Byla e2S-438-264/2019
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo – R. T

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo F. K. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. gruodžio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-30812-1087/2018 pagal ieškovo F. K. ieškinį atsakovui M. G. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo – R. T.,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovas F. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 20 600 Eur žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 20 600 Eur sumai areštuoti atsakovo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai, areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias atsakovo banko sąskaitose ar pas trečiuosius asmenis. Ieškovas nurodo, kad iš atsakovo išieškotina suma yra didelė, o atsakovui nuosavybės teise priklausantis turtas yra apsunkintas hipoteka, be to, jam priklausantį turtą jis galimai gali perleisti kitiems asmenims, kas, anot ieškovo, sudaro pagrindą daryti išvadą, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovui priklausančiam turtui, teismo sprendimo vykdymas būtų apsunkintas.

72.

8Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. lapkričio 9 d. nutartimi atmetė ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

93.

10Ieškovas 2019 m. gruodžio 5 d. pakartotinai pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2019 m. gruodžio 7 d. nutartimi netenkino ieškovo F. K. pakartotinio prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

155.

16Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad dėl tikėtino ieškinio pagrįstumo pasisakė 2018 m. lapkričio 9 d. nutartyje, todėl toliau pasisako tik dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui.

176.

18Teismas nurodė, jog tai, kad atsakovo turtas yra apsunkintas hipoteka, nepagrindžia atsakovo galimo nesąžiningumo ar grėsmės galimai ieškovo naudai priimto sprendimo įvykdymui.

197.

20Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovas, pateikdamas teismui pakartotinį prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepateikė įrodymų, patvirtinančių atsakovo nesąžiningumą. Pažymėjo, jog nesąžiningumo prezumpcija taikoma tik išimtinėmis, CK 6.67 straipsnyje, numatytomis aplinkybėmis.

21III.

22Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

238.

24Atskirajame skunde ieškovas F. K. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. gruodžio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-30812-1087/2018. Taip pat prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovui M. G. priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą 20 600 Eur sumai, o jo nesant ar esant nepakankamai areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias atsakovo banko sąskaitose ar pas trečiuosius asmenis. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

251.1.

26Ieškovas nurodo, jog ieškinio reikalavimą pagrindžia 2013 m. lapkričio 19 d. įgaliojimas, kurio pagrindu sudaryta ieškovo interesus pažeidžianti jam priklausiusio turto 2015 m. lapkričio 10 d. pirkimo-pardavimo sutartis bei 2018 m. spalio 12 d. atliktas ekspertinis retrospektyvinis nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo tyrimas, kuriuo nustatyta, kad ieškovui priklausantis turtas buvo parduotas už ženkliai mažesnę nei rinkos vertę.

271.2.

28Teismas netinkamai vertino antrąją sąlygą – tai, kad nesiėmus prevencinių priemonių galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

291.3.

30Teismas netinkamai vertino atsakovo turtinę padėtį ir jo galimybes įvykdyti galimai ieškovo naudai priimtą teismo sprendimą. Ieškovas pažymėjo, jog atsakovas yra fizinis asmuo, jo turimas turtas yra apsunkintas hipoteka. Šios aplinkybės patvirtina faktą, kad ieškiniu prašoma priteisti 20 600 Eur suma atsakovui yra didelė.

311.4.

32Ieškovas teigia, kad atsakovas jau yra atlikęs neteisėtus veiksmus, dėl kurių ieškovui kilo 20 600 Eur žala, todėl mažai tikėtina, jog atsakovo nesąžiningas elgesys pasikeis ir jis taps sąžiningas bei geranoriškas ieškovo atžvilgiu.

339.

34Atsakovas M. G. atsiliepimu prašo ieškovo F. K. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. gruodžio 7 d. nutarties atmesti. Taip pat prašo priteisti iš ieškovo F. K. atsakovo M. G. naudai 302,50 Eur išlaidas teisinei pagalbai už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

359.1.

36Skundžiamos 2018 m. gruodžio 7 d. nutarties priėmimo metu, byloje buvo pateikta pakankamai įrodymų, suponuojančių ieškovo naujai pateikto ieškinio preliminarų nepagrįstumą, todėl nei atsakovo nuosavybe teise turimo turto kiekis, nei tokio turto apsunkinimas hipoteka, neįtakoja 2018 m. gruodžio 7 d. nutarties nepagrįstumo.

379.2.

