Byla 2-2395/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas Gailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Taurus verslas“ direktoriaus M. Č. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-5186-345/2013 pagal uždarosios akcinės bendrovės „Taurus verslas“ direktoriaus M. Č. ieškinio pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Taurus verslas“, trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, Nordea Bank Finland Plc (AB), kuria uždarajai akcinei bendrovei „Taurus verslas“ iškelta bankroto byla ir įmonės bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Bankrotų administravimo grupė“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Taurus verslas“ direktorius M. Č. kreipėsi į teismą su ieškinio pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo nurodydamas, kad atsakovui UAB „Taurus verslas“ keltina bankroto bylą, nes bendrovė yra nemoki. Bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Insolvensa“.

5Trečiasis asmuo Nordea Bank Finland Plc (AB) UAB „Taurus verslas“ bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs minėtą pareiškimą ir nustatęs, kad UAB „Taurus verslas“ yra nemoki, 2013-09-02 nutartimi atsakovui iškėlė bankroto bylą. Nenustatęs, kad ieškovo ir trečiojo asmens siūlomi administratoriai negalėtų būti paskirti bankroto administratoriais dėl ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nustatytų priežasčių, siūlomos administratorių kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, gauti visi dokumentai, patvirtinantys šių atitikimą ĮBĮ įtvirtintiems reikalavimams, remdamasis Lietuvos apeliacinio teismo suformuota praktika, atsižvelgdamas į tai, kad M. Č. yra UAB „Taurus verslas“ vadovas, sprendė, kad bendrovės bankroto administratoriumi paskirtina UAB „Bankrotų administravimo grupė“.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas, nesutikdamas su nurodytos nutarties dalimi dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, padavė atskirąjį skundą, kuriame prašo šią pakeisti ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Insolvensa“. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismo nutartis nepagrįsta, prieštaraujanti viešajam interesui, proceso greitumo, operatyvumo, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams (CK 1.5 str.).
  2. Teismas nepagrįstai atmetė apelianto siūlomo administratoriaus kandidatūrą vien tik tuo pagrindu, kad jis yra atsakovo vadovas ir neva turi didesnį suinteresuotumą bylos baigtimi. Kreditorius Nordea Bank Finland Plc (AB) yra didžiausias bendrovės kreditorius, kuris taip pat turi didelį suinteresuotumą bylos baigtimi. Nurodyta teismų praktika yra tik rekomendacinio pobūdžio, o ne imperatyvas. Vienas iš pagrindinių vertintinų kriterijų, skiriant bankroto administratorių, yra darbo krūvis, kuris turi tiesioginės įtakos siekiant sėkmingai įgyvendinti bankroto procesą. UAB „Bankrotų administravimo grupė“ darbo krūvis yra didesnis nei UAB „Insolvensa“. Be to, atsakovo ir teismo paskirto administratoriaus buveinių teritoriniai skirtumai pareikalaus papildomų kaštų (laiko, materialinių), sukels papildomų nepatogumų perimant bendrovės turtą ir dokumentus, administruojant perimtą turtą.

10Trečiasis asmuo atsiliepime su atskirtuoju skundu nesutinka ir prašo skundžiamą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą. Taip pat prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais motyvais:

  1. Teismas, remdamasis Lietuvos apeliacinio teismo formuojama praktika, pagrįstai atsižvelgė į tai, kad bankroto administratoriaus kandidatūrą siūlė atsakovo vadovas ir tinkamai šį parinko. Nesant įrodymų dėl bankroto administratoriaus kandidatūros neatitikimo ĮBĮ keliamiems reikalavimams, taip pat įrodymų dėl kitų svarbių aplinkybių, trukdančių jam tinkamai eiti savo pareigas, nėra ir teisinio pagrindo keisti teismo nutartį, paskiriant kitą bankroto administratorių.
  2. Bankroto administratoriaus užimtumas netrukdys jam tinkamai administruoti bankroto. Byloje nėra faktinių duomenų, kad paskirtas administratorius nesugebės tinkamai ir sklandžiai vykdyti bankroto procedūrų, tokių duomenų ieškovas taip pat nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui. Be kita ko, administratoriaus veiklos miestas sutampa su atsakovo buveinės miestu.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Atsakovui UAB „Taurus verslas“ skundžiama nutartimi yra iškelta bankroto byla, tačiau apeliantas skundžia tik nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi yra paskirtas UAB „Bankrotų administravimo grupė“. Taigi byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Taurus verslas“ bankroto administratoriumi paskyrė trečiojo asmens Nordea Bank Finland Plc (AB) pasiūlytą šio kandidatūrą – UAB „Bankrotų administravimo grupė“, o ne ieškovo nurodytą – UAB „Insolvensa“.

