Byla 2KT-71/2013
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

1Kauno apygardos teismo pirmininkas – Nerijus Meilutis, gavęs Alytaus rajono apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-447-470-2013 pagal ieškovo – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei – R. Č., tretiesiems asmenims – R. S., N. J., Alytaus miesto savivaldybės administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, D. S. dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo,

Nustatė

2Bylą nagrinėjanti Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja – Snaigė Juknevičienė 2013-05-02 nutartimi (b. l. 110) nutarė siųsti bylą apygardos teismui, kad šis išspręstų klausimą dėl jos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teritorijai priskirtam apylinkės teismui. Nutartyje pažymima, jog Alytaus rajono apylinkės teisme ieškovo pareiškimas paskirtas nagrinėti teisėjai – Veronikai Šiaulienei, kuri 2012-11-21 nutartimi (b. l. 31) nuo pareiškimo nagrinėjimo nusišalino. Bylą perskyrus teisėjai – S. Juknevičienei, ji pradėta nagrinėti neįsigilinus į teisėjos V. Šiaulienės nusišalinimo motyvus (tai, kad dalyvaujantys byloje asmenys yra teisėjos sesuo ir dukterėčia), todėl byla nebuvo iš karto persiųsta apylinkės teismui spręsti klausimą dėl jos perdavimo kitam tos pačios pakopos teismui ir ši klaida pastebėta tik proceso eigoje.

3Alytaus rajono apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-447-470-2013 perduotina nagrinėti kitam tos pačios pakopos (apylinkės) teismui, priklausančiam Kauno apygardos teismo veiklos teritorijai.

4Lietuvos Respublikos CPK 34 str. 5 d. nustato, jog kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas, teismo valstybės tarnautojas ar teismo darbuotojas ir byla teisminga teismui, kuriame jis dirba, arba kai teisme (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą), kuriam teisminga byla, teisėju, teismo valstybės tarnautoju ar teismo darbuotoju dirba dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), taip pat dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), arba kai prieš paskiriant teisėjui nagrinėti bylą paaiškėja, kad tame teisme nėra teisėjų, turinčių teisę ją nagrinėti, byla perduodama nagrinėti kitam teismui. Kai byla perduodama iš vieno apylinkės teismo kitam apylinkės teismui, klausimą dėl jos perdavimo išsprendžia apygardos teismo, kurio veiklos teritorijoje yra šie apylinkės teismai, pirmininkas.

5Aplinkybė, kad trečiuoju asmeniu byloje patraukta N. J. yra Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjos – Veronikos Šiaulienės sesuo, daro šios civilinės bylos nagrinėjimą Alytaus rajono apylinkės teisme negalimą LR CPK 34 str. 5 d. prasme ir yra privalomas pagrindas perduoti bylos nagrinėjimą kitam apylinkės teismui. Pažymėtina, kad Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja – Veronika Šiaulienė, kuriai paskirtas ieškovo ieškinys ir kuri nuo jo nagrinėjimo nusišalino LR CPK 66 str. pagrindu, privalėjo nedelsdama pati persiųsti bylą apygardos teismui, kad būtų išspręstas jos perdavimo klausimas, arba apie ją su trečiuoju asmeniu siejantį šoninės linijos antrojo laipsnio giminystės ryšį informuoti Alytaus rajono apylinkės teismo pirmininką, kad šis užtikrintų operatyvų bylos persiuntimą Kauno apygardos teismui.

6Bylos nagrinėjimas perduotinas Varėnos rajono apylinkės teismui, kurio veiklos teritorija ribojasi su Alytaus rajono apylinkės teismo, todėl atvykimas į teismo posėdžius, dalyvavimas procesiniuose veiksmuose proceso dalyviams nesudarys keblumų, o užtikrins galimybes įgyvendinti byloje civilinio proceso ekonomijos ir, svarbiausia, operatyvumo principus. Pastarojo užtikrinimas byloje yra ypač reikšmingas atsižvelgiant į tai, kad netinkami Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjų veiksmai (bylos pradėjimas nagrinėti užuot ją persiuntus apygardos teismui spręsti perdavimo klausimą) turės negatyvios įtakos bendrai teisminio proceso trukmei. Tuo tarpu Varėnos rajono apylinkės teismo darbo krūvis yra vienas mažiausių Kauno apygardoje, todėl preziumuotina, jog šis teismas turi palankias sąlygas išnagrinėti šalių ginčą ir priimti sprendimą dėl jo esmės operatyviai.

7Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta ir vadovaudamasis LR CPK 3-5 dalimis, Kauno apygardos teismo pirmininkas

Nutarė

8Alytaus rajono apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-447-470-2013 pagal ieškovo – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei – R. Č., tretiesiems asmenimis – R. S., N. J., Alytaus miesto savivaldybės administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, D. S. dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo perduoti nagrinėti Varėnos rajono apylinkės teismui.

9Bylą su šia Kauno apygardos teismo nutartimi siųsti Varėnos rajono apylinkės teismui.

10Alytaus rajono apylinkės teismą ir proceso dalyvius apie bylos perdavimą nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui informuoti pasiunčiant jų žiniai patvirtintas šios Kauno apygardos teismo nutarties kopijas.

11Nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai