Byla 1-13-904/2019

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Mantas Ūsas,

2sekretoriaujant Neringai Dužinienei,

3dalyvaujant prokurorui Dariui Aleknai,

4kaltinamajam A. Ž., jo gynėjui advokatui Laimonui Straukai,

5nukentėjusiesiems N. S., L. S., V. S., D. M., jų atstovui advokatui Donatui Lengvinui,

6civilinės atsakovės UAB ,,Ekonovus“ atstovui advokatui Eligijui Karbauskui,

7viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

8A Ž, a. k. ( - ) gim. 1967-09-11, Klaipėdos r., Lietuva, pilietybė Lietuvos, faktinė gyv. vieta ( - ), deklaruota gyv. vieta ( - ), išsiskyręs, dirba UAB ,,Ekonovus“ vairuotoju, neteistas,

9kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 5 dalį.

10Teismas

Nustatė

11A. Ž. vairuodamas transporto priemonę, pažeidė kelių eismo saugumo taisykles, dėl ko įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus, t. y. 2017-07-01 apie 08.08 val., kelyje Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda, 217 km., Mickų k., Klaipėdos r., keturių eismo juostų kelyje, kai kiekviena važiavimo kryptimi buvo po dvi eismo juostas, A. Ž., vairuodamas UAB ,,Ekonovus“ priklausantį krovininį automobilį ,,Mercedes Benz Actros“ valstybinis numerio ženklas ( - ), važiuodamas pirma eismo juosta, nemažiau 80 km/h greičiu, viršydamas šiame kelio ruože didžiausią leistiną važiavimo greitį - ,,70“, turėdamas pareigą laikytis visų būtinų atsargumo priemonių ir objektyvią galimybę pastebėti pirmoje eismo juostoje stovintį su įjungtais avariniais žibintais automobilį ,,Audi A4“, valstybinis numerio ženklas ( - ), elgdamasis neatsargiai, nesulėtino važiavimo greičio, nesustojo ir atsitrenkė į automobilio ,,Audi A4“ galą, dėl ko automobilis nuvažiavo į dešinės pusės griovį. Eismo įvykio metu, automobilio ,,Audi A4“ vairuotoja V. S. dėl patirtų sužalojimų žuvo, keleiviui V. S. buvo padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas.

12Šiais savo veiksmais A. Ž. pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 2 d. nutarimo Nr. 1077 redakcija) patvirtintų Kelių eismo taisyklių 9 p. (Eismo dalyviai privalo laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai <...>) ir 127 p. (Vairuotojas privalo važiuoti neviršydamas leistino greičio. Pasirinkdamas važiavimo greitį, vairuotojas turi atsižvelgti į važiavimo sąlygas, <...>, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties. Jis turi sulėtinti greitį ir prireikus sustoti, jeigu to reikia dėl susidariusių aplinkybių, ypač kai blogas matomumas.) reikalavimus ir tai lėmė šio eismo įvykio kilimą.

13Kaltinamasis A. Ž. pagal pareikštą kaltinimą kaltu neprisipažino ir paaiškino, kad eismo įvykis įvyko 2017-07-07, 08.08 val., kelyje Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda, 217 km. Tuo metu lijo, buvo vėjo gūsiai, tamsu, matomumas buvo iki 100 metrų. Įvykis įvyko darbo metu, vairavo darbdaviui priklausančią šiukšliavežę. Važiavo iš Klaipėdos į Dituvą apie 70 km/h greičiu. Kaltinamasis A. Ž. patvirtino, jog šiukšliavežės gabaritai yra dideli, vairuotojo sėdynė yra aukštai, kelio atkarpa nuo Jakų žiedo iki įvykio vietos buvo tiesi, todėl niekas jam netrukdė kelio matomumui. Patvirtino, jog šią transporto priemonę iki įvykio buvo vairavęs apie 3 mėnesius, jokių incidentų su šia transporto priemone nebuvo. Įvykio vietoje link Dituvos buvo dvi eismo juostos bei dvi eismo juostos link Klaipėdos. Važiavo pirma eismo juosta, eismo intensyvumas nebuvo didelis. Dėl lietaus buvo įsijungęs valytuvus. Pripažino, jog pažeisdamas darbdavio patvirtintas instrukcijas vežė pakeleivį, kuris buvo jo pažįstamas. Pakeleivis sėdėjo dešinėje, šalia lango. Su pakeleiviu nesikalbėjo ir pašaliniais darbais neužsiminėjo. Kaltinamasis A. Ž. buvo susikaupęs. Neprisimena, kad pakeleivis turėtų rankoje telefoną bei neprisimena, kad pakeleivio telefonas prieš pat eismo įvykį būtų nukritęs ant transporto priemonės salono grindų. Kaltinamasis A. Ž. jautėsi gerai, regėjimo sutrikimų neturėjo. Kelias buvo gerai pažįstamas. Dėl kilusio eismo įvykio paaiškino, jog ,,staiga atsirado prieš mane automobilis, kuris pajudėjo iš stovėjimo juostos. Nemačiau nei avarinio, nieko. 30-40 metrų atstumu pamačiau. Anksčiau pamatyti automobilį, kas trukdė, nežinau“. Kaltinamasis A. Ž. pastebėjęs nukentėjusiųjų automobilį, iškarto nuspaudė savo vairuojamos transporto priemonės stabdžių pedalą, sukdamas vairą į kairę, tačiau sustabdyti automobilio ar šią kliūtį apvažiuoti nepavyko, dėl ko atsitrenkė į nukentėjusiųjų automobilio galą, kairiąją pusę. Po ko, jo bei nukentėjusiųjų automobilis nulėkė nuo važiuojamosios kelio dalies. Po įvykio prie nukentėjusiojo automobilio priėjęs nebuvo. Dėl nukentėjusiųjų išsakytų prieštaravimų laidotuvėse nedalyvavo, nukentėjusiųjų iki šiol neatsiprašė (t. 5, b. l. 22-24).

14Nukentėjusysis V. S. patvirtino savo duotus paaiškinimus ikiteisminio tyrimo metu, kuriuose nurodė, jog 2017-07-01 apie 7.30 val., iš Klaipėdos su mama V. S. susiruošė važiuoti į Šilutę. Nukentėjusysis V. S. įsėdo į mamos vairuojamą automobilį ,,Audi A4“ (toliau - ,,Audi“). Jis sėdėjo priekinėje keleivio sėdynėje. Abu buvo blaivūs, prisisegė saugos diržais, mama įjungė artimųjų žibintų šviesas ir jie išvažiavo į Šilutę. Kokios buvo oro ir kelio sąlygos bei matomumas nepamena. Važiuodami link Šilutės, pravažiavo už priešingos krypties eismo juostų esantį stacionarų greičio matuoklį, esantį prieš Dumpių k., Klaipėdos r., ir nuo to momento visiškai nieko daugiau nepamena. Atsipeikėjo Klaipėdos universitetinėje ligoninėje. Iš brolio Nerijaus sužinojo, kad įvyko eismo įvykis, kurio metu žuvo jų mama. Eismo įvykio aplinkybių ir kitų detalių visiškai neatsimena. Visiškai nepamena, kad būtų kur nors sustoję. Tik iš brolio Nerijaus žino, kad mamos vairuojamam automobiliui į galą atsitrenkė krovininis automobilis - šiukšliavežė. Automobilis buvo techniškai tvarkingas (t. 3, b. l. 86-88).

15Nukentėjusysis N. S. patvirtino savo paaiškinimus ikiteisminio tyrimo metu, nurodė, kad 2017 m. birželio mėn. pradžioje, jis su broliu Vitalijumi nupirko mamai V. S. automobilį ,,Audi“, už jos pinigus. Automobilį visiškai suremontavo, buvo techniškai tvarkingas. 2015 m. rugsėjo mėnesį, mama buvo išlaikiusi teises, vairuoti transporto priemones, tačiau automobilių nevairavo. Jie - vaikai su mama buvo sutarę, kad ji viena, be vieno iš jų - vaikų, niekur nevažiuos, nes neturėjo pakankamai vairavimo patirties. Mama važiuodavo kiekvieną savaitgalį į Šilutę, prižiūrėti senus ir sergančius savo tėvus. 2017-07-01 ryte sužinojo, kad eismo įvykio metu žuvo jo mama, o brolis V. S. buvo sužalotas. Žino, kad automobilį vairavo jo mama, o brolis Vitalijus važiavo kaip keleivis. Tikslių eismo įvykio aplinkybių nežino, tik tiek, kad į mamos vairuojamo automobilio galinę dalį atsitrenkė ta pačia kryptimi važiavęs krovininis automobilis - šiukšliavežė. Papildomai nurodė, jog dirba Klaipėdos AVPK Organizavimo prevencijos poskyryje. Darbo pobūdis susijęs su administracinių teisės pažeidimo bylų nagrinėjimu. Pavaldžių darbuotojų neturi. Patvirtino, jog kaltinamasis iki šiol neatsiprašė (t. 3, b. l. 88-93).

16Nukentėjusysis L. S. patvirtino savo paaiškinimus ikiteisminio tyrimo metu, nurodė, kad nežino kaip ir kokiomis aplinkybėmis žuvo mama bei buvo sužalotas brolis Vitalijus. Brolis Vitalijus eismo įvykių aplinkybių neatsimena. Žino tiek, kad į mamos vairuojamą automobilį ,,Audi“ įvažiavo krovininis automobilis, vežęs šiukšles. Kaltinamasis A. Ž. neatsiprašė. (t. 3, b. l. 93-94).

17Nukentėjusioji D. M. patvirtino savo paaiškinimus ikiteisminio tyrimo metu, nurodė, kad nežino kaip ir kokiomis aplinkybėmis žuvo mama bei buvo sužalotas brolis Vitalijus. Kaltinamasis A. Ž. neatsiprašė (t. 3, b. l. 69-70).

18Liudytojas V. S. patvirtino savo duotus paaiškinimus ikiteisminio tyrimo metu, kuriuose nurodė, jog 2017-07-01 apie 08.02 val., vairavo automobilį, kuriuo važiavo iš Dituvos k. į Klaipėdą. Kartu važiavo L. G., kuris sėdėjo priekinėje keleivio sėdynėje. Kelio danga buvo šlapia, truputį lašnojo, tačiau matomumas buvo labai geras. Kelio danga buvo šlapia. Eismas buvo neintensyvus. Važiavo apie 70 km/h greičiu, pirma eismo juosta. Artėdamas prie Mickų k., Klaipėdos r., pamatė priešingoje pusėje, pirmoje eismo juostoje, stovintį automobilį ,,Audi“, žalios spalvos, kuris stovėjo su įjungtais avarinių šviesų žibintais. Atstumas iki šio automobilio buvo apie 250 - 300 metrų. Automobilis stovėjo priekiu link Šilutės pusės. Kada minėtas automobilis sustojo ir kiek laiko stovėjo negali atsakyti, nes to nematė. Minėtas automobilis stovėjo būtent pirmoje eismo juostoje, arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto. Gal ir buvo dešinės pusės ratais apie 10-15 cm užvažiavęs ant kelkraščio, bet tiksliai to patvirtinti negali. Iš automobilio ,,Audi“ nei vienas žmogus nebuvo išlipęs. Antra eismo juosta buvo visiškai laisva. Tuo metu pamatė, kad ta pačia kryptimi - link Šilutės pusės parvažiuoja krovininis automobilis – šiukšliavežė, kuris važiavo pirma eismo juosta ir gana dideliu greičiu, galimai apie 70-80 km/h greičiu. Minėtas krovininis automobilis, nestabdydamas ir nemažindamas greičio, tiesiai atsitrenkė į stovinčio automobilio ,,Audi“ galą. Šį susidūrimą stebėjo 20 metrų atstumu. Nuo smūgio automobilis ,,Audi“ pakilo į orą ir nuslydo į dešinėje pusėje esantį griovį, o krovinis automobilis -šiukšliavežė nuslydo į kairėje pusėje esantį griovį ir ten sustojo. Jei krovininis automobilis griovyje būtų nesustojęs, tai būtų atsitrenkęs į jo vairuojamą automobilį, kuris tuo metu jau buvo lygiagrečiai ties eismo įvykio vieta. Krovininis automobilis – šiukšliavežė griovyje sustojo 5-10 metrų atstumu nuo jo automobilio. Liudytojas V. S. pažymėjo, jog susidūrimas įvyko tuo metu, kai jo automobilis susilygino su kroviniu automobiliu – šiukšliaveže. Krovininis automobilis - šiukšliavežė turėjo galimybę persirikiuoti į laisvą, antrą eismo juostą ir saugiai apvažiuoti stovintį automobilį ,,Audi“, kodėl jis neapvažiavo stovinčio automobilio ir kaip jo galėjo neapstebėti, nesupranta, nes matomumas buvo geras ir puikiai matėsi, kad automobilis ,,Audi“ stovi su įjungtais avarinių šviesų žibintais. Pažymėjo, jog prieš eismo įvykį, nebuvo kitų transporto priemonių. Kitos transporto priemonės negalėjo įtakoti eismo įvykio aplinkybių. Iš karto po eismo įvykio liudytojas V. S. sustojo ir kartu su L. G. nubėgo prie automobilio ,,Audi“, kur pamatė priekinėje keleivio sėdynėje sėdintį vyriškį, kuris judino ranką, o vairuotojai - moteriai, iš nosies pulsuojančiai bėgo kraujas. Jos galva buvo nukreipta link priekinėje keleivio sėdynėje sėdinčio vyriškio. Liudytojas V. S. iš karto skambino pagalbos telefonu. Iš atvykusios medikės sužinojo, kad automobilio vairuotoja mirė. Ar automobilio vairuotoja ir keleivis buvo prisisegę saugos diržais, negali atsakyti, nes į tai neatkreipė dėmesio. Iš krovininio automobilio - šiukšliavežės išlipo vairuotojas ir keleivis. Vienas iš jų, galimai vairuotojas, paklausė jo, ar iškvietė greitąją medicininę pagalbą. Liudytojas V. S. paaiškino, jog po eismo įvykio krovininio automobilio – šiukšliavežės vairuotojas, kaip suprato iš pokalbio, telefonu kalbėjo su darbdaviu, kuriam paaiškino, jog ,,nespėjo sureaguoti“. Liudytojas V. S. su L. G. sulaukę atvykusių specialiųjų tarnybų ir palikę savo anketinius duomenis policijos pareigūnams, išvažiavo (t. 3, b. l. 94-96).

19Liudytojas L. G. patvirtino savo duotus paaiškinimus ikiteisminio tyrimo metu, kuriuose nurodė, jog 2017-07-01 apie 08.00 val., važiavo su bendradarbiu V. S. vairuojamu automobiliu iš Dituvos k. į Klaipėdą. Sėdėjo priekinėje keleivio sėdynėje. Kelio danga buvo šlapia, lijo, tačiau matomumas buvo geras. Link Klaipėdos važiavo jų vienintelis automobilis. Priešingos judėjimo krypties eismo juostose transporto priemonių nebuvo. Važiavo apie 70 km/h greičiu, pirma eismo juosta. Artėjant prie Mickų k., Klaipėdos r., priešingoje eismo pusėje, pirmoje eismo juostoje, stovintį automobilį ,,Audi“, žalios spalvos, su įjungtais avarinių šviesų žibintais. Kai pamatė šį automobilį atstumas buvo apie 800-900 m. Automobilis ,,Audi“ atkreipė liudytojo L. G. dėmesį tuo, jog įjungti avariniai signalai, įspėja apie automobilio gedimą, o lauke lijo lietus, todėl vairuotojui turėjo sukelti papildomų nepatogumų. Automobilis ,,Audi“ stovėjo priekiu link Dituvos-Šilutės pusės, jo priekinių šviesų žibintai buvo išjungti. Kada minėtas automobilis sustojo ir kiek laiko stovėjo negali atsakyti, nes to nematė. Minėtas automobilis stovėjo būtent pirmoje eismo juostoje, arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto, tačiau ne kelkraštyje. Iš automobilio ,,Audi“ nei vienas žmogus nebuvo išlipęs. Antra eismo juosta buvo visiškai laisva, nebuvo jokių kitų transporto priemonių. Pamatė, kaip ta pačia kryptimi - link Šilutės pusės parvažiuoja krovininis automobilis - šiukšliavežė, kuri važiavo pirma eismo juosta. Minėtas krovininis automobilis, nestabdydamas, nemažindamas greičio ir kitaip nekeisdamas važiavimo krypties bei neatlikdamas kitų manevrų, tiesiai atsitrenkė į stovinčio automobilio ,,Audi“ galą. Nuo smūgio automobilis ,,Audi“ pakilo į orą ir ,,nuskrido“- nuslydo į dešinėje pusėje esantį griovį, o krovininis automobilis - šiukšliavežė nuslydo į kairėje pusėje esantį griovį ir ten sustojo. Jei skiriamojoje žaliojoje vejoje nebūtų buvę griovio, tai krovininis automobilis būtų atsitrenkęs į V. S. vairuojamą automobilį, kuris tuo metu jau buvo lygiagrečiai ties eismo įvykio vieta. Kai įvyko minėtas eismo įvykis, jų automobilis buvo apie 100-150 m atstumu iki eismo įvykio vietos. Krovininis automobilis - šiukšliavežė turėjo galimybę persirikiuoti į laisvą antrą eismo juostą ir saugiai apvažiuoti stovintį automobilį ,,Audi“, kodėl neapvažiavo stovinčio automobilio, neturi loginio paaiškinimo. Liudytojas L. G. pažymėjo, jog automobilį ,,Audi“ pastebėjimo prieš 900 m ir šį automobilį iki autoįvykio stebėjo nepertraukiamai. Iki pat susidūrimo automobilis ,,Audi“ iš vietos nepajudėjo. Po eismo įvykio, liudytojas L. G. ir V. S. iš karto sustojo ir kartu nubėgo prie automobilio ,,Audi“, kur pamatė priekinėje keleivio sėdynėje sėdintį vyriškį, o šalia jo, vairuotojo vietoje sėdinčią moterį, kuri buvo palinkusi link keleivio ir galvą padėjusi ant kelių. Jai iš nosies bėgo pulsuojančio kraujo čiurkšlė. Keleivis buvo gyvas, tik be sąmonės. V. S. iškvietė pagalbą. Iš atvykusios medikės sužinojo, kad automobilio ,,Audi“ vairuotoja mirė. Pastebėjo, kad automobilyje ,,Audi“ nėra išsikleidusių oro pagalvių. Liudytojas L. G. su V. S. pirmieji buvo įvykio vietoje. Iš krovininio automobilio - šiukšliavežės išlipo vairuotojas ir keleivis, kurie buvo priėję, tačiau vairuotojas kalbėjo telefonu. Sulaukę atvykusių spec. tarnybų ir palikę duomenis policijos pareigūnams, L. G. ir V. S. išvažiavo (t. 4, b. l. 41-42).

