Byla 1-139-576/2017

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Nida Vigelienė, sekretoriaujant Jekaterinai Proskurinai, Audriui Pūkiui, Daivai Paliokaitei, dalyvaujant prokurorei Ivetai Vaivadienei, kaltinamojo gynėjui advokato padėjėjui Tomui Juoniui, nukentėjusiajam V. M., jo atstovui advokatui Raimondui Kalverš kaltinamajam L. B.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje L. B., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), ( - ) pilietis, ( - ) išsilavinimo, nevedęs, dirbantis ( - ), gyv. ( - ), neteistas,

3kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 22 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje,

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5L. B. panaudojo žinomai suklastotus dokumentus, o būtent:

6jis, eidamas UAB „MCP Altek“, įmonės kodas 302501949 direktoriaus pareigas, žinodamas, kad statybos darbų rangovas UAB “StatVilsta” nebuvo užsakiusi statybos darbų subrangovui “UAB “MCP Altek” pakabinamų lubų montavimo statybos objekte V.Grybo g. 17, Vilniuje 6 aukšte, tarp ašių C-F, žinodamas, kad UAB “StatVilsta” direktorius V. M. kaip darbų užsakovas nepasirašė bei spaudu “V. M. direktorius” nepatvirtino subrangovo UAB “MCP Altek” statybos darbų vadovo M. M. paruošto ir pasirašyto “Atliktų darbų akto Nr. 1 už 2013 spalio mėn.” 7875.29 Lt (2280.84 EUR) sumai bei nepasirašė ir spaudu “V. M. direktorius” nepatvirtino UAB “MCP Altek” vyr. finansininkės I. B. M. pasirašytos 2013 12 31 PVM sąskaitos faktūros Serija MCP Nr. 00063 dėl UAB “StatVilsta” 7875.29 Lt (2280.84 EUR) sumos apmokėjimo 2014 04 15 Vilniaus miesto apylinkės teismui, Laisvės pr. 79?, Vilniuje kartu su 2014 04 14 UAB “MCP Altek” ieškiniu dėl 43868.25 (12705.12 EUR) skolos priteisimo iš UAB “Statvilsta” pateikė žinomai suklastotus dokumentus, - “Atliktų darbų aktą Nr. 1 už 2013 m. spalio mėn.” ir 2013-12-31 PVM sąskaitą faktūrą Serija MCP Nr. 00063” su juose suklastotais UAB “StatVilsta” direktoriaus V. M. parašais ir suklastotu spaudu “V. M. direktorius”, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje.

7Kaltinamasis L. B. kaltu neprisipažino. Paaiškino, kad 2013 metais jis buvo UAB „MCP Altek“ vadovas. UAB „MCP Altek“ buvo sudariusi sutartį su UAB „StatVilsta“ dėl tam tikrų darbų atlikimo, lubų įrengimas nebuvo sutartyje paminėtas. Grybo g. 17, Vilnius įmonė atlikinėjo pagal statybos rangos sutartį statybos darbus. Buvo 4 ar 5 punktai – gipsas, plytelės, pakabinamos lubos, laiptinių struktūrinio tinko dėjimas. Vykdant tuos darbus buvo atsiskaitoma praktiškai laiku. Kai pateikinėjo priešpaskutinį aktą užsakovams UAB „StatVilsta“, jie pradėjo nemokėti. UAB „StatVilsta“ vengė mokėti pinigus, vis teigė, kad negavo iš pagrindinio užsakovo „Aurum apartamentai“, dėl ko įvyko konfliktai su V. M..

8Dėl pakabinamų lubų paaiškino, kad jis pats į gamybinį procesą daug nesikišo. Kadangi atlyginimą mokėjo statybos darbų vadovui M. M., pats objekte būdavo į savaitę kartą ar du kartus. Objekte visus statybinius, gamybinius klausimus spręsdavo M. M., o jis pats rūpinosi pačios įmonės veikla – finansais, objektais, projektais. Tos lubos buvo įrengtos, pats tarėsi su M. M. ir V. M., kuris tiesiogiai jas pas juos užsakė, o kodėl nenorėjo mokėti jam nėra aišku. Į minėtų lubų įrengimą investavo savo pinigus, deklaravo sąskaitas VMI, sumokėjo nuo tų sąskaitų pridėtinės vertės mokestį, nupirko medžiagas, darbuotojams atlyginimus sumokėjo. Viso sutartyje buvo apie 6 pozicijos pagrindinių sutarties darbų, o aktuose buvo apie 11-12 pozicijų. 5-6 pozicijų nebuvo sutartyje, tačiau jos buvo aptartos žodžiu. Statybose yra normalu susitarti žodžiu, atlikti darbus ir gauti už tai pinigus. Klaida buvo ta, kad neįformino dokumentais tų lubų ir laiptinės darbų. Dėl kitų darbų nekilo ginčų, visada už juos apmokėdavo. Kas liečia aktą dėl tų lubų, tai jis pasirašytas gruodžio 31 dieną, susiskambinus su V. M., nuvažiavus su M. M. į Pušų ar Beržų terasas ir tuos dokumentus kartu surašius.

9Atsakinėdamas į klausimus nurodė, kad V. M. sako kitaip, nes gal jam už tas lubas atsisakė užsakovai mokėti. Į teisėjos klausimą, kaip atsirado dokumentuose suklastoti (pagal ekspertų išvadas) parašai, nurodė, kad jis pats jaučiasi apgautas. Kiek V. M. turėjo atspaudų tokių jis nežino. Jis pats tokius atspaudėlius kaip įmonių direktorius turi tris. Nereikia didelių pastangų pasidaryti atspaudėlius. Nueini kas gamina tuos atspaudus ir pasidarai.Jam kaip UAB „MCP Altek“ vadovui kreiptis į teismą žinant, kad tie dokumentai padirbti, nebūtų jokio pagrindo. Ant akto parašai reikalingi, parašas patvirtina, kad tie darbai atlikti, tačiau ant sąskaitų seniai nereikalingi parašai. Teismui galima buvo teikti dokumentus be parašų.

10Visi darbai, kuriuos UAB „MCP Altek“ turėjo atlikti objekte Grybo g. 17, buvo numatyti sutartyje su UAB „StatVilsta“. Dėl tų lubų jis ir M. M. susitarė su UAB „ StatVilsta“ direktoriumi, gal dar pastarojo sūnus buvo. Prieš savaitę ar dvi jis jau girdėjo kalbas dėl tų lubų. M. M. atvažiavo ir jam, L. B., pasakė, kad reikia tas lubas daryti. Tada su M. M. nuvažiavo į objektą, apsitarė su V. M., suspaudė rankom. Jis pats statybininkams nevadovavo, M. M. sprendė, kiek reikės darbininkų toms luboms padaryti. Jis kaip įmonės vadovas, sutiko, kad tie darbai dėl lubų būtų atlikti. Kaina buvo nebloga, jei neklysta 80 ar 90 litų už 1 m2., o viso 75 m2, 6 aukšte, Vilius irgi matė tas lubas ir jokių priekaištų nebuvo. Pats V. M. nemokėjo didžiosios sumos už tuos darbus. Supyko, kad UAB „MCP Altek“ kreipėsi į teismą, buvo areštuotas jo turtas, automobiliai ir sąskaitos. Kol vyko civilinės bylos, UAB „MCP Altek“ bankrutavo. Civilinė byla baigėsi tuo, kad priteisė dalį pinigų. Ieškinys tenkintas buvo iš dalies. O dėl lubų buvo pasakyta, kad neva nebuvo sutartyje numatyta tokių drabų, kad tai kaip pamoka, kad reikia forminti raštu.

11Dėl 2014-01-30 rašto paaiškino, kad jis pats raštų nerengia, tik pasirašo. Pasirašė raštą jis. Pasirašydamas raštą iki galo neįsigilino. Kodėl nurodyta, kad tiesioginius nurodymus gavo iš D. B. ir J. G. – tai tikriausiai neįsigilino pasirašydamas. V. M. buvo žinoma dėl tų lubų įrengimo. Kai gruodžio 31 dieną kartu su V. M. pasirašinėjo sąskaitas-faktūras, aktus, V. M. pažadėjo, kad visus pinigus per 2-3 savaites sumokės.

12Pirmą kartą V. M. dėl lubų sąskaitą –faktūrą ir atliktų darbų aktą jis pateikė turbūt spalio mėnesį, kai lubos buvo padarytos. Tų lubų jie net neišskyrė, įdėjo į bendrą aktą. Tačiau praėjo mėnuo, du, ir liepė V. M. išskirti tas lubas, nes jam atseit už tas lubas nepasirašo užsakovai. V. M. aktą ir sąskaitą pasirašė ne spalio mėnesį, o gruodžio 31 dieną. Spalio mėnesį V. M. pateikė bendrą aktą pasirašyti ir sąskaitą faktūra spalio 31 buvo pateikta, ir V. M. pasirašyti nesutiko. Tuomet išskyrė ir gruodžio 31 dienai pasirašė. Atliktų darbų akte Nr. 1 už 2013 spalio mėn. 7875.29 Lt suma yra tik už lubas. O sąskaita – faktūra gruodžio 31 dienos - tai taip turbūt susitarė su V. M.. Jis pateikė spalio 31 d. aktą ir gruodžio 31 d. sąskaitą – faktūrą, kuriuos V. M. pasirašė 2013-12-31. Spalį V. M. buvo pateikta tie paskutiniai aktai su lubom, o sąskaita-faktūra greičiausiai irgi buvo pateikta, V. M. spalį pasirašyti nesutiko, ragino jį tai padaryti, mergaitės siuntė raštus, siuntė per Lietuvos paštą raštus, laiškai grįždavo neįteikti, neradus adresato UAB „StatVilsta“.

13Jis pats susitarė su M. susitikti ir sutvarkyti dokumentus, nes baigiasi metai. V. M. dar baudas turėjo išrašyti. Susitarė, kad V. M. pasirašys jų pateiktus dokumentus. Pateikė V. M. gruodžio 31 d. naują sąskaitą faktūrą, o ne spalio mėnesio sąskaitą faktūrą, nes V. M. tų spalio dokumentų jau neturėjo. Dokumentų su tais pačiais numeriais ir skaičiais buvo ne vienas, jie vis dingdavo pas V. M., todėl pasirašymo dieną buvo naujai dokumentus atsispausdinęs. Pasirašymo dieną atvažiavo pas Vilių apie pietus, paskambino jam, jis atėjo į mašiną, nenorėjo eiti į būdelę, buvo murzinais batais, ir tuos popierius rašėsi. Jis, L. B., padavė V. M. savo įmautę, o pastarasis jam savo dėl baudų. Jam atidavė dokumentų kopijas su J. G. parašais. Konkrečiai, kaip V. M. tą parašą raito nežiūrėjo, pastarasis sėdėjo jam už nugaros. Kai V. M. jam sugrąžino dokumentus, jie buvo su parašais. Specialisto išvados, kad parašas suklastotas, jis neįsivaizduoja. V. M. iš mašinos išlipęs buvo du kartus, tampėsi tuos dokumentus, tai išeina, tai ateina, sūnus priėjęs buvo, užtruko ten apie 40 minučių. V. M. pasirašė tą dieną pažymas du egzemplioriai po vieną egzempliorių kiekvienam ir sąskaitos faktūros kiekvienam po vieną ir už lubas tiek pat egzempliorių. Jis V. M. pasirašytus dokumentus kurį laiką vežiojosi ir per savaitę ar dvi pristatė į ofisą į buhalteriją, iki sausio 25 dienos.

142014-01-30 raštą jis pasirašė, to neneigia. Raštas rašytas ant šablono, mergaitė pataisė, prisegė failus. Vilius pažadėjęs buvo gruodžio 31 d. per 1 -2 savaitės sumokėti pinigėlius, bet nemokėjo. Gali būti, kad jis pats išėmė tuos dokumentus iš segtuvų ir nuvežė pas teisininkus. Mergaitės gal būt nerado tų popierių. Pagrindinė rašto esmė – kad mokėtų tą didesnę sumą. Tą laišką gali būti, kad siuntė elektroniniu paštu vasario mėnesį. Kodėl tą raštą siuntė dar ir registruotu paštu antrą kartą negali pasakyti. Kur tie V. M. pasirašyti dokumentai buvo nuo jų pasirašymo iki kovo mėnesio, negali pasakyti.

152013-08-07 Statybos darbų subrangos sutartis jam žinoma. Sutartyje numatytas pakabinamų lubų montavimas laiptų aikštelėse. Pagal šią sutartį buvo atlikti lubų montavimo darbai bute todėl, kad susitarė dėl lubų papildomai. 2014-01-30 rašte susitarimas su V. M. neminimas, minimas susitarimas su B. ir G. - tai mergaičių klaida. Buvo tartasi su UAB „Statvilsta“, tartasi dėl vieno buto pakabinamų lubų. Tų darbų užsakovas UAB „Statvilsta“, „ Statvilsta“ nurodė, kad reikia atlikti tuos darbus.

16Gruodžio 31 d. pasirašant dokumentus užtruko 30-40 minučių. Jis pateikė aktą ir sąskaitą pasirašyti V. M., kuris po to sugrąžino dokumentus pasirašytus. V. M. grąžino pasirašytus dokumentus, kai išlipo iš mašinos ir kai atsisveikino. Teismui, kai pradėjo civilinę bylą, pateikė tuos pačius gruodžio 31 d. pasirašytus dokumentus - sąskaitą ir aktą. Jis nematė, kaip V. M. pasirašė aktą ir sąskaitą faktūtą. V. M. per tą laiką buvo išlipęs iš mašinos 2-3 kartus, buvo nuėjęs iki ofiso vagono. Išlipdamas iš automobilio V. M. pasiimdavo su savimi dokumentus. V. M. grąžino dokumentus, kai jau atsisveikino. 2014-01-30 rašte minimi asmenys – G., B. - yra pagrindiniai užsakovai UAB „StatVilsta“. Jie patys su jais sutarčių neturėjo. UAB „StatVilsta“ užsakovai jiems duodavo tiesioginius nurodymus atlikti darbus ir tai yra tie darbai, kurie nėra nurodyti sutartyje. Papildomus darbus UAB „MCP Altek“, užsakė UAB „StatVilsta“ .

17Parodžius 2014-01-30 raštą ( b.l. 49, 1t.) paaiškino, kad jis patį šabloną padarė, A4 formato. Negali pasakyta, kieno rašyti sakiniai, gali būti nukopijuota, tačiau raštas ne jo rašytas, o tik pasirašytas. Turinio jis nėra rašęs šio rašto, negali pasakyti, kodėl I.B. M. pasakė, kad raštą rašė jis. 2014-01-30 Rašte nėra nurodytas rašto rengėjas, tačiau kodėl nežino. Niekada nerašo, kad ruošia tarkim sekretorė. Tą raštą ruošė sekretorė. Negali tiksliai įvardinti žmogaus. Negali pasakyti, kodėl skiriasi jo parodymai ikiteisminio tyrimo ir teisme dėl asmens, kuris tą raštą ruošė.

18Teismo posėdžio metu LR BPK 276 sr. 4 pagrindu buvo pagarsinti kaltinamojo L. B. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 120,1t.; b.l. 5;2t.), kuriuos kaltinamasis patvirtino, o pagarsinus parodymus (b.l. 6-7; 9,2t.) nurodė, kad parodymus tvirtina, tačiau netvirtina, kad matė, jog V. M. pasirašė dokumentus. Jis tik galvojo, kad pasirašė.

19Nukentėjusysis V. M. parodė, kad kaltinamasis L. B. jam pažįstamas dėl darbo aplinkybių. Buvo vykdomi statybos darbai Grybo g. 17, Vilniuje. UAB „StatVilsta“, kurios direktoriumi buvo, tame objekte atlikinėjo statybos darbus – mūro, tinko darbus, apdailos darbus. Užsakovas buvo UAB „Komplimentai“. Buvo atliekami darbai susiję su apdaila. Apdailos darbai buvo atliekami tik tose patalpose, kur buvo bendro naudojimo erdvės, t.y. laiptinė ir koridorius. Butuose jų įmonė nieko neįrenginėjo. Dirbo tame objekte apie metus laiko. Įmonė „StatVilsta“ atliko apdailos darbus laiptinėje, apdailą laiptų pakopų ir aikštelė koridoriuje buvo klijuojama plytelėmis. Tai darė jų žmonės, o UAB „StatVilsta“ pasamdyta įmonė „MCP Altek“ atlikinėjo kitus apdailos darbus toje erdvėje, t.y. koridoriuje ir laiptinėje.

