Byla eB2-1787-413/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „SHI“, bendraieškis uždaroji akcinė bendrovė „Gimtinė“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Antrasis šansas“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „SHI“, bendraieškis uždaroji akcinė bendrovė „Gimtinė“.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė UAB „Antrasis šansas“ kreipėsi pareiškimu į teismą, prašydama iškelti UAB „SHI“ bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas ieškovei siekia 15 289,08 Eur be sutartinių netesybų. Kadangi atsakovė skolos negrąžina, ieškovės nuomone, atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

5Atsakovė UAB „SHI“ atsiliepimu į pareiškimą prašo jo netenkinti. Nurodo, kad ieškovės reikalavimas grąžinti nurodytą sumą yra nepagrįstas, kadangi būtent ieškovė skolinga atsakovei 20 717,72 Eur. Tokiu būdu ieškovė negali būti laikoma kreditoriumi, todėl neturi teisės kreiptis į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo. Atsakovė pažymi, kad ji užsiima didmenine knygų prekyba. Dėl atsakovės veiklos pobūdžio (sudarytų konsignacijos sutarčių su pirkėjais), bendrovė gauna atlygį iš užsakovų tik po prekių realizavimo, todėl atsakovės didžiąją dalį turto sudaro trumpalaikis turtas, atitinkamai atsiskaitymai su tiekėjais ir leidėjais atsideda minėtam laikotarpiui. Šiuo metu atsakovės įmonėje dirba 15 darbuotojų. Įmonėje darbuotojų sumažėjo pasikeitus jos vadovams, siekiant optimizuoti bendrovės veiklą. Atsakovė nėra skolinga valstybės biudžetui. Tokiu būdu kelti atsakovei bankroto bylą nėra pagrindo.

6UAB „SHI“ keltina bankroto byla.

7Lietuvoje bankroto teisinius santykius reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo (toliau ir ĮBĮ) bei Civilinio proceso kodekso (toliau ir CPK) nuostatos (CPK 1 straipsnio 1 dalis, ĮBĮ 1 straipsnio 1 dalis). Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas. Juo grindžiama įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė, pagal kurią kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis). Ši įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė iš esmės visa apimtimi taikoma ir sprendžiant ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrįstumo klausimą. Tai, kad bankroto bylos turi viešąjį interesą, nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad ne proceso šalys, o teismas turi įrodinėjimo pareigą. Įmonės bankroto procese siekiama dviejų tikslų – tiek ginti įmonės kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), tiek ir atkurti nemokios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties; dar daugiau, greitas ir koncentruotas likvidacinio tikslo vyravimas bankroto procese sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1012/2008). Tai reiškia, jog bankroto procese sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki. Įmonė laikoma nemokia tik tuomet, jeigu jos pradelsti įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai) viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-869/2013).

8Dėl UAB „Atrasis šansas“ tinkamumo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „SHI“

9Vadovaujantis ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo turi teisę pateikti kreditoriai. Pažymėtina, kad nei ĮBĮ nuostatose, nei teismų praktikoje nėra suformuluota taisyklės, kad tik kreditorius, kurio reikalavimo teisė pripažinta įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, galėtų kreiptis į teismą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-719/2007). Priešinga praktika apsunkintų bankroto bylos inicijavimą ir sudarytų sąlygas skolininkams išvengti bankroto bylos iškėlimo, kadangi vien kreditoriaus reikalavimo ginčijimas užkirstų kelią svarstyti skolinimo nemokumo ir bankroto bylos iškėlimo klausimą. Todėl teismų praktikoje pripažįstama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai, gali inicijuoti įmonei bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-906/2009; 2012 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-940/2012). Jeigu bylą skolininkui inicijuojančio asmens reikalavimas nėra patvirtintas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, sprendžiant, ar toks asmuo turi teisę inicijuoti skolininkui bankroto bylą, asmens reikalavimas turi būti įvertinamas preliminariai, atsižvelgiant į teismui pateiktus duomenis. Jei teismui nekyla didelių abejonių dėl to, kad bylą inicijuojantis asmuo yra kreditorius, tokio asmens pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui turi būti nagrinėjamas iš esmės (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-707/2012).

