Byla 2KT-70/2013
Dėl teismo leidimo išdavimo perdavimo nagrinėti kitam tos pačios pakopos (apylinkės) teismui, esančiam Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje

1Kauno apygardos teismo pirmininkas – Nerijus Meilutis, spręsdamas klausimą dėl Kauno apylinkės teismo civilinės bylos Nr. S2-10398-192-2013 pagal pareiškėjų – D. L. ir L. L. prašymą dėl teismo leidimo išdavimo perdavimo nagrinėti kitam tos pačios pakopos (apylinkės) teismui, esančiam Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje,

Nustatė

2Kauno apylinkės teismo teisėja – Milda Remeikienė, kuriai nagrinėti paskirtas prašymas dėl teismo leidimo išdavimo, 2013-04-30 nutartimi (b. l. 49) persiuntė bylą Kauno apygardos teismui, kad būtų išspręstas klausimas dėl jos perdavimo nagrinėti kitam tos pačios pakopos (apylinkės) teismui, esančiam Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje, kadangi viena iš pareiškėjų – L. L. yra Kauno apylinkės teismo valstybės tarnautoja – teismo posėdžių sekretorė.

3Pareiškėjų D. ir L. L. prašymas dėl teismo leidimo išdavimo perduotinas nagrinėti kitam tos pačios pakopos (apylinkės) teismui, esančiam Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje.

4Lietuvos Respublikos CPK 34 str. 5 d. nustato, jog kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas, teismo valstybės tarnautojas ar teismo darbuotojas ir byla teisminga teismui, kuriame jis dirba, arba kai teisme (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą), kuriam teisminga byla, teisėju, teismo valstybės tarnautoju ar teismo darbuotoju dirba dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), taip pat dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), arba kai prieš paskiriant teisėjui nagrinėti bylą paaiškėja, kad tame teisme nėra teisėjų, turinčių teisę ją nagrinėti, byla perduodama nagrinėti kitam teismui. Kai byla perduodama iš vieno apylinkės teismo kitam apylinkės teismui, klausimą dėl jos perdavimo išsprendžia apygardos teismo, kurio veiklos teritorijoje yra šie apylinkės teismai, pirmininkas.

5Kadangi vieną iš pareiškėjų – L. L. su Kauno apylinkės teismu, kuriam prašymas išduoti teismo leidimą yra teismingas pagal teritorinio ir dalykinio teismingumo taisykles, sieja valstybės tarnybos teisiniai santykiai (ji yra šio teismo posėdžių sekretorė), šio prašymo nagrinėjimas Kauno apylinkės teisme neatitiktų Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 34 str. 5 d. nuostatų. Minėta faktinė aplinkybė yra besąlygiškas pagrindas perduoti bylą kitam apygardoje veikiančiam apylinkės teismui.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 34 str. 3-5 dalimis, Kauno apygardos teismo pirmininkas,

Nutarė

7Kauno apylinkės teismo civilinę bylą Nr. S2-10398-192-2013 pagal pareiškėjų – D. L. ir L. L. prašymą dėl teismo leidimo išdavimo perduoti nagrinėti Kaišiadorių rajono apylinkės teismui.

8Bylą su šia Kauno apygardos teismo nutartimi siųsti Kaišiadorių rajono apylinkės teismui.

9Pareiškėjus ir Kauno apylinkės teismą apie bylos perdavimą kitam apygardai priklausančiam tos pačios pakopos teismui informuoti pasiunčiant jų žiniai patvirtintas šios teismo nutarties kopijas.

10Nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.