei palengvinti, nei pasunkinti būsimo sprendimo įvykdymo. Laikinosios apsaugos priemonės padeda išsaugoti antrosios ginčo šalies (atsakovės) turtą, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirtis yra ne kaupiamoji, o konservacinė (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1494-464/2017 ir kt.). Taigi ir ieškovės nagrinėjamoje byloje įrodinėjamos aplinkybės, kad atsakovės finansinė padėtis prasta, taip pat savaime negali lemti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

5018.

51Kita vertus, ieškovė išvadas dėl prastos atsakovės finansinės padėties daro selektyviai vertindama pateikiamus duomenis. Tiek iš ieškovės teikiamų bendrovės „Creditinfo“ duomenų, tiek iš valstybės įmonei (toliau – VĮ) Registrų centras UAB „Statybų kodas“ pateikto 2018 m. balanso matyti, kad 2018 m. atsakovė turėjo virš 11 mln. Eur pardavimo pajamų (1 t., b. l. 128), metus baigė turėdama apie 818 tūkst. Eur pelno. Duomenų, kad atsakovė 2019 m. būtų patyrusi ženklių finansinių nuostolių, į bylą nepateikta. Priešingai, iš bendrovės „Creditinfo“ nurodytų spaudos pranešimų apie bendrovę matyti, kad atsakovės pajamos 2019 m. didėjo (1 t., b. l. 127). 2019 m. liepos 16 d. bendrovėje dirbo 31 darbuotojas (1 t., b. l. 121). Iš viešai prieinamų duomenų nustatyta, kad bendrovėje 2020 m. kovo 19 d. dirbo 19 darbuotojų, socialinio draudimo fondo valdybai atsakovė skolų neturi. Ieškovė klaidingai nurodo, kad atsakovės atžvilgiu yra taikomas turto areštas 23 tūkst. Eur sumai, kadangi, vadovaujantis 2020 m. kovo 19 d. VĮ „Registrų centras“ Turto arešto aktų registro išrašo duomenimis, atsakovei nėra taikomi jokie turto apribojimai. Taigi ieškovė nepagrįstai teigia, kad atsakovės turtinė padėtis yra prasta.

5219.

53Primintina, kad pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą teismų praktiką, laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra bent tikėtinų duomenų apie galimą atsakovės nesąžiningumą, jos ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-835-464/2017; 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-195-943/2018 ir kt.). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje apie labiau tikėtiną asmens, kurio atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nesąžiningumą sprendžiama, pavyzdžiui, kai atsakovas slepia savo gyvenamąją vietą, vienos įmonės veiklą perkelia į kitą įmonę (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1063-516/2017), nustačius, kad ginčijami tarpusavio skolų užskaitymo aktai buvo sudaromi galiojant atsakovo turto areštui (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-770-464/2017) ir pan. Tuo tarpu tokios aplinkybės, kaip sutartinių įsipareigojimų nevykdymas, sudarančios ginčo iš esmės nagrinėjimo dalyką, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą negali būti vertinamos kaip jau įrodytos ar pagrindžiančios atsakovo nesąžiningumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-731-516/2017). Iš bylos nagrinėjimo eigos matyti, kad atsakovė nesutinka su ieškovės ieškiniu. Taigi šiuo atveju vertintina, kad ieškovės argumentai, jog atsakovė vengia atsiskaityti su ieškove, įsiskolinimas yra didelis, sudaro ginčo nagrinėjimo iš esmės dalyką ir savaime nepagrindžia atsakovės nesąžiningumo, jos ketinimo perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, t. y. poreikio byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5420.

55Ieškovės teigimu, atsakovė yra nesąžininga, kadangi nėra deklaravusi PVM sąskaitų faktūrų, o savo argumentus pagrindžia teikdama kryžminio sutikrinimo ataskaitas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad PVM sąskaitų faktūrų kryžminis sutikrinimas yra Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) teikiama paslauga, skirta mokesčių mokėtojams, kurie patys vertina kryžminio sutikrinimo neatitikimus, gautų / išrašytų PVM sąskaitų faktūrų duomenis, kurie įtraukti į registrus, ir patys sprendžia, ar reikia tikslinti registrus. Dėl kryžminio sutikrinimo ataskaitoje nustatytų neatitikimų sankcijos nenumatytos. VMI nėra nustačiusi terminų, per kuriuos turi būti patikslinami registrai dėl kryžminio sutikrinimo ataskaitoje matomų neatitikimų. VMI pažymi, kad tuomet, kai mokesčių mokėtojas pastebi neatitikimus verslo partnerių pateiktoje informacijoje,jis visadagali juos pasitikslinti tiesiogiai kreipiantis į juos, kadangi kryžminio sutikrinimo ataskaitose netikslumai gali atsirasti dėl įvairių priežasčių – netinkamai nurodytos datos, sumos, atliktų apvalinimo veiksmų ir panašiai (pagal VMI teikiamas viešas konsultacijas). Taigi PVM sąskaitų faktūrų kryžminio sutikrinimo ataskaita nėra oficialus, teisės aktuose numatytas dokumentas, ji taip pat nėra priemonė šalies galimam nesąžiningumui nustatyti. Vien aplinkybė, kad atsakovė, kryžminio sutikrinimo ataskaitų duomenimis, nėra deklaravusi ieškovės išrašytų PVM sąskaitų faktūrų, savaime nerodo nei atsakovės nesąžiningumo, nei to, kad atsakovė galbūt netinkamai veda buhalterinę apkaitą ar nemoka valstybės nustatytų mokesčių.Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šiuo atveju svarbu yra tai, kad atsakovė ginčija ieškovės išrašytas sąskaitas faktūras, nurodo, kad ieškovės pateiktų sąskaitų faktūrų nepriėmė ir nepripažįsta, teigia, kad neturi pareigos pagal jas atsiskaityti (1 t., b. l. 167–168). Kadangi tarp šalių yra kilęs ginčas dėl mokėtinų sumų, nėra pagrindo teigti, kad atsakovė sąskaitų faktūrų nedeklaravo siekdama nesąžiningų tikslų.

