Byla 2K-116-895/2015
Dėl Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 8 d. nuosprendžio ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. liepos 4 d. nutarties

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininkės Dalios Bajerčiūtės, Aurelijaus Gutausko ir pranešėjo Armano Abramavičiaus, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų A. K. ir A. G. kasacinius skundus dėl Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 8 d. nuosprendžio ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. liepos 4 d. nutarties.

2Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 8 d. nuosprendžiu nuteisti:

3A. K. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 284 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams aštuoniems mėnesiams.

4Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, prie paskirtos bausmės pridėta dalis Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 30 d. nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos (11 mėn. 19 d.) laisvės atėmimo bausmės ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas dvejiems metams septyniems mėnesiams.

5A. G. pagal BK 284 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu vieneriems metams aštuoniems mėnesiams.

6Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, prie paskirtos bausmės pridėta dalis Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. spalio 13 d. nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos (1 mėn. 3 d.) laisvės atėmimo bausmės ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas vieneriems metams devyniems mėnesiams.

7Tuo pačiu nuosprendžiu pagal BK 284 straipsnio 1 dalį nuteisti J. M. (J. M.), A. G., E. P., A. S. (A. S.) ir E. M., tačiau dėl jų kasacinių skundų negauta.

8Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. liepos 4 d. nutartimi nuteistųjų J. M., A. G. gynėjo advokato R. A., E. P., A. G., A. K. gynėjo advokato J. G., A. S., E. M. apeliaciniai skundai atmesti.

9Teisėjų kolegija

Nustatė

10A. K. ir A. G. nuteisti už tai, kad 2011 m. lapkričio 9 d., apie 13.30 val., Kybartų pataisos namų (Kybartai, J. Biliūno g. 14) gyvenamosios zonos nuteistųjų bendrabučio laiptinėje, prie įėjimo į 2-ojo ir 5-ojo būrių patalpas, t. y. viešoje vietoje, bendrininkaudami su E. M., J. M., A. G., E. P., su asmeniu, dėl kurio byla išskirta, ir A. S., kitų asmenų akivaizdoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, t. y. A. K. tyčia spyrė R. T. ne mažiau kaip tris kartus į įvairias kūno sritis bei sudavė ranka vieną kartą į kūno sritį; A. G. tyčia spyrė vieną kartą į kūno sritį bei vieną kartą ranka sudavė į kūno sritį; E. M. tyčia spyrė ir rankomis sudavė ne mažiau kaip tris kartus į pilvo ir kitas kūno sritis; J. M. tyčia sudavė ranka ne mažiau kaip du kartus į įvairias kūno sritis; A. G. tyčia sudavė ranka ne mažiau kaip du kartus į įvairias kūno sritis bei spyrė vieną kartą į nugaros sritį; E. P. tyčia sudavė ranka vieną kartą į kūno sritį; asmuo, dėl kurio byla išskirta, tyčia rankomis ir kojomis sudavė ne mažiau kaip penkis kartus į įvairias kūno sritis; A. S. tyčia spyrė nenustatytą skaičių kartų į įvairias kūno vietas. Tokiais veiksmais A. K. ir A. G. kartu su E. M., J. M., A. G., E. P., su asmeniu, dėl kurio byla išskirta, ir A. S. sukėlė nukentėjusiajam R. T. fizinį skausmą ir sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką.

11Kasaciniu skundu nuteistasis A. K. prašo teismų sprendimus panaikinti ir bylą jam nutraukti.