20Liudytoja A. K. patvirtino savo duotus paaiškinimus ikiteisminio tyrimo metu, kuriuose nurodė, jog 2017 m. vasarą, ryte, su vyru R. K. važiavo jo vairuojamu automobiliu iš Klaipėdos į Šilutę. Tuo metu lijo, matomumas buvo pakankamai geras, atstumą metrais negalėjo nurodyti. Eismas nebuvo intensyvus. Išvažiuojant nuo Rimkų link Dituvos, sankryžoje sustojo praleisti krovininį automobilį - šiukšliavežę, kuri važiavo nuo Jakų žiedo link Dituvos. Kokiu greičiu važiavo minėtas krovininis automobilis negali atsakyti, bet jai pasirodė, kad greitokai. Šiam automobiliui pravažiavus, jie važiavo link Dituvos. Artėjant prie Dituvos, kur tuo metu buvo atliekami kelio darbai, pamatė, kaip minėtas krovininis automobilis - šiukšliavežė yra nuvažiavusi į kairėje pusėje esančios žaliosios skiriamosios juostos griovį, o dešinės kelio pusės griovyje, yra nuvažiavęs lengvasis automobilis, kuriam buvo deformuota galinė, daugiau kairės pusės dalis. Sustojo ir priėjo prie minėto lengvojo automobilio. Ten jau prie jų buvo du vyriškiai. Prie šiukšliavežės vaikščiojo du vyrai, vienas iš jų buvo vairuotojas. Lengvojo automobilio variklis buvo užvestas, tai suprato iš garso. Matė, kad šiame automobilyje keleivio vietoje sėdi vaikinas, o vairuotojo vietoje - moteris, kuri galvą buvo padėjusi minėtam keleiviui ant kelių. Abu buvo be sąmonės. Tik vėliau šio automobilio keleivis atgavo sąmonę. Ar jie buvo prisisegę saugos diržais, negali atsakyti, nes neatkreipė dėmesio. Pro šalį nuo Dituvos pusės važiavo medikė, kuri buvo apsirengusi raudonos spalvos medikų rūbais, kuri sustojo ir atėjo prie lengvojo automobilio. Ji apžiūrėjusi vairuotoją ir keleivį, pasakė, kad vairuotoja mirusi. Ši medikė užgesino ,,Audi A4“ variklį. Kaip įvyko eismo įvykis ir kokiomis aplinkybėmis, nematė (t. 3, b. l. 96-97).

21Liudytojas M. B. teismo posėdžio metu paaiškino, jog į eismo įvykį atvyko kaip policijos pareigūnas – tyrėjas, aiškintis įvykio aplinkybių. Patvirtino, jog įvykio vietos kelio ruožas yra tiesus, eismo sąlygos nebuvo prastos. Lijo, buvo apsiniaukę, tačiau buvo pakankamai šviesu, matomumas buvo geras apie 500 metrų. Atvykus į įvykio vietą, jau buvo atvykę policijos patruliai, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai. Automobilio ,,Audi“ akumuliatoriaus laidai buvo nukirpti. Neužfiksavo kokioje padėtyje buvo automobilio ,,Audi“ automatinės pavaros svirtis bei neįsidėmėjo saugos diržų padėties. Pagal šukes nustatė, jog įvykio vieta yra dešinėje pusėje tarp kelkraščio ir važiuojamosios dalies. Šukių buvo ir kelkraštyje ir važiuojamojoje dalyje. Stabdymo žymių ant asfalto nesimatė, kelio danga buvo šlapia. Liudytojas M. B. bendravo su krovininio automobilio - šiukšliavežės vairuotoju, kuris paaiškino, jog nepastebėjo ,,Audi“ automobilio, nesuprato iš kur tas automobilis atsirado, bandė išvengti susidūrimo, bet nepavyko. Paaiškino, jog kartu su juo važiavo bendradarbis. Po apžiūros surašė tarnybinį pranešimą, kuriame nurodė, jog abu eismo įvykyje dalyvavę automobiliai prieš susidūrimą judėjo, kodėl nurodė tokias aplinkybes, paaiškinti negalėjo. Teismui paaiškino, jog tuo metu jo tokia buvo nuomonė, kaip buvo iš tiesų nežino (t. 3, b. l. 158-159).

22Liudytojas M. S. patvirtino savo duotus paaiškinimus ikiteisminio tyrimo metu, kuriuose nurodė, jog dirba ugniagesiu gelbėtoju. Įvykio vietoje buvo atvykęs policijos patrulių ekipažas, buvo viena medikė bei kitų žmonių. Įvykio vietoje pamatė, žaliojoje skiriamojoje juostoje, griovyje stovinčią krovininį automobilį - šiukšliavežę, o dešinėje pusėje, link Dituvos, nuvažiavusį nuo kelio automobilį ,,Audi“. Automobilyje ,,Audi“ vairuotojo vietoje sėdėjo moteris, kuri buvo palinkusi link priekinėje keleivio sėdynėje sėdinčio vaikino. Kadangi negalėjo atidaryti šio automobilio priekinių keleivio durelių, tai liudytojas M. S. spec. įranga nukirpo dešinės pusės statramstį ir galinių durelių galą, per kurį ištraukė minėtą vaikiną. Šio automobilio vairuotoja - moteris buvo mirusi. Kadangi ji buvo palinkusi į dešinę pusę ir kabojo ant saugos diržo, jis niekaip negalėjo jo atsegti. Nepastebėjo kokia buvo įjungta automobilio pavara. Iš susirinkusių žmonių girdėjo kalbant, kad minėtas automobilis ,,Audi“ stovėjo su įjungtais avariniais žibintais. Įvykio vietoje lijo lietus, kelio danga buvo šlapia, matomumas buvo gal iki 500 metrų (t. 3, b. l. 159-160).

23Liudytojas M. K. teismo posėdyje pripažino, jog nuo 2015 iki 2017-07-01 dirbo atsakovės įmonėje UAB ,,Ekonovus“. A. Ž. buvo jo bendradarbis. Norėdamas nuvažiuoti pas draugą gyvenantį Dituvoje, M. K. netoli UAB ,,Ekonovus“ teritorijos, esančios Klaipėdos mieste, susistabdė krovininį automobilį – šiukšliavežę, kurią vairavo A. Ž.. Vairuotojas A. Ž. važiavo pro Dituvos kaimą, todėl M. K. buvo pakeliui. Liudytojas M. K. sėdėjo keleivio sėdynėje, šalia dešiniojo lango. Prieš eismo įvykį, M. K. savo išmanųjį mobiliojo ryšio telefoną ,,Samsung“ padėjo ant automobilio priekinės panelės 30 cm atstumu nuo vairuotojo, tuo pat metų pradėjo skambėti bei vibruoti jo telefonas dėl ko telefonas nukrito ant automobilio grindų, šalia M. K. kojų. Kaip vėliau sužinojo jam skambino draugas pas kurį jis važiavo. Toliau pasakojant įvykio aplinkybes liudytojas M. K. nurodė dviprasmiškai įvykio aplinkybes. Pirmu atveju, M. K. nurodė, kad prieš susidūrimą priekyje automobilio ,,Audi“ nematė ir susidūrimo metu buvo pasilenkęs pasiimti nukritusio ant grindų telefono ir jį paėmė tik po susidūrimo. Vaizdą M. K. pradėjo stebėti tik po krovininio automobilio – šiukšliavežės įvažiavimo į griovį. Antru atveju, tos pačios apklauso metu, M. K. nurodė, jog pakėlęs nuo grindų nukritusį telefoną ir atsisėdęs ant sėdynės, 30-40 metrų atstumu pastebėjo automobilį ,,Audi“, į kurį krovininis automobilis – šiukšliavežė atsitrenkė. Liudytojas M. K. teismo posėdžio metu paklaustas kodėl ikiteisminio tyrimo metu nenurodė tyrėjui aplinkybių, kad prieš pat įvykį ant grindų buvo nukritęs jo mobiliojo ryšio telefonas, atsakė teismui, jog tyrėjui apie tai papasakojo, tačiau tyrėjas šių aplinkybių apklausos protokole neužfiksavo. Liudytojas M. K. teismo posėdžio metu paklaustas kodėl ikiteisminio tyrimo metu nenurodė tyrėjui aplinkybių, kad jo regėjimas į tolį ir arti yra blogas, o įvykio metu neturėjo akinių, nes jie buvo sudaužyti, taip pat teismui atsakė, jog tyrėjui apie tai papasakojo, tačiau tyrėjas šių aplinkybių apklausos protokole neužfiksavo. Teismui aiškinantis aplinkybes ar automobilio ,,Audi“ buvo įjungti avariniai signalai liudytojas M. K. paaiškino, jog ,,neatsimena“, ,,galėjo visaip būti“, ,,nemačiau, avariniai ar įjungti buvo“, ,,avarinio nebuvo įjungta“. Po įvykio automobilio ,,Audi“ variklis veikė, ar ratai sukosi nepastebėjo. Liudytojas M. K. teismui patvirtino, jog po įvykio A. Ž. telefonu kalbėjo su darbdaviais apie ką nežino. Po eismo įvykio, UAB ,,Ekonovus“ darbuotoja M. K. išvežė iš įvykio vietos (t. 3, b. l. 106-107).

24Iš eismo įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad eismo įvykis įvyko kelyje Kaunas- Jurbarkas – Šilutė - Klaipėda, 217 km, Mickų k., Klaipėdos r., šviesiu paros metu, tiesiame kelio ruože, kuriame didžiausias leistinas greitis ,,70“ (t. 1, b. l. 13-18).

25UAB ,,Transkona“ pažyma patvirtina, jog automobilio ,,Audi A4“ valstybinis numerio ženklas ( - ), techninė apžiūra buvo atlikta 2017-06-16. Techninė apžiūra galiojo iki 2019-06-10 (t. 3, b. l. 144).

26Pagal automobilio ,,Audi A4“ valstybinis numerio ženklas ( - ), VIN kodą, UAB ,,Klasera“ Audi centras Klaipėda nustatyta, kad šio automobilio galinėje dalyje kairėje pusėje buvo toks žibintų šviesų išsidėstymas - nuo viršaus į apačią: 1) prieš rūkinės šviesos; 2) posūkio (avarinių šviesų žibintas); 3) atbulinės eigos; 4) stabdžių/gabaritų (t. 1, b. l. 53).

27Automobilio ,,Audi A4“ valstybinis numerio ženklas ( - ) apžiūros metu, išimtas kairės pusės sudužusių galinių žibintų keras ir dešinės pusės galinių žibintų keras su sveikomis lemputėmis (t. 1, b. l. 45-49).

28Specialisto išvadoje Nr. 11-1561(17) konstatuojama, kad smūgio metu, kai dužo automobilio ,,Audi A4“ kairiojo galinio žibinto lempučių kolbos, švietė (buvo įjungtos) dvi šio žibinto lemputės: posūkio šviesų ir gabaritų/stabdžių šviesų (t. 1, b. l. 54-57).

29Teismo posėdžio metu specialistas Jonas Mincevičius patvirtino, jog pirmą tyrimą šioje byloje atliko iš jam pateiktų dužusių lempučių. Prieš kolbos dužimo momentą lepučių siūleliai būna karšti, įkaitę, po kolbos dužimo, veikiami vėsaus oro, siūleliai deformuojasi, išsikraipo, įsitempia. Jei lemputės yra nesudužusios, tokie požymiai dažniausiai nesusidaro. Pažymėjo, jog nedužusių lempučių siūleliai gali būti taip pat tiriami. Autoįvykio metu veikiant didelėms inercijos jėgoms, gali susidaryti nurodyti požymiai, tačiau praktikoje tokių atvejų būna labai retai. Būna, jog siūlelis išsitempia labai nežymiai, negalima nustatyti, ar tai įprastos eksploatacijos metu toks įsitempimas, deformacija įvyko, ar tai nuo smūgio. Tyrimo metu buvo tiriama viena iš dviejų lempučių, kuri turi du siūlelius, vienas siūlelis priklauso stabdžiams, kitas gabaritams. Ši tirta lemputė prieš eismo įvykį degė, tiktai, kuri iš tų šviesų, nes gabaritų yra silpnesnė šviesa, o stabdžių – stipresnė (t. 4, b. l. 89-90).

302018-12-11 ekspertizės aktas Nr. 11-2383(18) konstatuoja, jog dešinės pusės galinio žibinto posūkio (avarinių) šviesų lemputė techniškai tvarkinga. Nustatyti, ar ji švietė smūgio metu į automobilio ,,Audi A4“, valstybinis numerio ženklas ( - ) galinę dalį, negalima. Smūgio metu į automobilio ,,Audi A4“, valstybinis numerio ženklas ( - ) galinę dalį, kairės pusės priekinio žibinto posūkio (avarinių) šviesų lemputė nešvietė. Šio žibinto posūkio (avarinių) šviesų lizde jokios lemputės nėra. Dešinės pusės priekinio žibinto posūkio (avarinių) šviesų lemputė techniškai tvarkinga. Nustatyti, ar ji švietė smūgio metu į automobilio ,,Audi A4“, valstybinis numerio ženklas ( - ) galinę dalį, negalima. Kairės pusės šoninio žibinto posūkio (avarinių) šviesų lemputė techniškai tvarkinga. Nustatyti, ar ji švietė smūgio metu į automobilio ,,Audi A4“, valstybinis numerio ženklas ( - ) galinę dalį, negalima. Dešinės pusės šoninio žibinto posūkio (avarinių) šviesų lemputė techniškai tvarkinga. Nustatyti, ar ji švietė smūgio metu į automobilio ,,Audi A4“, valstybinis numerio ženklas ( - ) galinę dalį, negalima. Ekspertizės akte nurodoma, kad dešinės pusės galinio žibinto posūkio (avarinių šviesų) lemputės bei abiejų šoninių posūkio (avarinių šviesų) lempučių siūleliai nežymiai deformuoti, tačiau lemputės techniškai tvarkingos ir gali dar ilgai veikti. Nustatyti, ar minėtų lempučių siūleliai deformuoti būtent smūgio metu į automobilio ,,Audi A4“, galinę dalį, negalima, kadangi tokios mažos siūlelių deformacijos gali atsirasti dėl kelio nelygumų sukeltų vibracijų, eksploatuojant automobilį įprastomis sąlygomis. Pažymėjo, jog priekinio kairės pusės žibinto lizde posūkio (avarinių) šviesų lemputės nėra. Darant prielaidą, kad po eismo įvykio iš šio žibinto lemputė nebuvo pašalinta, t. y. eismo įvykio metu žibinto lizde jos nebuvo, smūgio metu į automobilio ,,Audi A4“, galinę dalį šio žibinto posūkio (avarinė) šviesa nešvietė (t. 4, b. l. 124-126).

31UAB ,,Kauno techninės apžiūros centras“ techninės apžiūros kortelė patvirtina, jog 2017-02-02 buvo atlikta krovininio automobilio ,,Mercedes Benz 2532L 6X2ACTROS“, valstybinis numerio ženklas ( - ), valstybinė techninė apžiūra. Techninės apžiūros periodiškumas 12 mėnesių (t. 2, b. l. 93).

32Krovininio automobilio ,,Mercedes Benz Actros“ valstybinis numerio ženklas ( - ) apžiūros metu, atlikus tachografo duomenų ataskaitą, nustatyta, kad, prieš įvykstant eismo įvykiui, automobilis važiavo apie 80-90 km/h greičiu. Apžiūros metu neaptikta požymių, kurie rodytų, kad automobilio stabdžių sistemoje ar vairo pavaroje galėjo būti gedimų, kurie atsirado prieš automobiliui patiriant smūginį poveikį į priekinės dalies kairę pusę ir galėjo įtakoti savaiminį automobilio judėjimo krypties pasikeitimą ar nagrinėjamo įvykio kilimą (t. 1, b. l. 29-37, 39-44).

33Teismo posėdžio metu specialistas Donatas Jucius patvirtino, jog yra įtrauktas į eismo įvykių ekspertų sąrašą. Nagrinėjamo eismo įvykio vietoje nebuvo, tik dalyvavo policijos pareigūnams apžiūrint abi eismo įvykyje dalyvavusias transporto priemones. Krovininį automobilį – šiukšliavežę apžiūrėjo du kartus, kadangi pirmojo patikrinimo metu buvo nustatyti transporto priemonės darbinės stabdžių sistemos pažeidimai. Patikrinus pakartotinai nebuvo nustatyta gedimų, kurie galėjo sąlygoti eismo įvykio kilimą. Pirminėje apžiūroje taip pat dalyvavo transporto inspekcijos darbuotojas, kuris paėmė krovininio automobilio – šiukšliavežės tachografo duomenis. Automobilis ,,Audi“ buvo apžiūrėtas policijos aikštelėje. Apžiūros metu buvo paimtas galinio žibinto lizdas, siekiant išsiaiškinti kokie žibintai degė susidūrimo metu. Paimto lizdo žibintai buvo sudaužyti eismo įvykio metu. Pažymėjo, jog ,,Audi“ patyrė tiesioginį smūgį į galinį kairįjį žibintą. Automobilis ,,Audi“ ne vieną kartą kontaktavo su krovininiu automobiliu – šiukšliaveže. Automobilio ,,Audi“ galinė dalis susidūrimo metu buvo pakelta į viršų, nes nustatyti sugadinimai yra daug aukščiau nei automobilio kėbulas. Susidūrime dalyvavo priekinis dešinysis krovininio automobilio – šiukšliavežės kampas. Galima konstatuoti faktą, jog susidūrimo metu ,,Audi“ automobilio dešinysis kraštas, šonas buvo dešiniau negu krovininio automobilio – šiukšliavežės dešinysis kraštas. Pločio atžvilgiu negali pasakyti, kaip jie buvo išsidėstę. Pagal įvykio vietoje nufotografuotas duženas, jų išsidėstymą (pradžioje siaurai, po to platėjant), tikėtina, jog transporto priemonių susidūrimas įvyko joms esant dešinėje važiuojamosios dalies pusėje. Tikėtina, jog ,,Audi“ dešinysis šonas buvo arčiau dešiniojo krašto ar dešiniajame krašte negu krovininio automobilio – šiukšliavežės dešinysis kraštas. Objektyviai negali patvirtinti, kad transporto priemonių susidūrimas įvyko vienam stovint tam tikroje padėtyje, kitam kitoje padėtyje. Pažymėjo, jog esant šlapiai kelio dangai labai retai išlieka padangų pėdsakai. Techniniu požiūriu krovininis automobilis – šiukšliavežė susidūrimo su ,,Audi“ metu neturėjo kontakto su savo priekine kairiąją puse. Labai tikėtina, jog krovininio automobilio – šiukšliavežės darbinė stabdžių sistema buvo pažeista jai nuvažiavus į kairiąją skiriamąją juostą, nusileidus ir vėl kylant į šlaitą. Nuo šio smūgio poveikio galėjo būti pažeista krovininio automobilio – šiukšliavežės darbinė stabdžių sistema. Pažymėjo, jog po smūgio į galinę ,,Audi“ dalį akumuliatorius galėjo pajudėti iš savo vietos, nutraukdamas laidus. Pagal stebimus automobilio ,,Audi“ kapoto apgadinimą matyti, jog šie apgadinimai padaryti ne eismo įvykio metu, bet tikėtina, kad gelbėtojams laužtuvu atidarinėjant kapotą. Teismo posėdžio metu analizuodamas įvykio vietoje esančios ,,Audi“ fotonuotraukas specialistas Donatas Jucius pažymėjo, jog matosi atidalintas (nukirptas) vairuoto saugos diržas, kuris užsegtas sagtyje. Sėdynių atlošai deformuoti atverčiant atgal, kas patvirtina išvadas, jog automobilis smūgį patyrė į galinę dalį. Oro pagalvių įsiskleidimo/neįsiskleidimo aplinkybės yra automobilių gamintojų komercinė paslaptis. Specialistas Donatas Jucius tokių duomenų neturi. Mano, jog patyrus smūgį į galinę dalį, oro pagalvės galimai neturėtų suveikti. Automatinių pavarų perjungimo svirtis yra išlūžusi ir po smūgio pakilusi į viršų, apatinė dalis sveika, svirtis nustumta į priekį. Vertinant vizualiai tai turėtų būti arba ,,P“ (parking) arba ,,R“ (rate). Ar galima pavarų svirtį nenuspaudus šoninio mygtuko perjunginėti, ar negalėjo savaime dėl kažkurios kūno dalies atsitrenkimo nusistumti į priekį, specialistas Donatas Jucius negali atsakyti. Vėliau analizuojant nuotraukas, darytas apžiūrint automobilį ,,Audi“ aikštelėje (fotonuotrauka 1071) matyti, jog pavarų svirtis perstatyta galimai į neutralią padėtį (tarpas tarp priekinės svirtelės ir panelės yra didesnis). Svirtis galimai buvo pastumta automobilį transportuojant. Specialistas Donatas Jucius taip pat pažymėjo, jog bet koks vairuotojo žvilgsnio nukreipimas nuo važiuojamosios dalies, jei nesusijęs su kelio apžvelgimu, techniniu požiūriu nepriimtinas. Normalaus vairuotojo reakcijos laikas užmiesčio kelyje yra 0,8 s, atsipalaidavęs vairuotojas į netikėtą kliūtį, šviesiu paros metu, reaguoja iki 1,6 s. (kol vairuotojas sugalvoja, kad reikia kažką daryti). Automobilį vairuojant 70 km/h, vairuotojas sureaguoja nuvažiavęs 19,44 m/s; 80 km/h – 22,22 m/s; 90 km/h - 25 m/s. Reikalinga papildomai įvertinti stabdžių suveikimo laiką, vairuotojo veiksmų trukmė pastebėjus pavojų, atstumas važiuojant 80 km/h gali pailgėti net iki 35,55 m. Specialistas Donatas Jucius taip pat pažymėjo, jog analizuodamas krovininio automobilio – šiukšliavežės tachografo duomenis, šios transporto priemonės greitis prieš susidūrimą (8 val.) buvo didesnis negu 70 km/h, tačiau tikėtina, jog 80 km/h nesiekė (t. 3, b. l. 107-110).

34UAB ,,Klasera“ Audi centras Klaipėda rašte nurodoma, jog autoįvykyje dalyvavusio automobilio ,,Audi A4“ nesuveikia saugos pagalvės nuo smūgio į automobilio galą. Automatinės pavarų dėžės svirtis gali būti perjungiama nenuspaudus svirties jungiklio, jei automobilio greitis didesnis nei 5 km/h ir yra jungiama iš judėjimo į priekį padėčių (svirties padėtys ,,D“, ,,3“, ,,2“, ,,1“) ar važiavimo atbuline eiga padėties (svirties padėtis ,,R“) į neutralią padėtį (svirties padėtis ,,N“); atvirkščias jungimas, tai yra iš neutralios padėties (svirties padėtis ,,N“) į kažkurią iš judėjimo padėčių (svirties padėtys ,,D“, ,,3“, ,,2“, ,,1“ ar ,,R“) nenuspaudus jungiklio negalimas (t. 4, b. l. 55).

35Teismo posėdžio metu liudytojas E. I. patvirtino, jog 12 metų yra UAB ,,Klasera“ Audi centras Klaipėda vadovybės atstovas. Pažymėjo, jog kai automobilis važiuoja ir jo greitis yra didesnis nei 5 km/h, ir įjungta padėtis ,,D“ ar ,,R“, tai svirties perjungimas galimas nenuspaudus svirties mygtuko. Jei svirtis yra padėtyje ,,N“, tada nenuspaudus mygtuko, perjungti svirties padėtį negalima. Jei bent viena judėjimui skirta pavara įjungta, kai automobilis važiuoja ir jo greitis yra didesnis nei 5 km/h, tai nenuspaudus mygtuko galima pavarų svirtį pakeisti į ,,N“ (neutralią). Jei automobilis juda, pavarų svirtis neįsijungia į ,,P“ (parking), nes šioje pozicijoje mechaniškai blokuojami ratai. Nurodė, jog nežino ar nuo stipraus smūgio eismo įvykio metu pavarų svirtis gali persijungti į kitą padėti, ar ant kelio liktų slydimo žymės, esant įjungtam ,,P“ (parking) režimui. Pažymėjo, jog tokios informacijos niekas neteikia, jo atstovaujama įmonė neatlieka tokių tyrimų (t. 4, b. l. 91).

36Specialisto išvadoje Nr. T-A 6737/2017(01) konstatuojama, kad A. Ž. kraujyje etilo alkoholio nerasta. (t. 2, b. l. 120)

37Specialisto išvadoje Nr. M 342/2017 (03) konstatuojama, kad V. S. mirė nuo autoįvykio metu patirtų sužalojimų sukeltų komplikacijų - ūmaus nukraujavimo į išorę. Į tai nurodo: daugybiniai skeleto kaulų lūžimai (kaukolės skliauto ir pamato skeveldrinis kaulų lūžimai, šonkaulių lūžimai krūtinės ląstos abiejose pusėse), galvos smegenėlių sumušimas su žievės pažeidimu, kraujo išsiliejimas į galvos smegenų skilvelių sistemą, kraujosruvos galvos minkštuosiuose audiniuose, tarpšonkauliniuose raumenyse, plaučių vartuose ir plaučių audinyje, liežuvyje, muštinės žaizdos veide, galvos plaukuotoje dalyje, pjautinė žaizda galvos plaukuotoje dalyje, odos nubrozdinimai abiejų kojų srityse, poodinės kraujosruvos veide, dešinėje rankoje, kairiajame petyje, krūtinėje, abiejose kojose. Sužalojimai susidarė auto įvykio metu susidūrus dviem transporto priemonėms ir pagreičių poveikyje atsitrenkus į automobilio salono vidaus apdailos ir saugos sistemos dalis. Sužalojimai sunkūs ir yra tiesioginiame priežastiniame ryšyje su mirtimi. Specialisto išvadoje Nr. T-A 6712/2017 (01) nurodyta, kad ištyrus mirusios V. S. kraują, kraujyje etilo alkoholio nerasta (t 1, b. l. 59-61).

38Specialisto išvadoje Nr. G 1552/2017(03) konstatuojama, kad V. S. buvo padarytas galvos ir veido sumušimas su muštinėmis žaizdomis galvos plaukuotoje dalyje, skruoste, galvos smegenų sukrėtimu, krūtinės ląstos sumušimas, dešinio kelio muštinė žaizda, nubrozdinimai. V. S. sužalojimai nežymaus sveikatos sutrikdymo masto atitikties (1 t. b. l. 85-86).

39Papildomoje specialisto išvadoje Nr. pG 1845/2017(03) konstatuojama, kad V. S. taip pat buvo diagnozuoti viršutinių 11 ir 12 dantų lūžimai, dėl ko buvo atliktas 11 danties estetinis kandamojo paviršiaus plombavimas, pašalintas ir implantuotas 12 dantis. Dėl nustatyto dantų sužalojimo V. S. prarado 5 procentus bendrojo darbingumo, kas atitinka nežymų sveikatos sutrikdymo mastą (t. 1, b. l. 108-109).

40Dėl įrodymų vertinimo ir veikos kvalifikacijos

41Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog eismo įvykis įvyko krovininio automobilio – šiukšliavežei atsitrenkus į automobilio ,,Audi“ galinę dalį, kairiąją pusę. Teismo posėdžio metu eismo įvykių ekspertas, specialistas Donatas Jucius analizuodamas įvykio vietos, transporto priemonių apžiūros protokolus, jų priedus, fotonuotraukas, patikslino, jog automobilis ,,Audi“ patyrė tiesioginį smūgį į galinį kairįjį žibintą. Pažymėjo, jog automobilis ,,Audi“ ne vieną kartą kontaktavo su krovininiu automobiliu – šiukšliaveže. Automobilio ,,Audi“ galinė dalis susidūrimo metu buvo pakelta į viršų, nes nustatyti krovininio automobilio – šiukšliavežės sugadinimai yra daug aukščiau nei automobilio ,,Audi“ kėbulas. Susidūrime dalyvavo priekinis dešinysis krovininio automobilio – šiukšliavežės kampas. Akcentavo, jog susidūrimo metu automobilio ,,Audi“ dešinysis šonas buvo dešiniau negu krovininio automobilio – šiukšliavežės dešinysis kraštas. Pločio atžvilgiu negali pasakyti, kaip jie buvo išsidėstę. Pagal įvykio vietoje nufotografuotas duženas, jų išsidėstymą (pradžioje siaurai, po to platėjant), tikėtina, jog transporto priemonių susidūrimas įvyko joms esant dešinėje važiuojamosios dalies pusėje. Tikėtina, jog automobilio ,,Audi“ dešinysis šonas buvo arčiau dešiniojo krašto ar dešiniajame krašte, negu krovininio automobilio – šiukšliavežės dešinysis kraštas. Objektyviai negali patvirtinti, kad transporto priemonių susidūrimas įvyko vienam stovint tam tikroje padėtyje, kitam kitoje padėtyje. Pažymėjo, jog esant šlapiai kelio dangai labai retai išlieka padangų pėdsakai. Techniniu požiūriu krovininis automobilis – šiukšliavežė susidūrimo su ,,Audi“ metu neturėjo kontakto su savo priekine kairiąją puse.

42Eismo įvykio metu automobilyje ,,Audi“ buvę asmenys apie šio įvykio aplinkybes paaiškinti negalėjo, nes automobilio vairuotojo sėdynėje sėdėjusi V. S. žuvo įvykio vietoje, o priekinėje keleivio sėdynėje sėdėjęs V. S. dėl eismo įvykio metu patirtų sužalojimų, eismo įvykio aplinkybių neatsimena. Šios V. S. aplinkybės yra patvirtintos į eismo įvykio vietą atvykusių medikų išvadomis. 2017-08-31 specialisto išvadoje tiriamojoje dalyje iš medicininių dokumentų nurodoma, jog V. S. buvo nustatytas galvos smegenų sukrėtimas. GPM nurodė, jog skundžiasi galvos skausmais, pykinimu, neprisimena įvykio aplinkybių (t. 1, b. l. 85).

43Eismo įvykyje dalyvavusios krovininio automobilio – šiukšliavežės vairuotojas A. Ž. ir kartu važiavęs priekinėje keleivio sėdynėje sėdėjęs keleivis M. K. paaiškino, jog automobilį ,,Audi“ pastebėjo iki susidūrimo prieš 30-40 metrų. Vertinant tai, jog prieš susidūrimą krovininis automobilis – šiukšliavežė važiavo 70 km/h greičiu, tai atlikus aritmetinius skaičiavimus ir vadovaujantis jų paaiškinimais automobilį ,,Audi“ pastebėjo apytiksliai prieš 2 sekundes iki susidūrimo.

44Teisminio nagrinėjimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, kokios priežastys krovininio automobilio – šiukšliavežės vairuotojui trukdė automobilį ,,Audi“ pastebėti anksčiau. Tiek kaltinamasis A. Ž., tiek M. K. teismui tvirtino, jog eismo įvykio metu buvo tamsu, blogas matomumas, dulksna.

45Atkreiptinas dėmesys, jog eismo įvykis įvyko liepos mėnesio 1 d., apie 08.08 val. Byloje nustatyta, jog įvykio metu buvo dulksna, vėliau lijo, buvo šlapia kelio danga, tačiau byloje nėra jokių duomenų, jog eismo matomumas būtų mažesnis nei 500 metrų, kaip nurodyta įvykio vietos apžiūros protokole. Byloje atlikti vaizdo filmavimai iš karto po eismo įvykio patvirtina, jog matomumas buvo nemažesnis nei 500 metrų. Be to, vertinant metų bei dienos laiką, akivaizdu, jog kaltinamojo bei su juo važiavusio liudytojo M. K. parodymai neatitinka objektyvių aplinkybių bei gyvenimo realybės. Atkreiptinas dėmesys, jog pagal byloje surinktus rašytinius dokumentus, prieš eismo įvykį, krovininis automobilis – šiukšliavežė važiavo maksimaliu šiame kelio ruože leistinu 70 km/h greičiu. Ši aplinkybė patvirtina, jog eismo sąlygų matomumas neturėjo jokios įtakos pasirenkant važiavimo greitį, priešingu atveju krovininio automobilio – šiukšliavežės vairuotojas dėl prasto matomumo būtų pasirinkęs mažesnį greitį.

46Kaltinamasis A. Ž. teismui patvirtino, jog kelio ruožas kuriame įvyko eismo įvykis jam buvo gerai žinomas. Nurodė, jog tai yra tiesi kelio atkarpa, nežymūs reljefo pokyčiai, kurie įtakos vairavimui neturėjo, pažymėdamas, jog jo vairuojama transporto priemonė yra aukšta, vairuotojas sėdi 2 metrų aukštyje ir matomumui niekas netrukdė. Transporto priemonės fotonuotraukos patvirtina šias aplinkybes (t. 4, b. l. 59).

47Aiškinantis krovininio automobilio – šiukšliavežės vairuotojo bei keleivio elgesį prieš eismo įvykį, tiek kaltinamasis, tiek kartu važiavęs M. K. patvirtino, jog vairuotojas buvo dėmesingas, jo dėmesio niekas netrukdė, tarpusavyje nekalbėjo, kitais pašaliniais darbais neužsiminėjo. Pažymėtina, jog teisminio nagrinėjimo metu, liudytojas M. K. nurodė visiškai kitas aplinkybes, nei ikiteisminio tyrimo metu. Liudytojas M. K. paaiškino, jog prieš eismo įvykį, savo išmanųjį mobiliojo ryšio telefoną padėjo ant automobilio priekinės panelės, 30 cm atstumu nuo vairuotojo, tuo pat metų pradėjo skambėti bei vibruoti jo telefonas dėl ko telefonas nukrito ant automobilio grindų, šalia M. K. kojų. Toliau pasakojant įvykio aplinkybes liudytojas M. K. nurodė dviprasmiškai įvykio aplinkybes. Pirmu atveju, M. K. nurodė, kad prieš susidūrimą priekyje automobilio ,,Audi“ nematė ir susidūrimo metu buvo pasilenkęs pasiimti nukritusio ant grindų telefono ir jį paėmė tik po susidūrimo su automobiliu ,,Audi“, tai yra vaizdą M. K. pradėjo stebėjo tik po krovininio automobilio – šiukšliavežės įvažiavimo į griovį. Antru atveju, tos pačios apklausos metu, M. K. nurodė, jog pakėlęs nuo grindų nukritusį telefoną ir atsisėdęs ant sėdynės, 30-40 metrų atstumu pastebėjo automobilį ,,Audi“, į kurį krovininis automobilis – šiukšliavežė atsitrenkė. Liudytojas M. K. teismo posėdžio metu paklaustas kodėl ikiteisminio tyrimo metu nenurodė tyrėjui aplinkybių, kad prieš pat įvykį ant grindų buvo nukritęs jo mobiliojo ryšio telefonas, atsakė teismui, jog tyrėjui apie tai papasakojo, tačiau tyrėjas šių aplinkybių apklausos protokole neužfiksavo. Liudytojas M. K. teismo posėdžio metu paklaustas kodėl ikiteisminio tyrimo metu nenurodė tyrėjui aplinkybių, kad jo regėjimas į tolį ir arti yra blogas, o įvykio metu neturėjo akinių, nes jie buvo sudaužyti, taip pat teismui atsakė, jog tyrėjui apie tai papasakojo, tačiau tyrėjas šių aplinkybių apklausos protokole neužfiksavo. Teismui aiškinantis aplinkybes ar automobilio ,,Audi“ buvo įjungti avariniai signalai liudytojas M. K. paaiškino, jog ,,neatsimena“, ,,galėjo visaip būti“, ,,nemačiau, avariniai ar įjungti buvo“, ,,avarinio nebuvo įjungta“. Teismui liudytojas M. K. patvirtino, jog po eismo įvykio automobilio ,,Audi“ variklis veikė, ar ratai sukosi nepastebėjo. Liudytojas M. K. teismui patvirtino, jog po įvykio A. Ž. telefonu kalbėjo su darbdaviais apie ką nežino. Po eismo įvykio, UAB ,,Ekonovus“ darbuotoja M. K. išvežė iš įvykio vietos. Liudytojas M. K. taip pat patvirtino, jog prieš įvykį dirbo UAB ,,Ekonovus“, įvykio metu darbo sutartis jau buvo nutraukta. Paaiškino, kad A. Ž. jį pakeliui turėjo pavežti iki Dituvos kaimo (t. 3, b. l. 106-107).

48Kaltinamasis A. Ž. apie M. K. nurodytas telefono nukritimo ant automobilio grindų aplinkybes, prieš pat eismo įvykį, nieko paaiškinti negalėjo, teikdamas, jog šių aplinkybių jis neatsimena. Patvirtino, jog M. K. neturi pagrindo jį apkalbėti. Kaltinamasis A. Ž. paaiškino, kad prieš eismo įvykį jis buvo susikaupęs, jautėsi gerai, regėjimo sutrikimų neturėjo. Dėl kilusio eismo įvykio paaiškino, jog ,,staiga atsirado prieš mane automobilis, kuris pajudėjo iš stovėjimo juostos. Nemačiau nei avarinio, nieko. 30-40 metrų atstumu pamačiau. Anksčiau pamatyti automobilį, kas trukdė, ,,nežinau“. Kaltinamasis A. Ž. pastebėjęs nukentėjusiųjų automobilį, iškarto nuspaudė stabdžių pedalą, sukdamas vairą į kairę, tačiau sustabdyti automobilio ar šią kliūtį apvažiuoti nepavyko, dėl ko atsitrenkė į nukentėjusiųjų automobilio galą, kairiąją pusę. Po ko, jo bei nukentėjusiųjų automobilis nulėkė nuo važiuojamosios kelio dalies (t. 5, b. l. 22-24).

