Byla 1-41-1002/2019

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Mantas Liesis, sekretoriaujant Indrei Kučinskaitei, Rositai Garnienei, Loretai Armalienei, dalyvaujant prokurorui Egidijui Timoniui, kaltinamajam A. Š., jo gynėjui advokatui Rolandui Tamašauskui, kaltinamajam Ą. G., jo gynėjui advokatui Edmundui Jankaičiui, kaltinamajam N. G., jo gynėjui advokatui Sauliui Staškui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

3Ą. G., a.k. ( - ) gim. ( - ), pilietybė Lietuvos, gyvenantis J. M. 50, Vilnius, dirbantis UAB „E.“ ir UAB „B. v.“, aukštojo transporto inžinerijos išsilavinimo, išsiskyręs, neteistas,

4kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį (2 veikos). N. G., a.k. ( - ) gim. ( - ), išsiskyręs, viduriniojo išsilavinimo, dirbantis UAB „D.“ vyr. finansininku, gyvenantis ( - ), teistas:

51) 2006-12-06 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 300 str. 2 d., 45 paras areštu;

62) 2007-07-13 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu, pagal BK 25 str. 2 d., 213 str. 1 d., 25 str. 2 d., 213 str. 2 d. (2 veikos), vadovaujantis BK 63 str. paskirta bausmė 3 metai 8 mėn. laisvės atėmimo ir 30 MGL (3900 lt) bauda. 2007-10-01 Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžiu Vilniaus apygardos teismo 2007-07-13 nuosprendis pakeistas nusikalstamos veikos iš BK 25 str. 2 d., 213 str. 1 d., 25 str. 2 d., 213 str. 2 d., 25 str. 2 d., 213 str. 2 d. perkvalifikuotos pagal BK 22 str. 1 d., 213 str. 2 d. ir, pritaikius BK 62 str. 3 d. 3 p., paskirta 180 MGL (22 500 Lt) dydžio bauda. Į bausmės laiką įskaičius sulaikymo ir suėmimo laiką, paskirta bauda sumažinta iki 34 MGL (4250 Lt), baudą sumokėjo 2011-01-07, teistumas išnykęs,

7kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį.

8A. Š., a.k. ( - ) gim. ( - ), pilietybė Lietuvos, faktinė gyv. vieta ( - ), išsiskyręs, dirbantis UAB "K." vadybininku, neteistas (Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 22 d. nuosprendžiu pagal BK 24 str. 4 d., 182 str. 2 d., 2 metams 6 mėnesiams laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 75 straipsniu bausmės vykdymas atidėtas 2 metams, įpareigojant jį tęsti darbą, taip pat įpareigojant jį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo bei neišeiti iš namų nuo 23.00 val. iki 06.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi. Taip pat skirta baudžiamojo poveikio priemonė - per 2 (dvejus) metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą. 2018-04-05 Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartimi Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. spalio 23 d. nutartis panaikinta ir perduota byla iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. 2019-01-04 numatytas Vilniaus apygardos teismo nutarties paskelbimas),

9kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 300 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 1 dalį.

10Teismas

Nustatė

11Ą. G. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laikotarpiu, bet ne anksčiau 2014-10-14 ir ne vėliau 2014-12-10, būdamas UAB "A.", įmonės kodas ( - ), direktoriumi, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, suprasdamas, kad Lietuvos Respublikoje neegzistuoja vikšrinis ekskavatorius Caterpillar 3230, kėbulo numeris ( - ) , neketindamas su juo vykdyti jokių darbų, pasirašė skiltyje "nuomininkas UAB "A.", direktorius Ą. G.", A. Š. pateiktą 2014-12-10 fiktyvią nuomos sutartį, tarp nuomotojo A. Š. ir nuomininko UAB "A.", tokiu būdu ją suklastojo ir realizavo perduodamas A. Š..

12Be to, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laikotarpiu, bet ne anksčiau 2014-10-14 ir ne vėliau 2017-03-29, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, suprasdamas, kad Lietuvos Respublikoje neegzistuoja vikšrinis ekskavatorius Caterpillar 3230, kėbulo numeris ( - ) , ir kad UAB "A." vardu jis yra sudaręs fiktyvią vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 3230, kėbulo numeris ( - ) 2014-12-10 dienos nuomos sutartį tarp nuomotojo A. Š. ir nuomininko UAB "A.", fiktyviai išrašė šešis UAB "A." kasos išlaidų orderius apie realiai neįvykusias faktines aplinkybes ir apmokėjimus, t.y., atspausdino vienu ir tuo pačiu spausdintuvu, bei pasirašė vienu ir tuo pačiu mėlynos spalvos šratiniu rašikliu kasos išlaidų orderius: 2015-04-01,- 2125 eurų sumai už ekskavatoriaus nuomą, 2015-05-01,- 2125 eurų sumai už ekskavatoriaus nuomą, 2015-06-01,- 2125 eurų sumai už ekskavatoriaus nuomą, 2015-07-01,- 2125 eurų sumai už ekskavatoriaus nuomą, 2015-08-01,- 2125 eurų sumai už ekskavatoriaus nuomą, 2015-09-21,- 1487,50 eurų sumai už ekskavatoriaus nuomą, ir pasirašė savo parašais skiltyje "Įmonės vadovas", tokiu būdu juos suklastojo ir realizavo perduodamas A. Š.. N. G. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip nuo 2013-07-01 iki 2015-01-20, veikdamas nusikalstamai, iš anksto susitaręs vykdyti nusikalstamas veikas, jas planuodamas bendrai su A. Š., gim. ( - ), veikdami apgaule, klastodami eilę dokumentų ir juridinių faktų, bei juos panaudodami kreditui gauti iš kredito unijos „Savas rūpestis“ (Šiaulių kredito unija), juridinio asmens kodas 300007695, suklaidindami kredito unijos „Savas rūpestis“ (Šiaulių kredito unijos) atsakingus darbuotojus, pateikdami verslo kredito suteikimo paraišką A. Š. vardu, dėl vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) pirkimo, kuris Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre buvo fiktyviai įregistruotas, apgaule savo naudai įgijo didelės vertės, svetimą kredito unijai „Savas rūpestis“ (Šiaulių kredito unijai) priklausančius, 81093 eurus, o būtent: ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne anksčiau 2013-07-01 ir ne vėliau 2014-10-20 dienos veikdamas nusikalstamai, iš anksto susitaręs vykdyti nusikalstamo pobūdžio nusikalstamas veikas, jas planuodamas bendrai su A. Š., gim. ( - ), iš ikiteisminio tyrimo nenustatyto asmens įgijo žinomai suklastotus tikrus vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , registracijos dokumentus, registracijos liudijimą Nr. ( - ) ir techninės apžiūros taloną Nr. ( - ) kuriuos ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo neteisėtai įgijo Vilkaviškio rajono savivaldybės, Žemės ūkio skyriuje, jo registracijai panaudodamas vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , vokiečių kalba sudarytą 2012-10-14 pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 30449, kurioje nurodomi išgalvoti duomenys, neatitinkantys tikrovės, kad UAB „Tarptautiniai kontaktai ir Ko“, įm. kodas ( - ), už 240 000 eurų iš Vokietijos kompanijos „( - )2010-2013“ reg. Allerweg 23, Hannover, nupirko vikšrinį ekskavatorių Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) ir prie šio dokumento grafų: pardavėjas „Unteschrift des verkaufen“ ir pirkėjas „Unteschrift des kaufen“ pasirašė išgalvotais parašais, po ko turėdamas tikslą šį vikšrinį ekskavatorių įregistruoti Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre ir gauti jo suklastotus, tikrus registracijos dokumentus, 2013-07-01 dieną Vilkaviškio rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus darbuotojui pateikė 2013-07-01 registravimo prašymą įregistruoti vikšrinį ekskavatorių Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , grafoje „registruojančio asmens vardas, pavardė, parašas“ įrašė „UAB T.“ bei pasirašė išgalvotu parašu, bei prie prašymo pateikė žinomai suklastotą, tikrovės neatitinkančią vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , 2012-10-14 pirkimo- pardavimo sutartį Nr. 30449 (originalą).

13Netrukus po to, tęsdamas ir planuodamas savo nusikalstamą veiką, 2013-08-01, neketindamas vykdyti jokios ūkinės- komercinės veiklos, jis įgijo bendrovę UAB „V.“ įmonės kodas 125586675, jos vardu sudarė eilę fiktyvių dokumentų, kuriuos vėliau panaudojo pateikdami verslo kredito suteikimo paraišką A. Š. vardu, dėl vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) pirkimo, o būtent: suklastojo 2014-09-09 vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - ), pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 2014/09-1 tarp UAB „Tarptautiniai kontaktai ir ko“ atstovaujamą direktoriaus U. K. ir UAB „V.“ direktoriaus N. G., grafoje „pikėjas UAB „V.“ direktorius N. G. pasirašė savo parašu, o grafoje „pardavėjas“ UAB „Tarptautiniai kontaktai ir ko“ direktorius U. K. pasirašė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo, išgalvotu U. K. parašu, N. G. neatliko jokios finansinės operacijos UAB „V.“ vardu, tokiu būdu imitavo apsimestinį (fiktyvų) sandorį, po ko, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, veikdami kartu su A. Š., ne vėliau 2014-10-24 dienos surašė ir pasirašė įgaliojimą UAB „V.“ vardu, I. Č. gim. 1981 ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens pasirašyto 2014-10-20 įgaliojimą UAB „Tarptautiniai kontaktai ir Ko“ direktoriaus U. K. vardu I. Č. gim. 1981, kad šis pagal suklastotą pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 2014/09-1, dėl vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - ), pirkimo- pardavimo tarp UAB „Tarptautiniai kontaktai ir ko“ atstovaujamą direktoriaus U. K. ir UAB „V.“ direktoriaus N. G., ir suklastotą tikrą dokumentą vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - ), 2013-07-01 dienos registracijos liudijimą Nr. 00182801, pateikti prašymą Klaipėdos rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriui, užregistruoti vikšrinį ekskavatorių Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - ), UAB „V.“ vardu, perdavė šiuos dokumentus I. Č., kad šis perregistruotų vikšrinį ekskavatorių, taip vikšrinis ekskavatorius Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - ), 2014-10-24 dieną buvo perregistruotas UAB „V.“ vardu. Tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas nusikalstamai, iš anskto susitaręs vykdyti nusikalstamo pobūdžio nusikalstamas veikas, jas planuodamas bendrai su A. Š., planuodamas neteisėtai apgaule užvaldyti svetimą Šiaulių kredito unijos turtą, gaunant verslo kreditą, 81 093 eurus, A. Š. vardu, už žinomai fiktyviai, Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre užregistruotą vikšrinį ekskavatorių Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , kuris buvo perregistruotas UAB „V.“ vardu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laikotarpiu, bet ne vėliau 2015-01-16 (kredito unijos „S. R.“, vėliau Šiaulių kredito unija, paskolos sutarties Nr. 15-00003) sudarymo dienos, suklastojo ir prie A. Š. verslo kredito 2014-10-23 dienos paraiškos per A. Š. perdavė kredito gavimui reikalingus pateikti dokumentus:

142014-10-27 dienos UAB „Verslavita“ kilnojamo turto (vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - )) vertinimo ataskaitą Nr. VL-V-14-1027;

152014-11-05 sudarė fiktyvią (vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - )) pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2014-11-05 tarp UAB „V.“ ir A. Š., kurioje nurodyta, kad A. Š. už 480 000 litų iš UAB „V.“ perka vikšrinį ekskavatorių Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - ) sumokant už jį dviem dalimis: viena 200 000 litų sumokama grynais pinigais, kita 280 000 litų iki 2014-12-15 dienos, pavedimu į pardavėjo UAB „V.“ nurodytą banko sąskaitą, kurią pasirašė savo parašais, pardavėjas UAB „V.“ direktorius N. G. ir pirkėjas A. Š.;

162014-11-26 Perdavimo- priėmimo aktą Nr. 01-11/2014, dėl UAB „V.“ pardavėjo, direktoriaus N. G. perduodamo vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - ) pirkėjui A. Š., kurį savo parašais pasirašė pardavėjas N. G. ir pirkėjas A. Š.;

172014-12-15 susitarimą prie pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2014-11-05, dėl vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - )), kurį pasirašė savo parašais pardavėjas N. G. ir pirkėjas A. Š.;

182015-01-14 vienintelio akcininko sprendimą, kuriuo UAB „V.“ vienintelis akcininkas N. G. nusprendžia kredito unijos „Savas rūpestis“ naudai įkeisti bendrovei UAB „V.“ priklausantį vikšrinį ekskavatorių Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - ), užtikrinant A. Š. paskolą (kreditą), kuriame pasirašė N. G.;

19ir šiuos suklastotus dokumentus per A. Š. prie 2014-10-23 A. Š. paraiškos verslo kreditui gauti, pateikė Šiaulių kredito unijai.

20Tęsdamas suplanuotą nusikalstamą veiką, veikdamas nusikalstamai, iš anksto susitaręs vykdyti nusikalstamo pobūdžio nusikalstamas veikas, jas planuodamas bendrai su A. Š., planuodamas neteisėtai apgaule užvaldyti svetimą Šiaulių kredito unijos turtą, gaunant verslo kreditą, 81 093 eurus, A. Š. vardu, veikdamas UAB „V.“ vardu, žinodamas, kad už suteikiamą verslo kreditą A. Š. už neva parduodamą neegzistuojantį vikšrinį ekskavatorių Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - ), kuris tuo metu jau buvo registruotas UAB „V.“ vardu, taip pat žinodamas, kad prie 2014-10-23 A. Š. paraiškos verslo kreditui gauti, yra pateikti suklastoti, tikrovės neatitinkantys dokumentai, 2015-01-20 dieną kartu su A. Š. dalyvavo sutartiniame įkeitime Nr. 20220150003171, Šiaulių pirmajame notarų biure, pas notarą V. Ž., kuriuo buvo sudaryta, neegzistuojančio turto vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - ), neva priklausančio UAB „V.“ įkeitimo sutartis Šiaulių kredito unijai, dėl kredito 81 093 eurų A. Š. užtikrinimo, šioje sutartyje ties „įkaito davėju „UAB V., atstovaujama direktoriaus N. G.““, pasirašė savo vardą, pavardę ir pasirašė, tai patvirtindamas UAB „V.“ apvaliu atspaudu.

21Tęsdamas suplanuotą nusikalstamą veiką, veikdamas nusikalstamai, iš anksto susitaręs vykdyti nusikalstamo pobūdžio nusikalstamas veikas, jas planuodamas bendrai su A. Š., planuodamas neteisėtai apgaule užvaldyti svetimą Šiaulių kredito unijos turtą, gaunant verslo kreditą, 81 093 eurus, A. Š. vardu, veikdamas UAB „V.“ vardu, žinodamas, kad apgaule pinigai už neegzistuojantį vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - ), registruotą UAB „V.“, kredito unijos „Savas rūpestis“ (Šiaulių kredito unija) pasirašius paskolos sutartį tarp A. Š. ir kredito unijos, bei sudarius sutartinį turto (vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - )) įkeitimą bus pervedami UAB „V.“ naudai, siekdamas juos pasisavinti, tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, bet ne vėliau 2015-01-14, per A. Š., kredito unijai „Savas rūpestis“ (Šiaulių kredito unija) pateikė rašytinį nurodymą „dėl skolos sumokėjimo tvarkos“, tai yra atstovaudamas UAB „V.“ nurodė likusią skolą 81 093 eurus, pagal ekskavatoriaus 2014-11-05 pirkimo-pardavimo sutartį pervesti trečiajam asmeniui UAB „Omega action“ įmonės kodas 302138533, į jos banko sąskaitą Nr. ( - ). Be to, veikdamas UAB „V.“ vardu, pasinaudodamas UAB „Omega action“, atstovaujančiu įgaliotu asmeniu M. I., nesupratusiu jų vykdomos nusikalstamos veikos pobūdžio, 2015-01-14 dieną sudarė apsimestinę paskolos sutartį Nr. 2015-01-14, kuria UAB „V.“ atstovaujama direktoriaus N. G. ir UAB „Omega action“ atstovaujama įgalioto asmens M. I., dėl trumpalaikės septynių dienų 81 093,61 eurų paskolos suteikimo, kuria UAB „V.“ paskolina UAB „Omega action“ 81093,61 eurus, kurie ne vėliau, kaip per septynias dienas nuo jos gavimo, kartu su fiksuotomis 1906,39 eurų palūkanomis turi būti grąžinti jos davėjui UAB „V.“ ir šioje sutartyje grafoje „paskolos davėjas“ „UAB „V.“ „atstovaujama direktoriaus N. G.“ pasirašė savo parašu. Po ko, 2015-01-20 dieną, tuomet, kai Šiaulių pirmajame notarų biure, pas notarą V. Ž., kuriuo buvo sudaryta, neegzistuojančio turto vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - ), neva priklausančio UAB „V.“ įkeitimo sutartis Šiaulių kredito unijai, dėl kredito 81 093 eurų suteikimo A. Š., 2015-01-20 kredito unijai „Savas rūpestis“ (Šiaulių kredito unija) pervedus 81 093 eurų A. Š. vardu suteiktą kreditą į UAB „Omega action“ įmonės kodas 302138533, banko sąskaitą Nr. ( - ) ir 2015-01-21 dieną UAB „Omega action“ atstovaujama įgalioto asmens M. I. juos išgryninus, Panevėžio miesto AB „Swedbank“ filiale, bei 2015-01-23 dieną, perduodant 83 000 eurų N. G. ir surašant UAB „Vilniaus ekspertinių tyrimo biuro“ pajamų orderio Serija VET Nr. 01 kvitą, kuris patvirtina, kad pinigai UAB „Omega action“ atstovaujama įgalioto asmens M. I., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje buvo perduoti UAB „Vilniaus ekspertinių tyrimo biuro“ kasininkui N. G., kur grafoje „kasininkas“ jis pasirašė savo vardą, pavardę ir pasirašė parašu, tokiu būdu apgaule, savo ir nusikalstamos veikos bendrininko A. Š. naudai užvaldė didelės vertės svetimą turtą.

22A. Š. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip nuo 2013-07-01 iki 2015-01-20, veikdamas nusikalstamai, iš anksto susitaręs vykdyti nusikalstamas veikas, jas planuodamas bendrai su N. G., gim. ( - ) veikdami apgaule, klastodami eilę dokumentų ir juridinių faktų, bei juos panaudodami kreditui gauti iš kredito unijos „Savas rūpestis“ (Šiaulių kredito unija), juridinio asmens kodas 300007695, suklaidindami kredito unijos „Savas rūpestis“ (Šiaulių kredito unijos) atsakingus darbuotojus, pateikdami verslo kredito suteikimo paraišką A. Š. vardu, dėl vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) pirkimo, kuris Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre buvo fiktyviai įregistruotas, apgaule savo naudai įgijo didelės vertės, svetimą kredito unijai „Savas rūpestis“ (Šiaulių kredito unijai) priklausančius, 81 093 eurus, o būtent: ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne anksčiau 2013-07-01 ir ne vėliau 2014-10-20 dienos veikdamas nusikalstamai, iš anksto susitaręs vykdyti nusikalstamo pobūdžio nusikalstamas veikas, jas planuodamas bendrai su N. G., gim. ( - ), iš ikiteisminio tyrimo nenustatyto asmens įgijo žinomai suklastotus tikrus vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , registracijos dokumentus, registracijos liudijimą Nr. 00182801 ir techninės apžiūros taloną Nr. 0663816, kuriuos ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo neteisėtai įgijo Vilkaviškio rajono savivaldybės, Žemės ūkio skyriuje, jo registracijai panaudodamas vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , vokiečių kalba sudarytą 2012-10-14 pirkimo- pardavimo sutartį Nr. 30449, kurioje nurodomi išgalvoti duomenys, neatitinkantys tikrovės, kad UAB „Tarptautiniai kontaktai ir Ko“, įm. kodas ( - ) Kaunas, už 240 000 eurų iš Vokietijos kompanijos „Ruko GMBH Baumaschinen 2010-2013“ reg. Allerweg 23, Hannover, nupirko vikšrinį ekskavatorių Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) ir prie šio dokumento grafų: pardavėjas „Unteschrift des verkaufen“ ir pirkėjas „Unteschrift des kaufen“ pasirašė išgalvotais parašais, po ko turėdamas tikslą šį vikšrinį ekskavatorių įregistruoti Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre ir gauti jo suklastotus, tikrus registracijos dokumentus, 2013-07-01 dieną Vilkaviškio rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus darbuotojui pateikė 2013-07-01 registravimo prašymą įregistruoti vikšrinį ekskavatorių Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , grafoje „registruojančio asmens vardas, pavardė, parašas“ įrašė „UAB TARPTAUTINIAI KONT IR KO“ bei pasirašė išgalvotu parašu, bei prie prašymo pateikė žinomai suklastotą, tikrovės neatitinkančią vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , 2012-10-14 pirkimo- pardavimo sutartį Nr. 30449 (originalą).

23Netrukus po to, tęsdami ir planuodami savo nusikalstamas veikas bendrai su N. G., 2013-08-01, neketindami vykdyti jokios ūkinės- komercinės veiklos, N. G. vardu įgijo bendrovę UAB „V.“ įmonės kodas ( - ), jos vardu sudarė eilę fiktyvių dokumentų, kuriuos vėliau panaudojo pateikdami verslo kredito suteikimo paraišką A. Š. vardu, dėl vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) pirkimo, o būtent: suklastojo 2014-09-09 vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - ), pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 2014/09-1, tarp UAB „Tarptautiniai kontaktai ir ko“ atstovaujamą direktoriaus U. K. ir UAB „V.“ direktoriaus N. G., grafoje „pirkėjas UAB „V.“ direktorius N. G. pasirašė N. G. savo parašu, o grafoje „pardavėjas UAB „Tarptautiniai kontaktai ir ko“ direktorius U. K. pasirašė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo, išgalvotu U. K. parašu, neatliko jokios finansinės operacijos UAB „V.“ vardu, tokiu būdu imitavo apsimestinį (fiktyvų) sandorį, po ko, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, veikdami kartu su N. G. ne vėliau 2014-10-24 dienos perdavė du įgaliojimus I. Č., tai yra N. G. surašius 2014-10-21 įgaliojimą UAB „V.“ vardu I. Č., gim. ( - ), ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens pasirašyto 2014-10-20 įgaliojimą UAB „Tarptautiniai kontaktai ir Ko“ direktoriaus U. K. vardu, I. Č. gim. ( - ), kad šis pagal suklastotą pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 2014/09-1, dėl vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - ), pirkimo- pardavimo tarp UAB „Tarptautiniai kontaktai ir ko“ atstovaujamą direktoriaus U. K. ir UAB „V.“ direktoriaus N. G., ir suklastotą tikrą dokumentą vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - ), 2013-07-01 dienos registracijos liudijimą Nr. 00182801, pateikti prašymą Klaipėdos rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriui, užregistruoti vikšrinį ekskavatorių Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - ), UAB „V.“ vardu, perdavė šiuos dokumentus I. Č., kad šis perregistruotų vikšrinį ekskavatorių, taip vikšrinis ekskavatorius Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - ), 2014-10-24 dieną buvo perregistruotas UAB „V.“ vardu.

24Tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas nusikalstamai, iš anksto susitaręs vykdyti nusikalstamo pobūdžio nusikalstamas veikas, jas planuodamas bendrai su N. G., planuodamas neteisėtai apgaule užvaldyti svetimą Šiaulių kredito unijos turtą, gaunant verslo kreditą, 81 093 eurus, savo vardu, už žinomai fiktyviai, Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre užregistruotą vikšrinį ekskavatorių Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , kuris buvo perregistruotas UAB „V.“ vardu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laikotarpiu, bet ne vėliau 2015-01-16 (kredito unijos „S. R.“, vėliau Šiaulių kredito unija, paskolos sutarties Nr. 15-00003) sudarymo dienos, suklastojo ir prie 2014-10-23 dienos paraiškos verslo kreditui gauti, Šiaulių kredito unijai pateikė suklastotus dokumentus, kuriuose faktinės aplinkybės neatitiko tikrovės ir jie buvo reikalingi kreditui gauti:

252013-04-26 J. K. bendrovės „Nortech control systems Ltd“ darbo kontraktą su A. Š., kurį pasirašė ir kopijos tikrumą savo parašais patvirtino A. Š.;

262014-10-27 dienos UAB „Verslavita“ kilnojamo turto (vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - )) vertinimo ataskaitą Nr. VL-V-14-1027;

272014-11-05 fiktyvią (vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - )) pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2014-11-05 tarp UAB „V.“ ir A. Š., kurioje nurodyta, kad A. Š. už 480 000 litų iš perka UAB „V.“ vikšrinį ekskavatorių Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - )) sumokant už jį dviem dalimis: viena 200 000 litų sumokama grynais pinigais, kita 280 000 litų iki 2014-12-15 dienos, pavedimu į pardavėjo UAB „V.“ nurodytą banko sąskaitą, kurią pasirašė savo parašais pardavėjas N. G. ir pirkėjas A. Š.;

282014-11-07 būsto, ( - )gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 01/2014, tarp S. J. gim. ( - )ir A. Š. gim. ( - ), kurią pasirašė A. Š.;

292014-11-26 Perdavimo- priėmimo aktą Nr. 01-11/2014, dėl UAB „V.“ pardavėjo, direktoriaus N. G. perduodamo vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - ) pirkėjui A. Š., kurį savo parašais pasirašė pardavėjas N. G. ir pirkėjas A. Š.;

302014-12-15 susitarimą prie pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2014-11-05, dėl vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - )), kurį pasirašė savo parašais pardavėjas N. G. ir pirkėjas A. Š.;

312014-12-10 Ekskavatoriaus nuomos sutartį tarp nuomininko UAB „A.“ direktoriaus Ą. G. ir nuomuotojo A. Š., kurį pasirašė nuomininkas Ą. G. nuomuotojas A. Š.;

322015-01-14 vienintelio akcininko sprendimą, kuriuo UAB „V.“ vienintelis akcininkas N. G. nusprendžia kredito unijos „Savas rūpestis“ naudai įkeisti bendrovei UAB „V.“ priklausantį vikšrinį ekskavatorių Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - ), užtikrinant A. Š. paskolą (kreditą), kuriame pasirašė N. G.. Tęsdamas suplanuotą nusikalstamą veiką, veikdamas nusikalstamai, iš anksto susitaręs vykdyti nusikalstamo pobūdžio nusikalstamas veikas, jas planuodamas bendrai su N. G., planuodamas neteisėtai apgaule užvaldyti svetimą Šiaulių kredito unijos turtą, gaunant verslo kreditą, 81 093 eurus, savo vardu, veikdamas kartu su N. G., UAB „V.“ vardu, žinodamas, kad už suteikiamą verslo kreditą už parduodamą neegzistuojantį vikšrinį ekskavatorių Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - ), kuris nuo 2014-10-24 jau buvo registruotas UAB „V.“ vardu, taip pat žinodamas, kad prie 2014-10-23 jo paraiškos kredito unijai „Savas rūpestis“ (Šiaulių kredito unija) verslo kreditui gauti, yra pateikti suklastoti, tikrovės neatitinkantys dokumentai, 2015-01-20 dieną kartu su N. G. dalyvavo sutartiniame įkeitime Nr. 20220150003171, Šiaulių pirmajame notarų biure, pas notarą V. Ž., kuriuo buvo sudaryta, neegzistuojančio turto vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - ), neva priklausančio UAB „V.“ įkeitimo sutartis Šiaulių kredito unijai, dėl kredito 81 093 eurų A. Š. užtikrinimo, šioje sutartyje ties grafa „skolininkas A. Š.“, pasirašė savo vardą, pavardę ir pasirašė. Tęsdamas suplanuotą nusikalstamą veiką, veikdamas nusikalstamai, iš anksto susitaręs vykdyti nusikalstamo pobūdžio nusikalstamas veikas, jas planuodamas bendrai su N. G., planuodamas neteisėtai apgaule užvaldyti svetimą Šiaulių kredito unijos turtą, gaunant verslo kreditą, 81093 eurus, savo vardu, veikdamas kartu su N. G. UAB „V.“ vardu, žinodami, kad apgaule pinigai už neegzistuojantį vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - ), registruotą UAB „V.“, kredito unijos „Savas rūpestis“ (Šiaulių kredito unija) pasirašius paskolos sutartį tarp A. Š. ir kredito unijos, bei sudarius sutartinį turto (vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - )) įkeitimą bus pervedami UAB „V.“ naudai, siekdami juos pasisavinti, tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, bet ne vėliau 2015-01-14, A. Š., kredito unijai „Savas rūpestis“ (Šiaulių kredito unija) pateikė rašytinį nurodymą „dėl skolos sumokėjimo tvarkos“, kuriame UAB „V.“ vardu pasirašė N. G., kuriame buvo nurodyta likusi skola 81 093 eurai, pagal ekskavatoriaus 2014-11-05 pirkimo-pardavimo sutartį pervesti trečiajam asmeniui UAB „Omega action“ įmonės kodas ( - ), į jos banko sąskaitą Nr. ( - ).

33Be to, iš anksto susitaręs, veikdamas kartu, su N. G. UAB „V.“ vardu, pasinaudodami UAB „Omega action“, atstovaujančiu įgaliotu asmeniu M. I., nesupratusiu jų vykdomos nusikalstamos veikos pobūdžio, 2015-01-14 dieną sudarė apsimestinę paskolos sutartį Nr. 2015-01-14, kuria UAB „V.“ atstovaujama direktoriaus N. G. ir UAB „Omega action“ atstovaujama įgalioto asmens M. I., dėl trumpalaikės septynių dienų 81 093,61 eurų paskolos suteikimo, kuria UAB „V.“ paskolina UAB „Omega action“ 81 093,61 eurus, kurie ne vėliau, kaip per septynias dienas nuo jos gavimo, kartu su fiksuotomis 1906,39 eurų palūkanomis turi būti grąžinti jos davėjui UAB „V.“ ir šioje sutartyje grafoje „paskolos davėjas“ „UAB „V.“ „atstovaujama direktoriaus N. G.“, kurioje pasirašė N. G..

34Netrukus po to, 2015-01-20 dieną, tuomet, kai Šiaulių pirmajame notarų biure, pas notarą V. Ž., kuriuo buvo sudaryta, neegzistuojančio turto vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , valst. Nr. ( - ), neva priklausančio UAB „V.“ įkeitimo sutartis Šiaulių kredito unijai, dėl kredito 81 093 eurų suteikimo A. Š., 2015-01-20 kredito unijai „Savas rūpestis“ (Šiaulių kredito unija) pervedus 81 093 eurų A. Š. vardu suteiktą kreditą į UAB „Omega action“ įmonės kodas 302138533, banko sąskaitą Nr. ( - ) ir 2015-01-21 dieną UAB „Omega action“ atstovaujama įgalioto asmens M. I. juos išgryninus, Panevėžio miesto AB „Swedbank“ filiale, bei 2015-01-23 dieną, perduodant 83 000 eurų A. Š. ir N. G., bei surašant UAB „Vilniaus ekspertinių tyrimo biuro“ pajamų orderio Serija VET Nr. 01 kvitą, kuris patvirtina, kad pinigai UAB „Omega action“ atstovaujama įgalioto asmens M. I., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje buvo perduoti UAB „Vilniaus ekspertinių tyrimo biuro“ kasininkui N. G., kur grafoje „kasininkas“ jis pasirašė savo vardą, pavardę ir pasirašė parašu, tokiu būdu apgaule, savo ir nusikalstamos veikos bendrininko N. G. naudai užvaldė didelės vertės svetimą turtą.

35Be to, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laikotarpiu, bet ne anksčiau 2014-12-10 ir ne vėliau 2017-03-29, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, suprasdamas, kad Lietuvos Respublikoje neegzistuoja vikšrinis ekskavatorius Caterpillar 3230, kėbulo numeris ( - ) ir kad Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre jis yra užregistruotas fiktyviai, žinodamas kad su UAB "A." direktoriumi Ą. G. jis yra sudaręs fiktyvią vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 3230, kėbulo numeris ( - ) , 2014-12-10 dienos nuomos sutartį tarp nuomininko UAB "A.", atstovaujamo Ą. G. ir nuomotojo A. Š., suklastojo šešis UAB "A." kasos išlaidų orderius apie realiai neįvykusias faktines aplinkybes ir apmokėjimus, t.y., atspausdino vienu ir tuo pačiu spausdintuvu, bei pasirašė vienu ir tuo pačiu mėlynos spalvos šratiniu rašikliu kasos išlaidų orderius: 2015-04-01,- 2125 eurų sumai už ekskavatoriaus nuomą, 2015-05-01,- 2125 eurų sumai už ekskavatoriaus nuomą, 2015-06-01,- 2125 eurų sumai už ekskavatoriaus nuomą, 2015-07-01,- 2125 eurų sumai už ekskavatoriaus nuomą, 2015-08-01,- 2125 eurų sumai už ekskavatoriaus nuomą, 2015-09-21,- 1487,50 eurų sumai už ekskavatoriaus nuomą, pasirašė savo parašais skiltyje "Gavėjo parašas", skiltyje "Gavau" ir "Pagal" padarė rankraštinius įrašus, tokiu būdu juos suklastojo ir realizavo 2017-03-29 savanoriškai pateikdamas juos prie ikiteisminio tyrimo medžiagos Nr. 01-1-27934-16.

36Kadangi 2018 m. spalio 11 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartimi nutarta baudžiamąją bylą kaltinamosios A. Š. atžvilgiu išskirti ir jos nagrinėjimą atidėti bei toliau nagrinėti baudžiamąją bylą dėl Ą. G., N. G., A. Š., teisėjas iš kaltinamojo akto pašalino kaltinimo dalį, susijusį su A. Š..

37Kaltinamasis Ą. G. apklaustas teisme kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad su A. Š. susipažino per N. G., dar tais laikais, gal pusmetis, iki to fakto, kada jie pasirašė jo atvežtą nuomos sutartį. Jis tuo metu vystė atliekų perdirbimo ilgalaikį investicinį projektą ir jis tada per visus savo pažįstamus teiravosi, gal kam įdomu prisijungti partnerystės ryšiais. Tuo metu, jis dar buvo įsidarbinęs statybos bendrovėje UAB „A.“. Atvažiavo ar paskambino, neatsimena, A. Š., bet jie susitiko, A. Š. sakė, kad jam reikia tokios paslaugos, pats žino, kad bankai prašo tokio formalumo, kad jeigu nori gauti kreditą, kažkokiai technikai įsigyti, reikia parodyti su preliminariomis sutartimis, ar tai nuomos sutartimi, kad ta technika bus įdarbinta ir sutartyje buvo numatyta, kada tiksliai bus pradėti mokėjimai. Jis tiesiog draugiškais sumetimais tą atvežtą jo sutartį pasirašė. Pasirašė, atrodo, 2014 m. pabaigoje, praėjus 4 ar 5 mėnesiams, turėjo būti, jau iš jo pusės vykdomi mokėjimai už tos statybinės technikos nuomą. A. Š. atveždavo kasos pajamų orderius, kuriuos pasirašydavo, ir tiek. Pinigų jis A. Š. nemokėjo. Jis suprato, kad daro paslaugą draugui įgyvendinant banko formaliuosius reikalavimus. Ar banko, ar kito kreditoriaus, jis nežinojo ir neklausė. Jis visiškai nesidomėjo, kad galėtų būti kažkas neteisėto. Pažįsta N. G., jie pažįstami jau gerus 9 metus, o su A. Š. supažindino N.. A. Š. nepažįsta. Jis ekskavatoriaus nei matė, nei išvis domėjosi. Neatsimena, ar dokumentų tvarkymas būdavo kas mėnesį, ar buvo vienu kartu, atrodo, kad kas mėnesį. A. Š. jam atveždavo paruoštus dokumentus ir jie vietoje pasirašydavo. Kiek atsimena, pagal kaltinamąjį aktą, tokių buvo pasirašyta šeši. Jis juos visus pripažįsta, jam atrodo, kad buvo pasirašyti ne vienu metu. Jis nežinojo, kad čia buvo Narimanto ir A. Š. kažkoks bendras susitarimas, nesidomėjo. Jis savo tokiame veiksme nieko inkriminuojančio nematė, supranta, kad piktnaudžiavo įmonės vadovo pareigomis, pasirašydamas fiktyvius dokumentus, jis tai pripažįsta, bet nieko daugiau. Pagal įstatymą, tai vadintųsi, jog pripažįsta kaltę, pagal jo sampratą, tai galvoja kitaip. Jeigu draugas vėl prašytų tokios paslaugos, dabar jis jau pasidomėtų, nes jis žiūrėjo į šiuos dalykus ne per teisinę prizmę, o savo požiūriu. Jo požiūris tai buvo, na, kas čia tokio, jei reikia draugui ar pažįstamam formalaus dalyko, kad jam palengvinti kelią iki reikalų susitvarkymo. Jis nesidomėjo, kad tie reikalai nusikalstami. Jis dabar supranta, kad tokie draugiškai veiksmai yra negerai, ateityje tokių veiksmų nebedarys. Nuoširdžiai gailisi. Buvo tik dokumentai, apie kuriuos kalba,- tai nuomos sutartis ir kasos pajamų orderiai. Nuomos sutartį jam atvežė A. Š.. A. Š. jam nepasakojo apie N. G. indėlį į visą tai. Kaip „A.“ direktorius, negavo iš akcininkų pastabų dėl tokios savo veiklos. Kiek pamena, tuo metu jau buvo ir „A.“ akcininkas. Šiuo metu „A.“ yra bankrutavusi, jam atrodo, kad dar nėra išregistruota. Bankroto administratorius, jam nereiškė jokių pretenzijų dėl jo tokių veiksmų. Civilinio proceso tvarka nėra paduota ieškinių dėl šio jo veiksmo.

38K. N. G., apklaustas teisme, kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad kažkam kilo idėja, kad reikia užstatyti traktorių, bet tikrai ne jam. Iš Šiaulių kredito unijos kredito paėmimui reikia užstatyti traktorių. Prašymą įvardijo A. Š.. Nežino, ar jis pats sugalvojo, nors jis tuo netiki, ar kredito unija. Jo paprašė pagalbos tvarkant dokumentus, nes jis turėjo neveikiančią įmonę. Sutiko padėti, kad būtų perrašytas traktorius. Vėliau tą traktorių turėjo įkeisti Šiaulių kredito unijai. Taip ir padarė. Prašymas buvo A. Š.. Kas jo paprašė, negali pasakyti. Nepamena, kam priklausė traktorius, bet persirašė savo vardu. Gavo dokumentus, tuo metu gėrė ar ne, negali pasakyti. Žino, kad negalėjo pats vairuoti, tai paprašė I. Č.. Prašė, kad nuvažiuotų į Klaipėdą ir sutvarkytų pirkimo – pardavimo sutartį. Kaip jie pas jį atsirado, negali pasakyti. Tikrai žino, kad juos pasirašė ir turėjo registracijos taloną. P. Č., kad nuvažiuotų į Klaipėdą ir užregistruotų jo įmonės vardu. Realiai jokios veiklos nevykdė, vienintelė veikla buvo fiktyvus šio traktoriaus įsigijimas. Kad jis fiktyvus, žinojo, bet pradžioje jam buvo neįdomu. Jam pasiūlė šiek tiek pinigų už tai, ir tai buvo gerai. Tuo metu buvo su pinigais prastai, todėl sutiko. Įtarė, kad traktorius gal yra, gal nėra, buvo neįdomu. Buvo tikslas uždirbti nedidelę sumą pinigų. Galvojo, kad draugui daro paslaugą. Jis padėjo padaryti tą nusikaltimą. Save suvokia kaip padėjėją. Su A. Š. pažįstamas, bet pažintis atsirado vėliau nei buvo garsusis sandoris Vilkaviškio savivaldybėje. Tuo metu jie nebuvo pažįstami. Pradžioje apklausose kalbėjo, kad iš anksto sugalvojo. Jis nepažįsta nei tų žmonių, nei įmonių. Nelabai atsimena, iš kokios įmonės traktoriaus pažymėjimas. Žino, kad gavo dokumentus į rankas, negali pasakyti, kas jam padavė. Iki to A. Š. pažinojo. Jis atėjo su ta idėja, bet tai ne jis sugalvojo, jam kažkas pasakė, kaip reikia padaryti. Kadangi turėjo problemų tiek dėl alkoholio, tiek dėl pinigų, ir jam pasirodė kad 1000 eurų didelė suma. Pakankama suma, kad gali rizikuoti. Be to, kiek žino, A. Š. žadėjo kreditą mokėti. Turėjo mokėti, bet jam kažkas nepavyko ir nemokėjo. Kad būtų suplanavęs iš anksto nemokėti, tikrai to nebuvo. Kad per apgaulę gauti kreditą tai buvo, bet mokėti žadėjo. Iš anksto jis tikrai neplanavo. Su Ą. G. pažįstamas taip pat, bet kitomis aplinkybėmis. Jį pažįsta per buvusią žmoną. Ą. G. buvo jo buvusios žmonos draugas. Toje byloje kur Ą. G. ir A. Š. tvarkėsi, jis sužinojo tik bylos metu. Buvo sudarytos sutartys, bet jis nedalyvavo. Jis gali dėl nuomos sutarties pasakyti: nuomos sutartis buvo sudaryta dabartinės draugės motinos vardu. Jos mama gyveno Šiauliuose, o kad gauti kreditą, turėjo būti registruotas arba turėti nuomos sutartį Šiauliuose. Vardą, pavardę ir asmens kodą jis perdavė A. Š.. A. Š. - turbūt kredito unijai. Jis prie to prisidėjo. Organizavo perrašymą Klaipėdoje, važiavo į uniją jis, pas notarą įkeitinėjo jis, parašai ant pirkimo-pardavimo sutarties jo, fiktyvius orderius, kur gauti pinigai avansu, pasirašė jis, tik pinigų negavo. Unija nekompensuoja šimtu procentu įkeičiamo daikto. Reikėjo parodyti, kad nuosava dalis yra įmokama. Buvo orderiai įrašytomis sumomis, nežino net iš kur. Unija pati pasiskaičiavo, kokių sumų reikia. Jis pasirašė tuos orderius, pinigų tikrai negavo. Tai buvo dokumentas kreditui gauti. Jam davė pasirašyti, jis pasirašė, ir tiek žinių. Dėl išmokėjimo, tai jis buvo pas notarą ir pasirašė, prisipažįsta. Priešpaskutinis veiksmas, jis apdraudė traktorių. Nes tą pačią dieną, kai atvyko į uniją, sužinojo, kad reikia apdrausti traktorių. Tada apdraudė ir pas notarą atvažiavo su draudimu. Vėliau A. Š. pasakė, kad unijos prašymu pinigai bus mokami „Vilniaus ekspertinių tyrimų biurui“, ir pagal idėją pinigus turėjo mokėti jai. Tuo metu turėjo problemų su alkoholiu ir buvo nutarta, kad išmokės trečiai šaliai. Naudos gavėjai akivaizdūs, bet kodėl jų nėra teisme, nežino. Pinigus išmokėjo jam po dviejų savaičių, privežė dokumentus, kuriuos turėjo pasirašyti, kad jis kažkam suteikė paskolą ir pagal orderius gavo šešis – aštuonis tūkstančius eurų, bet to tikrai nebuvo. Pasirašė orderius, gavo atlygį, netoli „Panoramos“ centro iš A. Š.. Nieko daugiau negavo. Dalyvavo pradžioje ir buvo aktyvus pagalbininkas, kad gauti kreditą, bet kaip naudos gavėjas nebuvo. Jis įvardijo, kad 1000 eurų, bet tiksliai nepamena, gali būti ir daugiau, bet su kredito dydžiu juokinga suma. Jis nežino, kam pervedė pinigus. „Investiciniai projektai“ tokių nežino. Jo ten nebuvo, unija pati nusprendė, kam perves pinigus. Patys išsiplovė pinigus ir A. Š. ir juo buvo pasinaudota. Kokia dalimi pasinaudojo A. Š., nežino, bet juo tai tikrai. Jis pradžioje buvo aktyvus pagalbininkas, norėjo padėti draugui ir A. Š. sakė, kad kreditą mokės. Jis norėjo pinigus kažkur investuoti ir turbūt investavo, bet kažkas nepavyko. Kreditą tikrai norėjo grąžinti. Aplinkos žmonės žinojo, kad jis ima kreditą, bet po to jam reikėjo dalintis ir mažai liko, šitoje vietoje negali žinoti. Kad neteisėtai elgiasi, suprato iš pradžių. Suprato, kad orderius pasirašo negaudamas pinigų, tai jau neteisėtas veiksmas. Traktoriaus registravimas buvo kaip ir teisėtas, bet daugelis dalykų neteisėta. Neteisėta nuomos sutartis, neteisėti orderiai ir kiti pinigų gavimo būdai. Apie įvertinimą sužinojo per pirmą apklausą, ar jo vardu ar ne, neįsivaizduoja. To dokumento nėra matęs. Pirkimo-pardavimo sutartį matė ir pasirašė. Suprato, kad neteisėta, bet tuo metu buvo pagalba draugui, kuris norėjo keltis ant kojų. Buvo sugalvojęs biznį. Prašė, jei gali, kad padėtų, todėl ir padėjo. Gailisi, kad taip gavosi. Jei būtų A. Š. mokėjęs įmokas, nieko nebūtų buvę. Būtų buvę tik neteisingas kelias gauti kreditą. Problema pasidarė tada, kai A. Š. „užlūžo“ pinigai. Jo paprašė sutvarkyti dokumentus. Jis atliko techninį darbą. Dokumentai sutvarkyti kaip ir teisėtai, bet ne visai teisiniu būdu. Jis tai suprato. Jis viską sužinojo iš A. Š.. Jis pasiūlė, kadangi turi neveikiančią įmonę. Jis jų turi daug, ne visą gyvenimą gėrė. Užsiėmė pirkimu-perpardavimu ir buvo miegančios įmonės. A. Š. žinojo, jis su juo senai pažįstamas. Pažįstami nuo 2013 m. Traktoriaus nėra matęs, realiai ar jis egzistuoja. Jis ir nesidomėjo apie jį. Jam buvo svarbu gauti atlygį. Jis numanė, kad traktorius galbūt neegzistuoja. Buvo ar ne, nesidomėjo. Realiai svarbūs buvo pinigai, buvo baigęs gerti ir planavo stotis ant kojų, taip ir atsistojo. Traktoriaus dokumentai pas jį atsirado su pirkimo-pardavimo sutartimi. Kažkas jam perdavė, pradžios nepamena, todėl ir norėjo, kad A. Š. pirmas kalbėtų. Pradžią sunkiai pamena, nes buvo pirmos savaitės po gėrimo, vėliau viskas normaliai būna. Viso šito, kai vyko įkeitimai ir su kredito unija, pamena gerai, bet pradžios nepamena. Kaip atsirado dokumentai, pas jį negali įvardinti, miglotai pamena. Kažkas jam padavė. Bendravo tik su A. Š.. Realiai jis turėjo paduoti, bet galėjo ir kitas žmogus paduoti jo vardu. ,,Tarptautiniai kontaktai ir ko“ kompanijos nežino. A. Š. irgi nepažįsta, ją pamatė teisme. I. Č. važiavo į Gargždus tvarkyti dokumentų, savaitė iki to prasidėjo visas judesys. 2014 m. rugsėjo mėn. pasirašyta sutartis, tuo metu A. Š. jau pažinojo. Jis nežino, kada tiksliai susipažino. Iki sandorio pusmetį jau buvo pažįstami. Jis gavo dokumentus iš vienos pusės jau pasirašytus ir pats pasirašė. Kas pasirašė, nežino, kas vadovavo kitai įmonei, nežino ir to žmogaus nepažįsta. I. Č. įgaliojimą jis parašė. Jis gyveno ir tebegyvena Vilniuje. Reikėjo važiuoti registruoti į Gargždus. Nesijautė pakankamai stiprus ir pats nevažiavo. Prašė I. Č., kad jis nuvažiuotų ir sutvarkytų, ten gal kas buvo kas padėjo. Pasirašinėdamas dokumentus, kadangi žinojo, kad tai daugiau pagalba, labai neskaitė. Permesdavo akimis, bet nesigilino. Jam atrodė, kad tai formalus aktas, kurį reikia atlikti, kad sandoris įvyktų. Ką pasirašo, suprato, negali sakyti, kad buvo tiek durnas, kad nesuprasti ant ko pasirašinėja. Anspaudo „Tarptautiniai kontaktai ir KO“ neteko matyti. Neatsimena, ar jis iš viso buvo. Idėja jau buvo. Kažkas A. Š. pasiūlė. Pirminė idėja gal pati kredito unija kreipėsi į A. Š., kad pradėtų. A. Š. susirado jį, kad jam padėtų. Pradžia nuo kredito unijos, o ne nuo traktoriaus. Mechanizmą sužinojo iš A. Š.. Su traktoriumi buvo naujiena, bet aiškiai suprato. Ką pasirašinėjo, žinojo. Su turto vertinimu nesusijęs, nežino, kas jį darė. Kredito unijoje pirmą kartą pasirodė, kai A. Š. atvažiavo pasirašyti sutarties. Daugiau nėra buvęs ir jokių reikalų neturėjo. Jis mano, kad turto vertinimas suklastotas, bet jis apie jį sužinojo iš pirmos tyrėjos. Dokumentus kredito unijai teikė ne jis. Jis bendravo tik su A. Š.. Paskutinius parašus dėjo jis kredito unijoje ir pas notarą dėjo jis. Pradžioje ant pirkimo sutarties ir ant orderių dėjo jis. Perdavimo akto dėl traktoriaus realiai nematė. Įkeitimą taip pat pripažįsta, nes pas notarą pasirašė. Jis pilnai prisipažintų, bet pinigų neėmė nei grynais, nei kitais būdais. Sutartys ir orderiai yra fiktyvios. Dėl pinigų išmokėjimo tik orderius pasirašė, dėl kitų jo nereikėjo. Dokumentus, kad pinigus pervestų į „Omega action“ gavo po to, kai gavo savo atlygį. Netoli „Panoramos“ pasirašė dokumentus. Jam konkrečiai davė pasirašyti A. Š.. „Omega action“ jam nėra žinoma. Su juo daugiau niekas nebuvo susisiekęs, tik A. Š.. Jis gavo atlygį už savo darbą, kai pasirašė visus dokumentus. Gavo paketą dokumentą pasirašyti ir atlygį. Vieną kartą pasirašė unijoje, kitą kartą prie „Panoramos“. Kalba apie pinigų išmokėjimą, tada pasirašė prie „Panoramos“. Viskas įvyko vienu metų, buvo praėję gal 10 savaičių. Buvo pradėjęs jaudintis, kad negaus atlygio. Paketą dokumentų pasirašė ir galvojo, kad mokės kreditą ir viskas bus gerai. Buvo užmiršęs, bet iškvietė į apklausą buvusios draugės motiną, tada viskas ir prasidėjo. Nuomos sutartis sudaryta su jo draugės motina. Tiksliau jis perdavė jos motinos duomenis ir sutartis buvo sudaryta. Jos pavardė J. Ji turi butą ir namą, kuriame niekas negyvena. Paklausė adreso ir A. Š. reikėjo sudaryti nuomos sutartį, tai davė duomenis. Oficialiai sutartis nebuvo registruota. Unijoje negali gauti kredito, jei negyveni toje apskrityje. Jei Šiauliuose kredito unija, tai turi gyventi Šiaulių apskrityje. A. Š. turėjo įrodyti, kad gyvena Šiauliuose. Mano, kad A. Š. ten niekada negyveno. Jis nėra buvęs tame name. Davė duomenis, bet nei J., nei R. J. nežinojo apie nuomos sutartį. Su R. J. jis gyveno. Dokumentų paketą gavo kartu su sutartu atlygiu. Kitų pinigų negavo ir nematė. Jis padarė tik tai, ką buvo sutarę ir gavo atlygį. Pagal parodymus dokumentus pasirašė jis, negavo pinigų išskyrus sutartą atlygį. Neatsimena, ar turėjo kitų įmonių, kai įsigijo „Vilniaus ekspertinių tyrimų biurą“. Įmonės turėjimas tai reiškia būti jos akcininku. To užtenka. ,,Marsas“ buvo įmonės akcininkas. ,,Aktyvios pramogos“ akcininkas. „Miesto žinios“ akcininkas. “Bolstat“ buvo direktorius. Turi dvi įmones užsienyje. Kredito unijai gali būti, kad mokėjo pinigus iš šių įmonių. A. Š. neturėjo sąskaitos, gali būti, kad mokėjo. Įmonės šiuo metu niekuo neužsiima. Anksčiau prekiavo statybinėmis medžiagomis, autodetalėmis. Įmonės turto neturėjo. Joks turtas nepriklauso įmonėms. Traktorių nuo ekskavatoriaus nelabai skiria. Kaltinamajam akte nurodyta ekskavatorius Caterpillar 323D, kitoje vietoje Caterpiller 323, kuo jie skiriasi, neturi supratimo. Vienoje išvardintų įmonių buvo direktorius. Pagal kaltinamąjį aktą įkurtoje įmonėje buvo direktorius. Buvo laidavęs už vieną žmogų ir buvo areštuotos sąskaitos, turint bent vieną įmonę gali tvarkytis reikalus. Lietuvoje nebegalėjo tvarkytis, tai atsidarė įmonę užsienyje. ,,Vilniaus ekspertinių tyrimų biure“ buvo direktorius. Iki jo buvo akcininkų, po jo nebuvo. Traktorius, kaip jam sakė, stovėjo Nemėžyje, bet jis jo nematė. A. Š. jį patikino, kad toks agregatas yra. Traktorių jis apdraudė, parodyti jo niekas neprašė. Buvo greituoju būdu apdraustas, nes paskutiniu metu paaiškėjo, kad jis nedraustas. Reikėjo pasirašyti sutartį su unija, o neapdraustas, tad labai greitai buvo apdraustas. Tą pačią dieną apdraudė draudimo atstovui nedalyvaujant. Nemanė, kad A. Š. sugebėtų sutvarkyti dokumentus. Mano, buvo reikalavimas iš kredito unijos. Apie reikalavimus jam pasakė A. Š.. Iš kredito unijos bendravo pasirašinėdamas dokumentus su kažkokia moterimi. Nei vardo, nei pavardės neprisimena, bendravo dėl techninių dalykų. Kai vyko sandoris, tą dieną buvo kredito unijoje. Kiek žino, kredito unijos atstovai traktoriaus neapžiūrėjo, jo niekas neprašė parodyti. Į Gargždus jis nevažiavo. Mano, niekas nevažiavo apžiūrėti traktoriaus. Dokumentai buvo tvarkomi Gargžduose, o traktorius stovėjo Nemėžyje. Negali pasakyti, ar Gargždų žemės registro atstovai buvo apžiūrėti traktoriaus, jis abejoja. Jis manė, kad kreditas yra mokamas. Jam paduodavo pinigus, jis per įmonės sąskaitą mokėdavo. Dalį paskolos yra mokėjęs du kartus. Įnešdavo į kasą ir į banką. Kad tai A. Š. pinigai, nenurodė, nes neprivaloma. Civilinių bylų, kad iš jo būtų bandę prisiteisti paskolą, nežino. Su šia paskola niekas nebandė prisiteisti. „Vilniaus eksperimentinių tyrimų biuras“ praktiškai negyvas po šio sandorio. Jis išlieka akcininku, fiktyvų sandorį gali padaryti, bet nėra prasmės. Ataskaitos nepateikiamos, nors nėra sunku, bet ką teikti, nes visi nuliai. Nuo alkoholio priklausomybę turi, tik dabar blaivus alkoholikas. Priklausomybę turėjo kai viskas įvyko, ją turi ir dabar, tik blaivas. Mano įtakos alkoholis turėjo tiems įvykiams, nes būdavo maratone ir keičiasi požiūris. Darė rizikingus sandorius, galvodamas viskas bus gerai. Reikėjo pinigų ir tada ėmėsi neapgalvotų veiksmų. Jis pats kaltas, galvojo, kad padeda draugui. Pagrindo nepasitikėti A. Š. neturėjo. Jo iš kredito unijos niekas neieškojo. A. Š. jį informavo, kad kyla problemų dėl paskolos grąžinimo, sakė vėluoja. Viskas paaiškėjo, kai buvusios draugės mama iškvietė apklausai dėl nuomos. Tada sužinojo, kad kreditas nemokamas ir viskas žlugo. Tada viskas prasidėjo, ne tik byla, bet ir santykiai. M. I. nepažįsta. M. pažįsta. A. Š. idėją perdavė jam, bet jis mano, kad tai ne jis sugalvojo. Kad „Omegai action“ pervesti pinigus, o ne jo įmonei, gali būti be jo žinios. Tiksliai negali pasakyti. Jam pasakė, kad perves ne į jo įmonę. Apie krepšininkų įgijimą nieko nežino. A. Š. gal ką pasakys, jis su tuo nieko bendro neturi. Sutartį su „Omega action“ dėl paskolos suteikimo pasirašė, bet pasirašymo fakto negali pasakyti. Negali pasakyti, kuriuo momentu pasirašė. Turbūt pasirašė su visais dokumentais. Ji fiktyvi, jis žinojo, kad ji buvo. Apie jokius krepšininkus nieko nežino. Pasirašė visas sutartis, tame tarpe sutikimą, kad būtų pervesti pinigai „Omega action“. Negali tvirtinti, gal tuo metu kai gavo savo atlygį. Gali būti, kad unijoje pasirašė, nes negalėjo išmokėti pinigų nei pasirašytas sutikimas. Jam A. Š. atėjęs pasakė, kad pinigus perves ne jo įmonei. Daiktas ne jo, jam jokio skirtumo. Sakė, kad pinigai jų, kur nori, ten ir deda. Fiziškai pinigų nelietė, išskyrus atlygį. K. M. pažįsta. Jis skolino jam pinigus už didelius procentus. Jo dalis buvo grąžinta, bet Nausėdos dalis liko, jie pykstasi. Santykiai su K. M. nedraugiški. I. nėra matęs akyse. J. J. nėra girdėjęs. Dabar turi kelias įmones „V.“, UAB ,,G.“, „D.“. Visose įmonėse dirba vyr. finansininku. G. V. g. 29-87 Vilnius. Turto neturi ir Lietuvoje neturi. Teistumai išnykę, daigiau ikiteisminių nėra. Dabar gyvena iš įmonių, tvarko popierius. Kaip verslininko veikla baigėsi. Neįvykęs sandoris jį sužlugdė. Pradėjo vartoti alkoholį, dabar viskas gerai. Su galva irgi viskas gerai.

39Kaltinamasis A. Š., apklaustas teisme, kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2014 m. turėjo finansinių problemų. Turėjo kreditorių ir reikėjo suktis iš tos situacijos. Jis nebuvo blogo kredito paėmimo organizatorius. Jam idėją pasiūlė L. P.. Jis tuo metu dirbo teisininku. Kreipėsi į jį dėl paskolos, jis pasakė, kad gali sutvarkyti. Tik vienu būdu, įkeičiant daiktą, kažkokią techniką. Sakė, tada iš unijos galima paimti procentaliai nemažus pinigus. Ta paskola nemažai kainuos. Susitikimai buvo Vilniuje, Šiauliuose buvo tik vieną kartą, kai reikėjo vykti į uniją ir ėjo į notarinę. Žino, kad pas kolegą U. K. yra registracijos dokumentai. Iš kur jis juos turi, nežino. Paprašė N. G., kad jis būtų fiktyvus pardavėjas. Įvyko traktoriaus perrašymas iš „Tarptautinių kontaktų“ į “Vilniaus eksperimentų tyrimo biurą“, ko pasėkoje įvyko šis sandoris. Jei šnekant apie piniginę išraišką, tai tokių pinigų nematė kaip inkriminuojama. Labai daug reikia atiduoti unijai. Liaudiškai tariant „atkatą“. Blogai investavęs ir atidavęs dalį skolų, nepajėgus atiduoti paskolą. Kreiptis į uniją ir sakyti, kad neskolingas, negalėjo, nes yra įstaiga „Kreditinfo“, kuri tikrina klientų mokumą. Tuo metu daug turėjo skolų ir negalėjo sakyti, kad neskolingas. Kas dėl dokumentų ruošimo, tai jam buvo pasakyta, kad reikia prisiregistruoti Šiauliuose ar turėti nuomos sutartį. Šiaulių unija dirba regionų principu ir paskolas duoda regiono žmonėms. N. G. sugyventinė šiaulietė, tai buvo sudaryta nuomos sutartis. N. G. davė duomenis, jis perdavė kredito unijai, ir jie paruošė nuomos sutartį. Kitus dokumentus ruošė unija, nes jie gavo didelį atlygį. Jam beliko pasirašyti. Jis net įstoti į narius nebuvo atvažiavęs. Kai su N. G. atvažiavo įforminti kredito, visi dokumentai buvo paruošti. Tą pačią dieną ėjo ir į notarinę. Prisipažįsta kaltu. Nori pabrėžti, kad dokumentų neruošė, Unijos neapgaudinėjo, nes taip padaryti neįmanoma. Tokių pinigų kaip 87.000 nematė. Matė mažiau nei pusę pinigų. Kas kart, kai iš unijos imama paskola, atskaičiuojamas pajus. Priklauso nuo unijos politikos: jis svyruoja 8-10 proc. Šituo atveju buvo ir 12 proc. Buvo nemažas pajus, jis tuo metu tiek pinigų neturėjo. Jam pajus buvo suformuotas, tą suformavo patys unijos darbuotojai ir jis buvo sumokėtas. Tai šita suma buvo pervesta su pajumi. Dar kažkokių pinigų negavo. N. G. pažįsta gal 5 metai. Jo prašė, kad būtų pardavėjas. Padėjo gauti kreditą. L. padėjo gauti kreditą. Jis buvo vienas unijos teisininkas, bet kiek žino unija priklauso jo tėčiui ar jam. Jam perduodavo informaciją ir jis ruošdavo. Jis pasakydavo, ko reikia. Pasakė, kad reikia gauti gyvenamąją vietą Šiauliuose. Sakė, kad reikia brangesnės technikos, kad daugiau pinigų būtų. Viską derino su juo. Jis žinojo, kad skolingas ir apie neteisėtą veiklą. Kredito unija pasitikrina žmogų ir jis tikrai turėjo daug skolų. Ta prasme L. žinojo, kad jis nedirbantis. Jis yra buvęs Anglijoje, ir kiek žino, rašė angliškas pajamas. „Atkato“ dydis yra pajus ir tik jį sumokėjus, parvedama suma. Kiek pajus tiksliai nepamena. Jis galvoja, kad 30.000. Iš jų atsiskaitė su N. G.. Iš jų darė įmokas. N. G. davė grynais. 3.000 eurų. Kredito unija nepasitikėjo N. G., todėl pinigų į jo įmonę nepervedė. Jie pasirašė unijoje: tiek jis, tiek N. G. ir unijos darbuotojas. Pinigai buvo pervesti į „Omega action“. Iš tos įmonės jam paduoti pinigai. Jis gavo grynais 28.000, juos padavė L. L.. Viskas vyko po sandorio. Iš jų atsilygino N. G. ir padengė buvusias skolas. Likusius investavo į verslą, kurį irgi prarado. Po metų nustojo mokėti unijai. Unijai sumokėjo apie 30.000. Jis tokios paskolos gauti, būdamas skolingas, negalėjo. Tuo metu nedirbęs. Ikiteisminiame tyrime šnekėjo kitaip, nes tikėjo, kad viskas baigsis kitaip. Prisipažįsta, bet nėra organizatorius, paėmęs visus pinigus. To negalėjo padaryti fiziškai. Pasisavino 29.000 eurų ir padengė skolas. Skolų padengė virš 10.000 eurų. Investavo pas žmogų į Rusiją. Iš pradžių ėjo dividendai. Apie likusią sumą jis nieko nežino. Buvo susitarimas gauti daugiau, bet kai sužinojo, kad pajus, viskas pasikeitė, bet neturėjo, kur trauktis. Su L. L. nebendravo. Ą. G. vadovauja statybinei įmonei ir unijos prašymas buvo susirasti traktoriaus nuomotoją, kuris nuomosis techniką. Jis kreipėsi į pažįstamą Ą. G. ir paprašė, kad sudarytų fiktyvią sutartį. Nei jis, nei Ą. G. tos sutarties nesudarinėjo. Viską padarė unija, jie tarpusavyje tik pasirašė. Jie sutartį dar kelis kartus taisė. Ą. G. iš jo negavo atlygio. Tai buvo vienas unijos įvardintas punktas, kad gauti paskolą. Unija padarė nuomos sutartį, kad gyvena Šiauliuose, o nuomotojas jis pats. Ą. G. žinojo, kad tai neteisėta. Jis jam sakė, kad technika pas jį nedirbs. Neatsimena, ar jis jam sakė apie kreditą, nes buvo prieš gaunant paskolą. Jis žinojo, kad traktorius nedirbs. Jam jokių pinigų nedavė. Ą. G. naudos iš kitų negavo. A. Š. nepažįsta, pirmą kartą mato. Jį vieną kartą kvietė į Kauno VPK dėl registracijų. Ten jis liudytojas, bet A. Š. nepažįsta. Ten figūruoja du ekskavatoriai, buvo išteisintas, dar apeliaciniame teisme. Galutinio sprendimo nėra. L. L. pažinojo ir žinojo, kad jis neformaliai vadovauja įmonei. Kreipėsi į jį dėl paskolos. Jis norėjo vartojamosios paskolos. Jis uždavė klausimą, ar skolingas. Sakė, kad unija užsimerks, jei įkeis techniką. Jis vertingo daikto neturėjo, sakė pasiieškot, gal kas turi dokumentus. Jis žinojo, kad daikto neturi. Jis siūlė daryti nusikaltimą. Jei būtų mokėjęs nieko nebūtų buvę. Pamąstęs kreipėsi į U. K., jis vadovauja “T.“. Jie turėjo minimo traktoriaus dokumentus. Kreipėsi žinodamas, kad turi dokumentus. Jis apsidžiaugė, kad nuo jo įmonės nusirašys ekskavatorių. Toliau neatsimena, gal su N. G. juos nesuvedė, bet gal jie elektroniniais susirašė ar siuntom siuntė. Su K. išsikalbėjo, kad yra ekskavatorius ir jis sutiko perrašyti dokumentus fiktyviai be daikto. Bendrai sutarė, kur traktorius buvo jam neįdomu. Jei būtų traktorius, tai jam nieko nebūtų likę. “T.“ užsiimdavo automobilių, technikos gabenimu iš užsienio. Žino, kad pas juos baisūs ikiteisminiai tyrimai. Neranda daiktų. Jam reikėjo tik dokumentų. K. jam neaiškino, kur traktorius yra. Santykiai su K. blogi. Jis nėra buvęs pas jį, nei Vilkaviškio savivaldybėje, nei Kauno savivaldybėje. Kai kreipėsi, tai santykiai nebuvo blogi. Tada jam reikėjo ir jam reikėjo nurašyti techniką. Sandoris buvo abipusiai naudingas. Santykiai pablogėjo po to įvykio. Kratos metu pas jį rado ,,Tarptautinių kontaktų ir Co„ antspaudą, bet nežino, iš kur jis, negali paaiškinti. Buvo pagrobta jo mašina. Jis nurodė, kad antspaudas „Tarptautiniai kontaktai ir Co“ buvo mašinoje. Antspaudo niekada pas jį mašinoje nebuvo. Mašiną rado pas K., galėjo jis ten padėti. Kažkas įkišo, nes jis niekada neturėjo. Jis direktorius ir dar ne savo įmonės, kad dalintų antspaudą - nesąmonė. N. G. turi įmonių, pasiūlė būti ekskavatoriaus pardavėju. Sakė, kad tai fiktyvu, nes jis technikos neįsigijo. N. G. už atlygį 10.000 litų sutiko. Jisai nusiperka iš K. ekskavatorių, susikelia balansą ir parduoda jam. Finansuoja pardavimą kredito unija. ,,T.“ turėjo daug ikiteisminių tyrimų, todėl negalėjo tiesiogiai parduoti. Nelabai svarstė, nes už 3.000 eurų jis nebūtų to daręs, be to įmonė yra ne jo, jis derina su akcininkais Amerikoje. N. G. pats akcininkas ir pats direktorius. Tai darė, kad didesnė dalis liktų jam. Č. kaip atsirado, nežino. Su juo N. G. bendravo. Buvo pirkimo-pardavimo sutartis, buvo perdavimas. Kas padėjo parašus, nežino, kiek jam žinoma, tai jie per siuntas perdavė dokumentus. Kad būtų juos gyvai suvedęs, neatsimena. K. K., jie Vilniuje ir nebuvo, kad jie trise buvo susėdę ir kalbėję. Vadinasi, jis per atstumą pasirašė. Gal ir per jį. Parašas ant dokumentų atsirado, kadangi pinigai nemokami, gal per siuntas siųsti dokumentai, ar N. G. perdavė, neatsimena. Buvo nupirkti dokumentai ir mistinis ekskavatorius. Pinigų nebuvo, ekskavatoriaus irgi. Gyvenamoji vieta fiktyvi ir tai jis pripažįsta. Buvo reikalavimas registruotas Šiauliuose arba nuomoti. N. G. davė duomenis. Reikalavimas buvo iš kredito unijos, jam pasakė L. L.. Reikalavimai prasidėjo, kai atsirado ekskavatorius. Viskas vyko palaipsniui. Bendravo tik su L. L., jis yra buvęs pas jį namuose. Taip pat žino, kad jis kaunietis, atvykęs gyventi į Vilnių. Buvo unijos nurodymas, kurį jis įvykdė. Idėja ekskavatorius, o visa kita reikalavimai. L. L. pasakė, kad atneštų nuomos sutartį. Gyvenime nėra dirbęs Anglijoje. Kredito unija suruošė, kad pajamos iš Anglijos. Jie patys fiktyviai suruošė dokumentus, už tokius pinigus kaip jie nedarys. Susitarimas buvo, kad 50 proc. bet kadangi atskaičiavo pajų, tai jam gavosi mažiau. Pajus 14.000 eurų. Jis įnešė juos. Procentus aptarinėjo prieš ekskavatorių, pačioje pradžioje. L. L. kam neįvardijo. Kaip jie dalinosi, ar dalinosi, nežino. Kaip pinigai bus išgryninti, neaptarė. Jo klausė, ar jis pasitiki pardavėju. Turto vertinimo nedarė. Kaip ir viskas buvo suruošta unijoje. ,,Verslavita“ yra šiauliečiai. Pas notarą buvo, buvo ir N. G., ir L. L.. ,,Omega action“ atsirado dėl to, kad gal jie surinko informaciją apie N. G., nes pinigai nemaži. Gal pasirodė nepatikimas. Buvo pasakyta, kad pinigai bus pervesti į „Omega action“, ir pasirašys N. G.. Mokėjimo nurodymas buvo parašytas, jie tik vieną kartą atvažiavo pasirašyti dokumentų. Viskas buvo parašyta. Gal negalėjo pervesti kaip paskolą, pervedė kaip už daiktą, kaip už įkeitimą. Jis asmeniškai pinigus gavo iš L. L.. Buvo apie 30.000 eurų. Prie „Panoramos“ perdavė dokumentus. Dokumentų buvo daug. L. L. pinigus jam perdavė tą pačią dieną. Iš pradžių susitiko su L. L., po to su N. G. ir jam padavė 3.000 eurų. Anksčiau negalėjo nes neturėjo pinigų. Jis gavo 28.000 ar 29.000 eurų, iš jų davė N. G.. M. pažįstamas, juos supažindino L. Nežino, kodėl jis sako, kad pinigus perdavė jam. Vienas iš punktų buvo, kad reikia parodyti, kad įranga generuoja pinigus. Paminėjo, kad reikia realios statybinės įmonės, kuri nuomotų ekskavatorių. Važiavo pas Ą. G. ir klausė, ar negalėtų sudaryti sutartį. Sutiko padėti. L. L. paruošė sutartį, kurią jie keletą kartų koregavo. Paprašė Ą. G., jis sutiko, bet pinigų nemokėjo. Buvo keturi kasos paėmimo orderiai, bet jie fiktyvus. Buvo reikalinga įrodyti, kad nuomoja ekskavatorių ir gauna pinigus iki gavo paskolą. Versijos, kad ekskavatorius Lenkijoje, jis neatsimena, jam atrodo, kad taip buvo spontaniškai sugalvota kaip gynybinė versija. Jis nėra kalbėjęs su L. L. tėvu. Kad kredito unija priklauso L. L., jam yra minėjęs pats L. L.. L. L. nebuvo žinoma, kad jis negrąžins šio kredito. Jis tikėjosi, kad grąžins. Kaip užstatomasis turtas, kad būtent ekskavatorius, kaip pasiūlymą pateikė L. L.. Kad būtent toks ekskavatorius L. L. nepateikė, jis pats rado pas savo buvusį draugą tuos dokumentus, bet, kad statybinė technika tai pateikė L. L.. Buvo svarstomas nekilnojamas turtas, bet kadangi jis jo neturėjo, tai tas variantas buvo atmestas. Pažinojo senokai U. K., kuris buvo „T“ direktorius, jie užsiiminėdavo pervežimais, technikos ir automobilių pervežimais. Tai su juo bendraudavo ir, neatsimena, kaip tiksliai buvo, bet iš kalbos išėjo, kad yra pas jį dokumentai ekskavatoriaus. Ar pati technika buvo pas jį, ar nebuvo, jis nežino. Negali teigti, kad ekskavatoriaus, dokumentų perdavimo metu, nebuvo, jis teigia, kad pats to ekskavatoriaus nematė. Jis negali garantuoti, kad dabar šios technikos nėra Lietuvoje. Nežino, kad N. G. turi registruotų įmonių Lenkijoje, žino, kad turi įmonių Lietuvoje. Su N. G. buvo susitarta ir jo jis neklausinėjo, ar yra ekskavatorius, ar nėra, jam buvo esmė paimti kreditą, už kurį planavo mokėti, o daugiau ar yra ar nėra, tai buvo ne N. G. reikalas. Neatsimena, ar jis pats neklausinėjo. Su Ą. G. santykiai normalūs, jis jį pažįsta per N. G. ir, kadangi, kaip minėjo, vienas iš kredito unijos reikalavimų buvo, kad gauti paskolą, kad ekskavatorius dirbtų, būtų įdarbintas. Žinojo, kad Ą. G. buvo direktorius, gal savininkas statybinės įmonės, jis paprašė nuomos sutarties. Pradžioje buvo kredito unijos nutraukta sutartis su jo dėl nemokumo, pagal tvarką, atrodo, jie kreipėsi į teismą, dėl civilinio ieškinio, ar buvo pareiškusi, jis neatsimena. Kada prasidėjo ikiteisminis tyrimas, buvo su L. L. vienas susitikimas, tai pareiškė, kad jis turi padaryti įmoką ir „Unija“, kaip ir jis atsiims pareiškimą. Jis tos įmokos nepadarė, nes neturėjo galimybių ir po kiek laiko byla atsidūrė teisme. Daugiau su L. L. nebendravo. Nuomos sutartį parengė kredito unija, nežino ar L. L., bet jis paėmė iš L. L.. Visus dokumentus rengė kredito unija. Šios nuomos sutarties buvo net keli variantai, pataisymai. Kas rengė kasos pajamų orderius, neatsimena. Mano, kad rengė ne Ą. G.. „A.“ pavadinimas toje nuomos sutartyje atsirado, nes jis apsišnekėjo su Ą. G. ir prieš tai davė unijai „A.“ rekvizitus. Unija jau žinojo „A.“ rekvizitus.

40Proceso dalyviams sutinkant, įvykdžius Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 291 straipsnio reikalavimus, įrodymų tyrimas atliktas sutrumpintai pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 straipsnį.

41Kaltinamasis Ą. G. apklaustas ikiteisminiame tyrime kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2014 m. spalio ar lapkričio mėn. su A. Š. jį supažindino N. G.. Su A. Š. susipažino darbiniais reikalais, dėl statybinės technikos nuomos. A. Š. sakė, kad turi galimybę, kaip tarpininkas pasiūlyti statybinę techniką. Su A. Š. jo niekas nesieja. 2014-12-10 nuomos sutartis dėl vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 3230, v/n ( - ) buvo suderinta jam dar nebūnant UAB ,,A." direktorium. Kas derino tuos klausimus nežino. Jis tik 2014-12-10 pasirašė sutartį. Jis asmeniškai ekskavatoriaus Caterpillar 3230, v/n ( - ) neapžiūrėjo, ar kas nors kitas jį buvo apžiūrėjęs nežino. Vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 3230, v/n ( - ) UAB "A." neperėmė, nes įmonės buhalterinėje apskaitoje nerado priėmimo - perdavimo akto, taip kaip numatyta sutartyje. Kiek pamena UAB "A." minėtu vikšriniu ekskavatoriumi nesinaudojo, nes nėra pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų įrodančių faktą, jog techniką buvo naudojama. Daugiau nebuvo pasirašyta sutarčių tarp UAB "A." ir A. Š. dėl minėto vikšrinio ekskavatoriaus, išskyrus minėtos sutarties nutraukimas. Nežino kas, kur, kiek laiko ir kokiuose objektuose naudojosi vikšriniu ekskavatoriumi Caterpillar 3230 v/n ( - ). Pagal jo nurodymą nebuvo atsiskaitoma pagal minėtą ekskavatoriaus nuomos sutartį su A. Š.. Ar kas nors iš bendrovės atlikinėjo mokėjimus nežino. Dokumentų patvirtinančių, jog buvo vykdomi atsiskaitymai neturi. Kur šiuo metu yra vikšrinis ekskavatorius Caterpillar 3230, v/n ( - ) negali pasakyti, nes nežino (7 t,, 193 b.l.). Kaip prisimena, A. Š. atvažiavo iki jo darbovietės ofiso, ( - ). Prieš tai jie buvo bendravę telefonu. A. Š. jam paaiškino, kad iki jam tampant UAB "A." direktoriumi, t.y. 2014-10-14 dienos su senuoju direktoriumi buvo suderinta vikšrinio ekskavatoriaus nuoma ir dabar jam reikalinga ją pasirašyti ar pratęsti. Tai tuo metu jis susitiko su juo. Dabar tiksliai nepamena, kokiu būdu buvo sudaryta vikšrinio ekskavatoriaus nuomos sutartis, gali būti, kad jis turėjo kažkokį šabloną, gal turėjo A. Š., tikrai neprisimena. Žino, kad tą nuomos sutartį pasirašė jis, kaip UAB "A." direktorius ir A. Š., kaip ekskavatoriaus nuomotojas. Jam realiai apskritai nerūpėjo, nes jis buvo samdomas direktorius. Nematė tikslo gilintis ten, kas buvo nuspręsta iki jo. Jis asmeniškai vikšrinio ekskavatoriaus neperėmė ir nematė, jam, kaip minėjo apskritai nerūpėjo tai, kas buvo sutarta iki jo. Žino, kad vikšrinio ekskavatoriaus nuomos sutartį jis buvo perdavęs UAB "A." buhalterinę apskaitą tvarkančiai bendrovei UAB "Tavo garantas", berods darbuotojai Irenai. Kaip minėjo, jis nesigilino, kur ir kokius darbus atlieka, kur yra naudojamas vikšrinis ekskavatorius priklausantis A. Š.. Paprasčiausiai A. Š. jam paskambindavo ir pasakydavo, kad pagal sudarytą nuomos sutartį, jam reikia išmokėti pinigus, tada su juo susitikdavo. Gali būti, kad susitikdavo ir jo UAB "A." ofise ar kitoje vietoje. Kadangi jis pats neišrašinėdavo kasos išlaidų orderių, bet prie savęs turėjo UAB "A." kasą, dažniausiai paskambindavo buhalterei I., kuriai pasakydavo, kada ir kokį dokumentą reikia paruošti. Tai gali būti, kad jo ir A. Š. pasirašytus kasos išlaidų orderius parengdavo buhalterė Irena ir juos atsiųsdavo į jo elektroninį paštą. Tuomet jis juos atsispausdindavo, kartu su A. Š. pasirašydavo, po to išduodavo A. Š. grynuosius pinigus iš UAB "A." kasos. Po tų kvitų pasirašymo visi jie buvo perduoti UAB "A." buhalterei I. Kiek jis prisimena, tai tiesiog vieną dieną A. Š. jį informavo, kad nori nutraukti nuomos sutartį. Sutarties nutraukimo aplinkybių jis neprisimena. Kaip jis pasiėmė vikšrinį ekskavatorių ir iš kur, jam nėra žinoma, nes kaip minėjo jam visiškai nerūpėjo, kur buvo A. Š. vikšrinis ekskavatorius. Kiek prisimena viskas buvo perduota naujajam UAB "A." savininkui Č. Jis nežino, kur dokumentai yra šiuo metu (7 t., 199-200 b.l.).

42K. N. G. apklaustas ikiteisminiame tyrime parodė, kad 2013 metų ar 2014 metų vasarą jį su A. Š. supažindino K. N.. Anksčiau su K. N. buvo verslo partneriai, tad jis jį suvedė su A. Š., kuris turėjo idėją perpardavinėti traktorius Lietuvoje ir taip užsidirbti. A. Š., jiems susipažinus, kreipėsi į jį, kad padėtų jam grąžinti skolas, kokias ir kam nepasakojo, o jis nesigilino. Kadangi turėjo tuo metu savo vardu įmonę UAB "V.", tad jis sutiko įvykdyti formaliai vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 3230 pirkimą iš įmonės, kurios šiandien pavadinimo nepamena. Už minėtą fiktyvų sandorį jis gavo apie tūkstantį eurų, tikslios sumos nepamena. Pinigus perdavė A. Š. po paskolos gavimo iš Šiaulių kredito unijos, kuri tuo metu vadinosi Kredito unija "Savas rūpestis", kokiu adresu įsikūrusi unija, nežino, tačiau netoli bulvaro Šiauliuose. Pinigų perdavimo fakto nepamena. Vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 3230 įsigijimo dokumentų pateikti negali, nes jis jų neturi. Ar turėjo minėtus dokumentus, negali atsakyti, gal 2016 metų pavasarį kratos metu jo gyvenimo draugė, R. J. namuose, kurią atliko Vilniaus FNTT juos paėmė iš jo, tačiau tiksliai jis to nežino. Prieš atliekant Vilniaus FNTT jo sugyventinės namuose kratą apie tris dėžes įvairių dokumentų išmetė į konteinerį skirtą popieriams, kuris stovi netoli sugyventinės namų. Susipažinus su A. Š. UAB "V." jokios veiklos nevykdė, dėl ko jis minėtą įmonę perpirko, nepamena. Tad paprašytas A. Š., sutiko už anksčiau minėtą atlygį fiktyviai įsigyti iš įmonės, kurios šiandien pavadinimo nepamena, vikšrinį ekskavatorių Caterpillar 3230, savo įmonės vardu "V.". Kas suruošė pirkimo - pardavimo sutartį, kurią jam pateikė A. Š. pasirašymui, nežino. Jis tik pasirašė dokumentuose ir kažkas už jį vyko į Gargždus, perrašyti jo įmonės vardu apkalbamą ekskavatorių. Nepamena, ar kam buvo surašęs įgaliojimą, kad galėtų vykti sutvarkyti dokumentus į Gargždus jo įmonės vardu. Pateikti įgaliojimo negali, kadangi dokumentų nesaugojo. Tikrai mano, kad nevyko minėto ekskavatoriaus perregistruoti A. Š. jo įmonės vardu. Jis įregistravo savo įmonės vardu net nematęs vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 3230. Tik pamena, kad A. Š. sakė, kad apkalbamas ekskavatorius stovi Nemėžyje, Vilniaus r. Jis asmeniškai nesidomėjo, kur ekskavatorius stovi, nes jis jo nedomino. Kada jis įsigijo vikšrinį ekskavatorių Caterpillar 3230, nepamena, tačiau jį įsigijo tada, kada reikėjo įkeisti A. Š. prašant paskolos Šiaulių kredito unijoje, t.y. fiktyviai perperkant iš jo vikšrinį ekskavatorių Caterpillar 3230. Jokie sandoriai dėl minėto ekskavatoriaus per jo banko sąskaitas bei grynaisiais - nevyko. Jis buvo reikalingas tik tam, kad A. Š. gautų paskolą iš Šiaulių kredito unijos. 2014-11-05 buvo fiktyviai pasirašyta pirkimo - pardavimo sutartis tarp UAB "V." ir A. Š., kad perparduodu ekskavatorių A. Š.. Visų šių dokumentų reikėjo Šiaulių kredito unijai. Taip pat fiktyviai buvo įrašyta į minėtą sutartį, kad UAB "V." buvo sumokėta 200 000 litų už vikšrinį ekskavatorių Caterpillar 3230. Jis, nei grynaisiais, nei pavedimu, negavo, taip pat A. Š. neperdavė už jį kam nors skolą, minimus 200 000 litų. Nors ir jis pasirašė minėtoje sutartyje, jis neigia, kad minėti pinigai ir pats sandoris buvo vykdomas ir realus. Minimas ekskavatorius buvo perpardavinėjamas tik dokumentuose. Kur ir kokiomis aplinkybėmis pasirašinėjo sutartis, pinigų priėmimo dokumentus, nepamena ir pakomentuoti negali. Kadangi A. Š. reikėjo gyvenamosios vietos Šiauliuose, jo paklausė, ar gali padėti. Jis žinodamas, kad jo gyvenimo draugės, R. J., mama, S. J., nebegyvena adr. ( - ), paklausė R., gal gali padėti A., turėdamas mintyje A. Š., išnuomodami mamos namą esantį minėtu adresu. K. R. nesutiko nuomoti mamos namą A. Š., tuo visas pokalbis su R. ir baigėsi. Tačiau jis A. Š. pasakė R. mamos, S. J., namo adresą, t.y. ( - ), ir jos asmens kodą, kurio šiuo metu neatsimena, suvokdamas, kad A. Š. jais pasinaudos. S. J. asmens kodą turėjo iš senesnių laikų. Kam jam buvo reikalingas R. mamos kodas, nepamena. Pasakęs A. Š. S. J. duomenis nežino ar matė jau paruoštą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kuri pasirašyta tarp A. Š. ir S. J.. Jis minėtoje gyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje nepasirašė, kas pasirašė už S. J. minėtoje sutartyje, nežino. Apie tai su A. Š. nekalbėjo. Kada ir kaip A. Š. pateikė minėtą nuomos sutartį Šiaulių kredito unijai, nežino. Kur A. Š. dirbo jiems pradėjus bendrauti ir visą bendravimo laiką, jis negali pasakyti, kadangi apie tai nekalbėjo. Mano, kad jam Lietuvoje oficialiai neverta dirbti, nes turi daug skolų. Jis nežino, ar A. Š. dirbo kada nors užsienyje, tačiau jis nepastebėjo, kad jiems bendraujant būtų išvykęs į užsienį, ar būtų minėjęs apie darbą užsienyje. Pamena, kad žiemos metu važiuojant su A. Š. į Šiaulių kredito uniją dėl vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 3230 įkeitimo, netoli Panevėžio, jam sprogo automobilio padanga. Tada A. Š. išsikvietė taksi ir išvyko vienas į Šiaulius pasirašyti sutarties dėl paskolos su Šiaulių kredito unija ir jį paliko keisti automobilio padangą kelyje. Kai jis atvyko į Šiaulius, Šiaulių kredito uniją, A. Š. buvo visus dokumentus reikalingus dėl paskolos, pasirašęs, ir jis su Šiaulių kredito teisininku L., kurio asmens duomenų nepamena, buvo nuėję pas notarą. Jis sužinojo iš unijos darbuotojų, pas kokį jam reikia notarą ir pas jį nuėjo. Šiuo metu notaro pavardės nepamena. Greitai pasirašęs reikiamuose dokumentuose pas notarą ir kartu su A. Š. grįžo į Vilnių. Pas notarą, jis savo noru ir nieko neverčiamas, sutiko įkeisti UAB "V." priklausantį vikšrinį ekskavatorių Caterpillar 3230, nors nė karto jo nebuvo matęs ir tik fiktyviai buvo pasirašytos pirkimo pardavimo sutartys. Kiek jam žinoma, iš pradžių A. Š. atsiskaitinėjo už pasiimtą paskolą su Šiaulių kredito unija, tačiau po kiek laiko sužinojo, kad jis nemoka, tad kelis kartus yra atlikęs pavedimus iš savo vardu užsienyje registruotų įmonių sąskaitų. Iš kokių banko sąskaitų numerių, nepamena. Iš kokių savo užsienyje registruotų įmonių yra atlikęs pavedimų Šiaulių kredito unijai, nepamena, taip pat pavedimų skaičiaus negali nurodyti. Šiuo metu savo vardu atidarytų įmonių užsienyje nenori vardyti, kadangi mano, kad su šiuo ikiteisminiu tyrimų nesusiję. Įmonės yra įkurtos Estijoje ir Lenkijoje. Jis pamena, kad atstovaudamas UAB "V." išrašė ir nieko neverčiamas pasirašė kasos pajamų orderio kvitą Serija VETB Nr. L2, kuris jam pateiktas, dviem šimtams tūkstančių litų pagal pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 2014-11-05. Pasirašydamas minėtą dokumentą teigė, kad A. Š. jam perdavė grynaisiais, tačiau minėtų pinigų jis negavo. Kur, kada, kokiomis aplinkybėmis su A. Š. pasirašė, nepamena, mano - Vilniuje. Dokumente pasirašė pats. Kuriuo metu, kur ir kokiomis aplinkybėmis jis pasirašė pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 2014-11-05 ir susitarimą prie pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 2014-11-05, kurie jam pateikti, nepamena, tačiau tikrai minėtuose dokumentuose yra jo parašai. Kiek jam žinoma, A. Š. turėjo kažkokią dalį atiduoti už skolas, dalį investuoti į paskolos grąžinimą, tačiau jis visų aplinkybių nežino. Jis Ą. G. pažįsta, kadangi jis buvęs jo žmonos, L. G., draugas. Jo asmeniškai niekas nesieja su Ą. G.. Jam yra žinoma įmonė UAB "A.", tačiau apie tą įmonę nieko nežino. Pamena, kad vikšrinį ekskavatorių Caterpillar 3230 apdraudė savo įmonės vardu, jei neklysta Šiauliuose, nes labai greitai reikėjo sutvarkyti draudimą, dėl ko, nepamena. Taip pat nepamena, kada jį apdraudė. Perpirkus įmonę "V." jis neturėjo realiai įsigijęs transporto priemonių, tarp jų ir vikšrinių ekskavatorių, tad net neturėjo kur laikyti vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 3230. Kadangi pirkimo - pardavimo sutartis tarp UAB "V." ir A. Š. yra fiktyvi, tad jis apie ją negalvojo ir nesistengė prisiminti ir buvusius dokumentus nesaugojo. Jis surašęs fiktyvius buhalterinius dokumentus tarp UAB "V." ir A. Š., neįtraukė į įmonės buhalterinius dokumentus fiktyvaus sandorio ir mokesčių pagal pirkimo -pardavimo sutartį, kuri buvo pateikta Šiaulių kredito unijai, kuri tuo metu vadinosi Kredito unija "Savas rūpestis" - nemokėjo (8 t., 42-44 b.l.). 2017-03-15 N. G. įtariamojo apklausos metu parodė, kad jis apie 11 metų serga alkoholizmu. Dėl šios ligos gydėsi Vilniaus priklausomybės ligų centre, Naujosios Vilnios Respublikinėje psichiatrinėje ligoninėje, bei Vilniaus greitosios pagalbos ligoninėje. Šiuo metu apie du mėnesius alkoholio visiškai nevartoja. Šiuo metu priklauso anoniminių alkoholikų grupei. Jis visiškai supranta, kuo yra kaltinamas 2017-03-15 dieną jam įteiktame pranešime apie įtarimą. Su A. Š. jis susipažino 2014 metų vasarą Klaipėdoje. Jis turėjo verslo reikalų dirbdamas UAB "V." statybos darbais. Tuo metu jo bendrovė rekonstravo viešbutį Veliuonoje. Jo verslo partneris buvo K. N.. Tuo metu dar buvo įvairiausių minčių papildomai darbuotis su žemės darbais, todėl tuo metu ieškojo kokio nors traktoriaus ir K. N. jam davė A. Š. telefono numerį, kuris tuo metu užsiėmė traktorių pirkimu-pardavimu. Susitikęs su juo A. Š. papasakojo apie traktorių verslą ir galimybes. Tuo metu jų pokalbis baigėsi be jokių sandorių, jie tiesiog pasikeitė kontaktais. Kas liečia įtarime įvardintą vokišką ekskavatoriaus Caterpillar 323 D pirkimo-pardavimo sutartį, gali paaiškinti, kad apie ją nieko nežino. Taip pat nieko nežino apie vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar, kėbulo numeris ( - ) įregistravimą Vilkaviškyje, apie tai pirmą kartą sužinojo perskaitęs įtarimą. Gali paaiškinti, kad bendrovę UAB "V." jis įsigijo 2013 rugpjūčio mėnesį. Tuo metu smarkiai išgėrinėjo, o jo pažįstamiems V. A. ir A. G., dėl jam nežinomų priežasčių reikėjo parduoti bendrovę UAB "V.", todėl ši bendrovė buvo perrašyta jo vardu. Įsigydamas ją jis neturėjo jokio tikslo, tai yra neketino tuo metu vykdyti jokios ūkinės- finansinės veiklos, tiesiog pamanė, kad galbūt ateityje kažką sugalvos. Nupirkęs šią bendrovę jis gavo tik jos atspaudą. Prisimena, kad 2014 metais jis šiek tiek bendravo su A. Š. labai įvairiai klausimais ir vieno susitikimo metu jis jam užsiminė, kad versdamasis traktorių prekyba sužinojo, kad yra galimybė iš vienos bankrutuojančios bendrovės, gali būti, kad ta bendrovė įtarime įvardinta UAB "Tarptautiniai kontaktai ir ko" įsigyti minėtą vikšrinį ekskavatorių Caterpillar, kėbulo numeris ( - ) . A. paaiškino, kad norint nupirkti šį ekskavatorių jis ketina paimti kreditą iš kredito unijos ir reikalinga įmonė, kuri būtų tą ekskavatorių perpirkusi iš UAB "Tarptautiniai kontaktai ir ko". Jis realiai to ekskavatoriaus nėra nei karto matęs ir jo pirkimas jo nedomino, nes jis neturėjo tokių pinigų jam nupirkti. A. Š. minėjo, kad ekskavatorius Caterpillar, kėbulo numeris ( - ) stovi Nemėžyje. Jis pasakė A. Š., kad turi nereikalingą bendrovę, kuri nevykdo jokios veiklos. Tuo metu Lietuvoje dar buvo litai, tai A. Š., už tai, kad jis sutiktų leisti jam pasinaudoti savo bendrove perrašant ekskavatorių, pasiūlė atsilyginti apie vieno tūkstančio eurų atlygiu. Po kredito paėmimo jis tą atlygį iš A. Š. gavo. Tuo metu jis sutiko ir bendrovės UAB "V." pavadinimą jam perdavė. Po kurio laiko A. Š., tikslių aplinkybių neprisimena, jam atvežė ir pateikė pirkimo- pardavimo sutartį 2014-09-09 Nr. 2014/09-1, kuria už 430 000 litus buvo perkamas vikšrinis ekskavatorius Caterpillar, kėbulo numeris ( - ) , iš bendrovės UAB "Tarptautiniai kontaktai ir ko". Tuo metu jis pasirašė prie savo vardo ir pavardės, bei uždėjo UAB "V." atspaudą. Tiesa jis neprisimena ar jau buvo uždėtas UAB "Tarptautiniai kontaktai ir ko" direktoriaus U. K. parašas ir bedrovės atspaudas. Jis tuo metu net neatkreipė kas per bendrovė parduoda ekskavatorių, kas per asmuo pasirašo pirkimo-pardavimo sutartį. Realiai tik šiandien jis sužinojo ir atkreipė dėmesį į pardavėjo duomenis ir gali pasakyti, kad šios bendrovės pavadinimą ir direktoriaus vardą ir pavardę girdi pirmą kartą, su juo niekada nėra susitikęs ir jo nepažįsta. Ši ekskavatoriaus pirkimo-pardavimo sutartis buvo pasirašoma tik popieriuje, tai yra pats ekskavatoriaus pirkimas realiai neįvyko, nes kaip minėjo jis niekada nebuvo matęs šio ekskavatoriaus be to, UAB "V." nevykdė jokios veiklos ir neturėjo tam būtinų piniginių lėšų. Po šios sutarties pasirašymo A. Š. jam paaiškino, ką reikia daryti sekančiai, tai yra jis pasakė, kad po šio vikšrinio ekskavatoriaus nupirkimo reikalinga nuvykti ir jį užregistruoti UAB "V." vardu ir tai be jokių eilių galima padaryti Gargžduose, Klaipėdos savivaldybėje, Žemės ūkio skyriuje ir tam nebus reikalinga pristatyti ekskavatorių, žodžiu pasakė, kad reikia tiesiog nuvykti su turimais popieriais, juos priduoti ir pasiimti naujus išduotus dokumentus. Tuo metu jis neturėjo nei laiko nei noro pats vykti į Klaipėdą, A. tingėjo pats važiuoti ir atsisakė vykti, todėl jis pamanė, kad vietoje jų į Gargždus pagal įgaliojimą gali nuvykti I. Č. ir priduoti turimus dokumentus ekskavatoriaus perregistravimui. Kažkuriuo momentu jis susitiko su Igoriu surašė jam įgaliojimą užregistruoti ekskavatorių, padavė jam pirkimo-pardavimo sutartį, davė jam A. paliktus pinigus ir jis nuvyko perregistruoti ekskavatoriaus. Tuo metu A. Š. tikrai nepažinojo I. Č., gal šiuo metu ir pažįsta. Gali paaiškinti, kad visą laiką praktiškai iki šiandien dienos jis manė, kad ekskavatorius apie kurį eina kalba yra tikras ir registruoti jį savo vardu sutiko tik todėl, kad A. Š. jį įtikino, kad gavęs kreditą iš kredito unijos mokės paskolos įmokas. I. Č. nuvyko į Klaipėdą ir užregistravo ekskavatorių, gautus jo registracijos dokumentus jis parvežė ir padavė jam. Po ekskavatoriaus registracijos, jis žinojo, kad A. Š. tvarkysis kredito gavimo reikalus kažkokioje kredito unijoje. Pradžioje jis nežinojo iš kokios kredito unijos jis ketina gauti kreditą. Perdavė jam ekskavatoriaus registracijos dokumentus. Kadangi A. Š. gauti kreditą reikėjo pasirašyti pirkimo- pardavimo susitarimą dėl ekskavatoriaus pirkimo, kažkuriuo metu A. Š. jam padavė pasirašyti parengtą ekskavatoriaus pirkimo-pardavimo sutartį 2014-11-05, kuria UAB "V." kurį atstovavo jis, pardavė A. Š. vikšrinį ekskavatorių Caterpillar, kėbulo numeris ( - ) už 480 000 litus, per du apmokėjimus, du apmokėjimus jį parduodant A. Š.. Sutartyje buvo nurodyta, kad vienas mokėjimas atliktas A. Š. grynais pinigais 200 000 litų, kitas mokėjimas turėjo būti atliktas pavedimu į jo nurodytą banko sąskaitą. Kaip minėjo gali paaiškinti, kad ši sutartis A. Š. buvo parengta ir jam pateikta tik pasirašymui, dėl jo turinio jis su juo nekalbėjo ir aplinkybių nederino. Pirkimas vyko tik popieriuje, A. Š. 200 000 litų nesumokėjo. Kaip suprato, kad A. Š. arba pats parengė visus dokumentus reikalingus pateikti kredito unijai arba buvo kažkieno gerai konsultuojamas. Apie tai, kad A. Š. ketina gauti kreditą Šiauliuose iš kažkokios Šiauliuose veikiančios kredito unijos, sužinojo tik tada, kai A. Š. norint gauti kreditą reikėjo gyventi Šiauliuose, tuo metu jis ieškojo pažįstamų, kas gyventų Šiauliuose ir galėtų sudaryti būsto nuomos sutartį. Pirmos savo liudytojo apklausos metu jis jau yra minėjęs, kad jis pasakė A. Š., kad Šiauliuose gyvena jo draugės R. J. mama. Ir galbūt jos mama galėtų sudaryti būsto nuomos sutartį. Apie tai jis užsiminė R., dar juokais sakydamas, kad nors jos mama gyvena bute, tačiau stovi negyvenamas namas M. gatvėje, tačiau jos atsakymas buvo kategoriškas "ne". Tuo jų pokalbis ir baigėsi. Apie M. gatvėje esantį R. mamos namą kažkurio pokalbio metu jis buvo A. Š. užsiminęs, gali būti, kad jam buvo minėjęs ir R. mamos vardą, pavardę. Realiai tuo jų pokalbis ta tema ir baigėsi, tačiau po jo A. Š. gyvenamosios vietos Šiauliuose nebeieškojo. Apie tai, kad A. Š. Šiaulių kredito unijai pateikė būsto nuomos sutartį su jo draugės R. mama, jis sužinojo tik 2016 metų viduryje, kai į apklausą buvo iškviesta jo draugės R. mama. Kaip atsirado tokia sutartis ir kas ją suklastojo, jis nežino. Tyrėjo paklaustas apie ekskavatoriaus nuomą UAB "A.", gali paaiškinti, kad apie tai nieko nežino, tuo pačiu žino, kad UAB "A." darbuotojus ir situaciją apie šią bendrovę žino tiek jis, tiek A. Š.. UAB "A." tikrasis savininkas užsiėmė statybos darbais, turėjo darbų su žemės technika, žemės kasimu. Vėliau tam savininkui, jo prašymu, kai jis ieškojo direktoriaus savo bendrovei jis nurodė, kad yra neblogas vaikis Ą. G., kuris ieško darbo. A. Š. taip pat labai puikiai visus pažinojo ir galėjo susigalvoti sukurti ekskavatoriaus Caterpillar, kėbulo numeris ( - ) nuomos sutartį su UAB "A.", bei ją "pakišti" pasirašyti Ą. G.. Ar realiai UAB "A." galėjo nuomotis minėtą ekskavatorių, jis nežino, pagal darbo specifiką, gal ir galėjo, o kaip buvo iš tikrųjų jis nežino. Apie tą nuomos sutartį jis sužinojo pernai metais per apklausą pas tyrėją. Gali paaiškinti, kad Šiaulių kredito unijai visus kreditui gauti reikiamus dokumentus pateikė A. Š.. Apie jam žinomus dokumentus, kuriuos jis galėjo paduoti kredito unijai jis žino tik tuos, kuriuose pats pasirašė ar kuriuos pats padavė A. Š., tai galėjo būti: vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar, kėbulo numeris ( - ) registracijos pažymėjimą, 2014-11-05 dienos minėtą ekskavatoriaus pirkimo -pardavimo sutartį, taip pat nurodymą pervesti kredito pinigus į UAB "Omega action" sąskaitą. Daugiau apie kitus Šiaulių kredito unijai pateiktus dokumentus jis nieko nežino. Apie būsto Šiauliuose nuomą, kaip jau minėjo sužinojo 2016 metų viduryje, apie ekskavatoriaus nuomą UAB "A." ir ekskavatoriaus vertinimą sužinojo iš įtarime nurodytų aplinkybių, šiandien iš tyrėjo, apklausos metu. Kas liečia ekskavatoriaus įkeitimą, kuris vyko Šiauliuose pas notarą, gali paaiškinti, kad vykimo aplinkybes į Šiaulius, tuo metu jis yra pasipasakojęs pirmoje savo liudytojo apklausoje. Bet tuo metu jis pirmą kartą notarinėje pamatė Šiaulių kredito unijos atstovą, tai buvo L., jį buvo kartą gyvenime sutikęs, kai jis dirbo Vilniaus kredito unijoje. Pas notarą jis atvyko pavėlavęs, tai pas notarą matė A. Š. ir L., dokumentų pasirašyme užtruko apie dešimt minučių. Kaip vyko apmokėjimas notarui, jis tiksliai nepamena, žino, kad tas klausimas iš anksto nebuvo aptartas ir tada, kai A. Š. paprašė sumokėti jis atsisakė ir nemokėjo. Kas notarui nurodė, kad apmokėjimą atliks UAB "V." jis nežino, kaip minėjo pas notarą užtruko labai trumpai, nes atvažiavo pavėlavęs, dėl liudytojo apklausos metu nurodytų aplinkybių. Be to, gali paaiškinti, kad vienu metu, tada, kai paaiškėjo kad kreditas bus suteiktas, A. Š. atvirai pradėjo abejoti dėl jo patikimumo paimant ir perduodant pinigus jam. Iki tol jis buvo ramus, ta prasme, kad dar nebuvo gavęs iš A. Š. jokio atlygio ir manė, kai bus pervesti pinigai jis tikrai gaus jam pažadėtus vieną tūkstantį eurų, nes pinigai už A. Š. paskolą bus pervesti į UAB "V." banko sąskaitą. Tačiau po ekskavatoriaus įkeitimo įregistravimo pas notarą, gali būti, kad buvo nuėję iki Šiaulių kredito unijos ir ten A. Š. galėjo jam duoti pasirašyti nurodymą pervesti jo paskolos pinigus apie 81 000 eurų į kažkokios bendrovės sąskaitą. Jis tuo metu paaiškino, kad N. G. yra nepatikimas asmuo, kad gali bet kada "užgerti", kad geriau būtų pervesti "saugiai". Nors tai girdėjo iš A. Š., tačiau kas taip nusprendė jis ar kas kitas asmuo, jis nežino. Po to, panašiai po savaitės laiko, gal kiek daugiau Vilniaus mieste, netoli Panoramos prekybos centro jis susitiko su A. Š., jis jam padavė apie vieną tūkstantį eurų ir dokumentų pasirašymui. Tai buvo įtarime įvardinta paskolos sutartis su UAB "Omega action" ir pinigų kvitas. Tuose dokumentuose jis pasirašė, tik tuo metu nelabai pastebėjo kokia tai bendrovė ir kas jos vardu pasirašo. Gali paaiškinti, kad UAB "Vilniaus ekspertinių tyrimo biuro" jokių dokumentų ir atspaudo jis nebeturi. Kaip minėjo bendrovė nevykdė jokios veiklos, o ir dokumentų kuriuos bendrovės UAB "Vilniaus ekspertinių tyrimo biuro" vardu apie kuriuos šiandien minėjo, pateikė A. Š., kopijų jis neturėjo. Atspaudas yra paimtas Vilniaus FNTT, dėl kitos jo bendrovės reikalų, kitoje byloje, kratos metu. Tyrėjui paklausus ar jis pažįsta M. I. ir K. M., gali paaiškinti, kad M. I. jis nepažįsta, jo nėra matęs ir tik šiandien sužinojo, kad jis pasirašė parašus UAB "Omega action" vardu, o K. M. jis šiek tiek pažįsta, kaip asmenį, kuris kažkada jam ir N. skolino pinigus. Žino, kad su A. Š., K. M. yra geras pažįstamas. Žino, kad K. M. yra turėjęs teisminių ginčų su A. Š. žmona. Jis šiuo metu dirba "IGC youneed europe", projektų vadovo pareigose. Be to, gali paaiškinti, kad su A. Š. jo asmeniniai santykiai iki 2016 metų vidurio, iki jo draugės R. mamos apklausos buvo geri. A. Š. iki to laiko jam aiškino, kad moka paskolos įmokas Šiaulių kredito unijai, pasakojo, kad vikšrinį ekskavatorių jis yra išnuomojęs kažkokiai bendrovei Lenkijoje. Tik tada, kai policijoje buvo apklausinėjama jo draugės R. mama, jis suprato, kad A. Š. nebemoka už paimtą kreditą ir turi problemų (8 t, 66-69 b.l.). 2017-11-29 N. G. įtariamojo papildomos apklausos metu parodė, kad pripažįsta pasirašęs kelis dokumentus išvardintus pranešime apie įtarimą, kurie buvo reikalingi A. Š., kreditui gauti. Nepripažįsta klastojęs turto vertinimo ataskaitą, nes apie ją nieko nežinojo ir nepripažįsta tai, kad yra gavęs pinigus iš kredito unijos. Apie visas aplinkybes yra pasisakęs ankstesnių apklausų metu (8 t, 86 b.l.).

43Kaltinamasis A. Š. apklaustas ikiteisminiame tyrime kaltu neprisipažino visiškai ir parodė, kad jis yra skolingas kredito unija "Savas rūpestis", kuri yra įsikūrusi Šiauliuose, centrinėje miesto dalyje, netoli pėsčiųjų bulvaro, tačiau tikslaus adreso nepasakys, nes nežino. 2014 metais, mėnesio neatsimina, ieškojo, kas gali suteikti paskolą, nes neužteko savų lėšų pirkti ekskavatorių Caterpillar 3230 iš UAB "V.", atstovaujamo N. G.. Kreipėsi į pažįstamą advokatą P. P.. Jis rekomendavo savo gerą draugą - pažįstamą L. L., kuris greičiausiai yra ar buvo teisininkas kredito unijoje "Savas rūpestis". 2014 metų rudenį, tikslaus laiko nepamena, susisiekęs pasakė L. L., kad reikia paskolos, nori pirkti ekskavatorių, bei sutarė susitikti Vilniuje. Su L. L. susitiko Vilniaus vartuose, biurų komplekte, netoli Seimo, Lukiškių kalėjimo, tačiau adreso, nežino. Susitiko minėtų patalpų hole ar restorane. Nuo pokalbio telefonu iki susitikimo su L. L. praėjo savaitė. Susitiko dienos metu, darbo dieną. S. L., pasakė, kad jis nori įsigyti ekskavatorių, kad turi skolų, bet tik viena skola matosi, kurios išieškojimas perduotas antstoliui. Pasakė kad įsigyjamą ekskavatorių turi kam nuomoti ir iškart iš ekskavatoriaus gaus pajamas. L. L. pasakė, kad paskolą galima sutvarkyti Šiauliuose, Kredito unija "Savas rūpestis". Kai kalbėjo su L. L., jis buvo skolingas R. V.. Jei neklysta jo skola buvo perduota antstolei Vaicekauskienei. Dar jis L. L. pasakė, kad pas jį per mažos pajamos. T. L. pasakė, kad jis nepergyventų dėl savo pajamų ir viską L. sutvarkys. Tik jis pasakė, kad jam reiks pačiam susirasti Šiauliuose gyvenamąją vietą ir pasirašyti nuomos sutartį. Taip pat sakė, kad L. L. suruoš nuomos sutartį, tik pačiam reikės su kuo pasirašyti. Prisipažįsta, kad Šiauliuose niekada negyveno, ( - ). Susitikus pirmą kartą su L. L., jis pasakė, kad nuo jo gautos paskolos sumos, jam priklausys 5 procentai už dokumentų sutvarkymą. Jam reikėjo ekskavatoriaus įsigijimui 82 000 €. Apsvarstęs visas aplinkybes, sutarė, kad 5 procentus L. L. atiduos grynais, pervedus Kredito unija "Savas būstas" pardavėjui už ekskavatorių. T.y. su N. G. (UAB "Vilniaus ekspertinių tyrimų biuro" atstovu) buvo sutarę, kad jis jam 5 procentus grąžins grynais ir jis atsiskaitys su L. L.. Jis su šia sąlyga sutiko, nes jis norėjo parduoti techniką. Jei neklysta, L. L. perdavė 3 600,00 € ar 3 800,00 €. 2014 metų rudenį pateikė P. P. ekskavatoriaus technikos dokumentų kopiją, ekskavatoriaus nuomos sutarties kopiją, pirkimo - pardavimo sutarties kopiją, savo paso kopiją, užpildytą sutikimą dėl duomenų tikrinimo, kuris buvo surinktas kompiuteriniu variantu. Jam tik sutikime reikėjo pasirašyti vardą, pavardę ir parašą. Lyg ir daugiau nieko nereikėjo pateikti, bent jau šiuo metu nepamena, kokius dokumentus yra pateikęs ir reikalavo. Tuos dokumentus pateikė ne visus iš karto. Pateikdavo, ko jo paprašydavo L. L. per P. ar per jį patį. Pačioje pradžioje tik užsipildė sutikimą dėl duomenų tikrinimo, kad galėtų jo duomenis tikrinti. Apie 2014 m. gruodžio mėnesį L. L. pasakė, kad paskolą sutvarkys tik po Naujų metų, t.y. 2015 metais, dėl ko taip pasakė, nežino, reikia jo klausti. Po Naujų metų susiskambinus su P. P., jis pasakė, kad 2015-01-20 atvyktų su ekskavatoriaus pardavėju į Šiaulius, Kredito uniją "Savas rūpestis" bei pasirašys sutartį ir įkeis pas notarą V. Ž. perkamą ekskavatorių Caterpillar 3230. 2015-01-20 atvykęs į Šiaulius, atėjo į Kredito uniją "Savas rūpestis", kurio adreso nepamena, ir pasirašė daug dokumentų, tarp kurių buvo 2014-10-23 prašymas verslo paskolai gauti ir paskolos sutartis Nr. 15-00003, atsiskaitomosios sąskaitos sutartis Nr. ATK201501-000012. Taip pat pasirašinėjo ant dokumentų - kaip suprato savo angliškų pajamų. Tiksliau L. L. jam 2015-01-20 pateikė angliškas atspausdintas A4 lapo formate šakneles, gal koki dešimt lapų, kad gavo pajamas iš užsienio. Kiekviename lape pasirašė savo parašą tikrai, gal ir vardą, pavardę, daugiau nepamena. Kai pasirašinėjo ant dokumentų, kurie jam buvo pateikti anglų kalba, buvo Kredito unija "Savas rūpestis" vadybininkė O., L. L., ir ekskavatoriaus pardavėjas, N. G.. Anglų kalbą moka silpnai, tad nebandė skaityti ir neįsidėmėjo, kas parašyta apie jo darbo santykius su anglų įmone. Net nepamena anglų įmonės pavadinimo, kuriame neva dirbo. Kokias pareigas minėtoje įmonėje neva ėjo, nežino. Pasirašę visus reikiamus dokumentus, jis, L. L. ir N. G., išėjo pas notarą, kuris įsikūręs šalia unijos. Įkeitę pas notarą ekskavatorių, užregistravo įkeitimą hipotekoje ir pasirašę įkeitimo sutartį, grįžo su L. L. į Uniją. Ar grįžo kartu N. G., nepamena. Grįžę į Uniją, jei neklysta, įmokėjo pajų, mano, kad apie 15 000 €, ir pasirašė dar kažkokius dokumentus. L. L. ar Kredito unijos "Savas rūpestis" vadybininkė, pasakė, kad pinigus perves kitą dieną pardavėjui į anksčiau pateiktą banko sąskaitą, kurios jis nepamena. 2015-01-20 grįžo po dokumentų pasirašymo į Vilnių ir kitą dieną susitiko su N. G. prie prekybos ir laisvalaikio centro "Panorama", kurios adreso nežino ir jis jam perdavė 3 800,00 €. N. G. žinojo, kam jis tuos pinigus turėjo perduoti. Su N. G. iš anksto buvo sutarę, kad pinigų suma mokama už ekskavatorių bus didesnė, nei iš tikrųjų jis kainavo. Kur ir kokiomis aplinkybėmis perdavė iš N. G. gautus pinigus L. L., nepamena. Greičiausiai po kelių dienų susitiko L. L. būnant Vilniuje. Kad gautų paskolą, apie tai, kad reiks pinigus sumokėti L. L. už paskolos gavimą iš Kredito unija "Savas rūpestis" žinojo P. P., tiek N. G.. Gavus kreditą pagal 2015-01-16 paskolos sutartį, kuri buvo pasirašyta 2015-01-20, įnašus Kredito unija "Savas rūpestis" atlikinėjo apie septynis mėnesius pagal nustatytą grafiką. Pats įnešinėdamas pinigus į Unijos kasą, kelis kartus buvo atvykęs į Šiaulius ir įnešė į kasą. Kitus kartus už jį įnešė įmonės, kurios buvo jam skoloje. Šiuo metu negali pasakyti, kokios įmonės atliko pavedimus už jį kredito unijai "Savas rūpestis", negali. Šiuo metu ekskavatorius Caterpillar 3230, pirmosios registracijos data: 2012 m., valstybinis numeris ( - ), galia - 103 kW, kėbulo Nr. ( - ), yra Lenkijoje, prie Olštino, tikslių duomenų apie įmonę, kurioje yra minėtas ekskavatorius, nepamena. Šiuo metu minėtas ekskavatorius jau priklauso Šiaulių kredito unijai, nes po kažkurio laiko taip pasivadino Kredito unija "Savas rūpestis". Ekskavatorius nėra parduotas, jis dirba Lenkijoje ir rudenį turi grįžti į Lietuvą. Kredito unija "Savas būstas", šiuo metu jau besivadinanti Šiaulių kredito unija iš jo ekskavatoriaus nereikalavo, jie reikalavo tik pinigų. O pinigų, tiek kiek reikalavo Unija, jis neturėjo, kad galėtų grąžinti skolą už įsigytą ekskavatorių Caterpillar 3230. Jis gavo dokumentus iš Šiaulių kredito unijos, kad jo 2015-01-16 sutartis Nr. 15-00003, nutraukta 2016 metų kovo - balandžio mėnesiais, tikslios datos nepamena. Tame rašte buvo parašyta, kad sutartis nutraukiama ir daugiau nieko. Tad 2016 m. gegužės mėnesį dar susisiekė su L. L. ir pasakė, kad ekskavatorius dirba Lenkijoje, kad šiuo metu neturi galimybių grąžinti paskolos, nes neatsiskaitė su juo už darbą Lenkų firma. L. L. pasakė, kad pasikeitė Kredito unija "Savas rūpestis" vadovybė ir kad kažkas jiems ten blogai, kad privalo grąžinti skolą. Jis jam pakartojo, kad šiuo metu neturi lėšų tai padaryti. Gali pasakyti, kad skolą Kredito unijai pripažįsta, tačiau nepripažįsta, kad apgaule gavo šią paskolą. Iki paskolos pasiėmimo visada bendravo su L. L. ir P. P.. Tik po paskolos gavimo pradėjo bendrauti su Kredito unijos "Savas rūpestis" vadybininke Oksana, kurios pavardės jis nepamena. Moteris kalba rusišku akcentu, neaukšta, virš 50 metų. Pačią sutartį suruošė L. L.. Sutartį gavo 2014 metų rudenį, tikslios datos nepamena. Duomenis apie nuomotoją gavo iš N. G., ekskavatoriaus pardavėjo, nes jis Šiauliuose pažįstamų neturėjo, o jo sugyventinė R. J., kurios kitų asmens duomenų nežino, yra iš Šiaulių. Taip paprašė pagalbos, o jis buvo suinteresuotas parduoti jam ekskavatorių. Kuriuo metu nepamena, N. pateikė jam sugyventinės, R. J., mamos adresą ir asmens duomenis. Kokiomis aplinkybėmis pateikė adresą, nepamena. Greičiausiai susitikus gyvai. Tada minėtą adresą ir S. J., nuomotojos, duomenis perdavė L. L.. K. L. L. perdavė jam surinktą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 01/2014, nepamena. Tik pamena, kad minėtą sutartį pirma prie "Nuomotojas: S. J.", sutarties trečiame lape, pasirašė nuomotoja parašu, o vėliau pasirašė ir jis. Tiksliai nepamena, kelias 2014-11-07 gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 01/2014, jis pasirašė. Vieną gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr/ 01/2014 tikrai reikėjo palikti unijoje. Dar kartą pasikartojo, kad jis nematė, kaip pasirašė sutartyje S. J.. Pasirašė ant kiekvieno lapo parašą apie savo netikras pajamas, kurios buvo surašytos anglų kalba, kuriuos pateikė L. L., pasirašant paskolos sutartį Nr. 15-00003. Jis tuo metu jokių pajamų iš užsienio negavo ir dokumentų pats nepristatė Kredito unijai "Savas rūpestis". 2014-12-15 pirkimo - pardavimo sutartį derino su L. L., kad būtų galimybė gauti paskolą iš Kredito unija "Savas rūpestis". Jo reikalavimu pasirašė šią ir 2014-12-10 ekskavatoriaus nuomos sutartį su UAB "A.". Minėtos sutartys buvo pasirašomos sutartyse nurodytomis datomis. Perkamas ekskavatorius iš UAB "V." jis jau buvo perėmęs 2014-11-26. Sutartį pasirašė vėliau, kadangi su N. G. yra pažįstami. Ekskavatorius prieš jam pasiimant naudojimui stovėjo Minsko plente, Nemiežio gyvenvietėje, Vilniaus rajone. N. G. yra jo pažįstamas, draugas. Taip pat pažįstamas yra ir su Ą. G.. Kadangi su Ą. G. buvo pažįstami ir buvo sutarę, kaip vyks ekskavatoriaus panaudojimas, tad vien dėl jo, jis pirko apkalbamą ekskavatorių. Planavo gauti papildomas pajamas. Su N. K. ir A. V. buvo verslo partneriai, jiems įsiskolino 2009-2010 m. Kokią sumą buvo skoloje, nepamena. Skolą perėmė ir sutvarkė jo tėtis, Š. Š., kurio gimimo datos nepamena, 2015 metais. S. B. jam paskolino 300 000 litų (garbės skola, vekselio nėra pasirašęs) - 2012 metais ir iki šių dienų nėra skolos grąžinęs. Iš R. V. pasiskolino apie 2013 metus - 20 000 €, pasirašė tuo metu neprotestuotiną vekselį. UAB "OCA services" pasiskolino 120 000 litų - 2012 metais, tikslios datos nepamena. Tarp minėtos įmonės pasirašyta paskolos sutartis. Jo įsiskoliną perėmė jo tėvai ir šiuo metu vis dar vyksta grąžinimas. Tėvai grąžina jo skolas iš savo turėtų akcijų. Ar pasirašant paskolą su Kredito unija "Savas rūpestis" buvo kam dar skolingas, nepamena. Apie vikšrinį ekskavatorių perdavė duomenis tiek P. P., tiek L. L., tad tiek prašyme verslo paskolai gauti, tiek pasirašant paskolos sutartį Nr. 15-00003, pateikti duomenys teisingi. Asmenų duomenų tikrinimo metu jam nereikėjo nurodyti asmens duomenų, o duomenis apie gyvenamąją vietą ir darbovietę nurodyta buvo tokia, kad gautų paskolą, viską minėjo anksčiau apklausoje ir kartotis nenori. Duomenis apie savo sutuoktinę buvo anksčiau pasakęs tiek P. P., tiek L. L.. Duomenis apie pasirašymo dieną buvusį kreditorių žinojo L. L., tačiau pasakė, kad nerašyti, nes buvo jau vienam antstoliui perduotas. O pajamas L. L. sakė rašyti apytiksliai, kad galėtų gauti norimą paskolos sumą. L. L. sakė, kad nerodyti kreditoriaus, kad svarstant kažkokiuose posėdžiuose nekiltų sunkumų pritariant dėl paskolos jam suteikimo. Visus dokumentus pasirašė 2015-01-20. Daugiau kartų dėl paskolos atvykęs į Šiaulius jis nebuvo (8 t., 118-122 b.l.). 2016-08-17 A. Š. įtariamojo papildomos apklausos metu parodė, kad pasilieka prie ankstesnių savo parodymų ir nieko nenori keisti, tik gali pasakyti, kad jis nepersivežė iš UAB "Vilniaus ekspertinių tyrimų biuro", adr. Vilniaus r., Minsko plente, Nemiežiaus gyvenvietės, tikslaus adreso nežino, vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar, 323D. Kadangi jo santykiai su UAB "Vilniaus ekspertinių tyrimų biuro", direktoriumi N. G. buvo geri, tai jis vikšrinį ekskavatorių 2014 metų rudenį - žiemą, tikslios datos nepamena, pernuomojo iškart UAB "A.", atstovavusiam Ą. G.. Iš minėtos vietos UAB "A." pati organizavosi pervežimą vikšrinio ekskavatoriaus, kurį įsigijo iš Šiaulių kredito unijos pagal 2015-01-16 paskolos sutartį Nr. 15-00003. Jis nedalyvavo minėto ekskavatoriaus pervežime, tad nežino iš kur samdė UAB "A." transportą pervežimui. Kiek pamena, UAB "A." su juo pradėjo atsiskaitinėti 2015 metų kovo mėnesį, jis išrašinėjo kasos orderius, kuriuos pateiks. Nuo 2015 metų rudens UAB "A." jam pradėjo nebemokėti nuomos ir nuomos sutartį dėl vikšrinio ekskavatoriaus nutraukė abipusiu susitarimu. Jo žiniomis, jam priklausantis vikšrinis ekskavatorius dirbo Vilniaus rajone, apie objektus negali nurodyti, kadangi nesidomėjo, o ir nuoma buvo sudaryta su įmone UAB "A." , o ne konkrečiam objektui. Nutraukus sutartį su UAB "A.", jam priklausantis vikšrinis ekskavatorius liko įmonėje "A.", tiksliau laikomoje techniką teritorijoje, taip pat Vilniaus r., Minsko plente, tačiau tikslaus adreso nenurodys, nes nežino. Nutraukus nuomos sutartį su UAB "A." jis nevažiavo vertinti vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar, 323D, techninės būklės, kadangi neišmano. 2016 metų vasario mėnesį, atvyko iš Lenkijos įmonės Serdex, kuri užsiima kelių tiesimu, atstovas, kurio asmens duomenų šiuo metu nepamena, ir apžiūrėjo UAB "A." teritorijoje jam dalyvaujant vikšrinį ekskavatorių Caterpillar, 323D. Kuris stovėjo visą laiką po sutarties nutraukimo su UAB "A." dėl jo nuomos. Apžiūrėjus lenkų įmonės atstovui jam priklausantį vikšrinį ekskavatorių, jo techninė būklė jį tenkino ir pasirašė vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar, 323D, nuomos sutartį su lenkų įmone Serdex PLO SP.2.0.0, UL. Warszawska 40/2A 40-008 Katowice NIP 6381810519. Šiuo metu pateikti nuomos sutarties negali, kadangi sau pasiliktos nuomos sutarties nerado, o originalą - lenkų minėta įmonė jam pateiks kitą savaitę ir jis įsipareigoja ją pateikti ikiteisminį tyrimą vykdančiai tyrėjai. Minėtą lenkų įmonę jam prirodė UAB "A." direktorius Ą. G.. Vikšrinį ekskavatorių Caterpillar, 323D, Lenkijos įmonė išsivežė savo transportu iš Lietuvos, tad jis negali įvardyti transporto priemonės, kuria vyko transportavimas. Jis nedalyvavo išgabenant į Lenkiją vikšrinį ekskavatorių Caterpillar, 323D, kadangi nuomos sutartį pasirašė Vilniuje, kažkuriame iš prekybos centrų: "Ozas" ar "Akropolis". Sutartis buvo pasirašyta rusų kalba, dviem egzemplioriais, kurių vienas liko pas jį, o kitą išsivežė lenkų įmonės "Serdex" atstovas. Vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar, 323D perdavime nedalyvavo. Lenkų įmonė "Serdex" su juo atsiskaitys po nuomos sutarties pasibaigimo, kuri baigiasi 2016 m. spalio mėnesį, tikslios datos nepamena. Pasibaigus nuomos sutarčiai su lenkų įmone "Serdex" jis turi gauti 24 000 €. Kaip atsiskaitys (grynais ar pavedimu) su juo "Serdex", nėra visiškai sutarę. Planuoja nuomos sutarties pabaigoje susitikti ir pabaigti išspręsti šitą klausimą. Į Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją dėl vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar, 323D, perrašymo jo vardu, pats vyko į Gargždus, nes minėtas ekskavatorius jau buvo registruotas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje. Ten pat reikėjo kreiptis ir dėl perrašymo. Dokumentus reikalingus perrašymui jo vardu pateikė pats, kokius, tiksliai nepamena, taip pat ir pats apmokėjo už vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar, 323D, perregistravimą. Tačiau kokią pinigų sumą sumokėjo, nepamena. Jis yra įpareigotas, kuo skubiau pateikti visus dokumentus susijusius su vikšriniu ekskavatoriumi Caterpillar, 323D. Taip pat yra tyrėjos įspėtas, kad kilnojamąjį turtą, t.y. vikšrinį ekskavatorių Caterpillar, 323D, kurį pagal 2015-01-16 d. paskolos sutartį Nr. 15-00003, su Šiaulių kredito unija, kuri tuo metu vadinosi Kredito unija "Savas rūpestis" privalo grąžinti tikrajam savininkui, t.y. Šiaulių kredito unijai, kurį įkeitė pagal minėtą paskolos sutartį. Suvokia, kad minėtas vikšrinis ekskavatorius turi būti perduotas antstoliui, kuris vykdo išieškojimą pagal minėtos unijos raštą. Vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar, 323D, jis grąžinti neplanuoja, nes nori padengti įsiskolinimą ir toliau juo naudotis (8 t., 146-147 b.l.). Ekskavatorius šiuo metu dar yra Lenkijoje ir Lietuvoje bus šių metų balandžio mėnesį. Jis yra prie Varšuvos, atlieka kasimo darbus. Ten jis dirba nuomos pagrindais. Nuomos sutartis jis anksčiau buvo atsiuntęs tyrėjai. Su savimi nuomos sutarčių neturi. Yra gavęs 8 000 eurų, tačiau Šiaulių kredito unijai įmokų nemoka, nes kredito unijoje yra pasikeitusi valdžia, be to tyrėja, kuri anksčiau yra tyrusi šią bylą yra uždraudusi jam bendrauti su Šiaulių kredito unijos darbuotoju L. Vikšrinio ekskavatoriaus vertinimą užsakė N. G., užsakydamas paslaugą UAB "Vilniaus ekspertinio skyriaus" vardu. Apie tai jis žinojo, nes pats N. G. buvo sakęs, kad padės sutvarkyti turto vertinimo klausimą. Kaip ir kokiomis aplinkybėmis viskas vyko, (bendravimas su vertintojais, apmokėjimas), jis nežino. Kur vikšrinis ekskavatorius buvo turto vertinimo metu jis nežino, bet panašiai tuo metu jis buvo šalia Vilniaus, Nemėžyje, neaptvertoje, nesaugomoje teritorijoje. Apie parduodamą vikšrinį ekskavatorių Caterpillar, kėbulo numeris ( - ) , jis sužinojo iš N. G., kuris jį buvo registravęs savo bendrovės UAB "V." vardu ir norėjo jį parduoti. Kadangi jis turėjo ryšių ir žinojo, kam gali jį išnuomoti jam buvo palanku jį pirkti paimant kreditą iš kredito unijos. Kiek jam yra žinoma jis pirko šį ekskavatorių iš Klaipėdos, nes ten jis buvo registruotas. U. K., UAB "Tarptautiniai kontaktai ir Ko" direktorių pažįsta, nes jie buvo grupiokai, kuomet jis su juo mokėsi Vilniaus Universitete, verslo administravimo ir vadybos specialybės srityje. Žinojo, kad jis dirbo UAB "Tarptautiniai kontaktai ir Ko", nes ta bendrovė yra kito grupioko G. G. bendrovė, kuri užsiėmė automobilių iš JAV prekyba. L. L. dirba ar dirbo "Vilniaus kreditas" ir "Savas rūpestis". Kitoje byloje jis yra nuteistas, tačiau šiuo metu vyksta apeliacinis nagrinėjimas ir jis yra įsitikinęs, kad bus išteisintas, nes jis gyvenime nėra matęs K. B. ir su tuo nusikaltimu neturi nieko bendro. O kas liečia Anglijos bendrovę "Nortech", reikia klausti L. L., nes tokią bendrovę, kaip minėjo jis yra nurodęs jam. "Vilniaus ekspertinių tyrimo biuro" užsiėmė tarpininkavimu nekilnojamo turto srityje ir statybų versle. Jis asmeniškai tarėsi su Ą. G. ir jam dalyvaujant pasirašė sutartį. Nuomos sąlygose buvo nurodytas 5 metų nuomos laikotarpis, į mėnesį sumokant po 3000 eurų. Už ekskavatoriaus nuomą jam mokėjo grynais pinigais jam ir dalimis per kitą įmonę vyko mokėjimai tiesiai už jo kreditą kredito unijai "Savas rūpestis". Tiesa iš kokios bendrovės jie atliko mokėjimus, jis neprisimena. UAB "A." tuo metu atliko statybos, žemės kasimo darbus. Vėliau mokėjimai baigėsi ir nuomos sutartis su jais buvo nutraukta. Gaudamas grynus pinigus už vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar, kėbulo numeris ( - ) nuomą iš Ą. G. jis pasirašydavo jo duotuose kasos orderiuose. Gali būti, kad tuos orderius jis yra pateikęs tyrėjai prie atliekamo ikiteisminio tyrimo. Jei ne paieškos jų grįžęs į namus ir pateiks prie atliekamo tyrimo. Vikšrinį ekskavatorių Caterpillar, kėbulo numeris ( - ) , po nuomos sutarties su UAB "A." pasirašymo, pats Ą. G. ar kitas jo darbuotojas susisiekė su N. G. ir iš jo objekto pasiėmė savo transportu ir išsivežė į objektą, kuriame jis dirbo. Gali būti kad vikšrinis ekskavatorius dirbo Vilniaus aplinkelio statybos darbus. Kaip minėjo, kadangi UAB "A." pradėjo vėluoti su nuomos mokėjimais, jis per savo pažįstamą lenką (galės duoti kontaktus) susirado Lenkijos bendrovę, kuriai reikėjo vikšrinio ekskavatoriaus žemės kasimo darbams Lenkijoje ir jie sutiko jį išsinuomoti, tiesa už ženkliai blogesnes sąlygas, nei su UAB "A.". Vikšrinio ekskavatoriaus pervežimo iš Vilniaus į Lenkiją metu jis nedalyvavo, nes tuo metu jo nebuvo Vilniuje, Lenkijos bendrovę pagal pasirašytą sutartį jį išsivežė į Lenkiją savo transportu. Sutartis su lenkais buvo sudaryta rusų kalba. Kaip ekskavatorius išvežamas jis nesidomėjo, nes turi sutartį su Lenkijos bendrove. Koks tos bendrovės pavadinimas neprisimena, jis yra gan ilgas. Namuose turi tas sutartis, todėl grįžęs jas atsiųs prie atliekamo ikiteisminio tyrimo. Matė vikšrinį ekskavatorių Caterpillar, kėbulo numeris ( - ) Nemėžyje, šalia Vilniaus. Tuo metu jis nuvyko į vietą kartu su N. G. jo automobiliu Mercedes Benz, C klasės hadžbeku. Tuo metu vyko apžiūrėti to vikšrinio ekskavatoriaus. Kažkokių jo defektų jis nematė, kėbulo numerių netikrino (2 t., 153-155 b.l.i). 2017-03-29 A. Š. įtariamojo papildomos apklausos metu paaiškino, kad kas liečia 2017-03-29 dienos jam įteiktą pranešimą apie įtarimą, tai jis visiškai supranta, kokių nusikaltimų padarymu yra kaltinamas. Dėl jų padarymo jis neprisipažįsta, nes jų nepadarė. Apie daugumą aplinkybių jis yra pasisakęs ankstesnių savo įtariamojo apklausų metu šioje byloje ir prie jų pasilieka, jų nekeičia. Gali paaiškinti dėl aplinkybių, apie kurias ankstesnių įtariamojo apklausų metu nebuvo pasisakęs, nes jo tyrėjai tiesiog neklausė:

44Apie aplinkybes, kuriomis buvo sudaryta vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) pirkimo- pardavimo sutartis tarp Vokietijos bendrovės "Ruko" ir UAB "Tarptautiniai kontaktai ir ko" jam nėra niekas žinoma. Kaip ankstesnės apklausos metu minėjo, jis nors ir pažįsta UAB "Tarptautiniai kontaktai ir ko" buvusį direktorių U. K., tačiau kokiomis aplinkybėmis ši sutartis buvo sudaryta jam nėra žinoma. Kaip minėjo N. G., taip pat pažįsta U. K., todėl šios sutarties sudarymo aplinkybės turi būti žinomos N. G.. Apie Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2013-07-01 vykusią vikšrinio ekskavatoriaus registraciją, jam niekas nežinoma, todėl paaiškinti nieko negali. Gali paaiškinti, kad niekuo nėra susijęs su bendrovės UAB "V." įgijimu. Žino tik, kad ji priklausė N. G.. Jam taip pat nėra žinoma apie vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) pirkimo- pardavimo sutartį, tarp UAB "Tarptautiniai kontaktai ir ko", bei UAB "V.", tokios sutarties jis neruošė. Jis asmeniškai nepažįsta I. Č., bet pagal įtarime išdėstytas aplinkybes, matydamas, kad jis gali būti N. G. pažįstamas, gal ir yra jį matęs kokiomis nors aplinkybėmis. Kas liečia 2014-11-05 dienos vikšrinio ekskavatoriaus pirkimo- pardavimo sutartį, kuria jis iš UAB "V." už 480 000 litus nupirko vikšrinį ekskavatorių Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) , gali paaiškinti, kad taip jis pirko šį vikšrinį ekskavatorių ir šioje sutartyje pasirašė, bei įvykdė sutartyje nurodytas sąlygas, t.y. sumokėjo UAB "V." direktoriui N. G. 200 000 litų grynais pinigais. Tuos 200 000 litų jis turėjo asmeninių pinigų, kuriuos buvo uždirbęs ir sutaupęs. Kas liečia gautos paskolos pinigų pervedimą į UAB "Omega action", gali paaiškinti, kad per savo seną pažįstamą K. M. jis pažįsta M. I., kuris dirba sporto srityje ir yra krepšinio agentas dirbantis sportininkų pirkime. Jis žino, kad jis dažnai ieško pinigų skolintojų, įvairių trumpalaikių sandorių sudarymui (krepšininkų "pirkimui"), po kurių dažniausiai jis juos perparduoda, taip uždirbdamas ir grąžindamas pasiskolintus pinigus su palūkanomis. Su M. I. jis yra supažindinęs N. G.. Apie tokią galimybę paskolinti pinigų ir gana greitai uždirbti žinojo ir N. G.. Žino, kad 2015-01-14 pasirašant turto įkeitimo sutartį Šiaulių 1-ajame notarų biure, tik tiksliai neprisimena, tai buvo prieš ar po to, jie buvo Šiaulių kredito unijos patalpose ir N. G. L. L. pateikė mokėjimo nurodymą pervesti jo gaunamą kreditą už vikšrinio ekskavatoriaus pirkimą, UAB "Omega Action", kuriai vadovauja M. I.. Jis matė, kad jis prašo pinigus pervesti M. I. bendrovei, bet jam tai buvo neaktualu, nes pinigai buvo N. G., o jis įgijo vikšrinį ekskavatorių Caterpillar 323D, kėbulo numeris ( - ) . Aplinkybės, kas toliau vyko su pinigais jis nežino, bet žino, kad pinigus iš Manto I. N. G. atgavo, o tos aplinkybės jam yra žinomos, kaip jau minėjo pirmos savo apklausos metu iš N. G. buvo gavęs dalį pinigų perduoti L. L. (apie 5000 litų berods), tiksliai nepamena kiek, bet visus N. G. paduotus pinigus perdavė L. L.. Pinigai, tai buvo neoficialus unijos- L. užmokestis už sutvarkytą paskolą (8 t., 163-164 b.l.). 2017-11-23 A. Š. įtariamojo papildomos apklausos metu parodė, kad kas liečia 2017-11-23 dieną jam pareikštą įtarimą, tai dėl daugumos kaltinimų šiame ikiteisminiame tyrime jau yra pasisakęs, o kas liečia šešis kasos išlaidų orderius, kuriais jam UAB "A." buvo sumokėjusi už ekskavatoriaus nuomą, gali paaiškinti, kad tie mokėjimo orderiai yra tikri, juos išrašant iš Ą. G. jis gavo pinigus, tiksliai tas sumas, kurios nurodytos tuose orderiuose. Vikšrinis ekskavatorius UAB "A." pagal nuomos sutartį buvo perduotas per N. G., nes jo žiniomis dėl nuomos jis klausimus derino su Ą. G.. Kaip jis buvo perduotas jis nežino, perdavimo metu nedalyvavo. Dėl pinigų išmokėjimų jis pats kreipdavosi į Ą. G.. Žino, kad tiksliai mažiausiai per tris kartus pinigus jam išmokėjo Ą. G.. Buvo kartą susitikę jo automobilyje Citroen, juodos spalvos ir bent kartą ofise Švitrigailos gatvėje. Išrašęs kasos išlaidų orderius jie juos pasirašė, Ą. G. išmokėjo pinigus, bei davė jam po vieną mokėjimo orderį. Pamena, kad po pusės metų bendra šalių iniciatyva vikšrinio ekskavatoriaus nuomos sutartis su UAB "A." buvo nutraukta, nes UAB "A." nebeturėjo darbų, neturėjo už ką sumokėti nuomos mokesčio. Po to, vikšrinį ekskavatorių pasiėmė Lenkijos bendrovė apie kurią jau yra kalbėjęs ankstesnių apklausų metu. Ar Ą. G. kasos orderius ir Vikšrinį ekskavatorių apskaitė UAB "A." buhalterinėje apskaitoje, jam nėra žinoma (8 t., 169 b.l.).

45Be kaltinamųjų Ą. G., A. Š. ir N. G. visiško kaltės pripažinimo jų kaltė įrodoma ir kitais byloje surinktais įrodymais:

461) 2016-06-14 A. R. liudytojo apklausos metu parodė, kad 2015 liepos mėn., per nekilnojamojo turto agentūrą „Buskaita“ su sutuoktine įsigijo namą, esantį ( - ),. Nuo šio namo įsigijimo momento iki pat dabar jie jo niekam nebuvo išnuomavę. Be to, kai šį namą įsigijo, tai buvo akivaizdu, kad šis namas yra ilgą laiką negyvenamas. Taip pat neilgai trukus po šio namo įsigijimo jie pradėjo kapitalinę jo rekonstrukciją- namas tuo tikslu yra beveik nugriautas ir bus perstatinėjamas. A. Š. nepažįsta. Su asmeniu, tokiu vardu ir pavarde jokių kontaktų nėra turėjęs. Dėl kokios priežasties jis adresą Šiauliai, V. M. g. 5 nurodė paskolos paraiškoje, jis nežino. Jis pats ir jo sutuoktinė su šia paskola niekaip nėra susiję (1 t., 179-180 b.l.).

472) 2016-06-17 A. V. liudytojo apklausos metu parodė, kad laikotarpyje nuo 2009-01-01 iki 2014-10-23 yra paskolinęs A. Š. pinigų. Kiek yra paskolinęs, pasakyti tiksliai negali, bet apie 30 000 - 40 000 EUR. Ši suma buvo jam paskolinta ne iš karto, o palaipsniui, augant santykių pasitikėjimui. Skolino pinigus per kelis kartus. Kada tiksliai jam skolino pinigus pasakyti negali. Vilniaus miesto apylinkės teisme vyko L. Š. ir A. Š. skyrybų byla. Šioje byloje atrodo buvo šeši ieškovai. Dalį pinigų t.y. 10 000 EUR grąžino A. Š. tėvas. Jam už šiuos pinigus perleido byloje visas reikalavimo teises. Nežino ar jo tėvas įstojo į bylą kaip ieškovas. Kadangi matė, kad pinigų negaus, tai ir sudarė tokį sandorį, kad perleido reikalavimo teises jo tėvui. Paduotas ieškinys teisme liko nenagrinėtas (2 t., 23-24 b.l.).

483) 2016-06-22 S. B. liudytojo apklausos metu parodė, kad 2011 metų rudenį, tikslios dienos įvardinti negali, po jo dukros (L. B.) ir A. Š. vestuvių, jis paskolino A. Š. 300 000 litų (86 886 eurus). 2011 metų rudenį, datos įvardinti negali, jis nuvyko į L. P. notarų biurą, kuriame jis parašė jam įgaliojimą pirkti butą, esantį Kaune, konkretizuoti negali. A. jam minėjo, kad jis negali savo vardu pirkti buto, nes jam reikės sumokėti daug mokesčių. A. Š. taip pat minėjo, kad užsiima nekilnojamuoju turtu. Dėl 300 000 litų paskolinimo nesurašė jokio dokumento: nei paskolos sutarties, nei skolos raštelio. Jis neįsivaizduoja, kur A. Š. panaudojo pinigus, kuriuos jis jam paskolino. A. Š. jam iki šiol negrąžino 300 000 litų (2 t., 30 b.l.).

494) 2016-06-23 T. S. liudytojo apklausos metu parodė, kad Šiaulių kredito unijos pavadinimas iš Kredito unija "Savas rūpestis" pasikeitė jei neklysta 2015 metais, tačiau tikslios datos nepamena. O pati dirba minėtoje kredito unijoje nuo jos įsikūrimo dienos, t.y. 2004 m. Šiaulių kredito unijos buveinės adresas - Šiauliai, Vilniaus g. 154, įėjimas iš Varpo gatvės. Visą savo darbo laiką buvo paskolų vadybininkė. Į jos pareigas įėjo ir eina paskolų/kreditų paraiškų nagrinėjimas, kliento vertinimas (mokumas, finansinės būklė), dokumentų paruošimas ir teikimas valdymo organams, sutarčių ruošimas ir administravimas. Kredito suteikimas Šiaulių kredito unijoje vyksta tokia tvarka, asmuo ateina į kredito uniją. Užsipildo sutikimą dėl asmens duomenų tikrinimo, kurio dėka jie gali tikrini duomenis iš Sodra bazės, "Creditinfo" bazėje, kurioje matosi asmens įsiskolinimų vėlavimai, turto areštai, hipoteka, nekilnojamas turtas, bei tikrinami duomenys paskolų rizikos duomenų bazėje (PRDB), kurioje matosi prisiimtų įsipareigojimų būklė: kokiomis palūkanomis pasiėmė paskolą, koks turtas įkeistas, palūkanų dydis, koks likęs likutis, bei ar vykdo asmuo įsipareigojimus ar nevykdo. PRDB sistemoje matosi visoje esančių Lietuvoje bankų suteikti kreditai, apart greitųjų kreditų. Pagal patikrintą informaciją vėliau jie žiūri asmens pajamas ir spendžia dėl kredito suteikimo. Apie asmens pajamas dirbančio Lietuvoje tikriname Sodra duomenų bazėje arba mokesčių deklaracijas. Būna, kad paprašo banko sąskaitų išrašų, kad matytų, kokias pinigų sumas perveda kas mėnesį kaip darbo užmokestį. Jeigu asmuo dirba užsienyje, prašo darbo sutarčių, dokumentų apie priskaičiuotus darbo užmokesčius, banko sąskaitų išrašus. Gavus dokumentus iš darbdavio užsienio kalba, t.y. anglų kalba - verčia patys, jeigu kita kalba, pvz. norvegų - kreipiasi į vertimų biurą. Jeigu asmuo yra susituokęs ir yra pasirašęs ikivedybinę sutartį, tokiu atveju informacija apie antrą pusę nėra reikalinga ir jos nereikalauja. Analizuoja ikivedybines sutartis asmuo turintis teisinį išsilavinimą. Gavus visus dokumentus vyksta asmens finansinės būklės įvertinimas. Asmens finansinę būklę vertina vadybininkai, tokie asmenys kaip ji. Įvertinus asmens finansinę būklę vyksta pristatymas valdymo organams. Valdymo organus sudaro: paskolų komitetas, kuris sudarytas iš trijų asmenų ir kuris pritaria arba nepritaria paskolų teikimui. Sekantis etapas yra pristatymas valdybai, kuri galutinai nusprendžia dėl paskolos suteikimo. Tiek paskolų komiteto, tiek valdybos, nariai yra Šiaulių kredito unijos pajininkai. Po sprendimo vyksta sutarties pasirašymas, perkamo turto įkeitimas, sąlygų vykdymas. Kai įvykdo visas paskoloje numatytas sąlygas, tada įvyksta paskolos išmokėjimas. Visais atvejais kreditas pervedamas į banko sąskaitą, tik priklauso nuo paskolos dydžio kam ji bus pervesta. Jeigu paskolos suma didelė, tokiu atveju būna sudaroma tikslinė paskola ir pinigai pervedami tiesiogiai pardavėjui, tiekėjui ir t.t.. Suteikus asmeniui kreditą, lieka asmeniui laiku atlikti mokėjimus pagal sudarytą kredito ir palūkanų grafiką. Nedengiant laiku kredito, susisiekiama su asmeniu ir raginama, tariamasi, dėl skolos padengimo. 2014-10-23 ji gavo elektroniniu paštu: ( - ), A. Š., gim. ( - ), iš kokio elektroninio pašto siuntė A. Š., nepamena, pirminį jo prašymą ir sutikimą dėl duomenų tikrinimo iš savo kolegos L. L.. Tuo metu L. L. Kredito unija "Savas rūpestis" dirbo teisininko pareigose. Turėdama minėtus dokumentus, ji pradėjo su A. Š. bendrauti elektroniniu paštu, nes A. Š. tuo metu gyveno ne Šiauliuose, o Vilniuje ar Kaune, tikslaus adreso nepamena. Elektroniniu paštu pateikė pirminius dokumentus pirminiam vertinimui. A. Š. kreipėsi dėl verslo paskolos, t.y. įsigyti vikšriniam ekskavatoriui, kurį planavo nuomoti Lietuvoje, statybos įmonei, kurios šiandien pavadinimo neprisimena, ir taip gauti pajamas. Minėtam ekskavatoriui A. Š. prašė 280 000.00 litų paskolos. A. Š. pateikė anglų kalba darbo sutartį, bei reikalingus dokumentus dirbant užsienyje. Juos patys išsivertė. Nesukėlė įtarimo, kad A. Š. už darbą užsienyje mokama per didelė, ar per maža alga pagal einamas pareigas. Pasitikrinus pagal anksčiau minėtas duomenų bazes, nustatyta, kad A. Š. nėra niekam skolingas. Šiaulių kredito unija neturėjo ir neturi galimybės patikrinti, ar A. Š. buvo/yra įsiskolinęs fiziniams asmenims, tad ši informacija nebuvo tikrinta. A. Š. pateikdamas apie finansinius įsipareigojimus, tiek elektroniniu būdu pateikęs prašymą, tiek atvykęs į Šiaulių kredito uniją pildydamas prašymą ir jame pasirašydamas neinformavo apie įsiskolinimus fiziniams asmenims. Pagal pateiktus A. Š. dokumentus, atrodė, kad asmuo patikimas. Taip pat asmuo buvo tvarkingai apsirengęs, nuolatos bendraudavo telefonu, kurio numerio nepamena ir pateikti negali, tad nuolatinis ryšio palaikymas nesukėlė įtarimo, kad asmuo nepatikimas. N. Š. kredito unijai apie įsiskolinimus fiziniams asmenims, kredito unija, sutiko teikti verslo paskolą A. Š. įsigyti vikšriniam ekskavatoriui iš įmonės, kurios pavadinimo nepamena. Jai sutikrinus duomenis ir gavus paskolų komiteto bei valdybos sutikimus, buvo susisiekta su A. Š. ir informavo, kad atvyktų į Šiaulių kredito uniją, tuo metu pavadinimu Kredito unija "Savas rūpestis". A. Š. atvykimui buvo ruoštasi, kadangi buvo reikalingas perkamo vikšrinio ekskavatoriaus įkeitimas. Su notaru V. Ž., adr. ( - ), buvo sutartas laikas dėl atvykimo ir dokumentų pasirašymo perkamo turto įkeitimui. 2015-01-16 atvykus į kredito uniją, A. Š. atsivežė originalus iš savo darbovietės užsienyje, darbovietės duomenų nepamena, tik pamena, kad jis dirbo kažkokiose vadovo pareigose, ir juos pateikė. Ji pasidariusi minėtų dokumentų kopijas paprašė A. Š. jas patvirtinti savo vardu, pavarde, parašu, bei kopija tikra. Taip padaręs, dokumentų originalus grąžino A. Š.. Šiuo atveju, nepamena, ar ji susipažino su A. Š. iš darbovietės užsienyje pristatytais dokumentais. Ji pati anglų kalbos nesupranta, tuo klausimu labiau rūpinosi L. L.. Jis analizavo ir aiškinosi, ar A. Š. yra mokus ir sugebės įvykdyti prisiimamus įpareigojimus. 2015-01-16 kredito unijos patalpose, adr. Šiauliai, Vilniaus g. 154, dalyvaujant jai, tuo metu dirbusiam L. L. teisininko pareigose, A. Š. pasirašinėjo paskolos sutartį Nr. 15-00003. Pasirašinėjant paskolos sutartį neiškilo jokių neaiškumų, ar netikslumų. Pasirašius sutartį, ėjo pas notarą Žilinksą, įkeisti perkamą už kredito unijos suteiktą paskolą vikšrinį ekskavatorių. Pas notarą ėjo A. Š. ir L. L., ar dalyvavo įmonės atstovas iš kurios buvo perkamas vikšrinis ekskavatorius, nežino. Po įkeitimo pas notarą, notaras duomenis išsiuntė į hipoteką, tada kredito unija gavo tą pačią dieną pranešimą iš centrinės hipotekos, kad hipoteka yra įregistruota. Tad tą pačią dieną atliko pavedimą dėl vikšrinio ekskavatoriaus pirkimo paskolos prašomai sumai į UAB "Omega action" sąskaitą, kurios šiandien nepamena, tačiau pateikta prie pareiškimo. Iki 2015-01-16 kredito unija apie įsiskolinimus A. Š. nieko nežinojo, o pagal pateiktus jo dokumentus nekilo įtarimų, kad asmuo nuslėpė savo įsipareigojimus. Keletą mėnesių A. Š. laiku vykdė pagal grafiką įmokas, tačiau po kokių trijų mėnesių pradėjo vėluoti. Pradėjo skambinti ir aiškinantis, dėl kokių priežasčių laiku nesumokamos įmokos už įsigytą vikšrinį ekskavatorių. A. Š. neaiškino nemokumo priežasčių, tačiau visada sakydavo, kad yra užsienyje, kad laukia kol praves jam pinigus ir sumokės. Kiek jai žinoma, iki šios dienos A. Š. pagal paskolos sutartį Nr. 15-00003 - kredito negrąžino. Ji su A. Š. bendravo iki paskolos sutarties Nr. 15-00003 nutraukimo, tačiau paskolos sutarties nutraukimo datos nepamena. Minėta sutartis nutrūko dėl skolininko sutarties nevykdymo. Ji nesidomėjo, kur yra už kredito unijos suteiktą paskolą įsigytas A. Š. vikšrinis ekskavatorius. Nežino, ar tarp Šiaulių kredito unijos ir A. Š. vyksta civilinė byla. A. Š., gim. ( - ), tapo Kredito unijos "Savas rūpestis" nariu prieš pasirašant paskolos sutartį Nr. 15-00003. Plačiau įstojimo sąlygų negali pakomentuoti, tik žino, kad norint tapti kredito unijos nariu, turi būti viena iš sąlygų, kad asmuo gyventų, nuomotųsi, naudotųsi pagal panaudą - turtu, ar būtų darbo vieta Šiaulių apskrityje. Kadangi pasirašant su A. Š. paskolos sutartį Nr. 15-00003, jau dokumentai dėl narystės kredito unijoje buvo sutvarkyti, ji į tai nebesigilino ir paskolos sutartyje įrašė nurodomus adresus. Kokiomis sąlygomis A. Š. naudojosi gyvenamąja vieta Šiauliuose, ( - ),, nesiaiškino. Pateiktus A. Š. dokumentus iš užsienio darbovietės apie darbo santykius kredito unija neturi galimybės patikrinti. Tikima, kad asmuo, šiuo atveju A. Š., pildydamas prašymą nurodo teisingus duomenis apie save, darbdavį, įsipareigojimus, ir kredito unijos neklaidina. Kadangi ji nėra įsigilinusi į A. Š. darbo santykius, tad negali pakomentuoti dėl įsidarbinimo ir kitų su darbu susijusių sąlygų. Pateikti A. Š. darbo dokumentai, kuriuose nurodyti užmokesčio paskaičiavimai, nesukėlė įtarimo, kadangi dokumentų surašymas, forma, atitiko su anksčiau darbe susipažintais tokiais dokumentais siųstais iš Anglijos. Ji asmeniškai apie A. Š. įsipareigojimus fiziniams asmenims sužinojo tik prasidėjus ikiteisminiam tyrimui, apie juos anksčiau nieko nežinojo ir pakomentuoti negali. Jeigu A. Š. nebūtų pateikęs dokumentų, kad dirba užsienyje ir gauna pateiktuose dokumentuose nurodytą darbo užmokestį, tokiu atveju, jam nebūtų suteikta kredito unijos paskola, nes iki to buvusios jo finansinės galimybės gauti 280 000,00 litų paskolą buvo per menkos. Pildant prašymą gauti kreditą asmuo turi jame pažymėti, kad yra įsipareigojęs fiziniams ar juridiniams asmenims, kada įsipareigota, kokios sumos, koks likęs įsipareigojimų likutis, kokia galutinė atsiskaitymo data. Taip pat apie įsiskolinimus tame pačiame prašyme, tačiau apie šeimos pajamas/ išlaidas turėjo nurodyti sumas. A. Š. atveju, jis nei ties "esami ir planuojami įsipareigojimai", nei ties "bendros šeimos pajamos ir išlaidos" apie esamus įsipareigojimus kredito unijai nepranešė. Šią informaciją nuslėpė suklaidindamas kredito uniją pateikiant neteisingus ir tikrovės neatitinkančius duomenis, kurie nulėmė, kad A. Š. gavo verslo paskolą pagal paskolos sutartį Nr. 15-00003. Jeigu A. Š. būtų nurodęs visus įsipareigojimus, tokiu atveju būtų vertinama asmens finansinės galimybės, ar galėtų vykdyti įsipareigojimus. Kadangi ji nėra susipažinusi su A. Š. skolomis, tad negali pasakyti, ar kredito unija būtų jam suteikusi verslo paskolą pirkti vikšrinį ekskavatorių. A. Š. pateikė visus dokumentus reikiamus gauti verslo paskolai iš kredito unijos, t. y. prašymas, sutikimas dėl duomenų tikrinimo, informaciją apie savo pajamas, ir visus dokumentus įkeičiamo turto, t.y. vikšrinio ekskavatoriaus. Apie sutuoktinę pasirašant sutartį duomenų nereikėjo, kadangi buvo sudaryta iki santuokos tarp A. Š. ir jo sutuoktinės, L. Š., sutartis, todėl 2015-01-16 paskolos sutartyje Nr. 15-00003 nėra sutuoktinės parašų (2 t., 35-38 b.l.).

505) 2016-07-27 T. S. liudytojo papildomos apklausos metu parodė, kad pasilieka prie savo pirminės apklausos ir nieko nekeičia, tik nori papildyti, kad 2014-10-23 prašymas užpildytas pagal elektroniniu būdu gautą informaciją iš A. Š., kuriuos persiuntė L. L.. Kokiais elektroniniais paštais vyko informacijos apsikeitimas, nepamena ir laiškai nėra išsaugoti. Patį A. Š. prašymą verslo paskolai gauti pats A. Š., gim. ( - ),, pasirašė paskolos sutarties Nr. 15-00003 pasirašymo dieną, tiksliau kai ėjo pas notarą V. Ž. įkeisti perkantį pagal sutartį ekskavatorių. Kuri buvo diena, nepamena. Prašymas ir sutartis pasirašyta Kredito unijos "`Savas rūpestis" patalpose, adr. Šiauliai, Vilniaus g. 154. Susipažįstant A. Š. su paruoštu prašymu verslo paskolai gauti su prašyme užpildytais duomenimis susipažino prie jos. Nepamena, kad būtų dalyvavę daugiau asmenų. Taip pat nepamena, ar A. Š. keitė kokius nors duomenis minėtame prašyme verslo paskolai gauti. Susipažinęs su jo vardu užpildytu kompiuteriniu tekstu prašyme verslo paskolai gauti, jis pasirašė rašikliu savo vardą "A. Š." ir pasirašė parašą prašymo paskutiniame lape, dviejose vietose: po pastraipa "Nario prašymas dėl dalies pajaus grąžinimo" ir esančiu tekstu, ir sekančios pastraipos "Paskolos prašytojo ir sutuoktinio sutikimai ir patvirtinimai" ir esančiu tekstu. Po A. Š. pasirašyto prašymo, buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. 15-00003, kurioje asmens duomenys įsiveda iš Unijos bendroje programoje įvestų duomenų tapus Unijos nariu, tad minėtų duomenų nereikia iš naujo suvedinėti. Pagrindinės sutarties sąlygos įkeliamos iš Unijos valdybos posėdžio protokolo. Suruošus minėtą sutartį, pasirašė Unijos teisininkas L. L. ir A. Š., pasirašydamas rašikliu A. Š. "A. Š." ir pasirašydamas parašą. Po paskolos sutarties Nr. 15-00003 unijos teisininkas L. L. vyko su A. Š. pas notarą, įkeisti perkamą ekskavatorių. Gavus patvirtinimą iš hipotekos, kad įregistruotas ekskavatoriaus įkeitimas, buvo pervesti pinigai pagal A. Š. paskolos sutartį Nr. 15-00003 (2 t., 44-45 b.l.).

516) 2017-09-18 T. S. liudytojo papildomos apklausos metu parodė, kad 2017-09-18 dieną tyrėjui pasiteiravus apie vikšrinio ekskavatoriaus kilnojamo turto vertinimo ataskaitą, kuri buvo pateikta A. Š. kredito suteikimo dokumentacijoje, gali paaiškinti, kad ji iš A. Š. asmeniškai gavo tik kelis neoriginalius dokumentus, tai yra elektroniniu paštu jis jai buvo atsiuntęs savo asmens dokumento kopiją, sutikimą dėl jo duomenų tvarkymo, vėliau taip pat elektroniniu paštu buvo gauta skenuota būsto nuomos sutartis, pažymas apie atlyginimą, vedybos sutartis ir kita. Patį A. Š., iki kredito suteikimo, ji matė vieną kartą, tai yra tada, kaip visi kredito suteikimui reikalingi dokumentai jau buvo suruošti ir valdyba buvo priėmusi sprendimą suteikti kreditą, tai buvo kredito sutarties pasirašymo dieną, berods 2015-01-20, kai A. Š., ekskavatoriaus pardavėjas ir kredito unijos teisininkas L. L. dalyvavo pasirašant sutartį pas notarą. Pamena aplinkybes, kuomet gali būti 2014 metų gruodžio mėnesį L. L. dirbdamas Šiauliuose pateikė peržiūrai UAB "V." kilnojamo turto vertinimo ataskaitą. Iš kur jis ją buvo gavęs, ji nežino. Tuo metu toje ataskaitoje ji rado neatitikimų, trečiame ataskaitos lape buvo nurodyta, kad vikšrinis ekskavatorius apžiūrimas Vilniaus rajone, J. B. g. 5, o ataskaitos 6 lape, turto apžiūrėjimo vieta buvo Klaipėdos mieste, tikslaus adreso dabar nepamena. Taip pat dviejuose vietose skyrėsi kredito unijos, kurioms skirta ši ataskaita. Pamena vienoje vietoje buvo nurodyta jų kredito unija "Savas rūpestis, o kitoje vietoje buvo nurodyta kita kredito unija, kurios pavadinimo tiksliai nepamena. Tuo metu L. L. pasakė neatitikimus, o jis pasakė, kad tai tiesiog įsivėlusios klaidos ir jis tą ataskaitą pasiėmė. Ji tiksliai neprisimena, bet atrodo, kad ta ataskaita buvo originaliais atspaudais ir parašais, tai yra atrodė, kaip tikra. Kaip ir kokiomis tiksliai aplinkybėmis ši pataisyta vertinimo ataskaita pakliuvo pas juos, ji neprisimena. Žino, kad pataisytą vertinimo ataskaitos variantą ji buvo gavusi į savo elektroninį pašto adresą ( - ),. Kiek pamena ta turto vertinimo ataskaita buvo nespalvotas variantas. Savo filiale jie neturėjo spalvoto spausdintuvo, todėl, kad ir būtų gavę spalvotą tos vertinimo ataskaitos variantą nebūtų galėję ją atsispausdinti spalvotai. Kaip prie A. Š. bylos pateko spalvotas tos ataskaitos variantas ji negali paaiškinti, nes nepamena. Gali tik pagalvoti, kad ją kažkas atvežė ir pateikė, bet tų aplinkybių ji neprisimena. Tuo metu jų kredito unijoje "Savas rūpestis" dirbo apie septynis darbuotojus, tame tarpe nuo 2014 metų rugsėjo mėnesio ir L. L.. Bet kas iš darbuotojų galėjo prieiti prie A. Š. kredito bylos ir ten įdėti gautą vertinimo ataskaitą. Kredito bylos buvo laikomos metalinėje spintoje. Žino, kad visa A. Š. kredito byla buvo perkeliama į kredito unijos serverį ir tą informaciją galėjo matyti visi kredito unijos darbuotojai. Pamena, kad tuo metu jiems kaip darbuotojams nebuvo reikalavimo susisiekti su turtą įvertinusia įstaiga informacijos susitikrinimui, bet žino, kad ją turėjo pasitikrinti ar kurto vertė, įvertinimo ataskaitoje nėra pernelyg dirbtinai padidinta. Tai pamena, kad to vikšrinio ekskavatoriaus, kurį A. Š. ketino pirkti, pagal tą turto vertinimo ataskaitą nebuvo padidinta, tai galėjo būti reali jo vertė. Ar ji matė galutinę vikšrinio ekskavatoriaus vertinimo ataskaitą, kuri buvo paimta iš kredito unijos ir šiuo metu yra prie atliekamo ikiteisminio tyrimo, ji nežino, neprisimena. Jie, kaip kredito unijos darbuotojai visi buvo supažindinti su savo pareigybių aprašymais. Ji nežino, kaip konkrečiai vyko A. Š. kredito paskolos komiteto narių posėdis, bet mano kiekvienas valdymo organų narys turėjo galimybę matyti kredito bylą ir įvertinti kredito gavėjo (kandidato) pateiktą dokumentaciją. Kodėl kreditas A. Š. buvo tvarkomas Šiaulių mieste ji nežino. Taip pat nežino ar L. L. buvo pažįstamas su A. Š. (2 t., 48-49 b.l.).

527) 2016-06-28 L. L. liudytojo apklausos metu parodė, kad tikslios datos nepamena, tačiau pamena, kad A. Š., gim. ( - ), imant paskolą iš Šiaulių kredito unijos, kuri tuo metu vadinosi Kredito unija "Savas rūpestis", dirbo teisininku pagal darbo sutartį. Šiaulių kredito unija, tiek 2014-12-23 gavus iš A. Š. elektroniniu paštu prašymą verslo paskolai gauti, tiek pasirašant 2015-01-16 paskolos sutartį Nr. 15-00003, buvo ir yra įsikūrusi adresu: Šiauliuose, Vilniaus g. 154. Pamena, kad A. Š. susisiekė telefonu su juo pasikonsultuoti paskolai gauti iš Šiaulių kredito unijos. Iš kokio jis skambino telefono numerio - nepamena, tačiau skambino į jo telefono numerį: 868761654. Nepamena, ar įprastu ryšio operatoriaus susisiekimo tinklu, ar programa "viber". Tuo metu jis jo klausė, kokiomis sąlygomis galima gauti paskolą iš Šiaulių kredito unijos, kad nori pirkti ekskavatorių ir jį įkeisti. Nepamena, ar to pokalbio metu A. Š. pasakė, kokio dydžio reikalinga jam paskola ir iš ko planavo pirkti ekskavatorių. Pokalbio metu A. Š. minėjo, kad reikalingas originalus sutikimas dėl duomenų sutikrinimo, tikrinant asmenį naudojamomis bazėmis Šiaulių kredito unijoje, taip pat kokios jo pajamos. Ką atsakė A. Š. dėl pajamų, neatsimena. Sutikimą dėl duomenų tikrinimo originalą iš A. Š. pasiėmė Vilniuje, tačiau kurioje vietoje ir kokiu tiksliai laiku, nepamena. Gavęs iš A. Š. sutikimą ir elektroniniu paštu prašymą, jis viską perdavė Šiaulių kredito unijos vadybininkei T. S.. Minėta vadybininkė tikrino visus mokumo duomenis apie A. Š.. Jis duomenų, ar A. Š. atitinka reikalavimus gauti kreditą iš Šiaulių kredito unijos, netikrino. Tik peržiūrėjo visus gautus dokumentus, kaip Šiaulių kredito unija teisininkas, kaip ir visų kitų skolininkų, kurie jam dirbant teisininku kreipėsi į Šiaulių kredito uniją. Nepamena, kad daugiau po šių dokumentų pateikimo būtų bendravęs su A. Š. dėl jo verslo paskolos iš Šiaulių kredito unijos. Iš savo atsineštos A. Š. paskolos bylos mato, kad su A. Š. susitiko 2016-01-20, kai jis atvyko į Šiaulius vykti pas notarą. 2015-01-20 pas notarą V. Ž. dalyvavo jis, kaip Šiaulių kredito unijos teisininkas, A. Š., kaip Šiaulių kredito unijos skolininkas, bei įkaito davėjas, vikšrinio ekskavatoriaus, pardavėjo UAB "V." atstovas - N. G.. Įkeitę A. Š. perkamą vikšrinį ekskavatorių ir pasirašę reikiamus dokumentus notaro biure, jis grįžo į Šiaulių kredito unijos patalpas pateikė hipotekos dokumentus vadybininkei T. S. ir jo darbas buvo baigtas su šia paskolos sutartimi. Kokiu metu ir kokiomis aplinkybėmis jis vertė A. Š. pateiktą informaciją susijusią su darbo santykiais užsienyje, nepamena, tačiau prisimena, kad vadybininkė T. S. jam būnant darbo vietoje, Šiaulių kredito unijos patalpose, adr. Šiauliai, Vilniaus g. 154, paprašė žodžiu išversti A. Š. atlyginimo mokėjimus. Jis išvertė visus pateiktus A. Š. dokumentus, nepamena. Verčiant A. Š. dokumentus apie jo darbo santykius su užsienio firma jam nekilo mintis, kad darbo santykiai fiktyvus. Susipažindamas su minėtais dokumentais neatkreipė dėmesio į pasirašytas datas dokumentuose. Šiaulių kredito unijoje yra nusistovėjusi tvarka, kad dokumentai gauti užsienio kalba nėra visi verčiami vertimo biure, nebent iš Šiaulių kredito unijos darbuotojų niekas nemoka tos kalbos kuria pateikti dokumentai, tada kreipiamasi į vertimų biurą. P. Š. kredito unijai užsienio kalba dokumentus nėra privaloma jų išversti, kad skolininko byloje būtų dokumentai lietuvių kalba. Jis vadybininkei išvertęs žodžiu A. Š. pateiktus dokumentus susijusius su darbo santykiais, vertimo raštu neatliko ir skolininko byloje pateiktų dokumentų iš darbdavio lietuvių kalba nėra. Šiaulių kredito unijoje nepraktikuojama, kad tikrintų pateiktus duomenis apie asmenį ir rašytų užklausimus į užsienį, dėl asmens, kuris kreipiasi į Šiaulių kredito uniją dėl kredito. Nepamena, ar A. Š. pasirašė paskolos sutartį Nr. 15-00003 prie jo, nes tuo metu dažniausiai sutartis suruošdavo iš anksto ir jas pasirašydavo bei perduodavo vadybininkėms, nes pats dažnai išvykdavo ketvirtadieniais ar penktadieniais į namus, Vilniuje. Pasitikrinęs kalendorių, mato, kad 2015-01-16 yra penktadienis, tad greičiausiai taip ir buvo. Iš dokumentų mato, kad tikrai dalyvavo 2015-01-20, pirmadienį, pas notarą A. Š. įkeičiant perkamą vikšrinį ekskavatorių, tad iš Vilniaus jau buvo grįžęs į Šiaulius. Jis netikrino, nes į jo pareigas neįeina, ar nusipirktą vikšrinį ekskavatorių A. Š. įregistravo savo vardu, tad ir nežino. Tik iš pateiktų A. Š. dokumentų, skolininko byloje mato, kad jis pateikė 2014-12-10 ekskavatoriaus nuomos sutartį, kuri pasirašyta tarp A. Š. kaip fizinio asmens ir UAB "A.". Kiek jis žino, Šiaulių kredito unija neturi galimybės patikrinti, ar šie pateikti dokumentai yra teisingi. Už informacijos tikrumą ir teisingumą atsako skolininkai, kaip šiuo atveju A. Š.. Su A. Š. prieš jam paimant paskolą iš Šiaulių kredito unijos buvo su juo pažįstamas apie dvejus metus, tačiau teko su juo bendrauti tik vieną kartą draugų susibūrime. Artimai nebendravo, nebendrauja ir nepalaiko ryšio. Taip pat nėra jo giminaitis. Prieš gerą pusmetį A. Š. buvo sutikęs Vilniuje ir klausė, kada padengs įsiskolinimą ir kur yra už paskolą įsigytas vikšrinis ekskavatorius. Tačiau jis pasakė, kad 2016 metų gegužės mėnesį jam perves pinigus ir reikšmingą dalį skolos padengs Šiaulių kredito unijoje. Tačiau iki šios dienos nėra padengęs paskolos ir daugiau įnašų neatlikęs pagal 2015-01-16 paskolos sutartį Nr. 15-00003. Iš atsineštų A. Š. skolininko bylos, mato, kad jis įnešė šešis kartus, atlikdamas pirmą įnašą 2015-02-17 435,46 €, bei paskutinį kartą 2015-07-30 įnešdamas 685,64 € . Minėtu laikotarpiu A. Š. padengė 2023,12 € įsiskolinimą. Kadangi A. Š., sakė, kad įneš 2016 metų gegužės mėnesį pinigus ir padengs dalį skolos iš paskolos sutarties Nr. 15-00003, tad laukė minėto laikotarpio. Tačiau nesulaukęs įnašo, pradėjo peržiūrinėti jo paskolos bylą. Jo paskolos byloje sukėlė jam įtarimą pateikti dokumentai iš darbdavio, t.y. charakteristika, kurioje anglų kalba rašoma, kad A. Š. dirba įmonėje "Norteh control systems " nuo 2013-04-26 ir atsiliepia kaip apie labai lojalų darbuotojų pasirašydami tą pačią dieną. Susipažinus su 2016-04-11 pranešimu dėl santuokos nutraukimo, matėsi, kad A. Š. yra daugiau kam įsiskolinęs, tačiau šiame dokumente nėra nurodyta kada jis tapo skolininkas. 2016-04-14 iš Vilniaus miesto apylinkės teismui pateikti kaip trečiosioms šalims atsiliepimus, matosi, kad A. Š. kreipdamasis į Šiaulių kredito uniją, kuri tuo metu vadinosi Kredito unija "Savas rūpestis" turėjo įsiskolinimų kitiems asmenims ir nepateikė apie juos informacijos prašant gauti verslo paskolą bei pasirašant 2015-01-16 paskolos sutartį Nr. 15-00003. Tačiau kaip ir minėjo anksčiau, į policiją iš kart nesikreipė, kadangi laukė gegužės mėnesio ir A. Š. įmokos. Šiaulių kredito unija civilinio proceso būdu nesikreipė dėl paskolos iš A. Š. išieškojimo į teismą, tačiau 2015-11-17 nutraukta tarp Šiaulių kredito unijos ir A. Š. paskolos sutartis Nr. 15-00003 ir kreiptasi į notarą V. Ž. dėl vykdomojo įrašo išdavimo, kurį išdavus 2015-12-17 pateiktas antstoliui A. B. dėl skolos išieškojimo 86 808,60 € sumai bei didėjančioms palūkanoms. Kredito unija "Savas rūpestis" valdybos posėdžio metu, kuris vyko Šiauliuose 2015-01-15 Nr. 15-04, jis buvo sekretorius, tad nedalyvavo dėl paskolos A. Š. suteikimo svarstyme ir balsavime. Jis tik užrašinėjo posėdžio eigą (2 t., 53-55 b.l.).

538) 2016-08-17 L. L. liudytojo papildomos apklausos metu parodė, kad pirmoje apklausoje pateikto savo pasakojimo nekeičia ir papildymų neturi. Su A. Š. susipažino prieš kokius 3-5 metus, per bendrą pažįstamą vardu A., kurios pavardės neatsimena ir šiuo metu su ja nebendrauja. Jis pakviestas A. vyko pavakaroti pas A. Š., kuris gyveno su šeima Vilniuje, Verkiuose, bute, tačiau adreso ir tikslios vietos nepamena. Nepamena, kad po to susitikimo dar būtų su A. Š. bendravęs iki kol jis kreipėsi dėl paskolos iš Šiaulių kredito unija, tuo metu besivadinančios Kredito unija "Savas rūpestis". P. P. pažįsta, jei neklysta jis dirba Vilniuje, advokato padėjėju. Jis su P. P. buvo bendrakursiai. Jis su juo studijavo VU teisę. Su juo kartais bendrauja ir šiuo metu. Įvardytų jų bendravimą, kad yra draugais. Su P. P. dėl A. Š. nėra bendravęs ir jokių A. Š. dokumentų nėra jam perdavęs. Kiek jam žinoma, P. P. yra Šiaulių kredito unijoje pajininku, jei neklysta yra pasiėmęs paskolą, tikslesnių duomenų nepamena. Pamena, kad su A. Š. susitiko Vilniuje, tačiau vietos susitikimo nepamena. Ką tiksliai sakė A. Š., nepamena, tačiau turėjo sakyti dėl stojimo į Uniją, ir sąlygų paskolai gauti ir pan. Nepamena, bet mano, kad nekalbėjo, nes Unija turi galimybę patikrinti asmens įsiskolinimus. Jeigu turtas areštuotas antstolio, tokią informaciją Unija mato. Mano tikrinant informaciją unija būtų mačiusi ir perduotą antstoliui išieškojimą, tačiau jis informacijos apie būsimus skolininkus nerinko ir nerenka. A. Š. kalbėjo apkalbamo susitikimo metu apie norimą pirkti vikšrinį ekskavatorių Caterpillar 323D, tai kad nori nusipirkti vikšrinį ekskavatorių, nes turi jį kam nuomoti. Tuo metu nesakė A. Š. kam nori nuomoti vikšrinį ekskavatorių. A. Š. susitikimo metu apie savo pajamas kalbėjo, kad jis dirba Anglijoje su kompiuteriu. Daugiau netikslino jo einamų pareigų užsienyje ir nedetalizavo. Nepamena ar susitikimo metu su A. Š. buvo kalbama apie gyvenamąsias patalpas Šiauliuose. Kada sužinojo apie A. Š. sudarytą Šiauliuose gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį tiksliai nežino, tačiau mano, kad jis atnešė gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį registruojant narystę Šiaulių kredito unijoje, tuo metu Kredito unija "Savas rūpestis". Susitikimo metu jis su A. Š. nekalbėjo, kad suteikus jam paskolą jis grąžins jums dalį paskolos. Jis neatsimena, kiek laiko buvo derinama paskola ir išsamiau negali pakomentuoti. Kada pateikė ir kokiomis aplinkybėmis susipažino su A. Š. pateiktais užsienio darbovietėje išrašytais dokumentais nepamena, greičiausiai kai pateikė vadybininkei T. S.. Kaip pateikė dokumentus A. Š. apie savo darbovietę ir pajamas, nežino. A. Š. niekada jam nėra davęs nei grynaisiais, nei pavedimu, pinigų. Jis vikšrinio ekskavatoriaus nematė, mano taip pat niekas iš Unijos darbuotojų nematė, tačiau byloje turėtų būti dokumentas, kuriame vertintojas įvertino vikšrinį ekskavatorių. Nepamena, ar ką Šukys yra pasakojęs apie vikšrinio ekskavatoriaus buvimo vietą po paskolos pasirašymo tarp A. Š. ir Šiaulių kredito unijos. N. G. nepažįsta, tačiau Ą. G. pažįsta iš anksčiau. Ą. G. jam dirbant kredito unija Vilniaus kreditas buvo atsiuntęs keletą verslo planų, tačiau nefinansavo minėto asmens projektų. Ar su Ą. G. buvo susitikęs, nepamena. Išvardintos įmonės jam asmeniškai nėra žinomos, tik žino, kad jos susijusios su A. Š. paskola pasirašyta tarp A. Š. ir Šiaulių kredito unijos dėl vikšrinio ekskavatoriaus. Jis reikalavo, kad A. Š. pateiktų vikšrinio ekskavatoriaus išankstinę nuomos sutartį. Kokiu būdu pareikalavo minėtos sutarties, nepamena, gal per vadybininkę T. S.. Nuo A. Š. 2015-01-16 pasirašytos paskolos sutarties Nr. 15-00003 pasikeitė Šiaulių kredito unijos, adr. Šiauliai, Vilniaus g. 154, vadovybė. Šiaulių kredito unijos valdybos pirmininkas pasikeitė, vietoj J. K. yra K. D., A. D. liko, D. R. (2 t., 23-24 b.l.).

549) 2016-07-01 J. K. liudytojo apklausos metu parodė, kad jis Šiaulių kredito unijos, kuri tuo metu vadinosi Kredito unija "Savas rūpestis", buvo nariu nuo jos įsikūrimo pradžios. Šiuo metu Kredito unijos veikloje nebedalyvauja, tik yra likęs nariu, pajininku. Kažkuriuo laikotarpiu buvo valdybos pirmininku, tačiau kokiu tiksliai laikotarpiu, nepasakys. Buvo pirmininku apie pusantrų metų. Tad būdamas valdybos pirmininku, tekdavo dalyvauti valdybos posėdžiuose ir svarstyti dėl kredito suteikimo skolininkams. Jis asmeniškai A. Š. nepažįsta ir nepamena, valdybos posėdžio, kurio metu buvo sprendžiamas klausimas apie kredito suteikimą minėtam asmeniui. Iš jam pateikto Kredito unija "Savas rūpestis" valdybos posėdžio protokolo, gali pasakyti, kad minėtas posėdis vyko Šiauliuose, 2015-01-15 Nr. 15-04. Valdybos posėdžiai vyksta Kredito unijos patalpose, kurios tuo metu ir dabar - Šiauliuose, Vilniaus g. 154. Iš protokolo mato, kad minėtame posėdyje jis dalyvavo, kaip minėtos valdybos pirmininkas, valdybos nariai: A. D. bei G. Š.. Taip pat dalyvavo minėtame posėdyje: administracijos vadovė - L. S., teisininkas - L. L., kaip posėdžio sekretorius, paskolų vadybininkės: E. S. ir T. S.. Dėl paskolos suteikimo balsuoja tik valdybos nariai, kiti asmenys tik stebėtojai. Šiuo atveju balsavo: jis, A. D. bei G. Š.. Posėdžio metu vadybininkė T. S. atsinešė visus A. Š. paskolos suteikimui reikalingus dokumentus, jo bylą, nes ji rinko visus duomenis apie jį. Pristatė apie A. Š. prašomą paskolą. Toje situacijoje, kiek pamena, buvo eilinė paskola. Kažkokių papildomų susirūpinimų pateiktoje vadybininkės informacijoje nebuvo. Kiek pamena, prašoma paskola buvo vikšrinio ekskavatoriaus išpirkimui, vikšrinis ekskavatorius buvo užstatytas kaip užstatas. Tačiau kažkokios papildomos rizikos nebuvo, nenustatė. Smulkūs dalykai surinkti vadybininkės posėdžio metu nebuvo atkartoti. Kiek pamena, A. Š. -žmogus jaunas, perspektyvus, turintis lėšų mokėti palūkanas prie esančių palūkanų ir nematėm priežasčių jam prašomos paskolos nesuteikti. Valdybos posėdžio metu, jis nenustatė papildomų rizikų, išsamiau susipažinti su A. Š. dokumentais, neprašė ir su jais nesusipažino. Kadangi valdybos nariams pateikiami tie prašymai, kurių duomenis renka ir tikrina kredito unijos vadybininkai, kuriuos vėliau apsvarsto komiteto posėdyje - komiteto nariai, o valdyba susipažįsta ir balsuoja dėl galutinio paskolos suteikimo sutikimo. Kaip ir minėjo, šiuo metu papildomų rizikų, ar nepatikimumo A. Š. nesukėlė ir kaip mato, visi valdybos nariai vienbalsiai nubalsavo už paskolos suteikimą A. Š.. Kiek prisimena, jis šiuo atveju A. Š. pateiktų dokumentų netikrino, ar dokumentai pateikti atitinka tikrovę. Kiek pamena, šiuo atveju, A. Š., Kredito unijos pateiktame prašyme, rašė, kad neturi įsiskolinimų, kad dirba ir turi pajamas, kurių dėka galėtų padengti paimtą iš Kredito unijos kreditą. Jam nėra žinoma, kad kas iš Šiaulių kredito unijos darbuotojų su A. Š. yra draugai ir palaiko artimus santykius. Su juo Kredito unijos nei vienas darbuotojas apie A. Š. paskolą nesikalbėjo. Tai buvo eilinės paskolos svarstymas, kuri buvo atlikta pagal Kredito unijos įstatus (2 t, 68-69 b.l.).

5510) 2016-07-04 A. D. liudytojo apklausos metu parodė, kad jis kokius du metus yra Šiaulių kredito unijos, kuri anksčiau vadinosi Kredito unija "Savas rūpestis", valdybos narys ir pajininkas. Būdamas valdybos nariu teko ir tenka dalyvauti valdybos posėdžiuose ir svarstyti dėl kredito suteikimo skolininkams. Valdybos posėdžiai vyksta Šiaulių kredito unijos patalpose, esančiose Šiauliuose, Vilniaus gatvėje, tačiau pastato numerio nežino, tik gali pasakyti, kad įėjimas iš Varpo gatvės. Valdybos posėdžiai vyksta daugmaž kas mėnesį, tačiau nereguliariai. Jis asmeniškai A. Š. nepažįsta ir nepamena, valdybos posėdžio, kurio metu buvo sprendžiamas klausimas apie kredito suteikimą minėtam asmeniui. Iš jam pateikto Kredito unija "Savas rūpestis" valdybos posėdžio protokolo, gali pasakyti, kad minėtas posėdis vyko Šiauliuose, 2015-01-15 Nr. 15-04. Iš protokolo mato, kad minėtame posėdyje jis dalyvavo, kaip valdybos narys, su valdybos pirmininku ir nariu su J. K. bei G. Š.. Taip pat dalyvavo minėtame posėdyje: administracijos vadovė - L. S., teisininkas - L. L., kaip posėdžio sekretorius, paskolų vadybininkės: E. S. ir T. S.. Dėl paskolos suteikimo balsuoja tik valdybos nariai, kiti asmenys yra stebėtojai. Šiuo atveju balsavo jis, J. K. bei G. Š.. Kaip ir minėjo, posėdžio visiškai nepamena, nes teko per du metus nemažai paskolų suteikti ir apsvarstyti prašymų dėl kredito suteikimo. Jam nėra žinoma, kad kas iš Šiaulių kredito unijos darbuotojų su A. Š. yra draugai ir palaiko artimus santykius. Su juo Šiaulių kredito unijos nei vienas iš darbuotojų apie A. Š. paskolą neklausinėjo ir nesikalbėjo. Jo nuomone, tai buvo neišsiskiriančio prašymo nagrinėjimas dėl paskolos. Kaip ir minėjo, išsamiau A. Š. prašymo nagrinėjimo valdybos posėdžio pakomentuoti negali, kadangi nepamena (2 t., 75-76 b.l.).

5611) 2016-07-05 E. D.-J. liudytojo apklausos metu parodė, kad ji nuo 2014 metų rudens, rugsėjo - spalio mėn., priklausė Šiaulių kredito unijos paskolų komitetui. Tuo metu Šiaulių kredito unija vadinosi Kredito unija "Savas rūpestis". Paskolų komiteto nare buvo apie pusmetį. Daugiau niekas jos su minėta unija nesiejo, pajininke minėtoje unijoje nebuvo. Būdama paskolų komiteto nare tekdavo dalyvauti paskolų komiteto posėdžiuose ir svarstyti dėl kredito suteikimo pareiškėjams. Paskolų komiteto posėdžiai vykdavo Šiaulių kredito unijos patalpose, esančiose Šiauliuose, Vilniaus gatvėje, tačiau pastato numerio nepamena, tik gali pasakyti, kad įėjimas iš Varpo gatvės. Tačiau būdavo, kad vadybininkai atsiųsdavo informaciją apie asmenį internetu, kuris prašydavo iš kredito unijos paskolos, ir kiekvienas narys asmeniškai apsvarstydavo ir internetu balsuodavo dėl kredito suteikimo. Paskolų komiteto posėdžiai vykdavo daugmaž kas mėnesį, tačiau nesant paraiškų, posėdžiai nevykdavo. Ji asmeniškai A. Š. nepažįsta ir tiksliai nepamena paskolų komiteto posėdžio, kuriame buvo svarstytas minėto asmens prašymas dėl kredito suteikimo. Pamena, kad prašant A. Š. kreditą iš unijos, jis buvo pateikęs informaciją, kad jo perkamam ekskavatoriui jis jau turi ekskavatoriui nuomos sutartį ir taip turės galimybę padengti kredito įmokas. Daugiau informacijos apie svarstytą A. Š. prašymą, nepamena. Iš jai pateikto Kredito unija "Savas rūpestis" paskolų komiteto posėdžio protokolo, gali pasakyti, kad minėtas posėdis vyko Šiauliuose, 2014-12-22 Nr. PK-14/51. Iš protokolo mato, kad minėtame posėdyje dalyvavo ji, kaip posėdžio pirmininkė, ir posėdžio sekretorius bei turintis balsavimo teisę - K. D.. Daugiau asmenų paskolų komiteto posėdyje, kuriame buvo svarstytas A. Š. prašymas dėl kredito suteikimo, nedalyvavo. Kokiu būdu vyko A. Š. prašymo svarstymas, internetu ar gyvai, nepamena. Jeigu svarstymas dėl kredito suteikimo vyksta gyvai, tada apie prašantį kreditą asmenį vadybininkai pristato žodžiu, taip turėjo vykti mano ir šiuo metu. Iš pateikto protokolo mato, kad ji ir K. D. balsavo teigiamai dėl A. Š. prašomo kredito ir perdavė svarstyti valdybai dėl tolimesnio kredito A. Š. suteikimo. Jai nėra žinoma, kad kas iš Šiaulių kredito unijos darbuotojų su A. Š. yra draugai ir palaiko artimus santykius. Su ja Šiaulių kredito unijos nei vienas iš darbuotojų apie A. Š. paskolą neklausinėjo ir su nekalbėjo. Jai A. Š. prašymas gauti paskolą iš Šiaulių kredito unijos, tuo metu Kredito unijos "Savas rūpestis" neišsiskyrė iš kitų prašymų dėl kredito suteikimo. Išsamiau A. Š. prašymo nagrinėjimo paskolos komiteto posėdžio pakomentuoti negali, kadangi nepamena. Ji sąsajų su UAB "Vilniaus ekspertinių tyrimo biuru" ir UAB "A." - neturi ir nepažįsta. Nėra bendravusi ir nepažįsta asmenų - N. G. bei Ą. G. (2 t., 82-83 b.l.).

5712) 2016-07-27 G. Š. liudytojo apklausos metu parodė, kad jis nuo 2014 metų antros pusės, tikslios datos nepamena, galėjo būti rugsėjo - spalio mėn., yra Šiaulių kredito unijos valdybos narys. Nuo to pačio laikotarpio yra ir Šiaulių kredito unijos pajininku. Nuo šių metų liepos 13 d. nebėra Šiaulių kredito unijos valdybos nariu. Tapus pajininku ir valdybos nariu Šiaulių kredito unija vadinosi Kredito unija "Savas rūpestis". Būnant valdybos nariu tekdavo dalyvauti valdybos susirinkimuose ir svarstyti dėl paskolų suteikimo ar nesuteikimo, dėl darbuotojų priėmimo, ir atlikdavo kitas pareigas išvardytas Šiaulių kredito unijos įstatuose. Valdybos posėdžiai vykdavo Šiaulių kredito unijos patalpose, esančiose Šiauliuose, Vilniaus gatvėje, tačiau pastato numerio nepamena, tik gali pasakyti, kad įėjimas iš Varpo gatvės. Valdybos posėdžiai vykdavo ne reguliariai, kviesdavo valdybos pirmininkas, J. K.. Šiaulių kredito unijoje nedirbo, dalyvavo Unijos veikloje visuomeniniais pagrindais. Jis asmeniškai A. Š. nepažįsta ir nepamena valdybos posėdžio, kuriame buvo svarstytas A. Š. prašymas dėl kredito suteikimo. Apie A. Š. paskolą teko kalbėtis su Unijos nariais, kai sužinojo, tiksliau gavo dokumentus iš teismo, kokio teismo ir kada gavo dokumentus, nepamena ir nenurodys. Dokumentai informavo, kad A. Š. skiriasi su žmona, kurios duomenų nežino, iš minėtų dokumentų paaiškėjo, kad A. Š. turėjo įsipareigojimų. Taip pat tuo metu jau A. Š. neatlikinėjo pavedimų už nupirktą ekskavatorių už suteiktą Šiaulių kredito unijos paskolą. Tad tuo metu unijos teisininkas L. L., pradėjo gilintis į A. Š. paskolos sutartį. Iš jam pateikto 2015-01-15 Kredito unija "Savas rūpestis" valdybos posėdžio protokolo Nr. 15-04, gali pasakyti, kad minėto posėdžio detalių neatgamina ir pakomentuoti negali. Gali pakartoti tik tai, kas yra parašyta pateiktame protokole. Jam nėra žinoma, kad kas iš Šiaulių kredito unijos darbuotojų su A. Š. bendrautų asmeniškai. Su juo Šiaulių kredito unijos nei vienas iš darbuotojų ar pažįstamų apie A. Š. paskolą neklausinėjo ir nekalbėjo prieš teikiant jam prašymą dėl paskolos. Mano, kad A. Š. prašymas gauti paskolą iš Šiaulių kredito unijos, tuo metu Kredito unijos "Savas rūpestis", neišsiskyrė iš kitų prašymų dėl kredito suteikimo, tad susipažinęs su pateiktais ir surinktais dokumentais - nubalsavo dėl paskolos suteikimo A. Š.. Jis sąsajų su UAB "Vilniaus ekspertinių tyrimo biuru" ir UAB "A." - neturi ir asmenų: N. G. ir Ą. G. nepažįsta ir niekas su minėtais asmenimis nesieja. Prisiminė, kad UAB "Vilniaus ekspertinių tyrimo biuras" buvo kažkaip susijęs su A. Š. paskola, tačiau išsamiai pakomentuoti negali, nes nepamena. Su šia paskola buvo susijęs tik tiek, kad buvo sprendžiamas klausimas valdybos posėdyje svarstant dėl A. Š. paskolos išdavimo bei pokalbis su Unijos kolegomis gavus informaciją iš teismo, kad A. Š. skiriasi su žmona ir turi daugiau įsipareigojimų. Tačiau ir tuo metu į paskolos sutartį nesigilino, nes tolimesnius sprendimus priiminėjo L. L.. Daugiau papildymų neturi (2 t., 89-90 b.l.).

5813) 2016-08-11 K. D. liudytojo apklausos metu parodė, kad jis nuo 2014 metų lapkričio mėnesio pradžios pradėjo dirbti Kredito unija "Savas rūpestis", kurio pavadinimas vėliau pasikeitė į Šiaulių kredito unija. Iki šių dienų jo pareigos keitėsi minėtoje darbo vietoje. Šiuo metu jis yra administracijos vadovas, o įsidarbinus jo pareigos buvo biuro administratorius. Nuo 2014 metų gruodžio mėnesio tapo pajininku ir visuomeniniais pagrindais Kredito unijoje "Savas rūpestis" tapo paskolų komiteto nariu. Būnant paskolų komiteto nariu tekdavo dalyvauti komiteto susirinkimuose ir svarstyti dėl paskolų suteikimo ar nesuteikimo. Paskolų komiteto posėdžiai vykdavo Šiaulių kredito unijos patalpose, esančiose Šiauliuose, Vilniaus g. 154. Paskolų komiteto posėdžiai vykdavo nereguliariai, esant paskolų prašymų, jie susirinkdavo. Jis asmeniškai A. Š. nepažįsta ir nepamena paskolų komiteto posėdžio, kuriame buvo svarstytas A. Š. prašymas dėl kredito suteikimo. Apie A. Š. paskolą teko kalbėtis su Unijos nariais, kai A. Š. neatlikinėjo įnašų. Kiek jam žinoma, su minėtu asmeniu nutraukė paskolos sutartį ir perdavė antstoliui dėl pinigų išieškojimo iš A. Š.. Nei išieškomos iš minėto asmens sumos, nei antstolio duomenų nepamena. Iš jam pateikto 2014-12-22 Kredito unija "Savas rūpestis" paskolų komiteto posėdžio protokolo Nr. PK-14/51 gali pasakyti, kad minėto posėdžio detalių neatsimena ir pakomentuoti plačiau nei parašyta protokole negali. Gali pakartoti tik tai, kas yra parašyta pateiktame protokole. Nežino, kad kas iš Šiaulių kredito unijos darbuotojų su A. Š. bendrautų asmeniškai. Su ja Šiaulių kredito unijos nei vienas iš darbuotojų ar pažįstamų apie A. Š. paskolą niekas neklausinėjo, bent jau tokių dalykų jis nepamena. Jis nepamena, kokius dokumentus pateikė A. Š. ir negali pakomentuoti, ar būtų jis gavęs paskolą iš Šiaulių kredito unija, jeigu būtų pateikęs kitus dokumentus, kurie būtų reikšmingi paskolos sutekimui. Jis sąsajų su UAB "Vilniaus ekspertinių tyrimo biuru" ir UAB "A." - neturi ir asmenų: N. G. ir Ą. G., nepažįsta. Jo su minėtomis įmonėmis ir asmenimis niekas nesieja. Su šia paskola jis susijęs tik tiek, kad sprendžiant 2014-12-22 d, dėl A. Š. prašymo paskolai gauti buvo paskolų komiteto nariu. Dėl kokių priežasčių buvo rašytas pareiškimas dėl A. Š., negali pasakyti, nes detalių nežino. Inicijavo pareiškimą L. L., kaip Šiaulių kredito unijos paskolų komiteto pirmininkas (2 t., 96-97 b.l.).

5914) 2016-08-18 R. J. liudytojo apklausos metu parodė, kad ji yra S. J., gim. 1952-09-07, kuri gyvena Šiauliuose, Žemaitės gatvėje, dukra. Iki senelio, K. S., mirties jos mama gyveno ( - ),. Tačiau apie tris - keturis metus jos mama adr. ( - ), nebegyveno ir pastatas buvo neprižiūrimas ir niekam nenuomojamas. Niekas į minėtą namą neinvestavo. Mamai turint minėtą namą nebuvo suvedžioti san. higienos mazgai, įvestas miesto šildymas ir kiti patarnavimai, tad mirus seneliui jos mama persikraustė į jo butą, esantį Šiauliuose, Žemaitės gatvėje, dėl patogumo kurio tikslaus adreso nežino. Kiek jai žinoma, jos mama niekada namo, esančio adr. ( - ), nebuvo išnuomojusi. Ji apie penkiolika metų yra pažįstama su N. G., gim. ( - ), gyvenančiu Vilniuje, V. gatvėje, tačiau tikslaus adreso nežino. Su N. ji per minėtą laikotarpį yra gyvenę kartu, išsiskyrę apie penkis - šešis kartus. Su N., tai kartu gyvendavo, tai kokiam pusmečiui išsiskirdavo. Šiuo metu apie keletą mėnesių vėl nebegyvena kartu. Jis turi problemų su alkoholiu. Kai gyveno kartu su N. juos siejo poros santykiai, bendra buitis. Prieš kokius trejus, du metus, galėjo būti vasario vidurys, kai susipažino su A. Š., kurio kitų asmens duomenų nežino. Važiavo kartu į Šiaulius. Tuo metu ji vyko pas savo mamą, S. J., o A. Š. su jos tuo metu buvusiu sugyventiniu N. G. vyko į susitikimą Šiauliuose. Į kokį vyko A. Š. su N. G. susitikimą, nežino. Važiuojant automobiliu iš Vilniaus į Šiaulius apie susitikimą N. G. su A. Š. nesikalbėjo. Pamena, kad tuo metu ji liko pas mamą, o A. Š. su N. G. išvažiavo į Vilnių. Kas vairavo tuo metu automobilį ir kokį, nepamena, tikrai ne ji. Atvykus į Šiaulius pasiūlė A. Š. užeiti pas savo mamą kavos, kuri jau gyveno Šiauliuose, Žemaitės gatvėje. Užėjo sugyventinis su A. Š. pas jos mamą kavos ir vėliau išvyko savo reikalais. Atvyko į Šiaulius dienos metu, gal net labiau po pietų. Tai buvo vienintelis kartas, kai su A. Š. bendravo ilgesnį laiką. Gal dar kokius kelis kartus yra mačiusi A. Š. Vilniuje, privažiuodavo prie N. Kiek ji žino, jis visada kreipdavosi pas N. G. dėl pagalbos, tačiau kokios, nežino, kadangi su N. apie jį ir jų reikalus nekalbėdavo. A. Š. prieš kokį pusmetį yra kartą užėjęs pas ją į namus, adr. ( - ), kai jos sugyventinis N. G. ilgesnį laiką vartojo alkoholinius gėrimus. Tuo metu ji N. su A. Š. paliko ir išėjo iš namų. Grįžo po pusvalandžio ar valandos ir A. Š. išėjo. Apie ką kalbėjo A. Š. su N., nežino. Prieš kokius du metus, žiemos metu, tikslaus laiko nepamena, jai gyvenant kartu su N. G., kažkuriuo metu N. G. jos paklausė, ar ji galėtų paklausti mamos, padaryti savo mamai įtaką, kad ji išnuomotų namuką esantį ( - ), A. Š.. Ji pasakė, kad jos mamos nekištų ir niekam ji nenuomos, kadangi nei jos sugyventinis, nei jo pažįstami jai niekada nekėlė pasitikėjimo. Kiek jai žinoma, kuo užsiimdavo N. G., jam visada nepavykdavo atlikti darbo iki pabaigos. Kažkas vis jam nesigaudavo. Tad matant per tiek metų jo darbus, nesekmes, nesinorėjo nei pačiai gilintis į jo veiklą, nei kišti savo mamą. Tad jiš griežtai nesutiko ir jokių dokumentų savo mamai dėl gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties, adr. ( - ), nėra davusi pasirašyti ir nėra paėmusi iš N. G. ar A. Š.. Taip pat nėra pati pasirašiusi už savo mamą, S. J., gyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje, kuria ji būtų išnuomojusi A. Š.. Jai nėra žinoma, kas galėjo pasirašyti gyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje Nr. 01/2014. Apie minėtą sutartį daugiau su N. G. nekalbėjo. Taip pat jis sakė, kad daugiau ir su A. Š. šiuo klausimu nekalbėjo po jos neigiamo atsakymo. Ji nežino, ar N. G. kalbėjo su A. Š. dėl namuko esančio ( - ). Šiandien važiuojant iš Vilniaus kartu su N. G. į apklausą, kalbėjo, kad jis A. Š. pasakė, kad jos mama, S. J., namuko, esančio ( - ), nenuomos ir pokalbis tarp Narimanto ir A. Š. šiuo klausimu baigėsi. Bent jau jai taip sakė N.. Ar jis pasakė mano mamos namuko adresą A. Š., nežino. Kuo užsiėmė, ar užsiima N. G., nežino, apie tai niekada jis nekalba. Yra kažkada apie kažkokį tarpininkavimą kalbėjęs, tačiau detaliau nieko nesakė. Ar užsiima kažkokia pastovia veika, nežino. Kiek jai yra žinoma, prieš kokius penkis metus yra vertęsis statybomis, tačiau pastatas nugriuvo ir liko įsiskolinimai. Ar kada nors yra pirkęs kokios nors technikos, ji taip pat nežino. Iš kokių lėšų gyveno/gyvena N. G. - ji nežino, tačiau jiems gyvenant kartu jis pirko maistą, dalinosi bendra buitimi. Nebuvo vien jos apmokami pirkiniai ir namų išlaikymas. Kas sieja N. G. su A. Š., nežino ir negali pakomentuoti, nes nėra apie tai kalbėję. Ji asmeniškai Ą. G. nepažįsta, tačiau prieš kelis metus ji yra girdėjusi iš jų su Narimantu bendrų draugų, kad Ą. G. yra ar buvo N. G. žmonos L. G. sugyventinis. Kiek jai žinoma, N. G. su Ą. G. yra pažįstami ir bendraudavo, tačiau kokiais klausimais, ji nežino. Ar šiuo metu N. G. su Ą. G. bendrauja, nežino. Pas ją svečiuose, nei dabar, nei gyvenant su N. G., nėra svečiavęsis Ą. G..Ji nežino, kas galėjo 2014-11-07 pasirašyti jos mamos, S. J., vardu gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 01/2014 tarp jos ir A. Š.. Minėtoje sutartyje ji nepasirašė ir nežino kas galėjo pasirašyti (1 t., 184-185 b.l.).

6015) 2016-07-05 S. J. liudytojo apklausos metu parodė, kad ji nuo 2012 m. rugsėjo mėnesio gyvena ( - ), savo tėvų bute. Iki minėto nekilnojamo turto paveldėjimo jis gyveno tėčio name, esančiame ( - ). Namo, esančio adresu: ( - ), niekada nenuomojo ir nėra buvusi pasirašiusi nuomos sutarties. Taip pat nepažįsta asmens vardu A. Š. ir su juo 2014 m. lapkričio mėn. 07 d. nėra sudariusi jokių gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 01/2014. Pažįsta asmenį, kuriam minėtą namą, adr. ( - ), pardavė, tai A. R.. Būnant jos tėčiui gyvam, ji su tėčiu, K. S., gim. ( - ), kreipėsi į agentūrą "Buskaita" dėl butuko, esančio ( - ), pardavimo, pas vadybininką Ž., tel. nr. ( - )ir tuo metu pildė Ž. ar jo sekretorės pateiktus kažkokius dokumentus, kuriame parašė savo duomenis. Tačiau detalizuoti pasirašytų dokumentų negali, nes nepamena. Minėto buto pardavimo turėjome atsisakyti ir jo nepardavė ir taip nutrūko bendravimas su Ž. Susipažinusi su jai pateikta 2014 m. lapkričio mėn. 07 d. gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 01/2014 kopija, gali pasakyti, kad minėtos sutarties ji nesudarė ir nepasirašė. Ties jos pavarde po sutarties esantis parašas ties "Nuomotojas:" S. J." panašus į jos parašą, tačiau iš raidžių formos ir braižo - gali pasakyti, kad parašą parašė ne ji. Taip pat gali pasakyti, kad sutartyje įrašyta apie komunalinius mokesčius, tačiau adr. ( - ), nėra, bent jau iki 2015 m. liepos mėnesio, jai parduodant namą, komunalinių paslaugų miestas neteikė, t.y. vanduo buvo iš šulinio, tualetas - lauke, namas apšildomas kietu kuru, dujos - dujų balionas ir pan., ir komunaliniai mokesčiai nebuvo mokami. Ji nėra ir nebuvo Šiaulių kredito unijoje, kuri anksčiau vadinosi Kredito unija "Savas rūpestis", pajininkė ir darbuotojų nepažinojo ir nepažįsta. Ji nėra niekada nuomojusis kokių nors paslaugų, nėra ėmusi lizingo, paskolų. Kiekvienais metais draudžia automobilį privalomuoju draudimu, prieš kelis metus yra pasirašiusi sutartį su TELE2 abonentą, kuriuose pasirašinėjo savo vardu. Jos dukra, R. J., gim. ( - ), gyvena Vilniuje, tikslaus adreso nežino, tik gali pasakyti, kad tuo gyvenamuoju adresu yra deklaravusi savo gyvenamąją vietą. Iš jai pateiktos A. Š. nuotraukos, gali pakomentuoti, kad pateiktoje nuotraukoje asmens ji nepažįsta (1 t., 193-194 b.l.).

6116) 2016-11-29 G. G. liudytojo apklausos metu parodė, kad ji dirba UAB "V." direktore. Gavus raštą, siųstą iš policijos, dėl kilnojamo turto vertinimo ataskaitos, įvertinant vikšrinį ekskavatorių Caterpillar 323 D, jie patikrino savo turimus duomenis apie vertintą turtą jų bendrovėje. Gali paaiškinti, kad policijos rašte siųstos ataskaitos jos turto vertinimo bendrovė neatliko. Visų pirma UAB "Verslavita" niekada neturėjo tokio kliento, kaip UAB "V.", bendrovėje nėra tokios ataskaitų registracijos, kaip policijos rašte nurodytos ataskaitos numeris Nr. VL-V-14-1027. Taip pat gali nurodyti, kad darydami turto vertinimo atskaitas, kiekviename ataskaitos lape, kairėje lapo pusėje būna uždedamas spalvotas UAB "Verslavita" spaudukas, ir visos ataskaitos būna spalvotos. Taip pat rengdami turto vertinimo ataskaitas, Lietuvos bankams persiunčia "pdf" formato elektronines turto vertinimo ataskaitas. Kiek jai yra žinoma Lietuvoje veikiančios kredito unijos neprašo pateikti turto vertinimo ataskaitos elektroninės formos. Taip pat apžiūrėjusi, jai vizualiai apžiūrai pateiktą ataskaitą Nr. VL-V-14-1027, gali paaiškinti, kad ataskaitoje jos ir jos darbuotojos R. S. parašai yra labai panašūs į jų tikrus parašus, tačiau spėja, kad jie yra paprasčiausiai skenuoti iš originalios jų turto vertinimo ataskaitos. Visa ataskaita yra greičiausiai nukopijuota iš kažkokios Klaipėdos turto vertinimo ataskaitos ir perdaryta su įvairiomis kilnojamo turto vertinimo klaidomis. Kaip pavyzdys šios ataskaitos išvadoje kilnojamojo turto vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, yra nurodytos dvi rinkos vertės, kai tuo tarpu turėjo būti nurodyta viena rinkos vertė, o kita "priverstinio pardavimo" vertė (2 t., 115-116 b.l.).

6217) 2016-11-25 U. K. liudytojo apklausos metu parodė, kad jis UAB „Tarptautiniai kontaktai ir Ko“ direktoriumi buvo nuo 2011 m. rugsėjo 9 ar 11 dienos iki 2013 m. birželio 28 d. Įmonė vykdė automobilių gabenimą ir prekybą iš A. Į. biuras buvo ( - ), o kitos ( - ), Kauno rajone. Paprastai automobiliai buvo laikomi ir Ežero g. ir ( - ). Šiuo metu jau tiksliai nepamena, tačiau mano, kad daugiausiai darbuotojų dirbo iki 17. Pareigos buvo direktoriaus, buhalterė bei vadybininkai, serviso darbuotojai. Įmonės buhalteris buvo J. B.. Įmonė tikrai niekada nebuvo pirkusi jokios žemės ūkio technikos ar krovininių automobilių. Kiek jis žino, tai įmonė šiai dienai nėra nutraukusi savo veiklos. Kas liečia dėl vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar, tai jis nieko negali paaiškinti, kadangi apie tai nieko nežino, tuo metu kada bendrovėje jis buvo direktoriumi tikrai UAB „Tarptautioniai kontaktai ir Ko“ niekada nebuvo įsigijusi tokios technikos. Kas liečia A. Š., tai šį asmenį jis žino tiek, kad iš pradžių siejo draugiški santykiai su juo, o po to kaip A. Š. jį apgavo, tai jų santykiai yra tokie, kad jie nebebendrauja, o ruošiasi iškilusius ginčus spręsti teisme. Tačiau gali patvirtinti, kad su A. Š. niekada nebuvo jokios kalbos ar reikalų apie kažkokius traktorius, ekskavatorius ar krovininę techniką (2 t., 105-106 b.l.).

6318) 2017-04-19 U. K. papildomos liudytojo apklausos metu parodė, kad papildomai paaiškina, kad jis nepažįsta N. G., į tyrėjo klausimą apie jį, gali paaiškinti, kad girdi apie tokį pirmą kartą. Kas liečia UAB „Tarptautiniai kontaktai ir Ko“, gali paaiškinti, kad šios bendrovės direktoriumi buvo iki 2013 spalio 25 dienos. Taip pat gali paaiškinti, kad su A. Š. jis yra pažįstamas ir su juo dažnai bendravo iki 2014 metų pradžios, tačiau A. Š. iš jo pasiskolino pinigų ir jų negrąžino. Buvo įvykis, dėl kurio jis parašė pareiškimą ir jo atžvilgiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl savivaldžiavimo. Tuo metu dėl negrąžinamos jo skolos jie aiškinosi skolos santykius ir kaip užstatą jis buvo palikęs savo automobilį Mercedes Benz C300 dizelinį ir žadėjo grąžinti savaitės ar kelių bėgyje, tačiau persigalvojo ir parašė pareiškimą, kad Ugnius automobilį jėga iš jo paėmė. Tuo metu jį buvo sulaikę ir uždarę dviems paroms. Per tą laikotarpį santykius su A. Š. per policiją išsiaiškino, automobilį jis atsiėmė, o skolos iš jo jis neatgavo. Toje baudžiamoje byloje pareigūnai atliko Mercedes Benz apžiūrą, kurios metu automobilyje rado UAB „Tarptautiniai kontaktai ir Ko“ atspaudą. Pasirodo, kad A. Š. tą atspaudą buvo neteisėtai pasisavinęs iš jo ofiso, tačiau kuriuo tiksliai metu neįsivaizduoja. Tikslesnes aplinkybes reikėtų pasižiūrėti iš anuomet jo atžvilgiu pradėto ikiteisminio tyrimo, kuris buvo nutrauktas. Gali paaiškinti, kad UAB „Tarptautiniai kontaktai ir Ko“ vardu jis nėra pasirašęs jokios traktorių ar ekskavatorių sutarties, taip pat nėra pasirašęs įgaliojimo 2014-10-20 I. Č. registruoti ekskavatoriaus (2 t., 107-108 b.l.).

6419) 2016-11-24 J. G. liudytojo apklausos metu parodė, kad jis yra UAB „Tarptautiniai kontaktai ir Ko“ direktorius nuo 2014 m. gegužės mėnesio iki dabar. Įmonė pagrinde užsiiminėjo lengvųjų automobilių gabenimu iš A. Į. biuras buvo ( - ), o sandėlis ( - ), Kauno rajone. Įmonė savo transporto priemones pardavinėjo automoblių pardavimo aikštelėje, Vandžiogalos pl. 106.. Mano, kad daugiausiai bendrovėje gvalėjo dirbti daugiausiai dvylika darbuotojų. Tai buvo direktorius, buhalterė, bei vadybininkai. Įmonės buhalterė buvo J. B.. Jis asmensiškai nepamena, kad UAB Tarptautiniai kontaktai ir Ko“ kada nors būtų pirkus krovininių transporto priemonių ar žemės ūkio technikos. Šiai dienai UAB „Tarptautiniai kontaktai ir Ko“ nėra nutraukusi savo ūkinės- finansinės veiklos, tik maždaug nuo 2013 m. gegužės 7 d., įmonė nebeperka transporto priemonių. Kas liečia vikšrinį ekskavatorių „Caterpillar 323D“, tai jis apie tai nieko nežino, kaip jau minėjo įmonė niekada nėra įsigijusi jokios žemės ūkio transporto ar krovininės priemonės. Apie tai sužinojo, tik iš policijos pareigūnų apklausos metu. Gali dar kartą patvirtinti, UAB „Tarptautiniai kontaktai ir Ko“, jokio vikšrinio ekskavatoriaus nebuvo niekada įsigijusi. Tokio asmens, kaip A. Š. jis nežino, jo nepažįsta ir nėra matęs ar girdėjęs. 2017-04-19 J. G. papildomai liudytojo apklausos metu paaiškino, kad 2017-04-19 dieną, tyrėjo jam pristatytų asmenų: A. Š. ir N. G. nepažįsta. Kas liečia UAB „Tarptautiniai kontaktai ir Ko“ veiklą papaildomai paaiškina, kad jam vadovaujant UAB „Tarptautiniai kontaktai ir Ko“, tiek M. D. jokios veiklos bendrovė nevykdė. Apskritai bendrovė niekada nepirko jokių traktorių ar ekskavatorių. Perkamos transporto priemonės, bendrovės veiklos metu buvo išimtinai transporto priemonės iš JAV, visa taikas telpa į konteinerį (lengvi automobiliai, kateriai, motociklai). Gali paaiškinti, kad U. K. iš UAB „Tarptautiniai kontaktai ir Ko“ išėjo su pykčiais ir nesutarimais, išeidamas iš bendrovės nepateikė dalies dokumentų, pas juos liko tik vienas atspaudas. Žino, kad M. D., kuris po U. K. tapo UAB „Tarptautiniai kontaktai ir Ko“ direktoriumi iki jo teko vykti į Vilnių vienoje baudžiamoje byloje, kuri buvo U. K. atžvilgiu. Ir ten pareigūnai buvo radę UAB „Tarptautiniai kontaktai ir Ko“ atspaudą. Kokiomis aplinkybėmis ir kaip nežino. To atspaudo jie neturi (2 t., 110-111 b.l.).

6520) 2017-04-12 M. P. liudytojo apklausos metu paaiškino, kad jis dirba Vilkaviškio rajono savivaldybės, Žemės ūkio skyriuje, vyriausiuoju specialistu ir darbe jam tenka registruoti įvairią žemės ūkio techniką, atlikti jos techninę apžiūrą. Kas liečia 2013-07-01 dienos vikšrinio ekskakvatoriaus CATERPILLAR registraciją Vilkaviškio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriuje, gali paaiškinti, kad 2013 metais nuo birželio 27 dienos iki 2013 liepos 05 dienos, jis buvo kasmetinėse atostogose ir buvo išvykęs į Turkiją poilsiauti. Todėl apie tokio ekskavatoriaus įregistravimą nieko paaiškinti negali. Tuo metu jį galėjo užregistruoti jo kolegė A. Š., todėl jo registravimo aplinkybės jam nėra žinomos. Kas liečia techninės apžiūros atlikimą, gali paaiškinti, kad dirbdamas savo darbą, tiesiog savo patogumui, kad vykstant atlikti techninės žemės ūkio technikos apžiūros į įvairias rajono vietas nesivežioti savo antspauduko, ant kelių techninės apžiūros talonų, jis iš anksto uždėdavo savo antspauduką ir pasirašydavo, taip palengvindavo ir pagreitindavo savo darbą. Todėl gali būti, kad išeidamas atostogų, vieno ar kelių tokių techninės apžiūros ruošinių jis nepanaudojo ir juos paliko žemės ūkio technikos žurnale, kuris darbe yra vienas ir juo naudojasi dviese, jis ir A. Š., tuomet, kai reikia registruoti žemės ūkio techniką. Matomai tokiu būdu jam nesant A. Š. paėmė techninės apžiūros talono ruošinį su jo antspaudu ir parašu, bei jį panaudojo užpildydama. Daugiau niekaip negali paaiškinti, jei ant 2013-07-01 dienos kažkokio vikšrinio ekskavatoriaus techninės apžiūros talono atsirado jo parašas, jo tiesiog tuo metu nebuvo Lietuvoje (2 t., 119-120 b.l.).

6621) 2017-02-02 R. K. liudytojo apklausos metu parodė, kad Klaipėdos rajono savivaldybėje yra atsakingas už traktorių, savaeigių mašinų ir jų priekabų registravimą. Suinteresuoti asmenys patys kreipiasi į jų skyrių, dėl šių transporto priemonių registravimo. 2014-10-24 buvo atvykęs asmuo vardu I. Č., su tikslu perregistruoti vikšrinį ekskavatorių Caterpillar 323D. Minėtas asmuo pateikė įgaliojimą veikti UAB „V.“ vardu, kartu pateikė ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, bet kokį tiksliai pasakyti negali. 2015-03-02 į jį kreipėsi A. Š. dėl vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D perregistravimo, rašydamas prašymą vyras pateikė tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmenų tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijų jie nedaro, todėl negali pasakyti kokį tiksliai dokumentą jam pateikė minėtas asmuo. Jis asmeniškai vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D neapžiūrėjo, nes pagal registracijos taisykles yra neprivaloma apžiūrėti transporto priemonių, kurios perregistruojamo antrą kartą metuose. Jam atliekant savo darbąnėra reikalinga įvertinti techninės būklės, kadangi vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D jis nematė ir neapžiūrėjo, apie jo būklę nieko pasakyti negali. 2014-10-24 perregistruojant vikšrinį ekskavatorių Caterpillar 323D jam buvo pateikta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2014/09-1, užpildytas prašymas bei anksčiau minėtas įgaliojimas. Perregistravus transporto priemonę tai patvirtinančio dokumento originalas atiduodamas besikreipiančiam asmeniui, šiuo atveju originalūs buvo atiduoti I. Č.. 2015-03-02 atvykęs A. Š. pateikė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2014-11-05, perdavimo- priėmimo aktą Nr. 01-11/2014 ir prašymą perregistruoti. Perregistravus originalūs registracijos dokumentai buvo atiduoti besikreipainčiam asmeniui, t.y. A. Š.. Apmokėjimas už perregistravimą vykdo suinteresuotas asmuo. Kol yra tvarkomi dokumentai, suinteresuotas asmuo kasoje susimoka nurodytą sumą ir prieš gaudamas perregistravimo dokumentus pateikia mokėjimo šaknelę. Kas konkrečiai mokėjo 2014-10-24 ir 2015-03-02 pasakyti negali, tik patvirtina, kad apmokėjimas buvo padarytas. Šaknelių kopijas atsiųs elektroniniu paštu (( - )). Kiek pamena abu kartus buvo apmokėta pašte. (2 t., 128-129 b.l.).

6722) 2017-03-29 I. Č. liudytojo apklausos metu parodė, kad jis pažįsta N. G. panašiai apie penkiolika metų. Kadangi jis jį gerai pažįsta, vieną dieną, panašiai prieš du metus, gali būti, kad 2014 metų gale, jis paprašė nuvykti iki Klaipėdos rajono savivaldybės užregistruoti vieną traktorių. Kiek jis pamena, jis jam tada pasakė, kad vienas jo draugas, gali būti A. nori užregistruoti tą traktorių, tačiau yra išvykęs į užsienį. Tada jis pasiteiravo N., kodėl jis pats to negali padaryti ir jis pasakė, kad yra stipriai "užgėręs" yra "daugiadienėse", šiuo metu labai blogos sveikatos ir todėl prašo jo paslaugos. Už tai jis pasiūlė simboliškai atsilyginti. Tada jis nuvyko iki jo namų Antakalnio mikrorajone, Vilniuje, ten jis jam padavė reikiamus traktoriui registruoti dokumentus, kokius tiksliai neprisimena. Susirado draugą G. Z. ir jo automobiliu Ford Vinstar nuvyko iki Klaipėdos rajono savivaldybės, kur Žemės ūkio skyriuje, pagal jam pateiktus dokumentus jis užregistravo traktorių. Tuo metu N. jam buvo davęs apie vieną šimtą dvidešimt litų kurui užsipilti ir registracijai susimokėti. Jis neprisimena, kokį traktorių tuo metu registravo, nes jam tai nerūpėjo. Prisimena, kad banke sumokėjo traktoriaus registracijos mokestį ir pateikęs jam paduotus duokumentus jį užregistravo. Jam išdavė traktoriaus registracijos dokumentus, kuriuos grįžęs į Vilnių jis padavė N. G.. Daugiau paaiškinti neturi ką. Kas liečia UAB "A.", gali paaiškinti, kad į šią bendrovę jį įdarbino Ą. G., jis ir G., kurio nepažįsta, kavinėje jį įkalbinėjo būti šios bendrovės direktoriumi. Pagrinde su juo kalbėjo Ą. Pairašė kažkokius dokumentus, vėliau jis nuvyko į Registrų centrą, kur jį įregistravo direktoriumi. Šiuo metu jis yra UAB "A." direktorius nuo 2016-07-07 dienos ir nėra gavęs jokio atlyginimo. Realiai šioje bendrovėje jis jokio darbo nedirbo, tik yra pasirašęs keletą dokumentų, sutarčių, kuriuose jam liepė pasirašyti Ą. G.. Dėl šių dokumentų pasirašymo Vilniaus ekonominėje policijoje yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, dėl suklastotų dokumentų, paskolų už traktorius paėmimo (2 t., 131-132 b.l.).

6823) 2017-04-11 K. M. liudytojo apklausos metu paaiškino, kad gali būti, kad 2015 metų pradžioje jo geras pažįstamas M. I. užsiminė, kad jam, jo vadovaujamai bendrovei UAB "Omega action" reikalinga trumpalaikė paskola, apie 80 000 eurų. J. M. I. pažįsta labai gerai, jie bendrauja šeimomis, dažnai laiką leidžia kartu. Jis jam paaiškino, kad pats asmeniškai tokių pinigų neturi ir apie galimybę jam paskolinti pinigų pasiteiraus savo pažįstamų asmenų. K. M. I. buvo reikalinga paskola, jis neprisimena. Jam iki tol buvo skolinęs pinigų ir dėl jų grąžinimo nebuvo kilę jokių problemų. M. I. jis pažįsta labai gerai ir už jo sąžiningumą yra garantuotas, todėl apie galimybę paskolinti pinigų jis pradėjo teirautis, pinigų galinčių paskolinti pažįstamų. Jis turėjo šiokių tokių verslo ryšių su A. Š., todėl kažkuriuo momentu apie ieškomus, paskolai reikalingus pinigus pasiteiravo ir jo. Prisimena, kad A. Š. pasakė, jog galės paskolinti tokius pinigus. Kažkuriuo metu iš A. Š. sužinojo, kad pinigus M. I. paskolintų N. G.. J. N. G. taip pat pažinojo, gerokai mažiau nei A. Š.. Tuo metu visi paskolos klausimai buvo derinami su A. Š.. Žino, kad A. Š. jis perdavė M. I. bendrovės rekvizitus, nes tokių duomenų jis prašė. Tiesa kokiu būdu juos sudiktavo ar nusiuntė, neprisimena. Prisimena, kad suteikiant paskolą A. Š. jam buvo perdavęs, kaip sakė N. G. nuomonę apie paskolos procentus. Gali būti, kad jis įvardino kažkokią sumą, kaip procentus (uždarbį iš suteiktos paskolos), kurios tiksliai neprisimena. Dėl tų paskolos palūkanų procentų jis informavo M. I. ir jam tie procentai tiko, todėl dėl paskolos suteikimo viskas buvo suderinta. Jis pats įsivaizdavo ir kalbėjo apie paskolą, taip lyg paskolą M. I. suteiks fizinis asmuo, o kad pinigai yra skolinami vienos bendrovės kitai, jis sužinojo, tik tuomet, kai gavo paskolos sutartį, kurią turėjo perduoti M. I.. Iš ko gavo parengtą paskolos sutartį, iš N. G. ar A. Š. neprisimena, nes tuo metu jie būdavo kartu. Gavęs parengtą paskolos sutartį, kurią turėjo nuvežti M. I., jis matė, kad toje sutartyje yra pasirašęs N. G.. Kitų paskolos aplinkybių jis neskaitė ir jų nežino. K. M. I. gyvena Vilniuje, tai netrukus tą paskolos sutartį jis perdavė jam. Jis pasirašė, vieną egzempliorių pasiliko, kitą atidavė jam ir jis jį perdavė A. Š.. Kur gavo ir perdavė konkrečius daiktus ar dokumentus jis nepamena, nes praėjo nemažai laiko, bet to jis dažnai susitikdavo su įvairiais žmonėmis taip pat ir su A. Š., net tik tos paskolos klausimais. Prisimena, kad praėjus gan trumpam laiko tarpui, po tos paskolos sutarties perdavimo, jam paskambino M. I. ir paaiškino, kad jis norėtų grąžinti paskolą grynais pinigais ir paprašė pasiteirauti ar tiems asmenims, kurie skolino pinigus tiks gryni pinigai, o ne pavedimas. Tuo metu jis susisiekė su A. Š. ir jo paklausė, o A. Š. paaiškino, kad gryni pinigai tiks. M. I. buvo užsiminęs, kad jam reikės pinigų perdavimo dokumentų, tai tą informaciją jis perdavė A. Š.. Dienos tiksliai neprisimena, bet dėl pinigų perdavimo su M. I. susitiko prie pramogų centro "Panorama", automobilių stovėjimo aikštelėje prie "Lukoil" degalinės. M. I. jam padavė popierinį voką su pinigais. Kadangi buvo susitaręs juos iškart perduoti skolintojams, tai pinigus jis netrukus perdavė A. Š. ar N. G.. Pinigų perdavimo aplinkybių jis nelabai atsimena. Tuo metu buvo žiema, buvo šalta, gali būti, kad voką su pinigais perdavė lauke. Gali būti, kad A. Š. ir N. G. buvo kartu. Jis padavė voką, neprisimena, kad pinigai būtų perskaičiuojami. Žino, kad perdavęs voką iškart gavo pinigų perdavimo aktą, kuriame buvo pasirašyta N. G.. Tą kvitą jis nunešė M. I. ir jį atidavė. Tuo paskolos suteikimas buvo baigtas. Iš M. I. suteiktos paskolos jis neturėjo jokios naudos ir jos nereikalavo, tiesiog, kaip draugas jaučiausi padaręs paslaugą M. I.. Gali paaiškinti, kad M. I. nepažinojo paskolos skolintojo N. G., todėl, nenorėjo ir nepageidavo bendrauti su pinigų skolintoju N. G.. Gali būti, kad M. I. yra matęs A. Š., kokioje nors jo organizuotoje šeimos šventėje, tačiau tikrai nemana, kad jie bendravo. Jis nežinojo iš kur N. G. turėjo pinigų, kuriuos skolino M. I. (2 t., 147-148 b.l.).

6924) 2017-03-07 M. I. liudytojo (specialusis) apklausos metu paaiškino, kad panašiai apie 2009 metus įkūrė UAB "Omega action" ir nuo to laiko tapo jos direktoriumi. Ši bendrovė vykdo veiklą susijusią su sportu, renginių organizavimu, be to šiek tiek užsiima tarpininkaujant nekilnojamojo turto prekyboje. Gali paaiškinti, kad 2014 metais jis turėjo verslo reikalų Ukrainoje, yra FIBA patvirtintas oficialus krepšinio agentas nuo 2009 metų. Ukrainoje susipažino su panašia veikla užsiimančiais verslo partneriais. Tuo metu Ukrainoje prasidėjo politiniai neramumai, todėl Ukrainos partneriai su kuriais jį sieja artimi ryšiai pasiprašė kartu vystyti veiklą Lietuvoje. Tuo tikslu abipusiu susitarimu UAB "Omega action" direktore nuo 2014 metų birželio 30 iki 2015 metų lapkričio 26 dienos buvo paskirta Ukrainos pilietė I. I.. Jos vadovavimo laikotarpiu nuo 2014-06-30 iki 2015-11-26 jo pareigos UAB "Omega action" kiek prisimena buvo plėtros direktorius. Jis tuo metu pareigų nesureikšmino, dirbo kartu. Kas liečia 2015-01-14 dienos paskolos sutartį, sudarytą tarp UAB "Omega action" ir UAB "V." gali paaiškinti, kad dirbant kartu su I. I., 2015 metų pradžioje buvo galimybė su keturiais ar penkiais Ukrainos krepšininkais sudaryti kontraktus, tačiau tam reikėjo grynųjų pinigų. Jis norėjo, kaip krepšinio agentas perimti savo žinion krepšininkus M. S., D. Z., A. R., M. I. ir kitus jaunus žaidėjus. Tuo metu reikėjo turėti 100 000 eurų grynaisiais. Jie su I. I. turėjo apie 20 000 eurų savo asmeninių santaupų ir jiems dar reikėjo apie 80 000 eurų. Tuo tikslu per savo gerą pažįstamą K. M. jis ieškojo, kas skubiai gali paskolinti apie 80 000 eurų. už gan didelius procentus, be užstato ir turto įkeitimo. Jis rado vieną asmenį, kuris galėtų paskolinti pinigus. Gali būti, kad 2015 sausio mėnesio 14 dieną prie prekybos ir pramogų centro "Panorama" jis susitiko su K. M., kuris jam atvežė paskolos sutartį Nr. 2015-01-14, kurioje buvo nurodyta, kad UAB "V." skolina UAB "Omega action" 280 000 litus (81 093,61 eurą), kurią pagal sutartį jis nuo jos gavimo turi grąžinti jos davėjui su fiksuotomis 1906,39 eurų palūkanomis, t.y. grąžinti 83 000 eurus. Tuo metu jis pasirašė K. M. jam pateiktoje paskolos sutartyje prie UAB "Omega action" "atstovaujama įgalioto asmens M. I." grafos. Apie tai, kad yra UAB "Omega action" įgaliotas atstovas, jis buvo minėjęs K. M.. Gali paaiškinti, kad iki 2015-01-14 dienos jis niekada nebuvo girdėjęs bendrovės UAB "V.", su ja iki to momento nebuvo turėjęs jokių reikalų. Taip pat niekada nebuvo matęs ar ką girdėjęs apie N. G., tokio asmens jis nepažįsta. Taip pat gali paaiškinti, kad nors N. G. asmens duomenys yra įrašyti prie UAB "V." ir jis ten yra pasirašęs, tačiau paskolos pasirašymas vyko tarpininkaujant jo minėtam K. M. ir paskolos davėjo N. G. jam pamatyti neteko. Tų aplinkybių su K. jie ir neaptarinėjo. Jis dabar tiksliai neprisimena ar tuomet, kai Kęstutis jam atvežė 2015-01-14 paskolos sutartį, ji buvo tuščia ar ne, t.y. be N. G. parašo. Gali būti, kad šioje sutartyje jis pasirašė pirmas ir su jo parašu sutartį išsivežė Kęstutis. Vėliau pilnai pasirašytą sutartį K. jam atvežė ir jis ją pateikė UAB "Omega action" buhalterei G. R.. Kadangi paskolos sutartyje buvo nurodyta, kad trumpalaikė sutartis jam bus pervesta ne vėliau kaip per septynias dienas nuo paskolos sutarties pasirašymo, todėl 2015-01-20 dieną į UAB "Omega action" buvo pervesta 81 093,60 eurų paskola. 2015-01-21 dieną iš AB "Swedbank" banko skyriaus, gali būti Ukmergės gatvėje, jis išgrynino 80 000 eurų ir juos laikė savo gyvenamojoje vietoje, (duomenys skelbtini). Krepšininkų perpirkimo savo žinion rūpinosi I. I. ir tuo metu aukščiau minėtų krepšininkų perpirkti nepavyko, nes krepšinio klubai, kuriuose jie žaidė, tiesiog kai kurių nepaleido ar susiklostė kitokios aplinkybės, kurių jiems nepasakė, bet iš esmės, jam jų perpirkti nepavyko. Kadangi pagal 2015-01-14 dienos paskolos sutartį jis buvo gavęs virš 80 000 eurų ir jie buvo jo namuose, kuriuos iki 2015-01-27 dienos jis juos turėjo grąžinti su palūkanomis, todėl 2015-01-23 dieną jis susitarė su K. M., dėl paskolos grąžinimo, todėl su juo vėl susitiko prie prekybos ir pramogų centro "Panorama", kur automobilių stovėjimo aikštelėje, paskolos pinigus su pridėtomis palūkanomis 83 000 eurus, sudėtus maišelyje jis padavė K. M.. Apie tai, kad gali grąžinti pinigus grynaisiais K. M., jis buvo užsiminęs jau kiek anksčiau ir pamena, kad jis patvirtino, kad paskolos grąžinimas grynaisiais tinka. Gali būti, kad jis buvo atvykęs automobiliu Toyota Prius, kiek pamena jo automobilyje sėdėjo vyriškis, tačiau jo atpažinti negalėtų, nes veido nematė. Netrukus po pinigų perdavimo Kęstučiui, jis jam pasirašymui padavė kasos pinigų orderį, serija VET Nr. kvitas 1, kuriame jau buvo N. G. pasirašyta, o jis pasirašė prie grafos UAB "Omega action" "įgalioto asmens M. I." ir šį orderį pasiėmė bei vėliau perdavė UAB "Omega action" buhalterei. Kadangi realiai jis nežinojo iš kur gautus pinigus ir kas jam suteikia, kaip trumpalaikę paskolą, todėl tik policijos pareigūnams pasiteiravus apie šių pinigų kilmę ir buhalterei atspausdinus UAB "Omega Action" banko sąskaitos išklotinę, jis pastebėjo, kad pinigai 81 093,61 eurai buvo pervesti ne iš UAB "V.", o juos pervedė A. Š., pagal UAB "V." nurodymą už kažkokį ekskavatorių. Jis yra matęs A. Š. Vilniaus mieste ir žino, kad toks yra, tačiau kokiomis aplinkybėmis su juo buvo susitikęs, neprisimena. Apie tai, kad pinigų davėjas, pagal 2015-01-14 paskolos sutartį, ne bendrovė, o fizinis asmuo, kaip minėjo jis nežinojo, nes apie pervestus pinigus jis sužinojo gavęs SMS pranešimą iš banko į savo naudojamą mobiliojo ryšio telefoną. Gali paaiškinti, kad su A. Š. jis niekada nėra kalbėjęs apie pinigus, kreditus ar panašias temas (2 t., 139-141 b.l.).

7025) 2017-08-21 akistatos protokolas tarp įtariamojo A. Š. ir įtariamojo N. G. (2 t., 180-185 b.l.).

7126) 2017-08-10 akistatos protokolas tarp įtariamojo N. G. ir liudytojo K. M. (2 t., 175-177 b.l).

7227) 2017-06-28 akistatos protokolas tarp įtariamojo A. Š. ir liudytojo K. M. (2 t, 171-173 b.l.).

7328) 2016-08-17 akistatos protokolas tarp įtariamojo A. Š. ir liudytojo L. L. (2 t., 158-161 b.l.).

7429) 2017-06-09 Specialisto išvada Nr. 11Š-68 (17), 11Š-71 (17), (DOKUMENTINIS TYRIMAS) kurioje pasisakoma, kad UAB "V.", vikšrinio ekskavatoriaus kilnojamojo tuto vertinimo ataskaita suklastota, antspaudai ir parašai yra skanuoti iš kitų nenustatytų tikrų dokumentų (6 t., 101-104 b.l.).

7530) 2017-07-28 Specialisto išvada Nr. 11Š-66 (17), 11Š-92 (17), (RAŠYSENOS TYRIMAS), kurioje pasisakoma apie rašysenos tyrimą, įvertinant IT Nr. 01-1-27934-16 paimtus dokumentus, t.y. kad:

761. 2012-10-14 vokiškoje vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, tapatumo numeris CAT 8323DAPBE02622, pirkimo pardavimo sutartyje pirkėjo (UAB "Tarptautiniai kontaktai ir Ko.) ir pardavėjo (bendrovės "R.") vardu pasirašė nenustatytas asmuo.

772. ir 3 p. 2014-11-26 perdavimo-priėmimo akte Nr. 01-11/2014 prie ekskavatoriaus pirkimo pardavimo sutarties Nr. 2014-11-05, kuriuo patvirtinama, kad UAB "V." atstovaujama N. G., perduoda A. Š. ekskavatorių, skiltyje pardavėjas rankraštinį įrašą parašė ir pasirašė N. G., o skiltyje pirkėjas rankraštinį įrašą padarė ir pasirašė A. Š.. (Bylos tomas 6, 108-116 b.l.).

784. 2013-07-01 prašyme registruoti vikšrinį ekskavatorių Caterpillar 323D, tapatumo numeris CAT 8323DAPBE02622, rankraštinį įrašą UAB "Tarptautiniai Kont. ir CO" parašė nenustatytas asmuo.

795. 2014-12-10 nuomos sutartyje, kuria A. Š. išnuomoja vikšrinį ekskavatorių Caterpillar 323D, tapatumo numeris ( - ) "A.", nuomotojo vardu pasirašė A. Š..

806. 2014-12-15 susitarime prie pirkimo pardavimo sutarties 2014-11-05, skiltyje pardavėjas N. G. vardu pasirašė N. G., o skiltyje pirkėjas A. Š. vardu pasirašė A. Š..

817. 2015-01-14 dokumente "vienintelio akcininko sprendimas", N. G. vardu pasirašė N. G..

828. 2014-10-20 įgaliojime "Tarptautiniai kontaktai ir Ko." (I. Č.) U. K. vardu, pasirašė nenustatytas asmuo.

839. 2014-10-21 įgaliojime UAB "Vilniaus Ekspertinių biuras" (I. Č.) N. G. vardu, pasirašė N. G..

8410. UAB "A." 6 kasos išlaidų orderiuose rankraštinius įrašus padarė ir pasirašė A. Š..

8511. 2014-11-05 vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, tapatumo numeris ( - ) pirkimo-pardavimo sutartyje pardavėjo UAB "Vilniaus Ekspertinių biuras" vardu pasirašė N. G., o pirkėjo vardu A. Š..

8631) 2017-11-20 Specialisto išvada Nr. 11Š-68 (17), 11Š-71 (17), (DOKUMENTINIS TYRIMAS) kurioje nurodoma, kad 6 kasos išlaidų orderiai, pagrindžiantys, kad UAB "A." mokėjo A. Š. už vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, tapatumo numeris ( - ), nuomą, yra atspausdinti vienu spausdintuvu, o rankraštiniai įrašai ir parašai surašyti tuo pačiu rašikliu (6 t., 121-125 b.l.).

8732) 2017-10-20 Specialisto išvada Nr. 40-941-IS1-939- (13.2), (FINANSINIS TYRIMAS), kurioje pasisakoma, kad 2012-06-12 (vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, tapatumo numeris ( - ) pirkimo dieną) UAB "Tarptautiniai kontaktai ir Ko" piniginių lėšų ekskavatoriaus pirkimui neturėjo (6 t., 218-130 b.l.).

8833) 2017-12-05 Specialisto išvada Nr. 40-(1083)-IS1-1070-(13.2), (FINANSINIS TYRIMAS), kurioje pasisakoma, kad UAB "A." finansinėje apskaitoje nėra užfiksuoti ir apskaityti dokumentai apie išlaidas vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, tapatumo numeris ( - ) nuomai iš A. Š. (7 t., 52-53).

8934) 2016-06-13 atsakymas iš CATERPILLAR atstovų Lietuvoje apie vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar kėbulo numeris ( - ) priklausomybę. Atsakyme nurodyta, kad ekskavatorius 2013-12-19 užregistruotas S. A. (3 t., 166-169 b.l.).

9035) 2017-05-30 Europolo atsakymas Nr. EK/04527/040/LT/16, iš kurio matyti, kad 2012-10-14 vokiškoje vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, tapatumo numeris ( - ), pirkimo pardavimo sutartyje tarp pirkėjo (UAB "Tarptautiniai kontaktai ir Ko.) ir pardavėjo (bendrovės "R."), Vokietijos bendrovės "Ruko" buveinės adresas nurodytas sutartyje, yra suklastotas, nes šiuo adresu realiai yra daugiabutis, jame nėra jokių įmonių (3 t., 163 lapas).

9136) 2016-11-10 UAB "Tarptautiniai kontaktai ir Ko" raštas, iš kurio matyti, kad UAB "Tarptautiniai kontaktai ir Ko" nepirko vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar kėbulo numeris ( - ) (2 t., 109 b.l.).

9237) duomenys iš IT Nr. 10-1-00172-14, iš kurių matyti, kad šioje byloje buvo tiriamos aplinkybės dėl konflikto tarp U. K. (UAB "Tarptautiniai kontaktai ir Ko") ir A. Š., o šio tyrimo metu A. Š. automobilyje buvo rastas UAB "Tarptautiniai kontaktai ir Ko" antspaudas Nr. 3 (5 t., 117-135 b.l.).

9338) duomenys iš IT 12-1-02351-13, iš kurių matyti, kad šioje byloje yra 3 įtariamieji, o A. Š. yra įtariamas nusikalstamos veikos organizavimu. Byloje nagrinėjamos analogiškos aplinkybės pagal LR BK 182 str. 2 d., t.y. kredito gavimo traktorių pirkimui. Toje byloje nurodoma, kad pateikiant paraišką kreditui gauti buvo nurodoma (panaudota) ta pati darbovietė "Nortech control systems Ltd", Anglijoje, kaip ir šioje byloje (5 t., 67-112 b.l.).

9439) iš Anglijos kompanijos "Northech" gautas pranešimas, kad A. Š. niekada nedirbo šioje kompanijoje (3 t., 157-158 b.l., 1 t., 86-89 b.l.).

9540) duomenys iš IT Nr. 01-1-47122-16, iš kurių matyti, kad Ą. G. įtariamas organizavęs sukčiavimą susijusį su žemės ūkio technika pagal BK 182 str. 2 d., 300 str. 3 d. pasinaudojant UAB "A.". Šioje byloje bendrininkavimu įtariamas N. G. (6 t., 106-158 b.l.).

96BK 300 straipsnio 1 dalies dispozicijoje nustatyta: ,,Tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo“. Šiuo nusikaltimu kėsinamasi į valstybėje nustatytą dokumentų tvarkymo ir jų naudojimo tvarką. Tiesioginiu dokumentų suklastojimo objektu pagal kasacinio teismo praktiką reikėtų laikyti normalią valstybės ir savivaldybės institucijų veiklą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-200/2008, 2K-7-175-303/2015), kuri sutrikdoma dėl netikrų dokumentų pagaminimo, tikrų dokumentų suklastojimo, tikrų ar netikrų dokumentų panaudojimo ar realizavimo, taip pat teisėtus fizinių ar juridinių asmenų interesus. Baudžiamajame įstatyme nepateikta dokumento sąvoka, tačiau pagal teismų praktiką dokumentu laikomas kiekvienas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-426/2006, 2K-7-200/2008, 2K-290/2008, 2K-7-175-303/2015).

97Kvalifikuojant nusikalstamą veiką pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, svarbu nustatyti kaltininko tiesioginę tyčią, t. y. kad jis suvokia, jog pagamina netikrus dokumentus, juos panaudoja ir nori taip veikti (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-608/2010, 2K-426/2010, 2K-559/2011). Pažymėtina, kad kaltės turinys atskleidžiamas ne vien tik kaltininko parodymais, kaip jis suvokė bei vertino savo veiksmus, bet ir atsižvelgiant į išorinius (objektyviuosius) nusikalstamos veikos požymius: kaltininko atliktus veiksmus, jų pobūdį, pastangas juos darant, aplinkybes, lėmusias tokių veiksmų padarymą, kaltininko siekiamą rezultatą ir kt. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-302/2011, 2K-19/2014, 2K-210/2014).

98BK 300 straipsnio 1 dalis numato baudžiamąją atsakomybę už netikro dokumento pagaminimą, tikro dokumento suklastojimą, žinomai netikro ar žinomai suklastoto tikro dokumento laikymą, gabenimą, siuntimą, panaudojimą ar realizavimą. BK 300 straipsnio 3 dalis įtvirtina kvalifikuotą sudėtį, atsižvelgiant į padarytą didelę žalą. Taigi nusikaltimas BK 300 straipsnį gali būti padaromas vienu iš alternatyvių būdų: 1) pagaminant netikrą dokumentą, 2) suklastojant tikrą dokumentą, 3) laikant, gabenant, siunčiant, panaudojant ar realizuojant žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą. Žinomai suklastoto tikro dokumento panaudojimas – tokio dokumento pateikimas valdymo ar savivaldos institucijai, įmonei, įstaigai, organizacijai, pareigūnui ar kitam asmeniui.

99Sukčiavimo (BK 182 straipsnis) esmė – tai neteisėtas turtinės naudos sau ar kitam asmeniui gavimas panaudojant apgaulę. Sukčiavimas objektyviai pasireiškia tam tikrų alternatyvių veikų padarymu: 1) svetimo turto savo ar kitų naudai įgijimu apgaule; 2) svetimos turtinės teisės savo ar kitų naudai įgijimu apgaule; 3) turtinės prievolės savo ar kitų naudai išvengimu apgaule; 4) turtinės prievolės savo ar kitų naudai panaikinimu apgaule. Subjektyvusis sukčiavimo požymis yra tai, kad šią nusikalstamą veiką darantis asmuo veikia tyčia. Tyčia sukčiavimo atveju pasireiškia tuo, kad asmuo suvokia turtinės naudos sau ar kitam asmeniui gavimo panaudojant apgaulę pavojingą pobūdį ir nori panaudodamas apgaulę tokią turtinę naudą gauti (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-255/2012).

100Esminis sukčiavimo, kaip nusikalstamos veikos, požymis, skiriantis jį nuo kitų teisės pažeidimų, tarp jų ir nuo civilinio delikto, ir darantis turto užvaldymą ar turtinės teisės įgijimą neteisėtą baudžiamąja teisine prasme, yra apgaulės naudojimas prieš turto savininkus, teisėtus valdytojus, asmenis, kurių žinioje yra turtas, ar asmenis, turinčius teisę spręsti teisinį ginčą ir priimančius privalomai vykdytiną sprendimą, siekiant tokiu būdu įgyti svetimą turtą ar turtinę teisę (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-620/2010). Apgaulė sukčiavimo atveju naudojama kaip turto užvaldymo ar turtinės teisės įgijimo būdas ir gali pasireikšti nukentėjusiojo suklaidinimu jam pateikiant objektyvios tikrovės neatitinkančią informaciją arba nutylint esmines jo apsisprendimui dėl turto, turtinės teisės perleidimo aplinkybes, turint teisinę pareigą apie jas pranešti (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-161/2013). Asmuo gali būti suklaidinamas dėl bet kokių aplinkybių ar faktų, susijusių su turto, turtinės teisės perleidimu kaltininkui arba kaltininko turtinės prievolės įvykdymu, tačiau kaltininko apgaulė turi būti esminė, t. y. turėti lemiamą įtaką asmens apsisprendimui minėtiems veiksmams atlikti ar pripažinti kaltininko turtinių prievolių įvykdymą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-322/2013).

101Teismas, įvertinęs byloje surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus, konstatuoja, kad kaltinamųjų N. G., Ą. G., A. Š. kaltė, įvykdžius jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas yra įrodyta. Tokias aplinkybes patvirtino ne tik patys kaltinamieji duodami parodymus teisme, bet tai patvirtina ir bylos rašytinė medžiaga, bei kiti duomenys, kurie buvo ištirti teisme. Visi šie įrodymai gauti įstatymų nustatyta tvarka, įrodymai objektyvūs, išsamūs, nuoseklūs bei patikimi, ir teismas jais remiasi. Įrodymai dera tarpusavyje, vieni kitiems neprieštarauja, jų visuma pakankama kaltinamųjų padarytoms nusikalstamoms veikoms faktinėms aplinkybėms atskleisti, veikų požymiams įrodyti ir jų kaltei pagrįsti. Dėl išdėstytų aplinkybių teismas pripažįsta, jog inkriminuojamas nusikalstamas veikas kaltinamieji įvykdė veikdami tiesiogine tyčia, suprasdami atliekamų veiksmų esmę, jų pavojingumą, todėl kaltinamojo N. G. veikos teisingai kvalifikuotos pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, ir 300 straipsnio 3 dalį. A. Š. veikos teisingai kvalifikuotos pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, ir 300 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį. Ą. G. veikos teisingai kvalifikuotos pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (2 veikos).

102Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į bendruosius bausmių skyrimo pagrindus, nurodytus BK 54 straipsnyje. Kaltinamųjų N. G. ir A. Š. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį padaryta nusikalstama veika priskiriama sunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 str. 5 d.). Kaltinamųjų A. G. ir A. Š. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį padaryta nusikalstama veika priskiriama nesunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 str. 3 d.). Kaltinamųjų N. G. ir A. Š. pagal BK 300 straipsnio 3 dalį padaryta nusikalstama veika priskiriama apysunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 str. 4 d.). Nusikaltimai baigti, padaryti tiesiogine tyčia.

103Kaltinamasis Ą. G. yra išsiskyręs, dirbantis UAB ,,E.“ ir UAB „B.“, baustas administracine tvarka, neteistas. Kaltinamojo Ą. G. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikoma tai, kad prisipažino padaręs inkriminuotas nusikalstamas veikas ir, jas padaręs, nuoširdžiai gailisi. Jo atsakomybę sunkiančių aplinkybių nenustatyta.

104K. N. G. yra išsiskyręs, dirbantis UAB „D.“, baustas administracine tvarka, neteistas. Kaltinamojo M. G. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikoma tai, kad prisipažino padaręs inkriminuotas nusikalstamas veikas ir, jas padaręs, nuoširdžiai gailisi. Jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikoma tai, kad nusikalstamą veiką padarė veikdamas bendrininkų grupėje.

105Kaltinamasis A. Š. yra išsiskyręs, dirbantis UAB „K.“, baustas administracine tvarka, neteistas. Kaltinamojo A. Š. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikoma tai, kad prisipažino padaręs inkriminuotas nusikalstamas veikas ir, jas padaręs, nuoširdžiai gailisi. Jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikoma tai, kad nusikalstamą veiką padarė veikdamas bendrininkų grupėje.

106Kaltinamasis Ą. G., jo gynėjas advokatas E. Jankaitis ir A. G. mama G. G. prašė atleisti kaltinamąjį Ą. G. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą už nusikalstamų veikų pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (2 veikos) padarymą, perduoti jį G. G. atsakomybėn 2 metų laikotarpiu be užstato ir jo atžvilgiu baudžiamąją bylą nutraukti (10 t., 172 b.l.). Prašymą grindė tuo, kad kaltinamasis Ą. G. prisipažino padaręs inkriminuotą nusikalstamą veiką, gailisi ir išgyvena dėl savo veiksmų.

107Pagal BK 40 straipsnį asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu yra asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo, prašymas perduoti kaltininką jo atsakomybei pagal laidavimą ir kaltininkas: 1) pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką; 2) visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką; 3) bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta; 4) yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

108Kaltinamasis Ą. G. neteistas, sutiko, kad padarė inkriminuotą nusikalstamą veiką, ir teigė, jog, ją padaręs, gailisi, tarp jo padarytų nusikalstamų veikų yra ideali nusikaltimų sutaptis, dirba, todėl, teismo nuomone, yra pagrindas manyti, kad jis ateityje laikysis teisės aktų reikalavimų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Pretendentė į laiduotojas G. G. yra kaltinamojo mama, administracine tvarka 2 kartus bausta už KET pažeidimus, neteista.

109Teismas sprendžia, kad yra visos kaltinamojo Ą. G. atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą sąlygos. Susiklosčiusioje situacijoje teismas kaltinamajam Ą. G., pritaikęs BK 40 straipsnį, atleidžia jį nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamos veikos pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (2 veikos) padarymą ir baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukia.

110Pagal BK 67 straipsnio 1 ir 2 dalis pilnamečiui asmeniui, atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės, gali būti skiriamos baudžiamojo poveikio priemonės, turinčios padėti įgyvendinti bausmės paskirtį. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į visas nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, į Ą. G. charakterizuojančius duomenis, bei siekiant paveikti kaltinamąjį, kad jis ateityje laikytųsi įstatymų ir jų nepažeidinėtų, taip pat siekiant užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą, jam skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – 20 MGL įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

111Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio taikymo yra išaiškinęs, kad „[...] BK 75 straipsnio nuostatų taikymas yra teismo teisė, bet ne pareiga. Be to, teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad taikant bausmės vykdymo atidėjimą humaniškumo principo reikalavimai turi būti derinami su teisingumo principu, pagal kurį kaltininko nubaudimas ar atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės negali paneigti baudžiamosios teisės esmės ir paskirties, formuoti nebaudžiamumo nuotaikų, nepagarbos įstatymui ar ignoruoti nukentėjusiųjų teisėtų interesų, kad iš baudžiamosios teisės kyla reikalavimas, jog kiekvienas apkaltinamasis nuosprendis turi sukurti teisines prielaidas tam, kad valstybės reakcija į kaltininko sukeltą konfliktą su baudžiamuoju įstatymu – paskirta bausmė ar kita baudžiamojo poveikio priemonė – užtikrintų ne tik specialiąją, bet ir bendrąją prevenciją (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-132-942/2016, 2K-396-746/2016)“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 30 d. kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-303-511/2017).

112BK 75 straipsnio 1 dalyje (2015 m. kovo 19 d. įstatymo redakcija) nurodyta, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus), teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Teismų praktikoje išaiškinta, kad, sprendžiant klausimą, ar bausmės vykdymas gali būti atidėtas, turi būti vertinamos visos bylos aplinkybės, susijusios su padaryta veika ir su nuteistojo asmenybe. Taigi, priimdamas sprendimą atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, teismas turi ne tik vadovautis formaliais pagrindais, įtvirtintais BK 75 straipsnio 1 dalyje, bet ir įvertinti visas bylos aplinkybes, sudarančias pagrindą manyti, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-62-696/2016) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 7 d. kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-272-976/2017).

113Taigi, priimdamas sprendimą atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, teismas vadovaujasi ne tik formaliais pagrindais, įtvirtintais BK 75 straipsnio 1 dalyje, bet ir bausmės tikslais, nustatytais BK 41 straipsnio 2 dalyje: sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo; nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį; atimti ir apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas; paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų; užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Spręsdamas klausimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo, teismas turi įvertinti visas bylos aplinkybes, susijusias tiek su padaryta veika, tiek su nuteistojo asmenybe, t. y. įvertinti nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdį, laipsnį, nuteistojo asmenybės teigiamas ir neigiamas savybes, polinkius, nusikalstamos veikos padarymo priežastis ir pan. Teismo sprendimu kartu turi būti siekiama išsaugoti kaltininko teigiamus socialinius ryšius. Teismas, įvertindamas byloje esančius duomenis apie kaltininko asmenybę, ypatingą dėmesį turi kreipti į tai, kaip bausmės vykdymas paveiks kaltininko teigiamus socialinius ryšius (kaltininkas neteks nuolatinio darbo, galimybių baigti mokslą ar įgyti specialybę, nebus kam prižiūrėti sergančiųjų ar neįgaliųjų, bus apsunkintas vaikų išlaikymas, prarastas ryšys su jais, apskritai su šeima, ir pan.). Todėl nuteistojo asmenybė ir kitos reikšmingos bylos aplinkybės turi būti įvertintos ne tik skiriant bausmę, bet ir nusprendus atidėti bausmės vykdymą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-61-895/2015, 2K-7-29-942/2016, 2K-449-942/2016, 2K-194-942/2017).

114Parinkdamas bausmės rūšį ir nustatydamas jos trukmę, teismas atsižvelgia į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką dėl bausmės vykdymo atidėjimo bei kaltinamųjų N. G. ir A. Š. asmeninių savybių, kitų juos charakterizuojančių duomenų pobūdį, jų kiekį ir tarpusavio santykį, kaltinamųjų atliktų veiksmų pavojingumo pobūdį ir laipsnį.

115Įvertinęs nusikaltimų priežastį, būdą, trukmę, eigą pasekmes, kaltinamojo N. G. asmenybę, nustatytas jo atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybes, teismas mano, kad adekvati bausmė kaltinamajam N. G. už nusikaltimų padarymą būtų laisvės atėmimas. Bausmių dydžiai (trukmės) parenkami arčiau sankcijos minimumo, atidedant bausmės vykdymą ir paskiriant įpareigojimus, padėsiančius pasiekti bausmės tikslus.

116Kaltinamasis N. G. atitinka formalius kriterijus, kuriems esant laisvės atėmimo bausmės vykdymas gali būti atidėtas: yra nuteistas už sunkų nusikaltimą mažesne nei 4 m. laisvės atėmimo bausme (BK 75 str. 1 d.). Svarstydamas, ar yra materialus pagrindas atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą, t. y. ar yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, teismas atsižvelgia į kaltinamojo N. G. charakterizuojančius duomenys, vaidmenį.

117Įvertinęs nusikaltimų priežastį, būdą, trukmę, eigą pasekmes, kaltinamojo A. Š. asmenybę, nustatytas jo atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybes, teismas mano, kad adekvati bausmė kaltinamajam A. Š. už nusikaltimų, įtvirtintų BK 182 straipsnio 2 dalies ir 300 straipsnio 3 straipsnio sankcijoje, padarymą didesnės nei sankcijos minimumas, atidedant bausmės vykdymą ir paskiriant įpareigojimus, padėsiančius pasiekti bausmės tikslus. Dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 str. 1 dalyje, skirtina 120 MGL dydžio bauda.

118Kaltinamasis A. Š. atitinka formalius kriterijus, kuriems esant laisvės atėmimo bausmės vykdymas gali būti atidėtas: yra nuteistas už sunkų nusikaltimą mažesne nei 4 m. laisvės atėmimo bausme (BK 75 str. 1 d.). Svarstydamas, ar yra materialus pagrindas atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą, t. y. ar yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, teismas atsižvelgia į kaltinamojo A. Š. charakterizuojančius duomenys, vaidmenį.

119Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 2, 4 dalimis,

Nutarė

120Ą. G. dėl nusikalstamų veikų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje (2 nusikalstamos veikos), atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukti.

121Ą. G. perduoti mamos G. G., a. k. ( - ) atsakomybėn pagal laidavimą 2 (dvejiems) metamas be užstato.

122Ą. G. skirti baudžiamojo poveikio priemonę – 20 MGL (753,20 Eur) įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, ją sumokant per 6 (šešis) mėnesius, nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

123N. G. pripažinti kaltu dėl nusikalstamos veikos, įtvirtintos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 3 dalyje ir skirti 1 (vienerius) metus laisvės atėmimo bausmę.

124N. G. pripažinti kaltu dėl nusikalstamos veikos, įtvirtintos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje, ir skirti 2 (dvejų) metų laisvės atėmimo bausmę.

125Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, šiuo nuosprendžiu N. G. skirtas laisvės atėmimo bausmes, esant idealiai nusikaltimų sutapčiai, subendrinti tarpusavyje jas apimant ir skirti subendrintą 2 (dvejų) metų laisvės atėmimo bausmę.

126Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, N. G. skirtą subendrintą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti galutinę 1 (vienerių) metų 4 (keturių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

127Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 7 punktais, laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams, įpareigojant:

128- per visą laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo terminą neišeiti iš namų nuo 2300 iki 500 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokymusi;

129- pradėti dirbti arba mokytis, tęsti darbą ar mokslą.

130N. G. skirtas kardomąsias priemones – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir dokumentų paėmimą – taikyti tol, kol įsiteisės nuosprendis.

131A. Š. pripažinti kaltu dėl nusikalstamos veikos, įtvirtintos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 3 dalyje ir skirti 2 (dvejų) metų laisvės atėmimo bausmę.

132A. Š. pripažinti kaltu dėl nusikalstamos veikos, įtvirtintos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje, ir skirti 3 (trejų) metų laisvės atėmimo bausmę.

133Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, skirtas laisvės atėmimo bausmes, esant idealiai nusikaltimų sutapčiai, subendrinti tarpusavyje jas apimant ir skirti subendrintą 3 (trejų) metų laisvės atėmimo bausmę.

134A. Š. pripažinti kaltu dėl nusikalstamos veikos, įtvirtintos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje, ir skirti 120 MGL dydžio baudą.

135Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 3 dalimi, 65 straipsnio 2 dalimi paskirtas bausmes subendrinti visiško sudėjimo būdu ir paskirti 3 (trejų) metų laisvės atėmimo bausmę ir 120 MGL dydžio baudą.

136Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, A. Š. skirtą subendrintą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti galutinę 2 (dvejų) metų laisvės atėmimo bausmę ir 80 MGL dydžio (3012,80 eurų) baudą.

137Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 7 punktais, laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams, įpareigojant:

138- per visą laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo terminą neišeiti iš namų nuo 2300 iki 500 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokymusi;

139- pradėti dirbti arba mokytis, tęsti darbą ar mokslą.

140A. Š. skirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – taikyti tol, kol įsiteisės nuosprendis.

141Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, teismo nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti saugoti byloje:

1421. 2014-10-20 Įgaliojimas UAB "Tarptautiniai kontaktai ir Ko", I. Č., (originalas), 1 lapas;

1432. 2014-10-21 Įgaliojimas UAB "V.", I. Č., (originalas), 1 lapas;

1443. Traktoriaus ir savaeigės mašinos registracijos liudijimas Nr. 0182801, (originalas), 1 lapas;

1454. Kasos išlaidų orderiai, kuriais UAB "A." mokėjo A. Š. už ekskavatoriaus nuomą, (originalai), 6 lapai;

1465. 2014-10-24 prašymas perregistruoti vikšrinį ekskavatorių UAB "V." vardu, (originalas), 1 lapas;

1476. 2012-06-12 vokiška vikšrinio ekskavatoriaus pirkimo- pardavimo sutartis, (originalas), 1 lapas;

1487. 2014-10-24 prašymas registruoti vikšrinį ekskavatorių UAB "Tarptautiniai kontaktai ir Ko" vardu, (originalas), 1 lapas;

1498. 2015-01-16 paskolos sutartis Nr. 15-00003, (originalas), 5 lapai;

1509. 2015-01-14 UAB "V.", vienintelio akcininko sprendimas, (originalas), 1 lapas;

15110. UAB "V." kilnojamo turto vertinimo ataskaita, (originalas), 19 lapų;

15211. 2013-07-01 mokėjimo kvitas "P. t.", (originalas), 1 lapas;

15312. 2015-01-14 UAB "V.", vienintelio akcininko sprendimas, (originalas), 1 lapas;

15413. 2014-11-05 vikšrinio ekskavatoriaus pirkimo- pardavimo sutartis Nr. 2014-11-05, (originalas), 2 lapai;

15514. 2014-12-10 Vikšrinio ekskavatoriaus nuomos sutartis, (originalas), 3 lapai;

15615. 2014-12-15 susitarimas prie pirkimo- pardavimo sutarties Nr. 2014-11-05, (originalas), 1 lapas;

15716. 2014-11-05 vikšrinio ekskavatoriaus pirkimo- pardavimo sutartis Nr. 2014-11-05, (originalas), 2 lapai;

15817. 2015-01-20 sutartinis įkeitimas, (originalas), 9 lapai;

15918 2015-01-16 atsiskaitomosios sąskaitos sutartis Nr. ATK201501-000012, (originalas), 2 lapai;

16019. 2014-11-26 perdavimo- priėmimo aktas Nr. 01-11/2014, (originalas), 1 lapas

161Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, nuorašo išdavimo ar išsiuntimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Mantas... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:... 3. Ą. G., a.k. ( - ) gim. ( - ), pilietybė Lietuvos, gyvenantis J. M. 50,... 4. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1... 5. 1) 2006-12-06 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 6. 2) 2007-07-13 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu, pagal BK 25 str. 2 d.,... 7. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 3... 8. A. Š., a.k. ( - ) gim. ( - ), pilietybė Lietuvos, faktinė gyv. vieta ( - ),... 9. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 300... 10. Teismas... 11. Ą. G. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laikotarpiu, bet ne... 12. Be to, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laikotarpiu, bet ne... 13. Netrukus po to, tęsdamas ir planuodamas savo nusikalstamą veiką, 2013-08-01,... 14. 2014-10-27 dienos UAB „Verslavita“ kilnojamo turto (vikšrinio... 15. 2014-11-05 sudarė fiktyvią (vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D,... 16. 2014-11-26 Perdavimo- priėmimo aktą Nr. 01-11/2014, dėl UAB „V.“... 17. 2014-12-15 susitarimą prie pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2014-11-05, dėl... 18. 2015-01-14 vienintelio akcininko sprendimą, kuriuo UAB „V.“ vienintelis... 19. ir šiuos suklastotus dokumentus per A. Š. prie 2014-10-23 A. Š. paraiškos... 20. Tęsdamas suplanuotą nusikalstamą veiką, veikdamas nusikalstamai, iš anksto... 21. Tęsdamas suplanuotą nusikalstamą veiką, veikdamas nusikalstamai, iš anksto... 22. A. Š. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip... 23. Netrukus po to, tęsdami ir planuodami savo nusikalstamas veikas bendrai su N.... 24. Tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas nusikalstamai, iš anksto susitaręs... 25. 2013-04-26 J. K. bendrovės „Nortech control systems Ltd“ darbo kontraktą... 26. 2014-10-27 dienos UAB „Verslavita“ kilnojamo turto (vikšrinio... 27. 2014-11-05 fiktyvią (vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, kėbulo... 28. 2014-11-07 būsto, ( - )gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 01/2014, tarp... 29. 2014-11-26 Perdavimo- priėmimo aktą Nr. 01-11/2014, dėl UAB „V.“... 30. 2014-12-15 susitarimą prie pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2014-11-05, dėl... 31. 2014-12-10 Ekskavatoriaus nuomos sutartį tarp nuomininko UAB „A.“... 32. 2015-01-14 vienintelio akcininko sprendimą, kuriuo UAB „V.“ vienintelis... 33. Be to, iš anksto susitaręs, veikdamas kartu, su N. G. UAB „V.“ vardu,... 34. Netrukus po to, 2015-01-20 dieną, tuomet, kai Šiaulių pirmajame notarų... 35. Be to, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laikotarpiu, bet ne... 36. Kadangi 2018 m. spalio 11 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartimi nutarta... 37. Kaltinamasis Ą. G. apklaustas teisme kaltu prisipažino visiškai ir parodė,... 38. K. N. G., apklaustas teisme, kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad... 39. Kaltinamasis A. Š., apklaustas teisme, kaltu prisipažino visiškai ir... 40. Proceso dalyviams sutinkant, įvykdžius Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 41. Kaltinamasis Ą. G. apklaustas ikiteisminiame tyrime kaltu neprisipažino ir... 42. K. N. G. apklaustas ikiteisminiame tyrime parodė, kad 2013 metų ar 2014 metų... 43. Kaltinamasis A. Š. apklaustas ikiteisminiame tyrime kaltu neprisipažino... 44. Apie aplinkybes, kuriomis buvo sudaryta vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar... 45. Be kaltinamųjų Ą. G., A. Š. ir N. G. visiško kaltės pripažinimo jų... 46. 1) 2016-06-14 A. R. liudytojo apklausos metu parodė, kad 2015 liepos mėn.,... 47. 2) 2016-06-17 A. V. liudytojo apklausos metu parodė, kad laikotarpyje nuo... 48. 3) 2016-06-22 S. B. liudytojo apklausos metu parodė, kad 2011 metų rudenį,... 49. 4) 2016-06-23 T. S. liudytojo apklausos metu parodė, kad Šiaulių kredito... 50. 5) 2016-07-27 T. S. liudytojo papildomos apklausos metu parodė, kad pasilieka... 51. 6) 2017-09-18 T. S. liudytojo papildomos apklausos metu parodė, kad 2017-09-18... 52. 7) 2016-06-28 L. L. liudytojo apklausos metu parodė, kad tikslios datos... 53. 8) 2016-08-17 L. L. liudytojo papildomos apklausos metu parodė, kad pirmoje... 54. 9) 2016-07-01 J. K. liudytojo apklausos metu parodė, kad jis Šiaulių kredito... 55. 10) 2016-07-04 A. D. liudytojo apklausos metu parodė, kad jis kokius du metus... 56. 11) 2016-07-05 E. D.-J. liudytojo apklausos metu parodė, kad ji nuo 2014 metų... 57. 12) 2016-07-27 G. Š. liudytojo apklausos metu parodė, kad jis nuo 2014 metų... 58. 13) 2016-08-11 K. D. liudytojo apklausos metu parodė, kad jis nuo 2014 metų... 59. 14) 2016-08-18 R. J. liudytojo apklausos metu parodė, kad ji yra S. J., gim.... 60. 15) 2016-07-05 S. J. liudytojo apklausos metu parodė, kad ji nuo 2012 m.... 61. 16) 2016-11-29 G. G. liudytojo apklausos metu parodė, kad ji dirba UAB "V."... 62. 17) 2016-11-25 U. K. liudytojo apklausos metu parodė, kad jis UAB... 63. 18) 2017-04-19 U. K. papildomos liudytojo apklausos metu parodė, kad... 64. 19) 2016-11-24 J. G. liudytojo apklausos metu parodė, kad jis yra UAB... 65. 20) 2017-04-12 M. P. liudytojo apklausos metu paaiškino, kad jis dirba... 66. 21) 2017-02-02 R. K. liudytojo apklausos metu parodė, kad Klaipėdos rajono... 67. 22) 2017-03-29 I. Č. liudytojo apklausos metu parodė, kad jis pažįsta N. G.... 68. 23) 2017-04-11 K. M. liudytojo apklausos metu paaiškino, kad gali būti, kad... 69. 24) 2017-03-07 M. I. liudytojo (specialusis) apklausos metu paaiškino, kad... 70. 25) 2017-08-21 akistatos protokolas tarp įtariamojo A. Š. ir įtariamojo N.... 71. 26) 2017-08-10 akistatos protokolas tarp įtariamojo N. G. ir liudytojo K. M.... 72. 27) 2017-06-28 akistatos protokolas tarp įtariamojo A. Š. ir liudytojo K. M.... 73. 28) 2016-08-17 akistatos protokolas tarp įtariamojo A. Š. ir liudytojo L. L.... 74. 29) 2017-06-09 Specialisto išvada Nr. 11Š-68 (17), 11Š-71 (17),... 75. 30) 2017-07-28 Specialisto išvada Nr. 11Š-66 (17), 11Š-92 (17), (RAŠYSENOS... 76. 1. 2012-10-14 vokiškoje vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, tapatumo... 77. 2. ir 3 p. 2014-11-26 perdavimo-priėmimo akte Nr. 01-11/2014 prie... 78. 4. 2013-07-01 prašyme registruoti vikšrinį ekskavatorių Caterpillar 323D,... 79. 5. 2014-12-10 nuomos sutartyje, kuria A. Š. išnuomoja vikšrinį... 80. 6. 2014-12-15 susitarime prie pirkimo pardavimo sutarties 2014-11-05, skiltyje... 81. 7. 2015-01-14 dokumente "vienintelio akcininko sprendimas", N. G. vardu... 82. 8. 2014-10-20 įgaliojime "Tarptautiniai kontaktai ir Ko." (I. Č.) U. K.... 83. 9. 2014-10-21 įgaliojime UAB "Vilniaus Ekspertinių biuras" (I. Č.) N. G.... 84. 10. UAB "A." 6 kasos išlaidų orderiuose rankraštinius įrašus padarė ir... 85. 11. 2014-11-05 vikšrinio ekskavatoriaus Caterpillar 323D, tapatumo numeris ( -... 86. 31) 2017-11-20 Specialisto išvada Nr. 11Š-68 (17), 11Š-71 (17),... 87. 32) 2017-10-20 Specialisto išvada Nr. 40-941-IS1-939- (13.2), (FINANSINIS... 88. 33) 2017-12-05 Specialisto išvada Nr. 40-(1083)-IS1-1070-(13.2), (FINANSINIS... 89. 34) 2016-06-13 atsakymas iš CATERPILLAR atstovų Lietuvoje apie vikšrinio... 90. 35) 2017-05-30 Europolo atsakymas Nr. EK/04527/040/LT/16, iš kurio matyti, kad... 91. 36) 2016-11-10 UAB "Tarptautiniai kontaktai ir Ko" raštas, iš kurio matyti,... 92. 37) duomenys iš IT Nr. 10-1-00172-14, iš kurių matyti, kad šioje byloje... 93. 38) duomenys iš IT 12-1-02351-13, iš kurių matyti, kad šioje byloje yra 3... 94. 39) iš Anglijos kompanijos "Northech" gautas pranešimas, kad A. Š. niekada... 95. 40) duomenys iš IT Nr. 01-1-47122-16, iš kurių matyti, kad Ą. G. įtariamas... 96. BK 300 straipsnio 1 dalies dispozicijoje nustatyta: ,,Tas, kas pagamino... 97. Kvalifikuojant nusikalstamą veiką pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, svarbu... 98. BK 300 straipsnio 1 dalis numato baudžiamąją atsakomybę už netikro... 99. Sukčiavimo (BK 182 straipsnis) esmė – tai neteisėtas turtinės naudos sau... 100. Esminis sukčiavimo, kaip nusikalstamos veikos, požymis, skiriantis jį nuo... 101. Teismas, įvertinęs byloje surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus... 102. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į bendruosius bausmių skyrimo... 103. Kaltinamasis Ą. G. yra išsiskyręs, dirbantis UAB ,,E.“ ir UAB „B.“,... 104. K. N. G. yra išsiskyręs, dirbantis UAB „D.“, baustas administracine... 105. Kaltinamasis A. Š. yra išsiskyręs, dirbantis UAB „K.“, baustas... 106. Kaltinamasis Ą. G., jo gynėjas advokatas E. Jankaitis ir A. G. mama G. G.... 107. Pagal BK 40 straipsnį asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų... 108. Kaltinamasis Ą. G. neteistas, sutiko, kad padarė inkriminuotą nusikalstamą... 109. Teismas sprendžia, kad yra visos kaltinamojo Ą. G. atleidimo nuo... 110. Pagal BK 67 straipsnio 1 ir 2 dalis pilnamečiui asmeniui, atleistam nuo... 111. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 112. BK 75 straipsnio 1 dalyje (2015 m. kovo 19 d. įstatymo redakcija) nurodyta,... 113. Taigi, priimdamas sprendimą atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės... 114. Parinkdamas bausmės rūšį ir nustatydamas jos trukmę, teismas atsižvelgia... 115. Įvertinęs nusikaltimų priežastį, būdą, trukmę, eigą pasekmes,... 116. Kaltinamasis N. G. atitinka formalius kriterijus, kuriems esant laisvės... 117. Įvertinęs nusikaltimų priežastį, būdą, trukmę, eigą pasekmes,... 118. Kaltinamasis A. Š. atitinka formalius kriterijus, kuriems esant laisvės... 119. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 120. Ą. G. dėl nusikalstamų veikų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos... 121. Ą. G. perduoti mamos G. G., a. k. ( - ) atsakomybėn pagal laidavimą 2... 122. Ą. G. skirti baudžiamojo poveikio priemonę – 20 MGL (753,20 Eur) įmoką... 123. N. G. pripažinti kaltu dėl nusikalstamos veikos, įtvirtintos Lietuvos... 124. N. G. pripažinti kaltu dėl nusikalstamos veikos, įtvirtintos Lietuvos... 125. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 5 dalies... 126. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, N. G.... 127. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi,... 128. - per visą laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo terminą neišeiti... 129. - pradėti dirbti arba mokytis, tęsti darbą ar mokslą.... 130. N. G. skirtas kardomąsias priemones – įpareigojimą periodiškai... 131. A. Š. pripažinti kaltu dėl nusikalstamos veikos, įtvirtintos Lietuvos... 132. A. Š. pripažinti kaltu dėl nusikalstamos veikos, įtvirtintos Lietuvos... 133. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 5 dalies... 134. A. Š. pripažinti kaltu dėl nusikalstamos veikos, įtvirtintos Lietuvos... 135. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 3 dalimi,... 136. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, A. Š.... 137. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi,... 138. - per visą laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo terminą neišeiti... 139. - pradėti dirbti arba mokytis, tęsti darbą ar mokslą.... 140. A. Š. skirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 141. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, teismo... 142. 1. 2014-10-20 Įgaliojimas UAB "Tarptautiniai kontaktai ir Ko", I. Č.,... 143. 2. 2014-10-21 Įgaliojimas UAB "V.", I. Č., (originalas), 1 lapas;... 144. 3. Traktoriaus ir savaeigės mašinos registracijos liudijimas Nr. 0182801,... 145. 4. Kasos išlaidų orderiai, kuriais UAB "A." mokėjo A. Š. už ekskavatoriaus... 146. 5. 2014-10-24 prašymas perregistruoti vikšrinį ekskavatorių UAB "V." vardu,... 147. 6. 2012-06-12 vokiška vikšrinio ekskavatoriaus pirkimo- pardavimo sutartis,... 148. 7. 2014-10-24 prašymas registruoti vikšrinį ekskavatorių UAB "Tarptautiniai... 149. 8. 2015-01-16 paskolos sutartis Nr. 15-00003, (originalas), 5 lapai;... 150. 9. 2015-01-14 UAB "V.", vienintelio akcininko sprendimas, (originalas), 1... 151. 10. UAB "V." kilnojamo turto vertinimo ataskaita, (originalas), 19 lapų;... 152. 11. 2013-07-01 mokėjimo kvitas "P. t.", (originalas), 1 lapas;... 153. 12. 2015-01-14 UAB "V.", vienintelio akcininko sprendimas, (originalas), 1... 154. 13. 2014-11-05 vikšrinio ekskavatoriaus pirkimo- pardavimo sutartis Nr.... 155. 14. 2014-12-10 Vikšrinio ekskavatoriaus nuomos sutartis, (originalas), 3... 156. 15. 2014-12-15 susitarimas prie pirkimo- pardavimo sutarties Nr. 2014-11-05,... 157. 16. 2014-11-05 vikšrinio ekskavatoriaus pirkimo- pardavimo sutartis Nr.... 158. 17. 2015-01-20 sutartinis įkeitimas, (originalas), 9 lapai;... 159. 18 2015-01-16 atsiskaitomosios sąskaitos sutartis Nr. ATK201501-000012,... 160. 19. 2014-11-26 perdavimo- priėmimo aktas Nr. 01-11/2014, (originalas), 1 lapas... 161. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, nuorašo išdavimo ar išsiuntimo...