Byla 2-933-798/2019
Dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Arnitus“ iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Arnitus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų J. L. F. (F.) ir I. L. ieškinį dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Arnitus“ iškėlimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėjai J. L. F. (F.) ir I. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB arba bendrovė) „Arnitus“. Nurodė, kad pareiškėjai ir atsakovė sudarė 2018 m. kovo 15 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 1/2018, pagal kurią pareiškėjai suteikė bendrovei laikinam naudojimui už užmokestį patalpas, esančias pastate ( - ) (toliau – ir nuomos sutartis). UAB „Arnitus“ pažeidė nuomos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir liko skolinga iš viso 9 153,16 Eur. UAB „Arnitus“ yra nemoki, kadangi negali atsiskaityti su kreditoriais.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

92.

10Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 17 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovei UAB „Arnitus“; bankroto administratore paskyrė V. S..

113.

12Atsakovė nepateikė teismui jokių UAB „Arnitus“ finansinės atskaitomybės dokumentų. Teismas iš valstybės įmonei (toliau – ir VĮ) „Registrų centras“ Juridinių asmenų registrui pateikto 2017 m. balanso duomenų nustatė, jog atsakovės turto vertė sudarė 1 892,00 Eur. Nekilnojamojo turto registro duomenimis, atsakovė nekilnojamojo turto nuosavybės teisėmis neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis, UAB „Arnitus“ priklauso dvi transporto priemonės, kurių dalyvavimas viešajame eisme draudžiamas, abi transporto priemonės yra areštuotos, todėl atsakovė negali šiuo turtu laisvai disponuoti ir iš šio turto bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais. Byloje nėra duomenų apie atsakovės pradelstus įsipareigojimus kreditoriams, tačiau pagal viešai skelbiamus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir VSDFV) bei byloje esančius duomenis, atsakovės pradelsti įsipareigojimai VSDFV sudaro 4 155,30 Eur, o ieškovams – 9 153,16 Eur. Antstolių informacinės sistemos (AIS) duomenimis, atsakovei iškelta 10 vykdomųjų bylų dėl skolų priverstinio išieškojimo, o priverstine tvarka išieškomų atsakovės skolų suma sudaro iš viso 17 101,52 Eur. Taigi, vien teismui žinomi pradelsti įsipareigojimai kreditoriams žymiai viršija į UAB „Arnitus“ balansą įrašyto turto vertę. Teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, įvertinęs pareiškėjų teismui pateiktus argumentus bei duomenis, iš viešųjų registrų gautus duomenis apie bendrovei priklausantį turtą ir turimus įsipareigojimus, padarė išvadą, jog UAB „Arnitus“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

144.

15Atskirajame skunde atsakovė UAB „Arnitus“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Arnitus“ pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus:

164.1.

17apeliantės vadovas yra ne Lietuvos Respublikos pilietis, dėl to iki atstovavimo sutarties sudarymo su advokatu jam buvo sunku suprasti teismo nutarčių reikšmę bei parengti kvalifikuotą atsiliepimą su visais reikiamais duomenimis. Apelianto atstovas su civilinės bylos medžiaga susipažino 2019 m. balandžio 11 d., kai atsiliepimo į ieškinį pateikimo terminas jau buvo praleistas. Apeliantės atstovas buvo pateikęs pirmosios instancijos teismui prašymą atidėti teismo posėdį, nes bendrovė norėjo pateikti balansus už einamus metus, tačiau teismas šio prašymo netenkino ir priėmė skundžiamą nutartį. Todėl UAB „Arnitus“ su atskiruoju skundu teikia įrodymus, patvirtinančius bendrovės mokumą.

184.2.

19Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu bendrovės nemokumo įvertinimu, kadangi nėra jokių objektyvių duomenų, jog pradelsti įsiskolinimai viršija pusę bendrovės balansinės turto vertės, o įsiskolinimas VSDFV nėra pradelstas. Apeliantės pagrindinė veikla vykdoma trečiuosius metus ir visos vykdytos sutartys buvo ir yra pelningos. 2018 m. balanso duomenimis, bendrovė turi 188 150,00 Eur vertės ilgalaikio turto, iš kurio statiniai ir kiti įrenginiai sudaro 91 252,00 Eur, trumpalaikis turtas yra 7 421 Eur vertės, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti skoliniai įsipareigojimai yra 30 921,00 Eur, kurie nėra pradelsti. Bendrovėje dirba 4 darbuotojai ir ginčų dėl mokamų darbo užmokesčių nėra.

204.3.

21UAB „Arnitus“ darė pavedimus pagal nuomos sutartį, tačiau tarp sutarties šalių kilo ginčai ir nesutarimai, įsiplieskė konfliktas, kuris lėmė šios bylos iškėlimą. UAB „Arnitus“ nesutinka su pareiškėjų reikalavimu.

225.

23Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovai J. L. F. ir I. L. prašo skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

246.

25Nurodo, kad apeliantė skolinga ieškovams 9 153,16 Eur nuompinigių, kurių iki šios nesumokėjo, taip pat UAB „Arnitus“ skolinga 4 572,19 Eur kreditorei VSDFV. Apeliantės pateikto balanso duomenys nepatvirtina turimo turto aplinkybių. Siekiant apsaugoti kreditorių interesus, apeliantei keltina bankroto byla.

26Teismas

konstatuoja:

27IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Dėl bylos ribų

297.

30Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. Dėl naujų įrodymų priėmimo

318.

32CPK 314 straipsniu reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme pateikimas. Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui draudžiama. Tačiau šis draudimas nėra absoliutus. Nauji įrodymai gali būti pateikiami, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus arba kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau.

339.

34Lietuvos apeliaciniam teismui pateikti 2018 metų balansas bei pelno (nuostolių) ataskaita, kurie pasirašyti UAB „Arnitus“ direktoriaus S. Z. (S. Z.) ir pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų. Tačiau atsižvelgęs į tai, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis), apeliacinės instancijos teismas priima ir prideda prie bylos apeliantės kartu su atskiruoju skundu pateiktus rašytinius įrodymus, kuriais grindžiamos reikšmingas nagrinėjamai bylai aplinkybės ir jų pateikimas bylos nagrinėjimo neužvilkins, taip pat nėra duomenų, jog UAB „Arnitus“ savo teise nepiktnaudžiauja. Dėl atskirojo skundo netenkinimo

3510.

36Pagal ĮBĮ 3 straipsnio 1 dalies 7 punktą įmonės kreditoriai – tai turintys teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus fiziniai ir juridiniai asmenys, tarp jų ir kiti kreditoriai. Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę kreditorius (kreditoriai) (ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas), kurio pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo pagrindas gali būti įmonės nesumokėjimas už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžinimas kreditų ir nevykdymas kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų (ĮBĮ 4 straipsnio 2 punktas). Teismų praktikoje pripažįstama, kad asmuo, inicijuojantis skolininkui bankroto bylą, turi pareigą nurodyti ir pateikti įrodymus, kurių pagrindu atsiranda jo reikalavimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-154/2008).

3711.

38Iš ieškinio nustatyta, kad kreditoriai J. L. F. ir I. L. 9 153,16 Eur dydžio finansinį reikalavimą UAB „Arnitus“ kildina iš 2018 m. kovo 15 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 1/2018, pagal kurią apeliantė nuo 2018 m. kovo 15 d. iki 2018 m. gruodžio 14 d. liko skolinga ieškovams 7 184,03 Eur nuomos mokestį (nuomos sutarties 7.1 papunktis), 199,25 Eur delspinigių (nuomos sutarties 8.1 papunktis) bei sumokėti 1 769,88 Eur baudą (nuomos sutarties 8.3 papunktis). Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad teisme nėra iškeltos bylos tarp J. L. F., I. L. ir UAB „Arnitus“ dėl skolos pritesimo pagal 2018 m. kovo 15 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 1/2018.

3912.

40Fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai gali inicijuoti įmonei restruktūrizavimo arba bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2009; 2017 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1760-381/2017). Taigi, prievolės faktas sudaro kreditoriams (pareiškėjams) teisę reikalauti iš skolininkės UAB „Arnitus“ įvykdyti prievolę bei reikšti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau bankroto bylos iškėlimo stadijoje ginčijama prievolė negali būti įrankiu, didinančiu skolininkės turimus finansinius įsipareigojimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-812-798/2019). Pagal teismų formuojamą praktiką, esant ginčui dėl įsiskolinimo egzistavimo, asmuo, laikantis save kreditoriumi, turėtų siekti išspręsti ginčą individualioje civilinėje byloje, ir tik nepavykus išieškoti skolos, inicijuoti bankroto bylą skolininkui (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-356/2013). Kreditoriaus kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo laikytinas ultima ratio (lot. paskutine, kraštutine) gynybos priemone, kai išnaudoti visi pažeistų teisių gynimo būdai ir jie nedavė jokio teigiamo efekto, nes bankroto bylos iškėlimas susijęs su neigiamais teisiniais padariniais įmonei – skolininkei, t. y. apribojama jos veikla (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2010).

4113.

42Dėl atskirajame skunde iškelto klausimo dėl J. L. F. bei I. L. finansinio reikalavimo, kildinamo iš nuomos teisinių santykių, pažymėtina jog bankroto bylos iškėlimo stadijoje kreditorių J. L. F. bei I. L. 9 153,16 Eur finansinio reikalavimo pagrįstumas ir teisėtumas nenustatinėjamas (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-186/2005; 2006 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-196/2006). Taip pat pažymėtina, kad bankroto bylos iškėlimas skolininkei negarantuoja kreditoriams labai greito skolos atgavimo, nes po bankroto bylos iškėlimo kreditorių pareikštus reikalavimus patikrina bankroto administratorius, o atveju, kai tarp kreditoriaus ir bankrutuojančios bendrovės kyla ginčas, klausimą dėl pareikšto finansinio reikalavimo pagrįstumo ir teisėtumo sprendžia teismas. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, jog bankroto byloje pareikštas kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialųjį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011).

4314.

44Bankroto byla bendrovei iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) bendrovė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) bendrovė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktai).

4515.

46ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nemokumo būsenai šios normos (pažodinio) taikymo prasme konstatuoti yra būtini du elementai: 1) prisiimtų įsipareigojimų nevykdymas; 2) pradelstų įsipareigojimų ir į balansą įrašyto turto vertės santykis, kad pradelsti įsipareigojimai viršytų pusę tokio turto vertės. Tačiau teisinio nemokumo būsena turi būti aiškinama plačiau, negu pažodžiui yra įtvirtinta aptariamoje teisės normoje. Taigi, klausimas dėl juridinio asmens mokumo ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies ir 8 straipsnio 1 dalies prasme spręstinas, sistemiškai vertinant visus pirmiau nurodytus kriterijus. Juridinio asmens nemokumas sietinas su rimtais finansiniais sunkumais, kuriuos atspindi tokie požymiai: 1) juridinis asmuo nebevykdo įstatuose apibrėžtos veiklos arba vykdoma veikla ilguoju periodu kuria tik nuostolius ir nėra perspektyvų atkurti įprastos veiklos vykdymą ir stabilizuoti padėtį; 2) juridinis asmuo sistemiškai nevykdo savo įsipareigojimų kreditoriams; 3) juridinis asmuo neturi turto, kuris būtų pakankamas kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-105-684/2019).

4716.

48VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro viešai teikiamais duomenimis, UAB „Arnitus“ įregistruota 2016 m. balandžio 8 d.; 2016-04-08–2016-06-21 metų laikotarpiu akcininke buvo UAB „Accounting experts LT“; 2016-04-08–2016-06-23 metų laikotarpiu direktore buvo A. S., nuo 2016 m. birželio 23 d. direktoriaus pareigas eina S. Z. (S. Z.). Juridinių asmenų registro tvarkytojui yra pateikti 2016–2018 metų finansinės atskaitomybės dokumentai (taip pat apeliantės su atskiruoju skundu pateikti 2018 m. finansinės atskaitomybės dokumentai).

4917.

502016 m. balanso, sudaryto 2016-04-08–2016-12-31 metų laikotarpiui, duomenimis, 2016 m. UAB „Arnitus“ turto vertė sudarė 5 968,00 Eur (trumpalaikis turtas), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 3 500,00 Eur. Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, bendrovė 2016 finansinius metus baigė nuostolingai (turėjo 32,00 Eur sąnaudų). 2017 m. balanso, sudaryto 2017-01-01–2017-12-31 metų laikotarpiui, duomenimis, bendrovės turto vertė buvo 1 892,00 Eur (trumpalaikis turtas), per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų UAB „Arnitus“ neturėjo. Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, bendrovė 2018 finansinius metus baigė nuostolingai (turėjo 576,00 Eur nuostolių). 2018 m. balanso, sudaryto 2018-01-01–2018-12-31 metų laikotarpiui, duomenimis, UAB „Arnitus“ turto vertė sudarė 195 571,00 Eur: 188 150,0 Eur ilgalaikis turtas ir 7 421,00 Eur trumpalaikis turtas, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 30 921,00 Eur. Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, bendrovė 2018 finansinius metus baigė pelningai (turėjo 5 454,00 Eur pelno). Taigi, formaliai vertinat visų aptartų balansų duomenis, darytina išvada, jog 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. UAB „Arnitus“ buvo moki, kadangi pradelsti įsipareigojimai neviršijo pusės į jos balansą įrašyto turto vertės.

5118.

52Pagal bendrąją taisyklę faktinė bendrovės mokumo būsena turi būti vertinama pagal aktualius (naujausius) finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinių duomenis, tačiau rėmimasis balanso duomenimis, nustatant bendrovės mokumą (nemokumą), paprastai yra pakankamas, kai nekyla abejonių dėl balanso duomenų patikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2164/2013; 2015 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-678-381/2015; 2015 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1077-241/2015).

5319.

54Palyginus 2017 m. ir 2018 m. balansų duomenis nustatyta, kad 2017 m. balanse nurodyti ataskaitinio laikotarpio duomenys atitinka praėjusio 2016 m. atskaitinio laikotarpio duomenis, o 2018 m. balanse nurodyti atskaitinio laikotarpio duomenys neatitinka praėjusio 2017 m. ataskaitinio laikotarpio duomenų: a) 2017 m. balanse nurodyta, kad 2017 m. ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė turėjo 1 892,00 Eur vertės turto, o 2018 m. balanse nurodyta, jog praėjusiu 2017 m. ataskaitiniu laikotarpiu turto vertė sudarė 33 304,00 Eur, b) 2017 m. balanse nurodyta, kad 2017 m. ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė neturėjo per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų, o 2018 m. balanse nurodyta, jog praėjusiu 2017 m. ataskaitiniu laikotarpiu turėjo 20 082,00 Eur per vienerius metus mokėtiną sumą ir trumpalaikius įsipareigojimus. Taip pat nesutampa: a) nuosavo kapitalo duomenys: 2017 m. ataskaitiniu laikotarpiu turėjo 1 892,00 Eur, o 2018 m. balanse nurodyta, jog praėjusiu 2017 m. ataskaitiniu laikotarpiu turėjo 13 222,00 Eur; b) trumpalaikio turto sumos: 2017 m. ataskaitiniu laikotarpiu turėjo 1 892,00 Eur, o 2018 m. balanse nurodyta, jog praėjusiu 2017 m. ataskaitiniu laikotarpiu turėjo 20 704,00 Eur. Be to, 2017 m. ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė ilgalaikio (materialaus) turto neturėjo, tačiau 2018 m. balanse nurodyta, kad praėjusiu 2017 m. ataskaitiniu laikotarpiu UAB „Arnitus“ turėjo 12 600,00 Eur ilgalaikio (materialaus) turto. Įvertinus 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. pelno (nuostolių) ataskaitų duomenis, nustatyta, jog 2017 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje yra teisingai nurodytos praėjusio 2016 m. ataskaitinio laikotarpio 32,00 Eur sąnaudos, tačiau 2018 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyti praėjusio 2017 m. ataskaitinio laikotarpio duomenys (10 754,00 Eur pelnas) yra visiškai skirtingi 2017 m. atskaitinio laikotarpio duomenimis (576,00 Eur nuostoliai).

5520.

56Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog antstolių informacinės sistemos (AIS) duomenimis, atsakovei iškelta 10 vykdomųjų bylų dėl skolų priverstinio išieškojimo (priverstine tvarka išieškomų atsakovės skolų suma sudaro iš viso 17 101,52 Eur). Apeliacinės instancijos teismui nėra pateiktas kreditorių ir jų pradelstų įsipareigojimų sąrašas, nors UAB „Arnitus“ atstovauja advokatas, todėl akivaizdu, jog apeliantei buvo išaiškinta pareiga, kuri nebuvo įvykdyta pirmosios instancijos teisme, pateikti ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus: bendrovės kreditorių ir skolininkų sąrašus, nurodant jų adresus, įsipareigojimų ir skolų sumas, atsiskaitymo terminus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus ir kt.

5721.

58Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismui yra pateikti tik 2018 finansinių metų atskaitomybės dokumentai, atskirajame skunde formaliai nurodant, jog 2017 m. balanso duomenys yra neteisingi. Jokių pirminių 2017 m. buhalterinės apskaitos dokumentų, galinčių paneigti 2017 m. balanso duomenis (arba patvirtinti UAB „Arnitus“ teiginius, jog 2017 m. balanso duomenys yra neteisingi), nepateikta.

5922.

60Klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne vien formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl mokumo / nemokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, byloje turi būti analizuojamos ir kitos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės: kokį turtą įmonė turi realiai, ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1583/2014).

6123.

62Pagal 2-ąjį verslo apskaitos standarto „Balansas“, patvirtintą Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. VAS-41, 3.1 papunktį įmonės balansas – finansinė ataskaita, kurioje nurodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Ilgalaikio turto dalyje parodomas nematerialusis, materialusis, finansinis ir kitas turtas, kuris atitinka ilgalaikio turto apibrėžimą (21 punktas). Materialusis turtas – materialią formą turintis turtas, kuris naudojamas prekėms gaminti, paslaugoms teikti, valdymo tikslams arba nuomai. Materialiojo turto straipsnyje parodoma žemė, pastatai ir statiniai, mašinos ir įranga, transporto priemonės, kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai, investicinis turtas, už materialųjį turtą sumokėti avansai, vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai (23 punktas). Kito ilgalaikio turto straipsnyje parodomas atidėtojo pelno mokesčio turtas, biologinis turtas ir kitas ilgalaikis turtas, kuris nebuvo parodytas kituose ilgalaikio turto straipsniuose (25 punktas). Taip pat 2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“ 27 punkte nurodyta, kad trumpalaikio turto dalyje parodomos atsargos, per vienus metus gautinos sumos, trumpalaikės investicijos, pinigai ir pinigų ekvivalentai. Atsargų straipsnyje parodomos žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės, nebaigta produkcija ir vykdomi darbai, produkcija, prekės, skirtos perparduoti, biologinis turtas, ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti, už atsargas ir paslaugas sumokėti avansai (28 punktas).

6324.

64Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro duomenimis, UAB „Arnitus“ nekilnojamojo turto nuosavybės teisėmis neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis, UAB „Arnitus“ priklauso dvi transporto priemonės, kurių dalyvavimas viešajame eisme draudžiamas ir abi transporto priemonės yra areštuotos. Apeliacinės instancijos teismui nėra pateikti įrodymai apie materialią formą turintį kitą turtą, taip pat likvidžius statinius ir kitus įrenginius bei įrodymų, pagrindžiančių balansinę kito trumpalaikio turto 7 421,00 Eur dydžio vertę, o taip nėra pateiktas aiškinamasis raštas, kuris pagrįstų balanso duomenis. Dėl to vertintina, jog apeliantės teiginiai, kad šiuo metu bendrovė veikia pelningai, ir apeliantė turi didelės vertės (188 150,00 Eur) ilgalaikį turtą, iš kurio 91 252,00 Eur vertės statiniai ir kiti įrenginiai (materialus turtas), yra neįrodyti. Pagal įrodinėjimo civiliniame procese taisykles teismo procesinis sprendimas negali būti grindžiamas spėjimu ar prielaidomis, o tais atvejais, kai byloje nepakanka įrodymų patvirtinti šalies nurodomoms aplinkybėms, sprendimas priimamas tos šalies nenaudai, kuriai priklauso neįrodytų aplinkybių įrodinėjimo pareiga (negatyvusis įrodinėjimo pareigos aspektas) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1140-823/2018; Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1140-823/2018; 2018 m. rugpjūčio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1189-798/2018).

6525.

66Atskirajame skunde teigiama, kad skola kreditorei VSDFV yra išdėstyta ir nėra pradelsta, tačiau šiai aplinkybei pagrįsti įrodymų nepateikta (CPK 178 straipsnis). Kadangi teismas turinčiose viešąjį interesą bylose turi teisę ex officio rinkti įrodymus, apeliacinės instancijos teismas 2019 m. birželio 10 d. elektroniniu paštu paprašė VSDFV Vilniaus skyriaus duomenų dėl UAB „Arnitus“ 4 572,19 Eur įsipareigojimo VSDFV pradelsimo / nepradelsimo ir dėl šios skolos sumokėjimo išdėstymo pagrindo. VSDFV Vilniaus skyriaus pateikė 2019 m. birželio 12 d. raštą dėl informacijos pateikimo, kuriame nurodė, jog UAB „Arnitus“ 2019 m. birželio 11 d. skolinga valstybinio socialinio draudimo biudžetui iš viso 4 572,19 Eur (4 532,26 Eur VSD įmokų ir 39,93 Eur delspinigių) už 2018 m. gruodžio – 2019 m. kovo mėnesius. UAB „Arnitus“ pateikė VSDFV Vilniaus skyriui 2019 m. sausio 17 d. ir 2019 m. sausio 22 d. prašymus dėl įsiskolintų įmokų sumokėjimo atidėjimo. UAB „Arnitus“ įsiskolintų įmokų sumokėjimo atidėjimo sutartis nesudaryta, tačiau skolininkei buvo leista skolą mokėti dalimis nustatytas terminais. Šio įsipareigojimo UAB „Arnitus“ neįvykdė, todėl VSDFV Vilniaus skyrius 2019 m. gegužės 27 d. sprendimu UAB „Arnitus“ skolos išieškojimas perduotas vykdyti antstoliams. Taigi, teismo gauti duomenys paneigia atskirojo skundo teiginį, jog skola kreditorei VSDFV nėra pradelsta ir yra išdėstyta.

6726.

68Atliekant mokumo situacijos analizę, svarbi ir finansinių rodiklių dinamika (kaip kinta finansinė padėtis, ar ji gerėja, ar blogėja) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-959-330/2016).

6927.

70Viešai skelbimais duomenimis, per du mėnesius UAB „Arnitus“ darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 15 iki 4 (2019 m. sausio mėn. buvo 15 darbuotojų, o 2019 m. kovo mėn. liko 4 darbuotojai). Vertinant apeliantės socialinio draudimo skolų dinamiką nustatyta, jog bendrovė šios skolos iš esmės negali likviduoti nuo 2019 m. sausio pabaigos: 2019 m sausio 25 d. turėjo 4178,95 Eur skolą, kuri 2019 m. sausio 30 d. padidėjo iki 4 646,11 Eur; 2019 m. vasario mėnesį bendrovė padengė dalį skolos ir 2019 m. vasario 15 d. skola sudarė 2 130,66 Eur, tačiau nuo 2019 m. vasario 18 d. skola vėl padidėjo iki 4 163,81 Eur ir iki 2013 m. kovo mėn. toliau didėjo (2019 m. kovo 20 d. turėjo 5 105,30 Eur skolą); 2013 m. kovo 28 d. skola buvo sumažinta iki 4 155,30 Eur, tačiau iki 2019 m. birželio 11 d. vėl padidėjo iki 4 572,19 Eur. Kaip minėta, apeliantei buvo sudaryta galimybė skolą mokėti dalimis, tačiau šio įsipareigojimo ji neįvykdė. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nurodyta socialinio draudimo skolų dinamika patvirtina, jog nuo 2019 m. pradžios bendrovė turi rimtų finansinių sunkumų ir negali įvykdyti įsipareigojimo kreditoriui VSDFV.

7128.

72Bankroto bylų nagrinėjimas turi viešąjį interesą iš verslo rinkos pašalinti būtent realiai nemokias įmones, kuo efektyviau apginti kreditorių, o taip pat paties skolininko interesus – užkirsti kelią tolesniam tokios įmonės skolų didėjimui. Nustačius, kad įmonė eilę metu nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais, įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams net ir neviršijant 1/2 balansinės turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162/2010; 2011 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2011).

7329.

74Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog bankroto byla UAB „Arnitus“ keltina remiantis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, siekiant užkirsti kelią tolesniam UAB „Arnitus“ skolų didėjimui kreditoriui VSDFV Viliaus skyriui, neatsižvelgus į apeliantės pateiktus 2018 m. finansinės atskaitomybės duomenis, pagal kuriuos bendrovės pradelsti įsipareigojimai neviršija 1/2 balansinės turto vertės.

7530.

76Išaiškintina, jog ĮBĮ 27 straipsnis numato, jog bankroto byla gali būti nutraukta, kai visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas nutartimi priima atsisakymus; kai bankrutuojanti bendrovė atsiskaito su visais kreditoriais (kreditoriumi) ir administratorius teismui pateikia tai įrodančius dokumentus; kai pasirašoma taikos sutartis ir teismas ją patvirtina (taikos sutartis gali būti sudaroma bet kuriuo bankroto proceso metu iki teismo nutarties likviduoti bendrovę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 27 straipsnio 4 dalis). Bankroto bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, jog bendrovė yra pajėgi vykdyti prievoles, bankroto byla bet kurioje stadijoje gali būti nutraukta ĮBĮ 27 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015). Dėl bylos procesinės baigties

7731.

78Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios panaikinti atskirajame skunde nurodytais teiginiais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

79Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

80Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėjai J. L. F. (F.) ir I. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 2.... 10. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 17 d. nutartimi iškėlė... 11. 3.... 12. Atsakovė nepateikė teismui jokių UAB „Arnitus“ finansinės... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. 4.... 15. Atskirajame skunde atsakovė UAB „Arnitus“ prašo Vilniaus apygardos teismo... 16. 4.1.... 17. apeliantės vadovas yra ne Lietuvos Respublikos pilietis, dėl to iki... 18. 4.2.... 19. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu bendrovės... 20. 4.3.... 21. UAB „Arnitus“ darė pavedimus pagal nuomos sutartį, tačiau tarp sutarties... 22. 5.... 23. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovai J. L. F. ir I. L. prašo skundą... 24. 6.... 25. Nurodo, kad apeliantė skolinga ieškovams 9 153,16 Eur nuompinigių, kurių... 26. Teismas... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 28. Dėl bylos ribų ... 29. 7.... 30. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320... 31. 8.... 32. CPK 314 straipsniu reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos... 33. 9.... 34. Lietuvos apeliaciniam teismui pateikti 2018 metų balansas bei pelno... 35. 10.... 36. Pagal ĮBĮ 3 straipsnio 1 dalies 7 punktą įmonės kreditoriai – tai... 37. 11.... 38. Iš ieškinio nustatyta, kad kreditoriai J. L. F. ir I. L. 9 153,16 Eur dydžio... 39. 12.... 40. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti... 41. 13.... 42. Dėl atskirajame skunde iškelto klausimo dėl J. L. F. bei I. L. finansinio... 43. 14.... 44. Bankroto byla bendrovei iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena... 45. 15.... 46. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės... 47. 16.... 48. VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro viešai teikiamais... 49. 17.... 50. 2016 m. balanso, sudaryto 2016-04-08–2016-12-31 metų laikotarpiui,... 51. 18.... 52. Pagal bendrąją taisyklę faktinė bendrovės mokumo būsena turi būti... 53. 19.... 54. Palyginus 2017 m. ir 2018 m. balansų duomenis nustatyta, kad 2017 m. balanse... 55. 20.... 56. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog antstolių informacinės sistemos... 57. 21.... 58. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismui yra pateikti tik 2018 finansinių... 59. 22.... 60. Klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne vien... 61. 23.... 62. Pagal 2-ąjį verslo apskaitos standarto „Balansas“, patvirtintą Audito ir... 63. 24.... 64. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog VĮ „Registrų centras“... 65. 25.... 66. Atskirajame skunde teigiama, kad skola kreditorei VSDFV yra išdėstyta ir... 67. 26.... 68. Atliekant mokumo situacijos analizę, svarbi ir finansinių rodiklių dinamika... 69. 27.... 70. Viešai skelbimais duomenimis, per du mėnesius UAB „Arnitus“ darbuotojų... 71. 28.... 72. Bankroto bylų nagrinėjimas turi viešąjį interesą iš verslo rinkos... 73. 29.... 74. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas... 75. 30.... 76. Išaiškintina, jog ĮBĮ 27 straipsnis numato, jog bankroto byla gali būti... 77. 31.... 78. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės... 79. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 80. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. nutartį palikti...