49Teismo posėdžio metu apklausti tiesiogiai įvykį stebėję liudytojai L. G. ir V. S., patvirtino, jog L. G. ir V. S. važiavo automobiliu, kurį vairavo V. S., o priekyje keleivio sėdynėje sėdėjo L. G.. Važiavo nuo Šilutės link Klaipėdos. Abu liudytojai patvirtino, jog dvipusio eismo kelyje iš keturių eismo juostų, prieš eismo įvykį, pašalinių automobilių nebuvo. Kelio danga buvo šlapia, truputį lašnojo, tačiau matomumas buvo labai geras. Važiavo apie 70 km/h greičiu, pirma eismo juosta. Artėdami prie Mickų k., Klaipėdos r., pamatė priešingoje pusėje, pirmoje eismo juostoje, stovintį automobilį ,,Audi“, žalios spalvos, kuris stovėjo su įjungtais avarinių šviesų žibintais. Automobilis stovėjo priekiu link Šilutės pusės. Kada minėtas automobilis sustojo ir kiek laiko stovėjo negali atsakyti, nes to nematė. Minėtas automobilis stovėjo būtent pirmoje eismo juostoje, arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto. Gal ir buvo dešinės pusės ratais apie 10-15 cm užvažiavęs ant kelkraščio, bet tiksliai to patvirtinti negali. Iš automobilio ,,Audi“ nei vienas žmogus nebuvo išlipęs. Antra eismo juosta buvo visiškai laisva. Po to, pamatė, kad ta pačia kryptimi - link Šilutės pusės parvažiuoja krovininis automobilis – šiukšliavežė, kuris važiavo pirma eismo juosta ir gana dideliu greičiu. Minėtas krovininis automobilis, nestabdydamas ir nemažindamas greičio, tiesiai atsitrenkė į stovinčio automobilio ,,Audi“ galą. Nuo smūgio automobilis ,,Audi“ pakilo į orą ir nuslydo į dešinėje pusėje esantį griovį, o krovinis automobilis - šiukšliavežė nuslydo į kairėje pusėje esantį griovį ir ten sustojo. Krovininis automobilis - šiukšliavežė turėjo galimybę persirikiuoti į laisvą, antrą eismo juostą ir saugiai apvažiuoti stovintį automobilį ,,Audi“, kodėl jis neapvažiavo stovinčio automobilio ir kaip jo galėjo neapstebėti, nesupranta, nes matomumas buvo geras ir puikiai matėsi, kad automobilis ,,Audi“ stovi su įjungtais avarinių šviesų žibintais.

50Teismas pažymi, jog liudytojų V. S. ir L. G. parodymai nežymiai skiriasi nurodant stebėjimo atstumą. V. S. nurodė, jog stovintį automobilį ,,Audi“ su įjungtais avariniais signalais pastebėjo 250-300 m. atstumu, tuo tarpu L. G. šias aplinkybes stebėjo 800-900 m. atstumu. Kai įvyko eismo įvykis, L. G. nurodo, jų automobilis buvo apie 100-150 m atstumu iki eismo įvykio vietos. V. S. nurodo, jog jie susidūrimo metu buvo lygiagrečiai. Liudytojas L. G. pažymėjo, jog automobilis ,,Audi“ atkreipė liudytojo L. G. dėmesį tuo, jog įjungti avariniai signalai, įspėja apie automobilio gedimą, o lauke lijo lietus, todėl šio automobilio vairuotojui turėjo sukelti papildomų nepatogumų. Nuo automobilio ,,Audi“ pastebėjimo apie 900 m atstumu iki pat autoįvykio L. G. stebėjo šį automobilį nepertraukiamai ir patvirtino, jog automobilis ,,Audi“ iki eismo įvykio iš vietos nepajudėjo (t. 3, b. l. 94-96, t. 4, b. l. 41-42).

51Teisminio bylos nagrinėjimo metu nebuvo nustatytos aplinkybės, jog liudytojai V. S. ir L. G. būtų kaip tai susiję su eismo įvykyje dalyvavusiais asmenimis ar tyrimą atlikusiais pareigūnais. Pastarieji buvo įspėti už melagingų parodymų davimą. Pažymėtina, jog galimai šiuos du liudytojus, kaip pirmuosius atvykusius į eismo įvykio vietą, nurodė ir M. K. savo ikiteisminio tyrimo apklausoje. Šie liudytojai buvo užfiksuoti įvykio vietos tyrimą atlikusių pareigūnų. Jų parodymai tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisminio nagrinėjimo metu nesikeitė. Priešingai, nei M. K. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu ir teisminio nagrinėjimo metu, pastarojo parodymai skyrėsi dėl įvykusių aplinkybių A. Ž. vairuojamo krovininio automobilio – šiukšliavežės salone, prieš pat eismo įvykį. Pažymėtina, jog M. K. yra buvęs civilinės atstovės UAB ,,Ekonovus“ darbuotojas bei kaltinamojo A. Ž. bendradarbis, tai yra šis liudytojas turėjo ryšių su procese dalyvaujančiais asmenimis, kurie yra suinteresuoti šios bylos baigtimi.

52Teismas liudytojų V. S. ir L. G. nurodytus skirtumus dėl įvykio stebėjimo atstumo, pripažįsta objektyviais ir atitinkančiais tikrovę. Šių liudytojų parodymai objektyviai patvirtina eismo įvykio faktines aplinkybes. Šie skirtumai yra nežymūs, galimi dėl to, jog liudytojas V. S. vairavo automobilį, buvo įpareigotas koncentruoti savo dėmesį į eismo sąlygas jo kelio pusėje, kai keleivis L. G. visą savo dėmesį, kaip teigia buvo sukoncentravęs į automobilį ,,Audi“. Pažymėtina ir tai, jog tiek kaltinamojo A. Ž. vairuojamas krovininis automobilis – šiukšliavežė, tiek V. S. vairuojamas automobilis judėjo 70 km/h greičių, šios transporto priemonės viena kitos atžvilgiu judėjo apie 140 km/h greičiu, tai apie 39 m/s. Pripažintina, jog šie fizikiniai parametrai bei tiesiogiai stebimo eismo įvykio emociniai pojūčiai, galėjo nežymiai įtakoti įvykio suvokimo aplinkybes, tačiau pagrindo abejoti liudytojų V. S. ir L. G. paaiškinimais teismas neturi pagrindo.

53Liudytojų V. S. ir L. G. nurodytas faktines aplinkybes apie veikusius ,,Audi“ avarinius signalus patvirtina ir kiti byloje surinkti įrodymai. Specialisto išvadoje Nr. 11-1561(17) konstatuojama, kad smūgio metu, kai dužo automobilio ,,Audi A4“ kairiojo galinio žibinto lempučių kolbos, švietė (buvo įjungtos) dvi šio žibinto lemputės: posūkio šviesų ir gabaritų/stabdžių šviesų (t. 1, b. l. 54-57). Teismo posėdžio metu specialistas Jonas Mincevičius atlikęs dužusių lempučių tyrimą patvirtino, jog prieš kolbos dužimo momentą įjungtų lepučių siūleliai būna karšti ir įkaitę. Po kolbos dužimo, iš karto veikiami vėsaus oro, siūleliai deformuojasi, išsikraipo, įsitempia. Jei lemputės yra nesudužusios, tokie požymiai dažniausiai nesusidaro (t. 4, b. l. 89-90).

542018-12-11 ekspertizės akte Nr. 11-2383(18) nurodyta, jog priekinio kairės pusės žibinto lizde posūkio (avarinių) šviesų lemputės nėra. Darant prielaidą, kad po eismo įvykio iš šio žibinto lemputė nebuvo pašalinta, t. y. eismo įvykio metu žibinto lizde jos nebuvo, smūgio metu į automobilio ,,Audi A4“, galinę dalį šio žibinto posūkio (avarinė) šviesa nešvietė (t. 4, b. l. 124-126).

55Teismas pažymi, jog šios ekspertizės akte nurodyta išvada, kad priekinio kairės pusės žibinto lizde posūkio (avarinių) šviesų lemputė nešvietė yra sąlyginė, darant prielaidą, kad šios lemputės nebuvo. Byloje pateikti rašytiniai dokumentai patvirtina, jog automobilis prieš eismo įvykį buvo techniškai tvarkingas, po eismo įvykio automobilis buvo nepataisomai sugadintas, įvykio vietoje užfiksuota daugybę automobilio ,,Audi“ išsibarsčiusių detalių, fotonuotraukose užfiksuota automobilio ,,Audi“ priekinio kairės pusės posūkio/avarinio žibinto lizdo apgadinimai - iškritęs žibintas (t. 3, vokas ,,Foto ir video medžiaga iš eismo įvykio vietos apžiūros“, CD ,,Šilutė-Klaip 2017 km. 17-07-01“, fotonuotrauka ,,IMG-7831JPG“). Atkreiptinas dėmesys ir tai, jog eismo įvykis įvyko 2017-07-01, o automobilio ,,Audi“ žibintų mazgai ekspertizės atlikimui buvo paimti 2018-10-29, praėjus daugiau kaip metams. Vertinant šias aplinkybes, teismas neturi pagrindo daryti išvadai, jog eismo įvykio metu nebuvo automobilio ,,Audi“ priekinės kairės pusės žibinto avarinė lemputės. Pažymėtina, jog šias aplinkybes paneigia liudytojų V. S. ir L. G. paaiškinimai, kurie kategoriškai patvirtino, jog eismo įvykio metu pastarieji stebėjo įjungtus priekinius automobilio ,,Audi“ avarinius signalus.

56Kaltinamojo gynėjas ir civilinio atsakovo UAB ,,Ekonovus“ atstovas siekdami nuginčyti liudytojų V. S. ir L. G. paaiškinimus, rėmėsi 2017-07-01 Klaipėdos AVPK tyrėjo M. B. tarnybiniame pranešime (t. 1, b. l. 1) nurodyta aplinkybe, jog krovininis automobilis – šiukšliavežė atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiavusį automobilį ,,Audi“. Teismo posėdžio metu M. B. paaiškino, jog tokias aplinkybes tarnybiniame pranešime nurodė, remiantis pirmine savo nuomone, jokių tai patvirtinančių argumentų negalėjo teismui pateikti. Atkreiptinas dėmesys, jog M. B. tarnybinis pranešimas buvo surašytas tik atlikus pradinius ikiteisminio tyrimo veiksmus, todėl konstatuotina, jog tarnybiniame pranešime nurodytos aplinkybės, kad automobilis ,,Audi“ važiavo, nepatvirtintos byloje surinktų įrodymų.

57Kaltinamojo gynėjas ir civilinio atsakovo UAB ,,Ekonovus“ atstovas siekdami nuginčyti liudytojų V. S. ir L. G. paaiškinimus, pateikė faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą su vaizdo įrašu (t. 5, b. l. 27-33). Šiuo įrodymu buvo siekiama nustatyti, kokiu atstumu, įvykio vietoje, matosi automobilis su įjungtais avariniai signalai. Pažymėtina, jog atliktame faktinių aplinkybių protokole nebuvo atliekami atstumo matavimai. Prokuroras bei nukentėjusiųjų atstovas pažymėjo, jog naudojant vaizdo kameras, galimas vaizdo fokusavimas, siekiant norimo tikslo. Vertinant aukščiau išdėstytą, teismas faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodytas aplinkybes, nepripažįsta tinkamais įrodymais, paneigiant liudytojų V. S. ir L. G. paaiškinimus.

58Vertinant aukščiau išdėstytą, teismas pripažįsta nustatytomis aplinkybėmis, jog kaltinamasis A. Ž., vairuodamas UAB ,,Ekonovus“ priklausantį krovininį automobilį – šiukšliavežę, važiuodamas pirma eismo juosta, turėjo objektyvią galimybę pastebėti pirmoje eismo juostoje stovintį su įjungtais avariniais žibintais automobilį ,,Audi A4“, valstybinis numerio ženklas ( - ). Kaltinamasis A. Ž. elgdamasis neatsargiai, nesulėtino važiavimo greičio, nesustojo ir atsitrenkė į automobilio ,,Audi A4“ galą, dėl ko automobilis nuvažiavo į dešinės pusės griovį. Eismo įvykio metu, automobilio ,,Audi A4“ vairuotoja V. S. dėl patirtų sužalojimų žuvo, keleiviui V. S. buvo padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas.

59Pažymėtina, jog A. Ž. iš karto po eismo įvykio policijos pareigūnams paaiškino eismo įvykio aplinkybes - ,,Mano manymu šis automobilis stovėjo“ (t 2, b. l. 121). Šis rašytinis įrodymas, tik dar kartą patvirtina teismo išvadą, jog automobilis ,,Audi“ prieš susidūrimą stovėjo. Liudytojo M. K. nurodytos aplinkybės, jog prieš pat eismo įvykį jo mobiliojo ryšio telefonas gulėjęs ant automobilio priekinės panelės nukrito ant grindų, tik patvirtina krovininio automobilio – šiukšliavežės vairuotojo A. Ž. išsiblaškymo bei neatidumo priežastis, kas sąlygojo eismo įvykio pasekmes.

60Teismų praktikoje akcentuojama, jog eismo dalyvio veika, kuria pažeidžiamos kelių eismo taisyklės, autoįvykio priežastimi yra tada, kai analogiškoje situacijoje šiam eismo dalyviui laikantis kelių eismo taisyklių reikalavimų, eismo įvykis neįvyktų.

61Įvertinus aplinkybių visumą, darytina išvada, kad A. Ž. pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 2 d. nutarimo Nr. 1077 redakcija) patvirtintų Kelių eismo taisyklių 9 p. (Eismo dalyviai privalo laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai <...>) ir 127 p. (Vairuotojas privalo važiuoti neviršydamas leistino greičio. Pasirinkdamas važiavimo greitį, vairuotojas turi atsižvelgti į važiavimo sąlygas, <...>, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties. Jis turi sulėtinti greitį ir prireikus sustoti, jeigu to reikia dėl susidariusių aplinkybių, ypač kai blogas matomumas.) reikalavimus ir tai lėmė šio eismo įvykio kilimą.

62Dėl bausmės skyrimo.

63Kaltinamojo A. Ž. atžvilgiu atsakomybę sunkinančių ir atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Kaltinamasis nukentėjusiųjų dėl eismo įvykio metu kilusių pasekmių neatsiprašė.

64Skirdamas bausmę A. Ž. teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumą: padarytas neatsargus nusikaltimas, sukelti sunkūs padariniai - žuvo žmogus, kitam padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas; kaltinamojo asmenybę – dirbantis, neteistas, administracinių nuobaudų už KET pažeidimus neturėjo (t. 2 , b. l. 146-149); nėra duomenų, kad būtų registruotas psichiatro ar narkologo įskaitose; į tai, kad nėra atsakomybę sunkinančių aplinkybių. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas mano, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus kaltinamajam BK 281 straipsnio 5 dalies sankcijoje numatytą bausmės rūšį – laisvės atėmimą, nesiekiančią šios bausmės rūšies vidurkio.

65Teismas spręsdamas dėl galimybės atidėti bausmės vykdymą BK 75 str., turi įvertinti, ar pritaikytų baudžiamųjų teisinių priemonių ir teismo paskirtų įpareigojimų visuma turės poveikį kaltininkui ir ar ateityje jis laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikaltimų. Šioje byloje teismas vertina tai, kad padarytas neatsargus nusikaltimas, kaltinamasis anksčiau neteistas, administracine tvarka už KET pažeidimus nebaustas, dirbantis. Visi šie bylos duomenys sudaro prielaidas išvadai, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, todėl tikslinga A. Ž., vadovaujantis BK 75 straipsnio nuostatomis, paskirtosios bausmės vykdymą atidėti dviejų metų laikotarpiui, įpareigojant neišeiti iš namų nuo 22.00 val. iki 06.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu ir neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

66Dėl baudžiamojo poveikio priemonės.

67Vadovaujantis BK 67 straipsnio 3 dalimi, kartu su bausme gali būti skiriamos ir baudžiamojo poveikio priemonės. Jų paskirtis – padėti įgyvendinti bausmės paskirtį (BK 67 straipsnio 1 dalis).

68Viena iš baudžiamojo poveikio priemonių yra uždraudimas naudotis specialia teise. Vadovaujantis BK 68 straipsnio 1 dalimi, teismas gali uždrausti naudotis specialiomis teisėmis, be kita ko, ir teise vairuoti kelių transporto priemones, tais atvejais, kai naudodamasis šiomis teisėmis asmuo padarė nusikalstamą veiką. Vertinant tokios baudžiamojo poveikio priemonės skyrimo būtinumą, pažymėtina, kad A. Ž. padarė BK 281 straipsnio 5 dalyje numatytą nusikaltimą vairuodamas transporto priemonę ir sukeldamas eismo įvykį, kurio metu žuvo žmogus

69, bei kitam asmeniui buvo padarytas nežymus sveiktos sutrikdymas.

70Lietuvos Aukščiausias Teismas yra išaiškinęs, kad BK 68 straipsnio paskirtis ir taikymo sąlygos suponuoja pareigą teismui visais atvejais, kai padaromas BK 281 straipsnyje numatytas nusikaltimas, svarstyti uždraudimo naudotis specialia teise taikymo klausimą tiek skiriant bausmę, tiek atleidžiant kaltininką nuo baudžiamosios atsakomybės ar atidedant paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Skiriant uždraudimą vairuoti transporto priemonę asmeniui, padariusiam BK 281 straipsnyje numatytą nusikaltimą, svarbu įvertinti ir prevencinį šios baudžiamojo poveikio priemonės tikslą – užkirsti kelią kaltininkui toliau pažeidinėti Kelių eismo taisykles ir sukelti nusikalstamus padarinius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-122/2012). Darbo metu vairuodamas sunkiasvorę transporto priemonę kaltinamasis A. Ž. padarė pavojingą ir šiurkštų naudojimosi kelių transporto priemone taisyklių reikalavimų pažeidimą, kuris sukėlė nepataisomus padarinius – žuvo žmogus, kitas buvo nežymiai sužalotas, todėl siekiant užkirsti kelią kaltinamajam ateityje pažeisti Kelių eismo taisykles ir sukelti nusikalstamus padarinius, teismo vertinimu, būtina uždrausti kaltinamajam naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones. Todėl kaltinamajam A. Ž. skirtinos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo naudotis specialia teise, t. y. teise vairuoti kelių transporto priemones, terminas nustatytinas 2 metams (BK 68 straipsnio 2 dalis).

71Dėl civilinių ieškinių.

72Ikiteisminio tyrimo metu, 2017-10-18 nukentėjusieji N. S., V. S., L. S. ir D. M. pateikė civilinį ieškinį (t. 1, b. l. 129-135). Bylos nagrinėjimo metu, 2018-01-15 V. S. (t. 3, b. l. 54-55) ir 2018-07-03 D. M. (t. 4, b. l. 22-23) tikslino civilinio ieškinio reikalavimus prašydami priteisti jų patirtą didesnę turtinę žalą. Ieškinyje bei patikslintuose ieškiniuose prašoma priteisti turtinę bei neturtinę žalą solidariai iš kaltinamojo bei atsakovų, tai yra AB ,,Lietuvos draudimas“ ir UAB ,,Ekonovus“.