38Byloje nėra jokių duomenų (tokių ieškovas nepateikė ir su atskiruoju skundu) apie atsakovo nesąžiningumą.

399.3.

40Ieškovo argumentas, jog ieškiniu prašoma priteisti 20 600 Eur suma atsakovui, kaip fiziniam asmeniui, laikytina didele, negali būti laikomas pagrįstu.

41Teismas

konstatuoja:

42IV.

43Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4410.

45Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šie klausimai sprendžiami vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrinama ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

4611.

47Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmos instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

48Dėl naujų įrodymų priėmimo

4912.

50Prie atskirojo skundo apeliantas pateikė naujus įrodymus – žyminio mokesčio sumokėjimo kvitą, Nekilnojamojo turto registro išrašą. Šių įrodymų priėmimo apeliacinės instancijos teisme klausimas spręstinas vadovaujantis CPK 314 straipsniu, pagal kurį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

5113.

52Žyminio mokesčio sumokėjimo kvitas, Nekilnojamojo turto registro išrašas byloje yra, todėl jie yra pertekliniai ir nepriimami (CPK 314 str.).

53Dėl atskirojo skundo esmės

5414.

55Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas bei nustatyta grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5615.

57Nagrinėjamoje byloje ieškovas F. K. kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo M. G. 20 600 Eur žalą ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5816.

59Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2019 m. gruodžio 7 d. nutartimi netenkino ieškovo F. K. pakartotinio prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nutartyje konstatavo, jog tai, kad atsakovo turtas yra apsunkintas hipoteka, nepagrindžia atsakovo galimo nesąžiningumo ar grėsmės galimai ieškovo naudai priimto sprendimo įvykdymui. Pažymėjo, kad ieškovas, pateikdamas teismui pakartotinį prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepateikė įrodymų, patvirtinančių atsakovo nesąžiningumą.

6017.

61Apelianto nuomone, teismas netinkamai vertino atsakovo turtinę padėtį ir jo galimybes įvykdyti galimai ieškovo naudai priimtą teismo sprendimą. Ieškovas pažymėjo, jog atsakovas yra fizinis asmuo, jo turimas turtas yra apsunkintas hipoteka, o tai patvirtina faktą, kad ieškiniu prašoma priteisti 20 600 Eur suma atsakovui yra didelė. Atsakovas su ieškovo pateiktais argumentais nesutiko, nurodė, jog byloje nėra jokių duomenų apie atsakovo nesąžiningumą.

6218.

63Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, rašytiniais įrodymais, sutinka, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

6419.

65Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai formuojama pozicija, kad teismo atliekamas pirminis ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015

6620.

67Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą teigia, jog byloje buvo pateikta pakankamai įrodymų, suponuojančių ieškovo naujai pateikto ieškinio preliminarų nepagrįstumą. Apeliacinės instancijos teismas teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatė, jog pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pakartotinai nenustatinėjo ar ieškovas pateikė pakankamai ieškinį pagrindžiančių duomenų, kadangi dėl tikėtino ieškinio pagrįstumo pasisakė 2018 m. lapkričio 9 d. nutartyje. Minėtos 2018 m. lapkričio 9 d. pirmosios instancijos teismo nutarties nei viena iš bylos šalių neskundė. Nutartis yra įsiteisėjusi ir galiojanti. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas pasisako tik dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo.

6821.

69Pažymėtina, kad pati savaime didelė ieškinio suma nei palengvina, nei apsunkina būsimo teismo sprendimo įvykdymą, tačiau nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nevertino atsakovo finansinės padėties. Nors Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje formuojama teisės aiškinimo taisyklė, jog didelės ieškinio sumos prezumpcija nėra absoliuti ir kiekvienu atveju teismas privalo vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, be kita ko atsižvelgti ir į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, įsipareigojimais kreditoriams ir pan., yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1648-196/2016; 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1772-943/2016; 2014 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-50/2014; 2013 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-210/2013), kartu pažymima ir tai, kad tuo atveju, jeigu vis dėlto šia prezumpcija teismo nutartyje yra remiamasi, jos paneigimo našta, atsižvelgiant į ekonomiškumą įrodinėjimo procese, perkeliama atsakovui (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-217-178/2017; 2017 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-130-943/2017; 2015 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-913-381/2015; 2014 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1038/2014; 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1385/2012; kt.), t. y. būtent atsakovas, siekdamas, kad jo turtui nebūtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, turi teikti įrodymus, pagrindžiančius jo gerą finansinę padėtį ar kitaip paneigiančius antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos egzistavimą.

7022.

71Nagrinėjamoje byloje atsakovas jokių duomenų, leidžiančių ne tik paneigti didelės ieškinio sumos prezumpciją, bet ir apskritai įvertinti jo finansinę būklę, nepateikė, kai tuo tarpu ieškovas pateikė įrodymus, jog atsakovo turtas yra apsunkintas hipoteka.

7223.

73Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas naujausioje ir aktualiausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo institutas nėra skirtas materialinėms vertybėms sukurti ar joms sukaupti tam, kad vėliau būtų galima iš karto atsiskaityti su ieškovu. Šio išimtinio ir antrosios ginčo šalies interesus labai varžančio procesinio instituto taikymas galimas tuomet, kai jo taikymo prašantis asmuo pateikia konkrečių duomenų apie atsakovo nesąžiningą elgesį, apie jo atliktus ar atliekamus veiksmus bei galimus ketinimus (turimo turto slėpimas, perleidimas kitiems asmenims bet kokia forma, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita forma ir pan.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1556-464/2017; 2018 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-313-186/2018; 2018 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-350-464/2018, Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-988-790/2018).

7424.

75Atsakovas teigia, jog ieškovas neįrodė atsakovo nesąžiningumo. Vis dėlto apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovas įrodinėjo atsakovo nesąžiningumą tuo, jog atsakovas pasinaudodamas 2013 m. lapkričio 19 d. įgaliojimu, sudarė ieškovo interesus pažeidžiantį jam priklausiusio turto 2015 m. lapkričio 10 d. pirkimo-pardavimo sutartį. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo nuomone, kad tai, jog atsakovo turtas yra apsunkintas hipoteka, nepagrindžia atsakovo galimo nesąžiningumo. Tačiau nepriklausomai nuo to, jog ieškovas savo prašyme neatskleidė grėsmės galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui, apeliacinės instancijos teismas tokią grėsmę nustatė. Aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, pareziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1624/2010). Šia nutartimi nustatyta, jog atsakovas neįrodė, jog ieškinio reikalavimų suma jam yra nedidelė, t.y. iš bylos duomenų nėra žinoma, ar atsakovas gauna pajamas iš darbo ar kitų teisinių santykių, byloje nėra duomenų apie atsakovo turimus įsipareigojimus. Atsakovas į bylą nėra pateikęs duomenų apie turimas santaupas, kurios leistų daryti išvadą, kad atsakovui ieškinio reikalavimo suma – 20 600 Eur yra nedidelė. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovas neįrodė, jog 20 600 Eur suma jam nedidelė. Pažymėtina, jog atsakovo nekilnojamas turtas apsunkintas hipoteka, todėl išieškojimas iš nekilnojamojo turto ribotas.

7625.

77Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis pripažintina nepagrįsta, todėl naikintina. Panaikinus nutartį, klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkintinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

7826.

79Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju taikytinos laikinosios apsaugos priemonės nesuteikia nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržo vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Atsakovas, manydamas, kad jis patiria nuostolių ar nuostoliai gali atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, gali pasinaudoti įstatyme numatyta galimybe jam kaip asmeniui, kurio atžvilgiu yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės, kreiptis į teismą su prašymu reikalauti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, atlyginimo užtikrinimo (CPK 146 str.) arba įmokėti reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą, pateikti laidavimą, įkeisti turtą, prašyti pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita (CPK148 str.), siekiant, kad laikinosios apsaugos priemonės nebūtų taikomos arba kuo mažiau varžytų jo teises ir turtinius interesus.

80Dėl bylinėjimosi išlaidų

8127.

82Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d.). Atsakovas prašo priteisti iš ieškovo 302,50 Eur išlaidas teisinei pagalbai už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą. Kadangi ieškovo atskirasis skundas tenkintinas, atsakovas neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

83Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

84Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. gruodžio 7 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Ieškovo F. K. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinti.

85Areštuoti atsakovui M. G. (asmens kodas ( - ) priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą 20 600 Eur sumai, o jo nesant ar esant nepakankamai areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias atsakovo banko sąskaitose ar pas trečiuosius asmenis.

86Leisti atsakovui iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu.

87Nurodyti, kad nutartį vykdysiantis antstolis turi nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri, jei bus areštuotos atsakovo piniginės lėšos, per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota būtinosioms pragyvenimo išlaidoms.

88Nurodyti, kad ieškovas dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo turi kreiptis į antstolį per keturiolika dienų. Per keturiolika dienų nepateikus nutarties antstoliui vykdyti arba antstoliui per keturiolika dienų neatlikus pirminio areštuoto turto duomenų patikslinimo, laikinosios apsaugos priemonės nustoja galioti.

89Areštuotą turtą pavesti saugoti atsakovui.

90Nurodyti, kad už nutartyje nurodytų apribojimų pažeidimą atsakovas atsako nuo nutarties priėmimo ir paskelbimo momento.

91Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims ir Turto areštų aktų registro tvarkytojui

92Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo F. K. atskirąjį... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas F. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 7. 2.... 8. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. lapkričio 9 d. nutartimi atmetė... 9. 3.... 10. Ieškovas 2019 m. gruodžio 5 d. pakartotinai pateikė teismui prašymą... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2019 m. gruodžio 7 d. nutartimi netenkino... 15. 5.... 16. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad dėl tikėtino ieškinio... 17. 6.... 18. Teismas nurodė, jog tai, kad atsakovo turtas yra apsunkintas hipoteka,... 19. 7.... 20. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovas, pateikdamas teismui... 21. III.... 22. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 23. 8.... 24. Atskirajame skunde ieškovas F. K. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo... 25. 1.1.... 26. Ieškovas nurodo, jog ieškinio reikalavimą pagrindžia 2013 m. lapkričio 19... 27. 1.2.... 28. Teismas netinkamai vertino antrąją sąlygą – tai, kad nesiėmus... 29. 1.3.... 30. Teismas netinkamai vertino atsakovo turtinę padėtį ir jo galimybes įvykdyti... 31. 1.4.... 32. Ieškovas teigia, kad atsakovas jau yra atlikęs neteisėtus veiksmus, dėl... 33. 9.... 34. Atsakovas M. G. atsiliepimu prašo ieškovo F. K. atskirąjį skundą dėl... 35. 9.1.... 36. Skundžiamos 2018 m. gruodžio 7 d. nutarties priėmimo metu, byloje buvo... 37. 9.2.... 38. Byloje nėra jokių duomenų (tokių ieškovas nepateikė ir su atskiruoju... 39. 9.3.... 40. Ieškovo argumentas, jog ieškiniu prašoma priteisti 20 600 Eur suma... 41. Teismas... 42. IV.... 43. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 44. 10.... 45. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 46. 11.... 47. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmos... 48. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 49. 12.... 50. Prie atskirojo skundo apeliantas pateikė naujus įrodymus – žyminio... 51. 13.... 52. Žyminio mokesčio sumokėjimo kvitas, Nekilnojamojo turto registro išrašas... 53. Dėl atskirojo skundo esmės... 54. 14.... 55. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 56. 15.... 57. Nagrinėjamoje byloje ieškovas F. K. kreipėsi į teismą prašydamas... 58. 16.... 59. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2019 m. gruodžio 7 d. nutartimi netenkino... 60. 17.... 61. Apelianto nuomone, teismas netinkamai vertino atsakovo turtinę padėtį ir jo... 62. 18.... 63. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga,... 64. 19.... 65. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai formuojama pozicija, kad... 66. 20.... 67. Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą teigia, jog byloje buvo pateikta... 68. 21.... 69. Pažymėtina, kad pati savaime didelė ieškinio suma nei palengvina, nei... 70. 22.... 71. Nagrinėjamoje byloje atsakovas jokių duomenų, leidžiančių ne tik paneigti... 72. 23.... 73. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas naujausioje ir... 74. 24.... 75. Atsakovas teigia, jog ieškovas neįrodė atsakovo nesąžiningumo. Vis dėlto... 76. 25.... 77. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, skundžiama pirmosios instancijos... 78. 26.... 79. Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju taikytinos laikinosios apsaugos priemonės... 80. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 81. 27.... 82. Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi... 83. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 84. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. gruodžio 7 d. nutartį panaikinti... 85. Areštuoti atsakovui M. G. (asmens kodas ( - ) priklausantį kilnojamąjį ir... 86. Leisti atsakovui iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu.... 87. Nurodyti, kad nutartį vykdysiantis antstolis turi nustatyti konkrečią... 88. Nurodyti, kad ieškovas dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo turi kreiptis... 89. Areštuotą turtą pavesti saugoti atsakovui.... 90. Nurodyti, kad už nutartyje nurodytų apribojimų pažeidimą atsakovas atsako... 91. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims ir Turto areštų aktų... 92. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....