Byla 1A-29-453/2018
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 5 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Aloyzo Kruopio (pranešėjo ir pirmininko), Daivos Pranytės-Zalieckienės ir Lino Šiukštos, sekretoriaujant Agatai Minkel, dalyvaujant prokurorui Gintautui Gudžiūnui, išteisintajam K. U., jo gynėjai advokatei Natalijai Filipovai, išteisintajam V. M., jo gynėjai advokatei Ramutei Veronikai Šalaviejūtei, civilinio ieškovo UAB „S. Ū.“ atstovei advokatei Virginijai Balčiūnienei,

2teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Vilniaus apygardos prokuratūros antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro Mariaus Švabo ir civilinio ieškovo UAB „S. Ū.“ atstovės advokatės Virginijos Balčiūnienės apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 5 d. nuosprendžio, kuriuo:

3K. U. išteisintas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau –BK) 24 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, nes nepadaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

4K. U. išteisintas pagal BK 24 straipsnio 1 dalį, 184 straipsnio 2 dalį, nes nepadaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

5V. M. išteisintas pagal BK 24 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, nes nepadaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

6V. M. išteisintas pagal BK 24 straipsnio 1 dalį, 184 straipsnio 2 dalį, nes nepadaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

7UAB „S. Ū.“ civilinis ieškinys dėl 10 321,86 Eur turtinės žalos atlyginimo paliktas nenagrinėtas.

8Panaikintas laikinas nuosavybės teisių apribojimas, taikytas K. U. turtui - pastatui-sandėliui, unikalus Nr. ( - ), esančiam adresu ( - ).

9Teisėjų kolegija,

Nustatė

101. K. U. buvo kaltinamas tuo, kad jis veikdamas bendrininkų grupe iššvaistė jo žinioje buvusį didelės vertės UAB „S. Ū.“ turtą, o būtent K. U., būdamas UAB „S. Ū.“, įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( - ), direktoriumi, užimamų pareigų pagrindu, turėdamas teisę valdyti ir disponuoti jo žinioje buvusiu UAB „S. Ū.“ turtu – piniginėmis lėšomis, veikdamas bendrininkų grupe kartu su UAB „I.“, įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( - ), direktoriumi V. M., žinodamas, kad UAB „I.“ bendrovei UAB „S. Ū.“ neatliks 35 639,34 Lt vertės stogo remonto darbų, adresu ( - ), siekdamas melagingai pagrįsti tariamai teisėtą šių UAB „S. Ū.“ priklausančių piniginių lėšų panaudojimą, 2009 m. gruodžio 21 d. – 2010 m. kovo 25 d. laikotarpiu, tiksliau ikiteisminio tyrimo nenustatytomis dienomis, nenustatytoje vietoje, nenustatytos kompiuterinės įrangos pagalba, kartu su V. M. atspausdino UAB „I.“ 2009 m. gruodžio 21 d. komercinio pasiūlymo sąmatą, kurioje nurodė žinomai netikrus duomenis apie tai, kad pagal užsakovo – UAB „S. Ū.“ dėl stogo remonto darbų ( - ), sąmatos, rangovas – UAB „I.“ nustatė 35 639,34 Lt sąmatą; atspausdino UAB „S. Ū.“ 2009 m. gruodžio 30 d. statybos rangos sutartį Nr. 09-30 ir savo parašu patvirtino, taip įtvirtino žinomai netikrus duomenis apie UAB „S. Ū.“ susitarimą su darbų rangovu - UAB „I.“ dėl čerpių dangos stogo, esančio ( - ), remonto; atspausdino UAB „S. Ū.“ 2010 m. kovo 25 d. pažymą Nr. 1 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už kovo mėnesį pagal 2009 m. gruodžio 30 d. statybos rangos sutartį Nr. 09-30, kurioje nurodė žinomai netikrus duomenis apie tai, kad stogo remonto ( - ) darbų vertė 35 639,34 Lt; atspausdino UAB „S. Ū.“ 2010 m. kovo 25 d. atliktų darbų aktą Nr. 1 pagal 2009 m. gruodžio 30 d. statybos rangos sutartį Nr. 09-30, kurioje nurodė žinomai netikrus duomenis apie tai, kad ( - ), atliktų stogo remonto darbų vertė 35 639,34 Lt; atspausdino UAB „I.“ 2010 m. kovo 25 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija INT Nr. 10105, kurioje nurodė žinomai netikrus duomenis apie tai, kad UAB „I.“ atliko 35 639,34 Lt vertės stogo remonto darbus objekte ( - ) ir šių žinomai netikrų dokumentų pagrindu UAB „S. Ū.“ patalpose, adresu ( - ), kaip atsiskaitymą už neva UAB „I.“ bendrovei „S. Ū.“ suteiktas paslaugas iš UAB „S. Ū.“ sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB Swedbank į UAB „I.“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią Svenska Handelsbanken SB 2010 m. kovo 22 d. mokėjimo nurodymu Nr. 211 pervedė 15 000 Lt, 2010 m. kovo 26 d. mokėjimo nurodymu Nr. 236 pervedė 20 639,34 Lt. Tokiu būdu K. U., žinomai netikrų dokumentų: UAB „I.“ 2009 m. gruodžio 21 d. sąmatos; UAB „S. Ū.“ 2009 m. gruodžio 30 d. statybos rangos sutarties Nr. 09-30; 2010 m. kovo 25 d. pažymos Nr. 1; 2010 m. kovo 25 d. atliktų darbų akto Nr. 1; UAB „I.“ 2010 m. kovo 25 d. PVM sąskaitos-faktūros serijos INT Nr. 10105 pagalba, melagingai pagrįsdamas tariamai teisėtą UAB „S. Ū.“ priklausančio turto – 35 639,34 Lt vertės piniginių lėšų panaudojimą, neteisėtai, pasinaudodamas jam suteiktais įgaliojimais, iš UAB „S. Ū.“ sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB Swedbank į UAB „I.“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią Svenska Handelsbanken pervedęs 2010 m. kovo 22 d. mokėjimo nurodymu Nr. 211 15 000 Lt, 2010 m. kovo 26 d. mokėjimo nurodymu Nr. 236 20 639,34 Lt, iššvaistė jo žinioje buvusį UAB „S. Ū.“ 35 639,34 Lt vertės turtą.

112. Taip pat K. U. buvo kaltinamas tuo, kad jis veikdamas bendrininkų grupe, pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus, o būtent K. U., būdamas UAB „S. Ū.“, įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( - ), direktoriumi, būdamas iš anksto susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupe kartu su UAB „I.“, įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( - ), direktoriumi V. M., turėdamas tikslą nuslėpti padarytą svetimų piniginių lėšų, priklausančių UAB „S. Ū.“ iššvaistymą, 2009 m. gruodžio 21 d. – 2010 m. kovo 25 d. laikotarpiu, tiksliau ikiteisminio tyrimo nenustatytomis dienomis, nenustatytoje vietoje, nenustatytos kompiuterinės įrangos pagalba atspausdino UAB „I.“ 2009 m. gruodžio 21 d. komercinio pasiūlymo sąmatą, kurioje nurodė žinomai netikrus duomenis apie tai, kad pagal užsakovo – UAB „S. Ū.“ dėl stogo remonto darbų ( - ), rangovas – UAB „I.“ nustatė 35 639,34 Lt sąmatą; atspausdino ir savo parašu patvirtino UAB „S. Ū.“ 2009 m. gruodžio 30 d. statybos rangos sutartį Nr. 09-30, taip įtvirtino žinomai netikrus duomenis apie UAB „S. Ū.“ susitarimą su darbų rangovu - UAB „I.“ dėl čerpių dangos namo stogo, esančio ( - ), remonto; atspausdino UAB „S. Ū.“ 2005 m. kovo 25 d. pažymą Nr. 1 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2010 metų kovo mėnesį pagal 2009 m. gruodžio 30 d. statybos rangos sutartį Nr. 09-30, kurioje nurodė žinomai netikrus duomenis apie tai, kad stogo remonto ( - ) darbų vertė 35 639,34 Lt; atspausdino UAB „S. Ū.“ 2010 m. kovo 25 d. atliktų darbų aktą Nr. 1 pagal 2009 m. gruodžio 30 d. statybos rangos sutartį Nr. 09-30, kurioje nurodė žinomai netikrus duomenis apie tai, kad ( - ), atliktų stogo remonto darbų vertė 35 639,34 Lt; atspausdino UAB „I.“ 2010 m. kovo 25 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija INT Nr. 10105, kurioje nurodė žinomai netikrus duomenis apie tai, kad UAB „I.“ atliko 35 639,34 Lt vertės stogo remonto darbus objekte ( - ), po ko, žinomai netikrus dokumentus: 2010 m. kovo 25 d. pažymą Nr. 1 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2010 metų kovo mėnesį; 2010 m. kovo 25 d. atliktų darbų aktą Nr. 1 pagal 2009 m. gruodžio 30 d. statybos rangos sutartį Nr. 09-30; UAB „I.“ PVM sąskaitą-faktūrą serija INT Nr. 10105, kurioje nurodė žinomai netikrus duomenis apie tai, kad UAB „I.“ atliko 35 639,34 Lt vertės stogo remonto darbus objekte ( - ), 2010 metais, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, UAB „S. Ū.“ patalpose, adresu ( - ), pateikė pasirašyti nusikalstamų ketinimų nesuvokusiam bendrovės „S. Ū.“ vadybininkui A. J., tokiu būdu K. U. pagamino ir panaudojo žinomai netikrus dokumentus.

123. V. M. buvo kaltinamas tuo, kad jis veikdamas bendrininkų grupe padėjo iššvaistyti didelės vertės UAB „S. Ū.“ turtą, o būtent V. M. būdamas UAB „I.“, įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( - ), direktoriumi, veikdamas bendrininkų grupe kartu su UAB „S. Ū.“, įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( - ), direktoriumi K. U., užimamų pareigų pagrindu, turėjusiu teisę valdyti ir disponuoti jo žinioje buvusiu UAB „S. Ū.“ turtu – piniginėmis lėšomis, žinodamas, kad UAB „I.“ bendrovei „S. Ū.“ nesuteiks 35 639,34 Lt vertės stogo remonto darbų, adresu ( - ), siekdamas melagingai pagrįsti tariamai teisėtą šių UAB „S. Ū.“ priklausančių piniginių lėšų panaudojimą, 2009 m. gruodžio 21 d. – 2010 m. kovo 25 d. laikotarpiu, tiksliau ikiteisminio tyrimo nenustatytomis dienomis, nenustatytoje vietoje, nenustatytos kompiuterinės įrangos pagalba, kartu su K. U. atspausdino ir savo parašu patvirtino UAB „I.“ 2009 m. gruodžio 21 d. komercinio pasiūlymo sąmatą, kurioje nurodė žinomai netikrus duomenis apie tai, kad pagal užsakovo – UAB „S. Ū.“ dėl stogo remonto darbų ( - ), rangovas – UAB „I.“ nustatė 35 639,34 Lt sąmatą; atspausdino UAB „S. Ū.“ 2009 m. gruodžio 30 d. statybos rangos sutartį Nr. 09-30, ir savo parašu patvirtino, taip įtvirtino žinomai netikrus duomenis apie UAB „S. Ū.“ susitarimą su darbų rangovu - UAB „I.“ dėl čerpių dangos stogo, esančio ( - ), remonto; atspausdino ir savo parašu patvirtino UAB „S. Ū.” Pažymą Nr. 1 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2010 metų kovo mėnesį pagal 2009 m. gruodžio 30 d. statybos rangos sutartį Nr. 09-30, kurioje nurodė žinomai netikrus duomenis apie tai, kad stogo remonto ( - ) darbų vertė 35 639,34 Lt; atspausdino ir savo parašu patvirtino UAB „S. Ū.“ 2010 m. kovo 25 d. atliktų darbų aktą Nr. 1 pagal 2009 m. gruodžio 30 d. statybos rangos sutartį Nr. 09-30, kurioje nurodė žinomai netikrus duomenis apie tai, kad ( - ) atliktų stogo remonto darbų vertė 35 639,34 Lt; atspausdino ir savo parašu patvirtino UAB „I.“ 2010 m. kovo 25 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija INT Nr. 10105, kurioje nurodė žinomai netikrus duomenis apie tai, kad UAB „I.“ atliko 35 639,34 Lt vertės stogo remonto darbus objekte ( - ), ir šių žinomai netikrų dokumentų pagrindu UAB „S. Ū.“ patalpose, adresu ( - ), kaip atsiskaitymą už neva UAB „I.“ bendrovei „S. Ū.“ suteiktas paslaugas, iš UAB „S. Ū.“ sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB Swedbank į UAB „I.“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią Svenska Handelsbanken SB 2010 m. kovo 22 d. mokėjimo nurodymu Nr. 211 pervedė 15 000 Lt, 2010 m. kovo 26 d. mokėjimo nurodymu Nr. 236 pervedė 20 639,34 Lt. Tokiu būdu V. M., žinomai netikrų dokumentų: UAB „I.“ 2009 m. gruodžio 21 d. komercinio pasiūlymo sąmatos 35 639,34 Lt sumai dėl stogo remonto ( - ); UAB „S. Ū.“ 2009 m. gruodžio 30 d. statybos rangos sutarties Nr. 09-30; UAB „S. Ū.“ 2010 m. kovo 25 d. pažymos Nr. 1; 2010 m. kovo 25 d. atliktų darbų akto Nr. 1; UAB „I.“ 2010 m. kovo 25 d. PVM sąskaitos-faktūros serijos INT Nr. 10105 pagalba, neteisėtai, iš UAB „S. Ū.“ sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB Swedbank į UAB „I.“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią Svenska Handelsbanken, už bendrovei „S. Ū.“ nesuteiktus darbus ir paslaugas, 2010 m. kovo 22 d. mokėjimo nurodymu Nr. 211 gavo 15 000 Lt, 2010 m. kovo 26 d. mokėjimo nurodymu Nr. 236 gavo 20 639,34 Lt, taip padėjo K. U. iššvaistyti pastarojo žinioje buvusį UAB „S. Ū.“ didelės – 35 639,34 Lt vertės turtą.

134. Taip pat V. M. buvo kaltinamas tuo, kad jis veikdamas bendrininkų grupe, pagamino netikrus dokumentus, o būtent V. M. būdamas UAB „I.“, įmonės kodas ( - ), direktoriumi, būdamas iš anksto susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupe kartu su UAB „S. Ū.“ direktoriumi K. U., turėdamas tikslą nuslėpti padarytą svetimų piniginių lėšų, priklausančių UAB „S. Ū.“ iššvaistymą, 2009 m. gruodžio 21 d. – 2010 m. kovo 25 d. laikotarpiu, tiksliau ikiteisminio tyrimo nenustatytomis dienomis, nenustatytoje vietoje, nenustatytos kompiuterinės įrangos pagalba atspausdino ir savo parašu patvirtino: UAB „I.“ 2009 m. gruodžio 21 d. komercinio pasiūlymo sąmatą, kurioje nurodė žinomai netikrus duomenis apie tai, kad pagal užsakovo – UAB „S. Ū.“ dėl stogo remonto darbų ( - ), rangovas – UAB „I.“ nustatė sąmatą 35 639,34 Lt; UAB „S. Ū.“ 2009 m. gruodžio 30 d. statybos rangos sutartį Nr. 09-30, taip įtvirtino žinomai netikrus duomenis apie UAB „S. Ū.“ susitarimą su darbų rangovu - UAB „I.“ dėl čerpių dangos stogo, esančio ( - ), remonto; UAB „S. Ū.“ 2005 m. kovo 25 d. pažymą Nr. 1 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2010 metų kovo mėnesį pagal 2009 m. gruodžio 30 d. statybos rangos sutartį Nr. 09-30, kurioje nurodė žinomai netikrus duomenis apie tai, kad stogo remonto ( - ) darbų vertė 35 639,34 Lt; UAB „S. Ū.“ 2010 m. kovo 25 d. atliktų darbų aktą Nr. 1 pagal 2009 m. gruodžio 30 d. statybos rangos sutartį Nr. 09-30, kurioje nurodė žinomai netikrus duomenis apie tai, kad ( - ) atliktų stogo remonto darbų vertė 35 639,34 Lt; UAB „I.“ 2010 m. kovo 25 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija INT Nr. 10105, kurioje nurodė žinomai netikrus duomenis apie tai, kad UAB „I.“ atliko 35 639,34 Lt vertės stogo remonto darbus objekte ( - ), tokiu būdu V. M. pagamino ir panaudojo žinomai netikrus dokumentus.

145. Vilniaus apygardos prokuratūros antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Marius Švabas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 5 d. nuosprendį ir priimti naują nuosprendį bei K. U. pripažinti kaltu pagal BK 184 straipsnio 2 dalį ir paskirti jam trejų metų laisvės atėmimo bausmę, pripažinti kaltu pagal BK 300 straipsnio 1 dalį ir paskirti jam šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis bausmes subendrinti iš dalies sudedant ir paskirti K. U. galutinę subendrintą trejų metų dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Vadovaujantis BK 75 straipsniu paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti trejiems metams, paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę - turtinės žalos atlyginimą per dvejus metus. V. M. pripažinti kaltu pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 184 straipsnio 2 dalį ir paskirti jam dvejų metų laisvės atėmimo bausmę, pripažinti kaltu pagal BK 300 straipsnio 1 dalį ir paskirti jam šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis bausmes subendrinti iš dalies sudedant ir paskirti V. M. galutinę subendrintą dvejų metų dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Vadovaujantis BK 75 straipsniu paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti trejiems metams, paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę - turtinės žalos atlyginimą per dvejus metus. Iš K. U. ir V. M. UAB „S. Ū.“ solidariai priteisti 10 321, 87 Eur turtinei žalai atlyginti. K. U. taikomą laikiną nuosavybės teisių apribojimą į jam nuosavybės teise priklausančias patalpas palikti iki sprendimo dėl žalos atlyginimo įvykdymo.

155.1. Prokuroras aptardamas skundžiamo nuosprendžio motyvus dėl K. U. ir V. M. išteisinimo teigia, kad tokia pirmosios instancijos teismo išvada yra nepagrįsta, nes teismo nuosprendyje pateiktas įrodymų vertinimas yra neišsamus ir nepagrįstas visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 straipsnio 5 dalies nuostatos. Išsamus ir pagrįstas visų bylos aplinkybių išnagrinėjimas, taip pat reiškia ir tai, kad bet kuri išvada byloje gali būti grindžiama tik visų įrodymų visuma, kiekvieną jų analizuojant ne atskirai, bet visus kartu. Nagrinėjamu atveju apygardos teismas, vertindamas byloje nustatytas faktines bylos aplinkybes, jas interpretavo neteisingai, todėl padarė klaidingas išvadas, kurios neatitinka byloje nustatytų faktinių aplinkybių visumos.

165.1.1. Prokuroras nurodo, kad iš esmės teismas skundžiamame nuosprendyje padarė išvadą, jog laikotarpiu nuo 2006 m. iki 2008 m. name, esančiame ( - ) (korpusas 2A/2p) įvyko dvi avarinės situacijos, kai įgriuvo namo stogas, ir dėl to du kartus buvo vykdomas stogo remontas, perklojant stogo čerpes. Pirmą kartą griūtis įvyko 2006 m liepos mėnesį, ką patvirtina 2006 m. liepos 17 d. UAB „S. Ū.“ pastatų ir teritorijos priežiūros skyriaus apžiūros aktas bei įvykdytų statybos remonto darbų aktas, kuriame nurodyta, kad UAB „S. Ū.“ atliko stogo remonto darbus, kurių vertė - 32 856 Lt. Antrą kartą stogo griūtis įvyko 2008 m. ir tuo metu stogo remonto darbus per du kartus atliko UAB „I.“. Šių darbų vertė pagal 2009 m. gruodžio 30 d. statybos rangos sutartį, 2010 m. kovo 25 d. atliktų darbų aktą ir pažymą yra 35 639,34 Lt. Tą aplinkybę, kad 2008 m. įvyko stogo griūtis ir, kad UAB „I.“ per du kartus vykdė stogo remonto darbus, teismas grindžia kaltinamųjų K. U. ir V. M. parodymais bei liudytojų UAB „I.“ darbuotojų V. P., Z. B., UAB „S. Ū.“ darbuotojų V. R., A. J. ir J. B. parodymais. Tačiau teismas skundžiamame nuosprendyje neįvertino K. U. parodymų duotų teisme, kai šis kategoriškai tvirtino, kad stogo griūtis name, esančiame ( - ), įvyko vienintelį kartą, kai darbus atliko UAB „I.“. K. U. teigė, kad iki minėtos avarijos jam dirbant UAB „S. Ū.“ stogas galėjo būti remontuojamas nežymiai. Teisme aiškinantis aplinkybes dėl UAB „S. Ū.“ vykdytų stogo remonto darbų, šalinant avarijos padarinius 2006 m. (pagal 2006 m. liepos 17 d. namo, esančio ( - ), stogo apžiūros aktą, kuriame tvirtinama, kad buvo korpuso 2A/2p stogo konstrukcijos griūtis ir tuo metu stogo remonto darbai kainavo 32 856 Lt) K. U. nurodė, kad tokio atvejo neprisimena ir nieko paaiškinti negali, nors tuo metu jis dirbo UAB „S. Ū.“ direktoriumi ir negalėjo nežinoti apie tokio masto atliekamus darbus šalinant stogo griūties pasekmes. Prokuroras nurodo, kad apygardos teismas patikimais pripažino liudytojų V. P., Z. B., V. R., A. J. ir J. B. parodymus, tačiau prokuroras atkreipia dėmesį į tai, kad šie asmenys dirbo UAB „S. Ū.“ ir UAB „I.“, kurių vadovais buvo K. U. ir V. M.. Tai yra šie asmenys buvo tiesiogiai pavaldūs kaltinamiesiems ir jų parodymais reikėtų remtis tik atsižvelgiant į kitus byloje esančius patikimus duomenis. Teismas nepašalino abejonių dėl V. P. parodymų, kad 2009 - 2010 m. įvykus dar vienai stogo avarijai buvo atliekami remonto darbai, kurių metu stogo danga buvo pakeista naujomis čerpėmis. Šioje dalyje liudytojo parodymai neatitinka tiek kaltinamųjų, tiek liudytojo Z. B. parodymų, kurie teigė, kad stogo avarija įvyko 2008 m., o remontui buvo panaudotos senos čerpės. Taip pat apygardos teismas neįvertino A. J. parodymų apie tai, kad kaltinamasis K. U. nurodė jam pasirašyti dokumentus patvirtinančius atliktus darbus (2010 m. kovo 25 d. atliktų darbų aktą ir pažymą apie darbų vertę). Šią aplinkybę K. U. neigė tiek ikiteisminio tyrimo metu atliekant akistatą su A. J., tiek teisme, teigdamas, kad šiuos dokumentus jam pasirašymui pateikė A. J.. Nors teismas vadovaujasi A. J. ir J. B. parodymais, kad stogo griūtis įvyko 2008 metais ir avarijos padariniai buvo pašalinti, tačiau teismas išsamiau nevertino to fakto, kad nei vienas iš UAB „S. Ū.“ už pastatų priežiūrą atsakingų darbuotojų realiai darbų pagal 2010 m. kovo 25 d. atliktų darbų aktą netikrino ir nepriėmė. Tokius liudytojų veiksmus teismas laikė aplaidžiais, tačiau visgi šių liudytojų parodymais grindžia savo išvadas, kad stogo remonto darbai 2008-2009 m. buvo atlikti.

175.1.2. Prokuroras nurodo, kad apygardos teismas nepagrįstai patikimais nelaikė namo gyventojų parodymų, kurie teigė, kad stogo dangos keitimo darbai po 2007 - 2008 metų nebuvo atliekami. Vertindamas šiuos parodymus teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad liudytojų L. V., V. Z., K. B., D. V. V. parodymai iš esmės neprieštarauja kaltinamųjų nurodytai aplinkybei, kad stogas buvo remontuojamas per du kartus, o paskutinį kartą darbai vyko 2009 metų vasaros pabaigoje. Prokuroras cituoja apygardos teismo išdėstytus liudytojų G. G.-B. ir D. V. V. parodymus ir teigia, kad minėtų liudytojų parodymų vertinimas neatitinka liudytojų teismo posėdyje nurodytų aplinkybių. Prokuroras pažymi, kad liudytoja G. G. – B. teisme teigė, kad nuo 2008 m. spalio-lapkričio mėnesio, kai pradėjo gyventi bute, stogas įgriuvęs nebuvo ir jo remonto darbai nebuvo atliekami. Ji minėtu laikotarpiu nedirbo, buvo vaiko priežiūros atostogose, todėl dienomis būdavo namie ir matė, kad stogo remonto darbai nebuvo atliekami. Liudytoja teigė, kad ji yra girdėjusi, jog prieš pora metų iki jai atsikraustant į minėtą namą, namo stogui buvo kažkas atsitikę ir jį tada sutvarkė. Liudytojas D. V. V. teisme teigė, kad nuo 2007 m. balandžio-birželio mėnesio, kai jis įsikraustė į butą, remonto darbai, išskyrus smulkius darbus, nebuvo atliekami. Taigi, prokuroras, remdamasis išdėstytais liudytojų parodymais, teigia, kad abu šie liudytojai, priešingai nei teigiama skundžiamame nuosprendyje, patvirtino, kad nurodytu laikotarpiu nebuvo jokios avarinės situacijos, stogas nebuvo įgriuvęs ir stogo danga nebuvo keičiama. Prokuroras atkreipia dėmesį į tai, kad abu minėti liudytojai gyvena toje namo dalyje, kurioje neva UAB „I.“ keitė namo stogo dangą, todėl jų parodymai laikytini objektyviais ir patikimais. Šių liudytojų parodymai, priešingai nei teigiama nuosprendyje, paneigia kaltinamųjų ir dalies liudytojų parodymus apie tai, kad stogo dangos keitimo darbai buvo atliekami 2008 - 2009 metais.

185.1.3. Prokuroras teigia, kad apygardos teismas netinkamai ir nelogiškai interpretavo liudytojo P. V. parodymus, kuriuose jis nurodė, kad V. M. buvo atvykęs pas jį ir prašė jo apklausiant policijos pareigūnams nurodyti, kad jis ir dar du asmenys remontavo namo stogą bei kad vėliau V. M. jį nuvežė parodyti apie kokio namo stogą jis kalba. Liudytojas nurodė, kad tuo metu jis sutiko padėti V. M., tačiau teisme liudytojas patvirtinęs šiuos parodymus papildė, kad tyrėjai nusprendė papasakoti tiesą, nes nenorėjo turėti nemalonumų. Prokuroras pažymi, kad vertindamas aptartus liudytojo parodymus, apygardos teismas be jokio pagrindo jais suabejojo ir patikėjo kaltinamojo V. M. parodymais, kad šį liudytoją jis vežė prie namo, esančio ( - ), nes norėjo sužinoti ar jis ten dirbo ir padarė išvadą, kad nėra pagrindo manyti, kad V. M. tyčia siekė kurti tikrovės neatitinkančius įrodymus.

195.1.4. Prokuroras nurodo, kad apygardos teismas išsamiai neanalizavo kaltinamųjų K. U. ir V. M. parodymų, kurie viso proceso metu buvo nenuoseklūs ir prieštaringi. Tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu jų parodymai skyrėsi tarpusavyje, ne kartą keitėsi pasakojant įvykio aplinkybes ir atsakant į proceso dalyvių užduodamus klausimus. Tačiau teismas neatsižvelgdamas į tai rėmėsi kaltinamųjų parodymais grįsdamas savo išvadas. Pasak prokuroro, apygardos teismas atmesdamas svarbius ir patikimus liudytojų parodymus, tikėdamas kaltinamųjų nenuosekliais ir prieštaringais parodymais, neteisingai įvertino 2015 m. liepos 7 d. ekspertinio tyrimo išvadą ir eksperto paaiškinimus, kuriais yra neabejotinai nustatyta, kad namo, esančio ( - ), palėpėje D (atitinka 2A/2p) atlikti darbai atitinka 2006 m. atliktų darbų akte nurodytus darbus ir neatitinka 2010 m. atliktų darbų akte nurodytų darbų.

205.1.5. Prokuroras atkreipia dėmesį į tai, kad apygardos teismas neteisingai įvertinęs byloje surinktus įrodymus, nepagrįstai konstatavo, kad tarp UAB „S. Ū.“ ir UAB „I.“ sudaryta statybos rangos sutartis dėl namo, esančio ( - ), stogo remonto yra nesuklastota, o tarp šalių susiklostė civiliniai teisiniai santykiai su iš jų išplaukiančiomis teisėmis ir pareigomis. Priešingai nei skundžiamame nuosprendyje nurodė teismas, byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad 2009 m. gruodžio 30 d. sutartis tarp UAB „S. Ū.“ ir UAB „I.“ bei vėlesni su šia sutartimi susiję dokumentai, buvo surašyti nurodant juose melagingus duomenis apie atliktus darbus tam, kad pateisinti UAB „S. Ū.“ 35 639,64 Lt priklausančio turto iššvaistymą, pervedant juos į UAB „I.“ banko sąskaitą. Prokuroro teigimu, įvertinus ir išanalizavus byloje surinktų įrodymų visumą nustatyta, kad UAB „S. Ū.“ direktorius K. U., kuris pagal jo įmonėje atliekamas pareigas disponavo jam patikėtu turtu - įmonės piniginėmis lėšomis, ir UAB „I.“ direktorius V. M. užimamų pareigų pagrindu, turėdamas teisę veikti UAB „I.“ vardu, veikdami kartu pagal išankstinį susitarimą padarė jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas. O pirmosios instancijos teismas K. U. ir V. M. priėmė išteisinamąjį nuosprendį, nors nepaneigė byloje surinktų kaltinančių įrodymų, padarė nelogiškas išvadas apie jų nepagrįstumą, įrodymus įvertino neteisingai, neatsižvelgdamas į jų tarpusavio santykį, vertino juos atskirai ir teikdamas pirmenybę kaltinamųjų, neprivalančių duoti prieš save teisingų parodymų, gynybinei pozicijai, nesivadovavo byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, kas sudaro pagrindą pripažinti, kad nagrinėjant bylą iš esmės pažeistos BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatos, ir tokiu būdu buvo priimtas neteisėtas bei nepagrįstas išteisinamasis nuosprendis.

216. Civilinio ieškovo UAB „S. Ū.“ atstovė advokatė Virginija Balčiūnienė apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 5 d. nuosprendį ir priimti apkaltinamąjį nuosprendį. Patenkinti civilinio ieškovo UAB „S. Ū.“ pareikštą 10 321,86 Eur (35 639,34 Lt) civilinį ieškinį. Palikti galioti laikiną nuosavybės teisių apribojimą, taikytą K. U. turtui - pastatui - sandėliui, unikalus Nr. ( - ), esančiam adresu ( - ).

226.1. Civilinio ieškovo atstovė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, neteisingai įvertino jų visumą, tarpusavio sąsają, nepagrįstai neatsižvelgė į liudytojų parodymus, o kaltinamųjų parodymams nepagrįstai suteikė didesnę reikšmę. Tokiu būdu teismas pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimus.

236.2. Civilinio ieškovo atstovė teigia, kad šiuo atveju, esminė aplinkybė yra ta, kad dokumentai, tai yra UAB „I.“ 2009 m. gruodžio 21 d. komercinis pasiūlymas; 2009 m. gruodžio 30 d. statybos rangos sutartis Nr. 09-30; 2010 m. kovo 25 d. pažyma Nr. 1; 2010 m. kovo 25 d. PVM sąskaita-faktūra INT Nr. 10105 ir 2010 m. kovo 25 d. atliktų darbų aktas Nr. 1, kuriame nurodyta, kad pagal 2009 m. gruodžio 30 d. statybos rangos sutartį Nr. 09-30 darbai atlikti, buvo sudaryti fiktyviai ir UAB „S. Ū.“ turėtas turtas - 35 639,34 Lt (10 321,86 Eur) perleistas UAB „I.“ fiktyviai, suklastojant minėtus dokumentus. Pasak civilinio ieškovo atstovės, pirmiau išvardintų netikrų dokumentų pagalba, K. U. melagingai pagrindė tariamai teisėtą UAB „S. Ū.“ priklausančio turto - 35 639,34 Lt vertės piniginių lėšų panaudojimą, tai yra neteisėtai, pasinaudodamas jam suteiktais įgaliojimais, iš UAB „S. Ū.“ sąskaitos Nr. ( - ), esančios Swedbank AB į UAB „I.“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią Svenska Handelsbanken 2010 m. kovo 22 d. pervedė (mokėjimo nurodymas Nr. 211) 15 000 Lt (4 344,30 EUR), 2009 m. kovo 26 d. (mokėjimo nurodymas Nr. 236) pervedė 20 639,34 Lt (5 977,56 EUR), nors UAB „I.“ stogo remonto darbų neatliko. Tokiu būdu buvo iššvaistytas UAB „S. Ū.“ 35 639,34 Lt (10 321,86 Eur) vertės turtas. Tuo pasireiškė K. U. ir V. M. atliktų veiksmų neteisėtumas. Todėl tiek surašyta statybos rangos sutartis ir komercinis pasiūlymas, tiek jų pagrindu neva atlikti darbų perdavimai, surašant pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, tiek PVM sąskaita faktūra INT Nr. 10105, negali sukelti teisėtų padarinių.

246.3. Civilinio ieškovo atstovė apeliaciniame skunde išdėstydama pirmosios instancijos teismo argumentus dėl V. M. parodymų bei dėl konstatuotos išvados apie buvusias kelias stogo avarijas ir galimai apie 2010 metų darbų akte nurodytų darbų atlikimą teigia, kad su tokiomis teismo išvadomis nesutinka, nes ikiteisminio tyrimo metu apklaustas K. U. parodė, kad stogo avarija per visą jo vadovavimo UAB „S. Ū.“ laikotarpį buvo įvykusi tik vieną kartą. 2009 m. gruodžio 30 d. UAB „S. Ū.“ ir UAB „I.“ pasirašė Statybos rangos sutartį dėl stogo remonto darbų, esančių ( - ), plane pažymėta 2A/2p, dėl to, kad buvo būtina skubiai remontuoti stogo pagrindines konstrukcijas dėl įvykusios stogo avarijos. Taip pat K. U. paaiškino, kad po UAB „I.“ atliktų stogo remonto darbų, prie namo, ( - ), jis nuvykęs nebuvo. Tačiau apklaustas teisme K. U. parodymus pakeitė ir teigė, kad stogo remonto darbus UAB „I.“ atlikinėjo du kartus, tai yra pirmą kartą įvykus avarijai, o vėliau - gal po metų. Anot K. U. tik po visų darbų atlikimo buvo pasirašyti visi dokumentai, susiję su stogo remontu. O ikiteisminio tyrimo metu ir pirmą kartą teisme apklaustas V. M. parodė, kad UAB „I.“ stogo remonto darbus pradėjo anksčiau nei buvo pasirašyta sutartis, tai yra anot V. M., darbai jau buvo atliekami 2008 metų pabaigoje arba 2009 metų pradžioje. Tačiau sutarties nepasirašė, nes šalys nesutarė dėl sąlygų ir dėl to UAB „I.“ stogo remonto darbus nutraukė. V. M. taip pat teigė, kad nuo 2009 metų rudens UAB „I.“ pratęsė stogo remonto darbus adresu ( - ), kuriuos vykdė iki 2010 metų kovo mėnesio. Tačiau teisme, į bylą pateikus statybos eksperto S. M. išvadą bei dokumentus, patvirtinančius, kad 2006 metais ne UAB „I.“, o UAB „S. Ū.“ objekte atliko statybos darbus, V. M. parodymus pakeitė ir teigė, kad pirmą kartą stogo remonto darbus objekte atliko ne 2008 metais, o 2006 metais.

256.3.1. Eksperto S. M. išvadoje nurodyta, kad objekte, esančiame adresu ( - ) (žymėjimas plane 2A/2p), stogo griūtis įvyko 2006 metais. Byloje pateikti duomenys, kad minėtų statybos darbų rangovas buvo UAB „S. Ū.“. Iš 2006 m. liepos mėn. įvykdytų statybos remonto darbų akto matyti, kad buvo atlikti darbai: čerpių stogo išardymas; gegnių išardymas; čerpių stogo danga įrengiant grebėstus; gegnių pastatymas; cinkuotų skardos stoglovių ir nuosvyrų įrengimas; kaminų pastatymas; medinių statramsčių įrengimas po sijomis ir ilginiais. Civilinio ieškovo atstovė atkreipia dėmesį į tai, kad pagal minėtą įvykdytų statybos remonto darbų aktą, rangovas buvo UAB „S. Ū.“, todėl aukščiau išvardintų ir minėtu aktu užfiksuotų darbų UAB „I.“ neatliko ir negalėjo atlikti. Be to, nurodytų aplinkybių neneigė ir byloje apklausti kaltinamieji. O pagal UAB „S. Ū.“ ir UAB „I.“ pasirašytą 2010 m. kovo 25 d. atliktų darbų aktą Nr. 1, iš viso bendra suma 35 639,34 Lt, užfiksuoti kitokie darbai: čerpių dangos ir lietvamzdžių ardymas, grebėstų nurinkimas; nupuvusių gegnių galų, statramsčių, spyrių ir kitų medinių elementų remontas; senų grebėstų montavimas; senų čerpių dangos montavimas.

266.3.2. Civilinio ieškovo atstovė pažymi, kad parodymų patikrinimo vietoje metu V. M. parodė, jog UAB „I.“ 2006 metais atliko šiuos darbus: atpjovė senų gegnių galus, pritvirtino naujus medinių gegnių išmatavimo taškus, aprišo vielomis ir sukabino papildomai kabėmis bei atrėmė į apysveikį mūrlotą. V. M. taip pat parodė, kad gegnės vietoje, gulekšnių, atrėmė gegnes ir aplopė stogą visoje zonoje (zonoje tiek iš kairės, tiek iš dešinės pusės), parėmė gegnes spyriais. V. M. taip pat teigė, kad spyriai buvo nauji, grebėstus sudėjo senus ir sudėjo senas čerpes. Užlopė, kad nebėgtų stogas. V. M. teigė, kad jokių dokumentų ir sutarčių tada pasirašyta nebuvo, o po to nusprendė, kad reikia darbus užbaigti, nes pinigai išleisti, todėl jis norėjo atsiimti pinigus. Pagal V. M. parodymus UAB „I.“ 2009-2010 metais atliko šiuos darbus: paramstė gegnes, sukabino naujas stygas, sukabino metalinėmis kabėmis, seną gulekšnį paramstė, kai kur padėjo apačioje kaladėles ir pritvirtino, kad nenuslystų stygos, pakeitė kai kuriuos statramsčius, tačiau V. M. negalėjo nurodyti kurie nauji, o kurie seni. V. M. teigė, kad grebėstai ir čerpės liko senos, kaip ir viskas. Pasak civilinio ieškovo atstovės, tokie V. M. parodymai prieštarauja byloje esančioms eksperto išvadoms ir kitiems byloje esantiems duomenims. Civilinio ieškovo atstovė atkreipia dėmesį į tai, kad eksperto S. M. išvadoje nurodyta, kad objekte, esančiame adresu ( - ) (žymėjimas plane 2A/2p), kuri specialisto išvadoje pažymėta palėpė D, atlikti stogo remonto darbai atitinka 2006 metų atliktų darbų akte nurodytus darbus ir neatitinka 2010 metų akte nurodytų darbų. Apklaustas teisme, ekspertas S. M. paaiškino, kad 2006 m. ir 2010 m. aktuose buvo skirtingi darbai: 2006 metais konkrečiai gegnės buvo keičiamos, o 2010 metais jos buvo stiprinamos. Ekspertas patvirtino, kad darbų, kurie būtų atlikti pagal 2010 m. aktą, jis nenustatė. Ekspertas taip pat paaiškino, kad gegnių išardyti niekaip negalima nenurinkus ir vėl atgal nesudėjus čerpių, tačiau, jei gegnės tik tvirtinamos, kaip pagal 2010 metų aktą, čerpių nuiminėti nereikia. Ekspertas parodė, kad suremontuotų ar sustiprintų gegnių jis nenustatė, kaip nurodyta 2010 metų akte. Ekspertas nustatė pakeistas gegnes, pakeistas medines konstrukcijas, kas atitinka 2006 m. aktą. Ekspertas taip pat parodė, kad sustiprintų grebėstų jis nenustatė, kaip nurodyta 2010 metų akte. Taip pat ekspertas nustatė pakeistus naujus grebėstus, kas atitinka 2006 m. aktą. Civilinio ieškovo atstovės nuomone, išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmos instancijos teismo teiginys, kad „eksperto išvados, jog 2010 m. akte nurodyti darbai iš viso nebuvo atlikti, yra sąlyginio pobūdžio“ yra nepagrįstas ir prieštarauja eksperto pateiktoms specialioms žinioms, kurios besąlygiškai pagrindžia eksperto išvadas, kad objekte, esančiame adresu ( - ) (žymėjimas plane 2A/2p, specialisto išvadoje pažymėta palėpė D), atlikti stogo remonto darbai atitinka 2006 metų atliktų darbų akte nurodytus darbus ir neatitinka 2010 metų akte nurodytų darbų.

276.3.3. Civilinio ieškovo atstovė pažymi, kad V. M. apklaustas teisme teigė, jog už darbus atliktus pirmą kartą (pagal pirminę jo versiją - 2008 m., pagal pakeistus parodymus - 2006 metais), nebuvo sumokėta, nes su K. U. nesutarė dėl apmokėjimo ir anot jo, darbai buvo nepabaigti. V. M. taip pat teigė, kad dėl pirmą kartą atliktų darbų patyrė išlaidas, kurios sudarė apie 30 procentų sąmatos sumos. O K. U. apklaustas teisme teigė, kad dėl apmokėjimo sumos su V. M. iš karto sutarė, tačiau neapmokėjo, nes darbai buvo nepabaigti. Pasak civilinio ieškovo atstovės, tokie kaltinamųjų parodymai turi būti vertinami kritiškai, nes jei tikėti V. M. parodymais, kad jis stogo remonto darbus atlikinėjo 2006 metais, tai reikštų, kad V. M., patyręs išlaidas, net keturis metus savo iniciatyva laukė ir dėl nežinomų priežasčių nereikalavo iš UAB „S. Ū.“ apmokėjimo, nepabaigė darbų, nors nuostolio suma, kaip jis pats teigė, sudarė 30 procentų sąmatos sumos, o tai reiškia, kad ne mažiau kaip 12 084 Lt (3 500 Eur). Tokia V. M. versija yra gynybinio pobūdžio ir prieštarauja faktinėms aplinkybėms. Taip pat V. M. parodymus, kad jis stogo remonto darbus atlikinėjo 2006 metais, paneigia 2006 m. liepos mėnesio įvykdytų statybos - remonto darbų aktas K-69, kuriame nurodyta, kad rangovas - UAB „S. Ū.“, o tai reiškia, kad objekte stogo remonto darbai buvo atlikti 2006 m. liepos mėnesį ir stogo remonto darbus minėtu laikotarpiu atliko UAB „S. Ū.“, o ne UAB „I.“.

286.3.4. Civilinio ieškovo atstovė akcentuoja tai, kad jeigu kaip teigia V. M. ir K. U., jog visi dokumentai dėl stogo remonto darbų buvo pasirašyti po stogo remonto darbų atlikimo vienu metu, tai akivaizdu, kad šalims pasirašant sutartį, nebūtų reikėję raštu tartis dėl avanso apmokėjimo (Statybos rangos sutarties 7.1 punktas), dėl nenumatytų darbų apmokėjimo (Statybos rangos sutarties 3.2. ir 3.3. punktai). UAB „S. Ū.“ nebūtų reikėję teikti komercinio pasiūlymo (2009 m. gruodžio 21 d. UAB „I.“ komercinis pasiūlymas), nebūtų reikėję mokėti avanso, tačiau UAB „S. Ū.“ 2010 m. kovo 22 d. atliko 15 000 Lt mokėjimo pavedimą į UAB „I.“ sąskaitą. Civilinio ieškovo atstovė akcentuoja ir tai, kad visi dokumentai, susiję su stogo remontu, negalėjo būti pasirašyti tik po darbų atlikimo vienu metu, nes Statybos rangos sutartyje nurodytą avansą UAB „S. Ū.“ pervedė anksčiau nei buvo sudarytas atliktų darbų aktas ir išrašyta PVM sąskaita faktūra.

296.3.5. Civilinio ieškovo atstovė nurodo, kad iš faktinių bylos duomenų, tai yra byloje esančio garso įrašo ir pokalbio stenogramos akivaizdžiai matyti, kad UAB „I.“ direktorius V. M. pripažino, kad stogo remonto darbai objekte, esančiame ( - ), nebuvo atlikti, o fiktyvių sandorių ir dokumentų pasirašymas buvo asmenų susitarimas.

306.3.6. Civilinio ieškovo atstovė teigia, kad analizuojant turto iššvaistymo kaip nusikalstamos veikos požymius daroma išvada, jog iš esmės visais atvejais turtas ar turtinė teisė patikima ar perduodama asmens žiniai civilinių teisinių santykių pagrindu. Šioje byloje neginčijamai nustatyta, kad K. U. laikotarpiu nuo 2001 m. kovo 1 d. iki 2010 m. liepos 16 d. buvo UAB „S. Ū.“ direktorius. Tai reiškia, kad jam buvo patikėtas UAB „S. Ū.“ turtas darbo teisinių santykių pagrindu, tačiau šis bendrovės turtas jam buvo svetimas, nes bet kuri ūkine, finansine ar kitokia veikla užsiimanti įmonė yra subjektas, visada turintis tam tikras teises ir įsipareigojimus kitiems subjektams įstatymų, sutarčių ar kitų teisės aktų pagrindu.

316.3.7. Civilinio ieškovo atstovės teigimu, 2006 m. liepos 17 d. UAB „S. Ū.“ pastatų ir teritorijos priežiūros skyriaus apžiūros aktas patvirtina, kad objekte, esančiame adresu ( - ), stogo griūtis įvyko 2006 m. liepos 15 d., o ne 2008 m. ar 2009 m., kaip nurodė kaltinamieji. 2006 m. liepos mėnesio įvykdytų statybos - remonto darbų aktas K-69, pagal kurį rangovas - UAB „S. Ū.“, patvirtina, kad minėtame objekte stogo remonto darbai buvo atlikti 2006 m. liepos mėnesį ir stogo remonto darbus minėtu laikotarpiu atliko UAB „S. Ū.“, o ne UAB „I.“, kaip nurodė kaltinamieji. Teismo eksperto S. M. ekspertinio tyrimo akto Nr. 15- 24 išvados (3 punktas) patvirtina, kad palėpėje, tai yra pastato palėpės dalyje, esančioje ( - ), pažymėta indeksu 2A/2p, atlikti stogo remonto darbai, kurie atitinka 2006 m. atliktų darbų akte nurodytus darbus, tačiau neatitinka 2010 m. atliktų darbų akte, nurodytų darbų.

326.3.8. Civilinio ieškovo atstovė cituodama liudytojo P. V. parodymus teigia, kad atsižvelgiant į liudytojo parodymus, negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo teiginiu, kad neva „liudytojo P. V. nurodytos aplinkybės gali būti susiję su kaltinamojo veiksmų, vežant jį prie statybos objekto, klausiant, ar jame dirbo, vertinimu, todėl teismo manymu, praėjus keliems metams po inkriminuojamų įvykių, bendrovei dirbus ne viename objekte, nėra pakankamos pagrįsti, kad kaltinamasis tyčia siekė kurti tikrovės neatitinkančius įrodymus.“ Pasak civilinio ieškovo atstovės, toks pirmos instancijos teismo teiginys, prieštarauja byloje užfiksuotiems liudytojo parodymams ir paremtas prielaidomis, nes liudytojas P. V. teisme parodė, kad V. M. liudytojo prašė sakyti netiesą.

336.3.9. Civilinio ieškovo atstovė nurodo, kad apklausti kai liudytojai UAB „I.“ darbuotojai: J. T., T. N., S. M., J. K., F. V., V. Ž., D. V., G. K., D. B., V. Z., R. R., S. S., A. K., A. A., A. A., Leonas - G. I., S. D., J. Š., P. V. parodė, kad adresu ( - ), stogo remonto darbų nedirbo. Liudytoja G. G. – B. patvirtino, kad ji nuo 2008 m. spalio mėn. gyvena ( - ), tačiau nuo buto įsigijimo jokie šio namo stogo remonto darbai nebuvo atliekami. Žino, kad porą metų prieš jai atsikraustant, kažkas stogui buvo atsitikę, bet tuomet jis buvo sutvarkytas. Apie tai ji sužinojo iš asmens, kuris jai pardavė butą. Liudytojas D. V. V. parodė, kad iki jam atsikraustant į ( - ), esantį namą, tai yra iki 2007 metų balandžio mėnesio, buvo atlikti kažkokie dideli stogo remonto darbai, nes viena kaimynė nebuvo susimokėjusi 4 500 Lt. Liudytojas D. V. V. patvirtino, kad šio namo palėpės stogo dalis, plačiu mastu nebuvo remontuojama.

346.3.10. Civilinio ieškovo atstovė nurodo, kad liudytojai R. V., K. V., N. Š. ir Aivaras Škėma patvirtino, kad V. M. jiems pokalbių metu prisipažino, jog stogo remonto darbų neatliko bei sutiko grąžinti pinigus arba darbus atlikti kituose objektuose.

356.3.11. Civilinio ieškovo atstovė teigia, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl Techninės priežiūros žurnalo netikslaus, nesilaikant nustatytų reikalavimų ir neatspindint realios situacijos pildymo, nes iš byloje esančių dokumentų matyti, kad techninės priežiūros žurnalas nebuvo pildomas K. U. vadovavimo laikotarpiu. Tokie veiksmai, neužtikrinant tinkamo bendrovės kasdienės veiklos organizavimo, sąlygoja situaciją, kuri lemia civilinių teisinių santykių apsunkinimą. Civilinio ieškovo atstovė atkreipia dėmesį į tai, kad įrodinėjimas baudžiamajame procese nėra beribis, jis turi vykti tol, kol nustatomos visos bylai svarbios aplinkybės ir nelieka pagrindo manyti, kad naujų duomenų tyrimas galėtų pakeisti daromas išvadas dėl tam tikrų svarbių aplinkybių pripažinimo nustatytomis ar nenustatytomis. Šiuo atveju, byloje surinktų ir pirmosios instancijos teisme ištirtų įrodymų, kitų duomenų visumos pakanka konstatuoti, kad atlikti stogo remonto darbai atitinka 2006 metų atliktų darbų akte nurodytus darbus ir neatitinka 2010 metų akte nurodytų darbų. Nagrinėjant baudžiamųjų ir civilinių teisinių santykių atribojimo klausimą turto pasisavinimo ir iššvaistymo bylose, teismų praktikoje ne kartą konstatuota, kad sudarant sutartis dėl materialinių vertybių paprastai atsiranda civiliniai teisiniai santykiai, kurie gali peraugti į baudžiamuosius teisinius santykius tik esant tam tikroms sąlygoms. Tos sąlygos siejamos su sudarytų civilinių sutarčių vykdymo objektyviu pasunkinimu, vienos iš sutarties šalių sąmoningais veiksmais, užkertančiais kelią sutarties vykdymui. Šiuo konkrečiu atveju, pirmiau išdėstyti veiksmai patvirtina, kad K. U. ir V. M. sąmoningai sudarė situaciją, kad civilinis ieškovas negalėtų civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės arba toks pažeistų teisių gynimo būdas būtų esmingai pasunkintas.

366.4. Civilinio ieškovo atstovė nurodo, kad civilinis ieškovas šioje byloje patyrė turtinę žalą. Už neteisėtais veiksmais padarytą žalą atsako kaltas asmuo. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad 35 639,34 Lt (10 321,86 Eur) turtinė žala UAB „S. Ū.“ buvo padaryta nusikalstamais veiksmais. Civilinio ieškovo atstovė remdamasi išdėstytais argumentais, teigia, kad baudžiamojoje byloje civilinio ieškovo pateiktas civilinis ieškinys yra pagristas bei paremtas byloje surinktais duomenimis, yra įrodytas, todėl turi būti patenkintas.

377. Apeliacinio proceso metu prokuroras ir civilinio ieškovo atstovė prašė apeliacinius skundus patenkinti. Išteisintieji ir jų gynėjai prašė prokuroro ir civilinio ieškovo atstovės apeliacinius skundus atmesti.

38Vilniaus apygardos prokuratūros antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro Mariaus Švabo ir civilinio ieškovo UAB „S. Ū.“ atstovės advokatės Virginijos Balčiūnienės apeliaciniai skundai tenkinami iš dalies.

398. Apeliaciniuose skunduose prašoma panaikinti Vilniaus apygardos teismo priimtą išteisinamąjį nuosprendį bei K. U. ir V. M. pripažinti kaltais padarius jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas. Iš esmės apeliaciniuose skunduose nesutinkama su pirmosios instancijos teismo įrodymų vertinimu, nurodoma, kad apygardos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, įrodymus vertino atsietai vienus nuo kitų, dėl ko buvo padarytos faktinėms bylos aplinkybėms prieštaraujančios išvados. Pagal BPK 312 straipsnio 3 dalies nuostatas civilinis ieškovas ir jo atstovas turi teisę apskųsti nuosprendžio dalį, kuri yra susijusi su civiliniu ieškiniu. Taigi, pagal baudžiamojo proceso kodekso nuostatas, civilinio ieškovo ir (ar) jo atstovo argumentai, susiję su nuosprendžio pagrįstumo tikrinimu, įrodymų vertinimu, iš esmės nesudaro baudžiamosios bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalyko, todėl turėtų būti palikti nenagrinėti. Kita vertus, teisėjų kolegija atsižvelgia į tai, kad baudžiamojoje byloje civilinio ieškinio atmetimas, patenkinimas ar palikimas nenagrinėtu taip pat yra susijęs ir su kaltės klausimo išsprendimu. Taigi, dėl civilinio ieškovo atstovės apeliacinio skundo argumentų pasisakoma ta apimtimi, kiek tai yra susiję su civilinio ieškinio išsprendimu nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje.

409. Vilniaus apygardos teismas K. U. ir V. M. kaltinamus pagal BK 24 straipsnio 1 dalį ir 184 straipsnio 2 dalį bei 24 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį, išteisino motyvuodamas tuo, kad byloje nesurinkta pakankamai duomenų apie tai, jog išteisintieji padarė jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad šiuo atveju UAB ,,S. Ū.“ ir UAB ,,I.“ sudarius statybos rangos sutartį dėl namo, esančio ( - ), stogo remonto darbų, tarp šalių susiklostė civiliniai teisiniai santykiai su iš jų išplaukiančiomis teisėmis ir pareigomis. Todėl UAB ,,S. Ū.“ turėjo visas galimybes pareikšti pretenzijas civilinio proceso tvarka.

419.1. Teisėjų kolegija su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka ir konstatuoja, kad nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje, pirmosios instancijos teismas pažeisdamas BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimus, išsamiai neišnagrinėjo visų bylos aplinkybių, byloje esančius įrodymus vertino atsietai ir dėl to padarė bylos aplinkybių neatitinkančias išvadas, kad K. U. ir V. M. veiksmuose nėra nusikaltimų, numatytų BK 184 straipsnio 2 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje požymių ir sudėties bei, kad nagrinėjamu atveju teisiniai santykiai galėjo būti ginami civilinio proceso tvarka. Dėl paminėtų aplinkybių, skundžiamas pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl panaikinamas ir priimamas naujas apkaltinamasis nuosprendis (BPK 329 straipsnio 2 punktas).

42Dėl BK 24 straipsnio 6 dalies, 184 straipsnio 2 dalies taikymo

4310. Išteisintieji K. U. ir V. M. viso proceso metu neigė savo kaltę dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo.

4410.1. 2014 m. liepos 21 d. apklaustas kaip įtariamasis K. U. parodė, kad 2009 m. gruodžio 30 d. UAB „S. Ū.“ ir UAB „I.“ pasirašė statybos rangos sutartį dėl to, kad buvo būtina skubiai suremontuoti stogo pagrindines, laikančiąsias konstrukcijas, nes buvo įvykusi stogo avarija. Po atliktų darbų jis prie namo nuvykęs nebuvo, nes tai neįėjo į jo pareigas. Atliktų darbų aktą pasirašė UAB „S. Ū.“ vadybininkas A. J.. 2010 m. spalio 14 d. tarp UAB „S. Ū.“ naujo direktoriaus R. V. ir UAB „I.“ direktoriaus V. M. buvo pasirašyta taikos sutartis, kurioje buvo nurodyta, kad darbai adresu ( - ), buvo atlikti nekokybiškai ir kurioje buvo susitarta, kad visa UAB „I.“ pervesta pinigų suma - 35 639,34 Lt UAB „S. Ū.“ arba bus grąžinama, arba bus kompensuota darbais. Pasak K. U., jo kaltės dėl apmokėjimo už neva neatliktus stogo remonto darbus nėra (t. 5, b.l. 48-50). Apklaustas pirmosios instancijos teisme K. U. parodė, kad jie į UAB „I.“ kreipėsi dėl avarinės būklės likvidavimo name ( - ). Pagal tuo metu galiojančią tvarką avarinę būklę buvo būtina likviduoti nedelsiant. Kokiu metų laiku ir kuriais metais ji įvyko, negalėjo nurodyti. Iki šios avarijos, objekte pažymėtame 2A/2p avarijos ar griūties nebuvo. K. U. nurodė, kad name ( - ), tokio masto avarija buvo vienintelė. Su V. M. jie sutarė, kad stogas bus remontuojamas nenaudojant naujų čerpių. Jie su V. M. suderino, kad remonto darbų kaina bus apie 35 000 Lt ir V. M. labai greitai avarijos pasekmes iš dalies pašalino, kad nebūtų gyventojams grėsmės, jog bus užlietos jų patalpos. Tačiau jis pravažiuodamas pro minėtą namą pamatė, kad karnizai nesutvarkyti, nebuvo užbetonuotos kraiginės čerpės, todėl jis nepasirašinėjo jokių V. M. teikiamų dokumentų. Statybininkai tuo metu neskubėjo atlikti darbų, tik vėliau, tikriausiai prireikus pinigų, jie pradėjo daryti, kiek prisimena skardinimą, pribetonavo dalį čerpių. Tik tada jis pasirašė sutartį ir UAB „S. Ū.“ jiems sumokėjo už atliktus darbus. Visi darbų akte nurodyti darbai buvo atlikti, nes 2010 m. spalio 14 d. tarp UAB „S. Ū.“ ir UAB „I.“ buvo pasirašyta taikos sutartis, kurioje buvo nurodyta, kad darbai atlikti nekokybiškai. UAB „S. Ū.“ už remonto darbus sumokėtų pinigų nepaskirstė namo gyventojams, nes prieš išrašant sąskaitas buvo būtina patikrinti ar nėra pasikeitę butų savininkai. Vėliau pasikeitė įmonės vyriausia finansininkė ir jai niekas netrukdė namo remonto išlaidas paskirstyti namo gyventojams. Iš darbo jis buvo atleistas 2010 m. liepos 17 d. gegužės mėnesį. Jis pats byloje minimų dokumentų nespausdino. Tokius pasirašytus dokumentus jam atnešė V. M. ar jo sekretorė. Jam atneštus dokumentus jis pasirašė, nes dėl atliekamų darbų kainos viskas jau buvo iš anksto aptarta. K. U. teigimu, jeigu jis teisingai prisimena, vienu metu buvo pasirašytas darbų priėmimo – perdavimo aktas, sąmata ir sutartis. Buvo praėjęs ilgas laiko tarpas nuo darbų atlikimo pradžios iki dokumentų pasirašymo. Kai pasirašė, kad UAB „I.“ būtų apmokėta už stogo remonto darbus, jis žinojo, kad darbų atlikimo akte nurodyti darbai jau buvo atlikti. Jis A. J. tikrai negalėjo sakyti, kad namo stogo remonto darbai yra atlikti. Kontroliuoti darbų atlikimo eigą buvo vadybininko pareiga (t. 7, b.l. 158-164). Parodymų patikrinimo vietoje 2016 m. balandžio 26 d. K. U. parodė, kad akivaizdžiai matyti, jog avarija buvo karnizuose, nes matosi gegnių vietoje iškritęs tinkas ir neatstatytas tiek iš kiemo pusės, tiek iš gatvės pusės. Todėl negalima paneigti, kad buvo stogo avarija. Kokie konkrečiai darbai buvo atlikti jis pats nematė, tačiau jis matė įgriuvusį stogą, o šiandien stogas nėra įgriuvęs (t. 8, b.l. 37-43).

4510.2. 2014 m. rugpjūčio 6 d. apklaustas kaip įtariamasis V. M. parodė, kad 2009 m. gruodžio 30 d. statybos rangos sutartis buvo pasirašyta gerokai vėliau, nei buvo atliekami namo stogo remonto darbai. Darbai galimai buvo atliekami 2008 m. pabaigoje arba 2009 m. pradžioje, tikslaus laiko neatsimena, nes tuo metu buvo įvykusi namo stogo avarija ir reikėjo skubiai sutvarkyti stogą. Sutarties nepasirašė, nes abi pusės nesutarė dėl sutarties sąlygų. K. U. norėjo panaudoti senas stogo čerpes, o jis sakė, kad darbus kokybiškai gali atlikti tik naudojant naujas stogo čerpes. Todėl UAB „I.“ pradėjusi stogo remonto darbus, o būtent nuėmusi dalį stogo čerpių, buvo priversta sudėti jas atgal ir UAB „I.“ nutraukė darbus. 2009 m. pradėjus gilėti krizei, prisiminė nebaigtus darbus ir 2009 m. viduryje paskambino K. U. dėl darbų pratęsimo objekte ( - ). Taigi, jie susitarė minėtame objekte pratęsti darbus, kuriuos vykdė iki 2010 m. kovo mėnesio. Darbus atliko 3-4 samdomi darbininkai. Už atliktus darbus jo įmonei UAB „S. Ū.“ sumokėjo. Naujam direktoriui pradėjus dirbti UAB „S. Ū.“ žodžiu jam buvo išreikštos pretenzijos dėl nekokybiškai atliktų darbų, todėl buvo pasirašyta taikos sutartis. UAB „I.“ savo įsipareigojimų neįvykdė, nes jai buvo iškelta bankroto byla (t. 5, b.l. 135-137). Papildomos apklausos metu vykusios 2014 m. spalio 16 d. apklaustas kaip įtariamasis V. M., susipažinęs su baudžiamojoje byloje UAB „S. Ū.“ pateiktu garso įrašu parodė, kad statybos darbų rangos sutartis buvo pasirašyta ne prieš darbų pradžią, o po darbų pabaigos. Neatsimena, bet 2009 m. gruodžio mėnesį darbai tikriausiai nevyko. Kalbėdamas apie popierinę paslaugą, jis turėjo omenyje tai, kad darbų atlikimo sutartis buvo pasirašyta jau po darbų atlikimo (t. 5, b.l. 138-139). Apklaustas pirmosios instancijos teisme V. M. parodė, kad nuvažiavęs adresu ( - ), pamatė, kad yra įlinkęs namo stogas, įkritusios į vidų čerpės, taip pat kieme ir gatvėje buvo prikritusių čerpių dalių, atšokęs gabalas tinkuoto karnizo, todėl visa tai reikėjo greitai sutvarkyti. Kadangi tai buvo avarinė situacija, ją reikėjo greitai likviduoti, todėl jie susitarė, kad sąmatą suskaičiuos ir dokumentus pasirašys vėliau. Minėtus darbus atlikinėjo Z. B. su dar dviem ar trimis asmenimis. Jie iš karto kitą dieną ėmė tvarkyti minėto namo stogą. Jie sutvirtino gegnes ir pradėjo dėti atgal tuos pačius grebėstus. Jis per tą laiką suskaičiavo kokia būtų preliminari atliekamų darbų kaina, tačiau K. U. pasakė, kad tokia kaina yra per didelė, todėl liepė stogą remontuoti senomis medžiagomis. Jis su tuo nesutiko. Ką jie spėjo padaryti per dvi tris dienas, tada tą jie ir padarė, tai yra parėmė gegnes, vielomis suraišiojo grebėstus, sukalė ir sudėjo senas čerpes. Tada jis pasakė, kad nesusitaria su užsakovu ir jie daugiau darbų neatlikinėjo. Prasidėjus ekonominei krizei, jis prisiminė minėtame name neatliktus darbus, todėl paskambino K. U. ir pasiūlė užbaigti name ( - ), pradėtus ir nebaigtus stogo remonto darbus. Kai antrą kartą nuvažiavo prie minėto namo, jis pamatė, kad ta stogo dalis buvo aptvarkyta, bet vis tiek avarinė situacija bet kada galėjo ištikti kitoje vietoje. Jis susitarė su Z. B., kad šis su savo žmonėmis sutvarkys minėto namo stogą. Jų įmonė nelegaliai samdė darbuotojus, kurie dirbo ant stogo. Su tais darbuotojais atsiskaitydavo grynaisiais pinigais, nes kitokio būdo atsiskaityti nebuvo. Neatsimena iš kokių pinigų sumokėjo nelegaliai dirbusiems darbuotojams. Atlikdami stogo remonto darbus jie paramstė likusias gegnes, sutvirtino įskilusius grebėstus ir kur buvo dar neįgriuvusios čerpės, ištiesino įlinkusio stogo vietas ir sudėjo tas pačias čerpes atgal. Jie perrinko čerpes, tačiau nebuvo kaip užlipti ant stogo, nes jis buvo silpnas, todėl jie nepadarė darbų iki galo, tai yra neužbetonavo galų. Taigi darbai nebuvo atlikti kokybiškai, dėl ko vėliau kilo pretenzijos dėl nekokybiškai atliktų darbų ir dėl ko buvo susitarta, kad jie tai sutvarkys. Jie darbus atliko 2009 m. viduryje, o sutartis buvo pasirašyta 2009 metų gruodžio mėnesį. Sutartį pasirašė vėliau, nes nežinojo kokia bus galutinė darbų atlikimo kaina, kiek atliekant darbus bus panaudota naujų medžiagų. Pirmą kartą atlikę darbus jie pinigų negavo, jiems pinigai buvo sumokėti tik po to, kai darbus atliko antrą kartą. Gautus pinigus jis naudojo įmonės reikmėms. Gautų pinigų jis pats neišgrynino. Pirmas namo stogo tvarkymo etapas buvo 2008 m. rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais, o dėl 2009 metų tiksliai negalėjo atsakyti ar tai buvo metų pradžioje, ar viduryje, bet tikrai tai nebuvo žiema, kaip yra parašyta jų sutartyje. Visi sąmatoje išvardinti darbai buvo atlikti. Bankroto byla UAB „I.“ buvo iškelta 2010 metų pabaigoje, arba 2011 metų pradžioje. Pasirašyti taikos sutartį jam pasiūlė UAB „S. Ū.“ vadovas R. V.. Taikos sutartis buvo pasirašyta dėl nekokybiškai atliktų statybos darbų ištaisymo. Po taikos sutarties jie bandė organizuoti stogo remonto darbus, tačiau įmonė bankrutavo ir darbai nebuvo atlikti. Taikos sutartyje prisiimtų įsipareigojimų įvykdyti jie neturėjo galimybių. UAB „S. Ū.“ pinigų negrąžino, be to, civiline tvarka dėl pinigų grąžinimo jie ir nesikreipė. Pas P. V. jis važiavo siekdamas išsiaiškinti, ar P. V. dirbo objekte ( - ). P. V. pasakė, kad neatsimena, todėl jis jam pasiūlė nuvažiuoti prie objekto. Nuvažiavus prie objekto, kuriame buvo remontuojamas stogas, P. V. pasakė, kad tikriausiai minėtame objekte nedirbo, tuo viskas ir pasibaigė. Jis P. V. nieko neprašė (t. 7, b.l. 132-137, 164-168). Parodymų patikrinimo vietoje 2016 m. balandžio 26 d. V. M. parodė, kad stogo remonto darbai buvo atliekami palėpėje, kuri kadastro brėžinyje žymima korpusu 2A/2p. V. M. teigė, kad darbai palėpėje buvo atlikti 2006 metais, nes buvo pasenusios gegnės ir iškritusios čerpės. Palėpėje dabar matomos naujos gegnės, tačiau tuo metu buvo senos gegnės, atsivėrusios į seną mūrlotą. Mūrlotas buvo papuvęs ir gegnių galai buvo pasislinkę žemyn. Jie atpjovė senų gegnių galus, pritvirtino naujus medinių gegnių išmatavimo tašus, aprišo vielomis ir papildomai sukabino kabėmis bei atrėmė į mūrlotą. Gegnes parėmė spyriais, spyriai buvo atvežti nauji. Užlopė stogą visoje zonoje. Sudėjo senus grebėstus ir senas čerpes. Tuo metu su UAB „S. Ū.“ nesusitarė dėl kainos ir darbų atlikimo, todėl jie išėjo papildomai neatlikę darbų. Tuo metu jokios sutartys ar dokumentai nebuvo pasirašyti, buvo tik žodinis susitarimas. Po kažkiek laiko, nutarė bandyti užbaigti darbus, nes pinigai jau buvo išleisti. Jie norėjo atsiimti pinigus ir sutvarkyti stogą iki galo. Kai atėjo antrą kartą, pamatė, kad dalis stogo yra sutvarkyta, kas pasak V. M. ir matosi parodymų patikrinimo vietoje. Buvo įrengtos naujos gegnės, sudėti nauji grebėstai ir nauji spyriai. Pasak V. M., tuo metu kitoje palėpės pusėje, grėsė ta pati avarija. Kitoje palėpės pusėje, jie taip pat paramstė gegnes, sukabino naujas stygas, sukabino metalinėmis kabėmis, paramstė seną gulekšnį, kai kur padėjo apačioje kaladėles ir pritvirtino, kad nenuslystų. V. M. patikslino, kad darbus atlikinėjo 2006-2008 metais. Perrinko visas stogo čerpes dėl to, kad reikėjo išlyginti stogą (t. 8, b.l. 21-35).

4610.3. Iš aptartų išteisintųjų parodymų matyti, kad jie savo gynybines pozicijas grindžia tuo, kad UAB „I.“ pagal susitarimą su UAB „S. Ū.“ per du kartus, name ( - ), atliko statybos, tai yra stogo remonto darbus, o dokumentus susijusius su minėtų darbų atlikimu pasirašė vėliau, jau po darbų atlikimo. Apygardos teismas pripažino, kad baudžiamosios bylos medžiagoje esantys duomenys, šių išteisintųjų K. U. ir V. M. gynybinių versijų nepaneigia. Su tokia pirmosios instancijos teismo išvada apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka, kadangi kaip matyti iš pirmiau aptartų išteisintųjų parodymų tiek K. U., tiek V. M. skirtingai nurodė aplinkybes, kodėl iš karto nebuvo pasirašyta darbų atlikimo sutartis (K. U. teigė, kad nepasirašinėjo jokių V. M. teikiamų dokumentų, nes nebuvo tinkamai iki galo atlikti darbai, tai yra nebuvo sutvarkyti karnizai ir užbetonuotos kraiginės čerpės; V. M. teigė, kad sutarties nepasirašė, nes abi pusės nesutarė dėl sutarties sąlygų). Taip pat skirtingai ir prieštaringai nurodė, kada buvo įvykusi namo ( - ), stogo griūtis ir kada neva pirmą kartą UAB „I.“ atliko namo ( - ), stogo remonto darbus (ikiteisminio tyrimo metu K. U. teigė, kad 2009 m. gruodžio 30 d. UAB „S. Ū.“ ir UAB „I.“ pasirašė statybos rangos sutartį dėl to, kad buvo būtina skubiai suremontuoti stogo pagrindines, laikančiąsias konstrukcijas, nes buvo įvykusi stogo avarija. Iki šios avarijos, objekte pažymėtame 2A/2p avarijos ar griūties nebuvo. Name ( - ), tokio mąsto avarija buvo vienintelė; pirmosios instancijos teisme K. U. teigė, kad statybos rangos sutartį jis pasirašė tik po to kai visi darbai buvo atlikti; V. M. pirmosios apklausos metu teigė, kad darbai galimai buvo atliekami 2008 m. pabaigoje arba 2009 m. pradžioje, tikslaus laiko neprisimena, nes tuo metu buvo įvykusi namo stogo avarija ir reikėjo skubiai sutvarkyti stogą; pirmosios instancijos teisme V. M. teigė, kad pirmas namo stogo tvarkymo etapas tikrai buvo 2008 m. rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais, o dėl 2009 metų tiksliai negalėjo atsakyti ar tai buvo metų pradžioje, ar viduryje, bet tikrai tai nebuvo žiema, kaip yra parašyta jų sutartyje; parodymų patikrinimo vietoje V. M. teigė, kad darbai palėpėje galėjo būti atlikti 2006 metais. Vėliau patikslino, kad darbus atlikinėjo 2006 - 2008 metais). Įvertinus išdėstytas aplinkybes, priešingai nei pirmosios instancijos teismas, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija K. U. ir V. M. parodymus, kuriais jie neigia padarę nusikalstamas veikas, vertina kaip jų pasirinktą gynybinę versiją, siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės, nes iš pirmiau aptartų išteisintųjų K. U. ir V. M. parodymų bei 2016 m. balandžio 26 d. parodymų patikrinimo vietoje protokole nurodytų aplinkybių matyti, kad išteisintųjų parodymai apie esmines bylos aplinkybes yra nenuoseklūs ir prieštaringi, taip pat skyrėsi tarpusavyje, o vėlesnių apklausų metu parodymus davė atitinkamai pagal naujus byloje pateikiamus duomenis, iš dalies keisdami savo pirmesnius parodymus. Teisėjų kolegijos manymu, toks parodymų kaitaliojimas tik parodo išteisintųjų nenuoširdumą ir nenuoseklumą. Be to, pirmiau aptartų išteisintųjų parodymų, priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, nepatvirtina kiti baudžiamojoje byloje esantys įrodymai, todėl teisėjų kolegija šiuos išteisintųjų parodymus pripažįsta nepatikimais.

4711. Pirmosios instancijos teismas K. U. ir V. M. priimdamas išteisinamąjį nuosprendį padarė išvadą, kad nuo 2006 metų iki 2009 metų, name ( - ), buvo dvi namo stogo avarinės situacijos. Tokią išvadą pirmosios instancijos teismas padarė iš esmės vadovaudamasis išteisintųjų ir liudytojų V. P., Z. B., V. R., A. J., J. B. parodymais. Teisėjų kolegija su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka, nes pirmosios instancijos teismo išvados dėl buvusių dviejų namo ( - ), stogo avarijų buvimo nepatvirtina jokie baudžiamojoje byloje esantys įrodymai, o minėtų liudytojų parodymai yra prieštaringi, be to, dėl esminių aplinkybių prieštarauja ir pačių išteisintųjų parodymams.

4811.1. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu liudytojas V. P. parodė, kad jis UAB „I.“ dirbo komercijos direktoriumi, jam buvo žinomi objektai, kuriuose remonto darbus atlikdavo jo įmonė. UAB „I.“ Vilniuje priešais Halės turgų esančiame name, pagal sudarytą sutartį su UAB „S. Ū.“ atliko remonto darbus. Tačiau kokiu laikotarpiu darbai buvo atliekami neprisimena. Kiek prisimena UAB „I.“ minėtame name atliko lauko sienos ir karnizo (po stogu esanti atbraila) darbus, tačiau apie stogo remonto darbus nėra girdėjęs arba neprisimena. Liudytojas atkreipė dėmesį į tai, kad jo apklausoje nurodyti duomenys gali būti netikslūs, nes jis daug ko neprisimena, nes šiuo metu gydosi psichiatrinėje ligoninėje (t. 2, b.l. 157-158). Apklaustas pirmosios instancijos teisme liudytojas V. P. parodė, kad jis dirbo UAB „I.“ komercijos direktoriumi. Jis žinojo daugumą įmonės turimų objektų. Pylimo gatvėje jie turėjo ne vieną objektą. UAB „I.“ su UAB „S. Ū.“ buvo sudariusi ne vieną sutartį, taip pat ir dėl stogo remonto darbų. Jam V. M. pasakė, kad ( - ), objektas buvo priešais sinagogą. Jis į tą objektą buvo nuvažiavęs du ar tris kartus. Tame objekte darbus atliko Z. B.. Ten buvo tvarkomas stogas. Kiek jis prisimena, tame objekte stogas buvo tvarkomas kelis kartus. Iki posėdžio jis bendravo su V. M., nes V. M. jam paskambino ir pasakė, kad jis atvyktų į teismo posėdį, taip pat pasakė dėl kokios priežasties jis turi atvykti į teismo posėdį (t. 7, b.l. 131-132).

4911.2. Apklaustas pirmosios instancijos teisme liudytojas Z. B. parodė, kad jis daug metų dirbo UAB „Ineraima“. Įmonėje nebedirba nuo 2009 ar 2010 metų. Įmonėje dirbo betonuotoju, taip pat dirbo ir įvairius kitus darbus. Taip pat atliko stogo remonto darbus ( - ). Minėtame objekte stogo remonto darbus atliko 2008 - 2009 m. vasaros pabaigoje. Atlikdami darbus jie atidengė stogą, atpjovė gegnių galus, pastatė stovus, sutvirtino ir uždengė čerpėmis. Dirbdami praktiškai naujų medžiagų nenaudojo. Jie iš naujo perdėjo apie 80 – 100 m2 čerpių. Darbus atliko kažkur per savaitę laiko. Jam už atliktus darbus buvo sumokėti pinigai (t. 6, b.l. 143-144).

5011.3. Apklaustas pirmosios instancijos teisme liudytojas V. R. parodė, kad jis dirbo UAB „S. Ū.“ direktoriaus pavaduotoju. ( - ), adresą žino tik dėl to, kad minėtame name buvo įvykusi stogo avarija. Jis 2009 ar 2010 metais, važiuodamas į darbą, pamatė nukritusius čerpių gabalus. Atvažiavęs į darbą sužinojo, kad minėtame name įvyko stogo avarija. Tai buvo pavasarį arba vasarą, nes sniego tikrai nebuvo. Į įvykio vietą jis nebuvo nuvykęs. Matė, kad po to buvo uždengta visiškai nauja stogo danga (t. 6, b.l. 141).

5111.4. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu liudytojas J. B. parodė, kad jis dirbo UAB „S. Ū.“. Jis atostogų metu pavaduodavo savo kolegą A. J., kuris administravo namą ( - ). Nuo 2008 m. rugpjūčio 4 d. iki 2008 m. rugpjūčio 24 d. atostogų metu, jis pavadavo kolegą A. J.. Kiek prisimena priešpaskutinę atostogų dieną, tai yra 2008 m. rugpjūčio 24-25 d. ( - ), įgriuvo namo stogas ir jis telefonu apie tai informavo A. J.. Jis buvo nuvykęs pažiūrėti į įvykio vietą, tačiau tikriausiai dėl didelio darbo krūvio, dokumentai nebuvo tinkamai suforminti (t. 2, b.l. 87-88). Apklaustas pirmosios instancijos teisme liudytojas J. B. parodė, kad jis dirbo vadybininku UAB „S. Ū.“. Namą ( - ), administravo ne jis, o vadybininkas A. J.. Kai A. J. atostogaudavo, jį pavaduodavo liudytojas. 2009-2010 m. kai jis pavadavo savo kolegą A. J., paskutinę jo pavadavimo dieną, name ( - ), buvo įvykusi namo stogo griūtis. Po namo ( - ), stogo griūties, jis buvo nuvykęs į įvykio vietą, tačiau daugiau nieko nežino. Jokių dokumentų dėl namo stogo griūties jis nepildė, nes tai buvo priešpaskutinė vadybininko A. J. atostogų diena. Remontuojant minėto namo stogą, jis dėl darbų su niekuo nesitarė. Žino, kad namo stogo remonto darbų vadovu buvo P. K.. Tai buvo vienintelis atvejis kai jis administravo namą ( - ). 2006 m. liepos 17 d. namo apžiūros akte yra jo parašas, galėjo būti, kad tuo metu A. J. atostogavo, todėl jis ir pasirašė jį. Tas namas buvo ne jo administruojamas, todėl jis nežino ar namo stogas buvo įgriuvęs vieną ar du kartus. Duodamas parodymus teisme, kalbėjo ne apie 2006 m. įvykius, o apie vėlesnius. Kas buvo 2006 m. neatsimena. Kada įvyko namo ( - ), stogo griūtis negali tiksliai pasakyti, ikiteisminio tyrimo metu sakė, kad 2008 metais, tačiau dabar sako, kad 2010 – 2011 metais (t. 7, b.l. 62-63, 197-198).