73Byloje nustatyta, jog A. Ž. sukeldamas eismo įvykį veikė kaip darbuotojas, t. y. vairuodamas darbdaviui priklausančią transporto priemonę atliko veiksmus, susijusius su darbo procesu. Krovininis automobilis ,,Mercedes Benz 2532L 6X2ACTROS“, valstybinis numerio ženklas ( - ) nuosavybės teise priklausė UAB ,,Ekonovus“ (2 t., 92 b. l.). Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimas patvirtina, jog UAB ,,Ekonovus“ laikotarpiui nuo 2017-04-15 iki 2018-01-31 apdraudė AB „Lietuvos draudimas“ krovininį automobilį ,,Mercedes Benz 2532L 6X2ACTROS“, valstybinis numerio ženklas ( - ) (2 t., 94 b. l.). Kaltinamasis A. Ž. įvykio metu dirbo UAB „Ekonovus“ vairuotoju (t. 2, b. l. 150).

74Civilinis atsakovas - AB ,,Lietuvos draudimas“ dėl pareikštų civilinių ieškinių nurodė, jog draudiko atsakomybė yra išvestinė iš transporto priemonės valdytojo deliktinės civilinės atsakomybės, todėl AB „Lietuvos draudimas“ pozicija negali prieštarauti kaltinamojo A. Ž. procesinei pozicijai. Kaltinamasis savo kaltės nepripažįsta, todėl AB „Lietuvos draudimas“, kol nepriimtas galutinis sprendimas negali pripažinti civilinių ieškinių. Jei kaltinamasis būtų pripažintas kaltu AB „Lietuvos draudimas“ ne ginčo tvarka išmokėtų N. S. – 9.831,01 Eur (4.000,00 Eur - neturtinę žalą, 2.831,01 Eur laidojimo ir 3.000,00 Eur kapo sutvarkymo išlaidų); V. S. -1.000,00 Eur neturtinei žalai atlyginti (3 t., 49 b. l.).

75Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau - TPVCAPDĮ) 11 str. 1 d. 3 p. numatyta, jog transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, nuo 2012 m. birželio 11 d. – 5 000 000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp jų 5 000 eurų dėl neturtinės žalos) ir 1 000 000 eurų dėl žalos turtui (Žin., 2007, Nr. 61-2340).

76Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, jog apdrausdamas transporto priemonės valdytojo civilinę atsakomybę draudėjas negali tikėtis visiškos draudimo apsaugos, nes draudiko pareigos atlyginti trečiojo asmens patirtus nuostolius (sumokėti draudimo išmoką) apimtis nustatyta TPVCAPDĮ 11 straipsnyje įtvirtintomis draudimo sumomis žalos asmeniui (tarp jos neturtinei žalai) ir žalos turtui atlyginti. Transporto priemonės valdytojo prievolė atlyginti visą nukentėjusiam trečiajam asmeniui padarytą turtinę ir neturtinę žalą išlieka tiek, kiek ši žala neatlyginta išmokėta draudimo išmoka. Iš privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutarties atsiradusi prievolė yra vykdytina pirmiau nei deliktinė prievolė. Dėl to nukentėjusysis, turėdamas dvi savarankiškais pagrindais atsiradusias teises, pirmiausia savo reikalavimą turi tenkinti iš draudiko, o jeigu draudimo išmokos nepakanka žalai visiškai atlyginti, draudimo išmokos ir faktinės žalos skirtumą atlygina transporto priemonės valdytojas.

77Vienas iš netiesioginės civilinės atsakomybės atvejų, reglamentuojamų teisės aktuose, yra samdančio darbuotojus asmens civilinė atsakomybė už jo darbuotojų kaltais veiksmais padarytą žalą. Samdančiam darbuotojus asmeniui, kaip ir kiekvienam civilinių teisinių santykių dalyviui, galioja bendrojo pobūdžio pareiga elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.263 straipsnio 1 dalis). Toks asmuo privalo ne tik pats laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, stengtis nepadaryti kitiems civilinių teisinių santykių dalyviams žalos, bet ir turi kontroliuoti savo darbuotojų elgesį. Samdantis darbuotojus asmuo yra atsakingas už tai, kad jo darbuotojai, atlikdami darbo pareigas, laikytųsi teisės aktų reikalavimų, nepažeistų bendrojo pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai ir tokiu būdu nepadarytų kitiems žalos. Netiesioginės atsakomybės taikymo atveju dėl asmeniui padarytos žalos kaltas yra darbuotojas. Samdančio darbuotojus asmens kaltė yra sutapatinama su darbuotojo kalte ir darbdavys atsako už darbuotojo darbo metu padarytą žalą, jei už tą žalą ne darbo metu atsakytų pats darbuotojas. Taikant samdančio darbuotojus asmens civilinę atsakomybę už darbuotojo veiksmais padarytą žalą, be bendrųjų civilinės atsakomybės sąlygų, reikia nustatyti ir papildomas sąlygas: turi egzistuoti darbdavio ir darbuotojo darbo ar civilinė sutartis, kurios pagrindu veikiama atitinkamo asmens nurodymu ir jam kontroliuojant, taip pat žala turi būti padaryta einant darbo (tarnybines) pareigas (CK 6.264 straipsnio 1, 2 dalys).

78Nusikaltimo padarymo metu A. Ž. vairavo UAB ,,Ekonovus“ priklausantį krovininį automobilį – šiukšliavežę. Lietuvos Respublikos CK 6.270 str. 1 d. nustatyta, kad asmuo, kurio veikla susijusi su didesniu pavojumi aplinkiniams, privalo atlyginti didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą, jeigu neįrodo, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba dėl nukentėjusiojo asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Asmuo, kuris darbo teisinių santykių pagrindu naudoja transporto priemonę, nėra didesnio pavojaus šaltinio valdytojas, už jo padarytą žalą tiesiogiai atsako darbdavys.

79Vertinant aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą pažymėtina, kad civilinio ieškinio reikalavimas dėl turtinės bei neturtinės žalos priteisimo iš atsakovės AB ,,Lietuvos draudimas“ kildinama iš sutartinių santykių, o atsakovei UAB ,,Ekonovus“ bei kaltinamajam A. Ž. deliktinės atsakomybės pagrindu. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą civilinio ieškinio reikalavimas dėl žalos atlyginimo solidariai iš civilinių atsakovų AB ,,Lietuvos draudimas“, UAB ,,Ekonovus“ ir kaltinamojo A. Ž. atmestinas, kadangi teisiškai nepagrįstas, prieštarauja materialiosios teisės normoms.

80Be to, neteisingai suformuotas civilinio ieškinio reikalavimas dėl teisinės pagalbos išlaidų priteisimo, prašant šias išlaidas priteisti solidariai tiek iš kaltinamojo, tiek iš civilinių atsakovų. Teismas pažymi, kad šis prašymas dėl turėtų išlaidų advokato paslaugoms atlyginimo nesprendžiamas BPK X skyriaus („Žalos atlyginimas, kai civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje pareiškiamas“) nuostatomis. Turėtų išlaidų advokato paslaugoms apmokėti atlyginimas yra ne civilinio ieškinio, o proceso išlaidų klausimas ir yra reglamentuotas BPK VIII skyriuje „Proceso išlaidos ir jų atlyginimas“ (103–106 straipsniai). Pažymėtina, jog toks civilinio ieškinio reikalavimas prieštarauja BPK 106 str. 2 d., kur numatyta, jog advokato darbo apmokėjimas galimas iš kaltinamojo, pripažinto kaltų nusikalstamos veikos padarymu.

81Be to, neteisingai suformuotas ir 2018-07-03 D. M. patikslinto civilinio ieškinio reikalavimas dėl vykimo į teismo posėdį bei vertimo išlaidų atlyginimo, kurias solidariai prašo atlyginti iš kaltinamojo bei civilinių atsakovų. Šių išlaidų atlyginimo klausimas taip pat nesprendžiamas BPK X skyriaus nuostatomis. Proceso išlaidų klausimas kaip jau buvo pažymėta aukščiau yra reglamentuotas BPK VIII skyriuje „Proceso išlaidos ir jų atlyginimas“ (103–106 straipsniai).

82Dėl turtinės žalos atlyginimo.

83Žala yra pagrindas atsirasti prievolei – kilti civilinei atsakomybei. Pagrindinė deliktinės civilinės atsakomybės funkcija – kompensavimas. Tai reiškia, kad civilinė atsakomybė yra skirta grąžinti nukentėjusį asmenį į ankstesnę (iki delikto padarymo) padėtį. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, jo turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų.

84Iš byloje esančių dokumentų matyti, jog nukentėjusieji, civiliniai ieškovai N. S., L. S., V. S., D. M. prašo priteisti po 3006,29 Eur turtinę žalą dėl mamos laidotuvių ir su tuo susijusių išlaidų (2414,55 Eur, kiekvienam po 603,64), kapavietės įrengimo, paminklo pastatymo išlaidų (8060,60 Eur, kiekvienam po 2015,15 Eur) bei mamai priklausiusio automobilio (1550 Eur, kiekvienam po 387,5 Eur) nepataisomo apgadinimo. Papildomai D. M. prašo priteisti 720,46 Eur kelionės išlaidų iš Švedijos į mamos laidotuves ir atgal bei V. S. prašo papildomai priteisti 4553,00 Eur dantų gydymo išlaidų.

85Dėl laidotuvių ir su tuo susijusių išlaidų.

86Civiliniai ieškovai N. S., L. S., V. S., D. M. pateikė rašytinius dokumentus patvirtinančias jų turėtas mamos laidotuvių ir su tuo susijusias kitas 2414,55 Eur dydžio išlaidas: 374,40 Eur laidojimo paslaugos UAB „Šilutės komunalininkas“ (t. 1, b. l. 155); 884,00 Eur gedulingų pietų paslaugos UAB „Pamario klumpė“ (t. 1, b. l. 156-159); 1050,00 Eur (karstas - 155,00 Eur, žvakės - 4,00 Eur, gėlės - 8,00 Eur, urna - 95,00 Eur, rengimas - 60,00 Eur, transportavimo maišas - 8,00 Eur, mirusio išnešimas - 30,00 Eur, transportas iš morgo - 30,00 Eur, kremavimas - 640,00 Eur, salė - 20,00 Eur) (t. 1, b. l. 154, 160); 53,06 Eur kapų žvakės (t. 1, b. l. 153); 14,00 Eur gėlės (t. 1, b. l. 153); 39,09 Eur už dekoratyvinį angelą ir plastikinius kapų vazonus (t. 1, b. l. 153).

87Bylos nagrinėjimo metu kaltinamojo gynėjas bei civilinio atsakovo UAB ,,Ekonovus“ atstovas ginčijo 884 Eur UAB „Pamario klumpė“ teiktas maitinimo paslaugas V. S. laidojimo metu. Pastarieji nurodė, jog byloje pateikti rašytiniai įrodymai nepatvirtina, jog šias paslaugas apmokėjo civiliniai ieškovai. Nurodė, jog galimai civiliniai ieškovai sukčiauja norėdami tokiu būdu pasipelnyti, įrodynėjo, jog UAB ,,Pamario klumpė“ pagal VĮ Registrų centras išrašus neužsiima viešuoju maitinimu.

88Teismo posėdžio metu liudytoja E. R. paaiškino, jog ji nuo 2010 metų dirba UAB ,,Pamario klumpė“ buhaltere. Patikino, jog įmonė užsiima maitinimu, gedulingiems pietums teikia paslaugas. Su klientais bendrauja direktorė arba barmenai. Pinigus už paslaugas iš klientų paima direktorė arba barmenai. Šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju, už suteiktas paslaugas buvo sumokėta grynaisiais pinigais. Pinigai buvo paimti surašant kasos pajamų orderio kvitą. Patikino, jog VĮ Registrų centras pažymoje nurodyta informacija, jog UAB ,,Pamario klumpė“ užsiima degalų prekyba yra netiesa, tokia informacija pateikta dėl techninės klaidos deklaruojant duomenis valstybinėms įstaigoms. Pažymėjo, jog UAB ,,Pamario klumpė“ degalų prekyba neužsiima. Liudytoja E. R. paaiškino, jog įmonės teikiamose sąskaitose nenurodoma informacija apie maitinamų žmonių skaičių, neįvardijami patiekalai. Patalpos maitinimui yra nuomojamos iš fizinių asmenų, šiuo atveju iš įmonės direktorės. Nuomos mokestis įtraukiamas į mokėjimo sąskaitas. Sąskaitų apskaita nėra kompiuterizuota, jas mėnesio pabaigoje numeruoja buhalterė chronologine tvarka (t .5, b. l. 19-20).

89Byloje pateiktos PVM sąskaitos faktūros 2017-07-05 VM Nr. 650 ir VM Nr. 651, pardavėjas nurodytas UAB ,,Pamario klumpė“, pirkėjas N. S.. Pirmoje sąskaitoje faktūroje paslauga įvardinta ,,Maitinimas“, kaina 800 Eur, antroje sąskaitoje faktūroje ,,Maitinimas, padėklai“, kaina 84 Eur (t. 1, b. l. 156, 158). Taip pat byloje pateikti 2017-07-05 surašyti Kasos pajamų orderių kvitai VM Nr. 0 ir VM Nr.0, kuriuos pasirašė ,,gavo kasininkas V. M.“, ,,vyr. buhalteris (buhalteris) E. R.“. Pirmas orderis surašytas 800 Eur sumai, antrasis 84 Eur sumai (t. 1, b. l. 157, 159).

90Teismo posėdžio metu nukentėjusysis N. S. paaiškino, jog maitinimo paslaugos mamos laidotuvių metu buvo suteiktos rašytiniuose dokumentuose nurodytai sumai. Buhalterinius dokumentus surašė paslaugas teikusi įmonė. Gedulinguose pietuose dalyvavo apie 50 asmenų. Pažymėjo, jog pirma mamos kūnas buvo pašarvotas Gargždų bažnyčios šarvojimo salėje. Po to, buvo kremuotas, vėliau mamos palaikai su urna buvo pašarvuoti Šilutės laidojimo namuose. Maitinimo paslaugas teikė viena įmonė.

91Byloje pateikti rašytiniai dokumentai iš elektroninės erdvė patvirtina, jog UAB ,,Pamario klumpė“ reklamuojasi kaip įmonė teikianti viešojo maitinimo paslaugas (t. 4, b. l. 179-187).

92VĮ Registrų centras pažyma patvirtina, jog UAB ,,Pamario Klumpė“ veiklos rūšis yra restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla (t. 5, b. l. 35).

93Pažymėtina, jog į bylą pateiktos ginčijamos sąskaitos faktūros ir kasos pajamų orderių kvitai valstybės kompetentingų institucijų nėra pripažinti negaliojantys, nėra priimta procesinių sprendimų, kad jie būtų surašyti atliekant kokias tai neteisėtas veikas, todėl teismas neturi pagrindo jais nesivadovauti.

94Pagal byloje pateiktus rašytinius dokumentus civiliniai ieškovai už gedulingus pietus sumokėjo 800 Eur. Papildomai sumokėjo 84 Eur už paruoštą maistą įsinešimui. Nustatyta, jog gedulinguose pietuose dalyvavo apie 50 žmonių, todėl skaičiuotina, jog per gedulingus pietus vienam žmogui buvo išleista apie 16 Eur. Teismas pripažįsta, jog šios patirtos išlaidos nėra neproporcingos ar žymiai viršijančios įprastai tokiems įvykiams išleidžiamas pinigų sumas.

95Teismas taip pat pažymi, jog papildomos 84 Eur išlaidos maistui, skirto gedinčių mirusios pavaišinimui bei kitos aukščiau nurodytos išlaidos kapo papuošimui atitinka vidutines analogiškų paslaugų kainas. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, teismas sprendžia, kad civiliniai ieškovai pagrindė aukščiau nurodytas jų patirtas mamos laidojimo išlaidas.

96Atkreiptinas dėmesys, jog su aukščiau nurodytomis laidojimo išlaidomis sutiko civilinis atsakovas AB ,,Lietuvos draudimas“.

97Pažymėtina, jog iš šios civilinių ieškovų prašomos priteisti sumos turi būti išskaityta 304 Eur suma, kurią Klaipėdos miesto savivaldybės administracija kaip pašalpą skyrė žuvusios šeimai (t. 3, b. l. 103).

98Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą kaltinamojo A. Ž. ir civilinio atsakovo UAB ,,Ekonovus“ atstovo argumentai, dėl laidojimo išlaidų nepagrįstumo atmestinį remiantis aukščiau nurodytomis visomis nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis. Civiliniams ieškovams N. S., L. S., V. S., D. M. priteistina 2110,56 Eur laidojimo išlaidų suma, kiekvienam po 527,64 Eur.

99Civilinė ieškovė D. M. papildomai prašo priteisti 720,46 Eur jos kelionės išlaidas (3477,00 SEK= 360,46 Eur kelionei Karlshamnas - Klaipėda ir 360,00 Eur kelionei Klaipėda - Karlshamnas). Dėl papildomos turtinės žalos priteisimo D. M. argumentavo, jog eismo įvykio metu gyveno ir dirbo Švedijoje. Mamos laidotuvėms ji netikėtai turėjo grįžti į Lietuvą. Kelionei keltu pirmyn ir atgal, maršrutu Karlshamnas - Klaipėda, Klaipėda - Karlshamnas nukentėjusioji D. M. patyrė 720,46 Eur išlaidų (3477,00 SEK= 360,46 Eur kelionei Karlshamnas - Klaipėda ir 360,00 Eur kelionei Klaipėda - Karlshamnas). Byloje pateikti rašytiniai dokumentai patvirtina aukščiau nurodytas išlaidas (t. 1, b. l. 148-152). Civilinis atsakovas AB ,,Lietuvos draudimas“ pripažino pagrįstomis šias D. M. kelionės išlaidas, jų neginčijo. Teismas pripažįsta, jog D. M. kelionės išlaidos į mamos laidotuves yra tiesiogiai susijusios su eismo įvykio kilusiomis pasekmėmis, pateiktos išlaidos yra protingos, todėl D. M. civilinio ieškinio reikalavimas šioje dalyje tenkinamas visiškai (t. 3, b. l. 50-51).

100Dėl kapavietės įrengimo ir paminklo statymo išlaidų.