5621.

57Atmestini ieškovės argumentai, kad atsakovės nesąžiningumas gali būti siejamas su kitų juridinių asmenų – UAB „KIR1“ ir UAB „Active Construction Management“ – akcininkais bei šių bendrovių dalyvavimu įvairiose bylose. Pažymėtina, kad UAB „Statybų kodas“ direktoriaus pareigas eina L. D., ieškovė nepateikė duomenų, kad jis būtų kaip nors susijęs su kitais ieškovės nurodomais juridiniais asmenimis. Būtent bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą (Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 9 dalis), turi fiduciarines pareigas juridiniam asmeniui, t. y. pareigas veikti išimtinai juridinio asmens interesais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.87 straipsnis). Atskiri bendrovės dalyviai (akcininkai) negali vienokiu ar kitokiu būdu duoti tiesioginių nurodymų valdymo organams, kuriems priskirta spręsti jų kompetencijos, o būtent – kasdieninės bendrovės veiklos organizavimo klausimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-329/2009).

58Dėl procesinės bylos baigties

5922.

60Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytas faktines aplinkybes ir išdėstytus teisinius argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

61Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

62Šiaulių apygardos teismo 2019 m. lapkričio20 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „LUKRA“ kreipėsi į... 6. 2.... 7. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. lapkričio20 d. nutartimi ieškovės UAB... 11. 4.... 12. Teismas nurodė, kad tiesioginės sąsajos tarp pareikšto reikalavimo sumos ir... 13. III. Atskirojo skundo argumentai... 14. 5.... 15. Atskirajame skunde ieškovė UAB „LUKRA“ prašo panaikinti Šiaulių... 16. 5.1.... 17. Atsakovės turimas įsiskolinimas yra labai didelis. Bendrovės... 18. 5.2.... 19. Atsakovė nedeklaruoja ieškovės išrašytų pridėtinės vertės mokesčio... 20. 5.3.... 21. Atsakovės vienintelis akcininkas yra I. K., taip pat vadovaujantis UAB... 22. 6.... 23. Atsiliepimo į atskirąjį skundą negauta.... 24. Teismas... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 27. 7.... 28. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 314 straipsnyje... 29. 8.... 30. Ieškovė, nors atskirajame skunde ir nesuformulavo prašymo priimti į bylą... 31. 9.... 32. Teismo vertinimu, naujai teikiami įrodymaiyra susiję su atskirajame skunde... 33. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų... 34. 10.... 35. Nagrinėjamoje civilinėje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios... 36. 11.... 37. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 38. 12.... 39. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai formuojama pozicija, kad... 40. 13.... 41. Vertinant aptariamą laikinųjų apsaugos priemonių sąlygą, patikrinama, ar... 42. 14.... 43. Pirmosios instancijos teismasskundžiamoje nutartyje dėl ieškinio prima facie... 44. 15.... 45. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad nagrinėjamu... 46. 16.... 47. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovė atskirajame skunde... 48. 17.... 49. Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pagal Lietuvos apeliacinio... 50. 18.... 51. Kita vertus, ieškovė išvadas dėl prastos atsakovės finansinės padėties... 52. 19.... 53. Primintina, kad pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą teismų... 54. 20.... 55. Ieškovės teigimu, atsakovė yra nesąžininga, kadangi nėra deklaravusi PVM... 56. 21.... 57. Atmestini ieškovės argumentai, kad atsakovės nesąžiningumas gali būti... 58. Dėl procesinės bylos baigties... 59. 22.... 60. Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytas faktines aplinkybes ir išdėstytus... 61. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 62. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. lapkričio20 d. nutartį palikti...