5211.5. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu liudytojas A. J. parodė, kad jis nuo 2005 metų dirbo UAB „S. Ū.“. Dokumentus, kuriuose yra jo parašas, pasirašė jis. Pasirašydamas darbų priėmimo akte, jis nebuvo nuvykęs prie namo esančio ( - ). Pasirašyti dokumentus jam padavė direktorius K. U. ir paaiškino, kad čia reikia pasirašyti už anksčiau atliktus darbus. Kadangi jis žinojo, kad 2008 m. kai jis buvo atostogose buvo atliekami namo stogo remonto darbai, jis nieko neįtardamas tuos dokumentus pasirašė. Jis V. M. nepažinojo, su juo nebendraudavo, o tik pasisveikindavo, nes jį matydavo ateinantį pas UAB „S. Ū.“ direktorių K. U.. Be to, jis žinojo, kad UAB „I.“ kaip rangovas, atlikdavo kai kuriuos UAB „S. Ū.“ administruojamų namų remonto darbus, tačiau ne jo administruojamuose namuose. Darbų žurnale apie 2008 m. atliktą remontą nėra įrašo, tikriausiai todėl, kad jo atostogų metu pavaduojantis asmuo tiesiog neatliko įrašo žurnale (t. 2, b.l. 83-84, 85-86). Apklaustas pirmosios instancijos teisme liudytojas A. J. parodė, kad jis dirbo UAB „S. Ū.“ vadybininku. Tuo metu kai įvyko namo stogo griūtis ir buvo atliekami namo remonto darbai, jis atostogavo. Už darbus pasirašė jį pavaduojantis vadybininkas. Po to, jam buvo parodytas dar vienas atliktų darbų aktas, jis žinojo, kad tie darbai buvo atlikti, todėl nekreipdamas didelio dėmesio jį pasirašė. Jį pavaduojantis vadybininkas jam sakė, kad buvo pasamdyta V. M. įmonė ir ji sutvarkė stogą. Buvo pakeistos naujos konstrukcijos, pakeistos sulūžusios čerpės. Jis iš toli pažiūrėjo ir matė, kad darbai buvo atlikti. Tokius darbus reikėjo įrašyti į žurnalą. Negali tiksliai pasakyti, koks stogo plotas buvo suremontuotas. To stogo plotas gali būti apie 150 m2. Kiek jis prisimena namo korpusas buvo remontuotas vieną kartą (t. 6, b.l. 137-139).

5311.6. Taigi, iš pirmiau aptartų liudytojų V. P., Z. B., V. R., A. J., J. B. parodymų matyti, kad iš esmės visi liudytojai skirtingai nurodė namo ( - ), galimą stogo griūties laiką (Z. B. teigė, kad 2008 - 2009 metų vasaros pabaigoje; V. R. teigė, kad 2009 ar 2010 metais pavasarį arba vasarą; J. B. ikiteisminio tyrimo metu teigė, kad 2008 m. rugpjūčio 24-25 d., pirmosios instancijos teisme teigė, kad 2009-2010 metais arba 2010-2011 metais; A. J. teigė, kad 2008 m. kai jis atostogavo), tuo tarpu išteisintasis V. M. parodymų patikrinimo vietoje metu nurodė, kad neva stogo remonto darbus galėjo atlikti ir 2006 metais, arba 2006-2008 metais. Liudytojo J. B. parodymus apie tai, kad namo stogo avarija įvyko 2008 m. rugpjūčio 24-25 d. ir liudytojo A. J. parodymus apie tai, kad namo stogo avarija įvyko 2008 m. jo atostogų metu, paneigia UAB „S. Ū.“ 2014 m. balandžio 23 d. rašte Nr. R2-350 pateikta informacija apie tai, kad UAB „S. Ū.“ 2008 m. rugpjūčio 24 ir 25 dienomis, nebuvo registruota pranešimų apie stogo avariją ( - ) (t. 2, b.l. 37-39). Liudytojo Z. B. parodymus apie tai, kad jis ilgai dirbo UAB „I.“ ir kad įmonėje nebedirbo nuo 2009 ar 2010 metų, paneigia baudžiamojoje byloje SODRA pateiktas išrašas apie UAB „I.“ dirbusius darbuotojus. Minėtame išraše nurodyta, kad Z. B. UAB „I.“ dirbo nuo 2006 m. gegužės 16 d. iki 2007 m. gegužės 2 d. (t. 4, b.l. 85-90). Liudytojas V. R. teigė, kad po atliktų stogo remonto dabų buvo uždengta visiškai nauja stogo danga, nors abu išteisintieji teigė, kad neva stogo remonto darbus atliko naudodami senas medžiagas, taip pat ir stogą užklojo senomis čerpėmis. Liudytojas V. P. savo parodymuose skirtingai nurodė aplinkybes apie neva atliktus stogo remonto darbus (pirmosios apklausos metu teigė, kad apie stogo remonto darbus nėra girdėjęs arba neprisimena, tuo tarpu apklausiamas pirmosios instancijos teisme, praėjus nemažam laiko tarpui po tiriamo įvykio ir kaip pats liudytojas teigė, pabendravęs prieš teismo posėdį su V. M. parodė, kad jis buvo nuvykęs į objektą ( - ) ir kad ten buvo tvarkomas stogas). Pirmiau aptarti liudytojų V. P., Z. B., V. R., A. J., J. B. parodymai, iš esmės kuriais remdamasis apygardos teismas K. U. ir V. M. priėmė išteisinamąjį nuosprendį, teisėjų kolegijai kelia abejonių, nes ne tik, yra nenuoseklūs, neatitinka vieni kitų tarpusavyje, bet ir prieštarauja išteisintojo V. M. parodymams. Įvertinus visumą paminėtų aplinkybių, taip pat ir tai, kad visi minėti liudytojai buvo arba V. M., arba K. U. darbuotojai ir pavaldiniai, tokius dėl esminių aplinkybių prieštaringus liudytojų V. P., Z. B., V. R. ir A. J. parodymus teisėjų kolegija vertina kaip nepatikimus ir jais nesivadovauja nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje priimant galutinį sprendimą. O liudytojo J. B. vadovaujasi tik tais parodymais, kuriuos patvirtina kiti baudžiamojoje byloje pateikti ir teismo ištirti, tinkamais pripažinti įrodymai.

5412. Priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, teisėjų kolegija daro išvadą, kad namo ( - ), stogo griūtis buvo įvykusi vieną kartą ir tai įvyko 2006 metais, taip pat, kad minėtame name buvo atlikti 2006 m. liepos mėnesio akte Nr. K-69 nurodyti darbai, o ne 2010 m. kovo 25 d. atliktų darbų akte Nr. 1, nurodyti darbai, nes tai patvirtina objektyvi baudžiamosios bylos medžiaga. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad tai, jog namo ( - ), techninės priežiūros žurnale laikotarpiu nuo 2005 m. iki 2015 m. spalio 27 d. nėra užfiksuota, kad būtų buvusi minėto namo stogo griūtis ir atlikti dideli stogo remonto darbai 2006, 2008 ir 2009 metais nepaneigia, kad minėto namo stogo griūtis buvo įvykusi 2006 metais liepos mėnesį, nes kaip matyti iš techninės priežiūros žurnalo, jis visą minėtą laikotarpį nebuvo pildomas išsamiai ir tinkamai.

5512.1. UAB „S. Ū.“ pastatų ir teritorijos priežiūros skyriaus 2006 m. liepos 17 d. apžiūros akte pateikti duomenys patvirtina, kad 2006 m. liepos 15 d. buvo įvykusi namo ( - ) (korpusas 2A/2p) stogo konstrukcijos griūtis. Stogo konstrukcijos griūtis įvyko dėl netinkamo atskirų elementų sutvirtinimo įrengimo metu. Apžiūros akte nurodyta, kad būtinas stogo remontas. Apžiūros aktą pasirašė UAB „S. Ū.“ pastatų ir teritorijos priežiūros skyriaus viršininkas J. B., pastatų ir teritorijos priežiūros skyriaus vadybininkas – energetikas J. B., pastatų ir teritorijos priežiūros skyriaus darbų vadovė A. L. (t. 7, b.l. 183). Įvykdytų statybos – remonto darbų 2006 m. liepos mėnesio aktas Nr. K-69 patvirtina, kad buvo atlikti ( - ), stogo remonto darbai, minėtame darbų akte darbų rangovu nurodytas UAB „S. Ū.“. Darbus priėmė UAB „S. Ū.“ pastatų ir teritorijos priežiūros skyriaus viršininkas J. B.. Darbus pridavė darbų vykdytojas P. K. (t. 7, b.l. 184-185). Teisėjų kolegija neturi pagrindo netikėti, kad minėti dokumentai yra tikri, nesuklastoti ir, kad būtent 2006 metais buvo įvykusi namo ( - ), stogo griūtis, nes pirmosios instancijos teisme apklaustas kaip liudytojas J. B. parodė, kad jis UAB „S. Ū.“ dirbo iki 2006 m. liepos ar rugpjūčio mėnesio. Tikrai buvo įgriuvęs namo ( - ), stogas, tačiau neprisimena kuriais metais tai buvo įvykę. 2006 m. liepos 17 d. apžiūros akte yra jo parašas. Jeigu 2006 m. liepos 17 d. akte yra jo parašas, tai vadinasi tokia namo stogo griūtis buvo. Įvykdytų statybos – remonto darbų 2006 m. liepos mėnesio akte prie jo pavardės taip pat yra jo parašas. Kadangi jis minėtame akte pasirašė, reiškia jis buvo tiriamo įvykio vietoje. Taip pat buvo atlikti ir darbai, tačiau kuriais metais tai buvo neprisimena. Kokia data pasirašytas aktas, reiškia tada viskas ir vyko (t. 7, b.l. 198). Apklaustas pirmosios instancijos teisme liudytojas J. B. parodė, kad 2006 m. liepos 17 d. namo apžiūros akte, prie jo pavardės yra jo parašas, galbūt tada A. J. atostogavo, todėl jis jį ir pasirašė (t. 7, b.l. 62, 197-198). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Įvykdytų statybos – remonto darbų 2006 m. liepos mėnesio akte Nr. K-69 nurodyta, kad darbus pridavė P. K. (t. 7, b.l. 184-185), tai, kad po namo ( - ), stogo griūties, namo stogo remonto darbų vadovu buvo P. K. parodė ir liudytojas J. B. (t. 7, b.l. 62-63, 197-198). Taigi, pirmiau išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad name ( - ), stogo griūtis buvo įvykusi 2006 metais. Išdėstytos aplinkybės taip pat patvirtina ir tai, kad po 2006 m. liepos 17 d. įvykusios namo ( - ), stogo griūties, stogo remonto darbus atliko ne UAB „I.“, o UAB „S. Ū.“ ir kad darbų vadovu buvo UAB „S. Ū.“ darbuotojas P. K.. Be to, šiuo atveju visiškai nelogiška būtų teigti, kad UAB „I.“ po 2006 metų įvykusios namo ( - ), stogo griūties atlikę pirminius statybos remonto darbus (pagal išteisintojo V. M. parodymus būtų galima spręsti, kad po įvykusios stogo griūties, jie senomis medžiagomis iš esmės suremontavo visą stogą, nes suremontavę medines namo stogo konstrukcijas, atgal sudėjo stogo čerpes) už juos iš UAB „S. Ū.“ nereikalavo ir neprašė pinigų ir kad neva tik po trejų metų, prisiminęs neužbaigtus darbus minėtame objekte, vėl kreipėsi į UAB „S. Ū.“ dėl pradėtų darbų užbaigimo ir tik atlikus darbus pasirašė visus reikiamus dokumentus bei už atliktus darbus jam buvo sumokėti pinigai. Logiškai nepaaiškinama, kodėl verslo subjektas sutikęs atlikti darbus, investavęs įmonės pinigus, net kelerius metus nereikalavo pinigų už suteiktas paslaugas, nors kaip teigė pats V. M., prasidėjus ekonominei krizei jo įmonėje buvo sunki finansinė padėtis. Taip pat teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad išskyrus nenuoseklius, prieštaringus išteisintųjų parodymus, byloje nėra pateikta jokių objektyvių duomenų, kad po 2006 m. liepos mėnesį UAB „S. Ū.“ name ( - ), atliktų stogo remonto darbų, 2008 ar 2009 metais buvo būtina atlikti kažkokius papildomus didelės apimties stogo remonto darbus ar, kad buvo avarinė stogo būklė. Nesant avarinės situacijos dėl ko namo stogas turėtų būti remontuojamas skubiai, liudytojo N. Š. teigimu buvo privaloma skelbti viešą rangovo konkursą ir apie stogo remontą turėjo būti informuoti namo gyventojai, tačiau šiuo atveju tai atlikta nebuvo (t. 2, b.l. 65-66, t. 6, b.l. 142-143). Šios aplinkybės taip pat pripažįstamos dar vienu įrodymu, pagrindžiančiu melagingą UAB „S. Ū.“ piniginių lėšų panaudojimo pagrindimą, siekiant nuslėpti įvykdytą turto iššvaistymą.

5612.2. Tai, kad didelis namo ( - ), stogo remontas buvo atliktas tik vieną kartą ir kad tai buvo atlikta iki 2008 metų iš esmės patvirtino ir minėto namo gyventojai. Liudytoja L. V. teigė, kad vieną kartą buvo įvirtęs namo stogas. Po namo stogo griūties, stogas buvo taisomas ilgai, nes ilgai stovėjo pastatyti pastoliai. Jie stovėjo 3-4 mėnesius (t. 7, b.l. 61). Liudytojas D. B. parodė, kad korpuse 2A/2p buvo įgriuvęs namo stogas. Jis buvo įgriuvęs ir suremontuotas iki 2008 metų (t. 6, b.l. 165-166). Liudytoja G. G.-B. parodė, kad ji gyvena name ( - ) nuo 2008 m. spalio mėnesio. Virš jos buto yra palėpė, jos butas yra viršutiniame aukšte. Palėpėje jokių griuvimų nebuvo, jos butas nebuvo užlietas. Ji iš jai butą pardavusio savininko žino, kad prieš dvejus metus iki jai atsikraustant į minėtą butą, kažkas buvo nutikę namo stogui, bet jį tada sutvarkė (t. 8, b.l. 48, 56-57). Liudytojas D. V. V. parodė, kad jis gyvena name ( - ). Butą įsigijo 2007 m. balandžio mėn. Liudytojo teigimu, jam įsigijus butą jo name buvo atliekami tik smulkūs remonto darbai. Palėpėje, kurią apžiūrėjo policijos pareigūnai, jam įsigijus butą, nebuvo atliekami jokie remonto darbai, jis nėra girdėjęs jokio triukšmo dėl remonto, taip pat nematė jokių darbininkų, kurie būtų keitę stogo dangą (t. 8, b.l. 50-51, 57-58).

5712.3. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nors namo ( - ), gyventojai – liudytojai L. V., D. B., D. V. V., D. B. negalėjo tiksliai ir konkrečiai pasakyti kada ir kiek kartų buvo remontuojamas jų namo stogas, visi liudytojai patvirtino, kad už visus atliktus namo stogo remonto darbus, jiems visais atvejais buvo pateikiamos sąskaitos ir už visus atliktus stogo remonto darbuos jie patys yra sumokėję pinigus UAB „S. Ū.“ (t. 2, b.l. 117-118, t. 6, b.l. 165-166, t. 7, b.l. 60-61, t. 8, b.l. 48, 50-51, 56-58). Tai, kad po name ( - ), įvykusios avarinė situacijos buvo atlikti remonto darbai ir už juos namo gyventojams buvo priskaičiuoti mokesčiai patvirtino liudytoja M. K. (t. 2, b.l. 79-80, t. 6, b.l. 144). Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad už neva pagal 2010 m. kovo 25 d. atliktų darbų aktą Nr. 1 atliktus darbus, namo gyventojams mokesčiai nebuvo paskaičiuoti. Taigi šiuo atveju, nurodytos aplinkybės iš esmės taip pat patvirtina, kad minėtame darbų akte nurodyti darbai name ( - ), nebuvo atlikti.

5812.4. Tai, kad buvo atlikti būtent 2006 m. liepos mėnesio akte Nr. K-69 nurodyti darbai (čerpių stogo išardymas, gegnių išardymas, grebėstų išardymas, čerpių stogo danga įrengiant grebėstus, gegnių pastatymas, cinkuotos skardos stoglovių ir nuosvyrų įrengimas, kaminų perstatymas, medinių statramsčių įrengimas) (t. 7, b.l. 184-185), o ne 2010 m. kovo 25 d. atliktų darbų akte Nr. 1, nurodyti darbai (čerpių dangos ir lietvamzdžių ardymas, grebėstų nurinkimas, nupuvusių gegnių galų, statramsčių, spyrių ir kitų medinių elementų remontas, senų grebėstų montavimas, senų čerpių dangos montavimas) (t. 1, b.l. 89) patvirtina, teismo eksperto prof. dr. S. M. 2015 m. liepos 7 d. ekspertinio tyrimo aktas Nr. 15-24 (t. 7, b.l. 188). Ekspertinio tyrimo akte Nr. 15-24, nurodyta, kad tyrimo objektas buvo apžiūrėtas 2015 m. birželio 15, 19 ir 23 dienomis. Objekto apžiūros metu nustatyta, kad palėpėje D dalis stogo konstrukcijų įrengta naujai. Palėpėje D atlikti darbai atitinka 2006 m. atliktų darbų akte nurodytus darbus. Kadangi įvyko stogo griūtis (tai matosi iš 2006 m. apžiūros akto) remontuojant stogą buvo būtina atlikti čerpių stogo išardymo, gegnių išardymo, grebėstų išardymo darbus. Išardžius minėtas konstrukcijas, jas buvo būtina atstatyti (atstatymo darbai numatyti 2006 m. atliktų darbų akte). 2006 m. atliktų darbų akte nurodyta, kad atliekant darbus, panaudota dvigubo pjovimo mediena, o tai reiškia, kad tuo metu buvo panaudotos naujos stogo konstrukcijos (statramsčiai, gegnės, grebėstai), kas ir nustatyta tyrimo metu. Įrengti cinkuotos skardos stogloviai ir nuosvyros. Dalis čerpių įrengta naujai, kaip tai ir numatyta 2006 m. atliktų darbų akte. Ekspertinio tyrimo akte nurodyta, kad palėpėje D atlikti darbai neatitinka 2010 m. atliktų darbų akte nurodytų darbų. Šiame atliktų darbų akte nurodytas darbas „nupuvusių gegnių galų statramsčių, spyrių ir kitų medinių elementų remontas“. Faktiškai palėpėje D atlikti ne medinių konstrukcijų remonto darbai, bet įrengtos naujos stogo medinės konstrukcijos: gegnės, statramsčiai ir stygos (šių medinių konstrukcijų įrengimui buvo panaudoti nauji statybos produktai). 2010 m. atliktų darbų akte nurodytas spyrių remontas, nors faktiškai palėpėje D spyrių nėra. 2010 m. atliktų darbų akte nurodytas „senų grebėstų montavimas“, tačiau faktiškai įrengti nauji grebėstai. Taigi ekspertinio tyrimo akte konstatuota, kad palėpėje D buvo atlikti darbai, kurie nurodyti 2006 m. atliktų darbų akte. Apklaustas pirmosios instancijos teisme ekspertas prof. dr. S. M. patvirtino baudžiamojoje byloje pateiktą ekspertinio tyrimo aktą ir paaiškino, kad 2006 m. ir 2010 m. darbų atlikimo aktuose yra nurodyti skirtingi darbai. Eksperto teigimu, jis nenustatė darbų, kurie būtų atlikti pagal 2010 metų aktą. Pasak eksperto, jis nematė suremontuotų gegnių, matė pakeistas gegnes, pakeistas medines konstrukcijas, o tai atitinka 2006 metų akte nurodytus darbus. Nematė, kad būtų sustiprinti galai. Jis matė naujus grebėstus, sustiprintų senų grebėstų jis nematė. Jis negali pasakyti ar iš tiesų buvo nuimtos stogo čerpės ar ne, nes fiziškai to nustatyti negali (t. 7, b.l. 199-202).