101Civiliniai ieškovai N. S., L. S., V. S., D. M. pateikė rašytinius dokumentus patvirtinančias 8060,60 Eur dydžio išlaidas patirtas mamos kapavietės įrengimui ir paminklo pastatymui. Savo reikalavimui pagrįsti pateikė 2017-08-10 sąskaitą – faktūrą LVA Nr. 0301833, kurioje paslaugos teikėja nurodyta - UAB ,,Juodasis obeliskas“, klientas - N. S.. Nurodytoje sąskaitoje faktūroje pateikta darbų sąmata 8060,60 Eur sumai, kurią sudaro: betoninių pamatų išpylimas kapavietei - 255 Eur; kapavietės uždengimas švediško granito 4 cm storio plokštėmis - 3159 Eur; betoninių pamatų išorės apklijavimas granito plokštėmis - 393,75 Eur; antkapinis granitinis padėklas po paminklu - 546 Eur; antkapiniai granitiniai paminklai - 1728 Eur; žalvario metalo raidės ir skaičiai - 102,60 Eur; bronzinė gėlė ,,Kalija“ -150 Eur; granitinės vazos gėlėms pamerkti - 180 Eur; granitinės plokštės aplink kapą -1146,25 Eur; kapavietės sumontavimas - 400 Eur.

102Byloje pateiktas 2017-08-10 UAB ,,Juodasis obeliskas“ atstovo P. G. išrašytas pinigų priėmimo kvitas LVA Nr. 0301833 už ,,Ankapinė paminkla“. Šiame kvite nurodoma, jog N. S. sumokėjo 8060,60 Eur (t. 1, b. l. 163). UAB ,,Juodasis obeliskas“ kasos knyga patvirtina, jog N. S. sumokėta aukščiau nurodyta suma buvo apskaityta įmonės kasos knygoje (t. 4, b. l. 195-197), nurodyta įmonės metinėje pelno mokesčio deklaracijoje (t. 4, b. l. 192).

103Civilinis atsakovas AB ,,Lietuvos draudimas“ pripažino pagrįstomis kapavietės sutvarkymo kompensavimo išlaidas – 3000 Eur (t. 3, b. l. 50-51).

104Teismų praktikoje pažymima, jog siekiant nustatyti, ar sumokėta suma už kapavietės sutvarkymą yra pagrįsta ir proporcinga patirtoms išlaidoms, būtina įvertinti visus reikšmingus kriterijus ir faktines aplinkybes.

105Teismo posėdžio metu civilinis ieškovas N. S. parodė, kad su broliais ir seserimi nusprendė mamai pastatyti išskirtinį paminklą, todėl nevisi paminklų gamintojai sutiko atlikti pageidaujamą užsakymą. Susitarė su UAB ,,Juodasis obeliskas“ direktoriumi dėl norimo paminklo pagaminimo ir kapo sutvarkymo. UAB ,,Juodasis obeliskas“ direktoriaus P. G. nepažinojo. Paminklo gamybos metu keitėsi sprendiniai, todėl pagal byloje pateiktą pirminį įsivaizduojamą paminklo ir kapo sutvarkymo planą (t. 3, b. l. 77, 101-102) skyrėsi galutinis rezultatas. Patvirtino, jog šiuo metu mamos kapas yra galutinai sutvarkytas. Civilinis ieškovas N. S. bei V. S. patvirtino, jog mama buvo palaidota Šilutėje šeimyniniame kape. Prieš tai šiame kape prieš daug metų buvo palaidotas mamos brolis. Kadangi kapo pamatai netiko naujam paminklo įrengimui ir kapavietės sutvarkymui, todėl teko išardyti pamatus, nuimti buvusią paminklinę lentą, išlieti naujus pamatus, sumontuoti senąją bei naująją paminklines lentas. Paminklas turėjo būti pagamintas iš švediško akmens. Į 8060,60 Eur sumą įeina visos kapavietės sutvarkymas, prieš tai kapavietė buvo sutvarkyta, stovėjo paminklas.

106Teismo posėdžio metu liudytojas P. G. paaiškino, jog jis yra UAB ,,Juodasis obeliskas“ direktorius bei įmonės savininkas. Nukentėjusysis N. S. užsakė pagaminti paminklą. Iki tol N. S. nepažinojo. Pagal užsakovo pageidavimus buvo sudaryta norimo paminklo sąmata, kurią apmokėjo N. S.. Sumokėti pinigai buvo įnešti į įmonės kasą ir apskaityti įmonės apskaitos knygoje. Šiuo metu visi kapo sutvarkymo darbai yra atlikti. Paminklas buvo statomas ant buvusios kapavietės, kurio pamatai buvo susidėvėję, todėl teko išardyti buvusius pamatus, išvežti statybines šiukšles, sumontuoti naujus pamatus, buvusią paminklinę lentą bei naują paminklinę lentą, dangčius ir bortelius. Liudytojas P. G. patikino, jog paminklas yra sumontuotas taip, kad ateityje būtų galima nuėmus dangčius šioje kapavietėje laidoti daugiau asmenų Neišskyrė, kokia dalis atliktų darbų buvo skirta būtent V. S. kapavietės įrengimui.

107Turtinė žala turi būti atlyginama laikantis visiško nuostolių atlyginimo principo (CK 6.251 straipsnio 1 dalis). Teisingas žalos atlyginimas reiškia tai, kad sprendžiant ginčus dėl žalos atlyginimo turi būti nustatytas tikrasis žalos dydis. Tiek CK 6.291 straipsnyje, tiek teismų praktikoje įtvirtinta, jog atlyginant laidojimo išlaidas turi būti vadovaujamasi protingumo kriterijumi ir atlyginamos tik vidutinės (įprastos) kapavietės sutvarkymo išlaidos. Tokio atlyginimo dydis turi būti adekvatus, teisingas ir protingas (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-119-489/2017).

108Byloje pateiktos fotonuotraukos patvirtina, jog šiuo metu kapo sutvarkymo darbai yra užbaigti. Nuotraukose matyti sumontuotos paminklinės lentos, borteliai, kapavietės uždengimo plokštės, paminklinės raidės ir k. t. (t. 4, b. l. 32-33). Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas taip pat patvirtina šias aplinkybes (t. 4, b. l. 131-132). Nors pagal 2017 m. rugpjūčio 10 d. sudarytą paslaugų sutartį tarp UAB ,,Juodasis obeliskas“ ir N. S. dėl kapavietės sutvarkymo darbų atlikimo buvo susitarta sumokėti 8060,60 Eur (t. 1, b. l. 161-162) ir pagal pinigų priėmimo kvitą LVA Nr. 0301833 (t. 1 , b. l. 163) bei kasos knygą (t. 4 , b. l. 194-197) matyti, kad būtent tokia pinigų suma buvo pervesta UAB ,,Juodasis obeliskas“. Teismo vertinimu, 8060,60 Eur dydžio suma už kapavietės sutvarkymą negali būti laikoma vidutinėmis (įprastomis) kapavietės sutvarkymo išlaidomis. Toks turtinės žalos atlyginimo dydis nebūtų protingas, adekvatus ir proporcingas, neatitiktų formuojamos teismų praktikos. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog buvo įrengta šeimos kapavietė, skirta dviem ir daugiau asmenų laidoti, todėl būtų neteisinga ir neproporcinga iš civilinės atsakovės AB ,,Lietuvos draudimas“ kaip turtinės žalos atlyginimą priteisti patirtas išlaidas už bendros kapavietės įrengimą bei sutvarkymą, todėl priteisiamas turtinės žalos atlyginimo dydis turi būti mažinamas. Teismas, įvertinęs visas aptartas aplinkybes, kad kapavietė yra skirta dviem ir daugiau asmenų, daro išvadą, jog protingumo, sąžiningumo, teisingumo ir proporcingumo principus atitinka pusės 8060,60 Eur dėl kapavietės sutvarkymo patirtų išlaidų, t. y. 4030,30 Eur dydžio turtinės žalos atlyginimo suma.

109Bylos nagrinėjimo metu kaltinamojo gynėjas bei civilinio atsakovo UAB ,,Ekonovus“ atstovas ginčijo UAB „Juodasis obeliskas“ teiktas paminklo pastatymo ir kapavietės sutvarkymo paslaugas. Pastarieji nurodė, jog byloje pateikti rašytiniai įrodymai nepatvirtina, jog šias paslaugas realiai apmokėjo civiliniai ieškovai. Nurodė, jog galimai civiliniai ieškovai sukčiauja norėdami tokiu būdu pasipelnyti, UAB ,,Juodasis obeliskas“ visiškai nevykdo veiklos, paminklo gamybos metu neturėjo medžiagų.

110Teismas pakartotinai pažymi, jog kaltinamojo gynėjo ir atsakovės UAB ,,Ekonovus“ atstovo ginčijami buhalteriniai dokumentai, kurie patvirtina kapo sutvarkymo ir paminklo pastatymo išlaidas (sąskaita faktūra, pinigų priėmimo kvitas, įmonės kasos knygos duomenys, metinė pelno mokesčio deklaracija) valstybės kompetentingų institucijų nėra pripažinti negaliojantys, nėra priimta procesinių sprendimų, kad šie buhalteriniai dokumentai būtų surašyti atliekant kokias tai neteisėtas veikas, todėl teismas neturi pagrindo jais nesivadovauti. Atkreiptinas dėmesys, jog šiuose rašytiniuose dokumentuose nurodytas faktines aplinkybes patvirtino byloje apklausti asmenys, kurie buvo įspėti dėl atsakomybės už melagingus paaiškinimus teismo posėdžio metu.

111Dėl nepataisomai apgadinto automobilio išlaidų.

112Civiliniai ieškovai N. S., L. S., V. S., D. M. už eismo įvykio metu nepataisomai sugadintą mamos V. S. automobilį „Audi A4“, valstybinio numerio ženklas ( - ), kurios vertė 1550 Eur, prašo priteisti po 387,50 Eur kiekvienam. Nurodė, jog automobilio įsigijimas ir su tuo susiję mokesčiai buvo apmokėti iš bendrų nukentėjusiųjų lėšų.

113Transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartis patvirtina, jog 2017-06-01 už 1550 Eur N. S. iš V. G. nusipirko automobilį ,,Audi A4“ (t. 1, b. l. 164).

114Transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartis patvirtina, jog 2017-06-16 už 1550 Eur N. S. pardavė V. S. automobilį ,,Audi A4“, valstybinis numerio ženklas ( - ) (t. 1, b. l. 165).

115Registracijos liudijimas patvirtina, jog automobilio „Audi A4“, valstybinio numerio ženklas ( - ) savininkė yra V. S. (t. 1, b. l. 63).

116Teismo posėdžio metu nukentėjusysis V. S. paaiškino, jog eismo įvykyje dalyvavęs mamos automobilis ,,Audi“ buvo pirktas iš mamos pinigų. Po mamos mirties nukentėjusysis V. S. paveldėjo visą mamos turtą (t. 3, b. l. 87-88).

117Teismo posėdžio metu nukentėjusysis N. S. patvirtino, jog mama iš sutaupytų pinigų nusipirko 1550 Eur automobilį, dar 450 Eur išleido jos sutvarkymui. Pinigus automobiliui davė visi broliai ir sesuo, mama tų pinigų neturėjo jiems grąžinti. Patvirtino, jog po mamos mirties brolis V. S. paveldėjo visą mamos turtą (t. 3, b. l. 88-93).

118Vertinant aukščiau nurodytas faktines aplinkybes bei įvykio vietos, automobilio apžiūros protokolus, teismas pripažįsta, jog eismo įvykio metu buvo nepataisomai apgadintas V. S. priklausantis automobilis, kurio vertė pagal įsigijimo dokumentus buvo 1550 Eur.

119Civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, įrodinėjamas pagal BPK nuostatas, tačiau kai nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje kyla klausimų, kurių sprendimo šis kodeksas nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms.

120Testamentų registro išrašas patvirtina, jog po V. S. mirties palikimo atsisakė L. S., N. S., D. M.. Palikimą priėmęs asmuo - V. S. (t. 4, b. l. 34, 57-58).

121Lietuvos Respublikos CK 5.60 str. numatyta, jog neleidžiama palikimo atsisakyti su sąlygomis ir išlygomis arba dalies palikimo. Šiuo atveju, žuvusiosios V. S. turtinių teisių oficialus perėmėjas yra tik V. S.. Pastarasis turi reikalavimo teisę į nuostolių atlyginimą dėl palikėjos V. S. automobilio nepataisomo sugadinimo. Pažymėtina, jog bylos nagrinėjimo metu, teismas šioje civilinio ieškinio dalyje, siūlė civilinių ieškovų atstovui tikslinti ieškinio reikalavimus, nurodant tinkamą civilinį ieškovą byloje. Konstatuotina, jog L. S., N. S., D. M. neturi reikalavimo teisės į V. S. priklausiusį turtą, todėl jų atžvilgiu atmestinas civilinis ieškinys šioje dalyje. Civiliniam ieškovui V. S. priteisiama jo prašomą sumą - 387,50 Eur. Dėl kitos šių nuostolių dalies V. S., turės galimybę savo teises realizuoti civilinio proceso tvarka.

122Dėl dantų gydymo išlaidų.

123Patikslintu ieškiniu V. S. prašo papildomai priteisti 4553,00 Eur dantų gydymo išlaidų. Dėl šio reikalavimo V. S. nurodė, jog dėl eismo įvykio metu patirtų dantų traumų nukentėjusysis V. S. laikotarpiu nuo 2017 m. rugpjūčio iki 2017 m. rugsėjo mėnesio patyrė 2103,00 Eur dantų gydymo išlaidų bei laikotarpiu nuo 2017 m. rugsėjo 26 d. iki 2018 m. sausio 10 d papildomai patyrė 2450,00 Eur dantų gydymo išlaidų. Iš viso nukentėjusysis V. S. patyrė 4553,00 Eur dantų gydymo išlaidų. Šio reikalavimo pagrindimui V. S. pateikė sąskaitas – faktūras, mokėjimo čekius ir bankinius pavedimus (t. 1, b. l. 136-147; t. 3, b. l. 56-64). Mokėjimai atlikti UAB ,,Šypsokis pasauliui“ ir UAB ,,Sveikatos gija“.

124Papildoma specialistų išvada 2017-10-23 Nr. pG 1845/2017(03) patvirtina, jog be kitų nurodytų sužalojimų V. S. taip pat buvo diagnozuoti viršutinių 11 ir 12 dantų lūžimai, dėl ko buvo atliktas 11 danties estetinis kandamojo paviršiaus plombavimas, pašalintas ir implantuotas 12 dantis. Minimų dantų sužalojimą V. S. galėjo patirti 2017-07-01 eismo įvykio metu. Dėl nustatyto dantų sužalojimo V. S. prarado 5% bendrojo darbingumo, kas atitinka nežymų sveikatos sutrikdymo mastą. Papildomos specialisto išvados tiriamojoje dalyje nurodoma, jog iš 2017-10-30 pateiktų UAB „Šypsokis pasauliui“ odontologo įrašų matyti, kad 2017-07-11 V. S. buvo apžiūrėtas odontologės. Pacientas 2017-07-01 patyrė avariją, kurios metu patyrė sužalojimų, nuskilo 11, 12 dantys (viršutiniai dešinieji). Paciento dantys jautrūs šalčiui, ypač 12 dantis. Vienuolikto danties nuskilęs kandamasis kraštas iki dentino (horizontalus lūžis), dvylikto danties nuskilęs kandamasis kraštas, bukalinis paviršius ir stebimas vertikalus lūžis bukalinėje pusėje, lūžis eina po dantenomis (kiek giliai nesimato). Pacientas pageidauja vienuoliktą dantį plombuoti, o 12 dantį ekstirpuoti ir implantuoti. Vėliau norės gydyti ir kitus dantis. 2017-07-12 vienuolikto danties estetinis plombavimas (atstatomas kramtomasis kraštas po traumos). Atspaudai vienuolikto danties vaškavimui. Duotas siuntimas 12 danties KT. Dvyliktas dantis pašalintas, atlikta implantacija. 2017-08-14 jaučiasi gerai. Dvyliktas dantis gyja puikiai. Pacientui 1 mėn. nekąsti nieko kieto per implantą. Tolesni įrašai susiję su patologiškai pakitusių dantų gydymu (t. 1, b. l. 108-109).

125UAB ,,Šypsokis pasauliui“ direktoriaus R. R. 2018-01-09 raštas patvirtina, jog V. S. kreipėsi 2017-07-11 į UAB „Šypsokis pasauliui“ dėl avarijos metu patirtos traumos. Apžiūros metu nustatyta, kad avarijos metu sužaloti 2 dantys - dešinės pusės viršutinio žandikaulio centrinis ir šoninis kandžiai. Nustatyta diagnozė: vienuolikto danties vainiko lūžis. Dvylikto danties vainiko lūžis ir šaknies - skilimas. Buvo atliktas gydymas. Vienuolikto danties estetinis restauravimas kompozitu, sumokėta 150 Eur. Dvylikto danties paruošiamieji darbai implantacijai: atspaudai, vaškavimas. Sumokėta 95 Eur. Dvylikto danties pašalinimas (dėl šaknies skilimo) ir implantacija su laikinus vainikėliu, implantas yra estetinėje zonoje, sumokėta 1300 Eur. Pooperacinė apžiūra, sumokėta 15 Eur. Numatomas tolesnis gydymas. Dvylikto danties srities implanto prigijimo patikrinimas, atspaudinės detalės individualizavimas ir atspaudų nuėmimas, kaina 106 Eur. Dvylikto danties srities implanto individuali cirkonio oksido atrama ir jos fiksavimas, laikinas vainikėlis, papildomas atspaudas nuolatiniam vainikėliui, kaina 354 Eur. Dvylikto danties srities implanto nuolatinis bemetalės keramikos vainikėlis, kaina 393 Eur (t. 3, b. l. 65).

126Vertinant aukščiau nurodytus rašytinius dokumentus, teismas pripažįsta, jog V. S. 2017-07-01 eismo įvykio metu patyrė viršutinių, dešinės pusės, 11 ir 12 danties sužalojamus. Gydymo įstaigos pateiktas aiškinamasis raštas apie atliktą dantų gydymą bei paciento sumokėtas pinigų lėšas patvirtina, jog dėl eismo įvykio metu patirtų sužalojimų V. S. patyrė 1560 Eur išlaidų. Kitoje dalyje civilinio ieškinio reikalavimas dėl dantų gydymo išlaidų atlyginimo atmestinas, kadangi teismui nebuvo pateikta rašytinių dokumentų patvirtinančių, jog V. S. buvo tęsiamas numatytas eismo įvykio metu sužalotų dantų gydymas ir dėl to gydymo jis patyrė išlaidas. Byloje nepateikta įrodymų patvirtinančių, jog pagal visus V. S. pateiktus mokėjimo dokumentus UAB „Šypsokis pasauliui“, UAB ,,Sveikatos gija“ - V. S. buvo teikiamos paslaugos ir šios paslaugos buvo susijusios su V. S. eismo įvykio metu patirtų sužalojimų gydymu.

127Bylos nagrinėjimo metu N. S., L. S., V. S., D. M. patvirtino, jog visi patyrė vienodas išlaidas dėl mamos laidotuvių ir kapavietės sutvarkymo, paminklo pastatymo (išskyrus D. M. kelionės išlaidos). Pastarieji patvirtino, jog N. S. žodžiu buvo įgaliotas visų vardu atsiskaityti už suteiktas paslaugas, todėl prašo patirtas turtines išlaidas už mamos laidotuves, kapavietės sutvarkymą, paminklo pastatymą priteisti visiems civiliniams ieškovams lygiomis dalimis.

128Vertinant aukščiau išdėstytą civiliniams ieškovams N. S. ir L. S. priteistina po 1535,22 Eur turtinė žala, kurią sudaro 527,64 Eur laidojimo išlaidos ir 1007,58 Eur kapavietės sutvarkymo ir paminklo pastatymo išlaidos. Civiliniai ieškovei D. M. priteistina 2255,68 Eur turtinė žala, kurią sudaro 527,64 Eur laidojimo išlaidos, 720,46 Eur laidojimo išlaidos dėl kelionės iš Švedijos į laidotuves ir atgal, 1007,58 Eur kapavietės sutvarkymo ir paminklo pastatymo išlaidos. Civiliniam ieškovui V. S. priteistina 3482,72 Eur turtinė žala, kurią sudaro 527,64 Eur laidojimo išlaidos, 1007,58 Eur kapavietės sutvarkymo ir paminklo pastatymo išlaidos, 387,50 Eur nepataisomai apgadinto automobilio išlaidos, 1560 Eur dantų gydymo išlaidos.

129Dėl neturtinės žalos atlyginimo.

1301975 m. kovo 15 d. Europos Tarybos Komiteto priimta rezoliucija Nr. (75)7, kurioje rekomenduota valstybėms – Europos Tarybos narėms – savo įstatymuose numatyti teisę į neturtinės žalos atlyginimą, sužalojus sveikatą. Rezoliucijoje numatytas bendras principas, kad kiti asmenys neturi teisės į neturtinės žalos atlyginimą dėl išgyvenimų, susijusių su nukentėjusio asmens sužalojimu. Tėvai ir sutuoktinis turi teisę į neturtinės žalos atlyginimą tik patyrus nepaprastai didelius išgyvenimus, susijusius su nukentėjusiojo sužalojimu (13 punktas), o nukentėjusiojo mirties atveju teisę į neturtinės žalos atlyginimą turi mirusiojo sutuoktinis, vaikai arba tėvai (19 punktas).

131Nusikalstama veika asmeniui padaryta neturtinė žala CK 6.250 str. apibrėžiama kaip asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Neturtinės žalos apskaičiavimo kriterijų sąrašas nėra baigtinis, todėl teismas, nustatydamas konkretų neturtinės žalos dydį, privalo atsižvelgti ir į kitas reikšmingas bylos faktines aplinkybes, kurios mažina ar didina žalos atlyginimą, bei argumentuotai pagrįsti šių kriterijų taikymą nagrinėjamos bylos aplinkybėmis, vertinti jų visumą. Šie kriterijai teismo sprendime turi būti ne tik formaliai išdėstyti, bet ir išnagrinėti, įvertinant kiekvieno jų reikšmę konkretaus neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymui. Be to, pažymėtina ir tai, kad esant situacijai, kai įstatymas nereglamentuoja konkrečių žalos atlyginimo dydžių, teismai, nustatydami neturtinės žalos dydį, remiasi teismų praktikos formuojamais pavyzdžiais.

132Lietuvos Aukščiausias Teismas ne sykį yra nurodęs, kad neturtinės žalos atlyginimo atveju, kitaip nei turtinės (CK 6.249 str., 6.263 str. 2 d.), visiško žalos atlyginimo principas (restitutio in integrum) objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, nes neturtinės žalos neįmanoma tiksliai įvertinti pinigine išraiška. Teismo pareiga kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti teisingą kompensaciją už patirtus neturtinio pobūdžio išgyvenimus, praradimus, parenkant tokią piniginę satisfakciją, kuri kiek galima teisingiau kompensuotų nukentėjusiojo neturtinėms vertybėms padarytą žalą (kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2005, kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-227/2011, 2K-410/2013, 2K-244/2015).

133Teismas pažymi, kad žalos atlyginimo dydžiui gali turėti reikšmės ir nukentėjusiojo kaltė. Teisiškai reikšmingas tik didelis nukentėjusiojo neatsargumas, o paprastas neatsargumas reikšmės neturi (CK 6.282 str.). Pagal CK 6.282 str. 1 d. nukentėjusiojo asmens didelis neatsargumas suprantamas, kaip paprasčiausių, kiekvienam asmeniui suvokiamų atsargumo taisyklių ignoravimas, kai nukentėjusiojo veiksmai lėmė ar sąlygojo žalos atsiradimą. Ar neatsargumas gali būti kvalifikuojamas kaip didelis priklauso nuo konkrečios bylos faktinių aplinkybių. Civilinio atsakovo atstovas nukentėjusiosios V. S. didelį neatsargumą sieja su jos nedideliu vairavimo stažu.

134Atsakant į UAB ,,Ekonovus“ atsakovo atstovo argumentus, pažymėtina, kad nors ir nustatyta, jog žuvusioji eismo įvykio metu turėjo nedidelį vairavimo stažą, tačiau traktuoti tai dideliu nukentėjusiųjų neatsargumu ir mažinti dėl to neturtinės žalos atlyginimą, nėra jokio pagrindo.

135Nustatyta, kad nagrinėjamo eismo įvykio metu sunkių pasekmių atsiradimas nėra priežastiniu ryšiu susijęs su žuvusiojo V. S. galimai padarytais KET pažeidimais. Pirmiausia, kaip jau minėta šiame nuosprendyje, eismo įvykis ir atitinkami padariniai kilo ne dėl V. S., o dėl kaltinamojo A. Ž. padarytų KET pažeidimų.

136Pagal naujausią teismų praktiką suformuotos nuostatos, jog Kelių eismo taisyklių pažeidimo baudžiamosiose bylose dėl asmens žūties eismo įvykio metu jo artimiesiems priteistinų neturtinių žalų dydžiai paprastai svyruoja nuo 2896,20 Eur iki 30 000 Eur (žuvusiojo vaikui), nuo 4344,30 Eur iki 31 298 Eur (žuvusiojo sutuoktiniui) ir nuo 2896,20 Eur iki 26 065 Eur (tėvui/ motinai) (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-196/2009, 2K-539/2010, 2K-150/2011, 2K-90/2012, 2K-344/2012, 2K-397/2012, 2K-135/2013, 2K-204/2013, 2K-243-648/2015, 2K-541-511/2015, 2K-387-511/2016, 2K-346-511/2016, 2K-86-699/2017, 2K-143-696/2017, 2K-188-648/2017, 2K-294-303/2018). Pažymėtina, kad neturtinės žalos dydžio klausimas yra ne teisės, bet fakto klausimas. Dėl to teismų praktikoje nustatomos ir priteisiamos atlyginti žalos dydis, esant tiems patiems padariniams, būna skirtingas.

137Teismas vertina, kad dėl neatsargių kaltinamojo veiksmų neatkuriamai pažeista vertybė – žmogaus gyvybė. Todėl nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad žuvusiosios V. S. vaikai patyrė itin stiprius dvasinius išgyvenimus, nerimą, emocinę įtampą ir stresą, tuštumos ir vienatvės jausmą, nes juos siejo glaudūs ir tvirti ryšiai. Kartu teismas vertina tai, kad kaltinamasis nusikalstamą veiką padarė dėl neatsargumo, įvykio metu buvo blaivus, iš eismo įvykio vietos nepasišalino, netrukdė pareigūnams aiškintis eismo įvykio aplinkybių. Teismas vertina ir kitus civilinės atsakomybės kriterijus - UAB „Ekonovus“ turtinę padėtį (t. 2, b. l. 90-91), padarytos turtinės žalos dydį ir kitas aukščiau paminėtas aplinkybes. Tesimas nustatydamas neturtinės žalos dydį taip pat atsižvelgia į tai, jog nei kaltinamasis, nei už savo darbuotoją atsakinga UAB „Ekonovus“ iki pat šiol nukentėjusiųjų neatsiprašė, nesiekė juos užjausti, o priešingai prisiėmė gynybinę padėtį - kaltindami nukentėjusiuosius galimomis nusikalstamomis veikomis. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas vertina, kad šiuo atveju dėl artimojo asmens (mamos) netekimo eismo įvykio metu:

138-

139pakankama ir pagrįsta suma N. S. neturtinei žalai kompensuoti yra 15000 eurų. Atsižvelgiant į tai, kad draudimo bendrovė AB ,,Lietuvos draudimas“ neturtinės žalos neatlygino, todėl iš draudimo bendrovės priteistina 1000 Eur ir iš UAB „Ekonovus“ priteistina 14000 Eur neturtinės žalos atlyginimas.

140-

141pakankama ir pagrįsta suma V. S. neturtinei žalai kompensuoti yra 15000 eurų. Atsižvelgiant į tai, kad draudimo bendrovė AB ,,Lietuvos draudimas“ neturtinės žalos neatlygino, todėl iš draudimo bendrovės priteistina 1000 Eur ir iš UAB „Ekonovus“ priteistina 14000 Eur neturtinės žalos atlyginimas.

142-

143pakankama ir pagrįsta suma L. S. neturtinei žalai kompensuoti yra 15000 eurų. Atsižvelgiant į tai, kad draudimo bendrovė AB ,,Lietuvos draudimas“ neturtinės žalos neatlygino, todėl iš draudimo bendrovės priteistina 1000 Eur ir iš UAB „Ekonovus“ priteistina 14000 Eur neturtinės žalos atlyginimas.

144-

145pakankama ir pagrįsta suma D. M. neturtinei žalai kompensuoti yra 15000 eurų. Atsižvelgiant į tai, kad draudimo bendrovė AB ,,Lietuvos draudimas“ neturtinės žalos neatlygino, todėl iš draudimo bendrovės priteistina 1000 Eur ir iš UAB „Ekonovus“ priteistina 14000 Eur neturtinės žalos atlyginimas.

146Baudžiamojoje byloje V. S. papildomai pareiškė civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo 5 000 Eur sumai. Ieškinys grindžiamas tuo, kad įvykio metu jam buvo padarytas nežymus sveiktos sužalojimas.

147Spręsdamas neturtinės žalos atlyginimo klausimą ir nustatydamas V. S. padarytos neturtinės žalos dydį, teismas atsižvelgia į tai, kad eismo įvykiu metu nukentėjusiojo sveikata buvo sutrikdyta nežymiai. V. S. neabejotinai teko iškęsti tiek fizinį skausmą, tiek dėl to kilusius nepatogumus.

148Ieškinyje nurodoma, jog po eismo įvykio nukentėjusysis V. S. buvo gydomas Klaipėdos universitetinės ligoninės reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje. 2017-07-02 gydymui perkeltas į neurochirurgijos skyrių ir 2017-07-03 išrašytas ambulatoriniam gydymui. V. S. Klaipėdos universitetinėje ligoninėje diagnozuota: galvos ir veido sumušimas su muštinėmis žaizdomis galvos plaukuotoje dalyje, skruoste, galvos smegenų sukrėtimas, krūtinės ląstos sumušimas, dešinio kelio muštinė žaizda, nubrozdinimai. Toliau nukentėjusiajam tęstas gydymas, rekomenduota apie 1 mėnesį laiko vengti ypač sunkaus fizinio darbo.

149Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas vertina, kad šiuo atveju pakankama ir pagrįsta suma V. S. neturtinei žalai kompensuoti yra 1000 eurų suma. Atsižvelgiant į tai, kad draudimo bendrovė AB ,,Lietuvos draudimas“ neturtinės žalos neatlygino, todėl iš draudimo bendrovės priteistina 1000 Eur neturtinės žalos atlyginimas.

150Dėl proceso išlaidų.

151Nukentėjusieji civiliniu ieškiniu prašo lygiomis dalimis priteisti turėtas išlaidas dėl teisinės pagalbos. Byloje pateiktas advokato orderis išrašytas 2017-09-12 patvirtina, jog advokatas Donatas Lengvinas ikiteisminio tyrimo metu bei pirmosios instancijos teisme atstovauja N. S., V. S., L. S. ir D. M. (t. 1 b. l. 113). Rašytiniai dokumentai pagrindžia, jog N. S. 2018-01-03 sumokėjo 1000 Eur išlaidų advokatui apmokėti (t. 3, b. l. 75-76).

152Pagal BPK 106 straipsnio 2 dalį, pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, dalyvavusio byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Teismas, atsižvelgdamas į nuteistojo turtinę padėtį, gali šių išlaidų kaltinamajam nepriteisti ar jų dydį sumažinti. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad teismas negali priteisti proceso dalyvio prašomos atstovavimo išlaidų sumos, jei yra pagrindas konstatuoti, jog nurodoma atstovavimo išlaidų suma yra per didelė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. Nr. 2K-374/2012).

153Teismas, spręsdamas šių išlaidų dydžio proporcingumą suteiktoms paslaugoms, vertina tai, kad baudžiamoji byloje vyko daug teismo posėdžių, teisminio bylos nagrinėjimo metu buvo paskirta ekspertizė, byla yra didelės apimties, advokatas atstovavo keturis nukentėjusiuosius, teisminio bylos nagrinėjimo metu kaltinamojo gynėjas bei UAB ,,Ekonovus“ atstovas iš esmės ginčijo visus civilinio ieškinio reikalavimus, o civilinių ieškovų reikalavimai iš esmės buvo patenkinti, todėl pripažintina, kad nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai turi teisę į patirtų proceso išlaidų apmokėjimą visa apimtimi. Pažymėtina ir tai, jog šioje byloje atsakovės atstovės UAB ,,Ekonovus“ atstovavimo išlaidos buvo tris kartus didesnės nei nukentėjusiųjų.

154Įvertinęs nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, sąžiningumo, protingumo ir proporcingumo principais, teismas sprendžia, kad nukentėjusiesiems N. S., V. S., L. S. ir D. M. priteistina 1000 Eur suma advokato išlaidoms apmokėti, tai yra kiekvienam po 250 Eur.

1552018-07-03 D. M. tikslino civilinį ieškinį, prašydama priteisti vykimo į teismo posėdį bei vertimo išlaidas. D. M. nurodė, jog gyvena ir dirba Švedijoje. 2018-01-15 D. M. dalyvavo teismo posėdyje nagrinėjant baudžiamąją bylą, kaip nukentėjusioji, civilinė ieškovė. Kelionei iš Švedijos į Lietuvą, D. M. patyrė 1681 Švedijos kronų arba 161.34 Eur išlaidų. Už vertimo paslaugas, kelionės bilietus verčiant iš švedų į lietuvių kalbą, nukentėjusioji papildomai patyrė 36,00 Eur dydžio išlaidų. Iš viso D. M. papildomai prašo priteisti 197,34 Eur išlaidų.

156Lietuvos Respublikos BPK 103 str. 1 p. numatyta, jog proceso išlaidas sudaro nukentėjusiesiems išmokami pinigai skirti jų kelionės išlaidoms atlyginti. Šio kodekso 105 str. 1 d. numatyta, jog teismas priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti išieškoti iš nuteistojo proceso išlaidas, išskyrus išlaidas, skirtas mokėti vertėjui.

1572018-01-15 buvo surengtas pirmas teismo posėdis, D. M. atvyko į šį teismo posėdį ir buvo apklausta šio teismo posėdžio metu. Klausimus nukentėjusiajai uždavinėjo visi teismo posėdyje dalyvavę proceso dalyviai (t. 3, b. l. 70). Atsižvelgiant į tai, jog šios išlaidos buvo susijusios su dalyvavimu teismo posėdyje, todėl jos laikytinos pagrįstomis ir priteistinos iš kaltinamojo.

158Atsakovės UAB ,,Ekonovus“ atstovo Eligijaus Karbausko teismui pateiktos teisinės atstovavimo išlaidos 3025 Eur (4 t., b. l. 38-39), vadovaujantis BPK 106 str. 2 d. nepriteistinos.

159Dėl daiktinių įrodymų.

160Automobilį ,,Audi A4“ valstybinis numerio ženklas ( - ) saugomą Klaipėdos AVPK Klaipėdos rajono policijos komisariato automobilių saugojimo aikštelėje, Gamyklos g. 31, Gargždai (t. 1, b. l. 25), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti V. S..

161Automobilio ,,Audi A4“, valstybinis numerio ženklas ( - ), kairės pusės sudužusių galinių žibintų kerą ir dešinės pusės galinių žibintų kerą su sveikomis lemputėmis saugomus Klaipėdos AVPK Kelių policijos tarnybos tarnybinėse patalpose (t. 1, b. l. 45-49), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti V. S..

162Automobilio ,,Audi A4“, valstybinis numerio ženklas ( - ), priekinius žibintus, šoninės posūkio šviesų ir galinio dešinės pusės žibintų lemputes saugomus Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmuose, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti V. S..

163Krovininio automobilio ,,Mercedes Benz Actros“, valstybinis numerio ženklas ( - ) priekinio buferio šukes ir atplaišas bei link stabdžių skirstymo vedanti žarnelė ties jo atidalinimo vieta, saugomus Klaipėdos AVPK Kelių policijos tarnybos tarnybinėse patalpose (t. 1, b. l. 13-18, 29-35), nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

164Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 302 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

165A. Ž. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 5 dalį, ir skirti bausmę – laisvės atėmimą 3 metams.

166Vadovaujantis BK 75 straipsniu bausmės vykdymą atidėti 2 metų laikotarpiui, įpareigojant neišeiti iš namų nuo 22.00 val. iki 06.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu ir neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

167Paskirti A. Ž. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 68 straipsnyje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę – uždrausti jam naudotis teise vairuoti transporto priemones 2 metų laikotarpiui.

168A. Ž. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti galioti iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo, o šiam įsiteisėjus – panaikinti.

169N. S. naudai civilinį ieškinį dėl turtinės žalos tenkinti iš dalies ir priteisti 1535,22 Eur iš AB ,,Lietuvos draudimas“, įmonės kodas 110051834, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius.

170L. S. naudai civilinį ieškinį dėl turtinės žalos tenkinti iš dalies ir priteisti 1535,22 Eur iš AB ,,Lietuvos draudimas“, įmonės kodas 110051834, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius.

171V. S. naudai civilinį ieškinį dėl turtinės žalos tenkinti iš dalies ir priteisti 3482,72 Eur iš AB ,,Lietuvos draudimas“, įmonės kodas 110051834, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius.

172D. M. naudai civilinį ieškinį dėl turtinės žalos tenkinti iš dalies ir priteisti 2255,68 Eur iš AB ,,Lietuvos draudimas“, įmonės kodas 110051834, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius.

173N. S. naudai civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos tenkinti ir priteisti iš AB ,,Lietuvos draudimas“, įmonės kodas 110051834, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius 1000 Eur ir iš UAB „Ekonovus“ “, į. k. 141686027, adresas Liepkalnio g. 172, Vilnius priteisti 14000 Eur neturtinės žalos atlyginimo.

