Byla e2S-316-267/2020
Dėl Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų 2020 m. vasario 10 d. civilinėje byloje e2-2698-322/2020

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Andus LT“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų 2020 m. vasario 10 d. civilinėje byloje e2-2698-322/2020.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Apeliacinėje byloje sprendžiamas klausimas dėl nutarties, kuria buvo netenkintas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo.

72.

8Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Andus LT” kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Vižerana“ 31 547,04 Eur skolos už nuomą, 998,40 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovės turtui – areštuoti 31 547,04 Eur sumos atsakovei priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą ir turtines teises, uždraudžiant šį turtą bei iš jo kylančias turtines ir neturtines teises perleisti tretiesiems asmenims, įkeisti ar kitaip apsunkinti bei apriboti į jį nuomos teises, o jo nepakakus – areštuoti ir atsakovei priklausančias pinigines lėšas, esančias pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, leidžiant su jomis atlikti atsiskaitymus tik su ieškove.

93.

10Ieškovė prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodė, kad atsakovė vengia atsiskaityti su ieškove ir tai parodo atsakovės abejingumą ir nenorą situaciją spręsti taikiai. Bendra prašoma priteisti suma yra didelė, tai pagal susiklosčiusią teismų praktiką pripažįstama pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas atsižvelgiant į atsakovės finansinę padėtį, didelę bendrą žalos sumą ir kitas aplinkybes, kurios rodo, jog egzistuoja reali grėsmė, kad galimas teismo sprendimas nebus įvykdytas ar bus vengiama jį vykdyti, o ieškovės teisės liks neapgintos. Be to, atsakovės turtinė padėtis yra bloga, nes visas atsakovei priklausantis nekilnojamasis turtas yra įkeistas kreditoriams, o transporto priemonės yra mažavertės. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės savo apimtimi neriboja atsakovės normalios ūkinės, finansinės ir kitos veiklos bei teisių labiau nei susiklosčiusioje situacijoje yra būtina, nes ieškovė prašo areštuoti atsakovės pinigines lėšas, esančias pas atsakovę ar trečiuosius asmenis tik tokiu atveju, jei ieškinio reikalavimams užtikrinti nepakaks atsakovei priklausančio nekilnojamo, kilnojamo turto ir turtinių teisių arešto.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

134.

14Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmai 2020 m. vasario 10 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

155.

16Teismas preliminariai įvertinęs pareiškimu pareikštų reikalavimų pagrįstumo klausimą, t. y. faktinį bei teisinį pareiškimo pagrindą, sprendė, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo daryti vienareikšmiškos išvados, jog ieškovės reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, dėl to galėtų būti savarankiškas pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau neįžvelgė realios grėsmės būsimam teismo sprendimo įvykdymui.

176.

18Teismas sprendė, kad nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui (tiek fiziniam tiek juridiniam asmeniui) yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti pripažinta kaip absoliutus pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nagrinėjamu atveju ieškovė nepateikė teismui jokių duomenų, pagrindžiančių aplinkybę, kad prašoma priteisti suma atsakovei laikytina didele, kad atsakovės turtinė padėtis yra sunki, nenurodė jokių objektyvių duomenų, kad atsakovė yra nesąžininga, pavyzdžiui, ketina paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti. Nors ieškovė nurodo, kad atsakovė vengia su ja geranoriškai atsiskaityti, tačiau, kaip matyti iš teismui pateikto atsakovės 2020 m. sausio 15 d. pranešimo, atsakovė nesutinka su ieškovės nurodyta skola ir teigia, kad jokio įsiskolinimo ieškovei neturi. Taigi tarp šalių yra kilęs ginčas dėl pačios skolos egzistavimo, todėl negalima teigti, kad atsakovė, žinodama apie pareigą su ieškove atsiskaityti, vengia tai geranoriškai daryti ir taip elgiasi nesąžiningai.

19III.

20Atskirojo skundo argumentai 7.

21Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Andus LT“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų 2020 m. vasario 10 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

227.1.

23Ieškiniu prašoma priteisti iš atsakovės 31 547,04 Eur skolos sumą, 998,40 Eur delspinigių sumą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tokia suma bet kuriam juridiniam asmeniui laikytina didele. Teismų praktikoje yra nustatyta taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-05-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-879/2014; 2008-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-920/2008; 2009-04-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009).

247.2.

25Pirmosios instancijos teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad civilinėje byloje Nr. e2-645-357/2019, kurioje ieškovė buvo UAB „Andus LT“, o atsakovė – UAB „Vižerana“, buvo prašoma priteisti 57 358,44 Eur skola ir šiuo atveju teismas, esant tokiai pačiai šalių turtinei padėčiai, esant panašaus dydžio turtiniam reikalavimui, ir panašiomis aplinkybėmis sprendė, kad atsakovui yra tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

267.3.

27Atsakovės pateiktoje valstybės įmonės „Regitra“ pažymoje apie atsakovės 2019 m. rugpjūčio mėnesį turimas transporto priemones buvo nurodytos 9 transporto priemonės, tačiau šiuo metu, internete viešai prieinamos informacijos „Rekvizitai.lt“ duomenimis, atsakovė turi tik 3 transporto priemones, o tai reiškia, kad atsakovės turtinė padėtis pablogėjo.

287.4.

29Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai savo nutartyje nurodo, kad „atsakovė turėdama 17 darbuotojų“, „darbuotojams mokamas žymiai didesnis nei minimalus darbo užmokestis, o pati įmonė veikia daugiau nei 24 metus“. Internete prieinamos informacijos „Rekvizitai.lt“ duomenimis, atsakovės įmonėje dirba 9 darbuotojai. Jiems mokamas vidutinis 73,55 Eur (neatskaičius mokesčių) atlyginimų vidurkis ir šiuo metu, Lietuvoje esant 607 Eur dydžio minimaliai mėnesinei algai, tai tikrai nėra žymiai didesnis nei minimalus darbo užmokestis. Taip pat, „Rekvizitai.lt“ duomenimis, atsakovės įmonė yra įsteigta 2013-10-17, t. y. įmonė veikia 6 metus, o ne 24 metus, kaip nutartyje teigia teismas.

308. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė UAB „Vižerana“ prašo atmesti ieškovės atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų 2020-02-10 nutarties civilinėje byloje Nr. e2-2698-322/2020 ir priteisti iš ieškovės UAB „Andus LT“ atsakovės UAB „Vižerana“ patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais esminiais argumentais:

318.1.

32Ieškovė, siekdama įrodyti, jog byloje yra kilusi būtinybė taikyti ieškiniu prašomas laikinąsias apsaugos priemones, vadovaujasi didelės ieškinio sumos prezumpcija, t. y. nurodo, jog vien didelės turtinės vertės reikalavimas gali pasunkinti arba padaryti neįmanomu būsimo galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo vykdymą, tačiau Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje vieningai laikomasi pozicijos, jog prezumpcija, kad ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Spręsdamas, ar yra pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms, grindžiamomis didele ieškinio suma, taikyti, teismas kiekvienu atveju turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, t. y. atsakovo turtinės padėties pokyčio perspektyvas, asmens elgesį iki bylos iškėlimo ir jos nagrinėjimo metu, atsakovo buvusį, esamą ar tikėtinai būsiantį nesąžiningumą, pavyzdžiui, kai atsakovas ketina paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti, turėdamas tikslą neatsiskaityti su savo kreditoriumi pagal galimai atsakovui nepalankų teismo sprendimą. Vertinant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą neturi būti suteikiama išskirtinė reikšmė tik tam tikroms pavienėms aplinkybėms, pavyzdžiui, vien ieškinio sumos dydžiui, kurios nurodymas visada priklauso nuo paties ieškovo valios.

338.2.

34Šiuo atveju ieškovė neįrodė grėsmės būsimo teismo sprendimo galimam įvykdymui. Kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, atsakovės įmonėje dirba 17 darbuotojų, atsakovė neturi mokestinių skolų. Atsakovė sutinka, kad visas atsakovei priklausantis turtas yra įkeistas kreditoriams, tačiau tai tik pagrindžia, kad atsakovė yra prievolinių santykių, kurių vykdymas yra užtikrintas hipotekomis, dalyvė. Dalyvavimas prievoliniuose santykiuose yra visiškai normali verslo praktika, kuri niekaip nėra susijusi su atsakovės galbūt bloga turtine padėtimi, kadangi nė vienas atsakovei priklausantis nekilnojamasis objektas nėra areštuotas, atsakovės atžvilgiu nėra inicijuotų bylų dėl skolos priteisimo, o tai tik patvirtina atsakovės sąžiningumą. Aplinkybė dėl atsakovės vengimo atsiskaityti su ieškove yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, kuris negali pagrįsti atsakovės nesąžiningumo, o jokių duomenų, kad atsakovė yra atlikusi kokius nors veiksmus, susijusius su atsakovės ketinimais išvengti būsimo galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymo, ieškovė nepateikė. Be to, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nesant pakankamo pagrindo suteiktų ieškovei procesinį pranašumą.

358.3.

36Preliminariai įvertinus ieškovės reikalavimą, pastebėtina, kad ieškovė terminuotos numos sutarties pagrindu reikalauja skolos priteisimo nuo 2017-01-01, tačiau į bylą nepateikia PVM sąskaitų faktūrų, kurios turėjo būti išrašytos atsakovei, todėl akivaizdu, kad į bylą nėra pateikta jokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog atsakovei buvo suteiktos nuomos paslaugos nuo 2017-01-01 iki ieškinio pateikimo momento.

378.4.

38Šioje byloje nėra pagrindo remtis Šiaulių apygardos teismo 2019-12-02 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-658-357/2019, kurioje ieškovė buvo UAB „Andus LT”, o atsakovė – UAB „Vižerana“, nes šioje nutartyje ne tik neformuojama laikinųjų apsaugos priemonių taikymo praktika, bet ir minėtosios bylos faktinės aplinkybės visiškai nesutampa su šios bylos faktinėmis aplinkybėmis.

39Teismas

konstatuoja:

40IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

41teisiniai argumentai ir išvados

42Atskirasis skundas netenkintinas

439.

44Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Nagrinėjamu atveju absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

4510.

46Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo netenkintas ieškovės UAB „Andus LT“ prašymas pritaikyti atsakovei UAB „Vižerana“ laikinąsias apsaugos priemones – pagal ieškinio sumą areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą ir turtines teises, uždraudžiant šį turtą bei iš jo kylančias turtines ir neturtines teises perleisti tretiesiems asmenims, įkeisti ar kitaip apsunkinti bei apriboti į jį nuomos teises, o jo nepakakus – areštuoti ir atsakovei priklausančias pinigines lėšas, esančias pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, leidžiant su jomis atlikti atsiskaitymus tik su ieškove.

4711.

48Teismo taikomų laikinųjų apsaugos priemonių tikslas – užtikrinti, kad būsimas teismo sprendimas bus realiai įgyvendintas ir asmeniui suteikta teisminė gynyba iš tikrųjų bus veiksminga, o ne deklaratyvi. Civilinio proceso įstatymas numato, jog teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalis). Šios normos pagrindu teismas, preliminariai įvertinęs reikalavimą pagal ieškinio turinį ir ieškovės pateiktą medžiagą, sprendžia, ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės realiai būti įvykdytas, ar jo įvykdymo užtikrinimui būtina imtis procese numatytų priemonių. Taigi, laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai įvykdomos šios sąlygos: pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, įrodoma, kad nesiėmus prevencinių priemonių galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Jeigu bent viena iš sąlygų neegzistuoja, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-338/2013; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014; 2016 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1172-186/2016).

49Dėl tikėtino ieškinio pagrįstumo

5012.

51Kaip minėta, viena iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų yra tikėtinas ieškinio pagrįstumas. Spręsdamas, ar egzistuoja pirmoji CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga, teismas preliminariai įvertina ieškovės reikalavimą, pateiktus įrodymus ir įsitikina, ar ieškovei palankus teismo sprendimas galėtų būti priimtas. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad teismo atliekamas prima facie (iš pirmo žvilgsnio) ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl tikėtino ieškinio nepagrįstumo tik tais atvejais, kai ieškovės reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovė pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis ir pan., t. y. tik tuomet, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas negalės būti tenkinamas dėl gana akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-06-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015; 2017-01-05 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-8-464/2017).

5213.

53Nagrinėjamu atveju atsižvelgtina į tai, kad ieškovė nurodė faktinio ir teisinio pobūdžio aplinkybes, kuriomis grindžia šioje byloje pareikštus reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėjamu atveju neturi pagrindo nustatyti, kad ieškovės reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, ar ieškovė pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą, todėl apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad egzistuoja pirmojo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo instituto sąlyga – tikėtinas ieškinio pagrįstumas.

54Dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui

5514.

56Naujausioje ir aktualiausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nurodoma, jog ieškinio sumos dydis ar asmens, kurio atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turtinė padėtis yra tik vieni iš daugelio, bet anaiptol ne vieninteliai kriterijai, kurie turėtų būti įvertinti sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių poreikio buvimo. Todėl vien ieškinio sumos dydis atsakovui ar neatsiskaitymas su procesą inicijavusiu kreditoriumi patys savaime dar nepatvirtina rizikos, jog teismo sprendimas gali būti sunkiai įvykdomas būtent dėl skolininko nesąžiningumo ar su tokiu jo elgesiu susijusių priežasčių. Pastarųjų metų Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra teikiami išaiškinimai, kad tokios aplinkybės, kaip ieškinio sumos dydis ir asmens turtinė padėtis, nesuponuoja absoliutaus ir savaime pakankamo pagrindo laikinosioms apsaugos priemonėms pritaikyti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-01-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-27-407/2016; 2016-06-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2016-06-23 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1494-464/2017; 2017 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1556-464/2017; 2018-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-235-943/2018; 2018-02-08 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-195-943/2018; 2018-03-01 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-313-186/2018).

5715.

58Toks aiškinimas yra grindžiamas tuo, jog laikinųjų apsaugos priemonių institutas nėra skirtas materialinėms vertybėms sukurti arba joms sukaupti, kad vėliau iš šio turto ar šio turto sąskaita būtų galima iš karto atsiskaityti su kreditoriumi, priešingai, šis procesinis institutas skirtas užkardyti nesąžiningus asmens veiksmus. Disponavimo turtu ribojimų nustatymo iki ginčo išsprendimo iš esmės paskirtis yra konservacinė, o šių priemonių taikymo tikslas yra išsaugoti asmens, kuriam inicijuotas teismo procesas, turtą iki šio proceso pabaigos, jeigu kyla bent menkiausia grėsmė ar galimybė, kad jis gali būti perleistas, įkeistas ar apsunkintas kitomis prievolėmis, siekiant ateityje išvengti atsiskaitymo su bylą inicijavusiu asmeniu.

5916.

60Kaip teisingai pastebėjo atsakovė, nagrinėjant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teisės aktai nepreziumuoja asmens nesąžiningumo, todėl šio išimtinio ir itin antrosios ginčo šalies interesus varžančio procesinio instituto taikymas galimas tik tada, kai jo taikymo prašantis asmuo pateikia konkrečių duomenų apie atsakovo nesąžiningą elgesį, apie jo atliktus ar atliekamus veiksmus (turimo turto slėpimas, perleidimas kitiems asmenims bet kokia forma, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita forma ir pan.). Sąžiningumo aspektu gali būti vertinami tiek šalies veiksmai iki bylos iškėlimo, tiek ir jos nagrinėjimo metu. Todėl sprendžiant dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones esminė įrodinėtina aplinkybė yra ne asmens, kurio atžvilgiu prašoma taikyti apribojimus, turtinė padėtis ir reikalavimo suma, bet jo elgesys sąžiningumo aspektu.

6117.

62Nagrinėjamu atveju prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė nurodė, kad atsakovė geranoriškai neatsiskaito su ieškove, byloje prašoma priteisti didelė ieškinio suma, o atsakovės finansinė padėtis yra bloga, nes ji turi įsiskolinimų kitiems kreditoriams, jos turimas nekilnojamasis turtas įkeistas hipoteka.

6318.

64Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, kad ieškovė nepateikė teismui jokių duomenų, pagrindžiančių, kad atsakovė yra nesąžininga, pavyzdžiui, ketina paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti. Įvertinęs nurodytas aplinkybes pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovė neįrodė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

6519.

66Esant nurodytoms aplinkybėms ir atsižvelgus į išdėstytą teisės aiškinimą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino faktines aplinkybes ir byloje esančius įrodymus bei tinkamai taikė procesines teisės normas ir naujausią teismų praktiką laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu, todėl atskirasis skundas netenkinamas, o Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų 2020 m. vasario 10 d. nutartis paliekama nepakeista.

6720.

68Atsakovas pateikė apeliacinės instancijos teismui rašytinius įrodymus, pagrindžiančius turėtas 605,00 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimą į atskirąjį skundą parengimą. Prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo dydis neviršija Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.15 punkte nurodyto maksimalaus dydžio, todėl, atmetus ieškovės atskirąjį skundą, šios bylinėjimosi išlaidos atsakovei priteisiamos iš ieškovės (CPK 98 straipsnio 1, 2 dalys).

69Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

70Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų 2020 m. vasario 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

71Priteisti atsakovei UAB „Vižerana“ iš ieškovės UAB „Andus LT“ 605,00 Eur bylinėjimosi išlaidas.

72Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Apeliacinėje byloje sprendžiamas klausimas dėl nutarties, kuria buvo... 7. 2.... 8. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Andus LT” kreipėsi... 9. 3.... 10. Ieškovė prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodė, kad... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. 4.... 14. Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmai 2020 m. vasario 10 d. nutartimi... 15. 5.... 16. Teismas preliminariai įvertinęs pareiškimu pareikštų reikalavimų... 17. 6.... 18. Teismas sprendė, kad nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui (tiek... 19. III.... 20. Atskirojo skundo argumentai 7.... 21. Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Andus LT“ prašo panaikinti Šiaulių... 22. 7.1.... 23. Ieškiniu prašoma priteisti iš atsakovės 31 547,04 Eur skolos sumą, 998,40... 24. 7.2.... 25. Pirmosios instancijos teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad civilinėje... 26. 7.3.... 27. Atsakovės pateiktoje valstybės įmonės „Regitra“ pažymoje apie... 28. 7.4.... 29. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai savo nutartyje nurodo, kad... 30. 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė UAB „Vižerana“ prašo... 31. 8.1.... 32. Ieškovė, siekdama įrodyti, jog byloje yra kilusi būtinybė taikyti... 33. 8.2.... 34. Šiuo atveju ieškovė neįrodė grėsmės būsimo teismo sprendimo galimam... 35. 8.3.... 36. Preliminariai įvertinus ieškovės reikalavimą, pastebėtina, kad ieškovė... 37. 8.4.... 38. Šioje byloje nėra pagrindo remtis Šiaulių apygardos teismo 2019-12-02... 39. Teismas... 40. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 41. teisiniai argumentai ir išvados... 42. Atskirasis skundas netenkintinas... 43. 9.... 44. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 45. 10.... 46. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties,... 47. 11.... 48. Teismo taikomų laikinųjų apsaugos priemonių tikslas – užtikrinti, kad... 49. Dėl tikėtino ieškinio pagrįstumo... 50. 12.... 51. Kaip minėta, viena iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų yra... 52. 13.... 53. Nagrinėjamu atveju atsižvelgtina į tai, kad ieškovė nurodė faktinio ir... 54. Dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui... 55. 14.... 56. Naujausioje ir aktualiausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nurodoma,... 57. 15.... 58. Toks aiškinimas yra grindžiamas tuo, jog laikinųjų apsaugos priemonių... 59. 16.... 60. Kaip teisingai pastebėjo atsakovė, nagrinėjant laikinųjų apsaugos... 61. 17.... 62. Nagrinėjamu atveju prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 63. 18.... 64. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, kad ieškovė... 65. 19.... 66. Esant nurodytoms aplinkybėms ir atsižvelgus į išdėstytą teisės... 67. 20.... 68. Atsakovas pateikė apeliacinės instancijos teismui rašytinius įrodymus,... 69. Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 70. Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų 2020 m. vasario 10 d. nutartį... 71. Priteisti atsakovei UAB „Vižerana“ iš ieškovės UAB „Andus LT“... 72. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims....