Byla 2K-140/2011

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Benedikto Stakausko, Viktoro Aiduko ir pranešėjo Albino Sirvydžio, sekretoriaujant Jūratei Neniškienei, dalyvaujant prokurorui Jurgai Zieniūtei, nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui A. S., teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo A. S. kasacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 24 d. nutarties, kuria Radviliškio rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 22 d. nuosprendis panaikintas ir baudžiamoji byla N. R. nutraukta.

2Radviliškio rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 22 d. nuosprendžiu N. R. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą laisvės atėmimu vieneriems metams. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 ir 2 dalimis (2003 m. balandžio 10 d. įstatymo Nr. IX-1495 redakcija) bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams, įpareigojant per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti nusikaltimu padarytą turtinę žalą. Priteista iš N. R. nukentėjusiajam A. S. 617,72 Lt turtinės ir 4000 Lt neturtinės žalos bei 1785 Lt advokato atstovavimo išlaidų. Taip pat priteista iš N. R. 2987 Lt Valstybinei ligonių kasai nukentėjusiojo A. S. gydymo išlaidoms.

3Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nukentėjusiojo, prašiusio jo kasacinį skundą tenkinti, prokuroro, prašiusio nukentėjusiojo kasacinį skundą atmesti, paaiškinimus,

Nustatė

4Radviliškio rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 22 d. nuosprendžiu N. R. nuteistas pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą už tai, kad 2007 m. balandžio 19 d., apie 8.00 val., viešoje vietoje – Radviliškyje, Maironio gatvėje esančiame automobilių turguje, įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką – tyčia, be jokios priežasties, matant kitiems asmenims, dėl chuliganiškų paskatų, menkavertės dingsties, kumščiu sudavė A. S. tris smūgius į veidą, padarydamas sužalojimus: dešinio skruostikaulio ir viršutinio žandikaulio dešinės pusės komplekso lūžį, kraujosruvą dešinės akies vokuose, apatinėje lūpoje, muštines žaizdas dešiniajame antakyje ir apatinėje lūpoje, t. y. nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl skruostikaulio ir viršutinio žandikaulio komplekso lūžio jo sveikata buvo sutrikdyta ilgiau negu 10 dienų.

5Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartimi panaikino Radviliškio rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 22 d. nuosprendį ir N. R. bylą nutraukė, nes nustatė BK 28 straipsnio 2 dalyje numatytą baudžiamąją atsakomybę šalinančią aplinkybę.

6Kasaciniu skundu nukentėjusysis ir civilinis ieškovas A. S. prašo teismą panaikinti Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartį ir palikti galioti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 22 d. nuosprendį.

7Kasatorius teigia, kad apeliacinės instancijos teismas vertindamas įrodymus pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalį, todėl netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą, nepagrįstai pripažino, kad N. R. veikė būtinosios ginties situacijoje ir, vadovaudamasis BK 28 straipsniu, bylą nutraukė.

8Kasatorius pažymi, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo jo duotais parodymais, nes šie prieštarauja N. R. ir liudytojų V. L., D. K. ir V. B. parodymams, kuriais apeliacinės instancijos teismas ir rėmėsi. Taip pat kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog jo parodymų, kad po patirtų sužalojimų jis kreipėsi į prie turgaus budėjusius policininkus, kurie iškvietė greitąją medicininę pagalbą, nepatvirtino kaip liudytojai apklausti policijos pareigūnai S. M. ir R. P.

9Kasatorius pažymi, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog jo parodymų nepatvirtina specialisto išvados dėl jam padaryto sveikatos sutrikdymo masto nustatymo. Priešingai, pasak kasatoriaus, šios specialisto išvados patvirtina jo parodymus apie tai, kad N. R. jam sudavė ne vieną, kaip kad teigia jis pats bei liudytojai V. L., D. K. ir V. B., o ne mažiau kaip tris smūgius. Kasatorius taip pat pabrėžia, kad šias specialisto išvadas taip pat patvirtino apeliacinės instancijos teisme apklaustas ekspertas J. S.

10Be to, kasatorius atkreipia dėmesį į tai, kad jo parodymus, be anksčiau nurodytųjų, patvirtina ir „Greitosios pagalbos iškvietimų registravimo žurnalas“, kuriame užfiksuota, kad 8.59 val. buvo užregistruotas policijos budėtojo iškvietimas į turgų dėl A. S. sumušimo. Kasatorius nurodo, kad policijos budėtojams jo prašymą iškviesti greitąją medicinos pagalbą per raciją perdavė turguje budėję pareigūnai, į kuriuos jis kreipėsi, tačiau šie liudytojai nebuvo apklausti teisme, o buvo apsiribota jų apklausos protokolų ikiteisminio tyrimo metu perskaitymu, taip pažeidžiant tiesioginio įrodymų ištyrimo principą. Kasatorius mano, kad teismas galėjo išreikalauti iš ligoninės visus dokumentus, susijusius su greitosios medicininės pagalbos jam suteikimu, tačiau to nepadarė.