20Vėliau paaiškėjo, kad buvo atlikti darbai buto viduje ir jie (UAB „MCP Altek“) davė pasirašyti aktus. Nustatė, kad iš tikrųjų atlikti darbai, kurie neturėjo būti atlikti ir tų aktų nepasirašė. Žino, kad įmonė „MCP Altek“ asmeniškai kreipėsi į užsakovą, tačiau šis irgi atsisakė tai padaryti. Ir tie darbai bute, kuriuos jie atliko jiems nebuvo apmokėti. Užsakovas tas lubas kažkam pardavė, tiksliau nežino. Dar vėliau gavo šaukimą į teismą, į civilinę bylą, kad jų įmonė skolinga UAB „MCP Altek“ virš 40 tūkstančių už atliktus darbus. Išaiškėjo, kad dokumentuose jo parašai ir atspaudai buvo suklastoti. Todėl kreipėsi į prokuratūrą. Civilinė byla buvo dėl neapmokėtų sąskaitų, dėl objekto Grybo g. Jis pasirašė tik tuos aktus iš kurių tos lubos buvo išimtos. Iš pradžių į aktą buvo įrašytos ir tos lubos. Butas, kuriame buvo įmontuotos lubos aukščiausiame aukšte su išėjimu į terasą.

212013-12-31 vakare jis nebuvo susitikęs su M. M. ir L. B. ir jokių dokumentų nepasirašinėjo. Iš UAB „MCP Altek“ gaudavo raginimus pasirašyti tuos dokumentus ir paskutinį raginimą gavo maždaug kovo mėnesį, galimai 14 d. paštu, o prieš tai ir elektroniniu paštu. Tie dokumentai buvo be jo, V. M., parašų ir buvo prašoma pasirašyti juos. Tačiau teisme tie dokumentai - aktas ir sąskaita faktūra - jau buvo su jo, V. M., parašais gruodžio mėnesio.

22UAB „MCP Altek“ buvo samdoma dėl tam tikrų darbų. Visi darbai, kuriuos atliko tame objekte UAB „MCP Altek“ buvo iš anksto nurodyti sudarytoje sutartyje tarp įmonių. Tas pakabinamas lubas bute, kuris minimas šioje byloje, 6 aukšte tarp ašių C ir F įrengė UAB „MCP Altek“ . Tų darbų užsakovas jam nežinomas, su juo niekas nesitarė. Aplinkybę, kad to buto pirkėjas buvo, žino. Apie darbus, atliktus minėtame bute jis su savo užsakovais ar jų atstovais yra bendravęs kada buvo nustatyta, kad tos lubos padarytos, ir reikalaujama pinigų, jis kartu su L. B. buvo nuėję pas UAB „Komplimentai“ ir jie atsisakė mokėti. Tuo metu vyko gamybinis susirinkimas. Nepamena, kas konkrečiai, tačiau UAB „Komplimentai“ atsisakė mokėti. Tai buvo dar prieš kreipiantis į teismą civiline tvarka.

23Aktai pateikiami kas mėnesį, UAB „Statvilsta“ subrangovai pateikia aktus, jie perrašo ir jau pateikia savo užsakovams (šiuo atveju UAB „Komplimentai“). Dėl tų lubų buvo atskiras darbų atlikimo aktas ir atskirta sąskaita-faktūra. Ir tie dokumentai nebuvo pasirašyti ir darbai nebuvo priimti. Darbai atliekami subrangovo, rašomas aktas, ir kiekiai tikrinami pagal išpildomuosius dokumentus, pagal sutartį įkainiai ir teikiama užsakovui.

24UAB MCP“ Altek“ teikė jo įmonei „StatVilsta“ aktus, o ar jis pats teikė A. B. ir ar buvo tos lubos įrašytos nepamena. Užsakovas UAB „Komplimentai“ atsisakė priimti tas lubas. M. M. teikia išpildomąsias nuotraukas užsakovui ir užsakovas sutiko, kad yra įrengtos lubos, tačiau neteisėtai, todėl atsisakė apmokėti. Pasakė, kad lubos turi būti išbrauktos iš dokumentų. Kiekius tikrina užsakovas tiesiogiai kiekvieno subrangovo. Kiekiai, kiekių suderinimas atsispindėdavo išpildomojoje dokumentacijoje – išpildomojoje nuotraukoje. Išpildomoji nuotrauka, pasirašyta J. G., patvirtinant, kad įrengtos lubos. Nežino kokiu būdu J. G. pasirašė šį dokumentą. Tie darbai – tos lubos įrengtos matyt susitarus privačiai. Ar 2013-12-31 jis bendravo su L. B. telefonu, nepamena. Grybo g. 17, Vilniuje buvo darbininkų vagonėlis, darbininkų persirengimo buitinės patalpos, tačiau jame jokių dokumentų nelaikė. Užsakovui aktus teikia UAB „Statvilsta“, o prieš tai UAB „MCP Altek“ suderina kiekius su užsakovu. UAB „Statvilsta“ kaip rangovas iš subrangovo UAB „MCP Altek“ lubų nebuvo užsakęs.

25Liudytojas J. G. teisme parodė, kad jis pats atstovavo užsakovą ir buvo pasamdyta keletas rangovinių įmonių. Jis bendravo su įmone „Statvilsta“. Grybo g. 17, Vilniuje, vyko daugiabučio gyvenamojo namo statyba. L. B. įmonė dirbo Grybo gatvėje pas vieną iš rangovų subrangovu ir vykdė apdailos darbus – gipso-kartono montavimas, dažymas, plytelių klijavimas. Ar visus tuos darbus įvykdė, nepamena. Darbai tiesiogiai buvo perduodami rangovui, o pastarasis savo įsipareigojimų vykdyme galėjo samdyti subrangovus. UAB „Statvilsta“ buvo rangovas. Terminai darbams atlikti paprastai buvo pratęsiami. Griežtų terminų nebuvo. Jis yra bendravęs su L. B. bendrais klausimais - dėl darbų kokybės, pridavimo, o kažkokių nurodymų dėl darbų vykdymo – ne, nes tai jau nebuvo jo kompetencija. Dėl lubų įrengimo jam žinoma tiek, kad viename bute buvo įrengtos lubos. Jis pats jokių nurodymų dėl lubų įrengimo nėra niekam davęs. Jo funkcija buvo bendrųjų patalpų įrengimas ir pridavimas. Butuose turėjo būti įrengta gipso kartono pertvaros, išvedžiota visa inžinerika, šildymas, durys, langai. Su tokia įranga butai buvo parduodami klientams ir už tai buvo atsakingas jis. Lubos neturėjo būti įrengtos.

26Su UAB „Statvilsta“ pasirašytoje sutartyje buvo numatyta sienų montavimas, dažymas, plytelių klijavimas bendrose patalpose, pakabinamų lubų įrengimas bendrose patalpose, o butuose – sienų tinkavimas ir galimai gipso kartono pertvarų montavimas. Subrangovas „MCP Altek“ kiek pamena atliko gipso kartono pertvarų įrengimo darbus, sienų dažymo ir dekoravimo darbus. Dėl plytelių klijavimo nepamena ir dėl pakabinamų lubų nepamena. Kai darbai būdavo atlikti, tai jis pats priimdavo darbų kokybę, dėdavo parašą, kad darbai atlikti tinkamai, o kiekius tikrindavo kitas žmogus. Pasirašinėjo ant išpildomųjų nuotraukų ir atliktų darbų aktų. Dėl tų 75 kv.m. lubų ar jis pasirašinėjo ant išpildomosios nuotraukos – nepamena. Jis pats matė, kad minėtame bute lubos įrengtos, o kas atliko tuos darbus – negali pasakyti.

27Dar nurodė teisme, kad visi papildomi susitarimai buvo apiforminami raštu. Būdavo taip, kad darbai pradedami, o rašytinis susitarimas atsiranda eigoje, bet apie tą susitarimą žinodavo dar keletas žmonių. „Aurum apartamentai“ buvo priduodami tie darbai, kuriuos UAB „Komplimentai“ priimdavo iš savo rangovų. Kadangi šitas darbas nebuvo priimtas iš UAB „Statvilsta“, tai jis nebuvo perduotas „Aurum apartamentai“. Jis asmeniškai nedavė nurodymo įrengti lubas, UAB „Statvilsta“ mano irgi nedavė tokio nurodymo.

28Jis pasirašė išpildomojoje nuotraukoje, tai yra patvirtino, kad darbai atlikti. O darbų suderinimai, kiekiai yra sutartiniai reikalai, o tokios sutarties nebuvo tarp UAB „StatVilsta“ ir „Komplimentai“. Jis išpildomąja nuotrauka patvirtino, kad faktiniai kiekiai, kurie joje nurodyti, jam yra priduoti. Tačiau lubų darbai sutartyje nebuvo numatyti, tokios sutarties jis neturėjo, jis nežino ar buvo papildomas susitarimas, tai tik ir reiškė, kad darbas padarytas, o jei kažkas kažko nesusiderino – tai jau ne jo reikalas. Jis pats buvo atstovas „Komplimentai“ ir bendravo su savo subrangovu „StatVilsta“. Turėjo UAB „MCP Atlek“ priduoti darbus UAB„StatVilsta“, o UAB „StatVilsta“ jam. Tačiau, kad išvengti dvigubo pridavimo „MCP Altek“ priduodavo darbus jam, o išpildomosios nuotraukos pagrindu jau ruošdavo atliktų darbų aktą UAB „Komplimentai“. Tokia buvo praktika. Jam UAB „MCP Altek“ ateidavo ir pasakydavo, kas pagal susitarimą atliko darbus, o „StatVilsta“ jam atnešdavo atliktų darbų aktą su jo paties patvirtintom išpildomosiom nuotraukom.

29Dėl lubų jam tik pateikė faktą, kad tokie darbai jau atlikti. Tokiems lubų darbams atlikti galėjo prireikti savaitės. Darbus jis pats kontroliavo nuolat. Kodėl “StatVilsta“ nesudarė susitarimo su „MCP Altec“ dėl minėtų lubų įrengimo jam nežinoma. Iš UAB „MCP Altek“ jam pridavinėjo M. M.. Išpildomąsias nuotraukas su savo parašais jis gavo iš UAB „MCP Altek“. Dėl pakabinamų lubų įrengimo prieš pradedant darbus jokių prašymų, jokių nurodymų jam nebuvo. Jis nežinojo, ar dėl šitų lubų buvo koks nors susitarimas tarp „Komplimentai“ ir UAB „StatVilsta“, bei tarp UAB „StatVilsta“ ir UAB „MCP Altek“. Jam priėmimui užtekdavo ir žodinio patvirtinimo vienos ar kitos įmonės atstovo, kad jie susitarė ir atliko darbus.

30Teismo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojo J. G. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 133,1t.), kuriuos jis patvirtino, jei yra neatitikimų prašė remtis ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais.

31Liudytojas M. M. teisme parodė, kad jis pažįsta L. B. ir V. M. dėl darbo aplinkybių. Jis dirbo UAB „MCP Altek“ darbų vadovu, ši įmonė atliko statybos darbus objekte Grybo g. 17, Vilnius, daugiabučiame gyvenamajame name. J. G., V.M. D., kurio pavardės nepamena, žodžiu davė užduotį sumontuoti bute pakabinamas lubas. Tie lubų darbai buvo atlikti jam vadovaujant. Butas buvo projekto vystytojo, įmonės. Tačiau lubas sumontavo tik šiame bute. Projekto vystytojai taip norėjo. Kas buvo projekto vystytojai jis nepamena.

32Pokalbis vyko tarp keturių asmenų. Buvo bendrai priimtas sprendimas. Užsakovas šiuo atveju buvo J. G. ir D., V. M. buvo rangovas, o jo įmonė buvo subrangovas. Užsakovas pasakė V. M., o V. M. pasakė jiems, kad reikia sumontuoti lubas. UAB „MCP Altek“ įmonė atliko lubų montavimo darbus. Tai buvo keturių asmenų pokalbis, buvo pasakyta užduotis V. M., o pastarasis pasakė jiems. Jokie dokumentai nebuvo apiforminti. V. M., J. G. ir D. sakė, kad dokumentai bus apiforminti vėliau. Kiti darbai irgi buvo atliekami apsitarus žodžiu ir sąskaitos buvo apmokėtos. Kodėl nebuvo apmokėta už lubų darbus nežino.

33Dėl dokumentų – „Atliktų darbų akto Nr. 1 už 2013 m. spalio mėn.” ir 2013-12-31 PVM sąskaitos faktūros Serija MCP Nr. 00063” paaiškino, kad darbai buvo atlikti, spalio pabaigoje ar lapkričio pradžioje, padavė V. M., kad pasirašytų ir priimtų darbus. Jis apie mėnesį tempė, nepasirašinėjo, ir gruodžio 31 dieną L. B. susiskambino su V. M., jis su L. B. nuvažiavo į Antakalnį, į objektą. Susegė visą papkę dokumentų– atliktų darbų aktas, išpildomoji nuotrauka, sąskaitos- faktūros ir nuvežė, kad pasirašytų. V. M. atėjo į mašiną, atsisėdo, pasirašė, pasišnekėjo, atidavė pasirašytus dokumentus ir jie išvažiavo. Per tą mėnesį vis buvo skambinama ir klausiama: “Kada pasirašysi?“. Buvo pasakoma: “Palaukit, pabaigsim darbus ir pasirašysim“. Todėl kai atvažiavo problemų nekilo, iš karto dokumentus pasirašė. Mašinoje pasirašant buvo jis, M. M., L. B. ir V. M.. Nežino, kodėl specialistai sako, kad tai ne V. M. parašai. Dokumentus pasirašė V. M. jo akivaizdoje, kai sėdėjo mašinoje.

34Dėl lubų šiuo atveju buvo padarytos išpildomosios nuotraukos ir J. G. ant jų pasirašė. Statybos žurnale jos irgi buvo įrašytos. Lubos buvo daromos apie mėnesį, jis pats prižiūrėjo, o V. M. ir J. G. užeidavo per tą laiką. Kodėl V. M. atsisakė pasirašyti akte jis nežino. V. M. iš pradžių sakė, kad užsakovas nepriima aktų ir vėliau pasirašys. V. M. gruodžio 31 d. pasirašė dvi kopijas antros formos aktų, trečios formos aktą, sąskaitas faktūras. Jie apsikeitė su V. M. dokumentais. Kai padavė V. M. dokumentus, jis atsisėdo į mašiną ir po kažkiek laiko atidavė dokumentus su parašais. Dar ant dokumentų buvo V. M. spaudas. Tas spaudas atrodo kaip tušinukas, užsidedi ant galo ir viskas. Pasirašytus V. M. dokumentus paėmė L. B.. Kur jie buvo saugomi po to nežino, gal buhalterei atidavė. UAB „StatVilsta“ buvo skolinga UAB „MCP Altek“.

35Jis akivaizdžiai nematė, kaip V. M. pasirašinėjo dokumentuose. Kai gruodžio 31 d. atvažiavo, tai L. B. buvo už vairo, jis sėdėjo šalia, o V. M. atsisėdo automobilio gale už jo, M. M.. L. B. padavė V. M. įmautę su dokumentais. Jis girdėjo, kad sklaidomi popieriai, dedamas štampukas. Su V. M. bendravo apie pusvalandį. V. M. per tą laiką buvo išlipęs iš automobilio gal pora kartų, nuėjo su darbininkais, po to vėl atėjo. V. M. išlipdamas iš mašinos pasiėmė ir visus dokumentus. Spalio 31 d. buvo parengtas aktas ir pateiktas V. M., kurį jis pats įteikė V. M. greičiausiai Grybo gatvėje. Tie aktai, sąskaita- faktūra nebuvo grąžinti ir gruodžio 31 d. jie važiavo jau su naujai atspausdintais dokumentais. Gruodžio 31 d. buvo atspausdintas naujas aktas ir naujos sąskaitos-faktūros, jos nesiskiria. Ar gruodžio 31 d. V. M. grąžino jiems spalio 31 dienos pateiktus sąskaitą faktūrą ir aktą, nežino. Negali pasakyti, kur V. M. laikė dokumentus, ar laikė statybiniame vagonėlyje, nežino. UAB „MCP Altek“ naudojo savo medžiagas įrengdama lubas. Jie pridavė darbus J. G. ir V. M..

36Atsakinėdamas į klausimą kiek kartų ir kur jo žiniomis buvo pasirašoma 2013-10-31 aktas ir PVM sąskaita –faktūra, atsakė, kad pirmiausia jis pats pasirašė, tada nuvežė ar padavė pačio pasirašytus dokumentus, sudėtus įmautėje V. M., kuris buvo paragintas pasirašyti, tačiau V. M. nepasirašė. Jo žiniomis tuos dokumentus V. M. pasirašinėjo vieną kartą, automobilyje 2013-12-31 dieną.

37Teismo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojo M. M. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (b.l.121,1 t., 125 1 t.; 127-128,1 t.), kuriuos jis patvirtino. Tačiau jei parodymai skiriasi teigė, kad reikia vadovautis jo parodymais, duotais teisme.

38Liudytojas D. B. paaiškino, kad kaltinamasis L. B. jam matytas, o nukentėjusysis V. M. jam pažįstamas dėl darbo aplinkybių. Kiek pamena Grybo g. 17, Vilniuje viename bute buvo įrengiamos lubos. Apdailą darė Viliaus kompanija, kurios pavadinimo tiksliai neatsimena. Apdailos darbus 6 aukšte atliko tos įmonės subrangovai. Jis pats dirbo UAB „Aurum apartamentai“, kuri buvo vystytotjo atstovas, jo pareigos – statybos vadovas. Statytojas buvo UAB „Blokhausas“( kuris vėliau tapo UAB „Komplimentai“), o motininė įmonė buvo UAB „Aurum apartamentai“. Pagal pareigas jis atliko kontrolę. Jis pats atliko gen.rangovo funkciją ir ten dirbo daug įmonių 15-20. Jis pats prižiūrėjo objektą, derino su rangovais kainas ir darbų kiekius, apimtis. Tada siunčia rangovą į UAB „Blokhausas“ gamybinį skyrių pasirašyti sutartį tiem darbam atlikti. Galėjo būti ir taip, kad pirma atlikami darbai, o po to sutartis pasirašoma.

39To buto lubų įrengimas kiek užtruko tiksliai negali pasakyti, maždaug nuo 2 iki 3 savaičių. Prieš įrengiant tas lubas su juo buvo suderinta kaina, kaip ir visais kitais atvejais. Ir tada kai kaina suderinama rangovas turi pasirašyti papildomą susitarimą su UAB „Blokhausas“ gamybiniu skyriumi. Galimai su juo derino kainą Vilius, o skaičiavo jo subrangovai. Natūroje reikėjo tas lubas apžiūrėti, į butą atėjo kažkoks jaunas berniukas, V. M. subrangovas.

40Visi darbai buvo atliekami jo, V. B., nurodymu ir lubų pagaminimas bute buvo atliekamas jo nurodymu. Viršutiniai butai, kurie su terasomis, buvo su visa apdaila, jie buvo pagerinti. Dėl to buto pirkimo jis vedė jau derybas su savininku ir buvo aptarta, kad tokie darbai būtų daromi. Iniciatyva dėl lubų įrengimo buvo iš jo pusės, bendravo su subrangovu, kurį pristatė Vilius, kaip galintį atlikti darbus. UAB „StatVilsta“ žinojo, kad tame bute reikia įrengti lubas ir kad reikia pasirašyti susitarimą. Kodėl įmonė neapmokėjo už tas lubas, negali atsakyti, vėliau jis išėjo iš darbo. Pakabinamos lubos tame bute jau buvo pilnos apgailos elementas. Tas butas buvo numatomas su pagerinta apdaila ir tai atsispindėjo tik pokalbiuose su savininku L. A..

41Šio buto lubų įrengimo kaina buvo su juo suderinta, suderino subrangovo darbų vadovas, kurio nepamena. Ar buvo pasirašytas susitarimas gamybiniame skyriuje, jis nežino (dėl tų lubų). Jis žinojo ir matė, kad lubos tame bute montuojamos. Kartais darbai būdavo atliekami pirmiau, negu pasirašomas susitarimas. Rangovas savo rizika atlikdavo darbus. Tarp jo ir savininko konflikto dėl tų lubų nebuvo. Matė, kad lubų įrengimas tame bute tikrai buvo pradėtas. Dėl lubų įrengimo jis kreipėsi į UAB „Statvilsta“, pas V. M..

42Vadovaujantis LR BPK 276 str. 4 d. buvo pagarsinti liudytojo parodymai ikiteisminio tyrimo metu (b.l.135-136,1t). Parodymus po pagarsinimo patvirtinimo.

43Paaiškino, kad visi sutartyje nenumatyti darbai yra papildomi. Kiekvienam naujam darbui daroma sąmata. Sąmatą ranka rašytą lubų įrengimui matė, kas ją surašė nežino, ar sąmata buvo su parašais nepamena.

44Liudytoja I. B. M. teisme parodė, kad kaltinamasis L. B. yra jos buvęs darbdavys. Paaiškino, kad UAB „MCP Altek“ ji dirbo buhaltere iki bankroto. 2013-2014 m. iki balandžio mėn. ji galimai dirbo šioje įmonėje. UAB „MCP Altek“ su UAB „Statvilsta“ buvo sudariusi sutartį ir buvo išrašomos sąskaitos. Ji dirbo ne pilną darbo dieną ir ne pilnu etatu. Parodžius liudytojai b.l.45,1t.- 2013 m. spalio mėn. atliktų darbų aktą Nr. 1, b.l.46,1t – PVM sąskaitą-faktūrą serija MCP Nr.00063, b.l.49,1t. 2014-01-30 raštą, liudytoja paaiškino, kad žino, jog buvo nemalonumai dėl pakabinamų lubų. Įmonėje buvo tokia tvarka, kad darbų vadovas suderina tą aktą, kuris buvo parodytas pirmas, pagal tą aktą pasako arba palieka jai ant stalo ir išrašoma sąskaita-faktūra. Ir tą sąskaitą-faktūrą ji įveda į apskaitą ir laukiama pinigų. Dėl rašto paaiškino, kad buvo sąskaita, buvo padaryti darbai viename iš butų, bet užsakovas nenorėjo mokėti, nes tų darbų neužsakė, nors kitas jo darbuotojas užsakė. Vyresnis pagal rangą vadovas sakė, kad nieko nežino, o užsakė žemesnis pagal rangą vadovas su kuriuo jų įmonė dirbo pagal tą sutartį. Tas raštas tikriausiai yra dėl bendros skolos. Paprastai sumokėdavo ne iš karto, ne tą pačią dieną, kai išrašoma sąskaita. Buvo pasirašytas aktas ar brėžiniai, pripažino, kad tuos darbus tikrai priėmė, kad darbai padaryti, bet nenorėjo mokėti. Kas siuntė tą raštą dėl apmokėjimo ir kokiu būdu nepamena.

45Vadovaujantis LR BPK 276 str. 4 d. buvo pagarsinti liudytojos I.B. M. parodymai ikiteisminio tyrimo metu (b.l.146,1t.), kuriuos liudytoja patvirtino.

46Po parodymų garsinimo atsakinėdama į klausimus paaiškino, kad A. M. parašas ant sąskaitos –faktūros turėjo būti, o kada originalai susegti segtuve jai buvo sugrąžinti – neatsimena. Nieko negali paaiškinti, kodėl 2014-01-30 rašte nurodyta pridedami dokumentai ir laukiama pasirašytų, to nepamena. Gal ji siuntė nepasirašytą PDF formate. Pasirašyti dokumentų originalai tuo metu buvo saugomi biure, spintoje. Į segtuvą dokumentus dažniausiai susegdavo ji.

472014-01-30 raštą rašė jos vadovas L. B. ir jos prašė pasižiūrėti ar rašte nėra klaidų. Ji tikrino tame rašte gramatines klaidas, tą laišką perskaitė, pamaketavo, tarpus padarė, pastumdė. Ir tas laiškas jai pasirodė visai logiškas pagal situaciją. Šiuo atveju tvirtina du faktus – jei tas raštas buvo parašytas, tai nebuvo apmokėta ir jei buvo išrašyta sąskaita-faktūra, tai jai buvo pateiktas darbų atlikimo aktas. Tas aktas turėjo būti su parašais, tačiau ar buvo 100 procentų tvirtinti negali. 2014-01-30 raštą dėl apmokėjimo elektroniniu paštu išsiuntė ji. Kokiu el. pašto adresu nepamena. Tą raštą išsiuntė tą pačią dieną ar per kelias dienas po sausio 30 d. Lygiagrečiai buvo siunčiama ir registruotu laišku. Priedai tiek el. paštu, tiek registruotu paštu siunčiami buvo tie patys.

48Liudytojas A. B. teisme parodė, kad kaltinamasis L. B. jam pažįstamas iš matymo, o nukentėjusysis V. M. pažįstamas dėl darbo santykių. Paaiškino, kad dirbo UAB „Bokhausas“ gamybinio skyriaus vadovu ir kaip genrangovinė organizacija objekte Grybo g.17, Vilniuje atlikinėjo visus statybos darbus – tiek išorės, tiek vidaus. Jo pareiga buvo konkursavimas, rangovo parinkimas, sutarčių sudarymas, aktų priėmimas ir atidavimas direktoriui pasirašymui. Taip pat jo skyrius tikrino kiekius ir kokybę. Tuo metu V. M. vadovavo UAB „StatVislta“, kuri atlikėjo daug rangovinių darbų. Rangos sutartis buvo sudaryta tarp jo įmonės ir UAB „StatVilsta“. Sutartis su UAB „Statvilsta“ ir su kitomis įmonėmis buvo sudaryta pagal konstruktyvus. Gipso kartono, lubų plokščių sukimas pagal kvadratūrą. Dar darbai buvo priiminėjami pagal faktą. Kas liečia lubų, sienų, plytelių darbus - tai buvo daug darbų, kuriuos atlikinėjo UAB „StatVilsta“. Ši įmonė atlikinėjo lubų darbus laiptinėse. Tačiau lubų darbus atlikinėjo ne tik UAB „StatVilsta“.Dar nurodė, kad UAB „StatVilsta“ lubų montavimo darbus kur tiksliai atlikinėjo dabar negali pasakyti, tačiau tikrai atlikinėjo. Projektų vadovas B. skirstė darbus. Kiek suprato UAB „StatVilsta“ samdėsi rangovus. Buvo kilęs ginčas dėl lubų įrengimo, tačiau tų darbų neleido aktuoti, nes baigtumas – daline apdaila, tai butuose jos turėjo būti betoninės ir pakabinamų lubų negalėjo būti. Jei projektų vadovas leido daryti –tai jau jų problemos. Tačiau kiek pamena neleido aktuoti, nes tai neįėjo į sutarties ribas. Lubos butuose turėjo būti tik tinkuotos. Realiai tos lubos buvo padarytos. Į rangovų organizacijų vidaus reikalus jų įmonė nelindo. Subrangovinė organizacija savavališkai negalėjo daryti darbų, nes už juos niekas nesumokės, jie turėjo žinoti tai, tai nebuvo numatyti projekte darbai. B. buvo pagrindinis darbų vadovas, o J. G. buvo jo pagalbininkas. Jis nežino, kad J. G. ar B. būtų davę nurodymus atlikti lubų darbus. Jų organizacija kaip genrangovinė bendraudavo tik su UAB „Statvilsta“. Tik su rangovinėm organizacijom, tame tarpe ir su UAB „Statvilsta“. Projektų vadovas galimai bendravo ir su jų subrangovais. Praktikoje būdavo atvejų, kai pradedami darbai nesant pasirašytų dokumentų ir jie pasirašomi vėliau. Tačiau tai buvo daroma su žinia, prasirašomos sutartys bei priedai prie sutarčių. Aktus teikdavo tik UAB „Statvilsta“. Tas butas turėjo priklausyti D. B., t.y. jis buvo numatęs tą butą pirkti.

49Specialisto išvadą teikusi A. K., Lietuvos teismo ekspertizės centro Dokumentų ekspertizių skyriaus vyriausioji ekspertė, teisme nurodė, kad savo išvadą 2015-02-18 Nr. 11-1913(14), 11-3047(14) tvirtina. Paaiškino, kad kai parašas yra pamėgdžiotas ir kito asmens vardu, tai kažkokių tai esminių požymių, kuriuos būtų galima aprašyti, tai ekspertas neaprašinėja, nes neprivalo požymių aprašinėti. Susiklostė tokia praktika ir kad aiškesnė būtų šiuo atveju specialisto išvada yra nurodyta 1.2 punkte aprašomojoje dalyje apie požymių sutapimus ir skirtumus. Kai nėra esminių, tai jų ir neaprašinėja. Bendrieji požymiai yra tokie, kurie nurodyti pradžioje, t.y. išlavinimas, koordinacija, nuolinkis, raidžių dydis - tai nėra esminiai požymiai. Požymiai nėra esminiai, jie pavieniai, todėl išvada nėra duodama kategoriška. Turi būti požymių visuma, kad duoti kategorišką išvadą. O čia jos nėra. Čia tik pavieniai skirtumai ir sutapimai, pavieniai požymiai. Tie požymiai nėra pasikartojantys, todėl ir išvada tokia, kad nustatyti negalima.

50Nei skirtumai, nei sutapimai nėra esminiai, jie yra pavieniai. Todėl ir išvada tokia. Sutapimai nėra esminiai ir nėra pasikartojantys Parašai yra pamėgdžioti nuo tikrų parašų, todėl tuose parašuose neatsispindi to pasirašiusio asmens rašysenos požymių. Kadangi parašai yra pamėgdžioti nuo tikrų parašų, tai jie vizualiai labai panašūs, tačiau tiriant matosi skirtumai.

51Yra toks terminas – autoklastotė, kai asmuo savo parašą pamėgdžioja, tačiau ji kaip ekspertė su tuo retai susiduria. Požymių, kad šiuo atveju pats asmuo pamėgdžiotų savo parašą – nėra. Jokių įtarimų nebuvo dėl to. Jos išvada, kad V. M. vardu pasirašė ne V. M., yra kategoriška.

52Specialisto išvadas teikusi D. K., Lietuvos teismo ekspertizės centro Dokumentų ekspertizių skyriaus vyriausioji ekspertė, teisme nurodė, kad savo išvadą 2014-09-19 Nr. 11-2058(14) ji tvirtina. Ta išvada yra kategoriška, nes yra ir bendrųjų ir specialiųjų požymių nesutapimų. Jai buvo pateikti eksperimentiniai pavyzdžiai spaudo "V. M. Direktorius", keturiuose A4 formato baltos spalvos lapuose. Esminės įtakos spaudui paviršius, pagrindas, ant kurio guli dokumentas, neturi. Galėtų tiesiog antspaudas labiau atsispausti, bet kad iš esmės keistųsi spaudo ženklų konfigūracija, forma – neturėtų.

53Dar nurodė, jog specialisto išvadą 2015-12-16 Nr. 11-2417(15) ji tvirtina. Priede prie išvados, eksperimentiniai atspaudai yra pateikti du. Šiuo atveju buvo gauta 4 lapai eksperimentinių atspaudų pavyzdžių „V. M. Direktorius“. Ir parenkami atspaudai labiausiai panašūs tiems tiriamiesiems. Šiuo atveju šie eksperimentiniai atspaudų pavyzdžiai pateikti priede 2. Ir vienas atspaustas mažiau užterštas ir atsispaudęs mažesniu intensyvumu, o kitas daugiau užterštas ir atspaustas didesniu intensyvumu. Ir didėja užterštumas tarkim raidėje „e“. Pavyzdyje tokio didelio užterštumo nėra. Tai daroma tam, kad sąlygas priartinti kuo artimesnes tiems tiriamiesiems atvejams. Skirtumai, kuriuos paminėjo advokatas, tarkim raidės u ir s žodyje „direktorius“ priedo 4 dokumente yra susijungę, ir antrame ir pirmame dokumente taip pat , o 3 dokumente to susijungimo nėra. Eksperimentiniuose dokumentuose, atspaude Nr. 1 raidė u ir s nesusijungia tarpusavyje, o eksperimentiniame atspaude 2 toks požymis išryškėja. Priklausomai nuo dažų kiekio, paspaudimo, gali išryškėti arba neišryškėti. Tyrimui pateikti atspaudai buvo lyginami su tyrimui pateiktais eksperimentiniai atspaudais. Dėl to išvada tikėtina. Tų požymių neužtenka teikti kategoriškai, kad tai yra atspausta tuo atspaudu.

54Atsakant į advokato klausimą nurodė, kad neatmetama tikimybė, kad tiek keturi atspaudai (priedo dokumentai Nr. 1, 2, 3, 4 ) galėtų būti padaryti ir kitu antspaudu, ne tyrimui pateiktu atspaudu. Dėl to kategoriškos išvados nėra. Nepakanka požymių, kad teigti kategoriškai, todėl išvada tikėtina.

55Tačiau didelė tikimybė, kad atspaudai dokumentuose Nr. 1-4 atspausti spaudais, kurių eksperimentiniai pavyzdžiai pateikti lyginamajam tyrimui. Ta didelė tikimybė yra daugiau negu 50 procentų. Didelė tikimybė, nes yra sutapimų ir skirtumų, ir paaiškinta išvadoje, kodėl tie skirtumai galėjo atsirasti.

56Rašytine bylos medžiaga nustatyta:

57Iš 2013-08-07 Statybos darbų subrangos sutarties Nr. 20130807 (b.l.25-29,1t.) matyti, kad sutartis sudaryta tarp rangovo UAB „StatVilsta“ ir subrangovo UAB „MCP Atlek“, o sutarties objektas – gipso kartono pertvarų montavimo darbai su Subrangovo medžiagomis ir mechanizmais, adresu Grybo g. 17, Vilnius, bendra darbų apimtis 500 m2, pagal Užsakovo ir Rangovo suderintą įkainį. Darbų pradžia – 2013-07-30, o pabaiga – 2013-09-01.

58Iš Vilniaus miesto apylinkės teismui pateikto UAB „MCP Altek“ 2014-04-14 ieškinio dėl skolos priteisimo (b.l.33-36,1t.) matyti, kad atsakovu yra nurodomas UAB „StatVilsta“, ieškinio suma : 43 868,25 Lt( kas atitinka 12 705,12 Eur). Ieškinį pasirašė ieškovas UAB „MCP Altek“ direktorius L. B.. Ieškinyje be kitų aplinkybių nurodoma, kad : „ Ieškovas atliko pakabinamų lubų montavimo darbus, kurių priėmimui ieškovas 2013-10-31 parengė atliktų darbų aktą Nr. 1. Minėtą atliktų darbų aktą 2013-10-31 pasirašė atsakovo atstovas ( direktorius V. M.). Atliktų drabų vertė 7875,29 Lt. Aktas pridedamas. Atliktiems darbams apmokėti ieškovas 2013-12-31 išrašė ir pateikė atsakovui PVM sąskaitą – faktūrą, serija MCP Nr.00063 sumai 7875,29 Lt. Tą pačią dieną sąskaitą priėmė ir pasirašė, kad ją gavo atsakovo atstovas ( direktorius V. M.).Sąskaitą pridedama. Sąskaitą turėjo būti apmokėta iki 2014-01-22.“ (b.l.34,1t.).

59Prie šio ieškinio be kitų dokumentų kaip priedai buvo pateikta ir 2013-10-31 atliktų darbų akto kopija, 2 egz., bei 2013-12-31 PVM sąskaitos faktūros serija MCP Nr. 00063 kopija, 2 egz.

60Iš atliktų darbų akto Nr. 1 už 2013 m. spalio mėn. matyti, kad jame rangovu nurodoma UAB „MCP Altek“, užsakovu : UAB „StatVilsta“, statybos pavadinimas: daugiabučio gyvenamojo namo statyba V.Grybo g. 17, Vilniuje. Sutarties Nr. 20130807, atlikti darbai – pakabinamų lubų montavimas 6 aukštas, tarp ašių C-F, kaina 7 875,29 Lt. Dar šiame akte nurodoma: Perdavė: 2013-10-31 rangovas: statybos darbų vadovas M. M. ir parašas, bei priėmė: 2013-10-31 užsakovas: V. M. Direktorius ir parašas. (b.l.45,1t.).

61Iš PVM sąskaitos faktūros serija MCP Nr. 00063 (b.l.46,1t.) matyti, kad ji yra 2013-12-31 d., joje pardavėjas nurodomas „MCP Altek“, pirkėjas - UAB „StatVilsta“,dar nurodoma, kad ji išrašyta už statybos darbus adresu Grybo g. 17, Vilnius pagal Statybos darbų subrangos sutartį Nr. 20130807, suma 7875,29 Lt. Išrašė šią sąskaitą vyr.finansininkė I. B. M. ir prie pavardės yra parašas. Sąskaitą priėmė „ V. M. Direktorius ir parašas.

62Specialisto išvada Nr. 11-1913 (14), 11-3047 (14) nustatyta, kad 2013 atliktų darbų akto Nr. 1 eilutėje "Užsakovas:", 2013-12-31 PVM sąskaitos faktūros serija MCP Nr. 00063 eilutėje "Sąskaitą priėmė:", V. M. vardu pasirašė ne V. M.. Nustatyti ar V. M. vardu pasirašė L. B. ar M. M., ar kitas asmuo, negalima dėl priežasčių nurodytų tiriamojoje dalyje. Iš šios išvados tiriamosios dalies (1.2 punktas) matyti, kad lyginant tiriamuosius parašus su lyginimui pateiktais L. B. ir M. M. parašų ir rašysenų pavyzdžiais, nustatyti tik pavieniai bendrųjų ir specialiųjų požymių sutapimai ir skirtumai, nesudarantys požymių visumų, pakankamų teigiamoms ar neigiamoms išvadoms.( b.l. 161-163,1t.).

63Specialisto išvada Nr. 11-2058 (14) nustatyta, kad tirti pateiktuose dokumentuose: atliktų darbų akte Nr. 1 už 2013 m. spalio mėn. ir PVM sąskaitoje-faktūroje Serija MCP Nr. 00063 atspaudai "V. M. Direktorius" yra atspausti ne spaudu "V. M. Direktorius", kurio eksperimentiniai atspaudų pavyzdžiai pateikti lyginamajam tyrimui, o kitu, tokio paties turinio, spaudu( b.l.154-156,1t).

64Specialisto išvada Nr. 11-2417 (15)11-2417-14 nustatyta, kad didelė tikimybė, kad tirti pateiktuose dokumentuose: PVM sąskaitoje-faktūroje Serija STV Nr. 00241, PVM sąskaitoje- faktūroje Serija STV Nr. 00218, PVM sąskaitoje-faktūroje Serija MCP Nr. 00053, PVM sąskaitoje faktūroje Serija MCP Nr. 00061 esantys spaudo "V. M. Direktorius" atspaudai yra atspausti "V. M. Direktorius" spaudu, kurio eksperimentiniai atspaudų pavyzdžiai pateikti lyginamajam tyrimui( b.l. 167-169,1t.).

65Iš 2014-07-18 Daiktų, dokumentų pateikimo protokolo (b.l.48-50,1t.) matyti, kad V. M. pateikė du lapus dokumentų kopijų, t.y. 1. 2014-01-30 „Raštą dėl apmokėjimo“, adresuotą UAB „StatVilsta“ direktoriui V. M..

662014-01-30 „Rašte dėl apmokėjimo“ (b.l.49,52,1t.) nurodoma, kad pagal 2013-08-07 pasirašytą Statybos subrangos sutartį Nr. 20130807 UAB „MCP Altek“ objekte Grybo g. 17, Vilnius, atliko statybos darbus, t.y. gipso kartono montavimas, langų bei durų angokraščių montavimas, OSB apsiuvimas virš langų GKP, pakabinamų lubų (amstrong) montavimas,laiptinių sienų ir lubų apdaila, UAB „MCP Altek“ atliekant šiuos darbus, iš Užsakovo atstovų D. B. ir J. G. gavo tiesioginius nurodymus tame pačiame objekte grybo g. 17, I korpuse, 6 aukšte atlikti papildomus darbus t.y. bute sumontuoti 75 m2 GKP pakabinamas lubas. Pakabinamų lubų kaina 86,78 Lt už 1 m2 suderinta su Užsakovo atstovu D. B.. UAB „MCP Altek“ sutartus darbus atliko – tai patvirtina darbų atlikimo išpildomosios nuotraukos su Užsakovo atstovo J. G. parašais. Dar rašte nurodoma, kad UAB „MCP Altek“ pagal atliktus darbus prideda kaip priedus: 1. Išpildomąsias darbų atlikimo nuotraukas su parašais; 2. Atliktų darbų aktus; 3. Pažymas apie atliktų darbų kiekius bei vertę;4. PVM sąskaitą-faktūrą apmokėjimui. Per 15 dienų nuo šio rašto gavimo datos laukia pasirašytų dokumentų bei apmokėjimo už atliktus darbus. Spaudas „Direktorius L. B.“ ir parašas.

67Išpildomojoje nuotraukoje (b.l.50,53,1t.) yra atžyma: „suderinta J. G. ir parašas“. Taip pat yra atžyma ranka „pakabinamų lubų montavimas 75 m2.“

68V. M. ikiteisminio tyrimo metu pateikė prašymą (b.l.51,1t.) prijungti dokumentus: 1) 2014-01-30 raštas dėl apmokėjimo su priedais - išpildomąja nuotrauka, 2013-10-31 atliktų darbų aktu Nr.l (2 egz.), 2013-10-31 pažyma apie atliktų darbų vertę Nr.l (2 egz.), 2013-12-31 PVM sąskaita-faktūra Nr.00063 (2 egz.);2) lapas su 2014-01-30 rašto gavimo UAB „StatVilsta" 2014-03-14 atžyma ir registravimo numeriu;3)UAB „StatVilsta" gautų dokumentų registro kopija;4) voko, kuriame buvo siųstas 2014-01-30 raštas dėl apmokėjimo su priedais, kopija 5) UAB „MCP Altec" 2014-02-03 elektroninio laiško su priedais - išpildomąja nuotrauka, 2013-10-31 atliktų darbų aktu Nr.l, 2013-10-31 pažyma apie atliktų darbų vertę Nr.l, 2013-12-31 PVM sąskaita-faktūra Nr.00063, kopijos(b.l.52-74,1t.). Prašyme nurodė, jog 2013-10-31 atliktų darbų akte Nr.l ir 2013-12-31 PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. 00063, kurie buvo pridėti prie 2014-01-30 pranešimo ir UAB „StatVilsta“ išsiųsti 2014-02-03, elektroniniu paštu, bei 2014-03-01 registruotu paštu, kuris UAB „StatVilsta“ gautas 2014-03-14, nėra nei V. M. parašo, nei antspaudo „V. M. Direkrttorius“.

69Iš prie šio prašymo pateiktų: 2013-10-31 atliktų darbų akto Nr.l ir 2013-12-31 PVM sąskaitos-faktūros Nr.00063 matyti, kad šie dokumentai be V. M. parašų ir atspaudų (b.l.55,1t. ir 58,1t.; b.l. 71,1t. ir 73,1t.)

702015-10-07 akistatos metu tarp V. M. ir M. M., V. M. nurodė dokumentuose - atliktų darbų akte Nr.l už 2013 m. spalio mėn. ir 2013-12-31 PVM sąskaitoje-faktūroje Serija MCP Nr.00063, jis nepasirašinėjo ir antspaudo „V. M. direktorius“ nedėjo. M. M. šios akistatos metu teigė, kad V. M. tuose dokumentuose pasirašė, tačiau neprisimena ir negali pasakyti, kokiomis aplinkybėmis jis tuose dokumentuose pasirašė, kadangi tokių dokumentų buvo pasirašinėjama daug. (b.l.88,1t.)

712015-10-07 akistatos tarp V. M. ir L. B. metu (b.l.90-91,1t.) V. M. taip pat nurodė, jog dokumentuose - atliktų darbų akte Nr.l už 2013 m. spalio mėn. ir 2013-12-31 PVM sąskaitoje-faktūroje Serija MCP Nr.00063, nepasirašinėjo ir antspaudo „V. M. direktorius“ nedėjo. L. B. teigė, kad V. M. šiuos dokumentus pasirašė Naujųjų metų išvakarėse, būtent 2013-12-31. Susiskambinus su V. M. sutarė, kad atvyks į V. M. objektą. Tuomet jis, L. B., važiavo ir vežė visus likusius dokumentus, kurie tam momentui buvo nepasirašyti, tame tarpe buvo ir šie minimi dokumentai, tame tarpe ir išpildomosios nuotraukos, kuriose tąkart V. M. ir pasirašė. Kiek pamena važiavo vienas ir jie su V. M. tuos dokumentus tvarkė, t.y. jis pasirašinėjo, tai truko maždaug 20 minučių jo (L. B. ) automobilyje.

72Į klausimą „Ar konkrečiai matėte kaip V. M. pasirašo tuose dokumentuose?“, L. B. atsakė, kad konkrečiai prisilenkęs nežiūrėjo, bet kiekvieną pasirašytą dokumentą V. M. jam padavė. Po to dar kartą su V. M. pertikrino tuo tikslu, kad kiekvienam būtų po pasirašytą egzempliorių.

73Iš 2015-02-02 Vilniaus miesto apylinkės teismo galutinio sprendimo (b.l.95-107,1t.) matyti, kad išnagrinėjus bylą pagal ieškovo UAB „MCP Altek“ ieškinį atsakovui UAB „StatVilsta“ dėl skolos priteisimo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-05-06 preliminarus sprendimas pakeistas: priteista UAB „MCP Altek“ ir atsakovo UAB „StatVilsta“ 4702,99 eurai skolos ir delspinigių, 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos - 4 702,99 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-05-06 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 338,59 Eur bylinėjimosi išlaidų. Aprašomojo sprendimo dalyje teismas nurodė, jog „byloje pateikti duomenys apie tai, kad atsakovas priėmė ieškovo atliktus darbus, nurodytus 2013-10-31 atliktų darbų akte Nr. 1 (b. l. 16), kuriems apmokėti išrašyta 7875,29 Lt (2280,84 EUR) sumai 2013-12-31 PVM sąskaita – faktūra Serija MCP Nr. 00063 (b. l. 17). Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas šiai sąskaitai iš dalies padengti, įskaitė 2014-04-04 atsakovo sumokėtus 5000 Lt (1448,10 EUR) (b. l. 30, 58), todėl ieškovo teigimu, atsakovas jam liko skolingas 2875,29 Lt (832,74 EUR) ir 1118,29 Lt (323,88 EUR) delspinigių. Bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, kad 2013-12-31 PVM sąskaita – faktūra Serija MCP Nr. 00063 išrašyta 2013-10-31 atliktų darbų akto Nr. 1 pagrindu, kur nurodyta, jog buvo montuojamos pakabinamos lubos 6 aukšte, tarp ašių C-F. Iš tarp šalių pasirašytos sutarties 2 punkto, kuriame yra išvardinti numatyti subrangovo (ieškovo) darbai, matyti, kad tokie darbai, kaip pakabinamų lubų montavimas 6 aukšte, tarp ašių C-F, nebuvo numatyti. Sutarties 11.4. punktu šalys susitarė, kad visi Sutarties pakeitimai ar papildymai įforminami raštu ir pasirašomi abiejų šalių įgaliotų asmenų bei patvirtinami antspaudu. CK 6.192 str. 5 d. nustatyta, kad jeigu šalys susitarė dėl sudaromos sutarties formos, sutartis laikoma sudaryta tik tuo atveju, kai yra sutartos formos, nors pagal įstatymus tai sutarčių rūšiai tokia forma neprivaloma. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad 2013-10-31 atliktų darbų akte Nr. 1 nurodytų darbų rangovas nebuvo užsakęs, todėl atsakovui nekyla pareiga apmokėti nurodyto akto pagrindu išrašytos 2013-12-31 PVM sąskaitos – faktūros Serija MCP Nr. 00063/.../ atmetant reikalavimą dėl 7875,29 Lt priteisimo, visgi lieka faktas, kad šalys nebuvo tinkamai, t. y. Sutartyje nustatytomis sąlygomis susitarusios dėl pakabinamų lubų montavimo 6 aukšte (pastate Grybo g. 17, Vilniuje). Atsižvelgiant į išdėstytą, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-05-06 preliminarus sprendimas dalyje dėl 2875,29 Lt (832,74 EUR) skolos ir 1118,29 Lt (323,88 EUR) delspinigių priteisimo iš atsakovo keistinas ir ieškovo reikalavimas priteisti 2875,29 Lt (832,74 EUR) skolą bei 1118,29 Lt (323,88 EUR) delspinigius, atmestinas.“

742015-10-23 prašymu V. M. prašė prijungti prie bylos 2015-01-14 teismo posėdžio civilinėje byloje Nr. 2-2090-433/2015 garso įrašą (CD diske).