174V. S. naudai civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos tenkinti ir priteisti iš AB ,,Lietuvos draudimas“ 2000 Eur ir iš UAB „Ekonovus“ priteisti 14000 Eur neturtinės žalos atlyginimo.

175L. S. naudai civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos tenkinti ir priteisti iš AB ,,Lietuvos draudimas“ 1000 Eur ir iš UAB „Ekonovus“ priteisti 14000 Eur neturtinės žalos atlyginimo.

176D. M. naudai civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos tenkinti ir priteisti iš AB ,,Lietuvos draudimas“ 1000 Eur ir iš UAB „Ekonovus“ priteisti 14000 Eur neturtinės žalos atlyginimo.

177Priteisti iš A. Ž. nukentėjusiųjų N. S., V. S., L. S. ir D. M. naudai po 250 Eur proceso išlaidų.

178Priteisti iš A. Ž. nukentėjusiosios D. M. naudai 197,34 Eur proceso išlaidų.

179Automobilį ,,Audi A4“ valstybinis numerio ženklas ( - ), saugomą Klaipėdos AVPK Klaipėdos rajono policijos komisariato automobilių saugojimo aikštelėje, Gamyklos g. 31, Gargždai (t. 1, b. l. 25), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti V. S..

180Automobilio ,,Audi A4“, valstybinis numerio ženklas ( - ) kairės pusės sudužusių galinių žibintų kerą ir dešinės pusės galinių žibintų kerą su sveikomis lemputėmis saugomus Klaipėdos AVPK Kelių policijos tarnybos tarnybinėse patalpose, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti V. S..

181Automobilio ,,Audi A4“, valstybinis numerio ženklas ( - ), priekinius žibintus, šoninės posūkio šviesų ir galinio dešinės pusės žibintų lemputes saugomus Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmuose, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti V. S..

182Krovininio automobilio ,,Mercedes Benz Actros“, valstybinis numerio ženklas ( - ) priekinio buferio šukes ir atplaišas bei link stabdžių skirstymo vedanti žarnelė ties jo atidalinimo vieta, saugomus Klaipėdos AVPK Kelių policijos tarnybos tarnybinėse patalpose, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

183Nuosprendis per 20 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Mantas Ūsas,... 2. sekretoriaujant Neringai Dužinienei,... 3. dalyvaujant prokurorui Dariui Aleknai,... 4. kaltinamajam A. Ž., jo gynėjui advokatui Laimonui Straukai,... 5. nukentėjusiesiems N. S., L. S., V. S., D. M., jų atstovui advokatui Donatui... 6. civilinės atsakovės UAB ,,Ekonovus“ atstovui advokatui Eligijui Karbauskui,... 7. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 8. A Ž, a. k. ( - ) gim. 1967-09-11, Klaipėdos r., Lietuva, pilietybė Lietuvos,... 9. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 5 dalį.... 10. Teismas... 11. A. Ž. vairuodamas transporto priemonę, pažeidė kelių eismo saugumo... 12. Šiais savo veiksmais A. Ž. pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002... 13. Kaltinamasis A. Ž. pagal pareikštą kaltinimą kaltu neprisipažino ir... 14. Nukentėjusysis V. S. patvirtino savo duotus paaiškinimus ikiteisminio tyrimo... 15. Nukentėjusysis N. S. patvirtino savo paaiškinimus ikiteisminio tyrimo metu,... 16. Nukentėjusysis L. S. patvirtino savo paaiškinimus ikiteisminio tyrimo metu,... 17. Nukentėjusioji D. M. patvirtino savo paaiškinimus ikiteisminio tyrimo metu,... 18. Liudytojas V. S. patvirtino savo duotus paaiškinimus ikiteisminio tyrimo metu,... 19. Liudytojas L. G. patvirtino savo duotus paaiškinimus ikiteisminio tyrimo metu,... 20. Liudytoja A. K. patvirtino savo duotus paaiškinimus ikiteisminio tyrimo metu,... 21. Liudytojas M. B. teismo posėdžio metu paaiškino, jog į eismo įvykį atvyko... 22. Liudytojas M. S. patvirtino savo duotus paaiškinimus ikiteisminio tyrimo metu,... 23. Liudytojas M. K. teismo posėdyje pripažino, jog nuo 2015 iki 2017-07-01 dirbo... 24. Iš eismo įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad eismo įvykis įvyko... 25. UAB ,,Transkona“ pažyma patvirtina, jog automobilio ,,Audi A4“ valstybinis... 26. Pagal automobilio ,,Audi A4“ valstybinis numerio ženklas ( - ), VIN kodą,... 27. Automobilio ,,Audi A4“ valstybinis numerio ženklas ( - ) apžiūros metu,... 28. Specialisto išvadoje Nr. 11-1561(17) konstatuojama, kad smūgio metu, kai... 29. Teismo posėdžio metu specialistas Jonas Mincevičius patvirtino, jog pirmą... 30. 2018-12-11 ekspertizės aktas Nr. 11-2383(18) konstatuoja, jog dešinės pusės... 31. UAB ,,Kauno techninės apžiūros centras“ techninės apžiūros kortelė... 32. Krovininio automobilio ,,Mercedes Benz Actros“ valstybinis numerio ženklas (... 33. Teismo posėdžio metu specialistas Donatas Jucius patvirtino, jog yra... 34. UAB ,,Klasera“ Audi centras Klaipėda rašte nurodoma, jog autoįvykyje... 35. Teismo posėdžio metu liudytojas E. I. patvirtino, jog 12 metų yra UAB... 36. Specialisto išvadoje Nr. T-A 6737/2017(01) konstatuojama, kad A. Ž. kraujyje... 37. Specialisto išvadoje Nr. M 342/2017 (03) konstatuojama, kad V. S. mirė nuo... 38. Specialisto išvadoje Nr. G 1552/2017(03) konstatuojama, kad V. S. buvo... 39. Papildomoje specialisto išvadoje Nr. pG 1845/2017(03) konstatuojama, kad V. S.... 40. Dėl įrodymų vertinimo ir veikos kvalifikacijos... 41. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog eismo įvykis įvyko krovininio... 42. Eismo įvykio metu automobilyje ,,Audi“ buvę asmenys apie šio įvykio... 43. Eismo įvykyje dalyvavusios krovininio automobilio – šiukšliavežės... 44. Teisminio nagrinėjimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, kokios priežastys... 45. Atkreiptinas dėmesys, jog eismo įvykis įvyko liepos mėnesio 1 d., apie... 46. Kaltinamasis A. Ž. teismui patvirtino, jog kelio ruožas kuriame įvyko eismo... 47. Aiškinantis krovininio automobilio – šiukšliavežės vairuotojo bei... 48. Kaltinamasis A. Ž. apie M. K. nurodytas telefono nukritimo ant automobilio... 49. Teismo posėdžio metu apklausti tiesiogiai įvykį stebėję liudytojai L. G.... 50. Teismas pažymi, jog liudytojų V. S. ir L. G. parodymai nežymiai skiriasi... 51. Teisminio bylos nagrinėjimo metu nebuvo nustatytos aplinkybės, jog liudytojai... 52. Teismas liudytojų V. S. ir L. G. nurodytus skirtumus dėl įvykio stebėjimo... 53. Liudytojų V. S. ir L. G. nurodytas faktines aplinkybes apie veikusius... 54. 2018-12-11 ekspertizės akte Nr. 11-2383(18) nurodyta, jog priekinio kairės... 55. Teismas pažymi, jog šios ekspertizės akte nurodyta išvada, kad priekinio... 56. Kaltinamojo gynėjas ir civilinio atsakovo UAB ,,Ekonovus“ atstovas siekdami... 57. Kaltinamojo gynėjas ir civilinio atsakovo UAB ,,Ekonovus“ atstovas siekdami... 58. Vertinant aukščiau išdėstytą, teismas pripažįsta nustatytomis... 59. Pažymėtina, jog A. Ž. iš karto po eismo įvykio policijos pareigūnams... 60. Teismų praktikoje akcentuojama, jog eismo dalyvio veika, kuria pažeidžiamos... 61. Įvertinus aplinkybių visumą, darytina išvada, kad A. Ž. pažeidė Lietuvos... 62. Dėl bausmės skyrimo. ... 63. Kaltinamojo A. Ž. atžvilgiu atsakomybę sunkinančių ir atsakomybę... 64. Skirdamas bausmę A. Ž. teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos... 65. Teismas spręsdamas dėl galimybės atidėti bausmės vykdymą BK 75 str., turi... 66. Dėl baudžiamojo poveikio priemonės.... 67. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 3 dalimi, kartu su bausme gali būti skiriamos... 68. Viena iš baudžiamojo poveikio priemonių yra uždraudimas naudotis specialia... 69. , bei kitam asmeniui buvo padarytas nežymus sveiktos sutrikdymas.... 70. Lietuvos Aukščiausias Teismas yra išaiškinęs, kad BK 68 straipsnio... 71. Dėl civilinių ieškinių.... 72. Ikiteisminio tyrimo metu, 2017-10-18 nukentėjusieji N. S., V. S., L. S. ir D.... 73. Byloje nustatyta, jog A. Ž. sukeldamas eismo įvykį veikė kaip darbuotojas,... 74. Civilinis atsakovas - AB ,,Lietuvos draudimas“ dėl pareikštų civilinių... 75. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės... 76. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, jog apdrausdamas transporto... 77. Vienas iš netiesioginės civilinės atsakomybės atvejų, reglamentuojamų... 78. Nusikaltimo padarymo metu A. Ž. vairavo UAB ,,Ekonovus“ priklausantį... 79. Vertinant aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą pažymėtina, kad... 80. Be to, neteisingai suformuotas civilinio ieškinio reikalavimas dėl teisinės... 81. Be to, neteisingai suformuotas ir 2018-07-03 D. M. patikslinto civilinio... 82. Dėl turtinės žalos atlyginimo.... 83. Žala yra pagrindas atsirasti prievolei – kilti civilinei atsakomybei.... 84. Iš byloje esančių dokumentų matyti, jog nukentėjusieji, civiliniai... 85. Dėl laidotuvių ir su tuo susijusių išlaidų.... 86. Civiliniai ieškovai N. S., L. S., V. S., D. M. pateikė rašytinius dokumentus... 87. Bylos nagrinėjimo metu kaltinamojo gynėjas bei civilinio atsakovo UAB... 88. Teismo posėdžio metu liudytoja E. R. paaiškino, jog ji nuo 2010 metų dirba... 89. Byloje pateiktos PVM sąskaitos faktūros 2017-07-05 VM Nr. 650 ir VM Nr. 651,... 90. Teismo posėdžio metu nukentėjusysis N. S. paaiškino, jog maitinimo... 91. Byloje pateikti rašytiniai dokumentai iš elektroninės erdvė patvirtina, jog... 92. VĮ Registrų centras pažyma patvirtina, jog UAB ,,Pamario Klumpė“ veiklos... 93. Pažymėtina, jog į bylą pateiktos ginčijamos sąskaitos faktūros ir kasos... 94. Pagal byloje pateiktus rašytinius dokumentus civiliniai ieškovai už... 95. Teismas taip pat pažymi, jog papildomos 84 Eur išlaidos maistui, skirto... 96. Atkreiptinas dėmesys, jog su aukščiau nurodytomis laidojimo išlaidomis... 97. Pažymėtina, jog iš šios civilinių ieškovų prašomos priteisti sumos turi... 98. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą kaltinamojo A. Ž. ir civilinio... 99. Civilinė ieškovė D. M. papildomai prašo priteisti 720,46 Eur jos kelionės... 100. Dėl kapavietės įrengimo ir paminklo statymo išlaidų.... 101. Civiliniai ieškovai N. S., L. S., V. S., D. M. pateikė rašytinius dokumentus... 102. Byloje pateiktas 2017-08-10 UAB ,,Juodasis obeliskas“ atstovo P. G.... 103. Civilinis atsakovas AB ,,Lietuvos draudimas“ pripažino pagrįstomis... 104. Teismų praktikoje pažymima, jog siekiant nustatyti, ar sumokėta suma už... 105. Teismo posėdžio metu civilinis ieškovas N. S. parodė, kad su broliais ir... 106. Teismo posėdžio metu liudytojas P. G. paaiškino, jog jis yra UAB ,,Juodasis... 107. Turtinė žala turi būti atlyginama laikantis visiško nuostolių atlyginimo... 108. Byloje pateiktos fotonuotraukos patvirtina, jog šiuo metu kapo sutvarkymo... 109. Bylos nagrinėjimo metu kaltinamojo gynėjas bei civilinio atsakovo UAB... 110. Teismas pakartotinai pažymi, jog kaltinamojo gynėjo ir atsakovės UAB... 111. Dėl nepataisomai apgadinto automobilio išlaidų.... 112. Civiliniai ieškovai N. S., L. S., V. S., D. M. už eismo įvykio metu... 113. Transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartis patvirtina, jog 2017-06-01... 114. Transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartis patvirtina, jog 2017-06-16... 115. Registracijos liudijimas patvirtina, jog automobilio „Audi A4“, valstybinio... 116. Teismo posėdžio metu nukentėjusysis V. S. paaiškino, jog eismo įvykyje... 117. Teismo posėdžio metu nukentėjusysis N. S. patvirtino, jog mama iš... 118. Vertinant aukščiau nurodytas faktines aplinkybes bei įvykio vietos,... 119. Civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, įrodinėjamas pagal... 120. Testamentų registro išrašas patvirtina, jog po V. S. mirties palikimo... 121. Lietuvos Respublikos CK 5.60 str. numatyta, jog neleidžiama palikimo... 122. Dėl dantų gydymo išlaidų.... 123. Patikslintu ieškiniu V. S. prašo papildomai priteisti 4553,00 Eur dantų... 124. Papildoma specialistų išvada 2017-10-23 Nr. pG 1845/2017(03) patvirtina, jog... 125. UAB ,,Šypsokis pasauliui“ direktoriaus R. R. 2018-01-09 raštas patvirtina,... 126. Vertinant aukščiau nurodytus rašytinius dokumentus, teismas pripažįsta,... 127. Bylos nagrinėjimo metu N. S., L. S., V. S., D. M. patvirtino, jog visi patyrė... 128. Vertinant aukščiau išdėstytą civiliniams ieškovams N. S. ir L. S.... 129. Dėl neturtinės žalos atlyginimo.... 130. 1975 m. kovo 15 d. Europos Tarybos Komiteto priimta rezoliucija Nr. (75)7,... 131. Nusikalstama veika asmeniui padaryta neturtinė žala CK 6.250 str.... 132. Lietuvos Aukščiausias Teismas ne sykį yra nurodęs, kad neturtinės žalos... 133. Teismas pažymi, kad žalos atlyginimo dydžiui gali turėti reikšmės ir... 134. Atsakant į UAB ,,Ekonovus“ atsakovo atstovo argumentus, pažymėtina, kad... 135. Nustatyta, kad nagrinėjamo eismo įvykio metu sunkių pasekmių atsiradimas... 136. Pagal naujausią teismų praktiką suformuotos nuostatos, jog Kelių eismo... 137. Teismas vertina, kad dėl neatsargių kaltinamojo veiksmų neatkuriamai... 138. -... 139. pakankama ir pagrįsta suma N. S. neturtinei žalai kompensuoti yra 15000... 140. -... 141. pakankama ir pagrįsta suma V. S. neturtinei žalai kompensuoti yra 15000... 142. -... 143. pakankama ir pagrįsta suma L. S. neturtinei žalai kompensuoti yra 15000... 144. -... 145. pakankama ir pagrįsta suma D. M. neturtinei žalai kompensuoti yra 15000... 146. Baudžiamojoje byloje V. S. papildomai pareiškė civilinį ieškinį dėl... 147. Spręsdamas neturtinės žalos atlyginimo klausimą ir nustatydamas V. S.... 148. Ieškinyje nurodoma, jog po eismo įvykio nukentėjusysis V. S. buvo gydomas... 149. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo... 150. Dėl proceso išlaidų.... 151. Nukentėjusieji civiliniu ieškiniu prašo lygiomis dalimis priteisti turėtas... 152. Pagal BPK 106 straipsnio 2 dalį, pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas,... 153. Teismas, spręsdamas šių išlaidų dydžio proporcingumą suteiktoms... 154. Įvertinęs nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, sąžiningumo,... 155. 2018-07-03 D. M. tikslino civilinį ieškinį, prašydama priteisti vykimo į... 156. Lietuvos Respublikos BPK 103 str. 1 p. numatyta, jog proceso išlaidas sudaro... 157. 2018-01-15 buvo surengtas pirmas teismo posėdis, D. M. atvyko į šį teismo... 158. Atsakovės UAB ,,Ekonovus“ atstovo Eligijaus Karbausko teismui pateiktos... 159. Dėl daiktinių įrodymų.... 160. Automobilį ,,Audi A4“ valstybinis numerio ženklas ( - ) saugomą Klaipėdos... 161. Automobilio ,,Audi A4“, valstybinis numerio ženklas ( - ), kairės pusės... 162. Automobilio ,,Audi A4“, valstybinis numerio ženklas ( - ), priekinius... 163. Krovininio automobilio ,,Mercedes Benz Actros“, valstybinis numerio ženklas... 164. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 302 straipsnio 1 dalimi, teismas... 165. A. Ž. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 5 dalį,... 166. Vadovaujantis BK 75 straipsniu bausmės vykdymą atidėti 2 metų laikotarpiui,... 167. Paskirti A. Ž. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 68 straipsnyje... 168. A. Ž. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 169. N. S. naudai civilinį ieškinį dėl turtinės žalos tenkinti iš dalies ir... 170. L. S. naudai civilinį ieškinį dėl turtinės žalos tenkinti iš dalies ir... 171. V. S. naudai civilinį ieškinį dėl turtinės žalos tenkinti iš dalies ir... 172. D. M. naudai civilinį ieškinį dėl turtinės žalos tenkinti iš dalies ir... 173. N. S. naudai civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos tenkinti ir priteisti... 174. V. S. naudai civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos tenkinti ir priteisti... 175. L. S. naudai civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos tenkinti ir priteisti... 176. D. M. naudai civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos tenkinti ir priteisti... 177. Priteisti iš A. Ž. nukentėjusiųjų N. S., V. S., L. S. ir D. M. naudai po... 178. Priteisti iš A. Ž. nukentėjusiosios D. M. naudai 197,34 Eur proceso... 179. Automobilį ,,Audi A4“ valstybinis numerio ženklas ( - ), saugomą... 180. Automobilio ,,Audi A4“, valstybinis numerio ženklas ( - ) kairės pusės... 181. Automobilio ,,Audi A4“, valstybinis numerio ženklas ( - ), priekinius... 182. Krovininio automobilio ,,Mercedes Benz Actros“, valstybinis numerio ženklas... 183. Nuosprendis per 20 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...