10Nagrinėjamu atveju ieškovė kreditorinį reikalavimą kildina iš 2010 m. spalio 15 d. ieškovės UAB leidykla „Gimtasis žodis“ (dabartinis pavadinimas – UAB „Antrasis šansas“) ir atsakovės UAB „SHI“ sudarytos leidinių pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 20101015/02, kurios pagrindu atsakovė įsipareigojo pirkti iš ieškovės visus jos leidžiamus leidinius, juos priimti ir už juos sumokėti sutartyje nustatytomis sąlygomis, bei 2017 m. sausio 14 d. PVM sąskaitos faktūros Nr. GŽL-16_02920, pagal kurią, ieškovės teigimu, atsakovė yra skolinga ieškovei 15 289,08 Eur. Šiuo atveju tarp šalių kilo ginčas dėl tinkamo sudarytos sutarties vykdymo. Teismo vertinimu, byloje pateikti minėti įrodymai vertintini kaip pakankami ir nekeliantys abejonių dėl to, kad ieškovė turi reikalavimo teisę į atsakovę ir tikėtinai yra jos kreditorius.

11Pažymėtina, kad atsakovės deklaruojamas skolos asmeniui, kuris kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo, nepripažinimo faktas savaime neduoda teisinio pagrindo vien dėl to atsisakyti spręsti ar atmesti šio asmens prašymą iškelti atsakovei bankroto bylą, nes gavęs tokio turinio ieškinio pareiškimą teismas turi ir gali patikrinti ĮBĮ nustatytus bankroto bylos iškėlimo pagrindus (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1113/2009). Be to, aplinkybė, ar bankroto bylą inicijavęs asmuo iš tiesų yra kreditorius, bus nustatyta tik išsprendus šio asmens kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimą jau iškeltoje bankroto byloje (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu aplinkybė, kad teismas priims ir iš esmės išnagrinės asmens pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui, neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios vėliau sprendžiant klausimą dėl šio asmens kreditorinio reikalavimo tvirtinimo.

12Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, teismas sprendžia, kad ieškovė yra tinkamas subjektas, galintis inicijuoti atsakovei bankroto bylą, todėl pateiktas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo gali būti nagrinėjamas teisme.

13Dėl atsakovės nemokumo

14Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

15Faktinis šioje byloje pareikšto ieškinio iškelti bankroto bylą pagrindas – įmonės nemokumas. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir t. t.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Spręsdamas klausimą apie įmonės pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykį, teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtais dokumentais, tiek ĮBĮ 9 straipsnio antrojoje dalyje numatyta tvarka gautais finansiniais įmonės dokumentais ir duomenimis. Tam, jog išsiaiškintų įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal naujausius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį pagal naujausius duomenis, turinčius reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2172/2013).

16Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad UAB „SHI“ įregistruota 2007 m. gegužės 9 d. Nuo įmonės įregistravimo iki šiol bendrovės vadovas S. M.. Iš atsakovės pateikto 2017 m. sausio 31 d. sudaryto balanso matyti, kad įmonės turtas yra įvertintas 3 245 567 Eur (ilgalaikis turtas – 52 615 Eur, trumpalaikis turtas – 3 191 172 Eur), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kreditoriams siekia 2 755 479 Eur, kuriuos sudaro tik trumpalaikiai įsipareigojimai.

17Teismų praktikoje ne kartą konstatuota, jog sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo pagal Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalį, yra lyginami ne įmonės turimi įsipareigojimai ir sumos, mokėtinos per vienerius metus, o įmonės pradelsti įsipareigojimai ir įmonės turimo turto vertė (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2514/2011; 2011 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2525/2011; 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2387/2011; kt.). Įstatymas nenustato jokio termino, kiek turi būti pradelsti įsiskolinimai, svarbu nustatyti, ar įsipareigojimai pradelsti ir ar pradelstų įsipareigojimų dalis viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-823/2008; 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1247/2010).

18Taigi šiuo atveju spendžiant dėl įmonės mokumo/nemokumo svarbu įvertinti turimo turto sudėtį, t. y. kiek iš jo yra realus turtas bei pradelstų įsipareigojimų kreditoriams santykį su turimu įmonės turtu.

19Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visi įmonės finansiniai įsipareigojimai, o tik pradelsti (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2599/2013). Taigi, šiuo atveju aktualus balanse nurodyto turto vertės realumas.

20Iš atsakovės UAB „SHI“ administracijos vadovo pateikto 2017 m. sausio 31 d. balanso matyti, kad beveik visą įmonės turtą sudaro trumpalaikis turtas – 3 191 172 Eur, iš kurio 2 093 556 Eur sudaro atsargos (teismui pareikalavus, atsakovės vadovas pateikė detalų įmonės turimų atsargų sąrašą), taip pat per vienerius metus gautinos sumos – 1 081 609 Eur (iš kurių pirkėjų įsiskolinimai siekia 1 067 273 Eur) ir kitos, palyginti neženklios sumos.

