Byla e2-812-798/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Transuva“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Kamida Logistics atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. kovo 25 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Kamida Logistics ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Transuva“.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) Kamida Logistics ieškiniu prašė iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Transuva“. Nurodė, kad atsakovė liko skolinga ieškovei apie 15 167,94 Eur, o į raginimus atsiskaityti nereaguoja. Atsakovė buvo tinkamai informuota apie skolos sumokėjimą per nustatytą terminą bei įspėta dėl ieškovės kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Viešai skalbiamais duomenimis atsakovės vardu nėra registruota jokio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto.

82.

9Atsakovė UAB „Transuva“ atsiliepime į ieškinį prašė bankroto bylos nekelti bei piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti ieškovei 5 000,00 Eur baudą, 50 proc. iš šios baudos priteisiant atsakovės naudai. Nurodė, kad dėl ieškovės nurodytos skolos tarp šalių kilęs ginčas, todėl ginčijama suma negali būti įskaityta į atsakovės pradelstų skolų masę. Atsakovės finansinė padėtis neatitinka nemokios įmonės būklės. Be to, ieškinys turi būti paliktas nenagrinėtas, kadangi ieškovė neįrodė turinti subjektinę teisę inicijuoti bankroto bylos iškėlimą atsakove.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. kovo 25 d. nutartimi atmetė ieškinį dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Transuva“; netenkino atsakovės prašymo dėl baudos skyrimo ieškovei; priteisė iš ieškovės atsakovei 1 133,53 Eur bylinėjimosi išlaidas.

134.

14Dėl ieškovės teisės inicijuoti bankroto bylos iškėlimą atsakovei. Teismo vertinimu, atsakovė nepagrįstai nurodė, kad ieškovė neįrodė, jog turi subjektinę teisę inicijuoti bankroto bylos iškėlimą atsakovei. Pažymėjo, kad pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei (skolininkei) turi teisę pateikti įmonės kreditorius (kreditoriai) (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Pagal ĮBĮ 4 straipsnio 2 punktą vienas iš pagrindų iškelti bankroto bylą yra tada, kai įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų. Ieškovės pateikti įrodymai (Reikalavimo perleidimo sutartis bei sąskaitos faktūros) neleidžia daryti neabejotinos išvados, jog ieškovė neturi subjektinės teisės inicijuoti bankroto bylos iškėlimo atsakovei. Aplinkybė, jog šalys nesutinka dėl konkrečios atsakovės įsiskolinimo sumos, nesudaro pagrindo ieškinio palikti nenagrinėto.

155.

16Dėl bankroto bylos neiškėlimo. Teismas nustatė, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovė pateikė 2019 m. vasario 25 d. balansą bei pelno (nuostolių) ataskaitą (2019-01-01–2019-02-25 metų laikotarpio) bei 2018 m. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą, debitorių sąrašą. 2018 m. balanso duomenimis atsakovės turto vertė buvo 92 444,00 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 17 832,00 Eur. 2018 m. atsakovė turėjo 18 193,00 Eur pelną. 2019 m. vasario 25 d. balanso duomenimis, atsakovės turto vertė buvo 87 398,00 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 2 809,00 Eur. Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, iki 2019 m. vasario 25 d. UAB „Transuva“ turėjo 9 977,00 Eur pelną. Viešai skelbimais duomenimis, 2018-10-19–2019-03-07 metų laikotarpiu atsakovė neturėjo socialinio draudimo įsiskolinimų. Informacinės teismų sistemos LITEKO duomenimis, UAB „Transuva“ yra iškelta tik viena civilinė byla. Kreditorių sąrašo duomenimis, 2019 m. vasario 25 d. atsakovės įsipareigojimai sudarė 2 809,34 Eur. Teismas padarė išvadą, kad UAB „Transuva“ įsipareigojimai (2 809,00 Eur) ne tik neviršija daugiau nei pusę bendrovės turto (87 398 Eur), bet atsakovė ir dirba pelningai (9 977,00 Eur). Taip pat atsakovės pateikti duomenys leido teismui abejoti ieškovės nurodyto 15 167,94 Eur skolos dydžio pagrįstumu. Atsakovės pateiktos skolų suvestinės duomenimis, UAB „Transuva“ skola tarpusavyje susijusioms įmonėms UAB „Kamida“, UAB „Kamida Logistics“ ir UAB „Klovima“ sudaro 5 969, 25 Eur. Įvertinęs nustatytų aplinkybių visetą teismas konstatavo, jog UAB „Transuva“ yra moki, jos įsipareigojimai neviršija daugiau nei pusę įmonės turto, todėl nėra teisinio pagrindo kelti įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

176.

18Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis neskyrimo. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, jog ieškinys pateiktas kitu tikslu, nei siekiant apginti savo, ieškovės įsitikinimu, pažeistus interesus. Tai, kad tarp šalių yra kilęs ginčas dėl ieškovės įsiskolinimo dydžio, savaime nepatvirtina nesąžiningumo ar sąmoningo veikimo prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą. Kadangi pateiktą ieškinį kvalifikuoti kaip akivaizdžiai nesąžiningą, pareikštą ne siekiant apginti tariamai pažeistas ieškovės teises, bet kitais tikslais, nėra pakankamo pagrindo, todėl nėra ir pagrindo ieškovei taikyti procesinę sankciją už piktnaudžiavimą šalies procesinėmis teisėmis.

197.

20Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atsakovė pateikė įrodymus apie turėtas 1 133,53 Eur bylinėjimosi išlaidas, susijusias su teisinės pagalbos teikimu. Ieškinys netenkintinas, todėl iš ieškovės atsakovės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Teismas nustatė, kad atsakovės prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, pakeistų 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77, nustatytų dydžių. Todėl atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas priteisė iš ieškovės.

21III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

228.

23Atskirajame skunde pareiškėja UAB Kamida Logistics prašo Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. kovo 25 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo išspręsti iš esmės – iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Transuva“.

249.

25Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas formaliai nustatė atsakovės mokumą, neatsižvelgė į reikšmingą aplinkybę, kad atsakovės pateikti finansiniai duomenys yra neteisingi. Pirma, 2019 m. vasario 25 d. balansas bei pelno (nuostolių) ataskaita (2019-01-01–2019-02-25 metų laikotarpio) bei 2018 finansinių metų balansas nėra patvirtinti nei UAB „Transuva“ direktoriaus, nei atsakovės vyr. finansininko parašais. Dėl to tokie duomenys neturi jokios įrodomosios galios. Juridinių asmenų registro tvarkytojui yra pateikti 2017 finansinių metų dokumentai, kurių duomenimis atsakovės turto vertė sudarė 17 210,00 Eur, iš kurios 14 000,00 Eur įstatinis kapitalas. Jokio trumpalaikio turto ar gautinų pajamų atsakovė 2017 m. neturėjo. Antra, 2019 m. vasario 25 d. balanso duomenimis, atsakovės trumpalaikio turto vertė buvo 87 398,00 Eur, iš kurios 55 472,00 Eur buvo per vienerius metus gautinos sumos. Pagal atsakovės pateikto debitorių sąrašo duomenis, 2019 m. vasario 25 datai bendrovės debitorinės skolos sudarė 205,16 Eur. Taigi, 2019 m. vasario 25 d. balanso duomenys nesutampa su atsakovės pateikto debitorių sąrašo duomenimis. Be to, į debitorių sąrašą yra įtraukta apeliantės 5 024,84 Eur dydžio skola, tačiau apeliantė nėra skolinga atsakovei bei atsakovė nepateikė jokių įrodymų šiai skolai pagrįsti. Trečia, atsakovė nepateikė įrodymų (kasos knygų, inventorizacijos akto ir pan.) dėl 2019 m. vasario 25 d. balanse nurodytos pinigų ir ekvivalentų sumos. Ketvirta, atsakovės pateiktame 2019 m. vasario 25 d. kreditorių sąraše apeliantė nėra nurodyta kaip kreditorė, turinti 15 404,35 Eur dydžio reikalavimą. Taip pat kreditorių sąraše atsakovė permokomis arba gautinomis sumomis bei gautinomis sumomis iš trečiųjų asmenų (įskaitymais) sumažino finansinius reikalavimus kreditoriams, pavyzdžiui valstybei turimas 5 314,16 Eur PVM mokesčio įsiskolinimas sumažintas iki 3 663,43 Eur. Penkta, pirmosios instancijos teismo teiginys, kuriuo abejojama dėl atsakovės 15 167,94 Eur skolos apeliantei yra nepagrįstas, kadangi UAB „Transuva“ 5 969,25 Eur dydžio skola tarpusavyje susijusioms įmonėms – UAB „Kamida“, UAB Kamida Logistics ir UAB „Klovima“ neįtakoja atsakovės prievolės apeliantei. Atsakovės skola UAB Kamida Logistics susidarė atsakovei neapmokėjus išrašytų PVM sąskaitų–faktūrų.

2610.

27Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė UAB „Transuva“ prašo skundą atmesti ir palikti Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. kovo 25 d. nutartį nepakeistą. Taip pat prašo skirti UAB Kamida Logistics 5 000,00 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesu, 50 proc. iš šios baudos priteisiant atsakovės naudai bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė pateikė teismui nepasirašytus duomenis, apeliacinės instancijos teismui teikia kartu su atsiliepimu pasirašytus finansinius dokumentus, kuriuos prašo pridėti prie bylos. Taip pat teikia bei prašo pridėti prie bylos rašytinius įrodymus, kuriais atsakovė grindžia aplinkybes dėl apeliantės įsiskolinimo (daugiau kaip 10 465,85 Eur) atsakovei. Nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu atsikirtimus:

2810.1.

29apeliantė nepateikė teismui jokių dokumentų ar konkrečių faktų, pagrindžiančių aplinkybę, jog atsakovė balansuose nurodė realybės neatitinkančias ar klaidingas sumas. Atsakovė 2017 m. dirbo pelningai, todėl finansinės padėties pagerėjimas neturėtų sudaryti pagrindo abejoti bendrovės pateikiamų finansinių dokumentų teisingumu.

3010.2.

31Apeliantės teiginys, jog atsakovės balanso ir debitorių sąrašo duomenys nesutampa yra nereikšmingas, kadangi šie duomenys pagal Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. vas-10 patvirtintas 2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“ metodines rekomendacijas neprivalo sutapti. Be to, pateiktame debitorių sąraše yra pateikta debitorinių įsipareigojimų bendra suma privatiems asmenims (53 269,53 Eur) bei valstybinėms institucijoms (205,16 Eur). Taigi, apeliantė klaidina teismą nurodžiusi, jog atsakovė turi tik 205,16 Eur dydžio debitorinius įsipareigojimus.

3210.3.

33Atsakovė pirmosios instancijos teisme neturėjo pareigos pateikti įrodymus pagrindžiančius gautinas pinigines sumas, kurios tikrosios bendrovės finansinės padėties trunkamuoju laikotarpiu iš esmės neparodo.

3410.4.

35Kreditorių sąraše nurodyti ne tik pradelsti kreditorių finansiniai reikalavimai, bet ir tie, kurių atsiskaitymo terminas nesuėjęs. Sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo vertintini tik tie mokėjimai, kurie yra pradelsti.

3610.5.

37Dėl atskirojo skundo argumento, kad atsakovė nenurodė apeliantės kaip kreditorės 2019 m. vasario 25 d. kreditorių sąraše, nors atsakovė, derinant taikos sutarties sąlygas, pripažino 15 404,35 Eur dydžio įsiskolinimą, paaiškina, jog nors atsakovė ir pripažino 15 404,35 Eur dydžio įsiskolinimą derinant taikos sutarties sąlygas, tačiau tarp šalių yra kilęs ginčas dėl 15 167,94 Eur sumos. Šalys iki pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo bei pareiškimo pateikimo metu vedė derybas dėl apeliantės nurodytos reikalavimo teisės ir taikos sutartimi siekė išspręsti šį ginčą. Atsakovė pateikė teismui išsamią UAB „Transuva“ skolų suvestinę su UAB Kamida Logistics bei šių skolų kitimą. Apeliantė skolinga atsakovei ne mažiau kaip 10 000,00 Eur, tačiau šios skolos nepripažįsta ir įsiskolinimo dengti neketina, nors ir yra pateikusi VMI atsakovės išrašytas sąskaitas faktūras už suteiktas paslaugas. Šiai aplinkybei patvirtinti atsakovė kartu su atsiliepimu teikia teismui atsakovės išrašytas PVM sąskaitas–faktūras už suteiktas paslaugas apeliantei. Šių neapmokėtų sąskaitų suma yra daugiau kaip 10 465, 85 Eur. Taip pat teikia sąskaitų registrų ir kryžminių neatitikimų ataskaitą, suformuotą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI) i.MAS sistemos (išmanioji mokesčių administravimo sistema skirta teikti išrašytų ir gautų sąskaitų faktūrų duomenis elektroniniu standartizuotu formatu kas mėnesį visiems PVM mokėtojams). Minėtos ataskaitos duomenimis, apeliantė šioje sistemoje yra nurodžiusi visas atsakovės išrašytas sąskaitas apeliantei, kurios yra nurodytos aukščiau, išskyrus dvi sąskaitas Nr. TRA18 0000005, 345,36 Eur ir Nr. TRA18 0000010, 822,80 Eur. Taigi, visas kitas nurodytas sąskaitas apeliantė yra priėmusi ir pateikusi per i.MAS sistemą VMI. Dėl to apeliantė klaidina teismą nurodydama, kad atsakovės nurodyti įsiskolinimai neva atsirado atsiliepimo pateikimo dienai, kadangi PVM sąskaitos–faktūros neapmokėtos nuo 2018 m. rugsėjo 14 d., t. y. apeliantė skolinga atsakovei.