14Minėta, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad abu bankroto administratoriai atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, o remdamasis Lietuvos apeliacinio teismo suformuota praktika ir atsižvelgęs į tai, kad M. Č. yra UAB „Taurus verslas“ vadovas, priėjo prie išvados, kad ginčo atveju bendrovės bankroto administratoriumi paskirtinas UAB „Bankrotų administravimo grupė“. Apeliantas teigia, kad teismas nepagrįstai atmetė jo siūlomo administratoriaus kandidatūrą vien tik tuo pagrindu, kad jis atsakovo vadovas ir neva turi didesnį suinteresuotumą bylos baigtimi nei kreditorius Nordea Bank Finland Plc (AB), kuris yra didžiausias bendrovės kreditorius ir turi didelį suinteresuotumą bylos baigtimi; neįvertino UAB „Bankrotų administravimo grupė“ darbo krūvio, kuris yra didesnis nei UAB „Insolvensa“; neatsižvelgė į tai, kad atsakovo ir teismo paskirto administratoriaus buveinių teritoriniai skirtumai pareikalaus papildomų kaštų (laiko, materialinių), sukels papildomų nepatogumų perimant bendrovės turtą ir dokumentus, administruojant perimtą turtą. Be to, mano, kad teismo nutartyje paminėta teismų praktika yra tik rekomendacinio pobūdžio, o ne imperatyvas.

15Visų pirma, apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus, kad suformuota teismų praktika atitinkamu klausimu yra tik rekomendacinio pobūdžio. Atkreiptinas dėmesys, kad Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje expressis verbis nustatyta, o taip pat ir Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime konstatuota, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų ir taip sudarant prielaidas formuotis vienodai (nuosekliai, neprieštaringai) teismų praktikai ir garantuojant jurisprudencijos tęstinumą. Esami aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sukurti precedentai atitinkamų kategorijų bylose susaisto ne tik žemesnės instancijos teismus, priimančius sprendimus analogiškose bylose, bet ir tuos precedentus sukūrusius aukštesnės instancijos teismus. Tokios pat pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 82/2013). Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi Lietuvos apeliacinio teismo suformuota praktika, nes šios laikytis jis yra įpareigotas įstatymų leidėjo (CPK 4 str., 185 str.). Antra, Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų didele dalimi priklauso visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (ĮBĮ 11 str. 1 d., 3 d.). Todėl bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 1 d., 4 d.). Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 1 d.), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 str. 4 d.), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinės vieta, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros ir pan., yra fakultatyviniai (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1300/2013, 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013, 2013 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1893/2013, 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1974/2013, 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2013). Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012, 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012, 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013). Remiantis bylos duomenimis, teismo paskirtas administratorius atitinka ĮBĮ numatytus reikalavimus: byloje yra šio asmens sutikimas teikti bankroto administravimo paslaugas, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, jis yra pateikęs Bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą. Tuo tarpu, aplinkybių, nurodytų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje, kurios būtų kliūtimi UAB „Bankrotų administravimo grupė“ paskirti atsakovo bankroto administratoriumi, nenustatyta. Trečia, konkrečiam bankroto administratoriui jau esant paskirtam ir apeliacine tvarka vertinant jo parinkimo teisėtumą, gausioje ir nuoseklioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad atsakovo vadovas turi didžiausią teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi ir jo argumentai dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus teisiškai gali būti reikšmingi tik tiek, kiek keliamos abejonės dėl bankroto administratoriaus nešališkumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1616/2011, 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011), o pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartis byloje Nr. 2-1011/2013, 2013 m. vasario 14 d. nutartis byloje Nr. Nr. 2-762/2013, 2012 m. spalio 4 d. nutartis byloje Nr. 2-1742/2012, 2012 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-885/2012, 2012 m. balandžio 19 nutartis byloje Nr. 2-939/2012, 2012 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-896/2012 ir etc.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų. Nagrinėjamu atveju apeliantas neįrodė, kad teismo paskirtas administratorius dėl kokių nors objektyvių ar subjektyvių priežasčių negali vykdyti jam pavestų funkcijų (CPK 178 str., 314 str.). Apelianto nurodomi administratoriaus užimtumo, buveinių teritoriniai skirtumai, nėra tie kriterijai, kuriais remiantis būtų galima besąlygiškai keisti teismo paskirtą administratorių. Kita vertus, pagal viešai skelbiamus Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenis UAB „Bankrotų administravimo grupė“ vykdo 37 bankroto procedūras, turi 4 darbuotojus. Apelianto siūlomas administratorius UAB „Insolvena“ vykdo 55 bankroto procedūras, turi 4 darbuotojus (CPK 179 str. 3 d.). Todėl atsižvelgiant į šiuos duomenis, administratorių darbo krūvį, nėra pagrindo pripažinti, kad teismo paskirtas administratorius netinkamai ir nesklandžiai vykdys atsakovo bankroto procedūrą. Be kita ko, tik pats administratorius geriausiai gali įvertinti, kiek įmonių, atsižvelgus į įprastą savo darbo organizavimą jis yra pajėgus administruoti (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-699/2013, 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013, 2013 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1871/2013). Minėta, administratorius UAB „UAB „Bankrotų administravimo grupė“ sutiko administruoti atsakovo bankroto procesą, taigi ši aplinkybė leidžia apeliaciniam teismui spręsti, kad jis įvertino savo užimtumą. Kaip nurodyta anksčiau, tik teismas iš pasiūlytų administratorių kandidatūrų turi teisę parinkti administratorių, kuris, teismo nuomone, tinkamai administruos bankrutuojančią įmonę, o apeliacinės instancijos teismas turi pagrindą naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo dalį tuomet, jeigu egzistuoja ĮBĮ nustatytas pagrindas, t. y. abejonės dėl administratoriaus galimumo nešališkai teikti administravimo paslaugas. Nagrinėjamu atveju apeliantas nepateikė duomenų, kurie sudarytų pagrindą abejoti paskirto administratoriaus šališkumu (CPK 178 str., 185 str.). Tuo pačiu pažymėtina, kad kreditoriaus finansinio reikalavimo dydis negali nulemti administratoriaus skyrimo ir tokiu būdu paneigti, kaip jau nurodyta anksčiau, įstatymo teismui suteiktą administratoriaus skyrimo diskrecijos teisę. Juo labiau, kad trečiojo asmens finansinio reikalavimo dydis šiuo metu nėra aiškus, kreditorių reikalavimai bankroto byloje dar nėra patvirtinti. Taip pat byloje esantys rašytiniai įrodymai paneigia argumentus dėl administratorių buveinių teritorinių skirtumų (CPK 178 str., 180 str.). Kaip matyti iš prie atsiliepimo į atskirąjį skundą pridėto 2013-09-20 Pranešimo, teismo paskirtas bankroto administratorius veiklą vykdo patalpose, esančiose ( - ) (CPK 314 str.). Taigi atsakovo ir jo paskirto administratoriaus buveinės sutampa.

16Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei pateiktus į bylą duomenis, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo UAB „Taurus verslas“ administratoriumi paskyrė UAB „Bankrotų administravimo grupė“, kuris atitinka visus įstatymo keliamus reikalavimus administratoriui, todėl nėra pagrindo keisti pirmosios instancijos teismo nutarties dalies dėl administratoriaus skyrimo. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir netenkintinas (CPK 301 str., 320 str. 1 d., 329 str., 338 str.). Kartu akcentuotina, kad jeigu vėlesnėje bankroto proceso stadijoje iškils pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo ar galimo nešališkumo, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) ar ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytas kreditorius (kreditoriai) turės teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p., 23 str. 13 p.).

17Kaip minėta, trečiasis asmuo Nordea Bank Finland Plc (AB) prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Prašyme nurodė, kad patyrė 3 774,64 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis CPK 93 straipsnio 1 dalimi ir 98 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdamas į Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85, 2 ir 8.15 punktus, sprendžia, jog minėtas prašymas tenkintinas iš dalies ir trečiajam asmeniui priteistina 500 Lt (1000x0,5) už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme, t. y. už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą. Kadangi paskelbus šią nutartį, ji įsiteisėja visa apimtimi, t. y. įskaitant ir dalį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, todėl trečiojo asmens patirtos išlaidos priteistinos iš BUAB „Taurus verslas“, kurios bus atlygintos ĮBĮ nustatyta tvarka (ĮBĮ 36 str. 1 ir 3 d.).

18Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19palikti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartį nepakeistą.

20Trečiojo asmens Nordea Bank Finland Plc (AB) prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų patenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovo BUAB „Taurus verslas“ (j. a. k. 126184081) trečiajam asmeniui Nordea Bank Finland Plc (AB) (kodas 112025592) 500 Lt (penkis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Taurus verslas“ direktorius M. Č. kreipėsi į teismą su... 5. Trečiasis asmuo Nordea Bank Finland Plc (AB) UAB „Taurus verslas“ bankroto... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs minėtą pareiškimą ir nustatęs,... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas, nesutikdamas su nurodytos nutarties dalimi dėl bankroto... 10. Trečiasis asmuo atsiliepime su atskirtuoju skundu nesutinka ir prašo... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Atsakovui UAB „Taurus verslas“ skundžiama nutartimi yra iškelta bankroto... 14. Minėta, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad abu bankroto... 15. Visų pirma, apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus... 16. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei pateiktus į bylą duomenis,... 17. Kaip minėta, trečiasis asmuo Nordea Bank Finland Plc (AB) prašo priteisti... 18. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 19. palikti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartį nepakeistą.... 20. Trečiojo asmens Nordea Bank Finland Plc (AB) prašymą dėl bylinėjimosi... 21. Priteisti iš atsakovo BUAB „Taurus verslas“ (j. a. k. 126184081)...