12Kasatorius teigia, kad teismai netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą, t. y. nusikalstamą veiką kvalifikavo ne pagal tą BK straipsnį. Bylos įrodymų visuma neleidžia konstatuoti, kad padaryti veiksmai kvalifikuotini pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, nes kaltinant šios nusikalstamos veikos padarymu negalėjo būti kaltinimo dėl fizinio skausmo sukėlimo; duomenys apie fizinio skausmo sukėlimą iš kaltinimo turėjo būti pašalinti. Taip pat teismai nenustatė, kaip būtent pasireiškė visuomenės rimties sutrikdymas, išskyrus tai, kad pataisos namų pareigūnai neva buvo atitraukti nuo tiesioginio darbo, t. y. negalėjo atlikti kratos bei vykti nutraukti neteisėtų veiksmų prieš R. T.. Išvada dėl visuomenės rimties sutrikdymo visiškai neapibrėžta ir neaiški, pavyzdžiui, nenustatyta, kaip ir kokiais veiksmais jis (kasatorius) užkirto kelią pareigūnams skubėti į įvykio vietą nutraukti neteisėtų veiksmų prieš R. T.. Nenurodydamas šių duomenų teismas pažeidė BPK 20 straipsnio reikalavimus įvertinti įrodymus. Be to, teismų sprendimuose neužsimenama apie įvykį mačiusių aplinkinių reakciją, koks buvo jų skaičius, kiek truko neteisėti veiksmai. Sprendžiant, ar asmens veiksmai atitinka BK 284 straipsnio 1 dalyje numatytos veikos sudėtį, šiuos faktus būtina nustatyti, ištirti ir įvertinti, kaip to reikalauja BPK 20 straipsnio 5 dalis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-135/2011, 2K-452/2011, 2K-78/2013). Kadangi šie faktai nenustatyti, kvalifikuoti veiką pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, kasatoriaus manymu, neužtenka duomenų.

13Be to, kasatorius nesutinka su tuo, kad jis savo neteisėtais veiksmais sutrukdė pareigūnų darbą, kad pareigūnai buvo atitraukti nuo savo tiesioginio darbo, negalėjo atlikti kratos bei skubėti į įvykio vietą. Kasatoriaus teigimu, skubėti į įvykio vietą (nutraukti nusikalstamus veiksmus prieš R. T.) yra pareigūnų darbas, jie privalo reaguoti į pataisos namuose vykstančius tokio pobūdžio incidentus, t. y. privalo palikti kitus darbus ir skubėti į įvykio vietą. Tai numatyta jų darbo sutartyse, todėl pareigūnų vykimas į įvykio vietą negali būti traktuojamas kaip ,,pašalinis“ darbas. Tai neatitinka sudėties požymio ,,sutrikdyti viešąją rimtį“.

14Kasaciniu skundu nuteistasis A. G. prašo priimti išteisinamąjį nuosprendį.

15Kasatorius teigia, kad teismas netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą, t. y. veiką neteisingai kvalifikavo pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, taip pažeisdamas ir BK 2 straipsnio 4 dalies nuostatas.

16Kasatoriaus manymu, šiuo atveju visiškai neaišku, kokia tvarka buvo pažeista. Pasak nuteistojo, pataisos namai yra įstaiga, o ne vieša vieta, į kurią gali patekti bet kokie asmenys. Joje nustatyta specifinė tvarka, galioja kitokios – specifinės bendros tvarkos taisyklės, todėl nustačius įstaigos bendrosios tvarkos pažeidimus būtina jomis vadovautis.

17Teismo išvada, kad buvo sutrikdyta pataisos namų pareigūnų veikla, jie buvo atitraukti nuo įprasto darbo, negali būti pagrindas šiuos veiksmus kvalifikuoti kaip tvarkos, rimties pažeidimą, nes pagal savo darbo pobūdį pataisos įstaigų pareigūnai į tokius įvykius privalo reaguoti. Kasatorius sutinka, kad daryti kratą yra pareigūnų pareiga, tačiau nesutinka su tuo, jog malšinti konfliktą nėra jų pareiga. Pataisos namų taisyklės draudžia naudoti smurtą prieš kitus nuteistuosius, tačiau, priklausomai nuo aplinkybių, pataisos įstaigos taisyklės numato už tai tam tikras drausmines nuobaudas.