5912.5. Tai, kad 2010 m. kovo 25 d. atliktų darbų akte Nr. 1 nurodyti darbai, nebuvo atlikti patvirtina ir liudytojų R. V., K. V. ir Aivaro Škėmos parodymai. Apklaustas pirmosios instancijos teisme liudytojas R. V. parodė, kad po to, kai išsiaiškino, kad UAB „S. Ū.“ yra išrašytos sąskaitos, tačiau už išrašytas sąskaitas pinigai nebuvo paskirstyti namo gyventojams, jis kalbėjosi su V. M. ir šis patvirtino, kad K. U. prašymu už neatliktus darbus jis išrašė sąskaitą, o K. U. jam pervedė pinigus. Viskas buvo padaryta K. U. prašymu. V. M., jam pasakė, kad pinigus grąžins, todėl jie pasirašė sutartį, kuria V. M. įsipareigojo grąžinti pinigus. Sutartyje nurodyta, kad darbai atlikti nekokybiškai, nes taip įrašyti jo prašė V. M. (t. 6, b.l. 75-79). Apklaustas pirmosios instancijos teisme liudytojas Aivaras Škėma parodė, kad jis kartu su K. V. buvo susitikęs su V. M. ir jų pokalbio metu V. M. patvirtino, kad stogo remonto darbai name ( - ), nebuvo atlikti (t. 6, b.l. 79-80). Apklaustas pirmosios instancijos teisme liudytojas K. V. parodė, kad jis buvo susitikęs su V. M., šis pokalbio metu pripažino, kad stogo remonto darbai nebuvo atlikti (t. 6, b.l. 81-82). Taigi minėti liudytojai patvirtino, kad pokalbių metu su V. M., šis jiems patvirtino, kad stogo remonto darbų name ( - ), jis neatliko, todėl sutiko grąžinti UAB „S. Ū.“ visus jam sumokėtus pinigus arba už jam sumokėtą pinigų sumą atlikti kitus darbus. Minėtų liudytojų parodymai viso proceso metu dėl esminių aplinkybių buvo vienodi, jų parodymai nesiskyrė ir tarpusavyje. Teismas nenustatė pagrindo, jų nenurodė ir išteisintieji, kodėl liudytojams R. V., K. V. ir Aivarui Škėmai būtų buvę naudinga apkalbėti išteisintuosius ir duoti prieš juos melagingus parodymus. Be to, iš dalies tokius minėtų liudytojų parodymus patvirtina 2010 m. spalio 14 d. tarp UAB „S. Ū.“ direktoriaus R. V. ir UAB „I.“ direktoriaus V. M. sudaryta taikos sutartis, kurioje buvo susitarta, kad visa UAB „I.“ pervesta 35 639,34 Lt suma bus kompensuojama darbais arba bus grąžinta visa pinigų suma per šešis mėnesius nuo taikos sutarties pasirašymo dienos (t. 5, b.l. 72). Teismas neturi pagrindo netikėti liudytojo R. V. parodymais apie taikos sutarties pasirašymo aplinkybes ir kad tokia taikos sutartis buvo pasirašyta vien tik nenorint pakenkti V. M., nes priešingu atveju, V. M. būtų visiškai nelogiška, neekonomiška ir neprotinga pasirašyti tokią taikos sutartį, kai pasak V. M. atlikus visus stogo remonto darbus, jis vis tiek sutiko grąžinti UAB „S. Ū.“ visą jam pervestą pinigų sumą arba už visą pervestą pinigų sumą atlikti kitus darbus UAB „S. Ū.“. Tokių liudytojo R. V. parodymų nepaneigia išteisintojo V. M. versija, kad jis sutiko atlyginti visą pinigų sumą neva nenorėdamas turėti bėdų ir problemų su teisėsaugos institucijomis, nes matyti, kad po pasirašytos taikos sutarties V. M. UAB „S. Ū.“ pinigų negražino, taip pat neatliko darbų, tuo tarpu jo vadovaujamai UAB „I.“ netrukus po pasirašytos taikos sutarties Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 23 d. nutartimi UAB „I.“ buvo iškelta bankroto byla ir 2011 m. gegužės 11 d. įmonė buvo pripažinta bankrutavusia ir paskelbta likviduojama dėl bankroto (t. 9, b.l. 8-11). Akivaizdu, kad V. M. būdamas UAB „I.“ vadovu ir pasirašydamas taikos sutartį, žinojo apie jo vadovaujamos įmonės finansinę padėtį ir būtent jam buvo naudinga pasirašyti tokią taikos sutartį, tikintis, kad teisėsaugos institucijoms nebus pranešta apie jo kartu su K. U. padarytas nusikalstamas veikas, taip pat siekiant išvengti turtinės žalos atlyginimo UAB „S. Ū.“. Įvertinusi pirmiau aptartas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad direktoriaus pareigas po K. U. ėję asmenys, nesiėmė jokių priemonių išsiaiškinti aplinkybes dėl tiriamo namo stogo remonto, nes po K. U. buvę įmonės vadovai akivaizdu, kad aiškinosi tiriamo įvykio aplinkybes, be to, naujiems įmonės vadovams pats V. M. pripažino, kad stogo remonto darbų jo įmonė neatliko, todėl nebuvo būtina sudaryti jokios specialistų komisijos, kaip nurodė pirmosios instancijos teismas.

6012.6. Teisėjų kolegijos manymu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog išteisintasis V. M. kalbėdamasis su liudytoju P. V. tyčia siekė sukurti tikrovės neatitinkančius įrodymus. Liudytojas P. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis objekte ( - ), nėra dirbęs. Liudytojas teigė, kad prieš tris savaites pas jį į namus buvo atvykęs įmonės direktorius V. M. ir jis jo prašė, kad liudytojas paliudytų, jog jis su dar dviem darbininkais remontavo stogą. V. M. su P. V. dėl to žadėjo atsiskaityti. Jis tuo metu V. M. sutiko padėti kaip buvusiam įmonės direktoriui. Po savaitės V. M. jį nuvežė prie namo esančio ( - ), kad šis žinotų apie kokio namo stogo remontą jis turės pasakoti apklausos metu, jeigu jį apklaustų policijoje (t. 2, b.l. 146-147). Pirmosios instancijos teisme apklaustas kaip liudytojas P. V. patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. V. M. jį nuvežė prie ( - ), namo ir parodė, kad neva jie čia dirbo. Tačiau jis tame objekte nedirbo. V. M. jam žadėjo, kad po to atsiskaitys. Tyrėjai papasakojo visą tiesą, nes sužinojo apie atsakomybę už melagingų parodymų davimą (t. 7, b.l. 58). Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo netikėti tokiais pirmiau aptartais liudytojo P. V. duotais parodymais. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad pirmosios instancijos teisme apklaustas liudytojas P. V. yra suinteresuotas apkalbėti V. M. ar kad jis duodamas pirmiau aptartus parodymus galėtų meluoti. Taip pat nėra pagrindo konstatuoti, kad liudytojas nesuprato V. M. prašymo duoti melagingus parodymus apie tai, kad liudytojas atliko stogo remonto darbus tiriamame objekte.

6112.7. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad UAB „I.“ direktoriaus V. M. pateikti įmonės bankų sąskaitų išrašai (t. 7, b.l. 150-157) nepaneigia aplinkybės, kad V. M. ir K. U. padarė jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas, nes pats išteisintasis V. M. apklausiamas pirmosios instancijos teisme pripažino, kad jo vadovaujama įmonė disponavo įmonės buhalteriniuose dokumentuose neapskaitytais pinigais, tai yra V. M. teigė, kad darbuotojams darbo užmokestis tam tikrais atvejais buvo mokamas vokelyje. Todėl įmonės bankų sąskaitų išrašuose, galėjo ir neatsispindėti nusikalstamas K. U. ir V. M. susitarimas dėl UAB „S. Ū.“ turto iššvaistymo.

6212.8. Taigi, pirmiau aptartos Ekspertinio tyrimo akte Nr. 15-24 pateiktos išvados, eksperto parodymai, nuoseklūs ir vieni kitiems neprieštaraujantys bei kitus bylos duomenis atitinkantys liudytojų J. B., L. V., D. B., D. V. V., G. G.-B., D. B., P. V., R. V., K. V. ir Aivaro Škėmos parodymai bei kiti rašytiniai bylos duomenys leidžia daryti patikimą išvadą, kad UAB „I.“ stogo remonto darbų name ( - ), neatliko ir kad UAB „S. Ū.“ 35 639,34 Lt piniginių lėšų įmonės reikmėms nepanaudojo, o UAB „S. Ū.“ 35 639,34 Lt išlaidos, patirtos neva atsiskaitant už UAB „I.“ atliktus darbus, pagrįstos išteisintųjų pagamintais žinomai netikrais dokumentais.

6312.9. K. U. ir V. M. buvo inkriminuota, kad jie nusikalstamą veiką numatytą BK 184 straipsnio 2 dalyje padarė veikdami bendrininkų grupe. Apeliaciniame skunde prokuroras nurodo, kad išteisintiesiems nepagrįstai buvo inkriminuota, jog jie nusikalstamą veiką numatytą BK 184 straipsnio 2 dalyje padarė veikdami bendrininkų grupe ir prašo K. U. pripažinti kaltu pagal BK 184 straipsnio 2 dalį, o V. M. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 184 straipsnio 2 dalį.

6412.10. Pagal BK 184 straipsnį atsako tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Turto iššvaistymas objektyviai pasireiškia kaltininkui patikėto ar jo žinioje buvusio svetimo turto ar turtinės teisės neteisėtu, neatlygintinu perleidimu padarant žalos turto ar turtinės teisės savininkui arba teisėtam valdytojui. Pagal teismų suformuotą praktiką, jei turto iššvaistymas yra padaromas kelių asmenų bendromis pastangomis (bendrininkaujant), iš kurių ne visiems turtas ar turtinė teisė buvo patikėti ar buvo jų žinioje, tokių asmenų veika kvalifikuojama taikant BK 24 straipsnio atitinkamas dalis ir BK 184 straipsnį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-373-696/2016, 2K-123-895/2017).

6512.11. K. U. turto iššvaistymo metu buvo UAB „S. Ū.“ direktoriumi ir šių pareigų pagrindu buvo atsakingas už jam patikėtą ir jo žinioje buvusį minėtos įmonės turtą. UAB „S. Ū.“ turtas K. U. buvo patikėtas darbo teisinių santykių pagrindu, už darbą jam buvo mokamas atlyginimas.

6612.12. Bylos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės patvirtina, kad tarp K. U. ir V. M. buvo susitarimas iššvaistyti UAB „S. Ū.“ turtą, tai yra K. U., būdamas UAB „S. Ū.“ direktorius susitarė su UAB „I.“ direktoriumi V. M., kad šis už neatliktus stogo remonto darbus išrašys PVM sąskaitą faktūrą 35 639,34 Lt sumai, o K. U., būdamas UAB „S. Ū.“ direktoriumi organizuos apmokėjimą už tariamai UAB „I.“ atliktus stogo remonto darbus. Taigi, iš šių byloje nustatytų aplinkybių galima teigti, kad K. U. veikoje buvo objektyvieji ir subjektyvieji BK 184 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo požymiai. Tuo tarpu V. M. K. U. teikė priemones, reikalingas padėti iššvaistyti didelės – 35 639,34 Lt vertės svetimą UAB „S. Ū.“ turtą, todėl tokie nustatyti V. M. veiksmai pripažįstami padėjimu padaryti BK 184 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikaltimą. Taigi, tiek V. M., tiek K. U. žinodami, kad statybos rangos darbai numatyti 2010 m. kovo 25 d. atliktų darbų akte nebuvo ir nebus atliekami, netikrų dokumentų pagalba pervesdami ir gaudami pinigus veikė tiesiogine tyčia, tai yra suvokė pavojingą savo nusikalstamų veikų pobūdį ir norėjo taip veikti (BK 15 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

6712.13. Nustačius, kad K. U. ir V. M. veiksmuose yra visi jiems inkriminuoto nusikaltimo sudėties objektyviosios ir subjektyviosios pusės požymiai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad K. U. iššvaistė jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą, tai yra įvykdė nusikaltimą, numatytą BK 184 straipsnio 2 dalyje, o V. M. padėjo K. U. iššvaistyti šio žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą, tai yra įvykdė nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 184 straipsnio 2 dalyje, o būtent: K. U., būdamas UAB „S. Ū.“, įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( - ), direktoriumi, užimamų pareigų pagrindu turėdamas teisę valdyti ir disponuoti jo žinioje buvusiu UAB „S. Ū.“ turtu – piniginėmis lėšomis, veikdamas kartu su UAB „I.“, įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( - ), direktoriumi V. M., žinodami, kad UAB „I.“ bendrovei UAB „S. Ū.“ neatliks 35 639,34 Lt stogo remonto darbų, adresu ( - ), siekdami melagingai pagrįsti tariamai teisėtą šių UAB „S. Ū.“ priklausančių piniginių lėšų panaudojimą, 2009 m. gruodžio 21 d. – 2010 m. kovo 25 d. laikotarpiu, tiksliau ikiteisminio tyrimo nenustatytomis dienomis, nenustatytoje vietoje, nenustatytos kompiuterinės įrangos pagalba, K. U. ir V. M. atspausdino, taip pat V. M. patvirtino savo parašu UAB „I.“ 2009 m. gruodžio 21 d. komercinio pasiūlymo sąmatą, kurioje nurodė žinomai netikrus duomenis apie tai, kad pagal užsakovo – UAB „S. Ū.“ dėl stogo remonto darbų ( - ), rangovas – UAB „I.“ nustatė 35 639,34 Lt sąmatą; K. U. ir V. M. atspausdino UAB „S. Ū.“ 2009 m. gruodžio 30 d. Statybos rangos sutartį Nr. 09-30, ir abu savo parašais patvirtino, taip įtvirtino žinomai netikrus duomenis apie UAB „S. Ū.“ susitarimą su darbų rangovu UAB „I.“ dėl čerpių dangos stogo, esančio ( - ), remonto; K. U. ir V. M. atspausdino, taip pat V. M. patvirtino savo parašu UAB „S. Ū.“ 2010 m. kovo 25 d. pažymą Nr. 1 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2010 metų kovo mėnesį pagal 2009 m. gruodžio 30 d. Statybos rangos sutartį Nr. 09-30, kurioje nurodė žinomai netikrus duomenis apie tai, kad stogo remonto ( - ) darbų vertė 35 639,34 Lt; K. U. ir V. M. atspausdino, taip pat V. M. patvirtino savo parašu UAB „S. Ū.“ 2010 m. kovo 25 d. atliktų darbų aktą Nr. 1 pagal 2009 m. gruodžio 30 d. Statybos rangos sutartį Nr. 09-30, kurioje nurodė žinomai netikrus duomenis apie tai, kad ( - ), atliktų stogo remonto darbų vertė 35 639,34 Lt; K. U. ir V. M. atspausdino, taip pat V. M. patvirtino savo parašu UAB „I.“ 2010 m. kovo 25 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija INT Nr. 10105, kurioje nurodė žinomai netikrus duomenis apie tai, kad UAB „I.“ atliko 35 639,34 Lt vertės stogo remonto darbus objekte ( - ) ir šių žinomai netikrų dokumentų pagrindu UAB „S. Ū.“ patalpose, adresu ( - ), kaip atsiskaitymą už neva UAB „I.“ bendrovei „S. Ū.“ suteiktas paslaugas iš UAB „S. Ū.“ sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB Swedbank į UAB „I.“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią Svenska Handelsbanken SB 2010 m. kovo 22 d. mokėjimo nurodymu Nr. 211 pervedė 15 000 Lt, 2010 m. kovo 26 d. mokėjimo nurodymu Nr. 236 pervedė 20 639,34 Lt. Tokiu būdu K. U. žinomai netikrų dokumentų: UAB „I.“ 2009 m. gruodžio 21 d. sąmatos; UAB „S. Ū.“ 2009 m. gruodžio 30 d. Statybos rangos sutarties Nr. 09-30; 2010 m. kovo 25 d. pažymos Nr. 1; 2010 m. kovo 25 d. atliktų darbų akto Nr. 1; UAB „I.“ 2010 m. kovo 25 d. PVM sąskaitos-faktūros serijos INT Nr. 10105 pagalba, melagingai pagrįsdamas tariamai teisėtą UAB „S. Ū.“ priklausančio turto – 35 639,34 Lt vertės piniginių lėšų panaudojimą, neteisėtai, pasinaudodamas jam suteiktais įgaliojimais, iš UAB „S. Ū.“ sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB Swedbank į UAB „I.“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią Svenska Handelsbanken pervedęs 2010 m. kovo 22 d. mokėjimo nurodymu Nr. 211 15 000 Lt, 2010 m. kovo 26 d. mokėjimo nurodymu Nr. 236 20 639,34 Lt, iššvaistė jo žinioje buvusį UAB „S. Ū.“ 35 639,34 Lt vertės turtą, o V. M. neteisėtai, iš UAB „S. Ū.“ sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB Swedbank į UAB „I.“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią Svenska Handelsbanken, už bendrovei „S. Ū.“ nesuteiktus darbus ir paslaugas, 2010 m. kovo 22 d. mokėjimo nurodymu Nr. 211 gavo 15 000 Lt, 2010 m. kovo 26 d. mokėjimo nurodymu Nr. 236 gavo 20 639,34 Lt ir taip padėjo K. U. iššvaistyti pastarojo žinioje buvusį UAB „S. Ū.“ didelės – 35 639,34 Lt vertės turtą. Dėl pirmiau aptartų aplinkybių, skundžiamas pirmosios instancijos teismo nuosprendis panaikinamas ir priimamas naujas apkaltinamasis nuosprendis (BPK 329 straipsnio 2 punktas).

6812.14. Aptarti duomenys paneigia pirmosios instancijos teismo skundžiamame nuosprendyje daromas išvadas ir išteisintųjų V. M. ir K. U. pateiktą gynybinę versiją, kad šiuo atveju tarp UAB „S. Ū.“ ir UAB „I.“ susiklostė civiliniai teisiniai santykiai.

6912.14.1. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad civiliniai teisiniai sandoriai yra teisėti, kai šalių veiksmai sandorių sudarymo metu bei iš sandorių atsiradusių prievolių vykdymas rodo tikruosius jų ketinimus, kai siekiama iš civilinio sandorio išplaukiančių pasekmių, o ne nusikalstamų tikslų. Be to, baudžiamąją atsakomybę tyčinio turto iššvaistymo atveju pagrįsti leidžia ne tik objektyvieji, bet ir subjektyvieji šios veikos požymiai. Todėl, be kitų aplinkybių, nustačius tyčios kryptingumą iššvaistyti turtą (pvz.: sutarties sudarymo metu kaltininkas nesiruošė vykdyti jos sąlygų, buvo nusprendęs turtą pasisavinti arba jį perleisti tretiesiems asmenims, sąmoningai tapo nemokus, dėl to nebuvo į ką nukreipti išieškojimo ir kt.), sudaromos sąlygos kalbėti apie baudžiamosios atsakomybės kilimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-451/2014).

7012.14.2. Priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, pirmiau aptarta įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, kad K. U. būdamas UAB „S. Ū.“ direktoriumi ir V. M., būdamas UAB „I.“ direktoriumi sudarė statybos rangos sutartį, neketindami vykdyti sutartyje nustatytų įsipareigojimų, tai yra sutartyje nustatyti įsipareigojimai nebuvo vykdomi po jos pasirašymo, taip pat sutartyje numatyti įsipareigojimai nebuvo įvykdyti ir iki sutarties pasirašymo, taigi tarp minėtų šalių pasirašytas sandoris buvo fiktyvus ir jau pasirašant sutartį buvo siekiama nusikalstamų tikslų, tai yra iššvaistyti UAB “S. Ū.” turtą. Atsižvelgiant į tai, minėtos sutarties pagrindu vėliau pasirašyti visi dokumentai taip pat buvo netikri, nes jų turinyje buvo įtvirtinta tikrovės neatitinkanti informacija. Todėl K. U. ir V. M. padaryti veiksmai šiuo atveju nėra susiję su civiliniu deliktu. Taigi, aptariamoje teisinėje situacijoje negali būti vertinamas pažeistos subjektinės teisės atkūrimo galimybės buvimas ar nebuvimas, nulemiantis kraštutinės ir paskutinės (ultima ratio) priemonės taikymą ar netaikymą.

7112.14.3. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad ankstesnėse tarp tų pačių šalių nagrinėtose baudžiamojoje ir civilinėje bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-518/2014, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-117/2014, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-985/2014) nustatytos aplinkybės, nėra susijusios su nagrinėjama byla, taip pat nėra reikšmingos nagrinėjamai bylai, kadangi pirmiau aptarta įrodymų visuma nustatyta, kad K. U. ir V. M. veiksmuose buvo visi jiems inkriminuoto nusikaltimo sudėties objektyviosios ir subjektyviosios pusės požymiai.

72Dėl BK 300 straipsnio 1 dalies taikymo

7313. K. U. ir V. M. buvo kaltinami tuo, kad veikdami bendrininkų grupe pagamino ir panaudojo žinomai netikrus dokumentus: UAB „I.“ 2009 m. gruodžio 21 d. sąmatą; UAB „S. Ū.“ 2009 m. gruodžio 30 d. Statybos rangos sutartį Nr. 09-30; 2010 m. kovo 25 d. pažymą Nr. 1; 2010 m. kovo 25 d. atliktų darbų aktą Nr. 1; UAB „I.“ 2010 m. kovo 25 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija INT Nr. 10105.

7413.1. Pirmosios instancijos teismas K. U. ir V. M. išteisinimą pagal BK 300 straipsnio 1 dalį motyvavo tuo, kad byloje pateikti duomenys nepaneigia, jog pasirašytoje statybos rangos sutartyje ir vėlesniuose nusikalstamos veikos aprašyme nurodytuose dokumentuose, nurodyti statybos remonto darbai buvo atlikti.

7513.2. BK 300 straipsnis numato atsakomybę už dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu. Teismų praktikoje dokumentu laikomas kiekvienas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-426/2006, 2K-7-200/2008, 2K-290/2008 ir kt.). Dokumentas laikomas netikru, kai jo turinyje įtvirtinti objektyvios tikrovės neatitinkantys duomenys ir kaltininkas tokį dokumentą surašė, atspausdino ar kitaip pagamino.

