Byla e2S-2654-577/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal skolininkės uždarosios akcinės bendrovės „Consilium Optimum“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal kreditorės Lietuvos interneto paslaugų teikėjų asociacijos pareiškimą skolininkei uždarajai akcinei bendrovei „Consilium Optimum“ dėl teismo įsakymo išdavimo dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Kreditorė pateikė teismui pareiškimą, prašydama išduoti teismo įsakymą dėl 13 615,21 Eur skolos, 277,01 Eur delspinigių, 6 proc. procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų iš skolininkės priteisimo. Reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias skolininkei ir esančias pas skolininkę ar trečiuosius asmenis. Prašymą grindė didele skolos suma, tuo, kad skolininkė ilgą laiką delsia atsiskaityti su kreditoriumi, skolininkės finansinė padėtis sunki. Pasak kreditorės, pagal balanso už laikotarpį nuo 2017-01-01 dienos iki 2017-12-31 dienos duomenis, skolininkė jau 2017 metais buvo nemoki.

7II.

8Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

92.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi tenkino kreditorės Lietuvos interneto paslaugų teikėjų asociacijos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei jos 13 892,22 Eur reikalavimų įvykdymo užtikrinimui nutarė areštuoti skolininkei UAB „Consilium Optimum“ priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, jo nesant ar esant nepakankamai pinigines lėšas, uždraudžiant disponuoti minėtu turtu, išskyrus atsiskaitymą su kreditoriumi pagal šioje byloje pareikštus reikalavimus bei atlikti pagal įstatymus privalomus mokėjimus valstybės ar savivaldybės biudžetams, o taip pat atsiskaityti su darbuotojais. Teismas nurodė, jog kreditoriaus pateikti duomenys apie sudėtingą skolininko finansinę situaciją pagrindžia tikimybę, jog skolininkui 13 615,21 Eur suma yra didelė ir šioje bylos stadijoje nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas ateityje gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, sprendė, kad yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti skolininkės turtą.

11III.

12Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

133.

14Skolininkė UAB „Consilium Optimum“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

153.1.

16Teismas nevertino ieškovo pareiškimo tikėtino pagrįstumo klausimo. Pasak apeliantės, teismas privalo patikrinti, ar pareiškėjas pateikė bent kokius nors įrodymus, kurie tikėtinai pagrįstų pateiktą reikalavimą; ieškovė su pareiškimu nepateikė jokių atsakovės skolą pagrindžiančių, pareiškime nurodytų dokumentų. Pagal CPK 433 straipsnio 1 dalies 7 punktą prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones bylose dėl teismo įsakymo taip pat turi būti pagrįstas. Teismas pažeidė pareigą preliminariai įvertinti, ar yra tikimybė, kad dėl pareikštų reikalavimų gali būti priimtas ieškovei palankus sprendimas. Be to, įstatymas nenumato galimybės nustatyti netesybų juridinio asmens organo sprendimu; visuotinio narių susirinkimo sprendimas nustatyti atsakovei prievolę mokėti delspinigius už kiekvieną praleistą prievolės įvykdymo dieną yra niekinis ir negaliojantis.

173.2.

18Teismas neteisingai vertino ieškovės į bylą pateiktus įrodymus ir nepagrįstai konstatavo, kad atsakovės turtinė padėtis yra sunki ir reikalavimo suma jai yra didelė. Teiginiai kad atsakovė yra nemoki yra neteisingi. Pagal atsakovės 2017 m. sutrumpinto balanso duomenis 2017 m. pabaigoje atsakovė turėjo 1 003 268 Eur turto ir 738 492 Eur vertės įsipareigojimų. 2016 m. ir 2017 m. įmonė veikė pelningai, 2017 m. jos grynasis pelnas lyginant su 2016 m. išaugo daugiau nei 10 kartų; atsakovė neturi neįvykdytų įsipareigojimų valstybinio socialinio draudimo fondui, tinkamai vykdo savo mokestinius įsipareigojimus. Į balansą įrašyti įsipareigojimai negali būti vertinami kaip pradelsti - 341 934 Eur dydžio įsipareigojimai turės būti vykdomi tik po vienerių metų, o tai, kad atsakovė turi 396 558 Eur trumpalaikių įsipareigojimų, kuriuos jis privalės įvykdyti per 2018 metus, negali reikšti, kad atsakovė nemoki. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovei 13 615,21 Eur reikalavimo suma yra didelė. Teigia, kad nėra realios grėsmės, jog atsakovė nebus pajėgi įvykdyti ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo.

193.3.

20Ieškovė atsakovės nesąžiningumo neįrodinėjo ir tikėtinų duomenų, kad atsakovė turi ketinimų turimą turtą perleisti, slėpti ar imtis kitokių nesąžiningų veiksmų, siekdami sukliudyti teismo sprendimo vykdymui, neteikė; aplinkybių, patvirtinančių galimą atsakovės nesąžiningumą, nenustatė ir teismas. Ieškovės teiginiai, kad Klientas turi nedaug turto, pareiškimai apie atsakovės nemokumą yra neteisingi, nereikšmingi, kadangi nepatvirtina atsakovės nesąžiningumo ar kitų aplinkybių, kaip prielaidų teismo sprendimo neįvykdymo rizikai konstatuoti.

21IV.

22Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

234.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

255.

26Skolininkė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus, t. y. 2017 m. finansinės atskaitomybės dokumentus, Valstybinio socialinio draudimo bei Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenis.

276.

28CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagristai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Kadangi šiuo atveju teismas kreditorės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėjo nepranešęs skolininkei, todėl apeliacinės instancijos teismas priima pateiktus įrodymus ir juos vertina (CPK 314 straipsnis, 338 straipsnis).

297.

30Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino kreditorės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

318.

32Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra tik numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

339.

34Nagrinėjamu atveju, skolininkė teigia, kad teismas neatliko preliminarais reikalavimo pagrįstumo vertinimo, taip pat padarė neteisingą išvadą dėl atsakovės sunkios turtinės padėties, taikė laikinąsias apsaugos priemones nenustatęs aplinkybių, patvirtinančių galimą atsakovės nesąžiningumą, t. y. nesant prielaidų teismo sprendimo neįvykdymo rizikai konstatuoti. Dėl tikėtino pareiškimo pagrįstumo

3510.

36Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje byla nėra nagrinėjama iš esmės; atliekant preliminarų ieškinio pagrįstumo vertinimą, teismas netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų. Teismo atliekamas prima facie ieškinyje (pareiškime) išdėstytų teisinių ir faktinių argumentų vertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais, kai jau ieškinio (pareiškimo) priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo.

3711.

38Visų pirma, pažymėtina, kad vien faktas, kad teismas nenurodė aplinkybių dėl preliminaraus pareiškimo vertinimo, nereiškia, jog jo neatliko. Be to, šiuo atveju svarbu įvertinti ir tai, kad kreditorė laikinąsias apsaugos priemones prašė taikyti, siekdama užtikrinti būsimo teismo įsakymo įvykdymo užtikrinimą. Kreditorė įvykdė CPK 433 straipsnio 1 dalies 6 punkto reikalavimą pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo nurodyti reiškiamą reikalavimą ir jo faktinį pagrindą, taip pat įrodymus, kuriais galima pagrįsti reiškiamą reikalavimą (t. y. nurodė, jog pareiškimas kildinamas iš 2016-12-07 Narystės sutarties Nr. 2016-4, taip pat grindžiamas 2016-12-07, 2016-12-07, 2017-04-05, 2014-05-14 visuotinio narių susirinkimo protokolais, PVM sąskaitomis faktūromis Nr. N201809, Nr. N201816, Nr. N201823, LIP000001392, Nr. LIP000001395, Nr. LIP000001401, Nr. LIP000001408, Nr. LIP000001416, Nr. LIP000001431). Minėto straipsnio 3 dalis numato, kad prie pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo jokie įrodymai nepridedami. Akivaizdu, kad reikalavimas dėl atitinkamų piniginių lėšų priteisimo, remiantis paminėtais dokumentais, yra galimas, o kaip minėta, patys įrodymai prie pareiškimo neturi būti pateikiami, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad skundžiama nutartis yra neteisėta, netinkamai įvertinus kreditorės pareikšto reikalavimo tikėtiną pagrįstumą ar jo neatlikus (juolab, teismas tą pačią dieną priėmė teismo įsakymą, kuriuo kreditorės reikalavimai buvo patenkinti). Dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo neįvykdymui

3912.

40Apeliantė atskirajame skunde taip pat teigia, jog nėra grėsmės, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

4113.

42Teismų praktikoje preziumuojama, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-905/2009; 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-783/2012). Žinoma, ši prezumpcija nėra absoliuti ir per se (pats savaime) nesudaro pagrindo automatiškai taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes teismas kiekvienu atveju privalo vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ieškovo reikalavimo suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, įsipareigojimais kreditoriams ir pan., yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-879/2014; 2008 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-920/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; ir kt.). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad taikant ieškinio sumos prezumpciją įrodinėjimo našta perkeliama atsakovui, t. y. būtent jis turi pagrįsti, kad ieškinio suma atsakovui nėra reikšminga, o turtinė padėtis eliminuoja grėsmę dėl būsimo teismo sprendimo neįvykdymo (CPK 12, 178 straipsniai) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-874-943/2016, 2016 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1456-196/2016).

4314.

44Nagrinėjamu atveju, skolininkė teigia, kad teismas netinkamai įvertino pateikto balanso už 2017 metus duomenis; taip pat su atskiruoju skundu pateikė įrodymus, kad nėra skolinga Sodrai bei VMI, įmonėje dirba 32 darbuotojai.

4515.

46Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje buvusius bei naujai skolininkės pateiktus duomenis, neturi pagrindo nesutikti su paminėtais apeliantės argumentais.

4716.

48Kaip ir nurodyta atskirajame skunde, iš 2017 m. UAB „Consilium Optimum“ sutrumpinto balanso matyti, kad 2017 m. pabaigoje skolininkė turėjo 1 003 268 Eur turto, iš kurio ilgalaikis turtas - 141 558 Eur, ir 738 492 Eur vertės įsipareigojimų, iš kurių po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 341 934 Eur. Be to, pagal apeliantės pridėtą Pelno (nuostolio) ataskaitą, įmonė 2017 metais dirbo pelningai (grynasis pelnas – 142 743 Eur), pardavimo pajamos siekė 1 106 926 Eur. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, vertinant, ar 13 892,22 Eur reikalavimo suma skolininkei yra didelė, reikšmingi ir pateikti duomenys, jog įmonėje dirba 32 darbuotojai, įsiskolinimų valstybinio socialinio draudimo fondui, valstybės biudžetui, įmonė neturi. Įvertinęs išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog iš byloje esančių įrodymų nebuvo pagrindo išvadai, kad kreditorės reikalavimo suma skolininkei yra didelė ir ji didina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

4917.

50Pažymėtina ir tai, kad šiuo metu aktualiausioje Lietuvos apeliacinio teismo laikinųjų apsaugos priemonių instituto normų taikymo bei aiškinimo praktikoje yra pasisakoma, kad nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti ar netaikyti laikinąsias apsaugos priemones; laikinųjų apsaugos priemonių taikymas savaime nesukuria materialinių vertybių, o tik padeda išsaugoti atsakovo turtą iki ginčo išsprendimo iš esmės; vien didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Todėl laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra duomenų apie atsakovo nesąžiningumą, pavyzdžiui, kad atsakovas ketina paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti ir panašūs atvejai (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-27-407/2016; 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje 2-28-407/2016; 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2016 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1084-464/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016, 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1190-196/2018 ir kt.).

5118.

52Nagrinėjamu atveju, kreditorė atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė, argumentų dėl galimo skolininkės nesąžiningumo nenurodė. Tokie duomenys nenurodyti ir prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Be to, Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko (toliau – ir Liteko) duomenimis nustatyta, kad skolininkė pateikė prieštaravimus dėl kreditoriaus pareiškimo, t. y. nesutinka su reiškiamu reikalavimu. Šios aplinkybės leidžia pagrįstai manyti, kad skolininkė su kreditore neatsiskaito ne dėl savo turtinės padėties.

5319.

54Kiti atskirojo skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų nepasisakytina. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantės pateikti įrodymai bei argumentai paneigė didelės ieškinio (pareiškimo) sumos prezumpciją bei grėsmę, kad teismo sprendimo įvykdymas, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, todėl yra pagrindas atskirąjį skundą tenkinti, panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį bei klausimą išspręsti iš esmės – kreditorės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkės atžvilgiu atmesti (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas, CPK 338 straipsnis).

55Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

56Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – kreditorės Lietuvos interneto paslaugų teikėjų asociacijos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kreditorė pateikė teismui pareiškimą, prašydama išduoti teismo įsakymą... 7. II.... 8. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 2.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi tenkino... 11. III.... 12. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. 3.... 14. Skolininkė UAB „Consilium Optimum“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 15. 3.1.... 16. Teismas nevertino ieškovo pareiškimo tikėtino pagrįstumo klausimo. Pasak... 17. 3.2.... 18. Teismas neteisingai vertino ieškovės į bylą pateiktus įrodymus ir... 19. 3.3.... 20. Ieškovė atsakovės nesąžiningumo neįrodinėjo ir tikėtinų duomenų, kad... 21. IV.... 22. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 23. 4.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 25. 5.... 26. Skolininkė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus, t. y. 2017 m.... 27. 6.... 28. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 29. 7.... 30. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios... 31. 8.... 32. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje... 33. 9.... 34. Nagrinėjamu atveju, skolininkė teigia, kad teismas neatliko preliminarais... 35. 10.... 36. Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje byla nėra... 37. 11.... 38. Visų pirma, pažymėtina, kad vien faktas, kad teismas nenurodė aplinkybių... 39. 12.... 40. Apeliantė atskirajame skunde taip pat teigia, jog nėra grėsmės, jog... 41. 13.... 42. Teismų praktikoje preziumuojama, kad teismo sprendimo įvykdymas gali... 43. 14.... 44. Nagrinėjamu atveju, skolininkė teigia, kad teismas netinkamai įvertino... 45. 15.... 46. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje buvusius bei naujai... 47. 16.... 48. Kaip ir nurodyta atskirajame skunde, iš 2017 m. UAB „Consilium Optimum“... 49. 17.... 50. Pažymėtina ir tai, kad šiuo metu aktualiausioje Lietuvos apeliacinio teismo... 51. 18.... 52. Nagrinėjamu atveju, kreditorė atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė,... 53. 19.... 54. Kiti atskirojo skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų... 55. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies... 56. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutartį panaikinti...