3810.6.

39Atsakovė turi 30 339,00 Eur nepaskirstyto pelno, 87 398,00 Eur nuosavo kapitalo, o tai beveik 6 kartus didesnė suma už apeliantės reikalavimą. Taip pat „Credit info“ duomenimis, UAB „Transuva“ nuo 2018 m. rugsėjo mėn. darbuotojų bei jų darbo užmokestis didėjo. Tai patvirtina, jog bendrovės finansinė padėtis yra stabili ir gerėja. Atsakovė neturi areštuotų sąskaitų, jai iškeltų bylų ar vykstančių ikiteisminių ginčų ar vykdomo priverstinio išieškojimo iš atsakovės turto; bankroto reitingas itin žemas įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai neturi. Atsakovės turimi (net kartu ir su nepradelstais įsipareigojimai) įsipareigojimai neviršija pusės į bendrovės balansą įrašyto turto vertės, todėl atsakovė negali būti vertinama kaip nemoki įmonė ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme.

4010.7.

41Apeliantės veiksmai vertintini kaip piktnaudžiavimas procesu, kadangi teikdama ieškinio pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei nepaisė aplinkybės, jog pati turi įsipareigojimų atsakovei. Apeliantė, teikdama pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, elgėsi nesąžiningai, kadangi vedant derybas dėl taikos sutarties sudarymo, neinformavo atsakovės apie sprendimą kreiptis pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo bei derindama taikos sutarties sąlygas lygiagrečiai ruošė bei pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei. Atsakovės vertinimu, taip siekdama vykdyti neteisėtą „spaudimą“ atsakovei ir bandant „primesti“ taikos sutarties sąlygas. Iš byloje esančių el. laiškų kopijų matyti, jog 2019 m. vasario 15 d. atsakovės atstovas pateikė taikos sutarties projektą apeliantės atstovui suderinimui, o ieškovės atstovas 2019 m. vasario 20 d. atsiuntė pakoreguotos taikos sutarties sąlygas. Taigi, apeliantės pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo pateiktas teismui 2019 m. vasario 19 d. – tuo metu kai tarp šalių vis dar vyko derybos dėl taikos sutarties pasirašymo (dėl 15 167, 94 Eur reikalavimo teisės). Kadangi apeliantė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei pateikė lygiagrečiai vesdama derybas dėl taikos sutarties sudarymo, t. y. ne tik nebandžiusi išsiieškoti iš atsakovės tariamos skolos, bet ir nesulaukusi derybų proceso pabaigos, toks elgesys vertintinas kaip piktnaudžiavimas bankroto institutu ir teisminės gynybos teise. Dėl to už piktnaudžiavimą procesu apeliantei skirtina 5 000,00 Eur bauda, 50 proc. iš šios baudos priteisiant atsakovės naudai (CPK 95 straipsnio 2 dalis).

42Teismas

konstatuoja:

43IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

44Dėl bylos ribų

4511.

46Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva.) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. Dėl naujų įrodymų priėmimo

4712.

48Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė šiuos rašytinius įrodymus: UAB „Transuva“ direktoriaus ir vyr. buhalterės pasirašytus: 2019 m. vasario 25 d. sudarytą 2018 m. gruodžio 31 d. balansą ir 2019 m. vasario 25 d. sudarytą 2019 m. vasario 25 d. balansą; 2019 m. vasario 4 d. sudarytą 2018 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitą ir 2019 m vasario 25 d. sudarytą 2019 m. vasario 25 d. pelno (nuostolių) ataskaitą. Taip pat pateikė pardavėjos UAB „Transuva“ pirkėjai UAB Kamida Logistics išrašytas 2018 m. liepos 13 d., 2018 m. liepos 31 d., 2018 m. rugpjūčio 31 d. sąskaitas faktūras ir informaciją iš VMI apie išrašomų sąskaitų registrą.

4913.

50CPK 314 straipsniu reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme pateikimas. Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui draudžiama. Tačiau šis draudimas nėra absoliutus. Nauji įrodymai gali būti pateikiami, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus arba kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau.

5114.

52Nustatyta, jog apeliacinės instancijos teismui pateikti pasirašyti balansai ir pelno (nuostolių) ataskaitos buvo pateikti (nepasirašyti, tačiau analogiški) pirmosios instancijos teismui EPP sistema iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (2018 m. kovo 8 d.). Atsižvelgus į tai, kad aptariamais dokumentais yra grindžiamos reikšmingos nagrinėjamai bylai aplinkybės ir nėra duomenų, kad atsakovė savo teise nepiktnaudžiauja, taip pat atskirajame skunde yra pateikti argumentai, susiję su šiuose finansiniuose dokumentuose nurodytais duomenimis, kurie buvo įvertinti pirmosios instancijos teismo, apeliacinės instancijos teismas priima ir prideda prie bylos atsakovės direktoriaus ir vyr. buhalterės pasirašytus balansus ir pelno (nuostolių) ataskaitas.

5315.

54Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad į debitorių sąrašą yra įtraukta UAB Kamida Logistics 5 024,84 Eur dydžio skola, tačiau apeliantė nėra skolinga atsakovei bei atsakovė nepateikė jokių įrodymų šiai skolai pagrįsti. Atsikirsdama į šį teiginį atsakovė kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė sąskaitas faktūras ir informaciją iš VMI apie išrašomų sąskaitų registrą. Šiais dokumentais atsakovė grindžia aplinkybę, jog UAB Kamida Logistics skolinga UAB „Transuva“ daugiau kaip 10 465,85 Eur. Derinant taikos sutarties sąlygas atsakovė buvo pripažinusi 15 404,35 Eur dydžio įsiskolinimą, tačiau tarp šalių yra kilęs ginčas dėl 15 167,94 Eur sumos, todėl dalis apeliantės skolos yra įtraukta į UAB „Transuva“ debitorių sąrašą. Atsižvelgus į tai, kad aptariamais dokumentais yra grindžiamas apeliantės skolinių įsipareigojimų atsakovei faktas, kurio pagrindu į UAB „Transuva“ debitorių sąrašą įtraukta debitorė UAB Kamida Logistics, apeliacinės instancijos teismas priima ir prideda prie bylos sąskaitas faktūras ir informaciją iš VMI apie išrašomų sąskaitų registrą. Priimtus bei pridėtus prie bylos rašytinius įrodymus teismas vertins byloje nustatytų aplinkybių bei atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodytų argumentų kontekste. Dėl atskirojo skundo netenkinimo

5516.

56Dėl apeliantės teisės inicijuoti bankroto bylą skolininkei. Pagal ĮBĮ 3 straipsnio 1 dalies 7 punktą įmonės kreditoriai – tai turintys teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus fiziniai ir juridiniai asmenys, tarp jų ir kiti kreditoriai. Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę kreditorius (kreditoriai) (ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas), kurio pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo pagrindas gali būti įmonės nesumokėjimas už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžinimas kreditų ir nevykdymas kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų (ĮBĮ 4 straipsnio 2 punktas). Teismų praktikoje pripažįstama, kad asmuo, inicijuojantis skolininkui bankroto bylą, turi pareigą nurodyti ir pateikti įrodymus, kurių pagrindu atsiranda jo reikalavimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-154/2008).

5717.

58Iš ieškinio pareiškimo nustatyta, kad kreditorė UAB Kamida Logistics 15 167,94 Eur (425,50 Eur + 14 306,51 Eur + 435,93 Eur) dydžio finansinį reikalavimą atsakovei kildina iš: 1) UAB „Transuva“ ir UAB Kamida Logistics sudarytos 2018 m. gegužės 30 d. bendradarbiavimo atliekant tarptautinius krovinių vežimus automobilių keliais sutarties. Šios sutarties pagrindu apeliantė pateikė atsakovei apmokėjimui tris sąskaitas faktūras (2018 m. rugpjūčio 31 d., 2018 m. rugsėjo 6 d. ir 2018 m. spalio 31 d.), kurių atsakovė neapmokėjo ir liko skolinga 425,50 Eur; 2) 2018 m. liepos 31 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties, kurios pagrindu pradinė kreditorė UAB „Klovima“ perleido naujai kreditorei UAB Kamida Logistics 17 503,33 Eur dydžio reikalavimo teisę į skolininkę UAB „Transuva“ pagal neapmokėtas sąskaitas faktūras, kuri padengė tik dalį skolos sumos, todėl skolos likutis sudaro 14 306,51 Eur; 3) 2018 m. rugsėjo 6 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties, kurios pagrindu pradinė kreditorė UAB „Klovima“ perleido naujai kreditorei UAB Kamida Logistics 435,93 Eur dydžio reikalavimo teisę į skolininkę UAB „Transuva“ pagal neapmokėtas sąskaitas faktūras.

5918.

60Atveju, kai skolininkas ginčija kreditoriaus statusą ir pateikia tai patvirtinančius įrodymus, teismas situaciją turi vertinti vadovaudamasis civiliniame procese galiojančiu tikimybių pusiausvyros principu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008), tačiau neatlikdamas išsamaus įrodymų tyrimo, o remdamasis preliminariu turimų įrodymų vertinimu. Nepripažinti kreditoriaus statuso ir jo teisės prašyti skolininkui iškelti bankroto bylą teismas turėtų tik tada, kai yra didelė tikimybė, jog atsakovas nėra skolingas ieškovui. Todėl teismų praktikoje laikoma, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai gali inicijuoti įmonei restruktūrizavimo arba bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2009; 2017 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1760-381/2017).

6119.

62Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kad apeliantė nėra kreipusis į teismą dėl skolos pritesimo iš UAB „Transuva“. Nagrinėjamojoje byloje šalys kelia klausimą dėl UAB Kamida Logistics reikalavimo pagrįstumo ir teisėtumo (skolos dydžio). Iš UAB Kamida Logistics ir UAB „Transuva“ pateiktų procesinių dokumentų nustatyta, kad šalys vedė derybas dėl taikos sutarties sudarymo, kurios pagrindu nagrinėjamojoje byloje UAB Kamida Logistics grindžia savo kaip kreditorės finansinį reikalavimą. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė patvirtina, kad su apeliante derino taikos sutarties sudarymo sąlygas ir buvo pripažinusi 15 404,35 Eur dydžio skolą, tačiau šalys taikaus susitarimo nepasiekė ir liko neišspręstas ginčas dėl 15 167,94 Eur atsakovės skolos apeliantei. Taigi, potenciali kreditorė UAB Kamida Logistics turi teisėtą pagrindą inicijuoti bankroto bylą atsakovei, tačiau bankroto bylos iškėlimo stadijoje pareiškėjos UAB Kamida Logistics 15 167,94 Eur dydžio finansinio reikalavimo pagrįstumas ir teisėtumas nenustatinėjamas (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-186/2005; 2006 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-196/2006). Pažymėtina ir tai, kad bankroto bylos iškėlimas skolininkei negarantuoja kreditorei labai greito skolos atgavimo, nes po bankroto bylos iškėlimo kreditorių pareikštus reikalavimus patikrina bankroto administratorius, o atveju, kai tarp kreditoriaus ir bankrutuojančios bendrovės kyla ginčas, klausimą dėl pareikšto finansinio reikalavimo pagrįstumo ir teisėtumo sprendžia teismas. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, jog bankroto byloje pareikštas kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialųjį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011).

6320.

64Dėl atsakovės mokumo / nemokumo būklės vertinimo. Bankroto byla bendrovei iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) bendrovė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) bendrovė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktai). Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės-komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu.

6521.

66Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog UAB „Transuva“ įregistruota 2017 m. kovo 9 d. Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsakovė yra pateikusi 2017 m. finansinės atskaitomybės dokumentus (2017-03-09–2017-12-31 metų laikotarpio). 2018 finansinių metų ir 2019 m. vasario 25 d. balansai sudaryti 2019 m. vasario 25 d., o 2018 finansinių metų pelno (nuostolių) atskaita sudaryta 2019 m. vasario 4 d., 2019 m. vasario 25 d. pelno (nuostolių) ataskaita sudaryta 2019 m. vasario 25 d.

6722.

682017 m. balanso duomenimis, atsakovės turto vertė buvo 17 210,00 Eur; per vienus metus mokėtinų sumų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų UAB „Transuva“ neturėjo. 2018 m. balanso duomenimis, UAB „Transuva“ trumpalaikio turto vertė sudarė 92 444,00 Eur: 2 263,00 Eur atsargos + 58 259,00 Eur per vienus metus gautinos sumos + 31 922,00 Eur pinigai ir pinigų ekvivalentai; per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 17 832,00 Eur. 2019 m. vasario 25 d. balanso duomenimis, atsakovės trumpalaikio turto vertė sudarė 87 398,00 Eur: 55 472,00 Eur per vienerius metus gautinos sumos + 31 926,00 Eur pinigai ir pinigų ekvivalentai; per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 2 809,00 Eur. Formaliai įvertinus nurodytų balansų duomenis, konstatuotina, jog atsakovė 2017 m., 2018 m. ir 2019 m. vasario 25 dieną buvo moki, nes jos pradelsti įsipareigojimai (2017 m. įsipareigojimų neturėjo; 2018 m. 17 832,00 Eur ir 2019 m. vasario 25 d. 2 809,00 Eur) neviršijo pusės į jos balansus įrašyto turto vertės (2017 m. 17 210,00 Eur; 2018 m. 92 444,00 Eur ir 2019 m. vasario 25 d. 87 398,00 Eur).

6923.

70Klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne vien formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl mokumo / nemokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, byloje turi būti analizuojamos ir kitos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės: kokį turtą įmonė turi realiai, ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1583/2014).

7124.

72Bankroto procedūra gali būti pradedama tik tokiai įmonei, kuri akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o teismui sprendžiant dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas realibitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, jog įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-185-2010, 2011 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2602/2011).

7325.

742019 m. vasario 25 d. balanso duomenis, į atsakovės trumpalaikio turto vertę (87 398,00 Eur) yra įtrauktos ir 55 472,00 Eur per vienerius metus gautinos sumos. Atsakovės pateikto 2019 m. vasario 25 d. debitorių sąrašo duomenimis, UAB „Transuva“ debitoriai skolingi iš viso 53 474,69 Eur: 53 269,53 Eur juridiniai asmenys+ 205,16 Eur VMI. Todėl apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakove, kad apeliantė nepagrįstai teigia, jog 2019 m. vasario 25 d. debitorių sąrašo duomenimis, UAB „Transuva“ debitorinės skolos sudaro iš viso 205,16 Eur.

7526.

76Pagal teismų formuojamą praktiką, nesant byloje konkrečių įrodymų, pagrindžiančių realias bendrovės galimybes atgauti debitorių skolas, debitorių skolos negali būti vertinamos kaip bendrovės turimas realus turtas (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-902-370/2018).

7727.

78Iš 2019 m. vasario 25 d. debitorių sąrašo nustatyta, kad debitorės VMI 205,16 Eur skolos mokėjimo terminas sueina 2019 m. birželio 30 d., taip pat debitorės Ukrainos bendrovės OOO „Trade House Goldi“ 34 078,99 Eur skolos mokėjimo terminas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teismo metu buvo nesuėjęs (mokėjimo terminas suėjo 2019 m. kovo 31 d., t. y. po skundžiamos nutarties priėmimo). Todėl atsakovė neprivalėjo pirmosios instancijos teismui teikti įrodymų, pagrindžiančių realias bendrovės galimybes atgauti iš minėtų debitorių skolas, taip pat pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo nagrinėti galimybes debitorių VMI ir OOO „Trade House Goldi“ skoloms atgauti (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-505-798/2018). Taigi, atsakovė pagrįstai į 2019 m. vasario 25 d. debitorių sąrašą įtraukė debitorių VMI 205,16 Eur ir OOO „Trade House Goldi“ 34 078,99 Eur skolas. Taip pat iš debitorių sąrašo nustatyta, jog dvi atsakovės debitorės yra užsienio juridiniai asmenys – Vokietijos bendrovės „BBL Kontor Gmbh“ ir „Dr. Jakob Milz Ventus“, kurių skolų (1 452,66 Eur bei 1 071,35 Eur) mokėjimo terminai suėjo neseniai – 2019 m. kovo 15 ir 20 dienomis, o debitorių UAB „Ramrenta“ ir UAB „Vijagus“ skolų (10 242,77 Eur bei 175,00 Eur) mokėjimo terminai suėjo 2019 m. vasario 28 d. Dėl to apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakove, kad iki skundžiamos nutarties priėmimo (2019 m. kovo 25 d.) nepakako laiko surinkti įrodymus, patvirtinančias arba paneigiančias minėtų debitorių galimybes atsiskaityti su UAB „Transuva“. Viešai teikimais duomenimis, „BBL Kontor Gmbh“, „Dr. Jakob Milz Ventus“, OOO „Trade House Goldi“, UAB „Ramrenta“ bei UAB „Vijagus“ yra veikiančios bendrovės, užsienio juridiniai asmenys veikia Europos Sąjungos valstybėje, todėl nėra pagrindo teigti, jog atsakovės galimybės atgauti skolas yra abejotinos. Tačiau debitorių UAB Kamida Logistics ir UAB „Klovima“ reikalavimai (5 024,84 Eur bei 1 223,92 Eur) suėjo 2018 m. rugsėjo 6 d. Viešai teikiamai duomenimis, UAB Kamida Logistics ir UAB „Klovima“ veiklą vykdo. Taigi, atsakovės teiginiai, kad jai nepakako laiko susirinkti įrodymus ir dėl ir šių debitorių finansinių galimybių atsiskaityti su kreditore UAB „Transuva“ yra atmestini. Todėl iš 87 398,00 Eur atsakovės turto vertės minusuojama 6 248,76 Eur (5 024,84 Eur + 1 223,92 Eur) debitorinių skolų suma, kurios atsakovė neįrodė (CPK 178 straipsnis). Konstatuojama, jog atsakovės turto vertė sudaro 86 773,24 Eur (87 398,00 Eur - 6 248,76 Eur).

7928.

80Taip pat apeliantė nurodo, jog į debitorių sąrašą nepagrįstai įtraukta debitorė UAB Kamida Logistics su 5 024,84 Eur dydžio skola. Teigia, kad UAB Kamida Logistics nėra skolinga atsakovei bei atsakovė nepateikė įrodymų šiai skolai pagrįsti. Atsikirsdama į šį teiginį atsakovė pateikė sąskaitas faktūras ir informaciją iš VMI apie išrašomų sąskaitų registrą, kuriais grindžia aplinkybes, jog UAB Kamida Logistics skolinga UAB „Transuva“ daugiau kaip 10 465,85 Eur, o tarp šalių yra kilęs ginčas dėl UAB „Transuva“ 15 167,94 Eur skolos kreditorei UAB Kamida Logistic, dėl to apeliantė dalį skolos įtraukė į UAB „Transuva“ debitorių sąrašą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tarp šalių kilęs ginčas dėl šalių tarpusavio atsiskaitymų, todėl bankroto bylos iškėlimo stadijoje nėra pagrįsto pagrindo įtraukti debitorės UAB Kamida Logistics 5 024,84 Eur dydžio skolą į pardelstų debitorinių įsipareigojimų sąrašą. Todėl iš atsakovės 86 773,24 Eur turto vertės minusuojama į debitorių sąrašą įtraukta UAB Kamida Logistics 5 024,84 Eur dydžio skola. Konstatuojama, jog UAB „Transuva“ turto vertė sudaro iš viso 81 748,40 Eur (86 773,24 Eur - 5 024,84 Eur).

8129.

82Taip pat apeliantė kelia klausimą, ar atsakovė 2019 m. vasario 25 d. realiai turėjo 31 926,00 Eur pinigų ir pinigų ekvivalentų, nes į bylą nepateikė atsiskaitomosios sąskaitos išrašo, kasos knygos, inventorizacijos akto, galinčių šią aplinkybę patvirtinti. Sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, pagal bendrą taisyklę, faktinė įmonės mokumo būsena turi būti vertinama pagal aktualių (naujausių) finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinių duomenis, kurie atspindi įmonės turimą turtą. Vis dėlto įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-312-381/2015). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys. Ūkio subjekto vadovas atsako už teisingos, tikslios, išsamios ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) arba apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiam asmeniui. Taigi, už 2019 m. vasario 25 d. balanse nurodytų duomenų apie 31 926,00 Eur pinigus ir pinigų ekvivalentus teisingumą atsakingas UAB „Transuva“ vadovas ir teismui nėra pateikti duomenys (įrodymai), kurių pagrindu būtų galima suabejoti minėtų duomenų neteisingumu. Šiuo atveju apeliantė kvestionuoja 31 926,00 Eur pinigų ir pinigų ekvivalentų sumą, dėl to vadovaujantis bendrąja įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykle (CPK 178 straipsnis), turėjo šią aplinkybę įrodyti (lot. ei incumbit probatio, qui dicit non qui negat), tačiau įrodymų nepateikė. Atsakovė atsiliepime į atskirąjį skundą paaiškina, kad balanse nurodytos gautinos sumos yra įmonės būsimos įplaukos už suteiktas paslaugas ar kitokią suteiktą naudą, o atsiskaitomosios sąskaitos išrašo, kasos knygos ar kasos inventorizacijos išrašo retrospektyvūs duomenys patvirtins tik tam tikrą dieną bendrovėje buvusias lėšas, tačiau tikrosios finansinės padėties trunkamuoju laikotarpiu neatspindės. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrįsto pagrindo abejoti 2019 m. vasario 25 d. balanse nuodytais duomenims apie bendrovės turėtas pinigų ir pinigų ekvivalentų sumas bei atsakovės turto vertę mažinti 31 926,00 Eur. Kita vertus, net ir įvertinus, jog UAB „Transuva“ 2019 m. vasario 25 d. neturėjo 31 926,00 Eur pinigų ir pinigų ekvivalentų ir šią sumą minusavus iš UAB „Transuva“ 81 748,40 Eur turto vertės, 49 822,40 Eur likusios turto vertės pakanka visiems 2 809,34 Eur dydžio pradelstiems reikalavimas padengti, taip pat pradelsti įsipareigojimai (2 809,00 Eur) neviršija pusės bendrovės turto vertės (49 822,40 Eur).

8330.

84Atsakovė 2019 m. vasario 25 d. kreditorių sąraše nurodė, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudarė 2 809,34 Eur. Ši suma (2 809,00 Eur) yra įtraukta į 2019 m. vasario 25 d. balanso duomenis kaip per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs minėto kreditorių sąrašo duomenis nustatė, kad VMI reikalavimas sudarė 5 314,16 Eur. Byloje nėra duomenų, galinčių patvirtinti aplinkybę, jog šis reikalavimas sumažėjo arba padidėjo. Taip pat į kreditorių sąrašą yra įtraukti kreditoriai, su kuriais atsakovė atsiskaitė, pavyzdžiui: a) UAB „Transuva“ darbuotojai, kuriems sumokėti 2019 m. vasario mėn. avansai, iš viso 733,60 Eur; b) VSDFV sumokėta 148,84 Eur suma (iš viešai skelbiamų duomenų apie atsakovės socialinio draudimo įmokų, baudų bei delspinigių skolų pokytį nustatyta, jog visos buvusios skolos kreditorei VSDFV yra likviduotos ir iki 2019 m. gegužės 7 d. atsakovė socialinio draudimo skolų neturėjo; c) VMI 2019 m. vasario 29 d. sumokėta 768,29 Eur suma ir kt. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliante, jog atsakovė nepagrįstai sumokėtomis vieniems kreditoriams sumomis sumažino kitų kreditorių finansinius reikalavimus, todėl padengtos pradelstų reikalavimų sumos nepagrįstai minusuotos iš bendros pradelstų įsipareigojimų kreditoriams sumos. Apeliacinės instancijos teismas vertina tik tų kreditorių reikalavimus, kurie 2019 m. vasario 25 d. kreditorių sąraše nurodyti kaip pradelsti ir nepadengi, iš viso 6 812,66 Eur Eur (87,00 Eur Č. R. + 307,99 Eur „Euro Parking Collection Plc“ + 80,28 Eur UAB „Abromika“ +100,00 Eur MB „Occo Lt“ + 12,24 Eur VĮ „Registrų centras“ + 0,59 Eur UAB „Sidabrinis medis“ + 398,22 Eur UAB „Tele 2“ + 211,75 Eur UAB „Vijagus“ + 20,92 Eur UAB „Emsi“ + 279,51 Eur UAB „Kamida“ + 5314,16 Eur VMI). Įvertinus nustatytas aplinkybes, konstatuotina, jog UAB „Transuva“ 2019 m. vasario 25 d. pradelsti įsipareigojimai (6 812,66 Eur) neviršijo pusės bendrovės turto vertės (2019 m. vasario 25 d. 87 398,00 Eur balansinės vertės / 81 748,40 Eur arba 49 822,40 Eur teismo nustatytų turto verčių).

8531.

86Apeliantė teigia, kad atsakovė nepagrįstai į kreditorių sąrašą neįtraukė kreditorės UAB Kamida Logistics su 15 167,94 Eur finansiniu reikalavimu. Su šiuo apeliantės teiginiu apeliacinės instancijos teismas nesutinka bei pažymi, kad bankroto bylos iškėlimo stadijoje nėra pagrįsto pagrindo įtraukti apeliantę UAB Kamida Logistics į UAB „Transuva“ pardelstų įsipareigojimų kreditoriams sąrašą su 15 167,94 Eur dydžio reikalavimu (atitinkamai šiuo reikalavimu padidinti bendrą atsakovės pradelstų įsipareigojimų masę), kadangi dėl šios sumos tarp šalių kilęs ginčas. Kaip minėta, prievolės faktas sudaro kreditorei UAB Kamida Logistics teisę reikalauti iš skolininkės UAB „Transuva“ įvykdyti prievolę bei reikšti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau bankroto bylos iškėlimo stadijoje ginčijama prievolė negali būti įrankiu, didinančiu skolininkės finansinius įsipareigojimus. Pagal teismų formuojamą praktiką, esant ginčui dėl įsiskolinimo egzistavimo, asmuo, laikantis save kreditoriumi, turėtų siekti išspręsti ginčą individualioje civilinėje byloje, ir tik nepavykus išieškoti skolos, inicijuoti bankroto bylą skolininkui (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-356/2013). Kreditoriaus kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo laikytinas ultima ratio (lot. paskutine, kraštutine) gynybos priemone, kai išnaudoti visi pažeistų teisių gynimo būdai ir jie nedavė jokio teigiamo efekto, nes bankroto bylos iškėlimas susijęs su neigiamais teisiniais padariniais įmonei – skolininkei, t. y. apribojama jos veikla (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2010). Tačiau vėlgi, kita vertus, atsakovės pradelstų įsipareigojimų kreditoriams sumą (6 812,66 Eur), padidinus ginčijamu reikalavimu (15 167,94 Eur), 49 822,40 Eur likusios turto vertės pakanka visiems 21 980,60 Eur (6 812,66 Eur Eur + 15 167,94 Eur) pradelstiems reikalavimas įvykdyti, taip pat pradelsti įsipareigojimai (21 980,60 Eur) neviršija pusės bendrovės turto vertės (49 822,40 Eur).

8732.

88Atliekant mokumo situacijos analizę, svarbi ir finansinių rodiklių dinamika (kaip kinta finansinė padėtis, ar ji gerėja, ar blogėja) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-959-330/2016). 2017 m. pelno (nuostolių) atskaitos duomenimis, atsakovė 2017 finansinius metu baigė pelningai: 2017 m. gautas iš viso 19 500,00 Eur pelnas - 1 677,00 Eur pardavimo sąnaudos - 14 444,00 Eur veiklos rezultatų sąnaudos = 3 379,00 Eur likęs pelnas. 2018 m. pelno (nuostolių) atskaitos duomenimis, UAB „Transuva“ 2018 finansinius metu baigė pelningiau nei 2017 m.: 2018 m. gautas iš viso 68188,00 Eur pelnas - 49 995,00 Eur bendrosios ir administracinės sąnaudos = 18 193,00 Eur likęs pelnas). 2019 m. vasario 25 d. pelno (nuostolių) atskaitos duomenimis, atsakovė 2019 finansinis metus pradėjo pelningai, tačiau pelnas, palyginus su 2018 m. sumažėjo: 2019 m. vasario 25 d. gautas iš viso 20 471,00 Eur pelnas - 10 494,00 Eur bendrosios ir administracinės sąnaudos = 9 977,00 Eur likęs pelnas. Taigi, 2017 m.–2019 m. vasario 25 d. laikotarpiu UAB „Transuva“ veikė pelningai.

8933.

90Iš viešai skelbiamų duomenų apie atsakovės socialinio draudimo įmokų, baudų bei delspinigių skolų pokytį nustatyta, kad nuo 2018 m. liepos 17 d. UAB „Transuva“ turėjo 1,04 Eur socialinio draudimo skolą, kuri iki 2018 m. rugpjūčio 29 d. padidėjo iki 550,43 Eur; ši skola buvo padengta 2018 m. rugpjūčio 30 d. 2018 m. rugsėjo 18 d. atsakovė turėjo 290,95 Eur socialinio draudimo skolą, kurią 2019 m. rugsėjo 20 d. sumažimo iki 153,36 Eur, o 2018 m rugsėjo 26 d. padengė pilnai. Nuo 2018 m. spalio 16 d. UAB „Transuva“ turėjo 945,07 Eur socialinio draudimo skolą, kurią padengė 2018 m. spalio 19 d. Nuo 2019 m. kovo 18 d. atsakovė vėl turėjo 376,72 Eur socialinio draudimo skolą, kurią likvidavo 2019 m. kovo 20 d. ir iki 2019 m. gegužės 7 d. atsakovė socialinio draudimo skolų neturėjo. Taigi, nes periodiškai susidarantys nedideli įsiskolinimai kreditorei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai padengiami nedelsiant.

9134.

92Konkuruojant kelioms vertybėms, šiuo atveju susijusioms su įmonės reabilitavimu bei likvidavimu, prioritetas taikytinas tai vertybei, kurios neapgynus bus padaryta didesnė žala. Poreikis išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai nuolatinio pobūdžio, yra socialiai reikšmingesnis už siekį likviduoti tokią įmonę, nes gaivinant įmonę tiek įmonė, tiek jos darbuotojai bei kiti kreditoriai patirs didesnę naudą (įmonė toliau funkcionuos kaip verslo subjektas, bus išsaugotos darbo vietos, valstybė iš mokamų mokesčių gaus pajamų ir t.t.), nei pradėjus įmonės bankroto ir likvidavimo procesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1878/2014).

9335.

94Apibendrinus byloje nustatytų aplinkybių ir įrodymų visumą darytina išvada, kad apeliantės siekis likviduoti rinkoje veikiančią, neturinčią akivaizdžiai nuolatinio pobūdžio finansinių sunkumų , su gera socialinio draudimo įmokų mokėjimo dinamika bei mokią UAB „Transuva“ yra nepagrįstas. Mokios, tačiau besiginčijančios dėl atsiskaitymo su UAB Kamida Logistics, bendrovės pašalinimas iš rinkos prieštarautų ĮBĮ paskirčiai, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams. Dėl bylos procesinės baigties

9536.

96Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios panaikinti atskirajame skunde nurodytais teiginiais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1punktas).

9737.

98Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.). Dėl baudos neskyrimo

9938.

100Atsakovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skirti apeliantei 5 000,00 Eur bauda, 50 proc. iš šios baudos priteisiant atsakovės naudai, už piktnaudžiavimą procesu, kadangi teikdama ieškinio pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei neatsižvelgė į savo turimus įsipareigojimus atsakovei. Taip pat apeliantė kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo vesdama derybas su atsakove dėl taikos sutarties sudarymo (2019 m. vasario 15 d. atsakovės atstovas pateikė taikos sutarties projektą apeliantės atstovui suderinimui, o apelaintės atstovas 2019 m. vasario 20 d. atsiuntė pakoreguotos taikos sutarties sąlygas; pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo pateiktas teismui 2019 m. vasario 19 d.).

10139.

102Dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius (CPK 95 straipsnio 1 dalis). CPK 95 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5 000,00 Eur baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui.

10340.

104Kasacinis teismas, aiškindamas piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis turinį, yra nurodęs, jog teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-146/2013). Įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais ir reiškia ne tik byloje dalyvaujančio asmens veiksmus nesąžiningai pareiškiant nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą ar kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikiant prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą (CPK 95 straipsnio 1 dalis), tačiau ir naudojimąsi procesine teise ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52-313/2015). Piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai, naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais kitai proceso šaliai sąmoningai sukeliama esminė žala (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2012). Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis taip pat apibūdinamas kaip objektyvus elgesys, kuris nustatomas remiantis objektyviais išoriniais jo pasireiškimo požymiais; piktnaudžiavimas yra ne tik tada, kai veiksmas sukelia materialinę žalą, bet ir tada, kai kenkia teisinei sistemai, objektyviai neatitinka sąžiningo elgesio standartų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-256-915/2016). Piktnaudžiavimas procesine teise pasireiškia konkrečios subjektinės teisės įgyvendinimo sąlygų pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2013).

10541.

106Nagrinėjamu atveju bylos šalys derino taikos sutarties sudarymo sąlygas dėl ginčijamos 15 167,94 Eur skolos, tačiau ginčo taikiai neišsprendė. Kreditorė UAB Kamida Logistics turi teisėtą pagrindą inicijuoti bankroto bylą atsakovei, todėl nėra pagrindo pripažinti, jog apeliantė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo ir atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. kovo 25 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas kelti bankroto bylą atsakovei, pateikė nepagrįstai ir nesąžiningai. UAB Kamida Logistics apeliacinės instancijos teisme neveikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Todėl atsakovės prašymas skirti apeliantei 5 000,00 Eur baudą, kurios 50 proc. iš šios baudos priteisiant atsakovės naudai, už piktnaudžiavimą procesu, netenkinamas. Dėl bylinėjimosi išlaidų

10742.

108Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio1 dalis). Pagal CPK 98 straipsnį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Atskirasis skundas netenkintas, todėl bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš apeliantės atsakovės naudai. Atsiliepime į atskirąjį skundą UAB „Transuva“ prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas bei nurodė, kad įrodymus, patvirtinančius turėtas bylinėjimosi išlaidas pateiks vėliau. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. gegužės 17 d. gavo UAB „Transuva“ prašymą dėl 987,36 Eur bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme priteisimo (už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą ir pateikimą) bei šias išlaidas patvirtinančius įrodymus: 2019 m. balandžio 17 d. PVM sąskaitą–faktūrą bei priedą, kuriame išvardintos suteiktos paslaugos, įkainiai(sumos), darbo valandos ir SEB bankas 2019 m. gegužės 9 d. mokėjimo nurodymą.

10943.

110Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis). Nuo kada šalis, prašanti priteisti atstovavimo išlaidas atsiskaitė su advokatų kontora (advokatu) priklauso Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytų dydžių taikymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189-969/2017).

11144.

112Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos), nagrinėjamojoje byloje maksimali atlygintina advokato išlaidų suma už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą sudaro 374,28 Eur (2019-01-01–2019-03-31 vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 935,70 Eur × 0,4 koef.).

11345.

114Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais bei atsižvelgęs į Rekomendacijas, priteisia atsakovei UAB „Transuva“ iš apeliantės UAB Kamida Logistics 374,28 Eur bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidas.

115Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

116Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. kovo 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

117Priteisti UAB „Transuva“, j. a. k. 304478851, iš UAB Kamida Logistics, j. a. k. 302642316, 374,28 Eur (tris šimtus septyniasdešimt keturis eurus ir dvidešimt aštuonis centus) bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) Kamida Logistics... 8. 2.... 9. Atsakovė UAB „Transuva“ atsiliepime į ieškinį prašė bankroto bylos... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. kovo 25 d. nutartimi atmetė ieškinį... 13. 4.... 14. Dėl ieškovės teisės inicijuoti bankroto bylos iškėlimą atsakovei. Teismo... 15. 5.... 16. Dėl bankroto bylos neiškėlimo. Teismas nustatė, kad bylos nagrinėjimo metu... 17. 6.... 18. Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis neskyrimo. Teismo... 19. 7.... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atsakovė pateikė įrodymus apie turėtas 1... 21. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 22. 8.... 23. Atskirajame skunde pareiškėja UAB Kamida Logistics prašo Klaipėdos... 24. 9.... 25. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas formaliai nustatė atsakovės... 26. 10.... 27. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė UAB „Transuva“ prašo skundą... 28. 10.1.... 29. apeliantė nepateikė teismui jokių dokumentų ar konkrečių faktų,... 30. 10.2.... 31. Apeliantės teiginys, jog atsakovės balanso ir debitorių sąrašo duomenys... 32. 10.3.... 33. Atsakovė pirmosios instancijos teisme neturėjo pareigos pateikti įrodymus... 34. 10.4.... 35. Kreditorių sąraše nurodyti ne tik pradelsti kreditorių finansiniai... 36. 10.5.... 37. Dėl atskirojo skundo argumento, kad atsakovė nenurodė apeliantės kaip... 38. 10.6.... 39. Atsakovė turi 30 339,00 Eur nepaskirstyto pelno, 87 398,00 Eur nuosavo... 40. 10.7.... 41. Apeliantės veiksmai vertintini kaip piktnaudžiavimas procesu, kadangi... 42. Teismas... 43. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 44. Dėl bylos ribų ... 45. 11.... 46. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320... 47. 12.... 48. Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė šiuos rašytinius įrodymus:... 49. 13.... 50. CPK 314 straipsniu reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos... 51. 14.... 52. Nustatyta, jog apeliacinės instancijos teismui pateikti pasirašyti balansai... 53. 15.... 54. Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad į debitorių sąrašą yra įtraukta... 55. 16.... 56. Dėl apeliantės teisės inicijuoti bankroto bylą skolininkei. Pagal ĮBĮ 3... 57. 17.... 58. Iš ieškinio pareiškimo nustatyta, kad kreditorė UAB Kamida Logistics 15... 59. 18.... 60. Atveju, kai skolininkas ginčija kreditoriaus statusą ir pateikia tai... 61. 19.... 62. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta (CPK 179 straipsnio 3... 63. 20.... 64. Dėl atsakovės mokumo / nemokumo būklės vertinimo. Bankroto byla bendrovei... 65. 21.... 66. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog UAB „Transuva“ įregistruota... 67. 22.... 68. 2017 m. balanso duomenimis, atsakovės turto vertė buvo 17 210,00 Eur; per... 69. 23.... 70. Klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne vien... 71. 24.... 72. Bankroto procedūra gali būti pradedama tik tokiai įmonei, kuri akivaizdžiai... 73. 25.... 74. 2019 m. vasario 25 d. balanso duomenis, į atsakovės trumpalaikio turto vertę... 75. 26.... 76. Pagal teismų formuojamą praktiką, nesant byloje konkrečių įrodymų,... 77. 27.... 78. Iš 2019 m. vasario 25 d. debitorių sąrašo nustatyta, kad debitorės VMI... 79. 28.... 80. Taip pat apeliantė nurodo, jog į debitorių sąrašą nepagrįstai įtraukta... 81. 29.... 82. Taip pat apeliantė kelia klausimą, ar atsakovė 2019 m. vasario 25 d. realiai... 83. 30.... 84. Atsakovė 2019 m. vasario 25 d. kreditorių sąraše nurodė, kad atsakovės... 85. 31.... 86. Apeliantė teigia, kad atsakovė nepagrįstai į kreditorių sąrašą... 87. 32.... 88. Atliekant mokumo situacijos analizę, svarbi ir finansinių rodiklių dinamika... 89. 33.... 90. Iš viešai skelbiamų duomenų apie atsakovės socialinio draudimo įmokų,... 91. 34.... 92. Konkuruojant kelioms vertybėms, šiuo atveju susijusioms su įmonės... 93. 35.... 94. Apibendrinus byloje nustatytų aplinkybių ir įrodymų visumą darytina... 95. 36.... 96. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės... 97. 37.... 98. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų atskirojo skundo... 99. 38.... 100. Atsakovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skirti apeliantei 5 000,00... 101. 39.... 102. Dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą... 103. 40.... 104. Kasacinis teismas, aiškindamas piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 105. 41.... 106. Nagrinėjamu atveju bylos šalys derino taikos sutarties sudarymo sąlygas dėl... 107. 42.... 108. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 109. 43.... 110. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba,... 111. 44.... 112. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d.... 113. 45.... 114. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis sąžiningumo, protingumo ir... 115. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 116. Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. kovo 25 d. nutartį palikti nepakeistą.... 117. Priteisti UAB „Transuva“, j. a. k. 304478851, iš UAB Kamida Logistics, j....