18Be to, kasatorius nurodo, kad pagal BK 284 straipsnio 1 dalies dispoziciją nusikalstamas poveikis nukreiptas į aplinką, bendrąją tvarką. Tačiau jo (kasatoriaus) veiksmai buvo nukreipti į nukentėjusįjį, todėl veika negalėjo būti kvalifikuojama kaip tyčinis nusikaltimas (BK 15 straipsnio 3 dalis). Nuteistojo manymu, jam turėjo būti pareikšti kaltinimai dėl fizinio skausmo sukėlimo, o ne dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

19Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė Lina Beinarytė atsiliepimu į kasacinius skundus prašo juos atmesti.

20Prokurorė atsiliepime nurodo, kad kasatorių teiginiai, jog pataisos namai nėra vieša vieta, jog viešoji tvarka nebuvo pažeista, nes nebuvo sutrikdyta pataisos namų veikla, pareigūnų darbas, yra nepagrįsti.

21Pagal BK 284 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Smurto naudojimas prieš asmenį viešojoje vietoje paprastai laikomas įžūliu elgesiu, kuriuo sutrikdoma visuomenės rimtis. Šio nusikaltimo sudėtis yra materiali, t. y. asmuo baudžiamojon atsakomybėn gali būti traukiamas tik konstatavus, kad visuomenės rimtis ir tvarka buvo realiai sutrikdytos. Sprendžiant, ar kaltininko veiksmai sukėlė šiuos padarinius, turi būti atsižvelgiama ir į tai, kokia buvo aplinkinių reakcija, koks nukentėjusiųjų skaičius, kiek laiko truko neteisėti veiksmai. Prokurorė nurodo, kad nors pataisos namai yra izoliuota nuo išorinės visuomenės vieta, tačiau kartu yra ir atvira bei dėl to vieša vietinei bendruomenės daliai – nuteistiesiems, prižiūrėtojams, kitiems administracijos darbuotojams, aptarnaujančiam personalui. Iš bylos duomenų matyti, kad nusikalstama veika padaryta Kybartų pataisos namų gyvenamosios zonos nuteistųjų bendrabučio laiptinėje, prie įėjimo į 2-ojo ir 5-ojo būrių patalpas, t. y. viešoje vietoje, kitų asmenų akivaizdoje, įžūliu elgesiu demonstruojant nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai. Teismų praktikoje viešomis pripažįstamos ir laisvės atėmimo įstaigos teritorijoje esančios bendrojo naudojimosi vietos, tarp jų ir nuteistųjų gyvenamosios patalpos. Viešoji tvarka – tai moralės ir pagarbos vienų kitiems principais pagrįstos bendrosios viešo elgesio taisyklės, egzistuojančios visuomenėje. Laisvės atėmimo vietose nuteistieji taip pat privalo laikytis šių elgesio taisyklių. Šioje byloje nustatyta, kad nuteistųjų veiksmais buvo pažeista viešoji tvarka ir sutrukdytas pareigūnų darbas, jie buvo atitraukti nuo savo tiesioginių pareigų. Apskųstuose teismų sprendimuose nurodyti tinkami motyvai, kad nuteistieji nusikalstamus veiksmus atliko viešoje vietoje, t. y. pataisos namų gyvenamosios zonos nuteistųjų bendrabutis atitinka viešosios vietos BK 284 straipsnio prasme požymius.

22Taip pat kasatoriai nepagrįstai nurodo, kad nenustatyta tyčia, jog padaryta veika atitinka BK 140 straipsnio 1 dalies, o ne BK 284 straipsnio požymius. Prokurorės manymu, teismai teisingai nustatė faktines aplinkybes. Kasatoriai viešoje vietoje aplinkinių akivaizdoje prieš nukentėjusįjį panaudojo fizinį smurtą, t. y. jie suvokė savo atliekamų veiksmų pobūdį, numatė, kad dėl tokių jų veiksmų bus ne tik padaryta žala nukentėjusiajam, bet ir pademonstruota nepagarba aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdyta visuomenės rimtis, ir tokių padarinių norėjo (BK 15 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Tai atitinka BK 284 straipsnio 1 dalies sudėtį. Kvalifikuojant veiką pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, BK 140 straipsnio 1 dalis iš viso netaikytina, nes šioje normoje numatytą veiką ir jos padarinius apima viešosios tvarkos pažeidimo sudėtis, tokie padariniai pripažintini realiai sutrikdžiusiais visuomenės rimtį ir veika pagrįstai kvalifikuota kaip nusikaltimas viešajai tvarkai.

23Nuteistųjų A. K. ir A. G. kasaciniai skundai atmestini.

24Dėl BK 284 straipsnio 1 dalies taikymo

25Kasatoriai netinkamą BK 284 straipsnio 1 dalies taikymą iš esmės grindžia tuo, kad, pasak jų, pataisos namai nėra vieša vieta, be to, jų manymu, teismai neteisingai konstatavo, jog buvo sutrikdyta visuomenės rimtis ir tvarka.

26Pagal BK 284 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką.

27BK 284 straipsnio 1 dalyje aprašyta veika – nepagarbos aplinkiniams ar aplinkai demonstravimas – reiškiasi bent vienu iš įstatymo dispozicijoje nurodytų savarankiškų alternatyvių būdų – įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis, vandališkais veiksmais (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-410/2011, 2K-303/2014). Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad įžūliu elgesiu pagal BK 284 straipsnio 1 dalį laikytini ir tie atvejai, kai kito (ų) asmens (ų) atžvilgiu panaudojamas fizinis smurtas. Taikant šią normą būtina nustatyti, kad kaltininko veiksmai atlikti viešoje vietoje. Šio nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl kiekvienu iš minėtų būdų demonstruojant nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai turi būti realiai sutrikdoma visuomenės rimtis ar tvarka (pvz., kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-242/2011). Šių padarinių konstatavimas kartu reiškia ir tai, kad vertinama veika peržengė privataus konflikto ribas ir yra pavojinga ne tik konkrečiam konflikto dalyviui, bet ir aplinkai ar aplinkiniams. Visuomenės tvarkos ar rimties sutrikdymu paprastai laikomi veiksmai, kai prieš asmenį buvo panaudotas fizinis smurtas, aplinkiniai pasijuto šiurkščiai pažeminti ar šokiruoti, buvo nutrauktas žmonių poilsis ar darbas, padaryta didelė materialinė žala, sutrikdyta normali įmonių ar įstaigų veikla, žmonėms sukeltas didelis išgąstis ar kilo sumaištis, nutrauktas jiems skirtas renginys, sustabdytas eismas ir pan. Sprendžiant, ar kaltininko veiksmai sukėlė šiuos padarinius, turi būti atsižvelgiama ir į tai, kokia buvo aplinkinių reakcija, koks nukentėjusiųjų skaičius, kiek truko neteisėti veiksmai (kasacinės nutartys baudžiamosiose byloje Nr. 2K-243/2006, 2K-248/2008, 2K-412/2009, 2K-563/2009, 2K-513/2010, 2K-135/2011, 2K-416/2013, 2K-491/2013).

28Viešosios tvarkos pažeidimas (BK 284 straipsnio 1 dalis) padaromas tiesiogine tyčia, taigi būtina, kad kaltininkas suvoktų, jog savo veiksmais demonstruoja nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai, numatytų, kad dėl to bus sutrikdyta visuomenės rimtis ar tvarka, ir to norėtų. Teismų praktikoje pripažįstama, kad padarinių atžvilgiu kaltininko tyčia gali būti tiek apibrėžta, tiek neapibrėžta. Esant neapibrėžtai tyčiai, viešosios tvarkos pažeidėjas gali veikti nesukonkretindamas, kokį poveikį visuomenei turės jo atliekami veiksmai, bet bendrais bruožais numatydamas, kad visuomenės rimtis ar tvarka bus sutrikdyta (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-426/2008, 2K-159/2009, 2K-136/2010, 2K-447/2012, 2K-437/2013, 2K-303/2014). BK 284 straipsnio 1 dalies dispozicijoje nei veikos padarymo motyvas, nei tikslas nenurodyti. Taigi BK 284 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikaltimas gali būti padaromas dėl įvairių paskatų, jo motyvai gali būti tiek chuliganiški, tiek ir asmeniniai ar net savanaudiški, arba kitokie.

29Nagrinėjamoje byloje teismai nustatė, kad A. K. ir A. G. 2011 m. lapkričio 9 d., apie 13.30 val., Kybartų pataisos namų gyvenamosios zonos nuteistųjų bendrabučio laiptinėje, bendrininkaudami su E. M., J. M., A. G., E. P. ir A. S., kitų asmenų akivaizdoje nukentėjusiojo atžvilgiu panaudojo fizinį smurtą, t. y. A. K. tyčia spyrė R. T. ne mažiau kaip tris kartus į įvairias kūno sritis bei sudavė ranka vieną kartą į kūno sritį; A. G. tyčia spyrė vieną kartą į kūno sritį bei vieną kartą ranka sudavė į kūno sritį.

30Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, tokiomis aplinkybėmis padaryta veika atitinka viešosios tvarkos pažeidimo požymius (BK 284 straipsnis 1 dalis). Tai, kad smurto veiksmai atlikti laisvės atėmimo įstaigos teritorijoje prieš nuteistąjį, nereiškia, kad jie atlikti ne viešoje vietoje ir kad vieno nuteistojo veiksmai prieš kitą negali pažeisti viešosios tvarkos. Viešoji vieta – tai tokia vieta, kurioje nusikalstamos veikos padarymo metu yra ar turi teisę lankytis kiti asmenys. Svarbu tai, kad dėl laisvo priėjimo prie tokios vietos joje bet kuriuo momentu gali atsirasti kiti asmenys, kurie dėl kaltininko veiksmų patirs nepatogumų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-670/2002, 2K-796/2007, 2K-122/2008). Teismų praktikoje vieša vieta pripažįstamos ir laisvės atėmimo įstaigos teritorijoje esančios bendrojo naudojimosi vietos, tarp jų ir nuteistųjų gyvenamosios patalpos (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-33/2004, 2K-159/2009, 2K-27/2013). Laisvės atėmimo vietose tarp nuteistųjų taip pat egzistuoja viešosios tvarkos santykiai, kuriuos įmanoma pažeisti BK 284 straipsnio 1 dalyje nurodytais būdais. Vertinant kasatorių nusikalstamus veiksmus pažymėtina ir tai, kad šiuo atveju fizinio smurto naudojimas viešoje vietoje be aiškios ir pateisinamos priežasties, matant kitiems asmenims, neabejotinai yra įžūlūs veiksmai, kuriais demonstruojama nepagarba aplinkiniams ir aplinkai, nes jais šiurkščiai pažeidžiamos visuomenėje nusistovėjusios ir įstatymais pripažintos visuomenės narių bendro gyvenimo taisyklės. Taip elgdamiesi kasatoriai priešpastatė save visuotinai priimtoms moralės ir dorovės normoms. Sutiktina ir su teismų išvadomis, kad taip kasatoriai A. K. ir A. G. kartu su kitais bendrininkais sutrikdė normalų pataisos namų pareigūnų darbą ir pataisos namų rimtį.

31Taigi konstatuotina, kad teismai padarė pagrįstą išvadą, jog kasatoriai, kartu su kitais bendrininkais naudodami fizinį prieš nukentėjusįjį R. T. pataisos namų gyvenamosios zonos nuteistųjų bendrabučio laiptinėje, veikė viešoje vietoje ir įžūliais veiksmais sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

32Taip pat nesutiktina su kasacinių skundų argumentais, kad nagrinėjamoje byloje kasatorių veika dėl to, jog ji pasireiškė fizinio skausmo nukentėjusiajam sukėlimu, turėjo būti kvalifikuota ne pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, bet pagal BK 140 straipsnio 1 dalį. Šiame kontekste pažymėtina, kad viešosios tvarkos sutrikdymas (BK 284 straipsnio 1 dalis) gali pasireikšti ir fizinio smurto prieš nukentėjusįjį panaudojimu viešoje vietoje. Viešoje vietoje atlikti smurto veiksmai, kuriais žmogui sukeliamas fizinis skausmas arba nežymiai sutrikdoma jo sveikata, kvalifikuotinas pagal BK 140 straipsnio 1 dalį tik tada, kai nenustatoma visų objektyviųjų ir subjektyviųjų viešosios tvarkos pažeidimo nusikaltimo (BK 284 straipsnio 1 dalis) požymių. Pabrėžtina ir tai, kad, veiką kvalifikuojant pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, 140 straipsnio 1 dalis iš viso netaikytina, nes šioje normoje numatytą veiką ir jos padarinius apima viešosios tvarkos pažeidimo nusikaltimo sudėtis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-652/2007, 2K-122/2008). Būtent nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad viešoji tvarka buvo pažeista kasatoriams kartu su kitais bendrininkais viešoje vietoje nukentėjusiojo atžvilgiu naudojant fizinį smurtą.

33Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad teismai, pripažindami A. K. ir A. G. kaltais dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 284 straipsnio 1 dalyje, padarymo, baudžiamąjį įstatymą pritaikė tinkamai. Kartu pažymėtina, kad visos bylos aplinkybės, reikšmingos kasatorių nusikalstamų veiksmų kvalifikavimui, buvo ištirtos ir įvertintos laikantis BPK 20 straipsnio nuostatų.

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

35Nuteistųjų A. K. ir A. G. kasacinius skundus atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 8 d. nuosprendžiu... 3. A. K. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 284... 4. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, prie paskirtos bausmės pridėta... 5. A. G. pagal BK 284 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu vieneriems metams... 6. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, prie paskirtos bausmės pridėta... 7. Tuo pačiu nuosprendžiu pagal BK 284 straipsnio 1 dalį nuteisti J. M. (J.... 8. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014... 9. Teisėjų kolegija... 10. A. K. ir A. G. nuteisti už tai, kad 2011 m. lapkričio 9 d., apie 13.30 val.,... 11. Kasaciniu skundu nuteistasis A. K. prašo teismų sprendimus panaikinti ir... 12. Kasatorius teigia, kad teismai netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą, t.... 13. Be to, kasatorius nesutinka su tuo, kad jis savo neteisėtais veiksmais... 14. Kasaciniu skundu nuteistasis A. G. prašo priimti išteisinamąjį nuosprendį.... 15. Kasatorius teigia, kad teismas netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą, t.... 16. Kasatoriaus manymu, šiuo atveju visiškai neaišku, kokia tvarka buvo... 17. Teismo išvada, kad buvo sutrikdyta pataisos namų pareigūnų veikla, jie buvo... 18. Be to, kasatorius nurodo, kad pagal BK 284 straipsnio 1 dalies dispoziciją... 19. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo... 20. Prokurorė atsiliepime nurodo, kad kasatorių teiginiai, jog pataisos namai... 21. Pagal BK 284 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas viešoje... 22. Taip pat kasatoriai nepagrįstai nurodo, kad nenustatyta tyčia, jog padaryta... 23. Nuteistųjų A. K. ir A. G. kasaciniai skundai atmestini.... 24. Dėl BK 284 straipsnio 1 dalies taikymo... 25. Kasatoriai netinkamą BK 284 straipsnio 1 dalies taikymą iš esmės grindžia... 26. Pagal BK 284 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas viešoje vietoje įžūliu... 27. BK 284 straipsnio 1 dalyje aprašyta veika – nepagarbos aplinkiniams ar... 28. Viešosios tvarkos pažeidimas (BK 284 straipsnio 1 dalis) padaromas tiesiogine... 29. Nagrinėjamoje byloje teismai nustatė, kad A. K. ir A. G. 2011 m. lapkričio 9... 30. Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, tokiomis... 31. Taigi konstatuotina, kad teismai padarė pagrįstą išvadą, jog kasatoriai,... 32. Taip pat nesutiktina su kasacinių skundų argumentais, kad nagrinėjamoje... 33. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad teismai,... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 35. Nuteistųjų A. K. ir A. G. kasacinius skundus atmesti....