75Iš 2015-12-04 apžiūros protokolo matyti(b.l.110-112,1t.), kad apžiūrėtas UAB „StatVilsta“ pateiktas CD su garso įrašu . Apžiūros metu užfiksuota, kad buvo apklausiamas M. M., kuris prieš apklausdamas prisiekė ir be kitų aplinkybių parodė, kad pakabinamų lubų montavimą šeštame aukšte tarp ašių C-F nebuvo įtrauktas į sutartį, buvo sutarta žodžiu. Derino tuos darbus su J. G., V. M. ir D.. Atliktų darbų akte spalio 30 d. yra jo parašas, jo ranka įrašyta statybos drabų vadovas M. M.. Jam atrodo, kad aktas buvo įteiktas V. M.. Tai buvo gruodžio 31 dieną, vežė tuomet jis kartu su L. V. M. dokumentus , ir pastarasis pasirašė Antakalnyje objekte. Su tuo aktu dar vežė sąskaitą-faktūrą. V. M. pasirašė jo akivaizdoje ir uždėjo atspaudą.

762014-07-08 Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateiukimo protokolu (b.l.150,1t.) UAB „MCP Attek“ darbų vadovas M. M. pateikė 2013-10-31 atliktų drabų aktą Nr. 1 ir 2013-12-31 PVM sąskaitą-faktūrą Nr.00063 (b.l.150,1t.)

77Įrodymų vertinimas ir teismo išvados

78Dėl BK 182 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos

79L. B. buvo reiškiamas kaltinimas įvykdžius nusikalstamą veiką, numatytą BK 22 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje. Teismas ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus ir įvertinęs juos Lietuvos Respublikos BPK 20 str. nustatyta tvarka daro išvadą, kad L. B. nepadarė jam inkriminuotos nusikalstamos veikos, numatytos BK 22 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje.

80Pagal BK 182 straipsnio 1 dalį sukčiavimas – tai savo ar kitų naudai svetimo turto ar turtinės teisės įgijimas, turtinės prievolės panaikinimas ar jos išvengimas apgaule. Apgaulė sukčiavimo atveju yra esminis šios nusikalstamos veikos požymis, kuri naudojama kaip asmens (turto valdytojo) suklaidinimo ir turto užvaldymo ar teisės į jį įgijimo būdas. Sukčiavimas padaromas tik veikiant tiesiogine tyčia. Teismų praktikoje nustatyta, kad sukčiavimo bylose kaltininko panaudotai apgaulei įvertinti taikomas esmingumo kriterijus, t.y. nukentėjusiojo suklaidinimas turi turėti lemiamą įtaką šio asmens apsisprendimui dėl turto perdavimo kitam asmeniui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-387/2009, 2K-538/2010, 2K-7-255/2012, 2K-161/2013, 2K-179/2013, 2K-55/2014, 2K-84/2014). Tik esminė apgaulė gali būti laikoma nusikalstama. Esminės apgaulės požymis yra ne tik pagrindinis apgaulės sąvokos turinio elementas, bet ir kriterijus, kuriuo remiantis galima atskirti sukčiavimą nuo civilinės teisės pažeidimo.

81Ištyrus įrodymus byloje nustatyta, kad:

82L. B. laikotarpiu nuo 2011-09-26 iki 2015-04-17 dirbo UAB „MCP Altek“ (b.l.38,2t.) ir būdamas šios įmonės direktoriumi pasirašė 2013-08-07 Statybos darbų subrangos sutartį Nr. 20130807 (b.l.25-29,1t.), kuri sudaryta tarp rangovo UAB „StatVilsta“ ir subrangovo UAB „MCP Atlek“, sutarties objektas – gipso kartono pertvarų montavimo darbai su subrangovo medžiagomis ir mechanizmais, adresu Grybo g. 17, Vilnius, bendra darbų apimtis 500 m2, pagal Užsakovo ir Rangovo suderintą įkainį. Minėtos sutarties pagrindu UAB „MCP Atlek“ atliko darbus objekte Grybo g. 17, Vilnius. Minėtos sutarties 2 punkte buvo išvardinti numatyti subrangovo (UAB „MCP Atlek“ ) darbai. Tokie darbai kaip pakabinamų lubų montavimas 6 aukšte, tarp ašių C-F nebuvo numatyti, ką patvirtina sutartis (b.l.25-29,1t.) ir 2015-02-02 Vilniaus miesto apylinkės teismo galutinis sprendimas(b.l.95-107,1t.). Sutarties 11.4 punkte (b.l.25-29,1t.) numatyta, kad visi sutarties pakeitimai ar papildymai įforminami raštu ir pasirašomi abiejų šalių įgaliotų asmenų bei patvirtinami antspaudu.

83Tačiau įmonė UAB „MCP Atlek“, kurios vadovas buvo L. B., atliko sutartyje nenumatytus darbus – pakabinamų lubų montavimą 6 aukšte tarp ašių C-F, objekte Grybo g. 17, Vilnius. Tai, kad minėti darbai buvo atlikti teisme patvirtino tiek kaltinamas L. B., tiek nukentėjusysis V. M., tiek ir apklausti liudytojai M. M., J. G., A. B., D. B., todėl ši aplinkybė, kad pakabinamų lubų montavimo darbai 6 aukšte tarp ašių C-F buvo atlikti, teismui jokių abejonių nekelia.

84Kaltinamasis L. B. teisme nurodė, kad lubų įrengimas UAB „MCP Atlek“ sutartyje su UAB „StatVilsta“ nebuvo numatytas. Pagal šią sutartį buvo atlikti lubų montavimo darbai bute, nes susitarė dėl šių darbų papildomai žodžiu. Aiškino, kad V. M. pats tiesiogiai užsakė lubas, buvo sutarta žodžiu, darbai atlikti, tačiau nenorėjo mokėti. Su V. M. sutarė jis pats ir M. M..

85Nukentėjusysis V. M. patvirtino, kad UAB „StatVilsta“ nebuvo užsakiusi statybos darbų subrangovui UAB „MCP Altek“ pakabinamų lubų montavimo šeštame aukšte tarp ašių C-F, tačiau minėti darbai UAB „MCP Altek“ buvo atlikti. Tų darbų užsakovas jam nežinomas. Nustačius, kad minėti darbai neturėjo būti atlikti, jis nepasirašė akto ir sąskaitos faktūros ir darbai nebuvo priimti. Užsakovas UAB „Komplimentai“ taip pat atsisakė apmokėti. Tai buvo dar prieš kreipiantis į teismą civiline tvarka. Dar nurodė, kad M. M. teikė išpildomąsias nuotraukas užsakovui, užsakovas sutiko, kad lubos įrengtos, tačiau neteisėtai, todėl atsisakė apmokėti. Išpildomoji nuotrauka, pasirašyta J. G., patvirtina, kad tos lubos įrengtos.

86Liudytojas J. G. užsakovo „Komplimentai“ atstovas patvirtino matęs, kad viename bute buvo įrengtos lubos. Jis pats jokių nurodymų dėl lubų įrengimo nėra davęs. Jis pasirašė išpildomojoje nuotraukoje, tuo patvirtino, kad tokie darbai atlikti, faktiniai kiekiai, nurodyti nuotraukoje, jam priduoti. Jam darbų priėmimui užtekdavo ir žodinio įmonės atstovo patvirtinimo, kas jie susitarė ir atliko darbus. O apmokėjimo klausimai derinami atskirai tarp rangovo ir subrangovo. Jam iš V. M. žodžių žinoma, kad su pastaruoju nebuvo aptarta minėtų pakabinamų lubų įrengimas.

87Liudytojas M. M. paaiškino, kad UAB „MCP Altek“ daugiabučiame name sumontavo pakabinamas lubas, gavus žodinę J. G., V. M. ir D., kurio pavardės nepamena, užduotį. Už šiuos darbus apmokėta nebuvo. J. G. pasirašė ant išpildomosios nuotraukos

88Liudytojai D. B. nurodė, kad lubų pagaminimas bute buvo atliekamas jo nurodymu ir jo iniciatyva. UAB „Statvilsta“ žinojo, kad tame bute reikia įrengti lubas ir pasirašyti susitarimą. Paaiškino, kad būdavo taip, jog darbai atliekami pirmiau, o susitarimas surašomas vėliau. Tada rangovas savo rizika atlieka darbus. Matė, kad bute lubų įrengimo darbai pradėti.

89Liudytojas A. B., UAB „Bokhausas“ gamybinio skyriaus vadovas, paaiškino, kad UAB „Bokhausas“ genrangovinė organizacija objekte Grybo g.17, Vilniuje atlikinėjo visus statybos darbus. V. M. vadovavo UAB „StatVislta“, kuri atlikėjo daug rangovinių darbų. Projektų vadovas B. skirstė darbus. Kiek suprato UAB „StatVilsta“ samdėsi rangovus. Buvo kilęs ginčas dėl lubų įrengimo, tų darbų neleido aktuoti, nes butuose lubos turėjo būti tinkuotos ir pakabinamų lubų negalėjo būti. Realiai tos lubos buvo padarytos. B. buvo pagrindinis darbų vadovas, o J. G. buvo jo pagalbininkas.

90Taigi pats faktas, kad pakabinamos lubos buvo sumontuotos objekte Grybo g. 17, Vilnius, šeštame aukšte tarp ašių C-F ir kad tuos darbus atliko būtent UAB „MCP Altek“ abejonių nekelia. Liudytojas D. B. teisme patvirtino, kad būtent jo nurodymu buvo atliekami minėti lubų montavimo darbai. J. G. pasirašė ant išpildomosios nuotraukos, taip patvirtindamas darbų atlikimo faktą, kiekius. Abejonių nekelia ir tai, kad UAB „StatVilsta“ šių darbų nebuvo užsakiusi, tarp įmonių UAB „StatVilsta“ ir UAB „MCP Altek“ nebuvo pasirašyta jokio papildomo rašytinio susitarimo, taip kaip numatė 2013-08-07 statybos darbų subrangos sutartis (b.l.25-29,1t.0. Teismas vertina, kad ši aplinkybė, L. B., kaip UAB „MCP Altek“ vadovui neabejotinai buvo žinoma. L. B. pats nurodė, kad tai buvo klaida, jog neapiformino dokumentais tų lubų įrengimo.

91Tačiau nei vienas iš liudytojų nenurodė, kad sumontuotos pakabinamos lubos būtų buvę išmontuotos esant nesutarimams dėl jų apmokėjimo. Priešingai, V. M. nurodė, kad jo žiniomis tas lubas užsakovas pardavė, kas leidžia daryti išvadą, kad buvo gayta nauda.

92Dar teisme ištirtais įrodymais nustatyta, kad UAB „MCP Altek“ už pakabinamų lubų montavimą 6 aukšte tarp ašių C-F, objekte Grybo g. 17, Vilnius, sumokėta nebuvo.

93L. B. kaip UAB „MCP Altek“ vadovas reikalavo sumokėti už atliktus pakabinamų lubų montavimo darbus, tačiau apmokėta nebuvo. L. B. teigė, kad atlikus pakabinamų lubų montavimo darbus ir surašius bendrą darbų aktą bei sąskaitą faktūrą, V. M. pasirašyti atsisakė. Tai buvo spalio mėnesį. Tuomet išskyrė tuos darbus iš dokumentų. Atliktų darbų akte Nr. 1 už 2013 spalio mėn. ir gruodžio 31 d. sąskaitą – faktūrą V. M. pasirašė 2013-12-31. V. M. žadėjo sumokėti, tačiau nesumokėjo, todėl buvo siunčiamas 2014-01-30 raštas tikslu, kad apmokėtų pinigus už darbus.

94Tą aplinkybę, kad už atliktų lubų montavimo darbus nebuvo sumokėta teisme tvirtino ir liudytojas M. M..

95Nukentėjusysis V. M. teisme paaiškino, kad UAB „StatVilsta“ samdė kaip subrangovą UAB „MCP Altek“ ir paaiškėjus, kad atlikti darbai buto viduje, kurie neturėjo būti atlikti, jis tų aktų nepasirašė. Jam žinoma, kad UAB „MCP Altek“ asmeniškai kreipėsi į užsakovą UAB „Komplimentai“, tačiau šis irgi atsisakė tai padaryti. Ir įmonei UAB „MCP Altek“ už atliktus darbus bute nebuvo apmokėta. Jam buvo pateikti keli aktai – į vieną lubos buvo įtrauktos, tačiau po to aktas pakeistas, lubos išminusuotos ir jis pasirašė tik tuos aktus iš kurių lubos buvo išimtos.

96Taigi tarp UAB „MCP Altek“, kurios vadovas buvo L. B., ir UAB „StatVilsta“, kurios vadovas buvo V. M., susiklostė civiliniai teisiniai santykiai.

97Esant susiklosčiusiai situacijai, kai UAB „MCP Altek“ atliko statybos objekte Grybo 17, Vilnius, pakabinamų lubų montavimo darbus, už kuriuos nebuvo apmokėta, L. B. kaip UAB „MCP Altek“ vadovas kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą 2015-04-15 pateikdamas civilinį ieškinį (b.l.33-36,1t.;199,1t.). Šiuo ieškiniu prašė teismo priteisti iš atsakovo UAB „StatVilsta“ skolą, viso 43 868,25 litų. Ieškinį grindė ir reikalavimu priteisti skolą už pakabinamų lubų montavimo darbus, atliktų darbų vertė ieškinyje nurodoma 7875,29 litai. Tačiau teigiama, kad 2014-04-04 dalinai apmokėjo UAB „StatVilsta“ 2013-12-31 sąskaitą-faktūrą MCP Nr. 00063, t.y. 5000 litų, todėl neapmokėta likusi suma pagal šią sąskaitą 2875,29 litai plius delspinigiai, todėl visa skola pagal paminėtą sąskaitą-faktūrą yra 4051,08 Lt. Prie šio ieškinio be kitų dokumentų kaip priedai buvo pateikta ir 2013-10-31 atliktų darbų aktas bei 2013-12-31 PVM sąskaita faktūra serija MCP Nr. 00063 (b.l.45-46,1t.).

98Bylos duomenimis teismas preliminariu sprendimu ieškovo UAB „MCP Altek“ ieškinį atsakovui UAB „StatVilsta“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo patenkino visiškai ir priteisė ieškovui UAB „MCP Altek iš atsakovo UAB „StatVilsta“ 43868,25 Lt (keturiasdešimt tris tūkstančius aštuonis šimtus šešiasdešimt aštuonis Lt 25 ct) skolos ir delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-05-06 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 3158,02 Lt (tris tūkstančius vieną šimtą penkiasdešimt aštuonis Lt 02 ct) bylinėjimosi išlaidų.

992015-02-02 Galutiniu sprendimu (b.l.95-107,1t.) 2014-05-06 preliminarus sprendimas pakeistas, priteista ieškovui UAB „MCP Altek iš atsakovo UAB „StatVilsta“ 4702,99 Eurų skolos ir delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 4702,99 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-05-06 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo 338,59 Eur bylinėjimosi išlaidų.

100Toks L. B. elgesys – kreipimasis į teismą teisminės gynybos ne prieštarauja, o priešingai atitinka pagrindinius civilinio proceso principus. Pagal CPK 5 straipsnį kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Atsisakymas teisės kreiptis į teismą negalioja. Jeigu bet kurioje civilinio proceso stadijoje paaiškėja, kad byloje dalyvaujančio asmens arba kito asmens veiksmai ar neveikimas turi nusikalstamos veikos požymių, teismas apie tai praneša prokurorui (CPK 300 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu ikiteisminis tyrimas šioje baudžiamojoje byloje buvo pradėtas pagal UAB „StatVilsta“ pareiškimą (b.l.2-3,1t.), paduotą 2014-05-28, t.y. priėmus civilinėje byloje 2014-05-06 preliminarų sprendimą.

101Pagrindinis teismo motyvas 2015-02-02 Galutiniame sprendime atmetant reikalavimą dėl 7875,29 litų priteisimo buvo faktas, kad šalys nebuvo tinkamai, t.y. Sutartyje numatytomis sąlygomis susitarusios dėl pakabinamų lubų montavimo 6 aukšte (pastate Grybo g. 17, Vilniuje). (b.l.106,1t.)

102Šie duomenys patvirtina, kad L. B. kaip įmonės vadovas kreipėsi į teismą tikslu atgauti pinigus už atliktus darbus. Tačiau, kad toks L. B. kaip UAB „MCP Altek“ vadovo reikalavimas buvo nepagrįstas įrodyta baudžiamojoje byloje surinktais įrodymais, įsiteisėjusiais sprendimais minėtoje civilinėje byloje.

103Baudžiamoji atsakomybė už sukčiavimą pagal BK 182 straipsnį kyla asmeniui, savo ar kitų naudai įgijusiam svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengusiam turtinės prievolės arba ją panaikinusiam panaudojant apgaulę. Taigi, sukčiavimas kaip nusikalstama veika susideda iš dviejų tarpusavyje betarpiškai susijusių veikų - apgaulės panaudojimo ir svetimo turto ar teisės į jį įgijimo ir baudžiamajai atsakomybei pagal BK 182 straipsnį atsirasti būtina, kad apgaulė būtų naudojama kaip priemonė svetimam turtui ar teisei į jį įgyti.

104L. B. UAB „MCP Altek“ vardu kreipėsi įstatymo nustatyta civilinio proceso tvarka į teismą su reikalavimu priteisti skolą už kaip nustatyta realiai atliktus pakabinamų lubų montavimo darbus, tokį savo reikalavimą grįsdamas suklastotais dokumentais - 2013-10-31 atliktų darbų aktu bei 2013-12-31 PVM sąskaita faktūra serija MCP Nr. 00063 (b.l.45-46,1t.), ką patvirtina specialisto išvados (b.l.161-163,1t.; 154-156,1t.).

105Teismo vertinimu, vien tik faktas, kad teismui buvo pateikti suklastoti dokumentai, jais grindžiant ieškininį reikalavimą, nėra pakankamas konstatuoti esminę apgaulę L. B. veiksmuose. L. B. šiais byloje nustatytais veiksmais iš esmės nesąžiningai pagrindė ieškinį dalyje dėl skolos už pakabinamų lubų montavimą. Tačiau šiuo atveju turi būti įvertinta ir teismo nuomone itin svarbi ta aplinkybė, kad minėti pakabinamų lubų montavimo darbai iš tikrųjų buvo atlikti. Jie atlikti ne L. B. ar jo vadovaujamos UAB „MCP Altek“ iniciatyva, o gavus žodinius nurodymus iš kitų asmenų, galinčių tokius nurodymus duoti. Todėl nustatyti L. B. veiksmai gali būti vertinami kaip siekis neleistinomis priemonėmis gauti apmokėjimą už atliktus darbus.

106L. B. veiksmuose nėra būtino sukčiavimo sudėties požymio – esminės apgaulės. Tokią išvadą teismas daro, nes jis kreipėsi į teismą UAB „MCP Altek“ vardu teisėtai, darbai realiai atlikti, įmones siejo verslo santykiai. Tokio kreipimosi tikslas buvo ne nusikalstamu būdu užvaldyti svetimą turtą, o gauti apmokėjimą už realiai atliktus darbus. Todėl teismas vertina, kad aptariama L. B. veika atitinka civilinės teisės įstatymais reguliuojamų visuomeninių santykių sritį.

107Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas yra pasisakęs, kad siekiant užkirsti kelią neteisėtoms veikoms ne visuomet yra tikslinga tokią veiką pripažinti nusikaltimu, taikyti pačią griežčiausią priemonę – kriminalinę bausmę. Todėl kiekvieną kartą, kai reikia spręsti, pripažinti veiką nusikaltimu ar kitokiu teisės pažeidimu, labai svarbu įvertinti, kokių rezultatų galima pasiekti kitomis, nesusijusiomis su kriminalinių bausmių taikymu, priemonėmis (administracinėmis, drausminėmis, civilinėmis sankcijomis ar visuomenės poveikio priemonėmis ir pan.) (Konstitucinio Teismo 1997 m. lapkričio 13 d., 2005 m. lapkričio 10 d. nutarimai). Lietuvos Aukščiausiojo Teismas taip pat yra atkreipęs dėmesį, kad tiek baudžiamosios teisės paskirtis, tiek ir bendrieji teisės principai, įtvirtinti demokratinių teisinių valstybių jurisprudencijoje, suponuoja tai, kad negalimas tokios teisinės praktikos formavimas, kai sprendžiant civilinius ginčus taikomos baudžiamosios teisės normos ir asmens elgesys esant išimtinai civiliniams teisiniams santykiams vertinamas kaip atitinkamos nusikalstamos veikos padarymas (kasacinės nutartys Nr. 2K-409/2011, 2K-P-267/2011). Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – CK) taip pat nustato, kad įgyvendindami teises ir pareigas asmenys turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų. Draudžiama piktnaudžiauti savo teise, t. y. įgyvendinti civilines teises tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo pažeistų ar varžytų kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus ar darytų žalos kitiems asmenims arba prieštarautų subjektinės teisės paskirčiai (CK 1.137 straipsnis).

108Iš aukščiau aptarto darytina išvada, kad baudžiamoji teisė kaip paskutinė priemonė (ultima ratio), taikytina tik tais atvejais, jeigu teisiniai santykiai nėra reguliuojami kitomis teisinėmis priemonėmis arba asmens veikloje yra aiškūs nusikalstamos veikos požymiai.

109Esant nustatytoms aplinkybėms, kai darbai už kurių atlikimą buvo reikalaujama sumokėti, realiai atlikti, nenustačius L. B. veiksmuose esminės apgaulės, teismas vertina, kad jis nepadarė veikos, numatytos BK 22 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje. Todėl L. B. išteisinamas dėl to, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

110Kadangi L. B. išteisinamas aukščiau nurodytais motyvais, sutinkamai su BPK 115 str. 3 d. 2 p. nuostata nukentėjusiojo V. M. civilinis ieškinys paliekamas nenagrinėtu.

111Dėl BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos

112Pagal BK 300 str. 1 d. baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo. BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra formali (neapima padarinių atsiradimo).

113Pažymėtina, kad pagal teismų praktiką dokumentu Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. prasme, laikytinas kiekvienas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas (kasacinės nutartys 2K-426/2006, 2K-16/2010, 2K-263/2010, 2K-401/2011, 2K-139/2012).

114Ištyrus įrodymus teisme nustatyta, kad kaltinamasis L. B. 2014-04-15 pateikė Vilniaus miesto apylinkės teismui 2014-04-14 UAB „MCP Altek“ civilinį ieškinį dėl skolos priteisimo iš UAB „StatVilsta“ ir dalies šio ieškinio pagrindimui pateikė žinomai suklastotus dokumentus – Atliktų darbų aktą Nr. 1 už 2013 m. spalio mėn. ir 2013-12-31 PVM sąskaitą-faktūrą Serija MCP Nr.00063 –su juose suklastotais UAV „StatVilsta“ direktoriaus V. M. parašais ir suklastotu spaudu „V. M. direktorius“.

115Kaltinamasis L. B. ikiteisminio tyrimo metu ir teisme neneigė kreipęsis į teismą su civiliniu ieškiniu, kurio pagrindimui teikė kaltinime nurodytus dokumentus, tačiau tvirtino nežinojęs, kad šie yra suklastoti, UAB „StatVilsta“ buvo papildomai užsakiusi pakabinamų lubų darbus bute, o V. M. pats susitikimo metu 2013-12-31 pasirašė kalinime minimus aktą ir sąskaitą-faktūrą. Teigė civilinėje byloje teismui pateikęs būtent 2013-12-31 pasirašytus V. M. dokumentus. Tačiau tokie kaltinamojo parodymai paneigti teisme ištirtų įrodymų visuma.

116Tai, kad kaltinime nurodyti dokumentai yra suklastoti patvirtina specialisto išvados:

1171)Specialisto išvada Nr. 11-1913 (14), 11-3047 (14) nustatyta, kad 2013 atliktų darbų akto Nr. 1 eilutėje "Užsakovas:", 2013-12-31 PVM sąskaitos faktūros serija MCP Nr. 00063 eilutėje "Sąskaitą priėmė:", V. M. vardu pasirašė ne V. M.. Nustatyti ar V. M. vardu pasirašė L. B. ar M. M., ar kitas asmuo, negalima dėl priežasčių nurodytų tiriamojoje dalyje. ( b.l. 161-163,1t.);

1182)Specialisto išvada Nr. 11-2058 (14) nustatyta, kad tirti pateiktuose dokumentuose: atliktų darbų akte Nr. 1 už 2013 m. spalio mėn. ir PVM sąskaitoje-faktūroje Serija MCP Nr. 00063 atspaudai "V. M. Direktorius" yra atspausti ne spaudu "V. M. Direktorius", kurio eksperimentiniai atspaudų pavyzdžiai pateikti lyginamajam tyrimui, o kitu, tokio paties turinio, spaudu( b.l.154-156,1t).

119Šias išvadas teisme patvirtino apklaustos specialistės. Specialisto išvadą 2014-09-19 Nr. 11-2058(14) teisme patvirtino ją teikusi specialistė D. K., o specialisto išvadą Nr. 11-1913 (14), 11-3047 (14) teisme patvirtino šią išvadą teikusi specialistė A. K.. Netikėti specialisčių parodymais ir pačiomis specialisto išvadomis teismas neturi jokio pagrindo Specialistė A. K. paaiškino, kad jos išvada, jog V. M. vardu pasirašė ne V. M. yra kategoriška.

120Ištyrus ir įvertinus byloje surinktus įrodymus, teismas laiko įrodyta, kad L. B. žinojo, kad pateikia teismui žinomai suklastotus dokumentus. Nurodyta aplinkybė grindžiama tokiais duomenimis:

121Visų pirma, nukentėjusysis V. M. kategoriškai tiek ikiteisminio tyrimo metu tiek ir teisme patvirtino, kad jis dokumentų – 2013-12-31 PVM sąskaitos faktūros Serija MCP Nr. 00063 ir atliktų darbų akto Nr. 1 už 2013 m. spalio mėn., nepasirašė ir spaudo ant jų nedėjo. Su L. B. 2013-12-31 susitikęs nebuvo. Buvo susitikęs spalio mėnesį, tačiau minėtų dokumentų tuomet nepasirašė, nes iškilo ginčas dėl pakabinamų lubų. Teismas tiki tokiais nukentėjusiojo V. M. parodymais, nes juos patvirtina objektyvūs duomenys – jau minėtos specialisto išvada Nr. 11-1913 (14), 11-3047 (14), kuria nustatyta, kad 2013 atliktų darbų akto Nr. 1 eilutėje "Užsakovas:", 2013-12-31 PVM sąskaitos faktūros serija MCP Nr. 00063 eilutėje "Sąskaitą priėmė:", V. M. vardu pasirašė ne V. M.(b.l.161-163,1t.) ir specialisto išvada Nr. 11-2058 (14), kuria nustatyta, kad tirti pateiktuose dokumentuose: atliktų darbų akte Nr. 1 už 2013 m. spalio mėn. ir PVM sąskaitoje-faktūroje Serija MCP Nr. 00063 atspaudai "V. M. Direktorius" yra atspausti ne spaudu "V. M. Direktorius", kurio eksperimentiniai atspaudų pavyzdžiai pateikti lyginamajam tyrimui, o kitu, tokio paties turinio, spaudu( b.l.154-156,1t).

122Nukentėjusiojo V. M. parodymai viso proceso metu nesikeitė, nukentėjusysis savo parodymus patvirtino akistatų metu su M. M. (b.l.88,1t.) ir L. B. (b.l.90-91,1t.), kas patvirtina nukentėjusiojo parodymų nuoseklumą. Netikėti jais teismas neturi jokio pagrindo.

123Tuo tarpu kaltinamojo L. B. parodymai, dalyje dėl minėtų šiai bylai reikšmingų dokumentų pasirašymo nebuvo nuoseklūs.

124L. B. 2014-12-03 apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu dėl atliktų darbų akto Nr. 1 už 2013 m. spalio mėn. ir 2013-12-31 PVM sąskaitos faktūros Serija MCP Nr. 00063 paaiškino, kad V. M. pateikus minėtus dokumentus, pastarasis atsisakė akte pasirašyti, nes tame akte buvo įtraukti 75 m2 lubų montavimo 6 aukšte. Kai V. M. atsisakė pasirašyti visų mėnesio darbų aktą, tuomet iš viso mėnesio darbų akto buvo išimtas punktas dėl lubų montavimo ir minėti darbai buvo pateikti atskirame atliktų darbų akte Nr. 1 2013-10-31. Teigė, jog 2013-12-31 jis, M. M. ir V. M. susitiko pastarojo dirbamame objekte „Beržų terasos“ ir sėdint L. B. automobilyje V. M. pasirašė 2013-10-31 atliktų darbų aktą Nr. 1 (dėl pakabinamų lubų montavimo 6 aukšte) ir sąskaitą –faktūrą Nr.00063. Pasirašė šiuose dokumentuose jam ir M. M. matant ir savo antspaudėlį uždėjo V. M.(b.l.120,1t.).

125Vėliau ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas įtariamuoju 2015-11-04 L. B. parodė, kad dokumentuose - atliktų darbų akte Nr. 1 už 2013 m. spalio mėn. ir 2013-12-31 PVM sąskaitoje faktūroje Serija MCP Nr. 00063 – pasirašė V. M. 2013-12-31 dieną ir uždėjo atspaudus savo turimu spaudu „V. M. direktorius“. Jis su M. M. nuvyko į Antakalnį, kur susitiko su V. M.(b.l.5,2t.). Dokumentus V. M. pasirašė automobilyje.

126Papildomai apklausiamas 2016-02-22 (b.l.6-7,2t.) L. B. tvirtino analogiškai, t.y. kad V. M. jo automobilyje pasirašė minėtus aktą ir sąskaitą –faktūrą. Visi dokumentai buvo pasirašyti tiek jo, tiek V. M.. 2016-04-05 apklausos metu (b.l.9,2t.) tvirtino ankstesnius parodymus, duotus 2015-11-04 ir 2016-02-2, ir ką nors papildyti ar patikslinti neturėjo.

127Teisme pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus LR BPK 276 str. 4 dalies pagrindu netvirtino tos aplinkybės, jog matė, kaip V. M. pasirašė dokumentus. Teigė, kad jis galvojo, jog pasirašė.

128Teisme L. B. parodė, kad jis kartu su M. M. susitiko su V. M. objekte, Antakalnyje. Susitikimas truko 30-40 minučių, automobilyje, ir V. M. šio susitikimo metu pasirašė spalio 31 dienos aktą ir gruodžio 31 dienos sąskaitą-faktūrą. V. M. kelis kartus buvo išlipęs iš automobilio. Dokumentai ( bendras aktas ir sąskaita-faktūra) pasirašymui V. M. buvo pateikti ir spalio mėnesį, tačiau pastarasis jų tuomet nepasirašė. Dokumentų su tais pačiais numeriais ir skaičiais buvo ne vienas, nes jie vis dingdavo pas V. M..

