Byla 1-69-416/2017

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Laimondas Noreika,

2sekretoriaujant L. B.,

3dalyvaujant prokurorui O. M.,

4kaltinamojo J. G. gynėjui advokatui D. S.,

5civilinio ieškovo UAB koncernas „ALGA“ atstovui advokatui V. P.,

6teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje J. G., a/k ( - ) gyv. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, UAB „( - )“ direktorius, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso(toliau – BK) 184 straipsnio 2 dalį.

7Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

8J. G. dėl neatsargumo iššvaistė jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą: būdamas UAB „( - )“ vadovu, 2012 m. liepos 3 d. UAB ( - ) patalpose, esančiose ( - ), su UAB ( - ) sudarė sutartį Nr. 673 dėl „Robotizuotos didelių ekokonteinerių dugnų, šonų, durų ir priekinių dalių virinimo linijos“ sukūrimo, pagaminimo, pristatymo, sumontavimo ir adaptavimo“, kurios vertė 937 511,70 eurai (3 237 040,40 Lt), ir jos pagrindu nuo 2012 m. liepos 5 d. iki 2012 m. lapkričio 28 d. UAB ( - ) į UAB „( - )“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „SEB“ banke, pervedė 375 004,63 eurus (1 294 816 Lt), kuriuos J. G., būdamas UAB „( - )“ vadovas, iššvaistė, t.y. panaudojo ne 2012 m. liepos 3 d. sutarties Nr. 673 numatytų įsipareigojimų vykdymui, o kartu su kitomis įmonės įplaukomis panaudojo kitiems UAB „GTV“ mokėjimams:

9- nuo 2012 m. liepos 5 d. iki 2012 m. liepos 20 d. UAB „( - )“ iš viso gavo 194 321, 31 eurų (670 952, 61 Lt) įplaukų, kuriuos išleido sekančiai: tiekėjams – 24 855,92 eurai (85 822,53 Lt), darbo užmokesčiui – 12 344,97 eurai (42 624,72 Lt), mokesčiams – 6 863,82 eurai (23 699,40 Lt), paskolų grąžinimui – 10 136,70 eurai (35 000 Lt), J. G. – 99 005,71 eurai (341 846,91 Lt), palūkanų mokėjimui – 8 512,26 eurai (29 391, 13 Lt), lizingui – 10 129,16 eurai (34 973,96 Lt), išleista grynaisiais pinigais – 14 979,15 eurai (51 720 Lt), atsiskaitymams asmenims – 1 158,48 eurai (4 000 Lt);

10- nuo 2012 m. spalio 30 d. iki 2012 m. lapkričio 10 d. UAB „( - )“ iš viso gavo 94 562,09 eurų (326 504 Lt) įplaukų, kuriuos išleido sekančiai: tiekėjams – 33 103,36 eurai (114299,29), darbo užmokesčiui – 9 632,14 eurai (33 257,84 Lt), paskolų grąžinimui – 37 650,60 eurai (130 000 Lt), palūkanų mokėjimui – 2 728,22 eurai (9 420 Lt), lizingui – 11 865,59 eurai (40 969,52 Lt), išleista grynaisiais pinigais – 289,62 eurai (1 000 Lt);

11- nuo 2012 m. lapkričio 28 d. iki 2012 m. gruodžio 16 d. UAB „GTV“ iš viso gavo 94 335,80 eurų (325 722,64 Lt) įplaukų, kuriuos išleido sekančiai: tiekėjams – 31 217,25 eurai (atitinka 107 786,92 Lt), darbo užmokesčiui – 11 175,80 eurai (38 587,79 Lt), mokesčiams – 6 700,51 eurai (23 135,51 Lt), paskolų grąžinimui – 8 688,60 eurai (30 000 Lt), lizingui – 25 232,28 eurai (87 122,02 Lt), išleista grynaisiais pinigais – 11 295,18 eurai (39 000 Lt).

12Iš viso nuo 2012 m. liepos 5 d. iki 2012 m. gruodžio 16 d. UAB „GTV“ gavo 383 219,20 eurus (1 323 179,25 Lt) įplaukų, iš kurių minėtu laikotarpiu 377 565,32 eurus (1 303 657,54 Lt) išleido su kitomis įplaukomis ir tokiu būdu J. G. laikotarpyje nuo 2012 m. liepos 5 d. iki 2012 m. gruodžio 16 d. iššvaistė jo žinioje buvusį turtą, t. y. UAB( - ) priklausančius 375 004,63 eurus (1 294 816 Lt), padarydamas UAB ( - ) 375 004,63 eurus (1 294 816 Lt) turtinę žalą.

13Apklaustas kaltinamuoju J. G. kaltu neprisipažino. Kategoriškai nesutiko su kaltinimu, jog dėl neatsargumo iššvaistė jam patikėtą didelės vertės svetimą turtą. Paaiškino, kad pats koncernui „( - )“ pasiūlė sutartį, pagal kurią užsakovas įsipareigojo apmokėti darbus, o jo atstovaujama bendrovė – pagaminti Robotizuoto didelių ekokonteinerių dugnų, šonų, durų ir priekinių dalių virinimo liniją. Sutarties sąlygų buvo laikomasi, už sutarties vykdymą atsakomybę prisiima jis. Sutartyje buvo nurodyti terminai, sąlygos. Koncernas ,, ( - ) ‘‘ vykdė savo įsipareigojimus. Tačiau jo bendrovei, kaip gamintojui, atsirado ekstremalių sąlygų, kurios sutrukdė įvykdyti įsipareigojimus užsakovui. Sutartyje sulygta linija liko neužbaigta ir tai apsprendė visa eilė objektyvių sąlygų. Užsakytoji linija yra unikali, neturinti analogų, sudėtinga ir daugiafunkcinė. Net panašios linijos nėra nė vienoje iš 132-jų gamyklų Europos Sąjungoje. Pasirašant su užsakovu sutartį dėl linijos, jos tikslią kainą buvo sunku įvertinti. To nebuvo galima padaryti dėl jau minėto jos unikalumo. Kaina buvo preliminariai paskaičiuota pagal jau veikiančių panašių linijų kainas. Jau sutartį vykdant, paaiškėjo, kad susidaro 339 064,03 Eur suma, kuria viršijama sutartyje sulygta kaina. Esant tokiam perviršiui, gamintojas patiria šio dydžio nuostolius, todėl ir negalėjo sutarties įvykdyti. Sutinka, kad taip pat buvo pažeisti ir sutarties vykdymo terminai, bet tai įvyko taip pat dėl objektyvių aplinkybių. Viena iš jų tai, kad subrangovas VšĮ „( - )“ net devyniolika mėnesių uždelsė sutartyje numatytos linijos projektavimo darbus ir juos atliko nepilnai. Taip pat didelės įtakos turėjo tai, kad UAB „( - )“ paliko šio projekto vadovas projektuotojas D. R.. Taip pat didelę įtaką turėjo tai, kad jie turėjo visą eilę kitų užsakymų. Juos vykdė užsakovams, tačiau pastarieji tapo nemokiais, nutraukė užsakymus, eilė atliktų darbų liko neapmokėti ir jo vadovaujama bendrovė neteko apyvartinių lėšų būtent iš šių anksčiau planuotų šaltinių. Įsitikinęs, kad nepadarė nusikaltino, o įvyko problema dėl ūkinių santykių. Norėtų šį ginčą išspręsti taikiai. Koncernui „( - )“ yra pateikęs pasiūlymą, pagal kurį norėtų iš šio užsakovo atsiminti jau pateiktus jam gaminius, už tai sumokant 750 000,00 eurų sumą, kurią buvo suderinę anksčiau žodžiu. Tokį pasiūlymą užsakovui yra pateikę, tačiau ši šalis nereaguoja į jį. Nesutinka, kad būtų švaistęs užsakovo jam patikėtą turtą. Pripažįsta, jog už pinigų paskirstymą bendrovėje yra atsakingas jis. Patvirtina, jog buvo laiku padaryti koncerno „( - )“ sutartyje sulygti avansiniai mokėjimai. Tie pinigai įplaukė į jo vadovaujamos bendrovės sąskaitas ir jais buvo disponuojama kaip bendrais bendrovės pinigais, jie buvo vartojami pagal paskirtį. Kadangi turėjo kitų užsakymų ir užsakovai tapo nemokūs ar nutraukė sutartis, trūko pinigų, todėl bendrovės lėšas teko naudoti kitiems įsipareigojimams dengti. Buvo lizingo sutarčių, palūkanų, teikėjo darbuotojams mokėti darbo užmokestį. Neigia, kad jo bendrovė buvo nemoki. Kadangi nebuvo nemoki, apie tai ir nereikėjo informuoti koncerno „( - )“ pasirašant sutartį. Nesutinka su specialisto išvada apie bendrovės nemokumą. Mano, kad ji neteisinga. Finansinių problemų buvo, bet bendrovė buvo moki. Kadangi trūko apyvartinių lėšų, negalėjo laiku apmokėti subrangovams, gaminusiems atskirus mazgus koncerno „( - )“ užsakymui. Sutarties pasirašymo metu užsakovui dokumentų apie savo finansinę būklę nepateikė ir apie tai neinformavo. Taip pat neinformavo apie projekte dalyvausiančius subrangovus, kadangi užsakovas informacijos apie subrangovus neprašė. Patvirtina, kad dėl lėšų trūkumo subrangovams neapmokėjo, todėl teko koreguoti pačią sutartį su koncernu „( - )“ ir su subrangovais atsiskaitė tiesiogiai ne jis, bet koncernas „( - )“. Todėl jis pasirašė vekselį ir įkeitė jam priklausantį patentą. Vekselis nėra apmokėtas. Šiuo metu UAB „( - )“ vykdo veiklą, tačiau bendrovės sąskaitoje lėšų nėra. Prašo jį išteisinti, o ginčą su koncernu „( - )“ leisti išspręsti taikiai šalims pačioms dėl to susitarus.

14Liudytojas I. U. paaiškino, kad nagrinėjamo įvykio metu dirbo UAB ( - ) generaliniu direktoriumi. Pilnai patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus apie tai, kad 2012-05-18 UAB „( - )“ direktorius J. G. atsiuntė pasiūlymą dėl ekokonteinerių gamybos modernizavimo - robotizuotų didelių ekokonteinerių dugnų, šonų, priekinių dalių ir durų suvirinimo ir automatinės šratavimo linijos. Projekto vykdytojas turėjo būti pats J. G. asmeniškai. UAB ( - ) projektas sudomino. Kurį laiką su J. G. derino techninius reikalavimus naujai linijai. Kaltinamasis pasiūlė nuvykti ir pasižiūrėti realiai, kaip veikia modernizuota ekokonteinerių gamyba. 2012 m. gegužės pabaigoje – birželio mėnesio pradžioje kartu su koncerno technikos direktoriumi R. K. ir vyr. technologu D. K. bei J. G. nuvyko į Lenkijos Respublikoje esančią įmonę pasižiūrėti, kaip veikia robotizuota ekokonteinerių gamyba. Po apsilankymo Lenkijos Respublikos įmonėje, kurioje J. G. buvo įdiegęs vieną iš koncernui siūlomo projekto dalių, koncernas pradėjo derybas, tęsė techninių reikalavimų aptarimą, derino ateityje pagamintų ekokonteinerių realizavimo klausimus. Kaltinamasis darė ne vieną pristatymą koncerno atstovams. Jų metu įrodinėjo, jog Suomijos rinkoje yra poreikis 60 000 vnt. ekokonteinerių per metus, o koncerne įdiegtos linijos gaminamų ekokonteinerių skaičius per metus siektų 2 000 vnt., kas sudaro 3 % Suomijos rinkos poreikio. Pats J. G. įsipareigojo po 11 mėnesių po sutarties sudarymo surasti pirkėją 2000 vienetų ekokonteinerių per pirmuosius metus. Po pusės metų nuo sutarties pasirašymo dienos turėjo būti surašytas su pirkėju ketinimo protokolas, jog jis įsigys pagamintus ekokonteinerius. 2012-05-02 J. G. pateikė potencialių klientų analizės dokumentus, kuriuose nurodė klientus, kuriems yra galimybė parduoti pagamintus ekokonteinerius. Tuo jis grindė ekokonteinerių poreikį, jo bendradarbiavimą su Europos bendrovėmis. Jis pabrėžė, jog bendrauja su daug Europos bendrovių, kurios domisi ekokonteineriais, žino kainas, jog pagamintų ekokonteinerių poreikis auga ir pan. 2012 gegužės – birželio mėnesiais vyko derybos su J. G., kol 2012-07-03 buvo pasirašyta sutartis Nr. 673, pagal kurią per penkias darbo dienas UAB( - ) turi sumokėti UAB „( - )“ 20 procentų, t.y. 647 408 litų avansą, skirtą linijos projektavimui. Koncernas 2012-07-05 sumokėjo 647 408 litų sumą UAB „( - )“ į banko sąskaitą ir laukė vykdomų darbų. Kaltinamasis nurodė, kokius papildomus darbus koncernas turi atlikti savarankiškai, kad būtų galima įdiegti planuojamas linijas. Koncernas į kaltinamojo nurodytą vietą privedė oro padavimą, galingą elektros kabelį, dujų privedimą, pakeitė cecho, kuriame turėjo būti įrengta ekokonteinerių gamybos linija, stogo dangą. Darbai kainavo papildomus pinigus, kurie nebuvo įtraukti į projektą. Technikos direktorius R. K. ir vyr. technologas D. K. dalyvaudavo UAB „( - )“ patalpose, esančiose( - ), susirinkimuose, kuriuos organizuodavo kaltinamasis. Jų J. G. rodydavo projektus, kaip gaminama, kurioje vietoje koks įrenginys stovės ir pan. Įtikindavo, kad darbai vyksta ir jokių abejonių dėl to, ar darbai vykdomi nekilo. 2012-10-12 į koncerną atvyko J. G. kartu su potencialiu pirkėju iš Suomijos. Su pastaruoju buvo surašytas ketinimo protokolas 2 000 vnt. ekokonteinerių įsigijimui. Ši aplinkybė dar labiau įtikino, jog linijos gamybos darbai vyksta sėkmingai, pagal planą. 2012-10-29 kaltinamasis atsiuntė ataskaitą apie projektavimo pabaigą ir pasiruošimą linijos gamybai bei komplektavimui. Remiantis sutartimi Nr. 673, paprašė atsiųsti antrą avansinį apmokėjimą, kurį sudarė 647 408 litai. Motyvavo tuo, kad siekiant užbaigti laiku projektą, nori kuo greičiau liniją perduoti į gamybą. Kadangi sutartyje buvo numatyta, jog antrasis avansinis apmokėjimas vyks tik 2013 m. sausio mėnesį, koncernas buvo nenumatęs skirti tokią pinigų sumą anksčiau, todėl 2012-10-30 pervedė į UAB „( - )“ sąskaitą 323 704 litų sumą, t.y. pusę avansinės sumos. 2012-11-27 J. G. atsiuntė pranešimą, jog pradėjo linijos gamybos ir komplektavimo darbus, dėl to prašo, remiantis sudaryta sutartimi, atlikti antrojo avansinio mokėjimo likusią dalį, t.y. 323 704 litus. 2012-11-28 koncernas pervedė minimą sumą į UAB „( - )“ sąskaitą. UAB „( - )“, gavusi antrą avansinio mokėjimo dalį, pradėjo teikti vis mažiau informacijos apie linijos gamybos ir komplektavimo darbus. Todėl koncernas savo iniciatyva pradėjo domėtis darbų eiga. Nuvažiavus pas J. G., jokio konkretaus atsakymo ar vykdomų darbų ataskaitos negaudavo, pastarasis išsisukinėdavo teigdamas, kad linijos gamyba vyksta kitoje vietoje, jis neturi laiko ir galimybės jų parodyti. 2013 m. kovo mėnesį kaltinamasis primygtinai buvo kviečiamas atvykti į koncerną ir pateikti darbų ataskaitą, nes buvo pradėta dvejoti dėl vykdomų darbų. J. G. į susitikimus atvykti negalėdavo. 2013 m. balandžio mėnesio viduryje kaltinamasis atvyko į koncerną „( - )“ ir pareiškė, kad pats savo iniciatyva sustabdė projektą, nes, jo manymu, rinkai reikia kitos modifikacijos konteinerių, dėl ko reikia keisti suderintą projektą, kurį jis neva buvo užbaigęs 2012-10-29. Koncernas pabrėžė, jog kaltinamojo iniciatyva yra nereikalinga, koncernas nori būtent to projekto, kurį ir buvo suderinę ir užsakę pagal sutartį. Toks kaltinamojo elgesys davė pagrindo manyti, kad linija galėjo būti net nepradėta gaminti ir komplektuoti. Tuomet kaltinamasis pareiškė, jog naujovėm, kurių jis ėmėsi savo iniciatyva, sugaišo du mėnesius ir prašo sutarties vykdymą pratęsti dviem mėnesiams - nuo 2013-07-03 iki 2013-09-03. Po šių pasisakymų koncernas ėmė abejoti projekto vykdymu, stengėsi surasti kompromisą, kad nebūtų prarastos investicijos ir pratęsė sutarties vykdymo terminą. Tada jis suvokė, kad UAB „( - )“, atstovaujama kaltinamojo, gavusi koncerno pinigus, jų nepanaudojo nei projektavimo darbams, kurie net nebuvo baigti, nei buvo prasidėjusi linijos gamyba. Kaltinamasis įtikinėjo, jog terminą pratęsus dviem mėnesiams, suspės atlikti visus darbus iki numatytojo termino – 2013-09-03. Iki šio termino koncernas pats savo iniciatyva domėjosi atliekamais darbais, o kaltinamasis tik įtikinėjo, jog viskas vyksta pagal planą ir jis suspės iki termino įvykdyti savo darbus. Bet ir po 2013-09-03 jokių darbų nesimatė. J. G. sakė, jog laukia pinigų, kuriuos jam turi pervesti už jo įvykdytus projektus, ir, gavęs tuos pinigus, įvykdys linijos projektą. Nuo 2013 m. rugsėjo mėn. iki gruodžio mėn. kaltinamasis tik žadėjo, kad projektas bus įvykdytas. J. G. pradėjo kalbėti, jog iškilo problemų su subrangovais. 2013-11-18 kaltinamasis dar kartą atsiuntė kliento iš Suomijos patvirtinimą apie ketinimą ateityje pirkti pagamintus ekokonteinerius. Minėjo, kad kyla problemų su UAB „( - )“ apyvartinėmis lėšomis, kad reikia padaryti pavedimus subrangovams. J. G. prašė į UAB „GTV“ sąskaitą pervesti pinigų, kad jis galėtų atsiskaityti su subrangovais ir toliau vykdyti linijos gamybą bei komplektavimą. Turėdamas abejonių dėl projekto vykdymo, koncernas parodė iniciatyvą tiesiogiai pervesti pinigus subrangovams. J. G. pateikė bendrą sumą, kurią UAB „GTV“ turi sumokėti subrangovams. Tada jis pats asmeniškai susisiekė su kaltinamojo nurodytais subrangovais ir aiškinosi realią situaciją. Suderinus visą informaciją su subrangovais ir kaltinamuoju, 2013-12-17 buvo pasirašytas susitarimas dėl sutarties Nr. 673 pakeitimo, kuriame fiksuotas tiesioginis apmokėjimas subrangovams. Mokėjimai buvo atlikti 2013-12-20. UAB( - ) J. G. pareikalavo, kad jis kiekvieną savaitę siųstų ataskaitas apie atliktus darbus. Sutarties įvykdymo terminas pratęstas iki 2014-03-09. Kaltinamasis siuntė ataskaitas apie atliktus darbus, jose nurodydavo darbų atlikimą procentais. Kilus įtarimams dėl teikiamos informacijos patikimumo, buvo domimasi, kokie darbai realiai atlikti, buvo tiesiogiai bendrauta su subrangovais. Paaiškėjo, jog informacija, gaunama iš kaltinamojo ir gauta iš subrangovų, neatitikdavo. Subrangovai teigė, jog nieko nedaro, kol UAB „( - )“ nepervedė pinigų, o J. G. teigė, kad viskas vykdoma sparčiai. J. G. teikė klaidingą informaciją apie atliktus darbus. Papildomai paaiškino, kad nuo 2015 metų koncerne nebedirba. Žino, jog sutartis taip ir liko neįgyvendinta. Dabar į viską žiūrint retrospektyviai, įsitikinęs, kad už tokią sumą, už kurią savo projektą pasiūlė kaltinamasis, jo realizuoti neįmanoma. Įsitikinęs, kad J. G. savo įmonėje jau sutarties sudarymo momentu turėjo finansinių problemų su kitais klientais, todėl suradęs mokų klientą, kaip koncernas, jam pasiūlė projektą, jo bei savo galimybių jį sukurti gerai net neįvertinęs ir tik tam, kad už projektą gautus pinigus galėtų panaudoti padengti savo kitiems finansiniams įsipareigojimams.

15Liudytojas S. Ž. pilnai patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus apie tai, kad yra UAB „( - )“ direktorius. UAB „( - )“ žino. Bendrdarbiavo vykdydama jų užsakymus gal nuo 2007 metų. Ta bendrovė buvo normalus jų gaminių užsakovas. 2013 metų kovo mėnesį UAB „( - )“ į juos kreipėsi dėl projekto, kurio vertė 170 000 Lt (49 235,40 eurų) bei PVM - 35 700 Lt (10 339,43 eurai), iš viso 205 700 Lt (59 574,84 eurai). Projektą sudarė teleskopinis grandininis 3,3 metrų transporteris KP1.00.00.00.000SB, kurio kaina 20 965 Lt (6 071,88 eurai), 10 metrų teleskopinis grandininis transporteris KP3.00.00.00.000SB, kurio kaina 47 631 Lt (13 794,89 eurai), du grandininiai 10 metrų transporteriai KP2.00.00.00.00SB, kurių kaina 84 800 Lt (24 559,78 eurai), grandininis transporteris KRS4.07.00.00.000, kurio kaina 16 604 Lt (4 808,85 eurai). Techninius brėžinius gavo iš UAB „( - )“. Tada vyko projekto kainos skaičiavimo darbai, kurie galėjo užtrukti porą savaičių. Gamybos sutartis Nr. G-2013/02 su UAB „( - )“ sudaryta 2013-05-30. Papildomai paaiškino, kad jie produkciją pagamino, tačiau dėl užsakovo problemų su finansais, jos nepateikė užsakovui. Jie buvo padarę tik 40 procentų avansinį mokėjimą, o likusios sumos už gaminį neapmokėjo, kadangi jiems trūko apyvartinių lėšų. Nors sutarties su koncernu „( - )“ pasirašę nebuvo, žino, kad šis užsakymas turėjo būti skirtas jiems. Jų atstovas domėjosi užsakymo darbų ir finansavimo iš UAB „( - )“ pusės būkle. Koncerno atstovui sakė, kad gatavos produkcijos iš sandėlio užsakovui neperduos, kol nebus pilno atsiskaitymo už ją. Tada už produkciją sumokėjo ne užsakovas, o koncernas, nors su juo sutarties nebuvo. Tik tada produkcija buvo perduota užsakovui.

16Liudytojas R. K. paaiškino, kad dirba koncerne „( - )“ technikos direktoriumi. Patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus apie tai, kad 2012 m. gegužės mėn. UAB ( - ) generalinis direktorius I. U. informavo, jog yra derinamas projektas su UAB „( - )“ vadovu profesoriumi, habilituotu daktaru J. G. dėl ekokonteinerių gamybos linijos įdiegimo. J. G. supažindino su projektu. 2012 m. gegužės mėn. su J. G., koncerno generaliniu direktoriumi I. U., technikos ir projektavimo skyriaus vadovu D. K. vyko į Lenkijos Respubliką susipažinti, kaip veikia robotizuota ekokonteinerių gamyba, kurią projektavo ta pati UAB „( - )“. J. G. sutartyje įsipareigojo surasti pirkėją 2000 vnt. pagamintų ekokonteinerių pirmiesiems gamybos metams. 2012-07-03 su UAB „( - )“ vadovu J. G. buvo pasirašyta sutartis Nr. 673. Aptariant techninius duomenis, buvo numatyta, jog UAB ( - ) savo ištekliais atliks tam tikrus techninius darbus, reikalingus sėkmingam naujos gamybinės linijos įdiegimui (oro, elektros ir apsauginių suvirinimo dujų prijungimą) įrenginių montavimo vietoje. Atsižvelgiant į techninius duomenis ir J. G. nurodžius, jog 2012 m. pabaigoje yra baigti projektavimo darbai ir pradėti gamybos ir komplektavimo darbai, UAB ( - ) atliko oro, elektros ir apsauginių suvirinimo dujų prijungimą įrenginių montavimo vietoje, atsižvelgiant į tai, jog metalo konstrukcijos gamybos ceche bus įrenginėjama nauja gamybos linija, kurios įrenginiai yra brangūs, į kurią investuoti dideli pinigai, tam, kad nebūtų apgadinti įrenginiai, ar nebūtų sutrikdyta normali naujos gamybos linijos veikla, buvo pakeista metalo konstrukcijos gamybos cecho stogo danga. Ji įprastomis sąlygomis nebūtų buvusi keičiama. Viso šių darbų išlaidos sudaro - 723 731, 06 Lt (209 607 eur). Jis su technikos ir projektavimo skyriaus vadovu D. K. ne kartą vyko pas kaltinamąjį į UAB „( - )“ patalpas, esančias( - ), kur kaltinamasis rengdavo projekto vizualizacijas. Tačiau naujos gamybos linijos projektavimo brėžinių iki 2013 m. pabaigos nebuvo matęs, o 2013 m. pabaigoje matė tik dalį naujos linijos projekto brėžinių. 2012-10-29 kaltinamasis pateikė raštą, jog darbas pagal sutartį Nr. 673 buvo aptartas ir UAB „( - )“ yra pasiruošusi pradėti linijos gamybą bei komplektavimą. 2012-11-27 įvyko susirinkimas, buvo aptarti darbai, kaltinamasis pateikė raštą, jog jau pradėjo linijos gamybos ir komplektavimo darbus, kad projektavimo darbai jau buvo baigti. Teiraujantis apie atliekamus darbus, kaltinamasis nurodydavo, jog viskas vyksta, jokių problemų nekyla, kad gaminimo darbai vyksta pas subrangovus, dėl to jis neturi galimybės konkrečiai parodyti atliktų darbų. 2013 m. pradžioje keletą mėnesių vyko susirašinėjimas elektroniniu paštu, kuriuose J. G. nurodydavo, kad darbai vyksta. 2013 m. balandžio mėnesį J. G. atvyko į koncerną, esantį ( - ), ir paaiškino, jog kelis mėnesius savo iniciatyva yra sustabdęs projekto vykdymą. Koncerno „( - )“ vadovybė nurodė, jog nori tokios ekokonteinerių gamybos linijos, kuri buvo suprojektuota pagal sutartį. J. G. paprašė papildomų dviejų mėnesių sutarties įgyvendinimui, kadangi jis nesuspės laiku įgyvendinti. 2013 m. vasario, kovo mėnesiais kaltinamasis elektroniniuose laiškuose rašė, jog gamyba vyksta, kad viskas pagal sutartyje numatytus terminus bus atlikta, o balandžio mėnesį, atvykęs į koncerną nurodė, jog jau kelis mėnesius savo iniciatyva projektą yra sustabdęs. J. G. buvo paprašyta, kad jis teiktų ataskaitas apie atliktus darbus. 2014 m. kovo mėnesį jis asmeniškai nuvyko į UAB „( - )“, esančią Panevėžio mieste, kurioje turėjo būti atliekama antrojo ir trečiojo suvirinimo stalų gamyba. Iš UAB „Aumeta“ vadovų sužinojo, jog vieno stalo gamyba nėra iš viso vykdoma, o kito stalo neužbaigtas galutinis surinkimas, nes užsakovas nesumojęs pinigų ir nepateiktos komplektuojančios detalės. Papildomai paaiškino, kad Šiam subrangovui dalį pinigų už užsakymą pravedė pats koncernas, nors tiesiogiai sutarties ir nebuvo pasirašęs. Iš UAB „( - )“ vadovų taip pat sužinojo, kad buvo J. G. prašymas, kad apie gamybos eigą ir finansines jo problemas neinformuoti koncerno „( - )“ vadovų. Ataskaitose koncernui kaltinamasis nurodinėjo, kad produkcija pagaminta, tačiau ji nebuvo pagaminta, kadangi J. G. už ją subrangovui nebuvo sumokėjęs. Šiai dienai sutartis nėra nutraukta. Siekiant nepatirti nuostolių, buvo tiesiogiai finansuojami subrangovai, nors jų buvimą, sudarant sutartį, kaltinamasis nuslėpė. Taip pat buvo pratęstas ir sutarties terminas, leidžiant kaltinamajam nors per ilgesnį laiką, bet realizuoti įsipareigojimus, tačiau ir tai padaryta nebuvo. Tai nebuvo paprastas projektas, o iš trijų dalių susidedanti automatizuota-robotizuota linija. Jam nežinoma, kiek pinigų projektui išleido kaltinamojo vadovaujama bendrovė. Žino tik tiek, kad dalis subrangovų pagamintos įrangos, už kurią sumokėjo pats koncernas, yra suvežta į koncerno patalpas, tačiau nesumontuota. Pati linija, kaip užbaigtas projektas, net nėra iki galo suprojektuota. Realiai, pagal sutartį, įvykdyta gal trečdalis projekto. Kas suprojektuota jau po sutarties termino naujai, taip ir nėra pagaminta. Jo užbaigti nėra galimybės.

17Liudytojas D. K. paaiškino, kad nagrinėjamo įvykio metu dirbo koncerne „Alga“ technikos ir projektų vadovu. Pilnai patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus apie tai, kad prieš pasirašant sutartį su UAB “ ( - )“, kartu su generaliniu direktoriumi I. U., technikos direktoriumi R. K. ir UAB „( - )“ vadovu J. G. vyko į Lenkijos įmonę, kurioje sėkmingai veikė panaši į jiems siūlomo projekto dalis. 2012-07-03 buvo pasirašyta sutartis Nr. 673 tarp UAB „( - )“ ir UAB ( - ). Po sutarties pasirašymo kartu su technikos direktoriumi R. K. ne kartą buvo nuvykęs į UAB „( - )“ patalpas, esančias ( - ), pas kaltinamąjį, kur jis demonstruodavo projekto vizualizacijas. Jam teko tiesiogiai bendrauti su UAB „( - )“ darbuotojais, kurie tvirtino, kad viskas sėkmingai vykdoma ir gaminama. Jokių įtarimų nei projektas, nei kaltinamasis nesukėlė. J. G. visą laiką nuo sutarties sudarymo tvirtindavo, jog darbai vyksta, reikalingos projekto dalys yra gaminamos. Pamatyti, kur gaminama nepavykdavo, nes gaminimas buvo išskirstytas. Vėliau, kai J. G., pradėjo vėluoti su sutarties įvykdymu, koncernas pradėjo labiau domėtis atliekamais darbais. Tai nulėmė tai, kad kaltinamasis visomis galimybėmis vengė kontaktų, nors iki sutarties sudarymo, jo vizitų nėjo atsiginti. Teko kiekvienu klausimu tiesiog reikalauti informacijos. Papildomai paaiškino, kad ta linija buvo trijų dalių. Pirma ir trečia dalys liko nepagamintos. Dėl trečiosios dalies buvo užklausiama kaltinamojo, jis atsakė, kad ji gaminama Panevėžio bendrovėje, tačiau paaiškėjo, kad su ta Panevėžio bendrove dėl gamybos net nebuvo sudaryta sutartis, gaminio brėžiniai buvo netinkami. Antra dalis koncerne pristatyta. Iš principo ji galėtų veikti atskirai, tačiau pagal projektą buvo suderinta, kad visas linijos valdymas bus iš vieno pulto. Dabar tai neįmanoma. Pats projektas buvo užsakytas dėl jo našumo ir gamybos proceso išbaigtumo. Dabar su viena atskira dalimi tai neįmanoma, ceche stovi neveikiantis įrenginys. Jau prasidėjus problemoms matė, kad trečiosios dalies brėžiniai techniniu aspektu buvo negeri. Trečia dalis yra sudėtingiausia, ji net nebuvo pademonstruota kokia nors forma. Buvo prašoma projektuotojų pademonstruoti 3 dalies gaminio uždėjimo procesą, į ką projektuotojai sakė, kad tai yra sudėtinga.

18Liudytojas G. M. paaiškino, kad yra UAB „( - )“ gamybos vadovas. 2012 m. gruodžio mėnesį gavo pirmuosius brėžinius, susijusius su 2012-07-03 UAB ( - ) projektu. Pats vyko suderinti gaminimo sąlygas su UAB „( - )“, UAB „( - ), UAB „( - )“. Komercinius pasiūlymus įmonės pateikdavo dažniausia per vieną tris savaites. Pirmosios gamybos sutartys, susiję su UAB ( - ) projektu, buvo sudarytos 2013 m. vasario mėn. Pati konteinerių gamybos linija susideda iš trijų dalių. Antra dalis pas užsakovą sumontuota. Dalis pirmos dalies nuvežta. Mano, kad linija neužbaigta dėl nepakankamo finansavimo. Esant tinkamam finansavimui projekto realizavimas per sutartyje sulygtą terminą yra įmanomas. Kadangi yra gamybininkas, apie projektavimo procesą ir jo baigtumo ar neužbaigtumo priežastis pasakyti nieko negali. Tai ne jo kompetencijoje. Gamina tik tą, kam jam pateikia brėžinius. Ir šiuo atveju dėl nagrinėjamos sutarties – kas buvo pateikta suprojektuota, tas pagaminta. Kodėl gamybos padaliniui nepateikti likusieji linijos užbaigimui reikalingi brėžiniai, pasakyti negali. Apie gamybos finansavimą nieko konkretaus pasakyti negali, nes finansai taip pat ne jo sritis. Yra girdėjęs, kad gamybą pas subrangovus yra finansavęs pats užsakovas – koncernas „( - )“. Patvirtina, kad jam žinoma, jog projektas neužbaigtas dėl finansų trūkumo. Kodėl jų trūko, jam nežinoma.

19Liudytojas R. D. paaiškino, kad yra UAB „( - )“ direktorius. Paaiškino, kad su UAB „( - )“ 2013-02-18 sudarė gamybos sutartį Nr. MAR-13/01. Tikslių sudarymo aplinkybių neprisimena. Iki jos sudarymo buvo peržvelgti būsimų gaminių brėžiniai. Pirmoji sąskaita faktūra UAB „( - )“ buvo išrašyta 2013-07-29 (Serija MAR Nr. 4108), tačiau kol nebuvo sumokėti pinigai, tol pagamintų gaminių UAB „( - )“ žinion neperdavė. J. G. pažinojo jau daug etų juo pasitikėjo. Pagal sutartį gamino ne kokius nors išbaigtus įrengimus, bet atskirus mazgus, reikalingus įrengimams surinkti. Be jų įrenginiai kaip visuma neveiktų. Šiuo konkrečiu atveju užsakytų mazgų gamyba buvo vykdoma tol, kol buvo finansavimas. Nutrūkus finansavimui iš „( - )“, buvo nutraukta ir gamyba. Pagal tą sutartį pagaminta ne visa produkcija. Kadangi ji pilnai neapmokėta, todėl dalis produkcijos dar yra sandėlyje ir neperduota užsakovui. Buvo neįvykdyta daugiau nei pusė „( - )“ užsakymo, nes J. G. neturėjo pinigų. Viena partija užsakymo dėl to net nebuvo pradėta gaminti. Bendrovė dėl netinkamo sutarties įsipareigojimų vykdymo iš „( - )“ pusės patyrė nuostolių. Laukiant iš J. G. įsiskolinimo pagal sutartį padengimo, jam nevykdant įsipareigojimų, buvo pagrasinta teismu. Siekdamas išvengti proceso, J. G. pasirašė keletą vekselių, kuriais įsipareigojo padengti jų padarytus nuostolius dėl sutarties sąlygų nevykdymo. Tačiau suėjus terminams, J. G. įsipareigojimų pagal vekselius neįvykdė. Todėl vieną iš jų pateikė antstoliams, bet rezultato nėra. Nors gamino produkciją skirtą koncernui „( - )“, su jais tiesiogiai jokių sutarčių neturėjo. Tiek užsakymas, tiek ir finansavimas ėjo per „( - )“. Vėliau už dalį produkcijos betarpiškai apmokėjo koncernas „( - )“. Jo turimais duomenimis, „( - )“ jau tuo metu buvo įsiskolinusi ir turėjo neįvykdytų finansinių įsipareigojimų.

20Iš BPK 276 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindais pagarsintų liudytojo V. D. parodymų matosi, kad 2012 metais buvo UAB „( - )“ direktoriumi. 2012 m. gruodžio mėn. – 2013 m. sausio mėn., tikslesnio laiko nurodyti negali, UAB „( - )“ direktorius J. G. kreipėsi dėl 2013-03-21 sutartyje Nr. 16756 nurodytų objektų pagaminimo. Kadangi tokie gaminiai UAB „( - )“ gaminami ne pirmą kartą ir yra gerai pažįstami, papildomo laiko studijuoti techninę sąlygą nereikėjo, jokie paruošiamieji darbai nebuvo atliekami, derybos vyko tik žodžiu dėl kainos. Prieš sudarant 2013-03-21 sutartį Nr. 16756, techninė sutarties objektų dokumentacija nebuvo pateikta, kadangi gaminamų mazgų brėžiniuose yra išdėstyti visi techniniai reikalavimai, reikalingi šiems mazgams pagaminti(t.6, b.l.57).