21Pažymėtina, kad per vienerius metus gautinos sumos paprastai nelaikomos realiu turtu, nes jų atsakovė gali ir neatgauti (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-373/2014). Vertinant trumpalaikio turto sudėtį, preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais. Be to, pripažįstama, kad skolų susigrąžinimas iš debitorių visa apimtimi praktikoje apskritai nėra dažnas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1938/2014; 2015 m. liepos 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1473-407/2015). Tokių gautinų sumų atgavimas praktikoje ne visada yra realus dėl tokių priežasčių, kaip skolininkų įmonių bankrotai, nesąžiningumas, skolų išieškojimo negalimumas ir panašiai. Nesant byloje įrodymų, jog yra realių galimybių atgauti debitorių skolas, tokių skolų suma neįskaitoma į realią bendrovės turto vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1448/2012; 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1534-943/2015).

22Nagrinėjamu atveju iš pateikto įmonės debitorių (pirkėjų įsiskolinimų) sąrašo matyti, kad didžiajai debitorių daliai skolos mokėjimo terminai yra suėję, todėl dauguma skolų laikytinos pradelstomis. Todėl yra pagrindas išvadai, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis. Atsakovės vadovas teikdamas, kad pirkėjų skolos atsakovei bus grąžintos, nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių susidariusių įsiskolinimų realias grąžinimo perspektyvas. Tuo tarpu vien tai, kad atsakovės su pirkėjais sudarytos sutartys vykdomos konsignacijos principu, nepatvirtina pirkėjų skolų grąžinimo fakto, kadangi pačiose sutartyse numatyti atitinkami atsiskaitymo terminai šiai dienai yra gerokai pradelsti. Taigi, teismo vertinimu, balanse įrašytų pirkėjų įsiskolinimų negalima laikyti realiu įmonės turtu. Tokiu būdu atsakovės UAB „SHI“ turimas realus turtas sudaro ne didesnę, kaip 2 178 294 Eur (3 243787 Eur – 1 067 273 Eur) sumą.

23Kaip buvo minėta, 2017 m. sausio 31 d. įmonės balanso duomenimis didžiausią įsipareigojimų kreditoriniams dalį sudaro skolos tiekėjams – 2 643 049 Eur. Tuo tarpu iš pateikto atsakovės kreditorių sąrašo matyti, kad pradelstos skolos kreditoriams (leidėjams) siekia 198 449,96 Eur. Atsiliepime į pareiškimą atsakovės vadovas nurodė, kad susidariusi skola tiekėjams/leidėjams skaičiuojama atsakovės buhalterinėje programoje, kurioje nurodoma bendros debeto-kredito sumos, tačiau atsakovė atskirai kiekvieną mėnesį rankiniu būdu veda apskaitą, kiek realiai pardavė prekių, bei siunčia tikslią ataskaitą kreditoriams. Todėl tikroji „konsignacinė“ skola, kuri yra pradelsta sumokėti kreditoriams, nurodyta skolų leidėjams sąraše. Kad atsakovės veikla vykdoma konsignacijos principu patvirtina teismui pateiktos atsakovės su pirkėjais sudarytos konsignacijos sutartys. Tačiau, nors atsakovė teigia leidėjus/tiekėjus informuojanti apie planuojamas grąžinti skolas ir su jais atsiskaitanti gavus lėšas iš pirkėjų, tačiau atsakovės vadovas nepateikė jokių papildomų įrodymų, iš kurių teismas galėtų spręsti, kad atsakovė su tiekėjais yra sudariusi atskirus susitarimus dėl atsiskaitymo terminų pratęsimo ar atidėjimo suėjus atsiskaitymo terminams. Tokių susitarimų nebuvimą galimai patvirtina atsakovės pateiktos su leidėjais (UAB „Didakta“, UAB „Egmont Lietuva“ ir UAB „Alma littera sprendimai“) sudarytos ir teismo patvirtintos taikos sutartys. Todėl, teismo vertinimu, įmonės balanse nurodytas įsiskolinimas tiekėjams laikytinas pradelstomis skolomis.

24Įvertinus byloje esančių duomenų visumą, spręstina, jog pradelsti atsakovės įsipareigojimai kreditoriams sudaro ne mažesnę kaip 2 693 718 Eur sumą, taigi viršija pusę atsakovės balanse nurodyto turto vertės. Kaip jau minėta, atsižvelgiant į civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą, šalims numatyta pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis jos grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 12, 178 straipsniai). Teismo vertinimu, atsakovė neįrodė, jog realiai turi turto ar lėšų, kurių pakaktų finansiniams įsipareigojimams įvykdyti, ar kad bent jau yra dedamos realios pastangos įsiskolinimams likviduoti.

25Tuo tarpu aplinkybės, kad 2017 m. sausio 31 d. duomenimis atsakovė veikė pelningai, kad vykdo veiklą ir neturi įsiskolinimų valstybės biudžetui dar neįrodo, jog ji yra moki. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto byloje teismas turi būti aktyvus, teismas savo iniciatyva patikrino informaciją apie UAB „SHI“ finansinę padėtį. VSDFV duomenimis, 2016 m. rugsėjo 15 d. įmonė nėra skolinga valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, įmonėje dirba 13 darbuotojų (apdraustųjų). VĮ Registrų centro duomenimis, UAB „SHI“ nuosavybės teise turi nekilnojamojo turto, tačiau dalis jo yra areštuota. Antstolių informacinės sistemos duomenimis, UAB „SHI“ atžvilgiu užvestos 2 vykdomosios bylos: vykdomoji byla dėl 307,15 Eur išieškojimo K. V. naudai ir vykdomoji byla, vykdoma antstolės A. A., dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovės turtui. Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenis, be šios bylos iškeltos dar dvi 2 civilinės bylos, kuriose atsakovei pareikšti turtiniai reikalavimai (e2-4806-451/2017, e2-11549-199/2017).

26Nustačius, kad atsakovė UAB „SHI“ neatsiskaito su kreditoriais, jos pradelsti skoliniai įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, spręstina, jog UAB „SHI“ yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

27Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Byloje administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius Alvydas Mogenis, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2, 4 dalys).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 6 ir 7 dalimis, teismas

Nutarė

29iškelti uždarajai akcinei bendrovei „SHI“ (įmonės kodas 300787487, Pagirių k., Kauno r.) bankroto bylą.

30Paskirti įmonės administratoriumi Alvydą Mogenį (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA012).

31Uždėti uždarajai akcinei bendrovei „SHI“ (įmonės kodas 300787487, Pagirių k., Kauno r.) priklausančiam nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

32Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „SHI“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

33Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

34Įpareigoti įmonės administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią nutartį tas antstolių kontoras, kuriose vykdomi išieškojimai iš uždarosios akcinės bendrovės „SHI“, jeigu tokie išieškojimai yra vykdomi.

35Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

36Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

37Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti administratoriui ir Turto areštų aktų registrui.

38Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šią nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. ieškovė UAB „Antrasis šansas“ kreipėsi pareiškimu į teismą,... 5. Atsakovė UAB „SHI“ atsiliepimu į pareiškimą prašo jo netenkinti.... 6. UAB „SHI“ keltina bankroto byla.... 7. Lietuvoje bankroto teisinius santykius reglamentuoja Įmonių bankroto... 8. Dėl UAB „Atrasis šansas“ tinkamumo kreiptis į teismą dėl bankroto... 9. Vadovaujantis ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, pareiškimą teismui dėl... 10. Nagrinėjamu atveju ieškovė kreditorinį reikalavimą kildina iš 2010 m.... 11. Pažymėtina, kad atsakovės deklaruojamas skolos asmeniui, kuris kreipėsi į... 12. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, teismas sprendžia, kad ieškovė yra... 13. Dėl atsakovės nemokumo... 14. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad bankroto byla... 15. Faktinis šioje byloje pareikšto ieškinio iškelti bankroto bylą pagrindas... 16. Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad UAB „SHI“... 17. Teismų praktikoje ne kartą konstatuota, jog sprendžiant klausimą dėl... 18. Taigi šiuo atveju spendžiant dėl įmonės mokumo/nemokumo svarbu įvertinti... 19. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant įmonės nemokumo... 20. Iš atsakovės UAB „SHI“ administracijos vadovo pateikto 2017 m. sausio 31... 21. Pažymėtina, kad per vienerius metus gautinos sumos paprastai nelaikomos... 22. Nagrinėjamu atveju iš pateikto įmonės debitorių (pirkėjų įsiskolinimų)... 23. Kaip buvo minėta, 2017 m. sausio 31 d. įmonės balanso duomenimis... 24. Įvertinus byloje esančių duomenų visumą, spręstina, jog pradelsti... 25. Tuo tarpu aplinkybės, kad 2017 m. sausio 31 d. duomenimis atsakovė veikė... 26. Nustačius, kad atsakovė UAB „SHI“ neatsiskaito su kreditoriais, jos... 27. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio... 29. iškelti uždarajai akcinei bendrovei „SHI“ (įmonės kodas 300787487,... 30. Paskirti įmonės administratoriumi Alvydą Mogenį (įmonių bankroto... 31. Uždėti uždarajai akcinei bendrovei „SHI“ (įmonės kodas 300787487,... 32. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „SHI“ kreditoriai per 40... 33. Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų... 34. Įpareigoti įmonės administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią... 35. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 36. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 37. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti administratoriui ir Turto areštų... 38. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju...