Byla 1A-552-648-2013
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 14 d. nuosprendžio, kuriuo A. B. nuteistas

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Artūro Pažarskio, teisėjų Lauretos Ulbienės ir Virginijos Pakalnytės-Tamošiūnaitės, sekretoriaujant Irmai Greičiuvienei, dalyvaujant prokurorui Linui Kuprusevičiui, išteisintiesiems E. V., A. S., J. K., jų gynėjams Loretai Guižauskienei, Arūnui Strikaičiui ir Liudmilai Karvelienei, taip pat nuteistojo A. B. gynėjui advokatui Kaziui Pėdnyčiai,

2teismo posėdyje išnagrinėjo Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro bei nuteistojo A. B. apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 14 d. nuosprendžio, kuriuo A. B. nuteistas

3pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d. (dėl objekto, esančio ( - ), pardavimo) 110 MGL (14 300 Lt) dydžio bauda;

4pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. (dėl objekto, esančio ( - ), pardavimo) 50 MGL (6 500 Lt) dydžio bauda.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p., paskirtos bausmės subendrintos bausmių apėmimo būdu ir A. B. paskirta subendrinta bausmė - 110 MGL (14 300 Lt) dydžio bauda.

6Taip pat A. B. nuteistas

7pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d. (dėl objekto, esančio ( - ), Vilniuje, pardavimo) 120 MGL (15 600 Lt) dydžio bauda;

8pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. (dėl objekto, esančio ( - ), Vilniuje, pardavimo) 60 MGL (7 800 Lt) dydžio bauda.

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p., paskirtos bausmės subendrintos bausmių apėmimo būdu ir A. B. paskirta subendrinta bausmė - 120 MGL (15 600 Lt) dydžio bauda.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 ir 4 d., subendrintos bausmės tarpusavyje subendrintos dalinio bausmių sudėjimo būdu ir A. B. paskirta galutinė subendrinta bausmė - 150 MGL (19 500 Lt) dydžio bauda.

11E. V. išteisintas iš kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d., 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d., nes neįrodyta, kad jis dalyvavo padarant šias nusikalstamas veikas.

12A. S. ir J. K. išteisinti iš kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d., 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d., nesant jų veiksmuose šių nusikalstamų veikų sudėčių.

13Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 14 d. nuosprendžiu V. J. dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d., 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d., atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, tačiau jos atžvilgiu apeliacinių skundų negauta.

14Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

15A. B. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d., 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. už tai, kad jis, būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu - AB „L (duomenys pakeisti)“ ( - ) ir Nekilnojamojo turto pardavimo komisijos (toliau - Komisija) pirmininku, piktnaudžiavo tarnyba ir suklastojo tikrą dokumentą. Nusikalstama veika padaryta esant šioms aplinkybėms: 2008-03-21 V. S. pateikė Komisijai pasiūlymą, kuriame už parduodamą AB „L“ priklausantį pastatą, esantį Vilkaviškio rajone, ( - ), pasiūlė 47 777 Lt sumą. 2008-04-16, apie 11 val., Komisija nutarė šį pastatą, kurio kaina AB „L“ valdybos 2008-02-15 nutarimu Nr. 1-3 nustatyta ne mažesnė kaip rinkos vertė - 46 000 Lt, parduoti A. D., konkursui pasiūliusiai didžiausią kainą - 70 000 Lt. Gavęs iš A. B. informaciją apie konkursui pasiūlytą didesnę kainą, V. S. laikotarpiu nuo 2008-04-24 iki 2008-04-25 ( - ) atbuline, t. y. 2008-03-21 dienos, data, parašė naują pasiūlymą, kuriame nurodė didesnę siūlomą kainą - 75 000 Lt. 2008-04-25 šį žinomai suklastotą dokumentą V. S. pateikė Komisijai. Piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi A. B., veikdamas pagal susitarimą su AB „L“ ( - ) E. V., nurodė Komisijos narei R. N. naujai gautą pasiūlymą užregistruoti Nekilnojamojo turto pardavimo pirkėjų registracijos knygoje. Pastaroji, vykdydama nurodymą, gautą pasiūlymą užregistravo melagingai nurodydama, neva jis gautas 2008-03-28 ir jame pasiūlyta kaina yra 75 000 Lt. Vykdydama nurodymą, R. N. perrašė Komisijos protokolą. 2008-04-25 AB „L“ patalpose, esančiose ( - ), Komisijos nariai A. B., R. N. ir A. S., piktnaudžiaudami tarnybine padėtimi, pasirašė R. N. parengtą naują Komisijos posėdžio protokolą, kuriame buvo nurodytas žinomai melagingas 2008-04-16 Komisijos sprendimas - pastatą parduoti ( - ) už 75 000 Lt. R. N. taip pat parengė AB „L“ ( - ) įsakymo Nr. 1-207 dėl konkurso rezultatų patvirtinimo projektą, kurį A. B., R. N. ir A. S. vizavo atgaline, t. y. 2008-04-18, data. E. V., veikdamas pagal išankstinį susitarimą su A. B. ir piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, AB „L“ patalpose, esančiose ( - ), Vilniuje, tiksliai nenustatytą dieną, bet ne anksčiau kaip 2008-04-25, suklastojo tikrą dokumentą, t. y. atgaline 2008-04-18 data, pasirašė įsakymą Nr. 1-207, kuriuo patvirtino tikrovės neatitinkančius atviro konkurso rezultatus pagal suklastotą 2008-04-16 Komisijos posėdžio protokolą ir 2008-05-07 AB „L“ vardu su ( - ) atstovu V. S. pasirašė šio pastato pirkimo-pardavimo sutartį.

16Tokiais savo veiksmais A. B., veikdamas kartu su E. V., R. N. ir A. S., piktnaudžiavo tarnyba, suklastojo tikrą dokumentą, sumenkino juridinio asmens - AB „L“ įvaizdį, diskreditavo valstybės tarnautojui prilyginto asmens vardą, iškraipė konkurso organizavimo tvarką, užkirto galimybę didžiausią turto pirkimo kainą pasiūliusiai A. D. laimėti konkursą, dėl ko didelės neturtinės žalos patyrė juridinis asmuo AB „L“.

17Taip pat A. B. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d., 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. už tai, kad jis, būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu - AB „L“ ( - ) ir Komisijos pirmininku, piktnaudžiavo tarnyba bei suklastojo tikrą dokumentą. Nusikalstama veika padaryta tokiu būdu: turėdamas tikslą nupirkti AB „L“ priklausantį pastatą, esantį ( - ), Vilniuje, Z. D. 2008-07-03 Komisijai pateikė pasiūlymą, kuriame nurodė, kad už parduodamą pastatą siūlo 549 000 Lt, šią sumą sumokant per 30 dienų. Tą pačią dieną V. S. taip pat pateikė asmeninį pasiūlymą, kuriame nurodė kainą - 540 000 Lt, sumokant ją per 10 dienų. 2008-07-22, apie 9 val., Komisija nutarė pastatą parduoti UAB „B (duomenys pakeisti)“, kuri pasiūlė didžiausią kainą, t. y. 590 000 Lt, atsiskaitant per 90 dienų. Sužinoję Komisijos sprendimą, Z. D. ir V. S., 2008-07-23 AB „L“ patalpose, esančiose Vilniuje, ( - ), susitikimų, vykusių A. B. tarnybiniame kabinete Nr. 605, apie 9.30 val. ir apie 10.15 val., metu susitarė su A. B. dėl konkurso dokumentų suklastojimo, kas sudarytų sąlygas minėtą pastatą įsigyti Z. D. ir V. S. nurodytam pirkėjui. Realizuodami šį nusikalstamą susitarimą, Z. D. ir V. S. 2008-07-23 suklastojo tikrą dokumentą, o būtent: atgaline 2008-07-03 data, A. V. vardu pateikė pasiūlymą, kurį pasirašė jo įgaliotas asmuo M. J.. Naujame pasiūlyme buvo nurodyta siūloma kaina 590 000 Lt, įsipareigojant pinigus sumokėti pastato pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dieną. 2008-07-23, laikotarpiu nuo 11 val. iki 14 val., Z. D. ir V. S., veikdami pagal susitarimą su A. B., šį suklastotą dokumentą pateikė R. N.. R. N., veikusios A. B. interesais, nurodymu Komisijos narė V. J., piktnaudžiaudama tarnyba, AB „L“ patalpose, esančiose Vilniuje, ( - ), šį pasiūlymą užregistravo Nekilnojamojo turto pardavimo pirkėjų registracijos knygoje, melagingai nurodydama, kad jis gautas 2008-07-03, bei perrašė Komisijos posėdžio protokolą. Laikotarpiu nuo 2008-07-23 iki 2008-07-25 AB „L“ patalpose, esančiose Vilniuje, ( - ), Komisijos nariai A. B., R. N., A. S., V. J. ir J. K. pasirašė naują Komisijos posėdžio protokolą, kuriame buvo įrašytas žinomai melagingas 2008-07-22 Komisijos sprendimas šį pastatą parduoti A. V. už 590 000 Lt. E. V., veikdamas pagal išankstinį susitarimą su A. B., piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, AB „L“ patalpose, esančiose ( - ), tiksliai nenustatytą dieną, bet ne anksčiau kaip 2008-07-25, suklastojo tikrą dokumentą, t. y. atgaline 2008-07-23 data, pasirašė įsakymą Nr. 1-387, kuriuo patvirtino tikrovės neatitinkančius atviro konkurso rezultatus pagal suklastotą 2008-07-22 Komisijos posėdžio protokolą ir 2008-07-30 AB „L“ vardu su M. J., kuris atstovo A. V., pasirašė minėto pastato pirkimo-pardavimo sutartį.

18Tokiais savo veiksmais A. B., veikdamas kartu su E. V., R. N., V. J., J. K. ir A. S., piktnaudžiavo tarnyba, suklastojo tikrą dokumentą ir sumenkino juridinio asmens - AB „L“ įvaizdį, diskreditavo valstybės tarnautojui prilyginto asmens vardą, iškraipė konkurso organizavimo tvarką, užkirto galimybę didžiausią turto pirkimo kainą pasiūliusiai UAB „B“ laimėti konkursą, dėl ko didelės neturtinės žalos patyrė juridinis asmuo AB „L“.

19E. V. buvo kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d., 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. už tai, kad jis, būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu - AB „L“ ( - ), piktnaudžiavo tarnyba ir suklastojo tikrą dokumentą, t.y. 2008-03-21 V. S. pateikė Komisijai pasiūlymą, kuriame nurodė už parduodamą AB „L“ priklausantį pastatą, esantį Vilkaviškio rajone, ( - ), siūlomą 47 777 Lt kainą. 2008-04-16, apie 11 val., Komisija šį pastatą, kurio kaina AB „L“ valdybos 2008-02-15 nutarimu Nr. 1-3 buvo nustatyta ne mažesnė kaip rinkos vertė - 46 000 Lt, nutarė parduoti A. D., kadangi ji konkursui pasiūlė didžiausią 70 000 Lt kainą. V. S., gavęs iš A. B. informaciją apie konkursui pasiūlytą didžiausią kainą, laikotarpiu nuo 2008-04-24 iki 2008-04-25 suklastojo dokumentą, o būtent: 2008-03-21 data surašė Komisijai naują pasiūlymą, kuriame nurodė didesnę siūlomą kainą, t. y. 75 000 Lt. 2008-04-25 V. S. šį žinomai suklastotą dokumentą pateikė Komisijai. A. B., piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi ir veikdamas pagal susitarimą su E. V., nurodė Komisijos narei R. N. užregistruoti šį pasiūlymą. R. N. šį pasiūlymą užregistravo Nekilnojamojo turto pardavimo pirkėjų registracijos knygoje melagingai nurodydama, kad jis gautas 2008-03-28 ir pasiūlyta kaina yra 75 000 Lt, bei perrašė Komisijos protokolą. 2008-04-25 AB „L“ patalpose, esančiose ( - ), Komisijos nariai A. B., R. N. ir A. S., piktnaudžiaudami tarnybine padėtimi, pasirašė naują Komisijos posėdžio protokolą, kuriame buvo nurodytas žinomai melagingas 2008-04-16 Komisijos sprendimas pastatą parduoti ( - ) už 75 000 Lt. Šie asmenys taip pat parengė AB „L“ ( - ) įsakymo Nr. l -207 dėl konkurso rezultatų patvirtinimo projektą, kurį vizavo atgaline 2008-04-18 data. E. V., veikdamas pagal išankstinį susitarimą su A. B., piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, AB „L“ patalpose, esančiose ( - ), Vilniuje, tiksliai nenustatytą dieną, bet ne anksčiau kaip 2008-04-25, suklastojo tikrą dokumentą, o būtent: atgaline 2008-04-18 data pasirašė įsakymą Nr. 1-207, kuriuo patvirtino tikrovės neatitinkančius atviro konkurso rezultatus pagal suklastotą 2008-04-16 Komisijos posėdžio protokolą ir 2008-05-07 AB „L“ vardu su V. S., atstovavusiu ( - ), pasirašė minėto pastato pirkimo-pardavimo sutartį. Tokiais savo veiksmais E. V., veikdamas kartu su A. B., R. N. ir A. S., piktnaudžiavo tarnyba, suklastojo tikrą dokumentą, sumenkino juridinio asmens - AB „L“ įvaizdį, diskreditavo valstybės tarnautojui prilyginto asmens vardą, iškraipė konkurso organizavimo tvarką, užkirto galimybę didžiausią turto pirkimo kainą pasiūliusiai A. D. laimėti konkursą, dėl ko didelės neturtinės žalos patyrė juridinis asmuo AB „L“.

20Taip pat E. V. buvo kaltinamas tuo, kad jis, būdamas AB „L“ ( - ), piktnaudžiavo tarnyba bei suklastojo tikrą dokumentą, t. y. Z. D. ir V. S., turėdami tikslą nupirkti AB „L“ priklausantį pastatą, esantį Vilniuje, ( - ), 2008-07-03 Komisijai pateikė Z. D. vardu surašytą pasiūlymą, kuriame už parduodamą pastatą pasiūlė sumokėti 549 000 Lt, sumokant šią sumą per 30 dienų, ir V. S. vardu surašytą pasiūlymą, kuriame už nurodytą parduodamą pastatą pasiūlė 540 000 Lt, šią sumą sumokant per 10 dienų. 2008-07-22, apie 9 val., Komisijai nutarus pastatą parduoti didžiausią 590 000 Lt kainą, atsiskaitant per 90 dienų, pasiūliusiai UAB „B“, Z. D., veikdamas kartu su V. S., 2008-07-23 susitikimų, vykusių AB „L“ patalpose, esančiose Vilniuje, ( - ), apie 9.30 val. ir apie 10.15 val., metu ( - ) ir Komisijos pirmininko A. B. tarnybiniame kabinete Nr. 605 susitarė su A. B. dėl konkurso dokumentų suklastojimo, leidžiančių minėtą pastatą neteisėtai įsigyti Z. D. ir V. S. nurodytam pirkėjui. Realizuodami šį nusikalstamą susitarimą, Z. D. ir V. S. 2008-07-23 suklastojo tikrą dokumentą, t. y. atgaline 2008-07-03 data A. V. vardu pateikė pasiūlymą, pasirašytą jo įgalioto asmens M. J., kuriame nurodė, kad už parduodamą pastatą siūlo 590 000 Lt, o pinigus įsipareigoja sumokėti pastato pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dieną. 2008-07-23, laikotarpiu nuo 11 val. iki 14 val., Z. D. ir V. S., veikdami pagal susitarimą su A. B., šį suklastotą dokumentą pateikė R. N.. R. N., veikusios A. B. interesais, nurodymu Komisijos narė V. J., piktnaudžiaudama tarnyba, AB „L“ patalpose, esančiose Vilniuje, ( - ), šį pasiūlymą užregistravo Nekilnojamojo turto pardavimo pirkėjų registracijos knygoje, melagingai nurodydama, kad pasiūlymas gautas 2008-07-03, bei perrašė Komisijos posėdžio protokolą. Laikotarpiu nuo 2008-07-23 iki 2008-07-25 dienos AB „L“ patalpose, esančiose Vilniuje, ( - ), Komisijos nariai A. B., R. N., A. S., V. J. ir J. K. pasirašė naują Komisijos posėdžio protokolą, kuriame buvo nurodytas žinomai melagingas 2008-07-22 Komisijos sprendimas pastatą parduoti A. V. už 590 000 Lt. Po to, E. V., veikdamas pagal išankstinį susitarimą su A. B., piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, tiksliai nenustatytą dieną, bet ne anksčiau kaip 2008-07-25, suklastojo tikrą dokumentą, t. y. atgaline 2008-07-23 data pasirašė įsakymą Nr. 1-387, kuriuo patvirtino tikrovės neatitinkančius atviro konkurso rezultatus pagal suklastotą 2008-07-22 Komisijos posėdžio protokolą ir 2008-07-30 AB „L“ vardu su A. V. atstovavusiu M. J. pasirašė minėto pastato pirkimo-pardavimo sutartį. Tokiais savo veiksmais E. V., veikdamas kartu su A. B., R. N., V. J., J. K. ir A. S., piktnaudžiavo tarnyba, suklastojo tikrą dokumentą ir taip sumenkino juridinio asmens - AB „L“ įvaizdį, diskreditavo valstybės tarnautojui prilyginto asmens vardą, iškraipė konkurso organizavimo tvarką, užkirto galimybę didžiausią turto pirkimo kainą pasiūliusiai UAB „B“ laimėti konkursą, dėl ko didelės neturtinės žalos patyrė juridinis asmuo AB „L“.

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-14 nuosprendžiu E. V. išteisintas iš kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d., 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d., nes neįrodyta, kad jis dalyvavo padarant šias nusikalstamas veikas.

22A. S. buvo kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d., 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. už tai, kad ji, būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu - AB „L“ ( - ) ir Komisijos nare, piktnaudžiavo tarnyba ir suklastojo tikrus dokumentus, t. y. 2008-03-21 V. S. pateikė Komisijai pasiūlymą, kuriame už parduodamą AB „L“ priklausantį pastatą, esantį Vilkaviškio rajone, ( - ), pasiūlė 47 777 Lt kainą. 2008-04-16, apie 11 val., Komisijai nusprendus šį pastatą, kurio kaina AB „L“ valdybos 2008-02-15 nutarimu Nr. 1-3 nustatyta ne mažesnė kaip rinkos vertė - 46 000 Lt, parduoti A. D. už jos didžiausią konkursui pasiūlytą kainą - 70 000 Lt, V. S., gavęs iš A. B. informaciją apie konkursui pasiūlytą didžiausią kainą, laikotarpyje nuo 2008-04-24 iki 2008-04-25 suklastojo tikrą dokumentą, t. y. surašė kitą pasiūlymą, kuriame nurodė ankstesnę, 2008-03-21, datą ir didesnę siūlomą kainą - 75 000 Lt. Po to, 2008-04-25 V. S. šį žinomai suklastotą dokumentą pateikė Komisijai, o A. B., piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi ir veikdamas pagal susitarimą su E. V., Komisijos narei R. N. nurodė šį pasiūlymą užregistruoti. Vykdydama nurodymą, R. N. šį pasiūlymą užregistravo Nekilnojamojo turto pardavimo pirkėjų registracijos knygoje, melagingai nurodydama, kad pasiūlymas gautas 2008-03-28, o pasiūlyta kaina yra 75 000,00 Lt bei perrašė Komisijos protokolą. 2008-04-25 AB „L“ patalpose, esančiose Vilniuje, ( - ). A. S., veikdama kartu su Komisijos nariais R. N. ir A. B., piktnaudžiaudami tarnybine padėtimi, pasirašė R. N. parengtą naują Komisijos posėdžio protokolą, kuriame buvo nurodytas žinomai melagingas 2008-04-16 Komisijos sprendimas Nr. 1-207 dėl konkurso rezultatų tvirtinimo. Po to, E. V., veikdamas pagal išankstinį susitarimą su A. B., piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, AB „L“ patalpose, esančiose ( - ), Vilniuje, tiksliai nenustatytą dieną, bet ne anksčiau kaip 2008-04-25, suklastojo tikrą dokumentą, t. y. atgaline 2008-04-18 data pasirašė įsakymą Nr. l -207, kuriuo patvirtino tikrovės neatitinkančius atviro konkurso rezultatus pagal suklastotą 2008-04-16 Komisijos posėdžio protokolą ir, 2008-05-07 veikdamas AB „L“ vardu su ( - ) atstovavusiu V. S., pasirašė šio pastato pirkimo-pardavimo sutartį. Tokiais savo veiksmais A. S., veikdama kartu su A. B., R. N. ir E. V., piktnaudžiavo tarnyba, suklastojo tikrus dokumentus ir tuo sumenkino juridinio asmens - AB „L“ įvaizdį, diskreditavo valstybės tarnautojui prilyginto asmens vardą, iškraipė konkurso organizavimo tvarką, užkirto galimybę didžiausią turto pirkimo kainą pasiūliusiai A. D. laimėti konkursą, dėl to didelę neturtinę žalą patyrė juridinis asmuo AB „L“.

23Taip pat A. S. buvo kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d., 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. už tai, kad ji, būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu - AB „L“ ( - ) ir Komisijos nare, piktnaudžiavo tarnyba bei suklastojo tikrą dokumentą, t. y. Z. D. ir V. S., turėdami tikslą nupirkti AB „L“ priklausantį pastatą, esantį ( - ), Vilniuje, Komisijai 2008-07-03 pateikė Z. D. vardu rašytą pasiūlymą, kuriame nurodė, kad už parduodamą pastatą siūlo 549 000 Lt, šią sumą sumokant per 30 dienų, bei V. S. vardu rašytą pasiūlymą, kuriame už parduodamą pastatą pasiūlė 540 000 Lt, sumokant juos per 10 dienų. 2008-07-22, apie 9 val., Komisijai nutarus šį pastatą parduoti UAB „B“, kuri konkursui pasiūlė didžiausią kainą, t. y. 590 000 Lt, nurodydama, kad atsiskaityta bus per 90 dienų, Z. D. ir V. S., sužinoję apie priimtą sprendimą, 2008-07-23 AB „L“ patalpose, esančiose Vilniuje, ( - ), susitikimų ( - ) ir Komisijos pirmininko A. B. tarnybiniame kabinete Nr. 605 apie 9. 30 val. ir apie 10.15 val. metu susitarė su A. B. dėl konkurso dokumentų suklastojimo ir suklastotų dokumentų panaudojimo, kas sudarytų sąlygas minėtą pastatą įsigyti Z. D. ir V. S. nurodytam pirkėjui. Realizuodami šį nusikalstamą susitarimą, Z. D. ir V. S. 2008-07-23 suklastojo tikrą dokumentą, o būtent: atgaline 2008-07-03 data A. V. vardu surašė kitą pasiūlymą, kuriame buvo siūloma 590 000 Lt suma nurodant, kad pinigai bus sumokėti pastato pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dieną. Tokio turinio pasiūlymą, įgaliotas A. V., pasirašė M. J.. 2008-07-23, laikotarpiu nuo 11 val. iki 14 val., Z. D. ir V. S., veikdami pagal susitarimą su A. B., šį suklastotą dokumentą pateikė Komisijos narei R. N.. A. B. interesais veikusi R. N. AB „L“ patalpose, esančiose Vilniuje, ( - ), nurodė Komisijos narei V. J. šį pasiūlymą užregistruoti Nekilnojamojo turto pardavimo pirkėjų registracijos knygoje nurodant, kad jis gautas 2008-07-03, bei perrašyti Komisijos posėdžio protokolą. Po to, laikotarpiu nuo 2008-07-23 iki 2008-07-25 AB „L“ patalpose, esančiose Vilniuje, ( - ), A. S., veikdama kartu su Komisijos nariais A. B., R. N., V. J. ir J. K., pasirašė naują Komisijos posėdžio protokolą, kuriame buvo žinomai melagingas 2008-07-22 Komisijos sprendimas - pastatą parduoti A. V. už 590 000 Lt. Po to, E. V., veikdamas pagal išankstinį susitarimą su A. B. ir piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, AB „L“ patalpose, esančiose ( - ), tiksliai nenustatytą dieną, bet ne anksčiau kaip 2008-07-25, suklastojo tikrą dokumentą, t. y. atgaline - 2008-07-23 data pasirašė įsakymą Nr. 1-387, kuriuo patvirtino tikrovės neatitinkančius atviro konkurso rezultatus pagal suklastotą 2008-07-22 Komisijos posėdžio protokolą ir 2008-07-30 AB „L“ vardu pasirašė su A. V. atstovavusiu M. J. minėto pastato pirkimo-pardavimo sutartį. Tokiais savo veiksmais A. S., veikdama kartu su A. B., R. N., V. J., J. K. ir E. V., piktnaudžiavo tarnyba, suklastojo tikrą dokumentą ir tuo sumenkino juridinio asmens - AB „L“ įvaizdį, diskreditavo valstybės tarnautojui prilyginto asmens vardą, iškraipė konkurso organizavimo tvarką, užkirto galimybę didžiausią turto pirkimo kainą pasiūliusiai UAB „B“ laimėti konkursą, dėl ko didelės neturtinės žalos patyrė juridinis asmuo AB „L“.

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-14 nuosprendžiu A. S. išteisinta iš kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d., 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d., nesant jos veiksmuose šių nusikalstamų veikų sudėčių.

25J. K. buvo kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d., 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. už tai, kad jis, būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu - AB „L“ ( - ) ir Komisijos nariu, piktnaudžiavo tarnyba ir suklastojo tikrą dokumentą, t. y. Z. D. ir V. S., turėdami tikslą nupirkti AB „L“ priklausantį pastatą, esantį Vilniuje, ( - ), 2008-07-03 Z. D. vardu Komisijai pateikė pasiūlymą, kuriame už parduodamą pastatą pasiūlė 549 000 Lt, šią sumą sumokant per 30 dienų, bei V. S. vardu surašytą pasiūlymą už parduodamą pastatą pasiūlant 540 000 Lt ir nurodant, kad ši suma bus sumokama per 10 dienų. 2008-07-22, apie 9 val., Komisijai nutarus šį pastatą parduoti didžiausią 590 000 Lt kainą pasiūliusiam pirkėjui UAB „B“, atsiskaitant per 90 dienų, 2008-07-23 Z. D. ir V. S. susitikimų, vykusių AB „L“ patalpose, esančiose Vilniuje, ( - ), ( - ) ir Komisijos pirmininko A. B. tarnybiniame kabinete Nr. 605 apie 9.30 val. ir apie 10.15 val. metu susitarė su A. B. dėl konkurso dokumentų suklastojimo ir suklastotų dokumentų panaudojimo, kas sudarytų sąlygas minėtą pastatą įsigyti Z. D. ir V. S. nurodytam pirkėjui. Realizuodami šį nusikalstamą susitarimą, Z. D. ir V. S. 2008-07-23 suklastojo tikrą dokumentą, t. y. atgaline 2008-07-03 data A. V. vardu parengė pasiūlymą, kurį pasirašė pastarojo įgaliotas asmuo M. J.. Šiame pasiūlyme buvo nurodyta kita siūloma kaina, t. y. 590 000 Lt, nurodant, kad pinigai bus sumokami pastato pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dieną. 2008-07-23, laikotarpiu nuo 11 val. iki 14 val., Z. D. ir V. S., veikdami pagal susitarimą su A. B., šį suklastotą dokumentą pateikė R. N.. R. N., veikusios A. B. interesais, nurodymu Komisijos narė V. J. šį pasiūlymą L patalpose, esančiose Vilniuje, ( - ), užregistravo Nekilnojamojo turto pardavimo pirkėjų registracijos knygoje, melagingai nurodydama, kad jis gautas 2008-07-03, bei perrašė Komisijos posėdžio protokolą. Po to, laikotarpiu nuo 2008-07-23 iki 2008-07-25 AB „L“ patalpose, esančiose Vilniuje, ( - ), J. K., veikdamas kartu su Komisijos nariais A. B., A. S., V. J. ir R. N., pasirašė naują Komisijos posėdžio protokolą, kuriame buvo įrašytas žinomai melagingas 2008-07-22 Komisijos sprendimas pastatą parduoti A. V. už 590 000 Lt. Po to, E. V., veikdamas pagal išankstinį susitarimą su A. B., piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, AB „L“ patalpose, esančiose ( - ), tiksliai nenustatytą dieną, bet ne anksčiau kaip 2008-07-25, suklastojo tikrą dokumentą, t. y. atgaline 2008-07-23 data pasirašė įsakymą Nr. 1-387, kuriuo patvirtino tikrovės neatitinkančius atviro konkurso rezultatus pagal suklastotą 2008-07-22 Komisijos posėdžio protokolą ir 2008-07-30 AB „L“ vardu su A. V. atstovavusiu M. J. pasirašė minėto pastato pirkimo-pardavimo sutartį. Tokiais savo veiksmais J. K., veikdamas kartu su A. S., V. J., R. N., A. B. ir E. V., piktnaudžiavo tarnyba, suklastojo tikrą dokumentą ir tuo sumenkino juridinio asmens - AB „L“ įvaizdį, diskreditavo valstybės tarnautojui prilyginto asmens vardą, iškraipė konkurso organizavimo tvarką, užkirto galimybę didžiausią turto pirkimo kainą pasiūliusiai UAB „B“ laimėti konkursą, dėl ko didelę neturtinę žalą patyrė juridinis asmuo AB „L“.

26Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-14 nuosprendžiu J. K. išteisintas iš kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d., 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d., nesant jo veiksmuose šių nusikalstamų veikų sudėčių.

27Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-14 nuosprendį E. V., A. S. ir J. K. atžvilgiu bei šioje dalyje priimti naują nuosprendį:

28E. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d. (dėl objekto, esančio ( - ), pardavimo) ir jam paskirti 100 MGL (13 000 Lt) dydžio baudą;

29E. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. (dėl objekto, esančio ( - ), pardavimo) ir jam paskirti 50 MGL (6 500 Lt) dydžio baudą;

30Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p., paskirtas bausmes subendrinti, griežtesne bausme apimant švelnesnę, ir E. V. paskirti subendrintą bausmę - 100 MGL (13 000 Lt) dydžio baudą;

31E. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d. (dėl objekto esančio ( - ), Vilniuje, pardavimo) ir jam paskirti 125 MGL (16 250 Lt) dydžio baudą;

32E. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. (dėl objekto esančio ( - ), Vilniuje, pardavimo) ir jam paskirti 75 MGL (9 750 Lt) dydžio baudą;

33Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p., paskirtas bausmes subendrinti, griežtesne bausme apimant švelnesnę, ir E. V. paskirti subendrintą bausmę - 125 MGL (16 250 Lt) dydžio baudą;

34Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 ir 4 d., subendrintas bausmes subendrinti, jas iš dalies sudedant, ir E. V. paskirti galutinę subendrintą bausmę - 150 MGL (19 500 Lt) dydžio baudą;

35A. S. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d. (dėl objekto, esančio ( - ), pardavimo) ir jai paskirti 20 MGL (2 600 Lt) dydžio baudą;

36A. S. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. (dėl objekto, esančio ( - ), pardavimo) ir jai paskirti 10 MGL (1 300 Lt) dydžio baudą;

37Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p., paskirtas bausmes subendrinti, griežtesne bausme apimant švelnesnę, ir A. S. paskirti subendrintą bausmę - 20 MGL (2 600 Lt) dydžio baudą;

38A. S. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d. (dėl objekto esančio ( - ), Vilniuje, pardavimo) ir jai paskirti 40 MGL (5 200 Lt) dydžio baudą;

39A. S. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. (dėl objekto esančio ( - ), Vilniuje, pardavimo) ir jai paskirti 20 MGL (2 600 Lt) dydžio baudą;

40Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p., paskirtas bausmes subendrinti, griežtesne bausme apimant švelnesnę, ir A. S. paskirti subendrintą bausmę - 40 MGL (5 200 Lt) dydžio baudą;

41Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 ir 4 d., subendrintas bausmes subendrinti, jas iš dalies sudedant, ir A. S. paskirti galutinę subendrintą bausmę - 50 MGL (6 500 Lt) dydžio baudą;

42J. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d. bei jam paskirti 20 MGL (2 600 Lt) dydžio baudą;

43J. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. bei jam paskirti 10 MGL (1 300 Lt) dydžio baudą;

44Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p., paskirtas bausmes subendrinti, griežtesne bausme apimant švelnesnę, ir J. K. paskirti galutinę subendrintą bausmę - 20 MGL (2 600 Lt) dydžio baudą.

45Pasak prokuroro, teismas, vertindamas įrodymus E. V., A. S. ir J. K. atžvilgiu, iš viso neaprašė telefoninių pokalbių ir susitikimų garso įrašų turinio, nevertino jų, išskyrus kelias iš konteksto ištrauktas frazes, visiškai neaprašė ir nevertino rašytinių bylos įrodymų, vertino išteisintųjų parodymus atskirai nuo kitų įrodymų, besąlygiškai pripažino jų parodymus kaip teisingus neatsižvelgdamas, kad jie prieštarauja kitiems byloje esantiems įrodymams, visiškai neaptarė ir nepasisakė dėl išteisintųjų parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, nevertino jų, nors kai kurių išteisintųjų parodymai, duoti teisme, skyrėsi nuo ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų, be to, kai kurie išteisintieji nurodė, kad neprisimena tam tikrų faktinių aplinkybių, dėl šių priežasčių jų parodymai buvo pagarsinti teisiamajame posėdyje ir išteisintieji patvirtino savo parodymus. Toks teismo įrodymų vertinimas pažeidžia BPK 20 str. 5 d. reikalavimus, dėl ko teismas padarė išvadas, neatitinkančias bylos aplinkybių.

46Teismas, vertindamas E. V. veiksmus, sukoncentravo dėmesį ir nuosprendyje akcentavo tik vieną iš kaltinime nurodytų aplinkybių - kad E. V. pasirašinėjo įsakymus atbulinėmis datomis. Tačiau visiškai nebuvo vertinta ir pasisakyta dėl E. V. inkriminuotų veikų, jog jis savo įsakymais patvirtino tikrovės neatitinkančius atviro konkurso rezultatus pagal suklastotus Komisijos posėdžių protokolus. Tas aplinkybes, jog E. V. žinojo apie konkurso dėl pastato, esančio ( - ), pardavimo rezultatus ir siekė, kad jį laimėtų V. S., taip pat jog A. B. ruošėsi tartis dėl konkurso rezultatų suklastojimo būtent su E. V., patvirtina R. N. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, kuriuos ji patvirtino ir teisminiame bylos nagrinėjime. Pastarosios parodymai paneigia išteisintojo parodymus, kad jis nieko nežinojo apie įsakymą, jog konkursą laimėjo A. D., nematė jo, o tuo metu nepasirašė ne tik minėto įsakymo, bet ir kitų dokumentų, nes buvo išvykęs į ministeriją. R. N. parodė, kad ji pranešė A. B., jog E. V. nepasirašė įsakymo dėl A. D. laimėto atviro konkurso. Šiuos R. N. parodymus patvirtina 2008-04-21 užfiksuotas A. B. ir R. N. pokalbis kabinete. Liudytojo H. K. parodymai, kad jis iš E. V. ir A. B. buvo girdėjęs, jog V. S. nelaimėjo konkurso, taip pat 2008-04-24 garso įrašas, kuriame užfiksuotas A. B. ir R. N. pokalbis kabinete, paneigia teismo išvadas, kad išskyrus prielaidas, teismui nėra pateikti įrodymai, patvirtinantys, jog pasirašydamas minėtą įsakymą E. V. žinojo, kad jis bus įregistruotas atbuline data. Be to, išteisintojo kaltę dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo šiame epizode visiškai patvirtina ir 2008-04-24 garso įrašas, kuriame užfiksuotas E. V. ir A. B. pokalbis, iš kurio matyti, jog išteisintasis buvo puikiai informuotas apie protokolų perrašinėjimus, pasiūlymų sukeitimus ir kitas dokumentų klastojimo aplinkybes, kad dėl dokumentų suklastojimo siekiant, jog atvirą konkursą laimėtų V. S., tarp A. B. ir E. V. buvo išankstinis susitarimas ir, ne anksčiau kaip 2008-04-25 pasirašydamas įsakymą atbuline, t. y. 2008-04-18, data, E. V. veikė bendrai su A. B. bei puikiai žinojo, jog tuo įsakymu tvirtina tikrovės neatitinkančius atviro konkurso rezultatus. Šio pokalbio turinio išteisintasis negalėjo paaiškinti. 2008-04-25 A. B. ir R. N. pokalbio kabinete garso įraše užfiksuota, kaip kalbant apie pranešimus atviro konkurso dalyviams dėl rezultatų ir jų išsiuntimo datas, apie pranešimo V. S. įregistravimą ir išsiuntimą atbuline t. y. 2008-04-18, data, apie pranešimų atviro konkurso nelaimėjusiems dalyviams išsiuntimą realia data, R. N. pasakojo, jog klausė dėl šito E. V., kuris pasakė, kad nereikia niekam aiškinti, kas konkrečiai nupirkta, kad jie neprivalo sakyti šito. Šis pokalbis dar kartą patvirtina, kad E. V. puikiai žinojo apie atviro konkurso rezultatų klastojimą, aktyviai dalyvavo pats ir savo įsakymu atbuline data patvirtino suklastotus atviro konkurso rezultatus. Tokia išvada darytina ir iš 2008-05-10 telefoninio pokalbio tarp E. V. ir A. J.. Taigi, įvertinus surinktų įrodymų visumą, teismo padarytos išvados dėl E. V. kaltės yra visiškai paneigtos ir darytina kategoriška išvada, kad jis tyčia klastojo dokumentus, taip piktnaudžiaudamas tarnyba.

47Antrame epizode dėl pastato, esančio ( - ), Vilniuje, pardavimo 2008-07-22 Komisijos posėdžio garso įraše užfiksuota, kaip Komisijai nustačius, jog atvirą konkursą laimėjo didžiausią kainą pasiūliusi UAB „B“, A. B. pasakė, jog apie tai informuos E. V.. To paties posėdžio metu užfiksuotas A. B. telefoninis skambutis E. V., kurio metu jis pasakė išteisintajam ne tik laimėtoją ir jo siūlomą kainą, bet ir padiktavo bendrovės adresą bei direktoriaus vardą ir pavardę. Šie duomenys paneigia teismo išvadas ir E. V. parodymus, kad jis visiškai pasitikėjo Komisijos nariais ir nekontroliavo jų darbo, jis nežinojo apie protokolų perrašymą, dokumentų pakeitimą. 2008-07-23 garso įrašas, kuriame užfiksuotas pokalbis tarp A. B. ir Z. D. bei V. S., įrodo, kad A. B. veikė su E. V. pagal bendrą susitarimą, A. B. informuodavo išteisintąjį apie visus dokumentų klastojimus, o pastarasis, pasirašinėdamas įsakymus dėl nekilnojamojo turto pardavimo, puikiai žinojo, kad juose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys, ir norėjo taip veikti. Teismas nuosprendyje atkreipė dėmesį į tai, jog operatyvinių veiksmų atlikimo protokoluose užfiksuota, kad A. B., bendraudamas su Z. D. ir V. S. savo kabinete, akcentavo, jog ( - ) praktiškai pasirašo viską, ką pateikia jo vadovaujama komisija, R. N. aiškino A. B., kokiu būdu ji sukeis protokolus, nes E. V. neskaito jų, kiekvieno atskirai netvirtina, kas patvirtina E. V. teiginius, jog jis visiškai pasitikėjo Komisijos nariais ir nekontroliavo jų darbo. Prokuroro teigimu, išsamiai susipažinus su byloje esančiais garso įrašais ir operatyvinių veiksmų atlikimo protokolais, konstatuotina, kad tokių aplinkybių, kurias teismas mini nuosprendyje, neužfiksuota. Pažymi, kad teismas, vertindamas šiuos įrodymus, net nenurodo konkrečiai kuriame protokole ar garso įraše yra užfiksuoti tokie duomenys. 2008-07-23 pokalbio su Z. D. ir V. S. metu A. B. nurodė, kad Komisija yra sprendžiamoji, ( - ) tvirtina protokolą ir, jeigu pastarasis pritaria, tada teikiama valdybai. To paties pokalbio metu A. B. pasakė, jog jis pranešė ( - ), jog yra du pasirinkimai ir kad pastarasis pats turi žiūrėti, kad komisija pateiks taip, kaip yra, o ką darys ( - ), jis nežino. 2008-07-25 pokalbyje su A. B. į pastarojo klausimą, ar E. V. dar nepasirašė protokolo, R. N. atsakė, kad E. V. šito nereikia pasirašyti, jis netvirtina atskirai kiekvieno protokolo, jis tvirtina rezultatus pagal tą protokolą. Iš to, kas išdėstyta, darytina išvada, kad teismas nuosprendyje vadovavosi byloje nesančiais ir teisminio nagrinėjimo metu neištirtais įrodymais, kas pažeidžia Lietuvos Respublikos BPK 20 str. nuostatas. Pasak prokuroro, R. N., kurios atžvilgiu byla nutraukta jai mirus, parodymai, liudytojo H. K. parodymai, susitikimų ir telefoninių pokalbių garso įrašai, rašytinė bylos medžiaga visiškai patvirtina E. V. pareikštus kaltinimus.

48Dėl A. S. apeliaciniame skunde nurodoma, kad apklausta teisme ji teigė neatsimenanti, kiek tų protokolų buvo ir kiek pasirašė jų. Pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu duotus jos parodymus, išteisintoji patvirtino, kad tai jos parodymai, atsakymus į tyrėjo užduodamus klausimus ji diktavo pati, bet nurodė, kad tuos parodymus reikėtų tikslinti, tačiau nesugebėjo paaiškinti, ką ir kaip bei dėl kokių priežasčių tuos parodymus reikia tikslinti. A. S. parodymai ikiteisminio tyrimo metu visiškai patvirtina jos kaltę dėl dokumentų klastojimo ir piktnaudžiavimo tarnyba, iš jų galima daryti išvadą, kad išteisintoji visiškai suprato, jog pasirašinėja iš naujo pakeistus protokolus, kuriuose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys, ir suvokė, kad toks yra vadovybės nurodymas. Teismas nuosprendyje akcentavo, kad A. S., teisme atsakydama į klausimus dėl neatitikimų tarp dabartinių ir ankstesnių jos parodymų, nurodė, jog ikiteisminiame tyrime apklausų metu jai buvo daromas psichologinis spaudimas. Kita vertus, teismas neatkreipė dėmesio, kad išteisintoji dėl patirto psichologinio spaudimo kalbėjo apie apklausą būnant jai specialiąja liudytoja, tuo tarpu tos apklausos metu jos duotais parodymais ir nebuvo remiamasi, jie nebuvo pagarsinti teisiamojo posėdžio metu. Teisme buvo pagarsinti A. S. parodymai, duoti įtariamosios apklausos metu dalyvaujant jos pasirinktam gynėjui. Tos apklausos metu dalyvavo tik bylą tiriantis pareigūnas, jokio spaudimo požymių nebuvo nustatyta, jų negalėjo nurodyti ir A. S..

49Išteisintasis J. K. parodė, kad posėdžio dėl pastato, esančio ( - ), Vilniuje pardavimo metu buvo skaitomos dalyvių pasiūlytos kainos ir terminai, jis siūlė mažinti atsiskaitymo terminą, laimėtoju buvo paskelbtas UAB „B“. Protokolą 2008-07-22 pasirašyti atnešė V. J.. 2008-07-25 pastaroji atnešė kitą protokolą, ten jau buvo pakeista, ji pasakė, kad yra geresnės atsiskaitymo sąlygos. Nors teisme išteisintasis teigė, kad jam nebuvo pasakyta, jog pasikeitė pirkėjas, jis manė, jog parduodamas pastatas UAB „B“, o pasirašydamas protokolą jis neturėjo informacijos, jog laimėtojas pakeistas, tačiau šie jo parodymai prieštarauja ikiteisminio tyrimo metu jo duotiems parodymams. Prokuroras pažymi, kad tokius parodymus J. K. davė teisme tik po to, kai teismas daug kartų uždavė tą patį atsakymą menantį klausimą. Be to, tik pakviestas duoti parodymų teisme išteisintasis nurodė prisipažįstantis padaręs inkriminuotas nusikalstamas veikas, tačiau teismo buvo „sudrausmintas“ neskubėti. Išteisintasis visiškai patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kurie buvo pagarsinti teisiamajame posėdyje. Atkreipiamas dėmesys, kad ir pats teismas nuosprendyje nurodė, jog J. K. parodė, kad pakartotinai pasirašant Komisijos protokolus, jam buvo žinoma, kad protokolas buvo taisomas gavus geresnius pasiūlymus. Taigi, pats teismas konstatavo, jog J. K. pripažino kaltę dėl dokumentų klastojimo. Be pačių išteisintųjų A. S. ir J. K. parodymų, duotų tiek teisme, tiek ikiteisminio tyrimo metu, jų kaltę padarius inkriminuotas nusikalstamas veikas patvirtina ir kiti byloje surinkti įrodymai. R. N., kuriai byla nutraukta mirus, parodė, kad ji surašė Komisijos posėdžio protokolą dėl pastato, esančio ( - ), pardavimo, šį protokolą pasirašė ir A. B. su A. S.. Teisme buvo pagarsinti R. N. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kuriuose ji teigė, jog Komisijos posėdžio protokolą ji perrašė A. B. nurodymu, pasirašė pati ir davė pasirašyti A. S. bei A. B.. Ji paaiškino A. S., kad protokolas perrašytas dėl to, kad toks yra A. B. nurodymas. Dėl atviro konkurso dėl pastato, esančio ( - ), Vilniuje, pardavimo R. N. parodė, kad Komisija nustatė laimėtoją, pasiūliusį didžiausią kainą, t. y. UAB „B“. Komisijos posėdžio protokolas buvo surašytas kitą dieną po įvykusio posėdžio, jis buvo pasirašytas tą pačią dieną ir perduotas A. B.. Po to pastarasis liepė jai pakeisti Komisijos posėdžio protokolą nurodant, kad konkurso laimėtojas yra A. V.. Tada R. N. pasakė V. J., kad reikia perrašyti protokolą, nes taip liepė A. B.. V. J. perrašė protokolą ir pateikė jį pasirašyti visiems Komisijos nariams. Antrą kartą pasirašydami protokole, Komisijos nariai žinojo, kad vykdo A. B. nurodymą. Teisme R. N. visiškai patvirtino šiuos savo parodymus. A. B. nurodė, kad buvo keičiamas protokolas, atbulinėmis datomis surašomi dokumentai, V. S. pasiūlymas įdėtas į tą patį voką. Šie įrodymai visiškai paneigia teismo išvadas, kad teismui nebuvo pateikta įrodymų, patvirtinančių, jog A. S. pasirašė ir kito turinio protokolus.

50Prokuroro teigimu, visiškai niekuo nepagrįstos teismo išvados, jog išteisintųjų pakartotinio dokumento pasirašymas, netaisant ir nekeičiant jo turinio, laikytinas formaliu pažeidimu, neturėjusiu lemiamos įtakos dokumento tikrumui. Visų Komisijos narių, dalyvavusių posėdyje, parašai protokoluose yra būtini. Nesant nors vieno parašo, bet kuriam iš Komisijos narių informavus bendrovės valdybą ar akcijų valdytoją apie dokumentų perrašymus, konkursų rezultatų keitimus, būtų užkirstas kelias tokiems išteisintųjų veiksmams bei sudaryta galimybė teisėtiems konkursų laimėtojams įsigyti parduodamą turtą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad net ir posėdyje nedalyvavusių komisijos narių pasirašymas dokumente, kuriame yra nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys, atitinka nusikalstamos veikos - dokumentų klastojimo požymius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis Nr. 2K-16/2010).

51Nuteistasis A. B. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-14 nuosprendį dalyje, kurioje jis nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d., 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. (du epizodai), bei priimti naują išteisinamąjį nuosprendį.

52Nurodo, kad teismas netinkamai vertino duomenis, kuriuos vėliau pripažino įrodymais, pažeidė baudžiamojo proceso įstatymą, nesilaikė teismų praktikos, dėl ko padarė faktinių aplinkybių neatitinkančias išvadas ir priėmė nepagrįstą bei neteisėtą nuosprendį dalyje, kurioje jis yra nuteistas. Be to, apkaltinamasis nuosprendis neatitinka jam keliamų reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos BPK 305 str., nes aprašomojoje nuosprendžio dalyje nebuvo išdėstyti ir analizuoti įrodymai, kuriais grindžiamos teismo išvados dėl A. B. kaltės, tokios išvados nemotyvuotos, taip pat nebuvo išdėstyti tariamų piktnaudžiavimų kvalifikavimo motyvai, o jį teisinančios aplinkybės nebuvo vertinamos.

53Teismas neatskleidė, kodėl pripažįsta, jog apeliantas pagal bylos aplinkybes buvo valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, kuo pasireiškė jo veikimas priešingai tarnybos ir AB „L“ interesams, taip pat neanalizavo ir neatskleidė, kokius įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus bei konkrečius jų reikalavimus jis pažeidė, nors Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1 d. dispozicija yra blanketinio pobūdžio. Šiuo atveju nebuvo laikytasi ir teismų praktikos reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys Nr. 2K-20/2012, 2K-72/2012, 2K-205/2012, 2K-232/2012). Pasak A. B., ta aplinkybė, kad jis buvo Komisijos pirmininku, nėra susijusi su jo, kaip AB „L“ buvusia ( - ) pareigybe, nes Komisija neatliko valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui būdingų funkcijų, neteikė viešųjų paslaugų, o tik žinybiškai ir lokaliai patariamojo balso teise teikė siūlymus AB „L“ ( - ) priimant jam vienasmenius sprendimus dėl bendrovei priklausančių pastatų pardavimo. Pagal AB „L“ susiformavusią praktiką Komisijos nariai, taip pat ir jis, buvo supratę ir negalėjo suprasti kitaip, kad turėjo veikti prioritetiškai siekiant kuo didesnių pajamų ir optimalaus atsiskaitymo už parduotas patalpas, o ( - ) patvirtinta turto pardavimo tvarka buvo ne kartą keičiama. Tai teisme parodė ir E. V., R. N., V. J., A. S., J. K.. Taigi, nei jis, nei Komisijos nariai neveikė priešingai tarnybos ir AB „L“ interesams, priešingai, jie vykdė ( - ) suformuotą praktiką ir tik teikė savo nuomonę bei rašytinį patarimą jam priimant vienasmenius sprendimus kam ir už kiek parduoti bendrovės turtą.

54Teismas, konstatuodamas nusikalstamų veikų tariamai nustatytas aplinkybes, aprašomojoje nuosprendžio dalyje nurodė, kad A. B. padarė AB „L“ didelę neturtinę žalą, tačiau netyrė šios neturtinės žalos esmės ir nepagrindė įrodymais šio būtino nusikalstamą veiką kvalifikuojančio požymio. Nebuvo atskleista, kokiais konkrečiais veiksmais apeliantas tariamai sumenkino AB „L“ įvaizdį ir diskreditavo valstybės tarnautojui prilyginto asmens vardą, kuo būtent buvo iškraipyta konkurso organizavimo tvarka ir kaip jis asmeniškai užkirto galimybę laimėti atvirus konkursus A. D. ir UAB „B“, nors pasiūlymus pagal pasirašytus protokolus priėmė Komisija, o ne A. B. asmeniškai. Be to, ne A. D. ar UAB „B“ galutinai pasiūlė didžiausią kainą ir optimalų atsiskaitymo būdą, kas pagal ( - ) suformuotą praktiką buvo pagrindiniu ir prioritetiniu kriterijumi teikiant protokolinius siūlymus ( - ) apie atvirus konkursus laimėjusius asmenis. Pagal teismų praktiką ne bet koks valstybės tarnautojui prilyginto asmens vardo diskreditavimas reiškia didelę neturtinę žalą Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1 d. prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys Nr. 2K-400/2011, 2K-355/2009, 2K-263/2010). Pasak A. B., iš nustatytų bylos aplinkybių negalima logiškai ir realiai tvirtinti, kad AB „L“ patyrė didelę neturtinę žalą. Bendrovės ( - ) teisme parodė, kad bendrovė dėl atvirų konkursų nepatyrė jokios žalos, priešingai turėjo naudą. Atvirus konkursus pralaimėję asmenys A. D. ir UAB „B“ atstovas S. P. savo parodymais teisme patvirtino, kad jie nesureikšmino šio fakto, nekėlė dėl to jokių klausimų, nesijautė, kad Komisija su jais neva pasielgė neteisingai. Be to, AB „L“ veikla dėl atvirų konkursų nei kiek nesutriko, ji nebuvo dezorganizuota, visuomenėje dėl atvirų konkursų nekilo joks atgarsis, jie neturėjo jokios įtakos valstybės tarnautojui prilyginto asmens autoritetui ar AB „L“ prestižui. Iš esmės tai buvo du palyginti smulkūs konkursai, kurių eigos bendrovės darbuotojai, visuomenė, atskiri žmonės ar valstybė net nepastebėjo. Šių aplinkybių visuma patvirtina, kad realiai kalbėti apie didelę neturtinę žalą AB „L“ nėra logiška ir teisinga. Atkreipiamas dėmesys, kad nuosprendyje nebuvo tirta ir vertina, koks tokios tariamos didelės neturtinės žalos santykis su AB „L“ gauta konkrečia nauda pardavus pastatus, kuri pagal bylos aplinkybes yra akivaizdi.

55Pagal baudžiamąjį įstatymą ir teismų praktiką teismas privalo atskleisti priežastinį ryšį tarp tariamo A. B. piktnaudžiavimo ir padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys Nr. 2K-400/2011, 2K-72/2012), tačiau teismas nepadarė to, nuosprendyje net neužsiminė apie priežastinį ryšį. Be to, inkriminuodamas Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1 d. numatytas nusikalstamas veikas, teismas visiškai netyrė jo veikų subjektyviosios pusės. Pagal tyčios esmę kaltininkas turi suvokti daromo piktnaudžiavimo pavojingumą, kad esmingai pažeidžia kokius nors įstatymus ar kitus teisės aktus, suprasti, kad veikia priešingai tarnybos interesams, numatyti, kad dėl jo veikos neišvengiamai atsiras didelė žala ar yra didelė tikimybė jai atsirasti, bei tokių padarinių norėti ir siekti ar sąmoningai leisti jiems atsirasti. Tvirtina, kad pagal bylos aplinkybes tokios apelianto tyčios nebuvo.

56Aprašydamas įrodytomis pripažintų nusikalstamų veikų aplinkybes pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., teismas konstatavo, jog A. B. suklastojo tikrus dokumentus ir pagamino netikrus dokumentus, tačiau nenurodė kokius. Iš įrodytomis pripažintų ir aprašytų klastojimo aplinkybių galima spėti, kad teismas turi mintyje du pasiūlymus atviriems konkursams, jų registravimo knygą, du Komisijos protokolus apie konkursus laimėjusius asmenis ir du ( - ) įsakymus dėl parduotinų statinių. Teigia, kad teismo nuosprendžiu inkriminuoti pasiūlymai, jų registravimo knyga ir Komisijos protokolai nėra Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. numatyto dokumentų klastojimo dalyku. Šie dokumentai yra lokalios, siauro rato (Komisijos) žinybinės vertės, jie nesusiję su tiesioginėmis ir esminėmis AB „L“ funkcijomis bei sietini tik su Komisijos darbu teikiant ( - ) pasiūlymus. Be to, šiais dokumentais nebuvo nustatyti, pakeisti ar panaikinti teisiškai reikšmingi faktai ir jais negalėjo būti sukelti teisiškai reikšmingi padariniai dėl baudžiamojo įstatymo saugomų vertybių. Konkurse dalyvavusių parapijos atstovo V. S. ir UAB „B“ pasiūlymai yra asmeninio pobūdžio ir juos ruošė ne A. B.. AB „L“ pasiūlymų registravimo knyga nėra privaloma, ji rašoma tik Komisijos iniciatyva, o jos buvimas niekur nereglamentuotas. Ši knyga atspindi išvestinius duomenis apie įvykius ir nesukuria jų, nepakeičia bei nepanaikina. Komisijos protokolai tik atspindi Komisijos patarimą ( - ) priimant esminį sprendimą - ar parduoti, kam parduoti ir už kiek parduoti bendrovės turtą. Šie protokolai ( - ) neprivalomi ir pirkimo-pardavimo sutartims sudaryti nebūtini. Kita vertus, nusikaltimai, numatyti Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., gali būti padaromi tik esant tiesioginiai tyčiai. Teismas nenustatinėjo tyčios dėl šių A. B. inkriminuotų nusikaltimų, nepagrindė įrodymais ir nepadarė jokių išvadų dėl tyčios kryptingumo, dinamikos, formos ir turinio, neanalizavo jo psichinio santykio su inkriminuotų nusikaltimų aplinkybėmis, nors tokie reikalavimai numatyti teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys Nr. 2K-426/2010, 2K-608/2010, 2K-559/2011, 2K-205/2012). Bylos faktinės aplinkybės patvirtina, kad inkriminuotus siūlymus perrašė juos padavę asmenys. Komisijos protokolus surašė ir paraiškas priėmė bei įregistravo R. N. ir V. J.. Pažymi, kad pastarųjų parodymai, jog apeliantas darė įtaką klastojant dokumentus, yra prieštaringi ir nepatikimi. Teisme tiek R. N., tiek V. J. nenurodė tokios aplinkybės. Be to, R. N. parodė, kad ikiteisminio tyrimo metu apklausiant ją, buvo šiukščiai ir žiauriai elgiamasi, grasinama ir daromas psichologinis spaudimas, apie savo galimai nusikalstamą veiką ji buvo apklausta liudytoja nedalyvaujant advokatui. Apie patirtą psichologinį poveikį ikiteisminio tyrimo metu ir apklausos protokole iškraipytus parodymus teisme patvirtino ir A. S.. Esant tokioms aplinkybėms, R. N. ir V. J. parodymai neturėjo būti pripažinti įrodymais A. B. kaltei grįsti. Teismas nevertino, kiek ir kokią įtaką jų parodymams turėjo darytas psichologinis poveikis ikiteisminiame tyrime ir ar tai nedarė įtakos jų parodymams teisme, nes jos galėjo būti saistomos ikiteisminiame tyrime duotais parodymais, kurie teisiamajame posėdyje buvo skelbiami. Be to, nuosprendyje pateikdamas motyvus teismas konstatavo, kad apeliantas ne tik suklastojo tikrus dokumentus, kaip kad buvo nurodęs nustatomojoje dalyje, bet dar ir pagamino netikrus dokumentus nenurodydamas, kokius konkrečiai dokumentus jis suklastojo ir pagamino. Pasak A. B., netikro dokumento pagaminimas pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. dispozicijos prasmę suprantamas kaip visiškai naujo žinomai melagingo dokumento pagaminimas, kuris neegzistuoja tikrovėje, todėl, apelianto manymu, teismas supainiojo dokumento pagaminimo ir suklastojimo esmę bei netinkamai vertino šiuos veiksmus.

57Teismas taip pat konstatavo, kad visas inkriminuotas nusikalstamas veikas A. B. padarė grupėje iš anksto susitarusių asmenų, nuosprendyje išdėstė bendrininkavimo teorines nuostatas, pažymėjo šiuo klausimu suformuotą teismų praktiką, tačiau neaptarė, kaip visa tai taiko šioje byloje, nepagrindė jam inkriminuoto bendrininkavimo įrodymais ir neišdėstė motyvuotų išvadų. A. B. teigimu, remiantis bylos faktinėmis aplinkybėmis, jo tarpusavio susitarimo su tariamais bendrininkais nebuvo. Tai teisme parodė ir E. V., A. S., J. K.. R. N. ir V. J. parodymai nenuoseklūs ir prieštaringi, todėl jų pagrindu negalima daryti išvadų dėl bendrininkavimo padarant nusikalstamas veikas. Kitų įrodymų byloje nebuvo surinkta. Be to, nuosprendyje jam yra inkriminuotas bendrininkavimas padarant nusikalstamas veikas su asmenimis, kurie nusikalstamų veikų apskritai nepadarė, nes E. V., A. S. ir J. K. buvo išteisinti, tik V. J. buvo atleista nuo baudžiamosios atsakomybės. Tai reiškia, kad aprašomoji nuosprendžio dalis yra prieštaringa rezoliucinei jo daliai. Nenuosekli ir prieštaringa pati aprašomoji nuosprendžio dalis, t. y. jos pradžioje dėl įrodytomis pripažintų nusikalstamų veikų aplinkybių teismas konstatavo, kad A. B. piktnaudžiavo tarnyba ir suklastojo tikrą dokumentą nekonstatuodamas, jog veikė iš anksto susitaręs su kitais asmenimis. Apibendrindamas šias aplinkybes aprašomosios nuosprendžio dalies nustatomojoje dalyje, teismas nurodė, kad apeliantas padarė nusikalstamas veikas veikdamas kartu su kitais asmenimis. Tokiu būdu teismas pažeidė Lietuvos Respublikos BPK 305 str. ir 307 str. imperatyvius reikalavimus ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos.

58Apeliaciniame skunde taip pat pabrėžiama, kad teismas pagrindė jo kaltę tik operatyvinių veiksmų atlikimo protokolais, kurių nenurodė ir kurie neva atitinka V. S., R. N., V. J. ir Z. D. parodymus dalyje. Z. D. parodymai nuosprendyje net neišdėstyti. Atkreipiamas dėmesys, kad nebuvo tikrintas teisinis ir faktinis operatyvinių veiksmų atlikimo pagrindų teisėtumas, nesiimta priemonių ir veiksmų nustatyti, ar pareigūnų turėta informacija operatyviniam tyrimui atlikti buvo gauta teisėtai. Tai padaryti buvo ypač reikalinga, nes dokumentai dėl operatyvinio tyrimo išskirti iš kitos bylos nesant aukštesniojo prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo sprendimo panaudoti juos šioje byloje (Lietuvos Respublikos BPK 162 str.). Byloje panaudoti šių dokumentų išrašai, kurie, kaip ir operatyvinių veiksmų atlikimo protokolai, neinformatyvūs jo kaltei pagrįsti. Minėti klausimai buvo kelti byloje, tačiau teismas nepasisakė dėl jų.

59Teismo posėdyje prokuroras prašė apeliacinį skundą tenkinti, o išteisintieji - apeliacinį skundą atmesti. Nuteistojo A. B. gynėjas prašė apeliacinį skundą tenkinti, o prokuroras - apeliacinį skundą atmesti.

60Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, o nuteistojo A. B. apeliacinis skundas atmetamas.

61Dėl nuteistojo A. B. apeliacinio skundo argumentų, susijusių su operatyvinių veiksmų atlikimu

62Nuteistasis A. B. apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl teisinio ir faktinio operatyvinio tyrimo veiksmų atlikimo pagrindų teisėtumo. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nagrinėjantis bylą, kurioje kaltinimas grindžiamas duomenimis, gautais atliekant operatyvinį tyrimą, privalo patikrinti tris pagrindinius aspektus: 1) ar buvo teisinis ir faktinis pagrindas operatyvinio tyrimo veiksmams atlikti; 2) ar tyrimo veiksmai atlikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatyme nustatytos tvarkos; 3) ar duomenis, gautus atliekant operatyvinį tyrimą, patvirtina duomenys, gauti Lietuvos Respublikos BPK numatytais veiksmais. Teismas, nagrinėjantis bylą, turi patikrinti ne tik tai, ar operatyvinė informacija pasitvirtino, bet ir tai, ar operatyvinis tyrimas pradėtas pagrįstai bei teisėtai, nes tik teisėtu būdu surinkti duomenys gali būti įrodymais (Lietuvos Respublikos BPK 20 str. 4 d.) (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys Nr. 2K-343/2010, 2K-557/2012). Teisinis pagrindas operatyvinio tyrimo veiksmams atlikti yra arba 1) apygardų teismų pirmininkų ar šių teismų baudžiamųjų bylų skyrių pirmininkų motyvuotos nutartys, arba 2) generalinio prokuroro ar jo įgalioto generalinio prokuroro pavaduotojo arba apygardų prokuratūrų vyriausiųjų prokurorų ar jų įgaliotų vyriausiųjų prokurorų pavaduotųjų sankcionuoti operatyvinės veiklos subjekto vadovo ar jo įgalioto vadovo pavaduotojo motyvuoti teikimai (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys Nr. 2K-343/2010, 2K-315/2013). Faktinis operatyvinio tyrimo veiksmų pagrindas nustatytas Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos 9 str. Baudžiamosiose bylose dažniausiai tenka tikrinti, ar buvo operatyvinio tyrimo pagrindas, nurodytas Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos 9 str. 1 p.: nusikalstamos veikos požymiai nėra nustatyti, bet turima informacijos apie rengiamą, daromą ar padarytą labai sunkų ar sunkų nusikaltimą arba apie šiame punkte išvardytus apysunkius nusikaltimus, arba apie nusikaltimą rengiantį, darantį ar padariusį asmenį. Taigi, faktinis operatyvinio tyrimo pagrindas – tai tam tikra informacija. Faktinį operatyvinio tyrimo veiksmų pagrindą teismas turi tikrinti atlikdamas Lietuvos Respublikos BPK numatytus veiksmus (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys Nr. 2K-313/2010, 2K-413/2011). Be to, teismų praktikoje susiformavusi nuostata, jog tais atvejais, kai operatyvinio tyrimo veiksmus sankcionavo apygardų teismų pirmininkai ar šių teismų baudžiamųjų bylų skyrių pirmininkai, nagrinėjantis bylą teismas faktinio operatyvinio tyrimo veiksmų atlikimo pagrindo paprastai neturėtų tikrinti (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys Nr. 2K-313/2010, 2K-343/2010, 2K–413/2011).

63Skundžiamame nuosprendyje nebuvo išsamiai pasisakyta dėl operatyvinio tyrimo veiksmų atlikimo metu gautų duomenų teisėtumo. Kita vertus, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus 2009-11-03 rašte Nr. 4-01-3673 nurodyta, kad Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos Operatyvinės veiklos skyriuje 2007-08-31 buvo pradėtas operatyvinis tyrimas Nr. ( - ) dėl galimo piktnaudžiavimo tarnyba ir kyšininkavimo AB „L“ vykdant viešuosius pirkimus ir bendrovei priklausančio nekilnojamojo turto pardavimą, t. y. dėl veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 225 str. 3 d., 226 str. 1 d., 227 str. 2 d. ir 228 str. 2 d. (t. 1, b.l. 40-41). Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos 2007-11-26 rašte Nr. 3S-738 „Dėl techninių priemonių naudojimo specialia tvarka ir techninių priemonių naudojimo specialia tvarka pratęsimo“ nurodyta, kad yra atliekamas operatyvinis tyrimas byloje Nr. ( - ) dėl AB „L“ ( - ) E. V. ir AB „L“ ( - ) A. B. galimai neteisėtos veikos, kyšininkavimo ir piktnaudžiavimo tarnyba, t. y. minėti asmenys galimai daro nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 225 str. 3 d., 226 str. 1 d. ir 227 str. 2 d., 228 str. 2 d. vykdant AB „L“ priklausančius turto pardavimus. Šiuo pagrindu prašoma Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo teikti sankcionavimui teikimą motyvuotai nutarčiai priimti dėl operatyvinio tyrimo veiksmų taikymo (t. 1, b.l. 30). Tokie duomenys užfiksuoti ir kituose Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos raštuose (t. 1, b.l. 31-39). Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė 2007-12-03 nutartimi Nr. 771KF sankcionavo prokuroro 2007-11-27 teikimą Nr. 108KF dėl techninių priemonių naudojimo specialia tvarka pratęsimo ir dėl techninių priemonių naudojimo specialia tvarka. Šioje nutartyje nurodyta, kad remiantis pateikta operatyvinės bylos medžiaga, yra pagrindas taikyti A. B. atžvilgiu specialiąsias technines priemones, siekiant patikrinti jo dalyvavimą teikime nurodytoje nusikalstamoje veikoje: bylos duomenys patvirtina, kad A. B. gali būti susijęs su nusikalstama veikla, turinčia nusikaltimo požymių (t. 1, b.l. 44). Tolesnis operatyvinio tyrimo veiksmų taikymas A. B. atžvilgiu buvo sankcionuotas Šiaulių apygardos teismo pirmininko ar to paties teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkės kitomis motyvuotomis nutartimis (t. 1, b.l. 46, 48-50, 55-57). Tokio paties pobūdžio nutartys buvo priimtos ir E. V. atžvilgiu (t. 1, b.l. 43, 45, 47, 51-54, 58-59).

64Minėtos aplinkybės patvirtina, kad operatyvinis tyrimas Nr. ( - ) buvo pradėtas gavus informacijos apie galimai daromus nusikaltimus AB „L“ veikloje. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdyba raštuose, kuriais prašoma prokuroro kreiptis su teikimais į teismą sankcionuoti operatyvinio tyrimo veiksmų atlikimą, konkrečiai nurodė, kad operatyvinis tyrimas yra atliekamas būtent A. B. ir E. V. atžvilgiu, nes turima informacijos dėl jų galimai nusikalstamų veikų vykdant AB „L“ priklausančius turto pardavimus. Šiaulių apygardos teismo pirmininkas ar to paties teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė, sankcionuodami prokuroro teikimus dėl operatyvinio tyrimo veiksmų taikymo, nutartyse konstatavo, kad bylos duomenys patvirtina, jog A. B. ir E. V. gali būti susiję su nusikalstamų veikų padarymu. Taigi, Šiaulių apygardos teismas, susipažinęs su operatyvinės bylos medžiaga, nustatė, kad yra faktinis pagrindas atlikti operatyvinio tyrimo veiksmus minėtų asmenų atžvilgiu. Teisėjų kolegija nenustatė aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas abejoti Šiaulių apygardos teismo padaryta išvada. Operatyviniai veiksmai A. B. ir E. V. atžvilgiu buvo sankcionuoti tuo galiojusio Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo nustatyta tvarka. Nusikalstamos veikos, apie kurių galimą darymą buvo turima informacijos operatyvinio tyrimo Nr. ( - ) atlikimo metu, pateko į nusikalstamų veikų sąrašą, įtvirtintą tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo 9 str. 1 p. (2003-04-29 įstatymo Nr. IX-1537 redakcija). Įvertinus aptartas aplinkybes, konstatuotina, kad šiuo atveju buvo teisinis ir faktinis pagrindas atlikti operatyvinio tyrimo veiksmus A. B. ir E. V. atžvilgiu. Visi šios bylos medžiagoje esantys operatyvinio tyrimo veiksmų duomenys buvo gauti būtent Šiaulių apygardos teismo sankcionuotų nutarčių pagrindu, jie aprašyti operatyvinio tyrimo veiksmų atlikimo protokoluose (t. 1, b.l. 60-134). Nenustatyta, kad operatyvinio tyrimo veiksmai buvo atlikti pažeidžiant Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatyme nustatytą tvarką, jų pagrindu gauti duomenys buvo patikrinti Lietuvos Respublikos BPK numatytais veiksmais, t. y. buvo atliktas fonoskopinis objektų tyrimas (t. 1, b.l. 148-184), garso įrašai betarpiškai buvo ištirti pirmosios instancijos teisme juos perklausant, apie garso įrašuose užfiksuotą informaciją buvo apklausti kaltinamieji (t. 6, b.l. 209-210, t. 7, b.l. 26-30).

65A. B. teigia, kad procesiniai dokumentai dėl operatyvinio tyrimo išskirti iš kitos bylos nesant aukštesniojo prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo sprendimo panaudoti juos šioje byloje (Lietuvos Respublikos BPK 162 str.). Lietuvos Respublikos BPK 162 str. (2002-03-14 įstatymo Nr. IX-785 redakcija) įtvirtinta, kad vienoje baudžiamojoje byloje taikant šiame Kodekse numatytas procesinės prievartos priemones surinkta informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti panaudota kitoje baudžiamojoje byloje tik ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo sutikimu. Operatyvinio tyrimo Nr. ( - ) atlikimo metu gautos informacijos pagrindu 2009-01-05 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 07-1-501-09 dėl galimai padarytų nusikaltimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos BK 184 str. 2 d., 225 str. 3 d., 227 str. 2 d., 228 str. 1 ir 2 d., 300 str. 1 d., tarp jų ir dėl objektų, esančių ( - ) bei ( - ), Vilniuje, pardavimo (t. 1, b.l. 21-22). Visi operatyvinio tyrimo veiksmų atlikimo metu gauti duomenys buvo panaudoti ikiteisminiam tyrimui Nr. 07-1-501-09 atlikti. Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras 2010-04-21 nutarimu atskyrė iš ikiteisminio tyrimo Nr. 07-1-501-09 į atskirą tyrimą medžiagą pagal Lietuvos Respublikos BK 228 str. 2 d. ir 300 str. 1 d., t. y. dėl objektų, esančių ( - ) bei ( - ), Vilniuje, pardavimo, suteikiant Nr. 10-9-052-10. Toks sprendimas buvo motyvuotas tuo, kad šios galimai padarytos nusikalstamos veikos ir dauguma įtariamų asmenų nėra susiję su kitomis šiame ikiteisminiame tyrime tiriamomis galimai nusikalstamomis veikomis, todėl ikiteisminis tyrimas dalyje pagal Lietuvos Respublikos BK 228 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. atskirtas siekiant greitesnio ir išsamesnio galimai nusikalstamų veikų ištyrimo (t. 1, b.l. 1-2). Taigi, visi operatyvinio tyrimo veiksmų atlikimo metu gauti duomenys, panaudoti ikiteisminiame tyrime Nr. 10-9-052-10, buvo ikiteisminio tyrimo Nr. 07-1-501-09 sudedamąja dalimi, jie gauti atliekant tą patį operatyvinį tyrimą Nr. ( - ). Abiejuose ikiteisminiuose tyrimuose buvo tiriamos tos pačios galimai padarytos nusikalstamos veikos, o iš ikiteisminio tyrimo Nr. 07-1-501-09 buvo atskirtas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-9-052-10 tik laikantis proceso ekonomiškumo principo, t. y. siekiant greitesnio ir išsamesnio galimai padarytų nusikalstamų veikų ištyrimo. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad vien tik fizinis ikiteisminio tyrimo Nr. 10-9-052-10 atskyrimas iš ikiteisminio tyrimo Nr. 07-1-501-09 ir naujo numerio suteikimas nepripažintina kaip visiškai naujo ikiteisminio tyrimo suformavimas. Todėl prieš atskirtame ikiteisminiame tyrime Nr. 10-9-052-10 panaudojant dalį operatyvinio tyrimo veiksmų atlikimo metu gautų duomenų, esančių ikiteisminiame tyrime Nr. 07-1-501-09, prokurorui nebuvo pareigos kreiptis į ikiteisminio tyrimo teisėją siekiant gauti tokį sutikimą, kaip tai numato Lietuvos Respublikos BPK 162 str.

66Įvertinus visas aplinkybes, konstatuotina, kad operatyvinio tyrimo veiksmų atlikimo metu gautais duomenimis yra pagrindas remtis nustatant šioje byloje reikšmingas aplinkybes. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad nebuvo imtasi priemonių ir veiksmų nustatyti, ar pareigūnų turėta informacija operatyviniam tyrimui atlikti buvo gauta teisėtai. Šiuo aspektu pasakytina, kad operatyvinis tyrimas Nr. ( - ) buvo pradėtas esant teisėtam pagrindui, o pagal minėtą teismų praktiką nėra pagrindo aiškintis pradinės informacijos gavimo aplinkybių. A. B. deklaratyviai teigia, kad byloje panaudoti dokumentų išrašai, kurie, kaip ir operatyvinių veiksmų atlikimo protokolai, neinformatyvūs jo kaltei pagrįsti. Priešingai, byloje esančiuose išslaptintų dokumentų išrašuose užfiksuotos informacijos pakanka daryti anksčiau aptartas išvadas. Be to, nuteistojo kaltė padarius inkriminuojamus nusikaltimus skundžiamame nuosprendyje grindžiama ne tik operatyvinio tyrimo veiksmų atlikimo metu gautais duomenimis, tačiau ir kitais byloje esančiais įrodymais.

67Dėl prokuroro apeliacinio skundo argumentų, susijusių su E. V. išteisinimu, taip pat nuteistojo A. B. apeliacinio skundo argumentų, susijusių su jo nuteisimu

68E. V. šioje byloje buvo kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d., 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. (dėl objektų, esančių ( - ) bei ( - ), Vilniuje, pardavimo), t.y. tuo kad jis, būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu - AB „L“ ( - ) ir kaltinime nurodytomis aplinkybėmis veikdamas kartu su kitais šioje byloje pripažintais kaltinamaisiais, piktnaudžiavo tarnyba ir suklastojo tikrą dokumentą. Pirmosios instancijos teismas, išteisindamas E. V. iš pareikšto kaltinimo, konstatavo, jog byloje nėra surinkta jokių tiesioginių įrodymų, patvirtinančių, kad kaltinamasis, pasirašydamas jam pateiktus įsakymų projektus dėl nekilnojamo turto objektų pardavimo, būtų veikęs pagal išankstinį susitarimą su A. B. dėl dokumentų klastojimo, taip pat kad kaltinamasis jam pateiktus įsakymų projektus pasirašinėjo atgalinėmis datomis. E. V. teiginiai, kad jis nežinojo apie protokolų perrašymą, konkursų dokumentų pakeitimą, nepaneigti byloje esančiais įrodymais.

69E. V. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad jis asmeniškai susipažino su ( - ) klebonu tik sutarties pasirašymo momentu, anksčiau su juo buvo kalbėjęs telefonu apie tai, kad šis nori įsigyti parduodamas patalpas parapijos praplėtimui. Tuo metu tai buvo normali praktika, nes AB „L“ buvo nereikalingi ir nenaudojami maždaug 330 objektų, todėl kažkam pradėjus jais domėtis, pradėdavo veikti taip vadinama turto pardavimo tvarka. Nustačius pradinę turto pardavimo kainą, apie objektų pardavimą buvo skelbiama „Respublikos“ laikraštyje, internete, vietiniuose laikraščiuose. E. V. asmeniškai, kaip bendrovės ( - ), nedarė įtakos Komisijos darbui ir nekontroliavo jos, nes Komisija ir buvo sudaryta tam, kad jos darbe dalyvautų daugiau specialistų. Nebuvo nei vieno susitarimo su A. B., kad pirkėjai perrašytų atbulinėmis datomis pasiūlymus dėl ( - ) ar ( - ) parduodamų pastatų. Jis pasirašė įsakymus parduoti pastatus, nurodant konkrečią sumą, nes tokie dokumentai buvo reikalingi pasirašant sutartį. Neprisiminė, kas konkrečiai parengė ir pateikė įsakymų projektus, kadangi praktiškai jie atnešami į sekretoriatą. Esant reikalui, su įsakymu būna pateikta ir visa medžiaga. Jis pasirašydavo pirmąjį įsakymo egzempliorių, bet būdavo ir antrasis įsakymo egzempliorius, kurį vizuodavo bendrovės specialistai, vienaip ar kitaip susiję su tuo įsakymu. E. V. asmeniškai nėra rengęs įsakymų, nėra davęs nurodymo perrašyti įsakymą dėl ( - ), yra tik vieną kartą pasirašinėjęs įsakymą dėl šio objekto pardavimo. Nelabai ką galėjo pasakyti dėl ( - ) esančio objekto pardavimo, nes neprisiminė. Sutartis dėl pardavimo buvo pasirašyta pas notarą. Aiškindamas įsakymo pasirašymo aplinkybes, E. V. nurodė, kad kaltinime nurodytu metu nepasirašė ne tik įsakymo dėl ( - ) pastato pardavimo, bet ir kitų dokumentų, nes skubiai turėjo vykti į ministeriją. Visus dokumentus jis pasirašė grįžęs. Neprisiminė, kad jam būtų buvę pateikti keli vieno įsakymo projektai. Išteisintasis paprastai perskaitydavo protokolą, jei jis būdavo pridedamas. Jeigu protokolo nebūdavo, tai vis tiek būdavo pridedama kažkokia medžiaga, nes Komisija dirbo savo darbą. Gali būti, kad prieš atnešant pasirašyti dokumentus, E. V. būdavo informuojamas telefonu apie tai, kas laimėjo konkursą. Įsakymo parduoti pastatą A. D. jis nepasirašinėjo, todėl nežino, ar tokio turinio įsakymo projektas iš viso buvo rengiamas. Išteisintasis pasirašydavo visus įsakymus be datos. Taip atsitikdavo todėl, nes būdavo renkamos specialistų vizos ir tik po to buvo teikiama pasirašyti E. V.. Pasirašius įsakymą, jis būdavo perduodamas į raštinę, kur įsakymas būdavo registruojamas, t. y. įrašoma data ir suteikiamas numeris. Prieš pasirašant aptariamus įsakymus, jam nebuvo žinoma, kad buvo taisomi kažkokie registracijos žurnalai, tai sužinojo tik ikiteisminio tyrimo metu. Atsakydamas į prokuroro klausimus dėl užfiksuoto jo ir A.B. telefoninio pokalbio apie „komisinius“ turinio esmės, E. V. paaiškino, kad tuo metu vyko diskusijos dėl jo ir jo pavaduotojų darbo užmokesčio dydžio bei mokėjimo tvarkos keitimo. Buvo nustatyta, kad mokamas atlyginimas ir ketvirtinės premijos, taip vadinamas komisas, kurio dydis priklausė nuo bendrovės pasiektų rezultatų, t. y. nuo investicijų plano vykdymo, nuo finansinio rezultato, apyvartos. A. B. niekada neprašė kokiu nors būdu proteguoti pastatų, esančių ( - ) ir ( - ), Vilniuje, pardavimo konkretiems asmenims. Nesutiko su kaltinimu, kad padarė didelę žalą AB „L“, nes pastatų pardavimo sutartyse buvo įrašoma visa gaunama suma. E. V. AB „L“ buvo samdomu darbuotoju, su juo buvo sudaryta darbo sutartis, kurią pasirašė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos sekretorius ir AB „L“ valdybos pirmininkas V. Š. (t. 6, b.l. 60-65).

70Kaltinamoji R. N., kurios atžvilgiu byla nutraukta jai mirus, teisiamojo posėdžio metu parodė, kad inkriminuotu laikotarpiu ji buvo Komisijos nare. Konkursas, paskelbtas dėl patalpų, esančių ( - ), buvo pirmasis atviras konkursas, skelbiamas ir atliekamas pagal bendrovėje patvirtintą 2006-12-15 Nekilnojamojo turto pardavimo aprašą. Penki asmenys norėjo pirkti objektą ( - ), nors ten buvo tik 44 m2 patalpa. Buvo vienas Komisijos posėdis, kurio metu nuspręsta, kad konkursą laimėjo A. D., pateikusi didžiausią pasiūlymą. Dėl to buvo surašytas ir pasirašytas protokolas. A. B. pasakė, kad klebonas labai nori pirkti šias patalpas labdaros tikslais, kuris pradžioje pasiūlė mažesnę kainą, o paskui sutiko mokėti daugiau. Klebonas sakė, kad pakalbėjo su išganytoju ir leido pirkti patalpas už didesnę kainą. A. B. pasakė, kad jei klebonas nori pirkti, tada reikia perrašyti protokolą. Ji gavo kitus klebono dokumentus, t. y. naują pasiūlymą, per kurjerį. Klebono pasiūlymas buvo užregistruotas ta pačia data, t. y. pasiūlymas užregistruotas atbuline data. Pasak kaltinamosios, ji asmeniškai perrašė protokolą, kad neva didžiausią pasiūlymą pateikė klebonas ir neva jis laimėjo konkursą. R. N. ėjo rinkti parašų, visų Komisijos narių nebuvo, tuo metu buvo trys nariai - ji, A. S. ir A. B.. Jokių nurodymų dėl šio konkurso rezultatų pakeitimo bendrovės ( - ) nedavė, o apie tai, kad buvo perrašomas protokolas, jis nebuvo informuojamas. Nepamena, ar buvo paruoštas ( - ) įsakymo projektas dėl A. D. pripažinimo laimėjus konkursą. Kaltinamoji atliko minėtus veiksmus, nes liepė A. B., t. y. vykdė jo nurodymus. Ji pildė Nekilnojamojo turto pirkėjų registracijos knygą, kurioje nenorėdama braukymų išplėšė vieną lapą ir padarė naują įrašą dėl pardavimo ( - ). Ankstesnį protokolą, kuriame nugalėtoja buvo pripažinta A. D., ji sunaikino. Parengtą naują įsakymo projektą su komisijos narių parašais nunešė ( - ). Nepamena, ar tą kartą ( - ) iš karto pasirašė įsakymą, nes jeigu jo nėra ar jis negali tuo metu pasirašyti, įsakymai būdavo paliekami sekretorei.

71Kaltinamoji R. N. teisiamojo posėdžio metu taip pat parodė, kad objekto ( - ) pardavimas buvo antrasis konkursas, kuriame pareiškė norą dalyvauti penki fiziniai asmenys ir vienintelė UAB „B“, pasiūliusi didžiausią kainą - 590 000 Lt ir atsiskaitymą per tris mėnesius. Posėdžio metu minėta bendrovė buvo pripažinta laimėtoja. Šį pastatą labai norėjo pirkti A. V., kuris taip pat pasiūlė 590 000 Lt, tačiau jis ketino atsiskaityti iš karto, toks A. V. pasiūlymas buvo pateiktas vėliau. Kadangi bendrovei naudingiau, kada atsiskaito iš karto, todėl pasirinko A. V.. Pasiūlymai buvo registruojami į knygą. Nepamena, ar tai darė ji, ar jos kolegė. Iš penkių pirkėjų tikslino ir gerino sąlygas A. V.. Z. D. atsisakė ir tada liko A. V.. Neatsiminė, ar pastarojo pasiūlymas buvo pateiktas laiku, atrodo vėliau. Atrodo, kad posėdžio metu nugalėtoju buvo pripažintas A. V., parodymų davimo metu neatsiminė. A. V. pasiūlymas iš pradžių nebuvo gautas, jo nebuvo pirmame etape. Šiame konkurse buvo du etapai. Neatsiminė, ar buvo surašytas protokolas, kad laimėjo UAB „B“ ir ji pasirašė. Patvirtino, kad jos cituoti parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, jog ji vykdė A. B. nurodymus, nes bijojo būti atleista iš darbo, iš dalies teisingi. Taip pat patvirtino, kad matyt buvo, jog A. B. liepė perrašyti protokolą. Apie perrašomus Komisijos protokolus ir įsakymų projektus ( - ) E. V. nieko nežinojo. R. N. akcentavo, kad apklausose, atliktose ikiteisminio tyrimo metu, jai buvo daromas psichologinis spaudimas, ji buvo gąsdinama, dėl ko patyrė didelį stresą (t. 6, b.l. 70-76).

72V. J. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad ji, kaip Komisijos narė, dalyvavo posėdyje dėl ( - ) esančio objekto pardavimo. Komisijos posėdžiuose ji rašydavo protokolus, atlyginimo už darbą Komisijoje negaudavo. Komisijos posėdžiai vykdavo A. B. kabinete. Ten buvo atplėšiami vokai su pasiūlymais. Laimėdavo tas, kas pasiūlydavo didžiausią kainą, geriausias sąlygas. ( - ) esantis objektas buvo pirmasis konkursas, kuriame ji dalyvavo, todėl prisimena, kad UAB „B“ buvo pasiūliusi geriausias sąlygas. V. J. posėdžio metu ranka parašė protokolą, kurį vėliau perrašė kompiuteriu. Protokolą pirmiausia pasirašydavo pati, po to nunešdavo R. N. arba J. K., kurie kaip ir ji dirbo ( - ) Vėliau, kam nors važiuojant į ( - ) g., protokolą perduodavo, kad pasirašytų kiti Komisijos nariai. Surašius protokolą, kad laimėjo UAB „B“, protokolas buvo perduotas į centrą. Po kurio laiko V. J. paskambino ( - ) A. B. ir pasakė, kad yra geresnis pasiūlymas, geresnės atsiskaitymo sąlygos, todėl reikia pakoreguoti protokolą. Kiek pamena, tuo metu jai nebuvo įvardinta konkreti bendrovė ar asmuo. A. B. pasakė jai, kad R. N. atneš kitą pasiūlymą, pagal kurį ji turės parašyti naują protokolą. Gavusi dokumentus, pagal juos parašė kitą protokolą. Nepamena, ar protokole rašė, kad pasiūlymą pateikė UAB „B“, ir kas buvo nurodytas laimėtoju. Perrašytą protokolą pasirašė ir perdavė R. N. bei J. K.. Kuriam pirmam davė pasirašyti ir ką jiems pasakė, neprisiminė. Atsakydama į prokuroro klausimus, V. J. nurodė, kad užregistravo R. N. atvežtą naują pasiūlymą. Tai nebuvo oficialus registracijos žurnalas, todėl ji išplėšė lapą, kad nebraukyti, jog būtų tvarkingiau. Gauto pasiūlymo tolesniu numeriu neregistravo, nes neatitiktų datos. Pasiūlymai būdavo surašyti viena data, ant voko antspaudo kita gavimo data, todėl dabar neatsimena, kuria data jį užregistravo. Kokią datą parašyti su niekuo nederino. Per apklausą ikiteisminio tyrimo metu jai buvo rodomi dokumentai, ji matė tas datas, todėl galėjo komentuoti. Žino, kad įsakymai dėl turto pardavimo buvo registruojami raštinėje, ( - ), tačiau jų registravimo tvarkos, nežino (t. 6, b.l. 76-78).

73Liudytojas A. J. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad jis žinojo, jog ( - ) esantis objektas buvo įtrauktas į viešąjį konkursą, nes visi objektai, kurie būdavo įtraukiami į privatizavimo programą, būdavo aptariami AB „L“ posėdyje. Taip pat žinojo, jog tuo objektu domėjosi ( - ) klebonas, nes jis kreipėsi į liudytoją, kaip ministrą, bei prašė išimties tvarka, restitucijos pagrindais ar remiantis kažkokiais kitais teisės aktais, perduoti pastato antrą aukštą klebonijai, kuriai priklausė pirmas aukštas. Klebonui buvo paaiškinta, kad Lietuvos teisės aktai neleidžia to daryti ir yra tik vienas kelias - įtraukus objektą į privatizaciją, dalyvauti viešajame konkurse. Nežinojo, kas ir už kokią kainą tą pastatą įsigijo (t. 6, b.l. 22-23).

74Liudytojas V. S. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad jis konkurse dėl patalpų ( - ) parapijos vardu pasiūlė mažiausią kainą, todėl konkursą pralaimėjo. Vėliau tas patalpas įsigijo, nes padirbo netikrą dokumentą. Šiuo klausimu bendravo telefonu su A. B.. Viskas prasidėjo nuo to, kad A. J., tuo metu ėjusiam Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro pareigas, jo viešnagės metu pasakė, kad parapija norėtų įsigyti patalpas socialinėms reikmėms, ir šis davė AB „L“ ( - ) E. V. telefono numerį. Paskambinus E. V., pastarasis pasakė, kad bus skelbiamas konkursas, ir davė savo pavaduotojo ūkio reikalams A. B. telefono numerį. V. S. niekada nebuvo susitikęs su A. B., bendraudavo su juo tik telefonu. Iš karto po konkurso A. B. paskambino ir pranešė, kad ( - ) parapija pralaimėjo konkursą, nes pasiūlė mažiausią kainą, ir paklausė, ar nenori jos pakelti. Pasitaręs su vyresnybe, V. S. nutarė siūlomą kainą pakelti ir parašė naują paraišką nurodydamas senos paraiškos datą bei didesnę siūlomą kainą. Taip padaryti jam pasiūlė A. B.. Liudytojas perdavė naują paraišką per ( - ) vadovą H. K.. Po kurio laiko V. S. gavo pranešimą, kad laimėjo konkursą. Pirkimo-pardavimo sutartį pas notarą jis pasirašė su E. V.. Neprisimena, ar V. S. kalbėjosi su R. N. apie sukeistas paraiškas, tačiau su E. V. tikrai nekalbėjo apie tai. Apie paraiškų sukeitimą kalbėjo tik su A. B., iš kurio ir sužinojo, kad didžiausia pasiūlyta kaina už patalpas yra 70 000 Lt, todėl naujame pasiūlyme nurodė didesnę sumą (t. 6, b.l. 24-25).

75Liudytoja A. D. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad ji pamatė skelbimą, jog parduodamos AB „L“ patalpos, esančios ( - ) tam, kas pasiūlys didžiausią kainą. Ji pasiūlė už patalpas apie 70 000 Lt. Iš ( - ) žmonių liudytoja girdėjo, jog ji buvo pasiūliusi didžiausią kainą. Tas pats kunigas (V. S.) pasveikino A. D. motiną su laimėjimu, nors pastaroji net nežinojo, jog liudytoja dalyvavo konkurse, todėl labai nustebo. Nors ir buvo kalbama, kad A. D. laimėjo konkursą, tačiau patalpų neįsigijo. Dėl konkurso rezultatų liudytoja niekur nesikreipė, niekada nebendravo su AB „L“ vadovais ir neskambino jiems. Neprisimena, kas pasirašė raštą, jog ji nelaimėjo konkurso. Perskaičiusi šią informaciją, liudytoja suplėšė laišką ir išmetė (t. 6, b.l. 25-26).

76Liudytojas H. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad jis, dirbdamas ( - ), t. y. AB „L“ filialo vadovu, bendraudavo darbo reikalais su A. B., E. V., R. N. ir V. J.. Liudytojas tiesiogiai nedalyvavo ( - ) pašto privatizavime. Klebonas kreipėsi į jį, nes norėjo sužinoti, kokios galimybės įsigyti tas patalpas. H. K. daugiau nesidomėjo, kaip viskas susiklostė, išskyrus atvejį, kai nuvežė klebonui voką, gautą tarnybiniu paštu. Vokas niekam nebuvo adresuotas, jį nuvežti klebonui telefonu paprašė A. B.. Nežinojo, kas buvo voke, atgal jo negavo. Liudytojas nurodė, kad jis ikiteisminio tyrimo metu negalėjo teigti, jog būdamas Vilniuje iš A. B. ar E. V. girdėjo, jog klebonas nelaimėjo konkurso, nes sužinojo apie tai tik iš tyrėjų. Mano, kad jeigu žmogus iš pradžių nelaimėjo konkurso, o po to laimėjo - konkursas galimai buvo neskaidrus. Nepamena pokalbio su A. B., kurio metu šis būtų reikalavęs paskubėti. Kalba buvo tik apie voko nuvežimą (t. 6, b.l. 40-41).

77Liudytojas S. P. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad jis, dirbdamas UAB „B“ direktoriumi, internete rado skelbimą, kad parduodamas pastatas, esantis ( - ) Ten buvo konkursas ir liudytojas paštu pateikė prašymą dalyvauti konkurse. Nebeprisimena nurodytos pardavimo kainos, tačiau žino, kad savo paraiškoje pasiūlė truputį daugiau. Su R. N., kuri pasakė, jog jie laimėjo konkursą, susitiko po konkurso. Nuvažiavo pas N. ir sutarė, kad ims paskolą pirkti pastatą, o po kelių dienų gavo pranešimą, kad konkursą laimėjo kitas fizinis asmuo, pasiūlęs tą pačią sumą, tačiau jis ankščiau padavė paraišką. Suma buvo apie 570-600 tūkst. Lt už tą pastatą. Liudytojas normaliai reagavo, kad po to paskambino ir pasakė, jog bendrovė nelaimėjo konkurso. Neskundė konkurso dėl laiko stokos (t. 5, b.l. 187-188).

78Liudytojas A. V. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad gyvena Užupyje sublokuotame name su keletu kaimynų, kurie tuo metu norėjo išsikelti, bet nenorėjo parduoti butų. Jie norėjo nekilnojamo turto mainų, todėl paprašė M. J., kad jis paieškotų tokių objektų. Pirko ( - ) esantį gamybinės ūkinės paskirties pastatą, turintį apie 100 m2. Šių patalpų pirkimo procedūra vyko jo atostogų užsienyje metu. Jam paskambino M. J. ir pasakė, kad AB „L“ parduoda šį objektą ir kad vertėtų jį pirkti. Nežinojo detalių dėl konkursų ir paraiškų, nes viską tvarkė M. J.. Įsigijo tą pastatą už 590 000 Lt,, atsiskaitė su AB „L“ bankiniu pavedimu, pasirašant sutartį nedalyvavo, nes buvo davęs M. J. įgaliojimą sudaryti sutartį (t. 5, b.l. 186).

79Liudytojas M. J. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad jis yra bendravęs su viena mergina AB „L“ skyriuje prie stoties, kai teikė paraišką aukcionui. V., kurio pavardės nežinojo, pasiūlė Užupyje, ( - ), pirkti AB „L“ priklausantį negyvenamą pastatą. Pastato reikėjo A. V., kuris turi didelę šeimą ir todėl norėjo iš gretimo buto iškraustyti kaimyną, kuriam reikėjo surasti gyvenamąją vietą. V. pasiūlė šį pastatą pirkti už milijoną litų. Po 2-3 dienų V. pasakė, kad parduos už 850 000 Lt, bet ir tai buvo per didelė kaina. Po to kainą mažino iki 750 000 Lt, iki 630 000 Lt. Po kelių dienų „Lietuvos ryte“ perskaitė, kad AB „L“ parduoda tą patį namą, esantį ( - ), aukciono būdu, pradinė kaina - apie 390 000 Lt. V. prašoma kaina buvo gerokai didesnė. Likus nedaug laiko iki konkurso, V. paskambino jam ir pasakė, kad reikia paduoti paraišką, todėl su juo nuvažiavo į AB „L“ būstinę, esančią prie stoties. Ten M. J. parašė, kad būdamas A. V. įgaliotu asmeniu, nori dalyvauti aukcione, nurodė 590 000 Lt, kaip siūlomą kainą. Tokią sumą nurodė rašyti V.. Neprisiminė paraiškos formos, paprašė dėl blogos rašysenos ten dirbusių merginų paslaugos parašyti, pats tik pasirašė. Ką rašyti sakė V.. AB „L“ davė kažkokį voką, kurį jis užklijavo ir paliko AB „L“ kontoroje, kažkokiame skyriuje, pas kažkokią mergaitę. Vėliau iš AB „L“ paskambino moteris ir pasakė, kad liudytojas laimėjo aukcioną, kad reikia sumokėti pinigus ir pasirašyti sutartį. Liepė atvažiuoti prie AB „L“, esančio ( - ) Sutartyje buvo parašyta, kad A. V. perka pastatą už 590 000 Lt. Nežinojo, ar V. asmeniškai dalyvavo aukcione, nes jis apie tai nieko nesakė. Po sutarties pasirašymo sumokėjo V. apie 40 000 - 50 000 Lt honorarą už tarpininkavimą. Prie liudytojo nurodyto vardo V. pareigūnai įrašė pavardę S. sakydami, kad jo yra tokia pavardė (t. 5, b.l. 186-187).

802008-05-30 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-171 užfiksuota, kad 2007-12-07, nuo 10.01 iki 10.02 val., ( - ) parapijos klebonas V. S. paskambino A. B. dėl AB „L“ priklausančių patalpų ( - ) įsigijimo. A. B. pranešė, kad sprendimas dėl minėto objekto bus tik kitais metais (t. 1, b.l. 60-62).

812008-05-30 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-179 užfiksuota, kad 2007-12-07, nuo 11.07 iki 11.10 val., telefoninio pokalbio metu E. V. pasakė A. B., kad „vėl ( - ) klebonas pas ministrą nubėgo“. A. B. nurodė, jog jis sakė, „kad ne šiais metais, kitais metais bus jam“. Po to jie aptarė dėl AB „L“ priklausančių patalpų, esančių ( - ), pardavimo ( - ) parapijos klebonui. E. V. nurodė, kad „Tai forminam mes ją. Jie mane į.... Tas klebonas jau, nežinau, man įvarys, ten jis kokią nors... <...> Nu, jau, žinai, man ne pirmą kartą skambina ir, nu...“.Po to, išteisintasis sakė, kad jis pažadėjo klebonui, jog per valandą bus paskambinta ir pasakyta, „koks statusas ir kada realiai ten galima sutvarkyt“. E. V. paprašė A. B. „suforminti“ kuo greičiau (t. 1, b.l. 63-66).

822008-05-30 operatyvinių veiksmų atlikimo protokoluose Nr. S6-14-178, Nr. S6-14-177, Nr. S6-14-175 užfiksuota, kad 2007-12-21, nuo 14.00 val. iki 14.03 val., 2007-12-22, nuo 9.00 val. iki 9.01 val., 2008-02-25, nuo 9.31 val. iki 9.32 val., telefoninių pokalbių metu A. B. ir V. S. aptarinėjo dėl galimybės parduoti AB „L“ priklausančias patalpas ( - ) šio miesto parapijai (t. 1, b.l. 67-70, 71-73, 74-76).

832008-05-30 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-176 užfiksuota, kad 2008-02-29, nuo 13.18 val. iki 13.19 val., telefoninio pokalbio metu V. S. klausė A. B. dėl dominančių patalpų kainos. Pastarasis atsakė, kad „kažkur bus iki 50 000“ (t. 1, b.l. 77-79).

842009-01-09 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-4 užfiksuota, kad 2008-04-16, nuo 11.49 val. iki 12.00 val., A. B. darbo kabinete pastarasis su R. N. aptarė apie ( - ) parduodamas patalpas. R. N. pasakė, kad „bet kokią jis gražią kainą užrašė <...> Septyni skaičius, septyni, septyni, septyni, septyni.....“. A. B. nurodė, kad „reikia gauti iš jo pasiūlymą septyniasdešimt du“, jis pasitikslino, „ar ten septyniasdešimt didžiausia suma buvo, taip?“. R. N. pasakius, kad kunigas tiek nemokės, nuteistasis nurodė, kad „turi perspėti jį“. Vėliau A. B. paskambino V. S. ir pranešė, kad „mes pažiūrėjom, buvo pasiūlyta kaina, žinokit, septyniasdešimt tūkstančių <...>. Jūsų kaina buvo mažiausia <...>. Didžiausią septyniasdešimt pasiūlė moteris kažkokia. O jūs, jūs, jūs aišku gi nemokėsit tokių pinigų. Gerai. Ruošiu“. R. N. paklausus, ką V. S. sakė, A. B. nurodė, kad „sako nieko tokio <...>. Sako, su ganytoju pasitarsiu, duosiu atsakymą. Jeigu mokės daugiau, parduosim jam“. R. N. paklausus, kaip su šituo konkursu bus, ar jis laikomas neįvykusiu, o jie negali laukti kunigo pasiūlymo, nuteistasis nurodė, kad „aš pasitarsiu <...> kokia ten, kokia situacija yra, kaip pasakys man <...>. „Nu tai bus dokumentai, nu“. R. N. parodė, kad „bus atbuline data tada, čia vi...“., A. B. pritarė sakydamas „Nu“ (t. 1, b.l. 80-83).

852009-01-12 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-10 užfiksuota, kad 2008-04-21, nuo 9.42 val. iki 9.49 val., A. B. darbo kabinete R. N. pasakė nuteistajam, kad „tai va, tai nepasirašė vieno įsak... šio...“. A. B. paklausė, „V. buvo, a ne?“, į ką ši atsakė, kad „buvo vat, tik ką dabar aš sulauk...“. Nuteistajam paklausus, ko nepasirašė, R. N. nurodė, kad „dėl kunigo. <...> Da pasirašytų (neaiškiai) nori ministrui. <...> kitus pasirašė“. Vėliau A. B. paklausė, „tai ką, jau dabar viskas, pasirašė?“, ji atsakė, kad „dabar galit, išskyrus, D. negalim dar siųsti“ . <...> „D. negalim, nes ( - ) nėr. Jisai po pietų sakė grąžins <...>“. Nuteistasis pasakė, kad „( - ) nesiųsim. Bet neaišku, kaip bus. Jeigu ( - ) nepasirašys“, <...> nes čia, kur nutarę klebonui į parapiją jeigu, (neaiškiai). Mes tris dienas nuo pasirašymo. Jeigu šiandien pasirašė, dvidešimt pirmo“. R. N. pasakė, kad „jo... ne, aštuonioliktos dienos bus atsakymas“. Nuteistasis pritarė tam. Vėliau A. B. paklausus „D. skirtas, taip?“, ji pasakė, kad „nu vat, D., ką daryt? Nu palikim tą dar“. Į tai nuteistasis atsakė, kad „tai jeigu rašto nepasirašo, tai nėra ko“. R. N. paklausus, ar „kainas jiems galim sakyt, ar ne?“, A. B. nurodė, kad „didesnę kainą pažymim ir viskas. <...> Nes čia ne aukcionas. Čia atviras konkursas. <...> Mes pranešim, kad jūs ten, ačiū už dalyvavimą <...> pasiūlyta buvo didesnė kaina ir viskas“ (t. 1, b.l. 84-88).

862009-01-13 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-15 užfiksuota, kad 2008-04-24, nuo 9.01 val. iki 9.04 val., A. B. darbo kabinete pastarasis pasakė R. N., kad „jūs neįsivaizduojate, kame problema yra, nes turime visus kartu pasirašinėt, mes dabar visus išleidžiam aštuoniolikto a ne lygtai, jeigu ką, kodėl mes jį vilkinam, vo čia yra problema. Reikia perrašyti protokolą“. R. N. nurodė, kad „aš perrašiau jau“. Nuteistasis pasakė, kad „čia kažkaip tai reikia, nu, nežinau, arba..“, į ką R. N. parodė, kad „koks skirtumas, aš išplėšiu tą lapą ir naują parašysiu, čia yra smulkmena“. A. B. pasakė, kad „mes turime pranešti“, į ką R. N. nurodė, kad „mes turim pranešti kok... laimėtojui, o ne pralaimėtojui, pirmos vietos laimėtojui turim pranešti, mes užrašysim datą aštuoniolikto. Yra langelis paliktas aštuonioliktai dienai, kunigui, klebonui“. Ji vėliau taip pat pasakė, kad „aštuonioliktai dienai yra įsakymas paliktas, langelis. <...> Paliktas tuščias langelis įsakymui aštuonioliktai dienai“. A. B. dar kartą pasitikslino, ar protokolai parašyti, į ką R. N. patvirtino, kad perrašė juos. Vėliau ji nurodė, kad „tai man reikia šito (neaiškiai) reikia protokolą pasirašyti. <...> Ir reikia pasirašyt, kad jūs pasirašytumėte...“. <...> Aš rytoj nešu (neaiškiai) pasirašysit, jeigu rytoj viskas tvarkoj, mes pasirašom, jeigu V. rytoj pasirašytų įsakymą ir mes viskas. <...> Jis aštuonioliktos dienos data pasirašo, sakė“ (t. 1, b.l. 89-92).

872009-09-07 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole užfiksuota, kad 2008-04-24, nuo 9.01 val. iki 9.02 val., A. B. paskambino H. K. ir pasakė, kad „žinokit, aš norėsiu rytoj turėti iš ryto jo (klebono) raštą“ <...>. „Iki valdybos posėdžio“. H. K. patvirtino, kad raštas bus atvežtas (t. 1, b.l. 93-94).

882009-01-08 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-3 užfiksuota, kad 2008-04-24, nuo 9.46 val. iki 9.47 val., E. V. darbo kabinete pastarasis pokalbio su A. B. metu pasakė, kad „vakar dar buvau pas ministrą, žinai, jisai, tipo, klausia, kaip klebonas? Pasakiau, kad sutvarkyta“. A. B. atsakė teigiamai, taip pat jis pasakė, kad „supranti, sakau tris dienas, kai nuo aštuonioliktos pasirašė, ( - ) patvirtino mūsų sprendimą, komisijos, per tris dienas turėjom pranešti visiem. Tai klebonas, tegu jis ten sakys, kad gavo kitaip, rytoj man iš ryto K. turi kažkaip, kažkokiu būdu perduoti jo tą pasiūlymą penkiolikta data“. Išteisintasis pasakė „supratau“. Be to, A. B. paaiškino, kad „aną sunaikinom, į seną voką lyg tai įdėjom, atplėšėm, protokolus pakeitėm, užrašą pakeitėm“. E. V. nurodė, kad „dar čia tarp mūsų, pasakysiu vieną, jeigu praeis tas keitimas a ne, tai vyrai komisą kažkokį tai gausit, taip man pasakė“. Nuteistasis atsakė, kad „ai, nu tai neblogai, a ne?“ (t. 1, b.l. 95-96).

892009-01-14 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-16 užfiksuota, kad 2008-04-25, nuo 9.00 val. iki 10.16 val., A. B. darbo kabinete pastarasis pasakė R. N., kad „A. bus. Nuneši paskui A.“. R. N. paklausus, ką nunešti, nuteistasis pasakė, kad protokolą. R. N. paaiškino, kad „aš jau pasirašiau, mes su A. pasirašėm protokolą“. A. B. pasakė, kad „tai labai gerai“. R. N. paaiškino, kad „dabar jūsų reikia parašų“. Vėliau A. B. nurodė R. N., kad „įdėsi seną voką, gerai?“, ši atsakė, kad „šitą jūs išnaikinkit, šitą reikia būtinai išnaikint, va dabar naująjį <...> „ne, aš netaisysiu, aš nauj... aš naują lapą“. A. B. pritarė tam. Tada R. N. parodė, kad „jau čia pamatys trinta ar taisyta, jau jokiais būdais negalima“. Nuteistasis parodė, kad „tai va, įdėsit va seną voką“. R. N. pasakė, kad „aš parašiau, tai parašytų, kad ... o senas vokas, mes gavom dvidešimt aštunto“. A. B. nurodė, kad „pridėsi šitą voką, o aną, šitą naikinkit“. Vėliau pokalbio metu R. N. paragino A. B. pasirašyti protokolą ir nurodė, kad „tada nunešiu pas, pas V. pasirašyt šitą“, be to, priminė, kad „o šitos dar nepasirašinėsit atsakymui? Kai V. pasirašys įsakymą, tada“. Nuteistasis dar nurodė, kad „žinai, man kokio rašto reikia, kad mes jam parduodam, kunigui tam“. R. N. paaiškino, kad „irgi aštuonioliktą dieną mes turim kunigui parašyt. <...> jis turi išeit aštuonioliktą, mes negalim šiandien parašyt“. A. B. sutiko su tuo. R. N. taip pat nurodė, kad „šitiem neigiamiems mes išsiųsim šiandien, a kad jisai gavo vėliau, tai mes nekalti. Pas mus paštas blogai veikia“. Nuteistasis vėliau pasakė, kad „( - ) patvirtino aštuonioliktą, per tris dienas pranešam. <...> O mes tą pačią pranešam“ (t. 1, b.l. 97-101).

902009-01-08 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-2 užfiksuota, kad 2008-05-10, nuo 12.53 val. iki 12.55 val., E. V. darbo kabinete pastarasis telefoninio pokalbio metu pasakė, kad „Laba diena, ministre. <...> jeigu į ( - ) važiuos, tai jau klebonas turėtų būti patenkintas. Nes mes pas...pasirašėm sutartį. Kartu buvom susitikę su juo. Ė, viskas, viskas tvarkoj. Oi ten nenoriu aš, ministre, jūsų, kaip čia, labai sudėtinga ten situacija buvo, bet viskas gerai“ (t. 1, b.l. 102-103).

912009-01-26 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-21 užfiksuota, kad 2008-07-22, nuo 9.04 val. iki 9.33 val., A. B. darbo kabinete susirinko AB „L“ Komisijos nariai A. B., J. K., R. N. ir A. S.. Komisija atplėšė vokus su pasiūlymais pirkti parduodamą pastatą, esantį ( - ), Vilniuje. A. B. nurodė, kad Z. D. pateikė 549 000 Lt pasiūlymą už minėtą objektą, atsiskaitymo terminas - per 30 dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. V. S. pateikė 540 000 Lt pasiūlymą, atsiskaitymo terminas - per 10 dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. UAB „B“ pateikė 590 000 Lt pasiūlymą, atsiskaitymo terminas - per 90 dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. A. D. pateikė 545 000 Lt pasiūlymą, atsiskaitymo terminas - per 15 dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. A. B. pasakė, kad „aš su, V. informuosim. Tada spręsim, su kuo mes čia, kaip čia mes ir kiek... <...> Man šiandien reikia pinigų“. Nuteistasis telefoninio pokalbio su E. V. metu nurodė, kad už pastatą, esantį ( - ), Vilniuje, didžiausias pasiūlymas buvo 590 000 Lt, „tai, faktiškai tas parduotas. Jo šitą parduodam“. Vėliau nuteistasis paaiškino E. V., kad UAB „B“ direktorius siūlo atsiskaityti per 90 dienų nuo pirkimo-pardavimo pasirašymo dienos, kiti visi nurodė po trisdešimt dienų atsiskaityti. Nuteistasis nurodė E. V., kad „mes paruošiam protokolą ir duodam jums“ (t. 1, b.l. 108-115).

922009-01-22 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-20 užfiksuota, kad 2008-07-23, nuo 9.15 val. iki 10.22 val., A. B. darbo kabinete vyko pokalbis tarp A. B. ir Z. D. bei V. S.. Z. D. pasakė, kad pralaimėjo, „bet mes galim pirkt šiandien, rytoj“. A. B. nurodė, kad „<...> keturi pasiūlymai buvo gauti. Ir mes įforminam, komisija yra tik sprendžiamoji. ( - ), pavyzdžiui, pritaria, tada mes teikiam valdybai, kadangi... kodėl čia, čia lygtai nereikėtų... gerai, ( - ) dabar, ir matot, tas yra duotas terminas, yra tris mėnesius (neaiškiai) nebuvo. Aišku, čia mes klaidą padarėm“. Z. D. paklausus, ką jiems dabar daryti su objektu, esančiu ( - ), t. y. laukti ar nelaukti, nuteistasis parodė, kad „ne, tai laukiat dabar, viskas. Gausit pranešimą, protokolą, kai patvirtina, kai tik ( - ) patvirtina protokolą, mes jums pranešim“. Be to, A. B. paaiškino, kad „aš norėsiu dar patikslinti, nes tris mėnesius mes negalim laukti. <...> Tai jeigu jie nesumažins termino, tada žiūrėsim, gal mums netinka tos jų sąlygos. Aš sakiau ( - ), sakau, žiūrėkit, yra du pasirinkimai. Penki su pusę mėnuo arba trys mėnesiai, jeigu yra keturiasdešimt tūkstančių brangiau“. Z. D. nurodė, kad „mes tai mėnesio nenorim. Mes norim šiandien, šiandien, rytoj padaryt“. <...> Pirkėjas pas mus yra. Ir mes, žinot kaip, jeigu mes, tarp mūsų kalbant, taip, jeigu mes parduosim jūsų pastatus, ten navarą mes pasidalinsim, mes nenorim susikišt visko. <...> Pasidalinsim. Ateisim, padėsim pinigus ir pasidalinsim“. Vėliau A. B. paklausė, ar jie negali kainos padidinti, „paprašyt kainą penki devyniasdešimt, bet sutart, kad terminai visai kitokie“. <...> Nes jeigu iki dabar kol mes protokolo neparašėm. Nes pasiūlymai visi. Ir mes esam...“. Z. D. nurodė, kad „tai mes susitinkam dabar, nuvažiuojam“. Pastarajam pasitikslinus, ar buvo pasiūlyta 590 000 Lt už objektą ( - ), nuteistasis patikslino, kad „lygiai pasiūlė. Pasiūlė tai taip, bet vieni siūlo per tris mėnesius, jūs siūlot, tegu būna, trisdešimt dienų bėgyje“. Z. D. pritarė. A. B. toliau tęsė, kad „tai yra rimtesnis variantas. Mes renkamės variantą, kaina ta pati, mes renkamės kitą variantą, tai yra terminus. <...> Komisija taip nusprendė, o mes tą, nu pakeičiam. <...> Galima vieną kitą pakelt, bet mes, komisija, nusprendžia, kad čia yra patraukliau dėl termino. <...> Jūs nurodėt, pavyzdžiui, arba savaitės bėgyje, arba po, po sutarties pasirašymo per savaitę, per dešimt dienų pervedam“. Tada A. B. su Z. D. sutarė, kad šis nuvažiuos pasitarti dėl naujo pasiūlymo pateikimo. Nuteistasis nurodė, kad „jeigu jūs tą darot, tada... nes mes šiandien norim protokolą.... <...> kuo greičiau visą šitą padaryti“. Vėliau Z. D. patikslino, kad „mums svarbiausia žinot kaip, kad tuščiai nelakstyt, kaip sakoma. Mes norim ir uždirbt, ir jums, ė, kaip sakoma, padėti ir pasidalinti, bet kad tuščiai tas“. A. B. nurodė, kad „man tai svarbiausia, reikia kuo greičiau man parduoti tas, kas neverta laikyti ir nemokėti pinigų už tai“. Vėliau nuteistasis kartu su Z. D. aptaria, kokią naują pasiūlymo kainą reikia nurodyti, kiek trunka laiko procedūra dėl sutarties pasirašymo. A. B. paaiškino, kad „nubėga R., jinai viską susako, viską paruošia. Jis ateina tik pasirašo ir išeina. Bet be to. Paskui ateina pirkėjas, savo parašus padeda“. Vėliau nuteistasis paskambino R. N. ir paklausė, ar ji ką nors sakė UAB „B“ dėl atviro konkurso rezultatų. A. B. pasakė Z. D., kad ji paskambino minėtai bendrovei ir pranešė, jog tenkina pasiūlymo kaina, bet ne terminas, todėl „daugiau kainos negalim kelti“.

93Z. D. ir V. S. grįžus į A. B. darbo kabinetą, Z. D. pranešė nuteistajam, kad viskas sutarta. A. B. nurodė, kad „gerai. Tai dabar jūs buvot pateikę pasiūlymą“. Z. D. pasakė, kad „perrašyt reikia pasiūlymą, į tą patį voką įdėsim ir viskas. Tik terminą nurodysim, kad iškart perka ir viskas“. Iš karto po to A. B. paskambino R. N. ir pasakė, kad „R., atvažiuos vyrai pas tave. <...> Tai atveš pasiūlymą. O tu žinosi, ką daryt. O aš einu pas ( - )“. Nuteistasis paskambino E. V. sekretorei ir paklausė, ar ( - ) yra savo darbo vietoje. Po to A. B. aptarė su Z. D. dėl UAB „B“ pasiūlymo ir ką nuteistajam reikės daryti su tuo. Z. D. ir V. S. išėjus iš kabineto, A. B. paskambino R. N. ir pasakė, kad „V. atsiuntė jau protokolą. Kai atvažiuos jie <...>, ten pažiūrėkit. Nes bet kokiu atveju mes turim, turėsim vis tiek, aš tada paskambint šitam ar pati. Ar jie terminus gali sumažint, nes kaina ta pati. <...> Jeigu jie vis tiek trys mėnesiai, supranti, tada mūsų netenkina. Nes jie gali tą pačią dieną. Tai labai gerai. <...> Mes, kai bus patvirtintas protokolas, mes užklausim ir tiek. Kadangi kaina ta pati, logiška. <...> Tai gerai, komisija, tada mes pasiūlykim tą antrą variantą, kadangi terminai yra mažesni. Ir jis patvirtins ir bus gerai“ (t. 1, b.l. 116-126).

942009-01-21 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-18 užfiksuota, kad 2008-07-25, nuo 9.05 val. iki 9.09 val., A. B. darbo kabinete pastarasis paklausė R. N. „ir šitą, nepasirašė dar V. šito protokolo?“, į ką R. N. atsakė, kad „V. šito nereikia pasirašyt. Jisai pasirašė... <...> jis tvirtina pagal šitą protokolą. Jisai, o mes sukeisim tuos protokolus, raštinėj pakeisiu, aš šitą įdėsiu, kad man... išimsiu tą seną. Jisai, jisai kiekvieno atskirai netvirtina. Jis visą šitą. <...> Jis tvirtina rezultatus. Ir pagal šitą protokolą. Ir viskas“. Po to R. N. nurodė, kad „va, dabar V., va, aš nunešiu notarei jau šitą. Jisai davė tokį įgaliojimą. Va, V. įgalioja ten savo buhalterę ten tokią taip ir taip, reiškias, pasirašyt. V. laimėjo. A, koks mums skirtumas“. A. B. paklausė, ar „tiksliai jis pirks, nebus čia kokių nesąmonių? Raštą, viską sutvarkė, raštą?“. R. N. atsakė, kad „sutvarkėm, viską padarėm, visą knygą perrašėm. Nes jau buvo į knygą įrašytos visos“. Nuteistasis pritarė tam. A. B. paklausus, „kada forminsim dabar?“, R. N. patikslino, kad susitarė su notaru, viskas vyks kitos savaitės antradienį, susitarė ir su E. V. (t. 1, b.l. 127-129).

952009-01-21 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-19 užfiksuota, kad 2008-07-30, nuo 13.46 val. iki 13.53 val., A. B. darbo kabinete pastarasis susitiko su Z. D. ir V. S.. Z. D. pasakė, kad „šitą, nu ką, labai nedaug uždirbom, bet čia...čia jums, kad reik dalintis. Šitą, nu bet vis tiek padarėm“. Po to, jie aptarė kai kuriuos kitus objektus, priklausančius AB „L“ (t. 1, b.l. 130-134).

96AB „L“ 2010-07-28 raštu pateikė AB „L“ ( - ) E. V. 2007-12-19 įsakymą Nr. 1-527, kuriuo sudarė Komisiją, susidedančią iš Komisijos pirmininko A. B. (( - )), Komisijos narių A. L., R. N., J. B. ir A. S.; taip pat AB „L“ ( - ) E. V. 2008-06-10 įsakymą Nr. 1-294, kuriuo Komisijos narys A. L. pakeistas J. K.; taip pat AB „L“ ( - ) E. V. 2008-06-27 įsakymą Nr. 1-339, kuriuo Komisijos narė J. B. pakeista V. J. (t. 2, b.l. 114-117).

972009-09-04 poėmio metu iš AB „L“ buvo paimti dokumentai, susiję su AB „L“ patalpų, esančių ( - ), pardavimu, t. y. ( - ) 2008-03-21 75 000 Lt pasiūlymas įsigyti AB „L“ nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ) (t. 2, b.l. 14), išsiųstas 2008-03-21 (t. 2, b.l. 15); A. D. 70 000 Lt pasiūlymas dėl minėto objekto, išsiųstas 2008-04-10 (t. 2, b.l. 20-21); Komisijos 2008-04-16 posėdžio protokolas, kuriame nutarta parduoti AB „L“ nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), ( - ). Šis protokolas pasirašytas A. B., R. N. ir A. S. (t. 2, b.l. 24-25); AB „L“ ( - ) E. V. 2008-04-18 įsakymas Nr. 1-207 patvirtinti atviro konkurso rezultatus su pirkėju ( - ) pagal Komisijos 2008-04-16 protokolo 2.1. punktą (t. 2, b.l. 26); AB „L“ 2008-04-18 pranešimas klebonui V. S., pasirašytas A. B., kaip ( - ), apie laimėtą konkursą (t. 2, b.l. 27); 2008-05-07 pirkimo-pardavimo sutartis dėl minėtų patalpų pardavimo, pasirašyta tarp AB „L“ ( - ) E. V. ir V. S. (t. 2, b.l. 28-30).

98To paties 2009-09-04 poėmio metu iš AB „L“ buvo paimti dokumentai, susiję su AB „L“ pastato, esančio ( - ), Vilniuje, pardavimu, t. y. V. S. 2008-07-03 540 000 Lt pasiūlymas, atsiskaitant per 10 dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos (t. 2, b.l. 38); UAB „B“ 2008-07-21 590 000 Lt pasiūlymas, atsiskaitant per 90 dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. R. N. parašu patvirtinta, kad vokas gautas tą pačią dieną (t. 2, b.l. 42-43); A. V. 2008-07-03 590 000 Lt pasiūlymas, pateiktas per įgaliotinį M. J., atsiskaitant pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dieną. V. J. parašu patvirtinta, kad vokas gautas 2008-07-08 (t. 2, b.l. 44-46); Komisijos 2008-07-22 posėdžio protokolas, kuriame nutarta parduoti AB „L“ nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), Vilniuje, A. V.. Šis protokolas pasirašytas A. B., V. J., R. N., J. K. ir A. S. (t. 2, b.l. 47-48); AB „L“ ( - ) E. V. 2008-07-23 įsakymas Nr. 1-387 patvirtinti atviro konkurso rezultatus pagal Komisijos 2008-07-22 posėdžio protokolą (t. 2, b.l. 49); AB „L“ 2008-07-25 pranešimas A. V., pasirašytas A. B., kaip ( - ), apie laimėtą konkursą (t. 2, b.l. 50); AB „L“ 2008-07-25 pranešimas UAB „B“, pasirašytas A. B., kaip ( - ), kad konkursą laimėjo kitas dalyvis (t. 2, b.l. 51); 2008-07-30 pirkimo-pardavimo sutartis dėl minėto pastato pardavimo, pasirašyta tarp AB „L“ ( - ) E. V. ir A. V. įgalioto asmens M. J. (t. 2, b.l. 54-59).

992009-09-16 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo metu iš AB „L“ Turto valdymo skyriaus buvo paimtas ir apžiūrėtas AB „L“ Nekilnojamojo turto pardavimo pirkėjų registracijos žurnalas, kurio pirmieji lapai yra išplėšti, ( - ) pasiūlymas registruotas 2008-03-28 (eilės Nr. 1) - 75 000 Lt, nėra Z. D. pasiūlymo, bet yra A. V. pasiūlymas, registruotas 2008-07-03 (eilės Nr.18) - 590 000 Lt (t. 2, b.l. 61-64).

100AB „L“ 2009-09-25 raštu pateikė pateikė AB „L“ ( - ) 2006-12-15 įsakymu patvirtintą Nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos aprašą bei vėlesnius jo pakeitimus (t. 2, b.l. 66-75).

101AB „L“ 2009-12-31 raštu pateikė AB „L“ ( - ) E. V. 2008-04-18 įsakymą Nr. 1-207 patvirtinti atviro konkurso rezultatus su pirkėju ( - ) pagal Komisijos 2008-04-16 protokolo 2.1. punktą. Šį įsakymą vizavo A. B., A. S. ir R. N. (t. 2, b.l. 108-109). Taip pat buvo pateiktas AB „L“ ( - ) E. V. 2008-07-23 įsakymas Nr. 1-387 patvirtinti atviro konkurso rezultatus pagal Komisijos 2008-07-22 posėdžio protokolą. Šį įsakymą vizavo A. B., J. K. ir R. N. (t. 2, b.l. 110).

102Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, išteisinamajame nuosprendyje E. V. atžvilgiu išdėstytos teismo išvados neatitinka bylos aplinkybių, todėl šis nuosprendis yra naikinamas bei priimamas naujas apkaltinamasis nuosprendis (Lietuvos Respublikos BPK 329 str. 2 p.).

103Nepritartina pirmosios instancijos teismo padarytai išvadai, kad byloje nėra surinkta patikimų ir neabejotinų įrodymų, patvirtinančių, jog E. V. padarė jam inkriminuojamus nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d., 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. (dėl objekto, esančio ( - ), pardavimo), taip pat Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d., 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. (dėl objekto, esančio ( - ), Vilniuje, pardavimo).

104Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos BPK 20 str. 5 d., teisėjai įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Būtina sąlyga vertinant įrodymus - vidinis įsitikinimas turi būti pagrįstas išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Šio straipsnio prasme, teismui nei vienas įrodymas neturi iš anksto nustatytos galios, turi būti įvertintas kiekvienas įrodymas atskirai ir įrodymų visuma.

105Dėl AB „L“ patalpų, esančių ( - ), pardavimo liudytojo V. S. teisiamajame posėdyje duotais parodymais nustatyta, kad ( - ) parapija turėjo interesą įsigyti minėtas patalpas. Liudytojas bendravo šiuo klausimu su J. B., tuometiniu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministru, kuris davė AB „L“ ( - ) E. V. telefono numerį. Paskambinus E. V., pastarasis pasakė, kad bus skelbiamas konkursas dėl minėtų patalpų pardavimo, ir davė A. B. telefono numerį (t. 6, b.l. 24-25). Liudytojas V. S. davė tokius pačius parodymus ikiteisminio tyrimo metu (t. 3, b.l. 6-8, 11-12, 52-55). Liudytojas A. J. teisiamojo posėdžio metu taip pat patvirtino, kad ( - ) klebonas domėjosi AB „L“ priklausančiomis patalpomis ( - ) (t. 6, b.l. 22-23). Tokia išvada darytina analizuojant operatyvinio tyrimo veiksmų atlikimo metu gautus garso įrašus ir jų pagrindu surašytus operatyvinių veiksmų atlikimo protokolus, iš kurių matyti, jog V. S. 2007 m. gruodžio ir 2008 m. vasario mėnesiais intensyviai bendravo su A. B. siekdamas sužinoti minėtų patalpų statusą, galimybę įsigyti jas, kokia galėtų būti preliminari tokių patalpų kaina (t. 1, b.l. 60-62, 67-79). Atkreiptinas dėmesys, kad 2007-12-07, nuo 11.07 iki 11.10 val., garso įraše ir jo pagrindu surašytame 2008-05-30 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-179 užfiksuota, jog telefoninio pokalbio metu E. V. kartu su A. B. aptarė klausimą dėl AB „L“ priklausančių patalpų ( - ). Šio pokalbio metu buvo kalbama dėl klebono noro įsigyti minėtas patalpas, t. y. E. V. pasakė, kad „vėl ( - ) klebonas pas ministrą nubėgo“, „Tai forminam mes ją. Jie mane į.... Tas klebonas jau, nežinau, man įvarys, ten jis kokią nors...“, „Nu, jau, žinai, man ne pirmą kartą skambina ir, nu...“. Telefoninio pokalbio pašnekovai sutarė, kad A. B. išsiaiškins situaciją dėl AB „L“ priklausančių patalpų ( - ) ir paskambins V. S.. Be to, E. V. paprašė A. B. „suforminti“ kuo greičiau šį klausimą (t. 1, b.l. 63-66). Visos minėtos aplinkybės neleidžia abejoti tuo, kad E. V. ir A. B. žinojo, jog ( - ) klebonas V. S. ( - ) parapijos vardu siekė įsigyti AB „L“ priklausančias patalpas ( - ). Išteisintasis prašė A. B. išspręsti šį klausimą kuo greičiau. Tai paneigia pirmosios instancijos teismo teiginį, kad V. S. kelis mėnesius siekė, jog būtent ( - ) parapija galėtų įsigyti parduodamą pastato dalį, tačiau E. V. nesiėmė jokių veiksmų, kad procesas būtų paspartintas.

106Komisijos, kurioje dalyvavo A. B., R. N. ir A. S., 2008-04-16 posėdžio protokole užfiksuota, jog nutarta parduoti AB „L“ nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), ( - ) (t. 2, b.l. 24-25). AB „L“ ( - ) E. V. 2008-04-18 įsakymu Nr. 1-207 patvirtino atviro konkurso rezultatus su pirkėju ( - ) pagal Komisijos 2008-04-16 protokolo 2.1. punktą (t. 2, b.l. 26). Byloje esančių įrodymų visuma (liudytojų V. S., A. D., kaltinamosios R. N. parodymais, 2008-04-16 tarp A. B. ir R. N. įvykusio pokalbio garso įrašu) įrodyta, kad Komisija 2008-04-16 posėdžio metu nustatė, jog be kitų pateiktų pasiūlymų pirkti minėtas patalpas buvo A. D. pasiūlymas (70 000 Lt) bei V. S. pasiūlymas (47 777 Lt), o laimėtoja buvo pripažinta A. D.. R. N. teisiamojo posėdžio metu patvirtino, kad dėl A. D., kaip laimėjusios konkursą, buvo surašytas ir pasirašytas protokolas (t. 6, b.l. 71). Liudytojas V. S. baudžiamojo proceso metu nuosekliai parodė, kad iš karto po konkurso A. B. paskambino jam ir pranešė, kad ( - ) parapija pralaimėjo konkursą, nes pasiūlė mažiausią kainą, ir paklausė, ar nenori jos pakelti. Tokią įvykio eigą patvirtina 2008-04-16, nuo 11.49 val. iki 12.00 val., garso įrašas ir jo pagrindu surašytas 2009-01-09 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolas Nr. S6-14-4, kuriame užfiksuota, jog A. B. darbo kabinete nuteistasis pokalbio su R. N. metu dėl V. S. pateikto pasiūlymo paskambino pastarajam su klausimu, ar šis nenori pateikti didesnį pasiūlymą už AB „L“ priklausančių patalpų ( - ) įsigijimą. V. S. pasakė, kad pasikalbės šiuo klausimu su vyresnybe. Po pokalbio su klebonu A. B. pasakė R. N., kad „jeigu mokės daugiau, parduosim jam“. R. N. paklausus, kaip su šituo konkursu bus, ar jis laikomas neįvykusiu, o jie negali laukti kunigo pasiūlymo, nuteistasis nurodė, kad „aš pasitarsiu <...> kokia ten, kokia situacija yra, kaip pasakys man <...>. „Nu tai bus dokumentai, nu“. R. N. parodė, kad „bus atbuline data tada, čia vi...“., A. B. pritarė sakydamas „Nu“ (t. 1, b.l. 80-83). Taigi, A. B. savo iniciatyva pranešė V. S., kad šis, norėdamas įsigyti AB „L“ priklausančias patalpas ( - ), gali pateikti naują didesnės nei 70 000 Lt vertės pasiūlymą, t. y. daugiau nei pasiūlė A. D.. Be to, A. B. pritarimas R. N., kad dokumentai bus atgaline data, rodo, jog jis suprato, kad forminant ( - ) parapiją, kaip konkurso dėl AB „L“ priklausančių patalpų ( - ) laimėtoją, reikės imtis neteisėtų veiksmų. A. B. minėto pokalbio su R. N. metu nurodė, kad jis pasitars dėl susidariusios situacijos šiame konkurse. Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad A. B. ruošėsi pasitarti su E. V., nes šis buvo A. B. tiesioginis viršininkas, kuris tvirtindavo konkurso rezultatus. Todėl be E. V. žinios A. B. negalėjo visiškai savarankiškai veikti šioje situacijoje.

107Analizuojant 2008-04-21, nuo 9.42 val. iki 9.49 val., garso įrašą, taip pat jo pagrindu surašytą 2009-01-12 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolą Nr. S6-14-10, konstatuotina, kad minėtu laiku A. B. darbo kabinete R. N. pranešė A. B., kad E. V. nepasirašė vieno įsakymo, t. y. dėl asmens, pripažinto laimėtoju įsigyti AB „L“ priklausančias patalpas ( - ). Be to, R. N. informavo A. B., kad A. D. dar negalima siųsti atsakymo apie konkurso rezultatus, nes dar nėra įsakymo dėl minėtų patalpų laimėtojo, o E. V. sakė grąžins įsakymą po pietų. A. B. pasakė R. N., kad „( - ) nesiųsim. Bet neaišku, kaip bus. Jeigu ( - ) nepasirašys“, <...> nes čia, kur nutarę klebonui į parapiją jeigu, (neaiškiai). Mes tris dienas nuo pasirašymo. Jeigu šiandien pasirašė, dvidešimt pirmo“. R. N. pasakė, kad „jo... ne, aštuonioliktos dienos bus atsakymas“ (t. 1, b.l. 84-88). Šis pokalbis tarp A. B. ir R. N. patvirtina, kad dar nebuvo žinoma, ar V. S. pateiks naują didesnės vertės pasiūlymą įsigyti AB „L“ priklausančias patalpas ( - ). Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo abejoti, kad E. V. nepasirašė R. N. minimo įsakymo būtent dėl A. D. pripažinimo konkurso laimėtoja įsigyti minėtas patalpas. Šiuo atveju visų įsakymų pasirašymas dėl konkurso laimėtojų, išskyrus dėl A. D., nesiekiant, kad V. S. ( - ) parapijos vardu turėtų realią galimybę įsigyti AB „L“ priklausančias patalpas ( - ), yra nelogiškas E. V. elgesys. Priešingai, išteisintojo delsimas pasirašyti minėtą įsakymą patvirtina, kad buvo siekiama išsiaiškinti, ar V. S. iš tikrųjų pateiks naują didesnės vertės pasiūlymą nei A. D. dėl AB „L“ priklausančių patalpų ( - ).

1082008-04-24, nuo 9.01 val. iki 9.04 val., garso įraše, taip pat jo pagrindu surašytame 2009-01-13 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-15 užfiksuota, kad A. B. darbo kabinete nuteistasis pasakė R. N., jog reikia perrašyti Komisijos 2008-04-16 posėdžio protokolą. R. N. informuoja, kad jau perrašė šį protokolą, ji išplėš Nekilnojamojo turto pardavimo pirkėjų registracijos žurnalo lapą ir parašys naują, be to, registracijai palikti 18-tai dienai tiek pranešimo laimėtojui (klebonui), tiek ( - ) įsakymo langeliai (t. 1, b.l. 89-92). Šis garso įrašas paneigia A. B. apeliacinio skundo teiginį, kad jis nedarė įtakos R. N. klastojant dokumentus. Pati R. N. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog A. B., kaip Komisijos pirmininkas, duodavo paliepimus (t. 6, b.l. 72, 75-76). Po to A. B. paskambino ( - ) H. K. nurodydamas, kad kitos dienos ryte ik valdybos posėdžio nori turėti klebono V. S. raštą. H. K. patvirtino, kad toks raštas bus atvežtas (t. 1, b.l. 93-94). Be to, 2008-04-24, nuo 9.01 val. iki 9.04 val., A. B. darbo kabinete pastarasis pasakė R. N., kad pasiūlymą atveš į ( - ) R. N. informavo A. B., kad ji rytoj, t. y. 2008-04-25, nuneš E. V. pasirašyti įsakymą, kuris sakė, jog jis pasirašys įsakymą 18-tos dienos data (t. 1, b.l. 89-92). A. B. pasakymas R. N., kad reikia perrašyti Komisijos 2008-04-16 posėdžio protokolą, patvirtina, kad jis žinojo, jog V. S. pateiks naują didesnės vertės pasiūlymą įsigyti AB „L“ priklausančias patalpas ( - ), ir siekė jį gauti. Pastarąją aplinkybę patvirtina A. B. skambinimas H. K. su tokiu tikslu. R. N. informavo nuteistąjį, kad E. V. sakė jai, jog pasirašys įsakymą 18-tos dienos data. Tai neleidžia abejoti, kad išteisintasis 2008-04-24 dar nebuvo pasirašęs įsakymo dėl konkurso įsigyti minėtas patalpas laimėtojo, o turėjo tikslą patvirtinti konkurso rezultatus atgaline data.

1092008-04-24, nuo 9.46 val. iki 9.47 val., garso įraše ir jo pagrindu surašytame 2009-01-08 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-3 užfiksuota, kad E. V. darbo kabinete pastarasis pokalbio su A. B. metu kalbėjo dėl AB „L“ priklausančių patalpų ( - ), pasakė A. B., kad pranešė ministrui, jog dėl klebono „viskas sutvarkyta“. A. B. informavo E. V., jog klebonas V. S. pateiks naują pasiūlymą įsigyti AB „L“ priklausančias patalpas ( - ), kuris bus su atgaline data ir įdėtas į seną voką, o ankstesnis pasiūlymas sunaikintas, Komisijos protokolas pakeistas. Be to, E. V. pranešė A. B., kad „jeigu praeis tas keitimas <...>, tai vyrai komisą kažkokį tai gausit, taip man pasakė“ (t. 1, b.l. 95-96). Šis pokalbis vienareikšmiškai patvirtina, kad E. V. buvo žinoma, jog V. S. pateiks naują didesnės vertės pasiūlymą įsigyti AB „L“ priklausančias patalpas ( - ) atgaline data, dėl ko bus pagrindas ( - ) parapiją pripažinti konkurso laimėtoja, o ankstesnis šios parapijos pasiūlymas sunaikintas ir Komisijos 2008-04-16 posėdžio protokolas pakeistas. Įvertinus šio pokalbio turinį ir kitas anksčiau aptartas aplinkybes, darytina išvada, kad E. V. pasakytas žodis „komisas“ sietinas kaip atsidėkojimas pinigine išraiška būtent už AB „L“ priklausančių patalpų ( - ) pardavimą ( - ) parapijai, o ne kaip oficialus premijavimas, skirtas už darbą Komisijoje.

110Liudytojas V. S. baudžiamojo proceso metu nuosekliai parodė, kad jis pateikė naują pasiūlymą įsigyti AB „L“ priklausančias patalpas ( - ). R. N. teisiamojo posėdžio metu patvirtino, kad ji gavo klebono naują pasiūlymą per kurjerį, kurį užregistravo atbuline data. Be to, ji asmeniškai perrašė protokolą, kad neva didžiausią pasiūlymą pateikė klebonas ir neva jis laimėjo konkursą. R. N. pildė Nekilnojamojo turto pardavimo pirkėjų registracijos knygą, kurioje nenorėdama braukymų išplėšė vieną lapą ir padarė naują įrašą dėl pardavimo ( - ) (t. 6, b.l. 71). Pastarąją aplinkybę patvirtina byloje apžiūrėtas Nekilnojamojo turto pardavimo pirkėjų registracijos žurnalas (t. 2, b.l. 61-64). Pats A. B. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad nebuvo draudžiama kelių pasiūlymų teikti vienam ir tam pačiam pirkėjui. Norit pagerinti pasiūlymą, buvo nurodoma ta pati, t.y. pirminė data. Mano, kad tai nėra klastojimas, nes tai nėra Komisijos protokolas, kuris turi būti surašomas per tris dienas. Konkurse dalyvavęs V. S. pagerino savo pasiūlymą, o A. D. savo pasiūlymo nedidino. V. S. pakartotiniame pasiūlyme nėra atbulinės datos, nes pagerinus pasiūlymą būdavo paliekama pradinio pasiūlymo data (t. 6, b.l. 57). Taigi, A. B. teisiamojo posėdžio metu pripažino, kad V. S. pateikė naują didesnės vertės pasiūlymą įsigyti AB „L“ priklausančias patalpas ( - ). Kita vertus, nepripažintina, kad V. S. pateiktas naujas pasiūlymas buvo teisėtas, kadangi visų pirma, dėl AB „L“ priklausančių patalpų ( - ) pardavimo buvo nurodytas konkretus terminas, iki kurio buvo galima pateikti pasiūlymus (t. 2, b.l. 12-13). Akivaizdu, kad laimėtojas turėjo būti išrinktas iš pasiūlymų, pateiktų iki nustatyto termino pabaigos. V. S. naujas pasiūlymas buvo pateiktas praėjus nustatytam terminui ir Komisijai žinant, kas pateikė didžiausią pasiūlymą įsigyti minėtas patalpas. Be to, anksčiau nustatytų aplinkybių visuma neleidžia abejoti tuo, kad dar prieš paskelbiant konkursą, A. B. ir E. V. buvo žinoma, jog ( - ) parapija turėjo prioritetą įsigyti AB „L“ priklausančias patalpas ( - ), ką patvirtina ir tolimesni jų veiksmai. Todėl minėti A. B. parodymai atmetami kaip nepagrįsti, siekiant tik pagrįsti įvykusio konkurso neva teisėtumą.

1112008-04-25, nuo 9.00 val. iki 10.16 val., garso įraše ir jo pagrindu surašytame 2009-01-14 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-16 užfiksuota, kad A. B. darbo kabinete R. N. atnešė A. B. pasirašyti naują Komisijos 2008-04-16 posėdžio protokolą. Nuteistasis nurodė R. N. įdėti naują V. S. pasiūlymą į seną voką. Ji pasakė, kad nuneš E. V. pasirašyti įsakymą, o po to 2008-04-18 data išsiųs V. S. pranešimą apie konkurso laimėjimą. Šio pokalbio metu R. N. taip pat pranešė A. B., kad klausė pas E. V. dėl nelaimėjusių konkurso asmenų informavimo, o šis pasakė, jog „nereikia niekam aiškinti kas konkrečiai nupirkta. Sako, kad mes neprivalom sakyt šito“ (t. 1, b.l. 97-101). R. N. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad ji nunešė parengtą naują įsakymo projektą su Komisijos narių parašais ( - ) (t. 6, b.l. 74). Tai patvirtina, kad E. V. buvo pateiktas įsakymas pasirašyti dėl laimėtojo (( - ) parapijos) įsigyti AB „L“ priklausančias patalpas ( - ) tik po to, kai A. B. 2008-04-25 pasirašė naują pakeistą Komisijos 2008-04-16 posėdžio protokolą.

1122008-05-10, nuo 12.53 val. iki 12.55 val., garso įraše ir jo pagrindu surašytame 2009-01-08 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-2 užfiksuota, kad E. V. darbo kabinete pastarasis telefoninio pokalbio metu pasakė, kad „Laba diena, ministre. <...> jeigu į ( - ) važiuos, tai jau klebonas turėtų būti patenkintas. Nes mes pas...pasirašėm sutartį. Kartu buvom susitikę su juo. Ė, viskas, viskas tvarkoj. Oi ten nenoriu aš, ministre, jūsų, kaip čia, labai sudėtinga ten situacija buvo, bet viskas gerai“ (t. 1, b.l. 102-103). Vertinant šį E. V. pokalbį su visuma nustatytų aplinkybių, darytina išvada, kad pokalbis patvirtina, jog E. V. žinojo apie tai, kad pirminis konkurso rezultatas šiai parapijai buvo nepalankus ir kad pavyko sudaryti sąlygas ( - ) parapijai laimėti konkursą.

113Visos anksčiau aptartos aplinkybės neleidžia abejoti tuo, kad byloje esančio Komisijos 2008-04-16 posėdžio protokolo dalis, kurioje nustatyta, jog už AB „L“ priklausančias patalpas ( - ) didžiausią pasiūlymą - 75 000 Lt - pateikė ( - ) parapija, neatitinka tikrovės. Šis Komisijos protokolas buvo surašytas atgaline data ir jo pagrindu E. V., kaip AB „L“ ( - ) tyčia, žinodamas apie tai, atgaline 2008-04-18 data pasirašė įsakymą Nr. 1-207, kuriuo patvirtino tikrovės neatitinkančius konkurso rezultatus. Nagrinėjamu atveju E. V., A. B. ir R. N. bendri neteisėti veiksmai sudarė sąlygas ( - ) parapijai neteisėtai laimėti konkursą įsigyti AB „L“ priklausančias patalpas ( - ).

114Dėl AB „L“ pastato, esančio ( - ), Vilniuje, pardavimo 2008-07-22, nuo 9.04 val. iki 9.33 val., garso įraše ir jo pagrindu surašytame 2009-01-26 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-21 užfiksuota, kad A. B. darbo kabinete susirinko AB „L“ Komisijos nariai A. B., J. K., R. N. ir A. S.. Komisija atplėšė vokus su pasiūlymais pirkti parduodamą pastatą, esantį ( - ), Vilniuje. Po vokų atplėšimo Komisijos nariai konstatavo, kad UAB „B“ pateikė didžiausią pasiūlymą įsigyti minėtą pastatą (590 000 Lt), tik siūlė derėtis dėl atsiskaitymo termino sumažinimo. A. B. posėdžio metu pasakė, kad „aš su, V. informuosim. Tada spręsim, su kuo mes čia, kaip čia mes ir kiek... <...> Man šiandien reikia pinigų“. To paties posėdžio metu A. B. telefonu pranešė E. V., kad UAB „B“ pateikė didžiausią pasiūlymą, po ko pasakė, jog „tai, faktiškai tas parduotas. Jo šitą parduodam“. Vėliau nuteistasis paaiškino E. V., kad UAB „B“ direktorius siūlo atsiskaityti per 90 dienų nuo pirkimo-pardavimo pasirašymo dienos, ir nurodė, kad „mes paruošiam protokolą ir duodam jums“. Be to, A. B. pasakė E. V. UAB „B“ buveinės adresą ir direktoriaus vardą bei pavardę (t. 1, b.l. 108-115). Tai patvirtina, jog dar Komisijos 2008-07-22 posėdžio metu E. V. tapo žinoma, kad didžiausią pasiūlymą įsigyti AB „L“ pastatą, esantį ( - ), Vilniuje, pateikė UAB „B“. Be to, A. B. veiksmai, kai Komisijos posėdžio metu skambinama AB „L“ ( - ) pranešant dėl konkurso rezultatų, UAB „B“ buveinės adreso ir direktoriaus duomenų, paneigia išteisintojo teisiamajame posėdyje duotus parodymus, kad jis nedarė įtakos Komisijos darbui ir nekontroliavo jos. Tokius E. V. parodymus paneigia ir anksčiau aptartos aplinkybės, susijusios su AB „L“ priklausančių patalpų ( - ) pardavimu.

1152008-07-23, nuo 9.15 val. iki 10.22 val., garso įraše ir jo pagrindu surašytame 2009-01-22 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-20 užfiksuota, kad pas A. B. į kabinetą atėjo konkurso nelaimėję dalyviai Z. D. ir V. S.. Z. D. pasakė, kad pralaimėjo konkursą, „bet mes galim pirkt šiandien, rytoj“. A. B. pasakė, kad Komisija padarė klaidą nenurodydama atsiskaitymo termino, bet dabar jau nieko negalima pakeisti, belieka laukti. Z. D. nurodė, kad jie turi pirkėją, kuris gali sumokėti pinigus iš karto, be to, pasiūlė nuteistajam pasidalinti gautą pelną. A. B. paklausė, ar jie negali kainos padidinti, „paprašyt kainą penki devyniasdešimt, bet sutart, kad terminai visai kitokie“. Z. D. pasakė, kad reikia susitikti su pirkėju. Pokalbio dalyviai sutarė, kad Z. D. su V. S. pasiteiraus pirkėjo, ar šis sutinka pakelti kainą. Nuteistasis nurodė, kad „jeigu jūs tą darot, tada... nes mes šiandien norim protokolą.... <...> kuo greičiau visą šitą padaryti“. Pokalbio metu A. B. paskambino R. N., iš kurios sužinojo, jog ji kalbėjo su UAB „B“ direktoriumi ir sakė, jog bendrovės pasiūlyta kaina tenkina, bet atsiskaitymo terminas ne. Atsižvelgiant į tai, nuteistasis nurodė Z. D. su V. S., kad kainos daugiau negalima kelti, galima siūlyti tik tokią pačią kainą. Z. D. su V. S. grįžus į A. B. kabinetą, pranešama, jog pirkėjas sutiko su pasiūlymu. Z. D. pasakė, kad reikia perrašyti pasiūlymą ir įdėti į tą patį voką. A. B. paklausus, Z. D. sutiko kartu su V. S. nuvažiuoti iki R. N. ir atvežti pasiūlymą, o nuteistasis pasakė, jog ji jau žinos, ką reikia daryti. A. B. nurodė Z. D. ir V. S. nuvežti R. N. naują pasiūlymą pakeičiant nurodytą kainą, o voko nekeisti. Nuteistasis pasakė, kad eis kalbėtis pas ( - ), t. y. E. V.. Išėjus Z. D. ir V. S., nuteistasis paskambino R. N. ir aptarė naujo pasiūlymo priėmimą bei protokolo perrašymą, nes V. J. jam atsiuntė protokolą (t. 1, b.l. 116-126). Teisiamajame posėdyje pagarsinti Z. D. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, atitinka minėtame garso įraše užfiksuotas aplinkybes (t. 5, b.l. 45-47). Pats Z. D. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-06-22 baudžiamuoju įsakymu nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., 24 str. 6 d. ir 300 str. 1 d., 228 str. 1 d. (t. 5, b.l. 50-56). Taigi, Z. D. ir V. S. atėjo pas A. B. tuo metu, kai konkursas dėl AB „L“ pastato, esančio ( - ), Vilniuje, pardavimo buvo oficialiai pasibaigęs ir laimėtoja buvo pripažinta UAB „B“. Pastarąją aplinkybę patvirtino kaltinamoji V. J. teisiamojo posėdžio metu teigdama, kad ji surašė Komisijos 2008-07-22 protokolą, kuriame nurodė UAB „B“ kaip laimėtoją dėl minėto pastato įsigijimo (t. 6, b.l. 77). Liudytojas S. P., tuo metu UAB „B“ direktorius, teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad R. N. paskambino jam ir kvietė atvykti kaip konkurso laimėtojus (t. 5, b.l. 188). Be to, minėtame garso įraše užfiksuota, kad pats A. B. informavo R. N., jog V. J. atsiuntė jam Komisijos 2008-07-22 posėdžio protokolą. Nuteistasis, bendraudamas su Z. D. ir V. S., pripažino, kad UAB „B“ nurodytas atsiskaitymo terminas yra nenaudingas, nes per ilgas, o AB „L“ reikėjo greitai gauti pinigus už parduodamus pastatus. Tai buvo A. B. motyvas sutikti su Z. D. ir V. S. pasiūlymu, jog jų pirkėjas gali sumokėti pinigus už pastato, esančio ( - ), Vilniuje, įsigijimą per kelias dienas. Be to, Z. D. ir V. S. taip pat turėjo interesą, kad jų pirkėjas laimėtų konkursą, nes tokiu atveju jie gautų honorarą už tarpininkavimą. Atkreiptinas dėmesys, kad A. B. iš pradžių klausė, ar Z. D. ir V. S. pirkėjas negalėtų pateikti didesnės vertės pasiūlymą nei UAB „B“ pateikė, tačiau nuteistasis, sužinojęs, jog R. N. jau bendravo su UAB „B“ direktoriumi, nurodė Z. D. ir V. S., kad jų pirkėjas pateiktų tokios pačios vertės pasiūlymą kaip ir UAB „B“ tik geresnėmis atsiskaitymo sąlygomis. Tokie A. B. veiksmai patvirtina, kad jis suprato konkurso esmę ir siekė, jog konkurso eiga atrodytų kaip teisėta, atitinkanti visus formalumus, nors pakeisti laimėtoją neteisėtu būdu buvo galima tik klastojant dokumentus. Be to, Z. D. ir V. S. esant A. B. kabinete, pastarasis pasakė, kad eis kalbėtis pas ( - ), t. y. E. V.. Kaip minėta, išteisintajam dieną prieš tai buvo pranešta, jog UAB „B“ pateikė didžiausią pasiūlymą įsigyti AB „L“ pastatą, esantį ( - ), Vilniuje, todėl natūralu, kad esant pasikeitusiai situacijai A. B. siekė pasitarti su E. V., tuo labiau, kad pastarasis buvo A. B. tiesioginis viršininkas, kuris tvirtindavo konkurso rezultatus. Todėl be E. V. žinios A. B. negalėjo visiškai savarankiškai veikti šioje situacijoje.

116Liudytojo M. J. teisiamajame posėdyje duotais parodymais nustatyta, kad jis buvo A. V. įgaliotas nupirkti pastatą, esantį ( - ), Vilniuje, kurį pasiūlė V. S.. M. J. pateikė pasiūlymą įsigyti minėtą pastatą V. S. nurodymu. Jie kartu nuvažiavo į AB „L“ ir pateikė pasiūlymą A. V. vardu. M. J., pateikdamas pasiūlymą, nežinojo, jog A. V. bus pripažintas konkurso laimėtoju (t. 5, b.l. 186). Atkreiptinas dėmesys, kad 2008-07-22, nuo 9.04 val. iki 9.33 val., garso įraše ir jo pagrindu surašytame 2009-01-26 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-21 užfiksuota, jog Komisijos 2008-07-22 posėdžio metu atplėšus vokus su pasiūlymais įsigyti AB „L“ pastatą, esantį ( - ), Vilniuje, nustatyta, jog vieną iš tokių pasiūlymų pateikė Z. D., o nieko neminima apie A. V. pateiktą pasiūlymą. 2009-09-04 poėmio metu tarp paimtų dokumentų iš AB „L“ nebuvo Z. D. pasiūlymo įsigyti AB „L“ pastatą, esantį ( - ), Vilniuje. Pastarąją aplinkybę patvirtina byloje apžiūrėtas Nekilnojamojo turto pardavimo pirkėjų registracijos žurnalas, kurio pirmieji lapai išplėšti (t. 2, b.l. 61-64). V. J. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad ji užregistravo R. N. atvežtą naują pasiūlymą registracijos žurnale. Kadangi jis buvo neoficialus, todėl kaltinamoji išplėšė lapą, kad nebraukyti, jog būtų tvarkingiau. Be to, V. J. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad surašius Komisijos 2008-07-22 posėdžio protokolą, kuriuo laimėtoja įsigyti minėtą pastatą buvo pripažinta UAB „B“, po kurio laiko jai paskambino A. B. ir pasakė, kad yra geresnis pasiūlymas, geresnės atsiskaitymo sąlygos, todėl reikia pakoreguoti protokolą, t. y. turės parašyti naują protokolą pagal R. N. atneštą naują pasiūlymą (t. 6, b.l. 76-78). Tokie V. J. parodymai paneigia A. B. apeliacinio skundo argumentą, kad jis nedarė įtakos kaltinamajai klastojant dokumentus. Įvertinus visas aplinkybes, nėra pagrindo abejoti, kad A. V. pasiūlymas įsigyti AB „L“ pastatą, esantį ( - ), Vilniuje, buvo sukeistas su Z. D. pateiktu pasiūlymu, o Komisijos 2008-07-22 posėdžio protokole, esančiame byloje, nurodyta neatitinkanti tikrovės informacija, kad UAB „B“ pasiūlymas įsigyti AB „L“ pastatą, esantį ( - ), Vilniuje, buvo pateiktas vėliau nei A. V. pasiūlymas, dėl ko pastarasis pripažintas laimėtoju (t. 2, b.l. 47-48).

1172008-07-25, nuo 9.05 val. iki 9.09 val., garso įraše ir jo pagrindu surašytame 2009-01-21 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-18 užfiksuota, kad A. B. darbo kabinete pastarasis paklausė R. N. „ir šitą, nepasirašė dar V. šito protokolo?“, į ką R. N. atsakė, kad „V. šito nereikia pasirašyt. Jisai pasirašė... <...> jis tvirtina pagal šitą protokolą. Jisai, o mes sukeisim tuos protokolus, raštinėj pakeisiu, aš šitą įdėsiu, kad man... išimsiu tą seną. Jisai, jisai kiekvieno atskirai netvirtina. Jis visą šitą. <...> Jis tvirtina rezultatus. Ir pagal šitą protokolą. Ir viskas“ (t. 1, b.l. 127-129). AB „L“ ( - ) E. V. 2008-07-23 įsakymu Nr. 1-387 patvirtino atviro konkurso rezultatus pagal Komisijos 2008-07-22 posėdžio protokolą (t. 2, b.l. 49). Nagrinėjamu atveju E. V. patvirtino savo vienu minėtu įsakymu visus konkurso rezultatus pagal Komisijos 2008-07-22 protokolą įsakyme neišskiriant A. V., kaip laimėtojo. Kita vertus, visų pirma, akivaizdu, kad išteisintasis patvirtino šio konkurso rezultatus atgaline data, nes iš minėto garso įrašo darytina išvada, kad jam įsakymas buvo pateiktas ne anksčiau kaip 2008-07-25. Šiuo atveju įsakymo pasirašymas ankstesne data nei jis buvo pateiktas yra trečiuosius asmenis klaidinantis elgesys. Be to, kaip minėta, A. B. pranešė E. V., kad konkurse įsigyti pastatą, esantį ( - ), Vilniuje, didžiausią pasiūlymą pateikė būtent UAB „B“, tuo tarpu dėl minėto objekto 2008-07-30 pirkimo-pardavimo sutartis buvo pasirašyta tarp E. V., kaip AB „L“ ( - ), ir A. V. įgalioto asmens M. J. (t. 2, b.l. 54-59). Kai asmeniui pranešama apie vieną konkurso laimėtoją, o pirkimo-pardavimo sutartis pasirašoma visiškai su kitu (su fizinio asmens atstovu, o ne su juridiniu asmeniu), akivaizdu, kad kiltų abejonės dėl to. Šiuo atveju toks E. V. elgesys atsižvelgiant į anksčiau aptartas aplinkybes pripažintinas kaip sąmoningas, t. y. žinant, kad konkursą dėl pastato, esančio ( - ), Vilniuje, neteisėtai laimėjo kitas asmuo, o išteisintasis patvirtino tikrovės neatitinkančius konkurso rezultatus. Nagrinėjamu atveju E. V., A. B., R. N. ir V. J. bendrais neteisėtais veiksmais leido laimėti konkursą ne UAB „B“, o A. V..

118Priešingai nei teigia pirmosios instancijos teismas, visuma anksčiau aptartų įrodymų patvirtina, kad E. V., pasirašydamas jam pateiktus įsakymų projektus dėl nekilnojamo turto objektų pardavimo, veikė susitaręs su A. B. dėl dokumentų klastojimo. Tokią išvadą patvirtina užfiksuotas E. V. bendravimas su A. B. šiais klausimais, taip pat išteisintojo veiksmai, kai įsakymai būdavo pasirašomi atgalinėmis datomis. Skundžiamame nuosprendyje teigiama, kad visi teisiamojo posėdžio metu apklausti asmenys kategoriškai neigė iš E. V. gavę kokių nors prašymų. Šiuo aspektu pasakytina, kad operatyvinio veiksmo atlikimo metu užfiksuotais garso įrašais nustatyta, jog E. V. bendravo su A. B. ir R. N. dėl konkurso, skirto parduoti AB „L“ priklausančias patalpas ( - ), taip pat bendravo su A. B. dėl konkurso, skirto parduoti AB „L“ pastatą, esantį ( - ), Vilniuje. Anksčiau aptarti E. V. veiksmai neleidžia abejoti tuo, kad jis žinojo, jog minėtų konkursų laimėtojais Komisija pripažino kitus asmenis nei yra iš tikrųjų. Todėl ta aplinkybė, kad asmenys nurodė negavę kokių nors prašymų ar nurodymų iš išteisintojo, neįrodo, jog jis nepadarė inkriminuotų veiksmų. Pirmosios instancijos teismas atsietai cituoja A. B. teiginį Z. D. ir V. S., kad ( - ) „praktiškai pasirašo viską, ką pateikia jo vadovaujama komisija“, ir R. N. paaiškinimus A. B., kokiu būdu ji sukeis protokolus, nes E. V. jų neskaito kiekvieno, jų atskirai netvirtina. Kaip minėta būtina vertinti įrodymus ne tik kiekvieną atskirai, bet ir jų visumą. Skundžiamame nuosprendyje nurodytas minėtas A. B. teiginys šios bylos nustatytų aplinkybių kontekste reiškia, jog Komisijai posėdžio protokole pripažinus konkurso laimėtoją, jį patvirtins E. V., t.y. Komisija veikė su išteisintojo žinia ir jo pritarimu. R. N. pasakymas A. B. dėl Komisijos 2008-07-22 posėdžių protokolų sukeitimo raštinėje taip pat neįrodo, kad E. V. patvirtino šį protokolą nežinodamas jo turinio.

119Baudžiamoji atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. kyla tada, kai padaroma viena iš alternatyvių veikų: 1) netikro dokumento pagaminimas, 2) tikro arba netikro dokumento suklastojimas, 3) suklastoto dokumento laikymas, gabenimas, siuntimas, panaudojimas ar realizavimas. Teismų praktikoje tikro dokumento klastojimas apima veiksmus, kurie pakeičia dokumente užfiksuotos informacijos teisingumą. Tikras dokumentas gali būti suklastotas materialiai, t. y. kai kaltininkas savo veiksmais pakeičia dokumente užfiksuotą informaciją (pvz., teksto dalies pakeitimas, nuotraukos, parašo ir kitų rekvizitų pakeitimas ir pan.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys Nr. 2K-500/2005, 2K-805/2005) ar intelektualiai (pvz., melagingos informacijos įrašymas į dokumentą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys Nr. 2K-132/2008, 2K-607/2007). Teismų praktikoje pripažįstama, kad ne bet kokių tikrovės neatitinkančių duomenų įrašymas į dokumentą gali būti vertinamas kaip pavojinga veika, numatyta Lietuvos Respublikos BK 300 str. Baudžiamoji teisė nustato atsakomybę tik už pavojingas veikas, o ne už formalius pažeidimus. Jei dokumente įrašyti tikrovės neatitinkantys faktai neturi teisinės reikšmės, t. y. negali pažeisti fizinių ar juridinių asmenų teisių arba sukelti minėtiems asmenims ar valstybei teisiškai reikšmingų padarinių, toks dokumento suklastojimas nėra pavojinga veika baudžiamųjų įstatymų požiūriu, nes negali padaryti žalos reikšmingoms asmeninėms ar visuomeninėms vertybėms, taigi neužtraukia baudžiamosios atsakomybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys Nr. 2K-263/2010, 2K-559/2011, 2K-161/2012 ir kt.). Nors Lietuvos Respublikos BK 300 str. numatyta nusikaltimo sudėtis yra formali, tačiau įstatymų leidėjas baudžiamąją atsakomybę už dokumentų klastojimą nustatė ne tiek dėl pačios veikos pavojingumo, kiek dėl veikos padarymo galinčių atsirasti žalingų padarinių tokį dokumentą panaudojus apyvartoje. Sąmoningas melagingų duomenų įrašymas į tikrą dokumentą neabejotinai gali būti pripažintas dokumento suklastojimu, tačiau tai negali būti daroma formaliai, neatsižvelgiant į padarytos veikos pavojingumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis Nr. 2K-174/2013).

120Byloje nustatyta, kad E. V., būdamas AB „L“ ( - ), atgalinėmis datomis pasirašė 2008-04-18 įsakymą Nr. 1-207, kuriuo patvirtino tikrovės neatitinkančius atviro konkurso rezultatus pagal Komisijos 2008-04-16 posėdžio protokolą dėl ( - ) pripažinimo laimėtoja įsigyjant AB „L“ priklausančias patalpas ( - ), taip pat pasirašė 2008-07-23 įsakymą Nr. 1-387, kuriuo patvirtino tikrovės neatitinkančius atviro konkurso rezultatus pagal Komisijos 2008-07-22 posėdžio protokolą dėl A. V. pripažinimo laimėtoju įsigyjant AB „L“ pastatą, esantį ( - ), Vilniuje. Pasirašant dokumentą atgaline data siekiama patvirtinti, kad jis buvo surašytas anksčiau nei iš tikrųjų. E. V., pasirašydamas įsakymus atgalinėmis datomis, siekė oficialiai įforminti, kad konkursų rezultatai dėl objektų pardavimo yra patvirtinami būtent šiuose įsakymuose nurodytą dieną. Be to, įsakymais buvo patvirtinti Komisijos 2008-04-16 ir 2008-07-22 posėdžių protokolai, kuriuose užfiksuota tikrovės neatitinkanti informacija dėl AB „L“ priklausančių objektų, ( - ) ir ( - ), Vilniuje, laimėtojų, kas vėliau sudarė sąlygas ne tikriesiems laimėtojams, o ( - ) parapijai ir A. V., atstovaujamo M. J., sudaryti pirkimo-pardavimo sutartis dėl minėtų objektų įsigijimo. Akivaizdu, kad E. V. pasirašyti įsakymai sukėlė atitinkamas teisines pasekmes, pažeidė tikrųjų konkursų laimėtojų teises įsigyti AB „L“ priklausančius objektus. Įvertinus nustatytas aplinkybes, pripažintina, kad minėtų įsakymų pasirašymas atgalinėmis datomis ir kuriais patvirtinami tikrovės neatitinkantys protokolai pripažintina kaip dokumentų klastojimas Lietuvos Respublikos BK 300 str. prasme. Anksčiau aptartos aplinkybės, nustatytos išanalizavus byloje surinktus įrodymus, patvirtina, kad E. V. žinojo, jog jis pasirašo 2008-04-18 ir 2008-07-23 įsakymus atgalinėmis datomis ir patvirtino Komisijos 2008-04-16 ir 2008-07-22 posėdžių protokolus, kuriuose pateikta tikrovės neatitinkanti informacija dėl konkursų laimėtojų. Taigi, E. V., darydamas Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. numatytus nusikaltimus, veikė tiesiogine tyčia.

121A. B. apeliaciniame skunde teigia, kad Komisijos posėdžių protokolai nėra Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. numatyto dokumentų klastojimo dalyku. Pagal teismų praktiką, dokumentu laikytinas kiekvienas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis Nr. 2K-426/2006). Teismų praktikoje dokumentu laikytinas bet koks rašytinis aktas, kuriuo asmuo liudija faktą, turintį teisinę reikšmę. Rašytinio akto teisinė reikšmė pasireiškia tuo, kad jis suteikia tam tikras teises ir pareigas. Dokumento turinys ir forma turi didelę reikšmę, nes suteikia informaciją, koks asmuo jį sukūrė, kam atsiranda sukurto ir pasirašyto dokumento pagrindu atitinkamos teisės ir pareigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys Nr. 2K-515/2006, 2K-159/2013). Byloje nustatyta, kad siekiant įforminti, jog konkursuose dėl AB „L“ priklausančių objektų, ( - ) ir ( - ), Vilniuje, didžiausius pasiūlymus pateikė kiti asmenys nei yra iš tikrųjų, Komisijos 2008-04-16 ir 2008-07-22 posėdžių protokolai, atitinkantys tikruosius šių konkursų rezultatus, buvo pakeisti juos perrašant kitais tos pačios dienos Komisijos posėdžių protokolais, kuriuose įtvirtinta tikrovės neatitinkanti informacija. Nauji Komisijos 2008-04-16 ir 2008-07-22 posėdžių protokolai buvo surašyti atgaline data. A. B. pasirašė naujus Komisijos posėdžių protokolus. Šiuo atveju Komisijos posėdžio protokolais yra įforminami konkursų rezultatai, t. y. kokie konkursai dėl objektų pardavimo pripažinti įvykę, kokie asmenys pripažinti konkursų laimėtojais. Tai yra įtvirtinta ir AB „L“ ( - ) 2006-12-15 Nr. 1-478 įsakymu patvirtinto AB „L“ Nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos aprašo 11 p. (t. 2, b.l. 68-70). Komisijos 2008-04-16 ir 2008-07-22 posėdžių protokolais užfiksuotus konkurso rezultatus vėliau patvirtino AB „L“ ( - ) savo įsakymais, t. y. būtent minėtų protokolų patvirtinimas leido pripažinti, kad konkursus dėl AB „L“ objektų, esančių ( - ) ir ( - ), Vilniuje, laimėjo kiti asmenys nei yra iš tikrųjų. Tai vėliau sudarydavo sąlygas parduoti AB „L“ priklausančius objektus. Pasak A. B., Komisijos protokolai tik atspindi Komisijos patarimą ( - ) priimant esminį sprendimą - ar parduoti, kam parduoti ir už kiek parduoti bendrovės turtą, jie ( - ) neprivalomi ir pirkimo-pardavimo sutartims sudaryti nebūtini. Remiantis tokia nuteistojo versija, E. V., kaip AB „L“ ( - ), galėjo pripažinti ( - ) parapiją laimėtoja ir jai nepateikus didžiausio pasiūlymo įsigyti AB „L“ priklausančias patalpas ( - ), tačiau to jis nepadarė. Atkreiptinas dėmesys, kad AB „L“ objektų, esančių ( - ) ir ( - ), Vilniuje, pirkimo-pardavimo sutartys buvo pasirašytos būtent su tais asmenimis, kurie buvo pripažinti laimėtojais pagal pakeistus Komisijos 2008-04-16 ir 2008-07-22 posėdžių protokolus. Nėra abejonių, kad tiek ( - ) parapija, tiek A. V., atstovaujamas M. J., laimėjo atitinkamus konkursus įsigyti AB „L“ objektus, kadangi jie pateikė didesnės vertės pasiūlymą ar atsiskaitymą geresnėmis sąlygomis nei tikrieji laimėtojai. Be to, pats A. B. teisiamajame posėdyje patvirtino, kad svarbiausia buvo didžiausia kaina ir geriausios atsiskaitymo sąlygos (t. 6, b.l. 56). Atsižvelgiant į tai, nepritartina nuteistajam, kad Komisijos posėdžių protokolai nesukėlė juridinių pasekmių ir jie nėra reikšmingi dėl konkursų rezultatų įforminimo. Tikrų Komisijos 2008-04-16 ir 2008-07-22 posėdžių protokolų pakeitimas kitais, kuriuose užfiksuota tikrovės neatitinkanti informacija, kurią vėliau savo parašu patvirtino A. B., pripažintina dokumentų klastojimu Lietuvos Respublikos BK 300 str. prasme. Apeliaciniame skunde teigiama, kad nuteistasis nepateikė pasiūlymų konkursams, kuriais vėliau remiantis asmenys buvo pripažinti laimėtojais, tačiau pastebėtina, kad apeliantas ir nėra kaltinamas už tokių pasiūlymų klastojimą. Šios aplinkybės yra nurodytos siekiant išsamiai aprašyti A. B. inkriminuotus nusikaltimus. Dėl AB „L“ Nekilnojamojo turto pardavimo pirkėjų registracijos žurnalo pasakytina, kad joje atgaline data buvo registruojami nauji pasiūlymai įsigyti AB „L“ objektus, esančius ( - ) ir ( - ), Vilniuje, siekiant, kad oficialiai atrodytų, jog šie pasiūlymai buvo gauti iki jų pateikimo termino pabaigos. Apie pastarąsias aplinkybes žinojo A. B.. Atlikus pasiūlymų registravimą minėtame žurnale atgaline data, buvo sudarytos sąlygos oficialiai pasiūlymus įforminti, t. y. nurodyti juos Komisijos 2008-04-16 ir 2008-07-22 posėdžių protokoluose. Taigi, AB „L“ Nekilnojamojo turto pardavimo pirkėjų registracijos žurnale nurodyta melaginga informacija yra neatsiejamai susijusi su Komisijos 2008-04-16 ir 2008-07-22 posėdžių protokoluose užfiksuota melaginga informacija. Tokios išvados nepaneigia ta aplinkybė, jog minėtas žurnalas nėra privalomas, jis rašomas tik Komisijos iniciatyva, o jo buvimas niekur nereglamentuotas.

122Pasak nuteistojo, skundžiamame nuosprendyje pateikdamas motyvus pirmosios teismas konstatavo, kad apeliantas ne tik suklastojo tikrus dokumentus, kaip kad buvo nurodęs nustatomojoje dalyje, bet dar ir pagamino netikrus dokumentus nenurodydamas, kokius konkrečiai dokumentus jis pagamino. Pirmosios instancijos teismas nuosprendyje nustatė kaip įrodytas aplinkybes, kad A. B. padarė Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. numatytus nusikaltimus, t. y. klastojo dokumentus. Atsižvelgiant į pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad skundžiamo nuosprendžio 20 lape nurodytas teiginys, kad A. B. pagamino netikrus dokumentus, vertintinas kaip aiškus rašybos apsirikimas, kuris neturi esminės reikšmės sprendžiant klausimą dėl nuteistojo patraukimo baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d.

123Nuteistasis nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nenustatinėjo jo tyčios dėl inkriminuotų nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., padarymo, nepagrindė įrodymais ir nepadarė jokių išvadų dėl tyčios kryptingumo, dinamikos, formos ir turinio, neanalizavo jo psichinio santykio su inkriminuotų nusikaltimų aplinkybėmis, nors tokie reikalavimai numatyti teismų praktikoje. Anksčiau aptartos aplinkybės, nustatytos išanalizavus byloje surinktus įrodymus, patvirtina, kad dėl AB „L“ priklausančių objektų, esančių ( - ) ir ( - ), Vilniuje, buvo pateikti pasiūlymai, kuriuos pateikę asmenys vėliau pripažinti laimėtojais, pasibaigus jų pateikimo terminui. Tokių pasiūlymų pateikimas, registravimas vyko su A. B. žinia. Jis taip pat žinojo, kad Komisijos 2008-04-16 ir 2008-07-22 posėdžių protokolai buvo perrašyti naujais siekiant patvirtinti naujus konkursų laimėtojus. Nuteistasis pasirašė naujus Komisijos 2008-04-16 ir 2008-07-22 posėdžių protokolus, kas patvirtina, jog jis sąmoningai siekė, kad laimėtojais būtų pripažinti pakeistuose Komisijos posėdžių protokoluose nurodyti asmenys. A. B. šiais klausimais tiesiogiai bendravo su E. V. ir R. N.. Taigi, nekyla abejonių, kad nuteistasis padarė Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. numatytus nusikaltimus veikdamas tiesiogine tyčia.

124Pagal Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1 d. (redakcija, galiojusi inkriminuotų nusikaltimų padarymo metu), baudžiamojon atsakomybėn traukiamas valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo. Teismų praktikoje yra laikomasi pozicijos, kad piktnaudžiavimas pagal Lietuvos Respublikos BK 228 str. yra tokia veika, kai: 1) valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo atlieka veiksmus, kurie įeina į jo įgaliojimų ratą pagal pareigas arba 2) daro veiksmus, kurie priskirtini kito asmens kompetencijai, t. y. viršija tarnybos įgalinimus. Formaliai teisėta, įeinanti į valstybės tarnautojo pareigas veika, gali tapti neteisėta ir užtraukiančia baudžiamąją atsakomybę dėl piktnaudžiavimo, jei konkrečioje situacijoje ji imtų prieštarauti tarnybos interesams. Prieštaraujanti tarnybos interesams veika yra tokia veika, kuri prieštarauja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme įtvirtintiems principams, įstaigos ar įmonės tikslams, valstybės tarnautojo pareiginėms instrukcijoms, neatitinka valstybės, kitų institucijų, žmonių interesų ir nukreipta ne į valstybės ir asmenų teisėtų interesų gynimą, o į jų pažeidimą. Tai reiškia, kad valstybės tarnautojas, patekęs į prieštaringą situaciją, turėtų susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų arba, atvirkščiai, jų imtis. Piktnaudžiaujantis tarnyba valstybės tarnautojas, darydamas formaliai teisėtus veiksmus ar susilaikydamas nuo jų padarymo, iš tikrųjų iškreipia tarnybinės veiklos turinį, tarnybines funkcijas ir veikia priešingai tarnybos interesams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis Nr. 2K-20/2012).

125Lietuvos Respublikos BK 230 str. 3 d. (redakcija, galiojusi inkriminuotų nusikaltimų padarymo metu) įtvirtinta, kad valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo, kuris dirba bet kokioje valstybinėje, nevalstybinėje ar privačioje įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje ar verčiasi profesine veikla ir turi atitinkamus administracinius įgaliojimus arba turi teisę veikti šios įstaigos, įmonės ar organizacijos vardu, ar teikia viešąsias paslaugas. E. V. inkriminuotų nusikaltimų padarymo metu užėmė AB „L“ ( - ) pareigas (t. 4, b.l. 2-4). 2004-05-25 Lietuvos Respublikos valstybinės įmonės L pertvarkymo į akcinę bendrovę L įstatymo 2 str. įtvirtinta, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, kaip valstybės įmonės L savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, suteikiama teisė pertvarkyti valstybės įmonę L į akcinę bendrovę L, kurios visų akcijų savininkė turi būti valstybė. E. V. inkriminuotų nusikaltimų padarymo metu L jau buvo pertvarkyta į akcinę bendrovę. Pagal AB „L“ įstatų 4 p., visų bendrovės akcijų savininkė yra valstybė (t. 3, b.l. 186). Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių (2008-02-01 įstatymo Nr. X-1447 redakcija) 2 str. 1 d. 6 p. strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui pripažinta valstybės įmonė L. Dabartiniu metu minėto įstatymo galiojančios redakcijos 3 str. 1 d. 1 p. taip pat nurodyta, kad strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turi akcinė bendrovė „L“. „L“ yra valstybės įsteigta institucija, kuri atlieka tam tikras valstybės deleguotas funkcijas, susijusias su pašto veikla, o „L“ pertvarkymas iš valstybinės įmonės į akcinę bendrovę, t. y. juridinės asmens teisinės formos pakeitimas, neturi reikmės vertinant, ar E. V. inkriminuotų nusikaltimų padarymo metu veikė kaip valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo. Pagal AB „L“ ( - ) pareigybės nuostatų 10.1. p., ( - ) organizuoja bendrovės ūkinę veiklą ir veikia bendrovės vardu esant santykiams su kitais asmenimis, 10.13. p. numatyta, kad jis leidžia įsakymus, tikrina, kaip jie vykdomi, o pagal 10.17 p., ( - ) veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Bendrovės įstatuose nustatytais atvejais sandorius gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti (t. 4, b.l. 2-3). Remdamasis minėta ( - ) kompetencija, E. V. patvirtino 2006-12-15 Nr. 1-478 įsakymu AB „L“ Nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos aprašą, kitais įsakymais - vėlesnius šio aprašo pakeitimus (t. 2, b.l. 68-72). Kaip minėta, jis 2008-04-18 įsakymu Nr. 1-207 ir 2008-07-23 įsakymu Nr. 1-387 patvirtino konkursų rezultatus pagal suklastotus Komisijos 2008-04-16 bei 2008-07-22 posėdžių protokolus, taip pat kaip AB „L“ atstovas vėliau sudarė pirkimo-pardavimo sutartis su konkursų laimėtojais. Minėtos aplinkybės neleidžia abejoti tuo, kad E. V., atlikdamas minėtus veiksmus, turėjo atitinkamus administracinius įgaliojimus ir turėjo teisę veikti AB „L“ vardu. Todėl E. V. pripažintinas valstybės tarnautojui prilyginamu asmeniu Lietuvos Respublikos BK 230 str. 3 d., dėl ko jis yra inkriminuotų nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1 d., subjektas.

126A. B. inkriminuotų nusikaltimų padarymo metu užėmė AB „L“ ( - ) pareigas. Atkreiptinas dėmesys, kad AB „L“ ( - ) E. V. 2007-12-19 įsakymu Nr. 1-527 Komisijos pirmininku buvo paskirtas A. B. būtent minėtų pareigų pagrindu (t. 2, b.l. 115). Taigi, šiuo atveju nuteistasis, kaip AB „L“ ( - ), buvo deleguotas į Komisiją atlikti AB „L“ Nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos apraše nurodytas funkcijas. Be to, pastebėtina, kad A. B., AB „L“ vardu pranešdamas konkursų dalyviams apie rezultatus, raštuose pasirašydavo kaip šios bendrovės ( - ) (t. 2, b.l. 27, 50-53). Todėl nepritartina A. B. apeliacinio skundo argumentui, jog ta aplinkybė, kad jis buvo Komisijos pirmininku, visiškai nėra susijusi su jo, kaip AB „L“ buvusia ( - ) pareigybe. Pasak nuteistojo, Komisija žinybiškai ir lokaliai patariamojo balso teise teikė siūlymus AB „L“ ( - ) priimant jam vienasmenius sprendimus dėl bendrovei priklausančių pastatų pardavimo. Tačiau nagrinėjamu atveju negalima ignoruoti Komisijos veiklos šioje srityje. Komisija vertino gautus pasiūlymus dėl AB „L“ priklausančių objektų įsigijimo, ji nustatydavo, ar konkursai laikytini įvykusiais, kas pripažintini konkursų laimėtojais, taip pat A. B. AB „L“ vardu pranešdavo konkurso dalyviams dėl konkursų rezultatų. Tai rodo, kad Komisija AB „L“ vardu vykdė tam tikras svarbias funkcijas, susijusias su konkursų nekilnojamajam turtui parduoti atlikimu, o A. B., kaip Komisijos pirmininkas, turėjo užtikrinti, kad tokios funkcijos būtų tinkamai įgyvendintos. Todėl nuteistasis nepagrįstai teigia, kad jis, darydamas nusikaltimus, nebuvo valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo. Tokios išvados nepaneigia ta aplinkybė, jog Komisijos sprendimai dėl konkurso rezultatų nustatymo savaime nebuvo privalomi E. V.. Kita vertus, abiem nagrinėjamais atvejais pastarasis patvirtino Komisijos 2008-04-16 bei 2008-07-22 posėdžių protokolus, kas patvirtina, jog Komisijos priimti sprendimai buvo neatsiejama AB „L“ vykusių konkursų nekilnojamajam turtui parduoti, t. y. kaip viso proceso, dalis. Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas neanalizavo ir neatskleidė, kokius įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus bei konkrečius jų reikalavimus jis pažeidė, nors Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1 d. dispozicija yra blanketinio pobūdžio. Skundžiamame nuosprendyje iš tikrųjų nėra nurodytos šios aplinkybės. Kita vertus, valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiklos teisėtumą nulemia ne vien tai, kad jis savo veikloje nepažeidė konkretaus draudimo, nurodyto norminiame akte. Ne mažiau svarbu įvertinti, ar jis vadovavosi tarnybos interesais ir principais atlikdamas pareigas, ar neiškreipė savo tarnybinės veiklos turinio. Pabrėžtina, kad jokie teisės aktai neleidžia valstybės tarnautojui ar jam prilyginamam asmeniui klastoti dokumentus, t. y. daryti nusikaltimus, vykdant savo įgaliojimus. Akivaizdu, kad A. B., pasirašydamas Komisijos 2008-04-16 bei 2008-07-22 posėdžių protokolus, kuriuose užfiksuota tikrovės neatitinkanti informacija, t. y. suklastojus dokumentus, taip pat sudarydamas sąlygas, kad konkursus laimėtų kiti asmenys nei yra iš tikrųjų, iškraipė savo tarnybinės veiklos turinį, kadangi tai neatitinka tarnybos esmės ir esminių principų. Todėl konstatuotina, kad šiuo atveju net ir nenurodžius, kokius teisės aktus A. B. pažeidė atlikdamas inkriminuotus veiksmus, nėra pagrindo daryti išvadą, jog jo veiksmuose nėra Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1 d. numatytų nusikaltimų sudėčių. Teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad ne visada Lietuvos Respublikos BK 228 str. įtvirtintų nusikaltimų padarymas turi būti siejamas su konkrečių teisės aktų pažeidimų nurodymu (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis Nr. 2K-660/2007, biuletenis „Teismų praktika“ Nr. 28).

127Pasak A. B., pagal AB „L“ susiformavusią praktiką Komisijos nariai, taip pat ir jis, buvo supratę ir negalėjo suprasti kitaip, kad turėjo veikti prioritetiškai siekiant kuo didesnių pajamų ir optimalaus atsiskaitymo už parduotas patalpas, todėl nei jis, nei Komisijos nariai neveikė priešingai tarnybos ir AB „L“ interesams. Teisėjų kolegija nekvestionuoja to, kad AB „L“ siekė gauti kuo didesnę naudą iš jai priklausančių objektų pardavimo. Kita vertus, dokumentų klastojimas, neteisėtas sąlygų sudarymas, kad AB „L“ konkursus laimėtų kiti asmenys nei yra iš tikrųjų, negali pateisinti A. B. minėto tikslo siekimo. Priešingai, tokie neteisėti veiksmai negali būti pripažįstami kaip neprieštaraujantys tarnybos esmei.

128Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1 d. ir 2 d. numatytų nusikaltimų sudėties būtinasis požymis yra didelės žalos atsiradimas valstybei, Europos Sąjungai, tarptautinei viešajai organizacijai, juridiniam ar fiziniam asmeniui. Teismų praktikoje yra aiškinama, kad pagrindinis kriterijus, atribojantis piktnaudžiavimą, kaip nusikalstamą veiką, nuo tarnybinio (arba drausminio) nusižengimo, yra didelės žalos požymis. Šis požymis, kuris gali būti ir turtinio ir neturtinio pobūdžio, būtinas baudžiamajai atsakomybei kilti, yra vertinamasis. Neturtinio pobūdžio žala paprastai pripažįstama didele, jeigu ji patiriama dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų teisių ir laisvių pažeidimo, valstybės institucijų autoriteto sumenkinimo, darbo sutrikdymo. Įstatymas nepateikia universalių kriterijų didelės žalos mastui nustatyti, todėl kiekvienu konkrečiu atveju apie jos dydį sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes: kokio pobūdžio, kokiais teisės aktais pažeidžiami ginami interesai, nukentėjusiųjų skaičių, jų vertinimą pareigūno padarytos veikos, nusikalstamos veikos trukmę, kaltininko einamų pareigų svarbą, rezonansą visuomenėje dėl padarytos veikos ir įtaką valstybės tarnautojo ir valstybės institucijos autoritetui ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys Nr. 2K-7-512/2004, 2K-7-638/2005, 2K-108/2009, 2K-232/2012). Neturtinio pobūdžio žala paprastai pripažįstama didele, jeigu ji patiriama dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų teisių ir laisvių pažeidimo arba piktnaudžiaujant tarnyba dar ir kitos nusikalstamos veikos padarymo (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis Nr. 2K-355/2009).

129Konstatuojant didelės žalos, kaip Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1 d. numatyto nusikaltimo požymio, buvimą ar nebuvimą, visų pirma būtina įvertinti E. V. ir A. B. atliktų veiksmų pobūdį. E. V. ir A. B., atlikdami jiems pavestas pareigas, suklastojo dokumentus, sudarė sąlygas, kad AB „L“ konkursus laimėtų kiti asmenys nei yra iš tikrųjų, dėl ko buvo iškraipyti konkursų rezultatai. Jų tyčiniai veiksmai buvo neatsitiktiniai, atlikti vykdant du AB „L“ paskelbtus konkursus, truko pakankamai ilgą laiko tarpą. A. B. teigia, kad pasiūlymus pagal pasirašytus protokolus priėmė Komisija, o ne nuteistasis asmeniškai, kita vertus, ši aplinkybė niekaip nepaneigia, jog nuteistasis savo veiksmais nepadarė didelės žalos Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1 d. prasme. Visų pirma, jis, kaip Komisijos pirmininkas, pasirašė suklastotus Komisijos posėdžių protokolus, kuriuose užfiksuota tikrovės neatitinkanti informacija. Be to, A. B., kaip Komisijos pirmininkas, tiesiogiai bendravo su konkursų nelaimėjusiais asmenimis ir derino aplinkybes, kaip juos būtų galima neteisėtai pripažinti konkursų laimėtojais. E. V. ir A. B. užėmė aukštas pareigas AB „L“ veikloje, t. y. E. V. buvo šios bendrovės ( - ), o A. B. - ( - ). Visuomenėje dėl jų veiksmų kilo rezonansas. Žiniasklaida yra informavusi visuomenę apie baudžiamojo proceso eigą E. V. ir A. B. atžvilgiu. Nėra abejonių, kad susidomėjimas šia byla yra susijęs ir su jų užimtomis aukštomis pareigomis AB „L“. Anksčiau aptarti E. V. ir A. B. veiksmai formavo neigiamą visuomenės nuomonę apie AB „L“ dirbančius asmenis. E. V. ir A. B. savo veiksmais taip pat leido konkursų nelaimėjusiems asmenims (V. S., Z. D. ir V. S.) susiformuoti nuomonę, kad galima neteisėtais būdais laimėti konkursus AB „L“, dėl ko nėra akivaizdu, kad buvo padaryta žala AB „L“ įvaizdžiui. Pasak A. B., ne A. D. ar UAB „B“ galutinai pasiūlė didžiausią kainą ir optimalų atsiskaitymo būdą, tačiau būtent dėl bendrų A. B. ir E. V. neteisėtų veiksmų jiems buvo užkirsta galimybė laimėti konkursus. Pažymėtina, kad A. D. bei UAB „B“ ir negalėjo pagerinti pasiūlymų, nes tokių pasiūlymų terminas buvo pasibaigęs, be to, jie nežinojo apie kitų asmenų pateiktus neteisėtus geresnius pasiūlymus. Taigi, E. V. ir A. B. sumenkino juridinio asmens - AB „L“ įvaizdį, diskreditavo valstybės tarnautojui prilyginto asmens vardą, iškraipė konkurso organizavimo tvarką, užkirto galimybę didžiausią turto pirkimo kainą pasiūliusiems asmenims laimėti konkursą, dėl ko didelės neturtinės žalos patyrė juridinis asmuo AB „L“. Tokios išvados nepaneigia A. B. apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės, jog bendrovės ( - ) teisme parodė, kad bendrovė dėl atvirų konkursų turėjo naudą, atvirus konkursus pralaimėję asmenys nesureikšmino šio fakto, nekėlė dėl to jokių klausimų ir nesijautė, kad Komisija su jais neva pasielgė neteisingai, o AB „L“ veikla dėl atvirų konkursų nei kiek nesutriko, ji nebuvo dezorganizuota. Atkreiptinas dėmesys, kad A. B. padarė didelę neturtinę žalą būtent juridiniam asmeniui - AB „L“, jis nebuvo kaltinamas dėl tokios žalos padarymo A. D. ir UAB „B“. Vien AB „L“ didelės neturtinės žalos padarymo pakanka konstatuoti, jog A. B. sukėlė pasekmes, įtvirtintas Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1 d.

130Nuteistasis atkreipia dėmesį, kad nuosprendyje nebuvo tirta ir vertina, koks tokios tariamos didelės neturtinės žalos santykis su AB „L“ gauta konkrečia nauda pardavus pastatus, kuri pagal bylos aplinkybes yra akivaizdi. Šiuo aspektu pasakytina, kad už AB „L“ priklausančias patalpas ( - ) bendrovė gavo 5 000 Lt daugiau nei A. D., kaip laimėtoja, buvo oficialiai pasiūliusi. Už pastatą, esantį ( - ), Vilniuje, bendrovė gavo 590 000 Lt pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dieną, o ne per 3 mėnesių laikotarpį, kaip tai nurodė UAB „B“. Byloje nėra duomenų, kad pastaroji bendrovė nebūtų sumokėjusi pasiūlytos sumos AB „L“. Įvertinus šias aplinkybes, negalima teigti, kad AB „L“ gauta nauda paneigia didelės neturtinės žalos padarymą bendrovei.

131A. B. apeliaciniame skunde teigia, kad nuosprendyje iš viso nenagrinėtas priežastinis ryšys tarp jo atliktų veiksmų ir atsiradusių pasekmių Lietuvos Respublikos BK 228 str. prasme. Nors pirmosios instancijos teismas nepasisakė šiuo klausimu, tačiau nagrinėjamu atveju nekyla abejonių, kad A. B., veikdamas kaip Komisijos pirmininkas ir aktyviais veiksmais piktnaudžiaudamas tarnyba, tiesiogiai prisidėjo prie kilusių pasekmių - didelės neturtinės žalos padarymo AB „L“. Nuteistajam neatlikus inkriminuotų veiksmų, tokių pasekmių neatsirastų. Tokios išvados darytinos ir E. V. atveju.

132Nuteistasis deklaratyviai teigia, kad pagal bylos aplinkybes nebuvo apelianto tyčios padaryti Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1 d. numatytus nusikaltimus. A. B., suklastodamas dokumentus, t. y. darydamas nusikaltimus, ir sudarydamas sąlygas, kad AB „L“ konkursus laimėtų kiti asmenys nei yra iš tikrųjų, suprato savo veiksmų neteisėtumą, kad jie nesuderinami su tarnybine veikla. Taip pat nėra pagrindo abejoti, kad nuteistojo atliktų veiksmų pobūdis sudarė galimybę jam numatyti, jog dėl jo veiksmų gali atsirasti Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1 d. įtvirtintos pasekmės, ir jų norėjo. Tokios išvados darytinos ir E. V. atveju.

133Atsižvelgiant į tai, tiek E. V., tiek A. B. veiksmai dėl objektų, esančių ( - ) ir ( - ), Vilniuje, pardavimo atitinka Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1 d. įtvirtintą nusikaltimo sudėtį.

134Taigi, šioje byloje nustatyta, kad E. V., būdamas valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo - AB „L“ ( - ), piktnaudžiavo tarnyba ir suklastojo tikrą dokumentą, o būtent:

1352008-03-21 V. S. pateikė Komisijai pasiūlymą, kuriame nurodė siūlomą kainą už parduodamą AB „L“ priklausantį pastatą, esantį Vilkaviškio rajone, ( - ), - 47 777 Lt. Tačiau 2008-04-16, apie 11 val., Komisijai nutarus pastatą, kurio kaina AB „L“ valdybos 2008-02-15 nutarimu Nr. 1-3 nustatyta ne mažesnė kaip rinkos vertė - 46 000 Lt, parduoti A. D. už jos didžiausią konkursui pasiūlytą kainą - 70 000 Lt, V. S., gavęs iš A. B. informaciją apie konkursui pasiūlytą didžiausią kainą, laikotarpyje nuo 2008-04-24 iki 2008-04-25 ( - ), ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir tiksliai nenustatytoje vietoje, suklastojo dokumentą - surašė Komisijai skirtą pasiūlymą, kuriame nurodė 2008-03-21 datą ir siūlomą kainą 75 000 Lt. Po ko 2008-04-25 V. S. šį žinomai suklastotą dokumentą panaudojo - pateikė Komisijai, o A. B., piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi ir veikdamas pagal susitarimą su juo (E. V.), nurodė Komisijos narei R. N. šį pasiūlymą užregistruoti. R. N., piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi, šį pasiūlymą užregistravo Nekilnojamojo turto pardavimo pirkėjų registracijos knygoje, melagingai nurodydama, kad jis gautas 2008-03-28 ir jame pasiūlyta kaina yra 75 000 Lt bei perrašė Komisijos protokolą. Po ko 2008-04-25, tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, AB „L“ patalpose, esančiose ( - ), Komisijos nariai A. B. ir R. N., piktnaudžiaudami tarnybine padėtimi, pasirašė naują Komisijos posėdžio protokolą, kuriame buvo nurodytas žinomai melagingas 2008-04-16 Komisijos sprendimas - pastatą parduoti ( - ) už 75 000 Lt, kurį pasirašė ir A. S., nežinodama šios aplinkybės, taip pat parengė AB „L“ ( - ) įsakymo Nr. 1-207 dėl konkurso rezultatų patvirtinimo projektą ir šį įsakymo projektą vizavo atgaline - 2008-04-18 data.

136Po ko E. V., veikdamas pagal išankstinį susitarimą su A. B. ir piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, AB „L“ patalpose, esančiose ( - ), Vilniuje, tyrimo tiksliai nenustatytą dieną (ne anksčiau kaip 2008-04-25) suklastojo tikrą dokumentą, t. y. atgaline – 2008-04-18 data pasirašė įsakymą Nr. 1-207, kuriuo patvirtino tikrovės neatitinkančius atviro konkurso rezultatus pagal suklastotą 2008-04-16 Komisijos posėdžio protokolą ir 2008-05-07 AB „L“ vardu su ( - ) atstovavusiu V. S. pasirašė minėto pastato pirkimo-pardavimo sutartį.

137Tokiais savo veiksmais E. V., veikdamas kartu su A. B. ir R. N., piktnaudžiavo tarnyba, suklastojo tikrą dokumentą, sumenkino juridinio asmens - AB „L“ prestižą, diskreditavo valstybės tarnautojui prilyginto asmens vardą, iškraipė konkurso pravedimo tvarką, užkirto galimybę didžiausią turto pirkimo kainą pasiūliusiai A. D. laimėti konkursą, dėl ko didelės neturtinės žalos patyrė juridinis asmuo - AB „L“, taip padarydamas Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d., 300 str. 1 d. ir 228 str. 1 d.

138Taip pat E. V., būdamas AB „L“ ( - ), piktnaudžiavo tarnyba bei suklastojo tikrą dokumentą, o būtent:

139Z. D. ir V. S., turėdami tikslą nupirkti AB „L“ priklausantį pastatą, esantį Vilniuje, ( - ), Komisijai pateikė Z. D. vardu surašytą 2008-07-03 pasiūlymą, kuriame nurodė siūlomą kainą už parduodamą pastatą – 549 000 Lt, apmokant per 30 dienų bei V. S. vardu surašytą 2008-07-03 pasiūlymą, kuriame nurodė siūlomą kainą už parduodamą pastatą – 540 000 Lt, apmokant per 10 dienų, tačiau Komisijai 2008-07-22, apie 9 val., nutarus pastatą parduoti už didžiausią pasiūlytą kainą – 590 000 Lt (atsiskaitymo laikortarpis 90 dienų) už parduodamą objektą pasiūliusiai UAB „B“, Z. D., veikdamas kartu su V. S., 2008-07-23 kelių susitikimų, vykusių apie 9.30 val. ir apie 10.15 val. AB „L“ patalpose, esančiose Vilniuje, ( - ), ( - ) ir minėtos Komisijos pirmininko A. B. tarnybiniame kabinete Nr. 605, susitarė su A. B. dėl konkurso dokumentų suklastojimo, kas sudarytų sąlygas minėtą pastatą neteisėtai įsigyti Z. D. ir V. S. nurodytam pirkėjui. Realizuodami šį nusikalstamą susitarimą, Z. D. ir V. S. 2008-07-23, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, suklastojo tikrą dokumentą, o būtent: atgaline - 2008-07-03 data A. V. vardu surašė pasiūlymą, pasirašytą pastarojo įgalioto asmens M. J., kuriame buvo nurodyta siūloma kaina 590 000 Lt, pinigus sumokant pastato pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dieną. 2008-07-23, laikotarpyje nuo 11 val. iki 14 val., Z. D. ir V. S., veikdami pagal susitarimą su A. B., šį suklastotą dokumentą pateikė R. N.. R. N., veikusios A. B. interesais, nurodymu Komisijos narė V. J., piktnaudžiaudama tarnyba, AB „L“ patalpose, esančiose Vilniuje, ( - ), šį pasiūlymą užregistravo Nekilnojamojo turto pardavimo pirkėjų registracijos knygoje, melagingai nurodydama, kad jis gautas 2008-07-03 bei perrašė Komisijos posėdžio protokolą. Po ko 2008 m. laikotarpyje nuo liepos 23 iki 25 dienos, tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, AB „L“ patalpose, esančiose Vilniuje, ( - ), Komisijos nariai A. B., R. N. ir V. J. pasirašė naują Komisijos posėdžio protokolą, kuriame buvo žinomai melagingas 2008-07-22 Komisijos sprendimas - pastatą parduoti A. V. už 590 000 Lt, kurį pasirašė ir A. S. bei J. K., nežinodami šios aplinkybės.

140Po ko E. V., veikdamas pagal išankstinį susitarimą su A. B. ir piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, AB „L“ patalpose, esančiose ( - ), tyrimo tiksliai nenustatytą dieną (ne anksčiau kaip 2008-07-25) suklastojo tikrą dokumentą, t. y. atgaline – 2008-07-23 data pasirašė įsakymą Nr. 1-387, kuriuo patvirtino tikrovės neatitinkančius atviro konkurso rezultatus pagal suklastotą 2008-07-22 Komisijos posėdžio protokolą ir 2008-07-30 AB „L“ vardu pasirašė su A. V. atstovavusiu M. J. minėto pastato pirkimo-pardavimo sutartį.

141Tokiais savo veiksmais E. V., veikdamas kartu su A. B., R. N. ir V. J., piktnaudžiavo tarnyba, suklastojo tikrą dokumentą ir sumenkino juridinio asmens - AB „L“ prestižą, diskreditavo valstybės tarnautojui prilyginto asmens vardą, iškraipė konkurso pravedimo tvarką, užkirsto galimybę didžiausią turto pirkimo kainą pasiūliusiai UAB „B“ laimėti konkursą, dėl ko didelės neturtinės žalos patyrė juridinis asmuo AB „L“, taip padarydamas nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d., 300 str. 1 d. ir 228 str. 1 d.

142Teisėjų kolegija, skirdama E. V. bausmes, atsižvelgia į visas byloje nustatytas aplinkybes, taip pat į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes (Lietuvos Respublikos BK 54 str. 2 d.), taip pat į Lietuvos Respublikos BK 57 str. ir 61 str. nuostatas.

143E. V. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

144E. V. padarė du baigtus nesunkius nusikaltimus valdymo tvarkai, susijusius su dokumentų klastojimu, ir du apysunkius nusikaltimus valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams veikdamas tiesiogine tyčia, siekiant, kad AB „L“ paskelbtus konkursus dėl objektų įsigijimo laimėtų kiti asmenys nei yra iš tikrųjų. Jis padarė nusikaltimus veikdamas bendrininkų grupėje kaip vykdytojas, jo veiksmai buvo aktyvūs. E. V. yra vedęs, teisiamas pirmą kartą (t. 3, b.l. 176), nėra duomenų, kad baustas administracine tvarka, neįrašytas į narkologinę įskaitą ir negydytas psichiatrinėje ligoninėje (t. 3, b.l. 178, 181, 183). Įvertinusi visas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad bausmės tikslus galima pasiekti paskiriant E. V. inkriminuotų baudžiamojo įstatymo straipsnių sankcijose numatytas bausmes - baudas, kurių dydžiai nustatytini pagal Lietuvos Respublikos BK 47 str. 3 d. 2-3 p. (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija).

145Priešingai nei teigiama A. B. apeliaciniame skunde, pirmosios instancijos teismas grindė jo kaltę padarius inkriminuotus nusikaltimus ne tik operatyvinių veiksmų atlikimo protokolais, tačiau ir liudytojų V. S. bei S. P., kaltinamųjų R. N. ir V. J. parodymais. Teisėjų kolegija jau įvertino įrodymus, kuriais patvirtinta nuteistojo kaltė padarius inkriminuotus nusikaltimus, ir nebekartoja jų analizės. Skundžiamame nuosprendyje taip pat nurodyta, kad A. B. kaltė grindžiama liudytojo Z. D. parodymais, kurių turinys neišdėstytas. Atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas neapklausė minėto liudytojo, o remiantis Lietuvos Respublikos BPK 276 str. 4 d., buvo pagarsinti jo parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, siekiant patikrinti kitus byloje surinktus įrodymus (t. 6, b.l. 41). Nors pirmosios instancijos teismas negalėjo grįsti A. B. kaltės tokiais liudytojo Z. D. parodymais, tačiau jie yra reikšmingi vertinant kitus byloje ištirtus įrodymus. Pasak apelianto, R. N. parodė, kad ikiteisminio tyrimo metu apklausiant ją, buvo šiukščiai ir žiauriai elgiamasi, grasinama ir daromas psichologinis spaudimas, apie savo galimai nusikalstamą veiką ji buvo apklausta liudytoja nedalyvaujant advokatui. Šiuo aspektu pasakytina, kad pirmosios instancijos teismas, darydamas atitinkamas išvadas dėl A. B. kaltės padarius inkriminuotus nusikaltimus, rėmėsi R. N. parodymais, duotais būtent teisiamojo posėdžio metu, kai betarpiškai buvo atlikta jos apklausa. Kaltinamosios teisiamojo posėdžio metu duoti parodymai buvo vertinami su kitais byloje surinktais objektyviais įrodymais. Atkreiptinas dėmesys, kad R. N. teisiamojo posėdžio metu galėjo apskritai nenurodyti jokių aplinkybių, susijusių su pareikštu kaltinimu, tačiau jos parodymai dalyje dėl AB „L“ priklausančių patalpų ( - ) konkurso vykdymo yra nuoseklūs, atitinka kitus byloje surinktus įrodymus ir papildo vieni kitus. Todėl apeliaciniame skunde akcentuojamas neva R. N. darytas psichologinis poveikis ikiteisminio tyrimo metu neturi reikšmės vertinant jos parodymus, duotus teisiamojo posėdžio metu. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį A. B. atžvilgiu, nesirėmė A. S. parodymais, todėl jos parodymai apie patirtą psichologinį poveikį ikiteisminio tyrimo metu ir apklausos protokole iškraipytus parodymus neturi reikšmės konstatuojant, jog byloje surinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių apelianto kaltę padarius inkriminuotus nusikaltimus. Todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog šiuo atveju buvo padaryta esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų.

146Priešingai nei teigia apeliantas, šiuo atveju A. B. veikė kartu su E. V., R. N. ir V. J. kaip bendrininkai, nes kiekvienas iš jų prisidėjo prie to, kad AB „L“ konkursus laimėtų kiti asmenys nei yra iš tikrųjų. Minėtų asmenų neteisėti veiksmai buvo reikšmingi siekiant bendro tikslo - oficialiai įforminti neteisėtus konkursų rezultatus. Kiekvieno iš jų neteisėti veiksmai sąlygojo tolesnių neteisėtų veiksmų atlikimą, t. y. vieniems kaltinamiesiems neatlikus neteisėtų veiksmų, kitų kaltinamųjų neteisėtų veiksmų atlikimas būtų apsunkintas. A. B. derino savo neteisėtus veiksmus kartu su E. V. ir R. N., davė nurodymus V. J. dėl Komisijos posėdžio protokolo suklastojimo. Byloje anksčiau aptartų įrodymų visuma vienareikšmiškai nustatyta, kad buvo jų bendras susitarimas neteisėtai veikti.

147Pirmosios instancijos teismas skundžiamame nuosprendyje konstatavo, kad dėl AB „L“ objekto, esančio ( - ), pardavimo A. B., veikdamas kartu su E. V., R. N. ir A. S., piktnaudžiavo tarnyba, suklastojo tikrą dokumentą, o dėl AB „L“ objekto, esančio ( - ), Vilniuje, pardavimo A. B., veikdamas kartu su E. V., R. N., A. S., J. K. ir V. J. piktnaudžiavo tarnyba, suklastojo tikrą dokumentą. Kita vertus, skundžiamu nuosprendžiu E. V., A. S. ir J. K. buvo išteisinti iš pareikštų kaltinimų. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 1 d., AB „L“ objekto, esančio ( - ), Vilniuje, pardavimo. Tai, kad pirmosios instancijos teismas, aprašydamas A. B. padarytų nusikaltimų aplinkybes, pačioje pradžioje nenurodė, jog jis nusikalstamai veikė kartu su kitais asmenimis, o tai konstatavo apibendrindamas nusikaltimų padarymo aplinkybes, nelaikytina esminiu baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimu, nes skundžiamame nuosprendyje nurodytos nuteistojo padarytų nusikaltimų aplinkybės yra aiškios ir iš jų galima suprasti, su kokiais asmenimis apeliantas veikė kartu darydamas nusikaltimus. Taigi, nenustatyta tokių A. B. atžvilgiu priimto apkaltinamojo nuosprendžio reikalavimų nesilaikymų, dėl kurių būtų pagrindas naikinti apkaltinamąjį nuosprendį ir priimti naują išteisinamąjį nuosprendį.

148Dėl prokuroro apeliacinio skundo argumentų, susijusių su A. S. ir J. K. nepagrįstu išteisinimu

149Pirmosios instancijos teismas išteisino A. S. ir J. K. iš pareikšto kaltinimo jiems nepadarius inkriminuotų nusikaltimų. A. S. buvo kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d., 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d. (dėl AB „L“ objekto, esančio ( - ), pardavimo), taip pat ji ir J. K. buvo kaltinami pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d., 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d. (dėl AB „L“ objekto, esančio ( - ), Vilniuje, pardavimo).

150Byloje vienareikšmiškai nustatyta, kad Komisijos 2008-04-16 posėdžio protokole, kuriame nutarta parduoti AB „L“ nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), ( - ), be A. B. bei R. N. pasirašė ir A. S. (t. 2, b.l. 24-25), o Komisijos 2008-07-22 posėdžio protokole, kuriame nutarta parduoti AB „L“ nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), Vilniuje, A. V., be A. B., V. J. ir R. N. pasirašė A. S. ir J. K. (t. 2, b.l. 47-48).

151A. S. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad ji nepiktnaudžiavo tarnyba, nebendrininkavo ir neklastojo dokumentų. Inkriminuotu laikotarpiu AB „L“ išteisintosios pareigos buvo teisininkė, ji buvo paskirta Komisijos nare. Nei A. B., nei ( - ) E. V. tuo metu, kai ji buvo Komisijos nare, nedavė jokių nurodymų. Ji net nežino, kaip pasiūlymai būdavo gaunami. Kaip Komisijos narė, A. S. yra pasirašiusi vieną protokolą. Kadangi protokolai būdavo surašomi ne tą pačią dieną, o vėliau, tai mano, kad yra pasirašiusi tik po vieną protokolą dėl kiekvieno objekto pardavimo. ( - ) įsakymų projektų, susijusių su nekilnojamojo turto pardavimu, ji niekada nerengė. Vizuodavo taip pat ne visus įsakymų projektus, kadangi Juridiniame skyriuje buvo aukštesnes pareigas užimančių asmenų, kurie juos ir vizuodavo. Svarstant ( - ) objekto pardavimą, dalyvavo trys Komisijos nariai, t. y. ji, R. N. ir A. B.. Posėdis vyko ( - ), A. B. kabinete. Dabar neprisimena, nei kas dalyvavo tame konkurse, nei kas jį laimėjo. Apklausų metu ji dėl laimėtojo padarė prielaidą, nes tuomet pareigūnai jai rodė posėdžio protokolą, pokalbio išklotinę, posėdžio garso įrašą. Pareigūnai parodė jai protokolą, klausė, ar išteisintoji pasirašė jį. Patvirtinus, kad tai yra jos parašas, pareigūnai jai paaiškino, kad konkursą laimėjo ne tas žmogus, kuris nurodytas protokole. Neprisimena, kas galėjo būti pripažintas laimėtoju ir ar yra pasirašiusi tik tą protokolą, kurį jai parodė pareigūnai. A. S. sakė jiems, kad nepamena, nes jai tai nebuvo kažkoks išskirtinis atvejis. Parodžius protokolą, ji tarsi padarydavo prielaidą, kad galbūt taip ir būdavo, todėl apklausos protokoluose užrašyta, kad ji viską žino. Nežino, ar apklausiant įtariamąja, jos parodymai buvo perkelti iš ankstesnių apklausų. Ji nepasakojo visko taip, kaip pacitavo prokuroras. A. S. pati nepasakojo, ką žino, o jai buvo užduodami klausimai. Darbe protokolų pasirašyti atnešdavo daug. Tai būdavo kitą ar tą pačią dieną. Kai atnešdavo pasirašyti protokolą, A. S. nebūdavo aiškinama, kad čia yra kažkokie slapti reikalai. Nei su pirmininku, nei su kitais Komisijos nariais ji nesitarė dėl protokolų perrašinėjimo. Prokuroro pagarsintame apklausos protokole pasakymas, kad ji turėjo taip elgtis, nes tai buvo vadovybės (A. B. ar E. V.) sprendimas, buvo jos pasamprotavimas. Kadangi išteisintoji neina vadovaujančių pareigų, todėl vadovų sprendimai yra vykdomi (t. 6, b.l. 78-82).

152J. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad jis jaučia moralinę kaltę dėl to, kad buvo neįžvalgus, neįsigilinęs į turinį pasirašė posėdžio protokolą. Išteisintasis 2008-05-20 pradėjo dirbti AB „L“, o tų pačių metų birželio 10 d. buvo paskirtas į Komisiją. Po mėnesio vyko pirmas Komisijos posėdis, kur buvo svarstomas klausimas dėl ( - ) esančio objekto, buvo skaitomos dalyvių pavardės ir jų pasiūlytos kainos. Tame posėdyje buvo vienintelis J. K. pasiūlymas - „atsiskaityti per 60 dienų“, nes pirkėjas siūlė atsiskaityti per tris mėnesius. Šis jo pasiūlymas yra užfiksuotas garso įraše. Pirkėjo, pasiūliusio tokį atsiskaitymo terminą, pavardės neprisimena. ( - ) esančio objekto pradinė valdybos nustatyta kaina buvo 540 000 Lt. Prisimena, kad Komisijos posėdžio metu buvo nustatytas laimėtojas - UAB „B“. Asmeniškai neskambino ir nevedė derybų su UAB „B“ dėl atsiskaitymo termino sumažinimo. Nežino, ar iš viso kas nors tai darė. Komisijos posėdžio protokolą rašė specialistė V. J., kuri ir atnešė tą protokolą pasirašyti. Išteisintasis visuomet pasirašydavo trečias ar ketvirtas. Jie dirbo ( - ), o centrinis aparatas buvo ( - ), ten ir būdavo perduodamas Komisijos protokolas, t. y. buvo perduodamas į centrinę būstinę, kur dirbo ( - ) A. B.. Prisimena, kad 2008-07-22 jis pasirašė vieną Komisijos posėdžio protokolą, o 2008-07-25 - kitą Komisijos posėdžio protokolą. Pasirašyti antrą protokolą taip pat atnešė V. J., kuri pasakė, kad yra geresnės atsiskaitymo sąlygos, todėl jis ir pasirašė neskaitydamas. Prieš pasirašant naują protokolą, V. J. nepasakė jam, kad protokole yra pakeistas pirkėjas, todėl jis galvojo, kad ten liko įrašyta UAB „B“. Niekas iš AB „L“ vadovų asmeniškai neprašė ir nedarė įtakos jam, kad jis pasirašytų protokolą. J. K. su niekuo iš kaltinamųjų nebendravo dėl protokolo pakeitimo. Neprisimena, kada sužinojo kam iš tikrųjų buvo parduotas pastatas ( - ) Nežino, kada atsirado pirkėjas A. V., ir neprisimena, ar Komisijos posėdžio metu tarp skelbiamų pasiūlymų buvo A. V. pavardė. Neneigė, kad ikiteisminio tyrimo metu galėjo pasakyti, kad V. J. galbūt jam sakė, kad gautas pasiūlymas su didesne kaina, bet dabar jis to tiesiog neprisimena. Asmeninės naudos dėl pakartotino protokolo pasirašymo neturėjo. Vėliau, kai prasidėjo ikiteisminis tyrimas, jam kilo įtarimų, kad galbūt buvo kažkokie vadovų nurodymai (t. 6, b.l. 65-67, 69).

153Taigi, A. S. ir J. K. teisiamajame posėdyje neigė padarę inkriminuotus nusikaltimus. Prokuroras, apeliaciniame skunde prašydamas pripažinti išteisintuosius kaltais, visų pirma remiasi jų duotais, parodymais ikiteisminio tyrimo metu. Pažymėtina, kad įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti, Lietuvos Respublikos BPK numatytais proceso veiksmais patikrinti, teisiamajame posėdyje išnagrinėti ir teismo pripažinti duomenys, kuriais vadovaudamasis teismas daro išvadas dėl nusikalstamos veikos buvimo ar nebuvimo, šią veiką padariusio asmens kaltumo ar nekaltumo ir kitų aplinkybių, turinčių reikšmės bylai išspręsti teisingai. Teismų praktika patvirtina, kad asmenų (kaltinamojo, nukentėjusiojo, liudytojo) parodymai įrodymais yra tuo atveju, kai šie parodymai nepažeidžiant įstatyme nustatytos tvarkos yra duoti pirmosios ar apeliacinės instancijos teismo posėdyje arba ikiteisminio tyrimo teisėjui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys Nr. 2K-194/2013, 2K-461/2011, 2K-179/2010, 2K-592/2010, 2K 285/2010, 2K-360/2009). A. S. ikiteisminio tyrimo metu buvo apklausta iš viso keturis kartus visais atvejais ikiteisminio tyrimo pareigūnų (t. 4, b.l. 118-121, 123-125, 130-134, 139-142). Taigi, išteisintosios parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, savaime nepripažintini įrodymais Lietuvos Respublikos BPK 20 str. prasme.

154A. S. 2009-09-16 apklausos metu parodė, kad Komisijos 2008-07-22 posėdžio protokole yra jos parašas. Ji negalėjo tiksliai atsiminti konkurso dėl AB „L“ pastato, esančio ( - ), Vilniuje, eigos, t. y. ar vokai, kuriuose buvo pateikti konkurso dalyvių pasiūlymai, buvo atnešti atplėšti, ar jie buvo atplėšti Komisijos posėdžio metu, taip pat negalėjo pasakyti, kokie dalyviai pateikė pasiūlymus ir kokio dydžio buvo jie, kadangi tai nebuvo kažkuo išsiskiriantys. A. S., tik susipažinusi su 2008-07-22 garso įrašu, kuriame užfiksuotas Komisijos minėtos dienos posėdis, parodė, kad ji gali daryti išvadą, jog Komisijos posėdžio protokolas buvo pakeistas, nes A. V. pasiūlymo Komisijos 2008-07-22 posėdžio metu nebuvo ir toks pasiūlymas atsirado vėliau. Išteisintoji taip pat parodė, kad ji neįsidėmėjo, kas pasiūlė didžiausią kainą įsigyti AB „L“ pastatą, esantį ( - ), Vilniuje. Ji negalėjo pasakyti, ar Komisijos posėdžio protokolas buvo perrašytas. Mano, kad greičiausiai R. N. atnešė jai po kelių dienų antrą protokolą ir prašė pasirašyti. A. S. neatsiminė, ką konkrečiai jai aiškino R. N.. Kiek gali prisiminti, ji paaiškino, kad yra gautas kitas pasiūlymas su geresniu atsiskaitymo terminu ir išteisintoji pasirašė jį. A. S. suprato, kad naujo protokolo pasirašymas yra suderintas su A. B. ir pasirašė naują protokolą dėl to, kad nedrįso priešintis Komisijos pirmininkui (t. 4, b.l. 118-121). Taigi, A. S. pirminės apklausos metu duoti parodymai nebuvo informatyvūs dėl AB „L“ pastato, esančio ( - ), Vilniuje, konkurso, ji negalėjo atsiminti daugumos aplinkybių, susijusių su konkurso vykdymu. Jos parodymus, jog Komisijos posėdžio protokolas buvo pakeistas, nes A. V. pasiūlymo Komisijos 2008-07-22 posėdžio metu nebuvo ir toks pasiūlymas atsirado vėliau, lėmė būtent išklausyto garso įrašo pagrindu padaryta išvada, o ne tai, jog ji natūraliai atsiminė minėtas aplinkybes. Be to, A. S. davė prieštaringus parodymus iš pradžių teigdama, kad negali pasakyti, ar Komisijos posėdžio protokolas buvo perrašytas, o iš karto po to jau nurodydama, jog greičiausiai R. N. atnešė jai po kelių dienų antrą protokolą ir prašė pasirašyti. Ji taip pat parodė, kad neatsiminė, ką konkrečiai jai aiškino R. N., o vėliau jau iš karto teigė, jog kiek gali prisiminti, ji paaiškino, kad yra gautas kitas pasiūlymas su geresniu atsiskaitymo terminu ir išteisintoji pasirašė jį. Tokie išteisintosios parodymų pakeitimai laikytini kaip apklausą atlikusio tyrėjo užduotų klausimų rezultatas, o ne kaip laisvas jos pasakojimas apie žinomas aplinkybes.

155A. S. 2009-09-18 apklausos metu parodė, kad Komisijos 2008-04-16 posėdžio protokole yra jos parašas. Konkurso įsigyti AB „L“ patalpas ( - ) laimėtoju turėjo būti paskelbtas tas, kieno pasiūlyta kaina buvo didžiausia. Kiek, kokių ir kieno pasiūlymų buvo gauta šiam konkursui ji tuo metu negalėjo prisiminti. Atsiminė tiek, kad tarp gautų pasiūlymų buvo ir kažkokio kunigo pasiūlymas. To kunigo nei vardo, nei pavardės ji neprisimena. Kiek buvo iš viso pasiūlymų, kokia buvo kunigo siūloma kaina, ji neatsiminė. A. S. parodė, kad kiek atsimena, konkurso nugalėtojas buvo dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą, tačiau neprisiminė, kokią būtent kainą pasiūlė. Atsiminė tiek, kad kunigas tikrai nelaimėjo konkurso. Greičiausiai kitą dieną R. N. atnešė jai pasirašyti protokolą, kurį išteisintoji pasirašė. Po kurio laiko pas ją į kabinetą atėjo R. N. ir pasakė, kad nugalėti turi kunigas. A. S. suprato, kad taip nusprendė A. B.. Ji pasirašė protokolą (t. 4, b.l. 123-125). Minėtų parodymų analizė taip pat leidžia daryti išvadą, kad A. S. parodymai nebuvo informatyvūs dėl AB „L“ patalpų ( - ) konkurso, ji negalėjo atsiminti daugumos aplinkybių, susijusių su konkurso vykdymu, t. y. kas, kiek ir kokius pateikė pasiūlymus konkursui. Tačiau iš karto po to išteisintoji prisiminė, kad buvo pateiktas kunigo pasiūlymas, kuris tikrai nelaimėjo konkurso, nors negalėjo pasakyti, kokį pasiūlymą jis pateikė. Tokie išteisintosios parodymų pakeitimai laikytini kaip apklausą atlikusio tyrėjo užduotų klausimų rezultatas, o ne kaip laisvas jos pasakojimas apie žinomas aplinkybes. Išteisintosios 2009-12-09 apklausos protokole užfiksuoti parodymai iš esmės pažodžiui perkelti iš jos ankstesnių apklausų protokolų (t. 4, b.l. 130-134). Nėra abejonių, kad asmuo praėjus nemažam laiko tarpui negalėtų nurodyti aplinkybes ištisai analogiškais žodžiais ir tokia pačia sakinių struktūra, kas leidžia konstatuoti, jog 2009-12-09 A. S. apklausa buvo atlikta formaliai. Išteisintoji 2010-05-26 apklausos metu nurodė, kad ji negali kategoriškai teigti, jog R. N. nurodė priežastis, dėl kurių turi būti iš naujo pasirašyti protokolai (t. 4, b.l. 139-142). Anksčiau aptartų A. S. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, turinys negali būti pagrindu pripažinti jos parodymus kaip patvirtinančius kaltę padarius inkriminuotus nusikaltimus. Tokiai išvadai daryti neturi reikšmės ta aplinkybė, jog pasak prokuroro, priešingai nei teigia pirmosios instancijos teismas, ikiteisminio tyrimo metu A. S. nebuvo daromas psichologinis spaudimas. A. S. teisiamojo posėdžio metu apskritai teigė, kad ji buvo pasirašiusi abu Komisijos posėdžių protokolus tik po vieną kartą ir jai nebuvo žinoma, jog protokolai buvo perrašomi (t. 6, b.l. 79)..

156J. K. ikiteisminio tyrimo metu buvo apklaustas iš viso keturis kartus visais atvejais ikiteisminio tyrimo pareigūnų (t. 5, b.l. 2-3, 9-12, 16-19, 25-28). Taigi, išteisintojo parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, savaime nepripažintini įrodymais Lietuvos Respublikos BPK 20 str. prasme. J. K. 2009-09-16 pirminėje apklausoje paklausus, kodėl Komisijos 2008-07-22 posėdžio protokole parašyta, jog konkursą įsigyti AB „L“ pastatą, esantį ( - ), Vilniuje, laimėjo A. V., nors realiai laimėjo UAB „B“, išteisintasis atsakė, kad protokolas buvo suklastotas ir jis pasirašė pasitikėdamas V. J., o gal juo pasinaudojo tas asmuo, kuris atnešė pasirašyti protokolą. Jo niekas neprašė ir jis niekam nedavė sutikimo ar pritarimo tokiam klastojimui. Mano, kad jis pasirašė vieną protokolą, nors galėjo pasirašyti ir ant antro varianto, kurį pateikė V. J.. Išteisintasis negirdėjo jos motyvo, kodėl protokolas perrašomas. Mano, kad jis pasirašė protokolą neskaitęs (t. 5, b.l. 2-3). Anksčiau aptartais parodymais J. K. tik nurodė, kad Komisijos 2008-07-22 protokolas, kuriuo konkurso įsigyti AB „L“ pastatą, esantį ( - ), Vilniuje, laimėtoju buvo pripažintas A. V., yra suklastotas, tačiau išteisintasis neprisipažino sąmoningai patvirtinęs minėtus rezultatus. Priešingai, jis teigė, kad pasirašė tokį protokolą neskaitęs. J. K. 2009-12-04 papildomoje apklausoje ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jam pasirašius Komisijos 2008-07-22 posėdžio protokolą, V. J. po kurio laiko pateikė kitą 2008-07-22 protokolą teigdama, kad protokolas buvo perrašytas, kadangi yra kitas pasiūlymas su kita didesne kaina. Išteisintasis permetė akimis protokolą, nesigilino ir neatkreipė dėmesio, koks buvo gautas dar vienas pasiūlymas, kuris geriau tinka, ir pasirašė protokolą (t. 5, b.l. 9-12). Taigi, J. K. ir šioje apklausoje nenurodė, kad jis žinojo, jog Komisijos 2008-07-22 posėdžio protokole buvo nurodytas naujas laimėtojas A. V.. Išteisintojo 2010-04-23 ir 2010-10-28 apklausos protokoluose užfiksuoti parodymai iš esmės pažodžiui perkelti iš jo prieš tai buvusios apklausos protokolo. Išteisintasis prašė remtis ankstesnių apklausų protokoluose užfiksuotais parodymais (t. 5, b.l. 16-19, 25-28). Taigi, J. K. 2010-04-23 ir 2010-10-28 apklausos buvo atliktos formaliai. Anksčiau aptartų J. K. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, turinys negali būti pagrindu pripažinti jo parodymus kaip patvirtinančius kaltę padarius inkriminuotus nusikaltimus. Prokuroras neteisus teigdamas, jog išteisintojo teisiamajame posėdyje duoti parodymai, jog V. J. pateikus kitą Komisijos 2008-07-22 posėdžio protokolą, jam nebuvo pasakyta, jog pasikeitė pirkėjas, jis manė, jog parduodamas pastatas UAB „B“, o pasirašydamas protokolą jis neturėjo informacijos, jog laimėtojas pakeistas, neprieštarauja jo parodymams, duotiems ikiteisminio tyrimo metu. Priešingai, J. K. viso baudžiamojo proceso metu nuosekliai nurodė, kad jis nežinojo, jog jam pateikus naują Komisijos 2008-07-22 posėdžio protokolą, yra pakeistas konkurso įsigyti AB „L“ pastatą, esantį ( - ), Vilniuje, laimėtojas. Nenustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, apklausdamas J. K., užduodavo atsakymą menančius klausimus, kaip tai teigia prokuroras. Be to, apeliaciniame skunde nurodyta, kad tik pakviestas duoti parodymų teisme išteisintasis nurodė prisipažįstantis padaręs inkriminuotas nusikalstamas veikas, tačiau teismo buvo „sudrausmintas“ neskubėti. Šiuo aspektu pasakytina, kad vien kaltinamojo apklausos pradžioje pasakymas, kad jis prisipažįsta padaręs inkriminuotas nusikalstamas veikas, negali būti vertinamas kaip nekvestionuojamas teiginys. Asmuo gali klaidingai vertinti savo atliktų veiksmų pobūdį, todėl tam yra skirta jo apklausa siekiant, kad jis papasakotų žinomas aplinkybes ir būtų galima įvertinti, ar jis iš tikrųjų pripažįsta savo kaltę. Nagrinėjamu atveju J. K. pripažino, kad jis pasirašė naują Komisijos 2008-07-22 posėdžio protokolą dėl aplaidumo, neįsitikinęs jo turiniu, tačiau ši aplinkybė nepatvirtina, jog jis turėjo tyčią padaryti inkriminuotus nusikaltimus. Tokios išvados nepaneigia tai, jog pirmosios instancijos teismas nuosprendyje nurodė, jog J. K. parodė, kad pakartotinai pasirašant Komisijos protokolus, jam buvo žinoma, kad protokolas buvo taisomas gavus geresnius pasiūlymus. Be to, teisiamojo posėdžio protokole neužfiksuota, kad apklausos pradžioje J. K. nurodė prisipažįstantis padaręs inkriminuotus nusikaltimus, jis tik nurodė, kad supranta, kuo yra kaltinamas (t. 6, b.l. 65).

157Byloje nėra surinkta ir kitų įrodymų, kurie neabejotinai patvirtintų, jog A. S. ir J. K. padarė jiems inkriminuotus nusikaltimus. Operatyvinio tyrimo veiksmų atlikimo metu užfiksuotuose pokalbiuose nėra nustatyta, jog išteisintieji žinojo, jog sudaromos sąlygos kitiems asmenims laimėti AB „L“ paskelbtus konkursus. 2008-04-25, nuo 9.00 val. iki 10.16 val., garso įraše ir jo pagrindu užfiksuotame 2009-01-14 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-16 užfiksuota, jog R. N. pranešė A. B., jog A. S. pasirašė naują Komisijos 2008-04-16 posėdžio protokolą (t. 1, b.l. 97-101), tačiau ši aplinkybė vienareikšmiškai nepatvirtina, kad išteisintoji turėjo tyčią patvirtinti minėto protokolo pagrindu kitus konkurso rezultatus. Tokios išvados nepaneigia ir ta aplinkybė, jog A. S. vizavo AB „L“ ( - ) E. V. 2008-04-18 įsakymą Nr. 1-207 patvirtinti atviro konkurso rezultatus su pirkėju ( - ) pagal Komisijos 2008-04-16 protokolo 2.1. punktą (t. 4, b.l. 13). R. N. teisiamojo posėdžio metu tik parodė, jog kaltinamajai perrašius Komisijos 2008-04-16 posėdžio protokolą, ji ėjo rinkti Komisijos parašų (t. 6, b.l. 71). Kita vertus, R. N. nenurodė, kad ji sakė A. S. dėl perrašyto Komisijos 2008-04-16 posėdžio protokolo konkrečių priežasčių, jog buvo pakeistas konkurso laimėtojas. Kaltinamoji teisiamojo posėdžio metu apskritai nenurodė jokių aplinkybių, susijusių su A. S. ir J. K. pasirašymu Komisijos 2008-07-22 posėdžio protokole (t. 6, b.l. 75-76). Prokuroras, apeliaciniame skunde grįsdamas A. S. kaltę, remiasi R. N. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu. Pastaroji šioje baudžiamojo proceso stadijoje buvo apklausta tik ikiteisminio tyrimo pareigūnų (t. 4, b.l. 45-47, 49-51, 58-62, 68-72), dėl ko, kaip minėta, jos tokie parodymai savaime nepripažintini įrodymais Lietuvos Respublikos BPK 20 str. prasme. Ikiteisminio tyrimo metu R. N. parodė, kad ji perrašė Komisijos 2008-04-16 posėdžio protokolą ir davė pasirašyti A. S., kuriai paaiškino, jog protokolas perrašytas dėl to, kad toks yra A. B. nurodymas. R. N. teisiamojo posėdžio metu nenurodė tokios aplinkybės, todėl laikytina, kad ši aplinkybė nėra pasitvirtinusi. V. J. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad ji nepameną, ką sakė J. K., pateikusi pasirašyti perrašytą Komisijos 2008-07-22 posėdžio protokolą (t. 6, b.l. 77). Taigi, V. J. parodymai šioje dalyje nėra informatyvūs, todėl darytina išvada, kad jie nepatvirtina J. K. kaltę. To nepatvirtina ir J. K. vizavimas AB „L“ ( - ) E. V. 2008-07-23 įsakymo Nr. 1-387 patvirtinti atviro konkurso rezultatus pagal Komisijos 2008-07-22 posėdžio protokolą (t. 4, b.l. 14). Pasak prokuroro, A. B. nurodė, kad buvo keičiamas protokolas, atbulinėmis datomis surašomi dokumentai, V. S. pasiūlymas įdėtas į tą patį voką. Atkreiptinas dėmesys, kad kiekvieno asmens kaltė turi būti įrodinėjama atskirai. Tai, kad A. B. padarė inkriminuojamus nusikaltimus, savaime neleidžia teigti, jog nusikalto ir išteisintieji. Kiti byloje apklausti asmenys neparodė jokių aplinkybių, vienareikšmiškai patvirtinančių, jog A. S. ar J. K. padarė inkriminuojamus nusikaltimus.

158Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos BK 300 str. įtvirtinta pati veika – dokumento suklastojimas – suponuoja, kad kaltininkas veikia tiesiogine tyčia, t. y. suvokia, kad surašo tikrovės neatitinkančią informaciją arba pakeičia tikro dokumento turinį, ir nori taip veikti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis Nr. 2K-404/2013). Anksčiau aptartais įrodymais negalima daryti neabejotinos išvados, jog A. S. ar J. K. sąmoningai, turėdami tikslą pakeisti konkursų rezultatus, pasirašė pateiktus naujus Komisijos posėdžių protokolus. Atkreiptinas dėmesys, kad Komisijos 2008-04-16 ir 2008-07-22 posėdžio protokolais buvo tvirtinami ne tik šioje byloje nagrinėjamų konkursų, bet ir nemažai kitų konkursų rezultatai, kas taip pat suteikia pagrįstai manyti, jog A. S. ir J. K. nežinojo, kad minėtuose protokoluose buvo pakeisti konkursų laimėtojai. Nenustačius, kad išteisintieji padarė Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. numatytus nusikaltimus, nėra pagrindo teigti, jog jie padarė ir Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1 d. numatytus nusikaltimus, nes šie nusikaltimai nagrinėjamu atveju yra tarpusavyje susiję.

159Įvertinus visas aplinkybes, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, išteisindamas A. S. ir J. K., tinkamai įvertino visus baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos BPK nuostatų. Vien prokuroro nesutikimas su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis savaime nereiškia, jog skundžiamas nuosprendis šioje dalyje yra neteisėtas ir nepagrįstas.

160Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 3 p., 328 str. 3 p., 329 str. 2 p.,

Nutarė

161Tenkinti Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro apeliacinį skundą iš dalies, o nuteistojo A. B. apeliacinį skundą atmesti.

162Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 14 d. nuosprendžio dalį, kuria E. V. išteisintas iš kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d., 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d., nes neįrodyta, kad jis dalyvavo padarant šias nusikalstamas veikas, ir šioje dalyje priimti naują apkaltinamąjį nuosprendį:

163E. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d. (dėl objekto, esančio ( - ), pardavimo) ir jam paskirti 100 MGL (13 000 Lt) dydžio baudą.

164E. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. (dėl objekto, esančio ( - ), pardavimo) ir jam paskirti 50 MGL (6 500 Lt) dydžio baudą;

165Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p., paskirtas bausmes subendrinti, griežtesne bausme apimant švelnesnę, ir E. V. paskirti subendrintą bausmę - 100 MGL (13 000 Lt) dydžio baudą.

166Taip pat E. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d. (dėl objekto esančio ( - ), Vilniuje, pardavimo) ir jam paskirti 125 MGL (16 250 Lt) dydžio baudą.

167E. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. (dėl objekto esančio ( - ), Vilniuje, pardavimo) ir jam paskirti 75 MGL (9 750 Lt) dydžio baudą.

168Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p., paskirtas bausmes subendrinti, griežtesne bausme apimant švelnesnę, ir E. V. paskirti subendrintą bausmę - 125 MGL (16 250 Lt) dydžio baudą.

169Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 ir 4 d., subendrintas bausmes subendrinti, jas iš dalies sudedant, prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnės bausmės, ir E. V. paskirti galutinę subendrintą bausmę - 150 MGL (19 500 Lt) dydžio baudą.

170Nustatyti trijų mėnesių terminą skaičiuojant nuo šio nuosprendžio paskelbimo dienos baudai sumokėti.

171Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 14 d. nuosprendžio dalį:

172Pašalinti iš kaltinimo aplinkybę, kad A. B., darydamas nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d., 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. (dėl objekto, esančio ( - ), pardavimo), veikė kartu su A. S..

173Taip pat pašalinti iš kaltinimo aplinkybę, kad A. B., darydamas nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d., 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. (dėl objekto esančio ( - ), Vilniuje, pardavimo), veikė kartu su A. S. ir J. K..

174Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų... 3. pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d. (dėl objekto,... 4. pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. (dėl objekto,... 5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p., paskirtos... 6. Taip pat A. B. nuteistas... 7. pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d. (dėl objekto,... 8. pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. (dėl objekto,... 9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p., paskirtos... 10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 ir 4 d., subendrintos bausmės... 11. E. V. išteisintas iš kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir... 12. A. S. ir J. K. išteisinti iš kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 14 d. nuosprendžiu V. J.... 14. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 15. A. B. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str. 1 d., 25... 16. Tokiais savo veiksmais A. B., veikdamas kartu su E. V., R. N. ir A. S.,... 17. Taip pat A. B. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str.... 18. Tokiais savo veiksmais A. B., veikdamas kartu su E. V., R. N., V. J., J. K. ir... 19. E. V. buvo kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str. 1... 20. Taip pat E. V. buvo kaltinamas tuo, kad jis, būdamas AB „L“ ( - ),... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-14 nuosprendžiu E. V. išteisintas... 22. A. S. buvo kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str. 1... 23. Taip pat A. S. buvo kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-14 nuosprendžiu A. S. išteisinta... 25. J. K. buvo kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d. ir 228 str. 1... 26. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-14 nuosprendžiu J. K. išteisintas... 27. Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo... 28. E. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 29. E. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 30. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p., paskirtas... 31. E. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 32. E. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 33. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p., paskirtas... 34. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 ir 4 d., subendrintas bausmes... 35. A. S. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 36. A. S. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 37. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p., paskirtas... 38. A. S. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 39. A. S. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 40. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p., paskirtas... 41. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 ir 4 d., subendrintas bausmes... 42. J. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 43. J. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 44. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p., paskirtas... 45. Pasak prokuroro, teismas, vertindamas įrodymus E. V., A. S. ir J. K.... 46. Teismas, vertindamas E. V. veiksmus, sukoncentravo dėmesį ir nuosprendyje... 47. Antrame epizode dėl pastato, esančio ( - ), Vilniuje, pardavimo 2008-07-22... 48. Dėl A. S. apeliaciniame skunde nurodoma, kad apklausta teisme ji teigė... 49. Išteisintasis J. K. parodė, kad posėdžio dėl pastato, esančio ( - ),... 50. Prokuroro teigimu, visiškai niekuo nepagrįstos teismo išvados, jog... 51. Nuteistasis A. B. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus miesto... 52. Nurodo, kad teismas netinkamai vertino duomenis, kuriuos vėliau pripažino... 53. Teismas neatskleidė, kodėl pripažįsta, jog apeliantas pagal bylos... 54. Teismas, konstatuodamas nusikalstamų veikų tariamai nustatytas aplinkybes,... 55. Pagal baudžiamąjį įstatymą ir teismų praktiką teismas privalo atskleisti... 56. Aprašydamas įrodytomis pripažintų nusikalstamų veikų aplinkybes pagal... 57. Teismas taip pat konstatavo, kad visas inkriminuotas nusikalstamas veikas A. B.... 58. Apeliaciniame skunde taip pat pabrėžiama, kad teismas pagrindė jo kaltę tik... 59. Teismo posėdyje prokuroras prašė apeliacinį skundą tenkinti, o... 60. Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo... 61. Dėl nuteistojo A. B. apeliacinio skundo argumentų, susijusių su... 62. Nuteistasis A. B. apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos... 63. Skundžiamame nuosprendyje nebuvo išsamiai pasisakyta dėl operatyvinio tyrimo... 64. Minėtos aplinkybės patvirtina, kad operatyvinis tyrimas Nr. ( - ) buvo... 65. A. B. teigia, kad procesiniai dokumentai dėl operatyvinio tyrimo išskirti iš... 66. Įvertinus visas aplinkybes, konstatuotina, kad operatyvinio tyrimo veiksmų... 67. Dėl prokuroro apeliacinio skundo argumentų, susijusių su E. V. išteisinimu,... 68. E. V. šioje byloje buvo kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 2 d.... 69. E. V. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad jis asmeniškai susipažino su (... 70. Kaltinamoji R. N., kurios atžvilgiu byla nutraukta jai mirus, teisiamojo... 71. Kaltinamoji R. N. teisiamojo posėdžio metu taip pat parodė, kad objekto ( -... 72. V. J. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad ji, kaip Komisijos narė,... 73. Liudytojas A. J. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad jis žinojo, jog ( - )... 74. Liudytojas V. S. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad jis konkurse dėl... 75. Liudytoja A. D. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad ji pamatė skelbimą,... 76. Liudytojas H. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad jis, dirbdamas ( - ),... 77. Liudytojas S. P. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad jis, dirbdamas UAB... 78. Liudytojas A. V. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad gyvena Užupyje... 79. Liudytojas M. J. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad jis yra bendravęs su... 80. 2008-05-30 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-171 užfiksuota,... 81. 2008-05-30 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-179 užfiksuota,... 82. 2008-05-30 operatyvinių veiksmų atlikimo protokoluose Nr. S6-14-178, Nr.... 83. 2008-05-30 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-176 užfiksuota,... 84. 2009-01-09 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-4 užfiksuota,... 85. 2009-01-12 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-10 užfiksuota,... 86. 2009-01-13 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-15 užfiksuota,... 87. 2009-09-07 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole užfiksuota, kad... 88. 2009-01-08 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-3 užfiksuota,... 89. 2009-01-14 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-16 užfiksuota,... 90. 2009-01-08 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-2 užfiksuota,... 91. 2009-01-26 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-21 užfiksuota,... 92. 2009-01-22 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-20 užfiksuota,... 93. Z. D. ir V. S. grįžus į A. B. darbo kabinetą, Z. D. pranešė nuteistajam,... 94. 2009-01-21 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-18 užfiksuota,... 95. 2009-01-21 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-19 užfiksuota,... 96. AB „L“ 2010-07-28 raštu pateikė AB „L“ ( - ) E. V. 2007-12-19... 97. 2009-09-04 poėmio metu iš AB „L“ buvo paimti dokumentai, susiję su AB... 98. To paties 2009-09-04 poėmio metu iš AB „L“ buvo paimti dokumentai,... 99. 2009-09-16 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo metu iš AB „L“... 100. AB „L“ 2009-09-25 raštu pateikė pateikė AB „L“ ( - ) 2006-12-15... 101. AB „L“ 2009-12-31 raštu pateikė AB „L“ ( - ) E. V. 2008-04-18... 102. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus,... 103. Nepritartina pirmosios instancijos teismo padarytai išvadai, kad byloje nėra... 104. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos BPK 20 str. 5 d., teisėjai... 105. Dėl AB „L“ patalpų, esančių ( - ), pardavimo liudytojo V. S.... 106. Komisijos, kurioje dalyvavo A. B., R. N. ir A. S., 2008-04-16 posėdžio... 107. Analizuojant 2008-04-21, nuo 9.42 val. iki 9.49 val., garso įrašą, taip pat... 108. 2008-04-24, nuo 9.01 val. iki 9.04 val., garso įraše, taip pat jo pagrindu... 109. 2008-04-24, nuo 9.46 val. iki 9.47 val., garso įraše ir jo pagrindu... 110. Liudytojas V. S. baudžiamojo proceso metu nuosekliai parodė, kad jis pateikė... 111. 2008-04-25, nuo 9.00 val. iki 10.16 val., garso įraše ir jo pagrindu... 112. 2008-05-10, nuo 12.53 val. iki 12.55 val., garso įraše ir jo pagrindu... 113. Visos anksčiau aptartos aplinkybės neleidžia abejoti tuo, kad byloje... 114. Dėl AB „L“ pastato, esančio ( - ), Vilniuje, pardavimo 2008-07-22, nuo... 115. 2008-07-23, nuo 9.15 val. iki 10.22 val., garso įraše ir jo pagrindu... 116. Liudytojo M. J. teisiamajame posėdyje duotais parodymais nustatyta, kad jis... 117. 2008-07-25, nuo 9.05 val. iki 9.09 val., garso įraše ir jo pagrindu... 118. Priešingai nei teigia pirmosios instancijos teismas, visuma anksčiau aptartų... 119. Baudžiamoji atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. kyla tada,... 120. Byloje nustatyta, kad E. V., būdamas AB „L“ ( - ), atgalinėmis datomis... 121. A. B. apeliaciniame skunde teigia, kad Komisijos posėdžių protokolai nėra... 122. Pasak nuteistojo, skundžiamame nuosprendyje pateikdamas motyvus pirmosios... 123. Nuteistasis nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nenustatinėjo jo tyčios... 124. Pagal Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1 d. (redakcija, galiojusi inkriminuotų... 125. Lietuvos Respublikos BK 230 str. 3 d. (redakcija, galiojusi inkriminuotų... 126. A. B. inkriminuotų nusikaltimų padarymo metu užėmė AB „L“ ( - )... 127. Pasak A. B., pagal AB „L“ susiformavusią praktiką Komisijos nariai, taip... 128. Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1 d. ir 2 d. numatytų nusikaltimų sudėties... 129. Konstatuojant didelės žalos, kaip Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1 d.... 130. Nuteistasis atkreipia dėmesį, kad nuosprendyje nebuvo tirta ir vertina, koks... 131. A. B. apeliaciniame skunde teigia, kad nuosprendyje iš viso nenagrinėtas... 132. Nuteistasis deklaratyviai teigia, kad pagal bylos aplinkybes nebuvo apelianto... 133. Atsižvelgiant į tai, tiek E. V., tiek A. B. veiksmai dėl objektų, esančių... 134. Taigi, šioje byloje nustatyta, kad E. V., būdamas valstybės tarnautojui... 135. 2008-03-21 V. S. pateikė Komisijai pasiūlymą, kuriame nurodė siūlomą... 136. Po ko E. V., veikdamas pagal išankstinį susitarimą su A. B. ir... 137. Tokiais savo veiksmais E. V., veikdamas kartu su A. B. ir R. N., piktnaudžiavo... 138. Taip pat E. V., būdamas AB „L“ ( - ), piktnaudžiavo tarnyba bei... 139. Z. D. ir V. S., turėdami tikslą nupirkti AB „L“ priklausantį pastatą,... 140. Po ko E. V., veikdamas pagal išankstinį susitarimą su A. B. ir... 141. Tokiais savo veiksmais E. V., veikdamas kartu su A. B., R. N. ir V. J.,... 142. Teisėjų kolegija, skirdama E. V. bausmes, atsižvelgia į visas byloje... 143. E. V. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.... 144. E. V. padarė du baigtus nesunkius nusikaltimus valdymo tvarkai, susijusius su... 145. Priešingai nei teigiama A. B. apeliaciniame skunde, pirmosios instancijos... 146. Priešingai nei teigia apeliantas, šiuo atveju A. B. veikė kartu su E. V., R.... 147. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame nuosprendyje konstatavo, kad dėl... 148. Dėl prokuroro apeliacinio skundo argumentų, susijusių su A. S. ir J. K.... 149. Pirmosios instancijos teismas išteisino A. S. ir J. K. iš pareikšto... 150. Byloje vienareikšmiškai nustatyta, kad Komisijos 2008-04-16 posėdžio... 151. A. S. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad ji nepiktnaudžiavo tarnyba,... 152. J. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad jis jaučia moralinę kaltę dėl... 153. Taigi, A. S. ir J. K. teisiamajame posėdyje neigė padarę inkriminuotus... 154. A. S. 2009-09-16 apklausos metu parodė, kad Komisijos 2008-07-22 posėdžio... 155. A. S. 2009-09-18 apklausos metu parodė, kad Komisijos 2008-04-16 posėdžio... 156. J. K. ikiteisminio tyrimo metu buvo apklaustas iš viso keturis kartus visais... 157. Byloje nėra surinkta ir kitų įrodymų, kurie neabejotinai patvirtintų, jog... 158. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos BK 300 str. įtvirtinta pati veika –... 159. Įvertinus visas aplinkybes, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas,... 160. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 3 p.,... 161. Tenkinti Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir... 162. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 14 d.... 163. E. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 164. E. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 165. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p., paskirtas... 166. Taip pat E. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą... 167. E. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 168. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p., paskirtas... 169. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 ir 4 d., subendrintas bausmes... 170. Nustatyti trijų mėnesių terminą skaičiuojant nuo šio nuosprendžio... 171. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 14 d.... 172. Pašalinti iš kaltinimo aplinkybę, kad A. B., darydamas nusikalstamas veikas,... 173. Taip pat pašalinti iš kaltinimo aplinkybę, kad A. B., darydamas... 174. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....