Byla 2KT-70/2013

1Vilniaus apygardos teismo pirmininkas Vytautas Zelianka, išnagrinėjęs išieškotojo V. R. prašymą pavesti vykdomąjį dokumentą vykdyti antstolės D. P. kontoros skyriui,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teisme 2013 m. gegužės 3 d. gautas išieškotojo V. R. prašymas pavesti vykdyti vykdomąjį dokumentą antstolės D. P. kontoros skyriui, kadangi Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutartis priimta dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2009 m. kovo 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-37-371/2009 nevykdymo. Antstolė D. P. sutikime nurodė, kad sutinka vykdyti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-12461-863/2012, nes skolininko Šalčininkų rajono laikraščio „V. Š.“ leidėjo, steigėjo-individualios įmonės ( - ) savininko V. K. atžvilgiu yra vykdomas Šalčininkų rajono apylinkės teismo vykdomasis raštas Nr. 2-37-371/2009.

3Prašymas netenkintinas.

4Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šio įstatymo nustatyta tvarka teisingumo ministras nustato antstolių skaičių ir priskiria antstoliams veiklos teritorijas; 26 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad antstolio veiklos teritorija sutampa su vienos ar kelių apylinkių teismų veiklos teritorija. Šiose įstatymo nuostatose įtvirtinti antstolio veiklos ribojimai teritoriniu principu. Antstolio pareiga atlikti vykdymo veiksmus tik savo aptarnaujamoje teritorijoje nustatyta CPK 590 straipsnio 3 dalyje. Šio straipsnio 4 dalyje imperatyviai nustatyta, kad jeigu vykdymo veiksmai turi būti atliekami kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje, antstolis persiunčia vykdomąjį dokumentą išieškotojo rašte nurodytam antstoliui, o kai išieškotojas nenurodo kito antstolio, vykdomąjį dokumentą grąžina išieškotojui.

5CPK 590 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta apygardos teismo pirmininko diskrecijos teisė išieškotojo prašymu bet kurį sprendimą pavesti vykdyti kuriam nors kitam apygardos teritorijoje veiklą vykdančiam antstoliui. Ši norma savo esme yra specialioji norma šio straipsnio 1-3 dalyse įtvirtintų bendrųjų nuostatų atžvilgiu ir gali būti taikoma tik išimtiniais atvejais, kai tam tikroje teritorijoje veikiantys antstoliai negali atlikti vykdymo veiksmų (pvz., antstolis buvo nušalintas ir nėra galimybės vykdyti sprendimą pagal CPK 590 straipsnio 1, 2 dalyse nustatytą vykdymo vietą). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad vien paties išieškotojo prašymo pavesti sprendimą vykdyti kuriam nors kitam apygardos teismo teritorijoje veikiančiam antstoliui pateikimo apygardos teismo pirmininkui faktas, nenustačius svarbių išimtinio pobūdžio aplinkybių, objektyviai pagrindžiančių tokio pavedimo būtinumą, yra nepakankamas išieškotojo prašomam procesiniam sprendimui priimti.

6Nagrinėjamu atveju vykdytinas dokumentas yra Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-12461-863/2012, kuria skolininkui V. K. paskirta 4275 Lt bauda išieškotojo V. R. naudai. Išieškotojas V. R. savo prašymo dėl teismo sprendimo pavedimo vykdyti kitam antstoliui nepagrindė jokiomis aplinkybėmis, kurios sudarytų CPK 590 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos normos taikymo pagrindą. Vien tai, kad antstolė D. P. vykdo kitą vykdomąjį raštą to paties skolininko atžvilgiu, nesudaro būtinybės pavesti antstolei D. P. vykdyti ir Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutartį. Įstatymo reglamentuojama antstolio įgaliojimų įgijimo tvarka suponuoja visų antstolių profesionalumą ir tinkamą bei operatyvų pareigų vykdymą. Išieškotojas šiuo atveju turi galimybę rinktis iš kelių antstolių, savo veiklą vykdančių Šalčininkų rajono apylinkės teismo veiklos teritorijoje. Dėl to, nenustačius aplinkybių, pagrindžiančių pavedimo sprendimą vykdyti kitam apygardos teismo teritorijoje veikiančiam antstoliui būtinybę, išieškotojo V. R. prašymas netenkintinas.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 590 straipsnio 5 dalimi, teismo pirmininkas

Nutarė

8Išieškotojo V. R. prašymo pavesti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutartį vykdyti antstolės D. P. kontoros skyriui netenkinti.

9Nutartis neskundžiama.