Byla e2-694-330/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 19 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, priimtos civilinėje byloje Nr. eB2-2205-577/2015 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“, uždarosios akcinės bendrovės „Igis prekyba“, uždarosios akcinės bendrovės „Elrija“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus, uždarosios akcinės bendrovės „RG Consulting“, Statoil Fuel & Retail Lietuva, uždarosios akcinės bendrovės, V. G., K. G., A. L., S. N. ir R. V. pareiškimus dėl bankroto bylos atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „REFFO“ iškėlimo; trečiasis asmuo – P. D..

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „REFFO“.

5UAB „Noble Group“, UAB „Elrija“, UAB „RG Consulting“, VSDFV Vilniaus skyrius, Statoil Fuel & Retail Lietuva, UAB, UAB „Igis prekyba“ nurodė, kad jie yra atsakovo kreditoriai. Prašė iškelti atsakovui bankroto bylą dėl nemokumo. P. D., V. G., K. G., A. L., R. V., S. N. ir R. V. nurodė, kad jie yra UAB „REFFO“ darbuotojai, taip prašė iškelti atsakovui bankroto bylą, nurodė, kad atsakovas jiems yra skolingas neišmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas. UAB „Noble Group“ atsakovo bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, UAB „Elrija“ – UAB „Nemokumo sprendimai“, UAB „RG Consulting“ – UAB „Viva Lex“, VSDFV Vilniaus skyrius – S. L., Statoil Fuel & Retail Lietuva, UAB – UAB „Nemokumo sprendimai“, P. D. – UAB „Audata“, V. G., K. G., A. L., R. V., S. N. ir R. V. – UAB „JURCONSULT GROUP“, UAB „Igis prekyba“ – J. S..

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 19 d. nutartimi atsakovui UAB „REFFO“ iškėlė bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „JURCONSULT GROUP“.

8Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo gauti ir bankroto administratoriaus kandidatūros suderintos iki Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2015 m. sausio 1 d. redakcijos įsigaliojimo, todėl skirdamas bankroto administratorių teismas vadovavosi iki šios įstatymo redakcijos įsigaliojimo galiojusia tvarka. Teismas sprendė, kad visi administruoti siūlomi kandidatai atitinka įstatymo reikalavimus, tačiau pagal veiklos rezultatus (vykdomų ir užbaigtų administravimo procedūrų skaičių) maksimaliai sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų vykdymą užtikrintų UAB „JURCONSULT GROUP“ paskyrimas. Teismas svarbia aplinkybe laikė tai, kad šį bankroto administratorių paskirti siūlė bankrutuojančios įmonės darbuotojai.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Ieškovas UAB „Noble Group“ atskiruoju skundu prašo panaikinti nutarties dalį, kuria UAB „REFFO“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „JURCONSULT GROUP“ ir išspręsti klausimą iš esmės – administratoriumi paskirti UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismo parinkta administratoriaus kandidatūra sukelia abejonių dėl jos galimo šališkumo.
  2. Pirmosios instancijos teismas nemotyvavo, kodėl kitų administratorių kandidatūros yra netinkamos.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria atsakovo UAB „REFFO“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „JURCONSULT GROUP“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šis klausimas sprendžiamas vadovaujantis ieškovo UAB „Noble Group“ atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrinant, ar nėra absoliučių skundžiamos nutarties (jos dalies) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamu atveju nenustatyta.

13Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirta UAB „JURCONSULT GROUP“, keistina, nes teismas nenurodė kitų pasiūlytų administratoriaus kandidatūrų atmetimo priežasties, o ta aplinkybė, jog teismas administratoriumi paskyrė įmonės darbuotojų pasiūlytą kandidatą, sukelia abejones dėl šio administratoriaus galimos šališkos veiklos.

14Pagal skundžiamos nutarties priėmimo metu galiojusios redakcijos ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. ĮBĮ taip pat buvo įtvirtinta, kad tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę.

15Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje praktikoje laikomasi pozicijos, jog konkrečiam bankroto administratoriui jau esant paskirtam ir apeliacine tvarka vertinant jo parinkimo teisėtumą, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2006/2014; 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1163/2014; 2013 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1011/2013; 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 2-762/2013; 2012 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1742/2012; 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-939/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-896/2012; kt.).

16Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje apeliantas nenurodė pagrįstų argumentų ir neteikė objektyvių duomenų, leidžiančių suabejoti paskirto administratoriaus nešališkumu. Apeliantas taip pat neginčijo pirmosios instancijos teismo padarytos išvados dėl paskirto administratoriaus atitikimo kitiems ĮBĮ nustatytiems reikalavimams. Nesutikti su nurodyta teismo išvada neturi pagrindo ir apeliacinės instancijos teismas. Apeliacinis teismas vertina kaip deklaratyvią prielaidą apelianto argumentą, kad abejonių dėl paskirtojo administratoriaus nešališkumo esą kelia ta aplinkybė, jog šią kandidatūrą pasiūlė keli bankrutuojančios įmonės darbuotojai. Teismo įsitikinimu, tokia prielaida nėra pakankama galimam administratoriaus šališkumui konstatuoti. Apeliantas, nurodydamas, kad tokiu būdu bus paisoma tik dalies kreditorių (įmonės darbuotojų, pasiūliusių šią administratoriaus kandidatūrą) interesų, nepagrindė teiginių, jog minėtų kreditorių finansiniai reikalavimai yra didžiausi, neįrodė ir konkrečių duomenų, pagrindžiančių šių kreditorių bei administratoriaus sąsajas. Kita vertus, net ir pasitvirtinus prielaidai, kad įmonės darbuotojai yra didžiausi kreditoriai, tai nelemia apskųstosios nutarties dalies neteisėtumo ir pagrįstos tikimybės, jog tokių kreditorių paskirtas administratorius nebejotinai veiks išskirtinai jį pasiūliusių kreditorių interesais.

17Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat ne kartą pasisakyta, kad kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų visų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012; 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013). Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinės vieta, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros, ir pan., yra fakultatyvieji (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-235/2014; 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1300/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1893/2013; 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1974/2013; 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2013; kt.). Taigi tik administratoriaus galimo šališkumo pagrįstas konstatavimas yra pakankamas pagrindas keisti jau paskirtą administratorių. Savo ruožtu, visi kiti vertinimo kriterijai laikytini pagalbiniais, papildomais (padedantys teismui įgyvendinti jam nustatytą administratoriaus parinkimo diskrecijos teisę), nei vienas iš jų negali suteikti savaiminį prioritetą administratoriui ir visi tokie fakultatyvieji kriterijai gali būti vertinami tik konkrečios bylos aplinkybių kontekste.

18Kaip matyti iš apskųstos nutarties turinio, pirmosios instancijos teismas sprendė, jog visos siūlomų administratorių kandidatūros yra tinkamos, tačiau skirdamas UAB „JURCONSULT GROUP“ kandidatūrą teismas įgyvendino jam numatytą administratoriaus parinkimo diskrecijos teisę. Todėl ta aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas, nutartyje aiškiai nurodęs konkretaus administratoriaus pasirinkimo priežastis, papildomai neišdėstė kitų administratorių kandidatūrų atmetimo motyvų, nelaikytina pakankamu pagrindu naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą nutartį, nes procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui (nutarčiai) panaikinti tik tuomet, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Kita vertus, tai, jog teismo nutartyje nepasisakyta dėl kitų administratorių veiklos rodiklių, nereiškia, jog jie nebuvo teismo vertinti. Savo ruožtu apeliantas nenuginčijo paskirto administratoriaus nešališkumo ir / ar atitikimo ĮBĮ reikalavimams bei neįrodė, jog jo siūlomas administratorius yra tinkamesnis vykdyti UAB „REFFO“ bankroto procedūras. Kaip jau buvo ne kartą išaiškinta Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, skaidri ir sklandi bankroto proceso eiga didžiąja dalimi priklauso nuo to, kaip griežtai administratorius laikosi ĮBĮ reikalavimų, t. y. nuo jo pareigingumo, aktyvumo, gebėjimo derinti neretai itin skirtingus procese dalyvaujančių asmenų interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1731/2014). Tikroji padėtis, t. y. administratoriaus kompetentingumas, pareigingumas ir pan., paaiškės tik konkrečios įmonės bankroto procedūrų vykdymo eigoje. Būtent dėl šios priežasties ĮBĮ nustato kreditorių teisę kreiptis dėl paskirto administratoriaus atstatydinimo (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

19Kiti apelianto išdėstyti argumentai taip pat nesudaro pagrindo tenkinti atskirąjį skundą. Teismas pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).

20Išdėstytų motyvų pagrindu daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, teisingai nustatė faktines aplinkybes, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Apeliacinis teismas konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju nenustačius ĮBĮ aptartų aplinkybių, kurioms esant UAB „JURCONSULT GROUP“ negalėtų vykdyti BUAB „REFFO“ bankroto administratoriaus pareigų, nėra pagrindo naikinti arba keisti pirmosios instancijos teismo nutartį.

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 19 d. nutarties dalį, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „REFFO“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „JURCONSULT GROUP“, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „REFFO“.... 5. UAB „Noble Group“, UAB „Elrija“, UAB „RG Consulting“, VSDFV... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 19 d. nutartimi atsakovui UAB... 8. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog pareiškimai dėl bankroto bylos... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Ieškovas UAB „Noble Group“ atskiruoju skundu prašo panaikinti nutarties... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria atsakovo UAB... 13. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria... 14. Pagal skundžiamos nutarties priėmimo metu galiojusios redakcijos ĮBĮ 10... 15. Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje praktikoje laikomasi pozicijos, jog... 16. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje apeliantas nenurodė pagrįstų... 17. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat ne kartą pasisakyta, kad kai... 18. Kaip matyti iš apskųstos nutarties turinio, pirmosios instancijos teismas... 19. Kiti apelianto išdėstyti argumentai taip pat nesudaro pagrindo tenkinti... 20. Išdėstytų motyvų pagrindu daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 22. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 19 d. nutarties dalį, kuria atsakovo...