Byla 1A-8-197/2019
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. nuosprendžio, kuriuo V. M. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 straipsnio 2 dalį, 184 straipsnio 2 dalį, 184 straipsnio 2 dalį, ir nuteistas:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš Laimos Garnelienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Aloyzo Kruopio ir Lino Šiukštos, sekretoriaujant Živilei Vološinienei, Audronei Rasiulienei, Daliai Lukoševičienei, dalyvaujant prokurorei Linai Beinarytei, nuteistajam V. M. (V. M.) ir jo gynėjams advokatams D. I., Aleksandrui Palamarčukui (Aleksandr Palamarčuk), vertėjai Alvyrai Klipčiuvienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. M. (V. M.) apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. nuosprendžio, kuriuo V. M. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 straipsnio 2 dalį, 184 straipsnio 2 dalį, 184 straipsnio 2 dalį, ir nuteistas:

3-

4pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (dėl uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „( - )“ turto pasisavinimo) laisvės atėmimo bausme 3 (trejiems) metams;

5-

6pagal BK 184 straipsnio 2 dalį (UAB „( - )“ turto iššvaistymo) laisvės atėmimo bausme 1 (vieneriems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams;

7-

8pagal BK 184 straipsnio 2 dalį (UAB „( - )“ turto iššvaistymo) laisvės atėmimo bausme 2 (dvejiems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams.

9Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šios bausmės subendrintos bausmių dalinio sudėjimo būdu, prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnės bausmės, ir paskirta laisvės atėmimo bausmė 4 (ketveriems) metams.

10Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, ši paskirta bausmė sudėjimo būdu subendrinta su Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 19 d. nuosprendžiu paskirta 600 MGL (22 590 Eur) dydžio bauda, ir paskirta galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas 4 (ketveriems) metams ir 600 MGL (22 590 Eur) dydžio bauda.

11Vadovaujantis BK 75 straipsniu laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėtas 2 (dvejiems) metams. V. M. įpareigotas per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

12Vadovaujantis BK 72 straipsniu konfiskuota iš V. M. 68 958,52 Eur turto vertės.

13Teisėjų kolegija

Nustatė

14I.

15Bylos esmė

161.

17V. M. nuteistas už tai, kad būdamas UAB „( - )“ (į. k. ( - )), direktoriumi, laikotarpiu nuo 2010 m. liepos 5 d. iki 2013 m. vasario 1 d. K. mieste ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku iššvaistė jo žinioje buvusį didelės vertės UAB ,,( - )“ turtą, t. y.:

18-

19UAB ,,( - )“ pagal 2010 m. liepos 5 d. kasos pajamų orderį, serija TER Nr. 001, kaip avansą pagal sutartį Nr. 002-07-201 sumokėjo UAB ,,( - )“ direktoriui V. M. 7 204,29 Eur (24 875 Lt), kurio gavimas buvo užregistruotas kasos knygoje kaip gautos pajamos. V. M. bendrovės kasos knygoje nurodė, kad šias pinigines lėšas panaudojo Rusijos įmonei ,,( - )“ 2010 m. liepos 5 d. išmokėdamas 4 344,30 Eur (15 000 Lt), 2010 m. spalio 4 d. išmokėdamas 1 615,67 Eur (5 578,61 Lt), taip pat nurodė, kad sau 2010 m. rugpjūčio 5 d. išmokėjo 3,57 Eur (12,36 Lt), 2010 m. rugsėjo 4 d. išmokėjo 996,20 Eur (3 439,7 Lt), 2010 m. spalio 3 d. išmokėjo 245,03 Eur (846,06 Lt), tačiau jokiais apskaitos dokumentais nepagrindė šio 7 204,79 Eur (24 876,73 Lt) išmokėjimo bei panaudojimo bendrovės buhalterinėje apskaitoje;

20-

21UAB ,,( - )“ į UAB ,,( - )“ sąskaitą ( - ), esančią banke ( - ), už suteiktas paslaugas 2011 m. lapkričio 7 d. pervedė 1 448,10 Eur (5 000 Lt), 2011 m. lapkričio 8 d. pervedė 868,86 Eur (3 000 Lt). V. M. iš bendrovės banko sąskaitos 2011 m. lapkričio 8 d. grynaisiais paėmęs 1 448,10 Eur (5 000 Lt) bei 2011 m. lapkričio 9 d. grynaisiais paėmęs 868,86 Eur (3 000 Lt), šių piniginių lėšų gavimo neužregistravo bendrovės kasoje ir jokiais apskaitos dokumentais bendrovės buhalterinėje apskaitoje nepagrindė gautų 2 316,96 Eur (8 000 Lt) panaudojimo;

22-

23UAB ,,K. E.“ į UAB ,,( - )“ sąskaitą ( - ), esančią ( - ) banke, už suteiktas paslaugas 2012 m. balandžio 10 d. pervedė 2 082,36 Eur (7 190 Lt). V. M. iš bendrovės banko sąskaitos 2012 m. balandžio 16 d. grynaisiais paėmė 2 027,34 Eur (7 000 Lt), kuriuos užregistravo bendrovės kasos knygoje kaip gautas pajamas bei tą pačią dieną kasos knygoje užregistravo, kad bendrovė turėjo 2 027,34 Eur (7 000 Lt) išlaidų, kurių nepagrindė buhalteriniais apskaitos dokumentais;

24-

25UAB ,,K. E.“ į UAB ,,( - )“ sąskaitą ( - ), esančią ( - ) banke, už suteiktas paslaugas 2012 m. gegužės 11 d. pervedė 4 858,45 Eur (16 775,26 Lt), UAB ,,( - )“ už suteiktas paslaugas 2012 m. gegužės 2 d. pervedė 2 896,20 Eur (10 000 Lt), 2012 m. gegužės 3 d. pervedė 10 317,71 Eur (35 625 Lt), 2012 m. gegužės 4 d. pervedė 6 082,02 Eur (21 000 Lt). V. M. iš bendrovės banko sąskaitos 2012 m. gegužės 21 d. grynaisiais paėmė 4 865,61 Eur (16 800 Lt), 2012 m. gegužės 2 d. grynaisiais paėmė 2 896,20 Eur (10 000 Lt), 2012 m. gegužės 3 d. grynaisiais paėmė 5 792,40 Eur (20 000 Lt), 2012 m. gegužės 4 d. grynaisiais paėmė 5 647,59 Eur (19 500 Lt), 2012 m. gegužės 8 d. grynaisiais paėmė 4 691,84 Eur (16 200 Lt), kuriuos užregistravo bendrovės kasos knygoje kaip gautas pajamas. V. M. kasos knygoje užregistravo, kad bendrovė 2012 m. gegužės mėnesį turėjo 23 893,65 Eur (82 500 Lt) išlaidų, kurių nepagrindė buhalteriniais apskaitos dokumentais;

26-

27UAB ,,( - )“ į UAB ,,( - )“ sąskaitą ( - ), esančią ( - ) banke, už suteiktas paslaugas 2012 m. rugsėjo 4 d. pervedė 4 344,30 Eur (15 000 Lt), 2012 m. rugsėjo 5 d. pervedė 4 199,49 Eur (14 500 Lt), 2012 m. rugsėjo 6 d. pervedė 4 633,92 Eur (16 000 Lt), 2012 m. rugsėjo 11 d. pervedė 3 185,82 Eur (11 000 Lt), 2012 m. rugsėjo 25 d. pervedė 2 751,39 Eur (9 500 Lt). V. M. iš bendrovės banko sąskaitos 2012 m. rugsėjo 4 d. grynaisiais paėmė 4 344,30 Eur (15 000 Lt), 2012 m. rugsėjo 5 d. grynaisiais paėmė 4 199,49 Eur (14 500 Lt), 2012 m. rugsėjo 6 d. grynaisiais paėmė 4 344,30 Eur (15 000 Lt), 2012 m. rugsėjo 12 d. grynaisiais paėmė 3 185,82 Eur (11 000 Lt), 2012 m. rugsėjo 25 d. grynaisiais paėmė 2 751,39 Eur (9 500 Lt), kuriuos užregistravo bendrovės kasos knygoje kaip gautas pajamas. V. M. kasos knygoje užregistravo, kad bendrovė 2012 m. rugsėjo mėnesį turėjo 18 825,30 Eur (65 000 Lt) išlaidų, kurių nepagrindė buhalteriniais apskaitos dokumentais;

28-

29UAB ,,( - )“ į UAB ,,( - )“ sąskaitą ( - ), esančią ( - ) banke, už suteiktas paslaugas 2012 m. spalio 4 d. pervedė 2 606,58 Eur (9 000 Lt), 2012 m. spalio 11 d. pervedė 3 185,82 Eur (11 000 Lt), 2012 m. spalio 15 d. pervedė 2 751,39 Eur (9 500 Lt), 2012 m. spalio 19 d. pervedė 868,86 Eur (3 000 Lt), 2012 m. spalio 22 d. pervedė 4 633,92 Eur (16 000 Lt), 2012 m. spalio 29 d. pervedė 2 606,58 Eur (9 000 Lt), 2012 m. spalio 30 d. pervedė 19 500 Lt. V. M. iš bendrovės banko sąskaitos 2012 m. spalio 5 d. grynaisiais paėmė 2 606,58 Eur (9 000 Lt), 2012 m. spalio 11 d. grynaisiais paėmė 3 185,82 Eur (11 000 Lt), 2012 m. spalio 15 d. grynaisiais paėmė 2 751,39 Eur (9 500 Lt), 2012 m. spalio 19 d. grynaisiais paėmė 868,86 Eur (3 000 Lt), 2012 m. spalio 23 d. grynaisiais paėmė 4 604,95 Eur (15 900 Lt), 2012 m. spalio 29 d. grynaisiais paėmė 2 606,58 Eur (9 000 Lt), 2012 m. spalio 30 d. grynaisiais paėmė 2 867,23 Eur (9 900 Lt), 2012 m. spalio 31 d. grynaisiais paėmė 2 722,42 Eur (9 400 Lt), kuriuos užregistravo bendrovės kasos knygoje kaip gautas pajamas. V. M. kasos knygoje užregistravo, kad bendrovė 2012 m. spalio mėnesį turėjo 22 213,85 Eur (76 700 Lt) išlaidų, kurių nepagrindė buhalteriniais apskaitos dokumentais;

30-

31UAB ,,( - )“ į UAB ,,( - )“ sąskaitą ( - ), esančią ( - ) banke, už suteiktas paslaugas 2012 m. lapkričio 9 d. pervedė 2 606,58 Eur (9 000 Lt), 2012 m. lapkričio 12 d. pervedė 2 316,96 Eur (8 000 Lt), 2012 m. lapkričio 15 d. pervedė 2 461,77 Eur (8 500 Lt), 2012 m. lapkričio 22 d. pervedė 2 606,58 Eur (9 000 Lt). V. M. iš bendrovės banko sąskaitos 2012 m. lapkričio 9 d. grynaisiais paėmė 2 606,58 Eur (9 000 Lt), 2012 m. lapkričio 12 d. grynaisiais paėmė 2 316,96 Eur (8 000 Lt), 2012 m. lapkričio 16 d. grynaisiais paėmė 2 432,80 Eur (8 400 Lt), 2012 m. lapkričio 23 d. grynaisiais paėmė 2 606,58 Eur (9 000 Lt), kuriuos užregistravo bendrovės kasos knygoje kaip gautas pajamas. V. M. kasos knygoje užregistravo, kad bendrovė 2012 m. lapkričio mėnesį turėjo 9 962,92 Eur (34 400 Lt) išlaidų, kurių nepagrindė buhalteriniais apskaitos dokumentais;

32- UAB ,,( - )“ į UAB ,,( - )“ sąskaitą ( - ), esančią ( - ) banke, už suteiktas paslaugas 2013 m. sausio 22 d. pervedė 8 109,36 Eur (28 000 Lt), 2013 m. sausio 25 d. pervedė 5 792,40 Eur (20 000 Lt), 2013 m. sausio 28 d. pervedė 7 530,12 Eur (26 000 Lt), 2013 m. sausio 29 d. pervedė 7 121,75 Eur (24 590 Lt), 2013 m. sausio 31 d. pervedė 14 481 Eur (50 000 Lt). V. M. iš bendrovės banko sąskaitos 2013 m. sausio 23 d. grynaisiais paėmė 8 051,43 Eur (27 800 Lt), kurių gavimo neužregistravo bendrovės kasos knygoje bei jų panaudojimo nepagrindė jokiais buhalteriniais dokumentais. Taip pat iš banko sąskaitos 2013 m. sausio 25d. grynaisiais paėmė 5 763,43 Eur (19 900 Lt), 2013 m. sausio 29 d. grynaisiais paėmė 3 533,36 Eur (12 200 Lt), 2013 m. sausio 30 d. grynaisiais paėmė 3 388,55 Eur (11 700 Lt), kuriuos užregistravo bendrovės kasos knygoje kaip gautas pajamas. V. M. kasos knygoje užregistravo, kad bendrovė 2013 m. sausio mėnesį turėjo 12 685,35 Eur (43 800 Lt) išlaidų, kurių nepagrindė buhalteriniais apskaitos dokumentais;

33- V. M. iš UAB ,,( - )“ sąskaitos ( - ), esančios ( - ) banke, 2013 m. vasario 1 d. grynaisiais paėmė 6 950,88 Eur (24 000 Lt), kuriuos užregistravo bendrovės kasos knygoje kaip gautas pajamas. V. M. kasos knygoje užregistravo, kad bendrovė 2013 m. vasario 1 d. turėjo 6 950,88 Eur (24 000 Lt) išlaidų, kurių nepagrindė buhalteriniais apskaitos dokumentais.

34Taip V. M. iššvaistė jo žinioje buvusį UAB „( - )“ turtą – 114 132,50 Eur (394 076,73 Lt).

352.

36V. M. nuteistas už tai, kad nebūdamas susijęs darbo santykiais su UAB „( - )“ (į. k. ( - )), tačiau faktiškai vadovaudamas bendrovei, laikotarpiu nuo 2012 m. gegužės 8 d. iki 2013 m. kovo 6 d. K. mieste ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku iššvaistė jo žinioje buvusį didelės vertės UAB „( - )“ turtą, t. y.:

37-

38UAB ,,( - )“ į UAB „( - )“ turimą banko sąskaitą ( - ), esančią AB ( - ) banke, už suteiktas konsultacines paslaugas laikotarpiu nuo 2012 m. gegužės 7 d. iki 2013 m. vasario 7 d. pervedė iš viso 36 781,74 Eur (127 000 Lt) bei į AB ( - ) banke turimą banko sąskaitą ( - ) laikotarpiu nuo 2013 m. vasario 14 d. iki 2013 m. kovo 6 d. pervedė iš viso 26 934,66 Eur (93 000 Lt). V. M. laikotarpiu nuo 2012 m. gegužės 8 d. iki 2013 m. vasario 7 d. per 12 kartų iš UAB „( - )“ sąskaitos ( - ), esančios AB ( - ) banke, grynaisiais paėmė 36 376,27 Eur (125 600 Lt), laikotarpiu nuo 2012 m. spalio 1 d. iki 2012 m. spalio 9 d. per tris kartus iš UAB „( - )“ Visa B. E. kortelės sąskaitos ( - ), esančios AB ( - ) banke, grynaisiais paėmė 214,31 Eur (740 Lt), laikotarpiu nuo 2013 m. vasario 15 d. iki 2013 m. kovo 6 d. per tris kartus iš UAB „( - )“ sąskaitos ( - ), esančios AB ( - ) banke, grynaisiais paėmė 24 617,70 Eur (85 000 Lt). Taip V. M. iš bendrovės sąskaitų minėtu laikotarpiu grynaisiais paėmė iš viso 61 208,29 Eur (211 340 Lt), iš kurių 21 066,96 Eur (72 740 Lt) gavimo neužregistravo bendrovės kasos knygoje ir jų panaudojimo nepagrindė jokiais apskaitos dokumentais.

39Tokiu būdu V. M. iššvaistė jo žinioje buvusį UAB „( - )“ turtą – 21 066,96 Eur (72 740 Lt).

403.

41V. M. nuteistas už tai, kad nebūdamas susijęs darbo santykiais su UAB „( - )“ (į. k. ( - )), tačiau faktiškai vadovaudamas bendrovei, laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 20 d. iki 2013 m. kovo 6 d. K. mieste ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku tyčia pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės turtą – UAB „( - )“ pinigines lėšas – 68 958,52 Eur (238 100 Lt), t. y.:

42-

43UAB ,,( - )“ direktorius V. S. už suteiktas paslaugas UAB „( - )“ grynaisiais sumokėjo: 2010 m. sausio 20 d. pagal kasos pajamų orderį, serija BPS Nr. 0001, – 4 344,30 Eur (15 000 Lt), 2010 m. vasario 25 d. pagal kasos pajamų orderį, serija BPS Nr. 002, – 4 923,54 Eur (17 000 Lt), 2010 m. kovo 25 d. pagal kasos pajamų orderį, serija BPS Nr. 004, – 5 068,35 Eur (17 500 Lt), 2010 m. balandžio 25 d. pagal kasos pajamų orderį, serija BPS Nr. 007, – 5 068,35 Eur (17 500 Lt), 2010 m. gegužės 25 d. pagal kasos pajamų orderį, serija BPS Nr. 010, – 5 068,35 Eur (17 500 Lt), 2010 m. birželio 25 d. pagal kasos pajamų orderį, serija BPS Nr. 014, – 4 344,30 Eur (15 000 Lt). V. M. vykdydamas savo nusikalstamą sumanymą pasisavinti šias pinigines lėšas, panaudojo suklastotus kasos išlaidų orderius, kuriais UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje pagrindė tariamą 28 817,19 Eur (99 500 Lt) išmokėjimą iš kasos Rusijos piliečiui V. K. (V. K.): 2010 m. sausio 20 d. Nr. 1 – 4 344,30 Eur (15 000 Lt), 2010 m. vasario 25 d. Nr. 2 – 4 923,54 Eur (17 000 Lt), 2010 m. kovo 25 d. Nr. 3 – 5 068,35 Eur (17 500 Lt), 2010 m. balandžio 25 d. Nr. 4 – 5 068,35 Eur (17 500 Lt), 2010 m. gegužės 25 d. Nr. 5 – 5 068,35 Eur (17 500 Lt), 2010 m. birželio 25 d. Nr. 6 – 4 344,30 Eur (15 000 Lt);

44-

45UAB ,,( - )“ į UAB „( - )“ turimą banko sąskaitą ( - ), esančią AB ( - ) banke, už suteiktas konsultacines paslaugas laikotarpiu nuo 2012 m. gegužės 7 d. iki 2013 m. vasario 7 d. pervedė iš viso 36 781,74 Eur (127 000 Lt) bei į AB ( - ) banke turimą banko sąskaitą ( - ) laikotarpiu nuo 2013 m. vasario 14d. iki 2013 m. kovo 6 d. pervedė iš viso 26 934,66 Eur (93 000 Lt). V. M. vykdydamas savo nusikalstamą sumanymą, laikotarpiu nuo 2012 m. gegužės 8 d. iki 2013 m. vasario 7 d. per 12 kartų iš UAB „( - )“ sąskaitos ( - ), esančios AB ( - ) banke, grynaisiais paėmė 36 376,27 Eur (125 600 Lt), laikotarpiu nuo 2012 m. spalio 1 d. iki 2012 m. spalio 9 d. per tris kartus iš UAB „( - )“ Visa B. E. kortelės sąskaitos ( - ), esančios AB ( - ) banke, grynaisiais paėmė 214,31 Eur (740 Lt), laikotarpiu nuo 2013 m. vasario 15 d. iki 2013 m. kovo 6 d. per tris kartus iš UAB „( - )“ sąskaitos ( - ), esančios AB ( - ) banke, grynaisiais paėmė 24 617,70 Eur (85 000 Lt). Taip V. M. iš bendrovės sąskaitų minėtu laikotarpiu grynaisiais paėmė iš viso 61 208,29 Eur (211 340 Lt), iš kurių 40 141,33 Eur (138 600 Lt) gavimą užregistravo bendrovės kasos knygoje bei tęsdamas savo nusikalstamą sumanymą panaudojo suklastotus kasos išlaidų orderius, kuriais pagrindė tariamą 40 141,33 Eur (138 600 Lt) išmokėjimą iš kasos Rusijos piliečiui V. K.: 2012 m. gegužės 28 d. Nr. 1 – 2 201,11 Eur (7 600 Lt), 2012 m. gegužės 28 d. Nr. 2 – 2 316,96 Eur (8 000 Lt), 2012 m. birželio 8 d. Nr. 3 – 3 475,44 Eur (12 000 Lt), 2012 m. birželio 12 d. Nr. 4 – 3 620,25 Eur (12 500 Lt), 2012 m. birželio 14 d. Nr. 5 – 2 606,58 Eur (9 000 Lt), 2012 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 6 – 3 330,63 Eur (11 500 Lt), 2012 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 7 – 1 737,72 Eur (6 000 Lt), 2012 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 8 – 2 027,34 Eur (7 000 Lt), 2012 m. rugpjūčio 16 d. Nr. 9 – 4 344,30 Eur (15 000 Lt), 2013 m. vasario 26 d. Nr. 1 – 5 792,40 Eur (20 000 Lt), 2013 m. kovo 6 d. Nr. 4 – 8 688,60 Eur (30 000 Lt).

46Tokiu būdu, panaudojęs suklastotus kasos išlaidų orderius apie tariamą piniginių lėšų išmokėjimą V. K., V. M. pasisavino jo žinioje buvusį UAB „( - )“ turtą – pinigines lėšas – 68 958,52 Eur (238 100 Lt).

47II.

48Apeliacinio skundo teisiniai argumentai

494.

50Nuteistasis V. M. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. nuosprendį ir priimti naują išteisinamąjį nuosprendį.

514.1.

52Apeliantas nurodo, kad nesutinka su šiuo teismo nuosprendžiu, nes nepadarė nusikaltimų, kuriais yra kaltinamas, t. y. turto iššvaistymu ir pasisavinimu. Teigia, kad visi pinigai, dėl kurių jam buvo pareikšti kaltinimai, panaudoti įmonės reikmėmis, t. y. įmonės veikloje, vykdant įsipareigojimus pagal sutartis. Teismas netyrė visų finansinių dokumentų, todėl juos pateikia dabar.

534.2.

54Tiek pirmos bylos (Nr. 1-27-557/2016), tiek ir šios bylos nagrinėjimo metu prašė ištirti didžiąją buhalterinę knygą, kurioje matyti kaip judėjo gauti pinigai, tačiau jo prašymas nebuvo išgirstas. Pažymi, kad pinigai buvo leidžiami naujų technologijų tyrimams, projektams, sutarčių įsipareigojimams, remonto darbams, kuriuos atliko K. iš G., gyvenantis L. V. K. yra akcininkas UAB „( - )“ ir turi 50 proc. akcijų. Šio asmens duomenys buvo pateikti byloje, tačiau jų niekas netyrė.

554.3.

56Nuteistasis teigia, kad iš jo priede pateiktų dokumentų galima nustatyti tikslų pinigų judėjimą, bet tam reikalingos specialios žinios, todėl prašo skirti buhalterinę ekspertizę, kad būtų paneigti jam iškelti kaltinimai ir ištirti visi dokumentai.

574.4.

58Nuteistasis V. M. nesutinka, jog pripažintas kaltu dėl UAB „( - )“ turto pasisavinimo ir išvaistymo, kadangi nebuvo šios įmonės darbuotojas ar vadovas. Šios įmonės vadovas buvo K. R., kuris ir sudarinėjo sutartis su V. K. atstovaujama firma. Jis tik padėjo K. R. vesti buhalterinę apskaitą. Liudytojo K. R. parodymai, kad neturėjo jokių dokumentų ir nieko nežinojo neatitinka tikrovės, nes įmonė buvo registruota pas notarą, visus dokumentus ir antspaudą gavo K. R.. Jis negavo jokių įgaliojimų perimti dokumentus, tik laikinai tvarkė finansinę dokumentaciją, nes pats yra akcininkas ir suinteresuotas įmonės gerove. Teigia, kad visus dokumentus, kuriuos jam pateikdavo K. R. įtraukdavo į buhalterinę apskaitą, tačiau jis netikrindavo kas juos pasirašė ir ar parašas tikras. Pagal šiuos dokumentus pinigai buvo perduodami asmeniškai V. K. grynais arba pervedami į jo (V. K.) Ispanijos banko sąskaitą. Kasos išlaidų orderius V. K. pasirašydavo jo akivaizdoje, tačiau jie nebuvo tiriami dėl suklastojimo. Pažymi, kad nebuvo apklaustas liudytojas V. K., bet tikima liudytojo K. R. parodymais, kuris teigiantis ne viską prisimenantis, nes turėjo dvi sudėtingas operacijas.

594.5.

60Apeliantas mano, kad pirmosios instancijos teismo padarytos išvados neatitinka bylos aplinkybių, todėl prašo atlikti įrodymų tyrimą, prie bylos prijungti jo pateiktus dokumentus, išklausyti jo paaiškinimus, apklausti V. K..

615.

62Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis V. M. ir jo gynėjas advokatas A. Palamarčukas prašė apeliacinį skundą patenkinti, o prokurorė – atmesti, nes sumažėjusi iššvaistyto turto suma nekeičia V. M. padarytos nusikalstamos veikos kvalifikacijos.

63III.

64Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

656.

66Nuteistojo V. M. apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

67Dėl nusikalstamos veikos, įtvirtintos BK 183 straipsnio 2 dalyje

687.

69Nuteistasis apeliaciniame skunde nurodo, kad nesutinka su teismo nuosprendžiu, nes nepadarė nusikalstamos veikos numatytos BK 183 straipsnio 2 dalyje, kadangi visi pinigai buvo panaudoti įmonės reikmėms ir jis pateikė visus su tuo susijusius dokumentus, bet jų netyrė pirmosios instancijos teismas. Jis nepasisavino UAB „( - )“ turto, kadangi nebuvo šios įmonės darbuotojas ar vadovas. Šios įmonės vadovas buvo K. R., kuris ir sudarinėjo sutartis su V. K. atstovaujama firma. Jis tik padėjo K. R. vesti buhalterinę apskaitą.

708.

71Pagal BK 183 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą arba jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę, o to paties straipsnio 2 dalyje, be kitų kvalifikuojamųjų požymių, nustatyta baudžiamoji atsakomybė už didelės vertės svetimo turto pasisavinimą. Turto pasisavinimas – tai neteisėtas, neatlygintinas, kaltininkui svetimo, jam patikėto ar jo žinioje buvusio turto (turtinės teisės) pavertimas savo turtu (turtine teise), pažeidžiant turto patikėjimo ar perdavimo jo žiniai sąlygas, t. y. kai imama elgtis su juo kaip su nuosavu ir taip padaroma žala turto (turtinės teisės) savininkui arba teisėtam valdytojui. Kvalifikuojant kaltininko veiką pagal BK 183 straipsnį, turi būti nustatyti ir subjektyvieji šios nusikalstamos veikos požymiai – tiesioginė tyčia. Turto pasisavinimo atveju tiesioginė tyčia reiškia, kad kaltininkas, kuriam patikėtas (buvęs jo žinioje) svetimas turtas, neteisėtai disponuodamas juo, pavyzdžiui, paimdamas jį iš bendrovės kasos, nori paversti jį nuosavu turtu, taip siekdamas naudos savininko sąskaita. Sprendžiant, ar kaltininkas, neteisėtai disponuodamas bendrovės lėšomis, padarė BK 183 straipsnyje numatytą nusikalstamą veiką, būtina nustatyti ir jo tyčios turinį (kryptingumą), t. y. kokį sumanymą turėjo kaltininkas, paimdamas pinigus, kurie turėjo būti panaudoti konkrečiam tikslui, ir jais disponuodamas: ar juos panaudoti asmeniniams poreikiams tenkinti, ar įmonės reikmėms. Apie kaltininko sumanymo turinį sprendžiama atsižvelgiant į tai, kaip šios lėšos buvo naudojamos, ar dėl to įmonei buvo padaryta žala, taip pat į kitas objektyvias veikos padarymo aplinkybes. Darant išvadą dėl kaltininko veiksmų atitikties arba neatitikties BK 183 straipsnyje įtvirtintos turto pasisavinimo sudėties požymiams, turi būti tiriamos ir vertinamos bylos aplinkybės, patvirtinančios ar paneigiančios tokių lėšų panaudojimo įmonės reikmėms faktą. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad kaltininko parodymai, jog bendrovės lėšos buvo paimtos ir naudotos jos reikmėms, to nepagrindžiant konkrečiomis aplinkybėmis ir nesant kitų jo parodymus patvirtinančių įrodymų, savaime nėra pakankamas pagrindas paneigti turto pasisavinimo sudėties buvimą jo padarytoje veikoje. Kaltininko tvirtinimai dėl pinigų panaudojimo bendrovės reikmėms turi būti paremti konkrečiomis aplinkybėmis, o ne deklaratyvaus pobūdžio teiginiais, kurių neįmanoma patikrinti procesinėmis priemonėmis. Nenustačius kaltininko sumanymo disponuoti iš bendrovės paimtomis lėšomis jos naudai (interesams), kvalifikuojant kaltininko veiką kaip turto pasisavinimą (BK 183 straipsnis), neturi reikšmės, kokiais kitais tikslais (pvz., siekiant naudos sau ar kitiems asmenims) tokios lėšos buvo naudojamos (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-84/2012, Nr. 2K-213/2012, Nr. 2K-382-489/2015).

729.

73Šios nusikalstamos veikos subjektu gali būti asmuo, turintis ne tik bendruosius, bet ir specialiuosius požymius, t. y. svetimas turtas yra oficialiai kaltininkui patikėtas ar perduotas jo žinion arba suteikta tam tikra turtinė teisė. Pagal suformuotą teismų praktiką baudžiamoji atsakomybė dėl šios nusikalstamos veikos kyla ir asmenims, kurie pagrįstai ir motyvuotai pripažįstami „faktiniais vadovais“, nes vadovu pagal civilinę teisę pripažįstamas tai ne tik asmuo, kuris pagal įmonės dokumentus tuo metu ėjo įmonės vadovo pareigas (de jure vadovas), tačiau ir bet kuris kitas asmuo, jei nustatoma, kad įmonė veikė jo vadovaujama (de facto vadovas). Naujausioje kasacinio teismo praktikoje tiesiogiai įtvirtinta, kad faktiniu įmonės vadovu pripažįstamas tas asmuo, kuris atlieka juridinio asmens vadovui priskirtas funkcijas ir priima vadovui pagal kompetenciją priskirtus valdingus sprendimus, nepriklausomai nuo jo einamų formalių pareigų įmonėje ir nepriklausomai nuo jo buvimo ar ne įmonės dalyviu (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-509/2012, Nr. 2K-298-222/2015 ir civilinėse bylose Nr. e3K-3-265-611/2017, Nr. 3K-3-427/2013).

7410.

75Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad V. M., būdamas faktiniu UAB „( - )“ vadovu, panaudodamas suklastotus dokumentus (kasos išlaidų orderius) pasisavino jo žinioje buvusias šios bendrovės pinigines lėšas – 68 958,52 Eur, kas atitinka didelės vertės turtą.

7611.

77Nuteistasis neigia buvęs UAB „( - )“ vadovu, tačiau tai paneigiama ne tik liudytojo K. R. duotais parodymais, bet ir kito liudytojo V. S., paties nuteistojo V. M. parodymais, duotais pirmosios instancijos teisme, o taip pat ir kitais bylos rašytiniais įrodymais.

7811.1.

79Iš liudytojo K. R. parodymų seka, kad nuo 2008 m. spalio mėn. iki 2013 m. balandžio 24 d. buvo UAB „( - )“ direktoriumi, tačiau realiai bendrovės antspaudas, banko prisijungimo duomenys bei visi buhalterinės apskaitos dokumentai buvo pas V. M.. Ši bendrovė buvo steigiama tik vienam energetikos projektui realizuoti. Kadangi jis su V. M. domėjosi energetinėmis technologijomis, todėl dažnai ta tema internete ieškojo įvairios informacijos. V. M. sužinojo, kad grupė išradėjų užpatentavo įrenginį (hidrotaranas), gaminantį elektros energiją naudojant vandens cirkuliaciją uždarame cikle. Jis minėjo, kad vienas išradėjų – V. K.. Kaip V. M. bendraudavo su V. K., tai yra ar telefonu, ar internetu, nežino. Bendraudami jie derėjosi dėl šio įrengimo techninės dokumentacijos įsigijimo. Galiausiai buvo sutarta, kad už 6 000 000 Eur V. K. parduos hidrotarano techninę gamybos dokumentaciją. Jis su V. M. nuvyko į M. ir kažkokio viešbučio priimamajame susitiko su V. K.. V. K. pateikė pasirašyti sutartį dėl hidrotarano pirkimo. Sutartis buvo surašyta lietuvių ir rusų kalbomis. V. K. ją jau buvo pasirašęs. Jis (K. R.) šią sutartį perskaitė ir pasirašė, o V. M. uždėjo UAB „( - )“ antspaudą. V. M. derėjosi su bankais dėl 6 000 000 Eur paskolos šio įrengimo įsigijimui, tačiau prasidėjo krizė ir paskolos gauti nepavyko. Kadangi bendrovė realiai jokios veiklos nevykdė, jis V. M. pasiūlė uždaryti šią bendrovę, tačiau šis vis atidėliojo. Kai Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba paprašė pateikti patikrinimui bendrovės dokumentus, jis apie tai informavo V. M.. Jis (K. R.) neturi jokių šios bendrovės dokumentų ir niekada jų nėra turėjęs. Su UAB „( - )“, jos vadovu V. S. niekada jokių sutarčių nepasirašinėjo. Apie juos pirmą kartą išgirdo teisme nagrinėjant bylą, kurioje V. M. ir V. S. buvo kaltinami sukčiavimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu ir dokumentų klastojimu. 2012 m. sausio 7 d. marketingo ir reklaminių paslaugų tiekimo sutartyje Nr. 001/01-12, 2012 m. gruodžio 25 d. paslaugų perdavimo–priėmimo akte Nr. 1, 2012 m. gruodžio 26 d. paslaugų perdavimo–priėmimo akte Nr. 2, 2012 m. gruodžio 27 d. paslaugų perdavimo–priėmimo akte Nr. 3, 2010 m gegužės 25 d. paslaugų perdavimo–priėmimo akte Nr. 5, 2010 m. balandžio 25 d. paslaugų perdavimo–priėmimo akte Nr. 4, 2010 m. kovo 25 d. paslaugų perdavimo–priėmimo akte Nr. 3, 2010 m. vasario 25 d. paslaugų perdavimo–priėmimo akte Nr. 2, 2010 m. sausio 25 d. paslaugų perdavimo–priėmimo akte Nr. 1, sąskaitose faktūrose Nr. ( - ), ( - ), ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) yra suklastotas jo parašas. Jis šių dokumentų nepasirašinėjo ir apie juos nieko nežino. Taip pat suklastoti jo parašai ir 2010 m. vasario 25 d. kasos pajamų orderyje serija ( - ) 2010 m. balandžio 25 d. kasos pajamų orderyje serija ( - ) 2010 m. gegužės 25 d. kasos pajamų orderyje serija ( - ) 2010 m rugpjūčio 25 d. kasos pajamų orderyje, serija ( - ) 2010 m. gegužės 25 d. kasos pajamų orderyje serija ( - ) 2010 m. sausio 20 d. kasos pajamų orderyje serija ( - ).. Jis šių dokumentų nepasirašinėjo ir juose nurodytų pinigų negavo, iš bendrovės bankinių sąskaitų niekada nėra ėmęs pinigų. Jokių įgaliojimų V. M. nebuvo suteikęs, iš jų ir naudotis bendrovės banko sąskaitomis. Bendrovė turėjo čekių knygelę, tačiau jos čekių niekada nepasirašinėjo. Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gautus pranešimus dėl ataskaitų pateikimo perduodavo V. M., kuris pažadėdavo, kad viską užpildys ir pateiks elektroniniu būdu. Kadangi galvojo, kad bendrovė jokios veiklos nevykdo, nesijaudino, kad bendrovės dokumentai ir antspaudas yra pas V. M.. Jis pasitikėjo V. M.. Bendrovėje jokios buhalterės nebuvo. Buhalterinę apskaitą tvarkė V. M..

8011.2.

81Liudytojas V. S. parodė, kad UAB „( - )“ buvo bendrovė, kuri teikė paslaugas jo vadovaujamai UAB „( - )“. Šiai bendrovei atstovavo V. M., jis pateidavo visas sutartis, buhalterinius dokumentus, užpildytus kasos pajamų orderius, taip pat jam išmokamos orderiuose nurodytos pinigų sumos, o pinigų sumos pagal sąskaitas faktūras buvo pervedamos banko pavedimais. Liudytojas taip pat nurodė, kad K. R. ir V. K. nepažįsta ir su jais nėra bendravęs. Taip pat nėra bendravęs su jokiais kitais šių bendrovių atstovais.

8211.3.

83Iš specialisto išvados dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos Nr. 5-3/54 matyti, kad specialistei buvo pateiktas SODROS kompiuterinės duomenų bazės „Asmens duomenys“ išrašas, kuriame nurodoma, kad K. R. UAB „( - )“ nebuvo įdarbintas (t. 1, b. l. 99-120). Iš AB „( - ) banko“ ir AB „( - )“ bankų sąskaitų sutarčių matyti, kad 2012 m. kovo 2 d. bankininkystės sutartis su ( - ) banku ir 2013 m. vasario 13 d. bankininkystės sutartis su bakais UAB „( - )“ vardu kaip generalinis direktorius pasirašė V. M., kuriam bankai ir suteikė įgaliojimus tvarkyti bendrovės bankines sąskaitas (t. 1, b. l. 124-134).

8411.4.

85Pats nuteistasis V. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad nuo 2013 m. rudens yra UAB „( - )“ direktorius ir turėjo įgaliojimus, kurių pagrindu banke galėjo išsiimti pinigus iš bendrovės sąskaitos. Pripažino, kad ant kasos išlaidų orderių, kurie buvo išrašyti V. K., jis pasirašė kaip pinigus išmokėjęs asmuo. Pinigus nuimdavo iš bendrovės banko sąskaitos ir sumokėdavo V. K., už jo teikiamas konsultacijas (t. 4, b. l. 88-89). Pirmosios instancijos teisme V. M. pripažino, kad tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, atidarė sąskaitas ( - ) banke ir 2012 m. kai K. R. laikinai negalėjo dirbti, jis ėmėsi generalinio direktoriaus pareigų. Visus gautus buhalterinius dokumentus įrašydavo į kasos knygą, t. y. ten nurodė kaip buvo vykdoma apskaita per banką ir kasą, atvaizdavo ir kas gautą ir ką išdavė (t. 5, b. l. 16-18).

8611.5.

87Pirmosios instancijos teismas teisiamojo posėdžio metu buvo ištirta ir Lietuvos teismo ekspertizės centro Klaipėdos skyriaus 2014 m. balandžio 28 d. specialisto išvada Nr. 11K-66 (14), kurioje konstatuota, kad tirti pateiktuose kasos pajamų orderiuose, sutartyse, priėmimo-perdavimo aktuose, sąskaitose-faktūrose, pasirašė ne K. R., o kitas asmuo (t. 5, b. l. 8-9). SODROS pažymoje nurodoma, kad UAB „( - )“ darbuotojas yra V. M. (t. 3, b. l. 119).

8811.6.

89Visi šie įrodymai patvirtina, kad faktinis vadovas buvo V. M., nes realiai atliko juridinio asmens vadovui priskirtas funkcijas, t. y. pasirašinėjo sutartis su kitais juridiniais asmenimis, tvarkė bendrovės finansinius dokumentus ir disponavo pinigais tiek banke, tiek ir grynais. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo abejoti, jog V. M. yra šios nusikalstamos veikos subjektas.

9012.

91Nuteistojo V. M. argumentas, kad UAB „( - )“ priklausantys pinigai buvo išleisti bendrovės reikmėms, yra paneigiami byloje surinktais ir ištirtais įrodymais.

9212.1.

93Iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2014 m. birželio 9 d. specialisto išvados (t. 1, b. l. 99-120) matyti, kad UAB „( - )“ sumokėjo UAB „( - )“ 319 500 Lt (92 533,60 Eur). Taip pat nurodyta, kad UAB „( - )“ apskaitos dokumentais pagrindė išmokėjimą piliečiui V. K., t. y. 17 atvejų kasos išlaidų orderiuose, iš viso 238 100 Lt (68 958,52 Eur) išmokėjimą iš kasos. Specialistė įvertino ir 2014 m. balandžio 28 d. specialisto išvadas Nr. 11K-66 (14), kuriose nurodyta, kad tirti pateiktuose 2010 m. sausio 20 d., 2010 m. vasario 25 d., 2010 m. kovo 25 d., 2010 m. balandžio 25 d., 2010 m. gegužės 25 d., 2010 m. birželio 25 d., 2012 m. gegužės 28 d., 2012 m. gegužės 28 d., 2012 m. birželio 8 d., 2012 m. birželio 12 d., 2012 m. birželio 14 d., 2012 m. rugpjūčio 2 d., 2012 m. rugpjūčio 6 d., 2012 m. rugpjūčio 9 d., 2012 m. rugpjūčio 16 d., 2013 m. vasario 26 d., 2013 m. kovo 6 d. kasos išlaidų orderiuose eilutėje „Gavėjo parašas“ ir tirti pateiktoje 2010 m. sausio 20 d. darbo sutartyje Nr. 20, t. y. sutarties antrame lape, skiltyje „Darbuotojas“ V. K. vardu pasirašė ne V. K., o kitas asmuo (t. 3, b. l. 100-107). Tokiu būdu padaryta pagrįsta išvada, kad aukščiau paminėtuose kasos išlaidų orderiuose nenurodytas piniginių lėšų išmokėjimo pagrindas ir gavėju nurodytas asmuo – pilietis V. K. juose nepasirašė, negalima nustatyti, kam ir kokiu pagrindu UAB „( - )“ 17 atvejų išmokėjo (pagrindė kasos išlaidų orderiais) iš kasos 238 100 Lt (68 958,52 Eur).

9412.2.

95Pirmosios instancijos teismas teisiamojo posėdžio metu buvo ištirta ir Lietuvos teismo ekspertizės centro Klaipėdos skyriaus 2014 m. balandžio 28 d. specialisto išvada Nr. 11K-66 (14). Joje taip pat paneigiam nuteistojo versija apie V. K. išmokėtus pinigus, nes konstatuota, jog tirti pateiktuose kasos išlaidų orderiuose pasirašė ne V. K., o kitas asmuo, 2010 m. sausio 20 d. darbo sutartyje Nr. 20 pasirašė ne V. K., o kitas asmuo (t. 5, b. l. 8-9). Tokiu būdu paneigiamas nuteistojo apeliacinio skundo argumentas, kad nebuvo tirti kasos išlaidų orderiai ir tai, kad juos pasirašė V. K..

9612.3.

97Apeliacinės instancijos teismas 2018 m. liepos 5 d. priėmė nutartį ir paskyrė apskaitos ir finansų ekspertizę (t. 5, b. l. 138-146). Ekspertizės atlikimui buvo pateikti ne tik byloje esantys, bet ir paties nuteistojo V. M. pateikti dokumentai. Lietuvos teismo ekspertizės centro 2019 m. balandžio 5 d. ekspertizės akte Nr. 11-1478 (18) konstatuota, kad iš tyrimui pateiktų dokumentų galima nustatyti, kiek pinigų lėšų grynais buvo paimta iš UAB „( - )“ sąskaitų banke, kiek buvo išduota V. K., t. y. buvo išrašyta kasos išlaidų orderiai V. K. 238 100 Lt sumai. Baudžiamojoje byloje (t. 1, b. l. 192-193) yra 2010 m. sausio mėn. darbo sutartis Nr. 20, tačiau iš jos neaišku su kuo buvo sudaryta ši darbo sutartis – ar su V. K. ar su V. M. ( t. 6, b. l. 149-187).

9812.4.

99Visi šie ir aukščiau nurodyti įrodymai tik pavirtina, jog būtent V. M. žinioje buvo didelės vertės turtas, kuris priklausė UAB „( - )“, tačiau nepasitvirtino jo versija, kad pinigai buvo leidžiami bendrovės reikmėms, nors ir buvo išrašyti kasos išlaidų orderiai apie išmokėtus pinigus V. K. 68 958,52 Eur (238 100 Lt) sumai.

10013.

101Atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad pagal suformuotą teismų praktiką neužtenka vien fakto, kad pinigai perduodami kažkam tai, tačiau būtina įrodyti, jog jie buvo panaudoti būtent tos įmonės, kuriai priklauso piniginės lėšos, reikmėms. Byloje esančios SODROS pažymoje, specialisto išvadoje Nr. 11K-66 (14), 2010 m. sausio 20 d. darbo sutartyje Nr. 20, Lietuvos teismo ekspertizės centro 2019 m. balandžio 5 d. ekspertizės akte Nr. 11-1478 (18) užfiksuotais duomenimis, liudytojo K. R. parodymais nenustatyta, jog V. K. būtų teikęs kokias nors paslaugas ar dirbęs UAB „( - )“ tiriamuoju laikotarpiu. Šiuo gi konkrečiu atveju V. M. pagrįstai pripažintas kaltu dėl minėtų piniginių lėšų pasisavinimo, nes pinigai V. K. nebuvo perduoti ir nebuvo panaudoti bendrovės reikmėms. Pasisavinimas laikomas baigtu, kai neteisėtai užvaldomas svetimas turtas ir yra reali galimybė jį valdyti, juo naudotis ar disponuoti, elgtis su svetimu turtu kaip su nuosavu. V. M., gavęs iš UAB „( - )“ į banko sąskaitas ir grynais pinigus ir panaudodamas suklastotus kasos išlaidų orderius apie tariamą pinigų išmokėjimą V. K., pavertė juos savo nuosavybe, turėjo galimybę jais naudotis, disponuoti, elgtis su jais kaip nuosavais. Taip elgdamasis V. M. suvokė, kad su jo žinioje esančiu bendrovės turtu elgiasi neteisėtai, siekia paversti savo nuosavybe, t. y. veikia tiesiogine tyčia.

10214.

103Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančių įrodymų visumą, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad V. M. pasisavino jo žinioje buvusį UAB „( - )“ turtą – pinigines lėšas 68 958,52 Eur (23 8100 Lt). Pasisavinta pinigų suma viršija BK 190 straipsnio 1 dalyje nurodytą 250 MGL (32 500 Lt) sumą, todėl V. M. nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal BK 183 straipsnio 2 dalį.

104Dėl nusikalstamų veikų, įtvirtintų BK 184 straipsnio 2 dalyje

10515.

106Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nuosprendžio argumentais ir motyvais dėl UAB ,,( - )“ ir UAB „( - )“ turto iššvaistymo. Jis nurodo iš esmės tokius pačius argumentus kaip ir dėl UAB „( - )“ turto pasisavinimo, t. y. kad visi pinigai buvo leidžiami įmonių veiklai.

10716.

108Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu V. M. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad V. M. būdamas UAB „( - )“ (į. k. ( - )), direktoriumi, laikotarpiu nuo 2010 m. liepos 5 d. iki 2013 m. vasario 1 d. K. mieste ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku iššvaistė jo žinioje buvusį didelės vertės UAB ,,( - )“ turtą, t. y. 114 132,50 Eur (394 076,73 Lt), o taip pat nebūdamas susijęs darbo santykiais su UAB „( - )“ (į. k. ( - )), tačiau faktiškai vadovaudamas bendrovei, laikotarpiu nuo 2012 m. gegužės 8 d. iki 2013 m. kovo 6 d. K. mieste ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku iššvaistė jo žinioje buvusį didelės vertės UAB „( - )“ turtą, t. y. 21 066,96 Eur (72 740 Lt).

10917.

110Pagal BK 184 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę arba didelės mokslinės vertės, istorinės ar kultūrinės reikšmės vertybes. Turto iššvaistymas – tai tyčinis arba neatsargus kaltininkui patikėto ar jo žinioje buvusio svetimo turto (turtinės teisės) neteisėtas, neatlygintinas perleidimas tretiesiems asmenims, padarant žalos turto (turtinės teisės) savininkui ar teisėtam valdytojui. Turto iššvaistymo neteisėtumas pasireiškia tuo, kad kaltininkui patikėtas ar jo žinioje esantis svetimas turtas (turtinė teisė) neteisėtai perleidžiamas tretiesiems asmenims, jei tai atliekant nebuvo laikomasi nustatytos turto (turtinės teisės) patikėjimo ar disponavimo tvarkos, buvo pažeistos esminės turto (turtinės teisės) patikėjimo ar buvimo žinioje sąlygos, turto (turtinės teisės) savininko ar teisėto valdytojo interesai ir taip jam padaryta žala. Turto (turtinės teisės) perleidimo tvarka paprastai nustatoma norminiais aktais, o esant sutartiniams santykiams – bendru susitarimu (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-168/2013). Turto perleidimas apima turto pardavimą, dovanojimą ar kitokį perleidimą tretiesiems asmenims. Šio nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl kvalifikuojant turto iššvaistymą reikia konstatuoti, ar neteisėtai disponuojant įmonės turtu buvo padaryta turtinė žala. Turtinė žala turi būti reali, o ne tik konstatuojama pagal įmonės buhalterinės apskaitos dokumentuose esančius duomenis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-210/2012, Nr. 2K-P-78/2012). Konstatuojant turtinės žalos kilimą ne mažiau svarbu įvertinti, kieno – įmonės ar asmeninėms – reikmėms turtas (turtinė teisė) buvo panaudotas. Jei iš įmonės neteisėtai paimtu turtu disponuojama šios įmonės naudai (interesais), turtinė žala, būdinga turto iššvaistymui, nėra padaroma, todėl tokia veika pagal BK 184 straipsnį paprastai nekvalifikuojama.

11118.

112Taigi ne kiekvienu atveju, kai padaryta veika formaliai atitinka turto išvaistymo, nustatyto BK 184 straipsnyje, sudėties požymius, ji pripažįstama nusikalstama. Veika turi ne tik formaliai atitikti baudžiamajame įstatyme įtvirtintos nusikaltimo sudėties požymius, bet ir būti pavojinga. Kiekvienu atveju turi būti įvertinama, ar veikos pavojingumas yra pakankamas, kad veika būtų pripažinta nusikalstama, ar ji pagal savo pavojingumą laikytina mažiau pavojingu teisės pažeidimu (administraciniu, drausminiu nusižengimu, civiliniu deliktu). Toks aiškinimas atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nuostatą, kad nusikalstamomis veikomis įstatyme gali būti pripažintos tik tokios veikos, kurios iš tikrųjų yra pavojingos ir kuriomis iš tikrųjų daroma žala arba dėl kurių kyla grėsmė, kad tokia žala bus padaryta (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat laikosi nuomonės, kad tiek baudžiamosios teisės paskirtis, tiek ir bendrieji teisės principai, įtvirtinti demokratinių teisinių valstybių jurisprudencijoje, suponuoja tai, kad negalimas tokios teisinės praktikos formavimas, kai sprendžiant civilinius ginčus taikomos baudžiamosios teisės normos ir asmens elgesys esant išimtinai civiliniams teisiniams santykiams vertinamas kaip atitinkamos nusikalstamos veikos padarymas. Atsižvelgiant į tai, kad baudžiamoji atsakomybė demokratinėse valstybėse suprantama kaip ultima ratio (kraštutinė priemonė), naudojama saugomų teisinių gėrių apsaugai, todėl ir taikoma ji turėtų būti tik tais atvejais, kai švelnesnėmis priemonėmis tų pačių tikslų pasiekti negalima (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-251/2013, Nr. 2K-451/2014, Nr. 2K-518/2014). Dėl UAB „( - )“ turto išvaistymo

11319.

114Nuteistasis V. M. viso proceso metu neneigė, kad buvo UAB ,,( - )“ direktoriumi, laikotarpiu nuo 2010 m. liepos 5 d. iki 2013 m. vasario 1 d., tačiau nesutinka, kad iššvaistė bendrovei priklausantį turtą, kadangi pinigus leido būtent bendrovės reikmėms.

11520.

116Pirmosios instancijos teismas pripažino kaltu ir nuteisė V. M. už tai, kad šis iššvaistė jo žinioje buvusį didelės vertės UAB ,,( - )“ turtą, t. y. 114 132,50 Eur (394 076,73 Lt). Teisėjų kolegija tik iš dalies sutinka su Klaipėdos apygardos teismo nuosprendyje išdėstytais motyvais ir argumentais, nes apeliacinės instancijos teisme atlikus apskaitos ir finansų ekspertizę paaiškėjo, kad V. M. iš tiesų dalį pinigų panaudojo UAB ,,( - )“ reikmėms. Tokiu būdu sumažėjo iššvaistytų pinigų suma nuo 114 132,50 Eur (394 076,73 Lt) iki 38 753,72 Eur (133 808,84 Lt).

11720.1.

118Iš Lietuvos teismo ekspertizės centro 2019 m. balandžio 5 d. ekspertizės akto Nr. 11-1478 (18) matyti, kad ištyrus pateiktus ir baudžiamojoje byloje esančius UAB ,,( - )“ 2010-2013 m. dokumentus, vadovaujantis norminiais aktais bei standartinio tyrimo procedūros aprašymais buvo nustatyta, jog UAB ,,( - )“ per 2010 liepos 5 d. – 2013 m. vasario 1 d. laikotarpį buvo padaryta 173 608,84 Lt (50 280,60 Eur) turtinė žala. Pagal ekspertiniam tyrimui pateiktus dokumentus apskaičiuota 229 667,89 Lt mažesnė turtinės žalos suma, negu buvo nurodyta FNTT prie VRM K. apygardos valdybos pranešime apie įtarimą (2017 m. kovo 1 d., ikiteisminio tyrimo Nr. 04-2-00369-16). Kadangi FNTT specialistai į turtinės žalos sumą įtraukė visas pagal bendrovės kasos knygą nurašytas į išlaidas sumas, bet neatsižvelgė į kitus duomenis (t. 4, b. l. 114-116; t. 6, b. l. 149-187). Iš to seka, kad pirmosios instancijos teisme buvo neteisingai nustatyta nuteistojo V. M. iššvaistyta pinigų suma ir ji turi būti mažintina.

11920.2.

120Be to, ekspertizės akte nustatyta ir tai, kad tarp UAB ,,( - )“ ir Rusijos tipografijos firmos „( - )“ galimai įvyko ūkinė operacija. UAB ,,( - )“ 2010 m. liepos mėn. Rusijos tipografijos firmai „( - )“ išmokėjo 15 000 Lt (4 344,30 Eur) (t. 6, b. l. 149-187). Pats nuteistasis V. M. viso proceso metu tvirtino, kad buvo sudarytas sandoris su R. tipografijos firma „( - )“, yra pasirašyta sutartis ir eksperto išvados, kad tarp bendrovių galimai įvyko ūkinė operacija ir R. tipografijos firmai „( - )“ išmokėjo 15 000 Lt (4 344,30 Eur). Kaip matyti ir FNTT specialisto išvadoje Nr. 5-3/1 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos buvo nustatyta, kad UAB „( - )“, atstovaujama direktoriaus V. M., ir UAB „K. E.“, atstovaujama direktoriaus R. B., 2012 m. kovo 7 d. sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. 12/03-3, kurioje nurodyta, kad „1.1. Vykdytojas įsipareigoja atlikti reklamos paslaugas K. srityje R.“. UAB „( - )“ direktorius V. M. ir UAB „K. E.“ direktorius R. B. parašais patvirtino 2012 m. kovo 7 d. Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą Nr. 1, kuriame nurodyta, kad (kalba netaisyta) „3. Vykdytojas atliko užduotį pagal Sutartį, o Užsakovas priėmė darbus <...> 5. Atlikti darbai: Posteriai leidinys – 10000 eks./500 val./žm 2. Reklamine plakatai leidinys -500 eks./312 val./žm 3. Posterijos platinimas – 50 val./žm. 4. Reklamos platinimas – 50 val./žm“. UAB „( - )“ už šiuos darbus išrašė dvi sąskaitas faktūras, kurias apmokėjo UAB „K. E.“ (t. 2, b. l. 46-69). Dėl šių priežasčių minėta suma – 15 000 Lt (4 344,30 Eur), taip pat turi būti išskaičiuota iš Lietuvos teismo ekspertizės centro 2019 m. balandžio 5 d. ekspertizės aktu Nr. 11-1478 (18) nustatytos UAB „( - )“ turtinės žalos dydžio.

12120.3.

122Ekspertizės akte taip pat nurodoma, kad pagal tyrimui pateiktus dokumentus (atlyginimų priskaitymų suvestines) nustatyta, kad UAB ,,( - )“ per 2010 m. liepos 5 d. – 2013 m. vasario 1 d. laikotarpį V. M. apskaičiavo 24 800 Lt (7 182,58 Eur) darbo užmokesčio ir, atskaičius mokesčius, išmokėtiną darbo užmokesčio sumą sudarė 20 484,80 Lt (5 932,81 Eur), tačiau nėra duomenų, kad apskaičiuotas darbo užmokestis buvo išmokėtas V. M.. Tarp UAB ,,( - )“ ir E. M. 2008 m. spalio 5 d. buvo sudaryta terminuota darbo sutartis Nr. 05, pagal kurią E. M. priimtas dirbti į bendrovę „marketingo įstaigos ir reklamos“ pareigoms. Darbo sutarties 3 punkte nurodyta, kad jam bus mokama 7 000 Lt darbo užmokesčio. Sutartis įsigaliojo 2008 m. gruodžio 5 d., tačiau tarp tyrimui pateiktų dokumentų nėra duomenų, kad bendrovė 2010 m. liepos 5 d. – 2013 m. vasario 1 d. laikotarpiu apskaičiavo ir išmokėjo darbo užmokestį E. M.. Tad, nėra galima nustatyti, ar V. M. darbo užmokestis buvo apskaičiuojamas pagal darbo sutartį (t. 6, b. l. 149-187). Tai, kad V. M. dirbo UAB ,,( - )“ ir tai patvirtina ne tik paties nuteistojo parodymai, bet ir kiti byloje esantys įrodymai.

12320.3.1.

124Liudytojas V. S. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir pirmosios instancijos teisme patvirtino, kad jį su V. M. sieja sutartiniai santykiai. Jo vadovaujama įmonė pasirašė sutartis su V. M., kuris ir atliko visus sutartyje numatytus darbus (t. 4, b. l. 79-81; t. 5, b. l. 7-8).

12520.3.2.

126Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2014 m. sausio 3 d. specialisto išvadoje konstatuota, kad pagal UAB „( - )“ išrašą iš kompiuterinės duomenų bazės ,,Juridinio asmens duomenys“ tiriamuoju laikotarpiu (2010 m. liepos 5 d. – 2013 m. kovo 12 d.) UAB „( - )“ vadovo pareigoms vykdyti buvo paskirtas direktorius V. M. (t. 2, b. l. 46-69, 70-200; t. 3, b. l. 1-96).

12720.3.3.

128Nustačius, kad V. M. iš tiesų dirbo UAB „( - )“, todėl jam priklauso ir ekspertizės akte paskaičiuotas darbo užmokestis 24 800 Lt (7 182,58 Eur), kuris taip pat vertinamas kaip išleistas bendrovės reikmėms ir turi būti išskaičiuotas iš Lietuvos teismo ekspertizės centro 2019 m. balandžio 5 d. ekspertizės aktu Nr. 11-1478 (18) nustatytos UAB „( - )“ turtinės žalos dydžio.

12920.4.

130Tokiu būdų iš ekspertizės akte nustatytos UAB ,,( - )“ per 2010 m. liepos 5 d. – 2013 m. vasario 1 d. laikotarpiu padarytos 173 608,84 Lt (50 280,60 Eur) turtinės žalos turi būti išskaičiuotas Rusijos tipografijos firmai „( - )“ išmokėti pinigai 15 000 Lt (4 344,30 Eur) ir V. M. išmokėtas darbo užmokestis 24 800 Lt (7 182,58 Eur). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad UAB „( - )“ buvo padaryta 133 808,84 Lt (38 753,72 Eur) turtinė žala (173 608,84 Lt – 15 000 Lt – 24 800 Lt = 133 808,84 Lt).

13120.5.

132Nuteistojo apeliaciniame skunde iškelta versija, kad pinigai buvo leidžiami įmonės veikloje ir buvo mokama firmai M. C. S.R.I., nepasivirtino. Pirmiau paminėtame ekspertizės akte konstatuota, kad pagal tyrimui pateiktus UAB ,,( - )“ dokumentus – atskaitingo asmens V. M. avanso apyskaitas nustatyta, kad per 2010 m. kovo mėn. – 2012 m. lapkričio mėn. laikotarpį firmai M. C. S.R.I. buvo sumokėta 533 083,01 Lt (154 130,09 Eur) grynais, tačiau prie atskaitingo asmens V. M. avanso apyskaitų nepridėti pinigų sumokėjimą įrodantys dokumentai, t. y. dokumentai patvirtinantys, kad firma M. C. S.R.I. gavo pinigus grynais. Be to, iš tyrimui pateiktų dokumentų nenustatyta, kad tarp firmos M. C. S.R.I. ir UAB ,,( - )“ buvo vykdomos ūkinės operacijos (t. 6, b. l. 149-187). Teisėjų kolegija daro išvadą, jog buvo vykdomos tik finansinės operacijos, iš jų be jokių pateisinančių dokumentų dėl grynų pinigų išmokėjimo 533 083,01 Lt (154 130,09 Eur) sumai. Nuteistasis prašė kreiptis į Italijos firmą M. C. S.R.I. tam, kad ši firma, jo manymu, patvirtintų minėtų pinigų gavimą. Teisėjų kolegija šį jo prašymą atmetė. Minėtame ekspertizės akte, atsakant į Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m liepos 5 d. nutartyje suformuluotą septintą klausimą labai išsamiai atsakyta, iš ko susideda žala padaryta UAB ,,( - )“. Nuteistojo V. M. nurodytos pinigų sumos išmokėtos Italijos firmai M. C. S.R.I. šiuose apskaičiavimuose neatsispindi. Tuo labiau, kad ekspertizės akto priede Nr. 2 nurodytos grynų pinigų operacijos nesutampa su kaltinamajame akte (pranešime apie įtarimą) nurodytomis ir ekspertizės akte aptartomis kasos operacijomis, atskiromis iš kasos paimtomis pinigų sumomis, jų galimomis panaudojimo datomis. Tokiu būdu, atsakymas iš firmos M. C. S.R.I. nepaneigtų ekspertizės akte nurodytos pinigų sumos trūkumo ir padarytos turtinės žalos dydžio.

13320.6.

134Iš to daroma išvada, kad nors nuteistasis V. M. ir teigia, jog UAB „( - )“ turto neiššvaistė, o pinigus mokėjo bendrovės reikmėms, tačiau byloje nėra tai patvirtinančių dokumentų. Taigi V. M., kurio žinioje buvo UAB „( - )“ priklausantis turtas, suvokė, jog neteisėtai ir neatlygintinai švaisto jam patikėtą turtą, nes nesilaikydamas nustatytos turto disponavimo tvarkos ir ją pažeisdamas, tačiau jo neužvaldydamas, perleido tretiesiems asmenims, taip padarė bendrovei turtinę žalą ir to norėjo.

13521.

136Pagal BK 190 straipsnio 1 dalį turtas yra didėlės vertės, kai jo vertė viršija 250 MGL dydžio sumą. Turto vertė, kuri yra pagrindas nusikalstamai veikai kvalifikuoti, nustatoma pagal MGL dydį, kuris galioja nusikalstamos veikos padarymo metu. V. M. padarytos nusikalstamos veikos padarymo metu galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1031 „Dėl bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio patvirtinimo“, kuriame patvirtintas bazinės socialinės išmokos dydis – 130 Lt, t. y. 250 MGL yra 32 500 Lt (9 412,65 Eur). Įvertinus, tai kad V. M. iššvaistė UAB „( - )“ turtą – pinigines lėšas 133 808,84 Lt (38 753,72 Eur), kuri viršija BK 190 straipsnio 1 dalyje nurodytą 250 MGL (32 500 Lt) sumą, jo nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal BK 184 straipsnio 2 dalį. Dėl UAB „( - )“ turto išvaistymo

13722.

138Iš nuteistojo V. M. parodymų matyti, kad jis tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir teisme tvirtino, jog pinigai, kuriuos paimdavo iš UAB „( - )“ buvo išleidžiami įmonės reikmėms vykdant sutartis (t. 4, b. l. 88-89; t. 5, b. l. 16-18). Tokius parodymus davė ir apeliacinės instancijos teisme, kad neiššvaistė UAB „( - )“ priklausančių 72 740 Lt (21 066,96 Eur), nes ši pinigų suma buvo išmokėta įmonėms už bendrovei suteiktas paslaugas (t. 5, b. l. 120). Tačiau tokius jo parodymus paneigia byloje esančių įrodymų visuma.

13922.1.

140Jau pirmiau minėtame Lietuvos teismo ekspertizės centro 2019 m. balandžio 5 d. ekspertizės akte Nr. 11-1478 (18) konstatuota, kad ištyrus pateiktus ir baudžiamojoje byloje esančius UAB „( - )“ 2010-2013 m. dokumentus: banko išrašus, kasos knygą, kasos pajamų ir išlaidų orderius ir, vadovaujantis norminiais aktais bei standartinio tyrimo procedūros aprašymais nustatė kiek piniginių lėšų buvo apimta iš bendrovės sąskaitų banke, kiek buvo išduota grynais. Tačiau ar šios piniginės lėšos buvo panaudotos bendrovės veikloje iš tyrimui pateiktų dokumentų nėra galimybės nustatyti. Ekspertizės akte konstatavo, kad per 2012 m. gegužės 8 d. – 2013 m. kovo 6 d. laikotarpį iš UAB „( - )“ banko sąskaitų buvo paimta grynais 211 340 Lt ir 350 Eur, o kasos knygoje ir kasos pajamų orderiuose nurodyta, kad į bendrovės kasą buvo įnešta grynais 99 500 Lt. Tačiau ar šios piniginės lėšos buvo panaudotos bendrovės veikloje iš tyrimui pateiktų dokumentų nėra galimybės nustatyti. Ekspertizės akte tai pat nurodyta, jog tarp tyrimui pateiktų dokumentų nėra darbo sutarčių, kurias UAB „( - )“ būtų sudariusios su K. R., V. M., E. M.. Tarp tyrimui pateiktų dokumentų nėra UAB „( - )“ darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraščių, atsiskaitymo lapelių. UAB „( - )“ 2010-2013 m. žurnale Didžioji knyga (elektroninių duomenų laikmena ir segtuvas Nr. 4) nurodyta, kad 2010 m. sausio mėn. - 2012 m. vasario mėn. laikotarpiu K. R. buvo apskaičiuojamas darbo užmokestis po 800 Lt kiekvieną mėnesį, viso per šį laikotarpį buvo apskaičiuota 20 800 Lt darbo užmokesčio (800 Lt X 26 mėn.). Tačiau žurnale Didžioji knyga (elektroninių duomenų laikmena ir segtuvas Nr. 4) nenurodyta, kad apskaičiuotas K. R. darbo užmokestis buvo jam išmokėtas bei sumokėti mokesčiai nuo apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos – gyventojų pajamų mokestis, įmokos SODRAI (t. 6, b. l. 149-187).

14122.2.

142Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2014 m. birželio 9 d. specialisto išvadoje nustatyta, kad pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - )“ apskaitos dokumentus negalima nustatyti 72 740 Lt (21 066,96 Eur) (t. 1, b. l. 99-120).

14323.

144Taigi tiek iš Lietuvos teismo ekspertizės centro 2019 m. balandžio 5 d. ekspertizės akto Nr. 11-1478 (18), tiek ir iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2014 m. birželio 9 d. specialisto išvados matyti, kad UAB „( - )“ priklausančios 72 740 Lt (21 066,96 Eur) sumos V. M. nepagrindė apskaitos dokumentais ir negalima nustatyti, ar šios piniginės lėšos buvo panaudotos bendrovės veikloje.

14524.

146Kaip jau buvo minėta pirmiau ( šio nuosprendžio 11.1. – 11.6. punktai) iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad V. M. buvo UAB „( - )“ faktinis direktorius ir bendrovės turtas buvo jo žinioje, nors jis ir nebuvo susijęs darbo santykiais su bendrove. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad V. M. yra ir šios nusikalstamos veikos subjektas.

14725.

148Nuteistasis V. M. UAB „( - )“ turtą iššvaistė tyčia. Nors nuteistasis ir teigia, kad pinigai buvo išleisti bendrovės reikmėms vykdant sutartis, bet nepateikė tai pagrindžiančių nei dokumentų, nei kitų duomenų. Taigi, nuteistasis V. M. suvokė, kad neteisėtai ir neatlygintinai švaisto jo žinioje esantį UAB „( - )“ turtą ir taip pažeidžia savininko interesus, daro jam turtinę žalą ir nori numatytų padarinių.

14926.

150Teisėjų kolegija įvertinusi įrodymų visumą ir konstatuoja, kad V. M. pagrįstai pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad iššvaistė 72 740 Lt (21 066,96 Eur) sumą, kuri priklausė UAB „( - )“ ir taip padarė jai didelės vertės turtinę žalą. Jo nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal BK 184 straipsnio 2 dalį. Dėl bausmės

15127.

152Pagal baudžiamąjį įstatymą teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis BK bendrosios dalies nuostatų. Teismai, skirdami bausmę, vadovaujasi BK 54 straipsnyje nurodytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais ir atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens, kaip bendrininko, dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 1, 2 dalys). Individualizuojant bausmę, visoms šioms aplinkybėms turi būti skiriama vienoda teisinė reikšmė, nė viena iš jų neturi būti laikoma dominuojančia, išskirtine (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-39-895/2016, Nr. 2K-429-303/2015, Nr. 2K-477-746/2015, Nr. 2K-148/2014, Nr. 2K-481/2014). Taigi baudžiamosios atsakomybės individualizavimo nuostata reiškia, kad taikant baudžiamosios teisės prievartos priemones būtina siekti teisingumo ir atsižvelgti į kaltininko asmenybę, jos resocializacijos poreikius. Baudžiamosios atsakomybės individualizavimas reikalauja nustatyti baudžiamajame įstatyme optimalias kaltininko resocializacijai būtinas bausmių rūšis ir jų dydžius bei sudaryti teisines prielaidas teismui parinkti ir paskirti proporcingą ir teisingą bausmę arba kitą baudžiamosios teisės poveikio priemonę.

15328.

154Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į visas minėtas nuostatas ir nuteistajam paskyrė tinkamas bausmes už nusikalstamas veikas, numatytas BK 183 straipsnio 2 dalyje (dėl uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ turto pasisavinimo) ir BK 184 straipsnio 2 dalyje (dėl UAB „( - )“ turto iššvaistymo), nes jos savo dydžiu yra mažesnės už sankcijoje numatytą vidurkį.

15529.

156Apeliacinės instancijos teisme nustačius, kad nuteistasis V. M. pagrįstai pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 184 straipsnio 2 dalį (dėl UAB „( - )“ turto iššvaistymo), tačiau nustačius, kad iššvaistyto turto suma žymiai mažesnė, iš naujo sprendžia dėl bausmės skyrimo už šią nusikalstamą veiką

15730.

158Teisėjų kolegija, spręsdama dėl bausmės, vadovaujasi BK 41 straipsnio 2 dalies, 54 straipsnio 1 ir 2 dalių, 55 straipsnio, 61 straipsnio 1–3 dalių, 46 straipsnio nuostatomis. Už nusikaltimo, numatyto BK 184 straipsnio 2 dalyje, padarymą baudžiamajame įstatyme nustatytas laisvės atėmimas iki septynerių metų. Taigi įvertinus tai, kad V. M. padarė sunkų nusikaltimą (BK 11 straipsnio 5 dalis), nusikaltimas baigtas, padarytas tyčia. Taip pat atsižvelgiama į V. M. asmenybę, t. y. jis turi šeimą, aukštąjį išsilavinimą, yra garbaus amžiaus, turi rimtų sveikatos problemų, anksčiau teistas, tačiau nusikalstamos veikos susijusios su tomis pačiomis bendrovėmis panašiu laikotarpiu, baustas administracine tvarka. Nusikaltimą padarė tik V. M., nenustatyta jo atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių. Įvertinus pirmiau nurodytas aplinkybes jam skiriama laisvės atėmimo bausmė mažesnė nė sankcijoje numatytas vidurkis, t. y. laisvės atėmimo bausmė 2 (dvejiems) metams.

15931.

160Apeliacinės instancijos teismui iš naujo paskyrus nuteistajam V. M. bausmę pagal BK 184 straipsnio 2 dalį dėl UAB „( - )“ turto iššvaistymo, iš naujo sprendžiamas ir bausmių bendrinimo klausimas.

16131.1.

162Pagal BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktą bausmių apėmimą teismas taiko, kai yra ideali nusikalstamų veikų sutaptis. Pagal suformuotą teismų praktika ideali sutaptis yra tada, kai asmuo viena veika (veikimu arba neveikimu) tuo pačiu laiku padaro du ar daugiau nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų, numatytų skirtinguose BK straipsniuose (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-412/2010, Nr. 2K-361/2011, Nr. 2K-37/2011, Nr. 2K-P-78/2012, Nr. 2K-385/2014, Nr. 2K-144-489/2015, Nr. 2K-345-507/2015, Nr. 2A-7-4-699/2015). Iš bylos medžiagos matyti, kad V. M. viena veika tame pačiame laikotarpyje padarė dvi nusikalstamas veikas susijusias su UAB „( - )“, kurios kvalifikuojamos pagal skirtingus BK straipsnius, t. y. BK 183 straipsnio 2 dalį ir BK 184 straipsnio 2 dalį, sudaro atskiras nusikaltimų sudėtis ir turi savarankiškas sankcijas. Dėl to paskirtos bausmės už nusikalstamas veikas, numatytas BK 183 straipsnio 2 dalyje (dėl UAB „( - )“ turto pasisavinimo) ir BK 184 straipsnio 2 dalyje (UAB „( - )“ turto iššvaistymo), subendrinamos apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnę. ir paskiriama subendrinta bausmė laisvės atėmimas 3 (trejiems) metams.

16331.2.

164Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis pirmiau subendrinta bausmė bendrinama su bausme paskirta už nusikalstamą veiką, numatytą BK 184 straipsnio 2 dalyje (dėl UAB „( - )“ turto iššvaistymo), bausmes iš dalies sudedant, prie griežčiausios bausmės, kuri subendrinta apėmimu būdu, iš dalies pridedama šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės už BK 184 straipsnio 2 dalį (dėl UAB „( - )“ turto iššvaistymo) dalis laisvės atėmimas 6 (šešiems) mėnesiams. Pridedamos bausmės dalis yra didesnė už sankcijoje numatytą minimumą. Tokiu būdu nuteistajam V. M. skiriama galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas 3 (trejiems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams.

16531.3.

166Teisėjų kolegija bendrindama bausmes paskirtas šiuo nuosprendžiu ir Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. nuosprendžiu su Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 19 d. nuosprendžiu paskirtomis bausmėmis atsižvelgia į tai, kad nuteistojo V. M. padarytos nusikalstamos veikos, kurios numatytos BK 183 straipsnio 2 dalyje, 184 straipsnio 2 dalyje (2 nusikalstamos veikos), buvo pradėtos tirti, kai Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 19 d. nuosprendžiu buvo konstatuota, jog yra pakankamas pagrindas įtarti, kad UAB „( - )“ bei UAB „( - )“ vadovavęs V. M. galėjo iššvaistyti ar pasisavinti jam patikėtą ir jo žinioje buvusį didelės vertės bendrovių turtą (pinigines lėšas) ir apie tai pranešta prokurorui BPK 257 straipsnio nustatyta tvarka. Įvertinama ir tai, kad V. M. įsiteisėjusiu Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 19 d. nuosprendžiu pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 300 straipsnio 1 dalį – 200 MGL dydžio bauda, pagal BK 222 straipsnio 1 dalį (dėl apgaulingo UAB „( - )“ apskaitos tvarkymo) 500 MGL dydžio bauda, pagal BK 222 straipsnio 1 dalį (dėl apgaulingo UAB „( - )“ apskaitos tvarkymo) 500 MGL dydžio bauda (t. 1, b. l. 9-43). Iš Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 19 d. nuosprendžio aprašomosios dalies matyti, kad nuteistojo veikos dėl dokumentų klastojimo, dėl apgaulingo UAB „( - )“ apskaitos tvarkymo ir dėl apgaulingo UAB „( - )“ apskaitos tvarkymo yra padarytos tuo pačiu metu ir tuose pačiuose juridiniuose asmenyse kaip šiuo ir Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. nuosprendžiais nustatytos nusikalstamos veikos dėl UAB „( - )“ turto pasisavinimo ir iššvaistymo, dėl UAB „( - )“ turto iššvaistymo. Taigi nuteistasis V. M. tiek dėl UAB „( - )“, tiek ir dėl UAB „( - )“, t. y. atskiruose juridiniuose asmenyse, viena veika tuo pačiu metu padarė kelias nusikalstamas veikas, nurodytas skirtinguose BK specialiosios dalies straipsniuose. Iš to seka, kad yra ideali nusikalstamų veikų sutaptis. Be to, šios padarytos veikos labai skiriasi pagal pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų kategorijoms, todėl jos turi būti taip pat ir apimtos vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktu.

16731.4.

168Taigi, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 ir 9 dalimi, 5 dalies 1 ir 2 punktais paskirta bausmė subendrinama su Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 19 d. nuosprendžiu paskirta 600 MGL (22 590 Eur) dydžio bauda apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnę, ir paskiriama galutinė bausmė laisvės atėmimas 3 (trejiems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams.

16932.

170Pirmosios instancijos teismas nuteistajam taikė BK 75 straipsnį ir laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėjo 2 (dvejiems) metams ir įpareigojo nuteistąjį V. M. per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Teisėjų kolegija sutinka su tokiu apygardos teismo sprendimu, nes nuteistojo nusikalstamų veikų padarymo metu galiojo BK 75 straipsnio 1 dalis (2015 m. kovo 19 d. įstatymo Nr. XII-1554 redakcija), kurioje buvo nurodoma, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus), teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Be to, pirmosios instancijos teismo nustatyti laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjo terminas 2 (dvejiem) metams ir įpareigojimas yra adekvatūs ir pagrįsti, todėl nėra pagrindo jų keisti. Tokiu būdu, iš naujo paskyrus galutinę subendrintą bausmę taip pat taikomos BK 75 straipsnio nuostatos ir laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidedamas 2 (dvejiems) metams.

171Dėl BK 72 straipsnio taikymo

17233.

173Skundžiamu nuosprendžiu vadovaujantis BK 72 straipsniu buvo konfiskuota V. M. 68 958,52 Eur vertės turtas, nes jis pasisavindamas svetimą turtą neteisėtai praturtėjo, o byloje UAB „( - )“ nėra pareiškusi civilinio ieškinio.

17434.

175Pagal BK 67 straipsnį turto konfiskavimas yra baudžiamojo poveikio priemonė, kuri gali būti skiriama kartu su bausme. BK 72 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Pagal šio straipsnio 2 dalį konfiskuotinu turtu laikomas šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Šio kodekso uždraustos veikos rezultatu pripažįstamas tiesiogiai ar netiesiogiai iš jos gautas bet kokio pavidalo turtas. BK 72 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kaltininkui priklausantis konfiskuotinas turtas privalo būti konfiskuojamas visais atvejais. Teismų praktikoje ne kartą yra pažymėta, kad iš nusikalstamos veikos gautas turtas konfiskuojamas, jeigu kaltininkas iš nusikalstamos veikos neteisėtai praturtėjo, o byloje nereiškiamas civilinis ieškinys ar nėra duomenų, jog neteisėtai užvaldytas turtas buvo grąžintas nukentėjusiajam arba buvo susitarta dėl žalos atlyginimo kitokiu būdu (kasacinės nutartys baudžiamosios bylose Nr. 2K-511/2010, Nr. 2K-329/2011, Nr. 2K-368/2011, Nr. 2K-544/2012 ir kt.).

17635.

177Iš pirmiau aptartų ir byloje esančių įrodymų visumos matyti, kad V. M. nebūdamas susijęs darbo santykiais su UAB „( - )“ (į. k. ( - )), tačiau faktiškai vadovaudamas bendrovei, laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 20 d. iki 2013 m. kovo 6 d. tiksliai nenustatytu laiku tyčia, panaudojęs suklastotus kasos išlaidų orderius apie tariamą piniginių lėšų išmokėjimą V. K., pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės turtą – pinigines lėšas – 68 958,52 Eur (238 100 Lt). Šiuo atveju nusikalstamos veikos rezultatas yra bendrovei priklausę pinigai. V. M. pasisavindamas UAB „( - )“ pinigines lėšas neteisėtai praturėjo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad iš nuteistojo V. M. būtina konfiskuoti 68 958,52 Eur vertės turtą. Dėl dokumentų perdavimo

17836.

179Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1389-796/2018 nutarta UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - ), registracijos adresas: ( - )) iškelti bankroto bylą. Įmonės bankroto administratoriumi paskirta UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - ), veiklos adresas ( - ), sąrašo Nr. ( - )) (t. 5, b. l. 173-176). UAB „( - )“ 2019 m. vasario 11 d. rašte Nr. N-19-22-2 nurodyta ir tai, kad Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartis įsiteisėjo 2018 m. spalio 6 d. (t. 5, b. l. 170-172).

18037.

181Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Šio įstatymo 31 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatyta administratoriaus pareiga likviduojant bankrutavusią įmonę įstatymų nustatyta tvarka saugotinus įmonės dokumentus perduoda archyvui.

18238.

183Iš byloje esančio UAB „( - )“ 2018 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. N-18-41-17 matyti, kad bankroto administratorius kreipėsi į BUAB „( - )“ vadovą dėl įmonės turto ir dokumentų perdavimo (t. 5, b. l. 183-185). Pirmiau paminėtame UAB „( - )“ 2019 m. vasario 11 d. rašte taip pat nurodyta ir tai, kad jokie BUAB „( - )“ dokumentai jam nėra perduoti.

18439.

185Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. vasario 25 d. nutartimi išnagrinėjus bankroto administratorės UAB „( - )“ prašymą buvo nutarta pripažinti BUAB „( - )“ bankrutavusia ir likviduoti ją dėl bankroto. Tuo pačiu pavesta paskirtai bankroto administratorei UAB „( - )“ atlikti įmonės likvidatoriau funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (t. 6, b. l. 190-191). Dėl šių priežasčių būtent BUAB „( - )“ dokumentai turi būti grąžinti ne nuteistajam V. M., o perduoti bankroto administratoriumi paskirtai UAB „( - )“, nes jau minėtame įstatyme numatyta administratoriaus pareiga likviduojant bankrutavusią įmonę įstatymų nustatyta tvarka saugotinus įmonės dokumentus perduoda archyvui.

186Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 2, 3, 4 punktais,

Nutarė

187Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. nuosprendį pakeisti:

188Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. nuosprendžio aprašomojoje (nustatomojoje ir motyvuojamoje) dalyje dėl UAB „( - )“ turto iššvaistymo nurodytą išvaistytą 114 132,50 Eur (394 076,73 Lt) sumą sumažinti ir nurodyti, kad buvo išvaistyta 38 753,72 Eur (133 808,84 Lt) suma.

189Panaikinti nuosprendžio dalį dėl V. M. bausmės skyrimo pagal BK 184 straipsnio 2 dalį (UAB „( - )“ turto iššvaistymo) ir jam paskirtų bausmių subendrinimo.

190V. M. pagal BK 184 straipsnio 2 dalį (dėl UAB „( - )“ turto iššvaistymo) paskirti laisvės atėmimo bausmę 2 (dvejiems) metams.

191Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. nuosprendžiu paskirtas bausmes už nusikalstamas veikas, numatytas BK 183 straipsnio 2 dalyje (dėl UAB „( - )“ turto pasisavinimo) ir BK 184 straipsnio 2 dalyje (dėl UAB „( - )“ turto iššvaistymo), subendrinti apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnę, ir paskirti subendrintą laisvės atėmimo bausmę 3 (trejiems) metams.

192Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šią bausmę bausmių dalinio sudėjimo būdu, prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnės bausmės, subendrinti su šiuo nuosprendžiu paskirta bausme už nusikalstamą veiką, numatytą BK 184 straipsnio 2 dalyje (dėl UAB „( - )“ turto iššvaistymo), ir paskirti galutinę subendrintą bausmę laisvės atėmimą 3 (trejiems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams.

193Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 ir 9 dalimi, 5 dalies 1 ir 2 punktais, paskirtą bausmę subendrinti apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnę, su Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 19 d. nuosprendžiu paskirta 600 MGL (22 590 Eur) dydžio bauda, ir paskirti galutinę laisvės atėmimo bausmę 3 (trejiems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams.

194Vadovaujantis BK 75 straipsniu (2015 m. kovo 19 d. įstatymo Nr. XII-1554 redakcija) V. M. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems) metams bei įpareigoti jį per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

195Dokumentus: ( - ) čekių knygelę (sąskaitos Nr. ( - )), UAB „( - )“ kasos knygą 2008-2013 m. (79 lapai), segtuvą Nr. 3 (12 lapų), segtuvą Nr. 4 (76 lapai) grąžinti V. M..

196Dokumentus: ( - ) čekių knygelę (sąskaitos Nr. ( - )), ( - ) čekių knygelę (sąskaitos Nr. ( - )), ( - ) čekių knygelę (sąskaitos Nr. ( - )), UAB „( - )“ kasos knygą 2008-2013 m. (62 lapai), segtuvą Nr. 1 (41 lapas), segtuvą Nr. 2 (12 lapų), segtuvą Nr. 5 (91 lapas), segtuvą Nr. 6 (53 lapai), segtuvą Nr. 7 (68 lapai), segtuvą Nr. 8 (32 lapai,. segtuvą Nr. 9 (34 lapai) perduoti bankroto administratoriui UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - ), veiklos adresas ( - )).

197Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. -... 4. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (dėl uždarosios akcinės bendrovės (toliau... 5. -... 6. pagal BK 184 straipsnio 2 dalį (UAB „( - )“ turto iššvaistymo) laisvės... 7. -... 8. pagal BK 184 straipsnio 2 dalį (UAB „( - )“ turto iššvaistymo) laisvės... 9. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šios bausmės subendrintos... 10. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, ši paskirta bausmė sudėjimo... 11. Vadovaujantis BK 75 straipsniu laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėtas 2... 12. Vadovaujantis BK 72 straipsniu konfiskuota iš V. M. 68 958,52 Eur turto... 13. Teisėjų kolegija... 14. I.... 15. Bylos esmė... 16. 1.... 17. V. M. nuteistas už tai, kad būdamas UAB „( - )“ (į. k. ( - )),... 18. -... 19. UAB ,,( - )“ pagal 2010 m. liepos 5 d. kasos pajamų orderį, serija TER Nr.... 20. -... 21. UAB ,,( - )“ į UAB ,,( - )“ sąskaitą ( - ), esančią banke ( - ), už... 22. -... 23. UAB ,,K. E.“ į UAB ,,( - )“ sąskaitą ( - ), esančią ( - ) banke, už... 24. -... 25. UAB ,,K. E.“ į UAB ,,( - )“ sąskaitą ( - ), esančią ( - ) banke, už... 26. -... 27. UAB ,,( - )“ į UAB ,,( - )“ sąskaitą ( - ), esančią ( - ) banke, už... 28. -... 29. UAB ,,( - )“ į UAB ,,( - )“ sąskaitą ( - ), esančią ( - ) banke, už... 30. -... 31. UAB ,,( - )“ į UAB ,,( - )“ sąskaitą ( - ), esančią ( - ) banke, už... 32. - UAB ,,( - )“ į UAB ,,( - )“ sąskaitą ( - ), esančią ( - ) banke, už... 33. - V. M. iš UAB ,,( - )“ sąskaitos ( - ), esančios ( - ) banke, 2013 m.... 34. Taip V. M. iššvaistė jo žinioje buvusį UAB „( - )“ turtą – 114... 35. 2.... 36. V. M. nuteistas už tai, kad nebūdamas susijęs darbo santykiais su UAB „( -... 37. -... 38. UAB ,,( - )“ į UAB „( - )“ turimą banko sąskaitą ( - ), esančią AB... 39. Tokiu būdu V. M. iššvaistė jo žinioje buvusį UAB „( - )“ turtą –... 40. 3.... 41. V. M. nuteistas už tai, kad nebūdamas susijęs darbo santykiais su UAB „(... 42. -... 43. UAB ,,( - )“ direktorius V. S. už suteiktas paslaugas UAB „( - )“... 44. -... 45. UAB ,,( - )“ į UAB „( - )“ turimą banko sąskaitą ( - ), esančią AB... 46. Tokiu būdu, panaudojęs suklastotus kasos išlaidų orderius apie tariamą... 47. II.... 48. Apeliacinio skundo teisiniai argumentai... 49. 4.... 50. Nuteistasis V. M. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 51. 4.1.... 52. Apeliantas nurodo, kad nesutinka su šiuo teismo nuosprendžiu, nes nepadarė... 53. 4.2.... 54. Tiek pirmos bylos (Nr. 1-27-557/2016), tiek ir šios bylos nagrinėjimo metu... 55. 4.3.... 56. Nuteistasis teigia, kad iš jo priede pateiktų dokumentų galima nustatyti... 57. 4.4.... 58. Nuteistasis V. M. nesutinka, jog pripažintas kaltu dėl UAB „( - )“ turto... 59. 4.5.... 60. Apeliantas mano, kad pirmosios instancijos teismo padarytos išvados neatitinka... 61. 5.... 62. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis V. M. ir jo gynėjas... 63. III.... 64. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 65. 6.... 66. Nuteistojo V. M. apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 67. Dėl nusikalstamos veikos, įtvirtintos BK 183 straipsnio 2 dalyje... 68. 7.... 69. Nuteistasis apeliaciniame skunde nurodo, kad nesutinka su teismo nuosprendžiu,... 70. 8.... 71. Pagal BK 183 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą arba... 72. 9.... 73. Šios nusikalstamos veikos subjektu gali būti asmuo, turintis ne tik... 74. 10.... 75. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad V. M., būdamas... 76. 11.... 77. Nuteistasis neigia buvęs UAB „( - )“ vadovu, tačiau tai paneigiama ne tik... 78. 11.1.... 79. Iš liudytojo K. R. parodymų seka, kad nuo 2008 m. spalio mėn. iki 2013 m.... 80. 11.2.... 81. Liudytojas V. S. parodė, kad UAB „( - )“ buvo bendrovė, kuri teikė... 82. 11.3.... 83. Iš specialisto išvados dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos Nr.... 84. 11.4.... 85. Pats nuteistasis V. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad nuo 2013 m. rudens... 86. 11.5.... 87. Pirmosios instancijos teismas teisiamojo posėdžio metu buvo ištirta ir... 88. 11.6.... 89. Visi šie įrodymai patvirtina, kad faktinis vadovas buvo V. M., nes realiai... 90. 12.... 91. Nuteistojo V. M. argumentas, kad UAB „( - )“ priklausantys pinigai buvo... 92. 12.1.... 93. Iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus... 94. 12.2.... 95. Pirmosios instancijos teismas teisiamojo posėdžio metu buvo ištirta ir... 96. 12.3.... 97. Apeliacinės instancijos teismas 2018 m. liepos 5 d. priėmė nutartį ir... 98. 12.4.... 99. Visi šie ir aukščiau nurodyti įrodymai tik pavirtina, jog būtent V. M.... 100. 13.... 101. Atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad pagal suformuotą teismų praktiką... 102. 14.... 103. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančių įrodymų visumą, sutinka su... 104. Dėl nusikalstamų veikų, įtvirtintų BK 184 straipsnio 2 dalyje... 105. 15.... 106. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nuosprendžio argumentais... 107. 16.... 108. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu V. M. pripažintas kaltu ir... 109. 17.... 110. Pagal BK 184 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar... 111. 18.... 112. Taigi ne kiekvienu atveju, kai padaryta veika formaliai atitinka turto... 113. 19.... 114. Nuteistasis V. M. viso proceso metu neneigė, kad buvo UAB ,,( - )“... 115. 20.... 116. Pirmosios instancijos teismas pripažino kaltu ir nuteisė V. M. už tai, kad... 117. 20.1.... 118. Iš Lietuvos teismo ekspertizės centro 2019 m. balandžio 5 d. ekspertizės... 119. 20.2.... 120. Be to, ekspertizės akte nustatyta ir tai, kad tarp UAB ,,( - )“ ir Rusijos... 121. 20.3.... 122. Ekspertizės akte taip pat nurodoma, kad pagal tyrimui pateiktus dokumentus... 123. 20.3.1.... 124. Liudytojas V. S. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir pirmosios instancijos... 125. 20.3.2.... 126. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus... 127. 20.3.3.... 128. Nustačius, kad V. M. iš tiesų dirbo UAB „( - )“, todėl jam priklauso ir... 129. 20.4.... 130. Tokiu būdų iš ekspertizės akte nustatytos UAB ,,( - )“ per 2010 m. liepos... 131. 20.5.... 132. Nuteistojo apeliaciniame skunde iškelta versija, kad pinigai buvo leidžiami... 133. 20.6.... 134. Iš to daroma išvada, kad nors nuteistasis V. M. ir teigia, jog UAB „( -... 135. 21.... 136. Pagal BK 190 straipsnio 1 dalį turtas yra didėlės vertės, kai jo vertė... 137. 22.... 138. Iš nuteistojo V. M. parodymų matyti, kad jis tiek ikiteisminio tyrimo metu,... 139. 22.1.... 140. Jau pirmiau minėtame Lietuvos teismo ekspertizės centro 2019 m. balandžio 5... 141. 22.2.... 142. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus... 143. 23.... 144. Taigi tiek iš Lietuvos teismo ekspertizės centro 2019 m. balandžio 5 d.... 145. 24.... 146. Kaip jau buvo minėta pirmiau ( šio nuosprendžio 11.1. – 11.6. punktai) iš... 147. 25.... 148. Nuteistasis V. M. UAB „( - )“ turtą iššvaistė tyčia. Nors nuteistasis... 149. 26.... 150. Teisėjų kolegija įvertinusi įrodymų visumą ir konstatuoja, kad V. M.... 151. 27.... 152. Pagal baudžiamąjį įstatymą teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios... 153. 28.... 154. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į visas minėtas nuostatas ir... 155. 29.... 156. Apeliacinės instancijos teisme nustačius, kad nuteistasis V. M. pagrįstai... 157. 30.... 158. Teisėjų kolegija, spręsdama dėl bausmės, vadovaujasi BK 41 straipsnio 2... 159. 31.... 160. Apeliacinės instancijos teismui iš naujo paskyrus nuteistajam V. M. bausmę... 161. 31.1.... 162. Pagal BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktą bausmių apėmimą teismas taiko, kai... 163. 31.2.... 164. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis pirmiau subendrinta bausmė... 165. 31.3.... 166. Teisėjų kolegija bendrindama bausmes paskirtas šiuo nuosprendžiu ir... 167. 31.4.... 168. Taigi, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 ir 9 dalimi, 5 dalies 1 ir 2... 169. 32.... 170. Pirmosios instancijos teismas nuteistajam taikė BK 75 straipsnį ir laisvės... 171. Dėl BK 72 straipsnio taikymo... 172. 33.... 173. Skundžiamu nuosprendžiu vadovaujantis BK 72 straipsniu buvo konfiskuota V. M.... 174. 34.... 175. Pagal BK 67 straipsnį turto konfiskavimas yra baudžiamojo poveikio priemonė,... 176. 35.... 177. Iš pirmiau aptartų ir byloje esančių įrodymų visumos matyti, kad V. M.... 178. 36.... 179. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartimi civilinėje byloje... 180. 37.... 181. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1... 182. 38.... 183. Iš byloje esančio UAB „( - )“ 2018 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. N-18-41-17... 184. 39.... 185. Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. vasario 25 d. nutartimi išnagrinėjus... 186. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2... 187. Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. nuosprendį pakeisti:... 188. Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. nuosprendžio aprašomojoje... 189. Panaikinti nuosprendžio dalį dėl V. M. bausmės skyrimo pagal BK 184... 190. V. M. pagal BK 184 straipsnio 2 dalį (dėl UAB „( - )“ turto... 191. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, Klaipėdos... 192. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šią bausmę bausmių dalinio... 193. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 ir 9 dalimi, 5 dalies 1 ir 2 punktais,... 194. Vadovaujantis BK 75 straipsniu (2015 m. kovo 19 d. įstatymo Nr. XII-1554... 195. Dokumentus: ( - ) čekių knygelę (sąskaitos Nr. ( - )), UAB „( - )“... 196. Dokumentus: ( - ) čekių knygelę (sąskaitos Nr. ( - )), ( - ) čekių... 197. Kitos nuosprendžio dalies nekeisti....