11Apibendrindamas kasatorius teigia, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimus, todėl jo nutartis negali būti laikoma teisėta ir pagrįsta.

12Kasatoriaus manymu, apeliacinės instancijos teismas, analizuodamas jo parodymus, nepagrįstai nurodė, kad jis negali tiksliai nurodyti metalinio strypo radimo aplinkybių ir stengiasi sumenkinti strypo dydį. Tuo tarpu, pasak kasatoriaus, liudytojai nurodė skirtingus šio strypo dydžius, tačiau apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai jų parodymus laikė nuosekliais ir teisingais.

13Kasatorius teigia, kad netinkamai įvertinęs įrodymus apeliacinės instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog jis užpuolė N. R., o pastarasis gynėsi. Kasatoriaus manymu, apeliacinės instancijos teismas, pripažindamas N. R. veiksmus būtinąja gintimi, o jo veiksmus – pavojingu kėsinimusi, netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą. Kasatorius pabrėžia, kad jis nuo pat pirmosios apklausos teigė, kad N. R. pirmas jam sudavė smūgį, o strypą jis paėmė tik po to, nes norėjo apsiginti nuo pakartotinio smūgio. Pasak kasatoriaus, nesant pavojingo kėsinimosi, negalima kalbėti ir apie būtinąją gintį.

14Kartu kasatorius pažymi, kad apeliacinės instancijos teismas nevertino jo ir N. R. fizinių duomenų bei amžiaus skirtumo, ir nurodo, kad jis yra beveik 50 metų amžiaus, 175 cm ūgio ir 75 kg svorio, o N. R. – jaunas, 33 metų amžiaus 195 cm ūgio, daugiau kaip 100 kg svorio.

15Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo A. S. kasacinis skundas netenkintinas.

16Dėl būtinosios ginties (BK 28 straipsnis)

17Nukentėjusysis A. S. kasaciniame skunde teigia, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai pripažino, jog N. R. nesunkų sveikatos sutrikdymą jam padarė dėl būtinosios ginties.

18Pagal BK 28 straipsnio 2 dalį būtinoji gintis yra tada, kai asmuo padaro baudžiamajame įstatyme numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėties požymius formaliai atitinkančią veiką gindamasis ar gindamas kitą asmenį, nuosavybę, būsto neliečiamybę, kitas teises, visuomenės ar valstybės interesus nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi, jei nebuvo peržengtos būtinosios ginties ribos.

19Baudžiamajame įstatyme nurodyta, kad būtinoji gintis galima nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi. Taigi, viena iš būtinosios ginties teisėtumo sąlygų yra realus ir akivaizdus pavojingas kėsinimasis. Kėsinimasis laikomas realiu, jeigu jis egzistuoja objektyviai, o akivaizdžiu – kai jis yra pradėtas arba tiesiogiai gresia besiginančiojo teisėms. Pažymėtina, kad vertinant būtinosios ginties situaciją, turi būti itin kruopščiai nustatoma pavojingo kėsinimosi pradžia ir pabaiga, nes teisingas šių aplinkybių nustatymas lemia tinkamą būtinosios ginties įvertinimą. Būtinosios ginties būklė atsiranda ne tik pačiu pavojingo kėsinimosi momentu, bet ir tais atvejais, kai yra reali jo grėsmė (ištraukiamas ginklas, atlenkiamas peilis, besiginantysis apsupamas kitų asmenų ir pan.). Tuo tarpu, besiginančiojo veiksmai, padarant žalą kitam asmeniui, negali būti laikomi būtinąja gintimi, kai pavojingas kėsinimasis jau žinomai buvo atremtas ar pasibaigęs ir aiškiai nebuvo reikalo gintis.

20Teismo nustatytų aplinkybių visuma rodo, kad N. R. BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytą nusikalstamą veiką padarė esant būtinosios ginties sąlygomis, todėl apeliacinės instancijos teismas pagrįstai, vadovaudamasis BPK 3 straipsnio 1 dalies 9 punktu, baudžiamąją bylą nutraukė.

21Nors nukentėjusysis teigė, kad konflikto metu pirmas smūgius jam sudavė N. R., todėl gindamasis jis atsinešė metalinį strypą, jo teiginius paneigia ne tik N. R., bet ir įvykio vietoje buvusių liudytojų V. L., D. K. ir V. B. parodymai, kurie yra vienodi, nuoseklūs ir esminėmis detalėmis sutampantys, todėl apeliacinės instancijos teismas neturėjo pagrindo jais netikėti ir pagrįstai vadovavosi.

22Tiek iš N. R., tiek iš minėtų įvykio vietoje buvusių liudytojų parodymų turinio matyti, kad konfliktas tarp nukentėjusiojo A. S. ir N. R. kilo pastarajam viešoje vietoje išsakius pretenzijas dėl negrąžintų pinigų už surastą automobilio pirkėją. N. R. su nukentėjusiuoju susistumdė, o po to A. S. nuėjo. Po kiek laiko nukentėjusysis paėmė geležinį strypą ir sugrįžęs bandė juo suduoti N. R. N. R. pasilenkęs išvengė smūgio, pradėjo grumtis su nukentėjusiuoju, tačiau pastarasis vieną kartą N. R. spyrė, dėl to jis paleido metalinį strypą, o nukentėjusiajam dar kartą užsimojus strypu, N. R. sudavė jam ne mažiau kaip tris smūgius kumščiu į veidą, padarydamas jam nesunkų sveikatos sutrikdymą.

23Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs tiek N. R., tiek įvykį mačiusių liudytojų parodymus, pagrįstai konstatavo, kad nukentėjusysis A. S. pirmas siekė geležiniu strypu suduoti smūgius N. R., todėl N. R. ne mažiau kaip tris smūgius į veidą nukentėjusiajam sudavė gindamasis nuo pastarojo pavojingo, akivaizdaus ir realaus kėsinimosi, o jo veiksmai pripažinti būtinąja gintimi. Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas įrodymus įvertino nepažeisdamas BPK 20 straipsnio 5 dalies ir N. R. BK 28 straipsnį pritaikė tinkamai.

24Tuo tarpu specialisto išvada, kaip teisingai pažymėjo apeliacinės instancijos teismas, patvirtina tik nukentėjusiajam padaryto sveikatos sutrikdymo mastą (nesunkus sveikatos sutrikdymas), o ne sužalojimo nukentėjusiajam padarymo aplinkybes. Taigi nukentėjusiojo teiginys, kad specialisto išvada patvirtina jo parodymus, yra nepagrįstas. Kartu kolegija pažymi, kad nukentėjusiojo kasacinio skundo teiginiai dėl greitosios medicinos pagalbos iškvietimo, metalinio strypo radimo aplinkybių susiję su faktinių bylos aplinkybių vertinimu, o tai pagal BPK 369 straipsnio 1 dalį nėra kasacinio nagrinėjimo dalykas. Dėl bylos aplinkybių ir įrodymų vertinimo išsamiai pasisakė apeliacinės instancijos teismas.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo A. S. kasacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Radviliškio rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 22 d. nuosprendžiu N. R.... 3. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nukentėjusiojo,... 4. Radviliškio rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 22 d. nuosprendžiu N. R.... 5. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija... 6. Kasaciniu skundu nukentėjusysis ir civilinis ieškovas A. S. prašo teismą... 7. Kasatorius teigia, kad apeliacinės instancijos teismas vertindamas įrodymus... 8. Kasatorius pažymi, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai... 9. Kasatorius pažymi, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai nurodė,... 10. Be to, kasatorius atkreipia dėmesį į tai, kad jo parodymus, be anksčiau... 11. Apibendrindamas kasatorius teigia, kad apeliacinės instancijos teismas... 12. Kasatoriaus manymu, apeliacinės instancijos teismas, analizuodamas jo... 13. Kasatorius teigia, kad netinkamai įvertinęs įrodymus apeliacinės... 14. Kartu kasatorius pažymi, kad apeliacinės instancijos teismas nevertino jo ir... 15. Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo A. S. kasacinis skundas netenkintinas.... 16. Dėl būtinosios ginties (BK 28 straipsnis)... 17. Nukentėjusysis A. S. kasaciniame skunde teigia, kad apeliacinės instancijos... 18. Pagal BK 28 straipsnio 2 dalį būtinoji gintis yra tada, kai asmuo padaro... 19. Baudžiamajame įstatyme nurodyta, kad būtinoji gintis galima nuo pradėto ar... 20. Teismo nustatytų aplinkybių visuma rodo, kad N. R. BK 138 straipsnio 2 dalies... 21. Nors nukentėjusysis teigė, kad konflikto metu pirmas smūgius jam sudavė N.... 22. Tiek iš N. R., tiek iš minėtų įvykio vietoje buvusių liudytojų parodymų... 23. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs tiek N. R., tiek įvykį... 24. Tuo tarpu specialisto išvada, kaip teisingai pažymėjo apeliacinės... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 26. Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo A. S. kasacinį skundą atmesti....