21Kaltinamojo kaltė įrodyta bylos rašytine medžiaga: 2012-07-03 sutartimi Nr. 673, iš kurios matyti, kad UAB ( - ) atstovaujamas generalinio direktoriaus I. U., ir UAB „( - )“, atstovaujama J. G., sudaro sutartį dėl „Robotizuoto didelių ekokonteinerių dugnų, šonų, durų ir priekinių dalių virinimo linijos“. Sutarties įvykdymo trukmė – 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo (Sutarties 2.1 punktas), darbų pradžia – pirmojo avanso gavimo diena (Sutarties 2.2 punktas). Galutinis Darbų užbaigimo terminas pratęsiamas tiek dienų, kiek Vykdytojas negalėjo vykdyti Sutarties dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, taip pat tais atvejais, kai vykdant Sutartį reikėjo atlikti daugiau darbų, negu buvo numatyta šios sutarties sudarymo metu (papildomi darbai). Bendra sutarties kaina su PVM – 3 237 040,4 Lt (937 511,70 eurų) (Sutarties 3.1 punktas). Sutartyje nustatyta mokėjimo tvarka: per penkias darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo UAB( - )“ turi sumokėti UAB „( - )“ 20 procentų avansą, t. y. 647 408 Lt ( 187 502,32 eurai) (Sutarties 4.1 punktas); prieš pradedant Linijos gamybą ir komplektacijos užsakymą UAB ( - ) turi sumokėti UAB „( - )“ 20 procentų tarpinį mokėjimą, t. y. 647 408 Lt (187 502,32 eurai) (Sutarties 4.2 punktas)(t.1, b.l. 42-50); 2012-09-24 UAB „( - )“ raštu UAB ( - ), iš kurio matyti, jog kontrahentui teikiama informacija, 2012-09-24 yra atlikta 40 % projektavimo ir projektavimui reikalingų skaičiuojamojo modeliavimo darbų bei vykdomi robotizuoto sandūrinių siūlių virinimo bandymai. Patvirtinama, kad Sutartis Nr. 673 vykdoma be jokių atsilikimų. Rašte išvardijami atlikti darbai(t.6, b. l. 44, t.10, b.l. 11); 2012-10-25 aptarimo rezultatais, iš kurių matosi, kad darbo rezultatų aptarimo metu buvo pristatyta suprojektuota ir ruošiama gamybai linija, taip pat nuspręsta pritarti Linijos konfigūracijai(t. 5, b.l.182-185); 2012-10-29 UAB „( - )“ raštu UAB ( - ), iš kurio matyti, kad kontrahentui teikiama informacija, jog Sutartis Nr. 673 sparčiai vykdoma, siekiant tiksliai laiku ją įvykdyti. Nurodoma, kad yra pasirengta pradėti Linijos gamybą ir komplektavimą, todėl prašoma remiantis Sutarties Nr. 673 4.2 punktu, atlikti antrąjį 20% avansinį mokėjimą, t. y. 647 408 Lt, kas atitinka 187 502,32 eurus (t. 6, b.l. 1, t. 10, b.l. 6); 2012-11-27 UAB „( - )“ raštu UAB „( - )“, kuriuo kontrahentas informuojamas, kad pradedami Linijos gamybos ir komplektavimo darbai. Prašoma, remiantis Sutarties Nr. 673 4.2 punktu atlikti antrojo avansinio mokėjimo likusią dalį, t. y. 323 704 Lt, kas atitinka 93 751,16 eurus(t. 5, b.l. 181); 2013-06-07/126 UAB „( - )“ raštu UAB( - ), kad linijos pridavimas įvyks 2013-09-03 (t. 6, b.l. 41); 2013-07-24 UAB „( - )“ raštu UAB ( - ), kuriame pateikiamas linijos baigiamųjų darbų grafikas, nurodyta, kad linijos dedamųjų dalių pervežimas į koncerną „( - )“ įvyks 2013-09-23(t. 6, b.l. 37); 2014-03-07/06 UAB „( - )“ raštu UAB( - ), kad nuo 2014-05-09 linija bus paruošta darbui(t.6, b.l. 28); 2014-11-14 elektroniniu J. G. laišku UAB( - ), kuriame nurodyta, kokie darbai buvo atlikti nuo 2014-11-10 iki 2014-11-14(t.10, b.l.12); 2015-01-19 raštu Nr. ITC2015/01/19-01, iš kurio matyti, kad VšĮ „( - )“ nurodė, kad su UAB „( - )“ 2013-01-28 sudarė paslaugų sutartį Nr. PR-2013/01/01, kuria UAB „( - )“ užsakė parengti robotizuoto virinimo posto mechaninės dalies techninę – konstruktorinę dokumentaciją, atlikti robotizuoto virinimo posto mechaninės dalies gamybos konstruktorinę priežiūrą ir perduoti pagal bandymų rezultatus pataisytą techninę – kostruktorinę dokumentaciją. VšĮ „( - ) teigia, kad nuo pat projekto įgyvendinimo pradžios UAB „( - )“ nesilaikė sutarties PR2013/01/01 punkte 5.2.1 nurodytų avansinio mokėjimo įsipareigojimų, avansiniai mokėjimai vėlavo, dėl to VšĮ „( - )“ negalėjo laiku atlikti sutartyje numatytų darbų. 2014-01-17 VšĮ „( - )“ su UAB „( - )“ pasirašė Protokolą Nr. 1, kurio 7.1 p. susitarė, kad UAB „( - )“ per 3 darbo dienas pilnai pridavus visą pakoreguotą techninę dokumentaciją apmoka 13 000 Lt (3 765,06 eurus), 7.2 p. sutarė, kad UAB „( - )“ sumoka 13 000 Lt (3 765,06 eurus) per 15 darbo dienų VšĮ „( - )“ atlikus perduotos techninės dokumentacijos peržiūrą, UAB „( - )“ įsipareigojo pristatytą techninę dokumentaciją peržiūrėti per 5 darbo dienas po pilno VšĮ „( - )“ koreguotos techninės dokumentacijos pateikimo. Likusią sumą pagal 2014-01-17 Protokolo Nr. 1 7.3 p. UAB „( - )“ sumokės Paslaugų sutarties Nr. PR-2013/01/01 5.2.3 numatyta tvarka, tačiau UAB „( - )“ nesilaikė 2014-01-17 pasirašyto Protokolo Nr. 1 punktuose 7.1, 7.2, 7.3 numatytų įsipareigojimų. Taip pat UAB „( - )“ nesilaikė 2014-04-22 pasirašytos Trišalės tarpusavio įsipareigojimų ir mokėjimų suderinimo sutarties Nr. 20140408-001 punkto 5.1, kuriame nurodyta, kad UAB „( - )“ turi apmokėti pagal 2014-01-17 Protokolo Nr. 1 prie sutarties Nr. PR-2013/01/01 punktus 7.1 ir 7.2, 26 000 Lt (7 530,12 eurus), įskaitant PVM, per 15 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo. VšĮ „( - )“ sutartį su UAB „( - )“ įvykdė 2014-04-22. Sutarties vykdymo vėlavimas įvyko dėl to, kad UAB „( - )“ nuo projekto pradžios nesilaikė sutarties Nr. PR-2013/01/01 įsipareigojimų, vėlavo atlikti avansinio mokėjimo pavedimus. 2014-03-28 darbų perdavimo – priėmimo aktu Nr. 2 konduktorių techninė dokumentacija yra perduota UAB „( - )“ (t. 4, b.l. 130-138, 141-144); 2015-12-18 tarnybiniu pranešimu Nr. 64-PR2-14655, kuriame užfiksuota, kad UAB ( - )“, vadovaudamasis 2012-07-03 sutarties Nr. 673 punktais 4.1, 4.2 ir 2013-12-17 susitarimo dėl sutarties Nr. 673 pakeitimo 1 punkte numatytais reikalavimais, iš viso už projektą pervedė 2 353 165,5 Lt (681 523,84 eurus) (t. 5, b.l. 117); UAB „( - )“ 2014-09-01 raštu Nr. 09-01-2, iš kurio matyti, kad su UAB „( - )“ 2013-05-30 dėl įrenginių pagaminimo buvo pasirašyta gamybos sutartis Nr. G-2013/2, 2013-06-27 gamybos sutartis Nr. G-2013/03, 2014-01-10 gamybos sutartis Nr. G-2014/01. Pagal sutartį Nr. G-2013/02 įrenginiai pagaminti ir perduoti UAB „( - )“, 2013-08-30 ir 2013-09-30 išrašytos PVM sąskaitos - faktūros AUM13 Nr. 822 ir AUM13 Nr. 918. Pagal sutartis užsakovas įsipareigojo atsiskaityti per 30 darbo dienų po PVM sąskaitos - faktūros išrašymo. Užsakovas delsė atsiskaityti, apie nevykdomus įsipareigojimus ne kartą buvo informuojamas telefonu, vėliau registruotu laišku buvo išsiųsta pretenzija 172 716,89 Lt sumai. 2013-12-20 apmokėjimą 172 716,89 Lt sumai už UAB „( - )“ atliko UAB ( - ). Pagal gamybos sutartį Nr. G-2013/03 2013-06-27 išrašytos PVM sąskaitos-faktūros AUM13 Nr. 1028 2013-10-31, AUM14 Nr. 306 2014-03-31. Kitų gaminių gamyba pagal sutartį G2013/03 yra sustabdyta, o gaminių gamyba pagal sutartį Nr. G-2014/01 nėra pradėta dėl UAB „( - )“ įsipareigojimų nevykdymo. 2014-09-01 dienai UAB „( - )“ skola sudaro 70 180 Lt (t.2, b.l. 178-191); 2014-08-29 UAB „( - )“ raštu, iš kurio matyti, kad bendradarbiauja su UAB „( - )“. UAB ( - ) užsakytai suvirinimo linijai pateikė UAB „( - )“ pavaras pagal sąskaitas – faktūras: 2013-09-02 Nr. LNZ01186, 2013-09-03 Nr. LNZ011188, 2013-12-13 Nr. LNZ011774, 2013-12-31 Nr. LNZ011775, 2014-02-28 Nr. LNZ 012097. UAB ( - ) 2013-12-20 apmokėjo už pavaras, iš kurių dalis jau buvo perduota UAB „( - )“, o kita dalis dar buvo sandėlyje, nes dėl įsiskolinimo jų neperdavė(t.3, b.l. 3-10); 2014-09-08 UAB „( - )“ atsakymu į užklausą, iš kurio matyti, kad, kad jiems yra žinoma, jog UAB „( - )“ vykdė UAB ( - ) užsakymą. UAB „( - )“ vėlavo su atsiskaitymu, dėl to jie informavo, kad prekių pristatymas bus sustabdytas, kol nebus padengtas įsiskolinimas(t.3, b.l. 20-22); 2014-09-01 UAB „( - )“ raštu Nr. 18/14, iš kurio matyti, kad su UAB „( - )“ yra sudariusi sutarčių UAB( - ) užsakytam gaminiui. 2013-03-21 sudaryta sutartis Nr. 16756, 2013-04-15 sudaryta sutartis Nr. 16756-2, 2014-03-10 sudaryta sutartis Nr. 16866. Apmokėjimą, kurio vertė 108 462,71 Lt (31 412,97 eurai), įvykdė UAB ( - ). Tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ 2013-03-21, 2013-06-14, 2014-03-14 pasirašytos trys sutartys bendrai 340 433,50 Lt sumai. UAB „( - )“ jų bendrovei skolinga 150 074,59 Lt sumą (t. 3, b.l. 24-260, t. 4, b.l. 14, t. 5, b.l. 85); UAB „( - )“ 2014-09-03 raštu, iš kurio matyti, kad rašto gavimo dieną jokių verslo ar darbinių santykių tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ nėra. 2013-12-20 UAB ( - ) “ pagal 2013-12-17 pasirašytą susitarimą dėl sutarties Nr. 673 pakeitimo, pagal kurį Užsakovas pagal Vykdytojo prašymą tiesiogiai atlieka mokėjimus Vykdytojo subrangovams, atliko 107 717,22 Lt mokėjimą (t. 3, b.l. 13); UAB „( - )“ 2015-01-16 raštu Nr. 903, iš kurio matyti, kad 2013-12-20 UAB ( - ) yra UAB „( - )“ pervedęs 269 050,00 Lt, pavedime nurodyta „Apmokėjimas už UAB „( - )“ pagal Sutartį Nr. 673“. Sutarties Nr. 673 turinys UAB „( - )“ nėra žinomas. UAB „( - )“ pagal Sutartį Nr. T3042 už prekes buvo sumokėjusi 368 550 Lt (tame tarpe UAB( - ) 2013-12-20 yra padaręs pavedimą 269 050 Lt sumai). UAB „( - )“ buvo pažeidusi Sutarties Nr. T3042 p. 7.2. bei 2014-05-22 Susitarimo p. 2.1 reglamentuojamus atsiskaitymo už prekes tvarkos terminus, todėl 2014-12-22 Aktu dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo UAB „( - )“ įskaitė priešpriešinius vienarūšius reikalavimus 99 500 Lt sumai. Likę priešpriešiniai vienarūšiai šalių reikalavimai 5500 Lt sumai buvo įskaityti šalių Susitarimu 2014-12-23. Įvertinus anksčiau aptartus įvykius, 2014-12-23 S. Š. konstatavo, kad UAB „( - )“ pagal Sutartį yra sumokėjusi avansu UAB „( - )“ 263 550 Lt. UAB „( - )“ saugojo pagal Sutartį pristatytas prekes savo sandėlyje. UAB „( - )“ neįvykdžius likusios pagal Sutartį mokėjimo prievolės šalių sulygtais terminais, UAB „( - )“ realizavo dalį Prekių rinkoje ir pagal Medžiagų perdavimo-priėmimo aktą Nr. 15/07-21 perdavė UAB „( - )“ šalių suderintas prekes už 76 329,36 Eurus. Tokiu būdu, buvo panaudotas UAB „( - )“ sumokėtas avansas 263550 Lt. 2014-05-22 Susitarimo 1.2 p. konstatuota, kad UAB „( - )“ yra pažeidusi Sutarties p. 7.2. reglamentuotus atsiskaitymo už prekes tvarkos terminus. Iki šios dienos UAB „( - )“ už prekes yra sumokėjusi 368550 Lt., bendras įsiskolinimas sudaro 541 567,59 Lt. Susitarimo 1.3 p. nurodyta, kad prekių perdavimas UAB „( - )“ sustabdytas iki UAB „( - )“, tinkamai vykdydama Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, UAB „( - )“ sumokės 469 061,71 Lt (t. 3, b. 34-35, t. 5, b.l. 102-103, 109); 2014-08-07 UAB( - ) pareiškimu dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, kuriame nurodoma, jog 2012-07-03 tarp UAB( - ) ir UAB „( - )“, atstovaujamos direktoriaus J. G., buvo sudaryta sutartis Nr. 673, pagal kurią UAB „( - )“ įsipareigojo sukurti, pagaminti, pristatyti, sumontuoti ir adaptuoti UAB( - ) Robotizuoto didelių ekokonteinerių dugnų, šonų, durų ir priekinių dalių virinimo liniją per 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo pagal patvirtintą linijos pateikimo grafiką. Bendra pasirašytos sutarties kaina su PVM sudarė 3 237 040,40 Lt (937 511,70 eurų). Praleidęs projekto įgyvendinimo terminą 8-10 mėnesių laikotarpiu, J. G. pareiškė, kad projektą reikia koreguoti. Nurodoma, kad J. G. teikė klaidingą informaciją apie atliekamus darbus ir darbų finansavimą. Todėl UAB ( - ) 2013 m. pabaigoje pradėjo tiesiogiai finansuoti UAB „( - )“ subrangovus, siekiant įvykdyti užsakymą. J. G. imitavo atliekamus darbus, gautas lėšas iš UAB ( - ) panaudojo ne projekto vykdymui, o kitoms UAB „( - )“ ir savo asmeninėms reikmėms, nuslėpė esminę informaciją apie UAB „( - )“ nemokumą. Nurodoma, kad pagal sutartį J. G. gavęs UAB( - ) avansinius mokėjimus vilkino projekto įgyvendinimą, buvo iš anksto apsisprendęs įtraukti UAB ( - ) dalyvauti žalingame sandoryje. Taip pat nurodyta, jog parengiamieji sutarties derinimo darbai bei Sutarties pasirašymas vyko UAB ( - ) patalpose, esančiose ( - ) (t. 1, b.l. 38-41); 2014-07-31 UAB( - ) tiekėjo operacijos išrašu, kuriame nurodytas UAB ( - ) piniginės operacijos tiekėjui UAB „“: 2012-07-05 avansas už robotizuoto virinimo liniją – 647 408 Lt (187 502,32 eurai), 2012-10-30 avansas už įrengimą 323 704 Lt (93 751,16 eurai), 2012-11-28 avansas už įrengimą - 323 704 Lt (93 751,16 eurai), 2013-12-20 apmokėjimas pagal susitarimą 1 058 349,50 Lt (306 519,20 eurai) (t. 1, b.l. 75); 2014-07-31 AB „SEB“ banko išrašu, iš kurio matyti, kad 2012-07-05 UAB( - ) pervedė 647 408 Lt (187 502,32 eurai) avansą pagal sutartį Nr. 673 į UAB „( - )“ banko sąskaitą Nr. ( - ) (t.1, b.l. 76); 2014-07-31 AB „SEB“ banko išrašu, iš kurio matyti, kad 2012-10-30 UAB ( - ) pervedė 323 704 Lt (93 751,16 eurai) avansą pagal sutartį Nr. 673 į UAB „( - )“ banko sąskaitą Nr. ( - ) (t.1, b.l. 77); 2014-07-31 AB „SEB“ banko išrašu, iš kurio matyti, kad 2012-11-28 UAB ( - ) pervedė 323 704 Lt (93 751,16 eurai) avansą pagal sutartį Nr. 673 į UAB „( - )“ banko sąskaitą Nr. ( - ) (t.1, b.l. 78); 2014-07-31 AB „SEB“ banko išrašu, iš kurio matyti, kad 2013-12-20 UAB ( - ) pervedė 55 901,09 Lt (16 190,07 eurai) kaip apmokėjimą už UAB „( - )“ pagal sutartį Nr. 673 į UAB „( - )“ banko sąskaitą Nr. ( - ) (t.1, b.l. 79); 2014-07-31 AB „SEB“ banko išrašu, iš kurio matyti, kad 2013-12-20 UAB ( - ) pervedė 107 717,22 Lt (31 197,06 eurai) kaip apmokėjimą už UAB „( - )“ pagal sutartį Nr. 673 į UAB „( - )“ banko sąskaitą Nr. ( - ) (t.1, b.l. 80); 2014-07-31 AB „SEB“ banko išrašu, iš kurio matyti, kad 2013-12-20 UAB ( - ) pervedė 18 459,33 Lt (5 346,19 eurai) kaip apmokėjimą už UAB „( - )“ pagal sutartį Nr. 673 į UAB „( - )“ banko sąskaitą Nr. ( - ) (t.1, b.l. 81); 2014-07-31 AB „SEB“ banko išrašu, iš kurio matyti, kad 2013-12-20 UAB ( - ) pervedė 55 273 Lt (16 008,17 eurai) kaip apmokėjimą už UAB „( - )“ pagal sutartį Nr. 673 į UAB „( - )“ banko sąskaitą Nr. ( - ) (t.1, b.l. 82); 2014-07-31 AB „SEB“ banko išrašu, iš kurio matyti, kad 2013-12-20 UAB ( - ) pervedė 121 957,12 Lt (35 321,22 eurai) kaip apmokėjimą už UAB „( - )“ pagal sutartį Nr. 673 į UAB „( - )“ banko sąskaitą Nr. ( - ) (t.1, b.l. 83); 2014-07-31 AB „SEB“ banko išrašu, iš kurio matyti, kad 2013-12-20 UAB ( - ) pervedė 108 462,71 Lt (31 412,97 eurai) kaip apmokėjimą už UAB „( - )“ pagal sutartį Nr. 673 į UAB „( - )“ banko sąskaitą Nr. ( - ) (t. 1, b.l. 84); 2014-07-31 AB „SEB“ banko išrašu, iš kurio matyti, kad 2013-12-20 UAB ( - )“ pervedė 148 812,14 Lt (43 098,97 eurai) kaip apmokėjimą už UAB „( - )“ pagal sutartį Nr. 673 į UAB „( - )“ banko sąskaitą Nr. ( - ) (t.1,b.l. 85); 2014-07-31 AB „SEB“ banko išrašu, iš kurio matyti, kad 2013-12-20 UAB ( - ) pervedė 172 716,89 Lt (50 022,27 eurai) kaip apmokėjimą už UAB „( - )“ pagal sutartį Nr. 673 į UAB „( - )“ banko sąskaitą Nr. ( - ) (t.1, b.l.86); 2014-07-31 AB „SEB“ banko išrašu, iš kurio matyti, kad 2013-12-20 UAB ( - ) pervedė 269 050 Lt (77 922,27 eurai) kaip apmokėjimą už UAB „( - )“ pagal sutartį Nr. 673 į UAB „( - )“ banko sąskaitą Nr. ( - ) (t.1, b.l. 87); 2013-07-17 J. G. elektroninis laišku UAB ( - ) atstovui R. K., iš kurio matyti, kad nurodomas robotizuotos didelių ekokonteinerių dugnų, šonų, durų ir priekinių dalių virinimo linijos pateikimo grafikas: pirminio surinkimo Kaune pradžia – 2013-07-22, numatoma surinkimo pradžia UAB ( - ) - 2013-08-19, numatoma surinkimo ir suderinimo pabaiga – 2013-09-23, numatoma linijos adaptacijos pabaiga – 2013-09-30 (t.1, b.l.93, t.6,b.l.38); 2013-07-22 J. G. elektroniniu laišku UAB ( - ), iš kurio matyti, kad šiandien (laiško siuntimo dieną) pradeda surinkimo darbus(t.1, b.l. 96); 2013-11-09 J. G. elektroniniu laišku UAB ( - ), iš kurio matyti, kad linijos montavimas UAB ( - ) bus pradėtas 2013-12-16, o apmokėjimas UAB „( - )“ bus atliktas iki 2013-11-15(t.1, b.l. 97-98); 2013-11-15 J. G. elektroniniu laišku UAB ( - ), iš kurio matyti, kad pervedimas į UAB „( - )“ bus atliktas 2013-11-21 iki 12 val.(t.1, b.l. 99); 2016-02-23 apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad jame užfiksuota UAB ( - ) patalpose, esančiose ( - ), sumontuota linijos dalis(t.1, b.l.103-108); 2014-08-20 UAB( - ) pranešimu Nr. 01-01-427, iš kurio matyti, kad UAB ( - ) 2014-08-19 paklausime Nr. 64-S-6422(t.1, b.l.113) nurodytoms įmonėms mokėjimus atliko vadovaujantis tarp šalių pasirašytu papildomu susitarimu prie sutarties Nr. 673, t.y. UAB( - )“ sąskaitų-faktūrų negavo, o apmokėjo UAB „( - )“ įsiskolinimus(t.1, b.l.117); 2015-10-28 UAB( - ) raštu, iš kurio matyti, kad 2014-05-12 buvo pasirašytas Paprastas vekselis 2 353 165,50 Lt sumai (atitinka 681523,84 Eurus). Vekselio davėjas J. G., vekselio turėtojas UAB ( - ). Aukščiau minėtas vekselis pratęstas nebuvo. Įsipareigojimai prisiimti šiuo vekseliu įvykdyti nebuvo, t.y. vekselis pateiktas apmokėjimui, tačiau neapmokėtas(t.5, b.l.119); 2013-12-17 susitarimu dėl sutarties Nr. 673 pakeitimo, kuriuo UAB( - ), atstovaujamas generalinio direktoriaus I. U., ir UAB „( - )“, atstovaujama direktoriaus J. G., susitaria, kad UAB ( - ) tiesiogiai atlieka mokėjimus UAB „( - )“ subrangovams UAB „( - )“, UAB “ ( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“. Iš viso subrangovams pervedama suma - 1 058 349,50 Lt (306 519,20 eurai). Susitarime fiksuotas linijos pateikimo terminas – 2014-03-09. Sutarties Nr. 673 3.1 punktas, nurodant, kad bendra sutarties kaina su PVM 3 119 212,12 Lt (903 386,27 eurai)(t.1, b.l. 115-116); 2012-07-05 – 2014-07-31 AB „SEB“ banko sąskaitos Nr. ( - ), priklausančios UAB „( - )“, išrašu, iš kurio matyti įplaukų ir išlaidų nebuvimas visą laikotarpį(t.1, b.l. 127); 2012-07-05 – 2014-07-31 AB „SEB“ banko sąskaitos Nr. ( - ), priklausančios UAB „( - )“, išrašu, iš kurio matyti, kad per išrašo laikotarpį fiksuojamas pradinis 7 567,37 Lt likutis, įplaukos laikotarpyje 69 038,11 Lt, išlaidos 76 605,48 Lt. Galutinis likutis 2014-07-31 lygus nuliui (t.1, b.l. 128-134); 2012-07-05 – 2014-07-31 AB „SEB“ banko sąskaitos Nr. ( - ) (EUR), priklausančios UAB „( - )“ išrašu, iš kurio matyti, kad per išrašo laikotarpį fiksuojamas pradinis 0 eurų likutis, įplaukos šiame laikotarpyje 106 486,85 eurai, o išlaidos 106 486,85 eurai. Galutinis likutis 2014-07-31 lygus 0 eurų (t.1, b.l.135-137); 2012-07-05 – 2014-07-31 AB „SEB“ banko sąskaitos Nr. ( - ) (LT), priklausančios UAB „( - )“ (LTL) išrašu, iš kurio matyti, kad per išrašo laikotarpį fiksuojamas pradinis 78,37 Lt likutis, įplaukos šiuo laikotarpiu 3 815 746,96 Lt, o išlaidos 3 815 825,33 Lt. Galutinis likutis 2014-07-31 lygus 0 Lt. Šiame banko sąskaitos išraše 2012-07-05 fiksuojamas UAB( - ) 647 408 Lt pavedimas, 2012-10-30 UAB ( - ) 323 704 Lt pavedimas, 2012-11-28 UAB ( - ) 323 704 Lt pavedimas (t.1, b.l. 143-221); 2014-09-11 UAB „( - )“ direktoriaus J. G. raštu „Vėlavimo priežastys“ Nr. 09-11/19, iš kurio matyti, kad kaip pagrindinę priežastį, dėl kurios užsitęsė Linijos užbaigimas, jis nurodė planinių įplaukų, numatytų gauti 2013 metais, didelis sumažėjimas: buvo nutrauktos dvi pradėtos vykdyti sutartys, t.y. Sutartis Nr. 717 (užsakovas UAB „( - )“) ir Sutartis Nr. 712 (užsakovas UAB „( - )“). Taip pat nurodė, kad užsakovas UAB( - ), suprasdamas situaciją, geranoriškai atliko eilę tiesioginių mokėjimų subrangovams. Minėtame rašte UAB „( - )“ direktorius J. G., įvertinęs savo ir UAB „( - )“ galimybes, įsipareigojo kokybiškai užbaigti UAB( - ) liniją iki 2014-12-20 nestabdydamas jau vykdomų montavimo ir derinimo darbų(t.2, b.l.95-97); 2014-11-20 Linijos projektavimo, komplektacijos, įrenginių gamybos sąnaudų suvestine, iš kurios matyti sąnaudos projekto vykdymui 2014-11-20, t.y. projektavimas, komplektacijos užsakymas, gamybos priežiūra, įrangos pervežimas, montavimas, derinimas - 404774,26 Lt, netiesioginės nuo darbo užmokesčio - 80954,85 Lt, įrangos gamyba, komplektacija, medžiagos pervežtos į UAB( - ) (UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir kitos) - 1420777,60 Lt, apmokėta, bet dar nepervežta į UAB ( - ) - 70180,00 Lt (2013-10-31, 2014-03-31 UAB „( - )“ - stalas, siurbtukų manipuliatorius), apmokėta avansu, bet nepervežta į UAB( - ) (prekės - robotai yra gauti, bet dar ne viskas apmokėta, UAB „( - )“) - 368550,00 Lt. Iš viso 2345236,70 Lt (t. 9, b.l. 18-22); 2016-06-20 pareiškimo (reg. Nr. 3-AP-4105) 2016-06-01 priedu „Dėl Sutarties Nr. 673“ atlikimo vėlavimo, iš kurio matyti, kad vėlavimo priežastis - ženklus sąnaudų sutarties Nr. 673 užbaigimui padidėjimas, palyginus su Sutartyje Nr. 673 numatyta suma; 2015-03-06 Specialisto išvada Nr. 5-2/42, iš kurios matyti, kad įvertinus UAB „( - )“ finansinę padėtį pagal finansinius rodiklius, nustatyta, jog iki sudarant 2012 m. liepos 3 d. sutartį Nr. 673 su UAB ( - ), sutarties sudarymo metu, po sutarties sudarymo, UAB „( - )“ buvo nemoki (t.y. nemoki buvo jau 2010 m. gruodžio 31 d.), o nemokumas dar labiau didėjo. Todėl UAB „( - )“, būdama nemoki, negalėjo laiku ir pilnai įvykdyti įsipareigojimų kreditoriams. Tyrimu nustatyta ir išvadoje užfiksuota, kad UAB ( - ) bendrovei UAB „( - )“ į banko sąskaitą Nr. ( - ), buvusią AB „SEB banke“, pervedė 1 294 816 Lt (375 004,63 EUR) kaip avansą pagal 2012 m. liepos 3 d. sutartį Nr. 673. Taip pat UAB ( - ) už UAB “ ( - )“ 2013 m. gruodžio 20 d. pervedė 1 058 349,50 Lt (306 519,20 EUR) UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“. Iš viso UAB ( - ) pagal 2012 m. liepos 3 d. sutartį Nr. 673 UAB „( - )“ sumokėjo 2 353 165,50 Lt (681 523,83 EUR). Nustatyta, kad UAB ( - ) bendrovei „( - )“ į banko sąskaitą Nr. ( - ) (LT), buvusią AB „SEB banke“ pervesti 1 294 816 Lt (375 004,63 EUR) pagal sutartį Nr. 673 buvo panaudoti ne 2012 m. liepos 3 d. sutartyje Nr. 673 numatytų įsipareigojimų vykdymui, o kitiems UAB “ ( - )“ mokėjimams, t.y. ankstesnių įsipareigojimų vykdymui- paskolų, palūkanų, lizingo įmokų, tame tarpe pradelstų, mokėjimui, taip pat darbo užmokesčio darbuotojams mokėjimui, mokesčių mokėjimui, atsiskaitymams su tiekėjais už prekes ir paslaugas (įrengimus, įrangą, įrengimų detales, įrengimų montavimą, programavimo darbus, kurą, automobilių remontą, elektros, vandens tiekimo paslaugas, nuomą, draudimą, banko paslaugas ir kt.). 2014 m. lapkričio 20 d. UAB „( - )“ sudarytoje linijos projektavimo, komplektacijos, įrengimų gamybos sąnaudų suvestinėje, pasirašytoje direktoriaus J. G. ir vyr. buhalterės K. K., nurodyta, kad pirmos prekės UAB ( - ) linijai įsigytos 2013 m. vasario 6 d.(t. 6, b.l. 91-124, 125-198, t. 6, b.l. 1-200); 2016-02-26 tarnybiniu pranešimu, iš kurio matyti, jog išanalizavus specialisto išvadą ir padarius UAB „( - )“ įplaukų nuo 2012-07-05 iki 2012-12-16 analizę, užfiksuota, kad UAB „( - )“ šiuo laikotarpiu iš viso banko sąskaitoje Nr. ( - ) gavo 1 323 179,25 Lt (383 219,20 eurų) įplaukų. Iš UAB ( - ) gavo 1 294 816 Lt (375 004,63 eurus), iš kitų šaltinių - 28 363,25 Lt (8 214,56 eurus) (t. 8, b.l. 58).

22Nors kaltinamasis savo kaltę neigia, teismas ją laiko pilnai įrodyta. Kaltinamojo parodymais kaip įrodymais, teismas nesiremia, nes vertina juos kaip kaltinamojo gynybinę taktiką siekiant išvengti atsakomybės. Jie yra nenuoseklūs, prieštaringi, juos paneigia kiti ištirti bylos įrodymai. Pasirinkta gynybine versija kaltinamasis siekia išvengti atsakomybės pagal BK 184 straipsnio 2 dalį, numatančią atsakomybę už jo žinioje buvusio didelės vertės svetimo turto išvaistymą dėl neatsargumo.

23Kad išvengti atsakomybės, pateikiama versija, jog susiklosčiusi teisinė ir faktinė situacija dėl neįvykdytos 2012-07-03 sutarties Nr. 673 tarp UAB( - ) ir UAB „( - )“ dėl „Robotizuoto didelių ekokonteinerių dugnų, šonų, durų ir priekinių dalių virinimo linijos“ (toliau – sutartis Nr. 673) buvo sąlygota užsakytos linijos unikalumo, sudėtingumo ir multifunkcionalumo. Kadangi tokiam gaminiui ES nėra analogų, nebuvo galima tiksliai įvertinti jos būsimos kainos. Dėl šių priežasčių susidarė 339 064,03 Eur perviršis jos pagaminimui, kas yra nuostoliai gamintojui, dėl to nebuvo galimybės jos užbaigti ir įvykdyti sutarties. Be to, subrangovas projektavimui VšĮ „( - )“ projektinius darbus uždelsė 19 mėnesių ir juos atliko nepilnai. Taip pat įtakos turėjo projekto vadovo D. R. darbo santykių nutraukimas su UAB „( - )“ bei kitų užsakovų, kurių užsakymus vykdė UAB „( - )“, nemokumas ir sutarčių nutraukimas. Visa tai apsprendė, kad sutartis Nr. 673 neįvykdyta, o ne tai, kad buvo iššvaistytos dėl neatsargumo UAB „( - )“ žinioje buvusios kieno nors lėšos.

24Kaip jau buvo minėta aukščiau, šios versijos nepatvirtina bei ją paneigia byloje surinkti ir teisme ištirti įrodymai.

25Atsakomybė pagal BK 184 straipsnį kyla tam, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Patikėtas turtas apibrėžiamas kaip einamų pareigų, specialių pavedimų bei sutarčių pagrindu teisėtame kaltininko valdyme esantis svetimas turtas, dėl kurio kaltininkas turi teisiškai apibrėžtus įgalinimus(kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-322/2012, 2K-630/2013). Svetimo turto iššvaistymas yra tada, kai kaltininkas jam patikėtą (ar jo žinioje esantį) turtą neteisėtai parduoda, dovanoja ar kitaip perleidžia tretiesiems asmenims ir taip padaro žalos turto savininkui. Nusikaltimas laikomas baigtu nuo svetimo turto pardavimo, padovanojimo ar kitokio perleidimo trečiajam asmeniui momento. Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 184 straipsnio 2 dalį kyla tada, kai kaltininkas iššvaisto didelės vertės, t. y. kai jo vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, kaip tai nustatyta BK 190 straipsnyje, turtą (ar turtinę teisę). Turto iššvaistymo neteisėtumas pasireiškia, kai kaltininkui patikėtas jo žinioje esantis svetimas turtas (turtinė teisė) tretiesiems asmenims neteisėtai perleidžiamas, jeigu tai padaroma nesilaikant nustatytos turto (turtinės teisės) perleidimo tvarkos. Turto (turtinės teisės) perleidimo tvarka paprastai nustatoma norminiais aktais, o esant sutartiniams santykiams - bendru susitarimu (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-168/2013). Turto iššvaistymo neatlygintinumas reiškia, kad kaltininkas jam patikėtą ar jo žinioje buvusį turtą iššvaisto neatlygindamas jo vertės arba ją atlygindamas aiškiai neteisingai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-411/2012, 2K-373/2013). BK 184 straipsnyje aprašyta nusikalstama veika gali būti padaroma tyčia ar dėl neatsargumo. Teismų praktikoje suformuota nuostata, jog tyčinė kaltė iššvaistant turtą konstatuojama, jeigu neteisėtas ir neatlygintinas turto perleidimas tretiesiems asmenims bei žalos turto savininkui sukėlimas buvo padarytas tiesiogine arba netiesiogine tyčia. Turto iššvaistymas laikomas padarytu tiesiogine tyčia, jeigu kaltininkas supranta, kad neteisėtai ir neatlygintinai perleidžia jam patikėtą ar žinioje esantį svetimą turtą tretiesiems asmenims, numato, jog savininkas ar teisėtas turto valdytojas šio turto neteks, ir to nori, o esant netiesioginei tyčiai - suvokia daromos veikos pavojingą pobūdį, numato, kad dėl jos gali kilti turtinė žala, ir nors jos atsiradimo nenori, tačiau sąmoningai leidžia jai kilti (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-388/2007). Turto ar turtinės teisės iššvaistymas neatsargia kaltės forma yra tada, kai kaltininkas jo žinioje buvusį turtą ar turtinę teisę neteisėtai ir neatlygintinai perleidžia tretiesiems asmenims arba jo elgesys neatitinka įprasto atidaus, rūpestingo, protingo asmens elgesio kriterijaus, kurio reikalavo konkreti situacija ir dėl to buvo padaryta žala.

26Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota nuostata, jog, tiek baudžiamosios teisės paskirtis, tiek ir bendrieji teisės principai, įtvirtinti demokratinių teisinių valstybių jurisprudencijoje, suponuoja tai, kad negalimas tokios teismų praktikos formavimas, kai sprendžiant civilinius ginčus taikomos baudžiamosios teisės normos ir asmens elgesys esant išimtinai civiliniams teisiniams santykiams vertinamas kaip atitinkamos nusikalstamos veikos padarymas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-409/2011, 2K-P-267/2011, 2K-P-183/2012, 2K-7-251/2013, 2K-7-262/2013, 2A-7-9/2013). Tai dera ir su konstitucine jurisprudencija, kurioje ne kartą konstatuota, kad, siekiant užkirsti kelią neteisėtoms veikoms, ne visada tokios veikos pripažintinos nusikalstamomis ir jas padariusiems asmenims taikytinos griežčiausios priemonės – bausmės. Dėl to kiekvieną kartą, kai reikia spręsti, ar pripažinti veiką nusikaltimu ar kitokiu teisės pažeidimu, labai svarbu įvertinti, kokių rezultatų galima pasiekti kitomis, nesusijusiomis su bausmių taikymu, priemonėmis (administracinėmis, drausminėmis, civilinėmis sankcijomis, visuomenės poveikio priemonėmis ar pan.) (Konstitucinio Teismo 1997 m. lapkričio 13 d., 2005 m. lapkričio 10 d. nutarimai).

27Iš to seka, kad patikėto ar žinion perduoto turto tvarkymo sąlygų pažeidimas pats savaime nesuponuoja baudžiamosios atsakomybės, jei nėra padaroma žalos arba nėra kliūčių padarytą žalą atlyginti civilinėmis teisinėmis priemonėmis. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad fiziniams ar juridiniams asmenims sudarant sandorius, susijusius su materialinėmis vertybėmis, atsiranda civiliniai teisiniai santykiai, o šalims nesilaikant sandorio (sutarties) sąlygų ir nevykdant prievolių, tokie santykiai gali pereiti į baudžiamuosius esant tam tikroms sąlygoms; baudžiamosios atsakomybės taikymas iš esmės yra kraštutinė priemonė. Esminis kriterijus, atribojantis civilinius teisinius santykius nuo baudžiamųjų, yra priešingas teisei (neteisėtas) elgesys, apsunkinantis galimybę kitai šaliai ginti pažeistas teises civilinėmis teisinėmis priemonėmis arba kai tokių teisių įgyvendinimas tampa neįmanomas. Baudžiamajai atsakomybei kilti nepakanka vien sutarties, kuria turtas patikimas arba perduodamas žinion, sąlygų nevykdymo ar turto negrąžinimo(2016-12-29 nutartis Nr. 2K-458-942/2016).

28Nors įstatymų leidėjas turi teisę ir kartu pareigą įstatymais uždrausti veikas, kuriomis daroma esminė žala asmenų, visuomenės ar valstybės interesams arba keliama tokios žalos grėsmė, tačiau nusikalstamomis veikomis įstatyme gali būti pripažintos tik tokios veikos, kurios iš tikrųjų yra pavojingos ir kuriomis iš tikrųjų yra daroma žala arba dėl šių veikų kyla grėsmė, kad tokia žala bus padaryta (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas). Patikėto ar žinion perduoto turto tvarkymo sąlygų pažeidimas pats savaime nesuponuoja baudžiamosios atsakomybės, jei nėra padaroma žalos arba nėra kliūčių padarytą žalą atlyginti civilinėmis teisinėmis priemonėmis. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuomonės, kad sudarant sutartis dėl materialinių vertybių tarp asmenų paprastai atsiranda civiliniai teisiniai santykiai, kurie gali pereiti į baudžiamuosius teisinius santykius tik esant tam tikroms papildomoms sąlygoms (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-191/2012, 2K-210/2012). Šios sąlygos yra susijusios su sudarytų civilinių sutarčių vykdymo objektyviu apsunkinimu, kai viena šalių sąmoningai sudarė situaciją, kad nukentėjusysis negalėtų civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės arba toks pažeistų teisių gynimo būdas būtų esmingai apsunkintas, neperspektyvus, pvz., be teisėsaugos pagalbos neįmanoma surasti ar identifikuoti prievolės vengiančio asmens arba asmenų, kuriems turtas buvo perleistas; kaltininkas tyčia tapo nemokus, aktyviais veiksmais vengė, trukdė atlyginti žalą arba kitaip teisės atkūrimą padarė neperspektyviu; sąmoningai nevykdė įsipareigojimų, atsiradusių patikėjus ar perdavus jo žinion turtą; nuslėpė nuo nukentėjusiojo esminę informaciją apie turimas dideles skolas ar nemokumą; dėl dokumentų klastojimo, operacijų su turtu nefiksavimo ar kitų veikų apsunkino turto disponavimo proceso nustatymą; sudarė akivaizdžiai su turto savininko interesais nesutampančius, ekonomiškai nepagrįstus sandorius ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-285/2013, 2K-93/2013, 2K-518/2014).

29Ištyrus įrodymus byloje, teismas sprendžia, kad šiuo konkrečiu atveju nagrinėjama teisinė situacija, kuomet civiliniai teisiniai santykiai transformuojasi į baudžiamuosius būtent dėl to, kad J. G. neatsargiais veiksmais buvo sukurtos sąlygos, apsunkinančios sudarytos civilinės sutarties vykdymo objektyvų apsunkinimą, ir tai pasireiškė tuo, jog būtent J. G. nuo koncerno ( - ) nuslėpė esminę informaciją apie UAB „( - )“ nemokumą sutarties Nr. 673 sudarymo momentui bei jo paskesnį gilėjimą. Ši aplinkybė buvo lemiama, apsprendusi sutarties neįvykdymą bei žalos atsiradimą. Kaip UAB „( - )“ vadovas, J. G. žinojo apie bendrovės nemokumą. Nors šį faktą ir neigia, bet savo parodymuose nurodo, kad turėjo problemų, nes negavo atsiskaitymų už kitiems užsakovams atliktus darbus, buvo nutraukta eilė sutarčių, iš kurių tikėtasi didelių pajamų ir būtų užtikrintas apyvartinių lėšų pakankamumas sutarties Nr.673 vykdymui. Nuslėpdamas nuo kontrahento savo nemokumą sutarties pasirašymo momentu, J. G. pagal sutartį įgijo savo žinion koncerno( - ) turtą – pinigines lėšas – skirtas tik šios tarp šalių sudarytos sutarties įgyvendinimui. Jas įgijęs ir stengdamasis išsaugoti bendrovės gyvybingumą, elgdamasis neatsargiai, t.y., numatydamas, kad dėl jo veikimo gali atsirasti padariniai, tačiau lengvabūdiškai tikėdamasis jų išvengti(gauti pajamų iš kitų šaltinių, nukelti sutarties įgyvendinimo terminą, teikdamas pagrąžintą ir tikrovės neatitinkančią informaciją užsakovui apie sutarties vykdymo eigą ir pan.), sutarties Nr. 673 realizavimui gautas tikslines lėšas pavartojo ne pagal paskirtį, o kitoms bendrovės finansinėms prievolėms įvykdyti, tame tarpe išmokant ir asmeniškai pačiam J. G. iš pirmosios avanso dalies – 341 846,91 Lt, kas atitinka 99 005,71 Eur.

30Kaip jau buvo minėta, svetimo turto iššvaistymas yra tada, kai kaltininkas jam patikėtą turtą neteisėtai parduoda, dovanoja ar kitaip perleidžia tretiesiems asmenims ir taip padaro žalos turto savininkui. Turto iššvaistymo neteisėtumas pasireiškia tuo, kad kaltininkui patikėtas turtas tretiesiems asmenims perleidžiamas nesilaikant turto perleidimo tvarkos. Esant sutartiniams santykiams – perleidimo tvarka nustatoma bendru sutarimu, kuris įtvirtintas sutartyje. Šiuo atveju turtas buvo iššvaistytas neatlygintinai, kadangi panaudotas ne sutartimi aptartų įsipareigojimų vykdymui, o kitiems mokėjimams, kurie detaliai aptarti aukščiau analizuotoje specialisto išvadoje.

31Pats pagal sutartį patikėto turto tvarkymo sąlygų pažeidimas savaime nėra pagrindas baudžiamajai atsakomybei kilti, jeigu nėra padaroma žalos arba nėra kliūčių padarytą žalą atlyginti civilinėmis priemonėmis. Šiuo konkrečiu atveju žala padaryta, ką įrodo pareikštas ieškinys 375 004,63 eurų sumai. Žalos buvimą įrodo ir J. G. pasirašyto vekselio už papildomai subrangovams už jį išmokėtų lėšų apmokėjimo termino praleidimas, taip pat faktas, jog sutartyje sulygtas pats projektas neįvykdytas net ir praėjus daugiau nei 3 metams po sutartyje numatyto termino. Tai, kad padaryta žala įrodo ir tai, kad J. G., tame tarpe ir duodamas parodymus teisme, teigia, jog šalių ginčas būtų išspręstas ir žala abiems pusėms atlyginta pritaikius restituciją, t.y., UAB „GTV“ žinion grąžinus jau pagamintus ir atvežtus į koncerno patalpas, bet neveikiančius kaip sistema įrengimus, o UAB „( - )“ apmokėjus koncernui ( - ) turėtas išlaidas. Tačiau šiam deklaruojamam tikslui pasiekti realiai per du metus neatliekant jokių veiksmų. Pats J. G. duodamas parodymus pripažįsta, jog UAB „( - )“ veiklą vykdo, tačiau jos sąskaitose ir šiandien nėra lėšų.

32Pakartotinai pabrėžtina, kad šiuo konkrečiu atveju, sprendžiant teisinės atsakomybės rūšies klausimus, svarbu, kad žalos atlyginimas civilinėmis teisės priemonėmis tampa problematiškas dėl kaltininko nemokumo ar kitų panašių aplinkybių.

33Tai, kad J. G. nuslėpė esminę aplinkybę, kurią žinodami UAB( - ) atstovai nebūtų sudarę sutarties, t. y. įmonės nemokumą, kuris specialisto išvadoje konstatuotas 2010-12-31 dienai, tęsėsi iki sutarties sudarymo ir po jo net gilėjo. Kadangi UAB „( - )“ pasirašė sutartį būdama nemoki, todėl negalėjo laiku ir pilnai įvykdyti įsipareigojimų. J. G. 2012-10-29 ir 2012-11-27 raštais koncernui ( - ) teikė tikrovės neatitinkančią informaciją (nesilaikydamas sutarties Nr. 673 4.2 p.), nenurodė aplinkybių, kurios trukdytų atlikti darbus nustatytais terminais (pažeisdamas sutarties Nr. 673 7.1.9 p., 7.1.25 p.). Koncernui ( - ) teikiamose ataskaitoje nuo 2014-01-13 iki 2014-03-05 bei raštu 2014-03-07 nurodė, kad vykdoma įrenginių gamyba, nurodė konkrečius pagaminimo lygius, nors tuo metu dar nebuvo gauta visa techninė dokumentacija, kurios pagrindu turėjo būti vykdoma gamyba (dokumentacija iš VšĮ „( - )“ gauta tik 2014-03-28). J. G. nurodė, kad projektavimo darbai laiku nebuvo užbaigti dėl VšĮ „( - )“ kaltės, tačiau minėta įstaiga šią versiją paneigė, nurodydama projektavimo darbų neužbaigė tik dėl to, kad „( - )“ sutartyje sulygtais terminais nesumokėjo pinigų.

34Liudytojo I. U. parodymais ir rašytine medžiaga neginčytinai įrodyta, kad koncernas ( - ) 2012-07-03 sutartyje Nr. 673 numatytus mokėjimus atliko laiku, pačių mokėjimų paskirtis buvo nurodyta sutarties priede. Po avansų pervedimo kaltinamojo elgesys pasikeitė, neberodė iniciatyvos, projektas buvo vilkinamas, 2013 m. balandžio mėn. pareiškė, kad savo iniciatyva projektą sustabdė, po to prašė sutarties vykdymo terminą pratęsti 2 mėn. ir tik užstrigus sutarties vykdymui, ( - ) sužinojo apie subrangovus, nors tarėsi, kad projekto vykdytojas bus UAB „( - )“, taip pat apie „( - )“ skolas subrangovams. Vieno iš subrangovų direktorius nurodė, kad jų įmonė pinigų iš „( - )“ nėra gavusi, todėl gamyba sustabdyta. J. G. pateiktose ataskaitose buvo teikiama tikrovės neatitinkanti informacija. 2012-11-27 J. G. atsiuntė pranešimą, kad pradėjo linijos gamybos ir komplektavimo darbus (nors dar nebuvo užbaigti projektavimo darbai). J. G. ( - ) atstovams nurodė, kad kilo problemų su „( - )“ apyvartinėmis lėšomis, kad reikia padaryti pavedimus subrangovams. J. G. ir subrangovų teikiama informacija dėl vykdymų darbų skyrėsi (J. G. teigė, kad darbai vykdomi sparčiai, o subrangovai nurodydavo, kad nieko nedaro).

35Liudytojo S. Ž. parodymais nustatyta jų bendrovė turėjo pagaminti stovus UAB „( - )“, bet kadangi užsakovas neturėjo pinigų, todėl neatidavė jam pagamintos produkcijos. Pinigus vėliau už gaminius pervedė koncernas, o ne „( - )“.

36Liudytojo R. K. parodymais įrodyta, jog nors J. G. teigė, kad projektavimo darbai vyksta, tačiau realiai to nematė. J. G. netgi ryžosi jo prašyti, kad neinformuoti ( - ) vadovų apie realią situaciją. Ataskaitose buvo rašoma, jog pagaminta, nors realiai to nebuvo padaryta. Projektas net nebuvo suprojektuotas iki pabaigos. Projekto įvykdyta ne daugiau 1/3 dalis. Kas naujai suprojektuota, lyginant su ( - ) įvykdytu projektu Lenkijoje, tas nebuvo pagaminta.

37Liudytojo R. K. parodymais nustatyta, kad naujos gamybos linijos projektavimo išbaigtų brėžinių iki 2013 m. pabaigos nebuvo matęs. J. G. teigė, kad projektavimo darbai užbaigti, o gaminimo darbai vyksta pas subrangovus. 2013 m. balandžio mėn. J. G. paaiškino, kad projekto vykdymą sustabdė savo iniciatyva, po to prašė projekto įvykdymo terminą pratęsti 2 mėn. 2014 m. iš subrangovo „( - )“ sužinojo, kad vieno stalo gamyba nėra vykdoma, o kito stalo nebaigtas galutinis surinkimas, nes užsakovas nesumokėjo pinigų ir nepateikė komplektuojančių detalių.

38Paties J. G. parodymais nustatyta, kad iš koncerno ( - ) gautas lėšas naudojo ne konkrečiai jų sulygtam projektui įgyvendinti, o visoms įmonės reikmėms. Kategoriškai neigė, jog įmonė sutarties sudarymo metu buvo nemoki, tačiau pripažino, kad lizingo bendrovėms buvo mokami delspinigiai, darbuotojams laiku nebuvo sumokėti atlyginimai. J. G. nors neigia, tačiau žinojo, jog UAB „( - )“ buvo nemoki.

39Aukščiau analizuota rašytine bylos medžiaga neginčytinai įrodyta, kad 2012-07-03 sutartimi Nr. 673 buvo aptarta atsiskaitymo ir pinigų panaudojimo tvarka. Išaiškėjus „( - )“ nemokumui, ji buvo pakeista 2013-12-17 susitarimu dėl sutarties Nr. 673 pakeitimo, kurio pagrindu pinigus subrangovams už ( - ) pervedė koncernas „( - )“. Banko sąskaitų išrašai tą patvirtina. Daiktų apžiūros protokolu patvirtinta, kad koncerno gamybinėse patalpose sumontuota tik linijos dalis. UAB „( - )“ banko sąskaitų išrašai įrodo, kad nuo 2012-07-05 iki 2012-12-16 ( - ) gavo 1323179,25 Lt (383219,20 eurus) įplaukų, iš kurių absoliučią daugumą - 1294816 Lt (375004,63 eurus) iš koncerno „( - )“ ir tik 28363,25 Lt (8214,56 eurus) – iš kitų šaltinių. Specialisto išvada Nr. 5-2/42 įrodo, jog įvertinus ( - ) finansinę padėtį nustatyta, kad iki sudarant 2012-07-03 sutartį Nr. 673 su koncernu „( - )“, UAB „( - )“ buvo nemoki (nemoki buvo jau 2010-12-31), o nemokumas dar labiau didėjo. Todėl ( - ), būdama nemoki, negalėjo laiku ir pilnai įvykdyti įsipareigojimų kreditoriams. Nustatyta, kad koncerno ( - ) pagal sutartį Nr. 673 ( - ) pervesti 1 294 816 Lt (atitinka 375 004,63 Eurus) buvo panaudoti ne 2012-07-03 sutartyje Nr. 673 numatytų įsipareigojimų vykdymui, o kitiems ( - ) mokėjimams - ankstesnių įsipareigojimų vykdymui: paskolų, palūkanų, lizingo įmokų, tame tarpe pradelstų, mokėjimui, darbo užmokesčio darbuotojams mokėjimui, mokesčių mokėjimui, atsiskaitymams su tiekėjais už prekes ir paslaugas (įrengimus, įrangą įrengimų detales, įrengimų montavimą, programavimo darbus, kurą, automobilių remontą, elektros, vandens tiekimo paslaugas, nuomą, draudimą, banko paslaugas ir kt.). Sutartinių lėšų panaudojimą ne pagal paskirtį, t.y., jų tikslinės paskirties ignoravimą ir jų iššvaistymą įrodo faktas, jog 2014-11-20 UAB „( - )“ sudarytoje linijos projektavimo, komplektacijos, įrengimų gamybos sąnaudų suvestinėje nurodyta, kad pirmos prekės koncerno ( - ) linijai įsigytos tik 2013-02-06, o tuo tarpu iškart po pirmo avansinio mokėjimo iš koncerno gavimo asmeniškai pačiam J. G. išmokėta 341 846,91 Lt, kas atitinka 99 005,71 Eur.

40Be to, subrangovai VšĮ „( - )“, „( - )“, „( - )“, „( - )“ patvirtino, jog UAB „( - )“ pažeidė atsiskaitymo terminus, t.y. nustatytais terminais nesumokėjo avansų, kas apsunkino sutarties vykdymą, kadangi nebuvo laiku pradėta gaminti produkcija bei vykdomi kiti užsakyti darbai. Bendrovės „( - )“, „( - )“, „( - )“ patvirtino, kad mokėjimus atliko ne UAB „( - )“ su kuria buvo sudarytos sutartys, o koncernas( - ). UAB „( - )“ vadovas patvirtino, kad UAB „( - )“ įspėjo, kad dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir atliktų darbų neapmokėjimo inicijuos teisminius ginčus, po ko, kad to išvengti, J. G. asmeniškai pasirašė tris vekselius, bet suėjus termino jų neapmokėjo, dėl ko teko kreiptis į antstolį.

41Šių įrodymų viseto pagrindu teismas daro išvada, kad neginčytinai nustatyta, jog pagal sutartį iš koncerno ( - ) UAB „( - )“ pervestos piniginės lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį ir priešingai sutartyje išreikštai užsakovo valiai - ne sutarties vykdymui, o kitiems mokėjimams, kurie nesusiję su koncerno ( - ) projektu. Teismas taip pat nustatė, kad kaltinamasis iki sutarties pakeitimo koncerno ( - ) apie aplinkybes, kurios trukdytų tinkamai ir sulygtais terminais įvykdyti sutartį, neinformavo, o priešingai - teikė melagingą informaciją apie tinkamai vykdomą projektą (2013-07-17 rašte nurodė, kad linijos surinkimo ir suderinimo pabaiga numatoma 2013-09-23, adaptacijos pabaiga 2013-09-30; 2013-07-22 rašte nurodė, kad pradeda linijos surinkimo darbus), liudytojas R. K. nurodė, kad J. G. prašė neinformuoti ( - ) vadovų apie realią situaciją. Minėti duomenys patvirtina, kad J. G. nuo koncerno ( - ) slėpė realią UAB „( - )“ finansinę būklę bei tikslinių lėšų išeikvojimą ne pagal tiesioginę paskirtį.

42Vertindamas įrodymus, teismas vadovaujasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, kad kaltės turinys baudžiamojoje byloje atskleidžiamas ne vien tik paties kaltininko prisipažinimo padarius nusikalstamą veiką, išaiškinimu, kaip jis suvokė bei įvertino savo daromų veiksmų ar neveikimo pobūdį, padarinius, kokios paskatos nulėmė nusikalstamos veikos padarymą ir kokių padarinių šia veika buvo siekiama. Kaltės forma, rūšis, jos turinys – subjektyvūs (vidiniai–psichiniai) nusikalstamos veikos požymiai, be nurodytų aplinkybių, nustatomi tiriant, įvertinant ir išorinius (objektyviuosius) nusikalstamos veikos požymius: atliktus veiksmus, jų pobūdį, intensyvumą, būdą, pastangas juos padarant, padėtį, kuri buvo juos padarant, ir pan. Taigi apie kaltę – psichinį kaltininko santykį su veika bei jos padariniais – gali būti sprendžiama ir pagal kaltininko elgesį.

43Aukščiau analizuotų J. G. veiksmų visetas akivaizdžiai atskleidžia jį inkriminuotą veiką padarius dėl neatsargumo, t. y. nusikalstamo pasitikėjimo forma - jis numatė, kad dėl jo veiksmų gali atsirasti šiame kodekse numatyti padariniai, tačiau lengvabūdiškai tikėjosi jų išvengti. Jis ir pats patvirtino, jog iš koncerno ( - ) tiksline paskirtimi pagal sutartį Nr. 673 gautus pinigus naudojo ne pagal paskirtį, o kitoms įmonės reikmėms (dėjo į bendrą katilą), nes bendrovė buvo nemoki. J. G. kaip bendrovės vadovas žinojo apie nemokumą, tačiau apie tai koncerno( - ) prieš pasirašant sutartį ir jos vykdymo metu neinformavo. Projektui skirtus pinigus panaudodamas ne pagal paskirtį, lengvabūdiškai tikėjosi gauti pajamų iš kitų šaltinių (pagal kitas sutartis) ir užbaigti koncerno ( - ) projektą. Nepavykus gauti lėšų ir laiku įvykdyti projekto, teikė melagingą informaciją ir įvairiais būdais bandė nuslėpti esmines aplinkybes, trukdančias laiku ir tinkamai įvykdyti sutartį. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad koncernui ( - ) projektą J. G. pasiūlė savo iniciatyva, taip pat nurodė, kokios lėšos reikalingos bei terminą, per kurį projektas bus įvykdytas. Koncerno ( - ) įtraukimas šiomis sąlygomis į neperspektyvų sandorį ir esminių aplinkybių apie nemokumą nuslėpimas šiuo konkrečiu atveju ir sukūrė neišvengiamas teisines prielaidas civiliniams teisiniams santykiams peraugti į baudžiamuosius. Specialistui nustačius, kad sutartį Nr. 673 su koncernu ( - ) 2012-07-03 sudariusi J. G. vadovaujama UAB „( - )“ nemoki jau buvo nuo 2010-12-31, o nemokumas dar po sutarties dar labiau gilėjo, faktai, jog bendrovės nemokumą slėpdamas J. G. vienam iš subrangovų savo vardu išrašė tris vekselius, taip pat išrašė vekselį savo vardu koncernui ( - ), kai pastarasis už UAB „( - )“ apmokėjo subrangovų darbus, bei šie vekseliai jo davėjo nebuvo apmokėti nustatytu terminu(2015-10-28 UAB ( - )“ raštas, iš kurio matyti, kad 2014-05-12 buvo pasirašytas Paprastasis vekselis 2 353 165,50 Lt sumai (atitinka 681 523,84 Eurus). Vekselio davėjas J. G., vekselio turėtojas UAB ( - ). Aukščiau minėtas vekselis pratęstas nebuvo. Įsipareigojimai prisiimti šiuo vekseliu įvykdyti nebuvo, t.y. vekselis pateiktas apmokėjimui, tačiau neapmokėtas(t.5, b.l.119)), rodo, kad koncernas ( - ) jau neturėjo galimybių savo pažeistų turtinių teisių ginti civilinėmis teisinėmis priemonėmis. Teismas taip pat sprendžia, kad šiuo konkrečiu atveju, parenkant teisinės gynybos rūšį, nebuvo pažeistas ir ultima ratio principas, kadangi ginamas turtinis interesas papuola net ir pagal BK reglamentavimą į didelės vertės turto kategoriją(BK 190 straipsnis).

44Tokiu būdu, ištirtų įrodymų pagrindu, teismas daro išvadą, jog J. G. dėl neatsargumo iššvaistė jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą, todėl jo veika pagal BK 184 straipsnio 2 dalį kvalifikuota tinkamai.

45BPK 44 straipsnio 10 dalyje konstatuota, kad kiekvienas asmuo, pripažintas nukentėjusiuoju, turi teisę gauti dėl nusikalstamos veikos padarytos žalos atlyginimą, BPK 109 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti kaltinamajam ar už jo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. BPK 109 straipsnio prasme baudžiamojoje byloje reiškiamo civilinio ieškinio dalykas yra nusikalstama veika padaryta žala, kurią sudaro tiesioginė turtinė žala ir materialiniai nuostoliai, taip pat neturtinė žala ir gali būti negautos pajamos. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau-CK) 6.249 straipsnio 1 dalyje pateiktas turtinės žalos apibrėžimas ją įvardija kaip asmens turto netekimą arba sužalojimą, turėtas išlaidas (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautas pajamas, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Sutinkamai su teismų praktika atlyginama yra tik ta žala, kuri yra nusikalstamos veikos pasekmė.

46Civilinis ieškovas UAB ( - ) 2016-05-10 pateikė ieškinį prašydamas iš J. G. priteisti 375 004,63 Eur turtinės žalos; nutraukti 2012-07-03 sutartį Nr. 673 ir nustatyti UAB ( - ) nuosavybės teisę į Linijos dalį, kurią pristatė UAB „( - )“, ir priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo civilinio ieškovo UAB ( - ) naudai. 2017-06-21 civilinis ieškovas UAB ( - ) pateikė patikslintą ieškinį, prašydamas iš J. G. priteisti 375 004,63 Eur turtinės žalos ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo civilinio ieškovo UAB ( - ) naudai. Ieškinio dalykas ir pagrindas nustatyti ir įrodyti analizuojant kaltinamojo kaltės įrodymus (baudžiamojoje byloje pateikta tarp UAB ( - )“ ir UAB „( - )“ 2012 m. liepos 3 d. Sutartis Nr. 673 (1 t., b.l.42-74) bei SEB banko išrašai apie UAB ( - ) UAB „( - )“ atliktus mokėjimus (1 t., b.l.75-87), 2016-02-26 tarnybinis pranešimas, kuriame, išanalizavus specialisto išvadą ir padarius UAB „( - )“ įplaukų nuo 2012-07-05 iki 2012-12-16 analizę, užfiksuota, kad UAB „( - )“ minėtu laikotarpiu iš viso gavo 1 323 179,25 Lt (383 219,20 eurų) įplaukų. Iš UAB( - ) gavo 1 294 816 Lt (375 004,63 eurus), iš kitų šaltinių - 28 363,25 Lt (8 214,56 eurus) (t. 8, b.l. 58).

47Atsižvelgus į tai, jog civiliniai sutartiniai santykiai šioje byloje yra susidarę tarp UAB ( - ) ir UAB „( - )“, o ieškinys pareikštas tiesiogiai UAB „( - )“ vadovui J. G., būtina spręsti UAB „( - )“ ir jos vadovo J. G. atsakomybės atribojimo klausimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, jog įmonės administracijos vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Be to, administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus - rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Įmonės vadovas (vienasmenis ar kolegialus) privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ir kt. Taigi, įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienasmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, nepriešpastatyti įmonės interesų visuomenės interesams. Dėl šios priežasties įmonės vadovo (vienasmenio ar kolegialaus) civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek ir tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006; 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Panevėžio spaustuvė“ v. R. Š., A. B., bylos Nr. 3K-3-19/2012; kt.). Pažymėtina, jog įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas, tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas. Minėtina, jog bendrovė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, įskaitant ir kreditorius, interesus. Bendrovės vadovas privalo šiuos interesus derinti ir siekti jų pusiausvyros. Dėl šios priežasties pripažįstama vadovo fiduciarinė pareiga ne tik akcininkų, bet ir bendrovės kreditorių atžvilgiu. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Taigi konstatavus, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, kurie lėmė žalos (nuostolių) atsiradimą, kaltė yra preziumuojama, todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „( - )“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011; kt.). Pirmiausia, neteisėti veiksmai yra viena iš bendrųjų civilinės atsakomybės sąlygų. Siekiant nustatyti, ar asmuo elgėsi teisėtai, nustatoma, kam ir kokias šis asmuo turėjo pareigas ir ar jas pažeidė. Jau minėta, kad CK 6.246 straipsnio 1 dalis nustato, jog civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Šiuo atveju, išnagrinėjus bylą, nustatyta, kad yra visos sąlygos UAB „( - )“ vadovo civilinei atsakomybei kilti, žala kilo dėl J. G. svarankiškų neteisėtų veiksmų, todėl ieškovo ieškinys tenkintinas priteisiant turtinę žalą iš J. G. (BPK 115str., CK 6.263 str.).

48Ieškovas, be kita ko, reikalauja priteisti iš atsakovo J. G. 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo visiško įvykdymo.

49Pažymima, kad palūkanas pagal prievoles gali nustatyti ne tik šalių susitarimai, bet ir įstatymai (CK 6.37 straipsnio 1 dalis). CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga skolininkui, praleidusiam terminą piniginei prievolei įvykdyti, mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas. Nurodytas palūkanas įstatymų leidėjas pripažįsta minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kuriuos visais atvejais privalo atlyginti skolininkas. Palūkanos kompensuoja kreditoriaus patirtus nuostolius per tą laikotarpį, kai jis negalėjo naudotis jam priklausančiomis piniginėmis lėšomis. Išimtys, kad už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą palūkanos nemokamos, gali būti nustatytos įstatymuose arba sutartyje. Teismas pažymi, kad tam, jog būtų galima taikyti CK 6.210 straipsnį, turi būti visos trys sąlygos. Pirma, neįvykdyta prievolė turi būti piniginė. Antra, turi būti praleistas piniginės prievolės įvykdymo terminas. Trečia, įstatyme ar sutartyje neturi būti nustatyta, kad palūkanos šiuo atveju nemokamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis 3K-3-373/2006). Nors tarp UAB ( - ) ir UAB „( - )“ teisiniai santykiai susiklostė sutarties pagrindu, buvo sudaryti ir papildomi susitarimai dėl įsipareigojimų vykdymų, šiuo atveju sprendžiamas J. G. nusikalstamais veiksmais padarytos, ikiteisminio tyrimo metu nustatytos konkrečios 375 004,63 Eur dydžio turtinės žalos atlyginimo klausimas.

50Pažymėtina, kad teismų praktika dėl procesinių palūkanų skaičiavimo pradžios civilinėse ir baudžiamosiose bylose skiriasi. Tai patvirtina ir Atskiroji nuomonė dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo mišrios išplėstinės septynių teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-7-144/2014, kurioje pasisakyta, kad deliktinės atsakomybės atveju teisė reikalauti procesinių palūkanų galima įsiteisėjus teismo sprendimui, nustatančiam konkretų nusikaltimu padarytos turtinės ir neturtinės žalos dydį. Išaiškinta, kad palūkanos atlieka kompensacinę funkciją ir skirtos atlyginti minimalius kreditoriaus nuostolius, kuriuos jis patiria dėl skolininko pareigos neįvykdymo, praleidus piniginės prievolės įvykdymo terminą. Civilinio kodekso nuostatos reguliuoja kreditoriaus ir skolininko santykius, kylančius iš sutartinių santykių. Šiems santykiams būdinga tai, kad yra fiksuoti tam tikra teisine forma – sutartimi, ar iš sutarties atsiradusia konkretaus dydžio prievole ir yra praleistas terminas piniginei prievolei įvykdyti. Minėtos įstatymo nuostatos reiškia, jog prievolė visų pirma turi būti (įstatymu, sutartimi, teismo sprendimu) konstatuota ir skolininkui pareikšta įvykdymui per nustatytą terminą. Išsakyta nuomonė, kad deliktinės atsakomybės atveju tarp šalių nėra kreditoriaus ir skolininko santykių, nes turtinės ir neturtinės žalos dydis nustatomas bylos proceso metu ir fiksuojamas teismo proceso baigiamajame akte išnagrinėjus bylą. Atskirojoje nuomonėje nesutinkama su tuo, kad deliktinės atsakomybės atveju procesinės palūkanos turi būti skaičiuojamos nuo ieškinio priėmimo teisme, nes Civilinio kodekso XXII skyriaus trečiajame skirsnyje „Deliktinė atsakomybė“ nėra normos dėl procesinių palūkanų. Pažymima, kad plečiamai išaiškinus CK 6.37 straipsnio 2 dalies nuostatas ir pripažinus, kad deliktinės atsakomybės atveju nukentėjusysis turi teisę į procesines palūkanas nuo ieškinio priėmimo teisme, būtų pažeistas procesinis šalių lygiateisiškumo principas, įtvirtintas Konstitucijos 29 straipsnyje ir CPK 17 ir 42 straipsniuose. Remiantis tokiu teisės aiškinimu, atsakovas deliktiniuose teisiniuose santykiuose būtų preziumuojamas skolininku nuo ieškinio priėmimo ir jam, priimant sprendimą atgaline data, būtų skaičiuojamos procesinės palūkanos nuo ieškinio pareiškimo, nepriklausomai nuo to, kiek užtruko teismo procesas ir kieno iniciatyva jis buvo tęsiamas. Pagal tokį teisės aiškinimą atsakovo kaip preziumuojamo skolininko teisinė padėtis būtų neapibrėžta ir dviprasmiška, nes jis iki sprendimo priėmimo nežino, ar ieškinys bus patenkintas, jei taip, tai kokio dydžio. Pagal tokį teisinį reguliavimą, siekdamas išvengti procesinių palūkanų priteisimo, atsakovas turėtų iš anksto, dar nepriėmus teismui sprendimo, atlyginti visą žalą pagal pareikštą ieškinį. Įtvirtinus tokį ginčo sprendimo būdą, iš esmės pasunkinama atsakovo teisė ginčyti savo kaltę ir ieškinio dydį, o ieškovui sukuriamos prielaidos piktnaudžiauti teise(Atskiroji nuomonė dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo mišrios išplėstinės septynių teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-7-144/2014). Tokios praktikos yra laikomasi kasacinėse nutartyse Nr. 2K-234/2010, 2K-181/2010. Nors CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tačiau, atsižvelgiant į aptartą teismų praktiką, baudžiamosiose bylose, baudžiamajame procese, visų pirma, sprendžiamas asmens kaltės klausimas, žalos padarymo faktas jo neteisėtais veiksmais ir nustatomas padarytos žalos dydis. Įsiteisėjus teismo sprendimui, atsiranda ir prievolė atlyginti nusikaltimu padarytą žalą, o procesinių palūkanų paskirtis yra skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Pagal teismų praktiką baudžiamosiose bylose, teisė reikalauti procesinių palūkanų atsiranda įsiteisėjus teismo sprendimui, nustatančiam nusikaltimu padarytos žalos dydį (Kasacinės nutartys Nr. 2K-234/2010, 2K-181/2010).

51Todėl atsižvelgiant į šias aplinkybes, iš kaltinamojo J. G. priteistinos 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos 375 004,63 Eur sumos, kurios turi būti skaičiuojamos nuo šio nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

52Ikiteisminio tyrimo metu civiliniam ieškovui pateikus civilinį ieškinį, jo užtikrinimui taikytas laikinas nuosavybės teisų apribojimas kaltinamojo ir civilinio atsakovo J. G. turtui. Laikinas nuosavybės teisių apribojimas taikytas ir pratęstas iki 2017-11-28, šis terminas pratęstinas iki nuosprendžio visiško įvykdymo dalyje dėl bausmės ir civilinio ieškinio.

53Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktai, turintys reikšmės šiai nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: teisme apžiūrėtas bei prijungtas prie bylos segtuvas su dokumentais; UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentai: Darbo sutartys, galiojančios 2011-2014 m., 116 lapų; Įsakymai, 2012-2014 m., 107 lapai; Darbo užmokestis, 2012 m., 148 lapai; Darbo užmokestis, 2013 m., 164 lapai; Darbo užmokestis, 2014 m., 123 lapai; Banko dokumentai (SEB bankas), 2012 m., 218 lapų; Banko dokumentai (SEB bankas), 2013 m., 150 lapų; Banko dokumentai (SEB bankas), 2014 m., 106 lapai; Banko dokumentai (Danske bankas), 2012 m., 91 lapas; Banko dokumentai (Danske bankas), 2013-2014 m., 70 lapų; Kasos dokumentai: kasos knyga, 11 lapų, kasa, 2012 m., 185 lapai; Kasos dokumentai: kasos knyga, 21 lapas, kasa, 2013 m., 176 lapai; Kasos dokumentai: kasos knyga, 21 lapas, kasa, 2014 m., 60 lapų; Pardavimai, 2012-2013 m., 127 lapai; Pardavimai, 2014 m., 52 lapai; Avansinės apyskaitos, 2012 m., 374 lapai; Avansinės apyskaitos, 2013-01-01 – 2013-06-30, 225 lapai; Avansinės apyskaitos, 2013-07-01 – 2013-12-31, 251 lapas; Avansinės apyskaitos, 2014 m., 224 lapai; Paslaugų tiekėjai, 2012-01-01 – 2012-06-30, 253 lapai; Paslaugų tiekėjai, 2012-07-01 – 2012-12-31, 311 lapų; Paslaugų tiekėjai, 2013-01-01 – 2013-06-30, 271 lapas; Paslaugų tiekėjai, 2013-07-01 – 2013-12-31, 187 lapai; Paslaugų tiekėjai, 2014 m., 250 lapų; Prekių – žaliavų tiekėjai, 2012-01-01 – 2012-06-30, 280 lapų; Prekių – žaliavų tiekėjai, 2012-07-01 – 2012-12-31, 263 lapai; Prekių – žaliavų tiekėjai, 2013-01-01 – 2013-06-30, 239 lapai; Prekių – žaliavų tiekėjai, 2013-07-01 – 2013-12-31, 178 lapai; Prekiu – žaliavų tiekėjai 2014 m.,228 lapai; Gaunamų PVM sąskaitų – faktūrų registrai, 2012 m., 2013 m., 2014 m., 60 lapų; Papildytas pirktų medžiagų ir žaliavų sąrašas, 2012-2014 m., 5 lapai; Segtuvas „Apyvartos žiniaraščiai 2012 m. 01-06 mėn.“, 273 lapai; Segtuvas „Apyvartos žiniaraščiai 2012 m. 07-12mėn.“, 334 lapai; Segtuvas „Apyvartos žiniaraščiai 2013 m. 01 - 06 mėn.“, 290 lapų; Segtuvas „Apyvartos žiniaraščiai 2013 m. 07-12mėn.“, 299 lapų; Segtuvas „Apyvartos žiniaraščiai 2014m. 01-09 mėn.“, 281 lapas; Segtuvas „Apyvartos žiniaraščiai 2014 m. 10-12 mėn.“, 101 lapas; Aplankas UAB „( - )“ finansinės ataskaitos, 19 lapų, kurie saugomi Marijampolės AVPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje – grąžintini UAB „( - )“.

54Marijampolės apskr. VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje saugomų USB atmintinių „Cannon“ ir „SanDisk“ su įrašytais dokumentais turinys ištrintinas, o pačios atmintinės paliktinos naudoti Marijampolės AVPK.

55Skiriant bausmę, teismas atsižvelgia į padaryto nusikaltimo pobūdį, pavojingumo visuomenei laipsnį, kaltinamojo asmenybę, jo atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

56Kaltinamojo įvykdyta veika, numatyta BK 184 straipsnio 2 dalyje įstatymo priskiriama prie neatsargių nusikaltimų.

57Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta kaltinamojo amžių(BK 59 straipsnio 2 dalis).

58Kaltinamasis neteistas, nusikalto pirmą kartą, administracine tvarka nebaustas, charakterizuojamas itin teigiamai, turi daug nuopelnų mokslo srityje, yra dirbantis.

59BK 184 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta vienintelė bausmės rūšis - laisvės atėmimas iki septynerių metų.

60Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nuosekliai konstatuojama, kad kaltininko asmenybės įvertinimas yra svarbi teisingos bausmės parinkimo sąlyga. Teismas turi skirti požymius, kurie lemia asmenybės pavojingumą, ir požymius, kurie tam įtakos neturi. Kaltininko pavojingumą nulemia požymiai, charakterizuojantys jį iki nusikaltimo padarymo, nusikaltimo padarymo metu ir po nusikaltimo padarymo. Be savo paskirties nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, atimti ar apriboti galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti asmenis, kad atlikę bausmę vėl nenusikalstų ir užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą (Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 41 straipsnio 2 dalis). Nusikaltęs asmuo turi teisę į teisingą bausmę. Esant aukščiau paminėtoms kaltinamąjį išimtinai teigiamai charakterizuojančioms aplinkybėms, jo nusikalstamos veikos padarymo motyvus ir tikslus, kaltės formą, įvertinant bausmės paskirtį, teismas daro išvadą, jog Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 184 straipsnio 2 dalyje numatytos bausmės paskyrimas kaltinamajam J. G. aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Todėl kaltinamojo atžvilgiu taikytina BK bendrosios dalies norma, 54 straipsnio 3 dalis, ir paskirtina bausmė, nesusijusi su laisvės atėmimu. Atsižvelgiant į kaltinamojo turtinę padėtį, skirtina baudos bausmė, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančios aplinkybės buvimą, žemesnė nei sankcijos vidurkis. Kadangi veika baigta 2012 metais, taikytina 2011-04-21 įst. Nr. XI-1350 BK 47 straipsnio 3 dalies 3 punkto redakcija. Atsižvelgiant į skirtinos baudos dydį, nustatytas ilgesnis jos sumokėjimo terminas.

61Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 304 str. 305 str. 307 str., teismas,

Nutarė

62J. G. pripažinti kaltu pagal BK 184 straipsnio 2 dalį ir, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, nuteisti 200(dviejų šimtų) MGL - 7532,00(septynių tūkstančių penkių šimtų trisdešimt dviejų) eurų bauda.

63Paskirtoji bauda per šešiolika mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos turi būti sumokėta į VMI prie LR FM sąskaitą, Įmonės kodas-188659752, pasirinktame banke, įplaukos kodas - 6801, kvitas pateiktas teismui.

64J. G. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti galioti.

65Civilinį ieškinį tenkinti. Iš J. G. UAB ( - ) naudai priteisti 375 004,63 Eur turtinės žalos atlyginimo. Iš J. G. priteisti 5 procentų metines palūkanas nuo priteistosios 375 004,63 Eur sumos, kurias skaičiuoti nuo šio nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

66J. G., a/k ( - ) gyv. ( - ), laikiną nuosavybės teisių apribojimą (2015-05-29 Turto arešto akto Nr.2015025353) iki nuosprendžio įvykdymo dalyje dėl bausmės(baudos) ir civilinio ieškinio palikti galioti.

67Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktus, turinčius reikšmės šiai nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: teisme apžiūrėtą bei prijungtą prie bylos segtuvą su dokumentais; UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus: Darbo sutartys, galiojančios 2011-2014 m., 116 lapų; Įsakymai, 2012-2014 m., 107 lapai; Darbo užmokestis, 2012 m., 148 lapai; Darbo užmokestis, 2013 m., 164 lapai; Darbo užmokestis, 2014 m., 123 lapai; Banko dokumentai (SEB bankas), 2012 m., 218 lapų; Banko dokumentai (SEB bankas), 2013 m., 150 lapų; Banko dokumentai (SEB bankas), 2014 m., 106 lapai; Banko dokumentai (Danske bankas), 2012 m., 91 lapas; Banko dokumentai (Danske bankas), 2013-2014 m., 70 lapų; Kasos dokumentai: kasos knyga, 11 lapų, kasa, 2012 m., 185 lapai; Kasos dokumentai: kasos knyga, 21 lapas, kasa, 2013 m., 176 lapai; Kasos dokumentai: kasos knyga, 21 lapas, kasa, 2014 m., 60 lapų; Pardavimai, 2012-2013 m., 127 lapai; Pardavimai, 2014 m., 52 lapai; Avansinės apyskaitos, 2012 m., 374 lapai; Avansinės apyskaitos, 2013-01-01 – 2013-06-30, 225 lapai; Avansinės apyskaitos, 2013-07-01 – 2013-12-31, 251 lapas; Avansinės apyskaitos, 2014 m., 224 lapai; Paslaugų tiekėjai, 2012-01-01 – 2012-06-30, 253 lapai; Paslaugų tiekėjai, 2012-07-01 – 2012-12-31, 311 lapų; Paslaugų tiekėjai, 2013-01-01 – 2013-06-30, 271 lapas; Paslaugų tiekėjai, 2013-07-01 – 2013-12-31, 187 lapai; Paslaugų tiekėjai, 2014 m., 250 lapų; Prekių – žaliavų tiekėjai, 2012-01-01 – 2012-06-30, 280 lapų; Prekių – žaliavų tiekėjai, 2012-07-01 – 2012-12-31, 263 lapai; Prekių – žaliavų tiekėjai, 2013-01-01 – 2013-06-30, 239 lapai; Prekių – žaliavų tiekėjai, 2013-07-01 – 2013-12-31, 178 lapai; Prekiu – žaliavų tiekėjai 2014 m.,228 lapai; Gaunamų PVM sąskaitų – faktūrų registrai, 2012 m., 2013 m., 2014 m., 60 lapų; Papildytas pirktų medžiagų ir žaliavų sąrašas, 2012-2014 m., 5 lapai; Segtuvas „Apyvartos žiniaraščiai 2012 m. 01-06 mėn.“, 273 lapai; Segtuvas „Apyvartos žiniaraščiai 2012 m. 07-12mėn.“, 334 lapai; Segtuvas „Apyvartos žiniaraščiai 2013 m. 01 - 06 mėn.“, 290 lapų; Segtuvas „Apyvartos žiniaraščiai 2013 m. 07-12mėn.“, 299 lapų; Segtuvas „Apyvartos žiniaraščiai 2014m. 01-09 mėn.“, 281 lapas; Segtuvas „Apyvartos žiniaraščiai 2014 m. 10-12 mėn.“, 101 lapas; Aplankas UAB „( - )“ finansinės ataskaitos, 19 lapų, kurie saugomi Marijampolės AVPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje – grąžinti UAB „( - )“.

68Marijampolės AVPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje saugomų USB atmintinių „Cannon“ ir „SanDisk“ su įrašytais dokumentais turinį ištrinti, o pačias atmintinės palikti naudoti Marijampolės AVPK.

69Nuosprendis per 20 skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per bylą išnagrinėjusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Laimondas Noreika,... 2. sekretoriaujant L. B.,... 3. dalyvaujant prokurorui O. M.,... 4. kaltinamojo J. G. gynėjui advokatui D. S.,... 5. civilinio ieškovo UAB koncernas „ALGA“ atstovui advokatui V. P.,... 6. teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje J. G., a/k ( - )... 7. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 8. J. G. dėl neatsargumo iššvaistė jo žinioje buvusį didelės vertės... 9. - nuo 2012 m. liepos 5 d. iki 2012 m. liepos 20 d. UAB „( - )“ iš viso... 10. - nuo 2012 m. spalio 30 d. iki 2012 m. lapkričio 10 d. UAB „( - )“ iš... 11. - nuo 2012 m. lapkričio 28 d. iki 2012 m. gruodžio 16 d. UAB „GTV“ iš... 12. Iš viso nuo 2012 m. liepos 5 d. iki 2012 m. gruodžio 16 d. UAB „GTV“ gavo... 13. Apklaustas kaltinamuoju J. G. kaltu neprisipažino. Kategoriškai nesutiko su... 14. Liudytojas I. U. paaiškino, kad nagrinėjamo įvykio metu dirbo UAB ( - )... 15. Liudytojas S. Ž. pilnai patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus... 16. Liudytojas R. K. paaiškino, kad dirba koncerne „( - )“ technikos... 17. Liudytojas D. K. paaiškino, kad nagrinėjamo įvykio metu dirbo koncerne... 18. Liudytojas G. M. paaiškino, kad yra UAB „( - )“ gamybos vadovas. 2012 m.... 19. Liudytojas R. D. paaiškino, kad yra UAB „( - )“ direktorius. Paaiškino,... 20. Iš BPK 276 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindais pagarsintų liudytojo V. D.... 21. Kaltinamojo kaltė įrodyta bylos rašytine medžiaga: 2012-07-03 sutartimi Nr.... 22. Nors kaltinamasis savo kaltę neigia, teismas ją laiko pilnai įrodyta.... 23. Kad išvengti atsakomybės, pateikiama versija, jog susiklosčiusi teisinė ir... 24. Kaip jau buvo minėta aukščiau, šios versijos nepatvirtina bei ją paneigia... 25. Atsakomybė pagal BK 184 straipsnį kyla tam, kas iššvaistė jam patikėtą... 26. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota nuostata, jog, tiek... 27. Iš to seka, kad patikėto ar žinion perduoto turto tvarkymo sąlygų... 28. Nors įstatymų leidėjas turi teisę ir kartu pareigą įstatymais uždrausti... 29. Ištyrus įrodymus byloje, teismas sprendžia, kad šiuo konkrečiu atveju... 30. Kaip jau buvo minėta, svetimo turto iššvaistymas yra tada, kai kaltininkas... 31. Pats pagal sutartį patikėto turto tvarkymo sąlygų pažeidimas savaime nėra... 32. Pakartotinai pabrėžtina, kad šiuo konkrečiu atveju, sprendžiant teisinės... 33. Tai, kad J. G. nuslėpė esminę aplinkybę, kurią žinodami UAB( - ) atstovai... 34. Liudytojo I. U. parodymais ir rašytine medžiaga neginčytinai įrodyta, kad... 35. Liudytojo S. Ž. parodymais nustatyta jų bendrovė turėjo pagaminti stovus... 36. Liudytojo R. K. parodymais įrodyta, jog nors J. G. teigė, kad projektavimo... 37. Liudytojo R. K. parodymais nustatyta, kad naujos gamybos linijos projektavimo... 38. Paties J. G. parodymais nustatyta, kad iš koncerno ( - ) gautas lėšas... 39. Aukščiau analizuota rašytine bylos medžiaga neginčytinai įrodyta, kad... 40. Be to, subrangovai VšĮ „( - )“, „( - )“, „( - )“, „( - )“... 41. Šių įrodymų viseto pagrindu teismas daro išvada, kad neginčytinai... 42. Vertindamas įrodymus, teismas vadovaujasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 43. Aukščiau analizuotų J. G. veiksmų visetas akivaizdžiai atskleidžia jį... 44. Tokiu būdu, ištirtų įrodymų pagrindu, teismas daro išvadą, jog J. G.... 45. BPK 44 straipsnio 10 dalyje konstatuota, kad kiekvienas asmuo, pripažintas... 46. Civilinis ieškovas UAB ( - ) 2016-05-10 pateikė ieškinį prašydamas iš J.... 47. Atsižvelgus į tai, jog civiliniai sutartiniai santykiai šioje byloje yra... 48. Ieškovas, be kita ko, reikalauja priteisti iš atsakovo J. G. 5 procentų... 49. Pažymima, kad palūkanas pagal prievoles gali nustatyti ne tik šalių... 50. Pažymėtina, kad teismų praktika dėl procesinių palūkanų skaičiavimo... 51. Todėl atsižvelgiant į šias aplinkybes, iš kaltinamojo J. G. priteistinos 5... 52. Ikiteisminio tyrimo metu civiliniam ieškovui pateikus civilinį ieškinį, jo... 53. Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktai, turintys reikšmės šiai nusikalstamai... 54. Marijampolės apskr. VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų... 55. Skiriant bausmę, teismas atsižvelgia į padaryto nusikaltimo pobūdį,... 56. Kaltinamojo įvykdyta veika, numatyta BK 184 straipsnio 2 dalyje įstatymo... 57. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Atsakomybę... 58. Kaltinamasis neteistas, nusikalto pirmą kartą, administracine tvarka... 59. BK 184 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta vienintelė bausmės rūšis -... 60. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nuosekliai konstatuojama, kad... 61. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 304 str. 305... 62. J. G. pripažinti kaltu pagal BK 184 straipsnio 2 dalį ir, pritaikius BK 54... 63. Paskirtoji bauda per šešiolika mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo... 64. J. G. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 65. Civilinį ieškinį tenkinti. Iš J. G. UAB ( - ) naudai priteisti 375 004,63... 66. J. G., a/k ( - ) gyv. ( - ), laikiną nuosavybės teisių apribojimą... 67. Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktus, turinčius reikšmės šiai... 68. Marijampolės AVPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo... 69. Nuosprendis per 20 skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui,...