Byla B2-2140-436/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Akstė“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo UAB „Akstė“ direktoriaus M. P. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Akstė“, ir

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2014 m. birželio 13 d. yra priimtas ieškovo UAB „Akstė“ direktoriaus M. P. pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Akstė“. Pareiškime nurodoma, kad bendrovės pagrindinė veikla – kėbulo dalių bei žibintų prekyba. Pasaulinė ekonominė krizė atsiliepė bendrovės veiklai, todėl šiai dienai bendrovė yra nemoki. Pareiškimo teismui pateikimo metu bendrovės balanse apskaitomo turto buvo už 4.682.155 Lt, tuo tarpu mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 6.604.563 Lt. Bendrovės pradelstų įsipareigojimų yra 3.000.544,43 Lt, t.y. daugiau kaip puse į balansą įrašyto turto vertės. Bendrovė negali ir ateityje negalės atsiskaityti su kreditoriais, todėl atsakovei keltina bankroto byla. Bankroto administratoriumi prašo skirti juridinį asmenį UAB „Insolvensa“. Pateikė teismui administratoriaus teikti bankroto administravimo paslaugas, sutikimą, deklaraciją dėl šio administratoriaus atitikties teisės aktų reikalavimams, administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą.

3Bendraieškis UAB „Limarko jūrų agentūra“ taip pat prašo iškelti bankroto bylą UAB „Akstė“. Pareiškėjas nurodė, kad šiai dienai atsakovės skola pareiškėjui yra 46.830,16 Lt. Atsakovė iki šiol su pareiškėju nėra atsiskaičiusi, todėl mano, kad atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla. Atsakovo administratoriumi prašo paskirti UAB „Mokumo valdymo sprendimai“. Pateikė teismui sutikimą administruoti įmonę, leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, deklaraciją dėl šio administratoriaus atitikties teisės aktų reikalavimams, administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą.

4Bendraieškis „KUEHNE + NAGEL, UAB taip pat prašo iškelti bankroto bylą UAB „Akstė“. Pareiškėjas nurodė, kad šiai dienai atsakovės skola pareiškėjui yra 46.005,86 Lt. Atsakovė iki šiol su pareiškėju nėra atsiskaičiusi, todėl mano, kad atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla. Atsakovo administratoriumi prašo paskirti UAB „Kirkiliavas“. Pateikė teismui sutikimą administruoti įmonę, leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, deklaraciją dėl šio administratoriaus atitikties teisės aktų reikalavimams, administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą.

5Bankroto byla uždarajai akcinei bendrovei „Akstė“ keltina.

6Dėl įmonės nemokumo nustatymo.

7Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Teismas, spręsdamas klausimą, ar įmonei keltina bankroto byla, ir vertindamas jos (ne) mokumo klausimą, prioritetą turėtų teikti reabilitaciniam tikslui, todėl bankroto byla turi būti keliama tik tada, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Tačiau pradedant šį procesą, tai yra sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, būtina nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė iš tiesų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Agrokoncerno grūdai“ v. ŽŪB ,,Žvirblonių“, bylos Nr. 2-887/2008). Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra objektyvios prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą daryti išvadą, jog įmonė faktiškai yra nemoki. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Pradelstais įsipareigojimais pripažįstami tie įsipareigojimai, kuriems įvykdyti yra suėjęs terminas, tačiau įstatymas nenustato jokio termino, kiek turėtų būti pradelstas įsiskolinimų vykdymas, todėl svarbu nustatyti, ar įsipareigojimai iš tiesų yra pradelsti ir ar pradelstų įsipareigojimų dalis viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Taigi teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki. Tuo atveju, jei ištyrus pateiktus ir teismo išsireikalautus įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus paaiškėja, jog įmonė turi pakankamai turto finansiniams įsipareigojimams įvykdyti, ir nėra sąlygų įmonės nemokumui konstatuoti, teismas privalo atsisakyti skolininkui iškelti bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-483/2013).

8Iš įmonės vadovo teismui pateikto 2013 m. gruodžio 31 d. balanso (1 t., b. l. 15–16) duomenų nustatyta, kad UAB „Akstė“ balansinė turto vertė praėjusiais finansiniais metais buvo14.172.610 Lt, kurį sudarė ilgalaikis turtas 430.120 Lt vertės ir trumpalaikis turtas – 13.742.490 Lt vertės. Praėjusiais finansiniais metais įmonės patyrė 812.458 Lt nuostolių. 2013 metų balanso duomenimis bendrovės finansiniai įsipareigojimai kreditoriams siekė – 9.661.260 Lt, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 9.617.155 Lt. Einamaisiais 2014 metais atsakovės turtas ženkliai sumažėjo ir pareiškimo pateikimo teismui dieną balansinė turto vertė siekė 4.682.155 Lt, tame tarpe ilgalaikis turtas – 369.234 Lt, trumpalaikis – 4.312.924 Lt. Einamųjų metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 6.604.463 Lt, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 6.560.458 Lt. (1 t., b. l. 44–45). Per einamųjų metų pirmą ketvirtį bendrovė patyrė 6.433.758 Lt dydžio nuostolius (1 t., b. l. 43). Ieškovo nurodymu, pradelsti įsipareigojimai kreditoriams yra 3.000.544,43 Lt. Tai reiškia, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija daugiau kaip pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Iš viešai prieinamų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų matyti, jog atsakovė įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui neturi.

9Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, į tai, kad UAB „Akstė“ laiku neatsiskaito su kreditoriais, pradelsti įmonės įsiskolinimai viršija pusę jos turimo turto, leidžia daryti išvadą, kad tokia UAB „Akstė“ būsena atitinka LR įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką.

10Nustatęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 2 punktuose nurodyti pagrindai iškelti UAB „Akstė“ bankroto bylą, t.y., įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, yra nemoki.

11Dėl administratoriaus kandidatūros.

12ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, jog priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų didele dalimi priklauso visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis, 3 dalis). Bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis, 4 dalis). Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę.

13Teismui yra pasiūlytos kelios potencialios bankroto administratoriaus kandidatūros. Ieškovas pasiūlė administratoriumi skirti juridinį asmenį UAB „Insolvensa“, kurio kandidatūra atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus - turi LR Ūkio ministerijos išduotą leidimą, suteikiantį teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (1 t., b. l. 8), apsidraudė profesinę civilinę atsakomybę (1 t., b. l. 10), sutinka teikti UAB „Akstė“ bankroto administravimo paslaugas (1 t., b. l. 6), pateikta deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams (1 t., b. l. 7). Ši administratoriaus kandidatūra yra suderinta su LR Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (1 t., b. l. 182).

14Bendraieškis UAB „Limarko jūrų agentūra“ atsakovės bankroto administratoriumi prašo paskirti UAB „Mokumo valdymo sprendimai“, kurio kandidatūra atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus - turi LR Ūkio ministerijos išduotą leidimą, suteikiantį teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (1 t., b. l. 171, 173), apsidraudė profesinę civilinę atsakomybę (1 t., b. l. 174), sutinka teikti UAB „Akstė“ bankroto administravimo paslaugas (1 t., b. l. 171), pateikta deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams (1 t., b. l. 172). Ši administratoriaus kandidatūra yra suderinta su LR Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos.

15Bendraieškis „KUEHNE + NAGEL, UAB atsakovės bankroto administratoriumi prašo paskirti UAB „Kirkiliavas“, kurio kandidatūra atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus - turi LR Ūkio ministerijos išduotą leidimą, suteikiantį teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (2 t., b. l. 7), apsidraudė profesinę civilinę atsakomybę (2 t., b. l. 6 antra pusė), sutinka teikti UAB „Akstė“ bankroto administravimo paslaugas (2 t., b. l. 8), pateikta deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams (2 t., b. l. 6). Ši administratoriaus kandidatūra yra suderinta su LR Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos.

16Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013; kt.). Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina tai, kad nešališkumas turi būti įvertintas tiek subjektyviuoju, tiek objektyviuoju aspektais. Subjektyvusis nešališkumas reiškia tai, kad nė vienas subjektas neturi turėti išankstinio nusistatymo ir / ar būti tendencingas, o vertinant nešališkumą objektyviuoju kriterijumi, turi būti nustatyta realių faktų, sukeliančių abejonių nešališkumu. Sprendžiant, ar priežastis abejoti tam tikro subjekto nešališkumu yra pagrįsta, byloje dalyvaujančių asmenų išreikšta abejonė yra svarbi, bet ne lemiama. Lemiamą reikšmę turi tai, ar nuogąstavimas gali būti laikomas objektyviai pagrįstu. Tuo tarpu nesuinteresuotumas reiškia, kad byloje dalyvaujantys asmenys neturi turėti nei materialinio teisinio, nei procesinio teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi, t. y. siekti, jog teismo sprendimas, kuris bus priimtas konkrečioje byloje, turėtų tiesioginę įtaką tik tam tikrų asmenų tam tikroms materialinėms teisėms bei pareigoms, kad teismas priimtų sprendimą, atitinkantį tik jų tam tikrus interesus. Be kita ko, akcentuotina ir tai, kad sprendžiant klausimą dėl tam tikrų bankroto administratorių kandidatūrų paskyrimo, teismas turi išsiaiškinti, ar bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinės vieta, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros ir pan., yra fakultatyvieji (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-235/2014; 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1300/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1893/2013; 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1974/2013; 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2013; kt.). Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012; 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013, Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1317/2014).

17Nagrinėjamu atveju, visos pasiūlytos bankroto administratorių kandidatūros atitinka teisės aktų reikalavimus. Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių subjektų, jis iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas, nuo jo veiksmų, jo sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių ir skolininko interesų apgynimas, bankroto procese siekiamų tikslų įgyvendinimas. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių. Nagrinėjamu atveju ieškovas, įmonės, kuriai keliama bankroto byla, vadovas pasiūlė UAB „Akstė“ bankroto administratoriumi skirti UAB „Insolvensa“. Atsižvelgiant į tai, kad įmonės, kuriai iškeliama bankroto byla, vadovas bei savininkas (savininkai) turi didžiausią teisinį suinteresuotumą tos įmonės bankroto bylos baigtimi, teismų praktikoje susiformavo taisyklė, kad atsakovo bankroto administratoriumi paprastai turėtų būtų paskirtas ne atsakovo vadovo ar savininko pasiūlytas asmuo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1616/2011, 2011 m. birželio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1822/2011, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2222/2011, 2012 m. gegužės 31 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1231/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civ. byloje 2-1593/2012, Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta c.b. Nr. 2-2267/2013). Taigi, atsižvelgus į suformuotą teismų praktiką bei siekiant išvengti teisinio suinteresuotumo įmonės bankroto bylos baigtimi, ieškovo, UAB „Akstė“ vadovo pasiūlyta bankroto administratoriaus kandidatūra UAB „Insolvensa“ administruoti BUAB „Akstė“ neskirtina.

18Bendraieškis UAB „Limarko jūrų agentūra“ pateikė teismui rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodo, jog kito bendraieškio „KUEHNE + NAGEL, UAB pasiūlyta bankroto administratoriaus kandidatūra UAB „Kirkiliavas“ negali būti paskirta administruoti UAB „Akstė“, kadangi šis administratorius netinkamai vykdė savo, kaip bankroto administratoriaus pareigas, kitoje bankroto byloje. Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad Kauno apygardos teismas 2007 m. birželio 18 d. iškėlė bankroto bylą UAB „Saulės lietus“, bankroto administratoriumi buvo paskirtas UAB „Kirkiliavas“. 2009 m. spalio 22 d. teismo sprendimo pagrindu ši įmonė buvo išregistruota iš juridinių asmenų registro. 2011 m. lapkričio 11 d. į Kauno apygardos teismą kreipėsi vienas iš BUAB „Saulės lietus“ kreditorių UAB „Piliuona“ su ieškiniu dėl skolos priteisimo iš atsakovės UAB „Pegama“, tretieji asmenys UAB „Kirkiliavas“, Danske Bank A/S Lietuvos filialas. Kauno apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 4 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1119-601/2012 ieškinį patenkino ir priteisė iš atsakovo UAB „Pegama“ bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos UAB „Saulės lietus“ kreditorių naudai 2.147.621,56 Lt skolos, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2011-11-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei pakirstė iš atsakovo UAB „Pegama“ priteistą skolą UAB „Saulės lietus“ kreditoriams, laikantis UAB „Saulės lietus“ bankroto byloje Nr. B2-856-601/2007 Kauno apygardos teisme nustatyto kreditorių reikalavimo tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo, pavedant šį procesą atlikti ir kreditoriams skolos išieškojimo procese atstovauti, lėšų išieškojimą organizuoti bei administruoti bankroto administratoriui UAB „Viresita“. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutartimi prieš tai minėtas teismo sprendimas paliktas galioti. Taigi, iš to, kas išdėstyta galima daryti išvadą, kad bankroto administratorius UAB „Kirkiliavas“, administruodamas kitą įmonę, į debitorių sąrašą neįtraukė UAB „Pegama“, kurios skola bankrutuojančiai įmonei buvo virš 2 mln. litų, todėl sutiktina su argumentu, jog UAB „Kirkilavas“ administravo įmonę aplaidžiai, nesiekė apginti bendrovės kreditorių interesus.

19Esant nustatytoms aplinkybėms, nors UAB „Kirkiliavas“ neturi drausminių nuobaudų, tačiau teismui kyla abejonės dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus UAB „Kirkiliavas“ kandidatūros sugebėjimo maksimaliai užtikrinti visų kreditorių interesus, todėl teismas šią kandidatūrą atmeta.

20Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus motyvus, teismų praktikoje suformuotus Įmonių bankroto įstatymo nuostatų išaiškinimus dėl tinkamos bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo kriterijų, darytina išvada, kad bankrutuojančios UAB „Akstė“ bankroto administratoriumi skirtina UAB „Mokumo valdymo sprendimai“. Teismo vertinimu, ši administratoriaus kandidatūra tinkamai užtikrins visų kreditorių interesus.

21Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu,

Nutarė

22Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Akstė“ (juridinio asmens kodas 132841756, buveinės adresas taikos per. 139A, Kaunas) bankroto bylą.

23Paskirti UAB „Akstė“ administratoriumi UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ (juridinio asmens kodas 120943066, registracijos adresas Konstitucijos per. 12-24, LT-09308 Vilnius, el. paštas nemokumas@inbox.lt, tel./faks. 852138063, interneto tinklalapis www.mokumovaldymas.lt, asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas sąrašo Nr. B-JA113).

24Areštuoti UAB „Akstė“ (juridinio asmens kodas 132841756) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

25Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

26Nustatyti, kad UAB „Akstė“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

27Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto areštų aktų registro tvarkytojui, juridinių asmenų registrui, antstoliams, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, pareiškėjui, atsakovei bei administratoriui.

28Pavesti administratoriui UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

29Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 2. Kauno apygardos teisme 2014 m. birželio 13 d. yra priimtas ieškovo UAB... 3. Bendraieškis UAB „Limarko jūrų agentūra“ taip pat prašo iškelti... 4. Bendraieškis „KUEHNE + NAGEL, UAB taip pat prašo iškelti bankroto bylą... 5. Bankroto byla uždarajai akcinei bendrovei „Akstė“ keltina.... 6. Dėl įmonės nemokumo nustatymo.... 7. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti Įmonių bankroto įstatymo (toliau... 8. Iš įmonės vadovo teismui pateikto 2013 m. gruodžio 31 d. balanso (1 t., b.... 9. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, į tai, kad UAB „Akstė“ laiku... 10. Nustatęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra Įmonių bankroto... 11. Dėl administratoriaus kandidatūros.... 12. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, jog priėmęs nutartį... 13. Teismui yra pasiūlytos kelios potencialios bankroto administratoriaus... 14. Bendraieškis UAB „Limarko jūrų agentūra“ atsakovės bankroto... 15. Bendraieškis „KUEHNE + NAGEL, UAB atsakovės bankroto administratoriumi... 16. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant... 17. Nagrinėjamu atveju, visos pasiūlytos bankroto administratorių kandidatūros... 18. Bendraieškis UAB „Limarko jūrų agentūra“ pateikė teismui rašytinius... 19. Esant nustatytoms aplinkybėms, nors UAB „Kirkiliavas“ neturi drausminių... 20. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus motyvus, teismų praktikoje... 21. Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi,... 22. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Akstė“ (juridinio asmens kodas... 23. Paskirti UAB „Akstė“ administratoriumi UAB „Mokumo valdymo sprendimai“... 24. Areštuoti UAB „Akstė“ (juridinio asmens kodas 132841756) nekilnojamąjį... 25. Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 26. Nustatyti, kad UAB „Akstė“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų... 27. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto areštų aktų... 28. Pavesti administratoriui UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ atlikti kitus... 29. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...