7613.3. K. U. ir V. M. viso proceso metu teigė, kad dokumentai nebuvo suklastoti ir kad namo ( - ), stogo remonto darbai buvo atlikti, tačiau pirmiau aptarti įrodymai patvirtina, kad minėtame name, stogo remonto darbų UAB „I.“ pagal 2010 m. kovo 25 d. atliktų darbų aktą nei iki Statybos rangos sutarties Nr. 09-30 pasirašymo, nei po jos pasirašymo neatliko. Taigi, bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad K. U. ir V. M. surašydami ir atspausdindami dokumentus: UAB „I.“ 2009 m. gruodžio 21 d. komercinio pasiūlymo sąmatą apie tai, kad pagal užsakovo – UAB „S. Ū.“ dėl stogo remonto darbų ( - ), rangovas – UAB „I.“ nustatė 35 639,34 Lt sąmatą; UAB „S. Ū.“ 2009 m. gruodžio 30 d. statybos rangos sutartį Nr. 09-30 apie UAB „S. Ū.“ susitarimą su darbų rangovu - UAB „I.“ dėl čerpių dangos stogo, esančio ( - ), remonto; UAB „S. Ū.“ 2005 m. kovo 25 d. pažymą Nr. 1 apie tai, kad stogo remonto ( - ) darbų vertė 35 639,34 Lt; UAB „S. Ū.“ 2010 m. kovo 25 d. atliktų darbų aktą Nr. 1 apie tai, kad ( - ), atliktų stogo remonto darbų vertė 35 639,34 Lt; UAB „I.“ 2010 m. kovo 25 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija INT Nr. 10105 apie tai, kad UAB „I.“ atliko 35 639,34 Lt vertės stogo remonto darbus objekte ( - ) bei jau pirmiau nurodytais atvejais juos patvirtindami savo parašais, žinojo, kad juose nurodo žinomai netikrus duomenis bei tokius dokumentus panaudojo. Nustačius, kad K. U. ir V. M. nusikalstamos veikos aprašyme nurodytus dokumentus pagamino ir panaudojo būdami iš anksto susitarę siekiant nuslėpti UAB „S. Ū.“ turto iššvaistymą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad K. U. ir V. M. veikdami bendrininkų grupe padarė jiems inkriminuotą nusikalstamą veiką numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje. K. U. ir V. M. šią nusikalstamą veiką padarė veikdami tiesiogine tyčia, tai yra jie suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį ir norėjo taip veikti, numatė padarinius ir jų norėjo (BK 15 straipsnio 2 dalis).

7713.4. Tai, kad dokumentus: 2010 m. kovo 25 d. pažymą Nr. 1; 2010 m. kovo 25 d. atliktų darbų aktą Nr. 1; UAB „I.“ PVM sąskaitą-faktūrą serija INT Nr. 10105 pasirašė ne K. U., nepašalina jo atsakomybės dėl žinomai netikrų dokumentų pagaminimo ir jų panaudojimo, nes K. U. ir V. M. iš anksto buvo susitarę iššvaistyti UAB „S. Ū.“ turtą ir būtent siekiant šio rezultato K. U. minėtus dokumentus pateikė pasirašyti UAB „S. Ū.“ vadybininkui A. J., kuris nežinojo apie K. U. ir V. M. susitarimą. Tokias aplinkybes dėl minėtų dokumentų pasirašymo patvirtino ir liudytojas A. J..

7813.5. Nustačius, kad K. U. ir V. M. veiksmuose yra visi jiems inkriminuoto nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnio 1 dalyje sudėties objektyviosios ir subjektyviosios pusės požymiai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad K. U. ir V. M. veikdami bendrininkų grupe pagamino ir panaudojo žinomai netikrus dokumentus, tai yra įvykdė nusikaltimą numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje, o būtent K. U., būdamas UAB „S. Ū.“, įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( - ), direktoriumi ir V. M., būdamas UAB „I.“, įmonės kodas ( - ), direktoriumi, būdami iš anksto susitaręs ir veikdami bendrininkų grupe, turėdami tikslą nuslėpti padarytą svetimų piniginių lėšų, priklausančių UAB „S. Ū.“ iššvaistymą, 2009 m. gruodžio 21 d. – 2010 m. kovo 25 d. laikotarpiu, tiksliau ikiteisminio tyrimo nenustatytomis dienomis, nenustatytoje vietoje, nenustatytos kompiuterinės įrangos pagalba atspausdino ir V. M. savo parašu patvirtino UAB „I.“ 2009 m. gruodžio 21 d. komercinio pasiūlymo sąmatą, kurioje nurodė žinomai netikrus duomenis apie tai, kad pagal užsakovo – UAB „S. Ū.“ dėl stogo remonto darbų ( - ), rangovas – UAB „I.“ nustatė 35 639,34 Lt sąmatą; atspausdino ir savo parašais patvirtino UAB „S. Ū.“ 2009 m. gruodžio 30 d. statybos rangos sutartį Nr. 09-30, taip įtvirtino žinomai netikrus duomenis apie UAB „S. Ū.“ susitarimą su darbų rangovu - UAB „I.“ dėl čerpių dangos stogo, esančio ( - ), remonto; atspausdino ir V. M. savo parašu patvirtino UAB „S. Ū.“ 2005 m. kovo 25 d. pažymą Nr. 1 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2010 metų kovo mėnesį pagal 2009 m. gruodžio 30 d. statybos rangos sutartį Nr. 09-30, kurioje nurodė žinomai netikrus duomenis apie tai, kad stogo remonto ( - ) darbų vertė 35 639,34 Lt; atspausdino ir V. M. savo parašu patvirtino UAB „S. Ū.“ 2010 m. kovo 25 d. atliktų darbų aktą Nr. 1 pagal 2009 m. gruodžio 30 d. statybos rangos sutartį Nr. 09-30, kurioje nurodė žinomai netikrus duomenis apie tai, kad ( - ), atliktų stogo remonto darbų vertė 35 639,34 Lt; atspausdino ir V. M. savo parašu patvirtino UAB „I.“ 2010 m. kovo 25 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija INT Nr. 10105, kurioje nurodė žinomai netikrus duomenis apie tai, kad UAB „I.“ atliko 35 639,34 Lt vertės stogo remonto darbus objekte ( - ), po ko K. U., žinomai netikrus dokumentus: 2010 m. kovo 25 d. pažymą Nr. 1 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2010 metų kovo mėnesį; 2010 m. kovo 25 d. atliktų darbų aktą Nr. 1 pagal 2009 m. gruodžio 30 d. statybos rangos sutartį Nr. 09-30; UAB „I.“ PVM sąskaitą-faktūrą Serija INT Nr. 10105, kurioje nurodė žinomai netikrus duomenis apie tai, kad UAB „I.“ atliko 35 639,34 Lt vertės stogo remonto darbus objekte ( - ), 2010 metais, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, UAB „S. Ū.“ patalpose, adresu ( - ), pateikė pasirašyti nusikalstamų ketinimų nesuvokusiam bendrovės „S. Ū.“ vadybininkui A. J., tokiu būdu K. U. ir V. M. veikdami bendrininku grupe pagamino ir panaudojo žinomai netikrus dokumentus. Dėl pirmiau aptartų aplinkybių, skundžiamas pirmosios instancijos teismo nuosprendis panaikinamas ir priimamas naujas apkaltinamasis nuosprendis (BPK 329 straipsnio 2 punktas).

7913.6. Tai, kad K. U. ir V. M. nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje padarė veikdami bendrininkų grupe, pripažįstama jų atsakomybę sunkinančia aplinkybe (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

80Dėl bausmės

8114. Apeliacinės instancijos teismui K. U. pripažinus kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 184 straipsnio 2 dalyje ir BK 300 straipsnio 1 dalyje sprendžiamas jam skiriamos bausmės klausimas. BK 184 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta vienintelė bausmės rūšis – laisvės atėmimas iki septynerių metų. BK 300 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytos alternatyvios bausmės rūšys – bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki trejų metų.

8214.1. Apeliacinės instancijos teismas, parinkdamas K. U. skiriamos bausmės rūšį ir dydį, atsižvelgia į tai, kad K. U. padarė dvi nusikalstamas veikas, iš kurių viena priskiriama sunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 5 dalis), kita - nesunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 3 dalis), padaryti tyčiniai nusikaltimai, nustatyta jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė (nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje padarė veikdamas bendrininkų grupe), nenustatyta jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Teisėjų kolegija taip pat įvertina tai, kad K. U. iki jam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo nebuvo teistas (t. 5, b.l. 2-25), VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje bei VšĮ Vilniaus miesto Psichikos sveikatos centre nesigydė ir neįrašytas į narkologinę įskaitą (t. 5, b.l. 27, 28, 29). Apibendrinusi paminėtas aplinkybes, įvertinusi tiek kiekvieną iš jų atskirai, tiek kaip visumą, taip pat įvertinusi ir tai, kad K. U. UAB „S. Ū.“ iššvaistyta turto vertė tik nežymiai viršijo BK 190 straipsnio 1 dalyje nustatytą turto didelės vertės sumą, teisėjų kolegija K. U. už nusikaltimo, nustatyto BK 184 straipsnio 2 dalyje, padarymą parenka bausmę, artimą minimaliai šio straipsnio sankcijoje nustatytai laisvės atėmimo bausmei. Nors prokuroras apeliaciniame skunde K. U. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį prašė paskirti šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, teisėjų kolegija įvertinusi tai, kad K. U. nusikalstamų veikų padarymo metu nebuvo teistas, todėl atsižvelgiant į BK 55 straipsnyje įtvirtintą taisyklę, kad asmeniui, pirmą kartą teisiamam už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismas paprastai skiria su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes už BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo padarymą, K. U. skiria sankcijoje numatytą švelniausią bausmės rūšį – baudą, parenkant mažesnį už sankcijos vidurkį baudos dydį. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad tik esant išskirtinėms aplinkybėms (pavyzdžiui, susijusiomis su padaryto nusikaltimo pavojingumu ir (ar) kaltininko asmenybe) ir pripažinus, kad bausmės paskirtis gali būti įgyvendinta paskyrus laisvės atėmimo bausmę, teismas tokiam asmeniui gali skirti laisvės atėmimo bausmę motyvuodamas šį savo sprendimą.

8314.2. Apeliaciniame skunde prokuroras prašė K. U. pagal atskiras nusikalstamas veikas paskirtas bausmes subendrinti vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis bausmes iš dalies sudedant. Teisėjų kolegijos manymu, toks prokuroro prašymas nepagrįstas.

8414.2.1. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju K. U. padarytos nusikalstamos veikos sudaro idealiąją sutaptį, taip pat padarytos nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal pavojingumą.

8514.2.2. Remiantis teorinėmis nuostatomis ir teismų praktikoje suformuotais precedentais, idealioji nusikalstamų veikų sutaptis paprastai konstatuojama tada, kai asmuo viena veika tuo pačiu laiku padaro du ar daugiau nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų, numatytų skirtinguose BK specialiosios dalies straipsniuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-582/2006, 2K-115/2007, 2K-126/2007, 2K-412/2010, 2K-536/2010, 2K-37/2011). Konstatavimas, kad kelios nusikalstamos veikos sudaro idealiąją sutaptį, reiškia, kad asmuo iš esmės padarė vieną veiką, kuri tik dėl teisinio reguliavimo specifikos kvalifikuojama pagal kelis BK straipsnius.

8614.2.3. Pagal nagrinėjamoje byloje nustatytas aplinkybes, nuo pat pradžių tarp K. U. ir V. M. buvo susitarimas iššvaistyti UAB „S. Ū.“ turtą, tai yra buvo susitarta, kad iš UAB „S. Ū.“ banko sąskaitos bus pervesti pinigai į UAB „I.“ sąskaitas už neva atliktus stogo remonto darbus, name ( - ). Taigi, 2009 m. gruodžio 30 d. pasirašyta statybos rangos sutartis ir vėlesni pagaminti žinomai netikri dokumentai buvo pagaminti siekiant nuslėpti UAB „S. Ū.“ turto iššvaistymą. Vadinasi tiek turto iššvaistymas, tiek žinomai netikrų dokumentų pagaminimas ir panaudojimas buvo įvykdyti įgyvendinant bendrą sumanymą, o skirtingų nusikalstamų veikų statusą įgavo vien dėl teisinio reguliavimo specifikos.

8714.2.4. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, K. U. pagal BK 184 straipsnio 2 dalį paskirta bausmė, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalių, 5 dalies 1 ir 2 punktų nuostatomis, apėmimo būdu subendrinama su pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, paskirta bausme.

8815. Apeliacinės instancijos teismui V. M. pripažinus kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 184 straipsnio 2 dalyje, ir BK 300 straipsnio 1 dalyje sprendžiamas jam skiriamos bausmės klausimas.

8915.1. Apeliacinės instancijos teismas, parinkdamas V. M. skiriamos bausmės rūšį ir dydį, atsižvelgia į tai, kad V. M. padėjo padaryti vieną nusikalstamą veiką, kuri priskiriama sunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 5 dalis) ir padarė vieną nusikalstamą veiką, kuri priskiriama nesunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 3 dalis), padaryti tyčiniai nusikaltimai, nustatyta jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė (nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje padarė veikdamas bendrininkų grupe), nenustatyta jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Teisėjų kolegija taip pat įvertina tai, kad V. M. iki jam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo nebuvo teistas (t. 5, b.l. 79-82), VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje bei VšĮ Vilniaus miesto Psichikos sveikatos centre nesigydė ir neįrašytas į narkologinę įskaitą (t. 5, b.l. 111, 112, 113). Apibendrinusi paminėtas aplinkybes, įvertinusi tiek kiekvieną iš jų atskirai, tiek kaip visumą, taip pat įvertinusi ir tai, kad V. M. UAB „S. Ū.“ iššvaistyta turto vertė tik nežymiai viršijo BK 190 straipsnio 1 dalyje nustatytą turto didelės vertės sumą, teisėjų kolegija V. M. už nusikaltimo, nustatyto BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 184 straipsnio 2 dalyje, padarymą parenka artimą minimaliai šio straipsnio sankcijoje nustatytai laisvės atėmimo bausmei. Nors prokuroras apeliaciniame skunde V. M. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį prašė paskirti šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, teisėjų kolegija įvertinusi tai, kad V. M. nusikalstamų veikų padarymo metu nebuvo teistas bei atsižvelgdama į pirmiau aptartą BK 55 straipsnyje įtvirtintą taisyklę, už BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo padarymą, V. M. skiria sankcijoje numatytą švelniausią bausmės rūšį – baudą, parenkant mažesnį už sankcijos vidurkį baudos dydį.

9015.2. Teisėjų kolegija, remdamasis jau anksčiau aptartais argumentais dėl paskirtų bausmių subendrinimo (kurių šioje dalyje nekartoja) V. M. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 184 straipsnio 2 dalį paskirtą bausmę, vadovaudamasi BK 63 straipsnio 1, 2 dalių, 5 dalies 1 ir 2 punktų nuostatomis, apėmimo būdu subendrina su pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, paskirta bausme.

9116. Apeliaciniame skunde prokuroras prašė K. U. ir V. M. paskirtų laisvės atėmimo bausmių vykdymą atidėti taikant BK 75 straipsnio 1 dalies nuostatas. Toks prokuroro prašymas tenkinamas.

9216.1. BK 75 straipsnio 1 dalies (2015 m. kovo 19 d. redakcija galiojusi nuo 2015 m. kovo 25 d. iki 2017 m. spalio 6 d.) redakcija leidžia atidėti bausmės vykdymą asmenims, nuteistiems ir už sunkius nusikaltimus, kuriems paskirta ne didesnė kaip ketverių metų laisvės atėmimo bausmė. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju ši minėto įstatymo redakcija K. U. bei V. M. taikytina. K. U. ir V. M. nusikalstamos veikos įvykdytos laikotarpiu nuo 2009 m. gruodžio 21 d. iki 2010 m. kovo 25 d., todėl dėl pasikeitusio baudžiamojo įstatymo yra taikomos BK 3 straipsnio 2 dalies nuostatos, nes tokia įstatymo redakcija palengvina asmenų padėtį, todėl turi grįžtamąją galią. Šiuo atveju netaikoma BK 75 straipsnio 1 dalies redakcija įsigaliojusi 2017 m. spalio 6 d.

9316.2. Teisėjų kolegijos vertinimu, aukščiau aptartos bausmių skyrimui reikšmingos aplinkybės nagrinėjamu atveju leidžia daryti išvadą, kad K. U. ir V. M. paskirtų bausmių tikslai bus pasiekti ir be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo. Šiame kontekste svarbi aplinkybė, kad V. M. anksčiau neteistas, K. U. jam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo metu taip pat nebuvo teistas (vėlesniu teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu už veiką padarytą laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 22 d. iki 2010 m. liepos 7 d., paskirtą bausmę jau yra atlikęs). Nusikalstamų veikų pobūdis bei K. U. ir V. M. charakterizuojantys duomenys leidžia daryti išvadą, kad jie nėra tiek pavojingi visuomenei, kad juos būtų būtina izoliuoti nuo visuomenės. Įvertinus šias aplinkybes, taip pat tai, kad nuo nusikalstamų veikų, už kurių padarymą K. U. ir V. M. pripažinti kaltais, praėjo gana ilgas laiko tarpas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad yra pakankamas pagrindas daryti išvadą, kad K. U. ir V. M. paskirtų bausmių tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, todėl jiems taikomas BK 75 straipsnis (2015 m. kovo 19 d. redakcija) ir paskirtų terminuoto laisvės atėmimo bausmių vykdymas atidedamas.

94Dėl civilinio ieškinio ir proceso išlaidų

9517. Apeliaciniame skunde civilinio ieškovo atstovė prašė iš K. U. ir V. M. priteisti jų nusikalstamais veiksmais UAB „S. Ū.” padarytą 10 321,86 Eur (35 639,34 Lt) turtinę žalą. Toks civilinio ieškovo atstovė prašymas pagrįstas, todėl tenkinamas.

9617.1. Baudžiamojoje byloje civilinis ieškinys pareiškiamas dėl kaltininko nusikalstama veika padarytos turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo (BPK 109 straipsnis). Sprendimą patenkinti civilinį ieškinį teismas priima tuo atveju, kai remdamasis byloje esančiais įrodymais nustato, kad ieškinys yra pagrįstas, tai yra fiziniam ar juridiniam asmeniui padaryta turtinė ar neturtinė žala; kaltinamojo veikoje yra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių; tarp kaltinamojo veikos ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys.

9717.2. Nagrinėjamoje byloje pirmiau aptartais įrodymais konstatuota, kad 10 321,86 Eur (35 639,34 Lt) turtinė žala UAB „S. Ū.“ padaryta K. U. ir V. M. nusikalstamais veiksmais, todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad dėl to K. U. ir V. M. turi atlyginti nusikaltimu padarytą žalą ir ši suma priteisiama civiliniam ieškovui iš minėtų asmenų. Atsižvelgiant į tai, kad civiliniam ieškovui turtinę žalą K. U. ir V. M. padarė bendrais nusikalstamais veiksmais, todėl jiems yra pagrindas taikyti solidariąją atsakomybę (CK 6.279 straipsnis).

9818. Civilinio ieškovo UAB „S. Ū.“ atstovė advokatė Virginija Balčiūnienė apeliacinės instancijos teisme, vykusio teismo posėdžio metu, prašė iš K. U. ir V. M. priteisti civilinio ieškovo UAB „S. Ū.“ naudai, nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas.

9918.1. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą pripažinęs kaltinamuosius kaltais, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, kuris dalyvavo byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti (BPK 106 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog minėtos nuostatos galioja taip pat nagrinėjant bylą apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose, tačiau tokiais atvejais, priteisiant išlaidas advokato paslaugoms apmokėti, būtina atsižvelgti ir į tai, pagal kieno skundą buvo nagrinėta byla ir koks yra šio skundo nagrinėjimo rezultatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-271/2010, 2K-20/2011, 2K-163/2012, 2K-303/2014).

10018.2. Pirmosios instancijos teisme 2016 m. liepos 11 d. vykusio teisiamojo posėdžio metu civilinio ieškovo atstovė advokatė Virginija Balčiūnienė pateikė baudžiamojoje byloje civilinio ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius dokumentus (t. 8, b.l. 76), tai yra 2016 m. sausio 15 d. sąskaitą už teisines paslaugas Nr. 395/16 ir 2016 m. sausio 15 d. lėšų pervedimo nurodymą, patvirtinantį, kad už teisines paslaugas nagrinėjamoje byloje advokatei sumokėta 1500Eur (t. 8, b.l. 65-66). Iš patektų dokumentų matyti, kad minėta pinigų suma buvo sumokėta už pareiškimo dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo surašymą, skundo dėl nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą surašymą, civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje parengimą, atstovavimą ikiteisminio tyrimo įstaigoje, atstovavimą Vilniaus apygardos teisme (t. 8, b.l. 65). Teisėjų kolegijos nuomone, 1500 Eur civilinio ieškovo išlaidos už nurodytas teisines paslaugas yra protingos, pagrįstos ir priteisiamos iš K. U. ir V. M..

10118.3. Apeliacinės instancijos teisme vykusio teismo posėdžio metu civilinio ieškovo UAB „S. Ū.“ atstovė advokatė Virginija Balčiūnienė pateikė 2017 m. gegužės 8 d. PVM sąskaitą-faktūrą už teisines paslaugas ir 2017 m. birželio 12 d. lėšų pervedimo nurodymą, patvirtinantį, kad už teisines paslaugas (apeliacinio skundo surašymą) nagrinėjamoje byloje advokatei sumokėta 1936 Eur (t. 9, b.l. 16-17).

10218.3.1. Nagrinėjamoje byloje apeliacinius skundus padavė prokuroras ir civilinio ieškovo atstovė, šie skundai yra patenkinti iš dalies. Atsižvelgiant į tai, kad civilinio ieškovo išlaidos advokatui buvo pagrįstos būtinumu tinkamai organizuoti savo teisių gynimą, prašymas priteisti proceso išlaidas už apeliacinio skundo parengimą yra tenkinamas. Tačiau kiekvienu atveju teismas, spręsdamas dėl atstovavimo išlaidų pagrįstumo ir jų dydžio, turi atsižvelgti į konkrečios bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-272/2011, 2K-605/2011, 2K-687/2012 ir kt.). Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju nustatant patirtų išlaidų dydį, atsižvelgiama į baudžiamosios bylos apimtį ir sudėtingumą (byla nėra labai didelės apimties ir ypatingai sudėtinga, be to, advokatė Virginija Balčiūnienė civilinį ieškovą atstovavo viso proceso metu ir surašant apeliacinį skundą nereikėjo atskiro ir daug laiko reikalaujančio pasirengimo, apeliacinių skundų nagrinėjimas neužsitęsė ilgą laiko tarpą). Teisėjų kolegijos nuomone 1936 Eur dydžio išlaidos už apeliacinio skundo surašymą yra nepagrįstos. Teisėjų kolegijos vertinimu, protinga ir teisinga išlaidų už apeliacinio skundo surašymą suma yra 1000 Eur, kuri priteisiama iš K. U. ir V. M..

10319. Pirmosios instancijos teisme 2016 m. liepos 11 d. vykusio teisiamojo posėdžio metu civilinio ieškovo atstovė advokatė Virginija Balčiūnienė pateikė baudžiamojoje byloje civilinio ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius dokumentus (t. 8, b.l. 76), tai yra 2015 m. liepos 7 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 1532 už pastato adresu ( - ), stogo ekspertinį tyrimą ir 2015 m. birželio 11 d. bei 2015 m. liepos 10 d. pervedimų nurodymus, patvirtinančius, kad S. M. sumokėta 1452 Eur (t. 8, b.l. 67-69).

10419.1. Pagal BPK 103 straipsnio 6 punktą proceso išlaidas sudaro ir kitos išlaidos, kurias ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras, teisėjas ar teismas pripažįsta proceso išlaidomis. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad baudžiamojoje byloje civilinis ieškovas kreipėsi į ekspertą dėl namo ( - ), stogo ekspertinio tyrimo atlikimo. Baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu buvo pateiktas ekspertinio tyrimo aktas, kuris turėjo reikšmės nagrinėjant baudžiamąją bylą. Pagal BPK 105 straipsnio 1 dalį teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti išieškoti iš nuteistojo proceso išlaidas, išskyrus išlaidas, skirtas mokėti vertėjui, todėl civilinio ieškovo patirtos 1452 Eur išlaidos dėl ekspertinio tyrimo atlikimo baudžiamojoje byloje, vadovaujantis BPK 103 straipsnio 6 punktu pripažįstamos proceso išlaidomis ir priteisiamos civiliam ieškovui UAB „S. Ū.“ iš K. U. ir V. M. lygiomis dalimis.

105Dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo

10620. Civilinio ieškovo UAB „S. Ū.“ atstovė advokatė Virginija Balčiūnienė prašė palikti galioti laikiną nuosavybės teisių apribojimą, taikytą K. U. turtui: pastatui - sandėliui, unikalus Nr. ( - ), esančiam adresu ( - ).

10720.1. 2014 m. spalio 23 d. Vilniaus apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro nutarimu (patikslintu Vilniaus apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus 2014 m. spalio 27 d. nutarimu) siekiant užtikrinti civilinį ieškinį, buvo paskirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas K. U. turtui: pastatui-sandėliui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ) (t. 5, b.l. 31, 32).

10820.2. Atsižvelgiant į tai, kad laikinas nuosavybės teisių apribojimas ikiteisminio tyrimo metu buvo paskirtas ir vėlesniais nutarimais bei pirmosios instancijos teismo nutartimis pratęstas siekiant užtikrinti baudžiamojoje byloje pareikštą civilinį ieškinį, taip pat atsižvelgiant į tai, kad šiuo nuosprendžiu K. U. pripažįstamas kaltu ir visiškai patenkintas civilinio ieškovo UAB „S. Ū.“ baudžiamojoje byloje pareikštas civilinis ieškinys, siekiant užtikrinti civiliniam ieškovui priteisto civilinio ieškinio įvykdymą, K. U. turtui: pastatui-sandėliui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ) paskirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas paliekamas galioti iki civiliniam ieškovui UAB „S. Ū.“ priteistos žalos atlyginimo.

109Dėl daiktinių įrodymų

11021. Vadovaujantis BPK 94 straipsniu, daiktai: kompaktinis diskas, kuriame įrašytas telefoninis pokalbis tarp UAB „S. Ū.“ atstovo advokato Aivaro Škėmos ir UAB „I.“ direktoriaus V. M. (t. 1, b. l. 63), paliekamas saugoti prie baudžiamosios bylos. „Gyvenamojo namo, esančio ( - ), techninės priežiūros“ žurnalai (t. 2, b. l. 12), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinami UAB ,,S. Ū.“.

111Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 4 dalimi, 329 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

112Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 5 d. nuosprendį panaikinti ir priimti naują nuosprendį.

113K. U. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 184 straipsnio 2 dalyje ir paskirti jam vienerių metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

114K. U. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje ir paskirti jam 50 MGL (1883 Eur) baudą.

115Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 ir 2 punktais, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir K. U. paskirti galutinę subendrintą vienerių metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

116K. U. taikyti BK 75 straipsnio 1 dalį (2015 m. kovo 19 d. įstatymo Nr. XII-1554 redakcija) ir paskirtos bausmės vykdymą atidėti dvejiems metams.

117Vadovaujantis BK 75 straipsnio 2 dalimi, 67 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 69 straipsniu, K. U. paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – per dvejus metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, atlyginti civiliniam ieškovui UAB „S. Ū.“ nusikalstama veika padarytą turtinę žalą.

118V. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 184 straipsnio 2 dalyje ir paskirti jam vienerių metų laisvės atėmimo bausmę.

119V. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje ir paskirti jam 40 MGL (1506,40 Eur) baudą.

120Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 ir 2 punktais, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir V. M. paskirti galutinę subendrintą vienerių metų laisvės atėmimo bausmę.

121V. M. taikyti BK 75 straipsnio 1 dalį (2015 m. kovo 19 d. įstatymo Nr. XII-1554 redakcija) ir paskirtos bausmės vykdymą atidėti dvejiems metams.

122Vadovaujantis BK 75 straipsnio 2 dalimi, 67 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 69 straipsniu, V. M. paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – per dvejus metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti civiliniam ieškovui UAB „S. Ū.“ nusikalstama veika padarytą turtinę žalą.

123UAB „S. Ū.“ pareikštą civilinį ieškinį patenkinti ir iš K. U. bei V. M. solidariai UAB „S. Ū.“ naudai priteisti 10 321,86 Eur (35 639,34 Lt) turtinei žalai atlyginti.

124Civiliniam ieškovui UAB „S. Ū.“ priteisti iš K. U. ir V. M. po 1250 Eur išlaidų advokato paslaugoms apmokėti.

125Civiliniam ieškovui UAB „S. Ū.“ priteisti iš K. U. ir V. M. po 726 Eur procesinių išlaidų dėl ekspertinio tyrimo atlikimo baudžiamojoje byloje.

126Laikiną nuosavybės teisių apribojimą K. U. turtui: pastatui - sandėliui, unikalus Nr. ( - ), esančiam adresu ( - ), palikti galioti iki civiliniam ieškovui UAB „S. Ū.“ priteistos turtinės žalos atlyginimo.

127Daiktus, turinčius reikšmės bylai tirti ir nagrinėti: kompaktinį diską, kuriame įrašytas telefoninis pokalbis, palikti saugoti prie baudžiamosios bylos medžiagos. Gyvenamojo namo, esančio ( - ), techninės priežiūros žurnalus, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti UAB ,,S. Ū.“.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. K. U. išteisintas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau... 4. K. U. išteisintas pagal BK 24 straipsnio 1 dalį, 184 straipsnio 2 dalį, nes... 5. V. M. išteisintas pagal BK 24 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, nes... 6. V. M. išteisintas pagal BK 24 straipsnio 1 dalį, 184 straipsnio 2 dalį, nes... 7. UAB „S. Ū.“ civilinis ieškinys dėl 10 321,86 Eur turtinės žalos... 8. Panaikintas laikinas nuosavybės teisių apribojimas, taikytas K. U. turtui -... 9. Teisėjų kolegija,... 10. 1. K. U. buvo kaltinamas tuo, kad jis veikdamas bendrininkų grupe iššvaistė... 11. 2. Taip pat K. U. buvo kaltinamas tuo, kad jis veikdamas bendrininkų grupe,... 12. 3. V. M. buvo kaltinamas tuo, kad jis veikdamas bendrininkų grupe padėjo... 13. 4. Taip pat V. M. buvo kaltinamas tuo, kad jis veikdamas bendrininkų grupe,... 14. 5. Vilniaus apygardos prokuratūros antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus... 15. 5.1. Prokuroras aptardamas skundžiamo nuosprendžio motyvus dėl K. U. ir V.... 16. 5.1.1. Prokuroras nurodo, kad iš esmės teismas skundžiamame nuosprendyje... 17. 5.1.2. Prokuroras nurodo, kad apygardos teismas nepagrįstai patikimais... 18. 5.1.3. Prokuroras teigia, kad apygardos teismas netinkamai ir nelogiškai... 19. 5.1.4. Prokuroras nurodo, kad apygardos teismas išsamiai neanalizavo... 20. 5.1.5. Prokuroras atkreipia dėmesį į tai, kad apygardos teismas neteisingai... 21. 6. Civilinio ieškovo UAB „S. Ū.“ atstovė advokatė Virginija... 22. 6.1. Civilinio ieškovo atstovė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 23. 6.2. Civilinio ieškovo atstovė teigia, kad šiuo atveju, esminė aplinkybė... 24. 6.3. Civilinio ieškovo atstovė apeliaciniame skunde išdėstydama pirmosios... 25. 6.3.1. Eksperto S. M. išvadoje nurodyta, kad objekte, esančiame adresu ( - )... 26. 6.3.2. Civilinio ieškovo atstovė pažymi, kad parodymų patikrinimo vietoje... 27. 6.3.3. Civilinio ieškovo atstovė pažymi, kad V. M. apklaustas teisme teigė,... 28. 6.3.4. Civilinio ieškovo atstovė akcentuoja tai, kad jeigu kaip teigia V. M.... 29. 6.3.5. Civilinio ieškovo atstovė nurodo, kad iš faktinių bylos duomenų,... 30. 6.3.6. Civilinio ieškovo atstovė teigia, kad analizuojant turto iššvaistymo... 31. 6.3.7. Civilinio ieškovo atstovės teigimu, 2006 m. liepos 17 d. UAB „S.... 32. 6.3.8. Civilinio ieškovo atstovė cituodama liudytojo P. V. parodymus teigia,... 33. 6.3.9. Civilinio ieškovo atstovė nurodo, kad apklausti kai liudytojai UAB... 34. 6.3.10. Civilinio ieškovo atstovė nurodo, kad liudytojai R. V., K. V., N. Š.... 35. 6.3.11. Civilinio ieškovo atstovė teigia, kad nesutinka su pirmosios... 36. 6.4. Civilinio ieškovo atstovė nurodo, kad civilinis ieškovas šioje byloje... 37. 7. Apeliacinio proceso metu prokuroras ir civilinio ieškovo atstovė prašė... 38. Vilniaus apygardos prokuratūros antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus... 39. 8. Apeliaciniuose skunduose prašoma panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 40. 9. Vilniaus apygardos teismas K. U. ir V. M. kaltinamus pagal BK 24 straipsnio... 41. 9.1. Teisėjų kolegija su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka... 42. Dėl BK 24 straipsnio 6 dalies, 184 straipsnio 2 dalies taikymo... 43. 10. Išteisintieji K. U. ir V. M. viso proceso metu neigė savo kaltę dėl... 44. 10.1. 2014 m. liepos 21 d. apklaustas kaip įtariamasis K. U. parodė, kad 2009... 45. 10.2. 2014 m. rugpjūčio 6 d. apklaustas kaip įtariamasis V. M. parodė, kad... 46. 10.3. Iš aptartų išteisintųjų parodymų matyti, kad jie savo gynybines... 47. 11. Pirmosios instancijos teismas K. U. ir V. M. priimdamas išteisinamąjį... 48. 11.1. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu liudytojas V. P. parodė, kad jis UAB... 49. 11.2. Apklaustas pirmosios instancijos teisme liudytojas Z. B. parodė, kad jis... 50. 11.3. Apklaustas pirmosios instancijos teisme liudytojas V. R. parodė, kad jis... 51. 11.4. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu liudytojas J. B. parodė, kad jis... 52. 11.5. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu liudytojas A. J. parodė, kad jis nuo... 53. 11.6. Taigi, iš pirmiau aptartų liudytojų V. P., Z. B., V. R., A. J., J. B.... 54. 12. Priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, teisėjų... 55. 12.1. UAB „S. Ū.“ pastatų ir teritorijos priežiūros skyriaus 2006 m.... 56. 12.2. Tai, kad didelis namo ( - ), stogo remontas buvo atliktas tik vieną... 57. 12.3. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nors namo ( - ),... 58. 12.4. Tai, kad buvo atlikti būtent 2006 m. liepos mėnesio akte Nr. K-69... 59. 12.5. Tai, kad 2010 m. kovo 25 d. atliktų darbų akte Nr. 1 nurodyti darbai,... 60. 12.6. Teisėjų kolegijos manymu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 61. 12.7. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad UAB „I.“... 62. 12.8. Taigi, pirmiau aptartos Ekspertinio tyrimo akte Nr. 15-24 pateiktos... 63. 12.9. K. U. ir V. M. buvo inkriminuota, kad jie nusikalstamą veiką numatytą... 64. 12.10. Pagal BK 184 straipsnį atsako tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar... 65. 12.11. K. U. turto iššvaistymo metu buvo UAB „S. Ū.“ direktoriumi ir... 66. 12.12. Bylos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės patvirtina, kad tarp K.... 67. 12.13. Nustačius, kad K. U. ir V. M. veiksmuose yra visi jiems inkriminuoto... 68. 12.14. Aptarti duomenys paneigia pirmosios instancijos teismo skundžiamame... 69. 12.14.1. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad civiliniai teisiniai... 70. 12.14.2. Priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, pirmiau... 71. 12.14.3. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad ankstesnėse tarp... 72. Dėl BK 300 straipsnio 1 dalies taikymo... 73. 13. K. U. ir V. M. buvo kaltinami tuo, kad veikdami bendrininkų grupe pagamino... 74. 13.1. Pirmosios instancijos teismas K. U. ir V. M. išteisinimą pagal BK 300... 75. 13.2. BK 300 straipsnis numato atsakomybę už dokumento suklastojimą ar... 76. 13.3. K. U. ir V. M. viso proceso metu teigė, kad dokumentai nebuvo suklastoti... 77. 13.4. Tai, kad dokumentus: 2010 m. kovo 25 d. pažymą Nr. 1; 2010 m. kovo 25... 78. 13.5. Nustačius, kad K. U. ir V. M. veiksmuose yra visi jiems inkriminuoto... 79. 13.6. Tai, kad K. U. ir V. M. nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1... 80. Dėl bausmės... 81. 14. Apeliacinės instancijos teismui K. U. pripažinus kaltu padarius... 82. 14.1. Apeliacinės instancijos teismas, parinkdamas K. U. skiriamos bausmės... 83. 14.2. Apeliaciniame skunde prokuroras prašė K. U. pagal atskiras... 84. 14.2.1. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju K. U. padarytos... 85. 14.2.2. Remiantis teorinėmis nuostatomis ir teismų praktikoje suformuotais... 86. 14.2.3. Pagal nagrinėjamoje byloje nustatytas aplinkybes, nuo pat pradžių... 87. 14.2.4. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, K. U. pagal BK 184... 88. 15. Apeliacinės instancijos teismui V. M. pripažinus kaltu padarius... 89. 15.1. Apeliacinės instancijos teismas, parinkdamas V. M. skiriamos bausmės... 90. 15.2. Teisėjų kolegija, remdamasis jau anksčiau aptartais argumentais dėl... 91. 16. Apeliaciniame skunde prokuroras prašė K. U. ir V. M. paskirtų laisvės... 92. 16.1. BK 75 straipsnio 1 dalies (2015 m. kovo 19 d. redakcija galiojusi nuo... 93. 16.2. Teisėjų kolegijos vertinimu, aukščiau aptartos bausmių skyrimui... 94. Dėl civilinio ieškinio ir proceso išlaidų... 95. 17. Apeliaciniame skunde civilinio ieškovo atstovė prašė iš K. U. ir V. M.... 96. 17.1. Baudžiamojoje byloje civilinis ieškinys pareiškiamas dėl kaltininko... 97. 17.2. Nagrinėjamoje byloje pirmiau aptartais įrodymais konstatuota, kad 10... 98. 18. Civilinio ieškovo UAB „S. Ū.“ atstovė advokatė Virginija... 99. 18.1. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą pripažinęs kaltinamuosius... 100. 18.2. Pirmosios instancijos teisme 2016 m. liepos 11 d. vykusio teisiamojo... 101. 18.3. Apeliacinės instancijos teisme vykusio teismo posėdžio metu civilinio... 102. 18.3.1. Nagrinėjamoje byloje apeliacinius skundus padavė prokuroras ir... 103. 19. Pirmosios instancijos teisme 2016 m. liepos 11 d. vykusio teisiamojo... 104. 19.1. Pagal BPK 103 straipsnio 6 punktą proceso išlaidas sudaro ir kitos... 105. Dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo... 106. 20. Civilinio ieškovo UAB „S. Ū.“ atstovė advokatė Virginija... 107. 20.1. 2014 m. spalio 23 d. Vilniaus apygardos prokuratūros Antrojo... 108. 20.2. Atsižvelgiant į tai, kad laikinas nuosavybės teisių apribojimas... 109. Dėl daiktinių įrodymų... 110. 21. Vadovaujantis BPK 94 straipsniu, daiktai: kompaktinis diskas, kuriame... 111. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 112. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 5 d. nuosprendį panaikinti ir... 113. K. U. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 184... 114. K. U. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 300... 115. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 ir 2 punktais,... 116. K. U. taikyti BK 75 straipsnio 1 dalį (2015 m. kovo 19 d. įstatymo Nr.... 117. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 2 dalimi, 67 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 69... 118. V. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 24... 119. V. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 300... 120. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 ir 2 punktais,... 121. V. M. taikyti BK 75 straipsnio 1 dalį (2015 m. kovo 19 d. įstatymo Nr.... 122. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 2 dalimi, 67 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 69... 123. UAB „S. Ū.“ pareikštą civilinį ieškinį patenkinti ir iš K. U. bei V.... 124. Civiliniam ieškovui UAB „S. Ū.“ priteisti iš K. U. ir V. M. po 1250 Eur... 125. Civiliniam ieškovui UAB „S. Ū.“ priteisti iš K. U. ir V. M. po 726 Eur... 126. Laikiną nuosavybės teisių apribojimą K. U. turtui: pastatui - sandėliui,... 127. Daiktus, turinčius reikšmės bylai tirti ir nagrinėti: kompaktinį diską,...