129Dar pažymėtina, kad 2015-10-07 akistatos tarp L. B. ir V. M. metu, L. B. teigė vienas važiavęs ir vežęs dokumentus pasirašyti V. M., V. M. pasirašė, jie užtruko maždaug 20 minučių (b.l.90-91,1t.).

130L. B. parodymai, kad 2013-12-31 vyko susitikimas su V. M., kurio metu pastarais pasirašė dokumentus, tiesiogiai paneigti iš esmės nuosekliais aukščiau aptartais nukentėjusiojo V. M. parodymais, kurias netikėti teismas neturi jokio pagrindo.

131L. B. parodymų keitimą, jo ikiteisminio tyrimo metu nurodytas aplinkybes, kad matė kaip V. M. pasirašė dokumentuose ir teisme nurodytas aplinkybes, kad nematė, kaip pasirašė dokumentuose, tačiau jau grąžino jam pasirašytus, teismas vertina kaip pasirinktą gynybos poziciją ir siekimą išvengti baudžiamosios atsakomybės, nes jie paneigti byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma.

132Pažymėtina, kad kaltinamojo L. B. parodymai nebuvo nuoseklūs ir dėl kitų aplinkybių. Pavyzdžiui ikiteisminio tyrimo metu jis teigė, kad susitikimas su V. M. 2013-12-31 truko 20 minučių (b.l.90,1t.), o teisme jau aiškino, kad susitikimas truko 30-40 minučių. Ikiteisminio tyrimo metu nei vienoje apklausoje nenurodė, kad V. M. būtų išlipęs iš automobilio, o teisme savo parodymus pakeitė ir jau teigė, kad kelis kartus nukentėjusysis buvo išlipęs ir svarbiausia, kad išlipdamas paimdavo ir visus jam pateiktus pasirašyti dokumentus. Šie L. B. parodymai paneigti nukentėjusiojo V. M. parodymais, kad tokio susitikimo iš viso nebuvo. Teismas jau pasisakė, kodėl būtent nukentėjusiojo parodymais tiki ir laiko juos teisingais.

133Atkreiptinas dėmesys, kad teikdamas civilinį ieškinį teismui L. B. dėl šių dokumentų pasirašymo vėlgi nurodė kitokias aplinkybes. Jis teigė ieškinyje, kad 2013-10-31 atliktų darbų aktą Nr. 1 V. M. pasirašė 2013-10-31 (b.l.33-36,1t.). Tačiau apklausiamas šioje byloje jau nurodė kitas aplinybės, kad 2013-10-31 aktą V. M. pasirašė 2013-12-31.

134Nors kaltinamojo L. B. parodymus dėl minėtų dokumentų pasirašymo aplinkybių teisme tvirtino ir liudytojas M. M., tačiau teismas šio liudytojo parodymais nesivadovauja, nes jie viso proceso metu taip pat nebuvo nuoseklūs, be to, jie paneigiami nukentėjusiojo V. M. parodymais.

1352015-10-07 akistatos tarp M. M. ir V. M. metu, M. M. teigė, kad V. M. dokumentuose pasirašė, tačiau neprisimena ir negali pasakyti, kokiomis aplinkybėmis jis tuose dokumentuose pasirašė, nes jų pasirašoma daug (b.l.88,1t.). Apklausiamas teisme civilinėje byloje (b.l.110-112,1t.) M. M. teigė, kad V. M. dokumentus pasirašė jo akivaizdoje ir uždėjo antspaudą. Duodamas parodymus teisme, parodymus vėl keitė, teigdamas, kad 2013-12-31 V. M. sėdėdamas automobilyje pasirašė dokumentsus, tačiau akivaizdžiai nematė, kaip V. M. juos pasirašinėjo.

136Atskirai pasisakytina dėl 2014-01-30 „Rašto dėl apmokėjimo“ (b.l.49-50,1t.; 52,1t.)

137Iš 2014-07-18 Daiktų, dokumentų pateikimo protokolo (b.l.48-50,1t.) matyti, kad V. M. pateikė 2014-01-30 „Raštą dėl apmokėjimo“, adresuotą UAB „StatVilsta“ direktoriui V. M..

1382014-01-30 „Rašte dėl apmokėjimo“ (b.l.49,52,1t.) nurodoma, kad pagal 2013-08-07 pasirašytą Statybos subrangos sutartį Nr. 20130807 UAB „MCP Altek“ objekte Grybo g. 17, Vilnius, atliko statybos darbus, t.y. gipso kartono montavimas, langų bei durų angokraščių montavimas, OSB apsiuvimas virš langų GKP, pakabinamų lubų (amstrong) montavimas,laiptinių sienų ir lubų apdaila, UAB „MCP Altek“ atliekant šiuos darbus, iš Užsakovo atstovų D. B. ir J. G. gavo tiesioginius nurodymus tame pačiame objekte Grybo g. 17, I korpuse, 6 aukšte atlikti papildomus darbus t.y. bute sumontuoti 75 m2 GKP pakabinamas lubas. Pakabinamų lubų kaina 86,78 Lt už 1 m2 suderinta su Užsakovo atstovu D. B.. UAB „MCP Altek“ sutartus darbus atliko – tai patvirtina darbų atlikimo išpildomosios nuotraukos su Užsakovo atstovo J. G. parašais. Dar rašte nurodoma, kad UAB „MCP Altek“ pagal atliktus darbus prideda kaip priedus: 1. Išpildomąsias darbų atlikimo nuotraukas su parašais; 2. Atliktų darbų aktus; 3. Pažymas apie atliktų darbų kiekius bei vertę;4. PVM sąskaitą-faktūrą apmokėjimui. Per 15 dienų nuo šio rašto gavimo datos laukiama pasirašytų dokumentų bei apmokėjimo už atliktus darbus. Spaudas „Direktorius L. B.“ ir parašas.

139L. B. teisme patvirtino pasirašęs šį raštą. Tačiau teigė, kad rašto tekstą ruošė ne jis, per klaidą rašte nurodoma pasirašyti dokumentus. Raštą ruošė sekretorė, kurios teisme įvardinti negalėjo. Ikiteisminio tyrimo metu L. B. teigė, kad šį raštą greičiausiai ruošė buhalterė I. B. M. (b.l.6-7,2t.), o jis neatkreipė dėmesio į rašto pabaigoje parašytą sakinį dėl laukiamų „pasirašyti dokumentų“. Tačiau tokie kaltinamojo L. B. parodymai paneigiami liudytojos I.B. M. parodymais, kuri nuosekliai tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir teisme patvirtino, kad 2014-01-30 raštą ruošė būtent L. B., o jos tik prašė peržiūrėti, kad rašte nebūtų gramatinių klaidų. Ji tą ir padarė ir tą pačią dieną ar per kelias dienas išsiuntė elektroniniu paštu, o po to buvo siunčiama ir registruotu paštu. Tokie liudytojos parodymai atitinka V. M. parodymus, kuris patvirtino, kad minėtas raštas buvo gautas tiek elektroniniu paštu, tiek ir paštu, bei rašytinę bylos medžiagą. Todėl teismas liudytojos parodymais tiki ir laiko juos teisingais.

140Šie duomenys leidžia daryti išvadą, kad 2014-01-30 V. M. ant PVM sąskaitos faktūros ir atliktų darbų akto dar nebuvo pasirašęs. Dėl to minėti dokumentai jam, kaip UAB „StatVilsta“ direktoriui, ir buvo siunčiami. Raštą ruošė pats L. B., todėl ši aplinkybė jam neabejotinai buvo žinoma. O tuo pačiu paneigia kaltinamojo L. B. parodymus, kad buvęs susitikimas su V. M. 2013-12-31.

141Aptartų įrodymų pagrindu teismas laiko įrodytomis aplinkybes, kad L. B. žinodamas, kad statybos darbų rangovas UAB “StatVilsta” nebuvo užsakiusi statybos darbų subrangovui “UAB “MCP Altek” pakabinamų lubų montavimo statybos objekte V.Grybo g. 17, Vilniuje 6 aukšte, tarp ašių C-F, žinodamas, kad UAB “StatVilsta” direktorius V. M. kaip darbų užsakovas nepasirašė bei spaudu “V. M. direktorius” nepatvirtino „Atliktų darbų akto Nr. 1 už 2013 spalio mėn.” ir 2013 12 31 PVM sąskaitos faktūros Serija MCP Nr. 00063, 2014 04 15 Vilniaus miesto apylinkės teismui, Laisvės pr. 79?, Vilniuje kartu su 2014 04 14 UAB “MCP Altek” ieškiniu dėl 43868.25 (12705.12 EUR) skolos priteisimo iš UAB “Statvilsta” pateikė žinomai suklastotus dokumentus, - “Atliktų darbų aktą Nr. 1 už 2013 m. spalio mėn.” ir 2013-12-31 PVM sąskaitą faktūrą Serija MCP Nr. 00063” su juose suklastotais UAB “StatVilsta” direktoriaus V. M. parašais ir suklastotu spaudu “V. M. direktorius”.

142Teisme ištirti įrodymai patvirtina, kad 2013-12-31 L. B. nebuvo susitikęs su V. M., pastarasis jo akivaizdoje jokių dokumentų nepasirašė, todėl kaltinamasis L. B. neabejotinai žinojo, kad pateikia teismui suklastotus dokumentus, nurodytus kaltinime.

143Analizuojant L. B. inkriminuojamos veikos, numatytos BK 300 straipsnio 1 dalyje, subjektyviąją pusę ir jo kaltės formą, pažymėtina, kad jo veikos objektyvieji požymiai duoda neabejotiną pagrindą teigti, kad šį nusikaltimą jis padarė veikdamas tiesiogine tyčia – suvokė, kad pateikia žinomai suklastotus dokumentus ir norėjo taip veikti. Jo veika teisingai kvalifikuota pagal LR BK 300 str. 1 d.

144Teismas vertina, kad tokie L. B. veiksmai - pateikimas teismui žinomai suklastotų dokumentų nebuvo mažareikšmiai.

145BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo dalykas – dokumentas – tai kiekvienas bet kokia forma sudarytas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-426/2006, 2K-16/2010, 2K-263/2010, 2K-401/2011, 2K-113/2012, 2K-139/2012).

146Teismų praktikoje ne vieną kartą pažymėta, kad BK 300 straipsnyje esanti teisės norma saugo valdymo tvarką, dokumentų ir juose esančių įrašų tikrumą, informacijos dokumente patikimumą ir taip užtikrina normalią, teisingą dokumentų apyvartą. Apie žalą šiai baudžiamojo įstatymo saugomai vertybei, taigi ir apie padarytos veikos pavojingumą, turi būti sprendžiama atsižvelgiant į kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybes. Baudžiamosios atsakomybės klausimas tokiais atvejais spręstinas nustatant, ar veika realiai yra kėsinamasi į valdymo tvarką, ar dėl tokios veikos jai padaroma žala arba kyla tokios žalos atsiradimo grėsmė. Taigi ne bet kokie duomenų iškraipymai daro veiką pavojingą ir nusikalstamą. Jeigu dokumente įrašyti tikrovės neatitinkantys faktai negali pažeisti fizinių ar juridinių asmenų teisių arba sukelti minėtiems asmenims ar valstybei teisiškai reikšmingų padarinių, toks dokumento suklastojimas nėra pavojinga veika baudžiamųjų įstatymų požiūriu (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-263/2010, 2K-559/2011). (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-608/2010, 2K-426/2010, 2K-113/2012).

147Atsakomybė už BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytą veiką nustatyta ne dėl pačios veikos pavojingumo, o dėl jos padarymo galinčių atsirasti žalingų padarinių tokį dokumentą panaudojus apyvartoje, t. y. kai šia veika daroma įtaka teisiniams santykiams, juose dalyvaujančių asmenų teisėms ir pareigoms (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-263/2010, 2K-426/2010, 2K-560/2010, 2K-409/2011, 2K-205/2012).

148L. B. pateikti teismui civilinėje byloje dokumentai – 2013 atliktų darbų aktas Nr. 1 už 2013 m. spalio mėn. ir 2013-12-31 PVM sąskaita faktūra serija MCP Nr. 00063 - šiuo atveju įtvirtino juridinę reikšmę turinčią informaciją, nes juose užfiksuotais duomenimis buvo įrodinėjamas civilinis ieškinys. Kaip patvirtina V. M. parodymai ir rašytinė bylos medžiaga, remiantis pateiktais dokumentais teismas 2014-05-06 preliminariu sprendimu UAB „MCP Altek“ ieškinį tenkino visiškai ir priteisė iš UAB „Statvilsta“ visą prašomą skolą. 2015-02-02 galutiniu sprendimu 2014-05-06 preliminarus sprendimas buvo pakeistas(b.l.95-107,1t.).

149Teisinių padarinių atsiradimo požiūriu suklastoti dokumentai yra reikšmingi – jie sudarė prielaidas teismine tvarka prisiteisti skolą ir nors 2015-02-02 galutiniu sprendimu ankstesnis 2014-05-06 preliminarus sprendimas buvo iš dalies pakeistas, tačiau tik atsakovui civilinėje byloje UAB „StatVilsta“ pareiškus prieštaravimus. Todėl tokie dokumentai turi teisinę reikšmę, o padarinių atsiradimas nėra būtinas šios nusikalstamos veikos požymis. Dėl L. B. veiksmų buvo pažeisti juridinio asmens UAB „StatVilsta“ interesai bei fizinio asmens V. M. interesai, suklastotų dokumentų panaudojimas pažeidė jų teises, todėl veika negali būti vertinama kaip mažareikšmė.

150Bausmės skyrimas

151Skiriant kaltinamajam L. B. bausmę teismas atsižvelgia į BK 54 str. numatytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus.

152Kaltinamasis L. B. anksčiau neteistas, baustas administracine tvarka, dirba.

153Jo įvykdyta nusikalstama veika, numatyta BK 300 str. 1 d. yra nesunkus tyčinis nusikaltimas (LR BK 11 str. 3 d.).

154Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

155Atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes, į BK 54 str. nuostatas, į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, kaltinamojo asmenybę, jo atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių nebuvimą, teismas daro išvadą, kad bausmės tikslai ir paskirtis gali būti pasiekti paskiriant kaltinamajam L. B. už įvykdytą nusikaltimą sankcijoje numatytą bausmę – baudą.

156Advokato išlaidos

157Pagal BPK 106 str. 2 d. pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, kuris dalyvavo byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Teismas, atsižvelgdamas į nuteistojo turtinę padėtį, gali šių išlaidų kaltinamajam nepriteisti ar jų dydį sumažinti.

158Nukentėjusiojo V. M. atstovas advokatas Raimondas Kalverš pateikė byloje prašymą dėl proceso išlaidų atlyginimo(b.l.185,2t.).Bylos duomenimis nukentėjusysis V. M. turėjo advokato išlaidas (b.l.186-189,2t.).

159Sprendžiant dėl priteisimo iš kaltinamojo nukentėjusiojo turėtų advokato išlaidų atsižvelgtina į šios bylos sudėtingumą, į teisinės pagalbos teikimo trukmę, į V. M. sumokėtą pinigų sumą advokatui, kaltinamojo turtinę padėtį, bei protingumo ir sąžiningumo kriterijus, į tai, kad pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 1 dalį yra priimamas išteisinamasis nuosprendis, o pagal BK 300 straipsnio 1 dalį apkaltinamasis nuosprendis. BPK 106 str. 2 d. pagrindu iš kaltinamojo L. B. V. M. naudai priteistina 484 eurų advokato išlaidoms apmokėti.

160Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297- 298, 302, 304, 307, 308 str.,

Nutarė

161L. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalyje ir nuteisti bauda 30 MGL ( 1129,80 – vieno tūkstančio vieno šimto dvidešimt devynių eurų 80 eurocentų) dydžio.

162L. B. pagal Lietuvos Respublikos BK 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį išteisinti, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

163Vadovaujantis BPK 115 straipsnio 3 dalies 2 punktu nukentėjusiojo V. M. civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.

164Priteisti iš kaltinamojo L. B. 484 eurų (keturis šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus), nukentėjusiojo V. M. naudai advokato išlaidoms apmokėti.

165Kardomąją priemonę L. B. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio vykdymo, pradėjus vykdyti nuosprendį kardomąją priemonę panaikinti.

166Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Nida Vigelienė, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje L.... 3. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. L. B. panaudojo žinomai suklastotus dokumentus, o būtent:... 6. jis, eidamas UAB „MCP Altek“, įmonės kodas 302501949 direktoriaus... 7. Kaltinamasis L. B. kaltu neprisipažino. Paaiškino, kad 2013 metais jis buvo... 8. Dėl pakabinamų lubų paaiškino, kad jis pats į gamybinį procesą daug... 9. Atsakinėdamas į klausimus nurodė, kad V. M. sako kitaip, nes gal jam už tas... 10. Visi darbai, kuriuos UAB „MCP Altek“ turėjo atlikti objekte Grybo g. 17,... 11. Dėl 2014-01-30 rašto paaiškino, kad jis pats raštų nerengia, tik... 12. Pirmą kartą V. M. dėl lubų sąskaitą –faktūrą ir atliktų darbų aktą... 13. Jis pats susitarė su M. susitikti ir sutvarkyti dokumentus, nes baigiasi... 14. 2014-01-30 raštą jis pasirašė, to neneigia. Raštas rašytas ant šablono,... 15. 2013-08-07 Statybos darbų subrangos sutartis jam žinoma. Sutartyje numatytas... 16. Gruodžio 31 d. pasirašant dokumentus užtruko 30-40 minučių. Jis pateikė... 17. Parodžius 2014-01-30 raštą ( b.l. 49, 1t.) paaiškino, kad jis patį... 18. Teismo posėdžio metu LR BPK 276 sr. 4 pagrindu buvo pagarsinti kaltinamojo L.... 19. Nukentėjusysis V. M. parodė, kad kaltinamasis L. B. jam pažįstamas dėl... 20. Vėliau paaiškėjo, kad buvo atlikti darbai buto viduje ir jie (UAB „MCP... 21. 2013-12-31 vakare jis nebuvo susitikęs su M. M. ir L. B. ir jokių dokumentų... 22. UAB „MCP Altek“ buvo samdoma dėl tam tikrų darbų. Visi darbai, kuriuos... 23. Aktai pateikiami kas mėnesį, UAB „Statvilsta“ subrangovai pateikia aktus,... 24. UAB MCP“ Altek“ teikė jo įmonei „StatVilsta“ aktus, o ar jis pats... 25. Liudytojas J. G. teisme parodė, kad jis pats atstovavo užsakovą ir buvo... 26. Su UAB „Statvilsta“ pasirašytoje sutartyje buvo numatyta sienų... 27. Dar nurodė teisme, kad visi papildomi susitarimai buvo apiforminami raštu.... 28. Jis pasirašė išpildomojoje nuotraukoje, tai yra patvirtino, kad darbai... 29. Dėl lubų jam tik pateikė faktą, kad tokie darbai jau atlikti. Tokiems lubų... 30. Teismo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojo J. G. parodymai, duoti... 31. Liudytojas M. M. teisme parodė, kad jis pažįsta L. B. ir V. M. dėl darbo... 32. Pokalbis vyko tarp keturių asmenų. Buvo bendrai priimtas sprendimas.... 33. Dėl dokumentų – „Atliktų darbų akto Nr. 1 už 2013 m. spalio mėn.”... 34. Dėl lubų šiuo atveju buvo padarytos išpildomosios nuotraukos ir J. G. ant... 35. Jis akivaizdžiai nematė, kaip V. M. pasirašinėjo dokumentuose. Kai... 36. Atsakinėdamas į klausimą kiek kartų ir kur jo žiniomis buvo pasirašoma... 37. Teismo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojo M. M. parodymai, duoti... 38. Liudytojas D. B. paaiškino, kad kaltinamasis L. B. jam matytas, o... 39. To buto lubų įrengimas kiek užtruko tiksliai negali pasakyti, maždaug nuo 2... 40. Visi darbai buvo atliekami jo, V. B., nurodymu ir lubų pagaminimas bute buvo... 41. Šio buto lubų įrengimo kaina buvo su juo suderinta, suderino subrangovo... 42. Vadovaujantis LR BPK 276 str. 4 d. buvo pagarsinti liudytojo parodymai... 43. Paaiškino, kad visi sutartyje nenumatyti darbai yra papildomi. Kiekvienam... 44. Liudytoja I. B. M. teisme parodė, kad kaltinamasis L. B. yra jos buvęs... 45. Vadovaujantis LR BPK 276 str. 4 d. buvo pagarsinti liudytojos I.B. M. parodymai... 46. Po parodymų garsinimo atsakinėdama į klausimus paaiškino, kad A. M.... 47. 2014-01-30 raštą rašė jos vadovas L. B. ir jos prašė pasižiūrėti ar... 48. Liudytojas A. B. teisme parodė, kad kaltinamasis L. B. jam pažįstamas iš... 49. Specialisto išvadą teikusi A. K., Lietuvos teismo ekspertizės centro... 50. Nei skirtumai, nei sutapimai nėra esminiai, jie yra pavieniai. Todėl ir... 51. Yra toks terminas – autoklastotė, kai asmuo savo parašą pamėgdžioja,... 52. Specialisto išvadas teikusi D. K., Lietuvos teismo ekspertizės centro... 53. Dar nurodė, jog specialisto išvadą 2015-12-16 Nr. 11-2417(15) ji tvirtina.... 54. Atsakant į advokato klausimą nurodė, kad neatmetama tikimybė, kad tiek... 55. Tačiau didelė tikimybė, kad atspaudai dokumentuose Nr. 1-4 atspausti... 56. Rašytine bylos medžiaga nustatyta:... 57. Iš 2013-08-07 Statybos darbų subrangos sutarties Nr. 20130807 (b.l.25-29,1t.)... 58. Iš Vilniaus miesto apylinkės teismui pateikto UAB „MCP Altek“ 2014-04-14... 59. Prie šio ieškinio be kitų dokumentų kaip priedai buvo pateikta ir... 60. Iš atliktų darbų akto Nr. 1 už 2013 m. spalio mėn. matyti, kad jame... 61. Iš PVM sąskaitos faktūros serija MCP Nr. 00063 (b.l.46,1t.) matyti, kad ji... 62. Specialisto išvada Nr. 11-1913 (14), 11-3047 (14) nustatyta, kad 2013 atliktų... 63. Specialisto išvada Nr. 11-2058 (14) nustatyta, kad tirti pateiktuose... 64. Specialisto išvada Nr. 11-2417 (15)11-2417-14 nustatyta, kad didelė... 65. Iš 2014-07-18 Daiktų, dokumentų pateikimo protokolo (b.l.48-50,1t.) matyti,... 66. 2014-01-30 „Rašte dėl apmokėjimo“ (b.l.49,52,1t.) nurodoma, kad pagal... 67. Išpildomojoje nuotraukoje (b.l.50,53,1t.) yra atžyma: „suderinta J. G. ir... 68. V. M. ikiteisminio tyrimo metu pateikė prašymą (b.l.51,1t.) prijungti... 69. Iš prie šio prašymo pateiktų: 2013-10-31 atliktų darbų akto Nr.l ir... 70. 2015-10-07 akistatos metu tarp V. M. ir M. M., V. M. nurodė dokumentuose -... 71. 2015-10-07 akistatos tarp V. M. ir L. B. metu (b.l.90-91,1t.) V. M. taip pat... 72. Į klausimą „Ar konkrečiai matėte kaip V. M. pasirašo tuose... 73. Iš 2015-02-02 Vilniaus miesto apylinkės teismo galutinio sprendimo... 74. 2015-10-23 prašymu V. M. prašė prijungti prie bylos 2015-01-14 teismo... 75. Iš 2015-12-04 apžiūros protokolo matyti(b.l.110-112,1t.), kad apžiūrėtas... 76. 2014-07-08 Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateiukimo protokolu (b.l.150,1t.)... 77. Įrodymų vertinimas ir teismo išvados... 78. Dėl BK 182 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos ... 79. L. B. buvo reiškiamas kaltinimas įvykdžius nusikalstamą veiką, numatytą... 80. Pagal BK 182 straipsnio 1 dalį sukčiavimas – tai savo ar kitų naudai... 81. Ištyrus įrodymus byloje nustatyta, kad:... 82. L. B. laikotarpiu nuo 2011-09-26 iki 2015-04-17 dirbo UAB „MCP Altek“... 83. Tačiau įmonė UAB „MCP Atlek“, kurios vadovas buvo L. B., atliko... 84. Kaltinamasis L. B. teisme nurodė, kad lubų įrengimas UAB „MCP Atlek“... 85. Nukentėjusysis V. M. patvirtino, kad UAB „StatVilsta“ nebuvo užsakiusi... 86. Liudytojas J. G. užsakovo „Komplimentai“ atstovas patvirtino matęs, kad... 87. Liudytojas M. M. paaiškino, kad UAB „MCP Altek“ daugiabučiame name... 88. Liudytojai D. B. nurodė, kad lubų pagaminimas bute buvo atliekamas jo... 89. Liudytojas A. B., UAB „Bokhausas“ gamybinio skyriaus vadovas, paaiškino,... 90. Taigi pats faktas, kad pakabinamos lubos buvo sumontuotos objekte Grybo g. 17,... 91. Tačiau nei vienas iš liudytojų nenurodė, kad sumontuotos pakabinamos lubos... 92. Dar teisme ištirtais įrodymais nustatyta, kad UAB „MCP Altek“ už... 93. L. B. kaip UAB „MCP Altek“ vadovas reikalavo sumokėti už atliktus... 94. Tą aplinkybę, kad už atliktų lubų montavimo darbus nebuvo sumokėta teisme... 95. Nukentėjusysis V. M. teisme paaiškino, kad UAB „StatVilsta“ samdė kaip... 96. Taigi tarp UAB „MCP Altek“, kurios vadovas buvo L. B., ir UAB... 97. Esant susiklosčiusiai situacijai, kai UAB „MCP Altek“ atliko statybos... 98. Bylos duomenimis teismas preliminariu sprendimu ieškovo UAB „MCP Altek“... 99. 2015-02-02 Galutiniu sprendimu (b.l.95-107,1t.) 2014-05-06 preliminarus... 100. Toks L. B. elgesys – kreipimasis į teismą teisminės gynybos ne... 101. Pagrindinis teismo motyvas 2015-02-02 Galutiniame sprendime atmetant... 102. Šie duomenys patvirtina, kad L. B. kaip įmonės vadovas kreipėsi į teismą... 103. Baudžiamoji atsakomybė už sukčiavimą pagal BK 182 straipsnį kyla... 104. L. B. UAB „MCP Altek“ vardu kreipėsi įstatymo nustatyta civilinio proceso... 105. Teismo vertinimu, vien tik faktas, kad teismui buvo pateikti suklastoti... 106. L. B. veiksmuose nėra būtino sukčiavimo sudėties požymio – esminės... 107. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas yra pasisakęs, kad siekiant... 108. Iš aukščiau aptarto darytina išvada, kad baudžiamoji teisė kaip... 109. Esant nustatytoms aplinkybėms, kai darbai už kurių atlikimą buvo... 110. Kadangi L. B. išteisinamas aukščiau nurodytais motyvais, sutinkamai su BPK... 111. Dėl BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos ... 112. Pagal BK 300 str. 1 d. baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas pagamino netikrą... 113. Pažymėtina, kad pagal teismų praktiką dokumentu Lietuvos Respublikos BK 300... 114. Ištyrus įrodymus teisme nustatyta, kad kaltinamasis L. B. 2014-04-15 pateikė... 115. Kaltinamasis L. B. ikiteisminio tyrimo metu ir teisme neneigė kreipęsis į... 116. Tai, kad kaltinime nurodyti dokumentai yra suklastoti patvirtina specialisto... 117. 1)Specialisto išvada Nr. 11-1913 (14), 11-3047 (14) nustatyta, kad 2013... 118. 2)Specialisto išvada Nr. 11-2058 (14) nustatyta, kad tirti pateiktuose... 119. Šias išvadas teisme patvirtino apklaustos specialistės. Specialisto išvadą... 120. Ištyrus ir įvertinus byloje surinktus įrodymus, teismas laiko įrodyta, kad... 121. Visų pirma, nukentėjusysis V. M. kategoriškai tiek ikiteisminio tyrimo metu... 122. Nukentėjusiojo V. M. parodymai viso proceso metu nesikeitė, nukentėjusysis... 123. Tuo tarpu kaltinamojo L. B. parodymai, dalyje dėl minėtų šiai bylai... 124. L. B. 2014-12-03 apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu dėl atliktų darbų... 125. Vėliau ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas įtariamuoju 2015-11-04 L. B.... 126. Papildomai apklausiamas 2016-02-22 (b.l.6-7,2t.) L. B. tvirtino analogiškai,... 127. Teisme pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus LR BPK 276 str. 4... 128. Teisme L. B. parodė, kad jis kartu su M. M. susitiko su V. M. objekte,... 129. Dar pažymėtina, kad 2015-10-07 akistatos tarp L. B. ir V. M. metu, L. B.... 130. L. B. parodymai, kad 2013-12-31 vyko susitikimas su V. M., kurio metu pastarais... 131. L. B. parodymų keitimą, jo ikiteisminio tyrimo metu nurodytas aplinkybes, kad... 132. Pažymėtina, kad kaltinamojo L. B. parodymai nebuvo nuoseklūs ir dėl kitų... 133. Atkreiptinas dėmesys, kad teikdamas civilinį ieškinį teismui L. B. dėl... 134. Nors kaltinamojo L. B. parodymus dėl minėtų dokumentų pasirašymo... 135. 2015-10-07 akistatos tarp M. M. ir V. M. metu, M. M. teigė, kad V. M.... 136. Atskirai pasisakytina dėl 2014-01-30 „Rašto dėl apmokėjimo“... 137. Iš 2014-07-18 Daiktų, dokumentų pateikimo protokolo (b.l.48-50,1t.) matyti,... 138. 2014-01-30 „Rašte dėl apmokėjimo“ (b.l.49,52,1t.) nurodoma, kad pagal... 139. L. B. teisme patvirtino pasirašęs šį raštą. Tačiau teigė, kad rašto... 140. Šie duomenys leidžia daryti išvadą, kad 2014-01-30 V. M. ant PVM sąskaitos... 141. Aptartų įrodymų pagrindu teismas laiko įrodytomis aplinkybes, kad L. B.... 142. Teisme ištirti įrodymai patvirtina, kad 2013-12-31 L. B. nebuvo susitikęs su... 143. Analizuojant L. B. inkriminuojamos veikos, numatytos BK 300 straipsnio 1... 144. Teismas vertina, kad tokie L. B. veiksmai - pateikimas teismui žinomai... 145. BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo dalykas – dokumentas – tai... 146. Teismų praktikoje ne vieną kartą pažymėta, kad BK 300 straipsnyje esanti... 147. Atsakomybė už BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytą veiką nustatyta ne dėl... 148. L. B. pateikti teismui civilinėje byloje dokumentai – 2013 atliktų darbų... 149. Teisinių padarinių atsiradimo požiūriu suklastoti dokumentai yra... 150. Bausmės skyrimas... 151. Skiriant kaltinamajam L. B. bausmę teismas atsižvelgia į BK 54 str.... 152. Kaltinamasis L. B. anksčiau neteistas, baustas administracine tvarka, dirba.... 153. Jo įvykdyta nusikalstama veika, numatyta BK 300 str. 1 d. yra nesunkus... 154. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių... 155. Atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes, į BK 54 str. nuostatas, į padarytos... 156. Advokato išlaidos... 157. Pagal BPK 106 str. 2 d. pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas... 158. Nukentėjusiojo V. M. atstovas advokatas Raimondas Kalverš pateikė byloje... 159. Sprendžiant dėl priteisimo iš kaltinamojo nukentėjusiojo turėtų advokato... 160. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297- 298, 302, 304, 307, 308... 161. L. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 162. L. B. pagal Lietuvos Respublikos BK 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1... 163. Vadovaujantis BPK 115 straipsnio 3 dalies 2 punktu nukentėjusiojo V. M.... 164. Priteisti iš kaltinamojo L. B. 484 eurų (keturis šimtus aštuoniasdešimt... 165. Kardomąją priemonę L. B. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti... 166. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...